A HOP eddigi eredményei és tapasztalatai Magyarországon

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "A HOP eddigi eredményei és tapasztalatai Magyarországon"

Átírás

1 A HOP eddigi eredményei és tapasztalatai Magyarországon Dr. Réczey Gábor Vidékfejlesztési Minisztérium Dr. Szűcs István Magyar Akvakultúra Szövetség Székelyudvarhely, február 24.

2 Közös Halászati Politika Common Fisheries Policy Szűk értelmezés: Közös vizek ügyei Tág értelmezés: Az EU minden vize Magyarországon 2004 előtt nemzeti támogatások HOPE (Magyarországon 2004-től) EHA as időszakra jelenleg folyik a tervezés a Bizottságnál és az EU-s rendeletalkotás

3 Mi az EHA? Az Európai Halászati Alapról szóló rendelet Európai Halászati Alapot hozott létre, és meghatározta a halászati ágazat, a halászati területek és a belvízi halászat fenntartható fejlesztésére irányuló közösségi támogatás kereteit. Mi a HOP? A tagállam által készített és a Bizottság által jóváhagyott egységes dokumentum, amely olyan, egymással összhangban lévő prioritások összességét tartalmazza, amelyeket az Alapból nyújtott támogatás segítségével kell elérni

4 Jogszabályi háttér 1198/2006 EK Tanácsi EHA Rendelet (2006. július 27.) 498/2007/EK Bizottsági EHA végrehajtási Rendelet (2007. március 26.) Nemzeti Halászati Stratégiai Terv (NHST) Halászati Operatív Program (HOP) elfogadva szeptember 9-én Alapjuk a széleskörű szakmai és társadalmi egyeztetés

5 HOP hatóságok Irányító Hatóság Ø HOP-NHST-EHA összhangja - végrehajtás Ø Monitoring Bizottság működtetése Ø Koordináció Igazoló Hatóság Ø Támogatások lehívása a Bizottságtól igazolva, hogy annak alapja megfelel a feltételeknek Ellenőrző Hatóság Ø A HOP irányításának, végrehajtásának rendszer ellenőrzése Közreműködő Szervezet Ø Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal

6 Pénzügyi háttér EHA keret : Nem konvergencia területekre: euró Konvergencia területekre: Összesen: euró euró

7 Pénzügyi eredmények Kötelezettségvállalás (EU) / összes EHA 30% Kifizetés a kedvezm.-nek. (EU) / összes EHA 10% Forráslehívás (előleget is beleszámítva) 16% Kifizetés a Bizottságtól (előleget is beleszámítva) 14%

8 Halászati Operatív Program Magyarország 1. prioritási tengely: Tengeri flotta intézkedések Magyarországon nem alkalmazható 2. prioritási tengely: Akvakultúra, belvízi halászat, halfeldolgozása és forgalmazás 70% 3. prioritási tengely: Közös érdekeket célzó intézkedések 25% 4. prioritási tengely: Halászati területek intézkedései Magyarországon nem alkalmazható 5. prioritási tengely: Technikai segítségnyújtás 5%

9 2. tengely Próba Infosys jelentés a 2. tengelyre vonatkozóan szeptemberben Új monitoring indikátorok kidolgozása Monitoring eljárásrend módosítása (helyszíni szemle, hiánypótlás, stb.) Tervezett rendeletmódosítás (25/2009 FVM rendelet, 26/2009 FVM rendelet) megvalósítás: hatályon kívül helyezés, és új VM rendelet alkotása HKP lehetősége Induló 3.tengely Szervezeti változások MVH-IH-IgH közötti Együttműködési Megállapodás módosítása

10 3-as tengely megvalósítása Közösségi Halmarketing Program Közösségi Halászati Tudás Transzfer Program

11 3-as tengely megvalósítása FELADATMEGHATÁROZÁS Kérelem vs. Pályázat DÖNTÉSI FOLYAMAT meghatározása A programokhoz kötött ELSZÁMOLHATÓ KÖLTSÉGEK meghatározása; Az ELSZÁMOLÁS menetének kialakítása ELLENŐRZÉS: ki, mit, hogyan? Kötelezettségvállalás, elszámolás KIFIZETÉS: Kedvezményezett részére (Közbeszerzés vizsgálata), valamint az EHA rész lehívása a Bizottságtól Jelenleg a RENDELETALKOTÁS folyik, egyeztetés a Jogi Főosztállyal, a Közreműködő Szervezettel Tervezett indítás 2011 április

