PLÉBÁNIÁK KÖNYVVEZETÉSE

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "PLÉBÁNIÁK KÖNYVVEZETÉSE"

Átírás

1 PLÉBÁNIÁK KÖNYVVEZETÉSE Krizmanits Márton Győri Egyházmegye számvevő okleveles könyvvizsgáló Leányfalu, április 15.

2 Cél - Ajánlás elkészítése 296/2013. (VII. 29) Korm. rendelet (már a 2014-es beszámoló) Legutóbb 1993 Ma: Vitaanyag Ajánlás elkészítése Plébániák könyvvezetése Egyszeres könyvvitel Kettős könyvvitel Egyéb szervezetek könyvvezetése

3 Konzultáció Dr. Német Emma Horányi Márton - okleveles könyvvizsgáló Tóth József - okleveles könyvvizsgáló Nagyné Margit - okleveles könyvvizsgáló Némethi Sándorné Erzsébet - okleveles könyvvizsgáló Bárány Terézia - okleveles könyvvizsgáló Etl János okleveles könyvvizsgáló Járosi Józsefné közgazdász NAV Vas megyei igazgatóságának munkatársai

4 Egyszeres könyvvitel 162. (1) Az egyszeres könyvvitelt vezető gazdálkodó a kezelésében, a használatában, illetve a tulajdonában lévő pénzeszközökről és azok forrásairól, továbbá a pénzforgalmi gazdasági műveletekről, a pénzforgalmi műveletekhez közvetve kapcsolódó, de tényleges pénzmozgást nem eredményező végleges vagyonváltozásokról, nem pénzben kiegyenlített bevételekről, ráfordításokról olyan könyvviteli nyilvántartást (pénzforgalmi könyvvitel) köteles vezetni, amely ezen eszközökben és forrásokban bekövetkezett változásokat a valóságnak megfelelően, folyamatosan, áttekinthetően mutatja. E könyvviteli nyilvántartáshoz kapcsolódóan az egyszerűsített beszámoló összeállításához szükséges, hogy a gazdálkodó az eszközökről, a forrásokról részletező nyilvántartásokat is a valóságnak megfelelően és folyamatosan vezessen.

5 Egyszeres könyvvitel (2) A pénzeszközökről és azok forrásairól, valamint az azokban beállott változásokról vezetett könyvviteli nyilvántartási kötelezettségnek naplófőkönyv vagy más, a követelményeknek megfelelő nyilvántartás vezetésével lehet eleget tenni. Az alkalmazott nyilvántartási rendszernek olyannak kell lennie, amely a teljes üzleti pénzforgalmat, a pénzforgalomhoz kapcsolódó, de pénzmozgással nem járó vagyon- és eredményváltozásokat az elszámolások egyezőségét biztosító formában mutatja ki.

6 Plébániák egyszeres könyvvitelben 296/2013 (VII. 29) Korm. rendelet 2. A vállalkozási tevékenységet nem folytató egyházi jogi személynek az Szt. könyvvezetésre, bizonylatolásra vonatkozó előírásait - a bevett egyház belső szabályában a beszámolót alátámasztó sajátos nyilvántartási rendre meghatározott szabályokra tekintettel - kell figyelembe vennie.

7 Számviteli alapelvek 162. a valóságnak megfelelően, folyamatosan, áttekinthetően mutatja. Világosság Valódiság

8 Figyelmeztetés "Jaj nektek is, törvénytudók! Elviselhetetlen nehéz terhet rótok az emberekre, de magatok egy ujjal sem érintitek a terhet. (Lk.11.46)

9 Plébániák egyszeres könyvvitelben 296/2013 (VII. 29) Korm. rendelet 296/2013 (VII. 29) Korm. rendelet : a bevétel két egymást követő évben nem éri el az 50 millió forintot de nincs vállalkozási tevékenysége. A bevétel számításánál valamennyi, a pénztárkönyvben lekönyvelt bevételt össze kell számítani, levonva ezekből az átfutó tételeket. (Bevételnek: az önkéntes hozzájárulás, a perselypénz, stóla, stipendium, pénzadományok, központi költségvetésből, önkormányzattól, alapítványtól, egyházmegyétől vagy más gazdálkodó szervezettől kapott támogatás, a jóváírt kamat, hozam. Ebből a szempontból nem bevétel az szja és járulék visszavételezése, a pénztár és bankszámla közötti mozgás, a betétlekötéssel járó pénzmozgás) Eredmény : alig van olyan plébánia - egyházi szervezet amelyek kettősben könyvvitelben kellene könyvelnie

10 Plébániák egyszeres könyvvitelben Hogyan? Az egyszeres könyvvitel: naplófőkönyvet pénztárkönyvet Elkészítés módja kézi kitöltésű nyomtatvány, excell táblázat számítógépes program A könyvelésben a egyházmegyék által kiadott kódszámokat kell alkalmazni, melyek segítségével készül el a bevételeket és kiadásokat részletező kimutatás, az un. zárszámadás.

11 Plébániák egyszeres könyvvitelben Pénztárkönyv kötelező adattartalma: Hagyományos rovatok: Sorszám Dátum (a pénzmozgás dátuma) Bizonylat sorszáma Megnevezés Kód Banki bevétel Banki kiadás Banki egyenleg Pénztár bevétel Pénztár kiadás Pénztár egyenleg

12 Plébániák egyszeres könyvvitelben Pénztárkönyv kötelező adattartalma: Pénztárkönyv kötelező adattartalma a bevételek és kiadások bevétel-, ktgnemek szerinti bontásban csak akkor, ha kizárólag papíralapú a könyvelés, és év közben a bevételek és kiadások folyamatos, adott időpontban történő minimális összesítése csak így biztosítható. A fordulónapon elkészített zárás kapcsán a bevételi és kiadási forgalom összesített értékei. Javasolt új rovatok: Egyéb pénzeszköz bevétel Egyéb pénzeszköz kiadás Egyéb pénzeszköz egyenleg

13 Plébániák egyszeres könyvvitelben Régi pénztárkönyv rovatai:

14 Plébániák egyszeres könyvvitelben Új pénztárkönyv rovatai:

15 Plébániák egyszeres könyvvitelben Pénztárkönyv kötelező adattartalma bevételi és kiadási bontás (u.n. jobb oldal) Kell - Ha csak papíralapú a pénztárkönyv Nem kell ha nyilvántartásait számítógépes könyveléssel készíti (excell táblázat, vagy erre kifejlesztett számítógépes program), és az egyes tételek kapcsán az egyházmegye által használt kódszámok adott időpontban, folyamatosan biztosítják a bevételek és kiadások gyűjtését.

16 Plébániák egyszeres könyvvitelben Pénztárkönyv kinyomtatása Pénztárkönyv kinyomtatása (zártság) Számítógépes könyvelés alkalmazása esetén a naplófőkönyvet vagy pénztárkönyvet az év végi zárást követően ki kell nyomtatni, és gondoskodni kell arról, hogy a pénztárkönyv olyan módon legyen összefűzve, bekötve (egy vagy több év), hogy abból lapokat ne lehessen eltávolítani, cserélni. (összefűzés esperesi aláírás, pecsét, beküldés egyházmegyéhez) A pénztárkönyv alátámasztja a zárszámadást, annak egyes soraiban található tételeket. A pénztárkönyv nyitó és záró tételeinek valamit a bevételek és kiadások kódok által gyűjtött összegeinek a zárszámadással egyeznie kell.

17 Plébániák egyszeres könyvvitelben Gépi pénztárkönyv átmásolása A számítógépes könyvelésben elkészített, és az abból kinyomtatott tételeket nem kell átmásolni nyomdai úton előállított pénztárkönyvbe, ha a zártságot más módon biztosítjuk. (vagyis kinyomtatni, hitelesíteni, egyházmegyéhez beküldeni, vagy valahogy zárttá tenni azt kell!!!)

18 Plébániák egyszeres könyvvitelben Alapbizonylatok azonosítója Azon alapbizonylatok esetében, melyek egyedi azonosítóval (számlaszám) rendelkeznek, nem szükséges újabb kiadási vagy bevételi bizonylatokkal alátámasztani azokat, a számla sorszáma rovatba az alapbizonylaton szereplő számlaszám beírható. A kiadási és bevételi pénztárbizonylatokra akkor van szükség, ha a pénzmozgásról egyedi azonosítóval rendelkező (számlaszám) alapbizonylat nem áll rendelkezésre. (Pl.: stóla bevétel, adomány, illetve a lelkipásztori, kántori, sekrestyési illetmény kifizetése)

19 Plébániák egyszeres könyvvitelben Banki lekötések szerepeltetése A bank illetve pénztár egyenlege rovatban az év során az egyeztethetőség érdekében mindig a folyószámla és a pénztár aktuális állománya szerepel. Ez az ellenőrzés alapja. Ezért a lekötött pénzeszközök a naplófőkönyvben egy külön rovatban, a pénztárkönyv esetében egy harmadik rovatban kerülnek kimutatásra. A naplófőkönyvben egy újabb külön rovatban, pénztárkönyvben a harmadik rovatpárban kell kimutatni egy esetleges további (elkülönített) bankszámla(ák) forgalmát is.

20 Plébániák egyszeres könyvvitelben Régi pénztárkönyv rovatai:

21 Plébániák egyszeres könyvvitelben Új pénztárkönyv rovatai:

22 Plébániák egyszeres könyvvitelben Értékpapírok, egyéb pénzügyi instrumentumok Az értékpapírokat (pl.: állampapír) nem a pénzeszközök közt, hanem külön analitikán, a pénztárkönyvből kivetetve, követelésként kell nyilvántartani.

