ORFK TÁJÉKOZTATÓ AZ ORSZÁGOS RENDŐR-FŐKAPITÁNYSÁG HIVATALOS LAPJA. Tartalomjegyzék. ORFK Tájékoztató (OT) 2010/17. szám Budapest, június 18.

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "ORFK TÁJÉKOZTATÓ AZ ORSZÁGOS RENDŐR-FŐKAPITÁNYSÁG HIVATALOS LAPJA. Tartalomjegyzék. ORFK Tájékoztató (OT) 2010/17. szám Budapest, 2010. június 18."

Átírás

1 2010/17. szám Budapest, június 18. Szám: 16767/2010. ált. AZ ORSZÁGOS RENDŐR-FŐKAPITÁNYSÁG HIVATALOS LAPJA ORFK TÁJÉKOZTATÓ Tartalomjegyzék Utasítások: 1. 31/2010. (OT 17.) ORFK utasítás a rendőri csapaterővel megoldandó feladatok során alkalmazható térképekről 2. 32/2010. (OT 17.) ORFK utasítás a évi Külső Határok Alap Közös határrendészeti akciók végrehajtása a szomszédos országok társszerveivel című Projekt megvalósítására, a Magyarországra és az Európai Unióba irányuló illegális migráció csökkentése érdekében tervezett fokozott ellenőrzési tevékenység szakmai támogatására, valamint a kapcsolódó pénzügyi feladatok végrehajtására 2010/17. szám Budapest, június 18.

2 2 2010/17. szám Budapest, június 18. Szám: 31/2010. I. rész UTASÍTÁSOK AZ ORSZÁGOS RENDŐRFŐKAPITÁNY 31 /2010. (OT 17.) ORFK UTASÍTÁSA a rendőri csapaterővel megoldandó feladatok során alkalmazható térképekről A rendőri csapatszolgálati feladatok előkészítése, a feladatok megtervezése, a végrehajtásra kijelölt rendőri szervek, alegységek és szolgálati csoportok vezetése érdekében egységes térképhasználati gyakorlat szükséges. A rendőri szervek térképkészleteinek kialakítására, a felhasználás rendjére kiadom az alábbi u t a s í t á s t: I. Az utasítás hatálya 1. Az utasítás hatálya kiterjed: a) az Országos Rendőr-főkapitányságra (a továbbiakban: ORFK); b) a Készenléti Rendőrségre, a Repülőtéri Rendőr Igazgatóságra, a megyei (fővárosi) rendőr-főkapitányságokra (a továbbiakban együtt: területi szervek); c) a rendőrkapitányságokra és a határrendészeti kirendeltségekre (a továbbiakban együtt: helyi szervek). II. Térképek és más térképészeti anyagok alkalmazása 2. Az ORFK-n, valamint a területi szerveknél: a) a lakott területen kívül végrehajtandó rendőri csapatszolgálati feladatok egységes térképeként 1: méretarányú katonai térképeket kell alkalmazni. A térkép felhasználható a rendőri műveletet irányító vezető munkatérképeként, illetve a csapatszolgálati törzsek nyilvántartó térképeként; b) a lakott területen belül végrehajtandó feladatok esetén alkalmazhatóak a különböző méretarányú katonai és polgári településtérképek is. 3. A főváros területére kiterjedően az ORFK-n, a Készenléti Rendőrségnél és a Budapesti Rendőr-főkapitányságon 1: vagy kisebb méretarányú katonai vagy egyéb polgári térképek alkalmazhatók. 4. A csapaterővel megoldandó rendőri feladatoknak, így különösen a biztosítószolgálat és más speciális feladatoknak az ORFK-n és a területi szerveknél történő tervezéséhez, a tervokmányokhoz, a végrehajtott feladatok dokumentálásához, a jelentésekhez, tájékoztatókhoz az 1:25 000, az 1: méretarányú katonai vagy polgári térképek,

3 3 illetve ettől eltérő méretarányú objektum- vagy terepvázlatok, térképszelvények, illetve azok fénymásolatai is szabadon felhasználhatóak. 5. Az előírt készletektől eltérő méretarányú térképek felhasználását a feladatért felelős szervezeti egység vezetője határozza meg, aki gondoskodik a bevont saját és más szervek térképekkel történő ellátásáról, illetve a felhasználás összehangolásáról. 6. Több rendőr-főkapitányság illetékességi területét érintő regionális csapatszolgálati feladatok tervezését az ORFK Országos Törzs 1: vagy 1: méretarányú térképeken is végezheti, az alárendelt rendőri szervek feladatait annak alapján is meghatározhatja. III. Kötelező készletek a rendőri szerveknél 7. A megyei rendőr-főkapitányságoknak rendelkezniük kell illetékességi területükre kiterjedően: a) 1: méretarányú katonai térképekből legalább 3 készlettel, amelyből a törzs részére egy készletet elő kell készíteni alkalmazáshoz, és egy további készletből kell biztosítani a terepen történő munkavégzés térképészeti támogatását; b) a városok térképeiből legalább 2-2 készlettel. 8. A helyi szerveknek rendelkezniük kell az illetékességi területükről 3 készlet 1: méretarányú katonai térképpel, amelyből egy készletet elő kell készíteni alkalmazáshoz, és egy további készletből kell biztosítani a területen történő munkavégzés térképészeti támogatását. 9. A készleteket úgy kell kialakítani, hogy a szelvények a szomszédos rendőrfőkapitányságok illetékességi területének (az államhatáron túli területek kivételével) legalább 10%-át lefedjék. 10. A Budapesti Rendőr-főkapitányságnak illetékességi területére kiterjedően rendelkeznie kell a főváros 1: méretarányú katonai térképéből legalább 3 készlettel. 11. A Budapesti Rendőr-főkapitányság irányítása alatt álló rendőrkapitányságoknak rendelkezniük kell az illetékességi területükről 2 készlet 1: vagy kisebb méretarányú katonai vagy polgári térképpel. 12. A Készenléti Rendőrségnek rendelkeznie kell: a) a Magyar Köztársaság egész területére kiterjedően: aa) 1: méretarányú katonai térképből legalább 3 készlettel, ab) 1:25 000, 1: és 1: méretarányú katonai térképből legalább 2-2 készlettel, ac) a Légirendészeti Parancsnokság vonatkozásában a légi-navigációs térképekkel; b) Budapest területére kiterjedően: ba) a főváros 1: méretarányú katonai térképéből legalább 2 készlettel, bb) a főváros 1: méretarányú színes vagy egyszínnyomatos térképéből legalább 2 készlettel. 13. A Repülőtéri Rendőr Igazgatóságnak rendelkeznie kell az illetékességi területéről 3 készlet 1: méretarányú katonai térképpel, amelyből egy készletet elő kell készíteni

