25/2006. (IV. 6.) Kgy. h. Nógrád Megye Önkormányzatának Közbeszerzési Szabályzata

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "25/2006. (IV. 6.) Kgy. h. Nógrád Megye Önkormányzatának Közbeszerzési Szabályzata"

Átírás

1 SZÁM TÁRGY OLDAL I. A KÖZGYŰLÉS RENDELETEI 6/2006. (IV. 14.) Kgy. r. Nógrád Megye Önkormányzata évi költségvetésének végrehajtásáról 2 7/2006. (IV. 14.) Kgy. r. Egyes intézmények alapító okiratainak módosításáról 59 8/2006. (IV. 14.) Kgy. r. A lakáscélú munkáltatói kölcsönről szóló 15/2001. (X. 01.) Kgy. rendelet módosításáról 69 9/2006. (IV. 14.) Kgy. r. A megyei önkormányzat vagyonáról és a vagyontárgyak feletti rendelkezési jog gyakorlásának szabályairól szóló 28/1999. (IV. 01.) Kgy. rendelet módosítására 73 II. A KÖZGYŰLÉS HATÁROZATAI 22/2006. (IV. 6.) Kgy. h. Jelentés az elmúlt közgyűlésen hozott határozatok végrehajtásáról, a két ülés között történt főbb eseményekről, átruházott hatáskörben hozott döntésekről és a közgyűlés ülésére készült előterjesztésekhez kapcsolódó bizottsági véleményekről, javaslatokról 74 23/2006. (IV. 6.) Kgy. h. Az önhibáján kívül hátrányos helyzetben lévő helyi önkormányzatok támogatására vonatkozó igény benyújtá- 109 sáról 24/2006. (IV. 6.) Kgy. h. A helyi önkormányzatok létszámcsökkentési döntéseivel kapcsolatos egyszeri költségvetési támogatás igény benyújtásáról /2006. (IV. 6.) Kgy. h. Nógrád Megye Önkormányzatának Közbeszerzési Szabályzata elfogadására /2006. (IV. 6.) Kgy. h. A Nógrád Megyei Közoktatási Közalapítvány évi tevékenységéről szóló beszámolóról /2006. (IV. 6.) Kgy. h. A Nógrád Megyei Közoktatási Közalapítvány alapító okiratának módosítására /2006. (IV. 6.) Kgy. h. Nógrád Megye Önkormányzata által alapított Nógrádi Mecénás Alapítvány beszámolója az átadott támogatások felhasználásáról /2006. (IV. 6.) Kgy. h. Nógrád Megye Önkormányzata által alapított Nógrád Sportjáért Alapítvány beszámolója az átadott támogatások felhasználásáról /2006. (IV. 6.) Kgy. h. Cserhátsurány belterület 4/4 és 4/2 hrsz-ú ingatlanok (Cserhátsurány, Bocskai u. 1.) hasznosítására kiírt pályázat elbírálása /2006. (IV. 6.) Kgy. h. Salgótarján belterület 3889/2/A/10 hrsz-ú ingatlan (Salgótarján, Erzsébet tér 5. sz. alatti iroda) hasznosítására /2006. (IV. 6.) Kgy. h. Salgótarján belterület 6308/4 hrsz-ú ingatlan (Salgótarján, Keszi út 12.) elidegenítésre kiírt pályázat elbírálására 33/2006. (IV. 6.) Kgy. h. Rétság belterület 395/1 hrsz-ú ingatlan (Rétság, Korányi F. u. 6/A. szám alatti orvosi rendelő) használatára, tulajdonosi jogok gyakorlására] /2006. (IV. 6.) Kgy. h. A évre vonatkozó ellenőrzési jelentések, valamint a gyakorlati megvalósítás tapasztalatainak elfogadására Szerződések közzététele A nettó ötmillió forintot elérő vagy azt meghaladó érté- 141

2 kű szerződések adatai VIRÁGOS NÓGRÁDÉRT Környezetszépítési versenykiírás Virágos Magyarországért Környezetszépítő Verseny Versenyfelhívás Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 6/2006.(IV.14.) Kgy. r e n d e l e t e Nógrád Megye Önkormányzata évi költségvetésének végrehajtásáról A Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyűlése az államháztartásról szóló többször módosított évi XXXVIII. törvény 82. -a alapján az alábbi zárszámadási rendeletet alkotja: 1. (1) A Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyűlése a) az önkormányzat és intézményei bevételeinek és kiadásainak alakulását 1., 1/1., 1/ 2., 3/a., 3/b., 4. számú mellékletek szerinti részletezéssel, b) az önkormányzat és intézményei évi pénzmaradványát a 7/a., 7/b., 7/c. számú mellékletek szerint, c) az önkormányzat vagyonkimutatását a 8/a., 8/b., 8/c., 8/d., 8/e., 8/f. számú mellékletek szerint, d) az önkormányzat évi egyszerűsített beszámolóját a 9., 10., 11. számú mellékletek szerint állapítja meg. (2) A Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyűlése a 2., 2/a., 2/b., 3/c., 3/d., 4/a., 4/b., 4/c., 4/d., 4/e., 5., 6. számú mellékletekben foglaltakat tudomásul veszi. 2. Az önkormányzat a évi egyszerűsített beszámolót az államháztartás szervezetei beszámolási és könyvvezetési kötelezettségének sajátosságairól szóló - többször módosított - 249/2000.(XII.24.) Korm. rendeletnek megfelelően közzéteszi, illetve az Állami Számvevőszéknek megküldi. E rendelet kihirdetése napján lép hatályba. 3. Salgótarján, április 6. Dóra Ottó s. k. Dr. Barta László s. k. Nógrád Megyei Önkormányzat Nógrád megyei főjegyző Közgyűlésének elnöke

3 melléklet Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 7/2006. (IV. 14.) Kgy. rendelete egyes intézmények alapító okiratainak módosításáról A Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyűlése a megyei önkormányzat fenntartásában működő egyes intézmények alapító okiratát az alábbiak szerint módosítja: 1. Óvoda, Általános Iskola, Diákotthon, Pedagógiai Szakszolgálat és Gyermekotthon (Pásztó) A közgyűlés a 17/2005. (VIII. 26.) Kgy. rendeletével módosított és egységes szerkezetbe foglalt 10/1992. (VI. 11.) Kgy. rendeletének melléklete helyébe jelen rendelet 1. számú melléklete lép. 2. Nógrád Megyei Múzeumi Szervezet (Salgótarján) A közgyűlés 4/2006. (II. 24.) Kgy. rendelettel módosított és egységes szerkezetbe foglalt 18/1992. (VI. 11.) Kgy. rendeletének melléklete helyébe jelen rendelet 2. számú melléklete lép. 3. Szent Lázár Megyei Kórház (Salgótarján) A közgyűlés 27/2005. (X. 21.) Kgy. rendelettel módosított és egységes szerkezetbe foglalt 24/1992. (VI. 11.) Kgy. rendeletének melléklete helyébe jelen rendelet 3. számú melléklete lép. 4. Záró rendelkezések E rendelet kihirdetése napján lép hatályba. A hatálybalépésével egyidejűleg hatályát veszti a 17/2005. (VIII. 26.) Kgy. rendelet 2. -a, 27/2005. (X. 21.) Kgy. rendelet 2. -a, és a 4/2006. (II. 24.) Kgy. rendelet 4. -a. Salgótarján, április 6. Dóra Ottó s. k. Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyűlésének elnöke dr. Barta László s. k. Nógrád megyei főjegyző 1. számú melléklet

4 Óvoda, Általános Iskola, Diákotthon, Pedagógiai Szakszolgálat és Gyermekotthon 1. Alapító szerv: Nógrád Megye Közgyűlése ALAPÍTÓ OKIRATA 2. Az intézmény elnevezése, székhelye, telephelye: 2.1 Székhelye: Óvoda, Általános Iskola, Diákotthon, Pedagógiai Szakszolgálat és Gyermekotthon (3060 Pásztó, Fő út 138.) 2.2 Telephelye: Nevelési Tanácsadó, Pedagógiai Szakszolgálat (3060 Pásztó, Múzeum tér 4.) 3. Az alapítás célja: Az évi LXV. törvény 70. (1) bekezdésében, az évi LXXIX. törvény 87. (1) bekezdésének e), f), g) h) pontjában, a 86. (3) bekezdés f) pontjában, valamint az évi XXXI. törvény 95. -ában foglalt a megyei önkormányzat számára kötelezően előírt feladatok ellátása, a hatályos jogszabályok szerint. 4. Az intézmény működési területe: a) A gyógypedagógiai nevelés-oktatás és a különleges gyermekotthon tekintetében: Nógrád megye. b) A pedagógiai szakszolgálatok tekintetében: ba) a , a , a , a , a , a és a pontban foglalt ellátás Nagybárkány, Lucfalva, Bárna, Mátraszele és Karancskeszi községekben; bb) a , a , a , a 6.2.6, és a pontban foglalt ellátás Pásztó és Salgótarján statisztikai körzet minden településén Salgótarján megyei jogú város, Bárna, Mátraszele és Karancskeszi kivételével; bc) a , a , a , , a és a pontban foglalt ellátás Bátonyterenye statisztikai körzet minden településén Lucfalva és Nagybárkány kivételével. 5. Az intézmény típusa: Többcélú, közös igazgatású közoktatási intézmény (intézményegységei: gyógypedagógiai nevelési- oktatási intézményegység, nevelési tanácsadó, egységes pedagógiai szakszolgálat és különleges gyermekotthon). 6. Az intézmény alaptevékenysége: 6.1. Alapfokú oktatás (TEÁOR ) Sajátos nevelési igényű értelmileg sérült, 3. életévét betöltött kisgyermekek egész napos gyógypedagógiai óvodai fejlesztése, nevelése vegyes korcsoportban a) Enyhe értelmi fogyatékos tanulók általános iskolai oktatása, nevelése (napközi otthonos ellátása) 8 évfolyamon. b) Középsúlyos értelmi fogyatékos tanulók általános iskolai oktatása, nevelése (napközi otthonos ellátása) 8 évfolyamon. 5

5 c) Az iskolába felvehető maxi-mális tanulólétszám: 132 fő Autista gyermekek fejlesztése csoportban. A felvehető maximális tanulólétszám: 19 fő Egyéb oktatás (TEÁOR ) Képzési kötelezettek fejlesztő felkészítése: a tankötelezettségét fogyatékosságuk miatt teljesíteni nem tudó gyermek fejlődését biztosító fejlesztő felkészítése Korai fejlesztés és gondozás Logopédiai szolgáltatás: a beszédindítás, beszédhibák javítása, nyelvi-kommunikációs zavarok javítása, dyslexia megelőzése és gyógyítása A mozgássérült, sajátos nevelési igényű gyermekek mozgáskorrekciója Nevelési tanácsadás: a beilleszkedési zavarokkal, tanulási nehézségekkel, magatartási rendellenességgel küzdő gyermek problémáinak feltárása, szakvélemény készítése, rehabilitációs célú foglalkoztatása a pedagógus és a szülő bevonásával Továbbtanulási, pályaválasztási tanácsadás: a gyermek sajátos adottságainak, tanulási képességének, irányultságának szakszerű vizsgálata, ennek eredményeképpen iskolaválasztás ajánlása Az intézmény gondoskodik az alábbi feladatok ellátásához szükséges utazó szakember hálózat működtetéséről: Képzési kötelezettek fejlesztő felkészítése A többi gyermekkel, tanulóval együtt nem foglalkoztatható gyermekek, tanulók óvodai, iskolai kollégiumi ellátása Gyógytestnevelés Az intézmény a 4.b) pontban foglalt településeken kívüli önkormányzatok és társulásaik részére közoktatási megállapodás alapján elláthat a 4.b) pontban nem szereplő szakszolgálati feladatot Diákotthoni ellátás (TEÁOR 55.23) Az óvodás gyermekek és az iskola tanulóinak diákotthoni ellátása. A felvehető maximális tanulólétszám és a férőhelyek száma: Szociális ellátás elhelyezéssel (TEÁOR ) Otthont nyújtó gyermekvédelmi szakellátás keretében különleges ellátás biztosítása az átmeneti és tartós nevelésbe vett, tankötelezettségüket az intézményben teljesítő gyermekek számára (20 férőhelyen). a) Gondoskodás teljes körű ellátásuktól (étkeztetés, ruházat, mentálhigiénés és egészségügyi ellátás, lakhatás). 6 b) A különleges ellátást igénylő, a fogyatékosság mellett beilleszkedési, magatartási vagy tanulási zavarokkal küzdő gyermekek számára speciális ellátás biztosítása. c) A speciális ellátás kiterjed a gyermek korához, állapotához és szükségleteihez igazodó oktatásra, szakképzésre, foglalkoztatásra, valamint ápolására, szocializációjára és reszocializációjára, továbbá habilitációs és rehabilitációs kezelésére is. d) Családi környezetbe történő visszahelyezés előkészítése, családi kapcsolatok ápolása, az örökbefogadás elősegítése. e) Az önálló élet megkezdéséhez szükséges utógondozás ellátása. f) Azon átmeneti vagy tartós nevelésből kikerült fiatal felnőtt lakhatásának és további ellátásának biztosítása, akinek utógondozói ellátását a gyámhivatal elrendelte. 7. Az intézmény vállalkozási tevékenysége: Az intézmény vállalkozási tevékenységet nem folytathat. 8. Az intézmény fenntartója, felügyeleti szerve:

