Készült: Kóny Község Önkormányzata Képviselő-testülete november 26-án, 17 órakor az Önkormányzati Hivatal üléstermében megtartott üléséről.

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Készült: Kóny Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2013. november 26-án, 17 órakor az Önkormányzati Hivatal üléstermében megtartott üléséről."

Átírás

1 Kóny Község Önkormányzata Képviselő-testülete 9144 Kóny, Rákóczi u. 30. Tel.: 96/ Szám: 1-10/2013. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Kóny Község Önkormányzata Képviselő-testülete november 26-án, 17 órakor az Önkormányzati Hivatal üléstermében megtartott üléséről. Jelen vannak: Aller Imre polgármester Horváth István képviselő Kiss Miklósné képviselő Rasztovich András képviselő Szalánczy Zsolt képviselő Tuba Csilla képviselő Tóth Zsuzsanna képviselő Némethné Hajzer Marietta jegyző a csatolt jelenléti ív szerint 2. napirendi pontnál Szabó Imréné védőnő Aller Imre polgármester köszönti a megjelenteket és megállapítja, hogy az ülés határozatképes, mert a 7 fő képviselőből 7 fő jelen van. Határozati javaslatként a testületi ülés napirendjének a meghívóban szereplő napirendi pontok tárgyalását javasolja. A 80/2013.(XI.26.) HATÁROZAT Kóny Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az alábbi napirendi pontok tárgyalását fogadta el: N A P I R E N D 1. Tájékoztató az előző időszak óta eltelt eseményekről 2. Beszámoló a védőnői munkáról Előadó: Szabó Imréné védőnő 3. Tájékoztató Kóny Község Önkormányzat évi költségvetésnek III. negyedévi teljesítéséről 4. Kóny Község Önkormányzatának évi költségvetési tervkoncepciója - 1 -

2 évi belső ellenőrzési terv elfogadása 6. Javaslat a szociális célú tűzifa juttatásról szóló önkormányzati rendelet megalkotására 7. Javaslat a helyi vízgazdálkodási hatósági jogkörhöz kapcsolódó talajterhelési díjra vonatkozó eljárási, adatszolgáltatási szabályokról és mentességekről szóló rendelet módosítására. 8. A Tündér-tavi Óvoda Továbbképzési programjának és munkatervének elfogadása 9. Döntést, jóváhagyást igénylő ügyek 10. Kérdések, interpellációk Zárt ülés: 11. BURSA HUNGARICA Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíj Pályázatok elbírálása 12. Szociális ügyek megtárgyalása Előadó: Némethné Hajzer Marietta jegyző Napirendek tárgyalása: 1. Tájékoztató az előző időszak óta eltelt eseményekről Aller Imre tájékoztatja a képviselőket, hogy betegsége miatt október hónapban nem volt képviselő-testületi ülés, viszont napi szinten tartotta a kapcsolatot a jegyző asszonnyal. A beütemezett feladatok elvégzésre kerültek. A hagyományosan megrendezett idősek napja lezajlott, az elmúlt évekhez hasonló részvétellel. Megkezdődött az M85-ös sz. négysávú út építése, a feleslegessé váló termőföld ingyenesen, a volt szeméttelep melletti területre, és a szabadidő park területére kerül beszállításra. Az Új Élet utca, Soproni utca és a Kossuth utca útvonalon a szállítás miatt sárfelhordás volt tapasztalható, amely a megállapodásnak megfelelően letisztításra került. A beszállító céggel szerződést kötöttünk, a szállítás során megrongált utak eredeti állapotban való visszaállítására. Sajnos a szállítást és a közlekedést akadályozta egy helyi vállalkozó vontatmánya, melyet tulajdonos második felszólítás után eltávolított. A továbbiakban elmondja, hogy a Napelemes rendszerrel villamos energia kiváltása megújuló energiával Kóny Község önkormányzatának intézményein pályázatunkat támogatásra alkalmasnak minősítették, a beruházás hamarosan megindul. Az IKSZ-Faluház TÁMOP-os pályázatának megvalósítása jó ütemben halad. A benyújtott LEADER pályázatok (Piactér Kamerarendszer kiépítése) még elbírálás alatt áll

