Helyi Esélyegyenlőségi Program. Jéke Község Önkormányzata

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Helyi Esélyegyenlőségi Program. Jéke Község Önkormányzata"

Átírás

1 Helyi Esélyegyenlőségi Program Jéke Község Önkormányzata

2 Tartalom Helyi Esélyegyenlőségi Program (HEP)... 3 Bevezetés... 3 Jéke Község bemutatása... 3 Története... 3 Értékeink, küldetésünk... 6 Célok... 7 A Helyi Esélyegyenlőségi Program Helyzetelemzése (HEP HE) Jogszabályi háttér bemutatása Stratégiai környezet bemutatása A mélyszegénységben élők és a romák helyzete, esélyegyenlősége A gyermekek helyzete, esélyegyenlősége, gyermekszegénység Az idősek helyzete, esélyegyenlősége A fogyatékkal élők helyzete, esélyegyenlősége Helyi partnerség, lakossági önszerveződések, civil szervezetek és for-profit szereplők társadalmi felelősségvállalása A helyi esélyegyenlőségi program nyilvánossága A Helyi Esélyegyenlőségi Program Intézkedési Terve (HEP IT) A HEP IT részletei A helyzetelemzés megállapításainak összegzése Összegző táblázat - A Helyi Esélyegyenlőségi Program Intézkedési Terve (HEP IT) Megvalósítás A megvalósítás előkészítése A megvalósítás folyamata Monitoring és visszacsatolás Nyilvánosság Érvényesülés, módosítás Elfogadás módja és dátuma...hiba! A könyvjelző nem létezik. 2

3 Helyi Esélyegyenlőségi Program (HEP) Bevezetés Jéke Község Önkormányzat Képviselő-testülete a 85/2013. (VI.28.) határozatával fogadta el a jelenleg hatályos Esélyegyenlőségi programját. Az Önkormányzat vállalja, hogy az elfogadott Esélyegyenlőségi Programmal összehangolja az alapdokumentumait, a megjelölt stratégiákat, fejlesztési terveket, koncepciókat, valamint az önkormányzat fenntartásában lévő intézmények működtetését. az Esélyegyenlőségi Program elkészítésébe bevonja partneri kapcsolatrendszerét. A helyzetelemzés adatai az Esélyegyenlőségi Program megalapozását szolgálja. Jéke Község bemutatása Jéke 6,32 négyzetkilométeres területén összesen 757 fő lakos él. Kisvárdai kistérség települése 2012-ig. Jéke az Északkelet Nyírségben Nyíregyházától északkeletre, mintegy 53 km távolságra található település. A 4-es főútról Kisvárdánál leágazó alsórendű úton közelíthető meg. A község legnagyobb problémája a munkahely hiánya, ebből kifolyólag nagy létszámú az elvándorlás a községből. Alacsony a születések aránya. A lakosok nagy részét az elöregedett emberek teszik ki. Lehetőséget az állam által inspirált fiatalok letelepedésében és gyermekvállalásában látjuk. Ezzel elősegíteni az elvándorlások csökkentését. Története Jéke község 74 házzal és 526 lakossal már a XIV. században Jéke név alatt szerepel. A Zsélyi levéltárnak 1932-ből származó oklevele egy,, Zuck nevű községről tesz említést mely hajdan Jéke határában volt. Jéke ékköve a hajdani Szögyény család régi kúriája. ( Az as években elbontották) 3

4 Szögyény Barna Bertalan dr. neve szerepel az,,összefoglaló a magyar közúti hídgazdálkodásról, az elmúlt évtizedek főhidászai között. (a Lánchíd- füzetek kötetében.) Az oklevelekben, igen korán már a 13. század elején felbukkan Jéke neve, mint Zsurkkal határos település. Neve török eredetű személynévből származik. A falut a tatárjárás elpusztította, majd Fudurjéke néven ismét megjelenik. Eredeti birtokosai Fodor fiai voltak, akik birtokát örökös nélkül elhalván IV. László 1290-ben a Balogsemjén nemzetség-nek, III. Endre pedig Zadurnak adományozta. A 14. században a Jékéről elnevezett család több, szomszéd helyen birtokos. Vitézségükért cserében az uralkodó jelentős földterülettel ajándékozta meg a Jékei fivéreket. Ettől kezdve a jékei nemesek állandóan perben álltak a kisvárdai Várdai családdal, s azok is egymással, az egyes családokat megillető birtokrészek miatt. A században a Jékei családokkal rokonságban álló más nemesi famíliák is birtokolták ban a Megyery, 1486-ban kizárólag a Jékei család tulajdona. Birtokosai Jékei Tibor és Bochen. A 16. században Jékei Mihály halálával leányára, illetve annak férjére, Bulyi Zsigmondra szállt át, aki felvette a Jékei nevet. A 18. század végén és a 19. századelején a Jékey, Tömösváry, Batta, Kádár, Harsányi, Lánczy, Makláry, Szőgyény, Uzonyi és Pethő családok birtokába kerül Jéke községe ben a Jékei család a Szamosközbe telepszik át, így a leányági örökösök útján évszázadokon át megtartott birtok főhelye mások kezére került. A település fénykorát a Liptay család uralkodása idején élte, különös tekintettel Liptay Bélára, arra az emberre, akinek élete és tevékenysége napjainkig ható nyomot hagyott nem csak Jékén, hanem Szabolcs vármegyében is. A Liptay család Zemplén megyéből származik. Az egyik ős, Liptay Márton 1732-ben nyert címeres nemeslevelet. Ez arannyal és ezüsttel borított pajzsban egy karóra csavarodó szőlőtőkét ábrázol, melyet kékmezű kar tart. A família Jékén bírt földesúri joggal, itt építette meg a kisfaludi Liptay Károly a nemesi kúriát. Később Béla fiának és a helyi hívek áldozatvállalásának köszönhetően felépítették a lelkészlakot amit az érsekség plébánia rangra emelt. A millennium alkalmából Liptay Béla a településen községházat épített. A korabeli krónikás 1906-ban arról számolt be, hogy a római katolikus egyházközösség új iskolát avatott Valóban boldog község, melynek olyan jótevője van, mint Liptay Béla, ki minden elfoglaltsága mellett időt talál és alkalmat vesz magának, hogy községe egyházi és polgári ügyeivel foglalkozzék A falu mai képe az építkezések megindulásával 1945-ben alakult ki. Az emberek megélhetését a mezőgazdasági termelés biztosította. A tanácsrendszerben az 1950-es évektől Jéke Tornyospálcával közös közigazgatás alatt működött. A központosítás révén, a szocialista modell elve alapján. A község fejlődése helyi kutatások alapján, ez idő alatt teljesen elmaradott volt. A 60-as évek elején megalakult a helyi termelőszövetkezet Szabad Föld néven. A megyében elsőként kiépült a vezetékes ivóvízrendszer ben a kisvárdai pártbizottság által kötelezően ráerőltették a szövetkezetre az egyesülést. Ez idő alatt a lakosság nagy többsége megélhetési lehetőségét a termelőszövetkezet biztosította. A termelőszövetkezet felbomlása után a földek magánkézbe jutottak. Az és évi önkormányzati választások során független polgármestert választott a község; a képviselőtestület tagjai szintén a független jelöltek közül kerültek ki. Ebben az időszakban ismét jelentős fejlődésnek lehettünk tanúi. A korábbi földutak szilárd burkolatot kaptak, 1993-ban gáz 1995-ben telefonhálózat épült. A község a mai napig nem rendelkezik szennyvíz elvezető rendszerrel. A helyi önkormányzat mindent megtett annak érdekében, hogy a falu fejlődjön. Az úthálózat szilárd burkolata folyamatosan megújult és az alsóbbrendű utak is szilárd burkolatot kaptak, az esővíz elvezetés kiépült, de mára már korszerűtlenné vált. A község tulajdonában lévő közterületek rendezetteké váltak. Általános Iskola Jékén már az 1880.as években egyházi fenntartású iskola működött egy-egy tanteremmel, 1 római katolikus és 1 református elemi népiskola, valamint 1 római katolikus és 1 református általános továbbképző. A településen ekkor 614 fő élt. Még a II. világháború után is csak ebben a két tanteremben tanultak az itt élő diákok, összevont tanulócsoportokban. Az egyik teremben az alsósok, a másikban a felsősök ban egy új, két tantermes, szép tágas, világos iskola épült, ahová a felső tagozatosok jártak 5-6 és 7-8. összevont tanulócsoportban. Az alsósok maradtak a két régi tanteremben, 1-3 és 2-4. osztályos összevonásában. Ebben az időben összesen 6 pedagógus dolgozott 2 tanító és 4 tanár. 4

