H U SQVARNA AUTOMOWE R 230 ACX /220 AC HASZNÁLATI UTAS ÍTÁS

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "H U SQVARNA AUTOMOWE R 230 ACX /220 AC HASZNÁLATI UTAS ÍTÁS"

Átírás

1 H U SQVARNA AUTOMOWE R 230 ACX /220 AC HASZNÁLATI UTAS ÍTÁS Omslag.indd

2

3 ,BvAM _2013_HU.book Page 3 Thursday, December 4, :53 AM TARTALOMJEGYZÉK 1. Bevezetés és biztonság Bevezetés Jelzések az Automower fűnyírón Jelzések a használati utasításban Biztonsági utasítások Ismerkedés a géppel Az Automower részei Az Automower működése Keresési módszer Több Automower egy kertben Egy Automower több kertben Telepítés Előkészítés A töltőállomás telepítése Az akkumulátor feltöltése A határolóvezeték telepítése A határolóvezeték csatlakoztatása A telepítés ellenőrzése Kapcsolat létesítése az Automower és a töltőállomás között A vezetőhuzal telepítése Használat Lemerült akkumulátor feltöltése Az időmérő használata Az Automower elindítása Az Automower leállítása Újraindítás Az Automower kikapcsolása A vágási magasság beállítása A vezérlőpanel Gyorsgombok Programgombok Választógombok Számgombok Főkapcsoló Menüfunkciók Főmenü Az Automower menürendszerének áttekintése Parancsok (1) Időmérő (2) Telepítés (3) Beállítások (4) Telepítési példa Karbantartás Akkumulátor Téli tárolás Szerviz Téli tárolás után Tisztítás Késcsere Vihar esetén Szállítás és áthelyezés Hibaelhárítás Hibaüzenetek Hibajelenségek Műszaki adatok Garanciális feltételek Környezetvédelemi információ Az akkumulátor eltávolítása újrahasznosításhoz EU megfelelőségi nyilatkozat magyar 3

4 ,BvAM _2013_HU.book Page 4 Thursday, December 4, :53 AM TARTALOMJEGYZÉK A Husqvarna AB folyamatosan dolgozik termékei továbbfejlesztésén, és ezért fenntartja a jogot arra, hogy többek között a termékek formáján, külsején és működésén előzetes tájékoztatás nélkül változtasson. 4 magyar

5 ,BvAM _2013_HU.book Page 5 Thursday, December 4, :53 AM 1. Bevezetés és biztonság 1.1 Bevezetés 1. BEVEZETÉS ÉS BIZTONSÁG Gratulálunk, hogy ilyen kitűnő minőségű terméket vásárolt. A Husqvarna Automower berendezéssel akkor érheti el a legjobb eredményt, ha jól ismeri aműködését. Ebben a használati utasításban fontos tudnivalók találhatók a fűnyíróról, annak telepítéséről és használatáról. A kézikönyv használatának megkönnyítésére a következő szedéseket alkalmazzuk: A dőlt betűkkel szedett szöveg a fűnyíró kijelzőjén megjelenő felirat vagy hivatkozás a használati utasítás egy másik részére. A félkövér szedés a fűnyíró billentyűzetének gombjait jelöli. A NAGYBETŰS, dőlt szedésű részek afőkapcsoló helyzetére és a fűnyíró különböző üzemmódjaira vonatkoznak. FONTOS TUDNIVALÓK Az Automower használata előtt figyelmesen olvassa el a használati utasítást. VIGYÁZAT Helytelen használat esetén az Automower veszélyes lehet. VIGYÁZAT Soha ne használja a robotfűnyírót, ha emberek különösen gyerekek vagy állatok vannak a vágási területen. magyar 5

6 ,BvAM _2013_HU.book Page 6 Thursday, December 4, :53 AM 1. BEVEZETÉS ÉS BIZTONSÁG 1.2 Jelzések az Automower fűnyírón Az itt ismertetett jelzések a fűnyírón láthatók. Alaposan ismerkedjen meg velük és jelentésükkel. Az Automower használata előtt figyelmesen olvassa el a használati utasítást. A fűnyíró biztonságos és hatékony használata érdekében gondosan szem előtt kell tartani a használati utasításban olvasható figyelmeztetéseket és biztonsági utasításokat. Az Automower indításához ON (bekapcsolt) helyzetbe kell állítani a főkapcsolót, és meg kell adni a megfelelő PIN kódot. Az ellenőrzési és karbantartási műveletek során a főkapcsolónak mindig OFF (kikapcsolt) helyzetben kell lennie. Tartsa távol kezét és lábát a forgó késektől. Soha ne nyúljon, illetve ne helyezze lábát a gép burkolatának közelébe vagy az alá, amikor az Automower működésben van. Ne üljön fel a fűnyíróra. A környezet zajszennyezése. A gép zajkibocsátása a Műszaki adatok című fejezetben és a címkén szerepel. A termék megfelel az EU vonatkozó irányelveinek. A leselejtezett terméket le kell adni a megfelelő újrahasznosítási gyűjtőhelyen. Soha ne használjon folyóvizet a robotfnyíró tisztításához. 6 magyar

7 ,BvAM _2013_HU.book Page 7 Thursday, December 4, :53 AM 1. BEVEZETÉS ÉS BIZTONSÁG A kisfeszültségű kábelt se lerövidíteni, se meghosszabbítani, se megtoldani nem szabad. Ne használjon vágókészüléket a kisfeszültségű kábel közelében. Óvatosan nyírja azokat a szegélyeket, melyeknél a kábelek vannak elhelyezve. 1.3 Jelzések a használati utasításban Az itt ismertetett jelzések a használati utasításban találhatók. Alaposan ismerkedjen meg velük és jelentésükkel. Az ellenőrzési és karbantartási műveletek során afőkapcsolónak mindig OFF (kikapcsolt) helyzetben kell lennie. OFF Viseljen mindig védőkesztyűt, amikor a fűnyíró alvázával dolgozik. Az Automower tisztításához ne használjon nagynyomású vízsugarat, de még csak folyóvizet sem. Figyelmeztető keret, amely személyi sérülés veszélyét jelzi, különösen az utasítások be nem tartása esetén. VIGYÁZAT Xxxxxx xxxxx xxxx xxxx xxxxx xxx. Tájékoztató keret, amely anyagi kár veszélyét jelzi, különösen az utasítások be nem tartása esetén. Abban az esetben is ilyen keret látható, ha fennáll a felhasználói hiba veszélye. FONTOS TUDNIVALÓK Xxxxxx xxxxx xxxx xxxx xxxxx xxx. magyar 7

