is bekerült a tervbe. A polgármester és a képviselõk javaslatára, a tervezõ Beöthy Mária megvizsgálja annak lehetõségét,

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "is bekerült a tervbe. A polgármester és a képviselõk javaslatára, a tervezõ Beöthy Mária megvizsgálja annak lehetõségét,"

Átírás

1 VII. évfolyam 2. szám Kiadja Csörög Község Önkormányzata február Új képviselõ: Mayerné Molnár Katalin Februári ülés, januári napirend Folyik a helyi építési szabályzat aktualizálása A tartalomból: - Esély gyermekeinknek 2. oldal - Még kilenc kilométer 3. oldal - Óvodaszámla 3. oldal - Esélyek háza 4. oldal - Jogponthálózat 4. oldal - Biztonság 5. oldal - Gyarapodások 6. oldal - Mûvelõdési ház 7. oldal - Új könyvek 7. oldal A január 20-án határozatképtelenség miatt elmaradt testületi ülés pótlására február 4-én ültek össze a képviselõk. A polgármester által ismét összehívott ülésen már részt vett az idõközben rendkívüli testületi ülésen megválasztott, az elhunyt Kuba István helyébe lépõ Mayerné Molnár Katalin is. A két képviselõt Verdes Józsefet és a tartósan beteg Antal Lászlót - nélkülözõ ülésen Hegedûsné Kripák Ildikó figyelmeztette a testület tagjait kötelességükre. Ne fordulhasson elõ a jövõben, hogy háromszor kell összehívni az ülést, hogy határozatképes legyen. Elsõ napirendi pontként a képviselõtestület a helyi építési szabályzat aktualizálását tárgyalta. Erre azért volt szükség, mert - az önkormányzat állásfoglalásának megfelelõen kikerült a tervbõl a kavicsbánya-nyitás lehetõsége, ezzel pedig a kötelezõ védõterület is hasznosítható. Az önkormányzat kérésére a Kiscsörögi és a Komáromi utca összekötése, valamint egy terület összevonása is bekerült a tervbe. A polgármester és a képviselõk javaslatára, a tervezõ Beöthy Mária megvizsgálja annak lehetõségét, hogy az M 2-es fõút melletti területen van-e lehetõség egy gazdaságikereskedelmi övezet létrehozására. A CKÖ-vel való kapcsolattartással megbízott Pálinkás Lajos alpolgármester arról számolt be, hogy javaslataira egyelõre nincs fogadókészség, és aggasztónak tartotta a helyzet alakulását. A képviselõk foglalkoztak a csatorna-beruházás és az óvoda-építés helyzetével (errõl külön írásainkban számolunk be), majd a évi költségvetés tervezete került napirendre. A testület megvitatta a pénzügyi bizottság elõterjesztéseit, és sorra vette a költségvetés egyes fejezeteit. A módosított tervezet a következõ ülés napirendjére kerül. A testület határozatot hozott a köztisztviselõkkel szemben támasztott ez évi teljesítménykövetelmények alapján kijelölt célokról. folytatás a 2. oldalon Nemzeti ünnep a Béke téren Hagyományunkhoz híven az idén is megemlékezünk az 1848-as forradalom és szabadságharc évfordulójáról. Az ünnepségre március 15- én, vasárnap 10 órakor kerül sor a Béke téren, ahova hívjuk és várjuk a község lakosságát. Beíratás elõtt - önkormányzati jóváhagyás Az önkormányzat felhívja azoknak a szülõknek a figyelmét, akik újonnan íratják be gyermeküket óvodába, iskolába, hogy beíratás elõtt keressék fel a polgármesteri hivatalt. A gyermeket csak a hivatal beleegyezésével és igazolásával lehet beíratni váci iskolába, óvodába, mivel a csörögi önkormányzatnak vállalnia kell az anyagi hozzájárulást. A község jelentõs hozzájárulást fizet azoknak az óvodáknak, ahová a csörögi gyerekek járnak. Ezért azok ellen, akik nem járatják rendszeresen óvodába gyermeküket, eljárást indít az önkormányzat, visszakövetelve a szülõktõl a község által befizetett hozzájárulást.

