is bekerült a tervbe. A polgármester és a képviselõk javaslatára, a tervezõ Beöthy Mária megvizsgálja annak lehetõségét,

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "is bekerült a tervbe. A polgármester és a képviselõk javaslatára, a tervezõ Beöthy Mária megvizsgálja annak lehetõségét,"

Átírás

1 VII. évfolyam 2. szám Kiadja Csörög Község Önkormányzata február Új képviselõ: Mayerné Molnár Katalin Februári ülés, januári napirend Folyik a helyi építési szabályzat aktualizálása A tartalomból: - Esély gyermekeinknek 2. oldal - Még kilenc kilométer 3. oldal - Óvodaszámla 3. oldal - Esélyek háza 4. oldal - Jogponthálózat 4. oldal - Biztonság 5. oldal - Gyarapodások 6. oldal - Mûvelõdési ház 7. oldal - Új könyvek 7. oldal A január 20-án határozatképtelenség miatt elmaradt testületi ülés pótlására február 4-én ültek össze a képviselõk. A polgármester által ismét összehívott ülésen már részt vett az idõközben rendkívüli testületi ülésen megválasztott, az elhunyt Kuba István helyébe lépõ Mayerné Molnár Katalin is. A két képviselõt Verdes Józsefet és a tartósan beteg Antal Lászlót - nélkülözõ ülésen Hegedûsné Kripák Ildikó figyelmeztette a testület tagjait kötelességükre. Ne fordulhasson elõ a jövõben, hogy háromszor kell összehívni az ülést, hogy határozatképes legyen. Elsõ napirendi pontként a képviselõtestület a helyi építési szabályzat aktualizálását tárgyalta. Erre azért volt szükség, mert - az önkormányzat állásfoglalásának megfelelõen kikerült a tervbõl a kavicsbánya-nyitás lehetõsége, ezzel pedig a kötelezõ védõterület is hasznosítható. Az önkormányzat kérésére a Kiscsörögi és a Komáromi utca összekötése, valamint egy terület összevonása is bekerült a tervbe. A polgármester és a képviselõk javaslatára, a tervezõ Beöthy Mária megvizsgálja annak lehetõségét, hogy az M 2-es fõút melletti területen van-e lehetõség egy gazdaságikereskedelmi övezet létrehozására. A CKÖ-vel való kapcsolattartással megbízott Pálinkás Lajos alpolgármester arról számolt be, hogy javaslataira egyelõre nincs fogadókészség, és aggasztónak tartotta a helyzet alakulását. A képviselõk foglalkoztak a csatorna-beruházás és az óvoda-építés helyzetével (errõl külön írásainkban számolunk be), majd a évi költségvetés tervezete került napirendre. A testület megvitatta a pénzügyi bizottság elõterjesztéseit, és sorra vette a költségvetés egyes fejezeteit. A módosított tervezet a következõ ülés napirendjére kerül. A testület határozatot hozott a köztisztviselõkkel szemben támasztott ez évi teljesítménykövetelmények alapján kijelölt célokról. folytatás a 2. oldalon Nemzeti ünnep a Béke téren Hagyományunkhoz híven az idén is megemlékezünk az 1848-as forradalom és szabadságharc évfordulójáról. Az ünnepségre március 15- én, vasárnap 10 órakor kerül sor a Béke téren, ahova hívjuk és várjuk a község lakosságát. Beíratás elõtt - önkormányzati jóváhagyás Az önkormányzat felhívja azoknak a szülõknek a figyelmét, akik újonnan íratják be gyermeküket óvodába, iskolába, hogy beíratás elõtt keressék fel a polgármesteri hivatalt. A gyermeket csak a hivatal beleegyezésével és igazolásával lehet beíratni váci iskolába, óvodába, mivel a csörögi önkormányzatnak vállalnia kell az anyagi hozzájárulást. A község jelentõs hozzájárulást fizet azoknak az óvodáknak, ahová a csörögi gyerekek járnak. Ezért azok ellen, akik nem járatják rendszeresen óvodába gyermeküket, eljárást indít az önkormányzat, visszakövetelve a szülõktõl a község által befizetett hozzájárulást.

2 2 Csörögi Hírlevél Februári ülés, januári napirend Váchartyán önkormányzatának felajánlását nem tartanak igényt a könnyûszerkezetes épületre. Az épület lebontása, szállítása, felállítása túl költséges lenne, és csak további beruházások révén lehetne alkalmassá tenni iskolai oktatásra. Málik Lajos elnök megkeresésére, a képviselõ-testület úgy döntött, hogy egyszeri 100 ezer forint támogatásban részesíti a Csörögi Polgárõr Esély gyermekeinknek Megalakult Csörögben az Esély Gyermekeinknek Deszegregációs Egyesület (EGYDE), amelyet már regisztráltak a polgármesteri hivatalban. Az egyesület célja, többek között, a hátrányos helyzetû gyermekek oktatásának segítése. Az egyesület készséggel áll a rászorulók rendelkezésére. Pénzbeni juttatást ugyan nem tud biztosítani, de például, az iskolai beiratkozással, iratkitöltéssel, könyvek, iskolaszerek elõteremtésével, tanulási gondokkal, korrepetálással kapcsolatos problémák megoldásában segítséget ad. Elérhetõségek: Csörög, Munkácsy u. 34., Szalai Szilvia elnök, Pikács Lajosné titkár, tel / folytatás az 1. oldalról A képviselõ-testület módosításokkal elfogadta a község évi rendezvénytervét. Hegedûsné Kripák Ildikó polgármester elõterjesztésére a falunapi rendezvény új idõpontját is meghatározta, ez július második szombatja lesz. A polgármester szerint ugyanis, az elmúlt években túl sok pénzt és energiát fordítottak a falunapra, az érdeklõdés viszont csekély volt, ezért olyan idõpontot kell kijelölni, amely nagyobb részvétellel kecsegtet. Ezzel ellentétben Viszus István képviselõ szerint ragaszkodni kellene a falu önállóvá válása dátumának évfordulójához. Az egyebek napirendi pont keretében Pálinkás Lajos alpolgármester indítványt tett arra, hogy a lakosság is járuljon hozzá a környezet védelméhez, rendben tartásához, az okozott károk helyreállításához. Az önkormányzatnak van egy korábbi rendelete - 9/2003 (V.8.) számon - a környezetvédelmi alapról, amelyet most élõvé lehetne tenni. Azaz, a lakosság önkéntes hozzájárulásai, a különbözõ támogatások ebbe az alapba kerülhetnek, és ebbõl kizárólag környezetvédelmi célokra lehet költeni. Döntött a testület abban, hogy megköszönve Egyesületet, amelynek tagjai az elmúlt évben saját jármûveikkel, saját költségükön végezték feladataikat. A pályázati lehetõségek, az Európai Unió által nyújtott támogatás kihasználása érdekében, Hegedûsné Kripák Ildikó polgármester azt javasolta, hogy az önkormányzat tervek elkészíttetésével készüljön fel a pályázatok kiírására. Vagyis, készüljenek tervek az egészségház, a mûvelõdési ház bõvítésére, az utak aszfaltozására, a vízelvezetés megoldására. Végül a testület, több képviselõi indítvány alapján - novemberi elhatározását felülírva - ismét döntött az ülések idõpontjáról. A legutóbbi döntés értelmében a képviselõ-testület szerdán 14 órakor tartja üléseit. A legközelebbi, februári ülésre 18- án kerül sor. Másodfokon a kavicsbányáról Nem kerül rá Csörög térképére A legutóbbi képviselõ-testületi ülés napirendjén szerepelt a településszerkezeti terv módosítása. Ezt elsõsorban mint az ülésrõl szóló beszámolóban is szerepelt - az tette szükségessé, hogy az önkormányzat állásfoglalásának megfelelõen kikerül a tervbõl a kavicsbánya-nyitás lehetõsége. Ismert, hogy a Lasselsberger Hungária Kft. Csörög, Szõdliget és Vác külterületein kívánt kavicsbányát nyitni. A Közép-Dunavölgyi Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelõség tavaly júniusi, elsõ fokú határozatában elutasította a Csörög és Szõdliget külterületén létesítendõ kavicsbánya környezetvédelmi engedélye iránt benyújtott kérelmet. Megállapította, hogy a felszín alatti víz védelme szempontjából a környezetvédelmi engedély iránti kérelem nem teljesíthetõ. A határozat ellen a Lasselsberger Hungária Kft. jogi képviselõje fellebbezést nyújtott be, ezt azonban a másodfokú hatóság, az Országos Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Fõfelügyelõség nem tartotta megalapozottnak, helyben hagyva az elsõ fokon eljáró felügyelõség határozatát. Ezt támasztotta alá a másodfokú szakhatóságként megkeresett regionális közigazgatási hivatal is. A bányanyitáshoz a helyi környezet- és természetvédelemre, településrendezési és építési elõírásokra hivatkozva tagadta meg hozzájárulását. A fõfelügyelõség határozatát már csak bíróságnál támadhatná meg a kft.

