18. sz. JEGYZŐKÖNYV. 1./ Döntéshozatal a BUCSA-ÉP Kft-nek átadott közfeladatok ellátásának további módjáról Előadó: Dr. Mile Sándor polgármester

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "18. sz. JEGYZŐKÖNYV. 1./ Döntéshozatal a BUCSA-ÉP Kft-nek átadott közfeladatok ellátásának további módjáról Előadó: Dr. Mile Sándor polgármester"

Átírás

1 Bucsa Község Önkormányzat Képviselő-testülete Bucsa, Kossuth tér 6. Tel: 66/ /2010. iktatószám 18. sz. JEGYZŐKÖNYV Készült: Bucsa Község Önkormányzat Képviselő-testületének július 2-án (pénteken) délután 9,30 órakor megtartott nyilvános üléséről. Az ülés helye: Községháza nagyterme (Bucsa, Kossuth tér 6.) Jelen vannak: Dr. Mile Sándor polgármester, Fenyődi Attila alpolgármester, Bányainé Gyarmati Katalin, Fenyődi Béla, Ifj. Gyarmati Imre, Koczka Istvánné, Majoros Gyuláné, Nyakóné Mogyorósi Anikó, Opóczkiné Márki Andrea, Dr. Serester Zoltán képviselők. Meghívottak: Magyar László körjegyző Dr. Mile Sándor polgármester: Köszöntötte a képviselő-testületi tagjait, az előadókat, és a körjegyzőt. Megállapította, hogy az ülés határozatképes, Bucsa Község Önkormányzat Képviselőtestülete részéről 10 képviselőből 10 fő képviselő jelen van. Külön köszöntötte a lakosság részéről az érdeklődőket. Tájékoztatta az érdeklődő lakosokat, hogy a Dr. Polyák Erzsébetet érintő napirendet zárt ülésen kívánta tárgyalni a képviselő-testület, de a doktornő kérte, hogy nyilvános ülésen legyen megtárgyalva. Ennek a kérésének eleget tett, így a nyilvános ülés 7. napirendi pontjaként lesz megtárgyalva, kb. 11,00 óra körüli kezdettel. Ezzel az ülést megnyitotta, ismertette a napirendi pontokat: 1./ Döntéshozatal a BUCSA-ÉP Kft-nek átadott közfeladatok ellátásának további módjáról Előadó: Dr. Mile Sándor polgármester 2./ A BUCSA-ÉP Közszolgáltató Közüzem Alapító Okiratának elfogadása Előadó: Dr. Mile Sándor polgármester 3./ A BUCSA-ÉP Közszolgáltató Közüzem Szervezeti és Működési Szabályzatának elfogadása Előadó: Dr. Mile Sándor polgármester 4./ Döntés a GVOP informatikai támogatások további igénybevételéről Előadó: Dr. Mile Sándor polgármester 5./ A 10/2010.(02.10.) sz. KT határozatban foglalt a Bucsa Geotherm Kft tagi kölcsön lejárati határidejének meghosszabbítása Előadó: Dr. Mile Sándor polgármester 1

2 6./ Bucsa Község Településrendezési tervének átdolgozása Előadó: Dr. Mile Sándor polgármester 7./ Bejelentések Dr. Mile Sándor polgármester: Javasolta a képviselő-testület részére, hogy a kiadottak szerint zárt ülésen tárgyalandó 1. napirendi pontot Dr. Polyák Erzsébet kérésére a képviselő-testület a nyilvános ülés 7. napirendi pontjaként vegye fel, amely: Bucsa Község Önkormányzat egészségügyi alapellátás feladatellátásának megtárgyalása. Bányainé Gyarmati Katalin képviselő: Megkérdezte, hogy nem lehet előre venni, 1. napirendi pontként megtárgyalni a felvett napirendi pontot? Dr. Mile Sándor polgármester: Elmondta, hogy a Polyák doktornőnek is jelezték már, hogy a 7. napirendi pontba lesz felvéve az őt érintő napirend a nyilvános ülésen, és azt is megírták, hogy 11,00 óra körül kerül sorra. Ennek ellenére vegyék előre a napirendi pontot, és megszavazzák? Magyar László körjegyző: Jelezte, hogy az érintett háta mögött sem törvény, sem az erkölcs nem teszi lehetővé a napirend tárgyalását. Ha a doktornő úgy tudja, hogy 11,00 órakor kerül sor a doktornőt érintő napirendi pont tárgyalására, akkor azt javasolja, hogy tartsák ahhoz magukat, amit a doktornő is írásban tud. Dr. Mile Sándor polgármester: Egyetértett, és megkérdezte a képviselőket, hogy elfogadják-e a napirendi pontokat? Koczka Istvánné képviselő: Úgy tudja, hogy a doktornő készenlétben áll, ha üzennek neki akkor jön. Dr. Mile Sándor polgármester: Mindennek van rendje, az ülés méltóságához hozzátartozik, hogy a kihirdetett napirendi pontok szerint legyen megtartva, de már egyszer megváltoztatták, minden nap nem lehet változtatni. Megkérdezte a képviselő-testület tagjait, elfogadják-e a meghívó szerinti napirendi pontokat, kiegészítve a 7. napirendi ponttal. Kérte a képviselőket, kézfelnyújtással szíveskedjenek szavazni. Bucsa Község Önkormányzat képviselő-testülete 10 igen szavazattal, egyhangúlag elfogadja, kiegészítve a 7. napirendi ponttal, majd a 8. napirendi pont a Bejelentések lesz. 7./ Bucsa Község Önkormányzat egészségügyi alapellátás feladatellátásának megtárgyalása. Előadó: Dr. Mile Sándor polgármester 8./ Bejelentések 1. napirendi pont: Döntéshozatal a BUCSA-ÉP Kft-nek átadott közfeladatok ellátásának további módjáról Dr. Mile Sándor polgármester: Előterjesztette az első napirendi pontot, a döntéshozatal a BUCSA-ÉP Kft-nek átadott közfeladatok ellátásának további módjáról. Az előterjesztést minden képviselő írásban megkapta. Kérte a körjegyző urat, ha van kiegészítése, tegye meg. 2

