JÁNOSHALMA VÁROS KÉPVISELŐ-TESTÜLET./2008.(IV..) sz. rendelet-tervezete Jánoshalma Város Önkormányzat évi zárszámadásáról

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "JÁNOSHALMA VÁROS KÉPVISELŐ-TESTÜLET./2008.(IV..) sz. rendelet-tervezete Jánoshalma Város Önkormányzat 2007. évi zárszámadásáról"

Átírás

1 JÁNOSHALMA VÁROS KÉPVISELŐ-TESTÜLET./2008.(IV..) sz. rendelet-tervezete Jánoshalma Város Önkormányzat évi zárszámadásáról 1.. Jánoshalma Város Önkormányzat Képviselő-testülete az Államháztartásról szóló többször módosított évi XXXVIII. törvény előírásai alapján az alábbi rendeletet alkotja: 2.. /1/ A Képviselő-testület a címrendet a következők szerint határozza meg: a.) A Képviselő-testület által a évi költségvetésben megállapított címrendet: Cím száma Neve Alcím száma Neve 1. Jánoshalma Város Polgármesteri Hivatal 1.1. Mezőőri szolgálat 1.2. Lapkiadás 1.3. Helyi utak, közutak létesítése, üzemeltetése 1.4. Ingatlankezelés 1.5. Igazgatási feladatok 1.6. Kisebbségi Önkormányzat feladatai 1.7. Tűzoltóság 1.8. Vízkárelhárítás, belvízvédelem 1.9. Város-, és községgazdálkodási feladatok, közcélú foglalkoztatás Települési vízellátás, vízminőség védelem Közvilágítás Egészségügyi alap- és szakellátás Családsegítés, gyermekjóléti szolg Rendszeres és eseti segélyezések Szennyvíz elvezetés és kezelés Települési hulladékkezelés, köztisztasági tevékenység Közművelődési Könyvtár Kulturális Központ 2. Radnóti Miklós Gimnázium és Informatikai Szakközépiskola 3. Hunyadi János Általános Iskola 2.1. Középiskolai oktatás 2.2. Városi Diákotthon 3.1. Általános iskolai oktatás

2 Fogyatékos tanulók oktatása 3.3. Sportcsarnok, sportpálya üzem Gyermekétkeztetés Cím száma Neve Alcím száma Neve 4. Napközi O tthonos Ó voda és Bölcsőde 4.1. Óvodai nevelés 4.2. Bölcsődei ellátás b.) A december 31-én hatályos szervezeti rend szerinti címrend: Cím száma Neve Alcím száma 1. Jánoshalma Város Polgármesteri Hivatal Közművelődési Könyvtár (részben önálló költségvetési szerv) 3. Kulturális Központ (részben önálló költségvetési szerv) Neve Helyi utak, közutak létesítése, üzemeltetése 1.2. Ingatlankezelés 1.3. Igazgatási feladatok 1.4. Kisebbségi Önkormányzat feladatai 1.5. Tűzoltóság 1.6. Vízkárelhárítás, belvízvédelem 1.7. Város-, és községgazdálkodási feladatok, közcélú foglalkoztatás 1.8. Települési vízellátás, vízminőség védelem 1.9. Közvilágítás Egészségügyi alap- és szakellátás Családsegítés, gyermekjóléti szolg Rendszeres és eseti segélyezések Szennyvíz elvezetés és kezelés Települési hulladékkezelés, köztisztasági tevékenység 4. Hunyadi János Általános Iskola, Gimnázium, Szakközépiskola és Kollégium 4.1. Általános iskolai oktatás 4.2. Fogyatékos tanulók oktatása 4.3. Gyermekétkeztetés 4.4. Középiskolai oktatás 4.5. Kollégiumi ellátás

3 3 5. Napközi O tthonos Ó voda és Bölcsőde, Pedagógiai Szakszolgálat (részben önálló költségvetési szerv) 5.1. Óvodai nevelés 5.2. Bölcsődei ellátás 5.3. Pedagógiai Szakszolgálat /2/ Jánoshalma Város Önkormányzat Képviselő-testülete a évi költségvetés végrehajtásáról szóló beszámolót az 1. és 2. sz. mellékletben foglaltaknak megfelelően jóváhagyja E Ft bevétellel E Ft kiadással /3/ Jánoshalma Város Önkormányzat Képviselő-testülete a évi teljesített bevételeket és kiadásokat intézményenként a 3, 3/a és 3/b sz. mellékletek szerint, a Polgármesteri Hivatal feladatonkénti teljesítési adatait a 4. sz. melléklet szerint hagyja jóvá. /1/ Az önkormányzat a évi személyi juttatások előirányzatának teljesítését E Ft-ban állapítja meg a 3/b. sz. mellékletben foglalt részletezéssel. 3.. /2/ évi átlagos statisztikai állományi létszám önálló és részben önálló intézményenként: Polgármesteri Hivatal fő Városi Könyvtár... 4 fő Kulturális Központ... 6 fő Hunyadi J. Ált. Isk., Gimn., Szakk.isk. és Kollégium fő Napközi Otthonos Óvoda, Bölcsőde és Ped. Szakszolg fő Önkormányzat összesen: fő /3/ Az önkormányzat a évi munkaadót terhelő járulékok előirányzatának teljesítését E Ft-ban állapítja meg a 3/b. sz. mellékletben foglalt részletezéssel. /4/ Az önkormányzat a évi dologi kiadások előirányzatának teljesítését EFt-ban állapítja meg a 3/b. sz. mellékletben foglalt részletezéssel. /5/ Az önkormányzat a évi egyéb folyó kiadások előirányzatának teljesítését EFt-ban állapítja meg a 3/b. sz. mellékletben foglalt részletezéssel.

4 4 /6/ Az önkormányzat a évi működési célú pénzeszközátadás előirányzatának teljesítését E Ft-ban, a támogatásértékű működési kiadások előirányzatának teljesítését E Ft-ban állapítja meg a 2. sz. mellékletben foglalt részletezéssel. /7/ Az önkormányzat az előző évi előirányzat maradvány, pénzmaradvány átadás előirányzatának teljesítését E Ft-ban állapítja meg a 3/b. sz. mellékletben foglalt részletezéssel. /8/ Az önkormányzat a évi intézményfinanszírozás előirányzatának teljesítését E Ft-ban állapítja meg az 5. sz. mellékletben foglalt részletezéssel. /9/ Az önkormányzat a évi ellátottak juttatásai előirányzatának teljesítését EFt- ban állapítja meg a 3/b. sz. mellékletben foglalt részletezéssel. /10/ Az önkormányzat a évi felújítási kiadások előirányzatának teljesítését E Ft-ban állapítja meg a 7. sz. mellékletben foglalt részletezéssel. /11/ Az önkormányzat a évi felhalmozási kiadások előirányzatának teljesítését E Ft-ban állapítja meg a 7. sz. mellékletben foglalt részletezéssel. /12/ Az önkormányzat a évi felhalmozási célú pénzeszköz átadás teljesítését E Ft-ban állapítja meg a 7. sz. mellékletben foglalt részletezéssel. /13/ Az önkormányzat a hitelek, értékpapírok évi kiadásait E Ft-ban állapítja meg az alábbi részletezéssel: Beruházási hitel törlesztés eft Működési célú hitel visszafizetés eft Értékpapírok kiadásai --- Összesen: eft /14/ A december 31-én fennálló hitelállomány ütemezett visszafizetését a Képviselő-testület a 15., 15/a. sz. mellékletben foglaltak szerint hagyja jóvá. /15/ A december 31-én fennálló kölcsönállományát a Képviselő-testület a 16. sz. mellékletben foglaltak szerint hagyja jóvá. 4. /1/ A Képviselő-testület az önkormányzat évi teljesített bevételeit és kiadásait működési és felhalmozási célú bontásban a 8. sz. mellékletben foglaltak szerint állapítja meg.

5 5 /2/ A Cigány Kisebbségi Önkormányzat évi teljesített bevételeit és kiadásait működési és felhalmozási célú bontásban a 6. sz. melléklet tartalmazza. 5.. /1/ Az önkormányzat a december 31-i állapot szerinti vagyonát a 9. sz. mellékletek szerint a mérlegadatok alapján E Ft-ban állapítja meg. /2/ A 0 -ra leírt, de használatban lévő ill. használaton kívüli eszközök bruttó értéke a december 31-i állapot szerint E Ft. Részleteiben: Immateriális javak Ingatlanok Gépek, berendezések, felszerelések Járművek Üzemeltetésre átadott eszközök EFt 334 EFt EFt EFt EFt /3/ A december 31-i állapot szerint Jánoshalma Város Önkormányzatának tulajdonában a külön jogszabály alapján érték nélkül nyilvántartott eszközök nincsenek. /4/ A december 31-i állapot szerint Jánoshalma Város Önkormányzatának a mérlegben értékkel nem szereplő kötelezettségei - ideértve a kezesség-, illetve garanciavállalással kapcsolatos függő kötelezettségeket - nincsenek. /5/ Az önkormányzati ingatlanvagyon-kataszter összesített értékét, kimutatását a 9/a. sz. melléklet tartalmazza. A forgalomképesség szerinti tételes vagyonleltár annak terjedelme miatt hivatali időben megtekinthető a Polgármesteri Hivatal Pénzügyi Osztályán. 6.. /1/ A Képviselő-testület az önállóan és részben önállóan gazdálkodó intézmények 2007.évi pénzmaradványát a 10., 10/a, 10/b. sz. mellékletek szerint E Ft összegben hagyja jóvá. A szabad pénzmaradvánnyal rendelkező intézmények esetében a Képviselő-testület a szabad pénzmaradványt az illető intézmény rendelkezésére bocsátja a évi többletkiadások finanszírozására. 7..