23 Plébániák egyszeres könyvvitelben Mérleg, eredménykimutatás A Korm. rendelet előírásai szerint egyszeres könyvvitelben is kell mérleget és eredménykimutatást is kell készíteni. A mérleg a leltárból, az eredménykimutatásból és a pénzeszközök állományából állítható elő. Az eredménykimutatás alapja a pénzforgalmi könyvelés. (2. melléklet Egyszerűsített beszámoló)

24 Plébániák egyszeres könyvvitelben 2. melléklet a 296/2013. (VII. 29.) Korm. rendelethez 2. melléklet a 296/2013. (VII. 29.) Korm. rendelethez 1. Az egyszerűsített beszámoló egyszerűsített mérlegének előírt tagolása ESZKÖZÖK (AKTÍVÁK) A. Befektetett eszközök I. Immateriális javak II. Tárgyi eszközök III. Befektetett pénzügyi eszközök B. Forgóeszközök I. Készletek II. Követelések III. Ertékpapírok IV. Pénzeszközök FORRÁSOK (PASSZÍVAK) C. Saját tőke I. Induló tőke II. Tőkeváltozás III. Egyszerűsített mérleg szerinti eredmény 1. Alaptevékenységből származó eredmény 2. Vállalkozási tevékenységből származó eredmény D. Tartalék E. Céltartalékok F. Kötelezettségek I. Hosszú lejáratú kötelezettségek II. Rövid lejáratú kötelezettségek

25 Plébániák egyszeres könyvvitelben 2. melléklet a 296/2013. (VII. 29.) Korm. rendelethez 2. Az egyszerűsített beszámoló eredménylevezetésének előírt tagolása A. Végleges pénzbevételek, elszámolt bevételek (1+11) I. Pénzügyileg rendezett bevételek ebből: a) egyházi támogatások b) központi költségvetési támogatások c) helyi önkormányzati támogatások d) egyéb támogatások II. Pénzbevételt nem jelentő bevételek B. Végleges pénzkiadások, elszámolt ráfordítások (I II + IV+V+VI) III. Ráfordításként érvényesíthető kiadások IV. Ráfordítást jelentő eszközváltozások V. Ráfordítást jelentő elszámolások VI. Ráfordításként nem érvényesíthető kiadások C. Tárgyi pénzügyi eredmény (I-Ill-VI) D. Nem pénzben realizált eredmény [1I-(lV+V)] E. Adózás előtti eredmény [(I+IIHIII+IV+V)] VII. Fizetendő társasági adó F. Egyszerűsített mérleg szerinti eredmény (E-VII)

26 Plébániák egyszeres könyvvitelben Mérleg, eredménykimutatás A Korm. rendelet előírásai szerint egyszeres könyvvitelben is kell mérleget és eredménykimutatást is kell készíteni. AZONBAN! 50 M alatt, és ha nincs vállalkozási tevékenység: Egyház belső szabályában a beszámolót alátámasztó sajátos nyilvántartási rend! Legyen ilyen belső szabály!

27 Plébániák egyszeres könyvvitelben Eredménykimutatás belső szabály például:

28 Plébániák egyszeres könyvvitelben Mérleg belső szabály például:

29 Plébániák egyszeres könyvvitelben A kitöltendő nyomtatványokat előre nyomtatott formában lehet kitölteni vagy a honlapról lehet letölteni, de mindenki számára javasoljuk az elektronikus formában történő könyvvezetést és zárszámadás készítést. Egyszerűbb Gyorsabb Kevesebb a hibalehetőség

30 Plébániák kettős könyvvitelben 296/2013 (VII. 29) Korm. Rendelet : a bevétel két egymást követő évben eléri az 50 millió forintot és van vállalkozási tevékenysége. DE: Az egyszeres könnyvitel egyszerű struktúra - egyszerű szervezetek gazdasági eseményeinek lekönyvelésére alkalmas. önálló nyilvántartások összegzése ( un. analitikák), nehezen egyeztethető a vagyon zárt rendszerben történő, teljeskörű kimutathatósága nehézkes nagyobb szervezeteknél és bonyolultabb gazdasági események - számtalan hibalehetőség

31 Plébániák kettős könyvvitelben Túl a törvényen az ésszerűség miatt A törvényi lehetőség ellenére köteles kettős könyvvitelt vezetni az az egyházi szervezet, amely egyházmegye egyéb, nem hitéleti tevékenységet ellátó egyházi szervezet (pl.: papi otthon, szociális otthon oktatási intézmény, kollégium levéltár, kincstár, múzeum, látogatóközpont, stb,) plébánia, ha Európai Uniós, vagy nemzeti pályázatban vesz részt kimutatott eszközei közt deviza vagy valuta szerepel három, vagy több bankszámlával rendelkezik, vagy három vagy több pénztárat használ vállalkozási tevékenysége meghaladja a 6 MFt-os összeghatárt függetlenül az 50 M Ft-os bevételi korláttól bevétele a 25 MFt-ot meghaladja (a vállalkozási árbevételtől függetlenül)

32 Plébániák kettős könyvvitelben Kettős könyvvitelre történő áttérés Az áttérés - január 1-vel, érseki, püspöki engedélye alapján lehet megtenni. SZT trv.! A plébániáknak az egyházmegye által kialakított számlatükröt kell alkalmaznia Az egyházmegye által kiadott számlatükörben található főkönyvi számlaszámok a plébániai, intézményi igényeknek megfelelően alábonthatók. A könyvelés segédlete az egyházmegye gazdasági szakemberei által összeállított részletes számlamagyarázat vagy számlatükör. A könyveléshez az egyházmegyék által ajánlott program, vagy a már használatban levő könyvelőprogram használható. A felmerülő esetleges kérdéseket az egyházmegyék gazdasági munkatársainak lehet feltenni, akik szívesen segítenek a megoldás megkeresésében. Készüljünk fel rá!!!

33 Plébániák kettős könyvvitelben Kettős könyvvitelre történő áttérés - Nyitó mérleg: Áttéréskor záró - nyitó mérleget kell készíteniük. Záró mérleg = Nyitó mérleg Esetlegesen nem nyilvántartott tételek zárómérlegbe Fontos, hogy ha követelések, kötelezettségek nem kerültek feltüntetésre, de ilyenek év végén voltak a plébánián, akkor azokat a záró mérlegben már szerepeltetni kell (Pl. levont, de be nem fizetett szja, járulékok, a decemberi fizetendő vagy visszaigényelt ÁFA, kiadott előlegek, a plébánia által adott kölcsön, vagy a plébánia által felvett kölcsön, hitel év végi maradványa ) Az adófizetési kötelezettség - december 31-i) adófolyószámla kivonat! Meglévő eszközök écs terven felüli écs. Eszközök, források értékelési szabályai : Számviteli trv.

34 Plébániák kettős könyvvitelben Kettős könyvvitelre történő áttérés - Nyitó mérleg: A nyitó mérlegben eszközök oldalon az ingatlanok piaci értéken, a követeléseket a zárszámadásban (utolsó oldal adatai) feltüntetett összegben kell beállítani. a pénzeszközöket a nyitást megelőző évi zárszámadásban feltüntetett bankszámla és pénztári pénzkészlettel megegyezően, A könyveléshez a nyitó mérleget forintban kell összeállítani! Az esetlegesen devizában, valutában meglévő eszközöket az MNB fordulónapi árfolyamával kell forintosítani.

35 Plébániák kettős könyvvitelben Kettős könyvvitelre történő áttérés - Nyitó mérleg: A nyitó mérlegben A források oldalon tőkeváltozásként az ingatlanok értékét, kötelezettségként (tartozásként) a nyitást megelőző évi zárszámadásban zárómérleg - tartozásként kimutatott összegeket, tőkeváltozásként az alábbi számítás alapján megállapított összeget kell beállítani. Számítás: eszközök összes értéke induló tőke kötelezettségek (tartozások) = tőkeváltozás összege

36 Plébániák kettős könyvvitelben Nyomtatványok Az egységesen kialakított költségvetési és zárszámadási nyomtatvány, az éves mérleg és eredménykimutatás a beszámoló része, melyet, mint az eddigiekben is, a Egyházmegyei Hivatalhoz kell jóváhagyásra benyújtani. A nyomtatványokat az egyházmegye gazdasági szakembereitől lehet igényelni. LEGYEN ILYEN NYOMTATVÁNY!

37 Plébániák kettős könyvvitelben Nyomtatványok Előlap (bevétel, kiadás, méregfőösszeg, eredmény) 296/2013. (VII. 29) Korm. Rendelet szerinti Mérleg Eredménykimutatás Munkatáblák SZT szerinti mérleg és SZT szerinti eredménykimutatás Részletező kimutatás (érdemi adatok + költségvetés Jegyzőkönyv kivonat Jelenlét ív

38 Plébániák kettős könyvvitelben Nyomtatványok (programból előállítva) előlap:

39 Plébániák kettős könyvvitelben Nyomtatványok (programból előállítva) Mérleg (296/ sz. mell.) Eszközök:

40 Plébániák kettős könyvvitelben Nyomtatványok (programból előállítva) Mérleg (296/ sz. mell.) Források:

41 Plébániák kettős könyvvitelben Nyomtatványok (programból előállítva) Eredm.kimut. (296/2013. alapján)

42 Plébániák kettős könyvvitelben Nyomtatványok (programból előállítva) Eredm.kimut. (296/ sz. mell.)

43 Plébániák kettős könyvvitelben Nyomtatványok (programból előállítva) SZT Mérleg munkatábla

44 Plébániák kettős könyvvitelben Nyomtatványok (programból előállítva) SZT Eredm.kimut munkatábla

45 Plébániák kettős könyvvitelben Nyomtatványok (programból előállítva) részletező munkatábla

46 Plébániák kettős könyvvitelben Nyomtatványok (programból előállítva) részletező munkatábla

47 Plébániák kettős könyvvitelben Nyomtatványok (programból előállítva) részletező munkatábla

48 Plébániák kettős könyvvitelben Nyomtatványok (programból előállítva) részletező munkatábla

49 Plébániák kettős könyvvitelben Nyomtatványok (programból előállítva) részletező munkatábla

50 Plébániák kettős könyvvitelben Nyomtatványok (programból előállítva) részletező munkatábla

51 Plébániák kettős könyvvitelben Nyomtatványok (programból előállítva) részletező munkatábla

52 Plébániák kettős könyvvitelben Nyomtatványok (programból előállítva) részletező munkatábla

53 Plébániák kettős könyvvitelben Nyomtatványok (programból előállítva) részletező munkatábla

54 Plébániák kettős könyvvitelben Nyomtatványok (programból előállítva) részletező munkatábla

55 Plébániák kettős könyvvitelben Nyomtatványok (programból előállítva) jegyzőkönyv

56 Plébániák kettős könyvvitelben Nyomtatványok (programból előállítva) jelenléti ív

57 Plébániák kettős könyvvitelben Az eszközök értékének megállapítása Eszközök értékelési szabályai Számviteli trv.! Ingatlanok Földterület: szakértői anyag (értékbecslés), ha nincs a helyben kialakult telekár (Fő szabály: piaci érték!) Épület, építmény: Értéke a biztosítási adatbázisból kerül felvételre. Az adatbázisban található épületek, építmények felsorolását az egyházmegye szakembere írásban adja meg a plébániáknak és intézményeknek.