3 Magyar László körjegyző: Kiegészítése nincs, az anyag az interneten mindenki által olvasható volt, részletesen leírtak mindent. Ismételten azt javasolják, hogy a BUCSA-ÉP Kft közüzemként működjön tovább. Amiket a képviselő-testület a múltkori ülésen kért, azokat megvizsgálták, táblázatba foglalták. A nagyobb szolgáltatók azonban az írásos ajánlat tételtől és a kérdésekre való írásos tájékoztatásról elzárkóztak, mert ha írásban tesznek ajánlatot, akkor kizárnák magukat a későbbi közbeszerzési pályázatból. A piac megvásárlásáért fizetendő koncessziós díj az elméletből kiesett, mert a szóbeli jelzések alapján a nagy szolgáltatók nem kívánnak koncessziós díjat fizetni, egyszerűbben fogalmazva, ezen piaci szegmens birtoklásáért nem akarnak díjat fizetni, nem tartják ezt annyira jó üzletnek, hogy még fizessenek is érte. Ha azonban külső szolgáltató végzi el a feladatot, akkor az áraik semmivel nem alacsonyabbak, és a hátrányok ott vannak, hogy az önkormányzat sem lát rá a folyamatokra, míg a közüzemnél ez nem így van. A közüzem könyvelésére folyamatosan rálátnak. Megvizsgálták, hogy mi történne, ha csak a konyha kerülne ki vállalkozásba, de még javaslat szerint sem akarnának a konyhai dolgozóknak rosszat. Megvizsgálták, hogy a konyhai dolgozók el tudnának-e menni prémium évek programba, vagy előre hozott nyugdíjba. Ezt sem lehet megoldani, mert a jogszabályi feltételeknek csak a fele teljesül a dolgozók esetében. Ha jogutód nélkül végelszámolással megszűnne a kft, akkor Ft végkielégítést kellene kifizetni a dolgozóknak, amely összeggel már nem terhelhető tovább az önkormányzat költségvetése, ezért javasolják, hogy költségvetési intézményként, közüzemként javasolják a kft további működtetését, azokkal a feltételekkel, amelyekről már korábban is beszéltek. Dr. Mile Sándor polgármester: Alapvető dolog, hogy itt is a lakossági érdekeket veszik figyelembe, eddig is a kft-nél az volt a kívánalom, hogy nem profit orientált árakat szabott a kft, hanem az önkormányzat a minimális árakat szabta meg, nem akart nyereséget, és a jövőben sem akar. Ha viszont egy külsős cégnek odaadják a feladat ellátást, az magasabb árakat szab, a szociális helyzet nem fogja érdekelni, és az önkormányzat nem tud semmilyen módon beavatkozni. Talán a kormány is látta előre, hogy a gazdasági problémák, az önkormányzatok által létrehozott kft-ket sújtják, de a közüzemmé alakítás lehetőségének útját nyitva hagyták. A részleteket elég jól kidolgozták. Megkérdezte, hogy a képviselőknek van-e kérdése? Majoros Gyuláné képviselő: Az előző testületi ülésen még nem volt pontos a dátum, hogy mikortól alakulna meg a közüzem. Megkérdezte, hogy miért a január 1-jével történő megalakulása a dátum? Magyar László körjegyző: A dátumot több esemény befolyásolja. A BUCSA-ÉP Kft végelszámolása biztosan el fog húzódni, egyáltalán nem biztos, hogy 2010 december 31-ével le tud zárulni, viszont a Magyar Államkincstárnak kettő hónap ügyintézési határideje van az új költségvetési intézmény bejegyzésére. Ahhoz, hogy el tudják indítani a közüzemet, a gazdálkodást vezető főkönyvelőknek a véleményét is figyelembe véve január 1-jével indítanák az új formában a működést. Nem zavarja, hogy január 1-jével indul a közüzem, és még a BUCSA-ÉP Kft elszámolása folyamatban van. A Magyar Államkincstárnak minél hamarabb be kellene nyújtani az iratokat, mert azt szeretnék, ha már elfogadott szerződés, alapító okirat, kincstári bejegyzés lenne január 1-jétől. Azért is, hogy ne hagyjanak az új testületre félbe hagyott ügyeket, azon kívül fel is kell készülni a évi költségvetési koncepció elkészítésére, és elfogadására. Ha a kincstár elfogadja, akkor már a költségvetési koncepcióba is úgy kerül bele, hogy a következő évben a közüzem működik. A következő évi költségvetési rendelet előkészítése is ezen a vonalon történik. Az eszmei január 1-jei időpont azért lett kitűzve, hogy a gazdasági év kezdetével egybe essen. Ha a kft végelszámolása 3

4 elhúzódik az nem fogja akadályozni a gazdálkodást. Már csak elszámolási jellegű beszámolókat kell elfogadni a testületnek. Bányainé Gyarmati Katalin képviselő: Megkérdezte, hogy a Tóparti Presszónál mit mutatott a június 30-i leltár? Úgy emlékszik, hogy abban egyeztek, hogy megnézik a presszó működését, mennyire gazdaságos, mit mutatott a leltár. Orvos István ügyvezető: A presszó 17 napot volt nyitva, 7 ezer forint pozitív eredmény mutatkozott. Véleménye szerint a presszó életképes, és szükséges. Bányainé Gyarmati Katalin képviselő: Jegyzőtől kérdezi, hogy milyen hátrányokat okoz az, ha az önkormányzat veszteséges vállalkozást működtet. Magyar László körjegyző: Az az alaptétel, hogy állami normatívából nem lehet vállalkozást folytatni. Erről nincs szó, azonban amikor a tó építését vállalta az önkormányzat, akkor azt is vállalta, hogy legalább 5 évig üzemelteti. Ennek pedig költségei vannak, akkor is ha közfoglalkoztatottak látják el a feladatokat. Fizetni kell azonban a vízkivételért, az állatokért, stb. Ezekre azonban nincs állami normatíva, valamiből elő kell teremteni rá a pénzt. Ezt elő lehet teremteni a hal értékesítés bevételéből, a horgászjog bevételéből stb. Ha a presszó működtetéséből származó bevétel is visszaforog ide, akkor a kettő kiegészíti egymást. Nagyon sok kiránduló hely van az országban, és furcsa lenne, ha ilyen helyen nem lenne egy presszó, ahol árulnak a horgászathoz szükséges dolgokat is. Szándékosan nem vették ki az üzemeltetési körből azt, amik eddig voltak. Azt látják az ellenőrzések kapcsán, hogy a kilátogatók fogyasztanak édességet, ásványvizet, stb, a presszó fenntartása indokolt. Állami normatívát nem érint. Miután naponta látják majd a közüzem működését, amennyiben olyan helyzet állna elő, hogy nem volna képes a tevékenységét a befolyó bevételeiből fenntartani, akkor bármikor meg lehet a működést szűntetni. Amíg nincs könyvelésileg is napi rálátás, addig nehéz ellenőrizni, de kérik, hogy a kft jelentse a presszó helyzetét. Most még pozitív a helyzet, igaz úgy pozitív, hogy közfoglalkoztatottak is dolgoznak, de nekik is el van rendezve az egészségügyi könyvük, és más kötelező dokumentum, és egy főfoglalkozású dolgozó is van foglalkoztatva, aki irányít. Bányainé Gyarmati Katalin képviselő: Hozzátette, hogy nincs ellene a működtetésnek, annak van ellene, hogy ráfizetéssel közpénzből működjön. Ha jól odafigyelnek egyetért, hogy működjön a presszó, de veszteség semmiképpen ne legyen. Dr. Mile Sándor polgármester: Figyelembe kell venni, hogy szezonális a horgászat, télen kevesen vannak, most nyáron sokkal többen. Ha közüzembe kerül a presszóra is rálátása lesz az önkormányzatnak. A pályázati pénzekből épült beruházásokat, akármelyik pályázatról is legyen szó, 5 évig működtetni kell. Dr. Mile Sándor polgármester: Megkérdezte a képviselőket, van-e még valakinek kérdése. Mivel több kérdés nem volt szavazást rendelt el. Felolvasta a határozati javaslatot: Döntéshozatal a BUCSA-ÉP Kft-nek átadott közfeladatok ellátásának további módjáról: Bucsa Község Önkormányzata, mint a BUCSA-ÉP Kft 100 %-os tulajdonosa elhatározza, hogy a gazdasági társaság végelszámolását követően január 1-jétől költségvetési intézményként (közüzemként) működteti tovább. Felelős: Dr. Mile Sándor polgármester Határidő: Értelem szerint. 4

