Napközbeni többszöri elszámolás

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Napközbeni többszöri elszámolás"

Átírás

1 Napközbeni többszöri elszámolás G2 Szávai Zoltán iss Zoltán Gyula igazgató E-csatorna szakértı Budapest, május , június 20.

2 Tartalom 1. Nemzetközi és hazai elızmények 2. G2 ismeretek (általános és MB) 3. MB G2 elektronikus csatornák 4. MB G2 ügyfél-kommunikáció 5. Összefoglalás 2

3 1. Nemzetközi és hazai elızmények 1. Az európai országok pénzforgalmi szolgáltatásai az elmúlt 15 évben jelentıs fejlıdésen mentek keresztül. Jellemzı az átutalási forgalom napi többszöri elszámolása, sıt 7x24 elven mőködı rendszerek is léteznek. Az euró 2001.évi bevezetése jelentıs gazdasági elınyt jelent, ugyanakkor már a bevezetéskor mélyebb integrációs igények fogalmazódtak meg. Célja egységes euró fizetési szolgáltatások meghonosítása a SEPA zónában (euró zóna+ euró zónán kívüli európai országok). Átutalás és beszedés a két fı termék. Az EPC (European Payments Council Európai Fizetési Tanács) dolgozta ki a szabványokat és implementációs segédleteket. SEPA átutalás (SCT SEPA Credit Transfer) januárjában indult (MB november). A SEPA átutalást és beszedést az euró fizetésekre uniós jogszabály alapján kötelezı bevezetni euró zóna euró zónán kívüli tagállamok 3

4 1. Nemzetközi és hazai elızmények 2. A hazai pénzforgalom fejlıdése lemaradt a többi európai országhoz képest. Az utóbbi 15 évben jelentıs fejlesztés nem történt. Fizetési Rendszer Tanács (FRT) MNB kezdeményezésre a napközbeni többszöri elszámolás bevezetésérıl döntött 2009-ben. Nagyobb horderejő elszámolás forgalmi fejlesztéseket az európai integrációs törekvések jegyében az európai szabályok/szabványok alapján valósítunk meg, szintén az FRT irányelve alapján. A napközbeni többszöri elszámolási rendszert július 2-i határidıvel be kell vezetni. 4 órán belül egy indított átutalást még aznap teljesíteni kell. FRT október A napközbeni többszöri elszámolási rendszert az európai SCT (SEPA átutalás) szabványon alapuló HCT (Hungarian Credit Transfer) üzenetszabvánnyal vezetjük be, melynek használata a bankközi térben kötelezı már július 2-tıl. FRT október rszágos Projekt P) indult 2010.Q3, az MNB, Giro, Magyar SEPA Egyesület és a Bankszövetség vezetésével. Minden klíringtag csatlakozott. Bankszakmai kérdésekben az P Bankszakmai Munkacsoportja, kommunikációs kérdésekben az P ommunikációs Munkacsoportja illetékes. ülön Jogi Munkacsoport foglalkozik a Giro Üzletszabályzat és kapcsolódó dokumentumainak a kidolgozásával. Az P specifikus szakmai fórumokat szervezett/szervez: likviditás kezelés; megoldásszállítók; tesztelés; kommunikáció. MNB 15/2010. (X.12.) számú rendelete ad jogszabályi keretet a napközbeni elszámolási rendszernek. 4

5 2. G2 ismeretek 1. 15/2010. (X.12.) MNB rendelet a pénzforgalom lebonyolításáról szóló 18/2009. (V.6.) MNB rendelet módosításáról. 1) Fizetési megbízás befogadása: alakilag és tartalmilag rendben lévı megbízás, a teljesítés fedezete is rendelkezésre áll és a bank a terhelést végrehajtotta, befogadottnak minısül. 2) 4 órás szabály: a megbízás befogadásától számított 4 órán belül a kedvezményezett számlavezetı bankjának számláján a megbízás fedezetét jóvá kell írni (Giro-hoz közvetetten csatlakozó bank esetében 6 órán belül) és ez a feltétel az átutaló bankjának felelıssége. 3) Megbízások: egyelıre csak az egyedi, csoportos és állandó átutalási megbízások (kivéve a hatósági átutalást és az átutalási végzésen alapuló átutalást korábban: végrehajtói inkasszók) teljesíthetıek ezen a csatornán, amennyiben a megbízást a benyújtó ügyfél nem papíron nyújtotta be. A faxon benyújtott megbízások papíralapú, míg az ügyfélszolgálatokon telefonon vagy VR-on közölt megbízások elektronikus megbízásnak minısülnek. Az MB mind az elektronikusan, mind a papíron benyújtott átutalási megbízások elsıdleges csatornájaként az G2 rendszert használja. A papír alapú megbízásokra azonban nem vonatkozik a 4 órás teljesítési kötelezettség.ugyanakkor az aznapra meghirdetett CT-ig beérkezett ilyen megbízásokat még aznap teljesítjük. elektronikus CT (*) 16:00 papír CT (*) 12:00 (*) CT = napi végsı befogadási határidı aznapi teljesítésre 5

6 2. MB ismeretek 2. MNB rendelet szerint érintett MB megbízástípusok (csak elektronikus) 4 órás szabály él: - eseti forint átutalások (kizárólag konverzió nélküli megbízások); - csoportos átutalások (az adattartalom nem bıvül!); - MT 101 SWFT üzeneten keresztül érkezett megbízás, amennyiben forintszámla terhére belföldi forintátutalás indítására érkezett a megbízás - Forint állandó átutalási megbízás (kizárólag konverzió nélküli megbízások) - NAV átutalás (régen VPP, NAV számlákra NAV-EBÜ rendszeren küldött egyidejő értesítéssel) MB döntés alapján G2-ben továbbítjuk 4 órás szabály nem vonatkozik: - Papíralapon benyújtott eseti forint átutalási megbízás forintszámla terhére a tárgynapi elszámolásra befogadott megbízásokat az ügyfélszámlán tárgynapon terheljük és tárgynapon G2-ön keresztül elszámoljuk; - Papíralapon benyújtott csoportos átutalási megbízás; - onverziós megbízás amennyiben a megbízás belföldi forint átutalására vonatkozik (bankelızmény nélküli, inkasszó, okmányos mőveletek, garancia); - Faxon benyújtott forint átutalási megbízás; - MT 101 SWFT-en benyújtott konverziós forint átutalási megbízás.; - Devizaszámláról indított állandó átutalási megbízás, amennyiben a megbízás belföldi forint átutalására vonatkozik; - Autópálya matrica vásárlások összegének átutalása; - Mobilegyenleg feltöltések összegének átutalása; - Tranzit átutalások, amennyiben forint összeg utalását kell végrehajtani GR rendszeren keresztül. 6

7 2. G2 ismeretek 3. G2 elszámolási ciklusok Megbízások Giro Giro (*) Giro (*) MB (*) folyamatos ciklus MNB tranzakció kedvezményezett befogadása befogadási Bankok küldés számla Ciklus határidı fedezetelszámolás jóváírás (becslés) 1. ciklus 8:30 8:50 9:40 9:55 2. ciklus 10:30 10:50 11:40 11:55 Szombat munkanap 3 ciklus 3. ciklus 12:30 12:50 13:40 13:55 4. ciklus 14:40 15:00 15:50 16:05 5. ciklus 16:00 16:30 16:50 17:55 18:10 4 órás szabály bankonként eltérı (*) Amennyiben a fedezetelszámolás hamarabb megtörténik, a kedvezményzetti számlákon történı jóváírás is hamarabb megtörténik. 7

8 2. G2 ismeretek 3. G2 elszámolási ciklusok Figyelem!!!!!!!! Megbízások Giro Giro (*) Giro (*) MB (*) folyamatos ciklus MNB tranzakció kedvezményezett befogadása befogadási Bankok küldés számla Ciklus határidı fedezetelszámolás jóváírás (becslés) Az 1. ciklusmb egy tárgynapi 8:30 8:50 befogadási 9:40 határidıt 9:55 (CT) 2. ciklus 10:30 hirdet 10:50 meg, 11:40 ami 11:55 3. ciklus 12:30 12:50 13:40 13:55 16:00 óra 4. ciklus 14:40 15:00 15:50 16:05 5. ciklus 16:00 16:30 16:50 17:55 18:10 (elektronikus csatornák). 4 órás szabály bankonként (*) Amennyiben a fedezetelszámolás hamarabb megtörténik, a kedvezményzetti számlákon történı jóváírás is hamarabb megtörténik. eltérı Szombat munkanap 3 ciklus Az eddig elektronikus úton beküldött és befogadott megbízások aznap 4 órán belül eljutnak a kedvezményezett számlavezetı bankjához, melynek kötelessége a jóváírást haladéktalanul végrehajtani. A papíron benyújtott megbízások befogadási határideje 12:00 óra. Ezek a jóváírások még ugyanazon a napon eljutnak a kedvezményezettek számláira, de nem tartoznak a 4 órás rendelkezés hatálya alá. 8

9 2. G2 ismeretek 4. G2 ügyfél hatások 1/10 Felgyorsul azon elektronikus úton kezdeményezett belföldi forint átutalások lebonyolítása, amelyeket nem a Bankunknál vezetett számla javára indítanak. Ennek köszönhetıen elegendı lesz az ilyen elektronikus átutalásokat a fizetési kötelezettség esedékességének napján elindítani (adott pénzforgalmi szolgáltató által meghirdetett benyújtási határidıt figyelembe véve, mely Bankunknál 16 órában került meghatározásra), vagyis a fizetı fél egy nappal tovább használhatja a pénzét. Példa: A fizetı fél számláját az MB Bank Zrt. vezeti, míg a kedvezményezett számláját egy másik pénzforgalmi szolgáltató. A fizetési megbízás benyújtására délelıtt 10 órakor kerül sor. Jelenlegi mőködés Fizetı fél számlájának terhelése T napon edvezményezett számlájának jóváírása T+1 napon július 02-át követıen T napon T napon 9