2 2 Csörögi Hírlevél Februári ülés, januári napirend Váchartyán önkormányzatának felajánlását nem tartanak igényt a könnyûszerkezetes épületre. Az épület lebontása, szállítása, felállítása túl költséges lenne, és csak további beruházások révén lehetne alkalmassá tenni iskolai oktatásra. Málik Lajos elnök megkeresésére, a képviselõ-testület úgy döntött, hogy egyszeri 100 ezer forint támogatásban részesíti a Csörögi Polgárõr Esély gyermekeinknek Megalakult Csörögben az Esély Gyermekeinknek Deszegregációs Egyesület (EGYDE), amelyet már regisztráltak a polgármesteri hivatalban. Az egyesület célja, többek között, a hátrányos helyzetû gyermekek oktatásának segítése. Az egyesület készséggel áll a rászorulók rendelkezésére. Pénzbeni juttatást ugyan nem tud biztosítani, de például, az iskolai beiratkozással, iratkitöltéssel, könyvek, iskolaszerek elõteremtésével, tanulási gondokkal, korrepetálással kapcsolatos problémák megoldásában segítséget ad. Elérhetõségek: Csörög, Munkácsy u. 34., Szalai Szilvia elnök, Pikács Lajosné titkár, tel / folytatás az 1. oldalról A képviselõ-testület módosításokkal elfogadta a község évi rendezvénytervét. Hegedûsné Kripák Ildikó polgármester elõterjesztésére a falunapi rendezvény új idõpontját is meghatározta, ez július második szombatja lesz. A polgármester szerint ugyanis, az elmúlt években túl sok pénzt és energiát fordítottak a falunapra, az érdeklõdés viszont csekély volt, ezért olyan idõpontot kell kijelölni, amely nagyobb részvétellel kecsegtet. Ezzel ellentétben Viszus István képviselõ szerint ragaszkodni kellene a falu önállóvá válása dátumának évfordulójához. Az egyebek napirendi pont keretében Pálinkás Lajos alpolgármester indítványt tett arra, hogy a lakosság is járuljon hozzá a környezet védelméhez, rendben tartásához, az okozott károk helyreállításához. Az önkormányzatnak van egy korábbi rendelete - 9/2003 (V.8.) számon - a környezetvédelmi alapról, amelyet most élõvé lehetne tenni. Azaz, a lakosság önkéntes hozzájárulásai, a különbözõ támogatások ebbe az alapba kerülhetnek, és ebbõl kizárólag környezetvédelmi célokra lehet költeni. Döntött a testület abban, hogy megköszönve Egyesületet, amelynek tagjai az elmúlt évben saját jármûveikkel, saját költségükön végezték feladataikat. A pályázati lehetõségek, az Európai Unió által nyújtott támogatás kihasználása érdekében, Hegedûsné Kripák Ildikó polgármester azt javasolta, hogy az önkormányzat tervek elkészíttetésével készüljön fel a pályázatok kiírására. Vagyis, készüljenek tervek az egészségház, a mûvelõdési ház bõvítésére, az utak aszfaltozására, a vízelvezetés megoldására. Végül a testület, több képviselõi indítvány alapján - novemberi elhatározását felülírva - ismét döntött az ülések idõpontjáról. A legutóbbi döntés értelmében a képviselõ-testület szerdán 14 órakor tartja üléseit. A legközelebbi, februári ülésre 18- án kerül sor. Másodfokon a kavicsbányáról Nem kerül rá Csörög térképére A legutóbbi képviselõ-testületi ülés napirendjén szerepelt a településszerkezeti terv módosítása. Ezt elsõsorban mint az ülésrõl szóló beszámolóban is szerepelt - az tette szükségessé, hogy az önkormányzat állásfoglalásának megfelelõen kikerül a tervbõl a kavicsbánya-nyitás lehetõsége. Ismert, hogy a Lasselsberger Hungária Kft. Csörög, Szõdliget és Vác külterületein kívánt kavicsbányát nyitni. A Közép-Dunavölgyi Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelõség tavaly júniusi, elsõ fokú határozatában elutasította a Csörög és Szõdliget külterületén létesítendõ kavicsbánya környezetvédelmi engedélye iránt benyújtott kérelmet. Megállapította, hogy a felszín alatti víz védelme szempontjából a környezetvédelmi engedély iránti kérelem nem teljesíthetõ. A határozat ellen a Lasselsberger Hungária Kft. jogi képviselõje fellebbezést nyújtott be, ezt azonban a másodfokú hatóság, az Országos Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Fõfelügyelõség nem tartotta megalapozottnak, helyben hagyva az elsõ fokon eljáró felügyelõség határozatát. Ezt támasztotta alá a másodfokú szakhatóságként megkeresett regionális közigazgatási hivatal is. A bányanyitáshoz a helyi környezet- és természetvédelemre, településrendezési és építési elõírásokra hivatkozva tagadta meg hozzájárulását. A fõfelügyelõség határozatát már csak bíróságnál támadhatná meg a kft.

