ORFK TÁJÉKOZTATÓ AZ ORSZÁGOS RENDŐR-FŐKAPITÁNYSÁG HIVATALOS LAPJA. Tartalomjegyzék. ORFK Tájékoztató (OT) 2010/17. szám Budapest, június 18.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "ORFK TÁJÉKOZTATÓ AZ ORSZÁGOS RENDŐR-FŐKAPITÁNYSÁG HIVATALOS LAPJA. Tartalomjegyzék. ORFK Tájékoztató (OT) 2010/17. szám Budapest, 2010. június 18."

Átírás

1 2010/17. szám Budapest, június 18. Szám: 16767/2010. ált. AZ ORSZÁGOS RENDŐR-FŐKAPITÁNYSÁG HIVATALOS LAPJA ORFK TÁJÉKOZTATÓ Tartalomjegyzék Utasítások: 1. 31/2010. (OT 17.) ORFK utasítás a rendőri csapaterővel megoldandó feladatok során alkalmazható térképekről 2. 32/2010. (OT 17.) ORFK utasítás a évi Külső Határok Alap Közös határrendészeti akciók végrehajtása a szomszédos országok társszerveivel című Projekt megvalósítására, a Magyarországra és az Európai Unióba irányuló illegális migráció csökkentése érdekében tervezett fokozott ellenőrzési tevékenység szakmai támogatására, valamint a kapcsolódó pénzügyi feladatok végrehajtására 2010/17. szám Budapest, június 18.

2 2 2010/17. szám Budapest, június 18. Szám: 31/2010. I. rész UTASÍTÁSOK AZ ORSZÁGOS RENDŐRFŐKAPITÁNY 31 /2010. (OT 17.) ORFK UTASÍTÁSA a rendőri csapaterővel megoldandó feladatok során alkalmazható térképekről A rendőri csapatszolgálati feladatok előkészítése, a feladatok megtervezése, a végrehajtásra kijelölt rendőri szervek, alegységek és szolgálati csoportok vezetése érdekében egységes térképhasználati gyakorlat szükséges. A rendőri szervek térképkészleteinek kialakítására, a felhasználás rendjére kiadom az alábbi u t a s í t á s t: I. Az utasítás hatálya 1. Az utasítás hatálya kiterjed: a) az Országos Rendőr-főkapitányságra (a továbbiakban: ORFK); b) a Készenléti Rendőrségre, a Repülőtéri Rendőr Igazgatóságra, a megyei (fővárosi) rendőr-főkapitányságokra (a továbbiakban együtt: területi szervek); c) a rendőrkapitányságokra és a határrendészeti kirendeltségekre (a továbbiakban együtt: helyi szervek). II. Térképek és más térképészeti anyagok alkalmazása 2. Az ORFK-n, valamint a területi szerveknél: a) a lakott területen kívül végrehajtandó rendőri csapatszolgálati feladatok egységes térképeként 1: méretarányú katonai térképeket kell alkalmazni. A térkép felhasználható a rendőri műveletet irányító vezető munkatérképeként, illetve a csapatszolgálati törzsek nyilvántartó térképeként; b) a lakott területen belül végrehajtandó feladatok esetén alkalmazhatóak a különböző méretarányú katonai és polgári településtérképek is. 3. A főváros területére kiterjedően az ORFK-n, a Készenléti Rendőrségnél és a Budapesti Rendőr-főkapitányságon 1: vagy kisebb méretarányú katonai vagy egyéb polgári térképek alkalmazhatók. 4. A csapaterővel megoldandó rendőri feladatoknak, így különösen a biztosítószolgálat és más speciális feladatoknak az ORFK-n és a területi szerveknél történő tervezéséhez, a tervokmányokhoz, a végrehajtott feladatok dokumentálásához, a jelentésekhez, tájékoztatókhoz az 1:25 000, az 1: méretarányú katonai vagy polgári térképek,

3 3 illetve ettől eltérő méretarányú objektum- vagy terepvázlatok, térképszelvények, illetve azok fénymásolatai is szabadon felhasználhatóak. 5. Az előírt készletektől eltérő méretarányú térképek felhasználását a feladatért felelős szervezeti egység vezetője határozza meg, aki gondoskodik a bevont saját és más szervek térképekkel történő ellátásáról, illetve a felhasználás összehangolásáról. 6. Több rendőr-főkapitányság illetékességi területét érintő regionális csapatszolgálati feladatok tervezését az ORFK Országos Törzs 1: vagy 1: méretarányú térképeken is végezheti, az alárendelt rendőri szervek feladatait annak alapján is meghatározhatja. III. Kötelező készletek a rendőri szerveknél 7. A megyei rendőr-főkapitányságoknak rendelkezniük kell illetékességi területükre kiterjedően: a) 1: méretarányú katonai térképekből legalább 3 készlettel, amelyből a törzs részére egy készletet elő kell készíteni alkalmazáshoz, és egy további készletből kell biztosítani a terepen történő munkavégzés térképészeti támogatását; b) a városok térképeiből legalább 2-2 készlettel. 8. A helyi szerveknek rendelkezniük kell az illetékességi területükről 3 készlet 1: méretarányú katonai térképpel, amelyből egy készletet elő kell készíteni alkalmazáshoz, és egy további készletből kell biztosítani a területen történő munkavégzés térképészeti támogatását. 9. A készleteket úgy kell kialakítani, hogy a szelvények a szomszédos rendőrfőkapitányságok illetékességi területének (az államhatáron túli területek kivételével) legalább 10%-át lefedjék. 10. A Budapesti Rendőr-főkapitányságnak illetékességi területére kiterjedően rendelkeznie kell a főváros 1: méretarányú katonai térképéből legalább 3 készlettel. 11. A Budapesti Rendőr-főkapitányság irányítása alatt álló rendőrkapitányságoknak rendelkezniük kell az illetékességi területükről 2 készlet 1: vagy kisebb méretarányú katonai vagy polgári térképpel. 12. A Készenléti Rendőrségnek rendelkeznie kell: a) a Magyar Köztársaság egész területére kiterjedően: aa) 1: méretarányú katonai térképből legalább 3 készlettel, ab) 1:25 000, 1: és 1: méretarányú katonai térképből legalább 2-2 készlettel, ac) a Légirendészeti Parancsnokság vonatkozásában a légi-navigációs térképekkel; b) Budapest területére kiterjedően: ba) a főváros 1: méretarányú katonai térképéből legalább 2 készlettel, bb) a főváros 1: méretarányú színes vagy egyszínnyomatos térképéből legalább 2 készlettel. 13. A Repülőtéri Rendőr Igazgatóságnak rendelkeznie kell az illetékességi területéről 3 készlet 1: méretarányú katonai térképpel, amelyből egy készletet elő kell készíteni

4 4 alkalmazáshoz és egy további készletből kell biztosítani a területen történő munkavégzés térképészeti támogatását. 14. Az ORFK csapatszolgálati törzse részére a Magyar Köztársaság egész területére kiterjedően az alábbi térképeket kell kötelezően készletezni: a) 1: méretarányú katonai térképből legalább 2 készlet; b) 1: méretarányú katonai térképből legalább 3 készlet; c) 1: méretarányú katonai térképből legalább 3 készlet; d) 1: méretarányú egyszínnyomatos térképekből legalább 4 készlet; e) a főváros 1: méretarányú katonai térképéből legalább 2 készlet. 15. Az előírt kötelező térképkészlet kialakításánál a meglévő készletek hasznosíthatóak abban az esetben, ha újabb felmérésű térképszelvény az adott területről nem készült. 16. A kötelező készletbe tartozó térképek igénybevételének elrendelésére a szervezeti egység vezetője, illetve annak helyettese jogosult. 17. A felhasznált készleteket 15 napon belül pótolni kell. 18. A kötelezően előírt térképeken felül további térképek beszerzését, készletezését és felhasználását az illetékes rendőri vezetők saját hatáskörükben elrendelhetik. IV. A katonai térképek beszerzése, pótlása, nyilvántartása és tárolása 19. A kötelező készletként előírt katonai (polgári) térképek kezelésével az ORFK Rendészeti Főigazgatóság Közrendvédelmi Főosztályán, valamint a területi és helyi szervek közrendvédelmi osztályain felelős személyt kell megbízni. 20. Az utasítás III. fejezetében szereplő 1: és 1: méretarányú katonai térképeket, valamint a légi-navigációs térképeket alapellátmányként az ORFK Gazdasági Főigazgatósága biztosítja. 21. A felhasznált térképszelvények pótlására vonatkozó igénylést az igénylő területi szerv gazdasági ellátását végző szervezeti egység vezetőjének közvetlenül írásban a HM Térképészeti Közhasznú Nonprofit Kft.-hez kell eljuttatnia. A levélben fel kell tüntetni az igényelt térképszelvények számait és darabszámát, a megrendelő szerv elérhetőségét (telefonszámát), valamint a számla kiegyenlítésének módját. 22. A térképek felhasználásuktól kezdődően iratnak minősülnek. Kezelésüket, irattározásukat, selejtezésüket a Rendőrség Iratkezelési Szabályzatáról szóló ORFK utasítás rendelkezéseinek megfelelően kell végrehajtani. 23. A kötelező készletbe tartozó térképekről a beszerzéstől fogva nyilvántartást kell vezetni. 24. A térképszelvényeket száraz, pormentes helyiségben, összehajtás nélkül, méretarány szerint elkülönítetten, szelvényszám szerinti sorrendben, polcra helyezve vagy zárható iratszekrényben kell tárolni.

5 5 25. A térkép tárolására szolgáló helyiség, illetve az iratszekrény kulcsait úgy kell tárolni, hogy az arra jogosultak részére a térképek a lehető legrövidebb időn belül hozzáférhetőek legyenek. V. Záró rendelkezések 26. Az utasításban meghatározott rendőri szervek a kötelezően előírt térképkészletekkel kötelesek rendelkezni. A kötelező készleten felüli térképészeti anyagokat selejtezni nem kell, azok az illetékes vezetők döntései alapján a napi szolgálat, kiképzés és továbbképzés során felhasználhatók. 27. A kötelező készletképzésre vonatkozó rendelkezés további készletek kialakítását, valamint a digitális térképek alkalmazását nem korlátozza. 28. A csapatszolgálati feladatok végrehajtása során alkalmazandó térképek tartalmát, a rövidítéseket és egyezményes jeleket a Magyar Köztársaság Rendőrségének Csapatszolgálati Szabályzata tartalmazza. 29. Jelen utasítás a közzétételt követő 8. napon 1 lép hatályba és azzal egyidejűleg a rendőri csapaterővel megoldandó feladatok során alkalmazható térképekről szóló 11/2000. (IX.26.) ORFK Közb. Főig. ORFK GF együttes intézkedés hatályát veszti. 30. Az ORFK Rendészeti Főigazgatója és az ORFK Gazdasági Főigazgatója az utasítás hatályba lépését követő hat hónapon belül vizsgálják meg a digitális térképeknek az utasításban meghatározott térképkészletek részbeni kiváltására történő alkalmazhatóságát, és megállapításaikról, javaslataikról szóló jelentésüket az országos rendőrfőkapitánynak terjesszék fel. 31. Az utasítás 30. pontja december 31-én hatályát veszti. Dr. Bencze József r. altábornagy sk. 1 Hatályba lépés napja: június 26.

6 6 Szám: 32/2010. Pp. AZ ORSZÁGOS RENDŐRFŐKAPITÁNY 32/2010. (OT 17.) ORFK utasítása a évi Külső Határok Alap Közös határrendészeti akciók végrehajtása a szomszédos országok társszerveivel című Projekt megvalósítására, a Magyarországra és az Európai Unióba irányuló illegális migráció csökkentése érdekében tervezett fokozott ellenőrzési tevékenység szakmai támogatására, valamint a kapcsolódó pénzügyi feladatok végrehajtására A fokozott határrendészeti ellenőrzések során az illegális migráció elleni hatékony fellépés, az erők és eszközök célirányos koncentrálása, a reagáló és manőverező képesség növelése, a Projekt pénzügyi vonatkozású ellenőrzési nyomvonalának követése, az elszámolás átláthatósága, egyértelművé tétele és felelősségi körének meghatározása, valamint a nyilvántartások és a dokumentumok fellelhetőségének biztosítása érdekében kiadom az alábbi u t a s í t á s t: I. FEJEZET ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK Bevezető rendelkezések 1. Az utasítás hatálya a) az utasításban meghatározott határrendészeti szakmai feladatok végrehajtásának tekintetében: a Szabolcs-Szatmár-Bereg, Csongrád, Bács-Kiskun Megyei Rendőrfőkapitányságok határrendészeti szolgálataira, érintett határrendészeti kirendeltségeire, bevetési osztályaira, és rendőrkapitányságaira, a Borsod-Abaúj-Zemplén, Nógrád, Komárom-Esztergom, Győr-Moson-Sopron, Vas Megyei Rendőr-főkapitányságok határrendészeti szerveire, bevetési osztályaira, valamint az Országos Rendőrfőkapitányság Határrendészeti Főosztályára (a továbbiakban: ORFK HF), továbbá az érintett megyei rendőr-főkapitányságok városi kapitányságainak határrendészeti szerveire; b) az utasításban meghatározott pénzügyi feladatok végrehajtásának tekintetében: az Országos Rendőr-főkapitányság Gazdasági Főigazgatóság (a továbbiakban: ORFK GF) Közgazdasági Főosztályára, az ORFK HF Határrendészeti és Kompenzációs Osztályára, az ORFK GF Pályázatkezelő Osztályára (a továbbiakban: ORFK GF PKO), a Szabolcs-Szatmár-Bereg, Csongrád, Bács-Kiskun, Borsod-Abaúj-Zemplén, Nógrád, Komárom-Esztergom, Győr-Moson-Sopron, Vas Megyei Rendőrfőkapitányságokra, valamint az érintett szervek gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásáért felelős illetékes gazdasági ellátó igazgatóságaira (a továbbiakban: ORFK GF GEI-k) terjed ki.

