4Ṫájékoztató Nagyszentjános Községi Önkormányzat évi költségvetés háromnegyed éves teljesítéséről (Előadó: Friderics Cecília polgármester)

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "4Ṫájékoztató Nagyszentjános Községi Önkormányzat 2011. évi költségvetés háromnegyed éves teljesítéséről (Előadó: Friderics Cecília polgármester)"

Átírás

1 Jegyzőkönyv mely készült a november 29-én Nagyszentjánoson a Polgármesteri Hivatal dísztermében órai kezdettel megtartott képviselő-testületi ülésről. Jelen vannak: a képviselő-testület tagjai közül Balázs Ildikó Förhéczné Fátyol Tímea Kránicz János Tóthné Hujber Ingrid (21.05-kor távozik) Tóthné Varga Brigitta Friderics Cecília polgármester Törökné dr. Csölle Katalin jegyző Szabó Zoltán rendőr törzszászlós, körzeti megbízott 1. napirendi pont tekintetében Horváth Ádám rendőr főtörzsőrmester 1. napirendi pont tekintetében Bothné Asztalos Szilvia védőnő 2. napirendi pont tekintetében Bakóné Szirmai Katalin pénzügyi előadó 4-6. napirendi pontok tekintetében Hadnagy Lászlóné pénzügyi előadó a 4-6. napirendi pontok tekintetében Polgármester: Üdvözlöm a megjelenteket, megállapítom, hogy a testület határozatképes, mivel a képviselő-testületből 6 fő jelen van. A kiküldött napirendi javaslatban szereplő 11. Költségvetést érintő határozatok tárgyú napirendi pontot javaslom 6. napirendi pontként tárgyalni annak érdekében, hogy a jelenlévő pénzügyes kollégák jelenlétét indokoló napirendi pontokat egymás után tárgyalva feleslegesen ne raboljuk az idejüket. Ezen kívül a 7. Nagyszentjános Község esélyegyenlőségi programjának elfogadása napirendi pontot javaslom a januári testületi napirendjén tárgyalni, tekintve, hogy a tegnapi egyeztetés alapján a program még több tekintetben átdolgozásra, kiegészítésre szorul. A többi napirendi pont sorrendje nem változik, és a napirend a következők szerint alakul: 1. Rendőrségi beszámoló (Előadó: Szabó Zoltán rendőr törzszászlós, körzeti megbízott) 2. Védőnői beszámoló (Előadó: Bothné Asztalos Szilvia védőnő) 3. Beszámoló a évi adóigazgatási feladatokról (Előadó: Törökné dr. Csölle Katalin jegyző) 4Ṫájékoztató Nagyszentjános Községi Önkormányzat évi költségvetés háromnegyed éves teljesítéséről évi költségvetési koncepció 6. Költségvetést érintő határozatok 7. Beszámoló az önkormányzati társulások és a többcélú kistérségi társulás tevékenységéről 8. Beszámoló a lakóhely környezeti állapotáról

2 9. Bursa Hungarica ösztöndíj 10. Teljesítménykövetelmények a szervezetre vonatkozóan (Előadó: Törökné dr. Csölle Katalin jegyző) 11. Tájékoztató a két ülés között végzett önkormányzati és szakigazgatási munkáról 12. Jelentés a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról 13. Egyéb Zárt ülés: 1. Beszámoló átruházott hatáskörben hozott döntésekről 2. Szociális ügyek Egyetért a testület a napirend módosításával? A döntés egyhangú igen. Polgármester: Első napirendi pontunk a rendőrségi beszámoló a község közbiztonsági helyzetéről. Felkérem Szabó Zoltán rendőr törzszászlóst, körzeti megbízottat, hogy ismertesse a beszámolót. Szabó Zoltán: Köszöntöm a jelenlévőket, parancsnokom nevében kérem szíves elnézésüket, de egyéb hivatali teendője miatt ő sajnos nem tudott eljönni. A beszámolót előzetesen írásban eljuttattam a polgármesteri hivatalba, ezért szóban csak a fontosabb dolgokra térnék ki január 1től látom el a körzeti megbízotti teendőket, maikor elődöm, Czirok Csaba r. ftzls. rendelkezési állományba vonult. Korábban a Győri Rendőrkapitányság Bűnügyi Osztályán teljesítettem szolgálatot, mint bűnügyi helyszínelő. A beszámolóm a október 1. és október 31. közötti időszakot öleli fel. Ezen időszak statisztikáit összevetve a október 1-től 2010 október 31-ig terjedő időszakkal, általánosságban megállapítható, hogy a bűncselekmények száma a személyes szabadság megsértése bűncselekményt leszámítva minden más bűncselekmény-kategóriában javult. Kicsit részletesebben a dolog elleni erőszakra térnék ki, ahol a lopásokat többnyire a gépkocsi-feltörések során követték el, mindkét esetben a járműben hagyott értékeket tulajdonították el. Az alkalmi lopások során tűzifát, mobiltelefont, kerékpárt, motorfűrészt, színesfémet tulajdonítottak el. A felderített cselekmények ismeretében (7-ből 3 felderített eset), részben helybeli elkövetőkről van szó. A kerékpárlopások megelőzése céljából két alkalommal rendeztünk kerékpár regisztrációt az Önkormányzat és a polgárőrség közreműködésével. 106 kerékpárt vettünk nyilvántartásba, és többek között a regisztrációnak köszönhetően április 28-án sikerült felderíteni egy kerékpárlopást. Förhéczné Fátyol Tímea: Lesz még a jövőben kerékpár-regisztráció? Szabó Zoltán: Így szervezett formában már nem, mert nagyon nehéz a közreműködők idejét összehangolni. Viszont akinek ilyen jellegű kérése van, az vagy személyesen, vagy a szolgálati mobiltelefonon értesítsen, és egy megbeszélt időpontban, akár háznál is megcsináljuk a regisztrációt. A közlekedési helyzetet illetően az értékelt időszakban 3 közúti balesetben történt rendőri intézkedés. A balesetek megelőzése érdekében több közlekedési akcióban vettük részt, a vasúti

