B e s z á m o l ó. a helyi önkormányzat gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak ellátásáról

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "B e s z á m o l ó. a helyi önkormányzat gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak ellátásáról"

Átírás

1 B e s z á m o l ó a helyi önkormányzat gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak ellátásáról I./ Demográfiai adatok: Miskolc város népessége a január 01-i adatok szerint fő volt, ebből a 0-18 éves gyermekek száma fő, a éves fiatal felnőttek száma volt. II./ Az önkormányzat által nyújtott pénzbeli és természetbeni ellátások: Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlése 34/1999. számú rendeletével től a rendszeres és rendkívüli gyermekvédelmi támogatás ügyintézését az Egészségügyi és Szociális Osztályhoz telepítette. A gyermekvédelmi támogatást felváltó gyermekvédelmi kedvezmény január 01. napjától lépett hatályba. Ennek a kedvezménynek nincs havi rendszeres kifizetési vonzata, az ezen támogatásban részesülő kiskorúak évente két alkalommal kapnak Ft összeget évben 7885 kiskorú részesült gyermekvédelmi kedvezményben. Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás kifizetésére évben 278 esetben került sor, a kifizetés összértéke Ft volt. A benyújtott kérelmek általános indokaként a nagymérvű munkanélküliség, a családban élő több gyermek ellátásának nehézsége, illetve a családi problémák pl. válás jelentkezett. A 2009-es évben 407 esetben került sor elutasító határozat meghozatalára a rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény vonatkozásába, az esetek 90 %-ban az egy főre jutó jövedelem határ túllépése volt az indok. Az önkormányzat a menetrendszerinti helyi tömegközlekedés igénybevételéhez 100 % -os támogatást biztosít azon alsó tagozatos oktatási-nevelési intézmény tanulói részére, akik rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülnek, illetve 70 %- os támogatást, akiknek a családjában az egy főre jutó havi jövedelem nem éri el a nyugdíjminimum 150 %-át. 1

2 Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata az ún. babakötvényhez csatlakozva a miskolci lakos szülők esetében kérelemre további Ft betétben történő elhelyezését engedélyezi. A szociálisan rászoruló gyermekek étkezési támogatásának odaítélése önkormányzati fenntartású intézmények vonatkozásában az oktatási, nevelési intézmények vezetőjének hatáskörébe tartozik, míg az egyházi, alapítványi iskolák esetében az Egészségügyi, Családvédelmi és Foglalkoztatáspolitikai Főosztály Egészségügyi és Szociális Osztálya állapítja meg az étkezési támogatást, évben 12 gyermek vonatkozásában. III./ Az Önkormányzat által biztosított személyes gondoskodást nyújtó ellátások: A személyes gondoskodás keretébe tartozó gyermekjóléti alapellátások A gyermekjóléti alapellátásokat biztosító intézmények felépítését, jogszabályban megfogalmazott feladataikat, működésük főbb irányait az előző évek beszámolói nagy részletességgel taglalták. Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlése január 29-i ülésén fogadta el a évre vonatkozó Gyermekvédelmi Fejlesztési Koncepciót, mely meghatározza azokat a továbbiakban elvégzendő alapvetően szükséges feladatokat, melyek megvalósításával Miskolc Megyei Jogú Város jelenlegi gyermekvédelmi rendszere tökéletesedik. Jelen beszámoló az alapvető szakmai feladatok bemutatása mellett a Koncepció 2009 évre vonatkozó feladatainak megvalósítását is tartalmazza. 1./ Gyermekek napközbeni ellátása A gyermekek napközbeni ellátásaként a családban élő gyermekek életkorának megfelelő nappali felügyeletét, gondozását, nevelését foglalkoztatását és étkeztetését kell megszervezni olyan gyermekek számára, akiknek szülei törvényes képviselői a gyerek napközbeni ellátásáról nem tudnak gondoskodni. A) BÖLCSŐDÉK Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata 2009-ben is 10 bölcsődében biztosította a Gyermekvédelmi Törvényben előírt módon a gyermekek napközbeni ellátását. A ban előállt férőhely hiány orvoslására hozott VIII.-183/13.806/2008 sz. önkormányzati határozat végrehajtásának eredményeként az ellátó kapacitás 490-ről 540-re nőtt. Az 50 férőhelyet az alábbi három bölcsődében, átmenetileg más célra használt bölcsődei egységek felszabadítása után lehetett viszonylag alacsony beruházási költséggel (19,5 MFt) helyreállítani: Kilián Bölcsőde, Könyves Kálmán út (20 férőhely) Heim Pál Bölcsőde, Kassai út (20 férőhely) Margaréta Bölcsőde, Bokréta utca (10 férőhely) 2

3 A végleges működési engedélyeket 2009 szept.1-től kapta meg az intézmény, miután az Önkormányzat a 15/1998. (IV. 30.) NM rendeletnek megfelelően további 3 gondozónő alkalmazásának feltételeit is biztosította V-115/31.670/2009. sz. közgyűlési határozatával. A technikai létszámot (3 fő) belső átszervezéssel biztosították. A férőhelybővítéssel megoldódni látszik a lakosság részéről felmerülő gyermekelhelyezési igény. A beíratottak december 31.-i állapot szerinti száma a évi 528 főről 2009-ben 533 főre nőtt. Az 540 férőhelyen jelenleg 558 gyermeket gondoznak. A felvételre várók száma 555 fő. A normatíva alapjául szolgáló létszám, amit a beíratott gyermekek tényleges gondozási napjaiból számítanak ki, az előző évhez képest 18 fővel csökkent a gondozási napok 4,7%-os csökkenése miatt ( nap). A bölcsődei normatíva összege egyidejűleg Ft-ról Ft-ra csökkent. A két tényező együttes hatása miatt az előző évinél 12 MFt-tal kevesebb állami támogatást tudtak realizálni. Saját bevételeik a gondozási napok számának csökkenése és az ingyenes étkezők számának növekedése miatt ugyancsak csökkentek ( eft, -3,6%). A változások okai összetettek: Az új férőhelyek átadása és engedélyezése elhúzódott szeptemberétől 65 férőhellyel új, görög katolikus bölcsőde nyílt. Augusztus 24-től november elejéig a Napsugár és a Dobó Katica bölcsődék összevontan üzemeltek a selyemréti központ átépítése, akadály mentesítése miatt. Az ÁNTSZ 80 főre korlátozta az ellátható gyermekek számát. A szülők közül többen későbbi időpontra halasztották a beszoktatást. A gazdasági válság hatására sokan nem tudtak visszamenni a munkahelyükre dolgozni, emiatt be sem íratták a gyermeküket. Ugyancsak kedvezőtlen volt a H1N1 influenza hatása, a 3 év alatti gyermekek fokozott veszélyeztetettsége, otthon maradása miatt. A szűkre szabott költségvetés és a fegyelmezett gazdálkodás következtében a férőhelybővítést a fajlagos költségek csökkenése mellett hajtották végre (Lásd 1.sz. táblázat). Az önkormányzati támogatás összege eft-tal (5,9%) volt kevesebb. Bölcsődei alapadatok és mutatószámok változása Bölcsődei férőhely ,0 Egy férőhelyre jutó költség Teljesített gondozási napok száma Beíratottak száma (dec.31.-én) Normatíva alapjául szolgáló létszám Egy finanszírozott létszám költsége Bölcsődei normatíva eft/fő 547,00 547,00 540,15 Normatíva csökkenés % 100,0% 100,0% 98,7% 3