5 Ekkor az iskola tanulóinak létszáma, alsó tagozat 53 fő,felső tagozat 55 fő. A nagy változást 1978-as esztendő hozta. A centralizáció bűvkörébe Jéke is bekerült, Tornyospálcához csatolták. Az iskola felső tagozata, a főzőkonyha minden tárgyi eszközével a szomszéd községbe került, csak az alsó tagozat és az óvoda maradt helyben, tagintézményként. Az alsósok az,,új 1993-ban épült iskolába kerültek, a régi tanterem az enyészeté lett, összedőltek. Sajnos a falu egyetlen kultúrházát, ami Liptay Béla egykori földesúr, országgyűlési képviselő ( ) kastélyába volt, szintén hagyták összedőlni. Mérhetetlen kár érte falunkat, mely kulturális és közösségi szintér nélkül maradt. Ekkor az iskolások létszáma 47 fő volt. Sajnos a felső tagozatot és a konyhát nem lehetett újra indítani. Az 5-8 osztályosok Tornyospálca és Kisvárda iskolái közül választhattak, az önkormányzatokkal történő megállapodás alapján ban az önkormányzat módosította az alapító okiratát. Az óvoda és az iskola közös irányítás alá került. Általános Iskola és Óvoda Közös Igazgatású Intézménye néven. Az óvoda kizárólagos szakmai vezetője az iskola igazgatója lett re drasztikusan csökkent (felére) a tanulók létszáma. Ebbe igaz szerepet játszott a születések számának csökkenése is. Az iskola épületének állaga kívül- belül egyre jobban leromlott, nem történt fejlesztés a taneszközök terén sem. Csökkent a tanítás színvonala is. A rendszerváltás folyamatában egyre inkább uralkodóvá vált az a szemlélet, amely a társadalmi élet minden területén a gazdaságosság szempontjait helyezte előtérbe. A privatizációs törekvések előbb elérték a kulturális intézményeket, majd bizonyos mértékig a nevelési-oktatási rendszert is. Ennek a szemléleti változásnak torz megnyilvánulásai közé tartozik, hogy a társadalmi és a nemzeti jövő érdekében a legfontosabb ellátó intézményekhez is veszélyesen közel került a piaci szempontok érvényesülése. Ebből a szemléletből is következik, hogy a kistelepülések óvodái és iskolái több önkormányzat számára elsősorban piaci értéket jelentettek. Az iskolát től a Vári Emil Társulási Általános Iskolához csatolták mint tagintézmény. Ebben a formába működik ma is. Alapdokumentumaik megtalálhatók a honlapjukon. Óvoda Óvodánk a hajdani Szögyényi Barna Bertalan gróf tulajdonát képező kastélyépületbe működik. A múltját tekintve írásos dokumentummal nem rendelkezünk. Helyi adatgyűjtés alapján már a 60-as években volt óvoda melyet a helyi termelőszövetkezet működtetett, mint idényóvoda. A gyermeklétszám 60.fő volt 1 óvónő foglalkozott a gyerekekkel tól Jéke Tornyospálcával közös igazgatás alá került től gyermeklétszámot tekintve csoportbontás történt. 2 csoportba 4 óvónő 2 dajka látta el az óvodai nevelés adta feladatokat ben Jéke Község önálló önkormányzattá vált így az óvoda fenntartója Jéke Község Önkormányzat Képviselőtestülete lett.1996-tól az óvoda kapacitása nem volt kihasználva mivel a 40 férőhelyre mindössze 21 gyermek járt. Ennek következtébe megszűnt a csoportbontás. A helyi általános iskola alsó tagozata és az óvoda közös igazgatás alatt működött. Az önkormányzat ez idő alatt mindet megtett annak érdekébe, hogy mind az óvoda mind az iskola épülete szépüljön kihasználva minden adandó pályázati lehetőséget. A két oktatási intézmény arculatának kialakítása a település jegyzőnőnek az érdeme. 2007aug.31-től az óvoda megállapodás alapján( Kisvárda 137/2007 (8.hó 24.én) ÖKT értelmébe) a Csillag- 5