6 6 /1/ Az önkormányzat a normatív állami hozzájárulások elszámolását a 11. sz. melléklet szerint hagyja jóvá. /2/ Az önkormányzat a kötött felhasználású normatív állami hozzájárulás felhasználását a 12. sz. melléklet, a központosított előirányzatok és egyéb kötött felhasználású támogatások elszámolását a 13. sz. melléklet szerint hagyja jóvá. /3/ A évi tartalékok felhasználását a 14. sz. melléklet tartalmazza. 8.. /1/ A Képviselő-testület az általa hozott döntések alapján nyújtott közvetett támogatások évre számított Ft-értékét a 17. sz. mellékletben foglalt részletezéssel hagyja jóvá. /2/ A költségvetési előirányzatok egyeztetését a 18. sz. melléklet tartalmazza. /3/ A pénzkészlet változását a 19. sz. melléklet tartalmazza. /4/ Az EU támogatással megvalósult és megvalósuló projektek bemutatását a 20. sz. melléklet tartalmazza. 9.. /1/ A Képviselő-testület utasítja az önkormányzat jegyzőjét, hogy a beszámoló elfogadásáról, a pénzmaradvány jóváhagyott összegéről jelen rendelet hatályba lépését követően haladéktalanul, írásban értesítse az önkormányzati intézményeket. /2/ Jelen rendelet kihirdetése napján lép hatályba. /3/ A rendelet kihirdetéséről a jegyző gondoskodik. Jánoshalma, Czeller Zoltán sk. polgármester Dr. Benda Dénes sk. jegyző

7 1 Jánoshalma Város önkormányzat évi költségvetésének teljesítése B E V É T E L E K 1. sz. melléklet Bevételi jogcím megnevezés adatok E Ft-ban Eredeti Módosított Teljesítés Teljesítés előirányzat %-a Igazgatási szolgáltatási díj ,41 Felügyeleti jellegű tevékenység díja Bírság bevétele ,70 Hatósági jogkörhöz köthető működési bevétel ,73 Áru- és készlet értékesítés ellenértéke ,77 Szolgáltatások ellenértéke ,09 Egyéb sajátos bevételek ,58 Továbbszámlázott (közvetített) szolgáltatások értéke ,54 Bérleti és lízingdíj bevételek ,59 Intézményi ellátási díjak ,18 Alkalmazottak térítése ,84 Kötbér, bírság, egyéb kártérítés ,42 Alkalmazott, hallgató, tanuló kártérítése ,00 Egyéb saját bevétel ,25 Működési kiadáshoz kapcsolódó Áfa visszatérülés Felhalmozási kiadáshoz kapcsolódó Áfa visszatérülés Kiszámlázott termékek és szolgáltatások Áfa-ja ,39 Értékesített tárgyi eszközök áfája ,00 Áfa bevételek, visszatérülések ,77 Államht. kív.származó befektetett pénzeszk. kamata ,80 Egyéb államháztartáson kív. származó kamatbevétel ,13 Kamatbevételek államháztartáson belülről Kamatbevételek összesen ,26 INTÉZMÉNYI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ,98 Átvett pénzeszközök vállalkozásoktól ,00 Átvett pénzeszközök háztartásoktól ,33 Átvett pénzeszközök non-profit szervezetektől ,14 Átvett pénzeszközök külföldről Átvett pénzeszközök EU költségvetésből ,00 Garancia és kezességváll.-ból megtér. ÁH-n kívülről MŰKÖD. CÉLÚ PÉNZESZK.ÁTV. ÁH-N KÍVÜLRŐL ,42 Vállalkozók kommunális adója ,03 Magánszemélyek kommunális adója ,82 Iparűzési adó ,17 Helyi adók összesen ,11 Pótlékok, bírságok ,00 SZJA helyben maradó része (10 %) ,00 SZJA jövedelemkülönbség mérséklésére ,00 SZJA normatív módon ,00 Gépjárműadó ,25 Termőföld bérbeadásából származó jöv.adó Átengedett központi adók ,61 Környezetvédelmi bírság Egyéb sajátos bevételek ,50 ÖNKORM. SAJÁTOS MŰKÖDÉSI BEVÉTELEI ,28 Immateriális javak értékesítése Ingatlanok értékesítése (termőföld kivételével) ,00 Termőföld értékesítése Gépek, berendezések, felszerelések értékesítése ,00 Járművek értékesítése ,00 Tenyészállatok értékesítése Egyéb felhalmozási bevétele Állami készletek, tartalékok értékesítése Tárgyi eszközök, immat.javak értékesítése ,09

8 2 Bevételi jogcím megnevezés Eredeti Módosított Teljesítés Teljesítés előirányzat %-a Önkormányzati lakások értékesítése Vadászati jog értékesítéséből származó bevétel Egyéb önkorm. vagyon bérbeadásából szárm.bev Önkormányzati egyéb helyiség értékesítése Üzemeltetésből, koncesszióból szárm. bev Önkorm. sajátos felhalmozási és tőkebevételei Osztalék és hozambevételek Tartós t.befektetések, részvények, részesedések ért Kárpótlási jegyek értékesítése Államkötvények, egyéb értékpapírok ért ,13 Egyéb pénzügyi befektetések bevételei Pénzügyi befektetések bevételei ,13 Felhalm.c. pénzeszk.átv. vállalkozástól ,00 Felhalm.c. pénzeszk.átv. háztartásoktól ,00 Felhalm.c. pénzeszk.átv. non-profit szervezetektől Felhalm.c. pénzeszk.átv. külföldről Felhalm.c. pénzeszk.átv. EU költségvetésből Felhalm.c. átv.pénzügyi vállalkozástól Felhalm. célra pénzeszköz átvétel ÁH-n kiv ,00 FELHALMOZÁSI ÉS TŐKEJELLEGŰ BEVÉTELEK ,41 Műk.célú támogatásértékű bev.. közp-i kv. szervtől ,77 Műk.célú támogatásértékű bev. fejezeti kezelésű ei-ból ,31 Műk.célú támogatásértékű bevétel tb. alaptól ,40 Műk.célú támogatásértékű bev. elkül. állami pénzalaptól ,64 Műk.célú támogatásértékű bev. helyi önkorm.-tól ,07 Műk.célú támogatásértékű bev.többc. kistérségi társ.-tól ,99 Garancia és kezességváll.-ból szárm.visszatér.bev Műk.célú támogatásértékű bev. összesen ,35 Felhalm.célú tám.értékű bev. központi költségv. szervtől Felhalm.célú támogatásértékű bev.fejezeti kez. ei.-ból ,17 Felhalm.célú támogatásértékű bev. TB alapból Felhalm.célú tám.értékű bev.elkül. állami pénzalaptól Felhalm.célú támogatásértékű bev. helyi önkorm.-tól Felhalm.célú támogatásért. bev.többc.kistérségi társ.-tól Felhalmozási célú támogatásértékű bev. összesen ,17 TÁMOGATÁSÉRTÉKŰ BEVÉTELEK ÖSSZESEN ,63 Előző évi közp.ktgv. kiegészítések, visszatér Előző évi egyéb ktgv. kiegészítések, visszatér Előző évi előir.-maradvány, pénzmaradv.átvétel ,80 KIEGÉSZÍTÉSEK, VISSZATÉRÜLÉSEK ,80 Működési c.támog.kölcsön visszatérülése ÁH-n kiv Felhalm.c.támog.kölcsön visszatérülése ÁH-n kiv ,00 TÁMOGATÁSI KÖLCSÖNÖK VISSZATÉRÜLÉSE ,00 Rövid lejáratú hitelek felvétele pü.vállalk.-tól ,49 Likviditási célú hitel felv.pü.vállalk.-tól Hosszú lejáratú hitelek felvétele pü.vállalk.-tól ,96 BELFÖLDI HITELMŰVELETEK BEVÉTELEI ,67 Normatív állami hj. állandó népesség szerint ,00 Normatív állami hj. feladatmutató szerint ,00 Normatív állami hozzájárulás összesen ,00 Eredeti előirányzatként tervezhető központosított ei ,00 Eredeti előirányzatként nem tervezhető közp. ei ,00 Központosított előirányzat összesen ,00 ÖNHIKI ,00 Működésképtelen helyi önk. egyéb támogatása ,00 Műk.képtelenné vált helyi önk. kieg. tám ,00

9 3 Bevételi jogcím megnevezés Eredeti Módosított Teljesítés Teljesítés előirányzat %-a Kieg.támogatás egyes közokt.feladatok ellátásához ,00 Egyes szociális feladatok kiegészítő támogatása ,00 Normatív, kötött felhasználású támogatások ,00 Címzett támogatás ,00 Helyi önkor.fejlesztési, vis maior felad.támog ,00 Leghátrányosabb helyzetű kistérségek támog ,00 Egyéb központi támogatás ,00 ÖNKORM. KÖLTSÉGVETÉSI TÁMOGATÁSA ,00 PÉNZFORGALMI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: ,50 Előző évi pénzmaradvány ,12 BEVÉTELEK ÖSSZESEN ,66 Kiegyenlítő, függő, átfutó bevételek Bevételek összesen ,85 A közoktatási intézmények átszervezésével összefüggő pénzeszköz átadás-átvétel eft, mely adat halmozottan van jelen a bevételekben (az előző évi kiegészítések, visszatérülések és a pénzmaradvány teljesítési adatában is szerepel). Halmozódás kiszűrése: PÉNZFORGALMI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: ,50 Előző évi pénzmaradvány ,12 Előző évi visszatérülés miatti korrekció (halmozódás kiszűrése) BEVÉTELEK ÖSSZESEN ,55 Kiegyenlítő, függő, átfutó bevételek Bevételek összesen ,74

10 2. sz. melléklet Jánoshalma Város Önkormányzat évi költségvetésének teljesítése K I A D Á S O K adatok E Ft-ban Kiadási jogcím megnevezés Eredeti Módosított Teljesítés Teljesítés előirányzat %-a Személyi juttatások ,59 Munkaadót terhelő járulékok ,74 Dologi kiadások ,36 Egyéb folyó kiadás ,21 Műk.c.p.e.átadás egyéb vállalk.-nak ,00 Műk.c.p.e.átadás háztartásoknak ,46 Műk.c.p.e.átadás non-profit szervezeteknek ,98 Társadalom és szociálpolitikai juttatások ,71 Műk.c.pénzeszk.átadás, egyéb tám. össz.: ,61 Támogatás ért. műk.kiadás fejezeti kez.ei.-nak ,00 Támogatás értékű műk.kiadás helyi önkorm.-nak ,00 Tám. ért. műk.kiadás többc.kistérs.társ.-nak ,00 Támogatás értékű műk. kiadás összesen ,00 Előző évi előir. maradv., pénzm. átadása ,00 Ellátottak pénzbeli juttatásai ,51 Felújítás ,95 Felhalmozási kiadások ,39 Pénzügyi befektetések kiadásai Felhalm.c.p.e.átadás vállalkozásnak ,97 Felhalm.c.p.e.átadás háztartásoknak ,69 Felhalm.c.p.e.átadás non-profit szervezeteknek ,25 Felhalmozási célú pénzeszközátadás össz.: ,43 Felhalm. célú hitel visszafizetése ,89 Felhalmozási kölcsön nyújtása ÁH kívülre 421 0,00 Rövid lejáratú hitelek visszafizetése Pénzforgalmi kiadások ,84 Pénzforgalom nélküli kiadások (tartalékok) 0 Költségvetési kiadások összesen ,84 Kiegyenlítő kiadások Függő kiadások Átfutó kiadások -532 Kiegyenlítő, függő, átfutó kiadások Kiadások összesen ,21

11 3. sz. melléklet Jánoshalma Város Önkormányzat évi költségvetésének teljesítése intézményenként B e v é t e l e k adatok ezer Ft-ban Megnevezés Eredeti Módosított Teljesítés Teljesítés előirányzat %-a Polgármesteri Hivatal* ,05 Városi Könyvtár ,04 Kulturális Központ ,52 "Radnóti Miklós" Gimnázium és Informatikai Szakközépiskola ,00 Városi Diákotthon ,00 "Hunyadi János" Általános Iskola ,00 Napközi Otthonos Óvoda és Bölcsőde ,00 "Hunyadi János" Általános Iskola, Gimnázium, Szakközépiskola és Kollégium ,89 Napközi Otthonos Óvoda és Bölcsőde, Pedagógiai Szakszolgálat ,09 Önkormányzat összesen ,55 Függő, átfutó, kiegyenlítő bevétel Önkormányzat mindösszesen ,74 K i a d á s o k Megnevezés Eredeti Módosított Teljesítés Teljesítés előirányzat %-a Polgármesteri Hivatal ,49 Városi Könyvtár ,43 Kulturális Központ ,40 "Radnóti Miklós" Gimnázium és Informatikai Szakközépiskola ,00 Városi Diákotthon ,00 "Hunyadi János" Általános Iskola ,00 Napközi Otthonos Óvoda és Bölcsőde ,00 "Hunyadi János" Általános Iskola, Gimnázium, Szakközépiskola és Kollégium ,26 Napközi Otthonos Óvoda és Bölcsőde, Pedagógiai Szakszolgálat ,37 Önkormányzat összesen ,84 Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadás Önkormányzat mindösszesen ,21 * a Polgármesteri Hivatal bevételi eredeti előirányzata E Ft-tal, a módosított előirányzata E Ft-tal tér el a kiadási előirányzattól. Az eltérés az önállóan és részben önállóan gazdálkodó intézmények költségvetési támogatása, melyet az önkormányzati szintű öszesítésnél a halmozódás elkerülése érdekében a Polgármesteri Hivatal adatából levonásba kell helyezni.