10 2. G2 ismeretek 5. G2 ügyfél hatások 2/10 További elıny, hogy a napközbeni elszámolási rendszer lehetıvé teszi azt, hogy a kedvezményezett ügyfél (amennyiben üzletileg fontos, illetve magánszemélyek esetében olyan helyzetbe kerül, amikor létfontosságú az, hogy minél gyorsabban rendelkezhessen az átutalt összeg felett) már az átutalás napján hozzájusson a szükséges összeghez. Valamint elıny az, hogy valamennyi elektronikus eseti forint átutalásnál lehetıség lesz az eddiginél több adat közlésére és fogadására. Ez elsısorban a vállalati ügyfeleknek kedvezı, hiszen lehetıséget ad a különbözı vállalatirányítási rendszerek és a pénzforgalmi szolgáltatók számlavezetı rendszerei közötti automatikus kommunikáció fejlesztésére és bıvítésére, továbbá az átutalással lebonyolódó pénzforgalom végponttól végpontig (ügyféltıl ügyfélig) terjedı automatizált feldolgozására. Ezek az adatközlések alkalmazkodnak az európai (ún. SEPA) szabványokhoz, így segítve a nemzetközi kapcsolatokkal rendelkezı vállalatokat. - Likviditás menedzselési szempontból a napi tranzaktálási lehetıség idıtartama megváltozik!!!!! Az elsı ciklusból beérkezı jóváírások idıpontja kb. 10:10-10:20h lesz. Az utolsó ciklusba még aznapi 4 órás teljesítésre beadható kimenı átutalások határideje 16:00h lesz (elektronikus). Az utolsó ciklusból beérkezı átutalások jóváírási idıpontja kb. 18:10-18:20h lesz, kimenı átutalások ezek terhére aznapi teljesítésre már nem indíthatóak. A korábbi egyszeri likviditásellenırzés helyett gyakorlatilag folyamatosan kell monitoroznunk számláinkat. 10

11 2. G2 ismeretek 6. G2 ügyfél hatások 3/10 Mit kell átgondolnunk ügyfélként? Átutalások idızítése Most Ma beküldöm a megbízást, a számlámat a bank ma megterheli, kamatot nem kapok. A partnerem holnap kapja meg az összeget tıl Elég holnap beküldenem a megbízást, mára kapok kamatot, a bank holnap terheli a meg a számlámat. A partnerem holnap kapja meg az összeget. 11

12 2. G2 ismeretek 7. G2 ügyfél hatások 4/10 Mit kell átgondolnunk ügyfélként? Likviditáskezelés racionalizálása (most) Partnereim, akiktıl pénzt várok. Partnereim bankjai. Partnereim bankjainál számlát nyitottam, hogy gyorsabban a pénzemhez jussak. Nyertem egy napot (likviditás, kamat). 12

13 2. G2 ismeretek 8. G2 ügyfél hatások 5/10 Mit kell átgondolnunk ügyfélként? Likviditáskezelés racionalizálása 1. (2012.július) Partnereim, akiktıl pénzt várok. Partnereim bankjai. Nyertem egy napot (likviditás, kamat) a napközbeni többszöri elszámolás bevezetésével. Számlavezetési költségeimet is csökkenthetem a bankszámlák számának csökkentésével. 13

14 2. G2 ismeretek 9. G2 ügyfél hatások 6/10 Mit kell átgondolnunk ügyfélként? Likviditáskezelés racionalizálása 2. T napon indítják nekem az átutalásokat T+1 kb. 8:00 óra Most Napi egy elszámolás van, elég egyszer ránéznem a számláimra. Elızı napon indított utalásokat másnap látom. Az utolsó ciklusban beérkezı jóváírások összegét már nem tudom a Giro rendszeren keresztül átutalni. A 4.ciklusra is figyelnem kell tıl T napon indítják nekem az átutalásokat és aznap meg is kapom T+1 kb. 8:00 óra Napi 5+1(*) elszámolás van, 6x kell ránéznem a számláimra. (*) Napközbeni elszámolás 5 ciklus és az éjszakai, ma is létezı elszámolás

15 2. G2 ismeretek 6. G2 ügyfél hatások 7/10 Pénzforgalmi megbízások teljesítési rendje az MB-ban 1. A jelenlegi (G1) a napközbeni elszámolási rendszer (G2) bevezetését követıen is mőködni fog, ezért továbbra is lesznek olyan tételek, melyek teljesítésérıl a reggeli órákban küldünk értesítést (pld. beszedések, más banknál papíron benyújtott átutalások). 2. A hitel tranzakciók (lehívás, folyósítás) vonatkozásában nem lesz változás. 3. Az elektronikusan benyújtott betétlekötési megbízások befogadási határideje módosul: 17:30 (*) óra (16:00 óra helyett). (*) kivétel: PCBankár 15:00 óra!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Az elektronikus csatornákon a befogadási határidı jelentısen leszőkül: 17:45 óra helyett 16:00 óra. 16:01 órától 17:30 óráig (*) betétet aznapi értéknappal lehet lekötni (számlaterhelés és betét elhelyezés) 16:01 órától fiókzárásig a kézpénzfelvételt azonnal teljesítjük (számlaterhelés). 16:01 órától a bankkártyás költések teljesítése nem változik, azonnal teljesítjük. 15

16 2. G2 ismeretek 10. Törlés - visszahívás - visszautalás Az új napközbeni elszámolási rendszerben befogadott megbízások törlésére nincs mód (napon belül sem!!!). A befogadott megbízásokat folyamatosan küldjük az elszámolóházon (Giro) keresztül a kedvezményezettek bankjaihoz. A tévesen átutalt összegek visszahívhatók, azonban a kedvezményezett bankja ezt csak a kedvezményezett hozzájárulása alapján teheti meg. A kedvezményezettel történt egyeztetés alapján a válasz lehet: igen; nem; már megtörtént a visszautalás; fedezethiány miatt nem teljesíthetı. gen válasz és a fedezet megléte esetén a kedvezményezett bankja visszautalja az összeget. Visszahívás üzenetet az eredeti átutalástól számított 45 napig lehet küldeni, az arra adott választ pedig az eredeti átutalás napjától számított 90 napig. A magyar bankok többsége a visszahívás/visszautalás tranzakciók kezeléséért díjat fog felszámítani saját ügyfele, mint a tévesen átutaló fél felé. 16

17 2. G2 ismeretek 11. Éles indulás: július 2. Migrációs menetrend június 29-én befogadási határidı (CT) után érkezı tételek befogadása: július 2- án hajnalban lesz, már az új rendszerben június 29. befogadási határidı (CT) elıtt érkezett tételek befogadása: június 29., a teljesítés még a régi rend szerint lesz június 29. befogadási határidıig (CT) beérkezett értéknapos megbízások: G2-ben teljesülnek, az értéknapnak megfelelı befogadási nappal (2012.július 2.,3.,...n.) Állandó megbízások: i esedékességig a régi rendszerben, utána az új rendszerben lesznek feldolgozva. A lényeg: a vízválasztó. Ami elıtte esedékes az G1, ami utána az már G2!!!! 17

18 2. G2 ismeretek 12. Új üzenetszabvány 1/2 XML Unifi S üzenetszabvány: SEPA tranzakciók szabványának alapja bankközi, kötelezı. HCT üzenetszabvány: A SEPA átutalás üzenetszabvány honosított változata, hungaricum -okkal kiegészítve (pld. devizanem HUF) bankközi, kötelezıen alkalmazandó, kötelezı és opcionális adatokat tartalmaz. A csoportos átutalás adattartalma egyelıre nem változik. HCT C2B üzenetszabvány ajánlás: átutaló ügyfél és bankja közötti üzenetszabvány, alkalmazása önkéntes alapon történik. üldés: HCT vagy HCT C2B adatokkal. Fogadás: A kedvezményezett bankjának minden adatot tudnia kell fogadnia a HCT szabvány szerint, amely gyakorlatilag a SEPA átutalás lehetséges adataival egyezik meg. Lakossági ügyfélkör: technikailag nem érintett, átutalói oldalon bıvebb adattartalommal küldhet megbízást, kedvezményezetti oldalon pedig bıvebb információt kaphat egy adott jóváírásról. Vállalati ügyfélkör: technikailag is fel kell készülnie az új szabvány alkalmazására, különösen abban az esetben, ha pénzügyi, vállalatirányítási rendszerei az átutalások küldése és fogadása jelenleg is automatizált, illetve erre törekszik. Átutalói és kedvezményezetti oldalon bıvebb információt kap. 18

19 2. G2 ismeretek 13. Új üzenetszabvány 2/2 HCT üzenetszabvány: A SEPA átutalás üzenetszabvány honosított változata, hungaricum - okkal kiegészítve (pld. devizanem HUF) bankközi, kötelezıen alkalmazandó, kötelezı és opcionális adatokat tartalmaz. A jelenlegi átutalási megbízásoknál lényegesen több információt tartalmaz, amelyek a megbízás kitöltésekor érvényesíthetıek, illetve a kedvezményezett számára többlet információt nyújtanak. A csoportos átutalási megbízásokra technikailag a HCT adatformátumot alkalmazzuk, de a megadható információk köre nem változik a jelenlegihez képest!!!!!! HCT C2B üzenetszabvány ajánlás: átutaló ügyfél és bankja közötti üzenetszabvány, alkalmazása önkéntes alapon történik. A HCT, illetve az SCT üzenetszabvány sok, nem gyakorlatias mezı kitöltését teszi lehetıvé. A HCT C2B ennek egy ésszerősített változata, kevesebb adat kitöltését engedélyezi. Az MB csatlakozni kíván a HCT C2B ajánláshoz. 19

20 2. G2 ismeretek 14. ötelezı és opcionális adatok elektronikus csatornákon a) Adatelem neve arakterszám / Ügyfélnek / Új elem /N Példák a felhasználásra Fizetı fél által megadott azonosító 35 Ha nincs kitöltve ügyfél által a Bank tölti:"not provided" Összeg 15+2 N A két tizedest az ügyfél felé nem jelenítjük meg. Tényleges fizetı neve 70 Tényleges fizetı azonosítója 35 Fizetı fél neve 70 N Fizetı fél BAN számlaszáma 28 A jelenleg használt 24 + BAN Fizetı fél Bankjának BC kódja 11 edvezményezett Bankjának BC kódja 11 edvezményezett neve 70 N edvezményezett BAN számlaszáma 28 A jelenleg használt 24 + BAN Tényleges kedvezményezett neve 70 Tényleges kedvezményezett azonosítója 35 özlemény 140 N Bıvebb karakterszám a jelenlegi közleménynél Fizetı fél azonosítója 35 edvezményezett azonosítója 35 ategória jogcíme 4 Átutalás jogcíme 4 20