4 Normatív támogatás összege Saját bevételek összege Önkormányzati támogatás összege Önkormányzati támogatás aránya 53,5% 58,5% 58,3% 1 gondozási nap költsége 4,68 5,47 4,91 1 teljesített gondozási nap költsége 5,83 6,73 6,66 A feladat bővüléshez a közgyűlés által jóváhagyott előirányzatokat utólag, a évi módosítással kapta meg az intézmény, emiatt a 13 fő többlet létszám és az 50 férőhelyen ellátott gyermekek dologi kiadásait OEP bevételeik terhére tudták csak biztosítani. A májusában a közgyűlés V-81/13.474/2008. sz. határozatával támogatott bölcsődei infrastruktúra fejlesztésre benyújtott ÉMOP pályázat 2009-ben bekerült a támogatásra javasoltak körébe. A 2. és 3. mérföldkövet jelentő feladatok és a mérnöki tervek határidőre elkészültek. A bruttó 95 MFt összegű pályázatból a Kilián és a Heim Pál bölcsődék teljes nyílászáró cseréje, hőszigetelő külső falburkolása, fűtési rendszer korszerűsítése, fürdőszoba felújítása, akadálymentesítése (parkolókkal) valósul meg 2010-ben, illetve mindez a Margaréta Bölcsőde 1/3 részére vonatkozóan. Beruházás nélküli további férőhelybővítésre ad lehetőséget a 31/2009.(XII.22.) SZMM. rendelet, ami az eddigi 10 helyett 12 fővel engedélyezi a csoportok működtetését. Szakmai fejlődés A bölcsődei ellátás minőségének javítása továbbra is kiemelt szakmai cél ben belső pályázat útján új szakmai tanácsadó került kinevezésre, akinek a munkája eredményeként a 2008-ban akkreditált két tréning mellé további két program: egy konferencia és egy tanulmányút került be az Országos Szociális és Gyermekvédelmi Továbbképzési és Szakvizsga Bizottság által minősített továbbképzési jegyzékbe. A saját dolgozóik képzése megtakarítást eredményez, mivel sem a részvételi díjat, sem az útiköltséget nem kell kifizetni.. Jelenlegi akkreditált képzések: Emberi kapcsolatok fejlesztése (kommunikáció, problémamegoldás) (S /2009; 27 pont) Konfliktuskezelés, mint szülői, nevelőszülői hatékonyságot növelő módszer (gondozónői változat) (S /2009; 25 pont) Összefogással az agresszió ellen konferencia (K /2009; 5 pont) Az integrált bölcsődei nevelés során hasznosítható korai fejlesztés módszereinek tanulmányozása (U /2009; 15 pont) 4

5 A képzéseket a Debreceni Egyetem Nyíregyházi Egészségügyi Főiskolai Karával együttműködve dolgozták ki és valósítják meg. A szakképzések területén együttműködnek még a Debreceni Egyetem Hajdúböszörményben működő Felnőttképzési és Kisgyermeknevelési Karával valamint több középfokú szakképző intézménnyel is (Ferenczi Sándor Szakközépiskola, Krúdy Oktatási Központ, Karrina Szakképző Iskola). A képzőhelyek folyamatos kapcsolatot tartanak fenn a városban működő terepgyakorlatra kijelölt bölcsődékkel. A gyakorlatok megfelelő szintű oktatói támogatása érdekében 3 fő szerezte meg a szakképzett tereptanári képesítést. Hagyománnyá vált a szakmai napok továbbképzési céllal való megrendezése, amely során a szülők is elmondhatják a tapasztalataikat. Szükségletfelmérés Az ÉMOP pályázathoz felmérés készült a kisgyermekes szülők bölcsődei ellátás igénybevételére irányuló szándékairól. A szükségletfelmérés véletlenszerűen, a védőnők két hónapi (július-augusztus) munkája alatt velük kapcsolatba került, bölcsődés korú gyermeket nevelő szülők megkérdezésével történt és a védőnők által gondozottak közel felére (1 330 fő, 43,5 %) terjedt ki. A válaszokat a védőnők anonim módon, gyűjtőíveken rögzítették, feltüntetve a gyermek születési évét és hónapját. Ez lehetővé tette a korcsoportokba sorolást, mind a megkérdezettek korösszetételére, mind a tervezett bölcsődébe adás időpontjára vonatkozóan. Az eredményeket összevetették a bölcsődék júliusi tényleges előjegyzési adataival (606 fő). A megkérdezettek 38%-a (509 fő) tervezte gyermeke bölcsődébe adását, illetve már bölcsődés volt, míg 62%-nak nem állt szándékában. Ez az arány háromszorosa az országos átlag feletti miskolci ellátottságnak, megfelel a nemzetközi tendenciáknak és több mint ami a hazai távlati tervekben szerepel. Az év során vendégül látták Acsainé Végvári Katalin, a Magyar Bölcsődék Egyesületének elnökét. Közvetlen hangvételű beszámolójában szólt az egyesület jelenlegi feladatairól, eredményeiről, terveiről. Az egyesületnek a szakmai érdekegyeztetésben betöltött szerepéről, a főiskolai szintű gondozónői képzés elindulásáról és más szakmai kérdésekről. Élelmezés A 2009-es év egyik fontos feladata a Receptúra karbantartása és bővítése volt. A frissítés elsődleges célja, hogy a gyermekek és a dolgozók élelmezése minél jobban megközelítse az egészséges táplálkozás kritériumait, illetve a tápanyag felhasználásban előírt mennyiségeket ne lépjék túl. Ezután került sor a továbbképzésekre. Első körben a szakácsnők és a konyhalányok, majd az élelmezéssel megbízott dolgozók és a bölcsődevezetők tehették fel kérdéseiket, hiszen a megváltozott mennyiségek sok esetben más konyhatechnikai eljárást is igényeltek. Nagyon sok jó ötlet hangzott el, amivel segítették egymás munkáját ben az étlaptervezésnél a bölcsődék is közreműködtek, lehetőség nyílt az adott ház szokásait figyelembe véve változtatni az étlapon. Ez a rendszer azonban nem váltotta be a hozzá fűzött reményeket. Egyrészt a többi bölcsőde dolgozói nem 5

