E L Ő T E R J E S Z T É S

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "E L Ő T E R J E S Z T É S"

Átírás

1 E L Ő T E R J E S Z T É S A Képviselő-testület április 30-án tartandó ülésének 10. számú - Átfogó értékelés a gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok helyi ellátásáról a 2014-es évben - tárgyú napirendi pontjához Előadó: Mező József jegyző Előkészítő: Mező József jegyző és Fekete Márta köztisztviselő Véleményezte: Ügyrendi és Szociális Bizottság Tisztelt Képviselő - testület! A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló évi XXXI. törvény (Gyvt.) 96. (6) bekezdésében foglaltaknak megfelelően a helyi önkormányzat a gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak ellátásáról minden év május 31-éig - a külön jogszabályban meghatározott tartalommal - átfogó értékelést készít, amelyet a képviselő-testület megtárgyal. A tartalmi követelményeket meghatározó külön jogszabály a gyámhatóságokról, valamint a gyermekvédelmi és gyámügyi eljárásról szóló 149/1997. (IX.10.) Kormányrendelet (Gyer.) 10. számú melléklete. Átfogó az értékelés abban a tekintetben, hogy tartalmazza az önkormányzat által nyújtott pénzbeli, természetbeni ellátásokra, jegyzői gyámhatósága hatósági intézkedéseire, feladataira vonatkozó adatokat, az önkormányzat biztosította személyes gondoskodást nyújtó ellátások területén a Kossuth Lajos Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola, a Tiszalök Város Önkormányzata Szociális Szolgáltató Központja, a Napköziotthonos Óvoda, Napos Bölcsőde, Tiszavasvári Rendőrkapitányság, Szabolcs Szatmár Bereg Megyei Igazságügyi Hivatal, valamint a Tiszalöki Református Egyház Oltalmazó Háza és Oltalmazó Otthona által végzett gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatokat. Ki kell térnie a beszámolónak a bűnmegelőzési program főbb pontjainak, az önkormányzat és a civil szervezetek közötti együttműködés keretében végzett feladatok, szolgáltatások bemutatására, a jövőre vonatkozó javaslatok, célok meghatározására is. Az értékelésnek nem kötelező része a Tiszalök Város Önkormányzata Szociális Szolgáltató Központja gyermekjóléti alapellátások áttekintése a jelzőrendszer működésének éves értékelése, amely mellékletét képezi a beszámolónak. Az értékelést meg kell küldeni a Szabolcs Szatmár Bereg Megyei Kormányhivatal Szociális és Gyámhivatalnak. A megyei gyámhivatal az értékelés kézhezvételétől számított harminc napon belül javaslattal élhet a helyi önkormányzat felé. A helyi önkormányzat hatvan napon belül érdemben megvizsgálja a megyei gyámhivatal javaslatait és állásfoglalásáról, intézkedéséről tájékoztatja. Mindezek figyelembe vételével kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az értékelést szíveskedjen elfogadni. Tiszalök, április 23. Mező József jegyző

2 TIS ZALÖK VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TES TÜLETÉN EK.../2015. (IV.30.) határozat-tervezete Gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok helyi ellátásáról szóló átfogó értékelés elfogadásáról A képviselő-testület tudomásul vette és a melléklet szerint elfogadta az átfogó értékelést az önkormányzat évi gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak helyi ellátásáról. 2

3 I. A TELEPÜLÉS DEMOGRÁFIAI MUTATÓI 0-3 éves 4-6 éves 7-14 éves éves Összesen Együtt Férfi Nő Férfi Nő Férfi Nő Férfi Nő Férfi Nő II. AZ ÖNKORMÁNYZAT ÁLTAL NYÚJTOTT PÉNZBELI, TERMÉS ZETBENI ELLÁTÁS OK: II.1. A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló évi XXXI. törvény 19., 20., és 20/A., 20/B. -a és a gyámhatóságokról, valamint a gyermekvédelmi és gyámügyi eljárásról szóló 149/1997. (IX. 10.) Kormányrendelet 65., 65/A., 65/B., 65/C., 66., 66/A., és 67., 67/A. -a szerint a települési önkormányzat jegyzője megállapítja a törvényi feltételek fennállása esetén a gyermek(ek) rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre való jogosultságát. A települési önkormányzat jegyzője annak a gyermeknek, fiatal felnőttnek, akinek rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre való jogosultsága a tárgyév augusztus 01. napján fennáll, a tárgyév augusztus hónapjában, illetve a tárgyév november 01. napján fennáll, a tárgyév november hónapjában gyermekenként évben forint természetbeni támogatást nyújtott fogyasztásra kész étel, ruházat, valamint tanszer vásárlására felhasználható Erzsébetutalvány formájában dec. 31-én a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre jogosultak száma: 541 fő Támogatásra felhasznált összeg: Ft Rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre jogosult gyermekek száma kor szerint: 6 éves: 186 gyerek 7-14 éves: 223 gyerek éves: 111 gyerek 19- éves 21 fő Tartósan beteg, fogyatékos: 14 fő Családok száma a gyermekek száma szerint: 245 család 1 gyerek gyerek 77 3 gyerek 33 4 vagy 5 gyerek 29 6 vagy annál több gyerek 5 Ebből: Egyedülálló szülő 1 gyerekes 44 2 gyerekes 39 3 gyerekes 8 4 vagy 5 gyerekes 5 6 vagy több 0 Az ellátásban részesült személyek száma az egy főre jutó családi jövedelem szerint a jogosultság megállapításakor: A nyugdíjminimum felét nem éri el: 64 fő A nyugdíjminimum fele, illetve annál több, de a nyugdíjminimumot nem éri el: 317 fő A nyugdíjminimumot eléri, illetve meghaladja: 160 fő Összesen: 541 fő 3

