CitiBusiness Kisvállalati Pénzforgalmi Bankszámla Szerzõdés

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "CitiBusiness Kisvállalati Pénzforgalmi Bankszámla Szerzõdés"

Átírás

1 CitiBusiness Kisvállalati Pénzforgalmi Bankszámla Szerzõdés Cég neve: Székhelye: Cégjegyzékszáma: (a Számlatulajdonos ) és a Citibank Europe plc Magyarországi Fióktelepe (1051 Budapest, Szabadság tér 7.) (a Bank ) megállapodnak arról, hogy a Bank a Számla-tulajdonos részére megnyitja és vezeti az alábbi számlá(ka)t: Számla típusa: Pénzforgalmi bankszámla 1. Számlaszám: Számla pénzneme: GIRO-szám: IBAN-szám: Számlaszám: Számla pénzneme: GIRO-szám: IBAN-szám: Számlaszám: Számla pénzneme: GIRO-szám: IBAN-szám: A Számlatulajdonos és a Bank közötti üzleti kapcsolatokra a jelen Pénzforgalmi Bankszámla Szerzõdésen és Mellékletein túl értelemszerûen a Bank Általános Üzleti Feltételei, Általános Hitelezési Feltételei, a Polgári Törvénykönyv és a hatályban lévõ egyéb jogszabályok rendelkezései az irányadóak. A CitiBusiness Kisvállalati Kondíciós Lista, amely jelen Pénzforgalmi Bankszámla Szerzõdés elválaszthatatlan mellékletét képezi, tartalmazza többek között a kamatokat, jutalékokat és díjakat. Jelen Bankszámlaszerzõdés elválaszthatatlan részét képezi továbbá a Citibank Online Internet Banking Szerzõdési Feltételei (1.sz. melléklet), a Betéti Megállapodás (2. sz. melléklet), a CitiBusiness Kisvállalati Üzletikártya Szerzõdési Feltételei (3. sz. melléklet), Citiphone Banking Szerzõdési Feltételei (4. sz. melléklet), a Postai Szolgáltatások Nyújtásának feltételei (5. sz. melléklet), valamint a Citibank SMS Hírnökszolgálat Szerzõdési Feltételei (6. sz. melléklet). Kelt:, év hó nap Számlatulajdonos cégszerû aláírása Kelt:, év hó nap Citibank Europe plc Magyarországi Fióktelepe CBc 266/10 Citibank Europe plc Magyarországi Fióktelepe Levélcím: 1367 Budapest, Pf. 123

2 CitiBusiness Kisvállalati Pénzforgalmi Bankszámla Szerzõdés Cég neve: Székhelye: Cégjegyzékszáma: (a Számlatulajdonos ) és a Citibank Europe plc Magyarországi Fióktelepe (1051 Budapest, Szabadság tér 7.) (a Bank ) megállapodnak arról, hogy a Bank a Számla-tulajdonos részére megnyitja és vezeti az alábbi számlá(ka)t: Számla típusa: Pénzforgalmi bankszámla 1. Számlaszám: Számla pénzneme: GIRO-szám: IBAN-szám: Számlaszám: Számla pénzneme: GIRO-szám: IBAN-szám: Számlaszám: Számla pénzneme: GIRO-szám: IBAN-szám: A Számlatulajdonos és a Bank közötti üzleti kapcsolatokra a jelen Pénzforgalmi Bankszámla Szerzõdésen és Mellékletein túl értelemszerûen a Bank Általános Üzleti Feltételei, Általános Hitelezési Feltételei, a Polgári Törvénykönyv és a hatályban lévõ egyéb jogszabályok rendelkezései az irányadóak. A CitiBusiness Kisvállalati Kondíciós Lista, amely jelen Pénzforgalmi Bankszámla Szerzõdés elválaszthatatlan mellékletét képezi, tartalmazza többek között a kamatokat, jutalékokat és díjakat. Jelen Bankszámlaszerzõdés elválaszthatatlan részét képezi továbbá a Citibank Online Internet Banking Szerzõdési Feltételei (1.sz. melléklet), a Betéti Megállapodás (2. sz. melléklet), a CitiBusiness Kisvállalati Üzletikártya Szerzõdési Feltételei (3. sz. melléklet), Citiphone Banking Szerzõdési Feltételei (4. sz. melléklet), a Postai Szolgáltatások Nyújtásának feltételei (5. sz. melléklet), valamint a Citibank SMS Hírnökszolgálat Szerzõdési Feltételei (6. sz. melléklet). Kelt:, év hó nap Számlatulajdonos cégszerû aláírása Kelt:, év hó nap Citibank Europe plc Magyarországi Fióktelepe CBc 266/10 Citibank Europe plc Magyarországi Fióktelepe Levélcím: 1367 Budapest, Pf. 123

