E L Ő T E R J E S Z T É S

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "E L Ő T E R J E S Z T É S"

Átírás

1 E L Ő T E R J E S Z T É S A Képviselő-testület április 30-án tartandó ülésének 10. számú - Átfogó értékelés a gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok helyi ellátásáról a 2014-es évben - tárgyú napirendi pontjához Előadó: Mező József jegyző Előkészítő: Mező József jegyző és Fekete Márta köztisztviselő Véleményezte: Ügyrendi és Szociális Bizottság Tisztelt Képviselő - testület! A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló évi XXXI. törvény (Gyvt.) 96. (6) bekezdésében foglaltaknak megfelelően a helyi önkormányzat a gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak ellátásáról minden év május 31-éig - a külön jogszabályban meghatározott tartalommal - átfogó értékelést készít, amelyet a képviselő-testület megtárgyal. A tartalmi követelményeket meghatározó külön jogszabály a gyámhatóságokról, valamint a gyermekvédelmi és gyámügyi eljárásról szóló 149/1997. (IX.10.) Kormányrendelet (Gyer.) 10. számú melléklete. Átfogó az értékelés abban a tekintetben, hogy tartalmazza az önkormányzat által nyújtott pénzbeli, természetbeni ellátásokra, jegyzői gyámhatósága hatósági intézkedéseire, feladataira vonatkozó adatokat, az önkormányzat biztosította személyes gondoskodást nyújtó ellátások területén a Kossuth Lajos Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola, a Tiszalök Város Önkormányzata Szociális Szolgáltató Központja, a Napköziotthonos Óvoda, Napos Bölcsőde, Tiszavasvári Rendőrkapitányság, Szabolcs Szatmár Bereg Megyei Igazságügyi Hivatal, valamint a Tiszalöki Református Egyház Oltalmazó Háza és Oltalmazó Otthona által végzett gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatokat. Ki kell térnie a beszámolónak a bűnmegelőzési program főbb pontjainak, az önkormányzat és a civil szervezetek közötti együttműködés keretében végzett feladatok, szolgáltatások bemutatására, a jövőre vonatkozó javaslatok, célok meghatározására is. Az értékelésnek nem kötelező része a Tiszalök Város Önkormányzata Szociális Szolgáltató Központja gyermekjóléti alapellátások áttekintése a jelzőrendszer működésének éves értékelése, amely mellékletét képezi a beszámolónak. Az értékelést meg kell küldeni a Szabolcs Szatmár Bereg Megyei Kormányhivatal Szociális és Gyámhivatalnak. A megyei gyámhivatal az értékelés kézhezvételétől számított harminc napon belül javaslattal élhet a helyi önkormányzat felé. A helyi önkormányzat hatvan napon belül érdemben megvizsgálja a megyei gyámhivatal javaslatait és állásfoglalásáról, intézkedéséről tájékoztatja. Mindezek figyelembe vételével kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az értékelést szíveskedjen elfogadni. Tiszalök, április 23. Mező József jegyző

2 TIS ZALÖK VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TES TÜLETÉN EK.../2015. (IV.30.) határozat-tervezete Gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok helyi ellátásáról szóló átfogó értékelés elfogadásáról A képviselő-testület tudomásul vette és a melléklet szerint elfogadta az átfogó értékelést az önkormányzat évi gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak helyi ellátásáról. 2

3 I. A TELEPÜLÉS DEMOGRÁFIAI MUTATÓI 0-3 éves 4-6 éves 7-14 éves éves Összesen Együtt Férfi Nő Férfi Nő Férfi Nő Férfi Nő Férfi Nő II. AZ ÖNKORMÁNYZAT ÁLTAL NYÚJTOTT PÉNZBELI, TERMÉS ZETBENI ELLÁTÁS OK: II.1. A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló évi XXXI. törvény 19., 20., és 20/A., 20/B. -a és a gyámhatóságokról, valamint a gyermekvédelmi és gyámügyi eljárásról szóló 149/1997. (IX. 10.) Kormányrendelet 65., 65/A., 65/B., 65/C., 66., 66/A., és 67., 67/A. -a szerint a települési önkormányzat jegyzője megállapítja a törvényi feltételek fennállása esetén a gyermek(ek) rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre való jogosultságát. A települési önkormányzat jegyzője annak a gyermeknek, fiatal felnőttnek, akinek rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre való jogosultsága a tárgyév augusztus 01. napján fennáll, a tárgyév augusztus hónapjában, illetve a tárgyév november 01. napján fennáll, a tárgyév november hónapjában gyermekenként évben forint természetbeni támogatást nyújtott fogyasztásra kész étel, ruházat, valamint tanszer vásárlására felhasználható Erzsébetutalvány formájában dec. 31-én a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre jogosultak száma: 541 fő Támogatásra felhasznált összeg: Ft Rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre jogosult gyermekek száma kor szerint: 6 éves: 186 gyerek 7-14 éves: 223 gyerek éves: 111 gyerek 19- éves 21 fő Tartósan beteg, fogyatékos: 14 fő Családok száma a gyermekek száma szerint: 245 család 1 gyerek gyerek 77 3 gyerek 33 4 vagy 5 gyerek 29 6 vagy annál több gyerek 5 Ebből: Egyedülálló szülő 1 gyerekes 44 2 gyerekes 39 3 gyerekes 8 4 vagy 5 gyerekes 5 6 vagy több 0 Az ellátásban részesült személyek száma az egy főre jutó családi jövedelem szerint a jogosultság megállapításakor: A nyugdíjminimum felét nem éri el: 64 fő A nyugdíjminimum fele, illetve annál több, de a nyugdíjminimumot nem éri el: 317 fő A nyugdíjminimumot eléri, illetve meghaladja: 160 fő Összesen: 541 fő 3

4 Rendszeres gyermekvédelmi kedvezményhez kapcsolódó pénzbeli ellátásban is részesül: 3 fő Támogatásra felhasznált összeg: Ft A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló évi III. törvény 45.. alapján az önkormányzat önkormányzati segélyen belül rendkívüli gyermekvédelmi támogatásban részesíti azt a gyermekes családot, aki időszakosan létfenntartási gondokkal küzd vagy létfenntartást veszélyeztető rendkívüli élethelyzetbe került. A rendkívüli gyermekvédelmi támogatás a létfenntartást veszélyeztető rendkívüli élethelyzetbe került gyermekes családok részére nyújtott támogatás. Rendkívüli gyermekvédelmi támogatásban részesültek száma: Támogatásra felhasznált összeg: 15 fő Ft II.2. Egyéb pénzbeli juttatások A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló évi XXXI. törvény 20/C. - a, valamint a gyámhatóságokról, valamint a gyermekvédelmi és gyámügyi eljárásról szóló 149/1997. (IX. 10.) Kormányrendelet 68/F 68-L. -a értelmében január 01-től lépett hatályba az óvodáztatási támogatás mint új támogatási ellátási forma. A jegyző határozatban állapítja meg az óvodáztatási támogatást a törvényi feltételek fennállása esetén a kérelmező részére. Aki abban az évben beíratja a gyermekét óvodába, amikor harmadik illetve negyedik életévét tölti be, első alkalommal Ft, ezt követően esetenként és gyermekenként Ft óvodáztatási támogatást kap. A támogatás évente két alkalommal történik: júniusban és decemberben évben az óvodáztatási támogatásra jogosultak száma: 52 fő Támogatásra felhasznált összeg: Ft II.3. Gyermekétkeztetés A rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő szülő bölcsődében, óvodában étkező gyermeke illetve az 1 4 és az 5-8 osztályos gyermekek ingyen étkeznek. 3 vagy több gyermek esetén, ha nem jogosult a szülő rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre 50%-os a térítési díj. A tartósan beteg, vagy fogyatékos gyermeket nevelő szülő, ha nem jogosult rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre, 50%-os térítési díjat fizet. Bölcsődei, óvodai adatok: Térítési díj Óvoda Bölcsőde 100%: 50 gyerek 9 gyerek 50%: 20 gyerek 2 gyerek 0 Ft: 94 gyerek 9 gyerek 4

5 Iskolai adatok: Térítési díj: 100%: 90 gyerek 50 %: 24 gyerek 1-4 és az 5-6 osztály 0.- Ft 220 gyerek Megállapítható, hogy a 334 étkezést igénybe vevő gyermek több mint 70 %-a kedvezményes étkezésben részesül. III. AZ ÖNKORMÁNYZAT ÁLTAL BIZTOSÍTOTT S ZEMÉLYES GONDOS KODÁS T NYÚJTÓ ELLÁTÁS OK III. 1. Gyermekjóléti szolgáltatás biztosításának módja, működésének tapasztalata A Tiszalök Város Önkormányzata Szociális Szolgáltató Központja négy fő feladatot lát el: - Gyermekjóléti szolgálat működtetése; - Családsegítő szolgálat működtetése - Rendszeres szociális segélyezettek együttműködési kötelezettségéből adódó feladatok - Gyámhivatal körzetéhez kapcsolódó hivatásos gondnoki teendők ellátása. III.1.1. A Gyermekjóléti Szolgálat működtetése A testileg, lelkileg, erkölcsileg veszélyeztetett gyermekekről jelzést szolgáltató rendszer működtetése. A veszélyeztetettség megelőzése, kiküszöbölése családgondozással, valamint ügyintézés, anyagi és természetbeni támogatáshoz jutás segítése. A gyermekek gyermekvédelmi rendszerbe történő ideiglenes elhelyezésének, átmeneti vagy tartós nevelésbe vételének lehetőség szerinti elkerülése. Szükség esetén a gyermek családból való kiemelésére javaslattétel, intézményben elhelyezett gyerekek családjának gondozása, családba visszahelyezett gyerekek utógondozása. Alapellátásban lévő gyerekek gondozási tervének elkészítése, védelembe vett gyerekek gondozási nevelési tervének elkészítése. Örökbe fogadó családok körülményeinek vizsgálata. Családba fogadott gyerekek utánkövetése. Felülvizsgálati tárgyalásokon részvétel. Feladata továbbá tanácsadás, illetve a tanácsadás megszervezése a következő témákban: családtervezési, pszichológiai, nevelési, egészségügyi, mentálhigiénés. Jelzőrendszer működtetése. Kéthavonkénti rendszerességgel esetmegbeszéléseket tart a szolgálat az iskola és az óvoda ifjúsági és gyermekvédelemi felelősével és a védőnői szolgálattal (csoportban vagy esetekről külön külön). Ezen megbeszélések célja az ifjúsággal, gyermekekkel foglalkozó szakemberek munkájának segítése, aktuális problémák megbeszélése, konzultáció a közösen gondozott családok ügyében, jelzőrendszer működtetése (veszélyeztetett gyerek jelzése jelzőlapon). A gyermekek veszélyeztetettségének megelőzése érdekében a gyermekjóléti szolgálat jelzőrendszert működtet, amely lehetővé teszi a veszélyeztető okok feltárását, valamint az egyes gyermek veszélyeztetettségének időben történő felismerését. A jelzőrendszer tagjaival való együttműködés, valamint tevékenységük összehangolása érdekében a gyermekjóléti szolgálat szakmaközi esetmegbeszéléseket tart évente legalább hat alkalommal előre meghatározott témakörben. Szabadidős tevékenységek (Nyári napközi, kortárssegítő csoport, szülő - gyerek klub) 5

