E-számvitel. Tartalom. Tisztelt Előfizetőnk! 2014.október VI. évfolyam 10. szám. A hónap témája. Olvasói kérdések. elektronikus Szakmai folyóirat

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "E-számvitel. Tartalom. Tisztelt Előfizetőnk! 2014.október VI. évfolyam 10. szám. A hónap témája. Olvasói kérdések. elektronikus Szakmai folyóirat"

Átírás

1 E-számvitel elektronikus Szakmai folyóirat 2014.október VI. évfolyam 10. szám Tartalom A hónap témája Az új Ptk. számviteli összefüggései V. rész Olvasói kérdések Vegyen részt rövid felmérésünkben! Tisztelt Ügyfelünk! aival komoly segítséget ad nekünk ahhoz, hogy a kiadványban csak olyan témák szerepeljenek, amelyek az Ön munkáját segítik. A kérdőív kitöltése körülbelül 5 percet vesz igénybe: https://www.surveymonkey.com/s/e-szamvitel KIVA alanyiság megszűnése esetén lévő önellenőrzés Egyszerűsítetten foglalkoztatottak bérének könyvelése Kapcsolt vállalkozás tagi kölcsöne Bt. terhére elszámolható költségek Nullára leírt tárgyi eszköz felújítása Partneri viszony megszűnése esetén hatályos archiválási szabályok Kereskedelmi egységben valuta elfogadása és nyilvántartása Osztalékkifeztéssel kapcsolatos kérdések Ingatlan felújításának támogatása Szerző: Botka Erika a Magyar Számviteli Szakemberek Egyesületének főtitkára Tisztelt Előfizetőnk! Szakmai folyóiratunk előfizetéséhez INGYENES TANÁCSADÓI SZOLGÁLTATÁS is jár! Számvitellel kapcsolatos kérdését az címen tudja feltenni Botka Erikának. Kérem, hogy az tágyába írják bele, hogy E-számvitel. Honlapunkról a Segédletek közül töltheti le a szerkeszthető dokumentummintát, az Excel-alapú segédleteket. Az Ön felhasználóneve: eszamvitel Az Ön jelszava: eszv415 A kézirat lezárásának dátuma: szeptember 25. 1

2 A hónap témája Az új Ptk. számviteli összefüggései V. rész Gazdasági társaságok átalakulása, egyesülése, szétválása (előző lapszám folytatása) Az átalakulási tervet a tagokkal írásban közölni kell. A tag az átalakulási terv közlésétől számított harminc napon belül írásban nyilatkozhat arról, ha nem kíván a jogutód gazdasági társaság tagjává válni. Ilyen nyilatkozat hiányában úgy kell tekinteni, hogy a tag a jogutód gazdasági társaság tagjává kíván válni. A tag azonban a gazdasági társaság által pótlólagosan biztosított határidőig, ennek hiányában az átalakulásról véglegesen döntő szavazás megkezdéséig nyilatkozhat úgy, hogy nem kíván a jogutód gazdasági társaság tagjává válni, illetve korábbi nyilatkozatát visszavonhatja. A vagyonmérleg-tervezet adatai és a vezető tisztségviselők előterjesztése alapján meg kell határozni a jogutód gazdasági társaság tagjait a tervezett jegyzett tőkéből megillető hányadot, és ugyancsak meg kell állapítani a jogutód gazdasági társaságban tagként részt venni nem kívánó személyeket megillető vagyonhányadot, továbbá ennek kiadási módját. Az elszámolás során a megváló tag járandóságát a tagnak a jogelőd jogutód nélküli megszűnése esetén járó vagyon mértékében kell meghatározni. Ha a tag járandóságát a létesítő okirat rendelkezése alapján piaci értéken állapítják meg, akkor a számviteli törvény előírásainak figyelembevételével kötelező vagyonátértékelést végrehajtani. Nincs helye a tag részére vagyonkiadásnak, ha a jogelőd saját tőkéje nulla vagy negatív. Már az előző lapszámban kitértem arra, hogy az átalakulás elhatározását a gazdasági társaságnak a jogutód gazdasági társaság létesítő okiratának aláírását követő nyolc napon a Cégközlöny két egymást követő számában közzé kell tenni. A közleménynek tartalmaznia kell: a) az átalakuló gazdasági társaság nevét, székhelyét és nyilvántartási számát; b) a jogutód gazdasági társaság típusát gazdasági társaság esetében formáját, nevét és székhelyét; c) a jogutód gazdasági társaság létesítő okirata aláírásának napját; d) az átalakuló és a jogutód gazdasági társaság vagyonmérleg-tervezetének adatait a számviteli törvény szerinti bontásban; e) a jogutód gazdasági társaság főtevékenységét vagy célját; f) a jogutód gazdasági társaság vezető tisztségviselője nevét és lakóhelyét; g) a hitelezőknek szóló felhívást. Az előbb leírtakból következően a közlemény többek között tartalmazza a hitelezőknek szóló felhívást is. Fontos azonban hangsúlyozni, hogy az átalakulás az átalakuló gazdasági társasággal szemben fennálló követeléseket nem teszi lejárttá. Az a hitelező, akinek az átalakuló gazdasági társasággal szemben követelése az átalakulásról hozott döntés első közzétételét megelőzően keletkezett, követelése erejéig a döntés második közzétételét követő 30 napon belül (mely jogvesztő határidő) biztosítékot követelhet, ha az átalakulás követelésének kielégítését veszélyezteti. Az átalakulási tv. azonban kimondja, hogyha a tag helytállási kötelezettsége az átalakuló társaságban korlátozott volt, akkor a biztosítékra vonatkozó szabályokat akkor kell alkalmazni, ha az átalakuláskor szóló döntés meghozatalakor a jogelőd gazdasági társaságnak a saját tőke felénél magasabb összegű köztartozása van, melyre fizetési halasztást, fizetési könnyítést nem kapott, vagy a hitelező egyébként nem rendelkezik az átalakuláshoz kapcsolódó kockázattal arányos biztosítékkal, a gazdasági társaság átalakulás utáni 2

3 pénzügyi, vagyoni helyzetére figyelemmel indokolt a biztosítékadás. Az előbb leírtakból következően többek között megszűnt az a korábbi előírás, hogy a hitelezők biztosítékot követelhetnek abban az esetben, hogyha a jogutód gazdasági társaság saját tőkéje kevesebb, mint a jogelőd gazdasági társaság saját tőkéje volt (korábban ezt az előírást a vagyonmérleg tervezet összeállításánál célszerű volt figyelembe venni, mérlegelni különösen egyesülés esetén, ha az átalakuló gazdasági társaságok egymásban voltak tulajdonosok, mert a kölcsönös részesedések kiszűrése miatt a jogutód gazdasági társaság saját tőkéje kevesebb lett). A gazdasági társaság átalakulását a Cégközlönyben való meghirdetést, valamint az esetlegesen adandó biztosítékot követően a létesítő okirat aláírásától, elfogadását követő 60 napon belül kell bejelenteni a jogelőd gazdasági társaság székhelye szerinti illetékes cégbírósághoz. Vagyonmérleg-tervezetek, végleges vagyonmérlegek Az átalakulási törvény és a számviteli törvény vagyonmérleg és vagyonleltár (tervezet és végleges is) elkészítésére, összeállítására vonatkozó előírásai alapvetően nem változtak. Így például fő szabály szerint a gazdasági társaság tulajdonosai eldönthetik, hogy könyv szerinti értéken alakulnak át, vagy a vagyont felértékelik. Megmaradt az a korábbi szabály is, mely szerint ott lehet a vagyont átértékelni, ahol a jogelőd gazdasági társaság jogilag megszűnik (így nem lehet pl. átértékelni beolvadás esetén a beolvasztó cégnek, illetve kiválás esetén akiből kiválnak). Egy esetben ír elő kötelezően vagyonértékelést az átalakulási tv., melyre az előzőekben már kitértem (nevezetesen, ha a jogelőd gazdasági társaság tagja nem kíván a jogutód gazdasági társaságban részt venni, és a tagok úgy döntenek, hogy a kilépő taggal piaci értéken kívánnak elszámolni). A vagyonmérleg-tervezeteket és a vagyonleltártervezeteket könyvvizsgálóval, továbbá ha a gazdasági társaságnál ilyen működik a felügyelőbizottsággal is ellenőriztetni kell. Nem jogosult erre a gazdasági társaság könyvvizsgálója és az a könyvvizsgáló, aki az átalakulási vagyonmérleg-tervezet fordulónapját megelőző két üzleti évben a gazdasági társaság számára könyvvizsgálatot vagy a nem pénzbeli vagyoni hozzájárulás értékének ellenőrzését végezte. A jogutód gazdasági társaság könyvvizsgálójává a gazdasági társaság cégbejegyzésétől számított három üzleti éven belül nem jelölhető ki az a könyvvizsgáló, aki az átalakulási vagyonmérleg-tervezeteket ellenőrizte. Fontos előírás, hogy a gazdasági társaság vagyonának értékét, a saját tőke összegét a könyvvizsgáló által elfogadottnál magasabb értékben nem lehet meghatározni. Vagyonmérleg, vagyonleltár összeállítása tekintetében, mint ahogyan korábban említettem, a számviteli törvény előírásai nem változtak. A vagyonmérleg-tervezet, vagyonleltár-tervezet mérlegfordulónapját - az átalakulási tv. korábban említett korlátai között - a tulajdonosok határozzák meg. Az átalakulás napjára, az átalakulás napját követő 90 napon belül végleges vagyonmérleget és végleges vagyonleltárt kell készíteni és a cégbíróságnál azaz nem a cégszolgálatnál letétbe helyezni mind az átalakuló gazdasági társaságra, mind az átalakulással létrejövő gazdasági társaságra vonatkozóan. Az átalakulás során megszűnő gazdasági társaság a végleges vagyonmérleg elkészítését megelőzően köteles az átalakulás napjával mint mérlegfordulónappal a számviteli törvény szerinti beszámolóját elkészíteni, letétbe helyezni és közzétenni a cégszolgálatnál, analitikus és főkönyvi nyilvántartásait lezárni. Az az átalakuló gazdasági társaság, amely az átalakulás során nem szűnik meg (beolvadásnál az átvevő, kiválásnál a változatlan társasági formában továbbműködő gazdasági társaság), a végleges vagyonmérlegét a folyamatos könyvelés adatai alapján készíti el, analitikus és főkönyvi nyilvántartásait nem zárja le, azokat folyamatosan köteles vezetni, az átvett-átadott eszközöketkötelezettségeket (ideértve a céltartalékokat és 3