5 Kérte a képviselőket, kézfelnyújtással szíveskedjenek szavazni, aki a felolvasott határozati javaslatot elfogadja. Bucsa Község Önkormányzat Képviselő-testülete 10 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta: 82/2010.(07.02.) sz. Képviselő-testületi határozat Döntéshozatal a BUCSA-ÉP Kft-nek átadott közfeladatok ellátásának további módjáról Bucsa Község Önkormányzata, mint a BUCSA-ÉP Kft 100 %-os tulajdonosa elhatározza, hogy a gazdasági társaság végelszámolását követően január 1-jétől költségvetési intézményként (közüzemként) működteti tovább. Felelős: Dr. Mile Sándor polgármester Határidő: Értelem szerint 2./ napirendi pont: A BUCSA-ÉP Közszolgáltató Közüzem Alapító Okiratának elfogadása Dr. Mile Sándor polgármester: Előterjesztette a második napirendi pontot, a BUCSA-ÉP Közszolgáltató Közüzem Alapító Okiratának elfogadását. Az anyagot a képviselők írásban megkapták. Megkérdezte, hogy van-e a képviselőknek kérdése? Mivel kérdés nem volt, kérte a véleményeket. Majoros Gyuláné képviselő: Az első napirendi pont nem arról szólt, hogy a közüzem mivel fog foglalkozni, ezért most folytatná az előző hozzászóló gondolatát. Az Alapító Okirattal kapcsolatosan azt javasolná, hogy a BUCSA-ÉP Közszolgáltató Közüzem csak az önkormányzat által kötelezően ellátandó feladatokra összpontosítson. A szilárd és a folyékony hulladék szállításra, a közétkeztetésre, és a Tóparti presszót ne üzemeltesse. Természetesen tudja, hogy az horgásztavat üzemeltetni kell 5 évig. De annak a fenntartása biztosan nem fog törvénybe ütközni. A Tóparti presszó működtetése véleménye szerint hosszabb távon biztosan nem lesz nyereséges. Nem támogatja tehát a közüzem Alapító Okiratában a Tóparti Presszó működtetését, és ami ezzel kapcsolatos, és összefüggésben van, nem támogatja. Valamint a nagyon sok vállalkozási tevékenységet sem hagyná az Alapító Okiratban. Egyrészt azért, mert soha ilyet nem fognak végezni, illetve azért mert szakemberek sincsenek hozzá. Ha mégis felvállalnák, akkor a hozzá szükséges dokumentumokhoz súlyos díjakat kellene kifizetni. Ezeket semmiképpen nem támogatja. Dr. Mile Sándor polgármester: A közüzem tevékenységei közé azért lett felvéve sok minden, mert ha valamilyen fordulat jönne, akkor nem kell újra díjat fizetni azért, ha módosítani szeretnének, és további tevékenységet felvennének az Alapító Okiratba. Ennek nincs jelentősége, hogy sok minden fel van sorolva, inkább előnye van. Nyilván vannak tevékenységek, amelyekhez szakembereket kell felvenni. A Tóparti Presszó működtetését bérbe is adhatja az önkormányzat. Erről lehet beszélni, de még a közüzem is működtetheti, most még nyereséges. Ha úgy döntenek, hogy bérbe adják, akkor meg kell hirdetni. Erre még sor kerülhet. Magyar László körjegyző: Ennek ugyanaz a rendje, mint amit korábban is megszoktak a cégbírósági bejegyzéseknél. A közjegyzők is azt javasolják, hogy a lehető legtöbb 5

