A problémás droghasználat megelőzése illetve a kábítószert kipróbálók számát illetően a növekedési ütem további mérséklése.

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "A problémás droghasználat megelőzése illetve a kábítószert kipróbálók számát illetően a növekedési ütem további mérséklése."

Átírás

1 .napirendi pont Senki sem lehet szabad, aki a szenvedélyek rabja. /Püthagorasz/ Borkai Zsolt polgármester előterjesztése Javaslat a évi Győr városi drogstratégiára Bevezetés Győrben először 2001-ben készült városi drogstratégia, amely 2005-ben került felülvizsgálatra. Újabb öt év elteltével indokolt a végrehajtás tapasztalatainak értékelése, és re a célok és feladatok megfogalmazása. Ezt segíti az Országgyűlés március 4-i határozata alapján elindult folyamat egy új hazai nemzeti stratégia megalkotására. Mivel a kábítószer probléma nagyon összetett, veszélyezteti az egyének, családok, közösségek jólétét és biztonságát, az egész társadalomra kiható jelenség. Jelentős közegészségügyi ártalmakat okoz, és az egészségügyi költségek a bűnügyi következmények társadalmi kezelésének költségeivel együtt milliárdos terheket jelent az adófizetőknek. A Győr Városi Kábítószerügyi Egyeztető Fórum (továbbiakban KEF) a drogok fogalmát az alábbi értelemben használja: pszichoaktív drogok (köznyelvben drogok vagy kábítószerek) azok a természetes vagy mesterséges anyagok, amelyek az élő szervezetbe kerülve a központi idegrendszerre hatva megváltoztatják annak működését, funkcióját, illetve hiányuk elvonási tünetekkel jár. Ide tartoznak az illegális kábítószerek, az alkohol, a dohánytermékek, stb. A Győr városi drogstratégia a közösségi megközelítést helyezi előtérbe, és az együttműködés lehetőségeit igyekszik megteremteni a drogprobléma hatékonyabb kezelése érdekében. A kábítószer probléma ugyanis sohasem elszigetelt jelenség, összefügg az egyéni és közösségi, lelki és szociális tényezőkkel, ezért a kezelése is csak közösségi alapon lehet eredményes. További szempont a probléma összetettsége miatt a jelenség értelmezésében a multidiszciplináris értelmezési modell alkalmazása, vagyis a különböző tudományterületek valamint befolyásolási területek együttműködése, továbbá a kereslet- és kínálatcsökkentés egyensúlyára, egyidejű befolyásolására építő megközelítés a kábítószer probléma kezelését illetően. A Győr Városi Drogstratégia összhangban áll az Európai Unió Drogstratégiájával, valamint a ra tervezett Nemzeti Drogstratégia alapelveivel és célkitűzéseivel. Stratégiai célok 1. A drogfogyasztás megelőzése, csökkentése, a lakosság egészségi állapotának javítása, a kábítószerek által okozott egyéni és közösségi kockázatok csökkentése. 2. Évente cselekvési terv készítése a stratégia tárgyévre lebontott feladatainak meghatározására. 3. A Győr Városi Kábítószerügyi Egyeztető Fórum anyagi és személyi feltételeinek folyamatos biztosítása, a kiemelkedő munkát végző szakemberek tevékenységének elismerése. 4. Hálózatok folyamatos működtetése városi szinten, ehhez a feltételek megteremtése: drogkoordinátori hálózat kortárssegítő hálózat

2 Prevenciós célok A várandósság időszakától a szocializációs hátrányok lehetőség szerinti kompenzálása, komplex, hosszú távú személyiség fejlesztés, az egyéni kompetenciák fejlesztése közösségi beavatkozással és támogatással, a felnövekvő generáció egészséges fejlődése érdekében. A problémás droghasználat megelőzése illetve a kábítószert kipróbálók számát illetően a növekedési ütem további mérséklése. I. PREVENCIÓ /KERESLETCSÖKKENTÉS/ CÉLJAI A droghasználat alakulásának monitorozása, a tendenciák további nyomon követése A droghasználat terjedésének mérséklése: - Csökkenteni a droghasználók számának növekedési ütemét és elérni, hogy a kábítószert kipróbálók aránya 5 év alatt a 25%-os növekedési mérték alatt maradjon. - Az első alkalommal drogokat használók átlagéletkor csökkenésének megállítása Győrben Az egészséges, drogmentes életstílus vonzóvá tétele a fiatalok számára Az egészségfejlesztő, drogprevenciós programok fedjék le az ifjúság minél szélesebb körét: - A közoktatásban illetve felsőoktatásban résztvevők - Állami gondoskodásban élők - Az iskolából kimaradók - Munkanélküli fiatalok - A más pszichoszociális okból veszélyeztetettek Kortársoktató és kortárs segítő hálózat kialakítása, bővítése, továbbképzése és folyamatos működtetése Győrben A prevenciós színtereken kitűzött célok: 1. Család A szülők felelősségének tudatosítása gyermekeik egészséges fejlődése, drogmentes életstílusa kialakulásában, a nevelési elvek, a fegyelem, a megfelelő követelmény támasztás és a szeretetteljes családi légkör jelentőségének kiemelése Szükséglet felmérés a hátrányos helyzetű rétegek körében, ennek alapján közösség fejlesztés, a közösség bevonása a programok megvalósításába A szülők tájékoztatása minden lehetséges fórumon: óvodai, iskolai szülő értekezletek, művelődési házak, egészségügyi és szociális intézmények, civil szervezetek, illetve szülőklubok létrehozása A Biztos kezdet program folytatása A védőnők tevékenységének támogatása Drogproblémával küzdő szülők önsegítő csoportja Szülők a szülőkért hálózat kialakítása a szülői munkaközösségeken keresztül Internetes fórum létrehozása szülők és gyermekeik részére A szülők képviseletének biztosítása a Győr Városi KEF-ben A jogszabályok végrehajtásának ellenőrzése a hatósági munka hatékonyabbá tételére civil mozgalom segítségével Irodalom ajánlás szülőknek Információs kiadvány készítése szülőknek