12 Technikai Segítségnyújtás (TS) Egyéb (Félidős értékelés, 3. teng. előkészítése) Ellenőrző szervi feladatok Kommunikációs feladatok HR Projektek száma (db) Költségek (1000 )

13 3. Tengely megvalósítás: Összevont Programok HOP intézkedések szerint Meg kell akadályozni, hogy az erőforrások szétaprózódjanak, egymással nem kellőképpen kapcsolódó projektek és akciók fussanak párhuzamosan. Közösségi Halászati Tudás Transzfer Program intézkedés: a kollektív akciókhoz nyújtható támogatások, intézkedés: a vízben élő állat és növényvilág védelmét és fejlesztését célzó intézkedéshez nyújtható támogatások, intézkedés: a kísérleti projektek című intézkedéshez nyújtható támogatások, Közösségi Halmarketing Program intézkedés: az EHA rendelet szerint az új piacok kialakítása és promóciós kampányok szervezése című intézkedéshez nyújtható támogatások,

14 Közösségi Halászati Tudás Transzfer Program Projektek szakmai készségek korszerűsítésért Projektek az élelmiszerbiztonságért és nyomonkövethetőségért A projektek eredményeinek eredője a HOP célok irányba mutat Projektek a minőségét minőségpolitikáért Projektek a hatékony szaktanácsadásért és a technológia transzferért Promóciós kampányok a halfogyasztás növeléséért Projektek az ágazati információ bázisért és áramlásért Projektek a halászati ágazat imázsáért Projektek a halászati termékek piacának jobb megismerésért HOP SPECIFIKUS CÉLOK - A technikai ismeretek és szaktudás fejlesztése - A halászati ágazat termelői és a kutatói szféra közötti együttműködés lehetőségeinek biztosítása - A halászati és akvakultúra termékek promóciójának Elősegítése - A hazai halfogyasztás növelése Közösségi Halmarketing Program

15 Közösségi Halászati Tudás Transzfer Program KOLLEKTÍV AKCIÓK 3.2. A VÍZBEN ÉLŐ ÁLLAT- ÉS NÖVÉNYVILÁG VÉDELMÉT ÉS FEJLESZTÉSÉT CÉLZÓ INTÉZKEDÉSEK 3.4. KÍSÉRLETI PROJEKTEK 3.1. Az Alap magánvállalkozások által végzett intézkedéseknél szélesebb körű közös érdekeket célzó intézkedéseket támogathat Az Alap hozzájárulhat olyan közös érdekeket célzó intézkedésekhez,amelyek célja a vízben élő állat- és növényvilág védelme és fejlesztése, a vízi környezet javításával egyidejűleg Az Alap támogathat olyan kísérleti projekteket, beleértve a szelektívebb halászati technológiák kísérleti alkalmazását, amelyek célja új technológiai ismeretek szerzése és terjesztése, és amelyeket gazdasági szereplő, elismert szakmai szövetség vagy bármilyen egyéb, a tagállam által ebből a célból kijelölt, hozzáértő szervezet hajt végre, partnerségben egy tudományos vagy szakmai testülettel.

16 3.1. INTÉZKEDÉS: CÉLRENDSZER A halászati erőforrások fenntartható használatának és védelmének biztosítása; Az akvakultúra termékek piaci átláthatóságának, minőségének, élelmiszerbiztonságának és nyomon-követhetőségének biztosítása, illetve javítása; A termékek minőségének valamint az élelmiszerbiztonság színvonalának javítása a halászati ágazatban; Együttműködési hálózat kiépítése, valamint a szakmai és gyakorlati tapasztalatok cseréje az ágazat szereplői között; A szakmai készségek fejlesztése, új képzési módszerek és eszközök kifejlesztése; A közös programokon alapuló partnerség ösztönzése a kutatói szféra és a halászati ágazat szereplői között; A termelői szerveződések színvonalának javítása és létszámának bővítése; Partnerség kiépítése a harmadik országok halászati ágazatai felé.