4 az időbeli elhatárolásokat is), ezek különbözeteként a saját tőkét a folyamatos könyvelés keretében - az átalakulás időpontjával - rendezi. A vagyonmérlegek összeállítása során felmerülő leggyakrabb hibák: a számviteli törvény a (1) bekezdésének az előírása alapján a jogutód gazdasági társaság vagyonmérleg tervezetében a saját tőke elemei csak pozitívak lehetnek (a jogelődnek azonban lehet valamelyik tőkeeleme negatív). Így ha van negatív tőkeelem, jellemzően az az eredménytartalék, akkor azt a jogutód gazdaság társaság vagyonmérlegében rendezni kell (pl. jegyzett tőke leszállításával, vagy a tőketartalékból történő átvezetéssel, vagy ha a lekötött tartalékban van pótbefizetés, akkor a pótbefizetés elengedésével, vagy az átalakuláshoz kapcsolódóan a tulajdonosoknak ázsióval vagyoni hozzájárulást kell teljesíteni). Ha a jogelőd gazdasági társaság saját tőkéje negatív, akkor tud csak átalakulni bármilyen más gazdasági társasággá, hogyha a tulajdonosok vagyoni hozzájárulást teljesítenek az átalakuláshoz kapcsolódóan (akkor is, ha betéti társasággá szeretnének átalakulni, aminek az új Ptk. szerint sincs jegyzett tőke követelménye). amennyiben a jogelőd gazdasági társaságnak saját termelésű készlete van és a jogelőd gazdasági társaság az átalakulás során jogilag megszűnik, akkor a jogutód gazdasági társaságnál saját termelésű készlet nem mutatható ki, azt a jogutód gazdasági társaság vagyonmérlegében vásárolt készletként kell kimutatni. A befejezetlen és félkész terméket az anyagok közé, a készterméket az áruk közé kell átsorolni, mert csak ebben az esetben fog a jogutód gazdasági társaságnál a saját termelésű készletek állományváltozása a mérlegadatokkal megegyezni. a számviteli törvény a (5) bekezdésének az előírása alapján, ha az átalakulással létrejövő gazdasági társaság végleges vagyonmérlege szerinti saját tőke lekötött tartalékkal csökkentett, illetve a jegyzett, de még be nem fizetett tőkeként kimutatott összeggel növelt összege nem éri el a vagyonmérleg-tervezet szerinti (a cégbíróságon bejegyzett) jegyzett tőke értékét, a jegyzett tőkét le kell szállítani. Ezen előírásból következően a vagyonmérleg tervezet mérlegfordulónapja és a végleges vagyonmérleg mérlegfordulónapja közötti várhatóan veszteséges gazdálkodásra tekintettel kell lenni, erre a várható veszteségre a vagyonmérleg tervezet összeállítása során lekötött tartalékot kell képezni. A várható veszteség mindig kalkulált adat, ezért nem szabad a teljes szabad, jegyzett tőkén felüli saját tőkét (tőketartalékot és/ vagy eredménytartalékot) a jegyzett tőkébe tenni, mert ha a tényleges veszteség több lesz, mint a kalkulált összeg, akkor a bejegyzett jogutód gazdasági társaság jegyzett tőkéjét tőkeleszállítással csökkentetni kell. a számviteli törvény 49. -a (1) bekezdésének az előírása szerint ha a jogelőd gazdasági társaság jogilag megszűnik a gazdasági társaságnál átalakulás esetén az eszköz bekerülési értékének az átalakulással létrejövő gazdasági társaság végleges vagyonmérlegében szereplő értéket kell tekinteni. Így ha a gazdasági társaság könyv szerinti értéken alakul át, akkor pl. a tárgyi eszközök jogelődnél szereplő nettó értéke lesz a jogutódnál a tárgyi eszköz nyitó bruttó értéke (azaz nem a jogelőd bruttó értékével és elszámolt értékcsökkenésével nyit meg a jogutód társaság). A társasági adótörvény előírása szerint viszont lehet, hogy a társasági adóalapnál érvényesíthető értékcsökkenési leírást a jogelőd bruttó értéke és elszámolt értékcsökkenése alapján kell megállapítani (pl. kedvezményezett átalakulás esetén). Így a jogutódnál nyitást követően lehet, hogy kettős nyilvántartást kell vezetni a tárgyi eszközök vonatkozásában, melyre a számítástechnikai programokat fel kell készíteni. szétválás (kiválás, különválás) esetén a jog- 4

5 utód társaság vagyonának megállapítása során a jogutód tevékenységéhez szükséges eszközöket és kötelezettségeket kell először meghatározni, majd ezt követően lehet a jogutód saját tőkéjét megállapítani. Olvasói kérdések Tisztelt Előfizetőnk! Szakmai folyóiratunk előfizetéséhez INGYENES TANÁCSADÓI SZOLGÁLTATÁS is jár! Számvitellel kapcsolatos kérdését az forum-media.hu címen tudja feltenni Botka Erikának. KIVA alanyiság megszűnése esetén lévő önellenőrzés Ügyfelem ( A társaság) a gazdasági évre vonatkozóan KIVA adóalanyiságot választott december hónap folyamán, a tulajdonosok értékesítették üzletrészüket egy jogi személy ( B társaság) részére év július hónapban derült ki, hogy a vásárló jogi személy tulajdonosa is egy jogi személy ( C társaság), akinek van gazdasági kapcsolata ügyfelemmel, A társasággal. A tulajdonosi hányadok alapján kapcsolt felekről van szó, így az összevont adatok alapján mind árbevétel mind pedig létszám adatok alapján is, túllépték a KIVA alanyiság feltételeként szabott határértéket, vagyis november 30-ai hatállyal ügyfelem A társaság KIVA alanyisága megszűnt. Mivel ez csak most derült ki, ezért a év zárása megtörtént, és a év egészére a KIVA alapján történt az adózás, december 31-ei fordulónappal készült a beszámoló. A KIVA törvény 19. -a (7) bekezdése kimondja, hogy a KIVA adóalanyiság megszűnésének napjával, mint mérlegfordulónappal önálló üzleti év végződik. Most szeretnénk kijavítani a hibát, de az alábbi problémáink merültek fel: - A év egészére vonatkozóan készült éves beszámoló, amit közzé is tettünk. Ezáltal a könyveket évre vonatkozóan le is zártuk, és a záró adatok alapján a év megnyitásra került. Most ha kiszámoljuk a hónapra vonatkozóan a helyes kisvállalati adót, valamint kiszámoljuk a hónapra vonatkozóan a társasági adót, ezt hogyan kell a könyvelésben megjeleníteni? évben vagy évben? - Mivel a évre vonatkozóan tulajdonképp kettő beszámolót kellett volna készíteni, akkor most ezt hogyan kell javítani? A már közzétett beszámoló helyett el kell készíteni az újakat, amit hogyan tudunk elvégezni, ha már le van zárva a évi könyvelés? Hiába tudjuk, hogy hogyan kellett volna, de most amikor már eltelt a közzétételt követően is közel kettő hónap, technikailag nem tudjuk, hogyan kell végrehajtani a javítást. - Az adóvonzatokra vonatkozóan természetesen el tudjuk készíteni az önrevíziókat, mint az 1308-as, mind pedig 13KIVA nyomtatványokra vonatkozóan, valamint az 1329-es nyomtatványt utólag el tudjuk készíteni, de a könyvelésben történő helyes kimutatására vonatkozóan kérjük szíves tájékoztatásukat. Ha lezárt üzleti évek vonatkozásában önellenőrzésre kerül sor, a számviteli törvény előírása alapján a javított beszámolók ismételt közzététele megszűnt. Így az önellenőrzés keretében a KIVA és a társasági adóbevallásokat kell önrevíziózni. Az adókapcsolatokat érintő összegeket az önrevízió időszakában, azaz a évi könyvelés keretében kell elszámolni, a 2013-as üzleti évet nem lehet újra megnyitni. A KIVA és társasági adó önrevízióval érintett összegeit a évi könyvelés keretében a 89. számlacsoportban kell elszámolni, de 2013-as tételként (azaz a évi társasági adófizetési kö- 5

6 telezettségtől elkülönített főkönyvi számon). Amennyiben a hiba év vonatkozásában nem jelentősnek minősül, akkor a könyvelésben további teendő nincs. Ha jelentős a hiba, akkor a évi zárlat keretében a 89-esben elszámolt ezen összegeket a számviteli törvény 37. -a (5) bekezdésének az előírása alapján az eredménytartalékba át kell vezetni, és a hibát a évi beszámolóban középső oszlopon be kell mutatni. Egyszerűsítetten foglalkoztatottak bérének könyvelése Az egyszerűsítetten foglalkoztatottnak fizetett bérnél felső korlátot nem határoz meg a jogszabály. A munkáltató az idénymunkáért, az alkalmi munkáért így a minimumot meghaladóan tetszőleges összeget fizethet. A társasági adóról és az osztalékadóról szóló évi LXXXI. törvénynek (Tao. tv.) a költségek és ráfordítások elszámolhatóságának egyes szabályait tartalmazó 3. számú melléklet A) rész 14. pontja alapján pedig nem a vállalkozási tevékenység érdekében felmerült költségnek, ráfordításnak minősül az Efo tv. szabályai szerint létesített munkaviszonyban foglalkoztatott részére az adózó által az egy napi munkáért kifizetett munkabérből a minimálbér napi összegének kétszeresét meghaladó mértékű kifizetés. Az egyszerűsített foglalkoztatás esetén közterheket csak a munkáltatónak kell fizetnie, a munkavállalót adófizetési kötelezettség nem terheli. em, hogyan kell könyvelni az egyszerűsített foglalkoztatottnak kifizetett bért, annak a vállalkozás érdekében felmerült részét, illetve a Tao. tv. szerint a nem vállalkozás érdekében felmerült összegét, továbbá a közterhet? Az egyszerűsített foglalkoztatásról szóló évi LXXV. törvény (a továbbiakban: törvény) nem tartalmaz a számviteli elszámolásra vonatkozóan rendelkezést. Ezért a számviteli elszámolás elbírálásánál a számviteli törvény általános előírásait kell figyelembe venni. A számviteli törvény 79. -a (2) bekezdésének előírása szerint bérköltség minden olyan az üzleti évhez kapcsolódó kifizetés, amely a munkavállalókat, az alkalmazottakat, a tagokat megillető, az érvényes rendelkezések szerint bérként vagy munkadíjként elszámolandó járandóság, az alkalmazásban állók és a munkavégzésre irányuló további jogviszonyban állók részére az üzleti évre bérként számfejtett, elszámolt összeg, amely elemeiben megfelel a statisztikai elszámolások szerinti keresetnek. A statisztikai elszámolások amikor a kereset elemeit meghatározzák jellemzően az állományba tartozókra vonatkoznak. Az egységes munkaügyi statisztikai elszámolási rend szerint az alkalmi munkavállalóknak fizetett jövedelem, mint állományba nem tartozók keresete kerül figyelembe vételre. A számviteli törvény 79. -a (2) bekezdésének előírásából következően az alkalmi munkavállalóknak fizetett jövedelem tartalmában megfelel a kereset fogalmának, ezért azt bérköltségként kell elszámolni. A számviteli törvény 79. -a (4) bekezdése határozza meg a bérjárulék fogalmát, mely szerint bérjárulékok a társadalombiztosítási járulék (nyugdíjbiztosítási, egészségbiztosítási és munkaerő-piaci járulék), az egészségügyi hozzájárulás, a szakképzési hozzájárulás, továbbá minden olyan adók módjára fizetendő összeg, amelyet a személyi jellegű ráfordítások vagy a foglalkoztatottak száma alapján állapítanak meg, függetlenül azok elnevezésétől. A számviteli törvény ezen előírásából következően az ilyen foglalkoztatás után a munkáltató által fizetendő közterhet a bérjárulékok között kell elszámolni. A Tao. törvény 3. számú melléklete 14. pontjának előírása szerint valóban nem a vállalkozás érdekében felmerült költség az egyszerűsített foglalkoztatásról szóló törvény szabályai szerint létesített munkaviszonyban foglalkoztatott részére az adózó által az egy napi munkáért kifizetett munkabérből a minimálbér napi összegének kétszeresét meghaladó mértékű kifizetés. A hivatkozott számviteli törvényi előírásokból következik, hogy 6

7 a számviteli költségelszámolás nem a Tao. tv. előírásait követi, mert pl. a kifizetett jövedelem minősítése a KSH szerinti keresetre épül, ezért a számviteli elszámolást nem befolyásolja, hogy a költségként elszámolt tételek között van-e vagy sem társasági adóalap növelő tétel. Kapcsolt vállalkozás tagi kölcsöne Azonos természetes személy (kapcsolt vállalkozás) tagi kölcsönének felhasználása azonos természetes személy által tulajdonolt másik társaság mínusz saját tőke rendezésének számviteli elszámolási lehetőségét kérem, szíveskedjen számomra megválaszolni. A szakanyagok átnézése során csak a társaság nyilvántartásában szereplő tagi kölcsön felhasználását találtam meg, egy másik társaság saját tőkerendezésének felhasználására nem találtam olyan megoldást, hogy a tag részesedéseként a tagi kölcsön jelenjen meg. Pénzmozgás forrás hiányában nem lehetséges. Jelenlegi ismeretem alapján: a tagi kölcsönt nyilvántartó társaság saját tőkéjét rendezze a tagi kölcsön összegével, ezzel megszűnik a tag felé a kötelezettsége, ezt követően beolvadás keretén belül rendezze a saját tőkehiányos társaság helyzetét, és ugyan megszűnik a beolvadt társaság, ezt a módszert a tulajdonos nem akarja. Felvetődött lehetőségként, hogy a tagi kölcsönnel rendelkező társaság követelésként apportálja a másik társaság saját tőke rendezéséhez, de ehhez nem találtam meg a számviteli elszámolás módszerét. A tagi kölcsön elengedését a tag nem akarja, alapkövetelménye, hogy a tagi kölcsöne üzleti részként jelenjen meg a társaságban. Amennyiben a magánszemélynek egy adott társasággal szemben tagi kölcsön követelése van, de ezt egy másik társaság negatív saját tőkéjének a rendezésére kívánja felhasználni úgy, hogy az a tagnál (magánszemélynél) üzletrészként is megjelenjen, akkor csak az a megoldás van, hogy a tag (magánszemély) az egyik társasággal szemben fennálló követelését beapportálja a másik társaságába (azaz nem az egyik társaság apportál a másik társaságba). Ha a másik társaság negatív saját tőkéjű, akkor ázsiós tőkeemelést indokolt végrehajtani, azaz a követelés egy részét (nagyobb részét) tőketartalékba célszerű helyezni. A követelés apportálásának számvitel elszámolása a másik társaságnál az alábbiak szerint történik. Az apport (követelés) rendelkezésre bocsátásának elszámolása: T 36. Egyéb követelések (egyik társasággal szembeni tagi kölcsönkövetelés) K 33. Jegyzett, de be nem fizetett tőke (a jegyzett tőkébe kerülő rész) K 479. Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek (a tőketartalékba kerülő rész) A jegyzett tőkeemelés elszámolása a cégbírósági bejegyzéssel egyidejűleg: T 33. Jegyzett, de be nem fizetett tőke K 411. Jegyzett tőke A tőketartalékba kerülő rész elszámolása (ha a követelést már a cégbírósági bejegyzést megelőzően rendelkezésre bocsátották): T 479. Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek K 412. Tőketartalék Ha a követelést a cégbírósági bejegyzést követően bocsátják rendelkezésre, akkor az elszámolás rendelkezésre bocsátáskor a következő: T 36. Egyéb követelések (egyik társasággal szembeni tagi kölcsön követelés) K 412. Tőketartalék Az apport rendelkezésre bocsátásával egyidejűleg az egyik társaságnál a magánszeméllyel 7