4 4 alkalmazáshoz és egy további készletből kell biztosítani a területen történő munkavégzés térképészeti támogatását. 14. Az ORFK csapatszolgálati törzse részére a Magyar Köztársaság egész területére kiterjedően az alábbi térképeket kell kötelezően készletezni: a) 1: méretarányú katonai térképből legalább 2 készlet; b) 1: méretarányú katonai térképből legalább 3 készlet; c) 1: méretarányú katonai térképből legalább 3 készlet; d) 1: méretarányú egyszínnyomatos térképekből legalább 4 készlet; e) a főváros 1: méretarányú katonai térképéből legalább 2 készlet. 15. Az előírt kötelező térképkészlet kialakításánál a meglévő készletek hasznosíthatóak abban az esetben, ha újabb felmérésű térképszelvény az adott területről nem készült. 16. A kötelező készletbe tartozó térképek igénybevételének elrendelésére a szervezeti egység vezetője, illetve annak helyettese jogosult. 17. A felhasznált készleteket 15 napon belül pótolni kell. 18. A kötelezően előírt térképeken felül további térképek beszerzését, készletezését és felhasználását az illetékes rendőri vezetők saját hatáskörükben elrendelhetik. IV. A katonai térképek beszerzése, pótlása, nyilvántartása és tárolása 19. A kötelező készletként előírt katonai (polgári) térképek kezelésével az ORFK Rendészeti Főigazgatóság Közrendvédelmi Főosztályán, valamint a területi és helyi szervek közrendvédelmi osztályain felelős személyt kell megbízni. 20. Az utasítás III. fejezetében szereplő 1: és 1: méretarányú katonai térképeket, valamint a légi-navigációs térképeket alapellátmányként az ORFK Gazdasági Főigazgatósága biztosítja. 21. A felhasznált térképszelvények pótlására vonatkozó igénylést az igénylő területi szerv gazdasági ellátását végző szervezeti egység vezetőjének közvetlenül írásban a HM Térképészeti Közhasznú Nonprofit Kft.-hez kell eljuttatnia. A levélben fel kell tüntetni az igényelt térképszelvények számait és darabszámát, a megrendelő szerv elérhetőségét (telefonszámát), valamint a számla kiegyenlítésének módját. 22. A térképek felhasználásuktól kezdődően iratnak minősülnek. Kezelésüket, irattározásukat, selejtezésüket a Rendőrség Iratkezelési Szabályzatáról szóló ORFK utasítás rendelkezéseinek megfelelően kell végrehajtani. 23. A kötelező készletbe tartozó térképekről a beszerzéstől fogva nyilvántartást kell vezetni. 24. A térképszelvényeket száraz, pormentes helyiségben, összehajtás nélkül, méretarány szerint elkülönítetten, szelvényszám szerinti sorrendben, polcra helyezve vagy zárható iratszekrényben kell tárolni.

5 5 25. A térkép tárolására szolgáló helyiség, illetve az iratszekrény kulcsait úgy kell tárolni, hogy az arra jogosultak részére a térképek a lehető legrövidebb időn belül hozzáférhetőek legyenek. V. Záró rendelkezések 26. Az utasításban meghatározott rendőri szervek a kötelezően előírt térképkészletekkel kötelesek rendelkezni. A kötelező készleten felüli térképészeti anyagokat selejtezni nem kell, azok az illetékes vezetők döntései alapján a napi szolgálat, kiképzés és továbbképzés során felhasználhatók. 27. A kötelező készletképzésre vonatkozó rendelkezés további készletek kialakítását, valamint a digitális térképek alkalmazását nem korlátozza. 28. A csapatszolgálati feladatok végrehajtása során alkalmazandó térképek tartalmát, a rövidítéseket és egyezményes jeleket a Magyar Köztársaság Rendőrségének Csapatszolgálati Szabályzata tartalmazza. 29. Jelen utasítás a közzétételt követő 8. napon 1 lép hatályba és azzal egyidejűleg a rendőri csapaterővel megoldandó feladatok során alkalmazható térképekről szóló 11/2000. (IX.26.) ORFK Közb. Főig. ORFK GF együttes intézkedés hatályát veszti. 30. Az ORFK Rendészeti Főigazgatója és az ORFK Gazdasági Főigazgatója az utasítás hatályba lépését követő hat hónapon belül vizsgálják meg a digitális térképeknek az utasításban meghatározott térképkészletek részbeni kiváltására történő alkalmazhatóságát, és megállapításaikról, javaslataikról szóló jelentésüket az országos rendőrfőkapitánynak terjesszék fel. 31. Az utasítás 30. pontja december 31-én hatályát veszti. Dr. Bencze József r. altábornagy sk. 1 Hatályba lépés napja: június 26.

6 6 Szám: 32/2010. Pp. AZ ORSZÁGOS RENDŐRFŐKAPITÁNY 32/2010. (OT 17.) ORFK utasítása a évi Külső Határok Alap Közös határrendészeti akciók végrehajtása a szomszédos országok társszerveivel című Projekt megvalósítására, a Magyarországra és az Európai Unióba irányuló illegális migráció csökkentése érdekében tervezett fokozott ellenőrzési tevékenység szakmai támogatására, valamint a kapcsolódó pénzügyi feladatok végrehajtására A fokozott határrendészeti ellenőrzések során az illegális migráció elleni hatékony fellépés, az erők és eszközök célirányos koncentrálása, a reagáló és manőverező képesség növelése, a Projekt pénzügyi vonatkozású ellenőrzési nyomvonalának követése, az elszámolás átláthatósága, egyértelművé tétele és felelősségi körének meghatározása, valamint a nyilvántartások és a dokumentumok fellelhetőségének biztosítása érdekében kiadom az alábbi u t a s í t á s t: I. FEJEZET ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK Bevezető rendelkezések 1. Az utasítás hatálya a) az utasításban meghatározott határrendészeti szakmai feladatok végrehajtásának tekintetében: a Szabolcs-Szatmár-Bereg, Csongrád, Bács-Kiskun Megyei Rendőrfőkapitányságok határrendészeti szolgálataira, érintett határrendészeti kirendeltségeire, bevetési osztályaira, és rendőrkapitányságaira, a Borsod-Abaúj-Zemplén, Nógrád, Komárom-Esztergom, Győr-Moson-Sopron, Vas Megyei Rendőr-főkapitányságok határrendészeti szerveire, bevetési osztályaira, valamint az Országos Rendőrfőkapitányság Határrendészeti Főosztályára (a továbbiakban: ORFK HF), továbbá az érintett megyei rendőr-főkapitányságok városi kapitányságainak határrendészeti szerveire; b) az utasításban meghatározott pénzügyi feladatok végrehajtásának tekintetében: az Országos Rendőr-főkapitányság Gazdasági Főigazgatóság (a továbbiakban: ORFK GF) Közgazdasági Főosztályára, az ORFK HF Határrendészeti és Kompenzációs Osztályára, az ORFK GF Pályázatkezelő Osztályára (a továbbiakban: ORFK GF PKO), a Szabolcs-Szatmár-Bereg, Csongrád, Bács-Kiskun, Borsod-Abaúj-Zemplén, Nógrád, Komárom-Esztergom, Győr-Moson-Sopron, Vas Megyei Rendőrfőkapitányságokra, valamint az érintett szervek gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásáért felelős illetékes gazdasági ellátó igazgatóságaira (a továbbiakban: ORFK GF GEI-k) terjed ki.