58 Plébániák kettős könyvvitelben Az eszközök értékének megállapítása Egyéb tárgyi eszközök Egyszeres könyvvitelt vezető plébániák esetében - 0 Ft értékkel szerepelnek a leltárban. Ezeket változatlanul 0 forinton kell nyilvántartani. A kettős könyvvitelre történő áttérés után javasolt, hogy legalább a biztosított tárgyak kerüljenek be a leltárba a biztosítási értéken. Ilyenkor ezek a tételek tőkeváltozással szemben könyvelhetők. Az egyszeres könyvvitel vezetésének első napjától beszerzett tárgyi eszközök beszerzési értékkel kerülnek be mind a leltárba, mind pedig a kettős könyvviteli rendszerbe.

59 Plébániák kettős könyvvitelben Az eszközök értékcsökkenése (Költség, amely csökkenti a pozitív adóalapot ez a legtöbb szervezetnél 0 Ft) Értékcsökkenés elszámolása 1. Az egyházi szervezet 100% -os maradványértéket számol el minden tárgyi eszköz után. 2. Az egyházi szervezet nem számol maradványértékkel, és értékcsökkenést számol

60 Plébániák kettős könyvvitelben Az eszközök értékcsökkenése 1. Az egyházi szervezet 100% -os maradványértéket számol el minden tárgyi eszköz után. Beszerzéskori árának 100%-án van nyilvántartva egészen a használatból történő kivonás napjáig. Értékcsökkenés elszámolására lényegében nem kerül sor, az bruttó eszköz értéke csak a selejtezésnél jelenik meg egyösszegű ráfordításként. (Számviteli politikában az amortizáció elszámolásának módosítása után a kettős könyvvezető is áttérhet erre a módszerre.)

61 Plébániák kettős könyvvitelben Az eszközök értékcsökkenése 1. Az egyházi szervezet nem számol maradványértékkel, és értékcsökkenést számol Kulcsok Nyitáskor Ahol a plébánia korábbi zárszámadásaiban feltüntették a beszerzett tárgyi eszközök értékét is, - a zárszámadás vagyon és a nyitó mérleg egyeztethetősége érdekében az eszközöket bruttó értéken vesszük fel a nyitómérlegbe, és nyitás után kezdjük elszámolni az értékcsökkenést. Ezen eszközök esetében azonban lehetőség van arra is, hogy a zárómérleg elkészülte előtt, a korábbi évekre visszamenőleg is megállapításra kerüljön ezen eszközök értékcsökkenése, mégpedig terven felüli értékcsökkenésként elszámolva azt.

62 Plébániák kettős könyvvitelben Időbeli elhatárolás A plébániáknak egyházi szervezeteknek - nem kötelező az időbeli elhatárolás elvét alkalmazniuk. Azonban számviteli politikában ezzel ellentétesen is döntenek. Ez alól a szabad döntés alól kivétel a 296/2013. (VII. 29.) Korm. rendelet 7. (4) bekezdésében foglalt, az adott naptári évben továbbutalási célú bevételként elszámolt, de még tovább nem utalt összeg, melyet kötelező módon passzív időbeli elhatárolásként szerepeltetünk.

63 Plébániák kettős könyvvitelben Szakmai kompetencia Azokon a plébániákon, amelyek egyszeres könyvvitelt vezetnek, továbbra sem kell mérlegképes könyvelő Kettős könyvvitelt vezető plébániáknak kötelező a mérlegképes könyvelő igénybevétele, aki nemcsak a mérleg és eredmény-kimutatás valódiságáért, hanem a társasági adó bevallásáért is felelősséget vállal. Kívánatos, hogy az egyházmegye és az egyházmegyéhez tartozó, vagy az egyházmegye fenntartásában működő, kettős könyvvitelt vezető intézmények (gondnokságok, főiskola, szeminárium, EKIF, Karitász, gyűjtemények, közszolgáltató intézmények, stb.) éves mérlegét és eredménykimutatását nyilvántartásban szereplő mérlegképes könyvelő készítse el.

64 KARITÁSZ SZERVEZETEK ÜGYVITELI KÉRDÉSEI

65 Karitász ügyvitel Működési anomáliák: Hol is a helye a karitász szervezetnek Helytelen értelmezés: önálló társadalmi szervezet Helyes értelmezés a plébánia alapítja a plébánia része Plébánia (plébános) alapítja ( a plébánia címét adószámát használja!) Működésében alárendeli magát a plébániának (plébánosnak) Működéséért, gazdálkodásáért a plébános felel (akkor is, ha nem tudja) Pénzeszközeiről elszámolási kötelezettsége van a plébánia felé (jog és kötelezettség) Plébánosnak joga van a működési anomáliák megszüntetésére, szükség esetén az alapszervezet feloszlatására

66 Karitász ügyvitel ügyviteli dokumentumok Helyes működést biztosító ügyviteli dokumentumok - Alapító okirat - Pénztárkönyv Beszámoló - Iktatókönyv - Engedély beszerzéshez - Engedély rendezvényhez

67 Karitász ügyvitel ügyviteli dokumentumok Helyes működést biztosító ügyviteli dokumentumok - Alapító okirat - Alapító plébánia, alapadatok - Nonprofit jelleg - Szervezeti kompetencia: plébános - Szakmai kompetencia Egyházmegyei Karitász - Politikai pártoktól mentes tevékenység - Alapítók felsorolása - Csoportvezető megnevezése feladata - kapcsolattartás - Összeférhetetlenségi szabályok (részesedés az adományokból) - Ügyviteli fegyelem - Munkavégzési szabályok (Önkéntes tevékenységről szóló évi LXXXVIII. Törvény)

68 Karitász ügyvitel ügyviteli dokumentumok - Pénztárkönyv Beszámoló : - A plébániai pénztárkönyvre alapozott plébániai beszámoló butított változata - Iktatókönyv: - Egyszerű séma a szervezet működéséhez kapcsolódó hivatalos anyagok nyilvántartására - Engedély beszerzéshez: - A plébános felé történő jelzés annak érdekében, hogy érdemben gyakorolhassa az utalványozási jogát. - Engedély rendezvényhez: - A plébános felé történő jelzés annak érdekében, hogy mindenképp tudatában legyen a csoport által szervezett rendezvény jellegéről, és érdemben gyakorolhassa az utalványozási jogát. -

69 Karitász ügyvitel ügyviteli dokumentumok Segélyezés dokumentáltsága: -A megfelelő dokumentáltságot meg kell követelni -

70 EGYÉB AKTUÁLIS KÉRDÉSEK

71 IRÁNYMUTATÁS A MAGYAR KATOLIKUS HITOKTATÁS EGYES MUNKAÜGYI, JOGI VALAMINT FINANSZÍROZÁSI FELTÉTELEIRŐL Az előzőek alapján a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia az ide vonatkozó korábbi szabályzat hatályon kívül helyezésével jogilag kötelező szándék nélkül a következő ajánlásokat teszi. 19. A kötelező hittanóra számát az egyházmegye vezetője határozza meg, a kötelezően választható hit- és erkölcstan esetében az érvényben lévő állami jogszabályokban megfogalmazottak a kötelezőek. A teljes munkaidőben foglalkoztatott hitoktató hittanóráinak ajánlott száma heti óra 82. Ha valamelyik megyéspüspök az egyházmegyéjében különösen a helyi viszonyokra tekintettel az Iránymutatás tárgyával összefüggően az abban foglaltaktól eltérő rendelkezéseket állapít meg, azt a jelen Iránymutatással együtt teszi közzé és alkalmazza, illetve alkalmaztatja. Ez irányadó az Iránymutatás 1. és 2. számú mellékletei szerinti tárgykörök tekintetében is. (Besorolás és bérek)

72 Tartási kötelezettségek kiadásai Természetbeni juttatásként történő értelmezés veszélye! Felesleges adminisztráció

73 Elérhetőség

74 Elérhetőség Ígéretemnek megfelelően mellékelem a Győri Egyházmegye weblapján elhelyezett (http://gyor.egyhazmegye.hu/dokumentumok), az előadásomhoz kapcsolódó dokumentumok és excell táblák gyűjteményét. Szándékom szerint ezek pár hónapig itt elérhetőek lesznek, és szabadon felhasználhatóak.

75 KÖSZÖNÖM A FIGYELMET!

Főtisztelendő Atyák! Kedves Nővérek! Kedves Kollégák!