6 mindig értettek egyet a változtatásokkal, másrészt így kezdett az étlap visszatérni a hagyományos magyar ízlésvilág felé. Nem szolgálta a kitűzött célt, az egészségesebb, korszerűbb ételek étlapra állítását. Ezt alátámasztotta a belső ellenőri vizsgálat is, ami rávilágított, hogy a tápanyag felhasználási mutatók romlottak az előző évihez képest, így ezt a rendszert beszüntették és visszatértek az eredeti módozathoz. Az ellenőrzési ütemtervnek megfelelően minden bölcsődében ellenőrizték az élelmezést, a hozzákapcsolódó dokumentációkat, szúrópróbaszerűen a raktárkészletet, higiénés szabályok betartását, a helyiségek, eszközök és a konyhai dolgozók tisztaságát. Az ellenőrzésekből kitűnt, hogy sok intézményben eltértek az étlaptól, ami magyarázza azt is, hogy miért különböztek az egyes tápanyag felhasználási mutatók. A jövőben erre szeretnének még nagyobb hangsúlyt fektetni, hogy csak nagyon indokolt esetben lehessen változtatni. Az elkövetkezőkben a Receptúra frissítését a reggelire, uzsonnára adható ételek körére terjesztik ki. Új élelmiszerek bevezetését tervezik (zabpehely, zabkorpa, búzacsíra), melyek beszerzésére remélhetőleg a évi helyben központosított közbeszerzési pályázat módot fog adni. Család és gyermekvédelmi feladatok Biztos Kezdet Program Az elmúlt évek tapasztalatai azt mutatják, hogy a bölcsődékbe elvétve járnak hátrányos helyzetű, veszélyeztetett gyermekek. Nagyon fontos azonban, hogy minden gyermekes család ismerje a már működő rendszereket, szolgáltatásokat, rendelkezzenek az ezekhez való hozzáférés lehetőségével. A bölcsődei gyermekvédelem első és legfontosabb tevékenysége, hogy a család, mint a társadalom alapvető egysége, minden támogatást, segítséget, védelmet megkaphasson mindenféle megkülönböztetés nélkül. A bölcsődék biztosítják, hogy minden család egyenlő lehetőségekkel élhessen és minden gyermek egyenlő jogokat élvezhessen. Fontosnak tartják, hogy a bölcsődébe érkezés előtt a gondozónők az otthonukban meglátogassák a gyermekeket. Az itt tapasztaltakat mérlegelve megteszik a szükséges jelzéseiket a gyermekvédelmi felelős felé ben ilyen jelzés nem érkezett. Minden gondozónő egyben gyermekvédelmi felelősi feladatokat is ellát, hiszen a szülőkkel való mindennapos szoros kapcsolat sok lehetőséget nyújt a családok megismerésére, segítésére. Tanácsot adnak nevelési helyzetek megoldására, helyes, példamutató magatartással mintát nyújtanak a szülőknek is. Legfontosabbnak a prevenciót tartják, olyan bölcsődei légkört igyekeznek teremteni, melyben a gyermekek képességeiknek megfelelően fejlődhetnek, megkönnyítve azoknak a hátrányoknak a leküzdését, amelyek a családi helyzetből adódnak. Az alapvető problémák feltárását a gondozónők végzik és ezek megszüntetése érdekében mindent megtesznek. Ha olyan probléma merül fel, amit már a csoportban dolgozó gondozónők nem tudnak megoldani, jeleznek a gyermekvédelmi felelősnek, illetve a bölcsőde vezetőjének. Közösen állapítják meg a teendőket, a családnak mire van szüksége: pedagógiai segítségre, más megfelelő szakember útmutatására, anyagi segítségre, legvégső esetben szakhatósági támogatás kérésére. 6

7 A MEBESZ 2009-ben önkormányzati támogatással folytatta Lyukóvölgyben a kora gyermekkori fejlesztésre irányuló, elsősorban prevencióra épülő nevelő-gondozó tevékenységét. A két, korábban ESZA pályázatból szerződéssel alkalmazott klubvezető, egy szociális asszisztens és egy képzett, nagy gyakorlattal és kiemelkedő empátiás készséggel rendelkező gondozónő látta el a feladatokat. Heti 3 alkalommal rendszeresen biztosították a Biztos Kezdet programokon történő részvételt az ott élő kisgyermekes családoknak öt év alatti gyermeket nevelő család rendszeresen járt a programokra, melyek közül a gyermeknap, a nyári szünetet kitöltő, és természetesen a karácsonyi rendezvények voltak a legsikeresebbek. Elmaradt az ígért TÁMOP pályázati kiírás. A folytatás anyagi fedezet hiányában ismét veszélybe került. A Biztos Kezdet program helyét a Fészekrakó családok kiköltöztetése után a Szilvás utcai bölcsődében a védőnők Baba- mama klubja vette át heti 3 alkalommal. A gondozónőkkel közösen kialakított programok sikeresek az érdeklődő kismamák, kisgyermekes anyukák körében. A 3 éven aluli fogyatékkal élő gyermekek ellátása továbbra sem biztosított megfelelően Miskolcon, annak ellenére, hogy a Gyermekvédelmi Koncepció évre elfogadott határozati javaslatában ennek a megoldására a határidő 2009 dec.31.-e volt. A probléma megoldására több közgyűlési javaslatot készítettek, pályázatot írtak. B) VÉDŐNŐK ÉS ISKOLA EGÉSZSÉGÜGYI SZOLGÁLAT Miskolcon a védőnői- és iskola-egészségügyi szolgálat területén 2009-ben jelentős átszervezés történt, aminek következtében befejeződött a területi és iskola védőnői szolgáltatás elkülönítése a i V-107/31.661/2009. sz. közgyűlési határozatnak megfelelően. A struktúra módosítás eredményeként a 76 területi védőnői státusz 60-ra csökkent. Ezzel párhuzamosan megtörtént a körzethatárok módosítása, ami egyben lehetővé tette az igazságosabb feladat megosztást. A felszabaduló állásokat átcsoportosították az iskola-egészségügybe. A 17 főállású iskola védőnő helyett ma már 32-en látják el a feladatokat. Ezáltal a 2009/2010-es tanévtől az általános- és középfokú intézményekben - Pereces, Szirma és Hejőcsaba kivételével - főállású védőnők biztosítják a tanulók iskola-egészségügyi ellátását Egy üres státusz megszüntetésre került. A védőnői szolgálat átszervezését megelőző fontos lépés volt a közalkalmazott orvosi létszám 2 fővel történő emelése (3-ról 5 főre) a II-52/31.274/2009. sz. közgyűlési határozatnak ( ) megfelelően. A védőnői szolgálat struktúra módosítása finanszírozási veszteséggel, a területi védőnők ún. bázis finanszírozásának elvesztésével járt. Ennek ellensúlyozására, valamint az iskolaegészségügyi ellátás színvonalának emelése érdekében újabb 3 orvosi státuszt alakítottak ki. Összességében szeptember 1-től a 32 főállású iskolavédőnő mellett 13 főállású iskolaorvosi státuszon 11 főállású orvos dolgozott. A két betöltetlen státusra %-os arányban 4 részállású orvossal szerződtek. Az óvodákat továbbra is a 7