3 A CitiBusiness Kisvállalati Pénzforgalmi Bankszámla Szerzõdés 1. sz. melléklete Citibank Online Internet Banking Szerzõdési Feltételei MEGHATÁROZÁSOK A jelen Szerzõdési Feltételekben az alábbi kifejezések ha az kifejezetten másként nem rendelkezik vagy a szövegkörnyezetbõl kifejezetten másképp nem következik a következõ jelentést hordozzák: Citibank Online: jelenti a Bank által meghatározott Szolgáltatásokra vonatkozóan egyes banki mûveleteknek, Megbízásoknak az interneten, a Bank honlapján, elektronikus úton történõ lebonyolítási lehetõségét, mely szolgáltatás a nap 24 órájában az év minden napján igénybe vehetõ. A Citibank Online-on keresztül adott Megbízás megadása távolról hozzáférést biztosító (elektronikus) fizetési eszköz használatának minõsül. Felhasználónév: a Kártyabirtokost a Citibank Online-on végzett ügyletek céljára a Bank számára kizárólagosan és egyértelmûen azonosító, meghatározott elvek szerint képzett alfanumerikus karaktersor, mely a Kártyabirtokos választása szerint 6 30 karakter hosszúságú, és amelynek segítségével a Kártyabirtokos a Jelszóval együttesen a Citibank Online Szolgáltatást igénybe veszi, ott Megbízásokat adhat. A Felhasználónevet a Kártyabirtokos a Citibank Online-ba való elsõ bejelentkezés alkalmával az Üzleti kártya száma és a PIN kód segítségével határozza meg. A Felhasználónév utóbb az Ügyfél által módosítható. Jelszó: a Kártyabirtokost a Citibank Online-on végzett ügyletek céljára a Bank számára kizárólagosan és egyértelmûen azonosító, meghatározott elvek szerint képzett alfanumerikus kódsor, mely a Kártyabirtokos választása szerint 6-30 karakter hosszúságú, és amelynek segítségével a Kártyabirtokos a Citibank Online Szolgáltatást a Felhasználónévvel együttesen igénybe veszi, ott Megbízásokat adhat. A Kártyabirtokos a saját születési dátumával, lakcímével, gépkocsijának rendszámával megegyezõ, vagy ehhez hasonló, a Kártyabirtokos személyével kapcsolatosan kikövetkeztethetõ Jelszót nem választhat, illetve az ilyen Jelszó választásából származó minden kárért a felelõsség az Ügyfelet terheli. A Kártyabirtokos köteles a Jelszavát teljes titokban tartani. A Bank a Jelszó harmadik személynek történõ kiadásából eredõ károkért felelõsséget nem vállal. A Jelszó megadása az egérrel az erre a célra a képernyõn megjelenõ virtuális billentyûzetre kattintva lehetséges. A Jelszót a Kártyabirtokos a Citibank Online-ba való elsõ bejelentkezés alkalmával az Üzleti kártya száma és a PIN kód segítségével határozza meg. A Jelszó utóbb a Kártyabirtokos által módosítható. Felhasználónév és Jelszó a továbbiakban együttesen: Citibank Online kód Megbízás: az adott Szolgáltatás keretében a Szerzõdés feltételei szerint a Bank által lehetõvé tett, a Kártyabirtokos által megadható rendelkezés. Megbízásnak minõsül többek között pénzforgalmi megbízás megadása, betét lekötése. Kártyabirtokos: az Üzleti kártyával rendelkezõ, a Számlatulajdonos által megjelölt legalább 18 éves természetes személy, akinek a Számlatulajdonos a Szerzõdésben, valamint a 3. sz. mellékletet képezõ CitiBusiness Kisvállalati Üzletikártya Szerzõdési Feltételekben megjelöltek szerint, a CitiBusiness Kisvállalati Üzletikártya Igénylõlapon az Üzleti kártyával kapcsolatosan különbözõ típusú rendelkezési jogot biztosít. Aláírás helyettesítése elektronikus kódolással: a Kártyabirtokos megfelelõ felhatalmazottságát a Citibank Online igénybevétele esetén a Citibank Online kóddal igazolja, Megbízását ilyen módon adja meg. Felelõsség az internet használatával kapcsolatban: a Kártyabirtokosok az internetet saját belátásuk alapján használhatják, azonban a Bank felhívja a Kártyabirtokos és Ügyfél figyelmét, hogy az internet igénybevételével történõ Megbízás során elõfordulhat, hogy erre nem jogosult harmadik személyek esetleg hozzáférnek a Kártyabirtokos Citibank Online kódjához, és/vagy a Kártyabirtokos/Ügyfél kárára egyéb módon visszaélések történhetnek az interneten. A visszaélések eredményeként a Kártyabirtokost/Ügyfelet anyagi kár is érheti. Mindezért a Bank nem vállal felelõsséget semmilyen, az internet használatával kapcsolatos, a Kártyabirtokost/Ügyfelet ért kárért. 1

4 A CITIBANK ONLINE TECHNIKAI FELTÉTELEI A Citibank Online az alábbi technikai feltételek megléte esetén vehetõ igénybe: (1) személyi számítógép, billentyûzet, egér; (2) internetkapcsolat; és (3) a Citibank Online használatát lehetõvé tevõ, a 128 bites kódolásra alkalmas rendszert támogató internet browser/webböngészõ (pl. Netscape Navigator 4.06 vagy újabb verzió, vagy Microsoft Explorer 4.0, vagy újabb verzió). A Citibank Online igénybevételéhez a fenti feltételek meglétérõl a Kártyabirtokos/Ügyfél köteles gondoskodni. A Citibank Online használatával összefüggésben felmerült bankköltségek megfizetése a Kártyabirtokost/Ügyfelet terheli. A Kártyabirtokos Magyarországon a Citibank Online használatához a 128 bites kódolásra alkalmas webböngészõt köteles használni. A 128 bites kódolásra alkalmas webböngészõ használata Magyarországon kívül egyes országok szabályai szerint jogellenes lehet. A Bank nem vállal felelõsséget azért, ha a Kártyabirtokos Ügyfél a Citibank Online szolgáltatást egy olyan országban használja, ahol a 128 bites kódolási rendszer nem megengedett, illetve a Bank nem felel azért, ha a Kártyabirtokos ezekben az országokban ezen ok miatt a Citibank Online szolgáltatást nem tudja igénybe venni. A CITIBANK ONLINE ÁLTAL ELÉRHETÕ SZOLGÁLTATÁSOK A Citibank Online a Kártyabirtokos számára azon Számlákhoz, egyéb Szolgáltatásokhoz nyújt hozzáférést, olyan Megbízások megadására ad lehetõséget, amelyek tekintetében a Kártyabirtokos a Szerzõdés szerint megfelelõ felhatalmazottsággal bír. A Kártyabirtokos az alábbi információkról kaphat tájékoztatást a Citibank Online segítségével: (a) számlainformáció, egyenleg lekérdezés, a Megbízásokra vonatkozó információk, mindezek letöltése az Kártyabirtokos számítógépére; (b) lekötött betétek esetén információ a lekötött betét tõkeösszegérõl, a kamat mértékérõl, a lekötés idejérõl, a következõ lejárat idõpontjáról (c) információ a Bank által az Ügyfél számára kínált valuta- és devizaárfolyamokról, lekötött betétek aktuális kamatairól. A Kártyabirtokos az alábbi Megbízások és egyéb mûveletek teljesítését kérheti Citibank Online-on keresztül: (a) a Banknál vezetett Számlák közötti átvezetési megbízás; (b) átutalás más banknál vezetett számlára, Magyarországon belül, vagy külföldre; (c) állandó átutalási megbízás megadása forintban; (d) betét elhelyezése és lekötése, lekötés módosítása és törlése; (e) kedvezményezetti lista rögzítése, törlése; (f) a Citibank Online kód megváltoztatása; (g) az ATM használatához szükséges PIN kód megváltoztatása. EGYÉB SZOLGÁLTATÁSOK A Citibank Online-on tárgynapi értéknapra megadott egyszeri átutalási megbízások visszavonására vagy módosítására nincs mód. A Citibank Online-on megadott jövõ idejû, illetve állandó átutalási megbízások a Citibank Online-on törölhetõek, illetve módosíthatóak. A Bank a Citibank Online útján megerõsíti a Citibank Online-on keresztül megadott Megbízás rögzítését, a Megbízás végrehajtásáról a Citibank Online útján azonban nem küld értesítést. A Citibank Online-nal a Bank a Kártyabirtokos/Ügyfél részére értesítéseket és üzeneteket küldhet. A Kártyabirtokos/Ügyfél kifejezetten elfogadja, hogy a Citibank Online megfelelõ moduljainak, szövegablakainak, egyéb hasonló célú eszközeinek felhasználásával (pl.: click acceptance, ) a Felek a Szerzõdéssel kapcsolatban érvényesen értesíthetik egymást, feltéve, hogy ezen kommunikációt megelõzõen a Bank a Kártyabirtokost a Citibank Online kódja alapján a jelen Szerzõdésben meghatározott módon azonosítani tudja. A Bank a jövõben más Megbízásokat és Szolgáltatásokat is felkínálhat a Citibank Online Szolgáltatás keretén belül, amely Megbízások/Szolgáltatások feltételeit a Bank a Kártyabirtokossal/Ügyféllel a megfelelõ formában és módon közli. A Bank jogosult visszavonni az egyes Megbízások/Szolgáltatások Citibank Online igénybevételével történõ elérhetõségét, ha az adott Megbízásra/Szolgáltatásra vonatkozó kockázat, vagy az adott Szolgáltatásra/Megbízásra vonatkozó jogszabály elõírásai nem teszik ezt lehetõvé. 2

