Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download ""

Átírás

1 Magyar nyelv! Sarjadsz és egy vagy velünk/ és forró, mint forrongó szellemünk! Interneten: XIX. évfolyam, szám 12 oldal Szombat Vasárnap szeptember 8 9. Megjelenik Arad, Fehér, Hunyad, Krassó-Szörény és Temes megyében 70 Ft; 0,50 Havi 1200 Ft; 8,00 + postaköltség Átjáró utakká váló határátkelõk Polgári napilap 70 bani Elõfizetõknek csak 36 bani KILIN SÁNDOR Béke Mivel úgy tudjuk, békében élünk, döbbenten hallottuk a hírt: egy újabb román katona halt hõsi halált a távoli Afganisztánban. A NATO-missziót teljesítõ harmincegy éves, családos, gyermekes õrmester páncélozott kétéltûje aknára futott, a robbanás elvette életét, s még négy román katonát megsebesített. Õ az ötödik hõsi halottunk Afganisztánban, az elmúlt tizenöt évben a tizedik azok közül, akik a világ különbözõ harcmezein békefenntartás közben estek el. Tetszik, nem tetszik állami vezetõinknek és a fejüket struccként homokba dugó számos politikusunknak, e hír a közvéleményben ismét felveti, hogy mit keresnek fiaink állig felfegyverkezve olyan távoli tájakon, melyekre az oda küldött önkéntesek jó pénzért, igaz életüket veszélyeztetik. Jó, jó, a NATO tagjai vagyunk, s emiatt kötelezettségeink is vannak, de vajon nem túlozzuk-e el, nem licitáljuk-e túl e kötelezettségeinket, nem vagyunk-e stréberek? Afganisztánban jelenleg 867 katonánk van eddig már 900 önkéntes védte ott a hazát, Irakban 597, Kosovóban melynek függetlensége és autonómiája ellen, nehogy precedenst teremtsen, nyíltan fellép Románia 148-an harcolnak a békéért. Tudjuk, nálunk nem illendõ, vagy talán maga a bûn, ha nem hazaárulás e kényes kérdéseket feszegetni. Amikor Tãriceanu miniszterelnök annak idején csapataink Irakból való kivonását kezdte szorgalmazni, nem sok hiányzott, hogy Bãsescu elnök a nép ellenségének nyilvánítsa. Bezzeg államfõnk, aki oly nagy híve a referendumoknak, arról nem akar népszavazást szervezni, hogy egyetértünk-e a haza határainak távoli földeken való, véráldozatot is követelõ állítólagos védelmével. A magyarázat egyszerû: a nép nem azt mondaná, mint a Cotroceni palota vagy a honvédelmi miniszter, aki most nagyobb pénzösszeget követel a jövõ évi költségvetésbõl a hadsereg számára. A napokban a BBC közzétett egy saját felmérést, mely szerint az általa vizsgált 22 országból 19 lakosságának túlnyomó többsége azt szeretné, hogy az amerikai csapatok lehetõleg azonnal, de legalábbis minél gyorsabban kivonuljanak Irakból. Tíz amerikai polgár közül hat is ezt akarja. Ám nálunk ez tabutéma, maradunk tehát továbbra is a hõsi halottakkal. Hunyad Egyelõre csupán a Hunyad és Krassó-Szörény megyei elöljárók jelezték részvételi szándékukat az idei cebei (Þebea) román nemzeti ünnepen, melyen a 135 éve elhunyt Avram Iancu emlékét Közélet 2. oldal Halványul Avram Iancu szelleme? Sovány felvonulás Cebén méltatják évrõl évre. Igaz, az utóbbi években egyre halványul az ünnepségre jellemzõ durva nacionalista hangnem. Míg 95 õszén Gheorghe Funar még azt követelte Cebén, hogy Hargita és Kovászna megye Több hajléktalan is odagyûlt Szépségkirálynõ-jelöltek ajándékoztak Arad megye napjain Az ajándékokat a szépségverseny döntõjébe bejutott lányok adták át A temesvári Püspökség vendége volt dr. Walter Kasper bíboros egyesüljön, felvéve Avram Iancu nevét, az utóbbi két évben már egyre civilizáltabb keretek közé szorul az ünnepség. Folytatása a 3. oldalon (GBR) Nm. és Ft. Roos Márton megyés püspök meghívására szeptember 6-án a Bega-parti városba érkezett dr. Walter Kasper bíboros, a Keresztény Egység Pápai Tanácsának elnöke, aki elõzõleg Nagyszebenben részt vett az Európai Egyházak, valamint az Európai Püspökkari Konferenciák Bizottsága harmadik ökumenikus találkozóján. Itttartózkodása elsõ napján a magas rangú vendég megbeszélést folytatott Õszentsége dr. Nicolae Corneanu Bánság ortodox érsekével és Vladimir Marcovici szerb ortodox vikáriussal, továbbá megtekintette a román és a szerb ortodox katedrálist. Ezt követõen dr. Walter Kasper bíboros a székeskáptalan tagjaival és az egyházmegye papságának egy csoportjával találkozott, megosztva a különbözõ vallásfelekezetek közeledését célzó tevékenységek során szerzett tapaszta- latait. Amint azt a kardinális Nagyszebenben is hangsúlyozta, nem egymásról kell többet beszélnünk, hanem egymással. A temesvári látogatás második napján, tegnap dr. Walter Kasper bíboros Újpécsen A Concordia Alapítvány és az Angels Events ügynökség közös szervezésében zajló Arad megye napjai egyik mozzanataként tegnap kora délután a városháza elõtt adományokat osztottak szét a polgármesteri hivatal nyilvántartásai szerint a húsz legszegényebb család között. Mint azt korábban megírtuk: a Tiberiu Dekany alpolgármester által támogatott akciót idén elsõ ízben szervezték és több napig a sajtón keresztül hívták fel a segíteni kívánók figyelmét, hogy péntekig küldjenek ruhákból, tanszerekbõl, játékokból álló adományokat a rászorulóknak. Folytatása a 2. oldalon SÓLYA R. EMÍLIA felkereste azt az egyházmegyei Caritas Szervezet által mûködtetett család típusú gyermekotthont, amelynek felújítási munkálataihoz személyes anyagi támogatással járult hozzá. SIPOS ENIKÕ

2 2 Szombat Vasárnap, szeptember 8 9. Napzárta Új EP-lista Az RMDSZ Állandó Tanácsa tegnap módosította EPjelöltjeinek listáját. Az elsõ három helyen Frunda György szenátor, Sógor Csaba szenátor és Winkler Gyula miniszter áll, õket Bíró Rozália nagyváradi alpolgármester és Korodi Attila környezetvédelmi miniszter követi. A tegnap elfogadott listát ma bocsátják szavazásra a Szövetségi Képviselõk Tanácsának marosvásárhelyi ülésén. Az ÁT által tegnap kiadott közlemény szerint sajnálattal veszik tudomásul, hogy Tõkés László, az Erdélyi Magyar Nemzeti Tanács elnöke visszautasította a közös listán való indulásra tett javaslatot, és független jelöltként kíván részt venni a választásokon. Leszögezik továbbá, hogy az RMDSZ továbbra is a teljes összefogást szorgalmazza a romániai magyarságon belül, folytatni fogja a párbeszédet az egyházakkal, a civilszervezetekkel és minden olyan csoportosulással, amely, a véleménykülönbségektõl függetlenül, fontosnak tartja a magyar szolidaritást. Az eddigi listavezetõ, Nagy Zsolt tegnap bejelentette: visszavonul a jelöléstõl. Ma mûtik Bãsescut A Bukaresti Katonai Kórházban ma mûtik Bãsescu elnököt. Orvosai szerint a rutinmûtét egy-másfél órát tart. Ameddig Traian Bãsescu az egészségügyi beavatkozás nyomán esetleg képtelen eleget tenni államelnöki feladatainak, ideiglenesen Nicolae Vãcãroiu szenátus-elnök vagy Bogdan Olteanu képviselõházi elnök helyettesítheti õt. Az alkotmány 98. cikkelyének 1-es paragrafusa elõírja, hogy ha az államelnöki tisztség betöltetlen marad, vagy az államelnököt felfüggesztik vagy ideiglenesen képtelen betölteni hatáskörét, az elnöki tisztség ideiglenes betöltése sorrendben a szenátuselnökre vagy a képviselõházi elnökre hárul. Andrei Alexandru, a szenátus elnökének szóvivõje nem akart válaszolni arra a kérdésre, hogy Nicolae Vãcãroiut megkereste-e az ideiglenesség ügyében az államelnök, és csak azt jelentette ki, hogy az Államelnöki Hivatalnak kell bejelentenie, ha sor kerülne arra, hogy az államfõi tisztséget ideiglenesen át kell venni. Árvízmérleg Hétre emelkedett az áradások halálos áldozatainak száma, miután a hatóságok még egy halottat találtak Tecuci-on, egy eltûnt személyt pedig még mindig keresnek jelentette ki tegnap Victor Paul Dobre belügyi és közigazgatási államtitkár. Négy megye 57 települését sújtotta az árvíz, 1009 házat öntött el az ár, 1391 személy volt kénytelen elmenekülni otthonából az áradás elõl. Szerkeszti KILIN SÁNDOR Kérem, röviden ismertesse az elõzményeket. A PHARE-program támogatásával rehabilitáltuk, korszerûsítettük a Kisvarjas Dombegyház, illetve az Ottlaka Elek közötti határátkelõk román részét, míg a magyar oldalon elkészült a Gyula és Battonya közötti út korszerûsítési terve. A múlt heti tanácskozás alkalmával a magyarországi határ menti települések polgármestereivel és a Békés Megyei Közgyûlés elnökével lezártuk a projektet. Ugyancsak közös terv az országhatár mindkét oldalán párhuzamosan futó utak korszerûsítése, leaszfaltozása. Úgy tûnik azonban, az események felgyorsulnak, mivel Arad és Nagyvárad között a két autópálya összekötésére gyorsforgalmi utat is terveznek. Tehát nem a meglévõ utat bõvítik, hanem újat építenek, ami azonban valószínûleg elhúzódik, mivel a magántulajdonban lévõ területeket az államnak meg kell vásárolnia. Ez is PHARE-támogatással készülne? Nem, ezt kormánypénzbõl tervezik. Hasonló forrásból a megye 160 millió lejt kapott a megyei rangú utak korszerûsítésére. Ami hozzánk közelebb áll, a Nagyiratos és Kisiratos között lévõ 709-es megyei út korszerûsítéséhez szükséges topográfiai mérésekre 7500, míg az idei korszerûsítési munkálatokra 1 millió lejt utaltak ki. Ugyancsak a 709-es megyei út J szakaszára, a Tornya és Kisvarjas közötti rész korszerûsítésére 1,851 milliót Közélet Átjáró utakká váló határátkelõk Merész tervek Arad és Békés megyék között Búza Gábor, az Arad Megyei Tanács alelnöke az elmúlt héten Békéscsabán járt, ahol találkozott Domokos Lászlóval, a megyei közgyûlés elnökével, illetve a határ menti települések polgármestereivel. Megbeszéléseik fõ témái az országhatárral párhuzamos, illetve az azt átszelõ utak kérdése volt, ami beszélgetésünk fonalát is vezette. ECKSTEIN-KOVÁCS PÉTER azt javasolja, hogy az RMDSZ és a Tõkés László püspököt támogató magyar civilszervezetek vezetõi által egyeztetett dokumentumokat bocsássák közvitára. A szenátor tegnapi sajtótájékoztatóján kijelentette, hogy a két tábor közötti politikai és szociális együttmûködési terv hiányában van a demokráciának. Eckstein reméli, hogy a mai SZKT-n az RMDSZ tagjai nem lesznek kénytelenek dönteni errõl a tervezetrõl. A szenátor szerint minden felmérés arra mutat, hogy a Tõkés László függetlenként való indulása az EP-n nehéz helyzetbe hozza az RMDSZ-t. Úgy vélem, Tõkésnek gondolnia kellett volna az egész magyar közösség érdekére, amely többségében támogatta azt, hogy az RMDSZ listáján induljon a választásokon. A püspök úr azonban úgy döntött, hogy támogatói egy utaltak ki, itt a munkálatok már el is kezdõdtek. Ugyancsak kormánypénzbõl kezdõdött el az Arad Kürtös közötti megyei út korszerûsítési tanulmánytervének elkészítése. A térség legnagyobb fájdalma, amiért a kürtösi, a kisiratosi és a lökösházi polgármester immár többször találkozott, az a Kürtös Lökösháza közötti mûút megépítése. Ez jelenleg nincs osztályozva, noha valamikor létezett, a jelenlegi vasúttal párhuzamosan fut majd. Gondolom, ezt már EUpénzekbõl tervezik megépíteni. Természetesen, és ebben rejlik a valódi üzlet, ugyanis a magyar oldalon Lökösházáig korszerûsítik a vasútvonalat, ami azt jelenti: két olyan sínpár épül, amelyeken 160 kilométeres óránkénti sebességgel lehet közlekedni. A korszerûsítés azonban nem állhat meg az országhatárnál, a román oldalon is végre fogják hajtani, ami azt jelenti, mindkét város szerepe megnõ, tehát ide lehetne telepíteni egy olyan terminált, ahol a kamionokat vagonírozni lehet. Ez többszörös haszonnal járna: a nemzetközi teherforgalom jelentõs részét kiiktathatnánk az utakról, tehát környezetkímélõ hatása lenne, a szállítás, a szortírozás fizetett Búza Gábor megyei tanácselnök-helyettes bízik az álom megvalósulásában Andrásy-fotó szolgáltatásként mûködne, ami a legfontosabb, a mûúttal és a terminállal Kürtös (beleértve Kisiratost is) az egész térség oxigénpalackjává válhat. Mindez egyelõre álom, amirõl a múlt heti találkozón beszéltünk elõször, de ha valahol az országban, itt megvalósítható, mivel a mûúti határátkelõt össze lehet vonni a vasútival, lévén, hogy egymás mellett párhuzamosan futnának az utak. E téren a magyar fél elõnyben van, mivel MÁV-, illetve EU-támogatással a meglévõ utat szinte az országhatárig lehet korszerûsíteni, nekünk viszont ugyanezt kell megtennünk a Kürtöstõl az országhatárig terjedõ 7 kilométeren. Az elmondottak szerint a közeljövõben határátkelõ nyílik Kisvarjas és Dombegyház, illetve Ottlaka és Elek között? A dokumentációk a kormányok elõtt vannak, Kisvarjastól az országhatárig az aszfaltburkolat felújítása megtörtént, a felek közötti megegyezés értelmében, agrár jelleggel eddig is mûködött. Almási Vince kisiratosi polgármester abban is reménykedik, hogy megépítenek egy átjáró utat Kisiratosról a kürtösi leendõ átkelõvel párhuzamosan. Erre lát-e komoly esélyt? Nem hallottam róla, arról azonban igen, hogy elvetették az átjáró út megépítését Nagyzerind és Gyula között, ahol csak vasút létezett, a tervezett mûút az egykori keskeny nyomtávú vasút vonalát követte volna. Ha néhány éven belül a schengeni határ az országot Moldovától, illetve Ukrajnától elválasztó vonalra kerül, a nyugati határátkelõk elveszítik a jelentõségüket. Valóban így van, éppen ezért inkább átjáró utakban gondolkodunk. Ha azonban ezek az utak már addig is határátkelõként mûködhetnek, mindkét fél nyer vele, mivel csak a határrendõrségnek kell építeni egy bódét, amit átkelõ úttá váláskor lebontanak. Addig azonban közösen meg kell valósítani a térség egyik legnagyobb beruházását, a vasút korszerûsítését, illetve a kamion ki- és berakodó terminál megépítését. BALTA JÁNOS részének véleményét tartja szem elõtt mondta. Kijelentette: a megoldás az, hogy az RMDSZ energikus kampányt folytasson és próbálja meghaladni az 5 százalékos küszöböt. Elismerte ugyanakkor, hogy a magyar választó dilemma elé kerül. Én úgy látom, hogy Marika nénit egyfelõl az RMDSZ-es polgármester fogja noszogatni, hogy az RMDSZ-re szavazzon, ha meg akarja kapni a birtoklevelet, másfelõl pedig a református lelkész, aki majd azt mondja neki, ha nem szavaz Tõkésre, nem jut a mennyországba. ANTAL ÁRPÁD, az RMDSZ Kovászna megyei képviselõje úgy véli: Szász Jenõ, a Magyar Polgári Szövetség elnöke a hibás az RMDSZ és a Tõkés Lászlót támogató civilszervezetek vezetõi közötti tárgyalások sikertelenségéért. A politikus tegnapi sajtótájékoztatóján sajnálatát fejezte ki a tárgyalások sikertelensége miatt, és kifejtette, hogy így a magyar közösség lesz a vesztes, és azok nyernek, akiknek érdekük fûzõdött a két fél közötti megegyezés megbuktatásához. A MUNKAÜGYI ÉS CSALÁDÜGYI MINISZTÉRIUM 6 millió lejt utal ki a szeptember 5 6-i árvíz kárvallottjainak megsegítésére, az erre vonatkozó kormányhatározatot a következõ kormányülésen bocsátják szavazás alá. Az árvíz halálos áldozatainak családjai 5000 lejt kapnak minden elvesztett családtag után, a többi család 200 lejt fog kapni családtagonként. Paul Pãcuraru munkaügyi miniszter tegnapi sajtótájékoztatóján kijelentette: a segélyeket a szociális szükségletekre nyújtják, tehát az élelemre, ruházatra, gyógyszerekre és nem a tönkrement házak újjáépítésére. Ezekre a támogatások összegét és a kiutalás kritériumait a helyi önkormányzatok állapítják meg. A munkaügyi tárca szerint a segélyeket a kormányülés utáni napon kezdik el kiosztani. AZ RMDSZ EP-LIS- TÁJÁNAK módosításával kapcsolatban Markó Béla tegnap kijelentette: Nagy Zsolt már korábban közölte, hogy vissza kíván vonulni a listáról, A versenyvizsgák kialakították a tantestületet Resicabánya/Krassó-Szörény A szeptember 6-án tartott versenyvizsgák a magyar tantestületet is kialakították. A tanítónõk vizsgáinak gyakorlatilag nem volt tétje, mert a két helyre két pályázó volt, mivel a harmadik nem jelent meg a vizsgákon. Így a Diaconovici-Tietz Líceumban mûködõ magyar tagozat helyettes tanerõi ugyanazok maradtak, akik tavaly is okították a gyermekeket: Bálint Erzsébet és Megyasszai Bíró Júlia. A két óvodai csoportra három jelentkezõ volt, akik közül Gurmai Izabella és Fãget Hajnal volt a bejutó. Gurmai Izabella fiatal pályakezdõ, aki román iskolába járt ugyan, de rendszeres fizetett magánórákon elsajátította a magyar anyagot is gondoskodó szüleinek köszönhetõen, így nem csoda, ha a versenyvizsga gyõztese lett. Az óvodában idén is két csoport indul: a Govondáron és a Kereszthegyen, ahol az óvodai felszereltséget mindenképpen rövidesen ki kell egészíteni, hogy ne tanuljanak hátrányos helyzetben. Reméljük, hogy az RMPSZ ezt az óvodai csoportot is támogatni fogja. MAKAY BOTOND Állásbörze Resicabánya/ Krassó-Szörény Sorin Muºat igazgató tájékoztatása szerint a 2007-ben végzettek számára szeptember 28-án 9-kor lesz a megyei munkaerõ-elosztó hivatal által rendezett állásbörze, amelyet ebben az évben is a CSR kantin néven ismert helyen rendeznek. (M. B.) ugyanis az ellene indított lejáratási kampány miatt jelenlétével nem akar lehetõséget adni az RMDSZ ellen irányuló esetleges támadásokra. Nagy Zsolt az RMDSZ egyik kiváló, tehetséges és fontos politikusa, aki miniszterként is bizonyította rátermettségét és szakmai felkészültségét mondta, hozzátéve: eleinte megpróbálta lebeszélni a listáról való visszavonulásról, de végül elfogadta Nagy Zsolt indokait. A jelenlegi listavezetõrõl szólva rámutatott: Frunda György kétségtelenül az RMDSZ legmegfelelõbb, legtapasztaltabb politikusa erre a megbízatásra. AZ EURÓPAI BIZOTT- SÁG támogatja a román kormánynak azt a kezdeményezését, hogy regionális találkozót szervezzenek Bukarestben a globális felmelegedés és a szárazság témájában, a Romániával való szolidaritás jegyében jelentette be José Manuel Barroso EB-elnök, aki tegnap a Victoria palotában megbeszélést folytatott Tãriceanu miniszterelnökkel. A tervezett regionális tanácskozásról a kormányfõ elõször hétfõn tett említést a diplomaták éves találkozóján. Összeállította SZALONTAI SÁNDOR