4 Rendszeres gyermekvédelmi kedvezményhez kapcsolódó pénzbeli ellátásban is részesül: 3 fő Támogatásra felhasznált összeg: Ft A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló évi III. törvény 45.. alapján az önkormányzat önkormányzati segélyen belül rendkívüli gyermekvédelmi támogatásban részesíti azt a gyermekes családot, aki időszakosan létfenntartási gondokkal küzd vagy létfenntartást veszélyeztető rendkívüli élethelyzetbe került. A rendkívüli gyermekvédelmi támogatás a létfenntartást veszélyeztető rendkívüli élethelyzetbe került gyermekes családok részére nyújtott támogatás. Rendkívüli gyermekvédelmi támogatásban részesültek száma: Támogatásra felhasznált összeg: 15 fő Ft II.2. Egyéb pénzbeli juttatások A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló évi XXXI. törvény 20/C. - a, valamint a gyámhatóságokról, valamint a gyermekvédelmi és gyámügyi eljárásról szóló 149/1997. (IX. 10.) Kormányrendelet 68/F 68-L. -a értelmében január 01-től lépett hatályba az óvodáztatási támogatás mint új támogatási ellátási forma. A jegyző határozatban állapítja meg az óvodáztatási támogatást a törvényi feltételek fennállása esetén a kérelmező részére. Aki abban az évben beíratja a gyermekét óvodába, amikor harmadik illetve negyedik életévét tölti be, első alkalommal Ft, ezt követően esetenként és gyermekenként Ft óvodáztatási támogatást kap. A támogatás évente két alkalommal történik: júniusban és decemberben évben az óvodáztatási támogatásra jogosultak száma: 52 fő Támogatásra felhasznált összeg: Ft II.3. Gyermekétkeztetés A rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő szülő bölcsődében, óvodában étkező gyermeke illetve az 1 4 és az 5-8 osztályos gyermekek ingyen étkeznek. 3 vagy több gyermek esetén, ha nem jogosult a szülő rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre 50%-os a térítési díj. A tartósan beteg, vagy fogyatékos gyermeket nevelő szülő, ha nem jogosult rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre, 50%-os térítési díjat fizet. Bölcsődei, óvodai adatok: Térítési díj Óvoda Bölcsőde 100%: 50 gyerek 9 gyerek 50%: 20 gyerek 2 gyerek 0 Ft: 94 gyerek 9 gyerek 4

5 Iskolai adatok: Térítési díj: 100%: 90 gyerek 50 %: 24 gyerek 1-4 és az 5-6 osztály 0.- Ft 220 gyerek Megállapítható, hogy a 334 étkezést igénybe vevő gyermek több mint 70 %-a kedvezményes étkezésben részesül. III. AZ ÖNKORMÁNYZAT ÁLTAL BIZTOSÍTOTT S ZEMÉLYES GONDOS KODÁS T NYÚJTÓ ELLÁTÁS OK III. 1. Gyermekjóléti szolgáltatás biztosításának módja, működésének tapasztalata A Tiszalök Város Önkormányzata Szociális Szolgáltató Központja négy fő feladatot lát el: - Gyermekjóléti szolgálat működtetése; - Családsegítő szolgálat működtetése - Rendszeres szociális segélyezettek együttműködési kötelezettségéből adódó feladatok - Gyámhivatal körzetéhez kapcsolódó hivatásos gondnoki teendők ellátása. III.1.1. A Gyermekjóléti Szolgálat működtetése A testileg, lelkileg, erkölcsileg veszélyeztetett gyermekekről jelzést szolgáltató rendszer működtetése. A veszélyeztetettség megelőzése, kiküszöbölése családgondozással, valamint ügyintézés, anyagi és természetbeni támogatáshoz jutás segítése. A gyermekek gyermekvédelmi rendszerbe történő ideiglenes elhelyezésének, átmeneti vagy tartós nevelésbe vételének lehetőség szerinti elkerülése. Szükség esetén a gyermek családból való kiemelésére javaslattétel, intézményben elhelyezett gyerekek családjának gondozása, családba visszahelyezett gyerekek utógondozása. Alapellátásban lévő gyerekek gondozási tervének elkészítése, védelembe vett gyerekek gondozási nevelési tervének elkészítése. Örökbe fogadó családok körülményeinek vizsgálata. Családba fogadott gyerekek utánkövetése. Felülvizsgálati tárgyalásokon részvétel. Feladata továbbá tanácsadás, illetve a tanácsadás megszervezése a következő témákban: családtervezési, pszichológiai, nevelési, egészségügyi, mentálhigiénés. Jelzőrendszer működtetése. Kéthavonkénti rendszerességgel esetmegbeszéléseket tart a szolgálat az iskola és az óvoda ifjúsági és gyermekvédelemi felelősével és a védőnői szolgálattal (csoportban vagy esetekről külön külön). Ezen megbeszélések célja az ifjúsággal, gyermekekkel foglalkozó szakemberek munkájának segítése, aktuális problémák megbeszélése, konzultáció a közösen gondozott családok ügyében, jelzőrendszer működtetése (veszélyeztetett gyerek jelzése jelzőlapon). A gyermekek veszélyeztetettségének megelőzése érdekében a gyermekjóléti szolgálat jelzőrendszert működtet, amely lehetővé teszi a veszélyeztető okok feltárását, valamint az egyes gyermek veszélyeztetettségének időben történő felismerését. A jelzőrendszer tagjaival való együttműködés, valamint tevékenységük összehangolása érdekében a gyermekjóléti szolgálat szakmaközi esetmegbeszéléseket tart évente legalább hat alkalommal előre meghatározott témakörben. Szabadidős tevékenységek (Nyári napközi, kortárssegítő csoport, szülő - gyerek klub) 5

