SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT"

Átírás

1 SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

2 BEVEZETŐ ÉS ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK Költségvetési szerv neve: Kecskeméti Ifjúsági Otthon Székhelye: 6000 Kecskemét, Kossuth tér 4. Telephelye: 3244 Parádfürdő, Sándorrét Közvetlen jogelőd megnevezése: Szalvay Mihály Úttörő és Ifjúsági Otthon Székhelye: 6000 Kecskemét, Kossuth tér 4. Jogszabályban meghatározott közfeladata: A muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődésről szóló évi CXL. törvényben foglaltak szerinti helyi közművelődési tevékenység Szakágazati száma: M.n.s. egyéb szórakoztatás, szabadidős tevékenység Működési köre / illetékessége: Kecskemét és vonzáskörzete; szakmai folyamatok tekintetében országos, regionális és nemzetközi rendezvények szervezője, a Parádfürdői Ifjúsági Tábor és Erdei Iskola üzemeltetője. Törzskönyvi száma: Irányító szerv neve: Kecskemét Megyei Jogú Város Közgyűlése Székhelye: 6000 Kecskemét, Kossuth tér 1. Alapító / Fenntartó neve: Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata Székhelye: 6000 Kecskemét, Kossuth tér 1. A költségvetési szerv jogállása: Vállalkozási tevékenysége: Jogi személy A vállalkozási tevékenység maximális aránya a tervezett összkiadás 30 %-a Gazdálkodási besorolása, jogköre: Önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv. A Kecskeméti Ifjúsági Otthon ellátja a Kecskeméti Planetárium, a HELPI Kecskeméti Ifjúsági Iroda és Fejlesztő Műhely gazdálkodásával összefüggő pénzügyi-gazdasági feladatokat, melynek részleteit munkamegosztási megállapodás tartalmazza. Alaptevékenysége: Iskolarendszeren kívüli nem formális képzés, kompetenciafejlesztés értékalapú kortárs közösségekben: szakkörök, klubok, tanfolyamok, tematikus foglalkozások keretében, az élethosszig való tanulás szolgálatában A gyerekek játék kultúráját fejlesztő programok, családi szabadidős rendezvények szervezése Tehetséggondozás: szakkörök, művészeti találkozók, fesztiválok és kiállítások szervezése által Irodalmi, zenei, tánc- és képzőművészeti, színház és drámapedagógiai tevékenység Közhasznú ismeretek terjesztése A kulturális hagyományok átörökítését szolgáló programok Ifjúságsegítő, közösségfejlesztő, mentálhigiénés szolgáltatás és képzés Ifjúsági közéleti és szórakoztató programok, a fiatalok társas életét, kulturált szórakozását biztosító közösségi formák megteremtése és támogatása A fiatalok társadalmi részvételét segítő programok szervezése Egészségnevelés, természetjáró és kiránduló programok szervezése Környezettudatosságra való nevelés, természetvédelmi programok szervezése 2

3 Az iskolai oktató-nevelő munkát, és szabadidős tevékenységet segítő, kiegészítő közművelődési szolgáltatás Közművelődési információs szolgáltatások Nyári vakációs programok szervezése, táboroztatás Az alaptevékenységi szakterületekre épülő felnőttképzés Módszertani tevékenység, részvétel a szakemberképzésben Tevékeny közreműködés a városi kulturális, ifjúsági nagyrendezvények megvalósításában, a nemzetközi kulturális kapcsolatok építésében. A kulturális hátrányok csökkentésére irányuló szakmai programok rendezése Kiadói tevékenység, filmgyártás Szakmai- és egyéb tanfolyami képzés, vizsgáztatás Rendezvények szervezése Reklámtevékenység Saját vagy bérelt ingatlan hasznosítása Eszközkölcsönzés Bel- és külföldi utazásszervezés, csereüdültetés Az Otthon mozi üzemeltetése, értékhordozó, gyermek és ifjúsági igényeket szolgáló működtetése A Parádfürdői Ifjúsági Tábor és Erdei Iskola üzemeltetése Táboroztatás, erdei iskolai programok szervezése, üdültetés, turisztikai szálláshelyként való hasznosítás, élelmezés biztosítása Alaptevékenység szakfeladatai: Közművelődési tevékenységek és támogatásuk Közművelődési intézmények, közösségi színterek működtetése Üdülői szálláshely-szolgáltatás Üdülői, tábori étkeztetés Egyéb vendéglátás Film-, video-, televízióműsor-gyártás M.n.s. egyéb szakmai tudományos, műszaki tevékenység Sport, szabadidős képzés Kulturális képzés Iskolarendszeren kívüli nem szakmai oktatás Iskolarendszeren kívüli szakmai oktatás Korai fejlesztés, gondozás Fejlesztő felkészítés Egyéb oktatást kiegészítő tevékenység A fiatalok társadalmi integrációját segítő struktúra, szolgáltatások fejlesztése, működtetése Ifjúságszakmai fejlesztési feladatok A fiatalok társadalmi részvételét segítő programok, támogatások A gyermekek és fiatalok környezet és egészségtudatos gondolkodásának fejlesztését segítő programok Önkormányzati ifjúsági kezdeményezések és programok, valamint támogatásuk Civil szervezetek program- és egyéb támogatása Civil szféra megerősítését segítő egyéb tevékenységek Helyi közösségi tér biztosítása, működtetése Befogadó színházak tevékenysége Produkciós színházak tevékenysége 3

4 M.n.s. színházak tevékenysége Zeneművészeti tevékenység Táncművészeti tevékenység Egyéb előadó-művészeti tevékenység Előadó-művészeti tevékenységet kiegészítő tevékenység Alkotóművészeti tevékenység Kulturális műsorok, rendezvények, kiállítások szervezése Mindenféle m.n.s. szabadidős szolgáltatás M.n.s. egyéb szórakoztatási tevékenység Közösségi, társadalmi tevékenységek M.n.s egyéb személyi szolgáltatás Könyvkiadás Egyéb kiadói tevékenység Szakmai továbbképzések Rendezvényi étkeztetés Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése Utazásközvetítés, utazásszervezés, egyéb foglalás Kölcsönzés, operatív lízing M.n.s. egyéb felnőttoktatás Konferencia, kereskedelmi bemutató szervezése Reklám, piackutatás Egyéb kiskereskedelem Adminisztratív, kiegészít ő szolgáltatás Rövid időtartamú közfoglalkoztatás Foglalkoztatást helyettesítő támogatásra jogosultak hosszabb időtartamú közfoglalkoztatása Egyéb közfoglalkoztatás Feladatellátást szolgáló vagyon: Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzatának tulajdonában álló 4014 helyrajzi számú kecskeméti és 090/17 helyrajzi számú parádfürdői ingatlan, valamint az intézmény vagyonleltárában nyilvántartott tárgyi eszközök. Vagyon feletti rendelkezés: A vagyonnal való gazdálkodás vonatkozásában Kecskemét Megyei Jogú Város Közgyűlésének az Önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodásáról szóló 25/2003. (VI.2.) önkormányzati rendeletében foglaltak szerint kell eljárni. Az intézmény kezelésében lévő vagyon csak az alaptevékenység, a rendeltetésszerű működés veszélyeztetése nélkül hasznosítható, adható bérbe. Az intézményvezető kinevezése: Az intézmény vezetőjét Kecskemét Megyei Jogú Város Közgyűlése a közalkalmazottak jogállásáról szóló évi XXXIII. törvény, valamint a közalkalmazottak jogállásáról szóló évi XXXIII. törvény végrehajtásáról a művészeti, a közművelődési és a közgyűjteményi területen foglalkoztatott közalkalmazottak jogviszonyával összefüggő egyes kérdések rendezéséről szóló 150/1992. (XI.20.) Kormányrendelet alapján bízza meg. Foglalkoztatottjaira vonatkozó jogviszony megjelölése: a közalkalmazottak jogállásáról szóló évi XXXIII. törvény alapján közalkalmazotti jogviszony a Polgári Törvénykönyvről szóló évi IV. törvény alapján polgári jogi jogviszony a Munka Törvénykönyvéről szóló évi I. törvény alapján munkaviszony 4

5 Jelenleg hatályos alapító okiratát Kecskemét Megyei Jogú Város Közgyűlése a 138/2013. (V.30.) KH. számú határozatával fogadta el. Az intézmény székhelye épült: ben Komor Marcell és Jakab Dezső műépítész terve alapján. Az épület felújítás utáni átadásának időpontja: október 30. A műemlékek védetté nyilvánításáról szóló 29/1990. (XI. 23.) KTM-MKM együttes rendelet 3.. alapján műemlékké nyilvánítva. Az intézményben található beépített műalkotás: Kalmárné Horóczi Margit: Nemzedékek (falfestmény) Az intézmény közösségi célra hasznosított alapterülete: 2.265,63 m 2 (Részletesen a 4.sz. mellékletben) Pénzforgalmi számla száma: OTP Adószám: Engedélyezett létszám: 25,3 fő - ebből: technikai : 12,3 fő - ebből: szakmai: 13 fő Elektronikus elérhetőségek: honlap cím: cím: Az intézményben használt bélyegzők lenyomatát, valamint bélyegzők használatára feljogosított személyeket az intézmény bélyegző nyilvántartása tartalmazza. 5

6 II. AZ INTÉZMÉNY MŰKÖDÉSI ALAPELVEI Feladatkörébe tartozik valamennyi, A kulturális javak védelméről és a muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődésről szóló évi CXL. törvény 76. (2) bekezdésében megjelölt közművelődési forma, különös tekintettel a gyermek és ifjúsági korosztály kulturális és szabadidős tevékenységeire Kecskemét város területén. Mozi üzemeltetés. Ifjúsági táborüzemeltetés. (KMJV 28/2001. (VI.5), 58/2009 (XI.27) rendelete a közművelődésről ) Működési alapelvek: A gyermek és ifjúsági közösségi művelődés intézményi feltételeinek megteremtése, folyamatos fenntartása különös tekintettel a délutáni, esti, hétvégi szabadidős programokra, valamint a nyári iskolai szünidő időszakára. A gyermekek és fiatalok kulturális közösségi szocializációjának elősegítése a művelődés eszközeivel, kultúra közvetítés a korosztályi sajátosságok figyelembevételével. Nyitottság, érdeklődés, befogadói attitűd kialakítása a kulturális értékek, közösségi hagyományok iránt oly módon, hogy a folyamatban résztvevők aktivitása, alkotóképessége megnyilatkozzék. A művelődés, szórakozás közösségi alkalmainak gazdagítása a célcsoport (gyerekek, fiatalok, családok, pedagógusok) részvételével; az öntevékenység támogatása.. Az intézmény programkínálatának, szolgáltatáskörének hosszú távon kell szolgálnia a gyerekek, fiatalok művelődési szolgáltatásokat igénylő, velük élni tudó polgárrá válását. 6

