J e g y z ő k ö n y v. Készült: Monoszló Község Önkormányzatának május 05-én 15,00 órai kezdettel megtartott rendkívüli nyilvános üléséről.

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "J e g y z ő k ö n y v. Készült: Monoszló Község Önkormányzatának 2011. május 05-én 15,00 órai kezdettel megtartott rendkívüli nyilvános üléséről."

Átírás

1 1 J e g y z ő k ö n y v Készült: Monoszló Község Önkormányzatának május 05-én 15,00 órai kezdettel megtartott rendkívüli nyilvános üléséről. Jelen vannak: A./ Képviselő-testület tagjai részéről: Simon György Károlyi Róbert Gaálné Kapás Krisztina Horváthné Steierlein Ilona Németh Ferenc polgármester alpolgármester képviselő képviselő képviselő B./ Tanácskozási joggal megjelent: Lukács Ágnes körjegyző C./ Meghívottak részéről megjelentek: Dr. Pasqualetti János pályázó Simon György polgármester: Tisztelettel köszönti a rendkívüli nyilvános képviselőtestületi ülésen megjelent Képviselőtársait és Jegyző Asszonyt, valamint a pályázót Dr. Pasqualetti Jánost. Megállapítja, hogy az ülés határozatképes, mivel 5 főből 4 fő jelen van az ülésen. Németh Ferenc képviselő később érkezik meg az ülésre. Ismerteti a mai nyilvános ülés napirendi pontjait. Megkérdezi, hogy van-e más napirendi pontra vonatkozó javaslata valakinek. Nem volt. Aki a napirendi pontokat a kiegészítésekkel együtt elfogadja, kéri kézfeltartással szavazzon: A Képviselőtestület 4 igen szavazattal egyetértett és az alábbi napirendi pontokat tárgyalja: Napirendi pontok: 1./ Monoszló Bolt és Presszó bérleti ügye Előadó: Simon György polgármester 2./ Vegyesbolt falumegújítási pályázata Előadó: Simon György polgármester 3./ Földmérési munkák megrendelése Előadó: Simon György polgármester 4./ Körjegyzőséghez csatlakozás Előadó: Simon György polgármester 5./ Vegyes ügyek. 1./ Monoszló Bolt és Presszó bérleti ügye Simon György polgármester: Első fő napirendi pont: Monoszló Bolt és Presszó bérleti ügye. Döntés született, hogy egy hirdetményt ad fel Monoszló Község Önkormányzata a kezelésében lévő bolt és a presszó üzemeltetésére. Ez a pályázó megjelent a Naplóban és a Zöld Újságban. Egy pályázat érkezett. Telefonon történt

2 2 egyeztetés után meghívták az ülésre Dr. Pasqualetti János pályázót. Kéri a pályázót, hogy az írásban megtett ajánlatát fejtse ki bővebben. Dr. Pasqualetti János pályázó: Ő már üzemeltetett egy kávézót Budapesten, ami nem volt rentábilis hosszú távon, mert nagyon magas volt a bérleti díj. Ez itt úgy gondolja, hogy nem áll fenn. Tapasztalatokat szerzett, hogy hogyan lehet ezt csinálni. A kávézót és a boltot is kivenné és egy egyszerű kifőzdében is gondolkodna a későbbiekben, hogyha tudnak építkezni. Úgy gondolja, hogy a falu nagyon szép helyen van. Turisztikailag is itt lehetőségek vannak mind a bolt, mind a kávézó, kocsma területén. Mindenképpen a helyi dolgokat preferálná. A tej, az legyen helyi tej, ha az megfelelő minőségű. Nem tudja, hogy itt foglalkozik-e valaki. Mindenképpen magyar tejtermékekben gondolkodik. A munkahelyek számát bővíteni szeretné, ha lehetőség van rá, akkor helyi emberekkel. Meg lehet ezt is pályáztatni. Nyáron a szezonban diákokat is alkalmaznának. Ami szerinte fontos, ha már lehet, akkor ezen a nyáron is szeretne kulturális rendezvényeket hozni, akár mozi vetítést, akár discót, vagy karaokét, nem tudja, hogy mire van igény. Egy kis életet belevinni, mert szerinte ez a tér arra is lehetőséget nyújt. Simon György polgármester: Szerinte menjenek lépésről-lépésre végig. Az üzlethelyiséget úgy kívánják bérbe adni, hogy az élelmiszerbolt az működjön továbbra is. El szeretné mondani, hogy nyert az önkormányzat egy Leader pályázaton a bolt külső felújítására pénzt. Ez a felújítás el fog indulni és ennek a keretén belül az épületet meg lehet újítani. Sajnos a belső átalakításra ebben nincs pénz. Ha netán egyezségre tudnak jutni, beruházna ebbe, akkor a belső teret már úgy lehetne kialakítani. Ebbe az épületbe kívánják elhelyezni a boltot és a presszó. Ezeknek úgy kell működniük, hogy a falunak a nyugalmát, békéjét nem fordíthatja fel. Alacsony bérleti díjat kérnek, ennek fejében viszont van néhány olyan kikötés, amit szeretnének. A bolt hátsó részében lehet kialakítani a vendéglátó egységet. A faluház az marad az önkormányzatnak, az közösségi térként működik tovább. A presszó addig bérbeadó ott a faluházban, amíg nem kerül elhelyezésre a másik épületbe. Mivel nyert a pályázat, ezért a felújítás időszakára át kell költöztetni oda a boltot. A presszó mellett működik a könyvtár, Internet, azt meg kívánják tartani. Ha meg tudnak egyezni, akkor ha berendezi a presszót, akkor indulhat ott. Dr. Pasqualetti János pályázó: Körülbelül mennyi idő alatt zajlik le? Simon György polgármester: Most kaptak értesítést a pályázatról. Meg kell nézni, hogy közbeszerzés alá esik-e, vagy sem. Ha igen, akkor a közbeszerzési eljárást kell lefolytatni. A megvalósításra 2 év áll rendelkezésükre. Biztos félév elmegy az előkészítésre. Dr. Pasqualetti János pályázó: Idén még nem lesz. Simon György polgármester: Nem. A kivitelezési munkák talán jövő tavasszal kezdődhetnek meg. A rendezvényekkel kapcsolatosan az rendben van, hogy bizonyos kulturális rendezvényeket szeretnének. Viszont bizonyos rendezvénytípusokat nem szeretnének ide hozni, ez többek között a discó. Nincs annyi fiatal, nincs annyi gyerek. Ezt nem szeretnék. Németh Ferenc képviselő: Megérkezett az ülésre, így 5 fővel folytatja a munkáját tovább a képviselőtestület. Simon György polgármester: Jelezte, hogy legalább 10 éves időtartamra szeretné kivenni. Abban egyetértenek, hogy hosszú távra gondolkodjanak. Viszont azt a lehetőséget mindenképpen bele kívánná venni, hogy 1 év működés után mind a két felülvizsgálhatja a tevékenységet. Dr. Pasqualetti János pályázó: Akkor Ő nem ruház be. Simon György polgármester: Arra gondol, hogy nem kívánja 10 évre lekötni ezt a dolgot. Vannak jogászok, ügyvédek akik ezt le tudják pontosan fektetni. De ő az önkormányzat részéről mindenképpen szeretne egy olyan visszautat is biztosítani, ami arra vonatkozna, hogyha nem úgy valósul meg a dolog, ahogy az önkormányzat elképzelné, akkor nyilván a beruházott összeg megtérítésével, vagy hogyan. Ez jogi kérdés, hogyha odáig eljutnak tisztázzák. Mindenképpen először azt kell eldöntenie a pályázónak, hogy elfogadja-e azokat a feltételeket, amiket az önkormányzat szeretne és akkor innentől tudják folytatni. Az alaptevékenységeket engedélyeznék azzal egyetértenek, hogy olyan beruházás legyen, ami éttermet, kifőzdét jelent. A rendezvények tartásával egyetért, bizonyos szűréssel. Az önkormányzat részéről a biztosítékokat mindenféleképpen be kívánja építeni a szerződésbe. Dr. Pasqualetti János pályázó: Konkrétan megfogalmazva, hogy mik.

