18. sz. JEGYZŐKÖNYV. 1./ Döntéshozatal a BUCSA-ÉP Kft-nek átadott közfeladatok ellátásának további módjáról Előadó: Dr. Mile Sándor polgármester

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "18. sz. JEGYZŐKÖNYV. 1./ Döntéshozatal a BUCSA-ÉP Kft-nek átadott közfeladatok ellátásának további módjáról Előadó: Dr. Mile Sándor polgármester"

Átírás

1 Bucsa Község Önkormányzat Képviselő-testülete Bucsa, Kossuth tér 6. Tel: 66/ /2010. iktatószám 18. sz. JEGYZŐKÖNYV Készült: Bucsa Község Önkormányzat Képviselő-testületének július 2-án (pénteken) délután 9,30 órakor megtartott nyilvános üléséről. Az ülés helye: Községháza nagyterme (Bucsa, Kossuth tér 6.) Jelen vannak: Dr. Mile Sándor polgármester, Fenyődi Attila alpolgármester, Bányainé Gyarmati Katalin, Fenyődi Béla, Ifj. Gyarmati Imre, Koczka Istvánné, Majoros Gyuláné, Nyakóné Mogyorósi Anikó, Opóczkiné Márki Andrea, Dr. Serester Zoltán képviselők. Meghívottak: Magyar László körjegyző Dr. Mile Sándor polgármester: Köszöntötte a képviselő-testületi tagjait, az előadókat, és a körjegyzőt. Megállapította, hogy az ülés határozatképes, Bucsa Község Önkormányzat Képviselőtestülete részéről 10 képviselőből 10 fő képviselő jelen van. Külön köszöntötte a lakosság részéről az érdeklődőket. Tájékoztatta az érdeklődő lakosokat, hogy a Dr. Polyák Erzsébetet érintő napirendet zárt ülésen kívánta tárgyalni a képviselő-testület, de a doktornő kérte, hogy nyilvános ülésen legyen megtárgyalva. Ennek a kérésének eleget tett, így a nyilvános ülés 7. napirendi pontjaként lesz megtárgyalva, kb. 11,00 óra körüli kezdettel. Ezzel az ülést megnyitotta, ismertette a napirendi pontokat: 1./ Döntéshozatal a BUCSA-ÉP Kft-nek átadott közfeladatok ellátásának további módjáról Előadó: Dr. Mile Sándor polgármester 2./ A BUCSA-ÉP Közszolgáltató Közüzem Alapító Okiratának elfogadása Előadó: Dr. Mile Sándor polgármester 3./ A BUCSA-ÉP Közszolgáltató Közüzem Szervezeti és Működési Szabályzatának elfogadása Előadó: Dr. Mile Sándor polgármester 4./ Döntés a GVOP informatikai támogatások további igénybevételéről Előadó: Dr. Mile Sándor polgármester 5./ A 10/2010.(02.10.) sz. KT határozatban foglalt a Bucsa Geotherm Kft tagi kölcsön lejárati határidejének meghosszabbítása Előadó: Dr. Mile Sándor polgármester 1

2 6./ Bucsa Község Településrendezési tervének átdolgozása Előadó: Dr. Mile Sándor polgármester 7./ Bejelentések Dr. Mile Sándor polgármester: Javasolta a képviselő-testület részére, hogy a kiadottak szerint zárt ülésen tárgyalandó 1. napirendi pontot Dr. Polyák Erzsébet kérésére a képviselő-testület a nyilvános ülés 7. napirendi pontjaként vegye fel, amely: Bucsa Község Önkormányzat egészségügyi alapellátás feladatellátásának megtárgyalása. Bányainé Gyarmati Katalin képviselő: Megkérdezte, hogy nem lehet előre venni, 1. napirendi pontként megtárgyalni a felvett napirendi pontot? Dr. Mile Sándor polgármester: Elmondta, hogy a Polyák doktornőnek is jelezték már, hogy a 7. napirendi pontba lesz felvéve az őt érintő napirend a nyilvános ülésen, és azt is megírták, hogy 11,00 óra körül kerül sorra. Ennek ellenére vegyék előre a napirendi pontot, és megszavazzák? Magyar László körjegyző: Jelezte, hogy az érintett háta mögött sem törvény, sem az erkölcs nem teszi lehetővé a napirend tárgyalását. Ha a doktornő úgy tudja, hogy 11,00 órakor kerül sor a doktornőt érintő napirendi pont tárgyalására, akkor azt javasolja, hogy tartsák ahhoz magukat, amit a doktornő is írásban tud. Dr. Mile Sándor polgármester: Egyetértett, és megkérdezte a képviselőket, hogy elfogadják-e a napirendi pontokat? Koczka Istvánné képviselő: Úgy tudja, hogy a doktornő készenlétben áll, ha üzennek neki akkor jön. Dr. Mile Sándor polgármester: Mindennek van rendje, az ülés méltóságához hozzátartozik, hogy a kihirdetett napirendi pontok szerint legyen megtartva, de már egyszer megváltoztatták, minden nap nem lehet változtatni. Megkérdezte a képviselő-testület tagjait, elfogadják-e a meghívó szerinti napirendi pontokat, kiegészítve a 7. napirendi ponttal. Kérte a képviselőket, kézfelnyújtással szíveskedjenek szavazni. Bucsa Község Önkormányzat képviselő-testülete 10 igen szavazattal, egyhangúlag elfogadja, kiegészítve a 7. napirendi ponttal, majd a 8. napirendi pont a Bejelentések lesz. 7./ Bucsa Község Önkormányzat egészségügyi alapellátás feladatellátásának megtárgyalása. Előadó: Dr. Mile Sándor polgármester 8./ Bejelentések 1. napirendi pont: Döntéshozatal a BUCSA-ÉP Kft-nek átadott közfeladatok ellátásának további módjáról Dr. Mile Sándor polgármester: Előterjesztette az első napirendi pontot, a döntéshozatal a BUCSA-ÉP Kft-nek átadott közfeladatok ellátásának további módjáról. Az előterjesztést minden képviselő írásban megkapta. Kérte a körjegyző urat, ha van kiegészítése, tegye meg. 2

3 Magyar László körjegyző: Kiegészítése nincs, az anyag az interneten mindenki által olvasható volt, részletesen leírtak mindent. Ismételten azt javasolják, hogy a BUCSA-ÉP Kft közüzemként működjön tovább. Amiket a képviselő-testület a múltkori ülésen kért, azokat megvizsgálták, táblázatba foglalták. A nagyobb szolgáltatók azonban az írásos ajánlat tételtől és a kérdésekre való írásos tájékoztatásról elzárkóztak, mert ha írásban tesznek ajánlatot, akkor kizárnák magukat a későbbi közbeszerzési pályázatból. A piac megvásárlásáért fizetendő koncessziós díj az elméletből kiesett, mert a szóbeli jelzések alapján a nagy szolgáltatók nem kívánnak koncessziós díjat fizetni, egyszerűbben fogalmazva, ezen piaci szegmens birtoklásáért nem akarnak díjat fizetni, nem tartják ezt annyira jó üzletnek, hogy még fizessenek is érte. Ha azonban külső szolgáltató végzi el a feladatot, akkor az áraik semmivel nem alacsonyabbak, és a hátrányok ott vannak, hogy az önkormányzat sem lát rá a folyamatokra, míg a közüzemnél ez nem így van. A közüzem könyvelésére folyamatosan rálátnak. Megvizsgálták, hogy mi történne, ha csak a konyha kerülne ki vállalkozásba, de még javaslat szerint sem akarnának a konyhai dolgozóknak rosszat. Megvizsgálták, hogy a konyhai dolgozók el tudnának-e menni prémium évek programba, vagy előre hozott nyugdíjba. Ezt sem lehet megoldani, mert a jogszabályi feltételeknek csak a fele teljesül a dolgozók esetében. Ha jogutód nélkül végelszámolással megszűnne a kft, akkor Ft végkielégítést kellene kifizetni a dolgozóknak, amely összeggel már nem terhelhető tovább az önkormányzat költségvetése, ezért javasolják, hogy költségvetési intézményként, közüzemként javasolják a kft további működtetését, azokkal a feltételekkel, amelyekről már korábban is beszéltek. Dr. Mile Sándor polgármester: Alapvető dolog, hogy itt is a lakossági érdekeket veszik figyelembe, eddig is a kft-nél az volt a kívánalom, hogy nem profit orientált árakat szabott a kft, hanem az önkormányzat a minimális árakat szabta meg, nem akart nyereséget, és a jövőben sem akar. Ha viszont egy külsős cégnek odaadják a feladat ellátást, az magasabb árakat szab, a szociális helyzet nem fogja érdekelni, és az önkormányzat nem tud semmilyen módon beavatkozni. Talán a kormány is látta előre, hogy a gazdasági problémák, az önkormányzatok által létrehozott kft-ket sújtják, de a közüzemmé alakítás lehetőségének útját nyitva hagyták. A részleteket elég jól kidolgozták. Megkérdezte, hogy a képviselőknek van-e kérdése? Majoros Gyuláné képviselő: Az előző testületi ülésen még nem volt pontos a dátum, hogy mikortól alakulna meg a közüzem. Megkérdezte, hogy miért a január 1-jével történő megalakulása a dátum? Magyar László körjegyző: A dátumot több esemény befolyásolja. A BUCSA-ÉP Kft végelszámolása biztosan el fog húzódni, egyáltalán nem biztos, hogy 2010 december 31-ével le tud zárulni, viszont a Magyar Államkincstárnak kettő hónap ügyintézési határideje van az új költségvetési intézmény bejegyzésére. Ahhoz, hogy el tudják indítani a közüzemet, a gazdálkodást vezető főkönyvelőknek a véleményét is figyelembe véve január 1-jével indítanák az új formában a működést. Nem zavarja, hogy január 1-jével indul a közüzem, és még a BUCSA-ÉP Kft elszámolása folyamatban van. A Magyar Államkincstárnak minél hamarabb be kellene nyújtani az iratokat, mert azt szeretnék, ha már elfogadott szerződés, alapító okirat, kincstári bejegyzés lenne január 1-jétől. Azért is, hogy ne hagyjanak az új testületre félbe hagyott ügyeket, azon kívül fel is kell készülni a évi költségvetési koncepció elkészítésére, és elfogadására. Ha a kincstár elfogadja, akkor már a költségvetési koncepcióba is úgy kerül bele, hogy a következő évben a közüzem működik. A következő évi költségvetési rendelet előkészítése is ezen a vonalon történik. Az eszmei január 1-jei időpont azért lett kitűzve, hogy a gazdasági év kezdetével egybe essen. Ha a kft végelszámolása 3

4 elhúzódik az nem fogja akadályozni a gazdálkodást. Már csak elszámolási jellegű beszámolókat kell elfogadni a testületnek. Bányainé Gyarmati Katalin képviselő: Megkérdezte, hogy a Tóparti Presszónál mit mutatott a június 30-i leltár? Úgy emlékszik, hogy abban egyeztek, hogy megnézik a presszó működését, mennyire gazdaságos, mit mutatott a leltár. Orvos István ügyvezető: A presszó 17 napot volt nyitva, 7 ezer forint pozitív eredmény mutatkozott. Véleménye szerint a presszó életképes, és szükséges. Bányainé Gyarmati Katalin képviselő: Jegyzőtől kérdezi, hogy milyen hátrányokat okoz az, ha az önkormányzat veszteséges vállalkozást működtet. Magyar László körjegyző: Az az alaptétel, hogy állami normatívából nem lehet vállalkozást folytatni. Erről nincs szó, azonban amikor a tó építését vállalta az önkormányzat, akkor azt is vállalta, hogy legalább 5 évig üzemelteti. Ennek pedig költségei vannak, akkor is ha közfoglalkoztatottak látják el a feladatokat. Fizetni kell azonban a vízkivételért, az állatokért, stb. Ezekre azonban nincs állami normatíva, valamiből elő kell teremteni rá a pénzt. Ezt elő lehet teremteni a hal értékesítés bevételéből, a horgászjog bevételéből stb. Ha a presszó működtetéséből származó bevétel is visszaforog ide, akkor a kettő kiegészíti egymást. Nagyon sok kiránduló hely van az országban, és furcsa lenne, ha ilyen helyen nem lenne egy presszó, ahol árulnak a horgászathoz szükséges dolgokat is. Szándékosan nem vették ki az üzemeltetési körből azt, amik eddig voltak. Azt látják az ellenőrzések kapcsán, hogy a kilátogatók fogyasztanak édességet, ásványvizet, stb, a presszó fenntartása indokolt. Állami normatívát nem érint. Miután naponta látják majd a közüzem működését, amennyiben olyan helyzet állna elő, hogy nem volna képes a tevékenységét a befolyó bevételeiből fenntartani, akkor bármikor meg lehet a működést szűntetni. Amíg nincs könyvelésileg is napi rálátás, addig nehéz ellenőrizni, de kérik, hogy a kft jelentse a presszó helyzetét. Most még pozitív a helyzet, igaz úgy pozitív, hogy közfoglalkoztatottak is dolgoznak, de nekik is el van rendezve az egészségügyi könyvük, és más kötelező dokumentum, és egy főfoglalkozású dolgozó is van foglalkoztatva, aki irányít. Bányainé Gyarmati Katalin képviselő: Hozzátette, hogy nincs ellene a működtetésnek, annak van ellene, hogy ráfizetéssel közpénzből működjön. Ha jól odafigyelnek egyetért, hogy működjön a presszó, de veszteség semmiképpen ne legyen. Dr. Mile Sándor polgármester: Figyelembe kell venni, hogy szezonális a horgászat, télen kevesen vannak, most nyáron sokkal többen. Ha közüzembe kerül a presszóra is rálátása lesz az önkormányzatnak. A pályázati pénzekből épült beruházásokat, akármelyik pályázatról is legyen szó, 5 évig működtetni kell. Dr. Mile Sándor polgármester: Megkérdezte a képviselőket, van-e még valakinek kérdése. Mivel több kérdés nem volt szavazást rendelt el. Felolvasta a határozati javaslatot: Döntéshozatal a BUCSA-ÉP Kft-nek átadott közfeladatok ellátásának további módjáról: Bucsa Község Önkormányzata, mint a BUCSA-ÉP Kft 100 %-os tulajdonosa elhatározza, hogy a gazdasági társaság végelszámolását követően január 1-jétől költségvetési intézményként (közüzemként) működteti tovább. Felelős: Dr. Mile Sándor polgármester Határidő: Értelem szerint. 4

