J e g y z ő k ö n y v. Készült: Monoszló Község Önkormányzatának május 05-én 15,00 órai kezdettel megtartott rendkívüli nyilvános üléséről.

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "J e g y z ő k ö n y v. Készült: Monoszló Község Önkormányzatának 2011. május 05-én 15,00 órai kezdettel megtartott rendkívüli nyilvános üléséről."

Átírás

1 1 J e g y z ő k ö n y v Készült: Monoszló Község Önkormányzatának május 05-én 15,00 órai kezdettel megtartott rendkívüli nyilvános üléséről. Jelen vannak: A./ Képviselő-testület tagjai részéről: Simon György Károlyi Róbert Gaálné Kapás Krisztina Horváthné Steierlein Ilona Németh Ferenc polgármester alpolgármester képviselő képviselő képviselő B./ Tanácskozási joggal megjelent: Lukács Ágnes körjegyző C./ Meghívottak részéről megjelentek: Dr. Pasqualetti János pályázó Simon György polgármester: Tisztelettel köszönti a rendkívüli nyilvános képviselőtestületi ülésen megjelent Képviselőtársait és Jegyző Asszonyt, valamint a pályázót Dr. Pasqualetti Jánost. Megállapítja, hogy az ülés határozatképes, mivel 5 főből 4 fő jelen van az ülésen. Németh Ferenc képviselő később érkezik meg az ülésre. Ismerteti a mai nyilvános ülés napirendi pontjait. Megkérdezi, hogy van-e más napirendi pontra vonatkozó javaslata valakinek. Nem volt. Aki a napirendi pontokat a kiegészítésekkel együtt elfogadja, kéri kézfeltartással szavazzon: A Képviselőtestület 4 igen szavazattal egyetértett és az alábbi napirendi pontokat tárgyalja: Napirendi pontok: 1./ Monoszló Bolt és Presszó bérleti ügye Előadó: Simon György polgármester 2./ Vegyesbolt falumegújítási pályázata Előadó: Simon György polgármester 3./ Földmérési munkák megrendelése Előadó: Simon György polgármester 4./ Körjegyzőséghez csatlakozás Előadó: Simon György polgármester 5./ Vegyes ügyek. 1./ Monoszló Bolt és Presszó bérleti ügye Simon György polgármester: Első fő napirendi pont: Monoszló Bolt és Presszó bérleti ügye. Döntés született, hogy egy hirdetményt ad fel Monoszló Község Önkormányzata a kezelésében lévő bolt és a presszó üzemeltetésére. Ez a pályázó megjelent a Naplóban és a Zöld Újságban. Egy pályázat érkezett. Telefonon történt

2 2 egyeztetés után meghívták az ülésre Dr. Pasqualetti János pályázót. Kéri a pályázót, hogy az írásban megtett ajánlatát fejtse ki bővebben. Dr. Pasqualetti János pályázó: Ő már üzemeltetett egy kávézót Budapesten, ami nem volt rentábilis hosszú távon, mert nagyon magas volt a bérleti díj. Ez itt úgy gondolja, hogy nem áll fenn. Tapasztalatokat szerzett, hogy hogyan lehet ezt csinálni. A kávézót és a boltot is kivenné és egy egyszerű kifőzdében is gondolkodna a későbbiekben, hogyha tudnak építkezni. Úgy gondolja, hogy a falu nagyon szép helyen van. Turisztikailag is itt lehetőségek vannak mind a bolt, mind a kávézó, kocsma területén. Mindenképpen a helyi dolgokat preferálná. A tej, az legyen helyi tej, ha az megfelelő minőségű. Nem tudja, hogy itt foglalkozik-e valaki. Mindenképpen magyar tejtermékekben gondolkodik. A munkahelyek számát bővíteni szeretné, ha lehetőség van rá, akkor helyi emberekkel. Meg lehet ezt is pályáztatni. Nyáron a szezonban diákokat is alkalmaznának. Ami szerinte fontos, ha már lehet, akkor ezen a nyáron is szeretne kulturális rendezvényeket hozni, akár mozi vetítést, akár discót, vagy karaokét, nem tudja, hogy mire van igény. Egy kis életet belevinni, mert szerinte ez a tér arra is lehetőséget nyújt. Simon György polgármester: Szerinte menjenek lépésről-lépésre végig. Az üzlethelyiséget úgy kívánják bérbe adni, hogy az élelmiszerbolt az működjön továbbra is. El szeretné mondani, hogy nyert az önkormányzat egy Leader pályázaton a bolt külső felújítására pénzt. Ez a felújítás el fog indulni és ennek a keretén belül az épületet meg lehet újítani. Sajnos a belső átalakításra ebben nincs pénz. Ha netán egyezségre tudnak jutni, beruházna ebbe, akkor a belső teret már úgy lehetne kialakítani. Ebbe az épületbe kívánják elhelyezni a boltot és a presszó. Ezeknek úgy kell működniük, hogy a falunak a nyugalmát, békéjét nem fordíthatja fel. Alacsony bérleti díjat kérnek, ennek fejében viszont van néhány olyan kikötés, amit szeretnének. A bolt hátsó részében lehet kialakítani a vendéglátó egységet. A faluház az marad az önkormányzatnak, az közösségi térként működik tovább. A presszó addig bérbeadó ott a faluházban, amíg nem kerül elhelyezésre a másik épületbe. Mivel nyert a pályázat, ezért a felújítás időszakára át kell költöztetni oda a boltot. A presszó mellett működik a könyvtár, Internet, azt meg kívánják tartani. Ha meg tudnak egyezni, akkor ha berendezi a presszót, akkor indulhat ott. Dr. Pasqualetti János pályázó: Körülbelül mennyi idő alatt zajlik le? Simon György polgármester: Most kaptak értesítést a pályázatról. Meg kell nézni, hogy közbeszerzés alá esik-e, vagy sem. Ha igen, akkor a közbeszerzési eljárást kell lefolytatni. A megvalósításra 2 év áll rendelkezésükre. Biztos félév elmegy az előkészítésre. Dr. Pasqualetti János pályázó: Idén még nem lesz. Simon György polgármester: Nem. A kivitelezési munkák talán jövő tavasszal kezdődhetnek meg. A rendezvényekkel kapcsolatosan az rendben van, hogy bizonyos kulturális rendezvényeket szeretnének. Viszont bizonyos rendezvénytípusokat nem szeretnének ide hozni, ez többek között a discó. Nincs annyi fiatal, nincs annyi gyerek. Ezt nem szeretnék. Németh Ferenc képviselő: Megérkezett az ülésre, így 5 fővel folytatja a munkáját tovább a képviselőtestület. Simon György polgármester: Jelezte, hogy legalább 10 éves időtartamra szeretné kivenni. Abban egyetértenek, hogy hosszú távra gondolkodjanak. Viszont azt a lehetőséget mindenképpen bele kívánná venni, hogy 1 év működés után mind a két felülvizsgálhatja a tevékenységet. Dr. Pasqualetti János pályázó: Akkor Ő nem ruház be. Simon György polgármester: Arra gondol, hogy nem kívánja 10 évre lekötni ezt a dolgot. Vannak jogászok, ügyvédek akik ezt le tudják pontosan fektetni. De ő az önkormányzat részéről mindenképpen szeretne egy olyan visszautat is biztosítani, ami arra vonatkozna, hogyha nem úgy valósul meg a dolog, ahogy az önkormányzat elképzelné, akkor nyilván a beruházott összeg megtérítésével, vagy hogyan. Ez jogi kérdés, hogyha odáig eljutnak tisztázzák. Mindenképpen először azt kell eldöntenie a pályázónak, hogy elfogadja-e azokat a feltételeket, amiket az önkormányzat szeretne és akkor innentől tudják folytatni. Az alaptevékenységeket engedélyeznék azzal egyetértenek, hogy olyan beruházás legyen, ami éttermet, kifőzdét jelent. A rendezvények tartásával egyetért, bizonyos szűréssel. Az önkormányzat részéről a biztosítékokat mindenféleképpen be kívánja építeni a szerződésbe. Dr. Pasqualetti János pályázó: Konkrétan megfogalmazva, hogy mik.

3 3 Simon György polgármester: Igen. Azokat kellene megfogalmazni a szerződésbe, amiket elvárnak. Ami ezen kívüli azt minden esetben megbeszélik a testülettel. Ha hosszú időre kívánják elkötelezni magukat, akkor ezeket bele kell venniük. Legyen egy szűrő. Németh Ferenc képviselő: Ami a falu nyugalmát a hangosságával, tömegével zavarná. Ezek az alapvető dolgot. Simon György polgármester: Már egy konkrétan nevesítődött is a discó. Dr. Pasqualetti János pályázó: Ő csak lehetőségként mondta, hogyha a falunak van rá igénye. Simon György polgármester: Importálni nem kívánnák, ami ezzel együtt jár. Dr. Pasqualetti János pályázó: Valami közösségi életet, táncházat azt lehetne? Nem tudja, hogy milyen az összetétel. Németh Ferenc képviselő: Igen. Gaálné Kapás Krisztina képviselő: Nagyon kevesen vannak és nagyon sokfélék. Sok idős ember van és nagyon kevés a közép korosztály és a fiatal. Végzett közvélemény kutatást? Végül is ez Önnek miért éri meg, hogy egy ilyen kicsi faluban működtetne ilyen dolgokat. Elmondhatja, hogy hosszabb idő alatt sem érte meg ez másnak. Nem lebeszélésképpen kérdezi. Németh Ferenc képviselő: Félnek tőle, azért is van, hogy a 10 évet fenntartásokkal fogadják. Eddig mindenkinek gazdaságtalan volt. Az világos, hogyha bele visz sok mindent. Dr. Pasqualetti János pályázó: Volt a boltban és katasztrofális szerinte. Nincs benne áru, nem tudja, hogy hogyan akarják, hogy legyen forgalom. Mindenki fogja magát és bemegy Tapolcára. Ha lenne itt is olyan áru, amiért nem kellene bemenni Tapolcára, akkor biztosan nem mennének be. Simon György polgármester: Más véleményen van. Próbálkoztak ennél lényegesen nagyobb árukerettel, de kidobták, lejárt a szavatossága, nem vitték el. Nincs fizetőképes kereslet. A nyitás óta van fent egy wisky nem vitte még el senki. Dr. Pasqualetti János pályázó: Az árukészlet azaz Ő rizikója, az had legyen az Ő gondja. Simon György polgármester: Annyi árut tesz bele, amennyit akar. Dr. Pasqualetti János pályázó: Kocsmát működtethet-e? Simon György polgármester: Igen. A falu nyugalmát nem zavarva. Németh Ferenc képviselő: A kocsma előtt folyt az élet és ez igen közel van az emberekhez. De minden problémát meg lehet oldani. Gaálné Kapás Krisztina képviselő: Azért is szeretnék egy helyiségbe oda abba a zárt udvarba. Németh Ferenc képviselő: Mind megoldható, csak foglalkozni kell vele. Gaálné Kapás Krisztina képviselő: Jelen formában abban a helyiségben csak ideiglenesen működhet. Az, hogy Önnek megéri-e olyan berendezéseket oda beinvesztálni. Dr. Pasqualetti János pályázó: Legfeljebb utána átpakolják. Ő jobban örült volna annak, hogyha több tere van. Úgy gondolta, hogy a kávézó az ott maradhat ahol van és az Internet kávézóval együtt. Simon György polgármester: Az Internet az működtethet ott külön, arra van mód, de az a könyvtár része. Az Internet a wifi rendszeren keresztül elérhető. Dr. Pasqualetti János pályázó: Szeretné, hogyha az a kicsi helyiség megmaradna neki kávézónak.

