H U SQVARNA AUTOMOWE R 230 ACX /220 AC HASZNÁLATI UTAS ÍTÁS

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "H U SQVARNA AUTOMOWE R 230 ACX /220 AC HASZNÁLATI UTAS ÍTÁS"

Átírás

1 H U SQVARNA AUTOMOWE R 230 ACX /220 AC HASZNÁLATI UTAS ÍTÁS Omslag.indd

2

3 ,BvAM _2013_HU.book Page 3 Thursday, December 4, :53 AM TARTALOMJEGYZÉK 1. Bevezetés és biztonság Bevezetés Jelzések az Automower fűnyírón Jelzések a használati utasításban Biztonsági utasítások Ismerkedés a géppel Az Automower részei Az Automower működése Keresési módszer Több Automower egy kertben Egy Automower több kertben Telepítés Előkészítés A töltőállomás telepítése Az akkumulátor feltöltése A határolóvezeték telepítése A határolóvezeték csatlakoztatása A telepítés ellenőrzése Kapcsolat létesítése az Automower és a töltőállomás között A vezetőhuzal telepítése Használat Lemerült akkumulátor feltöltése Az időmérő használata Az Automower elindítása Az Automower leállítása Újraindítás Az Automower kikapcsolása A vágási magasság beállítása A vezérlőpanel Gyorsgombok Programgombok Választógombok Számgombok Főkapcsoló Menüfunkciók Főmenü Az Automower menürendszerének áttekintése Parancsok (1) Időmérő (2) Telepítés (3) Beállítások (4) Telepítési példa Karbantartás Akkumulátor Téli tárolás Szerviz Téli tárolás után Tisztítás Késcsere Vihar esetén Szállítás és áthelyezés Hibaelhárítás Hibaüzenetek Hibajelenségek Műszaki adatok Garanciális feltételek Környezetvédelemi információ Az akkumulátor eltávolítása újrahasznosításhoz EU megfelelőségi nyilatkozat magyar 3

4 ,BvAM _2013_HU.book Page 4 Thursday, December 4, :53 AM TARTALOMJEGYZÉK A Husqvarna AB folyamatosan dolgozik termékei továbbfejlesztésén, és ezért fenntartja a jogot arra, hogy többek között a termékek formáján, külsején és működésén előzetes tájékoztatás nélkül változtasson. 4 magyar

5 ,BvAM _2013_HU.book Page 5 Thursday, December 4, :53 AM 1. Bevezetés és biztonság 1.1 Bevezetés 1. BEVEZETÉS ÉS BIZTONSÁG Gratulálunk, hogy ilyen kitűnő minőségű terméket vásárolt. A Husqvarna Automower berendezéssel akkor érheti el a legjobb eredményt, ha jól ismeri aműködését. Ebben a használati utasításban fontos tudnivalók találhatók a fűnyíróról, annak telepítéséről és használatáról. A kézikönyv használatának megkönnyítésére a következő szedéseket alkalmazzuk: A dőlt betűkkel szedett szöveg a fűnyíró kijelzőjén megjelenő felirat vagy hivatkozás a használati utasítás egy másik részére. A félkövér szedés a fűnyíró billentyűzetének gombjait jelöli. A NAGYBETŰS, dőlt szedésű részek afőkapcsoló helyzetére és a fűnyíró különböző üzemmódjaira vonatkoznak. FONTOS TUDNIVALÓK Az Automower használata előtt figyelmesen olvassa el a használati utasítást. VIGYÁZAT Helytelen használat esetén az Automower veszélyes lehet. VIGYÁZAT Soha ne használja a robotfűnyírót, ha emberek különösen gyerekek vagy állatok vannak a vágási területen. magyar 5

6 ,BvAM _2013_HU.book Page 6 Thursday, December 4, :53 AM 1. BEVEZETÉS ÉS BIZTONSÁG 1.2 Jelzések az Automower fűnyírón Az itt ismertetett jelzések a fűnyírón láthatók. Alaposan ismerkedjen meg velük és jelentésükkel. Az Automower használata előtt figyelmesen olvassa el a használati utasítást. A fűnyíró biztonságos és hatékony használata érdekében gondosan szem előtt kell tartani a használati utasításban olvasható figyelmeztetéseket és biztonsági utasításokat. Az Automower indításához ON (bekapcsolt) helyzetbe kell állítani a főkapcsolót, és meg kell adni a megfelelő PIN kódot. Az ellenőrzési és karbantartási műveletek során a főkapcsolónak mindig OFF (kikapcsolt) helyzetben kell lennie. Tartsa távol kezét és lábát a forgó késektől. Soha ne nyúljon, illetve ne helyezze lábát a gép burkolatának közelébe vagy az alá, amikor az Automower működésben van. Ne üljön fel a fűnyíróra. A környezet zajszennyezése. A gép zajkibocsátása a Műszaki adatok című fejezetben és a címkén szerepel. A termék megfelel az EU vonatkozó irányelveinek. A leselejtezett terméket le kell adni a megfelelő újrahasznosítási gyűjtőhelyen. Soha ne használjon folyóvizet a robotfnyíró tisztításához. 6 magyar

7 ,BvAM _2013_HU.book Page 7 Thursday, December 4, :53 AM 1. BEVEZETÉS ÉS BIZTONSÁG A kisfeszültségű kábelt se lerövidíteni, se meghosszabbítani, se megtoldani nem szabad. Ne használjon vágókészüléket a kisfeszültségű kábel közelében. Óvatosan nyírja azokat a szegélyeket, melyeknél a kábelek vannak elhelyezve. 1.3 Jelzések a használati utasításban Az itt ismertetett jelzések a használati utasításban találhatók. Alaposan ismerkedjen meg velük és jelentésükkel. Az ellenőrzési és karbantartási műveletek során afőkapcsolónak mindig OFF (kikapcsolt) helyzetben kell lennie. OFF Viseljen mindig védőkesztyűt, amikor a fűnyíró alvázával dolgozik. Az Automower tisztításához ne használjon nagynyomású vízsugarat, de még csak folyóvizet sem. Figyelmeztető keret, amely személyi sérülés veszélyét jelzi, különösen az utasítások be nem tartása esetén. VIGYÁZAT Xxxxxx xxxxx xxxx xxxx xxxxx xxx. Tájékoztató keret, amely anyagi kár veszélyét jelzi, különösen az utasítások be nem tartása esetén. Abban az esetben is ilyen keret látható, ha fennáll a felhasználói hiba veszélye. FONTOS TUDNIVALÓK Xxxxxx xxxxx xxxx xxxx xxxxx xxx. magyar 7

8 ,BvAM _2013_HU.book Page 8 Thursday, December 4, :53 AM 1. BEVEZETÉS ÉS BIZTONSÁG 1.4 Biztonsági utasítások Használat Mielőtt az Automower fűnyírót használatba veszi, olvassa el figyelmesen a használati utasítást. Soha ne használja a robotfűnyírót, ha emberek különösen gyerekek vagy állatok vannak a vágási területen. Ha emberek vagy állatok tartózkodnak a vágási területen, akkor úgy tanácsos programozni a fűnyírót, hogy működésekor ne legyenek emberek a területen, pl. éjszakára. Lásd: 6.4 Időmérő (2). Az Automower eredeti kialakatásán tilos változtatni. Mindennemű módosítás csak saját felelősségre végezhető. Gondoskodjon róla, hogy a fűben ne legyenek kövek, ágak, szerszámok, játékok és egyéb olyan tárgyak, amelyek kárt tehetnek a fűnyíró késében, és a gép leállását okozhatják. Az Automower indítása az útmutatás alapján történjen. Állítsa a főkapcsolót ON (bekapcsolt) helyzetbe, és kezét, lábát húzza el a forgó kések közeléből. Soha ne nyúljon a fűnyíró alá, és soha ne nyújtsa oda a lábát. Amikor a főkapcsoló ON (bekapcsolt) helyzetben van, semmiképp se emelje fel vagy helyezze át afűnyírót. Ne engedje, hogy olyan személy használja a fűnyírót, aki nem ismeri annak működését és viselkedését. A robotfűnyírónak sohasem szabad ütköznie emberekkel vagy más élőlényekkel. Ha egy ember vagy más élőlény a fűnyíró útjába kerül, akkor a fűnyírót azonnal le kell állítani. Lásd: 4.4 Az Automower leállítása. Semmilyen tárgyat ne helyezzen az Automower vagy a töltőállomás tetejére. Soha ne engedélyezze az Automower használatát sérült késtárcsával vagy burkolattal. Afűnyíró sérült késsel, csavarokkal, anyákkal vagy kábelekkel sem használható. Ne használja a fűnyírót, ha nem működik afőkapcsoló. Ha nem kívánja használni a fűnyírót, mindig kapcsolja ki azt a főkapcsolóval. Az Automower indításához ON (bekapcsolt) helyzetbe kell állítani a főkapcsolót, és meg kell adni a megfelelő PIN kódot. Az Automower nem használható öntözőberendezéssel egy időben. Ilyen esetben használja az időmérő funkciót, lásd 6.4 Időmérő (2) (47. oldal), hogy ne működjön egyszerre afűnyíró és az öntözőberendezés. 8 magyar

9 ,BvAM _2013_HU.book Page 9 Thursday, December 4, :53 AM 1. BEVEZETÉS ÉS BIZTONSÁG A Husqvarna AB nem garantálja a teljes kompatibilitást az Automower és az egyéb típusú vezeték nélküli rendszerek, úgymint távvezérlők, rádióadók, villamos kerítések és hasonlók között. A beépített riasztó nagyon hangos. Legyen óvatos, különösen, ha zárt helyen kezeli a fűnyíról. Szállítás Az Automower nagyobb távolságra történő szállításához a gép eredeti csomagolását kell használni. Biztonságos mozgás a munkaterületen és onnan kifelé: 1. Nyomja meg a STOP gombot a fűnyíró leállításához. Ha be van kapcsolva a lopásgátló riasztó (58. oldal), írja be a PIN kód első számjegyét. A négyjegyű PIN kódot a fűnyíró első indításakor választhatja ki (31. oldal). 2. Ha át szeretné helyezni a fűnyírót, állítsa afőkapcsolót OFF (kikapcsolt) helyzetbe. 3. Vigye a fűnyírót a kívánt helyre, a hátulján lévő fogantyúnál fogva. Úgy tartsa a fűnyírót, hogy a késtárcsa kifelé nézzen, ne Ön felé. Karbantartás VIGYÁZAT Ha a tetejére fekteti a fűnyírót, afőkapcsolónak feltétlenül OFF (kikapcsolt) helyzetben kell lennie. A főkapcsolónak a fűnyíró alvázán végzett mindenfajta munka (pl. tisztítás, késcsere) során OFF (kikapcsolt) helyzetben kell lennie. ON OFF Hetente vizsgálja meg a fűnyírót, és cserélje ki az esetleges sérült vagy elhasználódott alkatrészeket. Különösen azt ellenőrizze, hogy nem sérült-e a késtárcsa és a kések. Ha késcsere szükséges, akkor egyszerre cserélje az összes kést és csavart, hogy a forgó alkatrészek ki legyenek egyensúlyozva, lásd 8. Karbantartás (66. oldal). magyar 9