5 Kérte a képviselőket, kézfelnyújtással szíveskedjenek szavazni, aki a felolvasott határozati javaslatot elfogadja. Bucsa Község Önkormányzat Képviselő-testülete 10 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta: 82/2010.(07.02.) sz. Képviselő-testületi határozat Döntéshozatal a BUCSA-ÉP Kft-nek átadott közfeladatok ellátásának további módjáról Bucsa Község Önkormányzata, mint a BUCSA-ÉP Kft 100 %-os tulajdonosa elhatározza, hogy a gazdasági társaság végelszámolását követően január 1-jétől költségvetési intézményként (közüzemként) működteti tovább. Felelős: Dr. Mile Sándor polgármester Határidő: Értelem szerint 2./ napirendi pont: A BUCSA-ÉP Közszolgáltató Közüzem Alapító Okiratának elfogadása Dr. Mile Sándor polgármester: Előterjesztette a második napirendi pontot, a BUCSA-ÉP Közszolgáltató Közüzem Alapító Okiratának elfogadását. Az anyagot a képviselők írásban megkapták. Megkérdezte, hogy van-e a képviselőknek kérdése? Mivel kérdés nem volt, kérte a véleményeket. Majoros Gyuláné képviselő: Az első napirendi pont nem arról szólt, hogy a közüzem mivel fog foglalkozni, ezért most folytatná az előző hozzászóló gondolatát. Az Alapító Okirattal kapcsolatosan azt javasolná, hogy a BUCSA-ÉP Közszolgáltató Közüzem csak az önkormányzat által kötelezően ellátandó feladatokra összpontosítson. A szilárd és a folyékony hulladék szállításra, a közétkeztetésre, és a Tóparti presszót ne üzemeltesse. Természetesen tudja, hogy az horgásztavat üzemeltetni kell 5 évig. De annak a fenntartása biztosan nem fog törvénybe ütközni. A Tóparti presszó működtetése véleménye szerint hosszabb távon biztosan nem lesz nyereséges. Nem támogatja tehát a közüzem Alapító Okiratában a Tóparti Presszó működtetését, és ami ezzel kapcsolatos, és összefüggésben van, nem támogatja. Valamint a nagyon sok vállalkozási tevékenységet sem hagyná az Alapító Okiratban. Egyrészt azért, mert soha ilyet nem fognak végezni, illetve azért mert szakemberek sincsenek hozzá. Ha mégis felvállalnák, akkor a hozzá szükséges dokumentumokhoz súlyos díjakat kellene kifizetni. Ezeket semmiképpen nem támogatja. Dr. Mile Sándor polgármester: A közüzem tevékenységei közé azért lett felvéve sok minden, mert ha valamilyen fordulat jönne, akkor nem kell újra díjat fizetni azért, ha módosítani szeretnének, és további tevékenységet felvennének az Alapító Okiratba. Ennek nincs jelentősége, hogy sok minden fel van sorolva, inkább előnye van. Nyilván vannak tevékenységek, amelyekhez szakembereket kell felvenni. A Tóparti Presszó működtetését bérbe is adhatja az önkormányzat. Erről lehet beszélni, de még a közüzem is működtetheti, most még nyereséges. Ha úgy döntenek, hogy bérbe adják, akkor meg kell hirdetni. Erre még sor kerülhet. Magyar László körjegyző: Ennek ugyanaz a rendje, mint amit korábban is megszoktak a cégbírósági bejegyzéseknél. A közjegyzők is azt javasolják, hogy a lehető legtöbb 5

6 tevékenységi formát vegyék bele az Alapító Okiratba. A legkevesebb kivét, vagy bővítés pénzbe kerül. Az engedélyhez kötött tevékenységeket csak akkor gyakorolhatják, ha az ahhoz szükséges engedélyekkel rendelkeznek. Az egyéb építőipari kivitelezéseket csak akkor gyakorolhatják, ha szakember gárdával rendelkeznek. Ha nagy változás történne a gazdaságban, és az önkormányzat felújíthatná a közintézményeket, akkor biztosan az úgy alakítanák, hogy az önkormányzat jól járjon. A pontban meg van határozva a vállalkozási tevékenység arányának felső határa, ami a szerv kiadásaiban 50 %. A fő tevékenység, ami a folyékony és szilárd hulladék kezelés, valamint a közétkeztetés jelenti. Ez biztos, de nem tudhatják, hogy később mi jön. Az volt a tapasztalat, hogy helyi források és erők igénybevétele még mindig jobb, mint ha máshonnan szállítanák az ételt. A papíron felsorolt tevékenységek nem jelentenek kötelezettséget, hogy azokat mind csinálni kell. Ezek a tevékenységek a BUCSA-ÉP Kft tevékenységei körében is benne voltak, ezért javasolná, hogy hagyják benne a BUCSA-ÉP Közszolgáltató Közüzem tevékenységi körében is. Több más oka is van még, egyrészt a jogutódlás kérdése is. Van egy érdekes dolog. A gazdasági társaságokról szóló törvényt nem módosították, de az államháztartási törvényben határozták meg, hogy hogyan lehet a gazdasági társaságot közüzemmé alakítani. De a Gt. nem ismeri ennek az átalakításnak a fogalmát. Az államháztartási törvényre hivatkozással lehet jogutója a kft-nek a közüzem. Ezzel tudják elkerülni, hogy a dolgozóknak végkielégítést, felmentési időt kelljen fizetni, annak ellenére, hogy a munkahelyük marad. A törvény jogutódnak tekinti a közüzemet. Dr. Mile Sándor polgármester: Régebben működött már ilyen gazdálkodási forma, ha emlékeznek a GAMESZ-ek voltak ilyenek, amelyeket később gazdasági társaságokká alakították. A GAMESZ-ek pl. építőipari munkát is vállaltak, azt a profitot pótolták, amit nem a lakosságon akartak beszedni. Orvos István ügyvezető: A községben számtalan vállalkozás működik, amely vendéglátással foglalkozik. Nyilván nem üzemelnének ilyen szép számmal, ha nem tartanák el a vállalkozókat. A szakember gárda hiányához hozzáfűzte, hogy környezetgazdálkodási agrármérnök diplomát megszerzett, így tudását hasznosítani tudná a község érdekében. Az építőiparban kevesebb ismerete van, de az is megoldható. A plusz bevételek, amelyek ezen tevékenységekből származnának, a községre fordíthatók lennének, és nagyon szükségesek. Bárhova fordítók lennének, járdaépítésre, temetőre stb. Dr. Mile Sándor polgármester: A jövőt illetően a kormány várhatóan arra kényszeríti az önkormányzatokat, hogy a saját bevételeiket növeljék, és abból biztosítsák fejlődésüket. Fenyődi Attila alpolgármester: Véleménye szerint a horgásztó üzemeltetése és a Tóparti presszó üzemeltetése összefügg, és a szezonális üzemeltetést javasolja. Most kerül még a közismeretbe, hogy oda lehet menni, és ott lehet a szabadidőt hasznosan eltölteni, horgászni, pihenni. A bevételt a falu érdekében javasolja fordítani. Dr. Mile Sándor polgármester: Továbbhaladt az Alapító Okiratban foglaltak megtárgyalásával. Megkérdezte, hogy mely oldalakkal kapcsolatosan van kérdés, hozzászólás? Koczka Istvánné képviselő: Megkérdezte, hogy az Alapító Okirat 18. pont a működési területek vannak meghatározva, ez mit jelent? 6

7 Magyar László körjegyző: Azért kérik így, mert a költségvetési intézményeknek meg kell határozni egy hatókört. Ha csak Bucsát határoznák meg, akkor pl. nem jöhetne szóba az, hogy egy adott helyzetben például Ecsegfalva vagy Kertészsziget részére is főznének. Akár el lehetne a közfoglalkoztatottakat is vinni bárhova az ország területére munkát vállalni. A működési terület azt jelenti, hogy hol végezhet munkát a közüzem, ezért a lehető legszélesebb területet kell meghatározni. Dr. Mile Sándor polgármester: Globálisan kell gondolkodni, ma már kitárul a világ, és minél nagyobb működési területet kell belevenni az Alapító Okiratba. Fenyődi Béla képviselő: Egyetért azzal, hogy ne később módosítsanak, hanem minél tevékenységet hagyjanak az Alapító Okirat, illetve minél nagyobb működési területet határozzanak meg. Dr. Mile Sándor polgármester: Ésszerűségi és praktikus okokból vannak ezek az Alapító Okiratban. Majoros Gyuláné képviselő: A közüzem nem egy vállalkozás, hanem ugyanolyan intézménye lesz az önkormányzatnak, mint az iskola, tehát csak vállalkozhat. Ugyanúgy folytathat vállalkozást, mint az iskola. Magyar László körjegyző: Nem egészen, az iskola költségvetési intézmény. A évi CV. törvény azokat a szerveket, amelyek fizikai, technikai jellegű dolgokat végeznek, azokat nevezi közüzemnek. Az iskola, óvoda közintézmény, amely folytathat vállalkozást, de nem az a fő profilja. A fő profilja az, hogy oktat, nevel. Az iskola esetében a közoktatási törvényre is figyelemmel kell lenni. Az iskola esetében nem tudnak túlterjeszkedni azon, hogy hol végez oktatási tevékenységet az iskola. Nincsenek az önkormányzatnak önként vállalt tevékenységei, csak azokat a feladatokat látja el, amelyeket az önkormányzati törvény kötelezően ellátandó feladatokként sorol be. Mindkét szerv tehát költségvetési szerv, ez igaz, de az egyik közintézmény, a másik pedig közüzem. Egyébként, hogy miért szedik ennyire külön, annak könyvelési praktikus oldala van, inkább, mint szervezeti okai. Miután a költségvetési intézménynek is meg vannak a maga jogi előírásai, hiszen vezetőjének kell lenni, elkülönült szervezetének, létszámának, így ezeket a besorolásokat is meg kellett tenni. Dr. Mile Sándor polgármester: Megállapította, hogy egy módosító indítvány érkezett Majoros Gyuláné képviselő részéről, arról, hogy az Alapító Okiratba nem kerüljön bele a tevékenységi körök nagy része. Megkérdezte a képviselőket, hogy ki ért egyet azzal a módosító indítvánnyal, hogy a BUCSA-ÉP Közszolgáltató Közüzem Alapító Okiratából a tevékenységi körök csak részben kerüljenek bele. Bucsa Község Önkormányzat Képviselő-testülete 1 igen szavazattal, 1 tartózkodással, 8 nem szavazattal úgy döntött, hogy a módosító indítványt nem fogadja el. Dr. Mile Sándor polgármester: A módosító indítvány megszavazása után megállapította, hogy a képviselő-testület a BUCSA-ÉP Közszolgáltató Közüzem Alapító Okiratát az előterjesztés szerint, változatlan formában, a tevékenységi köröket benne hagyva készül elfogadni az Alapító Okiratot. 7

8 Kérte a képviselő-testület tagjait, kézfelnyújtással szíveskedjenek szavazni, aki a BUCSA-ÉP Közszolgáltató Közüzem Alapító Okiratát az előterjesztésben foglaltak szerint fogadja el. Bucsa Község Önkormányzat Képviselő-testülete 1 tartózkodással 9 igen szavazattal a BUCSA-ÉP Közszolgáltató Közüzem Alapító Okiratát elfogadta. 83/2010.(07.02.) sz. Képviselő-testületi határozat A BUCSA-ÉP Közszolgáltató Közüzem Alapító Okiratának elfogadása Bucsa Község Önkormányzata e határozatával kibocsátja a határozat 1. sz. mellékletét képező a BUCSA-ÉP Közszolgáltató Közüzem Alapító Okiratát. Felelős: Dr. Mile Sándor polgármester Határidő: Értelem szerint 3./ napirendi pont: A BUCSA-ÉP Közszolgáltató Közüzem Szervezeti és Működési Szabályzatának elfogadása Dr. Mile Sándor polgármester: Előterjesztette a harmadik napirendi pontot, a BUCSA-ÉP Közszolgáltató Közüzem Szervezeti és Működési Szabályzatának elfogadását. Elmondta, hogy az anyagot írásban mindenki megkapta. Megkérdezte, hogy van-e valakinek a Szervezeti és Működési Szabályzattal kapcsolatosan kérdése, hozzászólása? Mivel kérdés és hozzászólás nem volt szavazást rendelt el. Kérte a képviselő-testület tagjait, kézfelnyújtással szíveskedjenek szavazni, aki elfogadja a BUCSA-ÉP Közszolgáltató Közüzem Szervezeti és Működési Szabályzatát. Bucsa Község Önkormányzat Képviselő-testülete 9 igen szavazattal, 1 ellenében, tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta: 84/2010.(07.02.) sz. Képviselő-testületi határozat A BUCSA-ÉP Közszolgáltató Közüzem Szervezeti és Működési Szabályzatának elfogadása Bucsa Község Önkormányzata e határozatával kibocsátja a határozat 1. sz. mellékletét képező a BUCSA-ÉP Közszolgáltató Közüzem Szervezeti és Működési Szabályzatát. Utasítja a közüzem vezetőjét, hogy az SzMSz megalkotását követő 30 napon belül a szabályzatokat terjessze a képviselő-testület elé jóváhagyás végett. Felelős: Dr. Mile Sándor polgármester Határidő: Értelem szerint 4./ napirendi pont: Döntés a GVOP informatikai támogatások további igénybevételéről Dr. Mile Sándor polgármester: Előterjesztette a negyedik napirendi pontot, a döntés a GVOP informatikai támogatások további igénybevételéről. Az előterjesztést a képviselők megkapták. Kérte a körjegyzőt szíveskedjen a napirenddel kapcsolatosan tájékoztatást adni. Magyar László körjegyző: Tájékoztatásul elmondta, hogy évekkel ezelőtt elindult az önkormányzatok informatikai fejlesztése. Először számítógépek beszerzésére irányult, majd 8