6 a) Nógrád Megye Önkormányzata, b) Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyűlése; Szervezeti és Működési Szabályzatát a közgyűlés közoktatási, művelődési és műemlékvédelmi bizottsága hagyja jóvá. 9. Az intézmény önállóan gazdálkodó, az előirányzatok feletti rendelkezési jogosultság szempontjából teljes jogkörrel rendelkező költségvetési szerv. 10. Az intézmény alaptevékenységét a Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyűlése által megállapított költségvetésből látja el. 11. Az intézményt egyszemélyi felelős igazgató vezeti, akit a közgyűlés nyilvános pályázat útján meghatározott időtartamra bíz meg. Az igazgató felett a munkáltatói jogkört vezetői megbízás, felmentés, vezetői megbízás visszavonása, az összeférhetetlenség megállapítása, fegyelmi eljárás megindítása, a fegyelmi büntetés kiszabása tekintetében a közgyűlés, az egyéb munkáltatói jogokat a megyei közgyűlés elnöke gyakorolja. 12. Az intézmény vagyonára és a vagyon feletti rendelkezés jogára az alapítónak a megyei önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodás szabályairól szóló rendelete az irányadó. 13. Az intézmény jogi személy. 14. Az intézmény általános jogutódja a Nógrád Megyei Tanács 5/24/1982. sz. határozatával szeptember 1-jén alapított Kisegítő Iskola és Nevelőotthonnak. Salgótarján, április 6. Dóra Ottó Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyűlésének elnöke dr. Barta László Nógrád megyei főjegyző 2. számú melléklet Nógrád Megyei Múzeumi Szervezet A L A P Í T Ó O K I R A T A 1. Alapító szerv: Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyűlése 2. A szervezet elnevezése, székhelye: Nógrád Megyei Múzeumi Szervezet 3100 Salgótarján, Múzeum tér 2. A Múzeumi Szervezet szakmailag önálló intézményei: - Nógrádi Történeti Múzeum [3100 Salgótarján, Múzeum tér 2.] - Palóc Múzeum [2660 Balassagyarmat, Palóc liget 1.] - Kubinyi Ferenc Múzeum [3170 Szécsény, Ady E. út 7.] - Pásztói Múzeum [3060 Pásztó, Múzeum tér 5.] 3. Az alapítás célja: Az évi LXV. törvény 70. (1) bekezdésének a) pontjában, az évi XX. törvény 108. (2)-(3) bekezdésében, valamint az évi CXL. törvény 45. -ában a megyei önkormányzat számára előírt múzeumi feladatok ellátása a hatályos jogszabályok szerint.

7 4. A Múzeumi Szervezet működési te -rülete: Nógrád megye - a 12.2 és 18.2 pontokban meghatározott eltérésekkel. 5. A Múzeumi Szervezet alaptevékenysége (feladatai): 5.1 Múzeumi tevékenység, a kulturális örökség védelme (TEÁOR 92.52) 6. A Múzeumi Szervezet vállalkozási tevékenysége: A Múzeumi Szervezet és intézményei vállalkozási tevékenységet nem folytathatnak. 7. A Múzeumi Szervezet felügyeleti szerve: A Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyűlése. Szervezeti és Működési Szabályzatát a Közgyűlés Közoktatási, Művelődési és Műemlékvédelmi Bizottsága hagyja jóvá. 8. A Múzeumi Szervezet jogi személyisége, gazdálkodása: A Múzeumi Szervezet önálló jogi személy. Alaptevékenységét a Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyűlése által megállapított költségvetésből látja el. Pénzügyi-gazdasági feladatait önálló gazdálkodási jogkörrel a Nógrádi Történeti Múzeum látja el. További intézményei szakmailag önálló, részjogkörű költségvetési egységek, amelyek - a kiemelt előirányzatokon belül - a szakmai feladatok előirányzatai feletti rendelkezési jogosultsággal bírnak. 9. A Múzeumi Szervezet jogelődei: A Nógrád Megyei Múzeumi Szervezet általános jogutóda: - az 1891-ben, a Vármegyei Múzeumi Társulat által alapított társulati Múzeumnak; - az 1951-ben, a Nógrád Megyei Tanács által alapított Nógrád Megyei Munkásmozgalmi Múzeumnak; - az 1975-ben, a Nógrád Megyei Tanács által alapított Szécsényi Helytörténeti Gyűjteménynek; - az 1975-ben, a Nógrád Megyei Tanács által alapított Pásztói Helytörténeti Kiállítóhelynek és Romkertnek; - az 1992-ben, a Nógrád Megye Közgyűlése által a 18/1992. (VI.11.) Kgy. rendelettel alapított Nógrádi Múzeumoknak; - a 2000-ben, a Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyűlése által a 19/2000. (XII.1.) Kgy. sz. rendelettel - alapított Nógrád Megyei Múzeumnak. A Nógrád Megyei Múzeumi Szervezet intézményei 10. Az intézmény elnevezése, székhelye: Nógrádi Történeti Múzeum 3100 Salgótarján, Múzeum tér 2. II. Nógrádi Történeti Múzeum 11. Az intézmény feladatai: 11.1 Nógrád Megyei Múzeumi Szervezet irányító intézménye: ellátja az évi CXL. törvény 45. (4) bekezdésének a)-g) pontjaiban a megyei múzeum számára meghatározott feladatokat Az évi XX. törvény 66. -ában, valamint az évi XLV. törvény 70. (1) bekezdés c) pontjában a megyei önkormányzat számára kötelezően előírt feladatok ellátása a hatályos jogszabályok szerint.

8 12. Az intézmény gyűjtőköre, gyűjtőterülete: 12.1 Gyűjtőkörök: irodalomtörténet, történeti muzeológia, műszaki-technikatörténet és művészettörténet, numizmatika 12.2 Gyűjtőterület: a Madách- és Mikszáth emlékek tekintetében az egész ország, a többi gyűjtőkör tekintetében Nógrád megye. 13. Az intézményhez tartozó kiállítóhelyek, külső raktárak: - Madách Imre Emlékmúzeum (2678 Csesztve, Kossuth u. 76.) - Mikszáth Kálmán Emlékház (2658 Horpács, Kossuth út 2.) - NTM Bányászati Kiállítóhelye (3100 Salgótarján, Zemlinszky u.1.) Az intézmény telephelye (külső raktára): - A Nógrádi Történeti Múzeum raktárbázisa (3100 Salgótarján, Rákóczi út 17., hrsz: 3893/A/13.) 14. Az intézmény vezetője: Az intézményt egyszemélyi felelős igazgató vezeti, aki egyúttal a megyei múzeumi szervezet vezetője. Az igazgatót a közgyűlés - nyilvános pályázat útján, a miniszter véleményének kikérésével - meghatározott időtartamra bízza meg. Az igazgató felett a munkáltatói jogkört vezetői megbízás, felmentés, vezetői megbízás visszavonása, az összeférhetetlenség megállapítása, fegyelmi eljárás megindítása, a fegyelmi büntetés kiszabása tekintetében a közgyűlés, az egyéb munkáltatói jogokat a megyei közgyűlés elnöke gyakorolja. 15. Az intézmény gazdálkodása: Az intézmény önállóan gazdálkodó az előirányzatok feletti rendelkezési jogosultság szempontjából teljes jogkörrel rendelkező költségvetési szerv. Saját pénzügyi-gazdasági feladatai mellett ellátja a Múzeumi Szervezet további intézményeinek mint szakmailag önálló, részjogkörű költségvetési egységeknek a pénzügyi-gazdasági feladatait is. 16. Az intézmény elnevezése, székhelye: Palóc Múzeum 2660 Balassagyarmat, Palóc liget 1. III. Palóc Múzeum 17. Az intézmény feladatai: Ellátja az évi CXL. törvény 47. (1) bekezdésében meghatározott feladatokat (tematikus múzeum) 18. Az intézmény gyűjtőköre, gyűjtőterülete: 18.1 Gyűtjőköre: néprajz, első sorban a palóc néprajzi egység anyaga 18.2 Gyűjtőterülete: Nógrád megye, illetve jogszabályokban meghatározott módon és megállapodások alapján a palóc néprajzi egység területe 19. Az intézményhez tartozó kiállítóhelyek, külső raktárak: - Palóc Fundus (2660 Balassagyarmat, Palóc liget 1.)

9 - Szlovák Nemzetiségi Kiállító-hely (2653 Bánk, Petőfi út 94.) - Palóc Tájház (3176 Hollókő, Kossuth út 82.) Az intézmény telephelye (külső raktára): - Néprajzi műtárgyraktár I. (2660 Balassagyarmat, Rákóczi út 6.) - Néprajzi műtárgyraktár II. (2673 Csitár-Nógrádgárdony, volt iskolaépület, hrsz.: 526) - Palóc Múzeum raktárbázisa (2611 Felsőpetény, Petőfi S. út 36.) 20. Az intézmény vezetője: Az intézményt egyszemélyes felelős igazgató vezeti, akit a megyei múzeumi szervezet vezetője - nyilvános pályázat útján, a miniszter véleményének kikérésével - meghatározott időtartamra bíz meg. 21. Az intézmény gazdálkodása: Az intézmény részjogkörű költségvetési egység, amely - a kiemelt előirányzatokon belül - a szakmai feladatok előirányzatai felett önállóan rendelkezik. A pénzügyi-gazdasági feladatait a Nógrádi Történeti Múzeum, mint önállóan gazdálkodó költségvetési szerv látja el. 22. Az intézmény elnevezése, székhelye: Kubinyi Ferenc Múzeum 3170 Szécsény, Ady E. út 7. IV. Kubinyi Ferenc Múzeum 23. Az intézmény feladatai: Ellátja az évi CXL. törvény 46. (1) bekezdésében meghatározott feladatokat (területi múzeum). 24. Az intézmény vezetője: Az intézményt egyszemélyes felelős igazgató vezeti, akit a megyei múzeumi szervezet vezetője - nyilvános pályázat útján, a miniszter véleményének kikérésével - meghatározott időtartamra bíz meg. 25. Az intézmény gyűjtőköre, gyűjtőterülete: 25.1 Gyűtjőköre: a megye régészeti leletei, feltárások; Nógrád történeti muzeológiája a XIX. század közepéig terjedően; 25.2 Gyűjtőterülete: Nógrád megye 26. Az intézmény gazdálkodása: Az intézmény részjogkörű költségvetési egység, amely - a kiemelt előirányzatokon belül - a szakmai feladatok előirányzatai felett önállóan rendelkezik. A pénzügyi-gazdasági feladatait a Nógrádi Történeti Múzeum, mint önállóan gazdálkodó költségvetési szerv látja el. 27. Az intézmény elnevezése, székhelye: V. Pásztói Múzeum

10 Pásztói Múzeum 3060 Pásztó, Múzeum tér Az intézmény feladatai: Ellátja az évi CXL. törvény 47. (1) bekezdésében meghatározott feladatokat (tematikus múzeum). 29. Az intézmény vezetője: Az intézményt egyszemélyes felelős igazgató vezeti, akit a megyei múzeumi szervezet vezetője - nyilvános pályázat útján, a miniszter véleményének kikérésével - meghatározott időtartamra bíz meg. 30. Az intézmény gyűjtőköre, gyűjtőterülete: 30.1 Gyűtjőköre: természettudomány; 30.2 Gyűjtőterülete: Nógrád megye. 31. Az intézményhez tartozó kiállítóhelyek: - Oskolamester ház (3060 Pásztó, Múzeum tér) - Csohány Kálmán Galéria (3060 Pásztó, Múzeum tér) 32. Az intézmény gazdálkodása: Az intézmény részjogkörű költségvetési egység, amely - a kiemelt előirányzatokon belül - a szakmai feladatok előirányzatai felett önállóan rendelkezik. A pénzügyi-gazdasági feladatait a Nógrádi Történeti Múzeum, mint önállóan gazdálkodó költségvetési szerv látja el. Salgótarján, április 6. Dóra Ottó s. k. dr. Barta László s. k. Nógrád Megyei Önkormányzat Nógrád megyei főjegyző Közgyűlésének elnöke 1. Alapító szerv: Nógrád Megye Közgyűlése Szent Lázár Megyei Kórház ALAPÍTÓ OKIRATA 2. Az intézmény elnevezése, székhelye, telephelye: 2.1. Székhelye: Szent Lázár Megyei Kórház 3100 Salgótarján, Füleki út Az intézmény telephelyei: a) Egészségügyi Szűrő- és Gondozó Ház (3100 Salgótarján, Május 1. út 56.) 3. számú melléklet