7 III. EGYÜTTMŰKÖDÉSI TERÜLETEK Az intézmény szakmai feladatai ellátásában együttműködik minden olyan közösséggel, szervezettel, intézménnyel és magánszeméllyel, amely hasonló célokért dolgozik illetve támogatást nyújt az intézményben folyó tevékenység megvalósításához. Munka és információs kapcsolatot épít ki és tart fenn a városban lévő kulturális és oktatási intézményekkel, ifjúsági, civil szervezetekkel. Az együttműködésben törekszik a koordinációra. Megyei városi nemzetközi / testvérvárosi szakmai kapcsolatok építésével segíti a közösségek közötti cserekapcsolatok, kialakítását az alkotóközösségek tapasztalatcseréjét. A Kecskeméti Ifjúsági Otthon, mint önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv ellátja az önállóan működő HELPI Kecskeméti Ifjúsági Iroda és Fejlesztő Műhely és a Kecskeméti Planetárium gazdálkodási és pénzügyi feladatait a Kecskemét Megyei Jogú Város Közgyűlése 138/2013. (V.30.) KH számú határozata alapján. IV. AZ INTÉZMÉNY NYITVA TARTÁSI RENDJE Az intézmény nyitva tartási rendje törzs nyitva tartás alapján kerül meghatározásra 1. Év közben: (szeptember 20-tól a tanév végéig) Hétköznap: 8,00 20,00 óráig Szombaton: 9,00 16,00 óráig Vasárnap: rendezvények függvényében 2. Nyári nyitva tartás (a tanítási szünet kezdetétől szeptember 20-ig) Hétköznap: 8,00 18,00 óráig Az intézmény törzs nyitva tartásán túl, a rendezvényei, programjai szerint határozza meg nyitva tartását 3. Az Otthon mozi és az Otthon kávézó nyitva tartása az éves hasznosítási terv, a műsorrend illetve az üzemeltetővel való szerződés alapján kerül meghatározásra. 4. A parádfürdői tábor nyitva tartása folyamatos. A hasznosítás idény jellege miatt az év során január és március között 1 hónapos zárva tartás tervezhető. Az éves karbantartási munkák elvégzésére három hetes nyári zárva tartás tervezhető a szakmai feladatok ellátásának figyelembevételével. 7

8 V. AZ INTÉZMÉNY SZERVEZETI FELÉPÍTÉSE A szervezeti felépítés ábrája 1. számú melléklet 1. Az intézmény vezetése 1.1. Igazgató Az igazgató, mint egyszemélyi felelős vezető biztosítja az intézmény szakszerű működését, az alapító okiratban meghatározott célkitűzések megvalósítását. Megbízója és munkáltatója a Kecskemét Megyei Jogú Város Közgyűlése. Megbízása a közalkalmazottak jogállásáról szóló évi XXXIII. törvény, valamint a közalkalmazottak jogállásáról szóló évi XXXIII. törvény végrehajtásáról a művészeti, a közművelődési és a közgyűjteményi területen foglalkoztatott közalkalmazottak jogviszonyával összefüggő egyes kérdések rendezésére kiadott 150/1992. (XI.20.) Kormányrendelet alapján történik. Az intézményvezető feladatait az igazgató magasabb vezetői beosztásban látja el. A magasabb vezetői megbízás jogszabályban megjelölt, legfeljebb 5 évig terjedő határozott időre szól. Feladata Az intézmény munkájának tervszerű kiépítése és irányítása, szakemberek alkalmazása, az éves munkatervben meghatározott koncepció végrehajtásának biztosítása. A rendelkezésre álló költségvetés alapján biztosítja az intézmény működéséhez szükséges személyi és tárgyi feltételeket. Gondoskodik: az intézmény Szervezeti és Működési Szabályzatának és egyéb működéhez szükséges szabályzatainak elkészítéséről, életbeléptetéséről és azok következetes érvényesítéséről, az intézmény éves munkatervének és a munka értékelésének elkészítéséről. Együttműködik a munkavállalói érdekképviseleti szervekkel, az intézmény nevében kollektív szerződést köt. Gyakorolja a munkáltatói jogkört az intézmény valamennyi közalkalmazottja és egyéb munkavállalói vonatkozásában. Ellátja az intézmény képviseletét a fenntartó önkormányzatnál, bíróságok és más hatóságok előtt. Kapcsolatot tart: a városi, megyei, regionális, országos és külföldi társintézményekkel, szervezetekkel, egyesületekkel, civil szervezetekkel, az intézményben működő közösségekkel. 8

9 Hatáskör A Polgári Törvénykönyvről szóló évi IV. törvény szerinti képviseleti jog keretében az intézmény nevében jogokat szerezhet és kötelezettségeket vállalhat. E körben aláírási és kiadmányozási joga van. Önállóan rendelkezik a jogszabályok keretei között az intézmény rendelkezésére bocsátott költségvetési előirányzatok felett. Dönt az intézmény működésével kapcsolatban minden olyan ügyben, amelyet jogszabály vagy kollektív szerződés (közalkalmazotti szabályzat) nem utal más hatáskörbe. Az intézmény feladatellátásához kapcsolódóan fizetési vagy gazdálkodást érintő más kötelezettségvállalást tehet a gazdasági vezető ellenjegyzése mellett. A belső utasítások, szabályzatok vonatkozásában aláírási joga van, továbbá a kifelé menő okiratok, levelezések vonatkozásában kiadmányozási joga van. Ellenőrzési és beszámoltatási jogköre van az intézmény egésze területén. Felelősség Felelős: az Alapító okiratban meghatározott intézményi feladatok ellátásáért, a vonatkozó jogszabályok szerinti szakszerű és törvényes intézményi működésért, az intézmény rendjéért, fegyelméért, az ésszerű, takarékos gazdálkodásért, a költségvetési tervben valamint az intézmény belső szabályzataiban foglaltak betartásáért betartatásáért, a szakembergárda megfelelő összetételéért, a szakszerű és színvonalas munkavégzésért Igazgatóhelyettes Megbízása a közalkalmazottak jogállásáról szóló évi XXXIII. törvény, valamint a közalkalmazottak jogállásáról szóló évi XXXIII. törvény végrehajtásáról a művészeti, a közművelődési és a közgyűjteményi területen foglalkoztatott közalkalmazottak jogviszonyával összefüggő egyes kérdések rendezéséről szóló 150/1992. (XI.20.) Kormányrendelet alapján történik. Az igazgató helyettes feladatait magasabb vezetői beosztásban látja el. A magasabb vezetői megbízás jogszabályban megjelölt, legfeljebb 5 évig terjedő határozott időre szól. Az igazgatóhelyettes, mint az igazgató általános helyettese látja el a munkaköri leírásában részletezett feladatát. Feladatai Koordinálja és ellenőrzi az intézmény szakmai, tartalmi munkáját, a munkatervi feladatok ütemezett végrehajtását, a közösségi terek hasznosítását. Irányítja a szervezési, tájékoztatási és propaganda tevékenységet, Felelős az éves munkaterv előkészítésért, a havi programterv összeállításáért, az éves statisztika és szakmai beszámolók elkészítéséért, a kulturált intézményi kommunikáció kialakításáért, a belső szervezési algoritmusok 9

10 kidolgozásáért, működtetéséért, az intézmény szakmai munkájának dokumentálásáért, a kulturális nyilvántartások vezetéséért. Koordinálja a havi ügyeleti beosztást, gondoskodik az arányos munkaelosztás kialakításáról. Koordinálja az intézmény pályázati tevékenységét. Ellátja a dolgozók továbbképzésével, beiskolázásával kapcsolatos feladatokat. Folyamatosan ellátja a munkafolyamatokba épített belső ellenőrzést: szakmai munka személyi, tárgyi feltételei, a szakmai tevékenység, a munkavégzés színvonala vonatkozásában. Javaslatot tesz az intézmény éves belső ellenőrzési tervének összeállítására. Kapcsolatot tart a társintézményekkel, illetve mindazon szervekkel, melyekkel az intézmény együttműködik. Az igazgatót távollétében helyettesíti és ellátja mindazokat a feladatokat, amelyekkel az igazgató megbízza. Az intézmény szakmai munkájára vonatkozóan döntés-előkészítő munkát végez. Az általa irányított szakterületen a dolgozók tájékoztatása, az operatív feladatok összehangolása, a végzett munka értékelése céljából munkaértekezletet tart. Hatáskör, jogkör Az igazgató tartós távolléte esetén helyettesítési jogkört lát el az igazgató által adott helyettesítési megbízás szerint. Aláírási jogkörrel rendelkezik, az általa hozott intézkedések, utasítások vonatkozásában. Kiadmányozási joggal rendelkezik a tájékoztatási és reklám területen. Kötelezettségvállalási joggal rendelkezik Ft értékhatárig jóváhagyott program költségvetés, illetve vezetőségi döntés alapján. Utalványozási joggal rendelkezik Ft értékhatárig Feladatkörének ellátása során rendelkezési joga van az intézmény szakmai dolgozói valamint az ügyeleti és információs szolgálat tekintetében. Javaslattevő joga van a dolgozók erkölcsi és anyagi elismerésére, illetve elmarasztalására vonatkozóan. Felelősség Felelős az intézmény szakmai tevékenységének összehangolásáért, munkaterv szerinti megvalósításáért és ellenőrzéséért. az Ifjúsági Otthon belső szabályzataiban, a vonatkozó jogszabályokban, rendeletekben foglaltak betartásáért és betartatásáért, 10

11 az általa hozott intézkedések szakszerűségéért, feladatai színvonalas ellátásáért Gazdasági vezető A gazdasági vezető az önállóan működő és gazdálkodó, valamint az önállóan működő költségvetési szervek igazgatóival együttesen irányítja az intézmények gazdálkodását. Megbízása a közalkalmazottak jogállásáról szóló évi XXXIII. törvény, valamint a közalkalmazottak jogállásáról szóló évi XXXIII. törvény végrehajtásáról a művészeti, a közművelődési és a közgyűjteményi területen foglalkoztatott közalkalmazottak jogviszonyával összefüggő egyes kérdések rendezéséről szóló 150/1992. (XI.20.) Kormányrendelet alapján történik. A gazdasági vezető feladatait magasabb vezetői beosztásban látja el. A magasabb vezetői megbízás jogszabályban megjelölt, legfeljebb 5 évig terjedő határozott időre szól. A gazdasági vezető felett a megbízás, megbízás visszavonása, díjazásának megállapítása tekintetében a munkáltatói jogkört a polgármester gyakorolja. Az egyéb munkáltatói jogokat az igazgató gyakorolja. Feladatai 1. Az önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv esetében Elkészíti az intézmény éves költségvetési tervét, a félévi és éves beszámolókat. Gondoskodik az érvényes pénzügyi jogszabályoknak megfelelő intézményi gazdálkodásról a jóváhagyott költségvetésen belül. Elkészíti az intézmény gazdálkodásra, vagyonvédelemre vonatkozó szabályzatait. Kialakítja a teljes számviteli, pénzügyi, bizonylati rendet, szervezi és ellenőrzi a gazdasági folyamatokat. Javaslatot tesz az intézmény éves belső ellenőrzési tervének összeállítására. Folyamatosan ellátja a munkafolyamatba épített belső ellenőrzési feladatokat gazdasági technikai területen, illetve a parádfürdői táborban. Biztosítja és ellenőrzi a pénztári feladatok szabályszerű ellátását. Feladata a banki átutalások összeállítása, a terminálon keresztüli utalás ellenőrzése, jóváhagyása. Eleget tesz az intézmény bevallási kötelezettségeinek. Irányítja és ellenőrzi a leltározás, selejtezés folyamatát. Megszervezi, ellenőrzi és az intézmény egész tevékenységével összehangolja a gazdasági, technikai csoport munkáját. Megszervezi és ellenőrzi az intézmény naprakész, pontos irattározását. Az intézmény működésével kapcsolatos dokumentációk szabályszerű elkészítését illetve vezetését. 11