6 A személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti, gyermekvédelmi intézmények, valamint személyek szakmai feladatairól és működésük feltételeiről szóló 15/1998. (IV. 30.) NM rendelet alapján: a gyermekjóléti szolgálat minden év március 31 ig tanácskozást szervez, amelyen a) a jelzőrendszer tagjainak írásos tájékoztatóit figyelembe véve átfogóan értékeli a jelzőrendszer éves működését, b) áttekinti a település gyermekjóléti alapellátásának valamennyi formáját, és szükség szerint javaslatot tesznek működésük javítására március 25 - én a Szociális Szolgáltató Központ évzáró tanácskozást tartott. A tanácskozás célja, hogy a településen a gyermekjóléti, ill. gyermekvédelmi feladatot ellátó szakemberek, saját tevékenységüket bemutatva segítsék a település gyermekvédelmi rendszerének egységes áttekintését. Egymás értékelését meghallgatva közös stratégiát dolgozzanak ki a feladatok színvonalasabb ellátása érdekében. Ennek megfelelően a tanácskozás során lezárásra és értékelésre kerül az előző év és a 2015-ös év szakmaközi tanácskozások témái is megbeszélésre kerülnek. A jelzőrendszeri tagok akik kötelezettek beszámoló készítésére - megküldték a beszámolójukat. A jelenlévők a tanácskozás végén az önkormányzat képviselő-testülete felé ajánlást fogalmaztak meg, hogy miben szeretnének változtatást a településen a gyermekekkel, illetve a gyermekvédelmi munkával összefüggésben. A jelzőrendszeri tagok megtartották beszámolójukat, illetve tapasztalatokat osztottak meg a jelenlévő szakemberekkel. Tiszalök Város Önkormányzata Tiszalöki Szociális Szolgáltató Központja tájékoztatást nyújt a évben végzett gondozási tevékenységéről. Életkor Alapellátás Védelembe vétel Ideiglenes hatállyal elhelyezett Nevelésbe vett Összesen 0-2 éves 14 fő 11 fő 1 fő 1 fő 27 fő 3-5 éves 12 fő 10 fő fő 6-13 éves 53 fő 23 fő - 5 fő 81 fő éves 29 fő 13 fő 1 fő 7 fő 50 fő Összesen 108 fő 57 fő 2 fő 13 fő 180 fő Ebből leány 61 fő 35 fő 2 fő 5 fő 103 fő Hátrányos helyzetűnek minősített gyermek Halmozottan hátrányos helyzetűnek minősített gyermek Családok száma 23 fő 11 fő fő 33 fő 26 fő fő

7 Információnyújtás: 177 szakmai tevékenység száma / 140 ellátott gyermek száma Segítő beszélgetés: 124 szakmai tevékenység száma / 111 ellátott gyermek száma Tanácsadás: 289 szakmai tevékenység száma / 160 ellátott gyermek száma Hivatalos ügyekben való közreműködés: 374 szakmai tevékenység száma / 292 ellátott gyermek száma Családlátogatás: 332 szakmai tevékenység száma / 194 ellátott gyermek száma Közvetítés más szolgáltatásba: 31 szakmai tevékenység száma / 25 ellátott gyermek száma Jogi tanácsadás: 16 szakmai tevékenység száma / 26 ellátott gyermek száma Adományozás: 10 szakmai tevékenység száma / 22 ellátott gyermek száma Átmeneti gondozásban részesülő gyermekek családjával végzett gondozási tevékenység Gyermekek száma 62 fő Ebből védelembe vett 30 fő gyermekek száma Családjaik 6 A megbeszélés témái: Gyermekjóléti alapellátások áttekintése, jelzőrendszer működésének éves értékelése. Egyebek, aktualitások. A meghívottak írásban tájékoztatást adtak a részvételükről a jelzőrendszer működésében, valamint az elmúlt évi gyermekvédelmi tevékenységükről és észrevételeikről, javaslataikról. A Védőnői Szolgálat jelzése szerint problémaként jelent meg: - Speciális egészségügyi és mentális problémák, - Jelentős számú gyermeknek van tartós egészségügyi problémája, - A szülők megpróbálják áthárítani a felelősséget a szakemberekre, - Pszichés problémával küzdők vállalnak gyermeket, miközben nem képesek felelősséggel biztosítani a gyermeknevelést, - Felelőtlen gyermekvállalást további gyors gyermekszületések követik, anyai minta alapján, nagyszülők támogatásával, - Sok gyermek a családban, - Kevés munkahely, munkanélküliség, - Nem megfelelő pénzbeosztás, adósságrendezés, a kölcsönt adók felé való kiszolgáltatott helyzet, - Alacsony iskolai végzettség. Napköziotthonos Óvoda Napos Bölcsőde jelzése szerint problémaként jelent meg: - A településen nincs pszichológus szakember, ami miatt nem biztosított a gyermekek részére a rendszeres pszichológiai ellátás, a szülőknek pedig pszichológiai tanácsadás, - A fejlesztőpedagógiai, logopédiai ellátás nem folyamatos, a Napraforgó Óvodában egyáltalán nincs szolgáltatás, pedig ott volna a legnagyobb szükség rá, - Napraforgó Óvodában a mosdóhelyiség felszereltsége, mérete nem megfelelő - Elhanyagolt gyermekek, megfelelő higiéné hiánya, ápolatlanság (piszkos ruha, hajas fejbőrében élősködőkkel, hiányos ruházat) Javaslat: - Rendszeres pszichológiai ellátás a gyermekek részére, pszichológiai tanácsadás pedig a szülők részére. Folyamatos fejlesztőpedagógiai, logopédiai foglalkozás biztosítása. 7

8 Kossuth Lajos Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola (Tiszalök) jelzése szerint problémaként jelent meg: - Iskolai gyermekvédelmi felelős hiánya, - Magas az egy napos orvosi igazolások száma. A gyermekek szülői kíséret nélkül, otthonából elindulva iskolába menet egyedül mennek be a gyermekorvoshoz, ahol minden esetben kapnak igazolást, - Sok gyerek olyan környezetből jön, ami problémás, nagyrészt a HHH család nem nyújt megfelelő környezetet a gyermek számára. - Néhány esetben komoly magatartási (pszichiátriai), tanulási problémák felmerülése, - Az iskola a gyermekek részére kialakítja a szabályokat, korlátokat, azonban a halmozottan hátrányos helyzetű gyermekek otthonában a szülők következetlen nevelési attitűdje miatt pl. hétfőnként újra kell kezdeni azok formálását, - A problémás gyerekek szüleinek jelentős része nem vesz részt a szülőértekezleteken, fogadóórán, nem érdeklődik a gyermeke után, - Gyógytornász óraszáma kevés, a felső évfolyamon igény lenne a szolgáltatásra, - Kevés gyermek rendelkezik képességvizsgáló bizottság szakvéleményével, illetve a szakvélemények megérkezéséig hosszú idő telik el, sok esetben akár 1 év a vizsgálat kezdeményezésétől. Javaslat: - Iskolai gyermekvédelmi felelős biztosítása. Tiszalöki Református Egyházközség Oltalmazó Otthon, Oltalmazó Ház jelzése szerint problémaként jelent meg: - Szülők életvezetési problémája, - Elégtelen lakhatási körülmények megléte, - A fenyegető hajléktalanná válás, és annak következtében a gyermekek családjukból történő kiemelésének fenyegetettsége, - Családi konfliktusok, - Az egyre inkább súlyosbodó mélyszegénység, - A családok átmeneti otthonai között, a lehetőségek maximális kihasználására törekvő vándorló életmódot folytató családok, - A bántalmazás, - A beköltöző családok felnőtt tagjainak vonatkozásában megszámlálhatatlan, nehezen kibogozható bírósági, ügyészségi, jelentős összegű pénzbírságokkal járó szabálysértési ügyek, - A beköltöző család több éves gondozására vonatkozó, a velük való együttműködéshez szükséges információk nem minden esetben kerülnek átadásra a felvételt kérő intézmény által. Előfordul, hogy a felvételi kérelmek pozitív elbírálása érdekében alapvető, de rendkívül fontos információkat eltitkolnak (pl. terhesség, fogyatékosság, korábban elkövetett bűncselekmény), - Az átmeneti otthoni ellátás önkéntes, ennek ellenére sok esetben úgy kerülnek elhelyezésre a családok, hogy azt mondják nekik, hogy ha nem veszik igénybe az ellátást, akkor kiemelésre kerülnek a gyermekek, más lehetőséget nem adva a szülőknek, - Más településen dolgozó családgondozók a családok elhelyezését követően sok esetben letudottnak tekintik a problémát, sem a családokkal, sem pedig az intézményekkel további kapcsolatot nem tartanak. Ezzel egyidőben a gyermekjóléti szolgáltatás keretében végzett családgondozást is lezártnak tekintik, ami miatt elfordulhat, hogy ismételt gondozásba vételre alapellátás, védelembe vétel teszünk javaslatot, ezen 8