7 7 Értelmező rendelkezések 2. Az utasítás alkalmazásában: a) Külső Határok Alap: a Szolidaritás és a migrációs áramlások igazgatása általános program keretében a as időszakra a Külső Határok Alap létrehozásáról szóló, május 23-i 2007/574/EK európai parlamenti és tanácsi határozattal létrehozott alap; b) Projekt: a évi Külső Határok Alap Közös határrendészeti akciók végrehajtása a szomszédos országok társszerveivel című projekt; c) projektazonosító szám: KHA 2009/3.1.2; d) végső kedvezményezett: a Projekt megvalósításáért felelős szervezet; e) Felelős Hatóság: a Belügyminisztériumnak (a továbbiakban: BM) a többéves és az éves programok stratégiai, operatív és adminisztratív igazgatásáért felelős szervezeti egysége; f) Hitelesítő Hatóság: a BM-nek a miniszter által a kiadásigazoló nyilatkozatok Európai Bizottsághoz való benyújtást megelőző hitelesítésre kijelölt, a Felelős Hatóságtól funkcionálisan független szervezeti egysége; g) Ellenőrzési Hatóság: a Kormányzati Ellenőrzési Hivatal, amely a Kormányzati Ellenőrzési Hivatalról szóló 312/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet alapján ellátja a többéves és az éves programok, valamint a projektek végrehajtásának ellenőrzését; h) közvetlen támogatási megállapodás: a Felelős Hatóság és a feladatát jogszabály alapján végző végső kedvezményezett között létrejött KHA 2009/3.1.2 számú szerződés, amely tartalmazza a közvetlen támogatás nyújtásának és felhasználásának részletes szabályait; i) informatikai rendszer: a Szolidaritás és a migrációs áramlások igazgatása általános program keretében végrehajtott projektek nyomon követését szolgáló, a 2007/435/EK határozat 22. cikk e) pontjában, a 2007/573/EK határozat 24. cikk e) pontjában, a 2007/574/EK határozat 26. cikk e) pontjában, és a 2007/575/EK határozat 24. cikk e) pontjában meghatározott informatikai alapú nyilvántartó rendszer (a továbbiakban: SOLID informatikai rendszer); j) ellenőrzéstűrési kötelezettség: betekintés és hozzáférés biztosítása a nyilvántartási, adatszolgáltatási és működési rendszerbe, lehetővé téve azt, hogy az arra felhatalmazott, megbízólevéllel ellátott ellenőrök a támogatásra vonatkozó valamennyi információt megszerezhessék, és azok valódiságáról meggyőződhessenek; k) ellenőrzési nyomvonal: az Európai Unió által előírt, a Szolidaritás és a migrációs áramlások igazgatása általános program támogatásainak tervezési, pénzügyi lebonyolítási és ellenőrzési folyamatainak leírása szövegesen, táblázatba foglalva vagy folyamatábrával szemléltetve, amely tartalmazza különösen a felelősségi és információs szinteket, kapcsolatokat, továbbá az irányítási és ellenőrzési folyamatokat, lehetővé téve azok nyomon követését és utólagos ellenőrzését; l) megerősítő erők: az utasítás vonatkozásában megerősítő erők a Borsod-Abaúj- Zemplén, Nógrád, Komárom-Esztergom, Győr-Moson-Sopron, Vas Megyei Rendőrfőkapitányságok közrendvédelmi és határrendészeti osztályai, bevetési szolgálatai, valamint a városi rendőrkapitányságok közrendvédelmi és határrendészeti osztályai, valamint az alárendeltségükben lévő szervezeti elemei; m) fogadó szervek: az utasítás vonatkozásában a külső határszakasszal rendelkező megyei rendőr-főkapitányságok (Szabolcs-Szatmár-Bereg, Csongrád, Bács-Kiskun Megyei Rendőr-főkapitányságok); n) igazoló bélyegző: <projektazonosító szám> számú megállapodás alapján Külső

8 8 Határok Alap <évszám> évi allokációja terhére elszámolt költség lenyomatot tartalmazó bélyegző; o) hitelesítő bélyegző: az eredetivel mindenben megegyező hiteles másolat lenyomatot tartalmazó bélyegző; p) Arculati Kézikönyv: a Külső Határok Alap tekintetében egységes arculati képet biztosító dokumentum. II. FEJEZET HATÁRRENDÉSZETI SZAKMAI FELADATOK VÉGREHAJTÁSÁRA VONATKOZÓ RENDELKEZÉSEK 3. A fokozott határrendészeti tevékenységek fő célja a Magyarországra és az Európai Unió más tagállamaiba irányuló illegális migráció, valamint az egyéb, az államhatáron átnyúló jogellenes cselekmények felfedése, megakadályozása. 4. A fokozott határrendészeti tevékenység végrehajtására a fogadó szervek fokozott ellenőrzési tervet készítenek, és ennek alapján megszervezik a feladat-végrehajtást. A fogadó szervek és a megerősítő erők együttműködnek, és kapcsolatot tartanak a fokozott határrendészeti ellenőrzés feladatainak végrehajtása érdekében. 5. Az ellenőrzések kiterjednek a fokozott ellenőrzési tevékenységbe bevont határrendészeti kirendeltségek szárazföldi és vízi határszakaszaira, határátkelőhelyeire, az ország mélységébe vezető utakra, azonban nem terjedhetnek túl a határterületen, amelyet a határterületről, valamint a határátkelőhely területére nem határátlépés céljából történő belépés és tartózkodás szabályairól szóló 330/2007. (XII. 13.) Korm. rendelet 1. számú mellékletében felsorolt települések közigazgatási területe alkot. 6. Az ellenőrzési terv tartalmazza a fokozott határrendészeti ellenőrzésbe bevonásra kerülő gépjárművek rendszámát és tervezett kilométerfutását, kishajók esetén azonosítójukat és a tervezett napi üzemórát, valamint azt, hogy a készletnyilvántartás szerint mely alegység nyilvántartásában szerepelnek. A fokozott ellenőrzési tervet az ORFK HF részére fel kell terjeszteni. 7. Az egyes fogadó szervek fokozott határrendészeti ellenőrzéseinek tervezett időpontjait, valamint a megerősítő erőket az 1. számú melléklet tartalmazza. 8. A megerősítő erőt adó megyei rendőr-főkapitányságok a megerősítésül küldött állományt alkalmanként lehetőség szerint ugyanazon alegységüktől, a 2. számú melléklet figyelembe vételével vezénylik a műveleti területre. A megerősítő erők állományát elsősorban határrendészeti tapasztalattal rendelkező rendőrök közül kell kijelölni. A megerősítő állományt jelzett vagy jelzés nélküli szolgálati személygépjárművel, illetve mikrobusszal lehet útba indítani. 9. A fokozott határrendészeti tevékenységet az erők és eszközök szükséges átcsoportosításával, megerősítésével kell tervezni és végrehajtani. 10. A fogadó szervek által a fokozott határrendészeti ellenőrzés ideje alatt végrehajtott határőrizeti tevékenységgel kapcsolatban az alábbi üzemanyagköltségek számolhatók el a Projekt költségvetése terhére:

9 9 a) a fogadó szervek azon szolgálati járműveinek üzemanyag-felhasználása, amelyekkel a más megyékből érkezett megerősítő állomány szolgálatot lát el; b) az érintett határrendészeti kirendeltségek és az érintett határterületi rendőrkapitányságok állományából vezényelt közös járőrök szolgálati járművei által felhasznált üzemanyag; c) a fogadó szervek bevetési osztályai Csongrád MRFK esetében a Mélységi Migrációs Osztály által az érintett határrendészeti kirendeltségek területére erősítésként vezényelt járművek üzemanyag-felhasználása. 11. A fogadó szerveknek fel kell készülniük a megerősítő erők fogadására. Ennek keretében meg kell szervezni a megerősítő erők eligazítását, biztosítani kell elhelyezésüket a rendőrségi átvonuló szállások objektumában, illetve fegyverzetük és felszerelésük biztonságos elhelyezését. A szállásbiztosítással kapcsolatos költségek nem számolhatók el a Projekt költségvetésének terhére. 12. A megerősítő erőknek a fokozott határrendészeti ellenőrzésben történő részvételét a fokozott határrendészeti ellenőrzések tervezett és egyeztetett időpontjaira vonatkozóan a fogadó szervek határrendészeti szolgálata szervezi. A szolgálatot vezényléses szolgálati időrendszerben, heti 40 órában kell szervezni. A megerősítő állomány utazását a 40 órán felül kell megszervezni. A megerősítő erők a szolgálati feladatukat évszaknak megfelelő egyenruhában, a rendszeresített járőrfelszereléssel hajtják végre. 13. A megerősítő erők állománya járőrtársként a fogadó szervek határrendészeti kirendeltségeinek szolgálati rendszerébe integrálódva zöldhatár-őrizetre, a határterületen végrehajtandó járőrszolgálatra, ellenőrző-átengedő pontok működtetésére, valamint idegenrendészeti célú ellenőrzések végrehajtására alkalmazható. 14. A szerb határszakaszon Csongrád és Bács-Kiskun Megyei Rendőr-főkapitányságok felveszik a kapcsolatot a szomszédos ország határrendészeti szervével a határrendészeti tevékenységek összehangolása céljából. Amennyiben a szomszédos ország határrendészeti szerve hozzájárul, naponta legfeljebb 12 órában 1-1 fő összekötő delegálható a szomszédos ország területére a határőrizeti feladatok összehangolása érdekében. A kiküldött szakértő felmerülő költségeit (napidíj, biztosítási és utazási költség) a Projekt költségvetése fedezi. A kiküldésre kerülő összekötő kijelölése a határrendészeti szolgálatvezető feladata. 15. A fogadó szerveknek törekedniük kell arra, hogy a szomszédos ország határrendészeti szervei a lehetőségek függvényében bevonásra kerüljenek a fokozott határrendészeti ellenőrzésbe. A közös határon felfedett eseményekkel kapcsolatban fokozni kell a két ország közötti információcserét, és lehetővé kell tenni, hogy a szomszédos ország határrendészeti szervei saját költségükön megfigyelők és összekötők küldésével magyar területen részt vehessenek a feladat-végrehajtásban. 16. A fogadó szervek az ellenőrzésekről minden végrehajtási fázist követően jelentést készítenek, amely tartalmazza: a) a fokozott ellenőrzést megelőző 1 hét eredményességét, a határellenőrzésbe bevont saját és együttműködő erőket, eszközöket, azok számát; b) a fokozott ellenőrzés eredményességét, a határellenőrzésbe bevont saját és együttműködő erőket, eszközöket, azok számát; c) a fokozott ellenőrzést követő 1 hét eredményességét, a határellenőrzésbe bevont saját

10 10 és együttműködő erőket, eszközöket, azok számát. 17. A fogadó szervek kötelesek összefoglaló jelentést készíteni és azt felterjeszteni az ORFK HF részére december 1-jéig. A jelentésnek a következőkre kell kiterjednie: a) végrehajtott fokozott határellenőrzési fázisok száma; b) a fokozott ellenőrzésben részt vevő határrendészek, bevetési járőrök, teljesített járőrórák száma; c) a fokozott ellenőrzésbe bevont szolgálati járművek és a megtett kilométerek száma; d) a más megyékből érkezett megerősítő erők és a teljesített járőrórák száma; e) a fokozott ellenőrzésbe bevont más megerősítő erők, valamint a teljesített járőrórák száma; f) a fokozott ellenőrzésekbe bevont hőkamerás gépjárművek és a teljesített járőrórák száma (amennyiben hőkamerás gépjármű került bevonásra); g) a szomszédos országba delegált magyar határrendészek és a kiküldetésben töltött napok száma; h) a kiutazáshoz igénybevett gépjárművek és a megtett kilométerek száma; i) a szomszédos ország által Magyarországra küldött összekötők, valamint az általuk teljesített járőrórák száma; j) a szomszédos országgal végrehajtott együttműködés rövid értékelése, tapasztalatok, pozitívumok, problémák; k) felfedett, az illegális migrációhoz kötődő jogellenes cselekmények száma szabálysértésenkénti, bűncselekményenkénti, valamint állampolgársági bontásban; l) visszairányítások száma és okai, továbbá a visszairányítottak állampolgársága; m) a Schengeni Információs Rendszerben (SIS) történt felfedések száma; n) felfedett egyéb jogellenes cselekmények száma szabálysértésenkénti, bűncselekményenkénti bontásban. 18. A fogadó szervnek az összefoglaló jelentésben ki kell mutatnia, hogy a fokozott határrendészeti ellenőrzések ideje alatt összesen milyen mértékű plusz erő és eszköz került alkalmazásra a zöldhatár őrizete, illetve a határterületi járőrszolgálat teljesítése során (az adatkérés a határátkelőhelyeken szolgálatot ellátó állomány létszámát nem érinti), és ez mekkora többletet jelentett a normál napi határőrizeti tevékenységben részt vevő erő- és eszközállományhoz képest. 19. Az ORFK HF az ORFK GF PKO-val egyeztetve megszervezi és végrehajtja a fokozott határrendészeti műveletek ellenőrzését. Az ellenőrzés elsősorban a művelet területi szintű előkészítésére, a vezényelt állomány napi tevékenységének megszervezésére, valamint a projekttámogatás felhasználására irányul. III. FEJEZET PÉNZÜGYI FELADATOK VÉGREHAJTÁSRA VONATKOZÓ RENDELKEZÉSEK 20. A pénzügyi elszámolás alapját a közvetlen támogatási megállapodás 1. számú melléklete ( Projekt költségvetése ) alkotja. Az ebben meghatározott, elszámolható közvetlen költségnemek határszakaszonkénti összesítést tartalmaznak, amelynek további, helyi szintre történő elosztását a 3. számú melléklet határozza meg a megyei rendőrfőkapitányságok és az ORFK HF számára.