3 Csörögi Hírlevél 3 A tervezettnél több bekötésre kerül sor A csatorna-beruházás munkáinak mintegy húsz százaléka készült el az elmúlt évben, 2009-re még több mint 9 ezer folyóméter gravitációs gerincvezeték kiépítése maradt, a hozzá tartozó bekötésekkel együtt. A kivitelezõ Szabadics Zrt. az idõjárás miatt csak februárban tudta folytatni a munkát, és ennek keretében megépíti a második szennyvíz-átemelõt a Munkácsy és Eperfa utcák keresztezõdésénél is. Elkészültek a végleges kivitelezési tervek, és az önkormányzat pótlólag megrendeli a bekötéseket a nem lakott, de beépítésre alkalmas telkekre is. Így 725 helyett 956 bekötésre kerül sor. A bekötésre szolgáló csonkok beállási helyét a kivitelezõk egyeztetik az ingatlanok tulajdonosaival, a házi bekötések viszont engedélykötelesek. Amennyiben a terepviszonyok nem teszik lehetõvé a gravitációs bekötést, akkor házi átemelõ beépítése szükséges. Ez a kivitelezõ feladata, viszont, ha a ház alatti garázs vagy pince miatt kell átemelõt beépíteni az ingatlanon belül, a költség a tulajdonost terheli. Gondok vannak a befizetés körül, egyrészt azért, mert a nem teljesített befizetési összegeket az önkormányzat számlájáról emelik le, másrészt azért, mert mint többen jelezték nem kapnak csekket a befizetéshez. Hegedûsné Kripák Ildikó polgármester elmondta, hogy jelezték a kivitelezõnek, hogy a munkák során veszélyes gödrök maradtak, és kérték ezek ideiglenes helyreállítását. A következõ testületi üléseken jelen lesz a kivitelezõ képviselõje. Szerzõdéskötés elõtt Elkülönített számlán az óvodatámogatás Elõzõ számunkban márt hírt adtunk arról, hogy a kormány döntése értelmében, 160 millió forint támogatást kap a község óvodájának megépítésére. Az összeg már megérkezett az önkormányzat számlájára, az elõírásnak megfelelõen, elkülönített számlán tartják nyilván, ahol kamatozik is. Mint dr. Feketéné dr. Gulyás Tünde jegyzõ elmondta, a kamatot alszámlán gyûjtik. A képviselõ-testület határozatot hozott arról, hogy a kamatok felhasználásáról mi- Kooperációs megbeszélés a beruházásról Kivitelezõi tájékoztató Csörögön február 2-án kezdtük újra a munkálatokat. A gerincvezetékek, illetve házi bekötések kiépítése a kivitelezési folyamat elsõ lépése. A második lépés az elkészült szakaszok mûszaki felülvizsgálata. Ennek egyik kiemelt része a víztartási próba. Ehhez a rendszert több helyen ledugózzuk, feltöltjük vízzel és a leendõ üzemeltetõ, illetve a mûszaki ellenõrök jelenlétében megbizonyosodunk arról, hogy a rendszer nem szivárog. Nagyon fontos megemlíteni, hogy az épületbõl kilépõ vezetéket a házi bekötésre csak a teljes rendszer átadása illetve üzembe helyezése után lehet rákötni! Ez 2010 márciusára tehetõ. A víztartási próbák, a csatornaszakaszok elkészülte után, folyamatosan tör- Az õrbottyáni polgármesteri hivatalban január 28-án megbeszélést tartottak a csatorna-beruházás résztvevõi, a kivitelezõ, a beruházó, a felügyeleti szervek, valamint az érintett települések polgármesterei, és megjelent valamennyi tervezõ és a kivitelezõ alvállalkozójának képviselõje is. Cserepka András polgármester elmondta, a munkák az eddig elkészült utcák javításával kezdõdnek, a további hálózatépítés a kiviteli ütemterv szerint folytatódik, amirõl tájékoztatni fogják az érintett lakosságot. Janek László a Beruházási, Mûszaki Fejlesztési, Sportüzemeltetési és Közbeszerzési Zrt. képviselõje elmondta, hogy a tervezõknek mindent egyeztetniük kell valamennyi közüzemi szolgáltatóval. Felhívta a figyelmet, hogy csakis azokban az utcákban kezdõdhetnek meg a munkálatok, ahol a DMRV Zrt. szakfelügyeletével közösen bejárást tartottak, jegyzõkönyv készült, és az engedélyt megadták. A kivitelezõktõl kérte, hogy a lakosok nyolc nappal korábban kapják meg az értesítést az utcában tervezett munkálatokról, hogy fel tudjanak készülni. A tervezést végzõ Gemenc Bau Építõipari és Szolgáltató Kft. képviselõje arról számolt be, hogy mindhárom tervezõcsoport elkészült a munkaközi tervekkel, kiválasztották a szivattyúkat, folyik az egyeztetés a gázszolgáltatóval, a telefonszolgáltatóval és a vízhálózat üzemeltetõjével. Szóba került a rendszer szagtalanítása, hogy a térségi átemelõkbe olyan biofilter kerüljön, ami megakadályozza a bûz felszínre kerülését. Fontosnak tartotta a lakosság megfelelõ tájékoztatását arról, milyen veszélyekkel jár a csapadékvíz csatornarendszerbe való vezetése. A következõ kooperációs megbeszélésre február 25-én kerül sor. ténnek. Ha valaki elõbb belevezeti az épületbõl kilépõ csövét a rendszerbe, annál elõfordulhat, hogy a feltöltés során a víz visszajut az épületbe és elárasztja azt. Az ebbõl adódó épületen belüli javítások anyagi terhét az ingatlantulajdonosnak kell megtérítenie! Az elkészült, de át nem adott rendszerbe egyéb úton is tilos szennyvizet vezetni! Mivel az üzembe helyezésig a rendszernek nincs befogadója, feltelhet, és kiömlik a szennyvíz az utcára. Ez hátráltatja a kivitelezést és súlyos környezetszennyezésnek minõsül, amely esetében a bíróság a kivitelezõnek okozott többletmunka díját, illetve akár Ft bírságot is kiszabhat az elkövetõre. DANCS BALÁZS SZABADICS ZRT. ÉPÍTÉSVEZETÕ nõsített többséggel fog dönteni, a lekötésekrõl a polgármester és a jegyzõ együttesen hoz döntést. Hegedûsné Kripák Ildikó polgármester úgy foglalt állást, hogy a kamatokat az óvoda-beruházásra az óvoda felszerelésére -, illetve más beruházások elõkészítésére kellene fordítani. Az óvoda részletes projektjavaslatát az önkormányzat már elküldte az Önkormányzati Minisztériumnak, a minisztérium pedig elõkészíti a támogatási szerzõdést. Ennek megkötése után kerülhet sor a támogatás felhasználására, vagyis a beruházás megkezdésére. Az ehhez szükséges kiviteli terveket az önkormányzat már megrendelte. Eljárás a vácrátóti hulladéktelep ügyében A Közép-Duna-völgyi Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelõséghez fordult Csörög Község Önkormányzata a Csörögi út Vácrátóthoz tartozó oldalán végzett hulladékkezelés miatt. A beépített belterület mellett végzett tevékenységre többször panaszkodtak az ott lakók, többek között, a zaj és a por miatt. A bejelentést követõen, az elmúlt év októberében a felügyelõség helyszíni ellenõrzést tartott azon a területen, ahol a Seres és Társa Kft. végzi tevékenységét január 8-án hivatalból eljárást is indított felügyelõség, mivel a hulladék gyûjtése, kezelése, tárolása, hasznosítása kizárólag a környezetvédelmi hatóság engedélyével végezhetõ. Csörög önkormányzata a területen végzett tevékenység vizsgálatát célzó eljárásra ügyfélként bejelentkezett. Ugyanakkor a vácrátóti önkormányzattól, az e területre készülõ helyi építési szabályzat véleményezése kapcsán, kérte a hulladékkezelés, tárolás, válogatás megszüntetését.

4 4 Csörögi Hírlevél Esélyek Háza Vácon 2009 februárjában jogsegély-szolgálat kezdi meg tevékenységét JOGPONT Hálózat néven Magyarország hét régiójában. A szolgáltatás Európai Uniós forrásból, az Új Magyarország Fejlesztési Terv (ÚMFT) keretében, az Európai Szociális Alap társfinanszírozásában valósul meg. A JOGPONT Hálózat térítésmentes jogi segítséget nyújt munkavállalóknak, munkáltatóknak, valamint vállalkozóknak a munkaerõpiacra való belépésben, a munka-, tb-jogi, valamint a vállalkozóvá válással kapcsolatos tanácsadással. A JOGPONT Hálózat konzorciumban mûködik, régiónként más-más projektgazdával. A konzorciumi partnerek: Magyar Szakszervezetek Országos Szövetsége (MSZOSZ), Magyar Iparszövetség (OKISZ), Ipartestületek Országos Szövetsége (IPOSZ), Általános Fogyasztási Szövetkezetek és Kereskedelmi Társaságok Országos Szövetsége (ÁFEOSZ), Kereskedõk és Vendéglátók Országos Érdekképviseleti Szövetsége (KISOSZ). A hét magyarországi régióban tevékenykedõ országos JOGPONT Hálózat megvalósításában a Társadalmi Párbeszéd Központ közremûködik. A A Pest Megyei Esélyegyenlõségi Koordinációs Iroda (Pest Megyei Esélyek Háza) februárjában kezdte meg mûködését az Országos Esélyek Háza Hálózat 20. tagjaként. Az Esélyek Háza mûködtetésének jogát - a Közép-Magyarországi Regionális Munkaügyi Központ által kiírt, meghívásos pályázaton - a Mozgáskorlátozottak Közép-Magyarországi Egyesülete nyerte el. Az Esélyek Háza tevékenységével szeretne hozzájárulni a társadalomban meglévõ elõítéletek csökkentéséhez, a társadalmi tudatformáláshoz és az esélyegyenlõség megvalósulásához. A befogadóbb-elfogadóbb szemléletmód kialakulása érdekében kampány jellegû és folyamatos programokat, elõadásokat, konferenciákat, kerekasztal-beszélgetéseket, felvilágosító jellegû rendezvényeket szervez. Kiemelt feladata a koordináció, a szociális szférában tevékenykedõ és az esélyegyenlõség profiljába tartozó állami, önkormányzati és civil szervezetek programokkal, rendezvényekkel, tájékoztatással kapcsolatos tevékenységének összehangolása. Célcsoportjai a nõk, a gyerekek, az idõsek, a fogyatékkal élõ emberek, a romák, a hátrányos helyzetû településen élõk. Az úgynevezett másodlagos célcsoport az elõzõ csoportok érdekeit védõ, velük foglalkozó állami és civil szervezetek, intézmények. A Pest Megyei Esélyek Háza - a felnõtt képzésre specializálódott Életút Alapítvánnyal közös szervezésben például, személyiségfejlesztõ-önismereti tréninget is tart, szociálisan hátrányos helyzetû, iskolai végzettséggel nem rendelkezõ fiataloknak. Ezzel elõkészítve azt a hat és fél hónapos tanfolyamot, amelynek során az iskolai tanulmányaikat félbehagyó fiatalok összevonva végezhetik el az általános iskola 7-8. osztályát. A tréning hatására, remélhetõleg kedvet kapnak az általános iskolai végzettség megszerzését követõen tanulmányaik további folytatására, vagyis a szakképesítés megszerzésére. A Pest Megyei Esélyek Háza telephelyén ügyfélszolgálatot mûködtet az egyéni (szociális, egyenlõ bánásmódot sértõ, diszkriminációs) problémák orvoslására (szolgáltatások: tanácsadás, információnyújtás), pályázati tanácsadás. A Nemzeti és Etnikai Kisebbségi Jogok Országgyûlési Biztosának hatáskörébe tartozó ügyekben panaszfelvételi ügyfélfogadást tartunk kedden és csütörtökön óra között a váci telephelyen. Az együttmûködés értelmében a panaszfelvételt követõen a jegyzõkönyveket a kisebbségi biztoshoz továbbítjuk. Cím: 2600 Vác, Rákóczi út 36. (a Mozgáskorlátozottak Közép-Magyarországi Regionális Egyesületének székhelyén). Tel.: (27) Ügyfélfogadás: hétfõ, kedd, szerda, csütörtök 8 és16 óra között. Jogpont Hálózat: ingyenes segítség konzorcium tagjainak célja általános munkaügyi, munkajogi, cégjogi és társadalombiztosítási tanácsadást folytató jogsegélyszolgálat kialakítása Magyarország hét régiójában. Ennek érdekében, a JOGPONT, mint jogsegély szolgálati rendszer, behálózza az országot. A Közép-Magyarországi JOGPONT Hálózat 21 regionális JOGPONT-ja közül 12 a kistérségekben kezdi meg mûködését. A JOGPONT-okon 12 tapasztalt jogász (ügyvéd) dolgozik, akik közül többen, több szolgáltatási ponton is fogadják az ügyfeleket. A régióban közel aktív munkavállaló, valamint 8000 mikro-, kis- és középvállalkozás számít kiemelt célcsoportnak, ugyanakkor munkanélküliek, hátrányos helyzetû, csökkent munkaképességû, inaktív vagy vállalkozást indító személyek is megjelennek majd az ügyfeleink között. A projektiroda címe 1068 Budapest, Városligeti fasor Tel.: 06/1/ , fax: 06/1/ A váci JOGPONT-on elérhetõ dr. Egyed István (cím: 2600 Vác, Köztársaság u. 5.) páros héten, hétfõn 14 és 18 óra között. (Forrás: jogpont.hu) Váchartyán nem társul Társulást kezdeményezett az önkormányzat Váchartyán községgel, közoktatási intézmény közös fenntartására. A kezdeményezést Váchartyán képviselõ-testülete nem támogatta, a község nem kíván Csöröggel intézményfenntartó társulást létrehozni, mivel két településsel már van társulási megállapodása. Errõl Váchartyán polgármestere értésítette Hegedûsné Kripák Ildikó polgármestert, egyúttal felajánlva a helyi iskola könnyûszerkezetes épületének elemeit. (Ezt a képviselõ-testület megköszönve a felajánlást nem veszi igénybe.) Tizenegy közkút maradt a faluban Az ivóvíz nem locsolásra szolgál Mint arról már beszámoltunk, a településfejlesztési és környezetvédelmi bizottság javaslatára, a Duna Menti Regionális Vízmû Zrt. vezetõivel egyeztetve, az önkormányzat megszüntetett több közkutat. Erre azért volt szükség, mert az önkormányzat évente egymillió-kétszázezer forintot fizetett a közkutak használatáért. Ott pedig, ahol a közkifolyó közvetlen környezetében van vezetékes ivóvíz, felesleges a közkifolyót fenntartani. A döntés értelmében megszûnt a Kossuth utca 5. és 47., a Kisfaludy utca 63., a Vörösmarty utca 33. elõtti, az Arany János utca 11., 19. és 23. elõtti, a Szabadság utca 17. és 38. elõtti, a Zöldfasor utca 14. elõtti és az utca legvégén lévõ, a Munkácsy utca 41. elõtti, valamint a Munkácsy utca és a Duna utca sarkán lévõ. A bizottság javasolta nyomáscsökkentõk felszerelését a megmaradt kutakra. A községben 11 közkifolyó mûködik továbbra is. Ezek a következõk: Kossuth utca 59., Kossuth utca 29., Kisfaludy utca 63., Vörösmarty utca 71., Arany János utca 33., Béke tér, Szabadság utca 1., Kolozsvári utca 31., Akácfa utca 3., Munkácsy és Zöldfa utca sarok. Megmarad a Vörösmarty és Hársfa utca sarkán lévõ kút is, ugyanis ez az ÁNTSZ által kijelölt vízmintavételi hely. A DMRV üzemigazgatósága, ígérete szerint, az idõjárástól függõen, mielõbb elvégzi a megmaradt közkifolyók karbantartását, festését. Az önkormányzat ismételten felhívja a lakók figyelmét, hogy a közkutak vize locsolásra, autómosásra stb. nem használható, kizárólag az ivóvíz-ellátást szolgálja.

