B e s z á m o l ó. a helyi önkormányzat gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak ellátásáról

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "B e s z á m o l ó. a helyi önkormányzat gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak ellátásáról"

Átírás

1 B e s z á m o l ó a helyi önkormányzat gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak ellátásáról I./ Demográfiai adatok: Miskolc város népessége a január 01-i adatok szerint fő volt, ebből a 0-18 éves gyermekek száma fő, a éves fiatal felnőttek száma volt. II./ Az önkormányzat által nyújtott pénzbeli és természetbeni ellátások: Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlése 34/1999. számú rendeletével től a rendszeres és rendkívüli gyermekvédelmi támogatás ügyintézését az Egészségügyi és Szociális Osztályhoz telepítette. A gyermekvédelmi támogatást felváltó gyermekvédelmi kedvezmény január 01. napjától lépett hatályba. Ennek a kedvezménynek nincs havi rendszeres kifizetési vonzata, az ezen támogatásban részesülő kiskorúak évente két alkalommal kapnak Ft összeget évben 7885 kiskorú részesült gyermekvédelmi kedvezményben. Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás kifizetésére évben 278 esetben került sor, a kifizetés összértéke Ft volt. A benyújtott kérelmek általános indokaként a nagymérvű munkanélküliség, a családban élő több gyermek ellátásának nehézsége, illetve a családi problémák pl. válás jelentkezett. A 2009-es évben 407 esetben került sor elutasító határozat meghozatalára a rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény vonatkozásába, az esetek 90 %-ban az egy főre jutó jövedelem határ túllépése volt az indok. Az önkormányzat a menetrendszerinti helyi tömegközlekedés igénybevételéhez 100 % -os támogatást biztosít azon alsó tagozatos oktatási-nevelési intézmény tanulói részére, akik rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülnek, illetve 70 %- os támogatást, akiknek a családjában az egy főre jutó havi jövedelem nem éri el a nyugdíjminimum 150 %-át. 1

2 Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata az ún. babakötvényhez csatlakozva a miskolci lakos szülők esetében kérelemre további Ft betétben történő elhelyezését engedélyezi. A szociálisan rászoruló gyermekek étkezési támogatásának odaítélése önkormányzati fenntartású intézmények vonatkozásában az oktatási, nevelési intézmények vezetőjének hatáskörébe tartozik, míg az egyházi, alapítványi iskolák esetében az Egészségügyi, Családvédelmi és Foglalkoztatáspolitikai Főosztály Egészségügyi és Szociális Osztálya állapítja meg az étkezési támogatást, évben 12 gyermek vonatkozásában. III./ Az Önkormányzat által biztosított személyes gondoskodást nyújtó ellátások: A személyes gondoskodás keretébe tartozó gyermekjóléti alapellátások A gyermekjóléti alapellátásokat biztosító intézmények felépítését, jogszabályban megfogalmazott feladataikat, működésük főbb irányait az előző évek beszámolói nagy részletességgel taglalták. Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlése január 29-i ülésén fogadta el a évre vonatkozó Gyermekvédelmi Fejlesztési Koncepciót, mely meghatározza azokat a továbbiakban elvégzendő alapvetően szükséges feladatokat, melyek megvalósításával Miskolc Megyei Jogú Város jelenlegi gyermekvédelmi rendszere tökéletesedik. Jelen beszámoló az alapvető szakmai feladatok bemutatása mellett a Koncepció 2009 évre vonatkozó feladatainak megvalósítását is tartalmazza. 1./ Gyermekek napközbeni ellátása A gyermekek napközbeni ellátásaként a családban élő gyermekek életkorának megfelelő nappali felügyeletét, gondozását, nevelését foglalkoztatását és étkeztetését kell megszervezni olyan gyermekek számára, akiknek szülei törvényes képviselői a gyerek napközbeni ellátásáról nem tudnak gondoskodni. A) BÖLCSŐDÉK Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata 2009-ben is 10 bölcsődében biztosította a Gyermekvédelmi Törvényben előírt módon a gyermekek napközbeni ellátását. A ban előállt férőhely hiány orvoslására hozott VIII.-183/13.806/2008 sz. önkormányzati határozat végrehajtásának eredményeként az ellátó kapacitás 490-ről 540-re nőtt. Az 50 férőhelyet az alábbi három bölcsődében, átmenetileg más célra használt bölcsődei egységek felszabadítása után lehetett viszonylag alacsony beruházási költséggel (19,5 MFt) helyreállítani: Kilián Bölcsőde, Könyves Kálmán út (20 férőhely) Heim Pál Bölcsőde, Kassai út (20 férőhely) Margaréta Bölcsőde, Bokréta utca (10 férőhely) 2

3 A végleges működési engedélyeket 2009 szept.1-től kapta meg az intézmény, miután az Önkormányzat a 15/1998. (IV. 30.) NM rendeletnek megfelelően további 3 gondozónő alkalmazásának feltételeit is biztosította V-115/31.670/2009. sz. közgyűlési határozatával. A technikai létszámot (3 fő) belső átszervezéssel biztosították. A férőhelybővítéssel megoldódni látszik a lakosság részéről felmerülő gyermekelhelyezési igény. A beíratottak december 31.-i állapot szerinti száma a évi 528 főről 2009-ben 533 főre nőtt. Az 540 férőhelyen jelenleg 558 gyermeket gondoznak. A felvételre várók száma 555 fő. A normatíva alapjául szolgáló létszám, amit a beíratott gyermekek tényleges gondozási napjaiból számítanak ki, az előző évhez képest 18 fővel csökkent a gondozási napok 4,7%-os csökkenése miatt ( nap). A bölcsődei normatíva összege egyidejűleg Ft-ról Ft-ra csökkent. A két tényező együttes hatása miatt az előző évinél 12 MFt-tal kevesebb állami támogatást tudtak realizálni. Saját bevételeik a gondozási napok számának csökkenése és az ingyenes étkezők számának növekedése miatt ugyancsak csökkentek ( eft, -3,6%). A változások okai összetettek: Az új férőhelyek átadása és engedélyezése elhúzódott szeptemberétől 65 férőhellyel új, görög katolikus bölcsőde nyílt. Augusztus 24-től november elejéig a Napsugár és a Dobó Katica bölcsődék összevontan üzemeltek a selyemréti központ átépítése, akadály mentesítése miatt. Az ÁNTSZ 80 főre korlátozta az ellátható gyermekek számát. A szülők közül többen későbbi időpontra halasztották a beszoktatást. A gazdasági válság hatására sokan nem tudtak visszamenni a munkahelyükre dolgozni, emiatt be sem íratták a gyermeküket. Ugyancsak kedvezőtlen volt a H1N1 influenza hatása, a 3 év alatti gyermekek fokozott veszélyeztetettsége, otthon maradása miatt. A szűkre szabott költségvetés és a fegyelmezett gazdálkodás következtében a férőhelybővítést a fajlagos költségek csökkenése mellett hajtották végre (Lásd 1.sz. táblázat). Az önkormányzati támogatás összege eft-tal (5,9%) volt kevesebb. Bölcsődei alapadatok és mutatószámok változása Bölcsődei férőhely ,0 Egy férőhelyre jutó költség Teljesített gondozási napok száma Beíratottak száma (dec.31.-én) Normatíva alapjául szolgáló létszám Egy finanszírozott létszám költsége Bölcsődei normatíva eft/fő 547,00 547,00 540,15 Normatíva csökkenés % 100,0% 100,0% 98,7% 3

4 Normatív támogatás összege Saját bevételek összege Önkormányzati támogatás összege Önkormányzati támogatás aránya 53,5% 58,5% 58,3% 1 gondozási nap költsége 4,68 5,47 4,91 1 teljesített gondozási nap költsége 5,83 6,73 6,66 A feladat bővüléshez a közgyűlés által jóváhagyott előirányzatokat utólag, a évi módosítással kapta meg az intézmény, emiatt a 13 fő többlet létszám és az 50 férőhelyen ellátott gyermekek dologi kiadásait OEP bevételeik terhére tudták csak biztosítani. A májusában a közgyűlés V-81/13.474/2008. sz. határozatával támogatott bölcsődei infrastruktúra fejlesztésre benyújtott ÉMOP pályázat 2009-ben bekerült a támogatásra javasoltak körébe. A 2. és 3. mérföldkövet jelentő feladatok és a mérnöki tervek határidőre elkészültek. A bruttó 95 MFt összegű pályázatból a Kilián és a Heim Pál bölcsődék teljes nyílászáró cseréje, hőszigetelő külső falburkolása, fűtési rendszer korszerűsítése, fürdőszoba felújítása, akadálymentesítése (parkolókkal) valósul meg 2010-ben, illetve mindez a Margaréta Bölcsőde 1/3 részére vonatkozóan. Beruházás nélküli további férőhelybővítésre ad lehetőséget a 31/2009.(XII.22.) SZMM. rendelet, ami az eddigi 10 helyett 12 fővel engedélyezi a csoportok működtetését. Szakmai fejlődés A bölcsődei ellátás minőségének javítása továbbra is kiemelt szakmai cél ben belső pályázat útján új szakmai tanácsadó került kinevezésre, akinek a munkája eredményeként a 2008-ban akkreditált két tréning mellé további két program: egy konferencia és egy tanulmányút került be az Országos Szociális és Gyermekvédelmi Továbbképzési és Szakvizsga Bizottság által minősített továbbképzési jegyzékbe. A saját dolgozóik képzése megtakarítást eredményez, mivel sem a részvételi díjat, sem az útiköltséget nem kell kifizetni.. Jelenlegi akkreditált képzések: Emberi kapcsolatok fejlesztése (kommunikáció, problémamegoldás) (S /2009; 27 pont) Konfliktuskezelés, mint szülői, nevelőszülői hatékonyságot növelő módszer (gondozónői változat) (S /2009; 25 pont) Összefogással az agresszió ellen konferencia (K /2009; 5 pont) Az integrált bölcsődei nevelés során hasznosítható korai fejlesztés módszereinek tanulmányozása (U /2009; 15 pont) 4

5 A képzéseket a Debreceni Egyetem Nyíregyházi Egészségügyi Főiskolai Karával együttműködve dolgozták ki és valósítják meg. A szakképzések területén együttműködnek még a Debreceni Egyetem Hajdúböszörményben működő Felnőttképzési és Kisgyermeknevelési Karával valamint több középfokú szakképző intézménnyel is (Ferenczi Sándor Szakközépiskola, Krúdy Oktatási Központ, Karrina Szakképző Iskola). A képzőhelyek folyamatos kapcsolatot tartanak fenn a városban működő terepgyakorlatra kijelölt bölcsődékkel. A gyakorlatok megfelelő szintű oktatói támogatása érdekében 3 fő szerezte meg a szakképzett tereptanári képesítést. Hagyománnyá vált a szakmai napok továbbképzési céllal való megrendezése, amely során a szülők is elmondhatják a tapasztalataikat. Szükségletfelmérés Az ÉMOP pályázathoz felmérés készült a kisgyermekes szülők bölcsődei ellátás igénybevételére irányuló szándékairól. A szükségletfelmérés véletlenszerűen, a védőnők két hónapi (július-augusztus) munkája alatt velük kapcsolatba került, bölcsődés korú gyermeket nevelő szülők megkérdezésével történt és a védőnők által gondozottak közel felére (1 330 fő, 43,5 %) terjedt ki. A válaszokat a védőnők anonim módon, gyűjtőíveken rögzítették, feltüntetve a gyermek születési évét és hónapját. Ez lehetővé tette a korcsoportokba sorolást, mind a megkérdezettek korösszetételére, mind a tervezett bölcsődébe adás időpontjára vonatkozóan. Az eredményeket összevetették a bölcsődék júliusi tényleges előjegyzési adataival (606 fő). A megkérdezettek 38%-a (509 fő) tervezte gyermeke bölcsődébe adását, illetve már bölcsődés volt, míg 62%-nak nem állt szándékában. Ez az arány háromszorosa az országos átlag feletti miskolci ellátottságnak, megfelel a nemzetközi tendenciáknak és több mint ami a hazai távlati tervekben szerepel. Az év során vendégül látták Acsainé Végvári Katalin, a Magyar Bölcsődék Egyesületének elnökét. Közvetlen hangvételű beszámolójában szólt az egyesület jelenlegi feladatairól, eredményeiről, terveiről. Az egyesületnek a szakmai érdekegyeztetésben betöltött szerepéről, a főiskolai szintű gondozónői képzés elindulásáról és más szakmai kérdésekről. Élelmezés A 2009-es év egyik fontos feladata a Receptúra karbantartása és bővítése volt. A frissítés elsődleges célja, hogy a gyermekek és a dolgozók élelmezése minél jobban megközelítse az egészséges táplálkozás kritériumait, illetve a tápanyag felhasználásban előírt mennyiségeket ne lépjék túl. Ezután került sor a továbbképzésekre. Első körben a szakácsnők és a konyhalányok, majd az élelmezéssel megbízott dolgozók és a bölcsődevezetők tehették fel kérdéseiket, hiszen a megváltozott mennyiségek sok esetben más konyhatechnikai eljárást is igényeltek. Nagyon sok jó ötlet hangzott el, amivel segítették egymás munkáját ben az étlaptervezésnél a bölcsődék is közreműködtek, lehetőség nyílt az adott ház szokásait figyelembe véve változtatni az étlapon. Ez a rendszer azonban nem váltotta be a hozzá fűzött reményeket. Egyrészt a többi bölcsőde dolgozói nem 5