6 tevékenységi formát vegyék bele az Alapító Okiratba. A legkevesebb kivét, vagy bővítés pénzbe kerül. Az engedélyhez kötött tevékenységeket csak akkor gyakorolhatják, ha az ahhoz szükséges engedélyekkel rendelkeznek. Az egyéb építőipari kivitelezéseket csak akkor gyakorolhatják, ha szakember gárdával rendelkeznek. Ha nagy változás történne a gazdaságban, és az önkormányzat felújíthatná a közintézményeket, akkor biztosan az úgy alakítanák, hogy az önkormányzat jól járjon. A pontban meg van határozva a vállalkozási tevékenység arányának felső határa, ami a szerv kiadásaiban 50 %. A fő tevékenység, ami a folyékony és szilárd hulladék kezelés, valamint a közétkeztetés jelenti. Ez biztos, de nem tudhatják, hogy később mi jön. Az volt a tapasztalat, hogy helyi források és erők igénybevétele még mindig jobb, mint ha máshonnan szállítanák az ételt. A papíron felsorolt tevékenységek nem jelentenek kötelezettséget, hogy azokat mind csinálni kell. Ezek a tevékenységek a BUCSA-ÉP Kft tevékenységei körében is benne voltak, ezért javasolná, hogy hagyják benne a BUCSA-ÉP Közszolgáltató Közüzem tevékenységi körében is. Több más oka is van még, egyrészt a jogutódlás kérdése is. Van egy érdekes dolog. A gazdasági társaságokról szóló törvényt nem módosították, de az államháztartási törvényben határozták meg, hogy hogyan lehet a gazdasági társaságot közüzemmé alakítani. De a Gt. nem ismeri ennek az átalakításnak a fogalmát. Az államháztartási törvényre hivatkozással lehet jogutója a kft-nek a közüzem. Ezzel tudják elkerülni, hogy a dolgozóknak végkielégítést, felmentési időt kelljen fizetni, annak ellenére, hogy a munkahelyük marad. A törvény jogutódnak tekinti a közüzemet. Dr. Mile Sándor polgármester: Régebben működött már ilyen gazdálkodási forma, ha emlékeznek a GAMESZ-ek voltak ilyenek, amelyeket később gazdasági társaságokká alakították. A GAMESZ-ek pl. építőipari munkát is vállaltak, azt a profitot pótolták, amit nem a lakosságon akartak beszedni. Orvos István ügyvezető: A községben számtalan vállalkozás működik, amely vendéglátással foglalkozik. Nyilván nem üzemelnének ilyen szép számmal, ha nem tartanák el a vállalkozókat. A szakember gárda hiányához hozzáfűzte, hogy környezetgazdálkodási agrármérnök diplomát megszerzett, így tudását hasznosítani tudná a község érdekében. Az építőiparban kevesebb ismerete van, de az is megoldható. A plusz bevételek, amelyek ezen tevékenységekből származnának, a községre fordíthatók lennének, és nagyon szükségesek. Bárhova fordítók lennének, járdaépítésre, temetőre stb. Dr. Mile Sándor polgármester: A jövőt illetően a kormány várhatóan arra kényszeríti az önkormányzatokat, hogy a saját bevételeiket növeljék, és abból biztosítsák fejlődésüket. Fenyődi Attila alpolgármester: Véleménye szerint a horgásztó üzemeltetése és a Tóparti presszó üzemeltetése összefügg, és a szezonális üzemeltetést javasolja. Most kerül még a közismeretbe, hogy oda lehet menni, és ott lehet a szabadidőt hasznosan eltölteni, horgászni, pihenni. A bevételt a falu érdekében javasolja fordítani. Dr. Mile Sándor polgármester: Továbbhaladt az Alapító Okiratban foglaltak megtárgyalásával. Megkérdezte, hogy mely oldalakkal kapcsolatosan van kérdés, hozzászólás? Koczka Istvánné képviselő: Megkérdezte, hogy az Alapító Okirat 18. pont a működési területek vannak meghatározva, ez mit jelent? 6

7 Magyar László körjegyző: Azért kérik így, mert a költségvetési intézményeknek meg kell határozni egy hatókört. Ha csak Bucsát határoznák meg, akkor pl. nem jöhetne szóba az, hogy egy adott helyzetben például Ecsegfalva vagy Kertészsziget részére is főznének. Akár el lehetne a közfoglalkoztatottakat is vinni bárhova az ország területére munkát vállalni. A működési terület azt jelenti, hogy hol végezhet munkát a közüzem, ezért a lehető legszélesebb területet kell meghatározni. Dr. Mile Sándor polgármester: Globálisan kell gondolkodni, ma már kitárul a világ, és minél nagyobb működési területet kell belevenni az Alapító Okiratba. Fenyődi Béla képviselő: Egyetért azzal, hogy ne később módosítsanak, hanem minél tevékenységet hagyjanak az Alapító Okirat, illetve minél nagyobb működési területet határozzanak meg. Dr. Mile Sándor polgármester: Ésszerűségi és praktikus okokból vannak ezek az Alapító Okiratban. Majoros Gyuláné képviselő: A közüzem nem egy vállalkozás, hanem ugyanolyan intézménye lesz az önkormányzatnak, mint az iskola, tehát csak vállalkozhat. Ugyanúgy folytathat vállalkozást, mint az iskola. Magyar László körjegyző: Nem egészen, az iskola költségvetési intézmény. A évi CV. törvény azokat a szerveket, amelyek fizikai, technikai jellegű dolgokat végeznek, azokat nevezi közüzemnek. Az iskola, óvoda közintézmény, amely folytathat vállalkozást, de nem az a fő profilja. A fő profilja az, hogy oktat, nevel. Az iskola esetében a közoktatási törvényre is figyelemmel kell lenni. Az iskola esetében nem tudnak túlterjeszkedni azon, hogy hol végez oktatási tevékenységet az iskola. Nincsenek az önkormányzatnak önként vállalt tevékenységei, csak azokat a feladatokat látja el, amelyeket az önkormányzati törvény kötelezően ellátandó feladatokként sorol be. Mindkét szerv tehát költségvetési szerv, ez igaz, de az egyik közintézmény, a másik pedig közüzem. Egyébként, hogy miért szedik ennyire külön, annak könyvelési praktikus oldala van, inkább, mint szervezeti okai. Miután a költségvetési intézménynek is meg vannak a maga jogi előírásai, hiszen vezetőjének kell lenni, elkülönült szervezetének, létszámának, így ezeket a besorolásokat is meg kellett tenni. Dr. Mile Sándor polgármester: Megállapította, hogy egy módosító indítvány érkezett Majoros Gyuláné képviselő részéről, arról, hogy az Alapító Okiratba nem kerüljön bele a tevékenységi körök nagy része. Megkérdezte a képviselőket, hogy ki ért egyet azzal a módosító indítvánnyal, hogy a BUCSA-ÉP Közszolgáltató Közüzem Alapító Okiratából a tevékenységi körök csak részben kerüljenek bele. Bucsa Község Önkormányzat Képviselő-testülete 1 igen szavazattal, 1 tartózkodással, 8 nem szavazattal úgy döntött, hogy a módosító indítványt nem fogadja el. Dr. Mile Sándor polgármester: A módosító indítvány megszavazása után megállapította, hogy a képviselő-testület a BUCSA-ÉP Közszolgáltató Közüzem Alapító Okiratát az előterjesztés szerint, változatlan formában, a tevékenységi köröket benne hagyva készül elfogadni az Alapító Okiratot. 7