7 7 Értelmező rendelkezések 2. Az utasítás alkalmazásában: a) Külső Határok Alap: a Szolidaritás és a migrációs áramlások igazgatása általános program keretében a as időszakra a Külső Határok Alap létrehozásáról szóló, május 23-i 2007/574/EK európai parlamenti és tanácsi határozattal létrehozott alap; b) Projekt: a évi Külső Határok Alap Közös határrendészeti akciók végrehajtása a szomszédos országok társszerveivel című projekt; c) projektazonosító szám: KHA 2009/3.1.2; d) végső kedvezményezett: a Projekt megvalósításáért felelős szervezet; e) Felelős Hatóság: a Belügyminisztériumnak (a továbbiakban: BM) a többéves és az éves programok stratégiai, operatív és adminisztratív igazgatásáért felelős szervezeti egysége; f) Hitelesítő Hatóság: a BM-nek a miniszter által a kiadásigazoló nyilatkozatok Európai Bizottsághoz való benyújtást megelőző hitelesítésre kijelölt, a Felelős Hatóságtól funkcionálisan független szervezeti egysége; g) Ellenőrzési Hatóság: a Kormányzati Ellenőrzési Hivatal, amely a Kormányzati Ellenőrzési Hivatalról szóló 312/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet alapján ellátja a többéves és az éves programok, valamint a projektek végrehajtásának ellenőrzését; h) közvetlen támogatási megállapodás: a Felelős Hatóság és a feladatát jogszabály alapján végző végső kedvezményezett között létrejött KHA 2009/3.1.2 számú szerződés, amely tartalmazza a közvetlen támogatás nyújtásának és felhasználásának részletes szabályait; i) informatikai rendszer: a Szolidaritás és a migrációs áramlások igazgatása általános program keretében végrehajtott projektek nyomon követését szolgáló, a 2007/435/EK határozat 22. cikk e) pontjában, a 2007/573/EK határozat 24. cikk e) pontjában, a 2007/574/EK határozat 26. cikk e) pontjában, és a 2007/575/EK határozat 24. cikk e) pontjában meghatározott informatikai alapú nyilvántartó rendszer (a továbbiakban: SOLID informatikai rendszer); j) ellenőrzéstűrési kötelezettség: betekintés és hozzáférés biztosítása a nyilvántartási, adatszolgáltatási és működési rendszerbe, lehetővé téve azt, hogy az arra felhatalmazott, megbízólevéllel ellátott ellenőrök a támogatásra vonatkozó valamennyi információt megszerezhessék, és azok valódiságáról meggyőződhessenek; k) ellenőrzési nyomvonal: az Európai Unió által előírt, a Szolidaritás és a migrációs áramlások igazgatása általános program támogatásainak tervezési, pénzügyi lebonyolítási és ellenőrzési folyamatainak leírása szövegesen, táblázatba foglalva vagy folyamatábrával szemléltetve, amely tartalmazza különösen a felelősségi és információs szinteket, kapcsolatokat, továbbá az irányítási és ellenőrzési folyamatokat, lehetővé téve azok nyomon követését és utólagos ellenőrzését; l) megerősítő erők: az utasítás vonatkozásában megerősítő erők a Borsod-Abaúj- Zemplén, Nógrád, Komárom-Esztergom, Győr-Moson-Sopron, Vas Megyei Rendőrfőkapitányságok közrendvédelmi és határrendészeti osztályai, bevetési szolgálatai, valamint a városi rendőrkapitányságok közrendvédelmi és határrendészeti osztályai, valamint az alárendeltségükben lévő szervezeti elemei; m) fogadó szervek: az utasítás vonatkozásában a külső határszakasszal rendelkező megyei rendőr-főkapitányságok (Szabolcs-Szatmár-Bereg, Csongrád, Bács-Kiskun Megyei Rendőr-főkapitányságok); n) igazoló bélyegző: <projektazonosító szám> számú megállapodás alapján Külső