8 ,BvAM _2013_HU.book Page 8 Thursday, December 4, :53 AM 1. BEVEZETÉS ÉS BIZTONSÁG 1.4 Biztonsági utasítások Használat Mielőtt az Automower fűnyírót használatba veszi, olvassa el figyelmesen a használati utasítást. Soha ne használja a robotfűnyírót, ha emberek különösen gyerekek vagy állatok vannak a vágási területen. Ha emberek vagy állatok tartózkodnak a vágási területen, akkor úgy tanácsos programozni a fűnyírót, hogy működésekor ne legyenek emberek a területen, pl. éjszakára. Lásd: 6.4 Időmérő (2). Az Automower eredeti kialakatásán tilos változtatni. Mindennemű módosítás csak saját felelősségre végezhető. Gondoskodjon róla, hogy a fűben ne legyenek kövek, ágak, szerszámok, játékok és egyéb olyan tárgyak, amelyek kárt tehetnek a fűnyíró késében, és a gép leállását okozhatják. Az Automower indítása az útmutatás alapján történjen. Állítsa a főkapcsolót ON (bekapcsolt) helyzetbe, és kezét, lábát húzza el a forgó kések közeléből. Soha ne nyúljon a fűnyíró alá, és soha ne nyújtsa oda a lábát. Amikor a főkapcsoló ON (bekapcsolt) helyzetben van, semmiképp se emelje fel vagy helyezze át afűnyírót. Ne engedje, hogy olyan személy használja a fűnyírót, aki nem ismeri annak működését és viselkedését. A robotfűnyírónak sohasem szabad ütköznie emberekkel vagy más élőlényekkel. Ha egy ember vagy más élőlény a fűnyíró útjába kerül, akkor a fűnyírót azonnal le kell állítani. Lásd: 4.4 Az Automower leállítása. Semmilyen tárgyat ne helyezzen az Automower vagy a töltőállomás tetejére. Soha ne engedélyezze az Automower használatát sérült késtárcsával vagy burkolattal. Afűnyíró sérült késsel, csavarokkal, anyákkal vagy kábelekkel sem használható. Ne használja a fűnyírót, ha nem működik afőkapcsoló. Ha nem kívánja használni a fűnyírót, mindig kapcsolja ki azt a főkapcsolóval. Az Automower indításához ON (bekapcsolt) helyzetbe kell állítani a főkapcsolót, és meg kell adni a megfelelő PIN kódot. Az Automower nem használható öntözőberendezéssel egy időben. Ilyen esetben használja az időmérő funkciót, lásd 6.4 Időmérő (2) (47. oldal), hogy ne működjön egyszerre afűnyíró és az öntözőberendezés. 8 magyar

9 ,BvAM _2013_HU.book Page 9 Thursday, December 4, :53 AM 1. BEVEZETÉS ÉS BIZTONSÁG A Husqvarna AB nem garantálja a teljes kompatibilitást az Automower és az egyéb típusú vezeték nélküli rendszerek, úgymint távvezérlők, rádióadók, villamos kerítések és hasonlók között. A beépített riasztó nagyon hangos. Legyen óvatos, különösen, ha zárt helyen kezeli a fűnyíról. Szállítás Az Automower nagyobb távolságra történő szállításához a gép eredeti csomagolását kell használni. Biztonságos mozgás a munkaterületen és onnan kifelé: 1. Nyomja meg a STOP gombot a fűnyíró leállításához. Ha be van kapcsolva a lopásgátló riasztó (58. oldal), írja be a PIN kód első számjegyét. A négyjegyű PIN kódot a fűnyíró első indításakor választhatja ki (31. oldal). 2. Ha át szeretné helyezni a fűnyírót, állítsa afőkapcsolót OFF (kikapcsolt) helyzetbe. 3. Vigye a fűnyírót a kívánt helyre, a hátulján lévő fogantyúnál fogva. Úgy tartsa a fűnyírót, hogy a késtárcsa kifelé nézzen, ne Ön felé. Karbantartás VIGYÁZAT Ha a tetejére fekteti a fűnyírót, afőkapcsolónak feltétlenül OFF (kikapcsolt) helyzetben kell lennie. A főkapcsolónak a fűnyíró alvázán végzett mindenfajta munka (pl. tisztítás, késcsere) során OFF (kikapcsolt) helyzetben kell lennie. ON OFF Hetente vizsgálja meg a fűnyírót, és cserélje ki az esetleges sérült vagy elhasználódott alkatrészeket. Különösen azt ellenőrizze, hogy nem sérült-e a késtárcsa és a kések. Ha késcsere szükséges, akkor egyszerre cserélje az összes kést és csavart, hogy a forgó alkatrészek ki legyenek egyensúlyozva, lásd 8. Karbantartás (66. oldal). magyar 9

10 ,BvAM _2013_HU.book Page 10 Thursday, December 4, :53 AM 2. Ismerkedés a géppel 2. ISMERKEDÉS A GÉPPEL Ebben a fejezetben olyan információk találhatók, amelyekkel a gép telepítésének tervezésekor tisztában kell lenni. Az Husqvarna Automower telepítéséhez négy fő alkotóegység szükséges: Az Automower robotfűnyíró, amely alapvetően szabálytalan minta alapján haladva nyírja a füvet. Afűnyíró karbantartást nem igénylő akkumulátorral működik. Töltőállomás, ahová az Automower visszatér, ha túlságosan alacsony az akkumulátor töltöttségi szintje. A töltőállomásnak három funkciója van: Vezérlőjeleket küld a határolóvezetékbe. Jeleket küld az Automower fűnyírónak, hogy az megtalálja a töltőállomást. Tölti az Automower akkumulátorát. Transzformátor, amelyet a töltőállomás és egy 230 V-os hálózati aljzat közé kell csatlakoztatni. A transzformátor integrált tápkábele segítségével csatlakoztatható a hálózathoz, a töltőállomáshoz pedig egy 20 méteres kisfeszültségű kábellel. A kisfeszültségű kábelt nem szabad sem lerövidíteni, sem meghosszabbítani. Vezeték az Automower munkaterületének körbekerítésére. A határolóvezetékkel körbe kell keríteni a gyepet úgy, hogy a vezeték alkotta hurkon kívül maradjanak mindazon objektumok és növények, amelyek területére a fűnyíró nem mehet be. A vezeték vezetőhuzalként is felhasználható. A termékhez 400 méteres (220 AC típus esetén 250 méteres) vezeték tartozik. Ha ez nem elegendő, további vezetéket vásárolhat csatlakozóval, és összekapcsolhatja azt a meglévő vezetékkel. 10 magyar