8 Kérte a képviselő-testület tagjait, kézfelnyújtással szíveskedjenek szavazni, aki a BUCSA-ÉP Közszolgáltató Közüzem Alapító Okiratát az előterjesztésben foglaltak szerint fogadja el. Bucsa Község Önkormányzat Képviselő-testülete 1 tartózkodással 9 igen szavazattal a BUCSA-ÉP Közszolgáltató Közüzem Alapító Okiratát elfogadta. 83/2010.(07.02.) sz. Képviselő-testületi határozat A BUCSA-ÉP Közszolgáltató Közüzem Alapító Okiratának elfogadása Bucsa Község Önkormányzata e határozatával kibocsátja a határozat 1. sz. mellékletét képező a BUCSA-ÉP Közszolgáltató Közüzem Alapító Okiratát. Felelős: Dr. Mile Sándor polgármester Határidő: Értelem szerint 3./ napirendi pont: A BUCSA-ÉP Közszolgáltató Közüzem Szervezeti és Működési Szabályzatának elfogadása Dr. Mile Sándor polgármester: Előterjesztette a harmadik napirendi pontot, a BUCSA-ÉP Közszolgáltató Közüzem Szervezeti és Működési Szabályzatának elfogadását. Elmondta, hogy az anyagot írásban mindenki megkapta. Megkérdezte, hogy van-e valakinek a Szervezeti és Működési Szabályzattal kapcsolatosan kérdése, hozzászólása? Mivel kérdés és hozzászólás nem volt szavazást rendelt el. Kérte a képviselő-testület tagjait, kézfelnyújtással szíveskedjenek szavazni, aki elfogadja a BUCSA-ÉP Közszolgáltató Közüzem Szervezeti és Működési Szabályzatát. Bucsa Község Önkormányzat Képviselő-testülete 9 igen szavazattal, 1 ellenében, tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta: 84/2010.(07.02.) sz. Képviselő-testületi határozat A BUCSA-ÉP Közszolgáltató Közüzem Szervezeti és Működési Szabályzatának elfogadása Bucsa Község Önkormányzata e határozatával kibocsátja a határozat 1. sz. mellékletét képező a BUCSA-ÉP Közszolgáltató Közüzem Szervezeti és Működési Szabályzatát. Utasítja a közüzem vezetőjét, hogy az SzMSz megalkotását követő 30 napon belül a szabályzatokat terjessze a képviselő-testület elé jóváhagyás végett. Felelős: Dr. Mile Sándor polgármester Határidő: Értelem szerint 4./ napirendi pont: Döntés a GVOP informatikai támogatások további igénybevételéről Dr. Mile Sándor polgármester: Előterjesztette a negyedik napirendi pontot, a döntés a GVOP informatikai támogatások további igénybevételéről. Az előterjesztést a képviselők megkapták. Kérte a körjegyzőt szíveskedjen a napirenddel kapcsolatosan tájékoztatást adni. Magyar László körjegyző: Tájékoztatásul elmondta, hogy évekkel ezelőtt elindult az önkormányzatok informatikai fejlesztése. Először számítógépek beszerzésére irányult, majd 8

9 az önkormányzati könyvelési programok kidolgozására, illetve mára már a harmadik körben az egyéb ügyintézés is számítógép alapúvá vált. Most tartanak ott, hogy az iktatást is számítógépes programmal végzik. Ma már a közszolgáltatásokat is interneten lehetne elérni ben a Szeghalmi kistérség pályázat útján nyert arra pénzt, hogy a szakemberek kidolgozzák azokat a szoftvereket, amelyek segítik a hatósági munkát. Több modult dolgoztak ki, itt is 5 évig kell a programokat működtetni, a beruházást fenntartani. Sajnos nem olyan programokat sikerült vásárolni, amelyek már elfogadottan az országban futnak. Amikor a közvetlen elektronikus ügyintézésre kell felkészülni, a nagy egyetemi városok már kialakították a saját programrendszerüket, az iktatóprogramon keresztül a hatósági munkával kapcsolatos határozatokat is meghozó programokat, és ezek országosan is egybekapcsolhatók, és ASP központoknak nevezik, ez a jövő, erre kell orientálni. A kistérségi program nem igazán megfelelő. Fontos szempont, hogy egyetlen modult, az iktató programot használjuk, azonban a kistérség által ajánlott árakkal ellentétben nekünk saját közvetlen szerződésünk van a szolgáltatóval, sokkal alacsonyabb áron. Ezért javasolja, hogy az önkormányzat a GVOP pályázat keretében megvalósult informatikai rendszerből a kistérség szervezésében ne vásároljon meg modulokat, és a modulokhoz tartozó árakat sem fogadja el. Dr. Mile Sándor polgármester: Megkérdezte, a képviselőket, hogy egyetértenek-e a határozati javaslattal? Mivel hozzászólás nem volt, szavazásra tette fel a határozati javaslatot. Bucsa Község Önkormányzat Képviselő-testülete a GVOP pályázat keretében megvalósult informatikai rendszerből a kistérség szervezésében nem vásárol meg modulokat, és a modulokhoz tartozó árakat nem fogadja el. Kérte a képviselőket, kézfelnyújtással szíveskedjenek szavazni, aki az elhangzottakkal egyetért. Bucsa Község Önkormányzat Képviselő-testülete 10 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta: 85/2010.(07.02.) sz. Képviselő-testületi határozat Döntés a GVOP informatikai támogatások további igénybevételéről Bucsa Község Önkormányzat Képviselő-testülete a GVOP pályázat keretében megvalósult informatikai rendszerből a kistérség szervezésében nem vásárol meg modulokat, és a modulokhoz tartozó árakat nem fogadja el. Felelős: Dr. Mile Sándor polgármester Határidő: azonnal 5./ napirendi pont: A 10/2010.(02.10.) sz. KT határozatban foglalt a Bucsa Geotherm Kft tagi kölcsön lejárati határidejének meghosszabbítása Dr. Mile Sándor polgármester: Előterjesztette az ötödik napirendi pontot, a A 10/2010.(02.10.) sz. KT határozatban foglalt a Bucsa Geotherm Kft tagi kölcsön lejárati határidejének meghosszabbítása Javasolja, hogy a Ft Tagi hitel visszafizetésének határidejét június 30-ról szeptember 30-ra módosítsa a képviselő-testület. Az egyeztetések a kifizetés ütemezéséről folynak. Majoros Gyuláné képviselő: Megkérdezte, hogy mikor jár le a Geotherm Kft működésének a 9