21 2. G2 ismeretek 15. Technikai Tájékoztató: honlapunkon hozzáférhetı. Adatelem neve Tényleges fizetı neve Tényleges fizetı azonosítója Fizetı fél BAN számlaszáma Fizetı fél Bankjának BC kódja edvezményezett Bankjának BC kódja edvezményezett BAN számlaszáma Tényleges kedvezményezett neve Tényleges kedvezményezett azonosítója ötelezı és opcionális adatok elektronikus csatornákon b) arakterszám / Ügyfélnek / Új elem /N Példák a felhasználásra A fizetı fél harmadik fél nevében indít átutalást a kedvezményezettnek. Pld. a) Munkáltató utalja munkavállalója gyermektartási hozzájárulását. b) özüzemi számla a fizetı fél hozzátartozója nevére szól. A fizetı fél harmadik fél nevében indít átutalást és rendelkezik egyedi azonosítóval. Pld. szerzıdésszám, ügyfélazonosító, kötvényszám. Nemzetközi bankszámlaszám. Magyar BAN 28 karakter rszág/ellenırzıszámok/pénzforgalmi jelszıszám vagy x0 Nemzetközi banki azonosító. Nemzetközi banki azonosító. Az átutalási célszámla tulajdonosa nem a kedvezményezett, hanem harmadik fél. Pld. Letéti számlára utalt összeg, a számlatulajdonos a letétkezelı. Az átutalási célszámla tulajdonosa nem a kedvezményezett, hanem harmadik fél. A tényleges kedvezményezett rendelkezik Egyedi azonosítóval. Pld. Letéti szerzıdés száma, ügyfél azonosító, kötvényszám...stb. 21

22 2. G2 ismeretek 16. Számlaszámok BAN vagy BBAN? Az elektronikus csatornákon beküldött átutalási megbízások kitöltésénél BAN(*) számlaszám kiválasztása/feltöltése lesz alapértelmezésként biztosítva. Amennyiben nem áll rendelkezésre a kedvezményezett BAN számlaszáma, lehetıség lesz a jelenleg is alkalmazott BBAN (Belföldi bankszámla) 3x8 vagy 2x8 tagolású pénzforgalmi jelölıszám megadására is, melynek BAN számlaszámra történı konvertálását bankunk elvégzi. A papíron benyújtott átutalási megbízások nem változnak, azokon kizárólag a jelenlegi (BBAN) számlaszám adható meg. Az G1-es tranzakciók esetében továbbra is csak a belföldi bankszámlaszám lesz használatban. (*) Az BAN (nternational Bank Account Number, nemzetközi bankszámlaszám): a fizetési számlák jelölésére szolgáló nemzetközi pénzforgalmi jelzıszám, amely a fizetési számla nemzetközi azonosítására szolgál. Bıvített adattartalom Bankunk a bıvített adattartalmat nemcsak azoknál az elektronikusan megadott forint átutalási megbízásoknál biztosítja, amit az ügyfelek olyan fizetési számlák javára indítanak, amit más pénzforgalmi szolgáltatók (bankok, takarékszövetkezetek, hitelszövetkezetek) vezetnek, hanem azon megbízások esetében is melyek kedvezményezettjének számlaszámát is ı vezeti. Ugyanakkor a csoportos átutalásnál egyelıre nem lesz használható a bıvített adattartalom. arakterkészlet Az UNF szabvány szerinti üzenetekben az UTF-8 karakterkód szabvány alkalmazása kötelezı. A karakterkészlet az alábbi karakterekbıl áll: a á b c d e é f g h i í j k l m n o ó ö ı p q r s t u ú üıv w x y z A Á B C D E É F G H Í J L M N Ó ÖĐP Q R S T U Ú ÜİV W X Y Z / -? : ( )., + Szóköz 22

23 2. G2 ismeretek 17. Bankszámlakivonat Az új szabványnak megfelelı teljes adattartalom elérhetı lesz. Mind az elektronikus, mind a papírkivonaton a kimenı és a bejövı átutalások esetében a szőkített szabvány szerinti adatok jelennek meg. Az összes többi új adat az elektronikus csatornák számlatörténetében lesz elérhetı. Az új elszámolási rendszerben feldolgozott kimenı (Terhelések) és bejövı (Jóváírás) átutalások esetében egyaránt az új formátum szerinti nemzetközi számlaszám (BAN) szerepel a kivonatokon. Azon bejövı átutalások, amelyeket a partnerbank a régi elszámolási rendszerben küld az MB-ba, a belföldi pénzforgalmi jelzıszámmal jelennek meg a kivonaton. Sorkezelés (*) Amennyiben sorba állításra kerül sor, akkor a legfeljebb 4 órás teljesítési határidı azon idıponttól számítódik, amikor - a beadási határidıt figyelembe véve - a fizetı fél (átutaló) fizetési számlájára elegendı fedezet érkezik az átutalási megbízás teljesítéséhez. Ha a sorba állítás idıtartama eredménytelenül telt el, a még mindig fedezetlen átutalási megbízást visszautasítjuk. A sorkezelési díj a nap végén sorban levı megbízásokat érinti. Napközben sorba állított és az G2 valamely ciklusában a sorból kikerült tételekre nem számítjuk fel. (*) A fedezethiány miatt nem teljesíthetı átutalási megbízásokat a Bank a Számlatulajdonossal történt megállapodás alapján sorba állítja (Pénzügyi Szolgáltatási Szerzıdés, Üzletszabályzat a Bankszámlák vezetésérıl, a betétgyőjtésrıl és a kapcsolódó szolgáltatásokról).. A sorba állítás idıtartama 35 naptári nap. Cash-Pool A Cash Pool konstrukciók július 02-át követıen változatlan formában, a jelenlegi eljárásokkal azonos módon mőködnek. Nem kerülnek változtatásra sem a felvezetési, sem a visszavezetési szabályok, valamint nem változnak ezek idıpontjai. 23

24 7. MB G2 elektronikus csatornák 1. Minden elektronikus csatornát felkészítünk az átállásra PCBankár: normál, light, STP, HypEx NetBANár, V NetBANár MultiCash A jelenlegi import-export formátumokat a zavartalan átállás érdekében továbbra is támogatjuk Az internetbanki rendszerek (NetBANár, NetBANár Bussiness) automatikusan frissülnek a verzióváltással A felrögzített, be nem küldött megbízásokat az átállással migráljuk, azokat nem kell majd újra rögzíteni A PCBankár rendszerek esetében szükséges az update, ugyanis csak jelenlegi legfrissebb v os illetve az ezt követı verziókkal lesz használható A frissítést a megszokott módon elvégezhetı MultiCash rendszer esetében is szükséges lesz a programfrissítés A frissítést az mikron ft végzi el 24

25 MB G2 elektronikus csatornák 2. Csatornák Nem használ HCT mezıket HCT mezıket kezel Nincs teendı Ha még nem tette meg, frissíteni kell V ra Frissíteni kell UZV modul as verzióra E-Bank Nincs teendı Frissíteni kell a megjelenı v6.01 verzióra Frissíteni kell UZV modul as verzióra ERP/könyvelı rendszer Az új mezıket kezelni kell, új interface formátumok Az új mezıket kezelni kell, új interface formátumok Az új mezıket kezelni kell, új interface formátumok 25

26 7. MB G2 elektronikus csatornák 3. A v verziójú PCBankár bár használható lesz, de a HCT formátumokat nem fogja kezelni (nem lesznek új, illetve bıvített mezık benne) A régi kliensek (v nál régebbi) esetében az import-export formátumok is változtak! Amennyiben a HCT megbízást használni kívánják, az informatikai rendszerek felkészítése szükséges az új formátumú import-export fájlok kezelésére A HCT-s újdonságok platformja v6.01-es PCBankár, ami a felhasználói felületében jelentısen változik elıdjeihez képest! Az új PCB szoftver követelménye is megváltozik! A minimum Windows XP SP2 operációs rendszer kell a telepítéséhez A HCT-s import-export formátumok specifikációi elérhetıek a portálon A változásokról a PCBankáron keresztül is küldünk tájékoztatást A v6.01-es PCBankárról nincsen mód korábbi verziójú PCBankárra áttérni, ajánlott a jelenlegi rendszerrıl biztonsági mentést végezni (a biztonsági mentések készítésérıl leírást küldünk a PCBankáron keresztül) A régi kliensek (v nál régebbi) esetében az import-export formátumok is változtak! Amennyiben a HCTmegbízást használni kívánják, az informatikai rendszerek felkészítése szükséges az új formátumú import-export fájlok kezelésére 26

27 4. MB G2 ügyfél-kommunikáció MB honlap G2 portál MB Bank - Üdvözöljük az MB Bank honlapján! GY folyamatosan frissítjük. Technikai tájékoztató HCT adatmezık értelmezési segédlete Ügyféltájékoztatók július és december, június. érdések? Contact Center MB kapcsolattartók 27