6 A személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti, gyermekvédelmi intézmények, valamint személyek szakmai feladatairól és működésük feltételeiről szóló 15/1998. (IV. 30.) NM rendelet alapján: a gyermekjóléti szolgálat minden év március 31 ig tanácskozást szervez, amelyen a) a jelzőrendszer tagjainak írásos tájékoztatóit figyelembe véve átfogóan értékeli a jelzőrendszer éves működését, b) áttekinti a település gyermekjóléti alapellátásának valamennyi formáját, és szükség szerint javaslatot tesznek működésük javítására március 25 - én a Szociális Szolgáltató Központ évzáró tanácskozást tartott. A tanácskozás célja, hogy a településen a gyermekjóléti, ill. gyermekvédelmi feladatot ellátó szakemberek, saját tevékenységüket bemutatva segítsék a település gyermekvédelmi rendszerének egységes áttekintését. Egymás értékelését meghallgatva közös stratégiát dolgozzanak ki a feladatok színvonalasabb ellátása érdekében. Ennek megfelelően a tanácskozás során lezárásra és értékelésre kerül az előző év és a 2015-ös év szakmaközi tanácskozások témái is megbeszélésre kerülnek. A jelzőrendszeri tagok akik kötelezettek beszámoló készítésére - megküldték a beszámolójukat. A jelenlévők a tanácskozás végén az önkormányzat képviselő-testülete felé ajánlást fogalmaztak meg, hogy miben szeretnének változtatást a településen a gyermekekkel, illetve a gyermekvédelmi munkával összefüggésben. A jelzőrendszeri tagok megtartották beszámolójukat, illetve tapasztalatokat osztottak meg a jelenlévő szakemberekkel. Tiszalök Város Önkormányzata Tiszalöki Szociális Szolgáltató Központja tájékoztatást nyújt a évben végzett gondozási tevékenységéről. Életkor Alapellátás Védelembe vétel Ideiglenes hatállyal elhelyezett Nevelésbe vett Összesen 0-2 éves 14 fő 11 fő 1 fő 1 fő 27 fő 3-5 éves 12 fő 10 fő fő 6-13 éves 53 fő 23 fő - 5 fő 81 fő éves 29 fő 13 fő 1 fő 7 fő 50 fő Összesen 108 fő 57 fő 2 fő 13 fő 180 fő Ebből leány 61 fő 35 fő 2 fő 5 fő 103 fő Hátrányos helyzetűnek minősített gyermek Halmozottan hátrányos helyzetűnek minősített gyermek Családok száma 23 fő 11 fő fő 33 fő 26 fő fő

7 Információnyújtás: 177 szakmai tevékenység száma / 140 ellátott gyermek száma Segítő beszélgetés: 124 szakmai tevékenység száma / 111 ellátott gyermek száma Tanácsadás: 289 szakmai tevékenység száma / 160 ellátott gyermek száma Hivatalos ügyekben való közreműködés: 374 szakmai tevékenység száma / 292 ellátott gyermek száma Családlátogatás: 332 szakmai tevékenység száma / 194 ellátott gyermek száma Közvetítés más szolgáltatásba: 31 szakmai tevékenység száma / 25 ellátott gyermek száma Jogi tanácsadás: 16 szakmai tevékenység száma / 26 ellátott gyermek száma Adományozás: 10 szakmai tevékenység száma / 22 ellátott gyermek száma Átmeneti gondozásban részesülő gyermekek családjával végzett gondozási tevékenység Gyermekek száma 62 fő Ebből védelembe vett 30 fő gyermekek száma Családjaik 6 A megbeszélés témái: Gyermekjóléti alapellátások áttekintése, jelzőrendszer működésének éves értékelése. Egyebek, aktualitások. A meghívottak írásban tájékoztatást adtak a részvételükről a jelzőrendszer működésében, valamint az elmúlt évi gyermekvédelmi tevékenységükről és észrevételeikről, javaslataikról. A Védőnői Szolgálat jelzése szerint problémaként jelent meg: - Speciális egészségügyi és mentális problémák, - Jelentős számú gyermeknek van tartós egészségügyi problémája, - A szülők megpróbálják áthárítani a felelősséget a szakemberekre, - Pszichés problémával küzdők vállalnak gyermeket, miközben nem képesek felelősséggel biztosítani a gyermeknevelést, - Felelőtlen gyermekvállalást további gyors gyermekszületések követik, anyai minta alapján, nagyszülők támogatásával, - Sok gyermek a családban, - Kevés munkahely, munkanélküliség, - Nem megfelelő pénzbeosztás, adósságrendezés, a kölcsönt adók felé való kiszolgáltatott helyzet, - Alacsony iskolai végzettség. Napköziotthonos Óvoda Napos Bölcsőde jelzése szerint problémaként jelent meg: - A településen nincs pszichológus szakember, ami miatt nem biztosított a gyermekek részére a rendszeres pszichológiai ellátás, a szülőknek pedig pszichológiai tanácsadás, - A fejlesztőpedagógiai, logopédiai ellátás nem folyamatos, a Napraforgó Óvodában egyáltalán nincs szolgáltatás, pedig ott volna a legnagyobb szükség rá, - Napraforgó Óvodában a mosdóhelyiség felszereltsége, mérete nem megfelelő - Elhanyagolt gyermekek, megfelelő higiéné hiánya, ápolatlanság (piszkos ruha, hajas fejbőrében élősködőkkel, hiányos ruházat) Javaslat: - Rendszeres pszichológiai ellátás a gyermekek részére, pszichológiai tanácsadás pedig a szülők részére. Folyamatos fejlesztőpedagógiai, logopédiai foglalkozás biztosítása. 7

8 Kossuth Lajos Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola (Tiszalök) jelzése szerint problémaként jelent meg: - Iskolai gyermekvédelmi felelős hiánya, - Magas az egy napos orvosi igazolások száma. A gyermekek szülői kíséret nélkül, otthonából elindulva iskolába menet egyedül mennek be a gyermekorvoshoz, ahol minden esetben kapnak igazolást, - Sok gyerek olyan környezetből jön, ami problémás, nagyrészt a HHH család nem nyújt megfelelő környezetet a gyermek számára. - Néhány esetben komoly magatartási (pszichiátriai), tanulási problémák felmerülése, - Az iskola a gyermekek részére kialakítja a szabályokat, korlátokat, azonban a halmozottan hátrányos helyzetű gyermekek otthonában a szülők következetlen nevelési attitűdje miatt pl. hétfőnként újra kell kezdeni azok formálását, - A problémás gyerekek szüleinek jelentős része nem vesz részt a szülőértekezleteken, fogadóórán, nem érdeklődik a gyermeke után, - Gyógytornász óraszáma kevés, a felső évfolyamon igény lenne a szolgáltatásra, - Kevés gyermek rendelkezik képességvizsgáló bizottság szakvéleményével, illetve a szakvélemények megérkezéséig hosszú idő telik el, sok esetben akár 1 év a vizsgálat kezdeményezésétől. Javaslat: - Iskolai gyermekvédelmi felelős biztosítása. Tiszalöki Református Egyházközség Oltalmazó Otthon, Oltalmazó Ház jelzése szerint problémaként jelent meg: - Szülők életvezetési problémája, - Elégtelen lakhatási körülmények megléte, - A fenyegető hajléktalanná válás, és annak következtében a gyermekek családjukból történő kiemelésének fenyegetettsége, - Családi konfliktusok, - Az egyre inkább súlyosbodó mélyszegénység, - A családok átmeneti otthonai között, a lehetőségek maximális kihasználására törekvő vándorló életmódot folytató családok, - A bántalmazás, - A beköltöző családok felnőtt tagjainak vonatkozásában megszámlálhatatlan, nehezen kibogozható bírósági, ügyészségi, jelentős összegű pénzbírságokkal járó szabálysértési ügyek, - A beköltöző család több éves gondozására vonatkozó, a velük való együttműködéshez szükséges információk nem minden esetben kerülnek átadásra a felvételt kérő intézmény által. Előfordul, hogy a felvételi kérelmek pozitív elbírálása érdekében alapvető, de rendkívül fontos információkat eltitkolnak (pl. terhesség, fogyatékosság, korábban elkövetett bűncselekmény), - Az átmeneti otthoni ellátás önkéntes, ennek ellenére sok esetben úgy kerülnek elhelyezésre a családok, hogy azt mondják nekik, hogy ha nem veszik igénybe az ellátást, akkor kiemelésre kerülnek a gyermekek, más lehetőséget nem adva a szülőknek, - Más településen dolgozó családgondozók a családok elhelyezését követően sok esetben letudottnak tekintik a problémát, sem a családokkal, sem pedig az intézményekkel további kapcsolatot nem tartanak. Ezzel egyidőben a gyermekjóléti szolgáltatás keretében végzett családgondozást is lezártnak tekintik, ami miatt elfordulhat, hogy ismételt gondozásba vételre alapellátás, védelembe vétel teszünk javaslatot, ezen 8

9 körülmények nehezítik a helyi Gyermekjóléti Szolgálattal való egyébként jól működő együttműködésünket, - Az egyre romló életkörülmények miatt a bekerülő családok alkalmazkodóképessége sok esetben minimális, jellemző a nyomdafestéket nem tűrő mondanivaló, illetve annak nem megfelelő közlési módja. Az alapvető együttélési szabályok betartatása is problémát jelent. - A beköltözők körében jelentkező egyre komplexebb problémák, az alkalmazkodó képességük csökkent volta, illetve a rendszerbe való bekerülés folytán a korábban rejtett, megoldásra váró feladatok előtérbe kerülése (lejárt rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény, évek óta hiányzó TAJ kártyák, születési anyakönyvi kivonatok, iskolai bizonyítványok, személyi igazolvány hiánya, elodázott gyermek elhelyezési perek, iskolai hiányzások miatt felfüggesztett iskoláztatási támogatás) miatt több esetben is élnünk kellett jelzési kötelezettségünkkel és a családokban nevelkedő gyermekek vonatkozásában védelembe vételre javaslatot tenni, - A beköltözők által elkövetett törvényszegések, intézményben alkoholfogyasztás, és az újonnan megjelenő kedélyállapot javító szeret fogyasztása miatti rendbontó magatartás. Tiszavasvári Rendőrkapitányság jelzése szerint problémaként jelent meg: - A szórakozóhelyeken 18. életévét be nem töltött személyek időnként mértéktelenül alkohollal történő kiszolgálása elősegítik a bűncselekmények elkövetését, garázda jellegű magatartás megjelenését. - A gyerekeknek továbbtanulással kapcsolatban nincs motivációjuk, nincs jövőképük. Javaslat: - Az elkövetkezendő időszakban a szórakozó helyek visszatérő ellenőrzése, akár a Családsegítő Szolgálat munkatársainak alkalomszerű bevonásával is. Szabolcs Szatmár Bereg Megyei Kormányhivatal Igazságügyi Szolgálat Fiatalkorú bűnelkövetők Pártfogó Felügyelői Osztálya jelzése szerint problémaként jelent meg: - A fiatalkorú és a felnőtt korú pártfogoltak számának növekedése (a felnőtt korúak főleg lopás bűncselekményt követtek el), - A pártfogoltak alacsony iskolai végzettsége, szakképzettség hiánya miatt nem tudnak állandó munkát találni, anyagi nehézségekkel küzdenek, mindennapi megélhetésük anyagi akadályokba ütközik, ebből fakadóan lopásra kényszerülnek, - A pártfogoltak kommunikációs szintje nem megfelelő, problémáikat sokszor nem tudják megbeszélni, csak tettlegesség formájában, a garázdaságok elkövetésének oka szintén a pártfogoltak alacsony iskolázottságából ered. Javaslat: - Szükséges lenne a településen a szakképzetlen pártfogoltak, illetve pártfogás alatt nem álló személyek szakképzése, helyi szinten, - A tartós munkába állást elősegíteni, közfoglalkoztatásba bevonás, - A már 16 életévüket betöltött és nem tanköteles fiatalok mielőbbi munkába állását közfoglalkoztatottként elősegíteni, - Települési szinten agressziókezelő tréningek, csoportos foglalkozások szervezése az agresszív magatartás, a kommunikációs képességek hiányának csökkentése érdekében. Teleki Blanka Gimnázium, Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium (Tiszalök) jelzése szerint problémaként jelent meg: - Az igazolatlan hiányzások magas száma, az iskoláztatási támogatás megszüntetésének nincs visszatartó ereje a hiányzások megszüntetésére vonatkozóan, 9

10 - Az iskolai hiányzások igazolására vonatkozó dokumentációkat nem mutatják be az iskola házirendjében meghatározott időn belül, - A gyermekek egy részének középiskolai tanulmányok iránti érdektelensége, motiváció hiánya, - A szülő nem tud arról, hogy gyermeke reggelente nem iskolába megy, - A portán lévő kiléptető rendszer nem minden esetben tudja megakadályozni a tanítási időben az iskolából kijutni szándékozó gyerekeket cselekedetükben. III. 2. Gyermekek napközbeni ellátása A Napköziotthonos Óvoda Napos Bölcsőde gyermeklétszáma évi CSOPORT ADATOK- feladat ellátási helyek szerint Ténylegesen óvodába járó gyermekek: óvoda jan. febr. márc. ápr. máj. jún. júl. aug. szept. okt. nov. dec. 1.sz Szivárvány óvoda 3.sz Hétszínvirág óvoda 4.sz. Kerekerdő óvoda 5.sz Aranyalma óvoda 6.sz Napraforgó óvoda ÖS S ZES EN Bölcsődei csoport száma: 2 Bölcsődei engedélyezett gyermeklétszám: 24 gyermek (12 fő/csoport) Beírt gyermek: 24 fő A gyermekvédelmi felelős: augusztus 31-ig Magyar Pálné óvodapedagógus szeptembertől Kovács Mihályné óvodapedagógus Elérhetősége kifüggesztésre kerül minden feladat ellátási helyen. JELENLEGI LÉTS ZÁMUNK 163 GYERMEK. Hátrányos helyzetű gyermekek száma 19 fő Halmozottan hátrányos helyzetű gyermek: 54 fő Az óvodás gyermekek statisztikai adatai szociális szolgáltató intézményétől: Alapellátás keretében végzett családgondozás összesen: 19 fő Védelembe vétel keretében végzett családgondozás összesen: 16 fő 10