3 Csörögi Hírlevél 3 A tervezettnél több bekötésre kerül sor A csatorna-beruházás munkáinak mintegy húsz százaléka készült el az elmúlt évben, 2009-re még több mint 9 ezer folyóméter gravitációs gerincvezeték kiépítése maradt, a hozzá tartozó bekötésekkel együtt. A kivitelezõ Szabadics Zrt. az idõjárás miatt csak februárban tudta folytatni a munkát, és ennek keretében megépíti a második szennyvíz-átemelõt a Munkácsy és Eperfa utcák keresztezõdésénél is. Elkészültek a végleges kivitelezési tervek, és az önkormányzat pótlólag megrendeli a bekötéseket a nem lakott, de beépítésre alkalmas telkekre is. Így 725 helyett 956 bekötésre kerül sor. A bekötésre szolgáló csonkok beállási helyét a kivitelezõk egyeztetik az ingatlanok tulajdonosaival, a házi bekötések viszont engedélykötelesek. Amennyiben a terepviszonyok nem teszik lehetõvé a gravitációs bekötést, akkor házi átemelõ beépítése szükséges. Ez a kivitelezõ feladata, viszont, ha a ház alatti garázs vagy pince miatt kell átemelõt beépíteni az ingatlanon belül, a költség a tulajdonost terheli. Gondok vannak a befizetés körül, egyrészt azért, mert a nem teljesített befizetési összegeket az önkormányzat számlájáról emelik le, másrészt azért, mert mint többen jelezték nem kapnak csekket a befizetéshez. Hegedûsné Kripák Ildikó polgármester elmondta, hogy jelezték a kivitelezõnek, hogy a munkák során veszélyes gödrök maradtak, és kérték ezek ideiglenes helyreállítását. A következõ testületi üléseken jelen lesz a kivitelezõ képviselõje. Szerzõdéskötés elõtt Elkülönített számlán az óvodatámogatás Elõzõ számunkban márt hírt adtunk arról, hogy a kormány döntése értelmében, 160 millió forint támogatást kap a község óvodájának megépítésére. Az összeg már megérkezett az önkormányzat számlájára, az elõírásnak megfelelõen, elkülönített számlán tartják nyilván, ahol kamatozik is. Mint dr. Feketéné dr. Gulyás Tünde jegyzõ elmondta, a kamatot alszámlán gyûjtik. A képviselõ-testület határozatot hozott arról, hogy a kamatok felhasználásáról mi- Kooperációs megbeszélés a beruházásról Kivitelezõi tájékoztató Csörögön február 2-án kezdtük újra a munkálatokat. A gerincvezetékek, illetve házi bekötések kiépítése a kivitelezési folyamat elsõ lépése. A második lépés az elkészült szakaszok mûszaki felülvizsgálata. Ennek egyik kiemelt része a víztartási próba. Ehhez a rendszert több helyen ledugózzuk, feltöltjük vízzel és a leendõ üzemeltetõ, illetve a mûszaki ellenõrök jelenlétében megbizonyosodunk arról, hogy a rendszer nem szivárog. Nagyon fontos megemlíteni, hogy az épületbõl kilépõ vezetéket a házi bekötésre csak a teljes rendszer átadása illetve üzembe helyezése után lehet rákötni! Ez 2010 márciusára tehetõ. A víztartási próbák, a csatornaszakaszok elkészülte után, folyamatosan tör- Az õrbottyáni polgármesteri hivatalban január 28-án megbeszélést tartottak a csatorna-beruházás résztvevõi, a kivitelezõ, a beruházó, a felügyeleti szervek, valamint az érintett települések polgármesterei, és megjelent valamennyi tervezõ és a kivitelezõ alvállalkozójának képviselõje is. Cserepka András polgármester elmondta, a munkák az eddig elkészült utcák javításával kezdõdnek, a további hálózatépítés a kiviteli ütemterv szerint folytatódik, amirõl tájékoztatni fogják az érintett lakosságot. Janek László a Beruházási, Mûszaki Fejlesztési, Sportüzemeltetési és Közbeszerzési Zrt. képviselõje elmondta, hogy a tervezõknek mindent egyeztetniük kell valamennyi közüzemi szolgáltatóval. Felhívta a figyelmet, hogy csakis azokban az utcákban kezdõdhetnek meg a munkálatok, ahol a DMRV Zrt. szakfelügyeletével közösen bejárást tartottak, jegyzõkönyv készült, és az engedélyt megadták. A kivitelezõktõl kérte, hogy a lakosok nyolc nappal korábban kapják meg az értesítést az utcában tervezett munkálatokról, hogy fel tudjanak készülni. A tervezést végzõ Gemenc Bau Építõipari és Szolgáltató Kft. képviselõje arról számolt be, hogy mindhárom tervezõcsoport elkészült a munkaközi tervekkel, kiválasztották a szivattyúkat, folyik az egyeztetés a gázszolgáltatóval, a telefonszolgáltatóval és a vízhálózat üzemeltetõjével. Szóba került a rendszer szagtalanítása, hogy a térségi átemelõkbe olyan biofilter kerüljön, ami megakadályozza a bûz felszínre kerülését. Fontosnak tartotta a lakosság megfelelõ tájékoztatását arról, milyen veszélyekkel jár a csapadékvíz csatornarendszerbe való vezetése. A következõ kooperációs megbeszélésre február 25-én kerül sor. ténnek. Ha valaki elõbb belevezeti az épületbõl kilépõ csövét a rendszerbe, annál elõfordulhat, hogy a feltöltés során a víz visszajut az épületbe és elárasztja azt. Az ebbõl adódó épületen belüli javítások anyagi terhét az ingatlantulajdonosnak kell megtérítenie! Az elkészült, de át nem adott rendszerbe egyéb úton is tilos szennyvizet vezetni! Mivel az üzembe helyezésig a rendszernek nincs befogadója, feltelhet, és kiömlik a szennyvíz az utcára. Ez hátráltatja a kivitelezést és súlyos környezetszennyezésnek minõsül, amely esetében a bíróság a kivitelezõnek okozott többletmunka díját, illetve akár Ft bírságot is kiszabhat az elkövetõre. DANCS BALÁZS SZABADICS ZRT. ÉPÍTÉSVEZETÕ nõsített többséggel fog dönteni, a lekötésekrõl a polgármester és a jegyzõ együttesen hoz döntést. Hegedûsné Kripák Ildikó polgármester úgy foglalt állást, hogy a kamatokat az óvoda-beruházásra az óvoda felszerelésére -, illetve más beruházások elõkészítésére kellene fordítani. Az óvoda részletes projektjavaslatát az önkormányzat már elküldte az Önkormányzati Minisztériumnak, a minisztérium pedig elõkészíti a támogatási szerzõdést. Ennek megkötése után kerülhet sor a támogatás felhasználására, vagyis a beruházás megkezdésére. Az ehhez szükséges kiviteli terveket az önkormányzat már megrendelte. Eljárás a vácrátóti hulladéktelep ügyében A Közép-Duna-völgyi Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelõséghez fordult Csörög Község Önkormányzata a Csörögi út Vácrátóthoz tartozó oldalán végzett hulladékkezelés miatt. A beépített belterület mellett végzett tevékenységre többször panaszkodtak az ott lakók, többek között, a zaj és a por miatt. A bejelentést követõen, az elmúlt év októberében a felügyelõség helyszíni ellenõrzést tartott azon a területen, ahol a Seres és Társa Kft. végzi tevékenységét január 8-án hivatalból eljárást is indított felügyelõség, mivel a hulladék gyûjtése, kezelése, tárolása, hasznosítása kizárólag a környezetvédelmi hatóság engedélyével végezhetõ. Csörög önkormányzata a területen végzett tevékenység vizsgálatát célzó eljárásra ügyfélként bejelentkezett. Ugyanakkor a vácrátóti önkormányzattól, az e területre készülõ helyi építési szabályzat véleményezése kapcsán, kérte a hulladékkezelés, tárolás, válogatás megszüntetését.