3 2. Beszámoló a védőnői munkáról Előadó: Szabó Imréné védőnő /Előterjesztés írásban mellékelve/ Aller Imre köszönti Szabó Imréné védőnőt, és egyben felkéri beszámolójának megtartására. Szabó Imréné kiegészítést nem kíván írásos beszámolójához hozzáfűzni, viszont nagyon szívesen válaszol a képviselők kérdéseire. Tuba Csilla elmondja, hogy az óvoda kapcsolata nagyon jó a védőnővel. Horváth István megkérdezi, hogy a beszámolóban mit takar a titkolt terhesség meghatározás. Szabó Imréné tájékoztatja, hogy titkolt terhességről akkor beszélünk, ha a kismama nem jelenik meg sem orvosnál, sem védőnőnél. Aller Imre megkérdezi, hogy ebben az esetben nincsenek-e szankciók az elmulasztott jelzés miatt. Szabó Imréné elmondja, hogy abban az esetben, ha a szülés kórházban zajlik le, más az elbírálás. Itt viszont otthonszülés volt, koraszülött gyermek halva született, ilyenkor felmerül a bűncselekmény lehetősége, az eljárás megindult. Amennyiben beigazolódik a halvaszülés az eljárást, mint ebben az esetben is megszüntetik. Kiss Miklósné megköszöni az ingyenes nőgyógyászati szűrővizsgálat megszervezését és lebonyolítását. Tóth Zsuzsanna megköszöni a védőnő iskolában végzett munkáját, az osztályfőnöki órákon tartott előadásokat, a szűrő vizsgálatokat. Aller Imre elmondja, hogy a beszámolóban szereplő, valamint a költségvetésben is tervezett kisebb felújításokat az év végéig megpróbáljuk elvégezni az egészségházban. Megköszöni a védőnő kiemelkedő munkáját, a rendezvényeken való aktív részvételét, valamint az önállóan szervezett anyatejes világnap lebonyolítását. Megköszöni Szabó Imréné beszámolóját, további jó munkát kíván, a képviselőnek pedig a beszámoló elfogadását javasolja az alábbi határozati javaslat alapján: Kóny Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Szabó Imréné védőnő évi munkájáról szóló beszámolót az előterjesztés szerinti tartalommal elfogadja

4 81/2013.(XI.26.) HATÁROZAT Kóny Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Szabó Imréné védőnő évi munkájáról szóló beszámolót az előterjesztés szerinti tartalommal elfogadja. 3. Tájékoztató Kóny Község Önkormányzat évi költségvetésnek III. negyedévi teljesítéséről. /Előterjesztés írásban mellékelve/ Aller Imre tájékoztatja a képviselőket, hogy a költségvetés III. negyedévi teljesítése időarányosan megtörtént. Szerkezetátalakítási tartalékból kaptunk pótelőirányzatot az óvónői béremelésekre és a szociális ellátásra. A működésképtelen önkormányzatok támogatására pályázatuk határidőre benyújtásra került. Némethné Hajzer Marietta elmondja, hogy a Szociális és Gyermekjóléti Alapszolgáltatási Központ III. negyedévi teljesítését a kiadott anyag nem tartalmazza, mivel ezt az intézményt július 1-től a Szociális és Gyermekjóléti Feladatokat Ellátó Társulás tartja fenn és működteti. Az ellátott feladatok utáni normatíva igénylésre továbbra is a székhely település, Kóny Önkormányzata jogosult, mely intézmény-finanszírozásként továbbutalásra kerül a társulásnak. Rasztovich András elmondja, hogy a Pénzügyi Bizottság megtárgyalta a évi költségvetés III. negyedévi teljesítéséről szóló tájékoztatót, és javasolja a képviselőtestületnek elfogadásra. Kóny Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Kóny Községi Önkormányzat évi költségvetésének III. negyedévi teljesítéséről, végrehajtásától szóló tájékoztatót az előterjesztés szerinti tartalommal tudomásul veszi. 82/2013.(XI.26.) HATÁROZAT Kóny Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Kóny Községi Önkormányzat évi költségvetésének III. negyedévi teljesítéséről, végrehajtásától szóló tájékoztatót az előterjesztés szerinti tartalommal tudomásul veszi

5 4. Kóny Község Önkormányzatának évi költségvetési tervkoncepciója Aller Imre elmondja, hogy 2014 évben a évi számok maradtak, a szerkezet átalakítási tartalékból érkezett pótelőirányzatok továbbra sem épülnek be a finanszírozásba. Iparűzési adóból a vállalkozók leírhatják az útdíjat, amelyből már 1/3 elvonás ebben az évben megtörtént, a maradékból újabb elvonások lesznek. Véleménye szerint a kilátások 2014 évre rosszabbak, az önkormányzatnak mozgástere nincs. A feladat finanszírozás sem működik, sajnos kevesebb, mint amennyire szükség lenne Rasztovich András elmondja, hogy a Pénzügyi Bizottság megtárgyalta az önkormányzat évi költségvetési tervkoncepcióját, és javasolja a képviselő-testületnek elfogadásra. Kóny Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Kóny Község önkormányzat évi költségvetési tervkoncepcióját az előterjesztés szerinti tartalommal elfogadja. Megbízza a polgármestert, hogy költségvetési rendelettervezetet terjesszen a Képviselő-testület elé. Határidő: február /2013.(XI.26.) HATÁROZAT Kóny Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Kóny Község önkormányzat évi költségvetési tervkoncepcióját az előterjesztés szerinti tartalommal elfogadja. Megbízza a polgármestert, hogy költségvetési rendelettervezetet terjesszen a Képviselő-testület elé. Határidő: február A évi belső ellenőrzési terv elfogadása Aller Imre elmondja, hogy a Többcélú Kistérségi Társulásnál megszűnt a belső ellenőrzés, ezért a Megoldás Kft.-t bíztuk meg a belső ellenőrzés elvégzésére. Javasolja, hogy évben a Tündér-tavi Óvoda belső ellenőrzésére kerüljön sor. Kóny Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a ÉVI ELLENŐRZÉSI TERVÉT az előterjesztésnek megfelelően jóváhagyja. A Képviselő-testület megbízza a jegyzőt, hogy az ellenőrzési tervet jóváhagyólag írja alá Felelős: Némethné Hajzer Marietta jegyző - 5 -