12 Biztosítja az intézmény éves munkatervi feladatainak végrehajtásához szükséges technikai, műszaki, informatikai feltételeket. Az intézmény működéséhez szükséges beszerzési igényeket összegyűjti, rangsorolja és a pénzügyi fedezet biztosításának lehetőségét megvizsgálva, az intézményvezetővel közösen meghatározza az intézményben folyó felújításokat, beruházásokat és ellenőrzi azok megvalósulását. Az adott évre tervezett közbeszerzésekről közbeszerzési tervet készít. Megszervezi és lefolytatja a közbeszerzési eljárásokat. A közbeszerzési eljárások lebonyolításához hivatalos közbeszerzési tanácsadó segítségét veheti igénybe. Az intézmény pályázati projektjeinek költségvetését összeállítja. A projekt pénzügyi megvalósítását felügyeli, gondoskodik a pénzügyi beszámoló pályázati kiírásnak és a vonatkozó szabályoknak megfelelő összeállításáról. Meghatározza és ellenőrzi a gazdasági területen dolgozó munkatársak projektekhez tartozó feladatait. Biztosítja az intézmény vagyonvédelmileg biztonságos működését. Biztosítja a munkaügyi, létszám és bérgazdálkodási feladatok jogszabály szerinti végrehajtását, és eleget tesz az intézmény ezzel kapcsolatos adatszolgáltatási kötelezettségének. Az igazgató és helyettese távolléte esetén megbízás alapján képviseli az intézményt az igazgató egyedi megbízása alapján. Gazdasági jellegű kérdésekben képviseleti jogkört lát el. Ellátja a kapcsolattartást a Polgármesteri Hivatal illetékes irodai apparátusával. Az intézmény gazdálkodására működtetésére vonatkozóan döntés-előkészítő munkát végez. Felügyeli a Parádfürdői Ifjúsági Tábor és Erdei Iskola működését. Az üzemeltetési feladatok megszervezését a táborvezetővel együttesen látja el. Feladatai különösen: A tábor működés személyi tárgyi feltételeinek biztosítása A szabályzatok, az éves költségvetés és beszámoló elkészítése A tábor üzemeltetés folyamatba épített és eseti ellenőrzése Javaslattétel a tábori szolgáltatások térítési díjára A beruházások előkészítése, ezzel kapcsolatos koordináció, az üzemelésre való átvétel előkészítése Feladata, hogy az általa irányított szakterületen megszervezze a dolgozók tájékoztatását, az operatív feladatok összehangolása, a végzett munka értékelése céljából. 12

13 2. Az önállóan működő költségvetési szervek esetében Elkészíti az intézmények éves költségvetési tervét, a félévi és éves beszámolókat. Gondoskodik az érvényes pénzügyi jogszabályoknak megfelelő intézményi gazdálkodásról a jóváhagyott költségvetésen belül. Elkészíti az intézmények gazdálkodásra, vagyonvédelemre vonatkozó szabályzatait. Kialakítja a teljes számviteli, pénzügyi, bizonylati rendet, szervezi és ellenőrzi a gazdasági folyamatokat. Javaslatot tesz az intézmények éves belső ellenőrzési tervének összeállítására. Folyamatosan ellátja a munkafolyamatba épített belső ellenőrzési feladatokat gazdasági technikai területen. Biztosítja és ellenőrzi a pénztári feladatok szabályszerű ellátását. Irányítja és ellenőrzi a leltározás, selejtezés folyamatát. Megszervezi, ellenőrzi és az intézmények egész tevékenységével összehangolja a gazdasági, technikai csoport munkáját. Gazdasági jellegű kérdésekben képviseleti jogkört lát el. Ellátja a kapcsolattartást a Polgármesteri Hivatal illetékes irodai apparátusával. Az intézmények gazdálkodására működtetésére vonatkozóan döntés-előkészítő munkát végez. Az általa irányított szakterületen a dolgozókat folyamatosan tájékoztatja, az operatív feladatok összehangolja, a végzett munka értékelése céljából munkaértekezletet tart. Hatáskör, jogkör Ellenjegyzési joggal rendelkezik az utalványok, valamint az intézmény fizetési illetve más gazdálkodást érintő teljesítési kötelezettségvállalásai felett. Rendelkezési joga van a gazdasági - technikai csoport dolgozói vonatkozásában. Feladatkörébe utalt munkavégzés során utasítási joga van. Javaslattevő joga van a gazdasági csoportban dolgozók erkölcsi és anyagi elismerésére, illetve elmarasztalására vonatkozóan. Felelősség Felelős az intézmények gazdasági tevékenységéért, a költségvetési tervben valamint az intézmény belső szabályzataiban foglaltak betartásáért, a feladatkörébe utalt tevékenység szakszerű ellátásáért. 13

14 az intézmények gazdálkodására vonatkozó hatályos jogszabályok, helyi rendeletek és az intézmény belső szabályzataiban foglaltak betartásáért és betartatásáért. az általa hozott intézkedések szakszerűségéért, feladati színvonalas ellátásért Otthon mozi vezetője Megbízása a közalkalmazottak jogállásáról szóló évi XXXIII. törvény, valamint a közalkalmazottak jogállásáról szóló évi XXXIII. törvény végrehajtásáról a művészeti, a közművelődési és a közgyűjteményi területen foglalkoztatott közalkalmazottak jogviszonyával összefüggő egyes kérdések rendezéséről szóló 150/1992. (XI.20.) Kormányrendelet alapján történik. A mozi vezető feladatait vezetői beosztásban látja el. A vezetői megbízás jogszabályban megjelölt, legfeljebb 5 évig terjedő határozott időre szól. Feladata A működési elveket érvényesítő műsorterv megvalósítása a jóváhagyott költségvetésnek megfelelően. A folyamatos üzemeltetés biztosítása, a filmellátás szervezése: a terjesztővel, forgalmazóval való együttműködés, a műsorjelentések ellenőrzése. A hasznosítási mutatók (látogatottság) folyamatos értékelése, havi jelentés elkészítése az intézményvezető részére. Információs és közönségkapcsolati munka. A havi műsorismertetők elkészítése a programok médiában való megjelentetése. A moziban dolgozó illetve beosztott szakalkalmazottak: gépész, pénztáros, jegykezelő, takarító, ruhatáros munkájának irányítása, koordinálása, ellenőrzése. A munkaterülethez kötődő információs és munkakapcsolat kialakítása a szakmai szervezetekkel, társintézményekkel, gazdálkodó szervezetekkel. A filmvetítésekhez kapcsolódó kiegészítő programok szervezése: közönségtalálkozók, pályázatok, kiállítások. A filmes programok integrálása az intézmény egyéb kulturális rendezvényeibe. Feladata a mozi terem egyéb kulturális, közösségi célú hasznosításának tervezése és koordinálása: hangsúlyozottan a művész mozi arculathoz illeszkedő zenei, színházi, irodalmi programok céljára a szabad kapacitás bérleményként való hasznosítása A működési feltételek támogatása folyamatos pályázati munka formájában. Felügyeli az előadások megtartását, a mozi biztonságos, tűz- és balesetvédelmi szempontból előírás szerinti működését. 14

15 Hatáskör Javaslattételi joga van a mozi műsorrendjének, térítési díjainak, költségvetésének, tárgyi beszerzéseinek, karbantartási munkáinak vonatkozásában valamint a munkavállalók alkalmazása tekintetében. Feladatkörének ellátása során rendelkezési joga van a mozi dolgozói valamint a beosztott munkát végző dolgozók vonatkozásában. Javaslattevő joga van a mozi dolgozók erkölcsi és anyagi elismerésére, illetve elmarasztalására vonatkozóan. A moziban folyó munka folyamatos ellenőrzése Kiadmányozási joggal rendelkezik a mozi műsorát illetően. Képviseli a mozit az igazgató megbízása alapján. Felelősség Felelős az Otthon mozi működési elvek szerinti hasznosításáért, a szakterületén folyó munka szakmai és gazdasági tervezéséért, költségvetési tervben foglaltak betartásáért, a feladatkörébe utal tevékenység szakszerű ellátásáért, a programok tartalmilag igényes éves szinten gazdaságilag eredményes megvalósításáért, az intézmény belső szabályzataiban, a vonatkozó jogszabályokban, rendeletekben foglaltak betartásáért és betartatásáért, az általa hozott intézkedések szakszerűségéért, feladati színvonalas ellátásért. 2. Beosztott munkakörök 1. Szakmai terület Közművelődési szakember I. II. III. Marketing és reklámszervező Dekoratőr - grafikus 2. Gazdasági terület Főkönyvi könyvelő Gazdasági ügyintéző Munkaügyi ügyintéző Pénzügyi ügyintéző Projekt asszisztens Pénztáros Ügyviteli alkalmazott Jegypénztáros 3. Műszaki technikai és üzemeltetési terület 15

16 Gondnok - berendező Technikus berendező Gondnok (Parádfürdői tábor) Mozigépész Jegykezelő Filmszállító Ruhatáros Takarító (Parádfürdői tábor) Udvaros (Parádfürdői tábor) Tábori őr Saját konyha üzemeltetés esetén: Élelmezésvezető Szakács Konyhai kisegítő Anyagbeszerző Az egyes feladatköröket - az SZMSZ alapján az egyéni munkaköri leírások tartalmazzák 3. Megbízottak Az intézmény kiterjedt szakmai feladatellátására való tekintettel és biztonságos üzemeltetése érdekében megbízási jogviszony és vállalkozási szerződés keretében is gondoskodhat a feladatok ellátásáról. A rendszeres tevékenységet végzők (szakkör- és foglalkozásvezetők) tevékenységüket hitelesített munkanaplóban vezetik. A megbízottak munkájuk során kötelesek betartani az intézmény működési rendjét, szolgáltatásaira vonatkozó szakmai és etikai követelményeket. 4. Önkéntes segítők Az intézmény munkáját szakértő és laikus önkéntes segítők támogatják. Az önkéntes segítők feladatkörét, munkájuk tartalmi és formai leírását az intézmény és az önkéntes segítők közötti írásbeli megállapodás tartalmazza. Az önkéntes segítők kötelesek betartani az intézmény szolgáltatásaira vonatkozó szakmai és működési alapelveket. Az intézmény szolgáltatásaiba megállapodás alapján, a program felelős munkatárs megbízása és iránymutatása alapján kapcsolódhatnak be Az önkéntesek tevékenységük igazolását legalább 30 nap vagy 240 óra közérdekű önkéntes munkavégzést követően kérhetik az intézményvezetőtől. Az önkéntes szerződés lejártával az intézményvezető (a munkatársakkal közös értékelést követően) minősítő igazolást állíthat ki az önkéntes számára. VI. AZ INTÉZMÉNY TESTÜLETEI Vezetőség Az intézményi működést és feladatellátást irányító, koordináló döntés előkészítő, döntéshozó és értékelő testület. Feladata: az éves munkaterv és költségvetés teljesítés feltételeinek biztosítása, 16