3 3 Simon György polgármester: Igen. Azokat kellene megfogalmazni a szerződésbe, amiket elvárnak. Ami ezen kívüli azt minden esetben megbeszélik a testülettel. Ha hosszú időre kívánják elkötelezni magukat, akkor ezeket bele kell venniük. Legyen egy szűrő. Németh Ferenc képviselő: Ami a falu nyugalmát a hangosságával, tömegével zavarná. Ezek az alapvető dolgot. Simon György polgármester: Már egy konkrétan nevesítődött is a discó. Dr. Pasqualetti János pályázó: Ő csak lehetőségként mondta, hogyha a falunak van rá igénye. Simon György polgármester: Importálni nem kívánnák, ami ezzel együtt jár. Dr. Pasqualetti János pályázó: Valami közösségi életet, táncházat azt lehetne? Nem tudja, hogy milyen az összetétel. Németh Ferenc képviselő: Igen. Gaálné Kapás Krisztina képviselő: Nagyon kevesen vannak és nagyon sokfélék. Sok idős ember van és nagyon kevés a közép korosztály és a fiatal. Végzett közvélemény kutatást? Végül is ez Önnek miért éri meg, hogy egy ilyen kicsi faluban működtetne ilyen dolgokat. Elmondhatja, hogy hosszabb idő alatt sem érte meg ez másnak. Nem lebeszélésképpen kérdezi. Németh Ferenc képviselő: Félnek tőle, azért is van, hogy a 10 évet fenntartásokkal fogadják. Eddig mindenkinek gazdaságtalan volt. Az világos, hogyha bele visz sok mindent. Dr. Pasqualetti János pályázó: Volt a boltban és katasztrofális szerinte. Nincs benne áru, nem tudja, hogy hogyan akarják, hogy legyen forgalom. Mindenki fogja magát és bemegy Tapolcára. Ha lenne itt is olyan áru, amiért nem kellene bemenni Tapolcára, akkor biztosan nem mennének be. Simon György polgármester: Más véleményen van. Próbálkoztak ennél lényegesen nagyobb árukerettel, de kidobták, lejárt a szavatossága, nem vitték el. Nincs fizetőképes kereslet. A nyitás óta van fent egy wisky nem vitte még el senki. Dr. Pasqualetti János pályázó: Az árukészlet azaz Ő rizikója, az had legyen az Ő gondja. Simon György polgármester: Annyi árut tesz bele, amennyit akar. Dr. Pasqualetti János pályázó: Kocsmát működtethet-e? Simon György polgármester: Igen. A falu nyugalmát nem zavarva. Németh Ferenc képviselő: A kocsma előtt folyt az élet és ez igen közel van az emberekhez. De minden problémát meg lehet oldani. Gaálné Kapás Krisztina képviselő: Azért is szeretnék egy helyiségbe oda abba a zárt udvarba. Németh Ferenc képviselő: Mind megoldható, csak foglalkozni kell vele. Gaálné Kapás Krisztina képviselő: Jelen formában abban a helyiségben csak ideiglenesen működhet. Az, hogy Önnek megéri-e olyan berendezéseket oda beinvesztálni. Dr. Pasqualetti János pályázó: Legfeljebb utána átpakolják. Ő jobban örült volna annak, hogyha több tere van. Úgy gondolta, hogy a kávézó az ott maradhat ahol van és az Internet kávézóval együtt. Simon György polgármester: Az Internet az működtethet ott külön, arra van mód, de az a könyvtár része. Az Internet a wifi rendszeren keresztül elérhető. Dr. Pasqualetti János pályázó: Szeretné, hogyha az a kicsi helyiség megmaradna neki kávézónak.

