CitiBusiness Kisvállalati Pénzforgalmi Bankszámla Szerzõdés

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "CitiBusiness Kisvállalati Pénzforgalmi Bankszámla Szerzõdés"

Átírás

1 CitiBusiness Kisvállalati Pénzforgalmi Bankszámla Szerzõdés Cég neve: Székhelye: Cégjegyzékszáma: (a Számlatulajdonos ) és a Citibank Europe plc Magyarországi Fióktelepe (1051 Budapest, Szabadság tér 7.) (a Bank ) megállapodnak arról, hogy a Bank a Számla-tulajdonos részére megnyitja és vezeti az alábbi számlá(ka)t: Számla típusa: Pénzforgalmi bankszámla 1. Számlaszám: Számla pénzneme: GIRO-szám: IBAN-szám: Számlaszám: Számla pénzneme: GIRO-szám: IBAN-szám: Számlaszám: Számla pénzneme: GIRO-szám: IBAN-szám: A Számlatulajdonos és a Bank közötti üzleti kapcsolatokra a jelen Pénzforgalmi Bankszámla Szerzõdésen és Mellékletein túl értelemszerûen a Bank Általános Üzleti Feltételei, Általános Hitelezési Feltételei, a Polgári Törvénykönyv és a hatályban lévõ egyéb jogszabályok rendelkezései az irányadóak. A CitiBusiness Kisvállalati Kondíciós Lista, amely jelen Pénzforgalmi Bankszámla Szerzõdés elválaszthatatlan mellékletét képezi, tartalmazza többek között a kamatokat, jutalékokat és díjakat. Jelen Bankszámlaszerzõdés elválaszthatatlan részét képezi továbbá a Citibank Online Internet Banking Szerzõdési Feltételei (1.sz. melléklet), a Betéti Megállapodás (2. sz. melléklet), a CitiBusiness Kisvállalati Üzletikártya Szerzõdési Feltételei (3. sz. melléklet), Citiphone Banking Szerzõdési Feltételei (4. sz. melléklet), a Postai Szolgáltatások Nyújtásának feltételei (5. sz. melléklet), valamint a Citibank SMS Hírnökszolgálat Szerzõdési Feltételei (6. sz. melléklet). Kelt:, év hó nap Számlatulajdonos cégszerû aláírása Kelt:, év hó nap Citibank Europe plc Magyarországi Fióktelepe CBc 266/10 Citibank Europe plc Magyarországi Fióktelepe Levélcím: 1367 Budapest, Pf. 123

2 CitiBusiness Kisvállalati Pénzforgalmi Bankszámla Szerzõdés Cég neve: Székhelye: Cégjegyzékszáma: (a Számlatulajdonos ) és a Citibank Europe plc Magyarországi Fióktelepe (1051 Budapest, Szabadság tér 7.) (a Bank ) megállapodnak arról, hogy a Bank a Számla-tulajdonos részére megnyitja és vezeti az alábbi számlá(ka)t: Számla típusa: Pénzforgalmi bankszámla 1. Számlaszám: Számla pénzneme: GIRO-szám: IBAN-szám: Számlaszám: Számla pénzneme: GIRO-szám: IBAN-szám: Számlaszám: Számla pénzneme: GIRO-szám: IBAN-szám: A Számlatulajdonos és a Bank közötti üzleti kapcsolatokra a jelen Pénzforgalmi Bankszámla Szerzõdésen és Mellékletein túl értelemszerûen a Bank Általános Üzleti Feltételei, Általános Hitelezési Feltételei, a Polgári Törvénykönyv és a hatályban lévõ egyéb jogszabályok rendelkezései az irányadóak. A CitiBusiness Kisvállalati Kondíciós Lista, amely jelen Pénzforgalmi Bankszámla Szerzõdés elválaszthatatlan mellékletét képezi, tartalmazza többek között a kamatokat, jutalékokat és díjakat. Jelen Bankszámlaszerzõdés elválaszthatatlan részét képezi továbbá a Citibank Online Internet Banking Szerzõdési Feltételei (1.sz. melléklet), a Betéti Megállapodás (2. sz. melléklet), a CitiBusiness Kisvállalati Üzletikártya Szerzõdési Feltételei (3. sz. melléklet), Citiphone Banking Szerzõdési Feltételei (4. sz. melléklet), a Postai Szolgáltatások Nyújtásának feltételei (5. sz. melléklet), valamint a Citibank SMS Hírnökszolgálat Szerzõdési Feltételei (6. sz. melléklet). Kelt:, év hó nap Számlatulajdonos cégszerû aláírása Kelt:, év hó nap Citibank Europe plc Magyarországi Fióktelepe CBc 266/10 Citibank Europe plc Magyarországi Fióktelepe Levélcím: 1367 Budapest, Pf. 123

3 A CitiBusiness Kisvállalati Pénzforgalmi Bankszámla Szerzõdés 1. sz. melléklete Citibank Online Internet Banking Szerzõdési Feltételei MEGHATÁROZÁSOK A jelen Szerzõdési Feltételekben az alábbi kifejezések ha az kifejezetten másként nem rendelkezik vagy a szövegkörnyezetbõl kifejezetten másképp nem következik a következõ jelentést hordozzák: Citibank Online: jelenti a Bank által meghatározott Szolgáltatásokra vonatkozóan egyes banki mûveleteknek, Megbízásoknak az interneten, a Bank honlapján, elektronikus úton történõ lebonyolítási lehetõségét, mely szolgáltatás a nap 24 órájában az év minden napján igénybe vehetõ. A Citibank Online-on keresztül adott Megbízás megadása távolról hozzáférést biztosító (elektronikus) fizetési eszköz használatának minõsül. Felhasználónév: a Kártyabirtokost a Citibank Online-on végzett ügyletek céljára a Bank számára kizárólagosan és egyértelmûen azonosító, meghatározott elvek szerint képzett alfanumerikus karaktersor, mely a Kártyabirtokos választása szerint 6 30 karakter hosszúságú, és amelynek segítségével a Kártyabirtokos a Jelszóval együttesen a Citibank Online Szolgáltatást igénybe veszi, ott Megbízásokat adhat. A Felhasználónevet a Kártyabirtokos a Citibank Online-ba való elsõ bejelentkezés alkalmával az Üzleti kártya száma és a PIN kód segítségével határozza meg. A Felhasználónév utóbb az Ügyfél által módosítható. Jelszó: a Kártyabirtokost a Citibank Online-on végzett ügyletek céljára a Bank számára kizárólagosan és egyértelmûen azonosító, meghatározott elvek szerint képzett alfanumerikus kódsor, mely a Kártyabirtokos választása szerint 6-30 karakter hosszúságú, és amelynek segítségével a Kártyabirtokos a Citibank Online Szolgáltatást a Felhasználónévvel együttesen igénybe veszi, ott Megbízásokat adhat. A Kártyabirtokos a saját születési dátumával, lakcímével, gépkocsijának rendszámával megegyezõ, vagy ehhez hasonló, a Kártyabirtokos személyével kapcsolatosan kikövetkeztethetõ Jelszót nem választhat, illetve az ilyen Jelszó választásából származó minden kárért a felelõsség az Ügyfelet terheli. A Kártyabirtokos köteles a Jelszavát teljes titokban tartani. A Bank a Jelszó harmadik személynek történõ kiadásából eredõ károkért felelõsséget nem vállal. A Jelszó megadása az egérrel az erre a célra a képernyõn megjelenõ virtuális billentyûzetre kattintva lehetséges. A Jelszót a Kártyabirtokos a Citibank Online-ba való elsõ bejelentkezés alkalmával az Üzleti kártya száma és a PIN kód segítségével határozza meg. A Jelszó utóbb a Kártyabirtokos által módosítható. Felhasználónév és Jelszó a továbbiakban együttesen: Citibank Online kód Megbízás: az adott Szolgáltatás keretében a Szerzõdés feltételei szerint a Bank által lehetõvé tett, a Kártyabirtokos által megadható rendelkezés. Megbízásnak minõsül többek között pénzforgalmi megbízás megadása, betét lekötése. Kártyabirtokos: az Üzleti kártyával rendelkezõ, a Számlatulajdonos által megjelölt legalább 18 éves természetes személy, akinek a Számlatulajdonos a Szerzõdésben, valamint a 3. sz. mellékletet képezõ CitiBusiness Kisvállalati Üzletikártya Szerzõdési Feltételekben megjelöltek szerint, a CitiBusiness Kisvállalati Üzletikártya Igénylõlapon az Üzleti kártyával kapcsolatosan különbözõ típusú rendelkezési jogot biztosít. Aláírás helyettesítése elektronikus kódolással: a Kártyabirtokos megfelelõ felhatalmazottságát a Citibank Online igénybevétele esetén a Citibank Online kóddal igazolja, Megbízását ilyen módon adja meg. Felelõsség az internet használatával kapcsolatban: a Kártyabirtokosok az internetet saját belátásuk alapján használhatják, azonban a Bank felhívja a Kártyabirtokos és Ügyfél figyelmét, hogy az internet igénybevételével történõ Megbízás során elõfordulhat, hogy erre nem jogosult harmadik személyek esetleg hozzáférnek a Kártyabirtokos Citibank Online kódjához, és/vagy a Kártyabirtokos/Ügyfél kárára egyéb módon visszaélések történhetnek az interneten. A visszaélések eredményeként a Kártyabirtokost/Ügyfelet anyagi kár is érheti. Mindezért a Bank nem vállal felelõsséget semmilyen, az internet használatával kapcsolatos, a Kártyabirtokost/Ügyfelet ért kárért. 1

4 A CITIBANK ONLINE TECHNIKAI FELTÉTELEI A Citibank Online az alábbi technikai feltételek megléte esetén vehetõ igénybe: (1) személyi számítógép, billentyûzet, egér; (2) internetkapcsolat; és (3) a Citibank Online használatát lehetõvé tevõ, a 128 bites kódolásra alkalmas rendszert támogató internet browser/webböngészõ (pl. Netscape Navigator 4.06 vagy újabb verzió, vagy Microsoft Explorer 4.0, vagy újabb verzió). A Citibank Online igénybevételéhez a fenti feltételek meglétérõl a Kártyabirtokos/Ügyfél köteles gondoskodni. A Citibank Online használatával összefüggésben felmerült bankköltségek megfizetése a Kártyabirtokost/Ügyfelet terheli. A Kártyabirtokos Magyarországon a Citibank Online használatához a 128 bites kódolásra alkalmas webböngészõt köteles használni. A 128 bites kódolásra alkalmas webböngészõ használata Magyarországon kívül egyes országok szabályai szerint jogellenes lehet. A Bank nem vállal felelõsséget azért, ha a Kártyabirtokos Ügyfél a Citibank Online szolgáltatást egy olyan országban használja, ahol a 128 bites kódolási rendszer nem megengedett, illetve a Bank nem felel azért, ha a Kártyabirtokos ezekben az országokban ezen ok miatt a Citibank Online szolgáltatást nem tudja igénybe venni. A CITIBANK ONLINE ÁLTAL ELÉRHETÕ SZOLGÁLTATÁSOK A Citibank Online a Kártyabirtokos számára azon Számlákhoz, egyéb Szolgáltatásokhoz nyújt hozzáférést, olyan Megbízások megadására ad lehetõséget, amelyek tekintetében a Kártyabirtokos a Szerzõdés szerint megfelelõ felhatalmazottsággal bír. A Kártyabirtokos az alábbi információkról kaphat tájékoztatást a Citibank Online segítségével: (a) számlainformáció, egyenleg lekérdezés, a Megbízásokra vonatkozó információk, mindezek letöltése az Kártyabirtokos számítógépére; (b) lekötött betétek esetén információ a lekötött betét tõkeösszegérõl, a kamat mértékérõl, a lekötés idejérõl, a következõ lejárat idõpontjáról (c) információ a Bank által az Ügyfél számára kínált valuta- és devizaárfolyamokról, lekötött betétek aktuális kamatairól. A Kártyabirtokos az alábbi Megbízások és egyéb mûveletek teljesítését kérheti Citibank Online-on keresztül: (a) a Banknál vezetett Számlák közötti átvezetési megbízás; (b) átutalás más banknál vezetett számlára, Magyarországon belül, vagy külföldre; (c) állandó átutalási megbízás megadása forintban; (d) betét elhelyezése és lekötése, lekötés módosítása és törlése; (e) kedvezményezetti lista rögzítése, törlése; (f) a Citibank Online kód megváltoztatása; (g) az ATM használatához szükséges PIN kód megváltoztatása. EGYÉB SZOLGÁLTATÁSOK A Citibank Online-on tárgynapi értéknapra megadott egyszeri átutalási megbízások visszavonására vagy módosítására nincs mód. A Citibank Online-on megadott jövõ idejû, illetve állandó átutalási megbízások a Citibank Online-on törölhetõek, illetve módosíthatóak. A Bank a Citibank Online útján megerõsíti a Citibank Online-on keresztül megadott Megbízás rögzítését, a Megbízás végrehajtásáról a Citibank Online útján azonban nem küld értesítést. A Citibank Online-nal a Bank a Kártyabirtokos/Ügyfél részére értesítéseket és üzeneteket küldhet. A Kártyabirtokos/Ügyfél kifejezetten elfogadja, hogy a Citibank Online megfelelõ moduljainak, szövegablakainak, egyéb hasonló célú eszközeinek felhasználásával (pl.: click acceptance, ) a Felek a Szerzõdéssel kapcsolatban érvényesen értesíthetik egymást, feltéve, hogy ezen kommunikációt megelõzõen a Bank a Kártyabirtokost a Citibank Online kódja alapján a jelen Szerzõdésben meghatározott módon azonosítani tudja. A Bank a jövõben más Megbízásokat és Szolgáltatásokat is felkínálhat a Citibank Online Szolgáltatás keretén belül, amely Megbízások/Szolgáltatások feltételeit a Bank a Kártyabirtokossal/Ügyféllel a megfelelõ formában és módon közli. A Bank jogosult visszavonni az egyes Megbízások/Szolgáltatások Citibank Online igénybevételével történõ elérhetõségét, ha az adott Megbízásra/Szolgáltatásra vonatkozó kockázat, vagy az adott Szolgáltatásra/Megbízásra vonatkozó jogszabály elõírásai nem teszik ezt lehetõvé. 2

