Jegyzőkönyv. Készült: február 04-én Bocskaikert Községi Önkormányzat Polgármesteri Hivatalának hivatalos helyiségében tartott testületi ülésről.

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Jegyzőkönyv. Készült: 2013. február 04-én Bocskaikert Községi Önkormányzat Polgármesteri Hivatalának hivatalos helyiségében tartott testületi ülésről."

Átírás

1 Jegyzőkönyv Készült: február 04-én Bocskaikert Községi Önkormányzat Polgármesteri Hivatalának hivatalos helyiségében tartott testületi ülésről. Jelen vannak: Szőllős Sándor polgármester Dr. Tarcali Gábor alpolgármester Bak Attila Gábor Gorzsás Attila Dr. Lőrinczy Tamás Nagy Mihályné Záhonyi László képviselők Szaniszló Tamás jegyző Gonda Lajosné jegyzőkönyvvezető Meghívott vendégek: Harmati Józsefné Ráczné Hamerszki Judit Sipos István Szilágyi Gyöngyi gazdaságvezető intézményvezető iskolaigazgató óvodavezető Szőllős Sándor polgármester úr köszönti a testületi ülésen megjelenteket. Megállapítja, hogy a testület határozatképes. A napirendi pontokat a képviselők 7 igen szavazattal a következők szerint elfogadtak: Napirendi pontok: 1. Jelentés a lejárt határidejű határozatok és az átruházott hatáskörben hozott döntések végrehajtásáról Előadó: Szőllős Sándor polgármester 2. Beszámoló a Polgármesteri Hivatal munkájáról Bocskaikert Községi Önkormányzat Képviselő-testületének Előadó: Szaniszló Tamás jegyző 3. Előterjesztés a Bocskaikerti Humán Szolgáltató Központ évi működéséről, feladatellátásáról Előadó: Ráczné Hamerszki Judit intézményvezető 4. Előterjesztés a Teleház értékesítéséről Előadó: Szőllős Sándor polgármester 1

2 5. Előterjesztés a következő három évben várható saját bevételekről Előadó: Harmati Józsefné gazdaságvezető 6. Előterjesztés a Bocskaikert Községi Önkormányzat és intézményei évi költségvetésének elfogadására (az anyag később kerül kiküldésre) Előadó: Harmati Józsefné gazdaságvezető 7. Különfélék 1. Napirendi pont: Jelentés a lejárt határidejű határozatok és az átruházott hatáskörben hozott döntések végrehajtásáról Szőllős Sándor polgármester úr elmondja, hogy az előterjesztésben a október 01. és december 31. közötti időszak lejárt határidejű határozatok és az átruházott hatáskörben hozott döntések végrehajtásáról szóló jelentés látható. Megkérdezi, hogy a napirendi ponttal kapcsolatban van-e valakinek kérdése, javaslata? A Képviselő-testület 7 igen szavazattal a következő határozatot hozta: Bocskaikert Község Önkormányzat Képviselő-testület ének 1/2013. (II. 04.) KT. sz. határozata október 01. és december 31. közötti időszakban a testület 6 ülést tartott és 32 határozatot hozott. Az SzMSz 6. (1) bekezdésében foglaltaknak megfelelően a lejárt határidejű határozatok és az átruházott hatáskörben hozott döntések végrehajtásáról szóló jelentést a következők szerint terjesztem elő: 2

3 Határozat Megtett intézkedések, ellátott feladatok száma tartalma 1. 98/2012. (XI.07.) Bocskaikerti Humánszolgáltató Központ vezetésével november 15-től november 14- ig Ráczné Hamerszki Judit megbíztatása /2012. (XI.07.) Németh László Általános Iskola és AMI, mint köznevelési intézmény feladatainak ellátásáról szóló vagyon működtetése A határozat egy példánya lefűzésre került a személyi anyagba, a szükséges munkaügyi intézkedések megtörténtek A Németh László Általános Iskola és AMI, mint köznevelési intézmény feladatainak ellátásáról szóló vagyon működtetéséről gondoskodik /2012. (XI.07.) Teleház értékesítése december 31-el a Teleház működése megszűnt, az ingatlan értékesítése folyamatban van /2012. (XI.07.) iskolai konyhára pályázati kiírás még nem történt napkollektoros %-os támogatottságú - pályázat /2012. (XI.26.) lejárt határozatok intézkedést nem igényel /2012. (XI.26.) Szociális Bizottságának végzett munkájáról szóló beszámoló /2012. (XI.26.) I-IX. havi végrehajtásáról szóló A határozat egy példánya lefűzésre került az ügyiratba A határozat egy példánya lefűzésre került az ügyiratba beszámoló /2012. (XI.26.) évi munkaterv A határozat egy példánya lefűzésre került az ügyiratba /2012. (XI.26.) évi költségvetési koncepció A határozat egy példánya lefűzésre került az ügyiratba /2012. (XI.26.) DAÖT-ből kilépés Debreceni Agglomeráció Önkormányzatainak Terület- és Településfejlesztési Társulásból kilépésről szóló határozat megküldésre került a Társulásnak /2012. (XI.26.) évi közművelődési tevékenységéről szóló beszámoló /2012. (XI.26.) évi közművelődési koncepció A határozat egy példánya lefűzésre került az ügyiratba A határozat egy példánya lefűzésre került az ügyiratba 3

4 /2012. (XI.26.) Mezei-Vill Kft. szóbeli 16,00 Ft/kW + ÁFA ajánlatának írásban történő megerősítése esetén Bocskaikert közigazgatási területén a közvilágítását biztosító áramszolgáltatásra vonatkozó, december 31-ig szóló szerződés aláírás /2012 (XII.04.) megállapodás a köznevelési intézmények állami fenntartásba vételével összefüggő intézmény átadás-átvételről, a feladatellátáshoz kapcsolódó létszám átadásról, valamint a feladatellátáshoz kapcsolódó vagyonelemek, jogok és kötelezettségek megosztásáról /2012 (XII.04.) Bocskaikert közigazgatási területén a 4-es sz. főút melletti szakaszon a Vincellér utcától kezdődően a település végéig a közvilágítást biztosító oszlopok és azok tartozékainak megvásárlása kapcsán a Beruker MM Beruházó és Kereskedelmi Bt. Ajánlat elfogadása /2012 (XII.04.) a Bocskaikert közigazgatási területén a 4-es sz. főút melletti szakaszon a Vincellér utcától kezdődően a közvilágítás kiépítéssel kapcsolatban a Mezei-Vill Kft. ajánlata Mezei-Vill Kft.-vel a szerződés aláírása megtörtént A Klebelsberg Intézményfenntartó Központ és az önkormányzat között a megállapodás aláírása megtörtént. közvilágítást biztosító oszlopok kiépítése megtörtént közvilágítást biztosító oszlopok kiépítése megtörtént 4

