CSALÁDI ÉS IFJÚSÁGI. -mûsor december Évértékelõ a fõkonzulátuson. 5. oldal. Jótékonysági koncert Péterfalván

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "CSALÁDI ÉS IFJÚSÁGI. -mûsor december 21-27. Évértékelõ a fõkonzulátuson. 5. oldal. Jótékonysági koncert Péterfalván"

Átírás

1 évf. 50. szám függetlensége? 2. oldalveszélyben Ukrajna Ára: 1,50 hrivnya CSALÁDI ÉS IFJÚSÁGI HETILAP állampolgárságról? 4. oldalmit kell tudni a kettõs Tv 5. oldal -mûsor december Évértékelõ a fõkonzulátuson 6. oldal Farmerkonferencia Beregszászon Fizesse elõ a Kárpátinfót! A Kárpátinfo vidékünk, Kárpátalja magyarságának leghitelesebb információs hírforrása. Valljuk: számunkra az Olvasó a legfontosabb. Éppen ezért kötelességünk, hogy hiteles, megbízható tájékoztatást adjunk. Hogy igaz értékeket képviseljünk. Hogy a hit, remény és szeretetet nevében a békességet, a megbékélést hirdessük. (Index 08776) Legyen Ön is a partnerünk! Fizesse elõ a Kárpátinfót! 7. oldal Megújuló energiaforrások AJÁNLÓ Szalagavató Bátyúban Jótékonysági koncert Péterfalván Törekedj a szeretetre! Bátyúban az elsõk között elevenítették fel a szalagavató ünnepség szokását. S ma is a megye magyar iskolái között az egyik legszínvonalasabb rendezvényt tartják itt ez alkalomból. Így volt ez idén is, amikor Berki Etelka és Bimba Csilla osztályfõnökök vezetésével az immáron a felnõtté válás küszöbére lépõ fiatalok hófehér ruhában a lányok, komoly öltönyben a fiúk bevonultak az iskola tornatermébe. Ahol szülõk, nagyszülõk, rokonok és iskolatársak köszöntötték a végzõs diákokat. S ahol õk igaz hittel, meggyõzõdéssel versben és dalban vallottak a szülõföldhöz való ragaszkodásukról, hazaszeretetükrõl, magyarságukról. Tanáraik az évek során felkészítették ezeket a diákokat arra, hogy helytálljanak, bárhová veti õket a sors. Hogy higgyenek apáik igazában, hogy vallják anyáik álmát, hogy merjenek hinni és nagyot álmodni. S a nagy álom mellett mindig hittel kiállni. Hogy soha ne adják fel a küzdelmet, bármily nehézség is áll útjukba. Folytatás a 6. oldalon Shakespeare-darab bemutatója Beregszászon Egy modernizált klasszikus Voltál már komolyan beteg, kedves Testvérem? Álltál már tehetetlenül halálos beteg szeretted ágya mellett? Átélted már azt az érzést, hogy vége mindennek? Nem vetõdött fel benned ilyenkor, hogy elhagyott az Úr? Bizonyára elõfordult a hívõ ember életében is! Mert gyarló emberekként hajlamosak vagyunk arra, hogy csak a jót fogadjuk el. Ha próbára tesz, elsõ kérdésünk imáinkban is: miért, Uram? De Õ mindig ott van mellettünk, csak nem akarjuk észrevenni! A megpróbáltatások idején is ott van velünk, és akkor is felemel, amikor mi már mindenrõl lemondtunk. És megsegít, ha valóban tiszta szívbõl imádkozunk Hozzá A debreceni székhelyû Kõszikla Alapítványt azzal a céllal hozták létre, hogy segítse és támogassa a határon túli magyarok gyógykezelését. Elsõsorban az erdélyi és kárpátaljai magyarokat támogatják, hisz e két térségben volt/van a legnagyobb probléma. Románia EU-hoz való csatlakozásával valamelyest javult az ottaniak helyzete, de Ukrajnában továbbra is nehéz, olykor katasztrofális az egészségügyi ellátás. Így aztán a Kõszikla Alapítvány erre a régióra most nagyobb figyelmet fordít. Folytatás a 3. oldalon William Shakespeare Ahogy tetszik c. darabját láthatta a beregszászi közönség a Kárpátaljai Megyei Magyar Drámai Színház megszokott nevén a Beregszászi Illyés Gyula Magyar Nemzeti Színház elõadásában, melyet a KMKSZ szervezett. Ahogy az már lenni szokott ismét gyönyörködhettünk színészeink dinamikus, felszabadult játékában. A rendezõtõl, Vidnyánszky Attilától megszokhattuk már, hogy régi szerzõk darabjaiba idõnként becsempész néhány sort mai szerzõk szövegébõl. Nem baj, ha az illetõ még nem klasszikus! Így aztán Shakespeare szállóigévé vált gondolatai mellett színház az egész világ..., a rút annál rútabb, ha önmagát kelleti hallhattunk pár mondatot egy-egy népszerû LGT, illetve Groovehouse számból, versidézetet a Micimackóból. Meg sok modern zenét. S hogy végül mégis egésszé állt össze a darab, azt az elõadás végén hosszan tartó vastaps bizonyította a legmeggyõzõbben. -csele- Erõnk csak az összefogásban lehet Folytatás a 3. oldalon A Kárpátaljai Magyar Pedagógusszövetség (KMPSZ) december 12-én tartotta soron következõ közgyûlését. Melyen ezúttal is a kárpátaljai magyar iskolákat, a kárpátaljai magyarságot leginkább érintõ kérdések kerültek napirendre. Orosz Ildikó, a KMPSZ elnöke beszámolójában sorra vette az elmúlt, közel száz év eseményeit, melyek kihatással voltak a magyar nyelvû oktatásra. Többek között szólt a különbözõ rendszerváltozások következményeirõl, a cseh- és a szovjet éra oktatáspolitikájáról, majd elemezte a nemzetiségi iskolák jelenlegi helyzetét Ukrajnában. Cinizmusnak nevezte, hogy a nemzetiségi iskolák végzõseinek ugyanolyan emeltszintû érettségit kell tenniük ukrán nyelvbõl és irodalomból, mint az ukránt anyanyelven tanulóknak. Sõt, azok is azonos fokon kell bizonyítsanak és ez az ukrán érettségizõkre is vonatkozik, akik nem ukrán filológusoknak készülnek, hanem például fizikusok, biológusok vagy matematikusok szeretnének lenni! A magyar filológusoknak, vagy az idegen nyelven tovább tanulóknak is ukránból kötelezõ az emelt