11 A fokozott határellenőrzést szolgáló tevékenységek helyszínén és a vezényelt állomány igénybevétele során felmerült kiadások elszámolását utólagos finanszírozás keretében kell végrehajtani a Projekt költségvetésének terhére, az arra kijelölt célelszámolási forintszámláról. 22. A fokozott ellenőrzés helyszínén szolgálatot teljesítő állomány (külső határszakasz), valamint a vezényelt megerősítő erők (belső határszakasz) tevékenységei során keletkezett okmányok, bizonylatok szakmai igazolásáért a fogadó szervek esetében a határrendészeti szolgálatvezetői a 26. pont h) alpontjában foglaltak alapján, a megerősítő erők esetében a közrendvédelmi és határrendészeti osztályvezetői a 27. pont g) alpontjában foglaltak alapján a felelősek. A szakmai igazolás kiadásáért való felelősséget rögzíteni kell a szervezet kötelezettségvállalási rendjében. 23. A hitelesített szakmai teljesítés pénzügyi igazolása, érvényesítése, utalványozása, ellenjegyzése a megyei rendőr-főkapitányság vezetője vagy felhatalmazása alapján az általa írásban kijelölt személy jogosult. 24. Az elvégzett határrendészeti feladatok szakmai teljesítésigazolásáért az ORFK HF Határrendészeti és Kompenzációs Osztály vezetője (a továbbiakban: ORFK szakmai koordinátor) a felelős. 25. A szakmailag igazolt és ellenőrzött okmányok, bizonylatok költségnemenként történő ellenőrzéséért az ORFK GF PKO vezetője (a továbbiakban: ORFK programszervezetmenedzsment koordinátor) a felelős. 26. A fogadó szervek határrendészeti szolgálatvezetői felelősek: a) az ORFK GF GEI-vel együttműködve a hitelesített okmányok, bizonylatok átadásáért; b) a gépjármű menetlevél szabályszerű vezetésének rendszeres ellenőrzéséért; c) a Projekthez rendelt járművek üzemanyag-kalkulációjáért, annak elszámolásához kapcsolódó Üzemanyag-elszámolás bizonylat (4. és 4/A. számú mellékletek) vezetéséért; d) a 16. és a 17. pontok alapján valamennyi végrehajtott fázisról készült jelentés felterjesztéséért az ORFK HF részére havonta, az adott fázist követő hónap 15. munkanapjáig, valamint a Projekt záró szakmai összefoglaló jelentésének elkészítéséért december 1-jéig; e) a megyei rendőr-főkapitányságoktól vezényelt megerősítő állomány által alkalmazott Menetlevél nyomtatvány (kiküldetési rendelvény) hitelesítéséért; f) az 5. számú mellékletben szereplő költségnemek elszámolásához kapcsolódó, szabályszerűen kitöltött okmányok, bizonylatok hitelesítő aláírásáért; g) a megyei rendőr-főkapitányság által kiállított gépjármű menetlevéltömb vonatkozó oldalainak hitelesítő aláírásáért (gépjármű-menetlevelek vonatkozásában egyébiránt az érvényben lévő elszámolási rend az irányadó); h) a Bizonylatösszesítő (6. számú melléklet) alapbizonylat szakmai igazolásáért; i) a pályázatok szervezésének és végrehajtásának rendjéről szóló 29/2008. (OT 16.) ORFK utasítás 53. pontja alapján a Projekt keretében lebonyolításra kerülő kiküldetések megszervezéséért; j) az elszámolási határidők betartásáért a pont alapján; k) a tájékoztatással kapcsolatos szabályok betartásáért a 76. és 77. pontokban foglaltak szerint.

12 12 27.A megerősítő erők közrendvédelmi és határrendészeti osztályvezetői felelősek: a) az ORFK GF GEI-kel való együttműködés keretében a hitelesített okmányok, bizonylatok átadásáért; b) a gépjármű menetlevél szabályszerű vezetésének rendszeres ellenőrzéséért; c) a Projekthez rendelt járművek üzemanyag-kalkulációjáért, annak elszámolásához kapcsolódó Üzemanyag-elszámolás bizonylat (4. és 4/A. számú mellékletek) vezetéséért; d) az 5. számú mellékletben szereplő költségnemek elszámolásához kapcsolódó, szabályszerűen kitöltött okmányok, bizonylatok hitelesítő aláírásáért; e) a megyei rendőr-főkapitányság által alkalmazott Menetlevél nyomtatványon a vezénylést elrendelő vezető (nyomtatvány I. pontja), illetve a teljesítést hitelesítő (szakmai igazoló) vezető (nyomtatvány III. pontja) által történő hitelesíttetésért; f) a megyei rendőr-főkapitányság által kiállított gépjármű menetlevéltömb vonatkozó oldalainak hitelesítő aláírásáért (a gépjármű-menetlevelek vonatkozásában egyébiránt az érvényben lévő elszámolási rend az irányadó); g) a Bizonylatösszesítő (6. számú melléklet) alapbizonylat szakmai igazolásáért; h) az elszámolási határidők betartásáért a pont alapján; i) a tájékoztatással kapcsolatos szabályok betartásáért a 76. és 77. pontokban foglaltak szerint. 28. A 3. számú mellékletben foglalt, költségnemekre bontott keret a projektcélhoz kötötten a maximálisan elszámolható összeget tartalmazza, amely a Projekt teljes időtartamára vonatkozik. Konkrét esetben az adott szervezet intézkedésében foglaltak az irányadók a költségnem számítása tekintetében, ami nem haladhatja meg a Projekt szervezetre eső maximált keretösszegét. 29. A Külső Határok Alap terhére elszámolás érdekében benyújtásra kerülő valamennyi eredeti bizonylaton az igazoló bélyegző alkalmazása kötelező. 30. A ORFK GF GEI-k vezetői felelősek: a) a fogadó szervek határrendészeti szolgálatvezetői által jóváhagyott (igazolt) menetlevél alapján napidíjak számfejtéséért; b) az a) alpontban foglaltakkal egyidejűleg az eredeti nyomtatványon az igazoló bélyegző alkalmazásáért; c) a szabályszerűen kitöltött gépjármű menetlevél befogadásáért és hitelesítéséért; d) a szakmailag jóváhagyott és hitelesített okmányok, bizonylatok szabályszerű pénzügyi igazolásáért, hitelesítéséért; e) a jóváhagyott, teljesítést igazoló okmányok, bizonylatok összegyűjtéséért; f) a hitelesített okmányok, bizonylatok költségösszesítéséért, figyelembe véve az 5. számú melléklet ellenőrző listáját; g) az 5. számú melléklet ellenőrző listájának igazolásáért; h) a hiánypótlások biztosításáért az 5. számú melléklet ellenőrző listája alapján; i) a meghatározott keretösszegek figyelemmel kíséréséért; j) az eredeti okmányok, bizonylatok hitelesítésére biztosított és megfelelő tartalommal ellátott bélyegzőlenyomat használatáért, valamint az okmányok, bizonylatok aláírással történő igazolásáért (ennek alapján az eredeti bizonylatokra a KHA 2009/3.1.2 számú megállapodás alapján a KHA évi allokációja terhére elszámolt költség lenyomatot tartalmazó igazoló bélyegzőt, valamint az erről készített másolatra a hitelesítő bélyegzőt kell alkalmazni); k) a Bizonylatösszesítő (6. számú melléklet) alapbizonylat összeállításáért, annak

13 13 pénzügyi igazolásáért; l) a jóváhagyott és hitelesített okmányok, bizonylatok másolatainak, illetve a Bizonylatösszesítő (6. számú melléklet) alapbizonylatnak az ORFK szakmai koordinátora felé határidőre történő megküldéséért a kifizetések kezdeményezése érdekében; m) a felmerült kiadások, illetve a beérkezett források elkülönített számviteli nyilvántartásáért; az elkülönített nyilvántartás érdekében a pénzforráskód, illetve az ügyletkód használata kötelező az alábbiak szerint: ma) pénzforráskód: Külső Határok Alap pályázata (PAKÜLSŐ), mb) ügyletkód: Közös határrendészeti akciók végrehajtása a szomszédos országok társszerveivel ( ); n) az ORFK által biztosított projektforrás azon szervezeti egység részére történő visszatérítéséért, ahol az adott költségek felmerültek; o) a keletkezett eredeti okmányok, bizonylatok elkülönített számviteli nyilvántartásáért, továbbá azok megőrzéséért a közötti programozási időszakban a Szolidaritás és a migrációs áramlások igazgatása általános programból származó támogatások felhasználásának alapvető szabályairól, intézményrendszeréről, a pénzügyi irányítási és ellenőrzési rendszerek kialakításáról szóló 17/2010. (IV. 29.) IRM rendelet (a továbbiakban: 17/2010. (IV. 29.) IRM rendelet) 28. (2) bekezdésében foglaltaknak megfelelően; p) az első elszámolások benyújtásával egyidejűleg a szervezet rendjére vonatkozó, a Projekt tevékenységeihez kapcsolható intézkedések, szabályzat(ok) és az elszámolások alapját képező hitelesített számítások mellékletként való biztosításáért; q)az elszámolási határidők betartásáért a pont alapján; r)a tájékoztatással kapcsolatos szabályok betartásáért a 76. és 77. pontokban foglaltak szerint. 31. Az ORFK szakmai koordinátora felelős: a) a teljesítést igazoló okmányok, bizonylatok ellenőrzéséért, valamint a Bizonylatösszesítő (6. számú melléklet) szakmai teljesítésének jóváhagyásáért; b) a jóváhagyott okmányok, bizonylatok továbbításáért az ORFK programszervezetmenedzsment koordinátor részére a pénzügyi kifizetések teljesítésének előkészítése érdekében; c) a szükséges intézkedések megtételéért az olyan tevékenységek végrehajtásából keletkezett okmányok, bizonylatok esetén, amelyek nem a Projekt céljához kötöttek, így szakmailag nem igazolhatóak; d) az elszámolási határidők betartásáért a 40. pont alapján; e) a tájékoztatással kapcsolatos szabályok betartásáért a 76. és 77. pontokban foglaltak szerint. 32. Az ORFK programszervezet-menedzsment koordinátor felelős: a) állományából a pénzügyi szakértő II. (a továbbiakban: PÜSZ II.) kijelöléséért; b) a szakmai Projekt Előrehaladási Jelentés (a továbbiakban: PEJ) és a zárójelentés projektmenedzser általi elkészíttetéséért; c) az ORFK szakmai koordinátora által teljesítést igazolt okmányok, bizonylatok átvételéért; d) az okmányok, bizonylatok a Projekt költségvetésére irányuló ellenőrzésére történő intézkedéséért, azok megfelelősége esetén jóváhagyásukért; e) a Bizonylatösszesítő (6. számú melléklet) alapbizonylat jóváhagyásáért; f) a kifizetések intézése érdekében a pénzügyi ellenőrzést tartalmazó listák, összesítők és

14 14 kapcsolódó okmányok, bizonylatok továbbításáért az ORFK GF Közgazdasági Főosztály részére; g) a megfelelő tartalmú bélyegzők elkészíttetéséért, valamint azoknak az elszámolásért felelős területi szervek részére történő kiosztásáért; h) a szakmai és pénzügyi PEJ elkészíttetéséért és annak a BM Támogatás-koordinációs Főosztály vezetője részére történő megküldéséért; i) a szükséges intézkedések megtételéért a nem megfelelő, illetve nem a Projekt céljához kötött pénzügyi felhasználás esetén; j) az elszámolási határidők betartásáért a 41. és 43. pontok alapján; k) a tájékoztatással kapcsolatos szabályok betartásáért a 76. és 77. pontokban foglaltak szerint. 33. Az ORFK pénzügyi szakértő II. (PÜSZ II.) felelős: a) a hitelesített pénzügyi okmányok, bizonylatok másolatának ellenőrzéséért az ellenőrzési lista (5. számú melléklet) alapján, illetve az ellenőrzési lista igazolásáért; b) a hitelesített okmányok, bizonylatok másolatának alapján a SOLID informatikai rendszerben az adatok rögzítéséért; c) a pénzügyi PEJ, és a zárójelentés elkészítéséért; d) a bizonylatok kifizetésére vonatkozó feladatok intézésének kezdeményezéséért; e) a területi szinten keletkezett költségek összesítéséért, valamint a felhasználás függvényében a következő kifizetési kérelem indításáért a Felelős Hatóság felé; f) a tájékoztatással kapcsolatos szabályok betartásáért a 76. és 77. pontokban foglaltak szerint. 34. Az ORFK GF Közgazdasági Főosztály vezetője felelős: a) állományából a pénzügyi szakértő I. (a továbbiakban: PÜSZ I.) kijelöléséért; b) az ORFK programszervezet-menedzsment koordinátor által megküldött elszámolások továbbításáért a PÜSZ I. számára; c) az átutalások kötelezettségvállalási rend szerinti lebonyolításának intézéséért; d) az elszámolási határidők betartásáért a 42. pont alapján; e) a tájékoztatással kapcsolatos szabályok betartásáért a 76. és 77. pontokban foglaltak szerint. 35. Az ORFK pénzügyi szakértő I. (PÜSZ I.) felelős: a) az eljárásban érintett szerveknél a Projekt során felmerülő kiadások, és az ORFK által a Projekt költségvetésének terhére rendelkezésükre bocsátott források számviteli nyilvántartásának koordinációjáért, valamint a könyvelést biztosító pénzforráskódok meghatározásáért; b) a PÜSZ II. által összeállított elszámolások ellenőrzéséért és a Bizonylatösszesítő (6. számú melléklet) igazolásáért; c) az átutalások kötelezettségvállalási rend szerinti intézéséért; d) az átutalásoknak a feladatra meghatározott célelszámolási forintszámláról a Projekt költségvetésének terhére történő végrehajtásáért; e) a szervezet által meghatározott könyveléstechnikai feladatok elvégzéséért a Forrás SQL Informatikai Rendszerben; f) a kincstári számla számlavezetési feladatainak elvégzéséért; g) a PEJ és a zárójelentés elkészítéséhez szükséges okmányok, bizonylatok, bankkivonatok, kifizetéseket igazoló bizonylatok PÜSZ II. rendelkezésére bocsátásáért; h) az első elszámolások benyújtásával egyidejűleg a szervezet rendjére vonatkozó