17 3.1. INTÉZKEDÉS: TÁMOGATHATÓ TEVÉKENYSÉGEK 1. A halászati és akvakultúra termékek minőségének, élelmiszerbiztonságának és nyomonkövethetőségének biztosítása, nyomonkövethetőségi rendszer kialakítása és tesztelése; 2. Halászati Kooperációs Tudás- és Technológia Transzfer hálózat kialakítása; 3. A szakmai készségek korszerűsítése, új képzési módszerek és eszközök kifejlesztése; 4. A közös programokon alapuló partnerség ösztönzése a kutatói szféra és a halászati ágazat szereplői között: a halászati ágazathoz kapcsolódó témakörökben a kutatóintézetek által indított kutatási programokban való aktív részvétel (például erőforrás-gazdálkodás, akvakultúra technológiák és módszerek alkalmazása, a termékek minőségének ellenőrzése, energiatakarékos gazdálkodási módszerek stb. terén) 5.Termelői szervezetek létrehozása és átszervezése a Tanács 104/2000/ EK rendeletének értelmében; 6. Elektronikus aukciós rendszer létrehozása; 7. Megvalósíthatósági tanulmányok készítése a harmadik országok halászati ágazatai felé történő partnerség kiépítésének elősegítése érdekében

18 3.2. INTÉZKEDÉS: CÉLRENDSZER ÉS TÁMOGATHATÓ TEVÉKENYSÉGEK CÉLOK: - a vízben és vízközelben élő növény- és állatvilág védelme és fejlesztése, a vízi élőhelyek rehabilitációja és fenntartása mellett; - a természetes vizek élőhely-degradációs folyamatainak lassítása, az invazív halfajok túlzott mértékű térnyerésének csökkentése. TEVÉKENYSÉGEK: - 1. Olyan statikus vagy mozgó létesítmények építése vagy telepítése, amelyek a vízben élő állat- és növényvilág védelmét és fejlesztését szolgálják; - 2. A természetes vízterek rehabilitációja, különös tekintettel az ívóhelyek és halbölcsők állapotára, valamint a vándorló halfajok migrációs útvonalainak biztosítására

19 3.4. INTÉZKEDÉS: CÉLRENDSZER ÉS TÁMOGATHATÓ TEVÉKENYSÉGEK CÉLOK: - Gazdasági és biológiai értelemben vett hatékonyabb és kisebb környezeti terhelést jelentő új technikai szakismeretek, termeléstechnológiák és eljárások kidolgozása, elsajátítása és elterjesztése TEVÉKENYSÉGEK: - 1. Innovatív technológiák tesztelése - 2. Halgazdálkodási tervek tesztelése, valamint amennyiben szükséges tilalmi zónák létrehozása annak érdekében, hogy levonhatóak legyenek a biológiai és gazdasági következmények - 3. Alternatív halgazdálkodási technológiák tesztelése különös tekintettel a negatív környezeti hatásokat csökkentő módszerekre Egy kísérleti projekt mindig magában foglalja a megfelelő tudományos nyomon követést annak érdekében, hogy jelentős eredményeket tudjon hozni. A kísérleti projektek eredményeiről technikai jelentéseket kell készíteni, amelyeket nyilvánosságra kell hozni.

20 Közösségi Halmarketing Program A HOP 3.3. intézkedés célrendszere: - a minőségpolitika bevezetése és a magasabb hozzáadott értékkel rendelkező termékek arányának növelése; - a fogyasztók információval való ellátása valamint a halászati és az akvakultúra termékek új piaci lehetőségeinek megteremtése promóciós kampányok szervezésével; - a halfogyasztással kapcsolatos fogyasztói magatartás vizsgálata, valamint a jelenlegi helyzet és a lehetőségek vizsgálata a hal és akvakultúra termékek piacán; - a halászati termékek új, a Közösségen kívüli piaci lehetőségeinek megteremtése.

21 Közösségi Halmarketing Program A HOP 3.3. intézkedés támogatható tevékenységei: - 1. A minőségpolitika bevezetése a halászati és akvakultúra ágazatban - 2. A környezetkímélő módszerek alkalmazásával tenyésztett halból készült termékekről minőségi tanúsítványok kiállítása, beleértve a termékcímkézést és a termékek védjeggyel való ellátását - 3. Promóciós kampányok szervezése a halfogyasztás növelése érdekében, hagyományos és organikus halászati és akvakultúra termékek fogyasztását ösztönző akciók szervezése - 4. Halászati termékek kiállításainak szervezése, valamint azokon való részvétel - 5. A halászati termékekkel kapcsolatos piaci felméréseken és elemzéseken alapuló marketing akciókhoz való csatlakozás EU szinten, valamint az Európai Unión kívüli országokban