10 ,BvAM _2013_HU.book Page 10 Thursday, December 4, :53 AM 2. Ismerkedés a géppel 2. ISMERKEDÉS A GÉPPEL Ebben a fejezetben olyan információk találhatók, amelyekkel a gép telepítésének tervezésekor tisztában kell lenni. Az Husqvarna Automower telepítéséhez négy fő alkotóegység szükséges: Az Automower robotfűnyíró, amely alapvetően szabálytalan minta alapján haladva nyírja a füvet. Afűnyíró karbantartást nem igénylő akkumulátorral működik. Töltőállomás, ahová az Automower visszatér, ha túlságosan alacsony az akkumulátor töltöttségi szintje. A töltőállomásnak három funkciója van: Vezérlőjeleket küld a határolóvezetékbe. Jeleket küld az Automower fűnyírónak, hogy az megtalálja a töltőállomást. Tölti az Automower akkumulátorát. Transzformátor, amelyet a töltőállomás és egy 230 V-os hálózati aljzat közé kell csatlakoztatni. A transzformátor integrált tápkábele segítségével csatlakoztatható a hálózathoz, a töltőállomáshoz pedig egy 20 méteres kisfeszültségű kábellel. A kisfeszültségű kábelt nem szabad sem lerövidíteni, sem meghosszabbítani. Vezeték az Automower munkaterületének körbekerítésére. A határolóvezetékkel körbe kell keríteni a gyepet úgy, hogy a vezeték alkotta hurkon kívül maradjanak mindazon objektumok és növények, amelyek területére a fűnyíró nem mehet be. A vezeték vezetőhuzalként is felhasználható. A termékhez 400 méteres (220 AC típus esetén 250 méteres) vezeték tartozik. Ha ez nem elegendő, további vezetéket vásárolhat csatlakozóval, és összekapcsolhatja azt a meglévő vezetékkel. 10 magyar

11 ,BvAM _2013_HU.book Page 11 Thursday, December 4, :53 AM 2. ISMERKEDÉS A GÉPPEL 2.1 Az Automower részei Az ábrán látható számok a következőket jelölik: 1. Töltőérintkező 2. A vágásimagasság-szabályozó fedele 3. A vágásimagasság-szabályozó fedelének kioldógombja 4. Első kerék 5. Meghajtókerék 6. Burkolat 7. Leállítógomb 8. Billentyűzet 9. Kijelző 10. Főkapcsoló 11. Fogantyú 12. Vázszekrény (elektronika, akkumulátor, motorok) 13. Védőlemez 14. Késtárcsa 15. Töltőállomás 16. Érintkezősávok 17. A határolóvezeték működésjelző lámpája 18. Hurokvezeték körülhatárolásra és megvezetésre 19. Transzformátor hálózati csatlakozókábellel 20. Kisfeszültségű kábel 21. Szegek 22. Hurokvezeték-csatlakozó 23. Csavarok a töltőállomás rögzítéséhez 24. Mérőléc a határolóvezeték lefektetésének megkönnyítéséhez 25. Forrasztás nélküli csatoló a hurokvezetékhez 26. Használati utasítás 27. Extra kések 28. Figyelmeztető címke magyar 11

12 ,BvAM _2013_HU.book Page 12 Thursday, December 4, :53 AM 2. ISMERKEDÉS A GÉPPEL 2.2 Az Automower működése Kapacitás Az Automower használata legfeljebb 3000 m 2 (220 AC típus esetén 1800 m 2 ) méretű gyepfelületen ajánlott. Hogy a gép milyen méretű területen végzi el afűnyírást, az elsősorban a kések állapotától, valamint afű típusától, növekedési sebességétől és nedvességétől függ. A kert alakja is lényeges. Ha akertet főként összefüggő gyepfelületek alkotják, akkor az Automower nagyobb hatékonysággal tud dolgozni, ellentétben az olyan kertekkel, ahol a kis füves részeket fák, virágágyak, utak választják el egymástól. A nyírási és a töltési idő egyebek mellett a környezeti hőmérséklettől függ. 25 C-os hőmérsékletig a teljesen feltöltött Automower körülbelül (a 220 AC típus 40-60) percen át tud füvet nyírni, az akkumulátor korától és a fű vastagságától függően. Ezt követően afűnyíró percig töltődik. 25 C felett a nyírási és a feltöltési idő fokozatosan rövidül. A fűnyírás technikája Az Automower által használt fűnyírási rendszer hatékony és energiatakarékos elven alapul. A megszokott fűnyírókkal ellentétben az Automower valóban vágja, nem pedig roncsolja a füvet. A fűnyírót száraz időben érdemes használni, így érhető el vele a legjobb eredmény. Az Automower szükség esetén esőben is használható, a nedves fű azonban könnyen felhalmozódhat a fűnyíróra rakódva, illetve nagyobb a veszélye, hogy a gép megcsúszik a meredek lejtőkön. A meghajtókerekek tisztán tartásához a jó tapadás érdekében használjon Automower keréktisztító kefét ( ). Ha villámlás fenyeget, az Automower nem maradhat atöltőállomásban. Ha zivatar közeleg, húzza ki az aljzatból a 230 V-os dugaszt, és válassza le a határolóvezetéket a töltőállomásról. Optimális fűnyírás csak jó állapotban lévő késekkel végezhető. Annak érdekében, hogy a kések a lehető leghosszabb ideig megőrizzék élességüket, fontos a gyepfelületről eltakarítani az ágakat, kis köveket és egyéb tárgyakat. 12 magyar

13 ,BvAM _2013_HU.book Page 13 Thursday, December 4, :53 AM 2. ISMERKEDÉS A GÉPPEL Munkamódszer Az Automower automatikusan nyírja a füvet. A gép felváltva dolgozik és töltődik. Atöltőállomás által kibocsátott jeleket az Automower 6-7 méteres távolságból érzékeli. A gép akkor kezdi keresni a töltőállomást, ha túlságosan lemerül az akkumulátora. Az Automower atöltőállomás keresésekor nem nyírja a füvet. Az Automower atöltőállomás megtalálásához a következő három keresési módszer közül használ egyet vagy többet: szabálytalan, határolóvezeték-követés, vezetőhuzal-követés. További tudnivalók a keresési módszerekről: 2.3 Keresési módszer (15. oldal) és Visszatérés követés (3-2-2) (53. oldal). Az akkumulátor feltöltését követően a fűnyíró kitolat atöltőállomásból, megfordul, és a os távozási szektoron belül egy véletlenszerűen kiválasztott irányba indulva távozik. Ha szeretné megkönnyíteni az Automower számára a kert valamennyi részének megtalálását, beállíthatja, merre induljon a fűnyíró atöltőállomástól, lásd 6.5 Telepítés (3) (49. oldal). Ha az Automower akadályba ütközik, akkor rövid tolatás után új irányt választ. Az Automower két érzékelője (egy elöl, egy hátul) érzékeli, ha a fűnyíró megközelíti a határolóvezetéket. Az Automower legfeljebb 27 centiméterrel fut túl a határolóvezetéken, majd elfordul. A túlfutási távolság módosítható, lásd Meghajtás vez. (3-4-1) (56. oldal). Az Automower tetején található STOP gomb elsősorban a működésben lévő fűnyíró leállítására szolgál. A STOP gomb megnyomása esetén felnyílik a vezérlőpanelt eltakaró fedél. Amíg a fedél nyitva van, a STOP gomb lenyomott állapotban marad, gátolva a fűnyíró elindítását. magyar 13

14 ,BvAM _2013_HU.book Page 14 Thursday, December 4, :53 AM 2. ISMERKEDÉS A GÉPPEL Az Automower minden beállítása a gép tetején lévő vezérlőpanel segítségével kezelhető. A főkapcsoló ugyancsak a vezérlőpanelen található. A vezérlőpanel fedelét a STOP gomb megnyomásával nyithatja fel. Amikor első ízben állítja a főkapcsolót ON (bekapcsolt) helyzetbe, megkezdődik az indítási műveletsor, amely a következőkből áll: a nyelv, az idő- és a dátumformátum, valamint a négyjegyű PIN kód kiválasztása, továbbá az idő és a dátum beállítása (31. oldal). A továbbiakban az itt kiválasztott PIN kódot kell majd megadnia minden egyes alkalommal, amikor afőkapcsolót ON (bekapcsolt) helyzetbe állítja. Ez az Időzár (4-1-2) elnevezésű lopásmegelőző funkció alapértelmezés szerint be van kapcsolva. Ennek a funkciónak köszönhetően a fűnyíró a megadott számú nap elteltével leáll, és csak a helyes PIN megadása után folytatja a munkát. A funkció tetszés szerint kikapcsolható vagy módosítható. Az Időzár (4-1-2) funkcióról további tudnivalókat az 58. oldalon találhat. Az Automower energiamegtakarítás céljából alvó üzemmódba léphet. Ilyenkor a vezérlőpanel kijelzője teljesen elsötétül. Az alvó üzemmód akkor kapcsol be, ha a fűnyírót a STOP gomb megnyomása után 25 percig nem kapcsolják be. Ilyen esetben az Automower aktiválásához kapcsolja ki, majd be a főkapcsolót. A fűnyíró munka vagy töltés közben bekövetkező hiba esetén is alvó üzemmódba kapcsolhat, amennyiben azt nem hárítják el 25 percen belül. Az Automower ezek után a STOP gomb megnyomásával aktiválható. Mozgásminta A fűnyíró mozgásmintája szabálytalan, a mozgást maga az Automower határozza meg. A mozgásminták nem ismétlődnek. A nyírási rendszer azt jelenti, hogy a gép egyenletesen, nyírási vonalak nélkül nyír. Ha az Automower olyan területre ér, ahol az érzékelői szerint az előzőnél hosszabb a fű, akkor megváltoztathatja a mozgásmintát. Négyzetes minta szerint folyathatja a munkát, hogy szisztematikusabban nyírjon. A négyzetes minta szerint végzett nyírás elnevezése szögletes vágás. Az Automower csak akkor kezdi el a szögletes vágást, ha már legalább 6 órája üzemben van. 14 magyar

