JÁNOSHALMA VÁROS KÉPVISELŐ-TESTÜLET./2008.(IV..) sz. rendelet-tervezete Jánoshalma Város Önkormányzat évi zárszámadásáról

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "JÁNOSHALMA VÁROS KÉPVISELŐ-TESTÜLET./2008.(IV..) sz. rendelet-tervezete Jánoshalma Város Önkormányzat 2007. évi zárszámadásáról"

Átírás

1 JÁNOSHALMA VÁROS KÉPVISELŐ-TESTÜLET./2008.(IV..) sz. rendelet-tervezete Jánoshalma Város Önkormányzat évi zárszámadásáról 1.. Jánoshalma Város Önkormányzat Képviselő-testülete az Államháztartásról szóló többször módosított évi XXXVIII. törvény előírásai alapján az alábbi rendeletet alkotja: 2.. /1/ A Képviselő-testület a címrendet a következők szerint határozza meg: a.) A Képviselő-testület által a évi költségvetésben megállapított címrendet: Cím száma Neve Alcím száma Neve 1. Jánoshalma Város Polgármesteri Hivatal 1.1. Mezőőri szolgálat 1.2. Lapkiadás 1.3. Helyi utak, közutak létesítése, üzemeltetése 1.4. Ingatlankezelés 1.5. Igazgatási feladatok 1.6. Kisebbségi Önkormányzat feladatai 1.7. Tűzoltóság 1.8. Vízkárelhárítás, belvízvédelem 1.9. Város-, és községgazdálkodási feladatok, közcélú foglalkoztatás Települési vízellátás, vízminőség védelem Közvilágítás Egészségügyi alap- és szakellátás Családsegítés, gyermekjóléti szolg Rendszeres és eseti segélyezések Szennyvíz elvezetés és kezelés Települési hulladékkezelés, köztisztasági tevékenység Közművelődési Könyvtár Kulturális Központ 2. Radnóti Miklós Gimnázium és Informatikai Szakközépiskola 3. Hunyadi János Általános Iskola 2.1. Középiskolai oktatás 2.2. Városi Diákotthon 3.1. Általános iskolai oktatás

2 Fogyatékos tanulók oktatása 3.3. Sportcsarnok, sportpálya üzem Gyermekétkeztetés Cím száma Neve Alcím száma Neve 4. Napközi O tthonos Ó voda és Bölcsőde 4.1. Óvodai nevelés 4.2. Bölcsődei ellátás b.) A december 31-én hatályos szervezeti rend szerinti címrend: Cím száma Neve Alcím száma 1. Jánoshalma Város Polgármesteri Hivatal Közművelődési Könyvtár (részben önálló költségvetési szerv) 3. Kulturális Központ (részben önálló költségvetési szerv) Neve Helyi utak, közutak létesítése, üzemeltetése 1.2. Ingatlankezelés 1.3. Igazgatási feladatok 1.4. Kisebbségi Önkormányzat feladatai 1.5. Tűzoltóság 1.6. Vízkárelhárítás, belvízvédelem 1.7. Város-, és községgazdálkodási feladatok, közcélú foglalkoztatás 1.8. Települési vízellátás, vízminőség védelem 1.9. Közvilágítás Egészségügyi alap- és szakellátás Családsegítés, gyermekjóléti szolg Rendszeres és eseti segélyezések Szennyvíz elvezetés és kezelés Települési hulladékkezelés, köztisztasági tevékenység 4. Hunyadi János Általános Iskola, Gimnázium, Szakközépiskola és Kollégium 4.1. Általános iskolai oktatás 4.2. Fogyatékos tanulók oktatása 4.3. Gyermekétkeztetés 4.4. Középiskolai oktatás 4.5. Kollégiumi ellátás

3 3 5. Napközi O tthonos Ó voda és Bölcsőde, Pedagógiai Szakszolgálat (részben önálló költségvetési szerv) 5.1. Óvodai nevelés 5.2. Bölcsődei ellátás 5.3. Pedagógiai Szakszolgálat /2/ Jánoshalma Város Önkormányzat Képviselő-testülete a évi költségvetés végrehajtásáról szóló beszámolót az 1. és 2. sz. mellékletben foglaltaknak megfelelően jóváhagyja E Ft bevétellel E Ft kiadással /3/ Jánoshalma Város Önkormányzat Képviselő-testülete a évi teljesített bevételeket és kiadásokat intézményenként a 3, 3/a és 3/b sz. mellékletek szerint, a Polgármesteri Hivatal feladatonkénti teljesítési adatait a 4. sz. melléklet szerint hagyja jóvá. /1/ Az önkormányzat a évi személyi juttatások előirányzatának teljesítését E Ft-ban állapítja meg a 3/b. sz. mellékletben foglalt részletezéssel. 3.. /2/ évi átlagos statisztikai állományi létszám önálló és részben önálló intézményenként: Polgármesteri Hivatal fő Városi Könyvtár... 4 fő Kulturális Központ... 6 fő Hunyadi J. Ált. Isk., Gimn., Szakk.isk. és Kollégium fő Napközi Otthonos Óvoda, Bölcsőde és Ped. Szakszolg fő Önkormányzat összesen: fő /3/ Az önkormányzat a évi munkaadót terhelő járulékok előirányzatának teljesítését E Ft-ban állapítja meg a 3/b. sz. mellékletben foglalt részletezéssel. /4/ Az önkormányzat a évi dologi kiadások előirányzatának teljesítését EFt-ban állapítja meg a 3/b. sz. mellékletben foglalt részletezéssel. /5/ Az önkormányzat a évi egyéb folyó kiadások előirányzatának teljesítését EFt-ban állapítja meg a 3/b. sz. mellékletben foglalt részletezéssel.