5 Csörögi Hírlevél 5 Biztonság a mindennapokban Elõadás a mûvelõdési házban február 25-én Az Esélyek Házának munkatársai a célcsoportok számára rendszeresen igyekeznek különféle programokat szervezni, amelyek elsõsorban az ismeretterjesztésre helyezik a fõhangsúlyt. A közelmúltban a Vácott és a környékbeli önszervezõdõ nyugdíjas klubok, idõsekkel foglalkozó civil és állami szervezetek képviselõi számára szerveztek szakmai kerekasztalt, amelyre Pest megye számos településérõl érkeztek résztvevõk. E találkozón merült fel annak az ötlete, hogy havi rendszerességgel szerveznének az Esélyek Háza munkatársai hasznos elõadásokat. Ezek egyikén az élet különbözõ területein jelentkezõ, bûnözéssel kapcsolatos veszélyforrásokra, valamint azok elkerülési, megelõzési módjára hívják fel figyelmet. A Biztonság a mindennapokban címû ingyenes elõadáson a Váci Rendõrkapitányság bûnügyi osztályának vezetõje, Latorovszky Gábor százados ad gyakorlati tanácsokat a résztvevõknek. Az elõadás Tizenhét új Volvo autóbuszt állított üzembe február 2-án a Volánbusz Zrt. a Budapest Dunakeszi Göd Szõdliget Vác, valamint a Budapest Dunakeszi Fót Budapest elõvárosi vonalakon. A buszok egyikét sajtótájékoztató keretében mutatták be Vác fõterén, ahol az érdeklõdõk is megismerkedhettek az új, alacsonypadlós, légkondicionált jármûvel. A Volvo 7700 A típusú csuklós autóbusz a lengyelországi Wroclawban készült, motorja 360 lóerõs, megfelel az Euro-4 károsanyag-kibocsátási normának, de mint a Volánbusz egyik szakembere elmondta, bizonyos adalékanyaggal az Euro-5 szabvány feltételeit is teljesíti. Az alacsony padló megkönnyíti a fel- és leszállást a mindenekelõtt az idõs embereket szólítja meg, de a szervezõk szeretettel várnak minden érdeklõdõt. Az összejövetel alkalmával a résztvevõk azt is megtudhatják, hogy mi a teendõ a konkrét esetekben, ha az elõvigyázatosság nem volt elegendõ, és ismerõseik, szomszédjuk vagy õk maguk bûncselekmények áldozataivá váltak. A program februárban két helyen valósul meg. Február 24-én 16 órakor Vácon, a Madách Imre Mûvelõdési Központban (dr. Csányi L. krt. 63.), február 25-én 16 órakor pedig Csörögben, a mûvelõdési ház és könyvtárban (Arany János utca 53.). A Nõnap alkalmából, március 5-én, csütörtökön az ismert és közkedvelt, egykori televíziós személyiség, Endrei Judit látogat Vácra. A Mindörökké nõ címû nõnapi teadélután alkalmával kötetlen formában beszélgethetnek a jelenlévõk. A 17 órakor kezdõdõ ingyenes program a Madách Imre Mûvelõdési Központ Maklári termében lesz. Új Volvo-buszok a helyközi járatokon babakocsival közlekedõk, mozgáskorlátozottak számára, a jármûvön belül pedig külön hely van, ahol biztonságosan lehet babakocsival, illetve kerekesszékkel utazni. Az új, korszerû buszok nemcsak a mozgásukban korlátozottak utazása elõl hárítják el az akadályt, hanem a szöveges és hangos utastájékoztatás segít a siketeknek, nagyothallóknak, illetve a gyengénlátóknak is. Az utasok számára 52 párnázott, fejtámlás ülõhely és 60 állóhely áll rendelkezésre. Fajcsák Lajos, a Volánbusz Zrt. forgalmi és kereskedelmi igazgatója elmondta, hogy a most beállított 17 jármû beszerzése azt is lehetõvé tette, hogy a 17 legrosszabb állapotú, legöregebb autóbuszt kivonják a forgalomból. Költészet Napja Versmondó gyerekeket és felnõtteket várunk A tavalyi évhez hasonlóan idén is minél több gyereket és felnõttet várunk Költészet Napi szavalóversenyünkre a mûvelõdési házba (Csörög, Arany J. u. 53.). A megmérettetésre április 10-én, pénteken 16 órától kerül sor. Ismét lesz zsûri, sok apró ajándék, és végül jutalom szavalat is. Már most várom a jelentkezõket, gyerekeket, felnõtteket egyaránt, és olyan érdeklõdõket is, akik csak hallgatni szeretnének a szavalatokat. KOVÁCS ANDREA MÛVELÕDÉSIHÁZ-VEZETÕ A 13. havi juttatásokról A tapasztalatok szerint, sokak számára még mindig nem egyértelmû, hogy mi a helyzat a közszférában dolgozók 13. havi illetményével, illetve a 13. havi nyugdíjjal. Az Országos Érdekegyeztetõ Tanács egyetértésével létrejött megállapodás alapján a Kormány a 321/2008. (XII. 29.) Korm. rendeletében szabályozta, illetve január elsejei hatállyal megállapította a garantált bérminimum összegét. Ez a közszférában dolgozókat úgy érinti, hogy az idei 13. havi illetményüket a havi bruttó 180 ezer forintot vagy annál kevesebbet keresõk 12 hónapra lebontva megkapják. A havi bruttó 180 ezer forint fölött keresõk fix összegû kompenzációban részesülnek, ennek havi értéke bruttó 15 ezer forint, vagyis szintén évi 180 ezer forint. Ami a nyugdíjakat illeti, 2009-tõl a 13. havi nyugdíj összege maximum 80 ezer forint lehet, és csak azoknak jár, akik betöltötték a 62 éves nyugdíjkorhatárt. Számíthatnak a 13. havi nyugdíjra az öregségi nyugdíjkorhatárt, vagyis a 62 éves életkort el nem érõ rokkantnyugdíjasok is, de ezt is 80 ezer forintban maximálják. Vagyis, a 13. havi juttatások mind a közszférában, mind a nyugdíjasoknál megmaradnak, csak a magasabb jövedelmûek és a magasabb nyugdíjban részesülõk számára lesz kisebb összegû a többletjuttatás.

6 6 Csörögi Hírlevél Emlékek a vasútállomásról Csörögi gyûjtõket keresünk Sok változáson ment át létesítése óta a csörögi vasútállomás. Gondolom, szinte minden lakos kíváncsi arra, hogyan jutott el az állomás mai külsejéig, és mirõl szólt a múltja. Ezért olyan csörögi lakosokat keresünk, akik rendelkeznek községünk vasútállomásával kapcsolatos dokumentumokkal (képekkel, újságcikkekkel, hivatalos iratokkal, visszaemlékezésekkel, esetleg régi vasúti jegyekkel, bérletekkel, feliratokkal, táblákkal stb.) Szívesen fogadunk szóbeli visszaemlékezéseket is, melyeket az elmondás során lejegyzetelek. Célunk, hogy az összegyûlt anyagból kiállítást rendezünk az idei Falunap alkalmából a mûvelõdési házban. Keressenek hát bátran személyesen a mûvelõdési házban (kedden 9-13-ig, szerdán ig, csütörtökön ig, pénteken ig, szombaton 9-13-ig, vagy lemezszobrász, valamint Darázs István népi szobrász, fafaragó mûvész tárlatán. Kistérségi segítségbõl rengeteg új könyvvel tudtuk gyarapítani könyvtárunkat, a másik cikkben említett polcrendszert is az õ támogatásukkal szerezhettük be, novemberben pedig egy kedves bábmûsorral, valamint hozzáértõ pedagógus és játszóház-vezetõ irányításával kézmûves foglalkozás sorozattal kedveskedhettünk a gyerekeknek támogatásuknak köszönhetõen. Az elmúlt évben a mûvelõdési ház termeinek otthonosabbá tételében sokat segített az A.S.A. Magyarország Kft. ajándéka: két tárgyalóasztal és 24 párnázott szék. Veres Mária és Molnár László csörögi lakosok az Én Csörögöm fotópályázatra készített mûveiket ajánlották fel a terem falának díszítésére. A kisterem nyáron sokat fejlõdött. Gergely László képviselõnek és ismeretségeinek köszönhetõen megtörtént a plafon javítása, burkolása, így végre nem pereg a por a fejünkre. Sor került a terem tisztasági festésére is. Kisebb klubfoglalkozások, összejövetelek esetén ez a terem is szinte egyenértékû lett a naggyal. Augusztus 20-i községi ünnepségünkre lett kész az a tetszetõs emlékmû, amea 30/ as telefonszámon. A begyûjtött dokumentumokat a kiállítás leszedése után mindenkinek hiánytalanul visszaadom. Keresünk továbbá olyan gyûjtõszenvedéllyel rendelkezõ csörögi lakost, aki évek óta szorgalmasan gyûjt valamit (pl. szalvéta, kézimunka, csokipapír, naptár, újságcikkek helyi történésekrõl, régi tárgyak, érmek, kupák vagy egyéb, gyûjtõszenvedély következtében felgyülemlett tárgyak). Szeretnénk, ha megosztaná a mûvelõdési ház látogatóival két hét erejéig kincseit, amelyeket ízléses kiállítás keretében mutatnánk be. Természetesen ezeket a tárgyakat is maradéktalanul, ép állapotban szolgáltatjuk vissza a gyûjtõnek. A kiállítások ideje alatt a könyvtárlátogatás is szünetel a tárgyak épségének megóvása érdekében. A tárlatok pontos idejérõl következõ lapjainkból és hirdetéseinkbõl tájékozódhatnak. KOVÁCS ANDREA MÛVELÕDÉSIHÁZ-VEZETÕ Gyarapodások, események 2008-ban Csörög kulturális életében Ismét eltelt egy év, ideje, hogy röviden összegezzem a csörögi mûvelõdésben történt elõrelépéseket, változásokat. Az elmúlt évben is nagy hangsúlyt fektettem elsõsorban arra, hogy az ismétlõdõ klubprogramok, foglalkozások rendszeresek, mûködõképesek legyenek, és az emberek szokjanak be a mûvelõdési házba. A könyvtári nyitva tartásokon és szolgáltatásokon kívül a Kismama klubbal, a Baráti Kör találkozóival, a tél végén indult Kézimunka körrel, az év elsõ felében még mûködött Aprók táncával, gyerekeknek, felnõtteknek egyaránt rendezett kézmûves foglalkozásokkal, és gyerek rajz szakkörrel vonzottuk ide a fiatal és idõs korosztályt. Az elképzelés többnyire sikerült, mivel minden programra volt kellõ számú érdeklõdõ, de lehetne még nagyobb a létszám, hogy a jövõben az idõnként kiesõ klublátogatók helye is beteljen. Nagyobb probléma inkább az egyszeri jelleggel megrendezett mûsoros estekkel volt, amelyeket fõként nyáron kínáltunk. Az érdeklõdés igen gyér volt a személyesen kínált jegyek és a kielégítõ hirdetés ellenére is. Pedig a mûsorkínálat változatos volt, a nosztalgiázni vágyó idõsebbektõl a képzõmûvészet szerelmesein át a gyerekekig mindenki megtalálhatta a neki tetszõt. A Csörögi Kulturális Rendezvénynapokat ezután is megtartjuk, reméljük, nagyobb érdeklõdéssel. Gyerekeink a könyvtári nyitva tartás alatt is találtak elfoglaltságot, mivel akit épp nem érdekeltek a könyvek vagy az internetezés, de itt akarta tölteni az idejét, az is talált hajtogatnivalót, rajzolnivalót, társasjátékot, tollast stb. A jövõben ezek kínálatát tovább szeretném bõvíteni. Nemzeti ünnepeink alkalmával színes mûsorokkal, kiállításokkal tettük még érdekesebbé a megemlékezést ban augusztus 20-áról is megemlékeztünk, a nem sokra rá következõ Falunapon pedig az eddigi gyakorlatnak megfelelõen már reggeltõl ellátogathattak az érdeklõdõk a Sportpályára, és egészen késõ estig mûsorok váltották egymást a színpadon. A Sportpálya színpada Pálinkás Lajos alpolgármesternek és segítõinek köszönhetõen fémvázat kapott, amelyre ponyvát húzva az elõadókat ez alkalommal már megvédhettük az esetleges esõtõl. Világítást is kapott a színpad, ezen kívül pedig négy állványos, mozgatható reflektora is lett a községnek, ugyancsak Pálinkás Lajosnak köszönhetõen, melyeknek esti rendezvényeinken a jövõben is nagy hasznát fogjuk venni. Továbbá három zászlótartó rúd teszi ezentúl ünnepélyesebbé a Sportpályán is a falunapi megnyitókat. Varga Lajos falugondnok és Baji Imre segítségének köszönhetõen kapta meg a mûvelõdési ház azokat a szobortartókat, amelyeket máris föl tudtunk használni két nagy szoborkiállításunkon, Vincze József