3 átkelőnél folyamatos a tilos jelzésen áthaladók ellenőrzése. Részt veszünk az egy iskola egy rendőr programban, melynek célja az iskolai szezon kezdetén felhívni a járművezetők figyelmét az iskolába, óvodába közlekedő gyermekekre. A jövőben a programba a helyi polgárőrséget is szeretném bevonni. Nagyszentjános községben a nyilvános helyek rendje jónak mondható, rendszeresen ellenőrizzük a sörözők környékét, a közterületen alkoholt fogyasztók, a csendháborítást és a köztisztasági szabálysértést elkövető személyekkel szemben, illetve a színesfémgyűjtők ellen szigorúan fellépünk. Ezúton is kérünk mindenkit, hogy ha gyanús elemeket lát a községben, próbálja megfigyelni a ruházatukat, az autójukat, és jelezzék felém. A legutóbb 2 jólszituált férfi jelenlétét jelezték. A községben a segédmotor kerékpárral közlekedő fiatalkorúakat rendszeresen ellenőrizzük, engedély nélküli vezetés, szabálytalan személyszállítás esetén feljelentést teszünk. A motorkerékpárok okozta hangzavar kapcsán a jogszabály lehetővé teszi a műszaki átvizsgálásra történő kötelezést annak megállapítása céljából, hogy alkalmaznak-e átalakított berendezéseket. A faluban mindenkié gyári, ettől függetlenül, ha másokat nyugalmukban zavarnak, a csendháborítást elkövetik. A község lakosságával, az önkormányzattal, a gazdálkodókkal és a polgárőrséggel az együttműködés jó, melyet ezúton is köszönünk. Amennyiben nincs más kérdés, kérem a képviselő-testületet, hogy a beszámolót elfogadni szíveskedjék. Kránicz János: Köszönjük szépen a munkátokat. Az utóbbi időben az időseket lomisok zaklatták, de a közreműködésetekkel és a nyugdíjasklub valamint a polgárőrség bevonásával sikerült a problémát orvosolni. Azt szeretném kérdezni, hogy látjátok-e értelmét házalást tiltó tábla kihelyezésének? Szabó Zoltán: Igen, van visszatartó hatása és egyértelmű helyzetet teremt. Kránicz János: Akkor javaslom a készítés és kihelyezés feltételeit tisztázni. Balázs Ildikó: Én is szeretném tolmácsolni a körülöttem lakók véleményét, miszerint különösen az idősek számára megnyugtató, hogy járőröztök, és a beszámoló is bizonyítja, hogy mennyit javult a helyzet. Tóthné Hujber Ingrid: Én is csatlakoznék az előttem szólókhoz, biztos vagyok benne, hogy a helyzet javulása elsősorban a munkátoknak és hozzáállásotoknak köszönhető, nem hiszem, hogy a szabályok lettek ugyanis hatékonyabbak. Az iskolai rendőrprogrammal kapcsolatban kérdezném, hogy van-e arra lehetőség, hogy tavasszal a kerékpáros közlekedés szabályaira jobban felhívjuk a figyelmet. Szabó Zoltán: Természetesen lehet, akár én is tarthatok egy ilyen jellegű foglalkozást, de a győri közlekedésbiztonsági kollégák is szívesen segítenek. Polgármester: A kerékpár regisztrációhoz az önkormányzat részéről még tudunk ajándék kerékpár lámpát biztosítani. Köszönöm én is a munkátokat, az egy falu egy rendőr program nálunk nagyon pozitív hatásokat hozott, a Győri Többcélú Kistérségi Társulás tanácsülésének rendőrségi beszámolójakor is megemlítettem. Külön köszönöm a pártatlan hozzáállását, amit helyi lakosként nyilván nem egyszerű érvényesíteni. Kívánunk sok sikert a munkátokhoz és magunk részéről igyekszünk mindent megtenni a további jó együttműködés érdekében. Van valakinek ezzel kapcsolatban kérdése? Nincs, akkor elfogadja a testület az alábbi határozatot? A döntés egyhangú igen. 84/2011.(XI.29.) határozat Nagyszentjános Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Szabó Zoltán r. tzls. körzeti megbízottnak Nagyszentjános község közbiztonsági helyzetéről szóló, jelen jegyzőkönyv 1. számú

4 mellékletét képező beszámolóját elfogadja. Polgármester: Akkor megköszönjük a rendőrség képviselőinek a közreműködést. A második napirendi pontunk a védőnői beszámoló. Felkérem Bothné Asztalos Szilvia védőnőt, hogy ismertesse a beszámolójában foglaltakat, melyet egyébként írásban kiküldtünk. Bothné Asztalos Szilvia: Köszöntöm a jelenlévőket, én sem ismételném azt, ami az írásos beszámolóban szerepel, inkább csak egy-két tendenciára hívnám fel a figyelmet. A terhességek tekintetében sajnos azt kell megállapítani, hogy magas a vetélések száma, és az előző év azonos időszakának adatait figyelembe véve kevés a várandós kismama. Ha ez a tendencia nem változik, 2015-ben kis létszámú óvodai csoporttal kell számolni. A veszélyeztetett terhességek száma 23- ra emelkedett, ennek oka egyrészt a nem megfelelő anyagi és lakáskörülményekben, másrészt az allergiás megbetegedések számának növekedésében keresendő, relatíve sok például az asztmás kismama. Az egészségügyi veszélyeztetettség leggyakoribb oka a dohányzás, sajnos sok kismama a megfelelő tájékoztatás ellenére sem látja be a dohányzás egészségügyi kockázatát a terhességre. Néhány szót szólnék még a nem kötelező feladatokról. Rendszeres gyűjtéseket szervezünk, a gyermekjólétis kolléganővel karöltve kreatív foglalkozásokat tartunk és a legkisebbeknek a polgárőrség által használt szolgálati lakásban baba-mama foglalkozásokat, játszóházat szervezek. A gondozottaimhoz is jön majd a Mikulás, a szülők névvel ellátott csomagot hozhatnak, amit Csonka György fog a gyerekeknek átadni. A munkám segítéséhez még a költségvetés tervezése előtt szeretnék segítséget kérni. A jelenleg általam használt ingyenes védőnői program helyett ha ez finanszírozható- nagyon hasznosnak tartanám a Stefánia védőnői rendszer bevezetését. Volt alkalmam kipróbálni és a jelenleg rendelkezésemre állóhoz képest a munkám felét kitevő adminisztrációs terheket jelentősen tudja csökkenteni. Bevezetése, mivel az egyébként is használatos formanyomtatványokat használja, kisebb mértékben az eddigi dologi kiadásaim csökkentését is eredményezheti. Megítélésem szerint a működési költségeken lehet még spórolni, a nem használt vezetékes telefont is vissza tudtuk mondani, annak költségét (6600 Ft) is a program megvételére lehetne fordítani, aminek van egy vételi ára, ez Ft + ÁFA, ezen kívül Ft telepítési díj, mint egyszeri költség, ezen kívül a havi frissítések díja 6300 Ft+ ÁFA. Polgármester: Megvizsgáljuk a program megvételének pénzügyi lehetőségeit, mivel annak alkalmazása a munkádat hatékonyabbá tenné, illetve ezzel egyúttal elismerjük a plusz munkádat, amit a falu érdekében végzel. Tóthné Hujber Ingrid: Én azt szeretném megkérdezni, hogy az országosan ismert cipősdobozakciót itt helyben nem lehetne-e megszervezni? Több olyan családról is tudok, akik Győrbe a Mikulásgyárba viszik az adományaikat, és arra gondoltam, a helyi adományokat szétoszthatnánk a helyi rászorulók között. Bothné Asztalos Szilvia: Megpróbálkozhatunk vele, a honlapon és a hirdetőmön közzéteszem a felhívást és vállalom a játékok gyűjtését is. Jó lenne december 9-ig összegyűjteni az adományokat, akkor lesz ugyanis egy ruhabörze is. Polgármester: Köszönjük a sok plusz munkát, amit bevállalsz, külön köszönet a hypertónia versenyben nyújtott segítségedért, ami nagyban hozzájárult az első helyezéshez. Köszönjük a szociális érzékenységedet is, a magunk részéről, ahol módunk lesz rá, megpróbáljuk ezt honorálni. Van valakinek a beszámolóval kapcsolatban kérdése, észrevétele? Nincs, akkor elfogadja a testület az alábbi határozatot? A döntés egyhangú igen. 85/2011.(XI.29.) határozat Nagyszentjános Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Bothné Asztalos Szilvia védőnő jelen jegyzőkönyv 2. számú mellékletét képező beszámolóját elfogadja.