11 ,BvAM _2013_HU.book Page 11 Thursday, December 4, :53 AM 2. ISMERKEDÉS A GÉPPEL 2.1 Az Automower részei Az ábrán látható számok a következőket jelölik: 1. Töltőérintkező 2. A vágásimagasság-szabályozó fedele 3. A vágásimagasság-szabályozó fedelének kioldógombja 4. Első kerék 5. Meghajtókerék 6. Burkolat 7. Leállítógomb 8. Billentyűzet 9. Kijelző 10. Főkapcsoló 11. Fogantyú 12. Vázszekrény (elektronika, akkumulátor, motorok) 13. Védőlemez 14. Késtárcsa 15. Töltőállomás 16. Érintkezősávok 17. A határolóvezeték működésjelző lámpája 18. Hurokvezeték körülhatárolásra és megvezetésre 19. Transzformátor hálózati csatlakozókábellel 20. Kisfeszültségű kábel 21. Szegek 22. Hurokvezeték-csatlakozó 23. Csavarok a töltőállomás rögzítéséhez 24. Mérőléc a határolóvezeték lefektetésének megkönnyítéséhez 25. Forrasztás nélküli csatoló a hurokvezetékhez 26. Használati utasítás 27. Extra kések 28. Figyelmeztető címke magyar 11

12 ,BvAM _2013_HU.book Page 12 Thursday, December 4, :53 AM 2. ISMERKEDÉS A GÉPPEL 2.2 Az Automower működése Kapacitás Az Automower használata legfeljebb 3000 m 2 (220 AC típus esetén 1800 m 2 ) méretű gyepfelületen ajánlott. Hogy a gép milyen méretű területen végzi el afűnyírást, az elsősorban a kések állapotától, valamint afű típusától, növekedési sebességétől és nedvességétől függ. A kert alakja is lényeges. Ha akertet főként összefüggő gyepfelületek alkotják, akkor az Automower nagyobb hatékonysággal tud dolgozni, ellentétben az olyan kertekkel, ahol a kis füves részeket fák, virágágyak, utak választják el egymástól. A nyírási és a töltési idő egyebek mellett a környezeti hőmérséklettől függ. 25 C-os hőmérsékletig a teljesen feltöltött Automower körülbelül (a 220 AC típus 40-60) percen át tud füvet nyírni, az akkumulátor korától és a fű vastagságától függően. Ezt követően afűnyíró percig töltődik. 25 C felett a nyírási és a feltöltési idő fokozatosan rövidül. A fűnyírás technikája Az Automower által használt fűnyírási rendszer hatékony és energiatakarékos elven alapul. A megszokott fűnyírókkal ellentétben az Automower valóban vágja, nem pedig roncsolja a füvet. A fűnyírót száraz időben érdemes használni, így érhető el vele a legjobb eredmény. Az Automower szükség esetén esőben is használható, a nedves fű azonban könnyen felhalmozódhat a fűnyíróra rakódva, illetve nagyobb a veszélye, hogy a gép megcsúszik a meredek lejtőkön. A meghajtókerekek tisztán tartásához a jó tapadás érdekében használjon Automower keréktisztító kefét ( ). Ha villámlás fenyeget, az Automower nem maradhat atöltőállomásban. Ha zivatar közeleg, húzza ki az aljzatból a 230 V-os dugaszt, és válassza le a határolóvezetéket a töltőállomásról. Optimális fűnyírás csak jó állapotban lévő késekkel végezhető. Annak érdekében, hogy a kések a lehető leghosszabb ideig megőrizzék élességüket, fontos a gyepfelületről eltakarítani az ágakat, kis köveket és egyéb tárgyakat. 12 magyar

13 ,BvAM _2013_HU.book Page 13 Thursday, December 4, :53 AM 2. ISMERKEDÉS A GÉPPEL Munkamódszer Az Automower automatikusan nyírja a füvet. A gép felváltva dolgozik és töltődik. Atöltőállomás által kibocsátott jeleket az Automower 6-7 méteres távolságból érzékeli. A gép akkor kezdi keresni a töltőállomást, ha túlságosan lemerül az akkumulátora. Az Automower atöltőállomás keresésekor nem nyírja a füvet. Az Automower atöltőállomás megtalálásához a következő három keresési módszer közül használ egyet vagy többet: szabálytalan, határolóvezeték-követés, vezetőhuzal-követés. További tudnivalók a keresési módszerekről: 2.3 Keresési módszer (15. oldal) és Visszatérés követés (3-2-2) (53. oldal). Az akkumulátor feltöltését követően a fűnyíró kitolat atöltőállomásból, megfordul, és a os távozási szektoron belül egy véletlenszerűen kiválasztott irányba indulva távozik. Ha szeretné megkönnyíteni az Automower számára a kert valamennyi részének megtalálását, beállíthatja, merre induljon a fűnyíró atöltőállomástól, lásd 6.5 Telepítés (3) (49. oldal). Ha az Automower akadályba ütközik, akkor rövid tolatás után új irányt választ. Az Automower két érzékelője (egy elöl, egy hátul) érzékeli, ha a fűnyíró megközelíti a határolóvezetéket. Az Automower legfeljebb 27 centiméterrel fut túl a határolóvezetéken, majd elfordul. A túlfutási távolság módosítható, lásd Meghajtás vez. (3-4-1) (56. oldal). Az Automower tetején található STOP gomb elsősorban a működésben lévő fűnyíró leállítására szolgál. A STOP gomb megnyomása esetén felnyílik a vezérlőpanelt eltakaró fedél. Amíg a fedél nyitva van, a STOP gomb lenyomott állapotban marad, gátolva a fűnyíró elindítását. magyar 13