3 Krónika Ostaficiuc polgármesterjelölt? Temesvár Bár Constantin Ostaficiuc több ízben hangoztatta, hogy nem kíván indulni a 2008-as temesvári polgármesterválasztáson, a Demokrata Párt Temes megyei szervezete õt és Ovidiu Ciuhandut javasolta a városvezetõi posztra. A Temes Megyei Tanács elnöke véghez szeretné vinni az itt elkezdett projekteket, de Dorel Borza, a DP Temes Ostaficiuc többször nyilatkozta: Nem kívánok polgármester lenni László-fotó n Ivóviz nélkül maradtak Hunyad Ivóvíz nélkül maradtak a Zsil-völgyi városok a hét derekán lehullt nagy mennyiségû csapadék miatt. A helyi vízszolgáltató vállalat (RAAVJ) jelentése szerint szerdán több órára le kellett zárni Petrozsény, Lupény és Petrilla vízellátását, mert az esõzések nyomán annyira zavaros lett a gyûjtõkbe érkezõ hegyi patakok vize, hogy a tisztító berendezések képtelenek voltak megfelelõ mértékben megtisztítani azt. Szerdán szinte egész nap víz nélkül maradtak az említett városok és elõfordulhat, hogy a közeljövõben megismétlõdjön a helyzet, hiszen Hunyad megye még mindig a sárga kóddal figyelmeztetett megyék sorában van, ami azt jelenti, hogy még komoly csapadékmennyiség várható hívja fel a lakosság figyelmét Gheorghe Cioarã, a RAAVJ igazgatója. (GBR) n Asztalost, útjavítót keresnek Fehér A nagyenyedi városi vagyonkezelõ hivatal versenyvizsgát hirdet szeptember 20-ára a következõ állások betöltésére: szakképzett asztalos, 2 szakképzett útjavító. A jelentkezõknek közép- vagy szakiskolai végzettséggel és minimum 5 éves szakmai tapasztalattal kell rendelkezniük. A vizsga pszichológiai tesztbõl és egy gyakorlati próbából áll. Bõvebb információ és bibliográfia a polgármesteri hivatal információs irodáján vagy a 0258/ es és es telefonszám 18-as mellékén kapható. A beiratkozási iratcsomót legkésõbb szeptember 13-ig lehet leadni a vagyonkezelõ hivatal (SPAP) Tribun Todoran utca 9. szám alatti irodájára. SZAKÁCS BÁLINT n Utcán a rendõrség Resicabánya/Krassó-Szörény A közlekedési balesetek megelõzése céljából szeptember között a közlekedési rendõrség az utcán lesz az egész megye területén. Mivel az utóbbi idõkben a kismotorok (mopedek, segédmotorok) okozták a legtöbb balesetet, amelyek között halálos kimenetelû is volt, között a motorosokra terelõdik elsõsorban a figyelem, melynek során a gyorshajtók kiszûrése mellett a nyilvántartásban nem szereplõ motorok vezetõit veszik majd elõ. Szeptember 24. és 30. között a szabálytalanul közlekedõ gyalogosoktól gyûjtenek be némi tandíjat. A két külön intézkedés azonban nem jelenti azt, hogy a hagyományos közlekedési eszközökre és vezetõikre nem lesznek tekintettel a rend õrei. MAKAY BOTOND Felakasztotta magát Arad Felakasztva találtak meg otthonában egy 64 éves férfit Nagyiratoson, a helyszínre a rendõrség is kiérkezett és megállapította, hogy öngyilkosságról van szó. Az áldozat S. Alexandru, a férfirõl a szomszédok elmondták, hogy súlyos pszichés zavarokkal küszködött. A procedúrák szerint a törvényszéki orvos is megvizsgálja. S. R. E. megyei elnöke szerint ez a tisztség jelenleg nem érdeke a pártnak, ugyanis a polgármesteri hivatal elhódítása a fõ célkitûzés. A demokratáknál valóban érdekes a helyzet, ugyanis Dorel Borza kétszer sikertelenül indult a polgármesteri választásokon, mindkétszer alpolgármester lett. Szerinte nincs értelme a harmadik indulásnak, mert Gheorghe Ciuhandu kollégájaként a lakosok nem látnak benne igazi ellenjelöltet. Bár Constantin Ostaficiuc, a Temes megyei DP ügyvezetõ elnöke kijelentései szerint nem szeretne polgármester lenni, a DP-bõl a legnagyobb eséllyel pályázna, hiszen a megyei tanács elnökeként elég jó hírnévre és ismertségre tett szert, ugyanakkor karizmatikus alak, aki a kampányban húzóerõnek számíthat, fõleg egy országos viszonylatban is erõs párt színeiben. A demokraták egyik leghangosabb helyi tanácsosa Ovidiu Ciuhandu, a parasztpárti Gheorghe Ciuhandu unokatestvére, egyben legfõbb támadója. Õ több ízben jelezte, hogy kész indulni a polgármesteri választásokon, ám pártja vezetõi bizonyára tudják, hogy kevés esélye lenne a sikerre. Néhány hete arról is szó esett, hogy Georgicã Cornu, a Temesvári Kereskedelmi, Ipari és Mezõgazdasági Kamara elnöke indulna a DP színeiben, de úgy néz ki, mindez megváltozott, mert a hivatalos listát Constantin Ostaficiuc és Ovidiu Ciuhandu nevével már elküldték Bukarestbe utólag választanak végleges jelöltet. LÁSZLÓ Á. Egyediek vagyunk Ágyai diákok háromnapos kirándulása Arad Az ágyai Olosz Lajos Általános Iskola pedagógusai által az Oktatási és Kutatási Minisztériumhoz Egyediek vagyunk címmel benyújtott, 15 ezer eurót nyert pályázat egyik elemeként az elmúlt hét végén autóbusszal háromnapos kiránduláson vettek részt az iskola diákjai, jól táncoló, éneklõ tanulói. Útjuk elsõ állomása az Orsova melletti szerb többségû falu, Srinica volt, amelyiknek az iskolájával partneri viszonyban áll az ágyai oktatási intézmény. A srinicai gyermekeknek az ágyaiak dél-alföldi, sárközi karikázó, illetve moderntáncot adtak elõ. A továbbiakban meglátogatták a vajdahunyadi, a dévai, illetve a sarmisegetuzai várakat, s miután megpihentek a Retyezát-hegység egyik panziójában, a következõ nap Herkulesfürdõvel ismerkedtek. Az ottani Dacia Szállóban eltöltött éjszakát követõen maradandó élményekkel gazdagodva hazautazott a 26 diákból és 9 kísérõbõl álló csapat. Mivel a nyertes pályázat jóvoltából az iskolában sokrétû program indulhatott el, az ágyai pedagógusok sikere példaértékû lehet más oktatási intézmények vezetõi számára is. (B) Szombat Vasárnap, szeptember Szépségkirálynõ-jelöltek ajándékoztak Arad megye napjain Folytatás az 1. oldalról Még egy magáncég képviselõje is megjelent és munkahelyeket ajánlott fel. Hogy pontosan mennyi, azt tegnap még nem tudták megmondani, de több csomag is összegyûlt. Volt, aki pénzt adott (csekély összegeket csupán), a városháza elõtt azonban olyan szerencsétlen helyzetben lévõk is megjelentek, akik nem voltak a listán. A szervezõk Jövõ héten érkezik Hunyad Napokon belül kiosztjuk az ingyenes tejport a rászoruló kismamáknak nyugtatgatta a kedélyeket csütörtökön dr. Dan Magheru közegészségügyi igazgató a polgármesteri hivatalok által rászabadított kismamák reklamációi közepette. Hunyad megyében több mint 600 kismama jogosult ingyenes tejporra, melyet a minisztérium az önkormányzatok által havi rendszerességgel kellene hogy kiutaljon. Azonban itt is, akárcsak az ország Fellebbezések közt elveszett tejpor más megyéiben, már jó négy hónapja színét sem látták a tejpornak. Magheru szerint ezúttal is fejétõl büdösödött a hal, azaz Bukarestben nem sikerült zökkenõmentesen lebonyolítani az ingyen tejport szállító cégek közti versenytárgyalást, és az azóta elhúzódó fellebbezések miatt a kismamáknak és apróságaiknak hónapokig nélkülözniük kellett a tápszert. Persze emiatt egyetlen kisgyermek sem halt éhen, de a szülõk zsebe igencsak megérezte az akár új lejre rugó havi tejporadag árát. Igaz, legutóbb, azaz májusban is csupán Jelentkezzenek az új pénzügyi bejegyzési bizonyítványért Arad 2007-tõl kezdõdõen a különbözõ gazdasági tevékenységet végzõ és szabadfoglalkozású magánszemélyek pénzügyi bejegyzési bizonyítvány alapján tevékenykednek. Ez a bizonyítvány tartalmazza az adófizetõ pénzügyi bejegyzési kódját. Emiatt a közpénzügyi adminisztrációk még az elmúlt év végén kibocsátották az új bizonyítványokat. Bár az új esztendõbõl már több mint nyolc hónap eltelt, Arad municípium szintjén még mindig mintegy 400 személy nem vette át a fenti dokumentumot. Annak ellenére, hogy csak ennek a kódot is tartalmazó új pénzügyi bejegyzési bizonyítványnak az alapján dolgozhatnának. megpróbáltak mindenkinek adni valamit, de kicsit belebonyolódtak, hisz több hajléktalan is benyomakodott a tömegbe és kért az adományokból. A kisebb káoszt a polgárõrök igyekeztek elrendezni, volt, aki az ott lévõ politikusokhoz akart jutni valamilyen levéllel. A csomagokat az Arad megye napjai keretében ma megszervezendõ szépségverseny döntõjébe bejutott lányok adták át. A fiatal lányok ma este hét órától lépnek fel a színház színpadán, az ünnepségre számos meghívottat várnak (mindezek hátterében az alpolgármester áll), a szervezõk több zenés programot ígérnek. Az est fénypontjaként felteszik a koronát a zsûri által a legszebbnek tartott lány fejére. A rendezvénysorozat Menyházán zárul többek között gasztronómiai fesztivállal és folklórünnepséggel. kettõ, illetve négy doboz tejport osztottunk ki a kismamáknak a gyermek korától függõen. Ez korántsem fedezi a havi tápszer-szükségletet, de mindenképpen jelent valamit és aki hónapokon keresztül kell megvegye a tejport, az két doboznak is örül állítja Elena Ivan, a dévai önkormányzat szociális osztályának vezetõje, aki nem tudja még, hogy visszamenõleg kiosztják-e a tejporadagokat, de reméli, hogy legalább a szeptemberi porciót jövõ hét derekán megkapják a kismamák. GÁSPÁR-BARRA RÉKA Az Arad Municípiumi Pénzügyi Adminisztráció ezúton is felkéri az érintett magánszemélyeket, hogy mielõbb jelentkezzenek az intézmény Forradalom útja 77. szám alatti székhelyén, a II. emeleti es irodában. Legyen náluk a személyazonossági igazolvány is. Hétfõtõl péntekig naponta 8 16 óra között vehetik a pénzügyi bejegyzési bizonyítványt. B. K. Sovány felvonulás Cebén Folytatás az 1. oldalról Persze a nacionalizmus azért minden évben elõtör, és tavaly még együtt helyezték el koszorúikat Avram Iancu sírjánál Bãsescu, Geoanã, Vadim és Becali. Idénre azonban sem õk, sem más ismert politikusok nem jelentkeztek be az ünnepségre, hacsak nem vesszük számításba Adrian Pãunescu jelenlétét, aki bizonyára semmi pénzért nem hagyna ki egy ilyen lehetõséget. Ám, ha a többiek még meg is gondolnák magukat, Bãsescu elnök egyértelmûen lemondta a cebei részvételét. S ez akár véletlen, akár tudatos gesztus, mégiscsak jóleshet régiónk magyarságának, hogy az államelnök végre nem vesz részt annak az Avram Iancunak szánt megemlékezésen, akinek szerepe volt abban, hogy az es szabadságharc idején a térség magyarjainak ezreit mészárolták le, többek közt Zalatna környékén és Nagyenyeden rendezve vérfürdõt a védtelen lakosság körében.