6 közi Központi Társulási Óvodák Tagintézményévé vált. Intézményünk Kisvárda akkor 8 óvodája és a Jéke-i óvodát foglalja magába egy szervezeti egységet alkotva. Kisvárda város képviselő testülete a 123/2007.(6.hó 20. )ÖKT határozatával az egy struktúrába történő működés mellett döntött, összhangot teremtve ezzel az egyes tagóvodák pedagógiai,tanügy-igazgatási, munkáltatói, menedzselési feladatainak ellátását. ) óvoda 27 csoporttal működött az összes férőhely 680fő. Az intézmény jogállása: Részben önállóan gazdálkodó, előirányzat felett teljes jogkörrel rendelkező költségvetési szerv. Pénzügyi gazdálkodási feladatait külön megállapodás alapján a Kistérségi Szolgáltató Szervezet látja el. Feladatmutatók megnevezése: Óvodai nevelés. Intézménynél szervezett közétkeztetés. Pedagógiai szakvizsga és továbbképzés. Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelése. Az intézmény magasabb vezetőjét nyilvános pályázat útján _ meghatározott időtartamra Kisvárda Város Önkormányzat Képviselőtestülete bízza meg. A magasabb vezető nevezi ki a tagóvodák vezetőit. Alapdokumentumaink: SZMSZ Helyi Nevelési Program Házirend Értékeink, küldetésünk Az esélyegyenlőség minden ember számára fontos érték. Megléte segíti, hogy mindenkinek esélye legyen jó minőségű szolgáltatásokra függetlenül attól, hogy nő vagy férfi, egészséges vagy fogyatékossággal él, milyen a származása vagy az anyagi helyzete. Jéke Község Önkormányzata folyamatosan érvényesíti az esélyegyenlőségi szempontokat a fejlesztését meghatározó alapvető dokumentumaiban. Az esélyegyenlőség megvalósítását horizontális elvnek tekinti, amely áthatja valamennyi önkormányzati tevékenységet: a kötelező és önként vállalt feladatok ellátását a helyi szintű közpolitika alakítása során. Az Önkormányzat az esélyegyenlőségi politikáját munkáltatói szerepkörben, közvetlen szolgáltatásai során és intézményfenntartói szerepkörben érvényesíti. Az esélyegyenlőséggel kapcsolatos tevékenysége folyamán mindent megtesz annak érdekében, hogy az egyes projektek kidolgozásában az érdekelt civil szerveződések is aktív szerepet játsszanak, elősegítve ezzel a kerület lakosságának ilyen irányú szemléletváltását is. Ennek eszközei szabályozás, támogatás és a jó gyakorlatok bevezetése, bemutatása. 6

7 Célok A Helyi Esélyegyenlőségi Program átfogó célja Az esélyegyenlőség minden ember számára fontos érték. Érvényesítése nem csak jogszabályok által meghatározott kötelezettségünk, hanem hosszú távú érdekünk is, hiszen azt a célt szolgálja, hogy minden településünkön élő állampolgárnak esélye legyen a jó minőségű közszolgáltatásokra, életminőségük javítását szolgáló feltételek biztosítása. Jéke település Önkormányzata az Esélyegyenlőségi Program elfogadásával érvényesíteni kívánja: az egyenlő bánásmód, és az esélyegyenlőség biztosításának követelményét, a közszolgáltatásokhoz történő egyenlő hozzáférés elvét, a diszkriminációmentességet, szegregációmentességet, a foglalkoztatás, a szociális biztonság, az egészségügy, az oktatás és a lakhatás területén a helyzetelemzés során feltárt problémák komplex kezelése érdekében szükséges intézkedéseket. A köznevelési intézményeket érintő intézkedések érdekében együttműködik az intézményfenntartó központ területi szerveivel (tankerülettel). Az esélyegyenlőség megvalósításának alapfeltétele a diszkrimináció- és szegregációmentesség. Az esélyegyenlőségi programnak a településen élő hátrányos helyzetű csoportokra kell irányulnia, akik számára a sikeres élet és társadalmi integráció esélye a helyi társadalmat célzó fejlesztések és beruházások ellenére korlátozott marad a különböző területeken jelentkező hátrányaikat kompenzáló esélyegyenlőségi intézkedések nélkül. Jéke Község Önkormányzat alapvető célja, hogy településünk olyan legyen, ahol érvényesül az elsődleges alapelv, mely szerint minden embert egyenlőnek kell tekinteni. Közvetlen vagy közvetett diszkrimináció vagy hátrányos megkülönböztetés senkit ne érjen sem faj, szín, nem, nyelv, vallás, politikai vagy más vélemény, nemzeti vagy társadalmi származás, vagyoni, születési vagy egyéb helyzet szerint. Olyan intézkedések, eljárások megfogalmazása amelyek szolgálják egy összetartó, szolidáris társadalom erősítését a hátrányos megkülönböztetés megszüntetésével, az esélyegyenlőség, egyenlő bánásmód biztosításával a hátrányos helyzetű csoportok számára, biztosítják a hátrányok hatásainak mérséklését, akár megelőzését a pénzbeli, természetbeni juttatásokhoz való hozzájutással, az önkormányzat intézményeiben a különböző közszolgáltatásokhoz való egyenlő hozzáféréssel, a foglalkoztatási, oktatási, egészségügyi, szociális, igazgatási és területfejlesztési célok összehangolásával, kiszűrik az esetleges szegregációs és szelekciós mechanizmusok lehetőségét, támogatják a társadalmi integrációt a meglévő és eredményes szolgáltatások megtartásával, vagy a felmerülő igények, szükségletek kielégítését segítő új támogató szolgáltatások bevezetésével. A HEP helyzetelemző részének célja Elsődleges célunk számba venni a 321/2011. (XII. 27.) Korm. rendelet 1. (2) bekezdésében nevesített, esélyegyenlőségi szempontból fókuszban lévő célcsoportokba tartozók számát és arányát, valamint helyzetét a településen. Bemutatjuk a célcsoportba tartozókra vonatkozóan a közszolgáltatásokhoz történő hozzáférésük alakulását, ezen keresztül feltárjuk a területeken jelentkező problémákat. Az adatok és a következtetések alapján meghatározzuk a célcsoportok esélyegyenlőségét elősegítő feladatokat, és azokat a területeket, melyek fejlesztésre szorulnak az egyenlő bánásmód érdekében. 7