11 b) Megyei Tüdőgyógyintézet (2673Nógrádgárdony, Kórház u.1.) c) Tüdőgondozó (3170 Szécsény, Haynald út 19.) d) Orvosi rendelő (2651 Rétság, Korányi Frigyes út 6/A.) 3. Az intézmény működési területe: Nógrád megye 4. Az intézmény alapításának célja: Az évi LXV. törvény 70. (1) bek. b) pontjában előírt alapellátást meghaladó egészségügyi szakellátás biztosítása, valamint az évi CLIV. törvény 152. (3) bekezdésben előírt feladatok ellátása a hatályos jogszabályok szerint. 5. Az intézmény alaptevékenysége (feladatai): - Fekvőbeteg- ellátás (TEÁOR 85.11) - Járóbeteg-ellátás (TEÁOR 85.12) - Fogorvosi szakellátás (TEÁOR 85.13) - Egyéb humán egészségügyi ellátás (TEÁOR 85.14) - Könyvtári, levéltári tevékenység (TEÁOR 92.51) A kórház megelőző, gyógyító és gondozási feladatokat lát el. A kórház ellátási területén a) a Megyei Egészségbiztosítási Pénztárral megkötött kapacitás lekötési megállapodásban és szerződésben rögzített ágyszámon aktív és krónikus fekvőbeteg ellátást biztosít, valamint járóbeteg és fogászati szakellátást végez; b) Egészségügyi Szűrő- és Gondozóhálózatot, valamint Központi Gyógyszertárat működtet, c) végzi a megye lakosságának tüdőszűrését és kiegészítő szűrését, d) közreműködik a TBC-s betegek környezete fokozott védelmének megteremtésében, e) Szécsény kistérségi körzetében gondoskodik a TBC és tüdőbetegek felkutatásáról, kivizsgálásáról, szükség esetén kórházba utalásáról, ambuláns gyógyításáról, gondozásáról A kórház a fekvőbeteg-ellátás és gondozás körében speciális szakellátásokat biztosít Az Országos Egészségbiztosítási Pénztárral kötött szerződés alapján az irányított betegellátási rendszer ellátásszervezője. Szervezőként folyamatosan figyelemmel kíséri a rendszerbe tartozó lakosság számára biztosítási alapon finanszírozott egészségügyi szolgáltatásokat és annak költségeit, szakmai eszközökkel szabályozza és a lehető leghatékonyabb irányba tereli azok igénybevételét A kórház nyilvános szakkönyvtárat működtet. 6. Az intézmény vállalkozási tevékenységei: Az intézmény vállalkozási tevékenységet nem folytathat. 7. Az intézmény felügyeleti szerve: Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyűlése; Szervezeti és Működési Szabályzatát a közgyűlés egészségügyi bizottsága hagyja jóvá. 8. Az intézmény önállóan gazdálkodó, az előirányzatok feletti rendelkezési jogosultság szempontjából teljes jogkörrel rendelkező költségvetési szerv.

12 9. Az intézmény alaptevékenységét a Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyűlése által megállapított költségvetésből látja el, melyhez az Egészségbiztosítási Alap támogatást biztosít. 10. Az intézményt egyszemélyi felelős főigazgató vezeti, akit a közgyűlés - nyilvános pályázat útján - határozatlan időtartamra bíz meg. A főigazgató felett a munkáltatói jogkört, vezetői megbízás, felmentés, vezetői megbízás visszavonása, az összeférhetetlenség megállapítása, fegyelmi eljárás megindítása, a fegyelmi büntetés kiszabása tekintetében a közgyűlés, az egyéb munkáltatói jogokat a megyei közgyűlés elnöke gyakorolja. 11. Az intézmény vagyonára és a vagyon feletti rendelkezés jogára az alapítónak a megyei önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodás szabályairól szóló rendelete az irányadó. 12. Az intézmény jogi személy. 13. Az intézmény általános jogutódja az 1870-ben a Salgótarjáni Kőszénbánya RT. Bányapénztára által alapított Társpénztári Bányakórháznak, illetve az 1871-ben a Rimamurányi - Salgótarjáni Vasmű RT. Társpénztára által alapított Acélgyári Kórháznak, valamint a Nógrád Megyei Tanács VB. által 1951-ben Megyei Kórházi rangra emelt salgótarjáni összevont kórháznak és az 1967-től a jelenlegi székhelyén működő Nógrád Megyei Tanács Kórházának, továbbá a Nógrád Megyei Tanács V. B. által 1958-ban alapított Nógrád Megyei Tanács TBC és Tüdőbeteg Gyógyintézetének, amely 1992-től Megyei Tüdőgyógyintézetként működött. Salgótarján, április 6. Dóra Ottó s. k. dr. Barta László s. k. Nógrád Megyei Önkormányzat Nógrád megyei főjegyző Közgyűlésének elnöke Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 8/2006. (IV.14.) Kgy. RENDELETE a lakáscélú munkáltatói kölcsönről szóló 15/2001. (X.01.) Kgy. rendelet módosításáról A Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyűlése a helyi önkormányzatokról szóló évi LXV. törvény 16. (1) bekezdése és 71. (2) bekezdése alapján a 15/2001. (X.1.) Kgy. (továbbiakban LKR.) rendelet módosítására az alábbi rendeletet alkotja: 1. Az LKR. 1. számú melléklet (Adatlap) I. személyes adatok része helyébe jelen rendelet 1. sz. melléklete lép. 2.

13 Az LKR. 2. számú melléklet (Megállapodás) helyébe jelen rendelet 2. sz. melléklete lép. 3. Jelen rendelet kihirdetése napján lép hatályba. Salgótarján, április 6. Dóra Ottó s. k. Dr. Barta László s. k. Nógrád Megyei Önkormányzat Nógrád Megyei Közgyűlésének elnöke Főjegyző ADATLAP a lakáscélú kölcsön kérelemhez 8/2006. (IV.14.) Kgy. r. 1. számú melléklet Kérelmezõ családi- és utóneve: Kérelmezõ leánykori családi- és utóneve: Kérelmezõ állandó lakcíme: Tartózkodási helye: Születési helye és ideje: Anyja neve: Munkahelye: Beosztása: Szakképesítése Jelen munkáltatónál jogviszonyának kezdete: Adóazonosító száma: Személyi azonosító száma: I. Személyes adatok M E G Á L L A P O D Á S 8/2006. (IV.14.) Kgy. r. 2. számú melléklet amely létrejött egyfelõl Nógrád Megye Önkormányzata (statisztikai szám: ; Salgótarján, Rákóczi út 36.; képviseletében a Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyûlésének elnöke) a továbbiakban: hitelezõ valamint. (statisztikai szám:..képviseletében..) a továbbiakban: munkáltató másfelõl

14 (leánykori név:.. ; születési helye:.... ideje: ; anyja neve:....., adóazonosító jele:.; személyi azonosítója...). szám alatti lakos a továbbiakban: adós és (leánykori név:.. ; születési helye:. ideje: ; anyja neve:....., adóazonosító jele:.; személyi azonosítója...)... szám alatti lakos, mint tulajdonostárs a továbbiakban: tulajdonostárs között a Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyûlésének lakáscélú munkáltatói kölcsönrõl szóló 15/2001. (X.01.) Kgy. rendelete (a továbbiakban: rendelet) alapján, az alábbi feltételekkel: 1. A hitelezõ adós részére. sajáterõ kiegészítése címén az Országos Takarékpénztár és Kereskedelmi Bank Rt.-n keresztül Ft, azaz..forint kamatmentes lakáscélú kölcsönt folyósít. A kölcsön összege az adós és tulajdonostársa közös tulajdonában álló,. hrsz-ú,. m 2 térmértékû a természetben.. sz. alatt lévõ m 2 alapterületû, szobás lakás (családi ház).. használható fel. A hitelezõ ellenõrizheti a kölcsöncél megvalósulását. 2. Az adós a kölcsön ellenében kötelezettséget vállal arra, hogy a munkáltatónál köztisztviselõi közalkalmazotti jogviszonyát, munkaviszonyát. azaz évig fenntartja, ez idõtartam alatt köztisztviselõi közalkalmazotti jogviszonyának, munkaviszonyának munkáltató részérõl történõ megszüntetésére sem szolgáltat okot. 3. Adósnak a kölcsön törlesztését a kölcsönszerzõdés megkötését követõ hó elsõ napján meg kell kezdeni a kölcsönt folyósító pénzintézet által megállapított részletekben. A kölcsön összegét adós.. év alatt havonta részletekben fizeti vissza. A pénzintézet által felszámított kezelési költség az adóst terheli. 4. Az adós és tulajdonostársa hozzájárulnak ahhoz, hogy a terület. hrsz-ú ingatlanra hitelezõ, mint jogosult javára az igénybe vett..ft kölcsön és járulékai erejéig jelzálogjog kerüljön bejegyzésre az ingatlan-nyilvántartásba. Egyben szerződő felek meghatalmazzák... (székhelye: ) ügyvédet/jogtanácsost, hogy a jelzálogjog ingatlan-nyilvántartási bejegyzése ügyében az illetékes földhivatalnál eljárjon. 5. Amennyiben az adós a kölcsönt nem a jelen megállapodás 1. pontjában meghatározott célra használja fel, továbbá ha a megállapodás 3. pontja alapján a tartozást 3 hónapon keresztül nem törleszti, a kölcsön még ki nem egyenlített része egy összegben, azonnal esedékessé válik. 6. Ha az adós a megállapodás 2. pontjában vállalt kötelezettségét nem teljesíti, akkor a kölcsön még ki nem egyenlített része egy összegben esedékessé válik, amely összeget az adós 60 napon belül köteles visszafizetni hitelezõ részére. 7. Ha az adós a rendelet 9. (3) bekezdésében vállalt kötelezettségének nem tesz eleget, akkor a folyósított kölcsön teljes, a Ptk (2) bekezdés szerinti kamattal növelt összegét 60 napon belül egy összegben köteles visszafizetni.

15 8. Amennyiben az adós e megállapodásban foglalt bármely fizetési kötelezettségét nem teljesíti, vagy késedelmesen teljesíti, az esedékesség idõpontjától a teljesítésig a Ptk 301. (1) bek. alapján számított késedelmi kamatot köteles fizetni. 9 Jelen megállapodás 1. számú mellékletét képezi az...-nek mint a hrsz-ú ingatlanra.. számon bejegyzett jelzálogjog, valamint elidegenítési és terhelési tilalom jogosultjának nyilatkozata, melyben hozzájárulását adja ahhoz, hogy Nógrád Megye Önkormányzata jelen megállapodás összegének és járulékainak erejéig jelzálogjogot, jegyeztethessen be az ingatlannyilvántartásba. 10 Az adós és a tulajdonostárs kijelentik, hogy magyar állampolgárok. 11 A megállapodással nem rendezett kérdésekben a rendelet és a Ptk. elõírásai az irányadók. Felek a megállapodást, mint akaratukkal mindenben megegyezõt átolvasás után kölcsönösen aláírják. Salgótarján, adós Nógrád Megyei Önkormányzat munkáltató Közgyűlésének elnöke hitelező tulajdonostárs Ellenjegyzem: Salgótarján,... Ügyvéd Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 9/2006. (IV.14.) Kgy. RENDELETE a megyei önkormányzat vagyonáról és a vagyontárgyak feletti rendelkezési jog gyakorlásának szabályairól szóló 28/1999. (IV.01.) Kgy. rendelet módosításáról A Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyűlése a helyi önkormányzatokról szóló évi LXV. törvény 16. (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a 28/1999. (IV.01.) Kgy. rendelet (továbbiakban: VR) módosításáról az alábbi rendeletet alkotja.