6 84/2013.(XI.26.) HATÁROZAT Kóny Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a ÉVI ELLENŐRZÉSI TERVÉT az előterjesztésnek megfelelően jóváhagyja. A Képviselő-testület megbízza a jegyzőt, hogy az ellenőrzési tervet jóváhagyólag írja alá Felelős: Némethné Hajzer Marietta jegyző 6. Javaslat a szociális célú tűzifa juttatásról szóló önkormányzati rendelet megalkotására /Előterjesztés írásban mellékelve/ Aller Imre tájékoztatja a képviselő-testületet, hogy az elmúlt évben a szociális célú tűzifa juttatásról nem készült rendelet, mivel olyan kevés (3 m 3 ) tűzifát kapott volna községünk, amelyet felelősséggel, igazságosan nem lehetett volna elosztani a rászorulók között, így lemondtunk róla. Ebben az évben 28 m 3 szociális tűzifa támogatásra jogosult településünk, (pályázatunkban 57 m 3 -t igényeltünk), a kiosztására rendeletet kell alkotni. A családokhoz való szállítási költséget az Önkormányzat fizeti. Némethné Hajzer Marietta elmondja, hogy a szociális tűzifa igénylésének alapja volt a lakásfenntartási támogatások mennyisége. A törvény szerint az egy háztartásra eső legkisebb mennyiség mértéke 1 m 3. Javasolja ezt a mennyiséget meghatározni a helyi rendeletben is, hogy minél több rászoruló kaphasson támogatást, kérelem alapján. Javasolja továbbá minél rövidebb határidők meghatározását, hogy még az ünnepek előtt kiszállításra kerülhessen a rászorulóknak a támogatás. Aller Imre javasolja a rendelet előterjesztés szerinti elfogadását. Kóny Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 7 igen, 0 nem szavazattal, tartózkodás nélkül a következő rendeletet alkotta: KÓNY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 11/2013.(XI.30.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE A SZOCIÁLIS CÉLÚ TŰZIFA TÁMOGATÁS HELYI SZABÁLYAIRÓL /A rendelet a jegyzőkönyv mellékletét képezi!/ 7. Javaslat a helyi vízgazdálkodási hatósági jogkörhöz kapcsolódó talajterhelési díjra vonatkozó eljárási, adatszolgáltatási szabályokról és mentességekről szóló rendelet módosítására

7 Aller Imre elmondja, hogy a talajterhelési díj évben 180 Ft/m 3 -ről 1800,-Ft/m 3 -re emelkedett. Sokan nem kötöttek még mindig rá a csatornahálózatra (kb. 60 fő), és a megemelkedett díj miatt vannak sajnos komoly díj elmaradások, amelyek egy része szinte behajthatatlan. Javasolja rendelet módosítási javaslat kidolgozását a mentességek kiterjesztésével, hogy egy meghatározott mennyiségig mentesülnének a fogyasztók a talajterhelési díj fizetése alól. Kéri képviselő társait mondják el véleményüket javaslatával kapcsolatban. Szalánczy Zsolt javasolja, hogy csak azok a lakosok kapják meg a kedvezményt, akik egy meghatározott időpontig rákötnek a csatornahálózatra, tehát feltételhez kötni. Aller Imre javasolja, hogy bízzák meg a jegyzőt, hogy a következő testületi ülésre a fenti tartalommal a rendelet-módosítási javaslatot készítse el. Kóny Község Önkormányzatának Képviselő-testülete megbízza a jegyzőt, hogy a helyi vízgazdálkodási hatósági jogkörhöz kapcsolódó talajterhelési díjra vonatkozó eljárási, adatszolgáltatási szabályokról és mentességekről szóló rendelet fentiek szerinti módosításáról a rendelet-tervezetet készítse el és terjessze következő testületi ülés elé. Határidő: december 25. Felelős: Némethné Hajzer Marietta jegyző 85/2013.(XI.26.) HATÁROZAT Kóny Község Önkormányzatának Képviselő-testülete megbízza a jegyzőt, hogy a helyi vízgazdálkodási hatósági jogkörhöz kapcsolódó talajterhelési díjra vonatkozó eljárási, adatszolgáltatási szabályokról és mentességekről szóló rendelet fentiek szerinti módosításáról a rendelet-tervezetet készítse el és terjessze a következő testületi ülés elé. Határidő: december 25. Felelős: Némethné Hajzer Marietta jegyző 8. A Tündér-tavi Óvoda Továbbképzési programjának és munkatervének elfogadása /Előterjesztés írásban mellékelve/ Aller Imre megkérdezi Tuba Csilla óvodavezetőt, hogy szóbeli kiegészítést kíván-e tenni az előterjesztésben szereplőkhöz. Tuba Csilla csak annyit kíván hozzáfűzni, hogy a programot és a munkatervet a fenntartónak kell jóváhagyni, a szülői munkaközösségnek pedig véleményezni kell. Aller Imre véleménye szerint a nyári időszakban a csoport összevonás lehetősége még nem átlátható, majd az akkori gyerek létszám határozza meg. Javasolja ezt a későbbiekben eldönteni