4 4 Csörögi Hírlevél Esélyek Háza Vácon 2009 februárjában jogsegély-szolgálat kezdi meg tevékenységét JOGPONT Hálózat néven Magyarország hét régiójában. A szolgáltatás Európai Uniós forrásból, az Új Magyarország Fejlesztési Terv (ÚMFT) keretében, az Európai Szociális Alap társfinanszírozásában valósul meg. A JOGPONT Hálózat térítésmentes jogi segítséget nyújt munkavállalóknak, munkáltatóknak, valamint vállalkozóknak a munkaerõpiacra való belépésben, a munka-, tb-jogi, valamint a vállalkozóvá válással kapcsolatos tanácsadással. A JOGPONT Hálózat konzorciumban mûködik, régiónként más-más projektgazdával. A konzorciumi partnerek: Magyar Szakszervezetek Országos Szövetsége (MSZOSZ), Magyar Iparszövetség (OKISZ), Ipartestületek Országos Szövetsége (IPOSZ), Általános Fogyasztási Szövetkezetek és Kereskedelmi Társaságok Országos Szövetsége (ÁFEOSZ), Kereskedõk és Vendéglátók Országos Érdekképviseleti Szövetsége (KISOSZ). A hét magyarországi régióban tevékenykedõ országos JOGPONT Hálózat megvalósításában a Társadalmi Párbeszéd Központ közremûködik. A A Pest Megyei Esélyegyenlõségi Koordinációs Iroda (Pest Megyei Esélyek Háza) februárjában kezdte meg mûködését az Országos Esélyek Háza Hálózat 20. tagjaként. Az Esélyek Háza mûködtetésének jogát - a Közép-Magyarországi Regionális Munkaügyi Központ által kiírt, meghívásos pályázaton - a Mozgáskorlátozottak Közép-Magyarországi Egyesülete nyerte el. Az Esélyek Háza tevékenységével szeretne hozzájárulni a társadalomban meglévõ elõítéletek csökkentéséhez, a társadalmi tudatformáláshoz és az esélyegyenlõség megvalósulásához. A befogadóbb-elfogadóbb szemléletmód kialakulása érdekében kampány jellegû és folyamatos programokat, elõadásokat, konferenciákat, kerekasztal-beszélgetéseket, felvilágosító jellegû rendezvényeket szervez. Kiemelt feladata a koordináció, a szociális szférában tevékenykedõ és az esélyegyenlõség profiljába tartozó állami, önkormányzati és civil szervezetek programokkal, rendezvényekkel, tájékoztatással kapcsolatos tevékenységének összehangolása. Célcsoportjai a nõk, a gyerekek, az idõsek, a fogyatékkal élõ emberek, a romák, a hátrányos helyzetû településen élõk. Az úgynevezett másodlagos célcsoport az elõzõ csoportok érdekeit védõ, velük foglalkozó állami és civil szervezetek, intézmények. A Pest Megyei Esélyek Háza - a felnõtt képzésre specializálódott Életút Alapítvánnyal közös szervezésben például, személyiségfejlesztõ-önismereti tréninget is tart, szociálisan hátrányos helyzetû, iskolai végzettséggel nem rendelkezõ fiataloknak. Ezzel elõkészítve azt a hat és fél hónapos tanfolyamot, amelynek során az iskolai tanulmányaikat félbehagyó fiatalok összevonva végezhetik el az általános iskola 7-8. osztályát. A tréning hatására, remélhetõleg kedvet kapnak az általános iskolai végzettség megszerzését követõen tanulmányaik további folytatására, vagyis a szakképesítés megszerzésére. A Pest Megyei Esélyek Háza telephelyén ügyfélszolgálatot mûködtet az egyéni (szociális, egyenlõ bánásmódot sértõ, diszkriminációs) problémák orvoslására (szolgáltatások: tanácsadás, információnyújtás), pályázati tanácsadás. A Nemzeti és Etnikai Kisebbségi Jogok Országgyûlési Biztosának hatáskörébe tartozó ügyekben panaszfelvételi ügyfélfogadást tartunk kedden és csütörtökön óra között a váci telephelyen. Az együttmûködés értelmében a panaszfelvételt követõen a jegyzõkönyveket a kisebbségi biztoshoz továbbítjuk. Cím: 2600 Vác, Rákóczi út 36. (a Mozgáskorlátozottak Közép-Magyarországi Regionális Egyesületének székhelyén). Tel.: (27) Ügyfélfogadás: hétfõ, kedd, szerda, csütörtök 8 és16 óra között. Jogpont Hálózat: ingyenes segítség konzorcium tagjainak célja általános munkaügyi, munkajogi, cégjogi és társadalombiztosítási tanácsadást folytató jogsegélyszolgálat kialakítása Magyarország hét régiójában. Ennek érdekében, a JOGPONT, mint jogsegély szolgálati rendszer, behálózza az országot. A Közép-Magyarországi JOGPONT Hálózat 21 regionális JOGPONT-ja közül 12 a kistérségekben kezdi meg mûködését. A JOGPONT-okon 12 tapasztalt jogász (ügyvéd) dolgozik, akik közül többen, több szolgáltatási ponton is fogadják az ügyfeleket. A régióban közel aktív munkavállaló, valamint 8000 mikro-, kis- és középvállalkozás számít kiemelt célcsoportnak, ugyanakkor munkanélküliek, hátrányos helyzetû, csökkent munkaképességû, inaktív vagy vállalkozást indító személyek is megjelennek majd az ügyfeleink között. A projektiroda címe 1068 Budapest, Városligeti fasor Tel.: 06/1/ , fax: 06/1/ A váci JOGPONT-on elérhetõ dr. Egyed István (cím: 2600 Vác, Köztársaság u. 5.) páros héten, hétfõn 14 és 18 óra között. (Forrás: jogpont.hu) Váchartyán nem társul Társulást kezdeményezett az önkormányzat Váchartyán községgel, közoktatási intézmény közös fenntartására. A kezdeményezést Váchartyán képviselõ-testülete nem támogatta, a község nem kíván Csöröggel intézményfenntartó társulást létrehozni, mivel két településsel már van társulási megállapodása. Errõl Váchartyán polgármestere értésítette Hegedûsné Kripák Ildikó polgármestert, egyúttal felajánlva a helyi iskola könnyûszerkezetes épületének elemeit. (Ezt a képviselõ-testület megköszönve a felajánlást nem veszi igénybe.) Tizenegy közkút maradt a faluban Az ivóvíz nem locsolásra szolgál Mint arról már beszámoltunk, a településfejlesztési és környezetvédelmi bizottság javaslatára, a Duna Menti Regionális Vízmû Zrt. vezetõivel egyeztetve, az önkormányzat megszüntetett több közkutat. Erre azért volt szükség, mert az önkormányzat évente egymillió-kétszázezer forintot fizetett a közkutak használatáért. Ott pedig, ahol a közkifolyó közvetlen környezetében van vezetékes ivóvíz, felesleges a közkifolyót fenntartani. A döntés értelmében megszûnt a Kossuth utca 5. és 47., a Kisfaludy utca 63., a Vörösmarty utca 33. elõtti, az Arany János utca 11., 19. és 23. elõtti, a Szabadság utca 17. és 38. elõtti, a Zöldfasor utca 14. elõtti és az utca legvégén lévõ, a Munkácsy utca 41. elõtti, valamint a Munkácsy utca és a Duna utca sarkán lévõ. A bizottság javasolta nyomáscsökkentõk felszerelését a megmaradt kutakra. A községben 11 közkifolyó mûködik továbbra is. Ezek a következõk: Kossuth utca 59., Kossuth utca 29., Kisfaludy utca 63., Vörösmarty utca 71., Arany János utca 33., Béke tér, Szabadság utca 1., Kolozsvári utca 31., Akácfa utca 3., Munkácsy és Zöldfa utca sarok. Megmarad a Vörösmarty és Hársfa utca sarkán lévõ kút is, ugyanis ez az ÁNTSZ által kijelölt vízmintavételi hely. A DMRV üzemigazgatósága, ígérete szerint, az idõjárástól függõen, mielõbb elvégzi a megmaradt közkifolyók karbantartását, festését. Az önkormányzat ismételten felhívja a lakók figyelmét, hogy a közkutak vize locsolásra, autómosásra stb. nem használható, kizárólag az ivóvíz-ellátást szolgálja.