9 az önkormányzati könyvelési programok kidolgozására, illetve mára már a harmadik körben az egyéb ügyintézés is számítógép alapúvá vált. Most tartanak ott, hogy az iktatást is számítógépes programmal végzik. Ma már a közszolgáltatásokat is interneten lehetne elérni ben a Szeghalmi kistérség pályázat útján nyert arra pénzt, hogy a szakemberek kidolgozzák azokat a szoftvereket, amelyek segítik a hatósági munkát. Több modult dolgoztak ki, itt is 5 évig kell a programokat működtetni, a beruházást fenntartani. Sajnos nem olyan programokat sikerült vásárolni, amelyek már elfogadottan az országban futnak. Amikor a közvetlen elektronikus ügyintézésre kell felkészülni, a nagy egyetemi városok már kialakították a saját programrendszerüket, az iktatóprogramon keresztül a hatósági munkával kapcsolatos határozatokat is meghozó programokat, és ezek országosan is egybekapcsolhatók, és ASP központoknak nevezik, ez a jövő, erre kell orientálni. A kistérségi program nem igazán megfelelő. Fontos szempont, hogy egyetlen modult, az iktató programot használjuk, azonban a kistérség által ajánlott árakkal ellentétben nekünk saját közvetlen szerződésünk van a szolgáltatóval, sokkal alacsonyabb áron. Ezért javasolja, hogy az önkormányzat a GVOP pályázat keretében megvalósult informatikai rendszerből a kistérség szervezésében ne vásároljon meg modulokat, és a modulokhoz tartozó árakat sem fogadja el. Dr. Mile Sándor polgármester: Megkérdezte, a képviselőket, hogy egyetértenek-e a határozati javaslattal? Mivel hozzászólás nem volt, szavazásra tette fel a határozati javaslatot. Bucsa Község Önkormányzat Képviselő-testülete a GVOP pályázat keretében megvalósult informatikai rendszerből a kistérség szervezésében nem vásárol meg modulokat, és a modulokhoz tartozó árakat nem fogadja el. Kérte a képviselőket, kézfelnyújtással szíveskedjenek szavazni, aki az elhangzottakkal egyetért. Bucsa Község Önkormányzat Képviselő-testülete 10 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta: 85/2010.(07.02.) sz. Képviselő-testületi határozat Döntés a GVOP informatikai támogatások további igénybevételéről Bucsa Község Önkormányzat Képviselő-testülete a GVOP pályázat keretében megvalósult informatikai rendszerből a kistérség szervezésében nem vásárol meg modulokat, és a modulokhoz tartozó árakat nem fogadja el. Felelős: Dr. Mile Sándor polgármester Határidő: azonnal 5./ napirendi pont: A 10/2010.(02.10.) sz. KT határozatban foglalt a Bucsa Geotherm Kft tagi kölcsön lejárati határidejének meghosszabbítása Dr. Mile Sándor polgármester: Előterjesztette az ötödik napirendi pontot, a A 10/2010.(02.10.) sz. KT határozatban foglalt a Bucsa Geotherm Kft tagi kölcsön lejárati határidejének meghosszabbítása Javasolja, hogy a Ft Tagi hitel visszafizetésének határidejét június 30-ról szeptember 30-ra módosítsa a képviselő-testület. Az egyeztetések a kifizetés ütemezéséről folynak. Majoros Gyuláné képviselő: Megkérdezte, hogy mikor jár le a Geotherm Kft működésének a 9

10 felfüggesztése? Dr. Mile Sándor polgármester: Nincs ilyen, most nem működik a kft. Magyar László körjegyző: Amennyiben a kft feléli a törzstőkéjét, néhány hónapon belül döntést kell hozni arról, hogy a tagok visszapótolják a törzstőkét, majd leszállítják a minimális 500 ezer forintra. Ha ez megtörtént a cég működhet tovább. A cég jelenleg 55 Ft mérleg szerinti eredményt hozott. Ebből nyilván nem tudja a kft a Tagi hitelt visszafizetni. Dr. Mile Sándor polgármester: A Dr. Puskás János a cégvezető, és meg fogja kérdezni a részletekről a testületet tájékoztatja. Fenyődi Attila alpolgármester: Megkérdezte, hogy hány települést érint még az ütemezés? Nekik is ugyanilyen eljárásaik vannak, ők is hosszabbítják? Dr. Mile Sándor polgármester: Nincs ilyen információm. Majoros Gyuláné képviselő: Elég magas az önkormányzat tulajdoni joga ebben a kft-ben. Dr. Mile Sándor polgármester: Megszabták, hogy 24 %-os résznek kell lenni, hogy a pályázatban való részvételre. Az önkormányzatnak nincs más lehetősége a fejlődésre, hiszen csak a pályázattal tud beruházni, és minél kevesebb önerővel. Csak olyan pályázatokat tudott megragadni ahol kicsi az önrész. Egy komolyabb pályázat, amely munkahelyteremtésre ad lehetőséget, és amely megfordítaná jó irányba a településen a dolgokat, és gazdasági fejlesztést indítani az a termálkincs kihasználása lenne. Az idén március után lehetett pályázni termál kút fúrására. Van lehetőség igaz csak a kútfúrásra. Van esély, ez is nagyon fontos, hogy a testület egy jó lehetőséget megragadjon. Amikor nincs pénz, akkor nehéz boldogulni. Ez a pénz, ha nem sikerül a pályázat az önkormányzat a 80 %-ot visszakapja. Sok más pályázat sem sikerült már az önkormányzatnak, például a szennyvíz beruházás, pedig az engedélyeket meg kellett hosszabbítatni annak ellenére, hogy nem nyert a pályázat, de ha nincs érvényes engedély pályázni sem lehet. Bányainé Gyarmati Katalin képviselő: Megkérdezte, hogy ez a Tagi hitel visszafizetési határidő hosszabbítása tehát az önkormányzatnak nem kerül most semmibe? Dr. Mile Sándor polgármester: Nem kerül másba, mint hogy a június 30. napjáról szeptember 30. napjára kellene módosítani a Bucsa Geotherm Kft részére nyújtott Ft Tagi hitel visszafizetési határidejét. Kérte a képviselőket, aki egyetért azzal, hogy Bucsa Község Önkormányzat Képviselőtestülete a Bucsa Geotherm Kft részére nyújtott Ft Tagi hitel visszafizetésének határidejét június 30-ról szeptember 30-ra módosítsa, kézfelnyújtással szíveskedjen szavazni. Bucsa Község Önkormányzat Képviselő-testülete 10 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta: 86/2010.(07.02.) sz. Képviselő-testületi határozat A 10/2010.(02.10.) sz. KT határozatban foglalt a Bucsa Geotherm Kft tagi kölcsön lejárati határidejének meghosszabbítása 10

11 Bucsa Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Bucsa Geotherm Kft részére nyújtott Ft Tagi hitel visszafizetésének határidejét június 30-ról szeptember 30-ra módosítja. Felelős: Dr. Mile Sándor polgármester Határidő: azonnal, és szeptember / napirendi pont: Bucsa Község Településrendezési tervének átdolgozása Dr. Mile Sándor polgármester: Előterjesztette a hatodik napirendi pontot, a Bucsa Község Településrendezési tervének átdolgozása napirendet. A képviselők írásos előterjesztést kaptak. Magyar László körjegyző: Tájékoztatta a képviselő-testület tagjait, hogy a Településrendezési terv elkészítése is pályázati pénzből készült. A megrendelést még 2004-ben a korábbi testület kezdte, a tervek elkészültével a tervezőt ki is fizették. Kicsit szerencsétlenül alakult a dolog, mert a képviselő-testület 2006 októberi megváltozása miatt új koncepciók merültek fel. A főépitész is többször kért átdolgozást. Sok vita volt a tervezőkkel, mert ők azt az álláspontot képviselik, hogy sok pénzért dolgoznák át a terveket. Több levélváltás után is eredménytelenül telt el az idő. Nem dolgozták át az időközben fellépő új igényeket. Majd a regionális főépítészi iroda sem fogadta el a terveket, kérik, hogy dolgozzák át. A tervezők csak pénzért módosítják a terveket. Felmerült az is, hogy nem az eddig tervezőket kérik fel az átdolgozásra, de ha új tervezőket kérnek fel, akkor még magasabb összeget kérnek el, 9-10 millió forintot is talán, de a terv módosítás talán kevesebbe kerülne. Azt javasolja mégis, hogy azt a céget kérjék fel a tervek átdolgozására, akik elkészítették a terveket. Dr. Mile Sándor polgármester: A terv elkészítése 2003 évben kezdődött, a tervező az ERBO- PLAN Kft volt. Ez a testület 2006 évben találkozott a tervekkel. Több helyen kifogásolták. Mivel ki volt már fizetve, akkor már nehéz volt a módosításokat végrehajtatni. A főépítész azt mondta, hogy nem tudja elfogadni a terveket, át kell dolgozni. Azért mégis javasolja, hogy maradjanak ennél a tervező csoportnál, hogy minél olcsóbban sikerüljön átdolgoztatni a településrendezési tervet. Ifj. Gyarmati Imre képviselő: Jelenleg nincs elfogadott Településrendezési Terve a községnek? Nincs a tervezési szerződésben valami kitétel arra vonatkozóan, ha nem megfelelő munkát végez a tervező? Dr. Mile Sándor polgármester: Nincs elfogadott terv, de talán az országban több mint 50 %- ának nincs. Sajnos a pályázatoknál előre kell a pénz odaadni, és utólag finanszírozzák. Többe kerül az egész, mintha időben elkészült volna, és fizették volna ki. Magyar László körjegyző : Sajnos a Tervezési szerződés szerint nincs ilyen, jogszolgáltatás van, és nem igazságszolgáltatás. Első, hogy a felek próbáljanak megegyezni. A bíróság ítélkezése sok pénzbe kerül. Jobb dolog valamennyi munkadíjat kifizetni, mint a bizonytalan kimenetelű perköltséget. Bizonytalan a kimenetel, mert részben hibás a tervező, részben a körülmények változtak meg, és részben az önkormányzat támasztott a évi megrendeléshez képest új elemeket a rendezési tervvel kapcsolatosan. Le kell ülni tárgyalni a tervezővel, és az idei költségvetés ezt nem bírja el, a koncepcióba már bele kell venni, és jövőre lehetne elkészíttetni, de mindehhez képviselő-testületi felhatalmazás kell. Dr. Mile Sándor polgármester: Megpróbál megegyezni az ERBO-PLAN Kft-vel, kérte a 11

12 képviselő-testület tagjait, hogy az előterjesztés szerinti javaslatot fogadják el. Fenyődi Attila alpolgármester: Nem csak a település belterületéről, hanem a külterületről is szó van, hiszen ha nincs elfogadott rendezési terv, a tanyai építésekkel is probléma lesz. Dr. Mile Sándor polgármester: Kérte a képviselő-testület tagjait, fogadják el a határozati javaslatot: Bucsa Község Önkormányzat Képviselő-testülete ismételten kezdeményezi a település rendezési tervének átdolgozását az ERBO-PLAN Tervező, Mérnöki Kft-vel. A rendezési terv átdolgozását követően az engedélyezési eljárást újból le kell folytatni. Felhatalmazza a polgármestert a terv átdolgozására vonatkozó tárgyalás lefolytatására és árajánlat beszerzésére. Bucsa Község Önkormányzat Képviselő-testülete 10 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta: 87/2010.(07.02.) sz. Képviselő-testületi határozat Bucsa Község Településrendezési tervének átdolgozása Bucsa Község Önkormányzat Képviselő-testülete ismételten kezdeményezi a település rendezési tervének átdolgozását az ERBO-PLAN Tervező, Mérnöki Kft-vel. A rendezési terv átdolgozását követően az engedélyezési eljárást újból le kell folytatni. Felhatalmazza a polgármestert a terv átdolgozására vonatkozó tárgyalás lefolytatására és árajánlat beszerzésére. Felelős: Dr. Mile Sándor polgármester Határidő: értelem szerint 7. napirendi pont: Bucsa Község Önkormányzat egészségügyi alapellátás feladatellátásának megtárgyalása Dr. Mile Sándor polgármester: Előterjesztette a hetedik napirendi pontot, Bucsa Község Önkormányzat egészségügyi alapellátás feladatellátásának megtárgyalását. Felolvasta a napirendi pont írásos előterjesztését. Írásos anyag felolvasása. (Csatolva a jegyzőkönyvhöz.) Felolvassa az ÁNTSZ-nél június 9. napján készült jegyzőkönyvet. (Csatolva a jegyzőkönyvhöz.) Zúgolódás, vélemények bekiabálása hangzik a hallgatóság részéről A felolvasás végén kéri a jelenlévő lakosokat, hogy szíveskedjenek az ülés méltóságát megtartva csendben lenni. Dr. Mile Sándor polgármester: Egészen más mentalitással kellene hozzáállni a dolgokhoz. Nem tudja elfogadni, hogy egy terhes kismama odamegy az orvoshoz, és ne kapjon ellátást. Ez nemcsak orvosi kötelesség, de minden állampolgárnak kötelessége a segítségnyújtás. Ez humánum kérdése. Bárki, telefont kell fognia és mentőt kell hívnia elbátortalanodik, de ha kap segítséget az orvostól, akkor megnyugszik. Nagyon fontos a sürgősség. Amikor közvélemény kutatást végeztek a lakosok közt, akkor az lett a kutatás eredménye, hogy az elérhetőség a legfontosabb, még a szakmai tudással szemben is. 12

13 2005 évben született meg a döntés, hogy felosztják a községet két körzetre, és két orvos látja el a lakosokat. Bárki kerülhet ilyen helyzetbe. Legyen az csak lázas beteg ember, de nagyon fontos, hogy az orvosi elsősegélyt megkapja minden lakos. Dr. Polyák Erzsébet háziorvos: Nem érte egyet Dr. Mile Sándor polgármester úr azon elvárásával szemben, hogy a karcagi központi orvosi ügyelet mellett napi 24 órában álljon a betegek rendelkezésére. Elmondta, hogy egy jegyzőkönyv javítási kérelmet terjesztett elő a megyei ÁNTSZ-hez, mert a jegyzőkönyv nem egészen azt tartalmazza, ami a megbeszélésen elhangzott. Még állás foglalás sem született a terhes asszony feljelentése kapcsán, máris a polgármester úr idehozta szerződés bontás végett a testület elé ezt a problémát. Akkor este 13 órai munka után annyira fáradt volt, hogy nem tudott volna egy telefonálást végigvinni. A webdoki oldalon is azt írják, hogy a betegre a legnagyobb potenciális veszélyt a kimerült orvos okozza. Örül annak, hogy szóba került, hogy az Orvosi Kamara nem marasztalta el. Meghallgatják a Dr. Polyák Erzsébet beszédjét. Dr. Polyák Erzsébet kijelenti, hogy szóban is elmondja, de írásban csatolja a jegyzőkönyvhöz, amiért nem ért egyet a Polgármester előterjesztésével és a szóban előadottakkal. Dr. Polyák Erzsébet hosszasan beszél, melyet nem sikerült részletesen lejegyezni, viszont beszédét írásban a jegyzőkönyv elkészültéig nem csatolta. Dr. Mile Sándor polgármester: Meghallgatták a doktornőt, akinek igen sajátos a gondolkodása. Most, is mint mindig. Ő soha nem hibás, mindig más a hibás. Megy a tanácsadás kinek mit kellene csinálni. Neki csak gyógyítani kellene. Ha egy kis kompromisszum lenne a doktornőbe, akkor nem lennének problémák. A Dr. Polyák Erzsébet kijelentette, hogy nem köt kompromisszumot. Ez és sok hasonló dolog van, amelyek tények. Sok orvos volt már Bucsán, mindenkivel együtt tudtak dolgozni. Mielőtt Dr. Polyák Erzsébet idekerült orvosnak, figyelmeztették az akkori polgármester urat néhai Földesi Györgyöt is, hogy vigyázzanak a doktornővel, nehéz eset. Azt gondolták, hogy a saját szülőfalujában nem lesz gond a doktornővel, itt vannak a rokonai, szülei, a munkájával fog foglalkozni. Felvállalták, hogy Dr. Polyák Erzsébet Bucsán háziorvos legyen. Sajnos tévedtek. Még ilyen személyiséggel soha nem találkozott, pedig már nyugdíjas korú. A maga részéről 30 évet dolgozott együtt a lakossággal és semmit nem változott. Reméli, hogy mindenki felelősen elgondolkozik azon, hogy mit jelent az, hogy ha valaki kijelenti, hogy nem köt kompromisszumot, nem működik együtt. Két orvos lesz, ha a doktornő elmegy, lesz másik orvos helyette. (Közben bekiabálások, Nekünk Ő kell! ) Felolvassa néhai Földesi György levelét, melyet az Orvosi Etikai Bizottság részére írt. (Csatolva a jegyzőkönyvhöz a levelet.) (Közben Dr. Mile Sándor polgármester több alkalommal kéri a lakosokat, hogy tartózkodjanak a hangos vélemény nyilvánítástól.) Dr. Mile Sándor polgármester: Kéri a képviselő-testület kérdéseit, véleményeit. Majoros Gyuláné képviselő: Elmondja, hogy a képviselők részére is kellemetlen ez az ügy. Nagyon sokszor pozitív értelemben beszéltek Dr. Polyák Erzsébetről, szükség lett volna a Dr. Polyák Erzsébetre mint képviselő. Nem gondolta volna, hogy egy önkormányzati megszorító 13