5 /2012 (XII.04.) használt gépjármű vásárlás használt gépjármű vásárlása megtörtént /2012. (XII. 15.) konszolidáció a konszolidáció megtörtént /2012. (XII.17.) Európa-kapu Európai Területi Társuláshoz csatlakozás /2012. (XII.17.) Közművelődési megállapodás módosítás /2012. (XII.17.) BKLT-Medicina Egészségügyi és Szolgáltató között létrejött Egészségügyi Ellátási szerződés módosításá /2012. (XII.17.) Dr. Szabó Andrea fogorvos között létrejött Egészségügyi Ellátási szerződés módosítás /2012. (XII.17.) Bocskaikert Község Polgármesteri Hivatala alapító okirat módosítása /2012. (XII.17.) Bocskaikert Község Önkormányzat alapító okirat A határozat egy példánya megküldésre került az Európa-kapu Európai Területi Társuláshoz, a csatlakozás megtörtént A határozat egy példánya átadásra került a pénzügyi osztálynak A határozat egy példánya megküldésre került a BKLT-Medicina Egészségügyi és Szolgáltatónak. A határozat egy példánya megküldésre került Dr. Szabó Andrea fogorvosnak A határozat egy példánya lefűzésre került az ügyiratba A határozat egy példánya lefűzésre került az ügyiratba /2012. (XII.20. ) Hajdúsági Hulladékgazdálkodási Kft. Társasági Szerződést Módosító Szerződés /2012. (XII.20. ) A Hajdúsági Hulladékgazdálkodási Kft., december 22-től fizetendő díjtételeket jóváhagyása /2012. (XII.20. ) Kistérségi Társulás jogutód nélküli megszűnésével kapcsolatos elszámolás A határozat egy példánya megküldésre került a Hajdúsági Hulladékgazdálkodási Kft-nek, a szerződés aláírása megtörtént. A határozat egy példánya megküldésre került a Hajdúsági Hulladékgazdálkodási Kft-nek, A határozat egy példánya megküldésre került Hajdúhadházi Kistérségi Társulásnak. 5

6 /2012. (XII.20. ) Jegyzői munkateljesítmény A határozat egy példánya lefűzésre került az ügyiratba /2012. (XII.20. ) Polgármester, alpolgármester, jegyző és képviselőknek jutalom /2012. (XII.20. ) önkormányzati dolgozóknak jutalom a jutalom átutalása megtörtént a jutalom átutalása megtörtént /2012. (XII.20. ) ügyeleti gépkocsi vásárlás az ügyeleti gépkocsi megvásárlása megtörtént /2012. (XII.20. ) évi belsőellenőrzési terv A határozat egy példánya lefűzésre került az ügyiratba Kérem, hogy a fentiekben és az 1. sz. mellékletben foglaltak szerint a Képviselőtestület a jelentést fogadja el. Bocskaikert, január 29. Szőllős Sándor polgármester Jelentés az átruházott hatáskörben hozott döntésekről október 01-től december 31-ig Támogatás Megállapítás Elutasítás Összesen Szociális Bizottság Átmeneti segélyek Rendkívüli gyermekvédelmi Összesen

7 2. Napirendi pont: Beszámoló a Polgármesteri Hivatal munkájáról Bocskaikert Községi Önkormányzat Képviselő-testületének Szőllős Sándor polgármester úr átadja a szót Szaniszló Tamás jegyző úrnak, a napirendi pont előterjesztőjének. Szaniszló Tamás jegyző úr egy dolgot szeretne kihangsúlyozni, az irattár kérdését, ami továbbra sem megoldott, az óvoda száraz pincéjébe jelentős iratmennyiséget ugyan átvittek, de amíg nem jelenik meg valamilyen pályázati forrás, addig ezt a kérdést nem tudják megoldani. Szőllős Sándor polgármester úr elmondja, hogy büszke arra, hogy a Polgármesteri Hivatal jól ellátja a feladatát, nem hall panaszt az ügyfelektől. A 11 fős dolgozó kiszolgálja a fős lakosságot. A rendelkezésekre álló feltételekből igyekeznek a maximumot kihozni és ezért elismerés illeti a dolgozókat. Záhonyi László képviselő úr elmondja, hogy minden évben elhangzik, hogy kicsi a Polgármesteri Hivatal épülete, de ennek ellenére az önkormányzati dolgozók maximálisan ellátják a feladatukat. A Képviselő-testület 7 igen szavazattal a következő határozatot hozta: Bocskaikert Község Önkormányzat Képviselő-testület ének 2/2013. (II. 04.) KT. sz. határozata 1. Bocskaikert Község Képviselő-testülete a Polgármesteri Hivatal hatósági feladatainak és szolgáltató jellegének értékelése tárgyú beszámolót megtárgyalta és elfogadja. A Képviselő-testület megállapítja, hogy a beszámolási időszakban a hivatal zavartalan működéséhez szükséges személyi és tárgyi feltételek (az irattár kivételével) alapvetően biztosítottak voltak. A hivatal hatósági munkája törvényes, az önkormányzati kötelező és önként vállalt feladatok végrehajtása során az apparátus tevékenysége eredményes. 2. A Képviselő-testület a hivatal tevékenységét elismerve szükségesnek tartja a jövőben is, hogy a Polgármesteri Hivatal segítse, támogassa és szakmai munkájával kiszolgálja az önkormányzat önként vállalt feladatai végrehajtását. 3. Elhatározza, hogy Gazdasági Programmal összhangban amennyiben megjelenik pályázati kiírás, korábbi döntését megerősítve benyújtja pályázatát egy új Polgármesteri Hivatal építésére. 7