8 házi gyermekorvosok látják el részállású munkaviszonyban, 40 Ft/fő finanszírozással. A Miskolcon tanuló diákok egységes ellátása érdekében a MEBESZ feladat átvállalási ajánlatot tett az egyházi és alapítványi oktatási intézmények vezetése felé, a IV-46/13.348/2008. sz. közgyűlési határozat ( ) szellemében, ami rajtuk kívül álló okokból nem valósult meg. A védőnői munka évi összesített adatai: évre vonatkozóan csak a várandós és gyermek létszámok állnak rendelkezésre, egyéb, a szakmai munkát tükröző adatokat az ÁNTSZ Kistérségi Intézete nem adta meg az OSZMK-nak történő közvetlen adatszolgáltatásra tekintettel. A rendelkezésre álló adatok és a tapasztalatok alapján a következők állapíthatók meg: Miskolcon a várandós anyák száma 4 %-kal csökkent. A veszélyeztetett várandósok gondozására fokozott figyelmet fordítottak a védőnők. Az elmúlt évben több alkalommal tárgyalás folyt az ÁNTSZ szakfelügyelet és a szülészet-nőgyógyászat szakmai vezetői között az önálló védőnői terhes tanácsadás kérdésében. Megállapodás még nem született. 20 védőnői telephely közül tízben még ma sincs megfelelő tanácsadó helyiség, a területi védőnők 1/3-a (19 fő) olyan munkahelyen kénytelen dolgozni, ahol nem teljesülnek a szakmai minimum feltételek. A jogszabályban foglalt követelmények hiányában az ÁNTSZ félévenként hosszabbítja meg az ideiglenes engedélyeket, de ez a lehetőség 2010-től megszűnik és az OEP finanszírozás is veszélybe kerül. A védőnők családgondozói munkája a várandósgondozáson túl elsősorban a kisgyermekes családokra irányul. A 0-6 éves korú gyermekek száma stagnál (-1,3 %). A családlátogatások számát az előírt protokoll és a családok igénye együttesen határozza meg. A veszélyeztetett családok esetében folyamatos a kapcsolattartás a Családsegítő Szolgálat munkatársaival. Az 5 év alatti gyermekek felzárkóztatása érdekében indított Biztos Kezdet Program még működő részében aktívan részt vesznek a lyukóvölgyi terület védőnői. A minőségi munka javítása, valamint a családok megváltozott igényeinek kielégítése érdekében több telephelyen, rendszeresen tartanak a védőnők klubfoglalkozásokat. A témakörök felölelik a gyermekvállalás, várandósság és a gyermeknevelés kérdéseit. Előadások, gyakorlati bemutatók segítik a minél hatékonyabb információ átadást. Ezt a célt szolgálja a havonta jelentkező Gyöngykagyló című magazinműsoruk a Miskolci Televízióban. A 6-18 éves korosztály ellátása az oktatási intézményekben történik. Az elmúlt évek tapasztalatai igazolták, hogy a magasabb szintű szakmai munkához főállású védőnőkre van szükség. A 2009-ben végrehajtott átszervezés, ami elsősorban az általános iskolákban tanuló 12 ezer gyermek érdekében történt, a kezdeti nehézségeket leszámítva eredményesnek ítélhető, egyre több a pozitív visszajelzés az új struktúrát tekintve. 8

9 Sajnos 2009-ben az önkormányzati fenntartású intézményekben az iskolás korosztály létszáma újabb 500 fővel csökkent. Városi szinten ez a csökkenés ugyan csak kb. 2 %-ot jelent, de az iskola-egészségügyi szolgálat vonatkozásában ez egy fél védőnői állás. Az iskolavédőnői munka fontos részét képezik az életkorhoz kötött szűrővizsgálatok. A 2009-es átszervezést követően a legtöbb általános iskolában biztosították az orvosi rendelő számára a helyiségeket. A helyi adottságok miatt az alapterület és/vagy a helyiség kialakítása nem minden esetben felel meg a jogszabályban előírtaknak. A felszereltség javítására az iskolák és a MEBESZ egyaránt tettek lépéseket, együttműködve, egymást segítve igyekeztek a tárgyi feltételeket és a kulturált munkakörülményeket megteremteni. Az egészségnevelési munka az óvodások és iskolások teljes körére kiterjed. A középiskolákban a legintenzívebb, amit a serdülőkorúak gondozása feltétlen megkíván. Egyre nagyobb számban igénylik a diákok az egyéni foglalkozást, ami azt is jelzi, hogy bizalmat éreznek az iskolavédőnők iránt. Az adminisztrációs terhek 2009-ben jelentős mértékben nőttek. A védőnők a várandósok, csecsemők, kisdedek és kisgyermekek számára személyenként két példányos gondozási tervet készítenek. Az említett gondozási csoportokban évente egy vagy több ún. státus lapot töltenek ki és adnak át a szülőknek, amit az ÁNTSZ szakmai felügyelete ellenőriz. Az iskolavédőnőknek és iskolaorvosoknak minden vizsgálat után leletet kell kiadni. A H1N1 influenza járvány ugyancsak növelte a dologi kiadásokat: írásos védőoltási tájékoztatókat és oltási beleegyezési nyilatkozatokat kellett ezrével sokszorosítani, amihez az iskolák szerencsére segítséget nyújtottak. A védőoltások beadása elismerésre érdemes módon zajlott, pedig 2009-ben új rendben, több évfolyamon történt, és a H1N1 pandémia miatt sokkal nagyobb feladatot jelentett, mint korábban ban ismét megrendezésre került a MEBESZ védőnői által kezdeményezett és szervezett Egészségnevelési tudáspróba. A megyéből 29 általános- és 32 középiskola vett részt a vetélkedőn, melynek megyei döntőjét áprilisában Miskolcon rendezték. Az oktatási intézményekkel való jó kapcsolat kialakítására és megtartására törekszenek folyamatosan, mellyel biztosítható a védőnők szakmai elismerése, zavartalan munkavégzése. Tárgyi és személyi feltételek, pályázatok A dolgozók részére folyamatosan biztosítják a továbbképzéseken való részvételt, melynek legfőbb célja az új ismeretek szerzése, a szakmai felkészültség szinten tartása. Védőnők több alkalommal előadóként is képviselték városunkat a regionális ill. országos rendezvényeken. Saját akkreditált képzést indítottak az iskolaorvosok számára, ami országos érdeklődést váltott ki. (Az iskolaegészségügy aktuális kérdései. DEOEC/2009 I./00307) A Debreceni Egyetem Nyíregyházi Egészségügyi Főiskolai Karával kialakított együttműködés keretében megtartott két, védőnők számára akkreditált konferencia, 9