3 2. Iskola Az iskolai egészség- illetve drogstratégiák végrehajtásának nyomon követése, segítése, értékelése Komplex, hosszú távú, személyiség központú, készségfejlesztésen alapuló, iskolai egészségfejlesztő programok Az egészséggel, drogmegelőzéssel kapcsolatos tartalmak egészségtan tantárgyban és/vagy tantárgyakhoz integráltan történő oktatása Pedagógus képzés lehetőségének biztosítása az egészségfejlesztésben tapasztalható területi különbségek csökkentése érdekében Iskolai drogkoordinátorok megbízása azokban az intézményekben, ahol ez még nem történt meg, képzésük, továbbképzésük és munkájuk támogatása valamennyi oktatási intézményben és városi szinten Az iskola-egészségügyben dolgozó szakemberek, helyi ifjúságsegítők, drogprevenciós szakemberek munkájához szakmai és anyagi feltételek biztosítása Diákönkormányzatokkal együttműködés kialakítása, tevékenységük támogatása, programjaik nyilvánosságának elősegítése Klubhelyiségek biztosítása diákok számára társas összejövetelek céljára Egy gyerek- egy közösség - társas támogató hálózatok, baráti társaságok, szabadidős csoportok kialakulásának elősegítése az oktatási intézményekben és lakóterületen, hogy lehetőleg minden gyerek tartozzon valamilyen közösséghez Kortárs-segítők képzése és támogatása az oktatási intézményben Honlap fejlesztés, valamint az informatikai eszközök igénybevétele az oktatási intézmények napra kész tájékoztatása érdekében Az önkormányzat Oktatási- Kulturális- és Sport- Egészségügyi és Szociális területeinek együttműködése az ifjúsági drogproblémák megelőzése és kezelése érdekében. A helyi felsőoktatási intézmények hallgatóinak bevonása a kutatásba és prevencióba Drogmegelőzési pályázatok diákoknak, prevencióval foglalkozó szakembereknek, ifjúsági szervezeteknek Szakdolgozati témák ajánlása az egészségfejlesztő -mentálhigiénés, diplomás ápoló, szociális, munkás, művelődés szervező, szociálpedagógus, tanító, illetve jogász képzésben résztvevő hallgatók számára Tanórán kívüli programok szervezésének segítése, támogatása - Drogellenes rendezvények - Egészségvédelmi nap, hét, hónap megszervezésének támogatása - Drogellenes sportrendezvények - Kulturált, drogmentes szabadidő eltöltési, szórakozási lehetőségek támogatása - Kortárs segítők hazai és nemzetközi találkozóin részvétel Iskolai szabadidő szervezők tevékenységének támogatása A gyermek- és ifjúságvédelmi felelősök munkájához a feltételek biztosítása Tapasztalatcsere lehetőségeinek szervezése az oktatásban és egyéb területeken dolgozó szakemberek között 3. Munkahely Egészséget támogató munkahelyek megteremtése Munkahelyi drogpolitikák illetve prevenciós programok kidolgozása A problémás droghasználók megfelelő ellátásba irányítása, reszocializációjuk elősegítése