5 BEJELENTKEZÉS, AKTIVÁLÁS Az Ügyfél és a Kártyabirtokos a Citibank Online igénybevételére vonatkozó igényét a CitiBusiness Kisvállalati Üzletikártya Igénylõlap megfelelõ kitöltésével jelezheti. Az azonosítást követõen a Bank legkésõbb az igénylés elfogadását követõ munkanapon aktiválja a Citibank Online szolgáltatást, biztosítja a Citibank Online szolgáltatás igénybevételének lehetõségét. MEGBÍZÁSOK, LEKÉRDEZÉS A CITIBANK ONLINE SZOLGÁLTATÁSSAL A Citibank Online szolgáltatás csak a Citibank Online kód alapján elvégzett ügyfélazonosítást követõen vehetõ igénybe. A Bank a Kártyabirtokos által a Citibank Online segítségével adott Megbízásokat az általános szabályok szerint teljesíti. A Megbízás teljesítése során a Bank nem köteles (de ha szükségesnek ítéli, jogosult) a Megbízás tartalmának megerõsítését kérni a Kártyabirtokostól telefonon. A Kártyabirtokos/Ügyfél többek között a saját érdekeinek védelme céljából hozzájárul ahhoz, hogy a Citibank Online kapcsolat részleteit a Bank rögzíti és bizonyítékként a jogszabályok rendelkezései szerint felhasználhatja. A Bank nem vállal felelõsséget az internetes kapcsolat hibáiért. A Bank nem felel azért, ha a távközlési vonalak hibájából adódóan vagy az internetszolgáltatást nyújtó cég, személy, vagy a szoftver hibája miatt, vagy nem a Bank érdekkörébe tartozó egyéb okból nem tudja a szolgáltatást teljesíteni, vagy az adatok hibásan, hiányosan, vagy késve érkeznek meg a Bankhoz, és a Kártyabirtokos emiatt nem tudja a Bank szolgáltatásait igénybe venni. A Bank jogosult bármikor és elõzetes értesítés és indoklás nélkül megváltoztatni, felfüggeszteni vagy megszüntetni biztonsági, vagy karbantartási okból a Citibank Online szolgáltatást vagy a Kártyabirtokos azon jogát, hogy a Citibank Online szolgáltatást igénybe vegye. Ennek megtörténtérõl a Bank a Kártyabirtokost/Ügyfelet írásban értesíti. A Bank nem felel a szóban forgó változtatás, felfüggesztés vagy megszüntetés miatt a Kártyabirtokos/Ügyfél által elszenvedett semmilyen kárért vagy veszteségért. A CITIBANK ONLINE MEGBÍZÁSOK IGAZOLÁSA A Bank regisztrál a Citibank Online Szolgáltatás igénybevétele során végrehajtott minden Megbízást és azt az Ügyfél részére az adott idõszakra vonatkozó számlakivonattal igazolja vissza. Emellett a Bank minden Citibank Online kapcsolatot naplóz és rögzít. Az Ügyfél ezennel elfogadja, hogy a Bank által a Megbízással kapcsolatban regisztrált adatok megfelelõ bizonyítékul szolgálnak ahhoz, hogy a Bank megterhelje a Megbízás összegével a Számlát, illetve teljesítse a Szolgáltatási igényt. A Kártyabirtokos/Ügyfél köteles jelezni, ha tudomása szerint az általa adott Megbízás/Szolgáltatási igény, illetve a számlakivonat adatai eltérnek egymástól, illetve, ha a számlakivonaton feltüntetett Megbízással kapcsolatos adatok más okból nem felelnek meg a valóságnak. A CITIBANK ONLINE SZOLGÁLTATÁS MEGSZÛNÉSE Ha a Kártyabirtokos észleli vagy gyanúja merül fel a tekintetben, hogy a Citibank Online szolgáltatás során illetéktelen harmadik személyek az adataihoz hozzáférhettek, vagy Citibank Online-on keresztül a Számlájával kapcsolatban jogosulatlan mûveletet végeztek, akkor köteles a Bankot értesíteni a CitiBusiness Kisvállalati Pénzforgalmi Bankszámla Szerzõdés 3. sz. mellékletében meghatározott Üzleti kártya letiltására meghatározott módon. A bejelentés közlésének idõpontjában a Bank az Üzleti kártyát azonnal letiltja és a Citibank Online szolgáltatást megszünteti. Ha az Üzleti kártya érvényessége lejár, vagy letiltásra kerül, az új Üzleti kártya aktiválásáig a Citibank Online szolgáltatás nem vehetõ igénybe. Az Ügyfél bármikor írásban vagy CitiPhone Banking útján telefonon bejelentheti, hogy kéri az adott, vagy valamennyi Kártyabirtokosra vonatkozóan Citibank Online szolgáltatás megszüntetését, azaz ezen szolgáltatás igénybevételérõl lemond. A Kártyabirtokos/Ügyfél Citibank Online hozzáférése a Bank rendszerében történt beállítást követõ munkanapon szûnik meg. 3

6 A CitiBusiness Kisvállalati Pénzforgalmi Bankszámla Szerzõdés 2. sz. melléklete Betéti Megállapodás amely létrejött a Számlatulajdonos és a Bank a továbbiakban együttesen a Felek között a jelen Bankszámla Szerzõdéssel egyidejûleg az alábbi feltételek szerint: 1. Jelen Megállapodás rendelkezései szerint a Számlatulajdonos szabad pénzeszközeit a Banknál lekötött betétként (a továbbiakban Betét ) helyezi el. 2. A Betét összege változó, a Számlatulajdonos a 4. pontban meghatározott módon és a jelen Megállapodásnak megfelelõen helyezi el. A leköthetõ legkisebb betéti összeget a Bank mindenkor aktuális CitiBusiness Kisvállalati Pénzforgalmi Bankszámla Kondíciós Listája tartalmazza. 3. A Betét összegének elhelyezésérõl a Számlatulajdonos kizárólag Citibank Online-on keresztül, a Banknál vezetett jelen Bankszámla Szerzõdésben meghatározott számlaszámú pénzforgalmi bankszámlája (a továbbiakban Számla ) terhére gondoskodik. 4. A Betét lekötésének idõpontja az Ügyfél által adott betételhelyezési megbízás Bankhoz történõ beérkezésének napja, amennyiben az a CitiBusiness Kisvállalati Kondíciós Listában meghatározott Megbízások benyújtási határideje -n belül érkezik meg. Amennyiben a betételhelyezési megbízás a fenti határidõn túl érkezik meg a Bankhoz, a Betét lekötésének napja a megbízás beérkezését követõ munkanap. A Bank a Számlatulajdonosnak a Betét lekötésének feltételeit írásban nem erõsíti meg. 5. A Betét lejáratának idõpontja a Bank által, a Citibank Online-on megadott betéti lejárati idõtartamok közül a Számlatulajdonos által, a betételhelyezés során választott lejárati idõtartam utolsó napja. 6. A Betétekre fizetendõ kamat mértékét és a kamatszámítás módját a Bank mindenkor aktuális CitiBusiness Kisvállalati Pénzforgalmi Bankszámla Kondíciós Listája tartalmazza. 7. A kamat a Betét lejáratának napján egyösszegben esedékes, melyet a Bank a Számlatulajdonos külön rendelkezése nélkül a Számlatulajdonos Számláján jóváír. A kamatszámítás a Betét elhelyezését követõ naptári napon kezdõdik, és a kamatszámítás utolsó napja megegyezik a Betét lejáratának napjával. 8. Abban az esetben, ha a jelen Szerzõdés valamely, vagy esetleg több rendelkezése is bármely szempontból érvénytelennek, jogellenesnek vagy kikényszeríthetetlennek bizonyul, az nem érinti, illetve nem csorbítja a fennmaradó rendelkezések érvényességét, jogszerûségét és kikényszeríthetõségét. 9. A jelen megállapodás a Bankszámla Szerzõdés hatályba lépésével egyidejûleg lép hatályba és annak rendelkezéseivel összhangban értelmezendõ. 4

7 A CitiBusiness Kisvállalati Pénzforgalmi Bankszámla Szerzõdés 3. sz. melléklete CitiBusiness Kisvállalati Üzletikártya (Cirrus/Maestro, MasterCard) Szerzõdési Feltételei MEGHATÁROZÁSOK A jelen Szerzõdési Feltételekben az alábbi kifejezések ha az kifejezetten másként nem rendelkezik vagy a szövegkörnyezetbõl kifejezetten másképp nem következik a következõ jelentést hordozzák: ATM: olyan, a Bank által, vagy más Elfogadó által mûködtetett pénzkiadó automata, vagy olyan más, az Üzleti kártya segítségével igénybe vehetõ eszköz, amely elfogadja az Üzleti kártyát és amelyen keresztül a Kártyabirtokos az Üzleti kártya és a PIN kód segítségével Megbízásokat tud végrehajtani. PIN kód: a Kártyabirtokost az Üzleti kártyával végzett egyes ügyletek céljára a Bank számára kizárólagosan és egyértelmûen azonosító jelenleg négyjegyû szám, melynek segítségével a Kártyabirtokos CitiBusiness Kisvállalati Üzletikártya (Cirrus/Maestro, MasterCard) Igénylõlap és Szerzõdésben (a továbbiakban Szerzõdés ) foglaltak szerint a Bankfiókokban és az Elfogadóhelyeken Megbízásokat végezhet, illetve a Bankfiókokban magát azonosítja. Üzleti kártya: olyan készpénz-helyettesítõ fizetési eszköz, Cirrus/Maestro vagy MasterCard bankkártya, amelyet a Bank a Számlatulajdonos kérésére kibocsát; Elfogadó: olyan, a Bank továbbá kártyatársasághoz tartozó bankkártyák esetében az elszámoló bankján keresztül a kártyatársaság elszámolási rendszeréhez csatlakozott jogalany, aki az Üzleti kártyát szolgáltatások és áruk ellenértékének kiegyenlítésére jogosultként elfogadja, vagy az Üzleti kártyára készpénzkifizetést jogosultként teljesít. Kártyabirtokos: az Üzleti kártyával rendelkezõ, a Számlatulajdonos által megjelölt legalább 18 éves természetes személy, akinek a Számlatulajdonos a Szerzõdésben, valamint jelen Szerzõdési Feltételekben megjelöltek szerint, a CitiBusiness Kisvállalati Üzletikártya (Cirrus/Maestro, MasterCard)Igénylõlapon az Üzleti kártyával kapcsolatosan különbözõ típusú rendelkezési jogot biztosít. Megbízás: az adott Szolgáltatás keretében a Szerzõdés feltételei szerint a Bank által lehetõvé tett, a Kártyabirtokos által megadható rendelkezés. Szolgáltatás: azt a banki szolgáltatást jelenti, amelyet a Szerzõdés alapján, annak feltételei szerint a Bank az Ügyfél részére nyújt. Aláírás helyettesítése elektronikus kódolással: a Kártyabirtokos megfelelõ felhatalmazottságát az ATM-eken, vagy az Üzleti kártyával történõ vásárlás során Üzleti kártyájával és PIN kódja felhasználásával (vásárlás során a bizonylat aláírásával is), igazolja, Megbízását ilyen módon adja meg. PIN kód A Felek megállapodnak, hogy a PIN kód és az Üzleti kártya, vagy az Üzleti kártya számának felhasználása a Számlatulajdonos és/vagy a Kártyabirtokos aláírásának helyettesítésére szolgáló elektronikus kódolási eljárás. A Kártyabirtokos a saját születési dátumával, lakcímével, gépkocsijának rendszámával megegyezõ, vagy ehhez hasonló, a Kártyabirtokos személyével kapcsolatosan kikövetkeztethetõ PIN kódot nem választhat, illetve az ilyen PIN kód választásából származó minden kárért a felelõsség a Kártyabirtokost terheli. A Kártyabirtokosnak joga van arra, hogy megváltoztassa PIN kódjait. A Számlatulajdonos és a Kártyabirtokos köteles a PIN kódjait teljes titokban tartani. Amennyiben a PIN kóddal történõ tranzakció engedélyezésre kerül, a Bank azt, mint a Kártyabirtokos által kezdeményezettnek tekinti. A PIN kód illetéktelen személy általi felhasználása esetén a Bank felelõsséget nem vállal. A PIN kód a Citibank Online és a CitiPhone Banking útján is megváltoztatható. Az Üzleti kártya Az Üzleti kártya a Bank tulajdona. A Szerzõdésben foglalt, az Üzleti kártyához kapcsolódó jogok és kötelezettségek a Kártyabirtokos érdekeinek védelmében személyes jellegûek. A Bank nem fogad el és nem tekint érvényesnek semmilyen, a Kártyabirtokos által harmadik személynek az Üzleti kártyával kapcsolatban adott meghatalmazást. Az Üzleti kártya és a megfelelõ PIN kódok felhasználásával a Kártyabirtokos minden olyan Megbízást megadhat, amelyre a Szerzõdés alapján megfelelõen felhatalmazott. 5

8 AZ ÜZLETI KÁRTYA KIBOCSÁTÁSA, ÁTVÉTELE ÉS ÉRVÉNYESÍTÉSE A Számlatulajdonos ajánlatának elfogadását követõen a Bank az Üzleti kártyá(ka)t a Kártyabirtokos(ok) kockázatára levélben postázza a Számlatulajdonos által az Igénylõlapon meghatározott címre. Az Üzleti kártya kézhezvételekor a Kártyabirtokos köteles az Üzleti kártyát azonnal aláírni a CitiBusiness Kisvállalati Üzletikártya (Cirrus/Maestro, MasterCard)Igénylõlapon megadott aláírásával azonosan. Ennek elmulasztása, vagy hibás teljesítése esetén a Kártyabirtokos felelõs bármely, az Üzleti kártyájával végrehajtott jogosulatlan Megbízásokért. Az Üzleti kártya érvényesítése a CitiPhone Banking útján zajlik. A Kártyabirtokost a Bank azonosítja, az azonosítást követõen a Bank az Üzleti kártyát érvényesíti, majd a Kártyabirtokos a Bank által közölt részletes szabályok szerint PIN kódot határoz meg a CitiPhone Banking útján, ügyintézõi közremûködés nélkül. A Kártyabirtokos köteles az érvényesítés során, annak érdekében magát megfelelõen azonosítani, és számlaszámát vagy bármely egyéb bizalmas információt, amelyet a Bank kér, megadni. A Kártyabirtokos által átvett Üzleti kártya annak a Bank általi aktiválását követõen azonnal használható. Ha a Kártyabirtokos nem kívánja, hogy rá nézve a Szerzõdés hatályba lépjen, az Üzleti kártyát köteles megsemmisíteni, anélkül hogy megelõzõleg az Üzleti kártyát érvényesítette vagy használta volna, és tájékoztatni a Bankot azon szándékáról, hogy a Szerzõdés hatálybalépését nem kívánja. AZ ÜZLETI KÁRTYA ÉRVÉNYESSÉGE, MEGÚJÍTÁSA, MEGSZÜNTETÉSE Az Üzleti kártya érvényességi ideje az Üzleti kártya elõlapján olvasható. Az Üzleti kártya kizárólag az érvényességi idõn belül használható. A Bank az Üzleti kártyát automatikusan megújítja, amennyiben a Kártyabirtokos a Banknak a megújítás során alkalmazott bírálati feltételeinek megfelel és az Üzleti kártya lejáratát legalább két hónappal megelõzõen a Kártyabirtokos részérõl eltérõ írásbeli vagy CitiPhone Banking telefonos ügyfélszolgálaton utasítást nem kapott. Ha a Bank az Üzleti kártyát nem újítja meg, errõl a Kártyabirtokost értesíti. Ilyen esetben a Bank jogosult a Szerzõdést is felmondani. Az Üzleti kártyát ellopás, elvesztés, megújítás, vagy más okból történõ csere esetén a Bank postán küldi meg a Kártyabirtokosnak, vagy a Kártyabirtokos ilyen igényét elõre jelezve személyesen átveheti az általa megjelölt bankfiókban. A Bank azon idõponttól vállalja az elvesztésbõl, ellopásból eredõ károkat, amely idõponttól az elvesztést, ellopást a Kártyabirtokos a Banknak bejelentette. A Bank jogosult az Üzleti kártyával történõ tranzakciók megerõsítését kérni a Kártyabirtokostól telefonon. Amennyiben a Kártyabirtokos a tranzakció megerõsítését megtagadja, a Bank nem vállal felelõsséget a jogosulatlanul végrehajtott tranzakcióval kapcsolatban. A Bank vállalja, hogy a Kártyabirtokos rendelkezési jogának érvényes és a Bank által tudomásul vett törlése után a Kártyabirtokos Üzleti kártyája, és az ahhoz tartozó PIN kódja a Szerzõdéssel kapcsolatos rendelkezésre nem vehetõ igénybe. A Bank bármikor, elõzetes értesítés nélkül felfüggesztheti vagy megszüntetetheti a Kártyabirtokos azon lehetõségét, hogy az Üzleti kártyát használja. Ennek megtörténtérõl a Bank írásban értesíti a Kártyabirtokost. Ilyen esetekben a Bank nem felel a szóban forgó felfüggesztés, vagy megszakítás miatt a Kártyabirtokos által elszenvedett semmilyen kárért vagy veszteségért. A Bank az Üzleti kártyát bármikor érvénytelenítheti, továbbá ideiglenesen vagy véglegesen felhagyhat egy vagy több ATM-nek a Megbízások céljára történõ rendelkezésre bocsátásával. MEGBÍZÁSOK A ÜZLETI KÁRTYÁVAL, AZ ÜZLETI KÁRTYA HASZNÁLATÁNAK LEGFONTOSABB SZABÁLYAI A Kártyabirtokos az Üzleti kártyát csak rendeltetésszerûen jogosult használni, az Üzleti kártya nem rendeltetésszerû használatából eredõ és a Számlatulajdonost, Kártyabirtokost vagy harmadik személyt ért kárért a Bank felelõsséget nem vállal. Ha a Számlatulajdonosnak több pénzforgalmi bankszámlája van, az Üzleti kártyával adott Megbízások teljesítése a Számlatulajdonos által erre a célra, a Szerzõdésben kijelölt pénzforgalmi bankszámla terhére történik. Ezt a kijelölt pénzforgalmi bankszámlát a Számlatulajdonos bármikor megváltoztathatja CitiPhone Banking útján. A Szerzõdésben meghatározottak szerint a Teljes körû Szolgáltatásokra jogosító Üzleti kártyával rendelkezõ Kártyabirtokos (Fõkártyabirtokos) az Üzleti kártyával különösen készpénzt vehet fel személyesen a Bank fiókjaiban, 6