10 melyeket először Nyíregyházán, majd fél éven belül Miskolcon is megszerveztek, ugyancsak nagy érdeklődést váltott ki az egész régióban. ( Felelősséggel az utódokért, febr. 13, Legyen jobb a gyermekeknek, okt. 7.) A területi védőnői szolgálat minimum feltételeinek biztosítása érdekében 2008-ban benyújtott és elnyert, Miskolci védőnők az egészséges boldog családokért című (HÖF-CÉDE) pályázat 2009-ben megvalósult. A támogatás összege eft (60%), az önrész eft (40%) volt. Az orvosi műszerek (vérnyomásmérők, magzati szívhang hallgatók, vércukormérők, csecsemő- és testsúlymérlegek, hosszúság- és magasságmérők, audiométerek, vízus táblák stb.) beszerzésével megoldódott a régi, elavult eszközök cseréje. A számítógépes beruházás keretében 60 védőnő részére 42 számítógépes konfiguráció (asztali számítógépek nyomtatóval, szünetmentes táppal, 5 db notebook projektorral) került beszerzésre. Az internet kapcsolat, amely a védőnői jelentések miatt napjainkban már nélkülözhetetlen, decembere óta működik. Az ingyenes védőnői programmal az Első utcai központi tanácsadóban 4 védőnő rögzítette számítógépre a körzetében élő gondozottak adatait. A számítógépes munka az on-line jelentési kötelezettség teljesítésének alapfeltétele, egyenlőre pluszmunkát jelent és mindenképpen többlet anyagi terhet ró az intézményre. Az Iskolai védőnőprogram megvalósításához szükséges eszközök, felszerelések beszerzése című, újabb HÖF-CÉDE 2009 pályázat elnyeréséről júliusában már értesültek. A támogatás összege eft (65%), az önrész eft (35%). Annak ellenére, hogy a 32 db notebook és az iskolai orvosi szobák minimum felszerelését képező különböző eszközök szállítása, a Stefánia védőnői szoftver telepítése és oktatása csak január-februárban történt meg, a 2009-es év eredményei között feltétlen említésre méltó. Ahhoz, hogy ki lehessen használni a hálózati működésre alkalmas Stefánia szoftver előnyeit, további pályázatra lenne szükség. Ebből az iskolaorvosok felszerelése és az iskola-egészségügyi szolgálat végleges működési engedélyéhez nélkülözhetetlen hiányzó eszközök beszerzése is megtörténhetne végre. 2./ Gyermekjóléti szolgáltatás Miskolc Megyei jogú Városban működő két gyermekjóléti szolgálat /gyermekjóléti központ/ 2009 évi munkáját, tapasztalatait a beérkezett tájékoztató anyaguk alapján intézményenként adjuk közre: A./ Miskolci Családsegítő Szolgálat, Regionális Módszertani Központ és Gyermekjóléti Szolgálat Megyei Módszertani Központ Gyermekjóléti Központ Az intézmény működési területe az előző évi beszámolóban részletesen körülírtakhoz képest nem változott. 10

11 Személyi feltételek humánerőforrás Az intézmény személyi és tárgyi feltételei Az intézmény létszáma a szakmai munka, a szolgáltatási profil bővülésével, a jogszabály által [1/2000. (I. 7.) Sz. Cs. M. rendelet, 15/1998. (IV. 30.) NM. rendelet] előírt szakmai minimumoknak, valamint az önkormányzat fejlesztési ütemtervének köszönhetően év óta dinamikusan emelkedett. Szakember ellátottság a gyermekjóléti Központ/szolgáltatás vonatkozásában sorszá munkakör létszám m igazgató 1 1. általános igazgatóhelyettes, gyermekjóléti központ 1 vezető 2. családgondozó, vezető (területi szolgáltatási központ 1.5 vezető, 50-50%-ban lát el családsegítő és gyermekjóléti vezetői feladatokat) 3. módszertani szaktanácsadó 1 4. családgondozó ebből kistérségi feladatellátás 7 5. családgondozó asszisztens 6 6. fejlesztő pedagógus 1 pszichológus megbízással, nem teljes munkaidőben 1 foglalkoztatott jogász megbízással, nem teljes munkaidőben foglalkoztatott 1 Összesen: 43,5 A gyermekjóléti szolgáltatás személyi feltételei: A 15/1998. (IV.30.) NM. rendelet szerint a gyermekjóléti központokra vonatkozó előírásokkal számolva a szakmai létszám irányszámai és létszámminimum normái az alábbiak lakosonként: vezető 1 fő 11