Főtisztelendő Atyák! Kedves Nővérek! Kedves Kollégák! Főtisztelendő Atyák! Kedves Nővérek! Kedves Kollégák! Ahogyan azt a Leányfalun, 2015. április 15-én elhangzott előadásomban, annak első témájával kapcsolatban A plébániák könyvvezetése - jeleztem, az ott

Részletesebben

A számviteli törvény szerinti egyéb szervezetek közhasznú egyszerűsített beszámolója

A számviteli törvény szerinti egyéb szervezetek közhasznú egyszerűsített beszámolója 1 9 2 5 5 5 7-1 - 1 9 A számviteli törvény szerinti egyéb szervezetek közhasznú egyszerűsített beszámolója 211. év MOZGÁSSÉRÜLTEK VESZPRÉM MEGYEI EGYESÜLETE egyéb szervezet megnevezése 82 VESZRPÉM BUDAPEST

Részletesebben

Adószám:

Adószám: Közhasznúsági jelentés 2011 Egry József Általános Iskola TOLNAI ALAPÍTVÁNY Adószám: 18953305-1-20 8360. Keszthely, Vásár tér 10. Közhasznúsági jelentés részei: 1. Számviteli beszámoló 2. Költségvetési

Részletesebben

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS az egyéb szervezetmegnevezése az egyéb szervezet címe, telefonszáma 2014 évi KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2014. 01.01. - 2014 12.31. 1. Számviteli beszámoló ( közhasznú egyszerűsített beszámoló) a) Mérleg b)

Részletesebben

Számviteli beszámoló az Alapítvány 2008. évi gazdálkodásáról. Összesen 26 398 299. Összesen 1 482 520. Összesen: 3 163 427

Számviteli beszámoló az Alapítvány 2008. évi gazdálkodásáról. Összesen 26 398 299. Összesen 1 482 520. Összesen: 3 163 427 1117. Budapest, Pázmány Péter sétány u. 1/A. Számviteli beszámoló az Alapítvány i gazdálkodásáról Nyitó tételek Bankszámla 425 215 lekötött bankszámla 1 271 261 Értékpapír 24 607 773 Pénztár 94 050 Összesen

Részletesebben

2009. évi Közhasznú Jelentés

2009. évi Közhasznú Jelentés Közhasznúsági jelentés 1. számú melléklet 190594289 9499 529 04 Jóga a Mindennapi Életben Egyesület 5600 Békéscsaba Mester u.45 2009. évi Közhasznú Jelentés Tartalma: Egyszerűsített mérleg Közhasznú eredmény

Részletesebben

K Ö Z H A S Z N Ú J E L E N T É S

K Ö Z H A S Z N Ú J E L E N T É S Bogáncs Kisállatotthon Alapítvány 2500 Esztergom, Bíróréti dűlő 10.453. hrsz. K Ö Z H A S Z N Ú J E L E N T É S a 2007. december 31i KÖZHASZNÚ egyszerűsített beszámolóhoz Keltezés: Esztergom, 2008. május

Részletesebben

Társasági adó elszámolása Egyéb kiadás - Egyéb kötelezettség / Növekedés

Társasági adó elszámolása Egyéb kiadás - Egyéb kötelezettség / Növekedés 8. feladat Megoldás Év végi záró, rendező tételek - Naplófőkönyv zárása ÁFA megállapítása Fizetendő ÁFA 4.285.000 Levonható ÁFA -2.952.000 Befizetendő ÁFA 1.333.000 Befizetett ÁFA -1.500.000 Visszaigényelt

Részletesebben

KERESZTÚRI REFORMÁTUS MISSZIÓ ALAPÍTVÁNY. Tartalom

KERESZTÚRI REFORMÁTUS MISSZIÓ ALAPÍTVÁNY. Tartalom KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2009 Székhely: 1173. BUDAPEST, Pesti út 31 Adószám: 18195998-1-42 Közhasznúsági fokozat: közhasznú alapítvány Tartalom 1. Számviteli beszámoló 2. Kimutatás a költségvetési támogatás

Részletesebben

Közhasznúsági jelentés

Közhasznúsági jelentés Közhasznúsági jelentés TORNATEREMÉRT Kiemelten Közhasznú alapítvány Kuratóriumának 1/2014. (14.03.11.) sz. határozata:(kivonat a jegyzőkönyvből): A Kuratórium elfogadta a 2013. évi TORNATEREMÉRT alapítvány

Részletesebben

Magyar Ökogazdálkodók Szövetsége

Magyar Ökogazdálkodók Szövetsége Magyar Ökogazdálkodók Szövetsége 2009. ÉVI MÉRLEGBESZÁMOLÓ ESZKÖZÖK (AKTÍVÁK) Magyar Ökogazdálkodók Szövetsége 2009. évi M É R L E G A. Befektetett eszközök 573 I. Immateriális javak - II. Tárgyi eszközök

Részletesebben

Közhasznúsági jelentés

Közhasznúsági jelentés Közhasznúsági jelentés TORNATEREMÉRT Kiemelten Közhasznú alapítvány Kuratóriumának 1/2012. (12.02.06.) sz. határozata:(kivonat a jegyzőkönyvből): A Kuratórium elfogadta a 2011. évi TORNATEREMÉRT alapítvány

Részletesebben

2 0 1 3 ÉV adatok ezer Forintban Sor- Megnevezés

2 0 1 3 ÉV adatok ezer Forintban Sor- Megnevezés 1 9 3 3 0 3 3 6 1 0 5 9 3 2 9 5 2 9 0 5 adószáma KSH száma ALAPÍTVÁNY/EGYESÜLET MEGNEVEZÉSE: A Sárospataki Lokálpatrióták Egyesülete ALAPÍTVÁNY/EGYESÜLET CÍME: 3950 Sárospatak, Kossuth Lajos út.59. KETTŐS

Részletesebben

MAGYAR NEMZETI SZÍVALAPÍTVÁNY

MAGYAR NEMZETI SZÍVALAPÍTVÁNY K Ö Z H A S Z N Ú S Á G I J E L E N T É S 2009 MAGYAR NEMZETI SZÍVALAPÍTVÁNY székhely: 1146 Budapest, Cházár András u. 19. adószám: 18049471-2-42 közhasznúsági fokozat: kiemelkedően közhasznú szervezet

Részletesebben

ORMÁNSÁG SZÍVE KIEMELKEDŐEN KÖZHASZNÚ ALAPÍTVÁNY

ORMÁNSÁG SZÍVE KIEMELKEDŐEN KÖZHASZNÚ ALAPÍTVÁNY 18329394995692 statisztikai számjel ORMÁNSÁG SZÍVE KIEMELKEDŐEN KÖZHASZNÚ ALAPÍTVÁNY KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 26 Székhely: 7838 Vajszló Rákóczi u 1 Adószám: 183293-1-2 Statisztikai számjel: 183293-9499-569-2

Részletesebben

Gyerekszem Művészeti Egyesület EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓ 2010. 1 8 1 2 7 2 7 2 9 1 3 3 5 2 9 0 KSH 1 1 5 6 / 0 7 NYILVÁNTARTÁSI SZÁM

Gyerekszem Művészeti Egyesület EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓ 2010. 1 8 1 2 7 2 7 2 9 1 3 3 5 2 9 0 KSH 1 1 5 6 / 0 7 NYILVÁNTARTÁSI SZÁM 1 8 1 2 7 2 7 2 9 1 3 3 5 2 9 0 KSH 1 1 5 6 / 0 7 NYILVÁNTARTÁSI SZÁM Gyerekszem Művészeti Egyesület 1012 Budapest, Kuny Domokos u. 1. EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓ 2010. Egyszerűsített éves beszámoló

Részletesebben

Közhasznúsági jelentés

Közhasznúsági jelentés Közhasznúsági jelentés 2011 Magánorvosok Országos Szövetsége (MAOOSZ) 1135 Budapest, Kerekes utca 9. 5/7. Közhasznúsági jelentés részei: 1. Számviteli beszámoló 2. Költségvetési támogatás felhasználása

Részletesebben

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET a Szkéné Színház Nonprofit Közhasznú Kft. 2011. december 31-i közhasznú egyszerűsített éves beszámolójához

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET a Szkéné Színház Nonprofit Közhasznú Kft. 2011. december 31-i közhasznú egyszerűsített éves beszámolójához KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET a Szkéné Színház Nonprofit Közhasznú Kft. 2011. december 31-i közhasznú egyszerűsített éves beszámolójához A Műegyetemi Ifjúsági Szolgáltató Nonprofit Közhasznú Kft. (továbbiakban:

Részletesebben

Mozgássérültek Heves Megyei Egyesülete 3300 Eger, Rózsa Károly u. 2 1.

Mozgássérültek Heves Megyei Egyesülete 3300 Eger, Rózsa Károly u. 2 1. Statisztikai számjel Mozgássérültek Heves Megyei Egyesülete 3300 Eger, Rózsa Károly u. 2 1. Közhasznú Egyéb Szervezet Egyszerűsített Beszámolója Éves zárómérleg 2010. január 01. - 2010 december 31. 2010.