4 4 Simon György polgármester: Hosszabb távon nem gondolná, hogy az ott megmaradjon kávézónak. Egyrészt azért, mert a szomszéd indok az jogos, pont azért hoznák át ide. Ha a faluház felújítására nyernének esetleg pályázatot, akkor annak teljesen más funkcióit képzelnének. Németh Ferenc képviselő: Az átalakítással azért szabadabb a lehetőség, hogy mi alakuljon ki és milyen formában. Dr. Pasqualetti János pályázó: Meg kell néznie még egyszer a helyiségeket. A legelső verzió az volt, hogy a bolt megy át és a nagyobb rész lesz a kocsma. Simon György polgármester: Ilyen variáció nem volt. Olyan lehetőség van, hogy az egy épületen belül lehet esetleg felcserélni a boltot és a presszót. Régen is így hirdették meg. Az a véleményük, hogy a két egység együtt képes eltartani egy vállalkozót. Dr. Pasqualetti János pályázó: A boltról egy alaprajzot kaphat? Németh Ferenc képviselő: Igen. Akár magát az épületet is lehet bővíteni. Simon György polgármester: Ahhoz tőkét kell bevonni. Ha befektet hosszú távon, akkor megérheti. Ennek az építési engedélyezése most fog megtörténni. Németh Ferenc képviselő: Most szabad a gazda. Dr. Pasqualetti János pályázó: A presszót külön kell engedélyeztetni. Simon György polgármester: A másikat is kell engedélyeztetni. Ha a boltot kiveszi, akkor is a működéséhez mindenképpen új engedélyeztetési eljárást kell lefolytatni. Németh Ferenc képviselő: Ha érdekli Önt, akkor eleve úgy alakítják ki a belső tereket, úgy engedélyeztetik az építéshatósággal. Kicsit szabadabb a gazda, mint annál a kisebb helyiségnél, mert itt jóval szabadabban gondolkodhatnak. Szerinte ebben nagyobb a lehetőség. Dr. Pasqualetti János pályázó: Másban gondolkodott eddig. Simon György polgármester: Az önkormányzat végső célja az, hogy ide költöztesse a presszót. Németh Ferenc képviselő: Szerinte sokkal egészségesebb együtt, mint külön-külön. Addig ameddig ez nem jön létre, addig ott van a presszó helyisége. Azt újra lehet nyitni. Simon György polgármester: Mivel új a helyzet, kéri, hogy gondolja végig. Ha választ ad, akkor leülnek. Összegezné. Élelmiszerbolt az működjön, abba ragaszkodna. Presszó, kifőzde, étterem, valami jó kis konyha működjön, abban is egyetértenek. Programokkal is egyetért a maga részéről, szűrővel. Nyilván ha befektet, annak megvannak a jogi formulái, módjai a szerződésben mind a két részről megfogalmazzák ügyvédek által, hogy ne legyen se az önkormányzatnak hátrányos, és a vállalkozónak se hátrányos. Mindenképpen azt a lehetőséget bele kívánja venni, hogy az önkormányzatnak is legyen visszalépési lehetősége, ha netán úgy sülne el a dolog, ahogy nem szeretnék. Lukács Ágnes körjegyző: A garanciákat mindenképpen rögzíteni kell mindenki részéről. Dr. Pasqualetti János pályázó: Ő az egészségügyi elképelésekről nem tudott. Nem is igazán tartja azt jónak, hogy egy épületben legyen. Simon György polgármester: Ha már megépül egy vendéglátó egység, akkor olyat tudna elképzelni, hogy lelehessen ülni egy süteményt megenni, kávét, tehát inni. Vagy akár egy sört is ihasson, mert itt a zárt udvarban senkit nem zavar. Nem látja értelmét, hogy egy kocsma és egy kávézó külön épületben, külön működjön. Dr. Pasqualetti János pályázó: Lehet az egyikben süteményező, kávézó a másikban pedig kocsma. Simon György polgármester: Az épületet meg lehet fordítani. Utca szintre kerülhet a teázó, kávézó. Ha annak van egy szép hátsó boltja, azt senki nem fogja zavarni. Az udvarban egy kerthelyiség is kialakítható.

5 5 Dr. Pasqualetti János pályázó: Szerinte a boltnak kellene utcafronton lenni és kocsma résznek kellene hátul lennie. Simon György polgármester: A pályázatban parkosítás is szerepel. Egy csendes, nyugodt, pormentes hely kialakítható. Nincsenek szomszédok, akiket zavarnának. A falunap bizonyos rendezvényeit is ott tarják. Ha nem is lát benne fantáziát, azért a következő napirendi pontban megtárgyalják, hogy mi célszerű esetleg most az engedélyezési eljárásnál beletenni, amit majd esetleg egy II. ütemben meg tudnak valósítani. Nyilván az építési engedélyt így kell megkérni. Németh Ferenc képviselő: Ha tetszik az elképzelés, akkor mindenképpen sürgősen erről is konzultálni kell, mert hamarosan be kell adniuk engedélyeztetésre a terveket. Hamarosan szerződéskötés lesz. Simon György polgármester: Mennyi időt kér, hogy ezt átgondolja? Dr. Pasqualetti János pályázó: Egy hetet kb. Simon György polgármester: Jövő hét közepére ha küldene egy olyan t, hogy igen, nem, akkor egyeztetnek. Dr. Pasqualetti János pályázó: Neki inkább vagy a hétfő délelőtt, vagy szombat lenne jó. Simon György polgármester: Ha bérbe veszi a bolt, akkor hajlandó-e átvenni az árukészletet? Dr. Pasqualetti János pályázó: Megnézi. Németh Ferenc képviselő: Elkéri az címet, ahova elküldi a rajzokat. Dr. Pasqualetti János pályázó: Távozik az ülésről. 2./ Vegyesbolt falumegújítási pályázata Simon György polgármester: Második fő napirendi pont: Vegyesbolt falumegújítási pályázata. várják az ülésre Hollósy Szabolcsot, akinek ebben van tapasztalata. A tervezéshez a tervezői szerződést alá kell írniuk. A pályázathoz már be kellett csatolniuk. Azt kéri, hogy aktualizálják és ha jó, akkor írják alá. Nyilván ha a pályázóval szerződést kötnek, akkor az alaptevékenységet és minden egyebet rögzíteni kell. Mindent bérbeadói hozzájáruláshoz kell kötni. Nem látják át, hogy miben gondolkodik. Csak akkor tudják utána kontrollálni, hogyha bármilyen tevékenységet leegyeztet velük. Sok minden felvetődött. Ha elmennek egy nagy településre, ahol sokan vannak, de látott már kisebb településen is discót, ami odavonzotta az idegeneket, olyan elemeket amire abszolút nincs szükség. Ezzel együtt megjelenik a drog, stb. Erre nincs szükség. Táncház, filmvetítés legyen. A köznyugalmat ne zavarja. Gaálné Kapás Krisztina képviselő: Őt azért is zavarja, hogy nem mondja meg, hogy miért kicsi az a hely. Németh Ferenc képviselő: A mostani boltot és a mostani kocsmát kell működtesse. Meglátják, hogy 1 év alatt mi történik. Gaálné Kapás Krisztina képviselő: Igen, csak jön majd a költségeivel. Simon György polgármester: Azért kell mindent a szerződésbe rögzíteni. Dönthetnek úgy, hogy továbbra is kiadó a bolt, de 1 évre per pillanat, amíg nem indul el a beruházás, mert át kell költöztetni. Új helyzet alakult ki az elnyert pályázattal. Ha nem akar befektetni, csak kialakítani, akkor nem hosszú távú a szerződés. Egy keretszerződésben 1 évig működhet így, ha viszont megvalósul a kialakított új épületrész, akkor át kell költöztetnie, ezt mind-mind le kell rögzíteni. Németh Ferenc képviselő: Semmi értelme addig a befektetésének, amíg nincs meg az új épület. Gaálné Kapás Krisztina képviselő: Nem tudja, hogy hol éri meg neki. Simon György polgármester: Meglátott benne valamit. Majd kiderül.

6 6 Németh Ferenc képviselő: Amíg át nem épül a bolt, addig nincs nagy veszély, mert addig ezt kell működtesse. Ha ezt vállalja, akkor jó. Simon György polgármester: Élelmiszerkereskedelemben nincs tapasztalat az látszik. Ő befektető. Azt nem tudják, hogy honnan gondolja azt, hogy a befektetése megtérül. Ha nem jön be és az önkormányzattól kéri a befektetett vagyonrészét. Németh Ferenc képviselő: Egy normális üzemeltetőt nem fognak találni, mert nem éri meg. tényleg úgy éri meg, hogyha valaki kitalál olyan dolgot, ami olyan forgalmat tud hozni. Ezt el nem tudja képzelni, hogy az mi. Simon György polgármester: Menjenek tovább a napirendi pontok között és visszatérnek a 2. napirendre, hogyha Hollósy Szabolcs ideér. 3./ Földmérési munkák megrendelése Simon György polgármester: Földmérési munkák megrendelése. A földmérésekre kaptak újabb ajánlatot. Az út kimérését megtették. Lukács Ágnes körjegyző: Az egyik anyagot hozta is ma már Koppányi Ferenc. Simon György polgármester: Ez az átemelővel kapcsolatos kiméretés. Itt még egy 2 m-es sávot meg kellett venniük mellé, hogy a vezetéket ki lehessen vinni. A másiknál is már mértek az utca kialakításánál. Az volt a gond, hogy az alatta lévő 1/5-ös hrsz. a Magyar Állam tulajdona, nem az önkormányzat tulajdona. Ehhez nem tudja hozzátenni, viszont a felette lévő 1/9-es hrsz. út az önkormányzati. Akkor nem lesz külön hrsz., hanem a másiknak a folytatása. Az is jó. Németh Ferenc képviselő: Teljesen jó. Simon György polgármester: A minisztériummal leveleznek, hogy adják át az önkormányzat tulajdonába. Megrendelés volt az 1/5 és 1/1. hrsz-ekkel kapcsolatosan, arról már volt önkormányzati döntés. Most kértek az összes többi kiméretendő területre. Fő utca vége, kerteknél lévő utca vége, Pangyéri út kitűzése és a kerítésnek a kitűzése. Együtt az összes ,- Ft + ÁFA. Abból lemegy a ,- Ft. Külön-külön ,- Ft lenne, egy csomagban, egy kiszállással , Ft + ÁFA. Ismerteti a kitűzendő területeket. Ezeket rendeljék meg és tegyék rendbe. A vitás telekhatár dolgaikat is le tudják zárni. Kaptak kedvezményt, szerinte rendeljék meg. Aki ezzel egyetért, kéri kézfeltartással szavazzon: A Képviselőtestület 5 igen szavazattal egyetértett és meghozta az alábbi határozatot: 28/2011. (V.05.) M. Önk-i H A T Á R O Z A T Monoszló Község Önkormányzata Képviselő-testülete a Geonívó Kft (8300. Tapolca, Wesselényi u. 1.) árajánlatát a Monoszló külterületi útjainak, valamint az 1/1. és 1/5. hrsz.-ú ingatlanainak kitűzésére, földmérési munkáinak elvégzésére összesen ,- Ft + ÁFA kedvezményes összegben elfogadja. Az árajánlatból egy földmérési munka megrendelése ,- Ft összegben már megtörtént. Megbízza a polgármestert, hogy a további megrendelések iránt az árajánlat keretein belül intézkedését tegye meg. Határidő: Folyamatos Felelős: Polgármester Simon György polgármester: Térjenek vissza a 2. napirendi ponthoz. Odáig eljutottak, hogy megkapták az értesítést, hogy elnyerték a e/ft-ot. A következő lépésben előszedik az engedélyezéshez a tervezői szerződést. Aláírják. A terveket benyújtják engedélyezésre. Hollósy Szabolcsnak van tapasztalata a Leader pályázatokkal kapcsolatosan. Hogyan megy ez?