7 Csörögi Hírlevél 7 lyet Vincze József szobrásznak köszönhetünk, az alkotásnak alapot adó kövek megmunkálását, felépítését pedig Varga Lajos falugondnoknak. Ez a megemlékezõ és koszorúzó hely ezután minden évfordulón jó szolgálatot fog tenni. Apró fejlõdés ugyan, de lényeges: a nézõk kényelmét 80 darab elegáns bordó székpárna szolgálta a mûsorok alkalmával nyár óta. Sikeres volt a Költészet napja alkalmából megrendezett szavaló versenyünk, amelyhez hasonló érdeklõdést szívesen látunk jövõre is, így remélhetõleg hagyománnyá válik falunkban. A Tiszta, virágos Csörögért nap keretén belül a mûvelõdési ház udvara tovább szépült. A ház elõtti kertek és a belsõ udvar is virágosabb lett. Az év folyamán közmunkásaink sokat segítettek gondozásukban. Végül: továbbra is várjuk teremdíj befizetése ellenében árusok, civil szervezetek, vagy családi rendezvények résztvevõit, a mûvelõdési ház továbbra is helyet és alkalmat ad árusítások, gyûlések vagy családi ünnepek lebonyolítására. KOVÁCS ANDREA MÛVELÕDÉSIHÁZ-VEZETÕ Programok 2009-ben Február 13-án, pénteken 16 órától farsangi álarc és dísz készítése gyerekeknek, fánkkóstolóval. (Helyszín: mûvelõdési ház) Március 5-én, csütörtökön 17 órakor: Zubovits Györkös Erzsébet kiállításának megnyitója a Nõnap alkalmából Ti férfiak címmel. (Helyszín: mûvelõdési ház) Március 15-én, vasárnap, 10 órától községi ünnepség (Helyszín: Béke tér) Húsvéti kézmûves foglalkozások március végén és áprilisban. Április 10-én, pénteken 16 órától Költészet napi szavalóverseny gyerekeknek, felnõtteknek. (Helyszín: mûvelõdési ház) Május 29-én Gyermeknap (Helyszín: mûvelõdési ház) Július 11-én Falunap Augusztus 20-án, csütörtökön 10 órától községi ünnepség. (Helyszín: Béke tér) Szeptember 24-én, csütörtökön 16 órától népmese mondó verseny a Népmese Napja alkalmából gyerekeknek, felnõtteknek. (Helyszín: mûvelõdési ház) A mûvelõdési ház februári programjai: Febr. 13., péntek, 16 órától farsangi álarc- és díszkészítés gyerekeknek, fánkkóstolóval Febr. 14., szombat 9-tõl 13-ig könyvtár Febr. 17. kedd, 10-tõl 12-ig Kismama klub Febr. 18., szerda 14-tõl 18-ig könyvtár Febr. 19., csüt. 14-tõl 18-ig könyvtár Febr. 21., 9-tõl 13-ig könyvtár Febr. 24., kedd 10-tõl 12-ig: Kismama klub Febr. 25., szerda 14-tõl 18-ig könyvtár, 16-tól: Biztonságot a mindennapoknak! - tájékoztató a bûnmegelõzésrõl nem csak idõseknek Febr. 26., csüt., 14-tõl 18-ig könyvtár Febr. 27., péntek 16-tól a csörögi Baráti Kör találkozója Febr. 28., szombat, 9-tõl 13-ig könyvtár Ti, férfiak Kiállítás a Nõnap alkalmából Zubovits Gyõrkös Erzsébet sokoldalú alkotómûvész kiállításával szeretnénk kedveskedni a Nõnap alkalmából a mûvelõdési házba látogatóknak. A megnyitót március 5-én, csütörtökön 17 órakor tartjuk, amelyre minden érdeklõdõt szeretettel várunk. A mûvésznõ Ti férfiak címû anyaga mellett, az Aradi tizenhármakat felvonultató relief-sorozatát, valamint a Kerti virágok címû sorozatot is megtekinthetik az érdeklõdõk. K. A. Új könyvek a könyvtárban Stephen King: Lisey története. Lisey Debusher huszonöt év házasság után vesztette el férjét, aki népszerû író volt. Két év múlva elég erõt érez magában, hogy rendezze az irodalmi hagyatékot. Kutatók és egyetemi könyvtárak is sürgetik, szeretnének hozzájutni a kiadatlan kéziratokhoz. Mint megszokhattuk, borzongató, feszült, izgalmas olvasmány a kiapadhatatlan fantáziájú író tollából, akitõl egyre több könyv található meg könyvtárunkba. Debbie Macomber: Áfonya tér 44. Olívia, a városka közkedvelt és éles eszû bírónõje arra a hírre tér haza nászútjáról, hogy édesanyja életében is megjelent a nagy Õ. Maryellen és Jon végre összeházasodik, Gracenek azonban továbbra is két udvarló teszi a szépet. A panzióban meggyilkolt férfi esete tovább borzolja a kedélyeket. A szálak kísérteties módon Vietnámba vezetnek. Ám alighogy lezárul az ügy, újabb rejtély bontakozik ki, ezúttal egy másik házaspár életében Az írónõ több könyve is megtalálható nálunk. Joanne Harris: Csokoládé. A regénybõl készült sikerfilmet sokan ismerik. A fõhõs titokzatos fiatal nõ egy kis faluban nyit csokoládézót. A lakók itt suttogják el titkaikat, sérelmeiket, álmaikat. Amikor a fõhõs húsvétra csokoládéfesztivált szervez, a falu egész közösségét megosztja. A tartalmas, okos és franciásan pajzán könyv valamennyi érzékszervnek irodalmi ünnepet kínál. Folytatása, a Csokoládécipõ is kölcsönözhetõ könyvtárunkban. J. M. G. Le Clézio: Körforgás. Az élõ francia irodalom egyik legnagyobb alakja új regénye egy önmagát és gyökereit keresõ, félig angol, félig francia fiatalember bolyongásainak története. Emberi sorsok keresztezik egymást korszakokon és kontinenseken át, a francia forradalomtól a 68-as párizsi eseményekig, a mauritiusi rabszolgafelkeléstõl az algériai háborúig. Személyes küzdelmek, megtalált és elveszett álmok váltják egymást örök körforgásban. A könyvtár nyitva tartása: Szerda: 14-tõl 18 óráig Csütörtök: 14-tõl 18 óráig Szombat: 9-tõl 13 óráig Címünk: Csörög, Arany J. u. 53. (a védõnõi szolgálat mellett az udvarban) K. A.

8 8 Csörögi Hírlevél Postahivatal nyitva tartása 2135 Csörög Kisfaludy u. 40. Telefon: Nyitva tartás: Hétfõ: 8-13 és 14-17,30 Keddtõl csütörtökig: 8-12 és 12,30-15,30 Péntek: 8-12 és 12,30-13,30 Postaláda ürítése:13,30 Felhívjuk a lakosság figyelmét, hogy pénz be- és kifizetésekre a nyitva tartás rendje szerint a zárás elõtt fél óráig van lehetõség! Közvilágítási hibák bejelentése A közvilágítással kapcsolatos problémákat, kéréseket reggel 8 órától délután fél ötig lehet bejelenteni az alábbi üzenetrögzítõs telefonszámon: 06-40/ , illetve az internetcímen. Az oszlopáthelyezéssel, és más mûködési problémákkal kapcsolatban az ELMÜ-t kell megkeresni a 48- as hívószámon. Háziorvos Dr. Bonyhády Elemér. Telefon: 06-27/ , 06-70/ Rendelési idõ: hétfõn óra között, kedden 14,30-16,30 között, szerdán 8-11 óra között, csütörtökön 9-11 óra között pénteken óra között. Vidám Vasárnap A Hit Gyülekezete csörögi imacsoportja szeretettel várja az érdeklõdõket a Vidám Vasárnap c. interaktív istentisztelet folytatásaként a váci gyülekezet vasárnap délután fél ötkor kezdõdõ istentiszteletére. Cím: Vác, Park u. 1. (a Naszálytej mögött, a volt Otto Kft. épületében). A Vidám Vasárnap adását vasárnaponként délelõtt 11 órától lehet megtekinteni az ATVn, vagy interneten, a HIT gyülekezete honlapján. A mûsort kedden este ismétlik. Az adással kapcsolatos észrevételét, kérdését, imakérését örömmel várják a mûsor szerkesztõi a címen, vagy a 06/30/ SMS számon. (X) Köszönetnyilvánítás Hálás szívvel mondok köszönetet mindazoknak, akik szeretõ férjemet, édesapát, nagyapát, önkormányzati képviselõt, Kuba Istvánt utolsó útjára elkísérték, sírjára virágot, koszorút helyeztek el. KUBA ISTVÁNNÉ ÉS CSALÁDJA Polgárõrség A polgárõrség folyamatosan hívható az alábbi telefonszámokon: 06/20/ /20/ /20/ Gyógyszertár Az Egészségházban mûködõ gyógyszertár nyitva tartása megegyezik a háziorvosi rendelés idejével, kivéve csütörtököt, amikor a patika zárva van. Tüdõgondozó Tüdõgondozó (a váci Jávorszky kórház udvarából nyílik). Tüdõszûrés: hétfõtõl csütörtökig 7-17 óráig, pénteken 7-12 óráig Ügyfélfogadás A polgármesteri hivatal ügyfélfogadási rendje: hétfõ: ig kedd: - szerda: 9-16 óráig csütörtök: - péntek: 9-12 óráig A polgármester ügyfélfogadásának ideje: hétfõ: óráig A jegyzõ ügyfélfogadásának ideje: szerda: 9-16 óráig A képviselõ-testület kéri a lakosságot, hogy a hivatalt kizárólag ügyfélfogadási idõben keressék fel! DR.FEKETÉNÉ DR. GULYÁS TÜNDE JEGYZÕ Csörögi Hírlevél Kiadja: Csörög Község Önkormányzata 2135 Csörög, Kisfaludy u. 40. Telefon/fax: 27/ Felelõs szerkesztõ: Borgó János Munkatárs: Veres Mária Fejléc: Kovács Andrea Grafika és nyomtatás: Garmondtext Kft 2167 Vácduka, Petõfi u. 28.