15 ,BvAM _2013_HU.book Page 15 Thursday, December 4, :53 AM 2. ISMERKEDÉS A GÉPPEL 2.3 Keresési módszer Beállítható, hogy az Automower a három keresési módszer közül melyiket használja a töltőállomás kereséséhez. A keresés optimalizálása érdekében a beállításokban a három keresési módszer kombinálható. A kert alakjától függ, hogy mely keresési módszerek lesznek megfelelőek. 1. keresési módszer: szabálytalan Az Automower szabálytalan pályán halad, amíg meg nem találja a töltőállomást. Ez a keresési módszer a legjobb akkor, ha nyitott gyepről van szó, és a kertben nincsenek keskeny (kb. 3 méternél keskenyebb) átjárók. A módszer előnye, hogy nem áll fenn a veszélye annak, hogy a fűnyíró látható nyomot hagy a fűben. A hátránya az, hogy a keresés ideje valamivel hosszabb. 2. keresési módszer: határolóvezeték követése Az Automower szabálytalan pályán halad, amíg a határolóvezetékhez nem érkezik. Ezek után a határolóvezeték mentén jut el a töltőállomáshoz. Ez a keresési módszer a legjobb akkor, ha nyitott gyepről van szó, a kertben széles (kb. 3 méternél szélesebb) átjárók vannak, szigetek pedig nincsenek (legfeljebb egy kisebb). A módszer előnye, hogy a keresés általában rövid időt vesz igénybe. A hátránya az, hogy a fűnyíró nyomot hagyhat a fűben. Ugyancsak problémát okozhatnak a keskeny átjárók vagy a nagyszámú sziget, pl. bokrok. Az Automower kb. kétszer kerüli meg a bokrokat, ami hosszú időt vesz igénybe, és nyomok alakulnak ki. magyar 15

16 ,BvAM _2013_HU.book Page 16 Thursday, December 4, :53 AM 2. ISMERKEDÉS A GÉPPEL 3. keresési módszer: Vezetőhuzal követése Az Automower szabálytalan pályán halad, amíg a vezetőhuzalhoz nem érkezik. Ezek után a vezetőhuzal mentén jut el a töltőállomáshoz. A vezetőhuzal egy további vezeték, amely atöltőállomástól húzódik a munkaterület egy távolabbi pontja felé (vagy egy keskeny átjárón keresztül), és a vége a határolóvezetékhez csatlakozik. A 230 ACX típus esetében két vezetőhuzal is telepíthető. További tudnivalók: 3.8 A vezetőhuzal telepítése (32. oldal). Ez a keresési módszer a legjobb, ha a kertben több nagyméretű sziget, keskeny átjárók, illetve meredek lejtők vannak. A módszer előnye, hogy a keresés általában rövid időt vesz igénybe. A hátránya az, hogy a fűnyíró a vezetőhuzal mentén nyomot hagyhat a fűben. 2.4 Több Automower egy kertben Ha több Automower fűnyírót telepít egyazon gyepterületre, akkor mindegyiknek saját PIN kóddal kell rendelkeznie. Minden egyes fűnyíró esetében teljes telepítés szükséges, beleértve a töltőállomást is. A különböző telepítésekhez tartozó határolóvezetékek egymás mellett futhatnak. További tájékoztatással a szakkereskedő szolgálhat. 2.5 Egy Automower több kertben Egyazon Automower több kertben is használható, de mindegyik kertben külön töltőállomásra és határolóvezetékre van szükség. A fűnyíró így minden kertben azonos PIN kódot használhat. További tájékoztatással a szakkereskedő szolgálhat. 16 magyar

17 ,BvAM _2013_HU.book Page 17 Thursday, December 4, :53 AM 3. Telepítés 3. TELEPÍTÉS Ez a fejezet a Husqvarna Automower telepítésével foglalkozik. A telepítés előtt olvassa el az előző fejezetet: 2. Ismerkedés a géppel. Mielőtt megkezdené a telepítést, a jelen fejezetet is olvassa végig. A telepítés módja kihat az Automower működésére. Fontos tehát gondosan megtervezni a telepítést. Megkönnyíti a tervezést, ha vázlatot készít a munkaterületről, feltüntetve az akadályokat. Így könnyebb átgondolni, milyen lenne a töltőállomás, a határolóvezeték és az esetleges vezetőhuzal ideális elhelyezése. Rajzolja be a vázlatra, merre húzza majd a határolóvezetéket és az esetleges vezetőhuzalt. A telepítés a következő lépésekből áll: 3.1 Előkészítés. 3.2 A töltőállomás telepítése. 3.3 Az akkumulátor feltöltése. 3.4 A határolóvezeték telepítése. 3.5 A határolóvezeték csatlakoztatása. 3.6 A telepítés ellenőrzése. 3.7 Kapcsolat létesítése az Automower és atöltőállomás között. 3.8 A vezetőhuzal telepítése. Az Automower teljes beindításához el kell helyezni és csatlakoztatni kell a töltőállomást, csatlakoztatni kell a határolóvezetéket, és a kapcsolatot kell létesíteni afűnyírót és a töltőállomás között. Ha a határolóvezeték teljes telepítése nélkül szeretné beindítani a gépet, húzhat köré egy ideiglenes rövid hurkot. 3.1 Előkészítés 1. Ha a munkaterületen 10 cm-nél magasabb a fű, akkor nyírja le hagyományos fűnyíróval, majd takarítsa össze a nyiradékot. 2. A telepítés megkezdése minden lépést figyelmesen olvasson el. 3. Ellenőrizze, minden megvan-e a telepítéshez: A zárójelben szereplő számok hivatkozások a következőre: 2.1 Az Automower részei (11. oldal). Használati utasítás (26) Automower Töltőállomás (15) magyar 17

18 ,BvAM _2013_HU.book Page 18 Thursday, December 4, :53 AM 3. TELEPÍTÉS Hurokvezeték határolásra és vezetésre (18) Transzformátor (19) Kisfeszültségű kábel (20) Szegek (21) Hurokvezeték-csatlakozó (22) Csavarok a töltőállomáshoz (23) Mérőléc (24) Forrasztás nélküli csatoló a hurokvezetékhez (25) A telepítéshez szükség lesz még egy kalapácsra a szegek beveréséhez a talajba, kombinált fogóra, csőfogó (a csatolók összenyomásához) valamint ásóra, ha a határolóvezetéket a föld alá kívánja rejteni. 3.2 A töltőállomás telepítése A töltőállomás ideális elhelyezése A töltőállomás elhelyezésével kapcsolatban itt találhat jó példákat: 7. Telepítési példa (61. oldal). Ha vezetőhuzalt is kíván telepíteni, akkor atöltőállomás helyének kiválasztása előtt olvassa el a következő szakaszt: 3.8 A vezetőhuzal telepítése (32. oldal). A töltőállomást úgy kell elhelyezni, hogy elegendő (legalább 3 méteres) szabad terület legyen előtte. Ugyanakkor a munkaterület közepe táján kell neki helyet találni, hogy az Automower könnyen megtalálja a töltőállomást, és könnyen elérje a munkaterület minden részét. Tanácsos a töltőállomást árnyékos helyre tenni. Az akkumulátort a kímélése érdekében a lehető legalacsonyabb környezeti hőmérsékleten kell tölteni. A töltőállomásnak vízszintesközeli helyzetben kell állnia. A magasságkülönbség a töltőállomás elejénél és végénél nem haladhatja meg az 5 cm-t. A töltőállomást úgy kell elhelyezni, hogy az alsó lemeze ne hajoljon meg. 18 magyar

19 ,BvAM _2013_HU.book Page 19 Thursday, December 4, :53 AM 3. TELEPÍTÉS A töltőállomás elhelyezésekor vegye figyelembe a hálózati aljzat távolságát. A töltőállomást a kisfeszültségű kábel és a transzformátor segítségével kell egy 230 V-os hálózati aljzathoz csatlakoztatni. A mellékelt kisfeszültségű kábel hossza 20 m. Tipp: A kisfeszültségű kábel a munkaterületen is húzódhat. Vagy szegekkel kell rögzíteni, vagy be kell ásni a talajba. A töltőállomás számára olykor jobb helyet is lehet találni a házfal vagy a legközelebbi hálózati aljzat környékénél. FONTOS TUDNIVALÓK A kisfeszültségű kábelt semmilyen körülmények között sem szabad lerövidíteni vagy meghosszabbítani. A transzformátort jól szellőző, közvetlen napfénytől védett helyre kell elhelyezni. Hasznos továbbá a transzformátort fedett helyre tenni. FONTOS TUDNIVALÓK A transzformátor hálózati csatlakozókábele nem cserélhető. A kábel sérülése esetén a transzformátort le kell selejtezni, és egy újat kell beszerezni. A transzformátor hálózati csatlakoztatásához ajánlott életvédelmi földzárlat-megszakítót használni. Ne helyezze a töltőállomást a munkaterület sarkába, se beugrásba. Ne helyezze a töltőállomást keskeny (kb. 3 méternél keskenyebb) átjáróba. magyar 19