4 4 Szombat Vasárnap, szeptember 8 9. A Szentatya köszöntötte a nagyszebeni ökumenikus nagygyûlést Holnap, vasárnap fejezõdik be Európa idei kulturális fõvárosában, Nagyszebenben a szeptember 4-én kezdõdött III. Ökumenikus Nagygyûlés. XVI. Benedek pápa levélben köszöntötte Erdõ Péter bíborost, a CCEE elnökét, Jean-Arnold de Clermont tiszteletest, a KEK elnökét, valamint a III. Európai Ökumenikus Nagygyûlés résztvevõit. Örömmel tölt el az a törekvésük írja Ökumenikus Kartáig. Feladatunk teljesítése közben két szempontot kell szem a Szentatya a nagygyûlés mottójára utalva, hogy új fényt ismerjenek fel a megfeszített és feltámadt Krisztusban, az európai és a testvériség jegyében történõ találko- elõtt tartanunk: az igazság párbeszédét keresztények megbékélése érdekében. A zást. Mindezek alapját képezi a lelki Szentatya fontos feladatnak tartja a ökumenizmus, az imádság. A mi feladatunk Krisztus világosságát vinni az em- kereszténység ökumenizmus útján történõ elõrehaladását, mint ahogy azt berek közé. Kérjük a békét és az egységet elõdje, II. János Pál pápa is hangsúlyozta. az Európában élõk számára hangsúlyozza a Szentatya levelének további A katolikus egyház már a II. Vatikáni Zsinattal visszafordíthatatlan módon részében. elkötelezte magát az ökumenikus törekvés útján, és ennek látható megnyil- III. Ökumenikus Nagygyûlés mozdítsa A pápa végezetül azt kívánja, hogy a vánulásai voltak az 1989-es bázeli és az elõ a keresztény egyházak egységtörekvését, tiszteletben tartva a jogos külön es grazi ökumenikus találkozók is. bözõségeket. Az idõk jelei támogatást nyújtottak XVI. Benedek pápa üzenetében áldását és bátorítottak minket az elmúlt évtizedekben, az elõzõ két nagygyûlésen át összes tanítványa számára. küldi minden résztvevõ és Krisztus egészen a 2001-ben Strasbourgban aláírt (MAGYAR KURÍR) Arad Egyházaink hírei Csak nagy nehezen derítjük ki, ami a Földön van és üggyel-bajjal értjük meg, ami kézenfekvõ, hát akkor az égi nagy dolgokat ki tudná kifürkészni? (Bölcs. 9, 16) Kisboldogasszony-nap Máriaradnán Ma, Kisboldogasszony napján a máriaradnai kis bazilikában 7 órától horvát, 8.30 órától magyar, 9.30 órától magyar német nyelvû, 11 órától templombúcsúi szentmise magyar, román és német nyelven, celebrálja msgr. Roos Márton temesvári megyés püspök, koncelebrálja msgr. Tamás József gyulafehérvári segédpüspök; 13 órától román, 14 órától görög katolikus szentmiséket tartanak. Hármas ünnep Kisiratoson Vasárnap a Szent kereszt felmagasztalása jegyében felszentelt kisiratosi katolikus templomban 11 órakor kezdõdõ búcsúi szentmisén ft. Túry László kanonok-prelátus, temesvárfratéliai plébános pappá szentelésének 50., illetve ft. Zilahi András János kisiratosi plébános felszentelésének 25. évfordulóját is megünneplik. A rendkívüli esemény szónoka ft. Heinrich József címzetes fõesperes, újszentesi plébános, a hívek nevében köszöntõt mond Andó László gondnok. Templombúcsú Szederháton és Tornyán Az arad-ségai katolikus egyházközséghez tartozó Szederháton vasárnap, a Mária neve napjára felszentelt katolikus templom búcsúünnepsége 11 órakor kezdõdik. Az egyházközséghez tartozó Tornyán szeptember 14-én, pénteken a Szent kereszt felmagasztalása jegyében felszentelt templom búcsúünnepsége órakor kezdõdik. Az arad-ségai templomban megkeresztelték Ciobanu Maya Alesiát. Elhunyt Braun Ilona (87). Templombúcsú Simándon Vasárnap a Mária neve napjára felszentelt simándi katolikus templomban a búcsúi szentmise 17 órakor kezdõdik, ezt követõen a parókia udvarán bográcsos gulyással egybekötött vendéglátást szerveznek a hívek számára. A lippai katolikus egyházközséghez tartozó Temesfüvesen (Fibiº) a temesvári püspökség hathatós támogatásával, a hívek hozzájárulásával elkezdõdött a templom belsõ felújítása. Ugyanott vasárnap 12 órai kezdettel tartják a Kisboldogasszony nevére felszentelt templom búcsúját, amelynek szónoka msgr. Wonerth László. Az egyházközséghez tartozó Szépfalun (Frumuºeni) is végéhez közeledik a katolikus templom külsõ felújítása, amelynek az újraszentelésére szeptember 22-én 9 órakor kerül sor msgr. Roos Márton temesvári megyés püspök közremûködésével. Az egyházközséghez tartozó Temesújfalun (Neudorf) szeptember 15-én köt házasságot Németh Andrea ªchiopu Steliannal. A lippai Hildegardis házból Temesvárra helyezik Mariana nõvért, aki átveszi az ifjúsági pasztorációt. Ugyanonnan Iuliana nõvért Karánsebesre helyezik, helyette a lippai betegápolást Augustina nõvér veszi át. Ma 15 órakor a majláthfalvi református imaházban megkeresztelik Tóth Antal és Doba Melinda Máté nevû gyermekét. A kisperegi református templomban a falunapok alkalmából ma 15.30, illetve vasárnap 11 órától lesz istentisztelet. Mindkét alkalommal az igehirdetés vezérfonalát az összetartozás, a szeretet képezi. Borosjenõiek Margittán Az elmúlt vasárnap a borosjenõi református gyülekezet egy része Bodnár Lajos lelkipásztor vezetésével Margittára utazott, ahol részt vett a 3000 lelket számláló gyülekezet istentiszteletén. Igét hirdetett Bodnár Lajos, a borosjenõi énekkar szolgált, néhányan szavalatokkal emelték az alkalom ünnepélyességét. A továbbiakban mindkét gyülekezet tagjai szeretetvendégségen vettek részt, ahol véglegesítették a 3000 tagnál több, illetve a 100-nál kevesebb lelket számláló közösségek között a testvérgyülekezeti kapcsolatot. Az arad-belvárosi evangélikus-lutheránus templomban vasárnap 9 órakor román, 10 órától magyar, órától német nyelvû istentiszteleteket tartanak. A fazekasvarsándi evangélikus-lutheránus parókián tanévkezdéskor elkezdõdik a vasárnapi iskola, melynek során a vasárnap délelõtti istentiszteletek idején szakember foglalkozik a gyermekekkel az óvodás korúaktól a konfirmándusokig. Ugyanott ma 19 órától ifjúsági bibliaórát tartanak. Az egyházközségben elhunyt Csipkár András (74). Az Ige Alapítvány istentiszteletei Temesváron minden szombaton órától a Bánsági Múzeumban, Déván vasárnaponként 10 órától a Magyar Házban kerülnek megrendezésre. Fehér A nagyenyedi református egyházközségben elhunyt Némethy Jánosné Fülöp Mária (81), és Fülöp János, életének 73. évében. Ma, szombaton 14 órakor a vártemplomban házasságot kötnek Muncus Nagy Mihai és Nagy Kinga, kor Kolozsvári András és Fehér Kinga Enikõ. Hitélet IV. Lelkipásztori Napok A Gyulafehérvári Fõegyházmegye ezeréves fennállásának megünneplésére az Élõ reménység címû egyházmegyei pasztorális tervvel készül. Ennek keretében szeptember én kerül sor a IV. Lelkipásztori Napokra Csíksomlyón, a Jakab Antal tanulmányi házban. Mottója: Életünk a szenvedõ Jézus Krisztussal. A fõegyházmegyei pasztorális ban, párkapcsolati krízishelyzetek, hûség, kitartás valamint bizottság tagjai együttgondolkodásra és közös munkálkodásra szenvedés, hûség, kitartás a papi hívják a papokat és világi munkatársaikat, hitoktatókat, szerze- fõcelebránsa dr. Jakubinyi György életben. A Veni Sancte szentmise tesrendek, lelkiségi közösségek gyulafehérvári érsek, a záró, tagjait, minden érdeklõdõt, hogy hálaadó szertartást Tamás József a mindennapokban jelenvaló segédpüspök celebrálja a csíksomlyói kegytemplomban. sokarcú szenvedés teológiai és pasztorális kérdéseit megvilágítva felkészüljenek a téma egy- kidolgozott, és a marosvásárhelyi A Pasztorális Bizottság által házközségi megbeszéléseire. A székhelyû Pasztorációs Iroda tanulmányi napok elõadói: Csató (GYEPI) által koordinált elõkészítõ folyamat negyedik évéhez Béla, dr. Jitianu Liviu és dr. Bakó Hajnalka Mária. A fizikai fájdalomról dr. Márton András, a lította meg az elmúlt idõszakban, érkezett. Elsõsorban azokat szó- szenvedélybetegségrõl Kedves akik a lelkipásztorkodásban Rita segítõnõvér, a szociális hivatásos vagy önkéntes tevékenységgel kiemeltebb szerepet problémákról Bányász József, a családi gondokról Juhász Réka, vállalnak, és általuk kisközösségeiket, plébániai csoportokat, a bûnrõl Bara László osztja meg szakmai tapasztalatát. A mûhelymunkák tematikája: alkoholbesebb rétegeit is. A GYEPI mun- egyházközségek tagjainak széleteg a családban, sérült a család- katársai, tagjai bemutatják a Vasárnap 10 órakor a vártemplomban keresztelik Kerekes Ferenc és Turzai Erika református szülõk Dóra nevû gyermekét. A magyarlapádi református egyházközségben elhunyt Perhát György (53). Szombaton délután örök hûséget fogadnak egymásnak Gazsi Csaba és Kozma Melinda. Vasárnap 11 órakor keresztelik ifj. Turzai Sándor és Timea Zoltán nevû fiát. Hunyad A nagyági római katolikus egyházközségben ma délelõtt 11 órától tartják a búcsút. A szászvárosi református egyházközségben ma este 7 órakor fogad örök hûséget egymásnak Csuka Melinda református hajadon és Surubaru Cristian ortodox ifjú. A vasárnapi istentisztelet e héten reggel 10 órakor kezdõdik. Az algyógyi református leányegyházban vasárnap 12 órakor lesz istentisztelet. A csernakeresztúri római katolikus egyházközségben vasárnap 12 órakor kezdõdik a Szent kereszt tiszteletére tartott búcsúünnep. A lupényi református egyházközség vakációs bibliahetet szervez szeptember 12. és 15. között. A rendezvényre hivatalosak a lupényi magyar egyházakhoz tartozó, illetve a Zsilvölgyi református gyermekek. A foglalkozások minden nap óra között zajlanak három korcsoportban. Minden érdeklõdõt szívesen látnak a rendezvényen. Szeptember 15-én délután 4 órától ünnepélyes tanévnyitót tartanak a református templomban, melyet a szülõk délutánja követ. Ez alkalommal bemutatásra kerül Kun Kriza Ilona legújabb verseskötete is. Lupényban ma temetik a 73 éves korában elhunyt Máthé Jusztinát. A dévai városi római katolikus egyházközség medjugorei zarándoklatot szervez október között. Részletes információkat a plébánia telefonszámán ( ), illetve Popa Rodicától lehet kérni a as telefonszámon. Temes A Gerhardinum Líceum tanulói Dingelstädtben A temesvári Gerhardinum Római Katolikus Líceum és a dingelstädti (Németország) Szent József Gimnázium között fennálló testvérkapcsolat jegyében szeptember között a temesvári tanintézet 16 növendéke és két tanára látogat a németországi városba. A tanulók és az õket kísérõ nevelõk bekapcsolódnak vendéglátóik programjába, részt vesznek a különbözõ tevékenységekben, órákat látogatnak, a szabad idõben pedig a környék soron következõ idõszak tartalmi lehetõségeit a papi rekollekciós napokon, amelyet évente kiadott, módszertani segítséget tartalmazó füzet, plakát és egyéb kiadványok segítségével használhatnak a helyi közösségek felelõs vezetõi. Egyre nagyobb érdeklõdés övezi a szeptemberben tartott Lelkipásztori Napok rendezvényt, mint a soron következõ pasztorális évet elõkészítõ tanulmányi napokat. Elsõ évben 50-en vettek részt, a második alkalommal 120-an majd 200 fölötti volt a Lelkipásztori Napokra érkezõk száma. Havonta megjelenik a Vasárnap katolikus hetilap hasábjain is az adott hónapban megbeszélésre kínált tematika. Lelkipásztori Napok programjáról a pasztoralis.html oldalon tájékozódhatnak. Kérdéseiket feltehetik a vagy drótposta-címeken. MOLNÁR MELINDA nevezetességeivel ismerkednek. Mivel idén Szent Erzsébet születésének 800. évfordulóját ünnepeljük, a jubileumi év kapcsán a temesváriak ellátogatnak Wartburgba, ahol az Árpád-házi királylány élt férje haláláig, majd Eisenach és Erfurt városokba is. Zarándoklat Máriacsiklovára Szûz Mária születésének ünnepe, Kisboldogasszony alkalmával szeptember 7-én és 8-án a hegyvidéki fõesperesség plébániáiról érkeztek-érkeznek zarándokok a máriacsiklovai kegytemplomhoz. A zömében horvát és cseh nemzetiségû búcsúsoknak tegnap 18 órakor celebrált szentmisét Msgr. Böcskei László általános helynök. Ma, Kisboldogasszony napján cseh és horvát nyelven az illetõ közösségek lelkipásztorai mutatnak be szentmisét. Bérmálás az egyházmegyében Msgr. Böcskei László általános helynök vasárnap az újmoldovai plébániához tartozó Néraaranyoson bérmál. A helyi templomban 11 órakor kezdõdõ szentmise keretében 12 fiatal részesül a második szentségben. A fiatalok felkészítését ft. Rebegilã Petar plébános irányította. Folytatódik az orgonafesztivál A temesvári Püspökség védnöksége alatt, a temesvár-gyárvárosi plébánia szervezésében június elején megkezdõdött nemzetközi orgonafesztivál újabb hangversenyén vehetnek részt az érdeklõdõk a Millenniumi templomban. A kiadott programnak megfelelõen szeptember 9-én, vasárnap a órakor kezdõdõ magyar nyelvû szentmise keretében Zsasskovszky Endre-emlékhangversenyre kerül sor az orgonista és zeneszerzõ halálának 125. évfordulója alkalmából. A temesvárgyárvárosi plébánia Schola Polyphonica Fabricensis ºi Schola Puerorum Fabricensis énekkara az egri komponista néhány mûvét szólaltatja meg. Orgonán játszik dr. Diósi Dávid helyi plébános. Sikeres felvételi a Gyulafehérvári Hittudományi Fõiskolára A temesvári egyházmegyét az idei felkészítõn és a felvételi vizsgán egy fiatal képviselte, aki a sikeres vizsga után, szeptember 29-tõl a Fõiskola elsõ évének diákjaként kezdi meg tanulmányait. Bakó László fiatal papnövendék a zimándújfalui egyházközséghez tartozik. Helyezések szeptember 1-jétõl a temesvári egyházmegyében Ft. Kozovits Attila eddigi gátaljai plébános a temesvár-szabadfalui plébánián tölt be hasonló feladatkört. Ezenkívül a Püspökségen levéltárosi tevékenységet is végez. Ft. Máthé Loránd arad-ségai segédlelkészt a gátaljai közösség lelkipásztorává nevezték ki. Ft. Kocsik Zoltán újmisés lelkipásztor az arad-ségai plébánián segédlelkészként szolgál. Az Egyházmegyei Ifjúsági Központ referense Mariana Muþiu ferences nõvér.