16 1. A VR. 2. (5) bekezdésben meghatározott melléklet (Vagyonkódex) a következőképpen módosul: (1) A XV. számú Nógrád Megye Önkormányzata Ellátó Szervezetének használatába adott ingatlanok felsorolásából a 35. sorszám alatt felvett Rétság, belterület 395/1 hrsz-ú ingatlan törlésre kerül, a követő sorszámok értelemszerű átsorszámozása mellett. A I. számú Szent Lázár Megyei Kórház használatába adott ingatlanok felsorolásában a törzsvagyon részeként, korlátozottan forgalomképes minősítéssel a Rétság, belterület 395/1 hrsz-ú, orvosi rendelő megnevezésű, 1103 m 2 alapterületű, a természetben Rétság, Korányi F. u. 6/A szám alatt található ingatlan 1/1 tulajdoni hányaddal 12. sorszám alatt felvételre kerül. (2) A XIV. számú Nógrád Megyei Levéltár használatába adott ingatlanok felsorolásában 8. sorszám alatt a törzsvagyon részeként, korlátozottan forgalomképes minősítéssel a Salgótarján, belterület 1791/1/A/1 hrsz-ú egyéb helyiség megnevezésű, 144 m 2 alapterületű, a természetben Salgótarján, Május 1 út 41. földszint 1. szám alatt található ingatlan 1/1 tulajdoni hányadban felvételre kerül. Jelen rendelet kihirdetése napján lép hatályba. 2. Salgótarján, április 6. Dóra Ottó s. k. dr. Barta László s. k. Nógrád Megyei Önkormányzat Nógrád megyei főjegyző Közgyűlésének elnöke 22/2006. (IV.6.) Kgy. Tárgy: Jelentés az elmúlt közgyűlésen hozott határozatok végrehajtásáról, a két ülés között történt főbb eseményekről, átruházott hatáskörben hozott döntésekről és a közgyűlés ülésére készült előterjesztésekhez kapcsolódó bizottsági véleményekről, javaslatokról HATÁROZATA

17 1. A közgyűlés a lejárt határidejű határozatai-nak végrehajtásáról, valamint a két ülés között történt főbb eseményekről szóló beszámolót jóváhagyólag tudomásul veszi. 2. A testület a közgyűlés elnökének átruházott hatáskörben hozott döntéseit az 1. sz. melléklet szerint elfogadja. 3. A testület a Közbeszerzési Bíráló Bizottság átruházott hatáskörben hozott döntéseit - Nógrád Megye Önkormányzatának évi összesített közbeszerzési tervéről, valamint az ezzel összefüggő feladatok végrehajtásáról, a Szent Lázár Megyei Kórház rekonstrukciójának záró ütemén belül a Rendelőintézet II. orvostechnikai eszközeinek szállítására, üzembe helyezésére és kezelésének betanítására irányuló nyílt közbeszerzési eljárás megindításáról, a Szent Lázár Megyei Kórház rekonstrukciójának záró ütemén belül az ÉP- BER Rt-vel kötött szerződés módosításáról szóló határozatait - a 2-4. számú mellékletek szerint elfogadja. 4. A testület a kitüntető címről és díjakról szóló 14/1991. (XI. 14.) Kgy. rendeletének 14/b. -ában foglaltak alapján a közgyűlés elnöke által Farkas Lajosné és Sipos Ákosné részére Nógrád Megye Önzetlenségi Díjának adományozását jóváhagyólag tudomásul veszi. 5. A Nógrád Megyei Önkormányzat a Civil Szolgáltató Központok működésének erősítése érdekében melynek szerepét a megyében a Mozgáskorlátozottak Egymást Segítő Egyesülete tölti be pénzbeli és egyéb természetbeli támogatás lehetőségének hiányában a továbbiakban is erkölcsi támogatásáról biztosítja a civil szervezetet. Utasítja elnökét, hogy a döntésről az ICSSZEM Civil Kapcsolatok Főosztályát tájékoztassa. Határidő: április 20. Felelős: Dóra Ottó, a közgyűlés elnöke 6. A közgyűlés a 135/2005. (XII.15.) Kgy. határozatával jóváhagyott évi üléstervét az alábbiakban módosítja: április 6-ai napirendjéről leveszi: 5. Javaslat a Nógrádi Tüzeléstechnikai Kft évi mérlegbeszámolójának elfogadására, a évi üzleti terv megállapítására, az ügyvezető igazgató javadalmazására. Javaslat a tevékenység ellátásának további módjára Előterjesztő: dr. Balázs Ottó, a közgyűlés alelnöke Az előterjesztést megtárgyalja: gazdasági és költségvetési bizottság május 25-ei napirendjére felveszi: Javaslat a Nógrádi Tüzeléstechnikai Kft évi mérlegbeszámolójának elfogadására, a évi üzleti terv megállapítására, az ügyvezető igazgató javadalmazására. Javaslat a tevékenység ellátásának további módjára Előterjesztő: dr. Balázs Ottó, a közgyűlés alelnöke Az előterjesztést megtárgyalja: gazdasági és költségvetési bizottság június 22-ei napirendjére felveszi: 12. Javaslat a Megyei Gyermekvédelmi Központ alapító okiratának módosításra Előterjesztő: Dóra Ottó, a közgyűlés elnöke A napirendet megtárgyalja: Szociális-, Ügyrendi és Jogi Bizottság

18 13. Javaslat a Szent Lázár Megyei Kórházalapító okiratának módosítására Előterjesztő: Dóra Ottó, a közgyűlés elnöke A napirendet megtárgyalja: Egészségügyi, Ügyrendi és Jogi Bizottság tárgyú előterjesztéseket. 7. a.) A közgyűlés a évi költségvetési rendelet 4. sz. melléklet III/7. sorában lévő megyei kiemelt rendezvények keret terhére a Salgótarjáni Néptáncművészetért Közalapítvány részére Ft működési támogatásról dönt. Utasítja elnökét a támogatási szerződés megkötéséről. Határidő: április 30. Felelős: Dóra Ottó, a közgyűlés elnöke b.) A közgyűlés a évi költségvetési rendelet 4. sz. melléklet III/14. sorában lévő elnöki keret terhére a Gazdikereső Közhasznú Alapítvány részére működési támogatáshoz Ft támogatásról dönt. Utasítja elnökét a támogatási szerződés megkötéséről. Határidő: április 30. Felelős: Dóra Ottó, a közgyűlés elnöke c) A közgyűlés a évi költségvetési rendelet 4. sz. melléklet III/14. sorában lévő elnöki keret terhére a Salgótarjáni Sí Klub részére Tömegsportnap Ft támogatásáról dönt a Palóc Alpesi Sí Alapítványon keresztül. Utasítja elnökét a támogatási szerződés megkötéséről. Határidő: április 30. Felelős: Dóra Ottó, a közgyűlés elnöke d) A közgyűlés a évi költségvetési rendelet 4. sz. melléklet III/14. sorában lévő elnöki keret terhére a szécsényi Kőrösi Csoma Sándor Gimnázium és Szakközépiskola részére jótékonysági bál Ft támogatásáról dönt a Kőrösi Alapítványon keresztül. Utasítja elnökét a támogatási szerződés megkötéséről. Határidő: április 30. Felelős: Dóra Ottó, a közgyűlés elnöke e) A közgyűlés a évi költségvetési rendelet 4. sz. melléklet III/14. sorában lévő elnöki keret terhére a Palotás Ifjúságáért Alapítvány részére Egészségnap megvalósításához Ft támogatásról dönt. Utasítja elnökét a támogatási szerződés megkötéséről. Határidő: április 30. Felelős: Dóra Ottó, a közgyűlés elnöke f) A közgyűlés a évi költségvetési rendelet 4. sz. melléklet III/14. sorában lévő elnöki keret terhére a Mátraszőlős Községért Közalapítvány részére kulturális programok megvalósításához Ft támogatásról dönt. Utasítja elnökét a támogatási szerződés megkötéséről. Határidő: április 30. Felelős: Dóra Ottó, a közgyűlés elnöke g) A közgyűlés a évi költségvetési rendelet 4. sz. melléklet III/14. sorában lévő elnöki keret terhére a Gesztenyéskert Óvoda részére az óvoda felszerelésének és programjainak Ft támogatásáról dönt a Ceredi Gyermeklánc Közhasznú Alapítványon keresztül. Utasítja elnökét a támogatási szerződés megkötéséről. Határidő: április 30.

19 Felelős: Dóra Ottó, a közgyűléselnöke h.) A közgyűlés a évi költségvetési rendelet 4. sz. melléklet III/14. sorában lévő elnöki keret terhére a Makkocska Óvoda részére az óvoda budapesti gyermekprogramjának Ft-os támogatásáról dönt a Ságújfalu Iskolájáért Alapítványon keresztül. Utasítja elnökét a támogatási szerződés megkötéséről. Határidő: április 30. Felelős: Dóra Ottó, a közgyűlés elnöke 8. A testület a közoktatási, művelődési és műemlékvédelmi bizottság 4/2006. (II. 16.) Műv. Biz. határozatát a 18. sz. melléklet szerint jóváhagyólag tudomásul veszi. 9. A Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyűlése felhatalmazza elnökét, hogy szükség szerint folytasson egyeztető tárgyalásokat az érintett önkormányzatokkal, kórházakkal, közalkalmazotti tanáccsal, szakszervezetekkel, szakmai kamarákkal a megyei tulajdonú fekvőbeteg ellátó rendszer struktúrájának modernizációja, az egészségügyi intézmény gazdálkodása hatékonyságának előmozdítása érdekében. Utasítja elnökét, hogy a tárgyalások eredményeként kialakult döntési javaslatot terjessze a testület júniusi ülése elé. Határidő: szöveg szerint Felelős: Dóra Ottó, a közgyűlés elnöke 10. a) A közgyűlés engedélyezi, hogy a Nógrád Megyei Múzeumi Szervezet április 10- étől 1 főt teljes munkaidőben alkalmazzon a Palóc Út Egyesület adminisztrációs feladatainak ellátására. Ennek megfelelően az intézmény engedélyezett létszámkeretét (álláshelyét) 64 főben hagyja jóvá. Határidő: értelemszerű Felelős: Dr. Kovács Anna múzeum igazgató b) A közgyűlés utasítja elnökét, hogy a költségvetés soron következő módosítása alkalmával a Múzeumi Szervezet álláshelyét érintő változást szerepeltesse az előterjesztésben. Határidő: értelemszerű Felelős: Dóra Ottó, a közgyűlés elnöke 11. Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyűlése A Miocén park létrehozása a Pásztói múzeum mellett tárgyú pályázat benyújtását tudomásul veszi. A közgyűlés a pályázathoz szükséges saját erőt Nógrád Megye Önkormányzatának évi költségvetése 4. sz. melléklete III. fejezete 6. sorának terhére biztosítja. Határidő: értelemszerű Felelős: Dóra Ottó, a közgyűlés elnöke 12. A Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyűlése a Salgótarján, belterület 1251 hrsz-ú (Salgótarján, Ady E. úti Nógrád Megyei Hadkiegészítő Parancsnokság elhelyezését szolgáló) ingatlan megyei önkormányzati tulajdonba történő igénylésével kapcsolatos tájékoztatót jóváhagyólag tudomásul veszi. Utasítja elnökét, hogy a Honvédelmi Minisztérium álláspontja függvényében a tulajdonba igényléssel kapcsolatos újabb javaslatát terjessze elő a közgyűlés júniusi ülésén. Határidő: szöveg szerint, értelemszerű Felelős: Dóra Ottó, a közgyűlés elnöke 13. A testület az egészségügyi bizottság kezdeményezésére felkéri elnökét, hogy az IBR finanszírozásának kedvezőtlen változása miatti problémákat a pénzügyminiszternél, az