4 4 /6/ Az önkormányzat a évi működési célú pénzeszközátadás előirányzatának teljesítését E Ft-ban, a támogatásértékű működési kiadások előirányzatának teljesítését E Ft-ban állapítja meg a 2. sz. mellékletben foglalt részletezéssel. /7/ Az önkormányzat az előző évi előirányzat maradvány, pénzmaradvány átadás előirányzatának teljesítését E Ft-ban állapítja meg a 3/b. sz. mellékletben foglalt részletezéssel. /8/ Az önkormányzat a évi intézményfinanszírozás előirányzatának teljesítését E Ft-ban állapítja meg az 5. sz. mellékletben foglalt részletezéssel. /9/ Az önkormányzat a évi ellátottak juttatásai előirányzatának teljesítését EFt- ban állapítja meg a 3/b. sz. mellékletben foglalt részletezéssel. /10/ Az önkormányzat a évi felújítási kiadások előirányzatának teljesítését E Ft-ban állapítja meg a 7. sz. mellékletben foglalt részletezéssel. /11/ Az önkormányzat a évi felhalmozási kiadások előirányzatának teljesítését E Ft-ban állapítja meg a 7. sz. mellékletben foglalt részletezéssel. /12/ Az önkormányzat a évi felhalmozási célú pénzeszköz átadás teljesítését E Ft-ban állapítja meg a 7. sz. mellékletben foglalt részletezéssel. /13/ Az önkormányzat a hitelek, értékpapírok évi kiadásait E Ft-ban állapítja meg az alábbi részletezéssel: Beruházási hitel törlesztés eft Működési célú hitel visszafizetés eft Értékpapírok kiadásai --- Összesen: eft /14/ A december 31-én fennálló hitelállomány ütemezett visszafizetését a Képviselő-testület a 15., 15/a. sz. mellékletben foglaltak szerint hagyja jóvá. /15/ A december 31-én fennálló kölcsönállományát a Képviselő-testület a 16. sz. mellékletben foglaltak szerint hagyja jóvá. 4. /1/ A Képviselő-testület az önkormányzat évi teljesített bevételeit és kiadásait működési és felhalmozási célú bontásban a 8. sz. mellékletben foglaltak szerint állapítja meg.

5 5 /2/ A Cigány Kisebbségi Önkormányzat évi teljesített bevételeit és kiadásait működési és felhalmozási célú bontásban a 6. sz. melléklet tartalmazza. 5.. /1/ Az önkormányzat a december 31-i állapot szerinti vagyonát a 9. sz. mellékletek szerint a mérlegadatok alapján E Ft-ban állapítja meg. /2/ A 0 -ra leírt, de használatban lévő ill. használaton kívüli eszközök bruttó értéke a december 31-i állapot szerint E Ft. Részleteiben: Immateriális javak Ingatlanok Gépek, berendezések, felszerelések Járművek Üzemeltetésre átadott eszközök EFt 334 EFt EFt EFt EFt /3/ A december 31-i állapot szerint Jánoshalma Város Önkormányzatának tulajdonában a külön jogszabály alapján érték nélkül nyilvántartott eszközök nincsenek. /4/ A december 31-i állapot szerint Jánoshalma Város Önkormányzatának a mérlegben értékkel nem szereplő kötelezettségei - ideértve a kezesség-, illetve garanciavállalással kapcsolatos függő kötelezettségeket - nincsenek. /5/ Az önkormányzati ingatlanvagyon-kataszter összesített értékét, kimutatását a 9/a. sz. melléklet tartalmazza. A forgalomképesség szerinti tételes vagyonleltár annak terjedelme miatt hivatali időben megtekinthető a Polgármesteri Hivatal Pénzügyi Osztályán. 6.. /1/ A Képviselő-testület az önállóan és részben önállóan gazdálkodó intézmények 2007.évi pénzmaradványát a 10., 10/a, 10/b. sz. mellékletek szerint E Ft összegben hagyja jóvá. A szabad pénzmaradvánnyal rendelkező intézmények esetében a Képviselő-testület a szabad pénzmaradványt az illető intézmény rendelkezésére bocsátja a évi többletkiadások finanszírozására. 7..

6 6 /1/ Az önkormányzat a normatív állami hozzájárulások elszámolását a 11. sz. melléklet szerint hagyja jóvá. /2/ Az önkormányzat a kötött felhasználású normatív állami hozzájárulás felhasználását a 12. sz. melléklet, a központosított előirányzatok és egyéb kötött felhasználású támogatások elszámolását a 13. sz. melléklet szerint hagyja jóvá. /3/ A évi tartalékok felhasználását a 14. sz. melléklet tartalmazza. 8.. /1/ A Képviselő-testület az általa hozott döntések alapján nyújtott közvetett támogatások évre számított Ft-értékét a 17. sz. mellékletben foglalt részletezéssel hagyja jóvá. /2/ A költségvetési előirányzatok egyeztetését a 18. sz. melléklet tartalmazza. /3/ A pénzkészlet változását a 19. sz. melléklet tartalmazza. /4/ Az EU támogatással megvalósult és megvalósuló projektek bemutatását a 20. sz. melléklet tartalmazza. 9.. /1/ A Képviselő-testület utasítja az önkormányzat jegyzőjét, hogy a beszámoló elfogadásáról, a pénzmaradvány jóváhagyott összegéről jelen rendelet hatályba lépését követően haladéktalanul, írásban értesítse az önkormányzati intézményeket. /2/ Jelen rendelet kihirdetése napján lép hatályba. /3/ A rendelet kihirdetéséről a jegyző gondoskodik. Jánoshalma, Czeller Zoltán sk. polgármester Dr. Benda Dénes sk. jegyző