8 A célok megvalósításának lépéseit, azok forrásigényét és végrehajtásuk tervezett ütemezését az Helyi Esélyegyenlőségi Program (HEP), Intézkedési Terv (IT) tartalmazza. A HEP IT célja A helyzetelemzésre építve olyan beavatkozások részletes tervezése, amelyek konkrét elmozdulásokat eredményeznek az esélyegyenlőségi célcsoportokhoz tartozók helyzetének javítása szempontjából. Tartalmazza a beavatkozásokhoz kapcsolódó kommunikációt, a helyi együttműködési rendszer bemutatását, amely a programalkotás és végrehajtás során biztosítja majd a megvalósítást, nyomon követés, ellenőrzés-értékelés, kiigazítás támogató strukturális rendszerét A Helyi Esélyegyenlőségi Program Helyzetelemzése (HEP HE) 1. Jogszabályi háttér bemutatása 1.1 A program készítését előíró jogszabályi környezet rövid bemutatása A helyi esélyegyenlőségi program elkészítését az egyenlő bánásmódról és az esélyegyenlőség előmozdításáról szóló évi CXXV. törvény (továbbiakban: Ebktv.) előírásai alapján végeztük. A program elkészítésére vonatkozó részletszabályokat a törvény végrehajtási rendeletei, a helyi esélyegyenlőségi programok elkészítésének szabályairól és az esélyegyenlőségi mentorokról szóló 321/2011. (XII.27.) Korm. rendelet 2. A helyi esélyegyenlőségi program elkészítésének szempontjai fejezete és a helyi esélyegyenlőségi program elkészítésének részletes szabályairól szóló 2/2012 (VI.5.) EMMI rendelet alapján alkalmaztuk, különös figyelmet fordítva a Magyarország Alaptörvénye XV. cikk (1) A törvény előtt mindenki egyenlő. Minden ember jogképes. (2) Magyarország az alapvető jogokat mindenkinek bármely megkülönböztetés, nevezetesen faj, szín, nem, fogyatékosság, nyelv, vallás, politikai vagy más vélemény, nemzeti vagy társadalmi származás, vagyoni, születési vagy egyéb helyzet szerinti különbségtétel nélkül biztosítja. (3) A nők és a férfiak egyenjogúak. (4) Magyarország az esélyegyenlőség megvalósulását külön intézkedésekkel segíti. (5) Magyarország külön intézkedésekkel védi a gyermekeket, a nőket, az időseket és a fogyatékkal élőket évi IV. törvény a foglalkoztatás elősegítéséről és a munkanélküliek ellátásáról évi III. törvény a szociális igazgatásról és egyes szociális ellátásokról évi XXXI. törvény a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról évi LXXVIII. törvény az épített környezet alakításáról és védelméről évi XXVI. törvény a fogyatékos személyek jogairól és esélyegyenlőségük biztosításáról évi CXXV. törvény az egyenlő bánásmódról és az esélyegyenlőség előmozdításáról 4. Az egyenlő bánásmód követelményét a) a magyar állam, b) a helyi és kisebbségi önkormányzatok, ezek szervei, jogviszonyaik létesítése során, jogviszonyaikban, eljárásaik és intézkedéseik során kötelesek megtartani évi CLXXIX. törvény a nemzetiségek jogairól szóló évi CLXXXIX. törvény Magyarország helyi önkormányzatairól 8

9 2011. évi CXC. törvény a nemzeti köznevelésről 362/2004. (XII. 26.) Kormányrendelet az Egyenlő Bánásmód Hatóságról és eljárásának részletes szabályairól 1.2 Az esélyegyenlőségi célcsoportokat érintő helyi szabályozás rövid bemutatása ben a Képviselő-testület elfogadta a 23/2012. ( V.30. ) pénzbeli és természetbeni, valamint a személyes gondoskodást nyújtó szociális és gyermekjóléti ellátásokról szóló önkormányzati rendeletét. A törvényi előírásokon túl, a rendelet célja, hogy a településen olyan támogatási rendszer működjön, amely az állampolgárok számára a prevenció, a hátrányos helyzetből adódó hatások enyhítésére szolgálnak. A szociális ellátások, szolgáltatások középpontjában a család áll. A szegénység elmélyülése miatt az ellátó rendszernek egyre több követelménynek kell megfelelnie a különböző élethelyzetekből, a lakhatásból, a betegségből, a fogyatékosságból eredő szükségletek, eltartottak gyermekek gondozásához kapcsolódó költségek emelkedése miatt, ezért a helyi szabályokat és ezek hatásait folyamatosan vizsgáljuk. A rendeletet az eredményesség és hatékonyság érdekében, a felmerülő igények alapján évente legalább egy alkalommal felülvizsgáljuk. A Képviselő-testület a helyi szabályozási tevékenysége során az esélyegyenlőségi szempontokat is figyelembe veszi. 2. Stratégiai környezet bemutatása 2.1 Kapcsolódás helyi stratégiai és települési önkormányzati dokumentumokkal, koncepciókkal, programokkal Az Integrált Településfejlesztési Stratégia célja, hogy megfogalmazza a község hosszú távú jövőképét és ahhoz igazítsa középtávú fejlesztési céljait. A település hosszú távú jövőképe a nyitottság és dinamizmus: az értékőrzés és a megújulás Középtávú stratégiai céljai: Fenntartható községfejlesztés a funkciók harmóniájában, A település, mint az élhető, értékőrző és innovatív kisközségi környezet, Példaértékű gondoskodás és egyenlő esélyek biztosítása. A település stratégiája, minden részterületén pozitív diszkriminációban részesíti a valamilyen okból hátrányos helyzetűeket. Az ágazati stratégiákat átszövő, a mozgáskorlátozottak, idősek és kisgyerekesek érdekeit figyelembevevő kiemelt horizontális szempont az akadálymentesség, településünkön az oktatási és egészségügyi valamint az önkormányzati hivatal épületeiben az akadálymentesítés nincs biztosítva. Az egyes programok, koncepciók a Családbarát Program, az Egészségügyi Koncepció, az Idősügyi Program, az Ifjúságpolitikai Koncepció, az Informatikai Stratégia, a Közművelődési Koncepció, a Közoktatási Koncepció, a Szociális Szolgáltatástervezési Koncepció, a Sportkoncepció, a Lakás- és helyiséggazdálkodási koncepció, Közfoglalkoztatási Terv a középtávú stratégiából kiindulva saját területére vonatkozólag határozza meg az esélyegyenlőséget előmozdító célokat, intézkedéseket 9