11 Védőnői szolgálat, és a szociális szolgáltató központ intézmény szakembereivel mindennapi, sikeres szakmai kapcsolatot tartunk. A felmerülő problémákat megbeszéljük, és igyekszünk azt közösen megoldani. Az esetkonferenciákon az óvodapedagógusok részt vettek, az adott gyermekkel kapcsolatos pedagógiai jellemzést elkészítették. Fontosnak tartjuk a pedagógiai szakszolgálat intézményével kapcsolatunkat. Pszichológus szakember segítsége biztosított, de az utazás miatt a szülők ritkán viszik el gyermekeiket szakrendelésre. Logopédiai foglalkozás az előző nevelési évben egyáltalán nem volt, majd októberben felmérésre került a gyermekek beszédkészsége. Elindult, de csak a három városon belüli feladat ellátási helyen, a logopédiai foglalkozás. Csak az iskolát kezdő gyermekeknek adtak lehetőséget rövid ideig. 24! nagycsoportos beszédhibás gyermek fejlesztéséről lett volna szó februárban véget ért a logopédiai foglalkozás a szakembertől független okok miatt. Most talán 2015 áprilisától újra tudja indítani a pedagógiai szakszolgálat. Kültelek (Kisfástanya és Újtelep) tőlünk független okok miatt, szakemberhiányra hivatkozva kimarad a felzárkóztatásból. Fejlesztő pedagógus szakértelmét is csak a városon belüli óvodákban tudják igénybe venni a szülők. A Napraforgó Újtelepi óvodában Fejlesztő pedagógus nem tud foglalkozni a gyerekekkel megfelelő óraszám híján 2014 szeptemberétől. A Telepprogram keretén belül lehetőség nyílt, hogy az általános iskola tanítói foglalkozzanak a fejlesztésre szoruló óvodásokkal 2015 márciusától. A gyermekekkel kapcsolatban elsősorban higiénés problémák merültek fel. Néhány gyermek ápolatlanul jött óvodába (piszkos ruha, hajas fejbőrében élősködőkkel, illetve hiányos ruházatban). Ezek leginkább a Napraforgó és a Kerekerdő Óvodában fordultak elő. Az óvodapedagógusok minden esetben legelőször a szülőkkel beszélték meg a problémákat, majd jelezték a védőnőknek és a családgondozóknak is. A fent említett problémák megoldásában mind a védőnők mind a családgondozók is segítségünkre voltak. A rászoruló családok ruhaadományokat is kaptak. A munkatervünkben megfogalmazott gyermek- és ifjúságvédelmi feladatokat folyamatosan igyekeztünk megvalósítani. Ahol lehetett, családlátogatásokat végeztek a pedagógusok. Folyamatos az érintett szülőkkel való kapcsolat, a gyermek nevelésében, ellátásában való segítség, tanácsadás. Többször előfordul, hogy olyan szülővel állunk szemben, aki nem működik együtt az óvodapedagógussal, gyermeke érdekeit, a közösségben nem veszi tudomásul. A gyermekkel szemben kötelezettségét nem teljesíti. MUNKATERVÜNKBEN KIEMELT NEVELÉS I FELADATOK: A gyermekek mindenekfelett álló érdekeinek tiszteletben tartásával valamennyi óvodaépületünkben a nyugodt, és kiegyensúlyozott légkör biztosítása. Környezeti nevelés komplex tartalmi megjelenése a mindennapi nevelőmunkában. 11

12 A Kerekerdő óvodában sajátos nevelési igényű látássérült gyermekkel foglalkoznak az óvodapedagógusok. A nevelési-oktatási intézmény a sajátos nevelési igényű gyermek, tanuló fejlesztéséhez egyéni fejlesztési tervet készít, és a végrehajtásában közreműködő pedagógus évente legalább egy alkalommal rögzíti a fejlesztés eredményét. Napraforgó és Kerekerdő óvodában a HHH gyermekek óvodai nevelését meghatározza a közvetlen családi környezetük, életkörülményeik. Fontos a kapcsolattartás a családgondozókkal. Folyamatos fejlesztési lehetőségek biztosítása, kihasználása a mindennapi tevékenységekben. A csoportlétszám a Napraforgó óvodában 30 fő. (férőhely 25) 29 HHH gyermek van. Nem minden óvodás korú gyermeket tudtunk fogadni a helyszínen, a városon belüli óvodákba nem vitték a szülők a gyerekeket. Az épületben leginkább a mosdóhelység felszereltsége, kicsinysége a legnagyobb probléma. Az udvari játékok hiányát mozgásos játékokkal pótolják a gyermekek. Kiemelt fontosságú az anyanyelvi nevelés. Logopédus munkájának pótlása példamutatással, mondókázással, énekes játékokkal a mindennapi tevékenységekben. Szülőkkel megértetni, hogy az óvodába nincs szükség a játszó cumira. Legfontosabb az állandó szabad játéktevékenység biztosítása, irányított fejlesztő hatású tevékenységközpontú játékok az óvodapedagógusokkal. A séták, udvari játékok hozzájárulnak a gyermek egészséges fejlődéséhez, élményhez, közvetlen tapasztalás lehetőségét biztosítja. Ezért sokat tartózkodjanak a gyermekek a szabad levegőn, kérjük a szülőktől a megfelelő ruházatot. Egészséges életmód igénye: Az egészség védelme, karbantartása tanítható. Egészségnevelési program kivitelezése Óvónő feltétlen jelenléte: Kulcsszereplő az óvodapedagógus, akinek személyisége meghatározó a gyermek számára. Meglátásom szerint városunkban jól működik a jelzőrendszer, és az alapellátási formák elegendőek a felmerülő problémáinak megoldásához. Intézményünk gyermekvédelmi munkájában is nagy segítséget jelentene, ha rendszeres pszichológiai ellátást is kaphatnának gyermekeink, és a szülők is igénybe vehetnék a pszichológiai tanácsadást a városon belül. A Tiszalöki Kossuth Lajos Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskolában, 2014 júniusában 420 fővel zártuk a tanévet, szeptemberben pedig az induló tanulói létszám 398 fő volt. Ebből a bejáró tanulók létszáma 119 fő, ami a településünk külső részeiben lakó, valamint más településekről bejáró tanulókat foglalja magába. (Újtelepről 70 fő, Kisfástanyáról 40 fő, Tiszavasvári, Tiszadada, Tiszadob: 9 fő) A tanulói létszámból az 1-4. évfolyamon egész napos oktatási formában 201 fő tanult. Az egész napos oktatás alsó tagozatban kötelező, mégis népszerű azon felső tagozatos szülők körében is, akik dolgoznak, vagy a gyermeket a tanulásban nem tudják kellőképpen segíteni. 12

13 A felső tagozatban négy tanulószobai csoport biztosította a gyerekek következő napi felkészülésének lehetőségét, szaktanárok segítségével délután négy óráig elkészíthették házi feladataikat. Mind az egész napos ellátás keretében, mind a tanulószobai ellátás esetén a gyerekek napközis ellátásra jogosultak. Ebben az ellátásban részesülők háromszori étkezést vettek igénybe /tízórai, ebéd, uzsonna/. A SNI csoportjai 12, majd szeptembertől 7 fővel dolgoztak. Itt mindenki igénybe veszi az iskolai étkeztetést. A rendszeres iskolába járás érdekében, 2014-ben, az alsó tagozatban 34 felszólítást és 2 feljelentést, a felső tagozat esetében 24 felszólítást és 13 feljelentést, az SNI-ben 2 felszólítást és 2 feljelentést küldtünk a tanulóinknak illetve szüleiknek. Ez elszomorító adat! Családlátogatásra alsóban 52, felsőben 179, SNI-ben 5 alkalommal került sor. Néhány esetben a gyermekkel és a szülővel való megbeszélés hatására újabb mulasztás nem, vagy csak kis mértékben történt. Volt olyan eset is, amikor a szülők nem fogadták a megjelenő pedagógust, nem akartak szembe nézni a problémával. Ezek a családok már csak akkor keresik meg a szakembert, amikor már nagy a baj. Az osztályfőnökök elmondása szerint családlátogatáskor a szülők szívesen fogadják tanácsaikat, de kevés esetben tesznek eleget ígéreteiknek. Nagyrészt a halmozottan hátrányos helyzetű (HHH) gyermek családja nem nyújt higiénikus, nyugodt, kiegyensúlyozott környezetet gyermekei számára. Az igazolt hiányzások csökkentése érdekében cél az egy napos távollétek csökkentése a szülő, orvos bevonásával. Az előző tanév tapasztalatai szerint 2014-ben is sok volt az egy napos hiányzások száma. A tanulók gyakran kevés indokkal, szülői kíséret nélkül fordulnak a gyermekorvoshoz, kihasználva, hogy minden esetben kapnak igazolást!!! Nem tudjuk ezt kezelni! Ezekben az esetekben a fő feladat a szülő, mint partner megnyerése annak érdekében, hogy figyeljenek gyermekeikre, kísérjék el őt az orvoshoz. A megelőzés érdekében azokkal a tanulókkal és szüleikkel, akiknél feltűnően sok volt az egynapos hiányzás elbeszélgetést tartott az osztályfőnök. A tanév során az osztályfőnökök több esetben is komoly magatartási vagy tanulási problémát jeleztek a gyermekjóléti szolgálat felé. A jelzést követően sor került a tanulóval, szüleivel való beszélgetésre valamint családlátogatásra. Az iskola kompetenciáját meghaladó esetekben szakemberek bevonására került sor nevelési tanácsadó, pszichológus -. Súlyosabb esetekben pszichiátriai vizsgálatkérést kezdeményezett az iskola. Ezeknek a hatékonyságán, rendszerességén sokat kell javítani! A szülők jelentős része nem érdeklődik gyermeke iskolai teljesítménye felől, nem vesz részt a szülői értekezleteken, fogadóórákon, iskolai rendezvényeken, fórumokon. Addig, míg ez számukra törvény által előírt kötelességként nem szerepel, addig nem sok javulást várhatunk ezen a téren. A Tiszalöki Kossuth Lajos Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola, (korábban, mint jelzőrendszeri tag) az elmúlt évekhez hasonlóan aktívan és eredményesen működik együtt a Tiszalök Város Önkormányzata Tiszalöki Szociális Szolgáltató Központ Gyermekjóléti Szolgálatával. A megállapodás szerinti együttműködésük hatékony. A problémák felvetését követő gyors intézkedések a személyes, szakmai beszélgetések, konzultációk, az információk gyors átadása segítették az iskola gyermekvédelmi munkáját. Az iskolában a cél a gyermekek érdekeinek érvényesítése, jelentős pozitív változás elérése a tanulók magatartásában, tanulmányi eredményességében, a szülők és az iskola együttműködésében. Továbbra is fontos feladat a prevenció és a közös hatékony együttműködés minden érintettel és közreműködővel. Az intézményben szükség van gyermekvédelmi felelősre szeptemberétől sajnos erre a feladatra nem tudtunk pedagógust megbízni. 13