9 megbízást adhat a CitiPhone Banking, a Citibank Online segítségével, az Üzleti kártya valamint a PIN kód felhasználásával, az alábbiak szerint vásárolhat, valamint készpénzt vehet fel a készpénzfelvétel helyén érvényes devizanemben az Üzleti kártya valamint a PIN kód felhasználásával és MasterCard esetén interneten keresztül is vásárolhat. Mivel kibõvített szolgáltatásai lehetõvé teszik, hogy bizonyos esetekben kizárólag bizonylat aláírásával vagy interneten is vásárolhasson vele, a kártya elvesztését, vagy eltulajdonítását azonnal jelezze telefonos ügyfélszolgálatunkon! A Szerzõdésben meghatározottak szerint a Kizárólag készpénzfelvételre és vásárlásra jogosító Üzleti kártyával rendelkezõ Kártyabirtokos (Társkártyabirtokos) az alábbiak szerint vásárolhat, valamint készpénzt vehet fel a készpénzfelvétel helyén érvényes devizanemben az Üzleti kártya valamint a PIN kód felhasználásával és MasterCard esetén interneten keresztül is vásárolhat. Mivel kibõvített szolgáltatásai lehetõvé teszik, hogy bizonyos esetekben kizárólag bizonylat aláírásával vagy interneten is vásárolhasson vele, a kártya elvesztését, vagy eltulajdonítását azonnal jelezze telefonos ügyfélszolgálatunkon! A Szerzõdésben meghatározottak szerint a Teljes körû Szolgáltatásokra jogosító Üzleti kártyával rendelkezõ Kártyabirtokos az Üzleti kártyával készpénzt vehet fel személyesen a Bank fiókjaiban, Megbízást adhat a CitiPhone Banking, a Citibank Online segítségével, az Üzleti kártya valamint a PIN kód felhasználásával, az alábbiak szerint vásárolhat, valamint készpénzt vehet fel a készpénzfelvétel helyén érvényes devizanemben az Üzleti kártya valamint a PIN kód felhasználásával. A Szerzõdésben meghatározottak szerint a Kizárólag készpénzfelvételre és vásárlásra jogosító Üzleti kártyával rendelkezõ az alábbiak szerint vásárolhat, valamint készpénzt vehet fel a készpénzfelvétel helyén érvényes devizanemben az Üzleti kártya valamint a PIN kód felhasználásával. Az Üzleti kártya felhasználható vásárlásra a vásárlás helyén érvényes devizanemben az Üzleti kártyához kapcsolt pénzforgalmi bankszámla szabad rendelkezésû egyenlegének terhére. Az Üzleti kártyával a Kártyabirtokos csak a ténylegesen megtörtént vásárlások és szolgáltatások ellenértékét fizetheti meg. Az Elfogadónál a Kártyabirtokos azonosítása az Üzleti kártya és az azon található aláírással megegyezõ aláírás, és/vagy a PIN kód ellenõrzése alapján történik. Ezenfelül az Elfogadó elõírhatja a Kártyabirtokos azonosítása céljából a személyi igazolvány vagy útlevél bemutatását is. Az Üzleti kártyával történõ fizetés az Elfogadó bankja által meghatározott szabályok szerint történik. Az Elfogadó a bankjával kötött szerzõdése alapján köteles elfogadni minden, az általa jelzett kártyatársasághoz tartozó Üzleti kártyát. A Kártyabirtokos köteles a Megbízásról kiállított bizonylatot ellenõrizni, hogy azon a valóságnak megfelelõ adatok szerepelnek-e, a bizonylatot az Üzleti kártyán szereplõ módon aláírni, a PIN kód felhasználását igénylõ Megbízások esetében a PIN kódját felhasználni. Az ennek elmulasztásából, vagy hibás teljesítésébõl fakadó jogkövetkezményekért a Kártyabirtokos felelõs. A Kártyabirtokos az Üzleti kártyáját csak azon ATM-ekben és Elfogadóhelyeken használhatja, amelyeken az Üzleti kártyán feltüntetett logó szerepel. A Kártyabirtokos ezennel tudomásul veszi, hogy a Bank bármikor jogosult az Üzleti kártyának más bankok ATM-jeiben történõ használatát visszavonni. Az Üzleti kártyával végzett Megbízás eltérõ megállapodás hiányában csak azzal a feltétellel történhet, hogy szabad rendelkezésû egyenleg van az adott pénzforgalmi bankszámlán. Az Üzleti kártyával végzett tranzakció a Kártyabirtokos részérõl visszavonhatatlan mûvelet. Az Üzleti kártyával végrehajtott Megbízásokkal kapcsolatban a Bank jogosult a más bankok vagy kártyatársaság által, az adott Megbízásra vonatkozóan felszámított költségeket, díjakat a Kártyabirtokosra hárítani és jogosult a Megbízásért a CitiBusiness Kisvállalati Pénzforgalmi Bankszámla Kondíciós Listában feltüntetett díjakat felszámítani. Megbízások eltérõ devizanemben: A Bank a Megbízás összegét ha a Megbízás devizaneme nem azonos a pénzforgalmi bankszámla devizanemével átváltja a pénzforgalmi bankszámla devizanemére. Az átváltást a Bank oly módon teljesíti, hogy a Megbízás devizanemében kifejezett összeget a Kártyatársaságnak az adott Megbízásra vonatkozó elszámoló pénznemére a Kártyatársaság által meghatározott keresztárfolyamon átváltja, majd ezt követõen a Kártyatársaság elszámoló pénznemében kifejezett Megbízás összeget a pénzforgalmi bankszámla devizanemére váltja át a Banknak az Üzleti kártyára meghatározott napi deviza árfolyamán. Így tehát egy, a pénzforgalmi bankszámla devizanemétõl eltérõ devizanemben végrehajtott Megbízás árfolyama a számlakivonaton feltüntetett Megbízás devizanemében meghatározott, és a pénzforgalmi bankszámla devizanemében feltüntetett összeg hányadosaként határozható meg. A napi devizaárfolyamról a Számlatulajdonos és a Kártyabirtokos a CitiPhone Banking útján tájékozódhat. 7

10 ÜZLETI KÁRTYÁVAL VÉGZETT MEGBÍZÁSOK IGAZOLÁSA A Bank regisztrál az Üzleti kártyával végrehajtott minden Megbízást és azt a Számlatulajdonos részére az adott hónapra vonatkozó számlakivonattal igazolja vissza. A Kártyabirtokos minden Megbízásról az Elfogadó/ATM által kibocsátott elismervényt kap, amely visszaigazolja a Megbízást. A Kártyabirtokos ezennel elfogadja, hogy a Bank által a Megbízással kapcsolatban regisztrált adat megfelelõ bizonyítékául szolgál ahhoz, hogy a Bank megterhelje a Megbízás összegével a pénzforgalmi bankszámlát. A pénzforgalmi bankszámla megterhelése az Elfogadó bankja által a Banknak megküldött adatok alapján történik, így a pénzforgalmi bankszámlát a Bank jogosan terhelheti meg akkor is, ha bizonylat a Megbízásról nem készült, vagy az nincsen a Kártyabirtokos birtokában, ám az Elfogadó bankja által küldött adatok szerint a Kártyabirtokos Megbízást hajtott végre. A Kártyabirtokos köteles jelezni, ha az általa kapott elismervény, illetve a számlakivonat adatai eltérnek egymástól, illetve, ha a számlakivonaton feltüntetett Megbízással kapcsolatos adatok nem felelnek meg a valóságnak. Az Ügyfél a Számlakivonaton szereplõ pénzügyi mûveletekkel kapcsolatban a Számlakivonat kézhezvételétõl számított 15 napon belül élhet kifogással, amelyre a Bank az Üzleti kártyával adott Megbízás esetén 90 napon belül választ ad. FELELÕSSÉGI SZABÁLYOK Felelõsség eszközök meghibásodásáért: A Bank nem vállal felelõsséget az Üzleti kártyának a Kártyabirtokos részére történõ kibocsátása utáni meghibásodásából eredõ, a Kártyabirtokost ért károkért. A Bank nem vállal felelõsséget a Megbízásnak az Elfogadóhely által visszautasításából eredõ, a Kártyabirtokost ért károkért. A Bank semmilyen módon nem tartozik felelõsséggel a Kártyabirtokosnak semmilyen természetû veszteségért vagy kárért, amely bármely ATM, egyéb berendezés, kommunikációs rendszer vagy eszköz, adatfeldolgozó rendszer, átviteli kapcsolat hibájából, illetve bármely hasonló okból ered, ha az a Banknak nem felróható és az általában elvárható gondossággal járt el, függetlenül attól, hogy ez az esemény a Bank érdekkörén kívüli-e vagy sem. Felelõsség a felhatalmazottsággal kapcsolatban: A Bank a szándékos és a súlyosan gondatlan eljárását kivéve nem vállal felelõsséget az olyan Megbízások teljesítéséért, melyek esetén a Kártyabirtokos azonosítása nem valamely PIN kóddal történik, és a Megbízás igazolásaként megadott aláírás a Kártyabirtokosnak a Bank számára megadott aláírásmintájához oly mértékben hasonlít, hogy az ilyen esetben elvárható gondosság mellett sem állapítható meg az aláírások eltérése. Felelõsség a Citibank Online használatával kapcsolatban: A Kártyabirtokosok a Citibank Online-t saját belátásuk alapján használhatják, azonban a Bank felhívja a Kártyabirtokos figyelmét, hogy a Citibank Online igénybevételével történõ Megbízás során elõfordulhat, hogy erre nem jogosult harmadik személyek esetleg hozzáférnek a Kártyabirtokos felhasználónevéhez és jelszavához, és/vagy a Kártyabirtokos kárára egyéb módon visszaélések történhetnek az interneten. A visszaélések eredményeként a Kártyabirtokost anyagi kár is érheti. Mindezért a Bank nem vállal felelõsséget semmilyen, a Citibank Online használatával kapcsolatos, a Kártyabirtokost ért kárért. A Kizárólag készpénzfelvételre és vásárlásra jogosító Üzleti kártyával rendelkezõ Kártyabirtokosok felelõssége: A Számlatulajdonos korlátlanul és egyetemlegesen felelõs a Kizárólag készpénzfelvételre és vásárlásra jogosító Üzleti kártyával rendelkezõ Kártyabirtokosok Megbízásaiért és az azokhoz tartozó bankköltségek megfizetéséért, azonban a Bank jogosult a Kizárólag készpénzfelvételre és vásárlásra jogosító Üzleti kártyával rendelkezõ Kártyabirtokosokkal szemben külön is igényt érvényesíteni. A Kizárólag készpénzfelvételre és vásárlásra jogosító Üzleti kártyával rendelkezõ Kártyabirtokosok a Számlatulajdonossal egyetemlegesen kötelesek a Bankot kártalanítani minden veszteségért, kárért, költségért és kiadásért, amely a Kizárólag készpénzfelvételre és vásárlásra jogosító Üzleti kártyával rendelkezõ Kártyabirtokosok tevékenysége, mulasztása miatt merül fel. Minden olyan esetben, amikor a készpénzfelvétel és vásárlás a PIN kóddal történik, a Bank a tranzakciókat mint a Kártyabirtokos által kezdeményezettnek tekinti. Az Elfogadóval kapcsolatos felelõsségi szabályok: az Elfogadó nem a Bank megbízottja, és nem a Bank érdekében eljáró közremûködõ. A Bank nem felel a Kártyabirtokos által elszenvedett, vagy nála felmerült azon kárért, amely abból ered, hogy a Kártyatársaság szabályai szerint erre feljogosított személy, szervezet az Üzleti kártya elfogadása során hibázik vagy mulaszt, vagy egy adott Megbízást nem engedélyez, vagy az Üzleti kártya vagy a PIN kód elfogadását megtagadja. A Bank nem részese a Kártyabirtokos és az Elfogadó között esetleg felmerülõ jogvitának, ezen jogvitában a szükséges tájékoztatás és adat megadására a banktitokra vonatkozó jogszabályok, a Szerzõdésben foglaltak, és a Kártyabirtokos erre vonatkozó írásbeli nyilatkozata szerint jogosult, de a Kártyabirtokos kérésére a Bank megvizsgál min- 8

11 den, az adott Üzleti kártya használatából eredõ releváns kérdést, és minden ésszerû segítséget megad a Kártyabirtokosnak ahhoz, hogy a vitás kérdés megnyugtatóan rendezõdjön. A Kártyabirtokos és az Elfogadó között felmerülõ bármely vita esetén a Kártyabirtokos Bankkal szemben fennálló felelõsségét semmilyen módon nem érinti ezen vita, vagy azon ellenkövetelés, vagy beszámítási jog, amellyel a Kártyabirtokos az Elfogadóval szemben élhet. AZ ÜZLETI KÁRTYA ÉS A PIN KÓDOK LETILTÁSA A Kártyabirtokos minden tõle elvárható óvintézkedést köteles megtenni annak érdekében, hogy megelõzze az Üzleti kártya elvesztését vagy ellopását, és vállalja, hogy nem fedi fel a PIN kódjait harmadik személyek számára. A Kártyabirtokos az Üzleti kártya vagy a PIN kódok elvesztése, ellopása, jogosulatlan harmadik személyhez való kerülése (a továbbiakban: elvesztés ) esetén, illetve, ha a bankszámlakivonaton jogosulatlan Megbízást észlel, köteles a Bankot errõl a tényrõl haladéktalanul a CitiPhone Banking útján értesíteni. A Kártyabirtokos azt is köteles haladéktalanul bejelenteni, ha az Üzleti kártya kikerül a birtokából. Ezen kötelezettségek elmulasztása esetén a Bank a további károkért nem vállal felelõsséget. A bejelentéssel egyidejûleg ha a letiltás okából következõen ez lehetséges a Kártyabirtokos köteles a bejelentésében megjelölt Üzleti kártyát megsemmisíteni. Ennek elmaradásából eredõ károkért a Kártyabirtokos felelõs. Ha a tényeknek az általában elvárható gondossággal való megítélése szerint az Üzleti kártyára/pin kódokra nézve bûncselekményt követtek el, a Kártyabirtokos köteles haladéktalanul a bûncselekmények kivizsgálására illetékes hatóságnak ezt a gyanút bejelenteni. Az elvesztés közlésének idõpontjában a Bank az érintett Üzleti kártyát/pin kódokat azonnal letiltja. A szóbeli közlés idõpontját követõen a Kártyabirtokos nem felelõs az Üzleti kártyával/pin kódokkal végrehajtott Megbízásokért, kivéve, ha utólag bizonyítást nyer az, hogy a Kártyabirtokos saját szándékos vagy gondatlan magatartása következtében került az Üzleti kártya vagy a PIN kódok harmadik személy birtokába. A Bank a szóbeli közlést követõen minden tõle elvárhatót megtesz annak érdekében, hogy gondoskodjon az elveszett Üzleti kártya pótlásáról, és azt a Kártyabirtokos által megadott címre postázza. A letiltást követõen megtalált Üzleti kártya nem használható, az Üzleti kártyát meg kell semmisíteni, és errõl a Bankot értesíteni kell. A Bank jogosult az Üzleti kártyát letiltani biztonsági okból, a Szerzõdésbõl fakadó kockázat lényeges megváltozása esetén, az Üzleti kártyával történõ visszaélés alapos gyanúja, szabálytalan kártyahasználat, a Kártyabirtokos szerzõdésszegése, a Szerzõdés megszûnése esetén, továbbá ha az a Kártyabirtokos kártól való megóvása érdekében szükségesnek látszik. A Kizárólag készpénzfelvételre és vásárlásra jogosító Üzleti kártyával rendelkezõ Kártyabirtokosok meghatalmazásának megszûnési idõpontjában a Bank a Számlatulajdonos rendelkezése szerint ezen Kártyabirtokos kártyáját letiltja. A letiltás következtében harmadik személyeknek okozott kárért a Bank nem felel. A letiltás végleges és visszavonhatatlan, annak bejelentését követõen az Üzleti kártya/pin kód nem használhatók. Az Üzleti kártya pótlására csak új Üzleti kártya készítésével van mód. A letiltás elmulasztásából vagy a letiltással kapcsolatos visszaélésbõl eredõ, a Kártyabirtokost ért károkért a Bank nem vállal felelõsséget. A letiltással kapcsolatban a Kártyabirtokosnál felmerült költségek a Kártyabirtokost terhelik. A Bank jogosult a Kártyabirtokosnak felszámítani a letiltással kapcsolatos külföldi levelezéssel, csomag- és értéklevélküldéssel kapcsolatos költségeit. A Bank nem vállal felelõsséget azokért a károkért, amelyek az Üzleti kártya/pin kód letiltása elõtt elkövetett jogosulatlan Üzleti kártya/pin kód használatából erednek. Amennyiben a Kártyabirtokos a jelen Szerzõdésben foglaltaknak megfelelõen és egyébként is kellõ gondossággal jár el, akkor az Üzleti kártya/pin kód elvesztése, ellopása esetén a Bank megtéríti a Kártyabirtokosnak azon bizonyított kár egészét, amelyet az Üzleti kártya/pin kód jogosulatlan használatával okoztak a letiltást követõen december 1-jétõl ha a kár nem a Kártyabirtokos szándékos vagy súlyosan gondatlan magatartása folytán következett be, a Kártyabirtokos a letiltási bejelentés megtételét megelõzõen bekövetkezett kárt legfeljebb negyvenötezer forintos mértékig viseli, a letiltást követõen bekövetkezett kárt pedig a Bank viseli. A Bank az Ügyfél kérésére igazolást ad ki arról, hogy a letiltást mikor és milyen tartalommal jelentették be. 9