5 Polgármester: A harmadik napirendi pont a évi adóigazgatási feladatokról szóló beszámoló, amit szintén írásban megkapott a testület. Felkérem jegyző asszonyt, hogy röviden ismertesse. Jegyző: Az írásbeli beszámoló részletesen kitér az egyes adók, illetve adók módjára behajtható köztartozásokból származó bevételek alakulására, ismertetve az okokat is, ezért szóban csak pár dologban egészíteném ki. A beszámolóban tényleges előírásként szereplő számadatokat a bevallások alapján számított bevételként kell értelmezni. A gépjárműadó tekintetében a bevallás alapján várt bevételek jelentősen elmaradnak a költségvetésben tervezett bevételektől, ennek oka a TESZEFU megszűnése december 31-el. Az iparűzési adó vonatkozásában kiemelendő, hogy a jogszabályváltozásnak köszönhetően a telephellyel rendelkező vezetékes és vezeték nélküli szolgáltatók adókötelezettségének keletkezéséből adódóan mind 2010-ben, mind 2011-ben jelentősen megnőtt a befizetett adó összege, a helyi vállalkozások száma csökken, a felszámolás alatt lévő cégeknél pedig a behajtás ritkán vezet eredményre. A vállalkozók kommunális adója megszűnt, az abból származó bevételek a végső elszámolások következményei, még pár évig nem túl jelentős bevételt jelent majd a költségvetés számára. A beszámoló készítése óta eltelt időszakban nov. 15-ig az egyes adónemekből származó bevételek az alábbiak szerint alakultak: magánszemélyek kommunális adója Ft iparűzési adó: Ft gépjárműadó: Ft. Kérem a képviselő-testületet, hogy a beszámolót szíveskedjék elfogadni. Polgármester: Én még annyit fűznék hozzá, hogy a vállalkozók kommunális adójából származó bevételek 2009-es értéke a gazdasági válság hatását tükrözi vissza. Van valakinek a beszámolóval kapcsolatban kérdése, észrevétele? Nincs, akkor elfogadja a testület az alábbi határozatot? A döntés egyhangú igen. 86/2011.(XI.29.) határozat Nagyszentjános Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a évi adóigazgatási feladatok teljesítéséről szóló beszámolót a jelen jegyzőkönyv 3. számú mellékletében meghatározott tartalommal elfogadja. Polgármester: A negyedik napirendi pontunk a évi költségvetés háromnegyed éves teljesítéséről szóló tájékoztató elfogadása, amelyet szintén írásban eljuttatunk mindenkinek, ezért most csak az előterjesztésben kiemelt tételeket ismertetném szóban. Ismertetés. A 2. számú melléklet részletezi a működési tartalék, ezen belül is elkülönítetten a fel nem vett képviselőipolgármesteri keret terhére teljesített kifizetéseket. Bakóné Szirmai Katalin: Kiegészítésként elmondanám, hogy a beszámoló készítése óta megtörtént a népszámlálással kapcsolatos elszámolás és büszkén mondhatom, hogy a miénk volt a megyében az első hibátlan! A KSH-tól meg is érkezett a támogatás. Illetve az iskolai logopédus után kapott kistérségi támogatással kapcsolatban jegyezném meg, hogy ebben az évben a logopédussal kapcsolatos költség Ft volt, ebből körülbelül a felét most a Győri Többcélú Kistérségi Társulás finanszírozta. Mivel a kistérségi támogatás összege attól is függ, hogy az erre szánt keret terhére hányan veszik igénybe ezt a szolgáltatást, előre pontosan nem tervezhető sem az ezzel összefüggő bevételünk, sem a kiadásunk. Polgármester: Elfogadja a testület a beszámolót? A döntés egyhangú igen. 87/2011.(XI.29.) határozat Nagyszentjános Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a évi költségvetés háromnegyed éves teljesítéséről szóló, jelen jegyzőkönyv 4. számú mellékletét képező beszámolót elfogadja. Polgármester: A következő napirendi pont szintén költségvetési vonatkozású, a évi költségvetés koncepciójának elfogadása. Az írásban kiküldött előterjesztésből kiemelném a