5 BEJELENTKEZÉS, AKTIVÁLÁS Az Ügyfél és a Kártyabirtokos a Citibank Online igénybevételére vonatkozó igényét a CitiBusiness Kisvállalati Üzletikártya Igénylõlap megfelelõ kitöltésével jelezheti. Az azonosítást követõen a Bank legkésõbb az igénylés elfogadását követõ munkanapon aktiválja a Citibank Online szolgáltatást, biztosítja a Citibank Online szolgáltatás igénybevételének lehetõségét. MEGBÍZÁSOK, LEKÉRDEZÉS A CITIBANK ONLINE SZOLGÁLTATÁSSAL A Citibank Online szolgáltatás csak a Citibank Online kód alapján elvégzett ügyfélazonosítást követõen vehetõ igénybe. A Bank a Kártyabirtokos által a Citibank Online segítségével adott Megbízásokat az általános szabályok szerint teljesíti. A Megbízás teljesítése során a Bank nem köteles (de ha szükségesnek ítéli, jogosult) a Megbízás tartalmának megerõsítését kérni a Kártyabirtokostól telefonon. A Kártyabirtokos/Ügyfél többek között a saját érdekeinek védelme céljából hozzájárul ahhoz, hogy a Citibank Online kapcsolat részleteit a Bank rögzíti és bizonyítékként a jogszabályok rendelkezései szerint felhasználhatja. A Bank nem vállal felelõsséget az internetes kapcsolat hibáiért. A Bank nem felel azért, ha a távközlési vonalak hibájából adódóan vagy az internetszolgáltatást nyújtó cég, személy, vagy a szoftver hibája miatt, vagy nem a Bank érdekkörébe tartozó egyéb okból nem tudja a szolgáltatást teljesíteni, vagy az adatok hibásan, hiányosan, vagy késve érkeznek meg a Bankhoz, és a Kártyabirtokos emiatt nem tudja a Bank szolgáltatásait igénybe venni. A Bank jogosult bármikor és elõzetes értesítés és indoklás nélkül megváltoztatni, felfüggeszteni vagy megszüntetni biztonsági, vagy karbantartási okból a Citibank Online szolgáltatást vagy a Kártyabirtokos azon jogát, hogy a Citibank Online szolgáltatást igénybe vegye. Ennek megtörténtérõl a Bank a Kártyabirtokost/Ügyfelet írásban értesíti. A Bank nem felel a szóban forgó változtatás, felfüggesztés vagy megszüntetés miatt a Kártyabirtokos/Ügyfél által elszenvedett semmilyen kárért vagy veszteségért. A CITIBANK ONLINE MEGBÍZÁSOK IGAZOLÁSA A Bank regisztrál a Citibank Online Szolgáltatás igénybevétele során végrehajtott minden Megbízást és azt az Ügyfél részére az adott idõszakra vonatkozó számlakivonattal igazolja vissza. Emellett a Bank minden Citibank Online kapcsolatot naplóz és rögzít. Az Ügyfél ezennel elfogadja, hogy a Bank által a Megbízással kapcsolatban regisztrált adatok megfelelõ bizonyítékul szolgálnak ahhoz, hogy a Bank megterhelje a Megbízás összegével a Számlát, illetve teljesítse a Szolgáltatási igényt. A Kártyabirtokos/Ügyfél köteles jelezni, ha tudomása szerint az általa adott Megbízás/Szolgáltatási igény, illetve a számlakivonat adatai eltérnek egymástól, illetve, ha a számlakivonaton feltüntetett Megbízással kapcsolatos adatok más okból nem felelnek meg a valóságnak. A CITIBANK ONLINE SZOLGÁLTATÁS MEGSZÛNÉSE Ha a Kártyabirtokos észleli vagy gyanúja merül fel a tekintetben, hogy a Citibank Online szolgáltatás során illetéktelen harmadik személyek az adataihoz hozzáférhettek, vagy Citibank Online-on keresztül a Számlájával kapcsolatban jogosulatlan mûveletet végeztek, akkor köteles a Bankot értesíteni a CitiBusiness Kisvállalati Pénzforgalmi Bankszámla Szerzõdés 3. sz. mellékletében meghatározott Üzleti kártya letiltására meghatározott módon. A bejelentés közlésének idõpontjában a Bank az Üzleti kártyát azonnal letiltja és a Citibank Online szolgáltatást megszünteti. Ha az Üzleti kártya érvényessége lejár, vagy letiltásra kerül, az új Üzleti kártya aktiválásáig a Citibank Online szolgáltatás nem vehetõ igénybe. Az Ügyfél bármikor írásban vagy CitiPhone Banking útján telefonon bejelentheti, hogy kéri az adott, vagy valamennyi Kártyabirtokosra vonatkozóan Citibank Online szolgáltatás megszüntetését, azaz ezen szolgáltatás igénybevételérõl lemond. A Kártyabirtokos/Ügyfél Citibank Online hozzáférése a Bank rendszerében történt beállítást követõ munkanapon szûnik meg. 3