28 5. Összefoglalás A legfontosabb G2 fıbb tudnivalók címszavakban Éles indulás: július 2. Az új elszámolási forma nem választható, a hazai pénzforgalom sajátossága. Új (G2) és régi (G1) elszámolás egymás mellett (nem átjárható módon) mőködik. Megbízások befogadása; 4 órás szabály; elektronikus átutalások; papíron benyújtott megbízások nincs 4 órás szabály). 5 (+1) elszámolási ciklus lesz. Elektronikus befogadási határidı 16:00 óra. Gondoljuk át likviditás kezelésünket: Mikor indítsunk átutalást? Nem elég naponta 1x foglalkoznunk a számláinkkal. Tévesen benyújtott megbízás nem törölhetı, csak visszahívható. Elektronikus csatornák minden rendszert felkészítünk az átállásra; az internetbankos rendszerek automatikusan frissülnek; a PCBankár-t frissíteni szükséges; a v6.01-es PCBankár-ral érhetı el az összes új funkció, de a 4 órás szabály érvényesül a v verzióval is, de nem kezeli a HCT mezıket. Elektronikus benyújtásnál az BAN (Nemzetközi számlaszám) preferált, de a belföldi pénzforgalmi jelzıszám (BBAN) is használható, MB konvertál. Új szabvány (HCT). Bıvebb adattartalom a megbízások benyújtásakor. 28

29 5. Összefoglalás öszönjük figyelmüket! 29

IG2- Napközbeni átutalás Gyakori kérdések

IG2- Napközbeni átutalás Gyakori kérdések IG2- Napközbeni átutalás Gyakori kérdések 1. A NAPKÖZBENI ÁTUTALÁS LÉNYEGE, ELİNYE, HATÓKÖRE 1.1. Mit jelent a napközbeni átutalás bevezetése? Miért volt szükség a napközbeni átutalás bevezetésére? Egy

Részletesebben

Tájékoztató az Általános Szerződési Feltételek 2012. július 2-i változásáról

Tájékoztató az Általános Szerződési Feltételek 2012. július 2-i változásáról Tájékoztató az Általános Szerződési Feltételek 2012. július 2-i változásáról Tisztelt Ügyfelünk! Tájékoztatjuk Önt, hogy a pénzforgalmi keretszerződés részét képező Általános Szerződési Feltételeink 2012.

Részletesebben

SEPA szabvány a napközbeni többszöri. A projekt mögötti szakmai koncepció Prágay István 2010. november 24.

SEPA szabvány a napközbeni többszöri. A projekt mögötti szakmai koncepció Prágay István 2010. november 24. SEPA szabvány a napközbeni többszöri elszámolásban A projekt mögötti szakmai koncepció Prágay István 2010. november 24. Ahogy elkezdıdött. 2005-ben merült fel a napközbeni elszámolás gondolata MNB tanulmány,

Részletesebben

Felgyorsult forint átutalások: Gyakori kérdések és definíciók

Felgyorsult forint átutalások: Gyakori kérdések és definíciók Felgyorsult forint átutalások: Gyakori kérdések és definíciók Tartalom 1. A napközbeni átutalás lényege, előnye, hatóköre... 3 1.1. Mit jelent a napközbeni átutalás bevezetése?... 3 1.2. Milyen előnyöket

Részletesebben

Tájékoztatjuk, hogy a vonatkozó MNB rendelet értelmében a napközbeni elszámolási rendszer keretében az alábbi megbízásokat kell kezelni:

Tájékoztatjuk, hogy a vonatkozó MNB rendelet értelmében a napközbeni elszámolási rendszer keretében az alábbi megbízásokat kell kezelni: Tisztelt Ügyfeleink! Tájékztatjuk, hgy a vnatkzó MNB rendelet értelmében a napközbeni elszámlási rendszer keretében az alábbi megbízáskat kell kezelni: Elektrnikus banki rendszereken vagy telefnn keresztül

Részletesebben

Tisztelt Intézményvezető Asszony/Úr!

Tisztelt Intézményvezető Asszony/Úr! ELNÖ Tisztelt Intézményvezető Asszony/Úr! A hazai pénz- és elszámolásforgalom jelentős átalakítás előtt áll, mivel 2012. július 2-ától az InterGiro2 (IG2) napközbeni többszöri elszámolás platform megkezdi

Részletesebben

Megbízások benyújtásának, visszavonásának és teljesülésének időpontjai. benyújtás határideje T nap (banki munkanap záróidőpontja)

Megbízások benyújtásának, visszavonásának és teljesülésének időpontjai. benyújtás határideje T nap (banki munkanap záróidőpontja) HIRDETMÉNY hatályos 2013. június 29-től a hivatalosan közzétett változtatásig Megbízások benyújtásának, befogadásának, visszavonásának és teljesítésének időpontjai az AXA Bank Europe SA Magyarországi Fióktelepénél,

Részletesebben

Napközbeni elszámolás kommunikáció tervezet vállalatoknak

Napközbeni elszámolás kommunikáció tervezet vállalatoknak Napközbeni elszámolás kommunikáció tervezet vállalatoknak Tisztelt Ügyfelünk! Az Ön számára két kedvező változás várható 2012. július 2-ától a pénzforgalomban. Az egyik változás az, hogy felgyorsul azon

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ a Számlatulajdonos pénzforgalmi vagy fizetési számláját érintő fizetési megbízások benyújtásának és teljesítésének rendjéről

TÁJÉKOZTATÓ a Számlatulajdonos pénzforgalmi vagy fizetési számláját érintő fizetési megbízások benyújtásának és teljesítésének rendjéről TÁJÉKOZTATÓ a Számlatulajdonos pénzforgalmi vagy fizetési számláját érintő fizetési megbízások benyújtásának és teljesítésének rendjéről Hatályos: 2012. július 2-tól A Felsőzsolca és Vidéke Takarékszövetkezet

Részletesebben

Időszak VIBER-tagok ügyletei Egyéb ügyfelek ügyletei

Időszak VIBER-tagok ügyletei Egyéb ügyfelek ügyletei A Magyar Nemzeti Bank által vezetett bankszámlákra, valamint a forint és devizaforgalmi elszámolásokra vonatkozó üzleti feltételek 2. számú melléklete Budapest, 2015.08.03. Tájékoztató a bankszámlát érintő

Részletesebben

Napközbeni elszámolás kommunikáció vállalkozások részére

Napközbeni elszámolás kommunikáció vállalkozások részére Napközbeni elszámolás kommunikáció vállalkozások részére Tisztelt Ügyfelünk! Az Ön számára két kedvező változás várható 2012. július 2-ától a pénzforgalomban. Az egyik változás az, hogy felgyorsul azon

Részletesebben

Napközbeni átutalás: Gyakori kérdések és definíciók. Új, gyorsabb átutalási rendszer jelentıs elınyökkel

Napközbeni átutalás: Gyakori kérdések és definíciók. Új, gyorsabb átutalási rendszer jelentıs elınyökkel Utolsó frissítés: 2012. március 28. Napközbeni átutalás: Gyakori kérdések és definíciók Új, gyorsabb átutalási rendszer jelentıs elınyökkel Az eddig megszokotthoz képest 2012. július 1-jétıl rövidebb lesz

Részletesebben

Időszak VIBER-tagok ügyletei Egyéb ügyfelek ügyletei

Időszak VIBER-tagok ügyletei Egyéb ügyfelek ügyletei A Magyar Nemzeti Bank által vezetett bankszámlákra, valamint a forint és devizaforgalmi elszámolásokra vonatkozó üzleti feltételek 2. számú melléklete Budapest, 2017.05.01. Tájékoztató a bankszámlát érintő

Részletesebben

Mit kell tudni a SEPA átutalásról?

Mit kell tudni a SEPA átutalásról? Mit kell tudni a SEPA átutalásról? Prágay István 2009. december 10 Átutalás fogalma EGY ÁTUTALÁS KÉT FONTOS MOZZANATBÓL ÁLL: 1. ÜZENET: Én fizetek neked X eurót, ilyen-olyan címen 2. PÉNZTRANSZFER: Egyik

Részletesebben

Az IG2 hatása a vállalatok pénzügyeire. Gyimesi István, fejlesztési vezető, Cardinal Kft.

Az IG2 hatása a vállalatok pénzügyeire. Gyimesi István, fejlesztési vezető, Cardinal Kft. Az IG2 hatása a vállalatok pénzügyeire Gyimesi István, fejlesztési vezető, Cardinal Kft. Az IG2 hatása a vállalatok pénzügyeire Egy kis visszatekintés... ViCA: innovatív személyi hitelesítő alkalmazás

Részletesebben

Utolsó frissítés: 2012. február

Utolsó frissítés: 2012. február Utolsó frissítés: 2012. február Napközbeni átutalás: Gyakori kérdések és definíciók/2012.02.06 Célközönség: mindenki, aki a téma iránt érdeklıdik, tehát magán személy, vállalati szakember, média, de akár

Részletesebben

Napközbeni átutalás: Gyakori kérdések és definíciók

Napközbeni átutalás: Gyakori kérdések és definíciók Utolsó frissítés: 2012. március 28. Napközbeni átutalás: Gyakori kérdések és definíciók Jelentıs elınyhöz jutnak a banki ügyfelek Az eddig megszokotthoz képest 2012. július 1-jét követıen egy munkanappal

Részletesebben

Napközbeni átutalás: Gyakori kérdések és definíciók

Napközbeni átutalás: Gyakori kérdések és definíciók Tartalom Napközbeni átutalás: Gyakori kérdések és definíciók 1. Definiciók...4 1. Átutaló (fizetı fél):...4 2. Átutalás:...4 3. BBAN (Belföldi bankszámlaszám) pénzforgalmi jelzıszám:...4 4. Benyújtás Határideje:...4

Részletesebben

napközbeni átutalás: gyakori kérdések és definíciók

napközbeni átutalás: gyakori kérdések és definíciók napközbeni átutalás: gyakori kérdések és definíciók tartalomjegyzék 1. a napközbeni átutalás lényege, előnye, hatóköre... 4 1.1. mit jelent a napközbeni átutalás bevezetése? miért van szükség a napközbeni

Részletesebben

HIRDETMÉNY. a fizetési megbízások átvételéről, teljesítési idejéről

HIRDETMÉNY. a fizetési megbízások átvételéről, teljesítési idejéről HIRDETMÉNY a fizetési megbízások átvételéről, teljesítési idejéről teljesítési idejéről 1 TARTALOMJEGYZÉK Hatályos: 2014.04.01-től 1. BELFÖLDI FORINT FIZETÉSI MEGBÍZÁSOK HUF SZÁMLÁRÓL... 3 1. Készpénzes

Részletesebben

SEPA a gyakorlatban 2011.november 17.