7 7 Hollósy Szabolcs pályázatíró: Ha jól tudja, ez közbeszerzés hatálya alá esik. Lukács Ágnes körjegyző: Úgy tudja, hogy 80 m/ft. Szerinte ez 3 árajánlat kéréses, egyszerűsített közbeszerzés hatálya alá esik. Hollósy Szabolcs pályázatíró: Ez egyszerűsíti. Ha megvan az engedély, akkor gyakorlatilag kell egy felelős műszaki vezető, aki az építési naplót úgy vezeti, hogy a beépített anyagok és az elvégzett munkák szépen bekerüljenek. Az elszámoláskor ez alapján lehet megcsinálni a kifizetési kérelmet. Szerencse, hogy ebben Németh Ferencnek van tapasztalata. Péringer Miklóssal beszélt erről a pályázatról, mert amikor Ő ezt megírta, akkor úgy volt, hogy a hatóság ezt 3 hónapon belül elbírálja, akkor gondolkodott azon, hogy számlaképessé válik. De nem vált számlaképessé. Péringer Miklóst ajánlaná erre a feladatra, mert számlaképes és jártas ezekben a pályázatokban. Ő átadná neki ezt az egészet, beszélt vele, elvállalná. Itt már nem lehet megbízási díjat elszámolni, az egyéb költségeket csak számlával lehet elszámolni. Simon György polgármester: Akkor Péringer Miklós a projekt menedzselését elvállalná. Németh Ferencet is megkérdezi, hogy elvállalná-e a cége a projekt menedzselését. Németh Ferenc képviselő: Nem tudják vállalni, Péringer Miklóst javasolja Ő is. A felelős műszaki vezetést az elvállalja. Simon György polgármester: További pályázatírással foglalkozik-e? Hollósy Szabolcs pályázatíró: Amiről beszéltek, úgy tudja, hogy a Leader pályázatok között nincs infrastrukturális pályázat. Közösségi terekben megújuló energiaforrásokra lehet pályázni. Nem tudja, hogy van-e hasonló elképzelésük. Simon György polgármester: Szennyvíz elvezetést, vagy a Fő utca csapadékvíz elvezetését gondolná. Németh Ferenc képviselő: Ilyet nem tud, csak konkrét beruházáshoz kapcsolódót lehet szerinte a Leader pályázatokban. Hollósy Szabolcs pályázatíró: Meg kell nézni, hogyha kialakul a koncepció, akkor hogyan tudnak minél jobb pontszámot elérni. Németh Ferenc képviselő: Ha azt akarják, hogy a Fő teret tegyék rendbe, virágágyásokkal, mint falu megújítás abba beletudnák csúsztatni azt a szakaszt, ami ott van. Önállóan nem hiszi. Hollósy Szabolcs pályázatíró: Gondolkodjanak, hogyha valami összeáll a pályázatírásban szívesen közreműködik. Simon György polgármester: Megköszönik a pályázatban az eddigi munkáját. Péringer Miklóstól kér árajánlatot. Hollósy Szabolcs pályázatíró: Amiből elkülönítettek egyéb költségekből pénzt, azt meg kell nézni, mert ebből bizonyos összeg kell az engedélyezési költségekre, felelős műszaki vezető megbízására és ami ezen kívül marad az mehet a projekt menedzser költségére. Németh Ferenc képviselő: A műszaki ellenőr az külön ember, az a beruházó embere. A felelős műszaki vezető, az pedig a kivitelező embere, azt betudják a kivitelezési díjba. A műszaki ellenőrt ki kell fizetni. Simon György polgármester: Ha találnak olyan pályázatot, amit be szeretnének nyújtani, azt vállalja-e? Hollósy Szabolcs pályázatíró: Igen. 4./ Komposztálásra pályázat Simon György polgármester: Következő napirendi pontjuk: Komposztálásra pályázat. A hulladékkezelési rendszer beindításával kapcsolatosan megkeresték az önkormányzatokat zöldhulladék elhelyezésével kapcsolatos pályázattal. A szelektív hulladék konténerekre kellene egy laminált felhívást tenni, hogy mit lehet beletenni. Vannak olyan cégek, akik megkeresnek településeket azzal, hogy a szemétnek és a hulladéknak a csökkentésre

8 8 lehet közös pályázatot benyújtani komposztáló edényekre. Az önkormányzatnak annyi lenne a feladata, hogy együttműködési nyilatkozatot vállal és összegyűjti a lakosság azon nyilatkozatát, hogy befogadna ilyen edényt. A cég meg is pályázná és ki is helyezné ezeket az edényeket. Májusi ülésre meghívnák a cég képviselőjét, meg kellene próbálni. Ha a szelektív hulladékot és a komposztálást választják inkább az emberek, akkor ezek után lehet módosítani a Probios szerződéseket is kisebb edényre. Lukács Ágnes körjegyző: Zánkán, amikor felmerült a testületi ülésen, hogy mi az a minimum amivel elkezdik a pályázatot azt válaszolták, hogyha 100 háztartás vállalkozik erre, akkor az már jó. Simon György polgármester: Elviekben Monoszlón is lehetne ennyit kihelyezni, de gyakorlatilag nem lehet tudni. Azt kellene tőlük megkérdezni a cégtől, hogy településenként, vagy térségenként gondolkodnak. Szerinte edényt Monoszlóra is ki lehetne helyezni, annyian biztosan vállalnák. 5./ Körjegyzőséghez csatlakozás Simon György polgármester: Következő napirendi pont: Körjegyzőséghez csatlakozás. Márton Polgármester Úr a balatonszepezdi képviselőtestület felhatalmazásával megkeresést küldött az önkormányzatok felé, hogy Balatonszepezd gondolkodik olyan irányba, hogy valahova Körjegyzőséghez csatlakozik. Felvetődött Zánka és Monoszló Községek Körjegyzőségéhez való csatlakozása. Más irányba Révfülöp és Kővágóőrs irányába is elment a megkeresés. Anyagi értelemben Balatonszepezd lehetne ennek a nyertese, mert részükről lenne nagyobb megtakarítás. Monoszlónak is jelente megtakarítást. Van egy másik dolog is amin el kell gondolkodniuk, az, hogy itt a közigazgatás átszervezésével a híradásokban mindig újabb és újabb hírek röppennek fel, van ahol 2.00 fő, van ahol fővel kívánják meghúzni az egy körjegyzőséghez tartozó település minimális létszámát. Ennek jelen pillanatban Zánka és Monoszló nem tesz eleget, talán éppen fő felett vannak. Lukács Ágnes körjegyző: A 3 település lenne fő. Simon György polgármester: A fő eleve így is gondot jelentene főt jelen számítások szerint nehezen lehetne összehozni a Káli-medence falvaiban is. A fő úgy jönne ki, hogy Balatonakali, Zánka, Balatonszepezd, Monoszló becsatlakozásával, vagy a Nivegy-völgy és Zánka, Balatonszepezd, Monoszló. A szándéknak akadályát nem látja. Németh Ferenc képviselő: Gyakorlatilag most is így működik. Simon György polgármester: Jegyző személyében így működik most is. Balatonszepezden működik külön a hivatal. Ha ez együtt működne, akkor hogyan lenne az átszerveződés? Lukács Ágnes körjegyző: Az Ő koncepciója az volt, azt látva, hogy Balatonszepezd számára borzasztóan fontos, idegenforgalmi szempontból eléggé látogatott település, hogy ott a szolgáltatás, ennek a hivatalnak a presztízse azért megmaradjon. Ott ezt még mindig nem anyagi kérdésként látja ezt, hanem presztízs kérdésként. Emiatt azt a gondolatmenetet vezette végig, amikor egy előzetes számítást készíttette, hogy ott megmaradna 1 állandó ember, aki minden nap ott teljesít szolgálatot, kivéve a szabadság napjait. Szinte átvéve a mostani rendszert hétfőn és pénteken a jegyző ott tartana ügyfélfogadást a délelőtti órákban. Csütörtöki nap az itteni, a szerda pedig a zánkai. Jól van lakatva azaz igénye Balatonszepezdnek, hogy ott legyen úgymond hivatal. Van ott ember, aki nagyon sokféle feladatban jártas és útba tud igazítani embereket. Mindösszesen 2 fő átvételével gondolkodik, mert különben nem lenne a többi körjegyzőségi tagok számára kifizetődő befogadni egy harmadikat, hogyha úgy felduzzasztanák a hivatal létszámát. Senkit nem akar kábítani, mert sem a körjegyzőségen a jelenlegi létszám, se Balatonszepezden a polgármesteri hivatalban a jelenlegi létszám nem elegendő. Ember nehezen tudja elképzelni, hogy mennyi túlmunkával lehet valamilyen szinten tartani és tűzoltó munkát végezni a közigazgatásban. Ő abban gondolkodott, hogy 1 évet, ha valóban 2013-tól a járási rendszer kialakul és átszervezések és sarkalatos törvények léphetnek hatályba, akkor úgy átszervezik a közigazgatást, hogy nem szabad egy nagyobb ügyintéző számban gondolkodni, mint amennyit említett. Összesen az ottani a jegyző + 4 főből, 2 fő kerülne át a körjegyzőség kötelékébe, úgy, hogy az egyik továbbra is ott maradna. Tulajdonképpen egy munkaállomással bővülne a körjegyzőségen a létszám. Ennek a pénzügyi vonzatait a jelenlegi ismeretek alapján, a jelenlegi számokkal és az ez évben alkalmazott finanszírozási módozattal számolták ki. Így hoz 1 m/ft alatti megtakarítást Monoszló számára. Nyilván ez is pénz. Balatonszepezd számára azért hoz jóval nagyobb összegű megtakarítást, mert most Balatonszepezd évi 3,6 m/ft-ot kap a központi költségvetésből a közigazgatási feladatok ellátására összesen. Az összes többi pénzt azt a helyi adó bevételeiből teszi hozzá, hogy egy m/ft közötti összegben finanszírozza a hivatal működését.