SÁROSD NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 2015. évi munkaterve

SÁROSD NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 2015. évi munkaterve SÁROSD NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 2015. évi munkaterve SÁROSD NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 2015. JANUÁR 29. (negyedik csütörtök) 2./ Beszámoló az átruházott hatáskörben végzett munkáról 3./ 2015. évi költségvetési

Részletesebben

NEMTI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE. 10/2015. sz. jegyzőkönyve. a 2015. május 6 án megtartott rendkívüli ülésről

NEMTI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE. 10/2015. sz. jegyzőkönyve. a 2015. május 6 án megtartott rendkívüli ülésről NEMTI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 10/2015. sz. jegyzőkönyve a 2015. május 6 án megtartott rendkívüli ülésről 1 Jegyzőkönyv Készült: Nemti Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 2015.

Részletesebben

Jegyzőkönyv. a Képviselő-testület november 10.-én megtartott rendkívüli nyilvános üléséről

Jegyzőkönyv. a Képviselő-testület november 10.-én megtartott rendkívüli nyilvános üléséről Jegyzőkönyv a Képviselő-testület 2016. november 10.-én megtartott rendkívüli nyilvános üléséről Tartalmazza: 93-98. /2016.(XI.10.) számú határozatokat Jegyzőkönyv Készült: Csörög Község Önkormányzat Képviselő-testületének

Részletesebben

Előterjesztés Biatorbágy Város Önkormányzata 2013 évi munkatervéről

Előterjesztés Biatorbágy Város Önkormányzata 2013 évi munkatervéről Város Polgármestere 2051 Biatorbágy, Baross Gábor utca 2/a. Telefon: 06 23 310-174/112, 113 Fax: 06 23 310-135 E-mail: polgarmester@biatorbagy.hu www.biatorbagy.hu Tisztelt Képviselő-testület! Előterjesztés

Részletesebben

J E G Y ZŐKÖNYV. a Pénzügyi Bizottság március 22.-én megtartott rendkívüli nyílt üléséről

J E G Y ZŐKÖNYV. a Pénzügyi Bizottság március 22.-én megtartott rendkívüli nyílt üléséről J E G Y ZŐKÖNYV a Pénzügyi Bizottság 2016. március 22.-én megtartott rendkívüli nyílt üléséről Tartalmazza: 10-14/2016.(III.22.) számú PÜB határozatokat J E G Y ZŐKÖNYV Készült: a Pénzügyi Bizottság 2016.

Részletesebben

Öttömös Község. Képviselő-testületének. 2012. évi MUNKATERVE

Öttömös Község. Képviselő-testületének. 2012. évi MUNKATERVE Öttömös Község Képviselő-testületének 2012. évi MUNKATERVE A KÉPVISELŐTESTÜLET ÜLÉSEINEK HELYE, IDEJE, NAPIRENDJEI A Képviselő-testület üléseire meghívottak a képviselőkön kívül a Szervezeti és Működési

Részletesebben

M E G H Í V Ó. 2.) A szociális ellátásokról szóló helyi rendelet módosítása Előadó: Horváth Zoltán polgármester

M E G H Í V Ó. 2.) A szociális ellátásokról szóló helyi rendelet módosítása Előadó: Horváth Zoltán polgármester Magyarszentmiklós község Polgármestere M E G H Í V Ó Tisztelettel értesítem, hogy a Települési Képviselők ülését 2009. július 29-én (szerdán) 18,00 órára összehívom. Az ülés helye: Önkormányzat hivatali

Részletesebben

Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 2011. november 30-i ülésére

Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 2011. november 30-i ülésére E L Ő T E R J E S Z T É S Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 2011. november 30-i ülésére Tárgy: A települési szilárd hulladék kezelésével kapcsolatos közszolgáltatásról szóló 9/2010.(V.27.)

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v Monostorapáti község Önkormányzata Képviselő-testülete 8296 Monostorapáti, Petőfi u.123. Tel: 87/435-055. Száma: 1092-5/2016. J e g y z ő k ö n y v Készült: Monostorapáti község Önkormányzata Képviselő-testülete

Részletesebben

MONOR VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK I. FÉLÉVI MUNKATERVE

MONOR VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK I. FÉLÉVI MUNKATERVE MONOR VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2016. I. FÉLÉVI MUNKATERVE A Képviselő-testület - Monor Város Önkormányzata Szervezeti és Működési Szabályzatáról 27/2014. (X. 27.) önkormányzati rendelete

Részletesebben

Diósjenő községi Önkormányzat Képviselő-testületének évi ülésterve.

Diósjenő községi Önkormányzat Képviselő-testületének évi ülésterve. 3./ Diósjenő községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2016. évi munkaterve Előterjesztő: Tóth János polgármester Diósjenő községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2016. évi ülésterve. Határozati

Részletesebben

ÓPÁLYI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE július 4-én megtartott rendkívüli ülésének

ÓPÁLYI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE július 4-én megtartott rendkívüli ülésének 2013. július 4-én megtartott rendkívüli ülésének A./ TÁRGYSOROZATA B./ JEGYZŐKÖNYVE C./ HATÁROZATAI: 57-60. Száma: 1-77/2013. T Á R G Y S O R O Z A T 1. Ópályi Általános Iskola Tanulóiért Közalapítvány

Részletesebben

H a t á r o z a t k i v o n a t. Halásztelek Város Önkormányzata Képviselő-testületének február 15-én megtartott nyílt ülésének jegyzőkönyvéből

H a t á r o z a t k i v o n a t. Halásztelek Város Önkormányzata Képviselő-testületének február 15-én megtartott nyílt ülésének jegyzőkönyvéből H a t á r o z a t k i v o n a t Halásztelek Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. február 15-én megtartott nyílt ülésének jegyzőkönyvéből 4/2011. (II.15.) számú Képviselő-testületi határozata:

Részletesebben

HERÉD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT 2014. ÉVI MUNKATERVE

HERÉD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT 2014. ÉVI MUNKATERVE HERÉD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ - TESTÜLETÉNEK 2014. ÉVI MUNKATERVE 1 MUNKATERV 2014. év Heréd község Képviselő-testületének 2014. évi munkaterve 1. 2014. január 27. (hétfő) 17 óra Együttes ülés Nagykökényes

Részletesebben

Dunavecse Város Önkormányzat Képviselő Testületének. 2013. évi M U N K A T E R V E

Dunavecse Város Önkormányzat Képviselő Testületének. 2013. évi M U N K A T E R V E Dunavecse Város Önkormányzat Képviselő Testületének 2013. évi M U N K A T E R V E 2013. január 30. (szerda) 15 óra 2.) Javaslat a városi rendezvények, ünnepségek előkészítésére vonatkozó elképzelések pontosítására,

Részletesebben

14/2015. (VII.23.) Önk. sz. JEGYZŐKÖNYV a Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. július 23-án megtartott rendkívüli üléséről

14/2015. (VII.23.) Önk. sz. JEGYZŐKÖNYV a Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. július 23-án megtartott rendkívüli üléséről Bátonyterenye Város Önkormányzata Képviselő-testülete 14/2015. (VII.23.) Önk. sz. JEGYZŐKÖNYV a Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. július 23-án megtartott rendkívüli üléséről 2 Bátonyterenye

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Csörög Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. április 30. (kedd) napján 18.00 órakor megtartott rendkívüli ülésén

Jegyzőkönyv. Csörög Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. április 30. (kedd) napján 18.00 órakor megtartott rendkívüli ülésén Jegyzőkönyv Csörög Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. április 30. (kedd) napján 18.00 órakor megtartott rendkívüli ülésén Helyszín: Polgármesteri Hivatal 2135 Csörög, Kisfaludy u. 40. Jelen

Részletesebben

Héhalom Község Önkormányzata Képviselő-testületének. 2013. évi munkaterve. Készült: a Képviselő-testület 2013. február 14-i ülésére

Héhalom Község Önkormányzata Képviselő-testületének. 2013. évi munkaterve. Készült: a Képviselő-testület 2013. február 14-i ülésére Héhalom Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. évi munkaterve Készült: a Képviselő-testület 2013. február 14-i ülésére 1 M U N K A P R O G R A M 2013. január 1-től lényeges változások következtek

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Az ülés helye: Bucsa, Községháza nagyterme (Bucsa, Kossuth tér 6.)

JEGYZŐKÖNYV. Az ülés helye: Bucsa, Községháza nagyterme (Bucsa, Kossuth tér 6.) Bucsa Község Önkormányzat Képviselő-testülete Bucsa, Kossuth tér 6. Tel: 66/585-520. 600-19/2014. iktatószám 19. sz. JEGYZŐKÖNYV Készült: Bucsa Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. augusztus

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült: július 29-én Csincse Község Önkormányzata Képviselő-testületének üléséről, Csincse Község Művelődési Házában.

JEGYZŐKÖNYV. Készült: július 29-én Csincse Község Önkormányzata Képviselő-testületének üléséről, Csincse Község Művelődési Házában. Borsod-Abaúj-Zemplén Megye Csincse Község JEGYZŐKÖNYV Készült: 2015. július 29-én Csincse Község Önkormányzata Képviselő-testületének üléséről, Csincse Község Művelődési Házában. Jelen vannak: Klein János

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült: 2014. június 11-én Csincse Község Önkormányzatának Képviselőtestületi üléséről, Csincse Község Művelődési Házában.