8 8 Határok Alap <évszám> évi allokációja terhére elszámolt költség lenyomatot tartalmazó bélyegző; o) hitelesítő bélyegző: az eredetivel mindenben megegyező hiteles másolat lenyomatot tartalmazó bélyegző; p) Arculati Kézikönyv: a Külső Határok Alap tekintetében egységes arculati képet biztosító dokumentum. II. FEJEZET HATÁRRENDÉSZETI SZAKMAI FELADATOK VÉGREHAJTÁSÁRA VONATKOZÓ RENDELKEZÉSEK 3. A fokozott határrendészeti tevékenységek fő célja a Magyarországra és az Európai Unió más tagállamaiba irányuló illegális migráció, valamint az egyéb, az államhatáron átnyúló jogellenes cselekmények felfedése, megakadályozása. 4. A fokozott határrendészeti tevékenység végrehajtására a fogadó szervek fokozott ellenőrzési tervet készítenek, és ennek alapján megszervezik a feladat-végrehajtást. A fogadó szervek és a megerősítő erők együttműködnek, és kapcsolatot tartanak a fokozott határrendészeti ellenőrzés feladatainak végrehajtása érdekében. 5. Az ellenőrzések kiterjednek a fokozott ellenőrzési tevékenységbe bevont határrendészeti kirendeltségek szárazföldi és vízi határszakaszaira, határátkelőhelyeire, az ország mélységébe vezető utakra, azonban nem terjedhetnek túl a határterületen, amelyet a határterületről, valamint a határátkelőhely területére nem határátlépés céljából történő belépés és tartózkodás szabályairól szóló 330/2007. (XII. 13.) Korm. rendelet 1. számú mellékletében felsorolt települések közigazgatási területe alkot. 6. Az ellenőrzési terv tartalmazza a fokozott határrendészeti ellenőrzésbe bevonásra kerülő gépjárművek rendszámát és tervezett kilométerfutását, kishajók esetén azonosítójukat és a tervezett napi üzemórát, valamint azt, hogy a készletnyilvántartás szerint mely alegység nyilvántartásában szerepelnek. A fokozott ellenőrzési tervet az ORFK HF részére fel kell terjeszteni. 7. Az egyes fogadó szervek fokozott határrendészeti ellenőrzéseinek tervezett időpontjait, valamint a megerősítő erőket az 1. számú melléklet tartalmazza. 8. A megerősítő erőt adó megyei rendőr-főkapitányságok a megerősítésül küldött állományt alkalmanként lehetőség szerint ugyanazon alegységüktől, a 2. számú melléklet figyelembe vételével vezénylik a műveleti területre. A megerősítő erők állományát elsősorban határrendészeti tapasztalattal rendelkező rendőrök közül kell kijelölni. A megerősítő állományt jelzett vagy jelzés nélküli szolgálati személygépjárművel, illetve mikrobusszal lehet útba indítani. 9. A fokozott határrendészeti tevékenységet az erők és eszközök szükséges átcsoportosításával, megerősítésével kell tervezni és végrehajtani. 10. A fogadó szervek által a fokozott határrendészeti ellenőrzés ideje alatt végrehajtott határőrizeti tevékenységgel kapcsolatban az alábbi üzemanyagköltségek számolhatók el a Projekt költségvetése terhére:

9 9 a) a fogadó szervek azon szolgálati járműveinek üzemanyag-felhasználása, amelyekkel a más megyékből érkezett megerősítő állomány szolgálatot lát el; b) az érintett határrendészeti kirendeltségek és az érintett határterületi rendőrkapitányságok állományából vezényelt közös járőrök szolgálati járművei által felhasznált üzemanyag; c) a fogadó szervek bevetési osztályai Csongrád MRFK esetében a Mélységi Migrációs Osztály által az érintett határrendészeti kirendeltségek területére erősítésként vezényelt járművek üzemanyag-felhasználása. 11. A fogadó szerveknek fel kell készülniük a megerősítő erők fogadására. Ennek keretében meg kell szervezni a megerősítő erők eligazítását, biztosítani kell elhelyezésüket a rendőrségi átvonuló szállások objektumában, illetve fegyverzetük és felszerelésük biztonságos elhelyezését. A szállásbiztosítással kapcsolatos költségek nem számolhatók el a Projekt költségvetésének terhére. 12. A megerősítő erőknek a fokozott határrendészeti ellenőrzésben történő részvételét a fokozott határrendészeti ellenőrzések tervezett és egyeztetett időpontjaira vonatkozóan a fogadó szervek határrendészeti szolgálata szervezi. A szolgálatot vezényléses szolgálati időrendszerben, heti 40 órában kell szervezni. A megerősítő állomány utazását a 40 órán felül kell megszervezni. A megerősítő erők a szolgálati feladatukat évszaknak megfelelő egyenruhában, a rendszeresített járőrfelszereléssel hajtják végre. 13. A megerősítő erők állománya járőrtársként a fogadó szervek határrendészeti kirendeltségeinek szolgálati rendszerébe integrálódva zöldhatár-őrizetre, a határterületen végrehajtandó járőrszolgálatra, ellenőrző-átengedő pontok működtetésére, valamint idegenrendészeti célú ellenőrzések végrehajtására alkalmazható. 14. A szerb határszakaszon Csongrád és Bács-Kiskun Megyei Rendőr-főkapitányságok felveszik a kapcsolatot a szomszédos ország határrendészeti szervével a határrendészeti tevékenységek összehangolása céljából. Amennyiben a szomszédos ország határrendészeti szerve hozzájárul, naponta legfeljebb 12 órában 1-1 fő összekötő delegálható a szomszédos ország területére a határőrizeti feladatok összehangolása érdekében. A kiküldött szakértő felmerülő költségeit (napidíj, biztosítási és utazási költség) a Projekt költségvetése fedezi. A kiküldésre kerülő összekötő kijelölése a határrendészeti szolgálatvezető feladata. 15. A fogadó szerveknek törekedniük kell arra, hogy a szomszédos ország határrendészeti szervei a lehetőségek függvényében bevonásra kerüljenek a fokozott határrendészeti ellenőrzésbe. A közös határon felfedett eseményekkel kapcsolatban fokozni kell a két ország közötti információcserét, és lehetővé kell tenni, hogy a szomszédos ország határrendészeti szervei saját költségükön megfigyelők és összekötők küldésével magyar területen részt vehessenek a feladat-végrehajtásban. 16. A fogadó szervek az ellenőrzésekről minden végrehajtási fázist követően jelentést készítenek, amely tartalmazza: a) a fokozott ellenőrzést megelőző 1 hét eredményességét, a határellenőrzésbe bevont saját és együttműködő erőket, eszközöket, azok számát; b) a fokozott ellenőrzés eredményességét, a határellenőrzésbe bevont saját és együttműködő erőket, eszközöket, azok számát; c) a fokozott ellenőrzést követő 1 hét eredményességét, a határellenőrzésbe bevont saját