2 2 Heti körkép BEREG Amirõl beszélnek A KORMÁNY FEDEZI A PREMIX ELSZÁLLÍTÁSÁNAK KÖLTSÉGEIT! Régen nem hallottunk a premixrõl, olvasóink között bizonyára vannak olyanok, akik soha nem is hallottak róla. Pedig tíz évvel ezelõtt a lapok elsõ oldalaink szerepelt ez a bizonytalan tartalmú, sötétszürke színû, Magyarországról a beregszászi járásba behozott anyag, melyet állítólag a gépkocsik gyártásánál használnak a fékpofák felületéhez szükséges anyag tömítéséhez. Elõször 1998-ben hallottunk a Peremixrõl, amikor kiderült, hogy a beregszászi telephelyû Ózon magánvállalat már öt éve foglalkozik behozatalával Magyarországról. Különbözõ helyeken nagy mennyiséget halmoztak fel belõle, anélkül, hogy megállapítot- ez azonban szinte teljesen eredménytelennek bizonyult. Most végre úgy tûnik, hogy a probléma elmozdult a holtpontról! A Miniszteri Kabinet határozatot hozott, hogy 5,1 millió hrivnyát utal át a környezetvédelmi minisztériumnak a Premixszel megrakott tehervagonok felszabadítására és az anyag Lengyelországba szállítására. A feladat elvégzésével a minisztérium különösen veszélyes anyagok kezelésével foglalkozó állami vállalatát bízták meg. A premixet a lengyelországi Sarpi Dabrowa Gornicza gyárba szállítják megsemmisítésre, illetve részleges hasznosításra. Már e hét végéig Beregszászról és környékérõl elszállítják a A harc folytatódik Új korrupcióellenes politika Ukrajnában Ukrajna a világ egyik legkorruptabb országa, ezt a tényt itthon és külföldön egyaránt elismerik, sõt, legtöbben tapasztalják is. A korrupció az ország minden területén, minden szférájában elõbukkan, a legalsó szintektõl egészen a legmagasabb gazdasági és politikai érdekekig. Ukrajna már hosszú ideje harcol a korrupció ellen, de ez a háború mindeddig csak vesztes csatákat produkált. Egy-egy elszigetelt eseten kívül komoly lépések a probléma megoldására nem születtek. A 2004-es narancssárga forradalom után mindenki nagy elõrelépésre számított, sokan hittek abban, hogy a rendszerváltás meghozza a várva-várt eredményt. Késõbb azt tapasztaltuk, hogy a narancsosok ötéves vezetõi ciklusa alatt Ukrajna még rosszabb pozíciót foglal el a világ korrupt országainak listáján, mint korábban, a Leonyid Kucsma által vezetett rezsim idején. A korábban narancsos szövetségesek odáig jutottak, hogy egymást vádolták meg korrupcióval és ezt a legfelsõbb politikai szinten vállalták. Ukrajna reménytelen eset a Nyugat szemében, talán ennek is köszönhetõ, hogy 2010 január közepén távozik posztjáról Jeyla Pazarbaziolu, a Nemzetközi Valutaalap (IMF) ukrajnai küldötte. A Miniszteri Kabinet nemrégiben elfogadott egy dokumentumot, amely megfogalmazza Ukrajna korrupcióellenes politikájának fõbb alapelveit. Olekszandr Turcsinov elsõ kormányfõ-helyettes a dokumentummal kapcsolatban elmondta: az új alapelvek nemcsak a korrupt személyek elleni harcot mondja ki, hanem a probléma komplex megoldását is javasolja gazdasági, szociális-politikai, adminisztratív és információs tevékenységgel karöltve. A kormányfõ-helyettes szerint döntés született egy speciális korrupcióellenes iroda létrehozásáról, amely folyamatos megfigyelés alatt fogja tartani a legfelsõbb hatalmi szerveket is. Az is elképzelhetõ, hogy az irodát az Ukrán Belügyminisztérium (MVSZ) egyik alegységébe integrálnák. Jurij Lucenko belügyminiszter a kormányülésen javasolta, hogy az irodát az MVSZ bûnözéselleni fõhivatalának bázisán hozzák létre, ezzel ugyanis jelentõs összeget és idõt takaríthatnának meg. Turcsinov közölte, hogy a kormány döntést hozott a korrupcióellenes törvény megváltoztatásáról. Az új szabályok január elsejétõl lépnek érvénybe. Ezeknek értelmében a kormány elrendeli, hogy minden egyes állami hivatalnál a legfelsõbbektõl egészen a helyi szintekig hozzanak létre egy speciális szervet, amely további ellenõrzéseket fog végezni a korrupciós ügyek felderítése érdekében. További újdonság, hogy a jövõben az összes hivatalnok, tisztségviselõ kénytelen lesz átadni az államnak azokat az ajándékokat, amelyeket a hivatalos viziteken kap. Turcsinov szerint ez az eljárás már nagyon sok országban mûködik. A magas rangú hivatalnokok gyakran nemesfémbõl készült ajándéktárgyakat is kapnak külföldön. Ezeket a jövõben az Ukrán Nemzeti Banknak (NBU) vagy az Ukrán Pénzügyminisztériumnak (MFU) kell majd átadni. A szuveníreket szintén az államnak kell adni és ha már túl sok lesz belõlük, akkor múzeumot lehet nyitni vagy fel lehet majd használni azokat valamilyen rendezvény keretein belül mondta a politikus, majd hozzátette: mindenkinek meg kell értenie, hogy ezek az ajándékok nem személyeknek, egy-egy ország képviselõjének szólnak, hanem az államnak. Az új törvény értelmében ellenõrizni fogják azokat a személyeket, akik állami szolgálatra jelentkeznek, ugyanis az eddigi tapasztalat alapján elmondható, hogy túlságosan sok botrányba keveredtek a hivatalnokok. Legutóbb például az Ukrán Biztonsági Szolgálat (SZBU) vezetõ-helyettesérõl derült ki, hogy nincs felsõfokú végzettsége, a diplomáját valószínûleg csak vásárolta... Ezen kívül az is problémát jelent, hogy az elsõ és második szintû tisztségviselõk (a központi hatalmi szervek munkatársai, kormányzók, azok helyettesei, hivatalvezetõk) többsége (közel 90 százaléka) valótlan adatokat állít magáról: rejtegetik a jövedelmeiket, eltitkolják a korrupciós és egyéb bûnesetekkel való megvádolásukat stb. Ráadásul a speciális ellenõrzésen az alsóbb szintet képviselõ hivatalnokok nem esnek át, vagyis az átvilágítás az összes érintettek mindössze 0,6 százalékára terjed ki. Újlaki László ták volna tulajdonképpen milyen összetételû anyagról van szó és nem veszélyes-e a környezetre, az emberek egészségére. Ahány laboratórium, annyi különbözõ vizsgálati eredmény született, hol rendkívül veszélyesnek, egészségre nagyon károsnak, hol teljesen veszélytelennek és ártalmatlannak minõsítették az anyagot. És tulajdonképpen a mai napig sem tudjuk, káros-e egészségünkre vagy sem. Tény azonban, hogy a beregszászi járásban mintegy másfélezer tonna premixet halmoztak fel különbözõ raktárakban, gyakran