6 mindig értettek egyet a változtatásokkal, másrészt így kezdett az étlap visszatérni a hagyományos magyar ízlésvilág felé. Nem szolgálta a kitűzött célt, az egészségesebb, korszerűbb ételek étlapra állítását. Ezt alátámasztotta a belső ellenőri vizsgálat is, ami rávilágított, hogy a tápanyag felhasználási mutatók romlottak az előző évihez képest, így ezt a rendszert beszüntették és visszatértek az eredeti módozathoz. Az ellenőrzési ütemtervnek megfelelően minden bölcsődében ellenőrizték az élelmezést, a hozzákapcsolódó dokumentációkat, szúrópróbaszerűen a raktárkészletet, higiénés szabályok betartását, a helyiségek, eszközök és a konyhai dolgozók tisztaságát. Az ellenőrzésekből kitűnt, hogy sok intézményben eltértek az étlaptól, ami magyarázza azt is, hogy miért különböztek az egyes tápanyag felhasználási mutatók. A jövőben erre szeretnének még nagyobb hangsúlyt fektetni, hogy csak nagyon indokolt esetben lehessen változtatni. Az elkövetkezőkben a Receptúra frissítését a reggelire, uzsonnára adható ételek körére terjesztik ki. Új élelmiszerek bevezetését tervezik (zabpehely, zabkorpa, búzacsíra), melyek beszerzésére remélhetőleg a évi helyben központosított közbeszerzési pályázat módot fog adni. Család és gyermekvédelmi feladatok Biztos Kezdet Program Az elmúlt évek tapasztalatai azt mutatják, hogy a bölcsődékbe elvétve járnak hátrányos helyzetű, veszélyeztetett gyermekek. Nagyon fontos azonban, hogy minden gyermekes család ismerje a már működő rendszereket, szolgáltatásokat, rendelkezzenek az ezekhez való hozzáférés lehetőségével. A bölcsődei gyermekvédelem első és legfontosabb tevékenysége, hogy a család, mint a társadalom alapvető egysége, minden támogatást, segítséget, védelmet megkaphasson mindenféle megkülönböztetés nélkül. A bölcsődék biztosítják, hogy minden család egyenlő lehetőségekkel élhessen és minden gyermek egyenlő jogokat élvezhessen. Fontosnak tartják, hogy a bölcsődébe érkezés előtt a gondozónők az otthonukban meglátogassák a gyermekeket. Az itt tapasztaltakat mérlegelve megteszik a szükséges jelzéseiket a gyermekvédelmi felelős felé ben ilyen jelzés nem érkezett. Minden gondozónő egyben gyermekvédelmi felelősi feladatokat is ellát, hiszen a szülőkkel való mindennapos szoros kapcsolat sok lehetőséget nyújt a családok megismerésére, segítésére. Tanácsot adnak nevelési helyzetek megoldására, helyes, példamutató magatartással mintát nyújtanak a szülőknek is. Legfontosabbnak a prevenciót tartják, olyan bölcsődei légkört igyekeznek teremteni, melyben a gyermekek képességeiknek megfelelően fejlődhetnek, megkönnyítve azoknak a hátrányoknak a leküzdését, amelyek a családi helyzetből adódnak. Az alapvető problémák feltárását a gondozónők végzik és ezek megszüntetése érdekében mindent megtesznek. Ha olyan probléma merül fel, amit már a csoportban dolgozó gondozónők nem tudnak megoldani, jeleznek a gyermekvédelmi felelősnek, illetve a bölcsőde vezetőjének. Közösen állapítják meg a teendőket, a családnak mire van szüksége: pedagógiai segítségre, más megfelelő szakember útmutatására, anyagi segítségre, legvégső esetben szakhatósági támogatás kérésére. 6

7 A MEBESZ 2009-ben önkormányzati támogatással folytatta Lyukóvölgyben a kora gyermekkori fejlesztésre irányuló, elsősorban prevencióra épülő nevelő-gondozó tevékenységét. A két, korábban ESZA pályázatból szerződéssel alkalmazott klubvezető, egy szociális asszisztens és egy képzett, nagy gyakorlattal és kiemelkedő empátiás készséggel rendelkező gondozónő látta el a feladatokat. Heti 3 alkalommal rendszeresen biztosították a Biztos Kezdet programokon történő részvételt az ott élő kisgyermekes családoknak öt év alatti gyermeket nevelő család rendszeresen járt a programokra, melyek közül a gyermeknap, a nyári szünetet kitöltő, és természetesen a karácsonyi rendezvények voltak a legsikeresebbek. Elmaradt az ígért TÁMOP pályázati kiírás. A folytatás anyagi fedezet hiányában ismét veszélybe került. A Biztos Kezdet program helyét a Fészekrakó családok kiköltöztetése után a Szilvás utcai bölcsődében a védőnők Baba- mama klubja vette át heti 3 alkalommal. A gondozónőkkel közösen kialakított programok sikeresek az érdeklődő kismamák, kisgyermekes anyukák körében. A 3 éven aluli fogyatékkal élő gyermekek ellátása továbbra sem biztosított megfelelően Miskolcon, annak ellenére, hogy a Gyermekvédelmi Koncepció évre elfogadott határozati javaslatában ennek a megoldására a határidő 2009 dec.31.-e volt. A probléma megoldására több közgyűlési javaslatot készítettek, pályázatot írtak. B) VÉDŐNŐK ÉS ISKOLA EGÉSZSÉGÜGYI SZOLGÁLAT Miskolcon a védőnői- és iskola-egészségügyi szolgálat területén 2009-ben jelentős átszervezés történt, aminek következtében befejeződött a területi és iskola védőnői szolgáltatás elkülönítése a i V-107/31.661/2009. sz. közgyűlési határozatnak megfelelően. A struktúra módosítás eredményeként a 76 területi védőnői státusz 60-ra csökkent. Ezzel párhuzamosan megtörtént a körzethatárok módosítása, ami egyben lehetővé tette az igazságosabb feladat megosztást. A felszabaduló állásokat átcsoportosították az iskola-egészségügybe. A 17 főállású iskola védőnő helyett ma már 32-en látják el a feladatokat. Ezáltal a 2009/2010-es tanévtől az általános- és középfokú intézményekben - Pereces, Szirma és Hejőcsaba kivételével - főállású védőnők biztosítják a tanulók iskola-egészségügyi ellátását Egy üres státusz megszüntetésre került. A védőnői szolgálat átszervezését megelőző fontos lépés volt a közalkalmazott orvosi létszám 2 fővel történő emelése (3-ról 5 főre) a II-52/31.274/2009. sz. közgyűlési határozatnak ( ) megfelelően. A védőnői szolgálat struktúra módosítása finanszírozási veszteséggel, a területi védőnők ún. bázis finanszírozásának elvesztésével járt. Ennek ellensúlyozására, valamint az iskolaegészségügyi ellátás színvonalának emelése érdekében újabb 3 orvosi státuszt alakítottak ki. Összességében szeptember 1-től a 32 főállású iskolavédőnő mellett 13 főállású iskolaorvosi státuszon 11 főállású orvos dolgozott. A két betöltetlen státusra %-os arányban 4 részállású orvossal szerződtek. Az óvodákat továbbra is a 7

8 házi gyermekorvosok látják el részállású munkaviszonyban, 40 Ft/fő finanszírozással. A Miskolcon tanuló diákok egységes ellátása érdekében a MEBESZ feladat átvállalási ajánlatot tett az egyházi és alapítványi oktatási intézmények vezetése felé, a IV-46/13.348/2008. sz. közgyűlési határozat ( ) szellemében, ami rajtuk kívül álló okokból nem valósult meg. A védőnői munka évi összesített adatai: évre vonatkozóan csak a várandós és gyermek létszámok állnak rendelkezésre, egyéb, a szakmai munkát tükröző adatokat az ÁNTSZ Kistérségi Intézete nem adta meg az OSZMK-nak történő közvetlen adatszolgáltatásra tekintettel. A rendelkezésre álló adatok és a tapasztalatok alapján a következők állapíthatók meg: Miskolcon a várandós anyák száma 4 %-kal csökkent. A veszélyeztetett várandósok gondozására fokozott figyelmet fordítottak a védőnők. Az elmúlt évben több alkalommal tárgyalás folyt az ÁNTSZ szakfelügyelet és a szülészet-nőgyógyászat szakmai vezetői között az önálló védőnői terhes tanácsadás kérdésében. Megállapodás még nem született. 20 védőnői telephely közül tízben még ma sincs megfelelő tanácsadó helyiség, a területi védőnők 1/3-a (19 fő) olyan munkahelyen kénytelen dolgozni, ahol nem teljesülnek a szakmai minimum feltételek. A jogszabályban foglalt követelmények hiányában az ÁNTSZ félévenként hosszabbítja meg az ideiglenes engedélyeket, de ez a lehetőség 2010-től megszűnik és az OEP finanszírozás is veszélybe kerül. A védőnők családgondozói munkája a várandósgondozáson túl elsősorban a kisgyermekes családokra irányul. A 0-6 éves korú gyermekek száma stagnál (-1,3 %). A családlátogatások számát az előírt protokoll és a családok igénye együttesen határozza meg. A veszélyeztetett családok esetében folyamatos a kapcsolattartás a Családsegítő Szolgálat munkatársaival. Az 5 év alatti gyermekek felzárkóztatása érdekében indított Biztos Kezdet Program még működő részében aktívan részt vesznek a lyukóvölgyi terület védőnői. A minőségi munka javítása, valamint a családok megváltozott igényeinek kielégítése érdekében több telephelyen, rendszeresen tartanak a védőnők klubfoglalkozásokat. A témakörök felölelik a gyermekvállalás, várandósság és a gyermeknevelés kérdéseit. Előadások, gyakorlati bemutatók segítik a minél hatékonyabb információ átadást. Ezt a célt szolgálja a havonta jelentkező Gyöngykagyló című magazinműsoruk a Miskolci Televízióban. A 6-18 éves korosztály ellátása az oktatási intézményekben történik. Az elmúlt évek tapasztalatai igazolták, hogy a magasabb szintű szakmai munkához főállású védőnőkre van szükség. A 2009-ben végrehajtott átszervezés, ami elsősorban az általános iskolákban tanuló 12 ezer gyermek érdekében történt, a kezdeti nehézségeket leszámítva eredményesnek ítélhető, egyre több a pozitív visszajelzés az új struktúrát tekintve. 8

9 Sajnos 2009-ben az önkormányzati fenntartású intézményekben az iskolás korosztály létszáma újabb 500 fővel csökkent. Városi szinten ez a csökkenés ugyan csak kb. 2 %-ot jelent, de az iskola-egészségügyi szolgálat vonatkozásában ez egy fél védőnői állás. Az iskolavédőnői munka fontos részét képezik az életkorhoz kötött szűrővizsgálatok. A 2009-es átszervezést követően a legtöbb általános iskolában biztosították az orvosi rendelő számára a helyiségeket. A helyi adottságok miatt az alapterület és/vagy a helyiség kialakítása nem minden esetben felel meg a jogszabályban előírtaknak. A felszereltség javítására az iskolák és a MEBESZ egyaránt tettek lépéseket, együttműködve, egymást segítve igyekeztek a tárgyi feltételeket és a kulturált munkakörülményeket megteremteni. Az egészségnevelési munka az óvodások és iskolások teljes körére kiterjed. A középiskolákban a legintenzívebb, amit a serdülőkorúak gondozása feltétlen megkíván. Egyre nagyobb számban igénylik a diákok az egyéni foglalkozást, ami azt is jelzi, hogy bizalmat éreznek az iskolavédőnők iránt. Az adminisztrációs terhek 2009-ben jelentős mértékben nőttek. A védőnők a várandósok, csecsemők, kisdedek és kisgyermekek számára személyenként két példányos gondozási tervet készítenek. Az említett gondozási csoportokban évente egy vagy több ún. státus lapot töltenek ki és adnak át a szülőknek, amit az ÁNTSZ szakmai felügyelete ellenőriz. Az iskolavédőnőknek és iskolaorvosoknak minden vizsgálat után leletet kell kiadni. A H1N1 influenza járvány ugyancsak növelte a dologi kiadásokat: írásos védőoltási tájékoztatókat és oltási beleegyezési nyilatkozatokat kellett ezrével sokszorosítani, amihez az iskolák szerencsére segítséget nyújtottak. A védőoltások beadása elismerésre érdemes módon zajlott, pedig 2009-ben új rendben, több évfolyamon történt, és a H1N1 pandémia miatt sokkal nagyobb feladatot jelentett, mint korábban ban ismét megrendezésre került a MEBESZ védőnői által kezdeményezett és szervezett Egészségnevelési tudáspróba. A megyéből 29 általános- és 32 középiskola vett részt a vetélkedőn, melynek megyei döntőjét áprilisában Miskolcon rendezték. Az oktatási intézményekkel való jó kapcsolat kialakítására és megtartására törekszenek folyamatosan, mellyel biztosítható a védőnők szakmai elismerése, zavartalan munkavégzése. Tárgyi és személyi feltételek, pályázatok A dolgozók részére folyamatosan biztosítják a továbbképzéseken való részvételt, melynek legfőbb célja az új ismeretek szerzése, a szakmai felkészültség szinten tartása. Védőnők több alkalommal előadóként is képviselték városunkat a regionális ill. országos rendezvényeken. Saját akkreditált képzést indítottak az iskolaorvosok számára, ami országos érdeklődést váltott ki. (Az iskolaegészségügy aktuális kérdései. DEOEC/2009 I./00307) A Debreceni Egyetem Nyíregyházi Egészségügyi Főiskolai Karával kialakított együttműködés keretében megtartott két, védőnők számára akkreditált konferencia, 9