10 10 és együttműködő erőket, eszközöket, azok számát. 17. A fogadó szervek kötelesek összefoglaló jelentést készíteni és azt felterjeszteni az ORFK HF részére december 1-jéig. A jelentésnek a következőkre kell kiterjednie: a) végrehajtott fokozott határellenőrzési fázisok száma; b) a fokozott ellenőrzésben részt vevő határrendészek, bevetési járőrök, teljesített járőrórák száma; c) a fokozott ellenőrzésbe bevont szolgálati járművek és a megtett kilométerek száma; d) a más megyékből érkezett megerősítő erők és a teljesített járőrórák száma; e) a fokozott ellenőrzésbe bevont más megerősítő erők, valamint a teljesített járőrórák száma; f) a fokozott ellenőrzésekbe bevont hőkamerás gépjárművek és a teljesített járőrórák száma (amennyiben hőkamerás gépjármű került bevonásra); g) a szomszédos országba delegált magyar határrendészek és a kiküldetésben töltött napok száma; h) a kiutazáshoz igénybevett gépjárművek és a megtett kilométerek száma; i) a szomszédos ország által Magyarországra küldött összekötők, valamint az általuk teljesített járőrórák száma; j) a szomszédos országgal végrehajtott együttműködés rövid értékelése, tapasztalatok, pozitívumok, problémák; k) felfedett, az illegális migrációhoz kötődő jogellenes cselekmények száma szabálysértésenkénti, bűncselekményenkénti, valamint állampolgársági bontásban; l) visszairányítások száma és okai, továbbá a visszairányítottak állampolgársága; m) a Schengeni Információs Rendszerben (SIS) történt felfedések száma; n) felfedett egyéb jogellenes cselekmények száma szabálysértésenkénti, bűncselekményenkénti bontásban. 18. A fogadó szervnek az összefoglaló jelentésben ki kell mutatnia, hogy a fokozott határrendészeti ellenőrzések ideje alatt összesen milyen mértékű plusz erő és eszköz került alkalmazásra a zöldhatár őrizete, illetve a határterületi járőrszolgálat teljesítése során (az adatkérés a határátkelőhelyeken szolgálatot ellátó állomány létszámát nem érinti), és ez mekkora többletet jelentett a normál napi határőrizeti tevékenységben részt vevő erő- és eszközállományhoz képest. 19. Az ORFK HF az ORFK GF PKO-val egyeztetve megszervezi és végrehajtja a fokozott határrendészeti műveletek ellenőrzését. Az ellenőrzés elsősorban a művelet területi szintű előkészítésére, a vezényelt állomány napi tevékenységének megszervezésére, valamint a projekttámogatás felhasználására irányul. III. FEJEZET PÉNZÜGYI FELADATOK VÉGREHAJTÁSRA VONATKOZÓ RENDELKEZÉSEK 20. A pénzügyi elszámolás alapját a közvetlen támogatási megállapodás 1. számú melléklete ( Projekt költségvetése ) alkotja. Az ebben meghatározott, elszámolható közvetlen költségnemek határszakaszonkénti összesítést tartalmaznak, amelynek további, helyi szintre történő elosztását a 3. számú melléklet határozza meg a megyei rendőrfőkapitányságok és az ORFK HF számára.

11 A fokozott határellenőrzést szolgáló tevékenységek helyszínén és a vezényelt állomány igénybevétele során felmerült kiadások elszámolását utólagos finanszírozás keretében kell végrehajtani a Projekt költségvetésének terhére, az arra kijelölt célelszámolási forintszámláról. 22. A fokozott ellenőrzés helyszínén szolgálatot teljesítő állomány (külső határszakasz), valamint a vezényelt megerősítő erők (belső határszakasz) tevékenységei során keletkezett okmányok, bizonylatok szakmai igazolásáért a fogadó szervek esetében a határrendészeti szolgálatvezetői a 26. pont h) alpontjában foglaltak alapján, a megerősítő erők esetében a közrendvédelmi és határrendészeti osztályvezetői a 27. pont g) alpontjában foglaltak alapján a felelősek. A szakmai igazolás kiadásáért való felelősséget rögzíteni kell a szervezet kötelezettségvállalási rendjében. 23. A hitelesített szakmai teljesítés pénzügyi igazolása, érvényesítése, utalványozása, ellenjegyzése a megyei rendőr-főkapitányság vezetője vagy felhatalmazása alapján az általa írásban kijelölt személy jogosult. 24. Az elvégzett határrendészeti feladatok szakmai teljesítésigazolásáért az ORFK HF Határrendészeti és Kompenzációs Osztály vezetője (a továbbiakban: ORFK szakmai koordinátor) a felelős. 25. A szakmailag igazolt és ellenőrzött okmányok, bizonylatok költségnemenként történő ellenőrzéséért az ORFK GF PKO vezetője (a továbbiakban: ORFK programszervezetmenedzsment koordinátor) a felelős. 26. A fogadó szervek határrendészeti szolgálatvezetői felelősek: a) az ORFK GF GEI-vel együttműködve a hitelesített okmányok, bizonylatok átadásáért; b) a gépjármű menetlevél szabályszerű vezetésének rendszeres ellenőrzéséért; c) a Projekthez rendelt járművek üzemanyag-kalkulációjáért, annak elszámolásához kapcsolódó Üzemanyag-elszámolás bizonylat (4. és 4/A. számú mellékletek) vezetéséért; d) a 16. és a 17. pontok alapján valamennyi végrehajtott fázisról készült jelentés felterjesztéséért az ORFK HF részére havonta, az adott fázist követő hónap 15. munkanapjáig, valamint a Projekt záró szakmai összefoglaló jelentésének elkészítéséért december 1-jéig; e) a megyei rendőr-főkapitányságoktól vezényelt megerősítő állomány által alkalmazott Menetlevél nyomtatvány (kiküldetési rendelvény) hitelesítéséért; f) az 5. számú mellékletben szereplő költségnemek elszámolásához kapcsolódó, szabályszerűen kitöltött okmányok, bizonylatok hitelesítő aláírásáért; g) a megyei rendőr-főkapitányság által kiállított gépjármű menetlevéltömb vonatkozó oldalainak hitelesítő aláírásáért (gépjármű-menetlevelek vonatkozásában egyébiránt az érvényben lévő elszámolási rend az irányadó); h) a Bizonylatösszesítő (6. számú melléklet) alapbizonylat szakmai igazolásáért; i) a pályázatok szervezésének és végrehajtásának rendjéről szóló 29/2008. (OT 16.) ORFK utasítás 53. pontja alapján a Projekt keretében lebonyolításra kerülő kiküldetések megszervezéséért; j) az elszámolási határidők betartásáért a pont alapján; k) a tájékoztatással kapcsolatos szabályok betartásáért a 76. és 77. pontokban foglaltak szerint.