pedig egyszerûen a szabad ég alatt. A lakosság felháborodására reagálva, késõbb 656 tonnát konténerekbe, majd tehervagonokra raktak belõle, melyek már több mint négy éve a beregszászi és borzsovai vasútállomások mellékvágányain vesztegelnek. A vagonok vesztegléséért eddig már összesen 20 millió hrivnyát kellett volna átutalni a vasútnak, de nincs mibõl és fõleg nincs kinek! Érthetõ, hogy ilyen körülmények között a lakosság egyre türelmetlenül követelte a premix elszállítását a beregszászi járásból és Kárpátaljáról. Tömeges tüntetésekre került sor, számtalan beadvány született az ügyben, az újságok napokon keresztül foglalkoztak a problémával, keresték a felelõsöket, mind- premixet. Meg kell azonban jegyezni, hogy ez a járásban tárolt mennyiség alig 30 százalékát teszi csak ki! Ahhoz, hogy a járást és Kárpátalját megszabadítsák ettõl a gyanús anyagtól, a szakértõk véleménye szerint összesen 16 millió hrivnyára lenne szükség! Ekkora összeg azonban sajnos egyelõre nem áll rendelkezésre. Kárpátalján minden tiltó rendelkezés ellenére tovább folyik az erdõk irtása, ami beláthatatlan következményekhez vezethet. Növekedik a talaj eróziója a letarolt lejtõkön, a csapadék akadálytalanul zúdul le a völgyekbe, szinte minden évben gondot okoznak az árvizek. Viktor Juscsenko elnök, aki néhány hónappal ezelõtt helikopteren tekintette meg erdõink egy részét, felháborodását fejezte ki a látottakkal kapcsolatban, követelte, hirdessenek moratóriumot az erdõk kivágására, de ennek egyelõre nem látjuk konkrét következményeit. A megyei állami környezetvédelmi felügyelõség napokban hozott rendelete, melynek értelmében akár 570 hrivnyára bírságolhatják azokat, akik engedély nélkül fenyõfát vágnak ki Karácsonyra, sõt azokat is, akik zúgárusoknál szerzik be karácsonyfájukat, aligha fogja lényegesen javítani az erdõinkben uralkodó, elég elszomorító helyzetet. -i-gy Veszélyben Ukrajna függetlensége? Az idén elmarad az ukrán-orosz gázháború Egyre inkább valószínûvé válik, hogy az idén elmarad az újabb ukránorosz gázvita és ezzel a nyugat-európai országok nyugodtabb szívvel indulhatnak neki az Újévnek. Julija Timosenko ukrán kormányfõ legutóbbi moszkvai tárgyalásai valamennyire megnyugtatóan hatottak a gázkérdésre. Sikerült megegyezni a folyamatos szállításokról, az árakról és a tranzitdíj emelésérõl. A The New York Times amerikai lap ugyanakkor azt írja, hogy a pozitív elõrelépések ellenére még nem szabad túlságosan elbízni magunkat a két ország viszonyát illetõen. Moszkva és Kijev most úgy döntöttek, hogy az idén nem vesznek össze és elmarad a gázcsapok elzárása is írja a lap, majd így folytatja: Európa, amely az Oroszországból vásárolt földgáz 20 százalékát Ukrajnán keresztül kapja, most fellélegezhet, de egyelõre még nem szabat véglegesen fellélegeznie az orosz-ukrán viszonyban való feszültség hiánya miatt. A The New York Times nem kevesebbet állít, mint hogy Julija Timosenko egyezménye Vlagyimir Putyin orosz kormányfõvel veszélybe sodorhatja Ukrajna függetlenségét. Elképzelhetõ, hogy a gázegyezmény lehetõvé teszi Timosenko számára az elnökválasztáson való gyõzelmet. Így január 17 után, Julija Timosenko államfõvé választását követõen, Oroszország számon kéri majd Ukrajnától a gáztartozásokat, de mivel Kijev fizetésképtelen lesz (az aktuális információk szerint a Nemzetközi Valutaalap nem folyósítja a hitel negyedik részletét), ezért Moszkva átveszi az irányítást az ukrán ipar felett. A helyzetet kihasználva Oroszország követelheti majd a Fekete-tengeri flotta szevasztopoli jelenlétének meghosszabbítását. A flotta a Leonyid Kucsma elnöksége alatt megkötött egyezmény alapján 2017-ig maradhat a Krím-félszigeten, de nemrégiben Viktor Juscsenko ukrán államfõ közölte, hogy Oroszországnak köszönetet kellene mondania azért, hogy a flotta még mindig Ukrajnában állomásozhat, mivel az alkotmány kimondja, hogy idegen ország hadserege nem tartózkodhat Ukrajna területén. A Chatham House elemzõközpont szerint Putyin úgy szerezhet gazdasági és politikai elõnyt a kialakuló helyzetbõl, hogy Ukrajna gazdasági gyengeségeit használja fel. Kijevet érzékenyen érintette a gazdasági világválság, ráadásul a belpolitika is csak elmélyítette a problémákat. Az Oroszországból importált földgázt nagy nehézségek árán tudták kifizetni, de a Nemzetközi Valutaalap nem ad több pénzt, mivel az ukrán kormány nem tudta csökkenteni a 2010-es állami költségvetést. A nagy kérdés az, hogy mikor ér véget ez a bizonytalan idõszak? Az elnökválasztás után stabilizálódik-e a helyzet? A válasz nem egyszerû. Viktor Juscsenko esélye az újabb gyõzelemre majdnem a nullával egyenlõ. A két esélyes Julija Timosenko és Viktor Janukovics közötti harc az elsõ fordulóban nem dõl el. A második forduló utáni eredményhirdetés akár egy hónapig is elhúzódhat. Amennyiben Janukovics kerül ki gyõztesként, feloszlatja a parlamentet, így a bizonytalan idõszak akár szeptemberig is eltarthat. Timosenko és Putyin egyezménye valóban jól hangzik a nyugatiak számára, csakhogy Ukrajnának 2010-ben fizetnie kell a megállapodásban szereplõ gázmennyiség teljes egészéért függetlenül attól, hogy felhasználja-e azt az adott idõszak alatt vagy sem. Az idén a megállapodásban szereplõ gázmennyiség mindössze kétharmadát vásárolta meg Ukrajna (a gazdasági termelés visszaesése és a termelés hatékonyságának emelkedése miatt), a többiért viszont nem fizetett és a Timosenko-Putyin egyezménynek köszönhetõen bírságot sem kell ezért fizetnie. A gazdasági elemzõk szerint a már említett Timosenko-Putyin egyezmény igazi (vagyis negatív) hatása 2010 januárjában lesz érezhetõ: ekkorra a földgáz világpiaci ára megnõ, az Ukrajna számára jelenleg még érvényben lévõ 12 százalékos krízis-engedmény pedig megszûnik... Ezzel bekövetkezik egy újabb gazdasági visszaesés állítják az elemzõk. Ukrajna számára a jól mûködõ gazdasága egyet jelent a függetlenségével állítja a The New York Times. Mi lesz, ha ez az új gázegyezmény, amely az újabb gázháború megelõzése érdekében született meg, sokkal nagyobb bajt okoz majd a jövõben? Ú.L.