8 Tuba Csilla elmondja, hogy a szabadságok kiadása miatt kényszerül erre a megoldásra. Szalánczy Zsolt egyet ért a csoport összevonással, viszont a két hét leállást soknak találja. Úgy gondolja, hogy 1 hét legyen a leállás és a másik héten legyen ügyelet. Tuba Csilla tájékoztatja a képviselőket, hogy az óvoda udvarra az 1 %-ok felajánlásából, és vállalkozói támogatásból mászó állványt vásároltak. Kóny Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Tündértavi Óvoda a) továbbképzési Programját az előterjesztés szerinti tartalommal jóváhagyja; b) munkatervét az alábbi módosítással hagyja jóvá: - a nyári működés ( ) időszakában alapvetően nem csoportösszevonással működik, csoportösszevonásra csak indokolt esetben (alacsony gyereklétszám) kerülhet sor, től ig ügyeleti rendben működik, tól ig takarítási szünet. 86/2013.(XI.26.) HATÁROZAT Kóny Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Tündér-tavi Óvoda a.) továbbképzési Programját az előterjesztés szerinti tartalommal jóváhagyja; b.) munkatervét az alábbi módosítással hagyja jóvá: - a nyári működés ( ) időszakában alapvetően nem csoportösszevonással működik, csoportösszevonásra csak indokolt esetben (alacsony gyereklétszám) kerülhet sor, től ig ügyeleti rendben működik, tól ig takarítási szünet. 9. Döntést, jóváhagyást igénylő ügyek. - A Kónyi Deák Ferenc Általános Iskola és AMI intézményi tanácsába való delegálás Tóth Zsuzsanna tájékoztatja a képviselőket, hogy a nemzeti köznevelésről szóló törvény módosítása értelmében az intézményi tanács felállítása kötelező október 15-ig

9 Az intézményi tanácsot a szülők, a nevelőtestület és az intézmény székhelye szerinti települési önkormányzat delegáltjából kellett létrehozni. Az Intézményi Tanácsba az önkormányzatot Aller Imre polgármester képviselte, az iskola delegáltja Valent Tiborné, a szülői munkaközösség delegáltja Horváthné Gáli Tímea. Némethné Hajzer Marietta javasolja a Képviselő-testületnek, hogy az intézményi tanácsba Aller Imre polgármester delegálását utólag hagyja jóvá. Kóny Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Nemzeti Köznevelésről szóló évi CXC. törvény 73.. (4) bekezdése alapján a Kónyi Deák Ferenc Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola intézményi tanácsába Aller Imre polgármester delegálását utólagosan jóváhagyja. 87/2013.(XI.26.) HATÁROZAT Kóny Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Nemzeti Köznevelésről szóló évi CXC. törvény 73.. (4) bekezdése alapján a Kónyi Deák Ferenc Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola intézményi tanácsába Aller Imre polgármester delegálását utólagosan jóváhagyja. - Fogászati ügyelet Aller Imre elmondja, hogy az elmúlt években Kóny község lakossága számára a fogorvosi alapellátáshoz kapcsolódó sürgősségi ellátás biztosításával a hatályos jogszabályok alapján az Egyesített Egészségügyi és Szociális Intézmény Győr-t (9026 Győr, Kálóczy tér 9-11.) bízták meg. Az intézmény igazgatója ismét megkereste önkormányzatunkat, hogy Kóny község lakossága számára a sürgősségi fogászati ügyeleti ellátást a továbbiakban is igénybe kívánjuke venni. Az elmúlt évben nem volt számottevő az ügyeletet igénybevevő lakosok száma, ugyanakkor szükség esetén a betegeknek van hová fordulni, ezért javasolja továbbra is az sürgősségi fogászati ellátás igénybevételét az elmúlt évben megkötött megállapodásban foglaltaknak megfelelően. Kóny Község Önkormányzata Képviselő-testülete a győri Egyesített Egészségügyi és Szociális Intézmény által biztosított sürgősségi fogászati ügyeleti ellátást Kóny község lakossága számára a továbbiakban is igénybe kívánja venni a jelenleg hatályos megállapodásban foglaltaknak megfelelően. A képviselő-testület megbízza a polgármestert, hogy döntéséről az Egyesített Egészségügyi és Szociális - 9 -