12 Jánoshalma Város Önkormányzat évi költségvetésének teljesítése önállóan és részben önállóan gazdálkodó intézményenként B e v é t e l e k Megnevezés Eredeti előirányzat Módosított előirányzat Teljesítés adatok E Ft-ban Teljesítés %-a 1.) Polgármesteri Hivatal Intézményi működési bevételek ,27 Önkormányzatok sajátos működési bevételei ,28 Önkormányzat költségvetési támogatása ,00 Felhalmozási és tőkejellegű bevételek ,13 Támogatásértékű bevételek, pénzeszköz átvétel ,82 Támogatási kölcsönök visszatérülése ,00 Előző évi kiegészítések, visszatérülések Belföldi hitelműveletek bevételei ,67 Előző évi pénzmaradvány ,00 Összesen ,05 Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek Bevételek összesen ,26 2.) Kulturális Központ Intézményi működési bevételek ,40 Támogatásértékű bevételek, pénzeszköz átvétel Előző évi pénzmaradvány ,00 Összesen ,52 Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek 0 Bevételek összesen ,52 3.) Városi Könyvtár Intézményi működési bevételek ,26 Támogatásértékű bevételek, pénzeszköz átvétel ,00 Előző évi pénzmaradvány ,00 Összesen ,04 Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek 0 Bevételek összesen ,04 4.) Radnóti Miklós Gimn. és Inf. Szakközépiskola Intézményi működési bevételek ,00 Felhalmozási és tőkejellegű bevételek ,00 Támogatásértékű bevételek, pénzeszköz átvétel ,00 Előző évi pénzmaradvány ,00 Összesen ,00 Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek 0 Bevételek összesen ,00 5.) Városi Diákotthon Intézményi működési bevételek ,00 Előző évi pénzmaradvány ,00 Összesen ,00 Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek 0 Bevételek összesen ,00 6.) Hunyadi János Ált. Iskola Intézményi működési bevételek ,00 Támogatásértékű bevételek, pénzeszköz átvétel ,00 Előző évi pénzmaradvány ,00 Összesen ,00 Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek 0 Bevételek összesen ,00 7.) Napközi Otthonos Óvoda és Bölcsőde Intézményi működési bevételek ,00 Támogatásértékű bevételek, pénzeszköz átvétel ,00 Előző évi pénzmaradvány ,00 Összesen ,00 Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek 0 Bevételek összesen ,00 8.) Hunyadi János Általános Iskola, Gimnázium, Szakközépiskola és Kollégium 3/a.sz. melléklet

13 Megnevezés Eredeti Módosított Teljesítés Teljesítés előirányzat előirányzat %-a Intézményi működési bevételek ,17 Támogatásértékű bevételek, pénzeszköz átvétel ,59 Előző évi pénzmaradvány ,72 Összesen ,89 Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek 0 Bevételek összesen ,89 9.) Napközi Otthonos Óvoda és Bölcsőde, Pedagógiai Szakszolgálat Intézményi működési bevételek ,29 Támogatásértékű bevételek, pénzeszköz átvétel ,98 Előző évi pénzmaradvány ,00 Összesen ,09 Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek 0 Bevételek összesen ,09 Önkormányzati szinten Bevételek összesen ,55 Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek Bevételek mindösszesen: ,74

14 3/b. sz. melléklet Jánoshalma Város Önkormányzat évi költségvetésének teljesítése önállóan és részben önállóan gazdálkodó intézményenként K i a d á s o k E Ft-ban Megnevezés Eredeti Módosított Teljesítés Teljesítés előirányzat %-a 1.) Polgármesteri Hivatal Személyi juttatások ,59 Munkaadót terhelő járulékok ,97 Dologi kiadások ,57 Egyéb folyó kiadás ,12 Műk.c.pénzeszk.átadás, egyéb támogatás ,83 Működési célú hitel visszafizetés ,00 Felhalmozási kiadások ,19 Felújítás ,84 Felhalm. c. hitel visszafizetése ,89 Felhalm.c. kölcsönök nyújt. ÁHT-n kívülre ,00 Felhalm. c. pénzeszk.átadás ,43 Tartalékok Összesen: ,49 Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások Költségvetési kiadások összesen ,78 2.) Városi Könyvtár Személyi juttatások ,97 Munkaadót terhelő járulékok ,99 Dologi kiadások ,78 Egyéb folyó kiadás ,00 Műk.c. támogatásértékű kiadás ,00 Összesen ,43 Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások 0 Költségvetési kiadások összesen ,43 3.) Kulturális Központ Személyi juttatások ,00 Munkaadót terhelő járulékok ,94 Dologi kiadások ,17 Egyéb folyó kiadás ,81 Felújítási kiadások ,69 Felhalmozási kiadások Összesen ,40 Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások 0 Költségvetési kiadások összesen ,40 4.) "Radnóti Miklós" Gimnázium és Informatikai Szakközépiskola Személyi juttatások ,00 Munkaadót terhelő járulékok ,00 Dologi kiadások ,00 Egyéb folyó kiadás ,00 Ellátottak pénzbeli jutt ,00 Működési c. pénzeszköz átadás ,00 Előző évi előirányzat maradvány, pm. átad ,00 Felhalmozási kiadások ,00 Összesen ,00 Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások -624 Költségvetési kiadások összesen ,98

15 Megnevezés Eredeti Módosított Teljesítés Teljesítés előirányzat %-a 5.) Városi Diákotthon Személyi juttatások ,00 Munkaadót terhelő járulékok ,00 Dologi kiadások ,00 Egyéb folyó kiadás Ellátottak pénzbeli jutt ,00 Működési c. pénzeszköz átadás ,00 Összesen ,00 Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások 0 Költségvetési kiadások összesen ,00 6.) "Hunyadi János" Általános Iskola Személyi juttatások ,00 Munkaadót terhelő járulékok ,00 Dologi kiadások ,00 Egyéb folyó kiadás ,00 Ellátottak pénzbeli jutt ,00 Működési c. pénzeszköz átadás ,00 Előző évi előirányzat maradvány, pm. átad ,00 Működési c. hitel visszafizetése ,00 Összesen ,00 Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások Költségvetési kiadások összesen ,41 7.) Napközi Otthonos Óvoda és Bölcsőde Személyi juttatások ,00 Munkaadót terhelő járulékok ,00 Dologi kiadások ,00 Egyéb folyó kiadás ,00 Működési c. pénzeszköz átadás ,00 Előző évi előirányzat maradvány, pm. átad Összesen ,00 Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások -290 Költségvetési kiadások összesen ,65 8.) "Hunyadi János" Általános Iskola, Gimnázium, Szakközépiskola és Kollégium Személyi juttatások ,34 Munkaadót terhelő járulékok ,92 Dologi kiadások ,45 Egyéb folyó kiadás ,00 Ellátottak pénzbeli jutt ,09 Felhalmozási kiadások ,39 Összesen ,26 Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások Költségvetési kiadások összesen ,69 9.) Napközi Otthonos Óvoda és Bölcsőde, Pedagógiai Szakszolgálat Személyi juttatások ,92 Munkaadót terhelő járulékok ,72 Dologi kiadások ,58 Egyéb folyó kiadás ,66 Összesen ,37 Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások 0 Költségvetési kiadások összesen ,37 Önkormányzati szinten Kiadások összesen ,84 Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások Kiadások mindösszesen ,21

16 Polgármesteri Hivatal feladatonkénti teljesítése év 4. sz. melléklet Megnevezés B e v é t e l K i a d á s Eredeti Módosított Teljesítés Eredeti Módosított Teljesítés Teljesített Teljesített előirányzat előirányzat %-a előirányzat előirányzat %-a Kisegítő mezőgazdasági szolgáltatás , ,39 Lapkiadás , ,67 Helyi közutak létesítése és felújítása ,14 Diákotthoni, kollégiumi szálláshelynyújtás ,16 Iskolai intézményi közétkeztetés ,00 Közutak, hidak, alagutak üzemelt., fennt ,28 Saját v. bérelt ingatlan hasznosítása ,75 Önkormányzatok igazgatási tevékenysége , ,24 Kisebbségi Önk. igazgatási tevékenysége ,44 Önkorm.-i képviselő választás , ,00 Másh. nem sorolh. szerv tev. (Tűzoltóság) , ,95 Vízkárelhárítás ,00 Város- és községgazdálkodási szolg , ,98 Települési vízellátás és vízminőségvéd ,39 Közvilágítási feladatok ,73 Önkormányzatok elszámolásai ,00 Önk. feladatra nem tervezhető elszámolása ,11 Finanszírozási műveletek elszámolása Óvodai nevelés ,22 Ált. iskolai nappali rendszerű nev., okt ,77 Nappali r. gimnáziumi nev., okt ,84 Háziorvosi szolgálat , ,36 Ügyeleti Szolgálat , ,91 Járóbetegek szakorvosi ellátása , ,05 Fogorvosi ellátás , ,21 Védőnői szolgálat , ,29 Egészségügyi ellátás egyéb feladatai ,00 Egyéb szociális ellátás szállásnyújtással ,00 Családsegítés ,00 Egyéb szociális és gyermekjóléti szolg ,00 Rendszeres szociális pénzbeli ellátások , ,48 Rendszeres gyermekvéd. pénzbeli ellát ,56 Munkanélküli ellátások ,00 Eseti pénzbeli szociális ellátások ,49 Eseti pénzbeli gyermekvédelmi ellátások ,79 Szennyvízelvezetés és -kezelés ,61 Települési hulladékok kez., köztiszt. tev , ,60 Kulturális Központ épület bővítés ,00 Egyéb szórakoztatási és kulturális tev , ,29 Sportlétesítmények működtetése ,23 Összesen: , ,91 Le: intézményfinanszírozás , ,00 Mindösszesen , ,49 E Ft-ban