10 2.2 A települési önkormányzat rendelkezésére álló, az esélyegyenlőség szempontjából releváns adtok, kutatások áttekintése, adathiányok kimutatása A helyzetelemzés alapját szolgáló statisztikai adatokat a TEIR adatbázisból, valamint a helyi nyilvántartásokból gyűjtöttük össze. Felhasználtuk az ágazati beszámolók megállapításait, szakemberek tapasztalatait. Természetesen azoknál az adatoknál, amelyekre nyilvántartás nincs és nem is lehet, ott a 2011.évi népszámlálás adataiból indultunk ki. 3. A mélyszegénységben élők és a romák helyzete, esélyegyenlősége A statisztikai adatok és a segélyezési tapasztalatok alapján egyik legsúlyosabb gond a szegénységben élők helyzetének fokozatos romlása. Ennek következménye a leszakadás, a kiszorulás az életlehetőségekből mind a tanulás, mind a foglalkoztatás, mind az egészségügyi szolgáltatások területén. Nemzeti Társadalmi Felzárkózási Stratégia (2011. év) megállapítása szerint: Minden harmadik ember (kb. 3 millióan) ma Magyarországon a szegénységi küszöb alatt él, közülük 1,2 millióan mélyszegénységben. A szegénységi kockázatok különösen sújtják a gyermekeket és a hátrányos helyzetű térségekben élőket. Az alapvető jogszabályi rendelkezéseket, amelyek a foglalkoztatási és szociális, valamint egészségügyi ellátásokhoz történő hozzáférés, a lakhatási körülmények javítását szolgálhatják évi III. törvény a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról (továbbiakban: Szt.) A törvény meghatározza a pénzbeli, a természetben nyújtott és a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátások egyes formáit, a jogosultság feltételeit, annak megállapítását, a szociális ellátás finanszírozásának elveit és intézményrendszerét, a szociális ellátást nyújtó szervezet és a jogosult közötti jogviszony főbb elemeit, továbbá a fenntartónak a szolgáltatóval, illetve intézménnyel kapcsolatos feladat- és jogkörét, valamint a személyes gondoskodást nyújtó szociális, gyermekjóléti, gyermekvédelmi tevékenységet végző személy adatainak működési nyilvántartására vonatkozó szabályokat. a családok támogatásáról szóló évi LXXXIV. törvény (a továbbiakban: Cst.) A törvény meghatározza az állam által nyújtandó családtámogatási ellátások rendszerét, formáit, az ellátások jogosultsági feltételeit, valamint az ellátások megállapításával és folyósításával kapcsolatos legfontosabb hatásköri és eljárási szabályokat. a foglalkoztatás elősegítéséről és a munkanélküliek ellátásáról szóló évi IV. törvény (a továbbiakban: Flt.) A törvény célja a munka és a foglalkozás szabad megválasztásához való jog gyakorlásának elősegítése, a foglalkoztatási feszültségek feloldása, valamint az álláskeresők támogatásának biztosítása a nemzetiségek jogairól szóló évi CLXXIX. tv. A törvény célja a nemzetiségek sajátos kultúrájának megőrzésének, anyanyelvük ápolásának és fejlesztésének, egyéni és közösségi jogainak széleskörű biztosításának elősegítése, figyelemmel Magyarország Alaptörvényében a magyarországi nemzetiségek ügye iránt kinyilvánított felelősségvállalásra, továbbá a nemzetiségek védelme érdekében. Nemzeti Társadalmi Felzárkózási Stratégia (2011. év) megállapítása szerint: Minden harmadik ember (kb. 3 millióan) ma Magyarországon a szegénységi küszöb alatt él, közülük 1,2 millióan mélyszegénységben. A szegénységi kockázatok különösen sújtják a gyermekeket és a hátrányos helyzetű térségekben élőket. Községünkben a 2011.évi népszámlálás során senki nem vallotta magát romának. Önkormányzati adat nincs. 10

11 3.1 Jövedelmi és vagyoni helyzet A szegénység számos társadalmi tényező által meghatározott, összetett jelenség, okai között szerepelnek társadalmi és kulturális hátrányok, szocializációs hiányosságok, alacsony vagy elavult iskolai végzettség, munkanélküliség, egészségi állapot, de a jövedelmi viszonyok mutatják meg leginkább. Az alacsony jövedelműek bevételeinek számottevő része származik a pénzbeli juttatások rendszereiből. Az inaktív emberek között nagy arányban fordulnak elő pályakezdő fiatalok, alacsony iskolai végzettségűek, megváltozott munkaképességűek. Községünkben tapasztalataink szerint a munkaerő-piacra jutás fő akadályai: a munkahely hiánya, az alacsony iskolázottság, a tartós munkanélküli létből fakadó motiváltság problémák. Az aktív lakosság, azaz 577 fő akik 15 és 64 év közöttiek, ebből 70 fő nyilvántartott álláskereső. 213 fő nyugdíj valamint nyugdíjszerű jövedelemben részesül 3.2 Foglalkoztatottság, munkaerő-piaci integráció A KSH adatai alapján első negyedében a munkanélküliek száma 71 fő volt, Foglalkoztatás szempontjából hátrányos helyzetűek közé sorolhatók az idősebb, nyugdíj előtt álló korosztályok, a gyermekvállalást követően a munkaerőpiacra visszatérő nők, valamint a megváltozott munkaképességű és fogyatékos emberek. Alacsony továbbá a éves korosztály munkaerő-piaci részvétele is. A fiatalok távolmaradását főként az oktatási, képzési idő meghosszabbodása indokolja, ugyanakkor jelentősen megnőtt az iskola befejezése utáni munkahelykeresés ideje is. A pályakezdő fiatalok elhelyezkedését elsősorban a munkalehetőségek száma, a nem megfelelő szakmaválasztás, a szakmai tapasztalat hiánya és az iskolai végzettség befolyásolja. Az ifjúsági munkanélküliség strukturális munkanélküliség, a munkaerőpiac elvárásai ma már nemcsak a végzettségre és a szakképzettségre, hanem a különböző személyes kompetenciákra, szakmai és gyakorlati tudásra vonatkoznak szeptember 1. napján hatályba lépett a közfoglalkoztatásról és a közfoglalkoztatáshoz kapcsolódó, valamint egyéb törvények módosításáról szóló évi CVI. törvény, amely létrehozta a közfoglalkoztatás új rendszerét. A foglalkoztatás szervezését és a munkáltatói feladatokat Községi Önkormányzat látja el évben összesen 36 fő munkanélküli dolgozott közfoglalkoztatásban. Ez a regisztrált álláskeresők decemberi adat szerint 55 fő. Ez az arány kedvezőbb az előző évinél, de látványosan nem csökkentette a tartós munkanélküliséget. A közfoglalkoztatást mindenki vállalta. A közfoglalkoztatottak községünkben a tartós munkanélküli iskolai végzettségének megfelelő munkakört nem tudtunk biztosítani. Komoly probléma, hogy egy országos adat szerint a 16 év feletti lakosság 51 %-a még mindig digitálisan írástudatlan. Különösen nagy a lemaradás az idősek mellett a munkanélküliek, a hátrányos helyzetűek, a kistelepüléseken élők és alacsony végzettségűek körében, akiket szinte csak a felnőttképzés keretében lehet megszólítani. A területileg illetékes Kisvárdai Munkaügyi Központ fogadja az álláskeresőket, a nem nyilvántartott munkát keresőket. Minden esetben elsődleges szempont, hogy az ügyintézők az ügyfelek részére megfelelő állásokat keresnek és ajánlanak fel. A munkaerő-piaci képzések lebonyolításában, a képzési lehetőségek felkutatásában, a pályaválasztási tevékenységben az intézményi és a piaci képzőkkel tart fenn kapcsolatokat. Ebben a munkáltatók is részt vesznek, amennyiben az igényeik alapján munkaviszonyban állók, vagy felvételre kerülők előzetes képzéseit igénylik. A tanácsadás keretében: munka-, pálya-, álláskeresési-, rehabilitációs és pszichológiai egyéni tanácsadáson való részvételre van lehetőség. 11