10 Intézmény igazgatóját tájékoztassa és a megállapodást írja alá. 88/2013.(XI.26.) HATÁROZAT Kóny Község Önkormányzata Képviselő-testülete a győri Egyesített Egészségügyi és Szociális Intézmény által biztosított sürgősségi fogászati ügyeleti ellátást Kóny község lakossága számára a továbbiakban is igénybe kívánja venni a jelenleg hatályos megállapodásban foglaltaknak megfelelően. A képviselő-testület megbízza a polgármestert, hogy döntéséről az Egyesített Egészségügyi és Szociális Intézmény igazgatóját tájékoztassa és a megállapodást írja alá. - Felszabadulás utca névváltoztatása. Aller Imre elmondja, hogy Magyarország helyi önkormányzatairól szóló rendelkezése tiltja a XX. századi önkényuralmi politikai rendszerek megalapozásában, kiépítésében vagy fenntartásában részt vett személyek, illetőleg az e rendszerekre utaló fogalmak nevét viselő közterület-neveket. A Magyar Tudományos Akadémia állásfoglalása alapján közéjük tartozik a Felszabadulás utca elnevezés is, ezért indokolt a megváltoztatása. A hatályos önkormányzati törvény rendeletalkotási kötelezettséget is előír, mivel arról rendelkezik, hogy a közterületek elnevezésének rendjét rendeletben kell szabályozni. Mindenképpen indokoltnak tartaná az utca új elnevezésével kapcsolatban a lakosság véleményének kikérését, ami időigényes. Figyelembe kell vennünk, azt is, hogy választási eljárásról szóló törvény szerint a választás kitűzésétől a szavazás napjáig nem lehet többek között utcanevet megváltoztatni. Mivel 2014 tavaszán országgyűlési, októberben pedig önkormányzati választások lesznek, ennek okán az utcanévváltozásból adódó feladatok végrehajtására nem fog elegendő idő rendelkezésre állni, így a közterület-elnevezés megváltoztatásával kapcsolatos rendelet megalkotását a jövő évi helyhatósági választásokat követően tartanám megfelelőnek. Kóny Község Önkormányzata Képviselő-testülete a.) Kóny községben a évi helyhatósági választásokat követően a Felszabadulás utca elnevezésének megváltoztatását javasolja. b.) felkéri a jegyzőt, hogy készítse elő a közterületek elnevezésének eljárás rendjéről és a házszámozásról szóló önkormányzati rendelet-tervezetet. Határidő: önkormányzati választásokat követően Némethné Hajzer Marietta jegyző

11 89/2013.(XI.26.) HATÁROZAT Kóny Község Önkormányzata Képviselő-testülete a.) Kóny községben a évi helyhatósági választásokat követően a Felszabadulás utca elnevezésének megváltoztatását javasolja. b.) felkéri a jegyzőt, hogy készítse elő a közterületek elnevezésének eljárás rendjéről és a házszámozásról szóló önkormányzati rendelet-tervezetet. Határidő: önkormányzati választásokat követően Némethné Hajzer Marietta jegyző - Gépjármű beszerzés önerejének biztosítása. Aller Imre elmondja, hogy EMVA pályázati támogatással a kistérségi közlekedési szolgáltatás fejlesztésére egyéb szolgáltatás ellátásához kapcsolódóan lehetőség lenne gépjármű beszerzésre, de azok nem pályázhatnak, akiknek egy korábbi pályázat alapján beszerzett gépjárművek vonatkozásában még üzemeltetési kötelezettségük áll fenn. Önkormányzatuknak ilyen kötelezettsége van, de a Szociális és Gyermekjóléti Feladatokat Ellátó Társulás tudna pályázatot benyújtani. Amennyiben a társulási tanács elfogadja, a szociális ellátásban használt rossz állapotban lévő HYNDAI gépkocsijuk helyett tudnának ujjat vásárolni. Ehhez viszont szükség lenne egy olyan döntésre, hogy a pályázathoz szükséges önerőt (ÁFA összegét) önkormányzatunk felvállalja és akkor a társulási tanács is meggyőzhető lenne a pályázat benyújtására. Kóny Község Önkormányzata Képviselő-testülete az EMVAvidéki gazdaság és a lakosság számára nyújtott alapszolgáltatások fejlesztésének 2. célterületére benyújtandó pályázathoz szükséges önerőt átvállalja, amennyiben a Szociális és Gyermekjóléti Feladatokat Ellátó Társulás a pályázatot benyújtja. A képviselők a polgármester javaslatával egyetértettek. 90/2013.(XI.26.) HATÁROZAT Kóny Község Önkormányzata Képviselő-testülete az EMVAvidéki gazdaság és a lakosság számára nyújtott alapszolgáltatások fejlesztésének 2. célterületére benyújtandó pályázathoz szükséges önerőt átvállalja, amennyiben a Szociális és Gyermekjóléti Feladatokat Ellátó Társulás a pályázatot benyújtja