17 5.sz. melléklet évi intézményfinanszírozás előirányzata és teljesítése önállóan és részben önállóan gazdálkodó intézményenként Intézmény neve Eredeti előirányzat Módosított előirányzat Teljesítés Adatok EFt-ban Teljesítés %-a Radnóti Miklós Gimnázium és Informatikai Szakközépiskola ,00 Városi Diákotthon ,00 Hunyadi János Általános Iskola ,00 Napközi Otthonos Óvoda és Bölcsőde ,00 Hunyadi J. Ált. Iskola, Gimnázium, SzKI és Kollégium ,00 Napközi Otthonos Óvoda és Bölcsőde, Pedagógiai Szakszolgálat ,00 Kulturális Központ ,00 Városi Könyvtár ,00 Összesen: ,00

18 6. sz. melléklet Megnevezés B e v é t e l Kisebbségi Önkormányzat évi teljesített bevételei és kiadásai működési és felhalmozási célú bontásban Megnevezés K i a d á s o k Adatok E Ft-ban Normatív állami hozzájárulás 640 Személyi juttatások 0 Intézményi működési bevétel 0 Dologi kiadás 540 Működési célú p.e.átv. 0 Társ.- és szoc.pol.juttatás 70 Működési bevétel összesen: 640 Működési c.p.eszk.átadás 20 Előző évi pénzmaradvány 0 Működési kiadások össz.: 630 Felhalmozási bevételek: 0 Felhalmozási kiadások össz.: 0 Bevételek mindösszesen: 640 Kiadások mindösszesen: 630 Bankszámla záró egyenlege dec. 31-én: 9.623,- Ft

19 2007. évi felhalmozási kiadások feladatonként, felújítási kiadások célonként 7. sz. melléklet E Ft-ban Megnevezés Eredeti ei. Módosított ei. Teljesítés Beruházási kiadások Kazinczy utca útkialakítás, földmérés Új törmeléklerakó kialakítása Befogott kóbor ebek tartási körülményeinek javítása Tanuszoda építése Tanuszoda egyéb kiegészítő munkái, előtér Sportcsarnok fűtéskorszerűsítése Sportcsarnok hőszigetelése önrész Sportcsarnok érintésvédelmi munkák Diákélelmezési Konyha érintésvédelmi munkák Szennyvízcsatorna tervezés, engedélyek Szennyvíztársulás létrehozása Intézmények energetikai felülvizsgálata (pályázati önrész) Polgármesteri Hivatal akadálymentesítése Út és járdahálózat bővítés (pályázati önrész) /2007(V.28.)Kt.sz.hat. Kérékpárút pályázati önerő Helytörténeti múzeum kialakítás (pályázati önrész) Új játszótér kialakítása (pályázati önrész) Ivóvíz hálózat bővítés (körvezeték kiépítés) Okmányiroda - új ügyfélhívó rendszer Tűzoltóság - új gépjármű fecskendő pály.önerő II. részlete /2006(XI.23.)Kt.hat. Hóeke vásárlása Visual Ixügyelet program Gréder földmunkagép Állati hullagyűjtő hiányosságainak megszüntetése Lámpatestek felszerelése Hunyadi János Általános Iskola terep munkák, kerítés építés Jókai u.-ban tűzcsap létesítése /2007(VII.24.)Kt.sz.hat Városközpont rehabilitációja /2007(IV.26.)Kt.sz.hat. Ingatlan visszavásárlás /2007(VI.28.)Kt.sz.hat. Kulturális Kp. épületbővítés tervei Laptop vásárlás Video kaputelefon Térkő lerakás Orvosi rendelőkhöz belső út - kezelési költség (2006) Sziárd burkolatú út ép. az Alkotmány u. - kezelési költség (2006) Idősek bentl. otth. bővítése 10fh. - kezelési költség (2006) Általános Rendezési Terv módosítása Rendezvény sátor /1 hrsz, 920 m 2 ingatlan vásárlása "Kistérségi szociális központ" projekt önrésze Szakmi és informatikai fejlesztési feladatok Összesen: Felhalmozás célú pénzeszközátadás Polgármesteri Hivatal Ivóvízminőség javítási program évi hozzájárulás Pénzeszköz átadás tanuszoda berendezési tárgyainak beszerzésére Befizetési köt. vegyes tulajdonú társasházak felújítási alapjába Lakossági közműfejlesztés támogatása Összesen:

20 Felhalmozás célú hitel visszafizetése Megnevezés Eredeti ei. Módosított ei. Teljesítés 2002.évben felvett 30 millió Ft fejlesztési célú hitel évi törlesztőrészlete Citroen Berlingo furgon vásárlásához felvett hitel évi törlesztőrészlete Opel Vectra szgk. vásárlásához felvett hitel évi törlesztőrészlete 2006.évi kommunális gépvásárlás kapcsán felvett hitel 2007.évi törlesztőrészlete AVOP és BM támogatás megelőlegezéseként felvett hitel törlesztése Összesen: Felújítási kiadások 74/2005(IV.11.)Kt. Kiss E., Hold, Molnár J. u. útfelújítás 2007.évi ütem /2005(IV.11.)Kt. Betonjárdák rekonstrukciója 2007.évi ütem Polgármesteri Hivatal irattári rész felújítása, főbejárat átalakítása 2007.évi ütem /2005(IV.11.)Kt. hat. - Radnóti M. Gimn. tornaterem padozatának és belső falfelületének felújítása évi ütem /2005(IV.11.)Kt. hat. Csapadékvíz csatorna rekonstrukció 2007.évi ütem Szociális Otthon épület bővítés, felújítás, akadálymentesítés Polgármesteri Hivatal lapostetős épületrészei tetőfelújítása /2007(VI.28.)Kt.sz.hat. Sportcsarnok tetőfelújítása Diákélelmezési Konyha korszerűsítésének tervei /2007(V.24.)Kt.sz.hat. Hullaház felújítása Cigány Kisebbségi Önkormányzat - Cigány Közösségi Ház felújítása (pályázati önerő) Bérlakás felújítás /2007(VI.28.)Kt.sz.hat. Általános Iskola felújítási tervei /2007(VI.28.)Kt.sz.hat. Óvoda felújítási tervei Csapadékvíz tározó rek. munkái - kezelési költség (2006) Szennyvízcsat. hálózat végátemelő akna - kezelési költség (2006) Utak felújítása a Halász, Kiss, Remete u.-kezelési költség (2006) Csapadékvíz elvezető rdsz. átép. Rákóczi u.14.- Kölcsey u Összesen: Felhalmozási célú kölcsön folyósítása Munkáltatói kölcsön folyósítása önkormányzati dolgozóknak Mindösszesen: Kulturális Központ Megnevezés Eredeti ei. Mód.ei. Telj. Felújítási kiadások Imre Zoltán emlékszoba kialakítás Beruházási kiadások Presszó kialakítás terve Mindösszesen: Radnóti Miklós Gimnázium és Informatikai Szaközépiskola Megnevezés Eredeti ei. Mód.ei. Telj. Beruházási kiadások Szoftverbeszerzés Számítógépek és számítástechnikai eszközök beszerzése Egyéb eszköz vásárlás (LCD tv) Mindösszesen:

BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK TELJESÍTÉSE

BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK TELJESÍTÉSE HETES KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 6/2014. (IV.30.) ÖNKORMÁNYZATI R E N D E L E T E AZ ÖNKORMÁNYZAT 2013. ÉVI ZÁRSZÁMADÁSÁRÓL ÉS PÉNZMARADVÁNYÁRÓL Hetes Község Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

Intézményi működési bevételek

Intézményi működési bevételek 3. számú függelék Intézményi működési bevételek 1. Igazgatási szolgáltatási díj 2200 2. Felügyeleti jellegű tevékenység díja 3. Bírság bevétele 140 4. Hatósági jogkörhöz köthető működési bevétel 2340 0

Részletesebben

1. melléklet a 4/2014. (V.8.) önkormányzati rendelethez

1. melléklet a 4/2014. (V.8.) önkormányzati rendelethez 1. melléklet a 4/2014. (V.8.) önkormányzati rendelethez Somlóvásárhely Község Önkormányzatának és intézményeinek pénzügyi mérlege Önkormányzat és intézményei összesen A B C D E F G H 1 BEVÉTELEK EredetiMódosítottTeljesítés

Részletesebben

működési bevétel támogatás támogatás értékű bevétel saját bevétel átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről pénzügyi műveletek összesen:

működési bevétel támogatás támogatás értékű bevétel saját bevétel átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről pénzügyi műveletek összesen: működési bevétel támogatás központi költségvetésből normatív állami hozzájárulás központosított előirányzatok normatív, kötött felhasználású támogatások felügyeleti szervtől kapott támogatás értékű bevétel

Részletesebben

működési bevétel támogatás támogatás értékű bevétel saját bevétel átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről pénzügyi műveletek összesen:

működési bevétel támogatás támogatás értékű bevétel saját bevétel átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről pénzügyi műveletek összesen: működési bevétel támogatás központi költségvetésből normatív állami hozzájárulás központosított előirányzatok normatív, kötött felhasználású támogatások felügyeleti szervtől kapott támogatás értékű bevétel

Részletesebben

1.. 35.244 eft bevétellel, 28.558 eft kiadással

1.. 35.244 eft bevétellel, 28.558 eft kiadással Tárnokréti Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/211.(IV.29.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 21. évi zárszámadásáról és a pénzmaradvány jóváhagyásáról 1.. (1) Tárnokréti Község Önkormányzata

Részletesebben

Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat 2009.évi költségvetésének pénzügyi mérlege (eft-ban)

Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat 2009.évi költségvetésének pénzügyi mérlege (eft-ban) 3/2010. (II.9.) 1. melléklet [1/2009. (II.19.) Ktr. 2.melléklet] Előirányzat csoport Kiemelt Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat 2009.évi költségvetésének pénzügyi mérlege (eft-ban) Előirányzat csoport,

Részletesebben

Bekecs Községi Önkormányzat. 13/2009. (VII. 27.) számú rendelete

Bekecs Községi Önkormányzat. 13/2009. (VII. 27.) számú rendelete Bekecs Községi Önkormányzat 13/2009 (VII 27) számú rendelete az önkormányzat 2009 évi költségvetéséről szóló 4/2009 (III2) rendelet módosításáról 1 (1) A pótelőirányzatként biztosított központosított,

Részletesebben

/1/ A rendelet 3.. /1/ bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

/1/ A rendelet 3.. /1/ bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: Harsány Község Önkormányzat Képviselő-testületének 9/21.(XII.15.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 21. évi költségvetéséről szóló 2/21. (II. 15.) önkormányzati rendelet módosításáról Harsány Község

Részletesebben

Kőröshegy Községi Önkormányzat Képviselő- testületének. 5/2006. (II. 27.) rendelete az

Kőröshegy Községi Önkormányzat Képviselő- testületének. 5/2006. (II. 27.) rendelete az Kőröshegy Községi Önkormányzat Képviselő- testületének 5/2006. (II. 27.) rendelete az önkormányzat költségvetésének megállapításakor, illetőleg a zárszámadáskor a képviselő-testület részére tájékoztatásul

Részletesebben

Mány Község Önkormányzata 5/2009. (IV.22.) számú rendelete a 2008. évi zárszámadásáról

Mány Község Önkormányzata 5/2009. (IV.22.) számú rendelete a 2008. évi zárszámadásáról 5/2009. (IV.22.) számú rendelete a 2008. évi zárszámadásáról Mány Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az államháztartásról szóló, többször módosított 1992. évi XXXVIII. tv. 82. -a alapján a 2008.