12 12 27.A megerősítő erők közrendvédelmi és határrendészeti osztályvezetői felelősek: a) az ORFK GF GEI-kel való együttműködés keretében a hitelesített okmányok, bizonylatok átadásáért; b) a gépjármű menetlevél szabályszerű vezetésének rendszeres ellenőrzéséért; c) a Projekthez rendelt járművek üzemanyag-kalkulációjáért, annak elszámolásához kapcsolódó Üzemanyag-elszámolás bizonylat (4. és 4/A. számú mellékletek) vezetéséért; d) az 5. számú mellékletben szereplő költségnemek elszámolásához kapcsolódó, szabályszerűen kitöltött okmányok, bizonylatok hitelesítő aláírásáért; e) a megyei rendőr-főkapitányság által alkalmazott Menetlevél nyomtatványon a vezénylést elrendelő vezető (nyomtatvány I. pontja), illetve a teljesítést hitelesítő (szakmai igazoló) vezető (nyomtatvány III. pontja) által történő hitelesíttetésért; f) a megyei rendőr-főkapitányság által kiállított gépjármű menetlevéltömb vonatkozó oldalainak hitelesítő aláírásáért (a gépjármű-menetlevelek vonatkozásában egyébiránt az érvényben lévő elszámolási rend az irányadó); g) a Bizonylatösszesítő (6. számú melléklet) alapbizonylat szakmai igazolásáért; h) az elszámolási határidők betartásáért a pont alapján; i) a tájékoztatással kapcsolatos szabályok betartásáért a 76. és 77. pontokban foglaltak szerint. 28. A 3. számú mellékletben foglalt, költségnemekre bontott keret a projektcélhoz kötötten a maximálisan elszámolható összeget tartalmazza, amely a Projekt teljes időtartamára vonatkozik. Konkrét esetben az adott szervezet intézkedésében foglaltak az irányadók a költségnem számítása tekintetében, ami nem haladhatja meg a Projekt szervezetre eső maximált keretösszegét. 29. A Külső Határok Alap terhére elszámolás érdekében benyújtásra kerülő valamennyi eredeti bizonylaton az igazoló bélyegző alkalmazása kötelező. 30. A ORFK GF GEI-k vezetői felelősek: a) a fogadó szervek határrendészeti szolgálatvezetői által jóváhagyott (igazolt) menetlevél alapján napidíjak számfejtéséért; b) az a) alpontban foglaltakkal egyidejűleg az eredeti nyomtatványon az igazoló bélyegző alkalmazásáért; c) a szabályszerűen kitöltött gépjármű menetlevél befogadásáért és hitelesítéséért; d) a szakmailag jóváhagyott és hitelesített okmányok, bizonylatok szabályszerű pénzügyi igazolásáért, hitelesítéséért; e) a jóváhagyott, teljesítést igazoló okmányok, bizonylatok összegyűjtéséért; f) a hitelesített okmányok, bizonylatok költségösszesítéséért, figyelembe véve az 5. számú melléklet ellenőrző listáját; g) az 5. számú melléklet ellenőrző listájának igazolásáért; h) a hiánypótlások biztosításáért az 5. számú melléklet ellenőrző listája alapján; i) a meghatározott keretösszegek figyelemmel kíséréséért; j) az eredeti okmányok, bizonylatok hitelesítésére biztosított és megfelelő tartalommal ellátott bélyegzőlenyomat használatáért, valamint az okmányok, bizonylatok aláírással történő igazolásáért (ennek alapján az eredeti bizonylatokra a KHA 2009/3.1.2 számú megállapodás alapján a KHA évi allokációja terhére elszámolt költség lenyomatot tartalmazó igazoló bélyegzőt, valamint az erről készített másolatra a hitelesítő bélyegzőt kell alkalmazni); k) a Bizonylatösszesítő (6. számú melléklet) alapbizonylat összeállításáért, annak

HIVATALOS ÉRTESÍTÕ. 32. szám. A M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y M E L L É K L E T E 2011. május 23., hétfõ. Tartalomjegyzék. I.

HIVATALOS ÉRTESÍTÕ. 32. szám. A M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y M E L L É K L E T E 2011. május 23., hétfõ. Tartalomjegyzék. I. HIVATALOS ÉRTESÍTÕ A M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y M E L L É K L E T E 2011. május 23., hétfõ 32. szám Tartalomjegyzék I. Utasítások 13/2011. (V. 23.) BM utasítás a Belügyminisztérium fejezethez tartozó egyes

Részletesebben

17. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2009. február 13., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 855, Ft. Oldal

17. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2009. február 13., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 855, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2009. február 13., péntek 17. szám Ára: 855, Ft TARTALOMJEGYZÉK 27/2009. (II. 13.) Korm. rendelet A hallgatói hitelrendszerrõl és a Diákhitel Központról szóló

Részletesebben

HIVATALOS ÉRTESÍTŐ 55. szám

HIVATALOS ÉRTESÍTŐ 55. szám HIVATALOS ÉRTESÍTŐ 55. szám A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE 2013. november 8., péntek Tartalomjegyzék I. Utasítások 41/2013. (XI. 8.) EMMI utasítás miniszteri biztos kinevezéséről 19988 42/2013. (XI. 8.) EMMI

Részletesebben

HIVATALOS ÉRTESÍTÕ. A Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium személyügyi hírei 3304

HIVATALOS ÉRTESÍTÕ. A Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium személyügyi hírei 3304 HIVATALOS ÉRTESÍTÕ A M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y M E L L É K L E T E 2012. május 11., péntek 21. szám Tartalomjegyzék I. Utasítások 34/2012. (V. 11.) HM utasítás a belföldi reprezentációról szóló 83/2004.

Részletesebben

MAGYAR KÖZLÖNY. 125. szám. A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA 2009. szeptember 4., péntek. Tartalomjegyzék. 178/2009. (IX. 4.) Korm.

MAGYAR KÖZLÖNY. 125. szám. A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA 2009. szeptember 4., péntek. Tartalomjegyzék. 178/2009. (IX. 4.) Korm. MAGYAR KÖZLÖNY 125. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA 2009. szeptember 4., péntek Tartalomjegyzék 178/2009. (IX. 4.) Korm. rendelet 179/2009. (IX. 4.) Korm. rendelet 180/2009. (IX. 4.) Korm. rendelet

Részletesebben

150/2005. (VII. 29.) Korm. rendelet. a transzeurópai közlekedési hálózat projektjeihez juttatott TEN-T támogatás felhasználásáról. I.