4 4 Simon György polgármester: Hosszabb távon nem gondolná, hogy az ott megmaradjon kávézónak. Egyrészt azért, mert a szomszéd indok az jogos, pont azért hoznák át ide. Ha a faluház felújítására nyernének esetleg pályázatot, akkor annak teljesen más funkcióit képzelnének. Németh Ferenc képviselő: Az átalakítással azért szabadabb a lehetőség, hogy mi alakuljon ki és milyen formában. Dr. Pasqualetti János pályázó: Meg kell néznie még egyszer a helyiségeket. A legelső verzió az volt, hogy a bolt megy át és a nagyobb rész lesz a kocsma. Simon György polgármester: Ilyen variáció nem volt. Olyan lehetőség van, hogy az egy épületen belül lehet esetleg felcserélni a boltot és a presszót. Régen is így hirdették meg. Az a véleményük, hogy a két egység együtt képes eltartani egy vállalkozót. Dr. Pasqualetti János pályázó: A boltról egy alaprajzot kaphat? Németh Ferenc képviselő: Igen. Akár magát az épületet is lehet bővíteni. Simon György polgármester: Ahhoz tőkét kell bevonni. Ha befektet hosszú távon, akkor megérheti. Ennek az építési engedélyezése most fog megtörténni. Németh Ferenc képviselő: Most szabad a gazda. Dr. Pasqualetti János pályázó: A presszót külön kell engedélyeztetni. Simon György polgármester: A másikat is kell engedélyeztetni. Ha a boltot kiveszi, akkor is a működéséhez mindenképpen új engedélyeztetési eljárást kell lefolytatni. Németh Ferenc képviselő: Ha érdekli Önt, akkor eleve úgy alakítják ki a belső tereket, úgy engedélyeztetik az építéshatósággal. Kicsit szabadabb a gazda, mint annál a kisebb helyiségnél, mert itt jóval szabadabban gondolkodhatnak. Szerinte ebben nagyobb a lehetőség. Dr. Pasqualetti János pályázó: Másban gondolkodott eddig. Simon György polgármester: Az önkormányzat végső célja az, hogy ide költöztesse a presszót. Németh Ferenc képviselő: Szerinte sokkal egészségesebb együtt, mint külön-külön. Addig ameddig ez nem jön létre, addig ott van a presszó helyisége. Azt újra lehet nyitni. Simon György polgármester: Mivel új a helyzet, kéri, hogy gondolja végig. Ha választ ad, akkor leülnek. Összegezné. Élelmiszerbolt az működjön, abba ragaszkodna. Presszó, kifőzde, étterem, valami jó kis konyha működjön, abban is egyetértenek. Programokkal is egyetért a maga részéről, szűrővel. Nyilván ha befektet, annak megvannak a jogi formulái, módjai a szerződésben mind a két részről megfogalmazzák ügyvédek által, hogy ne legyen se az önkormányzatnak hátrányos, és a vállalkozónak se hátrányos. Mindenképpen azt a lehetőséget bele kívánja venni, hogy az önkormányzatnak is legyen visszalépési lehetősége, ha netán úgy sülne el a dolog, ahogy nem szeretnék. Lukács Ágnes körjegyző: A garanciákat mindenképpen rögzíteni kell mindenki részéről. Dr. Pasqualetti János pályázó: Ő az egészségügyi elképelésekről nem tudott. Nem is igazán tartja azt jónak, hogy egy épületben legyen. Simon György polgármester: Ha már megépül egy vendéglátó egység, akkor olyat tudna elképzelni, hogy lelehessen ülni egy süteményt megenni, kávét, tehát inni. Vagy akár egy sört is ihasson, mert itt a zárt udvarban senkit nem zavar. Nem látja értelmét, hogy egy kocsma és egy kávézó külön épületben, külön működjön. Dr. Pasqualetti János pályázó: Lehet az egyikben süteményező, kávézó a másikban pedig kocsma. Simon György polgármester: Az épületet meg lehet fordítani. Utca szintre kerülhet a teázó, kávézó. Ha annak van egy szép hátsó boltja, azt senki nem fogja zavarni. Az udvarban egy kerthelyiség is kialakítható.

5 5 Dr. Pasqualetti János pályázó: Szerinte a boltnak kellene utcafronton lenni és kocsma résznek kellene hátul lennie. Simon György polgármester: A pályázatban parkosítás is szerepel. Egy csendes, nyugodt, pormentes hely kialakítható. Nincsenek szomszédok, akiket zavarnának. A falunap bizonyos rendezvényeit is ott tarják. Ha nem is lát benne fantáziát, azért a következő napirendi pontban megtárgyalják, hogy mi célszerű esetleg most az engedélyezési eljárásnál beletenni, amit majd esetleg egy II. ütemben meg tudnak valósítani. Nyilván az építési engedélyt így kell megkérni. Németh Ferenc képviselő: Ha tetszik az elképzelés, akkor mindenképpen sürgősen erről is konzultálni kell, mert hamarosan be kell adniuk engedélyeztetésre a terveket. Hamarosan szerződéskötés lesz. Simon György polgármester: Mennyi időt kér, hogy ezt átgondolja? Dr. Pasqualetti János pályázó: Egy hetet kb. Simon György polgármester: Jövő hét közepére ha küldene egy olyan t, hogy igen, nem, akkor egyeztetnek. Dr. Pasqualetti János pályázó: Neki inkább vagy a hétfő délelőtt, vagy szombat lenne jó. Simon György polgármester: Ha bérbe veszi a bolt, akkor hajlandó-e átvenni az árukészletet? Dr. Pasqualetti János pályázó: Megnézi. Németh Ferenc képviselő: Elkéri az címet, ahova elküldi a rajzokat. Dr. Pasqualetti János pályázó: Távozik az ülésről. 2./ Vegyesbolt falumegújítási pályázata Simon György polgármester: Második fő napirendi pont: Vegyesbolt falumegújítási pályázata. várják az ülésre Hollósy Szabolcsot, akinek ebben van tapasztalata. A tervezéshez a tervezői szerződést alá kell írniuk. A pályázathoz már be kellett csatolniuk. Azt kéri, hogy aktualizálják és ha jó, akkor írják alá. Nyilván ha a pályázóval szerződést kötnek, akkor az alaptevékenységet és minden egyebet rögzíteni kell. Mindent bérbeadói hozzájáruláshoz kell kötni. Nem látják át, hogy miben gondolkodik. Csak akkor tudják utána kontrollálni, hogyha bármilyen tevékenységet leegyeztet velük. Sok minden felvetődött. Ha elmennek egy nagy településre, ahol sokan vannak, de látott már kisebb településen is discót, ami odavonzotta az idegeneket, olyan elemeket amire abszolút nincs szükség. Ezzel együtt megjelenik a drog, stb. Erre nincs szükség. Táncház, filmvetítés legyen. A köznyugalmat ne zavarja. Gaálné Kapás Krisztina képviselő: Őt azért is zavarja, hogy nem mondja meg, hogy miért kicsi az a hely. Németh Ferenc képviselő: A mostani boltot és a mostani kocsmát kell működtesse. Meglátják, hogy 1 év alatt mi történik. Gaálné Kapás Krisztina képviselő: Igen, csak jön majd a költségeivel. Simon György polgármester: Azért kell mindent a szerződésbe rögzíteni. Dönthetnek úgy, hogy továbbra is kiadó a bolt, de 1 évre per pillanat, amíg nem indul el a beruházás, mert át kell költöztetni. Új helyzet alakult ki az elnyert pályázattal. Ha nem akar befektetni, csak kialakítani, akkor nem hosszú távú a szerződés. Egy keretszerződésben 1 évig működhet így, ha viszont megvalósul a kialakított új épületrész, akkor át kell költöztetnie, ezt mind-mind le kell rögzíteni. Németh Ferenc képviselő: Semmi értelme addig a befektetésének, amíg nincs meg az új épület. Gaálné Kapás Krisztina képviselő: Nem tudja, hogy hol éri meg neki. Simon György polgármester: Meglátott benne valamit. Majd kiderül.