4 4. Szabadidős színterek A fiatalok számára vonzó, a droghasználattal szemben alternatívát nyújtó programok, közösségek kialakítása A szabadidő szervezés terén működő intézmények, szervezetek tevékenységének ösztönzése, támogatása Ifjúsági közösségek alakításához a feltételek biztosítása, városrészenként ifjúsági klubok létesítése Közművelődési intézmények drogprevenciós programjainak kezdeményezése, támogatása Az önsegítő közösségek kialakulásának elősegítése és az önkéntes segítői rendszerek támogatása Közösségi programok, egyházak közösségi munkájának motiválása, támogatása Ifjúsági szervezetek, szolgálatok drogellenes tevékenységének ösztönzése, támogatása Tömegsport népszerűsítése, a lehetőségek ismertetése, szélesebb kör számára a hozzáférés biztosítása Sportlétesítmények szabadidősport céljaira való használatának elősegítése Lakótelepi szabadidősport események kezdeményezése A szórakozóhelyek folyamatos ellenőrzése a jogszabályok betartatása érdekében 5. Internet, médiumok A szülők, a fiatalokkal foglalkozó intézmények, szervezetek, és a fiatalok információkkal való folyamatos ellátása internetes csatornákon keresztül és a közvetlen hozzáférés biztosítása Az önkormányzat honlapján a KEF interaktív oldalának kialakítása a különböző célcsoportok elérésére Média események, programok, műsorok és sorozatok ajánlása, támogatása, szakmaiságának elősegítése Információs kiadványok szülőknek, fiataloknak, és fiatalokkal foglalkozóknak 6. Gyermekvédelmi és gyermekjóléti intézmények és szervezetek Tevékenységük segítése, működési feltételeik javítása Utcai segítő és prevenciós valamint segélykérő telefonszolgálatok szakmai csoportjának továbbképzése A prevenciós területen dolgozók számára szupervízió lehetőségének biztosítása Veszélyeztetett fiatalok számára speciális programok kidolgozása 7. Bűntető igazságszolgáltatás intézményei A büntetés-végrehajtási intézetekben fogvatartott fiatalok számára drogprevenciós programok biztosítása A pártfogók segítése a neveltek körében a droghasználat megelőzését célzó foglalkozásokban

5 II. KÍNÁLAT-CSÖKKENTÉS A HOZZÁFÉRÉS CSÖKKENTÉSÉNEK CÉLJAI Meg kell erősíteni a mélységi ellenőrzést a beáramló és tranzitáruként szállított kábítószerekkel szemben. El kell érni a belső kábítószer-termesztés és előállítás csökkentését. Növelni kell a kábítószer-bűnözés felderítésében résztvevő rendvédelmi szervek munkájának hatékonyságát. Egységesen kell alkalmazni a hatályos vonatkozó jogszabályokat, melyeket ki kell terjeszteni a legális drogok tekintetében már megfogalmazott törvények (pl.: a 18. év alatti személyek alkohollal történő kiszolgálásának tilalmáról rendelkező tv.) hatékonyabb betartására, illetve betartatására. Erősíteni kell a terjesztés és terjesztő hálózatok elleni fellépést. Javítani kell a közbiztonság általános helyzetét. Biztosítani kell és szinkronba kell hozni a kínálat-csökkentés területén tevékenykedő intézmények szervezeti és működési feltételeit, feladataik hatékony ellátásával. Fokozni kell az érintett szervezetek együttműködésének hatékonyságát, az információáramlás gyorsaságát. Fejleszteni kell e téren a nemzetközi együttműködéseket (képzések, konferenciák, bilaterális és szubregionális jelleggel korszerű nyomozati módszerek és technikai eszközök fejlesztése) Ki kell teljesíteni a rendvédelmi szervek állományának képzését abban a tekintetben, hogy az állomány felkészült legyen EU-konform szinten és módon a jövőbeni együttműködések során, és meg kell teremteni ennek működési feltételeit. A visszaélés kábítószerrel bűncselekmény vonatkozásában A vádemelés elhalasztása, a vádemelési és ítélkezési gyakorlat monitorozása. A szükségessé váló jogpolitikai döntések kezdeményezése a 14 év alatti fiatalok éjszakai szórakozóhelyen való megjelenésének, valamint alkoholfogyasztásának korlátozása érdekében. A vádelhalasztás és a gyógykezelés, valamint eredményességének figyelemmel kísérése. Az ügyészi felügyelet erősítése a kábítószeres ügyekben a nyomozati munka felett, annak körültekintő vizsgálata, hogy gyermekkorúak ügyeinek vonatkozásában az elkövetett bűncselekmény nem kapcsolódik-e valamilyen kábítószer, illetve kábító hatású anyag, szer