10 felfüggesztése? Dr. Mile Sándor polgármester: Nincs ilyen, most nem működik a kft. Magyar László körjegyző: Amennyiben a kft feléli a törzstőkéjét, néhány hónapon belül döntést kell hozni arról, hogy a tagok visszapótolják a törzstőkét, majd leszállítják a minimális 500 ezer forintra. Ha ez megtörtént a cég működhet tovább. A cég jelenleg 55 Ft mérleg szerinti eredményt hozott. Ebből nyilván nem tudja a kft a Tagi hitelt visszafizetni. Dr. Mile Sándor polgármester: A Dr. Puskás János a cégvezető, és meg fogja kérdezni a részletekről a testületet tájékoztatja. Fenyődi Attila alpolgármester: Megkérdezte, hogy hány települést érint még az ütemezés? Nekik is ugyanilyen eljárásaik vannak, ők is hosszabbítják? Dr. Mile Sándor polgármester: Nincs ilyen információm. Majoros Gyuláné képviselő: Elég magas az önkormányzat tulajdoni joga ebben a kft-ben. Dr. Mile Sándor polgármester: Megszabták, hogy 24 %-os résznek kell lenni, hogy a pályázatban való részvételre. Az önkormányzatnak nincs más lehetősége a fejlődésre, hiszen csak a pályázattal tud beruházni, és minél kevesebb önerővel. Csak olyan pályázatokat tudott megragadni ahol kicsi az önrész. Egy komolyabb pályázat, amely munkahelyteremtésre ad lehetőséget, és amely megfordítaná jó irányba a településen a dolgokat, és gazdasági fejlesztést indítani az a termálkincs kihasználása lenne. Az idén március után lehetett pályázni termál kút fúrására. Van lehetőség igaz csak a kútfúrásra. Van esély, ez is nagyon fontos, hogy a testület egy jó lehetőséget megragadjon. Amikor nincs pénz, akkor nehéz boldogulni. Ez a pénz, ha nem sikerül a pályázat az önkormányzat a 80 %-ot visszakapja. Sok más pályázat sem sikerült már az önkormányzatnak, például a szennyvíz beruházás, pedig az engedélyeket meg kellett hosszabbítatni annak ellenére, hogy nem nyert a pályázat, de ha nincs érvényes engedély pályázni sem lehet. Bányainé Gyarmati Katalin képviselő: Megkérdezte, hogy ez a Tagi hitel visszafizetési határidő hosszabbítása tehát az önkormányzatnak nem kerül most semmibe? Dr. Mile Sándor polgármester: Nem kerül másba, mint hogy a június 30. napjáról szeptember 30. napjára kellene módosítani a Bucsa Geotherm Kft részére nyújtott Ft Tagi hitel visszafizetési határidejét. Kérte a képviselőket, aki egyetért azzal, hogy Bucsa Község Önkormányzat Képviselőtestülete a Bucsa Geotherm Kft részére nyújtott Ft Tagi hitel visszafizetésének határidejét június 30-ról szeptember 30-ra módosítsa, kézfelnyújtással szíveskedjen szavazni. Bucsa Község Önkormányzat Képviselő-testülete 10 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta: 86/2010.(07.02.) sz. Képviselő-testületi határozat A 10/2010.(02.10.) sz. KT határozatban foglalt a Bucsa Geotherm Kft tagi kölcsön lejárati határidejének meghosszabbítása 10

11 Bucsa Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Bucsa Geotherm Kft részére nyújtott Ft Tagi hitel visszafizetésének határidejét június 30-ról szeptember 30-ra módosítja. Felelős: Dr. Mile Sándor polgármester Határidő: azonnal, és szeptember / napirendi pont: Bucsa Község Településrendezési tervének átdolgozása Dr. Mile Sándor polgármester: Előterjesztette a hatodik napirendi pontot, a Bucsa Község Településrendezési tervének átdolgozása napirendet. A képviselők írásos előterjesztést kaptak. Magyar László körjegyző: Tájékoztatta a képviselő-testület tagjait, hogy a Településrendezési terv elkészítése is pályázati pénzből készült. A megrendelést még 2004-ben a korábbi testület kezdte, a tervek elkészültével a tervezőt ki is fizették. Kicsit szerencsétlenül alakult a dolog, mert a képviselő-testület 2006 októberi megváltozása miatt új koncepciók merültek fel. A főépitész is többször kért átdolgozást. Sok vita volt a tervezőkkel, mert ők azt az álláspontot képviselik, hogy sok pénzért dolgoznák át a terveket. Több levélváltás után is eredménytelenül telt el az idő. Nem dolgozták át az időközben fellépő új igényeket. Majd a regionális főépítészi iroda sem fogadta el a terveket, kérik, hogy dolgozzák át. A tervezők csak pénzért módosítják a terveket. Felmerült az is, hogy nem az eddig tervezőket kérik fel az átdolgozásra, de ha új tervezőket kérnek fel, akkor még magasabb összeget kérnek el, 9-10 millió forintot is talán, de a terv módosítás talán kevesebbe kerülne. Azt javasolja mégis, hogy azt a céget kérjék fel a tervek átdolgozására, akik elkészítették a terveket. Dr. Mile Sándor polgármester: A terv elkészítése 2003 évben kezdődött, a tervező az ERBO- PLAN Kft volt. Ez a testület 2006 évben találkozott a tervekkel. Több helyen kifogásolták. Mivel ki volt már fizetve, akkor már nehéz volt a módosításokat végrehajtatni. A főépítész azt mondta, hogy nem tudja elfogadni a terveket, át kell dolgozni. Azért mégis javasolja, hogy maradjanak ennél a tervező csoportnál, hogy minél olcsóbban sikerüljön átdolgoztatni a településrendezési tervet. Ifj. Gyarmati Imre képviselő: Jelenleg nincs elfogadott Településrendezési Terve a községnek? Nincs a tervezési szerződésben valami kitétel arra vonatkozóan, ha nem megfelelő munkát végez a tervező? Dr. Mile Sándor polgármester: Nincs elfogadott terv, de talán az országban több mint 50 %- ának nincs. Sajnos a pályázatoknál előre kell a pénz odaadni, és utólag finanszírozzák. Többe kerül az egész, mintha időben elkészült volna, és fizették volna ki. Magyar László körjegyző : Sajnos a Tervezési szerződés szerint nincs ilyen, jogszolgáltatás van, és nem igazságszolgáltatás. Első, hogy a felek próbáljanak megegyezni. A bíróság ítélkezése sok pénzbe kerül. Jobb dolog valamennyi munkadíjat kifizetni, mint a bizonytalan kimenetelű perköltséget. Bizonytalan a kimenetel, mert részben hibás a tervező, részben a körülmények változtak meg, és részben az önkormányzat támasztott a évi megrendeléshez képest új elemeket a rendezési tervvel kapcsolatosan. Le kell ülni tárgyalni a tervezővel, és az idei költségvetés ezt nem bírja el, a koncepcióba már bele kell venni, és jövőre lehetne elkészíttetni, de mindehhez képviselő-testületi felhatalmazás kell. Dr. Mile Sándor polgármester: Megpróbál megegyezni az ERBO-PLAN Kft-vel, kérte a 11

17. sz. JEGYZŐKÖNYV. Az ülés helye: Bucsa, Községháza nagyterme (Bucsa, Kossuth tér 6.)