12 10. Kérdések, interpellációk Horváth István megkérdezi, hogy a József Attila utcában a megrendelt közvilágítás lámpa mikor kerül felhelyezésre. Aller Imre tájékoztatja, hogy a szerződéskötéstől számított 45 napra vállalták a szerelést. Tuba Csilla megkérdezi, hogy az óvodai dolgozók a költségvetés tárgyalásakor nem kaptak cafetériát, most megkaphatják-e? Aller Imre december elején javasolja visszatérni a kérdésre. A továbbiakban tájékoztatja a képviselőket, hogy az első adventi gyertya meggyújtására rendezendő ünnepély kapcsán két osztály szülői közössége megkereste, hogy ajándékot szeretnének készíteni és árulni, a bevételből az osztályközösségeik diákjait szeretnék támogatni. Szándékukról az iskola igazgatót nem tájékoztatták, a Szülői munkaközösség nem kívánt részt venni a rendezvényen. Tóth Zsuzsanna elmondja, hogy a Szülői munkaközösség kereste meg, hogy ádventi ajándékokat szeretnének készíteni, és árusítani, melynek bevételéből az egész iskola részére szeretnének pénzt gyűjteni, de nem az adventi gyertyagyújtás rendezvényén. Arról hogy két osztály szeretne külön árusítani konkrét információja nem volt. Aller Imre elmondja, hogy a hagyományosan megrendezésre kerülő adventi ünnepség december 22-én kerül megrendezésre. Az intézményekre az adventi időszak díszítő elemeinek kihelyezése megrendelésre került. Több hozzászólás nem lévén a Polgármester az ülés nyilvános részét bezárja, a további napirendi pont tárgyalása az Mhötv (2) bekezdése alapján zárt ülés keretében történik. A zárt ülésről külön jegyzőkönyv készül. Kmf. Aller Imre polgármester Némethné Hajzer Marietta jegyző

Készült: Kóny Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2012. november 29-én, 17 órakor az Önkormányzati Hivatal üléstermében megtartott üléséről.

Készült: Kóny Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2012. november 29-én, 17 órakor az Önkormányzati Hivatal üléstermében megtartott üléséről. Kóny Község Önkormányzata Képviselő-testülete 9144 Kóny, Rákóczi u. 30. Tel.: 96/280-140. Szám: 1-15/2012. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Kóny Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2012. november 29-én,

Részletesebben

Készült: Kóny Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2013. április 25-én, 17 órakor az Önkormányzati Hivatal üléstermében megtartott üléséről.

Készült: Kóny Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2013. április 25-én, 17 órakor az Önkormányzati Hivatal üléstermében megtartott üléséről. Kóny Község Önkormányzata Képviselő-testülete 9144 Kóny, Rákóczi u. 30. Tel.: 96/280-140. Szám: 1-6/2013. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Kóny Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2013. április 25-én,

Részletesebben

Készült: Kóny Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2013. június 11-én, 17 órakor az Önkormányzati Hivatal üléstermében megtartott üléséről.

Készült: Kóny Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2013. június 11-én, 17 órakor az Önkormányzati Hivatal üléstermében megtartott üléséről. Kóny Község Önkormányzata Képviselő-testülete 9144 Kóny, Rákóczi u. 30. Tel.: 96/280-140. Szám: 1-7/2013. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Kóny Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2013. június 11-én,

Részletesebben

Készült Kóny Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2012. április 25-én, 17 órakor az Önkormányzati Hivatal üléstermében megtartott üléséről.

Készült Kóny Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2012. április 25-én, 17 órakor az Önkormányzati Hivatal üléstermében megtartott üléséről. Kóny Község Önkormányzata Képviselő-testülete 9144 Kóny, Rákóczi u. 30. Tel.: 96/280-140. Szám: 1-7/2012. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült Kóny Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2012. április 25-én,

Részletesebben

Készült Kóny Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2012. február 28-án, 18 órakor az Önkormányzati Hivatal üléstermében megtartott üléséről.

Készült Kóny Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2012. február 28-án, 18 órakor az Önkormányzati Hivatal üléstermében megtartott üléséről. Kóny Község Önkormányzata Képviselő-testülete 9144 Kóny, Rákóczi u. 30. Tel.: 96/280-140. Szám: 1-4/2012. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült Kóny Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2012. február 28-án,

Részletesebben

Önkormányzati Időszaki Lap HU ISSN 1789-8153. VII. Évfolyam 11. szám - 2013. november. Ára: 220,- Ft ZAGYVARÉKASI HÍRMONDÓ

Önkormányzati Időszaki Lap HU ISSN 1789-8153. VII. Évfolyam 11. szám - 2013. november. Ára: 220,- Ft ZAGYVARÉKASI HÍRMONDÓ Önkormányzati Időszaki Lap HU ISSN 1789-8153 Ára: 220,- Ft VII. Évfolyam 11. szám - 2013. november ZAGYVARÉKASI HÍRMONDÓ Hírlétra Előfizetve Olcsóbb! A befizetési szelvényeket kérjük őrízék meg. 2014.