20 ,BvAM _2013_HU.book Page 20 Thursday, December 4, :53 AM 3. TELEPÍTÉS Ne állítsa olyan helyre a töltőállomást, ahol a fűnyíró a hátulja felől 3 méternél jobban megközelítheti (például egy keskeny beszögellés oldalába). Afűnyíró így nem találja meg a töltőállomást. A töltőállomás telepítése és csatlakoztatása 1. Állítsa a töltőállomást a megfelelő helyre. 2. Rögzítse a töltőállomást a talajhoz a mellékelt csavarokkal. 3. A csavarokat teljesen bele kell csavarni a mélyedésbe. FONTOS TUDNIVALÓK A töltőállomás alsó lemezén nem szabad további lyukat fúrni. A rögzítéshez a meglévő lyukakat kell felhasználni. 4. Csatlakoztassa a kisfeszültségű kábelt atöltőállomáshoz. Kizárólag eredeti kábelt és transzformátort használjon. 5. Csatlakoztassa a kisfeszültségű kábelt a transzformátorhoz. A csatlakoztatás kissé nehézkes lehet, ugyanis a csatlakozók vízhatlanok. 6. Csatlakoztassa a transzformátor tápkábelét egy 230 V-os hálózati aljzathoz. Javasolt életvédelmi földzárlat-megszakítót használni. 20 magyar

21 ,BvAM _2013_HU.book Page 21 Thursday, December 4, :53 AM 3. TELEPÍTÉS FONTOS TUDNIVALÓK Ne lépjen rá a töltőállomás alsó lemezére. 3.3 Az akkumulátor feltöltése Az Automower fűnyírót feltöltetlen akkumulátorral szállítjuk. A töltőállomás csatlakoztatása után az akkumulátor feltölthető. 1. A főkapcsolót állítsa OFF (kikapcsolt) helyzetbe. 2. Helyezze az Automower fűnyírót atöltőállomásba, hogy töltődjön az akkumulátor, miközben lefekteti a határolóvezetéket. A teljesen lemerült akkumulátor teljes feltöltése 1,5 2,5 órát vesz igénybe. FONTOS TUDNIVALÓK Az Automower nem használható, amíg a telepítés be nem fejeződött. 3.4 A határolóvezeték telepítése A határolóvezeték a következő módszerek egyikével telepíthető: A vezeték szegek segítségével történő rögzítésével a talajhoz. Javasolt a határolóvezetéket először szegekkel rögzíteni, így néhány hetes használat után korrigálni lehet a vezeték vonalát. A vezeték beásásával a talajba. A határolóvezetéket javasolt a föld alatt vezetni, ha szeretné a gyepet gereblyézni. A két módszer szükség esetén ötvözhető a határolóvezeték egyik részét a talajba süllyesztve, a másik részét pedig szegekkel rögzítve. magyar 21

22 ,BvAM _2013_HU.book Page 22 Thursday, December 4, :53 AM 3. TELEPÍTÉS A határolóvezeték ideális elhelyezése A határolóvezeték elhelyezésére a következő szabályok vonatkoznak: A vezetéknek hurkot kell képeznie az Automower munkaterülete körül. Kizárólag az eredeti határolóvezetéket használja. Ennek a minőségi szigeteléssel ellátott vezetéknek olyan a kialakítása, hogy elviselje a talaj nedvességét. A vezeték távolsága a munkaterület minden pontjától legfeljebb 35 méter legyen. A határolóvezeték lehetőleg ne legyen hosszabb 500 méternél. Ha hosszabb, de legfeljebb 800 méteres határolóvezetékre van szükség, akkor javasolt jelerősítőt használni, amely tartozékként megvásárolható ( ). A határolóvezetéknek a munkaterület határainak vonalától függően különböző távolságban kell futnia az akadályoktól. Az alábbi ábrán látható, hogyan kell a vezetékkel körbekeríteni a munkaterületet és az akadályokat. 22 magyar

23 ,BvAM _2013_HU.book Page 23 Thursday, December 4, :53 AM 3. TELEPÍTÉS A munkaterület határai Ha a munkaterületet egy magas akadály, például fal vagy kerítés határolja, a határolóvezetéket az akadálytól 35 cm-es távolságban kell lefektetni. Ezzel megelőzhető, hogy az Automower nekiütközzön az akadálynak, csökkentve a burkolat kopását. 35 cm Ha a munkaterület határát egy kisebb árok, például egy virágágy vagy egy kisebb emelkedés, például földpadka (3-5 cm) képezi, akkor a határolóvezeték a határ vonalától 30 cm-es távolságban húzódjon a munkaterületen belül. A kerék így nem fut bele az árokba, illetve nem fut fel a padkára. 30cm Ha a munkaterületet sima út vagy egyéb, a gyepfelülettel azonos szinten lévő terület szegélyezi, akkor az Automower valamelyest túlfuthat a határon. Ilyenkor a határolóvezetéket a határ vonalától 10 cm-es távolságra helyezzük, a munkaterületen belülre. 10 cm Ha a munkaterületet a gyepfelülettel egy szinten futó, burkolólappal borított sima út osztja ketté, akkor a Automower áthaladhat rajta. Előnyös lehet a határolóvezetéket a burkolólapok alá fektetni. Ugyancsak jó megoldás a határolóvezetéknek a burkolólapok közötti hézagokban történő vezetése. Megjegyzés! A fűnyírónak nem szabad kavicsos útra vagy hasonló területre kifutnia, mert megsérülhetnek a kései. FONTOS TUDNIVALÓK Ha a munkaterületet víz, lejtő vagy szakadék szegélyezi, a határolóvezetéket kerítéssel vagy hasonló megoldással kell helyettesíteni. Ennek legalább 15 cm legyen a magassága. Ezzel biztosítható, hogy az Automower semmiképp ne végezze a munkaterületen kívül. magyar 23

HUSQVARNA AUTOMOWER 210 C HASZNÁLATI UTASÍTÁS

HUSQVARNA AUTOMOWER 210 C HASZNÁLATI UTASÍTÁS HUSQVARNA AUTOMOWER 210 C HASZNÁLATI UTASÍTÁS TARTALOMJEGYZÉK 1. Bevezetés és biztonság... 5 1.1 Bevezetés... 5 1.2 Jelzések az Automower fûnyírón... 6 1.3 Jelzések a használati utasításban... 7 1.4 Biztonsági

Részletesebben

husqvarna automower 210 C használati utasítás

husqvarna automower 210 C használati utasítás husqvarna AUTOMOWER 210 C HASZNÁLATI UTASÍTÁS TARTALOMJEGYZÉK 1. Bevezetés és biztonság... 5 1.1 Bevezetés... 5 1.2 Jelzések az Automower fűnyírón... 6 1.3 Jelzések a használati utasításban... 7 1.4 Biztonsági

Részletesebben

HUSQVARNA AUTOMOWER SOLAR HYBRID HASZNÁLATI UTASÍTÁS

HUSQVARNA AUTOMOWER SOLAR HYBRID HASZNÁLATI UTASÍTÁS HUSQVARNA AUTOMOWER SOLAR HYBRID HASZNÁLATI UTASÍTÁS TARTALOMJEGYZÉK 1. Bevezetés és biztonság... 5 1.1 Bevezetés... 5 1.2 Jelzések az Automower fűnyírón... 6 1.3 Jelzések a használati utasításban...

Részletesebben

HASZNÁLATI UTASÍTÁS GARDENA ROBOTFŰNYÍRÓ. R40Li / R70Li

HASZNÁLATI UTASÍTÁS GARDENA ROBOTFŰNYÍRÓ. R40Li / R70Li HASZNÁLATI UTASÍTÁS GARDENA ROBOTFŰNYÍRÓ R40Li / R70Li OMSLAG QG, BRUX, 1155943-.indd 1 2013-11-07 19.29 TARTALOMJEGYZÉK Bevezető és biztonság... 5 Bevezetés... 5 A terméken található jelzések... 6 A

Részletesebben

TARTALOMJEGYZÉK. magyar 3

TARTALOMJEGYZÉK. magyar 3 husqvarna AUTOMOWER SOLAR HYBRID HASZNÁLATI UTASÍTÁS TARTALOMJEGYZÉK 1. Bevezetés és biztonság... 5 1.1 Bevezetés... 5 1.2 Jelzések az Automower fűnyírón... 6 1.3 Jelzések a használati utasításban... 7

Részletesebben

HUSQVARNA AUTOMOWER 305/308 HASZNÁLATI UTASÍTÁS

HUSQVARNA AUTOMOWER 305/308 HASZNÁLATI UTASÍTÁS HUSQVARNA AUTOMOWER 305/308 HASZNÁLATI UTASÍTÁS TARTALOMJEGYZÉK 1. Bevezetés és biztonság... 5 1.1 Bevezetés... 5 1.2 A termék szimbólumai... 6 1.3 Jelzések a használati utasításban... 7 1.4 Biztonsági

Részletesebben

CS10.5. Vezérlõegység

CS10.5. Vezérlõegység CS10.5 HU Vezérlõegység 0409006 TARTALOMJEGYZÉK 1. CS10.5 VEZÉRLÕEGYSÉG...3 1.1. Általános tudnivalók...3 1.. Mûszaki adatok...3. VEZÉRLÕEGYSÉG: FELHASZNÁLÓI KÉZIKÖNYV...4.1. Az elõre beállítható idõpontok

Részletesebben

DVR-338 DIGITÁLIS DIKTAFON HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ

DVR-338 DIGITÁLIS DIKTAFON HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ DVR-338 DIGITÁLIS DIKTAFON HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ A készülék bemutatása 1 REC - Felvétel gomb 2 Stop/Kikapcsolás gomb 3 UP - FEL/Visszatekerés 4 DOWN LE/Előretekerés 5 HOLD - Billentyűzár 6 VOL + (hangerő

Részletesebben

HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ Tolatóradarhoz

HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ Tolatóradarhoz HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ Tolatóradarhoz Tartalomjegyzék Beépítés és bekötési rajz Vázlatos bekötési ábrák Szenzorok beépítése A kijelző elhelyezése Központi egység telepítése Funkciók Riasztás A rendszer működése

Részletesebben

Felhasználói kézikönyv. Audio Baby monitor PNI B6000 wireless

Felhasználói kézikönyv. Audio Baby monitor PNI B6000 wireless Felhasználói kézikönyv Audio Baby monitor PNI B6000 wireless A készülék első bekapcsolása vagy használata előtt, kérjük olvassa el figyelmesen ezeket az utasításokat és tartsa meg ezt a kézikönyvet a későbbi

Részletesebben

HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ PARMEZÁN RESZELŐ DARÁLÓ

HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ PARMEZÁN RESZELŐ DARÁLÓ HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ PARMEZÁN RESZELŐ DARÁLÓ FIGYELMEZTETÉS FIGYELEM: Olvassa el figyelmesen ezt a használati útmutató, mely fontos előírásokat tartalmaz a biztonságos használatra és a készülék karbantartására

Részletesebben

HQ-CHARGER81 HQ SZUPERGYORS UNIVERZÁLIS TÖLTŐ AAA/AA/C/D/9V AKKUMULÁTOROKHOZ

HQ-CHARGER81 HQ SZUPERGYORS UNIVERZÁLIS TÖLTŐ AAA/AA/C/D/9V AKKUMULÁTOROKHOZ MAGYAR NYELVŰ FELHASZNÁLÓI KÉZIKÖNYV HQ-CHARGER81 HQ SZUPERGYORS UNIVERZÁLIS TÖLTŐ AAA/AA/C/D/9V AKKUMULÁTOROKHOZ TÖLTÉS ELŐTT OLVASSA EL AZ ÚTMUTATÓT Felhasználói kézikönyv Olvassa át alaposan ezt a kézikönyvet.