5 Sport Szombat Vasárnap, szeptember A rögbisek a Világkupáért szállnak harcba Szávay párosban is elbúcsúzott a US Opentõl Latovljevic a nyolcadik válogatott Latovljevic szeptember 11-én Bosznia és Hercegovina ellen léphet pályára László-fotó Tegnap este a Franciaország Argentína meccsel (ez jóval lapzártánk után ért véget) elkezdõdött a sportág legrangosabb eseményének számító (6.) rögbis Világkupa (VK), amit nemzeti válogatottak számára írnak ki. Az idei csúcsesemény színhelye Franciaország, de a 48 mérkõzésbõl hatot a szomszéd Wales és Skócia földjén játszanak: Cardiff négy (ebbõl kétszer Wales élvezheti majd a hazai pálya elõnyét), Edinburgh pedig két meccset rendezhet (mindkétszer Skócia játszik itt, így Romániával is). A hat hétig tartó VK döntõjére akárcsak a tegnapi megnyitóra Párizs elõvárosában, Saint-Denisben kerül sor, ahol Franciaország legszebb stadionja, a 80 ezres Stade de France áll, és amely másik 5 mérkõzésnek is a házigazdája lesz. A résztvevõ 20 csapatot 4 ötös csoportba sorolták; a körmérkõzések után csoportonként a legjobb 2 csapat jut a legjobb 8-ba, majd innen már kieséses rendszerben folytatódik a küzdelem. A trófea elnyerésére Új- Zéland és a házigazda franciák tûnnek a legesélyesebbeknek. Mi, aradiak, természetesen a román válogatottnak szurkolunk mely eddig egyetlen VK-ról sem hiányzott!, hiszen 3 volt Contor Group-os is a címeres mezben feszíthet. Szomorú, hogy a csapat megszûnésének bizonyossága éppen a VK kezdetére esett. Az is szomorú tény, hogy már nem 4, hanem csak 3 játékosunk maradt a VK-n, mert Ioan Teodorescu, 5 nappal Románia Olaszország elleni mérkõzése elõtt, egy edzésen súlyos sérülést szenvedett, ezért már haza is küldték. A kivizsgálás során bal térdén nemcsak keresztszalag-szakadást, hanem porcrepedést is találtak! Pedig annyira szerettem volna játszani... de hát ilyen a sors: néha kegyetlen! nyilatkozta a mindenki által szimpatizált Teo. Öröm az ürömben, hogy legalább pár hetes, eddig szinte nem is látott kislánya mellett nézheti csapattársait de fõleg Fercut, Ursachét és Dimoftét a tévében, akik szerdán Marseille-ben kezdik el VK-s szereplésüket. Addig már jó néhány mérkõzés lezajlik a VK-n: csak ma és holnap 7 mérkõzést játszanak Franciaország 7 városában... (HAAS) Eb-selejtezõk Mutuék Fehéroroszországban, Geráék hazai környezetben nyernének Ma Európa-szerte labdarúgó Európa-bajnoki selejtezõket rendeznek. A Victor Piþurcã által felkészített román válogatott ma 19 órától, az RTV1 élõ közvetítésében Minszkben lép pályára, ahol Fehéroroszország lesz az ellenfele. A G-csoportot jelenleg Adrian Mutu és társai vezetik, s remélik, ez így is marad a fehéroroszországi kiszállás után is, amire minden esély megvan, hiszen a fehérorosz foci jelenleg nem A CFR pontokat szeretne Temesvár A II. Liga 2. csoportjában szereplõ Temesvári CFR gárdája az elsõ két forduló után rúgott gól nélkül, nulla ponttal áll a táblázat legalján. Ma, szombaton 11 órától hazai pályán, azaz a nagyállomási CFR stadionban látja vendégül az idén elsõ osztályból kiesett Petrozsényi Jiul együttesét. Dorin Rãdoi, Alin Artimon együttesének egyik legtapasztaltabb labdarúgója nyilatkozott a találkozó elõtt, Az egyéni után párosban is búcsúzott Szávay Ágnes az amerikai nyílt teniszbajnokságon, miután az elõdöntõben a cseh Vladimira Ulihrova oldalán két szettben 6:2, 7:6 (7:5) kikapott a tajvani Csan Jüng-csan, Csia Jüng-csuang kettõstõl. A magyar, cseh duó azzal, hogy az elõdöntõig menetelt az US Openen, öszszesen 100 ezer dollárt keresett. Szávay egyesben szerdán fejezte be szenzációs szereplését New Yorkban: a legjobb nyolc között az orosz Szvetlana Kuznyecova búcsúztatta. A férfiaknál kialakult az elõdöntõ párosítása, a felsõ ágon Roger Federer és Nyikolaj Davigyenko már korábban biztosította helyét a négy között, az alsó ágon pedig David Ferrer és Novak Djokovic mérkõzik majd meg a fináléba jutásért. A vegyes párosoknál már gyõztest is avattak, a fehérorosz Victoria Azarenka, Max Mirnyij duó hódította el a trófeát. Temesvár Gigel Bucur (Románia), Dare Vrsic (Szlovénia), Arman és Artyom Karamian (Örményország), Arthur Pãtraº (Moldova Köztársaság ifi) után Costel Pantelimon és Gabriel Torje mellé Jasmin Latovljevic is behívót kapott Emil Sãndoitól, Románia utánpótlás válogatottjának szövetségi kapitányától ezáltal nyolcra növekedett a Temesvári Politehnica 1921 ªtiinþa labdarúgócsapat távollévõinek száma. Az itthon maradt futballisták izgalommal várják a vasárnapi, Donyecki Sahtior elleni barátságos találkozót. Bizonyára jó felkészülési mérkõzésben lesz részünk, amire nagy szükségünk van, hiszen a következõ bajnoki fordulóban fontos meccs vár ránk a Vaslui ellen. A Sahtior nagy csapat, jelentõs költségvetéssel, de szerintem a mi gárdánk is erõs, profi játékosok vagyunk, és harcolnunk kell bármilyen ellenféllel szemben. Szerintem sokan jönnek majd ki a mérkõzésre, mert a szurkolók mellettünk állnak, és így lesz ez vasárnap este is nyilatkozta Alin Raþiu, a lilafehérek középhátvédje. Ifjabb Dusan Uhrin vezetõedzõ az ukrán ezüstérmes gárda ellen, amely 18 válogatottja nélkül jön Temesvárra, beveti a 22 bajnoki mérkõzésre eltiltott Ionel Ganeát is. A válogatottakat leszámítva csupán Srjdan Luchin játékát nélkülözheti a cseh mester, ugyanis a fiatal hátvéd jobb lábán izomszakadást szenvedett. (LÁSZLÓ) elismerve, mennyire érzõdik Sorin Gheju, a csapat gólkirályának elszerzõdése: Nagyon gyenge idénykezdetünk volt, igaz, a játék jól ment de csak a 16-osig ott elveszünk, és nem tudunk gólt szerezni. Sokszor beszélünk telefonon Ghejuval, sok sikert kíván nekünk, sajnálom, hogy a pályán már nem segíthet rajtunk. Reméljük, hogy a Jiul elleni találkozón megszerezzük idei elsõ három pontunkat. Az az igazság, hogy ellenfelünkrõl nem tudunk túl sokat, mert ez szinte másik csapat, mint amelyik kiesett az I. Ligából. Szerintem még korai azt mondani, hogy kiesõjelöltek vagyunk, hiszen csak két forduló ment le, sok minden változhat az elkövetkezõ idõszakban. A mai találkozót az aradi Ovidiu Haþegan vezeti, segítõi Nicolae Megheºen (Marosvásárhely) és Daniel Mitruþi (Craiova). Pótbíró: Valentin Igna (Temesvár). Megfigyelõ: Sergiu Gãman (Târgu Jiu). LÁSZLÓ Á. tart ott, ahol a román. A Piþurcã-legénységnek támadásban Mutu jó formája adhat okot bizalomra, ám a védelem Cristian Chivu csapatváltását követõen kisebb formahanyatlást mutat, ami aggodalomra adhat okot. A C-csoportban többek között Magyarország Bosznia-Hercegovina (RTL Klub) mérkõzésre kerül sor tól. Várhidi Péter legénysége az olaszok elleni 3:1-es gyõzelem után emelkedett morállal várja a mérkõzést, s szeretné bizonyítani, jó úton halad a sokadik fiatalítási kísérlet. A mérkõzést Székesfehérváron rendezik, s Várhidi szövetségi kapitány várhatóan az olaszok elleni gyõztes kezdõ tizenegyet küldi majd pályára. A mai párosítás: A-csoport: Szerbia Finnország, Portugália Lengyelország; B-csoport: Skócia Litvánia, Grúzia Ukrajna, Olaszország Franciaország; C-csoport: Málta Törökország, Moldova Norvégia; D-csoport: San Marino Csehország, Wales Németország, Szlovákia Írország; E-csoport: Oroszország Macedónia, Anglia Izrael, Horvátország Észtország; F-csoport: Lettország Észak-Írország, Izland Spanyolország, Svédország Dánia; G-csoport: Luxemburg Szlovénia, Hollandia Bulgária. Dorin Rãdoi három pontot szeretne a Jiul ellen Aradi Gloria CTP UMT 2:1 (0:1) Értékes gyõzelmet szereztek a közszállításiak Az UMT elleni mérkõzés elõtt Mihai Petcuþ azt nyilatkozta, hogy ezen a mérkõzésen látszik majd meg, hol is áll csapata ebben a csoportban. Nos, az eredmény szempontjából pozitív következtetést lehetne levonni, de azért még van munka ennél a csapatnál. A három U17-es válogatott játékosa közül csupán George Þucudean lépett pályára tegnap a Gloriában, Chindriºt és Filaretet, akik pár nappal korábban Ruséban Bulgária ellen (0:0) végigjátszották a mérkõzést, pihentette Petcuþ edzõ, s a korábbi mérkõzésekhez képest pár változtatást is eszközölt a kezdõcsapatban: Manea helyett Dinu Maghici volt a balhátvéd, míg Militaru Radát szorította ki a bal középpályási posztról. Ha elõbbi húzás nem is, de utóbbi bevált, mert a Gloria bal oldala így sokkal aktívabb lett. A mérkõzés temesvári helyzettel indult, s egy Þucudean-kapufával folytatódott. Öt perccel késõbb Maghici saját térfelén adta el a labdát, Asoltanei középre kanyarított, s miután az egész aradi védelem feje fölött elszállt a labda, a jobb oldalon érkezõ Miheþ egy pattanás után Bãlgrãdean kapujába vágta a játékszert: 0:1. Szünetig egy Bãlgrãdean-bravúrt és két kihagyott aradi helyzetet jegyezhettünk még fel. Szünet után Petcuþ edzõt a háttérbõl tanácsokkal ellátó, értsd irányító Gheorghe Borugã alaposan ledorongolhatta a Gloria játékosait, s talán ennek hatására motiváltabb csapat lépett pályára. Mégis a vendégek növelhették volna elõnyüket az elején Drãghici és Asoltanei révén. Ahogy a fociban az lenni szokott, a kihagyott helyzetek visszaütöttek, s gyakorlatilag három perc alatt eldõlt a mérkõzés sorsa: az 58. percben Savin szerelt az UMT térfelén, középre ívelését Talpaº perdítette a kapuba: 1:1. Egy perccel késõbb Uzun és Hecskó fejelt össze, elõbbi földön maradt, az aradiak folytatták az akciót, melynek végén Þucudean fejelt a kapuba: 2:1. A reklamálások után az UMT szinte egész csapata besárgult, sõt a 60. percben egy újabb csúnya belépõjét követõen Dãnãilã kapott pirosat, s mehetett hamarabb tusolni. A végéig még mindkét oldalon akadtak helyzetek, de egyik csapat sem tudott újabb gólt szerezni. A találkozót kielégítõen irányította a Sergiu Popa (Nagyenyed), Ovidiu Bocai (Krasznaszentmiklós), Vasile Mãrginean (Gyulafehérvár) játékvezetõi hármas. Tartalék játékvezetõ: Paul Barta (Arad). Szakszövetségi megfigyelõ: Cornel Popovici (Kolozsvár). Gloria: Bãlgrãdean Dinu Maghici, Toc, Gligor, Savin Ploscariu, Brânduºe, Georgiu (Pleºca 85.), Militaru George Þucudean (Bokor 90+1.), Talpaº (Manea 90.). Edzõ: Mihai Petcuþ. UMT: Smaranda Dãnãilã, Uzun, Hecskó, Viþan (Crainic 72.) Miheþ (ªandru 46., Chivoiu 84.), Mihai, Trandu, Asoltanei Drãghici, Costescu. Edzõ: Ciprian Aioanei. A rovatot szerkesztette: BERKI FLÁVIUSZ