7 1 Jánoshalma Város önkormányzat évi költségvetésének teljesítése B E V É T E L E K 1. sz. melléklet Bevételi jogcím megnevezés adatok E Ft-ban Eredeti Módosított Teljesítés Teljesítés előirányzat %-a Igazgatási szolgáltatási díj ,41 Felügyeleti jellegű tevékenység díja Bírság bevétele ,70 Hatósági jogkörhöz köthető működési bevétel ,73 Áru- és készlet értékesítés ellenértéke ,77 Szolgáltatások ellenértéke ,09 Egyéb sajátos bevételek ,58 Továbbszámlázott (közvetített) szolgáltatások értéke ,54 Bérleti és lízingdíj bevételek ,59 Intézményi ellátási díjak ,18 Alkalmazottak térítése ,84 Kötbér, bírság, egyéb kártérítés ,42 Alkalmazott, hallgató, tanuló kártérítése ,00 Egyéb saját bevétel ,25 Működési kiadáshoz kapcsolódó Áfa visszatérülés Felhalmozási kiadáshoz kapcsolódó Áfa visszatérülés Kiszámlázott termékek és szolgáltatások Áfa-ja ,39 Értékesített tárgyi eszközök áfája ,00 Áfa bevételek, visszatérülések ,77 Államht. kív.származó befektetett pénzeszk. kamata ,80 Egyéb államháztartáson kív. származó kamatbevétel ,13 Kamatbevételek államháztartáson belülről Kamatbevételek összesen ,26 INTÉZMÉNYI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ,98 Átvett pénzeszközök vállalkozásoktól ,00 Átvett pénzeszközök háztartásoktól ,33 Átvett pénzeszközök non-profit szervezetektől ,14 Átvett pénzeszközök külföldről Átvett pénzeszközök EU költségvetésből ,00 Garancia és kezességváll.-ból megtér. ÁH-n kívülről MŰKÖD. CÉLÚ PÉNZESZK.ÁTV. ÁH-N KÍVÜLRŐL ,42 Vállalkozók kommunális adója ,03 Magánszemélyek kommunális adója ,82 Iparűzési adó ,17 Helyi adók összesen ,11 Pótlékok, bírságok ,00 SZJA helyben maradó része (10 %) ,00 SZJA jövedelemkülönbség mérséklésére ,00 SZJA normatív módon ,00 Gépjárműadó ,25 Termőföld bérbeadásából származó jöv.adó Átengedett központi adók ,61 Környezetvédelmi bírság Egyéb sajátos bevételek ,50 ÖNKORM. SAJÁTOS MŰKÖDÉSI BEVÉTELEI ,28 Immateriális javak értékesítése Ingatlanok értékesítése (termőföld kivételével) ,00 Termőföld értékesítése Gépek, berendezések, felszerelések értékesítése ,00 Járművek értékesítése ,00 Tenyészállatok értékesítése Egyéb felhalmozási bevétele Állami készletek, tartalékok értékesítése Tárgyi eszközök, immat.javak értékesítése ,09

8 2 Bevételi jogcím megnevezés Eredeti Módosított Teljesítés Teljesítés előirányzat %-a Önkormányzati lakások értékesítése Vadászati jog értékesítéséből származó bevétel Egyéb önkorm. vagyon bérbeadásából szárm.bev Önkormányzati egyéb helyiség értékesítése Üzemeltetésből, koncesszióból szárm. bev Önkorm. sajátos felhalmozási és tőkebevételei Osztalék és hozambevételek Tartós t.befektetések, részvények, részesedések ért Kárpótlási jegyek értékesítése Államkötvények, egyéb értékpapírok ért ,13 Egyéb pénzügyi befektetések bevételei Pénzügyi befektetések bevételei ,13 Felhalm.c. pénzeszk.átv. vállalkozástól ,00 Felhalm.c. pénzeszk.átv. háztartásoktól ,00 Felhalm.c. pénzeszk.átv. non-profit szervezetektől Felhalm.c. pénzeszk.átv. külföldről Felhalm.c. pénzeszk.átv. EU költségvetésből Felhalm.c. átv.pénzügyi vállalkozástól Felhalm. célra pénzeszköz átvétel ÁH-n kiv ,00 FELHALMOZÁSI ÉS TŐKEJELLEGŰ BEVÉTELEK ,41 Műk.célú támogatásértékű bev.. közp-i kv. szervtől ,77 Műk.célú támogatásértékű bev. fejezeti kezelésű ei-ból ,31 Műk.célú támogatásértékű bevétel tb. alaptól ,40 Műk.célú támogatásértékű bev. elkül. állami pénzalaptól ,64 Műk.célú támogatásértékű bev. helyi önkorm.-tól ,07 Műk.célú támogatásértékű bev.többc. kistérségi társ.-tól ,99 Garancia és kezességváll.-ból szárm.visszatér.bev Műk.célú támogatásértékű bev. összesen ,35 Felhalm.célú tám.értékű bev. központi költségv. szervtől Felhalm.célú támogatásértékű bev.fejezeti kez. ei.-ból ,17 Felhalm.célú támogatásértékű bev. TB alapból Felhalm.célú tám.értékű bev.elkül. állami pénzalaptól Felhalm.célú támogatásértékű bev. helyi önkorm.-tól Felhalm.célú támogatásért. bev.többc.kistérségi társ.-tól Felhalmozási célú támogatásértékű bev. összesen ,17 TÁMOGATÁSÉRTÉKŰ BEVÉTELEK ÖSSZESEN ,63 Előző évi közp.ktgv. kiegészítések, visszatér Előző évi egyéb ktgv. kiegészítések, visszatér Előző évi előir.-maradvány, pénzmaradv.átvétel ,80 KIEGÉSZÍTÉSEK, VISSZATÉRÜLÉSEK ,80 Működési c.támog.kölcsön visszatérülése ÁH-n kiv Felhalm.c.támog.kölcsön visszatérülése ÁH-n kiv ,00 TÁMOGATÁSI KÖLCSÖNÖK VISSZATÉRÜLÉSE ,00 Rövid lejáratú hitelek felvétele pü.vállalk.-tól ,49 Likviditási célú hitel felv.pü.vállalk.-tól Hosszú lejáratú hitelek felvétele pü.vállalk.-tól ,96 BELFÖLDI HITELMŰVELETEK BEVÉTELEI ,67 Normatív állami hj. állandó népesség szerint ,00 Normatív állami hj. feladatmutató szerint ,00 Normatív állami hozzájárulás összesen ,00 Eredeti előirányzatként tervezhető központosított ei ,00 Eredeti előirányzatként nem tervezhető közp. ei ,00 Központosított előirányzat összesen ,00 ÖNHIKI ,00 Működésképtelen helyi önk. egyéb támogatása ,00 Műk.képtelenné vált helyi önk. kieg. tám ,00