12 3.3 Pénzbeli és természetbeni szociális ellátások, aktív korúak ellátása, munkanélküliséghez kapcsolódó támogatások A szociális igazgatásról és ellátásokról szóló évi III. törvény az elmúlt években is többször is módosították, melynek előírásait a Képviselő-testület a pénzbeli és természetbeni, valamint a személyes gondoskodást nyújtó szociális és gyermekjóléti ellátásokról szóló 23/2012. ( V.30. ) önkormányzati rendeletébe épített be: Az aktívkorúak ellátásának körében megállapított rendelkezésre állási támogatást felváltotta a bérpótló juttatás, amelynek feltételei több helyen is átalakultak. Alapvető módosítás, hogy a bérpótló juttatásra való jogosultságot évente felül kell vizsgálni, míg a rendelkezésre állási támogatást csak kétévente kellett. A két felülvizsgálat között eltelt időben minden támogatottnak legalább 30 nap munkaviszonyt kell létesítenie, olyan módon, hogy az igazolható legyen a felülvizsgálatkor. Erre lehetősége van több módon. Nyílt munkaerőpiacon folytat keresőtevékenységet, egyszerűsített foglalkoztatottként létesít munkaviszonyt, háztartási munkát folytat, munkaerő-piaci programban vesz részt, közérdekű önkéntes tevékenységet folytat, vagy közfoglalkoztatásban vesz részt. Rendszeres szociális segélyre lehet jogosult, aki egészségkárosodott, vagy aki az 55. életévét betöltötte, vagy aki az önkormányzat rendeletében meghatározott, feltételeknek megfelel, (pl mentális állapota miatt mentesítést kap), vagy 14 év alatti gyermeket nevel és a településen nincs biztosítva a gyermek napközbeni ellátása. A rendszeres szociális segély 90%-ban fedezett ellátási forma, a bérpótló juttatás csak 80%-ban. Javasolt a bevezetése, mert bár ezzel a mentálisan leépült (amennyiben ez megfelelően igazolható) embereket zárja ki a közmunkaprogram lehetőségéből a rendelet, de meghagyja a jövedelmüket. Az aktívkorúak ellátásában részülőknek továbbra is előírás a munkaügyi központokkal való együttműködés, míg az egészségkárosodott személyek kivételével a rendszeres szociális segélyre jogosultak az arra kijelölt szervvel kötelesek együttműködni. A megállapodás elsődleges célja olyan szolgáltatások biztosítása, amely a munkaerőpiacra történő visszahelyezést segíti. A beilleszkedést elősegítő program a munkanélküliség káros hatásait segített enyhíteni. Az anyagi helyzet romlásának következményeként a munkanélküli emberek kapcsolatai beszűkültek, megváltozott énképük és életvitelükben is izolálódtak. Az anyagi nehézségek konfliktusokat idéznek elő a munkanélküliek családjában Lakásfenntartási támogatásban részesülök Renszeres gyermekvédelmi támogatásban részesülők Átmeneti segélyben részesülők Rendszeres szociális segélyben részesülők Forrás: TEIR, helyi önkormányzat 3.4 Lakhatás, lakáshoz jutás, lakhatási szegregáció Községünkben a lakásállomány 279 lakás, amelyek magántulajdonban vannak. Az önkormányzat szociális bérlakással, bérlakással nem rendelkezik. A lakosok száma 757 fő. Helyi adatgyűjtés alapján megállapítatásra kerül, hogy nagy számban vannak eladó ingatlanok. A lakások többsége közművesített, jó állapotban van, a közművek a település egészén elérhetőek. Elégtelen lakhatási körülmény, veszélyeztetett lakhatási helyzet, lakásra használt nem lakóingatlan, külterületi vagy nem lakóövezeti lakott hely, hajléktalanság nincs a településen, a lakosság eladósodottságáról nincsenek adataink. 12

Helyi Esélyegyenlőségi Program. RÁKÓCZIÚJFALU Község Önkormányzata DÁTUM

Helyi Esélyegyenlőségi Program. RÁKÓCZIÚJFALU Község Önkormányzata DÁTUM Helyi Esélyegyenlőségi Program RÁKÓCZIÚJFALU Község Önkormányzata DÁTUM 2013-2018 1 Tartalomjegyzék BEVEZETŐ... 8 I.1. AZ ESÉLYEGYENLŐSÉG HELYE AZ EURÓPAI UNIÓBAN... 8 I.2. ESÉLYEGYENLŐSÉG MAGYARORSZÁGON...

Részletesebben

Helyi Esélyegyenlőségi Program Túristvándi Község Önkormányzata

Helyi Esélyegyenlőségi Program Túristvándi Község Önkormányzata Helyi Esélyegyenlőségi Program Túristvándi Község Önkormányzata 2013-2018 Tartalom Helyi Esélyegyenlőségi Program (HEP)... 3 Bevezetés...3 A település bemutatása...3 Értékeink, küldetésünk...6 Célok...7

Részletesebben

Helyi Esélyegyenlőségi Program. Kerekegyháza Város Önkormányzata 2013.