14 ,BvAM _2013_HU.book Page 14 Thursday, December 4, :53 AM 2. ISMERKEDÉS A GÉPPEL Az Automower minden beállítása a gép tetején lévő vezérlőpanel segítségével kezelhető. A főkapcsoló ugyancsak a vezérlőpanelen található. A vezérlőpanel fedelét a STOP gomb megnyomásával nyithatja fel. Amikor első ízben állítja a főkapcsolót ON (bekapcsolt) helyzetbe, megkezdődik az indítási műveletsor, amely a következőkből áll: a nyelv, az idő- és a dátumformátum, valamint a négyjegyű PIN kód kiválasztása, továbbá az idő és a dátum beállítása (31. oldal). A továbbiakban az itt kiválasztott PIN kódot kell majd megadnia minden egyes alkalommal, amikor afőkapcsolót ON (bekapcsolt) helyzetbe állítja. Ez az Időzár (4-1-2) elnevezésű lopásmegelőző funkció alapértelmezés szerint be van kapcsolva. Ennek a funkciónak köszönhetően a fűnyíró a megadott számú nap elteltével leáll, és csak a helyes PIN megadása után folytatja a munkát. A funkció tetszés szerint kikapcsolható vagy módosítható. Az Időzár (4-1-2) funkcióról további tudnivalókat az 58. oldalon találhat. Az Automower energiamegtakarítás céljából alvó üzemmódba léphet. Ilyenkor a vezérlőpanel kijelzője teljesen elsötétül. Az alvó üzemmód akkor kapcsol be, ha a fűnyírót a STOP gomb megnyomása után 25 percig nem kapcsolják be. Ilyen esetben az Automower aktiválásához kapcsolja ki, majd be a főkapcsolót. A fűnyíró munka vagy töltés közben bekövetkező hiba esetén is alvó üzemmódba kapcsolhat, amennyiben azt nem hárítják el 25 percen belül. Az Automower ezek után a STOP gomb megnyomásával aktiválható. Mozgásminta A fűnyíró mozgásmintája szabálytalan, a mozgást maga az Automower határozza meg. A mozgásminták nem ismétlődnek. A nyírási rendszer azt jelenti, hogy a gép egyenletesen, nyírási vonalak nélkül nyír. Ha az Automower olyan területre ér, ahol az érzékelői szerint az előzőnél hosszabb a fű, akkor megváltoztathatja a mozgásmintát. Négyzetes minta szerint folyathatja a munkát, hogy szisztematikusabban nyírjon. A négyzetes minta szerint végzett nyírás elnevezése szögletes vágás. Az Automower csak akkor kezdi el a szögletes vágást, ha már legalább 6 órája üzemben van. 14 magyar

15 ,BvAM _2013_HU.book Page 15 Thursday, December 4, :53 AM 2. ISMERKEDÉS A GÉPPEL 2.3 Keresési módszer Beállítható, hogy az Automower a három keresési módszer közül melyiket használja a töltőállomás kereséséhez. A keresés optimalizálása érdekében a beállításokban a három keresési módszer kombinálható. A kert alakjától függ, hogy mely keresési módszerek lesznek megfelelőek. 1. keresési módszer: szabálytalan Az Automower szabálytalan pályán halad, amíg meg nem találja a töltőállomást. Ez a keresési módszer a legjobb akkor, ha nyitott gyepről van szó, és a kertben nincsenek keskeny (kb. 3 méternél keskenyebb) átjárók. A módszer előnye, hogy nem áll fenn a veszélye annak, hogy a fűnyíró látható nyomot hagy a fűben. A hátránya az, hogy a keresés ideje valamivel hosszabb. 2. keresési módszer: határolóvezeték követése Az Automower szabálytalan pályán halad, amíg a határolóvezetékhez nem érkezik. Ezek után a határolóvezeték mentén jut el a töltőállomáshoz. Ez a keresési módszer a legjobb akkor, ha nyitott gyepről van szó, a kertben széles (kb. 3 méternél szélesebb) átjárók vannak, szigetek pedig nincsenek (legfeljebb egy kisebb). A módszer előnye, hogy a keresés általában rövid időt vesz igénybe. A hátránya az, hogy a fűnyíró nyomot hagyhat a fűben. Ugyancsak problémát okozhatnak a keskeny átjárók vagy a nagyszámú sziget, pl. bokrok. Az Automower kb. kétszer kerüli meg a bokrokat, ami hosszú időt vesz igénybe, és nyomok alakulnak ki. magyar 15

16 ,BvAM _2013_HU.book Page 16 Thursday, December 4, :53 AM 2. ISMERKEDÉS A GÉPPEL 3. keresési módszer: Vezetőhuzal követése Az Automower szabálytalan pályán halad, amíg a vezetőhuzalhoz nem érkezik. Ezek után a vezetőhuzal mentén jut el a töltőállomáshoz. A vezetőhuzal egy további vezeték, amely atöltőállomástól húzódik a munkaterület egy távolabbi pontja felé (vagy egy keskeny átjárón keresztül), és a vége a határolóvezetékhez csatlakozik. A 230 ACX típus esetében két vezetőhuzal is telepíthető. További tudnivalók: 3.8 A vezetőhuzal telepítése (32. oldal). Ez a keresési módszer a legjobb, ha a kertben több nagyméretű sziget, keskeny átjárók, illetve meredek lejtők vannak. A módszer előnye, hogy a keresés általában rövid időt vesz igénybe. A hátránya az, hogy a fűnyíró a vezetőhuzal mentén nyomot hagyhat a fűben. 2.4 Több Automower egy kertben Ha több Automower fűnyírót telepít egyazon gyepterületre, akkor mindegyiknek saját PIN kóddal kell rendelkeznie. Minden egyes fűnyíró esetében teljes telepítés szükséges, beleértve a töltőállomást is. A különböző telepítésekhez tartozó határolóvezetékek egymás mellett futhatnak. További tájékoztatással a szakkereskedő szolgálhat. 2.5 Egy Automower több kertben Egyazon Automower több kertben is használható, de mindegyik kertben külön töltőállomásra és határolóvezetékre van szükség. A fűnyíró így minden kertben azonos PIN kódot használhat. További tájékoztatással a szakkereskedő szolgálhat. 16 magyar