Részletesebben

Közhasznúsági jelentés

Közhasznúsági jelentés Közhasznúsági jelentés TORNATEREMÉRT Kiemelten Közhasznú alapítvány Kuratóriumának 1/2013. (13.04.24.) sz. határozata:(kivonat a jegyzőkönyvből): A Kuratórium elfogadta a 2012. évi TORNATEREMÉRT alapítvány

Részletesebben

A számviteli törvény szerinti egyéb szervezetek közhasznú egyszerűsített beszámolója

A számviteli törvény szerinti egyéb szervezetek közhasznú egyszerűsített beszámolója 190323829199933102 Magyarországi Ciszterci Rend Incipit Vita Nova Alapítvány az egyéb szervezet megnevezése 7621 Pécs, Széchenyi tér 11. az egyéb szervezet címe H A számviteli törvény szerinti egyéb szervezetek

Részletesebben

2011. évi KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS

2011. évi KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS az egyéb szervezetmegnevezése az egyéb szervezet címe 2011. évi KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2011. 01. 01.-2011. 12. 31. 1. Számviteli beszámoló ( közhasznú egyszerűsített beszámoló) a) Mérleg b) Eredménylevezetés

Részletesebben

EGYÉB BERENDEZÉSEK, FELSZERELÉSEK, GÉPEK, JÁRMŰVEK

EGYÉB BERENDEZÉSEK, FELSZERELÉSEK, GÉPEK, JÁRMŰVEK FŐKÖNYVI KIVONAT 2013.01.01-2013.12.31 Psalmus Humanus Egyesület - 2013 Forgalom Fők.szám Megnevezés Tartozik Követel 1 14 3 31 36 38 381 384 39 392 4 41 45 454 463 464 471 474 49 5 51 143 145 149 1491

Részletesebben

T a r t a l o m I. A szervezet alapadatai II. A Messzelátó Egyesülete számviteli beszámolója III. Kimutatás a költségvetési támogatás felhasználásáról

T a r t a l o m I. A szervezet alapadatai II. A Messzelátó Egyesülete számviteli beszámolója III. Kimutatás a költségvetési támogatás felhasználásáról KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2008 Messzelátó Egyesülete Budapest, 2009. T a r t a l o m I. A szervezet alapadatai II. A Messzelátó Egyesülete számviteli beszámolója III. Kimutatás a költségvetési támogatás felhasználásáról

Részletesebben

Közhasznú társadalmi szervezet egyszerűsített beszámolója

Közhasznú társadalmi szervezet egyszerűsített beszámolója Magyar Coach Egyesület Budapest 1147 Benkő u. 23. Közhasznú társadalmi szervezet egyszerűsített beszámolója A beszámolási időszak kezdete: 2014. január 1. A mérleg fordulónapja: 2014. december 31. Keltezés:

Részletesebben

A számviteli törvény szerinti egyéb szervezetek közhasznú egyszerűsített éves beszámolója 2009. év. Klímabarát Települések Szövetsége

A számviteli törvény szerinti egyéb szervezetek közhasznú egyszerűsített éves beszámolója 2009. év. Klímabarát Települések Szövetsége 18135365-1-41 A számviteli törvény szerinti egyéb szervezetek közhasznú egyszerűsített éves beszámolója 29. év Klímabarát Települések Szövetsége 138 Budapest, Templom utca 64. Budapest, 21. január 11.

Részletesebben

SIKERES GAZDASÁGÉRT KÖZHASZNÚ EGYESÜLET 2007. ÉVI KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS

SIKERES GAZDASÁGÉRT KÖZHASZNÚ EGYESÜLET 2007. ÉVI KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS SIKERES GAZDASÁGÉRT KÖZHASZNÚ EGYESÜLET 2007. ÉVI KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS Készítette: Alf Martienssen elnök sk. - 2 - T A R T A L O M 1. A 2007. évi számviteli beszámoló 2. A költségvetési támogatás felhasználása

Részletesebben

Magyar ILIAS Közösség Egyesület 2085, Pilisvörösvár, Horgászsor u. 3/B.

Magyar ILIAS Közösség Egyesület 2085, Pilisvörösvár, Horgászsor u. 3/B. Bírósági határozat száma: Pk.60553/2010/1/II, 2011.01.25 Magyar ILIAS Közösség Egyesület 2085, Pilisvörösvár, Horgászsor u. 3/B. Közhasznú egyszerűsített éves beszámoló 2013. január 1. - számviteli évről

Részletesebben

ÓZDI VÁLLALKOZÓI KÖZPONT ÉS INKUBÁTOR ALAPÍTVÁNY Közhasznú Társaság évi egyszerűsített éves beszámolója

ÓZDI VÁLLALKOZÓI KÖZPONT ÉS INKUBÁTOR ALAPÍTVÁNY Közhasznú Társaság évi egyszerűsített éves beszámolója 1 8 4 0 0 6 5 6 Statisztikai számjel - - Cégjegyzék száma 1 1 ÓZDI VÁLLALKOZÓI KÖZPONT ÉS INKUBÁTOR ALAPÍTVÁNY Közhasznú Társaság 2007. évi egyszerűsített éves beszámolója 1 1 8 4 0 0 6 5 6 Statisztikai

Részletesebben

KIEGÉSZITŐ MELLÉKLET TÁMASZ IDŐSEK OTTHONA BALATONFŰZFŐ NONPROFIT KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG 2012. ÉVI EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓJÁHOZ

KIEGÉSZITŐ MELLÉKLET TÁMASZ IDŐSEK OTTHONA BALATONFŰZFŐ NONPROFIT KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG 2012. ÉVI EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓJÁHOZ KIEGÉSZITŐ MELLÉKLET TÁMASZ IDŐSEK OTTHONA BALATONFŰZFŐ NONPROFIT KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG 2012. ÉVI EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓJÁHOZ Általános rész: A vállalkozás megnevezése: TÁMASZ Idősek Otthona

Részletesebben

tata.etata.hu

tata.etata.hu KÖZHASZ Ú JELE TÉS a Tartalom: 2004. évi közhasznú tevékenységéről (Az 1997. évi Tv. alapján) A. A számviteli törvény szerinti egyéb szervezetek közhasznú egyszerűsített beszámolója a. Mérleg (T. 1715/B.r.sz.

Részletesebben

A számviteli törvény szerinti egyéb szervezetek közhasznú egyszerűsített beszámolója. 2012.év

A számviteli törvény szerinti egyéb szervezetek közhasznú egyszerűsített beszámolója. 2012.év A számviteli törvény szerinti egyéb szervezetek közhasznú egyszerűsített beszámolója 2012.év Szivárványhíd Alapítvány egyéb szervezet megnevezése 9476 Zsira, Rákóczi Ferenc u. 12. címe Kelt: Zsira, 2013.01.24.

Részletesebben

A Byblos Alapítvány közhasznú szervezet. 2012. évi közhasznúsági jelentése

A Byblos Alapítvány közhasznú szervezet. 2012. évi közhasznúsági jelentése A Byblos Alapítvány közhasznú szervezet székhely: 1026 Budapest, Pasaréti út 66/b a.sz.: 18132283-1-41 2012. évi közhasznúsági jelentése Hudecz András a Kuratórium elnöke 2013. május 18. A közhasznú szervezetekről

Részletesebben

Napsugár Otthon Lakóiért Alapítvány. Kiegészítő melléklet. A Számviteli törvény szerint egyéb szervezetek egyszerűsített éves beszámolójához. 2013.

Napsugár Otthon Lakóiért Alapítvány. Kiegészítő melléklet. A Számviteli törvény szerint egyéb szervezetek egyszerűsített éves beszámolójához. 2013. Bírósági bejegyzés: PK.60.144/2003/4. Napsugár Otthon Lakóiért Alapítvány Kiegészítő melléklet A Számviteli törvény szerint egyéb szervezetek egyszerűsített éves beszámolójához 2013. év Kistelek, 2014.március

Részletesebben

A. Számviteli törvény szerinti beszámoló

A. Számviteli törvény szerinti beszámoló A. Számviteli törvény szerinti beszámoló MAGYAR TERÁPIÁS és SEGÍTŐKUTYÁS SZÖVETSÉG EGYESÜLET EGYSZERES KÖNYVVITELT VEZETŐ EGYÉB SZERVEZETEK KÖZHASZNÚ EGYSZERŰSÍTETT BESZÁMOLÓJÁNAK MÉRLEGE Mérleg ezer Ft-ban

Részletesebben

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS. 2010 évi. Református Elemi Iskola és Szeretetotthon Alapítvány. Székhelye: 5530 Vésztő, Bartók Béla tér 6

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS. 2010 évi. Református Elemi Iskola és Szeretetotthon Alapítvány. Székhelye: 5530 Vésztő, Bartók Béla tér 6 KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2010 évi Református Elemi Iskola és Szeretetotthon Alapítvány Székhelye: 5530 Vésztő, Bartók Béla tér 6 Adószáma: 19061175-1-04 Közhasznúsági fokozat: Közhasznú alapítvány 1./ Számviteli

Részletesebben

A számviteli törvény szerinti egyéb szervezetek közhasznú egyszerűsített beszámolója

A számviteli törvény szerinti egyéb szervezetek közhasznú egyszerűsített beszámolója Statisztikai számjel vagy adószám egyszerűsített beszámolója A szervezet megnevezése: ARANY-BÁNYA Alapítvány A szervezet címe: 1105 Budapest, Bánya utca 32. egyszerűsített beszámolójának eredménylevezetése

Részletesebben

Hitelesítő záradék (igen/nem) *

Hitelesítő záradék (igen/nem) * Ügyfél neve Mudi Fajtamentő Egyesület 1 8 7 2 6 9 0 3 9 4 9 9 5 2 9 1 3 Ügyfél címe 2377 Örkény, Vörösmarty u. 66 Mérlegkészítés helye Örkény adószám P K 6 0 4 0 0-2 0 0 9 18726903-9499-529-13 Cégjegyzék

Részletesebben

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2006. ÉV

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2006. ÉV KOMP Közösségfejlesztő Oktatási Mentálhigiénés és Pszichoterápiás Alapítvány 1118 Budapest, Gazdagréti tér 5. I/8.. 18253612-1-43 KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2006. ÉV Tartalma: - Számviteli beszámoló (mérleg,

Részletesebben

HÉREGI KÁLVIN ALAPÍTVÁNY 2832 Héreg, Fő u. 151. Adószám: 18615537-1-11 Bankszámla szám: 63200250-11037204. KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2011.