15 15 intézkedések, szabályzat(ok) PÜSZ II. rendelkezésére bocsátásáért; i) a tájékoztatással kapcsolatos szabályok betartásáért a 76. és 77. pontokban foglaltak szerint. 36. A beosztásokhoz rendelt feladatok ellátásában érintett személyek változása esetén az aláírási jogosultságot írásban kell átruházni a helyettesítésükkel megbízott vezető(k)re, a szervezet helyettesítési ügyrendjében foglaltak alapján, azzal a kitétellel, hogy a jogosultság átruházásáról az átadás-átvételi jegyzőkönyv elkészítésével és annak megküldésével értesítik az ORFK GF PKO vezetőjét és az ORFK szakmai koordinátorát. 37. A megyei rendőr-főkapitányságok bizonylataihoz kapcsolódó költségtételek elszámolását az 1. számú melléklet szerint ütemezett és lebonyolított valamennyi, az adott fokozott határrendészeti ellenőrzést követő hónap 10. napjáig kell végrehajtani. 38. A megyei rendőr-főkapitányságok vonatkozásában az ORFK GF GEI részére történő átadást követően további 5 munkanap áll rendelkezésre az elszámoló bizonylatok feldolgozására. Kivételt képez a napidíj bérjegyzékének és a kifizetést igazoló bizonylatnak hitelesített másolata, melyet minden tárgyhót követő 8-áig kell leadni. 39. Az elszámolási okmányokat az ORFK szakmai koordinátorának legkésőbb az elszámolási határidő utolsó napján kell felterjeszteni. A határidő be nem tartása esetén a tevékenységek során keletkezett költségek a keletkezés helyén maradnak, azok kifizetése az ORFK-tól a továbbiakban nem kezdeményezhető. 40. Az ORFK szakmai koordinátora az elszámolások érkeztetését követő 5 munkanapon belül intézkedik a megvalósított fokozott határrendészeti ellenőrzés tevékenységeit igazoló, hitelesített okmányok, bizonylatok jóváhagyásának teljesítésigazolásáról, illetve azok továbbításáról az ORFK programszervezet-menedzsment koordinátora részére. 41. Az ORFK programszervezet-menedzsment koordinátora a teljesítésigazolás érkeztetését követő 5 munkanapon belül hagyja jóvá és küldi meg az okmányok, bizonylatok pénzügyi teljesítését az ORFK GF Közgazdasági Főosztály vezetője részére. 42. Az ORFK GF Közgazdasági Főosztály vezetője az érkeztetést követő 5 munkanapon belül téríti meg a felmerült költségeket a költségek tényleges felmerülési helyére. A megtérítés csak az elszámolást alátámasztó okmányok és bizonylatok szakmai és pénzügyi jóváhagyása után kerülhet sor. 43. Az ORFK programszervezet-menedzsment koordinátora minden tárgyhó 9-éig elkészíti és a BM Támogatás-koordinációs Főosztály vezetője részére megküldi a pénzügyi és szakmai PEJ-t. 44. A keletkező belső okmányok, bizonylatok, illetve a kifizetéseket igazoló számlák és egyéb dokumentumok eredeti példányait az illetékes ORFK GF GEI-k Közgazdasági Osztályán, a másolati példányokat az ORFK GF Közgazdasági Főosztályon, valamint az ORFK GF PKO-n kell megőrizni a 17/2010. (IV. 29.) IRM rendelet 28. (2) bekezdésében foglaltaknak megfelelően. IV. FEJEZET AZ EGYES KÖLTSÉGNEMEK ELSZÁMOLÁSA

16 16 A gépjárművek üzemanyag elszámolása 45. A külső határszakaszon a fokozott ellenőrzés során igénybe vett szolgálati gépjárművek, valamint a megerősítő erők állománya részére biztosított szolgálati gépjárművek a saját rendszámukhoz rendelt üzemanyagkártyák (rendszámkártyák) alkalmazásával láthatók el üzemanyaggal. 46. A fokozott ellenőrzés megkezdésére, annak lezárására, illetve a gépjárműnek a feladat elvégzése alól történő kivonására kizárólag teletöltött üzemanyag-tartállyal kerülhet sor. 47. A projekttevékenység lebonyolításához biztosított üzemanyag nem képezi a szervezet részére biztosított éves üzemanyagkeret részét, a Projekt során felhasznált üzemanyagmennyiséget az éves kereten felülinek kell tekinteni. 48. A gépjárművek saját rendszámához rendelt üzemanyagkártyára terhelt üzemanyagfelhasználási költség megtérítése a felelősségi, igazolási és hitelesítési rend betartásával, a gépjárművekhez rendelt menetlevél, valamint az 53. pontban foglaltak egyidejű betartása alapján lehetséges. 49. A menetlevél Igénybevétel célja elnevezésű oszlop minden olyan cellájában, amely a fokozott ellenőrzésre vonatkozik, a szolgálati út megnevezés helyett a Projekt azonosító számát (KHA 2009/3.1.2) kell szerepeltetni. 50. A Projekthez kapcsolódó üzemanyag-vételezéseket a menetlevélben külön oldalon (64. oldal) kell rögzíteni. 51. A Külső Határok Alap terhére elszámolható üzemanyagköltség alapját az 5. és a 7. pontban foglalt, az ellenőrzések területeire és időpontjaira vonatkozó rendelkezések szigorú figyelembe vétele mellett a feladat végrehajtása során felhasznált összes üzemanyag mennyiség és a MOL Nyrt. számla-részletezőjében rögzített bruttó egységár szorzata képezi. Amennyiben a felhasznált üzemanyag mennyiség meghaladja a gépjármű által a feladat során megtett összes kilométer és a jármű üzemanyag normájaként (esetleges korrekciós szorzó figyelembe vételével), valamint a MOL Nyrt. egységárának szorzataként számított összeget, akkor a felhasznált üzemanyag-mennyiségként a norma alapú számítást kell figyelembe venni a Projekt terhére elszámolható üzemanyagköltség számításánál. 52. A bizonylatolás tartalmi követelményei: a) az üzemanyag-elszámolás kimutatását az üzemanyag-vételezéskor kapott bizonylat, valamint a felhasználási helyekre bontott, a MOL Nyrt. által biztosított számlarészletezőn meghatározott bruttó ár alapján kell elkészíteni az Üzemanyagelszámolás (4. és 4/A. számú mellékletek) alapbizonylat egyidejű alkalmazásával; b) az üzemanyag-vételezéskor kapott bizonylat tartalmazza az aktuális kilométeróraállást, kishajók esetében az üzemóra-állást, valamint a szolgálati gépjármű rendszámát; c) az üzemanyag elszámolhatóságát az elszámoló alapbizonylat, a vételezési bizonylat, a menetlevél, valamint a számlarészletező benyújtásával, továbbá a kapcsolódó hitelesítő és igazoló bélyegzők alkalmazásával kell biztosítani;

17 17 d) amennyiben a vételezési bizonylat nem tartalmazza a kilométeróra állást és a szolgálati gépjármű rendszámát, az elszámolás nem kezdeményezhető; e) a számlarészletezőnek mindenképpen tartalmaznia kell a vételezési bizonylaton szereplő kilométeróra-állást, a gépjármű rendszámát, a bizonylat SLIP kódját, a vételezés helyét és idejét, továbbá a MOL Nyrt. által meghatározott üzemanyag bruttó egységárát. 53. Csatolni kell a gépjármű-menetlevél vonatkozó oldalainak hitelesített másolatát, valamint első elszámoláskor a gépjármű menetlevél fedőlapjának és forgalmi engedélyének hitelesített másolatát. Mellékelni kell az igénybe vett járművek listáját, rendszám szerinti bontásban. 54. Figyelemmel kell kísérni a gépjárművek futott kilométereinek felhasználását a meghatározott költségkeret területi és időszaki bontása alapján. Annak mértékétől való eltérés igényének felmerülése esetén engedélyt kell kérni az ORFK szakmai és programszervezet-menedzsment koordinátoraitól. 55. A Projekt költségvetésének terhére nem számolhatók el a Projekt szolgálatára rendelt gépjárművek használata során számított amortizációs és fenntartási költségek. 56. Az üzemanyag-felhasználás elszámolásakor a korrekciós szorzó a belügyi járművek nyilvántartásáról, használatáról, üzemeltetési költségelszámolásáról szóló 33/2002. (BK 24.) BM utasítás 27. pontjában foglaltakat figyelembe véve alapesetben 1, A közúti gépjárművek, az egyes mezőgazdasági, erdészeti és halászati erőgépek üzemanyag- és kenőanyag-fogyasztásának igazolás nélkül elszámolható mértékéről szóló 60/1992. (IV. 1.) Korm. rendelet 2. számú mellékletében foglaltak alapján a téli üzemeltetési időszakban (december 1-je és március 1-je között) a korrekciós szorzó 1,28., légkondicionáló berendezés üzemeltetése esetén (június 1-je és szeptember 1-je között) 1,30. A kiküldetési napidíj és biztosítás költségeinek elszámolása 58. A kiküldetési napidíjat és biztosítás költségeit csak a delegált összekötő tisztek kiküldésével megbízott megyei rendőr-főkapitányság számolhatja el. 59. A kiküldetéssel kapcsolatos feladatokat a pályázatok szervezésének és végrehajtásának rendjéről szóló 29/2008. (OT 16.) ORFK utasítás pontjai szerint kell végrehajtani. 60. A napidíj számított értékét az ideiglenes külföldi kiküldetést teljesítők devizaellátmányáról szóló 26/1998. (BK 22.) BM utasítás 1. számú melléklete alapján kell meghatározni. 61. A napidíj kiadása forintban is történhet az aláírt pénztárkiadási bizonylat (kifizetési jegyzék) ellenében, elszámolását a 7. számú melléklet alapján kell elvégezni. 62. Az elszámoláshoz csatolni kell a kifizetési bérjegyzék másolatát, átutalás esetén a terhelést igazoló bankszámlakivonatot és a GIRO csoportos átutalási megbízás másolatát. Készpénzben történő kifizetés esetén a pénztárkiadási bizonylat hitelesített másolatát.

18 18 Amennyiben a napidíj felvételét nem a kiutazó intézi, abban az esetben az általa a felvételre adott meghatalmazás másolatának benyújtása kötelező. 63. A külföldön érvényes baleset- és poggyászbiztosítás megkötését a megyei rendőrfőkapitányság nevére kiállított számlával, annak kifizetését kifizetési pénztárbizonylattal, továbbá a biztosított(ak) névlistájával kell igazolni. A megerősítő erők napidíj- és gépjármű-üzemanyag elszámolása 64. A gépjárművek üzemanyag-vételezése és elszámolása a gépjárművek saját rendszámához rendelt üzemanyagkártyák (rendszámkártyák) használatával történhet, annak elszámolási rendjét a pontokban meghatározottak szerint kell elvégezni. 65. A napidíj elszámolása tekintetében a fegyveres szervek hivatásos állományú tagjainak szolgálati viszonyáról szóló évi XLIII. törvény a irányadó. A napidíj átvételét igazoló bizonylat a kifizetési jegyzék. 66. Csatolni kell a kifizetési bérjegyzék másolatát, kifizetést igazoló bankszámlakivonat és a GIRO csoportos átutalási megbízás másolatát. Készpénzben történő kifizetés esetén annak hitelesített, pénztárkiadási bizonylatát. Amennyiben a napidíj felvételét nem a jogosult intézi, abban az esetben az általa a felvételre adott meghatalmazás másolatának benyújtása kötelező. 67. Csatolni kell az igazoló bélyegzővel és az engedélyező aláírásával ellátott menetlevél hitesített másolatát. Kishajók igénybevétele során keletkező költségek elszámolása 68. Kishajók igénybevétele során keletkező költségeket csak a fogadó szervek számolhatják el, a 4/A. számú melléklet alapján. 69. Csatolni kell az egyedi. számú kishajó menetlevelének fedő lapját, valamint vonatkozó oldalainak hitelesített másolatát, melynek megfelelő rovatában szerepeltetni kell a Projekt számát (KHA 2009/3.1.2). 70. Adott időszak alatt a kishajó igénybevétele során keletkezett költségeket az 51. pontban foglaltak szerint kell meghatározni, azonban kilométer helyett üzemórát kell figyelembe venni. 71. Az üzemanyag vételezése és elszámolása a járművekhez rendelt üzemanyagkártyák használatával történhet, annak elszámolási rendjét a pontokban meghatározottak szerint kell elvégezni. 72. A költségek meghatározása a fogadó szervek által előzetesen meghatározott kilométeralapú elszámolás alapján történik, amelynek hitelesített norma kalkulációját biztosítani kell az elszámolhatóság érdekében, figyelemmel a belügyi járművek nyilvántartásáról, használatáról, üzemeltetési költségelszámolásáról szóló 33/2002. (BK 24.) BM utasítás 28. pontjára.