6 A CitiBusiness Kisvállalati Pénzforgalmi Bankszámla Szerzõdés 2. sz. melléklete Betéti Megállapodás amely létrejött a Számlatulajdonos és a Bank a továbbiakban együttesen a Felek között a jelen Bankszámla Szerzõdéssel egyidejûleg az alábbi feltételek szerint: 1. Jelen Megállapodás rendelkezései szerint a Számlatulajdonos szabad pénzeszközeit a Banknál lekötött betétként (a továbbiakban Betét ) helyezi el. 2. A Betét összege változó, a Számlatulajdonos a 4. pontban meghatározott módon és a jelen Megállapodásnak megfelelõen helyezi el. A leköthetõ legkisebb betéti összeget a Bank mindenkor aktuális CitiBusiness Kisvállalati Pénzforgalmi Bankszámla Kondíciós Listája tartalmazza. 3. A Betét összegének elhelyezésérõl a Számlatulajdonos kizárólag Citibank Online-on keresztül, a Banknál vezetett jelen Bankszámla Szerzõdésben meghatározott számlaszámú pénzforgalmi bankszámlája (a továbbiakban Számla ) terhére gondoskodik. 4. A Betét lekötésének idõpontja az Ügyfél által adott betételhelyezési megbízás Bankhoz történõ beérkezésének napja, amennyiben az a CitiBusiness Kisvállalati Kondíciós Listában meghatározott Megbízások benyújtási határideje -n belül érkezik meg. Amennyiben a betételhelyezési megbízás a fenti határidõn túl érkezik meg a Bankhoz, a Betét lekötésének napja a megbízás beérkezését követõ munkanap. A Bank a Számlatulajdonosnak a Betét lekötésének feltételeit írásban nem erõsíti meg. 5. A Betét lejáratának idõpontja a Bank által, a Citibank Online-on megadott betéti lejárati idõtartamok közül a Számlatulajdonos által, a betételhelyezés során választott lejárati idõtartam utolsó napja. 6. A Betétekre fizetendõ kamat mértékét és a kamatszámítás módját a Bank mindenkor aktuális CitiBusiness Kisvállalati Pénzforgalmi Bankszámla Kondíciós Listája tartalmazza. 7. A kamat a Betét lejáratának napján egyösszegben esedékes, melyet a Bank a Számlatulajdonos külön rendelkezése nélkül a Számlatulajdonos Számláján jóváír. A kamatszámítás a Betét elhelyezését követõ naptári napon kezdõdik, és a kamatszámítás utolsó napja megegyezik a Betét lejáratának napjával. 8. Abban az esetben, ha a jelen Szerzõdés valamely, vagy esetleg több rendelkezése is bármely szempontból érvénytelennek, jogellenesnek vagy kikényszeríthetetlennek bizonyul, az nem érinti, illetve nem csorbítja a fennmaradó rendelkezések érvényességét, jogszerûségét és kikényszeríthetõségét. 9. A jelen megállapodás a Bankszámla Szerzõdés hatályba lépésével egyidejûleg lép hatályba és annak rendelkezéseivel összhangban értelmezendõ. 4

7 A CitiBusiness Kisvállalati Pénzforgalmi Bankszámla Szerzõdés 3. sz. melléklete CitiBusiness Kisvállalati Üzletikártya (Cirrus/Maestro, MasterCard) Szerzõdési Feltételei MEGHATÁROZÁSOK A jelen Szerzõdési Feltételekben az alábbi kifejezések ha az kifejezetten másként nem rendelkezik vagy a szövegkörnyezetbõl kifejezetten másképp nem következik a következõ jelentést hordozzák: ATM: olyan, a Bank által, vagy más Elfogadó által mûködtetett pénzkiadó automata, vagy olyan más, az Üzleti kártya segítségével igénybe vehetõ eszköz, amely elfogadja az Üzleti kártyát és amelyen keresztül a Kártyabirtokos az Üzleti kártya és a PIN kód segítségével Megbízásokat tud végrehajtani. PIN kód: a Kártyabirtokost az Üzleti kártyával végzett egyes ügyletek céljára a Bank számára kizárólagosan és egyértelmûen azonosító jelenleg négyjegyû szám, melynek segítségével a Kártyabirtokos CitiBusiness Kisvállalati Üzletikártya (Cirrus/Maestro, MasterCard) Igénylõlap és Szerzõdésben (a továbbiakban Szerzõdés ) foglaltak szerint a Bankfiókokban és az Elfogadóhelyeken Megbízásokat végezhet, illetve a Bankfiókokban magát azonosítja. Üzleti kártya: olyan készpénz-helyettesítõ fizetési eszköz, Cirrus/Maestro vagy MasterCard bankkártya, amelyet a Bank a Számlatulajdonos kérésére kibocsát; Elfogadó: olyan, a Bank továbbá kártyatársasághoz tartozó bankkártyák esetében az elszámoló bankján keresztül a kártyatársaság elszámolási rendszeréhez csatlakozott jogalany, aki az Üzleti kártyát szolgáltatások és áruk ellenértékének kiegyenlítésére jogosultként elfogadja, vagy az Üzleti kártyára készpénzkifizetést jogosultként teljesít. Kártyabirtokos: az Üzleti kártyával rendelkezõ, a Számlatulajdonos által megjelölt legalább 18 éves természetes személy, akinek a Számlatulajdonos a Szerzõdésben, valamint jelen Szerzõdési Feltételekben megjelöltek szerint, a CitiBusiness Kisvállalati Üzletikártya (Cirrus/Maestro, MasterCard)Igénylõlapon az Üzleti kártyával kapcsolatosan különbözõ típusú rendelkezési jogot biztosít. Megbízás: az adott Szolgáltatás keretében a Szerzõdés feltételei szerint a Bank által lehetõvé tett, a Kártyabirtokos által megadható rendelkezés. Szolgáltatás: azt a banki szolgáltatást jelenti, amelyet a Szerzõdés alapján, annak feltételei szerint a Bank az Ügyfél részére nyújt. Aláírás helyettesítése elektronikus kódolással: a Kártyabirtokos megfelelõ felhatalmazottságát az ATM-eken, vagy az Üzleti kártyával történõ vásárlás során Üzleti kártyájával és PIN kódja felhasználásával (vásárlás során a bizonylat aláírásával is), igazolja, Megbízását ilyen módon adja meg. PIN kód A Felek megállapodnak, hogy a PIN kód és az Üzleti kártya, vagy az Üzleti kártya számának felhasználása a Számlatulajdonos és/vagy a Kártyabirtokos aláírásának helyettesítésére szolgáló elektronikus kódolási eljárás. A Kártyabirtokos a saját születési dátumával, lakcímével, gépkocsijának rendszámával megegyezõ, vagy ehhez hasonló, a Kártyabirtokos személyével kapcsolatosan kikövetkeztethetõ PIN kódot nem választhat, illetve az ilyen PIN kód választásából származó minden kárért a felelõsség a Kártyabirtokost terheli. A Kártyabirtokosnak joga van arra, hogy megváltoztassa PIN kódjait. A Számlatulajdonos és a Kártyabirtokos köteles a PIN kódjait teljes titokban tartani. Amennyiben a PIN kóddal történõ tranzakció engedélyezésre kerül, a Bank azt, mint a Kártyabirtokos által kezdeményezettnek tekinti. A PIN kód illetéktelen személy általi felhasználása esetén a Bank felelõsséget nem vállal. A PIN kód a Citibank Online és a CitiPhone Banking útján is megváltoztatható. Az Üzleti kártya Az Üzleti kártya a Bank tulajdona. A Szerzõdésben foglalt, az Üzleti kártyához kapcsolódó jogok és kötelezettségek a Kártyabirtokos érdekeinek védelmében személyes jellegûek. A Bank nem fogad el és nem tekint érvényesnek semmilyen, a Kártyabirtokos által harmadik személynek az Üzleti kártyával kapcsolatban adott meghatalmazást. Az Üzleti kártya és a megfelelõ PIN kódok felhasználásával a Kártyabirtokos minden olyan Megbízást megadhat, amelyre a Szerzõdés alapján megfelelõen felhatalmazott. 5