HÉREGI KÁLVIN ALAPÍTVÁNY 2832 Héreg, Fő u. 151. Adószám: 18615537-1-11 Bankszámla szám: 63200250-11037204. KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2011. HÉREGI KÁLVIN ALAPÍTVÁNY 2832 Héreg, Fő u. 151. Adószám: 18615537-1-11 Bankszámla szám: 63200250-11037204 KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2011. évi 1 Tartalom 1. Számviteli beszámoló - egyéb szervezetek közhasznú

Részletesebben

2012. Szobért-Szobiakért Közalapítvány 2628 Szob, Szent Imre u. 12. Egyszerűsített éves beszámoló. Nyilvántartási szám: 1380

2012. Szobért-Szobiakért Közalapítvány 2628 Szob, Szent Imre u. 12. Egyszerűsített éves beszámoló. Nyilvántartási szám: 1380 Szobért-Szobiakért Közalapítvány 2628 Szob, Szent Imre u. 12. Nyilvántartási szám: 138 Egyszerűsített éves beszámoló 212. Tartalom: - közhasznúsági jelentés - mérleg - eredmény-kimutatás - könyvvizsgálói

Részletesebben

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET. atlatszo.hu Közhasznú Nonprofit Kft. egyszerűsített éves beszámolójához. 2015. május 29. a vállalkozás vezetője (képviselője)

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET. atlatszo.hu Közhasznú Nonprofit Kft. egyszerűsített éves beszámolójához. 2015. május 29. a vállalkozás vezetője (képviselője) KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET a atlatszo.hu Közhasznú Nonprofit Kft. 2014 egyszerűsített éves beszámolójához 2015. május 29. a vállalkozás vezetője (képviselője) I. ÁLTALÁNOS RÉSZ A cég teljes neve: Alapítás időpontja:

Részletesebben

Statisztikai számjel: Bírósági végzés száma: Cég megnevezés: Baross Gábor Társaság KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET

Statisztikai számjel: Bírósági végzés száma: Cég megnevezés: Baross Gábor Társaság KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET Statisztikai számjel: 18111703-9133-529-01 Bírósági végzés száma: 10559 Cég megnevezés: Baross Gábor Társaság I./ Általános összefoglalás KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET A kiegészítő melléklet a Társaság 2008. január

Részletesebben

Kiegészítő melléklet a 2013.évi kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített éves beszámolójához

Kiegészítő melléklet a 2013.évi kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített éves beszámolójához Vincellér Alapítvány 19185552-1-13 Kiegészítő melléklet a 2013.évi kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített éves beszámolójához Kelt: Érd, 2014. május 20. Készítette: Forró Erika Jóváhagyta:

Részletesebben

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET. Mérték Médiaelemző Műhely Közhasznú Nonprofit Kft. 2013.02.07-2013.12.31. egyszerűsített éves beszámolójához. 2013. március 31.

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET. Mérték Médiaelemző Műhely Közhasznú Nonprofit Kft. 2013.02.07-2013.12.31. egyszerűsített éves beszámolójához. 2013. március 31. KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET a Mérték Médiaelemző Műhely Közhasznú Nonprofit Kft. 213.2.7-213.12.31 egyszerűsített éves beszámolójához 213. március 31. a vállalkozás vezetője (képviselője) I. ÁLTALÁNOS RÉSZ A

Részletesebben

Academia Humana Alapítvány 1112 Budapest, Brassó út 26/A.

Academia Humana Alapítvány 1112 Budapest, Brassó út 26/A. Academia Humana Alapítvány 1112 Budapest, Brassó út 26/A. 2011. évi Közhasznúsági jelentése Budapest, 2012. május 30. Kiss Sándor Kuratóriumi elnök Áttekintő adatok Az Academia Humana Wagner Nándor Művész

Részletesebben

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2014.ÉVRŐL. Hajrá Tere! Alapítvány 1161 Budapest, Hősök tere 1.

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2014.ÉVRŐL. Hajrá Tere! Alapítvány 1161 Budapest, Hősök tere 1. 2014.ÉVRŐL Hajrá Tere! Alapítvány 1161 Budapest, Hősök tere 1. Budapest, 2015.03.31. I. Alapítvány adatai Alapítás éve: 1992.02.04 Bírósági bejegyzés száma: 9.Pk.67193/91. Helye: Fővárosi Bíróság Közhasznúsági

Részletesebben

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET. Füzesgyógy Vidékfejlesztési Centrum. korlátolt felelősségű társaság. 2013. december 31-i egyszerűsített éves beszámolójához

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET. Füzesgyógy Vidékfejlesztési Centrum. korlátolt felelősségű társaság. 2013. december 31-i egyszerűsített éves beszámolójához KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET Füzesgyógy Vidékfejlesztési Centrum Korlátolt Felelősségű Társaság 2013. december 31-i egyszerűsített éves beszámolójához Általános rész: Név: FÜZESGYÓGY KFT. Képviseletre jogosult:

Részletesebben

Közhasznúsági jelentés

Közhasznúsági jelentés Közhasznúsági jelentés 2013 Magyar Magánbőrgyógyászok Közhasznú Egyesülete (MMKE) 8000 Székesfehérvár Palotai út 8/b Közhasznúsági jelentés részei: 1. Számviteli beszámoló 2. Költségvetési támogatás felhasználása

Részletesebben

Közhasznú Egyéb Szervezet Egyszerűsített Beszámolója

Közhasznú Egyéb Szervezet Egyszerűsített Beszámolója 1 8 2 1 1 1 4-9 4 9 9-5 6 9-1 3 Közhasznú Egyéb Szervezet Egyszerűsített Beszámolója Éves zárómérleg 211. május 23. - 211. december 31. 211 Kelt Fót, 212. május 2. P. H. A vállakozás beszámolóját készítette

Részletesebben

FELDERÍTŐK TÁRSASÁGA EGYESÜLET 2012. ÉVI PÉNZFORGALMA. Bevétel Ft Megjegyzés. Kiadás Ft Megjegyzés

FELDERÍTŐK TÁRSASÁGA EGYESÜLET 2012. ÉVI PÉNZFORGALMA. Bevétel Ft Megjegyzés. Kiadás Ft Megjegyzés 1 Tisztelt Közgyűlés! A civil szervezetek történetében az adó 1%-ának felhasználását szabályzó 1996-os törvény hatálybalépése óta nem volt olyan komoly felbolydulás, mint a 2011.évi jogszabályi változások

Részletesebben

Jövőnk nukleáris energetikusáért alapítvány 2011.ÉVI KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS SZÁMSZAKI ADATOK

Jövőnk nukleáris energetikusáért alapítvány 2011.ÉVI KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS SZÁMSZAKI ADATOK Jövőnk nukleáris energetikusáért alapítvány 211.ÉVI KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS SZÁMSZAKI ADATOK Az alapítvány neve: JÖVŐNK ENERGETIKUSÁÉRT ALAPITVÁNY Képviselők neve: Dr. Csom Gyula Budapest Dr. Bihari Péter

Részletesebben

PÉCSI SZÉKESEGYHÁZ NAGYCSALÁDOS EGYESÜLET

PÉCSI SZÉKESEGYHÁZ NAGYCSALÁDOS EGYESÜLET Az egyszerűsített éves beszámoló, illetve a közhasznú egyszerűsített éves beszámoló mérlegének előírt tagolása a kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezetnél, illetve közhasznú egyéb szervezetnél Eszközök

Részletesebben

DR. SZAKÁL SÁNDOR ALAPÍTVÁNY

DR. SZAKÁL SÁNDOR ALAPÍTVÁNY 1 1 0 1-4 - - 1 00 PÁPA, MÁRCIUS 1. TÉR. Közhasznú Egyéb Szervezet Egyszerűsített Éves Beszámolója Éves zárómérleg 20. január 01. - 20. december 31. 20 Kelt Pápa, 2012. január 31. P. H. Az adatok 0 könyvvizsgálattal

Részletesebben

A számviteli törvény szerinti egyéb szervezetek beszámolója. 2010. év

A számviteli törvény szerinti egyéb szervezetek beszámolója. 2010. év 1 8 3 2 7 7 5 7 1 0 2 Statisztikai számjel vagy adószám A számviteli törvény szerinti egyéb szervezetek beszámolója 2010. év FEKETE GYÉMÁNT FÚVÓSZENEKARÉRT EGYESÜLET Egyéb szervezet megnevezése 7622 PÉCS,

Részletesebben

ÓZDI VÁLLALKOZÓI KÖZPONT ÉS INKUBÁTOR ALAPÍTVÁNY Kiemelten Közhasznú Alapítvány 2010. évi egyszerűsített éves beszámolója

ÓZDI VÁLLALKOZÓI KÖZPONT ÉS INKUBÁTOR ALAPÍTVÁNY Kiemelten Közhasznú Alapítvány 2010. évi egyszerűsített éves beszámolója 1 8 4 0 0 6 5 6 Statisztikai számjel - - Cégjegyzék száma 1 1 ÓZDI VÁLLALKOZÓI KÖZPONT ÉS INKUBÁTOR ALAPÍTVÁNY Kiemelten Közhasznú Alapítvány 2010. évi egyszerűsített éves beszámolója 1 8 4 0 0 6 5 6 Statisztikai

Részletesebben

ÓZDI VÁLLALKOZÓI KÖZPONT ÉS INKUBÁTOR ALAPÍTVÁNY Kiemelten Közhasznú Alapítvány 2009. évi egyszerűsített éves beszámolója

ÓZDI VÁLLALKOZÓI KÖZPONT ÉS INKUBÁTOR ALAPÍTVÁNY Kiemelten Közhasznú Alapítvány 2009. évi egyszerűsített éves beszámolója 1 8 4 0 0 6 5 6 Statisztikai számjel - - Cégjegyzék száma 1 1 ÓZDI VÁLLALKOZÓI KÖZPONT ÉS INKUBÁTOR ALAPÍTVÁNY Kiemelten Közhasznú Alapítvány 2009. évi egyszerűsített éves beszámolója 1 2 3 1 8 4 0 0 6

Részletesebben

Csongrád Megyei Kereskedők és Vendéglátók Egyesülete. Társadalmi Szervezet Egyszerűsített Beszámolója

Csongrád Megyei Kereskedők és Vendéglátók Egyesülete. Társadalmi Szervezet Egyszerűsített Beszámolója 1 9 0 7 8 1 1 9-9 4 1 1-5 2 9-0 6 Társadalmi Szervezet Egyszerűsített Beszámolója Éves zárómérleg 2012. január 01. - 2012. december 31. 2012 Kelt Szeged, 2013. április 03. P. H. A vállakozás beszámolóját

Részletesebben

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2010.ÉVRŐL. Hajrá Tere! Alapítvány 1161 Budapest, Hősök tere 1. Budapest, 2011.03.31.