Részletesebben

Használati útmutató Tartalom

Használati útmutató Tartalom Használati útmutató Tartalom Általános ismertetés... 2 Belső akkumulátor tesztelése...2 Jármű indítása... 2 Belső akkumulátor töltése...2 Az akkumulátorra nincs garancia... 3 Javaslatok, figyelmeztetések...

Részletesebben

EM8690-R1 Vezeték nélküli füstérzékelő

EM8690-R1 Vezeték nélküli füstérzékelő EM8690-R1 Vezeték nélküli füstérzékelő 2 MAGYAR EM8690-R1 - Vezeték nélküli füst érzékelő Tartalom 1.0 Bevezetés... 2 2.0 LED indikátor... 3 3.0 Beállítások... 3 3.1 Első használat... 3 3.2 Teszt Mód...

Részletesebben

Phone Clip Használati útmutató

Phone Clip Használati útmutató Phone Clip Használati útmutató TARTALOM Megjelenés.......................................... 3 Üzembe helyezés.................................... 4 Be- és kikapcsolás....................................

Részletesebben

UV megvilágító A jelen használati útmutató másolása, bemutatása és terjesztése a Transfer Multisort Elektronik írásbeli hozzájárulását igényli.

UV megvilágító A jelen használati útmutató másolása, bemutatása és terjesztése a Transfer Multisort Elektronik írásbeli hozzájárulását igényli. UV megvilágító Felhasználói kézikönyv A jelen használati útmutató másolása, bemutatása és terjesztése a Transfer Multisort Elektronik írásbeli hozzájárulását igényli. 1. A készülék alkalmazása......2 2.

Részletesebben

Használat előtt kérjük figyelmesen olvassa végig használati utasításunkat és tartsa be a biztonsági szabályokat.

Használat előtt kérjük figyelmesen olvassa végig használati utasításunkat és tartsa be a biztonsági szabályokat. Használat előtt kérjük figyelmesen olvassa végig használati utasításunkat és tartsa be a biztonsági szabályokat. A csomag tartalma 1. Készülék 2. Rögzítő kulcs 3. Kétoldalú csatlakozógyűrű 4. Gumi tömítőgyűrű

Részletesebben

HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ SZELETELŐGÉP. Art. 8220-8225

HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ SZELETELŐGÉP. Art. 8220-8225 HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ SZELETELŐGÉP Art. 8220-8225 FIGYELEM OLVASSA EL FIGYELMESEN EZT A FÜZETET. EZ FONTOS INFORMÁCIÓKAT A BIZTONSÁGOS ÜZEMELTETÉSRE ÉS KARBANTARTÁSRA VONATKOZÓAN. FONTOS INFORMÁCIÓK ŐRIZZE

Részletesebben

HARVIA GRIFFIN INFRA. Vezérlőegység

HARVIA GRIFFIN INFRA. Vezérlőegység HARVIA GRIFFIN INFRA HU Vezérlőegység 20080623 Az alábbi beépítési és használati útmutató infraszauna kabinok, sugárzók és vezérlőegység tulajdonosok, az infraszauna kabinok, sugárzók és vezérlőegységek

Részletesebben

BDMv3 használati útmutató v1.1 2013-04-03. Használati útmutató. BDMv3 / BDMv3O

BDMv3 használati útmutató v1.1 2013-04-03. Használati útmutató. BDMv3 / BDMv3O Használati útmutató Egység neve: BDMv3 / BDMv3O Egység tartalma: Külső modul / Kültéri külső modul, ami egyben az érzékelő is (1) Töltő adapter (5V 2A) (opcionális) Külső csatlakozások: Töltő csatlakozó

Részletesebben

EM8660 Vezeték nélküli ajtó/ablak érintkező (2-utas kommunikáció)

EM8660 Vezeték nélküli ajtó/ablak érintkező (2-utas kommunikáció) v EM8660 Vezeték nélküli ajtó/ablak érintkező (2-utas kommunikáció) 2 MAGYAR EM8660 - Vezeték nélküli ajtó/ablak érintkező Tartalomjegyzék 1.0 Bevezetés... 2 1.1 A csomag tartalma... 2 2.0 Bejárati ablak/ajtó

Részletesebben

Használati útmutató MODELL: HJ-1152

Használati útmutató MODELL: HJ-1152 Akkus botmixer Használati útmutató MODELL: HJ-1152 HU HU -1- Köszönjük, hogy megvásárolta termékünket. Reméljük, hogy termékünkkel Ön is elégedett lesz és hosszú ideig szolgálja majd Önt. A használati

Részletesebben

KX-TG7100HG/KX-TG7102HG

KX-TG7100HG/KX-TG7102HG TG7100_7120HG(hg-hg)_QG.fm Page 1 Friday, May 12, 2006 11:38 AM 1 Csatlakoztatások Bázisállomás Digitális zsinórnélküli telefon Típus KX-TG7100HG/KX-TG7102HG Digitális zsinórnélküli üzenetrögzítős telefon

Részletesebben

KITERJESZTETT GARANCIA

KITERJESZTETT GARANCIA KITERJESZTETT GARANCIA A termék forgalmazója 10 év, a gyártásból eredő anyag és konstrukciós hibákra kiterjedő jótállást vállal a BVF SRHC fűtőkábelekre. A jótállás kizárólag a szakszerűen kitöltött és

Részletesebben

[ábra] Dugja be a fényérzékelő csatlakozóját a Chronis L vezérlés homloklapján erre a célra kialakított aljzatába.

[ábra] Dugja be a fényérzékelő csatlakozóját a Chronis L vezérlés homloklapján erre a célra kialakított aljzatába. SOMFY BELSŐ FORDÍTÁS Fényérzékelő HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ Ahhoz, hogy Ön optimálisan ki tudja használni a fényérzékelő által kínált előnyöket, kérjük, olvassa el figyelmesen ezt a használati útmutatót. Kérdések,

Részletesebben

Szünetmentes áramforrások. Felhasználói Kézikönyv PRO2050 - PRO2120 500VA 1200VA

Szünetmentes áramforrások. Felhasználói Kézikönyv PRO2050 - PRO2120 500VA 1200VA Szünetmentes áramforrások Felhasználói Kézikönyv PRO2050 - PRO2120 500VA 1200VA 1. Bemutatás Az UPS más néven szünetmentes áramforrás megvédi az ön elektromos berendezéseit, illetve a hálózat kimaradása

Részletesebben

TARTALOMJEGYZÉK 1. Hogyan kell használni a GONAL-f előretöltött injekciós tollat? 2. Mielőtt megkezdené az előretöltött injekciós toll használatát 3.

TARTALOMJEGYZÉK 1. Hogyan kell használni a GONAL-f előretöltött injekciós tollat? 2. Mielőtt megkezdené az előretöltött injekciós toll használatát 3. TARTALOMJEGYZÉK 1. Hogyan kell használni a GONAL-f előretöltött injekciós tollat? 2. Mielőtt megkezdené az előretöltött injekciós toll használatát 3. Az előretöltött injekciós toll előkészítése az injekció

Részletesebben

Hardver üzembe helyezési útmutató

Hardver üzembe helyezési útmutató Kicsomagolás lépés 1 Távolítsa el az összes védő elemet. A kézikönyvben található képek egy hasonló modellre vonatkoznak. Bár az ábrák eltérhetnek az aktuális modelltől, a használati módszer megegyezik.

Részletesebben

Biztonsági előírások VIGYÁZAT FIGYELEM

Biztonsági előírások VIGYÁZAT FIGYELEM Biztonsági előírások Mielőtt használná a terméket, olvassa el alaposan ezen kézikönyv utasításait. Miután elolvasta, a felhasználói kézikönyvet tartsa könnyen elérhető és biztonságos helyen. Ha a termék

Részletesebben

EXLED-001 (HT-F62413A-10)

EXLED-001 (HT-F62413A-10) LED VILÁGÍTÁS Biztonsági előírások és használati utasítás EXLED-001 (HT-F62413A-10) Köszönjük, hogy ezt a terméket választotta. Kérjük, üzembe helyezés előtt figyelmesen olvassa át ezt a használati utasítást

Részletesebben

1. Csomag tartalma. 2. A készülék áttekintése. Kezdő lépések

1. Csomag tartalma. 2. A készülék áttekintése. Kezdő lépések Kezdő lépések 1. Csomag tartalma 1. ekönyv olvasó főegység 2. Tápadapter 3. USB-kábel 4. Rövid használati útmutató 5. Garancialevél 6. Hordozótok 2. A készülék áttekintése 7 ekönyv olvasó HU - 1 1 2 3

Részletesebben

VIDEÓ KAPUTELEFON SZÍNES CMOS KAMERÁVAL

VIDEÓ KAPUTELEFON SZÍNES CMOS KAMERÁVAL VIDEÓ KAPUTELEFON SZÍNES CMOS KAMERÁVAL CIKKSZÁM: HD-2253 Köszönjük, hogy az általunk forgalmazott terméket választotta! Ez a videó kaputelefon könnyen telepíthető, használata egyszerű. A legoptimálisabb

Részletesebben

HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ. GPS* SOLAR óra. A világ mind a 39 időzónáját felismeri.

HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ. GPS* SOLAR óra. A világ mind a 39 időzónáját felismeri. HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ 1. Jellemzők: GPS* SOLAR óra. Egyetlen gomb megnyomásával beállíthatjuk a pontos helyi időt bárhol a világon. Az óra a GPS műholdak jeleit fogadva gyorsan beáll a pontos időre. A világ

Részletesebben

CPA 601, CPA 602, CPA 603

CPA 601, CPA 602, CPA 603 CPA 601, CPA 602, CPA 603 Infravörös távvezérlő rendszer Felhasználói kézikönyv Olvassa el a teljes kezelési útmutatót a használatba helyezés előtt! A helytelen használat visszafordíthatatlan károkat okozhat!

Részletesebben

900SEZ-700 900SEZ-1200

900SEZ-700 900SEZ-1200 Szekcionált garázskapu motor 900SEZ-700 900SEZ-1200 HU HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ TARTALOMJEGYZÉK A. ÖSSZETÉTEL... 3 B. FUNKCIÓK BEMUTATÁSA... 4 C. ÖSSZESZERELÉS... 5 D. A MOTOR ÉS A PROGRAMOZÓ PANEL... 9 E.

Részletesebben

MINI SEGWAY. Üzemeltetési útmutató. Forgalmazó, importőr: Anico Kft.

MINI SEGWAY. Üzemeltetési útmutató. Forgalmazó, importőr: Anico Kft. MINI SEGWAY Üzemeltetési útmutató Forgalmazó, importőr: Anico Kft. Tartalom 1. A mini segway biztonságos használata.... 3 1.1 A biztonságos használatról...3 1.2 A vezető testsúlyának korlátai...4 1.3 A

Részletesebben

ELEKTROMOS ROLLER Termék száma: 2341. Használati leírás. Olvassa el és értse meg a következő leírást.

ELEKTROMOS ROLLER Termék száma: 2341. Használati leírás. Olvassa el és értse meg a következő leírást. ELEKTROMOS ROLLER Termék száma: 2341 Használati leírás Olvassa el és értse meg a következő leírást. Mielőtt hozzákezdene Távolítsa el a csomagolást. Ellenőrizze, hogy minden alkatrész hiánytalan e vagy

Részletesebben

STARSET-24V-os vezérlés

STARSET-24V-os vezérlés STARSET-24V-os vezérlés FELHASZNÁLÓI KÉZI KŐNYV 24 vdc szárnyas kapu vezérlő OLVASSA EL A KÉZIKÖNYVET GONDOSAN HASZNÁLAT ELŐTT FIGYELMEZTETÉSEK: Telepítés előtt olvassa el az utasítást gondosan. Helytelen

Részletesebben

Junior DC Elemes vezérlő automatika HASZNÁLATI UTASÍTÁS

Junior DC Elemes vezérlő automatika HASZNÁLATI UTASÍTÁS Junior DC Elemes vezérlő automatika HASZNÁLATI UTASÍTÁS 1/5 Fontos: 2-3 másodperces késéssel reagál a szelep az ON vagy OFF gomb megnyomására energiatakarékosság céljából. Két kézi indítás választható:

Részletesebben

Kábeldob hordozható lámpával - 24 V. Használati útmutató GD024

Kábeldob hordozható lámpával - 24 V. Használati útmutató GD024 Kábeldob hordozható lámpával - 24 V Használati útmutató GD024 GD024 használati útmutató Az alábbi használati útmutatót figyelmesen olvassa el. A használati útmutató előírásainak a be nem tartása súlyos

Részletesebben

MANHATTAN VEZETÉK NÉLKÜLI FEJHALLGATÓ HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ. JB. 3265/Készült Kínában. KitSound 2015. Christchurch, Dorset, BH23 4FL, UK

MANHATTAN VEZETÉK NÉLKÜLI FEJHALLGATÓ HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ. JB. 3265/Készült Kínában. KitSound 2015. Christchurch, Dorset, BH23 4FL, UK MANHATTAN VEZETÉK NÉLKÜLI FEJHALLGATÓ HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ JB. 3265/Készült Kínában. KitSound 2015. Christchurch, Dorset, BH23 4FL, UK 1 Mesteremberek vagyunk. Zenészek vagyunk. KitSound vagyunk És mindannyian

Részletesebben

EM4028 PCI 10/100/1000 MBPS HÁLÓZATI ADAPTER

EM4028 PCI 10/100/1000 MBPS HÁLÓZATI ADAPTER EM4028 PCI 10/100/1000 MBPS HÁLÓZATI ADAPTER 2 MAGYAR EM4028 - PCI 10/100/1000 MBPS HÁLÓZATI ADAPTER Tartalomjegyzék 1.0 Bevezetés... 2 1.1 A csomag tartalma... 2 1.2 Mielőtt elkezdené... 2 2.0 A hardver

Részletesebben

A Smart-UPS 1200/1500 VA 100/120/230 Vac rackbe szerelhető 1U telepítési útmutatója

A Smart-UPS 1200/1500 VA 100/120/230 Vac rackbe szerelhető 1U telepítési útmutatója A Smart-UPS 1200/1500 VA 100/120/230 Vac rackbe szerelhető 1U telepítési útmutatója Fontos biztonsági üzenetek Olvassa el alaposan az utasításokat, hogy megismerje a berendezést, mielőtt üzembe helyezi,

Részletesebben

Hogyan kell a projektort használni?

Hogyan kell a projektort használni? Hogyan kell a projektort használni? Össze- és szétszerelési útmutató. Készítette: Sándor Tibor NYME MÉK 2006.03.14. 2 A projektor és tartozékai A+K x201-es projektor távirányító 230V-os tápkábel vga-vga

Részletesebben

Gyakran Ismételt Kérdések (GYIK) az Eee Pad TF201 modellhez

Gyakran Ismételt Kérdések (GYIK) az Eee Pad TF201 modellhez Gyakran Ismételt Kérdések (GYIK) az Eee Pad TF201 modellhez Fájlok kezelése... 2 Hogyan érhetem el a microsd kártyán, SD kártyán és az USB eszközön tárolt adataimat?... 2 Hogyan tudom átmásolni a kívánt

Részletesebben

Q40P ventilátor használati útmutató

Q40P ventilátor használati útmutató Q40P ventilátor használati útmutató Alkatrészek ismertetése A) Elülső védőrács B) Hátsó védőrács (hátul) C) Motor ház D) Ventilátor fej forgás gomb E) Fej dőlés állító kézi csavar F) Lapátkerék G) Vezérlőpanel

Részletesebben

F40PT ventilátor használati útmutató

F40PT ventilátor használati útmutató F40PT ventilátor használati útmutató Alkatrészek ismertetése A) Elülső védőrács B) Hátsó védőrács (hátul) C) Motor ház D) Ventilátor fej forgás gomb E) Fej dőlés állító kézi csavar F) Lapátkerék G) Vezérlőpanel

Részletesebben

Forrasztó állomás. Használati utasítás 1. kiadás 2011 2011 Copyright by Prokit's Industries Co., Ltd.

Forrasztó állomás. Használati utasítás 1. kiadás 2011 2011 Copyright by Prokit's Industries Co., Ltd. Forrasztó állomás Használati utasítás 1. kiadás 2011 2011 Copyright by Prokit's Industries Co., Ltd. Csomagolási jegyzék és az alkatrészek megnevezése Az alkatrészek megnevezése Hőlégfúvó tartó Hőmérséklet

Részletesebben

DIALOG időkapcsoló PROGRAMOZÁSI ÚTMUTATÓ

DIALOG időkapcsoló PROGRAMOZÁSI ÚTMUTATÓ DIALOG időkapcsoló PROGRAMOZÁSI ÚTMUTATÓ FUNKCIÓK I. Az időkapcsoló beállítása (a kék gombok): TECHNOCONSULT Kft. 2092 Budakeszi, Szürkebarát u. 1. T: (23) 457-110 www.technoconsult.hu info@technoconsult.hu

Részletesebben

VIDEÓ KAPUTELEFON FEKETE-FEHÉR CMOS KAMERÁVAL

VIDEÓ KAPUTELEFON FEKETE-FEHÉR CMOS KAMERÁVAL VIDEÓ KAPUTELEFON FEKETE-FEHÉR CMOS KAMERÁVAL MODEL VD-5541M2 Köszönjük, hogy az általunk forgalmazott terméket választotta. Ez a videó kaputelefon könnyen telepíthető, használata egyszerű. A legoptimálisabb

Részletesebben

HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ PARMEZÁN RESZELŐ. Art. 7300A

HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ PARMEZÁN RESZELŐ. Art. 7300A HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ PARMEZÁN RESZELŐ Art. 7300A FIGYELEM OLVASSA EL FIGYELMESEN EZT A FÜZETET. EZ FONTOS INFORMÁCIÓKAT A BIZTONSÁGOS ÜZEMELTETÉSRE ÉS KARBANTARTÁSRA VONATKOZÓAN. FONTOS INFORMÁCIÓK ŐRIZZE

Részletesebben

TARTALOMJEGYZÉK. magyar 1

TARTALOMJEGYZÉK. magyar 1 szerelési KéziKönyv husqvarna automower TARTALOMJEGYZÉK 1. Működés 3 1.1 Automower részei 3 1.2 Bevezetés 4 1.3 Műszaki adatok 5 1.4 Az Automower nyíróprogramja 6 1.5 A fűnyírás technikája 7 1.6 Szögletes

Részletesebben

HASZNÁLATI UTASÍTÁS NEUTRÁLIS ÉS MELEGENTARTÓ VITRINEK

HASZNÁLATI UTASÍTÁS NEUTRÁLIS ÉS MELEGENTARTÓ VITRINEK Nyilvántartási szám: 666 HASZNÁLATI UTASÍTÁS NEUTRÁLIS ÉS MELEGENTARTÓ VITRINEK XYZ MODELLEK Forgalmazó: KONYHA Kft. 1111 Vendéglátó utca 99. Tel.: +36 1 123 4567, Fax: + 36 1 765 4321 Weboldal: www.konyha.hu,

Részletesebben

FELSZERELÉS FELSZERELÉS FELSZERELÉS ELEM ATOM SL 3.0 / 5.0 / 6.0. Atom SL A Blackburn Atom SL az els villához rögzített vezetékes érzékel t használ.