3 3 Jótékonysági koncert Péterfalván Törekedj a szeretetre! Elejét lásd az 1. oldalon Viszont a magyarországi egészségügy és gazdaság is válságba került, mind kevesebb pénz fut be az egészségügy támogatására, még kevesebb jut a határon túli magyarokra. Ezért is fontos, hogy mi, határon túli magyarok is hozzájáruljunk az alapítvány mûködéséhez. E célból immáron negyedik alkalommal szervezett jótékonysági koncertet a Kárpátaljai Református Egyház. Péterfalva, Dercen, Ungvár után most ismét Ugocsában került sor a rendezvényre. Ez alkalomból zsúfolásig megtelt a péterfalvi mûvelõdési ház. A résztvevõket Seres János, Máramaros-Ugocsa Egyházmegye esperese köszöntötte, aki arra kérte a megjelenteket, hogy az adventi elcsendesedésben gondoljanak azokra is, akik betegséggel küzdenek, azokra, akik segítik õket és hozzátartozóikat. Támogassák adományaikkal a Kõszikla Alapítványt, hisz segítségükkel nem csupán testi bajainkra kapunk gyógyírt, de mind a betegek, mind a hozzátartozók az általuk mûködtetett otthonban lelkileg is felüdülésre lelhetnek. A jótékonysági koncert Zán Fábián Sándor áhítatával vette kezdetét, aki Mikeás 6, 6 8 versei alapján tartotta szolgálatát. A KRE püspöke a szeretet, a másokért hozott áldozat fontosságát hangsúlyozta: Törekedj a szeretetre! Meg kell tanulnunk adni, lemondani valamirõl másokért. Meleg otthonunkban gondoljunk a hajléktalanokra, egészségesen a A KMPSZ XVII. közgyûlésén Erõnk csak az összefogásban lehet Elejét lásd az 1. oldalon szintû érettségi, és nem magyar, angol vagy német tudásukról kell számot adniuk! Az elnök asszony azt is sérelmezte, hogy az ukrán állam nem támogatja a történelmi egyházak által létesített líceumok, gimnáziumok mûködését, pedig az ott tanuló diákok is az ukrán állam adófizetõ állampolgárainak gyermekei! Dr. Orosz Ildikó szólt azon veszélyekrõl, melyeket sokszor meggondolatlanul, a gyermekeink jobb boldogulása reményében azzal idézünk elõ, hogy feladjuk nemzeti hovatartozásunkat, gyermekeinket nem magyar iskolába íratjuk. Pedig elsõsorban a szülõkön múlik, hogy megmarad-e magyar iskolahálózatunk, megmarad-e a kárpátaljai magyarság. Varga Attila, az Oktatási és Kulturális Minisztérium Határon Túli Magyarok Titkársága fõtanácsosa a magyar oktatási rendszer leépítésének egzisztenciális kérdéseit vette górcsõ alá, s felhívta a figyelmet arra, hogy meg kell õrizni az eddig kivívott jogainkat, nem szabad hagyni lerombolni oktatási rendszerünket. Mert lerombolni egy pillanat mûve, de felépíteni A fõtanácsos felszólalásában ígéretet tett arra, hogy az általa képviselt hivatal továbbra is támogatja a kárpátaljai magyar oktatást. Brenzovics László, a Kárpátaljai Megyei Tanács és a KMKSZ alelnöke köszöntõ beszédében arra hívta fel a hallgatóság figyelmét, hogy megmaradásunk, anyanyelvû oktatásunk megõrzése érdekében mindannyiunknak a saját helyén kell helytállnia, megküzdeni iskoláinkért, eddig kivívott jogainkért, eredményeinkért. Kovács Miklós, a KMKSZ elnöke a kéz kezet mos rendszer ellen emelt szót, mely immáron behálózta nem csupán a politikát, az oktatást, de mindennapjainkat is. A szónok figyelmeztetett azokra a veszélyekre, melyek azzal járnak, hogy másoktól várjuk a megváltást. Nekünk, magunknak kell tenni jövõnk érdekében, mondta. Nem várhatjuk el a KMKSZ, sem más szervezet vezetésétõl, hogy oldja meg gondjainkat, ha mi magunk, szülõk, minden észérv ellenére, nem magyar iskolába íratjuk gyermekeinket. A pedagógusoknak mintát betegekre! Harcoljuk meg a hit harcát, teljesítsük Istentõl ránk ruházott küldetésünket, helyezte a jelenlévõk szívére Zán Fábián Sándor. Sok emberen segített már az alapítvány, de szomorúsággal tölt el, hogy idén nagyon sok fiatal ment el kezdte beszédét Gyõri Katalin, az Alapítvány egyik vezetõje, annak mozgatórugója. Ez még inkább arra kell inspiráljon bennünket, hogy az idõt, amit nekünk adott Isten, arra szánjuk, amire adta. Az Istenbe vetett hit és az Istenhez való hûség ez kell vezéreljen mindannyiunkat: hit és hûség Gyõri József, a Kõszikla Alapítvány igazgatója abbéli reményének adott hangot, hogy egyszer hamarosan kell adniuk józan megfontolásból, mondta Kovács Miklós. Az özönvíz már itt dübörög. Gátat vagy bárkát építünk, a kérdés: lesz-e elég kéz az építéshez? Az elítéltek között azonban vannak halálra ítéltek is. Ezek a nemzetiségi és elsõsorban a magyar iskolák. Ez a kivégzés lassan történik, finoman, de céltudatosan, s ami a legszörnyûbb, hogy a magyarok tízezrei cinkosak ebben, saját gerinctelenségükkel olajozva ezt a folyamatot. Ezek számára a nemzeti identitás ismeretlen fogalom. Gyermekeiket más nyelvû iskolába adják, mondván, ha magyar iskolába megy, nem tud majd érvényesülni. Ezek a magyar gyerekek bekerülnek az idegen nyelvûek közé, örök utolsóknak. A másik nyelvét sem tudják tökéletesen elsajátítani, a magukét sem tudják megõrizni. De a fõ baj, hogy teljesen átveszik a másik nép mentalitását, s a legritkább esetben lesz belõlük magyar A magyar iskolák felszámolása folyamatban van. Kinek a bûne ez? Az államé, mely lágy sovinizmusával kihasználta az emberek butaságát, gerinctelenségét, s a végén nem lesz szükség az alapítvány munkájára, mert mindenki megkapja majd (szülõföldjén is) a legjobb kezelést. De addig sem szabad csüggednünk, hisz az Úr azért adja a próbákat, hogy lemérje hitünket és hûségünket, mondta. Gyõri József igazgató nagyra értékelte a Kárpátalján szervezett jótékonysági koncerteket. Az itt befolyt összeggel Kárpátalja is jelentõs mértékben hozzájárul a betegek gyógykezeléséhez. A Péterfalván megrendezett jótékonysági koncertrõl elmondhatjuk: az igen színvonalas volt. Versmondók, énekesek, zenészek és táncosok egyaránt a legjobb tudásukat adták, hogy azzal megörvendeztessék mindazokat, akik Ung, Bereg és Máramaros- Ugocsa Egyházmegyébõl eljöttek, hogy képviseljék gyülekezeteiket, s átadják közösségük és saját adományaikat. Köszönet mindenkinek, aki részt vett, s adományával támogatta a Kõszikla Alapítvány munkáját. Segíts, hogy segíthessünk! ez lehetne a jelszava az alapítványnak, s vezéreljen ebben a cselekedetben mindannyiunkat az igaz hit, a remény és az önzetlen szeretet! Marton Erzsébet majd mossa kezeit? Elmondhatjuk, hogy eredménnyel járt az évtizedekig tartó agymosás. Tudatos magyar alig maradt. Ha továbbra sem teszünk semmit, akkor rövid idõn belül odaírhatják a magyar kérdés nem hivatalos rubrikájába: megoldva idézte egyik ben született ma is aktuáli írását Gulácsy Géza, a KMPSZ alelnöke, aki arról is szólt hogy a mai helyzet kísértetiesen hasonlít erre. Éppen ezért minden pedagógusnak tudatára kell ébredni, hogy mindez egzisztenciális veszéllyel fenyeget. Esélyt pedig csak a kollektív összefogás adhat, hangsúlyozták az alelnök. A lelkiismeretes munka fontosságát hangsúlyozta Riskó Márta (Bereg), Ferkó Csaba (Ung), Kész Barna (Ugocsa) KMPSZ-régióelnökök is, akik beszámolójukban az eredmények mellett arról is szóltak, hogy milyen sziszifuszi munkával próbálják felhívni az illetékesek és a közvélemény figyelmét a magyar oktatást sújtó nehézségekre. Benedek Imre, a felsõ-tisza-vidéki régió elnöke, szórványban élve is pozitív kisugárzású beszámolót tartott. Mint megtudtuk, míg a tömbmagyarságban élõk között az a jellemzõ, hogy a szülõk nagy része gyermeke jobb boldogulása (?!) reményében ukrán iskolába íratja gyermekét, feladva magyarságát, addig a végeken a magukat magyarnak valló szülõk, nagyszülõk inkább magyar óvodába, iskolába viszik csemetéjüket. Tanulhatunk tõlük! Kovács Erzsébet Szalagavató Bátyúban A jövõ ti vagytok! Elejét lásd az 1. oldalon Tisztesség, becsület, igazság, kitartás, állhatatosság tették útravalóul a diákok tarsolyába az osztályfõnökök: Berki Etelka és Bimba Csilla. Szántó János helyi lelkész a Zsoltárok könyve alapján hívta fel a végzõsök, a szülõk és a tanárok figyelmét arra, hogy mindeddig megáldotta õket az Úr, s hogy a továbbiakban is Istennek útja kell vezérelje õket. Szívhez szóló versekkel, énekekkel köszöntötték szüleiket, tanáraikat az immáron zöld szalagos diákok. Ígéretet tettek az õket követõk is, akik most vették át a stafétát, hogy hûek maradnak elõdeik hagyo- mányaihoz, hogy megõrzik és továbbviszik örökségünket. Hamarosan érettségihez közelednek ezek a fiatalok, amikor is a zöldet a piros szalag váltja majd fel. Hisszük, hogy mindaz a sok szép, amit itt kívántak nekik, s amit õk fogadtak meg ez alkalommal, s azok az álmok, vágyak, melyek lelkük mélyén szunynyadnak, egyszer valóra válnak! Sok sikert és szebb jövõt nektek, kedves fiatalok! De ne feledjétek: ezért a szebb jövõért nektek is felelõsséget kell vállalnotok! Hogy megmaradjunk, hogy magyarként élhessenek szülõföldünkön gyermekeitek, unokáitok is! Kovács Erzsébet Figyelem! A Szent Márton Karitász Kárpátaljai Megyei Jótékonysági Alapítvány ukrajnai felsõoktatási intézményben tanuló kárpátaljai diákok részére szociális és tanulmányi ösztöndíj pályázatot hirdet a 2009/2010-es tanév II. félévére Részletes információ a web-oldalon található Mikulás ünnepség Beregdédában december 13- án a dédai kultúrházba ismét eljött a Mikulás. A tánccsoport és a színjátszó kör tagjai nagy szorgalommal készítették a mûsorukat. A színjátszó csoport egy kedves színdarabot adott elõ, amelynek Karácsonyi mese volt a címe, a kiscsoport táncosai Mikulás tánccal fogadták a Nagyszakállút. A nagycsoport pedig egy tréfás táncot mutatott be újévi fenyõfácska címmel. A Mikulás idén is hozott a mûkedvelõ csoportnak egy kis szerény ajándékot. Szeretnénk megköszönni Kozák István vállalkozónak, aki szponzorálta az ünnepségünket. Este aztán, mint minden évben, Mikulás-bálkirályt választottak a lányok. Az idei bálkirály Náskó Gábor lett. Kívánunk neki sok szerencsét. Balogh Gizella Kárpátalja hírforrása