9 3 Bevételi jogcím megnevezés Eredeti Módosított Teljesítés Teljesítés előirányzat %-a Kieg.támogatás egyes közokt.feladatok ellátásához ,00 Egyes szociális feladatok kiegészítő támogatása ,00 Normatív, kötött felhasználású támogatások ,00 Címzett támogatás ,00 Helyi önkor.fejlesztési, vis maior felad.támog ,00 Leghátrányosabb helyzetű kistérségek támog ,00 Egyéb központi támogatás ,00 ÖNKORM. KÖLTSÉGVETÉSI TÁMOGATÁSA ,00 PÉNZFORGALMI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: ,50 Előző évi pénzmaradvány ,12 BEVÉTELEK ÖSSZESEN ,66 Kiegyenlítő, függő, átfutó bevételek Bevételek összesen ,85 A közoktatási intézmények átszervezésével összefüggő pénzeszköz átadás-átvétel eft, mely adat halmozottan van jelen a bevételekben (az előző évi kiegészítések, visszatérülések és a pénzmaradvány teljesítési adatában is szerepel). Halmozódás kiszűrése: PÉNZFORGALMI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: ,50 Előző évi pénzmaradvány ,12 Előző évi visszatérülés miatti korrekció (halmozódás kiszűrése) BEVÉTELEK ÖSSZESEN ,55 Kiegyenlítő, függő, átfutó bevételek Bevételek összesen ,74

10 2. sz. melléklet Jánoshalma Város Önkormányzat évi költségvetésének teljesítése K I A D Á S O K adatok E Ft-ban Kiadási jogcím megnevezés Eredeti Módosított Teljesítés Teljesítés előirányzat %-a Személyi juttatások ,59 Munkaadót terhelő járulékok ,74 Dologi kiadások ,36 Egyéb folyó kiadás ,21 Műk.c.p.e.átadás egyéb vállalk.-nak ,00 Műk.c.p.e.átadás háztartásoknak ,46 Műk.c.p.e.átadás non-profit szervezeteknek ,98 Társadalom és szociálpolitikai juttatások ,71 Műk.c.pénzeszk.átadás, egyéb tám. össz.: ,61 Támogatás ért. műk.kiadás fejezeti kez.ei.-nak ,00 Támogatás értékű műk.kiadás helyi önkorm.-nak ,00 Tám. ért. műk.kiadás többc.kistérs.társ.-nak ,00 Támogatás értékű műk. kiadás összesen ,00 Előző évi előir. maradv., pénzm. átadása ,00 Ellátottak pénzbeli juttatásai ,51 Felújítás ,95 Felhalmozási kiadások ,39 Pénzügyi befektetések kiadásai Felhalm.c.p.e.átadás vállalkozásnak ,97 Felhalm.c.p.e.átadás háztartásoknak ,69 Felhalm.c.p.e.átadás non-profit szervezeteknek ,25 Felhalmozási célú pénzeszközátadás össz.: ,43 Felhalm. célú hitel visszafizetése ,89 Felhalmozási kölcsön nyújtása ÁH kívülre 421 0,00 Rövid lejáratú hitelek visszafizetése Pénzforgalmi kiadások ,84 Pénzforgalom nélküli kiadások (tartalékok) 0 Költségvetési kiadások összesen ,84 Kiegyenlítő kiadások Függő kiadások Átfutó kiadások -532 Kiegyenlítő, függő, átfutó kiadások Kiadások összesen ,21

11 3. sz. melléklet Jánoshalma Város Önkormányzat évi költségvetésének teljesítése intézményenként B e v é t e l e k adatok ezer Ft-ban Megnevezés Eredeti Módosított Teljesítés Teljesítés előirányzat %-a Polgármesteri Hivatal* ,05 Városi Könyvtár ,04 Kulturális Központ ,52 "Radnóti Miklós" Gimnázium és Informatikai Szakközépiskola ,00 Városi Diákotthon ,00 "Hunyadi János" Általános Iskola ,00 Napközi Otthonos Óvoda és Bölcsőde ,00 "Hunyadi János" Általános Iskola, Gimnázium, Szakközépiskola és Kollégium ,89 Napközi Otthonos Óvoda és Bölcsőde, Pedagógiai Szakszolgálat ,09 Önkormányzat összesen ,55 Függő, átfutó, kiegyenlítő bevétel Önkormányzat mindösszesen ,74 K i a d á s o k Megnevezés Eredeti Módosított Teljesítés Teljesítés előirányzat %-a Polgármesteri Hivatal ,49 Városi Könyvtár ,43 Kulturális Központ ,40 "Radnóti Miklós" Gimnázium és Informatikai Szakközépiskola ,00 Városi Diákotthon ,00 "Hunyadi János" Általános Iskola ,00 Napközi Otthonos Óvoda és Bölcsőde ,00 "Hunyadi János" Általános Iskola, Gimnázium, Szakközépiskola és Kollégium ,26 Napközi Otthonos Óvoda és Bölcsőde, Pedagógiai Szakszolgálat ,37 Önkormányzat összesen ,84 Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadás Önkormányzat mindösszesen ,21 * a Polgármesteri Hivatal bevételi eredeti előirányzata E Ft-tal, a módosított előirányzata E Ft-tal tér el a kiadási előirányzattól. Az eltérés az önállóan és részben önállóan gazdálkodó intézmények költségvetési támogatása, melyet az önkormányzati szintű öszesítésnél a halmozódás elkerülése érdekében a Polgármesteri Hivatal adatából levonásba kell helyezni.

12 Jánoshalma Város Önkormányzat évi költségvetésének teljesítése önállóan és részben önállóan gazdálkodó intézményenként B e v é t e l e k Megnevezés Eredeti előirányzat Módosított előirányzat Teljesítés adatok E Ft-ban Teljesítés %-a 1.) Polgármesteri Hivatal Intézményi működési bevételek ,27 Önkormányzatok sajátos működési bevételei ,28 Önkormányzat költségvetési támogatása ,00 Felhalmozási és tőkejellegű bevételek ,13 Támogatásértékű bevételek, pénzeszköz átvétel ,82 Támogatási kölcsönök visszatérülése ,00 Előző évi kiegészítések, visszatérülések Belföldi hitelműveletek bevételei ,67 Előző évi pénzmaradvány ,00 Összesen ,05 Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek Bevételek összesen ,26 2.) Kulturális Központ Intézményi működési bevételek ,40 Támogatásértékű bevételek, pénzeszköz átvétel Előző évi pénzmaradvány ,00 Összesen ,52 Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek 0 Bevételek összesen ,52 3.) Városi Könyvtár Intézményi működési bevételek ,26 Támogatásértékű bevételek, pénzeszköz átvétel ,00 Előző évi pénzmaradvány ,00 Összesen ,04 Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek 0 Bevételek összesen ,04 4.) Radnóti Miklós Gimn. és Inf. Szakközépiskola Intézményi működési bevételek ,00 Felhalmozási és tőkejellegű bevételek ,00 Támogatásértékű bevételek, pénzeszköz átvétel ,00 Előző évi pénzmaradvány ,00 Összesen ,00 Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek 0 Bevételek összesen ,00 5.) Városi Diákotthon Intézményi működési bevételek ,00 Előző évi pénzmaradvány ,00 Összesen ,00 Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek 0 Bevételek összesen ,00 6.) Hunyadi János Ált. Iskola Intézményi működési bevételek ,00 Támogatásértékű bevételek, pénzeszköz átvétel ,00 Előző évi pénzmaradvány ,00 Összesen ,00 Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek 0 Bevételek összesen ,00 7.) Napközi Otthonos Óvoda és Bölcsőde Intézményi működési bevételek ,00 Támogatásértékű bevételek, pénzeszköz átvétel ,00 Előző évi pénzmaradvány ,00 Összesen ,00 Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek 0 Bevételek összesen ,00 8.) Hunyadi János Általános Iskola, Gimnázium, Szakközépiskola és Kollégium 3/a.sz. melléklet

13 Megnevezés Eredeti Módosított Teljesítés Teljesítés előirányzat előirányzat %-a Intézményi működési bevételek ,17 Támogatásértékű bevételek, pénzeszköz átvétel ,59 Előző évi pénzmaradvány ,72 Összesen ,89 Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek 0 Bevételek összesen ,89 9.) Napközi Otthonos Óvoda és Bölcsőde, Pedagógiai Szakszolgálat Intézményi működési bevételek ,29 Támogatásértékű bevételek, pénzeszköz átvétel ,98 Előző évi pénzmaradvány ,00 Összesen ,09 Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek 0 Bevételek összesen ,09 Önkormányzati szinten Bevételek összesen ,55 Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek Bevételek mindösszesen: ,74

14 3/b. sz. melléklet Jánoshalma Város Önkormányzat évi költségvetésének teljesítése önállóan és részben önállóan gazdálkodó intézményenként K i a d á s o k E Ft-ban Megnevezés Eredeti Módosított Teljesítés Teljesítés előirányzat %-a 1.) Polgármesteri Hivatal Személyi juttatások ,59 Munkaadót terhelő járulékok ,97 Dologi kiadások ,57 Egyéb folyó kiadás ,12 Műk.c.pénzeszk.átadás, egyéb támogatás ,83 Működési célú hitel visszafizetés ,00 Felhalmozási kiadások ,19 Felújítás ,84 Felhalm. c. hitel visszafizetése ,89 Felhalm.c. kölcsönök nyújt. ÁHT-n kívülre ,00 Felhalm. c. pénzeszk.átadás ,43 Tartalékok Összesen: ,49 Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások Költségvetési kiadások összesen ,78 2.) Városi Könyvtár Személyi juttatások ,97 Munkaadót terhelő járulékok ,99 Dologi kiadások ,78 Egyéb folyó kiadás ,00 Műk.c. támogatásértékű kiadás ,00 Összesen ,43 Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások 0 Költségvetési kiadások összesen ,43 3.) Kulturális Központ Személyi juttatások ,00 Munkaadót terhelő járulékok ,94 Dologi kiadások ,17 Egyéb folyó kiadás ,81 Felújítási kiadások ,69 Felhalmozási kiadások Összesen ,40 Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások 0 Költségvetési kiadások összesen ,40 4.) "Radnóti Miklós" Gimnázium és Informatikai Szakközépiskola Személyi juttatások ,00 Munkaadót terhelő járulékok ,00 Dologi kiadások ,00 Egyéb folyó kiadás ,00 Ellátottak pénzbeli jutt ,00 Működési c. pénzeszköz átadás ,00 Előző évi előirányzat maradvány, pm. átad ,00 Felhalmozási kiadások ,00 Összesen ,00 Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások -624 Költségvetési kiadások összesen ,98

15 Megnevezés Eredeti Módosított Teljesítés Teljesítés előirányzat %-a 5.) Városi Diákotthon Személyi juttatások ,00 Munkaadót terhelő járulékok ,00 Dologi kiadások ,00 Egyéb folyó kiadás Ellátottak pénzbeli jutt ,00 Működési c. pénzeszköz átadás ,00 Összesen ,00 Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások 0 Költségvetési kiadások összesen ,00 6.) "Hunyadi János" Általános Iskola Személyi juttatások ,00 Munkaadót terhelő járulékok ,00 Dologi kiadások ,00 Egyéb folyó kiadás ,00 Ellátottak pénzbeli jutt ,00 Működési c. pénzeszköz átadás ,00 Előző évi előirányzat maradvány, pm. átad ,00 Működési c. hitel visszafizetése ,00 Összesen ,00 Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások Költségvetési kiadások összesen ,41 7.) Napközi Otthonos Óvoda és Bölcsőde Személyi juttatások ,00 Munkaadót terhelő járulékok ,00 Dologi kiadások ,00 Egyéb folyó kiadás ,00 Működési c. pénzeszköz átadás ,00 Előző évi előirányzat maradvány, pm. átad Összesen ,00 Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások -290 Költségvetési kiadások összesen ,65 8.) "Hunyadi János" Általános Iskola, Gimnázium, Szakközépiskola és Kollégium Személyi juttatások ,34 Munkaadót terhelő járulékok ,92 Dologi kiadások ,45 Egyéb folyó kiadás ,00 Ellátottak pénzbeli jutt ,09 Felhalmozási kiadások ,39 Összesen ,26 Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások Költségvetési kiadások összesen ,69 9.) Napközi Otthonos Óvoda és Bölcsőde, Pedagógiai Szakszolgálat Személyi juttatások ,92 Munkaadót terhelő járulékok ,72 Dologi kiadások ,58 Egyéb folyó kiadás ,66 Összesen ,37 Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások 0 Költségvetési kiadások összesen ,37 Önkormányzati szinten Kiadások összesen ,84 Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások Kiadások mindösszesen ,21