17 ,BvAM _2013_HU.book Page 17 Thursday, December 4, :53 AM 3. Telepítés 3. TELEPÍTÉS Ez a fejezet a Husqvarna Automower telepítésével foglalkozik. A telepítés előtt olvassa el az előző fejezetet: 2. Ismerkedés a géppel. Mielőtt megkezdené a telepítést, a jelen fejezetet is olvassa végig. A telepítés módja kihat az Automower működésére. Fontos tehát gondosan megtervezni a telepítést. Megkönnyíti a tervezést, ha vázlatot készít a munkaterületről, feltüntetve az akadályokat. Így könnyebb átgondolni, milyen lenne a töltőállomás, a határolóvezeték és az esetleges vezetőhuzal ideális elhelyezése. Rajzolja be a vázlatra, merre húzza majd a határolóvezetéket és az esetleges vezetőhuzalt. A telepítés a következő lépésekből áll: 3.1 Előkészítés. 3.2 A töltőállomás telepítése. 3.3 Az akkumulátor feltöltése. 3.4 A határolóvezeték telepítése. 3.5 A határolóvezeték csatlakoztatása. 3.6 A telepítés ellenőrzése. 3.7 Kapcsolat létesítése az Automower és atöltőállomás között. 3.8 A vezetőhuzal telepítése. Az Automower teljes beindításához el kell helyezni és csatlakoztatni kell a töltőállomást, csatlakoztatni kell a határolóvezetéket, és a kapcsolatot kell létesíteni afűnyírót és a töltőállomás között. Ha a határolóvezeték teljes telepítése nélkül szeretné beindítani a gépet, húzhat köré egy ideiglenes rövid hurkot. 3.1 Előkészítés 1. Ha a munkaterületen 10 cm-nél magasabb a fű, akkor nyírja le hagyományos fűnyíróval, majd takarítsa össze a nyiradékot. 2. A telepítés megkezdése minden lépést figyelmesen olvasson el. 3. Ellenőrizze, minden megvan-e a telepítéshez: A zárójelben szereplő számok hivatkozások a következőre: 2.1 Az Automower részei (11. oldal). Használati utasítás (26) Automower Töltőállomás (15) magyar 17

18 ,BvAM _2013_HU.book Page 18 Thursday, December 4, :53 AM 3. TELEPÍTÉS Hurokvezeték határolásra és vezetésre (18) Transzformátor (19) Kisfeszültségű kábel (20) Szegek (21) Hurokvezeték-csatlakozó (22) Csavarok a töltőállomáshoz (23) Mérőléc (24) Forrasztás nélküli csatoló a hurokvezetékhez (25) A telepítéshez szükség lesz még egy kalapácsra a szegek beveréséhez a talajba, kombinált fogóra, csőfogó (a csatolók összenyomásához) valamint ásóra, ha a határolóvezetéket a föld alá kívánja rejteni. 3.2 A töltőállomás telepítése A töltőállomás ideális elhelyezése A töltőállomás elhelyezésével kapcsolatban itt találhat jó példákat: 7. Telepítési példa (61. oldal). Ha vezetőhuzalt is kíván telepíteni, akkor atöltőállomás helyének kiválasztása előtt olvassa el a következő szakaszt: 3.8 A vezetőhuzal telepítése (32. oldal). A töltőállomást úgy kell elhelyezni, hogy elegendő (legalább 3 méteres) szabad terület legyen előtte. Ugyanakkor a munkaterület közepe táján kell neki helyet találni, hogy az Automower könnyen megtalálja a töltőállomást, és könnyen elérje a munkaterület minden részét. Tanácsos a töltőállomást árnyékos helyre tenni. Az akkumulátort a kímélése érdekében a lehető legalacsonyabb környezeti hőmérsékleten kell tölteni. A töltőállomásnak vízszintesközeli helyzetben kell állnia. A magasságkülönbség a töltőállomás elejénél és végénél nem haladhatja meg az 5 cm-t. A töltőállomást úgy kell elhelyezni, hogy az alsó lemeze ne hajoljon meg. 18 magyar

19 ,BvAM _2013_HU.book Page 19 Thursday, December 4, :53 AM 3. TELEPÍTÉS A töltőállomás elhelyezésekor vegye figyelembe a hálózati aljzat távolságát. A töltőállomást a kisfeszültségű kábel és a transzformátor segítségével kell egy 230 V-os hálózati aljzathoz csatlakoztatni. A mellékelt kisfeszültségű kábel hossza 20 m. Tipp: A kisfeszültségű kábel a munkaterületen is húzódhat. Vagy szegekkel kell rögzíteni, vagy be kell ásni a talajba. A töltőállomás számára olykor jobb helyet is lehet találni a házfal vagy a legközelebbi hálózati aljzat környékénél. FONTOS TUDNIVALÓK A kisfeszültségű kábelt semmilyen körülmények között sem szabad lerövidíteni vagy meghosszabbítani. A transzformátort jól szellőző, közvetlen napfénytől védett helyre kell elhelyezni. Hasznos továbbá a transzformátort fedett helyre tenni. FONTOS TUDNIVALÓK A transzformátor hálózati csatlakozókábele nem cserélhető. A kábel sérülése esetén a transzformátort le kell selejtezni, és egy újat kell beszerezni. A transzformátor hálózati csatlakoztatásához ajánlott életvédelmi földzárlat-megszakítót használni. Ne helyezze a töltőállomást a munkaterület sarkába, se beugrásba. Ne helyezze a töltőállomást keskeny (kb. 3 méternél keskenyebb) átjáróba. magyar 19

20 ,BvAM _2013_HU.book Page 20 Thursday, December 4, :53 AM 3. TELEPÍTÉS Ne állítsa olyan helyre a töltőállomást, ahol a fűnyíró a hátulja felől 3 méternél jobban megközelítheti (például egy keskeny beszögellés oldalába). Afűnyíró így nem találja meg a töltőállomást. A töltőállomás telepítése és csatlakoztatása 1. Állítsa a töltőállomást a megfelelő helyre. 2. Rögzítse a töltőállomást a talajhoz a mellékelt csavarokkal. 3. A csavarokat teljesen bele kell csavarni a mélyedésbe. FONTOS TUDNIVALÓK A töltőállomás alsó lemezén nem szabad további lyukat fúrni. A rögzítéshez a meglévő lyukakat kell felhasználni. 4. Csatlakoztassa a kisfeszültségű kábelt atöltőállomáshoz. Kizárólag eredeti kábelt és transzformátort használjon. 5. Csatlakoztassa a kisfeszültségű kábelt a transzformátorhoz. A csatlakoztatás kissé nehézkes lehet, ugyanis a csatlakozók vízhatlanok. 6. Csatlakoztassa a transzformátor tápkábelét egy 230 V-os hálózati aljzathoz. Javasolt életvédelmi földzárlat-megszakítót használni. 20 magyar