10 melyeket először Nyíregyházán, majd fél éven belül Miskolcon is megszerveztek, ugyancsak nagy érdeklődést váltott ki az egész régióban. ( Felelősséggel az utódokért, febr. 13, Legyen jobb a gyermekeknek, okt. 7.) A területi védőnői szolgálat minimum feltételeinek biztosítása érdekében 2008-ban benyújtott és elnyert, Miskolci védőnők az egészséges boldog családokért című (HÖF-CÉDE) pályázat 2009-ben megvalósult. A támogatás összege eft (60%), az önrész eft (40%) volt. Az orvosi műszerek (vérnyomásmérők, magzati szívhang hallgatók, vércukormérők, csecsemő- és testsúlymérlegek, hosszúság- és magasságmérők, audiométerek, vízus táblák stb.) beszerzésével megoldódott a régi, elavult eszközök cseréje. A számítógépes beruházás keretében 60 védőnő részére 42 számítógépes konfiguráció (asztali számítógépek nyomtatóval, szünetmentes táppal, 5 db notebook projektorral) került beszerzésre. Az internet kapcsolat, amely a védőnői jelentések miatt napjainkban már nélkülözhetetlen, decembere óta működik. Az ingyenes védőnői programmal az Első utcai központi tanácsadóban 4 védőnő rögzítette számítógépre a körzetében élő gondozottak adatait. A számítógépes munka az on-line jelentési kötelezettség teljesítésének alapfeltétele, egyenlőre pluszmunkát jelent és mindenképpen többlet anyagi terhet ró az intézményre. Az Iskolai védőnőprogram megvalósításához szükséges eszközök, felszerelések beszerzése című, újabb HÖF-CÉDE 2009 pályázat elnyeréséről júliusában már értesültek. A támogatás összege eft (65%), az önrész eft (35%). Annak ellenére, hogy a 32 db notebook és az iskolai orvosi szobák minimum felszerelését képező különböző eszközök szállítása, a Stefánia védőnői szoftver telepítése és oktatása csak január-februárban történt meg, a 2009-es év eredményei között feltétlen említésre méltó. Ahhoz, hogy ki lehessen használni a hálózati működésre alkalmas Stefánia szoftver előnyeit, további pályázatra lenne szükség. Ebből az iskolaorvosok felszerelése és az iskola-egészségügyi szolgálat végleges működési engedélyéhez nélkülözhetetlen hiányzó eszközök beszerzése is megtörténhetne végre. 2./ Gyermekjóléti szolgáltatás Miskolc Megyei jogú Városban működő két gyermekjóléti szolgálat /gyermekjóléti központ/ 2009 évi munkáját, tapasztalatait a beérkezett tájékoztató anyaguk alapján intézményenként adjuk közre: A./ Miskolci Családsegítő Szolgálat, Regionális Módszertani Központ és Gyermekjóléti Szolgálat Megyei Módszertani Központ Gyermekjóléti Központ Az intézmény működési területe az előző évi beszámolóban részletesen körülírtakhoz képest nem változott. 10

11 Személyi feltételek humánerőforrás Az intézmény személyi és tárgyi feltételei Az intézmény létszáma a szakmai munka, a szolgáltatási profil bővülésével, a jogszabály által [1/2000. (I. 7.) Sz. Cs. M. rendelet, 15/1998. (IV. 30.) NM. rendelet] előírt szakmai minimumoknak, valamint az önkormányzat fejlesztési ütemtervének köszönhetően év óta dinamikusan emelkedett. Szakember ellátottság a gyermekjóléti Központ/szolgáltatás vonatkozásában sorszá munkakör létszám m igazgató 1 1. általános igazgatóhelyettes, gyermekjóléti központ 1 vezető 2. családgondozó, vezető (területi szolgáltatási központ 1.5 vezető, 50-50%-ban lát el családsegítő és gyermekjóléti vezetői feladatokat) 3. módszertani szaktanácsadó 1 4. családgondozó ebből kistérségi feladatellátás 7 5. családgondozó asszisztens 6 6. fejlesztő pedagógus 1 pszichológus megbízással, nem teljes munkaidőben 1 foglalkoztatott jogász megbízással, nem teljes munkaidőben foglalkoztatott 1 Összesen: 43,5 A gyermekjóléti szolgáltatás személyi feltételei: A 15/1998. (IV.30.) NM. rendelet szerint a gyermekjóléti központokra vonatkozó előírásokkal számolva a szakmai létszám irányszámai és létszámminimum normái az alábbiak lakosonként: vezető 1 fő 11

12 családgondozó 5 fő (ellátotti létszám 45 gyermek v. 25 család) asszisztens 2 fő fejlesztő pedagógus 20 óra/hét jogász 10 óra/hét pszichológus 15 óra/hét + a speciális szolgáltatások létszám és óra száma utcai, lakótelepi szociális munka 2 fő kapcsolattartási ügyelet 2 fő/heti 10 óra kórházi szociális munka 1 fő módszertani feladatot ellátó intézmény: módszertani szaktanácsadó 1 fő Intézményben a gyermekjóléti szolgáltatás területén a szakmai létszám a 15/1998. (IV. 30.) NM. rendelet előírásait alapul véve az alábbi módon alakul: Munkakör Jelenlegi létszám 15/1998. N.M. r. által előírt létszám Hiányzó/többlet létszám vezető 2, családgondozó *20 18 *+2 Családgondozó speciális szolgáltatásban 4 3,5 +0,5 Családgondozó kistérségi feladatellátás gyógyped. v. fejl.ped. 1 1,5-0,5 asszisztens pszichológus 1 megbízással heti 12 óra jogász 1 megbízással heti 6 óra heti 45 óra heti 30 óra - 33 óra - 24 óra módszertani munkatárs Összesen 43,5 fő 41 fő +2,5 fő *A családgondozói létszámból 1 fő Gyeden, 1 fő pedig tartós táppénzen van, így ténylegesen 18 fő látja el a tevékenységet. 12

13 A fenti létszámadatokból kitűnik, hogy megközelítőleg megegyeznek a jogszabályban [15/1998. (IV.30.) N.M. rendelet] meghatározott szakmai létszám irányszámaival. Továbbra is problémát jelent, hogy a számok közel sem mutatnak objektív képet: A gyermekjóléti központ speciális feladatainak ellátására vonatkozó létszám adatok egy központra ( lakos) vonatkoznak, ezzel szemben az intézmény ellátási területén kb. három és félszeres az ellátandó lakosságszám. Az általános szolgáltatásban dolgozó családgondozók esetében 1 főre 25 család v. 45 gyermek ellátását írja elő a jogszabály. Ebben a vonatkozásban a Miskolc város területén dolgozó családgondozók továbbra is többszörös leterheltséggel dolgoznak. A tanácsadói óraszámok továbbra is jelentősen elmaradnak az előírttól, amelynek elsősorban finanszírozási okai vannak. Infrastruktúra tárgyi, működési feltételek 2008-évben lezajlott költözések után változás az elhelyezésben nem történt. Mindhárom gyermekjóléti szolgáltatást biztosító Területi Szolgáltatási Központ (Arany János u., Fazola u, Kassai u.) rendelkezik érvényes működési engedéllyel. Az engedélyek megléte ellenére a Fazola úti épület esetében hangsúlyozni kell, hogy továbbra sem alkalmas a feladatok ellátására, nagyon szűkös és nem az ellátási feladat céljára lett átalakítva. Az Arany János úti és a Kassai úti telephely e feladat céljára lett átalakítva, így megfelel a szakhatósági előírásoknak, ugyanakkor ezeken a helyeken folyamatosan problémát jelent az épület túlzsúfoltsága. Amint már múlt évben jelezték, nagy nehézséget jelent, hogy a csoportszobákban, és a tanácsadó/interjú helyiségekben csak nagy körültekintéssel, szigorú időbeosztással biztosíthatóak a szolgáltatások. Az intézmény dolgozóinak szakmai, mentális támogatása A kollégák havi rendszerességgel esetmegbeszélő csoporton, illetve szakmai stábon vesznek részt, ahol lehetőségük nyílik az eseteikkel kapcsolatos kérdéseik megbeszélésére. A stábok rendszerint alkalmat kínálnak a mindennapokban felmerülő szakmai kérdések megvitatására, egyeztetésére. Lehetőséget adnak a szolgáltatási központok munkájának hatékonyabb megismerésére, a speciális szolgáltatások során szerzett tapasztalatok intézményi szintű megbeszélésére. Az elmúlt években rendszerint meghívott előadó, szervezet képviselője volt részese megbeszéléseinknek (pl. pártfogó felügyelői szolgálat, áldozatsegítő iroda, gyámhivatal, ÉRÁK, civil szervezetek stb.). Indokolt esetben lehetőség nyílik a pszichológussal, jogásszal való konzultációra is. A szakmai továbbképzési rendszer lehetőségeit kihasználva továbbra is nagyon alacsony normatív támogatás mellett a képzési terv alapján, lehetőségeihez mérten biztosítja az intézmény a kollégák képzését. 13

14 Hosszú távú célként meghatározták az intézmény minőségbiztosítási rendszerének kidolgozását. A kiégés megelőzését szolgálja, hogy az intézmény a kollégák számára évente több alkalommal szervez közös programokat, mentális napot, mely lehetőséget ad a szakmai egységek számára közös élmények szerzésére, közösségformálásra stb. A Szociális Munka Hete miskolci rendezvénysorozat aktív szervezőiként, résztvevőiként, igyekeztek kicsit más megvilágításban is felhívni a figyelmet mindennapi tevékenységükre, ami a saját megítélésben is szerepet játszik. Ötlet-elő csoportos szociális munkacsoport szakmai önképzés kollégáktól, kollégáknak. Észbontogató klub munkatársak szakemberek számára, beszélgetés egy-egy érdekes témáról szakemberek között. A Gyermekjóléti szolgálat szakmai feladatainak ellátása A gyermekjóléti szolgáltatás feladatát az 1997.évi XXXI. törvény határozza meg. A munka lényege, hogy a szociális szolgáltatások révén ahol mód van rá a hatósági beavatkozások elkerülhetők legyenek, illetve szükség esetén a hatósági döntéseket körültekintőbb előkészítő munka, alternatív megoldások kipróbálása után hozzák meg. a) Egyéni esetkezelés családgondozás A évi eset- és forgalomszám az elmúlt évekhez hasonlóan ismét emelkedést mutat. Az alapellátásban részesülő, valamint a védelembe vett gyermekek száma is növekedett. Jelentős a kliensekkel és családtagjaikkal való kapcsolattartások száma is, ezt jól mutatja a magas intézményi forgalomszám. Az egy családgondozóra jutó esetszám 2-3 szorosa a jogszabályban foglaltaknak. A leterheltség ellenére igyekeznek a segítő munka követelményeit maximálisan szem előtt tartva feladatunkat ellátni. Az esetek megoszlása a Területi Szolgáltatási Központokban Arany TSzK Kassai TSzK Fazola TSzK Összesen: Alapellátás Védelembe vétel Ideiglenes hat. elhelyezés, átmeneti nevelésbe vétel Utógondozás