6 bevételi forrásként jelentkező megemelt összegű magánszemélyek kommunális adóját, illetve az új adónemként bevezetésre kerülő telekadót. A kiadási oldalon a belvízelvezetés finanszírozása, a megkezdett beruházások biztonságos befejezésének feltételeit kell figyelembe venni. A civil szervezetek támogatása kapcsán új elemként javaslom a jövő évi költségvetésben létrehozni egy alapot, melyre az összes civil szervezetünk a projektjeik részletes ismertetésével pályázhatna, így arányosabb támogatási rendszert tudnánk kialakítani. Tóthné Hujber Ingrid: Azt szeretném megkérdezni, hogy intézményi térítési díj alatt mit kell érteni? Polgármester: Az étkezési díjat. Bakóné Szirmai Katalin: Egyrészt indokolt az étkezési díjak felülvizsgálata, másrészt vizsgálni lenne szükséges, hogy mindenki az őt megillető kedvezmény veszi igénybe, ugyani 23 gyermek kap kedvezményt napközis menza után, az iskola napközijét viszont csak 13 fő veszi igénybe. Polgármester: Van a koncepcióval kapcsolatban valakinek további kérdése, észrevétele? Ha nincs, elfogadja a testület az alábbi határozatot? A döntés egyhangú igen. 88/2011.(XI.29.) határozat Nagyszentjános Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a jegyzőkönyv 5. számú mellékletét képező évi költségvetési koncepciót elfogadja azzal, hogy az előterjesztésben rögzített irányelveket kell alkalmazni a évi költségvetés elkészítésénél. A Képviselő-testület megbízza a jegyzőt, hogy az irányelveket figyelembe véve a költségvetési rendelet-tervezetet készítse el, a polgármestert pedig, hogy a rendelet-tervezetet terjessze a Képviselő-testület elé., Törökné dr. Csölle Katalin jegyző Határidő: folyamatos a évi költségvetés készítése során Polgármester: Most 10 perc technikai szünetet rendelek el, az ülést kor folytatjuk kor technikai szünet, az ülés kor folytatódik. Polgármester: Az utolsó, a pénzügyes kollégák részvételét indokoló napirendi pont a költségvetést érintő határozatok meghozatala. Ennek keretében három kérdésben szükséges dönteni: elsőként kell a működési tartalék, az annak részét képező, elkülönítetten kezelt képviselői keret terhére teljesítendő kifizetésekről. A helyszínen kiosztott kimutatás tételesen tartalmazza azokat a költségeket, amiket ezen keretek terhére tervezünk finanszírozni. Tóthné Varga Brigitta: Kérem a testület, tagjait hogy jegyzőkönyvben rögzített módon foglaljanak állást arról, hogy a szociális alapon nyújtandó étkezési hozzájárulást melyik helyi szolgáltató útján kívánják biztosítani. Balázs Ildikó: Én a Rábakész Kft.-t javaslom, nagyon sok dologban nyújtanak segítő kezet. Polgármester: Én is a Rábakész Kft. mellett foglalok állást, szempont, hogy helyi lakosokat foglalkoztat, az adagszám növekedésével remélhetőleg nő a foglalkoztatotti létszáma, és újabb helyi lakos talál majd munkát, piciben a helyi gazdaságot élénkíti. Tóthné Varga Brigitta: Ha a tavalyi tapasztalatokat és a támogatottak érdekeit nézzük, szintén a Rábakész Kft.-t javaslom. Kellően rugalmasak az egyedi igények kezelésében is. Polgármester: Egyetért a testület ezzel a javaslattal? A döntés egyhangú igen. 89/2011.(XI.29.) határozat

7 Nagyszentjános Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 1. a költségvetés működési tartalékának részét képező, az igénybe nem vett polgármesteri - képviselői tiszteletdíjból felhalmozott keret terhére számla ellenében a. a családi napközi felszerelésére, szakképzés finanszírozására további Ft; b. a Tökfesztivál kellékeinek beszerzésére 9 000Ft; c. az Ádventi bütykölde kellékeinek beszerzésére Ft; d. a 70 éven felüliek karácsonyi csomagjaira Ft; e. a szociális alapon biztosítandó 150 adag ételre vonatkozó étkezési jegyek ellenértékeként Ft; f. a karácsonyi koncert költségeire Ft; 2. a költségvetés működési tartalékának terhére számla ellenében a. a belvízelvezető árkokkal igénybe vett ingatlanok vételáraként és a vevőt terhelő költségek ellentételezésére Ft; b. az 1. és 2. számú övárok kivitelezéséért a Plömi Kft. részére Ft kifizetését rendeli el. Határidő: december 31. Polgármester: Határozni kell a működési tartalékban rendelkezésünkre álló keret Ft-tal történő megemeléséről is, melyet a felhalmozási tartalék terhére lehet teljesíteni. Egyetért a testület a javaslattal? A döntés egyhangú igen. 90/2011.(XI.29.) határozat Nagyszentjános Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a felhalmozási tartalék terhére Ft-ot a működési tartalékba rendeli átvezetni. Határidő: azonnal Polgármester: Külön határozatban kell rendelkeznünk az iskola előirányzat-átcsoportosítási kérelméről. A kérelmet részletesen a korábbi testületi ülésen már megvitattuk, a készenlét, ügyelet, helyettesítés előirányzatnál keletkezett hiány kezelésére javaslom az iskola költségvetésének többi előirányzatán belüli átcsoportosítást, és amennyiben ez nem nyújt teljes körűen fedezetet, az Önkormányzat működési tartalékának terhére javaslok legfeljebb Ft erejéig átcsoportosítást lehetővé tenni. Számításaink szerint az Önkormányzat működési tartalékának igénybevételére nem lesz szükség. Egyetért a testület a javaslattal? A döntés egyhangú igen. 91/2011.(XI.29.) határozat Nagyszentjános Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Hunyadi Mátyás Általános Iskola évi költségvetésében a személyi juttatásokon belül szereplő készenlét, ügyelet, helyettesítés előirányzatának Ft - tal való kiegészítésére az intézményi költségvetésben szereplő más előirányzatok terhére átcsoportosítást rendel el. Amennyiben az intézményi költségvetésen belüli átcsoportosítás a teljesítést nem fedezi, az Önkormányzat költségvetése működési tartalékának terhére a különbözet, de legfeljebb Ft átcsoportosítását rendeli el. Határidő: december 31. Polgármester: A polgármesteri-képviselői keret terhére javaslok továbbá Ft értékben étkezési hozzájárulást biztosítani a teljes munkaidőben foglalkoztatott intézményi és hivatali dolgozók részére, ezzel elismerve ezéves munkájukat. Elfogadja a testület az alábbi határozatot? A döntés egyhangú igen. 92/2011.(XI.29.) határozat