14 III. 3. Gyermekek átmeneti gondozása Az évi XXXI. törvény a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról alapján az otthontalanná vált szülő kérelmére a családok átmeneti otthonában együttesen helyezhető el - a gyermek és szülője, valamint legfeljebb 21. életévének betöltéséig vagy ha köznevelési, felsőoktatási vagy felnőttképzési intézménnyel, szolgáltatóval tanulói, hallgatói vagy felnőttképzési jogviszonyban áll, legfeljebb 24. életévének betöltéséig a gyermek nagykorú testvére, feltéve, hogy elhelyezés hiányában lakhatásuk nem lenne biztosított, és a gyermeket emiatt el kellene választani szülőjétől, családjától. A nagykorú testvér tanulói, hallgatói vagy felnőttképzési jogviszonyának fennállását félévente igazolni kell. A felnőtt és a gyermek együttes ellátása során: Befogadja - az életvezetési problémák vagy más szociális és családi krízis miatt otthontalanná vált, továbbá védelmet kereső szülőt és gyermekét, - a válsághelyzetben lévő bántalmazott vagy várandós anyát, illetve - a szülészetről kikerülő anyát és gyermekét, valamint - a várandós anya kérelmére az anya élettársát vagy férjét. Biztosítja - az ellátást igénylő gyermek átmeneti gondozását és befogadja otthontalanná vált szüleit, - segítséget nyújt a szülőnek gyermeke szükség szerinti ellátásához, gondozásához, neveléséhez. - a szülő számára, a gyermekével való együttes lakhatást és a szükség szerinti ellátást, - a szülőknek az ellátás mellett jogi, pszichológiai és mentálhigiénés segítséget nyújt. Közreműködik - a gyermekjóléti szolgálattal együttműködve - az átmeneti gondozást szükségessé tevő okok megszüntetésében, a család helyzetének rendezésében, otthontalanságának megszüntetésében. A Tiszalöki Református Egyház által működtetett intézmények a 2014-es év folyamán az Oltalmazó Otthonban 51 gyermek, az Oltalmazó Házban 34 gyermek számára biztosított hosszabb, - jogszabályban megengedett maximális időtartamban -, rövidebb időtartamban elhelyezést. Intézményeink továbbra is az ország egész területéről fogadnak rászoruló családokat. A es évben továbbra is a Borsod- Abaúj- Zemplén megyéből érkezettek vannak túlsúlyban, de a Szabolcs- Szatmár- Bereg megyéből érkezők száma is emelkedést mutat. A korábbi évekhez hasonlóan a családok intézményi elhelyezését szükségessé tévő okok közül továbbra is legjellemzőbb: - a szülők életvezetési problémája, - az elégtelen lakhatási körülmények megléte, - a fenyegető hajléktalanná válás, és annak következtében a gyermekek családjukból történő kiemelésének fenyegetettsége, - a családi konfliktusok, - az egyre inkább súlyosbodó mélyszegénység, - a családok átmeneti otthonai között, a lehetőségek maximális kihasználására törekvő vándorló életmódot folytató családok. - a bántalmazás. 14

15 A beköltöző családok felnőtt tagjainak vonatkozásában megszámlálhatatlan, nehezen kibogozható bírósági, ügyészségi, jelentős összegű pénzbírságokkal járó szabálysértési ügy a jellemző. A megkeresések egy része a bekerülő családok állandó lakcímén lévő Gyermekjóléti Szolgálatokon keresztül, másik része más átmeneti otthonból történt. Egész évben 85 gyermek nevelkedését segítettük elő. Korcsoport szerinti megoszlás tekintetében: év 0-3 éves 20 fő 4-5 éves 11 fő 6-13 éves 41 fő éves 13 fő A es évben az elhelyezést kérők számáról vezetett nyilvántartásunk szerint 174 esetben kértek telefonon elhelyezést, amely alapján 174 családban 382 gyermek, 10 esetben várandós kismama volt rászoruló. Továbbra is volt példa, hogy gyermek(ét)eit egyedül nevelő apának biztosítottunk ellátást 2 esetben is. Beköltözéskor a Gyermekjóléti Szolgálat, vagy a felvételt kérő intézmény által kitöltött nyomtatvány kellene segítse munkánkat. Tapasztalataink szerint, hiába az adott család több éves gondozása, az együttműködéshez szükséges információk nem minden esetben kerülnek átadásra, illetve amint kiderül, hogy nyomtatvány kitöltése szükséges már nem tartja indokoltnak a gyermekjóléti szolgálat családgondozója a család elhelyezését. Előfordul, hogy a felvételi kérelmek pozitív elbírálása érdekében alapvető, de rendkívül fontos információkat eltitkolnak (pl: terhesség, fogyatékosság, korábban elkövetett bűncselekmény). A családok átmeneti otthonában való elhelyezés igénybevétele ÖNKÉNTES, ennek ellenére nagyon sok esetben azzal az útravalóval kerülnek elhelyezésre a családok, hogy ha nem veszik igénybe a családok átmeneti otthonát, akkor kiemelésre kerülnek a gyermekek, más lehetőséget nem is adva a szülőknek. A családgondozók a családok elhelyezésével sok esetben letudottnak tekintik a problémát, sem a családokkal, sem pedig az intézményeinkkel további kapcsolatot nem tartanak, ezzel egy időben, a gyermekjóléti szolgáltatás keretében végzett családgondozást is lezártnak tekintik. Így fordulhat elő, hogy ismételt gondozásba - alapellátás, védelembe vétel - vételre teszünk javaslatot, mivel sok esetben a gondozásba vételt szükségessé tévő tényezők csupán a költözés miatt nem oldódnak meg. Ezen körülmények nehezítik a helyi Gyermekjóléti Szolgálattal való egyébként jól működő együttműködésünket. Az egyre inkább romló életkörülmények miatt a bekerülő családok alkalmazkodási képessége sok esetben minimális, jellemző a nyomdafestéket nem tűrő mondanivaló, illetve annak nem megfelelő közlési módja. Az alapvető együttélési szabályok betartatása is problémát jelent. A beköltözők körében jelentkező egyre komplexebb problémák, az alkalmazkodó képességük csökkent volta, illetve a rendszerbe való bekerülés folytán a korábban rejtett, megoldásra váró feladatok előtérbe kerülése - lejárt rendszeres gyermekvédelmi kedvezmények, évek óta hiányzó taj kártyák, születési anyakönyvi kivonatok, iskolai bizonyítványok, személyi igazolvány hiánya, elodázott gyermek elhelyezési perek, iskolai hiányzások miatt felfüggesztett iskoláztatási támogatások - miatt, több esetben is élnünk kellett jelzési 15

16 kötelezettségünkkel, és a családokban nevelkedő gyermekek vonatkozásában védelembe vételre javaslatot tenni. A helyi egészségügyi szolgáltatók (védőnő, házi gyermekorvos) egyaránt részesei mindennapjainknak bár ellátottjaink sok esetben nehezítik munkájukat. Új beköltözők esetén mindegyik felet írásban értesítjük a beköltözés tényéről (korábbi háziorvos, védőnő neve, elérhetősége). Az intézményben elhelyezettek a védőnővel történő egyeztetést követően a megbeszélt időpontokban megjelennek a szűrővizsgálatokon, védőoltásokon, az esetleges elmaradások indokát (betegség) jelezzük feléjük. Igyekszünk együttműködni az óvodákkal, iskolával, bár tudjuk, sok esetben a beköltözők nem könnyítik a jelzőrendszer tagjainak munkáját. Óvodásaink továbbra is a kisfástanyai Kerekerdő óvodába járnak, utaztatásuk zökkenőmentes. Az óvónénikkel napi kapcsolatban vagyunk, rendszeresen értesítjük egymást a programokról, esetleges hiányzásokról. A beköltöző gyermekek korcsoportjából kitűnik, hogy az együttműködésben az általános iskola is érintett, velük szintén napi kapcsolatban állunk. A hiányzásokat mind az iskola, mind pedig a gyermekek étkezését biztosító felé a megfelelő időben jelezzük. A szülőkkel együtt igyekszünk odafigyelni a gyermekek óvodai, illetve iskolai előmeneteléhez szükséges felszerelések meglétére, és a higiéniára, amit nagymértékben befolyásol a szülő hozzáállása. Az elmúlt időszakban a helyi rendőrséggel való kapcsolatunk továbbra is szoros volt, a bennlakóink által elkövetett korábbi törvényszegések (közlekedési kihágások, különböző szabálysértések, és a pénzbírságok be nem fizetése miatti elővezetések), valamint az intézményben az alkoholfogyasztás, és az újonnan megjelenő, kedélyállapot javító szerek fogyasztása miatt tanúsított rendbontó magatartás következményeként. A Gyámhatósági, gyámhivatali igazgatási feladatokat ellátó ügyintézőkkel is napi kapcsolatban vagyunk, együttműködésünk jónak mondható. IV. JAVAS LATOK, CÉLOK - A településen fejlesztőpedagógus, logopédus szakember folyamatos foglalkoztatása, fejlesztés biztosítása az óvodás gyermekek számára, a Napraforgó Óvodába járó gyerekek részére is. - Évek óta visszatérő probléma, hogy nincs Tiszalökön pszichológiai szolgáltatás. A pszichológus foglalkoztatása rendkívül fontos lenne folyamatos de legalább megbízásos jogviszonnyal - foglalkoztatott pszichológus alkalmazásával - különösen a gyerekek esetében az egyre halmozódó magatartási-viselkedési problémák kezelése, prevenció iskolából történő kimaradás, magántanulóvá válás megelőzése - érdekében, de egyre több felnőtt is igényelne pszichológusi ellátást. - Napraforgó Óvodában a mosdóhelyiség felújítása, az igényeknek megfelelő felszereltségének kialakítása. - Az általános iskolában gyermekvédelmi felelős foglalkoztatása, a megnövekedett magatartási-pszichés problémák kezelése, prevenciós tevékenység érdekében, - Az általános iskolában gyógytornász óraszámának növelése kevés, a felső évfolyamon igény lenne a szolgáltatásra, - A nőgyógyászati szakrendelés mielőbbi visszaállítása a településen, a könnyebb elérhetőség miatt (utazási költség hiánya), felelősségteljes családtervezés elősegítése, különösen a halmozottan hátrányos helyzetű, nehéz életkörülmények között élő, anyagi nehézséggel küzdő nők, családok érdekében, - A szórakozóhelyek visszatérő ellenőrzése, a fiatalok alkoholfogyasztásának csökkentése érdekében. 16

17 - A már 16 életévüket betöltött és nem tanköteles fiatalok mielőbbi munkába állását közfoglalkoztatottként elősegíteni, - A csökkenő városi lélekszám és gyermeklétszám tendenciájának megállítása érdekében szakképzett és diplomás fiatalok letelepedésének támogatása, városi szintű projekt kidolgozása, szakértői csoport, és/vagy ad hoc bizottság létrehozása, amely e témával foglalkozik. V. BŰNMEGELŐZÉS I PROGRAM V. 1. Rendőrségi intézkedések a településen A Tiszavasvári Rendőrkapitányság az elmúlt év során Tiszalök város illetékességi területén 2 alkalommal, míg a rendőrkapitányság teljes illetékességi területén 82 alkalommal intézkedett családon belüli erőszak, illetve erre utaló magatartás miatt. Megítélésem szerint a jelzőrendszeres megbeszélésekből adódóan a rendőrkapitányság pozitív eredményt ért el a fiatalkorú bűnözés visszaszorításában a kiskorú veszélyeztetés bűncselekmények felderítésében, illetve a családon belüli erőszak feltárásában ban 101 fő fiatalkorú elkövetővel szemben folytattunk le büntetőeljárást, míg 2014-ben 84 fő fiatalkorúval szemben. Sértetté évben 24 fő gyermekkorú és 34 fő fiatalkorú, míg évben 7 fő gyermekkorú és 27 fő fiatalkorú vált évben a rendőrkapitányság területén 6 fő gyermekkorú és 84 fő fiatalkorú személy vált bűnelkövetővé. Az általuk elkövetett bűncselekmények az alábbiak szerint alakultak: testi sértés 7 db, emberi méltóság elleni bűncselekmény 3 db, vagyon elleni bűncselekmény 46 db, köznyugalom elleni bűncselekmény 18 db, hivatali bűncselekmény 5 db. Jelenleg kábítószerrel kapcsolatos iskolai program fut a tiszalöki intézményekben, amelyet Reszketővé Vékony Ilona r.őrnagy bűnügyi osztályvezető asszony koordinál. V. 2. Pártfogói felügyelet Tiszalökön Tiszalök településen 2014-ben a fiatalkorúak és a felnőtt korúak pártfogó felügyeletét Gajdos Gyuláné látta el ben a fiatalkorúaknál 10 esetben kapott felkérést környezettanulmány készítésére a rendőrség részéről. Pártfogó felügyelői vélemény készítése miatt 5 esetben kereste meg az ügyészség: 2014-ben 62 ügyben kellett ellátnia a pártfogó felügyeletet, közülük 24 ügyben fiatalkorúként, 38 ügyben felnőtt korúként követték el a bűncselekményeket. A fiatalkorúak közül 16 esetben próbára bocsátásról, 2 esetben felfüggesztett szabadságvesztésről rendelkezett a bíróság, valamint 6 fiatalnál elhalasztotta a vádemelést az ügyészség. 17