17 az intézményi működés szempontjából lényeges operatív feladatok meghatározása, koordinálása, a munkafolyamatok irányítása, ellenőrzése. Véleményezési jogkörrel felruházott és tanácsadó szerepet tölt be az igazgató intézményvezető munkájában. Tagjai: igazgató, igazgatóhelyettes, gazdasági vezető, a mozit étintő kérdésekben az Otthon mozi vezetője, a Parádfürdői Ifjúsági Tábort érintő kérdésekben a táborvezető A vezetőség heti rendszerességgel tartja munkaértekezleteit. Összehívásáért az igazgató felelős. A vezetői értekezleten hozott döntések végrehajtásáért, a dolgozók tájékoztatásáért szakterületüknek megfelelően a munkahelyi vezetők felelősek. A dolgozói részvételi jogokat a Közalkalmazotti tanács illetve Szakszervezet gyakorolja. A munkáltató és a Közalkalmazotti Tanács közötti együttműködést, a véleményezési és egyetértési jogkör gyakorlásának a részletes szabályait. a Közalkalmazotti szabályzat tartalmazza. A szakszervezettel való együttműködés formáit a Kollektív Szerződés tartalmazza. Szakmai munkaértekezlet Állandó résztvevői: az intézmény közművelődési munkakörben dolgozó munkatársai és a gazdasági vezető. Feladatai: az éves munkaterv előkészítése, az éves, havi programterv rendezvényeinek a szakmai tevékenység egyes feladatinak egyeztetése, a szakmai munkát érintő információk átadása, értékelés: a tanévet és a nyarat lezáróan, az tanévre szóló (őszi) programok meghirdetését követően, az év végén, valamint a belső ellenőrzések lezárását követően. Rendszeressége: kéthetente, összehívásáért a szakmai igazgatóhelyettes felelős Munkacsoportok Az egyes nagyobb léptékű szakmai feladatok elvégzésére szakmai munkacsoportok (teamek) hozhatók létre, melynek vezetőjét a szakmai igazgatóhelyettes illetve az igazgató jelöli ki Állandó jelleggel működik az intézményi kommunikációért, közönségkapcsolatokért felelős munkacsoport. Tagjai: a szakmai igazgatóhelyettes, marketing és reklámszervező és a dekoratőr -grafikus Összdolgozói munkaértekezlet Legalább évente két alkalommal az igazgató munkaértekezletet hív össze az intézmény dolgozóinak tájékoztatása, a végzett munka értékelése céljából. VII. VAGYONNYILATKOZAT TÉTELI KÖTELEZETTSÉG A évi CLII. Törvény alapján vagyonnyilatkozat tételi kötelezettség vonatkozik az alábbi munkakörökre és beosztásokra: 17

18 - Igazgató - Gazdasági vezető - Igazgatóhelyettes VIII. OTTHON MOZI Az OTTHON mozi a Kecskeméti Ifjúsági Otthon szervezeti egységeként működik. Az üzemeltetési feladatokat az intézmény alapfeladatként látja el, az Alapító okiratban meghatározott elvek szerint: értékhordozó, gyermek és ifjúsági igényeket szolgáló működtetést valósít meg. Működési terület: A filmkultúra értékes alkotásait bemutató vetítések fő műsoridőben, art-mozi jellegű működés Ismeretterjesztési, oktatási célú mozi hasznosítás. Célzottan összeállított filmkínálaton keresztül részvétel az iskolák oktatási és szabadidős programjaiban (média ismeret, rendhagyó órák, iskolai ünnepségek, megemlékezések) Hétvégi családi és gyermek programok nyári vakációs mozi Egyéb kulturális rendezvények (koncert, színházi előadás, kiállítás, könyvbemutató stb.) melyek a mozi art-jellegét erősítik. A Kecskeméti Ifjúsági Otthon üzemeltetőként az alábbi feladatokat látja el: Az intézmény éves költségvetés szerint biztosítja az üzemeltetés személyi tárgyi feltételeit. Évente felülvizsgálja és meghatározza a mozi műsorstruktúráját, vetítési rendjét, az érvényes jegyárakat és az alkalmazott bérleti díjakat. A mozi alapfeladat szerinti hasznosításáért, az üzemeltetés szakmai technikai feladatainak ellátásért, a működés koordinálásáért, a belső szabályzatok költségvetés szerinti működésért a mozi vezetője a felelős. Az üzemeltetéssel kapcsolatos gazdasági feladatok ellátásáért az intézmény gazdasági vezetője felel. A mozi műsorát havi műsorterv rögzíti. A meghirdetett előadás csak abban az esetben marad el, ha egyetlen néző sem érkezik. Az üzemeltető a műsorváltoztatás jogát fenntartja. A működés tárgyi technikai feltételei 219 férőhelyes mozi terem, valamint a hozzákapcsolódó kiszolgáló helyiségek, technikai eszközök az intézmény vagyonleltára szerint. Színházi hasznosítás esetében férőhely vehető figyelembe. A működés személyi feltételei 1. Mozi vezető 18

19 Feladata A működési elveket érvényesítő műsorterv megvalósítása a jóváhagyott költségvetésen belül. A folyamatos üzemeltetés biztosítása, a filmellátás szervezése: a terjesztővel, forgalmazóval való együttműködés, a műsorjelentések ellenőrzése. A hasznosítási mutatók (látogatottság) folyamatos értékelése, havi jelentés elkészítése az intézményvezető részére. Információs és közönségkapcsolati munka. A havi műsorismertetők elkészítése a programok médiában való megjelentetése. A moziban dolgozó illetve beosztott szakalkalmazottak: gépész, pénztáros, jegykezelő, takarító, ruhatáros munkájának irányítása, koordinálása, ellenőrzése. A munkaterülethez kötődő információs és munkakapcsolat kialakítása a szakmai szervezetekkel, társintézményekkel, gazdálkodó szervezetekkel. A filmvetítésekhez kapcsolódó kiegészítő programok szervezése: közönségtalálkozók, pályázatok, kiállítások. A filmes programok integrálása az intézmény egyéb kulturális rendezvényeibe. A mozi terem egyéb célú hasznosításának tervezése és koordinálása: hangsúlyozottan a művész mozi arculathoz illeszkedő zenei, színházi, irodalmi programok, a szabad kapacitás bérleményként való hasznosítása. A működési feltételek támogatása folyamatos pályázati munka formájában. Felügyeli a mozi biztonságos, tűz- és balesetvédelmi szempontból előírás szerinti működését. Munkáját rugalmas munkaidő beosztásban végzi, az előadások megtartását személyesen ellenőrzi. Kiadmányozási joggal rendelkezik a mozi műsorát, információs - tájékoztatási munkáját illetően. Képviseli a mozit az igazgató megbízása alapján. 2. Mozigépész Munkáját a mozi vezető ellenőrzésével végzi. A mozigépet csak szakképzett, mozigépész bizonyítvánnyal rendelkező személy kezelhet. A vetítőgép kezelését más személyre nem bízhatja. Ennek be nem tartásából eredő kárért vagy balesetért erkölcsileg és anyagilag felelős. 19

20 Munkaideje az első vetítés előtt egy órával kezdődik és a mozi zárásáig tart. Feladata A vetítések megfelelő előkészítése. A filmek minőségi átvizsgálása, hiányosság esetén a hiba jelzése a filmet kísérő dokumentumban. (engedély okirat) A film - fomátumának megfelelő - szabályszerű kezelése, vetítése. A digitális vetítések zavartalan működését biztosítva folyamatos a közvetlen kapcsolattartás a szolgáltatóval. A vetítőgépek karbantartása, kisebb javítások elvégzése, amelyet a karbantartási naplóban feljegyez. A film szállításra való teljes előkészítése, a filmszállítónak való átadása. Üzemeltetés közben észlelt hibák esetén köteles a vetítést megszakítani és a hibá(ka)t elhárítani. Ha a meghibásodás olyan mértékű, amit nem tud elhárítani, akkor azt jelenti a mozi vezetőnek, további intézkedés megtétele céljából. A rábízott eszközök rendeltetésszerű használatáért anyagilag felelős. 3. Jegypénztáros Munkáját az intézmény gazdasági vezetőjének és a mozi vezetőjének irányításával, ellenőrzésével végzi. Feladata A pénzkezelési szabályok betartásával a mozijegyek árusítása és a kapcsolódó adminisztrációs munkák elvégzése. (A számozott jegyeket az Ifjúsági Otthon pénztárában veszi át.) A pénzkezelésért anyagilag felelős, hiány esetén a pénzmennyiséget a keltezéstől számított 24 órán belül meg kell fizetnie. Pénztártöbblet esetén a többletet be kell vételeznie. A pénztár az első előadást megelőzően egy órával nyit és az utolsó előadás megkezdése után még negyed óráig nyitva tart. A jegyelszámolás, illetve jegynyilvántartás elkészítése. A sorszámos jegyeket a pénztáros köteles dátumbélyegzővel, előadást jelző számmal ellátni. A jegyek árusítása csak sorrendben történhet. Kiadott jegyet nem válthat vissza, kivételt csak valamilyen rendkívüli esemény, körülmény képez. Amennyiben letépett jegy van a pénztárban, azt eladott jegynek kell tekinteni (kivétel ez alól, ha a tervezett előadás elmarad). Jegy egyidejű kiadása nélkül pénzt nem vehet át. A pénzkészlet postára való feladása átutalási postautalványon. Folyamatosan gondoskodik az aktuális moziműsor kihelyezéséért az utcai vitrinekbe és a mozi belső tereiben. 20

Felelős: Határidő: 2013. március 14. MÓDOSÍTÓ OKIRAT

Felelős: Határidő: 2013. március 14. MÓDOSÍTÓ OKIRAT 93/2013. (II.28.) közgyűlési határozat Eger Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése az előterjesztés mellékleteiben foglaltak szerinti szöveggel elfogadja az Egri Kulturális és Művészeti Központ módosító

Részletesebben

II. Rákóczi Ferenc Megyei Könyvtár Alapító Okiratát Módosító Okirata. Az alapító okirat felvezető szövegrésze helyébe az alábbi szövegrész lép:

II. Rákóczi Ferenc Megyei Könyvtár Alapító Okiratát Módosító Okirata. Az alapító okirat felvezető szövegrésze helyébe az alábbi szövegrész lép: II-2/4262/203. határozat 2. sz. melléklet II. Rákóczi Ferenc Megyei Könyvtár Alapító Okiratát Módosító Okirata Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlése az államháztartásról szóló 20. évi CXCV. törvény 8. -a,

Részletesebben

MÓDOSÍTÓ OKIRAT. Az Egri Kulturális és Művészeti Központ Alapító Okiratának 5. pontja kiegészül az alábbiakkal:

MÓDOSÍTÓ OKIRAT. Az Egri Kulturális és Művészeti Központ Alapító Okiratának 5. pontja kiegészül az alábbiakkal: K I V O N A T Eger Megyei Jogú Város Közgyűlése 2012. február 23i ülésének jegyzőkönyvéből 28/2012. (II.23.) közgyűlési határozat Eger Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése elfogadja az Egri Kulturális

Részletesebben

Javaslat a Heves Megyei Önkormányzat és intézményei 2016. évi Ellenőrzési Tervére

Javaslat a Heves Megyei Önkormányzat és intézményei 2016. évi Ellenőrzési Tervére Ikt.sz: 13-14/2015/221 Heves Megyei Közgyűlés Helyben Tisztelt Közgyűlés! Javaslat a Heves Megyei Önkormányzat és intézményei 2016. évi Ellenőrzési Tervére A Heves Megyei Közgyűlés 2015. évi munkatervének

Részletesebben

Alapító okirat módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva

Alapító okirat módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva Okirat száma: 6448-1/2015/XIII. Alapító okirat módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 8/A. -a alapján a Klauzál Gábor Budafok-Tétényi Művelődési

Részletesebben

MÓDOSÍTÓ OKIRAT. Az Egri Kulturális és Művészeti Központ Alapító Okiratának 8.1 pontja az alábbiak szerint módosul:

MÓDOSÍTÓ OKIRAT. Az Egri Kulturális és Művészeti Központ Alapító Okiratának 8.1 pontja az alábbiak szerint módosul: 332/2011. (VI.30.) számú közgyűlési határozat Eger Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése elfogadja az Egri Kulturális és Művészeti Központ Alapító Okiratának módosítását 2011. augusztus 1-jei hatállyal

Részletesebben

ENYING VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 137/1999. (VI. 30.) SZ. HATÁROZATA A VAS GEREBEN MŰVELŐDÉSI HÁZ ÉS KÖNYVTÁR ALAPÍTÓ OKIRATÁRÓL

ENYING VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 137/1999. (VI. 30.) SZ. HATÁROZATA A VAS GEREBEN MŰVELŐDÉSI HÁZ ÉS KÖNYVTÁR ALAPÍTÓ OKIRATÁRÓL ENYING VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 137/1999. (VI. 30.) SZ. HATÁROZATA A VAS GEREBEN MŰVELŐDÉSI HÁZ ÉS KÖNYVTÁR ALAPÍTÓ OKIRATÁRÓL Enying Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az államháztartásról