17. sz. JEGYZŐKÖNYV. Az ülés helye: Bucsa, Községháza nagyterme (Bucsa, Kossuth tér 6.) Bucsa Község Önkormányzat Képviselő-testülete Bucsa, Kossuth tér 6. Tel: 66/585-520. 494-17/2015. iktatószám 17. sz. JEGYZŐKÖNYV Készült: Bucsa Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. május 28-án

Részletesebben

PUSZTASZABOLCS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2012. DECEMBER 20-I ÜLÉSÉNEK

PUSZTASZABOLCS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2012. DECEMBER 20-I ÜLÉSÉNEK Ikt.szám: 818-19/2012. PUSZTASZABOLCS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2012. DECEMBER 20-I ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE HATÁROZATOK SZÁMA: 424, 425, 426, 427, 428, 429, 430, 431, 432, 433, 434, 435, 436,

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v. Készült: Tószeg község önkormányzati képviselő-testületének 2008. november 12-i soron következő testületi üléséről.

J e g y z ő k ö n y v. Készült: Tószeg község önkormányzati képviselő-testületének 2008. november 12-i soron következő testületi üléséről. J e g y z ő k ö n y v Készült: Tószeg község önkormányzati képviselő-testületének 2008. november 12-i soron következő testületi üléséről. Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal tanácskozó terme, Tószeg,

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Jelen vannak: Oláhné Surányi Ágnes

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Jelen vannak: Oláhné Surányi Ágnes J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Velence Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2008. február 25-én megtartott közmeghallgatással egybekötött testületi üléséről. Helye: Velence Kastély Jelen vannak: Oláhné

Részletesebben

------------------------------------------------------------------------------------------------- 700-3/2013. ikt.sz. 3/2013.

------------------------------------------------------------------------------------------------- 700-3/2013. ikt.sz. 3/2013. Füzesgyarmat Város Önkormányzatának K é p v i s e l ő - t e s t ü l e t e 5525 Füzesgyarmat, Szabadság tér 1. sz. (66) 491-058, 491-401, Fax: 491-361 E-mail: fgyphiv@globonet.hu -------------------------------------------------------------------------------------------------

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 8301 Tapolca, Hősök tere 15. Ügyiratszám: 1/132-51/2010. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete 2010. december 10-én

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Bakosné Farkas Krisztina

JEGYZŐKÖNYV. Bakosné Farkas Krisztina JEGYZŐKÖNYV Készült: Eger Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2008. január 17-i rendkívüli ülésén elhangzottakról. Jelen vannak: Bányász Róbert, Bodnár Pál, Csákvári Antal, Császár Zoltán, Deák Boldizsár,

Részletesebben

-------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------- Füzesgyarmat Város Önkormányzat K é p v i s e lő- testülete 5525 Füzesgyarmat, Szabadság tér 1. sz. (66) 491-058, 491-401, Fax: 491-361 E-mail: fgyphiv@globonet.hu -------------------------------------------------------------------------------------------------

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Szám: /2010. J E G Y Z Ő K Ö N Y V mely készült Nagyvázsony Község Önkormányzata képviselő-testületének 2010. július 14-én 18,00 órakor megtartott nyilvános testületi üléséről. Az ülés helyszíne: Jelen

Részletesebben

1. sz. JEGYZŐKÖNYV. Távol maradt: Holecska Gyula, Dr. Polyák Erzsébet, Dr. Serester Zoltán képviselők

1. sz. JEGYZŐKÖNYV. Távol maradt: Holecska Gyula, Dr. Polyák Erzsébet, Dr. Serester Zoltán képviselők Bucsa Község Önkormányzat Képviselő-testülete Bucsa, Kossuth tér 6. Tel: 66/585-520. 773-1/2010. iktatószám 1. sz. JEGYZŐKÖNYV Készült: Bucsa Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2010. február 10-én

Részletesebben

EGYEK NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK JEGYZŐKÖNYVE A 2010. MÁRCIUS 11. NAPJÁN TARTOTT NYILVÁNOS ÜLÉSÉRŐL JEGYZŐKÖNYV

EGYEK NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK JEGYZŐKÖNYVE A 2010. MÁRCIUS 11. NAPJÁN TARTOTT NYILVÁNOS ÜLÉSÉRŐL JEGYZŐKÖNYV Egyek Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete TERKA 5/2010. sz. JEGYZŐKÖNYV Készült: 2010. március 11-én 14:00 órai kezdettel tartott RENDKÍVÜLI NYILVÁNOS Képviselő-testületi ülésről. N A P I R E N

Részletesebben

Testületi ülés helye: Sásd Város Polgármesteri Hivatal Tanácskozóterme 7370 Sásd, Dózsa Gy. u. 32.

Testületi ülés helye: Sásd Város Polgármesteri Hivatal Tanácskozóterme 7370 Sásd, Dózsa Gy. u. 32. J e g y z ő k ö n y v Készült Sásd Város Képviselőtestületének 2011.június 02. napján tartott testületi üléséről. Testületi ülés helye: Sásd Város Polgármesteri Hivatal Tanácskozóterme 7370 Sásd, Dózsa

Részletesebben

EGYEK NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK JEGYZŐKÖNYVE A 2014. MÁJUS 13. NAPJÁN TARTOTT NYÍLVÁNOS ÜLÉSÉRŐL. Jegyzőkönyv

EGYEK NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK JEGYZŐKÖNYVE A 2014. MÁJUS 13. NAPJÁN TARTOTT NYÍLVÁNOS ÜLÉSÉRŐL. Jegyzőkönyv Egyek Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete 10/2014. sz. Jegyzőkönyv Készült: 2014. május 13-én 14:20 órai kezdettel tartott rendkívüli nyilvános Képviselőtestületi ülésről. Testületi ülés helye:

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V 2/2014. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Egyek Nagyközség Polgármesteri Hivatalának hivatalos helységében 2014. március 12. napján 14.00 órai kezdettel a Pénzügyi Bizottság NYILVÁNOS ülésén. Jelen vannak:

Részletesebben

J E G Y Z Ő K ÖN Y V

J E G Y Z Ő K ÖN Y V J E G Y Z Ő K ÖN Y V Készült Cegléd Város Önkormányzata Képviselő testületének 2009. november 19 ei nyilvános üléséről, mely 9 óra 20 perckor kezdődött. Az ülés helye: a Városháza Díszterme Jelen vannak:

Részletesebben

PUSZTASZABOLCS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2014. SZEPTEMBER 25-I ÜLÉSÉNEK