21 ,BvAM _2013_HU.book Page 21 Thursday, December 4, :53 AM 3. TELEPÍTÉS FONTOS TUDNIVALÓK Ne lépjen rá a töltőállomás alsó lemezére. 3.3 Az akkumulátor feltöltése Az Automower fűnyírót feltöltetlen akkumulátorral szállítjuk. A töltőállomás csatlakoztatása után az akkumulátor feltölthető. 1. A főkapcsolót állítsa OFF (kikapcsolt) helyzetbe. 2. Helyezze az Automower fűnyírót atöltőállomásba, hogy töltődjön az akkumulátor, miközben lefekteti a határolóvezetéket. A teljesen lemerült akkumulátor teljes feltöltése 1,5 2,5 órát vesz igénybe. FONTOS TUDNIVALÓK Az Automower nem használható, amíg a telepítés be nem fejeződött. 3.4 A határolóvezeték telepítése A határolóvezeték a következő módszerek egyikével telepíthető: A vezeték szegek segítségével történő rögzítésével a talajhoz. Javasolt a határolóvezetéket először szegekkel rögzíteni, így néhány hetes használat után korrigálni lehet a vezeték vonalát. A vezeték beásásával a talajba. A határolóvezetéket javasolt a föld alatt vezetni, ha szeretné a gyepet gereblyézni. A két módszer szükség esetén ötvözhető a határolóvezeték egyik részét a talajba süllyesztve, a másik részét pedig szegekkel rögzítve. magyar 21

22 ,BvAM _2013_HU.book Page 22 Thursday, December 4, :53 AM 3. TELEPÍTÉS A határolóvezeték ideális elhelyezése A határolóvezeték elhelyezésére a következő szabályok vonatkoznak: A vezetéknek hurkot kell képeznie az Automower munkaterülete körül. Kizárólag az eredeti határolóvezetéket használja. Ennek a minőségi szigeteléssel ellátott vezetéknek olyan a kialakítása, hogy elviselje a talaj nedvességét. A vezeték távolsága a munkaterület minden pontjától legfeljebb 35 méter legyen. A határolóvezeték lehetőleg ne legyen hosszabb 500 méternél. Ha hosszabb, de legfeljebb 800 méteres határolóvezetékre van szükség, akkor javasolt jelerősítőt használni, amely tartozékként megvásárolható ( ). A határolóvezetéknek a munkaterület határainak vonalától függően különböző távolságban kell futnia az akadályoktól. Az alábbi ábrán látható, hogyan kell a vezetékkel körbekeríteni a munkaterületet és az akadályokat. 22 magyar

23 ,BvAM _2013_HU.book Page 23 Thursday, December 4, :53 AM 3. TELEPÍTÉS A munkaterület határai Ha a munkaterületet egy magas akadály, például fal vagy kerítés határolja, a határolóvezetéket az akadálytól 35 cm-es távolságban kell lefektetni. Ezzel megelőzhető, hogy az Automower nekiütközzön az akadálynak, csökkentve a burkolat kopását. 35 cm Ha a munkaterület határát egy kisebb árok, például egy virágágy vagy egy kisebb emelkedés, például földpadka (3-5 cm) képezi, akkor a határolóvezeték a határ vonalától 30 cm-es távolságban húzódjon a munkaterületen belül. A kerék így nem fut bele az árokba, illetve nem fut fel a padkára. 30cm Ha a munkaterületet sima út vagy egyéb, a gyepfelülettel azonos szinten lévő terület szegélyezi, akkor az Automower valamelyest túlfuthat a határon. Ilyenkor a határolóvezetéket a határ vonalától 10 cm-es távolságra helyezzük, a munkaterületen belülre. 10 cm Ha a munkaterületet a gyepfelülettel egy szinten futó, burkolólappal borított sima út osztja ketté, akkor a Automower áthaladhat rajta. Előnyös lehet a határolóvezetéket a burkolólapok alá fektetni. Ugyancsak jó megoldás a határolóvezetéknek a burkolólapok közötti hézagokban történő vezetése. Megjegyzés! A fűnyírónak nem szabad kavicsos útra vagy hasonló területre kifutnia, mert megsérülhetnek a kései. FONTOS TUDNIVALÓK Ha a munkaterületet víz, lejtő vagy szakadék szegélyezi, a határolóvezetéket kerítéssel vagy hasonló megoldással kell helyettesíteni. Ennek legalább 15 cm legyen a magassága. Ezzel biztosítható, hogy az Automower semmiképp ne végezze a munkaterületen kívül. magyar 23

43,9 cm / 17,3 Notebook MEDION AKOYA

43,9 cm / 17,3 Notebook MEDION AKOYA 43,9 cm / 17,3 Notebook MEDION AKOYA Kezelési útmutató Akciós időszak: 01/2012, Típus: P7624 (MD 98920) Eredeti kezelési útmutató Kapcsolat Magyarország Medion Service Center RA TRADE Kft. H-2040 Budaörs

Részletesebben

HASZNÁLATI UTASÍTÁS KÉRDÉSEK? VIGYÁZAT! Modellszám: PETL10812.0 Sorozatszám: Későbbi hivatkozás céljából a fenti helyre írja be a sorozatszámot.

HASZNÁLATI UTASÍTÁS KÉRDÉSEK? VIGYÁZAT! Modellszám: PETL10812.0 Sorozatszám: Későbbi hivatkozás céljából a fenti helyre írja be a sorozatszámot. Modellszám: PETL10812.0 Sorozatszám: Későbbi hivatkozás céljából a fenti helyre írja be a sorozatszámot. HASZNÁLATI UTASÍTÁS Sorozatszámmatrica KÉRDÉSEK? Ha van kérdése, vagy ha vannak hiányzó alkatrészek,

Részletesebben

2013. Minden jog fenntartva. Acer Aspire P3 Felhasználói kézikönyv Modell: P3 Első kiadás: 03/2013 2 -

2013. Minden jog fenntartva. Acer Aspire P3 Felhasználói kézikönyv Modell: P3 Első kiadás: 03/2013 2 - - 1 2013. Minden jog fenntartva. Acer Aspire P3 Felhasználói kézikönyv Modell: P3 Első kiadás: 03/2013 2 - Tartalomjegyzék Biztonság és kényelem 5 Az első lépések 17 Útmutatók... 17 A számítógép gondozása

Részletesebben

Megjegyzések a kezelési útmutatóhoz. Célcsoportunk. Személyes adatok

Megjegyzések a kezelési útmutatóhoz. Célcsoportunk. Személyes adatok Megjegyzések a kezelési útmutatóhoz A kezelési útmutatót mindig tartsa kéznél, a Netbook közelében. A kezelési útmutatót és a csomagolást őrizze meg, hogy a Netbook esetleges új felhasználójának továbbadhassa.