FELSZERELÉS FELSZERELÉS FELSZERELÉS ELEM ATOM SL 3.0 / 5.0 / 6.0. Atom SL A Blackburn Atom SL az els villához rögzített vezetékes érzékel t használ. BEVEZETÉS Köszönjük, hogy a Blackburn Atom sorozatból választott komputert. A Blackburn komputerek a legkiválóbb minęségħ anyagok és gyártási szabványok alkalmazásával készülnek. Ez a kezelési útmutató

Részletesebben

WP1 Vezérlő Használati Útmutató

WP1 Vezérlő Használati Útmutató WP1 Vezérlő Használati Útmutató Lásd a kötési diagram. 24Volt 9Volt A vezérlő egy 9V-os Rain Bird szolenoidot működtet. Győződjön meg róla, hogy a szelepeket a vezérlővel összekötő vezeték, kisfeszültségű

Részletesebben

F40P ventilátor használati útmutató

F40P ventilátor használati útmutató F40P ventilátor használati útmutató Alkatrészek ismertetése általános biztonsági tudnivalók - Amíg teljes körűen össze nem állítottuk a ventilátort, addig ne csatlakoztassuk azt a a fali csatlakozó aljzathoz.

Részletesebben

Starset Z1000/1500. Szerelési útmutató. Kérjük felszerelés és üzemelés előtt figyelmesen olvassa át a használati útmutatót!

Starset Z1000/1500. Szerelési útmutató. Kérjük felszerelés és üzemelés előtt figyelmesen olvassa át a használati útmutatót! Starset Z1000/1500 Szerelési útmutató Kérjük felszerelés és üzemelés előtt figyelmesen olvassa át a használati útmutatót! BESZERELÉS ÉS HASZNÁLAT ELŐTT: 1. FIGYELEM: balesetek elkerülése végett az instrukciókat

Részletesebben

Hálózati jelátviteli eszköz Gyors Telepítési Útmutató

Hálózati jelátviteli eszköz Gyors Telepítési Útmutató Hálózati jelátviteli eszköz Gyors Telepítési Útmutató Modell szám: PL7200/PL7200KIT Tartalomjegyzék 1. A csomag tartalma... 1 2. Figyelmeztetés: Fontos telepítés előtti tudnivalók... 1 3. LED jelző lámpák

Részletesebben

HUG7211 Gyakran Ismételt Kérdések (GYIK) az Transformer TF201 modellhez

HUG7211 Gyakran Ismételt Kérdések (GYIK) az Transformer TF201 modellhez HUG7211 Gyakran Ismételt Kérdések (GYIK) az Transformer TF201 modellhez Fájlok kezelése... 2 Hogyan érhetem el a microsd kártyán, SD kártyán és az USB eszközön tárolt adataimat?... 2 Hogyan tudom átmásolni

Részletesebben

16/8/4 CSATORNÁS Real Time MPEG-4DVR. 16/8/4 CSATORNÁS beépített DVD-RW íróval vagy CD-RW íróval

16/8/4 CSATORNÁS Real Time MPEG-4DVR. 16/8/4 CSATORNÁS beépített DVD-RW íróval vagy CD-RW íróval AVC78X QUICK START 1 GYORS INDÍTÁS 16/8/4 CSATORNÁS Real Time MPEG-4DVR 4 CSATORNÁS 16/8/4 CSATORNÁS 16/8/4 CSATORNÁS beépített DVD-RW íróval vagy CD-RW íróval 1. Győződjön meg arról, hogy a csomag tartalmazza

Részletesebben

KÉT SZEMÉLYES HINTA Termék száma: 1161

KÉT SZEMÉLYES HINTA Termék száma: 1161 SZERELÉSI- ÉS HASZNÁLATI UTASÍTÁS : KÉT SZEMÉLYES HINTA Termék száma: 1161 HINTAVÁZ HINTA 01/07-1 - READ THIS FIRST!!! Köszönjük, hogy termékünket választotta! Ha törött vagy hiányos a csomag tartalma,

Részletesebben

ZR 12 DMX Füstgép Felhasználói kézikönyv

ZR 12 DMX Füstgép Felhasználói kézikönyv ZR 12 DMX Füstgép Felhasználói kézikönyv Tartalomjegyzék: 1, Biztonsági előírások 2, Beüzemelés 3, Távvezérlő használata 4, DMX-el való vezérlés 5, Problémamegoldás Biztonsági előírások: Mindig a JEM cég

Részletesebben

FORGÓFEJES FEJMOSÓ DUO

FORGÓFEJES FEJMOSÓ DUO FORGÓFEJES FEJMOSÓ DUO Használati útmutató HU Tisztelt Vásárló! Köszönjük, hogy megvásárolta termékünket. Reméljük, hogy termékünkkel Ön is elégedett lesz és hosszú ideig szolgálja majd Önt. Az útmutató

Részletesebben

XTR446 Használati útmutató

XTR446 Használati útmutató XTR446 Használati útmutató A készülék bemutatása Az ön új rádiója: A Motorola XTN446 készülék PMR446 frekvencián működik. Használható bármely országban (a fennálló szabályozásoknak megfelelően), ahol a

Részletesebben

KISTRAKTOR. Az útmutatót őrizze meg későbbi áttekintésre is. Köszönjük, hogy megvásárolta termékünket. HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ

KISTRAKTOR. Az útmutatót őrizze meg későbbi áttekintésre is. Köszönjük, hogy megvásárolta termékünket. HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ KISTRAKTOR HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ Köszönjük, hogy megvásárolta termékünket. Olvassa el figyelmesen a használati útmutatót. Az útmutatót őrizze meg későbbi áttekintésre is. HU Figyelmeztetés: - A gyermekek

Részletesebben

Összecsukható mini trambulin

Összecsukható mini trambulin CIKK SZÁM: 1254 Összecsukható mini trambulin JYFM38"-DIA96CM JYFM40"-DIA101.6CM JYFM48"-dia121.92CM JYFM48"-DIA121.92CM Kérjük olvassa el az alábbi használati utasítást, mert ez elengedhetetlen részét

Részletesebben

BLUETOOTH HANGFAL. Felhasználói kézikönyv. E-Boda Beat 100

BLUETOOTH HANGFAL. Felhasználói kézikönyv. E-Boda Beat 100 BLUETOOTH HANGFAL Felhasználói kézikönyv E-Boda Beat 100 Bevezető Köszönjük, hogy az E-boda Beat 100 Bluetooth hangfalat választotta. Használhatja ezt a készüléket okos telefonjával vagy tabletjével zenehallgatásra,

Részletesebben

VARIO Face 2.0 Felhasználói kézikönyv

VARIO Face 2.0 Felhasználói kézikönyv VARIO Face 2.0 Felhasználói kézikönyv A kézikönyv használata Mielőtt elindítaná és használná a szoftvert kérjük olvassa el figyelmesen a felhasználói kézikönyvet! A dokumentum nem sokszorosítható illetve

Részletesebben

ConCorde-960. Használati útmutató

ConCorde-960. Használati útmutató ConCorde-960 Használati útmutató Köszönjük, hogy a ConCorde-960 vezetékes telefonkészüléket választotta. Kérjük, a készülék üzembe helyezése és első használata előtt figyelmesen olvassa el a használati

Részletesebben

CentroPelet ZS10 MŰSZAKI ÚTMUTATÓ FŰTÉSTECHNIKA. a pellettüzelésű kompakt kályhák telepítéséhez, használatához és szabályozásához

CentroPelet ZS10 MŰSZAKI ÚTMUTATÓ FŰTÉSTECHNIKA. a pellettüzelésű kompakt kályhák telepítéséhez, használatához és szabályozásához FŰTÉSTECHNIKA Centrometal d.o.o. - Glavna 12, 40306 Macinec, Horvátország, tel: +385 40 372 600, fax: +385 40 372 611 MŰSZAKI ÚTMUTATÓ a pellettüzelésű kompakt kályhák telepítéséhez, használatához és szabályozásához

Részletesebben

Termoelektromos borhűtő. Modell: DX-68COMBO. Használati útmutató

Termoelektromos borhűtő. Modell: DX-68COMBO. Használati útmutató Termoelektromos borhűtő Modell: DX-68COMBO Használati útmutató Tartalomjegyzék I. Általános biztonsági előírások 1 II. Műszaki adatok 2 III. Kezelőszervek 3 IV. Bekötési rajz 4 V. Működtetés 4 VI. Speciális

Részletesebben

MÉRY Android Alkalmazás

MÉRY Android Alkalmazás MÉRY Android Alkalmazás Felhasználói kézikönyv Di-Care Zrt. Utolsó módosítás: 2014.06.12 Oldal: 1 / 7 Tartalomjegyzék 1. Bevezetés 3 1.1. MÉRY Android alkalmazás 3 1.2. A MÉRY Android alkalmazás funkciói

Részletesebben

Mini mikrofon Használati útmutató

Mini mikrofon Használati útmutató Mini mikrofon Használati útmutató TARTALOM Megjelenés.......................................... 3 Üzembe helyezés.................................... 4 Be- és kikapcsolás....................................

Részletesebben

Kompresszor MAC610. Használati utasítás. A gép használatba vétele elott olvassa el ezt a Használati utasítást.

Kompresszor MAC610. Használati utasítás. A gép használatba vétele elott olvassa el ezt a Használati utasítást. Kompresszor Használati utasítás A gép használatba vétele elott olvassa el ezt a Használati utasítást. MAC610 További információkért forduljon a legközelebbi meghatalmazott márkakereskedohöz vagy forgalmazóhoz.