12 családgondozó 5 fő (ellátotti létszám 45 gyermek v. 25 család) asszisztens 2 fő fejlesztő pedagógus 20 óra/hét jogász 10 óra/hét pszichológus 15 óra/hét + a speciális szolgáltatások létszám és óra száma utcai, lakótelepi szociális munka 2 fő kapcsolattartási ügyelet 2 fő/heti 10 óra kórházi szociális munka 1 fő módszertani feladatot ellátó intézmény: módszertani szaktanácsadó 1 fő Intézményben a gyermekjóléti szolgáltatás területén a szakmai létszám a 15/1998. (IV. 30.) NM. rendelet előírásait alapul véve az alábbi módon alakul: Munkakör Jelenlegi létszám 15/1998. N.M. r. által előírt létszám Hiányzó/többlet létszám vezető 2, családgondozó *20 18 *+2 Családgondozó speciális szolgáltatásban 4 3,5 +0,5 Családgondozó kistérségi feladatellátás gyógyped. v. fejl.ped. 1 1,5-0,5 asszisztens pszichológus 1 megbízással heti 12 óra jogász 1 megbízással heti 6 óra heti 45 óra heti 30 óra - 33 óra - 24 óra módszertani munkatárs Összesen 43,5 fő 41 fő +2,5 fő *A családgondozói létszámból 1 fő Gyeden, 1 fő pedig tartós táppénzen van, így ténylegesen 18 fő látja el a tevékenységet. 12

13 A fenti létszámadatokból kitűnik, hogy megközelítőleg megegyeznek a jogszabályban [15/1998. (IV.30.) N.M. rendelet] meghatározott szakmai létszám irányszámaival. Továbbra is problémát jelent, hogy a számok közel sem mutatnak objektív képet: A gyermekjóléti központ speciális feladatainak ellátására vonatkozó létszám adatok egy központra ( lakos) vonatkoznak, ezzel szemben az intézmény ellátási területén kb. három és félszeres az ellátandó lakosságszám. Az általános szolgáltatásban dolgozó családgondozók esetében 1 főre 25 család v. 45 gyermek ellátását írja elő a jogszabály. Ebben a vonatkozásban a Miskolc város területén dolgozó családgondozók továbbra is többszörös leterheltséggel dolgoznak. A tanácsadói óraszámok továbbra is jelentősen elmaradnak az előírttól, amelynek elsősorban finanszírozási okai vannak. Infrastruktúra tárgyi, működési feltételek 2008-évben lezajlott költözések után változás az elhelyezésben nem történt. Mindhárom gyermekjóléti szolgáltatást biztosító Területi Szolgáltatási Központ (Arany János u., Fazola u, Kassai u.) rendelkezik érvényes működési engedéllyel. Az engedélyek megléte ellenére a Fazola úti épület esetében hangsúlyozni kell, hogy továbbra sem alkalmas a feladatok ellátására, nagyon szűkös és nem az ellátási feladat céljára lett átalakítva. Az Arany János úti és a Kassai úti telephely e feladat céljára lett átalakítva, így megfelel a szakhatósági előírásoknak, ugyanakkor ezeken a helyeken folyamatosan problémát jelent az épület túlzsúfoltsága. Amint már múlt évben jelezték, nagy nehézséget jelent, hogy a csoportszobákban, és a tanácsadó/interjú helyiségekben csak nagy körültekintéssel, szigorú időbeosztással biztosíthatóak a szolgáltatások. Az intézmény dolgozóinak szakmai, mentális támogatása A kollégák havi rendszerességgel esetmegbeszélő csoporton, illetve szakmai stábon vesznek részt, ahol lehetőségük nyílik az eseteikkel kapcsolatos kérdéseik megbeszélésére. A stábok rendszerint alkalmat kínálnak a mindennapokban felmerülő szakmai kérdések megvitatására, egyeztetésére. Lehetőséget adnak a szolgáltatási központok munkájának hatékonyabb megismerésére, a speciális szolgáltatások során szerzett tapasztalatok intézményi szintű megbeszélésére. Az elmúlt években rendszerint meghívott előadó, szervezet képviselője volt részese megbeszéléseinknek (pl. pártfogó felügyelői szolgálat, áldozatsegítő iroda, gyámhivatal, ÉRÁK, civil szervezetek stb.). Indokolt esetben lehetőség nyílik a pszichológussal, jogásszal való konzultációra is. A szakmai továbbképzési rendszer lehetőségeit kihasználva továbbra is nagyon alacsony normatív támogatás mellett a képzési terv alapján, lehetőségeihez mérten biztosítja az intézmény a kollégák képzését. 13

V-95/4743/2013. sz. határozat melléklete B e s z á m o l ó a helyi önkormányzat gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak ellátásáról

V-95/4743/2013. sz. határozat melléklete B e s z á m o l ó a helyi önkormányzat gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak ellátásáról V-95/4743/2013. sz. határozat melléklete B e s z á m o l ó a helyi önkormányzat gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak ellátásáról Bevezető 1./ Demográfiai adatok: Miskolc város népessége a 2013.

Részletesebben

2./ Az önkormányzat által nyújtott pénzbeli és természetbeli ellátások:

2./ Az önkormányzat által nyújtott pénzbeli és természetbeli ellátások: B e s z á m o l ó a helyi önkormányzat gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak ellátásáról 1./ Demográfiai adatok: Miskolc város népessége a 2006. december 31-i adatok szerint 173.658 fő volt, ebből

Részletesebben

BESZÁMOLÓ MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA GYERMEKJÓLÉTI ÉS GYERMEKVÉDELMI FELADATAINAK ELLÁTÁSÁRÓL

BESZÁMOLÓ MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA GYERMEKJÓLÉTI ÉS GYERMEKVÉDELMI FELADATAINAK ELLÁTÁSÁRÓL BESZÁMOLÓ MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA GYERMEKJÓLÉTI ÉS GYERMEKVÉDELMI FELADATAINAK ELLÁTÁSÁRÓL MISKOLC 2013 1. Bevezető A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI.

Részletesebben

Kétegyháza Nagyközség Önkormányzat

Kétegyháza Nagyközség Önkormányzat Kétegyháza Nagyközség Önkormányzat Gyermekvédelmi beszámoló 2013. év Az 1997. évi. XXXI. törvény 96.. (6) bekezdése szerint a helyi önkormányzat a gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak ellátásáról

Részletesebben

Átfogó értékelés. Budapest IV. kerület Újpest 2012. évi gyermekjóléti és gyermekvédelmi tevékenységéről. Budapest, 2013. április

Átfogó értékelés. Budapest IV. kerület Újpest 2012. évi gyermekjóléti és gyermekvédelmi tevékenységéről. Budapest, 2013. április Átfogó értékelés Budapest IV. kerület Újpest 2012. évi gyermekjóléti és gyermekvédelmi tevékenységéről Budapest, 2013. április 1 Bevezetés 3 1. Demográfiai mutatók 4 2. Az önkormányzat által nyújtott pénzbeli,