9 9 Simon György polgármester: Majdnem annyi a balatonszepezdi hivatal működése, mint a zánkai. Lukács Ágnes körjegyző: Ott annyiban kicsit csalóka ez a szám, mert ott is van egy fizikai állomány is, akinek a díjazása, mivel nincs külön intézmény, hanem a személyi juttatások és a képviselők is az mind egyben így jelenik meg. Ez nyilván azért felduzzasztott egy túlzó szám, de a 30 m/ft-ot mindenképpen meghaladja az önálló hivatal fenntartása. Ha ott még marad is 1 fő annak a dologi kiadásait kell fizetni, fűtés, világítás, fénymásoltatás, stb. ennek a költségét kifejezetten Balatonszepezdnek kell viselnie. Elég nagy a szakadék a közösen fenntartott intézményhez való hozzájárulás állandó lakosságszám szerint, amit kellene fizetni és a mostani kifejezetten szinte csak önerőből fenntartott hivatal működtetése között. Ezért mondta Polgármester Úr, hogy igazi megtakarítást ezt Balatonszepezdnek hozhat. Azt is el kell mondja, hogy ez presztízs kérdés, hogy érezhető bizonyos mértékű ellenállás, megosztottság a település lakóiban, a testületen belül is. Nagyon rossz emlékű a mai napig a tanácsrendszer. Ezt nagyon sok ember nem tudja kitörölni a közös gazdálkodásnak, nagyon egyoldalú gazdálkodásnak az emlékeit. Nem véletlenül gondolkodott ilyen megoldásban, hogy kellőképpen meggyőző legyen ez a kínált lehetőség a becsatlakozni kívánó település számára. Természetesen ez nem kényszer. Ha úgy gondolják, hogy továbbra is finanszírozzák és nem takarítanak meg 1 év alatt 20 m/ft-ot, amit útépítésre, strandfejlesztésre, vagy bármire tudnának fordítani, akkor ez nyilván az Ő felelősségük. Németh Ferenc képviselő: Sok önkormányzatnál így működik. Örvényes is így volt hajlandó körjegyzőségbe belemenni. Van ott egy állandó ember, aki viszi a dolgokat és közvetít a körjegyzőség felé. El tudták fogadni. Lukács Ágnes körjegyző: Ügyfélbarát megoldás. Simon György polgármester: Az a fajta vidékfejlesztési program amit beígértek annak se híre, se hamva, sehol nem látják. Egy biztos, hogy a közigazgatási részét meg fogják lépni. Elviekben Ő a maga részéről támogatja, hogyha Balatonszepezd úgy dönt, akkor becsatlakozzon. Ezt az ajánlatkérést Jegyző Asszonynak meg kellett küldenie Révfülöpre és Kővágóőrsre is. Megy a mozgolódás minden településen. Káli-medence irányából is van folyamatosan egyfajta ilyen párbeszéd, nem is Monoszló felé, de Köveskál és Kővágóőrs között feltétlenül. Ott nagyon nehéz megegyezés születne, hogyha születne. Puhatolózás folyik Révfülöp részéről is. Ábrahámhegy- Révfülöp-Rendes vonal. Halott olyat is, hogy Nivegy-völgy és a Káli-medence egy része. Többféle variáció és mozgás van a térségben. Az önkormányzatok próbálnak felkészülni. Lukács Ágnes körjegyző: Szerinte az egy érték, hogyha egy közösségnek van lehetősége választani. Lehet, hogy két rossznak tűnő döntés közül, de akkor is önállóan döntheti el. Ő azért igyekszik eléggé objektíven nézni ezeket a dolgokat. Azt nem szeretné, hogy úgy érezze a csatlakozást szándékozó település, hogy ez kényszer. Van dolga és a munkatársainak is van dolga bőven. Elsősorban ide szeretne koncentrálni. Csak egy olyan megoldást kellett javaslatként letenni, ami kellően csábító. Megkereshette Balatonszepezd Révfülöpöt is és Kővágóőrssel is földrajzilag határos, de azért gondoljanak bele, hogy közlekedési szempontból ki az aki felül a buszra és elmegy Kővágóőrsre ügyet intézni, hogyha nincs Balatonszepezden az a dolog amiben intézkedni kellene. Ha pedig a révfülöpi lehetőséget nézi, valóban szinten össze van nőve a két település, de másik kistérség, más a földhivatali eljárás, más az intézményrendszer. Egyetlen egy balatonszepezdi gyermek jár Révfülöpre. Az intézményi struktúra azt kínálja, hogy Zánka irányába mozduljon meg Balatonszepezd. Németh Ferenc képviselő: Így legyen. Simon György polgármester: Azt javasolja, hogyha Balatonszepezd úgy dönt, hogyha a mi társulásunkat választja, akkor becsatlakozhatnak. Aki ezzel egyetért, kéri kézfeltartással szavazzon: A Képviselőtestület 5 igen szavazattal egyetértett és meghozta az alábbi határozatot: 29/2011. (V.05.) M. Önk-i H A T Á R O Z A T Monoszló Község Önkormányzata Képviselő-testülete Balatonszepezd Község Önkormányzata Polgármesterének kezdeményezésére kinyilvánítja, hogy a Zánka községgel fennálló Körjegyzőséghez Balatonszepezd Község becsatlakozását elfogadja. A közös Körjegyzőség létrejöttével

10 10 kapcsolatos kalkulált költségekről Balatonszepezd Község Polgármesterét tájékoztatja. Megbízza a Polgármestert, hogy a döntésről Balatonszepezd Község Önkormányzatát tájékoztassa és kérje, hogy Balatonszepezd Község Képviselőtestülete csatlakozási döntését mielőbb hozza meg. Határidő: június 30. Felelős: Polgármester 6./ Vegyes ügyek. Simon György polgármester: Vegyes ügyek tárgyalása következik. Első a foglalkoztatás. Próbálkoznak mindenféleképpen megoldani a foglalkoztatást. Kérte Nemeslaki Tündét, hogy nézzen utána, hogy az egyszerűsített foglalkoztatási formában kiket, hogyan lehetne embereket bevonni. Sajnálatos módon a Munkaügyi Hivatalon keresztül pénzük nem lesz. Viszont úgy látja, hogy a területek csak szaporodnak, a területek gondozatlanok. Felveszik 5 napot dolgozik, be van jelentve, megfizetik utána a járulékokat, ezt 1 hónapon belül 15 napon át meg lehet csinálni megszakításokkal. Hogyha ezt keresztül tudják vinni, akkor járulékost is, rokkant nyugdíjast is foglalkoztatni lehetne. Megkeresi az embereket. Ezek a napok össze is adódhatnak. Jövőre csak az kaphat bármilyen ellátást, hogyha igazoltan van 30 napja. Azt gondolja, hogy egyszerűsített foglalkoztatással, minimálbéren 1-1 munkacsoportra fel kellene venniük embereket. Az 1 szem 4 órás munkást júniustól gondolná, de azt is meg kell külön pályázni. Munkát bőven lehetne adni. Móró Lajos pld. megkereste, hogy tudnák-e esetleg 4 órában foglalkoztatni. Most már dolgozik. A személyekben majd döntenek. Most abban kéri ki a véleményét a testületnek, hogy egyáltalán ebben a foglalkoztatási formában kívánnak-e alkalmazni valakit. Gaálné Kapás Krisztina képviselő: Próbálják meg. Németh Ferenc képviselő: Ha már van olyan személy, aki elvállalja, már az is jó. Simon György polgármester: Adott munkára, adott időszakra szóló dolog. Ennek az adminisztrációs része az húzósabb. A megbízási szerződéssel szemben, ami egyszerűbb lenne adminisztrációs részében azaz előnye meg van, hogy ezzel gyűjtheti a napokat. Lukács Ágnes körjegyző: Szolgálati időbe beleszámít. Jövőre bérpótló juttatásra jogosulhat. Németh Ferenc képviselő: Ő továbbra is alkalmazna valakit, de Deli Péter munkába állt máshol. Simon György polgármester: A csatornázással kapcsolatosan még nem látta, de állítólag elküldték az ütemtervet. Lukács Ágnes körjegyző: Megérkezett. Simon György polgármester: Kéri, hogy küldjék meg részére. Németh Ferenc képviselő: Az áramszünet óriási károkat okoz a cégének. Tarthatatlan. Simon György polgármester: Utánajárt. Sajnálatos módon a tegnapi nap az még a tervezett áramszünetek között sem volt megjelölve. Azért küldik a kiértesítéseket előre, hogy értesüljenek róla. Elvileg az összes házba be kellett volna, hogy dobják az értesítéseket. Ez nem történt meg, ezt meg lehet reklamálni. Németh Ferenc képviselő: Vízmű, vállalkozások nem kaptak értesítést. Simon György polgármester: Sajnálatos módon ebben a hónapban már 15 nap. Németh Ferenc képviselő: Nem működik a mobil, fax, Internet. Bérbevett áramfejlesztőt. Simon György polgármester: Egy héten 3-nál többet nem vehetnek ki. Nem tudja, hogy a plusz költségeket nem lehet-e bevasalni rajtuk. Gaálné Kapás Krisztina képviselő: Az elején még elfogadta, de most már.

11 11 Simon György polgármester: Van egy honlap, ahol a tervezett áramszüneteket meg lehet nézni. Monoszló község tekintetében tervezett áramszünet több nincs feltűntetve. Németh Ferenc képviselő: A telefonnal kapcsolatosan beszéljenek még. Simon György polgármester: Itt van az anyag, benne vannak a nyilatkozatok is. Átadja az anyagot Németh Ferenc részére. Van-e még valakinek valami bejelenteni valója? Nekem annyi kiegészítésem lenne, hogy a zánkai Óvoda Szülői Munkaközössége kért Monoszló Község Önkormányzatától is támogatást, melyre javasolok költségvetésünkből ,- Ft-ot biztosítani. Van-e más javaslat. Amennyiben nincs, szavazásra teszem fel. Aki egyetért a Kétnyelvű Német Nemzetiségű Óvoda Szülői Munkaközössége részére évben ,- Ft támogatás biztosításával, az jelezze kézfeltartással. A Képviselőtestület 5 igen szavazattal egyetértett és meghozta az alábbi határozatot: 30/2011. (V.05.) M. Önk-i H A T Á R O Z A T Simon György polgármester: Van-e további vélemény, hozzászólás? Monoszló Község Önkormányzata Képviselő-testülete a Kétnyelvű Német Nemzetiségű Óvoda Szülői Munkaközössége részére ,- Ft támogatás biztosít a évi költségvetése terhére. Megbízza a polgármestert, hogy a támogatási szerződést írja alá és az összeg kiutalásáról gondoskodjon. Határidő: május 30. Felelős: Polgármester Gaálné Kapás Krisztina képviselő: Gaál Ferenc beszélt Polgármester Úr a temető kaszálásáról. Mondta, hogy valamelyik pénteken, de ők a következő pénteken el akarnak menni. Őneki inkább a mostani péntek lenne jó. Simon György polgármester: Május 20-a legyen. Egy felhívást is kellene írni a temető kaszálásra. Németh Ferenc képviselő: Ő nagyon megsértette a múltkor a kenyér sütők édesanyját. Már több faluban ez terjed. Sajnos több helyen azt mondják, hogy a polgármester volt. Ő mint képviselő hívta fel őket a boltból, mert meg szerette volna tudni, hogy mikor érnek oda. Nem válaszoltak, csak csúnyán a gépkocsivezető. Próbálta hívni a sütödét, 10-szerre fel is vették, keményen rákérdezett a dolgokra. Minden esetre fél óra múlva felhívták, hogy hogyan beszélt az édesanyjával, mi az, hogy ő, mint képviselő mutatkozott be, mi van akkor, hogyha ő képviselő. Elmondta számára, hogy szinten az egész falu várja már a kenyeret, próbálta az Ő nevükben ezeket elmondani. Kénytelen ezért azt mondani, hogy ne, hogy itt a kenyérszállítással problémák legyenek a továbbiakban, fel kell, hogy ajánlja a képviselői lemondását, amennyiben elfogadja a testület szívesen lemond róla. Amennyiben, nem. Kér erről egy szavazást, mert nagyon megsértette a sütők édesanyját. Simon György polgármester: Utána volt egy megkeresés, hogy a továbbiakban nem kívánnak Monoszlóra kenyeret szállítani. Ezt a részét lerendezte, továbbiakban is szállítanak. Ettől függetlenül nem fogadja el a lemondást, ezt a javaslatot is teszi fel szavazásra. Az Ő javaslata, hogy ne fogadják el Németh Ferenc lemondását. Felesleges, vannak ennél keményebb atrocitások is. Úgy tudja, hogy azóta igyekeznek ideérni a kenyérrel. A kenyérrel nincs baj, keresett. Nagyon más szállító nem lenne, ebben is tájékozódott. Ők a 15 kenyérrel és a pár kiflivel is bejönnek Monoszlóra, ezt nem biztos, hogy más megtenné. Aki egyetért azzal, hogy ne fogadják el Németh Ferenc lemondását, kéri kézfeltartással szavazzon: A Képviselőtestület 4 igen szavazattal, 1 tartózkodás mellett egyetértett és meghozta az alábbi határozatot: 30/2011. (V.05.) M. Önk-i H A T Á R O Z A T Monoszló Község Önkormányzata Képviselő-testülete Németh Ferenc önkormányzati képviselő azon nyilatkozatát, mely szerint felajánlja lemondását a településre történő kenyérszállítással