15 A szolgálatot önkéntesen megkeresők aránya évek óta alacsony az összes esetszámhoz viszonyítva. Széles körű felvilágosító munkával, anyagokkal, prevenciós programokkal ismertetik meg a szolgáltatásokat a lakossággal. A gyermekjóléti központokhoz kapcsolódó speciális szolgáltatások iránti igény egyre növekszik. Az intézmény a jogszabályban meghatározott négy speciális szolgáltatást kórházi szociális munka, kapcsolattartási ügyelet, utcai és lakótelepi szociális munka és készenléti szolgáltatás lehetőségeihez mérten, a jogszabályban meghatározottak szerint biztosítja az ellátási területén. A szolgáltatások igénybevétele évről évre növekvő tendenciát mutat. 1. Kapcsolattartási ügyelet A kapcsolattartási ügyeletet 1 fő koordinátor szervezi, a mediációba és az ügyelet biztosításába több (képzett) munkatárs (12 fő) kapcsolódott be területi szolgáltatási központonként. A szolgáltatás az intézmény házirendje betartásával, belső szakmai protokolljában foglalt feltételekkel vehető igénybe. A munkaidőn túl pénteken , és szombaton között vehető igénybe. A kapcsolattartási ügyelet szolgáltatás munkatársai 2009-évben több mint kétszer annyi kapcsolattartást bonyolítottak le (2008-ban 107 alkalom, 2009-ben 225 alkalom), több mint kétszer akkora forgalomszám mellett (2008-ban 276, 2009-ben 642), mint az előző évben. A számok és az elmúlt év tapasztalatai is azt mutatják, hogy megnőtt az igény a szolgáltatás iránt, mind az önkéntes, mind a bíróság és gyámhatóság általszabályozott esetek tekintetében. A megnőtt esetszám, és az egyre nagyobb energiát igénylő ügyintézési feladatok mellett fontos, hogy magas szakmai színvonalon tudják az eseteket kezelni. Ennek érdekében év második felében életre hívták az esetmegbeszélő csoportot a szolgáltatásban dolgozó kollégák részére. Ennek célja az volt, hogy egyrészt az ügykezelések egységesítése érdekében konzultációs lehetőséget biztosítsanak a három területi szolgáltatási központ dolgozóinak, másrészt a szolgáltatás továbbfejlesztése érdekében folyamatos szakmai tapasztalatcsere valósuljon meg. Az esetmegbeszélők teljes létszámban, aktív közreműködés mellett zajlottak ben is kiemelt hangsúlyt fektettek az illetékes hatóságokkal (Városi Gyámhivatal, Miskolc Városi Bíróság) való együttműködésre. Mára elmondható, hogy a Gyámhivatallal való együttműködés nagyon jó, kivétel nélkül minden az intézményünkben szabályozott kapcsolattartási esetben az időpontokat illetően egyeztetés történik a szolgáltatás koordinátorával. Sőt, több esetben szakmai esetkonzultációra is sor került a hatóság szakembere és a szolgáltatás szakembere között. A bírósággal kapcsolatos együttműködésben is, ha minimálisan is, de történtek pozitív irányú változások. A megfelelő együttműködés kialakítása érdekében előzetes kapcsolatfelvételre került sor, melyet évben személyes egyeztetés fog követni évben az intézményi esetszám 42 volt. Az összes szakmai tevékenység ben: kapcsolattartás: 225, mediáció: 4, szakmai tevékenység: Kórházi szociális munka 15

16 B-A-Z. Megyei Kórház Gyermekegészségügyi Központ osztályain, valamint a kórház Szülészeti és Nőgyógyászati Osztályán végzik a kollégák tevékenységüket ben a kollégák 182 fővel foglalkoztak. Folyamatos kapcsolatot tartottak a kórházban dolgozó kórházi szociális munkásokkal és a Gyermekegészségügyi Központ intézeti védőnőjével évben kiemelt feladat volt a Szülészeti-, Nőgyógyászati Osztályon a szolgáltatás kiépítése, megerősítése. Ennek érdekében először az osztályvezető főorvossal kerültek kapcsolatba a kollégák, majd ezt követően osztályos értekezleten mutatkoztak be és tájékoztatták szolgáltatásunkról az orvosokat, főnővért. A kórházi munkatársakkal való folyamatos és rendszeres egyeztetések eredményeként szoros együttműködés alakult ki az egészségügyi dolgozókkal. Az év folyamán több alkalommal nővérek, orvosok kezdeményeztek kapcsolatot, illetve éltek jelzéssel azon esetekben, ahol meglátásuk szerint szüksége lehet az ellátottnak segítségre. A Szülészeti Osztályon hetente egy alkalommal 2 órában vannak jelen. Az osztály jellegéből adódóan a kismamákkal, betegekkel maximum 1-2 alkalommal találkoznak a kollégák, így a munka túlnyomó részét információnyújtás, segítőbeszélgetés, lelkimentális tanácsadás teszi ki. Új elemként jelentkezett a munkában, hogy azokban az esetekben, ahol a szülés előtt álló kismama anamnézisében gyermekgondozási hiányosságok állnak fenn, előre egyeztetnek a kórházi védőnővel. A tapasztalatok szerint előrelépés történt az információátadás területén, de még mindig vannak hiányosságok a páciensek tájékoztatottságában. A GyEK-ben továbbra sem tartják kielégítőnek jelenlétüket a Fül Orr Gége Osztályon, ez elsődlegesen a szűkös időbeosztás, illetve a műtéti rendek miatt alakult így. Későbbiekben ezen a területen változást akarnak eszközölni, mert igény mutatkozik a szolgáltatásukra. A Rehabilitációs Osztályról továbbra sem kapnak jelzést. Itt a főnővér minden esetben elzárkózik, és azt jelzi, hogy az osztályukon nincs probléma. A legnagyobb esetszám 2009-ben is az Onkohaematológiai Osztályon volt. Itt továbbra is a mentális tanácsadásra, ventilálásra, az információnyújtásra, formanyomtatványok beszerzésére, továbbítására, adományok koordinálására jelentkezett a legnagyobb igény. Főleg a tartósan kezelésre szoruló gyermekek érdekében vált fontossá, hogy az illetékes önkormányzatok, családsegítő- és gyermekjóléti szolgálatok szakembereivel felvegyék a kapcsolatot. A jövőben kiemelt feladatnak tekintik a bántalmazott gyermekekkel való foglalkozást (felismerés, szükséges intézkedések összehangolt megtétele, gyermek érzelmi támogatása, szakszerű szolgáltatásokhoz való hozzásegítése). 3. Utcai szociális munka A szolgáltatás ezen formájának potenciális kliensei a csellengő gyermekek, gyermekvédelmi intézményből kikerült fiatalok, szenvedélybetegek, egyéni vagy családi krízis miatt utcára kerülők. 16

17 Az utcai szociális munka speciális feladatot 2009-évben is az intézmény legkisebb szakmai egységeként biztosították, szervezetileg immár önállóan, a Miskolci Családsegítő Központ székhelyén ben összesen 153 gyermek került nyilvántartásba, akik közül 149 újként jelent meg az ellátórendszerben, velük az utcai munka során még nem találkoztak. A forgalomszám: 1123 volt. Az esetszám az előző évekhez képes több mint a duplájára, a forgalomszám 8-10 szeresére növekedett. A problématípusok közül 2009-ben csökkent a koldulás megjelenése, ezáltal szabad kapacitásuknak megfelelően tudtak fókuszálni a magatartásukkal fejlődésüket veszélyeztető fiatalokra. Ezen tevékenységek nagyban érintik a éves korosztály tagjait, a tapasztalatok szerint kb. a fiatalok 1/3-a fogyaszt dohányterméket, iskolaidő után gyakran keresik fel a különböző szeszesitalt forgalmazó vendéglátó egységeket, mindezt zömmel iskolaidőben. Nem ritka, hogy több száz órás igazolatlan mulasztása van a fiatalnak, amely esetekben semmiféle gyermekvédelmi intézkedésre felkérés nem történt. Ezen a téren a jelzőrendszer még mindig nem működik hatékonyan. A résztvevők nem látják át a rendszer lényegét, nem ismerik a saját és a többi résztvevő feladatát és felelősségét, a rendszer hiányosságai megjelennek az utcán. A fentiek eredményes kezelése érdekében megvizsgálták a szolgáltatáson belüli szükséges változtatások lehetőségét, valamint a jelzőrendszeri tagokkal való együttműködés terén történő változások lehetőségét. A belső adminisztrációban minimális változtatással bevezetésre került a helyszíni eseménylap, amely lehetővé teszi a hatékonyabb munkavégzést a terepen. Felvezetésre kerül a gyermek személyazonosító adatain túl az intézkedés időpontja, helyszíne, körülményei, oka, valamint a továbbintézkedés módja. A városban működő középiskolákkal együttműködési megállapodást kötöttek, amelyről írásos anyag készült. A napi terepmunka során visszatérő akadályt jelent a gyermek adatainak ismerete, ez elengedhetetlen ahhoz, hogy a Gyvt. előírásainak megfelelően intézkedjenek. A magatartásukkal fejlődésüket veszélyeztető fiatalokkal kapcsolatos intézkedés bizonyos eseteiben kiegészítheti a családsegítő munkáját a rendőri jelenlét. A rendőrség által korábban már működtetett ifjúságvédelmi őrjárat munkájába való bekapcsolódás céljából felvették a kapcsolatot a Miskolc Városi Rendőrkapitánysággal és a B-A-Z. Megyei Rendőr-főkapitánysággal. Személyes találkozás keretében bemutatták a szolgáltatásunkat, ismertették az együttműködés lehetőségeit. Az egészségkárosító szerek beszerzésének korlátozása érdekében kapcsolatot építettek ki a Nemzeti Fogyasztóvédelmi Hatóság Területi Felügyelőségével, melynek vezetője szóbeli megállapodás keretében fejezte ki együttműködési hajlandóságát, amely mentén a hatóság vállalta, hogy havi egy alkalommal az ifjúságvédelmi őrjárathoz történő csatlakozást. A nyári szünidőben bentlakásos tábort szerveztek csellengő, kulcsos gyermekek számára. A tábor célja a megelőzés, pozitív példaadás, értékközvetítés volt, ezzel kívánták elérni a gyermekek emberi és társas kapcsolatainak bővítését, kapcsolatteremtő eszközeinek fejlesztését, egészséges életmódra nevelésüket. Információbázist hoztak létre, így naprakész információkkal állnak rendelkezésre a városban lévő szabadidős programokról (klub, koncert stb.). 17

18 Nagy hangsúlyt fektetnek a bevásárlóközpontokban történő jelenlétre, mivel a nyilvántartásba vett esetek több mint a felével a Plázában, Szinvaparkban és a Centrumnál találkoznak. Ennek egyszerű oka az, hogy a két legjelentősebb probléma az iskolakerülés és az egészségkárosító szerek fogyasztása is zömében itt jelenik meg. 4. Készenléti szolgálat A szolgáltatás célja: folyamatos szolgáltatás biztosítása annak érdekében, hogy a gyermekjóléti központ nyitvatartási idején túl sem maradjon a krízishelyzetben lévő gyermek megfelelő szakmai ellátás nélkül. A készenléti szolgálat limitált időkeretben működő gyermekjóléti szolgáltatás elérhetőségének meghosszabbítását jelenti. Szakmai tartalmában nem hordoz többletet a gyermekjóléti szolgáltatáshoz képest, csupán annak a lehetőségét teremti meg, hogy a gyermekjóléti szolgálat nyitvatartási idején túl, szükség esetén, a gyermek biztonsága érdekében ezek a szolgáltatások mozgósíthatóak legyenek március 1-től telefonos elérhetőséget biztosítva igyekeznek munkaidőn túl is segítséget nyújtani a krízishelyzetbe került lakosoknak, klienseknek, esetleg társszerveknek a problémák hatékony, jogszerű megoldásának elősegítése érdekében. A szolgáltatás 2009-évi működése alatt a forgalomszám 25 volt. Megkeresések érkeztek a lakosság, valamint a jelzőrendszer tagjainak, a rendőrség és a védőnői szolgálat részéről. A megjelenő problémák tekintetében: családi konfliktus, gyermekbántalmazás, kiskorú veszélyeztetése, lakhatási és egészségügyi problémák, külföldi állampolgárságú gyermek ügye jelent meg. A szolgáltatást ellátó munkája során feljegyzést készít, jelző- és visszajelző lapot használ, munkanapló jelenléti ívet vezet. Megtett intézkedését követő első munkanapon jelez a területileg illetékes családgondozó felé. A készenléti szolgáltatást a feladat súlyához mérten csak gyakorlott, a családgondozásban jártas, felsőfokú szakirányú végzettséggel rendelkező gyermekjóléti szakember láthatja el. Az elmúlt év tapasztalatai alapján a jelzőrendszer tagjai megismerték a szolgáltatást, több esetben igénybe is vették azt. Az esetek, megkeresések száma azt mutatja, hogy az ún. hivatali nyitvatartási időn túl is szükség lehet gyermekjóléti szolgáltatás igénybevételére. Veszélyeztetettségi tényezők A leggyakrabban előforduló veszélyeztetettségi tényezők közül kiemelkedően magas számban fordult elő az anyagi, a magatartás, teljesítményzavar és a beilleszkedési nehézség az elmúlt évben. Az ilyen jellegű problémák kapcsán a jelzések többsége az oktatási, nevelési intézményekből érkezik. A lehetséges megoldási alternatívákat közösen kidolgozzák ki a családdal, illetve a jelzőrendszer érintett tagjaival. A nehéz anyagi helyzetbe került kliensek esetében elsősorban rendszeres családgondozással, valamint információnyújtással és tanácsadással segítették elő a 18