18 A fiatalkorúak körében 13 esetben lopás bűncselekményét követték el, 7 esetben garázdaság bűncselekményét, 1 fő sikkasztást, 1 fő testi sértést, 1 fő csalást, 1 fő a személyi szabadságot sértette meg. 2 fiatalkorú elítélt esetében került sor közérdekű munka büntetés végrehajtására lopás és garázdaság bűncselekmények miatt. A 2013-as évhez képest a fiatalkorú pártfogoltak száma növekedett, 17 főről 24 főre. Felnőtteknél: 2014-ben a felnőtt korúaknál 5 esetben kapott felkérést a pártfogó felügyelő a környezettanulmány készítésére. 1 esetben kapott felkérést a bíróságtól pártfogó felügyelői vélemény elkészítésére. Pártfogó felügyeletet 38 esetben látott el a pártfogó felügyelő 19 esetben lopás bűncselekménye miatt, 9 esetben garázdaság miatt, de a bűncselekmények között szerepelt még csalás (1 fő), rablás (1 fő), magánokirat hamisítás (2), hamis vád (1), közokirattal való visszaélés (1), tartás elmulasztása (2), sikkasztás (1) és hivatalos személy elleni erőszak (1). A felnőtt korú pártfogolta száma a 2013-as évhez képest növekedett 26 főről, 38 főre. A településen a pártfogoltak többsége lopás bűncselekményt követett el. A pártfogoltak alacsony iskolázottsága, szakképzetlenségük hiánya miatt nem tudnak állandó munkát találni. Anyagi nehézségekkel küzdenek, mindennapi megélhetésük anyagi akadályokba ütközik ebből fakadóan lopásra kényszerülnek. A garázdaságok elkövetésének az oka szintén a pártfogoltak alacsony iskolázottságából ered. A kommunikációs szintjük nem megfelelő, problémáikat sokszor nem tudják megbeszélni, csak tettlegesség formájában. Fiatalkorúak (24 fő) Felnőttek (38 fő) Vádemelés elhalasztása Próbára bocsátás Javítóintézetből történő ideiglenes elbocsátás Felfüggesztett szabadságvesztés Büntetésvégrehajtási Intézetből feltételes szabadságra bocsátás Közérdekű munka büntetés kapcsán összesen 45 esetben kellett eljárnia a településen ben. Ezúton szeretné megköszönni Gajdos Gyuláné pártfogó felügyelő a település Vezetőségének, Önkormányzatának, hogy lehetőséget biztosítottak arra, hogy az elítéltek ledolgozhassák a büntetésüket. A felnőtt korúak főleg lopás bűncselekményét követték el. A településen élők esetében az ügyfélfogadás helye: Tiszalök Polgármesteri Hivatala Minden hónap 2. kedd 9 órától 12 óráig Gajdos Gyuláné pártfogó felügyelő úgy értékeli, hogy Tiszalökön az együttműködés a es évben zökkenőmentes volt, a környezettanulmányok, pártfogó felügyelői vélemények és a 18

19 pártfogó felügyelet végrehajtása során az írásbeli megkeresésemre az illetékes gyermekjóléti szolgálat családgondozói precíz, lényegre törő és gyors választ adtak. Itt szeretné nyomatékosan megköszönni a gyorsaságot, ugyanis az ügyintézési határidők lerövidítése nagymértékben előmozdítja az Igazságügyi Szolgálat, a nyomozó hatóságok, ügyészségek és bíróságok munkáját. Úgy gondolom, hogy a gyors ítélkezés különösen a fiatalkorúak esetében lényegesen hatékonyabbá teszi a javító-nevelő szándékot, elősegíti a bűnismétlés esélyének csökkentését. Az Igazságügyi Szolgálat és a Gyermekjóléti Szolgálat összehangoltan működik. Így jelenleg a családlátogatások száma is nagyon minimálisra csökkent, illetve a két szolgálat együttműködése leginkább a telefonos, illetve az írásos tájékoztatásokon alapszik február 4-étől Tiszalök településen a pártfogó felügyeletet Nácsa-Székely Krisztina látja el. Véleménye szerint szükséges lenne a településen a szakképzetlen pártfogoltak illetve pártfogás alatt nem álló személyek szakképzése, helyi szinten. Szükséges lenne, ha a képzésen résztvevőknek nem kellene lakóhelyüket elhagyva képzésre járniuk, továbbá tartós munkába állásukat elősegíteni, közfoglalkoztatásba bevonni. A településen a már 16. életévüket betöltött és nem tanköteles fiatalok mielőbbi munkába állását közfoglalkoztatottként elősegíteni. Az agresszív magatartást, a kommunikációs képességek hiányát úgy lehetne csökkenteni, ha települési szinten agressziókezelő tréningeket, csoportos foglakozásokat szerveznének. Az Igazságügyi Szolgálatnál lehetőség van mind fiatal, mind felnőtt korú pártfogoltak esetében részt venni a foglalkozásokon. Általános elérhetősége: Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kormányhivatal Igazságügyi Szolgálat Fiatalkorú bűnelkövetők Pártfogó Felügyelői Osztálya 4400 Nyíregyháza, Kereszt u. 9. Telefon: 06 42/ VI. AZ ÖNKORMÁNYZAT ÉS A CIVIL S ZERVEZETEK EGYÜTTMŰKÖDÉSE A településen működő civil szervezetek közül a Városi Önkéntes Tűzoltó és Környezetvédő Egyesülettel és a Polgárőr Egyesülettel alakult ki hatékony együttműködés. Az állami ünnepek város által szervezett rendezvényeinek, a szabadidős programok lebonyolításának biztosításában a rendőrséggel vett részt nagy létszámmal a Polgárőr Egyesület. Az önkormányzat a tárgyi feltételek megteremtéséhez, a működéshez nyújt anyagi támogatást a civil szervezeteknek. Tiszalök, április 23. Mező József jegyző 19

A gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok átfogó értékelése a 2014. évről ;

A gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok átfogó értékelése a 2014. évről ; 5. napirendi pont: Előterjesztés A gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok átfogó értékelése a 2014. évről ; Előadó: Domjánné dr. Fehérvári Diána aljegyző A gyermekjóléti szolgáltatás olyan, a gyermek

Részletesebben

Csabdi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. május 28-i soros ülésére

Csabdi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. május 28-i soros ülésére 6. napirendi pont E L Ő T E R J E S Z T É S Csabdi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. május 28-i soros ülésére Előterjesztés címe és tárgya: Beszámoló a gyermekvédelmi és gyermekjóléti feladatok

Részletesebben

1. napirendi pont Előterjesztés Kardoskút Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. április 25-i testületi ülésére.

1. napirendi pont Előterjesztés Kardoskút Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. április 25-i testületi ülésére. 1. napirendi pont Előterjesztés Kardoskút Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. április 25-i testületi ülésére. Tárgy: Előadó: Döntés: Gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok ellátásáról

Részletesebben

Biharkeresztes Város Önkormányzat Képviselő-testülete. 8/2007. (II. 1.) BVKt rendelete

Biharkeresztes Város Önkormányzat Képviselő-testülete. 8/2007. (II. 1.) BVKt rendelete Biharkeresztes Város Önkormányzat Képviselő-testülete 8/2007. (II. 1.) BVKt rendelete a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény helyi végrehajtásáról I. Rész Biharkeresztes

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS ALSÓZSOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK május 19-ei képviselő-testületi ülésre

ELŐTERJESZTÉS ALSÓZSOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK május 19-ei képviselő-testületi ülésre ALSÓZSOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT JEGYZŐJÉTŐL 3571 Alsózsolca, Kossuth L. út 138. Tel: 46/520-020 ; Fax: 46/520-020 jegyzo@alsozsolca.hu www.alsozsolca.hu ELŐTERJESZTÉS ALSÓZSOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK 2016.

Részletesebben

A gyermekjóléti szolgálatok működésének bemutatása. Az együttműködés lehetőségei

A gyermekjóléti szolgálatok működésének bemutatása. Az együttműködés lehetőségei A gyermekjóléti szolgálatok működésének bemutatása Az együttműködés lehetőségei Gyermekvédelmi rendszer jogi háttere 1997. évi XXXI. Törvény a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról 15/1998. (IV.

Részletesebben

GONDOZÁSI KÖZPONT CSALÁDSEGÍTŐ ÉS GYERMEKJÓLÉTI SZOLGÁLAT

GONDOZÁSI KÖZPONT CSALÁDSEGÍTŐ ÉS GYERMEKJÓLÉTI SZOLGÁLAT Encs és Térsége Szociális Társulás fenntartásában- által működtetett Gondozási Központ Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat GONDOZÁSI KÖZPONT CSALÁDSEGÍTŐ ÉS GYERMEKJÓLÉTI SZOLGÁLAT INÁNCS TELEPÜLÉSRŐL

Részletesebben

B E S Z Á M O L Ó. a gyermekjóléti szolgálat 2015.évi tevékenységéről. Tisztelt Képviselőtestület!

B E S Z Á M O L Ó. a gyermekjóléti szolgálat 2015.évi tevékenységéről. Tisztelt Képviselőtestület! Pannonhalma Többcélú Kistérségi Társulás Szociális és Gyermekjóléti Központ 9090 Pannonhalma, Bajcsy Zs.u. 25. B E S Z Á M O L Ó a gyermekjóléti szolgálat 2015.évi tevékenységéről Tisztelt Képviselőtestület!

Részletesebben

Alcsútdoboz Település Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. május 26-i soros ülésére

Alcsútdoboz Település Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. május 26-i soros ülésére napirendi pont E L Ő T E R J E S Z T É S Alcsútdoboz Település Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. május 26-i soros ülésére Előterjesztés címe és tárgya: Beszámoló a gyermekvédelmi és gyermekjóléti

Részletesebben

Beszámoló. a Szekszárd Megyei Jogú Város Humánszolgáltató Központ Gyermekjóléti Központjának. 2012. évben Szálka községben végzett tevékenységéről

Beszámoló. a Szekszárd Megyei Jogú Város Humánszolgáltató Központ Gyermekjóléti Központjának. 2012. évben Szálka községben végzett tevékenységéről Beszámoló a Szekszárd Megyei Jogú Város Humánszolgáltató Központ Gyermekjóléti Központjának 2012. évben Szálka községben végzett tevékenységéről A beszámoló a 149/1997. (IX.10.) Kormányrendelet 10. számú

Részletesebben

E l ő t e r j e s z t é s

E l ő t e r j e s z t é s EPLÉNY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE Szám: EPL/6/5/2015. E l ő t e r j e s z t é s Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 2015. május 27-i ülésére Tárgy: Átfogó értékelés az önkormányzat

Részletesebben

Beszámoló. a Szekszárd Megyei Jogú Város Humánszolgáltató Központ Gyermekjóléti Központjának. 2014. évben Szálka községben végzett tevékenységéről

Beszámoló. a Szekszárd Megyei Jogú Város Humánszolgáltató Központ Gyermekjóléti Központjának. 2014. évben Szálka községben végzett tevékenységéről Beszámoló a Szekszárd Megyei Jogú Város Humánszolgáltató Központ Gyermekjóléti Központjának 2014. évben Szálka községben végzett tevékenységéről A beszámoló a 149/1997. (IX.10.) Kormányrendelet 10. számú

Részletesebben

Beszámoló a Gyermekjóléti és Családsegítő Szolgálat 2012. évi munkájáról

Beszámoló a Gyermekjóléti és Családsegítő Szolgálat 2012. évi munkájáról Beszámoló a Gyermekjóléti és Családsegítő Szolgálat 2012. évi munkájáról Segesd, Ötvöskónyi és Beleg Községek Körjegyzősége 7562 Segesd Szabadság tér 1. Tisztelt Képviselő Testület! A gyermekek védelméről

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S E L Ő T E R J E S Z T É S A Képviselő-testület 2012. május 31-én tartandó ülésének 2. számú Átfogó értékelés a gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak ellátásáról tárgyú napirendi pontjához Előadó:

Részletesebben

Beszámoló. a Szekszárd Megyei Jogú Város Humánszolgáltató Központ Gyermekjóléti Központjának. 2013. évben Szálka községben végzett tevékenységéről

Beszámoló. a Szekszárd Megyei Jogú Város Humánszolgáltató Központ Gyermekjóléti Központjának. 2013. évben Szálka községben végzett tevékenységéről Beszámoló a Szekszárd Megyei Jogú Város Humánszolgáltató Központ Gyermekjóléti Központjának 2013. évben Szálka községben végzett tevékenységéről A beszámoló a 149/1997. (IX.10.) Kormányrendelet 10. számú

Részletesebben

E l ő t e r j e s z t é s

E l ő t e r j e s z t é s EPLÉNY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE Szám: EPL/57/5/2014. E l ő t e r j e s z t é s Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 2014. április 30-i ülésére Tárgy: Átfogó értékelés az önkormányzat

Részletesebben

5. napirend Beszámoló a gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatokról

5. napirend Beszámoló a gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatokról 5. Napirend BESZÁMOLÓ az önkormányzat gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak ellátásáról A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény (továbbiakban: Gyvt.) 96.