22 Közösségi Halmarketing Program ÁLTALÁNOS PROGRAMELEMEK PROGRAM ELEMEK 1. MINŐSÉGPOLITIKAI PROGRAMELEMEK HAGYOMÁNYOS (H) HALÁSZATI TERMELÉSRE (MINŐSÉGI HAZAI HAL PROGRAM) 2. MINŐSÉGPOLITIKAI PROGRAMELEMEK ÖKOLÓGIAI GAZDÁLKODÁSRA (ÖKG) ALAPOZOTT HALÁSZATI TERMELÉSRE 3. PROMÓCIÓS KAMPÁNYOK A HAZAI HALFOGYASZTÁS NÖVELÉSÉÉRT ÉS AZ ÁGAZATI IMÁZS JAVÍTÁSÁÉRT 4. HALÁSZATOT IS ÉRINTŐ KIÁLLÍTÁSOKON, RENDEZVÉNYEKEN VALÓ MEGJELENÉS ÉS AZOK SZERVEZÉSE 5. UNIÓS ÉS UNIÓ KÍVÜLI ORSZÁGOK HALÁSZATI TERMÉK PIACÁNAK ÉS MARKETING PROGRAMJAINAK ELEMZÉSE ÉS ÚJ PIACOK MEGALAPOZÁSA

23 0. ÁLTALÁNOS PROGRAMELEMEK A KHMP kommunikációs stratégiája, arculati elemeinek meghatározása, a program PR-ja A program promóció tárgyiasult elmeinek meghatározása, elkészítése és terjesztése Piaci elemzések a KHMP megalapozására A hazai fogyasztói igények és attitűdök elemző feltárása Programelemek megvalósulásához kapcsolódó vizsgálatok, eredményességmérés (időközi és végső) Előre nem látható, új programelemek

24 MINŐSÉGPOLITIKAI programelemek HAGYOMÁNYOS (H) halászati termelésre Minőségi Hazai Hal Program - MHHP Kidolgozás, beleértve a szükséges információk beszerzését és az előzetes tesztelést A hazai haltermelés (THT-IHT-HF [1] ) technológiájának elemző felmérése a minőségpolitika megalapozásához A Minőségi Hazai Hal (MHH), mint végtermék standardjainak meghatározása Minőségi Hazai Hal (MHH) termelését meghatározó minőségbiztosítási rendszer kidolgozása (THT-IHT-HF) Termékcímkézési / védjegy és logo politika kidolgozása Kísérleti bevezetés, beleértve annak a promócióját is Kidolgozott MHH minőségbiztosítási rendszer kísérleti bevezetése (THT-IHT-HF) Termékcímkézési / védjegy és logo politika kísérleti bevezetése A Minőségi Hazai Hal Program termékpályát lefedő promóciója [1] THT = Tógazdasági Haltermelés; IHT = Intenzív Üzemi Haltermelés ; HF = Halfeldolgozás

25 MINŐSÉGPOLITIKAI programelemek ÖKOLÓGIAI GAZDÁLKODÁSRA (ÖKG) alapozott halászati termelésre Kidolgozás, beleértve a szükséges információk beszerzését és az előzetes tesztelést Ökológiai gazdálkodásra alapozott haltermelési technológiák minőségbiztosítási rendszerének kidolgozása (THT-IHT) Ökológiai gazdálkodásra alapozott haltermelési technológiákkal előállított haltermékek termékcímkézési / védjegy és logo politikájának kidolgozása Kísérleti bevezetés, beleértve annak a promócióját is Ökológiai gazdálkodásra alapozott haltermelési technológiák minőségbiztosítási rendszerének kísérleti bevezetése (THT-IHT) Ökológiai gazdálkodásra alapozott haltermelési technológiákkal előállított haltermékek termékcímkézési / védjegy és logo politikájának kísérleti bevezetése Ökológiai gazdálkodásra alapozott haltermelési technológiákkal előállított haltermékek védjegyének fogyasztói körben való promóciója [1] THT = Tógazdasági Haltermelés; IHT = Intenzív Üzemi Haltermelés ; HF = Halfeldolgozás

26 PROMÓCIÓS KAMPÁNYOK a hazai halfogyasztás növeléséért és az ágazati imázs javításáért Médiákhoz kapcsolódva a célokhoz és az egyes célcsoportokhoz igazodva Televízió, rádió: Társadalmi célú reklám spot-ok készítése az orvos ajánlásával HALASKULTÚRA; HALTÚRA; HALSHOW; HALASGASZTRO Írott sajtó Halas szakácskönyv gyermekek és/vagy kismamák részére; Halas meséskönyv gyerekek részére Promóciós cikkek, riportok a halfogyasztásért és ágazati imázsért Elektronikus sajtó: KHMP webkampány Elektronikus és hagyományos reklámfelületek: Halfogyasztást és ágazati imázst erősítő óriásplakátok Értékesítési helyekhez kapcsolódva a célokhoz és az egyes célcsoportokhoz igazodva Hiper és szupermarketek, C+C; diszkontok, kiskereskedelmi láncok Halpéntek alapanyag értékesítési pontokon Közétkeztetés (óvodák, iskolák, közintézmények, hadsereg, stb.) Kampány a halfogyasztás növelésért a közétkeztetésben Éttermek, büfék: Halpéntek az éttermekben Társadalmi és civil szervezetekhez kapcsolódva a célokhoz és az egyes célcsoportokhoz igazodva Óvodák, iskolák, felsőoktatási intézmények Országos gyermek halas tábor program (Matula tábor); Halgazdaságokba kihelyezett biológia óra (halsuli) Nyugdíjas klubok: HALPIKNIK Egyesületek, alapítványok: HALLOVAGREND, Halászok hete, látványhalászat