6 megszerzéséhez vagy fogyasztásához. A veszélyeztetettség mértékétől függően ügyészi jelzésadás az érintett szervezetek felé. A kábítószer-fogyasztással és az ittas járművezetéssel összefüggő közlekedési balesetek számának csökkentése érdekében egységesíteni kell az ittas és bódult gépjárművezetők kiszűrésének gyakorlatát. Hatékonyabbá kell tenni a kábítószer-terjesztésből származó pénzek pénz- és tőkepiaci rendszeren keresztül történő tisztára mosása elleni fellépéseket. A kábítószerrel visszaélés miatt indult ügyekben a vagyonelkobzás eredményességének figyelemmel kísérése. A szükséges idő eltelte után a jogalkalmazói tapasztalatok birtokában a vonatkozó büntetőjogi szabályozás elemzése, szükség szerint a megfelelő változtatások kezdeményezése. A főiskolai képzés keretében folyamatosan kell oktatni a rendvédelmi szervek munkatársainak a kábítószer-bűnözés, a droghasználat felismerésének és megelőzésének ismeretrendszerét, a legújabban alkalmazott technikákat és eljárásokat, és nélkülözhetetlen a külföldi tapasztalatok megfelelő adaptálása. Támogatni, segíteni kell a városban működő közép-és felsőfokú oktatási intézményeket a szakember utánpótlás biztosítása, illetve az ott folyó kutatói munka hatékonyságának növelése érdekében. Az orvos szakértői munka igazságügyi jelentősége a kábítószerrel összefüggő bűncselekmények megítélése a jövőben növekedni fog, ezért szükséges az orvos szakértői tevékenység egységesítése e területen is, illetve új módszertani levél kiadásának kezdeményezése. Ki kell alakítani és egységesíteni kell a kábítószer-bűnözés és a hozzá kapcsolódó bűncselekmények statisztikai számbavételével összefüggésben az adatgyűjtés korszerű rendszerét. Megfelelő fórumot kell biztosítani helyi szinten a kínálat-csökkentés feladatait végző szervezetek képviselői számára. Fokozottan kell ellenőrizni a szórakozóhelyeket és más drogfertőzött színtereket a rendőri, önkormányzati, egészségügyi hatóságok közreműködésével, s ennek során érvényt kell szerezni a fogyasztóvédelmi előírásoknak.

7 III. KEZELÉS, TERÁPIA, REHABILITÁCIÓ A kliens szükségletekhez illeszkedő átfogó, területi lefedettséget biztosító intézményrendszer kialakítása a speciális szükségletű csoportok tagjai számára is megfelelő ellátási formákkal. Az egészségügyi és a szociális ellátórendszer munkájának összehangolása, fogadókészségének, elérhetőségének, és hatékonyságának növelése. A droghasználat okozta társadalmi és egészségügyi ártalmak és károk csökkentésének elősegítése. Alacsonyküszöbű programok további indítása, tárházának szélesítése, így tűcsere program, tanácsadás és jogsegély tevékenység kialakítása. A megkereső programok komplex alacsony-küszöbű szolgáltatásokhoz integrálódjanak, azok pedig együttműködjenek a drogambulanciákkal. A szűrést megfelelő intervenciónak (pre- és posztteszt tanácsadás), kivizsgálásnak, szükség szerint kezelésnek kell követni. A megkereső munka (asszertív megkeresés), az érintettek bevonása biztosíthatja az egyéni, illetve a közösségi ártalmak és kockázatok csökkentését. Szükséges az alacsonyküszöbű szolgáltatások egységes minőségügyi rendszerének kialakítása. Az alacsony-küszöbű ellátások célja a rejtőzködő droghasználó csoportok felkutatása, kontaktus-teremtés, valamint egészségügyi és/vagy szociális ellátásokba irányítása. Metadon kezelések feltételeinek hosszabb távú megtervezése és kialakítása. A kezelőhelyek hatékonyabb összehangolása az oktatási, illetve szociális intézményekkel- folyamatos kapcsolattartás. A korai kezelésbe vételi programok fejlesztése. Az alapellátásban és kapcsolódó szakellátásokban dolgozó szakemberek érzékenyítése a drogprobléma irányában, az addiktológiai ellátórendszerrel való együttműködés, a korai kezelésbe vétel segítése. A pszichiátriai és addiktológiai ellátások fejlesztése, szakmai hátterének megteremtése, fenntartása. A kettősdiagnózisú, egyéb pszichiátriai problémákkal küzdők terápiába vonása, és komplexebb kezelésének biztosítása. Az addiktológia területén tapasztalható szakember- hiány megszüntetése, a szakembergárda utánpótlása. A közösségi, önsegítő programok beindítása, működtetése, fejlesztése, fenntarthatóságának biztosítása.