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2010.ÉVRŐL. Hajrá Tere! Alapítvány 1161 Budapest, Hősök tere 1. Budapest, 2011.03.31. 2010.ÉVRŐL Hajrá Tere! Alapítvány 1161 Budapest, Hősök tere 1. Budapest, 2011.03.31. I. Alapítvány adatai Alapítás éve: 1992.02.04 Bírósági bejegyzés száma: 9.Pk.67193/91. Helye: Fővárosi Bíróság Közhasznúsági

Részletesebben

A számviteli törvény szerinti egyéb szervezetek egyszerűsített éves beszámolója

A számviteli törvény szerinti egyéb szervezetek egyszerűsített éves beszámolója 1 8 6 6 4 7 1 4 1 Statisztikai számjel vagy adószám (csekkszámlaszám) A számviteli törvény szerinti egyéb szervezetek egyszerűsített éves beszámolója 2 1 1 év egyéb szervezet megnevezése címe Keltezés:

Részletesebben

M. O. CHRON COLITISES BETEGEK E.

M. O. CHRON COLITISES BETEGEK E. 1 8 2 3 2 8 1 9-9 4 9 9-5 2 9-0 1 Statisztikai számjel M. O. CHRON COLITISES BETEGEK E. 1021 BUDAPEST, HŰVÖSVÖLGYI U.112. Közhasznú Egyéb Szervezet Egyszerűsített Beszámolója Éves zárómérleg 2011. január

Részletesebben

Ajkai Kistérségért Közalapítvány 8400 Ajka, Szabadság tér évi Közhasznúsági jelentése

Ajkai Kistérségért Közalapítvány 8400 Ajka, Szabadság tér évi Közhasznúsági jelentése Ajkai Kistérségért Közalapítvány 8400 Ajka, Szabadság tér 12. 2012. évi Közhasznúsági jelentése Ajka, 2013. 01. 31. Kerekes Bálint elnök Az Ajkai Kistérségért Közalapítvány Közhasznúsági jelentése a 2012-es

Részletesebben

A számviteli törvény szerinti egyéb szervezetek közhasznú egyszerűsített éves beszámolója

A számviteli törvény szerinti egyéb szervezetek közhasznú egyszerűsített éves beszámolója A számviteli törvény szerinti egyéb szervezetek közhasznú egyszerűsített éves beszámolója 2012 év Tüttő János Nótaklub Közhasznú Egyesület egyéb szervezet megnevezése 8800 Nagykanizsa, Munkás u. 1/B címe

Részletesebben

A számviteli törvény szerinti egyéb szervezetek egyszerűsített éves beszámolója

A számviteli törvény szerinti egyéb szervezetek egyszerűsített éves beszámolója A számviteli törvény szerinti egyéb szervezetek egyszerűsített éves beszámolója 2014 év Tüttő János Nótaklub Közhasznú Egyesület egyéb szervezet megnevezése 8800 Nagykanizsa, Munkás u. 1/B címe Nagykanizsa,

Részletesebben

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS az egyéb szervezetmegnevezése az egyéb szervezet címe, telefonszáma 2011. évi KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2011. 01. 01.-2011. 12. 31. 1. Számviteli beszámoló ( közhasznú egyszerűsített beszámoló) a) Mérleg

Részletesebben

Dél-Alföldi Eurotender, Ifjúsági, Kulturális, Oktatási és Környezetvédelmi Egyesület közhasznú egyszerűsített beszámolója. 2009.

Dél-Alföldi Eurotender, Ifjúsági, Kulturális, Oktatási és Környezetvédelmi Egyesület közhasznú egyszerűsített beszámolója. 2009. Egyesület címe: 6724 Szeged, Kossuth Lajos sgt. 97. 3/7 Egyesület adószáma: 18474660-1-06 Dél-Alföldi Eurotender, Ifjúsági, Kulturális, Oktatási és Környezetvédelmi Egyesület közhasznú egyszerűsített beszámolója

Részletesebben

Szociális Intézmények Országos Szövetsége BIZONYLATI REND

Szociális Intézmények Országos Szövetsége BIZONYLATI REND Szociális Intézmények Országos Szövetsége BIZONYLATI REND 1. A könyvvezetés módja A Szövetség egyszeres könyvvitelre kötelezett. Az egyszeres könyvvitelt keretében a Szövetség a kezelésében, a használatában,

Részletesebben

A számviteli törvény szerinti egyéb szervezetek közhasznú egyszerűsített beszámolója. Magyar Sürgösségi Orvostani Társasság Közhasznú Egyesület

A számviteli törvény szerinti egyéb szervezetek közhasznú egyszerűsített beszámolója. Magyar Sürgösségi Orvostani Társasság Közhasznú Egyesület A számviteli törvény szerinti egyéb szervezetek közhasznú egyszerűsített beszámolója Magyar Sürgösségi Orvostani Társasság egyéb szervezet megnevezése 4400 Nyíregyháza, Szent István u.68. címe Keltezés:

Részletesebben

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS Szociális Háló Egyesület 7960 Sellye Batthyány u. 4. Közhasznúsági fokozat: Kiemelten közhasznú Közhasznúsági végzés: Pk. 60.163/1995/22 2008.év Tartalom: I. Közhasznú beszámoló

Részletesebben

2012.évi A számviteli törvény szerinti egyéb szervezetek közhasznú egyszerűsített éves beszámolója

2012.évi A számviteli törvény szerinti egyéb szervezetek közhasznú egyszerűsített éves beszámolója 1 9 8 0 6 0 7 9 9 2 6 2 5 2 1 0 1 MAGYAR TESTNEVELÉSI EGYETEM SPORTEGYESÜLETE a egyéb szervezet megnevezése 1123 Budapest, Alkotás u. 44. az egyéb szervezet címe 2012.évi A számviteli törvény szerinti

Részletesebben

Egyesület egyszerűsített éves beszámolója

Egyesület egyszerűsített éves beszámolója Balatonedericsi Horgász Egyesület 8312 Balatonederics 4. Számú MÁV Őrház hrsz. 086. Egyesület egyszerűsített éves beszámolója 2015 évről Tartalom 1. Az egyesület alapadatai 2. Számviteli beszámoló 3. Kimutatás

Részletesebben

Naplófőkönyv zárása. A részletező nyilvántartások a következők (félkövér betűvel jelöltem, amit szakszervezet esetében el tudok képzelni):

Naplófőkönyv zárása. A részletező nyilvántartások a következők (félkövér betűvel jelöltem, amit szakszervezet esetében el tudok képzelni): Naplófőkönyv zárása Az egyszeres könyvvitel alap- és részletező nyilvántartásokból áll. (Kettős könyvvitel esetében a részletező nyilvántartásokat a főkönyvi számlák analitikája adja, így ezért nincs szükség

Részletesebben

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2012.ÉVRŐL. Hajrá Tere! Alapítvány 1161 Budapest, Hősök tere 1.

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2012.ÉVRŐL. Hajrá Tere! Alapítvány 1161 Budapest, Hősök tere 1. 2012.ÉVRŐL Hajrá Tere! Alapítvány 1161 Budapest, Hősök tere 1. Budapest, 2013.03.31. I. Alapítvány adatai Alapítás éve: 1992.02.04 Bírósági bejegyzés száma: 9.Pk.67193/91. Helye: Fővárosi Bíróság Közhasznúsági

Részletesebben

Határozati javaslat melléklete

Határozati javaslat melléklete Határozati javaslat melléklete I. Számviteli beszámoló Általános rész A MUNKÁCSY-TRILÓGIÁÉRT KÖZALAPÍTVÁNY tevékenységét 2001-ben kezdte meg. A közalapítvány célja kulturális tevékenység, a kulturális

Részletesebben

2462 Martonvásár Jókai u. 16. 2015.

2462 Martonvásár Jókai u. 16. 2015. SZAMKÓ SZÁMVITELI BT 2462 Martonvásár Jókai u. 16. 2015. Jogszabályi alap: 4/2013. (I. 11.) Korm. rendelet (Áhsz.) 284/2014. (XI. 20.) Korm. rendelet (Áhsz. módosítása) 38/2013. (IX. 19.) NGM rendelet

Részletesebben

Kiegészítő melléklet a 2013.évi kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített éves beszámolójához

Kiegészítő melléklet a 2013.évi kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített éves beszámolójához Prohászka Ottokár Alapítvány 19177232-1-13 Kiegészítő melléklet a 2013.évi kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített éves beszámolójához Kelt: Budakeszi, 2014. április 30. Készítette: Forró

Részletesebben

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS a 2009. évi tevékenységről

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS a 2009. évi tevékenységről DUNAFERR Alkotói Alapítvány 2400 Dunaújváros, Vasmű tér 1-3. KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS a 2009. évi tevékenységről Az alapítványt 1992-ben a DUNAFERR Rt. és leányvállalatai alapították. A bejegyzés 1993- ban

Részletesebben

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS A 2009. évi tevékenységről

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS A 2009. évi tevékenységről DUNAFERR a Magyarországi Kohómérnök-képzésért Alapítvány 2400 Dunaújváros, Vasmű tér 1-3. KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS A 2009. évi tevékenységről Az alapítványt 1995-ben a DUNAFERR alapította. A bejegyzés 1995-ben

Részletesebben

Mérleg év ESZKÖZÖK (AKTÍVÁK) 0 0 I. Immateriális javak II. Tárgyi eszközök III. Befektetett pénzügyi eszközök B.