19 problémamegoldást. Magas azon családok aránya, ahol a szülői alkalmatlansággal szemben a rossz szociális helyzet idézi elő a veszélyeztetettséget. Emelkedő tendenciát mutat továbbra is a gyermeknevelési probléma továbbá a statisztikai adatokat áttekintve nem elhanyagolható az életviteli és a szülői elhanyagolásból adódó probléma sem. Fontos és nehezen kezelhető problématerület továbbra is a családon belüli bántalmazás, erőszak, annak ellenére, hogy az esetszám csökkenést mutatott 2009-ben. Jelentős az emelkedés a családi konfliktusok számában. Az előző évhez képest több mint kétszeresére emelkedett a kezelt problémák száma. A szolgáltatási központok vizsgálata során megállapítható, hogy az ellátási terület sajátosságaiból adódóan eltérő módon és mértékben jelentek meg a különböző problématípusok. Legjelentősebb mértékben a Fazola úti Területi Szolgáltatási Központ ellátási területén emelkedett a kezelt problémák száma. Kiugró emelkedést mutat a gyermekintézménybe beilleszkedési nehézség. Különösen jelentős és fertőzött terület a problémák szempontjából Lyukóvölgy és környezete ben az előző évekhez képest több jelzés, bejelentés érkezett a jelzőrendszertől. Egyes jelzőrendszeri tagokkal való együttműködés során továbbra is gondot jelent az írásbeli jelzési kötelezettség teljesítése. Kezelt problémák száma 2009-ben Arany TSzK Kassai TSzK Fazola TSzK Összesen: anyagi gyermeknevelési gyermekintézménybe való beilleszkedési nehézség magatartászavar, teljesítményzavar családi konfliktus szülő, család életvitele szülői elhanyagolás családon belüli bántalmazás fogyatékosság szenvedélybetegségek A jelzőrendszer működése A 15/1998. (IV. 30.) NM. rendelet bekezdés b. pontjának értelmében, az intézmény területi szolgáltatási központonként rendszeresen szervez (évente minimum 6 alkalommal) a jelzőrendszer tagjai számára szakmaközi megbeszéléseket. A találkozók témája az ellátási területen aktuálisan megjelenő problémákra fókuszál. A megbeszélés lehetőséget ad arra, hogy a szakterületek képviselői megbeszéljék, tisztázzák feladataikat, kompetenciájukat. A jelzőrendszer bizonyos tagjai nem, vagy csak nagyon ritkán kapcsolódnak be a szakmai munkába. E mellett az általános- és középiskolai szaktanácsadókkal egyeztetve a szolgáltatási központok vezetői, valamint a gyermekjóléti központ vezetője havi rendszerességgel részt vesz a Városi Pedagógiai Intézetben szervezett jelzőrendszeri megbeszéléseken. 19

20 Legaktívabb kapcsolat az óvodák és általános iskolák gyermekvédelmi felelőseivel alakult ki. Az elmúlt évhez hasonlóan kiemelkedően sok jelzés érkezett a közoktatási intézményekből. Legfőbb okként általában az iskolai mulasztást, magatartászavart, szülői elhanyagolást vagy személyes higiéniát jelölték meg. A háziorvosoktól továbbra is, a védőnői hálózatból pedig az utóbbi 1-2 évben egyre kevesebb írásbeli jelzés érkezett. Ez azzal magyarázható, hogy a jelzőrendszeri tagok (elsősorban azok a szakemberek, akik személyes kapcsolatban vannak a gondozásba vett családokkal) nem szívesen vállalják fel az észrevételeik írásba foglalását és a gyermekjóléti szolgálathoz való eljuttatását, inkább a személyes vagy telefonos konzultációkat, megbeszéléseket részesítik előnyben, hogy elkerüljék az esetlegesen őket érhető atrocitásokat. Természetesen a családgondozók minden esetben felhívják az érintett szakemberek figyelmét a jelzések időben és írásban, az erre rendszeresített formanyomtatványon való megtételének fontosságára, mely adott esetben elősegítheti a jelzett probléma gyorsabb és hatékonyabb feltárását, megoldását és/vagy a problémák elmélyülésének megakadályozását. Az együttműködés egészére elmondható, hogy a személyes kapcsolatok továbbra is meghatározóak. oktatási intézményekkel való együttműködés tapasztalatai: - az iskolák által lefolytatott fegyelmi tárgyalásokról nem, vagy csak későn érkezik jelzés, holott ezen történéseknek mindig vannak előzményei. A tapasztalatok szerint a problémák mélyülésének elkerülése és a hatékonyabb beavatkozás céljából szükségesek ezek a meghallgatások, illetve a gyermekjóléti szolgálat értesítése. - a középiskolákból továbbra is ritkán érkeznek jelzőlapok, jelzések. Az ifjúságvédelmi felelősök alkalomadtán, inkább telefonon keresik a kapcsolatot a gyermekjóléti szolgálattal. Családgondozók kezdeményezésére azonban mindig segítőkészek, és aktívak a problémamegoldásban. - a családgondozás eredményességét több esetben hátráltatta, hogy az általános iskolák, egy-egy esetben középiskolák a magántanulói státusz megállapításához nem mindig kérik, vagy veszik figyelembe a családgondozó javaslatát. Pozitív mindenképp, hogy azokban az oktatási intézményekben, ahol iskolai szociálismunkát végeznek, ott pozitívan változott együttműködési készség. védőnőkkel, háziorvosokkal történő szakmai együttműködés tapasztalatai: - a védőnőkkel való együttműködést segíti, hogy a gyermekjóléti szolgálathoz hasonló területi felosztottság alapján látják el feladataikat. Gyakoriak a közös családlátogatások, esetkonzultációk. Egyedül a jelzőlap használatával kapcsolatosan merültek fel problémák a fentiekben részletezett okok miatt. - a háziorvosokkal való együttműködés nagyon változó, hiányos. Előfordul, hogy a probléma észlelése esetén sem érkezik jelzés, kedvezőbb esetben a védőnői ellátórendszeren keresztül érkezik jelzés. Egyesek elutasítják jelzési kötelezettségüket, mások azonnali megoldást várnak telefonos jelzésre. Családgondozói kezdeményezés esetén általában segítőkészek, nyitottak a problémamegoldásra. 20

Beszámoló. a Szekszárd Megyei Jogú Város Humánszolgáltató Központ Gyermekjóléti Központjának. 2013. évben Szálka községben végzett tevékenységéről

Beszámoló. a Szekszárd Megyei Jogú Város Humánszolgáltató Központ Gyermekjóléti Központjának. 2013. évben Szálka községben végzett tevékenységéről Beszámoló a Szekszárd Megyei Jogú Város Humánszolgáltató Központ Gyermekjóléti Központjának 2013. évben Szálka községben végzett tevékenységéről A beszámoló a 149/1997. (IX.10.) Kormányrendelet 10. számú

Részletesebben

Beszámoló. a Szekszárd Megyei Jogú Város Humánszolgáltató Központ Gyermekjóléti Központjának. 2012. évben Szálka községben végzett tevékenységéről

Beszámoló. a Szekszárd Megyei Jogú Város Humánszolgáltató Központ Gyermekjóléti Központjának. 2012. évben Szálka községben végzett tevékenységéről Beszámoló a Szekszárd Megyei Jogú Város Humánszolgáltató Központ Gyermekjóléti Központjának 2012. évben Szálka községben végzett tevékenységéről A beszámoló a 149/1997. (IX.10.) Kormányrendelet 10. számú

Részletesebben

A gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok átfogó értékelése a 2014. évről ;

A gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok átfogó értékelése a 2014. évről ; 5. napirendi pont: Előterjesztés A gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok átfogó értékelése a 2014. évről ; Előadó: Domjánné dr. Fehérvári Diána aljegyző A gyermekjóléti szolgáltatás olyan, a gyermek

Részletesebben

Beszámoló. a Szekszárd Megyei Jogú Város Humánszolgáltató Központ Gyermekjóléti Központjának. 2014. évben Szálka községben végzett tevékenységéről

Beszámoló. a Szekszárd Megyei Jogú Város Humánszolgáltató Központ Gyermekjóléti Központjának. 2014. évben Szálka községben végzett tevékenységéről Beszámoló a Szekszárd Megyei Jogú Város Humánszolgáltató Központ Gyermekjóléti Központjának 2014. évben Szálka községben végzett tevékenységéről A beszámoló a 149/1997. (IX.10.) Kormányrendelet 10. számú

Részletesebben

Beszámoló. Gyermekjóléti Szolgálat év. Mórichida

Beszámoló. Gyermekjóléti Szolgálat év. Mórichida Beszámoló Gyermekjóléti Szolgálat 2015. év Mórichida Készítette: Inhaizer Izabella családgondozó Szeresd, ne bántsd a gyermeket, Mosolygó kedvét el ne vedd. Légy hozzá nyájas, szíves, gyöngéd, S ha sír,

Részletesebben

POLGÁRMESTER 8245. Pécsely, Vásártér u. 148/a. Tel/fax:87/445-017

POLGÁRMESTER 8245. Pécsely, Vásártér u. 148/a. Tel/fax:87/445-017 Pécsely Község POLGÁRMESTER 8245. Pécsely, Vásártér u. 148/a. Tel/fax:87/445-017 Átfogó értékelés Pécsely Község Önkormányzata gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak 2014. évi ellátásáról "A gyermekek

Részletesebben

A gyermekvédelmi észlelő és jelzőrendszer szerepe az egészség- egyenlőtlenségek csökkentésében

A gyermekvédelmi észlelő és jelzőrendszer szerepe az egészség- egyenlőtlenségek csökkentésében A gyermekvédelmi észlelő és jelzőrendszer szerepe az egészség- egyenlőtlenségek csökkentésében Katona Gergely Gyermekjóléti alapellátási főreferens Emberi Erőforrások Minisztériuma Szociális és Gyermekjóléti

Részletesebben

A Közép-dunántúli Regionális Államigazgatási Hivatal Szociális és Gyámhivatala. 2010. évi munkaterve

A Közép-dunántúli Regionális Államigazgatási Hivatal Szociális és Gyámhivatala. 2010. évi munkaterve 1 A Közép-dunántúli Regionális Államigazgatási Hivatal Szociális és Gyámhivatala 2010. évi munkaterve A Közép-dunántúli Regionális Államigazgatási Hivatal Szociális és Gyámhivatala (továbbiakban: Szociális

Részletesebben

Beszámoló. a Szekszárd Megyei Jogú Város Humánszolgáltató Központ Gyermekjóléti Központjának évben Szálka községben végzett tevékenységéről

Beszámoló. a Szekszárd Megyei Jogú Város Humánszolgáltató Központ Gyermekjóléti Központjának évben Szálka községben végzett tevékenységéről Beszámoló a Szekszárd Megyei Jogú Város Humánszolgáltató Központ Gyermekjóléti Központjának 2015. évben Szálka községben végzett tevékenységéről A beszámoló a 149/1997. (IX.10.) Kormányrendelet 10. számú

Részletesebben

Beszámoló. a Szekszárd Megyei Jogú Város Humánszolgáltató Központ Gyermekjóléti Központjának. 2010. évben Szálka községben végzett tevékenységéről

Beszámoló. a Szekszárd Megyei Jogú Város Humánszolgáltató Központ Gyermekjóléti Központjának. 2010. évben Szálka községben végzett tevékenységéről Beszámoló a Szekszárd Megyei Jogú Város Humánszolgáltató Központ Gyermekjóléti Központjának 2010. évben Szálka községben végzett tevékenységéről A beszámoló a 149/1997. (IX.10.) Kormányrendelet 10. számú

Részletesebben

DMJV Gyermekvédelmi Intézménye Gyermekjóléti Központja. Gyermekvédelmi Tanácskozás 2012 év tapasztalatairól

DMJV Gyermekvédelmi Intézménye Gyermekjóléti Központja. Gyermekvédelmi Tanácskozás 2012 év tapasztalatairól DMJV Gyermekvédelmi Intézménye Gyermekjóléti Központja Gyermekvédelmi Tanácskozás 2012 év tapasztalatairól Ellátási terület, személyi feltételek Debrecen város északi része Székhely: 4032 Debrecen, Böszörményi

Részletesebben

Nagykanizsai Családsegítő és Gyermekjóléti Központ

Nagykanizsai Családsegítő és Gyermekjóléti Központ Nagykanizsai Családsegítő és Gyermekjóléti Központ Intézmény székhelye: Nagykanizsa, Zrínyi Miklós u. 51. Telefonszáma:06-20-920-8044 e-mail:gyjsznk@gmail.com facebook: Családsegítő és Gyermekjóléti Központ

Részletesebben

A gyermekjóléti szolgálatok működésének bemutatása. Az együttműködés lehetőségei

A gyermekjóléti szolgálatok működésének bemutatása. Az együttműködés lehetőségei A gyermekjóléti szolgálatok működésének bemutatása Az együttműködés lehetőségei Gyermekvédelmi rendszer jogi háttere 1997. évi XXXI. Törvény a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról 15/1998. (IV.

Részletesebben

Gyermekvédelmi munkaterv

Gyermekvédelmi munkaterv DÉVAVÁNYAI ÁLTALÁNOS MŰVELŐDÉSI KÖZPONT ÓVODAI,BÖLCSŐDEI INTÉZMÉNYEGYSÉG 5510 Dévaványa, Eötvös út 2. Telefon/fax: 06-66/483-149 E-mail: devaovik@gmail.com BÖLCSŐDEI Gyermekvédelmi munkaterv Készítette:Diósné

Részletesebben

DMJV Gyermekvédelmi Intézménye Gyermekjóléti Központja. Gyermekvédelmi tanácskozás 2015

DMJV Gyermekvédelmi Intézménye Gyermekjóléti Központja. Gyermekvédelmi tanácskozás 2015 DMJV Gyermekvédelmi Intézménye Gyermekjóléti Központja Gyermekvédelmi tanácskozás 2015 A gyermekjóléti szolgáltatás célcsoportja Az ellátási területen élő gyermekek és szüleik, a veszélyeztetett gyermekek,

Részletesebben

DMJV Gyermekvédelmi Intézménye Gyermekjóléti Központja. Gyermekvédelmi tanácskozás 2014

DMJV Gyermekvédelmi Intézménye Gyermekjóléti Központja. Gyermekvédelmi tanácskozás 2014 DMJV Gyermekvédelmi Intézménye Gyermekjóléti Központja Gyermekvédelmi tanácskozás 2014 Célja: Gyermekjóléti szolgáltatás a gyermekek testi, értelmi, érzelmi és erkölcsi fejlődésének, jólétének, családban

Részletesebben

Csabdi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. május 28-i soros ülésére

Csabdi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. május 28-i soros ülésére 6. napirendi pont E L Ő T E R J E S Z T É S Csabdi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. május 28-i soros ülésére Előterjesztés címe és tárgya: Beszámoló a gyermekvédelmi és gyermekjóléti feladatok

Részletesebben

B E S Z Á M O L Ó. a gyermekjóléti szolgálat 2015.évi tevékenységéről. Tisztelt Képviselőtestület!