JEGYZŐKÖNYV. Készült: 2014. június 11-én Csincse Község Önkormányzatának Képviselőtestületi üléséről, Csincse Község Művelődési Házában. Borsod-Abaúj-Zemplén Megye Csincse Község JEGYZŐKÖNYV Készült: 2014. június 11-én Csincse Község Önkormányzatának Képviselőtestületi üléséről, Csincse Község Művelődési Házában. Jelen vannak: Burkus Imréné

Részletesebben

T Á J É K O Z T A T Ó a Képviselő-testülethez

T Á J É K O Z T A T Ó a Képviselő-testülethez FÖLDES NAGYKÖZSÉG POLGÁRMESTERE 4177 FÖLDES, Karácsony Sándor tér 5. /Fax: (54) 531 000 ; 531 001 E-mail: foldes.ph@gmail.com Iktatószám: 1424-2/2012. 2. T Á J É K O Z T A T Ó a Képviselő-testülethez az

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. A Karinthy utcai általános iskola környezetének forgalmi rendjével összefüggő kérdésekről. Előzmények

ELŐTERJESZTÉS. A Karinthy utcai általános iskola környezetének forgalmi rendjével összefüggő kérdésekről. Előzmények Város Polgármestere 2051 Biatorbágy, Baross Gábor utca 2/a. Telefon: 06 23 310-174/142, 144 Fax: 06 23 310-135 E-mail: polgarmester@biatorbagy.hu www.biatorbagy.hu ELŐTERJESZTÉS A Karinthy utcai általános

Részletesebben

MONOR VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

MONOR VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK MONOR VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2016. I. FÉLÉVI MUNKATERVE A Képviselő-testület - Monor Város Önkormányzata Szervezeti és Működési Szabályzatáról 27/2014. (X. 27.) önkormányzati rendelete

Részletesebben

BAKONYKOPPÁNY. Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. március 24. napján 18 óra 30 perckor megtartott nyílt üléséről készült jegyzőkönyve

BAKONYKOPPÁNY. Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. március 24. napján 18 óra 30 perckor megtartott nyílt üléséről készült jegyzőkönyve Szám: 129-2/2015. BAKONYKOPPÁNY Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. március 24. napján 18 óra 30 perckor megtartott nyílt üléséről készült jegyzőkönyve Önkormányzat Képviselő-testülete 8571 Bakonykoppány,

Részletesebben

ÓPÁLYI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2014. január 9-én megtartott ülésének

ÓPÁLYI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2014. január 9-én megtartott ülésének ÓPÁLYI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2014. január 9-én megtartott ülésének A./ TÁRGYSOROZATA B./ JEGYZŐKÖNYVE C./ HATÁROZATAI: 1-3. D./ RENDELETEI: - Száma: 1-6/2014. T Á R G Y S O R O Z A T

Részletesebben

Cím: 2600 Vác, Rákóczi út 36. weboldal: www.boldogceferinoalapitvany.hu e-mail: eselyreferens@boldogceferinoalapitvany.hu telefon: +36208231404

Cím: 2600 Vác, Rákóczi út 36. weboldal: www.boldogceferinoalapitvany.hu e-mail: eselyreferens@boldogceferinoalapitvany.hu telefon: +36208231404 Célcsoportjaink közé soroljuk mindazon embereket és csoportokat, akik a hátrányos helyzetükből adódóan, vagy az egyenlő bánásmódban is rögzített védett tulajdonságaik miatt perifériára szorultak. Feladatunknak

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. P Á K A Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. szeptember 15-én tartott nyílt üléséről

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. P Á K A Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. szeptember 15-én tartott nyílt üléséről 170/16/2014. Z A L A megye P Á K A Község Önkormányzata J E G Y Z Ő K Ö N Y V P Á K A Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. szeptember 15-én tartott nyílt üléséről Határozatok: 106/2014. (IX.15.)

Részletesebben

Tabajd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. december 9-i rendkívüli ülésére. 5. napirendi pont

Tabajd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. december 9-i rendkívüli ülésére. 5. napirendi pont E LŐTERJESZTÉS Tabajd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. december 9-i rendkívüli ülésére 5. napirendi pont Előterjesztés címe és tárgya: A 2014. évi munkaterv jóváhagyása A tárgykört rendező

Részletesebben

Jegyzőkönyv. a Képviselő-testület július 4.-én megtartott rendkívüli nyilvános üléséről. Tartalmazza: /2016.(VII.4.) számú határozatokat

Jegyzőkönyv. a Képviselő-testület július 4.-én megtartott rendkívüli nyilvános üléséről. Tartalmazza: /2016.(VII.4.) számú határozatokat Jegyzőkönyv a Képviselő-testület 2016. július 4.-én megtartott rendkívüli nyilvános üléséről Tartalmazza: 68-72./2016.(VII.4.) számú határozatokat Jegyzőkönyv Készült: Csörög Község Önkormányzat Képviselő-testületének

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V 407-4/2014.ikt.sz. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Ecsegfalva Község Önkormányzata képviselő-testületének 2014. március 25-én (kedden) 14 00 órakor megtartott nyilvános üléséről R E N D E L E T: 3/2014.(III.26.)

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Készült: Isztimér és Kincsesbánya Község Önkormányzat Képviselő-testületeinek 2011. április 27-én 17 órakor megtartott együttes üléséről.

Jegyzőkönyv. Készült: Isztimér és Kincsesbánya Község Önkormányzat Képviselő-testületeinek 2011. április 27-én 17 órakor megtartott együttes üléséről. Jegyzőkönyv Készült: Isztimér és Kincsesbánya Község Önkormányzat Képviselő-testületeinek 2011. április 27-én 17 órakor megtartott együttes üléséről. Az ülés helye: Községháza 8045 Isztimér, Köztársaság

Részletesebben

PUSZTASZABOLCS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2013. SZEPTEMBER 11-I RENDKÍVÜLI ÜLÉSÉNEK

PUSZTASZABOLCS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2013. SZEPTEMBER 11-I RENDKÍVÜLI ÜLÉSÉNEK Ikt.szám: 53-20/2013. PUSZTASZABOLCS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2013. SZEPTEMBER 11-I RENDKÍVÜLI ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE HATÁROZATOK SZÁMA: 557, 558, 559, 560/2013. (IX. 11.) 2 Jegyzőkönyv Készült

Részletesebben

Kacsóta Községi Önkormányzat 4/2004. (IV.19.) KT. Rendelete. a közművelődésről

Kacsóta Községi Önkormányzat 4/2004. (IV.19.) KT. Rendelete. a közművelődésről Kacsóta Községi Önkormányzat 4/2004. (IV.19.) KT. Rendelete a közművelődésről Kacsóta községi Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi közművelődési feladatok ellátása érdekében a kulturális javak

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Kányavár Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. június 15 - én megtartott nyílt ülésről. 43/2015.(VI.15.) kt. határozat.

Jegyzőkönyv. Kányavár Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. június 15 - én megtartott nyílt ülésről. 43/2015.(VI.15.) kt. határozat. 264/7/2015. Zala Megye Kányavár Jegyzőkönyv Kányavár Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. június 15 - én megtartott nyílt ülésről. Határozatok: 40/2015.(VI.15.) kt. határozat. 41/2015.(VI.15.)

Részletesebben

Maroslele Község Polgármesterétől

Maroslele Község Polgármesterétől Maroslele Község Polgármesterétől 6921 Maroslele, Szabadság tér 1. Tel/Fax: 62/256 033 E-mail: marosleleph@vnet.hu Maroslele Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Maroslele Tárgy: Polgármesteri tájékoztató

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v. Hosszúhetény Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2013. május 6-i rendkívüli testületi üléséről

J e g y z ő k ö n y v. Hosszúhetény Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2013. május 6-i rendkívüli testületi üléséről Hosszúhetény Község Önkormányzat Képviselő-testülete 6/2013. sz. J e g y z ő k ö n y v Hosszúhetény Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2013. május 6-i rendkívüli testületi üléséről 2 Hosszúhetény

Részletesebben

Budakalász Város Polgármestere ELŐTERJESZTÉS. A Képviselő-testület december 15-ei ülésére. Hegyvári János műszaki irodavezető

Budakalász Város Polgármestere ELŐTERJESZTÉS. A Képviselő-testület december 15-ei ülésére. Hegyvári János műszaki irodavezető Budakalász Város Polgármestere 308 /2011.(XII.15.) előterjesztés ELŐTERJESZTÉS A Képviselő-testület 2011. december 15-ei ülésére Tárgy: Javaslat a Budakalászi Egészségház projekt helyszínének meghatározására

Részletesebben

ARNÓT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐ-TESTÜLETE Arnót, Petőfi S.u.l20. Tel: 46/ fax: 46/

ARNÓT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐ-TESTÜLETE Arnót, Petőfi S.u.l20. Tel: 46/ fax: 46/ ARNÓT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐ-TESTÜLETE Arnót, Petőfi S.u.l20. Tel: 46/ 500-740 fax: 46/500-749 e-mail : arnot@arnot.hu Szám: 26/2014 J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Arnót község Önkormányzati Képviselő-testületének

Részletesebben

Katafa Község Helyi Esélyegyenlőségi programjának megtárgyalása.

Katafa Község Helyi Esélyegyenlőségi programjának megtárgyalása. 1 Községi Önkormányzat Képviselő-testülete Katafa 23-13/2013. szám J E G Y Z Ő K Ö N Y V mely készült Katafa Községi Önkormányzat Képviselő-testülete által 2013. július 4-én (kedden) 8.30 órakor a Katafa,

Részletesebben

Kiskunfélegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének évre vonatkozó MUNKATERVE

Kiskunfélegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének évre vonatkozó MUNKATERVE Kiskunfélegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2017. évre vonatkozó MUNKATERVE Képviselőtestületi Február 9. Pénzügyi Osztály/ 2016. évi költségvetési rendeletének módosítására Pénzügyi Osztály

Részletesebben

Piliscsév Község Önkormányzata Képviselő-testületének 11. számú JEGYZŐKÖNYVE

Piliscsév Község Önkormányzata Képviselő-testületének 11. számú JEGYZŐKÖNYVE a Képviselő-testületének 11. számú JEGYZŐKÖNYVE 2013. augusztus 26-án 8.00 órától 10,00 óráig megtartott r e n d k í v ü l i képviselő-testületi üléséről J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: 2013.08.26-én 8.00

Részletesebben

K i v o n a t Biatorbágy Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. december 6-án megtartott ülésének jegyzőkönyvéből

K i v o n a t Biatorbágy Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. december 6-án megtartott ülésének jegyzőkönyvéből K i v o n a t Biatorbágy Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. december 6-án megtartott ének jegyzőkönyvéből Biatorbágy Város Önkormányzata Képviselő-testületének 213/2012. (12.06.) Öh. sz. határozata

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. Vép Város Önkormányzata Képviselő-testületének február 16-án tartandó képviselő-testületi ülésére

ELŐTERJESZTÉS. Vép Város Önkormányzata Képviselő-testületének február 16-án tartandó képviselő-testületi ülésére Vép Város Polgármestere ELŐTERJESZTÉS Vép Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. február 16-án tartandó képviselő-testületi ülésére tárgy: A képviselő-testület 2015. évi munkaterve előterjesztő:

Részletesebben

2011. ÉVI RENDEZVÉNYNAPTÁR ZALAEGERSZEGI KISTÉRSÉG

2011. ÉVI RENDEZVÉNYNAPTÁR ZALAEGERSZEGI KISTÉRSÉG 2011. ÉVI RENDEZVÉNYNAPTÁR ZALAEGERSZEGI KISTÉRSÉG JANUÁR Település Időpont Rendezvény Zalalövő Január 15. Informatikai és családi nap Nagylengyel Január 22. Asztalitenisz bajnokság Nagylengyel Január

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Sárpilis község Képviselő-testülete 7145 Béke tér 1.

JEGYZŐKÖNYV. Sárpilis község Képviselő-testülete 7145 Béke tér 1. Sárpilis község Képviselő-testülete 7145 Béke tér 1. Tel/Fax: 74/ 496-556.sz. példány JEGYZŐKÖNYV Sárpilis Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2014. április 24-én 16.00 órakor megtartott testületi

Részletesebben

Készült: a Marcali Városi Önkormányzat nagytermében 2015. július 7-én megtartott soron kívüli nyilvános képviselő-testületi ülésen.