8 4. A Képviselő-testület elismerését és köszönetét fejezi ki a Polgármesteri Hivatal dolgozóinak az állami és önkormányzati feladatok végrehajtása során tanúsított odaadó, áldozatos, lelkiismeretes és segítőkész közszolgálati munkájáért. Felelős: Szaniszló Tamás jegyző Határidő: azonnal 3. Napirendi pont: Előterjesztés A Bocskaikerti Humán Szolgáltató Központ évi működéséről, feladatellátásáról Szőllős Sándor polgármester úr elmondja, hogy Ráczné Hamerszki Judit intézményvezető asszony elkészítette a Bocskaikerti Humán Szolgáltató Központ beszámolóját. Elmondja, hogy a napirendi pontot tárgyalta a szociális bizottság, átadja a szót Dr. Lőrinczy Tamásnak, a szociális bizottság elnökének. Dr. Lőrinczy Tamásnak a szociális bizottság elnök elmondja, hogy a Bocskaikerti Humán Szolgáltató Központ működése emberközeli, jól kiszolgálja a települést. Maximálisan jól működnek a különböző feladatsorok, mint pl. a védőnői szolgáltatás, vagy a jelzőrendszeres házi segítségnyújtás. Mint orvosnak nagyon jó kapcsolata van az ott dolgozókkal. Azzal, hogy a Humán Szolgáltató Központ átkerült az óvoda épületébe, emberibb lett a kiszolgálás. Maximálisan elfogadásra javasolja az előterjesztést. Megkérdezi, hogy áll a Humán Szolgáltató Központ bővítés pályázata? Szőllős Sándor polgármester úr elmondja, hogy a beszámoló tartalmas és alapos. A Bocskaikerti Humán Szolgáltató Központ dolgozói a csecsemőktől az időskorúakig látják el a településen élő embereket. Valóban sokat jelentett az intézmény működési színvonalán, hogy átkerült az óvoda épületébe, korszerű körülmények között tudnak dolgozni. Bocskaikerti Humán Szolgáltató Központ épületbővítés pályázat még tartaléklistán van. Azért lenne szükséges, mert az Idősek Klubja épületére rá férne egy korszerűsítés és határidős a Szociális és Gyámhivatal részéről előírt akadálymentesítés is. Az időskorúak programok szervezését egy korszerűbb, tágasabb helyiségben nyugodtabban és esztétikusabban lehetne megszervezni. Jelen pillanatban az ellátottak száma 20 fő és 24 főre van megkérve a Klub működése, amire normatívát is kap az önkormányzat, megfelelő helyiség kialakításával akár 30 fő fölé is lehetne, ez anyagi bevételt is jelenthetne az Önkormányzatnak, illetve ha nő az ellátottak száma, akár munkahelyet tudnának teremteni. Záhonyi László képviselő úr véleménye szerint Ráczné Hamerszki Judit szívvel lélekkel vezeti az intézményt, az idős emberektől csak pozitív visszajelzést kap. Elfogadásra javasolja az előterjesztést. 8

9 A Képviselő-testület 7 igen szavazattal a következő határozatot hozta: Bocskaikert Község Önkormányzat Képviselő-testület ének 3/2013. (II. 04.) KT. sz. határozata A képviselő-testület elismerését kifejezve elfogadja a Bocskaikerti Humán Szolgáltató Központ vezetőjének beszámolóját az intézményben folyó munkáról évre vonatkozóan. a beszámolóban megfogalmazott feladatokkal egyetért, és lehetőségeihez képest támogatja azokat. Felelős: Szőllős Sándor polgármester Határidő a következő beszámolóra: január 30. BOCSKAIKERTI HUMÁN SZOLGÁLTATÓ KÖZPONT BESZÁMOLÓ ÉVRŐL Készítette: Ráczné Hamerszki Judit intézményvezető Bocskaikert, január 28. 9

10 I. Feladatok A Bocskaikerti Humán Szolgáltató Központ évben a következő feladatokat látta el: a) személyes gondoskodást nyújtó alapszolgáltatás keretében: szociális étkeztetés házi segítségnyújtás tanyagondnoki szolgáltatás (2 körzet) nappali ellátás - Idősek Klubja családsegítés b) gyermekjóléti alapellátás keretében: gyermekjóléti szolgáltatás családi napközi (Mazsola Családi Napközi és Csillagvirág Családi Napközi) c) védőnői szolgálat keretében: területi védőnői ellátás (2 körzet) II. Személyi feltételek A szolgáltatások személyi feltételei megfeleltek a hatályos jogszabálynak. Családsegítő szolgálat: 1 fő- Gyermekjóléti szolgálat: 1 fő Házi segítségnyújtás: 2 fő Tanyagondnoki szolgálat: 2 fő Nappali ellátás (Idősek Klubja): 1 fő Védőnői szolgálat: 2 fő Családi Napközi: 2 fő+ 2 fő segítő 10

11 III. Tárgyi feltételek A Hajdú- Bihar Megyei Kormányhivatal Szociális és Gyámhivatala április hónapban átfogó ellenőrzést tartott az intézményben. Megállapította, hogy a Bocskaikerti Humán Szolgáltató Központ székhelye (Bocskaikert, Debreceni u. 85) megfelel a hatályos jogszabályoknak. A telephely (Bocskaikert, Vincellér u. 20) vonatkozásában azonban előírta az épület akadálymentesítésének kötelezettségét. IV. Fontosabb események 2012-ben Élelmiszersegély osztás: Az elmúlt év során azt tapasztaltuk, hogy egyre több család küzd súlyos anyagi problémákkal olyan mértékben, hogy sokszor az alapvető szükségletek kielégítésére (élelem) sincs lehetősége. Olyan családok is segítséget kértek az intézményünktől, akiknek korábban nem, vagy csekély mértékben voltak anyagi problémáik. A Magyar Ökumenikus Segélyszervezet az EU Élelmiszersegély program keretében a tavalyi év során összesen 4375 kg tartós élelmiszert (tészta, kakaó, liszt) tartalmazó segélycsomagot jutatott el településünk számára, melyből 182 család (469 fő) részesült. Az adomány szállításában Bocskaikert Község Önkormányzata nyújtott anyagi és személyi segítséget december 20 án a Községi Önkormányzat Ft értékben adományozott élelmiszercsomagot, melyből 53 család részesült. Karácsonykor a Baptista Szeretetszolgálat által szervezett "cipős doboz" program kapcsán sikerült 24 bocskaikerti gyermek karácsonyfája alá is ajándékot "varázsolni". Zene-bölcsi: Továbbra is minden kedden délelőtt zenés-játékos foglalkozás van az intézmény Vincellér utcai telephelyén a 0-3 éves korosztályba tartozó gyermekek és szüleik számára. A programon hétről-hétre 8-12 gyermek vett részt az anyukájával. Ruha bútor adományosztás: Rendszeresen szervezünk ruhaosztást a rászoruló lakosok számára. A felajánlott adományokat a szükséglethez szabottan juttatjuk el a rászorulókhoz. Idősek adventváró ünnepsége: Idén is megrendeztük a településen élő idős emberek számára az őket köszöntő megemlékezésünket, amelyen közel 100 idős lakos vett részt. 11