12 12 kapcsolatban felmerült konfliktus miatt a Képviselőtestület nem fogadja el. Belép Kovácsné Farkas Judit monoszlói lakos. Németh Ferenc képviselő: Ő csak azt szerette volna kicsikarni tőlük, hogy legalább szóljanak, hogyha késnek. De közölték, hogy ennyi helyre nem tudnak szólni. Simon György polgármester: Farkas Judit szeretne szólni a testülethez. Kovácsné Farkas Judit monoszlói lakos: Azt szeretné megkérdezni, hogy lesz-e lomtalanítás. Simon György polgármester: Szeptember végén. Kovácsné Farkas Judit monoszlói lakos: A Manci néni mellett van egy kis erdős terület, ami tele volt szeméttel. Összeszedték két kupacba, de ezzel nem bírnak. Ehhez kaphatnak-e segítséget, hogy az onnan eltűnjön. Simon György polgármester: Igen, vagy ha közmunkás akkor azzal, vagy társadalmi munka keretében lehordják. Kovácsné Farkas Judit monoszlói lakos: A csatornázással kapcsolatban. Előttük van egy kis híd és alatta egy kis árok volt. Ha jönne eső, akkor ott a vízelvezetés nem tudna megtörténni. Ez kinek kellene kipucolni? Simon György polgármester: A csatornásoknak, jelezni fogja. Kovácsné Farkas Judit monoszlói lakos: A virágápolással kapcsolatban bejelentkezik természetesen. Nem tudja, hogy mikor kell elvégezni, alkalmanként mindenki saját maga végzi, vagy együttesen. Simon György polgármester: Úgy gondolja, hogy amikor akinek ideje van rá. Egynyári virágot fognak hozni, azt közösen kellene elültetni ezekbe a virágágyásokba. Felhívást küldenek. Kovácsné Farkas Judit monoszlói lakos: A fűnyírással kapcsolatosan a telek előtti részt. Ő szívesen elvállalná, lenyírná, de egyelőre még a saját kertjükbe sem tudják lenyírni, mert öregek, nem tudják beindítani a fűnyírót. Van-e esetleg olyan ember a faluban, aki ezt x összegért elvállalja. Simon György polgármester: Nem tudja, ahol nem tudják lenyírni, ott mindenhogyan az önkormányzatnak kell megoldást találnia. Ahol idős emberek élnek, ott le fogja az önkormányzat nyíratni. Le tudják-e számlázni a fűnyírást? Lukács Ágnes körjegyző: Most nem, mert nincs jelenleg emberük. Attól függ, hogy van-e olyan szakfeladat, amin ezt könyvelni tudják. Simon György polgármester: Ő egyetértene azzal, hogy befizetnek a közérdekű kötelezettségvállalás számlára. Kovácsné Farkas Judit monoszlói lakos: Mostanában nem nézte meg a honlapot, lehet, hogy az utolsó 1 hónapban történt változás, de úgy vette észre, hogy nem sok változás van és annyi változást szeretne, hogy egy kicsit interaktív legyen. Ez egyáltalán nincs. Fel lehet-e tenni esetlegesen a kérdéseket a honlapon keresztül és arra válaszolni is tudnak-e. Károlyi Róbert alpolgármester: Van lehetőség rá. Monoszlo.hu honlapon az önkormányzatok fő menü alatt van kiírva azaz cím, amire lehet írni. Kovácsné Farkas Judit monoszlói lakos: Vendégkönyvet is lehetne nyitni a honlapon, ahol a pozitívumokat és a negatívumokat is le lehetne írni. Károlyi Róbert alpolgármester: Vendégkönyv nincsen rajta. Simon György polgármester: A régin volt, ezt pótolják. Május 21-én lesz egy nagy országos szemétgyűjtő akció. Ezt a Kormány is, környezetvédelmi egyesületek, Gázló Egyesület is hirdeti. Szerinte Monoszlón is kellene egy szemétgyűjtést szervezni, csatlakozzanak az akcióhoz.

13 13 Kovácsné Farkas Judit monoszlói lakos: Köszöni szépen más kérdése nincs. Németh Ferenc képviselő: Felmerült a közterület foglalás. Ott van az új szomszédja. Simon György polgármester: Fizet, most hívta fel a figyelmét. 25,- Ft/m2 a díj, a tapasztalata az, hogy minimálisak ezek az összegek az igénybevételhez képest. Ezt át kellene gondolniuk a következő testületi ülésig. Fel kellene emelniük a díjakat. Németh Ferenc képviselő: Mindenki az utcán parkol, mert nem tudnak bemenni a telkükre. Simon György polgármester: A Fő utca egyik felénél be kellene tiltaniuk a megállást. Keskeny utca, nincs járda. Mivel több hozzászólás, észrevétel nem hangzott el a nyilvános ülést 17,00 órakor bezárta. Kmft. S i m o n György polgármester L u k á c s Ágnes körjegyző

Jármi Község Önkormányzata Képviselő-testületének és Papos Község Önkormányzata Képviselő-testületének

Jármi Község Önkormányzata Képviselő-testületének és Papos Község Önkormányzata Képviselő-testületének Jármi Község Önkormányzata Képviselő-testületének és Papos Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. szeptember 26.-án tartott együttes nyilvános ülésének J e g y z ő k ö n y v e Készült: 5 példányban

Részletesebben

BÁRÁND KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT 4161 Báránd Kossuth tér 1. Telefon: 06/54-466-030 Fax: 06/54-466-291 E-mail: barandhivatal@gmail.com

BÁRÁND KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT 4161 Báránd Kossuth tér 1. Telefon: 06/54-466-030 Fax: 06/54-466-291 E-mail: barandhivatal@gmail.com BÁRÁND KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT 4161 Báránd Kossuth tér 1. Telefon: 06/54-466-030 Fax: 06/54-466-291 E-mail: barandhivatal@gmail.com Báránd Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 2014. június 23- án megtartott

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Ócsa Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. augusztus 13. napján megtartott rendkívüli üléséről.

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Ócsa Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. augusztus 13. napján megtartott rendkívüli üléséről. JEGYZŐKÖNYV Készült: Ócsa Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. augusztus 13. napján megtartott rendkívüli üléséről. Ülés helye: Polgármesteri Hivatal, Tanácsterem Jelen vannak: Bukodi Károly

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Vál Község Önkormányzat Képviselő-testület 2009. augusztus 13-i rendkívüli üléséről Jelen vannak: l./ Tóth Ferencné polgármester 2./ dr. Berecz Botond alpolgármester 3./

Részletesebben

Tápióság Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. május 23-án, 17.00 órakor megtartott rendkívüli ülésének j e g y z ő k ö n y v e

Tápióság Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. május 23-án, 17.00 órakor megtartott rendkívüli ülésének j e g y z ő k ö n y v e Tápióság Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. május 23-án, 17.00 órakor megtartott rendkívüli ülésének j e g y z ő k ö n y v e 79/2012. sz. képviselő-testületi határozat: Jegyzőkönyv hitelesítők

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Önkormányzat 8294 Kapolcs, Kossuth u. 62. Száma: 47-6/2010.

JEGYZŐKÖNYV. Önkormányzat 8294 Kapolcs, Kossuth u. 62. Száma: 47-6/2010. Önkormányzat 8294 Kapolcs, Kossuth u. 62. Száma: 47-6/2010. JEGYZŐKÖNYV Készült: Kapolcs község Önkormányzata képviselőtestülete 2010. június 28-án 16.30 órai kezdettel megtartott rendkívüli ülésén. Jelen

Részletesebben

Jegyző könyv. Készül: Heréd Község Képviselő-testülete 2008. január 30-i 18 órai kezdésű rendkívüli ülésén

Jegyző könyv. Készül: Heréd Község Képviselő-testülete 2008. január 30-i 18 órai kezdésű rendkívüli ülésén 113-2/2008. Jegyző könyv Készül: Heréd Község Képviselő-testülete 2008. január 30-i 18 órai kezdésű rendkívüli ülésén Határozat száma: Tárgya: 8/2008.(I.30.) Családsegítési és gyermekjóléti feladatok ellátására

Részletesebben

8294 Kapolcs 8293 Vigántpetend JEGYZŐKÖNYV

8294 Kapolcs 8293 Vigántpetend JEGYZŐKÖNYV Önkormányzati Képviselő-testület Önkormányzati Képviselő-testület 8294 Kapolcs 8293 Vigántpetend Száma: 332-16/2012. JEGYZŐKÖNYV Készült: Kapolcs község Önkormányzata Képviselőtestülete és Vigántpetend

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v. Készült a Képviselő-testület 2013. december 30-án 13.00 órai kezdettel tartott nyilvános üléséről.

J e g y z ő k ö n y v. Készült a Képviselő-testület 2013. december 30-án 13.00 órai kezdettel tartott nyilvános üléséről. Képviselő-testület Szigliget J e g y z ő k ö n y v Készült a Képviselő-testület 2013. december 30-án 13.00 órai kezdettel tartott nyilvános üléséről. Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal Jelen vannak:

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Salföld Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. február 14 -i rendkívüli nyilvános ülésén.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Salföld Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. február 14 -i rendkívüli nyilvános ülésén. 1 SALFÖLD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 8256 Salföld, Kossuth u. 27. Ikt.szám: 243-4 /2014. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Salföld Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. február 14

Részletesebben

Petőfibánya Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. február 6-án tartott rendkívüli nyílt üléséről készült jegyzőkönyv

Petőfibánya Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. február 6-án tartott rendkívüli nyílt üléséről készült jegyzőkönyv Petőfibánya Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. február 6-án tartott rendkívüli nyílt üléséről készült jegyzőkönyv T a r t a l o m : Jegyzőkönyv Jelenléti ív Mellékletek Határozat száma Tárgy

Részletesebben

ÁRTÁND KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2012. SZEPTEMBER 27-I NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE

ÁRTÁND KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2012. SZEPTEMBER 27-I NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE ÁRTÁND KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2012. SZEPTEMBER 27-I NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE Rendelet: 12/2012. (IX. 28.) önkormányzati rendelet az állattartásról szóló 9/2004. (IV. 19.) önkormányzati

Részletesebben

Nagyrév Község Önkormányzat Képviselő-testület. 2015. március 4-én megtartott rendkívüli nyílt ülésének. Jegyzőkönyve

Nagyrév Község Önkormányzat Képviselő-testület. 2015. március 4-én megtartott rendkívüli nyílt ülésének. Jegyzőkönyve 225-7/2015. Nagyrév Község Önkormányzat Képviselő-testület 2015. március 4-én megtartott rendkívüli nyílt ülésének Jegyzőkönyve Nagyrév Község Önkormányzat Képviselő-testületének 122/2015. (III.04.) számú

Részletesebben

Sárosd Nagyközség Önkormányzata Képviselőtestületének. 2013. február 5-én tartott nyilvános rendkívüli ülésének jegyzőkönyve