Részletesebben

Bevezetés 2 1. Demográfiai mutatók 3 2. Az önkormányzat által nyújtott pénzbeli, természetbeni ellátások biztosítása...3 3. Az önkormányzat által

Bevezetés 2 1. Demográfiai mutatók 3 2. Az önkormányzat által nyújtott pénzbeli, természetbeni ellátások biztosítása...3 3. Az önkormányzat által Bevezetés 2 1. Demográfiai mutatók 3 2. Az önkormányzat által nyújtott pénzbeli, természetbeni ellátások biztosítása...3 3. Az önkormányzat által biztosított személyes gondoskodást nyújtó ellátások bemutatása.6

Részletesebben

Javaslat a helyi önkormányzat gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak 2014. évi ellátásáról szóló átfogó értékelés elfogadására

Javaslat a helyi önkormányzat gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak 2014. évi ellátásáról szóló átfogó értékelés elfogadására Javaslat a helyi önkormányzat gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak 2014. évi ellátásáról szóló átfogó értékelés elfogadására Előterjesztő : Ózd Város Önkormányzatának Jegyzője Előkészítő: Hatósági

Részletesebben

Bevezetés 2 1. Demográfiai mutatók 4 2. Az önkormányzat által nyújtott pénzbeli, természetbeni ellátások biztosítása 4 3. Az önkormányzat által

Bevezetés 2 1. Demográfiai mutatók 4 2. Az önkormányzat által nyújtott pénzbeli, természetbeni ellátások biztosítása 4 3. Az önkormányzat által Bevezetés 2 1. Demográfiai mutatók 4 2. Az önkormányzat által nyújtott pénzbeli, természetbeni ellátások biztosítása 4 3. Az önkormányzat által biztosított személyes gondoskodást nyújtó ellátások bemutatása

Részletesebben

ÉRTÉKELÉS A 2014. évi gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok ellátásáról

ÉRTÉKELÉS A 2014. évi gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok ellátásáról ÉRTÉKELÉS A 2014. évi gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok ellátásáról Készítette: Szilágyi Imre Nagy Ferenc Nagy Viktória Kormos Piroska Gergely Gabriella Garancz Anasztázia Lengyel Zoltánné 1. Bevezető...

Részletesebben

Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2011. május 5-i rendes ülésére beterjesztett anyagok. I./A kötet

Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2011. május 5-i rendes ülésére beterjesztett anyagok. I./A kötet I/A kötet 1. oldal Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2011. május 5-i rendes ülésére beterjesztett anyagok I./A kötet M E G H Í V Ó... 2 Tárgy: Bizottsági ülések időpontjáról tájékoztatás...

Részletesebben

É R T É K E L É S. Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzatának 2011. évi gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak ellátásáról

É R T É K E L É S. Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzatának 2011. évi gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak ellátásáról É R T É K E L É S Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzatának 2011. évi gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak ellátásáról Készítette: Dr. Gáspár László Lévai-Bagoly Ildikó Szilágyi

Részletesebben

E l ő t e r j e s z t é s. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testületének

E l ő t e r j e s z t é s. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testületének E l ő t e r j e s z t é s Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. április 23-i ülésére Tárgy: Beszámoló - átfogó értékelés - Zirc városban végzett gyermek- és ifjúságvédelmi feladatok ellátásáról

Részletesebben

ÁTFOGÓ ÉRTÉKELÉS A BUDAPEST FŐVÁROS XIX. KERÜLET KISPEST ÖNKORMÁNYZAT GYERMEKVÉDELMI ÉS GYERMEKJÓLÉTI FELADATAINAK 2009.

ÁTFOGÓ ÉRTÉKELÉS A BUDAPEST FŐVÁROS XIX. KERÜLET KISPEST ÖNKORMÁNYZAT GYERMEKVÉDELMI ÉS GYERMEKJÓLÉTI FELADATAINAK 2009. ÁTFOGÓ ÉRTÉKELÉS A BUDAPEST FŐVÁROS XIX. KERÜLET KISPEST ÖNKORMÁNYZAT GYERMEKVÉDELMI ÉS GYERMEKJÓLÉTI FELADATAINAK 2009. ÉVI ELLÁTÁSÁRÓL Több, mint tizenkét évvel ezelőtt, 1997-ben fogadta el az Országgyűlés

Részletesebben

B e s z á m o l ó. Az Esztergár Lajos Családsegítő Szolgálat és Gyermekjóléti Központ 2014. évi tevékenységéről

B e s z á m o l ó. Az Esztergár Lajos Családsegítő Szolgálat és Gyermekjóléti Központ 2014. évi tevékenységéről B e s z á m o l ó Az Esztergár Lajos Családsegítő Szolgálat és Gyermekjóléti Központ 2014. évi tevékenységéről Pécs Nagy István Igazgató 1 Bevezetés Beszámolónk az Esztergár Lajos Családsegítő Szolgálat

Részletesebben

Előterjesztés Békés Város Képviselő-testülete 2013. március 28-i ülésére

Előterjesztés Békés Város Képviselő-testülete 2013. március 28-i ülésére Tárgy: Beszámoló a Békés Városi Szociális Szolgáltató Központ munkájáról Előkészítette: Kádasné Öreg Julianna igazgató Békés Városi Szociális Szolgáltató Központ Véleményező Oktatási, Kulturális és Sport

Részletesebben

Kétegyháza Nagyközség Önkormányzat

Kétegyháza Nagyközség Önkormányzat Kétegyháza Nagyközség Önkormányzat 2014. évi gyermekvédelmi beszámolója Az 1997. évi. XXXI. törvény 96.. (6) bekezdése szerint a helyi önkormányzat a gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak ellátásáról

Részletesebben

E l ő t e r j e s z t é s. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testületének

E l ő t e r j e s z t é s. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testületének E l ő t e r j e s z t é s Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. április 29-i ülésére Tárgy: Beszámoló - átfogó értékelés - Zirc városban végzett gyermek- és ifjúságvédelmi feladatok ellátásáról

Részletesebben

Beszámoló a Gyermekjóléti Szolgálat és Családok Átmeneti Otthona 2012. évi működéséről

Beszámoló a Gyermekjóléti Szolgálat és Családok Átmeneti Otthona 2012. évi működéséről Beszámoló a Gyermekjóléti Szolgálat és Családok Átmeneti Otthona 2012. évi működéséről A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló többször módosított 1997. évi XXXI. tv. (a továbbiakban Gyvt.)