14 intézkedés ezt a helyzetet szülje. Bérleti szerződések felülvizsgálatakor merült fel, hogy az addig ingyenesen használt lakásért ő is fizessen bérleti díjat, mint bárki más. Akkor arra nem volt mód, hogy módosítsák együtt az orvossal kötött szerződést. Az akkori testületi ülés nem jó élménnyel zárták. Soha nem gondolta volna, hogy egy egyszerű megszorító intézkedés idáig tud fajulni, sajnálja, hogy azt kell mondania, hogy szinte cirkusszá tud alakulni. A többségük nem a doktornő ellen, és a munkája ellen van, csak szeretnék azt, ha szolgálati lakásban lakik valaki, akkor azután fizesse ki a lakbért. Semmi olyasmiről nem volt szó, hogy neki innen menni kell. Nem is akar a múltban vájkálni. Azt javasolná, hogy üljenek le, beszéljék meg, a sok kis problémát beszéljék meg, tegyenek pontot a dolgok végére. Ez sem a képviselő-testületnek nem jó, sem a lakosoknak nem jó. Ahányan itt vannak a doktor nő részéről, annyian itt lehetnének a Serester doktor úr részéről is. Legyenek is, rendben van. Szabad orvos választás van, ebben nem kellene a két orvosnak vitázni. Nagyon sok igazság van abban, amit a polgármester úr elmondott. Nem arról van szó, hogy most a doktornőnek menni kell, hanem arról, hogy össze kell ülni, és a faluban ezt a helyzetet tárgyalásokkal meg kell javítani. (Bekiabálás hangzik el.) Dr. Mile Sándor polgármester: Kéri a lakosokat, hogy maradjanak csendben, és megadja a szólt a következő hozzászóló képviselőnek. Nyakóné Mogyorósi Anikó képviselő: Elmondta, hogy a képviselők a képviselő-testületi ülés előterjesztéseit, anyagát mindig megkapják írásban, tehát ha azzal egyetértenek, akkor feleslegesen nem szólnak hozzá. Úgy gondolja, hogy azért van két orvos, hogy a falu lakosságáért legyen. A Dr. Serester Zoltán háziorvosnak 1276 betege van, a Dr. Polyák Erzsébetnek 929 betege van. A lakosok, akikkel beszélt, meg vannak elégedve a doktornő munkájával. Kérték a lakosok, és javasolja, mint képviselő, hogy adjanak még esélyt a Dr. Polyák Erzsébetnek, mert igaz, hogy nem Bucsán nem tart sürgősségi ellátást, de Karcagon az ügyeleten sokszor találkozhattak vele a betegek. Sokakat ellátott a doktornő. Mint ahogy bármi másért bemennek a betegek Karcagra akár a laborvizsgálatért, akár másért, a sürgősségi ellátásért is be fognak menni. Túlkapások mindenhol vannak, minden orvosnál előfordul, hallottak ilyet is, olyat is. Meg van a hibaszázalék is, hogy mennyi lehet amit az orvos elkövethet. Ez egy eset felfújása, amit a másik oldalról is fel lehetne hozni. A másik orvosnál is fordultak elő hibák. Mivel az Orvosi Kamara sem marasztalta el a doktornőt, az alkalmassági vizsgálat is azt mondja, hogy alkalmas a feladat ellátására, így javasolja, hogy adjanak még esélyt a doktornőnek. Dr. Mile Sándor polgármester: Nem egy eset volt, hanem több eset, és egy eset az emberéletben már tragédia. Közben a lakosok közül többen közbeszólnak, és Dr. Mile Sándor polgármester kéri, hogy ne beszéljenek, ne hangoskodjanak, de nem jut eredményre, így a hangzavarban szünetet rendel el. Szünet Szünet után Dr. Polyák Erzsébet nem jelent meg az ülés folytatásán. Dr. Mile Sándor polgármester: Folytatódik az ülés. Kérte Magyar László körjegyzőt, hogy szíveskedjen tájékoztatást adni a testület tagjait is és az érdeklődő lakosokat is a 14

15 hozzászólásokkal kapcsolatosan, a demokráciával, és az ülés vezetésével kapcsolatosan. Magyar László körjegyző: Nagy zavart és vihart keltett az, hogy a polgármester úr első körben nem engedélyezte a hangzavarban a bekiabálás szerű hozzászólásokat. Elmondta, hogy a képviselő-testület döntésköréből ez az ügy ki nem vehető. A testület tanácskozik, és hozza meg a döntést. Ebben az ügyben nem lehet népszavazást, népi kezdeményezést és közmeghallgatást tartani. Ez a képviselő-testület kizárólagos hatáskörébe tartozó döntés. Ezért a képviselő-testület tanácskozása alkalmával tanácskozási joggal vesznek részt a képviselők, az érintettet meg lehet és meg kell hallgatni, és szintén tanácskozási joga van a jegyzőnek. Ha a képviselők elmondják véleményeiket, kérdést tesznek fel, meghallgatják az érintettet, és nincs részükről más vélemény, javaslat, és egyébként az ülésben érintettek szeretnének az hallgatóság részéről hozzászólni, ahhoz lehetőséget adhat a polgármester, de csak megfelelő körülmények között. Bekiabálás, vádaskodás és ordítozás között nem lehet ülést tartani, ezért rendelte el a polgármester úr a szünetet. A szünet után folytatódik a képviselő-testület tanácskozása, a képviselők véleményt nyilvánítanak. Nemcsak az írásos anyag alapján fogják a kérdéseiket, véleményeiket, döntésüket megfogalmazni, hanem nyilván a lakossági véleményt is képviselik. A döntés joga a képviselőké. Megkért mindenkit, hogy mind addig amíg a képviselő-testület tanácskozik, a közbekiabálástól, hangos vélemény nyilvánítástól tartózkodjanak, mert a polgármester úrnak a rendzavaró személyt az önkormányzati törvény szabályai szerint a teremből ki kell küldeni, mindaddig amíg a rend helyre nem áll a tanácskozást nem tudják folytatni. A képviselő-testület szeretné meghozni a döntését, nem kívánja elnapolni, ehhez viszont megfelelő nyugodt légkör kell. Megkért mindenkit, hogy a képviselő-testület tanácskozását hallgassa végig, és ezt követően amíg van vélemény a polgármester úr lehetőséget ad, hogy a hallgatóságból néhányan szóljanak. Úgy gondolták, hogy ezt nem kell ismertetni, korábban ilyen viharos megmozdulásra nem került sor, ebben úgy látszik, hogy gyakorlatlanok voltak, de ezután minden ülés előtt ismertetni fogják az ülés lefolytatásának szabályait. Dr. Mile Sándor polgármester: Elmondja, hogy eddig nem volt ilyen, kicsit elszabadultak az indulatok, de ilyen körülmények között nem lehet tárgyalni. Az ülést megzavarni tilos, ezt muszáj kezelni, az ülés méltóságát meg kell tartani. Ott tartottak, hogy az ÁNTSZ vizsgálat lezajlott, világossá tette, hogy a település biztonságos orvosi ellátásának az ügye a képviselő-testület felelőssége. A képviselő-testületnek kell döntenie arról, hogy biztonságos egészségügyi ellátás legyen. Azért nem látja biztonságosnak az egészségügyi ellátást, mert a doktornő úgy nyilatkozott, hogy nem hajlandó a betegeket munkaidő után ellátni, tanulják meg a betegek, hogy menjenek az ügyeletre. A doktornő kompromisszumot nem hajlandó kötni, nem akar együttműködni az önkormányzattal. Dr. Serester Zoltán háziorvossal sem működik együtt régóta. Ezek olyan fontos dolgok, ami nélkül nem lehet jól munkát végezni, ha nincs együttműködés. Kizárólag együttműködéssel lehet jól teljesíteni magas színvonalon. Ezek az ellentmondások és viták emberéletbe kerülhetnek. Ha ez bekövetkezik mindenki keresni fogja, hogy ki miatt történt. Most egy kisbaba ment el, de voltak már korábbi esetek is, sokadik eset ez, hogy panaszt tettek. Írásban és telefonon most tettek panaszt, ezért kell intézni. Alaposan át kell gondolni, hogy jóvátehetetlen hiba ne forduljon elő. A döntés a képviselő-testület kezében van, ezzel együtt a felelősség is. Azért hozták létre a két körzetet is, hogy szeretnének jól együttműködni. De most probléma van. Ifj. Gyarmati Imre képviselő: Megkérdezte, hogy a doktornő foglalkozás egészségügyi vizsgálata megtörtént-e? 15

16 Dr. Mile Sándor polgármester: A válaszom az, hogy nem eddig nem tudunk róla, a hatósági főorvosok rendelték el, az eredményről fogják majd az önkormányzatot értesíteni, de eddig nem kapott róla értesítést az önkormányzat. Fenyődi Attila alpolgármester: Véleményét szeretné elmondani, végighallgatta a polgármester úr beszédét, a Dr. Polyák Erzsébet által felolvasottakat. Nem jó szívvel olvasta el azt az e- mailt, amelyet a doktornő minden képviselőnek kiküldött. Még nem született döntést, de a doktornő már fenyegetőzött. A maga részéről a döntése az lesz, hogy tartózkodni fog. Úgy látja, hogy ez a helyes, nem az ő ügye, másról van szó. Bányainé Gyarmati Katalin képviselő: Sajnálja, hogy indulatok kavarognak. Azt tudja mondani, mint az előtte szóló. Tagja volt az akkori testületnek is, amikor a Serester doktor úr kérésére is két körzetet alakított a képviselő-testület. Örültek neki, hogy két körzet lesz, reményük az volt, hogy tehermentesíteni tudják az orvosokat. A maga részéről semmi probléma nem volt egyik orvossal sem. Ahhoz az orvoshoz ment a családjával, ahová utca szerint be lett osztva. A doktornőt képviselőnek is megválasztották, de a testületi üléseken nem vett részt. A törvény erejénél fogva kizárta magát a képviselő-testületből. Pedig a doktornő véleménye is segítség lett volna. Volt olyan ügy, amikor a képviselő-testület is kompromisszumot ajánlott, de sajnos nem sikerült. Nem azért ülnek itt, hogy csak bólogassanak. A maga részéről nem tud dönteni, úgy gondolja, hogy döntsön majd az új testület. Három hónapot már kibírnak, nem tud se ide, se oda dönteni. Mint orvossal semmilyen problémája nincs, de ez az áldatlan állapot, és a feljelentgetések nagyon távol állnak tőle. Egyezségre kellene jutni, amire nem lát sok esélyt. Talán most a doktor nő szavaiból úgy vette ki, hogy hajlandó egyezkedni. Dr. Mile Sándor polgármester: A doktornőnek meg lesznek a saját kritériumai, munkaidő után ne zaklassák, tanulja meg a falu, kompromisszumot nem köt, majd amit ő diktál az legyen. Nem kívánja, hogy ilyen munkatársa legyen bárkinek is. Sokszor leült vele beszélni, de nem volt eredménye, veszekedésbe ment át a beszélgetés. Tanuk nélkül nem is ült le a doktornővel tárgyalni. Magyar László körjegyző: Néhány pontosítást szeretne tenni. Sajnálja, hogy a Dr. Polyák Erzsébet már nincs jelen az ülésen. Kéri a képviselőket, hogy vegyék figyelembe, hogy az írásos előterjesztés miről szól. Messze nem arról van szó, hogy a képviselő-testületnek jogában állna, hogy a doktor úr, vagy doktor nő a jobb orvos, vétett-e hibát, vagy nem vétett, ez nem a képviselő-testület kompetenciája, ezzel ne foglalkozzanak. Amiről az előterjesztés szól, azaz együttműködés. Példaként elmondta, hogy ha köt bárkivel egy polgári jogi szerződést pl. fűnyírásra, de összevesznek a felek. Nem az a lényeg, hogy min vesztek össze, hanem az, hogy összevesztek, és ezért bármelyik félnek jogában áll, azt mondani a szerződéses partnernek, hogy nem kívánja tovább fenntartani a szerződést. Persze a rendes felmondás szabályai betartásával. Arról van szó, hogy fenn tudják-e tartani a szerződéses kapcsolatot jó módon, hiszen mind két fél tevőleges jó akarata kell ehhez. Való igaz, hogy senkit arra nem lehet kötelezni, hogy mivel ügyeleti szolgálat van szervezve, hogy akármikor éjszaka is ellássa a beteget. De vannak bizonyos kritériumok, mert ha valaki rosszul van és segítséget kér, akkor is kötelességi mindenkinek a tőle elvárható segítséget megtenni. A laikus embertől az elvárható segítség, hogy további segítséget kér, de a képzett embertől az az elvárás, hogy tegyen is valamit. Önkormányzati egyéb ügyekben is kell együttműködni, felvilágosító munkát kell végezni. Ezeket kell megfontolás tárgyává tenni, hogy a képviselő-testület és a másik szerződő fél hogyan tudja az együttműködést biztosítani. Az nem megoldás, hogy a 16