8 Nagyszentjános Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a költségvetés működési tartalékának részét képező, az igénybe nem vett polgármesteri - képviselői tiszteletdíjból felhalmozott keret terhére a Polgármesteri Hivatal köztisztviselői, továbbá az Önkormányzat intézményeivel teljes közszolgálati jogviszonyban álló, teljes munkaidőben foglalkoztatottak, összesen 30 fő részére Ft értékben, összesen ,-Ft értékű étkezési hozzájárulást biztosít. Határidő: december 31. Polgármester: Megköszönöm a pénzügyes kollégák munkáját és jelenlétét. Az ülést az önkormányzati társulások és a többcélú kistérségi társulás tevékenységéről szóló beszámolóval folytatnám. A beszámolót írásban megküldtük. Önkormányzatunk aktív szerepet játszott a Győri Többcélú Kistérségi Társulásban, a Győri Nagytérségi Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulásban és a Gönyű-Nagyszentjános Szennyvízcsatornázása Önkormányzati Társulásban. Írásbeli beszámoló részletes ismertetése. Van valakinek kérdése a beszámolóval kapcsolatban? Amennyiben nincs, elfogadja a testület az alábbi határozatot? A döntés egyhangú igen. 93/2011.(XI.29.) határozat Nagyszentjános Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az önkormányzati társulások és a többcélú kistérségi társulás tevékenységéről szóló, jelen jegyzőkönyv 6. számú mellékletét képező beszámolót elfogadja. Felkéri Friderics Cecília polgármestert, hogy a lakosság tájékoztatásáról a beszámoló honlapon, időközi kiadványban történő megjelenítésével gondoskodjék. Határidő: december 31. Polgármester: A nyolcadik napirendi pont szintén egy beszámoló, a lakóhely környezeti állapotáról, amit szintén írásban megküldtünk, ezért csak a főbb megállapításait ismertetném. Ismertetés. Elfogadja a testület a beszámolót? A döntés egyhangú igen. 94/2011.(XI.29.) határozat Nagyszentjános Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a lakóhely környezeti állapotáról szóló, jelen jegyzőkönyv 7. számú mellékletét képező beszámolót elfogadja. A Képviselő-testület megbízza a polgármestert, hogy a környezet védelmének általános szabályairól szóló évi LIII. törvény 51. (3) bekezdése szerint a lakóhelyi környezet állapotának alakulásáról tájékoztassa a lakosságot. Határidő: december 31. Polgármester: A soron következő napirendi pont a Bursa Hungarica pályázatok elbírálása. Megkérem a jegyző asszonyt, hogy röviden ismertesse. Jegyző: Az előterjesztés részét képező javaslatot egy olyan szempontrendszer alapján állítottuk össze, ami figyelembe veszi, hogy a pályázónak mekkora költségei keletkeznek az utazással, a lakhatással összefüggésben, az egy főre jutó jövedelmet, azt, hogy van-e a családban további eltartott és az továbbtanul-e. A táblázatból látható, hogy az összetett szempontrendszernek köszönhetően a hasonló jövedelemmel rendelkezők között is nagy a szórás a kapott pontok tekintetében, ami azt bizonyítja, hogy a végeredmény kialakításában nem a leginkább vitatott egy főre jutó jövedelemnek volt meghatározó szerepe. A jövőre nézve javaslom rendeletben szabályozni a jogosultsági feltételeket, illetve azok igazolásának módját, hogy az elbírálás még objektívebb legyen.

9 Tóthné Hujber Ingrid: Ismerve a pályázók családi hátterét, megfontolásra javaslom Meizner Nóra tekintetében pozitívirányban eltérni a javaslattól és őt egy kategóriával feljebb sorolni. Polgármester: Egyetért a testület a javaslattal? A döntés egyhangú igen. 95/2011.(XI.29.) határozat 1. Nagyszentjános Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a október 17-én kiírt Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíj-pályázat A típusára beérkezett 15 pályázat alapján 15 főt összesen ,- Ft/hó támogatásban részesít a 8. számú mellékletben meghatározott bontásban. 2. Nagyszentjános Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a október 17-én kiírt Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíj-pályázat B típusára beérkezett pályázat alapján Rideg Bélát 4.000,- Ft/hó támogatásban részesíti. Határidő: december 31. Polgármester: A következő napirendi pont a hivatal köztisztviselőinek egyéni teljesítményköveteléseihez szükséges szervezeti célok meghatározása. A helyi önkormányzat esetében a teljesítménykövetelmények alapját képező célokról a képviselő-testület dönt. A helyi önkormányzatnál a jegyző az önkormányzat által kijelölt célok és a köztisztviselő munkaköri leírásának alapján évente, előre, írásban meghatározza a köztisztviselő munkateljesítményének értékeléséhez szükséges teljesítménykövetelményeket. A jegyző esetében a polgármester állapítja meg a teljesítménykövetelményeket. Az előterjesztésben megfogalmazott határozati javaslat a köztisztviselői törvénnyel összhangban a szervezeti célokat határozza meg, illetve feladatul szabja az egyéni teljesítménykövetelmények meghatározását. Egyetért a testület a javaslattal? A döntés egyhangú igen. 96/2011.(XI.29.) határozat Nagyszentjános Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Nagyszentjános Község Polgármesteri Hivatala köztisztviselői évi munkateljesítmény követelményeinek alapját képező célokat a következők szerint határozza meg: A Képviselő-testület és szervei munkájának segítése a döntések körültekintő, alapos, törvényes, több döntési alternatívát biztosító előkészítése, valamint következetes, maradéktalan végrehajtása által. Ezen belül különösen: A jogszabályi előírásoknak megfelelés biztosítása a Képviselő-testület és bizottságai döntéseinek előkészítése és végrehajtása során, különös figyelemmel a lehetséges döntési lehetőségek feltárására. Nagyszentjános Község Önkormányzata rendeleteinek aktualizálása, változások átvezetése, egységes szerkezetbe foglalása. A hatósági feladatok ellátása során kiemelt cél a törvényesség, a gyorsaság (eljárási határidők betartása), az eredményesség, valamint az ügyfélközpontú ügyintézés megvalósítása. Az ügyfélközpontúság körében kiemelendő, hogy az ügyintéző tevékenysége középpontjában az ügyfél áll, így elsődleges az udvarias, segítőkész, empatikus, rugalmas magatartás tanúsítása, a szakszerű tájékoztatás, ügyintézés, tanácsadás és információ nyújtása. A felügyeleti jogkörben megtartott törvényességi ellenőrzések során feltárt hibák, hiányosságok elemzése, a jogalkalmazási gyakorlat ennek megfelelő megváltoztatása. Gondoskodni kell a Polgármesteri Hivatal legfontosabb szakmai értékének, a szaktudásnak a növeléséről, megőrzéséről. Ennek érdekében ösztönözni kell a munkatársak innovatív kezdeményezéseit, szakmai felkészültségük folyamatos