8 szemben fennálló tagi kölcsöntartozást a másik társasággal szembeni tartozásként kell kimutatni. Bt. terhére elszámolható költségek A következő kérdésben kérném szíves segítségüket. A testvérem és az én tulajdonomban van egy betéti társaság, mely jelenleg tevékenységet nem folytat. A fiam ez év őszétől OKJ-s felnőttképzés keretében fodrászképzésben vesz részt. Tervünk szerint jövő ősszel ha végez, átvenné a bt. beltagságát a testvéremtől, és ebben a cégben kezdene KATA alá bejelentkezve fodrászként dolgozni. Jelenleg a fodrászat nem szerepel a tevékenységi körünkben, és a fiam semmilyen jogviszonyban nincs a bt.-vel. Mi a képzésről kértünk számlát a bt. nevére. Most az első részletet fizettük be, és innentől havi részletekben kell a fennmaradó összeget, illetve kétszer a képzés során külön vizsgadíjat fizetni. em az, hogy jól gondolom-e, hogy így el lehet a bt. költségei között a képzési költséget és vizsgadíjat számolni? Mivel az idén csak költség keletkezik, bevétel még nem, szükség van-e valamilyen elhatárolásra? Hogyan történik (mely főkönyvi számlákra) a könyvelés? Mi van akkor, ha a fiam helyzete másképp alakul (pl. kimegy külföldre) és mégsem kezd a bt.-ben dolgozni? Ebben az esetben hogyan lehetne megoldani, hogy a költséget mégis a bt. viselje? Ha bármilyen más dolog felmerül ezzel kapcsolatban, és nem kérdeztem rá, megköszönöm, ha felhívják rá a figyelmem. A bt.-ben csak akkor lehetne az oktatási költségeket, mint vállalkozás érdekében felmerülő költségeket elszámolni, hogyha a fiának valamilyen jogviszonya volna a bt.-vel (pl. tagként személyes közreműködésre lenne kötelezett mint fodrász, vagy munkaviszonyban állna és a munkavégzéshez előírt feltétel lenne ez a képzettség), és a bt. tevékenységében is szerepelne a fodrász tevékenység. Ha ezek a feltételek nem állnak fenn, akkor a bt.-nek az így elszámolt összegeket mint természetben adott juttatást le kell adóznia, valamint társasági adóalap-növelő tételként is figyelembe kell venni. A kérdésben szereplő összegeket egyébként személyi jellegű egyéb kifizetésként kell elszámolni felmerüléskor, függetlenül attól, hogy a bt.-nek fodrászatból lesz-e vagy sem árbevétele, azokat nem lehet időbeli elhatárolás alá vonni. Nullára leírt tárgyi eszköz felújítása Abban az esetben, ha nullára leírt tárgyi eszköz felújítása történik, akkor igen gyakran a ráaktiválás során a felújítás összege a felújítás évében értékcsökkenésként elszámolásra kerül. em: elfogadható-e ez a gyakorlat, vagy a felújításra tekintettel az eszköz hasznos élettartamát figyelembe véve módosítani kellene az értékcsökkenés kulcsát? A számviteli törvény 3. -a (4) bekezdés 8. pontjának az előírása szerint felújításkor többek között a tárgyi eszköz élettartama megnövekszik. Felújítás ráaktiválása esetén a tárgyi eszközt újra üzembe kell helyezni, új használati időt, új maradványértéket kell megállapítani és ezek figyelembevételével kell számvitelben a terv szerinti értékcsökkenést megállapítani. Az új hasznos élettartam és maradványérték alapján, ha kulcsos módszert választottak, akkor számvitelben a leírási kulcs is módosulhat. Felújítás esetén mivel a tárgyi eszköz élettartama megnő, jellemzően nem fordulhat elő, hogy a felújítás összege egy év alatt értékcsökkenési leírásként elszámolásra kerül, mert ez ellentmond a felújítás számvitel fogalmának (azaz az új használati idő figyelembevételével a leírási kulcsot meg kellene változtatni). 8

9 Partneri viszony megszűnése esetén hatályos archiválási szabályok Ha egy ügyféllel felbontom a szerződést, akkor a több éves könyvelési anyagot, pl. a kartonokat átadhatom-e elektronikus formában vagy kötelező kinyomtatni esetleg több száz oldalt? Erre vonatkozóan nincsenek jogszabályi előírások, az ügyféllel kötött szerződésben kellett volna rendelkezni, hogy szerződés megszűntetése esetén mi a szerződő felek között az eljárás. Egy biztos, akár elektronikus, akár papíralapon történik az anyag átadása, az anyagot úgy kell átadni, hogy azt más könyvelő folytatni tudja, illetve megelőző évek bárki számára visszakereshetőek, olvashatóak, stb. legyenek. A szerződő felek közötti jogvitákat megelőzendő, a könyvelési anyag átadása akár elektronikus, akár papíralapon történik, az átadás-átvételi jegyzőkönyvben részletesen kerüljön felsorolásra, hogy az átadott anyag mit tartalmaz. Kereskedelmi egységben valuta elfogadása és nyilvántartása A kereskedelmi egységben elfogadhat a kereskedő valutát is. Az árak forintban vannak feltüntetve. A valutában történő fizetéskor fix árfolyamon történik a forint átszámítása: 280 Ft/ EUR. A pénztárgépben ezzel az árfolyammal kerül elszámolásra a bevétel és az áfa is. Majd a valutát átvezetjük a valutapénztárba a 280 Ft/ EUR árfolyammal. em, hogy helyes-e ez az eljárás, a valutapénztárban milyen árfolyamon kell nyilvántartani, mikor és hogyan kell elszámolni az árfolyamkülönbözetet, az áfa összegét korrigálnunk kell-e a napi árfolyamra? A kérdésben leírtak szerint a kereskedelmi egységben forintért történik értékesítés. Ezért a forint eladási ár alapján történik az árbevétel és a fizetendő áfa megállapítása, így az árbevétel és a fizetendő áfa megállapításánál nem merülhet fel árfolyamkülönbözet. Az egy másik ügylet, hogy a forintos eladási árat valutával fizetik ki, ebben az esetben nincs másról szó, mint forintért történik valutavásárlás. A forintért vásárolt valutát a számviteli törvény 60. -a (1) bekezdésének az előírása alapján a ténylegesen fizetett forint alapján kell a nyilvántartásba vételi árfolyamon felvenni. Így a kérdésben leírtak szerint, ha 280 Ft/ EUR árfolyamon történik a valuta átszámítása, akkor 280 Ft/EUR árfolyamon kell azt a valutapénztárba bevenni. A valutapénztárból történő kifizetések árfolyamkezelésére viszont számviteli politikai döntés kell hozni, azaz felhasználáskor a valutának a könyv szerinti értékét hogyan határozzák meg (FIFO eljárással, átlagárfolyamon stb.). Árfolyamkülönbözet akkor kerülhet elszámolásra, hogyha például a valutát felhasználják, és a valuta könyv szerinti árfolyama eltér a követelés-kötelezettség könyv szerinti árfolyamától (devizában fennálló kötelezettséget kifizetnek vele, vagy befizetik devizabetét számlára, forintért eladják stb.), vagy mérlegfordulónapon van a valutapénztárban valuta, akkor az év végi zárás keretében a mérlegfordulónapi választott számvitel politikai árfolyamra átértékelésre kerül. Osztalékkifeztéssel kapcsolatos kérdések A kft ban jóváhagyott osztalék jelentős részét még nem fizette ki. A saját tőke már a jegyzett tőke összege alatt van, és a feltöltést a ki nem fizetett osztalékból szeretné rendezni. A fennmaradó osztalékot pedig tárgyi eszköz formájában szeretné kivenni. 9

10 eim: 1./ A saját tőkefeltöltés összege után milyen fizetési kötelezettsége van? 2./ Ha személygépkocsit vesz ki osztalékként, a piaci árat minek alapján számíthatja? 3./ Ha garázshelyet vesz ki osztalékként, annak mi lesz a piaci ára (a garázshelyet próbálta értékesíteni, de a jelenlegi nettó ár alatt tudta volna eladni)? 4./ A garázshelyhez tartozó földterületnek mi lesz a piaci ára? A társaságnak az osztalékon kívül nincs sem tartozása, sem követelése. 1. A kérdésből nem derül ki, hogy a kft. konkrétan milyen formában kívánja az osztalékból a saját tőke helyzetet rendezni, mert az adófizetési kötelezettség alakulását a választott módszer befolyásolhatja. Ha a jóváhagyott osztalékból adódó követeléssel szeretne pl. ázsiós jegyzett tőkeemelést végrehajtani a magánszemély, akkor a magánszemély rendelkezik az osztalék követeléséről, így az Szja. tv. szabályai szerint a jövedelmet megszerzi, az osztalék ezen része után az szja-t és az ehot meg kell fizetni, így a leadózott nettó jövedelemmel lehet csak tőkét emelni (ezen felül cégbírósági illeték és a társasági szerződés módosítása miatt ügyvédi díj is felmerül). A saját tőke feltöltése ebben a tekintetben történhet úgy is, hogy a magánszemély a kft-vel szembeni osztalék követelését elengedi, mely kötelezettség elengedését a kft.-nél rendkívüli bevételként kell elszámolni. Ez a rendkívüli bevétel a mérleg szerinti eredmény növekedésén keresztül helyre tudja állítani a saját tőke/jegyzett tőke arányát. Ha a magánszemély elengedi a követelését, akkor adó, illeték és egyéb költség nem merül fel, mert a kftnél az így elszámolt bevétellel társasági adóalapot lehet csökkenteni, másrészt az illetéktörvény előírása alapján az osztalék elengedése után nem kell ajándékozási illetéket sem fizetni Ha osztaléktartozást pénztől eltérő eszközben teljesítenek, akkor az odaadott eszközt a számviteli törvény 39. -ának (2a) bekezdése és az áfa tv. előírása alapján is értékesítésként kell elszámolni. Mivel feltételezhető, hogy a tulajdonos az adózási szabályok szerint kapcsolt félnek minősül, ezért az eszköz értékesítése tekintetében a piaci áron történő értékesítés fontos szempont. A piaci ár megállapítása tekintetében többféle lehetőség adódik, de itt jellemzően nem az eszköz könyv szerinti értékéből kell kiindulni, mert a piaci ár ettől alacsonyabb vagy magasabb is lehet. Piaci ár meghatározása történhet pl. ajánlati árak figyelembevételével (hasonló évjáratú és használatú személygépkocsinak, ingatlannak mik az ajánlati árai), de lehet szakértőt is megbízni a piaci érték megállapítására. Fel kell azonban hívni a figyelmet arra, hogyha a kft. a hatályon kívül helyezett társasági törvény szerint működik még, azaz az új Ptk.-hoz még nem igazították hozzá a társasági szerződést, akkor kft.-nél pénztől eltérő eszközben csak akkor lehet osztalékot teljesíteni, ha arra a társasági szerződés lehetőséget ad [2006. évi IV. tv ának (1) bekezdése]. Megjegyzem az új Ptk.- ban viszont a kft.-knél már nincs ilyen követelmény. Fontos azonban, hogyha a magánszemély pénztől eltérő eszközben kapja meg az osztalékot, akkor is jövedelme keletkezik, azt le kell adóznia. Ingatlan felújításának támogatása Egy Egyesület az általa bérelt ingatlanra eddig megkapta a bérleti díj támogatást az MVH-tól. Erre az elkövetkezendőkben már nincs lehetőség, de arra igen, hogy a bérelt ingatlan felújítását támogassa az MVH 22 millió forint összegben. : van-e arra lehetőség, hogy a felújítás összeg határáig ne fizessenek bérleti díjat (jelen helyzetben 15 évről van szó)? Milyen számviteli bizonylatokat kell kiállítani az esetleges kom- 10