12 AZONNALI HATÁLYÚ FELMONDÁS Súlyos szerzõdésszegésnek minõsül különösen: a) Amennyiben a Számlatulajdonos a Szerzõdésben meghatározott kötelezettségét (ideértve a fizetési kötelezettséget is) súlyosan megszegi, vagy késedelemmel teljesíti, b) az Üzleti kártyán feltüntetett adatok megváltoztatása, vagy ennek kísérlete, c) az Üzleti kártya letiltás utáni, vagy érvényességi idõn, területen túli használata, d) az Üzleti kártya használatára vonatkozó szabályok megsértése. A súlyos szerzõdésszegés következményei lehetnek a Bank belátása szerint: a) a Szerzõdés azonnali hatályú felmondása, b) Az Üzleti kártya letiltása, c) a Megbízások/Szolgáltatási igények teljesítésének visszautasítása vagy felfüggesztése. A SZERZÕDÉS MEGSZÛNÉSÉNEK JOGKÖVETKEZMÉNYEI A Szerzõdés bármely okból történõ megszûnése esetében a Számlatulajdonos köteles a Kártyabirtokosokat errõl a tényrõl haladéktalanul értesíteni, és minden Üzleti kártyát legkésõbb a megszûnésrõl történõ tudomásszerzését követõ harmadik banki munkanapon, megsemmisíteni hacsak a megszûnés okából következõen ez nem nyilvánvalóan lehetetlen. Ennek elmaradásából eredõ károkért a Számlatulajdonos felel. A Szerzõdés megszûnése után az Üzleti kártyát használni tilos. A Szerzõdés megszûnésével a Banknak a Szerzõdésben meghatározott kötelezettségvállalásai megszûnnek, a Számlatulajdonos minden, a Bankkal szemben fennálló tartozása tekintet nélkül annak eredeti esedékességére a Szerzõdés megszûnésének napjával lejárttá és esedékessé válik, és a Bank az esedékesség napján jogosult követelését a Szerzõdés szerint beszámítani. A Szerzõdés megszûnése azonban a Felek elszámolási és fizetési kötelezettségeit nem szünteti meg. A Szerzõdés megszûnése esetén a Bank a megszûnésrõl történõ tudomásszerzése idõpontjától jogosult az Üzleti kártyát a Kártyabirtokos értesítése mellett, saját belátása szerinti idõpontban letiltani. A Szerzõdés megszûnésének idõpontjában a Bank a pénzforgalmi bankszámlá(ka)t megszünteti. Az Üzleti kártya letiltásnak a Kártyatársaság hálózatában történõ hatálybaléptetéséhez szükséges ügyféladatoknak a Bank által a kártyatársasággal és az Elfogadói hálózattal való közlésére a Kártyabirtokos a Banknak a banktitok alóli felmentést megadja. A Bank a saját ügyfélforgalom számára nyitva álló helyiségeiben és az ATM-ekben, az ATM-ek helységeiben kamerákat helyezhet el, és a rögzített videofilm-felvételeket bármely vitás eset eldöntése kapcsán bizonyítékként felhasználhatja. 10

13 A CitiBusiness Kisvállalati Pénzforgalmi Bankszámla Szerzõdés 4. sz. melléklete CitiPhone Banking Szerzõdési Feltételei MEGHATÁROZÁSOK A jelen Szerzõdési Feltételekben az alábbi kifejezések ha az kifejezetten másként nem rendelkezik vagy a szövegkörnyezetbõl kifejezetten másképp nem következik a következõ jelentést hordozzák: CitiPhone Banking: jelenti a Bank által meghatározott Szolgáltatásokra vonatkozóan egyes banki mûveleteknek, Megbízásoknak telefonon történõ lebonyolítási lehetõségét, valamint információs és reklamációs célra is szolgáló telefonos ügyfélszolgálatot, amely Szolgáltatás a hét minden napján 24 órában vehetõ igénybe. Megbízás: az adott Szolgáltatás keretében a Szerzõdés feltételei szerint a Bank által lehetõvé tett, az Ügyfél által megadható rendelkezés. T-PIN kód: az Ügyfelet a CitiPhone Banking Szolgáltatás igénybe vétele esetén a Bank számára kizárólagosan és egyértelmûen azonosító, jelenleg négyjegyû szám, melynek segítségével az Ügyfél a CitiPhone Banking Szolgáltatást igénybe veszi, ott Megbízásokat adhat. Aláírás helyettesítése elektronikus kódolással: az Ügyfél megfelelõ felhatalmazottságát a CitiPhone Banking igénybe vétele esetén Üzleti kártyájával és T-PIN kódja felhasználásával igazolja, Megbízását ilyen módon adja meg. Ha az Ügyfél a CitiPhone Banking használatával jelez Szolgáltatási igényt a Banknak, a Bank saját biztonsági szabályai szerint jogosult az Ügyfél azonosítása érdekében a Szerzõdésben meghatározott azonosítási eljáráson túlmenõen további intézkedéseket tenni az Ügyfél azonosítására. T-PIN kód A Felek megállapodnak, hogy a T-PIN kód az Ügyfél aláírásának helyettesítésére szolgáló elektronikus kódolási eljárás. Az Ügyfél a saját születési dátumával, lakcímével, gépkocsijának rendszámával megegyezõ, vagy ehhez hasonló, az Ügyfél személyével kapcsolatosan kikövetkeztethetõ T-PIN kódot nem választhat, illetve az ilyen T-PIN kód választásából származó minden kárért a felelõsség az Ügyfelet terheli. Az Ügyfélnek joga van arra, hogy megváltoztassa T-PIN kódját. Az Ügyfél köteles a T-PIN kódját teljes titokban tartani. A CITIPHONE BANKING TELEFONOS ÜGYFÉLSZOLGÁLAT A CitiPhone Banking szolgáltatás segítségével az Ügyfél a hét minden Banki Munkanapján, 8.00 órától óráig Megbízásokat telefonon keresztül bonyolíthat le, egyes Szolgáltatásokat telefonon igényelhet, a Szolgáltatásokkal kapcsolatos kérdéseire, panaszaira pedig választ, jogorvoslatot kaphat. A CitiPhone Banking Szolgáltatás igénybe vételét, illetve a konkrét Megbízást megelõzõen a Bank megkérdezi az Ügyfél T-PIN kódjának egy számítógép által véletlenszerûen kiválasztott két összetevõjét. A válasz helyességét a Bank szoftvere ellenõrzi. A CitiPhone Banking Szolgáltatás rendszere úgy került kialakításra, hogy a Bank mindaddig nem tudja a Megbízást/Szolgáltatási igényt teljesíteni, ameddig a fent említett ellenõrzés helyes eredménnyel nem történt meg. Az Ügyfél hozzájárul ahhoz, hogy minden CitiPhone Banking telefonbeszélgetés rögzítésre kerül, és bizonyítékként a Bank által bármely hivatalos eljárásban felhasználhat a jogszabályok elõírásainak megfelelõen. Az Ügyfél ezennel tudomásul veszi, hogy a Bank által a CitiPhone Banking Megbízással kapcsolatban nyilvántartott adatok megfelelõ bizonyítékként szolgálnak az adott Szolgáltatás igénybevételére, a Megbízás megadására vonatkozóan, valamint ahol alkalmazandó igazolják a T-PIN kód elõzetes ellenõrzésének tényét. 11

14 A Bank a CitiBusiness Kisvállalati Üzletikártya (Cirrus/Maestro, MasterCard)Kártya Szerzõdési Feltételei szerint Teljes jogosultsággal rendelkezõ Ügyfél részére a következõ Megbízásokat és Szolgáltatásokat biztosítja CitiPhone Banking útján: a) számlainformáció (Fedezet, egyenleg, konkrét Megbízások, a legutóbbi vagy az azt megelõzõ Számlakivonat tartalma stb.), b) átutalási Megbízások lebonyolítása, c) Számlakivonat újbóli, valamint egyes igazolások kiadása, d) A Szolgáltatásokkal kapcsolatos reklamációk bejelentése, e) Részletes és teljes körû információk a Szolgáltatásokról, Megbízásokról. f) Kártyatípus módosítása A Bank a jövõben más Megbízásokat és Szolgáltatásokat is felkínálhat a CitiPhone Banking Szolgáltatás keretén belül, amely Megbízások/Szolgáltatások feltételeit a Bank a Számlatulajdonossal írásban közli. A Bank jogosult visszavonni az egyes Megbízások/Szolgáltatások CitiPhone Banking Szolgáltatás igénybevételével történõ elérhetõségét, ha az adott Megbízásra/Szolgáltatásra vonatkozó kockázat, vagy az adott Szolgáltatásra/Megbízásra vonatkozó jogszabály elõírásai kedvezõtlen irányban megváltoznak. A CITIPHONE BANKING MEGBÍZÁSOK IGAZOLÁSA A Bank regisztrál a CitiPhone Banking Szolgáltatás igénybevétele során végrehajtott minden Megbízást és azt az Ügyfél részére az adott hónapra vonatkozó számlakivonattal igazolja vissza. Emellett a Bank minden CitiPhone Banking telefonbeszélgetést rögzít. Az Ügyfél ezennel elfogadja, hogy a Bank által a Megbízással kapcsolatban regisztrált adatok megfelelõ bizonyítékul szolgálnak ahhoz, hogy a Bank megterhelje a Megbízás összegével a Számlát, illetve teljesítse a Szolgáltatási igényt. Az Ügyfél köteles jelezni, ha tudomása szerint az általa adott Megbízás/Szolgáltatási igény, illetve a számlakivonat adatai eltérnek egymástól, illetve, ha a számlakivonaton feltüntetett Megbízással kapcsolatos adatok más okból nem felelnek meg a valóságnak. A Bank saját belátása szerint jogosult a Megbízásokat az Ügyféllel telefonon keresztül, azok teljesítése elõtt egyeztetni. Az Ügyfél tudomásul veszi, hogy a CitiPhone Banking Szolgáltatás során folytatott telefonbeszélgetéseket a Bank jogosult rögzíteni, és azokat az adott beszélgetéssel érintett vitás eset kapcsán bizonyítékként szabadon felhasználhatja. 12

15 A CitiBusiness Kisvállalati Pénzforgalmi Bankszámla Szerzõdés 5. sz. melléklete Postai Szolgáltatások Nyújtásának Feltételei Jelen Szolgáltatási Feltételek az alábbi postai szolgáltatásokra vonatkoznak: 1. A Számlatulajdonos részére postai számítógépes feldolgozású Készpénzátutalási megbízás útján bejövõ tételeinek jóváírása a Számlatulajdonosnak a Banknál vezetett pénzforgalmi bankszámlája javára. A Bank és a Magyar Posta Rt. között fennálló szerzõdésekkel összhangban a Számlatulajdonos ezen szolgáltatásokat ún. telephelyi pénzforgalmi szolgáltatásként is igénybe veheti. 2. A Bank kötelezettségei: a) A Számlatulajdonos kérésére legyártatja a Számlatulajdonos részére a készpénzátutalási megbízásokat; b) Egyösszegben, vagy tételesen jóváírja a Számlatulajdonos pénzforgalmi bankszámláján az egyes postai elszámolási napi átutalásokból származó összegeket; c) A Bank elhozza a Posta Elszámoló Központból (továbbiakban: PEK) a Számlatulajdonos részére készített papíralapú és elektronikus listákat és a Számlatulajdonos rendelkezésére bocsátja azokat. 3. A Számlatulajdonos kötelezettségei: A pénz- és elszámolás-forgalomról, valamint a pénzfeldolgozás szabályairól szóló 9/2001.(MK 147.)MNB rendelkezés alapján ügyfelei részére a PEK által jóváhagyott és számítógépes feldolgozásra alkalmas készpénzátutalási megbízást bocsát ki. 4. A Bank nem vállal felelõsséget az 1. pontban felsorolt bizonylatok pontatlan kitöltése vagy hibás befizetõ-azonosító feltüntetésébõl eredõ bárminemû késedelemért és veszteségért. 5. A Bank a fent megjelölt szolgáltatásokért díjat számít fel. A díjtételek a Bank mindenkori CitiBusiness Kisvállalati Kondíciós Listájának megfelelõen kerülnek felszámításra. A Bank a fenti szolgáltatások igénybevételével kapcsolatban a Magyar Posta Rt. által kiszámlázott valamennyi díjtétellel automatikusan megterheli a Számlatulajdonos Banknál vezetett pénzforgalmi bankszámláját. 6. A Bank illetve a Magyar Posta Rt. a díjtételek változtatásának jogát fenntartja. A Bank köteles a Számlatulajdonost minden díjtételváltozásról értesíteni. 7. A postai tranzakciók technikai körülményeirõl (felhasználható nyomtatványok köre, azok kitöltési módja, használatuk egyéb sajátosságai) a Számlatulajdonos közvetlenül a Magyar Posta Rt.-tõl kaphat tájékoztatást. 8. Az 1. pont szerinti szolgáltatások igénybevételérõl a Számlatulajdonos írásban bármikor lemondhat. A lemondás 30 napnál rövidebb idõtartamra nem vonatkozhat. 9. A fent említettekkel azonos feltételek mellett a Bank a szolgáltatások nyújtását megszüntetheti. 10. A Bank megszünteti a szolgáltatások nyújtását abban az esetben, ha a Számlatulajdonos Banknál vezetett valamennyi számlaszerzõdése bármely oknál fogva megszûnik. 13