10 fejlesztését.

11 Az ügyvitel területén a pontos, precíz, gyors munkavégzés megvalósítása. Saját bevételi forrást jelentő területek erősítése, különös tekintettel a Polgármesteri Hivatal behajtási tevékenységére. A költségvetési egyensúly fenntartása évben is ésszerű, költségtakarékos gazdálkodással, a Polgármesteri Hivatalnál és az intézményeknél egyaránt költségkímélő lehetőségek feltárása és kiaknázása a község gazdálkodásának stabilitása érdekében. A vagyongazdálkodás során törekedni kell az önkormányzati vagyon értékállóságának megőrzésére, védelmére. Vagyon-nyilvántartási rendszer jogszabályoknak megfelelő működtetése, fejlesztése. A évi önkormányzati gazdasági programban meghatározott célok megvalósítása érdekében a pályázati lehetőségek feltérképezése, pályázati források felkutatása. Sikeres pályázatok esetén azok költségtakarékos és jogszerű megvalósítása, a projektek szakszerű előkészítése és végrehajtása. A településfejlesztési és -üzemeltetési feladatok eredményes koordinálásának megteremtése. Az önkormányzati beruházások előkészítése és lebonyolítása során különös gondot kell fordítani a közbeszerzési törvény előírásának betartására. A közbeszerzési törvény hatálya alá nem tartozó beruházások tekintetében a közpénzek takarékos felhasználását kell szem előtt tartani. Az önkormányzati fenntartású intézmények hatékony és gazdaságos működtetését szolgáló intézkedések megtétele. A Polgármesteri Hivatalnál jelentkező feladatok eredményesebb ellátása érdekében a tárgyi feltételek biztosítása, a szükséges technikai korszerűsítések folyamatos végrehajtása. Az önkormányzati honlap fejlesztése. Kapcsolattartás, együttműködés a civil szervezetekkel. 2./ A Képviselő-testület felkéri a jegyzőt, hogy a köztisztviselők évi egyéni teljesítménykövetelményeit az elfogadott kiemelt célok alapján határozza meg. 3./ A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a jegyző évi egyéni teljesítménykövetelményeit az elfogadott kiemelt célok alapján állapítsa meg. Felelős: a 2. pont tekintetében: Törökné dr. Csölle Katalin jegyző a 3. pont tekintetében: Friderics Cecília polgármester Határidő: január 31. Polgármester: Következő napirendi pont a két ülés között végzett önkormányzati és szakigazgatási munkáról szóló beszámoló, melyet most szóban ismertetnék. Beszámoló mellékelve. Van valakinek ezzel összefüggésben kérdése, kiegészíteni valója? Úgy látom, nincs. Elfogadja a testület az elhangzott beszámolót? Igen, köszönöm. Következő napirendi pontunk a jelentés a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról. Beszámoló mellékelve. Elfogadja a testület az elhangzott beszámolót? Igen, köszönöm. Tóthné Hujber Ingrid képviselő asszony kor távozik. Polgármester: Megállapítom, hogy a testület továbbra is határozatképes, mivel 5 képviselő jelen van. Az Egyebek napirendi ponton belül a Győri Többcélú Kistérségi Társulás Társulási Megállapodásának jóváhagyásáról, személyem Győr Nagytérségi Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás Társulási Tanácsba történő delegálásáról és a hóeltakarítási vállalkozási szerződésről kell döntenünk. A Győri Többcélú Kistérségi Társulás által már elfogadott megállapodás-módosítást az tette szükségessé, hogy a Társulás tagjai közül több önkormányzat nem vagy csak késedelmesen hagyta testületi határozattal jóvá a határozatokat, ezzel hátráltatta vagy megakadályozta a feladatellátást. Ennek szankcionálására dolgoztak ki javaslatot, eszerint kötbér jellegű fizetési kötelezettsége keletkezik annak az önkormányzatnak, amely többszöri felszólítás ellenére sem teljesíti feladatát. Egyetért a testület ezzel a javaslattal? A döntés egyhangú igen.

Jegyzőkönyv. Bedi Ferenc Förhéczné Fátyol Tímea Kránicz János Tóthné Hujber Ingrid Tóthné Varga Brigitta

Jegyzőkönyv. Bedi Ferenc Förhéczné Fátyol Tímea Kránicz János Tóthné Hujber Ingrid Tóthné Varga Brigitta Jegyzőkönyv mely készült a 2012. november 13 án Nagyszentjánoson a Polgármesteri Hivatal dísztermében 18.00 órai kezdettel megtartott képviselő testületi ülésről. Jelen vannak: a képviselő testület tagjai

Részletesebben

Jegyzőkönyv Polgármester: Nebehaj Károlyné: Kránicz János: Polgármester:

Jegyzőkönyv Polgármester: Nebehaj Károlyné: Kránicz János: Polgármester: Jegyzőkönyv mely készült a 2012. március 13-án Nagyszentjánoson a Polgármesteri Hivatal dísztermében 18.00 órai kezdettel megtartott képviselő-testületi ülésről. Jelen vannak: a képviselő-testület tagjai

Részletesebben

Jegyzőkönyv Polgármester: Németh Tamásné: Balázs Ildikó:

Jegyzőkönyv Polgármester: Németh Tamásné: Balázs Ildikó: Jegyzőkönyv mely készült a 2012. június 21-én Nagyszentjánoson a Polgármesteri Hivatal dísztermében 17.00 órai kezdettel megtartott képviselő-testületi ülésről. Jelen vannak: a képviselő-testület tagjai

Részletesebben

Képviselő-testület ülésének jegyzőkönyve 2010. január 20.