Sárosd Nagyközség Önkormányzata Képviselőtestületének. 2013. február 5-én tartott nyilvános rendkívüli ülésének jegyzőkönyve Sárosd Nagyközség Önkormányzata Képviselőtestületének 2013. február 5-én tartott nyilvános rendkívüli ülésének jegyzőkönyve Határozatok: 17/2013. (II. 05.) 18/2013. (II. 05.) J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült:

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Mérges Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Mérges, Béke tér 14. 10/2008. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Mérges Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2008. december 16-án 17. 00 órakor a mérgesi

Részletesebben

BOJT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2012. JÚLIUS 30-I RENDKÍVÜLI NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE

BOJT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2012. JÚLIUS 30-I RENDKÍVÜLI NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE BOJT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2012. JÚLIUS 30-I RENDKÍVÜLI NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE Határozatok: 56/2012. (VII.30.) számú BKt. határozat Pályázat benyújtásáról a Szociális földprogramok

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v Kunbaracs Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 6. /2012. J e g y z ő k ö n y v Készült: Kunbaracs Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. október 24-én (szerdán) 16: 00 órakor tartott

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: 2013. július 15-én 8,30 órakor Apc község Önkormányzatának a polgármesteri hivatal tanácstermében megtartott - rendkívüli képviselő-testületi üléséről. Jelen vannak: jelenléti

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Szám: D- 20-2/2014. Oroszi Község Önkormányzat Képviselő-testülete 8458 Oroszi, Szabadság u. 27. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Oroszi Községi Önkormányzat Képviselőtestületének 2014. február 27 -én 16

Részletesebben

T á r g y s o r o z a t a

T á r g y s o r o z a t a 1 Nyírparasznya Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. május 30-án megtartott rendes ülésének a, jegyzőkönyve b, tárgysorozata c, határozatai: 39/2011.(V. 30.) d, rendeletei: Iktatószáma: 1-30/2011.

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Ceglédbercel Község Önkormányzat Képviselő-testületének. 2013. július 12-i rendkívüli üléséről

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Ceglédbercel Község Önkormányzat Képviselő-testületének. 2013. július 12-i rendkívüli üléséről J E G Y Z Ő K Ö N Y V Ceglédbercel Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. július 12-i rendkívüli üléséről 81-84/2013. (07. 12.) ÖK. sz. határozat 1 Készült: Ceglédbercel Község Önkormányzat Képviselő-testületének

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v J e g y z ő k ö n y v Készült: Varsány Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. március 26-án (hétfő) 18 órakor megtartott rendkívüli ülésén, a Polgármesteri Hivatalban. Jelen vannak: Pintérné

Részletesebben

ÓPÁLYI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2012. november 6-án megtartott rendkívüli ülésének

ÓPÁLYI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2012. november 6-án megtartott rendkívüli ülésének ÓPÁLYI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2012. november 6-án megtartott rendkívüli ülésének A./ TÁRGYSOROZATA B./ JEGYZŐKÖNYVE C./ HATÁROZATAI: 128. Száma: 3-45/2012. T Á R G Y S O R O Z A T 1.

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v Bácsszentgyörgy Község Képviselő-testülete 4/2011. (rendkívüli nyilvános) J e g y z ő k ö n y v Készült: Bácsszentgyörgy község képviselő-testület 2011. március 30-án megtartott rendkívüli nyilvános üléséről.

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Berhida Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. július 9.- én, 14.00 órai kezdettel megtartott rendkívüli üléséről.

JEGYZŐKÖNYV. Berhida Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. július 9.- én, 14.00 órai kezdettel megtartott rendkívüli üléséről. JEGYZŐKÖNYV Készült: Berhida Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. július 9.- én, 14.00 órai kezdettel megtartott rendkívüli üléséről. Jelen vannak: Távol maradt: Pergõ Margit Nyírõ István Punk

Részletesebben

Készült: Maglóca Község Képviselő-testületének 2010. június 8-án tartott nyilvános üléséről.

Készült: Maglóca Község Képviselő-testületének 2010. június 8-án tartott nyilvános üléséről. Maglóca Község Képviselő-testülete 2-4/2010/Ny. J e g y z ő k ö n y v Készült: 2010. június 8-án tartott nyilvános üléséről. A képviselő-testületi ülés kezdete: 13 30 óra A képviselő-testületi ülés helye:

Részletesebben

H O M O K B Ö D Ö G E

H O M O K B Ö D Ö G E Szám: 327-7/2013. H O M O K B Ö D Ö G E Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. július 22. napján 19 órakor megtartott képviselő-testületi üléséről készült jegyzőkönyv 2 Homokbödöge Község Önkormányzat

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V SÁRHIDA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐ- TESTÜLETE RENDKÍVÜLI ÜLÉSÉRŐL 2009. november 12. HATÁROZATOK SZÁMA: 46, 47, 48/2009. 2 Jegyzőkönyv Sárhida Község Önkormányzati Képviselő-testülete

Részletesebben

Készült: Markotabödöge Község Képviselő-testületének 2011. május 30-án tartott nyilvános üléséről.

Készült: Markotabödöge Község Képviselő-testületének 2011. május 30-án tartott nyilvános üléséről. Markotabödöge Község Képviselő-testülete 128-5/2011./NY. J e g y z ő k ö n y v Készült: 2011. május 30-án tartott nyilvános üléséről. A képviselő-testületi ülés kezdete: 18 00 óra A képviselő-testületi

Részletesebben

1/2006. ÖKÜ. JEGYZŐKÖNYV

1/2006. ÖKÜ. JEGYZŐKÖNYV 1/2006. ÖKÜ. JEGYZŐKÖNYV Készült Kardoskút Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2006. február 2-án 14 órai kezdettel megtartott soron kívüli testületi üléséről. Jelen vannak: Ramasz Imre polgármester,

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült: a beledi polgármesteri hivatal hivatalos helyiségében 2011. július 8-án (pénteken) 15,00 órakor megtartott rendkívüli ülésen.

JEGYZŐKÖNYV. Készült: a beledi polgármesteri hivatal hivatalos helyiségében 2011. július 8-án (pénteken) 15,00 órakor megtartott rendkívüli ülésen. Beled Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 8/2011. szám JEGYZŐKÖNYV Készült: a beledi polgármesteri hivatal hivatalos helyiségében 2011. július 8-án (pénteken) 15,00 órakor megtartott rendkívüli ülésen.

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Balajt Község Önkormányzatának KÉPVISELŐ-TESTÜLETE e-mail cím: onkormányzat@balajt.hu 82-7/2014. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Balajt Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. május 28. napján

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v 1 Farmos Község Önkormányzat J e g y z ő k ö n y v Készült: Farmos Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. augusztus 25-én 18.00 órai kezdettel tartott rendkívüli ülésén. Jelen vannak: Horváth

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v. Hosszúhetény Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2012. május 2-i rendkívüli testületi ülésének jegyzőkönyvéből

J e g y z ő k ö n y v. Hosszúhetény Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2012. május 2-i rendkívüli testületi ülésének jegyzőkönyvéből Hosszúhetény Község Önkormányzat Képviselő-testülete 5/2012. sz. J e g y z ő k ö n y v Hosszúhetény Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2012. május 2-i rendkívüli testületi ülésének jegyzőkönyvéből

Részletesebben

Bekecs község Önkormányzatának Képviselő-testülete JEGYZŐKÖNYV

Bekecs község Önkormányzatának Képviselő-testülete JEGYZŐKÖNYV Bekecs község Önkormányzatának Képviselő-testülete JEGYZŐKÖNYV Bekecs község Önkormányzati Képviselő-testületének 2002. július 11-én megtartott rendkívüli üléséről 1 Bekecs község Önkormányzatának Képviselőtestülete

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: A Képviselő-testület 2013. december 23-án megtartott rendkívüli üléséről. Kurucz Attila. dr.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: A Képviselő-testület 2013. december 23-án megtartott rendkívüli üléséről. Kurucz Attila. dr. Dörgicse Község Önkormányzata D Ö R G I C S E Szám:301/20- /2014. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: A Képviselő-testület 2013. december 23-án megtartott rendkívüli üléséről. Jelen voltak: Kis-Pál Miklós polgármester

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Somlójenő Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 8478 Somlójenő, Petőfi u. 99. Szám: Svh/61-1/2015. Készült: J E G Y Z Ő K Ö N Y V Somlójenő Községi Önkormányzat Képviselő- testületének 2015. február

Részletesebben

Monostorpályi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. december 11-én megtartott rendkívüli nyílt ülésének

Monostorpályi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. december 11-én megtartott rendkívüli nyílt ülésének Monostorpályi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. december 11-én megtartott rendkívüli nyílt ülésének a. napirendje b. jegyzőkönyve c. határozatok: 108-112 /2012. (XII. 11.) számú határozatok.

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Az ülés helye: Önkormányzati Hivatal Kissomlyó

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Az ülés helye: Önkormányzati Hivatal Kissomlyó KISSOMLYÓ KÖZSÉG KÉPVISELŐ-TESTÜLETE KISSOMLYÓ J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Kissomlyó község Képviselő-testülete 2011. október 18-án megtartott ülésén Az ülés helye: Önkormányzati Hivatal Kissomlyó Jelen

Részletesebben

Nógrádmegyer Községi Önkormányzat. Képviselő-testületi ülésének

Nógrádmegyer Községi Önkormányzat. Képviselő-testületi ülésének Nógrádmegyer Községi Önkormányzat Képviselő-testületi ülésének J e g y z ő k ö n y v e ( 2015. március 30.) 1 Jegyzőkönyv Készült: Nógrádmegyer Községi Önkormányzat 2014. március 30-án 15.00 órakor megtartott

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V CSÁKÁNYDOROSZLÓ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 2013. november 11 - i. RENDKÍVÜLI üléséről

J E G Y Z Ő K Ö N Y V CSÁKÁNYDOROSZLÓ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 2013. november 11 - i. RENDKÍVÜLI üléséről J E G Y Z Ő K Ö N Y V CSÁKÁNYDOROSZLÓ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2013. november 11 - i RENDKÍVÜLI üléséről Önkormányzati rendelet: - Határozat: 118-119 /2013. (11.11.) 2 J E G Y Z Ő K

Részletesebben

Készült: Maglóca Község Képviselő-testületének 2011. május 20-án tartott nyilvános üléséről.

Készült: Maglóca Község Képviselő-testületének 2011. május 20-án tartott nyilvános üléséről. Maglóca Község Képviselő-testülete 2-4/2011/Ny. J e g y z ő k ö n y v Készült: 2011. május 20-án tartott nyilvános üléséről. A képviselő-testületi ülés kezdete: 10 00 óra A képviselő-testületi ülés helye:

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Ádánd Község Önkormányzati Képviselő-testületének 2015.május 27-én tartott rendkívüli, nyilvános üléséről

JEGYZŐKÖNYV. Ádánd Község Önkormányzati Képviselő-testületének 2015.május 27-én tartott rendkívüli, nyilvános üléséről JEGYZŐKÖNYV Ádánd Község Önkormányzati Képviselő-testületének 2015.május 27-én tartott rendkívüli, nyilvános üléséről JEGYZŐKÖNYV Készült: Ádánd Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015.május 27-én

Részletesebben

BOJT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2014. JÚNIUS 10-I RENDKÍVÜLI NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE

BOJT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2014. JÚNIUS 10-I RENDKÍVÜLI NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE BOJT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2014. JÚNIUS 10-I RENDKÍVÜLI NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE Határozatok: 39/2014. (VI. 10.) számú BKt. határozat 40/2014. (VI. 10.) számú BKt. határozat 41/2014.