6 6 Szombat Vasárnap, szeptember 8 9. Modern dialízis központ épül Petrozsényban Amerikai mûvese-kezelés Hunyad Amerikai befektetõk építik meg Hunyad megye elsõ önálló dialízis központját a petrozsényi sürgõsségi kórház udvarán. A helyi tanács legutóbbi ülésén döntést is hozott egy 1500 négyzetméternyi terület bérbeadásáról, melyen már az idei év végén elkezdõdik a dialízis központ megépítése. Az amerikai érdekeltségû International Healthcare Systems nevet viselõ cég bukaresti fiókvállalatán keresztül szeretné létrehozni petrozsényi egészségügyi központját. A helyi tanács pozitívan fogadta az ajánlatot, az egyetlen vita a bérbe adandó terület Hunyad megyében évrõl évre többen szorulnak mûvesekezelésre n Nagyenyed új arcot ölt Fehér 2007/2008 a nagy beruházások éve: Nagyenyeden rehabilitálják a ªtefan cel Mare, a svájci háztól az új rezidenciális zóna elejéig terjedõ szakaszon a Dózsa György és Ion Creangã utcákat. A közeljövõben a Bethlen Gábor utcát is leaszfaltozzák, a volt autóbusz-állomás és az új görög katolikus templom környékén pedig zöldövezetet, parkolót létesítenek, valamint megoldják a víz- és csapadékelvezetést. Tervezési szinten áll a Plus bevásárlóközponttól a Transilvania, Malom és Stadion utca rehabilitálása minimum 3 sávos út létesítése a közlekedés megkönnyítése érdekében a Ion Creangã utca elejéig. Ide tartozik a patakot átívelõ híd felújítása is. Jelenleg a polgármesteri hivatal elõtti parkolót korszerûsítik: felügyelet alatt levõ fizetett helyeket hoznak létre. (KEREKES) n Lassan betelnek a katedrák Fehér Szeptember 6-án megtörtént a tanügyi káderek kiválogatásának utolsó fordulója a 2007/2008-as tanévre. Hárman vizsgáztak sikeresen a gyulafehérvári Katolikus Szemináriumban, Torockón és Bethlenszentmiklóson megüresedett magyartanári helyre. A Balázsfalvi 1-es Iskolába még mindig szükség van egy magyartanárra. Ugyanakkor elfoglaltak két tanítói állást Balázsfalván és környékén, valamint óvónõ kerül a gyulafehérvári Katolikus Szeminárium által mûködtetett új óvodába. A még munkanélküli tanárok a jövõ héten, szeptember 10. és 13. között pályázhatnak a megmaradt helyekre a következõ sorrendben: szakképzettek, nyugdíjasok és szakképzetlenek. SZAKÁCS BÁLINT n Vonalkóddal a börtönben Temesvár A Temesvári Börtön vezetõsége újabb biztonság-technikai vívmánnyal rukkolt elõ a Popa ªapcã úti intézményben, amely egyedi Romániában, ugyanis a fegyház páciensei jövõ héttõl egy vonalkódos kártyával lesznek ellátva. A maximális biztonság kedvéért a kártyákat a börtön informatikai osztálya készíti el, amelyen rajta lesz az elítélt minden szükséges adata, még az is, hogy mennyi pénzt gyûjtött össze a bankszámlájára. Mindez azért lett kitalálva, hogy elkerüljék a börtönön belül mûködõ boltban történõ rendellenségeket, ugyanis többször elõfordult, hogy egyesek, ismerve kollégájuk adatait, az õ nevére vásárolgattak, ami ezek után elkerülhetõvé válik. Ugyanakkor a biztonságiaknak is jól jön a kártya, mert egy csip segítségével számítógépen követhetõ a megadott bûnözõ jelenléte. (LÁSZLÓ) n Egyszerûsödõ kapcsolat Az Országos Pénzügyi Adminisztrációs Ügynökség (ANAF) egyszerûsíteni és egyúttal hatékonyabbá akarja tenni a kapcsolatot az adófizetõk és a területi pénzügyi egységek között. Ezt szolgálja a 47/2007-es kormányrendelet is, amely szeptember elsejétõl eltörli azt a törvényes elõírást, melynek értelmében az elektronikus pénztárgépet használó gazdasági alanyok kötelesek voltak minden hónap 25-éig leadni a területi pénzügyi szervnél a pénztárgép elõzõ havi pénzügyi memóriájáról készült jelentést. A rendelet értelmében már az augusztusi jelentést sem kell benyújtaniuk a közpénzügyi adminisztrációnál! B. K. kapcsán alakult ki, ugyanis a városatyák többsége az eredeti elképzeléssel ellentétben úgy vélte: nem kellene feláldozni a kórház udvarán lévõ parkocskát. Így a helyzet alapos körüljárása után úgy döntöttek, hogy a park helyett az udvari büfé és a kapusszoba esik áldozatul, ezek helyére épül majd fel az új dialízis központ. Petrozsényban jelenleg 50 olyan személyt tartanak nyilván, akik rendszeres dialízisre szorulnak, ám a kétszintes petrozsényi központ a többi Zsil-völgyi település betegeit is igyekszik majd ellátni. A tervek szerint a páciensek az amerikai pénzbõl épülõ egészségügyi központban is térítésmentesen vehetik igénybe a mûvese-kezelést, melynek költségeit az egészségbiztosító téríti meg. GÁSPÁR-BARRA RÉKA Temesvár A temesvári csendõrség mozgó csoportja a hét közepén több ellenõrzést tartott Lugos környéki erdõkben az illegális favágások megelõzésére, a tettesek kézrekerítésére. Ugyanakkor Temesrékáson hat fát szállító kamiont ellenõriztek, amelyeknek a papírjuk rendben volt, viszont illegális helyen árulták portékájukat, ezért összesen 3500 lej értékû büntetést róttak ki rájuk a csendõrök, és arra kötelezték a sofõröket, hogy a dokumentumokban megadott helyen árusítsanak. Temes Az utószezonban mérleget vont a Temes Megyei Közegészségügyi Hatóság a strandok tevékenységét, állapotát illetõen. A hivatal közlése szerint a nyár folyamán egyetlen bejelentés, panasz sem érkezett, és az ellenõrök is rendben találtak mindent. Ez annak tudható be állítják, hogy az üzemeltetõk komolyan vették az elõírásokat, és sokat fektettek be. Azonban az is meghúzódhat a rózsaszínû helyzet hátterében, hogy senki sem vette a fáradságot, hogy bepanaszoljon egy-egy strandot. A Jelenidõ Sajtómúzeum nyílik Zsombolyán Fa- és cigarettaárusokat büntetett a csendõrség Temesváron a csendõrség egyik polgárvédelmi csoportja a Dacia piacon rajtakapta az 53 éves Mihai P.-t törvénytelen cigaretta- és kávéárusításon, ezért 1000 lej bírságot szabott ki, 343 doboz cigarettát pedig elkoboztak. Hasonló törvénysértésért a Zöld piac területén megbüntették a 46 éves Constantin O-t, aki az ezerlejes bírságon kívül búcsút vehetett 410 doboz cigarettájától is. A csendõrség kommünikéje szerint az elkobzott áru értéke eléri a 2300 lejt. LÁSZLÓ A csendõrök összesen 753 zárjegy nélküli cigarettás dobozt koboztak el Rendben találták a strandokat nyilvános fürdõk állapota ugyanis korántsem olyan Temes Szeptember 14-én nyitják meg a zsombolyai sajtómúzeumot, amely Kaba Gábor polgármester szerint egyedülálló Kelet- Közép-Európában, ugyanis a mai Románia területén (nemcsak a Bánságban, hanem a Partiumban, Erdélyben, Ó- Romániában) megjelent német, magyar, szerb és román nyelvû folyóiratok, periodikák, újságok tára. A gyûjteményben 18., 19. és 20. századi kiadványok megtalálhatók, sõt a neves szerzõk és szerkesztõk arcképei is. A múzeum anyagának gazdagításához hozzájárult Pongrácz P. Mária, a Nyugati Jelen és az Irodalmi Jelen fõmunkatársa, akinek jóvoltából többek között a Temesvári Hírlap, a Szemle (Endre Károly lapja), a Genius tökéletes, az öltözõk, illemhelyek némi kívánnivalót Ha jó az idõ, hûsítõ a víz, másra nem is figyel az ember (Franyó Zoltán irodalmimûvészeti lapja), a Komédia színházi újság példányai is fellapozhatók a kollekcióban. A múzeumot a Petre Stoica Román Német Kulturális alapítvány és a zsombolyai önkormányzat hozta létre. A jövõ pénteki, 18 órától kezdõdõ megnyitóra minden érdeklõdõt szeretettel várnak a Lorena utca 35. szám alá. P. L. ZS. Erdei tisztás természetgyalázókkal Krassó-Szörény Bozovicstól mintegy tizenöt kilométernyire a Gerlistye (Rudaria) patak völgyében és a Gerlistye-szorosban a nevezetes vízimalmok fölött, a Kazán-szoros felé vezetõ erdei út mellett nagyobbacska területen van a Gerlistye természetvédelmi terület. A táborozást, tûzrakást nem tiltja a tájékoztató tábla, s emiatt a hétvégek egyik látogatott területe a Gerlistye patak partja. A sok apró szalonnasütõtûzhely legtöbbje tiszta, de vannak szemétdombocskák és természetgyalázó nyomok a réten és a patakban egyaránt. El lehet tûnõdni: vajon a rendszeresen idejárók, vagy csak az alkalmi látogatók nem tisztelik a természet szépségeit, hogy feltétlenül bemocskolják?! MAKAY BOTOND Három gumiabroncs roncsa éktelenkedik a tájban Korszerûsítik Borosjenõ központját Arad Borosjenõn javában zajlik a városközpont korszerûsítése, ahol sok járdaszegélyt helyeztek el az utak mentén, járdát építettek, zöldövezetet telepítettek. A Ion Slavici, a Cometei, a Dornei, illetve a Luceafãrului utcákban folytak a legnagyobb munkálatok. Jelenleg a több mint 600 méter hosszúságú Ion Slavici utcában dolgoznak, minden háznál kicserélik az elavult vízvezetéket, kiépítik a szennyvízelvezetõ csatornahálózatot, az esõvíz elvezetõ-rendszert, továbbá lerakják az aszfaltos út alapját. Az utcában elvégzendõ munkálatok értéke 1 millió, míg az egész városközpontban 3 millió lejre emelkedik. Amint Leucuþã Ioan alpolgármestertõl megtudtuk, a tervek szerint a belvárosban október 1-jéig kellene befejezni a korszerûsítési munkákat, amelyek azonban 2-3 hétig még azon túl is valószínûleg elhúzódnak. A szennyvízülepítõ rendszer megépítéséhez tavasszal fognak hozzá, a legnagyobb gondot a szennyvíznek a Fehér-Körösön történõ átvezetése okozza, ami nagyban megemeli a munkálatok költségeit. (B) hagynak maguk után nem beszélve a zsúfoltságról, egyesek civilizálatlan viselkedésérõl, de ezen változtatni már nem a közegészségügy dolga. Egyébként is Temesváron, ahol a megye lakosságának több mint a fele él, nincs egy nagy, a tömegigényeket kielégítõ strand. Kisebb fürdõk (egykori vállalati strandok) mûködnek, de például az Ifjúsági Strandot egy évtizede nem használják, a központban lévõ termálfürdõ meg már harmadik éve építõtelepre emlékeztet. (P. L. ZS.)

7 OKTATÁSI ÉS KUTATÁSI MINISZTÉRIUM ARADI AUREL VLAICU EGYETEM Arad, Forradalom útja 77. szám Postai irányítószám Postafiók P.O. BOX 2/158 AR Tel.: 0257/ Fax: 0257/ FELVÉTELI 2007 KÖZPONTI FELVÉTELI BIZOTTSÁG FELVÉTELI FELTÉTELEK: 1. A 2007-es felvételi az érettségi vizsga médiája alapján történik minden fakultáson és szakon. A versenyvizsgára kerülõ helyek elfoglalása az érettségi vizsga médiájának csökkenõ arányában és a jelöltek kívánsága szerint történik. 2. A Testnevelési és Sport fakultás testnevelési és sport szakán a jelölteknek képességvizsgát kell adniuk. A BEIRATKOZÁSHOZ SZÜKSÉGES IRA- TOK: 1. Típuskérvény (a beiratkozásnál adják) 2. Érettségi diploma (eredetiben) vagy annak megfelelõ más irat. Abban az esetben, ha egy jelölt egy másik egyetem LICENCIÁTUSI EGYETEMI TANULMÁNYOK EGYETEM SZAKTERÜLET SZAK JAVASOLT HELYEK SZÁMA költs.+díj nap/táv Gépgyártóipari technológia 80 nap. Hegesztési mérnöki 80 nap. Textiltermék Ipari mérnöki technológia és dizájn 80 nap. MÉRNÖKI Köttszövött termékek 80 nap. Aurel Vlaicu és konfekció technológia út 43. szám, Gépészmérnöki Vasúti szállítási jármûvek 130 nap. Tel.: 0257/ Gépjármû mérnöki Közúti szállítóeszközök 130 nap. ÉLELMISZER- IPARI, TURISZTIKAI ÉS KÖRNYEZET- VÉDELMI MÉRNÖKI (F.I.A.T.P.M.) mikelakai egyetemi központ, Tel.: 0257/ HUMÁN ÉS TÁRSADALOM- TUDOMÁNYOK mikelakai egyetemi központ, Tel.: 0257/ GAZDASÁGTU- DOMÁNYOK- Forradalom útja 77. szám, Tel.: 0257/ EGZAKT TUDO- MÁNYOK mikelakai egyetemi központ, Tel.: Rendszermérnöki Mérnöki és menedzsment Élelmiszertermék mérnöki Vegyészmérnöki Biotechnológiák Mérnöki és menedzsment Környezetmérnöki Alkalmazott automatika és informatika 130 nap. Ipari gazdasági mérnöki 80 nap. Élelmiszertermék mérnöki 80 nap. Élelmiszertermékek ellenõrzése és biztonsága Textilipari vegyi technológiák Élelmiszeripari biotechnológiák Vendéglátóipari és agroturisztikai mérnöki és menedzsment Biotechnológiai és ökológiai rendszer mérnöki 80 nap. 80 nap. 80 nap. 80 nap. 80 nap. Erdészeti Erdészeti 130 nap. Román nyelv és irodalom, Nyelv és irodalom Angol nyelv és irodalom 130 nap. Közigazgatás tudományok Közigazgatás 130 nap. Kommunikáció tudományok Újságírás 75 nap. Történelem Történelem 130 nap. Teológia Pünkösdista didaktikai teológia 130 nap. Pénzügy Pénzügy és bankok 250/200 n/t Könyvelés Vagyonkezelési könyvelés és informatika 250/200 n/t Üzletvezetés A kereskedelem, turizmus és szolgáltatások gazdaságtana 250/200 n/t Menedzsment Menedzsment 130 nap. Informatika Informatika 125/150 n/t Matematika Matematikai informatika 300 nap. Hirdetés Szombat Vasárnap, szeptember versenyvizsgájára is beiratkozik, az érettségi diploma vagy bizonyítvány helyett a hitelesített másolatot fogja mellékelni, valamint az elsõ egyetemi beiratkozási igazolványt, amelyet a felvételi bizottság az eredeti alapján hitelesít 3. Születési bizonyítvány (hitelesített másolat) 4. Házassági bizonyítvány (hitelesített másolat) 5. M.S típusú orvosi bizonyítvány 6. Két színes személyazonossági kép 7. Irattartó BEIRATKOZÁSI IDÕ ÉS AZ EREDMÉNYEK KIFÜGGESZTÉSE: a. I szesszió: beiratkozás július , az eredmények kifüggesztése július 30. b. II. szesszió: beiratkozás szeptember 2 16., az eredmények kifüggesztése szeptember 17. BEIRATKOZÁS AZ EGYETEM FORRADALOM ÚTJA 77. SZÁM ALATTI SZÉKHELYÉN SZOMBATI ÉS VASÁRNAPI NAPOKON IS. RÉSZLETES INFORMÁCIÓ KÉRHETÕ A FAKULTÁSOK DÉKÁNÁTUSÁN. * * * Az Aurel Vlaicu Egyetem ÁLLAMI, AKKREDITÁLT felsõfokú oktatási intézmény, amely folytatja az aradi egyetemi oktatás hagyományait. Ezt a Teológiai Intézet kezdte meg (1822) majd a Zootechnikai és Állatorvosi Fakultás (1947) és az Almérnöki intézet (1972) folytatta. Az Aurel Vlaicu Egyetem különálló akadémiai közösség, amely Románia Alkotmányának elõirányzatai és az oktatási rendszerrel kapcsolatos törvények és normatívák szerint mûködik. Az egyetem tiszteletben tartja és alkalmazza a felsõfokú oktatásra vonatkozó európai egyezményeket. Az intézet magas szakmai felkészültségû akadémiai személyzettel és kiváló minõségû didaktikai és tudományos tevékenységnek megfelelõ felszereltséggel rendelkezik. Az Aurel Vlaicu Egyetemet, röviden, az alábbi adatokkal jellemezhetjük: fölötti hallgatói létszám, 477 oktató, rendkívüli oktatási terület több mint m 2, beruházások az utóbbi két évben 200 milliárd régi lej fölött, elõadótermek, tantermek, utolsó generációs számítástechnikával ellátott laboratóriumok. Az Oktatási és Kutatási Minisztérium égisze alatt kiadott diplomákat mind az országban, mind külföldön elismerik. Hallgatóink számára kiváló feltételeket biztosítunk a következõk által: v Érdem-, tanulmányi, társadalmi ösztöndíjak elérése mind a költségvetésbõl finanszírozott, mind pedig az iskoláztatási díjat fizetõ hallgatók számára. Az ösztöndíjak fedezik az összes iskoláztatási költséget. v Lehetõség nyílik hallgatóink elõtt olyan ösztöndíjak megpályázására is, amelyek alapján külföldön végezhetik tanulmányaikat, és európai pályázatokba kerülhetnek be (jelenleg partnerek vagyunk számos európai pályázatban az alábbi országok egyetemeivel: Németország, Norvégia, Dánia, Olaszország, Spanyolország, Portugália). v Szállítási, kulturális és sportrendezvényekre való belépési kedvezmények v Elszállásolás egyetemi bentlakásokban, étkezés a menzán. v Ingyenes hallgatói táborok. v Széles skálájú és nagyszámú hallgatói rendezvény az egyetemi hallgatói kör szervezésében EGYETEM SZAKTERÜLET SZAK JAVASOLT HELYEK SZÁMA költs.+díj nap/táv TEOLÓGIA Ortodox lelkipásztori teológia 130 nap. Academia Teologicã utca 9. szám, Teológia Ortodox didaktikai teológia 75 nap. Tel.: 0257/ Társadalmi teológia 75 nap. OKTATÁSI ÉS SZOCIÁLIS GONDOZÁSI TUDOMÁNYOK mikelakai egyetemi központ, Tel.: 0257/ TESTNEVELÉS ÉS SPORT mikelakai egyetemi központ, Tel.: 0257/ Oktatástudományok Különleges pszichopedagógia Elemi és iskola elõtti oktatási pedagógia 75 nap. 130 nap. Szociális gondozás Szociális gondozás 130 nap. Testnevelés és sport Testnevelés és sport 150 nap. MESTERFOKOZATÚ EGYETEMI TANULMÁNYOK EGYETEM TEOLÓGIA GAZDASÁG- TUDOMÁNYOK MÉRNÖKI F.I.A.T.P.M. D.P.P.D. SZAK JAVASOLT HELYEK SZÁMA költs.+díj Szisztematikus teológia 55 Gyakorlati teológia 55 Teológiai-nyelvészeti tudományok 95 Finanszírozás és menedzsment a közigazgatásban 225 Költségvetés, pénzügyi piacok és bankok 125 A vállalkozások pénzügyi-könyvelési vezetése 225 Vagyonkezelési informatikai rendszerek 95 A vasúti gördülõanyagok ökológiai korszerûsítése A textiltermékek ellenõrzése és vizsgálata Ipari rendszerek termelése Élelmiszertermékek minõségi menedzsmentje Élelmiszer és környezetmérnöki Integrated program for education and interdisciplinary research in the field of biotehnology for food and textil industry Oktatási menedzsment