SEPA a gyakorlatban 2011.november 17. SEPA a gyakorlatban 2011.november 17. Bodnár Judit, K&H Bank Zrt Reichardt Ibolya, Erste Bank Zrt Cél : SEPA a gyakorlatban Két eltérı üzemelési környezető bank tapasztalatainak bemutatása Résztvevık bevonása

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ a Számlatulajdonos pénzforgalmi számláját érintő fizetési megbízások benyújtásának és teljesítésének rendjéről

TÁJÉKOZTATÓ a Számlatulajdonos pénzforgalmi számláját érintő fizetési megbízások benyújtásának és teljesítésének rendjéről TÁJÉKOZTATÓ a Számlatulajdonos pénzforgalmi számláját érintő fizetési megbízások benyújtásának és teljesítésének rendjéről Hatályos: 2012.07.02-től 3. sz. függelék A Szabadszállás és Vidéke Takarékszövetkezet

Részletesebben

ÜGYFELEINK FIGYELMÉBE AJÁNLJUK

ÜGYFELEINK FIGYELMÉBE AJÁNLJUK Általános tájékoztató A 2009. november 1-jétıl hatályba lépı a pénzforgalmi szolgáltatás nyújtására, lebonyolítására vonatkozó irányadó jogszabályok: 2009. évi LXXXV. törvény 18/2009. (VIII.6) MNB rendelet

Részletesebben

SEPA Direct Debit. alkalmazásának. fizetési forgalomban.

SEPA Direct Debit. alkalmazásának. fizetési forgalomban. SEPA Direct Debit és az e-sepa alkalmazásának lehetısége a belföldi fizetési forgalomban. SDD munkacsoport SDD paradoxon Az SDD alapkonstrukció többet nyújt a fizetı félnek, az SDD sokkal kényelmesebb

Részletesebben

Napközbeni átutalás: Gyakori kérdések és definíciók

Napközbeni átutalás: Gyakori kérdések és definíciók Utolsó frissítés: 2013. február 4. Napközbeni átutalás: Gyakori kérdések és definíciók 2012. július 1-jét követıen az elektronikusan indított belföldi forint átutalások napközben teljesülnek, szinte mindegyik

Részletesebben

Napközbeni átutalás: Gyakori kérdések és definíciók Tartalom 1. A napközbeni átutalás lényege, elınye, hatóköre

Napközbeni átutalás: Gyakori kérdések és definíciók Tartalom 1. A napközbeni átutalás lényege, elınye, hatóköre Napközbeni átutalás: Gyakori kérdések és definíciók Célközönség: mindenki, aki a téma iránt érdeklődik, tehát magán személy, vállalati szakember, média, de akár banki szakember is Tervezett megjelenítés:

Részletesebben

AGRIA Bélapátfalva Takarékszövetkezet 3346 Bélapátfalva, Május 1. u. 2/a. 3/7. Elektronikus Számlavezetési Üzletszabályzat

AGRIA Bélapátfalva Takarékszövetkezet 3346 Bélapátfalva, Május 1. u. 2/a. 3/7. Elektronikus Számlavezetési Üzletszabályzat AGRIA Bélapátfalva Takarékszövetkezet 3346 Bélapátfalva, Május 1. u. 2/a. 3/7. Elektronikus Számlavezetési Üzletszabályzat I. Az Elektronikus Számlavezetés célja, lehetőségei: Az Elektronikus számlavezetés

Részletesebben

Papíron beadott, illetve visszavont beszedés, hatósági átutalás és átutalás végzés esetén a T nap 14:00-ig beadott megbízásokat teljesíti a bank.

Papíron beadott, illetve visszavont beszedés, hatósági átutalás és átutalás végzés esetén a T nap 14:00-ig beadott megbízásokat teljesíti a bank. Hatályos: 2016.04.04-től Jelen dokumentum a Kondíciós lista Kisvállalati ügyfelek részére dokumentum elválaszthatatlan részét képzi. A Bank az alábbiak szerint rögzíti, hogy a fizetési megbízások teljesítéséből

Részletesebben

ÜGYFÉL ÁLTAL BENYÚJTOTT MEGBÍZÁSOK (KIMENİ)

ÜGYFÉL ÁLTAL BENYÚJTOTT MEGBÍZÁSOK (KIMENİ) 1. Sz. melléklet a Hanwha Bank Általános Üzleti Feltételek Szabályzatához HIRDETMÉNY A MEGBÍZÁSOK ÁTVÉTELI ÉS TELJESÍTÉSI RENDJÉRİL hatályos: 2013. február 07. közzétéve: 2012. december 06. Munkanap kezdı

Részletesebben

Napközbeni átutalás: Gyakori kérdések és definíciók

Napközbeni átutalás: Gyakori kérdések és definíciók Napközbeni átutalás: Gyakori kérdések és definíciók Tartalom 1.1. Mit jelent a napközbeni átutalás bevezetése? Miért volt szükség a napközbeni átutalás bevezetésére?... 4 1.2. Milyen előnyöket kínál a

Részletesebben

HIRDETMÉNY TELJESÍTÉSI HATÁRIDŐK A PÉNZFORGALMI SZOLGÁLTATÁSOKNÁL Hatályos: október 31-től

HIRDETMÉNY TELJESÍTÉSI HATÁRIDŐK A PÉNZFORGALMI SZOLGÁLTATÁSOKNÁL Hatályos: október 31-től A Pénzforgalmi üzletszabályzat és Bankkártya üzletszabályzat(ok) 2. sz. melléklete HIRDETMÉNY TELJESÍTÉSI HATÁRIDŐK A PÉNZFORGALMI SZOLGÁLTATÁSOKNÁL Hatályos: 2016. október 31-től Tájékoztatjuk tisztelt

Részletesebben

A Magyar SEPA Egyesület támogató tevékenysége a SEPA hazai bevezetése érdekében

A Magyar SEPA Egyesület támogató tevékenysége a SEPA hazai bevezetése érdekében A Magyar SEPA Egyesület támogató tevékenysége a SEPA hazai bevezetése érdekében 2013.05.09. 1 A Magyar SEPA Egyesületről o Az MSE létrejötte o Az MSE céljai, a SEPA előnyei o A Magyar SEPA Egyesület tagjai

Részletesebben

Pénzforgalmi változások (SEPA), tapasztalatok (hatósági átutalások kezelése)

Pénzforgalmi változások (SEPA), tapasztalatok (hatósági átutalások kezelése) Pénzforgalmi változások (SEPA), tapasztalatok (hatósági átutalások kezelése) Előadó: Dávid Sándor pénzforgalmi szakreferens Hitelintézetek felügyeleti főosztálya Budapest, 2013. május 15. Pénzforgalom

Részletesebben

Az egyes ügyfélmegbízások teljesítéséről levelünk 1. számú melléklete, a teljesítési rend nyújt részletes tájékoztatást.

Az egyes ügyfélmegbízások teljesítéséről levelünk 1. számú melléklete, a teljesítési rend nyújt részletes tájékoztatást. Tisztelt Ügyfelünk! Budapest, 2009. december 9. Ezúton szeretnénk tájékoztatni Önöket, hogy az év végi ünnepek miatt bankunk munkarendje 2009. december 18-ától az alábbi táblázatban foglaltaknak megfelelően

Részletesebben

A SEPA fizetésekre történı felkészülés

A SEPA fizetésekre történı felkészülés A SEPA fizetésekre történı felkészülés Feladatok az euró bevezetése elıtt és után, üzleti, technikai és kommunikációs szempontból Koren Andrásné Igazgató OTP Bank Nyrt Bevezetı Az OTP Bank Magyarország

Részletesebben

I. BELFÖLDI FORINT FIZETÉSI MEGBÍZÁSOK 2

I. BELFÖLDI FORINT FIZETÉSI MEGBÍZÁSOK 2 Hatályos 2016. november 1-től (1603), közzététel napja 2016. október28. Jelen dokumentum a Lakossági Kondíciós Lista elválaszthatatlan részét képzi. A Bank az alábbiak szerint rögzíti, hogy a fizetési

Részletesebben

Papíron beadott, illetve visszavont beszedés, hatósági átutalás és átutalás végzés esetén a T nap 14:00-ig beadott megbízásokat teljesíti a bank.

Papíron beadott, illetve visszavont beszedés, hatósági átutalás és átutalás végzés esetén a T nap 14:00-ig beadott megbízásokat teljesíti a bank. Hatályos: 2015.09.07-től Jelen dokumentum a Kondíciós lista Kisvállalati ügyfelek részére dokumentum elválaszthatatlan részét képzi. A Bank az alábbiak szerint rögzíti, hogy a fizetési megbízások teljesítéséből

Részletesebben

InterGiro 2 GYIK Gyakran Ismételt Kérdések

InterGiro 2 GYIK Gyakran Ismételt Kérdések InterGiro 2 GYIK - Gyakran Ismételt Kérdések Tartalomjegyzék 1. A napközbeni átutalás lényege, előnye, hatóköre... 4 1.1. Mit jelent a napközbeni átutalás bevezetése? Miért volt szükség a napközbeni átutalás

Részletesebben

Napközbeni átutalás: Gyakori kérdések és definíciók

Napközbeni átutalás: Gyakori kérdések és definíciók Napközbeni átutalás: Gyakori kérdések és definíciók Célközönség: mindenki, aki a téma iránt érdeklődik, tehát magán személy, vállalati szakember, média, de akár banki szakember is Tervezett megjelenítés:

Részletesebben

HIRDETMÉNY A MEGBÍZÁSOK BEFOGADÁSI ÉS TELJESÍTÉSI RENDJÉRİL

HIRDETMÉNY A MEGBÍZÁSOK BEFOGADÁSI ÉS TELJESÍTÉSI RENDJÉRİL megbízások átvétele tárgynapi (T) feldolgozásra 1. Sz. melléklet a Hanwha Bank Általános Üzleti Feltételek Szabályzatához HIRDETMÉNY A MEGBÍZÁSOK BEFOGADÁSI ÉS TELJESÍTÉSI RENDJÉRİL hatályos: 2012. július

Részletesebben

SEPA szabványok. Prágay István

SEPA szabványok. Prágay István SEPA szabványok Prágay István Áttekintés SEPA adatmodell, ISO20022 formátum, SEPA adattartalom, Megbízások címzése, Átutalások újdonságai, SEPA beszedés, felhatalmazások elfogadása és érvényessége, Ügyfél

Részletesebben

SEPA átutalá lás Prágay István

SEPA átutalá lás Prágay István SEPA átutalás t Prágay István Előzmények Hagyományos nemzetközi átutalás 97/5/EK irányelv és 2560/2001 rendelet alapján történő átutalás Első EPC lépés: Credeuro ICP Második EPC lépés: SCT Arésztvevők

Részletesebben

Papíron beadott, illetve visszavont beszedés, hatósági átutalás és átutalás végzés esetén a T nap 14:00-ig beadott megbízásokat teljesíti a bank.