20 egészségügyi miniszternél, illetve az OEPfőigazgatójánál jelezze. Kezdeményezze továbbá az illetékeseknél a visszamenőlegesen érvényesített elszámolások felülvizsgálatát. Határidő: április 15. Felelős: Dóra Ottó, a közgyűlés elnöke 14. A közgyűlés támogatja, hogy a Szent Lázár Megyei Kórház mint a Nógrádi IBR működtetője részt vegyen az Észak-magyarországi Prevenciós Konzorcium pályázatában, melynek célja a kardiovaszkuláris szűrés megvalósítása Kapj kedvet az egészséghez címmel. Felkéri Dr. Bercsényi Lajos főigazgatót, hogy a konzorciumi csatlakozáshoz szükséges intézkedéseket tegye meg. Határidő: értelemszerű Felelős: Dr. Bercsényi Lajos főigazgató Salgótarján, április 6. Dóra Ottó s.k. dr. Barta László s. k. Nógrád Megyei Önkormányzat Nógrád megyei főjegyző Közgyűlésének elnöke 1. sz. melléklet Összefoglaló kimutatás a közgyűlés elnökének átruházott hatáskörben hozott, jogerőre emelkedett hatósági döntéseiről február-március hónapban Sorszá m Határozat száma A személyi térítési díj fizetésére kötelezett neve Ellátó intézmény /2005. Sárközi Kálmán Megyei Gyermekvédelmi Intézet Salgótarján /2006. Spagina Balázs Reménysugár Otthon Balassagyarmat /2006. Varga András Ezüstfenyő Idősek Otthona Bátonyterenye /2006. Molnár Ferenc Ezüstfenyő Idősek Otthona Bátonyterenye /2006. Juhász László Ezüstfenyő Idősek Otthona Bátonyterenye /2006. Ivády Erzsébet Ezüstfenyő Idősek Otthona Bátonyterenye /2006. Szlivka Pál Ezüstfenyő Idősek Otthona Bátonyterenye /2006. Horváth Matild Ezüstfenyő Idősek Otthona Bátonyterenye /2006. Godó Lászlóné Ezüstfenyő Idősek Otthona Bátonyterenye /2006. Kerekes Józsefné Ezüstfenyő Idősek Otthona Bátonyterenye

Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyőlésének 18/1992. (VI.11.) Kgy. rendeletével alapított Nógrád Megyei Múzeumi Szervezet A L A P Í T Ó O K I R A T A

Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyőlésének 18/1992. (VI.11.) Kgy. rendeletével alapított Nógrád Megyei Múzeumi Szervezet A L A P Í T Ó O K I R A T A A 34/2011. (IX. 16.) önkormányzati rendelet X/a. számú melléklete Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyőlésének 18/1992. (VI.11.) Kgy. rendeletével alapított Nógrád Megyei Múzeumi Szervezet A L A P Í T Ó O

Részletesebben

Nógrád Megye Közgyőlésének 10/1992. (VI. 11.) Kgy. rendeletével alapított

Nógrád Megye Közgyőlésének 10/1992. (VI. 11.) Kgy. rendeletével alapított A 10/2011. (IV. 29.) önkormányzati rendelet IX/b. számú melléklete Nógrád Megye Közgyőlésének 10/1992. (VI. 11.) Kgy. rendeletével alapított Nógrád Megyei Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény

Részletesebben

K I V O N A T. Tura Város Önkormányzatának Képviselő-testülete szeptember 8-án 16 órakor megtartott ülésének jegyzőkönyvéből.

K I V O N A T. Tura Város Önkormányzatának Képviselő-testülete szeptember 8-án 16 órakor megtartott ülésének jegyzőkönyvéből. K I V O N A T Tura Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2010. szeptember 8-án 16 órakor megtartott ülésének jegyzőkönyvéből. Tárgy: Javaslat a Többsincs Óvoda és Bölcsőde Alapító Okiratának módosítására

Részletesebben

SZÁM TÁRGY OLDAL I. SZEMÉLYI RÉSZ

SZÁM TÁRGY OLDAL I. SZEMÉLYI RÉSZ SZÁM TÁRGY OLDAL I. SZEMÉLYI RÉSZ 70/2005. (VI.23.) Kgy. h. A Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyűlése szociális, és a gazdasági és költségvetési bizottság tagjának megválasztásáról 2 74/2005. (VI.23.) Kgy.

Részletesebben

Előterjesztés. a Bács-Kiskun Megyei Közgyűlés szeptemberi ülésére

Előterjesztés. a Bács-Kiskun Megyei Közgyűlés szeptemberi ülésére Bács-Kiskun Megyei Közgyűlés Alelnöke 8495/2006. Előterjesztés a Bács-Kiskun Megyei Közgyűlés 2006. szeptemberi ülésére Tárgy: Bács-Kiskun Megyei Önkormányzat Általános Iskolája, Előkészítő Szakiskolája

Részletesebben

JAVASLAT NÓGRÁD MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK ELNÖKE. Az előterjesztés törvényes: dr. Barta László

JAVASLAT NÓGRÁD MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK ELNÖKE. Az előterjesztés törvényes: dr. Barta László NÓGRÁD MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK ELNÖKE 53-73/2011.ikt.sz. 6. sz. napirendi pont Az előterjesztés törvényes: dr. Barta László JAVASLAT a HARMÓNIA Rehabilitációs Intézet és Ápoló Gondozó Otthon

Részletesebben

Terézvárosi Nevelési Tanácsadó és Egységes Pedagógiai Szakszolgálat

Terézvárosi Nevelési Tanácsadó és Egységes Pedagógiai Szakszolgálat B U D A P E S T F Ő V Á R O S V I. K E R Ü L E T T E R É Z V Á R O S Ö N K O R M Á N Y Z A T A Terézvárosi Nevelési Tanácsadó és Egységes Pedagógiai Szakszolgálat egységes szerkezetbe foglalt módosított

Részletesebben

K I V O N A T. Tura Város Önkormányzatának Képviselő-testülete november 28-án megtartott ülésének jegyzőkönyvéből.

K I V O N A T. Tura Város Önkormányzatának Képviselő-testülete november 28-án megtartott ülésének jegyzőkönyvéből. K I V O N A T Tura Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2012. november 28-án megtartott ülésének jegyzőkönyvéből. Tárgy: Többsincs Óvoda és Bölcsöde Alapító Okiratának módosítása. Tura Város Önkormányzatának

Részletesebben

ÚJFEHÉRTÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA. 75/2012. (V. 23.) számú

ÚJFEHÉRTÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA. 75/2012. (V. 23.) számú ÚJFEHÉRTÓ VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATALA 4244 Újfehértó, Szent István út 10. Tel.:(42) 290 000 Fax: (42) 290 003 E-mail: polghiv@ujfeherto.hu Web: www.ujfeherto.hu K i v o n a t Újfehértó Város Önkormányzata

Részletesebben

Kapuvár Térségi Általános Iskola és Pedagógiai Szakszolgálat Alapító Okirata a módosításokkal egységes szerkezetben

Kapuvár Térségi Általános Iskola és Pedagógiai Szakszolgálat Alapító Okirata a módosításokkal egységes szerkezetben Kapuvár Térségi Általános Iskola és Pedagógiai Szakszolgálat Alapító Okirata a módosításokkal egységes szerkezetben Kapuvár Városi Önkormányzat Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 1992. évi

Részletesebben

Felelős: Határidő: 2012. december 1. MÓDOSÍTÓ OKIRAT

Felelős: Határidő: 2012. december 1. MÓDOSÍTÓ OKIRAT 685/2012. (XI.29.) közgyűlési határozat Eger Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése elfogadja a Városi Nevelési Tanácsadó, Pályaválasztási és Logopédiai Intézet Alapító Okiratának módosítását 2012.

Részletesebben

53-51/2011. ikt. szám Az előterjesztés törvényes:

53-51/2011. ikt. szám Az előterjesztés törvényes: NÓGRÁD MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK ELNÖKE 4. sz. napirendi pont 53-51/2011. ikt. szám Az előterjesztés törvényes: dr. Barta László J A V ASLAT a Szent Lázár Megyei Kórház és Bátonyterenye Város Önkormányzata

Részletesebben

ÚJFEHÉRTÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA. 111/2011. (V. 26.) számú. határozata

ÚJFEHÉRTÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA. 111/2011. (V. 26.) számú. határozata ÚJFEHÉRTÓ VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATALA 4244 Újfehértó, Szent István út 10. Tel.:(42) 290 000 Fax: (42) 290 003 E-mail: polghiv@ujfeherto.hu Web: www.ujfeherto.hu K i v o n a t Újfehértó Város Önkormányzata

Részletesebben

SZÁM TÁRGY OLDAL I. SZEMÉLYI RÉSZ

SZÁM TÁRGY OLDAL I. SZEMÉLYI RÉSZ SZÁM TÁRGY OLDAL I. SZEMÉLYI RÉSZ 55/2005. (V.26.) Kgy. h. A Nógrád megyei aljegyző ideiglenes megbízásáról 3 56/2005. (V.26.) Kgy. h. A Nógrád Megyei Levéltár magasabb vezetői beosztású igazgatóhelyettesének

Részletesebben

40/2014. (V.28.) Öh. sz. Tárgy: a bátonyterenyei tagóvodák 2014. július 1-jét követő fenntartása és működtetése

40/2014. (V.28.) Öh. sz. Tárgy: a bátonyterenyei tagóvodák 2014. július 1-jét követő fenntartása és működtetése 40/2014. (V.28.) Öh. sz. Tárgy: a bátonyterenyei tagóvodák 2014. július 1-jét követő fenntartása és működtetése HATÁROZAT Képviselő-testülete megtárgyalta a bátonyterenyei tagóvodák 2014. július 1-jét

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. a Bács-Kiskun Megyei Közgyűlés 2006. szeptemberi ülésére

ELŐTERJESZTÉS. a Bács-Kiskun Megyei Közgyűlés 2006. szeptemberi ülésére ELŐTERJESZTÉS a Bács-Kiskun Megyei Közgyűlés 2006. szeptemberi ülésére Tárgy: Bács-Kiskun Megyei Önkormányzat Általános Iskolája, Előkészítő Szakiskolája, Egységes Pedagógiai Szakszolgálat (Kiskunhalas)

Részletesebben

M Ó D O S Í T Ó O K I R A T

M Ó D O S Í T Ó O K I R A T M Ó D O S Í T Ó O K I R A T /2012. (10. 25.) sz. határozat 5. melléklete Dunakeszi Oktatási Központ 2120 Dunakeszi, Táncsics u. 4. Dunakeszi Város Képviselő-testülete jóváhagyta a Dunakeszi Oktatási Központ

Részletesebben

E l ő t e r j e s z t é s a Közgyűlés 2006.szeptemberi ülésére

E l ő t e r j e s z t é s a Közgyűlés 2006.szeptemberi ülésére Bács-Kiskun Megyei Közgyűlés Alelnöke 8885/2006. E l ő t e r j e s z t é s a Közgyűlés 2006.szeptemberi ülésére Tárgy: BKMÖ Kecskeméti Közoktatási, Szakszolgálati és Gyermekvédelmi Intézménye (Kecskemét)

Részletesebben

Terézvárosi Önkormányzat Óvodája Budapest, VI. Munkácsy Mihály u. 10.

Terézvárosi Önkormányzat Óvodája Budapest, VI. Munkácsy Mihály u. 10. B U D A P E S T F Ő V Á R O S V I. K E R Ü L E T T E R É Z V Á R O S Ö N K O R M Á N Y Z A T A Terézvárosi Önkormányzat Óvodája Budapest, VI. Munkácsy Mihály u. 10. Egységes szerkezetbe foglalt módosított

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. A Bács-Kiskun Megyei Közgyűlés 2006. szeptember 29-i ülésére

ELŐTERJESZTÉS. A Bács-Kiskun Megyei Közgyűlés 2006. szeptember 29-i ülésére 8891/2006. ELŐTERJESZTÉS A Bács-Kiskun Megyei Közgyűlés 2006. szeptember 29-i ülésére Tárgy: A Bács-Kiskun Megyei Önkormányzat Napraforgó Ápoló- Gondozó Otthona (Gara) Alapító Okiratának módosítása Az

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT. Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat 1082 Budapest Baross u. 63-67.