150/2005. (VII. 29.) Korm. rendelet. a transzeurópai közlekedési hálózat projektjeihez juttatott TEN-T támogatás felhasználásáról. I. 150/2005. (VII. 29.) Korm. rendelet a transzeurópai közlekedési hálózat projektjeihez juttatott TEN-T támogatás felhasználásáról A Kormány az Európai Közösségek transzeurópai hálózatok közlekedési projektjeihez

Részletesebben

HIVATALOS ÉRTESÍTÕ. 41. szám. A M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y M E L L É K L E T E 2011. július 21., csütörtök. Tartalomjegyzék. I.

HIVATALOS ÉRTESÍTÕ. 41. szám. A M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y M E L L É K L E T E 2011. július 21., csütörtök. Tartalomjegyzék. I. HIVATALOS ÉRTESÍTÕ A M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y M E L L É K L E T E 2011. július 21., csütörtök 41. szám Tartalomjegyzék I. Utasítások 19/2011. (VII. 21.) BM utasítás miniszteri biztos kinevezésérõl 8075

Részletesebben

ORFK TÁJÉKOZTATÓ. Tartalomjegyzék

ORFK TÁJÉKOZTATÓ. Tartalomjegyzék 2013/10. szám Budapest, 2013. április 25. Szám: 16822/2013. ált. AZ ORSZÁGOS RENDŐR-FŐKAPITÁNYSÁG HIVATALOS LAPJA ORFK TÁJÉKOZTATÓ Tartalomjegyzék Utasítások: 1. 14/2013. (IV. 15.) ORFK utasítás a munkába

Részletesebben

360/2004. (XII. 26.) Korm. rendelet

360/2004. (XII. 26.) Korm. rendelet 360/2004. (XII. 26.) Korm. rendelet a Nemzeti Fejlesztési Terv operatív programjai, az EQUAL Közösségi Kezdeményezés program és a Kohéziós Alap projektek támogatásainak fogadásához kapcsolódó pénzügyi

Részletesebben

HIVATALOS ÉRTESÍTÕ. 19. szám. A M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y M E L L É K L E T E 2012. április 27., péntek. Tartalomjegyzék. I.

HIVATALOS ÉRTESÍTÕ. 19. szám. A M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y M E L L É K L E T E 2012. április 27., péntek. Tartalomjegyzék. I. HIVATALOS ÉRTESÍTÕ A M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y M E L L É K L E T E 2012. április 27., péntek 19. szám Tartalomjegyzék I. Utasítások 18/2012. (IV. 27.) BM utasítás a Belügyminisztérium fejezet költségvetési

Részletesebben

4/2003. (III. 31.) ORFK utasítás

4/2003. (III. 31.) ORFK utasítás 4/2003. (III. 31.) ORFK utasítás a Rendőrség Gazdálkodási Szabályzata kiadásáról, egységes szerkezetben a módosításáról szóló 12/2005. (VII. 26.) ORFK utasítással Szám: 5-1/4/2003. TÜK 5-1/12/2005. TÜK

Részletesebben

HIVATALOS ÉRTESÍTÕ. 48. szám. A M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y M E L L É K L E T E 2011. szeptember 9., péntek. Tartalomjegyzék. I.

HIVATALOS ÉRTESÍTÕ. 48. szám. A M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y M E L L É K L E T E 2011. szeptember 9., péntek. Tartalomjegyzék. I. HIVATALOS ÉRTESÍTÕ A M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y M E L L É K L E T E 2011. szeptember 9., péntek 48. szám Tartalomjegyzék I. Utasítások 24/2011. (IX. 9.) BM utasítás a Robotzsaru integrált ügyviteli, ügyfeldolgozó

Részletesebben

11/2008. (OT 7.) ORFK utasítás. a nemzetközi kapcsolatok rendjéről I. FEJEZET ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

11/2008. (OT 7.) ORFK utasítás. a nemzetközi kapcsolatok rendjéről I. FEJEZET ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 11/2008. (OT 7.) ORFK utasítás a nemzetközi kapcsolatok rendjéről Szám: 5-1/11/2008. TÜK A Rendőrség nemzetközi kapcsolattartási rendjének szabályozására kiadom az alábbi utasítást: I. FEJEZET ÁLTALÁNOS

Részletesebben

HIVATALOS ÉRTESÍTÕ. 1. szám. A M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y M E L L É K L E T E 2012. január 6., péntek. Tartalomjegyzék. I.

HIVATALOS ÉRTESÍTÕ. 1. szám. A M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y M E L L É K L E T E 2012. január 6., péntek. Tartalomjegyzék. I. HIVATALOS ÉRTESÍTÕ A M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y M E L L É K L E T E 2012. január 6., péntek 1. szám Tartalomjegyzék I. Utasítások 1/2012. (I. 6.) BM utasítás a Belügyminisztérium Biztonsági Szabályzatának

Részletesebben

HIVATALOS ÉRTESÍTÕ. 29. szám. A M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y M E L L É K L E T E 2012. július 16., hétfõ. Tartalomjegyzék. I.

HIVATALOS ÉRTESÍTÕ. 29. szám. A M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y M E L L É K L E T E 2012. július 16., hétfõ. Tartalomjegyzék. I. HIVATALOS ÉRTESÍTÕ A M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y M E L L É K L E T E 2012. július 16., hétfõ 29. szám Tartalomjegyzék I. Utasítások 30/2012. (VII. 16.) BM utasítás a Nemzeti Helyzetértékelõ Központ mûködésének

Részletesebben

PROJEKTVÉGREHAJTÁSI ÚTMUTATÓ 1

PROJEKTVÉGREHAJTÁSI ÚTMUTATÓ 1 PROJEKTVÉGREHAJTÁSI ÚTMUTATÓ 1 Svájci-Magyar Együttműködési Program Hatályos: 2010 1 Jelen Útmutató a Projekt Végrehajtók, Program Végrehajtók, Partnerek, Konzorciumi tagok. Támogatásközvetítő Szervezetek

Részletesebben

ORFK TÁJÉKOZTATÓ. Tartalomjegyzék

ORFK TÁJÉKOZTATÓ. Tartalomjegyzék 2011/15. szám Budapest, 2011. október 14. Szám: 30249/2011. ált. AZ ORSZÁGOS RENDŐR-FŐKAPITÁNYSÁG HIVATALOS LAPJA ORFK TÁJÉKOZTATÓ Tartalomjegyzék Együttes intézkedés: 1. 1/2011. (OT 15.) BÁH-ORFK együttes

Részletesebben

MAGYAR KÖZLÖNY 13. szám

MAGYAR KÖZLÖNY 13. szám MAGYAR KÖZLÖNY 13. szám MAGYARORSZÁG HIVATALOS LAPJA 2014. január 31., péntek Tartalomjegyzék 3/2014. (I. 31.) BM rendelet A 2007 2013 közötti programozási időszakban a Szolidaritási programokból származó