8 AZ ÜZLETI KÁRTYA KIBOCSÁTÁSA, ÁTVÉTELE ÉS ÉRVÉNYESÍTÉSE A Számlatulajdonos ajánlatának elfogadását követõen a Bank az Üzleti kártyá(ka)t a Kártyabirtokos(ok) kockázatára levélben postázza a Számlatulajdonos által az Igénylõlapon meghatározott címre. Az Üzleti kártya kézhezvételekor a Kártyabirtokos köteles az Üzleti kártyát azonnal aláírni a CitiBusiness Kisvállalati Üzletikártya (Cirrus/Maestro, MasterCard)Igénylõlapon megadott aláírásával azonosan. Ennek elmulasztása, vagy hibás teljesítése esetén a Kártyabirtokos felelõs bármely, az Üzleti kártyájával végrehajtott jogosulatlan Megbízásokért. Az Üzleti kártya érvényesítése a CitiPhone Banking útján zajlik. A Kártyabirtokost a Bank azonosítja, az azonosítást követõen a Bank az Üzleti kártyát érvényesíti, majd a Kártyabirtokos a Bank által közölt részletes szabályok szerint PIN kódot határoz meg a CitiPhone Banking útján, ügyintézõi közremûködés nélkül. A Kártyabirtokos köteles az érvényesítés során, annak érdekében magát megfelelõen azonosítani, és számlaszámát vagy bármely egyéb bizalmas információt, amelyet a Bank kér, megadni. A Kártyabirtokos által átvett Üzleti kártya annak a Bank általi aktiválását követõen azonnal használható. Ha a Kártyabirtokos nem kívánja, hogy rá nézve a Szerzõdés hatályba lépjen, az Üzleti kártyát köteles megsemmisíteni, anélkül hogy megelõzõleg az Üzleti kártyát érvényesítette vagy használta volna, és tájékoztatni a Bankot azon szándékáról, hogy a Szerzõdés hatálybalépését nem kívánja. AZ ÜZLETI KÁRTYA ÉRVÉNYESSÉGE, MEGÚJÍTÁSA, MEGSZÜNTETÉSE Az Üzleti kártya érvényességi ideje az Üzleti kártya elõlapján olvasható. Az Üzleti kártya kizárólag az érvényességi idõn belül használható. A Bank az Üzleti kártyát automatikusan megújítja, amennyiben a Kártyabirtokos a Banknak a megújítás során alkalmazott bírálati feltételeinek megfelel és az Üzleti kártya lejáratát legalább két hónappal megelõzõen a Kártyabirtokos részérõl eltérõ írásbeli vagy CitiPhone Banking telefonos ügyfélszolgálaton utasítást nem kapott. Ha a Bank az Üzleti kártyát nem újítja meg, errõl a Kártyabirtokost értesíti. Ilyen esetben a Bank jogosult a Szerzõdést is felmondani. Az Üzleti kártyát ellopás, elvesztés, megújítás, vagy más okból történõ csere esetén a Bank postán küldi meg a Kártyabirtokosnak, vagy a Kártyabirtokos ilyen igényét elõre jelezve személyesen átveheti az általa megjelölt bankfiókban. A Bank azon idõponttól vállalja az elvesztésbõl, ellopásból eredõ károkat, amely idõponttól az elvesztést, ellopást a Kártyabirtokos a Banknak bejelentette. A Bank jogosult az Üzleti kártyával történõ tranzakciók megerõsítését kérni a Kártyabirtokostól telefonon. Amennyiben a Kártyabirtokos a tranzakció megerõsítését megtagadja, a Bank nem vállal felelõsséget a jogosulatlanul végrehajtott tranzakcióval kapcsolatban. A Bank vállalja, hogy a Kártyabirtokos rendelkezési jogának érvényes és a Bank által tudomásul vett törlése után a Kártyabirtokos Üzleti kártyája, és az ahhoz tartozó PIN kódja a Szerzõdéssel kapcsolatos rendelkezésre nem vehetõ igénybe. A Bank bármikor, elõzetes értesítés nélkül felfüggesztheti vagy megszüntetetheti a Kártyabirtokos azon lehetõségét, hogy az Üzleti kártyát használja. Ennek megtörténtérõl a Bank írásban értesíti a Kártyabirtokost. Ilyen esetekben a Bank nem felel a szóban forgó felfüggesztés, vagy megszakítás miatt a Kártyabirtokos által elszenvedett semmilyen kárért vagy veszteségért. A Bank az Üzleti kártyát bármikor érvénytelenítheti, továbbá ideiglenesen vagy véglegesen felhagyhat egy vagy több ATM-nek a Megbízások céljára történõ rendelkezésre bocsátásával. MEGBÍZÁSOK A ÜZLETI KÁRTYÁVAL, AZ ÜZLETI KÁRTYA HASZNÁLATÁNAK LEGFONTOSABB SZABÁLYAI A Kártyabirtokos az Üzleti kártyát csak rendeltetésszerûen jogosult használni, az Üzleti kártya nem rendeltetésszerû használatából eredõ és a Számlatulajdonost, Kártyabirtokost vagy harmadik személyt ért kárért a Bank felelõsséget nem vállal. Ha a Számlatulajdonosnak több pénzforgalmi bankszámlája van, az Üzleti kártyával adott Megbízások teljesítése a Számlatulajdonos által erre a célra, a Szerzõdésben kijelölt pénzforgalmi bankszámla terhére történik. Ezt a kijelölt pénzforgalmi bankszámlát a Számlatulajdonos bármikor megváltoztathatja CitiPhone Banking útján. A Szerzõdésben meghatározottak szerint a Teljes körû Szolgáltatásokra jogosító Üzleti kártyával rendelkezõ Kártyabirtokos (Fõkártyabirtokos) az Üzleti kártyával különösen készpénzt vehet fel személyesen a Bank fiókjaiban, 6