ALAPÍTÓ OKIRAT. Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat 1082 Budapest Baross u. 63-67. ALAPÍTÓ OKIRAT Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testülete a rendelkezésre álló dokumentumok alapján az 1989. évben Budapest VIII. ker. Tanács VB. által létesített (alapított)

Részletesebben

Terézvárosi Általános Iskola és Magyar-angol, Magyar-német Két Tannyelvű Általános Iskola, Pedagógiai Szolgáltató Központ

Terézvárosi Általános Iskola és Magyar-angol, Magyar-német Két Tannyelvű Általános Iskola, Pedagógiai Szolgáltató Központ B U D A P E S T F Ő V Á R O S V I. K E R Ü L E T T E R É Z V Á R O S Ö N K O R M Á N Y Z A T A Terézvárosi Általános Iskola és Magyar-angol, Magyar-német Két Tannyelvű Általános Iskola, Pedagógiai Szolgáltató

Részletesebben

SZŐLŐSKERTI ÁLTALÁNOS ISKOLA, DIÁKOTTHON ÉS GYERMEKEK ÁTMENETI OTTHONA ALAPÍTÓ OKIRATA

SZŐLŐSKERTI ÁLTALÁNOS ISKOLA, DIÁKOTTHON ÉS GYERMEKEK ÁTMENETI OTTHONA ALAPÍTÓ OKIRATA 31.sz. melléklet a 10/2010. (1.18.) számú határozathoz SZŐLŐSKERTI ÁLTALÁNOS ISKOLA, DIÁKOTTHON ÉS GYERMEKEK ÁTMENETI OTTHONA ALAPÍTÓ OKIRATA A helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 9. (4)

Részletesebben

Alapító Okiratot módosító okirat 2

Alapító Okiratot módosító okirat 2 Alapító Okiratot módosító okirat 2 Kippkopp Óvoda és Bölcsőde, Balatonkenese Város Önkormányzatának Képviselő-testülete által 2012. december 13. napján kiadott alapító okiratát az államháztartásról szóló

Részletesebben

BENCZÚR GYULA ÁLTALÁNOS ISKOLA ALAPÍTÓ OKIRATA

BENCZÚR GYULA ÁLTALÁNOS ISKOLA ALAPÍTÓ OKIRATA 19/a. sz. melléklet a / 2009. (IX.28.) számú határozathoz BENCZÚR GYULA ÁLTALÁNOS ISKOLA ALAPÍTÓ OKIRATA A helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 9. (4) bekezdése, az államháztartásról szóló

Részletesebben

Derkovits Gyula Általános Iskola

Derkovits Gyula Általános Iskola B U D A P E S T F Ő V Á R O S V I. K E R Ü L E T T E R É Z V Á R O S Ö N K O R M Á N Y Z A T A Derkovits Gyula Általános Iskola Egységes szerkezetbe foglalt módosított alapító okirata (a változások aláhúzott

Részletesebben

Szivárvány Óvoda Alapító okirata

Szivárvány Óvoda Alapító okirata Szivárvány Óvoda Alapító okirata - egységes szerkezetben a módosításokkal - Magyargéc Község Önkormányzatának Képviselő-testülete és Sóshartyán Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról

Részletesebben

Készült: Abony Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. június 21-i rendkívüli üléséről.

Készült: Abony Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. június 21-i rendkívüli üléséről. Abony Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2740 Abony, Kossuth tér 1. 3-11/2011/JT. Tárgy: jkv-i kivonat Készült: Abony Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. június 21-i rendkívüli üléséről.

Részletesebben

KŐRÖSI CSOMA SÁNDOR ÁLTALÁNOS ISKOLA ALAPÍTÓ OKIRATA

KŐRÖSI CSOMA SÁNDOR ÁLTALÁNOS ISKOLA ALAPÍTÓ OKIRATA Dunaharaszti Város Önkormányzata KŐRÖSI CSOMA SÁNDOR ÁLTALÁNOS ISKOLA ALAPÍTÓ OKIRATA 1 Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.) 8. (4) és (5) bekezdésében nyert felhatalmazás

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. Kerekegyháza Város Képviselő-testületének, június 25-i ülésére. Az előterjesztést készítette: oktatási referens

ELŐTERJESZTÉS. Kerekegyháza Város Képviselő-testületének, június 25-i ülésére. Az előterjesztést készítette: oktatási referens ELŐTERJESZTÉS Kerekegyháza Város Képviselő-testületének, 2008. június 25-i ülésére Tárgy:Fejlesztő pedagógus alkalmazása Az előterjesztést készítette: Hum József oktatási referens Előterjesztő: dr. Kelemen

Részletesebben

A közgyűlés felkéri a főjegyzőt, hogy az alapító okiratot a Magyar Államkincstár Veszprém Megyei Területi Igazgatóságának küldje meg.

A közgyűlés felkéri a főjegyzőt, hogy az alapító okiratot a Magyar Államkincstár Veszprém Megyei Területi Igazgatóságának küldje meg. 6/2007. (II. 22.) MÖK határozat 1. A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése 2007. július 1-jei hatállyal Veszprém Megyei Önkormányzat Intézményeinek Kincstára elnevezésű költségvetési szervet alapít.

Részletesebben

HUNYADI MÁTYÁS ÁLTALÁNOS ÉS MAGYAR ANGOL KÉT TANÍTÁSI NYELVŰ ISKOLA, EGYSÉGES PEDAGÓGIAI SZAKSZOLGÁLAT ALAPÍTÓ OKIRATA

HUNYADI MÁTYÁS ÁLTALÁNOS ÉS MAGYAR ANGOL KÉT TANÍTÁSI NYELVŰ ISKOLA, EGYSÉGES PEDAGÓGIAI SZAKSZOLGÁLAT ALAPÍTÓ OKIRATA HUNYADI MÁTYÁS ÁLTALÁNOS ÉS MAGYAR ANGOL KÉT TANÍTÁSI NYELVŰ ISKOLA, EGYSÉGES PEDAGÓGIAI SZAKSZOLGÁLAT ALAPÍTÓ OKIRATA Az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. tv. 88., 90. és 92. -a, valamint a közoktatásról

Részletesebben

A Felső Kiskunsági és Dunamelléki Többcélú Kistérségi Társulás. Egységes Pedagógiai Szakszolgálatának. ALAPÍTÓ OKIRATA (egységes szerkezetbe foglalva)

A Felső Kiskunsági és Dunamelléki Többcélú Kistérségi Társulás. Egységes Pedagógiai Szakszolgálatának. ALAPÍTÓ OKIRATA (egységes szerkezetbe foglalva) A Felső Kiskunsági és Dunamelléki Többcélú Kistérségi Társulás Egységes Pedagógiai Szakszolgálatának ALAPÍTÓ OKIRATA (egységes szerkezetbe foglalva) Hatályos: 2012. május 1. Bődi Szabolcs Társulás elnöke

Részletesebben

1. Az intézmény neve: Ságújfalu Körzeti Általános és Alapfokú Művészeti. 2. Az intézmény székhelye: 3162 Ságújfalu, Kossuth út 134.

1. Az intézmény neve: Ságújfalu Körzeti Általános és Alapfokú Művészeti. 2. Az intézmény székhelye: 3162 Ságújfalu, Kossuth út 134. Ságújfalu és Kishartyán Községek Önkormányzatainak Képviselő-testületei az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. tv., valamint a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény alapján, az általuk alapított

Részletesebben

KIVONAT. a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Önkormányzat Ápoló-Gondozó Otthona Mándok Alapító Okirata megállapításáról

KIVONAT. a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Önkormányzat Ápoló-Gondozó Otthona Mándok Alapító Okirata megállapításáról KIVONAT a Közgyűlés 2009. április 29-én megtartott nyilvános ülésének jegyzőkönyvéből ------------------------------------------------------------------------------------------------- SZABOLCS-SZATMÁR-BEREG

Részletesebben

RENDELET HATÁROZATOK

RENDELET HATÁROZATOK 2011. február 24. 6. szám Tartalomjegyzék Szám Tárgy Oldal RENDELET 4/2011. (II. 24.) önkormányzati rendet 6/2011. (II. 24.) önkormányzati rendet 7/2011. (II. 24.) önkormányzati rendet A Baranya Megyei

Részletesebben

SZEGEDI KISTÉRSÉG TÖBBCÉLÚ TÁRSULÁSA Egységes Gimnáziuma, Általános Iskolája, Óvodája, Pedagógiai Szakszolgálata ALAPÍTÓ OKIRAT

SZEGEDI KISTÉRSÉG TÖBBCÉLÚ TÁRSULÁSA Egységes Gimnáziuma, Általános Iskolája, Óvodája, Pedagógiai Szakszolgálata ALAPÍTÓ OKIRAT SZEGEDI KISTÉRSÉG TÖBBCÉLÚ TÁRSULÁSA Egységes Gimnáziuma, Általános Iskolája, Óvodája, Pedagógiai Szakszolgálata ALAPÍTÓ OKIRAT a módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt szöveg 2 0 0 8. január 18.

Részletesebben

Egyesített Népjóléti Intézmény

Egyesített Népjóléti Intézmény Alapító Okirat 1 2 Egyesített Népjóléti Intézmény Alapító Okirat Költségvetési szerv neve: Egyesített Népjóléti Intézmény Székhelye: Makó, Béke u. 9. Telephelyei: Makó, Deák Ferenc u. 57. Makó, Királyhegyesi

Részletesebben

/ egységes szerkezetben/

/ egységes szerkezetben/ Öcsöd Nagyközségi Önkormányzat által fenntartott József Attila Általános Művelődési Központ Alapító Okirata / egységes szerkezetben/ Iktatószám: 1566-4/2011. Öcsöd Nagyközségi Önkormányzat Képviselőtestülete

Részletesebben

Szinyei Merse Pál Gimnázium egységes szerkezetbe foglalt módosított alapító okirata (a változások aláhúzott félkövér dőlt jelöléssel szerepelnek)

Szinyei Merse Pál Gimnázium egységes szerkezetbe foglalt módosított alapító okirata (a változások aláhúzott félkövér dőlt jelöléssel szerepelnek) B U D A P E S T F Ő V Á R O S V I. K E R Ü L E T T E R É Z V Á R O S Ö N K O R M Á N Y Z A T A Szinyei Merse Pál Gimnázium egységes szerkezetbe foglalt módosított alapító okirata (a változások aláhúzott

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT. Kippkopp Óvoda és Bölcsőde tagóvoda 8172 Balatonakarattya, Bakony utca 7.

ALAPÍTÓ OKIRAT. Kippkopp Óvoda és Bölcsőde tagóvoda 8172 Balatonakarattya, Bakony utca 7. ALAPÍTÓ OKIRAT Balatonkenese Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 38. (1) bekezdése, az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény 66.

Részletesebben

Javaslat az Illyés Gyuláné Óvoda, Általános Iskola, Speciális Szakiskola és Pedagógiai Szakszolgálat alapító okiratának módosítására

Javaslat az Illyés Gyuláné Óvoda, Általános Iskola, Speciális Szakiskola és Pedagógiai Szakszolgálat alapító okiratának módosítására Salgótarján Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Oktatási, Kulturális és Sport Iroda 3100 Salgótarján, Múzeum tér 1. Tel.: (32) 312-570; (32) 417-255 Szám: 27983/2007. Javaslat az Illyés Gyuláné Óvoda,

Részletesebben

Tornyospálca Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2013.(II.13) határozata

Tornyospálca Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2013.(II.13) határozata Tornyospálca Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2013.(II.13) határozata a Tornyospálcai Közös Fenntartású Óvoda és Könyvtár Alapító Okirata módosításáról és egységes szerkezetbe foglalásáról

Részletesebben

... napirendi pont. 1.Az intézmény jelenlegi helyzete:

... napirendi pont. 1.Az intézmény jelenlegi helyzete: ... napirendi pont Az Oktatási és Kulturális Bizottság, valamint Dr. Kun András alpolgármester előterjesztése Javaslat A Nevelési Tanácsadó Gyermek és Ifjúságpszichológiai Központ módszerbeli és szerkezeti

Részletesebben

A.../2012.(...) Kgy. sz. határozat 1. számú melléklete

A.../2012.(...) Kgy. sz. határozat 1. számú melléklete A.../2012.(...) Kgy. sz. határozat 1. számú melléklete Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény, a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény felhatalmazása

Részletesebben

SZÁM TÁRGY OLDAL II. A KÖZGYŰLÉS RENDELETEI. módosításáról (VI. számú módosítás)

SZÁM TÁRGY OLDAL II. A KÖZGYŰLÉS RENDELETEI. módosításáról (VI. számú módosítás) SZÁM TÁRGY OLDAL I. SZEMÉLYI RÉSZ 1/2006. (II.16.) Kgy. h. A Területi Választási Bizottság, valamint az Országgyűlési Egyéni Választókerületi Választási Bizottságok tagjainak, póttagjainak megválasztásáról

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT. 5. Jogszabályban meghatározott közfeladata, szakágazati besorolása:

ALAPÍTÓ OKIRAT. 5. Jogszabályban meghatározott közfeladata, szakágazati besorolása: ALAPÍTÓ OKIRAT Arnót község Önkormányzati Képviselő-testülete és Sajópálfala község Önkormányzati Képviselőtestülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 38. (1) bekezdése, az államháztartásról

Részletesebben

K I V O N A T. Tura Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2012. augusztus 1-én 16 órakor megtartott soron kívüli ülésének jegyzőkönyvéből.