16 Polgármesteri Hivatal feladatonkénti teljesítése év 4. sz. melléklet Megnevezés B e v é t e l K i a d á s Eredeti Módosított Teljesítés Eredeti Módosított Teljesítés Teljesített Teljesített előirányzat előirányzat %-a előirányzat előirányzat %-a Kisegítő mezőgazdasági szolgáltatás , ,39 Lapkiadás , ,67 Helyi közutak létesítése és felújítása ,14 Diákotthoni, kollégiumi szálláshelynyújtás ,16 Iskolai intézményi közétkeztetés ,00 Közutak, hidak, alagutak üzemelt., fennt ,28 Saját v. bérelt ingatlan hasznosítása ,75 Önkormányzatok igazgatási tevékenysége , ,24 Kisebbségi Önk. igazgatási tevékenysége ,44 Önkorm.-i képviselő választás , ,00 Másh. nem sorolh. szerv tev. (Tűzoltóság) , ,95 Vízkárelhárítás ,00 Város- és községgazdálkodási szolg , ,98 Települési vízellátás és vízminőségvéd ,39 Közvilágítási feladatok ,73 Önkormányzatok elszámolásai ,00 Önk. feladatra nem tervezhető elszámolása ,11 Finanszírozási műveletek elszámolása Óvodai nevelés ,22 Ált. iskolai nappali rendszerű nev., okt ,77 Nappali r. gimnáziumi nev., okt ,84 Háziorvosi szolgálat , ,36 Ügyeleti Szolgálat , ,91 Járóbetegek szakorvosi ellátása , ,05 Fogorvosi ellátás , ,21 Védőnői szolgálat , ,29 Egészségügyi ellátás egyéb feladatai ,00 Egyéb szociális ellátás szállásnyújtással ,00 Családsegítés ,00 Egyéb szociális és gyermekjóléti szolg ,00 Rendszeres szociális pénzbeli ellátások , ,48 Rendszeres gyermekvéd. pénzbeli ellát ,56 Munkanélküli ellátások ,00 Eseti pénzbeli szociális ellátások ,49 Eseti pénzbeli gyermekvédelmi ellátások ,79 Szennyvízelvezetés és -kezelés ,61 Települési hulladékok kez., köztiszt. tev , ,60 Kulturális Központ épület bővítés ,00 Egyéb szórakoztatási és kulturális tev , ,29 Sportlétesítmények működtetése ,23 Összesen: , ,91 Le: intézményfinanszírozás , ,00 Mindösszesen , ,49 E Ft-ban

JÁNOSHALMA VÁROS KÉPVISELŐ-TESTÜLET 6/2008.(IV.15.) sz. rendelete Jánoshalma Város Önkormányzat 2007. évi zárszámadásáról

JÁNOSHALMA VÁROS KÉPVISELŐ-TESTÜLET 6/2008.(IV.15.) sz. rendelete Jánoshalma Város Önkormányzat 2007. évi zárszámadásáról JÁNOSHALMA VÁROS KÉPVISELŐ-TESTÜLET 6/2008.(IV.15.) sz. rendelete Jánoshalma Város Önkormányzat 2007. évi zárszámadásáról 1.. Jánoshalma Város Önkormányzat Képviselő-testülete az Államháztartásról szóló

Részletesebben

Jánoshalma Város Önkormányzat../2010(II.) sz. rendelet-tervezete a 2010. évi költségvetési előirányzatokról. I. fejezet Általános rendelkezések

Jánoshalma Város Önkormányzat../2010(II.) sz. rendelet-tervezete a 2010. évi költségvetési előirányzatokról. I. fejezet Általános rendelkezések Jánoshalma Város Önkormányzat../2010(II.) sz. rendelet-tervezete a 2010. évi költségvetési előirányzatokról I. fejezet Általános rendelkezések Jánoshalma Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Magyar

Részletesebben

Jánoshalma Város Önkormányzat /2008(II.) sz. Rendelet-tervezete a 2008. évi költségvetési előirányzatokról. I. fejezet Általános rendelkezések

Jánoshalma Város Önkormányzat /2008(II.) sz. Rendelet-tervezete a 2008. évi költségvetési előirányzatokról. I. fejezet Általános rendelkezések Jánoshalma Város Önkormányzat /2008(II.) sz. Rendelet-tervezete a 2008. évi költségvetési előirányzatokról I. fejezet Általános rendelkezések Jánoshalma Város Önkormányzat Képviselő-testülete a M agyar

Részletesebben

NÁDUDVAR VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK 18/2011. (IV.28.) Ök. számú rendelete az önkormányzat 2010. évi költségvetési zárszámadásáról

NÁDUDVAR VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK 18/2011. (IV.28.) Ök. számú rendelete az önkormányzat 2010. évi költségvetési zárszámadásáról NÁDUDVAR VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK 18/2011. (IV.28.) Ök. számú rendelete az önkormányzat költségvetési zárszámadásáról Az önkormányzat Képviselőtestülete az államháztartásról szóló, többször módosított 1992.

Részletesebben

Jánoshalma Város Önkormányzat../2009. (IV...) sz. rendelet-tervezete

Jánoshalma Város Önkormányzat../2009. (IV...) sz. rendelet-tervezete Jánoshalma Város Önkormányzat../2009. (IV.....) sz. rendelet-tervezete a 2009. évi költségvetési előirányzatokról szóló 7/2009.(II.17.) sz. rendelet I. számú módosításáról 1.. A 7/2009.(II.17.) sz. rendelet

Részletesebben

Jánoshalma Város Önkormányzat../2009(II.) sz. rendelet-tervezete a 2009. évi költségvetési előirányzatokról. I. fejezet Általános rendelkezések

Jánoshalma Város Önkormányzat../2009(II.) sz. rendelet-tervezete a 2009. évi költségvetési előirányzatokról. I. fejezet Általános rendelkezések Jánoshalma Város Önkormányzat../2009(II.) sz. rendelet-tervezete a 2009. évi költségvetési előirányzatokról I. fejezet Általános rendelkezések Jánoshalma Város Önkormányzat Képviselő-testülete a M agyar

Részletesebben

A 2009. évi költségvetés mellékletei

A 2009. évi költségvetés mellékletei A 2009. évi költségvetés mellékletei 1. sz. melléklet 2.sz. melléklet 3. sz. melléklet Nagykálló Város Önkormányzata 2009. évi költségvetési a önállóan és részben önállóan gazdálkodó költségvetési szervenként,

Részletesebben

MEDGYESEGYHÁZA NAGYKÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE. 6/2008.(III.26.) Ök rendelete a 2007. évi zárszámadásról. 867.