Részletesebben

KIVONAT. a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Területfejlesztési Tanács évi költségvetésének teljesítéséről szóló beszámoló elfogadásáról

KIVONAT. a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Területfejlesztési Tanács évi költségvetésének teljesítéséről szóló beszámoló elfogadásáról KIVONAT a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Közgyűlés 2012. április 19-én megtartott nyilvános ülésének jegyzőkönyvéből -------------------------------------------------------------------------------------------------------

Részletesebben

Címrend. Előirányzatcsoport. Kiemelt előirányzat

Címrend. Előirányzatcsoport. Kiemelt előirányzat Címrend 1. számú melléklet Cím Jogcímcsoport Jogcím Önkormányzat Előirányzatcsoport Kiemelt előirányzat Kiadás (e Ft) Saját bevétel (e Ft) Támogatás (e Ft) Létszám előirányzat Kötelező feladat Össz.: 76212

Részletesebben

CSORVÁS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 15/2009.(X.1.) r e n d e l e t e

CSORVÁS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 15/2009.(X.1.) r e n d e l e t e CSORVÁS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 15/2009.(X.1.) r e n d e l e t e az önkormányzat költségvetéséhez és a zárszámadáshoz csatolandó mérlegek, kimutatások tartalmi követelményeinek meghatározásáról

Részletesebben

Halmaj Község Önkormányzatának 19/2009. (XI. 27.) rendelete az önkormányzat 2009. évi költségvetéséről szóló 1/2009. (III.02.) rendelet módosításáról

Halmaj Község Önkormányzatának 19/2009. (XI. 27.) rendelete az önkormányzat 2009. évi költségvetéséről szóló 1/2009. (III.02.) rendelet módosításáról Halmaj Község Önkormányzatának 19/2009. (XI. 27.) rendelete az önkormányzat 2009. évi költségvetéséről szóló 1/2009. (III.02.) rendelet módosításáról Halmaj Község Önkormányzati képviselő-testülete a helyi

Részletesebben

2012. évi előirányzat BEVÉTELEK. 2012. évi előirányzat KIADÁSOK. Költségvetési rendelet űrlapjainak összefüggései:

2012. évi előirányzat BEVÉTELEK. 2012. évi előirányzat KIADÁSOK. Költségvetési rendelet űrlapjainak összefüggései: Költségvetési rendelet űrlapjainak összefüggései: 2012. évi előirányzat BEVÉTELEK 1. sz. melléklet Bevételek táblázat 3. oszlop 10 sora = 2/a. számú melléklet 3. oszlop 13. sor + 2/b. számú melléklet 3.

Részletesebben

Az önkormányzat által felvett hitelállomány alakulása Lejárat és eszközök szerinti bontásban (e/ft-ban)

Az önkormányzat által felvett hitelállomány alakulása Lejárat és eszközök szerinti bontásban (e/ft-ban) ... évi költségvetéséről Az önkormányzat által felvett hitelállomány alakulása Lejárat és eszközök szerinti bontásban (e/ft-ban) 5. sz. melléklet Sorszám Felvétel Lejárat Hitel állomány december 31-én

Részletesebben

Beleg Község bevételi és kiadási főösszegének forrásonkénti megbontása

Beleg Község bevételi és kiadási főösszegének forrásonkénti megbontása Beleg Község bevételi és kiadási főösszegének forrásonkénti megbontása 2. számú melléklet működési bevétel e Ft támogatás 29882 központi költségvetésből 29882 normatív állami hozzájárulás 8778 központosított

Részletesebben

Az önkormányzat és költségvetési szervek bevételei forrásonként

Az önkormányzat és költségvetési szervek bevételei forrásonként Az önkormányzat és költségvetési szervek bevételei forrásonként 1-A sz. melléklet ÖSSZESEN I.: MÛKÖDÉSI BEVÉTELEK 424 389 4 196 644 4 621 033 INTÉZMÉNYI MÛKÖDÉSI BEVÉTELEK 424 389 1 192 040 1 616 429 Hatósági

Részletesebben

Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének. 27/2008. (XII. 18.) sz. rendelete

Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének. 27/2008. (XII. 18.) sz. rendelete Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 27/2008. (XII. 18.) sz. rendelete Kerekegyháza Város Önkormányzatnak költségvetése és zárszámadása mérlegrendszerének tartalmi követelményeiről Kerekegyháza

Részletesebben

JÁNOSHALMA VÁROS KÉPVISELŐ-TESTÜLET 6/2008.(IV.15.) sz. rendelete Jánoshalma Város Önkormányzat 2007. évi zárszámadásáról

JÁNOSHALMA VÁROS KÉPVISELŐ-TESTÜLET 6/2008.(IV.15.) sz. rendelete Jánoshalma Város Önkormányzat 2007. évi zárszámadásáról JÁNOSHALMA VÁROS KÉPVISELŐ-TESTÜLET 6/2008.(IV.15.) sz. rendelete Jánoshalma Város Önkormányzat 2007. évi zárszámadásáról 1.. Jánoshalma Város Önkormányzat Képviselő-testülete az Államháztartásról szóló

Részletesebben

Ötvöskónyi Község Önkormányzatának. 5/2007. (IV. 17.) számú rendelete. az Önkormányzat 2006. évi zárszámadásáról és pénzmaradvány elszámolásáról

Ötvöskónyi Község Önkormányzatának. 5/2007. (IV. 17.) számú rendelete. az Önkormányzat 2006. évi zárszámadásáról és pénzmaradvány elszámolásáról Ötvöskónyi Község Önkormányzatának 5/2007. (IV. 17.) számú rendelete az Önkormányzat zárszámadásáról és pénzmaradvány elszámolásáról Ötvöskónyi Közég Önkormányzat Képviselő-testülete az államháztartásról

Részletesebben

B E V É T E L E K K I A D Á S O K

B E V É T E L E K K I A D Á S O K 1. melléklet a 2/2013. /II.07./számú önkormányzati rendelethez Szendrő Város Önkormányzat 2012. évi költségvetésének mérlege 1. sz. táblázat Bevételi jogcím B E V É T E L E K Önkormányzat Önkormányzati

Részletesebben

Rábcakapi Község Önkormányzata év költségvetésének mérlege

Rábcakapi Község Önkormányzata év költségvetésének mérlege 1.1. melléklet az 5/2015.(V.22.) önkormányzati rendelethez Rábcakapi Község Önkormányzata 2014. év költségvetésének mérlege B E V É T E L E K 1. sz. táblázat Bevételi jogcímek 1 2 3 4 1. I. Önkormányzat

Részletesebben

Bánhorváti Községi Önkormányzat képviselő-testületének. 10/2014. (V. 5.) önkormányzati rendelete. az önkormányzat

Bánhorváti Községi Önkormányzat képviselő-testületének. 10/2014. (V. 5.) önkormányzati rendelete. az önkormányzat Bánhorváti Községi Önkormányzat képviselő-testületének Hatályos:2014-05-06 -tól Bánhorváti Községi Önkormányzat képviselő-testületének 10/2014. (V. 5.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2013. évi

Részletesebben

3.. (1) Az önkormányzat 2013. december 31-i állapot szerinti vagyonát a következők szerint állapítja meg: 1..

3.. (1) Az önkormányzat 2013. december 31-i állapot szerinti vagyonát a következők szerint állapítja meg: 1.. Maglóca Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2014.(IV.30.) önkormányzati rendelete az önkormányzat évi zárszámadásáról és a pénzmaradvány jóváhagyásáról Maglóca Község Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

Nyírpazony Község Önkormányzat összesített

Nyírpazony Község Önkormányzat összesített 1 NYÍRPAZONY KÖZSÉG KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 16/.(XII.19.) ö n k o r m á n y z a t i r e n d e l e t e Nyírpazony Község Önkormányzat. évi költségvetéséről és költségvetés vitelének szabályairól szóló 3/.

Részletesebben

Fülesd, 2011. augusztus 22. Záradék: A rendelet kihirdetésének időpontja 2011. augusztus 23. Dr. Birta Zsuzsanna. Körjegyző

Fülesd, 2011. augusztus 22. Záradék: A rendelet kihirdetésének időpontja 2011. augusztus 23. Dr. Birta Zsuzsanna. Körjegyző F Ü L E S D K Ö Z S É G Ö N K O R M Á N Y Z A T A K É P V I S E L Ő - T E S T Ü L E T É N E K 1 1 / 2 0 1 1. ( V I I I. 2 3. ) ö n k o r m á n y z a t i r e n d e l e t A Z Ö N K O R M Á N Y Z A T 2 0

Részletesebben

Magyar Köztársaság 2010. évi költségvetés- Vis maior keretből igényelt támogatás

Magyar Köztársaság 2010. évi költségvetés- Vis maior keretből igényelt támogatás EU támogatással megvalósuló pályázatok Projekt megnevezése: TÁMOP 4.3.1/B-09 Közoktatás térségi sajátosságokhoz igazodó szervezése és infrastrukturális fejlesztése A halmaji Körzeti Iskola és Óvoda rekonstrukciója,

Részletesebben

2015. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE Sorszám

2015. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE Sorszám B E V É T E L E K 1. melléklet a 2/2015. (II. 19.) önkormányzati rendelethez 1.1. sz. táblázat Csatka község Önkormányzat Ezer forintban 2015. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE Bevételi jogcím 1 2

Részletesebben

Tiszacsécse község Önkormányzat ÉVI ZÁRSZÁMADÁSÁNAK BEVÉTELEI ÉS KIADÁSAI B E V É T E L E K

Tiszacsécse község Önkormányzat ÉVI ZÁRSZÁMADÁSÁNAK BEVÉTELEI ÉS KIADÁSAI B E V É T E L E K Tiszacsécse község Önkormányzat 1. melléklet az 5/2014. (V. 20.) önkormányzati rendelethez 2013. ÉVI ZÁRSZÁMADÁSÁNAK BEVÉTELEI ÉS KIADÁSAI B E V É T E L E K 1. sz. táblázat Ezer forintban Bevételi jogcím

Részletesebben

Csólyospálos Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 6/2012.(IV.24.) rendelete a községi önkormányzat 2011 évi költségvetésének végrehajtásáról

Csólyospálos Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 6/2012.(IV.24.) rendelete a községi önkormányzat 2011 évi költségvetésének végrehajtásáról Csólyospálos Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 6/2012.(IV.24.) rendelete a községi önkormányzat 2011 évi költségvetésének végrehajtásáról 1.. Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV.tv. alapján

Részletesebben

GÁBORJÁN KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 4/2013. (IV.25) önkormányzati rendelete a évi pénzügyi terv végrehajtásáról

GÁBORJÁN KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 4/2013. (IV.25) önkormányzati rendelete a évi pénzügyi terv végrehajtásáról GÁBORJÁN KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 4/2013. (IV.25) önkormányzati rendelete a pénzügyi terv végrehajtásáról Az önkormányzat képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV.