Papíron beadott, illetve visszavont beszedés, hatósági átutalás és átutalás végzés esetén a T nap 14:00-ig beadott megbízásokat teljesíti a bank. Hatályos: 2014. szeptember 10-től Jelen dokumentum a Kondíciós lista Kisvállalati ügyfelek részére dokumentum elválaszthatatlan részét képzi. A Bank az alábbiak szerint rögzíti, hogy a fizetési megbízások

Részletesebben

Napközbeni átutalás: Gyakori kérdések és definíciók

Napközbeni átutalás: Gyakori kérdések és definíciók Utolsó frissítés: 2013. február 4. Napközbeni átutalás: Gyakori kérdések és definíciók 2012. július 1-jét követően az elektronikusan indított belföldi forint átutalások napközben teljesülnek, szinte mindegyik

Részletesebben

I. BELFÖLDI FORINT FIZETÉSI MEGBÍZÁSOK 2

I. BELFÖLDI FORINT FIZETÉSI MEGBÍZÁSOK 2 Hatályos 2015. május 15.-től (1503), közzététel napja 2015. május 15. Jelen dokumentum a Lakossági Kondíciós Lista elválaszthatatlan részét képzi. A Bank az alábbiak szerint rögzíti, hogy a fizetési megbízások

Részletesebben

Hatályos: 2015. szeptember 07-től

Hatályos: 2015. szeptember 07-től 4. számú melléklet TÁJÉKOZTATÓ a Számlatulajdonos pénzforgalmi számláját érintő fizetési megbízások benyújtásának és teljesítésének rendjéről A Pénzforgalmi Keretszerződés melléklete Hatályos: 2015. szeptember

Részletesebben

A forint jogcímezés és információ átadás főbb szabályai a loro- és vostro számlákon

A forint jogcímezés és információ átadás főbb szabályai a loro- és vostro számlákon A jogcímezéshez szükséges információk továbbításának szabályai A nem rezidens ügyfélnek forint loro vagy nem rezidens hitelintézetnek forint vostro számlát vezető, jogcímezésre kötelezett hitelintézet

Részletesebben

HIRDETMÉNY TELJESÍTÉSI HATÁRIDŐK A PÉNZFORGALMI SZOLGÁLTATÁSOKNÁL Hatályos: 2015. június 17.

HIRDETMÉNY TELJESÍTÉSI HATÁRIDŐK A PÉNZFORGALMI SZOLGÁLTATÁSOKNÁL Hatályos: 2015. június 17. A Pénzforgalmi és bankkártya üzletszabályzat 2. sz. melléklete HIRDETMÉNY TELJESÍTÉSI HATÁRIDŐK A PÉNZFORGALMI SZOLGÁLTATÁSOKNÁL Hatályos: 2015. június 17. Tájékoztatjuk t. Ügyfeleinket, hogy a teljesítési

Részletesebben

Elıadó: Bandula Zsuzsanna Raiffeisen Bank Zrt.

Elıadó: Bandula Zsuzsanna Raiffeisen Bank Zrt. A vállalatok felkészülése a SEPA-ra Elıadó: Bandula Zsuzsanna Raiffeisen Bank Zrt. Az SCT elınyei a vállalatok szemszögébıl Több mint 4000 európai bank használja SCT-t használó bankok eloszlása SCT Austria

Részletesebben

Napközbeni átutalás: Gyakori kérdések és definíciók

Napközbeni átutalás: Gyakori kérdések és definíciók Napközbeni átutalás: Gyakori kérdések és definíciók Tartalom 1. A napközbeni átutalás lényege, előnye, hatóköre... 4 1.1. Mit jelent a napközbeni átutalás bevezetése? Miért volt szükség a napközbeni átutalás

Részletesebben

Megbízások benyújtása tárgynapi (T) feldolgozásra* bankközi átutalás GIRO-n keresztül. Banki munkanapon óráig

Megbízások benyújtása tárgynapi (T) feldolgozásra* bankközi átutalás GIRO-n keresztül. Banki munkanapon óráig 1. számú melléklet az Általános Kondíciós Lista gazdálkodó és egyéb szervezetek és Egyéni vállalkozók részére, az Általános Kondíciós Lista gazdálkodó és egyéb szervezetek és Egyéni vállalkozók részére

Részletesebben

A BANKKÖZI KLÍRING RENDSZER DIÓHÉJBAN

A BANKKÖZI KLÍRING RENDSZER DIÓHÉJBAN Tartalom A KÖZI KLÍRING RENDSZER DIÓHÉJBAN Németh Gábor Controlling és statisztikai főosztály főosztályvezető GIRO Zrt. 2 A számlapénzben történő fizetések lebonyolításához központi ekre van szükség. Bilaterális

Részletesebben

Import fájl szerkezet Deviza utalásokhoz.

Import fájl szerkezet Deviza utalásokhoz. Import fájl szerkezet Deviza utalásokhoz. Érvényes: 2010. december 10-től SSZ. Mezőnév Pozíció Hossz Saját 1 Terhelendő számlaszám formátuma 1 1 I I I I C = CIB G = GIRO I = IBAN 2 Terhelendő 2 34 I I

Részletesebben

SZÁMLAVEZETÉS HIRDETMÉNY

SZÁMLAVEZETÉS HIRDETMÉNY SZÁMLAVEZETÉS HIRDETMÉNY Meghirdetve: 2012. december 12. Hatályos: 2012. december 27. Jelenlegi ügyfeleink esetében a változások 2013. február 11-től érvényesek! 1 I. Lakossági folyószámlák Lakossági folyószámla

Részletesebben

Napközbeni átutalás: Gyakori kérdések és definíciók

Napközbeni átutalás: Gyakori kérdések és definíciók Napközbeni átutalás: Gyakori kérdések és definíciók Célközönség: mindenki, aki a téma iránt érdeklődik, tehát magán személy, vállalati szakember, média, de akár banki szakember is Tervezett megjelenítés:

Részletesebben

Napközbeni átutalás: Gyakori kérdések és definíciók

Napközbeni átutalás: Gyakori kérdések és definíciók Utolsó frissítés: 2013. február 4. Napközbeni átutalás: Gyakori kérdések és definíciók 2012. július 1-jét követően az elektronikusan indított belföldi forint átutalások napközben teljesülnek, szinte mindegyik

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ. Tisztelt Számlatulajdonos!

TÁJÉKOZTATÓ. Tisztelt Számlatulajdonos! TÁJÉKOZTATÓ a Kincstár számlavezetési ügyfélkörébe tartozó számlatulajdonosok részére a csoportos fizetési megbízásokról, az átutalás eljárási rendjéről és alkalmazásának szabályairól Tisztelt Számlatulajdonos!

Részletesebben

Rajka és Vidéke Takarékszövetkezet

Rajka és Vidéke Takarékszövetkezet Rajka és Vidéke Takarékszövetkezet TÁJÉKOZTATÓ A devizában végzett műveletek teljesítési rendjéről Hatályos: 2012. január 2-től 1 I. Általános feltételek A Takarékszövetkezet csak tartalmi, nyelvi és alaki

Részletesebben

SEPA típusú beszedés a forintfizetési forgalomban. Csoportos beszedés fizetési mód felváltása HDD-vel

SEPA típusú beszedés a forintfizetési forgalomban. Csoportos beszedés fizetési mód felváltása HDD-vel SEPA típusú beszedés a forintfizetési forgalomban Csoportos beszedés fizetési mód felváltása HDD-vel 1 Hogyan kerül a csizma az asztalra? 1997 óta a fizetési módok érdemben alig változtak A SEPA célja

Részletesebben

4 A banki rendszerek frissítésének függvényében a záró időpont ettől eltérő is lehet.

4 A banki rendszerek frissítésének függvényében a záró időpont ettől eltérő is lehet. HIRDETMÉNY hatályos 2015. február 20-tól a hivatalosan közzétett változtatásig Megbízások benyújtásának, befogadásának, visszavonásának és teljesítésének időpontjai az AXA Bank Europe SA Magyarországi

Részletesebben

Napközbeni átutalás: Gyakori kérdések és definíciók. Jelentős előnyhöz jutnak a banki ügyfelek

Napközbeni átutalás: Gyakori kérdések és definíciók. Jelentős előnyhöz jutnak a banki ügyfelek Utolsó frissítés: 2012. március 28. Napközbeni átutalás: Gyakori kérdések és definíciók Jelentős előnyhöz jutnak a banki ügyfelek Az eddig megszokotthoz képest 2012. július 1-jét követően egy munkanappal

Részletesebben

Elıadó: Bandula Zsuzsanna Raiffeisen Bank Zrt.