Részletesebben

Kivonat Fegyvernek Város Önkormányzat Képviselőtestülete 2013. szeptember 26-ai ülésének jegyzőkönyvéből:

Kivonat Fegyvernek Város Önkormányzat Képviselőtestülete 2013. szeptember 26-ai ülésének jegyzőkönyvéből: Kivonat Fegyvernek Város Önkormányzat Képviselőtestülete 2013. szeptember 26-ai ülésének jegyzőkönyvéből: 117/2013.(IX.26.) sz. önkormányzati határozat: A Művelődési Ház és Könyvtár Alapító Okiratának

Részletesebben

Éves összefoglaló ellenőrzési jelentés, Tiszalök Város Önkormányzatának évi belső ellenőrzési tevékenységéről

Éves összefoglaló ellenőrzési jelentés, Tiszalök Város Önkormányzatának évi belső ellenőrzési tevékenységéről Önkormányzatának Belső ellenőre 4465 Rakamaz, Kossuth út 68. Száma:../2014. Éves összefoglaló i jelentés, Önkormányzatának 2013. évi belső i tevékenységéről A jelentésben használt jogszabályi hivatkozások:

Részletesebben

Bodorkós Ferenc polgármester évi belső ellenőrzési terv

Bodorkós Ferenc polgármester évi belső ellenőrzési terv Gencsapáti Község Önkormányzata 2017. évi belső ellenőrzési terve Bodorkós Ferenc polgármester Kőszegfalviné Pajor Klára belső ellenőrzési vezető Dr. Görög István jegyző 2017. évi belső ellenőrzési terv

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS Mágocs Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. február 24-i -i testületi ülésére

ELŐTERJESZTÉS Mágocs Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. február 24-i -i testületi ülésére Tisztelt Képviselő-testület! ELŐTERJESZTÉS Mágocs Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. február 24-i -i testületi ülésére Tárgy: Tarnai Nándor Városi Könyvtár és Közművelődési Intézmény alapító

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT. 3. A költségvetési szerv telephelyeinek neve és székhelye: az Újvárosi Művelődési Ház telep hellyel nem rendelkezik.

ALAPÍTÓ OKIRAT. 3. A költségvetési szerv telephelyeinek neve és székhelye: az Újvárosi Művelődési Ház telep hellyel nem rendelkezik. 5/A. számú melléklet ALAPÍTÓ OKIRAT Győr Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése az államháztartásról szóló 2011. évi CXCv. törvény 8. (5) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az államháztartásról

Részletesebben

KIVONAT NAGYKOVÁCSI NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2014. NOVEMBER 20-ÁN MEGTARTOTT RENDES KÉPVISELŐ-TESTÜLETI ÜLÉS JEGYZŐKÖNYVÉBŐL

KIVONAT NAGYKOVÁCSI NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2014. NOVEMBER 20-ÁN MEGTARTOTT RENDES KÉPVISELŐ-TESTÜLETI ÜLÉS JEGYZŐKÖNYVÉBŐL KIVONAT NAGYKOVÁCSI NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2014. NOVEMBER 20-ÁN MEGTARTOTT RENDES KÉPVISELŐ-TESTÜLETI ÜLÉS JEGYZŐKÖNYVÉBŐL NAGYKOVÁCSI NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT. 1. A költségvetési szerv neve: Művelődési Ház és Községi-Iskolai Könyvtár

ALAPÍTÓ OKIRAT. 1. A költségvetési szerv neve: Művelődési Ház és Községi-Iskolai Könyvtár ALAPÍTÓ OKIRAT 1. A költségvetési szerv neve: Művelődési Ház és Községi-Iskolai Könyvtár 1.1. Rövidített névalakja: Művelődési Ház és Könyvtár 2. A költségvetési szerv székhelye: 9721 Gencsapáti, Szentegyház

Részletesebben

HEVES MEGYEI ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL [g] 3300 Eger, Kossuth L. u. 9.

HEVES MEGYEI ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL [g] 3300 Eger, Kossuth L. u. 9. HEVES MEGYEI ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL [g] 3300 Eger, Kossuth L. u. 9. Ikt szám: 12-8/2016/23 1. Kivonat A Heves Megyei Közgyűlés 2016. december 6-i ülésénekjegyzőkön yvé ből 83/2016. (XII. 6.) közgyűlési

Részletesebben

Oroszlány Város Önkormányzata Képviselő-testületének../2015. (V.26.) Kt. határozata

Oroszlány Város Önkormányzata Képviselő-testületének../2015. (V.26.) Kt. határozata határozati javaslatok: Oroszlány Város Önkormányzata Képviselő-testületének../2015. (V.26.) Kt. határozata a Kölcsey Ferenc Művelődési Központ és a Gárdonyi Géza Városi Könyvtár intézmények összeolvadásával

Részletesebben

Az ÓBUDAI EGYETEM SZERVEZETI és MŰKÖDÉSI REND KIEGÉSZÍTÉSE KANCELLÁRIA GAZDASÁGI ÉS MŰSZAKI IGAZGATÓSÁG

Az ÓBUDAI EGYETEM SZERVEZETI és MŰKÖDÉSI REND KIEGÉSZÍTÉSE KANCELLÁRIA GAZDASÁGI ÉS MŰSZAKI IGAZGATÓSÁG 1. verzió Az Óbudai Egyetem Szervezeti és Működési Szabályzata 1. melléklet Szervezeti és Működési Rend 9/A. függelék Az ÓBUDAI EGYETEM SZERVEZETI és MŰKÖDÉSI REND KIEGÉSZÍTÉSE KANCELLÁRIA GAZDASÁGI ÉS

Részletesebben

MÓDOSÍTÓ OKIRAT. 29/2012. (II.23.) közgyűlési határozat

MÓDOSÍTÓ OKIRAT. 29/2012. (II.23.) közgyűlési határozat K I V O N A T Eger Megyei Jogú Város Közgyűlése 2012. február 23i ülésének jegyzőkönyvéből 29/2012. (II.23.) közgyűlési határozat Eger Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése jóváhagyja a Bródy Sándor

Részletesebben

K I V O N A T. Tura Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2012. augusztus 1-én 16 órakor megtartott soron kívüli ülésének jegyzőkönyvéből.

K I V O N A T. Tura Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2012. augusztus 1-én 16 órakor megtartott soron kívüli ülésének jegyzőkönyvéből. K I V O N A T Tura Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2012. augusztus 1-én 16 órakor megtartott soron kívüli ülésének jegyzőkönyvéből. Tárgy: Javaslat a Bartók Béla Művelődési Ház és Könyvtár Alapító

Részletesebben

PETŐFI MŰVELŐDÉSI HÁZ SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

PETŐFI MŰVELŐDÉSI HÁZ SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT PETŐFI MŰVELŐDÉSI HÁZ SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Az intézmény neve: Petőfi Művelődési Ház Székhelye, címe: 8182 Berhida Orgona u 2. Az intézmény fenntartó szerve: Berhida Város Önkormányzata Székhelye,

Részletesebben

ZALAKOMÁRI MŰVELŐDÉSI HÁZ ALAPÍTÓ OKIRATA

ZALAKOMÁRI MŰVELŐDÉSI HÁZ ALAPÍTÓ OKIRATA ZALAKOMÁRI MŰVELŐDÉSI HÁZ ALAPÍTÓ OKIRATA Zalakomár Község Önkormányzatának Képviselő - testülete a Művelődési Ház alapító okiratát a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 9. (4) bekezdése

Részletesebben

Kulturális, Sport és Turisztikai Központ

Kulturális, Sport és Turisztikai Központ Alapító okirat a Békés Városi Kecskeméti Gábor Kulturális, Sport és Turisztikai Központ,, szamara Békés Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXrx.

Részletesebben

B U D A P E S T I M Ű S Z A K I ÉS G A Z D A S Á G T U D O M Á N Y I E G Y E T E M

B U D A P E S T I M Ű S Z A K I ÉS G A Z D A S Á G T U D O M Á N Y I E G Y E T E M 1. sz. melléklet B U D A P E S T I M Ű S Z A K I ÉS G A Z D A S Á G T U D O M Á N Y I E G Y E T E M BELSŐ ELLENŐRZÉSI CSOPORT SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Hatályba lép: 2013. július 1-jén Az államháztartásról

Részletesebben

Tárgyalja a képviselő-testület március 26-i rendkívüli képviselő-testületi ülésén

Tárgyalja a képviselő-testület március 26-i rendkívüli képviselő-testületi ülésén 1./Napirend: Pilisszentkereszti Közösségi Ház és Könyvtár alapító okirat módosítása Előterjesztő: polgármester Tárgyalja a képviselő-testület 2014. március 26-i rendkívüli képviselő-testületi ülésén Előterjesztés

Részletesebben

KÖZGYŰJTEMÉNYI ELLÁTÓ SZERVEZET ALAPÍTÓ OKIRATA

KÖZGYŰJTEMÉNYI ELLÁTÓ SZERVEZET ALAPÍTÓ OKIRATA 11683/2008. KÖZGYŰJTEMÉNYI ELLÁTÓ SZERVEZET ALAPÍTÓ OKIRATA Az oktatási és kulturális miniszter az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. tv. (a továbbiakban: Áht.) 89. -ának (1) bekezdésében foglaltak

Részletesebben

MÓDOSÍTÓ OKIRAT. 333/2011. (VI.30.) számú közgyűlési határozat

MÓDOSÍTÓ OKIRAT. 333/2011. (VI.30.) számú közgyűlési határozat 333/2011. (VI.30.) számú közgyűlési határozat Eger Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése elfogadja a Bródy Sándor Megyei és Városi Könyvtár Alapító Okiratának módosítását 2011. augusztus 1-jei

Részletesebben

A KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK ALAPÍTÁSÁNAK SZABÁLYAI, AZ ALAPÍTÓ OKIRATOK TARTALMI ELEMEI ÉS A KÖZÖSSÉGI TÉR HASZNÁLATÁNAK SZABÁLYOZÁSA

A KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK ALAPÍTÁSÁNAK SZABÁLYAI, AZ ALAPÍTÓ OKIRATOK TARTALMI ELEMEI ÉS A KÖZÖSSÉGI TÉR HASZNÁLATÁNAK SZABÁLYOZÁSA A KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK ALAPÍTÁSÁNAK SZABÁLYAI, AZ ALAPÍTÓ OKIRATOK TARTALMI ELEMEI ÉS A KÖZÖSSÉGI TÉR HASZNÁLATÁNAK SZABÁLYOZÁSA Egy kisvárosi önkormányzat önállóan tartja fenn művelődési házát és könyvtárát.