19 19 Egyéb rendelkezések 73. A Projekt költségvetésében meghatározott keretösszegeken belüli átcsoportosítások igényének felmerülése esetén a jóváhagyás központilag, belső szabályozás szerint történik, amelyről az érintettek hivatalos tájékoztatást kapnak. 74. Csak a 3. számú mellékletben meghatározott azon feladatokat érintő költségnemek és támogatási keretösszegek kifizetése kezdeményezhető az ORFK-tól a Projekt költségvetésének terhére, a Projektben foglalt cselekvési és pénzügyi ütemterv figyelembevételével. V. FEJEZET ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK 75. A közvetlen támogatási megállapodás mellékletét képező Általános Szerződési Feltételek 8. pontjában foglaltak (ellenőrzéstűrési kötelezettségek) betartásáról és betartatásáról gondoskodni kell. 76. A felelős vezetőnek a tájékoztatás és nyilvánosság érdekében gondoskodnia kell arról, hogy a 2008/456/EK bizottsági határozat 5. fejezetében különös tekintettel a 34. és 35. cikkében, valamint annak X. számú mellékletében foglaltak alapján, a Projekthez kapcsolódó dokumentumokon (levelezések, belső okmányok és bizonylatok, stb.) szerepeljen az Unió jelképe, valamint A projekt az Európai Unió Külső Határok Alapjának támogatásával valósul meg szövegű jelmondat. 77. Az utasításban meghatározott feladatok érintettjei kötelesek a Külső Határok Alapra vonatkozó Arculati Kézikönyvben rögzített részletszabályoknak megfelelően eljárni. A Kézikönyv elérési helye az alábbi internetes felületen található: v.htm. 78. A Projekt költségvetésének terhére túlóradíj nem számolható el. Jelen utasításban szabályozott szolgálati feladatok végrehajtása során a meghatározott napi szolgálatteljesítési időkeret túllépését a túlmunkára vonatkozó rendelkezések alapján kell kompenzálni. 79. A fogadó szervek és a megerősítő erők részletes költségvetését a számú mellékletek tartalmazzák. 80. Jelen utasítás a közzététele napján lép hatályba 2 és szeptember 30-án hatályát veszti. dr. Bencze József r. altábornagy sk. 2 Hatályba lépés napja: június 18.

20 20 1. Szabolcs-Szatmár-Bereg MRFK: 1. számú melléklet a(z) 32/2010. (OT 17.) ORFK utasításhoz Fogadó szervek A fokozott határrendészeti ellenőrzések tervezett időpontjai az ukrán határszakaszon: július július augusztus október október Csongrád MRFK: A fokozott határrendészeti ellenőrzések tervezett időpontjai a szerb határszakaszon: június augusztus szeptember szeptember november Bács-Kiskun MRFK: A fokozott határrendészeti ellenőrzések tervezett időpontjai a szerb határszakaszon: június augusztus szeptember szeptember november Vas MRFK: Megerősítő erők Az MRFK a Közrendvédelmi és Határrendészeti Osztálya, Bevetési Osztálya, valamint a városi rendőrkapitányságok közrendvédelmi és határrendészeti osztályai, közrendvédelmi, közlekedésrendészeti és határrendészeti osztálya, valamint a határrendészeti alosztályok állományából jelöljön ki határrendészeti tapasztalattal rendelkező rendőröket, akik az alábbi fokozott ellenőrzési fázisokban az alábbi határszakaszokon vegyenek részt a feladat-végrehajtásban: július (4 fő egy járművel Szabolcs-Szatmár-Bereg MRFK) augusztus (4 fő egy járművel Bács-Kiskun MRFK)

ORFK TÁJÉKOZTATÓ. Tartalomjegyzék

ORFK TÁJÉKOZTATÓ. Tartalomjegyzék 1 2012/20. szám Budapest, 2012. november 16. Szám: 37933/2012.ált. AZ ORSZÁGOS RENDŐR-FŐKAPITÁNYSÁG HIVATALOS LAPJA ORFK TÁJÉKOZTATÓ Tartalomjegyzék Utasítások: 1. 19/2012. (XI. 13.) ORFK utasítás a Rendőrség

Részletesebben

Belföldi kiküldetési szabályzat

Belföldi kiküldetési szabályzat Testnevelési Egyetem Belföldi kiküldetési szabályzat A Szenátus elfogadta a 43/2015. számú határozatával. 2016. december 15-ig elfogadott módosításokkal egységes szerkezetben. Módosító határozatok: 90/2016.

Részletesebben

SZABÁLYZAT A MISKOLCI EGYETEM TEVÉKENYÉGÉVEL ÖSSZEFÜGGŐ BELFÖLDI KIKÜLDETÉSEKRŐL

SZABÁLYZAT A MISKOLCI EGYETEM TEVÉKENYÉGÉVEL ÖSSZEFÜGGŐ BELFÖLDI KIKÜLDETÉSEKRŐL SZABÁLYZAT A MISKOLCI EGYETEM TEVÉKENYÉGÉVEL ÖSSZEFÜGGŐ BELFÖLDI KIKÜLDETÉSEKRŐL Miskolc 2012. 6.17. sz. Egyetemi Szabályzat SZABÁLYZAT A MISKOLCI EGYETEM TEVÉKENYÉGÉVEL ÖSSZEFÜGGŐ BELFÖLDI KIKÜLDETÉSEKRŐL

Részletesebben

Belföldi kiküldetési szabályzat

Belföldi kiküldetési szabályzat Testnevelési Egyetem Belföldi kiküldetési szabályzat Jóváhagyta a Testnevelési Egyetem Szenátusa 43/2015. sz. határozatával 1 ÁLTALÁNOS RÉSZ 1. A szabályzat célja, tartalma A Testnevelési Egyetem (továbbiakban:

Részletesebben

SZABÁLYZAT A MISKOLCI EGYETEM TEVÉKENYSÉGÉVEL ÖSSZEFÜGGŐ BELFÖLDI KIKÜLDETÉSEKRŐL

SZABÁLYZAT A MISKOLCI EGYETEM TEVÉKENYSÉGÉVEL ÖSSZEFÜGGŐ BELFÖLDI KIKÜLDETÉSEKRŐL SZABÁLYZAT A MISKOLCI EGYETEM TEVÉKENYSÉGÉVEL ÖSSZEFÜGGŐ BELFÖLDI KIKÜLDETÉSEKRŐL Miskolc 2016. 6.17. sz. Egyetemi Szabályzat SZABÁLYZAT A MISKOLCI EGYETEM TEVÉKENYSÉGÉVEL ÖSSZEFÜGGŐ BELFÖLDI KIKÜLDETÉSEKRŐL

Részletesebben

ORSZÁGOS BÍRÓSÁGI HIVATAL ELNÖKE

ORSZÁGOS BÍRÓSÁGI HIVATAL ELNÖKE ORSZÁGOS BÍRÓSÁGI HIVATAL ELNÖKE Az Országos Bírósági Hivatal elnöke 6/2013. (VI. 25.) OBH utasítása a 2013. évi fejezeti kezelésű előirányzatok felhasználási rendjéről szóló szabályzatról Az államháztartásról

Részletesebben

ORFK Tájékoztató (OT) 2009/8. szám Budapest, március 18. ORFK TÁJÉKOZTATÓ. Tartalomjegyzék

ORFK Tájékoztató (OT) 2009/8. szám Budapest, március 18. ORFK TÁJÉKOZTATÓ. Tartalomjegyzék 2009/8. szám Budapest, 2009. március 18. Szám: 10012/2009. ált. AZ ORSZÁGOS RENDŐR-FŐKAPITÁNYSÁG HIVATALOS LAPJA ORFK TÁJÉKOZTATÓ Tartalomjegyzék Utasítások: 1. 14/2009. (OT 8.) ORFK utasítás a közterületek

Részletesebben

A BM ORSZÁGOS KATASZTRÓFAVÉDELMI FŐIGAZGATÓ. 76/2012. számú INTÉZKEDÉSE. a fejezeti kezelésű előirányzatok felhasználásáról. Budapest, július 6.

A BM ORSZÁGOS KATASZTRÓFAVÉDELMI FŐIGAZGATÓ. 76/2012. számú INTÉZKEDÉSE. a fejezeti kezelésű előirányzatok felhasználásáról. Budapest, július 6. BM ORSZÁGOS KATASZTRÓFAVÉDELMI FŐIGAZGATÓSÁG A BM ORSZÁGOS KATASZTRÓFAVÉDELMI FŐIGAZGATÓ 76/2012. számú INTÉZKEDÉSE a fejezeti kezelésű előirányzatok felhasználásáról Budapest, 2012. július 6. A fejezeti

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 3. számú melléklet: Gépjármű-használati szabályzat Készítette: Nagy Gábor, elnök Jóváhagyta: Nagy Gábor, elnök 2010. TARTALOMJEGYZÉK I. Bevezetés... 3 II. A szabályzat

Részletesebben

Magyar Államkincstár pénzügyi monitoring tevékenysége a Humánerőforrás-fejlesztési Operatív Program keretében. Nagy Ildikó

Magyar Államkincstár pénzügyi monitoring tevékenysége a Humánerőforrás-fejlesztési Operatív Program keretében. Nagy Ildikó Magyar Államkincstár pénzügyi monitoring tevékenysége a Humánerőforrás-fejlesztési Operatív Program keretében Nagy Ildikó A Kincstár feladatai Projekt előrehaladási jelentések átvétele FH-tól Pénzügyi

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 3. számú melléklet: Gépjármű-használati szabályzat Készítette: Nagy Gábor, elnök Jóváhagyta: Nagy Gábor, elnök 2010. TARTALOMJEGYZÉK I. Bevezetés... 3 II. A szabályzat

Részletesebben

EMBERI ERŐFORRÁS TÁMOGATÁSKEZELŐ

EMBERI ERŐFORRÁS TÁMOGATÁSKEZELŐ EMBERI ERŐFORRÁS TÁMOGATÁSKEZELŐ Elszámolási Kézikönyv a nemzetiségi célú előirányzatokból nyújtott működési költségvetési támogatás szakmai tájékoztatójának és pénzügyi kimutatásának elkészítéséhez 1.

Részletesebben

A nemzeti fejlesztési miniszter 21/2014. (IV. 18.) NFM rendelete a helyi közösségi közlekedés támogatásáról

A nemzeti fejlesztési miniszter 21/2014. (IV. 18.) NFM rendelete a helyi közösségi közlekedés támogatásáról 1. számú melléklet A nemzeti fejlesztési miniszter 21/2014. (IV. 18.) NFM rendelete a helyi közösségi közlekedés támogatásáról A Magyarország 2014. évi központi költségvetéséről szóló 2013. évi CCXXX.

Részletesebben

ORFK TÁJÉKOZTATÓ. Tartalomjegyzék

ORFK TÁJÉKOZTATÓ. Tartalomjegyzék 2012/17. szám Budapest, 2012. október 03. Szám: 32541/2012. ált. AZ ORSZÁGOS RENDŐR-FŐKAPITÁNYSÁG HIVATALOS LAPJA ORFK TÁJÉKOZTATÓ Tartalomjegyzék Együttműködési megállapodások: 1. Az Országos Rendőr-főkapitányság

Részletesebben

Szabályzat a. Török János Mezőgazdasági és Egészségügyi Szakképző Iskola tevékenységével összefüggő belföldi kiküldetésekről. Cegléd 2013.08.01.

Szabályzat a. Török János Mezőgazdasági és Egészségügyi Szakképző Iskola tevékenységével összefüggő belföldi kiküldetésekről. Cegléd 2013.08.01. Szabályzat a Török János Mezőgazdasági és Egészségügyi Szakképző Iskola tevékenységével összefüggő belföldi kiküldetésekről Cegléd 2013.08.01. A Török János Mezőgazdasági és Egészségügyi Szakképző Iskola

Részletesebben

SOLID ALAPOK 2009. évi projektek zárása. Budapest, 2011. január 27.

SOLID ALAPOK 2009. évi projektek zárása. Budapest, 2011. január 27. SOLID ALAPOK 2009. évi projektek zárása Budapest, 2011. január 27. Zárójelentés Kötött zárójelentés formátum. Feltöltésre került a formanyomtatvány a SOLID Együttműködési portálra a dokumentum sablonok

Részletesebben

PÁLYÁZATI PROGRAM MEGVALÓSULÁSA TECHNIKAI INFORMÁCIÓK A PROJEKT ZÁRÁSÁHOZ

PÁLYÁZATI PROGRAM MEGVALÓSULÁSA TECHNIKAI INFORMÁCIÓK A PROJEKT ZÁRÁSÁHOZ PÁLYÁZATI PROGRAM MEGVALÓSULÁSA TECHNIKAI INFORMÁCIÓK A PROJEKT ZÁRÁSÁHOZ Tartalom Határidők a projekt megvalósításában Záró elszámolási csomag benyújtása Záró elszámolási csomag ellenőrzése Kötelező tevékenységek

Részletesebben

A szabályzat hatálya. Az ajánlatkérők, azok jogai és kötelezettségei

A szabályzat hatálya. Az ajánlatkérők, azok jogai és kötelezettségei Az Országos Bírósági Hivatal elnökének 8/2013. (VIII. 30.) OBH utasítása a Bíróságok fejezet irányítása alá tartozó intézmények közbeszerzéseiről szóló szabályzatról A közbeszerzésekről szóló 2011. évi

Részletesebben

DEBRECENI KÖZTERÜLET-FELÜGYELET

DEBRECENI KÖZTERÜLET-FELÜGYELET DEBRECENI KÖZTERÜLET-FELÜGYELET KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZATA 2009. ÁPRILIS 1-TŐL Készült a Közbeszerzésről szóló 2003. évi CXXIX. törvény előírásai alapján 1. oldal, összesen: 10 DEBRECENI KÖZTERÜLET FELÜGYELET

Részletesebben

Magyar Államkincstár pénzügyi monitoring tevékenysége a Humánerőforrás-fejlesztési Operatív Program keretében

Magyar Államkincstár pénzügyi monitoring tevékenysége a Humánerőforrás-fejlesztési Operatív Program keretében pénzügyi monitoring tevékenysége a Humánerőforrás-fejlesztési Operatív Program keretében A Kincstár feladatai Projekt előrehaladási jelentések befogadása Pénzügyi adatok rögzítése az EMIR-ben Dokumentum-ellenőrzés

Részletesebben

MEGÁLLAPODÁS. azzal a céllal, hogy elősegítsék és továbbfejlesszék a rendőri együttműködést a szomszédos országok között;