6 6 Németh Ferenc képviselő: Amíg át nem épül a bolt, addig nincs nagy veszély, mert addig ezt kell működtesse. Ha ezt vállalja, akkor jó. Simon György polgármester: Élelmiszerkereskedelemben nincs tapasztalat az látszik. Ő befektető. Azt nem tudják, hogy honnan gondolja azt, hogy a befektetése megtérül. Ha nem jön be és az önkormányzattól kéri a befektetett vagyonrészét. Németh Ferenc képviselő: Egy normális üzemeltetőt nem fognak találni, mert nem éri meg. tényleg úgy éri meg, hogyha valaki kitalál olyan dolgot, ami olyan forgalmat tud hozni. Ezt el nem tudja képzelni, hogy az mi. Simon György polgármester: Menjenek tovább a napirendi pontok között és visszatérnek a 2. napirendre, hogyha Hollósy Szabolcs ideér. 3./ Földmérési munkák megrendelése Simon György polgármester: Földmérési munkák megrendelése. A földmérésekre kaptak újabb ajánlatot. Az út kimérését megtették. Lukács Ágnes körjegyző: Az egyik anyagot hozta is ma már Koppányi Ferenc. Simon György polgármester: Ez az átemelővel kapcsolatos kiméretés. Itt még egy 2 m-es sávot meg kellett venniük mellé, hogy a vezetéket ki lehessen vinni. A másiknál is már mértek az utca kialakításánál. Az volt a gond, hogy az alatta lévő 1/5-ös hrsz. a Magyar Állam tulajdona, nem az önkormányzat tulajdona. Ehhez nem tudja hozzátenni, viszont a felette lévő 1/9-es hrsz. út az önkormányzati. Akkor nem lesz külön hrsz., hanem a másiknak a folytatása. Az is jó. Németh Ferenc képviselő: Teljesen jó. Simon György polgármester: A minisztériummal leveleznek, hogy adják át az önkormányzat tulajdonába. Megrendelés volt az 1/5 és 1/1. hrsz-ekkel kapcsolatosan, arról már volt önkormányzati döntés. Most kértek az összes többi kiméretendő területre. Fő utca vége, kerteknél lévő utca vége, Pangyéri út kitűzése és a kerítésnek a kitűzése. Együtt az összes ,- Ft + ÁFA. Abból lemegy a ,- Ft. Külön-külön ,- Ft lenne, egy csomagban, egy kiszállással , Ft + ÁFA. Ismerteti a kitűzendő területeket. Ezeket rendeljék meg és tegyék rendbe. A vitás telekhatár dolgaikat is le tudják zárni. Kaptak kedvezményt, szerinte rendeljék meg. Aki ezzel egyetért, kéri kézfeltartással szavazzon: A Képviselőtestület 5 igen szavazattal egyetértett és meghozta az alábbi határozatot: 28/2011. (V.05.) M. Önk-i H A T Á R O Z A T Monoszló Község Önkormányzata Képviselő-testülete a Geonívó Kft (8300. Tapolca, Wesselényi u. 1.) árajánlatát a Monoszló külterületi útjainak, valamint az 1/1. és 1/5. hrsz.-ú ingatlanainak kitűzésére, földmérési munkáinak elvégzésére összesen ,- Ft + ÁFA kedvezményes összegben elfogadja. Az árajánlatból egy földmérési munka megrendelése ,- Ft összegben már megtörtént. Megbízza a polgármestert, hogy a további megrendelések iránt az árajánlat keretein belül intézkedését tegye meg. Határidő: Folyamatos Felelős: Polgármester Simon György polgármester: Térjenek vissza a 2. napirendi ponthoz. Odáig eljutottak, hogy megkapták az értesítést, hogy elnyerték a e/ft-ot. A következő lépésben előszedik az engedélyezéshez a tervezői szerződést. Aláírják. A terveket benyújtják engedélyezésre. Hollósy Szabolcsnak van tapasztalata a Leader pályázatokkal kapcsolatosan. Hogyan megy ez?

7 7 Hollósy Szabolcs pályázatíró: Ha jól tudja, ez közbeszerzés hatálya alá esik. Lukács Ágnes körjegyző: Úgy tudja, hogy 80 m/ft. Szerinte ez 3 árajánlat kéréses, egyszerűsített közbeszerzés hatálya alá esik. Hollósy Szabolcs pályázatíró: Ez egyszerűsíti. Ha megvan az engedély, akkor gyakorlatilag kell egy felelős műszaki vezető, aki az építési naplót úgy vezeti, hogy a beépített anyagok és az elvégzett munkák szépen bekerüljenek. Az elszámoláskor ez alapján lehet megcsinálni a kifizetési kérelmet. Szerencse, hogy ebben Németh Ferencnek van tapasztalata. Péringer Miklóssal beszélt erről a pályázatról, mert amikor Ő ezt megírta, akkor úgy volt, hogy a hatóság ezt 3 hónapon belül elbírálja, akkor gondolkodott azon, hogy számlaképessé válik. De nem vált számlaképessé. Péringer Miklóst ajánlaná erre a feladatra, mert számlaképes és jártas ezekben a pályázatokban. Ő átadná neki ezt az egészet, beszélt vele, elvállalná. Itt már nem lehet megbízási díjat elszámolni, az egyéb költségeket csak számlával lehet elszámolni. Simon György polgármester: Akkor Péringer Miklós a projekt menedzselését elvállalná. Németh Ferencet is megkérdezi, hogy elvállalná-e a cége a projekt menedzselését. Németh Ferenc képviselő: Nem tudják vállalni, Péringer Miklóst javasolja Ő is. A felelős műszaki vezetést az elvállalja. Simon György polgármester: További pályázatírással foglalkozik-e? Hollósy Szabolcs pályázatíró: Amiről beszéltek, úgy tudja, hogy a Leader pályázatok között nincs infrastrukturális pályázat. Közösségi terekben megújuló energiaforrásokra lehet pályázni. Nem tudja, hogy van-e hasonló elképzelésük. Simon György polgármester: Szennyvíz elvezetést, vagy a Fő utca csapadékvíz elvezetését gondolná. Németh Ferenc képviselő: Ilyet nem tud, csak konkrét beruházáshoz kapcsolódót lehet szerinte a Leader pályázatokban. Hollósy Szabolcs pályázatíró: Meg kell nézni, hogyha kialakul a koncepció, akkor hogyan tudnak minél jobb pontszámot elérni. Németh Ferenc képviselő: Ha azt akarják, hogy a Fő teret tegyék rendbe, virágágyásokkal, mint falu megújítás abba beletudnák csúsztatni azt a szakaszt, ami ott van. Önállóan nem hiszi. Hollósy Szabolcs pályázatíró: Gondolkodjanak, hogyha valami összeáll a pályázatírásban szívesen közreműködik. Simon György polgármester: Megköszönik a pályázatban az eddigi munkáját. Péringer Miklóstól kér árajánlatot. Hollósy Szabolcs pályázatíró: Amiből elkülönítettek egyéb költségekből pénzt, azt meg kell nézni, mert ebből bizonyos összeg kell az engedélyezési költségekre, felelős műszaki vezető megbízására és ami ezen kívül marad az mehet a projekt menedzser költségére. Németh Ferenc képviselő: A műszaki ellenőr az külön ember, az a beruházó embere. A felelős műszaki vezető, az pedig a kivitelező embere, azt betudják a kivitelezési díjba. A műszaki ellenőrt ki kell fizetni. Simon György polgármester: Ha találnak olyan pályázatot, amit be szeretnének nyújtani, azt vállalja-e? Hollósy Szabolcs pályázatíró: Igen. 4./ Komposztálásra pályázat Simon György polgármester: Következő napirendi pontjuk: Komposztálásra pályázat. A hulladékkezelési rendszer beindításával kapcsolatosan megkeresték az önkormányzatokat zöldhulladék elhelyezésével kapcsolatos pályázattal. A szelektív hulladék konténerekre kellene egy laminált felhívást tenni, hogy mit lehet beletenni. Vannak olyan cégek, akik megkeresnek településeket azzal, hogy a szemétnek és a hulladéknak a csökkentésre