Helyi Esélyegyenlőségi Program. Kerekegyháza Város Önkormányzata 2013. Helyi Esélyegyenlőségi Program Kerekegyháza Város Önkormányzata 2013. Előszó Helyi Esélyegyenlőségi Program (röviden HEP) A hátrányos helyzetű társadalmi csoportok életkörülményeinek javítását szolgáló

Részletesebben

Helyi Esélyegyenlőségi Program Tabajd Község Önkormányzata

Helyi Esélyegyenlőségi Program Tabajd Község Önkormányzata Helyi Esélyegyenlőségi Program Tabajd Község Önkormányzata 2013-2018 Tartalom Helyi Esélyegyenlőségi Program (HEP)... 3 Bevezetés... 3 A település bemutatása... 3 Értékeink, küldetésünk... 8 Célok... 8

Részletesebben

Homokmégy Község Önkormányzata 2013.

Homokmégy Község Önkormányzata 2013. Helyi Esélyegyenlőségi Program Homokmégy Község Önkormányzata 2013. Tartalom Helyi Esélyegyenlőségi Program (HEP)... 3 Bevezetés... 3 Homokmégy település bemutatása... 3 Értékeink, küldetésünk... 7 Célok...

Részletesebben

PETRIVENTE KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT HELYI ESÉLYEGYENLŐSÉGI PROGRAMJA

PETRIVENTE KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT HELYI ESÉLYEGYENLŐSÉGI PROGRAMJA PETRIVENTE KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT HELYI ESÉLYEGYENLŐSÉGI PROGRAMJA 2013-2018 Csodálattal tölt el engem a természet, Bár nem minden évszak vonzza lelkemet. Búra hangol a tél sívó pusztasága, Míg örömre gyújt

Részletesebben

K é s z ü l t: Hernyék Községi Önkormányzat Képviselőtestületé nek 2013.szeptember 19-én 14,30 órakor megtartott nyilvános üléséről.

K é s z ü l t: Hernyék Községi Önkormányzat Képviselőtestületé nek 2013.szeptember 19-én 14,30 órakor megtartott nyilvános üléséről. J e g y z ő k ö n y v K é s z ü l t: Hernyék Községi Önkormányzat Képviselőtestületé nek 2013.szeptember 19-én 14,30 órakor megtartott nyilvános üléséről Az ülés helye: Jelen vannak: Közös Önkormányzati

Részletesebben

Helyi Esélyegyenlőségi Program. Nagykovácsi Nagyközség Önkormányzat. 2013. június 20.

Helyi Esélyegyenlőségi Program. Nagykovácsi Nagyközség Önkormányzat. 2013. június 20. Helyi Esélyegyenlőségi Program Nagykovácsi Nagyközség Önkormányzat 2013. június 20. Tartalom Helyi Esélyegyenlőségi Program (HEP)... 3 Bevezetés... 3 A település bemutatása... 3 Értékeink, küldetésünk...

Részletesebben

Helyi. Esélyegyenlőségi. Program. Somberek Község Önkormányzata

Helyi. Esélyegyenlőségi. Program. Somberek Község Önkormányzata ÁROP-1.1.16-2012-2012-0001 Esélyegyenlőség-elvű fejlesztéspolitika kapacitásának biztosítása Helyi Esélyegyenlőségi Program Somberek Község Önkormányzata 2013-2018 Türr István Képző és Kutató Intézet Cím:

Részletesebben

Helyi. Esélyegyenlőségi. Program. Görcsönydoboka Község Önkormányzata

Helyi. Esélyegyenlőségi. Program. Görcsönydoboka Község Önkormányzata ÁROP-1.1.16-2012-2012-0001 Esélyegyenlőség-elvű fejlesztéspolitika kapacitásának biztosítása Helyi Esélyegyenlőségi Program Görcsönydoboka Község Önkormányzata 2013-2018 Türr István Képző és Kutató Intézet

Részletesebben

Helyi Esélyegyenlőségi Program. Medgyesegyháza Városi Önkormányzat 2013 2018.

Helyi Esélyegyenlőségi Program. Medgyesegyháza Városi Önkormányzat 2013 2018. Helyi Esélyegyenlőségi Program Medgyesegyháza Városi Önkormányzat 2013 2018. Tartalom Helyi Esélyegyenlőségi Program (HEP)... 3 Bevezetés... 3 A település bemutatása... 3 Értékeink, küldetésünk... 7 Célok...

Részletesebben

Helyi Esélyegyenlőségi Program. Szuha Község Önkormányzata

Helyi Esélyegyenlőségi Program. Szuha Község Önkormányzata Helyi Esélyegyenlőségi Program Szuha Község Önkormányzata 2013-2018 1 Tartalom Bevezetés... 4 A település bemutatása... 3 Értékeink, küldetésünk... 4 Célok... 4 A Helyi Esélyegyenlőségi Program Helyzetelemzése

Részletesebben

Helyi Esélyegyenlőségi Program

Helyi Esélyegyenlőségi Program Helyi Esélyegyenlőségi Program 2013. 2018. Készítette: Horváth Tiborné Bágyogszovát elhelyezkedése Bágyogszovát Csornától 11 km-re Dél-keletre fekszik a Rábacsécsény-Rábcakapi törésvonal mentén, amely

Részletesebben

HELYI ESÉLYEGYENL SÉGI PROGRAM ZALASÁRSZEG KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 2013-2018.

HELYI ESÉLYEGYENL SÉGI PROGRAM ZALASÁRSZEG KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 2013-2018. HELYI ESÉLYEGYENL SÉGI PROGRAM ZALASÁRSZEG KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 2013-2018. Tartalom HELYI ESÉLYEGYENL SÉGI PROGRAM (HEP)... 3 Bevezetés... 3 A település bemutatása... 3 Értékeink, küldetésünk... 8 Célok...

Részletesebben

Pusztadobos Község Önkormányzata

Pusztadobos Község Önkormányzata PUSZTADOBOS KÖZSÉG HELYI ESÉLYEGYENLŐSÉGI PROGRAMJA Pusztadobos Község Önkormányzata Helyi Esélyegyenlőségi Programja 2013 2018 1 Tartalom Helyi Esélyegyenlőségi Program (HEP)... 3 Bevezetés... 3 A település

Részletesebben

Helyi Esélyegyenlőségi Program. Bánk Község Önkormányzata

Helyi Esélyegyenlőségi Program. Bánk Község Önkormányzata Helyi Esélyegyenlőségi Program Bánk Község Önkormányzata 2013. július 5. Türr István Képző és Kutató Intézet Cím: 1054 Budapest, Széchenyi u. 14. Telefon:06 1 882 3454 email: ugyfelszolgalat@tkki.hu web:

Részletesebben

Helyi Esélyegyenlőségi Program. Újhartyán Város Önkormányzata

Helyi Esélyegyenlőségi Program. Újhartyán Város Önkormányzata Helyi Esélyegyenlőségi Program Újhartyán Város Önkormányzata 2013-2018 Tartalom Helyi Esélyegyenlőségi Program (HEP)... 3 Bevezetés... 3 A település bemutatása... 4 Értékeink, küldetésünk... 7 Célok...