16 A CitiBusiness Kisvállalati Pénzforgalmi Bankszámla Szerzõdés 6. sz. melléklete CitiBusiness Kisvállalati Hírnökszolgálat Szerzõdési Feltételei MEGHATÁROZÁSOK A jelen Szerzõdési Feltételekben használt kifejezések jelentése ha az kifejezetten másként nem rendelkezik vagy a szövegkörnyezetbõl kifejezetten másképp nem következik megegyezik a CitiBusiness Kisvállalati Üzletikártya (Cirrus/Maestro, MasterCard) Szerzõdési Feltételek Meghatározások cím alatt szereplõ kifejezések jelentésével. Citibank SMS Hírnökszolgálat: jelenti a Bank azon Szolgáltatását, amelynek keretében a Bank által az adott idõpontban ténylegesen meghatározottaktól függõen az Üzleti kártyával rendelkezõ Kártyabirtokos meghatározott, a Számlát érintõ terhelésekrõl és jóváírásokról, az Üzleti kártyával végrehajtott Megbízásokról, valamint az adott Szerzõdéshez vagy Szolgáltatáshoz kapcsolódó és egyéb általános banki információkról kaphat tájékoztatást, mobiltelefonra küldött rövid szöveges üzenet (SMS) és/vagy elektronikus levél üzenet ( ) formájában. A Citibank SMS Hírnökszolgálat nem minõsül elektronikus fizetési eszköznek. A FELEK JOGAI ÉS KÖTELEZETTSÉGEI (a) A Bank által az adott idõpontban ténylegesen meghatározottaktól függõen, az Üzleti kártyával rendelkezõ Kártyabirtokos a Jelentkezési Lapon, a Citiphone Banking-en vagy a Citibank Online-on határozhatja meg, hogy a Citibank SMS Hírnökszolgálat Szolgáltatást milyen feltételekkel kívánja igénybe venni, és mely mobiltelefonszámra és/vagy címre kívánja megkapni az üzeneteket, azzal, hogy igénylésenként egy-egy mobiltelefonszám és adható meg. A Bank a Citibank SMS Hírnökszolgálat Szolgáltatást igénybe vehetõ Kártyabirtokosok körérõl a Bank a megfelelõ formában és tartalommal értesíti az Ügyfeleket. (b) A Kártyabirtokosok egymástól függetlenül, azonos feltételekkel igényelhetik a Szolgáltatást, azzal, hogy a Számlát érintõ Megbízásokról valamennyi Kártyabirtokos, míg az Üzleti kártyával végrehajtott Megbízásokról csak az adott Kártyabirtokos kaphat üzenetet, amennyiben ezt igényelte. (c) A Bank a Kártyabirtokos által megadott feltételeknek megfelelõen, magyar vagy angol nyelven üzenetet küld a mobiltelefonszámra és/vagy az címre. A Bank által küldött SMS üzenet a küldõ telefonszámot nem minden esetben tartalmazza. (d) A Kártyabirtokos nem tud a Banknak üzenetet küldeni, és a Bank által küldött üzenetre sem tud válaszolni. (e) A Bank fenntartja magának a jogot, hogy elõzetes értesítés nélkül felfüggessze a Szolgáltatást, ha ez karbantartási vagy biztonsági okokból szükséges. (f) A Kártyabirtokos köteles a Szolgáltatás igénylése elõtt meggyõzõdni arról, hogy a mobiltelefon, illetve a személyi számítógép alkalmas-e az üzenet fogadására. (g) A Kártyabirtokos köteles mindent elkövetni annak érdekében, hogy illetéktelen személy ne férjen hozzá a mobiltelefonhoz, illetve a személyi számítógéphez. (h) A Kártyabirtokos köteles a Bankot írásban, CitiPhone Banking-en vagy a Citibank Online-on keresztül értesíteni, amennyiben a mobiltelefonszáma vagy címe megváltozik, úgy, hogy írásbeli értesítés még azelõtt megérkezzen, mielõtt az adott változás bekövetkezne. Az értesítés megtörténtéig a Bank az üzeneteket a korábbi mobiltelefonszámra vagy címre küldi. Az ebbõl eredõ károkért a Bank nem felel. FELELÕSSÉG (a) Amennyiben a mobiltelefon vagy a személyi számítógép az üzenetek fogadására nem alkalmas, úgy a Bank az ebbõl származó károkért nem felelõs. (b) A Bank nem vállal felelõsséget az üzenetek helyességéért, valódiságáért, hozzáférhetetlenségéért. Az üzenetek kizárólag tájékoztatási célt szolgálnak és nem minõsülnek számlának, Számlakivonatnak. (c) A Bank nem felel a Kártyabirtokos, vagy harmadik fél által rendelkezésére bocsátott adatok helyességéért, a Bank nem köteles az ilyen adatok helyességét vizsgálni. A Bank a Kártyabirtokos által megadott mobiltelefonszám vagy cím jogosultját nem vizsgálja, a Kártyabirtokos rendelkezésének megfelelõen elküldött üzenetekkel való rendelkezés a Kártyabirtokos felelõssége. (d) A Bankot nem terheli semmilyen felelõsség a Szolgáltatással kapcsolatban a Kártyabirtokos által elszenvedett bármilyen jellegû kárért, különös tekintettel az alábbiakra: 14

17 (i) ha a kár abból ered, hogy a Kártyabirtokos nem, vagy késedelmesen tesz eleget a Szerzõdésben elõírt bármely kötelezettségének; (ii) ha a kommunikációs vonalak meghibásodnak, illetve a távközlési szolgáltatók tevékenysége körében merült fel olyan probléma, aminek következtében az adatok nem, hibásan, hiányosan vagy késve érkeznek meg a mobiltelefonszámra vagy címre; (iii) ha a Kártyabirtokost a Szolgáltatással kapcsolatban a Bank érdekkörén/hatáskörén kívül álló okból bármiféle hátrány éri; (iv) ha a kár a mobiltelefonnal vagy a személyi számítógéppel összefüggõen (így különösen de nem kizárólagosan azoknak a birtokából való kikerülésbõl, jogosulatlan, csalárd használatából, letiltásából, üzemképtelenségébõl, hibás mûködésébõl) keletkezik. (e) A Bank semmilyen körülmények között nem vállal felelõsséget a Szolgáltatás alkalmazásával kapcsolatban a Kártyabirtokos által elszenvedett közvetlen vagy közvetett módon keletkezett kárért, illetve az ezáltal okozott nyereség elmaradásáért. (f) A Bank felelõssége az üzenetnek a Bankból történõ elindításától a mobiltelefon vagy internet szolgáltató üzenetközpontjáig történõ eljuttatásáig terjed. Az üzenetek küldésébõl eredõ minden kockázat a Kártyabirtokost terheli. DÍJAK (a) A Szolgáltatásért a Bank a CitiBusiness Pénzforgalmi Bankszámla Kondíciós Listában szereplõ mindenkori szolgáltatási havi átalánydíjat számítja fel. (b) A Szolgáltatás teljes havi átalánydíját a Bank abban az esetben is felszámítja, ha a Kártyabirtokos a Szolgáltatást az adott hónapnak csak egy részében vette igénybe. (c) A havi szolgáltatási átalánydíjat a Bank minden, a Szolgáltatást igénybevevõ Kártyabirtokos esetében külön-külön felszámítja. A BANK ÁLTAL KEZDEMÉNYEZETT ÜZENETEK (a) Amennyiben a Kártyabirtokos igényli a Szolgáltatást, az általa választott üzenettípusokon felül a Bank által kezdeményezett üzeneteket is automatikusan megkapja. (b) A Bank által kezdeményezett üzenetek közül az adott Szolgáltatással szorosan összefüggõ üzenetek meghatározott körét így különösen a kártya lejárata, fizetési határidõ emlékeztetõ a Kártyabirtokos nem tudja szüneteltetni vagy lemondani, csak magának a teljes Citibank SMS Hírnökszolgálat Szolgáltatás szüneteltetésével vagy lemondásával. (c) A Bank által kezdeményezett üzenetek közül a reklám- és egyéb promóciós célú üzenetek megszüntetését a Kártyabirtokos a Szolgáltatás igénylésére lehetõséget adó bármely csatornán kérheti. A SZOLGÁLTATÁS KÁRTYABIRTOKOS ÁLTALI SZÜNETELTETÉSE (a) A Kártyabirtokos a Szolgáltatás igénybevétele alatt bármikor jogosult a Szolgáltatás igénybevételét felfüggeszteni, minden olyan csatornán keresztül, amelyen keresztül a Szolgáltatás igénylése lehetséges. (b) A Szolgáltatás Kártyabirtokos által kezdeményezett szüneteltetésekor a Szolgáltatás a szüneteltetésnek, valamint a Kártyabirtokos általi újbóli igénylésnek a Bank által a saját rendszereiben megtörtént rögzítése közötti idõszakban szünetel. (c) A Bank a Szolgáltatás teljes havi átalánydíját a szüneteltetés teljes idõtartamára változatlan feltételekkel felszámítja. (d) Amennyiben a kártyabirtokos a CitiBusiness Kisvállalati Üzletikártya (Cirrus/Maestro, MasterCard) Szerzõdési Feltételeiben foglaltakkal összhangban letiltja a tulajdonában lévõ kártyát, az nem jelenti a szolgáltatás megszüntetését. A SZOLGÁLTATÁS LEMONDÁSA (a) A Kártyabirtokos bármikor jogosult írásban vagy a CitiPhone Banking-en keresztül jelezni, hogy a Szolgáltatást a továbbiakban nem kívánja igénybe venni. A Bank a bejelentést követõ két Munkanapon belül a Szolgáltatást megszünteti. (b) A Banknak jogában áll a Szolgáltatást 15 napos határidõvel bármikor megszüntetni. (c) A Szolgáltatás megszûnése nem jelenti a mobiltelefonszámnak vagy az címnek az adott szolgáltatónál történõ letiltását, lemondását vagy megszüntetését. (d) Amennyiben a Kártyabirtokos a CitiBusiness Kisvállalati Üzletikártya (Cirrus/Maestro, MasterCard) Szerzõdési Feltételeiben foglaltakkal összhangban letiltja az Üzleti kártyát, az nem jelenti a Szolgáltatás megszüntetését. 15

CitiBusiness Kisvállalati Üzleti kártya (Cirrus/Maestro, MasterCard) Szerzõdési Feltételei

CitiBusiness Kisvállalati Üzleti kártya (Cirrus/Maestro, MasterCard) Szerzõdési Feltételei A CitiBusiness Kisvállalati Pénzforgalmi Bankszámla Szerzõdés 3. sz. melléklete CitiBusiness Kisvállalati Üzleti kártya (Cirrus/Maestro, MasterCard) Szerzõdési Feltételei MEGHATÁROZÁSOK A jelen Szerzõdési

Részletesebben

Fair számlacsomag kampány Hirdetmény

Fair számlacsomag kampány Hirdetmény Fair számlacsomag kampány Hirdetmény A Sberbank Magyarország Zrt. (székhely: 1088, Budapest, Rákóczi út 7., Cg. szám: 01-10-041720, Nyilvántartásba vevő hatóság a Fővárosi Törvényszék, a továbbiakban Bank

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK K&H Bank Zrt. 1095 Budapest, Lechner Ödön fasor 9. telefon: (06 1) 328 9000 fax: (06 1) 328 9696 www.kh.hu bank@kh.hu ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK (K&H lakossági mobilinfo, K&H lakossági hitelkártya

Részletesebben

HIRDETMÉNY. Devizaszámla-vezetés és valutaváltás

HIRDETMÉNY. Devizaszámla-vezetés és valutaváltás HIRDETMÉNY számla-vezetés és valutaváltás Általános feltételek 1. A Takarékszövetkezet csak tartalmi, nyelvi és alaki szempontból pontos, a Takarékszövetkezetnél bejelentett módon aláírt deviza átutalási

Részletesebben

Lakossági Kamat- és Díjfeltételek I/B Speciális díjfeltételek CitiBlue-ügyfelek részére Jelenleg már nem elérhető számlacsomagok feltételei

Lakossági Kamat- és Díjfeltételek I/B Speciális díjfeltételek CitiBlue-ügyfelek részére Jelenleg már nem elérhető számlacsomagok feltételei Lakossági Kamat- és Díjfeltételek I/B Speciális díjfeltételek CitiBlue-ügyfelek részére Jelenleg már nem elérhető számlacsomagok feltételei Hatályos: 2013. június 15. A Lakossági Kamat- és Díjfeltételeknek

Részletesebben

MOBILFIZETÉS ÁLTALÁNOS SZOLGÁLTATÁSI FELTÉTELEK

MOBILFIZETÉS ÁLTALÁNOS SZOLGÁLTATÁSI FELTÉTELEK Általános és Domino Üzletszabályzat 4. számú melléklet MOBILFIZETÉS ÁLTALÁNOS SZOLGÁLTATÁSI FELTÉTELEK I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1. Jelen melléklet tartalmazza a Szolgáltató MobilFizetés Általános Szolgáltatási

Részletesebben

10. számú melléklet - Lakossági Bankszámla Hirdetmény FHB-Libri Kultúrakártya

10. számú melléklet - Lakossági Bankszámla Hirdetmény FHB-Libri Kultúrakártya Lakossági Hirdetmény.. 10. számú melléklet - Lakossági Hirdetmény FHB-Libri Kultúrakártya Hatályos: 2015. november 20. napjától Közzététel napja: 2015. november 19. [1] Az itt feltüntetett OBA logó arról

Részletesebben

Megbízások benyújtásának, visszavonásának és teljesülésének időpontjai. benyújtás határideje T nap (banki munkanap záróidőpontja)

Megbízások benyújtásának, visszavonásának és teljesülésének időpontjai. benyújtás határideje T nap (banki munkanap záróidőpontja) HIRDETMÉNY hatályos 2013. június 29-től a hivatalosan közzétett változtatásig Megbízások benyújtásának, befogadásának, visszavonásának és teljesítésének időpontjai az AXA Bank Europe SA Magyarországi Fióktelepénél,

Részletesebben

K&H SZÉP Kártya elfogadási szerződés Elfogadó internetes honlapján keresztül

K&H SZÉP Kártya elfogadási szerződés Elfogadó internetes honlapján keresztül K&H SZÉP Kártya elfogadási szerződés Elfogadó internetes honlapján keresztül amely létrejött egyrészről a K&H Csoportszolgáltató Központ Korlátolt Felelősségű Társaság (székhely: 1095 Budapest, Lechner

Részletesebben

A Pénzforgalmi és bankkártya üzletszabályzat 1. sz. melléklete HIRDETMÉNY A KONDÍCIÓS LISTÁRÓL

A Pénzforgalmi és bankkártya üzletszabályzat 1. sz. melléklete HIRDETMÉNY A KONDÍCIÓS LISTÁRÓL A Pénzforgalmi és bankkártya üzletszabályzat 1. sz. melléklete HIRDETMÉNY A KONDÍCIÓS LISTÁRÓL C) A bankkártyákra vonatkozóan Magánszemély számlatulajdonos esetén igényelhető chip kártyákra vonatkozóan

Részletesebben

Tájékoztató az Általános Szerződési Feltételek 2012. július 2-i változásáról

Tájékoztató az Általános Szerződési Feltételek 2012. július 2-i változásáról Tájékoztató az Általános Szerződési Feltételek 2012. július 2-i változásáról Tisztelt Ügyfelünk! Tájékoztatjuk Önt, hogy a pénzforgalmi keretszerződés részét képező Általános Szerződési Feltételeink 2012.