9 megbízást adhat a CitiPhone Banking, a Citibank Online segítségével, az Üzleti kártya valamint a PIN kód felhasználásával, az alábbiak szerint vásárolhat, valamint készpénzt vehet fel a készpénzfelvétel helyén érvényes devizanemben az Üzleti kártya valamint a PIN kód felhasználásával és MasterCard esetén interneten keresztül is vásárolhat. Mivel kibõvített szolgáltatásai lehetõvé teszik, hogy bizonyos esetekben kizárólag bizonylat aláírásával vagy interneten is vásárolhasson vele, a kártya elvesztését, vagy eltulajdonítását azonnal jelezze telefonos ügyfélszolgálatunkon! A Szerzõdésben meghatározottak szerint a Kizárólag készpénzfelvételre és vásárlásra jogosító Üzleti kártyával rendelkezõ Kártyabirtokos (Társkártyabirtokos) az alábbiak szerint vásárolhat, valamint készpénzt vehet fel a készpénzfelvétel helyén érvényes devizanemben az Üzleti kártya valamint a PIN kód felhasználásával és MasterCard esetén interneten keresztül is vásárolhat. Mivel kibõvített szolgáltatásai lehetõvé teszik, hogy bizonyos esetekben kizárólag bizonylat aláírásával vagy interneten is vásárolhasson vele, a kártya elvesztését, vagy eltulajdonítását azonnal jelezze telefonos ügyfélszolgálatunkon! A Szerzõdésben meghatározottak szerint a Teljes körû Szolgáltatásokra jogosító Üzleti kártyával rendelkezõ Kártyabirtokos az Üzleti kártyával készpénzt vehet fel személyesen a Bank fiókjaiban, Megbízást adhat a CitiPhone Banking, a Citibank Online segítségével, az Üzleti kártya valamint a PIN kód felhasználásával, az alábbiak szerint vásárolhat, valamint készpénzt vehet fel a készpénzfelvétel helyén érvényes devizanemben az Üzleti kártya valamint a PIN kód felhasználásával. A Szerzõdésben meghatározottak szerint a Kizárólag készpénzfelvételre és vásárlásra jogosító Üzleti kártyával rendelkezõ az alábbiak szerint vásárolhat, valamint készpénzt vehet fel a készpénzfelvétel helyén érvényes devizanemben az Üzleti kártya valamint a PIN kód felhasználásával. Az Üzleti kártya felhasználható vásárlásra a vásárlás helyén érvényes devizanemben az Üzleti kártyához kapcsolt pénzforgalmi bankszámla szabad rendelkezésû egyenlegének terhére. Az Üzleti kártyával a Kártyabirtokos csak a ténylegesen megtörtént vásárlások és szolgáltatások ellenértékét fizetheti meg. Az Elfogadónál a Kártyabirtokos azonosítása az Üzleti kártya és az azon található aláírással megegyezõ aláírás, és/vagy a PIN kód ellenõrzése alapján történik. Ezenfelül az Elfogadó elõírhatja a Kártyabirtokos azonosítása céljából a személyi igazolvány vagy útlevél bemutatását is. Az Üzleti kártyával történõ fizetés az Elfogadó bankja által meghatározott szabályok szerint történik. Az Elfogadó a bankjával kötött szerzõdése alapján köteles elfogadni minden, az általa jelzett kártyatársasághoz tartozó Üzleti kártyát. A Kártyabirtokos köteles a Megbízásról kiállított bizonylatot ellenõrizni, hogy azon a valóságnak megfelelõ adatok szerepelnek-e, a bizonylatot az Üzleti kártyán szereplõ módon aláírni, a PIN kód felhasználását igénylõ Megbízások esetében a PIN kódját felhasználni. Az ennek elmulasztásából, vagy hibás teljesítésébõl fakadó jogkövetkezményekért a Kártyabirtokos felelõs. A Kártyabirtokos az Üzleti kártyáját csak azon ATM-ekben és Elfogadóhelyeken használhatja, amelyeken az Üzleti kártyán feltüntetett logó szerepel. A Kártyabirtokos ezennel tudomásul veszi, hogy a Bank bármikor jogosult az Üzleti kártyának más bankok ATM-jeiben történõ használatát visszavonni. Az Üzleti kártyával végzett Megbízás eltérõ megállapodás hiányában csak azzal a feltétellel történhet, hogy szabad rendelkezésû egyenleg van az adott pénzforgalmi bankszámlán. Az Üzleti kártyával végzett tranzakció a Kártyabirtokos részérõl visszavonhatatlan mûvelet. Az Üzleti kártyával végrehajtott Megbízásokkal kapcsolatban a Bank jogosult a más bankok vagy kártyatársaság által, az adott Megbízásra vonatkozóan felszámított költségeket, díjakat a Kártyabirtokosra hárítani és jogosult a Megbízásért a CitiBusiness Kisvállalati Pénzforgalmi Bankszámla Kondíciós Listában feltüntetett díjakat felszámítani. Megbízások eltérõ devizanemben: A Bank a Megbízás összegét ha a Megbízás devizaneme nem azonos a pénzforgalmi bankszámla devizanemével átváltja a pénzforgalmi bankszámla devizanemére. Az átváltást a Bank oly módon teljesíti, hogy a Megbízás devizanemében kifejezett összeget a Kártyatársaságnak az adott Megbízásra vonatkozó elszámoló pénznemére a Kártyatársaság által meghatározott keresztárfolyamon átváltja, majd ezt követõen a Kártyatársaság elszámoló pénznemében kifejezett Megbízás összeget a pénzforgalmi bankszámla devizanemére váltja át a Banknak az Üzleti kártyára meghatározott napi deviza árfolyamán. Így tehát egy, a pénzforgalmi bankszámla devizanemétõl eltérõ devizanemben végrehajtott Megbízás árfolyama a számlakivonaton feltüntetett Megbízás devizanemében meghatározott, és a pénzforgalmi bankszámla devizanemében feltüntetett összeg hányadosaként határozható meg. A napi devizaárfolyamról a Számlatulajdonos és a Kártyabirtokos a CitiPhone Banking útján tájékozódhat. 7

CitiBusiness Kisvállalati Üzleti kártya (Cirrus/Maestro, MasterCard) Szerzõdési Feltételei

CitiBusiness Kisvállalati Üzleti kártya (Cirrus/Maestro, MasterCard) Szerzõdési Feltételei A CitiBusiness Kisvállalati Pénzforgalmi Bankszámla Szerzõdés 3. sz. melléklete CitiBusiness Kisvállalati Üzleti kártya (Cirrus/Maestro, MasterCard) Szerzõdési Feltételei MEGHATÁROZÁSOK A jelen Szerzõdési

Részletesebben

küld el postán ( pre-embossed Kártya). Az Elõkártya aktiválásig nem minõsül készpénz-helyettesítõ fizetési eszköznek;

küld el postán ( pre-embossed Kártya). Az Elõkártya aktiválásig nem minõsül készpénz-helyettesítõ fizetési eszköznek; A Citibank Forintalapú Egyéni Hitelkártyáról és Egyéni Felelõsségû Vállalati Hitelkártyáról szóló Általános Szerzõdési Feltételek A 2009. július 1. napjától hatályos Általános Szerzõdési Feltételekhez

Részletesebben

Citibank Europe plc Magyarországi Fióktelepe A vállalati Bankkártya általános szerződési feltételei

Citibank Europe plc Magyarországi Fióktelepe A vállalati Bankkártya általános szerződési feltételei Citibank Europe plc Magyarországi Fióktelepe A vállalati Bankkártya általános szerződési feltételei Hatályos: 2015. június 22. napjától Hatály I. Fejezet Meghatározások Jelen szerződési feltételek a Citibank

Részletesebben

A Citibank lakossági banki szolgáltatásainak Általános Üzleti Feltételei

A Citibank lakossági banki szolgáltatásainak Általános Üzleti Feltételei A Citibank lakossági banki szolgáltatásainak Általános Üzleti Feltételei TARTALOMJEGYZÉK 1. A Szolgáltatások általános feltételei 1.1. Bevezetõ rendelkezések 1.2. Szerzõdéskötés, meghatalmazás 1.3. A Megbízások