B E S Z Á M O L Ó. a gyermekjóléti szolgálat 2015.évi tevékenységéről. Tisztelt Képviselőtestület! Pannonhalma Többcélú Kistérségi Társulás Szociális és Gyermekjóléti Központ 9090 Pannonhalma, Bajcsy Zs.u. 25. B E S Z Á M O L Ó a gyermekjóléti szolgálat 2015.évi tevékenységéről Tisztelt Képviselőtestület!

Részletesebben

Budakalász Város Polgármestere E L ŐT E R J E S Z T É S. a Képviselő-testület június 28-ai ülésére

Budakalász Város Polgármestere E L ŐT E R J E S Z T É S. a Képviselő-testület június 28-ai ülésére Budakalász Város Polgármestere 131/2012.(VI.28.) számú előterjesztés E L ŐT E R J E S Z T É S a Képviselő-testület 2012. június 28-ai ülésére Tárgy: Beszámoló a Védőnői Szolgálat 2011. évben végzett munkájáról

Részletesebben

Mell.: 2 db kimutatás ASZKGYSZ beszámolója

Mell.: 2 db kimutatás ASZKGYSZ beszámolója Csanádpalota Város Polgármesterétől 6913 Csanádpalota, Kelemen László tér 10. Telefon: 62/263-001 Fax: 62/263-105 731/2013. Tárgy: Az Önkormányzat gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatai ellátásának

Részletesebben

a gyermek családban történő nevelkedésének elősegítése a gyermek veszélyeztetettségének megszüntetése

a gyermek családban történő nevelkedésének elősegítése a gyermek veszélyeztetettségének megszüntetése Szakmai feladataink közül továbbra is a legfontosabbak: a gyermek családban történő nevelkedésének elősegítése a gyermek veszélyeztetettségének megelőzése a gyermek veszélyeztetettségének megszüntetése

Részletesebben

Biharkeresztes Város Önkormányzat Képviselő-testülete. 8/2007. (II. 1.) BVKt rendelete

Biharkeresztes Város Önkormányzat Képviselő-testülete. 8/2007. (II. 1.) BVKt rendelete Biharkeresztes Város Önkormányzat Képviselő-testülete 8/2007. (II. 1.) BVKt rendelete a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény helyi végrehajtásáról I. Rész Biharkeresztes

Részletesebben

Szakmai beszámoló negyedév Esztergom

Szakmai beszámoló negyedév Esztergom HÍD GYERMEKJÓLÉTI SZOLGÁLAT Szakmai beszámoló 2014. 2. negyedév Esztergom Szolgálat neve: HÍD GYERMEKJÓLÉTI SZOLGÁLAT Szolgálat székhelye: 2500 Esztergom, Aranyhegyi u 5. Telefon/fax: 06-33-415-435 Egyéb

Részletesebben

GYERMEKVÉDELMI ÉVES MUNKATERV 2012 2013.

GYERMEKVÉDELMI ÉVES MUNKATERV 2012 2013. Körösladányi Általános Művelődési Központ Zöldág Napköziotthonos Óvodája és Bölcsődéje 5516 Körösladány, Arany János utca 7. E-mail: klovoda@fuzestv.hu; zoldagovi@gmail.com / Web: www.amkkorosladany.hu

Részletesebben

POLGÁRMESTER 8245. Pécsely, Vásártér u. 148/a. Tel/fax:87/445-017

POLGÁRMESTER 8245. Pécsely, Vásártér u. 148/a. Tel/fax:87/445-017 Pécsely Község POLGÁRMESTER 8245. Pécsely, Vásártér u. 148/a. Tel/fax:87/445-017 Átfogó értékelés Pécsely Község Önkormányzata gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak 2012. évi ellátásáról "A gyermekek

Részletesebben

GONDOZÁSI KÖZPONT CSALÁDSEGÍTŐ ÉS GYERMEKJÓLÉTI SZOLGÁLAT

GONDOZÁSI KÖZPONT CSALÁDSEGÍTŐ ÉS GYERMEKJÓLÉTI SZOLGÁLAT Encs és Térsége Szociális Társulás fenntartásában- által működtetett Gondozási Központ Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat GONDOZÁSI KÖZPONT CSALÁDSEGÍTŐ ÉS GYERMEKJÓLÉTI SZOLGÁLAT INÁNCS TELEPÜLÉSRŐL

Részletesebben

TÜSKEVÁR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 9/2007./VIII.28./ RENDELETE

TÜSKEVÁR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 9/2007./VIII.28./ RENDELETE TÜSKEVÁR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 9/2007./VIII.28./ RENDELETE A gyermekvédelem önkormányzati rendszeréről, az önkormányzat által biztosított pénzbeli ellátásokról valamint a gyermekvédelmi

Részletesebben

Beszámoló a Gyermekjóléti és Családsegítő Szolgálat 2012. évi munkájáról

Beszámoló a Gyermekjóléti és Családsegítő Szolgálat 2012. évi munkájáról Beszámoló a Gyermekjóléti és Családsegítő Szolgálat 2012. évi munkájáról Segesd, Ötvöskónyi és Beleg Községek Körjegyzősége 7562 Segesd Szabadság tér 1. Tisztelt Képviselő Testület! A gyermekek védelméről

Részletesebben

Rendelet. Önkormányzati Rendeletek Tára. Dokumentumazonosító információk

Rendelet. Önkormányzati Rendeletek Tára. Dokumentumazonosító információk Rendelet Önkormányzati Rendeletek Tára Dokumentumazonosító információk Rendelet száma: 2/2006.(II.10.) Rendelet típusa: Alap Rendelet címe: a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatás helyi szabályozásáról

Részletesebben

A gyermekvédelmi szakellátás iránti szükséglet és az ellátási kínálat. Gulyásné dr. Kovács Erzsébet CSILI 2013.

A gyermekvédelmi szakellátás iránti szükséglet és az ellátási kínálat. Gulyásné dr. Kovács Erzsébet CSILI 2013. A gyermekvédelmi szakellátás iránti szükséglet és az ellátási kínálat Gulyásné dr. Kovács Erzsébet CSILI 2013. Miről lesz szó az ellátási igények háttere bekerülési okok a bekerülők jellemzői a bent lévők

Részletesebben

Szakmai beszámoló negyedév Esztergom

Szakmai beszámoló negyedév Esztergom HÍD GYERMEKJÓLÉTI SZOLGÁLAT Szakmai beszámoló 2014. 1. negyedév Esztergom Szolgálat neve: HÍD GYERMEKJÓLÉTI SZOLGÁLAT Szolgálat székhelye: 2500 Esztergom, Aranyhegyi u 5. Telefon/fax: 06-33-415-435 Egyéb

Részletesebben

Kömlő Község Önkormányzata Képviselő Testületének 5/2007. /VI. 28./ Rendelete A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról

Kömlő Község Önkormányzata Képviselő Testületének 5/2007. /VI. 28./ Rendelete A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról Kömlő Község Önkormányzata Képviselő Testületének 5/2007. /VI. 28./ Rendelete A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról Kömlő Község Önkormányzatának Képviselő Testülete, a gyermekek védelméről

Részletesebben

A gyermekjóléti alap és gyermekvédelmi szakellátási rendszer intézményeinek és alapfeladatainak bemutatása

A gyermekjóléti alap és gyermekvédelmi szakellátási rendszer intézményeinek és alapfeladatainak bemutatása TÁMOP-5.5.7-08/1-2008-0001 Országos Betegjogi, Ellátottjogi, Gyermekjogi és Dokumentációs Központ Gyermekvédelmi ellátás rendszere I/I. A gyermekjóléti alap és gyermekvédelmi szakellátási rendszer intézményeinek

Részletesebben

II. fejezet. Gyermekjóléti Szolgálat működtetése

II. fejezet. Gyermekjóléti Szolgálat működtetése 2. sz. melléklet II. fejezet Gyermekjóléti Szolgálat működtetése Jogszabályok és a fenntartó által előírt feladatok. A gyermekjóléti szolgálat feladatai: 1997. évi XXXI. tv., a 235/1997 ( XII.17.) sz.

Részletesebben

negyedév Esztergom

negyedév Esztergom HÍD GYERMEKJÓLÉTI SZOLGÁLAT 2014. 4.negyedév Esztergom Szolgálat neve: HÍD GYERMEKJÓLÉTI SZOLGÁLAT Szolgálat székhelye: 2500 Esztergom, Aranyhegyi u 5. Telefon/fax: 06-33-415-435 Egyéb elérhetőségek :

Részletesebben

Kincsesbánya Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 10/2004. (IV. 29.) önkormányzati R E N D E L ET E. A gyermekek védelméről

Kincsesbánya Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 10/2004. (IV. 29.) önkormányzati R E N D E L ET E. A gyermekek védelméről Kincsesbánya Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 10/2004. (IV. 29.) önkormányzati R E N D E L ET E A gyermekek védelméről (Egységes szerkezetben a 8/2005. (VI. 28.) Kt. rendelet*, a 4/2010. (II.

Részletesebben

Közhasznúsági jelentés 2006

Közhasznúsági jelentés 2006 Segítő Kéz 2003 Szociális Egyesület Közhasznúsági jelentés 2006 Nyíregyháza, 2007-04-02 Tartalom 1. A szervezet alapadatai 2. A Segítő Kéz 2003 Szociális Egyesület számviteli beszámolója 3. Kimutatás a

Részletesebben

5. napirend Beszámoló a gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatokról

5. napirend Beszámoló a gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatokról 5. Napirend BESZÁMOLÓ az önkormányzat gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak ellátásáról A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény (továbbiakban: Gyvt.) 96.

Részletesebben

A gyermekvédelemről szóló törvény rendelkezései A szociális, a gyermekvédelmi és a gyermekjóléti ellátások kapcsolata

A gyermekvédelemről szóló törvény rendelkezései A szociális, a gyermekvédelmi és a gyermekjóléti ellátások kapcsolata TÁMOP-5.5.7-08/1-2008-0001 Országos Betegjogi, Ellátottjogi, Gyermekjogi és Dokumentációs Központ A gyermekvédelemről szóló törvény rendelkezései A szociális, a gyermekvédelmi és a gyermekjóléti ellátások

Részletesebben

2013. Beszámoló Gyermekjóléti Szolgálat évi tevékenységéről. Kétpó

2013. Beszámoló Gyermekjóléti Szolgálat évi tevékenységéről. Kétpó Berettyó-Körös Többcélú Társulás Szociális Szolgáltató Központ Gyermekjóléti-és Családsegítő Szolgálata Beszámoló a Gyermekjóléti Szolgálat 2013. évi tevékenységéről Kétpó 2013. Berettyó-Körös Többcélú

Részletesebben

2. Szakmai tevékenység

2. Szakmai tevékenység Beszámoló a Szekszárd Megyei Jogú Város Humánszolgáltató Központ Családsegítő- és Gyermekjóléti Központjának 2015. évben Decs Nagyközségben végzett tevékenységéről A beszámoló a 149/1997. (IX.10.) Kormányrendelet

Részletesebben

Tájékoztató az egészségügyi alapellátás helyzetéről

Tájékoztató az egészségügyi alapellátás helyzetéről Tájékoztató az egészségügyi alapellátás helyzetéről A védőnő tevékenységéről 2009-ben Berhida Város Önkormányzatának Egészségügyi és Szociális Bizottsága valamint Képviselő-testülete 2010 Márciusi ülésére

Részletesebben

Sármellék Község Önkormányzata Képviselőtestületének

Sármellék Község Önkormányzata Képviselőtestületének Sármellék Község Önkormányzata Képviselőtestületének 7/2004. /VI. 25./ RENDELETE a gyermekvédelem helyi rendszeréről Sármellék Önkormányzat Képviselőtestülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi

Részletesebben

Közhasznúsági jelentés 2005

Közhasznúsági jelentés 2005 Segítő Kéz 2003 Szociális Egyesület Közhasznúsági jelentés 2005 Nyíregyháza, 2006-04-01. Tartalom 1. A szervezet alapadatai 2. A Segítő Kéz 2003 Szociális Egyesület számviteli beszámolója 3. Kimutatás

Részletesebben

Bakonyszentkirály, Bakonyoszlop, Csesznek Községek Körjegyzősége

Bakonyszentkirály, Bakonyoszlop, Csesznek Községek Körjegyzősége Bakonyszentkirály Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2008. (VIII.26.) rendelete a gyermekvédelem helyi szabályozásáról Bakonyszentkirály Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a gyermekek

Részletesebben

1. napirendi pont Előterjesztés Kardoskút Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. április 25-i testületi ülésére.