11 penzációhoz, lehet-e egyáltalán kompenzálni? A bérelt ingatlanon végzett beruházást nem lehet elidegeníteni, tekintettel a támogatásra. A bérleti díjat ki kell számlázni? Ha igen, akkor a kérdés az, hogy milyen összegben? Mennyire kötelező a piaci árat követni? Azt, hogy a bérelt ingatlanon végzett felújítás kit terhel, fő szabály szerint arra vonatkozóan a szerződő feleknek a bérleti szerződésben kell megállapodnia. Megállapodhatnak úgy is, hogy a bérelt ingatlanon végzett felújítás a bérbeadót terheli, ebben az esetben a bérlő által elvégzett felújítási munkákat tovább kell számlázni a bérbeadó felé. A bérbeadó a bérlő felé továbbra is számlázza a bérleti díjakat, és a felújítás továbbszámlázásából adódó követelést lehet a bérleti díj miatti kötelezettséggel szemben kompenzálni. A kompenzálásról akár a bérleti szerződésben meg lehet állapodni, vagy külön megállapodást kötnek rá. Viszont, ha a bérlő kapja a támogatást a felújításra, és a támogatási feltételek szerint a felújítást nem lehet elidegeníteni, akkor az előbb említett lehetőség nem áll fenn. Ebben az esetben a bérlőt terheli a felújítás költsége, azt a bérlőnek kell mint bérelt ingatalon végzett felújítás (beruházás) aktiválnia, azt nem tudja a bérbeadó felé továbbszámlázni. Mivel a felújítást nem lehet a bérbeadónak továbbszámlázni, ezért nem lesz olyan követelés, amelyet a kötelezettséggel szemben be lehetne kompenzálni. A bérleti díjfizetési kötelezettséget fő szabály szerint nem érinti, hogy a felújítást a bérlő aktiválja-e vagy azt továbbszámlázza a bérbeadó felé, a bérleti szerződés szerinti bérleti díjat változatlanul számlázni kell. A kérdésből nem derül ki, hogy a bérbeadó és a bérbevevő az adózási szabályok szerint kapcsolt félnek minősülnek-e (pl. társasági adóalanyok-e szerződő felek), illetve az sem derül ki, hogy a bérbeadó áfa tv. szerinti státusza milyen a bérbeadás tekintetében. Ezek pedig mind befolyásolhatják, hogy milyen döntésnek milyen következményei lehetnek. Ha a szerződő felek kapcsolt félnek minősülnek, akkor a bérleti díj vonatkozásában különösen fontos, hogy a piaci árat betartsák a felek. Ha nem kapcsoltak, akkor a bérleti szerződésben akár ingyenes szívességi használatban is megállapodhatnak, de ekkor is az ingyenesen nyújtott szolgáltatás piaci értéke után az áfát meg kell fizetnie (ha a bérbeadónak áfásan kell számláznia). In-house szeminárium! Ha szeretne közvetlenül a munkahelyén tájékozódni a legújabb jogszabályváltozásokról az adó- és számviteli törvények elismert szakértőitől? Jelentkezzen az címen, a témakör vagy akár az előadó megnevezésével, és kérjen ajánlatot kihelyezett előadás megtartására! E-számvitel című szakmai folyóiratunkban közzétett jogi szakcikkek és az egyes esetekre, kérdésekre adott válaszok Olvasóink adózási, számviteli tájékoztatásában kívánnak segíteni. A kérdésekre adott válaszok szerzőnknek a rendelkezésre álló információk alapján kialakított egyéni szakmai véleményét tükrözik. A teljes tényállás ismeretében személyesen nyújtandó jogi tanácsadás eltérő szakmai véleményhez vezethet, ezért az értelmezésbeli különbözőségekért Kiadónk felelősséget nem vállal. E-számvitel VI. évfolyam tizedik szám, október Kiadja a Fórum Média Kiadó Kft Bp. Váci út 91/a Tel.: Fax: Felelős kiadó: Győrfi Nóra, ügyvezető igazgató Termékmenedzser: Varga Szabolcs HU ISSN Előfizethető a kiadónál. Hirdetések felvétele: Tel.: , Fax: , Internet: Nyomdai kivitelezés: Prime Rate Kft.

12 NGM által 13 kreditpontra akkreditált képzés IFRS, számviteli terület A résztvevőket megkérjük, hogy hozzák magukkal saját laptopjukat. A képzés során Microsoft Excel alkalmazásban fogunk dolgozni, ezért kérjük, ellenőrizzék, hogy az Excel program gond nélkül fut a gépükön. Tanulja meg az IFRS szerinti beszámolók tartalmát és sajátítsa el elkészítésének módját 2 napos, gyakorlati képzésünkön! Szakértő előadónk: Bűdy Zoltán okleveles könyvvizsgáló, IFRS tanácsadó A képzés programja: IAS 1 Beszámoló elemei mérleg és eredménykimutatás a saját tőke változásainak kimutatása IAS 7 Cash flow kimutatás IAS 17 Lízingek lízingek csoportosítása: pénzügyi, operatív lízingek minősítése elszámolás a lízingbe adónál, lízingbe vevőnél magyar szabályozás, pénzügyi lízing a magyar törvényekben a lízingstandard várható változásai IAS 2 Készletek a bekerülési érték megállapítása ráfordításként való elszámolás szabályozása értékvesztés elszámolása nettó realizálható érték és alkalmazása IAS 37 Céltartalékok fogalmi tisztázások céltartalékok értékelése a jelenérték alkalmazása IAS 38 Immateriális javak a bekerülés és mérés esetei saját előállítású immateriális javak hasznos élettartam és maradványérték goodwill és a többlet (negatív goodwill) IAS 12 Halasztott adók és még több téma. fogalmak bemutatása, hatókör halasztott adó logikájának bemutatása, megállapítása, számításának menete halasztott adó bemutatása a beszámolóban a magyar számviteli eredmény és a társasági adó szerinti adózás előtti eredmény közötti eltérések halasztott adózásra vonatkozó szabályai, a magyar számviteli törvény, valamint a nemzetközi számviteli eredmények közötti eltérés halasztott adózásra való hatásai, a halasztott adók kimutatása az egyedi és konszolidált beszámolókban, a halasztott adók megtérülésének vizsgálata, értékvesztése, a halasztott adók közzétételi követelményei. IAS 21 Átváltási árfolyamok alkalmazott árfolyamok hatása a mérlegre és eredménykimutatásra IAS 11 Beruházási szerződések bevételek megjelenítési feltétele készültségi fok megállapítása IAS 10 Mérlegforduló nap utáni események Osztalék elszámolás IFRS szerint A képzés időpontja: 1. oktatási nap: október 28. (kedd) 10:00 16:30 2. oktatási nap: október 29. (szerda) 10:00 16:30 Helyszín: CEU Konferencia Központ, 1106 Budapest, Kerepesi út 87. Részvételi díj: A képzés díja Ft + áfa, ami tartalmazza az előadás írásos szakmai anyagait, az aprósütemények, a kávé, üdítők és az ebéd költségeit, valamint a Számvitel, bérszámfejtés és adózás a gyakorlatban c. kiadványunk optimum változatát. A további részletekről tájékozódjon honlapunkról: forumakademia.hu 12

Példa az egyszerűsített éves beszámolót készítők részére

Példa az egyszerűsített éves beszámolót készítők részére 1. Az egyszerűsített éves beszámoló készítése lehetőségének meghatározása: A vállalkozás 2006. október 1-jével kezdte meg előtársaságként működését, a társaságot a cégbíróság október 31.-vel jegyezte be,

Részletesebben

Esettanulmány. Átalakulásra - társasági forma váltása

Esettanulmány. Átalakulásra - társasági forma váltása Esettanulmány Átalakulásra - i forma váltása A TIFFOSI Kft. átalakul részvénygá. A kft. üzletrészekből 80%-os részesedése van a FINIVEST Zrt.-nek (könyv szerinti értéke 16 000 eft), 20%-os részesedése

Részletesebben

II. évfolyam. Név: Neptun kód: Kurzus: Tanár neve: HÁZI DOLGOZAT 2. Számvitel 2 2013/2014. II. félév

II. évfolyam. Név: Neptun kód: Kurzus: Tanár neve: HÁZI DOLGOZAT 2. Számvitel 2 2013/2014. II. félév II. évfolyam Név: Neptun kód: Kurzus: Tanár neve: HÁZI DOLGOZAT 2. Számvitel 2 2013/2014 II. félév 1. feladat (lekötött tartalék meghatározása, osztalékkal kapcsolatos számítások, saját tőke mérlegrészlet

Részletesebben

15EB 02 15EB 02/A. Cégadatok (A) BROKERGOLD MAGYARORSZÁG KFT. Cégjegyzékszáma:

15EB 02 15EB 02/A. Cégadatok (A) BROKERGOLD MAGYARORSZÁG KFT. Cégjegyzékszáma: Igazságügyi Minisztérium Céginformációs és az Elektronikus Cégeljárásban Közreműködő Szolgálat 1055 Budapest, Kossuth tér 4. Cégadatok (A) Cég neve: 15EB 02 Cégjegyzékszáma: 05 09 018640 Székhelye: BROKERGOLD

Részletesebben

Kiegészítő melléklet a 2010. évi egyszerűsített éves beszámolóhoz

Kiegészítő melléklet a 2010. évi egyszerűsített éves beszámolóhoz Kiegészítő melléklet a 2010. évi egyszerűsített éves beszámolóhoz ÁLTALÁNOS ÖSSZEFOGLALÁS A kiegészítő melléklet az Óbudai Sport és Szabadidő Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság (a továbbiakban: Társaság)

Részletesebben

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET 2015. 01. 01. 2015. 12. 31. Budapest, 2016. április 30... A vállalkozás vezetője ( képviselője ) 1 1. Általános bemutatás A vállalkozás neve: STEMO MARKETING Kft. A vállalkozás rövidített

Részletesebben

Kiegészítő melléklet

Kiegészítő melléklet Statisztikai számjele: 13920410-4741-113-15 Cégjegyzék száma: 15-09-071364 Vállalkozás megnevezése: MasterMind Interactive Kft Vállalkozás címe: 4400 Nyíregyháza Korányi F. utca 29/A Kiegészítő melléklet

Részletesebben

Számviteli aktualitások 2015. Vállalkozási szakterület

Számviteli aktualitások 2015. Vállalkozási szakterület (számviteli témakör) Forrás Akadémia GriffSoft Informatikai Zrt. 1041 Budapest, Görgey Artúr utca 69-71. Telefon: +36-1/450-2200, +36-62/549-100 Fax: +36-1/239-0056, +36-62/401-417 Web: www.griffsoft.hu

Részletesebben

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET. atlatszo.hu Közhasznú Nonprofit Kft. egyszerűsített éves beszámolójához. 2015. május 29. a vállalkozás vezetője (képviselője)

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET. atlatszo.hu Közhasznú Nonprofit Kft. egyszerűsített éves beszámolójához. 2015. május 29. a vállalkozás vezetője (képviselője) KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET a atlatszo.hu Közhasznú Nonprofit Kft. 2014 egyszerűsített éves beszámolójához 2015. május 29. a vállalkozás vezetője (képviselője) I. ÁLTALÁNOS RÉSZ A cég teljes neve: Alapítás időpontja:

Részletesebben

Kiegészítő Melléklet a Art Motives Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. 2012. évi Egyszerűsített éves beszámolójához ÁLTALÁNOS RÉSZ Vállalkozás elnevezése: Art Motives Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt

Részletesebben

Egyszerűsített éves beszámoló

Egyszerűsített éves beszámoló 1 8 0 3 2 1 0 7 6 9 1 0 1 3 1 0 2 - - Statisztikai számjel Dr Szakály Ügyvédi Iroda a vállalkozás megnevezése 7630 Pécs, Zsolnay Vilmos út 45. a vállalkozás címe, telefonszáma Egyszerűsített éves beszámoló

Részletesebben

Devizás ügyletek a. számvitelben

Devizás ügyletek a. számvitelben Devizás ügyletek a Devizás tételek számviteli kezelése számvitelben Devizás tételek számviteli kezelése Mérleghez kapcsolódó Eszközök Pénzeszközök Követelések Értékpapírok és részesedések Devizában adott

Részletesebben

Tájékoztató. a kifizető (munkáltató) által magánszemély Biztosítottra kötött BEST DOCTORS

Tájékoztató. a kifizető (munkáltató) által magánszemély Biztosítottra kötött BEST DOCTORS Tájékoztató a kifizető (munkáltató) által magánszemély Biztosítottra kötött BEST DOCTORS Csoportos Egészségbiztosításra és (Euró Alapú) Kiegészítő Egészségbiztosításra vonatkozó, 2012-ben hatályos adózási,

Részletesebben

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET a Pro Szentendre Városfejlesztési Kft. v.a. 2015.06.30-i tevékenységet záró egyszerűsített éves beszámolójához

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET a Pro Szentendre Városfejlesztési Kft. v.a. 2015.06.30-i tevékenységet záró egyszerűsített éves beszámolójához KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET a Pro Szentendre Városfejlesztési Kft. v.a. 2015.06.30-i tevékenységet záró egyszerűsített éves beszámolójához A Pro Szentendre Városfejlesztési Kft. v.a. (továbbiakban: Társaság)

Részletesebben

Könyvvezetési ismeretek

Könyvvezetési ismeretek 1 I. évfolyam BA Név: Neptun kód: Kurzus: Tanár neve: HÁZI DOLGOZAT 2. Könyvvezetési ismeretek 2014/2015 II. félév 2 Elméleti kérdések 1. Egy vállalkozás saját tőkéjével kapcsolatosan az alábbi információkkal

Részletesebben

Hajós Alfréd Általános Iskola Alapítvány Kiegészítő melléklet 2011.