4 4 Közélet BEREG Bízzál és higgy! Mert nincsen mibennünk erõ e nagy sokasággal szemben, mely ellenünk jön. Nem tudjuk, mit cselekedjünk, hanem csak Te reád néznek a mi szemeink Ne féljetek és ne rettegjetek e nagy sokaság miatt: mert nem ti harcoltok velök, hanem az Isten. (2Kr 20:12, 15) Oly sokszor tanácstalanul állunk, rettegünk és félünk lépni, dönteni, választani, felelõsséget vállalni. Pedig életünkben számtalan döntési, vállalási kényszerhelyzet van. Kockázatos felelõsséget vállalni, lépni, cselekedni. Jó lenne, ha valaki helyettünk döntene, választana. Isten népe veszélyes helyzetbe került, három ellenséges nép hadat üzent, és készült Júda és Jeruzsálem elfoglalására, megsemmisítésére. A hír hallatán megijedt, pánikba esett a nép és a fiatal Josafát király is. E nagy veszély idején bûnbánattal keresték Isten orcáját. Egy akarattal álltak az Úr elé családok, felnõttek, gyermekek, papok, a próféta és a király. Isten rátekintett népére, meghallgatta kiáltásukat, bûnbánó imádságukat és válaszolt. A próféta Jaháziel kijelentést, üzenetet kapott Isten Lelke által: Ne féljetek és ne rettegjetek e nagy sokaság miatt: mert nem ti harcoltok velök, hanem az Isten! Nem kell néktek harcolnotok, hanem csak álljatok veszteg és lássátok az Úrnak szabadítását rajtatok. Kételkedünk, rettegünk, bizalmatlankodunk mi is, mert a félelmetes baj, veszély, ellenség mindent besötétít, eltakar elõlünk. Csak a veszélyre gondolunk, a Szabadítóra, a szabadulás lehetõségére nem! Pedig közel van az Úr az Õ szabadításával mindenkihez, aki Õt kéri és segítségül hívja! Közel volt bûnbánó népéhez és meghallgatta töredelmes bûnbánó imájukat, remegõ kérésüket. Szabadítást ígért az Úr. Isten szabadítása egy feltételhez volt kötve: ti ne csináljatok semmit! Várjatok, veszteg legyetek és nyissátok ki szemeteket, hogy meglássátok az Úr szabadítását! Jó lenne, ha nékünk is jönne az üzenet, a tanács, a válasz és csak várni kéne arra, hogy Isten cselekedjen értünk, helyettünk! Isten módszere ma is ez! Ha bûnbánó szívvel megyek elé és elmondom kérésem, panaszom, Õ nem zárja be fülét könyörgésem elõl. A mi tragédiánk, hogy nem beszélünk Istennel, nem tudjuk, hogy hol található! Nem tudunk csendben lenni, nem halljuk a hangját: zaj, lárma van bennünk. Legtöbbször követelünk, arra hivatkozunk, hogy a gyermeked vagyok, segíts hamar, most, mindjárt, azonnal, úgy, ahogy én képzelem, megrendelem. Besegíteni akarunk Istennek. Megvannak az elképzelt módszereink, eszközeink, azt hisszük, azzal majd meggyorsítjuk vágyaink, kívánságunk teljesülését. Oly nehéz várni, leeresztett kézzel, üres pénztárcával, fájó daganattal, vádak, fenyegetések tüzében, elhagyottan. Pedig ha Istentõl várom a megoldást, ez a legfontosabb szabály: Ne félj, ne rettegj, állj veszteg és várj! Meglátom-e az Úr szabadítását? Mikor? Meddig kell várnom? A gondok, a fájdalmak, a szenvedés, a rettegés néha el- viselhetetlen. Valóban, egyedül nagyon nehéz. A sötétségben, a kilátástalan és megoldhatatlannak látszó helyzetben nem látjuk Isten arcát, nem érezzük rajtunk nyugvó tekintetét. Ez a magunkra-maradottság érzése fokozza a pánikot, félelmet bennünk. Dávidnak is volt hasonló lelkiállapota. Uram, szabadításomnak Istene! Nappal kiáltok, éjjelente elõtted vagyok: jusson elõdbe imádságom, hajtsad füled az én kiáltozásomra! (Zsolt.88, 2-3) Isten meghallgatta Dávid imáját, kiáltását. Téged és engem is meghallgat. Ne félj, ne rettegj, mert Õ szeret, kedves vagy Neki! Az Úr Jézus azért jött e földre, szenvedett, meghalt és feltámadott, hogy közelebb hozza az Atyát, a szeretõ Istent a szenvedõ emberhez. Az Úr Jézus által lehetõségünk és jogunk van kérni Isten szabadítását, életünk problémáinak a megoldását. Milyen nagy dolog, ha valakinek van szószólója a bíróságon, a polgármesternél, az államelnöknél! Neked és nekem van közbenjárónk, szószólónk Istennél. Az Úr Jézus biztatott: Tekintsétek meg a liliomokat Isten ruházza õket, ti drágábbak vagytok, és Õ tudja, ismeri szükségeteket Csak keressétek az Isten országát, és ezek mind megadatnak néktek. (Lk 12:27,31) Követelõzés nélkül, fegyvertelenül, mehetek Isten elé kérésemmel. Bátran elmondhatod, elmondhatom mindazt, amit másnak nem tudok elmondani. Isten hallgat, figyel és felel imáinkra. Azt ígérte: Én terólad el nem feledkezem! (Ésaiás 49,15) Néha úgy tûnik, késik az imameghallgatás, késik Isten válasza! Nem értjük, miért? Nehéz várni, veszteg, csendben lenni. De várni kell! Mert nem az én gondolataim a ti gondolataitok, és nem a ti utaitok az én utaim, így szól az Úr! (Ésaiás 55, 8) Nem ismerjük és nem értjük Isten tervét életünkkel. De bízhatunk Benne! Boldogok, akik nem látnak és hisznek! (János 20, 29) Tudok-e hinni, bízni és várni Isten szabadítására, akkor is, amikor minden sötét, reménytelen, kilátástalan? Vagy nekem nagyon sürgõs, most azonnal kell a pénz, a jó munkahely, az egészség, jó házasság, a reményteli jövõ? Netán féltem az igazamat és harcolok magamért? Nem érdemes taktikázni, erõsködni, harcolni. Hinni, hinni kell! A tapasztalatok, a bizonyságok követik Isten gyermekeinek életét. Ne felejtsd el, mit tett veled Isten és legközelebb a szenvedés, a megalázás, a nyomorúság idején emlékezz: Õ szeret, és hallgatja kérésedet. Tanulj meg várni, csendben, alázattal! Jézus nem haragudott tanítványára, hitetlenkedõ Tamásra, nem utasította el, de megmutatta kezein a szögek helyét, oldalán a sebhelyet. Erre a bizonyítékra szüksége volt Tamásnak. A jelek erõsítették hitét. Rád sem haragszik az Úr, ha türelmetlen, félénk és kételkedõ vagy. De halld meg a hangját, neveden szólít, vedd észre a feléd nyújtott kezét! Emlékezz csodáira, tetteire, a jelekre, amiket tapasztaltál és hidd el, hogy szeret! Dr. Tapolyainé Bartha Gizella Mit kell tudni a kettõs állampolgárságról Állampolgárság a nemzetközi jogban Az utóbbi idõben szerkesztõségünkhöz nagyon sokan fordulnak azzal a kérdéssel, hogy a jobb orvosi ellátás miatt Magyarországon született magyar születési anyakönyvi kivonattal rendelkezõ gyermekük hogyan kaphatna magyar állampolgárságot. Arra a kérdésre, hogy a gyermek születését miért nem anyakönyveztették Ukrajnában, rendszerint azt a választ kapjuk, a külföldön született gyermeket Ukrajnában nem anyakönyvezik. Szerencsére ebbõl sem az újszülöttnek, sem a szülõknek semmilyen hátrányuk nem származik. Legalábbis elvben. (Akkor van gond, ha a Magyarországon kiállított születési anyakönyvi kivonatban a gyerek állampolgársága rubrikába azt írják be a helyi ügyintézõk, hogy állampolgársága ismeretlen. Beszéltünk néhány szülõvel, hogy bizony a gyerek útlevelének kiváltásakor ez komoly gondot jelentett, hisz formailag a közjegyzõ nem fordíthatta le másképpen a Magyarországon elkészített születési anyakönyvi kivonat elõbb említett rubrikáját. Márpedig egy ismeretlen állampolgárságú személynek miért adnának Ukrajnában ukrán útlevelet?! Tehát azok az ukrán állampolgárságú szülõk, akiknek gyermeke Magyarországon jön világra, ügyeljenek arra, hogy a születési anyakönyvi kivonat fent említett rubrikáját az ügyintézõ üresen hagyja.) Az ukrajnai szülõk Magyarországon született gyermeke tehát Magyarországon kap keresztlevelet, ezt itt a szülõk lefordíttatják, közjegyzõvel hitelesítik, és ezt használják minden hivatalos ügy intézésekor. Erre jó esetben ugyanúgy megkapják a gyerektámogatási segélyt és minden fontos dokumentumot, például gyermekútlevelet, mintha gyermeküknek ukrán keresztlevele lenne. Valóban az a helyzet, hogy Ukrajnában a külföldön született gyermeket az ukrán hatóságok nem anyakönyvezik, de a külföldi ukrán külképviseletek ezt megtehetik, esetünkben a nyíregyházi ukrán fõkonzulátushoz, vagy a budapesti ukrán nagykövetség konzuli hivatalához kell fordulni. Mi a helyzet az állampolgárság megszerzésével? Ehhez elõször tekintsük át a kályhától elindulva a nemzetközi, az ukrán és a magyar gyakorlatot. Nézzük az elméletet. Az állampolgársági joggal foglalkozó tudományok kialakítottak különféle rendezõ elveket, amelyek részben a nemzetközi jog alapelvei, részben elméleti tartalmúak. Ezek gyakran tételes jogként is megjelennek az államok állampolgársági törvényeiben vagy gyakorlati rendezõ elvként mûködhetnek az államok állampolgársági gyakorlatában. Ezeknek a rendezõ elveknek általában az is a sajátosságuk, hogy nem egymást kizáró módon érvényesülnek, hanem egymással is összeütközésbe kerülhetnek. A fõbb elvek a teljességre történõ törekvés nélkül az alábbiak: A ius sanguines elve (a leszármazás joga). Azt jelenti, hogy a született gyermek a leszármazás jogcímén megszerzi felmenõi állampolgárságát. Magyarán, ha a gyerek édesapja és édesanyja ukrán állampolgár, akkor a gyermekük is automatikusan az, bárhol is jöjjön a világra. Ez az elv érvényesülhet csak az apa, illetve az anya jogán is. Mindez régrõl, még a római jogból származik. Az európai államok ezt a jogelvet követik. Pl. Magyarországon az egykor ott állomásozott szovjet csapatok tisztjeinek Magyarországon született gyermekei ezért nem kaphatták meg a magyar állampolgárságot. Pedig nagyon sokan akarták A ius soli elve (a születési hely joga). Az érintett állam területén, külföldi szülõktõl született gyermek megszerzi a születés helyének állampolgárságát. (A kárpátaljai magyarok körében is ezért terjedhetett el az a nézet, hogy ha valamelyik kárpátaljai magyar édesanya Kisvárdán, Nyíregyházán, Fehérgyarmaton, Debrecenben stb. szülte meg gyermekét, a gyermek automatikusan megkapja a magyar állampolgárságot. Pedig, mint a fentiekben már jeleztük, ez abszolút nincs így.) Ezt az elvet alkalmazzák, az un. bevándorló államok, pl. az USA és a délamerikai államok stb. Saját állampolgárságú szülõktõl született gyermek esetében természetesen a leszármazás jogcímét alkalmazzák. Persze a gyakorlatban a fentiekben ismertetett két elv néha keveredik. Jól jellemzi ezt a következõ példa. Az USA területén mexikói szülõktõl született gyermek egyaránt rendelkezik a születési, illetve szülõk származási helye szerinti állampolgársággal, azaz kettõs állampolgár, amerikai és mexikói egyben. Éppen ezért gyakran elõfordul, hogy a kilencedik hónapban levõ kismama és családja ott toporog valamelyik amerikai határátkelõn, hogyha jönnek a szülési fájdalmak, akkor gyorsan átmenjenek amerikai felségterületre, mert így a gyerek automatikusan amerikai állampolgár (is) lesz. Meg természetesen a szülõk jogán mexikói is. Az egyenlõség elve vagy a megkülönböztetés tilalma azt mondja ki, hogy az állampolgárok között nem lehet megkülönböztetést tenni, tehát az állampolgárság a jogosultságok és kötelezettségek tekintetében egy és oszthatatlan. A család egységének elve azt jelenti: kívánatos, hogy a család tagjainak egységes állampolgársága legyen. Fent már történt utalás a kettõs állampolgárságra. Az ezzel foglalkozó újabb nemzetközi egyezmények közül a legfontosabb az Európa Tanács május 14-én Strasbourgban aláírt többoldalú egyezménye. A kettõs vagy többes állampolgársággal kapcsolatosan megállapítja: a részes állam azon állampolgárai, akik másik állampolgársággal is rendelkeznek, a lakhelyük szerinti részes államban ugyanolyan jogokkal és kötelességekkel bírnak, mint azon részes állam egyéb állampolgárai. Magyarán szólva a kettõs állampolgár státusza semmiben sem tér el a lakhelye szerinti állampolgárokétól. A jelenlegi nemzetközi gyakorlatban elkerülhetetlen jogi tény a kettõs állampolgárság amiatt, hogy egyes államok nem hangolják össze a leszármazás és a születési hely elveit. Annak a kérdésnek a feltétele tehát, hogy egy állam elismeri-e a kettõs állampolgárságot értelmetlen. A kettõs állampolgárság ugyanis olyan jogi tény, amely nem szorul állami elismerésre. A mindennapi életben általában nem okoz problémát a kettõs állampolgárság. Általános szabály, hogy a belsõ jogi normák, a jogok érvényesítése szempontjából a saját állampolgáraik esetében kizárólagosan kerülnek alkalmazásra még akkor is, ha azok egyidejûleg más államnak a polgárai. Magyarán szólva a kettõs állampolgár a saját országa hatóságai elõtt nem hivatkozhat a másik állampolgárságára. Általában a kettõs állampolgárt a másik állam saját államával szemben nem részesítheti diplomáciai védelemben. A legtöbb állam eltûri a kettõs állampolgárságot, egyesek ezek közé tartozik Ukrajna is azonban nem. Az ukrán állam is csak az Ukrajnában született állampolgárainak tiltja a kettõs állampolgárságot, de a születéssel szerzett külföldi állampolgárságot a gyermek nagykorúságáig tolerálja. Tehát ha a várandós anyuka Ausztráliában nyaral, és ott szüli meg gyermekét, a gyerek automatikusan ausztrál állampolgár is. A nagykorúság elérése után az érintett dönthet, hogy melyik állampolgárságot választja, feltéve, ha az adott ország ezt engedélyezi. Jó tudni: sok ország nem járul hozzá, hogy állampolgárai lemondjanak állampolgárságukról. Nagyon érdekes a latinamerikai országok gyakorlata. Elvben ott is tiltják a kettõs állampolgárságot, de jól tudják, hogy sokat nem tehetnek ellene. Azt követelik meg csupán, hogy az érintett állampolgáruk adott ország úti okmányával utazzon ki vagy be. Argentína pl. csak két országgal, Spanyolországgal és Olaszországgal kötött kettõs állampolgárság elismerésérõl szóló egyezményt. Ebbõl a szempontból számunkra nagyon fontos a magyar állampolgársági törvény, ugyanis az alapelvek között nem fogalmazza meg a kettõs állampolgárság tolerálásának, azaz eltûrésének az elvét. A jelenlegi törvény gyakorlati oldalról közelíti meg ezt a kérdést, amikor kimondja: Azt a magyar állampolgárt, aki egyidejûleg más államnak is állampolgára ha törvény másként nem rendelkezik a magyar jog alkalmazása szempontjából magyar állampolgárnak kell tekinteni. A jelenleg hatályos magyar állampolgársági törvény az állampolgárság keletkezésének megszerzésének tárgyalása elõtt kimondja: Magyar állampolgár az, aki e törvény hatályba lépésekor magyar állampolgár volt. Azaz a törvény hatályba lépésekor az állampolgárok a korábbi törvények alapján már megszerezték a magyar állampolgárságot. Az állampolgárság keletkezésén belül alapvetõ jogcím a születés. Születésénél fogva magyar állampolgárrá válik a magyar állampolgár gyermeke, függetlenül attól, hogy melyik szülõje magyar állampolgár. A vegyes házasságból született gyermekek általában születésüknél fogva kettõs állampolgárok. A magyar állampolgárság megszerezhetõ honosítással. Pl. az a nem magyar állampolgár honosítható a saját kérelmére, aki a kérelem beadása elõtt nyolc éven át folyamatosan Magyarországon lakott; a magyar jog szerint büntetlen elõéletû és nem folyik ellene büntetõeljárás; megélhetése és lakóhelye biztosított; honosítása a Magyar Köztársaság érdekeit nem sérti; igazolni tudja, hogy alkotmányos alapismeretekbõl magyar nyelven eredményes vizsgát tett. A magyar állampolgársági törvény rendelkezik a visszahonosításról. Azok a személyek jogosultak visszahonosításra, akiknek a magyar állampolgársága valamilyen okból megszûnt. Ezek a személyek kérelmükre ha Magyarországon laknak honosíthatók, feltéve, ha büntetõ intézkedésekre és a közérdekre elõírt feltételek is teljesülnek. Az állampolgársági törvény lehetõséget ad a kedvezményes honosításra. Ennek különleges esete a magát magyar nemzetiségûnek valló nem magyar állampolgár honosítása, akit egy év helyben lakás után lehet honosítani. Fontos tudnivaló, hogy a honosításra és visszahonosításra csak Magyarországon való lakás esetében van lehetõség. Honosítási vagy visszahonosítási kérelem magyar külképviseleteken nem nyújtható be. Ezt az Állampolgársági és Bevándorlási Hivatalnál lehet intézni. A fentiekbõl jól látható, hogy Magyarországon külföldi szülõktõl született gyermek születésével nem szerzi meg a magyar állampolgárságot. A gyermeket a magyar hatóságok anyakönyvezik, de a személyi adatokon kívül a megjegyzés rovatban rögzítik a szülõk állampolgárságát. Ez az okmány csupán arra szolgál, hogy igazolja az adott külföldi hatóságok számára a gyermek külföldi születését. Gönczy Bertalan