8 A drogbetegek ellátásának legfontosabb pillére, a rehabilitációs otthon kialakítása, működtetése, hiszen ilyen jellegű intézmény, mely az egészségügyi, medikális jellegű tevékenység mellett szociális elemekkel, munkaterápia, szociális reintegrációs funkciókat ellát, nincs a megyében. A gyógyult szenvedélybetegek reszocializációs és reintegrációs szociális támogató rendszerének fejlesztése. A munkaerő- piacról kiszorult és munkaképességeiben korlátozott drogbetegek, drogproblémával küzdők életesélyeinek javítása érdekében szükséges félutas házak létrehozása, a védett munkahelyek számának növelése, megfelelő finanszírozási környezet kialakítása, intenzív szakmai együttműködés kialakítása a munkaügyi központokkal. A speciális csoportok ellátáshoz való hozzáférésének biztosítása - a kábítószer-problémával küzdő fogvatartottak kezelési és rehabilitációs szolgáltatásokhoz való hozzáférésének biztosítása; - a megvonásos tünetek kezeléséhez a feltételeinek biztosítása; - az opiát-függő fogvatartottak számára a szubsztitúciós kezelés lehetőségének biztosítása; - valamennyi egyéb, a drogproblémával küzdők ellátásában bevált, bizonyítottan hatásos intervenció hozzáférhetőség biztosítása az egyenlő ellátás alkotmányos elve alapján. - a drogfüggő terhes kismamák és újszülötteik számára speciális programok (fenntartó kezelések, speciális méregtelenítő programok, megfelelő szülészetinőgyógyászati és neonatológiai ellátás) létesítése. Szakemberképzés fejlesztése Hosszabb távon el kell indítani az érintett területeken a szakemberek akkreditált képzését, a jelenlegi képzések kiegészítésével. Egyben olyan szervezeti és pénzügyi feltételeket szükséges biztosítani, amelyek következtében az adott szakterület vonzereje megnő, és orvosolhatóvá válik a krónikus szakemberhiány. Az ismeretanyagok növelésére, speciálkollégiumok szervezésére van szükség. A fenti feladatokat ellátó egészségügyi intézmények finanszírozási elveinek javítása, az önkormányzati és megyei egészségbiztosítási pénztár finanszírozása mellett a projekt- finanszírozások erősítése, valamint az akkreditáció kidolgozása az oktatási programok minősítéséhez. Az önsegítés fejlesztése, az önsegítő rendszerek kialakítása, volt drogbetegek támogató rendszerének erősítése, utcai segítő prevenciós szolgálatok erősítése az addiktológiai munkában, valamint a segélykérő telefonhálózatok, így az MM Ifjúsági Telefonszolgálat és a felnőtt Lelkisegély Szolgálat szakmai munkacsoportjainak rendszeres továbbképzése addiktológiai ismeretekkel történő ellátása. A téma közgyűlés elé terjesztését javasolja az Egészségügyi, Szociális és Lakásügyi Bizottság igen, nem, tartózkodott szavazattal kialakított /2009. (XI..)SZELBI sz. állásfoglalásában. A téma közgyűlés elé terjesztését javasolja az Oktatási Kulturális és Sportbizottság igen, nem, tartózkodott szavazattal kialakított /2009. (XI....) OKSB sz. állásfoglalásában. A téma közgyűlés elé terjesztését javasolja a Pénzügyi Bizottság igen, nem, tartózkodott szavazattal kialakított /2009. (XI....) PÜBI sz. állásfoglalásában. Az előkészítésben részt vett a Győr Városi Kábítószerügyi Egyeztető Fórum, a témát megtárgyalta és a Közgyűlés elé terjesztését javasolja igen, nem, tartózkodott szavazattal kialakított.../2009. (XI. ) KEF sz. állásfoglalásában.

9 Határozati javaslat 1. Győr Megyei Jogú Város Önkormányzata a városban a drogfogyasztás megelőzése, a drogokhoz való hozzáférés korlátozása, a droghasználat által okozott ártalmak csökkentése, a drogbetegek rehabilitációja érdekében megfogalmazott stratégiai célokkal egyetért, a végrehajtásukhoz szükséges feltételek megteremtését lehetőségei szerint elősegíti. A program végrehajtásában fontosnak tartja az önkormányzat egészségügyi és szociális, oktatási és sport, kulturális, valamint ifjúsági területeinek együttműködését. Felelős: polgármester Határidő: folyamatos 2. Győr Megyei Jogú Város Önkormányzata a Győr Városi Drogstratégia rövid távú célkitűzéseinek megvalósítására évente pénzügyi előirányzatot képez a városi költségvetésben. Felelős: polgármester Határidő: költségvetési terv készítés időpontja Az előterjesztést véleményezte: Egészségügyi Szociális és Lakásügyi Bizottság Oktatási és Kulturális és Sportbizottság Pénzügyi Bizottság Győr Városi Kábítószerügyi Egyeztető Fórum Borkai Zsolt polgármester Törvényességi ellenőrzés: Dr. Lipovits Szilárd Jegyző Az előterjesztést készítette: Népjóléti Osztály Az előterjesztést látta: Dr. Somogyi Tivadar Alpolgármester