Részletesebben

KARDOSKÚT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK 2015. ÁPRILIS 27. NAPJÁN TARTOTT RENDES, NYÍLT KÉPVISELŐ-TESTÜLETI ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE

KARDOSKÚT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK 2015. ÁPRILIS 27. NAPJÁN TARTOTT RENDES, NYÍLT KÉPVISELŐ-TESTÜLETI ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE KARDOSKÚT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK 2015. ÁPRILIS 27. NAPJÁN TARTOTT RENDES, NYÍLT KÉPVISELŐ-TESTÜLETI ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE 1 J E G Y Z Ő K Ö N Y V 9/2015. ÖKÜ Készült Kardoskút Község Önkormányzata Képviselő-testületének

Részletesebben

2011. április 14. napján megtartott nyilvános üléséről készült J E G Y Z Ő K Ö N Y V E

2011. április 14. napján megtartott nyilvános üléséről készült J E G Y Z Ő K Ö N Y V E Gomba Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. április 14. napján megtartott nyilvános üléséről készült J E G Y Z Ő K Ö N Y V E Az ülésen alkotott rendeletek: 4/2011.(IV.15.) sz. önkormányzati

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v. Készült: Bősárkány Nagyközség Képviselő-testületének 2009. február 18-án tartott nyilvános üléséről.

J e g y z ő k ö n y v. Készült: Bősárkány Nagyközség Képviselő-testületének 2009. február 18-án tartott nyilvános üléséről. Bősárkány Nagyközség Képviselő-testülete 1/2009./NY. J e g y z ő k ö n y v Készült: 2009. február 18-án tartott nyilvános üléséről. A képviselő-testületi ülés kezdete: 18 15 óra A képviselő-testületi ülés

Részletesebben

11/2013. Endrefalva Község Önkormányzata Képviselőtestületének 2013. szeptember 4-én megtartott rendes, nyilvános ülésének jegyzőkönyve

11/2013. Endrefalva Község Önkormányzata Képviselőtestületének 2013. szeptember 4-én megtartott rendes, nyilvános ülésének jegyzőkönyve 11/2013. Endrefalva Község Önkormányzata Képviselőtestületének 2013. szeptember 4-én megtartott rendes, nyilvános ülésének jegyzőkönyve J e g y z ő k ö n y v Készült Endrefalva Község Önkormányzat Képviselő-testületének

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Rábakecöl Község Képviselő-testületének 2007. április 13-án (pénteken) 18-órai kezdettel megtartott üléséről.

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Rábakecöl Község Képviselő-testületének 2007. április 13-án (pénteken) 18-órai kezdettel megtartott üléséről. 1 Rábakecöl Község Képviselő-testülete 3/2007. JEGYZŐKÖNYV Készült: Rábakecöl Község Képviselő-testületének 2007. április 13-án (pénteken) 18-órai kezdettel megtartott üléséről. Jelen vannak: Tuba Erik,

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. 2015. február 5. napján, Halmaj, Kiskinizs községi önkormányzatok együttes képviselő-testületi üléséről.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. 2015. február 5. napján, Halmaj, Kiskinizs községi önkormányzatok együttes képviselő-testületi üléséről. Halmaj Község Képviselő-testülete EGYÜTTES NYÍLT Szám:7/2015. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Ülés helye: 2015. február 5. napján, Halmaj, Kiskinizs községi önkormányzatok együttes képviselő-testületi üléséről.

Részletesebben

Rimóc Községi Önkormányzat. Képviselő-testületi ülésének

Rimóc Községi Önkormányzat. Képviselő-testületi ülésének Rimóc Községi Önkormányzat Képviselő-testületi ülésének J e g y z ő k ö n y v e ( 2013. december 30.) 1 Jegyzőkönyv Készült: Rimóc Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. december 30-án 18.00

Részletesebben

Mátramindszent Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. április 29-i rendes ülésének 4/2014. számú Jegyzőkönyve

Mátramindszent Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. április 29-i rendes ülésének 4/2014. számú Jegyzőkönyve 1 Mátramindszent Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. április 29-i rendes ülésének 4/2014. számú Jegyzőkönyve 2 JEGYZŐKÖNYV Készült: Mátramindszent Község Önkormányzat Képviselő-testületének

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. KÉSZÜLT: Bihartorda Községi Önkormányzat képviselő-testületének 2010. december 9-én tartott ülésén.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. KÉSZÜLT: Bihartorda Községi Önkormányzat képviselő-testületének 2010. december 9-én tartott ülésén. J E G Y Z Ő K Ö N Y V KÉSZÜLT: Bihartorda Községi Önkormányzat képviselő-testületének 2010. december 9-én tartott ülésén. AZ ÜLÉS HELYE: Polgármesteri Hivatal tanácskozó terme Bihartorda, Kossuth u. 73.