MEGÁLLAPODÁS. azzal a céllal, hogy elősegítsék és továbbfejlesszék a rendőri együttműködést a szomszédos országok között; BGBl. III - Ausgegeben am 18. April 2008 - Nr. 42 1 von 5 MEGÁLLAPODÁS az Osztrák Köztársaság Kormánya, a Magyar Köztársaság Kormánya és a Szlovén Köztársaság Kormánya között Dolga Vason Rendészeti Együttműködési

Részletesebben

PTE ÁJK Pályázati Szabályzata

PTE ÁJK Pályázati Szabályzata PTE ÁJK Pályázati Szabályzata 1. A PTE ÁJK Pályázati Szabályzatának (továbbiakban: Szabályzat) célja összhangban a PTE pályázati rendjéről szóló 4/2007.sz. Rektori Utasítással a PTE ÁJK pályázati aktivitásának

Részletesebben

A projektmegvalósítás A támogatás forrásának megjelölése. időtartama (alap,előirányzat, nemzetközi. Megvalósít. együttműködő ó szervezet

A projektmegvalósítás A támogatás forrásának megjelölése. időtartama (alap,előirányzat, nemzetközi. Megvalósít. együttműködő ó szervezet 2. melléklet 3.3. VI. Közzétételi egység: az EU támogatásával megvalósuló fejlesztések leírása Adatszolgáltató: ORFK GF ETO Sors zám A projekt megnevezése A finanszírozás forrása A projektmegvalósítás

Részletesebben

Magyar Államkincstár pénzügyi monitoring tevékenysége a Humánerőforrás-fejlesztési Operatív Program keretében

Magyar Államkincstár pénzügyi monitoring tevékenysége a Humánerőforrás-fejlesztési Operatív Program keretében Magyar Államkincstár pénzügyi monitoring tevékenysége a Humánerőforrás-fejlesztési Operatív Program keretében A Kincstár feladatai Projekt előrehaladási jelentések átvétele FH-tól Pénzügyi adatok rögzítése

Részletesebben

A rendőrség szolgálati tagozódása, szolgálati formák 2016_01

A rendőrség szolgálati tagozódása, szolgálati formák 2016_01 A rendőrség szolgálati tagozódása, szolgálati formák 2016_01 Szolgálati ágak A rendőrség szolgálati tagozódása szolgálatok szakszolgálatok Szolgálati ágak a belső bűnmegelőzési és bűnfelderítési bűnügyi

Részletesebben

G) EGYÉB PÉNZÜGYI NYOMTATVÁNYOK

G) EGYÉB PÉNZÜGYI NYOMTATVÁNYOK G) EGYÉB PÉNZÜGYI NYOMTATVÁNYOK Sorszám Bizonylat megnevezése Bizonylat száma Azonosító 1. Szállítólevél B. 10-70/A/V. r.sz. G01. 2. Bevételi előírások és bevételek analitikus nyilvántartó lapja C. 318-29.

Részletesebben

NYÍREGYHÁZI FŐISKOLA A BELSŐ ELLENŐRZÉSI IRODA ÜGYRENDJE. Elfogadva: március 22. Módosítva: január 22., hatályba lép: 2013.

NYÍREGYHÁZI FŐISKOLA A BELSŐ ELLENŐRZÉSI IRODA ÜGYRENDJE. Elfogadva: március 22. Módosítva: január 22., hatályba lép: 2013. NYÍREGYHÁZI FŐISKOLA A BELSŐ ELLENŐRZÉSI IRODA ÜGYRENDJE Elfogadva: 2011. március 22. Módosítva: 2013. január 22., hatályba lép: 2013. január 24-én A Belső Ellenőrzési Iroda ügyrendjét (a továbbiakban:

Részletesebben

ORFK TÁJÉKOZTATÓ AZ ORSZÁGOS RENDŐR-FŐKAPITÁNYSÁG HIVATALOS LAPJA. Tartalomjegyzék. Szám: 22922/2013. ált. Utasítások:

ORFK TÁJÉKOZTATÓ AZ ORSZÁGOS RENDŐR-FŐKAPITÁNYSÁG HIVATALOS LAPJA. Tartalomjegyzék. Szám: 22922/2013. ált. Utasítások: 2013/13. szám Budapest, 2013. június 14. Szám: 22922/2013. ált. AZ ORSZÁGOS RENDŐR-FŐKAPITÁNYSÁG HIVATALOS LAPJA ORFK TÁJÉKOZTATÓ Tartalomjegyzék Utasítások: 1. 24/2013. (VI. 12.) ORFK utasítás a szolgálati

Részletesebben

igazgató-helyettesi Szervezet Budapest, 2013. május m

igazgató-helyettesi Szervezet Budapest, 2013. május m Gazdasági FőigazgatF igazgató-helyettesi Szervezet Költségvetési FőosztF osztály Tájékoztató a 2013. évi pályp lyázat elszámol molásáról Budapest, 2013. május m 25. Pintér r SándorS tű.. főhadnagyf Az

Részletesebben

EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS

EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS KIVONAT Mezősas községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2016. február 22-ei testületi üléséről: 4/2016. (02.22.) határozata a Román Nemzetiségi Önkormányzattal kötött megállapodás elfogadásáról A Mezősas

Részletesebben

Szeged Megyei Jogú Város Önkormányzata által meghirdetett Idősügyi támogatási keretből nyert támogatások elszámolásához kapcsolódó segédlet

Szeged Megyei Jogú Város Önkormányzata által meghirdetett Idősügyi támogatási keretből nyert támogatások elszámolásához kapcsolódó segédlet Szeged Megyei Jogú Város Önkormányzata által meghirdetett Idősügyi támogatási keretből nyert támogatások elszámolásához kapcsolódó segédlet I. ÁLTALÁNOS TUDNIVALÓK Idősügyi támogatási keretből (továbbiakban:

Részletesebben

KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZAT

KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZAT KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZAT Hejőkürt Község Önkormányzata mint ajánlatkérő közbeszerzési eljárásai előkészítésének, lefolytatásának belső felelősségi rendjét, a nevében eljáró, illetőleg az eljárásba bevont

Részletesebben

Pénzügyi monitoring tevékenysége a Humánerőforrás-fejlesztési Operatív Program keretében. Nagy Ildikó

Pénzügyi monitoring tevékenysége a Humánerőforrás-fejlesztési Operatív Program keretében. Nagy Ildikó Pénzügyi monitoring tevékenysége a Humánerőforrás-fejlesztési Operatív Program keretében Nagy Ildikó Támogatás folyósítása Előleg kifizetése (automatikusan) Köztes kifizetés (PEJ alapján) Számlák, illetve

Részletesebben

Gyakran felmerülő, általános problémák. dr. Vábró László, projektmenedzser IRM Támogatás-koordinációs Főosztály Budapest, 2010. február 11.

Gyakran felmerülő, általános problémák. dr. Vábró László, projektmenedzser IRM Támogatás-koordinációs Főosztály Budapest, 2010. február 11. Gyakran felmerülő, általános problémák dr. Vábró László, projektmenedzser IRM Támogatás-koordinációs Főosztály Budapest, 2010. február 11. Módosítási kérelem eredeti példányának (a SOLID rendszerből generált,

Részletesebben

HELYSZÍNI ELLENŐRZÉS EMBERI ERŐFORRÁSOK MINISZTÉRIUMA

HELYSZÍNI ELLENŐRZÉS EMBERI ERŐFORRÁSOK MINISZTÉRIUMA HELYSZÍNI ELLENŐRZÉS EMBERI ERŐFORRÁSOK MINISZTÉRIUMA HITELESÍTÉS A pályázatokhoz kapcsolódó kifizetésekhez a folyamatok hitelesítése szükséges, aminek célja: A kedvezményezett a vállalásait a hazai és

Részletesebben

5/2012. (III. 22.) OBH

5/2012. (III. 22.) OBH Az Országos Bírósági Hivatal elnöke 5/2012. (III. 22.) OBH utasítása a 2012. évi fejezeti kezelésű előirányzatok felhasználási rendjéről szóló szabályzatról Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény

Részletesebben

A MARCALI VÁROSI KULTURÁLIS KÖZPONT BELFÖLDI KIKÜLDETÉS SZABÁLYZATA

A MARCALI VÁROSI KULTURÁLIS KÖZPONT BELFÖLDI KIKÜLDETÉS SZABÁLYZATA A MARCALI VÁROSI KULTURÁLIS KÖZPONT BELFÖLDI KIKÜLDETÉS SZABÁLYZATA A Marcali Városi Kulturális Központ kiküldetési rendjét a 1992.évi XXXIII. törvény a közalkalmazottak jogállásáról, a személyi jövedelemadóról

Részletesebben

Központi Sport- és Ifjúsági Egyesület 1146. Budapest, Istvánmezei út 1-3. SELEJTEZÉSI SZABÁLYZAT. Jóváhagyva: 2002. február 27.

Központi Sport- és Ifjúsági Egyesület 1146. Budapest, Istvánmezei út 1-3. SELEJTEZÉSI SZABÁLYZAT. Jóváhagyva: 2002. február 27. Központi Sport- és Ifjúsági Egyesület 1146. Budapest, Istvánmezei út 1-3. SELEJTEZÉSI SZABÁLYZAT Jóváhagyva: 2002. február 27. 1) A használhatatlannak minősítés és egyéb fogalmak: Vagyontárgyak: minden

Részletesebben

Uniós Projektek Megvalósítása Pénzügyi Szemmel. Uniós projektek könyvvizsgálói ellenőrzése

Uniós Projektek Megvalósítása Pénzügyi Szemmel. Uniós projektek könyvvizsgálói ellenőrzése Uniós Projektek Megvalósítása Pénzügyi Szemmel Uniós projektek könyvvizsgálói ellenőrzése A vizsgálat elsősorban nem a tulajdonos és a hitelezők, hanem a forrást biztosító támogató érdekében történik.

Részletesebben

R e k t o r Dr. Tulassay Tivadar Egyetemi tanár. REKTORI UTASÍTÁS a külföldre történő kiutazás rendjéről

R e k t o r Dr. Tulassay Tivadar Egyetemi tanár. REKTORI UTASÍTÁS a külföldre történő kiutazás rendjéről SEMMELWEIS EGYETEM R e k t o r Dr. Tulassay Tivadar Egyetemi tanár R- 1654/2007. REKTORI UTASÍTÁS a külföldre történő kiutazás rendjéről A Semmelweis Egyetem (a továbbiakban: Egyetem) Rektora a külföldi

Részletesebben

PROJEKT MENEDZSMENT ELJÁRÁS RENDJE

PROJEKT MENEDZSMENT ELJÁRÁS RENDJE ÚJFEHÉRTÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA PROJEKT MENEDZSMENT ELJÁRÁS RENDJE. A projekt azonosító száma: ÁROP 1.A.2/A-2008-0090 Újfehértó, 2009. január 05. TARTALOM 1. A szervezet feladat- és hatásköre 3. 2. Szervezet

Részletesebben

ELLENŐRZÉSI NYOMVONALAK. A tervezésre vonatkozó ellenőrzési pontok és feladatok ellenőrzési nyomvonala

ELLENŐRZÉSI NYOMVONALAK. A tervezésre vonatkozó ellenőrzési pontok és feladatok ellenőrzési nyomvonala 4. sz. melléklet ELLENŐRZÉSI NYOMVONALAK A tervezésre ellenőrzési pontok és feladatok ellenőrzési Az előirányzat felhasználásra ellenőrzési pontok és feladatok ellenőrzési A beszámolásra ellenőrzési pontok

Részletesebben

GÉPJÁRMŰ HASZNÁLATI SZABÁLYZAT

GÉPJÁRMŰ HASZNÁLATI SZABÁLYZAT Dél-kelet Magyarországon működő MENTÁLHIGIÉNÉS EGYESÜLET 5601 Békéscsaba, Pf.: 303. Székhely: 5630 Békés, Borosgyán u. 1/1. Telefon: 06/66/643-991, 06/30/684-5697 E-mail: menta@internet-x.hu Honlap: www.bekesmenta.hu

Részletesebben

Szabályzat. a saját gépjármű hivatalos célú használatáról

Szabályzat. a saját gépjármű hivatalos célú használatáról Szabályzat a saját gépjármű hivatalos célú használatáról 23./2015. (VII. 30.) sz. elnökségi határozattal elfogadva 2 3 BEVEZETŐ RENDELKEZÉSEK A szabályzat célja a törvényi változásoknak / 1995. évi CXVII.