Készült: a Marcali Városi Önkormányzat nagytermében 2015. július 7-én megtartott soron kívüli nyilvános képviselő-testületi ülésen. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: a Marcali Városi Önkormányzat nagytermében 2015. július 7-én megtartott soron kívüli nyilvános képviselő-testületi ülésen. Helyszín: Marcali Közös Önkormányzati Hivatal (8700

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: 2008. november 13-i rendkívüli üléséről Jelen vannak: 1./ Tóth Ferencné polgármester 2./ Dudás Béla képviselő 3./ Kárpáti Hajnalka képviselő 4./ dr. Milvius Lóránt képviselő

Részletesebben

Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2009. november 25-i ülésére

Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2009. november 25-i ülésére 10220-1/2009. E L Ő T E R J E S Z T É S Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2009. november 25-i ülésére Tárgy: Kerekegyháza Város Önkormányzata 2010. évi rendezvénytervének elfogadása

Részletesebben

2013. ÉVI MUNKATERVE

2013. ÉVI MUNKATERVE NAGYMAROS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 222/2012. (XI. 26.) számú határozatával elfogadott 2013. ÉVI MUNKATERVE Nagymaros Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2013. évi munkatervét az

Részletesebben

2016. január 26. (kedd) óra

2016. január 26. (kedd) óra 210/2015.(XII.15.) önkormányzati határozat melléklete SAJÓBÁBONY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2016. évi MUNKATERVE 2016. január 26. (kedd) 10.00 óra 1. Tájékoztató a Sajóbábony városban működő

Részletesebben

MEZŐKÖVESD VÁROS KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK M U N K A T E R V E ÉV

MEZŐKÖVESD VÁROS KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK M U N K A T E R V E ÉV MEZŐKÖVESD VÁROS KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK M U N K A T E R V E 2013. ÉV 2013. január 30. (szerda) 1.1. Az önkormányzat 2013. évi költségvetése (első olvasat) 1.2. Önkormányzat intézményeinél biztosított gyermekétkeztetés

Részletesebben

Jegyzőkönyv a képviselő testület 2011. február 03-án megtartott nyílt üléséről. 2. Napirend: Az önkormányzat 2011.

Jegyzőkönyv a képviselő testület 2011. február 03-án megtartott nyílt üléséről. 2. Napirend: Az önkormányzat 2011. Jegyzőkönyv a képviselő testület 2011. február 03-án megtartott nyílt üléséről 2. Napirend: Az önkormányzat 2011. évi költségvetése Írásos előterjesztés a meghívó mellékletét képezte II. sz. melléklet.

Részletesebben

VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK ALELNÖKE 8200 Veszprém, Megyeház tér 1. Tel.: (88)545-020, Fax: (88)545-025 E-mail: mokalelnok@vpmegye.

VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK ALELNÖKE 8200 Veszprém, Megyeház tér 1. Tel.: (88)545-020, Fax: (88)545-025 E-mail: mokalelnok@vpmegye. Szám: 14/349-3/2011. VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK ALELNÖKE 8200 Veszprém, Megyeház tér 1. Tel.: (88)545-020, Fax: (88)545-025 E-mail: mokalelnok@vpmegye.hu ELŐTERJESZTÉS a Veszprém Megyei

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v J e g y z ő k ö n y v Készült Beleg Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. július 14.-én megtartott soron kívüli üléséről. Jelen vannak: Tamás Csaba polgármester, Horváth Józsefné és Major Mária

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Pördefölde Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. január 30 - án megtartott ülésről.

Jegyzőkönyv. Pördefölde Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. január 30 - án megtartott ülésről. 173/1/2014. Zala Megye Pördefölde Jegyzőkönyv Pördefölde Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. január 30 - án megtartott ülésről. Rendelet: 1/2014.(I. 30.) önkormányzati rendelet a települési

Részletesebben

NEMTI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE. 5/2015. sz. jegyzőkönyve. a 2015. március 4 én megtartott ülésről

NEMTI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE. 5/2015. sz. jegyzőkönyve. a 2015. március 4 én megtartott ülésről NEMTI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 5/2015. sz. jegyzőkönyve a 2015. március 4 én megtartott ülésről 1 Jegyzőkönyv Készült: Nemti Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 2015. március

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v J e g y z ő k ö n y v Készült: 2013. július 24-én (szerda) 18 órakor megtartott rendkívüli ülésén, a Varsányi Közös Önkormányzati Hivatalban. Jelen vannak: Pintérné Kanyó Judit polgármester Bárány Erzsébet

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Vámosgyörk Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. január 14-én 7.00 órakor tartott rendkívüli üléséről.

JEGYZŐKÖNYV. Vámosgyörk Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. január 14-én 7.00 órakor tartott rendkívüli üléséről. JEGYZŐKÖNYV Készült: Ülés helye: Vámosgyörk Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. január 14-én 7.00 órakor tartott rendkívüli üléséről. Vámosgyörki Közös Önkormányzati Hivatal Tanácskozóterem

Részletesebben

Ortaháza Község Önkormányzata. Jegyzőkönyv. Ortaháza Községi Önkormányzat Képviselő-testületének augusztus 13- án megtartott nyílt ülésről.

Ortaháza Község Önkormányzata. Jegyzőkönyv. Ortaháza Községi Önkormányzat Képviselő-testületének augusztus 13- án megtartott nyílt ülésről. 32/10/2013 Zala Megye Ortaháza Község Önkormányzata Jegyzőkönyv Ortaháza Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. augusztus 13- án megtartott nyílt ülésről. Határozatok: 69/2013.(VIII.13.) kt.

Részletesebben

E l ő t e r j e s z t é s. az Önkormányzat és a GYARD 65 Kft között kötendő szerződések tárgyában

E l ő t e r j e s z t é s. az Önkormányzat és a GYARD 65 Kft között kötendő szerződések tárgyában Kunfehértó Község Polgármesterétől E l ő t e r j e s z t é s az Önkormányzat és a GYARD 65 Kft között kötendő szerződések tárgyában (Képviselő-testület 2014. november 26-i ülésére) Kunfehértó Község Önkormányzata

Részletesebben

M E G H Í V Ó. a Balatonfenyves Község Önkormányzat Képviselő-testületének február 3-án (kedd) 16 órára

M E G H Í V Ó. a Balatonfenyves Község Önkormányzat Képviselő-testületének február 3-án (kedd) 16 órára BALATONFENYVES KÖZSÉG POLGÁRMESTERÉTŐL Balatonfenyves, Kölcsey u. 27. Tel: 85/560-158, Fax: 85/361-802 E-mail: polgarmester@balatonfenyves.hu M E G H Í V Ó a Balatonfenyves Község Önkormányzat Képviselő-testületének

Részletesebben

Előadó: Előkészítette: Véleményezte:

Előadó: Előkészítette: Véleményezte: Előterjesztés Tiszalök Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. január 29-én tartandó ülésére, a 11. számú Tájékoztató a 2015. éi városi rendezvénytervről tárgyú napirendi pontjához Előadó: Tölgyesi

Részletesebben

Jegyzőkönyv. a Képviselő-testület július 25.-én megtartott rendkívüli nyilvános üléséről. Tartalmazza: 73-75/2016.(VII.25.) számú határozatokat

Jegyzőkönyv. a Képviselő-testület július 25.-én megtartott rendkívüli nyilvános üléséről. Tartalmazza: 73-75/2016.(VII.25.) számú határozatokat Jegyzőkönyv a Képviselő-testület 2016. július 25.-én megtartott rendkívüli nyilvános üléséről Tartalmazza: 73-75/2016.(VII.25.) számú határozatokat Jegyzőkönyv Készült: Csörög Község Önkormányzat Képviselő-testületének

Részletesebben

13/2014. Készült: 1 példányban. a.) jegyzőkönyve b.) 68-69/2014.(IX.02.) határozata

13/2014. Készült: 1 példányban. a.) jegyzőkönyve b.) 68-69/2014.(IX.02.) határozata 320 13/2014. Készült: 1 példányban Mérk Nagyközség Képviselő-testületének 2014. szeptember 2-án 14 00 ülésének órai kezdettel megtartott a.) jegyzőkönyve b.) 68-69/2014.(IX.02.) határozata Napirend: 1./

Részletesebben

J E G Y Z Õ K Ö N Y V. Polgármesteri Hivatal tanácsterme Szuhakálló, Kossuth L. út 7. Dávid István polgármester. Mertusné Varga Katalin alpolgármester

J E G Y Z Õ K Ö N Y V. Polgármesteri Hivatal tanácsterme Szuhakálló, Kossuth L. út 7. Dávid István polgármester. Mertusné Varga Katalin alpolgármester J E G Y Z Õ K Ö N Y V Készült: Szuhakálló Községi Önkormányzat Képviselõ-testületének 2011. szeptember 9-én, 7:30 órai kezdettel megtartott rendkívüli nyílt ülésérõl. Az ülés helye: Jelen vannak: Polgármesteri

Részletesebben

BAJNAI KÉPÚJSÁG Utoljára frissítve: 2015. június 15.

BAJNAI KÉPÚJSÁG Utoljára frissítve: 2015. június 15. Utoljára frissítve: 2015. június 15. MŰSOROK Tisztelt Nézők! A Képújság műsorán A Magyar Viselet Ünnepén készült felvételt láthatják. Időpont: 2015. június 22. (hétfő) 19.00 óra Bárándi Zoltán szerkesztő

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Készült: Csönge Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 2015.január 16.napján 17 órakor megtartott nyilvános testületi üléséről.

Jegyzőkönyv. Készült: Csönge Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 2015.január 16.napján 17 órakor megtartott nyilvános testületi üléséről. Jegyzőkönyv Készült: Csönge Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 2015.január 16.napján 17 órakor megtartott nyilvános testületi üléséről. Az ülés helye: Csönge Község Önkormányzata hivatalos helyiségében

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Balajt Község Önkormányzatának KÉPVISELŐ-TESTÜLETE e-mail cím: onkormányzat@balajt.hu 82-7/2014. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Balajt Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. május 28. napján

Részletesebben

Felsőtárkányi Roma Nemzetiségi Önkormányzat 3324 Felsőtárkány, Fő út 101. E-mail: felsotarkanyicko@freemail.hu

Felsőtárkányi Roma Nemzetiségi Önkormányzat 3324 Felsőtárkány, Fő út 101. E-mail: felsotarkanyicko@freemail.hu Felsőtárkányi Roma Nemzetiségi Önkormányzat 3324 Felsőtárkány, Fő út 101. E-mail: felsotarkanyicko@freemail.hu Jegyzőkönyv Készült a Felsőtárkányi Polgármesteri Hivatal tárgyalójában a Felsőtárkány Roma

Részletesebben

K I V O N A T. Alsónémedi Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének február 28-i nyilvános ülésének jegyzőkönyvéből

K I V O N A T. Alsónémedi Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének február 28-i nyilvános ülésének jegyzőkönyvéből Alsónémedi Önkormányzat Polgármesteri Hivatala 2351 Alsónémedi, Fő út 58. K I V O N A T Alsónémedi Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. február 28-i nyilvános ülésének jegyzőkönyvéből 19/2012.