CSALÁDI ÉS IFJÚSÁGI. -mûsor december 22-28. Megváltó megszületésére várakozunk. Isten karácsonykor

CSALÁDI ÉS IFJÚSÁGI. -mûsor december 22-28. Megváltó megszületésére várakozunk. Isten karácsonykor 2 oldal 51 12 évf 51 szám Házelnök van koalíció nincs Ára: 125 hrivnya CSALÁDI ÉS IFJÚSÁGI HETILAP 2 oldal Megtörtént a sorsolás 3 oldal Tv -mûsor december 22-28 Évértékelõ sajtótájékoztató a fõkonzulátuson

Részletesebben

Színházi elõadás a Magyar Kultúra Napján

Színházi elõadás a Magyar Kultúra Napján Ára: 1 hrivnya Ha elõfizet lapunkra, 2. oldal Ukrajna újabb gázháborúba keveredhet 3. oldal Érettségi elõtti dilemmák 4. oldal Tv-mûsor jan.28 feb.3. Egyenes út az egyetemre 6. oldal Költségvetés villámtételben

Részletesebben

Tv-mûsor július 14 20. 4. oldal. ségekbõl érkezõ hagyományõrzõk. tartottak Guton falunapot. A népünnepélyre

Tv-mûsor július 14 20. 4. oldal. ségekbõl érkezõ hagyományõrzõk. tartottak Guton falunapot. A népünnepélyre Tv-mûsor július 14 20. Ára: 1,25 hrivnya Fizesse elõ a Kárpátinfót! A Kárpátinfo vidékünk, Kárpátalja magyarságának leghitelesebb információs hírforrása. Valljuk: számunkra az Olvasó a legfontosabb. Éppen

Részletesebben

Az aradi vértanúk emlékezete

Az aradi vértanúk emlékezete 3. oldal Decemberben eldõl Ukrajna sorsa 4. oldal Utcai evangelizáció Gáton 5. oldal Tv -mûsor október 13-19. Alakul a virtuális magyar glóbusz 6. oldal Ára: 1,25 hrivnya Jótékonysági koncert Péterfalván

Részletesebben

Március 15-i ünnepségek megyeszerte

Március 15-i ünnepségek megyeszerte 12 18. évf. 12. szám Tv-műsor március 24 30. Ára: 2,00 hrivnya Figyelem! Fizesse elő a Kárpátinfót! Index 08776 Legyen Ön is a partnerünk! 2. oldal Moszkva föderatív Ukrajnát szeretne 2. oldal Az ukránok

Részletesebben

Áldott húsvéti ünnepeket!

Áldott húsvéti ünnepeket! Ára: 1 hrivnya Áprilistól újra Tv-mûsor március 24 30. Részletek a 13. oldalon megnyerheti számítógépünket. 2. oldal Támad az infláció 4. oldal Megemlékezés Badalóban 5. oldal Aggódva ünnepeltünk 6. oldal

Részletesebben

CSALÁDI ÉS IFJÚSÁGI. -mûsor április 19 25. érettségi rendszert. XIII. Bátyúi Költészeti Napok

CSALÁDI ÉS IFJÚSÁGI. -mûsor április 19 25. érettségi rendszert. XIII. Bátyúi Költészeti Napok 2. oldal Legitim a koalíció 3. oldal Parlamenti választások Magyarországon CSALÁDI ÉS IFJÚSÁGI Tv -mûsor április 19 25. érettségi rendszert HETILAP 5. oldalmódosították az emeltszintû Ára: 1,50 hrivnya

Részletesebben

CSALÁDI ÉS IFJÚSÁGI. -mûsor június 15-21. Élethosszig tartó tanulás. 5. oldal. mostani helyzetre: a másfél hónapos aszály miatt a közepesnél

CSALÁDI ÉS IFJÚSÁGI. -mûsor június 15-21. Élethosszig tartó tanulás. 5. oldal. mostani helyzetre: a másfél hónapos aszály miatt a közepesnél 23 13. évf. 23. szám Ukrajna 2. oldalkorrupt maradt Ára: 1,50 hrivnya CSALÁDI ÉS IFJÚSÁGI HETILAP 3. oldal Jégkárok Kárpátalján 4. oldal Tv -mûsor június 15-21. Élethosszig tartó tanulás 5. oldal Ünnepi

Részletesebben

Szalagavató a magyar gimnáziumban

Szalagavató a magyar gimnáziumban Ára: 1 hrivnya Betlehemes találkozó Beregszászon Tv-műsor december 10.-16. Részletek a 4. oldalon 2. oldal Megalakult a narancssárga koalíció... 3. oldal Óvodaátadás Nagypaládon 5. oldal Lelkészbeiktatás

Részletesebben

A magyarság egy és oszthatatlan

A magyarság egy és oszthatatlan 40 15. évf. 40. szám Tv-műsor október 10-16. Ára: 1,50 hrivnya Hagyományt teremtünk 2. oldal Enyhülő ukrán-orosz kapcsolatok? 2. oldal Sárospatak szellemisége Beregszászra költözik 5. oldal Kárpátaljaiak

Részletesebben

CSALÁDI ÉS IFJÚSÁGI. -mûsor aug. 31-szept. 6. Szilvafesztivál Újakliban. 4. oldal. 5. oldal. Falunapról falunapra. számos településen szerveztek

CSALÁDI ÉS IFJÚSÁGI. -mûsor aug. 31-szept. 6. Szilvafesztivál Újakliban. 4. oldal. 5. oldal. Falunapról falunapra. számos településen szerveztek 2. oldal 34 13. évf. 34. szám Új szelek fújnak Oroszország felõl Ára: 1,50 hrivnya CSALÁDI ÉS IFJÚSÁGI HETILAP 4. oldal Környezetvédelem: létünk a tét 4. oldal Tv -mûsor aug. 31-szept. 6. Szilvafesztivál

Részletesebben

Árvíz árvíz után December első napjaiban annyi csapadék hullott a Tisza vízgyűjtőjében, amennyit máskor egy hónap

Árvíz árvíz után December első napjaiban annyi csapadék hullott a Tisza vízgyűjtőjében, amennyit máskor egy hónap 50 14. évf. 50. szám Tv-műsor december 20 26. Ára: 1,50 hrivnya Fizesse elő a Kárpátinfót! A Kárpátinfo vidékünk, Kárpátalja magyarságának leghitelesebb információs hírforrása. Valljuk: számunkra az Olvasó

Részletesebben

Tv-műsor október 24-30.

Tv-műsor október 24-30. 42 15. évf. 42. szám Tv-műsor október 24-30. Ára: 1,50 hrivnya Fizesse elő a Kárpátinfót! A Kárpátinfo vidékünk, Kárpátalja magyarságának leghitelesebb információs hírforrása. Valljuk: számunkra az Olvasó

Részletesebben

CSALÁDI ÉS IFJÚSÁGI. -mûsor nov. 30- dec. 6. Magyar géniuszok. 4. oldal. A málenykij robot áldozataira emlékeztek. a málenykij robot áldozataira.