8 8 Szombat Vasárnap, szeptember 8 9. Az Alcatel-Lucent támogatja az oktatást Fáradt volt az áldozat Fatális ütközés teherautóval Arad Szörnyethalt egy férfi sofõr tegnap hajnali 3 óra körül Odvos környékén, miután figyelmetlensége miatt frontálisan ütközött egy teherautóval. A Focºani-ból származó, 51 éves Lovin I. Renault személygépkocsiját vezette, a rendõrök feltételezik, hogy elaludhatott a volánnál és nem figyelt, amikor átsodródott a másik sávba. Az ütközést a szabályosan közlekedõ TIR magyarországi sofõrje nem tudta elkerülni, a kisautó másodpercek alatt roncstömeggé változott. A benne ülõ férfi a helyszínen életét vesztette. A baleset után sokáig csak az egyik sávon lehetett közlekedni, a forgalom jó ideig akadozott. SÓLYA R. E. Temesvár Csütörtök délelõtt Dan Bedros, az Alcatel- Lucent Románia cég elnöke hivatalosan is bejelentette, hogy a Temesvári Mûegyetemmel közösen a temesvári Posta és Távközlési Iskolacsoport õsztõl beindít egy távközlési technikusi posztliceális osztályt. A megegyezés szerint az Alcatel-Lucent és a Mûegyetem biztosítja az oktatáshoz szükséges tanári kar egy részét, valamint a praktizáláshoz nélkülözhetetlen felszereléseket. A kétéves tanfolyam elvégzése után a diákoknak lehetõségük nyílik, hogy megszerezzék az I-es szintû szakértõ oklevelet, ugyanakkor bekapcsolódhatnak az IT cég munkaközösségébe is. Az említett osztály 28 hellyel indul, nappali tagozattal, amelyet a helyi költségvetés támogat, tehát ingyenes. Beiratkozni szeptember 12-ig a Posta és Távközlési Iskolacsoport titkárságán lehet, túljelentkezés esetén a részvevõk írásbeli vizsgát tesznek elektrotechnikából. A sajtóértekezleten jelen volt Marius Oteºteanu, a Mûegyetem dékánja, Lãcrãmiora Huzoiu, a Posta Iskolacsoport igazgatónõje is. Marossy Zoltán, Temes megye alprefektusa a tõle már megszokott stílusában nyíltan megmondta, mik a gondok a Temes megyei oktatásban: Már 2005-ben sokakat megharagítottam, amikor azt nyilatkoztam, hogy a rengeteg mechanikai osztályt meg kell szüntetni, piackutatást kell végezni, hogy mire is lenne igényük a vállalatoknak. Egyrészt az igazgatók dolga, hogy projektajánlatokkal menjenek a gyárak fele, másrészt Piaci árak Lebukott négy moldovai egy autóbuszban Arad Négy moldovai szökevényre bukkantak tegnapelõtt a tornyai határátkelõnél egy utasokkal teli autóbuszban; a jármûben ülõ három nõ és egy férfi hamis román iratokkal próbált külföldre jutni. A 24 és 51 év közötti moldovaiakról kiderült, hogy korábban törvényesen jöttek be Románia területére, külföldre azonban már nem rendelkeztek a szükséges dokumentumokkal. Saját bevallásuk szerint a hamis személyazonosságikat egy ismeretlentõl vásárolták Moldovában, fejenként 3000 euróért. Dolgozni akartak menni Olaszországba, jelenleg ügyészi eljárás folyik ellenük. SÓLYA R. E. Termék Arad Déva Enyed Resicabánya Temesvár Tej/l 1,50 1,70-2 1,50 1,30-1,40 1,50-1,80 Tejföl/4 dl 2, , ,50 Tehéntúró/kg Juhtúró/kg Liptói túró/kg Tojás/db 0,40 0,35-0,45 0,40 0,50 0,40 Paradicsom/kg 1-2, ,50 2-3,50 1,50-3 Paprika/kg 1-2, , ,50 2,50-4 Vegyes zöldség/kg 2, ,5 3 3,50-4 1,50 Burgonya/kg ,20-2 1,20-1,50 1-1,50 Hagyma/kg 2 2,50 2,50 1,50-2 1,50-2,50 Fokhagyma/kg Zellergumó/db 0, ,50 Karfiol/kg 2 2 2,50 3 2,50-4 Karalábé/db 0, ,50 0,50-3 1,50-3,50 2 Káposzta/kg 1-1,50 1,50-2 2,50 2,20-2,50 2,50 Savanyú káposzta/kg Kelkáposzta/kg 2, Kistök/db 0,50-1 0, ,50-1,50 Spenót/kg 3-4 2, Padlizsán/kg 1-1,50 0, ,50-1,80 1,50-3 Zöldbab/kg ,50 4-4,50 Kapor, petrezselyemzöld/csomó 0,35-1 0,50-0,80 0,50 0,35-0,50 0,50 Fejes saláta/fej 0,75-1, Uborka/kg 2-2,50 2-2, ,70-2 2,50-4 Hónapos retek/csomó Zöldhagyma/csomó Gomba/kg 7, Fõzni való kukorica/db 1 1 0,50 0,50 0,50 Alma/kg 2, ,50-3 1,50-3,5 Körte/kg 3-5,50 3 2,5 1, Szõlõ/kg 2-5, , Õszibarack/kg 3,50-5,50 3,50-4,50 1,50 2-3,5 1-4 Szilva/kg ,5 1,50-2 1,50-2,5 Áfonya/kg ,5-2/csésze Földieper/kg Szeder/kg Sárgadinnye/kg 3-3,50 2 2,50 3,50 1,50 Görögdinnye/kg 0,80-2 1, ,50 Dióbél/kg Méz/kg Jelenidõ l Hirdetés a cégek is kezdeményezhetnek egy két- vagy háromoldalú együttmûködést, amely mindenkinek kedvezõ lehet. A kormány képviselõje hozzátette: két sikeres példa van már effajta együttmûködésekre a nyomdászati, valamint az élelmiszeri ágazatban. Ugyanakkor szükség van mentalitásváltásra is, hiszen manapság minden líceumot végzett fiatal szülõi noszogatásra elvégez egy olyan egyetemet, amelyet nem is szeret, majd meglehet, hogy diplomájával nincs is mit kezdenie. A francia Alcatel cég 1991 óta van jelen a Temesváron, 2006 decemberében társultak az egyesült államokbeli Lucent céggel, így jelenleg 1200 alkalmazottal dolgoznak a telekommunikációs felszereléseket gyártó üzemekben. LÁSZLÓ ÁRPÁD AZ ARADI IGNISERV KFT. Engedélyezett cég az épületek faszerkezete kezelésében tûzkár és a faanyagkárosító rovarok ellen. Telefon: 0745/ Fax: 0257/

9 2007. szeptember 8 9., szombat vasárnap az ezekben a napokban a névnapjukat ünneplõ Mária, Adrienn és Ádám nevû kedves olvasóinkat. Évforduló Naptár Szeretettel köszöntjük 110 éve, szept. 9-én halt meg PULSZKY Ferenc író, politikus, régész, kritikus. Fiatalon megismerkedett Európa legjobb mûalkotásaival és a romantika irányzatával. Nyugat-Európáról szóló útinaplójával (1837) a mûfaj egyik meghonosítója ban részt vett a forradalomban, Londonban a magyar ügy népszerûsítése érdekében tevékenykedett ben elkísérte Kossuthot Amerikába, késõbb Olaszországban kapcsolatba került Garibaldival ban hazatért, a Deákpárthoz csatlakozott tól a magyar szabad kõmûvesek nagymestere ben született. Magyar magyar gazdafórum Aradon Ma Aradon újra megtartják a hagyományos magyar magyar gazdatalálkozót, amelyet az Arad Megyei Magyar Gazdák Egyesülete, a Gazdaasszonyok Köre, valamint az RMDSZ megyei szervezetének Mezõgazdasági Szakbizottsága szervez. A kiállítási csarnok nagytermében 10 órától sorra kerülõ, 500 személy részvételére számot tartó fórumon elõadást tart Sebestyén Csaba, az RMGE országos elnöke, Király András parlamenti képviselõ, RMDSZ megyei elnök, dr. Karsai József, Battonya polgármestere, Hódi Pál, a Csongrád Megyei Agrár Temesvári Rádió Magyar nyelvû mûsor Naponta óra között a 630 khz-es középhullámú frekvencián, továbbá naponta óra között a MHz-es ultrarövidhullámú frekvencián és interneten a vagy a címen, valamint a Thor III mûholdon (0,8 Ny), a Focus Sat csomagban Szeptember 8., szombat (mûsorvezetõ Bartha Csaba): Politikai konferansz, Délutáni csevegés, Mûvelõdéstörténeti érdekességek, Meseház; este (mûsorvezetõ Bartha Csaba): Zenés mûsor: magyar nóták és csárdások. Szeptember 9., vasárnap (mûsorvezetõ Fall Ilona): Izraelita egyházi mûsor, Zenés jókívánságok; este (mûsorvezetõ Erdély Rita): Zenés mûsor: pop-rock felvételek. Húzza ki! Húzza ki a betûhalmazból a lehetséges nyolc irányban az alább közölt szavakat. Ha jól dolgozott, nem marad kihúzatlan betû. AGYAGRÉTEG, AL- LEY, BEKATTAN, BE- MÁSZÓ, CSÖKÖNYÖS, EGÉRKE, EMBER RAB- LÓ, FELRAGYOG, FOR- GATAG, GÕZÖL, GYÁ- ROS, GYEREKÉSZ, HAN- GOS, KARLA, MADÁR- BÖRTÖN, MEGME- REVEDÕ, MELLÉKES, OSZTÓ, ÖSSZEBORZOL, STORY, SÜLTGALAMB, SZALONKA Sarusi Mihály Aradon és Kisiratoson A Greve- és József Attila-díjas írónak ebben az évben két új könyve jelent meg: AZ MÁI LABANCOKRÚL és FÕ, HOGY MÖGVAGYUNK. Sarusi Mihály elhozza könyveit a mi tájainkra is, ahol igazán otthonosan mozog. Könyveinek bemutatóját Aradon a belvárosi református parókia imatermében tartják ma 17 órai kezdettel. Mindenkit szeretettel vár az est házigazdája, dr. Pálfi Sándor. Iratoson, a búcsú egyik rangos eseményeként, szeptember 9-én, vasárnap a délelõtti szentmise után lesz a bemutató. Dr. Almási Béla a kultúrházba várja az érdeklõdõket. Az eseményeken részt vesz Sarusi Mihály író is. A könyveket mind a két helyszínen Réhon József mutatja be. XI. Expó Lugoson Temes Lugos Város Polgármesteri Hivatala szeptember között rendezi meg a XI. Lugos Expót, amely ezen alkalommal új otthonba költözött, a nemrég átadott Karánsebesi úti Lavinia Miloºovici Sportcsarnokba. A helyi szervezõk szeretettel várnak minden érdeklõdõ Kamara elnöke, dr. Réman Domokos, a Román Mezõgazdasági, Erdészeti és Területfejlesztési Minisztérium vezérigazgatója, Kelemen Mihály, a Békés Megyei Mezõgazdasági Szövetség elnökhelyettese, dr. Ráki Ferenc, a Körös Maros Vidékfejlesztési és Ökogazdálkodási Alapítvány elnöke, Székely Levente parlamenti képviselõ, valamint Daragus Attila, a Romániai Faluturizmus Szövetség elnöke. Az elõadások után kiértékelik a gulyásfõzõ-versenyt, illetve megkóstolják a finom gulyásokat. Ö G C B E M Á S Z Ó N D S E S E G E S L Ö S E F S T Ö K É B T Ü O V A E Z É K A R L A G E L Ö L E R Ö T K A N R L L R R B G N T E A E E E E R A O A Y A H M Y B Á L L G R Y Ö N G M D A A R O Y Z G S E A M Z O T Z S O O A M B S F S O R Á Y G L Ugyan már! címû rejtvényünk helyes megfejtése: Botanikus. Napról napra gazdasági céget, hogy legyenek jelen termékeikkel, szolgáltatásaikkal. A lugosi általános jellegû kiállítás a Temes-parti városban már hagyományos rendezvény, amely fõleg a környékbeli vállalatok részvételével minden alkalommal újdonságokkal és minõségi termékekkel rukkolt elõ. Az érdeklõdõk Lugos Polgármesteri Hivatalának 102-es irodájában jelentkezhetnek, telefonon a es számon Aurel Jurubiþánál. L. Á. Változékony idõ Arad változékony Szombat C Vasárnap 9 18 C Hétfõ C Kedd C Temes változékony Szombat C Vasárnap C Hétfõ C Kedd C Hunyad változékony Szombat 9 17 C Vasárnap C Hétfõ 8 20 C Kedd C Krassó-Szörény borús Szombat 7 17 C Vasárnap 9 16 C Hétfõ 5 19 C Kedd 9 11 C Fehér változékony Szombat 8 15 C Vasárnap C Hétfõ 7 15 C Kedd C Ö Ö Ö Ö Szombat Vasárnap, szeptember Kett-Groza János színes grafikái a Jelen Galériában Arad A Jelen Ház kávézójában mûködõ Jelen Galéria Kett-Groza János aradi képzõmûvész legújabb színes grafikáival várja a szépet kedvelõket. A mûvek amelyek meg is vásárolhatók! október közepéig tekinthetõk meg naponta óra között. Kerwei Újaradon Szeptember 9-én, vasárnap tartják Újaradon az Aradi Német Demokratikus Fórum, a Banat JA Németország, a Banat JA Romania, az újaradi római katolikus plébánia és az Adam Müller Guttenbrunn Elméleti Líceum szervezésében a katolikus templom búcsúját, azaz (svábosan) a Kerweit. 9 órakor a német líceum udvarán fogadják a népviseletbe öltözött párokat, amelyek 10 órától részt vesznek az ünnepi misén, 11 órától pedig a hagyományos útvonalon végigvonulnak Újarad utcáin. A pároknak a Német Fórumnál sorra kerülõ fogadása és az ünnepi ebéd után 16 órától kulturális mûsor következik és elárverezik a rozmaring-csokrot. A nap 21 órától bállal zárul. Mozi Arad: DACIA Bourne ultimátuma (am) ( ). ARTA Wolfhound (am) ( ). Tõzsdei árfolyamok New York: Dow ,72 î 1,43% Nasdaq 2568,53 î 1,75% London: FTSE* 6191,20 î 1,93% Frankfurt: DAX* 7436,63 î 2,43% Párizs: CAC* 5430,10 î 2,63% Hongkong: SENG* 23982,61 î 0,28% Tokió: NIK* ,16 î 0,83% Budapest: BUX* î 2,08% Bukarest: BET* ,03 î 0,10% órakor. A * jel a tõzsde bezárását jelzi. Tegnap este egy USA dollár 0,7261, eurót, 113,32 japán jent, 0,4930 angol fontot ért. Valutaárfolyam tegnap $ EURÓ HUF RNB 2,4165 3, Ft/1,2995 RKB 2,3850/2,4850 3,2800/3,3600 0,0125/0,0135 RFB 2,3840/2,4740 3,2700/3,3700 0,0122/0,0135 Sanpaolo IMI Bank2,3870/2,4560 3,2630/3,3430 0,0125/0,0145 Raiffeisen Bank 2,3800/2,4650 3,2700/3,3500 0,0118/0,0135 Feketepiac 2,4100/2,4600 3,2700/3,3200 0,0130/0,0132 Horoszkóp KOS m (márc. 21. ápr. 20.) Bármihez is fog, alaposan végezze a dolgát! A részletek fontos szerephez juthatnak. Éppen ezért minden mást tegyen félre, egyszerre egy dologra koncentráljon! BIKA (ápr. 21. máj. 20.) A szerelem, a románc és a szépség kerülnek elõtérbe. Kapcsolatait erõsítheti, építheti. Magánélete pozitívan változhat, este a romantika kerülhet elõtérbe. IKREK o (máj. 21. jún. 21.) A társaságban tartsa meg magának kételyeit, véleményét! Legjobb, ha a mai nap a hallgatóság szerepét veszi fel! Este korán feküdjön le, pihenje ki magát! RÁK p (jún. 22. júl. 22.) Hívja fel ismerõsét, akivel maximálisan ki tud kapcsolni! Látogassa meg az illetõt, szervezzenek közös programot! Döntéseit napolja el! OROSZLÁN (júl. 23. aug. 23.) Az új vállalkozások lehetõségét ne vesse el! Játsszon el a gondolattal, állítson fel forgatókönyvet. Ha kell, kérje ki egy tanácsadó véleményét! SZÛZ (aug. 24. szept. 23.) Igyekezzen szeretteit jókedvre deríteni! Szervezzen közös programot, vigye el családját kirándulni! Élvezzék együtt a pihenõnapot és a szép idõt! MÉRLEG s (szept. 24. okt. 23.) Szisztematikusan rendezze feladatait. Családtagjait is vonja be a munkába! Estére majdnem mindennel végeznek, a szórakozást se hagyják ki! SKORPIÓ t (okt. 24. nov. 22.) Véleményét ne változtassa meg hirtelen, kedves Skorpió! Ragaszkodjon eredeti elképzeléséhez, ötleteihez! Tervezzen kirándulást családjával! n q r NYILAS u (nov. 23. dec. 22.) A váratlan látogatók és más zavaró tényezõk sem téríthetik el eredeti tervétõl. Egy kis rugalmasságot azért engedélyezzen magának! Az Ön elé tárt tényeket okosan értékelje! BAK v (dec. 23. jan. 20.) Az idõleges környezetváltozás jót tesz a Baknak. Utazzon el valahová, frissüljön fel! Testileg-lelkileg megújulhat csupán pár nap leforgása alatt. VÍZÖNTÕ w (jan. 21. febr. 19.) A bolygóállásból kifolyólag valószínûleg szívesen van egyedül. Ez esetben vonuljon vissza! Pihenjen otthonában, rendezze gondolatait! HALAK x (febr. 20. márc. 20.) A gyors és impulzív tetteket lehetõleg kerülje, kedves Halak! Gondolja meg többször is, mielõtt bármibe belekezd! Pihenjen, maradjon otthonában! A horoszkópot nem elhinni kell, hanem szórakozni rajta. *