17 képviselők tartózkodnak, és nem döntenek semmit. El kellene dönteni, vagy leülni és megegyezni mindenben, és kompromisszumra jutni. Ifj. Gyarmati Imre képviselő: Mindannyian ennek a falunak a szülöttei, erre hivatkozott a doktor nő is, mégis úgy tűnik, hogy nem egy nyelven beszélnek. Nem kerülnek megértésbe, hiányzik a kompromisszum. Úgy érzi, mintha kicsit betartana a doktornő, bár ezt a szót most erősen használta. A kompromisszum felé hajlik. Úgy látta, hogy a doktornő is hajlana most a kompromisszumra. Mindazon által mint képviselő nem tud erről úgy szavazni, hogy elfogadja. Hosszú évek óta a Dr. Serester Zoltán a háziorvosa, és annál több, bizalmasa. Nem őt érinti ez az egész, de lelke mélyén úgy érzi nem tud szavazni. Fenyődi Béla képviselő: Úgy látja, hogy mindenki az októberi választásra gondolt, hogy talán úgy sem fognak itt ülni a mostani képviselők. Ne adják örökbe az új testületnek ezt a gondot. Véleménye szerint döntsék el most az ügyet, vállalják fel. Aki most ellene szavaz, úgy sem kap szavazatot. Azért ne húzzák meg magukat, mert embertől esetleg majd nem kapnak szavazatot. Nemcsak most van a fenyegetés, már akkor is, amikor valamilyen kisebb ügyről volt szó. Ez így nem működik, nem mernek dönteni a képviselők, mert azonnal ott lesz náluk vagy az APEH, vagy más hatóság és bosszút állnak. Áll elébe a döntésnek, ha ellene szavaz, felvállalja. Az a véleménye, hogy ne adják át a következő testületnek a döntést, nem is tudják, hogy kik lesznek, azt sem tudják, ki lesz a polgármester. Dr. Mile Sándor polgármester: A képviselőnek állást kell tudni foglalni. A tartózkodás nagyon kényelmes döntés. Elmondta, hogy nagyon sok emberrel találkozott már, nemcsak Magyarországon, Európában is. Már minden tárgyalást kimerített már amit a doktornővel lehetett. Átadja azt a tisztet, hogy egyezzenek meg a doktornővel. Hozzanak létre egy bizottságot, ismerjék meg egymást, beszéljenek át mindent. Minden előfordulhat, annak az ellentéte is, amit megbeszéltek. Nem tudja elképzelni, mint ember, ha valaki hozzáfordul segítségért, hogy ne segítsen. Telefonáljon, nyújtson segítséget, főleg egy orvos. Azonnal hívjon mentőt, leültesse, ne engedje el. Amikor állatorvos volt éjszaka is felkelt, átöltözött és kiment az állathoz, mert az nem jött helybe. Ezeket a dolgokat a testület nem hagyhatja szó nélkül. Olyan nincs, hogy Bucsa lakossága tanulja meg, hogy a doktornőhöz nem mehetnek,mert az ügyeletet kell kihívni. A mentő is több mint 10 perc mire kiér Bucsára. Egy súlyos esetet csak akkor lehet megmenteni, ha helyben van orvos. A sürgősségi orvostan egy külön szakág. Dr. Serester Zoltán képviselő: Elmondta, hogy 20 éve háziorvos Bucsán, 16 éven keresztül a 2600 lakost éjjel nappal, 24 órában látta el. 5 évvel ezelőtt 2005 évben hozták létre a két háziorvosi körzetet. A praxis felét minden ellentételezés nélkül átadta az idejövő doktornőnek. Bár ezután már megszervezésre került a központi orvosi ügyelet is, de ezt akkor még nem tudták. Volt olyan, hogy 18 órát megszakítás nélkül egyben ledolgozott. A doktornőnek 26 esete volt az Orvosi Kamarával. Nem rossz indulatból, de felhívták a figyelmét, hogy a doktornő milyen típus. Sajnos bekövetkezett a jóslat. A szerződések elkészültek, a lakosságnak volt már ideje, hogy eldöntse, hogy melyik orvost választja. 70 éves de a híresztelések ellenében soha annyit nem ivott, hogy az önkontrollt elveszítse. A doktornő a rendőrségre telefonált emiatt. Munkaidő alatt soha nem ivott. A doktornő sajnos elkezdte a dehonesztálásokat ellene. Látta, hogy nem jelentkeztek nála a betegek szép számmal, ezért azt híresztelte, hogy rossz kezelést írt fel a betegeknek. Ezt azonban nem döntheti el senki, csak a felügyeleti szerv. Azt mondta, hogy rossz kezelést írt fel, mert nem ért hozzá, alulképzett. Ekkor írta néhai Földesi György polgármester az Orvosi Kamarához a véleményét a 17

18 munkájáról. Sajnos egy esetben fordult elő, hogy megkérte volna a doktornőt, hogy adjon be egy injekciót egy idegbetegnek, mert éppen abban az időben a balesetet szenvedett lányához kellett sietnie. Megkérte a doktornőt, hogy hívjon mentőt is a dühöngő betegnek. Sajnos a doktornő elutasítóan viselkedett. A feleségem hívta ki az ügyeletet és a mentőt. Sajnálja, hiszen ha egy orvos ennyire érzéktelen egy kollegára, akkor hol van ott az együttműködés szándéka. Próbálkozott ugyan az együttműködés kialakításával, de nem sikerült. Csak a vádaskodások halmaza van. Az Orvosi Kamara Etikai Bizottsága nem marasztalta el, mert semmilyen etikai vétséget nem követett el. A doktornőt viszont elmarasztalták, de hogy megússza a dolgot kilépett az Orvosi Kamarából. Most viszont aki nem kamarai tag, nem praktizálhat. Most újból az Etikai Bizottság elé kell, hogy álljanak, de ezt már nem szívesen vállalja. A mostani esetben, amikor a kismamát nem látta el a doktornő, nem adott neki görcsoldót, nem hívott neki mentőt, ez hiba. Ha ezt megtette volna egy állampolgárral több lenne. Soha senkivel rossz viszonyba nem volt mióta dolgozik. Úgy gondolja, hogy ez nem az ő hibája, ez a doktornő hibája. Sajnálja, hogy 70 éves korára idáig jutott, hiányzik az egymás tisztelete, szakmai megbecsülése. Itt most összegyűltek ugyan a lakosok a doktornő védelmében, de a maga részéről is biztosan tudna lakosokat állítani. Dr. Mile Sándor polgármester: A Serester doktor úr 20 éve minden hozzá forduló beteget ellát, és ezt a falu lakossága és az önkormányzat is értékeli. Sajnos nem látja, hogy a doktornővel valaha valaki is megegyezne. A doktornő nem hajlandó kompromisszumot kötni. Koczka Istvánné képviselő: Elmondta. hogy a tanácskozásban részt vehet, de szavazati joggal nem rendelkezik személyes érintettsége miatt. A doktornő nagyon jó szakember, a betegeket jól ellátja. Emiatt nem látja bizonytalannak a lakosok egészségügyi alapellátását. Megkérdezte, hogy mivel személyes érintettségből nem szavazhat, Serester doktor szavazhate, hiszen ő is érintett. Magyar László körjegyző: Koczka Istvánné képviselő közvetlen hozzátartozója, testvére a Dr. Polyák Erzsébetnek, ezért nem szavazhat, ezt a törvény ezt eldönti, mert személyes érintettsége van. Itt most akkor a polgármester és a jegyző sem ülhetne, mert perben és haragban van a doktornővel. De a Koczka Istvánné ügyét eldönti a törvény, hiszen hozzátartozója. Az összes többi eset minden képviselő esetében, mérlegelés kérdése. Opóczkiné Márki Andrea képviselő: Van-e arra lehetőség, hogy megvárhatják a doktornő alkalmassági vizsgálata eredményét, és azután dönteni. Dr. Mile Sándor polgármester: Most van egy határozati javaslat, arról kell döntenie a képviselő-testületnek. Ha ez a határozati javaslat nem kapja meg a döntő többséget, akkor javasolja egy bizottság alakítását. Meg kell próbálni az együttműködés kialakítását. Annak viszont meg van az oka, ha egy szakmai stáb elküldi az orvost alkalmassági vizsgálatra. Magyar László körjegyző: Kéri, hogy próbálják visszaterelni a helyes mederbe az ügyet, ahonnan ez indult, és amiért ez indult. Vegyék figyelembe, hogy nem a szakmai kvalitásról, és nem arról kell dönteni, hogy jó orvos-e, vagy rossz orvos-e, alkalmas-e, vagy nem alkalmas a doktornő. Hagyják figyelmen kívül Arról kell dönteni, hogy együtt tudnak-e működni. Egy sima szerződéses jogviszonyról van szó. Tudnak-e együtt dolgozni, vagy nem. 18

19 Természetesen ha arról döntene a testület, hogy az előterjesztett határozati javaslatot a képviselő-testület elveti, vagy a sok tartózkodás miatt nem kap elég szavazatok, akkor is hozni kell egy másik döntést. Valahogy fel kell oldani ezt a problémát. Ha azt mondanák ki feltételesen beszél természetesen, hogy nem alkalmas a doktornő, akkor az a szerződés azonnali felmondását jelentené. Tehát egy alkalmatlanság esetén. Nyakóné Mogyorósi Anikó képviselő: Megkérdezte, hogy lehet-e arról szó, hogy Biró Endre elmondja az itt jelenlévő lakosok véleményét? Dr. Mile Sándor polgármester: Megadta a szót Biró Endrének. Biró Endre lakos hozzászólása: A választók kérték meg, hogy szóljon. Örül annak, hogy Fenyődi Béla megjegyezte, hogy haragszik a doktornőre egy bizonyos szavazás miatt, amikor a feleségét minősítette vissza, de a maga részéről nem ezt veszi figyelembe. Hanem azt, hogy a választók mivel bízták meg a képviselőket és a polgármestert. A képviselők és a polgármester is esküt tettek, amikor erre a posztra jutottak. Arról tettek esküt, a lakosság érdekeit képviselik. Ez egy bizonyos felhatalmazás de nem öncélú és nem diktatórikus. Most is meg kell kérdezni a bucsai lakosokat, hogy mi a véleményük ebben témában, az egészségügyi ellátásban. Az, hogy a doktornő és az önkormányzat között nincs együttműködés és haragban vannak, ez szomorú. Az egészségügyi ellátás és a betegek véleménye alapján a döntést nagyon meg kell fontolni. A Serester doktor úr azt mondja, hogy most a doktornő felhergelte a lakosokat. Elmondta, hogy Őt nem. A Miléné kereste fel Őt is és a lakosokat, hogy jöjjenek ide, nem a doktornő. Ha a Serester doktor úr lenne ebben a helyzetben, akkor Ő a maga részéről nem jönne ide. Akkor biztosan a Serester doktor betegei jönnének ide és megvédenék. Most a doktornő betegei nyilvánítják ki, hogy jó orvos, vagy nem jó orvos. Az hogy a szakmai élete során hibázott, az mindenkinél előfordul. Ha a doktornőt elküldik, akkor azok a betegek nem mennének a Serester doktor úrhoz, hanem inkább elmennének Karcagra vagy Füzesgyarmatra. De most szóba került az, hogy egy 10 perces időintervallum milyen sokat jelent egy ember életében. A beteg, egy idős asszony nem jut el az orvosához,akár meghalhat. Tulajdonképpen most a képviselők az élet és a halál urai. A demokrácia viszont arról szól, hogy meg kell kérdezni a népet, a demokrácia alapja a népuralom. Magyar László körjegyző kéri, a polgármestert, hogy térjenek a tárgyra. Dr. Mile Sándor mondja, hogy nem erről van szó. Biró Endre: Elmondta, hogy a 680 ember aláírását, a kérést hogy a doktornő maradjon a polgármester nem vette át. Dr. Mile Sándor polgármester: Elmondta, hogy az asszonyokkal beszéltek, de azok nem adták át az aláírásokat. Mile Józsefné hozzászól és mondja, hogy odavitték az aláírásokat. Hangzavar van. Biró Endre: Elmondja, hogy 680 ember kérése az, hogy a doktornő maradjon. A kompromisszum sikerében bíznak. A betegek kérése ez, és ragaszkodnak hozzá, van aki az életét köszönheti neki, és ez mindent elmond. Ez a kérésük a betegeknek, kéri hogy vegyék figyelembe. A Serester doktorhoz is ragaszkodnak az ő betegei. Ez így a jó. A választók juttatták ide a képviselőket, azért kellene a választók érdekeit figyelembe venni, mert ha 19

20 rosszul döntenek, akkor róluk döntenek rosszul és a választók isszák meg a levét. Dr. Mile Sándor polgármester: Azonban Serester doktornak is nagyon sokan köszönhetik az életüket. Úgy érzi, hogy nem igazán értették meg az előbb a körjegyző elmondásából a népi kezdeményezéssel, joggal kapcsolatos dolgokat. A kérést figyelembe veszik. A két orvosnak együtt kell működni. Ha ez az együttműködés működne ez az ügy nem ügy. Az önkormányzattal is együtt kell működni az orvosnak. Ha nem működik együtt nem tudják mikor van távol, ki a helyettese. Ezt tisztázni kell, ez az ellátás felelősségéhez tartozik, hiszen ha megtörténik a haláleset, akkor jön a probléma, hogy ki a felelős. Annak az ismeretében történt az a felmérés, hogy tisztában vannak vele a betegek, hogy délután munkaidő után senkit nem fogad a doktornő. Ennek a ismeretében történ ez a felmérés. Biró Endre: 2006-os dátummal van írás arról, hogy Serester doktor nem vállalja a doktornő helyettesítését. Magyar László körjegyző: A probléma nem ott van, hogy ki jobb, ki rosszabb orvos, hanem az, hogy hármójuk közt nincs együttműködés. Magát a helyzetet kellene feloldani. Dr. Mile Sándor polgármester: Sajnálja, hogy a doktornő nem működik együtt. Más településen sem működött együtt. E nélkül nem lehet az egészségügyi ellátást működtetni. Ez a probléma, és itt a felelősség a képviselőknél. Majoros Gyuláné képviselő: Sokszor előkerült az orvosok helyettesítése, azzal egyetért, hogy az orvosok a régebben már jól működő helyettesítéseket ne változtassák. Ezzel nincs semmi probléma. Nem ez az igazi ok, hogy a szerződést fel kelljen bontani. Viszont annyi vélemény jött, hogy teljesen össze van omolva a döntését illetően. Nem hiszi, hogy bármelyik képviselőben is felmerült volna, hogy nem a betegek érdekeit néznék. Arról szól, hogy rávegyék a doktornőt az együttműködésre. Maradjon a doktornő, de tanuljon meg együttműködni a munkáltatójával. Ezzel van a baj, mindenki erről az oldalról is gondoljon bele. Ezért tudnak nehezen dönteni. Dr. Mile Sándor polgármester: Megpróbáltunk együttműködni, de nem sikerült. Ki tudná a doktornőt rábírni, hogy működjön együtt. Nem lehet egy munkahelyen függetlenedni. Ez nem felelős lakossági ellátás. A felelős ellátás nem ilyen. Bányainé Gyarmati Katalin képviselő: Megjegyezte, hogy Dr. Benedekfi Katalin kistérségi tiszti főorvos elrendelte Dr. Polyák Erzsébet soron kívüli egészségügyi alkalmassági vizsgálatát, ennek lassan egy hónapja, miért nem történt még meg. Kérhetnénk, hogy történjen ez meg? Magyar László körjegyző: Ez egy hatósági eljárás, a Tisztiorvosi Szolgálat rendezi, ebbe nincs az önkormányzatnak beleszólása. Nem az önkormányzat jogköre, és hatásköre. Nem járhat el az önkormányzat ebben, hogy de már pedig menjen a vizsgálatra. Bányainé Gyarmati Katalin képviselő: Mi lenne, ha leülnének tárgyalni a doktornővel, és kérnék, hogy a vizsgálat eredménye minél hamarabb meglegyen, hogy ennek a birtokában tudjanak dönteni. 20

22. sz. JEGYZŐKÖNYV. Az ülés helye: Bucsa, Községháza nagyterme (Bucsa, Kossuth tér 6.)