Részletesebben

86/2007. (VI. 28.) számú hat. A PÁLYÁZATOK KEZELÉSI RENDJE A SEMMELWEIS EGYETEMEN

86/2007. (VI. 28.) számú hat. A PÁLYÁZATOK KEZELÉSI RENDJE A SEMMELWEIS EGYETEMEN 86/2007. (VI. 28.) számú hat. A PÁLYÁZATOK KEZELÉSI RENDJE A SEMMELWEIS EGYETEMEN BUDAPEST 2007 Tartalomjegyzék Bevezetés 3 I. ÁLTALÁNOS SZABÁLYOK 4 II. PÁLYÁZATOK BENYÚJTÁSÁRA VONATKOZÓ ELJÁRÁSI REND

Részletesebben

SEMMELWEIS EGYETEM PÉNZKEZELÉSI SZABÁLYZAT 2011.

SEMMELWEIS EGYETEM PÉNZKEZELÉSI SZABÁLYZAT 2011. SEMMELWEIS EGYETEM PÉNZKEZELÉSI SZABÁLYZAT 2011. TARTALOM BEVEZETŐ...5 I. KINCSTÁRI GAZDÁLKODÁS...6 1. Költségvetési előirányzatok felhasználása.7 2. Bevételek...8 3. Finanszírozási tervekkel kapcsolatos

Részletesebben

Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kormányhivatal

Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kormányhivatal Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kormányhivatal Ügyiratszám: BOM/01/2902/2015. 36/2015. számú Kormánymegbízotti utasítás Melléklete A területi NFA kötelezettségvállalási és gazdálkodási szabályzata 3525 Miskolc,

Részletesebben

PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ. 2007. december. Nemzeti Kapcsolattartó, a Támogatási forrást nyújtó alap: Pályázati kapcsolattartó, támogatásközvetítő szervezet:

PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ. 2007. december. Nemzeti Kapcsolattartó, a Támogatási forrást nyújtó alap: Pályázati kapcsolattartó, támogatásközvetítő szervezet: PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ Az EGT/ Norvég Finanszírozási Mechanizmus keretében a magyar környezet- és természetvédelmi céllal létrejött társadalmi szervezetek támogatása, a Második Nemzeti Környezetvédelmi Program

Részletesebben

magyar államvasutak zártkörűen működő részvénytársaság

magyar államvasutak zártkörűen működő részvénytársaság 14. szám 127. évfolyam 2012. június 1. ÉRTESÍTŐ magyar államvasutak zártkörűen működő részvénytársaság Utasítás: TARTALOM Oldal Egyéb közlemények: Oldal 32/2012. (VI. 01. MÁV Ért. 14.) EVIG számú elnök-vezérigazgatói

Részletesebben

23/2013. (V. 17.) ORFK utasítás. a belső adatvédelmi és adatbiztonsági szabályzatról. I. Általános rendelkezések. Értelmező rendelkezések

23/2013. (V. 17.) ORFK utasítás. a belső adatvédelmi és adatbiztonsági szabályzatról. I. Általános rendelkezések. Értelmező rendelkezések 23/2013. (V. 17.) ORFK utasítás a belső adatvédelmi és adatbiztonsági szabályzatról Szám: 23/2013. Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény 24. (2)

Részletesebben

193/2003. (XI. 26.) Korm. rendelet. a költségvetési szervek belső ellenőrzéséről. I. Fejezet. A rendelet hatálya

193/2003. (XI. 26.) Korm. rendelet. a költségvetési szervek belső ellenőrzéséről. I. Fejezet. A rendelet hatálya 193/2003. (XI. 26.) Korm. rendelet a költségvetési szervek belső ellenőrzéséről A Kormány az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény 124. -a (2) bekezdésének u) pontjában kapott felhatalmazás

Részletesebben

ORFK TÁJÉKOZTATÓ. Tartalomjegyzék

ORFK TÁJÉKOZTATÓ. Tartalomjegyzék 2013/12. szám Budapest, 2013. május 21. Szám: 19723/2013. ált. AZ ORSZÁGOS RENDŐR-FŐKAPITÁNYSÁG HIVATALOS LAPJA ORFK TÁJÉKOZTATÓ Tartalomjegyzék Utasítások: 1. 19/2013. (V. 17.) ORFK utasítás a Magyarország

Részletesebben

HIVATALOS ÉRTESÍTÕ. 11. szám. A M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y M E L L É K L E T E 2012. március 1., csütörtök. Tartalomjegyzék

HIVATALOS ÉRTESÍTÕ. 11. szám. A M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y M E L L É K L E T E 2012. március 1., csütörtök. Tartalomjegyzék HIVATALOS ÉRTESÍTÕ A M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y M E L L É K L E T E 2012. március 1., csütörtök 11. szám Tartalomjegyzék I. Utasítások 16/2012. (III. 1.) HM utasítás a törvényességi felügyeleti szakellenõrzésrõl

Részletesebben

HIVATALOS ÉRTESÍTÕ. 9. szám. A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE 2013. február 22., péntek. Tartalomjegyzék. I. Utasítások

HIVATALOS ÉRTESÍTÕ. 9. szám. A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE 2013. február 22., péntek. Tartalomjegyzék. I. Utasítások HIVATALOS ÉRTESÍTÕ A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE 2013. február 22., péntek 9. szám Tartalomjegyzék I. Utasítások 12/2013. (II. 22.) HM utasítás a honvédelmi szervezetek operatív belsõ kontrolljai rendszerének

Részletesebben

Tisztelt Főkedvezményezet / Kedvezményezet!

Tisztelt Főkedvezményezet / Kedvezményezet! . Ú T M U T A T Ó Az Európai Szociális Alapból társfinanszírozott a Főkedvezményezetek/Kedvezményezetek részére a Humánerőforás-fejlesztési Operatív Program keretében a Humánerőforás-fejlesztési Operatív

Részletesebben

HIVATALOS ÉRTESÍTŐ 17. szám

HIVATALOS ÉRTESÍTŐ 17. szám HIVATALOS ÉRTESÍTŐ 17. szám A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE 2015. április 2., csütörtök Tartalomjegyzék I. Utasítások 11/2015. (IV. 2.) HM utasítás a Honvédelmi Idősügyi Tanácsról szóló 34/2011. (III. 25.)

Részletesebben