Részletesebben

mely készült Vének Községek Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. december 14-én (szerdán) 16,30 órai kezdettel tartott ülésén

mely készült Vének Községek Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. december 14-én (szerdán) 16,30 órai kezdettel tartott ülésén VÉNEK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE JEGYZŐKÖNYV mely készült Vének Községek Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. december 14-én (szerdán) 16,30 órai kezdettel tartott ülésén HATÁROZATOK:

Részletesebben

Ortaháza Község Önkormányzata. Jegyzőkönyv. Ortaháza Községi Önkormányzat Képviselő-testületének augusztus 13- án megtartott nyílt ülésről.

Ortaháza Község Önkormányzata. Jegyzőkönyv. Ortaháza Községi Önkormányzat Képviselő-testületének augusztus 13- án megtartott nyílt ülésről. 32/10/2013 Zala Megye Ortaháza Község Önkormányzata Jegyzőkönyv Ortaháza Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. augusztus 13- án megtartott nyílt ülésről. Határozatok: 69/2013.(VIII.13.) kt.

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: 2013. január 16-án 15,00 órakor Apc községi Önkormányzat rendkívüli képviselő-testületi üléséről.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: 2013. január 16-án 15,00 órakor Apc községi Önkormányzat rendkívüli képviselő-testületi üléséről. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: 2013. január 16-án 15,00 órakor Apc községi Önkormányzat rendkívüli képviselő-testületi üléséről. Jelen vannak: jelenléti ív alapján Napirend: 1. Fogorvos kérelme 2. Konyha

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Hantos Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. február 13.án ( szerdán ) 17.00-órakor tartott rendkívüli üléséről. Az ülés helye: Községháza. Jelen vannak: Fischer

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Telekgerendás Község Önkormányzata Képviselő-testületének rendkívüli, nyílt ülésén. A rendkívüli ülés telefonon lett összehívva.

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Telekgerendás Község Önkormányzata Képviselő-testületének rendkívüli, nyílt ülésén. A rendkívüli ülés telefonon lett összehívva. JEGYZŐKÖNYV Készült: Telekgerendás Község Önkormányzata Képviselő-testületének rendkívüli, nyílt ülésén. A rendkívüli ülés telefonon lett összehívva. Az ülés időpontja: 2015. augusztus 10. A kezdés időpontja:

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Csanádapáca Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. március 30-án megtartott soron kívüli ülésén.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Csanádapáca Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. március 30-án megtartott soron kívüli ülésén. 7/2015. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Csanádapáca Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. március 30-án megtartott soron kívüli ülésén. Az ülés helye: Csanádapáca Község Önkormányzat Házasságkötő

Részletesebben

Készült: Buj község Önkormányzat Képviselőtestületének 2011. május 12-én 14 00 -kor megtartott rendkívüli testületi üléséről.

Készült: Buj község Önkormányzat Képviselőtestületének 2011. május 12-én 14 00 -kor megtartott rendkívüli testületi üléséről. Készült: Buj község Önkormányzat Képviselőtestületének 2011. május 12-én 14 00 -kor megtartott rendkívüli testületi üléséről. tárgysorozata: határozata: 34-36 rendelete: TÁRGYSOROZAT 1. Döntéshozatal közbeszerzésekkel

Részletesebben

SZIKSZÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE. Szám: 002/12/2014. J e g y z ő k ö n y v

SZIKSZÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE. Szám: 002/12/2014. J e g y z ő k ö n y v 1 SZIKSZÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE Szám: 002/12/2014. J e g y z ő k ö n y v Készült Szikszó Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. augusztus 12. napján 7.30 órakor a Szikszói Közös

Részletesebben

JEGYZŐKÖNV. Vál Község Önkormányzat Képviselő-testülete 112/2014.(VI.17.) számú határozata a Képviselő-testület 2014. június 17-i ülés hitelesítőiről

JEGYZŐKÖNV. Vál Község Önkormányzat Képviselő-testülete 112/2014.(VI.17.) számú határozata a Képviselő-testület 2014. június 17-i ülés hitelesítőiről JEGYZŐKÖNV Készült: Vál Község Önkormányzat Képviselő-testület 2014. június 17-i rendkívüli üléséről Az ülés helye: Váli Közös Önkormányzati Hivatal emeleti díszterme Jelen vannak:bechtold Tamás polgármester,

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Szőc Község Önkormányzata Képviselő-testületének. nyilvános üléséről. 2015. február 23.

JEGYZŐKÖNYV. Szőc Község Önkormányzata Képviselő-testületének. nyilvános üléséről. 2015. február 23. Ügyszám: 16-22/2015. JEGYZŐKÖNYV nyilvános üléséről 2015. február 23. Szőc 2015 1 Jegyzőkönyv Készült: Az ülés helye: nyilvános üléséről Szőci Művelődési Ház Szőc, Kossuth L. u. 41. Az ülés időpontja:

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Decs nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. július 28-án 18,00 órakor megtartott rendkívüli üléséről

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Decs nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. július 28-án 18,00 órakor megtartott rendkívüli üléséről Decs Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete Decs, Fő utca 23. szám Tel: 74/595-911, Fax: 74/595-910... sz. példány Szám: 152-22/2011. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Decs nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Hantos Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. szeptember 2-án ( pénteken ) 8.00 --órakor tartott rendkívüli üléséről. Az ülés helye: Községháza. Jelen vannak:

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Készült: Szakáld Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2014. augusztus 06. napján megtartott ülésén.

Jegyzőkönyv. Készült: Szakáld Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2014. augusztus 06. napján megtartott ülésén. Szakáld Község Önkormányzata Képviselő-testülete 3596 Szakáld, Aradi út. 4. Jegyzőkönyv Készült: Szakáld Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2014. augusztus 06. napján megtartott ülésén. Jelen vannak:

Részletesebben

Készült: Bősárkány Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. március 6-án tartott nyilvános üléséről.

Készült: Bősárkány Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. március 6-án tartott nyilvános üléséről. Bősárkány Nagyközség Képviselő-testülete 1-4/2014. J e g y z ő k ö n y v Készült: 2014. március 6-án tartott nyilvános üléséről. A képviselő-testületi ülés kezdete: 18 00 óra A képviselő-testületi ülés

Részletesebben

Monostorpályi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. február 16-án megtartott rendes nyílt ülésének

Monostorpályi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. február 16-án megtartott rendes nyílt ülésének Monostorpályi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. február 16-án megtartott rendes nyílt ülésének a. napirendje b. jegyzőkönyve c. határozatok: 4-8/2015. (II. 16.) számú határozatok. d. rendeletek:-

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v 99/17/2013.szám. J e g y z ő k ö n y v Készült Ágfalva Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. szeptember 27-én az Ágfalvi Közös Önkormányzati Hivatal Tanácstermében (Ágfalva, Soproni u. 3.) megtartott

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V EPLÉNY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE Szám: KOZP/4657-5/2013. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. július 10-én 17,30 órai kezdettel megtartott

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV RENDKÍVÜLI NYÍLT KISZOMBOR 2014. június 18.

JEGYZŐKÖNYV RENDKÍVÜLI NYÍLT KISZOMBOR 2014. június 18. JEGYZŐKÖNYV RENDKÍVÜLI NYÍLT KISZOMBOR 2014. június 18. JEGYZŐKÖNYV Készült Kiszombor Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. június 18. napján 9 órai kezdettel megtartott rendkívüli nyílt

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. nem képviselő, a bizottság tagja

JEGYZŐKÖNYV. nem képviselő, a bizottság tagja JEGYZŐKÖNYV Készült: Tiszalök Városi Önkormányzat Képviselő- testületének Városfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság 2010. december 14-én tartott üléséről. Jelen vannak: Zrinszki István B.Tóth Attila

Részletesebben

ÓPÁLYI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2013. január 28-án megtartott rendkívüli ülésének

ÓPÁLYI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2013. január 28-án megtartott rendkívüli ülésének ÓPÁLYI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2013. január 28-án megtartott rendkívüli ülésének A./ TÁRGYSOROZATA B./ JEGYZŐKÖNYVE C./ HATÁROZATAI: 13. Száma: 1-9/2013. T Á R G Y S O R O Z A T 1. Előterjesztés

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Csabdi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. október 9-i rendkívüli, nyílt üléséről

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Csabdi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. október 9-i rendkívüli, nyílt üléséről J E G Y Z Ő K Ö N Y V Csabdi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. október 9-i rendkívüli, nyílt üléséről Az ülés helye: Az ülés időpontja: Csabdi Község Önkormányzat Polgármesteri Hivatal ülésterme

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V mely készült a Bugyi Nagyközségi Önkormányzat 2012. augusztus 03-i rendkívüli ülésén

J E G Y Z Ő K Ö N Y V mely készült a Bugyi Nagyközségi Önkormányzat 2012. augusztus 03-i rendkívüli ülésén J E G Y Z Ő K Ö N Y V mely készült a Bugyi Nagyközségi Önkormányzat 2012. augusztus 03-i rendkívüli ülésén Hozott határozatok: 128/2012. (VIII.03.) tól 130/2012.(VIII.03.) ig Hozott rendelet: 17/2012.

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Hantos Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. február 12-én ( szerdán ) 17.30 órakor tartott rendkívüli üléséről. Az ülés helye: Községháza. Jelen vannak: Fischer

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V 1 Dozmat község Önkormányzata Dozmat Fiumei út 26. 3/2012. jkv. szám J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Dozmat község Önkormányzata Képviselőtestületének 2012. április 12-én megtartott képviselőtestületi ülésről.

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V E

J E G Y Z Ő K Ö N Y V E SAJÓBÁBONY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2015. május 28. napján megtartott rendkívüli, nyílt ülésének J E G Y Z Ő K Ö N Y V E Határozat szám 98/2015.(V.28.) 99/2015.(V.28.) Megnevezése Napirendi

Részletesebben

A polgármester köszönti a megjelenteket. Megállapítja, hogy az 5 fős testület 4 tagja jelen van, az ülés határozatképes, azt megnyitja.

A polgármester köszönti a megjelenteket. Megállapítja, hogy az 5 fős testület 4 tagja jelen van, az ülés határozatképes, azt megnyitja. J e g y z ő k ö n y v Készült Beleg Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. június 9.-én, a Községházán 10 órai kezdettel megtartott, telefon útján összehívott soron kívüli üléséről. Jelen vannak:,

Részletesebben

TOLD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2015. ÁPRILIS 29-I NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE

TOLD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2015. ÁPRILIS 29-I NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE TOLD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2015. ÁPRILIS 29-I NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE Rendelet: 5/2015. (IV. 30.) önkormányzati rendelet A képviselő-testület egyes hatásköreinek átruházásáról

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Szám: D-20-8/2014. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Oroszi Községi Önkormányzat Képviselőtestületének 2014. szeptember 11 -én 16 órai kezdettel megtartott nyilvános képviselőtestületi üléséről. Az ülés helye:

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Balajt Község Önkormányzatának KÉPVISELŐ-TESTÜLETE e-mail cím: onkormányzat@balajt.hu 82-18/2014. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Balajt Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. december 17. napján

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV RENDKÍVÜLI NYÍLT KISZOMBOR 2012. július 26.

JEGYZŐKÖNYV RENDKÍVÜLI NYÍLT KISZOMBOR 2012. július 26. JEGYZŐKÖNYV RENDKÍVÜLI NYÍLT KISZOMBOR 2012. július 26. I. JEGYZŐKÖNYV Készült Kiszombor Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. július 26. napján 15 órai kezdettel megtartott rendkívüli

Részletesebben

Tarnaméra Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. április 1. napján megtartott rendkívüli képviselő-testületi üléséről

Tarnaméra Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. április 1. napján megtartott rendkívüli képviselő-testületi üléséről Tarnaméra Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. április 1. napján megtartott rendkívüli -testületi üléséről Hozott döntések: Határozat száma 18/2014.(IV.01.) önkormányzati határozat 19/2014.(IV.01.)