22. sz. JEGYZŐKÖNYV. Az ülés helye: Bucsa, Községháza nagyterme (Bucsa, Kossuth tér 6.) Bucsa Község Önkormányzat Képviselő-testülete Bucsa, Kossuth tér 6. Tel: 66/585-520. 600-22/2014. iktatószám 22. sz. JEGYZŐKÖNYV Készült: Bucsa Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. szeptember

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Az ülés helye: Bucsa, Községháza nagyterme (Bucsa, Kossuth tér 6.)

JEGYZŐKÖNYV. Az ülés helye: Bucsa, Községháza nagyterme (Bucsa, Kossuth tér 6.) Bucsa és Kertészsziget Önkormányzat Napközi Otthonos Óvoda Intézményfenntartó Társulás Társulási Tanácsa Bucsa, Kossuth tér 6. Tel: 66/585-520. 841-2/2014. iktatószám 2. sz. JEGYZŐKÖNYV Készült: Bucsa

Részletesebben

166-16/2011.ikt.sz. JEGYZŐKÖNYV

166-16/2011.ikt.sz. JEGYZŐKÖNYV 166-16/2011.ikt.sz. JEGYZŐKÖNYV Készült: Bucsa Község Önkormányzat Képviselő-testületének, Ecsegfalva Község Önkormányzat Képviselő-testületének, és Kertészsziget Község Önkormányzat Képviselő-testületének

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Az ülés helye: Bucsa, Községháza nagyterme (Bucsa, Kossuth tér 6.)

JEGYZŐKÖNYV. Az ülés helye: Bucsa, Községháza nagyterme (Bucsa, Kossuth tér 6.) Bucsa Község Önkormányzat Képviselő-testülete Bucsa, Kossuth tér 6. Tel: 66/585-520. 600-19/2014. iktatószám 19. sz. JEGYZŐKÖNYV Készült: Bucsa Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. augusztus

Részletesebben

1. sz. JEGYZŐKÖNYV. Az ülés helye: Bucsa, Községháza nagyterme (Bucsa, Kossuth tér 6.)

1. sz. JEGYZŐKÖNYV. Az ülés helye: Bucsa, Községháza nagyterme (Bucsa, Kossuth tér 6.) Bucsa Község Önkormányzat Képviselő-testülete Bucsa, Kossuth tér 6. Tel: 66/585-520. 600-1/2014. iktatószám 1. sz. JEGYZŐKÖNYV Készült: Bucsa Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. január 16-án

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Az ülés helye: Bucsa, Községháza nagyterme (Bucsa, Kossuth tér 6.)

JEGYZŐKÖNYV. Az ülés helye: Bucsa, Községháza nagyterme (Bucsa, Kossuth tér 6.) Bucsa Község Önkormányzat Képviselő-testülete Bucsa, Kossuth tér 6. Tel: 66/585-520 223-30/2013. iktatószám 30. sz. JEGYZŐKÖNYV Készült: Bucsa Község Önkormányzat Képviselő-testületének és Kertészsziget

Részletesebben

8294 Kapolcs 8293 Vigántpetend JEGYZŐKÖNYV

8294 Kapolcs 8293 Vigántpetend JEGYZŐKÖNYV Önkormányzati Képviselő-testület Önkormányzati Képviselő-testület 8294 Kapolcs 8293 Vigántpetend Száma: 332-16/2012. JEGYZŐKÖNYV Készült: Kapolcs község Önkormányzata Képviselőtestülete és Vigántpetend

Részletesebben

ÓPÁLYI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2014. január 9-én megtartott ülésének

ÓPÁLYI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2014. január 9-én megtartott ülésének ÓPÁLYI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2014. január 9-én megtartott ülésének A./ TÁRGYSOROZATA B./ JEGYZŐKÖNYVE C./ HATÁROZATAI: 1-3. D./ RENDELETEI: - Száma: 1-6/2014. T Á R G Y S O R O Z A T

Részletesebben

24. sz. JEGYZŐKÖNYV. Az ülés helye: Bucsa, Községháza nagyterme (Bucsa, Kossuth tér 6.)

24. sz. JEGYZŐKÖNYV. Az ülés helye: Bucsa, Községháza nagyterme (Bucsa, Kossuth tér 6.) Bucsa Község Önkormányzat Képviselő-testülete Bucsa, Kossuth tér 6. Tel: 66/585-520 223-24/2013. iktatószám 24. sz. JEGYZŐKÖNYV Készült: Bucsa Község Önkormányzat Képviselő-testületének és Kertészsziget

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Készült: Szakáld Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2015.április 29. napján megtartott ülésén.

Jegyzőkönyv. Készült: Szakáld Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2015.április 29. napján megtartott ülésén. Szakáld Község Önkormányzata Képviselő-testülete 3596 Szakáld, Aradi út. 4. Jegyzőkönyv Készült: Szakáld Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2015.április 29. napján megtartott ülésén. Jelen vannak:

Részletesebben

Szakáld-Hejőkeresztúr községek Képviselő-testületei. Jegyzőkönyv

Szakáld-Hejőkeresztúr községek Képviselő-testületei. Jegyzőkönyv Szakáld-Hejőkeresztúr községek Képviselő-testületei Jegyzőkönyv Készült: Szakáld községben 2014. július 09. napján Szakáld Község Önkormányzata testületének, valamint Hejőkeresztúr Község Önkormányzata

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV Készült: Molnári Községi Önkormányzat Képviselőtestülete 2012. április 26-án 17, 30 órakor megtartott soron következő nyílt testületi üléséről. Jelen vannak: Vuk István Lengyel Attiláné Kanizsai

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Készült: Szakáld Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2014. augusztus 06. napján megtartott ülésén.

Jegyzőkönyv. Készült: Szakáld Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2014. augusztus 06. napján megtartott ülésén. Szakáld Község Önkormányzata Képviselő-testülete 3596 Szakáld, Aradi út. 4. Jegyzőkönyv Készült: Szakáld Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2014. augusztus 06. napján megtartott ülésén. Jelen vannak:

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. 1./ Döntés a Bucsa Község Napközi Otthonos Óvoda Alapító Okiratának módosításáról Előadó: Kláricz János elnök

JEGYZŐKÖNYV. 1./ Döntés a Bucsa Község Napközi Otthonos Óvoda Alapító Okiratának módosításáról Előadó: Kláricz János elnök Bucsa és Kertészsziget Önkormányzat Napközi Otthonos Óvoda Intézményfenntartó Társulás Társulási Tanács Bucsa, Kossuth tér 6. Tel: 66/585-520. 443-3/2015. iktatószám 3. sz. JEGYZŐKÖNYV Készült: Bucsa és

Részletesebben

FARKASGYEPŰ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE

FARKASGYEPŰ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE FARKASGYEPŰ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE Cím: 8582 Farkasgyepű, Petőfi Sándor u. 42. Tel/fax: (89)584-200 e-mail: onkormanyzat@farkasgyepu.hu Szám:29/2013. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Farkasgyepű

Részletesebben

T á r g y s o r o z a t a

T á r g y s o r o z a t a 1 Nyírparasznya Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. május 30-án megtartott rendes ülésének a, jegyzőkönyve b, tárgysorozata c, határozatai: 39/2011.(V. 30.) d, rendeletei: Iktatószáma: 1-30/2011.

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Mérges Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Mérges, Béke tér 14. 10/2008. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Mérges Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2008. december 16-án 17. 00 órakor a mérgesi

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v J e g y z ő k ö n y v Készült: Kenderes Város Önkormányzati Képviselő-testületének 2016. október 26-án 14 óra 30 perckor tartott rendkívüli, nyílt ülésén. Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal tanácskozó

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült Uraiújfalu Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. február 12-én 18 órakor az Uraiújfalui Közös Önkormányzati Hivatal tanácskozó termében megtartott képviselőtestületi

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Készült Dömös Község Önkormányzat Képviselőtestületének július 14-én megtartott rendkívüli üléséről

Jegyzőkönyv. Készült Dömös Község Önkormányzat Képviselőtestületének július 14-én megtartott rendkívüli üléséről Jegyzőkönyv Készült 2010. július 14-én megtartott rendkívüli üléséről Jelen vannak: Novák Lajos polgármester Dénes Kálmánné alpolgármester Cseh János Marton Róbertné Ifj. Paulusz József Szilágyi Gábor

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V CSÁKÁNYDOROSZLÓ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 2013. november 11 - i. RENDKÍVÜLI üléséről

J E G Y Z Ő K Ö N Y V CSÁKÁNYDOROSZLÓ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 2013. november 11 - i. RENDKÍVÜLI üléséről J E G Y Z Ő K Ö N Y V CSÁKÁNYDOROSZLÓ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2013. november 11 - i RENDKÍVÜLI üléséről Önkormányzati rendelet: - Határozat: 118-119 /2013. (11.11.) 2 J E G Y Z Ő K

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült Uraiújfalu Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. március 26-án 17 órakor az Uraiújfalui Közös Önkormányzati Hivatal tanácskozó termében megtartott képviselőtestületi

Részletesebben

Bazsi Község Önkormányzata Képviselő-testülete 8352 Bazsi, Fő u. 91. Tel/Fax: 87/ J E G Y Z Ő K Ö N Y V

Bazsi Község Önkormányzata Képviselő-testülete 8352 Bazsi, Fő u. 91. Tel/Fax: 87/ J E G Y Z Ő K Ö N Y V Szám: 40-32/2010. 1. Bazsi Község Önkormányzata Képviselő-testülete 8352 Bazsi, Fő u. 91. Tel/Fax: 87/352-201 J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: 2010. április 21-én 18,05 órakor megtartott nyilvános üléséről.

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Oroszi Községi Önkormányzat Képviselő- testülete 8458 Oroszi, Szabadság u.43. Szám: D-20-5 /2014. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Oroszi Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. április 28-án 16

Részletesebben

2. sz. JEGYZŐKÖNYV. Az ülés helye: Bucsa, Községháza nagyterme (Bucsa, Kossuth tér 6.)

2. sz. JEGYZŐKÖNYV. Az ülés helye: Bucsa, Községháza nagyterme (Bucsa, Kossuth tér 6.) Bucsa és Kertészsziget Önkormányzat Napközi Otthonos Óvoda Intézményfenntartó Társulás Pénzügyi Bizottsága Bucsa, Kossuth tér 6. Tel: 66/585-520. 713-2/2016. iktatószám 2. sz. JEGYZŐKÖNYV Készült: Bucsa

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Szám: D- 20-1 /2014. Oroszi Község Önkormányzat Képviselő-testülete 8458 Oroszi, Szabadság u. 27. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Oroszi Községi Önkormányzat Képviselőtestületének 2014. február 4 -én 16

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült Ráckeresztúr Község Önkormányzat Képviselő-testületének. 2015. 03. 23-án megtartott testületi üléséről.

JEGYZŐKÖNYV. Készült Ráckeresztúr Község Önkormányzat Képviselő-testületének. 2015. 03. 23-án megtartott testületi üléséről. Szám:600/4/2015. 4. JEGYZŐKÖNYV Készült 2015. 03. 23-án megtartott testületi üléséről. Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal Nagyterme Az ülés kezdési időpontja: 16:00 óra Jelenlévők: Dr. Szentes-Mabda

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V 75 J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Jászdózsa Községi Önkormányzat Pénzügyi Bizottságának 2015. július 2-án megtartott rendkívüli ülésén. Az ülés helye: Jelen vannak: A községháza nagyterme mellékelt jelenléti

Részletesebben

Polgármesteri Hivatal 9082 Nyúl, Kossuth L. u. 46. Szám: 14-25/2008. J E G Y Z Ő K Ö N Y V

Polgármesteri Hivatal 9082 Nyúl, Kossuth L. u. 46. Szám: 14-25/2008. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Polgármesteri Hivatal 9082 Nyúl, Kossuth L. u. 46. Szám: 14-25/2008. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: 2008. december 12-én megtartott rendkívüli üléséről. Jelen vannak: polgármester Lengyel István alpolgármester

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült Abádszalók Város Képviselő-testületének 2009. november 19-én megtartott soron kívüli üléséről.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült Abádszalók Város Képviselő-testületének 2009. november 19-én megtartott soron kívüli üléséről. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült Abádszalók Város Képviselő-testületének 2009. november 19-én megtartott soron kívüli üléséről. Az ülés helye: Városháza földszinti nagyterme Jelen vannak: Bordás Imre polgármester,

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V 1 J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Jászdózsa Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. január 15-én megtartott rendkívüli ülésén. Az ülés helye: Jelen vannak: Községháza nagyterme mellékelt jelenléti

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Bakonykúti Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 206. december 3-án megtartott nyilvános, rendkívüli testületi üléséről. Az ülés helye: Községháza (Bakonykúti, Szabadság

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v 3/2013. (együttes, nyilvános) J e g y z ő k ö n y v Készült: Gara Község Önkormányzat Képviselő-testületének és Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. április 30-án tartott együttes, nyilvános üléséről.

Részletesebben

T á r g y s o r o z a t a

T á r g y s o r o z a t a Nyírparasznya Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2008. április 09.-én megtartott ülésének a, jegyzőkönyve b, tárgysorozata c, határozatai: 32-34 d, rendelete: T á r g y s o r o z a t a 1.) Előterjesztés

Részletesebben

10. JEGYZŐKÖNYV. Készült Ráckeresztúr Község Önkormányzat Képviselő-testületének. 2015. 05. 28-án megtartott testületi üléséről.