8 8 lehet közös pályázatot benyújtani komposztáló edényekre. Az önkormányzatnak annyi lenne a feladata, hogy együttműködési nyilatkozatot vállal és összegyűjti a lakosság azon nyilatkozatát, hogy befogadna ilyen edényt. A cég meg is pályázná és ki is helyezné ezeket az edényeket. Májusi ülésre meghívnák a cég képviselőjét, meg kellene próbálni. Ha a szelektív hulladékot és a komposztálást választják inkább az emberek, akkor ezek után lehet módosítani a Probios szerződéseket is kisebb edényre. Lukács Ágnes körjegyző: Zánkán, amikor felmerült a testületi ülésen, hogy mi az a minimum amivel elkezdik a pályázatot azt válaszolták, hogyha 100 háztartás vállalkozik erre, akkor az már jó. Simon György polgármester: Elviekben Monoszlón is lehetne ennyit kihelyezni, de gyakorlatilag nem lehet tudni. Azt kellene tőlük megkérdezni a cégtől, hogy településenként, vagy térségenként gondolkodnak. Szerinte edényt Monoszlóra is ki lehetne helyezni, annyian biztosan vállalnák. 5./ Körjegyzőséghez csatlakozás Simon György polgármester: Következő napirendi pont: Körjegyzőséghez csatlakozás. Márton Polgármester Úr a balatonszepezdi képviselőtestület felhatalmazásával megkeresést küldött az önkormányzatok felé, hogy Balatonszepezd gondolkodik olyan irányba, hogy valahova Körjegyzőséghez csatlakozik. Felvetődött Zánka és Monoszló Községek Körjegyzőségéhez való csatlakozása. Más irányba Révfülöp és Kővágóőrs irányába is elment a megkeresés. Anyagi értelemben Balatonszepezd lehetne ennek a nyertese, mert részükről lenne nagyobb megtakarítás. Monoszlónak is jelente megtakarítást. Van egy másik dolog is amin el kell gondolkodniuk, az, hogy itt a közigazgatás átszervezésével a híradásokban mindig újabb és újabb hírek röppennek fel, van ahol 2.00 fő, van ahol fővel kívánják meghúzni az egy körjegyzőséghez tartozó település minimális létszámát. Ennek jelen pillanatban Zánka és Monoszló nem tesz eleget, talán éppen fő felett vannak. Lukács Ágnes körjegyző: A 3 település lenne fő. Simon György polgármester: A fő eleve így is gondot jelentene főt jelen számítások szerint nehezen lehetne összehozni a Káli-medence falvaiban is. A fő úgy jönne ki, hogy Balatonakali, Zánka, Balatonszepezd, Monoszló becsatlakozásával, vagy a Nivegy-völgy és Zánka, Balatonszepezd, Monoszló. A szándéknak akadályát nem látja. Németh Ferenc képviselő: Gyakorlatilag most is így működik. Simon György polgármester: Jegyző személyében így működik most is. Balatonszepezden működik külön a hivatal. Ha ez együtt működne, akkor hogyan lenne az átszerveződés? Lukács Ágnes körjegyző: Az Ő koncepciója az volt, azt látva, hogy Balatonszepezd számára borzasztóan fontos, idegenforgalmi szempontból eléggé látogatott település, hogy ott a szolgáltatás, ennek a hivatalnak a presztízse azért megmaradjon. Ott ezt még mindig nem anyagi kérdésként látja ezt, hanem presztízs kérdésként. Emiatt azt a gondolatmenetet vezette végig, amikor egy előzetes számítást készíttette, hogy ott megmaradna 1 állandó ember, aki minden nap ott teljesít szolgálatot, kivéve a szabadság napjait. Szinte átvéve a mostani rendszert hétfőn és pénteken a jegyző ott tartana ügyfélfogadást a délelőtti órákban. Csütörtöki nap az itteni, a szerda pedig a zánkai. Jól van lakatva azaz igénye Balatonszepezdnek, hogy ott legyen úgymond hivatal. Van ott ember, aki nagyon sokféle feladatban jártas és útba tud igazítani embereket. Mindösszesen 2 fő átvételével gondolkodik, mert különben nem lenne a többi körjegyzőségi tagok számára kifizetődő befogadni egy harmadikat, hogyha úgy felduzzasztanák a hivatal létszámát. Senkit nem akar kábítani, mert sem a körjegyzőségen a jelenlegi létszám, se Balatonszepezden a polgármesteri hivatalban a jelenlegi létszám nem elegendő. Ember nehezen tudja elképzelni, hogy mennyi túlmunkával lehet valamilyen szinten tartani és tűzoltó munkát végezni a közigazgatásban. Ő abban gondolkodott, hogy 1 évet, ha valóban 2013-tól a járási rendszer kialakul és átszervezések és sarkalatos törvények léphetnek hatályba, akkor úgy átszervezik a közigazgatást, hogy nem szabad egy nagyobb ügyintéző számban gondolkodni, mint amennyit említett. Összesen az ottani a jegyző + 4 főből, 2 fő kerülne át a körjegyzőség kötelékébe, úgy, hogy az egyik továbbra is ott maradna. Tulajdonképpen egy munkaállomással bővülne a körjegyzőségen a létszám. Ennek a pénzügyi vonzatait a jelenlegi ismeretek alapján, a jelenlegi számokkal és az ez évben alkalmazott finanszírozási módozattal számolták ki. Így hoz 1 m/ft alatti megtakarítást Monoszló számára. Nyilván ez is pénz. Balatonszepezd számára azért hoz jóval nagyobb összegű megtakarítást, mert most Balatonszepezd évi 3,6 m/ft-ot kap a központi költségvetésből a közigazgatási feladatok ellátására összesen. Az összes többi pénzt azt a helyi adó bevételeiből teszi hozzá, hogy egy m/ft közötti összegben finanszírozza a hivatal működését.