MEDGYESEGYHÁZA NAGYKÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE. 6/2008.(III.26.) Ök rendelete a 2007. évi zárszámadásról. 867. MEDGYESEGYHÁZA NAGYKÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 6/2008.(III.26.) Ök rendelete a 2007. évi zárszámadásról Medgyesegyháza Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról

Részletesebben

C S A N Á D P A L O T A VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 5/2010. (IV. 14.) ÖR. rendelete

C S A N Á D P A L O T A VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 5/2010. (IV. 14.) ÖR. rendelete C S A N Á D P A L O T A VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 5/2010. (IV. 14.) ÖR. rendelete Csanádpalota Város Önkormányzatának 2009. évi költségvetésének végrehajtásáról Záradék: Kihirdetés ideje:

Részletesebben

NÁDUDVAR VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK 6/2011. (II.28.) számú rendelete az önkormányzat 2011. évi költségvetéséről

NÁDUDVAR VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK 6/2011. (II.28.) számú rendelete az önkormányzat 2011. évi költségvetéséről NÁDUDVAR VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK 6/2011. (II.28.) számú rendelete az önkormányzat 2011. évi költségvetéséről Az önkormányzat képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 91.

Részletesebben

Gyömrő Város Önkormányzat Képviselő-testületének 9/2008. (IV. 25.) sz. rendelete az önkormányzat 2007. évi költségvetési zárszámadásáról

Gyömrő Város Önkormányzat Képviselő-testületének 9/2008. (IV. 25.) sz. rendelete az önkormányzat 2007. évi költségvetési zárszámadásáról Gyömrő Város Önkormányzat Képviselő-testületének 9/2008. (IV. 25.) sz. rendelete az önkormányzat 2007. évi költségvetési zárszámadásáról Gyömrő Önkormányzat Képviselő-testülete az államháztartásról szóló,

Részletesebben

Cigánd Városi Önkormányzat költségvetésének mérlege 2009. év

Cigánd Városi Önkormányzat költségvetésének mérlege 2009. év Megnevezés Bevétel Cigánd Városi Önkormányzat költségvetésének mérlege 1.sz. melléklet Eredeti Módosított Megnevezés Eredeti Módosított % % I. Működési bevételek 206 681 221 863 222 265 100,2% I. Működési

Részletesebben

Csanytelek Község Önkormányzata. Képviselő-testülete. 10/2009. (VIII. 13.) Ökt. rendelete AZ ÖNKORMÁNYZAT 2009. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉRŐL

Csanytelek Község Önkormányzata. Képviselő-testülete. 10/2009. (VIII. 13.) Ökt. rendelete AZ ÖNKORMÁNYZAT 2009. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉRŐL Csanytelek Község Önkormányzata Képviselő-testülete 10/2009. (VIII. 13.) Ökt rendelete AZ ÖNKORMÁNYZAT 2009. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉRŐL Csanytelek Község Önkormányzata képviselő-testülete 10/2009. (VIII. 13.)

Részletesebben

Előterjesztés A Képviselő-testület 2014. szeptember 18-i ülésére

Előterjesztés A Képviselő-testület 2014. szeptember 18-i ülésére Tárnok Nagyközség Önkormányzatának Polgármestere 2461 Tárnok, Dózsa György út 150-152. 23-387-041 Tárnok Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete Előterjesztés A Képviselő-testület 2014. szeptember

Részletesebben

Előterjesztés A Képviselő-testület 2014. június 19-i ülésére

Előterjesztés A Képviselő-testület 2014. június 19-i ülésére Tárnok Nagyközség Önkormányzatának Polgármestere 2461 Tárnok, Dózsa György út 150-152.. Postacím: 2461 Tárnok, Pf.: 3. Tel.: 06 (23) 387 019 06 (23) 387 031 Fax: 06 (23) 387 108 Ügyfélfogadási idő: Hétfő:

Részletesebben

Decs Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének. 12/2009. (IV.30.)) számú rendelete. az Önkormányzat 2008. évi gazdálkodásának zárszámadásáról.

Decs Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének. 12/2009. (IV.30.)) számú rendelete. az Önkormányzat 2008. évi gazdálkodásának zárszámadásáról. Decs Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének 12/2009. (IV.30.)) számú rendelete az Önkormányzat 2008. évi gazdálkodásának zárszámadásáról. Decs Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete az államháztartásról

Részletesebben

Gyömrő Város Önkormányzat Képviselő-testületének 8/2007. (IV.26.) sz. rendelete az önkormányzat 2006. évi költségvetési zárszámadásáról

Gyömrő Város Önkormányzat Képviselő-testületének 8/2007. (IV.26.) sz. rendelete az önkormányzat 2006. évi költségvetési zárszámadásáról Gyömrő Város Önkormányzat Képviselő-testületének 8/2007. (IV.26.) sz. rendelete az önkormányzat 2006. évi költségvetési zárszámadásáról Gyömrő Önkormányzat Képviselő-testülete az államháztartásról szóló,

Részletesebben

Csanytelek Község Önkormányzata. Képviselő-testülete. 8/2008. (IX. 12.) Ökt. rendelete AZ ÖNKORMÁNYZAT 2008. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉRŐL

Csanytelek Község Önkormányzata. Képviselő-testülete. 8/2008. (IX. 12.) Ökt. rendelete AZ ÖNKORMÁNYZAT 2008. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉRŐL Csanytelek Község Önkormányzata Képviselő-testülete 8/2008. (IX. 12.) Ökt rendelete AZ ÖNKORMÁNYZAT 2008. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉRŐL Csanytelek Község Önkormányzata képviselő-testülete 8/2008. (IX. 12.) Ökt