Részletesebben

Bököny Község Képviselő-testülete 2012. augusztus 30-i rendes üléséről. Ikt. szám: 588-19/2012. a./ jegyzőkönyve. b.

Bököny Község Képviselő-testülete 2012. augusztus 30-i rendes üléséről. Ikt. szám: 588-19/2012. a./ jegyzőkönyve. b. Bököny Község Képviselő-testülete 2012. augusztus 30-i rendes üléséről Ikt. szám: 588-19/2012. a./ jegyzőkönyve b./ tárgysorozata c./ határozatai (107-113/2012.) TÁRGYSOROZAT 1./ Tudásoddal segítsd a vidéket

Részletesebben

Gyalogné Lovas Irén polgármester

Gyalogné Lovas Irén polgármester Bököny Község Képviselő-testülete 2011. június 03-i rendkívüli üléséről 644-10/2011. a./ jegyzőkönyve b./ tárgysorozata c./ határozatai ( 86-88/2011) TÁRGYSOROZAT 1) A Nyírségi Vágtán való részvétel megtárgyalása.

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV Készült: Molnári Községi Önkormányzat Képviselőtestülete 2012. április 26-án 17, 30 órakor megtartott soron következő nyílt testületi üléséről. Jelen vannak: Vuk István Lengyel Attiláné Kanizsai

Részletesebben

Tanácskozási joggal jelen van: Lajkó Terézia jegyző, Mezei Norbert Polgármesteri Hivatal pénzügyi osztályvezetője

Tanácskozási joggal jelen van: Lajkó Terézia jegyző, Mezei Norbert Polgármesteri Hivatal pénzügyi osztályvezetője J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: 2014. június 20-án megtartott soron kívüli nyílt ülésén, a Polgármesteri Hivatal dísztermében Jelen vannak: Drávucz Katalin polgármester levezetése mellett, Dr. Bakos Beáta,

Részletesebben

Pápateszér Község Önkormányzati Képviselő-testülete JEGYZŐKÖNYV

Pápateszér Község Önkormányzati Képviselő-testülete JEGYZŐKÖNYV JEGYZŐKÖNYV Szám: 6/2013. Készült Pápateszér Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2013. április 29-én 18 órai kezdettel megtartott nyilvános üléséről. Az ülés helye: Pápateszér, Petőfi u. 17. Jelen

Részletesebben

Szendrő Város Önkormányzatának Képviselőtestülete

Szendrő Város Önkormányzatának Képviselőtestülete Szendrő Város Önkormányzatának Képviselőtestülete J e g y z ő k ö n y v Készült Szendrő Város Önkormányzat Képviselőtestületének 2012. április 16-i rendkívüli n y i l v á n o s üléséről. Az ülés helye:

Részletesebben

Szám: 175-3/2015. BÉB. Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. március 30. napján 16 óra 30 perckor megtartott nyílt üléséről készült jegyzőkönyve

Szám: 175-3/2015. BÉB. Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. március 30. napján 16 óra 30 perckor megtartott nyílt üléséről készült jegyzőkönyve Szám: 175-3/2015. BÉB Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. március 30. napján 16 óra 30 perckor megtartott nyílt üléséről készült jegyzőkönyve Önkormányzat Képviselő-testülete 8565 Béb, Kossuth u.

Részletesebben

Cím: 8445 Városlőd, Templom tér 4., Tel/fax: (88) 240-003 E-mail: varoslod@invitel.hu

Cím: 8445 Városlőd, Templom tér 4., Tel/fax: (88) 240-003 E-mail: varoslod@invitel.hu V Á R O S L Ő D K Ö Z S É G Ö N K O R M Á N Y Z A T K É P V I S E L Ő - T E S T Ü L E T E Cím: 8445 Városlőd, Templom tér 4., Tel/fax: (88) 240-003 E-mail: varoslod@invitel.hu Szám: 19/2013. J E G Y Z

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült Egyházasrádóc Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. január 16-án megtartott rendes nyilvános üléséről. Az ülés helye: Egyházasrádóci Közös Önkormányzati Hivatal Egyházasrádóc

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Berhida Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2014. március 24.- én 14.00 órai kezdettel megtartott rendkívüli üléséről.

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Berhida Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2014. március 24.- én 14.00 órai kezdettel megtartott rendkívüli üléséről. 1 JEGYZŐKÖNYV Készült: Berhida Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2014. március 24.- én 14.00 órai kezdettel megtartott rendkívüli üléséről. Jelen vannak: Pergõ Margit Nyírõ István Punk József Gerõfi

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV ALAP KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2009. JÚLIUS 7-ÉN TARTOTT RENDKÍVÜLI NYILVÁNOS ÜLÉSÉRŐL

JEGYZŐKÖNYV ALAP KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2009. JÚLIUS 7-ÉN TARTOTT RENDKÍVÜLI NYILVÁNOS ÜLÉSÉRŐL Alap Község Önkormányzata 7011 Alap, Dózsa György u. 31. ' 25/221-102, 6 25/220-370 8 titkar.aphiv@invitel.hu JEGYZŐKÖNYV ALAP KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2009. JÚLIUS 7-ÉN TARTOTT RENDKÍVÜLI

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Tárnok Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testület ülése 2012. február 28. J E G Y Z Ő K Ö N Y V JEGYZŐKÖNYV Készült: Tárnok Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. február 28-án 8.30 órai

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v. Hosszúhetény Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2014. augusztus 25-i rendkívüli testületi üléséről

J e g y z ő k ö n y v. Hosszúhetény Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2014. augusztus 25-i rendkívüli testületi üléséről Hosszúhetény Község Önkormányzat Képviselő-testülete 9/2014. sz. J e g y z ő k ö n y v Hosszúhetény Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2014. augusztus 25-i rendkívüli testületi üléséről 2 Hosszúhetény

Részletesebben

4161 Báránd Kossuth tér 1. Telefon: 06/54-466-030 Fax: 06/54-466-291 E-mail: barandhivatal@gmail.com

4161 Báránd Kossuth tér 1. Telefon: 06/54-466-030 Fax: 06/54-466-291 E-mail: barandhivatal@gmail.com 4161 Báránd Kossuth tér 1. Telefon: 06/54-466-030 Fax: 06/54-466-291 E-mail: barandhivatal@gmail.com Báránd Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 2014. július 11- én megtartott rendkívüli ülésének J

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V 1 Tömörd Község Önkormányzat 12/2013. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült Tömörd Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. szeptember 26-án 11 00 órakor megtartott rendkívüli nyílt üléséről. Az ülés helye:

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Meghívottak: Németh Béláné gazd.főea. Jasperné Vesztergom Gertrúd óvodavezető

Jegyzőkönyv. Meghívottak: Németh Béláné gazd.főea. Jasperné Vesztergom Gertrúd óvodavezető Jegyzőkönyv Készült: a Bakonyszentkirály Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. november 7-én (szerdán) 17 00 órai kezdettel tartott közmeghallgatással egybekötött nyilvános üléséről. Az ülés

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Napirend: Előadó: 1. Besenyszög-Tiszasüly Általános Iskola és Besenyszög-Tiszasüly Pollák Tibor Eszterlánc Óvoda költségvetése, működése

Jegyzőkönyv. Napirend: Előadó: 1. Besenyszög-Tiszasüly Általános Iskola és Besenyszög-Tiszasüly Pollák Tibor Eszterlánc Óvoda költségvetése, működése Jegyzőkönyv Készült: Tiszasüly Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. május 11-ei soron kívüli üléséről Jelen vannak: jelenléti ív szerint: Pollák Tibor, Fekete József, Szentiványi András, Tibádné

Részletesebben

H O M O K B Ö D Ö G E

H O M O K B Ö D Ö G E Szám: 327-2/2013. H O M O K B Ö D Ö G E Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. február 13. napján 17 óra 30 perckor megtartott képviselő-testületi üléséről készült jegyzőkönyv 2 Homokbödöge Község

Részletesebben

Somogyzsitfa Község Önkormányzata Képviselő-testülete 8734 Somogyzsitfa, Május 1. u. 64.. Email: zsitfa@level.datanet.hu Tel/Fax: 85-310-323

Somogyzsitfa Község Önkormányzata Képviselő-testülete 8734 Somogyzsitfa, Május 1. u. 64.. Email: zsitfa@level.datanet.hu Tel/Fax: 85-310-323 Somogyzsitfa Község Önkormányzata Képviselő-testülete 8734 Somogyzsitfa, Május 1. u. 64.. Email: zsitfa@level.datanet.hu Tel/Fax: 85-310-323 J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Az ülés helye: Mártírok u. 64.)

Részletesebben

Bér Község Önkormányzata 3045 Bér: Petőfi út 32 Tel, Fax: 32 486-027 Email: polghiv@ber.hu. 1. sz. J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Bér Község Önkormányzat

Bér Község Önkormányzata 3045 Bér: Petőfi út 32 Tel, Fax: 32 486-027 Email: polghiv@ber.hu. 1. sz. J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Bér Község Önkormányzat a 3045 Bér: Petőfi út 32 Tel, Fax: 32 486-027 Email: polghiv@ber.hu 1. sz. J E G Y Z Ő K Ö N Y V 2014. január 13.-án Megtartott nyílt üléséről Az ülés helye: Tanácskozó terme Készült: Bér: 2014.január

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Decs Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. január 25-én 18 órakor megtartott rendkívüli üléséről

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Decs Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. január 25-én 18 órakor megtartott rendkívüli üléséről Decs Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete Decs, Fő utca 23. szám Tel: 74/595-911, Fax: 74/595-910... sz. példány Szám: 476/2012. J E G Y Z Ő K Ö N Y V 2012. január 25-én 18 órakor megtartott rendkívüli

Részletesebben

Nógrádmegyer Községi Önkormányzat. Képviselő-testületi ülésének

Nógrádmegyer Községi Önkormányzat. Képviselő-testületi ülésének Nógrádmegyer Községi Önkormányzat Képviselő-testületi ülésének J e g y z ő k ö n y v e ( 2015. április 29.) 1 Jegyzőkönyv Készült: Nógrádmegyer Községi Önkormányzat 2015. április 29-én 13.00 órakor megtartott

Részletesebben

KÉSZÜLT: Badacsonytördemic Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. szeptember 13. napján megtartott nyilvános, rendes üléséről.

KÉSZÜLT: Badacsonytördemic Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. szeptember 13. napján megtartott nyilvános, rendes üléséről. BADACSONYTÖRDEMIC KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ TESTÜLETE Szám: 19/2012 J E G Y Z Ő K Ö N Y V KÉSZÜLT: Badacsonytördemic Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. szeptember 13. napján megtartott

Részletesebben

NAGYKEREKI KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE. 2015. június 24-i RENDKÍVÜLI NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE

NAGYKEREKI KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE. 2015. június 24-i RENDKÍVÜLI NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE NAGYKEREKI KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2015. június 24-i RENDKÍVÜLI NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE Határozatok: 47/2015.(VI.24.) 48/2015.(VI.24.) 49/2015.(VI.24.) A Szivárvány Óvoda intézményvezető-helyettesi

Részletesebben

Dozmat Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2012. november 8- i nyílt ülésének jegyzőkönyve

Dozmat Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2012. november 8- i nyílt ülésének jegyzőkönyve 10/2012. Dozmat Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2012. november 8- i nyílt ülésének jegyzőkönyve Tartalmazza: 10/2012. (XI.19.) önkormányzati rendeletet az önkormányzat 2012. évi költségvetéséről

Részletesebben