Hajós Alfréd Általános Iskola Alapítvány Kiegészítő melléklet 2011. Adószám: 18715792-1-13 Bíróság: Budapest Környéki Törvényszék Bírósági végzés: 4.13.PK.60.034/2007/4 Statisztikai számjel: Fordulónap: december 31. Beszámolási időszak: január 01- december 31. Gödöllő,

Részletesebben

SZÁMVITELI SAJÁTOSSÁGOK CÍMŰ TANTÁRGY HÁZI DOLGOZATA TÁVOKTATÁS TAGOZAT GAZDÁLKODÁSMENEDZSMENT SZAK KÉSZÍTETTE: NEPTUN KÓD: 2014/2015. 2.

SZÁMVITELI SAJÁTOSSÁGOK CÍMŰ TANTÁRGY HÁZI DOLGOZATA TÁVOKTATÁS TAGOZAT GAZDÁLKODÁSMENEDZSMENT SZAK KÉSZÍTETTE: NEPTUN KÓD: 2014/2015. 2. SZÁMVITELI SAJÁTOSSÁGOK CÍMŰ TANTÁRGY HÁZI DOLGOZATA TÁVOKTATÁS TAGOZAT GAZDÁLKODÁSMENEDZSMENT SZAK KÉSZÍTETTE: NEPTUN KÓD: 2014/2015. 2. FÉLÉV 1 1. feladat: Alapítás Az A vállalkozás új vállalkozást hoz

Részletesebben

Bakony és Balaton Keleti Kapuja Közhasznú Egyesület Kiegészítő melléklete a 2012. évi beszámolóhoz /Adatok: ezer Ft -ban/

Bakony és Balaton Keleti Kapuja Közhasznú Egyesület Kiegészítő melléklete a 2012. évi beszámolóhoz /Adatok: ezer Ft -ban/ 1. oldal Bakony és Balaton Keleti Kapuja Közhasznú Egyesület Kiegészítő melléklete a 2012. évi beszámolóhoz /Adatok: ezer Ft -ban/ I. Általános rész 1./ Általános háttérinformációk Bakony és Balaton Keleti

Részletesebben

Eredménykimutatás FORRÁS Zrt. ). A főkönyvi kivonat az adózás előtti eredmény utáni könyvelési tételeken kívül minden információt tartalmaz! .

Eredménykimutatás FORRÁS Zrt. ). A főkönyvi kivonat az adózás előtti eredmény utáni könyvelési tételeken kívül minden információt tartalmaz! . Eredménykimutatás A FORRÁS Zrt. (továbbiakban: Társaság) 2009. december 31-i főkönyvi kivonatának forgalmi adatai (forintban). A főkönyvi kivonat az adózás előtti eredmény utáni könyvelési tételeken kívül

Részletesebben

IGAZSÁGÜGYI MINISZTÉRIUM CÉGINFORMÁCIÓS ÉS AZ ELEKTRONIKUS CÉGELJÁRÁSBAN KÖZREMŰKÖDŐ SZOLGÁLAT

IGAZSÁGÜGYI MINISZTÉRIUM CÉGINFORMÁCIÓS ÉS AZ ELEKTRONIKUS CÉGELJÁRÁSBAN KÖZREMŰKÖDŐ SZOLGÁLAT 2015. 07. 02. ELEKTRONIKUS BESZÁMOLÓ PORTÁL NYOMTATÓBARÁT VERZIÓ IGAZSÁGÜGYI MINISZTÉRIUM CÉGINFORMÁCIÓS ÉS AZ ELEKTRONIKUS CÉGELJÁRÁSBAN KÖZREMŰKÖDŐ SZOLGÁLAT 15EB 02 15EB 15EB/A 15EB/M/A1 15EB/M/A2 15EB/E

Részletesebben

Kiegészítő melléklet. Forcont Kft

Kiegészítő melléklet. Forcont Kft Adószám: 12167191-2-13 Közösségi adószám: HU12167191 Cégbíróság: Budapest Környéki Törvényszék Cégbírósága Cégjegyzék szám: 13-09-149998 Kiegészítő melléklet Forcont Kft. 2015. Fordulónap: 2015. december

Részletesebben

2006. január 1-jétől a szolgáltatások költségeinek elszámolása elsődlegesen költségviselőkre, költséghelyekre történő könyvelés esetén

2006. január 1-jétől a szolgáltatások költségeinek elszámolása elsődlegesen költségviselőkre, költséghelyekre történő könyvelés esetén 2006. január 1-jétől a szolgáltatások költségeinek elszámolása elsődlegesen költségviselőkre, költséghelyekre történő könyvelés esetén 71. Szolgáltatás költségei 1/231. 4. 81 82. Belföldi értékesítés közvetlen

Részletesebben

Egyszerűsített éves beszámoló

Egyszerűsített éves beszámoló 1 3 6 2 0 2 7 5 6 0 2 4 1 1 3 0 1 0 1-0 9-8 6 4 6 9 7 a vállalkozás megnevezése 1196 BUDAPEST KISFALUDY UTCA 181. a vállalkozás címe, telefonszáma 2005.12.09.-2005.12.31. Egyszerűsített éves beszámoló

Részletesebben

2014. ÉVI EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓJÁNAK KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE

2014. ÉVI EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓJÁNAK KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE SVÁBHEGYI ORSZÁGOS ALLERGOLÓGIAI, IMMUNOLÓGIAI ÉS PULMONOLÓGIAI NONPROFIT KÖZHASZNÚ KFT 1037 BUDAPEST, BOKOR U. 17-21. 2014. ÉVI EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓJÁNAK KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE Budapest, 2015-05-27

Részletesebben

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET 2013. ÉVRE VIGADÓ KULTURÁLIS ÉS CIVIL KÖZPONT NONPROFIT KFT.

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET 2013. ÉVRE VIGADÓ KULTURÁLIS ÉS CIVIL KÖZPONT NONPROFIT KFT. KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET 2013. ÉVRE VIGADÓ KULTURÁLIS ÉS CIVIL KÖZPONT NONPROFIT KFT.. ügyvezető Monor, 2014.02.28. 1/6 2013.ÉVI KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET A cég neve: VIGADÓ KULTURLÁSI ÉS CIVIL KÖZPONT NONPROFIT

Részletesebben

Mecsekerdő Zrt 0 2 1 0 0 6 0 0 9 3. ország. 24 hsz. em. ajtó 5. Adóazonosító jele: Adózott eredmény felhasználására vonatkozó határozat

Mecsekerdő Zrt 0 2 1 0 0 6 0 0 9 3. ország. 24 hsz. em. ajtó 5. Adóazonosító jele: Adózott eredmény felhasználására vonatkozó határozat KIM KÖZIGAZGATÁSI ÉS IGAZSÁGÜGYI MINISZTÉRIUM 14EB-01 11/2009. (IV. 28.) IRM-MeHVM-PM együttes rendelet Kizárólag elektronikus úton nyújtható be. ELEKTRONIKUS ŰRLAP a számviteli törvény szerinti beszámoló

Részletesebben

Egyszerűsített éves beszámoló

Egyszerűsített éves beszámoló 13620275-4941-113-01 Statisztikai számjel 01-09-864697 Cégjegyzék száma Drayman Team Kft. 1196 Budapest, Kisfaludy utca 181. Egyszerűsített éves beszámoló 2008. december 31. A közzétett adatokat könyvvizsgáló

Részletesebben

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET Az Érdi Városi Televízió és Kulturális Nonprofit Kft. 2011 évre vonatkozó Egyszerűsített Éves beszámolójához

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET Az Érdi Városi Televízió és Kulturális Nonprofit Kft. 2011 évre vonatkozó Egyszerűsített Éves beszámolójához A Kft. rövid bemutatása : KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET Az Érdi Városi Televízió és Kulturális Nonprofit Kft. 2011 évre vonatkozó Egyszerűsített Éves beszámolójához A társaságot, mint egyszemélyes Kft.-t Érd Város

Részletesebben

IV. KEDVEZMÉNYEZETT ÁTALAKULÁS ADÓZÁSI SZABÁLYAI

IV. KEDVEZMÉNYEZETT ÁTALAKULÁS ADÓZÁSI SZABÁLYAI Pénzügyi és Könyvszakértő Kft Székhely: 1026 Budapest, Bimbó út 182. Telefon+Fax: 209-9373, Fax: 466-8409 Web: http://www.correct.hu/ e-mail: correct@correct.hu IV. KEDVEZMÉNYEZETT ÁTALAKULÁS ADÓZÁSI SZABÁLYAI

Részletesebben

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET. Mérték Médiaelemző Műhely Közhasznú Nonprofit Kft. 2013.02.07-2013.12.31. egyszerűsített éves beszámolójához. 2013. március 31.

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET. Mérték Médiaelemző Műhely Közhasznú Nonprofit Kft. 2013.02.07-2013.12.31. egyszerűsített éves beszámolójához. 2013. március 31. KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET a Mérték Médiaelemző Műhely Közhasznú Nonprofit Kft. 213.2.7-213.12.31 egyszerűsített éves beszámolójához 213. március 31. a vállalkozás vezetője (képviselője) I. ÁLTALÁNOS RÉSZ A

Részletesebben

PÉNZFOLYAM Kft. tárgyévi cash-flow kimutatásának összeállításához a következő információkat ismerjük.

PÉNZFOLYAM Kft. tárgyévi cash-flow kimutatásának összeállításához a következő információkat ismerjük. PÉNZFOLYAM Kft. tárgyévi cash-flow kimutatásának összeállításához a következő információkat ismerjük. ESZKÖZÖK (aktívák) Előző év Tárgyév A. BEFEKTETETT ESZKÖZÖK 79 260 72 655 I. IMMATERIÁLIS JAVAK 10

Részletesebben

Sasadi és Farkasréti Öregdiákok Egyesülete

Sasadi és Farkasréti Öregdiákok Egyesülete 1. Általános kiegészítések 1.1.A gazdálkodó bemutatása 1.1.1. A gazdálkodó főbb adatai - Székhely: - Internetes honlap címe: (ha a beszámolót a honlapon is közzéteszi) - Működési forma: Társasdalmi Rgyesület

Részletesebben

II. évfolyam BA. Név: Neptun kód: Kurzus: Tanár neve: HÁZI DOLGOZAT 1. Számvitel 1 2013/2014. I. félév

II. évfolyam BA. Név: Neptun kód: Kurzus: Tanár neve: HÁZI DOLGOZAT 1. Számvitel 1 2013/2014. I. félév II. évfolyam BA Név: Neptun kód: Kurzus: Tanár neve: HÁZI DOLGOZAT 1. Számvitel 1 2013/2014 I. félév 1. Feladat (40 pont) Könyvelés Főkönyvi számlavázakon Eszközök Nyitó mérleg Források A. Befektetett

Részletesebben

15EB 02 15EB 02/A. Cégadatok (A) Pápai Ingatlanfejlesztő Kft Cégjegyzékszáma:

15EB 02 15EB 02/A. Cégadatok (A) Pápai Ingatlanfejlesztő Kft Cégjegyzékszáma: Igazságügyi Minisztérium Céginformációs és az Elektronikus Cégeljárásban Közreműködő Szolgálat 1055 Budapest, Kossuth tér 4. Cégadatok (A) Cég neve: 15EB 02 Pápai Ingatlanfejlesztő Kft Cégjegyzékszáma:

Részletesebben

Kiegészítő melléklet. A Transzin Kft. 2012. évi beszámolójához

Kiegészítő melléklet. A Transzin Kft. 2012. évi beszámolójához Kiegészítő melléklet A Transzin Kft. 2012. évi beszámolójához I. Általános rész 1. A vállalkozás bemutatása A Társaság a Transz-In Bt-ből való átalakulással 2001.március 10-én kezdte meg működését. Tulajdonosai:

Részletesebben

A/ A tulajdonos változást az utolsó közzétett beszámoló adatai alapján kell könyvelni a Kft-nél.