9 körülmények nehezítik a helyi Gyermekjóléti Szolgálattal való egyébként jól működő együttműködésünket, - Az egyre romló életkörülmények miatt a bekerülő családok alkalmazkodóképessége sok esetben minimális, jellemző a nyomdafestéket nem tűrő mondanivaló, illetve annak nem megfelelő közlési módja. Az alapvető együttélési szabályok betartatása is problémát jelent. - A beköltözők körében jelentkező egyre komplexebb problémák, az alkalmazkodó képességük csökkent volta, illetve a rendszerbe való bekerülés folytán a korábban rejtett, megoldásra váró feladatok előtérbe kerülése (lejárt rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény, évek óta hiányzó TAJ kártyák, születési anyakönyvi kivonatok, iskolai bizonyítványok, személyi igazolvány hiánya, elodázott gyermek elhelyezési perek, iskolai hiányzások miatt felfüggesztett iskoláztatási támogatás) miatt több esetben is élnünk kellett jelzési kötelezettségünkkel és a családokban nevelkedő gyermekek vonatkozásában védelembe vételre javaslatot tenni, - A beköltözők által elkövetett törvényszegések, intézményben alkoholfogyasztás, és az újonnan megjelenő kedélyállapot javító szeret fogyasztása miatti rendbontó magatartás. Tiszavasvári Rendőrkapitányság jelzése szerint problémaként jelent meg: - A szórakozóhelyeken 18. életévét be nem töltött személyek időnként mértéktelenül alkohollal történő kiszolgálása elősegítik a bűncselekmények elkövetését, garázda jellegű magatartás megjelenését. - A gyerekeknek továbbtanulással kapcsolatban nincs motivációjuk, nincs jövőképük. Javaslat: - Az elkövetkezendő időszakban a szórakozó helyek visszatérő ellenőrzése, akár a Családsegítő Szolgálat munkatársainak alkalomszerű bevonásával is. Szabolcs Szatmár Bereg Megyei Kormányhivatal Igazságügyi Szolgálat Fiatalkorú bűnelkövetők Pártfogó Felügyelői Osztálya jelzése szerint problémaként jelent meg: - A fiatalkorú és a felnőtt korú pártfogoltak számának növekedése (a felnőtt korúak főleg lopás bűncselekményt követtek el), - A pártfogoltak alacsony iskolai végzettsége, szakképzettség hiánya miatt nem tudnak állandó munkát találni, anyagi nehézségekkel küzdenek, mindennapi megélhetésük anyagi akadályokba ütközik, ebből fakadóan lopásra kényszerülnek, - A pártfogoltak kommunikációs szintje nem megfelelő, problémáikat sokszor nem tudják megbeszélni, csak tettlegesség formájában, a garázdaságok elkövetésének oka szintén a pártfogoltak alacsony iskolázottságából ered. Javaslat: - Szükséges lenne a településen a szakképzetlen pártfogoltak, illetve pártfogás alatt nem álló személyek szakképzése, helyi szinten, - A tartós munkába állást elősegíteni, közfoglalkoztatásba bevonás, - A már 16 életévüket betöltött és nem tanköteles fiatalok mielőbbi munkába állását közfoglalkoztatottként elősegíteni, - Települési szinten agressziókezelő tréningek, csoportos foglalkozások szervezése az agresszív magatartás, a kommunikációs képességek hiányának csökkentése érdekében. Teleki Blanka Gimnázium, Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium (Tiszalök) jelzése szerint problémaként jelent meg: - Az igazolatlan hiányzások magas száma, az iskoláztatási támogatás megszüntetésének nincs visszatartó ereje a hiányzások megszüntetésére vonatkozóan, 9

10 - Az iskolai hiányzások igazolására vonatkozó dokumentációkat nem mutatják be az iskola házirendjében meghatározott időn belül, - A gyermekek egy részének középiskolai tanulmányok iránti érdektelensége, motiváció hiánya, - A szülő nem tud arról, hogy gyermeke reggelente nem iskolába megy, - A portán lévő kiléptető rendszer nem minden esetben tudja megakadályozni a tanítási időben az iskolából kijutni szándékozó gyerekeket cselekedetükben. III. 2. Gyermekek napközbeni ellátása A Napköziotthonos Óvoda Napos Bölcsőde gyermeklétszáma évi CSOPORT ADATOK- feladat ellátási helyek szerint Ténylegesen óvodába járó gyermekek: óvoda jan. febr. márc. ápr. máj. jún. júl. aug. szept. okt. nov. dec. 1.sz Szivárvány óvoda 3.sz Hétszínvirág óvoda 4.sz. Kerekerdő óvoda 5.sz Aranyalma óvoda 6.sz Napraforgó óvoda ÖS S ZES EN Bölcsődei csoport száma: 2 Bölcsődei engedélyezett gyermeklétszám: 24 gyermek (12 fő/csoport) Beírt gyermek: 24 fő A gyermekvédelmi felelős: augusztus 31-ig Magyar Pálné óvodapedagógus szeptembertől Kovács Mihályné óvodapedagógus Elérhetősége kifüggesztésre kerül minden feladat ellátási helyen. JELENLEGI LÉTS ZÁMUNK 163 GYERMEK. Hátrányos helyzetű gyermekek száma 19 fő Halmozottan hátrányos helyzetű gyermek: 54 fő Az óvodás gyermekek statisztikai adatai szociális szolgáltató intézményétől: Alapellátás keretében végzett családgondozás összesen: 19 fő Védelembe vétel keretében végzett családgondozás összesen: 16 fő 10