Részletesebben

dr. Endrédy Renáta osztályvezető, a Jegyző megbízottja

dr. Endrédy Renáta osztályvezető, a Jegyző megbízottja Balatonszőlős Község Önkormányzata B A L A T O N S Z Ő L Ő S Szám:101/20-43/2013. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Balatonszőlős Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. július 3-án, 18:00 órai

Részletesebben

Jármi Község Önkormányzata Képviselő-testületének és Papos Község Önkormányzata Képviselő-testületének

Jármi Község Önkormányzata Képviselő-testületének és Papos Község Önkormányzata Képviselő-testületének Jármi Község Önkormányzata Képviselő-testületének és Papos Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. szeptember 26.-án tartott együttes nyilvános ülésének J e g y z ő k ö n y v e Készült: 5 példányban

Részletesebben

TÁRGYSOROZAT. 1) Beszámoló Bököny Cigány Kisebbségi Önkormányzat megalakulása óta végzett tevékenységéről. /szóbeli előterjesztés/ Előadó: Kis Gusztáv

TÁRGYSOROZAT. 1) Beszámoló Bököny Cigány Kisebbségi Önkormányzat megalakulása óta végzett tevékenységéről. /szóbeli előterjesztés/ Előadó: Kis Gusztáv Bököny Község Cigány Kisebbségi Önkormányzat Képviselő-testülete 2011. április 13-i rendkívüli üléséről 37-7/2011. a./ jegyzőkönyve b./ tárgysorozata határozatai: (7-8/2011) TÁRGYSOROZAT 1) Beszámoló Bököny

Részletesebben

MEGÁLLAPODÁS-MÓDOSÍTÁS EGYSÉGES SZERKEZETBEN Közös Önkormányzati Hivatal alakításáról és fenntartásáról

MEGÁLLAPODÁS-MÓDOSÍTÁS EGYSÉGES SZERKEZETBEN Közös Önkormányzati Hivatal alakításáról és fenntartásáról MEGÁLLAPODÁS-MÓDOSÍTÁS EGYSÉGES SZERKEZETBEN Közös Önkormányzati Hivatal alakításáról és fenntartásáról Csanádpalota Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 6913 Csanádpalota, Kelemen László tér 10.

Részletesebben

Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlésének Népjóléti Bizottsága

Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlésének Népjóléti Bizottsága Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlésének Népjóléti Bizottsága J E G Y Z Ő K Ö N Y V amely készült Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlésének Népjóléti Bizottsága 2015. április 15.-én, a kaposvári Polgármesteri

Részletesebben

RÉTSÁG VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE MEGHÍVÓ. m e g h í v o m.

RÉTSÁG VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE MEGHÍVÓ. m e g h í v o m. RÉTSÁG VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE MEGHÍVÓ Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testületének következő ülését a helyi önkormányzatokról szóló 2011.évi CLXXXIX. törvény 44. -a alapján 2013.

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v. Készült Vanyola község Önkormányzati Képviselő-testülete 2013. május 27-én 08,00 órakor megtartott nyilvános üléséről.

J e g y z ő k ö n y v. Készült Vanyola község Önkormányzati Képviselő-testülete 2013. május 27-én 08,00 órakor megtartott nyilvános üléséről. Önkormányzati Képviselő-testület V A N Y O L A Szám: 8/2013. J e g y z ő k ö n y v Készült Vanyola község Önkormányzati Képviselő-testülete 2013. május 27-én 08,00 órakor megtartott nyilvános üléséről.

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Képviselőtestületének november 2-i ülésére

ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Képviselőtestületének november 2-i ülésére ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Képviselőtestületének 2010. november 2-i ülésére Egyszerű többség Tárgy: Szennyvíz-beruházási projekttel kapcsolatos döntések Előterjesztő: Szabó Loránd polgármester

Részletesebben

Pér Község Önkormányzata 9099 Pér, Szent Imre u. 1. Tel: (96) , Fax: (96)

Pér Község Önkormányzata 9099 Pér, Szent Imre u. 1. Tel: (96) , Fax: (96) Ügyiratszám: Dr. Fellegi Tamás nemzeti fejlesztési miniszter részére Tárgy: Baleseti gócpont megszüntetése iránti kérelem Nemzeti Fejlesztési Minisztérium 1051 Budapest Honvéd utca 13-15. Tisztelt Miniszter

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. A képviselőtestületi ülés helye: Hencida Polgármesteri Hivatal Tanácskozóterme

JEGYZŐKÖNYV. A képviselőtestületi ülés helye: Hencida Polgármesteri Hivatal Tanácskozóterme JEGYZŐKÖNYV Készült: Hencida Község Önkormányzat Képviselőtestületének 2011. május 12-én megtartott rendkívüli üléséről. A képviselőtestületi ülés helye: Hencida Polgármesteri Hivatal Tanácskozóterme Jelen

Részletesebben

Előterjesztés. Berente Község Önkormányzat Képvsielő-Testületének 2014. május 29-ei rendes ülésére

Előterjesztés. Berente Község Önkormányzat Képvsielő-Testületének 2014. május 29-ei rendes ülésére Előterjesztés Berente Község Önkormányzat Képvsielő-Testületének 2014. május 29-ei rendes ülésére Tárgy: közalkalmazottak és közfoglalkoztatottak kétheti jutalma Előterjesztő: Borza Bertalan intézményvezető

Részletesebben

J E L E N T É S. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2011. március 28-i ülésére a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról

J E L E N T É S. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2011. március 28-i ülésére a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról Zirc Város Polgármestere 8420 Zirc, Március 15. tér 1. J E L E N T É S Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2011. március 28-i ülésére a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról A lejárt határidejű

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült: 2014. július 11-én Csincse Község Önkormányzatának Képviselőtestületi üléséről, Csincse Község Művelődési Házában.

JEGYZŐKÖNYV. Készült: 2014. július 11-én Csincse Község Önkormányzatának Képviselőtestületi üléséről, Csincse Község Művelődési Házában. Borsod-Abaúj-Zemplén Megye Csincse Község JEGYZŐKÖNYV Készült: 2014. július 11-én Csincse Község Önkormányzatának Képviselőtestületi üléséről, Csincse Község Művelődési Házában. Jelen vannak: Klein János

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v 9/2013 szám. J e g y z ő k ö n y v Készült az Ágfalvi Német Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. szeptember 9-én az Ágfalvi Közös Önkormányzati Hivatal Tanácstermében (Ágfalva, Soproni

Részletesebben

Készült: Maglóca Község Képviselő-testületének 2009. június 2-án tartott nyilvános üléséről.

Készült: Maglóca Község Képviselő-testületének 2009. június 2-án tartott nyilvános üléséről. Maglóca Község Képviselő-testülete 2-4/2009/Ny. J e g y z ő k ö n y v Készült: 2009. június 2-án tartott nyilvános üléséről. A képviselő-testületi ülés kezdete: 14 00 óra A képviselő-testületi ülés helye:

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Somlójenő Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 8478 Somlójenő, Petőfi u. 99. Szám: Svh/61-1/2015. Készült: J E G Y Z Ő K Ö N Y V Somlójenő Községi Önkormányzat Képviselő- testületének 2015. február

Részletesebben

Megállapodás közös önkormányzati hivatal létrehozásáról

Megállapodás közös önkormányzati hivatal létrehozásáról Megállapodás közös önkormányzati hivatal létrehozásáról amely létrejött egyrészről - Bárna Község Önkormányzat 3126 Bárna, Petőfi út 23., képviseli Tóth Károlyné polgármester, - Mátraszele Község Önkormányzat

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v. Hosszúhetény Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2014. augusztus 25-i rendkívüli testületi üléséről

J e g y z ő k ö n y v. Hosszúhetény Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2014. augusztus 25-i rendkívüli testületi üléséről Hosszúhetény Község Önkormányzat Képviselő-testülete 9/2014. sz. J e g y z ő k ö n y v Hosszúhetény Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2014. augusztus 25-i rendkívüli testületi üléséről 2 Hosszúhetény

Részletesebben

Város Képviselő-testület

Város Képviselő-testület Város Képviselő-testület E g é s z s é g ü g y i é s S z o c i á l i s B i z o t t s á g 2051 Biatorbágy, Baross Gábor utca 2/a. Telefon: 06 23 310-174/112, 113, 142 Fax: 06 23 310-135 E-mail: hivatal@biatorbagy.hu

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Hort Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. szeptember 25-én megtartott rendkívüli üléséről

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Hort Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. szeptember 25-én megtartott rendkívüli üléséről JEGYZŐKÖNYV Készült: Hort Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. szeptember 25-én megtartott rendkívüli üléséről Határozat Tárgya: száma: 117/2013. (IX.25.) Helyi önkormányzatok működőképessége

Részletesebben

II/1. számú táblázat: Álláskeresési segélyben részesülők száma

II/1. számú táblázat: Álláskeresési segélyben részesülők száma Helyi Esélyegyenlőségi Program áttekintése 1. Helyzetelemzés helytállósága: A helyi esélyegyenlőségi program elkészítésének részletes szabályairól szóló 2/2012. EMMI rendeletének 1. és 2. számú melléklete

Részletesebben

MEGHÍVÓ Monor Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

MEGHÍVÓ Monor Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Monor Város Alpolgármestere 2200 Monor, Kossuth Lajos utca 78-80. Telefon: 06/29/612-310 Szám: 27-83-15/2014 MEGHÍVÓ Monor Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2014. SZEPTEMBER 25-ÉN CSÜTÖRTÖKÖN

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Borszörcsök Községi Önkormányzat Képviselőtestülete 8479. Borszörcsök, Petőfi u. 198. Szám: 385-3/2012. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Borszörcsök Községi Önkormányzat Képviselőtestületének 2012. május

Részletesebben

HANTOS KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2015. ÉVI HATÁROZATTÁRA

HANTOS KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2015. ÉVI HATÁROZATTÁRA HANTOS KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2015. ÉVI HATÁROZATTÁRA Hantos Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2015.(II.23.) számú határozata Hantos Községi Önkormányzat Képviselő-testületének

Részletesebben

Dozmat Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2013. április 15- i nyílt ülésének jegyzőkönyve

Dozmat Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2013. április 15- i nyílt ülésének jegyzőkönyve 4/2013. Dozmat Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2013. április 15- i nyílt ülésének jegyzőkönyve Tartalmazza: 28/2013. (IV.15.) számú határozatot a Vasivíz Zrt-vel kötendő bérleti-üzemeltetési szerződés

Részletesebben

SZAKONYFALU. Község Önkormányzata Képviselő-testületének november 9-én megtartott. nyílt. üléséről készült. j e g y z ő k ö n y v

SZAKONYFALU. Község Önkormányzata Képviselő-testületének november 9-én megtartott. nyílt. üléséről készült. j e g y z ő k ö n y v SZAKONYFALU Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. november 9-én megtartott nyílt üléséről készült j e g y z ő k ö n y v J e g y z ő k ö n y v Készült: Szakonyfalu Község Önkormányzata Képviselő-testületének

Részletesebben

Előterjesztés Parkoló kialakításhoz támogatási kérelem. Tisztelet Képviselőtestület

Előterjesztés Parkoló kialakításhoz támogatási kérelem. Tisztelet Képviselőtestület Előterjesztés Parkoló kialakításhoz támogatási kérelem Tisztelet Képviselőtestület Kecskés Szabina Répcelak, Petőfi S. utca 19. szám alatti lakos, mint egyéni vállalkozó azzal a kéréssel fordult az Önkormányzat

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Készült: Szakáld Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2014. december 23. napján megtartott ülésén.

Jegyzőkönyv. Készült: Szakáld Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2014. december 23. napján megtartott ülésén. Szakáld Község Önkormányzata Képviselő-testülete 3596 Szakáld, Aradi út. 4. Jegyzőkönyv Készült: Szakáld Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2014. december 23. napján megtartott ülésén. Jelen vannak:

Részletesebben

A képviselő-testületi ülés helye: Önkormányzat Tanácskozóterme, Markotabödöge. A képviselő-testületi ülésen tanácskozási joggal meghívott jelenlévők:

A képviselő-testületi ülés helye: Önkormányzat Tanácskozóterme, Markotabödöge. A képviselő-testületi ülésen tanácskozási joggal meghívott jelenlévők: Markotabödöge Község Képviselő-testülete 128-2/2011./NY. J e g y z ő k ö n y v Készült: 2011. február 21-én tartott nyilvános üléséről. A képviselő-testületi ülés kezdete: 18 00 óra A képviselő-testületi

Részletesebben