Elıadó: Bandula Zsuzsanna Raiffeisen Bank Zrt. A KKV-k felkészülése a SEPA-ra Elıadó: Bandula Zsuzsanna Raiffeisen Bank Zrt. Az SCT elınyei a KKV-k szemszögébıl Több mint 4000 európai bank használja SCT-t használó országok %-os eloszlása Forrás: EPC

Részletesebben

Napközbeni átutalás: Gyakori kérdések és definíciók

Napközbeni átutalás: Gyakori kérdések és definíciók Napközbeni átutalás: Gyakori kérdések és definíciók Célközönség: mindenki, aki a téma iránt érdeklődik, tehát magán személy, vállalati szakember, média, de akár banki szakember is Tervezett megjelenítés:

Részletesebben

H I R D E T M É NY. 2013. január 8. után nyitott Lakossági fizető számla vezetésével kapcsolatos díjtételek

H I R D E T M É NY. 2013. január 8. után nyitott Lakossági fizető számla vezetésével kapcsolatos díjtételek 2013. január 8. után nyitott Lakossági fizető számla vezetésével kapcsolatos díjtételek Éves kamat EBKM Látra szóló lakossági fizetési számla 0% 0,00% Látra szóló mentes, megtakarítási számla 0% 0,00%

Részletesebben

H I R D E T M É N Y. A jogelıd Dél-pest megyei Takarékszövetkezet 2011. december 31. napja elıtt ügyfeleivel megkötött számla- és betétszerzıdésekhez

H I R D E T M É N Y. A jogelıd Dél-pest megyei Takarékszövetkezet 2011. december 31. napja elıtt ügyfeleivel megkötött számla- és betétszerzıdésekhez H I R D E T M É N Y A jogelıd Dél-pest megyei Takarékszövetkezet 2011. december 31. napja elıtt ügyfeleivel megkötött számla- és betétszerzıdésekhez Hatályos: 2012. október 1-jétıl HIRDETMÉNY TERMÉSZETES

Részletesebben

Napközbeni átutalás: Gyakori kérdések és definíciók

Napközbeni átutalás: Gyakori kérdések és definíciók Napközbeni átutalás: Gyakori kérdések és definíciók Tartalom 1. A napközbeni átutalás lényege, előnye, hatóköre 1.1. Mit jelent a napközbeni átutalás bevezetése? Miért volt szükség a napközbeni átutalás

Részletesebben

M E C S E K V I D É K E TAKARÉKSZÖVETKEZET

M E C S E K V I D É K E TAKARÉKSZÖVETKEZET M E C S E K V I D É K E TAKARÉKSZÖVETKEZET Általános Üzletszabályzat 1. sz. melléklete TÁJÉKOZTATÓ A megbízások teljesítési határidejéről, a költségviselésről és az árfolyamok alkalmazásáról Hatályos:

Részletesebben

HIRDETMÉNY TELJESÍTÉSI HATÁRIDŐK A PÉNZFORGALMI SZOLGÁLTATÁSOKNÁL Hatályos: augusztus 5.

HIRDETMÉNY TELJESÍTÉSI HATÁRIDŐK A PÉNZFORGALMI SZOLGÁLTATÁSOKNÁL Hatályos: augusztus 5. A Pénzforgalmi üzletszabályzat és Bankkártya üzletszabályzat(ok) 2. sz. melléklete HIRDETMÉNY TELJESÍTÉSI HATÁRIDŐK A PÉNZFORGALMI SZOLGÁLTATÁSOKNÁL Hatályos: 2016. augusztus 5. Tájékoztatjuk tisztelt

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ. A fizetési megbízások benyújtása és teljesítése A. Adatszolgáltatás, igazolás kérelem befogadása és tárgynapi teljesítése

TÁJÉKOZTATÓ. A fizetési megbízások benyújtása és teljesítése A. Adatszolgáltatás, igazolás kérelem befogadása és tárgynapi teljesítése TÁJÉKOZTATÓ a Számlatulajdonos fizetési/pénzforgalmi számláját érintő forint fizetési megbízások benyújtásának és teljesítésének rendjéről Hatályos: 2014. január 06-tól A Hungária Takarék (továbbiakban:

Részletesebben

1.1. Mit jelent a napközbeni átutalás bevezetése? Miért volt szükség a napközbeni átutalás bevezetésére?

1.1. Mit jelent a napközbeni átutalás bevezetése? Miért volt szükség a napközbeni átutalás bevezetésére? 1 Az eddig megszokotthoz képest egy munkanappal rövidebb lesz a belföldi forintátutalások teljesítési ideje, ha elektronikusan utal a más banknál, takarékszövetkezetnél, hitelszövetkezetnél (együtt: pénzforgalmi

Részletesebben

Napközbeni átutalás: Gyakori kérdések és definíciók

Napközbeni átutalás: Gyakori kérdések és definíciók Napközbeni átutalás: Gyakori kérdések és definíciók Jelentős előnyhöz jutnak a banki ügyfelek Az eddig megszokotthoz képest 2012. július 2-ától egy munkanappal rövidebb lesz a belföldi forintátutalások

Részletesebben

MEGBÍZÁSOK ÁTVÉTELI ÉS TELJESÍTÉSI RENDJE HÉTVÉGI BANKI ÓRAREND A HÉTVÉGÉN IS NYITVATARTÓ FIÓKOK SZÁMÁRA

MEGBÍZÁSOK ÁTVÉTELI ÉS TELJESÍTÉSI RENDJE HÉTVÉGI BANKI ÓRAREND A HÉTVÉGÉN IS NYITVATARTÓ FIÓKOK SZÁMÁRA forint átutalási (eseti) 1. számú melléklet az Általános Kondíciós Lista gazdálkodó és egyéb szervezetek és Egyéni vállalkozók részére című kiadványhoz MEGBÍZÁSOK ÁTVÉTELI ÉS TELJESÍTÉSI RENDJE HÉTVÉGI

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK AZ IG1 (ÉJSZAKAI ELSZÁMOLÁS) ÉS AZ IG2 (NAPKÖZBENI TÖBBSZÖRI ELSZÁMOLÁS) KERETÉBEN TELJESÍTENDŐ MEGBÍZÁSOKRÓL

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK AZ IG1 (ÉJSZAKAI ELSZÁMOLÁS) ÉS AZ IG2 (NAPKÖZBENI TÖBBSZÖRI ELSZÁMOLÁS) KERETÉBEN TELJESÍTENDŐ MEGBÍZÁSOKRÓL ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK AZ IG1 (ÉJSZAKAI ELSZÁMOLÁS) ÉS AZ IG2 (NAPKÖZBENI TÖBBSZÖRI ELSZÁMOLÁS) KERETÉBEN TELJESÍTENDŐ MEGBÍZÁSOKRÓL Az InterGiro1 és az InterGiro2 platformokon keresztül teljesítendő

Részletesebben

Általános szerződési feltétek az IG1 (éjszakai elszámolás) és az IG2 (napközbeni többszöri elszámolás) keretében teljesítendő megbízásokról

Általános szerződési feltétek az IG1 (éjszakai elszámolás) és az IG2 (napközbeni többszöri elszámolás) keretében teljesítendő megbízásokról Általános szerződési feltétek az IG1 (éjszakai elszámolás) és az IG2 (napközbeni többszöri elszámolás) keretében teljesítendő megbízásokról Az InterGiro1 és az InterGiro2 platformokon keresztül teljesítendő

Részletesebben

Napközbeni átutalás: Gyakori kérdések és definíciók. Jelentős előnyhöz jutnak a banki ügyfelek

Napközbeni átutalás: Gyakori kérdések és definíciók. Jelentős előnyhöz jutnak a banki ügyfelek Utolsó frissítés: 2012. március 28. Napközbeni átutalás: Gyakori kérdések és definíciók Jelentős előnyhöz jutnak a banki ügyfelek Az eddig megszokotthoz képest 2012. július 1-jét követően egy munkanappal

Részletesebben

Általános Üzletszabályzat 1. sz. melléklete TÁJÉKOZTATÓ A megbízások teljesítési rendjér l, a költségviselésr

Általános Üzletszabályzat 1. sz. melléklete TÁJÉKOZTATÓ A megbízások teljesítési rendjér l, a költségviselésr Általános Üzletszabályzat 1. sz. melléklete TÁJÉKOZTATÓ A megbízások teljesítési rendjéről, a költségviselésről és az árfolyamok alkalmazásáról Hatályos: 2010. június 01-től Értelmező rendelkezések: BIC

Részletesebben

LETÉTI, ELKÜLÖNÍTETT SZÁMLA DÍJAI

LETÉTI, ELKÜLÖNÍTETT SZÁMLA DÍJAI ERSTE Bank Hungary Zrt. Mikrovállalati Pénzforgalmi Hirdetmény 5. számú melléklet LETÉTI, ELKÜLÖNÍTETT SZÁMLA DÍJAI Közzététel: 2015. március 31. Hatályos: 2015. április 1. napjától Ügyvédi, közjegyzői,

Részletesebben

SEPA szabványok a magyar pénzforgalomban. HCT átutalási megbízás és xml számlakivonat 2012. február 21.

SEPA szabványok a magyar pénzforgalomban. HCT átutalási megbízás és xml számlakivonat 2012. február 21. SEPA szabványok a magyar pénzforgalomban HCT átutalási megbízás és xml számlakivonat 2012. február 21. Áttekintés 1. Fizetési forgalom átfogó fejlesztése 2. Napközbeni átutalás 3. UNIFI 4. Üzenetek az

Részletesebben

Napközbeni átutalás: Gyakori kérdések és definíciók. Jelentős előnyhöz jutnak a banki ügyfelek

Napközbeni átutalás: Gyakori kérdések és definíciók. Jelentős előnyhöz jutnak a banki ügyfelek Utolsó frissítés: 2012. március 28. Napközbeni átutalás: Gyakori kérdések és definíciók Jelentős előnyhöz jutnak a banki ügyfelek Az eddig megszokotthoz képest 2012. július 1-jét követően egy munkanappal

Részletesebben

HIRDETMÉNY. a Számlatulajdonos fizetési számláját érintő pénzforgalmi megbízások benyújtásának és teljesítésének rendjéről

HIRDETMÉNY. a Számlatulajdonos fizetési számláját érintő pénzforgalmi megbízások benyújtásának és teljesítésének rendjéről HIRDETMÉNY I.1. sz. melléklet a Számlatulajdonos fizetési számláját érintő pénzforgalmi megbízások benyújtásának és teljesítésének rendjéről Hatályos: 2015.szeptember 7.-től A Hatvan és Vidéke Takarékszövetkezet