Részletesebben

7. számú melléklet - Lakossági Bankszámla Hirdetmény

7. számú melléklet - Lakossági Bankszámla Hirdetmény Lakossági Hirdetmény 7. számú melléklet - Lakossági Hirdetmény FHB-Shopline Bankkártya Érvényesség: 2015. szeptember 21. napjától visszavonásig Az FHB Bank Zrt. tájékoztatja Tisztelt Ügyfeleit, hogy jelen

Részletesebben

10. számú melléklet - Lakossági Bankszámla Hirdetmény

10. számú melléklet - Lakossági Bankszámla Hirdetmény Lakossági Hirdetmény 10. számú melléklet - Lakossági Hirdetmény FHB-Libri Kultúrakártya Hatályos: 2015. március 16. napjától visszavonásig 1 Az itt feltüntetett OBA logó arról ad tájékoztatást, hogy az

Részletesebben

SZOLGÁLTATÁSI SZERZŐDÉS,

SZOLGÁLTATÁSI SZERZŐDÉS, Tiszántúli Első Hitelszövetkezet. Fiók 2. sz. melléklet Szerződés azonosító: ESZV-- ELEKTRONIKUS SZÁMLAVEZETÉS SZOLGÁLTATÁSI SZERZŐDÉS, A BANKSZÁMLASZERZŐDÉS KIEGÉSZÍTÉSE mely létrejött Ügyféltípus megnevezése

Részletesebben

1. FORINT ÉS DEVIZA ALAPÚ BANKKÁRTYÁK

1. FORINT ÉS DEVIZA ALAPÚ BANKKÁRTYÁK HATÁLYOS: 2013. JANUÁR 02. NAPJÁTÓL (tartalmazza a 2012. november 08. napján meghirdetett kiegészítést) CIB Bankkártyák PLUSZ KONDÍCIÓS LISTA EGYÉNI VÁLLALKOZÓK ÉS EGYÉNI ÜGYVÉDEK RÉSZÉRE 1. FORINT ÉS

Részletesebben

Sberbank Telebank Üzletszabályzat. Hatályba lépés dátuma: 2015. január 22.

Sberbank Telebank Üzletszabályzat. Hatályba lépés dátuma: 2015. január 22. Sberbank Telebank Üzletszabályzat Hatályba lépés dátuma: 2015. január 22. I. Bevezető rendelkezés A Sberbank Magyarország Zrt. (1088 Budapest, Rákóczi út 7.), továbbiakban a Bank, meghatározott ügyfélköre

Részletesebben

Ügyféltájékoztató a CIB Malacpersely Számláról

Ügyféltájékoztató a CIB Malacpersely Számláról Információk a Bankról: Ügyféltájékoztató a CIB Malacpersely Számláról CIB Bank Zrt. H-1027 Budapest, Medve utca 4 14. H-1995 Budapest Telefon: (06 1) 423 1000 Fax: (06 1) 489 6500 CIB Malacpersely Számla

Részletesebben

CIB Partner kedvezmény Magánszemélyek részére

CIB Partner kedvezmény Magánszemélyek részére Hatályos: 2014. január 1-től A kedvezménycsomag igénybevételére azon magánszemélyek jogosultak, akik munkajogviszonyuk vagy egyéb (pl. tagsági) - az Együttműködési megállapodásban megjelölt - jogviszonyuk

Részletesebben

A Pénzforgalmi Üzletszabályzat és Bankkártya üzletszabályzat(ok) 1. sz. melléklete HIRDETMÉNY A KONDÍCIÓS LISTÁRÓL

A Pénzforgalmi Üzletszabályzat és Bankkártya üzletszabályzat(ok) 1. sz. melléklete HIRDETMÉNY A KONDÍCIÓS LISTÁRÓL A Pénzforgalmi Üzletszabályzat és Bankkártya üzletszabályzat(ok) 1. sz. melléklete HIRDETMÉNY A KONDÍCIÓS LISTÁRÓL C) A bankkártyákra vonatkozóan Magánszemély számlatulajdonos esetén igényelhető chip kártyákra

Részletesebben

Köszönjük, hogy megtisztelt bennünket bizalmával, és igénybe veszi a Citibank szolgáltatásait.

Köszönjük, hogy megtisztelt bennünket bizalmával, és igénybe veszi a Citibank szolgáltatásait. Tisztelt Ügyfelünk! Köszönjük, hogy megtisztelt bennünket bizalmával, és igénybe veszi a Citibank szolgáltatásait. Engedje meg, hogy ismertessük a díjmentes készpénzfelvételt lehetővé tevő fogyasztói nyilatkozatok

Részletesebben

Sberbank Telebank Üzletszabályzat. Hatályba lépés dátuma: 2013. július 1.

Sberbank Telebank Üzletszabályzat. Hatályba lépés dátuma: 2013. július 1. Sberbank Telebank Üzletszabályzat Hatályba lépés dátuma: 2013. július 1. I. Bevezető rendelkezés A Sberbank Magyarország Zrt. (1088 Budapest, Rákóczi út 7.), továbbiakban a Bank, meghatározott ügyfélköre

Részletesebben

NHB Növekedési Hitel Bank. Bankkártya Hirdetmény

NHB Növekedési Hitel Bank. Bankkártya Hirdetmény NHB Növekedési Hitel Bank Bankkártya Hirdetmény Hatályos: 2016. december 13. 1 Tartalom 1. MASTERCARD LAKOSSÁGI ELEKTRONIKUS BETÉTI BANKKÁRTYA KONDÍCIÓK... 3 1.1. BANKKÁRTYA IGÉNYLÉS FELTÉTELEI... 3 1.2.

Részletesebben

MAGYAR TAKARÉKSZÖVET KEZETI BANK ZRT.

MAGYAR TAKARÉKSZÖVET KEZETI BANK ZRT. Ügyfélkód: SZOLGÁLTATÁSI SZERZŐDÉS ELECTRA INTERNET BANKING RENDSZEREN KERESZTÜL TÖRTÉNŐ BEFEKTETÉSI SZOLGÁLTATÁS NYÚJTÁSÁRÓL (továbbiakban: Szolgáltatási szerződés) amely létrejött egyrészt Név/Cégnév:

Részletesebben

10. számú melléklet - Lakossági Bankszámla Hirdetmény FHB-Libri Kultúrakártya

10. számú melléklet - Lakossági Bankszámla Hirdetmény FHB-Libri Kultúrakártya . Lakossági Hirdetmény. 10. számú melléklet - Lakossági Hirdetmény FHB-Libri Kultúrakártya Hatályos: 2015. december 07. napjától Közzététel napja: 2015. szeptember 18. Módosított közzététel napja: 2015.

Részletesebben

NHB Növekedési Hitel Bank. Bankkártya Hirdetmény

NHB Növekedési Hitel Bank. Bankkártya Hirdetmény NHB Növekedési Hitel Bank Bankkártya Hirdetmény Hatályos: 2016. október 17. 1 Tartalom 1. MASTERCARD LAKOSSÁGI ELEKTRONIKUS BETÉTI BANKKÁRTYA KONDÍCIÓK... 3 1.1. BANKKÁRTYA IGÉNYLÉS FELTÉTELEI... 3 1.2.

Részletesebben

A CIB BANK ZRT. CIB MOBILBANK SZOLGÁLTATÁSRA VONATKOZÓ KÜLÖNÖS ÜZLETSZABÁLYZATA FOGYASZTÓK ÉS EGYÉNI VÁLLALKOZÓK RÉSZÉRE

A CIB BANK ZRT. CIB MOBILBANK SZOLGÁLTATÁSRA VONATKOZÓ KÜLÖNÖS ÜZLETSZABÁLYZATA FOGYASZTÓK ÉS EGYÉNI VÁLLALKOZÓK RÉSZÉRE A CIB BANK ZRT. CIB MOBILBANK SZOLGÁLTATÁSRA VONATKOZÓ KÜLÖNÖS ÜZLETSZABÁLYZATA FOGYASZTÓK ÉS EGYÉNI VÁLLALKOZÓK RÉSZÉRE Hatályos: 2014. március 15. napjától 2 1. A SZÁMLAFIGYELŐ RENDSZER... 3 2. A KÁRTYAFIGYELŐ

Részletesebben

I. ÁLTALÁNOS ELŐFIZETÉSI FELTÉTELEK HATÁLYA II. KIADÓ ADATAI

I. ÁLTALÁNOS ELŐFIZETÉSI FELTÉTELEK HATÁLYA II. KIADÓ ADATAI ÁLTALÁNOS ELŐFIZETÉSI FELTÉTELEK (továbbiakban Előfizetési Feltételek ) a Silver Kiadó Kft által kiadott La Femme magazin (továbbiakban Kiadvány ) előfizetésére I. ÁLTALÁNOS ELŐFIZETÉSI FELTÉTELEK HATÁLYA

Részletesebben

HIRDETMÉNY. Akció a munkáltatói Prémium Plusz és az OTP Simple Kártya Szolgáltatáscsomag kiegészítő kedvezményeiről Érvényes: 2016.

HIRDETMÉNY. Akció a munkáltatói Prémium Plusz és az OTP Simple Kártya Szolgáltatáscsomag kiegészítő kedvezményeiről Érvényes: 2016. Jelen hirdetmény a Lakossági Munkáltatói Prémium Plusz és az OTP Simple Kártya Szolgáltatáscsomag kiegészítő kedvezményeire vonatkozik. A számlacsomag vezetését és az azon bonyolított forgalmazást érintő

Részletesebben

MKB-WESTEND ÉLMÉNYKÁRTYÁHOZ KAPCSOLÓDÓ JUTALOM PROGRAM FELTÉTELEK MÓDOSÍTÁSA

MKB-WESTEND ÉLMÉNYKÁRTYÁHOZ KAPCSOLÓDÓ JUTALOM PROGRAM FELTÉTELEK MÓDOSÍTÁSA MKB-WESTEND ÉLMÉNYKÁRTYÁHOZ KAPCSOLÓDÓ JUTALOM PROGRAM FELTÉTELEK MÓDOSÍTÁSA Az MKB Bank Zrt. (a továbbiakban: MKB vagy Bank ) által kibocsátott MKB-WestEnd MasterCard Standard hitelkártyához (a továbbiakban:

Részletesebben

6/21. Számú melléklet FHB Megtakarítási Számlához kapcsolódó költségek, díjak, jutalékok és kamatmértékek

6/21. Számú melléklet FHB Megtakarítási Számlához kapcsolódó költségek, díjak, jutalékok és kamatmértékek Lakossági Bankszámla Hirdetmény. 6/21. Számú melléklet FHB Megtakarítási Számlához kapcsolódó költségek, díjak, jutalékok és kamatmértékek Az FHB Megtakarítási Számla megegyezik a 2011. március 31-ig Allianz

Részletesebben

1. FORINT ÉS DEVIZA ALAPÚ BANKKÁRTYÁK

1. FORINT ÉS DEVIZA ALAPÚ BANKKÁRTYÁK HATÁLYOS: 2013. JÚLIUS 19. NAPJÁTÓL CIB Bankkártyák PLUSZ KONDÍCIÓS LISTA EGYÉNI VÁLLALKOZÓK ÉS EGYÉNI ÜGYVÉDEK RÉSZÉRE MASTERCARD BUSINESS HUF ÉS MASTERCARD BUSINESS GOLD (HUF ALAPÚ) TÍPUSÚ BANKKÁRTYA

Részletesebben

BANKKÁRTYA IGÉNYLŐLAP Magánszemélyek számára

BANKKÁRTYA IGÉNYLŐLAP Magánszemélyek számára BANKKÁRTYA IGÉNYLŐLAP Magánszemélyek számára Bank tölti ki: Számlatulajdonos KUT azonosító:... Számlatulajdonos Globus azonosító:... Számlatulajdonos családi és utóneve: Születés helye, ideje: FŐKÁRTYÁRA

Részletesebben

HIRDETMÉNY I. KEDVEZMÉNY IGÉNYBEVÉTELÉNEK FELTÉTELEI

HIRDETMÉNY I. KEDVEZMÉNY IGÉNYBEVÉTELÉNEK FELTÉTELEI Jelen hirdetmény a Lakossági Munkáltatói Prémium Plusz, a Lakossági Munkáltatói Bázis Számlára és az OTP Simple Kártya Szolgáltatáscsomag kiegészítő kedvezményeire vonatkozik. A számlacsomag vezetését

Részletesebben

küld el postán ( pre-embossed Kártya). Az Elõkártya aktiválásig nem minõsül készpénz-helyettesítõ fizetési eszköznek;

küld el postán ( pre-embossed Kártya). Az Elõkártya aktiválásig nem minõsül készpénz-helyettesítõ fizetési eszköznek; A Citibank Forintalapú Egyéni Hitelkártyáról és Egyéni Felelõsségû Vállalati Hitelkártyáról szóló Általános Szerzõdési Feltételek A 2009. július 1. napjától hatályos Általános Szerzõdési Feltételekhez

Részletesebben

K&H SZÉP Kártya elfogadási szerződés Elfogadó internetes honlapján keresztül

K&H SZÉP Kártya elfogadási szerződés Elfogadó internetes honlapján keresztül K&H SZÉP Kártya elfogadási szerződés Elfogadó internetes honlapján keresztül amely létrejött egyrészről a K&H Csoportszolgáltató Központ Korlátolt Felelősségű Társaság (székhely: 1095 Budapest, Lechner

Részletesebben

levelezési cím 2 elérhetőségek

levelezési cím 2 elérhetőségek Alulírott 1 TULAJDONOS TÁRSTULAJDONOS SZÁMLAVÁLTÁSI MEGHATALMAZÁS - azonos pénznemben vezetett fizetési számlák tekintetében természetes személyek részére (2 EREDETI PÉLDÁNYBAN TÖLTENDŐ KI!) név: születési

Részletesebben

1. Havidíj. OTP BANK Nyrt.

1. Havidíj. OTP BANK Nyrt. I. OTPdirekt díjak 1. Havidíj 1) Az OTP Bank Nyrt. az OTPdirekt szolgáltatások igénybevételéért OTPdirekt szerződésenként havidíjat számít fel. A havidíj a Szerződő Fél által igénybe vett szolgáltatások

Részletesebben

7. számú melléklet - Lakossági Bankszámla Hirdetmény FHB-Shopline Bankkártya

7. számú melléklet - Lakossági Bankszámla Hirdetmény FHB-Shopline Bankkártya . Lakossági Hirdetmény. 7. számú melléklet - Lakossági Hirdetmény FHB-Shopline Bankkártya Hatályos: 2015. november 20. napjától Közzététel napja: 2015. november 19. Módosított közzététel napja: 2015. december

Részletesebben

AGRIA Bélapátfalva Takarékszövetkezet 3346 Bélapátfalva, Május 1. u. 2/a. 3/7. Elektronikus Számlavezetési Üzletszabályzat

AGRIA Bélapátfalva Takarékszövetkezet 3346 Bélapátfalva, Május 1. u. 2/a. 3/7. Elektronikus Számlavezetési Üzletszabályzat AGRIA Bélapátfalva Takarékszövetkezet 3346 Bélapátfalva, Május 1. u. 2/a. 3/7. Elektronikus Számlavezetési Üzletszabályzat I. Az Elektronikus Számlavezetés célja, lehetőségei: Az Elektronikus számlavezetés

Részletesebben

A Pénzforgalmi és bankkártya üzletszabályzat 1. sz. melléklete HIRDETMÉNY A KONDÍCIÓS LISTÁRÓL

A Pénzforgalmi és bankkártya üzletszabályzat 1. sz. melléklete HIRDETMÉNY A KONDÍCIÓS LISTÁRÓL A Pénzforgalmi és bankkártya üzletszabályzat 1. sz. melléklete HIRDETMÉNY A KONDÍCIÓS LISTÁRÓL C) A bankkártyákra vonatkozóan Magánszemély számlatulajdonos esetén igényelhető chip kártyák 2013 január 1-et

Részletesebben

2) Az OTPdirekt szolgáltatás(ok) havidíjának számlázási időszaka: a tárgyhónap 1-től a tárgyhó utolsó napjáig terjedő időszak.