5 Csörögi Hírlevél 5 Biztonság a mindennapokban Elõadás a mûvelõdési házban február 25-én Az Esélyek Házának munkatársai a célcsoportok számára rendszeresen igyekeznek különféle programokat szervezni, amelyek elsõsorban az ismeretterjesztésre helyezik a fõhangsúlyt. A közelmúltban a Vácott és a környékbeli önszervezõdõ nyugdíjas klubok, idõsekkel foglalkozó civil és állami szervezetek képviselõi számára szerveztek szakmai kerekasztalt, amelyre Pest megye számos településérõl érkeztek résztvevõk. E találkozón merült fel annak az ötlete, hogy havi rendszerességgel szerveznének az Esélyek Háza munkatársai hasznos elõadásokat. Ezek egyikén az élet különbözõ területein jelentkezõ, bûnözéssel kapcsolatos veszélyforrásokra, valamint azok elkerülési, megelõzési módjára hívják fel figyelmet. A Biztonság a mindennapokban címû ingyenes elõadáson a Váci Rendõrkapitányság bûnügyi osztályának vezetõje, Latorovszky Gábor százados ad gyakorlati tanácsokat a résztvevõknek. Az elõadás Tizenhét új Volvo autóbuszt állított üzembe február 2-án a Volánbusz Zrt. a Budapest Dunakeszi Göd Szõdliget Vác, valamint a Budapest Dunakeszi Fót Budapest elõvárosi vonalakon. A buszok egyikét sajtótájékoztató keretében mutatták be Vác fõterén, ahol az érdeklõdõk is megismerkedhettek az új, alacsonypadlós, légkondicionált jármûvel. A Volvo 7700 A típusú csuklós autóbusz a lengyelországi Wroclawban készült, motorja 360 lóerõs, megfelel az Euro-4 károsanyag-kibocsátási normának, de mint a Volánbusz egyik szakembere elmondta, bizonyos adalékanyaggal az Euro-5 szabvány feltételeit is teljesíti. Az alacsony padló megkönnyíti a fel- és leszállást a mindenekelõtt az idõs embereket szólítja meg, de a szervezõk szeretettel várnak minden érdeklõdõt. Az összejövetel alkalmával a résztvevõk azt is megtudhatják, hogy mi a teendõ a konkrét esetekben, ha az elõvigyázatosság nem volt elegendõ, és ismerõseik, szomszédjuk vagy õk maguk bûncselekmények áldozataivá váltak. A program februárban két helyen valósul meg. Február 24-én 16 órakor Vácon, a Madách Imre Mûvelõdési Központban (dr. Csányi L. krt. 63.), február 25-én 16 órakor pedig Csörögben, a mûvelõdési ház és könyvtárban (Arany János utca 53.). A Nõnap alkalmából, március 5-én, csütörtökön az ismert és közkedvelt, egykori televíziós személyiség, Endrei Judit látogat Vácra. A Mindörökké nõ címû nõnapi teadélután alkalmával kötetlen formában beszélgethetnek a jelenlévõk. A 17 órakor kezdõdõ ingyenes program a Madách Imre Mûvelõdési Központ Maklári termében lesz. Új Volvo-buszok a helyközi járatokon babakocsival közlekedõk, mozgáskorlátozottak számára, a jármûvön belül pedig külön hely van, ahol biztonságosan lehet babakocsival, illetve kerekesszékkel utazni. Az új, korszerû buszok nemcsak a mozgásukban korlátozottak utazása elõl hárítják el az akadályt, hanem a szöveges és hangos utastájékoztatás segít a siketeknek, nagyothallóknak, illetve a gyengénlátóknak is. Az utasok számára 52 párnázott, fejtámlás ülõhely és 60 állóhely áll rendelkezésre. Fajcsák Lajos, a Volánbusz Zrt. forgalmi és kereskedelmi igazgatója elmondta, hogy a most beállított 17 jármû beszerzése azt is lehetõvé tette, hogy a 17 legrosszabb állapotú, legöregebb autóbuszt kivonják a forgalomból. Költészet Napja Versmondó gyerekeket és felnõtteket várunk A tavalyi évhez hasonlóan idén is minél több gyereket és felnõttet várunk Költészet Napi szavalóversenyünkre a mûvelõdési házba (Csörög, Arany J. u. 53.). A megmérettetésre április 10-én, pénteken 16 órától kerül sor. Ismét lesz zsûri, sok apró ajándék, és végül jutalom szavalat is. Már most várom a jelentkezõket, gyerekeket, felnõtteket egyaránt, és olyan érdeklõdõket is, akik csak hallgatni szeretnének a szavalatokat. KOVÁCS ANDREA MÛVELÕDÉSIHÁZ-VEZETÕ A 13. havi juttatásokról A tapasztalatok szerint, sokak számára még mindig nem egyértelmû, hogy mi a helyzat a közszférában dolgozók 13. havi illetményével, illetve a 13. havi nyugdíjjal. Az Országos Érdekegyeztetõ Tanács egyetértésével létrejött megállapodás alapján a Kormány a 321/2008. (XII. 29.) Korm. rendeletében szabályozta, illetve január elsejei hatállyal megállapította a garantált bérminimum összegét. Ez a közszférában dolgozókat úgy érinti, hogy az idei 13. havi illetményüket a havi bruttó 180 ezer forintot vagy annál kevesebbet keresõk 12 hónapra lebontva megkapják. A havi bruttó 180 ezer forint fölött keresõk fix összegû kompenzációban részesülnek, ennek havi értéke bruttó 15 ezer forint, vagyis szintén évi 180 ezer forint. Ami a nyugdíjakat illeti, 2009-tõl a 13. havi nyugdíj összege maximum 80 ezer forint lehet, és csak azoknak jár, akik betöltötték a 62 éves nyugdíjkorhatárt. Számíthatnak a 13. havi nyugdíjra az öregségi nyugdíjkorhatárt, vagyis a 62 éves életkort el nem érõ rokkantnyugdíjasok is, de ezt is 80 ezer forintban maximálják. Vagyis, a 13. havi juttatások mind a közszférában, mind a nyugdíjasoknál megmaradnak, csak a magasabb jövedelmûek és a magasabb nyugdíjban részesülõk számára lesz kisebb összegû a többletjuttatás.