9 9 Simon György polgármester: Majdnem annyi a balatonszepezdi hivatal működése, mint a zánkai. Lukács Ágnes körjegyző: Ott annyiban kicsit csalóka ez a szám, mert ott is van egy fizikai állomány is, akinek a díjazása, mivel nincs külön intézmény, hanem a személyi juttatások és a képviselők is az mind egyben így jelenik meg. Ez nyilván azért felduzzasztott egy túlzó szám, de a 30 m/ft-ot mindenképpen meghaladja az önálló hivatal fenntartása. Ha ott még marad is 1 fő annak a dologi kiadásait kell fizetni, fűtés, világítás, fénymásoltatás, stb. ennek a költségét kifejezetten Balatonszepezdnek kell viselnie. Elég nagy a szakadék a közösen fenntartott intézményhez való hozzájárulás állandó lakosságszám szerint, amit kellene fizetni és a mostani kifejezetten szinte csak önerőből fenntartott hivatal működtetése között. Ezért mondta Polgármester Úr, hogy igazi megtakarítást ezt Balatonszepezdnek hozhat. Azt is el kell mondja, hogy ez presztízs kérdés, hogy érezhető bizonyos mértékű ellenállás, megosztottság a település lakóiban, a testületen belül is. Nagyon rossz emlékű a mai napig a tanácsrendszer. Ezt nagyon sok ember nem tudja kitörölni a közös gazdálkodásnak, nagyon egyoldalú gazdálkodásnak az emlékeit. Nem véletlenül gondolkodott ilyen megoldásban, hogy kellőképpen meggyőző legyen ez a kínált lehetőség a becsatlakozni kívánó település számára. Természetesen ez nem kényszer. Ha úgy gondolják, hogy továbbra is finanszírozzák és nem takarítanak meg 1 év alatt 20 m/ft-ot, amit útépítésre, strandfejlesztésre, vagy bármire tudnának fordítani, akkor ez nyilván az Ő felelősségük. Németh Ferenc képviselő: Sok önkormányzatnál így működik. Örvényes is így volt hajlandó körjegyzőségbe belemenni. Van ott egy állandó ember, aki viszi a dolgokat és közvetít a körjegyzőség felé. El tudták fogadni. Lukács Ágnes körjegyző: Ügyfélbarát megoldás. Simon György polgármester: Az a fajta vidékfejlesztési program amit beígértek annak se híre, se hamva, sehol nem látják. Egy biztos, hogy a közigazgatási részét meg fogják lépni. Elviekben Ő a maga részéről támogatja, hogyha Balatonszepezd úgy dönt, akkor becsatlakozzon. Ezt az ajánlatkérést Jegyző Asszonynak meg kellett küldenie Révfülöpre és Kővágóőrsre is. Megy a mozgolódás minden településen. Káli-medence irányából is van folyamatosan egyfajta ilyen párbeszéd, nem is Monoszló felé, de Köveskál és Kővágóőrs között feltétlenül. Ott nagyon nehéz megegyezés születne, hogyha születne. Puhatolózás folyik Révfülöp részéről is. Ábrahámhegy- Révfülöp-Rendes vonal. Halott olyat is, hogy Nivegy-völgy és a Káli-medence egy része. Többféle variáció és mozgás van a térségben. Az önkormányzatok próbálnak felkészülni. Lukács Ágnes körjegyző: Szerinte az egy érték, hogyha egy közösségnek van lehetősége választani. Lehet, hogy két rossznak tűnő döntés közül, de akkor is önállóan döntheti el. Ő azért igyekszik eléggé objektíven nézni ezeket a dolgokat. Azt nem szeretné, hogy úgy érezze a csatlakozást szándékozó település, hogy ez kényszer. Van dolga és a munkatársainak is van dolga bőven. Elsősorban ide szeretne koncentrálni. Csak egy olyan megoldást kellett javaslatként letenni, ami kellően csábító. Megkereshette Balatonszepezd Révfülöpöt is és Kővágóőrssel is földrajzilag határos, de azért gondoljanak bele, hogy közlekedési szempontból ki az aki felül a buszra és elmegy Kővágóőrsre ügyet intézni, hogyha nincs Balatonszepezden az a dolog amiben intézkedni kellene. Ha pedig a révfülöpi lehetőséget nézi, valóban szinten össze van nőve a két település, de másik kistérség, más a földhivatali eljárás, más az intézményrendszer. Egyetlen egy balatonszepezdi gyermek jár Révfülöpre. Az intézményi struktúra azt kínálja, hogy Zánka irányába mozduljon meg Balatonszepezd. Németh Ferenc képviselő: Így legyen. Simon György polgármester: Azt javasolja, hogyha Balatonszepezd úgy dönt, hogyha a mi társulásunkat választja, akkor becsatlakozhatnak. Aki ezzel egyetért, kéri kézfeltartással szavazzon: A Képviselőtestület 5 igen szavazattal egyetértett és meghozta az alábbi határozatot: 29/2011. (V.05.) M. Önk-i H A T Á R O Z A T Monoszló Község Önkormányzata Képviselő-testülete Balatonszepezd Község Önkormányzata Polgármesterének kezdeményezésére kinyilvánítja, hogy a Zánka községgel fennálló Körjegyzőséghez Balatonszepezd Község becsatlakozását elfogadja. A közös Körjegyzőség létrejöttével

J e g y z ő k ö n y v. Készült: Monoszló Község Önkormányzatának 2009. október 28-án 17,00 órai kezdettel megtartott nyílt üléséről.