A/ A tulajdonos változást az utolsó közzétett beszámoló adatai alapján kell könyvelni a Kft-nél. 11/ "A" társaság (anya), melynek tagjai 25-25%-ban 2 magánszemély és 25-25%-ban két társaság. Az "A" társaság 100%-os tulajdonosa "B" társaságnak (leány). Mindkét társaság ingatlan tulajdonnal rendelkezik.

Részletesebben

XIII. KERÜLETI KÖZSZOLGÁLTATÓ ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG

XIII. KERÜLETI KÖZSZOLGÁLTATÓ ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG 1 2 0 5 2 5 8 5-6 8 1 0-1 1 4-0 1 Statisztikai szám 0 1-1 0-0 4 2 8 5 0 cégjegyzékszám XIII. KERÜLETI KÖZSZOLGÁLTATÓ ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG Mérleg : - Eszközök - Források Eredmény-kimutatás

Részletesebben

Egyszerűsített éves beszámoló MÉRLEGE "A" változat

Egyszerűsített éves beszámoló MÉRLEGE A változat Statisztikai számjele: 18474244-6910-131-06 Egyszerűsített éves beszámoló MÉRLEGE "A" változat Az üzleti év mélegfordulónapja: 2014. december 31. Adatok ezer Ft-ban ESZKÖZÖK (ek) módosításai Tárgyév 01.

Részletesebben

Pénzügyi számvitel IX. előadás. Saját tőke, céltartalékok

Pénzügyi számvitel IX. előadás. Saját tőke, céltartalékok Pénzügyi számvitel IX. előadás Saját tőke, céltartalékok SAJÁT TŐKE Áttekintés Mérleg Saját tőke Eszközök Idegen tőke A tulajdonos juttatja A tulajdonos a vállalkozónál hagyja A saját tőke csoportosítása

Részletesebben

Őszikék 2005 Közhasznú Nonprofit Kft

Őszikék 2005 Közhasznú Nonprofit Kft Őszikék 2005 Közhasznú Nonprofit Kft 3232 Gyöngyös Üdülősor út 58. 2015. évi Egyszerűsített éves beszámolójának KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE 1. Általános kiegészítések 1.1.A gazdálkodó bemutatása 1.1.1. A gazdálkodó

Részletesebben

DUNAVARSÁNYI VÁROSGAZDÁLKODÁSI KFT. 2336 Dunavarsány Kossuth Lajos utca 18. Kiegészítő melléklet. 2013. évi egyszerűsített éves beszámoló melléklete

DUNAVARSÁNYI VÁROSGAZDÁLKODÁSI KFT. 2336 Dunavarsány Kossuth Lajos utca 18. Kiegészítő melléklet. 2013. évi egyszerűsített éves beszámoló melléklete DUNAVARSÁNYI VÁROSGAZDÁLKODÁSI KFT. 2336 Dunavarsány Kossuth Lajos utca 18. Kiegészítő melléklet 2013. évi egyszerűsített éves beszámoló melléklete Adószám: 13386140-2-13 Cégjegyzékszám: 13-09-101130 Ügyvezető

Részletesebben

statisztikai számjel cégjegyzék szám. Szegedi Sport és Fürdők Kft Szeged, Temesvári krt. 33.

statisztikai számjel cégjegyzék szám. Szegedi Sport és Fürdők Kft Szeged, Temesvári krt. 33. statisztikai számjel cégjegyzék szám Szegedi Sport és Fürdők Kft. 2011. december 31. BESZÁMOLÓ Keltezés: Szeged, 2012.június 08. vállalkozás vezetője (képviselője) PH. MÉRLEG "A" változat - Eszközök (aktívák)

Részletesebben

Éves beszámoló. Csepeli Hőszolgáltató Kft Budapest, Kalotaszeg utca Statisztikai számjel Cégjegyzék száma

Éves beszámoló. Csepeli Hőszolgáltató Kft Budapest, Kalotaszeg utca Statisztikai számjel Cégjegyzék száma Csepeli Hőszolgáltató Kft Éves beszámoló 2011 "A" MÉRLEG Eszközök (aktívák) módosí- tásai 1 A. Befektetett eszközök 288 472 6 289 281 544 2 I. IMMATERIÁLIS JAVAK 3 787 0 2 526 3 Alapítás-átszervezés aktivált

Részletesebben

Az Egyesület bejegyzett székhelye :1146 Budapest, Istvánmezei út 1-3. Iratőrzés helye: 1146 Budapest, Istvánmezei út 1-3.

Az Egyesület bejegyzett székhelye :1146 Budapest, Istvánmezei út 1-3. Iratőrzés helye: 1146 Budapest, Istvánmezei út 1-3. 1. A SPORTEGYESÜLET ISMERTETÉSE Az Egyesület bejegyzett székhelye :1146 Budapest, Istvánmezei út 1-3. Iratőrzés helye: 1146 Budapest, Istvánmezei út 1-3. 2. SZÁMVITELI POLITIKA a) Az elszámolás alapja

Részletesebben

www.szamviteltanar.hu

www.szamviteltanar.hu ÉVES BESZÁMOLÓ - MÉRLEG A változat Eszközök (aktívák) 200X. december 31. adatok E Ft-ban Sorszám A tétel megnevezése Előző év Előző év(ek) módosításai Tárgyév a b c d e 1 A. Befektetett eszközök 2 I. IMMATERIÁLIS

Részletesebben

Számviteli feladatok speciális esetekben

Számviteli feladatok speciális esetekben Számviteli feladatok speciális esetekben Előadó: Böröczkyné Verebélyi Zsuzsanna a kisvállalati adózás szakértője Mai témáink Végelszámolás Kényszertörlési eljárás számviteli feladatai Átalakulás 1 A végelszámolás

Részletesebben

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET a Szkéné Színház Nonprofit Közhasznú Kft. 2011. december 31-i közhasznú egyszerűsített éves beszámolójához

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET a Szkéné Színház Nonprofit Közhasznú Kft. 2011. december 31-i közhasznú egyszerűsített éves beszámolójához KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET a Szkéné Színház Nonprofit Közhasznú Kft. 2011. december 31-i közhasznú egyszerűsített éves beszámolójához A Műegyetemi Ifjúsági Szolgáltató Nonprofit Közhasznú Kft. (továbbiakban:

Részletesebben

EGYÉB BERENDEZÉSEK, FELSZERELÉSEK, GÉPEK, JÁRMŰVEK

EGYÉB BERENDEZÉSEK, FELSZERELÉSEK, GÉPEK, JÁRMŰVEK FŐKÖNYVI KIVONAT 2013.01.01-2013.12.31 Psalmus Humanus Egyesület - 2013 Forgalom Fők.szám Megnevezés Tartozik Követel 1 14 3 31 36 38 381 384 39 392 4 41 45 454 463 464 471 474 49 5 51 143 145 149 1491

Részletesebben

Egyszerűsített éves beszámoló A EREDMÉNYKIMUTATÁSA (összköltség eljárással) adatok E Ft-ban

Egyszerűsített éves beszámoló A EREDMÉNYKIMUTATÁSA (összköltség eljárással) adatok E Ft-ban 2 4 7 3 4 1 9 0 4 7 5 9 1 1 3 1 0 Statisztikai számjel 1 0-0 9-0 3 4 2 7 4 3 1 Cégjegyzék száma Az üzleti év mérlegfordulónapja: 2013. 12. 31. (év, hó, nap ) Egyszerűsített éves beszámoló A EREDMÉNYKIMUTATÁSA

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ ADATOK (KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET) a 2011. április 30-i fordulónapra elkészített, a tevékenységet lezáró egyszerűsített éves beszámolóhoz

TÁJÉKOZTATÓ ADATOK (KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET) a 2011. április 30-i fordulónapra elkészített, a tevékenységet lezáró egyszerűsített éves beszámolóhoz Balassagyarmat Foglalkoztatási Nonprofit Közhasznú Kft 2660 Balassagyarmat Cégjegyzékszám: 1209006301 Óváros tér 15. TÁJÉKOZTATÓ ADATOK (KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET) a 2011. április 30i fordulónapra elkészített,

Részletesebben

Példa az eszközök és források értékelésében jelentkező hibák elszámolására

Példa az eszközök és források értékelésében jelentkező hibák elszámolására Példa az eszközök és források értékelésében jelentkező hibák elszámolására Egy vállalkozásnál az önellenőrzés keretében hibát tártak fel 2008. március 12-én (a 2007. évi mérlegkészítés napját megelőzően).

Részletesebben

KÖZIGAZGATÁSI ÉS IGAZSÁGÜGYI MINISZTÉRIUM CÉGINFORMÁCIÓS ÉS AZ ELEKTRONIKUS CÉGELJÁRÁSBAN KÖZREMŰKÖDŐ SZOLGÁLAT

KÖZIGAZGATÁSI ÉS IGAZSÁGÜGYI MINISZTÉRIUM CÉGINFORMÁCIÓS ÉS AZ ELEKTRONIKUS CÉGELJÁRÁSBAN KÖZREMŰKÖDŐ SZOLGÁLAT 2014.2.25. ELEKTRONIKUS BESZÁMOLÓ PORTÁL - NYOMTATÓBARÁT VERZIÓ KÖZIGAZGATÁSI ÉS IGAZSÁGÜGYI MINISZTÉRIUM CÉGINFORMÁCIÓS ÉS AZ ELEKTRONIKUS CÉGELJÁRÁSBAN KÖZREMŰKÖDŐ SZOLGÁLAT 13EB-02 13EB 13EB/A 13EB/M/A1

Részletesebben

15EB-01. Cégadatok (A) IdomSoft Informatikai Zrt Cégjegyzékszáma: Székhelye:

15EB-01. Cégadatok (A) IdomSoft Informatikai Zrt Cégjegyzékszáma: Székhelye: 15EB-01 Cégadatok (A) Cég neve: IdomSoft Informatikai Zrt Cégjegyzékszáma: 01-10-046896 Székhelye: 1134 Budapest Tüzér utca 41. Adószáma: 23083185-2-41 KSH jelzőszáma: 23083185-6201-114-01 (B) Beszámoló

Részletesebben

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET. a évi. egyszerűsített éves beszámolóhoz

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET. a évi. egyszerűsített éves beszámolóhoz 1 Kumánia Gyógyfürdő Kft. Cégjegyzék száma: 16-09-013675 5310. Kisújszállás Statisztikai számjele: 23580259-9329-113-16 KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET a 2011. évi egyszerűsített éves beszámolóhoz 2 I. ÁLTALÁNOS

Részletesebben

MAKÓ TÉRSÉGI VÍZIKÖZMŰ KFT 0 6 0 9 0 0 3 0 5 5. 8/a hsz. em. ajtó 1 1 0 9 2 6 9 8 2 0 6. Medgyesi Pál. ország település. utca

MAKÓ TÉRSÉGI VÍZIKÖZMŰ KFT 0 6 0 9 0 0 3 0 5 5. 8/a hsz. em. ajtó 1 1 0 9 2 6 9 8 2 0 6. Medgyesi Pál. ország település. utca KIM KÖZIGAZGATÁSI ÉS IGAZSÁGÜGYI MINISZTÉRIUM 12EB-01 11/2009. (IV. 28.) IRM-MeHVM-PM együttes rendelet ELEKTRONIKUS ŰRLAP a számviteli törvény szerinti beszámoló letétbe helyezésének és közzétételének