1. napirendi pont Előterjesztés Kardoskút Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. április 25-i testületi ülésére. 1. napirendi pont Előterjesztés Kardoskút Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. április 25-i testületi ülésére. Tárgy: Előadó: Döntés: Gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok ellátásáról

Részletesebben

BESZÁMOLÓ. Az önkormányzat 2014. évi gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak ellátásáról

BESZÁMOLÓ. Az önkormányzat 2014. évi gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak ellátásáról Öttevény Község Polgármesterétől Öttevény, Fő u. 100. 4. napirend BESZÁMOLÓ Az önkormányzat 2014. évi gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak ellátásáról Tisztelt Képviselő-testület! A gyermekek védelméről

Részletesebben

A szociális ellátórendszer ellátásai 2015 (Szociálpolitika) Dr. Mélypataki Gábor

A szociális ellátórendszer ellátásai 2015 (Szociálpolitika) Dr. Mélypataki Gábor A szociális ellátórendszer ellátásai 2015 (Szociálpolitika) Dr. Mélypataki Gábor A társadalombiztosítás rendszere ellátások 1997:LXXXI. és LXXXIII. törvény Egészségbiztosítási ellátások: a) egészségügyi

Részletesebben

Alcsútdoboz Település Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. május 26-i soros ülésére

Alcsútdoboz Település Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. május 26-i soros ülésére napirendi pont E L Ő T E R J E S Z T É S Alcsútdoboz Település Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. május 26-i soros ülésére Előterjesztés címe és tárgya: Beszámoló a gyermekvédelmi és gyermekjóléti

Részletesebben

FÖLDESI SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÓ KÖZPONT VEZETŐJE 4177 Földes,Rákóczi u. 5. Tel.: (54) 465-785 E-mail: tamogatofoldes@g.mail.com

FÖLDESI SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÓ KÖZPONT VEZETŐJE 4177 Földes,Rákóczi u. 5. Tel.: (54) 465-785 E-mail: tamogatofoldes@g.mail.com Iktatószám:../2015. FÖLDESI SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÓ KÖZPONT VEZETŐJE 4177 Földes,Rákóczi u. 5. Tel.: (54) 465-785 E-mail: tamogatofoldes@g.mail.com 3. E L Ő T E R J E S Z T É S - A Képviselő-testülethez

Részletesebben

BESZÁMOLÓ. Balmazújvárosi Kistérség Humán Szolgáltató Központ egyeki gyermekjóléti szolgálatának 2012. évi tevékenységéről

BESZÁMOLÓ. Balmazújvárosi Kistérség Humán Szolgáltató Központ egyeki gyermekjóléti szolgálatának 2012. évi tevékenységéről BESZÁMOLÓ a Balmazújvárosi Kistérség Humán Szolgáltató Központ egyeki gyermekjóléti szolgálatának 2012. évi tevékenységéről Figéné Nádasdi Ágnes Intézményvezető A Balmazújvárosi Kistérség Humán Szolgáltató

Részletesebben

A gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok ellátásának értékelése 2013. évre vonatkozóan

A gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok ellátásának értékelése 2013. évre vonatkozóan Mátraterenyei Közös Önkormányzati Hivatal 3145. Mátraterenye, Kossuth út 178. Tel: 32/362-169. Fax:32/362-305. e-mail:titkarsag@matraterenye.hu A gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok ellátásának értékelése

Részletesebben

Kömlő Község Önkormányzata Képviselő Testületének 5/2009. (III.25.) rendelete A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról

Kömlő Község Önkormányzata Képviselő Testületének 5/2009. (III.25.) rendelete A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról Kömlő Község Önkormányzata Képviselő Testületének 5/2009. (III.25.) rendelete A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról Kömlő Község Önkormányzatának Képviselő Testülete, a gyermekek védelméről

Részletesebben

A NYÍRTELEKI SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÓ KÖZPONT CSALÁDSEGÍTŐ SZOLGÁLAT NAGYCSERKESZ KÖZSÉG ELLÁTÁSI HELYÉNEK BESZÁMOLÓJA 2014. ÉVBEN VÉGZETT FELADATOKRÓL

A NYÍRTELEKI SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÓ KÖZPONT CSALÁDSEGÍTŐ SZOLGÁLAT NAGYCSERKESZ KÖZSÉG ELLÁTÁSI HELYÉNEK BESZÁMOLÓJA 2014. ÉVBEN VÉGZETT FELADATOKRÓL A NYÍRTELEKI SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÓ KÖZPONT CSALÁDSEGÍTŐ SZOLGÁLAT NAGYCSERKESZ KÖZSÉG ELLÁTÁSI HELYÉNEK BESZÁMOLÓJA 2014. ÉVBEN VÉGZETT FELADATOKRÓL Tartalom Az intézmény tevékenysége Szakmai egység, személyi

Részletesebben

Rendelet hatálya 1. Pénzbeli ellátások 2. 1 3.. Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás

Rendelet hatálya 1. Pénzbeli ellátások 2. 1 3.. Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás TAKTASZADA KÖZSÉG KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 9/1999. (IV.28.) számú rendelete a gyermekvédelmi támogatásokról és a gyámügyi ellátásokról Taktaszada Község Képviselőtestülete a gyermekek védelméről és a gyámügyi

Részletesebben

A tankötelezettség teljesítéséről újra

A tankötelezettség teljesítéséről újra A tankötelezettség teljesítéséről újra 2012. március 22. dr. Rácz Julianna DMJV PH Családvédelmi Osztály vezetője Az iskola teendői igazolatlan mulasztás esetén a) első mulasztás: szülő értesítése b) ismételt

Részletesebben

Beszámoló. a gyermekjóléti és családsegítő szolgálat szakmai tevékenységéről, Röjtökmuzsaj településen

Beszámoló. a gyermekjóléti és családsegítő szolgálat szakmai tevékenységéről, Röjtökmuzsaj településen Beszámoló a gyermekjóléti és családsegítő szolgálat szakmai tevékenységéről, Röjtökmuzsaj településen Egyetlen parancs van, a többi csak tanács: igyekezz úgy érezni, gondolkozni, cselekedni, hogy mindennek

Részletesebben

I. fejezet A rendelet célja, hatálya, ellátási formák 1..

I. fejezet A rendelet célja, hatálya, ellátási formák 1.. Vásárosdombó Község Képviselő-testületének 2/2008.(I.11.) számú r e n d e l e t e a gyermekvédelem helyi szabályozásáról szóló 1./2006(II.8.) számú rendelet módosításáról Vásárosdombó Község Önkormányzatának

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS ALSÓZSOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK május 19-ei képviselő-testületi ülésre

ELŐTERJESZTÉS ALSÓZSOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK május 19-ei képviselő-testületi ülésre ALSÓZSOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT JEGYZŐJÉTŐL 3571 Alsózsolca, Kossuth L. út 138. Tel: 46/520-020 ; Fax: 46/520-020 jegyzo@alsozsolca.hu www.alsozsolca.hu ELŐTERJESZTÉS ALSÓZSOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK 2016.

Részletesebben

Drávatamási Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2006 (XI.27.) rendelete a gyermekvédelem helyi szabályozásáról Drávatamási Község

Drávatamási Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2006 (XI.27.) rendelete a gyermekvédelem helyi szabályozásáról Drávatamási Község Drávatamási Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2006 (XI.27.) rendelete a gyermekvédelem helyi szabályozásáról Drávatamási Község Önkormányzatának Képviselőtestülete a gyermekek védelméről és

Részletesebben

Az Egri Családsegítő Intézet tagintézményeinek H Á Z I R E N D J E. MÓDSZERTANI GYERMEKJÓLÉTI KÖZPONT (Eger, Mindszenty G. u. 12.)

Az Egri Családsegítő Intézet tagintézményeinek H Á Z I R E N D J E. MÓDSZERTANI GYERMEKJÓLÉTI KÖZPONT (Eger, Mindszenty G. u. 12.) Az Egri Családsegítő Intézet tagintézményeinek H Á Z I R E N D J E MÓDSZERTANI GYERMEKJÓLÉTI KÖZPONT (Eger, Mindszenty G. u. 12.) A házirendben foglaltak biztosítják a Gyermekjóléti Központ szolgáltatásait

Részletesebben

E l ő t e r j e s z t é s

E l ő t e r j e s z t é s EPLÉNY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE Szám: EPL/57/5/2014. E l ő t e r j e s z t é s Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 2014. április 30-i ülésére Tárgy: Átfogó értékelés az önkormányzat

Részletesebben

Magyarszerdahely község Önkormányzat Képviselő-testületének 7/2006.(V.18.) számú rendelete a gyermekvédelem helyi rendszeréről

Magyarszerdahely község Önkormányzat Képviselő-testületének 7/2006.(V.18.) számú rendelete a gyermekvédelem helyi rendszeréről Magyarszerdahely község Önkormányzat Képviselő-testületének 7/2006.(V.18.) számú rendelete a gyermekvédelem helyi rendszeréről Magyarszerdahely község Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról

Részletesebben

8. napirend Beszámoló a gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatokról

8. napirend Beszámoló a gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatokról 8. Napirend BESZÁMOLÓ az önkormányzat gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak ellátásáról A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény (továbbiakban: Gyvt.) 96.

Részletesebben

G y e r m e k e i n k

G y e r m e k e i n k G y e r m e k e i n k védelmében delmében A jegyzői i gyámhat mhatóság g feladat és hatásk sköre Jogszabályi háttér 1997. évi XXXI. törvény a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról, 149/1997.(IX.10.)

Részletesebben

Szociális segítő. 54 762 01 0010 54 03 Szociális, gyermek- és ifjúságvédelmi ügyintéző É 1/10

Szociális segítő. 54 762 01 0010 54 03 Szociális, gyermek- és ifjúságvédelmi ügyintéző É 1/10 A 10/2007 (II. 27.) SzMM rendelettel módosított 1/2006 (II. 17.) OM rendelet Országos Képzési Jegyzékről és az Országos Képzési Jegyzékbe történő felvétel és törlés eljárási rendjéről alapján. Szakképesítés,

Részletesebben

1. A település demográfiai mutatói, különös tekintettel a 0-18 éves korosztály adataira. (2011. 12. 31.-ei állapot) Korcsoport(év) ffi nő Összesen

1. A település demográfiai mutatói, különös tekintettel a 0-18 éves korosztály adataira. (2011. 12. 31.-ei állapot) Korcsoport(év) ffi nő Összesen 1. sz. melléklet Füzesgyarmat Város Önkormányzat 2012. évi gyermekvédelmi és gyermekjóléti feladatellátásának átfogó értékelése, a 2013. január 1-jétől hatályos 149/1997. (IX. 10.) Korm. rendelet 10. számú

Részletesebben

Homokbödöge Község Önkormányzat Képviselő-testületének 10/2012.(IX.5.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat által biztosított gyermekvédelmi

Homokbödöge Község Önkormányzat Képviselő-testületének 10/2012.(IX.5.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat által biztosított gyermekvédelmi Homokbödöge Község Önkormányzat Képviselő-testületének 10/2012.(IX.5.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat által biztosított gyermekvédelmi ellátások szabályozásáról 2 Homokbödöge Község Önkormányzat

Részletesebben

10. számú melléklet a 149/1997. (IX. 10.) Korm. rendelethez

10. számú melléklet a 149/1997. (IX. 10.) Korm. rendelethez EL TERJESZTÉS Tárgya: önkormányzatok gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak átfogó értékelése Készítette: dr. Szabó Tímea Tisztelt Képvisel -testület! A gyermekek védelmér l és a gyámügyi igazgatásról

Részletesebben

Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat, Lövő

Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat, Lövő 2014. évi szakmai beszámoló 2.napirend melléklet Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat, Lövő A Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat az Alpokalja Kistérség szociális- és gyermekjóléti alapszolgáltatási

Részletesebben

Tárgy: Szociális rendeletek módosítása Mell.: 1 db rendelet-tervezet

Tárgy: Szociális rendeletek módosítása Mell.: 1 db rendelet-tervezet Szentes Város Polgármesterétõl 6600 Szentes, Kossuth tér 6. 01-24426-4/2006. Lencséné Szalontai Mária tel.: 63-510-323 e-mail: lencsene@szentes.hu Tárgy: Szociális rendeletek módosítása Mell.: 1 db rendelet-tervezet

Részletesebben

Kisbajcs Község Önkormányzata Képviselő-testületének 18/2004. (XI.10.) rendelete egyes gyermekvédelmi ellátásokról

Kisbajcs Község Önkormányzata Képviselő-testületének 18/2004. (XI.10.) rendelete egyes gyermekvédelmi ellátásokról Kisbajcs Község Önkormányzata Képviselő-testületének 18/2004. (XI.10.) rendelete egyes gyermekvédelmi ellátásokról Kisbajcs Község Önkormányzata Képviselő-testületének a gyermekek védelméről és a gyámügyi

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT - módosításokkal egységes szerkezetben - Kristály Szociális és Gyermekjóléti Társulás Szociális Szolgáltató Központ

ALAPÍTÓ OKIRAT - módosításokkal egységes szerkezetben - Kristály Szociális és Gyermekjóléti Társulás Szociális Szolgáltató Központ ALAPÍTÓ OKIRAT - módosításokkal egységes szerkezetben - Az intézmény neve: Kristály Szociális és Gyermekjóléti Társulás Szociális Szolgáltató Központ Székhelye: Földes, Karácsony Sándor tér 1. Telephelyek:

Részletesebben

GYERMEK- és IFJÚSÁGVÉDELMI MUNKATERV. 2013/2014 tanév

GYERMEK- és IFJÚSÁGVÉDELMI MUNKATERV. 2013/2014 tanév GYERMEK- és IFJÚSÁGVÉDELMI MUNKATERV 2013/2014 tanév Készítette: Kaszáné Szászi Edit Sárbogárdi Mészöly Géza Általános Iskola Szent István Általános Tagiskolájának Gyermek- és ifjúságvédelmi felelőse Nézz

Részletesebben

Beszámoló az önkormányzat gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak ellátásáról a képviselő-testület május 4 -i ülésére

Beszámoló az önkormányzat gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak ellátásáról a képviselő-testület május 4 -i ülésére Felsőpáhok Község Polgármestere 8395 Felsőpáhok, Szent István u. 67. Beszámoló az önkormányzat gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak ellátásáról a képviselő-testület 2009. május 4 -i ülésére Tisztelt

Részletesebben

Tájékoztatás a Zöldkereszt Bt. működésér. ködéséről

Tájékoztatás a Zöldkereszt Bt. működésér. ködéséről Tájékoztatás a Zöldkereszt Bt. működésér ködéséről A Védőnői Szolgálat a világon szinte egyedülálló. Az eltelt évtizedek során sok változáson ment keresztül, de a védőnői munka fő célkitűzése nem változott.