J e g y z ő k ö n y v. Készült: Monoszló Község Önkormányzatának 2009. október 28-án 17,00 órai kezdettel megtartott nyílt üléséről. J e g y z ő k ö n y v Készült: Monoszló Község Önkormányzatának 2009. október 28-án 17,00 órai kezdettel megtartott nyílt üléséről. Jelen vannak: A./ Képviselőtestület tagjai részéről: Simon György Károlyi

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v. Készült: Monoszló Község Önkormányzatának 2011. november 28-án 16,00 órai kezdettel megtartott nyilvános üléséről.

J e g y z ő k ö n y v. Készült: Monoszló Község Önkormányzatának 2011. november 28-án 16,00 órai kezdettel megtartott nyilvános üléséről. J e g y z ő k ö n y v Készült: Monoszló Község Önkormányzatának 2011. november 28-án 16,00 órai kezdettel megtartott nyilvános üléséről. Jelen vannak: A./ Képviselő-testület tagjai részéről: Simon György

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v J e g y z ő k ö n y v Készült: Monoszló Község Önkormányzatának 2011. október 07-én 13,00 órai kezdettel megtartott rendkívüli nyilvános üléséről. Jelen vannak: A./ Képviselő-testület tagjai részéről:

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Márianosztra Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2010. december 15.-én megtartott nyilvános testületi üléséről.

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Márianosztra Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2010. december 15.-én megtartott nyilvános testületi üléséről. Szám: /2010. JEGYZŐKÖNYV Készült: Márianosztra Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2010. december 15.-én megtartott nyilvános testületi üléséről. Jelen vannak: jelenléti ív szerint. Kiss László

Részletesebben

Sárosd Nagyközség Önkormányzata Képviselőtestületének. 2012. január 19-én tartott nyilvános ülésének jegyzőkönyve

Sárosd Nagyközség Önkormányzata Képviselőtestületének. 2012. január 19-én tartott nyilvános ülésének jegyzőkönyve Sárosd Nagyközség Önkormányzata Képviselőtestületének 2012. január 19-én tartott nyilvános ülésének jegyzőkönyve Határozatok: 1/2012. (I. 19.) 2/2012. (I. 19.) 3/2012. (I. 19.) 4/2012. (I. 19.) 5/2012.

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v. Készült: Monoszló Község Önkormányzatának 2009. december 14-én 13,00 órai kezdettel megtartott nyílt üléséről.

J e g y z ő k ö n y v. Készült: Monoszló Község Önkormányzatának 2009. december 14-én 13,00 órai kezdettel megtartott nyílt üléséről. J e g y z ő k ö n y v Készült: Monoszló Község Önkormányzatának 2009. december 14-én 13,00 órai kezdettel megtartott nyílt üléséről. Jelen vannak: A./ Képviselőtestület tagjai részéről: Simon György Károlyi

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Salföld Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2015. május 4. napján 16:00 órakor megtartott képviselő-testületi üléséről.

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Salföld Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2015. május 4. napján 16:00 órakor megtartott képviselő-testületi üléséről. SALFÖLD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 8256 Salföld, Kossuth u. 27. JEGYZŐKÖNYV Készült: Salföld Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2015. május 4. napján 16:00 órakor megtartott képviselő-testületi

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Vilonya Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. június 25-én 16 órai kezdettel megtartott üléséről.

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Vilonya Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. június 25-én 16 órai kezdettel megtartott üléséről. JEGYZŐKÖNYV Készült: Vilonya Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. június 25-én 16 órai kezdettel megtartott üléséről. Jelen vannak: Fésüs Sándor Gubiczáné Kocsis Irén Tassi Lászlóné polgármester

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. 38/2008.(IV.15.) Kth. sz. határozat

JEGYZŐKÖNYV. 38/2008.(IV.15.) Kth. sz. határozat Ügyszám: JEGYZŐKÖNYV Készült: Salföld Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2008. április 15-én 16,00 órakor megtartott nyilvános testületi üléséről. Jelen vannak: polgármester alpolgármester képviselő

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Szántóné Pesti Amália jkv. Érdeklődő: 15 fő

JEGYZŐKÖNYV. Szántóné Pesti Amália jkv. Érdeklődő: 15 fő JEGYZŐKÖNYV Készült: Balatonszemes Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. március 4-én a Latinovits Zoltán Művelődési ház földszinti tanácskozó termében 14.00. órakor kezdődő nyilvános üléséről.

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Szám: /2010. J E G Y Z Ő K Ö N Y V mely készült Nagyvázsony Község Önkormányzata képviselő-testületének 2010. július 14-én 18,00 órakor megtartott nyilvános testületi üléséről. Az ülés helyszíne: Jelen

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V BADACSONYTÖRDEMIC ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ TESTÜLETE 4/2011 J E G Y Z Ő K Ö N Y V KÉSZÜLT: Badacsonytördemic Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. március 01. napján megtartott rendkívüli üléséről.

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v Szám: 1/3/16/2010. J e g y z ő k ö n y v Készült: Révfülöp Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének 2010. november 8-án 16.30 órai kezdettel tartott rendkívüli üléséről. (A képviselő-testület teljes

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV KISTELEK KÉPVISELŐTESTÜLETE 2013. SZEPTEMBER 25. NAPJÁN MEGTARTOTT 16. SZÁMÚ NYÍLT ÜLÉSÉRŐL

JEGYZŐKÖNYV KISTELEK KÉPVISELŐTESTÜLETE 2013. SZEPTEMBER 25. NAPJÁN MEGTARTOTT 16. SZÁMÚ NYÍLT ÜLÉSÉRŐL JEGYZŐKÖNYV KISTELEK KÉPVISELŐTESTÜLETE 2013. SZEPTEMBER 25. NAPJÁN MEGTARTOTT 16. SZÁMÚ NYÍLT ÜLÉSÉRŐL TARTALOMJEGYZÉK a Kistelek Képviselőtestülete 2013. szeptember 25-én tartott nyílt ülésének határozatairól

Részletesebben

9. számú JEGYZŐKÖNYV. Készült: 2012. május 18. napján pénteken, 16 órakor Rétság Város Polgármesteri Hivatalának 121. számú hivatalos helyiségében.

9. számú JEGYZŐKÖNYV. Készült: 2012. május 18. napján pénteken, 16 órakor Rétság Város Polgármesteri Hivatalának 121. számú hivatalos helyiségében. 9. számú JEGYZŐKÖNYV Készült: 2012. május 18. napján pénteken, 16 órakor Rétság Város Polgármesteri Hivatalának 121. számú hivatalos helyiségében. Jelen vannak: dr.katona Ernő alpolgármester dr. Szájbely

Részletesebben

------------------------------------------------------------------------------------------------- 700-3/2013. ikt.sz. 3/2013.