11 Védőnői szolgálat, és a szociális szolgáltató központ intézmény szakembereivel mindennapi, sikeres szakmai kapcsolatot tartunk. A felmerülő problémákat megbeszéljük, és igyekszünk azt közösen megoldani. Az esetkonferenciákon az óvodapedagógusok részt vettek, az adott gyermekkel kapcsolatos pedagógiai jellemzést elkészítették. Fontosnak tartjuk a pedagógiai szakszolgálat intézményével kapcsolatunkat. Pszichológus szakember segítsége biztosított, de az utazás miatt a szülők ritkán viszik el gyermekeiket szakrendelésre. Logopédiai foglalkozás az előző nevelési évben egyáltalán nem volt, majd októberben felmérésre került a gyermekek beszédkészsége. Elindult, de csak a három városon belüli feladat ellátási helyen, a logopédiai foglalkozás. Csak az iskolát kezdő gyermekeknek adtak lehetőséget rövid ideig. 24! nagycsoportos beszédhibás gyermek fejlesztéséről lett volna szó februárban véget ért a logopédiai foglalkozás a szakembertől független okok miatt. Most talán 2015 áprilisától újra tudja indítani a pedagógiai szakszolgálat. Kültelek (Kisfástanya és Újtelep) tőlünk független okok miatt, szakemberhiányra hivatkozva kimarad a felzárkóztatásból. Fejlesztő pedagógus szakértelmét is csak a városon belüli óvodákban tudják igénybe venni a szülők. A Napraforgó Újtelepi óvodában Fejlesztő pedagógus nem tud foglalkozni a gyerekekkel megfelelő óraszám híján 2014 szeptemberétől. A Telepprogram keretén belül lehetőség nyílt, hogy az általános iskola tanítói foglalkozzanak a fejlesztésre szoruló óvodásokkal 2015 márciusától. A gyermekekkel kapcsolatban elsősorban higiénés problémák merültek fel. Néhány gyermek ápolatlanul jött óvodába (piszkos ruha, hajas fejbőrében élősködőkkel, illetve hiányos ruházatban). Ezek leginkább a Napraforgó és a Kerekerdő Óvodában fordultak elő. Az óvodapedagógusok minden esetben legelőször a szülőkkel beszélték meg a problémákat, majd jelezték a védőnőknek és a családgondozóknak is. A fent említett problémák megoldásában mind a védőnők mind a családgondozók is segítségünkre voltak. A rászoruló családok ruhaadományokat is kaptak. A munkatervünkben megfogalmazott gyermek- és ifjúságvédelmi feladatokat folyamatosan igyekeztünk megvalósítani. Ahol lehetett, családlátogatásokat végeztek a pedagógusok. Folyamatos az érintett szülőkkel való kapcsolat, a gyermek nevelésében, ellátásában való segítség, tanácsadás. Többször előfordul, hogy olyan szülővel állunk szemben, aki nem működik együtt az óvodapedagógussal, gyermeke érdekeit, a közösségben nem veszi tudomásul. A gyermekkel szemben kötelezettségét nem teljesíti. MUNKATERVÜNKBEN KIEMELT NEVELÉS I FELADATOK: A gyermekek mindenekfelett álló érdekeinek tiszteletben tartásával valamennyi óvodaépületünkben a nyugodt, és kiegyensúlyozott légkör biztosítása. Környezeti nevelés komplex tartalmi megjelenése a mindennapi nevelőmunkában. 11

12 A Kerekerdő óvodában sajátos nevelési igényű látássérült gyermekkel foglalkoznak az óvodapedagógusok. A nevelési-oktatási intézmény a sajátos nevelési igényű gyermek, tanuló fejlesztéséhez egyéni fejlesztési tervet készít, és a végrehajtásában közreműködő pedagógus évente legalább egy alkalommal rögzíti a fejlesztés eredményét. Napraforgó és Kerekerdő óvodában a HHH gyermekek óvodai nevelését meghatározza a közvetlen családi környezetük, életkörülményeik. Fontos a kapcsolattartás a családgondozókkal. Folyamatos fejlesztési lehetőségek biztosítása, kihasználása a mindennapi tevékenységekben. A csoportlétszám a Napraforgó óvodában 30 fő. (férőhely 25) 29 HHH gyermek van. Nem minden óvodás korú gyermeket tudtunk fogadni a helyszínen, a városon belüli óvodákba nem vitték a szülők a gyerekeket. Az épületben leginkább a mosdóhelység felszereltsége, kicsinysége a legnagyobb probléma. Az udvari játékok hiányát mozgásos játékokkal pótolják a gyermekek. Kiemelt fontosságú az anyanyelvi nevelés. Logopédus munkájának pótlása példamutatással, mondókázással, énekes játékokkal a mindennapi tevékenységekben. Szülőkkel megértetni, hogy az óvodába nincs szükség a játszó cumira. Legfontosabb az állandó szabad játéktevékenység biztosítása, irányított fejlesztő hatású tevékenységközpontú játékok az óvodapedagógusokkal. A séták, udvari játékok hozzájárulnak a gyermek egészséges fejlődéséhez, élményhez, közvetlen tapasztalás lehetőségét biztosítja. Ezért sokat tartózkodjanak a gyermekek a szabad levegőn, kérjük a szülőktől a megfelelő ruházatot. Egészséges életmód igénye: Az egészség védelme, karbantartása tanítható. Egészségnevelési program kivitelezése Óvónő feltétlen jelenléte: Kulcsszereplő az óvodapedagógus, akinek személyisége meghatározó a gyermek számára. Meglátásom szerint városunkban jól működik a jelzőrendszer, és az alapellátási formák elegendőek a felmerülő problémáinak megoldásához. Intézményünk gyermekvédelmi munkájában is nagy segítséget jelentene, ha rendszeres pszichológiai ellátást is kaphatnának gyermekeink, és a szülők is igénybe vehetnék a pszichológiai tanácsadást a városon belül. A Tiszalöki Kossuth Lajos Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskolában, 2014 júniusában 420 fővel zártuk a tanévet, szeptemberben pedig az induló tanulói létszám 398 fő volt. Ebből a bejáró tanulók létszáma 119 fő, ami a településünk külső részeiben lakó, valamint más településekről bejáró tanulókat foglalja magába. (Újtelepről 70 fő, Kisfástanyáról 40 fő, Tiszavasvári, Tiszadada, Tiszadob: 9 fő) A tanulói létszámból az 1-4. évfolyamon egész napos oktatási formában 201 fő tanult. Az egész napos oktatás alsó tagozatban kötelező, mégis népszerű azon felső tagozatos szülők körében is, akik dolgoznak, vagy a gyermeket a tanulásban nem tudják kellőképpen segíteni. 12