6 6 Csörögi Hírlevél Emlékek a vasútállomásról Csörögi gyûjtõket keresünk Sok változáson ment át létesítése óta a csörögi vasútállomás. Gondolom, szinte minden lakos kíváncsi arra, hogyan jutott el az állomás mai külsejéig, és mirõl szólt a múltja. Ezért olyan csörögi lakosokat keresünk, akik rendelkeznek községünk vasútállomásával kapcsolatos dokumentumokkal (képekkel, újságcikkekkel, hivatalos iratokkal, visszaemlékezésekkel, esetleg régi vasúti jegyekkel, bérletekkel, feliratokkal, táblákkal stb.) Szívesen fogadunk szóbeli visszaemlékezéseket is, melyeket az elmondás során lejegyzetelek. Célunk, hogy az összegyûlt anyagból kiállítást rendezünk az idei Falunap alkalmából a mûvelõdési házban. Keressenek hát bátran személyesen a mûvelõdési házban (kedden 9-13-ig, szerdán ig, csütörtökön ig, pénteken ig, szombaton 9-13-ig, vagy lemezszobrász, valamint Darázs István népi szobrász, fafaragó mûvész tárlatán. Kistérségi segítségbõl rengeteg új könyvvel tudtuk gyarapítani könyvtárunkat, a másik cikkben említett polcrendszert is az õ támogatásukkal szerezhettük be, novemberben pedig egy kedves bábmûsorral, valamint hozzáértõ pedagógus és játszóház-vezetõ irányításával kézmûves foglalkozás sorozattal kedveskedhettünk a gyerekeknek támogatásuknak köszönhetõen. Az elmúlt évben a mûvelõdési ház termeinek otthonosabbá tételében sokat segített az A.S.A. Magyarország Kft. ajándéka: két tárgyalóasztal és 24 párnázott szék. Veres Mária és Molnár László csörögi lakosok az Én Csörögöm fotópályázatra készített mûveiket ajánlották fel a terem falának díszítésére. A kisterem nyáron sokat fejlõdött. Gergely László képviselõnek és ismeretségeinek köszönhetõen megtörtént a plafon javítása, burkolása, így végre nem pereg a por a fejünkre. Sor került a terem tisztasági festésére is. Kisebb klubfoglalkozások, összejövetelek esetén ez a terem is szinte egyenértékû lett a naggyal. Augusztus 20-i községi ünnepségünkre lett kész az a tetszetõs emlékmû, amea 30/ as telefonszámon. A begyûjtött dokumentumokat a kiállítás leszedése után mindenkinek hiánytalanul visszaadom. Keresünk továbbá olyan gyûjtõszenvedéllyel rendelkezõ csörögi lakost, aki évek óta szorgalmasan gyûjt valamit (pl. szalvéta, kézimunka, csokipapír, naptár, újságcikkek helyi történésekrõl, régi tárgyak, érmek, kupák vagy egyéb, gyûjtõszenvedély következtében felgyülemlett tárgyak). Szeretnénk, ha megosztaná a mûvelõdési ház látogatóival két hét erejéig kincseit, amelyeket ízléses kiállítás keretében mutatnánk be. Természetesen ezeket a tárgyakat is maradéktalanul, ép állapotban szolgáltatjuk vissza a gyûjtõnek. A kiállítások ideje alatt a könyvtárlátogatás is szünetel a tárgyak épségének megóvása érdekében. A tárlatok pontos idejérõl következõ lapjainkból és hirdetéseinkbõl tájékozódhatnak. KOVÁCS ANDREA MÛVELÕDÉSIHÁZ-VEZETÕ Gyarapodások, események 2008-ban Csörög kulturális életében Ismét eltelt egy év, ideje, hogy röviden összegezzem a csörögi mûvelõdésben történt elõrelépéseket, változásokat. Az elmúlt évben is nagy hangsúlyt fektettem elsõsorban arra, hogy az ismétlõdõ klubprogramok, foglalkozások rendszeresek, mûködõképesek legyenek, és az emberek szokjanak be a mûvelõdési házba. A könyvtári nyitva tartásokon és szolgáltatásokon kívül a Kismama klubbal, a Baráti Kör találkozóival, a tél végén indult Kézimunka körrel, az év elsõ felében még mûködött Aprók táncával, gyerekeknek, felnõtteknek egyaránt rendezett kézmûves foglalkozásokkal, és gyerek rajz szakkörrel vonzottuk ide a fiatal és idõs korosztályt. Az elképzelés többnyire sikerült, mivel minden programra volt kellõ számú érdeklõdõ, de lehetne még nagyobb a létszám, hogy a jövõben az idõnként kiesõ klublátogatók helye is beteljen. Nagyobb probléma inkább az egyszeri jelleggel megrendezett mûsoros estekkel volt, amelyeket fõként nyáron kínáltunk. Az érdeklõdés igen gyér volt a személyesen kínált jegyek és a kielégítõ hirdetés ellenére is. Pedig a mûsorkínálat változatos volt, a nosztalgiázni vágyó idõsebbektõl a képzõmûvészet szerelmesein át a gyerekekig mindenki megtalálhatta a neki tetszõt. A Csörögi Kulturális Rendezvénynapokat ezután is megtartjuk, reméljük, nagyobb érdeklõdéssel. Gyerekeink a könyvtári nyitva tartás alatt is találtak elfoglaltságot, mivel akit épp nem érdekeltek a könyvek vagy az internetezés, de itt akarta tölteni az idejét, az is talált hajtogatnivalót, rajzolnivalót, társasjátékot, tollast stb. A jövõben ezek kínálatát tovább szeretném bõvíteni. Nemzeti ünnepeink alkalmával színes mûsorokkal, kiállításokkal tettük még érdekesebbé a megemlékezést ban augusztus 20-áról is megemlékeztünk, a nem sokra rá következõ Falunapon pedig az eddigi gyakorlatnak megfelelõen már reggeltõl ellátogathattak az érdeklõdõk a Sportpályára, és egészen késõ estig mûsorok váltották egymást a színpadon. A Sportpálya színpada Pálinkás Lajos alpolgármesternek és segítõinek köszönhetõen fémvázat kapott, amelyre ponyvát húzva az elõadókat ez alkalommal már megvédhettük az esetleges esõtõl. Világítást is kapott a színpad, ezen kívül pedig négy állványos, mozgatható reflektora is lett a községnek, ugyancsak Pálinkás Lajosnak köszönhetõen, melyeknek esti rendezvényeinken a jövõben is nagy hasznát fogjuk venni. Továbbá három zászlótartó rúd teszi ezentúl ünnepélyesebbé a Sportpályán is a falunapi megnyitókat. Varga Lajos falugondnok és Baji Imre segítségének köszönhetõen kapta meg a mûvelõdési ház azokat a szobortartókat, amelyeket máris föl tudtunk használni két nagy szoborkiállításunkon, Vincze József