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Decs Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. december 11-én 18 órakor megtartott üléséről

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Decs Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. december 11-én 18 órakor megtartott üléséről Decs Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete Decs, Fő utca 23. szám Tel: 74/595-911, Fax: 74/595-910... sz. példány Szám: 476-34/2012. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Decs Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Ülés helye: Mélykút Város Polgármesteri Hivatala Tanácskozó Terem

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Ülés helye: Mélykút Város Polgármesteri Hivatala Tanácskozó Terem 10/2014. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült Mélykút Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. június 30-án 14.00 órakor megtartott ülésén. Ülés helye: Mélykút Város Polgármesteri Hivatala Tanácskozó Terem

Részletesebben

Jegyzőkönyv 2/2013. 3.) Ágasegyháza Község Önkormányzat 2012.évi költségvetéséről szóló módosított

Jegyzőkönyv 2/2013. 3.) Ágasegyháza Község Önkormányzat 2012.évi költségvetéséről szóló módosított Ágasegyháza Község Önkormányzat Képviselő-testülete 6076 Ágasegyháza, Szent István tér 1. Web: http://agasegyhaza.hu Tel.:76/388-211 Fax: 76/388-387 E-mail: pmstrh@t-online.hu 2/2013. Jegyzőkönyv Készült:

Részletesebben

JEGYZ KÖNYV 2004. június 24-én

JEGYZ KÖNYV 2004. június 24-én Bekecs község Önkormányzatának Képviselőtestülete JEGYZŐKÖNYV Bekecs község Önkormányzati Képviselőtestületének 2004. június 24-én megtartott üléséről 1 Bekecs község Önkormányzatának Képviselőtestülete

Részletesebben

32 GYÖNGYÖSTARJÁN KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2013. március 7-én 17 órakor megtartott üléséről készült J E G Y Z Ő K Ö N Y V E A Képviselő-testület döntései Határozat 14/2013. (III. 7.)

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Buj község Önkormányzat Képviselőtestületnek 2011. február 28-án megtartott üléséről.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Buj község Önkormányzat Képviselőtestületnek 2011. február 28-án megtartott üléséről. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Buj község Önkormányzat Képviselőtestületnek 2011. február 28-án megtartott üléséről. Jelen vannak: Barta Miklós Ferenc polgármester, Buhajla János, Fazekas András, Kiss

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Izsák Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. december 16.-án megtartott üléséről

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Izsák Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. december 16.-án megtartott üléséről Izsák Város Önkormányzat Képviselő-testülete 356/11/2014 J E G Y Z Ő K Ö N Y V Izsák Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. december 16.-án megtartott üléséről Izsák Város Önkormányzat Képviselő-testülete

Részletesebben

Nyírmártonfalva Községi Önkormányzat Képviselő-testülete

Nyírmártonfalva Községi Önkormányzat Képviselő-testülete Nyírmártonfalva Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 2013. szeptember 12-én tartott ülésének jegyzőkönyve Az ülésen hozott rendelet száma Tárgya 11/2013. (IX. 13.) 2013. évi költségvetési rendelet

Részletesebben

Szám: 263-11/2014. J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült Tengelic Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. június 24-én megtartott üléséről.

Szám: 263-11/2014. J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült Tengelic Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. június 24-én megtartott üléséről. Szám: 263-11/2014. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült Tengelic Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. június 24-én megtartott üléséről. 1 J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült Tengelic Község Önkormányzata

Részletesebben

22/2013. (XII. 30.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE A SZOCIÁLIS ELLÁTÁSOK HELYI SZABÁLYAIRÓL

22/2013. (XII. 30.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE A SZOCIÁLIS ELLÁTÁSOK HELYI SZABÁLYAIRÓL 196 GYÖNGYÖSTARJÁN KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2013. december 19-án 17 órakor megtartott üléséről készült J E G Y Z Ő K Ö N Y V E A Képviselő-testület döntései Határozat 75/2013. (XII.

Részletesebben

156 GYÖNGYÖSTARJÁN KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2014. november 20-án 17 órakor megtartott üléséről készült J E G Y Z Ő K Ö N Y V E A Képviselő-testület döntései Határozat 64/2014. (XI. 20.)

Részletesebben

Ágasegyháza Község Önkormányzat Képviselő-testülete

Ágasegyháza Község Önkormányzat Képviselő-testülete Ágasegyháza Község Önkormányzat Képviselő-testülete 6076 Ágasegyháza, Szent István tér 1. Web: http://agasegyhaza.hu Tel.:76/388-211 Fax: 76/388-387 E-mail: pmstrh@t-online.hu 10/2010. Jegyzőkönyv Készült:

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Készült: Besenyszög Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. március 28-án megtartott üléséről

Jegyzőkönyv. Készült: Besenyszög Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. március 28-án megtartott üléséről Jegyzőkönyv Készült: Besenyszög Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. március 28-án megtartott üléséről Mutató: Határozat tárgya: Határozat száma: Old. A Képviselő-testület 2013. március 28.-i

Részletesebben

Készült Kardoskút Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2006. június 29-én 14 órai kezdettel megtartott soron következő testületi ülésén.

Készült Kardoskút Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2006. június 29-én 14 órai kezdettel megtartott soron következő testületi ülésén. 9/2006. ÖKÜ. JEGYZŐKÖNYV Készült Kardoskút Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2006. június 29-én 14 órai kezdettel megtartott soron következő testületi ülésén. Jelen vannak: Ramasz Imre polgármester,gombkötő

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V I. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Nyáregyháza Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. december 18. napján délután 17 00 órai kezdettel megtartott soron következő nyilvános üléséről, Nyáregyháza,

Részletesebben