Részletesebben

Helyi Esélyegyenlőségi Program

Helyi Esélyegyenlőségi Program Helyi Esélyegyenlőségi Program Budapest Főváros IV. Kerület Újpest Önkormányzata 2013-2018. Tartalomjegyzék BEVEZETÉS...3 A HELYI ESÉLYEGYENLŐSÉGI PROGRAM HELYZETELEMZÉSE (HEP HE)... 10 1. JOGSZABÁLYI

Részletesebben

Helyi Esélyegyenlőségi Program. Zsámbék Város Önkormányzata

Helyi Esélyegyenlőségi Program. Zsámbék Város Önkormányzata Helyi Esélyegyenlőségi Program Zsámbék Város Önkormányzata 2013-2018 Tartalom Helyi Esélyegyenlőségi Program (HEP)...3 Bevezetés...3 A település bemutatása...3 Értékeink, küldetésünk...4 Célok...4 A Helyi

Részletesebben

Helyi Esélyegyenlőségi Program. Vadna Község Önkormányzata 2013.

Helyi Esélyegyenlőségi Program. Vadna Község Önkormányzata 2013. Helyi sélyegyenlőségi Program Vadna Község Önkormányzata 2013. 1 Tartalom Helyi sélyegyenlőségi Program (HP)... 3 Bevezetés... 3 A település bemutatása... 3 Értékeink, küldetésünk... 10 Célok... 11 A Helyi

Részletesebben

Helyi Esélyegyenlőségi Program. Vadna Község Önkormányzata 2013.

Helyi Esélyegyenlőségi Program. Vadna Község Önkormányzata 2013. Helyi sélyegyenlőségi Program Vadna Község Önkormányzata 2013. 1 Tartalom Helyi sélyegyenlőségi Program (HP)... 3 Bevezetés... 3 A település bemutatása... 3 Értékeink, küldetésünk...10 Célok...11 A Helyi

Részletesebben

Helyi Esélyegyenlőségi Program. Rábaszentandrás Község Önkormányzata

Helyi Esélyegyenlőségi Program. Rábaszentandrás Község Önkormányzata Helyi Esélyegyenlőségi Program Rábaszentandrás Község Önkormányzata 2013-2018 készítette: Szemetiné Varga Mária 1 Tartalom Helyi Esélyegyenlőségi Program (HEP)... 3 Bevezetés... 3 A település bemutatása...

Részletesebben

Helyi Esélyegyenlőségi Program. Derekegyház Község Önkormányzata

Helyi Esélyegyenlőségi Program. Derekegyház Község Önkormányzata ÁROP-1.1.16-2012-2012-0001 Esélyegyenlőség elvű fejlesztéspolitika kapacitásának biztosítása Helyi Esélyegyenlőségi Program Derekegyház Község Önkormányzata 2013-2018 Türr István Képző és Kutató Intézet

Részletesebben

Domaszék Község Önkormányzata

Domaszék Község Önkormányzata ÁROP-1.1.16-212-212-1 Esélyegyenlőség-elvű fejlesztéspolitika kapacitásának biztosítása Helyi Esélyegyenlőségi Program Domaszék Község Önkormányzata 213. június 3. Türr István Kutató és Képző Intézet Cím:

Részletesebben

Kőröstetétlen Község Önkormányzat Helyi Esélyegyenlőségi Programja

Kőröstetétlen Község Önkormányzat Helyi Esélyegyenlőségi Programja A 39/2013. (VII. 10.) Ök. határozat melléklete Kőröstetétlen Község Önkormányzat Helyi Esélyegyenlőségi Programja 2013. május 31. Tartalom Helyi Esélyegyenlőségi Program (HEP)... 3 Bevezetés... 3 A település

Részletesebben

Helyi Esélyegyenlőségi Program. Szakoly Község Önkormányzata

Helyi Esélyegyenlőségi Program. Szakoly Község Önkormányzata Helyi Esélyegyenlőségi Program Szakoly Község Önkormányzata 2013-2018 Tartalom Helyi Esélyegyenlőségi Program (HEP)... 3 Bevezetés... 3 A település bemutatása... 3 Értékeink, küldetésünk... 3 Célok...

Részletesebben

VILONYA Község Önkormányzata

VILONYA Község Önkormányzata Helyi Esélyegyenlőségi Program VILONYA Község Önkormányzata 2013-2018. Készítette: Csonka Marianna Tartalom Helyi Esélyegyenlőségi Program (HEP)...3 Bevezetés... 3 A település bemutatása...3 Értékeink,

Részletesebben

Helyi Esélyegyenlőségi Program. Kőtelek Községi Önkormányzat

Helyi Esélyegyenlőségi Program. Kőtelek Községi Önkormányzat Helyi Esélyegyenlőségi Program Kőtelek Községi Önkormányzat 2015 Tartalom Helyi Esélyegyenlőségi Program (HEP)...3 Bevezetés...3 A település bemutatása...4 Értékeink, küldetésünk...5 Célok...5 A Helyi

Részletesebben

Helyi Esélyegyenlőségi Program Nagyszentjános Község Önkormányzata

Helyi Esélyegyenlőségi Program Nagyszentjános Község Önkormányzata Helyi Esélyegyenlőségi Program Nagyszentjános Község Önkormányzata 2013-2018 Tartalom Helyi Esélyegyenlőségi Program (HEP)... 3 Bevezetés... 3 A település bemutatása... 3 Értékeink, küldetésünk... 6 Célok...

Részletesebben

Helyi Esélyegyenlőségi Program. Vanyola Község Önkormányzata

Helyi Esélyegyenlőségi Program. Vanyola Község Önkormányzata Helyi Esélyegyenlőségi Program Vanyola Község Önkormányzata 2013-2018 Tartalom Helyi Esélyegyenlőségi Program (HEP)... 3 Bevezetés... 3 A település bemutatása... 3 Értékeink, küldetésünk... 4 Célok...

Részletesebben