Részletesebben

DMJV Gyermekvédelmi Intézménye Gyermekjóléti Központja. Gyermekvédelmi Tanácskozás 2012 év tapasztalatairól

DMJV Gyermekvédelmi Intézménye Gyermekjóléti Központja. Gyermekvédelmi Tanácskozás 2012 év tapasztalatairól DMJV Gyermekvédelmi Intézménye Gyermekjóléti Központja Gyermekvédelmi Tanácskozás 2012 év tapasztalatairól Ellátási terület, személyi feltételek Debrecen város északi része Székhely: 4032 Debrecen, Böszörményi

Részletesebben

DMJV Gyermekvédelmi Intézménye Gyermekjóléti Központja. Gyermekvédelmi tanácskozás 2015

DMJV Gyermekvédelmi Intézménye Gyermekjóléti Központja. Gyermekvédelmi tanácskozás 2015 DMJV Gyermekvédelmi Intézménye Gyermekjóléti Központja Gyermekvédelmi tanácskozás 2015 A gyermekjóléti szolgáltatás célcsoportja Az ellátási területen élő gyermekek és szüleik, a veszélyeztetett gyermekek,

Részletesebben

Tápiószecső Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2015. (III. 20.) önkormányzati rendelete. A gyermekvédelem helyi rendszeréről

Tápiószecső Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2015. (III. 20.) önkormányzati rendelete. A gyermekvédelem helyi rendszeréről Tápiószecső Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2015. (III. 20.) önkormányzati rendelete A gyermekvédelem helyi rendszeréről Tartalomjegyzék I. FEJEZET ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Részletesebben

DMJV Gyermekvédelmi Intézménye Gyermekjóléti Központja. Gyermekvédelmi tanácskozás 2014

DMJV Gyermekvédelmi Intézménye Gyermekjóléti Központja. Gyermekvédelmi tanácskozás 2014 DMJV Gyermekvédelmi Intézménye Gyermekjóléti Központja Gyermekvédelmi tanácskozás 2014 Célja: Gyermekjóléti szolgáltatás a gyermekek testi, értelmi, érzelmi és erkölcsi fejlődésének, jólétének, családban

Részletesebben

Kincsesbánya Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 10/2004. (IV. 29.) önkormányzati R E N D E L ET E. A gyermekek védelméről

Kincsesbánya Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 10/2004. (IV. 29.) önkormányzati R E N D E L ET E. A gyermekek védelméről Kincsesbánya Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 10/2004. (IV. 29.) önkormányzati R E N D E L ET E A gyermekek védelméről (Egységes szerkezetben a 8/2005. (VI. 28.) Kt. rendelet*, a 4/2010. (II.

Részletesebben

Mell.: 2 db kimutatás ASZKGYSZ beszámolója

Mell.: 2 db kimutatás ASZKGYSZ beszámolója Csanádpalota Város Polgármesterétől 6913 Csanádpalota, Kelemen László tér 10. Telefon: 62/263-001 Fax: 62/263-105 731/2013. Tárgy: Az Önkormányzat gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatai ellátásának

Részletesebben

POLGÁRMESTER 8245. Pécsely, Vásártér u. 148/a. Tel/fax:87/445-017

POLGÁRMESTER 8245. Pécsely, Vásártér u. 148/a. Tel/fax:87/445-017 Pécsely Község POLGÁRMESTER 8245. Pécsely, Vásártér u. 148/a. Tel/fax:87/445-017 Átfogó értékelés Pécsely Község Önkormányzata gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak 2014. évi ellátásáról "A gyermekek

Részletesebben

GYERMEKVÉDELMI ELLÁTÁS INTÉZMÉNYRENDSZERE

GYERMEKVÉDELMI ELLÁTÁS INTÉZMÉNYRENDSZERE GYERMEKVÉDELMI ELLÁTÁS INTÉZMÉNYRENDSZERE Országos Betegjogi, Ellátottjogi, Gyermekjogi és Dokumentációs Központ 2015. MÁRCIUS TÁMOP 5.5.7-08/1-2008-0001 Betegjogi, ellátottjogi és gyermekjogi képviselői

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. Pannonhalma Város Önkormányzat 2011. május 31-én tartandó képviselő testületi ülésének 1. napirendi pontjához

ELŐTERJESZTÉS. Pannonhalma Város Önkormányzat 2011. május 31-én tartandó képviselő testületi ülésének 1. napirendi pontjához ELŐTERJESZTÉS Pannonhalma Város Önkormányzat 2011. május 31-én tartandó képviselő testületi ülésének 1. napirendi pontjához Tárgy: Beszámoló a gyermekvédelmi feladatok ellátásáról Tisztelt Képviselő testület!

Részletesebben

A gyermekvédelmi észlelő és jelzőrendszer szerepe az egészség- egyenlőtlenségek csökkentésében

A gyermekvédelmi észlelő és jelzőrendszer szerepe az egészség- egyenlőtlenségek csökkentésében A gyermekvédelmi észlelő és jelzőrendszer szerepe az egészség- egyenlőtlenségek csökkentésében Katona Gergely Gyermekjóléti alapellátási főreferens Emberi Erőforrások Minisztériuma Szociális és Gyermekjóléti

Részletesebben

GYERMEKVÉDELMI ÉVES MUNKATERV 2012 2013.

GYERMEKVÉDELMI ÉVES MUNKATERV 2012 2013. Körösladányi Általános Művelődési Központ Zöldág Napköziotthonos Óvodája és Bölcsődéje 5516 Körösladány, Arany János utca 7. E-mail: klovoda@fuzestv.hu; zoldagovi@gmail.com / Web: www.amkkorosladany.hu

Részletesebben

Beleg Község Önkormányzata Képviselő-testületének./2015. (..) önkormányzati rendelete a gyermekvédelem helyi rendszeréről. 1.

Beleg Község Önkormányzata Képviselő-testületének./2015. (..) önkormányzati rendelete a gyermekvédelem helyi rendszeréről. 1. Beleg Község Önkormányzata Képviselő-testületének./2015. (..) önkormányzati rendelete a gyermekvédelem helyi rendszeréről Beleg Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a gyermekek védelméről és a gyámügyi

Részletesebben

A tankötelezettség teljesítéséről újra

A tankötelezettség teljesítéséről újra A tankötelezettség teljesítéséről újra 2012. március 22. dr. Rácz Julianna DMJV PH Családvédelmi Osztály vezetője Az iskola teendői igazolatlan mulasztás esetén a) első mulasztás: szülő értesítése b) ismételt

Részletesebben

Beszámoló. a Szekszárd Megyei Jogú Város Humánszolgáltató Központ Gyermekjóléti Központjának évben Szálka községben végzett tevékenységéről

Beszámoló. a Szekszárd Megyei Jogú Város Humánszolgáltató Központ Gyermekjóléti Központjának évben Szálka községben végzett tevékenységéről Beszámoló a Szekszárd Megyei Jogú Város Humánszolgáltató Központ Gyermekjóléti Központjának 2015. évben Szálka községben végzett tevékenységéről A beszámoló a 149/1997. (IX.10.) Kormányrendelet 10. számú

Részletesebben

Lókút Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 4/2006. (III.31.) rendelete GYERMEKEK VÉDELMÉRŐL

Lókút Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 4/2006. (III.31.) rendelete GYERMEKEK VÉDELMÉRŐL Lókút Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 4/2006. (III.31.) rendelete GYERMEKEK VÉDELMÉRŐL Lókút Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a többször módosított 1997. XXXI. törvényben kapott felhatalmazás

Részletesebben

A rendelet célja. A rendelet hatálya

A rendelet célja. A rendelet hatálya Borsodnádasd Város Önkormányzatának 6/2009.(III.27.) számú rendelete A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény végrehajtásának helyi szabályairól, egységes szerkezetben

Részletesebben

TÜSKEVÁR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 9/2007./VIII.28./ RENDELETE

TÜSKEVÁR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 9/2007./VIII.28./ RENDELETE TÜSKEVÁR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 9/2007./VIII.28./ RENDELETE A gyermekvédelem önkormányzati rendszeréről, az önkormányzat által biztosított pénzbeli ellátásokról valamint a gyermekvédelmi

Részletesebben

E l ő t e r j e s z t é s

E l ő t e r j e s z t é s Segesdi Közös Önkormányzati Hivatal Címzetes Főjegyzőjétől 7562 Segesd, Szabadság tér 1. Tel.: 82/733-402 E-mail: segesd@latsat.hu E l ő t e r j e s z t é s a képviselő-testület 2014. április 27.-i ülésére

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. Alcsútdoboz Települési Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. május 29-ei soros ülésére

ELŐTERJESZTÉS. Alcsútdoboz Települési Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. május 29-ei soros ülésére ELŐTERJESZTÉS Alcsútdoboz Települési Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. május 29-ei soros ülésére Előterjesztés címe és tárgya: Beszámoló a gyermekvédelmi és gyermekjóléti feladatok 2012. évi ellátásáról

Részletesebben

Tárnok Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének. 5/2011. (II.11.) számú ÖNKORMÁNYZATI RENDELET

Tárnok Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének. 5/2011. (II.11.) számú ÖNKORMÁNYZATI RENDELET Tárnok Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 5/2011. (II.11.) számú ÖNKORMÁNYZATI RENDELET A személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti alapellátásokról 1 1 Módosította: 5/2012.(II.14.) számú

Részletesebben

Tabajd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. május 29-i nyílt ülésére. napirendi pont

Tabajd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. május 29-i nyílt ülésére. napirendi pont E LŐTERJESZTÉS Tabajd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. május 29-i nyílt ülésére napirendi pont Előterjesztés címe és tárgya: Beszámoló a gyermekvédelmi és gyermekjóléti feladatok 2012.

Részletesebben

A gyermeki és a szülői jogok, a gyermekvédelmi rendszer vázlata

A gyermeki és a szülői jogok, a gyermekvédelmi rendszer vázlata dr. Sipos László PhD docens A gyermeki és a szülői jogok, a gyermekvédelmi rendszer vázlata Digitális oktatási segédanyag Debreceni Egyetem Egészségügyi Kar 2015. A gyermeki jogok testi, értelmi, érzelmi,

Részletesebben

10. számú melléklet a 149/1997. (IX. 10.) Korm. rendelethez

10. számú melléklet a 149/1997. (IX. 10.) Korm. rendelethez EL TERJESZTÉS Tárgya: önkormányzatok gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak átfogó értékelése Készítette: dr. Szabó Tímea Tisztelt Képvisel -testület! A gyermekek védelmér l és a gyámügyi igazgatásról

Részletesebben

Gyermekvédelmi munkaterv 2014 2015

Gyermekvédelmi munkaterv 2014 2015 Gyermekvédelmi munkaterv 2014 2015 A Tervezést segítő Dokumentumok: 2011. évi törvény a nemzeti köznevelésről 2010. évi LXIII. törvény a közoktatási törvény módosításáról 11/1994. (VI. 8.) MKM rendelet

Részletesebben

Sármellék Község Önkormányzata Képviselőtestületének

Sármellék Község Önkormányzata Képviselőtestületének Sármellék Község Önkormányzata Képviselőtestületének 7/2004. /VI. 25./ RENDELETE a gyermekvédelem helyi rendszeréről Sármellék Önkormányzat Képviselőtestülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi

Részletesebben

Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testületének. 15/2011.(IX.16.) önkormányzati rendelete. a gyermekek védelméről

Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testületének. 15/2011.(IX.16.) önkormányzati rendelete. a gyermekek védelméről Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 15/2011.(IX.16.) önkormányzati rendelete a gyermekek védelméről Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról

Részletesebben

G y e r m e k e i n k

G y e r m e k e i n k G y e r m e k e i n k védelmében delmében A jegyzői i gyámhat mhatóság g feladat és hatásk sköre Jogszabályi háttér 1997. évi XXXI. törvény a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról, 149/1997.(IX.10.)