10 10 Szombat Vasárnap, szeptember 8 9. Hirdetés Universitatea de ªtiinþe Agricole ºi Medicinã Veterinarã a Banatului Modalitatea de admitere: concurs de dosare. Media se calculeazã : M = (MIX + MX + MXI + MXII + (MXIII) + MBAC) : 5(6) unde : M IX - XIII = media fiecãrui an de liceu (MXIII pentru seral) M BAC = media examenului de bacalaureat M = media de admitere Pentru specializarea PEISAGISTICà din cadrul Facultãþii de Horticulturã se va susþine probã eliminatorie din desen. Perioada de înscriere - perioadã de admitere: afiºare rezultate Acte necesare pentru înscriere : - diploma de bacalaureat sau diploma echivalentã cu aceasta; - foaie matricolã cu mediile anilor de studiu din liceu pentru cei care nu au mediile scrise pe diploma de bacalaureat; - certificate de naºtere în copie legalizatã; - adeverinþã medicalã tip; - copie xerox de pe BI cu CNP; - 3 fotografii tip buletin; - cerere de înscriere tip (de la secretariate); - chitanþa reprezentând taxa de înscriere; - dosar plic; - adeverinþã din care sã rezulte calitatea de student (pentru studenþii care urmeazã o a doua specializare); - diplomã de licenþã sau diplomã echivalentã cu aceasta, precum ºi diploma de absolvire, în original sau copie legalizatã, pentru studenþii de colegiu care doresc sã urmeze o a doua specializare; - pentru copiii personalului din învãþãmânt, o adeverinþã cu viza Inspectoratului ªcolar Judeþean, sau a unitãþii de învãþãmânt, pentru scutirea taxei de înscriere; LOCURI LIBERE SESIUNEA SEPTEMBRIE 2007 Facultatea Specializare Buget Taxã ID AGRICULTURà Agriculturã Protecþia plantelor Ingineria mediului Bioligie Maºini ºi inst. pt agric. ºi ind. alim Cadastru HORTICULTURà Horticulturã Inginerie geneticã Peisagisticã Silviculturã MANAGEMENT Inginerie econ. În agric AGRICOL Inginerie ºi manag. În alim. Publicã ºi agroturism MEDICINà VETERINARà Medicinã veterinarã TEHNOLOGIA Ingineria produselor alimentare PRODUSELOR AGROALIMENTARE Ingineria chimicã ZOOTEHNIE Zootehnie ªI BIOTEHNOLOGII Pisciculturã, Acvaculturã Biotehnologii agricole Aprobatã în ºedinþa Senatului universitar din *- din care 3 locuri pentru candidaþii din Republica Moldova, absolvenþi de licee din România ** - în cazul în care solicitãrile sunt mai mari, Senatul universitar poate aproba suplimentarea locurilor La specializarea Peisagisticã se susþine o probã eliminatorie din Desen. RECTOR, Prof. dr. ALEXANDRU MOISUC SECRETAR ªEF, Ing. Enikõ Nãdãºan Date de contact Adresa: Timiºoara, Calea Aradului nr. 119, Telefon Rectorat: 0256/277122, 0256/ Adresa web:

11 Jókívánságok n Kisiratosra Fodor Bélának 80. születésnapja alkalmából erõt, egészséget kívánunk. Béla. Irénke és Annamária n Szentleányfalvára Zabán Annuskának boldog születésnapot, erõt, egészséget kívánnak sok szeretettel szomszédai. n Szentleényfalván Megyesi Attilát és Mártát házassági évfordulójuk alkalmából 19 szál rózsával köszönti szeretettel leányuk, Anetta. n Pécskára Demény Máriának névnapja alkalmából hitben, reményben, szeretetben minden jót kíván Géza. n Szarvaszki Máriának Fazekasvarsándra boldog névnapot kíván a Takács és Grosz család. n A dévai 60 éves kortárstalálkozó résztvevõi szeretettel köszöntik születésnapja alkalmából volt osztályfõnöküket, Sütõ Dezsõ tanár urat, kívánva neki erõt, egészséget és még sok örömteli évet családja körében. Adásvétel n Figyelem!!! Könnyû összeszerelésû, kompatibilis irodai és raktár SALGÓ polcrendszerek eladók akciós áron. Különbözõ teherbírás. Telefon: , n Eladó Sofronyán a központban 830 m 2 -es házhely (víz, gáz, csatornázás). Irányár 40 euró/m 2. Érdeklõdni a es telefonszámon. n Eladó 1987-es gyártmányú Peugeot 309 GT személygépkocsi. Telefon: Polgári napilap Kiadja a z OCCIDENT MEDIA Kft. Postai katalógusszám: ISSN Egyhavi elõfizetés: 9,00 lej + kézbesítési díj n Új bárpult, asztalok, székek eladók. Érdeklõdni a as telefonszámon. n Eladó 2 kanapé és egy fotel. Telefon: 0357/ , este. n Eladó 2 személyes Relaxa matrac, hûtõszekrény, 48-as, fûzõs tüll menyasszonyi ruha. Telefon: 0357/ n Eladó különleges, kb. 44-es menyasszonyi ruha igen kedvezõ áron. Telefon: 0357/ n Eladó Aradon az Eminescu utca 25. számú házban kétszobás, összkomfortos lakás. Hívható telefonszám: 0256/ , mobilszám: n Eladó kertes ház Tornyán a 375. szám alatt. Telefon: n Eladó könyvszekrény és íróasztal olcsón. Telefon: 0357/ , n Eladó es méretû menyasszonyi ruha jutányos áron. Csipkébõl és tüllbõl készült. Telefon: , 0357/ , n Eladó négyszobás tömbházlakás az állomás környékén. Irányár euró. Érdeklõdni a ös telefonszámon. n Eladó 80 db fehér csempe, kétkerekû kézi kocsi, Oltcit-alkatrészek, Oltcit Club francia motorral, kétszemes villanyrezsó. Telefon: 0257/ n Eladó nyári nyugszék, lisztesláda, parabolaantenna. Veszek szódásüvegeket, 5 10 literes szódavizes tartályokat, aragázbödönt, régiségeket. Telefon: 0257/ n Kiváló minõségû, németországi babakocsi eladó. Telefon: 0257/ , n Eladó két, francia ágyba való sodrony, savanyúságos üvegek, zománcozott lavórok. Veszek 40 cm-es hajat, õszet is. Telefon: 0257/ , 20 óra után. n Eladó 1993-as, kabin nélküli, 445-ös traktor + egytengelyes utánfutó, 2 fejes eke csillagboronával. Telefon: 0257/ , este. n Veszek régi könyveket, levelezõlapokat, mozsarat, szénvasalót, kávédarálót, mérleget, lámpákat, szódásüveget, festményt és mindenféle régiséget. Telefon: 0257/ n Eladók régi könyvek, térképek, régiségek, Darclée lemezjátszós rádió, mûholdvevõ, Grunding videó, 2x1,5 m-es szõnyeg. Telefon: 0257/ n Eladó családi ház a Rácfertályban, 3 szoba, konyha, mellékhelyiségek, víz, gáz bevezetve. Telefon: 0257/ n Eladó 2 ház Mezõkovácsházán, Magyarországon 7000, illetve 8000 euróért. Telefon: , n Vásárolok szõlõprést. Telefon: 0257/ n Kisiratoson a 302. szám alatt eladó kilenchetes, piros üszõborjú. n Eladó 50 literes üvegballon szép, fonott kosárban, mercerizált fehér, fekete, vajszín horgolócérna. Telefon: 0257/ , 0357/ n Eladó 3/4-es férfi bõrkabát, rugalmas, tapadós kötszer, 3/4-es gumiharisnya, M méret. Telefon: 0257/ , 0357/ n Eladó osztrák, nõi, barna gyapjúszövetbõl készült átmeneti kabát, 46-os méret. Telefon: 0257/ , 0357/ n Eladó sötétbarna, nõi mûszõrme kabát, 44-es méret, fekete, bõr micisapka (57 cm). Telefon: 0257/ , 0357/ n Eladó zab, heremag, csöves kukorica, 5 méhcsalád betelelve, olcsón. Kisiratos 236. szám, telefon: 0257/ n Mezõkovácsházán 3 szobás családi ház eladó. Központi fûtés vegyes tüzelésû kazánnal megoldva. Irányár 9000 euró. Telefon: 0257/ n Eladó kétszárnyas, eszlingeni rolós dupla ablak kifogástalan állapotban, 3 PVC fehér ablakpárkány (165x30 cm). Telefon: 0257/ n Kovásznai krumpli eladó, 1 RON/ kg. Arad, Dorobanþilor utca 69/A. n Eladó kertes ház Kisjenõben (Erdõhegy), 1087 m 2. Irányár: euró. Telefon: n Eladó Temesváron 2 szobás, 83 m 2 -es, földszinti lakás. Érdeklõdni lehet a 0722/ es telefonszámon 18 óra után. n Eladó Majláthfalván nagy ház kerttel és a hozzá tartozó melléképületekkel. Telefon: 0356/ , 0751/ n Eladó 3 szobás, 2 fürdõszobás, 96 m 2 -es, felújított blokklakás Temesváron, a Sági úton. Telefon: n Eladó Lada 2107, 1991-es gyártmány, 1557 köbcenti. Telefon: n Resicabányán a Laminoarelor utca 45. szám alatti több lakrészes családi ház mûködõképes kolbászfüstölõvel eladó. Telefon: 0256/ n Eladó autóhoz felsõ csomagtartó és vontatóhorog Nagyenyeden. Érdeklõdni a 0258/ es telefonszámon 19 óra után. n Nagyenyed szélén, a fõút mellett, Tövis irányában, a Gostat épületek szomszédságában 1 hold nagyságú, beépíthetõ telek sürgõsen eladó. Irányár 20 euró/m 2. Telefon: , n Torockószentgyörgyön, a 80. szám alatt eladó kertes ház (30 ár). Érdeklõdni Veres Ilonánál a 82. szám alatt, telefon: 0258/ n Nagyenyeden kétlakrészes, bútorozott családi ház eladó vagy bérelhetõ. Garázs tartozik hozzá. Telefon: 0258/ , Állásajánlat n Temesvári autóalkatrészboltunkba keresünk magyarul írni, olvasni tudó, autós szakmában jártas kollégát ELADÓI munkakörbe. Alapvetõ számítógép-ismeretek és B típusú jogosítvány elõnyt jelent. Fényképes, kézzel írott önéletrajzot (fizetési igény megjelölésével) kérjük elküldeni a következõ címre: Temesvár (Timi- ºoara) O.P 1, c.p n Felveszek gépkocsivezetõt 25 tonnás billenõkocsira Kisjenõ környékérõl. Telefon: Megemlékezések Hirdetés Ma 25 éve annak a szörnyû napnak, mikor szeretett gyermekünket, testvérünket, ifj. ANDÓ KÁROLYt tragikus körülmények között elveszítettük. A gyászolni soha meg nem szûnõ szülei is testvérei n A Nyugati Jelen nagyenyedi szerkesztõsége újságírót és gépkocsivezetõt alkalmaz. Jelentkezni a szerkesztõség Avram Iancu utca 2. szám alatti székhelyén naponta 8 11 óra között. n A Nyugati Jelen nagyenyedi szerkesztõsége lapterjesztõt (újságkihordót) alkalmaz Nagyenyedre. Jelentkezni az Avram Iancu u. 2 sz. alatt vagy a 0258/ telefonszámon naponta 9 14 óra között. Különféle n Október 1-jén nyit Románia! Tényleg az elején lehetsz a világ leggyorsabban növekvõ cégének romániai piacnyitásán! További információk: n Újra megnyílt Battonyán, az Aradi úton non stop nyitva tartással a HATÁRHÍD élelmiszer diszkont. Olcsó árak, nagy választék. Szeretettel várjuk kedves vásárlóinkat n 39 éves fiatalember munkát keres. Telefon: n Albérletbe fogadok szerény diáklányt vagy munkáslányt. Érdeklõdni a 0257/ es telefonszámon óra között. n Nem dohányzó diáklányt vagy munkáslányt keresek albérletbe. Külön szoba, tiszta lakás, közel a rendõrséghez. Telefon: 0357/ n Egyszobás házat cserélek kétszobásra Aradon. Ajánlok 7000 euró különbözetet. Telefon: n Fiatal, komoly házaspár egy gyermekkel, lakás ellenében eltartana idõs személyt. Telefon: 0357/ as vagy n Kiadó kétszobás lakás a Podgoria negyedben. Bútorozatlan, kábeltévé, internet, telefon. Irodának ideális. Telefon: , n Reflexo- és testmasszázst vállalok Nagyenyed, Marosújvár és környékén, igény esetén a kliens lakásán is. Telefon: Egy éve, hogy eltávozott közülünk a felejthetetlen férj, édesapa, BARÁTH MIHÁLY. Szívünkben örökké élsz. Szeretünk, amíg élünk. Szeretõ felesége és lánya, Timici Szombat Vasárnap, szeptember Igazgató: L. SZÕKE MÁRIA tel.: 0722/ ; Imázs- és terjesztési igazgató: BALTA JÁNOS; Reklámmenedzser: KURJ ATKÓ P ÉTER tel.: 0765/ , Szerkesztõbizottság: B ÖSZÖRMÉNYI Z OLTÁN fõszerkesztõ, JÁMBOR G YULA fõszerkesztõ-helyettes, PONGRÁCZ P. MÁRIA fõmunkatárs, BEGE MAGDOLNA fõszerkesztõ-helyettes és szerkesztõségi fõtitkár, BERKI ERZSÉBET szerkesztõségi titkár, LÉSZAY BÉLA olvasószerkesztõ, BALTA JÁNOS, CHIRMICIU ANDRÁS, IRHÁZI JÁNOS, K ILIN SÁNDOR. Szerkesztõség és kiadó: Arad, Eminescu utca szám, telefonszám: , (0)257/ , (fax). Temesvári szerk esztõség: Temesvár, Savoyai Jenõ utca 6. szám, I. emelet, tel.: (0)256/ , , fax: , szerkesztõségvezetõ PAT AKY LEHEL Z SOLT. Dévai szerkesztõség: Déva, Mareºal Averescu 20-as tömbház D lépcsõház 39-es lakrész, tel./fax: (0)254/ , 0354/ Szerkesztõségvezetõ: CHIRMICIU ANDRÁS. Nagyenyedi szerkesztõség: Nagyenyed, Avram Iancu utca 2. szám, tel: (0)258/ , szerkesztõségvezetõ: MOLNÁR I RÉN. Krassó-Szörény megyei munkatárs: MAKAY BOTOND, tel.: (0)255/ Külföldi munkatárs: HUDY ÁRPÁD Németország (München). Internet: Készült a GUTENBERG Rt. aradi nyomdájában, tel.: 0257/ , fax: 0257/ A lapfej fölötti idézet FALUDY GYÖRGY Óda a magyar nyelvhez címû versébõl származik.