13 A felső tagozatban négy tanulószobai csoport biztosította a gyerekek következő napi felkészülésének lehetőségét, szaktanárok segítségével délután négy óráig elkészíthették házi feladataikat. Mind az egész napos ellátás keretében, mind a tanulószobai ellátás esetén a gyerekek napközis ellátásra jogosultak. Ebben az ellátásban részesülők háromszori étkezést vettek igénybe /tízórai, ebéd, uzsonna/. A SNI csoportjai 12, majd szeptembertől 7 fővel dolgoztak. Itt mindenki igénybe veszi az iskolai étkeztetést. A rendszeres iskolába járás érdekében, 2014-ben, az alsó tagozatban 34 felszólítást és 2 feljelentést, a felső tagozat esetében 24 felszólítást és 13 feljelentést, az SNI-ben 2 felszólítást és 2 feljelentést küldtünk a tanulóinknak illetve szüleiknek. Ez elszomorító adat! Családlátogatásra alsóban 52, felsőben 179, SNI-ben 5 alkalommal került sor. Néhány esetben a gyermekkel és a szülővel való megbeszélés hatására újabb mulasztás nem, vagy csak kis mértékben történt. Volt olyan eset is, amikor a szülők nem fogadták a megjelenő pedagógust, nem akartak szembe nézni a problémával. Ezek a családok már csak akkor keresik meg a szakembert, amikor már nagy a baj. Az osztályfőnökök elmondása szerint családlátogatáskor a szülők szívesen fogadják tanácsaikat, de kevés esetben tesznek eleget ígéreteiknek. Nagyrészt a halmozottan hátrányos helyzetű (HHH) gyermek családja nem nyújt higiénikus, nyugodt, kiegyensúlyozott környezetet gyermekei számára. Az igazolt hiányzások csökkentése érdekében cél az egy napos távollétek csökkentése a szülő, orvos bevonásával. Az előző tanév tapasztalatai szerint 2014-ben is sok volt az egy napos hiányzások száma. A tanulók gyakran kevés indokkal, szülői kíséret nélkül fordulnak a gyermekorvoshoz, kihasználva, hogy minden esetben kapnak igazolást!!! Nem tudjuk ezt kezelni! Ezekben az esetekben a fő feladat a szülő, mint partner megnyerése annak érdekében, hogy figyeljenek gyermekeikre, kísérjék el őt az orvoshoz. A megelőzés érdekében azokkal a tanulókkal és szüleikkel, akiknél feltűnően sok volt az egynapos hiányzás elbeszélgetést tartott az osztályfőnök. A tanév során az osztályfőnökök több esetben is komoly magatartási vagy tanulási problémát jeleztek a gyermekjóléti szolgálat felé. A jelzést követően sor került a tanulóval, szüleivel való beszélgetésre valamint családlátogatásra. Az iskola kompetenciáját meghaladó esetekben szakemberek bevonására került sor nevelési tanácsadó, pszichológus -. Súlyosabb esetekben pszichiátriai vizsgálatkérést kezdeményezett az iskola. Ezeknek a hatékonyságán, rendszerességén sokat kell javítani! A szülők jelentős része nem érdeklődik gyermeke iskolai teljesítménye felől, nem vesz részt a szülői értekezleteken, fogadóórákon, iskolai rendezvényeken, fórumokon. Addig, míg ez számukra törvény által előírt kötelességként nem szerepel, addig nem sok javulást várhatunk ezen a téren. A Tiszalöki Kossuth Lajos Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola, (korábban, mint jelzőrendszeri tag) az elmúlt évekhez hasonlóan aktívan és eredményesen működik együtt a Tiszalök Város Önkormányzata Tiszalöki Szociális Szolgáltató Központ Gyermekjóléti Szolgálatával. A megállapodás szerinti együttműködésük hatékony. A problémák felvetését követő gyors intézkedések a személyes, szakmai beszélgetések, konzultációk, az információk gyors átadása segítették az iskola gyermekvédelmi munkáját. Az iskolában a cél a gyermekek érdekeinek érvényesítése, jelentős pozitív változás elérése a tanulók magatartásában, tanulmányi eredményességében, a szülők és az iskola együttműködésében. Továbbra is fontos feladat a prevenció és a közös hatékony együttműködés minden érintettel és közreműködővel. Az intézményben szükség van gyermekvédelmi felelősre szeptemberétől sajnos erre a feladatra nem tudtunk pedagógust megbízni. 13

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S E L Ő T E R J E S Z T É S A Képviselő-testület 2015. január 29-én tartandó ülésének 8. számú - Átfogó értékelés a gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok ellátásáról - tárgyú napirendi pontjához Előadó:

Részletesebben

E l ő t e r j e s z t é s

E l ő t e r j e s z t é s E l ő t e r j e s z t é s a Képviselő testület 2011. május 26 án tartandó ülésére, 1. számú - értékelés az önkormányzat 2010. évi gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak ellátásáról tárgyú - napirendi

Részletesebben

Abony Városi Önkormányzat

Abony Városi Önkormányzat Abony Városi Önkormányzat P o l g á r m e s t e r é t ő l H-2740 Abony, Kossuth tér 1. 2593/2012/HUM Az előterjesztést készítette: Humán Közszolgáltatások és Munkaügyi Osztály CKTK Humán Szolgáltató Központja