Részletesebben

Kömlő Község Önkormányzata Képviselő Testületének 5/2009. (III.25.) rendelete A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról

Kömlő Község Önkormányzata Képviselő Testületének 5/2009. (III.25.) rendelete A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról Kömlő Község Önkormányzata Képviselő Testületének 5/2009. (III.25.) rendelete A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról Kömlő Község Önkormányzatának Képviselő Testülete, a gyermekek védelméről

Részletesebben

Kömlő Község Önkormányzata Képviselő Testületének 5/2007. /VI. 28./ Rendelete A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról

Kömlő Község Önkormányzata Képviselő Testületének 5/2007. /VI. 28./ Rendelete A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról Kömlő Község Önkormányzata Képviselő Testületének 5/2007. /VI. 28./ Rendelete A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról Kömlő Község Önkormányzatának Képviselő Testülete, a gyermekek védelméről

Részletesebben

A gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok ellátásának értékelése 2013. évre vonatkozóan

A gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok ellátásának értékelése 2013. évre vonatkozóan Mátraterenyei Közös Önkormányzati Hivatal 3145. Mátraterenye, Kossuth út 178. Tel: 32/362-169. Fax:32/362-305. e-mail:titkarsag@matraterenye.hu A gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok ellátásának értékelése

Részletesebben

2013. Beszámoló Gyermekjóléti Szolgálat évi tevékenységéről. Kétpó

2013. Beszámoló Gyermekjóléti Szolgálat évi tevékenységéről. Kétpó Berettyó-Körös Többcélú Társulás Szociális Szolgáltató Központ Gyermekjóléti-és Családsegítő Szolgálata Beszámoló a Gyermekjóléti Szolgálat 2013. évi tevékenységéről Kétpó 2013. Berettyó-Körös Többcélú

Részletesebben

Beszámoló. a Szekszárd Megyei Jogú Város Humánszolgáltató Központ Gyermekjóléti Központjának. 2010. évben Szálka községben végzett tevékenységéről

Beszámoló. a Szekszárd Megyei Jogú Város Humánszolgáltató Központ Gyermekjóléti Központjának. 2010. évben Szálka községben végzett tevékenységéről Beszámoló a Szekszárd Megyei Jogú Város Humánszolgáltató Központ Gyermekjóléti Központjának 2010. évben Szálka községben végzett tevékenységéről A beszámoló a 149/1997. (IX.10.) Kormányrendelet 10. számú

Részletesebben

(Egységes szerkezetben a 15/2014. (VI. 30.), a 23/2014. (VIII. 27.) a 4/2015.(III. 27.) a 16/2015.(VI. 29.) önkormányzati rendelettel)

(Egységes szerkezetben a 15/2014. (VI. 30.), a 23/2014. (VIII. 27.) a 4/2015.(III. 27.) a 16/2015.(VI. 29.) önkormányzati rendelettel) Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének 10/2014. (IV. 30.) önkormányzati rendelete a személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti ellátásokról és a gyermekétkeztetés térítési díjairól (Egységes

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S A Képviselő-testület 2008. április 25-i ülésére. Tárgy: Beszámoló Dorog Város Gyámhatóságának 2007.

E L Ő T E R J E S Z T É S A Képviselő-testület 2008. április 25-i ülésére. Tárgy: Beszámoló Dorog Város Gyámhatóságának 2007. EGÉSZSÉGÜGYI ÉS SZOCIÁLIS BIZOTTSÁG E L N Ö K E E L Ő T E R J E S Z T É S A Képviselő-testület 2008. április 25-i ülésére Tárgy: Beszámoló Dorog Város Gyámhatóságának 2007. évi munkájáról Tisztelt Képviselő-testület!

Részletesebben

a gyermek családban történő nevelkedésének elősegítése a gyermek veszélyeztetettségének megszüntetése

a gyermek családban történő nevelkedésének elősegítése a gyermek veszélyeztetettségének megszüntetése Szakmai feladataink közül továbbra is a legfontosabbak: a gyermek családban történő nevelkedésének elősegítése a gyermek veszélyeztetettségének megelőzése a gyermek veszélyeztetettségének megszüntetése

Részletesebben

Csömör Nagyközség Önkormányzata képviselő-testületének. 22/2010. (XII. 10.) önkormányzati rendelete. a gyermekvédelem helyi szabályozásáról

Csömör Nagyközség Önkormányzata képviselő-testületének. 22/2010. (XII. 10.) önkormányzati rendelete. a gyermekvédelem helyi szabályozásáról Csömör Nagyközség Önkormányzata képviselő-testületének 22/2010. (XII. 10.) önkormányzati rendelete a gyermekvédelem helyi szabályozásáról Csömör Nagyközség Önkormányzatának képviselő-testülete a gyermekek

Részletesebben

Drávatamási Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2006 (XI.27.) rendelete a gyermekvédelem helyi szabályozásáról Drávatamási Község

Drávatamási Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2006 (XI.27.) rendelete a gyermekvédelem helyi szabályozásáról Drávatamási Község Drávatamási Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2006 (XI.27.) rendelete a gyermekvédelem helyi szabályozásáról Drávatamási Község Önkormányzatának Képviselőtestülete a gyermekek védelméről és

Részletesebben

II. fejezet. Gyermekjóléti Szolgálat működtetése

II. fejezet. Gyermekjóléti Szolgálat működtetése 2. sz. melléklet II. fejezet Gyermekjóléti Szolgálat működtetése Jogszabályok és a fenntartó által előírt feladatok. A gyermekjóléti szolgálat feladatai: 1997. évi XXXI. tv., a 235/1997 ( XII.17.) sz.

Részletesebben

K I V O N A T. Tura Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2014. május 28-án (szerda) 16 órakor megtartott nyílt ülésének jegyzőkönyvéből.

K I V O N A T. Tura Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2014. május 28-án (szerda) 16 órakor megtartott nyílt ülésének jegyzőkönyvéből. K I V O N A T Tura Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2014. május 28-án (szerda) 16 órakor megtartott nyílt ülésének jegyzőkönyvéből. Tárgy: Tura város önkormányzata 2013. évi gyermekjóléti és

Részletesebben

Magyarszerdahely község Önkormányzat Képviselő-testületének 7/2006.(V.18.) számú rendelete a gyermekvédelem helyi rendszeréről

Magyarszerdahely község Önkormányzat Képviselő-testületének 7/2006.(V.18.) számú rendelete a gyermekvédelem helyi rendszeréről Magyarszerdahely község Önkormányzat Képviselő-testületének 7/2006.(V.18.) számú rendelete a gyermekvédelem helyi rendszeréről Magyarszerdahely község Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról

Részletesebben

A gyermekvédelemről szóló törvény rendelkezései A szociális, a gyermekvédelmi és a gyermekjóléti ellátások kapcsolata

A gyermekvédelemről szóló törvény rendelkezései A szociális, a gyermekvédelmi és a gyermekjóléti ellátások kapcsolata TÁMOP-5.5.7-08/1-2008-0001 Országos Betegjogi, Ellátottjogi, Gyermekjogi és Dokumentációs Központ A gyermekvédelemről szóló törvény rendelkezései A szociális, a gyermekvédelmi és a gyermekjóléti ellátások

Részletesebben

Magyarszerdahely község Önkormányzat Képviselő-testületének 7/2006.(V.18.) számú rendelete a gyermekvédelem helyi rendszeréről

Magyarszerdahely község Önkormányzat Képviselő-testületének 7/2006.(V.18.) számú rendelete a gyermekvédelem helyi rendszeréről Magyarszerdahely község Önkormányzat Képviselő-testületének 7/2006.(V.18.) számú rendelete a gyermekvédelem helyi rendszeréről Magyarszerdahely község Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról

Részletesebben

8. napirend Beszámoló a gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatokról

8. napirend Beszámoló a gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatokról 8. Napirend BESZÁMOLÓ az önkormányzat gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak ellátásáról A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény (továbbiakban: Gyvt.) 96.

Részletesebben

I. fejezet A rendelet célja, hatálya, ellátási formák 1..

I. fejezet A rendelet célja, hatálya, ellátási formák 1.. Vásárosdombó Község Képviselő-testületének 2/2008.(I.11.) számú r e n d e l e t e a gyermekvédelem helyi szabályozásáról szóló 1./2006(II.8.) számú rendelet módosításáról Vásárosdombó Község Önkormányzatának

Részletesebben

Gyermekvédelmi kedvezmények. Rendszeres kedvezmények számú táblázat - Rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesítettek száma

Gyermekvédelmi kedvezmények. Rendszeres kedvezmények számú táblázat - Rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesítettek száma 4.1.2. számú táblázat - Rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesítettek száma év Rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesítettek száma Ebből tartósan beteg fogyatékos gyermekek száma Kiegészítő

Részletesebben

Megszűntetett esetek száma a 18 év alatti védelembe vettek közül

Megszűntetett esetek száma a 18 év alatti védelembe vettek közül 4.1.1. számú táblázat - Védelembe vett és veszélyeztetett kiskorú gyermekek száma 4.1.2. számú táblázat - Rendszeres gyer év védelembe vett 18 év alattiak száma Megszűntetett esetek száma a 18 év alatti

Részletesebben

SIÓFOK VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 13/2001. (IV.27.) SZ. RENDELETE

SIÓFOK VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 13/2001. (IV.27.) SZ. RENDELETE 1 SIÓFOK VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 13/2001. (IV.27.) SZ. RENDELETE a gyermekvédelem helyi rendszeréről (Egységes szerkezetbe foglalva: 2012. december 14. napján.) Siófok Város Képviselőtestülete a helyi önkormányzatokról

Részletesebben

HAJDÚBAGOS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. A gyermekvédelem helyi rendszeréről szóló. 8/2003. (IX.11.) ÖR. számú RENDELETE. I.

HAJDÚBAGOS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. A gyermekvédelem helyi rendszeréről szóló. 8/2003. (IX.11.) ÖR. számú RENDELETE. I. HAJDÚBAGOS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK A gyermekvédelem helyi rendszeréről szóló 8/2003. (IX.11.) ÖR. számú RENDELETE Hajdúbagos Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról

Részletesebben

GYERMEK- és IFJÚSÁGVÉDELMI MUNKATERV 2011 2012

GYERMEK- és IFJÚSÁGVÉDELMI MUNKATERV 2011 2012 GYERMEK- és IFJÚSÁGVÉDELMI MUNKATERV 2011 2012 A gyermekekről rengeteget tanulhatsz. Például azt, hogy mennyire vagy türelmes! Franklin P. Jones Készítette: Hornyákné Tóth Szabó Mária gyvf. Halász Lászlóné

Részletesebben

A gyermekek védelmének helyi rendszere

A gyermekek védelmének helyi rendszere 1 Iszkaszentgyörgy Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 9/2007. (IX.12.) számú rendelete a gyermekvédelem helyi szabályozásáról Iszkaszentgyörgy Község Önkormányzatának Képviselő-testülete "a gyermekek

Részletesebben

E l ő t e r j e s z t é s

E l ő t e r j e s z t é s Segesdi Közös Önkormányzati Hivatal Címzetes Főjegyzőjétől 7562 Segesd, Szabadság tér 1. Tel.: 82/733-402 E- mail: segesd@latsat.hu E l ő t e r j e s z t é s a képviselő- testület 2015. április 29-.i ülésére

Részletesebben

Rendelet. Önkormányzati Rendeletek Tára. Dokumentumazonosító információk

Rendelet. Önkormányzati Rendeletek Tára. Dokumentumazonosító információk Rendelet Önkormányzati Rendeletek Tára Dokumentumazonosító információk Rendelet száma: 2/2006.(II.10.) Rendelet típusa: Alap Rendelet címe: a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatás helyi szabályozásáról

Részletesebben

I. Fejezet. Általános rendelkezések. 1. A rendelet hatálya 1. 1

I. Fejezet. Általános rendelkezések. 1. A rendelet hatálya 1. 1 Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének 10/2014. (IV. 30.) önkormányzati rendelete a személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti ellátásokról és a gyermekétkeztetés térítési díjairól (Egységes

Részletesebben

Rendelet hatálya 1. Pénzbeli ellátások 2. 1 3.. Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás

Rendelet hatálya 1. Pénzbeli ellátások 2. 1 3.. Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás TAKTASZADA KÖZSÉG KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 9/1999. (IV.28.) számú rendelete a gyermekvédelmi támogatásokról és a gyámügyi ellátásokról Taktaszada Község Képviselőtestülete a gyermekek védelméről és a gyámügyi

Részletesebben

Rákóczifalva Nagyközség Képviselő-testületének 19/2007.(VII. 25.) a 23/2007.(XI.28.) a 11/2008.(VI.27.) a 3/2009.(II. 13.) a 15/2009.(IX.04.