10. JEGYZŐKÖNYV. Készült Ráckeresztúr Község Önkormányzat Képviselő-testületének. 2015. 05. 28-án megtartott testületi üléséről. Szám:600/10/2015. 10. JEGYZŐKÖNYV Készült 2015. 05. 28-án megtartott testületi üléséről. Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal Nagyterme Az ülés kezdési időpontja: 17:00 óra Jelenlévők: Dr. Szentes-Mabda

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Szám: D- 20-2/2014. Oroszi Község Önkormányzat Képviselő-testülete 8458 Oroszi, Szabadság u. 27. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Oroszi Községi Önkormányzat Képviselőtestületének 2014. február 27 -én 16

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: 2009.december 15-én du.14.00 órai kezdettel megtartott képviselőtestületi ülésről.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: 2009.december 15-én du.14.00 órai kezdettel megtartott képviselőtestületi ülésről. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: 2009.december 15-én du.i kezdettel megtartott képviselőtestületi ülésről. Jelen vannak: Morvai István polgármester, Meggyes Attiláné alpolgármester,barna Zoltán, Gál Tiborné,

Részletesebben

Bucsa Község Önkormányzat Képviselő-testülete Bucsa, Kossuth tér 6. Tel: 66/585-520 773-37/2010. iktatószám. 37. sz. JEGYZŐKÖNYV

Bucsa Község Önkormányzat Képviselő-testülete Bucsa, Kossuth tér 6. Tel: 66/585-520 773-37/2010. iktatószám. 37. sz. JEGYZŐKÖNYV Bucsa Község Önkormányzat Képviselő-testülete Bucsa, Kossuth tér 6. Tel: 66/585-520 773-37/2010. iktatószám 37. sz. JEGYZŐKÖNYV Készült: Bucsa Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2010. november

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V 1 Mérges Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Mérges Béke tér 14. 11-A/2014. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Mérges Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. szeptember 19-én megtartott üléséről. 2

Részletesebben

évi költségvetés készítését megalapozó döntések Előadó: Dr. Miluczky Attila polgármester 59/2016.(XI.21.) sz. határozat

évi költségvetés készítését megalapozó döntések Előadó: Dr. Miluczky Attila polgármester 59/2016.(XI.21.) sz. határozat 22/2016. EGYEK NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Egyek Nagyközség Polgármesteri Hivatalának tanácskozó termében 2016. november 21. napján 15:15 órai kezdettel a

Részletesebben

Dozmat Község Önkormányzata Képviselő-testülete február 5- i nyílt ülésének jegyzőkönyve

Dozmat Község Önkormányzata Képviselő-testülete február 5- i nyílt ülésének jegyzőkönyve 1/2014. Dozmat Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2014. február 5- i nyílt ülésének jegyzőkönyve Tartalmazza: 1/2014. (II.10.) önkormányzati rendeletet az önkormányzat 2014. évi költségvetéséről

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Bánd Község Önkormányzata, Hárskút Község Önkormányzata, Márkó Község Önkormányzata közös képviselő-testületi ülésén, 2013. november 20-án, szerdán, 17 óra 30 perc kezdettel,

Részletesebben

Pápateszér Község Önkormányzati Képviselő-testülete JEGYZŐKÖNYV

Pápateszér Község Önkormányzati Képviselő-testülete JEGYZŐKÖNYV JEGYZŐKÖNYV Szám: 7/2012. Készült Pápateszér Község Önkormányzati Képviselő-testülete 2012. április 25-én 19 órai kezdettel megtartott nyilvános üléséről. Az ülés helye: Pápateszér, Petőfi u. 17. Jelen

Részletesebben

H O M O K B Ö D Ö G E

H O M O K B Ö D Ö G E Szám: 327-7/2013. H O M O K B Ö D Ö G E Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. július 22. napján 19 órakor megtartott képviselő-testületi üléséről készült jegyzőkönyv 2 Homokbödöge Község Önkormányzat

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Mérges Község Önkormányzat Képviselő-testületének

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Mérges Község Önkormányzat Képviselő-testületének 1 Mérges Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Mérges, Béke tér 14. 11-A/2013. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Mérges Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. július 30-án megtartott üléséről. 2 Mérges

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V 83 J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Jászdózsa Községi Önkormányzat Pénzügyi Bizottságának 2014. június 23-án megtartott rendkívüli ülésén. Az ülés helye: Jelen vannak: A községháza nagyterme mellékelt jelenléti

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV Vajta Község Önkormányzat Képviselő-testületének június 25-én 15,00 órai kezdettel tartott nyilvános rendes üléséről

JEGYZŐKÖNYV Vajta Község Önkormányzat Képviselő-testületének június 25-én 15,00 órai kezdettel tartott nyilvános rendes üléséről Ikt.szám: 669-2/2014. JEGYZŐKÖNYV Vajta Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. június 25-én 15,00 órai kezdettel tartott nyilvános rendes üléséről A Képviselő-testülete által meghozott határozat

Részletesebben

Bucsa Község Önkormányzat Képviselő-testülete Bucsa, Kossuth tér 6. Tel: 66/ /2011. iktatószám. 2. sz. JEGYZŐKÖNYV

Bucsa Község Önkormányzat Képviselő-testülete Bucsa, Kossuth tér 6. Tel: 66/ /2011. iktatószám. 2. sz. JEGYZŐKÖNYV Bucsa Község Önkormányzat Képviselő-testülete Bucsa, Kossuth tér 6. Tel: 66/585-520 203-2/2011. iktatószám 2. sz. JEGYZŐKÖNYV Készült: Bucsa Község Önkormányzat Képviselő-testületének és Kertészsziget

Részletesebben

Mátramindszent Községi Önkormányzat Képviselő-testületének december 13-i Mátramindszent Szuha Dorogháza Önkormányzatok Képviselő testületeinek

Mátramindszent Községi Önkormányzat Képviselő-testületének december 13-i Mátramindszent Szuha Dorogháza Önkormányzatok Képviselő testületeinek Mátramindszent Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. december 13-i Mátramindszent Szuha Dorogháza Önkormányzatok Képviselő testületeinek együttes üléséről készült 16/2012. számú Jegyzőkönyve

Részletesebben

FARKASGYEPŰ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE

FARKASGYEPŰ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE FARKASGYEPŰ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE Cím: 8582 Farkasgyepű, Petőfi Sándor u. 42. Tel/fax: (89)584-200 e-mail: onkormanyzat@farkasgyepu.hu Szám: 2/2013. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Farkasgyepű

Részletesebben

J E G Y ZŐKÖNYV. HVB. elnök Alapszolgáltatási Központ vezetője. Jászszentlászló polgármestere

J E G Y ZŐKÖNYV. HVB. elnök Alapszolgáltatási Központ vezetője. Jászszentlászló polgármestere J E G Y ZŐKÖNYV Készült: Móricgát Községi Önkormányzat Képviselő-testületének, 2014. október 21-én 14 30 órai kezdettel megtartott a l a k u l ó képviselő-testületi üléséről. Ülés helye: Móricgát Faluház

Részletesebben

Pápateszér Község Önkormányzati Képviselő-testülete JEGYZŐKÖNYV

Pápateszér Község Önkormányzati Képviselő-testülete JEGYZŐKÖNYV JEGYZŐKÖNYV Szám: 6/2013. Készült Pápateszér Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2013. április 29-én 18 órai kezdettel megtartott nyilvános üléséről. Az ülés helye: Pápateszér, Petőfi u. 17. Jelen

Részletesebben

A L S Ó N E M E S A P Á T I. Község ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 2013. június 28-ai ny i l v á n o s ülésének. j e g y z ő k ö n y v e

A L S Ó N E M E S A P Á T I. Község ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 2013. június 28-ai ny i l v á n o s ülésének. j e g y z ő k ö n y v e A L S Ó N E M E S A P Á T I Község ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2013. június 28-ai ny i l v á n o s ülésének j e g y z ő k ö n y v e Szám: 149-7/2013/ANA. Tartalom: HATÁROZATOK KÓD 60/2013.(VI.28.)

Részletesebben

Tornyospálca Község Önkormányzat Képviselő-testületének Pénzügyi, Ügyrendi Bizottsága március 14-ei nyilvános ülésének TÁRGYSOROZAT

Tornyospálca Község Önkormányzat Képviselő-testületének Pénzügyi, Ügyrendi Bizottsága március 14-ei nyilvános ülésének TÁRGYSOROZAT Tornyospálca Község Önkormányzat Képviselő-testületének Pénzügyi, Ügyrendi Bizottsága 2012. március 14-ei nyilvános ülésének a./ jegyzőkönyve b./ tárgysorozata c./ i: 5-15/2012. TÁRGYSOROZAT Megnyitó és

Részletesebben

Készült a kerecsenyi Képviselő-testület október 13-án 18 órakor megtartott üléséről.

Készült a kerecsenyi Képviselő-testület október 13-án 18 órakor megtartott üléséről. Készült a kerecsenyi Képviselő-testület 2010. október 13-án 18 órakor megtartott üléséről. Az ülés helye: Önkormányzat hivatali helyisége Kerecseny, Deák F. u. 52. Jelen vannak: polgármester, Bonyai József,

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Csörög Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. április 30. (kedd) napján 18.00 órakor megtartott rendkívüli ülésén

Jegyzőkönyv. Csörög Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. április 30. (kedd) napján 18.00 órakor megtartott rendkívüli ülésén Jegyzőkönyv Csörög Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. április 30. (kedd) napján 18.00 órakor megtartott rendkívüli ülésén Helyszín: Polgármesteri Hivatal 2135 Csörög, Kisfaludy u. 40. Jelen

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v. KERKABARABÁS község Önkormányzat Képviselő-testülete 2013. február 11-én (hétfő) 17.00 órakor megtartott nyilvános üléséről.

J e g y z ő k ö n y v. KERKABARABÁS község Önkormányzat Képviselő-testülete 2013. február 11-én (hétfő) 17.00 órakor megtartott nyilvános üléséről. J e g y z ő k ö n y v KERKABARABÁS község Önkormányzat Képviselő-testülete 2013. február 11-én (hétfő) 17.00 órakor megtartott nyilvános üléséről. Jelen vannak: Paál István polgármester Berki Zoltán alpolgármester

Részletesebben

HATÁROZATOK ALSÓNEMESAPÁTI 66/2013.(VIII.09.) határozat a Védőnői Szolgálatot Fenntartó Egészségügyi Társulás megszüntetése

HATÁROZATOK ALSÓNEMESAPÁTI 66/2013.(VIII.09.) határozat a Védőnői Szolgálatot Fenntartó Egészségügyi Társulás megszüntetése A L S Ó N E M E S A P Á T I és N E ME S A P Á T I Községek ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐ-TESTÜLETEINEK 2013. augusztus 9-ei együttes ny i l v á n o s ülésének j e g y z ő k ö n y v e Szám: 151-2/2013/ANA. Tartalom:

Részletesebben

FARKASGYEPŰ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE

FARKASGYEPŰ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE FARKASGYEPŰ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE Cím: 8582 Farkasgyepű, Petőfi Sándor u. 42. Tel/fax: (89)584-200 e-mail: onkormanyzat@farkasgyepu.hu Szám: 20/2013. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Farkasgyepű

Részletesebben

Legénd Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. évi 9. számú Jegyzőkönyve

Legénd Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. évi 9. számú Jegyzőkönyve Legénd Községi Önkormányzat 2012. évi 9. számú Jegyzőkönyve Készült: 2012. március 22-én a legéndi önkormányzat hivatalában megtartott rendkívüli -testületi ülésről 2 Jelen vannak: Szavlik Zoltán Bíró

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Készült: Szakáld Község Önkormányzata képviselő testülete 2013.július 03. napján megtartott rendkívüli ülésén.

Jegyzőkönyv. Készült: Szakáld Község Önkormányzata képviselő testülete 2013.július 03. napján megtartott rendkívüli ülésén. Szakáld Közésg Önkormányzata Képviselő testülete 3596 Szakáld, Aradi u. 4 Jegyzőkönyv Készült: Szakáld Község Önkormányzata képviselő testülete 2013.július 03. napján megtartott rendkívüli ülésén. Jelen

Részletesebben

8296 Monostorapáti 8296 H e g y e s d. J e g y z ő k ö n y v

8296 Monostorapáti 8296 H e g y e s d. J e g y z ő k ö n y v Önkormányzati Képviselő-testület Önkormányzati Képviselő-testület 8296 Monostorapáti 8296 H e g y e s d Száma: 332-10/2012. J e g y z ő k ö n y v Készült: Monostorapáti község Önkormányzati Képviselőtestülete,

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV Cece Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 2009. december 16-án 15,30 órai kezdettel tartott nyilvános rendkívüli üléséről

JEGYZŐKÖNYV Cece Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 2009. december 16-án 15,30 órai kezdettel tartott nyilvános rendkívüli üléséről JEGYZŐKÖNYV Cece Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 2009. december 16-án 15,30 órai kezdettel tartott nyilvános rendkívüli üléséről 2 A Képviselő-testülete által meghozott határozatok: HATÁROZAT

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V 1 J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Mezőnyárád község Önkormányzat Képviselő-testületének a Mezőnyárádi Közös Önkormányzati Hivatal hivatalos helyiségében 2014. április 29-én 15,00 órakor megtartott üléséről.

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V amely készült 2011. augusztus 16. napján 18 00 órakor, Sződ Község Faluházában megtartott Sződ Község Képviselő-testületének, Keszeg Község Képviselő-testületének és Csörög Község

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Készült: Isztimér és Kincsesbánya Község Önkormányzat Képviselő-testületeinek 2011. április 27-én 17 órakor megtartott együttes üléséről.

Jegyzőkönyv. Készült: Isztimér és Kincsesbánya Község Önkormányzat Képviselő-testületeinek 2011. április 27-én 17 órakor megtartott együttes üléséről. Jegyzőkönyv Készült: Isztimér és Kincsesbánya Község Önkormányzat Képviselő-testületeinek 2011. április 27-én 17 órakor megtartott együttes üléséről. Az ülés helye: Községháza 8045 Isztimér, Köztársaság

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Szatymaz Község Képviselő-testületének 2009. február 16. napján megtartott üléséről.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Szatymaz Község Képviselő-testületének 2009. február 16. napján megtartott üléséről. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Szatymaz Község Képviselő-testületének 2009. február 16. napján megtartott üléséről. Jelen vannak: dr. Kormányos László polgármester Dékányné dr. Balogh Andrea alpolgármester Barna

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült: 2014. július 11-én Csincse Község Önkormányzatának Képviselőtestületi üléséről, Csincse Község Művelődési Házában.