PUSZTASZABOLCS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2014. SZEPTEMBER 25-I ÜLÉSÉNEK Ikt.szám: 26-17/2014. PUSZTASZABOLCS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2014. SZEPTEMBER 25-I ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE HATÁROZATOK SZÁMA: 307, 308, 309, 310, 311, 312, 313, 314, 315, 316, 317, 318, 319,

Részletesebben

Sárosd Nagyközség Önkormányzata Képviselőtestületének. 2012. január 19-én tartott nyilvános ülésének jegyzőkönyve

Sárosd Nagyközség Önkormányzata Képviselőtestületének. 2012. január 19-én tartott nyilvános ülésének jegyzőkönyve Sárosd Nagyközség Önkormányzata Képviselőtestületének 2012. január 19-én tartott nyilvános ülésének jegyzőkönyve Határozatok: 1/2012. (I. 19.) 2/2012. (I. 19.) 3/2012. (I. 19.) 4/2012. (I. 19.) 5/2012.

Részletesebben

TERKA. Egyek Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete. 10/2011. sz.

TERKA. Egyek Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete. 10/2011. sz. Egyek Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete 10/2011. sz. TERKA J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: 2011. április 14-én 14:00 órai kezdettel tartott Képviselő-testületi nyílt ülésről. N A P I R E N D E

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Egercsehi Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. március 16-án 10 00 órakor tartott ülésén, a hivatalban

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Egercsehi Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. március 16-án 10 00 órakor tartott ülésén, a hivatalban J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Egercsehi Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. március 16-án 10 00 órakor tartott ülésén, a hivatalban Határozatok száma és tárgya: 22/2011. (III. 16.) Könyvvizsgálói

Részletesebben

Jegyzőkönyv. 2013. április 24. napján megtartott nyilvános testületi ülésről. Készült: 2 eredeti példányban

Jegyzőkönyv. 2013. április 24. napján megtartott nyilvános testületi ülésről. Készült: 2 eredeti példányban Sarród Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 5/2013. Jegyzőkönyv a 2013. április 24. napján megtartott nyilvános testületi ülésről Készült: 2 eredeti példányban 2 Jegyzőkönyv Készült: Sarród Község

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. A Testület neve: Kiskunhalas Városi Önkormányzat Képviselő-testület

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. A Testület neve: Kiskunhalas Városi Önkormányzat Képviselő-testület Kiskunhalas Városi Önkormányzat Képviselő Testület A jegyzőkönyv file: 09aug07a.jkv J E G Y Z Ő K Ö N Y V A Testület neve: Kiskunhalas Városi Önkormányzat Képviselő-testület Dátum: 2009.aug.07. Rendkívüli

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült az Ecser Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. május 14-én 18.05 órai kezdettel megtartott soros üléséről.

JEGYZŐKÖNYV. Készült az Ecser Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. május 14-én 18.05 órai kezdettel megtartott soros üléséről. 1 JEGYZŐKÖNYV Készült az Ecser Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. május 14-én 18.05 órai kezdettel megtartott soros üléséről. Ülés helye: Rábai Miklós Művelődési Ház 2233 Ecser, Bajcsy-Zs.

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Készült: Medgyesegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. február 10-én 13.00 órakor kezdődött, nyilvános ülésén

Jegyzőkönyv. Készült: Medgyesegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. február 10-én 13.00 órakor kezdődött, nyilvános ülésén Városi Önkormányzat Képviselő-testülete Medgyesegyháza, Kossuth tér 1. Tel: 68/440-000 3/2012. Jegyzőkönyv Készült: Medgyesegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. február 10-én 13.00 órakor

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2004. szeptember 16- ai üléséről.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2004. szeptember 16- ai üléséről. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2004. szeptember 16- ai üléséről. Az ülés helye: Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének ülésterme Jelen vannak: Dr. Kálmán

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2000. november 2-i üléséről

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2000. november 2-i üléséről J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2000. november 2-i üléséről Az ülés helye: Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének ülésterme Jelen vannak: 1. Dr. Kálmán András

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Szántóné Pesti Amália jkv. Érdeklődő: 15 fő

JEGYZŐKÖNYV. Szántóné Pesti Amália jkv. Érdeklődő: 15 fő JEGYZŐKÖNYV Készült: Balatonszemes Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. március 4-én a Latinovits Zoltán Művelődési ház földszinti tanácskozó termében 14.00. órakor kezdődő nyilvános üléséről.

Részletesebben

30. számú JEGYZŐKÖNYV. Készült: 2011. december 02. napján 17,00 órakor megtartott Képviselő-testületi ülésen.

30. számú JEGYZŐKÖNYV. Készült: 2011. december 02. napján 17,00 órakor megtartott Képviselő-testületi ülésen. Rétság Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 30/2011. sz. jegyzőkönyv 30. számú JEGYZŐKÖNYV Készült: 2011. december 02. napján 17,00 órakor megtartott Képviselő-testületi ülésen. Jelen vannak: Mezőfi

Részletesebben

TISZASAS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT K É P V I S E L Ő T E S T Ü L E T E 2011. ÁPRILIS 28-ÁN. megtartott. ülésének J E G Y Z Ő K Ö N Y V E

TISZASAS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT K É P V I S E L Ő T E S T Ü L E T E 2011. ÁPRILIS 28-ÁN. megtartott. ülésének J E G Y Z Ő K Ö N Y V E TISZASAS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT K É P V I S E L Ő T E S T Ü L E T E 2011. ÁPRILIS 28-ÁN megtartott ülésének J E G Y Z Ő K Ö N Y V E Tartalom: 7/2011. (IV. 29) számú rendelete Tiszasas Község Önkormányzata

Részletesebben

Sárosd Nagyközség Önkormányzata Képviselőtestületének

Sárosd Nagyközség Önkormányzata Képviselőtestületének Sárosd Nagyközség Önkormányzata Képviselőtestületének 2009. március 12-én tartott ülésének jegyzőkönyve Határozatok: 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, Elkészült: 2009. március 20. 2 Tartalomjegyzék

Részletesebben

a./ Tárgysorozata b./ Jegyzőkönyve c./ Határozata T Á R G Y S O R O Z A T

a./ Tárgysorozata b./ Jegyzőkönyve c./ Határozata T Á R G Y S O R O Z A T EDELÉNY VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2007. május 24-én megtartott ülésének a./ Tárgysorozata b./ Jegyzőkönyve c./ Határozata T Á R G Y S O R O Z A T 1./ Hudák Józsefné jegyző közszolgálati jogviszonyának

Részletesebben