Képviselő-testület ülésének jegyzőkönyve 2010. január 20. Lajosmizse Város Önkormányzata I/2/2/2010. Képviselő-testület ülésének jegyzőkönyve 2010. január 20. Az ülésen hozott határozatok száma és tárgya: 1/2010. (I.20.) ÖH. A Dél-alföldi Ivóvízminőség-javító

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. A képviselő testület a napirendi javaslatot 4 fő igen szavazatával elfogad az alábbiak szerint: NAPIREND

JEGYZŐKÖNYV. A képviselő testület a napirendi javaslatot 4 fő igen szavazatával elfogad az alábbiak szerint: NAPIREND JEGYZŐKÖNYV Száma: - 2./2012 Készült: Tard Község Önkormányzata Képviselőtestületének 2012. március 6.-án 17 órai kezdettel a Polgármesteri Hivatal Házasságkötő termében megtartott nyílt üléséről. Jelen

Részletesebben

Pátka Község Önkormányzatának 66-18/2011. Képviselő-testülete. JEGYZŐKÖNYV a képviselő-testület 2011. november 30-i nyílt üléséről

Pátka Község Önkormányzatának 66-18/2011. Képviselő-testülete. JEGYZŐKÖNYV a képviselő-testület 2011. november 30-i nyílt üléséről Pátka Község Önkormányzatának 66-18/2011. Képviselő-testülete JEGYZŐKÖNYV a képviselő-testület 2011. november 30-i nyílt üléséről Rendeletek: 18/2011.(XI.30.) 19/2011.(XI.30.) 20/2011.(XI.30.) 21/2011.(XI.30.)

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Bedi Ferenc Förhéczné Fátyol Tímea Kránicz János Tóthné Hujber Ingrid Tóthné Varga Brigitta

Jegyzőkönyv. Bedi Ferenc Förhéczné Fátyol Tímea Kránicz János Tóthné Hujber Ingrid Tóthné Varga Brigitta Jegyzőkönyv mely készült a 2012. augusztus 14 én Nagyszentjánoson a Polgármesteri Hivatal dísztermében 17.00 órai kezdettel megtartott rendkívüli képviselő testületi ülésről. Jelen vannak: a képviselő

Részletesebben

J E G Y Z Õ K Ö N Y V

J E G Y Z Õ K Ö N Y V J E G Y Z Õ K Ö N Y V Készült: Szuhakálló Községi Önkormányzat Képviselõ-testületének 2009. szeptember 24-én 14.00 órai kezdettel megtartott nyílt ülésérõl. Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal tanácsterme

Részletesebben

Nyírmártonfalva Községi Önkormányzat Képviselő-testülete

Nyírmártonfalva Községi Önkormányzat Képviselő-testülete Nyírmártonfalva Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 2010. szeptember 27-én tartott ülésének jegyzőkönyve Az ülésen hozott rendelet száma Tárgya 10/2010. (X. 01.) Szociális rendelet módosítása 11/2010.

Részletesebben

Jegyzőkönyv Nagykovácsi Nagyközség Önkormányzatának Munkaterv szerinti képviselő-testületi üléséről

Jegyzőkönyv Nagykovácsi Nagyközség Önkormányzatának Munkaterv szerinti képviselő-testületi üléséről Jegyzőkönyv Nagykovácsi Nagyközség Önkormányzatának Munkaterv szerinti képviselő-testületi üléséről Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal Időpontja: 2012. November 22. (Csütörtök) 16:00 óra Bencsik Mónika

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Ikt.sz.: 622 10/2013. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Tiszacsege Város Önkormányzat Képviselő testületének 2013. április 30 én du. 14 00 órai kezdettel a Polgármesteri Hivatal tanácskozótermében megtartott

Részletesebben

Báránd Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 2013. szeptember 26-án megtartott rendes nyílt ülésének. J e g y z ő k ö n y v e

Báránd Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 2013. szeptember 26-án megtartott rendes nyílt ülésének. J e g y z ő k ö n y v e BÁRÁND KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT 4161 Báránd Kossuth tér 1. Telefon: 06/54-466-030 Fax: 06/54-466-291 E-mail: barandhivatal@gmail.com Báránd Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 2013. szeptember 26-án megtartott

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testületének. 2010. február 22-én 17,00 órai kezdettel. tartott üléséről

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testületének. 2010. február 22-én 17,00 órai kezdettel. tartott üléséről 5 / 2010. szám J E G Y Z Ő K Ö N Y V Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2010. február 22-én 17,00 órai kezdettel tartott üléséről A képviselő-testületi ülés helyszíne: Városháza nagyterme

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Polgármesteri Hivatal tanácsterme Serényfalva, Kossuth L. út 63.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Polgármesteri Hivatal tanácsterme Serényfalva, Kossuth L. út 63. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Serényfalva Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. május 27-én 16.00 órai kezdettel megtartott munkaterv szerinti nyílt üléséről. Az ülés helye: Jelen vannak:

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Ács Város Képviselő - testületének, 2008. április 24-én 15 00 órakor a Polgármesteri Hivatal tanácstermében megtartott testületi üléséről. Jelen vannak: A csatolt jelenléti

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Bakonykúti Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. november 25.-én megtartott rendkívüli, nyilvános testületi üléséről. Az ülés helye: Községháza (Bakonykúti, Szabadság

Részletesebben

Pátka Község Önkormányzatának 66-16/2011. Képviselő-testülete. JEGYZŐKÖNYV a képviselő-testület 2011.szeptember 28-i nyílt üléséről

Pátka Község Önkormányzatának 66-16/2011. Képviselő-testülete. JEGYZŐKÖNYV a képviselő-testület 2011.szeptember 28-i nyílt üléséről Pátka Község Önkormányzatának 66-16/2011. Képviselő-testülete JEGYZŐKÖNYV a képviselő-testület 2011.szeptember 28-i nyílt üléséről Rendeletek: 12/2011.(IX:28.) 13/2011.(IX.28.) 14/2011.(IX.28.) az Önkormányzat