JEGYZŐKÖNYV. Készült: 2014. július 11-én Csincse Község Önkormányzatának Képviselőtestületi üléséről, Csincse Község Művelődési Házában. Borsod-Abaúj-Zemplén Megye Csincse Község JEGYZŐKÖNYV Készült: 2014. július 11-én Csincse Község Önkormányzatának Képviselőtestületi üléséről, Csincse Község Művelődési Házában. Jelen vannak: Klein János

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V 25 J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Jászdózsa Községi Önkormányzat Pénzügyi Bizottságának 2015. február 18-án megtartott rendkívüli ülésén. Az ülés helye: Jelen vannak: A községháza nagyterme mellékelt jelenléti

Részletesebben

2012. május 3-án MEGTARTOTT ÜLÉSÉRŐL

2012. május 3-án MEGTARTOTT ÜLÉSÉRŐL 3-9/2012. J E G Y Z Ő K Ö N Y V PETRIVENTE KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 2012. május 3-án Határozatok: MEGTARTOTT ÜLÉSÉRŐL Sorszáma: Kódja 35/2012. (V.03.) F5 36/2012. (V.03.) F4 37/2012.

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v 1 SZIKSZÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE Szám: 2/39/2012. J e g y z ő k ö n y v Készült Szikszó Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. december 17. napján 7.30 órakor a Polgármesteri Hivatal

Részletesebben

NEMTI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE. 5/2015. sz. jegyzőkönyve. a 2015. március 4 én megtartott ülésről

NEMTI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE. 5/2015. sz. jegyzőkönyve. a 2015. március 4 én megtartott ülésről NEMTI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 5/2015. sz. jegyzőkönyve a 2015. március 4 én megtartott ülésről 1 Jegyzőkönyv Készült: Nemti Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 2015. március

Részletesebben

PUSZTASZABOLCS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2013. SZEPTEMBER 11-I RENDKÍVÜLI ÜLÉSÉNEK

PUSZTASZABOLCS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2013. SZEPTEMBER 11-I RENDKÍVÜLI ÜLÉSÉNEK Ikt.szám: 53-20/2013. PUSZTASZABOLCS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2013. SZEPTEMBER 11-I RENDKÍVÜLI ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE HATÁROZATOK SZÁMA: 557, 558, 559, 560/2013. (IX. 11.) 2 Jegyzőkönyv Készült

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Ezzel az ülést megnyitotta, ismertette a napirendi pontokat, amelyek a következők:

JEGYZŐKÖNYV. Ezzel az ülést megnyitotta, ismertette a napirendi pontokat, amelyek a következők: Bucsa Község Önkormányzat Képviselő-testülete Bucsa, Kossuth tér 6. Tel: 66/585-520. 494-5/2015. iktatószám 5.sz. JEGYZŐKÖNYV Készült: Bucsa Község Önkormányzat Képviselő-testületének és Kertészsziget

Részletesebben

T Á R G Y S O R O Z A T A. 1./ A közétkeztetés és az önkormányzat által üzemeltetésre átadott konyha helyzetének áttekintése.

T Á R G Y S O R O Z A T A. 1./ A közétkeztetés és az önkormányzat által üzemeltetésre átadott konyha helyzetének áttekintése. NYÍRGELSE KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ- TESTÜLET 2013.február 13.-án megtartott Képviselő-testületi ülésének a.) jegyzőkönyve b.) határozata c.) előterjesztése d.) tárgysorozata T Á R G Y S O R O Z A

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV Cecei Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testületének január 28-án 14,30 órai kezdettel tartott rendes üléséről

JEGYZŐKÖNYV Cecei Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testületének január 28-án 14,30 órai kezdettel tartott rendes üléséről Ikt.szám:..-1/2015. JEGYZŐKÖNYV Cecei Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. január 28-án 14,30 órai kezdettel tartott rendes üléséről A Képviselő-testülete által meghozott határozat

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V 42 J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Jászdózsa Községi Önkormányzat Pénzügyi Bizottságának 2013. március 11- én megtartott rendkívüli ülésén. Az ülés helye: A községháza nagyterme. Jelen vannak: mellékelt

Részletesebben

PUSZTASZABOLCS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2010. MÁRCIUS 8-I RENDKÍVÜLI NYÍLT ÜLÉSÉNEK

PUSZTASZABOLCS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2010. MÁRCIUS 8-I RENDKÍVÜLI NYÍLT ÜLÉSÉNEK Ikt.szám: 576-5/2010. PUSZTASZABOLCS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2010. MÁRCIUS 8-I RENDKÍVÜLI NYÍLT ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE HATÁROZATOK SZÁMA: 79, 80, 81, 82/2010. (III. 8.) 2 Jegyzőkönyv Készült

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Mérges Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Mérges, Béke tér 14. 10/2011. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: 2011. november 15-én a Mérges Községházban megtartott testületi üléséről. Jelen vannak: Balázs

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Jelen vannak: A./ Balatonszőlős Önkormányzatának Képviselő-testület tagjai részéről: Kósáné Szakonyi Zsuzsanna képviselő

Jegyzőkönyv. Jelen vannak: A./ Balatonszőlős Önkormányzatának Képviselő-testület tagjai részéről: Kósáné Szakonyi Zsuzsanna képviselő Jegyzőkönyv Készült: Pécsely Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. február 7-én, 17:00 órai kezdettel Balatonszőlős Község Önkormányzatának Képviselő-testületével közösen - megtartott Képviselő-testületi

Részletesebben

Petőfibánya Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. június 22-én megtartott soros nyílt üléséről készült jegyzőkönyv

Petőfibánya Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. június 22-én megtartott soros nyílt üléséről készült jegyzőkönyv Petőfibánya Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. június 22-én megtartott soros nyílt üléséről készült jegyzőkönyv T a r t a l o m : Jegyzőkönyv Jelenléti ív Mellékletek Határozat száma 58/2015.(VI.03.)

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v Önkormányzati Képviselő-testület 8294 Kapolcs Száma: 271-21/2012. J e g y z ő k ö n y v Készült: Kapolcs község Önkormányzata Képviselő-testülete 2012. november 5-én (hétfőn) 17.00 órai kezdettel megtartott

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Napirendi pontok: Nyílt ülésen: 1.) Előterjesztés a szociális ellátásokról szóló rendelet elfogadására. Előterjesztő: polgármester

Jegyzőkönyv. Napirendi pontok: Nyílt ülésen: 1.) Előterjesztés a szociális ellátásokról szóló rendelet elfogadására. Előterjesztő: polgármester Jegyzőkönyv Készült: 2012. november 27- én, 15 óra 30 perctől megtartott nyílt üléséről. Jelen vannak: a jelenléti ív szerint. A polgármester megállapítja a határozatképességet. A képviselőtestület ülése

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Csögle község képviselő-testületének 2013. április 29-én 19 órától megtartott üléséről.

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Csögle község képviselő-testületének 2013. április 29-én 19 órától megtartott üléséről. Községi Képviselő-testület Csögle Szám: 229-4/2013. JEGYZŐKÖNYV Készült: Csögle község képviselő-testületének 2013. április 29-én 19 órától megtartott üléséről. Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal Csögle

Részletesebben

BÁRÁND KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT 4161 Báránd Kossuth tér 1. Telefon: 06/54-466-030 Fax: 06/54-466-291 E-mail: barandhivatal@gmail.com

BÁRÁND KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT 4161 Báránd Kossuth tér 1. Telefon: 06/54-466-030 Fax: 06/54-466-291 E-mail: barandhivatal@gmail.com BÁRÁND KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT 4161 Báránd Kossuth tér 1. Telefon: 06/54-466-030 Fax: 06/54-466-291 E-mail: barandhivatal@gmail.com Báránd Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 2014. június 23- án megtartott

Részletesebben

Mezőkovácsháza Város Roma Nemzetiségi Önkormányzata 5801 Mezőkovácsháza, Árpád u : 68 / ; : 68 /

Mezőkovácsháza Város Roma Nemzetiségi Önkormányzata 5801 Mezőkovácsháza, Árpád u : 68 / ; : 68 / Mezőkovácsháza Város Roma Nemzetiségi Önkormányzata 5801 Mezőkovácsháza, Árpád u. 176. : 68 / 381-011; : 68 / 381-656 2/2014. sz. roma önk. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: 2014. november 18-án 13 órai kezdettel

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V CSÁKÁNYDOROSZLÓ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA október 27 -i alakuló üléséről

J E G Y Z Ő K Ö N Y V CSÁKÁNYDOROSZLÓ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA október 27 -i alakuló üléséről J E G Y Z Ő K Ö N Y V CSÁKÁNYDOROSZLÓ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2014. október 27 -i alakuló üléséről Önkormányzati rendelet: 10/2014.(X.27.) önkormányzati rendelet: 1 Határozat: 101-104

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Borszörcsök Községi Önkormányzat Képviselőtestülete 8479 Borszörcsök, Petőfi u. 198. Szám: 80-8/2013. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Borszörcsök Községi Önkormányzat Képviselőtestületének 2013. május 29-én

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV Cece Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének március 12. napján 16,00 órai kezdettel tartott rendkívüli üléséről

JEGYZŐKÖNYV Cece Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének március 12. napján 16,00 órai kezdettel tartott rendkívüli üléséről Ikt.szám: 875-3/2015. JEGYZŐKÖNYV Cece Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. március 12. napján 16,00 órai kezdettel tartott rendkívüli üléséről A Képviselő-testülete által meghozott határozat

Részletesebben

Csikós Csaba alpolgármester távolmaradása okát előre jelezte.

Csikós Csaba alpolgármester távolmaradása okát előre jelezte. 1 BAZSI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 8352 BAZSI, FŐ U. 91. T/F: 87/352-201. Szám: 290-61/2012. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: 2012. december 20-án 18,30 órakor kezdődött rendkívüli nyilvános üléséről. Az ülés

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV Vajta Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. április 30-án 13,00 órai kezdettel tartott nyilvános rendes üléséről

JEGYZŐKÖNYV Vajta Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. április 30-án 13,00 órai kezdettel tartott nyilvános rendes üléséről Ikt.szám: 459-1/2014. JEGYZŐKÖNYV Vajta Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. április 30-án 13,00 órai kezdettel tartott nyilvános rendes üléséről A Képviselő-testülete által meghozott határozat

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV KISTELEK KÉPVISELŐTESTÜLETE 2014. Május 29. NAPJÁN MEGTARTOTT 13. SZÁMÚ NYÍLT ÜLÉSÉRŐL

JEGYZŐKÖNYV KISTELEK KÉPVISELŐTESTÜLETE 2014. Május 29. NAPJÁN MEGTARTOTT 13. SZÁMÚ NYÍLT ÜLÉSÉRŐL JEGYZŐKÖNYV KISTELEK KÉPVISELŐTESTÜLETE 2014. Május 29. NAPJÁN MEGTARTOTT 13. SZÁMÚ NYÍLT ÜLÉSÉRŐL Határozatok száma TARTALOMJEGYZÉK a Kistelek Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2014. május 29-én

Részletesebben

Készült: Maglóca Község Képviselő-testületének 2009. június 2-án tartott nyilvános üléséről.

Készült: Maglóca Község Képviselő-testületének 2009. június 2-án tartott nyilvános üléséről. Maglóca Község Képviselő-testülete 2-4/2009/Ny. J e g y z ő k ö n y v Készült: 2009. június 2-án tartott nyilvános üléséről. A képviselő-testületi ülés kezdete: 14 00 óra A képviselő-testületi ülés helye:

Részletesebben

FARKASGYEPŰ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE

FARKASGYEPŰ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE FARKASGYEPŰ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE Cím: 8582 Farkasgyepű, Petőfi Sándor u. 42. Tel/fax: (89)584-200 e-mail: onkormanyzat@farkasgyepu.hu Szám:10/2015. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Farkasgyepű

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Meghívott vendégként jelen van Bozori Zsuzsanna, a KEMKH Kisbér Járási Kormányhivatal vezetője

Jegyzőkönyv. Meghívott vendégként jelen van Bozori Zsuzsanna, a KEMKH Kisbér Járási Kormányhivatal vezetője Jegyzőkönyv Készült: 2013. január 28-án 15,00 órakor Réde és Bakonybánk Község Önkormányzati Képviselő-testületének együttes -testületi üléséről. Helye: Bakonybánk Községháza Jelen vannak: Réde Község

Részletesebben

mely készült Vének Községek Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. december 14-én (szerdán) 16,30 órai kezdettel tartott ülésén

mely készült Vének Községek Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. december 14-én (szerdán) 16,30 órai kezdettel tartott ülésén VÉNEK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE JEGYZŐKÖNYV mely készült Vének Községek Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. december 14-én (szerdán) 16,30 órai kezdettel tartott ülésén HATÁROZATOK:

Részletesebben

11/2012. sz. J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Bursa Hungarica ösztöndíjrendszerhez csatlakozásról

11/2012. sz. J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Bursa Hungarica ösztöndíjrendszerhez csatlakozásról Kálló Község Önkormányzatának Képviselő- testülete Erdőtarcsa Község Önkormányzatának Képviselő- testülete 11/2012. sz. J E G Y Z Ő K Ö N Y V T a r t a l m a z z a : 45/2012. (X.24.) számú kállói képviselő-

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV Vajtai Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. január 22-én 16,30 órai kezdettel tartott rendes üléséről

JEGYZŐKÖNYV Vajtai Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. január 22-én 16,30 órai kezdettel tartott rendes üléséről Ikt.szám:..-1/2015. JEGYZŐKÖNYV Vajtai Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. január 22-én 16,30 órai kezdettel tartott rendes üléséről A Képviselő-testülete által meghozott határozat

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV KIRÁLYSZENTISTVÁN KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2011. FEBRUÁR 23. NAPJÁN MEGTARTOTT NYÍLT ÜLÉSÉRŐL

JEGYZŐKÖNYV KIRÁLYSZENTISTVÁN KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2011. FEBRUÁR 23. NAPJÁN MEGTARTOTT NYÍLT ÜLÉSÉRŐL JEGYZŐKÖNYV KIRÁLYSZENTISTVÁN KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2011. FEBRUÁR 23. NAPJÁN MEGTARTOTT NYÍLT ÜLÉSÉRŐL JEGYZŐKÖNYV Készült: Királyszentistván Közösségi Ház tárgyalótermében 2011.

Részletesebben

Tarnaméra Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. április 1. napján megtartott rendkívüli képviselő-testületi üléséről

Tarnaméra Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. április 1. napján megtartott rendkívüli képviselő-testületi üléséről Tarnaméra Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. április 1. napján megtartott rendkívüli -testületi üléséről Hozott döntések: Határozat száma 18/2014.(IV.01.) önkormányzati határozat 19/2014.(IV.01.)

Részletesebben