Részletesebben

W1070+/W1080ST+ Digitális projektor Házimozi sorozat Felhasználói kézikönyv

W1070+/W1080ST+ Digitális projektor Házimozi sorozat Felhasználói kézikönyv W1070+/W1080ST+ Digitális projektor Házimozi sorozat Felhasználói kézikönyv Tartalomjegyzék Fontos biztonsági tudnivalók...3 Áttekintés...6 A projektor jellemzői... 6 A csomag tartalma... 8 Alaptartozékok...8

Részletesebben

KM-1635 KM-2035 Használati útmutató

KM-1635 KM-2035 Használati útmutató KM-635 KM-35 Használati útmutató HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ - A GEEA előírásainak megfelelően az alvó módhoz rendelkezésre álló beállítás és perc közötti időtartam lehet, míg az energiatakarékos mód aktiválásához

Részletesebben

DVD kamera Használati útmutató. Magyar. Kérjük, olvassa el a Digital Video szoftver használati útmutatóját is (PDF fájl).

DVD kamera Használati útmutató. Magyar. Kérjük, olvassa el a Digital Video szoftver használati útmutatóját is (PDF fájl). DVD kamera Használati útmutató Magyar Kérjük, olvassa el a Digital Video szoftver használati útmutatóját is (PDF fájl). PAL CEL-SH7XA2M0 Bevezetés Fontos tudnivalók a használatról FIGYELEM! AZ ÁRAMÜTÉS

Részletesebben

WWW.CTGOTTHON.HU. HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ otthoni magzati szívhang monitor (CTG)

WWW.CTGOTTHON.HU. HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ otthoni magzati szívhang monitor (CTG) ON WWW.CTGOTTHON.HU HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ otthoni magzati szívhang monitor (CTG) FETAPHON CTG MONITOR I HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ 2 Rendeltetés Alkalmazhatóság I I Magzati szívhang és méhösszehúzódást vizsgáló

Részletesebben

A használati útmutató tartalma

A használati útmutató tartalma A használati útmutató tartalma Ez a kézikönyv a készülék üzembe helyezését és a hozzá való szoftver telepítését ismerteti. Ez a dokumentum tartalmazza a készülék nyomtatóként, szkennerként és másolóként

Részletesebben

W1400 Digitális projektor Házimozi sorozat Felhasználói kézikönyv

W1400 Digitális projektor Házimozi sorozat Felhasználói kézikönyv W1400 Digitális projektor Házimozi sorozat Felhasználói kézikönyv Tartalomjegyzék Fontos biztonsági tudnivalók... 3 Áttekintés... 6 A csomag tartalma...6 Alaptartozékok...6 Kiegészítő tartozékok...6 A

Részletesebben

Mosógép. használati útmutató. képzelje el a lehetőségeket

Mosógép. használati útmutató. képzelje el a lehetőségeket WF1124ZA(C/U) WF1124ZB(C/U) WF1124XA(C/U) WF1124XB(C/U) Mosógép használati útmutató Az útmutató 100%-ban újrahasznosított papírból készult. képzelje el a lehetőségeket Köszönjük, hogy Samsung terméket

Részletesebben

DCR-HC36E/HC44E/HC46E/ HC94E/HC96E

DCR-HC36E/HC44E/HC46E/ HC94E/HC96E 2-659-814-92(1) Digital Video Camera Recorder A kamera használati útmutatója Návod na používanie SK DCR-HC36E/HC44E/HC46E/ HC94E/HC96E 2006 Sony Corporation Először ezt olvassa el Mielőtt használatba venné

Részletesebben

SP 1200S Használati Útmutató

SP 1200S Használati Útmutató SP 1200S Használati Útmutató Kérjük, hogy figyelmesen olvassa el ezt az útmutatót mielőtt a készüléket használná és tartsa kéznél, hogy bármikor tanulmányozhassa. A biztonságos és helyes használat érdekében

Részletesebben

ÓVINTÉZKEDÉSEK A LÉGKONDICIONÁLÓVAL KAPCSOLATBAN

ÓVINTÉZKEDÉSEK A LÉGKONDICIONÁLÓVAL KAPCSOLATBAN A KÉSZÜLÉK HASZNÁLATA ELŐTT Annak érdekében, hogy a legtöbbet hozza ki az új készülékből, kérjük, olvassa el a felhasználói útmutatót alaposan, és tartsa kéznél, hogy a későbbiekben is belenézhessen. BIZTONSÁGI

Részletesebben

CM 146 HTXT CM 126 TXT, CM 106 TXT C 125 TXT, C 105 TXT CS 125 TXT, CS 105 TXT CY 104 TXT InfoText mosógépek

CM 146 HTXT CM 126 TXT, CM 106 TXT C 125 TXT, C 105 TXT CS 125 TXT, CS 105 TXT CY 104 TXT InfoText mosógépek FIGYELEM! HU Használati utasítás A MOSÓGÉP KÜLSÕ- VAGY BELSÕ TISZTÍTÁSÁHOZ SOHA NE HASZNÁLJON FÉMSZIVACSOT, KEFÉT, DURVA CSISZOLÓPAPÍRT, ERÕS LÚGOS OLDATOT, GYÚLÉKONY VAGY MÉRGEZÕ TISZTÍTÓFOLYADÉKOKAT!