Részletesebben

Éves Beszámoló. A vállalkozás címe: 3532 Miskolc, Nemzetőr u 20. "A" változat

Éves Beszámoló. A vállalkozás címe: 3532 Miskolc, Nemzetőr u 20. A változat A vállalkozás neve: A vállalkozás címe: 3532 Miskolc, Nemzetőr u 20. Éves Beszámoló Beszámolási időszak: 2005. január 1. - Előző időszak: 2004. január 1. - 2004. december 31. Beszámoló készítés oka: Normál,

Részletesebben

13EB-01 Robert Stöllinger Controlling Audit Kft./Török Zoltán

13EB-01 Robert Stöllinger Controlling Audit Kft./Török Zoltán 1 / 8 2015.10.16. 7:35 Igazságügyi Minisztérium Céginformációs és az Elektronikus Cégeljárásban Közreműködő Szolgálat 1055 Budapest, Kossuth tér 4. Cégadatok (A) Cég neve: 13EB-01 KPMG Tanácsadó Kft. Cégjegyzékszáma:

Részletesebben

NAPSUGARAK HÁZA NONPROFIT KFT ÉVI EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓJÁNAK KIEGÉSZITŐ MELLÉKLETE

NAPSUGARAK HÁZA NONPROFIT KFT ÉVI EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓJÁNAK KIEGÉSZITŐ MELLÉKLETE 1 NAPSUGARAK HÁZA NONPROFIT KFT. 2014. ÉVI EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓJÁNAK KIEGÉSZITŐ MELLÉKLETE I. Általános rész A. A vállalkozás adatai Közhasznúsági fokozat: közhasznú Cégforma : Korlátolt Felelősségű

Részletesebben

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET. Füzesgyógy Vidékfejlesztési Centrum. korlátolt felelősségű társaság. 2013. december 31-i egyszerűsített éves beszámolójához

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET. Füzesgyógy Vidékfejlesztési Centrum. korlátolt felelősségű társaság. 2013. december 31-i egyszerűsített éves beszámolójához KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET Füzesgyógy Vidékfejlesztési Centrum Korlátolt Felelősségű Társaság 2013. december 31-i egyszerűsített éves beszámolójához Általános rész: Név: FÜZESGYÓGY KFT. Képviseletre jogosult:

Részletesebben

Gigahertz Hungary Kft 2008 december 31-i Egyszerűsített beszámolójának. Kiegészítő melléklete.

Gigahertz Hungary Kft 2008 december 31-i Egyszerűsített beszámolójának. Kiegészítő melléklete. Gigahertz Hungary Kft 2008 december 31-i Egyszerűsített beszámolójának Kiegészítő melléklete. I. Általános rész: 1. A vállalkozás bemutatása: A társaság cégneve: Gigahertz Hungary Korlátolt Felelősségű

Részletesebben

Egyszerűsített éves beszámoló

Egyszerűsített éves beszámoló TÁRSADALMI SZERVEZET MEGNEVEZÉSE: MAGYAR ORSZÁGOS HORGÁSZ SZÖVETSÉG TÁRSADALMI SZERVEZET CÍME: 1124 BUDAPEST, KOROMPAI U. 17. Statisztikai számjel: 19815857911252301 Egyszerűsített éves beszámoló 2015.12.31

Részletesebben

Nextent Informatika Zrt.

Nextent Informatika Zrt. 1 3 5 2 2 2 2 5 6 2 2 1 1 4 1 1-1 - 4 5 2 6 a vállalkozás megnevezése 1112 Budapest, Facsemete u. 1/5 a vállalkozás címe 27. évi ÉVES BESZÁMOLÓ Budapest, 28. május 6. 1 3 5 2 2 2 2 5 6 2 2 1 1 4 1 1-1

Részletesebben

KÖZIGAZGATÁSI ÉS IGAZSÁGÜGYI MINISZTÉRIUM CÉGINFORMÁCIÓS ÉS AZ ELEKTRONIKUS CÉGELJÁRÁSBAN KÖZREMŰKÖDŐ SZOLGÁLAT

KÖZIGAZGATÁSI ÉS IGAZSÁGÜGYI MINISZTÉRIUM CÉGINFORMÁCIÓS ÉS AZ ELEKTRONIKUS CÉGELJÁRÁSBAN KÖZREMŰKÖDŐ SZOLGÁLAT KÖZIGAZGATÁSI ÉS IGAZSÁGÜGYI MINISZTÉRIUM CÉGINFORMÁCIÓS ÉS AZ ELEKTRONIKUS CÉGELJÁRÁSBAN KÖZREMŰKÖDŐ SZOLGÁLAT 11EB-1 11EB 11EB/A 11EB/M/A1 11EB/M/A2 11EB/M/A3 11EB/M/A4 11EB/E-O/A1 11EB/E-O/A2 Cégadatok

Részletesebben

Előző év(ek) módosításai a b c d e I. IMMATERIÁLIS JAVAK ( sorok)

Előző év(ek) módosításai a b c d e I. IMMATERIÁLIS JAVAK ( sorok) 0 1-1 0-0 4 6 4 7 9 1 1 MÉRLEG Eszközök (aktívák) "A" változat (ek) 01 A. Befektetett eszközök (02.+10.+18. sor) 7 389 0 4 358 02 I. IMMATERIÁLIS JAVAK (03.-09. sorok) 5 728 0 4 291 03 1. Alapítás-átszervezés

Részletesebben

Éves beszámoló 2013. december 31.

Éves beszámoló 2013. december 31. 2465481-1412-113-3 Statisztikai számjel 3-9- 126499 Cégjegyzék száma Adorján-Tex Kft. 63 Kalocsa Szent István király út 26. Éves beszámoló Keltezés: 214. április 25. 2465481-1412-113-3 1/6. oldal "A" MÉRLEG

Részletesebben

2462 Martonvásár Jókai u. 16. 2015.

2462 Martonvásár Jókai u. 16. 2015. SZAMKÓ SZÁMVITELI BT 2462 Martonvásár Jókai u. 16. 2015. Jogszabályi alap: 4/2013. (I. 11.) Korm. rendelet (Áhsz.) 284/2014. (XI. 20.) Korm. rendelet (Áhsz. módosítása) 38/2013. (IX. 19.) NGM rendelet

Részletesebben

Gazdasági társaságok átalakulásának könyvvizsgálata. Előadó: dr. Adorján Csaba

Gazdasági társaságok átalakulásának könyvvizsgálata. Előadó: dr. Adorján Csaba Gazdasági társaságok átalakulásának könyvvizsgálata Előadó: dr. Adorján Csaba egyetemi adjunktus A fordulónapra készített mérleg összeállítása során érvényesül a vállalkozás folytatásának elve, összeállításának

Részletesebben

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET. a 2011 évi beszámolóhoz. Vállalkozás adószáma: 18231052-2-41. Alakulás időpontja: 1990. 01. 01.

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET. a 2011 évi beszámolóhoz. Vállalkozás adószáma: 18231052-2-41. Alakulás időpontja: 1990. 01. 01. KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET a 2011 évi beszámolóhoz Vállalkozás neve: MAGYAR REPÜLŐ SZÖVETSÉG Vállalkozás adószáma: 18231052-2-41 Vállalkozás székhelye: 1138 Budapest, Dagály utca 11/A. Alakulás időpontja: 1990.

Részletesebben

Képviselő-testület a 118/2010.(V.21.) KT sz. határozatában döntött a Szentes-Liget KFT jogutód nélküli, végelszámolással történő megszűnéséről.

Képviselő-testület a 118/2010.(V.21.) KT sz. határozatában döntött a Szentes-Liget KFT jogutód nélküli, végelszámolással történő megszűnéséről. Szentes Város Polgármesterétől 6600 Szentes, Kossuth tér 6. Pf. 58. Tárgy: Szentes-Liget KFT végelszámolási záró mérlegének beterjesztése jóváhagyásra Szentes Város Önkormányzat Képviselő-testülete Szentes

Részletesebben

Éves beszámoló. EDUCATIO Társadalmi Szolgáltató Közhasznú Társaság üzleti évről

Éves beszámoló. EDUCATIO Társadalmi Szolgáltató Közhasznú Társaság üzleti évről 0 1-1 4-0 0 0 3 0 8 EDUCATIO Társadalmi Szolgáltató Közhasznú Társaság a vállalkozás megnevezése 1134 Budapest,Váci út. 37. Tel.: 06/1-477-3100 a vállalkozás címe, telefonszáma Éves beszámoló 2005.01.01-2005.12.31.

Részletesebben

DUNAVARSÁNYI VÁROSGAZDÁLKODÁSI KFT Dunavarsány Kossuth Lajos utca 18. Kiegészítő melléklet évi egyszerűsített éves beszámoló melléklete

DUNAVARSÁNYI VÁROSGAZDÁLKODÁSI KFT Dunavarsány Kossuth Lajos utca 18. Kiegészítő melléklet évi egyszerűsített éves beszámoló melléklete DUNAVARSÁNYI VÁROSGAZDÁLKODÁSI KFT. 2336 Dunavarsány Kossuth Lajos utca 18. Kiegészítő melléklet 2012. évi egyszerűsített éves beszámoló melléklete Adószám: 13386140-2-13 Cégjegyzékszám: 13-09-101130 Ügyvezető

Részletesebben

Egyszerűsített beszámoló

Egyszerűsített beszámoló Statisztikai számjel: 2 1 1 9 4 9 7 3 9 3 1 1 3 2 Cégjegyzék száma: 2-9 - 6 9 7 9 1 1 A vállakozás megnevezése: ZALAI NYÁRI SZINHÁZAK NONPROFIT KFT A vállakozás címe, telefonszáma: 89 Zalaegerszeg Madách

Részletesebben

IAS 20. Állami támogatások elszámolása és az állami közreműködés közzététele

IAS 20. Állami támogatások elszámolása és az állami közreműködés közzététele IAS 20 Állami támogatások elszámolása és az állami közreműködés közzététele A standard célja A kapott állami támogatások befolyással vannak a gazdálkodó egység vagyoni, pénzügyi és jövedelmi helyzetére.

Részletesebben

Kiegészítő melléklet

Kiegészítő melléklet Kiegészítő melléklet 1. Általános összefoglalás A kiegészítő melléklet a BJB-Sysem Kereskedelmi és Szolgáltató KFT 2013. január 1-től 2013. december 31-ig terjedő időszak üzleti tevékenységéről készült.

Részletesebben

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET A ÉVI EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓHOZ

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET A ÉVI EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓHOZ Rivalda Stúdió Közh.Nonp. Kft 1055 Budapest Stollár Béla utca 12/C KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET A 2016. ÉVI EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓHOZ Beszámolási időszak: 2016. január 01. - 2016. december 31. A beszámoló

Részletesebben

1.3. ADATLAP a SZÁMVITELI SZABÁLYZATOK elkészítéséhez. TÁJÉKOZTATÓ ADATOK A MEGRENDELŐRŐL: NÉV:... Székhely:... Telephely/ek/:......