Részletesebben

A Tolna Megyei Önkormányzat 10/2002. (IV. 24.) önkormányzati rendelete 1 a külföldi kiküldetésekről - a módosítással egységes szerkezetben - 2

A Tolna Megyei Önkormányzat 10/2002. (IV. 24.) önkormányzati rendelete 1 a külföldi kiküldetésekről - a módosítással egységes szerkezetben - 2 1. oldal A Tolna Megyei Önkormányzat 10/2002. (IV. 24.) önkormányzati rendelete 1 a külföldi kiküldetésekről - a módosítással egységes szerkezetben - 2 A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlése a helyi önkormányzatokról

Részletesebben

14/2010. (OT 8.) ORFK utasítás

14/2010. (OT 8.) ORFK utasítás 14/2010. (OT 8.) ORFK utasítás az ideiglenes külföldi kiküldetéssel összefüggésben felmerülő kiadások kincstári kártyával történő finanszírozásának szabályairól Szám: 14/2010. Az ideiglenes külföldi kiküldetéssel

Részletesebben

Tiszavárkony Község Polgármesteri Hivatalának szabályzata az anyag- és eszközgazdálkodásról. Az anyag- és eszközgazdálkodási szabályzat

Tiszavárkony Község Polgármesteri Hivatalának szabályzata az anyag- és eszközgazdálkodásról. Az anyag- és eszközgazdálkodási szabályzat Tiszavárkony Község Polgármesteri Hivatalának szabályzata az anyag- és eszközgazdálkodásról Az anyag- és eszközgazdálkodási szabályzat A szabályzatban a Tiszavárkony Önkormányzat Polgármesteri Hivatala

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S. a Püspökladányi Roma Nemzetiségi Önkormányzattal kötött együttműködési megállapodás felülvizsgálatáról

E L Ő T E R J E S Z T É S. a Püspökladányi Roma Nemzetiségi Önkormányzattal kötött együttműködési megállapodás felülvizsgálatáról Püspökladány Város Polgármesterétől 4150 Püspökladány, Bocskai u. 2. Készítette: Sass Bulcsú Ferenc E L Ő T E R J E S Z T É S a Püspökladányi Roma Nemzetiségi Önkormányzattal kötött együttműködési megállapodás

Részletesebben

BELSŐ ELLENŐRZÉSI J E L E N T É S CSANYTELEK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT PÉNZKEZELÉSÉNEK ELLENŐRZÉSÉRŐL

BELSŐ ELLENŐRZÉSI J E L E N T É S CSANYTELEK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT PÉNZKEZELÉSÉNEK ELLENŐRZÉSÉRŐL JUHÁSZ LEJLA OKLEVELES PÉNZÜGYI REVIZOR H-6763 SZATYMAZ, KOSSUTH U.79/B. BELSŐ ELLENŐRZÉSI J E L E N T É S CSANYTELEK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT PÉNZKEZELÉSÉNEK ELLENŐRZÉSÉRŐL Ellenőrzött szerv : Csanytelek Községi

Részletesebben

ELŐADÓ: 2008. ÉVI MOLÁSAINAK

ELŐADÓ: 2008. ÉVI MOLÁSAINAK ELŐADÓ: 2008. ÉVI PÁLYÁZATOK PÉNZP NZÜGYI ELSZÁMOL MOLÁSAINAK ÖSSZEÁLLÍTÁSA 2008. ÉVI NCA PÁLYÁZATOK PÉNZÜGYI ELSZÁMOLÁSAINAK ÖSSZEÁLLÍTÁSA 1. JÓVÁHAGYOTT KÖLTSÉGVETÉSNEK MEGFELELŐEN A TELJES TÁMOGATÁSI

Részletesebben

Az Igazoló Hatóság tevékenysége. Filep Nándor, főosztályvezető Magyar Államkincstár, EU Támogatások Szabályossági Főosztály 2015. június 3.

Az Igazoló Hatóság tevékenysége. Filep Nándor, főosztályvezető Magyar Államkincstár, EU Támogatások Szabályossági Főosztály 2015. június 3. Az Igazoló Hatóság tevékenysége Filep Nándor, főosztályvezető Magyar Államkincstár, EU Támogatások Szabályossági Főosztály 2015. június 3., Budapest TARTALOM Jogszabályi háttér, szervezet Költségigazolás

Részletesebben

Szolgálati Gépjármű Használati Szabályzat

Szolgálati Gépjármű Használati Szabályzat 1 ELSZÁMOLÓH Z Pécs Városi Költségvetési Központi Elszámoló Szervezet Szolgálati Gépjármű Használati Szabályzat Hatályos: 2014. április 1. 2 I. BEVEZETŐ A Pécs Városi Költségvetési Központi Elszámoló Szervezet

Részletesebben

1.10. Adószáma (11 hosszan): - - 1.11. Pénzforgalmi (átutalási) számlaszáma(i) és a számlavezető pénzintézet(ek) megnevezése, fiókja, számlaszáma:

1.10. Adószáma (11 hosszan): - - 1.11. Pénzforgalmi (átutalási) számlaszáma(i) és a számlavezető pénzintézet(ek) megnevezése, fiókja, számlaszáma: Kérelem benyújtásának időpontja: Kérelmet átvevő vámszerv megnevezése, aláírása: KÉRELEM vámhatósági nyilvántartásba vételhez a kereskedelmi gázolaj utáni adó-visszaigénylés érvényesítéséhez Új kérelem

Részletesebben

/2012. ( ) Korm. rendelet

/2012. ( ) Korm. rendelet 1 /2012. ( ) Korm. rendelet a fegyveres szervek hivatásos állományú tagjainak szolgálati viszonyáról szóló 1996. évi XLIII. törvény végrehajtásáról szóló 140/1996. (VIII. 31.) Korm. rendelet valamint a

Részletesebben

Ellenőrzési nyomvonal PÁLYÁZATOKKAL KAPCSOLATOS FELADATOK VÉGREHAJTÁSÁRA UTÓFINANSZÍROZÁS ESETÉN

Ellenőrzési nyomvonal PÁLYÁZATOKKAL KAPCSOLATOS FELADATOK VÉGREHAJTÁSÁRA UTÓFINANSZÍROZÁS ESETÉN Ellenőrzési nyomvonal PÁLYÁZATOKKAL KAPCSOLATOS FELADATOK VÉGREHAJTÁSÁRA UTÓFINANSZÍROZÁS ESETÉN Előkészítés az egyes feladatok tartalmi leírása njegyzés 1. Pályázat figyelés vezetői döntések előkészítése

Részletesebben

Téglás Város Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2015. (I. 28.) önkormányzati rendelete az államháztartáson kívüli forrás átadásáról és átvételéről

Téglás Város Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2015. (I. 28.) önkormányzati rendelete az államháztartáson kívüli forrás átadásáról és átvételéről Téglás Város Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2015. (I. 28.) önkormányzati rendelete az államháztartáson kívüli forrás átadásáról és átvételéről Téglás Városi Önkormányzat Képviselő-testülete Magyarország

Részletesebben

3. számú KIFIZETÉSI IGÉNYLÉS Kérjük, az űrlap kitöltését megelőzően olvassa el az útmutatót

3. számú KIFIZETÉSI IGÉNYLÉS Kérjük, az űrlap kitöltését megelőzően olvassa el az útmutatót 3. számú KIFIZETÉSI IGÉNYLÉS Kérjük, az űrlap kitöltését megelőzően olvassa el az útmutatót A kifizetési igénylés a(z) Időközi kifizetési igény Záró kifizetési igény elválaszthatatlan részét képezi. 1.

Részletesebben

A szombathelyi Kutyamenhely Alapítvány BÉLYEGZŐ HASZNÁLATI SZABÁLYZATA

A szombathelyi Kutyamenhely Alapítvány BÉLYEGZŐ HASZNÁLATI SZABÁLYZATA A szombathelyi Kutyamenhely Alapítvány BÉLYEGZŐ HASZNÁLATI SZABÁLYZATA ( módosításokkal együtt, egységes szerkezetben) Utolsó módosítás dátuma: 2010. november 10. I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1.A szabályzat

Részletesebben

Kommunikációs célú beszerzések általános eljárási folyamata. Ssz. Eljárásrendi lépés Dokumentum Felelős 1. Igény megfogalmazása

Kommunikációs célú beszerzések általános eljárási folyamata. Ssz. Eljárásrendi lépés Dokumentum Felelős 1. Igény megfogalmazása Kommunikációs célú keretszerződések terhére történő beszerzések (rendezvényszervezés, nyomda-grafika, médiavásárlás, PR-kreatív) lebonyolításának eljárásrendje A kommunikációs célú keretszerződések terhére

Részletesebben

EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS a Dunaföldvári Települési és a Dunaföldvári Cigány Települési Kisebbségi Önkormányzat között

EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS a Dunaföldvári Települési és a Dunaföldvári Cigány Települési Kisebbségi Önkormányzat között EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS a Dunaföldvári Települési és a Dunaföldvári Cigány Települési Kisebbségi Önkormányzat között A helyi cigány kisebbség közösségi jogainak érvényesítése érdekében a Dunaföldvári

Részletesebben

1. számú KIFIZETÉSI IGÉNYLÉS Kérjük, az űrlap kitöltését megelőzően olvassa el az útmutatót KLEBELSBERG INTÉZMÉNYFENNTARTÓ KÖZPONT

1. számú KIFIZETÉSI IGÉNYLÉS Kérjük, az űrlap kitöltését megelőzően olvassa el az útmutatót KLEBELSBERG INTÉZMÉNYFENNTARTÓ KÖZPONT 1. számú KIFIZETÉSI IGÉNYLÉS Kérjük, az űrlap kitöltését megelőzően olvassa el az útmutatót A kifizetési igénylés a(z) Időközi kifizetési igény Záró kifizetési igény elválaszthatatlan részét képezi. 1.

Részletesebben

Hatályos: 2011. május 26-tól

Hatályos: 2011. május 26-tól GYULA ÉS KÖRNYÉKE TÖBBCÉLÚ KISTÉRSÉGI TÁRSULÁS FELESLEGES VAGYONTÁRGY HASZNOSÍTÁSI ÉS SELEJTEZÉSI SZABÁLYZATA Hatályos: 2011. május 26-tól A Gyula és Környéke Többcélú Kistérségi Társulás Kistérségi Iroda

Részletesebben

Termékbeszerzések és szolgáltatások esetén minden esetben a

Termékbeszerzések és szolgáltatások esetén minden esetben a A Natura 2000 fenntartási tervek készítéséhez nyújtott támogatás jogcím kifizetési kérelmében kötelezően benyújtandó dokumentumok 1. Személyi jellegű kiadások Az ügyfél köteles az egyes fenntartási tervek

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. Kazincbarcika Város Önkormányzata A civil szervezetek pályázati támogatásáról szóló 7/2010. (II. 19.) rendelete alapján

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. Kazincbarcika Város Önkormányzata A civil szervezetek pályázati támogatásáról szóló 7/2010. (II. 19.) rendelete alapján Melléklet a 70/2015. (IV. 14.) önkormányzati határozathoz PÁLYÁZATI FELHÍVÁS Kazincbarcika Város Önkormányzata A civil szervezetek pályázati támogatásáról szóló 7/2010. (II. 19.) rendelete alapján 2015.

Részletesebben

Költségvetési szervek kötelezettségvállalásának. utalványozás, pénzügyi ellenjegyzés, érvényesítés, teljesítés igazolás

Költségvetési szervek kötelezettségvállalásának. utalványozás, pénzügyi ellenjegyzés, érvényesítés, teljesítés igazolás Költségvetési szervek kötelezettségvállalásának módszertana, utalványozás, pénzügyi ellenjegyzés, érvényesítés, teljesítés igazolás 2017. február 8. Győrffi Dezső Miskolci Egyetem 1 Kötelezettségvállalás

Részletesebben

Elszámolási segédlet 2017

Elszámolási segédlet 2017 1 Elszámolási segédlet 2017 2 3 4 5 6 7 8 ( A táblázattól függetlenül csak a ben meghatározott céloknak megfelelő költségek számolhatók el.) Záradékolási kötelezettség: a ben meghatározott szöveggel, a

Részletesebben

A bíróságon kívüli adósságrendezési eljárásokban történő együttműködés és kapcsolattartás rendje

A bíróságon kívüli adósságrendezési eljárásokban történő együttműködés és kapcsolattartás rendje A bíróságon kívüli adósságrendezési eljárásokban történő együttműködés és kapcsolattartás rendje Tartalomjegyzék 1. Általános rendelkezések... 3 2. A felek közötti kapcsolattartás módja... 3 3. A felek

Részletesebben

I. Fejezet. Általános rendelkezések. A rendelet hatálya. Értelmező rendelkezések

I. Fejezet. Általános rendelkezések. A rendelet hatálya. Értelmező rendelkezések Cserszegtomaj Község Önkormányzata Képviselő-testületének 20/2013. (X.31.) önkormányzati rendelete az államháztartáson kívüli forrás átadásáról ás átvételéről Cserszegtomaj Község Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S. a Püspökladányi Roma Nemzetiségi Önkormányzattal kötött együttműködési megállapodás felülvizsgálatáról

E L Ő T E R J E S Z T É S. a Püspökladányi Roma Nemzetiségi Önkormányzattal kötött együttműködési megállapodás felülvizsgálatáról Püspökladány Város Polgármesterétől 4150 Püspökladány, Bocskai u. 2. Készítette: Sass Bulcsú Ferenc E L Ő T E R J E S Z T É S a Püspökladányi Roma Nemzetiségi Önkormányzattal kötött együttműködési megállapodás

Részletesebben

A Projekt Előrehaladási Jelentésben/szállítói kifizetési igénylésben benyújtandó, elszámolható költségek valódiságát igazoló alátámasztó dokumentumok

A Projekt Előrehaladási Jelentésben/szállítói kifizetési igénylésben benyújtandó, elszámolható költségek valódiságát igazoló alátámasztó dokumentumok A Projekt Előrehaladási Jelentésben/szállítói kifizetési igénylésben benyújtandó, elszámolható költségek valódiságát igazoló alátámasztó dokumentumok Közbeszerzési értékhatárt elérő esetekben: - a teljes

Részletesebben

TERVEZET A honvédelmi miniszter. /2011. ( ) HM rendelete. a honvédelmi szervezetek jogi képviselete ellátásáról

TERVEZET A honvédelmi miniszter. /2011. ( ) HM rendelete. a honvédelmi szervezetek jogi képviselete ellátásáról TERVEZET A honvédelmi miniszter /2011. ( ) HM rendelete 2011. 02. 02. a honvédelmi szervezetek jogi képviselete ellátásáról A honvédelemről és a Magyar Honvédségről szóló 2004. évi CV. törvény 207. (2)

Részletesebben

Szociális Intézmények Országos Szövetsége BIZONYLATI REND

Szociális Intézmények Országos Szövetsége BIZONYLATI REND Szociális Intézmények Országos Szövetsége BIZONYLATI REND 1. A könyvvezetés módja A Szövetség egyszeres könyvvitelre kötelezett. Az egyszeres könyvvitelt keretében a Szövetség a kezelésében, a használatában,

Részletesebben

AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS 1100/2008/EK RENDELETE. (2008. október 22.)

AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS 1100/2008/EK RENDELETE. (2008. október 22.) 2008.11.14. HU Az Európai Unió Hivatalos Lapja L 304/63 AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS 1100/2008/EK RENDELETE (2008. október 22.) a tagállamok határain a közúti és belvízi közlekedés terén végzett ellenőrzések

Részletesebben

Lukács Zsuzsanna Nemzeti Sport Intézet főigazgató-helyettes. 2012. január 5.

Lukács Zsuzsanna Nemzeti Sport Intézet főigazgató-helyettes. 2012. január 5. Útmutató a látvány-csapatsportok társasági adóból való közvetett állami támogatásának felhasználásához és elszámolásához Lukács Zsuzsanna Nemzeti Sport Intézet főigazgató-helyettes 2012. január 5. Elszámolható

Részletesebben

J A V A S L A T Ózd Város Önkormányzata és az Ózdi Német Nemzetiségi Önkormányzat közötti együttműködési megállapodás módosítására

J A V A S L A T Ózd Város Önkormányzata és az Ózdi Német Nemzetiségi Önkormányzat közötti együttműködési megállapodás módosítására J A V A S L A T Ózd Város Önkormányzata és az Ózdi Német Nemzetiségi Önkormányzat közötti együttműködési megállapodás módosítására Előterjesztő: Polgármester Előkészítő: Pénzügyi Osztály Ózd, 2015. május

Részletesebben

14/2013. (IV. 15.) ORFK utasítás. a munkába járással kapcsolatos utazási költségtérítés igénylésének eljárási szabályairól I.

14/2013. (IV. 15.) ORFK utasítás. a munkába járással kapcsolatos utazási költségtérítés igénylésének eljárási szabályairól I. 14/2013. (IV. 15.) ORFK utasítás a munkába járással kapcsolatos utazási költségtérítés igénylésének eljárási szabályairól Szám: 14/2013. A munkába járással kapcsolatos utazási költségtérítés igénylésével

Részletesebben

EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS

EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS amely létrejött egyrészről Ötvöskónyi Község Önkormányzata (képviseli Pusztai László polgármester, székhely: 7511 Ötvöskónyi, Fő u. 51. bankszámlaszám: 11743033-15570396- 00000000,

Részletesebben

1/2016. (VI. 30.) kancellári utasítás. a Budapesti Gazdasági Egyetem. leltározási és leltárkészítési munkáiról

1/2016. (VI. 30.) kancellári utasítás. a Budapesti Gazdasági Egyetem. leltározási és leltárkészítési munkáiról 1/2016. (VI. 30.) kancellári utasítás a Budapesti Gazdasági Egyetem leltározási és leltárkészítési munkáiról Budapest, 2016. június 30. (2016. július 1. napjától hatályos változat) A Budapesti Gazdasági

Részletesebben

ORSZÁGOS RENDŐR-FŐKAPITÁNYSÁG

ORSZÁGOS RENDŐR-FŐKAPITÁNYSÁG ORSZÁGOS RENDŐR-FŐKAPITÁNYSÁG 1139 Budapest, Teve u. 4.-6. szám: sz. eredeti példány Megrendelő: Országos Rendőrfőkapitányság Szállító: Copyguru Kft. SZÁLLÍTÁSI SZERZŐDÉS Projekt száma: KHA 2010/3.5.2.2

Részletesebben

Pénzkezelési szabályzat ellenőrzési nyomvonala

Pénzkezelési szabályzat ellenőrzési nyomvonala ellenőrzési nyomvonala 1 Bevételek befizetése a bankba (50.000,- Ft felett) 2 Banki egyeztetés, adatszolgáltatás 3 Záró pénzkészlet 500.000,- Ft-ot meghaladó összegének befizetése a bankba 4 átadása 5

Részletesebben

Az ÓBUDAI EGYETEM SZERVEZETI és MŰKÖDÉSI REND KIEGÉSZÍTÉSE KANCELLÁRIA GAZDASÁGI ÉS MŰSZAKI IGAZGATÓSÁG

Az ÓBUDAI EGYETEM SZERVEZETI és MŰKÖDÉSI REND KIEGÉSZÍTÉSE KANCELLÁRIA GAZDASÁGI ÉS MŰSZAKI IGAZGATÓSÁG 1. verzió Az Óbudai Egyetem Szervezeti és Működési Szabályzata 1. melléklet Szervezeti és Működési Rend 9/A. függelék Az ÓBUDAI EGYETEM SZERVEZETI és MŰKÖDÉSI REND KIEGÉSZÍTÉSE KANCELLÁRIA GAZDASÁGI ÉS

Részletesebben

EGT Alap Ösztöndíj program Felsőoktatási intézményközi együttműködési projektek (M4)

EGT Alap Ösztöndíj program Felsőoktatási intézményközi együttműködési projektek (M4) EGT Alap Ösztöndíj program Felsőoktatási intézményközi együttműködési projektek (M4) Évközi beszámoló szeminárium Csigi Klaudia Tempus Közalapítvány 2015. szeptember 17. Beszámoló benyújtása Eredeti példányban,

Részletesebben

Kivonat Fegyvernek Város Önkormányzat Képviselőtestülete 2014. december 11-ei ülésének jegyzőkönyvéből:

Kivonat Fegyvernek Város Önkormányzat Képviselőtestülete 2014. december 11-ei ülésének jegyzőkönyvéből: Kivonat Fegyvernek Város Önkormányzat Képviselőtestülete 2014. december 11-ei ülésének jegyzőkönyvéből: 192/2014.(XII.11.) sz. önkormányzati határozat: Fegyvernek Város Önkormányzata és a Fegyverneki Nemzetiségi

Részletesebben

Központi Sport- és Ifjúsági Egyesület 1146. Budapest, Istvánmezei út 1-3. GAZDÁLKODÁSI SZABÁLYZAT. Jóváhagyva: 2003. április 17.

Központi Sport- és Ifjúsági Egyesület 1146. Budapest, Istvánmezei út 1-3. GAZDÁLKODÁSI SZABÁLYZAT. Jóváhagyva: 2003. április 17. Központi Sport- és Ifjúsági Egyesület 1146. Budapest, Istvánmezei út 1-3. GAZDÁLKODÁSI SZABÁLYZAT Jóváhagyva: 2003. április 17. A gazdálkodás általános elvei A gazdálkodás célja: - az Egyesület alapszabályában

Részletesebben

a.../2005. (II. 17.) Kgy. határozat 1. számú melléklete MEGÁLLAPODÁS

a.../2005. (II. 17.) Kgy. határozat 1. számú melléklete MEGÁLLAPODÁS a.../2005. (II. 17.) Kgy. határozat 1. számú melléklete MEGÁLLAPODÁS amely létrejött egyrészről a Baranya Megyei Önkormányzat Óvodája, Általános Iskolája, Szakiskolája, Nevelési Tanácsadója, Kollégiuma

Részletesebben

Budapesti Módszertani Szociális Központ és Intézményei. Reprezentációs kiadások szabályzata

Budapesti Módszertani Szociális Központ és Intézményei. Reprezentációs kiadások szabályzata Budapesti Módszertani Szociális Központ és Intézményei Reprezentációs kiadások szabályzata Jóváhagyta: Pelle József igazgató Hatályos: az aláírás napjától Érvényes visszavonásig A Budapesti Módszertani

Részletesebben

Leltározási és leltárkészítési szabályzatát, Eszközök és források értékelési szabályzatát, Selejtezési és hasznosítási szabályzatát, Házipénztár és pénzkezelési szabályzatát, Bizonylati szabályzatát, Önköltségszámítási

Részletesebben

BESZERZÉSI SZABÁLYZAT

BESZERZÉSI SZABÁLYZAT 1. kiadás 1. módosítás 1. oldal DUNAÚJVÁROSI FŐISKOLA Dunaújvárosi Főiskola Szenátusa a 30-2010/2011. (2011.06.07.) sz. határozatával 2011.06.07-én jóváhagyta, hatályos 2011.06.08-tól. módosítások: - A

Részletesebben

Szabályzat a Pécsi Tudományegyetem tevékenységével összefüggő külföldi utazásokról 1. A Szabályzat hatálya

Szabályzat a Pécsi Tudományegyetem tevékenységével összefüggő külföldi utazásokról 1. A Szabályzat hatálya Szabályzat a Pécsi Tudományegyetem tevékenységével összefüggő külföldi utazásokról 1 1. A szabályzat személyi hatálya kiterjed: A Szabályzat hatálya a) az Egyetem közalkalmazottainak, és az Egyetemmel

Részletesebben

2013. szeptember 1. TÁMOP B Továbbtanulás erősítése a Táncsicsban. Működési Szabályzat a projekt megvalósítási folyamatára

2013. szeptember 1. TÁMOP B Továbbtanulás erősítése a Táncsicsban. Működési Szabályzat a projekt megvalósítási folyamatára TÁMOP-3.3.10.B-12-2013-0004 Működési Szabályzat a projekt megvalósítási folyamatára 2013. szeptember 1. 1 A Szervezeti és Működési Szabályzat határozza meg a projekt megvalósításában részt vevők feladat-

Részletesebben

Az ERDŐKERTESI POLGÁRMESTERI HIVATAL. a közérdekű adatok megismerésére irányuló igények teljesítésének rendjét rögzítő SZABÁLYZATA

Az ERDŐKERTESI POLGÁRMESTERI HIVATAL. a közérdekű adatok megismerésére irányuló igények teljesítésének rendjét rögzítő SZABÁLYZATA Az ERDŐKERTESI POLGÁRMESTERI HIVATAL a közérdekű adatok megismerésére irányuló igények teljesítésének rendjét rögzítő SZABÁLYZATA Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló

Részletesebben

Útmutató a kifizetési kérelem benyújtásához vállalkozások/cégek esetében

Útmutató a kifizetési kérelem benyújtásához vállalkozások/cégek esetében Útmutató a kifizetési kérelem benyújtásához vállalkozások/cégek esetében A támogatói szerződés (VKTSZ) megkötését követően kezdődik el a projekt megvalósítása, aminek alapja, az Pályázó jogainak és kötelezettségeinek

Részletesebben

JUTA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 4/2011.(III. 16.) önkormányzati rendelete

JUTA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 4/2011.(III. 16.) önkormányzati rendelete JUTA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 4/2011.(III. 16.) önkormányzati rendelete a helyi civil szervezetek pénzügyi támogatásának és elszámolásának rendjéről Juta Község Önkormányzat Képviselő-testülete

Részletesebben

ORFK TÁJÉKOZTATÓ. Tartalomjegyzék

ORFK TÁJÉKOZTATÓ. Tartalomjegyzék 2009/4. szám Budapest, 2009. február 20. Szám:6727/2009.ált. AZ ORSZÁGOS RENDŐR-FŐKAPITÁNYSÁG HIVATALOS LAPJA ORFK TÁJÉKOZTATÓ Tartalomjegyzék Utasítások: 1. 7/2009. (OT 4.) ORFK utasítás a Rendőrség személyi

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S. Veszprémfajsz Község Önkormányzata Képviselő-testületének november 4. napján tartandó nyilvános ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S. Veszprémfajsz Község Önkormányzata Képviselő-testületének november 4. napján tartandó nyilvános ülésére E L Ő T E R J E S Z T É S Veszprémfajsz Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2016. november 4. napján tartandó nyilvános ülésére Előterjesztés tárgya: Egyes pénzügyi tárgyú szabályzatok módosítása

Részletesebben

A BUDAPESTI MŰSZAKI FŐISKOLA SZABÁLYZATA A BÉLYEGZŐK ÉS PECSÉTEK BESZERZÉSÉRŐL, HASZNÁLATÁRÓL ÉS SELEJTEZÉSÉRŐL

A BUDAPESTI MŰSZAKI FŐISKOLA SZABÁLYZATA A BÉLYEGZŐK ÉS PECSÉTEK BESZERZÉSÉRŐL, HASZNÁLATÁRÓL ÉS SELEJTEZÉSÉRŐL 1. verzió A Budapesti Műszaki Főiskola Szervezeti és Működési Szabályzata 1. melléklet Szervezeti és Működési Rend 32. függelék A BUDAPESTI MŰSZAKI FŐISKOLA SZABÁLYZATA A BÉLYEGZŐK ÉS PECSÉTEK BESZERZÉSÉRŐL,

Részletesebben

3/2014. számú SZABÁLYZATA

3/2014. számú SZABÁLYZATA Tárnok Nagyközség Önkormányzatának a közérdekű adatok megismerésére irányuló igények teljesítésének rendjét rögzítő 3/2014. számú SZABÁLYZATA Tárnok Nagyközség Önkormányzata (továbbiakban együtt: közfeladatot

Részletesebben

Támogatások igénylése, kifizetési kérelmek összeállítása

Támogatások igénylése, kifizetési kérelmek összeállítása Támogatások igénylése, kifizetési kérelmek összeállítása ÁROP-1.A.5, 3.A.2 Pályázói információs nap Előadó: Kocsis Beáta, Pénzügyi menedzser MAG Zrt. 2014. március 25. Budapest Szabályozási háttér 4/2011

Részletesebben

EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS AZ ISKOLAI KÖZÖSSÉGI SZOLGÁLAT KÖZÖS LEBONYOLÍTÁSÁRÓL

EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS AZ ISKOLAI KÖZÖSSÉGI SZOLGÁLAT KÖZÖS LEBONYOLÍTÁSÁRÓL EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS AZ ISKOLAI KÖZÖSSÉGI SZOLGÁLAT KÖZÖS LEBONYOLÍTÁSÁRÓL Iktatási szám:../2015. amelyet egyrészről az iskola: Budapesti Komplex Szakképzési Centrum Pogány Frigyes Szakközépiskola

Részletesebben

Az IKSZT kifizetési kérelmekkel kapcsolatos általános tudnivalók

Az IKSZT kifizetési kérelmekkel kapcsolatos általános tudnivalók Az IKSZT kifizetési kérelmekkel kapcsolatos általános tudnivalók Földművelésügyi és Vidékfejlesztési Minisztérium Vidékfejlesztési, Képzési és Szaktanácsadási Intézet Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési

Részletesebben