2) Az OTPdirekt szolgáltatás(ok) havidíjának számlázási időszaka: a tárgyhónap 1-től a tárgyhó utolsó napjáig terjedő időszak. I. OTPdirekt díjak 1. Havidíj OTPdirekt szolgáltatások Kondíciós Lista 1) Az OTP Bank Nyrt. az OTPdirekt szolgáltatások igénybevételéért OTPdirekt szerződésenként havidíjat számít fel. A havidíj a Szerződő

Részletesebben

FORINT ÉS DEVIZA ALAPÚ BANKKÁRTYÁK

FORINT ÉS DEVIZA ALAPÚ BANKKÁRTYÁK HATÁLYOS: 2014. AUGUSZTUS 1-TŐL CIB Bankkártyák PLUSZ KONDÍCIÓS LISTA EGYÉNI VÁLLALKOZÓK ÉS EGYÉNI ÜGYVÉDEK RÉSZÉRE MASTERCARD BUSINESS () ÉS MASTERCARD BUSINESS GOLD ( ALAPÚ) TÍPUSÚ BANKKÁRTYA 2013. JÚLIUS

Részletesebben

10. számú melléklet - Lakossági Bankszámla Hirdetmény FHB-Libri Kultúrakártya

10. számú melléklet - Lakossági Bankszámla Hirdetmény FHB-Libri Kultúrakártya Lakossági Bankszámla Hirdetmény 10. számú melléklet Lakossági Bankszámla Hirdetmény FHBLibri Kultúrakártya Hatályos: 2017. július 17. napjától Közzététel napja: 2017. április 28. FHBLibri Kultúrakártya

Részletesebben

Raiffeisen Mobil Banking

Raiffeisen Mobil Banking Raiffeisen Mobil Banking Használati útmutató Magánszemélyeknek 2013. május 1. BEVEZETÉS Kedves Ügyfelünk! Örömmel üdvözöljük Önt a Raiffeisen Mobil Banking felhasználók között. Szolgáltatásunkat azzal

Részletesebben

A Nagykáta és Vidéke Takarékszövetkezet Általános Kondíciós Listája

A Nagykáta és Vidéke Takarékszövetkezet Általános Kondíciós Listája A Nagykáta és Vidéke Takarékszövetkezet Általános Kondíciós Listája és termékek esetén Érvényes: 2013. október 9-től, a termék bevezetésének napjától I. Számlavezetés II. Fizetésforgalom Ill. Elektronikus

Részletesebben

MECSEK TAKARÉK Szövetkezet Hirdetménye a 2015.06.01-től érvényes kondícióiról III. Kártyaszerződéshez kapcsolódó díjak lakosság részére

MECSEK TAKARÉK Szövetkezet Hirdetménye a 2015.06.01-től érvényes kondícióiról III. Kártyaszerződéshez kapcsolódó díjak lakosság részére III. Kártyaszerződéshez kapcsolódó díjak lakosság részére Cirrus/Maestro Főkártya éves díja * 1 500,0 Társkártya éves díja 1 500,0 Pótkártya díja (kártyaletiltást követően) 1 500,0 Pótkártya díja (újragyártási

Részletesebben

HIRDETMÉNY L A KOSSÁGI SZÁ M L A V E ZETÉS I. Takarékpont Számlacsomagok

HIRDETMÉNY L A KOSSÁGI SZÁ M L A V E ZETÉS I. Takarékpont Számlacsomagok I. Takarékpont Számlacsomagok Számlacsomagok Nebuló Ugródeszka 14-27-évig Feltétel 14-18 év 18-27 év Számlanyitási díj Havi zárlati díj Számlavezetési díj Számlacsomag havi díja 105 Ft 205 Ft Számlakivonat

Részletesebben

HIRDETMÉNY a lakossági bankszámlákról és kapcsolódó szolgáltatásokról

HIRDETMÉNY a lakossági bankszámlákról és kapcsolódó szolgáltatásokról HIRDETMÉNY a lakossági bankszámlákról és kapcsolódó szolgáltatásokról Tartalomjegyzék: 1. HIRDETMÉNY a lakossági forint bankszámlákról és a kapcsolódó 2. HIRDETMÉNY a lakossági deviza II. bankszámlákról

Részletesebben

A Pénzforgalmi és bankkártya üzletszabályzat 1. sz. melléklete HIRDETMÉNY A KONDÍCIÓS LISTÁRÓL

A Pénzforgalmi és bankkártya üzletszabályzat 1. sz. melléklete HIRDETMÉNY A KONDÍCIÓS LISTÁRÓL A Pénzforgalmi és bankkártya üzletszabályzat 1. sz. melléklete HIRDETMÉNY A KONDÍCIÓS LISTÁRÓL C) A bankkártyákra vonatkozóan Magánszemély számlatulajdonos esetén igényelhető chip kártyák 2013 január 1-et

Részletesebben

2) Az OTPdirekt szolgáltatás(ok) havidíjának számlázási időszaka: a tárgyhónap 1-től a tárgyhó utolsó napjáig terjedő időszak.

2) Az OTPdirekt szolgáltatás(ok) havidíjának számlázási időszaka: a tárgyhónap 1-től a tárgyhó utolsó napjáig terjedő időszak. I. OTPdirekt díjak 1. Havidíj OTPdirekt szolgáltatások Kondíciós Lista 1) Az OTP Bank Nyrt. az OTPdirekt szolgáltatások igénybevételéért OTPdirekt szerződésenként havidíjat számít fel. A havidíj a Szerződő

Részletesebben

A Nagykáta és Vidéke Takarékszövetkezet Általános Kondíciós Listája

A Nagykáta és Vidéke Takarékszövetkezet Általános Kondíciós Listája A Nagykáta és Vidéke Takarékszövetkezet Általános Kondíciós Listája A TakarékMatrica Program keretén belül forgalmazott termék esetén Érvényes: 2013. december 1-jétől I. Számlavezetés II. Fizetésforgalom

Részletesebben

BANKKÁRTYA K O N D Í C I Ó S L I S T A Magánszemélyek részére

BANKKÁRTYA K O N D Í C I Ó S L I S T A Magánszemélyek részére CIB Inspire Electron 1, 1 2,3 Classic 4 Gold (Tensi CIB CIB Internet 2 234 Ft 4 48 16 733 Ft 856 Ft FŐKÁRTYA ÉVES DÍJA 7 CIB XL Átutalási Magánszámlához és CIB Alapszámlához CIB VISA Inspire vagy Electron

Részletesebben

HIRDETMÉNY A Kormány 263/2016. (VIII. 31.) Korm. rendeletében szabályozott fizetési számlaváltásáról

HIRDETMÉNY A Kormány 263/2016. (VIII. 31.) Korm. rendeletében szabályozott fizetési számlaváltásáról A Kormány a pénzforgalmi szolgáltatás nyújtásáról szóló 2009. évi LXXXV. törvényben foglalt felhatalmazása alapján megalkotta a 263/2016. (VIII. 31.) Korm. rendeletét a fizetési számla váltásáról (továbbiakban:

Részletesebben

FORINT BETÉT HIRDETMÉNY

FORINT BETÉT HIRDETMÉNY I.Látra szóló kamatok FORINT BETÉT HIRDETMÉNY MAGÁNSZEMÉLYEK RÉSZÉRE 1 1. Standard lakossági bankszámla, Komfort, Prémium számlacsomag (pénzforgalmi szolgáltatáshoz kapcsolódó látra szóló betét, forint

Részletesebben

HIRDETMÉNY L A KOSSÁGI SZÁ M L A V E ZETÉS I. Takarékpont Számlacsomagok

HIRDETMÉNY L A KOSSÁGI SZÁ M L A V E ZETÉS I. Takarékpont Számlacsomagok I. Takarékpont Számlacsomagok Számlacsomagok Nebuló Ugródeszka 14-27-évig Feltétel 14-18 év 18-27 év Számlanyitási díj Havi zárlati díj Számlavezetési díj Számlacsomag havi díja 105 Ft 205 Ft Számlakivonat

Részletesebben

HIRDETMÉNY Devizakülföldi/devizabelföldi természetes/nem természetes személyek részére vezetett devizaszámla kondíciói

HIRDETMÉNY Devizakülföldi/devizabelföldi természetes/nem természetes személyek részére vezetett devizaszámla kondíciói HIRDETMÉNY Devizakülföldi/devizabelföldi természetes/nem természetes személyek részére vezetett devizaszámla kondíciói Aktualizálva 2015.06.11-től a IV., VI., és VIII. pont. I. Általános feltételek A Takarékszövetkezet

Részletesebben

HIRDETMÉNY. Számlavezetési díj, a számlatulajdonos kérésére nyitott forint és deviza

HIRDETMÉNY. Számlavezetési díj, a számlatulajdonos kérésére nyitott forint és deviza HIRDETMÉNY a Magyar Nemzeti Bank által vezetett bankszámlákhoz kapcsolódó, a készpénzben végzett műveleteken kívüli fizetési megbízásokra vonatkozó díjakról, különdíjakról, jutalékokról, postai és egyéb

Részletesebben

Tájékoztató az Általános Szerződési Feltételek 2011. augusztus elsejei változásáról

Tájékoztató az Általános Szerződési Feltételek 2011. augusztus elsejei változásáról Tájékoztató az Általános Szerződési Feltételek 2011. augusztus elsejei változásáról Tisztelt Ügyfelünk! Tájékoztatjuk Önt, hogy a pénzforgalmi keretszerződés részét képező Általános Szerződési Feltételeink

Részletesebben

1. Kiegészítő fogalmi meghatározások (kizárólag a MasterCard PayPass fizetési eszközök vonatkozásában értendők)

1. Kiegészítő fogalmi meghatározások (kizárólag a MasterCard PayPass fizetési eszközök vonatkozásában értendők) BANKKÁRTYA ÜZLETSZABÁLYZAT ÉS ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK LAKOSSÁGI BETÉTI BANKKÁRTYÁHOZ KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE MASTERCARD PAYPASS FIZETÉSI ESZKÖZÖKHÖZ Érvényes: 2014. március 15-től 1. Kiegészítő fogalmi

Részletesebben

Citibank Online Internet Banking Használati útmutató

Citibank Online Internet Banking Használati útmutató Citibank Online Internet Banking Használati útmutató Bevezető A Citibank Online Internet Banking segítségével a nap 24 órájában, biztonságosan intézheti pénzügyeit, hiszen számos banki szolgáltatás elérhető

Részletesebben

1. FORINT ÉS DEVIZA ALAPÚ BANKKÁRTYÁK

1. FORINT ÉS DEVIZA ALAPÚ BANKKÁRTYÁK HATÁLYOS: 2013. DECEMBER 1-TŐL CIB Bankkártyák KONDÍCIÓS LISTA EGYÉNI VÁLLALKOZÓK ÉS EGYÉNI ÜGYVÉDEK RÉSZÉRE MASTERCARD BUSINESS () ÉS MASTERCARD BUSINESS GOLD ( ALAPÚ) TÍPUSÚ BANKKÁRTYA 2013. JÚLIUS 15.

Részletesebben

A CIB BANK ZRT. BETÉTEKRE VONATKOZÓ KÜLÖNÖS ÜZLETSZABÁLYZATA FOGYASZTÓK ÉS EGYÉNI VÁLLALKOZÓK RÉSZÉRE

A CIB BANK ZRT. BETÉTEKRE VONATKOZÓ KÜLÖNÖS ÜZLETSZABÁLYZATA FOGYASZTÓK ÉS EGYÉNI VÁLLALKOZÓK RÉSZÉRE A CIB BANK ZRT. BETÉTEKRE VONATKOZÓ KÜLÖNÖS ÜZLETSZABÁLYZATA FOGYASZTÓK ÉS EGYÉNI VÁLLALKOZÓK RÉSZÉRE Hatályos: 2014. március 15. napjától 2 1. ÁLTALÁNOS SZABÁLYOK... 3 2. KÜLÖNÖS/ELTÉRŐ SZABÁLYOK EGYES

Részletesebben

1. FORINT ÉS DEVIZA ALAPÚ BANKKÁRTYÁK 1.1. Bankkártya típusok

1. FORINT ÉS DEVIZA ALAPÚ BANKKÁRTYÁK 1.1. Bankkártya típusok HATÁLYOS: 2013. SZEPTEMBER 30-TÓL CIB Bankkártyák KONDÍCIÓS LISTA EGYÉNI VÁLLALKOZÓK ÉS EGYÉNI ÜGYVÉDEK RÉSZÉRE MASTERCARD BUSINESS HUF ÉS MASTERCARD BUSINESS GOLD (HUF ALAPÚ) TÍPUSÚ BANKKÁRTYA 2013. JÚLIUS

Részletesebben

BANKKÁRTYA ÜZLETSZABÁLYZAT ÉS ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI

BANKKÁRTYA ÜZLETSZABÁLYZAT ÉS ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI BANKKÁRTYA ÜZLETSZABÁLYZAT ÉS ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK LAKOSSÁGI BETÉTI BANKKÁRTYÁHOZ KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE MASTERCARD PAYPASS FIZETÉSI ESZKÖZÖKHÖZ Közzététel napja: 2015. május 25. Hatályos: 2015.

Részletesebben

A Nagykáta és Vidéke Takarékszövetkezet Általános Kondíciós Listája. Kiváltó hitelhez nyitott fizetési számlák esetén

A Nagykáta és Vidéke Takarékszövetkezet Általános Kondíciós Listája. Kiváltó hitelhez nyitott fizetési számlák esetén A Nagykáta és Vidéke Takarékszövetkezet Általános Kondíciós Listája Kiváltó hitelhez nyitott fizetési számlák esetén Érvényes: 2015. április 1-jétől, a termék bevezetésének napjától I. Számlavezetés II.

Részletesebben

ÜGYFELEINK FIGYELMÉBE AJÁNLJUK

ÜGYFELEINK FIGYELMÉBE AJÁNLJUK Általános tájékoztató A 2009. november 1-jétől hatályba lépő a pénzforgalmi szolgáltatás nyújtására, lebonyolítására vonatkozó irányadó jogszabályok: 2009. évi LXXXV. törvény 18/2009. (VIII.6) MNB rendelet

Részletesebben

Diák számlacsomag (14 18 év)

Diák számlacsomag (14 18 év) 1.) Diák számla 46 /2012. sz. H I R D E T M É N Y Diák számlacsomag (14 18 év) Esedékesség Számlavezetési díj 0.- Számlanyitás díja díjmentes számla nyitáskor Számlanyitáskor elhelyezendő összeg Nincs

Részletesebben

ErsteBusiness, ErsteBusiness Plusz, Erste Deviza Plusz számlacsomag kondíciói

ErsteBusiness, ErsteBusiness Plusz, Erste Deviza Plusz számlacsomag kondíciói ErsteBusiness, ErsteBusiness Plusz, Erste Deviza Plusz számlacsomag kondíciói Közzététel: 2016. augusztus 5. Hatályos: 2016. augusztus 8. Jelen hirdetményi melléklet (a továbbiakban: Hirdetmény) a Vállalati

Részletesebben

SZÁMLAVÁLTÁSI MEGHATALMAZÁS - belföldön, azonos pénznemben vezetett lakossági fizetési számlák tekintetében

SZÁMLAVÁLTÁSI MEGHATALMAZÁS - belföldön, azonos pénznemben vezetett lakossági fizetési számlák tekintetében SZÁMLAVÁLTÁSI MEGHATALMAZÁS - belföldön, azonos pénznemben vezetett lakossági fizetési számlák tekintetében Alulírott név: születési név: születési hely: születési dátum: anyja neve: TULAJDONOS TÁRSTULAJDONOS

Részletesebben

BÉRLETI SZERZŐDÉS. Eszköz neve, típusa Mennyiség Gyártási szám

BÉRLETI SZERZŐDÉS. Eszköz neve, típusa Mennyiség Gyártási szám Szerződés száma: BÉRLETI SZERZŐDÉS A szerződő Felek: Bérbe adó: Cím: Adószám: Cégbejegyzés száma: Telefon/fax: a továbbiakban Bérbe adó valamint, valamint Bérlő: Cím: Posta cím: Számlavezető

Részletesebben

HIRDETMÉNY a lakossági bankszámlákról és kapcsolódó szolgáltatásokról

HIRDETMÉNY a lakossági bankszámlákról és kapcsolódó szolgáltatásokról HIRDETMÉNY a lakossági bankszámlákról és kapcsolódó szolgáltatásokról Tartalomjegyzék: 1. HIRDETMÉNY a lakossági forint bankszámlákról és a kapcsolódó bankkártyákról 2. HIRDETMÉNY a lakossági deviza II.