Rákóczifalva Nagyközség Képviselő-testületének 19/2007.(VII. 25.) a 23/2007.(XI.28.) a 11/2008.(VI.27.) a 3/2009.(II. 13.) a 15/2009.(IX.04. Rákóczifalva Nagyközség Képviselő-testületének 19/2007.(VII. 25.) a 23/2007.(XI.28.) a 11/2008.(VI.27.) a 3/2009.(II. 13.) a 15/2009.(IX.04.) a 17/2009.(XI.27.) a 4/2010.(II. 12.) a 5/2011. (IV. 1.) a

Részletesebben

Kétsoprony Község Képviselőtestületének 9/2008. (V.30.) számú rendelete a gyermekvédelem helyi rendszeréről. 1.. 2..

Kétsoprony Község Képviselőtestületének 9/2008. (V.30.) számú rendelete a gyermekvédelem helyi rendszeréről. 1.. 2.. Kétsoprony Község Képviselőtestületének 9/2008. (V.30.) számú rendelete a gyermekvédelem helyi rendszeréről. Egységes szerkezetben Kétsoprony Község Képviselőtestülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990.

Részletesebben

Beszámoló. Gyermekjóléti Szolgálat év. Mórichida

Beszámoló. Gyermekjóléti Szolgálat év. Mórichida Beszámoló Gyermekjóléti Szolgálat 2015. év Mórichida Készítette: Inhaizer Izabella családgondozó Szeresd, ne bántsd a gyermeket, Mosolygó kedvét el ne vedd. Légy hozzá nyájas, szíves, gyöngéd, S ha sír,

Részletesebben

Tiszakürt Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 4 /2007.(II. 22.) rendelete. a gyermekvédelem helyi szabályozásáról

Tiszakürt Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 4 /2007.(II. 22.) rendelete. a gyermekvédelem helyi szabályozásáról Tiszakürt Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 4 /2007.(II. 22.) rendelete a gyermekvédelem helyi szabályozásáról Tiszakürt Község Önkormányzatának Képviselőtestülete a gyermekek védelméről és a

Részletesebben

A gyermekvédelem helyi rendszeréről szóló 9/2003.(IV.29.)Kt. számú rendelet BEVEZETŐ RENDELKEZÉSEK. A rendelet hatálya 1.. 2

A gyermekvédelem helyi rendszeréről szóló 9/2003.(IV.29.)Kt. számú rendelet BEVEZETŐ RENDELKEZÉSEK. A rendelet hatálya 1.. 2 A gyermekvédelem helyi rendszeréről szóló 9/2003.(IV.29.)Kt. számú rendelet Balotaszállás Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV.tv. 16..(1) bekezdésében

Részletesebben

Bakonyszentkirály, Bakonyoszlop, Csesznek Községek Körjegyzősége

Bakonyszentkirály, Bakonyoszlop, Csesznek Községek Körjegyzősége Bakonyszentkirály Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2008. (VIII.26.) rendelete a gyermekvédelem helyi szabályozásáról Bakonyszentkirály Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a gyermekek

Részletesebben

Jászalsószentgyörgy Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2010. (II. 1.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE

Jászalsószentgyörgy Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2010. (II. 1.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE Jászalsószentgyörgy Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2010. (II. 1.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE A gyermekek részére nyújtandó pénzbeli és természetbeni ellátásokról és a gyermekvédelem helyi rendszeréről

Részletesebben

Alsónémedi Önkormányzat évi gyermekvédelmi tevékenységérıl

Alsónémedi Önkormányzat évi gyermekvédelmi tevékenységérıl ELİTERJESZTÉS Alsónémedi Önkormányzat 2010. évi gyermekvédelmi tevékenységérıl Tisztelt Képviselı-testület! A gyermekek védelmérıl és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény ( továbbiakban

Részletesebben

I. fejezet Általános rendelkezések

I. fejezet Általános rendelkezések Hortobágy Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 15/2006. (IV. 25.) Hö. r e n d e l e t e a gyermekvédelem helyi rendszeréről 1 (a módosításokkal egységes szerkezetben) A képviselő-testület a helyi

Részletesebben

SÁVOLY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK. 5/1998./IV.30./ számú R E N D E L E T E. A gyermekvédelem helyi rendszeréről

SÁVOLY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK. 5/1998./IV.30./ számú R E N D E L E T E. A gyermekvédelem helyi rendszeréről Sávoly Község Önkormányzatának Képviselő- testülete Hatályos: 2015. szeptember 1-től SÁVOLY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK 5/1998./IV.30./ számú R E N D E L E T E A gyermekvédelem helyi rendszeréről Sávoly Község

Részletesebben

Vanyola Község Önkormányzatának 10/2006. (V. 31.) r e n d e l e t e a helyi gyermekvédelmi ellátásokról

Vanyola Község Önkormányzatának 10/2006. (V. 31.) r e n d e l e t e a helyi gyermekvédelmi ellátásokról Vanyola Község Önkormányzatának 10/2006. (V. 31.) r e n d e l e t e a helyi gyermekvédelmi ellátásokról Vanyola Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról

Részletesebben

Tolna Város Önkormányzatának a gyermekvédelem helyi rendszeréről szóló 18/2003. (VII.1.) Ör. rendelete

Tolna Város Önkormányzatának a gyermekvédelem helyi rendszeréről szóló 18/2003. (VII.1.) Ör. rendelete Tolna Város Önkormányzatának a gyermekvédelem helyi rendszeréről szóló 18/2003. (VII.1.) Ör. rendelete Tolna Város Önkormányzatának Képviselőtestülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. tv.

Részletesebben

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK. 4/1998.(II.1.) számú. r e n d e l e t e

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK. 4/1998.(II.1.) számú. r e n d e l e t e NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK 4/1998.(II.1.) számú r e n d e l e t e a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvényből adódó feladatok végrehajtásáról (egységes

Részletesebben

Inárcs Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 11/2006. (VIII. 10.) önkormányzati rendelete a gyermekvédelem helyi szabályairól

Inárcs Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 11/2006. (VIII. 10.) önkormányzati rendelete a gyermekvédelem helyi szabályairól Inárcs Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 11/2006. (VIII. 10.) önkormányzati rendelete a gyermekvédelem helyi szabályairól (Egységes szerkezetben a 3/2008. (III. 28.) és a 9/2011. (VIII. 11.),

Részletesebben

Általános rendelkezések

Általános rendelkezések 1 Makó Város Önkormányzati Képviselő-testületének a személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti alapellátásokról, valamint az ehhez kapcsolódó térítési díjakról szóló 3/1998. (II. 02.) Makó ör. rendelete

Részletesebben

Közhasznúsági jelentés 2006

Közhasznúsági jelentés 2006 Segítő Kéz 2003 Szociális Egyesület Közhasznúsági jelentés 2006 Nyíregyháza, 2007-04-02 Tartalom 1. A szervezet alapadatai 2. A Segítő Kéz 2003 Szociális Egyesület számviteli beszámolója 3. Kimutatás a

Részletesebben

CSERKESZŐLŐ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 6/2013. (III. 26.) önkormányzati rendelete a gyermekvédelem helyi szabályairól

CSERKESZŐLŐ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 6/2013. (III. 26.) önkormányzati rendelete a gyermekvédelem helyi szabályairól CSERKESZŐLŐ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 6/2013. (III. 26.) önkormányzati rendelete a gyermekvédelem helyi szabályairól Cserkeszőlő Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a gyermekek

Részletesebben

Vámosgyörk Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2009. (VI. 30.) rendelete a gyermekvédelem helyi rendszeréről

Vámosgyörk Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2009. (VI. 30.) rendelete a gyermekvédelem helyi rendszeréről Vámosgyörk Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2009. (VI. 30.) rendelete a gyermekvédelem helyi rendszeréről Vámosgyörk Község Önkormányzata Képviselő-testülete a gyermekek védelméről és a gyámügyi

Részletesebben

BESZÁMOLÓ az önkormányzat gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak ellátásáról

BESZÁMOLÓ az önkormányzat gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak ellátásáról 5. Napirend BESZÁMOLÓ az önkormányzat gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak ellátásáról A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény (továbbiakban: Gyvt.) 96.

Részletesebben

GYERMEK- és IFJÚSÁGVÉDELMI MUNKATERV

GYERMEK- és IFJÚSÁGVÉDELMI MUNKATERV GYERMEK- és IFJÚSÁGVÉDELMI MUNKATERV 2010 2011 A gyermekekről rengeteget tanulhatsz. Például azt, hogy mennyire vagy türelmes! Franklin P. Jones Készítette: Hornyákné Tóth Szabó Mária gyvf. Halász Lászlóné

Részletesebben

8600 SIÓFOK, FŐ TÉR 1. TELEFON FAX:

8600 SIÓFOK, FŐ TÉR 1. TELEFON FAX: SIÓFOKI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL JEGYZŐJE SIÓFOK, FŐ TÉR. TELEFON + FAX: + E L Ő T E R J E S Z T É S Siófok Város Képviselő-testületének. április havi ülésére Tárgy: Az önkormányzati feladatkörbe tartozó

Részletesebben

Dunapataj Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 21/2005.(XI.01.) rendelete a gyermekek támogatásáról. I.FEJEZET Általános rendelkezések

Dunapataj Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 21/2005.(XI.01.) rendelete a gyermekek támogatásáról. I.FEJEZET Általános rendelkezések Dunapataj Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 21/2005.(XI.01.) rendelete a gyermekek támogatásáról Dunapataj Nagyközség Képviselő-testülete a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról

Részletesebben

Egységes szerkezetben 3.

Egységes szerkezetben 3. Nagyrécse Községi Önkormányzat Képviselő testületének Az önkormányzat által biztosított gyermekvédelmi gondoskodásról szóló 3/2011. (II.15.) sz. rendelettel, a 8/2009.(V.05.) sz. rendelettel és a 6/2008.

Részletesebben

A tankerületi szakértői bizottsági tevékenység és a nevelési tanácsadás

A tankerületi szakértői bizottsági tevékenység és a nevelési tanácsadás A tankerületi szakértői bizottsági tevékenység és a nevelési tanácsadás Kiemelt figyelmet igénylő gyermek, tanuló: - különleges bánásmódot igénylő gyermek, tanuló, - a gyermekek védelméről és a gyámügyi

Részletesebben

A gyermekjóléti alap és gyermekvédelmi szakellátási rendszer intézményeinek és alapfeladatainak bemutatása

A gyermekjóléti alap és gyermekvédelmi szakellátási rendszer intézményeinek és alapfeladatainak bemutatása TÁMOP-5.5.7-08/1-2008-0001 Országos Betegjogi, Ellátottjogi, Gyermekjogi és Dokumentációs Központ Gyermekvédelmi ellátás rendszere I/I. A gyermekjóléti alap és gyermekvédelmi szakellátási rendszer intézményeinek

Részletesebben

Sárpilis Község Képviselő-testületének 21/2013 (XII.30) önkormányzati rendelete

Sárpilis Község Képviselő-testületének 21/2013 (XII.30) önkormányzati rendelete Sárpilis Község Képviselő-testületének 21/2013 (XII.30) önkormányzati rendelete A gyermekvédelmi támogatásról és a személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról Sárpilis Község Képviselő-testülete az Alaptörvény

Részletesebben

Berettyó-Körös Többcélú Társulás Szociális Szolgáltató Központ. Gyermekjóléti-és Családsegítő Szolgálat Túrkeve, Széchenyi út 27

Berettyó-Körös Többcélú Társulás Szociális Szolgáltató Központ. Gyermekjóléti-és Családsegítő Szolgálat Túrkeve, Széchenyi út 27 2.sz. Melléklet Berettyó-Körös Többcélú Társulás Szociális Szolgáltató Központ Gyermekjóléti-és Családsegítő Szolgálat 5420 Túrkeve, Széchenyi út 27 Tel.:56-554-354 Kétpói telephely 5411 Kétpó, Almásy

Részletesebben

Söjtör Községi Önkormányzat Képviselő-testületének. 12/2003. /VII.25./ számú rendelete. a gyermekvédelem helyi rendszeréről

Söjtör Községi Önkormányzat Képviselő-testületének. 12/2003. /VII.25./ számú rendelete. a gyermekvédelem helyi rendszeréről Söjtör Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 12/2003. /VII.25./ számú rendelete a gyermekvédelem helyi rendszeréről Egységes szerkezetben a módosító 2/2004. /II.16./, 11/2004. /VI.4./, 9/2005. /IX.l./,

Részletesebben

Kardoskút Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2006. /III. 31./ sz. ÖKT. rendelete a gyermekvédelem helyi rendszeréről.

Kardoskút Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2006. /III. 31./ sz. ÖKT. rendelete a gyermekvédelem helyi rendszeréről. Kardoskút Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2006. /III. 31./ sz. ÖKT. rendelete a gyermekvédelem helyi rendszeréről. (Egységes szerkezetben a gyermekvédelem helyi rendszeréről szóló 4/2006.

Részletesebben