Részletesebben

Bevezetés 2 1. Demográfiai mutatók 3 2. Az önkormányzat által nyújtott pénzbeli, természetbeni ellátások biztosítása...3 3. Az önkormányzat által

Bevezetés 2 1. Demográfiai mutatók 3 2. Az önkormányzat által nyújtott pénzbeli, természetbeni ellátások biztosítása...3 3. Az önkormányzat által Bevezetés 2 1. Demográfiai mutatók 3 2. Az önkormányzat által nyújtott pénzbeli, természetbeni ellátások biztosítása...3 3. Az önkormányzat által biztosított személyes gondoskodást nyújtó ellátások bemutatása.7

Részletesebben

Átfogó értékelés az önkormányzat 2009. évben végzett gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak ellátásáról

Átfogó értékelés az önkormányzat 2009. évben végzett gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak ellátásáról Kelebia Község Önkormányzat Polgármesteri Hivatal Átfogó értékelés az önkormányzat 2009. évben végzett gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak ellátásáról Tartalomjegyzék I. A TELEPÜLÉS DEMOGRÁFIAI

Részletesebben

ÁTFOGÓ ÉRTÉKELÉS A GYERMEKVÉDELEMI FELADATOK 2014. ÉVI ELLÁTÁSÁRÓL

ÁTFOGÓ ÉRTÉKELÉS A GYERMEKVÉDELEMI FELADATOK 2014. ÉVI ELLÁTÁSÁRÓL ÉRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ALPOLGÁRMESTERE ÁTFOGÓ ÉRTÉKELÉS A GYERMEKVÉDELEMI FELADATOK 2014. ÉVI ELLÁTÁSÁRÓL Összeállította: Érd MJV Polgármesteri Hivatal Humán Iroda Érd, 2015. április 8. - 1 - Tartalom BEVEZETŐ...

Részletesebben

B e s z á m o l ó. az önkormányzat 2014. évi gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak ellátásáról

B e s z á m o l ó. az önkormányzat 2014. évi gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak ellátásáról Püspökladány Város Polgármesterétől 4150 Püspökladány, Bocskai u. 2. Készítette: Fodorné Szabó Mária B e s z á m o l ó az önkormányzat 2014. évi gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak ellátásáról

Részletesebben

Átfogó értékelés Győr Megyei Jogú Város Önkormányzata 2013. évi gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak ellátásáról

Átfogó értékelés Győr Megyei Jogú Város Önkormányzata 2013. évi gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak ellátásáról 1. sz. melléklet Átfogó értékelés Győr Megyei Jogú Város Önkormányzata 2013. évi gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak ellátásáról A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. Veszprémfajsz Község Önkormányzata Képviselő testületének 2015. május 13. napján tartandó ülésére

ELŐTERJESZTÉS. Veszprémfajsz Község Önkormányzata Képviselő testületének 2015. május 13. napján tartandó ülésére Szám: 2-96 /2015. ELŐTERJESZTÉS Veszprémfajsz Község Önkormányzata Képviselő testületének 2015. május 13. napján tartandó ülésére Előterjesztés tárgya: Beszámoló a Családsegítő és Gyermekjóléti Alapszolgáltatási

Részletesebben

A képviselő-testület 2014. április 24-i ülésén hozott döntések: 136/2014. Kth. Munkaterv módosítása és Napirend elfogadása

A képviselő-testület 2014. április 24-i ülésén hozott döntések: 136/2014. Kth. Munkaterv módosítása és Napirend elfogadása A képviselő-testület 2014. április 24-i ülésén hozott döntések: 136/2014. Kth. Munkaterv módosítása és Napirend elfogadása 137/2014. Kth. Kiskunhalas Város Képviselő-testülete ezen előterjesztés melléklete

Részletesebben

A Gyermek jogairól szóló, New Yorkban, 1989. november 20-án kelt Egyezmény

A Gyermek jogairól szóló, New Yorkban, 1989. november 20-án kelt Egyezmény BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERE Békéscsaba, Szent István tér 7. Ik!. sz.: Xl 5105-512015. Ügyintéző: Pataki Erzsébet, Dr. Bede Sándor, Dr. Tőgye Ildikó Mell.: Hiv. sz.: Postacím: 5601 Pf 112.

Részletesebben

BESZÁMOLÓ A GYERMEKJÓLÉTI és CsaládsegítŐ SZOLGÁLAT 2008. ÉVI MUNKÁJÁRÓL

BESZÁMOLÓ A GYERMEKJÓLÉTI és CsaládsegítŐ SZOLGÁLAT 2008. ÉVI MUNKÁJÁRÓL BESZÁMOLÓ A GYERMEKJÓLÉTI és CsaládsegítŐ SZOLGÁLAT 2008. ÉVI MUNKÁJÁRÓL Készítette Csokonáné Vízkeleti Ildikó intézményvezető Törökbálint, 2009. március 11. Tisztelt Polgármester Úr! Mellékleten megküldőm

Részletesebben

1. sz. melléklet ÁTFOGÓ ÉRTÉKELÉS. Budapest Főváros Józsefvárosi Önkormányzat. 2011. évi. gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak ellátásáról

1. sz. melléklet ÁTFOGÓ ÉRTÉKELÉS. Budapest Főváros Józsefvárosi Önkormányzat. 2011. évi. gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak ellátásáról 1. sz. melléklet ÁTFOGÓ ÉRTÉKELÉS Budapest Főváros Józsefvárosi Önkormányzat 2011. évi gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak ellátásáról Tartalomjegyzék 1. Budapest Józsefváros lakosságának demográfiai

Részletesebben

GYERMEKVÉDELMI BESZÁMOLÓ 2010 évről

GYERMEKVÉDELMI BESZÁMOLÓ 2010 évről Bucsa Község Önkormányzata GYERMEKVÉDELMI BESZÁMOLÓ 2010 évről A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. Törvény 96.. (6) bekezdése alapján 2011.05.16. Tisztelt Képviselő

Részletesebben

A JÓZSEFVÁROSI SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÓ ÉS GYERMEKJÓLÉTI KÖZPONT

A JÓZSEFVÁROSI SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÓ ÉS GYERMEKJÓLÉTI KÖZPONT A JÓZSEFVÁROSI SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÓ ÉS GYERMEKJÓLÉTI KÖZPONT (JSZSZGYK) 2015. ÉVI I. FÉLÉVES SZÖVEGES BESZÁMOLÓJA Tartalomjegyzék I. SZAKMAI EGYSÉGEK TEVÉKENYSÉGE... 4 1. CSALÁDSEGÍTŐ KÖZPONT (JSZSZGYK-CSK)...

Részletesebben