Részletesebben

CÍMREND A B C 1 CÍM ALCÍM SZAKFELADAT 2 1. Polgármesteri Hivatal 3 1.1 Víztermelés, -kezelés, -ellátás 4 1.2

CÍMREND A B C 1 CÍM ALCÍM SZAKFELADAT 2 1. Polgármesteri Hivatal 3 1.1 Víztermelés, -kezelés, -ellátás 4 1.2 1. melléklet 1/2011.(II.16.) önkormányzati rendelethez CÍMREND A B C 1 CÍM ALCÍM SZAKFELADAT 2 1. Polgármesteri Hivatal 3 1.1 Víztermelés, -kezelés, -ellátás 4 1.2 5 1.3 6 1.4 7 1.5 8 1.6 9 1.7 10 1.8

Részletesebben

Tájékoztató kimutatások, mérlegek Nyékládházi Önkormányzat 2013. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK MÉRLEGE B E V É T E L E K

Tájékoztató kimutatások, mérlegek Nyékládházi Önkormányzat 2013. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK MÉRLEGE B E V É T E L E K Tájékoztató kimutatások, mérlegek Nyékládházi Önkormányzat 2013. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK MÉRLEGE 1. számú tájékoztató tábla B E V É T E L E K Bevételi jogcím 2012. évi 2013.évi 1 2 5 3 1. I. Önkormányzat

Részletesebben

Bekecs községi Önkormányzat 8/2005.(V.1.) SZÁMÚ RENDELETE. az Önkormányzat 2004. évi gazdálkodásának zárszámadásáról

Bekecs községi Önkormányzat 8/2005.(V.1.) SZÁMÚ RENDELETE. az Önkormányzat 2004. évi gazdálkodásának zárszámadásáról Bekecs községi Önkormányzat 8/2005.(V.1.) SZÁMÚ RENDELETE az Önkormányzat 2004. évi gazdálkodásának zárszámadásáról Bekecs Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az Államháztartásról szóló többször módosított

Részletesebben

Záró rendelkezések. (1) Ez a rendelet a kihirdetés napján lép hatályba. (2) A rendelet kihirdetéséről a jegyző a helyben szokásos módon gondoskodik.

Záró rendelkezések. (1) Ez a rendelet a kihirdetés napján lép hatályba. (2) A rendelet kihirdetéséről a jegyző a helyben szokásos módon gondoskodik. 31 Kozármisleny Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2006. (VI.20.) Ök.sz. rendelete az Önkormányzat 2006. évi költségvetéséről szóló 1/2006.(II.14.) Ök. sz. rendelet módosításáról Kozármisleny

Részletesebben

Cirák Község Önkormányzata Képviselő-testület 1. számú melléklet A kiadási jogcímek részletezése

Cirák Község Önkormányzata Képviselő-testület 1. számú melléklet A kiadási jogcímek részletezése Cirák Község Önkormányzata Képviselő-testület 1. számú melléklet A kiadási jogcímek részletezése 2013. évi TERV Személyi juttatások EI 10 886 - rendszeres sz.j. 4 339 - nem rendszeres sz.j. 2 870 - külső

Részletesebben

2014. évi előirányzat BEVÉTELEK évi előirányzat KIADÁSOK. Költségvetési rendelet űrlapjainak összefüggései:

2014. évi előirányzat BEVÉTELEK évi előirányzat KIADÁSOK. Költségvetési rendelet űrlapjainak összefüggései: Költségvetési rendelet űrlapjainak összefüggései: BEVÉTELEK 1. sz. melléklet Bevételek táblázat 3. oszlop 9 sora = 2.1. számú melléklet 3. oszlop 13. sor + 2.2. számú melléklet 3. oszlop 12. sor 1. sz.

Részletesebben

NAGYMÁNYOK VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐTESTÜLETE 8/2010 (IV.30. )számú rendelete

NAGYMÁNYOK VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐTESTÜLETE 8/2010 (IV.30. )számú rendelete A rendelet kihirdetésének napja: 2010. április 30. Nagymányok, 2010. április 30. Dr. Klausz Judit jegyző NAGYMÁNYOK VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐTESTÜLETE 8/2010 (IV.30. )számú rendelete Az önkormányzat

Részletesebben

Kenézlő Községi Önkormányzat 1. számú melléklet a 11/2014. (IX. 12.) önkormányzati rendelethez

Kenézlő Községi Önkormányzat 1. számú melléklet a 11/2014. (IX. 12.) önkormányzati rendelethez Kenézlő Községi Önkormányzat 1. számú melléklet a 11/2014. (IX. 12.) önkormányzati rendelethez 2014. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE B E V É T E L E K 1. sz. táblázat Ezer forintban Sorszám Bevételi

Részletesebben

Bánk Község Önkormányzat 2008. évi költségvetésének háromnegyed-éves mérlege. Bevételek

Bánk Község Önkormányzat 2008. évi költségvetésének háromnegyed-éves mérlege. Bevételek Bánk Község Önkormányzat 2008. évi költségvetésének háromnegyed-éves mérlege Bevételek 1000 Ft-ban I. Működési bevételek Igazgatási szolgáltatási díj bevétele 0 0 7 Szolgáltatások ellenértéke 19482 19482

Részletesebben

Megnevezés (a) 1. melléklet a 1/(II.7.) önkormányzati rendelethez Önkormányzat és Közös Hivatal összesen előirányzat (b) 1. Működési bevételek 52 463 2.Intézményi működési bevétel 18 624 3. Hatósági jogkörhöz

Részletesebben

2.. 3.. (1) Az önkormányzat 2013. december 31-i állapot szerinti vagyonát a következők szerint állapítja meg: 1..

2.. 3.. (1) Az önkormányzat 2013. december 31-i állapot szerinti vagyonát a következők szerint állapítja meg: 1.. Tárnokréti Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2014.(V.5) önkormányzati rendelete az önkormányzat zárszámadásáról és a pénzmaradvány jóváhagyásáról Tárnokréti Község Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

B E V É T E L E K. 1. sz. táblázat Ezer forintban. 2013. évi. Sorszám Eredeti előirányzat. Bevételi jogcím. Módosított előirányzat.

B E V É T E L E K. 1. sz. táblázat Ezer forintban. 2013. évi. Sorszám Eredeti előirányzat. Bevételi jogcím. Módosított előirányzat. 1.1. melléklet a 6/2014. (V. 12.) önkormányzati rendelethez LOVÁSZPATONA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT 2013. ÉVI ZÁRSZÁMADÁSÁNAK PÉNZÜGYI MÉRLEGE 1. sz. táblázat Ezer forintban Eredeti Módosított 1 2 3 4 5 Teljesítés

Részletesebben

Pénzügyi előirányzatok mérlege

Pénzügyi előirányzatok mérlege Remeteszőlős Község Önkormányzat 1.1. melléklet a.../2015. (...) önkormányzati rendelethez Pénzügyi előirányzatok mérlege 1. sz. táblázat Bevételek Ezer forintban Bevételi jogcím Eredeti előirányzat Módosított

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S. Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2008. december 17 - i ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S. Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2008. december 17 - i ülésére E L Ő T E R J E S Z T É S Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2008. december 17 - i ülésére Tárgy: Rendelet-tervezet Kerekegyháza Város Önkormányzatnak költségvetése és zárszámadása

Részletesebben

2013. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE

2013. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE Borsodnádasdi Önkormányzat 1.1. melléklet a... önkormányzati rendelethez 2013. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE B E V É T E L E K 1. sz. táblázat Sorszám Bevételi jogcím 2013. 1 2 3 5 1. I. Önkormányzat

Részletesebben

Bevételek forrásonkénti alakulása 2011. évben

Bevételek forrásonkénti alakulása 2011. évben ek forrásonkénti alakulása 2011. évben I. Működési bevételek 2011. eredeti 2011 Módosított 1. sz. melléklet 2011. teljesítés Saját bevételek összesen: 145 480 189 405 209 696 1. Intézményi működési bevételek

Részletesebben

A 3.. (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

A 3.. (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: Apátfalva Község Önkormányzat Képviselő-testülete 17/007.(VIII.9.) Ör az önkormányzat 007. évi költségvetéséről szóló 1/007. (I.1.) Ör módosításáról 1. A.. (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés

Részletesebben

1.. Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba és az azt követő napon hatályát veszti. Kihirdetési záradék

1.. Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba és az azt követő napon hatályát veszti. Kihirdetési záradék Tárnokréti Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2015.(II.27.) önkormányzati rendelete az önkormányzat költségvetéséről szóló 2/2014.(II.21.) önkormányzati rendelet módosításáról Tárnokréti Község

Részletesebben

7/2014. (IV.29.) Önkormányzati Rendelete. az önkormányzat évi költségvetéséről szóló 1/2013. (II. 15.) Önkormányzati Rendelet módosításáról

7/2014. (IV.29.) Önkormányzati Rendelete. az önkormányzat évi költségvetéséről szóló 1/2013. (II. 15.) Önkormányzati Rendelet módosításáról FOLYÁS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 7/2014. (IV.29.) Önkormányzati Rendelete az önkormányzat költségvetéséről szóló 1/2013. (II. 15.) Önkormányzati Rendelet módosításáról Folyás Község Önkormányzat

Részletesebben

Bekecs Községi önkormányzat. 12/2009.(VI.02.) számú rendelete

Bekecs Községi önkormányzat. 12/2009.(VI.02.) számú rendelete Bekecs Községi önkormányzat 12/2009.(VI.02.) számú rendelete az önkormányzat 2009. évi költségvetéséről szóló 4/2009. (III.2.) rendelet módosításáról 1. (1) A pótelőirányzatként biztosított LEKI és CÉDE

Részletesebben

1. számú melléklet KIMUTATÁS Tiszaroff Községi Önkormányzat 2010. évi költségvetési bevételeinek alakulásáról adatok ezer ft-ban %-a 65 796 88,9 Eredeti előirányzat 49 180 Módosított előirányzat 73 987

Részletesebben

Bánk Község Önkormányzat 2010. évi költségvetési koncepciója. Bevételek

Bánk Község Önkormányzat 2010. évi költségvetési koncepciója. Bevételek Bánk Község Önkormányzat 2010. évi költségvetési koncepciója Bevételek 1000 Ft-ban 2010. évi koncepció Előirányzat Teljesítés 09.30 I. Működési bevételek Igazgatási szolgáltatási díj bevétele 0 40 62 Szolgáltatások

Részletesebben

Paks Város 2007. évi költségvetéséről szóló 3/2007.(III.12.) számú rendelet módósítása. A táblázatatok adatai ezer forintban szerepelnek.