K I V O N A T. Tura Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2012. augusztus 1-én 16 órakor megtartott soron kívüli ülésének jegyzőkönyvéből. K I V O N A T Tura Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2012. augusztus 1-én 16 órakor megtartott soron kívüli ülésének jegyzőkönyvéből. Tárgy: Javaslat a Bartók Béla Művelődési Ház és Könyvtár Alapító

Részletesebben

JAVASLAT. Pásztó Városi Önkormányzat Általános Iskola Alapító Okiratának módosítására

JAVASLAT. Pásztó Városi Önkormányzat Általános Iskola Alapító Okiratának módosítására VÁROSI POLGÁRMESTERI HIVATAL 3060 PÁSZTÓ, KÖLCSEY F. U. 35. (06-32) *460-155 FAX: (06-32) 460-918 Szám: 1-71 /2010. JAVASLAT Pásztó Városi Önkormányzat Általános Iskola Alapító Okiratának módosítására

Részletesebben

ELŐ TERJESZTÉS Alapító okiratok felülvizsgálatára

ELŐ TERJESZTÉS Alapító okiratok felülvizsgálatára 12-13. Napirend ELŐ TERJESZTÉS Alapító okiratok felülvizsgálatára Tisztelt Képviselő-testület! Jogszabályi változások miatt indokolttá vált az Önkormányzat által alapított intézmények alapító okiratainak

Részletesebben

SZÁM TÁRGY OLDAL I. A KÖZGYŰLÉS RENDELETEI

SZÁM TÁRGY OLDAL I. A KÖZGYŰLÉS RENDELETEI SZÁM TÁRGY OLDAL I. A KÖZGYŰLÉS RENDELETEI 16/2005. (VIII. 26.) Kgy. r. Nógrád Megye Önkormányzata által működtetett középiskolai és felsőoktatási ösztöndíjrendszerről 2 17/2005. (VIII. 26.) Kgy. r. Egyes

Részletesebben

Határidő: 2011. július 3. Felelős: Lasztovicza Jenő, a megyei közgyűlés elnöke Dr. Imre László megyei főjegyző

Határidő: 2011. július 3. Felelős: Lasztovicza Jenő, a megyei közgyűlés elnöke Dr. Imre László megyei főjegyző 116/2011. (VI. 23.) MÖK határozat 1. A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény 2/A. (3) bekezdésében és a 93. (1) bekezdésében biztosított jogkörében

Részletesebben

Alapító okirat. (Egységes szerkezetben)

Alapító okirat. (Egységes szerkezetben) Alapító okirat (Egységes szerkezetben) Cece Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. tv. (a továbbiakban: Ötv.) 10. (1) bek. g) pontja, az államháztartásról

Részletesebben

Gárdonyi Géza Általános Iskola Alapító okirata

Gárdonyi Géza Általános Iskola Alapító okirata Gárdonyi Géza Általános Iskola Alapító okirata - egységes szerkezetben a módosításokkal - Magyargéc Község Önkormányzatának Képviselő-testülete és Sóshartyán Község Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

pdfmachine trial version

pdfmachine trial version Községi Önkormányzat Képviselõ-testülete 1. Az alapító okirat száma: 3/1998.(I. 29.) sz. KT. Határozat 2. Az intézmény neve: A L A P Í TÓ O K I R A T Tolcsvai Napközi Otthonos Óvoda OM. Azonosítója: 28791

Részletesebben

2. A közgyűlés felkéri a megyei főjegyzőt, hogy az intézmény bankszámlájának, adószámának nyitásával kapcsolatos intézkedéseket tegye meg.

2. A közgyűlés felkéri a megyei főjegyzőt, hogy az intézmény bankszámlájának, adószámának nyitásával kapcsolatos intézkedéseket tegye meg. 58/2008. (IV. 24.) MÖK határozat 1. A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése 2008. június 15-ei hatállyal Veszprém Megyei Önkormányzat Tapolca környéki intézményei gazdasági irodája elnevezésű költségvetési

Részletesebben

H a t á r o z a t t e r v e z e t NYÍRMADA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK /2012. ( ) h a t á r o z a t a

H a t á r o z a t t e r v e z e t NYÍRMADA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK /2012. ( ) h a t á r o z a t a H a t á r o z a t t e r v e z e t NYÍRMADA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK /2012. ( ) h a t á r o z a t a Patay István Általános Iskola alapítói okiratáról Módosító Okirat Nyírmada Város Önkormányzat

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRATOT MÓDOSÍTÓ OKIRAT

ALAPÍTÓ OKIRATOT MÓDOSÍTÓ OKIRAT ALAPÍTÓ OKIRATOT MÓDOSÍTÓ OKIRAT amellyel Dombóvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Dombóvári Szivárvány Óvoda és Bölcsőde 2013. június 21. napján kelt, 2013. július 1-től hatályos alapító

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT. A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése a 2008. évi CV. törvény 1. és 4. -a alapján az alábbi alapító okiratot adja ki:

ALAPÍTÓ OKIRAT. A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése a 2008. évi CV. törvény 1. és 4. -a alapján az alábbi alapító okiratot adja ki: 47. sz. melléklet ALAPÍTÓ OKIRAT A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése a 2008. évi CV. törvény 1. és 4. -a alapján az alábbi alapító okiratot adja ki: 1. Költségvetési szerv neve: Veszprém Megyei Önkormányzat

Részletesebben

TREFORT TÉRI ÓVODA ALAPÍTÓ OKIRATA

TREFORT TÉRI ÓVODA ALAPÍTÓ OKIRATA A /2008. (VI. 26.) Kgy határozat melléklete TREFORT TÉRI ÓVODA ALAPÍTÓ OKIRATA I. Általános rendelkezések A helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. tv. 9. (4) bekezdése, az államháztartásról szóló

Részletesebben

Tisztelt Képviselő-testület!

Tisztelt Képviselő-testület! 8. NAPIREND: Ügyiratszám: 1 /461-25/ 2011 ELŐTERJESZTÉS A Képviselő-testület 2011. szeptember 16 i nyilvános ülésére Tárgy: Előterjesztő: Előkészítette: Megtárgyalja: Meghívottak: Tapolcai Egységes Pedagógiai

Részletesebben

OM azonosítója: 031210. A tagintézmények, intézményegységek neve és címe: Létrehozásáról rendelkező. Közvetlen jogelődjeinek neve, címe:

OM azonosítója: 031210. A tagintézmények, intézményegységek neve és címe: Létrehozásáról rendelkező. Közvetlen jogelődjeinek neve, címe: A L A P Í T Ó O K I R A T A közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény, valamint az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény alapján Püspökladány Város Önkormányzata a Karacs Ferenc Gimnázium,

Részletesebben

ÉLTES MÁTYÁS ÁLTALÁNOS ISKOLA, ÓVODA, KÉSZSÉGFEJLESZTŐ SPECIÁLIS SZAKISKOLA, DIÁKOTTHON, EGYSÉGES GYÓGYPEDAGÓGIAI MÓDSZERTANI INTÉZMÉNY

ÉLTES MÁTYÁS ÁLTALÁNOS ISKOLA, ÓVODA, KÉSZSÉGFEJLESZTŐ SPECIÁLIS SZAKISKOLA, DIÁKOTTHON, EGYSÉGES GYÓGYPEDAGÓGIAI MÓDSZERTANI INTÉZMÉNY ALAPÍTÓ OKIRAT 1.1. Az intézmény neve: ÉLTES MÁTYÁS ÁLTALÁNOS ISKOLA, ÓVODA, KÉSZSÉGFEJLESZTŐ SPECIÁLIS SZAKISKOLA, DIÁKOTTHON, EGYSÉGES GYÓGYPEDAGÓGIAI MÓDSZERTANI INTÉZMÉNY ÉS PEDAGÓGIAI SZAKSZOLGÁLAT

Részletesebben

Jegyzőkönyvi kivonat. 21. napirendi pont: Előterjesztés alapító okiratok módosításáról

Jegyzőkönyvi kivonat. 21. napirendi pont: Előterjesztés alapító okiratok módosításáról Jegyzőkönyvi kivonat Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése 2011. június 30-ai közgyűlésének nyilvános üléséről készült jegyzőkönyvéből. 21. napirendi pont: Előterjesztés alapító okiratok módosításáról

Részletesebben

Jegyzőkönyvi kivonat. Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzata szeptember 24-ei közgyűlésének nyilvános üléséről készült jegyzőkönyvéből.

Jegyzőkönyvi kivonat. Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzata szeptember 24-ei közgyűlésének nyilvános üléséről készült jegyzőkönyvéből. Jegyzőkönyvi kivonat Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzata 2009. szeptember 24-ei közgyűlésének nyilvános üléséről készült jegyzőkönyvéből. 1. napirendi pont: Előterjesztés az önkormányzati költségvetési

Részletesebben

Gróf Esterházy Móric Általános Iskola Alapító Okirata a 2012. június 30-i hatályú VI. számú módosítással egységes szerkezetben

Gróf Esterházy Móric Általános Iskola Alapító Okirata a 2012. június 30-i hatályú VI. számú módosítással egységes szerkezetben Gróf Esterházy Móric Általános Iskola Alapító Okirata a 2012. június 30-i hatályú VI. számú módosítással egységes szerkezetben 1. A költségvetési szerv neve: Gróf Esterházy Móric Általános Iskola 1.1.

Részletesebben

Alapító Okirat. 1. Költségvetési szerv neve: Jakabszállás-Fülöpjakab Általános Művelődési Központ

Alapító Okirat. 1. Költségvetési szerv neve: Jakabszállás-Fülöpjakab Általános Művelődési Központ Alapító Okirat 1. Költségvetési szerv neve: Jakabszállás-Fülöpjakab Általános Művelődési Központ 1.1. Rövid neve: Jakabszállás- Fülöpjakab ÁMK 2. Székhelye: 6078 Jakabszállás, Kun u. 2. 3. Tagintézménye:

Részletesebben

ÚJFEHÉRTÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 145/2012. (IX. 11.) számú határozata. A Lengyel Laura Óvoda alapító okiratának módosításáról

ÚJFEHÉRTÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 145/2012. (IX. 11.) számú határozata. A Lengyel Laura Óvoda alapító okiratának módosításáról ÚJFEHÉRTÓ VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATALA 4244 Újfehértó, Szent István út 10. Tel.:(42) 290 000 Fax: (42) 290 003 E-mail: polghiv@ujfeherto.hu Web: www.ujfeherto.hu K i v o n a t Újfehértó Város Önkormányzata

Részletesebben

Előterjesztés Nagykovácsi Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. február 28-i munkaterv szerinti ülésére

Előterjesztés Nagykovácsi Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. február 28-i munkaterv szerinti ülésére Előterjesztő: Tóthné Pataki Csilla jegyző Előterjesztést készítette: Pappné Molnár Afrodité Előzetesen tárgyalja: Ügyrendi Bizottság Mellékletek:.napirendi pont E - 26. Előterjesztés Nagykovácsi Nagyközség

Részletesebben

HUNYADI JÁNOS ÁLTALÁNOS ISKOLA ALAPÍTÓ OKIRATA

HUNYADI JÁNOS ÁLTALÁNOS ISKOLA ALAPÍTÓ OKIRATA Dunaharaszti Város Önkormányzata HUNYADI JÁNOS ÁLTALÁNOS ISKOLA ALAPÍTÓ OKIRATA 1 Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.) 8. (4) és (5) bekezdésében nyert felhatalmazás

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete. 2007. augusztus 07- i rendkívüli ülésére

ELŐTERJESZTÉS. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete. 2007. augusztus 07- i rendkívüli ülésére ELŐTERJESZTÉS Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2007. augusztus 07- i rendkívüli ülésére Tárgy: A Reguly Antal Általános Iskola és Előkészítő Szakiskola, valamint a Benedek Elek Napköziotthonos

Részletesebben

Mikrotérségi Általános Művelődési Központ Beled Alapító Okirata

Mikrotérségi Általános Művelődési Központ Beled Alapító Okirata Mikrotérségi Általános Művelődési Központ Beled Alapító Okirata Beled Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 9.. /4/ bekezdésében foglalt felhatalmazása

Részletesebben

BAKTAY ERVIN GIMNÁZIUM ALAPÍTÓ OKIRATA

BAKTAY ERVIN GIMNÁZIUM ALAPÍTÓ OKIRATA Dunaharaszti Város Önkormányzata BAKTAY ERVIN GIMNÁZIUM ALAPÍTÓ OKIRATA 1 Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.) 8. (4) és (5) bekezdésében nyert felhatalmazás alapján

Részletesebben

M Ó D O S Í T Ó O K I R A T

M Ó D O S Í T Ó O K I R A T /2012. (10. 25.) sz. határozat 7. melléklete M Ó D O S Í T Ó O K I R A T Kőrösi Csoma Sándor Általános Iskola 2120 Dunakeszi, Garas u. 26. Dunakeszi Város Képviselő-testülete jóváhagyta a Bárdos Lajos

Részletesebben

a Közoktatási Intézmények Gazdasági Szolgálata alapító okiratának módosítására

a Közoktatási Intézmények Gazdasági Szolgálata alapító okiratának módosítására Salgótarján Megyei Jogú Város Polgármestere Ikt.sz: 35180/2010 J a v a s l a t a Közoktatási Intézmények Gazdasági Szolgálata alapító okiratának módosítására Tisztelt Közgyűlés! A Közgyűlés 21/2000. (II.28.)