Részletesebben

Berettyó-Körös Többcélú Társulás Szociális Szolgáltató Központ. Gyermekjóléti-és Családsegítő Szolgálat Túrkeve, Széchenyi út 27

Berettyó-Körös Többcélú Társulás Szociális Szolgáltató Központ. Gyermekjóléti-és Családsegítő Szolgálat Túrkeve, Széchenyi út 27 2.sz. Melléklet Berettyó-Körös Többcélú Társulás Szociális Szolgáltató Központ Gyermekjóléti-és Családsegítő Szolgálat 5420 Túrkeve, Széchenyi út 27 Tel.:56-554-354 Kétpói telephely 5411 Kétpó, Almásy

Részletesebben

Söjtör Községi Önkormányzat Képviselő-testületének. 12/2003. /VII.25./ számú rendelete. a gyermekvédelem helyi rendszeréről

Söjtör Községi Önkormányzat Képviselő-testületének. 12/2003. /VII.25./ számú rendelete. a gyermekvédelem helyi rendszeréről Söjtör Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 12/2003. /VII.25./ számú rendelete a gyermekvédelem helyi rendszeréről Egységes szerkezetben a módosító 2/2004. /II.16./, 11/2004. /VI.4./, 9/2005. /IX.l./,

Részletesebben

Tisztelt Módszertani Gyermekjóléti Szolgálat!

Tisztelt Módszertani Gyermekjóléti Szolgálat! Tisztelt Módszertani Gyermekjóléti Szolgálat! Magyarországon évente 1000 serdülőkorú lányból 30 lesz várandós nagykorúságának betöltése előtt. Közel felük megszakíttatja terhességét, másik felük pedig

Részletesebben

Rákóczifalva Nagyközség Képviselő-testületének 19/2007.(VII. 25.) a 23/2007.(XI.28.) a 11/2008.(VI.27.) a 3/2009.(II. 13.) a 15/2009.(IX.04.

Rákóczifalva Nagyközség Képviselő-testületének 19/2007.(VII. 25.) a 23/2007.(XI.28.) a 11/2008.(VI.27.) a 3/2009.(II. 13.) a 15/2009.(IX.04. Rákóczifalva Nagyközség Képviselő-testületének 19/2007.(VII. 25.) a 23/2007.(XI.28.) a 11/2008.(VI.27.) a 3/2009.(II. 13.) a 15/2009.(IX.04.) a 17/2009.(XI.27.) a 4/2010.(II. 12.) a 5/2011. (IV. 1.) a

Részletesebben

Megszűntetett esetek száma a 18 év alatti védelembe vettek közül

Megszűntetett esetek száma a 18 év alatti védelembe vettek közül 4.1.1. számú táblázat - Védelembe vett és veszélyeztetett kiskorú gyermekek száma 4.1.2. számú táblázat - Rendszeres gyer év védelembe vett 18 év alattiak száma Megszűntetett esetek száma a 18 év alatti

Részletesebben

A projekt részcéljai:

A projekt részcéljai: ÓVODAI ÉS ISKOLAI SZOCIÁLIS SEGÍTŐ TEVÉKENYSÉG FEJLESZTÉSE A FELHÍVÁS KÓDSZÁMA: EFOP-3.2.9-16 Magyarország Kormányának felhívása a család-és gyermekjóléti központok vagy az általuk kiszerződött feladatellátó

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. Pannonhalma Város Önkormányzat 2011. május 31-én tartandó képviselő testületi ülésének 1. napirendi pontjához

ELŐTERJESZTÉS. Pannonhalma Város Önkormányzat 2011. május 31-én tartandó képviselő testületi ülésének 1. napirendi pontjához ELŐTERJESZTÉS Pannonhalma Város Önkormányzat 2011. május 31-én tartandó képviselő testületi ülésének 1. napirendi pontjához Tárgy: Beszámoló a gyermekvédelmi feladatok ellátásáról Tisztelt Képviselő testület!

Részletesebben

Kardoskút Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2006. /III. 31./ sz. ÖKT. rendelete a gyermekvédelem helyi rendszeréről.

Kardoskút Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2006. /III. 31./ sz. ÖKT. rendelete a gyermekvédelem helyi rendszeréről. Kardoskút Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2006. /III. 31./ sz. ÖKT. rendelete a gyermekvédelem helyi rendszeréről. (Egységes szerkezetben a gyermekvédelem helyi rendszeréről szóló 4/2006.

Részletesebben

Intézmény bemutatása

Intézmény bemutatása Intézmény bemutatása A Szivárvány Bölcsőde és Védőnői Szolgálat jelenleg egy székhelyen és két telephelyen működik. Az intézmény élén egy vezető áll, akinek a munkáját egy gazdasági vezető, egy élelmezésvezető,

Részletesebben

(1) A Gyvt-ben meghatározott egyes ellátási formák közül az önkormányzat képviselőtestülete

(1) A Gyvt-ben meghatározott egyes ellátási formák közül az önkormányzat képviselőtestülete Bocskaikerti Község Önkormányzat Képviselő-testületének 10/2006. (VII. 01.) KT. számú rendelete a gyermekek védelmével összefüggő pénzbeli és természetben nyújtott ellátások, valamint a személyes gondoskodást

Részletesebben

Szakmai beszámoló a 2012. évi működésről

Szakmai beszámoló a 2012. évi működésről H u m á n S z o l g á l t a t ó K ö z p o n t G y e r m e k é s c s a l á d v é d e l m i s z a k m a i e g y s é g G y e r m e k j ó l é t i S z o l g á l a t a Levelezési cím: H-2120 Dunakeszi, pf.:144

Részletesebben

Sárpilis Község Képviselő-testületének 21/2013 (XII.30) önkormányzati rendelete

Sárpilis Község Képviselő-testületének 21/2013 (XII.30) önkormányzati rendelete Sárpilis Község Képviselő-testületének 21/2013 (XII.30) önkormányzati rendelete A gyermekvédelmi támogatásról és a személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról Sárpilis Község Képviselő-testülete az Alaptörvény

Részletesebben

Velem községi Önkormányzat Képviselőtestülete. 2015. május 12-i ülésének 4. napirendi pontjához

Velem községi Önkormányzat Képviselőtestülete. 2015. május 12-i ülésének 4. napirendi pontjához ELŐTERJESZTÉS Velem községi Önkormányzat Képviselő-testülete 2015. május 12-i ülésének 4. napirendi pontjához Tisztelt Képviselő-testület! A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997.

Részletesebben

Tájékoztató a Békés-Rehab Integrált Szociális Intézmény 2013-as szakmai munkájáról

Tájékoztató a Békés-Rehab Integrált Szociális Intézmény 2013-as szakmai munkájáról Tájékoztató a Békés-Rehab Integrált Szociális Intézmény 2013-as szakmai munkájáról Készítette: Prorok Mihály intézményvezető. Tartalom 1. Az intézmény békési egységének adatai... 3. 2. Fenntartó adatai...

Részletesebben

Magyarszerdahely község Önkormányzat Képviselő-testületének 7/2006.(V.18.) számú rendelete a gyermekvédelem helyi rendszeréről

Magyarszerdahely község Önkormányzat Képviselő-testületének 7/2006.(V.18.) számú rendelete a gyermekvédelem helyi rendszeréről Magyarszerdahely község Önkormányzat Képviselő-testületének 7/2006.(V.18.) számú rendelete a gyermekvédelem helyi rendszeréről Magyarszerdahely község Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról

Részletesebben

I. fejezet. Általános rendelkezések. 1. A rendelet hatálya. 2. Ellátási terület. Ellátási formák

I. fejezet. Általános rendelkezések. 1. A rendelet hatálya. 2. Ellátási terület. Ellátási formák MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZGYŰLÉSÉNEK 12/2014. (V.12.) önkormányzati rendelete a személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti alapellátásokról, azok igénybevételéről és a fizetendő térítési

Részletesebben

Gyermekvédelmi kedvezmények. Rendszeres kedvezmények számú táblázat - Rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesítettek száma

Gyermekvédelmi kedvezmények. Rendszeres kedvezmények számú táblázat - Rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesítettek száma 4.1.2. számú táblázat - Rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesítettek száma év Rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesítettek száma Ebből tartósan beteg fogyatékos gyermekek száma Kiegészítő

Részletesebben

Gyermekvédelmi munkaterv 2014 2015

Gyermekvédelmi munkaterv 2014 2015 Gyermekvédelmi munkaterv 2014 2015 A Tervezést segítő Dokumentumok: 2011. évi törvény a nemzeti köznevelésről 2010. évi LXIII. törvény a közoktatási törvény módosításáról 11/1994. (VI. 8.) MKM rendelet

Részletesebben

Berettyó-Körös Többcélú Társulás Szociális Szolgáltató Központ Családsegítő Szolgálatának évi. Szakmai Beszámolója

Berettyó-Körös Többcélú Társulás Szociális Szolgáltató Központ Családsegítő Szolgálatának évi. Szakmai Beszámolója Berettyó-Körös Többcélú Társulás Szociális Szolgáltató Központ Családsegítő Szolgálatának 2014. évi Szakmai Beszámolója A Berettyó-Körös Többcélú Társulás Szociális Szolgáltató Központ Családsegítő Szolgálata

Részletesebben

Tárnok Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének. 5/2011. (II.11.) számú ÖNKORMÁNYZATI RENDELET

Tárnok Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének. 5/2011. (II.11.) számú ÖNKORMÁNYZATI RENDELET Tárnok Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 5/2011. (II.11.) számú ÖNKORMÁNYZATI RENDELET A személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti alapellátásokról 1 1 Módosította: 5/2012.(II.14.) számú

Részletesebben

JÁSZSZENTANDRÁS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 5/2009./III.30./ RENDELETE

JÁSZSZENTANDRÁS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 5/2009./III.30./ RENDELETE JÁSZSZENTANDRÁS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 5/2009./III.30./ RENDELETE A gyermekvédelemről és a gyermekek pénzbeli és természetbeni ellátásának helyi szabályairól. ( egységes szerkezetben) Jászszentandrás

Részletesebben

Tiszakürt Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 4 /2007.(II. 22.) rendelete. a gyermekvédelem helyi szabályozásáról

Tiszakürt Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 4 /2007.(II. 22.) rendelete. a gyermekvédelem helyi szabályozásáról Tiszakürt Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 4 /2007.(II. 22.) rendelete a gyermekvédelem helyi szabályozásáról Tiszakürt Község Önkormányzatának Képviselőtestülete a gyermekek védelméről és a

Részletesebben

KÉPVISELŐ TESTÜLETE 12/2010. (IV. 20.) Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Kt. rendelete

KÉPVISELŐ TESTÜLETE 12/2010. (IV. 20.) Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Kt. rendelete BUDAPEST XXI. KERÜLET CSEPEL ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ TESTÜLETE 12/2010. (IV. 20.) Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Kt. rendelete a személyes gondoskodás keretébe tartozó egyes szociális és gyermekjóléti

Részletesebben

Beleg Község Önkormányzata Képviselő-testületének./2015. (..) önkormányzati rendelete a gyermekvédelem helyi rendszeréről. 1.

Beleg Község Önkormányzata Képviselő-testületének./2015. (..) önkormányzati rendelete a gyermekvédelem helyi rendszeréről. 1. Beleg Község Önkormányzata Képviselő-testületének./2015. (..) önkormányzati rendelete a gyermekvédelem helyi rendszeréről Beleg Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a gyermekek védelméről és a gyámügyi

Részletesebben