12 Nyári napközis tábor. Intézményünk a több éves hagyománynak megfelelően június között nyári napközis tábort szervezett a település 6-12 éves korosztálya számára, melyen a rászoruló családok gyermekei az önkormányzat támogatásának köszönhetően - ingyenesen vehettek igénybe. A táborban részt vevő 28 gyermek változatos programokon vehetett részt: kézműves foglalkozások, vetélkedők, kirándulások (az Ötholdas Pagony, Hajdúhadházi Rendőrkapitányság) színesítették az itt töltött időt. Jótékonysági Kerti Party-t szerveztünk a Napsugár Óvodával közösen. A bevétel arányos részét a családi napközi játékkészletének bővítésére használtuk fel. V. Beszámoló a szakmai egységek 2012-ben végzett munkájáról 1.) Családsegítő Szolgálat Az alapszolgáltatások megszervezésével az állam és a települési önkormányzat segítséget nyújt a szociálisan rászorulók részére saját otthonukban és lakókörnyezetükben önálló életvitelük fenntartásában, valamint egészségi állapotukból, mentális állapotukból vagy más okból származó problémáik megoldásában. A családsegítés a szociális vagy mentálhigiénés problémák, illetve egyéb krízishelyzet miatt segítségre szoruló személyek, családok számára az ilyen helyzethez vezető okok megelőzése, a krízishelyzet megszüntetése, valamint az életvezetési képesség megőrzése céljából nyújtott szolgáltatás. Családsegítő Szolgálatunkat január 1. - december 31. között 1741 alkalommal keresték fel az ügyfelek. A szolgáltatást igénybevevők száma 587 fő volt, ebből 225 új kliens. Folyamatos, többszöri kapcsolattartás keretében, együttműködési megállapodás alapján végzett gondozásban, esetkezelésben 72 fő vett részt. Forgalmi adatok Tárgyév Éves forgalom Ellátotti adatok /fő /fő 12

13 Tárgyévben a szolgálatnál megfordult régi kliensek száma Tárgyévben a szolgálatnál megfordult új kliensek száma Összesen A szolgáltatást igénybe vevők hozott problémái: Az ügyfeleink többsége a külterületi részeken élő egyének, illetve családok közül kerülnek ki, akiken intézményi összefogással próbálunk segíteni. A problémák azonban olyan összetettek, hogy komplex gondozás mellett is nagyon nehéz hatékony megoldást találni. A munkánk során tapasztalható, hogy az ügyfeleink körében a problémák (munkanélküliség, lakásproblémák, iskolázatlanság, rossz anyagi és lakáskörülmények, a családban megjelenő devianciák) halmozottan fordulnak elő. Az általunk nyilvántartott 1311 fő elsődleges hozott problémái között a rossz anyagi helyzet generálta másodlagos problémák, az egészségi állapot rosszabbodása, a lelki-mentális-, családi kapcsolati-, valamint életviteli problémák szerepelnek. Törekvésünk, hogy minél több alkalommal egyénre szabott segítséget tudjunk nyújtani tanácsadás és segítő beszélgetés formájában ben együttműködési megállapodás alapján végzett tevékenység keretében komplex segítő tevékenységet nyújtottunk 72 esetben, mely gyakorlatilag az összes segítő formát tartalmazta az érintett családok részére. Problématípusok szerinti megoszlás: A probléma típusa Esetek száma Esetek száma Életviteli Családi-kapcsolati Családon belüli bántalmazás - - Lelki-mentális Gyermeknevelési Anyagi Foglalkoztatással kapcsolatos Egészségkárosodás következménye

14 Ügyintézéshez segítségkérés Információkérés Egyéb: Adomány felkínálása Összesen Ebből: több probléma együttes előfordulása Szakmai tevékenység: I. Szociális, mentális esetkezelés, melynek keretein belül a szociális szolgáltató: - Szociális, mentálhigiénés, életvezetési tanácsadást nyújt. - Információs szolgáltatást biztosít, melynek keretében információt nyújt a szociális ellátó rendszerről, családtámogatási-, nyugdíjazási-, rehabilitációs ügyintézésről. - Hivatalos ügyintézéshez nyújt segítséget. Az ügyintézés keretében az elmúlt évben pótoltuk több ügyfelünk személyazonosító iratait (személyi igazolvány, Taj kártya, lakcím kártya, anyakönyvi kivonatok), intéztük névmódosítás miatti személyazonosító iratok újraigénylést, a különböző egyszeri és rendszeres szociális segélyek igénylését, öregségi-, özvegyi- és rokkant nyugdíjazást. Bekapcsolódtunk áram- és gázszolgáltatással kapcsolatos ügyek intézésébe is. Szociális, mentális esetkezelésben 2012-ben 324-en vettek részt. 2 esetben került sor egészségügyi állapot jelentős romlása miatti idősek otthonában történő elhelyezésre. II. Segíti az anyagi nehézséggel küzdők számára a pénzbeli, természetbeni ellátásokhoz, továbbá a szociális szolgáltatásokhoz való hozzájutást. A múlt évben 496 fő részére biztosítottunk természetbeni juttatást. Intézményünk folyamatos jelleggel gyűjt és oszt főként ruhanemű, bútor adományokat, illetve egyéb használati tárgyakat az ügyfelei részére februárjában 37 személy, illetve család lett fokozottan nyomon követve a rendkívüli hideg és hó helyzet miatt. 14