Részletesebben

Napközbeni átutalás: Gyakori kérdések és definíciók

Napközbeni átutalás: Gyakori kérdések és definíciók Utolsó frissítés: 2012. március 28. Napközbeni átutalás: Gyakori kérdések és definíciók Jelentős előnyhöz jutnak a banki ügyfelek Az eddig megszokotthoz képest 2012. július 1-jét követően egy munkanappal

Részletesebben

Napközbeni átutalás: Gyakori kérdések és definíciók. Jelentős előnyhöz jutnak a banki ügyfelek

Napközbeni átutalás: Gyakori kérdések és definíciók. Jelentős előnyhöz jutnak a banki ügyfelek Napközbeni átutalás: Gyakori kérdések és definíciók Jelentős előnyhöz jutnak a banki ügyfelek Az eddig megszokotthoz képest 2012. július 1-jét követően egy munkanappal rövidebb lesz a belföldi forintátutalások

Részletesebben

Napközbeni átutalás: Gyakori kérdések és definíciók. Jelentős előnyhöz jutnak a banki ügyfelek

Napközbeni átutalás: Gyakori kérdések és definíciók. Jelentős előnyhöz jutnak a banki ügyfelek Utolsó frissítés: 2012. március 28. Napközbeni átutalás: Gyakori kérdések és definíciók Jelentős előnyhöz jutnak a banki ügyfelek Az eddig megszokotthoz képest 2012. július 1-jét követően egy munkanappal

Részletesebben

Commerzbank Zrt. Kondíciós lista a Commerzbank Zrt. vállalati ügyfelei részére

Commerzbank Zrt. Kondíciós lista a Commerzbank Zrt. vállalati ügyfelei részére Commerzbank Zrt. Kondíciós lista a Commerzbank Zrt. vállalati ügyfelei részére 2. oldal Kondíciós lista a Commerzbank Zrt. vállalati ügyfelei részére Érvényes: 2011. június 6-tól. 3. oldal 1. Számlavezetés

Részletesebben

tárgynapi teljesítés befogadásának határideje éjszakai elszámolás - napközben többszöri elszámolás - IG2** óráig

tárgynapi teljesítés befogadásának határideje éjszakai elszámolás - napközben többszöri elszámolás - IG2** óráig TÁJÉKOZTATÓ a Számlatulajdonos fizetési/pénzforgalmi számláját érintő forint fizetési megbízások benyújtásának és teljesítésének rendjéről Hatályos: 2017. február 1-től A Hungária Takarék (továbbiakban:

Részletesebben

Napközbeni átutalás: Gyakori kérdések és definíciók

Napközbeni átutalás: Gyakori kérdések és definíciók Utolsó frissítés: 2012. március 28. Napközbeni átutalás: Gyakori kérdések és definíciók Jelentős előnyhöz jutnak a banki ügyfelek Az eddig megszokotthoz képest 2012. július 1-jét követően egy munkanappal

Részletesebben

HIRDETMÉNY. Devizabelföldi / devizakülföldi természetes személyek részére vezetett. devizabetét számla kondícióiról

HIRDETMÉNY. Devizabelföldi / devizakülföldi természetes személyek részére vezetett. devizabetét számla kondícióiról Nyúl és Vidéke Takarékszövetkezet 9023 Győr, Sport u. 4/a Érvényes: 2013. december 03-tól Közzétéve: 2013. december 03. Devizabelföldi / devizakülföldi természetes személyek részére vezetett HIRDETMÉNY

Részletesebben

Napközbeni átutalás: Gyakori kérdések és definíciók

Napközbeni átutalás: Gyakori kérdések és definíciók Utolsó frissítés: 2012. március 28. Napközbeni átutalás: Gyakori kérdések és definíciók Jelentős előnyhöz jutnak a banki ügyfelek Az eddig megszokotthoz képest 2012. július 1-jét követően egy munkanappal

Részletesebben

SZOLGÁLTATÁSI ÓRAREND Érvényes: 2015. szeptember 7-től

SZOLGÁLTATÁSI ÓRAREND Érvényes: 2015. szeptember 7-től 2760 Nagykáta, Dózsa Gy. u. 10 SZOLGÁLTATÁSI ÓRAREND Érvényes: 2015. szeptember 7-től I. Belföldi forint fizetési ok JÓVÁÍRÁS Megbízás típusa GIRO-IG1 GIRO IG2 VIBER TERHELÉS Takarékszövetkezetünk nostro

Részletesebben

KONDÍCIÓS LISTA GAZDÁLKODÓ ÉS EGYÉB SZERVEZETEK, EGYÉNI VÁLLALKOZÓK ÉS EGYÉNI ÜGYVÉDEK RÉSZÉRE

KONDÍCIÓS LISTA GAZDÁLKODÓ ÉS EGYÉB SZERVEZETEK, EGYÉNI VÁLLALKOZÓK ÉS EGYÉNI ÜGYVÉDEK RÉSZÉRE HATÁLYOS: 2015. JANUÁR 26-TÓL KONDÍCIÓS LISTA GAZDÁLKODÓ ÉS EGYÉB SZERVEZETEK, EGYÉNI VÁLLALKOZÓK ÉS EGYÉNI ÜGYVÉDEK RÉSZÉRE Számlanyitási díj 2 (új számla nyitásakor) Számlacsomag váltási díj (más számlatípusról

Részletesebben

HIRDETMÉNY Devizakülföldi/devizabelföldi természetes/nem természetes személyek részére vezetett devizaszámla kondíciói

HIRDETMÉNY Devizakülföldi/devizabelföldi természetes/nem természetes személyek részére vezetett devizaszámla kondíciói HIRDETMÉNY Devizakülföldi/devizabelföldi természetes/nem természetes személyek részére vezetett devizaszámla kondíciói Aktualizálva 2015.06.11-től a IV., VI., és VIII. pont. I. Általános feltételek A Takarékszövetkezet

Részletesebben

Általános Üzletszabályzat 1. sz. melléklete TÁJÉKOZTATÓ A megbízások teljesítési határidejér l, a költségviselésr

Általános Üzletszabályzat 1. sz. melléklete TÁJÉKOZTATÓ A megbízások teljesítési határidejér l, a költségviselésr Általános Üzletszabályzat 1. sz. melléklete TÁJÉKOZTATÓ A megbízások teljesítési határidejéről, a költségviselésről és az árfolyamok alkalmazásáról Hatályos: 2013. november 01-től Értelmező rendelkezések:

Részletesebben

Napon belüli elszámolás bevezetése az informatikai belső ellenőr szemével

Napon belüli elszámolás bevezetése az informatikai belső ellenőr szemével Napon belüli elszámolás bevezetése az informatikai belső ellenőr szemével Kovács Vilmos Levente Simplexion Informatikai Kft kovacs.vilmos@simplexion.hu +36-20/951-11-49 Belföldi elszámolási rendszerek

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ A FIZETÉSI MEGBÍZÁSOK BENYÚJTÁSÁNAK ÉS TELJESÍTÉSÉNEK RENDJÉRŐL

TÁJÉKOZTATÓ A FIZETÉSI MEGBÍZÁSOK BENYÚJTÁSÁNAK ÉS TELJESÍTÉSÉNEK RENDJÉRŐL B3 TAKARÉK SZÖVETKEZET TÁJÉKOZTATÓ A FIZETÉSI MEGBÍZÁSOK BENYÚJTÁSÁNAK ÉS TELJESÍTÉSÉNEK RENDJÉRŐL Hatályos: 2015. szeptember 07-től 1 1. FORINT FORGALOMHOZ KAPCSOLÓDÓ MEGBÍZÁSOK BENYÚJTÁSÁNAK ÉS TELJESÍTÉSÉNEK

Részletesebben

HIRDETMÉNY. Devizaszámla-vezetés és valutaváltás

HIRDETMÉNY. Devizaszámla-vezetés és valutaváltás HIRDETMÉNY számla-vezetés és valutaváltás Általános feltételek 1. A Takarékszövetkezet csak tartalmi, nyelvi és alaki szempontból pontos, a Takarékszövetkezetnél bejelentett módon aláírt deviza átutalási

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ. 1. Forint forgalomhoz kapcsolódó megbízások benyújtásának és teljesítésének rendje

TÁJÉKOZTATÓ. 1. Forint forgalomhoz kapcsolódó megbízások benyújtásának és teljesítésének rendje TÁJÉKOZTATÓ A fizetési megbízások benyújtásának és teljesítésének rendjérıl 1. Forint forgalomhoz kapcsolódó megbízások benyújtásának és teljesítésének rendje A Mohácsi Takarék Bank Zrt. (továbbiakban:

Részletesebben

teljesítésének rendje

teljesítésének rendje 4. sz. függelék: TÁJÉKOZTATÓ pénzforgalmi megbízások benyújtásának és teljesítésének rendjéről TÁJÉKOZTATÓ a számlatulajdonos pénzforgalmi számláját illetve fizetési számláját érintő pénzforgalmi megbízások

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ. a számlatulajdonos pénzforgalmi számláját érintő fizetési megbízások benyújtásának és teljesítésének rendjéről

TÁJÉKOZTATÓ. a számlatulajdonos pénzforgalmi számláját érintő fizetési megbízások benyújtásának és teljesítésének rendjéről TÁJÉKOZTATÓ a számlatulajdonos pénzforgalmi számláját érintő fizetési megbízások benyújtásának és teljesítésének rendjéről Hatályos: 2015. szeptember 7-től Az Endrőd és Vidéke Takarékszövetkezet (továbbiakban:

Részletesebben

Örkényi Takarékszövetkezet Üzletszabályzat az IG1 (GIRO éjszakai elszámolás) és IG2 (GIRO napközbeni átutalás) rendszer kezelésére

Örkényi Takarékszövetkezet Üzletszabályzat az IG1 (GIRO éjszakai elszámolás) és IG2 (GIRO napközbeni átutalás) rendszer kezelésére Örkényi Takarékszövetkezet Üzletszabályzat az IG1 (GIRO éjszakai elszámolás) és IG2 (GIRO napközbeni átutalás) rendszer kezelésére Hatályos: 2012. július 02. I. A szabályzat célja A GIRO Elszámolásforgalmi

Részletesebben