Részletesebben

Kétegyháza Nagyközség Önkormányzat

Kétegyháza Nagyközség Önkormányzat Kétegyháza Nagyközség Önkormányzat 2014. évi gyermekvédelmi beszámolója Az 1997. évi. XXXI. törvény 96.. (6) bekezdése szerint a helyi önkormányzat a gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak ellátásáról

Részletesebben

E l ő t e r j e s z t é s. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testületének

E l ő t e r j e s z t é s. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testületének E l ő t e r j e s z t é s Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. április 23-i ülésére Tárgy: Beszámoló - átfogó értékelés - Zirc városban végzett gyermek- és ifjúságvédelmi feladatok ellátásáról

Részletesebben

Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. május 28-i rendes ülésére

Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. május 28-i rendes ülésére 6. számú előterjesztés Egyszerű többség ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. május 28-i rendes ülésére Tárgy: Az önkormányzat 2014. évi gyermekjóléti és gyermekvédelmi

Részletesebben

IKT. SZ: 1016-5/2012. Tárgy: Átfogó értékelés Szuhakálló községi önkormányzat gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak 2011. évi ellátásáról.

IKT. SZ: 1016-5/2012. Tárgy: Átfogó értékelés Szuhakálló községi önkormányzat gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak 2011. évi ellátásáról. ELŐTERJESZTÉS SZUHAKÁLLÓ KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2012. MÁJUS 31-I MUNKATERV SZERINTI NYÍLT ÜLÉSÉRE. IKT. SZ: 1016-5/2012. MELLÉKLETEK SZÁMA: 2 DB I I I. N A P I RE N D Tárgy: Átfogó

Részletesebben

B e s z á m o l ó. az önkormányzat 2014. évi gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak ellátásáról

B e s z á m o l ó. az önkormányzat 2014. évi gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak ellátásáról Püspökladány Város Polgármesterétől 4150 Püspökladány, Bocskai u. 2. Készítette: Fodorné Szabó Mária B e s z á m o l ó az önkormányzat 2014. évi gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak ellátásáról

Részletesebben

A gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok 2014. évi ellátásának átfogó értékelése

A gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok 2014. évi ellátásának átfogó értékelése Előterjesztő: Kiss Tibor polgármester A gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok 2014. évi ellátásának átfogó értékelése Tisztelt Képviselő-testület! A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról

Részletesebben

Beszámoló az önkormányzat gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatai ellátásáról

Beszámoló az önkormányzat gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatai ellátásáról PÁPA VÁROS POLGÁRMESTERE 8500 Pápa, Fő utca 12. Tel.: 89/515-000 Fax.: 89/313-989 50. E L Ő T E R J E S Z T É S a Képviselőtestület 2010. május 6-i ülésére Tárgy: Beszámoló az önkormányzat gyermekjóléti

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS a Képviselő-testület 2015. május 28-án tartandó ülésére.

ELŐTERJESZTÉS a Képviselő-testület 2015. május 28-án tartandó ülésére. Füzesgyarmat Város Önkormányzat P O L G Á R M E S T E R É T Ő L 5525 Füzesgyarmat, Szabadság tér 1. sz. (66) 491-401, Fax: 491-361 E-mail: fgyphiv@globonet.hu ELŐTERJESZTÉS a Képviselő-testület 2015. május

Részletesebben

GYERMEKVÉDELMI BESZÁMOLÓ 2010 évről

GYERMEKVÉDELMI BESZÁMOLÓ 2010 évről Bucsa Község Önkormányzata GYERMEKVÉDELMI BESZÁMOLÓ 2010 évről A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. Törvény 96.. (6) bekezdése alapján 2011.05.16. Tisztelt Képviselő

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Polgármesteri Hivatal tanácsterme Serényfalva, Kossuth L. út 63.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Polgármesteri Hivatal tanácsterme Serényfalva, Kossuth L. út 63. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Serényfalva Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. május 27-én 16.00 órai kezdettel megtartott munkaterv szerinti nyílt üléséről. Az ülés helye: Jelen vannak:

Részletesebben

Nagy György Miklósné igazgató Egészségügyi és Szociális Bizottság, Kulturális és Sport Bizottság

Nagy György Miklósné igazgató Egészségügyi és Szociális Bizottság, Kulturális és Sport Bizottság Tárgy: Gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok 2009. évi ellátásának átfogó értékelése Előkészítette: Dr. Heinerné Dr. Kecskés Aranka jegyző Tárnok Lászlóné aljegyző Igazgatási osztály munkatársai Véleményező

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS a Képviselő-testület 2014. május 29-én tartandó ülésére.

ELŐTERJESZTÉS a Képviselő-testület 2014. május 29-én tartandó ülésére. Füzesgyarmat Város Önkormányzatának P O L G Á R M E S T E R É T Ő L 5525 Füzesgyarmat, Szabadság tér 1. sz. (66) 491-401, Fax: 491-361 E-mail: fgyphiv@globonet.hu ELŐTERJESZTÉS a Képviselő-testület 2014.

Részletesebben

Kétegyháza Nagyközség Önkormányzat

Kétegyháza Nagyközség Önkormányzat Kétegyháza Nagyközség Önkormányzat Gyermekvédelmi beszámoló 2013. év Az 1997. évi. XXXI. törvény 96.. (6) bekezdése szerint a helyi önkormányzat a gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak ellátásáról

Részletesebben

11. NAPIREND Ügyiratszám: 4/799/2013. E L Ő T E R J E S Z T É S A Képviselő-testület 2013. április 5-i nyilvános ülésére

11. NAPIREND Ügyiratszám: 4/799/2013. E L Ő T E R J E S Z T É S A Képviselő-testület 2013. április 5-i nyilvános ülésére 11. NAPIREND Ügyiratszám: 4/799/2013. E L Ő T E R J E S Z T É S A Képviselő-testület 2013. április 5-i nyilvános ülésére Tárgy: Előterjesztő: Előkészítette: Megtárgyalja: Meghívandók: A gyermekjóléti és

Részletesebben

Bököny Község Önkormányzat Polgármesterétől 4231 Bököny, Kossuth u. 3. Tel., fax: (42) 566-000; E-mail: polgármester@bokony.hu