KESZTHELY VÁROS DROGELLENES STRATÉGIÁJA 2014-2020

KESZTHELY VÁROS DROGELLENES STRATÉGIÁJA 2014-2020 KESZTHELY VÁROS DROGELLENES STRATÉGIÁJA 2014-2020 Készítette: Kábítószerügyi Egyeztető Fórum KESZTHELY, 2014 Tartalomjegyzék 1. Bevezetés... 4 2. A stratégia elvi keretei... 5 2.1 Érzékenyítés:... 5 2.2

Részletesebben

E L Ő TERJESZTÉS A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK 2006. SZEPTEMBER 21-I ÜLÉSÉRE

E L Ő TERJESZTÉS A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK 2006. SZEPTEMBER 21-I ÜLÉSÉRE E L Ő TERJESZTÉS A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK 2006. SZEPTEMBER 21-I ÜLÉSÉRE IKTATÓSZÁM: 248-10/2006. MELLÉKLETEK: 1 DB TÁRGY: Tájékoztató a Dél-Dunántúli Regionális Drogstratégiáról ELŐTERJESZTŐ:

Részletesebben

ZALAEGERSZEG MEGYEI JOGÚ VÁROS DROGELLENES STRATÉGIÁJA 2011-2017

ZALAEGERSZEG MEGYEI JOGÚ VÁROS DROGELLENES STRATÉGIÁJA 2011-2017 ZALAEGERSZEG MEGYEI JOGÚ VÁROS DROGELLENES STRATÉGIÁJA 2011-2017 Egy szokás bilincsei túl gyengék, hogy érezhetők legyenek, amíg nem válnak olyan erőssé, hogy már széttéphetetlenek. Samuel Johnson Tartalomjegyzék

Részletesebben

Városi drogprevenciós stratégia

Városi drogprevenciós stratégia Kábítószerügyi Egyeztető Fórum -Székesfehérvár- Városi drogprevenciós stratégia 1. A drogstratégia szükségessége A kilencvenes évek társadalmi-gazdasági és politikai változásai jelentősen átrendezték és

Részletesebben

J/8624. számú. Jelentés

J/8624. számú. Jelentés A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG KORMÁNYA J/8624. számú Jelentés a kábítószer-probléma visszaszorítása érdekében készített nemzeti stratégiai program megvalósulásáról, az ellátó-intézményrendszer átvilágításáról és

Részletesebben

GYULA VÁROS KÁBÍTÓSZER-ELLENES STRATÉGIÁJA 2014-2020

GYULA VÁROS KÁBÍTÓSZER-ELLENES STRATÉGIÁJA 2014-2020 Gyula Város Önkormányzatának Kábítószerügyi Egyeztető Fóruma GYULA VÁROS KÁBÍTÓSZER-ELLENES STRATÉGIÁJA 2014-2020 A nagy kérdés nem az, mit hoz a holnap? Az igazi kérdés, mit hoz a tegnap? (Márai Sándor)

Részletesebben

Eger Város Stratégiája a Drogprobléma Kezelésére

Eger Város Stratégiája a Drogprobléma Kezelésére Eger Város Stratégiája a Drogprobléma Kezelésére I. Bevezetés 2013. október 18-tól hatályos a 80/2013. (X. 16.) OGY határozat a Nemzeti Drogellenes Stratégiáról 2013-2020 - Tiszta tudat, józanság, küzdelem

Részletesebben

Ferencvárosi Drogstratégia 2015-2020

Ferencvárosi Drogstratégia 2015-2020 Ferencvárosi Drogstratégia 2015-2020 1 Tartalom Bevezetés 3 1. Jogszabályi környezet, helyzetelemzés 4 1.1. A stratégiát meghatározó dokumentumok, jogszabályi környezet 4 1.2. A kerületi szükségletfelmérő-kutatás

Részletesebben

Dr. Somogyi Tivadar alpolgármester előterjesztése

Dr. Somogyi Tivadar alpolgármester előterjesztése .napirendi pont Dr. Somogyi Tivadar alpolgármester előterjesztése Tájékoztató a Győr Városi Kábítószerügyi Egyeztető Fórum 2010. évi tevékenységéről, javaslat a Győr Városi Drogstratégia 2011. évi feladattervére

Részletesebben

Megyei Jogú Város Önkormányzatának. 2011. évi 15. szám 2011. június 30. II. kötet T A R T A L O M J E G Y Z É K. Szám Tárgy Oldal

Megyei Jogú Város Önkormányzatának. 2011. évi 15. szám 2011. június 30. II. kötet T A R T A L O M J E G Y Z É K. Szám Tárgy Oldal DEBRECEN Megyei Jogú Város Önkormányzatának K Ö Z L Ö N Y E 2011. évi 15. szám 2011. június 30. II. kötet T A R T A L O M J E G Y Z É K Szám Tárgy Oldal DEBRECEN MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZGYŰLÉSÉNEK

Részletesebben

Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2009. június 18-i rendes ülésére beterjesztett anyagok. I./B kötet

Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2009. június 18-i rendes ülésére beterjesztett anyagok. I./B kötet I/B kötet 1. oldal Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2009. június 18-i rendes ülésére beterjesztett anyagok I./B kötet Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város stratégiája a helyi drogprobléma

Részletesebben

Mell.: 1 db H A T Á R O Z A T I J A V A S L A T

Mell.: 1 db H A T Á R O Z A T I J A V A S L A T Szentesi Közös Önkormányzati Hivatal Szociális Iroda 6600 Szentes, Kossuth tér 6. Pf.: 58. U-10901/2014. Témafelelős: Barát László Szentes Város Önkormányzata Képviselő-testülete S z é k h e l y é n Tárgy:

Részletesebben

Tárgy: Szentes Város Drogellenes Stratégiája Mell.: 1 db

Tárgy: Szentes Város Drogellenes Stratégiája Mell.: 1 db Szentesi Közös Önkormányzati Hivatal Szociális Iroda 6600 Szentes, Kossuth tér 6. Pf.: 58. U-11920/2015. Témafelelős: Barát László Tárgy: Szentes Város Drogellenes Stratégiája Mell.: 1 db Szentes Város

Részletesebben

JELENTÉS A MAGYARORSZÁGI KÁBÍTÓSZERHELYZETRŐL. Gyermek-, Ifjúsági és Sportminisztérium

JELENTÉS A MAGYARORSZÁGI KÁBÍTÓSZERHELYZETRŐL. Gyermek-, Ifjúsági és Sportminisztérium JELENTÉS A MAGYARORSZÁGI KÁBÍTÓSZERHELYZETRŐL Gyermek-, Ifjúsági és Sportminisztérium 2003 1 Szerkesztette: RITTER ILDIKÓ az Országos Kriminológiai Intézet munkatársa és Dr. FELVINCZI KATALIN A Nemzeti

Részletesebben

Salgótarján Megyei Jogú Város Alpolgármestere

Salgótarján Megyei Jogú Város Alpolgármestere Salgótarján Megyei Jogú Város Alpolgármestere Szám: 46146/2012. J a v a s l a t Salgótarján Megyei Jogú Város középtávú gyermek és ifjúsági koncepciójának, valamint az annak végrehajtását célzó 2012-2014.

Részletesebben

Szekszárd Város Stratégiája a kábítószer probléma visszaszorítására

Szekszárd Város Stratégiája a kábítószer probléma visszaszorítására A drogfogyasztás ellen csak egy hatásos ellenszer van: az életigenlı világ, és az élet méltóságába, értékébe, tartalmába vetett hit visszaállítása. (Szent-Györgyi Albert) Szekszárd Város Stratégiája a

Részletesebben

Drogellenes stratégia 2014 2020

Drogellenes stratégia 2014 2020 Tervezet Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzata Drogellenes stratégia 2014 2020 Készítette: Dr. Csorba József pszichiáter-addiktológus 1 Tartalomjegyzék I) Bevezetés I.1) Az Új Stratégia kidolgozásának

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S E L Ő T E R J E S Z T É S Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2005. november 7-i ülésére Tárgy: Az önkormányzatok és a rendőrség együttműködésén alapuló bűnmegelőzési programok megvalósításának

Részletesebben

Tájékoztató Győr Városi Kábítószerügyi Egyeztető Fórumának 2013. évi tevékenységéről

Tájékoztató Győr Városi Kábítószerügyi Egyeztető Fórumának 2013. évi tevékenységéről 1. sz. melléklet Tájékoztató Győr Városi Kábítószerügyi Egyeztető Fórumának 2013. évi tevékenységéről A Győr Városi Kábítószerügyi Egyeztető Fórum (a továbbiakban: KEF) 2013-ban az alábbi forrásokból gazdálkodott:

Részletesebben

ZALAEGERSZEG MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK Szociális, Lakás- és Egészségügyi Bizottságától

ZALAEGERSZEG MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK Szociális, Lakás- és Egészségügyi Bizottságától ZALAEGERSZEG MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK Szociális, Lakás- és Egészségügyi Bizottságától...napirendi pont anyaga E L Ő T E R J E S Z T É S Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése 2010. június 24-i

Részletesebben

Oktatási Minisztérium

Oktatási Minisztérium Az Oktatási Minisztérium A Nemzeti Stratégia a kábítószer-probléma visszaszorítására (96/2000. (XII. 11.) OGY hat.) alapdokumentumból adódó drogprevenciós stratégiája 2003. A koncepció kidolgozásában közreműködött:

Részletesebben

J E L E N T É S. a Kormány részére. a 2005. évi magyarországi kábítószerhelyzetről