Mérleg év ESZKÖZÖK (AKTÍVÁK) 0 0 I. Immateriális javak II. Tárgyi eszközök III. Befektetett pénzügyi eszközök B. NÉV Kíra Völgységi Kutyamentő Egyesület CÍM 7150 Bonyhád, István u. 18. 18142165-9499-529-17 Fordulónap: 2010.12.31. Megnevezés Előző évi Előző év(ek) helyesbítése Tárgyév A. Befektetett eszközök 0 0 I.

Részletesebben

KÖRZETI TŰZOLTÓ EGYESÜLET LETENYE KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS

KÖRZETI TŰZOLTÓ EGYESÜLET LETENYE KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS KÖRZETI TŰZOLTÓ EGYESÜLET LETENYE 8868 Letenye, Kossuth L. u.58. KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2013 évről Készítette: Talentum Kontakt kft 2014-04-22 Tartalom 1. A szervezet alapadatai 2. Számviteli beszámoló

Részletesebben

A számviteli törvény szerinti egyéb szervezetek közhasznú egyszerűsített éves beszámolója

A számviteli törvény szerinti egyéb szervezetek közhasznú egyszerűsített éves beszámolója SURDI SPORTHORGÁSZ EGYESÜLET 8831 Nagykanizsa, Gárdonyi u. 8. 1. A szervezet alapadatai 1. Elnevezés: Surdi Sporthorgász Egyesület 2. Képviselő: Kovács Tibor 3. Székhely: 8831 Nagykanizsa Gárdonyi u. 8.

Részletesebben

Közhasznúsági jelentés 2008.

Közhasznúsági jelentés 2008. -1- Adószám: 18085167-1 - 41 Bejegyző szerv: Fővárosi Bíróság Regisztrációs szám: Pk. 61.454/1996/4 1012 Budapest, Kosciuszkó T. u. 10. 2008. Beszámolási időszak: 2008. január 01. - 2008. december 31.

Részletesebben

2010. január december 31.

2010. január december 31. Közhasznúsági jelentés 2010. január 1-2010. december 31. I. A szervezet alapadatai Budapest, 2011.05.31 1 a Társaság vezetője 1. Név: Magyar Sürgösségi Orvostani Társaság Közhasznú Egyesület 2. Képviselő:Dr

Részletesebben

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS MAGYAR SZŐRMEIPARI SZÖVETSÉG Nyilvántartási szám: 13.15 www.szormeszov.hu KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 211. Tartalomjegyzék Mérleg Eredménykimutatás Tájékoztató adatok Leltár Kiegészítő melléklet: Általános

Részletesebben

www.egzatik.hu E-mail: info@egzatik.hu

www.egzatik.hu E-mail: info@egzatik.hu KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS A számviteli tv. hatálya alá tartozó kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezetek részére (Eredménykimutatás: összköltség, Mérleg: A ) Ez a táblázatrendszer alkalmas arra, hogy segítségével

Részletesebben

Közhasznúsági jelentés a évről

Közhasznúsági jelentés a évről Magyar Jógaoktatók Szövetsége Egyesület 1188 Budapest, Határ u. 26/b Telefon: +36-20-229-54-56 Web: www.jogaoktatok.hu E-mail: mjsze108@gmail.com Közhasznúsági jelentés a 2010. évről Statisztikai számjel:

Részletesebben

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS GOMBAI POLGÁRŐR EGYESÜLET 2217 Gomba, Bajcsy Zs. u. 2. KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2011. - 1 - Tartalomjegyzék Közhasznú egyszerűsített éves beszámoló Mérleg Eredménykimutatás Tájékoztató adatok Leltár ÉCS

Részletesebben

Közhasznú társadalmi szervezet közhasznúsági jelentése év

Közhasznú társadalmi szervezet közhasznúsági jelentése év Közhasznú társadalmi szervezet közhasznúsági jelentése Magyar Dinamikus Lövészsport Szövetség 4027 Debrecen Füredi út 76. I. Közhasznú beszámoló - Eredménylevezetés - Mérleg II. Kimutatás a vagyon felhasználásáról

Részletesebben

Alapítvány a klinikai biostatisztikai színvonal emeléséért Közhasznúsági jelentés 2011. évre

Alapítvány a klinikai biostatisztikai színvonal emeléséért Közhasznúsági jelentés 2011. évre Alapítvány a klinikai biostatisztikai színvonal emeléséért Közhasznúsági jelentés 2011. évre Készítette: 2012. április 20. Alapítvány a klinikai biostatisztikai színvonal emeléséért 1138 Budapest, Népfürdő

Részletesebben

Tiszazug Egészségügyért Alapítvány KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2010. ÉV

Tiszazug Egészségügyért Alapítvány KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2010. ÉV Tiszazug Egészségügyért Alapítvány KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2010. ÉV Kelt: Kunszentmárton, 2011. március 8. TARTALOM 1. A szervezet alapadatai 2. Számviteli beszámoló 3. Kimutatás a költségvetési támogatás

Részletesebben

A Mezőtúri Hallgatókért Alapítvány Közhasznúsági jelentése 2013. év

A Mezőtúri Hallgatókért Alapítvány Közhasznúsági jelentése 2013. év A Mezőtúri Hallgatókért Alapítvány Közhasznúsági jelentése 2013. év Székhely: 5400 Mezőtúr Petőfi tér 1. Adószám: 19223261-1-16 Közhasznúsági fokozat: közhasznú szervezet Közhasznúsági végzés: A Jász-Nagykun-Szolnok

Részletesebben

Gyermekbirodalom Alapítvány Közhasznúsági jelentése 2010

Gyermekbirodalom Alapítvány Közhasznúsági jelentése 2010 Pénzügyi beszámoló Gyermekbirodalom Alapítvány Közhasznúsági jelentése 2010 A tervezett programokat 2010ben is megvalósítottuk. Az alapítvány működése során az alapító okiratban meghatározott feladatokra

Részletesebben

A számviteli törvény szerinti egyéb szervezetek közhasznú egyszerűsített éves beszámolója

A számviteli törvény szerinti egyéb szervezetek közhasznú egyszerűsített éves beszámolója Statisztikai számjel vagy adószám (csekkszámlaszám): 18067295913352901 A számviteli törvény szerinti egyéb szervezetek közhasznú egyszerűsített éves beszámolója 2010. év Martin György Néptáncszövetség

Részletesebben

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS GYERMEKVARÁZS ALAPÍTVÁNY 8800 Nagykanizsa, Teleki u. 7/C KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2010 évről Készítette: Naprakész Könyvelő és Szolgáltató Egyesület Tartalom 1. A szervezet alapadatai 2. Számviteli beszámoló

Részletesebben

2012. évi közhasznúsági jelentés

2012. évi közhasznúsági jelentés 2012. évi közhasznúsági jelentés SZEGEDI UNIVERSITÁSÉRT 2007 ALAPÍTVÁNY 6720 Szeged, Dugonics tér 13. Szeged, 2013. február 15. Dr. Görög Márta Kuratórium elnöke 2 Közhasznúsági jelentés részei: I. Az

Részletesebben

EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓ

EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓ 1 9 2 8 3 6 7 4-1 - 2 0 adó 6 0. 0 4 8 / 2 0 0 8 4 cégjegyzék a a vállalkozás neve 8790 Zalaszentgrót Dózsa György u. 9. a vállalkozás címe, telefona EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓ a kettős könyvitelt vezető

Részletesebben

Kék Nefelejcs Alapítvány

Kék Nefelejcs Alapítvány Közhasznúsági jelentés 2008. Kék Nefelejcs Alapítvány 4405, Nyíregyháza, Bóbita u. 43. Közhasznúsági jelentés részei: 1. Számviteli beszámoló 2. Költségvetési támogatás felhasználása 3. Vagyon felhasználása

Részletesebben

Közhasznú jogállású szervezet könyvvezetése

Közhasznú jogállású szervezet könyvvezetése Közhasznú jogállású szervezet könyvvezetése Alkalmazott jogszabályok A számvitelről szóló 2000. évi C törvény (Sztv) 2011. évi CLXXV. törvény az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil

Részletesebben

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2011. ALU-SE Alapítvány

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2011. ALU-SE Alapítvány KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2011. ALU-SE Alapítvány 1116 Budapest, Fehérvári út 144. Adószám: 19650218-1-43 Budapest, 2011. március 05. A számviteli törvény szerinti egyéb szervezetek közhasznú egyszerűsített

Részletesebben

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET 2013. ÉVRE VIGADÓ KULTURÁLIS ÉS CIVIL KÖZPONT NONPROFIT KFT.

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET 2013. ÉVRE VIGADÓ KULTURÁLIS ÉS CIVIL KÖZPONT NONPROFIT KFT. KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET 2013. ÉVRE VIGADÓ KULTURÁLIS ÉS CIVIL KÖZPONT NONPROFIT KFT.. ügyvezető Monor, 2014.02.28. 1/6 2013.ÉVI KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET A cég neve: VIGADÓ KULTURLÁSI ÉS CIVIL KÖZPONT NONPROFIT

Részletesebben