15 III. IV. Veszélyeztetettséget és krízishelyzetet észlelő jelzőrendszert működtet. Ennek keretén belül szorosan együttműködik az intézmény további szolgáltatóival A Bocskaikerti Község Önkormányzat Képviselő- testületének 6/2009. (III.25.) KT. számú rendelete kötelező együttműködést ír elő a Humán Szolgáltató Központ, valamint a rendszeres szociális segélyben részesülők között. A kötelező együttműködés keretében intézményünk az elmúlt évben 25 fő segélyezettel tartott kapcsolatot. Az együttműködés a rendszeres szociális segélyben részesülő személy és családja önfenntartó képességének szinten tartására és fejlesztésére irányul, ennek érdekében egyénre szabott beilleszkedési terv, együttműködési megállapodás készül, melynek célja: - a munkaerőpiacra történő visszatérés, - a megváltozott élethelyzethez való alkalmazkodás elősegítése, - a tartós munkanélküliség okozta pszichés traumák, a hátrányos helyzetből adódó nehézségek kezelése. A beilleszkedési tervben és a megállapodásban az ügyfél vállalja, hogy az általunk előírt időpontokban megjelenik az intézményünkben, a családgondozóval együttműködve aktívan próbál változtatni saját helyzetén. A kötelező együttműködés keretében a szolgálatunk tanácsadást nyújt, életvitelt, életmódot formáló egyéni foglalkozást szervez, munkavégzésre felkészítő, munkahelykereső technikák elsajátítását segíti. V. A családsegítés a törvényi változások következtében jelentős szerepet kapott a gyermekvédelmi munkába. Az iskolai hiányzás következtében felfüggesztésre kerülő családi pótlék természetben történő folyósítása ügyében eseti gondnoki teendőt láttam el, mely 2011-ben 5 fő, 2012-ben 3 gyermeket érintett. 2.) Gyermekjóléti Szolgálat Az önkormányzat kötelező feladatainak sorába tartozik a gyermekvédelem helyi ellátórendszerének kiépítése és működtetése. A gyermekvédelmi rendszer egyik meghatározó eleme a gyermekjóléti alapellátás, mely hatékony működése esetén kiemelten szolgálja a prevenciót, elősegítve ezzel az évi XXXI. törvény (gyermekvédelmi törvény) alapelveinek és céljainak megvalósulását. A gyermekjóléti szolgáltatás olyan, a gyermek érdekeit védő speciális személyes szociális szolgáltatás, amely a szociális munka módszereinek és eszközeinek felhasználásával szolgálja a gyermek testi és lelki egészségének, családban történő nevelkedésének elősegítését, a gyermek veszélyeztetettségének megelőzését, a kialakult veszélyeztetettség megszüntetését, illetve a 15

16 családjából kiemelt gyermek visszahelyezését. A gyermekjóléti szolgálat szervezési, szolgáltatási és gondozási feladatokat végez éves korig a gyermekek számának alakulása az elmúlt 10 évben a településen: 0-18 évesek számának alakulása év fő A gyermekjóléti szolgálat keretein belül pszichológiai tanácsadást is biztosítunk. Jelentősége abban van, hogy a családoknak nem kell beutazniuk a közeli nagyvárosba, helyben elérhető mindenki számára térítésmentesen a szolgáltatás. Az elmúlt év során Ráczné Kárpáti Márta, illetve 2012 júliusától Ferenczi Beáta pszichológus heti egy alkalommal óra között tartott ingyenes tanácsadást, havi 13 órában. Az ügyfelek a jelzőrendszeri tagok, valamint a gyermekjóléti szolgálat közvetítése útján jutnak el a szakemberhez, illetve egyre több az önkéntes jelentkező is. A pszichológust az elmúlt évben leggyakrabban iskolai- és óvodai beilleszkedési nehézséggel, viselkedészavarral keresték fel, de az esetek között előfordul párkapcsolati, gyermeknevelési probléma is. Az intézményben rendelkezésre állnak azok az eszközök, melyek a probléma feltárásában és a terápia folyamatában segítenek a szakembernek (különböző pszichológia tesztek, Világjáték). A szakemberek a családgondozóval kb. havonta kéthavonta személyesen átbeszélik a közös eseteket, így számára is nagy segítséget jelent munkája során. Főbb szolgáltatások és szakmai tevékenység: Tájékoztatás nyújtása a gyermeki jogokról, a különböző gyermekvédelmi, nevelési, és egyéb ellátásokról, segítségnyújtás a szükséges adatlapok, kérelmek kitöltésében, azok továbbításában az illetékes szervek felé, a támogatások célszerű felhasználásában, egyéb hivatalos ügyek intézésében. A gondozott családok ellátásán kívül a szolgálatot felkereső ügyfelek számára segítő beszélgetés, tanácsadás (életvezetési, nevelési, pszichológiai problémák esetén) információnyújtás. Szakmai kompetencián túlmutató probléma esetén az ügyfél továbbirányítása a megfelelő intézménybe. 16