Részletesebben

VÁROSI KÖNYVTÁR és JÓZSEF ATTILA MŰVELŐDÉSI HÁZ

VÁROSI KÖNYVTÁR és JÓZSEF ATTILA MŰVELŐDÉSI HÁZ Dunaharaszti Város Önkormányzata VÁROSI KÖNYVTÁR és JÓZSEF ATTILA MŰVELŐDÉSI HÁZ ALAPÍTÓ OKIRATA 1 Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.) 8. (4) és (5) bekezdésében nyert

Részletesebben

Kivonat Fegyvernek Nagyközség Önkormányzat Képviselőtestülete június 23-i ülésének jegyzőkönyvéből:

Kivonat Fegyvernek Nagyközség Önkormányzat Képviselőtestülete június 23-i ülésének jegyzőkönyvéből: Kivonat Fegyvernek Nagyközség Önkormányzat Képviselőtestülete 2011. június 23-i ülésének jegyzőkönyvéből: 121/2011.(VI.23.) sz. önkormányzati határozat: A Művelődési Ház és Könyvtár Alapító Okiratának

Részletesebben

Belső ellenőrzési terve

Belső ellenőrzési terve Belső ellenőrzési terve A vezetői feladatokat ellátók, továbbá a pedagógus és más munkakörben foglalkoztatottak ellenőrzése, értékelése az éves munkatervben ütemezett módon történik. Az intézmény egy tanévre

Részletesebben

Előterjesztés a Képviselő-testület 2015. április 30-án tartandó ülésére

Előterjesztés a Képviselő-testület 2015. április 30-án tartandó ülésére Tárgy: Előterjesztés a Képviselő-testület 2015. április 30-án tartandó ülésére Javaslat az Ady Endre Művelődési Központ és Könyvtár és a Városgondnokság Szervezeti és Működési Szabályzatának módosítására

Részletesebben

K I V O N A T. 298/2010.(XI.03.) önkormányzati határozat a Kulturális-, Idegenforgalmi Központ és Könyvtár alapító okiratának módosításáról.

K I V O N A T. 298/2010.(XI.03.) önkormányzati határozat a Kulturális-, Idegenforgalmi Központ és Könyvtár alapító okiratának módosításáról. Berekfürdő Községi Önkormányzat J e g y z ő j e 5309 Berekfürdő, Berek tér 15. K I V O N A T a Berekfürdő Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2010. november hó 3. napján tartott testületi ülésének

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlésének. dr. Solymos László alpolgármester. módosítása

ELŐTERJESZTÉS. Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlésének. dr. Solymos László alpolgármester. módosítása ELŐTERJESZTÉS Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlésének Előterjesztő: dr. Solymos László alpolgármester Az előterjesztés tárgya: A Százszorszép Gyermekház alapító okiratának módosítása Iktatószám: 42797-7/2012.

Részletesebben

Szervezeti és Működési Szabályzat Alkohol-Drogsegély Ambulancia. Szenvedélybetegek Közösségi Alapellátása Sümeg és kistérsége 2011.

Szervezeti és Működési Szabályzat Alkohol-Drogsegély Ambulancia. Szenvedélybetegek Közösségi Alapellátása Sümeg és kistérsége 2011. Szervezeti és Működési Szabályzat Alkohol-Drogsegély Ambulancia Szenvedélybetegek Közösségi Alapellátása Sümeg és kistérsége 2011. 16 Általános bevezetés a. A Szervezeti és Működési Szabályzat célja Rögzítse

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT. Budapest, Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzat Képviselő testülete a rendelkezésre álló dokumentumok alapján a többször módosított

ALAPÍTÓ OKIRAT. Budapest, Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzat Képviselő testülete a rendelkezésre álló dokumentumok alapján a többször módosított ALAPÍTÓ OKIRAT Budapest, Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzat Képviselő testülete a rendelkezésre álló dokumentumok alapján a többször módosított - 1992. évi XXXVIII. tv. az államháztartásról, a költségvetési

Részletesebben

MÁTRASZENTIMREI ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

MÁTRASZENTIMREI ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA MÁTRASZENTIMREI ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA I. Az Önkormányzati Hivatal alapító okiratának kelte, száma, alapítás időpontja 1./ 10./2002. ( II.13.) sz. Kt. határozatával fogadta

Részletesebben

NYÍREGYHÁZI FŐISKOLA A BELSŐ ELLENŐRZÉSI IRODA ÜGYRENDJE. Elfogadva: március 22. Módosítva: január 22., hatályba lép: 2013.

NYÍREGYHÁZI FŐISKOLA A BELSŐ ELLENŐRZÉSI IRODA ÜGYRENDJE. Elfogadva: március 22. Módosítva: január 22., hatályba lép: 2013. NYÍREGYHÁZI FŐISKOLA A BELSŐ ELLENŐRZÉSI IRODA ÜGYRENDJE Elfogadva: 2011. március 22. Módosítva: 2013. január 22., hatályba lép: 2013. január 24-én A Belső Ellenőrzési Iroda ügyrendjét (a továbbiakban:

Részletesebben

AZ IGAZGATÁSI ÉS HUMÁNPOLITIKAI KÖZPONT ÜGYRENDJE

AZ IGAZGATÁSI ÉS HUMÁNPOLITIKAI KÖZPONT ÜGYRENDJE NYÍREGYHÁZI FŐISKOLA AZ IGAZGATÁSI ÉS HUMÁNPOLITIKAI KÖZPONT ÜGYRENDJE Elfogadva: 2015. február 27., hatályba lép: 2015. március 2-án Az Igazgatási és Humánpolitikai Központ ügyrendjét (a továbbiakban:

Részletesebben

Egyéb előterjesztés Békés Város Képviselő-testülete 2013. május 30-i ülésére

Egyéb előterjesztés Békés Város Képviselő-testülete 2013. május 30-i ülésére Tárgy: Kulturális Központ alapító okiratának módosítása Előkészítette: Sápi András intézményi referens Véleményező Bizottság: Tisztelt Képviselő-testület! Ügyrendi, Lakásügyi, Egészségügyi és Szociális

Részletesebben

BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT ^,, ^, ALPOLGÁRMESTERE h^^jlvi /

BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT ^,, ^, ALPOLGÁRMESTERE h^^jlvi / BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT ^,, ^, ALPOLGÁRMESTERE h^^jlvi / Készült a Képviselő-testület 2011. szeptember 14-i ülésére Tárgy: Javaslat a Corvin Művelődési Ház alapító okiratának módosítására

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT. Tartalomjegyzék: - Irányadó jogszabályok. - Intézményi adatok. - A legfontosabb működési feltételek

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT. Tartalomjegyzék: - Irányadó jogszabályok. - Intézményi adatok. - A legfontosabb működési feltételek SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Tartalomjegyzék: - Irányadó jogszabályok - Intézményi adatok - A legfontosabb működési feltételek - A könyvtár bélyegzői - Az intézmény típusa és helye a könyvtári rendszerben

Részletesebben

A Közgyűjteményi Ellátó Szervezet ALAPÍTÓ OKIRATA. Közgyűjteményi Ellátó Szervezet

A Közgyűjteményi Ellátó Szervezet ALAPÍTÓ OKIRATA. Közgyűjteményi Ellátó Szervezet A Közgyűjteményi Ellátó Szervezet ALAPÍTÓ OKIRATA A költségvetési szervek jogállásáról és gazdálkodásáról szóló 2008. évi CV. törvény (a továbbiakban: Kt.) 2. -ának (2) bekezdésében foglalt felhatalmazás

Részletesebben

A L A P Í T Ó O K I R A T

A L A P Í T Ó O K I R A T A L A P Í T Ó O K I R A T Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény alapján Püspökladány Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Püspökladány Város Gazdasági Ellátó Szervezete alapító okiratát

Részletesebben

Papp Róbert sk. Jkv. hitelesítő

Papp Róbert sk. Jkv. hitelesítő Kivonat Fegyvernek Nagyközség Önkormányzat Képviselőtestülete 2012. június 28-ai rendkívüli ülésének jegyzőkönyvéből: 85/2012.(VI.28.) sz. önkormányzati határozat: A Művelődési Ház és Könyvtár Szervezeti

Részletesebben

szakközépiskola 4;5 szakiskola 2

szakközépiskola 4;5 szakiskola 2 A L A P Í T Ó O K I R A T A költségvetési szervek jogállásáról és gazdálkodásáról szóló 2008. évi CV. törvény 4. (1) és a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX törvény 37. (5) alapján Kaposvár Város Önkormányzata

Részletesebben

"31. A jegyző és az aljegyző" "Az aljegyző. 56/A. (1) A polgármester a jegyző javaslatára pályázat alapján aljegyzőt nevez ki.

31. A jegyző és az aljegyző Az aljegyző. 56/A. (1) A polgármester a jegyző javaslatára pályázat alapján aljegyzőt nevez ki. Cece Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2014.(II.20.)önkormányzati rendelete az Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 18/2013.(XII.30.)önkormányzati rendelet módosításáról

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S. a Püspökladány Város Gazdasági Ellátó Szervezete alapító okiratának módosítására

E L Ő T E R J E S Z T É S. a Püspökladány Város Gazdasági Ellátó Szervezete alapító okiratának módosítására Püspökladány Város Polgármesterétől 450 Püspökladány, Bocskai u.. sz. Készítette: Fodorné Szabó Mária E L Ő T E R J E S Z T É S a Püspökladány Város Gazdasági Ellátó Szervezete alapító okiratának módosítására

Részletesebben

Lajosmizse Város Önkormányzata KIVONAT. a Képviselı-testület 2015. május 06-i rendkívüli ülésének jegyzıkönyvébıl. Kihagyva a kihagyandókat!

Lajosmizse Város Önkormányzata KIVONAT. a Képviselı-testület 2015. május 06-i rendkívüli ülésének jegyzıkönyvébıl. Kihagyva a kihagyandókat! Lajosmizse Város Önkormányzata KIVONAT a Képviselı-testület 05. május 06-i rendkívüli ülésének jegyzıkönyvébıl Kihagyva a kihagyandókat! 48/05. (V. 06.) ÖH. A Lajosmizse Város Mővelıdési Háza és Könyvtára

Részletesebben

Salgótarján Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Okmány, Igazgatási és Közterület-felügyeleti Iroda

Salgótarján Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Okmány, Igazgatási és Közterület-felügyeleti Iroda Salgótarján Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Okmány, Igazgatási és Közterület-felügyeleti Iroda Ügyiratszám: 23595/2012. Tisztelt Bizottság! Javaslat Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzat Csarnok-

Részletesebben

TAKSONY ÖNKORMÁNYZAT SZOCIÁLIS ÉS GYERMEKJÓLÉTI SZOLGÁLAT ALAPÍTÓ OKIRATA február 1-jétől

TAKSONY ÖNKORMÁNYZAT SZOCIÁLIS ÉS GYERMEKJÓLÉTI SZOLGÁLAT ALAPÍTÓ OKIRATA február 1-jétől TAKSONY ÖNKORMÁNYZAT SZOCIÁLIS ÉS GYERMEKJÓLÉTI SZOLGÁLAT ALAPÍTÓ OKIRATA 2013. február 1-jétől TAKSONY ÖNKORMÁNYZAT SZOCIÁLIS ÉS GYERMEKJÓLÉTI SZOLGÁLAT ALAPÍTÓ OKIRATA Taksony Nagyközség Önkormányzat

Részletesebben

3. Közvetlen jogelődjének neve, székhelye pontjában a következőket határozza meg: Veszprém Megyei Közművelődési Intézet, 8200 Veszprém, Vár u. 6.