Részletesebben

HANTOS KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLTÉNEK. 2015. május 27-i NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE

HANTOS KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLTÉNEK. 2015. május 27-i NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE HANTOS KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLTÉNEK 2015. május 27-i NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE Tartalom: Határozatok: Hantos Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 55/2015.(V.27.) számú határozata

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Dr.Rónay Barnabás képviselő Turcsányi Istvánné képviselő. Starkné Rezeli Erzsébet könyvvizsgáló

JEGYZŐKÖNYV. Dr.Rónay Barnabás képviselő Turcsányi Istvánné képviselő. Starkné Rezeli Erzsébet könyvvizsgáló JEGYZŐKÖNYV Készült: 2008.december 11-én Berhida Városi Önkormányzat Képviselő-testületének soron következő üléséről 16.00 órai kezdettel. Jelen vannak: Pergő Margit polgármester Nyírő István alpolgármester

Részletesebben

Városi Polgármesteri Hivatal 5520 Szeghalom, Szabadság tér 4-8. Tel.: 66/371-611, Fax: 66/371-623 JEGYZŐ KÖNYV

Városi Polgármesteri Hivatal 5520 Szeghalom, Szabadság tér 4-8. Tel.: 66/371-611, Fax: 66/371-623 JEGYZŐ KÖNYV Városi Polgármesteri Hivatal 5520 Szeghalom, Szabadság tér 4-8. Tel.: 66/371-611, Fax: 66/371-623 Iktatószám: 685-2/2013. JEGYZŐ KÖNYV Készült: Szeghalom Város Képviselő Testületének 2013. március 25-én

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v. Készült: Bősárkány Nagyközség Képviselő-testületének 2009. február 18-án tartott nyilvános üléséről.

J e g y z ő k ö n y v. Készült: Bősárkány Nagyközség Képviselő-testületének 2009. február 18-án tartott nyilvános üléséről. Bősárkány Nagyközség Képviselő-testülete 1/2009./NY. J e g y z ő k ö n y v Készült: 2009. február 18-án tartott nyilvános üléséről. A képviselő-testületi ülés kezdete: 18 15 óra A képviselő-testületi ülés

Részletesebben

-------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------- Füzesgyarmat Város Önkormányzat K é p v i s e lő- testülete 5525 Füzesgyarmat, Szabadság tér 1. sz. (66) 491-058, 491-401, Fax: 491-361 E-mail: fgyphiv@globonet.hu -------------------------------------------------------------------------------------------------

Részletesebben

11-12/2009. Jegyzőkönyv Készül: Heréd Község Képviselő-testületének 2009. május 25-én megtartott soros üléséről.

11-12/2009. Jegyzőkönyv Készül: Heréd Község Képviselő-testületének 2009. május 25-én megtartott soros üléséről. 11-12/2009. Jegyzőkönyv Készül: Heréd Község Képviselő-testületének 2009. május 25-én megtartott soros üléséről. Határozat száma: Tárgy: 73/2009.(V.25.) Rendőrkapitányság 2008. évi beszámolójának elfogadása

Részletesebben

Nyírbátor Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. december 04-én a Városháza Dísztermében megtartott soron következő nyílt ülésének:

Nyírbátor Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. december 04-én a Városháza Dísztermében megtartott soron következő nyílt ülésének: 257 Nyírbátor Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. december 04-én a Városháza Dísztermében megtartott soron következő nyílt ülésének: a.) tárgysorozata, b.) jegyzőkönyve, c.) határozata: 59-70-ig.

Részletesebben

Fegyvernek Nagyközség Polgármestere 5231 Fegyvernek, Felszabadulás út 171. 56/556-010 MEGHÍVÓ

Fegyvernek Nagyközség Polgármestere 5231 Fegyvernek, Felszabadulás út 171. 56/556-010 MEGHÍVÓ Fegyvernek Nagyközség Polgármestere 5231 Fegyvernek, Felszabadulás út 171. 56/556-010 MEGHÍVÓ FEGYVERNEK ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐTESTÜLETE 2011. MÁRCIUS 31-ÉN CSÜTÖRTÖKÖN- 15 ÓRAKOR ÜLÉST TART, Melyre tisztelettel

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Decs nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. november 30-án 18,00 órakor megtartott üléséről

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Decs nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. november 30-án 18,00 órakor megtartott üléséről Decs Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete Decs, Fő utca 23. szám Tel: 74/595-911, Fax: 74/595-910... sz. példány Szám: 152-37/2011. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Decs nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének

Részletesebben

E l ő t e r j e s z t é s. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testületének

E l ő t e r j e s z t é s. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testületének E l ő t e r j e s z t é s Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. április 23-i ülésére Tárgy: Beszámoló - átfogó értékelés - Zirc városban végzett gyermek- és ifjúságvédelmi feladatok ellátásáról

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Tiszacsege Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. február 10-én de. 11 00 órai kezdettel a Polgármesteri Hivatal tanácskozótermében megtartott üléséről. Jelen vannak:

Részletesebben

4. számú JEGYZŐKÖNYV (16.00)

4. számú JEGYZŐKÖNYV (16.00) 4. számú JEGYZŐKÖNYV (16.00) Készült: 2012. március 23-án pénteken 16.00 órakor Rétság Város Polgármesteri Hivatalának 121. számú hivatalos helyiségében Jelen vannak: Mezőfi Zoltán polgármester dr.katona

Részletesebben

Pátka Község Önkormányzatának 66-29/2012. Képviselő-testülete. JEGYZŐKÖNYV a képviselő-testület 2012. december 12-i rendes nyílt üléséről

Pátka Község Önkormányzatának 66-29/2012. Képviselő-testülete. JEGYZŐKÖNYV a képviselő-testület 2012. december 12-i rendes nyílt üléséről Pátka Község Önkormányzatának 66-29/2012. Képviselő-testülete JEGYZŐKÖNYV a képviselő-testület 2012. december 12-i rendes nyílt üléséről Rendeletek: 28/2012.(XII.12.) A szociális célú tűzifáról Határozatok:

Részletesebben