17 2012 ben 39 család vette igénybe a tanácsadás keretében történő ellátást, mely hasonló az elmúlt év adatához. Felkérésre környezettanulmány, javaslat készítése a jegyzői gyámhatóság illetve városi gyámhivatal számára. Az elmúlt év során a jegyzői gyámhatóság 1 alkalommal keresett meg, a bíróság számára készítendő környezettanulmány elkészítése végett, melyet gyermekelhelyezés illetve gyermektartásdíj megváltoztatásának ügyében kért a hatóság. A gyámhivatal számára 4 alkalommal készítettem környezettanulmányt, családba fogadás engedélyezése illetve átmeneti nevelésbe vett illetve családba fogadott gyermek felülvizsgálata ügyében. Javaslattétel a gyermek érdekében szükséges hatósági intézkedésekre. Rendszeres, személyes és telefonos konzultáció a gyermekvédelmi hatóságokkal, más településen működő gyermekjóléti szolgálatok családgondozóival, lakásotthoni gondozókkal illetve oktatási nevelési intézmények gyermek- és ifjúságvédelmi felelőseivel, osztályfőnökökkel. Átmeneti nevelésbe vett gyermek hazagondozhatósága érdekében a gyermek és különélő szülője közötti kapcsolattartás motiválása, elősegítése. A hátrányos helyzetű és veszélyeztetett gyermekek számára nyári tábor szervezése. A szakmai problémák megoldásához esetkonferenciákon, szakmaközi megbeszéléseken való részvétel. Szakmai tevékenységek száma (forgalmi napló adatai): Információnyújtás 219 Elhelyezési értekezlet 5 gyermek /2 alkalom Tanácsadás 417 Első védelembe-vételi tárgyaláson való részvétel. 6 család/ 9 gyermek Segítő beszélgetés 129 Véd.vét.felülvizsg. 6 család/12 gyermek Hivatalos ügyek 103 Átmeneti nev. fv. 3 család/ 7 gyermek intézése Eseti adományozás 18 család Közvetítés más szolg. 12 Szoc. Válsághelyzetben lévő várandós anya gond. 0 Családlátogatás 409 Esetkonferencia 11 Mindösszesen:1335 Az előző évhez képest nőtt a szakmai tevékenységek száma. 17

18 A jelzőrendszer működése A gyermek veszélyeztetettségének megelőzése érdekében a gyermekjóléti szolgálat egyik legfontosabb feladata a preventív gyermekvédelemben az észlelő- és jelzőrendszer kiépítése és működtetése. A szolgálat a gyermek bántalmazásával, elhanyagolásával vagy egyéb veszélyeztetettségével kapcsolatos információt elsősorban a jelzőrendszer tagjaitól vagy egyéb jelzésből, bejelentésből, illetve hivatalból észleli. A jelzőrendszer tagjaival az együttműködésnek több formája valósul meg, célja a gyermekek veszélyeztetettségének feltárása, időben történő észlelése, így a probléma hatékony kezelése. A gyermekjóléti szolgálat kiépítette és működteti a településen az észlelő- és jelzőrendszert. A jelzőrendszer tagjaival legalább kéthavonta, tervezett módon, előre meghatározott témakörben szakmaközi megbeszélést tartunk. A nevelési-oktatási intézmények gyermekvédelmi felelősei ezt a munkakört nagyon kevés óraszámban látják el, a 2012/2013-es tanévben az iskolai gyermekvédelmi felelős órakedvezmény heti 2 óra. Természetesen emellett részt vesznek a szakmaközi megbeszéléseken és az esetenként összehívott esetkonferenciákon, illetve közös családlátogatásokon. A jelzőrendszer tagjai között már évek óta jól együttműködő, összehangolt, folyamatos munka van. A kapcsolattartás szóban, írásban és személyes találkozások, közös családlátogatások alkalmával is megvalósul. A jelzőrendszeri tagok közül a Védőnői Szolgálattal, valamint a Családsegítő Szolgálattal van napi kapcsolattartás, mely a szolgáltatások egy helyen történő elhelyezéséből is fakad. Gyakran tesznek közös családlátogatásokat is ben az előző évhez képest 11 % - kal csökkent a jelzések száma. Összesen 78 jelzés érkezett, melyből 48 írásban, 30 pedig szóban. A jelzések 48 % -a (37 jelzés) közoktatási intézményektől származik, melyből 6 érkezett a helyi óvodától, 22 általános iskolából, 15 középfokú oktatási intézményből. A jelzések nagy része igazolatlan mulasztásokról érkezik, bár az idei évben több alkalommal érkezett olyan jelzés, mely a gyermekek oktatási nevelési intézményekben tanúsított magatartásbeli problémájával, beilleszkedési nehézségével illetve a szülő által tanúsított törvényszegő magatartással volt kapcsolatos ben tehát már érzékelhető volt a családok támogatásáról szóló törvény változásának hatása, ugyanis az igazolatlan iskolai hiányzás esetén az iskoláztatási támogatás felfüggesztésre kerül. 4 jelzés érkezett a rendőrségtől, melyekben minden alkalommal arról értesítettek, hogy a fiatalkorú gyermek tiltott kéjelgés szabálysértését követte el ben megnőtt a magánszemélyektől érkezett bejelentések száma, összesen 11 alkalommal éltek jelzéssel a szolgálat felé. Más település gyermekjóléti szolgáltatója 11 alkalommal, a jegyzői gyámhatóság illetve a városi gyámhivatal pedig összesen 9 alkalommal értesítette a szolgálatot. 18

BESZÁMOLÓ 2011. ÉVRŐL

BESZÁMOLÓ 2011. ÉVRŐL Kivonat a Bocskaikert Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. február 06-én megtartott ülésének jegyzőkönyvéből A képviselő-testület Bocskaikert Községi Önkormányzat Képviselő-testület 8/2012.

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Készült: 2013. május 22-én Bocskaikert Községi Önkormányzat Polgármesteri Hivatalának hivatalos helyiségében tartott testületi ülésről.

Jegyzőkönyv. Készült: 2013. május 22-én Bocskaikert Községi Önkormányzat Polgármesteri Hivatalának hivatalos helyiségében tartott testületi ülésről. Jegyzőkönyv Készült: 2013. május 22-én Bocskaikert Községi Önkormányzat Polgármesteri Hivatalának hivatalos helyiségében tartott testületi ülésről. Jelen vannak: Szőllős Sándor polgármester Dr. Tarcali

Részletesebben

Kivonat a Bocskaikert Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. május 14-én megtartott ülésének jegyzőkönyvéből

Kivonat a Bocskaikert Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. május 14-én megtartott ülésének jegyzőkönyvéből Kivonat a Bocskaikert Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. május 14-én megtartott ülésének jegyzőkönyvéből Bocskaikert Község Önkormányzat Képviselő-testület ének 43/2012. (V. 14.) KT. sz.