Részletesebben

Aktív DVB-T Kültéri Antenna SRT ANT 15

Aktív DVB-T Kültéri Antenna SRT ANT 15 Aktív DVB-T Kültéri Antenna SRT ANT 15 Használati útmutató 1.0 Bevezetés Köszönjük hogy megvásárolta termékünket a STRONG SRT ANT 15 DVB-T Antennát. Ez az antenna kifejezetten a földi digitalis jel vételére

Részletesebben

PERREKUP DxxTx - HDK10 Rekuperátor vezérlő Használati Utasítás

PERREKUP DxxTx - HDK10 Rekuperátor vezérlő Használati Utasítás PERREKUP DxxTx - HDK10 Rekuperátor vezérlő Használati Utasítás Permanent Kft ver.20130502 Műszaki adatok Hálózati feszültség 220-240V AC / 50Hz Működési hőmérséklettartomány -30 ~ +65 C Maximális relatív

Részletesebben

FAGYASZTÓ ÉS HŰTŐGÉP

FAGYASZTÓ ÉS HŰTŐGÉP MAGYAR HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ FAGYASZTÓ ÉS HŰTŐGÉP A berendezés elindítása előtt kérjük ismerkedjen meg részletesen az alábbi útmutatóval és őrizze meg az esetleges későbbi felhasználás céljából. www.lge.com

Részletesebben

Di1611/Di2011. KEZELÉSI ÚTMUTATÓ: Twain

Di1611/Di2011. KEZELÉSI ÚTMUTATÓ: Twain Di1611/Di2011 KEZELÉSI ÚTMUTATÓ: Twain Driver Tartalomjegyzék Tartalomjegyzék 1 A PC szkennelés beállítása 2 Csatlakozás az USB portra 3 A TWAIN meghajtó telepítése 3.1 A TWAIN meghajtó telepítése Plug

Részletesebben

YK-520L kültéri kódbillentyûzet és kártyaolvasó

YK-520L kültéri kódbillentyûzet és kártyaolvasó YK-520L kültéri kódbillentyûzet és kártyaolvasó Jellemzõk Mutatós, vízálló kültéri stand alone kártyaolvasó Négy féle ajtónyitási mód: - 4 számjegyû kóddal - Proximity kártyával - Proximity kártyával és

Részletesebben

OLYMPIA PS 510.3C/515.4C KEZELÉSI KÉZIKÖNYV

OLYMPIA PS 510.3C/515.4C KEZELÉSI KÉZIKÖNYV OLYMPIA PS 510.3C/515.4C KEZELÉSI KÉZIKÖNYV FORGALMAZÓ: GEMSYS EUROPE Kft. www.gemsys.hu BIZTONSÁGI FIGYELMEZTETÉSEK A készülék egyszemélyi használatra készült Működési folyamat közben ne végezzen egyéb

Részletesebben

Kezelési útmutató TÁVSZABÁLYZÓ. R51ME típushoz

Kezelési útmutató TÁVSZABÁLYZÓ. R51ME típushoz Kezelési útmutató TÁVSZABÁLYZÓ R51ME típushoz Kérjük, hogy használatbavétel előtt figyelmesen olvassa el ezt az útmutatót Elolvasás után őrizze meg, mert később is hasznos információkat találhat benne.

Részletesebben

Felhasználói kézikönyv

Felhasználói kézikönyv Felhasználói kézikönyv 3060 Lézeres távolságmérő TARTALOMJEGYZÉK ELEM CSERÉJE... 3 A KÉSZÜLÉK FELÉPÍTÉSE... 3 A KIJELZŐ FELÉPÍTÉSE... 3 MŰSZAKI JELLEMZŐK... 4 LÉZERES CÉLZÓ BEKAPCSOLÁSA... 4 MÉRÉSI TÁVOLSÁG...

Részletesebben

Árlista 2013. Robot Planet. Zimmer Hungária Kft., Telefon: +36/26/540-108, Fax: +36/26/998-211, www.zimmer.hu

Árlista 2013. Robot Planet. Zimmer Hungária Kft., Telefon: +36/26/540-108, Fax: +36/26/998-211, www.zimmer.hu Árlista 2013 Robot Planet Zimmer Hungária Kft., Telefon: +36/26/50108, Fax: +36/26/998211, www.zimmer.hu Fűnyírórobot árlista 2013 Tradíció & csúcsminőség a kertjében Cégünk 1896 óta Európa szerte vezető

Részletesebben

Harkány, Bercsényi u. 18. dimatkft@gmail.com +36 (70) 601 0209 www.dimat.hu

Harkány, Bercsényi u. 18. dimatkft@gmail.com +36 (70) 601 0209 www.dimat.hu Harkány, Bercsényi u. 18. dimatkft@gmail.com +36 (70) 601 0209 www.dimat.hu SAS816FHL-0 szoba termosztát egy nem programozható elektromos fűtéshez kifejlesztett, digitális hőmérséklet kijelzővel. Padlóérzékelő

Részletesebben

Wellion CALLA Light Vércukormérő-műszer

Wellion CALLA Light Vércukormérő-műszer Wellion CALLA Light Vércukormérő-műszer Wellion CALLA Light Színt hoz az életébe 4 divatos színben Jobb olvashatóság a legmagasabb kontraszt által Wellion CALLA Light Egyszerűen kezelhető Zárt egységek

Részletesebben

BEVEZETÉS ATOM SL 3.0 / 5.0 / 6.0

BEVEZETÉS ATOM SL 3.0 / 5.0 / 6.0 KERÉKPÁRKOMPUTER BEVEZETÉS Köszönjük, hogy a Blackburn Atom sorozatból választott komputert. A Blackburn komputerek a legkiválóbb minıségő anyagok és gyártási szabványok alkalmazásával készülnek. Ez a

Részletesebben

Beszerelés. ConCorde BC 803 tolatóradar Használati útmutató

Beszerelés. ConCorde BC 803 tolatóradar Használati útmutató Beszerelés ConCorde BC 803 tolatóradar Használati útmutató LCD kijelző 1,5 m Szint 1 Biztonságos Zöld 1,1-1,4 m Szint 2 Biztonságos Zöld 0,8-1,0 m Szint 3 Riasztás Sárga 0,6-0,7 m Szint 4 Riasztás Sárga

Részletesebben

SWS 2 TS FELHASZNÁLÓI KÉZ IKÖNYV DRÓTNÉLKÜLI ÉRZÉKELŐ

SWS 2 TS FELHASZNÁLÓI KÉZ IKÖNYV DRÓTNÉLKÜLI ÉRZÉKELŐ SWS 2 TS FELHASZNÁLÓI KÉZ IKÖNYV DRÓTNÉLKÜLI ÉRZÉKELŐ SWS 2 TS DRÓTNÉLKÜLI ÉRZÉKELŐ Az érzékelő üzembehelyezése előtt gondosan olvassa el ezt a használati útmutatót. A drótnélküli kinti érzékelő az SWS

Részletesebben

ELEKTROMOS MELLSZÍVÓ KÉSZÜLÉK R0922 HASZNÁLATI UTASÍTÁS

ELEKTROMOS MELLSZÍVÓ KÉSZÜLÉK R0922 HASZNÁLATI UTASÍTÁS ELEKTROMOS MELLSZÍVÓ KÉSZÜLÉK R0922 HASZNÁLATI UTASÍTÁS Tisztítás / sterilizálás Óvatosan mossa le az összes alkatrészt, kivéve az elektronikus elemekkel ellátott készüléket, minden használat előtt és

Részletesebben

UTILE. Felhasználói Kézikönyv GARÁZSKAPU NYITÓ SZETT 70 KG CHAIN 3M ELETTRONIC DIVISION

UTILE. Felhasználói Kézikönyv GARÁZSKAPU NYITÓ SZETT 70 KG CHAIN 3M ELETTRONIC DIVISION ELETTRONIC DIVISION Felhasználói Kézikönyv UTILE 70 KG CHAIN 3M GARÁZSKAPU NYITÓ SZETT FIGYELEM!! Telepítés előtt kérjük, olvassa el figyelmesen ezt a kézikönyvet! TARTALOMJEGYZÉK CSOMAG TARTALMA... 2

Részletesebben

A SUN POWER KIT TELEPÍTÉSÉNEK LEÍRÁSA. Leírás telepítő szakemberek részére!

A SUN POWER KIT TELEPÍTÉSÉNEK LEÍRÁSA. Leírás telepítő szakemberek részére! A SUN POWER KIT TELEPÍTÉSÉNEK LEÍRÁSA Leírás telepítő szakemberek részére! ÁLTALÁNOS LEÍRÁS A Sun Power berendezés a 24 V-os Telcoma automatizációk mozgatására lett tervezve, szükségtelenné téve a 230

Részletesebben

ASTER motorok. Felszerelési és használati utasítás

ASTER motorok. Felszerelési és használati utasítás 1. oldal ASTER motorok Felszerelési és használati utasítás A leírás fontossági és bonyolultsági sorrendben tartalmazza a készülékre vonatkozó elméleti és gyakorlati ismereteket. A gyakorlati lépések képpel

Részletesebben

h Számítógép h Akkumulátor

h Számítógép h Akkumulátor Köszönjük, hogy IBM ThinkPad G40 sorozatú számítógépet vásárolt. Hasonlítsa összes azt itt felsorolt elemeket a dobozban lévőkkel. Ha valamilyen tétel hiányzik vagy sérült, vegye fel a kapcsolatot a vásárlás

Részletesebben

BT-23 használati utasítás

BT-23 használati utasítás BT-23 használati utasítás Megjelenés és funkciók Az akkumulátor feltöltése A beépített újratölthető akkumulátor a felszerelt töltővel tölthető. Mielőtt először használná a terméket, kérjük, töltse fel

Részletesebben

M o n o R a i n automata mágnesszelep

M o n o R a i n automata mágnesszelep M o n o R a i n automata mágnesszelep Kezelési és beállítási javaslatok 1 belső menettel, vagy ¾ külső menettel Bevezetés Köszönjük, hogy ezt az automata szelepet választotta. Programozás előtt gondosan

Részletesebben

Használati utasítás MOBICOOL D03, D05, D15 típusú italhűtőkhöz

Használati utasítás MOBICOOL D03, D05, D15 típusú italhűtőkhöz Használati utasítás MOBICOOL D03, D05, D15 típusú italhűtőkhöz 2 1. A KEZELÉSI UTASÍTÁS HASZNÁLATA Kérjük olvassa el a kezelési utasítást mielőtt használni kezdi a készüléket. Tartsa biztos helyen a későbbi

Részletesebben