Részletesebben

Használati utasítás. Technogym s.p.a. által lett bejegyezve Olaszországban és más

Használati utasítás. Technogym s.p.a. által lett bejegyezve Olaszországban és más Használati utasítás Technogym, The Wellness Company, Excite és CPR (figuratív) a Technogym s.p.a. tulajdonában lévő védjegyek Olaszországban és más országokban. A Smartkey és a TGS key az itt illusztrált

Részletesebben

SH915/SW916 Digitális projektor Felhasználói kézikönyv

SH915/SW916 Digitális projektor Felhasználói kézikönyv SH915/SW916 Digitális projektor Felhasználói kézikönyv Tartalom Fontos biztonsági tudnivalók... 3 Bevezetés... 7 A projektor jellemzői... 7 Csomag tartalma... 9 A kivetítő külső nézete... 10 Kezelőszervek

Részletesebben

HYDROPOOL. Öntisztító Masszázsmedence Használati Útmutató

HYDROPOOL. Öntisztító Masszázsmedence Használati Útmutató 2007 HYDROPOOL Öntisztító Masszázsmedence Használati Útmutató TARTALOM Beköszöntő... 3 Fontos egészségügyi figyelmeztetések Figyelmeztetés!... 4 Hipertermia... 4 A megfelelő hely kiválasztása Beltéri elhelyezés...

Részletesebben

HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ BERKO JO 30

HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ BERKO JO 30 HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ BERKO JO 30 ÁLLÍTATÓ BEÜLŐ SZÉLESSÉGŰ, VILLAMOS HAJTÁSÚ KEREKESSZÉK REHAB-TRADE Kft. 2000 Szentendre, Kalászi út 3. Telefon: 06-26/88-62-88 Fax: 06-1/239-4330 A csoport tagja. Figyelem:

Részletesebben

v3690_hu.bk : qkref.fm5 Page 1 Tuesday, March 21, 2000 12:25 PM

v3690_hu.bk : qkref.fm5 Page 1 Tuesday, March 21, 2000 12:25 PM v3690_hu.bk : qkref.fm5 Page 1 Tuesday, March 21, 2000 12:25 PM $ Opciók menü Gyors hozzáférési menü Telefonkönyv# Hívási szolgálatok Üzenetek Telefon beállítása Hálózat választás Hívásmérõk Tartozék beállítás*

Részletesebben

HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ BERKO JO 30

HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ BERKO JO 30 HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ BERKO JO 30 ÁLLÍTATÓ BEÜLŐ SZÉLESSÉGŰ, VILLAMOS HAJTÁSÚ KEREKESSZÉK REHAB-TRADE Kft. 2000 Szentendre, Kalászi út 3. Telefon: 06-26/88-62-88 Fax: 06-1/239-4330 A csoport tagja. Figyelem:

Részletesebben

Tartalomjegyzék >>> TARTALOMJEGYZÉK

Tartalomjegyzék >>> TARTALOMJEGYZÉK KEZELÉSI ÚTMUTATÓ >>> TARTALOMJEGYZÉK Tartalomjegyzék Tartalomjegyzék 2 Biztonsági figyelmeztetések 6 A Navigációs készülék 8 A kezelési utasítás tartalma 8 Használat 8 Navigáció 8 Zene* 9 Képek* 9 Videó*

Részletesebben

Asztali személyi számítógép MEDION AKOYA

Asztali személyi számítógép MEDION AKOYA Asztali személyi számítógép MEDION AKOYA Kezelési útmutató Akciós időszak: 03/2012, Típus: P5350 D (MD 8895) Eredeti kezelési útmutató: DE Csatlakozók a hátoldalon Előlap A B C D O N E F G H P I M R T

Részletesebben

HYDROPOOL. öntisztító masszázsmedencék. használati utasítás

HYDROPOOL. öntisztító masszázsmedencék. használati utasítás 2010 HYDROPOOL öntisztító masszázsmedencék használati utasítás TARTALOM Elôszó...3 Fontos egészségügyi figyelmeztetések Figyelmeztetés...4 Hipertermia...4 A megfelelô hely kiválasztása Beltéri elhelyezés...5

Részletesebben

HYDROPOOL. Serenity masszázsmedence. használati útmutató

HYDROPOOL. Serenity masszázsmedence. használati útmutató 2010 HYDROPOOL Serenity masszázsmedence használati útmutató TARTALOM Elôszó...3 Fontos egészségügyi figyelmeztetések Figyelmeztetés...4 Hipertermia...4 A megfelelô hely kiválasztása Beltéri elhelyezés...5

Részletesebben

ICONIA W510 / W511 Felhasználói kézikönyve

ICONIA W510 / W511 Felhasználói kézikönyve ICONIA W510 / W511 Felhasználói kézikönyve - 1 2012. Minden jog fenntartva. ICONIA W510 / W511 Felhasználói kézikönyv Modell: W510 Első kiadás: 11/2012 2 - Tartalomjegyzék Tartalomjegyzék 3 Biztonság és

Részletesebben

IC Recorder ICD-PX820

IC Recorder ICD-PX820 4-166-310-61(1) IC Recorder Használati utasítás Üzembe helyezés Alapvető műveletek Egyéb rögzítési műveletek Egyéb lejátszási műveletek Üzenetek szerkesztése A menü funkció A számítógép használata Kiegészítő

Részletesebben

MH740 Digitális projektor Felhasználói kézikönyv

MH740 Digitális projektor Felhasználói kézikönyv MH740 Digitális projektor Felhasználói kézikönyv Tartalom Fontos biztonsági tudnivalók... 3 Bevezetés... 7 A projektor jellemzői... 7 Csomag tartalma... 8 A kivetítő külső nézete... 9 Kezelőszervek és

Részletesebben

A készülék biztonságos és megfelelő használata érdekében kérjük, olvassa el az útmutató Biztonsági információk fejezetét, mielőtt használatba venné a

A készülék biztonságos és megfelelő használata érdekében kérjük, olvassa el az útmutató Biztonsági információk fejezetét, mielőtt használatba venné a A készülék biztonságos és megfelelő használata érdekében kérjük, olvassa el az útmutató Biztonsági információk fejezetét, mielőtt használatba venné a készüléket. Használati útmutató A készülékhez az alábbi

Részletesebben

Kezelési útmutató a speciális funkciókhoz

Kezelési útmutató a speciális funkciókhoz Kezelési útmutató a speciális funkciókhoz Digitális fényképezőgép Típusszám: DMC-LZ40 Mielőtt használatba venné a terméket, olvassa el figyelmesen az utasításokat; őrizze meg a kézikönyvet a jövőbeli használat

Részletesebben