Részletesebben

SÁRVÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK HUMÁN ERŐFORRÁS BIZOTTSÁGA 9600 Sárvár, Várkerület 2-3. MEGHÍVÓ

SÁRVÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK HUMÁN ERŐFORRÁS BIZOTTSÁGA 9600 Sárvár, Várkerület 2-3. MEGHÍVÓ SÁRVÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK HUMÁN ERŐFORRÁS BIZOTTSÁGA 9600 Sárvár, Várkerület 2-3. MEGHÍVÓ Sárvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének Humán Erőforrás Bizottsága 2013. szeptember

Részletesebben

GYERMEKVÉDELMI BESZÁMOLÓ 2010 évről

GYERMEKVÉDELMI BESZÁMOLÓ 2010 évről Bucsa Község Önkormányzata GYERMEKVÉDELMI BESZÁMOLÓ 2010 évről A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. Törvény 96.. (6) bekezdése alapján 2011.05.16. Tisztelt Képviselő

Részletesebben

A képviselő-testület 2014. április 24-i ülésén hozott döntések: 136/2014. Kth. Munkaterv módosítása és Napirend elfogadása

A képviselő-testület 2014. április 24-i ülésén hozott döntések: 136/2014. Kth. Munkaterv módosítása és Napirend elfogadása A képviselő-testület 2014. április 24-i ülésén hozott döntések: 136/2014. Kth. Munkaterv módosítása és Napirend elfogadása 137/2014. Kth. Kiskunhalas Város Képviselő-testülete ezen előterjesztés melléklete

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S E L Ő T E R J E S Z T É S Eplény Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2012. április 26-i ülésre Tárgy: Átfogó értékelés Eplény községben végzett gyermek- és ifjúságvédelmi feladatok ellátásáról Előadó:

Részletesebben

Beszámoló az önkormányzat gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatai ellátásáról

Beszámoló az önkormányzat gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatai ellátásáról PÁPA VÁROS POLGÁRMESTERE 8500 Pápa, Fő utca 12. Tel.: 89/515-000 Fax.: 89/313-989 50. E L Ő T E R J E S Z T É S a Képviselőtestület 2010. május 6-i ülésére Tárgy: Beszámoló az önkormányzat gyermekjóléti

Részletesebben

Nagy György Miklósné igazgató Egészségügyi és Szociális Bizottság, Kulturális és Sport Bizottság

Nagy György Miklósné igazgató Egészségügyi és Szociális Bizottság, Kulturális és Sport Bizottság Tárgy: Gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok 2009. évi ellátásának átfogó értékelése Előkészítette: Dr. Heinerné Dr. Kecskés Aranka jegyző Tárnok Lászlóné aljegyző Igazgatási osztály munkatársai Véleményező

Részletesebben

Bököny Község Önkormányzat Polgármesterétől 4231 Bököny, Kossuth u. 3. Tel., fax: (42) 566-000; E-mail: polgármester@bokony.hu

Bököny Község Önkormányzat Polgármesterétől 4231 Bököny, Kossuth u. 3. Tel., fax: (42) 566-000; E-mail: polgármester@bokony.hu Bököny Község Önkormányzat Polgármesterétől 4231 Bököny, Kossuth u. 3. Tel., fax: (42) 566-000; E-mail: polgármester@bokony.hu Ügyiratszám: 1- /2014. Tárgy: Meghívó M E G H Í V Ó Bököny Község Önkormányzat

Részletesebben

a./ Tárgysorozata b./ Jegyzőkönyve c./ Határozata T Á R G Y S O R O Z A T 1. Beszámoló az Edelényi Szociális Szolgáltató Központ 2014.

a./ Tárgysorozata b./ Jegyzőkönyve c./ Határozata T Á R G Y S O R O Z A T 1. Beszámoló az Edelényi Szociális Szolgáltató Központ 2014. EDELÉNY VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2015. február 12-én a Városháza Dísztermében (Edelény, István király útja 52.) megtartott rendes nyílt ülésének a./ Tárgysorozata b./ Jegyzőkönyve c./ Határozata

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS a Képviselő-testület 2014. április havi ülésére

ELŐTERJESZTÉS a Képviselő-testület 2014. április havi ülésére Siófok Város Gondozási Központja 8600 Siófok, Korányi S. u. 1/a Telefon: 84-311-013 Az előterjesztés törvényességi szempontból megfelelő. Siófok, 2014-03-20. Dr. Pavlek Tünde jegyző ELŐTERJESZTÉS a Képviselő-testület

Részletesebben

Előterjesztés Békés Város Képviselő-testülete 2013. március 28-i ülésére

Előterjesztés Békés Város Képviselő-testülete 2013. március 28-i ülésére Tárgy: Beszámoló a Békés Városi Szociális Szolgáltató Központ munkájáról Előkészítette: Kádasné Öreg Julianna igazgató Békés Városi Szociális Szolgáltató Központ Véleményező Oktatási, Kulturális és Sport

Részletesebben

POLGÁRDI VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATALA Polgárdi, Batthyány u. 132. Tel/fax: 22/576-230, E-mail: onkormanyzat@polgardi.hu

POLGÁRDI VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATALA Polgárdi, Batthyány u. 132. Tel/fax: 22/576-230, E-mail: onkormanyzat@polgardi.hu 1 POLGÁRDI VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATALA Polgárdi, Batthyány u. 132. Tel/fax: 22/576-230, E-mail: onkormanyzat@polgardi.hu Az előterjesztés tárgya: Átfogó értékelés Polgárdi Város Önkormányzata Gyermekjóléti

Részletesebben

E L Ő T ER J E S Z T É S

E L Ő T ER J E S Z T É S Kéthely Község Önkormányzatának Polgármestere 8713 Kéthely, Ady E. u. 1. Tel.: 85/539-036 Ügyiratszám: 1182/1/2015. 2. számú előterjesztés E L Ő T ER J E S Z T É S Kéthely Község Önkormányzata Képviselő-testületének

Részletesebben

18. NAPIREND Ügyiratszám: 4/1307/2012. E L Ő T E R J E S Z T É S A Képviselő-testület 2012. április 27-i nyilvános ülésére

18. NAPIREND Ügyiratszám: 4/1307/2012. E L Ő T E R J E S Z T É S A Képviselő-testület 2012. április 27-i nyilvános ülésére 18. NAPIREND Ügyiratszám: 4/1307/2012. E L Ő T E R J E S Z T É S A Képviselő-testület 2012. április 27-i nyilvános ülésére Tárgy: Előterjesztő: Előkészítette: Megtárgyalja: Meghívandók: A gyermekjóléti