Szülõi értekezlet beíratkozás elõtt

Szülõi értekezlet beíratkozás elõtt VIII. évfolyam 3. szám Kiadja Csörög Község Önkormányzata 2010. március Szülõi értekezlet beíratkozás elõtt Megbeszélés a leendõ csörögi óvodások szüleivel A csörögi óvodáskorú gyermekek beiratkozásával

Részletesebben

Tovább szépül a község fõtere

Tovább szépül a község fõtere VII. évfolyam 5. szám Kiadja Csörög Község Önkormányzata 2009. május Tovább szépül a község fõtere A tartalomból: - Zárszámadás 2. oldal - Községi weblap 2. oldal - Gyermekvédelem 3. oldal - Útravaló 3.

Részletesebben

HEGEDÛSNÉ KRIPÁK ILDIKÓ POLGÁRMESTER

HEGEDÛSNÉ KRIPÁK ILDIKÓ POLGÁRMESTER VI. évfolyam 1. szám Kiadja Csörög Község Önkormányzata 2008. január Új év, új remények Tisztelt Csörögi lakosok! Kedves polgártársaim! Új esztendõbe érkeztünk, megoldásra váró feladatokkal, új kihívásokkal.

Részletesebben

a csörögi lerakó rekonstrukciójának tervei, ezek engedélyezése után sor kerül a közbeszerzési eljárásra a kivitelezõ kiválasztására.

a csörögi lerakó rekonstrukciójának tervei, ezek engedélyezése után sor kerül a közbeszerzési eljárásra a kivitelezõ kiválasztására. VI. évfolyam 9. szám Kiadja Csörög Község Önkormányzata 2008. október Elkezdõdik a csatornázás Közmeghallgatás közszolgáltatókkal A rendõri jelenlét nem mindig látható A tartalomból: - Közkifolyó Kecskerágón

Részletesebben

Irányt mutat a településszerkezeti terv

Irányt mutat a településszerkezeti terv VI. évfolyam 2. szám Kiadja Csörög Község Önkormányzata 2008. február Irányt mutat a településszerkezeti terv Elkészült Csörög Község Településszerkezeti Terve végleges változata, amelyet február 5-én,

Részletesebben

Tiszta és virágos porták

Tiszta és virágos porták VI. évfolyam 6. szám Kiadja Csörög Község Önkormányzata 2008. június Tiszta és virágos porták Köszönet a község szépítõinek és a támogatóknak Több mint kéthónapos faluszépítési akció eredményeirõl adott

Részletesebben

Csörög Község Önkormányzatának lapja. Elkészült a Komáromi utca aszfaltozása Polgármesteri

Csörög Község Önkormányzatának lapja. Elkészült a Komáromi utca aszfaltozása Polgármesteri Csörögi Hírlevél Csörög Község Önkormányzatának lapja 2015 július Elkészült a Komáromi utca aszfaltozása Polgármesteri közlemény Nem is akárhogy! Autópálya minőségű aszfaltburkolatot kapott Csörög egyik

Részletesebben

A képviselõ-testület alakuló ülése

A képviselõ-testület alakuló ülése V. évfolyam 8. szám Kiadja Csörög Község Önkormányzata 2007. december A képviselõ-testület alakuló ülése A tartalomból: - Csörög csillagai 3. oldal - A kavicsbányáról 4. oldal - Volt egy állomás 5. oldal

Részletesebben

NÉGY ÉVSZAK ÚRHIDÁN KÖRNYEZETNEVELÉSRŐL SZÓLÓ ELŐADÁSSOROZAT 2010 SZEPTEMBER

NÉGY ÉVSZAK ÚRHIDÁN KÖRNYEZETNEVELÉSRŐL SZÓLÓ ELŐADÁSSOROZAT 2010 SZEPTEMBER 2010 SZEPTEMBER NÉGY ÉVSZAK ÚRHIDÁN KÖRNYEZETNEVELÉSRŐL SZÓLÓ ELŐADÁSSOROZAT Iskolánk (ÁMK Géza Fejedelem Általános Iskola) alapítványa az Úrhidai Tanulókért és Iskoláért Alapítvány az Új Magyarországért

Részletesebben

Dunakeszi. 2015 január Polgár. városi magazin. XVI. évfolyam 1. szám

Dunakeszi. 2015 január Polgár. városi magazin. XVI. évfolyam 1. szám Dunakeszi városi magazin 2015 január Polgár XVI. évfolyam 1. szám 2 Dunakeszi Polgár 4-5. 22. 28. 30. 4-5 Ön mit vár 2015-től? 6 XXI. századi kisváros legyen Dunakeszi 7 Pályázási lehetőség az Erzsébet-program

Részletesebben

Ballag már a vén diák. Emlékezni és emlékeztetni. Átlag felett a váci iskolák A VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK HAVILAPJA

Ballag már a vén diák. Emlékezni és emlékeztetni. Átlag felett a váci iskolák A VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK HAVILAPJA ingyenes kiadvány A VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK HAVILAPJA X. évfolyam 5. szám 2009. május Ballag már a vén diák Április utolsó és május második napján búcsúztak a végzős diákok iskolájuktól. A város kilenc

Részletesebben

24. évfolyam 3. szám 2013. március http://www.god.hu

24. évfolyam 3. szám 2013. március http://www.god.hu ALÁÍRTUK AZ ADÓSSÁGÁTVÁLLALÁSI MEGÁLLAPODÁST VÁLTOZÁSOK A KÖZOKTATÁSBAN VÉDETT ÉRTÉKEINK OLVASS RÓLAM, OLVASS VELEM... EGY ESTE ÖRKÉNNYEL, KÉT FELVONÁSBAN MÁRCIUSBAN KEZDŐDNEK AZ EDZÉSEK 24. évfolyam 3.

Részletesebben

Kanizsa. XXIII. évfolyam 25. szám 2011. június 30. Bécs Floridsdorf kerületének (lokomotív)gyárában

Kanizsa. XXIII. évfolyam 25. szám 2011. június 30. Bécs Floridsdorf kerületének (lokomotív)gyárában ...és jött a gõzös Mintegy ezer fõs nézõsereg e- lõtt múlt szombaton fél kettõ után begördült Nagykanizsa vasútállomására az a nosztalgiavonat, mely a Déli Vasút Buda-Kanizsa (Budapest-Nagykanizsa) vonalának

Részletesebben

A város minden lakóját várja az új iskola!

A város minden lakóját várja az új iskola! A VELENCEI 17. év fo lyam 10. szám ÖNKORMÁNYZAT 2009. LAPJA november-december A város minden lakóját várja az új iskola! A karácsonyi iskolai ünnepélyt már az újjávarázsolt Zöldliget Iskolában tartjuk,

Részletesebben

Jäger István halálára

Jäger István halálára Tragédia A Mester épít, kristályt kristályra rak, Az Ész áttetszô alabástromát Nem színezi, nem árnyalja salak. Az alap gránit, tömör és szilárd, Természetadta, biztos, ôsi kô, Rajta ível árkád árkád után,

Részletesebben

Tisztelt Olvasóink! Lapunk 2005. januárjától más idõpontban kerül terjesztésre, ezért minden héten péntek estig kapják kézhez.