Részletesebben

Bankkártya Általános Szerződési Feltételek bankkártyákra vonatkozóan

Bankkártya Általános Szerződési Feltételek bankkártyákra vonatkozóan Bankkártya Általános Szerződési Feltételek bankkártyákra vonatkozóan A jelen módosítással a Bankkártya Általános Szerződési Feltételek Chippel ellátott bankkártyákra vonatkozóan elnevezésű jelen üzletszabályzat

Részletesebben

I. Fogalmak. Cb 04/47 Citibank Europe plc Magyarországi Fióktelepe Levélcím: 1367 Budapest, Pf. 123 www.citibank.hu

I. Fogalmak. Cb 04/47 Citibank Europe plc Magyarországi Fióktelepe Levélcím: 1367 Budapest, Pf. 123 www.citibank.hu A Citibank Forintalapú Egyéni Hitelkártyáról szóló Általános Szerzõdési Feltételek A 2015. június 1. napjától hatályos Általános Szerzõdési Feltételekhez képest a változások kiemelve olvashatók. I. Fogalmak

Részletesebben

Lakossági Üzletszabályzat

Lakossági Üzletszabályzat Lakossági Üzletszabályzat Hatályos: 2011. január 1. Tevékenységi engedély száma: 22/1992 Tevékenységi engedély dátuma: 1992. április 3. 1. Általános rendelkezések I. Bevezetô rendelkezések 1. A jelen Lakossági

Részletesebben

Fogalom meghatározások

Fogalom meghatározások Általános üzletszabályzat mellékletei IV. rész ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK A NYÚL ÉS VIDÉKE TAKARÉKSZÖVETKEZET NETB@NK SZOLGÁLTATÁSÁHOZ Fogalom meghatározások 24.sz. melléklet Bankszámla: a Nyúl és

Részletesebben

Fogalom meghatározások

Fogalom meghatározások Általános üzletszabályzat mellékletei IV. rész ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK A NYÚL ÉS VIDÉKE TAKARÉKSZÖVETKEZET NETB@NK SZOLGÁLTATÁSÁHOZ Fogalom meghatározások 24.sz. melléklet Bankszámla: a Nyúl és

Részletesebben

Hatályba lépés: 2015. június 25-től 1. oldal, összesen: 29

Hatályba lépés: 2015. június 25-től 1. oldal, összesen: 29 LAKOSSÁGI ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK FORINT VAGY DEVIZA FIZETÉSI SZÁMLA NYITÁSÁRA ÉS VEZETÉSÉRE, BANKKÁRTYA SZOLGÁLTATÁSOKRA, VALAMINT FOLYÓSZÁMLAHITELRE Hatályos: 2015. június 25-től 1. oldal, összesen:

Részletesebben

BANKKÁRTYA ÜZLETSZABÁLYZAT ÉS ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK LAKOSSÁGI BETÉTI BANKKÁRTYÁHOZ

BANKKÁRTYA ÜZLETSZABÁLYZAT ÉS ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK LAKOSSÁGI BETÉTI BANKKÁRTYÁHOZ BANKKÁRTYA ÜZLETSZABÁLYZAT ÉS ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK LAKOSSÁGI BETÉTI BANKKÁRTYÁHOZ Érvényes: 2012. november 5-től 1. Fogalmi meghatározások Autorizáció (engedélyezés): A Kártyakibocsátó vagy

Részletesebben

MASTERCARD BANKKÁRTYÁKRA VONATKOZÓ ÁLTALÁNOS SZERZİDÉSI FELTÉTELEK

MASTERCARD BANKKÁRTYÁKRA VONATKOZÓ ÁLTALÁNOS SZERZİDÉSI FELTÉTELEK MASTERCARD BANKKÁRTYÁKRA VONATKOZÓ ÁLTALÁNOS SZERZİDÉSI FELTÉTELEK székhely: 1062 Budapest, Andrássy út 98. sz. Cégjegyzékvezető és Cégjegyzékszám: Fővárosi Törvényszék Cégbírósága Cg.01-10-046111 Tevékenységi

Részletesebben

DRB Dél-Dunántúli Regionális Bank Zrt. Siklós, Felszabadulás u. 46-48.

DRB Dél-Dunántúli Regionális Bank Zrt. Siklós, Felszabadulás u. 46-48. DRB Dél-Dunántúli Regionális Bank Zrt. Siklós, Felszabadulás u. 46-48. Lakossági Bankkártya Üzletszabályzat és Általános Szerződési Feltételek Az Igazgatóság az 15/9-8/2011. sz. határozattal jóváhagyta.

Részletesebben

BANKKÁRTYA ÜZLETSZABÁLYZAT ÉS ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK LAKOSSÁGI BETÉTI BANKKÁRTYÁHOZ

BANKKÁRTYA ÜZLETSZABÁLYZAT ÉS ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK LAKOSSÁGI BETÉTI BANKKÁRTYÁHOZ BANKKÁRTYA ÜZLETSZABÁLYZAT ÉS ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK LAKOSSÁGI BETÉTI BANKKÁRTYÁHOZ Érvényes: 2014. augusztus 25-től 1. Fogalmi meghatározások Autorizáció (engedélyezés): A Kártyakibocsátó vagy

Részletesebben

BANKKÁRTYA ÜZLETSZABÁLYZAT ÉS ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK LAKOSSÁGI BETÉTI BANKKÁRTYÁHOZ

BANKKÁRTYA ÜZLETSZABÁLYZAT ÉS ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK LAKOSSÁGI BETÉTI BANKKÁRTYÁHOZ BANKKÁRTYA ÜZLETSZABÁLYZAT ÉS ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK LAKOSSÁGI BETÉTI BANKKÁRTYÁHOZ Érvényes: 2014. augusztus 25-től 1. Fogalmi meghatározások Autorizáció (engedélyezés): A Kártyakibocsátó vagy

Részletesebben

BANKKÁRTYA ÜZLETSZABÁLYZAT ÉS ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK LAKOSSÁGI BETÉTI BANKKÁRTYÁHOZ Érvényes: 2014. augusztus 25-től 1. Fogalmi meghatározások Autorizáció (engedélyezés): A Kártyakibocsátó vagy

Részletesebben

Fogalom meghatározások

Fogalom meghatározások A SZÉCSÉNY ÉS KÖRNYÉKE TAKARÉKSZÖVETKEZET INTERNET BANK SZOLGÁLTATÁSÁHOZ HATÁLYOS: 2014. JANUÁR 1-TŐL Fogalom meghatározások Bankszámla: a Szécsény és Környéke Takarékszövetkezet (a továbbiakban: Takarékszövetkezet)

Részletesebben

VISA CHIP betéti bankkártyákra vonatkozó üzletszabályzat

VISA CHIP betéti bankkártyákra vonatkozó üzletszabályzat VISA CHIP betéti bankkártyákra vonatkozó üzletszabályzat Hatályos: 2014. március 17-től Tartalomjegyzék 1. Általános rendelkezések... 3 2. Fogalommeghatározások... 4 3. A bankkártyaszerződés létrejötte...