Paks Város 2007. évi költségvetéséről szóló 3/2007.(III.12.) számú rendelet módósítása. A táblázatatok adatai ezer forintban szerepelnek. Tartalom A táblázatatok adatai ezer forintban szerepelnek. I II III IA IB II.Aa II.Ba II.b II.c II.d B1 B2 B3 B4 B5 B6 B7 B7-B8 B8 C1 Önkormányzati szintű pénzügyi mérleg Pénzügyi mérleg - Bevételek Pénzügyi

Részletesebben

Rendelet Kivonat. Tiszaszentmárton Község Önkormányzata Képviselő-testületének. 5/2013. (IV.26.) önkormányzati rendelete

Rendelet Kivonat. Tiszaszentmárton Község Önkormányzata Képviselő-testületének. 5/2013. (IV.26.) önkormányzati rendelete Rendelet Kivonat Tiszaszentmárton Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2013. (IV.26.) önkormányzati rendelete a 2012. évi pénzügyi terv végrehajtásáról A Képviselő-testület: Az önkormányzat képviselő-testülete

Részletesebben

Az önkormányzat által adott közvetett támogatások (kedvezmények)

Az önkormányzat által adott közvetett támogatások (kedvezmények) Az önkormányzat által adott közvetett támogatások (kedvezmények) 10. sz. melléklet Sorszám Bevételi jogcím Tervezett Tényleges 1 2 3 4 1. Ellátottak térítési díjának méltányosságból történő elengedése

Részletesebben

2015. évi előirányzat BEVÉTELEK. 2015. évi előirányzat KIADÁSOK. Költségvetési rendelet űrlapjainak összefüggései:

2015. évi előirányzat BEVÉTELEK. 2015. évi előirányzat KIADÁSOK. Költségvetési rendelet űrlapjainak összefüggései: Költségvetési rendelet űrlapjainak összefüggései: 2015. évi előirányzat BEVÉTELEK 1.1. sz. melléklet Bevételek táblázat C. oszlop 9 sora = 2.1. számú melléklet C. oszlop 13. sor + 2.2. számú melléklet

Részletesebben

Költségvetési bevételek és kiadások 1..

Költségvetési bevételek és kiadások 1.. Bocskaikert Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2013.(II.25.) önkormányzati rendelete a 9/2012.(III.26.) rendelettel. a 12/2012.(IV.25) rendelettel, a 17/2012.(V.14.) 22/2012 (VIII.23.) önkormányzati

Részletesebben

PÉTFÜRDŐ NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 2015. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK PÉNZÜGYI MÉRLEGE B E V É T E L E K

PÉTFÜRDŐ NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 2015. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK PÉNZÜGYI MÉRLEGE B E V É T E L E K 28/2015. számú előterjesztés 1. melléklete PÉTFÜRDŐ NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 2015. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK PÉNZÜGYI MÉRLEGE B E V É T E L E K Sorszám Bevételi jogcím 2013. évi tény 2014. évi várható 2015.

Részletesebben

2009. évi tényadatok BEVÉTELEK 2010. évi várható BEVÉTELEK 2011. évi előirányzat BEVÉTELEK 2009. évi tényadatok KIADÁSOK 2010. évi várható KIADÁSOK

2009. évi tényadatok BEVÉTELEK 2010. évi várható BEVÉTELEK 2011. évi előirányzat BEVÉTELEK 2009. évi tényadatok KIADÁSOK 2010. évi várható KIADÁSOK Költségvetési rendelet űrlapjainak összefüggései: 2009. évi tényadatok BEVÉTELEK 1. sz. melléklet táblázat 3. oszlop 8 sora = 2/a. számú melléklet 3. oszlop 13. sor + 2/b. számú melléklet 3. oszlop 11.

Részletesebben

Költségvetési bevételek és kiadások 1..

Költségvetési bevételek és kiadások 1.. Bocskaikert Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 22/201(VIII.2) önkormányzati rendelete a 9/201(III.26.) rendelettel. a 12/201(IV.25) rendelettel, a 17/201(V.14.) önkormányzati rendelettel módosított

Részletesebben

Bakonynána Községi Önkormányzat ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK MÉRLEGE B E V É T E L E K

Bakonynána Községi Önkormányzat ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK MÉRLEGE B E V É T E L E K Bakonynána Községi Önkormányzat 2012. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK MÉRLEGE 1. melléklet a 5/2013. (V.7.) rendelethez 1. sz. táblázat B E V É T E L E K Sorszám Bevételi jogcím Eredeti Módosított Teljesítés 1 2

Részletesebben

Püski Község Önkormányzata Képviselő-testületének. 6/2011. (IV. 29) önkormányzati rendelete

Püski Község Önkormányzata Képviselő-testületének. 6/2011. (IV. 29) önkormányzati rendelete Püski Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2011. (IV. 29) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2010. évi költségvetésének végrehajtásáról Püski Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az

Részletesebben

1.. (1) E rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba. (2) Hatályát veszti a R. 6.2. melléklete. Kihirdetési záradék

1.. (1) E rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba. (2) Hatályát veszti a R. 6.2. melléklete. Kihirdetési záradék Bősárkány Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2014.(II.21.) önkormányzati rendelete az önkormányzat költségvetéséről szóló 4/2013.(III.4.) önkormányzati rendelet módosításáról Bősárkány Nagyközség

Részletesebben

Homokbödöge Község Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2014.(V.9.) önkormányzati rendelete a évi költségvetése végrehajtásáról

Homokbödöge Község Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2014.(V.9.) önkormányzati rendelete a évi költségvetése végrehajtásáról Homokbödöge Község Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2014.(V.9.) önkormányzati rendelete a 2013. évi költségvetése végrehajtásáról 1 Homokbödöge Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény

Részletesebben

2. számú melléklet a Szatymaz Községi Önkormányzat 2009. évi költségvetéséről és annak végrehajtásáról, a költségvetési gazdálkodás 2009. évi vitelének szabályairól szóló./2009. (.) KT. rendelethez Cím

Részletesebben

ROMA NEMZETISÉGI ÖNKORMÁNYZAT ÉVI BEVÉTELI ÉS KIADÁSI MÉRLEGE évi. BEVÉTELEK Állami támogatás Intézményi működési bevétel 20

ROMA NEMZETISÉGI ÖNKORMÁNYZAT ÉVI BEVÉTELI ÉS KIADÁSI MÉRLEGE évi. BEVÉTELEK Állami támogatás Intézményi működési bevétel 20 1. sz. melléklet 1. oldal ROMA NEMZETISÉGI ÖNKORMÁNYZAT 2012. ÉVI BEVÉTELI ÉS KIADÁSI MÉRLEGE 2012.évi eredeti 2012.évi II. MEGNEVEZÉS előirányzat módosítás Teljesítés % BEVÉTELEK Állami támogatás Intézményi

Részletesebben

1.. Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba és az azt követő napon hatályát veszti. Kihirdetési záradék

1.. Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba és az azt követő napon hatályát veszti. Kihirdetési záradék Maglóca Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2015.(II.27.) önkormányzati rendelete az önkormányzat költségvetéséről szóló 2/2014.(II.21.) önkormányzati rendelet módosításáról Maglóca Község Önkormányzatának

Részletesebben

50. Költségvetési felhalmozási kiadások (47.+49.)

50. Költségvetési felhalmozási kiadások (47.+49.) Vecsés Város Önkormányzat 2007. évre tervezett működési, felhalmozási kiadásainak, bevételeinek mérlegszerű bemutatása Megnevezés Érvényes Módosítás Módosított I.sz.melléklet I. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK

Részletesebben

Bakonynána Községi Önkormányzat ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK MÉRLEGE B E V É T E L E K

Bakonynána Községi Önkormányzat ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK MÉRLEGE B E V É T E L E K Bakonynána Községi Önkormányzat 2013. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK MÉRLEGE 1. melléklet a 8/2013. (VI.28.) rendelethez 1. sz. táblázat B E V É T E L E K Bevételi jogcím i mód.elői. 1 2 3 3 1. I. Önkormányzat működési

Részletesebben

Kőröshegy Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 7/2010. (IV.26.) rendelete

Kőröshegy Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 7/2010. (IV.26.) rendelete Kőröshegy Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 7/2010. (IV.26.) rendelete az Önkormányzat gazdálkodásának zárszámadásáról és a pénzmaradvány jóváhagyásáról A helyi önkormányzatokról szóló módosított

Részletesebben

BEKECS ÖNKORMÁNYZATÁNAK

BEKECS ÖNKORMÁNYZATÁNAK BEKECS ÖNKORMÁNYZATÁNAK 8/2009. (IV. 30.) számú rendelete az önkormányzat 2008. évi költségvetési zárszámadásáról Az önkormányzat képviselő-testülete az államháztartásról szóló, többször módosított 1992.

Részletesebben

2012. évi előirányzat BEVÉTELEK. 2012. évi előirányzat KIADÁSOK. Költségvetési rendelet űrlapjainak összefüggései:

2012. évi előirányzat BEVÉTELEK. 2012. évi előirányzat KIADÁSOK. Költségvetési rendelet űrlapjainak összefüggései: Költségvetési rendelet űrlapjainak összefüggései: 2012. évi előirányzat BEVÉTELEK 1. sz. melléklet Bevételek táblázat 3. oszlop 10 sora = 2/a. számú melléklet 3. oszlop 13. sor + 2/b. számú melléklet 3.

Részletesebben

BARLAHIDA KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ- TESTÜLETÉNEK. 4/2013. (IV.30.) önkormányzati RENDELETE

BARLAHIDA KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ- TESTÜLETÉNEK. 4/2013. (IV.30.) önkormányzati RENDELETE BARLAHIDA KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ- TESTÜLETÉNEK 4/2013. (IV.30.) önkormányzati RENDELETE az önkormányzat 2012. évi költségvetésének végrehajtásáról Barlahida Községi Önkormányzat Képviselő-testülete

Részletesebben

2015. évi előirányzat BEVÉTELEK. 2015. évi előirányzat KIADÁSOK. Költségvetési rendelet űrlapjainak összefüggései:

2015. évi előirányzat BEVÉTELEK. 2015. évi előirányzat KIADÁSOK. Költségvetési rendelet űrlapjainak összefüggései: Költségvetési rendelet űrlapjainak összefüggései: 2015. évi előirányzat BEVÉTELEK 1. sz. melléklet Bevételek táblázat 3. oszlop 9 sora = 2.1. számú melléklet 3. oszlop 13. sor + 2.2. számú melléklet 3.

Részletesebben

Bekecs Községi Önkormányzat 16/2008. (XII.1.) SZÁMÚ RENDELETE 1..

Bekecs Községi Önkormányzat 16/2008. (XII.1.) SZÁMÚ RENDELETE 1.. Bekecs Községi Önkormányzat 16/2008. (XII.1.) SZÁMÚ RENDELETE az Önkormányzat 2008. évi költségvetéséről szóló 6/2008. (III.03.) számú rendeletének (továbbiakban : R ) módosításáról 1.. A R. 3..-a (1)

Részletesebben

Jelentés Pusztaszabolcs Nagyközségi Önkormányzat pénzügyi helyzetéről

Jelentés Pusztaszabolcs Nagyközségi Önkormányzat pénzügyi helyzetéről Pusztaszabolcs Nagyközség Jegyzője Polgármesteri Hivatal 2490 Pusztaszabolcs, Velencei út 2. Tel./fax: 25/273-002, 25/273-036, 25/271-833 Honlap: www.pusztaszabolcs.hu Jelentés Pusztaszabolcs Nagyközségi

Részletesebben

A rendelet hatálya. (2) Az önkormányzat címrendjét teljes körűen az 1. számú melléklet tartalmazza. Az önkormányzat 2011.