J E L E N T É S. a Kormány részére. a 2005. évi magyarországi kábítószerhelyzetről SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTER Szám: 13432-1/2006-SZMM TERVEZET J E L E N T É S a Kormány részére a 2005. évi magyarországi kábítószerhelyzetről Budapest, 2006. december Vezetői összefoglaló I. Tartalmi

Részletesebben

MAGYARORSZÁG Új fejlemények, trendek és részletes információk a kiemelt témákról

MAGYARORSZÁG Új fejlemények, trendek és részletes információk a kiemelt témákról 2010-es ÉVES JELENTÉS az EMCDDA számára készítette: Nemzeti Drog Fókuszpont MAGYARORSZÁG Új fejlemények, trendek és részletes információk a kiemelt témákról REITOX 1 A KÖTET SZERZŐI: BOZSONYI KÁROLY, Károli

Részletesebben

"Open Doors"- a fiatalok alternatív konzultációs és szolgáltató centrumának létrehozása a Debrecen Plázában. TÁMOP-5.2.5-08/1-2008-0333 sz.

Open Doors- a fiatalok alternatív konzultációs és szolgáltató centrumának létrehozása a Debrecen Plázában. TÁMOP-5.2.5-08/1-2008-0333 sz. "Open Doors"- a fiatalok alternatív konzultációs és szolgáltató centrumának létrehozása a Debrecen Plázában TÁMOP-5.2.5-08/1-2008-0333 sz. pályázat Társadalmi Megújulás Operatív Program Gyermekek és fiatalok

Részletesebben

Városi Egészségfejlesztési Terv

Városi Egészségfejlesztési Terv Városi Egészségfejlesztési Terv Békéscsaba Megyei Jogú Város lakosainak egészségmegőrzését és egészségfejlesztését szolgáló közösségi program stratégiai irányvonalairól a 2004.-2014-ig terjedő időszakra

Részletesebben

Segédlet BUDAPEST, 2004.

Segédlet BUDAPEST, 2004. Segédlet AZ ISKOLAI EGÉSZSÉGNEVELÉSI, EGÉSZSÉGFEJLESZTÉSI PROGRAM ELKÉSZÍTÉSÉHEZ BUDAPEST, 2004. TARTALOMJEGYZÉK ELŐSZÓ...4 A SEGÉDLET CÉLJA...4 JOGSZABÁLYI HÁTTÉR...4 ELMÉLETI HÁTTÉR...5 EGÉSZSÉGFEJLESZTŐ

Részletesebben

2009-2014 Elfogadva: Erdőkertes Önkormányzat Képviselő-testületének 41/2009.(05.19) határozatával

2009-2014 Elfogadva: Erdőkertes Önkormányzat Képviselő-testületének 41/2009.(05.19) határozatával ERDŐKERTES és IFJÚSÁGA 2009-2014 Elfogadva: Erdőkertes Önkormányzat Képviselő-testületének 41/2009.(05.19) határozatával HOL MIÉRT TARTUNK MOST TARTUNK ITT? HOGYAN MERRE JUTHATUNK EL ODA? LÉPHETÜNK TOVÁBB

Részletesebben

MAGYARORSZÁG Új fejlemények, trendek és részletes információk a kiemelt témákról

MAGYARORSZÁG Új fejlemények, trendek és részletes információk a kiemelt témákról 2010-es ÉVES JELENTÉS az EMCDDA számára készítette: Nemzeti Drog Fókuszpont MAGYARORSZÁG Új fejlemények, trendek és részletes információk a kiemelt témákról REITOX 1 A KÖTET SZERZŐI: BOZSONYI KÁROLY, Károli

Részletesebben

Szakmai ajánlás A KÖZÖSSÉGI ELLÁTÁS SZENVEDÉLYBETEGEK RÉSZÉRE

Szakmai ajánlás A KÖZÖSSÉGI ELLÁTÁS SZENVEDÉLYBETEGEK RÉSZÉRE Szakmai ajánlás A KÖZÖSSÉGI ELLÁTÁS SZENVEDÉLYBETEGEK RÉSZÉRE FSZH Szociálpolitikai és Munkaügyi Intézet Addiktológiai Szakértői Munkacsoport Budapest, 2008. TARTALOM: A közösség fogalma A közösségi ellátás

Részletesebben

H/11798. számú. országgyűlési határozati javaslat. a Nemzeti Drogellenes Stratégiáról 2013-2020

H/11798. számú. országgyűlési határozati javaslat. a Nemzeti Drogellenes Stratégiáról 2013-2020 MAGYARORSZÁG KORMÁNYA H/11798. számú országgyűlési határozati javaslat a Nemzeti Drogellenes Stratégiáról 2013-2020 Tiszta tudat, józanság, küzdelem a kábítószer-bűnözés ellen Előadó: Balog Zoltán emberi

Részletesebben