Részletesebben

Előterjesztés A Képviselő-testület 2015. március 19-i ülésére

Előterjesztés A Képviselő-testület 2015. március 19-i ülésére Tárnok Nagyközség Önkormányzatának Polgármestere Tárnok Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete Előterjesztés A Képviselő-testület 2015. március 19-i ülésére Tárgy: Javaslat Tárnok Nagyközség Önkormányzata

Részletesebben

Címrendje a költségvetési rendelet 2.. (4 ) bekezdéséhez. 2. Egészségügyi és Oktatási Intézményeket Működtető Iroda

Címrendje a költségvetési rendelet 2.. (4 ) bekezdéséhez. 2. Egészségügyi és Oktatási Intézményeket Működtető Iroda Az címrendje Szigetszentmiklós Város Címrendje a költségvetési rendelet 2.. (4 ) bekezdéséhez Cím száma Cím neve 1. Szigetszentmiklós Város a 1.1. Polgármesteri Hivatal Polgármesteri Hivatalhoz tartozó

Részletesebben

Balatonberény Község Önkormányzat Képviselő-testületének 4/ 2014. (V.5.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2013. évi zárszámadásáról

Balatonberény Község Önkormányzat Képviselő-testületének 4/ 2014. (V.5.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2013. évi zárszámadásáról Balatonberény Község Önkormányzat Képviselő-testületének 4/ 2014. (V.5.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2013. évi zárszámadásáról Balatonberény Önkormányzat Képviselő-testülete az Államháztartásról

Részletesebben

Készült: Szentes Város Polgármesteri Hivatala Közgazdasági Osztályán, 2006 februárjában

Készült: Szentes Város Polgármesteri Hivatala Közgazdasági Osztályán, 2006 februárjában Készült: Szentes Város Polgármesteri Hivatala Közgazdasági Osztályán, 2006 februárjában Szentes Város ÖNKORMÁNYZATA 2006. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE 2 ELŐTERJESZTÉS Szentes Város Önkormányzata Képviselő-testülete

Részletesebben

Tárnok Nagyközség Önkormányzatának Polgármestere 2461 Tárnok, Dózsa Gy. út 150-152. 23-387-041 ELŐTERJESZTÉS

Tárnok Nagyközség Önkormányzatának Polgármestere 2461 Tárnok, Dózsa Gy. út 150-152. 23-387-041 ELŐTERJESZTÉS Tárnok Nagyközség Önkormányzatának Polgármestere 2461 Tárnok, Dózsa Gy. út 150-152. 23-387-041 Tárnok Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete ELŐTERJESZTÉS a Képviselő-testület 2015. április 23-i

Részletesebben

A Képviselő-testület a költségvetés címrendjét a következők szerint határozza meg a 2007. évre:

A Képviselő-testület a költségvetés címrendjét a következők szerint határozza meg a 2007. évre: 1. számú melléklet a Szatymaz Községi Önkormányzat 2007. évi költségvetéséről és annak végrehajtásáról, a költségvetési gazdálkodás 2007. évi vitelének szabályairól szóló 4/2007. (II.22.) KT. rendelethez

Részletesebben

Paks Város 2010. évi költségvetése - 2. forduló

Paks Város 2010. évi költségvetése - 2. forduló Paks Város 2010. évi költségvetése - 2. forduló I. Pénzügyi mérleg - Bevételek I.A Megnevezés.. változás tény eredeti ei. várható előirányzat % I. Működési bevételek 0 0 0 0 1. Intézményi működési bevételek

Részletesebben

Pusztaszabolcs Nagyközségi Önkormányzat 8/2007.(IV.27.) Kt számú rendelete az önkormányzat 2006. évi költségvetési zárszámadásáról

Pusztaszabolcs Nagyközségi Önkormányzat 8/2007.(IV.27.) Kt számú rendelete az önkormányzat 2006. évi költségvetési zárszámadásáról Pusztaszabolcs Nagyközségi Önkormányzat 8/2007.(IV.27.) Kt számú rendelete az önkormányzat 2006. évi költségvetési zárszámadásáról Pusztaszabolcs Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete az államháztartásról

Részletesebben

bevételek 1_ sz Tárnok Nagyközség Önkormányzat 2015. évre tervezett bevételei /FŐTÁBLA/

bevételek 1_ sz Tárnok Nagyközség Önkormányzat 2015. évre tervezett bevételei /FŐTÁBLA/ bevételek 1_ sz Tárnok Nagyközség Önkormányzat 215. évre tervezett bevételei /FŐTÁBLA/ 1. sz. melléklet Önkormányzat Polgármesteri Hivatal Önállóan működők összesen Önkormányzat összesen Megnevezés 213.

Részletesebben

Ercsi Város Önkormányzat Képviselőtestületének 12/2005. (IV.27.) Kt. számú rendelete az Önkormányzat 2004. évi költségvetésének végrehajtásáról

Ercsi Város Önkormányzat Képviselőtestületének 12/2005. (IV.27.) Kt. számú rendelete az Önkormányzat 2004. évi költségvetésének végrehajtásáról Erc Város Önkormányzat Képviselőtestületének 12/2005. (IV.27.) Kt. számú rendelete az Önkormányzat 2004. évi költségvetésének végrehajtásáról Erc Város Önkormányzatának Képviselőtestülete az államháztartásról

Részletesebben

KAZINCBARCIKA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 10/2011. (II. 18.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2011. évi költségvetéséről

KAZINCBARCIKA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 10/2011. (II. 18.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2011. évi költségvetéséről KAZINCBARCIKA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 10/2011. (II. 18.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2011. évi költségvetéséről Kazincbarcika Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a

Részletesebben

Lesenceistvánd Község Önkormányzat. Képviselő-testülete 3/2010. (II.12.) rendelete. Az Önkormányzat 2010. évi költségvetéséről

Lesenceistvánd Község Önkormányzat. Képviselő-testülete 3/2010. (II.12.) rendelete. Az Önkormányzat 2010. évi költségvetéséről Lesenceistvánd Község Önkormányzat Képviselő-testülete 3/2010. (II.12.) rendelete Az Önkormányzat 2010. évi költségvetéséről 1. Lesenceistvánd Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Magyar Köztársaság

Részletesebben