Részletesebben

A Decs Tesz- Vesz Óvoda Alapító Okiratának módosítása

A Decs Tesz- Vesz Óvoda Alapító Okiratának módosítása Az előterjesztés száma: 95/2013. A határozati javaslat elfogadásához egyszerű többség szükséges! Decs Nagyközség képviselő-testületének 2013. május 29-én, 18-órakor megtartandó ülésére A Decs Tesz- Vesz

Részletesebben

KÖZLÖNYE NÓGRÁD MEGYE ÖNKORMÁNYZATÁNAK. NÓGRÁD MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK HIVATALA 3100 Salgótarján, Rákóczi út 36. (II.)

KÖZLÖNYE NÓGRÁD MEGYE ÖNKORMÁNYZATÁNAK. NÓGRÁD MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK HIVATALA 3100 Salgótarján, Rákóczi út 36. (II.) XX. évfolyam 7. szám 2010. szeptember 7. R/H NÓGRÁD MEGYE ÖNKORMÁNYZATÁNAK * * HIVATALOS LAPJA NÓGRÁD MEGYE ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÖZLÖNYE A KÖZGYŰLÉS 2010. IX. 2-ÁN TARTOTT ÜLÉSÉN HOZOTT és RENDELETEI (II.)

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT (módosításokkal egységes szerkezet)

ALAPÍTÓ OKIRAT (módosításokkal egységes szerkezet) ALAPÍTÓ OKIRAT (módosításokkal egységes szerkezet) A közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény 37. (5) bekezdésében és az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény 88. (1), (3) bekezdéseiben

Részletesebben

Tornyospálca Község Önkormányzata Képviselő-testületének 484/2012.(XII.10.) határozata

Tornyospálca Község Önkormányzata Képviselő-testületének 484/2012.(XII.10.) határozata Tornyospálca Község Önkormányzata Képviselő-testületének 484/2012.(XII.10.) határozata a Közös Fenntartású Általános Iskola, Óvoda, Alapfokú Művészetoktatás és Könyvtár Tornyospálca többcélú intézmény

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT. Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat 1082 Budapest Baross u. 63-67.

ALAPÍTÓ OKIRAT. Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat 1082 Budapest Baross u. 63-67. ALAPÍTÓ OKIRAT Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testülete 308/2004. (VII.08.) számú határozata alapján az 1995. évben Budapest Főváros V. kerület Önkormányzata által létesített

Részletesebben

A DEMECSERI SZOCIÁLIS ALAPSZOLGÁLTATÁSI KÖZPONT ALAPÍTÓ OKIRATA EGYSÉGES SZERKEZETBEN

A DEMECSERI SZOCIÁLIS ALAPSZOLGÁLTATÁSI KÖZPONT ALAPÍTÓ OKIRATA EGYSÉGES SZERKEZETBEN A DEMECSERI SZOCIÁLIS ALAPSZOLGÁLTATÁSI KÖZPONT ALAPÍTÓ OKIRATA EGYSÉGES SZERKEZETBEN Társulási Tanács: Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 9. (1) bekezdés a) pontjában kapott felhatalmazás

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT MÓDOSÍTÓ OKIRAT

ALAPÍTÓ OKIRAT MÓDOSÍTÓ OKIRAT ALAPÍTÓ OKIRAT MÓDOSÍTÓ OKIRAT Téglás Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a Bárczay Anna Városi Óvoda 2012. július 13. napján kiadott, 86/2012.(VII.13.) számú önkormányzati határozattal elfogadott

Részletesebben

Jegyzőkönyvi kivonat. 1. napirendi pont: Előterjesztés az önkormányzati költségvetési szervek alapító okiratának módosításáról

Jegyzőkönyvi kivonat. 1. napirendi pont: Előterjesztés az önkormányzati költségvetési szervek alapító okiratának módosításáról Jegyzőkönyvi kivonat Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzata 2009. május 28-ai rendkívüli közgyűlésének nyilvános üléséről készült jegyzőkönyvéből. 1. napirendi pont: Előterjesztés az önkormányzati költségvetési

Részletesebben

53-60/2011. ikt. szám Az előterjesztés törvényes: dr. Barta László. Javaslat

53-60/2011. ikt. szám Az előterjesztés törvényes: dr. Barta László. Javaslat Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyűlésének Elnöke 4. sz. napirendi pont 53-60/2011. ikt. szám Az előterjesztés törvényes: dr. Barta László Javaslat az étkeztetési tevékenységet végző intézmények 2011. évi

Részletesebben

VÁROSI POLGÁRMESTERI HIVATAL

VÁROSI POLGÁRMESTERI HIVATAL VÁROSI POLGÁRMESTERI HIVATAL 3060 PÁSZTÓ, KÖLCSEY F. U. 35. (06-32) *460-155 FAX: (06-32) 460-918 Szám: 1-136/2012. A határozat meghozatala minősített szavazattöbbséget igényel! JAVASLAT intézményi alapító

Részletesebben

K I V O N A T. Tata Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. április 4. napján megtartott ülésének jegyzőkönyvéből

K I V O N A T. Tata Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. április 4. napján megtartott ülésének jegyzőkönyvéből K I V O N A T 2012. április 4. napján megtartott ülésének jegyzőkönyvéből Tata Város Önkormányzat Képviselő-testülete 127/2012. (IV.5.) Tata Kt. határozata az április 4-i rendkívüli testületi ülésen tárgyalandó

Részletesebben

HAJDÚHADHÁZ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA POLGÁRMESTERÉTŐL 4242 HAJDÚHADHÁZ, BOCSKAI TÉR 1. TELEFON: , TELEFAX:

HAJDÚHADHÁZ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA POLGÁRMESTERÉTŐL 4242 HAJDÚHADHÁZ, BOCSKAI TÉR 1. TELEFON: , TELEFAX: HAJDÚHADHÁZ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA POLGÁRMESTERÉTŐL 4242 HAJDÚHADHÁZ, BOCSKAI TÉR 1. TELEFON: 384-103, TELEFAX: 384-295 Előterjesztés Hajdúhadház Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. március 28-án

Részletesebben

A L A P Í T Ó O K I R A T

A L A P Í T Ó O K I R A T A L A P Í T Ó O K I R A T Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 8. (5) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a nemzeti köznevelésről

Részletesebben

Ramocsaháza/Nyíribrony/Nyírkércs Község Önkormányzat Képviselő-testületének /2012. (XII.) H a t á r o z a t a

Ramocsaháza/Nyíribrony/Nyírkércs Község Önkormányzat Képviselő-testületének /2012. (XII.) H a t á r o z a t a Ramocsaháza/Nyíribrony/Nyírkércs Község Önkormányzat Képviselő-testületének /2012. (XII.) H a t á r o z a t a A Ramocsaházi Közös Önkormányzati Hivatal alapító okiratáról A Képviselő-testület: 1. A Ramocsaházi

Részletesebben

Dr. Mengyi Roland, a közgyűlés elnöke azonnal

Dr. Mengyi Roland, a közgyűlés elnöke azonnal Kivonat a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Közgyűlés 2011. február 17. napján megtartott nyilvános ülésének jegyzőkönyvéből: Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 10/2011. (II. 17.) határozata

Részletesebben

Jegyzőkönyvi kivonat. Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése 2011. február 24-ei közgyűlésének nyilvános üléséről készült jegyzőkönyvéből.

Jegyzőkönyvi kivonat. Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése 2011. február 24-ei közgyűlésének nyilvános üléséről készült jegyzőkönyvéből. Jegyzőkönyvi kivonat Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése 2011. február 24-ei közgyűlésének nyilvános üléséről készült jegyzőkönyvéből. 12. napirendi pont: Előterjesztés alapító okiratok módosításáról

Részletesebben

Aranykapu Kistérségi Humán Szolgáltató Központ, Pétervására ALAPÍTÓ OKIRATA

Aranykapu Kistérségi Humán Szolgáltató Központ, Pétervására ALAPÍTÓ OKIRATA Aranykapu Kistérségi Humán Szolgáltató Központ, Pétervására ALAPÍTÓ OKIRATA jóváhagyta a Pétervásárai Kistérség Többcélú Társulásának Társulási Tanácsa a 7/2009. (IV. 28.) határozatával, módosította a

Részletesebben

ELİTERJESZTÉS A Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 2008. augusztus 28-i ülésére

ELİTERJESZTÉS A Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 2008. augusztus 28-i ülésére KOMÁROM-ESZTERGOM MEGYEI KÖZGYŐLÉS ELNÖKÉTİL ELİTERJESZTÉS A Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 2008. augusztus 28-i ülésére Tárgy: Egyetértés a társulásban fenntartott Pedagógiai Szakszolgálat (Nyergesújfalu)

Részletesebben

Hunyadi János Gimnázium, Szakközépiskola, és Kollégium Alapító okirata (a módosításokkal egységes szerkezetben)

Hunyadi János Gimnázium, Szakközépiskola, és Kollégium Alapító okirata (a módosításokkal egységes szerkezetben) 56/2010.(II. 12.) csornai kt.h. 2. számú melléklete Hunyadi János Gimnázium, Szakközépiskola, és Kollégium Alapító okirata (a módosításokkal egységes szerkezetben) Csorna Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

KIVONAT. a Képviselő-testület április 22-i ülésének jegyzőkönyvéből. Határozat

KIVONAT. a Képviselő-testület április 22-i ülésének jegyzőkönyvéből. Határozat Város Önkormányzata KIVONAT a Képviselő-testület 05. április -i ülésének jegyzőkönyvéből Kihagyva a kihagyandókat! 0/05. (IV..) ÖH. A Óvoda és Bölcsőde Alapító Okiratának módosítása Határozat.) Város Önkormányzatának

Részletesebben

I. fejezet Általános rendelkezések

I. fejezet Általános rendelkezések Hortobágy Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 15/2006. (IV. 25.) Hö. r e n d e l e t e a gyermekvédelem helyi rendszeréről 1 (a módosításokkal egységes szerkezetben) A képviselő-testület a helyi

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S 9. NAPIREND: Ügyiratszám: 1/360-8/2006. E L Ő T E R J E S Z T É S a Képviselő-testület 2006. szeptember 15-i ülésére Tárgy: Előterjesztő: Előkészítette: Megtárgyalja: Meghívott: A Szász Márton Általános

Részletesebben

JAVASLAT. Pásztó Városi Önkormányzat Óvodája alapító okiratának módosítására

JAVASLAT. Pásztó Városi Önkormányzat Óvodája alapító okiratának módosítására VÁROSI POLGÁRMESTERI HIVATAL 3060 PÁSZTÓ, KÖLCSEY F. U. 35. (06-32) *460-155 FAX: (06-32) 460-918 Szám: 1-15 /2013. A határozat meghozatala minősített szavazattöbbséget igényel! JAVASLAT Pásztó Városi

Részletesebben

21/2010. (III. 3.) Kgy. határozat. A Baranya Megyei Gyermekvédelmi Központ alapító okiratának módosítása

21/2010. (III. 3.) Kgy. határozat. A Baranya Megyei Gyermekvédelmi Központ alapító okiratának módosítása 21/2010. (III. 3.) Kgy. határozat A Baranya Megyei Gyermekvédelmi Központ alapító okiratának módosítása 1. A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése jóváhagyja a Baranya Megyei Gyermekvédelmi Központ alapító

Részletesebben

M Ó D O S Í T Ó O K I R A T

M Ó D O S Í T Ó O K I R A T /2012. (10. 25.) sz. határozat 6. melléklete M Ó D O S Í T Ó O K I R A T Fazekas Mihály Általános Iskola 2120 Dunakeszi, Radnóti M. u. 29. Dunakeszi Város Képviselő-testülete jóváhagyta a Fazekas Mihály

Részletesebben