Részletesebben

BANKKÁRTYA K O N D Í C I Ó S L I S T A Magánszemélyek részére

BANKKÁRTYA K O N D Í C I Ó S L I S T A Magánszemélyek részére CIB Inspire Electron 1, 1 2,14, 2,3 Classic 4 Gold CIB Gold CIB Internet FŐKÁRTYA ÉVES DÍJA 7 3 032 Ft CIB XL Átutalási Magánszámlához és CIB Alapszámlához CIB VISA Inspire vagy Electron főkártya éves

Részletesebben

Adott naptári hónap 20. napjáig tett nyilatkozat a következő naptári hónaptól érvényes.

Adott naptári hónap 20. napjáig tett nyilatkozat a következő naptári hónaptól érvényes. Tájékoztató a havi 2 díjmentes készpénzfelvételről, a nyilatkozatok Központi Nyilvántartásáról, valamint a bankkártya napi készpénzfelvételi limitének alapbeállításáról Érvényes: 2015. január 9-től A pénzforgalmi

Részletesebben

SZÁMLAVÁLTÁSI MEGHATALMAZÁS - belföldön, azonos pénznemben vezetett lakossági fizetési számlák tekintetében

SZÁMLAVÁLTÁSI MEGHATALMAZÁS - belföldön, azonos pénznemben vezetett lakossági fizetési számlák tekintetében SZÁMLAVÁLTÁSI MEGHATALMAZÁS - belföldön, azonos pénznemben vezetett lakossági fizetési számlák tekintetében Alulírott név: születési név: születési hely: születési dátum: anyja neve: TULAJDONOS TÁRSTULAJDONOS

Részletesebben

HOGYAN TUDOK BELÉPNI ELSŐ ALKALOMMAL?

HOGYAN TUDOK BELÉPNI ELSŐ ALKALOMMAL? GYAKORI KÉRDÉSEK ÉS VÁLASZOK Segédlet a Magyar Posta Befektetési Zrt. e-befektetési szolgáltatás használatához HOGYAN TUDOK BELÉPNI ELSŐ ALKALOMMAL? Az e-befektetési szolgáltatásba történő bejelentkezés

Részletesebben

Elektronikus Banki Szolgáltatások Általános Szerződési Feltételei

Elektronikus Banki Szolgáltatások Általános Szerződési Feltételei Elektronikus Banki Szolgáltatások Általános Szerződési Feltételei Hatályos: 2015. június 22. napjától PREAMBULUM Jelen Elektronikus Banki Szolgáltatások Általános Szerződési Feltételei azon elektronikus

Részletesebben

"STANDARD" pénzforgalmi számlacsomag

STANDARD pénzforgalmi számlacsomag "STANDARD" pénzforgalmi számlacsomag 1201-0000 P10050 Új számla nyitásra nincs lehetőség. A hirdetmény a meglévő számlák kondícióit tartalmazza. Érvényes: Számlavezetési díj (minden megkezdett hónap után)

Részletesebben

I.) Az Előfizetői Szerződés Felek általi, közös megegyezéssel történő módosítása:

I.) Az Előfizetői Szerződés Felek általi, közös megegyezéssel történő módosítása: Tisztelt Flotta Ügyfelünk! I. Alaptarifa módosítás 1. Ezúton értesítjük a flotta tarifacsomaggal rendelkező Előfizetőket, hogy kezdeményezzük a Üzleti Általános Szerződési Feltételek (továbbiakban ÁSZF)

Részletesebben

LAKOSSÁGI KERETSZERZŐDÉS KIEGÉSZÍTÉS természetes személy Számlatulajdonosok részére a Takarék Alapszámla elnevezésű számlatermék igénybe vételéhez

LAKOSSÁGI KERETSZERZŐDÉS KIEGÉSZÍTÉS természetes személy Számlatulajdonosok részére a Takarék Alapszámla elnevezésű számlatermék igénybe vételéhez Hatályos:2016.10.15-től LAKOSSÁGI KERETSZERZŐDÉS KIEGÉSZÍTÉS természetes személy Számlatulajdonosok részére a Takarék Alapszámla elnevezésű számlatermék igénybe vételéhez amely létrejött Számlavezető Hitelintézet

Részletesebben

I. Díjak és jutalékok 1. MobilBANKár (SMS szolgáltatás)

I. Díjak és jutalékok 1. MobilBANKár (SMS szolgáltatás) XLIV./A KONDÍCIÓS LISTA LAKOSSÁGI ELEKTRONIKUS SZOLGÁLTATÁSOK KONDÍCIÓI I. Díjak és jutalékok 1. MobilBANKár (SMS szolgáltatás) Érvényes: 2007. július 30-ától 1.1. Havi díj*... 200 Ft / telefonszám 1.2.

Részletesebben

"STANDARD" pénzforgalmi számlacsomag

STANDARD pénzforgalmi számlacsomag "STANDARD" pénzforgalmi számlacsomag 1201-0000 P10050 Új számla nyitásra nincs lehetőség. A hirdetmény a meglévő számlák kondícióit tartalmazza. Hiteltörlesztés ügyfél saját számlái között Beszedéses megbízással

Részletesebben

Kondíciós lista Lakossági ügyfelek részére Allianz ATM Plusz bankszámla és hozzá kapcsolódó kiegészítő szolgáltatások

Kondíciós lista Lakossági ügyfelek részére Allianz ATM Plusz bankszámla és hozzá kapcsolódó kiegészítő szolgáltatások Kondíciós lista Lakossági ügyfelek részére Allianz ATM Plusz bankszámla és hozzá kapcsolódó kiegészítő szolgáltatások Allianz Allianz Bank Bank Zrt. Zrt. Tel.: Tel.: 06-40-421-421 Swift: 1/6 1. Feltételes

Részletesebben

FORINT ALAPÚ ÉVEN BELÜLI SZEMÉLYI KÖLCSÖNSZERZŐDÉS BETÉTFEDEZETTEL

FORINT ALAPÚ ÉVEN BELÜLI SZEMÉLYI KÖLCSÖNSZERZŐDÉS BETÉTFEDEZETTEL Iktatószám:../. FORINT ALAPÚ ÉVEN BELÜLI SZEMÉLYI KÖLCSÖNSZERZŐDÉS BETÉTFEDEZETTEL mely létrejött egyrészről Szécsény és Környéke Takarékszövetkezet székhely: 3170 Szécsény, Rákóczi út 71. cégjegyzékszám:

Részletesebben

FONTANA Credit Takarékszövetkezet HIRDETMÉNY LAKOSSÁGI BANKKÁRTYA KONDÍCIÓI. Érvényes: október 31-ig.

FONTANA Credit Takarékszövetkezet HIRDETMÉNY LAKOSSÁGI BANKKÁRTYA KONDÍCIÓI. Érvényes: október 31-ig. HIRDETMÉNY LAKOSSÁGI BANKKÁRTYA KONDÍCIÓI Érvényes: 2015. október 31-ig. Kártyatermékek: Kölyökkártya Maestro Ifjúsági kártya Maestro MC Standard Kártyadíjak Éves díj 0 500 1 000 2 500 Társkártya éves

Részletesebben

HIRDETMÉNY FOGYASZTÓK ÉS EGYÉNI VÁLLALKOZÓK RÉSZÉRE SZÓLÓ ÁLTALÁNOS LAKOSSÁGI ÜZLETSZABÁLYZATA MÓDOSÍTÁSÁRÓL

HIRDETMÉNY FOGYASZTÓK ÉS EGYÉNI VÁLLALKOZÓK RÉSZÉRE SZÓLÓ ÁLTALÁNOS LAKOSSÁGI ÜZLETSZABÁLYZATA MÓDOSÍTÁSÁRÓL HIRDETMÉNY FOGYASZTÓK ÉS EGYÉNI VÁLLALKOZÓK RÉSZÉRE SZÓLÓ ÁLTALÁNOS LAKOSSÁGI ÜZLETSZABÁLYZATA MÓDOSÍTÁSÁRÓL A CIB Bank Zrt. (1027 Budapest, Medve u. 4-14.; cégjegyzékszám: 01-10-041004) ezúton értesíti

Részletesebben

Lakossági Kamat- és Díjfeltételek I/A Speciális díjfeltételek CitiBlue-ügyfelek részére Jelenleg elérhető számlacsomagok feltételei

Lakossági Kamat- és Díjfeltételek I/A Speciális díjfeltételek CitiBlue-ügyfelek részére Jelenleg elérhető számlacsomagok feltételei Lakossági Kamat- és Díjfeltételek I/A Speciális díjfeltételek CitiBlue-ügyfelek részére Jelenleg elérhető számlacsomagok feltételei Hatályos: 2012. június 15. A Lakossági Kamat- és Díjfeltételeknek ez

Részletesebben

HIRDETMÉNY. Bankszámla devizaneme Bankszámla kondíciói

HIRDETMÉNY. Bankszámla devizaneme Bankszámla kondíciói HIRDETMÉNY hatályos 2012. szeptember 26-tól a hivatalosan közzétett változtatásig AXA Bank Europe SA Magyarországi Fióktelepe az AXA Bank Europe SA törvényes képviselője (továbbiakban: Bank) bankszámla

Részletesebben

LAKOSSÁGI FORINT SZÁMLACSOMAGOK

LAKOSSÁGI FORINT SZÁMLACSOMAGOK LAKOSSÁGI FORINT SZÁMLACSOMAGOK 1. IFJÚSÁGI/MIAMANÓ FORINT SZÁMLACSOMAGOK Számlacsomag neve IFJÚSÁGI MiaManó Számlavezetés költségei Számlavezetés díja/hó Törzsbetét 3 60 Csomagváltás Jóváírások (GIRO,

Részletesebben

SZ-32/2014. sz. Hirdetmény

SZ-32/2014. sz. Hirdetmény Pénzforgalmi forint számlavezetéshez kapcsolódó díjak és jutalékok Általános költségek, díjak, jutalékok Számlanyitás díja Elkülönített számla nyitás díja Törzsbetét összege - Vállalkozások és egyéni vállalkozók

Részletesebben

Hatálybalépés napja november 1. Érvényes a következő Hitelkártya Kondíciós Lista megjelenéséig.

Hatálybalépés napja november 1. Érvényes a következő Hitelkártya Kondíciós Lista megjelenéséig. Hatálybalépés napja 2015. november 1. Érvényes a következő Hitelkártya Kondíciós Lista megjelenéséig. 1. Jelen Kondíciós Lista a mindenkor hatályos Vállalati ügyfelekre és Önkormányzatokra vonatkozó Általános

Részletesebben

HIRDETMÉNY. Bankszámla devizaneme Bankszámla kondíciói

HIRDETMÉNY. Bankszámla devizaneme Bankszámla kondíciói HIRDETMÉNY hatályos 2012. július 1-től a hivatalosan közzétett változtatásig AXA Bank Europe SA Magyarországi Fióktelepe (továbbiakban: Bank) bankszámla kondíciói Bankszámla devizaneme Bankszámla kondíciói

Részletesebben

Hatálybalépés értéknapja augusztus 1. Érvényes a következő Hitelkártya Kondíciós Lista megjelenéséig.

Hatálybalépés értéknapja augusztus 1. Érvényes a következő Hitelkártya Kondíciós Lista megjelenéséig. Hatálybalépés értéknapja 2015. augusztus 1. Érvényes a következő Hitelkártya Kondíciós Lista megjelenéséig. 1. Jelen Kondíciós Lista a mindenkor hatályos Vállalati ügyfelekre és Önkormányzatokra vonatkozó

Részletesebben

Recobin Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. (továbbiakban: Recobin Kft.) Általános Szerződési Feltételei (továbbiakban: ÁSZF)

Recobin Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. (továbbiakban: Recobin Kft.) Általános Szerződési Feltételei (továbbiakban: ÁSZF) Recobin Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. (továbbiakban: Recobin Kft.) Általános Szerződési Feltételei (továbbiakban: ÁSZF) 1. Az ÁSZF alkalmazása 1.1. A Recobin Kft. szállításai és szolgáltatásai ha a

Részletesebben

I. Számlacsomagok. Takarékpont számlacsomagok

I. Számlacsomagok. Takarékpont számlacsomagok Számlacsomagok 14-27-évig Feltétel I. Számlacsomagok Takarékpont ok Rajt Rajt Xtra Gyorsítás Gyorsítás Xtra 14-18 év és 18-27 év és 14-18 év 2 éves hűség- 18-27 év 2 éves hűségszerződés szerződés Számlanyitási

Részletesebben

1. FORINT ÉS DEVIZA ALAPÚ BANKKÁRTYÁK

1. FORINT ÉS DEVIZA ALAPÚ BANKKÁRTYÁK HATÁLYOS: 2012. JÚNIUS 10. NAPJÁTÓL CIB Bankkártyák KONDÍCIÓS LISTA EGYÉNI VÁLLALKOZÓK ÉS EGYÉNI ÜGYVÉDEK RÉSZÉRE 1. FORINT ÉS DEVIZA ALAPÚ BANKKÁRTYÁK 1.1. típusok típusa k fedezetéül szolgáló Bankszámla

Részletesebben

BETÉTI BANKKÁRTYA ÉS HITELKÁRTYA HIRDETMÉNY TERMÉSZETES SZEMÉLYEK RÉSZÉRE. Érvényben: 2011. június 1-TŐL. Közzététel: 2011. április 1.

BETÉTI BANKKÁRTYA ÉS HITELKÁRTYA HIRDETMÉNY TERMÉSZETES SZEMÉLYEK RÉSZÉRE. Érvényben: 2011. június 1-TŐL. Közzététel: 2011. április 1. K&H Bank Zrt. 1051 Budapest, Vigadó tér 1. telefon: (06 1) 328 9000, (06 30) 761 9000 fax: (06 1) 328 9696 www.kh.hu bank@kh.hu hirdetmény BETÉTI BANKKÁRTYA ÉS HITELKÁRTYA HIRDETMÉNY TERMÉSZETES SZEMÉLYEK

Részletesebben

MÁR NEM ÉRTÉKESÍTHETŐ BETÉTI KONSTRUKCIÓK

MÁR NEM ÉRTÉKESÍTHETŐ BETÉTI KONSTRUKCIÓK MÁR NEM ÉRTÉKESÍTHETŐ BETÉTI KONSTRUKCIÓK MAGÁNSZEMÉLYEK RÉSZÉRE A már nem értékesíthető betéti konstrukciók részben szereplő termékekre új betétlekötési megbízás nem adható. 1. Akciós 0,60%-os uró Betét

Részletesebben

VÁLLALATI FORINT SZÁMLACSOMAGOK

VÁLLALATI FORINT SZÁMLACSOMAGOK Hatályos 2014. május 28 -tól VÁLLALATI FORINT SZÁMLACSOMAGOK 1. VÁLLALKOZÓI/ÖNKORMÁNYZATI FORINT SZÁMLACSOMAGOK Vállalkozói/Önkormányzati forint számlacsomagok STANDARD KOMFORT DINAMIKUS PRAXIS EGÉSZSÉGÜGYI

Részletesebben

MECSEK TAKARÉK Szövetkezet Hirdetménye a 2015.10.01-től érvényes kondícióiról

MECSEK TAKARÉK Szövetkezet Hirdetménye a 2015.10.01-től érvényes kondícióiról III. Kártyaszerződéshez kapcsolódó díjak vállalkozások részére Mastercard Business 5 000,00 Ft 5 000,00 Ft Pótkártya díja (kártyaletiltást követően) 5 000,00 Ft Pótkártya díja (újragyártási díj sérülés

Részletesebben

I. Széchenyi Forgóeszközhitel

I. Széchenyi Forgóeszközhitel XXXIX./B KONDÍCIÓS LISTA SZÉCHENYI PROGRAM HITELEK Érvényes: 2015. augusztus 14-étől I. Széchenyi Forgóeszközhitel Kamat (évi) 1 havi BUBOR + 5% Kezelési költség, kamat módjára számítandó (évi) Állami

Részletesebben