1.3. ADATLAP a SZÁMVITELI SZABÁLYZATOK elkészítéséhez. TÁJÉKOZTATÓ ADATOK A MEGRENDELŐRŐL: NÉV:... Székhely:... Telephely/ek/:...... 1.3. ADATLAP a SZÁMVITELI SZABÁLYZATOK elkészítéséhez. TÁJÉKOZTATÓ ADATOK A MEGRENDELŐRŐL: (az itt közölt adatok a Számviteli Politika cégismertető részében fognak szerepelni) NÉV: Székhely: Telephely/ek/:

Részletesebben

A saját tőke számvitele

A saját tőke számvitele A saját tőke számvitele című előadás Előadó: Botka Erika okl. könyvvizsgáló, MSZSZE főtitkár Főbb témakörök: Jegyzet tőke Tőketartalék Lekötött tartalék Eredménytartalék Mérleg szerinti eredmény Értékelési

Részletesebben

COMENIUS ANGOL-MAGYAR KÉTTANÍTÁSI NYELVŰ ÁLTALÁNOS ISKOLA 2013. EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓJÁNAK KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE

COMENIUS ANGOL-MAGYAR KÉTTANÍTÁSI NYELVŰ ÁLTALÁNOS ISKOLA 2013. EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓJÁNAK KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE COMENIUS ANGOL-MAGYAR KÉTTANÍTÁSI NYELVŰ ÁLTALÁNOS ISKOLA 2013. EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓJÁNAK KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE Székesfehérvár, 2014. május 29. A társaság bemutatása A Comenius Angol-Magyar Két

Részletesebben

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET. Magyar Irodalmi Szerzői Jogvédő és Jogkezelő Egyesület. Éves beszámolójához. 2013 május 09. a vállalkozás vezetője (képviselője)

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET. Magyar Irodalmi Szerzői Jogvédő és Jogkezelő Egyesület. Éves beszámolójához. 2013 május 09. a vállalkozás vezetője (képviselője) KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET a Magyar Irodalmi Szerzői Jogvédő és Jogkezelő Egyesület 2012 Éves beszámolójához 2013 május 09 a vállalkozás vezetője (képviselője) I. ÁLTALÁNOS RÉSZ A Magyar Irodalmi Szerzői Jogvédő

Részletesebben

Kiegészítő melléklet

Kiegészítő melléklet Kiegészítő melléklet ÁLTALÁNOS ÖSSZEFOGLALÁS A kiegészítő melléklet a SZOMBATHELYI MÉDIAKÖZPONT NONPROFIT KFT. 2014. január1-től december 31-ig terjedő időszak üzleti tevékenységéről készült. Jogszabályi

Részletesebben

Társasági adó elszámolása Egyéb kiadás - Egyéb kötelezettség / Növekedés

Társasági adó elszámolása Egyéb kiadás - Egyéb kötelezettség / Növekedés 8. feladat Megoldás Év végi záró, rendező tételek - Naplófőkönyv zárása ÁFA megállapítása Fizetendő ÁFA 4.285.000 Levonható ÁFA -2.952.000 Befizetendő ÁFA 1.333.000 Befizetett ÁFA -1.500.000 Visszaigényelt

Részletesebben

1/ Sajátos egyszerűsített éves beszámoló választásának előfeltételei:

1/ Sajátos egyszerűsített éves beszámoló választásának előfeltételei: 1/ Sajátos egyszerűsített éves beszámoló választásának előfeltételei: A/ bármely cég választhatja, ha két egymást követő üzleti évben, a fordulónapi adatok alapján három mutatóérték közül bármely kettő

Részletesebben

Cash flow-kimutatás. A Cash flow-kimutatás tartalma

Cash flow-kimutatás. A Cash flow-kimutatás tartalma Cash flow-kimutatás Az éves beszámoló kiegészítő mellékletének tartalmaznia kell legalább a számviteli törvény által előírt, a 7. számú melléklet szerinti tartalmú cash flow-kimutatást is. Az egyszerűsített

Részletesebben

Szegedi Vadaspark és Programszervező Közhasznú Nonprofit Kft. 2013. évi Egyszerűsített éves beszámolójának KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE

Szegedi Vadaspark és Programszervező Közhasznú Nonprofit Kft. 2013. évi Egyszerűsített éves beszámolójának KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE Szegedi Vadaspark és Programszervező Közhasznú Nonprofit Kft. 2013. évi Egyszerűsített éves beszámolójának KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE 1. Általános kiegészítések 1.1. A vállalkozás bemutatása 1.1.1. A gazdálkodó

Részletesebben

Általános rész. Dr. Cziáky Tamás László 3580 Tiszaújváros, Szent István út 91. Dr. Cziáky Tamás László 3580 Tiszaújváros, Szent István út 91

Általános rész. Dr. Cziáky Tamás László 3580 Tiszaújváros, Szent István út 91. Dr. Cziáky Tamás László 3580 Tiszaújváros, Szent István út 91 Általános rész A tevékenységét 2007-ben kezdte meg. A társaság alaptevékenysége: Szakmai érdekképviselet. A szervezet kamaraként működik, a törzstőke nagysága 44502 ezer Ft. Székhelye: 3527 Miskolc Zsolcai

Részletesebben

Hungarian Interim Management Kft. 1122 Budapest, Ráth György utca 54. EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓ. 2009. évről 2009. január 1-2009. december 31.

Hungarian Interim Management Kft. 1122 Budapest, Ráth György utca 54. EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓ. 2009. évről 2009. január 1-2009. december 31. 1122 Budapest, Ráth György utca 54. EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓ 2009. évről 2009. január 1-2009. december 31. "A" MÉRLEG Eszközök (aktívák) Sor- A tétel megnevezése Előző év Előző év(ek) Tárgyév 01.

Részletesebben

DÉL-BALATONI IDEGENFORGALMI ÉS KÖZGAZDASÁGI SZAKKÖZÉPISKOLA EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓJÁNAK KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE. Székesfehérvár, 2014. május 29.

DÉL-BALATONI IDEGENFORGALMI ÉS KÖZGAZDASÁGI SZAKKÖZÉPISKOLA EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓJÁNAK KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE. Székesfehérvár, 2014. május 29. DÉL-BALATONI IDEGENFORGALMI ÉS KÖZGAZDASÁGI SZAKKÖZÉPISKOLA 2013 EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓJÁNAK KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE Székesfehérvár, 2014. május 29. A társaság bemutatása A Dél-balatoni Idegenforgalmi

Részletesebben

KIEGÉSZITŐ MELLÉKLET TÁMASZ IDŐSEK OTTHONA BALATONFŰZFŐ NONPROFIT KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG 2012. ÉVI EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓJÁHOZ

KIEGÉSZITŐ MELLÉKLET TÁMASZ IDŐSEK OTTHONA BALATONFŰZFŐ NONPROFIT KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG 2012. ÉVI EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓJÁHOZ KIEGÉSZITŐ MELLÉKLET TÁMASZ IDŐSEK OTTHONA BALATONFŰZFŐ NONPROFIT KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG 2012. ÉVI EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓJÁHOZ Általános rész: A vállalkozás megnevezése: TÁMASZ Idősek Otthona

Részletesebben

Éves beszámoló. 2012. üzleti évről. 2 3 9 2 1 9 1 7 3 7 0 0 1 1 3 1 3 Statisztikai számjel. 1 3 0 9 1 5 6 2 9 2 Cégjegyzék száma

Éves beszámoló. 2012. üzleti évről. 2 3 9 2 1 9 1 7 3 7 0 0 1 1 3 1 3 Statisztikai számjel. 1 3 0 9 1 5 6 2 9 2 Cégjegyzék száma 2 3 9 2 1 9 1 7 3 7 0 0 1 1 3 1 3 Statisztikai számjel 1 3 0 9 1 5 6 2 9 2 Cégjegyzék száma a vállalkozás megnevezése Érd és Térsége Csatorna-szolgáltató Kft a vállalkozás címe, telefonszáma 2030 Érd,

Részletesebben

Vállalkozási mérlegképes könyvelő szakképesítés-ráépülés. Komplex szakmai vizsga Írásbeli vizsgatevékenysége javítási-értékelési útmutató

Vállalkozási mérlegképes könyvelő szakképesítés-ráépülés. Komplex szakmai vizsga Írásbeli vizsgatevékenysége javítási-értékelési útmutató NEMZETGAZDASÁGI MINISZTÉRIUM TÜK szám: 24/4-164/2015. KORLÁTOZOTT TERJESZTÉSŰ Érvényességi idő: 2015. május 26. 15.00-óra Minősítő neve: Mészáros László Beosztása: főosztályvezető Készült: 1 eredeti és

Részletesebben

A Gt. 76. (3) bekezdése és 84. (5) bekezdése szerinti ÁTALAKULÁSI HIRDETMÉNY

A Gt. 76. (3) bekezdése és 84. (5) bekezdése szerinti ÁTALAKULÁSI HIRDETMÉNY A Gt. 76. (3) bekezdése és 84. (5) bekezdése szerinti ÁTALAKULÁSI HIRDETMÉNY A HIDROFILT Vízkezelést Tervező és Kivitelező Korlátolt Felelősségű Társaságból (rövidített cégnév: Hidrofilt Kft. székhely:

Részletesebben

Ingyenes ügyletek számviteli elszámolása

Ingyenes ügyletek számviteli elszámolása Ingyenes ügyletek számviteli elszámolása Előadó: Vadász Iván Budapest, 2016. november 18. Tartalom: Ingyenesség fogalma Számviteli változások Időbeli elhatárolások Térítés nélkül átadott eszközök Tartozásátvállalás

Részletesebben

ÓZDI VÁLLALKOZÓI KÖZPONT ÉS INKUBÁTOR ALAPÍTVÁNY Kiemelten Közhasznú Alapítvány 2010. évi egyszerűsített éves beszámolója

ÓZDI VÁLLALKOZÓI KÖZPONT ÉS INKUBÁTOR ALAPÍTVÁNY Kiemelten Közhasznú Alapítvány 2010. évi egyszerűsített éves beszámolója 1 8 4 0 0 6 5 6 Statisztikai számjel - - Cégjegyzék száma 1 1 ÓZDI VÁLLALKOZÓI KÖZPONT ÉS INKUBÁTOR ALAPÍTVÁNY Kiemelten Közhasznú Alapítvány 2010. évi egyszerűsített éves beszámolója 1 8 4 0 0 6 5 6 Statisztikai

Részletesebben

RENDSZERVÍZ PLUSZ KFT 1031 BUDAPEST, VÁCI MIHÁLY TÉR 1. KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET A ÉVI BESZÁMOLÓHOZ

RENDSZERVÍZ PLUSZ KFT 1031 BUDAPEST, VÁCI MIHÁLY TÉR 1. KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET A ÉVI BESZÁMOLÓHOZ RENDSZERVÍZ PLUSZ KFT 1031 BUDAPEST, VÁCI MIHÁLY TÉR 1. KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET A 2011. ÉVI BESZÁMOLÓHOZ I. Általános rész 1. A társaság bemutatása A cég neve: (rövidített) RENDSZERVÍZ PLUSZ KFT A cég neve:

Részletesebben

Számviteli változások 2014. Tóth Mihály bejegyzett könyvvizsgáló

Számviteli változások 2014. Tóth Mihály bejegyzett könyvvizsgáló Számviteli változások 2014 Tóth Mihály bejegyzett könyvvizsgáló Releváns jogszabályok egyes törvényeknek a távolléti díj számításával és a közpénzek szabályozásával összefüggő módosításáról szóló 2013.

Részletesebben

Bátai Szolgáltató KFT. 2013. évre vonatkozó Egyszerűsített éves beszámoló KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE (Az adatok ezer Ft-ban)

Bátai Szolgáltató KFT. 2013. évre vonatkozó Egyszerűsített éves beszámoló KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE (Az adatok ezer Ft-ban) Bátai Szolgáltató KFT. 2013. évre vonatkozó Egyszerűsített éves beszámoló KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE (Az adatok ezer Ft-ban) 1. Általános háttér információ A Bátai Szolgáltató Kft. (továbbiakban: Társaság),

Részletesebben

Vállalkozási mérlegképes könyvelő szakképesítés-ráépülés. Komplex szakmai vizsga Írásbeli vizsgatevékenysége javítási-értékelési útmutató

Vállalkozási mérlegképes könyvelő szakképesítés-ráépülés. Komplex szakmai vizsga Írásbeli vizsgatevékenysége javítási-értékelési útmutató NEMZETGAZDASÁGI MINISZTÉRIUM TÜK szám: /2015. MK/HU KORLÁTOZOTT TERJESZTÉSŰ Érvényességi idő: 2015. március 17. 08 óra Minősítő neve: Mészáros László Beosztása: főosztályvezető Készült: 1 eredeti és fm.

Részletesebben

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET 7342 Mágocs Szabadság u.39. Adószám: 25372508-1-02 Cégjegyzékszám: 02-09-081782 KSH: 25372508749057202 KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET 2015. évi egyszerűsített éves beszámolóhoz Mágocs, 2016.04.30 A közzétett adatok

Részletesebben

IV/1. Az Erste Bank Hungary Rt. többségi és befolyásoló részesedést biztosító érdekeltségei 2002. december 31.

IV/1. Az Erste Bank Hungary Rt. többségi és befolyásoló részesedést biztosító érdekeltségei 2002. december 31. IV/1. Az Erste Bank Hungary Rt. többségi és befolyásoló részesedést biztosító érdekeltségei Többségi részesedés vállalkozásokban Vállalkozás neve Bank tulajdoni hányada %-ban Vállalkozás székhelye ESZE

Részletesebben

2015 évi Éves beszámoló

2015 évi Éves beszámoló 0 1-1 0-0 4 7 7 5 4 a vállalkozás megnevezése a vállalkozás címe, telefonszáma 2015 évi Éves zárómérleg 2015.01.01. - 2015. 12. 31. a vállalkozás vezetője (képviselője) P.H. Sorszám 2 4 3 5 9 5 7 3 7 7

Részletesebben