12 12 Szombat Vasárnap, szeptember 8 9. Nem férünk a turistáktól Temesvár Az önkormányzat által fenntartott, épp egy éve megnyitott idegenforgalmi információs iroda létjogosultságát igazolandó a városháza propagandaosztálya nyilvánosságra hozott egy statisztikát, ami szerint az idei esztendõ elsõ nyolc hónapjában négyezer hazai és külföldi turista lépte át a sétálóutcai hivatal küszöbét. Az idegenforgalmi iroda Munkácsy-képre 27 millió kellene két hónap alatt Kétség sem merülhet fel a kép eredetiségét illetõen, ami egy eddig ismeretlen, lappangó kép esetében a legritkább jelentette ki dr. Boros Judit mûvészettörténész annak a Munkácsy-képnek a kapcsán, amire Svájcban egy magángyûjtõnél találtak rá. A Békés Megyei Hírlap és a Békés Megyei Múzeumok Igazgatósága közös adománygyûjtési akciót szervez a kép megvásárlásáért. Mindezt szerdán délelõtt a békéscsabai Fiume Hotelben összehívott sajtótájékoztatón jelentette be a megyei lap fõszerkesztõje, Varga Ottó. Reményének adott hangot, hogy a nehéz gazdasági helyzet ellenére siker kíséri az adománygyûjtési akciót. A svájci magángyûjtõ felajánlotta megvételre a képet, ahogyan errõl elsõként a Szinte egytõl egyig várostérképet kértek, és a legtöbben a múzeumok, kiállítási termek, üdülõközpontok felõl érdeklõdtek. Voltak olyanok is, akik a temesvári fesztiválokról szerettek volna többet megtudni ilyesmivel nem nagyon büszkélkedhet a megyeszékhely, mások a vasúti tudakozót keresték, esetleg szálláslehetõség, éttermek, ajándékboltok, pénzautomaták, repülõgépjegyrendelés, sétahajókázás és kerékpárkölcsönzés felõl kérdezõsködtek (utóbbi kettõrõl hiába ). Ugyanebben a kimutatásban áll az is, hogy nem telik el nap anélkül, hogy ne térne be legalább egy vendég. A legforgalmasabb nap július 16. volt, amikor 77-en fordultak meg, a csúcsidõt amúgy augusztus jelentette, ami alatt több mint 1300 látogatót jegyeztek. P. L. ZS. Békés Megyei Hírlap beszámolt. 100 ezer eurót, azaz 27 millió forintot kellene összegyûjteni a vásárlásra ez év október 31-ig. Mint dr. Szatmári Imre, a csabai Munkácsy Múzeum igazgatója jelezte: sem az intézménynek, sem fenntartójának, a megyei önkormányzatnak nincs pénze a beszerzésre. Dr. Boros Judit mûvészettörténész arra hívta fel a figyelmet: az ismeretlen Munkácsy-képért kért 27 millió forint nem számít drágának. Elkülönített bankszámlára lehet befizetni a bármilyen összegû adományt ( ), amelynek tulajdonosa a Békés Megyei Múzeumok Igazgatósága. A szerdai sajtótájékoztatón elhangzott: a megyéhez kötõdõ Szemenkár Mátyás és felesége már ezer-ezer eurót Jelenidõ l Hirdetés felajánlott. Dr. Szatmári Imre elmondta: minden 500 ezer forintos felajánlónak réztáblára vésik nevét, emellett valamennyi adományozó díszoklevelet kap. Ha az adományozó nem kívánja felfedni nevét, akkor ezt az akció szervezõi tiszteletben tartják. Mint dr. Tóth Miklós, a Népújság Kft. ügyvezetõje az elhangzottakhoz hozzátette: emelt díjas telefonszámot létesítenek hamarosan, amelyet 360 Ft-ért tárcsázhatnak az adakozni szándékozók. Újságírói kérdésre elhangzott, hogy nem kizárt kormányzati pénzek bevonása a gyûjtési akcióba, és lehetõségként kínálkozik, hogy a Nemzeti Kulturális Alapprogram pályázatán is kandidáljanak a vételár elõteremtésére. B. P. (HÍR6.HU) Ezt a lapszámot LÉSZAY BÉLA szerkesztette Számítógépes tördelés: SZABÓ BALÁZS, VAJDOVICS ATTILA, VERES RUDOLF Felhívás szavalóversenyre! Ismét Szombati-Szabóra emlékeznek Lugoson Temes Ebben az évben tavasz helyett õsszel rendezi meg a Szombati-Szabó István Nemzetközi Szavalóversenyt a Lugosi Református Egyházközség. Szombati-Szabó egy a temesi Bánság méltánytalanul elfelejtett költõlelkipásztorai közül ban hazahozott hamvai a centenáriumi kopjafa tövében pihennek, ahol a részvevõk letehetik az Erdélyi magyar kisebbségi nemzet egyik kimagasló személyisége elõtt tiszteletük virágait, mert azon kevesek közé tartozott, akiknek ha megszakad is szívük a szõke Tisza után való sóvárgásban, de kitartanak azon a poszton, melyre a sors különös rendelése állította õket (Vasárnapi Újság). Az idei, sorban a negyedik vetélkedõre szeptember 29-én kerül sor Lugoson. Jelentkezhetnek a DKMT eurorégió településein mûködõ állami és egyházi oktatási intézmények tanulói (gimnazisták és középiskolások), egyetemi hallgatói és felkészítõik, különös tekintettel a szórványban élõkre, vagy tömbmagyar közösségekben lakó, esetleg onnan elszármazott vallási kisebbségnek számító tanulók, egyetemi hallgatók és felnõttek. Részt vehetnek továbbá Szekszárd testvérváros és Református Egyházközsége, valamint az Etyeki Református Egyházközség képviselõi, a Királyhágómelléki és Erdélyi Egyházmegyék és oktatási intézményeik tehetségei (nem hivatásos szavalókat várnak!). A részvevõknek kötelezõen egy Szombati-Szabó Istvánverset kell tudniuk a kategóriánként kijelölt költeményekbõl, és egy másik magyar költõ versét. A jelentkezési határidõ szeptember 21. (az ûrlapok beérkezésének napja). Ajánlott bibliográfia, a versennyel kapcsolatos részletek és a formanyomtatvány beszerezhetõ a következõ posta- és címen, illetve telefonszámokon: Parohia Reformatã Lugoj Lugosi Református Egyházközség, str. Magnoliei nr. 15., Lugoj, jud. Timiº; telefon/fax: 0040/256/ , mobil: 0040/ 722/ , 0040/788/ A részvételi díj 20 lej, vagy 1500 forint, amely magába foglalja az étkezés díját (a befizetési határidõ a verseny napja). Pénzjutalmat osztanak minden kategóriában: az elsõ helyezett 200, a második 150, a harmadik 100 lejt kap, ezenkívül a támogatók által felajánlott különdíjak, könyvcsomagok is gazdára várnak. A tavalyi részvevõk csoportképe a templomkertben álló kopjafánál, amelynek tövébe a pap-költõ hazahozott hamvait helyezték

Magyar nyelv! Sarjadsz és egy vagy velünk/ és forró, mint forrongó szellemünk! Interneten: http://www.nyugatijelen.com XIX. évfolyam, 4879. szám 12+4 oldal Szombat Vasárnap 2007. december 15 16. Megjelenik

Részletesebben

Magyar nyelv! Sarjadsz és egy vagy velünk/ és forró, mint forrongó szellemünk! Interneten: http://www.nyugatijelen.com CHIRMICIU A NDRÁS XIX. évfolyam, 4717. szám 12+8 oldal Péntek 2007. június 8. Megjelenik

Részletesebben

Magyar nyelv! Sarjadsz és egy vagy velünk/ és forró, mint forrongó szellemünk! Interneten: http://www.nyugatijelen.com XIX. évfolyam, 4867. szám 16+8 oldal Péntek Vasárnap 2007. november 30. december 2.

Részletesebben

Magyar nyelv! Sarjadsz és egy vagy velünk/ és forró, mint forrongó szellemünk! Interneten: http://www.nyugatijelen.com XIX. évfolyam, 4757. szám 12 oldal Szerda 2007. július 25. Megjelenik Arad, Fehér,

Részletesebben

Magyar nyelv! Sarjadsz és egy vagy velünk/ és forró, mint forrongó szellemünk! Interneten: http://www.nyugatijelen.com XIX. évfolyam, 4766. szám 12 oldal Szombat Vasárnap 2007. augusztus 4 5. Megjelenik

Részletesebben

Magyar nyelv! Sarjadsz és egy vagy velünk/ és forró, mint forrongó szellemünk! Interneten: http://www.nyugatijelen.com Ki az, aki nem fél? XIX. évfolyam, 4793. szám 12 oldal Szerda 2007. szeptember 5.

Részletesebben

Magyar nyelv! Sarjadsz és egy vagy velünk/ és forró, mint forrongó szellemünk! Interneten: http://www.nyugatijelen.com XIX. évfolyam, 4745. szám 12 oldal Szerda 2007. július 11. Megjelenik Arad, Fehér,

Részletesebben

Magyar nyelv! Sarjadsz és egy vagy velünk/ és forró, mint forrongó szellemünk! Interneten: http://www.nyugatijelen.com Dróton rángatnak XIX. évfolyam, 4671. szám 12+8 oldal Péntek 2007. április 13. Megjelenik

Részletesebben

Magyar nyelv! Sarjadsz és egy vagy velünk/ és forró, mint forrongó szellemünk! Interneten: http://www.nyugatijelen.com XIX. évfolyam, 4775. szám 12 oldal Szerda 2007. augusztus 15. Megjelenik Arad, Fehér,

Részletesebben

Magyar nyelv! Sarjadsz és egy vagy velünk/ és forró, mint forrongó szellemünk! Interneten: http://www.nyugatijelen.com XIX. évfolyam, 4664. szám 12 oldal Kedd 2007. április 3. Megjelenik Arad, Fehér, Hunyad,

Részletesebben

Magyar nyelv! Sarjadsz és egy vagy velünk/ és forró, mint forrongó szellemünk! Interneten: http://www.nyugatijelen.com XX. évfolyam, 4904. szám 12 oldal Hétfõ 2008. január 21. Megjelenik Arad, Fehér, Hunyad,

Részletesebben

Magyar nyelv! Sarjadsz és egy vagy velünk/ és forró, mint forrongó szellemünk! Interneten: http://www.nyugatijelen.com XIX. évfolyam, 4747. szám 12+8 oldal Péntek 2007. július 13. Megjelenik Arad, Fehér,

Részletesebben

Magyar nyelv! Sarjadsz és egy vagy velünk/ és forró, mint forrongó szellemünk! Interneten: http://www.nyugatijelen.com XIX. évfolyam, 4741. szám 16+8 oldal Péntek 2007. július 6. Megjelenik Arad, Fehér,

Részletesebben

Magyar nyelv! Sarjadsz és egy vagy velünk/ és forró, mint forrongó szellemünk! Interneten: http://www.nyugatijelen.com XIX. évfolyam, 4596. szám 12+4 oldal Szombat Vasárnap 2007. január 13 14. Megjelenik

Részletesebben

Magyar nyelv! Sarjadsz és egy vagy velünk/ és forró, mint forrongó szellemünk! Interneten: http://www.nyugatijelen.com XX. évfolyam, 4890. szám 12+8 oldal Péntek 2008. január 4. Megjelenik Arad, Fehér,

Részletesebben

Magyar nyelv! Sarjadsz és egy vagy velünk/ és forró, mint forrongó szellemünk! Interneten: http://www.nyugatijelen.com XIX. évfolyam, 4629. szám 12 oldal Szerda 2007. február 21. Megjelenik Arad, Fehér,

Részletesebben

Magyar nyelv! Sarjadsz és egy vagy velünk/ és forró, mint forrongó szellemünk! Interneten: http://www.nyugatijelen.com XIX. évfolyam, 4780. szám 12 oldal Kedd 2007. augusztus 21. Megjelenik Arad, Fehér,

Részletesebben

Magyar nyelv! Sarjadsz és egy vagy velünk/ és forró, mint forrongó szellemünk! Interneten: http://www.nyugatijelen.com Továbbjutottak! Részletek a 8. oldalon Nem költöztetik el a Falcã-pert Arad Tegnap

Részletesebben

SZATMARI MAGYAR HIRLAP

SZATMARI MAGYAR HIRLAP A parlament megszavazta a szakmai érettségi bevezetését Megszavazta a szakmai érettségi bevezetésérõl szóló törvénytervezetet a szenátus, így a tanév végén kétszintû érettségi rendszerben vizsgáznak majd

Részletesebben

Magyar nyelv! Sarjadsz és egy vagy velünk/ és forró, mint forrongó szellemünk! Interneten: http://www.nyugatijelen.com l Ötös lottó: 33 37 26 10 15 27 Joker: 24 2 43 10 19 + 14 XIX. évfolyam, 4711. szám

Részletesebben

Magyar nyelv! Sarjadsz és egy vagy velünk/ és forró, mint forrongó szellemünk! Interneten: http://www.nyugatijelen.com Szüret Síró-nevetõ szemek Riport a régióban 4 5. oldal XIX. évfolyam, 4807. szám 16+8

Részletesebben

SZATMARI MAGYAR HIRLAP

SZATMARI MAGYAR HIRLAP Sehol nem szabad játszani a tûzzel! Az elmúlt iskolai tanévben, hét ízben is azon kaptak diákokat, hogy felelõtlenül a tûzzel játszottak. A Szatmár Megyei Szamos Sürgõsségi Helyzetek Felügyelõsége megtartotta

Részletesebben

SZATMARI MAGYAR HIRLAP

SZATMARI MAGYAR HIRLAP Barangolás a Károlyi-kastélyban Valódi idõutazás élményét nyújtja A hajdanvolt kastély, a Károlyi-kastély elsõ emeletén, tíz teremben berendezett kiállítás, amely a grófi család rezidenciájaként szolgáló

Részletesebben

Magyar nyelv! Sarjadsz és egy vagy velünk/ és forró, mint forrongó szellemünk! Interneten: http://www.nyugatijelen.com XIX. évfolyam, 4589. szám 12+8 oldal Péntek 2007. január 5. Megjelenik Arad, Fehér,

Részletesebben

Magyar nyelv! Sarjadsz és egy vagy velünk/ és forró, mint forrongó szellemünk! Interneten: http://www.nyugatijelen.com XIX. évfolyam, 4834. szám 16 oldal Kedd 2007. október 23. Megjelenik Arad, Fehér,

Részletesebben

Magyar nyelv! Sarjadsz és egy vagy velünk/ és forró, mint forrongó szellemünk! Interneten: http://www.nyugatijelen.com XIX. évfolyam, 4628. szám 12 oldal Kedd 2007. február 20. Megjelenik Arad, Fehér,

Részletesebben

Sikeres találkozó: lesz körgyûrû, határátkelõ és gyorsforgalmi út is

Sikeres találkozó: lesz körgyûrû, határátkelõ és gyorsforgalmi út is Lámpások gyúltak a rászorulókért A Hám János Óvoda német és magyar csoportja, a 9-es Számú Óvoda német csoportja, az Ettinger Líceum elõkészítõ osztályos tanulói és még számos gyermek gyûlt össze pénteken

Részletesebben

Nincs megegyezés Szlovákiában Mintegy 1200 szlovákiai orvos felmondása lépett hatályba csütörtökön. www.kronika.ro telefonszám: +40 264 455 959

Nincs megegyezés Szlovákiában Mintegy 1200 szlovákiai orvos felmondása lépett hatályba csütörtökön. www.kronika.ro telefonszám: +40 264 455 959 Nagyvárad: napirenden a kétnyelvűség Szorgalmazza a nagyváradi RMDSZ, hogy a város tulajdonában levő egészségügyi Nincs megegyezés Szlovákiában Mintegy 1200 szlovákiai orvos felmondása lépett hatályba

Részletesebben

Magyar nyelv! Sarjadsz és egy vagy velünk/ és forró, mint forrongó szellemünk! Interneten: http://www.nyugatijelen.com XIX. évfolyam, 4597. szám 12 oldal Hétfõ 2007. január 15. Megjelenik Arad, Fehér,

Részletesebben

Magyar nyelv! Sarjadsz és egy vagy velünk/ és forró, mint forrongó szellemünk! Interneten: http://www.nyugatijelen.com Politika A bizalom már rég nem volt meg Nõ l Család l Otthon Jótevõkbõl áldozatok

Részletesebben