Tisztelt Olvasóink! Lapunk 2005. januárjától más idõpontban kerül terjesztésre, ezért minden héten péntek estig kapják kézhez. Tisztelt Olvasóink! Lapunk 2005. januárjától más idõpontban kerül terjesztésre, ezért minden héten péntek estig kapják kézhez. XVII. évfolyam 8. szám 2005. március 3. Megjelenik 21.000 példányban http://kanizsaujsag.kanizsa.hu

Részletesebben

Papp László néptáncoktató halálának 15. évfordulója

Papp László néptáncoktató halálának 15. évfordulója XVII. évfolyam 38. szám z 2005. november 17. z Megjelenik 21.000 példányban http://kanizsaujsag.kanizsa.hu A TÁNCOLTATÓ Papp László néptáncoktató halálának 15. évfordulója alkalmából jubileumi emlékestet

Részletesebben

www.nagykallo.hu Biztonságban kétkeréken

www.nagykallo.hu Biztonságban kétkeréken XIX. évfolyam 1. szám 2009. január Biztonságban kétkeréken A Magyar Kultúra Napján Elkészült a kerékpárút Nagykálló és Kállósemjén között, melynek decemberi ünnepélyes átadására még Veres János pénzügyminiszter

Részletesebben

MAKÓ és TÉRSÉGE INGYENES, TÁJÉKOZTATÓ HETILAP

MAKÓ és TÉRSÉGE INGYENES, TÁJÉKOZTATÓ HETILAP MAKÓ és TÉRSÉGE INGYENES, TÁJÉKOZTATÓ HETILAP 2005. október 21. I. évfolyam 10. szám MEGHÍVÓ Makó Város Önkormányzati Képviselõ-testülete tisztelettel hívja, várja Önt és családját az 1956-OS FORRADALOM

Részletesebben

Hatszázmilliós forrás fejlesztésekre Húsz évre kötvényt bocsát ki Aszód. A szabadság levegõje Emlékezés ötvenegy év távlatából

Hatszázmilliós forrás fejlesztésekre Húsz évre kötvényt bocsát ki Aszód. A szabadság levegõje Emlékezés ötvenegy év távlatából ingyenes kiadvány I ASZÓD VÁROS KÖZÉLETI HAVILAPJA Hatszázmilliós forrás fejlesztésekre Húsz évre kötvényt bocsát ki Aszód A Raiffeisen Bank Zrt. ajánlata alapján húsz éves futamidõre, három év türelmi

Részletesebben

RÉTSÁG VÁROS LAPJA XXV. ÉVFOLYAM 4. SZÁM 2014. ÁPRILIS

RÉTSÁG VÁROS LAPJA XXV. ÉVFOLYAM 4. SZÁM 2014. ÁPRILIS RÉTSÁG VÁROS LAPJA XXV. ÉVFOLYAM 4. SZÁM 2014. ÁPRILIS Március 15-i ünnepség és fesztiválnyitó Rétság az idén két nagy ünnepet is tudhatott magáénak és ünnepelhetett meg március 15- én. Ezel ótt 25 évvel

Részletesebben

Tájékoztató Bizottság beszámolója

Tájékoztató Bizottság beszámolója Tisztelt Olvasók! Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatának Képviselõ-testülete 2010. június 25-én tartotta legutóbbi ülését, melyen a következõ határozatok, döntések születtek: A napirendet a felmerülõ kiegészítésekkel

Részletesebben

2009. február XIX. évfolyam 2. szám 100 Ft ÖNKORMÁNYZATI, KÖZÉLETI ÉS KULTURÁLIS HÍRLAP MEGHÍVÓ

2009. február XIX. évfolyam 2. szám 100 Ft ÖNKORMÁNYZATI, KÖZÉLETI ÉS KULTURÁLIS HÍRLAP MEGHÍVÓ 2009. február XIX. évfolyam 2. szám 100 Ft ÖNKORMÁNYZATI, KÖZÉLETI ÉS KULTURÁLIS HÍRLAP MEGHÍVÓ Szentmártonkáta Község Önkormányzat Képviselõ-testülete nevében szeretettel meghívok minden helyi lakost

Részletesebben

Dunakeszi. biztonság és fejlődés. Márton-napi. Lucz Dóra világbajnokságot nyert Szingapúrban. 2011 NOVEMber Polgár. városi magazin

Dunakeszi. biztonság és fejlődés. Márton-napi. Lucz Dóra világbajnokságot nyert Szingapúrban. 2011 NOVEMber Polgár. városi magazin Dunakeszi városi magazin 2011 NOVEMber Polgár Xii. évfolyam 11. szám biztonság és fejlődés Márton-napi szokások Lucz Dóra világbajnokságot nyert Szingapúrban Ingyenes hallásszűréssel várjuk önt és családját!

Részletesebben

Városkép. 2014. július 16. XXIII. évfolyam 12. szám

Városkép. 2014. július 16. XXIII. évfolyam 12. szám Alacskai úti lakótelep p Almáskert p Belsőmajor p Bélatelep p Bókaytelep p Erdőskert p Erzsébettelep p Ferihegy p Ganzkertváros p Ganztelep p Gloriett-telep p Havannatelep Kossuth Ferenc-telep p Lakatostelep

Részletesebben

J E G Y Z Õ K Ö N Y V

J E G Y Z Õ K Ö N Y V J E G Y Z Õ K Ö N Y V Készült: Szuhakálló Községi Önkormányzat Képviselõ-testületének 2009. szeptember 24-én 14.00 órai kezdettel megtartott nyílt ülésérõl. Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal tanácsterme

Részletesebben

Advent az ünnep eljövetelére várva

Advent az ünnep eljövetelére várva ingyenes kiadvány A VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK HAVILAPJA IX. évfolyam 12. szám 2008. december Advent az ünnep eljövetelére várva Ünnepivé vált a hangulat a városban. Három váci családnak is köszönhetően, a

Részletesebben

MEZŐBERÉNYI HÍRMONDÓ. XXIII. évfolyam, 2013. február. Nekik is adhatjuk! Békés Megyei Hírlap Év sportolója és Év embere díjak átadása

MEZŐBERÉNYI HÍRMONDÓ. XXIII. évfolyam, 2013. február. Nekik is adhatjuk! Békés Megyei Hírlap Év sportolója és Év embere díjak átadása MEZŐBERÉNYI HÍRMONDÓ INGYENES XXIII. évfolyam, Közéleti információs lap Békés Megyei Hírlap Év sportolója és Év embere díjak átadása 4-én, hétfőn délután ünnepélyes keretek között kerültek átadásra a Békés

Részletesebben

A VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT LAPJA EGLÉDI

A VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT LAPJA EGLÉDI C A VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT LAPJA EGLÉDI Nagy László Lázár grafi kája HÍRMONDÓ XVIII. évfolyam 3. szám Cegléd város honlapja: www.cegled.hu 2007. március 29. Cegléd 2007: Az őszinteség költségvetése Városvezetők

Részletesebben

Áldassék a neved forradalom

Áldassék a neved forradalom XIV. évfolyam 4. szám Ára: 2015. április 200 Ft Áldassék a neved forradalom Méltó módon emlékeztek meg a városban nemzeti ünnepünkrõl. A mûvelõdési házban megtartott ünnepségen Zsigáné Teszler Judit tanárnõ

Részletesebben