Részletesebben

DUNAVARSÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA B E S Z Á M O L Ó. 2013. évi gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok ellátásáról

DUNAVARSÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA B E S Z Á M O L Ó. 2013. évi gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok ellátásáról DUNAVARSÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA B E S Z Á M O L Ó 2013. évi gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok ellátásáról 2 Bevezetés Az önkormányzat gyermekvédelmi feladatait a gyermekek védelméről és a gyámügyi

Részletesebben

Jegyzőkönyv. 2. Előterjesztés Települési Esélyegyenlőségi Helyzetelemzés és Intézkedési Tervvel kapcsolatban Előadó: Szőllős Sándor polgármester

Jegyzőkönyv. 2. Előterjesztés Települési Esélyegyenlőségi Helyzetelemzés és Intézkedési Tervvel kapcsolatban Előadó: Szőllős Sándor polgármester Jegyzőkönyv Készült: 2014. július 07-én 15 00 órai kezdettel a Bocskaikert Községi Önkormányzat Polgármesteri Hivatalának Tanácstermében tartott testületi ülésről. Jelen vannak: Szőllős Sándor polgármester

Részletesebben

Gyermekjóléti Szolgálat szakmai beszámolója a 2012. év munkájáról Polgár település

Gyermekjóléti Szolgálat szakmai beszámolója a 2012. év munkájáról Polgár település Polgári Kistérség Többcélú Társulás Kistérségi Szolgáltató Központjának Gyermekjóléti Szolgálata Gyermekjóléti Szolgálat szakmai beszámolója a 2012. év munkájáról Polgár település Polgár városában a Gyermekjóléti

Részletesebben

E l ő t e r j e s z t é s. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testületének

E l ő t e r j e s z t é s. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testületének E l ő t e r j e s z t é s Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. április 29-i ülésére Tárgy: Beszámoló - átfogó értékelés - Zirc városban végzett gyermek- és ifjúságvédelmi feladatok ellátásáról

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Polgármesteri Hivatal tanácsterme Serényfalva, Kossuth L. út 63.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Polgármesteri Hivatal tanácsterme Serényfalva, Kossuth L. út 63. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Serényfalva Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. május 27-én 16.00 órai kezdettel megtartott munkaterv szerinti nyílt üléséről. Az ülés helye: Jelen vannak:

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. Tiszavasvári Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. szeptember 15-én tartandó ülésére

ELŐTERJESZTÉS. Tiszavasvári Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. szeptember 15-én tartandó ülésére ELŐTERJESZTÉS Tiszavasvári Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. szeptember 15-én tartandó ülésére Az előterjesztés tárgya: Melléklet: A napirend előterjesztője: Témafelelős: a Tiszavasvári

Részletesebben

A Gyulai Kistérség Egységes Szociális és Gyermekjóléti Intézménye Kétegyházi Intézményegysége 2012. évi szakmai beszámolója

A Gyulai Kistérség Egységes Szociális és Gyermekjóléti Intézménye Kétegyházi Intézményegysége 2012. évi szakmai beszámolója A Gyulai Kistérség Egységes Szociális és Gyermekjóléti Intézménye Kétegyházi Intézményegysége 2012. évi szakmai beszámolója Készítette: dr. Rakuszné Villám Mária intézményegység- vezető Beszámolóm a Gyulai

Részletesebben

SZEMÉLYES GONDOSKODÁST NYÚJTÓ SZOCIÁLIS ELLÁTÁSOK ALAKULÁSA TELEPÜLÉSÜNKÖN 2012. ÉVBEN

SZEMÉLYES GONDOSKODÁST NYÚJTÓ SZOCIÁLIS ELLÁTÁSOK ALAKULÁSA TELEPÜLÉSÜNKÖN 2012. ÉVBEN SZEMÉLYES GONDOSKODÁST NYÚJTÓ SZOCIÁLIS ELLÁTÁSOK ALAKULÁSA TELEPÜLÉSÜNKÖN 2012. ÉVBEN Alsózsolca Város helyi adottságai 1 Alsózsolca Borsod Abaúj - Zemplén megyében, Miskolc Megyei jogú várostól 10 km-re

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS Dunavarsány Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. április 14-ei rendes, nyílt ülésére

ELŐTERJESZTÉS Dunavarsány Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. április 14-ei rendes, nyílt ülésére Dunavarsány Város Önkormányzatának Polgármestere 2336 Dunavarsány Kossuth L. u. 18. titkarsag@dunavarsany.hu 24/521-040., Fax: 24/521-056. www.dunavarsany.hu ELŐTERJESZTÉS Dunavarsány Város Önkormányzata

Részletesebben

Beszámoló A Kengyeli Egyesített Szociális Intézmény 2014 évi munkájáról Készítette: Mezei Aranka Igazgató 1 Ne félj az öregedéstől. A fejlődés végtelen. És az emberben lévő szellem örökké fiatal és alkot

Részletesebben

Kétegyháza Nagyközség Önkormányzat

Kétegyháza Nagyközség Önkormányzat Kétegyháza Nagyközség Önkormányzat Gyermekvédelmi beszámoló 2013. év Az 1997. évi. XXXI. törvény 96.. (6) bekezdése szerint a helyi önkormányzat a gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak ellátásáról

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Sajóivánka Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. június 18-án, 15:00 órai kezdettel megtartott munkaterv szerinti nyílt üléséről. Az ülés helye: Jelen vannak:

Részletesebben

E l ő t e r j e s z t é s. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testületének

E l ő t e r j e s z t é s. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testületének E l ő t e r j e s z t é s Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. április 23-i ülésére Tárgy: Beszámoló - átfogó értékelés - Zirc városban végzett gyermek- és ifjúságvédelmi feladatok ellátásáról

Részletesebben

VÁROSI POLGÁRMESTERI HIVATAL

VÁROSI POLGÁRMESTERI HIVATAL VÁROSI POLGÁRMESTERI HIVATAL 3060 PÁSZTÓ, KÖLCSEY F. U. 35. (06-32) *460-155 FAX: (06-32) 460-918 Szám: 1-80 /2015. A határozat elfogadása egyszerű szavazattöbbséget igényel! J A V A S L A T A 2014. évi

Részletesebben