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK BANKKÁRTYÁKHOZ

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK BANKKÁRTYÁKHOZ ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK BANKKÁRTYÁKHOZ Jelen ÁSZF a Mecsekvidéke Takarékszövetkezet által megkötött egyedi szerződések elválaszthatatlan részét képezi! Hatályos: 2010. június 11-től, illetve már

Részletesebben

DRB Dél-Dunántúli Regionális Bank Zrt. Siklós, Felszabadulás u. 46-48.

DRB Dél-Dunántúli Regionális Bank Zrt. Siklós, Felszabadulás u. 46-48. DRB Dél-Dunántúli Regionális Bank Zrt. Siklós, Felszabadulás u. 46-48. Lakossági Bankkártya Üzletszabályzat és Általános Szerződési Feltételek Az Igazgatóság az 15/9-8/2011. sz. határozattal jóváhagyta.

Részletesebben

BANKKÁRTYA SPECIÁLIS ÜZLETÁGI SZABÁLYZAT

BANKKÁRTYA SPECIÁLIS ÜZLETÁGI SZABÁLYZAT BANKKÁRTYA SPECIÁLIS ÜZLETÁGI SZABÁLYZAT OBERBANK AG MAGYARORSZÁGI FIÓKTELEP SZÉKHELY: 1062 BUDAPEST, VÁCI ÚT 1-3., CÉGJEGYZÉKSZÁM: 01-17-000456 ADÓSZÁM: 22353605-2-42 PSZÁF NYILVÁNTARTÁSI SZÁMA: 36865/7/2006

Részletesebben

BANKKÁRTYA ÜZLETSZABÁLYZAT ÉS ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK VÁLLALKOZÓI BANKKÁRTYÁHOZ

BANKKÁRTYA ÜZLETSZABÁLYZAT ÉS ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK VÁLLALKOZÓI BANKKÁRTYÁHOZ BANKKÁRTYA ÜZLETSZABÁLYZAT ÉS ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK VÁLLALKOZÓI BANKKÁRTYÁHOZ Érvényes: 2014. augusztus 25-től 1. Fogalmi meghatározások Autorizáció (engedélyezés): A Kártyakibocsátó vagy a nevében

Részletesebben

BANKKÁRTYA ÜZLETSZABÁLYZAT ÉS ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK VÁLLALKOZÓI BANKKÁRTYÁHOZ

BANKKÁRTYA ÜZLETSZABÁLYZAT ÉS ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK VÁLLALKOZÓI BANKKÁRTYÁHOZ BANKKÁRTYA ÜZLETSZABÁLYZAT ÉS ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK VÁLLALKOZÓI BANKKÁRTYÁHOZ Érvényes: 2014. augusztus 25-től 1. Fogalmi meghatározások Autorizáció (engedélyezés): A Kártyakibocsátó vagy a nevében

Részletesebben

BANKKÁRTYA ÜZLETSZABÁLYZAT ÉS ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK VÁLLALKOZÓI BANKKÁRTYÁHOZ Érvényes: 2014. augusztus 25-től 1. Fogalmi meghatározások Autorizáció (engedélyezés): A Kártyakibocsátó vagy a nevében

Részletesebben

BANKKÁRTYA ÜZLETSZABÁLYZAT ÉS ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK VÁLLALKOZÓI BANKKÁRTYÁHOZ

BANKKÁRTYA ÜZLETSZABÁLYZAT ÉS ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK VÁLLALKOZÓI BANKKÁRTYÁHOZ BANKKÁRTYA ÜZLETSZABÁLYZAT ÉS ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK VÁLLALKOZÓI BANKKÁRTYÁHOZ Érvényes: 2014. március 15-től 1. Fogalmi meghatározások Autorizáció (engedélyezés): A Kártyakibocsátó vagy a nevében

Részletesebben

BANKKÁRTYA ÜZLETSZABÁLYZAT ÉS ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK VÁLLALKOZÓI BANKKÁRTYÁHOZ

BANKKÁRTYA ÜZLETSZABÁLYZAT ÉS ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK VÁLLALKOZÓI BANKKÁRTYÁHOZ BANKKÁRTYA ÜZLETSZABÁLYZAT ÉS ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK VÁLLALKOZÓI BANKKÁRTYÁHOZ Érvényes: 2014. március 15-től 1. Fogalmi meghatározások Autorizáció (engedélyezés): A Kártyakibocsátó vagy a nevében

Részletesebben

BANKKÁRTYA ÜZLETSZABÁLYZAT ÉS ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK VÁLLALKOZÓI BANKKÁRTYÁHOZ. Érvényes: 2014. augusztus 25-től. 1. Fogalmi meghatározások

BANKKÁRTYA ÜZLETSZABÁLYZAT ÉS ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK VÁLLALKOZÓI BANKKÁRTYÁHOZ. Érvényes: 2014. augusztus 25-től. 1. Fogalmi meghatározások BANKKÁRTYA ÜZLETSZABÁLYZAT ÉS ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK VÁLLALKOZÓI BANKKÁRTYÁHOZ Érvényes: 2014. augusztus 25-től 1. Fogalmi meghatározások Autorizáció (engedélyezés): A Kártyakibocsátó vagy a nevében

Részletesebben

MASTERCARD BANKKÁRTYÁKRA VONATKOZÓ ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK

MASTERCARD BANKKÁRTYÁKRA VONATKOZÓ ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK MASTERCARD BANKKÁRTYÁKRA VONATKOZÓ ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK Hatályos 2015. július 29. napjától MagNet Magyar Közösségi Bank Zártkörűen Működő Részvénytársaság székhely: 1062 Budapest, Andrássy út

Részletesebben

LAKOSSÁGI HITELKÁRTYA ÜZLETSZABÁLYZAT ÉS ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK

LAKOSSÁGI HITELKÁRTYA ÜZLETSZABÁLYZAT ÉS ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK LAKOSSÁGI HITELKÁRTYA ÜZLETSZABÁLYZAT ÉS ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK Érvényes: 2012. november 5-től ÁLTALÁNOS SZABÁLYOK, DEFINÍCIÓK Authorizáció (engedélyezés): A Kártyakibocsátó vagy a nevében eljáró

Részletesebben

A BUDAPEST INTERNETBANK, A TRANZAKTÁLÓ TELEBANK ÉS A BUDAPEST MOBILBANK SZOLGÁLTATÁSOK ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI ÁLTALÁNOS RENDELEZÉSEK

A BUDAPEST INTERNETBANK, A TRANZAKTÁLÓ TELEBANK ÉS A BUDAPEST MOBILBANK SZOLGÁLTATÁSOK ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI ÁLTALÁNOS RENDELEZÉSEK A BUDAPEST INTERNETBANK, A TRANZAKTÁLÓ TELEBANK ÉS A BUDAPEST MOBILBANK SZOLGÁLTATÁSOK ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI I. ÁLTALÁNOS RENDELEZÉSEK 1. Fogalmi meghatározások A jelen fejezetben az alábbiakban

Részletesebben