CSALÁDI ÉS IFJÚSÁGI. -mûsor nov. 30- dec. 6. Magyar géniuszok. 4. oldal. A málenykij robot áldozataira emlékeztek. a málenykij robot áldozataira. 2. oldal 47 13. évf. 47. szám Az USA stabilitást akar Ukrajnában Ára: 1,50 hrivnya CSALÁDI ÉS IFJÚSÁGI HETILAP 3. oldal Fókuszban a szomszédságpolitika Tv 4. oldal -mûsor nov. 30- dec. 6. Magyar géniuszok

Részletesebben

A nemzethez tartozás érzését erõsíti

A nemzethez tartozás érzését erõsíti 2. oldal Támadások az elnöki tisztség ellen 4. oldal Pintér Béla-koncert Beregszászon Tv -mûsor szept. 29. okt. 5. 5. oldal Elszabadultak az indulatok Ára: 1,25 hrivnya 6. oldal Szeretetben összeforrva

Részletesebben

CSALÁDI ÉS IFJÚSÁGI. -mûsor november 2-8. Nyíregyháza Beregszász. 5. oldal. 1956 hõseire emlékeztek. vérbe fojtani a magyarság

CSALÁDI ÉS IFJÚSÁGI. -mûsor november 2-8. Nyíregyháza Beregszász. 5. oldal. 1956 hõseire emlékeztek. vérbe fojtani a magyarság 43 13. évf. 43. szám elnökválasztásnak 2. oldalhárom esélyese van az Ára: 1,50 hrivnya CSALÁDI ÉS IFJÚSÁGI HETILAP 4. oldal Reformáció 5. oldal Tv -mûsor november 2-8. Nyíregyháza Beregszász 6. oldal Presbiter-konferencia

Részletesebben

Tanévkezdés hittel, optimizmussal

Tanévkezdés hittel, optimizmussal 35 14. évf. 35. szám Tv-műsor szeptember 6 12. Ára: 1,50 hrivnya Fizesse elő a Kárpátinfót! A Kárpátinfo vidékünk, Kárpátalja magyarságának leghitelesebb információs hírforrása. Valljuk: számunkra az Olvasó

Részletesebben

CSALÁDI ÉS IFJÚSÁGI. Tv-műsor július 9-15. Már nem hisznek a politikusoknak. 5. oldal. azután még nagyobb gyorsasággal

CSALÁDI ÉS IFJÚSÁGI. Tv-műsor július 9-15. Már nem hisznek a politikusoknak. 5. oldal. azután még nagyobb gyorsasággal 27 11. évf. 27. szám CSALÁDI ÉS IFJÚSÁGI HETILAP Tv-műsor július 9-15 Ára: 1 hrivnya Fizesse elő a Kárpátinfót! A Kárpátinfo vidékünk, Kárpátalja magyarságának leghitelesebb információs hírforrása. Valljuk:

Részletesebben

CSALÁDI ÉS IFJÚSÁGI. -musor január 28-24. 4. oldalnitrátok: elso számú. közellenségünk. Gulácsy Lajos

CSALÁDI ÉS IFJÚSÁGI. -musor január 28-24. 4. oldalnitrátok: elso számú. közellenségünk. Gulácsy Lajos Ára: 1,50 hrivnya CSALÁDI ÉS IFJÚSÁGI HETILAP párharc várható 2. oldaltimosenko Janukovics 2. oldalvisszatér az influenzajárvány? Tv -musor január 28-24. közellenségünk 4. oldalnitrátok: elso számú 5.

Részletesebben

CSALÁDI ÉS IFJÚSÁGI. -mûsor jún. 29- júl.-5. Külföldi magyar Európához. 5. oldal. Néptáncosok, honfoglalók, sportolók és õstermelõk

CSALÁDI ÉS IFJÚSÁGI. -mûsor jún. 29- júl.-5. Külföldi magyar Európához. 5. oldal. Néptáncosok, honfoglalók, sportolók és õstermelõk 25 13. évf. 25. szám Ára: 1,50 hrivnya CSALÁDI ÉS IFJÚSÁGI HETILAP Ünnepeltek a Külföldi magyar Európához medikusok emlékhelyek megõrzése 2. oldalnem kerültünk közelebb 4. oldal Tv 5. oldal -mûsor jún.

Részletesebben

Tv-műsor április 2 8.

Tv-műsor április 2 8. 13 16. évf. 13. szám Tv-műsor április 2 8. Ára: 1,50 hrivnya Fizesse elő a Kárpátinfót! A Kárpátinfo vidékünk, Kárpátalja magyarságának leghitelesebb információs hírforrása. Valljuk: számunkra az Olvasó

Részletesebben

Tv-műsor március 19 25.

Tv-műsor március 19 25. 2. oldal 11 16. évf. 11. szám Visszafizetik a régi takarékbanki betéteket? 2. oldal Elszegényedik Ukrajna lakossága Tv-műsor március 19 25. 5. oldal Ára: 1,50 hrivnya Népi kismesterségek újraélesztése

Részletesebben

Isten és ember iránti hűséggel

Isten és ember iránti hűséggel 12 15. évf. 12. szám Tv-műsor márc. 28- ápr. 3. Ára: 1,50 hrivnya Fizesse elő a Kárpátinfót! A Kárpátinfo vidékünk, Kárpátalja magyarságának leghitelesebb információs hírforrása. Valljuk: számunkra az

Részletesebben

A tiszaújlaki turul-ünnepségen

A tiszaújlaki turul-ünnepségen Tv-mûsor július 21 27. Ára: 1,25 hrivnya Fizesse elõ a Kárpátinfót! A Kárpátinfo vidékünk, Kárpátalja magyarságának leghitelesebb információs hírforrása. Valljuk: számunkra az Olvasó a legfontosabb. Éppen

Részletesebben

Szüreti mulatság, cserépjegy, borlicit

Szüreti mulatság, cserépjegy, borlicit 42 14. évf. 42. szám Tv-műsor október 25-31. Ára: 1,50 hrivnya Fizesse elő a Kárpátinfót! A Kárpátinfo vidékünk, Kárpátalja magyarságának leghitelesebb információs hírforrása. Valljuk: számunkra az Olvasó

Részletesebben

CSALÁDI ÉS IFJÚSÁGI. -mûsor július 20-26. Szeretettel egymásért. A XIX. tiszaújlaki turulmadaras ünnepségen

CSALÁDI ÉS IFJÚSÁGI. -mûsor július 20-26. Szeretettel egymásért. A XIX. tiszaújlaki turulmadaras ünnepségen 2. oldal 28 13. évf. 28. szám Gyilkosság és mentelmi jog Ára: 1,50 hrivnya CSALÁDI ÉS IFJÚSÁGI HETILAP 4. oldal Tv -mûsor július 20-26. Szeretettel egymásért 5. oldal Kelet felé visz a vonat Fizesse elõ

Részletesebben

Tv-műsor márc. 31 ápr. 6. Fogyatékkal élő gyermekek és szüleik találkozója

Tv-műsor márc. 31 ápr. 6. Fogyatékkal élő gyermekek és szüleik találkozója 2. oldal 13 18. évf. 13. szám Nincs összhang a hatalmon lévő politikai vezetők között 4. oldal Tv-műsor márc. 31 ápr. 6. Fogyatékkal élő gyermekek és szüleik találkozója 5. oldal Ára: 2,00 hrivnya Szórványvidéken

Részletesebben

Bő két évtizedes. Tv-műsor december 22-28. Mozgalmas és tragikus. Ajándék az Ökumenikus Segélyszervezettől. A Rákócziak nyomában

Bő két évtizedes. Tv-műsor december 22-28. Mozgalmas és tragikus. Ajándék az Ökumenikus Segélyszervezettől. A Rákócziak nyomában 51 18. évf. 51. szám Tv-műsor december 22-28. Ára: 2,50 hrivnya Figyelem! Fizesse elő a Kárpátinfót! Index 08776 Legyen Ön is a partnerünk! 3. oldal Adomány a katonacsaládoknak 4. oldal ArtTisza művészeti

Részletesebben

CSALÁDI ÉS IFJÚSÁGI. Tv-műsor november 12.-18. Depressziósok vagyunk? 5. oldal. az érdeklődőket október 31-én a derceni református

CSALÁDI ÉS IFJÚSÁGI. Tv-műsor november 12.-18. Depressziósok vagyunk? 5. oldal. az érdeklődőket október 31-én a derceni református 45 11. évf. 45. szám CSALÁDI ÉS IFJÚSÁGI HETILAP Tv-műsor november 12.-18. Ára: 1 hrivnya Műholdas TV-k műsorai a Naplopó magazinban 2. oldal Kirgizisztán nem engedi Ukrajnát a WTO-ba 5. oldal Megmaradásunk

Részletesebben

Habsburg György kárpátaljai látogatása

Habsburg György kárpátaljai látogatása 26 14. évf. 26. szám Tv-műsor július 5-11. Ára: 1,50 hrivnya Játsszon és nyerjen a 4000 hrivnyás összdíjazású nyereményjátékunkban Részletek a 14. oldalon 2. oldal Erős hatalom, gyenge ellenzék 3. oldal

Részletesebben