------------------------------------------------------------------------------------------------- 700-3/2013. ikt.sz. 3/2013. Füzesgyarmat Város Önkormányzatának K é p v i s e l ő - t e s t ü l e t e 5525 Füzesgyarmat, Szabadság tér 1. sz. (66) 491-058, 491-401, Fax: 491-361 E-mail: fgyphiv@globonet.hu -------------------------------------------------------------------------------------------------

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Jelen vannak: Oláhné Surányi Ágnes

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Jelen vannak: Oláhné Surányi Ágnes J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Velence Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2008. február 25-én megtartott közmeghallgatással egybekötött testületi üléséről. Helye: Velence Kastély Jelen vannak: Oláhné

Részletesebben

Borsosberény Község Önkormányzat Képviselő-testületének. 1/2013. számú JEGYZŐKÖNYVE

Borsosberény Község Önkormányzat Képviselő-testületének. 1/2013. számú JEGYZŐKÖNYVE Borsosberény Község Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2013. számú JEGYZŐKÖNYVE Készült: 2013. január 30-án 8.30 órai kezdettel megtartott képviselő-testületi ülésről Ülés helye: Borsosberény Község

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Tiszacsege Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2010. április 21-én de. 09 00 órai kezdettel a Polgármesteri Hivatal tanácskozótermében megtartott üléséről. Jelen vannak:

Részletesebben

Testületi ülés helye: Sásd Város Polgármesteri Hivatal Tanácskozóterme 7370 Sásd, Dózsa Gy. u. 32.

Testületi ülés helye: Sásd Város Polgármesteri Hivatal Tanácskozóterme 7370 Sásd, Dózsa Gy. u. 32. J e g y z ő k ö n y v Készült Sásd Város Képviselőtestületének 2011.június 02. napján tartott testületi üléséről. Testületi ülés helye: Sásd Város Polgármesteri Hivatal Tanácskozóterme 7370 Sásd, Dózsa

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV a képviselő-testület 2012. január 25-i rendes nyílt üléséről

JEGYZŐKÖNYV a képviselő-testület 2012. január 25-i rendes nyílt üléséről Pátka Község Önkormányzatának 66-1/2012. Képviselő-testülete JEGYZŐKÖNYV a képviselő-testület 2012. január 25-i rendes nyílt üléséről Rendeletek: Határozatok: 1/201.(I.25.) A jegyzőkönyvvezető személyéről

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Gyömrő Nagyközség Önkormányzatának 2000. április 10-én megtartott rendes ülésén, Gyömrőn a Polgármesteri Hivatal hivatalos helyiségében. Jelen vannak: Rádóczi Gusztáv polgármester,

Részletesebben

PUSZTASZABOLCS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2012. DECEMBER 20-I ÜLÉSÉNEK

PUSZTASZABOLCS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2012. DECEMBER 20-I ÜLÉSÉNEK Ikt.szám: 818-19/2012. PUSZTASZABOLCS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2012. DECEMBER 20-I ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE HATÁROZATOK SZÁMA: 424, 425, 426, 427, 428, 429, 430, 431, 432, 433, 434, 435, 436,

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Távol lévő tagok: Dr. Karsai József polgármester Battonya Dr. Varga Lajos polgármester Dombegyház

Jegyzőkönyv. Távol lévő tagok: Dr. Karsai József polgármester Battonya Dr. Varga Lajos polgármester Dombegyház Dél-Békési Kistérség Többcélú Társulása Cím: 5800 Mezőkovácsháza, Árpád u. 176. Kistérségi iroda Tel: 68/381-011/121, Fax: 68/381-656 E-mail: delbekesi@citromail.hu Web: www.del-bekes.hu Jegyzőkönyv Készült:

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Tét Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. június 29-én megtartott üléséről.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Tét Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. június 29-én megtartott üléséről. TÉT VÁROS KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 9100 Tét, Fő u. 88. 175-19/2011. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Tét Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. június 29-én megtartott üléséről. 2 TÉT VÁROS KÉPVISELŐ-TESTÜLETE

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Vilonya Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. április 23-án 16 órai kezdettel megtartott üléséről.

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Vilonya Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. április 23-án 16 órai kezdettel megtartott üléséről. JEGYZŐKÖNYV Készült: Vilonya Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. április 23-án 16 órai kezdettel megtartott üléséről. Jelen vannak: Fésüs Sándor Gubiczáné Kocsis Irén Devecsery Ildikó Anikó

Részletesebben

9/2008.(IV. 30.) 123/2008. (IV. 29.) 124/2008. (IV.

9/2008.(IV. 30.) 123/2008. (IV. 29.) 124/2008. (IV. Etyek Község 9/2008.(IV. 30.) rendelete 123/2008. (IV. 29.) Képviselő-testületi határozata 124/2008. (IV. 29.) Képviselő-testületi határozata 125/2008. (IV. 29.) Képviselő-testületi határozata 126/2008.

Részletesebben

Felsőtárkány Község Önkormányzata 3324 Felsőtárkány, Fő út 101. Tel: 36/534-010 Fax: 36/434-157 e-mail: felsotarkany.onkormanyzat@t-online.

Felsőtárkány Község Önkormányzata 3324 Felsőtárkány, Fő út 101. Tel: 36/534-010 Fax: 36/434-157 e-mail: felsotarkany.onkormanyzat@t-online. Felsőtárkány Község Önkormányzata 3324 Felsőtárkány, Fő út 101. Tel: 36/534-010 Fax: 36/434-157 e-mail: felsotarkany.onkormanyzat@t-online.hu Jegyzőkönyv Készült a Felsőtárkányi Általános Művelődési Központ

Részletesebben

Borsosberény Község Önkormányzat Képviselő-testületének. 7/2013. számú JEGYZŐKÖNYVE

Borsosberény Község Önkormányzat Képviselő-testületének. 7/2013. számú JEGYZŐKÖNYVE Borsosberény Község Önkormányzat Képviselő-testületének 7/2013. számú JEGYZŐKÖNYVE Készült: 2013. április 26-án 17.00 órai kezdettel megtartott képviselő-testületi ülésről Ülés helye: Borsosberény Község

Részletesebben

Jegyzőkönyv. 2009. április 2-án 8.30 órai kezdettel a Balatonfüredi Polgármesteri Hivatal Nagytanácstermében

Jegyzőkönyv. 2009. április 2-án 8.30 órai kezdettel a Balatonfüredi Polgármesteri Hivatal Nagytanácstermében Balatonfüredi Kistérségi Többcélú Társulás Társulási Tanácsa ELNÖKE 8230 Balatonfüred, Szent István tér 1. Szám: 1033-17/2009. Jegyzőkönyv Készült: Tárgy: 2009. április 2-án 8.30 órai kezdettel a Balatonfüredi

Részletesebben