3. Közvetlen jogelődjének neve, székhelye pontjában a következőket határozza meg: Veszprém Megyei Közművelődési Intézet, 8200 Veszprém, Vár u. 6. 192/2009. (XII. 17.) MÖK határozat A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 10. (1) bekezdése g) pontja és a költségvetési szervek jogállásáról és

Részletesebben

Zajti Ferenc Helytörténeti Gyűjtemény, Művelődési Központ és Könyvtár Alapító Okiratának módosításáról

Zajti Ferenc Helytörténeti Gyűjtemény, Művelődési Központ és Könyvtár Alapító Okiratának módosításáról ÚJFEHÉRTÓI POLGÁRMESTERI HIVATAL 4244 Újfehértó, Szent István út 10. Tel.:(42) 290 000 Fax: (42) 290 003 E-mail: polghiv@ujfeherto.hu Web: www.ujfeherto.hu K i v o n a t Újfehértó Város Önkormányzata Képviselő-testületének

Részletesebben

ÚJFEHÉRTÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA. 27/2014. (II. 26.) számú. h a t á r o z a t a. A Zajti Ferenc Kulturális Központ alapító okiratának módosításáról

ÚJFEHÉRTÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA. 27/2014. (II. 26.) számú. h a t á r o z a t a. A Zajti Ferenc Kulturális Központ alapító okiratának módosításáról ÚJFEHÉRTÓI POLGÁRMESTERI HIVATAL 4244 Újfehértó, Szent István út 10. Tel.:(42) 290 000 Fax: (42) 290 003 E-mail: polghiv@ujfeherto.hu Web: www.ujfeherto.hu K i v o n a t Újfehértó Város Önkormányzata Képviselő-testületének

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT (egységes szerkezetben)

ALAPÍTÓ OKIRAT (egységes szerkezetben) Melléklet a 283/2010. (VII. 13.) sz. Ökt. határozathoz ALAPÍTÓ OKIRAT (egységes szerkezetben) A közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény 37. (5) bekezdésében foglaltak, az államháztartás működési rendjéről

Részletesebben

Baranya Megyei Önkormányzat Fogyatékos Személyek Otthona (Mozsgó) SZERVEZETI MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

Baranya Megyei Önkormányzat Fogyatékos Személyek Otthona (Mozsgó) SZERVEZETI MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Baranya Megyei Önkormányzat Fogyatékos Személyek Otthona (Mozsgó) SZERVEZETI MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT - 2 - TARTALOMJEGYZÉK I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK Az intézmény neve és székhelye Tevékenységi köre Működési

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRATOT MÓDOSÍTÓ OKIRAT

ALAPÍTÓ OKIRATOT MÓDOSÍTÓ OKIRAT ALAPÍTÓ OKIRATOT MÓDOSÍTÓ OKIRAT amellyel Dombóvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Integrált Önkormányzati Szolgáltató Szervezet 2014. január 1-től hatályos alapító okiratát az államháztartásról

Részletesebben

NYÍREGYHÁZI FŐISKOLA A GAZDASÁGI ÉS VAGYONGAZDÁLKODÁSI KÖZPONT GAZDASÁGI IRODÁJÁNAK ÜGYRENDJE

NYÍREGYHÁZI FŐISKOLA A GAZDASÁGI ÉS VAGYONGAZDÁLKODÁSI KÖZPONT GAZDASÁGI IRODÁJÁNAK ÜGYRENDJE NYÍREGYHÁZI FŐISKOLA A GAZDASÁGI ÉS VAGYONGAZDÁLKODÁSI KÖZPONT GAZDASÁGI IRODÁJÁNAK ÜGYRENDJE Elfogadva: 2015. február 27., hatályba lép: 2015. március 2-án 1 I. AZ IRODA JOGÁLLÁSA A szervezeti egység

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. Újhartyán Község Önkormányzata Képviselő-testületének. 2012. november 27-i ülésére. 5. napirendhez. Tóth Antal Pénzügyi biz.

ELŐTERJESZTÉS. Újhartyán Község Önkormányzata Képviselő-testületének. 2012. november 27-i ülésére. 5. napirendhez. Tóth Antal Pénzügyi biz. ELŐTERJESZTÉS Újhartyán Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. november 27-i ülésére 5. napirendhez Tárgy: Előterjesztő: Előkészítő: Szavazás módja: 2013. évi belső ellenőrzés i terv jóváhagyása

Részletesebben

szakközépiskola 4;5 szakiskola 2 12. évfolyamra vagy/és érettségire épülő 10. évfolyamra vagy/és 16. betöltött életévre épülő 1;2 Szakképzés 2;3

szakközépiskola 4;5 szakiskola 2 12. évfolyamra vagy/és érettségire épülő 10. évfolyamra vagy/és 16. betöltött életévre épülő 1;2 Szakképzés 2;3 A L A P Í TÓ O K I R A T közép 1. számú melléklet A költségvetési szervek jogállásáról és gazdálkodásáról szóló 2008. évi CV. törvény 4. (1) és a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX törvény 37. (5) alapján

Részletesebben

3) A költségvetési szerv törzskönyvi nyilvántartási száma: a helyi önkormányzatokról szóló évi LXV. törvény

3) A költségvetési szerv törzskönyvi nyilvántartási száma: a helyi önkormányzatokról szóló évi LXV. törvény Turai Polgármesteri Hivatal Alapító Okirata 1 (módosításokkal egységes szerkezetben) 2 Tura Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Polgármesteri Hivatal 7/2008.(I.30.) határozattal elfogadott Alapító

Részletesebben

Jegyzőkönyvi kivonat

Jegyzőkönyvi kivonat Jegyzőkönyvi kivonat Készült: Demecser Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. február 27. napján a Demecseri Polgármesteri Hivatal A épülete (4516. Demecser, Kétezer-egy tér 1.) Polgármester

Részletesebben

1.sz. függelék A MEDGYESSY FERENC GIMNÁZIUM ÉS MŰVÉSZETI SZAKKÖZÉPISKOLA. Alapító okirata. OM azonosító:

1.sz. függelék A MEDGYESSY FERENC GIMNÁZIUM ÉS MŰVÉSZETI SZAKKÖZÉPISKOLA. Alapító okirata. OM azonosító: 1.sz. függelék A MEDGYESSY FERENC GIMNÁZIUM ÉS MŰVÉSZETI SZAKKÖZÉPISKOLA Alapító okirata OM azonosító: 031202 Sorszám: B/76. ALAPÍTÓ OKIRAT 1. A költségvetési szerv neve: Medgyessy Ferenc Gimnázium és

Részletesebben

Kivonat Cibakháza Nagyközség Önkormányzat képviselő-testület május 23. napján tartott ülésének jegyzőkönyvéből

Kivonat Cibakháza Nagyközség Önkormányzat képviselő-testület május 23. napján tartott ülésének jegyzőkönyvéből Kivonat Cibakháza Nagyközség Önkormányzat képviselő-testület 2012. május 23. napján tartott ülésének jegyzőkönyvéből Cibakháza Nagyközség Önkormányzata 51/2012. (V.23.)Képviselő-testületi határozata Cibakháza

Részletesebben

DUNASZIGET KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERI HIVATAL. Alapító okirat

DUNASZIGET KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERI HIVATAL. Alapító okirat - 1 - DUNASZIGET KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERI HIVATAL Alapító okirat Dunasziget Község Önkormányzati Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 38. (1) bekezdése, az

Részletesebben

[ 9004001 Kulturális műsorok, rendezvények,kiállítások szervezése

[ 9004001 Kulturális műsorok, rendezvények,kiállítások szervezése Sorszám: Ji Tárgy: Előterjesztő: Készítette: Véleményező Bizottság: Orlai Petrics Soma Kulturális Központ Alapító Okiratának módosítása Szvitán Zoltán pénzügyi osztályvezető Bereezki Ivett pénzügyi ügyintéző

Részletesebben

Kivonat Fegyvernek Város Önkormányzat Képviselőtestülete 2014. január 30-ai ülésének jegyzőkönyvéből:

Kivonat Fegyvernek Város Önkormányzat Képviselőtestülete 2014. január 30-ai ülésének jegyzőkönyvéből: Kivonat Fegyvernek Város Önkormányzat Képviselőtestülete 2014. január 30-ai ülésének jegyzőkönyvéből: 6/2014.(I.30.) sz. önkormányzati határozat: A Fegyverneki Művelődési Ház és Könyvtár Szervezeti és

Részletesebben

BKF Két Tanítási Nyelvű Szakközépiskola. Szervezeti és Működési Szabályzata

BKF Két Tanítási Nyelvű Szakközépiskola. Szervezeti és Működési Szabályzata A BKF Két Tanítási Nyelvű Szakközépiskola Szervezeti és Működési Szabályzata - 1 - I. Általános rendelkezések 1. A Szervezeti és Működési Szabályzat (a továbbiakban SZMSZ) célja és jogszabályi alapja:

Részletesebben

2./ A Képviselő-testület megbízza dr. Kelemen Henrietta jegyzőt a további feladatok ellátásával. Alapító okiratot módosító okirat

2./ A Képviselő-testület megbízza dr. Kelemen Henrietta jegyzőt a további feladatok ellátásával. Alapító okiratot módosító okirat 216/2015. (IV. 30.) Tárgy: VDÁMK alapító okiratának módosítása Kunszentmiklós Város Önkormányzat Képviselő-testülete (továbbiakban Képviselő-testület) megtárgyalta Lesi Árpád előterjesztését és a következő

Részletesebben

Alapító okirat. módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva

Alapító okirat. módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva A Közgyűlés VII-107/14.49/016. számú határozatának. melléklete Okirat száma: Alapító okirat módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva Az államháztartásról szóló 011. évi CXCV. törvény 8/A. -a alapján

Részletesebben

Tárgy: A Szentesi Művelődési Központ Alapító Okiratának módosítása, és munkakör átminősítése

Tárgy: A Szentesi Művelődési Központ Alapító Okiratának módosítása, és munkakör átminősítése Szentes Város Alpolgármesterétől 6601. Szentes, Kossuth tér 6. Pf.: 58 Ikt.sz.: 02-11411/2006. Témafelelős: Mihály Béláné Tárgy: A Szentesi Művelődési Központ Alapító Okiratának módosítása, és munkakör

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT (módosításokkal egységes szerkezetben) 1. A költségvetési szerv neve: Pápa Város Önkormányzatának Egyesített Szociális Intézménye

ALAPÍTÓ OKIRAT (módosításokkal egységes szerkezetben) 1. A költségvetési szerv neve: Pápa Város Önkormányzatának Egyesített Szociális Intézménye 1 ALAPÍTÓ OKIRAT (módosításokkal egységes szerkezetben) 1. A költségvetési szerv neve: Pápa Város Önkormányzatának Egyesített Szociális Intézménye 2. A költségvetési szerv székhelye: Pápa, Barát u. 9.

Részletesebben

Kivonat Kunszentmárton Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014.február 13-án tartott soros ülésének jegyzőkönyvéből.

Kivonat Kunszentmárton Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014.február 13-án tartott soros ülésének jegyzőkönyvéből. Kivonat Kunszentmárton Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014.február 13-án tartott soros ülésének jegyzőkönyvéből. 30/2014.(II.13.) határozat a Alapító Okiratának módosításáról 1.) Kunszentmárton

Részletesebben

A SÁRRÉTI MÚZEUM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

A SÁRRÉTI MÚZEUM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 1. Fejezet A SÁRRÉTI MÚZEUM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 1.1. Az intézmény neve: Sárréti Múzeum (fej- és körbélyegzőjén: Sárréti Múzeum) 1.2. Az intézmény székhelye: Szeghalom, Tildy Zoltán u. l4.