Bököny Község Önkormányzat Polgármesterétől 4231 Bököny, Kossuth u. 3. Tel., fax: (42) 566-000; E-mail: polgármester@bokony.hu Bököny Község Önkormányzat Polgármesterétől 4231 Bököny, Kossuth u. 3. Tel., fax: (42) 566-000; E-mail: polgármester@bokony.hu Ügyiratszám: 1- /2014. Tárgy: Meghívó M E G H Í V Ó Bököny Község Önkormányzat

Részletesebben

Beszámoló az önkormányzat gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatai ellátásáról

Beszámoló az önkormányzat gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatai ellátásáról PÁPA VÁROS POLGÁRMESTERE 8500 PÁPA, Fő u. 5. Tel: 89/515-000 Fax: 89/515-083 E-mail: polgarmester@papa.hu 41. E L Ő T E R J E S Z T É S a Képviselőtestület 2015. április 17-i ülésére Tárgy: Beszámoló az

Részletesebben

VÁROSI POLGÁRMESTERI HIVATAL

VÁROSI POLGÁRMESTERI HIVATAL VÁROSI POLGÁRMESTERI HIVATAL 3060 PÁSZTÓ, KÖLCSEY F. U. 35. (06-32) *460-155 FAX: (06-32) 460-918 Szám: 1-80 /2015. A határozat elfogadása egyszerű szavazattöbbséget igényel! J A V A S L A T A 2014. évi

Részletesebben

B e s z á m o l ó. az önkormányzat gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak ellátásáról

B e s z á m o l ó. az önkormányzat gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak ellátásáról Püspökladány Város Polgármesterétől 4150 Püspökladány, Bocskai u. 2. Készítette: Fodorné Szabó Mária B e s z á m o l ó az önkormányzat gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak ellátásáról Tisztelt

Részletesebben

E l ő t e r j e s z t é s. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testületének

E l ő t e r j e s z t é s. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testületének E l ő t e r j e s z t é s Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. április 29-i ülésére Tárgy: Beszámoló - átfogó értékelés - Zirc városban végzett gyermek- és ifjúságvédelmi feladatok ellátásáról

Részletesebben

Előterjesztés Hajdúhadház Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. május 29-én tartandó ülésére

Előterjesztés Hajdúhadház Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. május 29-én tartandó ülésére HAJDÚHADHÁZ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA SZOCIÁLIS, CSALÁDVÉDELMI ÉS EGÉSZSÉGÜGYI BIZOTTSÁGÁNAK ELNÖKÉTŐL 4242 HAJDÚHADHÁZ, BOCSKAI TÉR 1. TELEFON: 384-103, TELEFAX: 384-295 Előterjesztés Hajdúhadház Város Önkormányzata

Részletesebben

E L Ő T ER J E S Z T É S

E L Ő T ER J E S Z T É S Kéthely Község Önkormányzatának Polgármestere 8713 Kéthely, Ady E. u. 1. Tel.: 85/539-036 Ügyiratszám: 1182/1/2015. 2. számú előterjesztés E L Ő T ER J E S Z T É S Kéthely Község Önkormányzata Képviselő-testületének

Részletesebben

a Képviselő-testületnek az önkormányzat 2014. évi átfogó értékelése a gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak ellátására

a Képviselő-testületnek az önkormányzat 2014. évi átfogó értékelése a gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak ellátására 1 FÖLDES NAGYKÖZSÉG POLGÁRMESTERE 4177 FÖLDES, Karácsony Sándor tér 5. /Fax: (54) 531 000 ; 531 001 E-mail: foldes.ph@gmail.com Iktatószám: 1729-3/2015. 28. E LŐTERJESZTÉS a Képviselő-testületnek az önkormányzat

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS SZARVAS VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2011. MÁJUS 19-I ÜLÉSÉRE

ELŐTERJESZTÉS SZARVAS VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2011. MÁJUS 19-I ÜLÉSÉRE ELŐTERJESZTÉS SZARVAS VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2011. MÁJUS 19-I ÜLÉSÉRE Tárgy: Beszámoló a gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok ellátásáról Tisztelt Képviselő-testület! A gyermekek

Részletesebben

Bevezetés 2 1. Demográfiai mutatók 3 2. Az önkormányzat által nyújtott pénzbeli, természetbeni ellátások biztosítása...3 3. Az önkormányzat által

Bevezetés 2 1. Demográfiai mutatók 3 2. Az önkormányzat által nyújtott pénzbeli, természetbeni ellátások biztosítása...3 3. Az önkormányzat által Bevezetés 2 1. Demográfiai mutatók 3 2. Az önkormányzat által nyújtott pénzbeli, természetbeni ellátások biztosítása...3 3. Az önkormányzat által biztosított személyes gondoskodást nyújtó ellátások bemutatása.6

Részletesebben

BESZÁMOLÓ a gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok ellátásáról

BESZÁMOLÓ a gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok ellátásáról Karcag Városi Önkormányzat Jegyzője Tisztelt Képviselő-testület! BESZÁMOLÓ a gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok ellátásáról A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló többször módosított

Részletesebben

8. NAPIREND Ügyiratszám: 4/12320-3/2006. E L Ő T E R J E S Z T É S A Képviselő-testület 2006. április 28-i ülésére.

8. NAPIREND Ügyiratszám: 4/12320-3/2006. E L Ő T E R J E S Z T É S A Képviselő-testület 2006. április 28-i ülésére. 8. NAPIREND Ügyiratszám: 4/12320-3/2006. E L Ő T E R J E S Z T É S A Képviselő-testület 2006. április 28-i ülésére. Tárgy: Gyermekjóléti és gyermekvédelmi tevékenység átfogó értékelése Előterjesztő: Á

Részletesebben

POLGÁRDI VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATALA Polgárdi, Batthyány u. 132. Tel/fax: 22/576-230, E-mail: onkormanyzat@polgardi.hu

POLGÁRDI VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATALA Polgárdi, Batthyány u. 132. Tel/fax: 22/576-230, E-mail: onkormanyzat@polgardi.hu 1 POLGÁRDI VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATALA Polgárdi, Batthyány u. 132. Tel/fax: 22/576-230, E-mail: onkormanyzat@polgardi.hu Az előterjesztés tárgya: Átfogó értékelés Polgárdi Város Önkormányzata Gyermekjóléti

Részletesebben