A rendelet hatálya. (2) Az önkormányzat címrendjét teljes körűen az 1. számú melléklet tartalmazza. Az önkormányzat 2011. Nagymizdó Községi Önkormányzat Képviselőtestületének 1/2011. (II. 09.) r e n d e l e t e az Önkormányzat 2011. évi költségvetéséről Nagymizdó Községi Önkormányzat Képviselő-testülete (továbbiakban képviselő-testület)

Részletesebben

B E V É T E L E K. Ezer forintban. 1. sz. táblázat. Sorszám

B E V É T E L E K. Ezer forintban. 1. sz. táblázat. Sorszám 1.1. melléklet a.../2013. (...) önkormányzati rendelethez ÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE 1. sz. táblázat Sorszám B E V É T E L E K Bevételi jogcím 2013. évi előirányzat 1. I. Önkormányzat működési bevételei (2+3+4)

Részletesebben

Bekecs Községi Önkormányzat. 10/2009. (IV.30.) számú rendelete

Bekecs Községi Önkormányzat. 10/2009. (IV.30.) számú rendelete Bekecs Községi Önkormányzat 1/29. (IV.3.) számú rendelete az önkormányzat 29. évi költségvetéséről szóló 4/29. (III.2.) rendelet módosításáról 1. (1) A pótelőirányzatként biztosított Eu-s támogatás, előirányzatának

Részletesebben

I. Általános rendelkezések

I. Általános rendelkezések Marcalgergelyi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2009. (II.13.) rendelete az önkormányzatának 2009. évi költségvetéséről (A 9/2009. (IX.16.); 11/2009. (XI.24.); 5/2010. (III. 31.) rendeletekkel

Részletesebben

JÁNOSHALMA VÁROS KÉPVISELİ-TESTÜLET 13/2009.(V.01.) sz. rendelete Jánoshalma Város Önkormányzat 2008. évi zárszámadásáról

JÁNOSHALMA VÁROS KÉPVISELİ-TESTÜLET 13/2009.(V.01.) sz. rendelete Jánoshalma Város Önkormányzat 2008. évi zárszámadásáról JÁNOSHALMA VÁROS KÉPVISELİ-TESTÜLET 13/2009.(V.01.) sz. rendelete Jánoshalma Város Önkormányzat 2008. évi zárszámadásáról 1.. Jánoshalma Város Önkormányzat Képviselı-testülete az Államháztartásról szóló

Részletesebben

...Önkormányzat ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK MÉRLEGE B E V É T E L E K

...Önkormányzat ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK MÉRLEGE B E V É T E L E K ...Önkormányzat melléklet a.../2013. (...) önkormányzati rendelethez 201 ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK MÉRLEGE B E V É T E L E K sz. táblázat Sorszám Bevételi jogcím Eredeti 201 évi Módosított 1 2 4 5 I. Önkormányzat

Részletesebben

Homokmégy Községi Önkormányzat képviselőtestület 1/2008.(II.28.) Ör.számú rendelete az Önkormányzat 2008.évi költségvetéséről

Homokmégy Községi Önkormányzat képviselőtestület 1/2008.(II.28.) Ör.számú rendelete az Önkormányzat 2008.évi költségvetéséről 1 Homokmégy Községi Önkormányzat képviselőtestület 1/2008.(II.28.) Ör.számú rendelete az Önkormányzat 2008.évi költségvetéséről Homokmégy Községi Önkormányzat képviselő-testülete az államháztartásról szóló

Részletesebben

1.. (1) E rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba és az azt követő napon hatályát veszti. Kihirdetési záradék

1.. (1) E rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba és az azt követő napon hatályát veszti. Kihirdetési záradék Bősárkány Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2015.(II.26.) önkormányzati rendelete az önkormányzat költségvetéséről szóló 5/2014.(III.11.) önkormányzati rendelet módosításáról Bősárkány

Részletesebben

Bekecs Községi Önkormányzat. 15/2009.(VIII.29.) számú rendelete

Bekecs Községi Önkormányzat. 15/2009.(VIII.29.) számú rendelete Bekecs Községi Önkormányzat 15/2009.(VIII.29.) számú rendelete az önkormányzat 2009. évi költségvetéséről szóló 4/2009. (III.2.) rendelet módosításáról 1. (1) A 2008 évi pénzmaradvány ának növelése miatt

Részletesebben

1. A Címrend az 1. melléklet szerinti tartalommal módosul. 2. Az Önkormányzat pénzügyi mérlege a 2. melléklet szerint módosul.

1. A Címrend az 1. melléklet szerinti tartalommal módosul. 2. Az Önkormányzat pénzügyi mérlege a 2. melléklet szerint módosul. Petneháza Község Önkormányzata Képviselőtestületének 3/2013. (III. 28.) önkormányzati rendelete a Petneháza Község Önkormányzatának költségvetéséről szóló 4/2012. (II.27.) rendelet módosításáról Petneháza

Részletesebben

Pusztaszabolcs Város Önkormányzat 21/2005. (X.28.) Kt. számú rendelete. A költségvetési témájú rendeletek tartalmának meghatározásáról

Pusztaszabolcs Város Önkormányzat 21/2005. (X.28.) Kt. számú rendelete. A költségvetési témájú rendeletek tartalmának meghatározásáról Pusztaszabolcs Város Önkormányzat 21/2005. (X.28.) Kt. számú rendelete A költségvetési témájú rendeletek tartalmának meghatározásáról (Módosítással egységes szerkezetbe foglalt szöveg. Szövege hatályos:

Részletesebben

2012. évi előirányzat BEVÉTELEK. 2012. évi előirányzat KIADÁSOK. Költségvetési rendelet űrlapjainak összefüggései:

2012. évi előirányzat BEVÉTELEK. 2012. évi előirányzat KIADÁSOK. Költségvetési rendelet űrlapjainak összefüggései: Költségvetési rendelet űrlapjainak összefüggései: 212. évi előirányzat BEVÉTELEK 1. sz. melléklet Bevételek táblázat 3. oszlop 1 sora = 2/a. számú melléklet 3. oszlop 13. sor + 2/b. számú melléklet 3.

Részletesebben

(1) Az 1. melléklet A oszloptól, F oszlop 7 sorától 124 soráig, meghatározott részletességgel hagyja jóvá. 2.

(1) Az 1. melléklet A oszloptól, F oszlop 7 sorától 124 soráig, meghatározott részletességgel hagyja jóvá. 2. Kétegyháza Nagyközség Képviselő-testületének 9/2014. (IV.30.) számú önkormányzati rendelete Kétegyháza Nagyközség a zárszámadásáról 1 Kétegyháza Nagyközség Képviselő-testülete a Kétegyháza Nagyközség költségvetésének

Részletesebben

1. melléklet a 1/2012. (II.9. ) önkormányzati rendelethez 2012. évi költségvetés összesen

1. melléklet a 1/2012. (II.9. ) önkormányzati rendelethez 2012. évi költségvetés összesen Megnevezés (a) 1. melléklet a 1/2012. (II.9. ) önkormányzati rendelethez 2012. évi költségvetés összesen előirányzat (b) 1. Működési bevételek 68 513 2.Intézményi működési bevétel 26 617 3. Hatósági jogkörhöz

Részletesebben

1.. 841403 város-, községgazdálkodási m.n.s. szolgáltatások. 841902 központi költségvetési befizetések. 882111 aktív korúak ellátása

1.. 841403 város-, községgazdálkodási m.n.s. szolgáltatások. 841902 központi költségvetési befizetések. 882111 aktív korúak ellátása Bocskaikert Község Önkormányzat Képviselő-testületének 9/2012.(III.26.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2012. évi költségvetéséről szóló 5/2012. (II.6.) önkormányzati rendelet módosításáról Bocskaikerti

Részletesebben

K VÁGÓÖRS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISEL -TESTÜLETÉNEK. 8/2011.(V. 25.) önkormányzati rendelete K vágóörs Község Önkormányzata 2010. évi zárszámadásról

K VÁGÓÖRS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISEL -TESTÜLETÉNEK. 8/2011.(V. 25.) önkormányzati rendelete K vágóörs Község Önkormányzata 2010. évi zárszámadásról K VÁGÓÖRS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISEL -TESTÜLETÉNEK 8/2011.(V. 25.) önkormányzati rendelete K vágóörs Község Önkormányzata 2010. évi zárszámadásról K vágóörs Község Önkormányzata Képvisel -testülete

Részletesebben

1. sz. melléklet az 4/2010. (II.10.) rendelethez Büssü Községi Önkormányzat 2010. évi címrendje

1. sz. melléklet az 4/2010. (II.10.) rendelethez Büssü Községi Önkormányzat 2010. évi címrendje 1. sz. melléklet Büssü Községi Önkormányzat címrendje CÍM ALCÍM JOGCÍMCSOPORT ELŐIRÁNYZAT-CSOPORT KIEMELT ELŐIRÁNYZAT Községi Önkormányzat és a költségvetésében szereplő kiadások Felújítás Fejlesztés Önkormányzatok

Részletesebben

6/2015. (IV.28.) önkormányzati rendelete az önkormányzat évi költségvetéséről szóló 1/2014. (II.06.) rendelet módosításáról

6/2015. (IV.28.) önkormányzati rendelete az önkormányzat évi költségvetéséről szóló 1/2014. (II.06.) rendelet módosításáról ÚJUDVAR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 6/2015. (IV.28.) önkormányzati rendelete az önkormányzat költségvetéséről szóló 1/2014. (06.) rendelet áról 1. (1) A 2015. július 1. és december 31.

Részletesebben

Szigetszentmiklós Város Önkormányzat. Címrendje a költségvetési rendelet 2.. (4 ) bekezdéséhez

Szigetszentmiklós Város Önkormányzat. Címrendje a költségvetési rendelet 2.. (4 ) bekezdéséhez Az címrendje Szigetszentmiklós Város Címrendje a költségvetési rendelet 2.. (4 ) bekezdéséhez Cím száma Cím neve 1. Polgármesteri Hivatal Polgármesteri Hivatalhoz tartozó részben önállóan gazdálkodó intézmény:

Részletesebben

B E V É T E L E K. Ezer forintban. 1. sz. táblázat. Módosított előirányzat. Sorszám Bevételi jogcím. 2014. évi előirányzat

B E V É T E L E K. Ezer forintban. 1. sz. táblázat. Módosított előirányzat. Sorszám Bevételi jogcím. 2014. évi előirányzat 1.1. melléklet a 18/2014 (XI.27.) számú önkormányzati rendelethez Szendrő Város Önkormányzata 2014. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE 1. sz. táblázat B E V É T E L E K Ezer forintban Sorszám Bevételi

Részletesebben

1. melléklet a.../2013. (IX...) önkormányzati rendelethez B E V É T E L E K

1. melléklet a.../2013. (IX...) önkormányzati rendelethez B E V É T E L E K 1. melléklet a.../2013. (IX....) önkormányzati rendelethez B E V É T E L E K 1. sz. táblázat Sorszám Bevételi jogcím Módosítás 1 2 3 4 4 1. I. Önkormányzat működési bevételei (2+3+4) 63 420 63 413 905

Részletesebben