Részletesebben

Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testületének 39/2012. (XII. 17.) önkormányzati rendelete

Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testületének 39/2012. (XII. 17.) önkormányzati rendelete Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testületének 39/2012. (XII. 17.) önkormányzati rendelete a helyi közművelődésről (módosítással egybefoglalva és lezárva: 2014. december 31.) Tapolca Város Önkormányzatának

Részletesebben

Alapító okiratot módosító okirat

Alapító okiratot módosító okirat 324/2013. (VI. 19.) Tárgy: Varga Domokos ÁMK alapító okiratának módosítása Kunszentmiklós Város Önkormányzat Képviselő-testülete (továbbiakban Képviselő-testület) megtárgyalta Bődi Szabolcs polgármester

Részletesebben

Hunyadi János Gimnázium, Szakközépiskola, és Kollégium Alapító okirata (a módosításokkal egységes szerkezetben)

Hunyadi János Gimnázium, Szakközépiskola, és Kollégium Alapító okirata (a módosításokkal egységes szerkezetben) 56/2010.(II. 12.) csornai kt.h. 2. számú melléklete Hunyadi János Gimnázium, Szakközépiskola, és Kollégium Alapító okirata (a módosításokkal egységes szerkezetben) Csorna Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

BIHARKERESZTES VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE. 2014. JANUÁR 21-i RENDKÍVÜLI NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE

BIHARKERESZTES VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE. 2014. JANUÁR 21-i RENDKÍVÜLI NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE BIHARKERESZTES VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2014. JANUÁR 21-i RENDKÍVÜLI NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE Határozatok 1/2014. (I. 21.) BVKt határozat 2/2014. (I. 21.) BVKt határozat A Városi Művelődési

Részletesebben

ENYING VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 128/2003. (VI. 25.) SZÁMÚ HATÁROZATA A SZIROMBONTOGATÓ ÓVODA ALAPTÓ OKIRATÁRÓL

ENYING VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 128/2003. (VI. 25.) SZÁMÚ HATÁROZATA A SZIROMBONTOGATÓ ÓVODA ALAPTÓ OKIRATÁRÓL ENYING VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 128/2003. (VI. 25.) SZÁMÚ HATÁROZATA A SZIROMBONTOGATÓ ÓVODA ALAPTÓ OKIRATÁRÓL Enying Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az államháztartásról szóló

Részletesebben

Kivonat a Fegyvernek Nagyközség Önkormányzat Képviselőtestülete szeptember 27-ei ülésének jegyzőkönyvéből:

Kivonat a Fegyvernek Nagyközség Önkormányzat Képviselőtestülete szeptember 27-ei ülésének jegyzőkönyvéből: Kivonat a Fegyvernek Nagyközség Önkormányzat Képviselőtestülete 2012. szeptember 27-ei ülésének jegyzőkönyvéből: 127/2012.(IX.27.) sz. önkormányzati határozat: Gyermekélelmezési Konyha Alapító Okiratának

Részletesebben

NYíREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK. 162/2011. (VIII. 25.) számú. határozata

NYíREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK. 162/2011. (VIII. 25.) számú. határozata NYíREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK 162/2011. (VIII. 25.) számú határozata Nyíregyháza Megyei Jogú Város Közgyűlésének 117/2011. (VI.30.) számú határozatának módosításáról, a Gyermekjóléti Központ

Részletesebben

A TELEPÜLÉS ELLÁTÓ ÉS SZOLGÁLTATÓ SZERVEZET SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

A TELEPÜLÉS ELLÁTÓ ÉS SZOLGÁLTATÓ SZERVEZET SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA A TELEPÜLÉS ELLÁTÓ ÉS SZOLGÁLTATÓ SZERVEZET SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA I. Bevezető rész 1.) A Szervezeti és Működési Szabályzat (SZMSZ) a Település Ellátó és Szolgáltató Szervezet szervezeti felépítését,

Részletesebben

INCZÉDY GYÖRGY KÖZÉPISKOLA, SZAKISKOLA ÉS KOLLÉGIUM ALAPÍTÓ OKIRATA

INCZÉDY GYÖRGY KÖZÉPISKOLA, SZAKISKOLA ÉS KOLLÉGIUM ALAPÍTÓ OKIRATA 51. sz. melléklet a 86/2011. (V.31..) számú határozathoz INCZÉDY GYÖRGY KÖZÉPISKOLA, SZAKISKOLA ÉS KOLLÉGIUM ALAPÍTÓ OKIRATA A helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 9. (4) bekezdése, az

Részletesebben

POLGÁRMESTERE Kistarcsa, Szabadság út 48. Telefon: (28) , Fax: (28)

POLGÁRMESTERE Kistarcsa, Szabadság út 48. Telefon: (28) , Fax: (28) 10 KISTARCSA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE 2143 Kistarcsa, Szabadság út 48. Telefon: (28)- 507-133, Fax: (28)-470-357 ELŐTERJESZTÉS a Képviselő-testület 2015. szeptember 30-i ülésére Tárgy: Városi Óvoda

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT (egységes szerkezetben!)

ALAPÍTÓ OKIRAT (egységes szerkezetben!) ALAPÍTÓ OKIRAT (egységes szerkezetben!) Izsák Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV törvény 8. (5) bekezdése, a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. tv. 37.

Részletesebben

Módosító okirat. Okirat száma: I/./2016.

Módosító okirat. Okirat száma: I/./2016. Okirat száma: I/./206. Módosító okirat Az Integrált Önkormányzati Szolgáltató Szervezet a Dombóvár város polgármestere által 205. március 26. napján kiadott, I/../205. számú alapító okiratát az államháztartásról

Részletesebben

Ludwig Múzeum - Kortárs Művészeti Múzeum. Költségvetési alapokmánya. 2008. évre

Ludwig Múzeum - Kortárs Művészeti Múzeum. Költségvetési alapokmánya. 2008. évre A Ludwig Múzeum Kortárs Művészeti Múzeum Költségvetési alapokmánya 2008. évre Fejezet száma, megnevezése: XX. Oktatási és Kulturális Minisztérium Szektor: 1051 Cím / alcím: 300 PIR törszszám: 329134 Intézmény

Részletesebben

Alapító okirat. 1/ A költségvetési szerv neve: KINCSKERESŐ Általános Művelődési Központ. 2./ Székhelye: 8651 Balatonszabdi, Vak Bottyán u. 96.

Alapító okirat. 1/ A költségvetési szerv neve: KINCSKERESŐ Általános Művelődési Központ. 2./ Székhelye: 8651 Balatonszabdi, Vak Bottyán u. 96. Alapító okirat Balatonszabadi és Siójut községek Önkormányzatainak i a rendelkezésre álló dokumentumok alapján, a többször módosított 1992.évi XXXVIII. törvény az államháztartásról 1990. évi LXV. törvény

Részletesebben

Alapító okirat - - 5. Tagintézményei: 6. Jogelődjének megnevezése, székhelye: Klebelsberg Intézményfenntartó Központ 1051 Budapest Nádor utca 32.

Alapító okirat - - 5. Tagintézményei: 6. Jogelődjének megnevezése, székhelye: Klebelsberg Intézményfenntartó Központ 1051 Budapest Nádor utca 32. Alapító okirat ának Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 8..(5) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 21..(3)

Részletesebben

Lepsény Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete. 12/2002. (IX.30.) számú. R e n d e l e t e. a helyi közművelődésről. Általános rendelkezések

Lepsény Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete. 12/2002. (IX.30.) számú. R e n d e l e t e. a helyi közművelődésről. Általános rendelkezések Lepsény Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete 12/2002. (IX.30.) számú R e n d e l e t e a helyi közművelődésről Lepsény Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról

Részletesebben

Alapító okirat A költségvetési szerv Neve

Alapító okirat A költségvetési szerv Neve Alapító okirat Berhida Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 10. (1) bekezdés g) pontja, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 8. -a,

Részletesebben

BÁTONYTERENYEI VÁROSI KÖZMŰVELŐDÉSI KÖZPONT ÉS KÖNYVTÁR ALAPÍTÓ OKIRATA (Egységes szerkezetbe foglalva)

BÁTONYTERENYEI VÁROSI KÖZMŰVELŐDÉSI KÖZPONT ÉS KÖNYVTÁR ALAPÍTÓ OKIRATA (Egységes szerkezetbe foglalva) BÁTONYTERENYEI VÁROSI KÖZMŰVELŐDÉSI KÖZPONT ÉS KÖNYVTÁR ALAPÍTÓ OKIRATA (Egységes szerkezetbe foglalva) Bátonyterenye Város Önkormányzata Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV.

Részletesebben

ÚJFEHÉRTÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA. 174/2013. (X. 30.) számú. h a t á r o z a t a

ÚJFEHÉRTÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA. 174/2013. (X. 30.) számú. h a t á r o z a t a ÚJFEHÉRTÓ VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATALA 4244 Újfehértó, Szent István út 10. Tel.:(42) 290 000 Fax: (42) 290 003 E-mail: polghiv@ujfeherto.hu Web: www.ujfeherto.hu K i v o n a t Újfehértó Város Önkormányzata

Részletesebben

Törökbálint Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete 4/2000. (III. 10.) számú rendelete a közművelődésről I. RÉSZ. Általános rendelkezések

Törökbálint Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete 4/2000. (III. 10.) számú rendelete a közművelődésről I. RÉSZ. Általános rendelkezések Törökbálint Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete 4/2000. (III. 10.) számú rendelete a közművelődésről Törökbálint Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete (a továbbiakban: Önkormányzat) a kulturális

Részletesebben

JAVASLAT. Intézményi alapító okirat javítására

JAVASLAT. Intézményi alapító okirat javítására VÁROSI POLGÁRMESTERI HIVATAL 3060 PÁSZTÓ, KÖLCSEY F. U. 35. (06-32) *460-155 FAX: (06-32) 460-918 Szám: 1-35/2013. A határozat meghozatala minősített szavazattöbbséget igényel! JAVASLAT Intézményi alapító

Részletesebben

1/2002. (I. 25.) Darnózseli Önkormányzati rendelet. a közművelődésről *

1/2002. (I. 25.) Darnózseli Önkormányzati rendelet. a közművelődésről * 1/2002. (I. 25.) Darnózseli Önkormányzati rendelet a közművelődésről * Darnózseli község Képviselő-testülete a kulturális javak védelméről és a muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról

Részletesebben

Mikrotérségi Általános Művelődési Központ Beled Alapító Okirata

Mikrotérségi Általános Művelődési Központ Beled Alapító Okirata Mikrotérségi Általános Művelődési Központ Beled Alapító Okirata Beled Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 9.. /4/ bekezdésében foglalt felhatalmazása

Részletesebben

a.../2005. (II. 17.) Kgy. határozat 1. számú melléklete MEGÁLLAPODÁS

a.../2005. (II. 17.) Kgy. határozat 1. számú melléklete MEGÁLLAPODÁS a.../2005. (II. 17.) Kgy. határozat 1. számú melléklete MEGÁLLAPODÁS amely létrejött egyrészről a Baranya Megyei Önkormányzat Óvodája, Általános Iskolája, Szakiskolája, Nevelési Tanácsadója, Kollégiuma

Részletesebben

Szentannai Sámuel Gimnázium, Szakközépiskola és Kollégium alapító okirata

Szentannai Sámuel Gimnázium, Szakközépiskola és Kollégium alapító okirata Szentannai Sámuel Gimnázium, Szakközépiskola és Kollégium alapító okirata KGF/1352/2/2011. Az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény 88. (2), valamint 89. (1) bekezdésében, a közoktatásról

Részletesebben

Szervezeti és Működési Szabályzat ISZTI

Szervezeti és Működési Szabályzat ISZTI Szervezeti és Működési Szabályzat Innovációs Szakképző, Továbbképző Iskola Központ és Gimnázium ISZTI OM azonosító: 100 534 Készítette: Boldog István, igazgató Tartalom 1. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 2. A

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT. (Segédanyag) PEST MEGYEI KÖZMŰVELŐDÉSI INTÉZET 1052 BUDAPEST, VÁROSHÁZ U. 7. TEL./FAX: 06 1 318-6806, 317-6436

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT. (Segédanyag) PEST MEGYEI KÖZMŰVELŐDÉSI INTÉZET 1052 BUDAPEST, VÁROSHÁZ U. 7. TEL./FAX: 06 1 318-6806, 317-6436 SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT (Segédanyag) 1052 BUDAPEST, VÁROSHÁZ U. 7. TEL./FAX: 06 1 318-6806, 317-6436 A költségvetési szervek jogállásáról és gazdálkodásáról szóló 2008. évi CV. tv. hatályba lépésével

Részletesebben