27 KHMP : 4-5 PROGRAMELEMEK HALÁSZATOT IS ÉRINTŐ KIÁLLÍTÁSOKON, RENDEZVÉNYEKEN való megjelenés és azok szervezése Vonatkozó (bio és konvencionális élelmiszereket, halászatot, halászati termékeket bemutató) hazai és nemzetközi kiállításokon való megjelenés Halfogyasztáshoz és ágazati imázs építéséhez, marketinghez, élelmiszertermékek fejlesztéséhez kapcsolódó, illetve kapcsolható hazai rendezvényeken való megjelenés és azok szervezése UNIÓS ÉS UNIÓ KÍVÜLI ORSZÁGOK halászati termék piacának és marketing programjainak elemzése, és új piacok megalapozása Fogyasztói attitűdök és piaci lehetőségek feltárása egyes Uniós és unión kívüli országokban Uniós és unión kívüli országokban megvalósult halfogyasztást ösztönző egyes marketing programok elemzése, az EU és a hazai termékek piacra jutásának az elősegítése

28 3. TENGELYES INTÉZKEDÉSEK HOP SZERINTI FORRÁSA 1 EUR = 280HUF HOP 3. tengely összesen: EUR HUF Termelői szervezetek (2%) EUR HUF KHMP és HTTP (98%) EUR HUF KHMP (98% 60%-a) EUR HUF HTTP (98% 40%-a) EUR HUF

29 Köszönjük a megtisztelő figyelmet!

KÖZÖSSÉGI HALMARKETING PROGRAM 2011 2015 (KHMP 2011 2015)

KÖZÖSSÉGI HALMARKETING PROGRAM 2011 2015 (KHMP 2011 2015) VIDÉKFEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM ERDÉSZETI, HALÁSZATI ÉS VADÁSZATI FİOSZTÁLY HOP IH OSZTÁLY KÖZÖSSÉGI HALMARKETING PROGRAM 2011 2015 (KHMP 2011 2015) N y i l v á n o s a n y a g Európai Halászati Alap: A

Részletesebben

Kidolgoztató: Földművelésügyi és Vidékfejlesztési Minisztérium

Kidolgoztató: Földművelésügyi és Vidékfejlesztési Minisztérium 1 Magyarország Nemzeti Halászati Stratégiai Terv és Halászati Operatív Program STRATÉGIAI KÖRNYEZETI VIZSGÁLATA Kidolgoztató: Földművelésügyi és Vidékfejlesztési Minisztérium 2007. 1 Tartalomjegyzék Tartalomjegyzék...1

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HALÁSZATI OPERATÍV PROGRAMJA 2007-2013

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HALÁSZATI OPERATÍV PROGRAMJA 2007-2013 A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG FÖLDMŰVELÉSÜGYI ÉS VIDÉKFEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUMA 1. AZ OPERATÍV PROGRAM MEGNEVEZÉSE, TAGÁLLAM A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HALÁSZATI OPERATÍV PROGRAMJA 2007-2013 Budapest, 2008. augusztus

Részletesebben

NEMZETI AGRÁR-VIDÉKFEJLESZTÉSI STRATÉGIA 2007-2013 1/5. VÁLTOZAT BUDAPEST, 2005. DECEMBER 20.

NEMZETI AGRÁR-VIDÉKFEJLESZTÉSI STRATÉGIA 2007-2013 1/5. VÁLTOZAT BUDAPEST, 2005. DECEMBER 20. FÖLDMŰVELÉSÜGYI ÉS VIDÉKFEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM NEMZETI AGRÁR-VIDÉKFEJLESZTÉSI STRATÉGIA 2007-2013 1/5. VÁLTOZAT BUDAPEST, 2005. DECEMBER 20. Bevezetés A Közösségi Agrárpolitika (KAP) 2003. júniusi és

Részletesebben

XIX. Uniós Fejlesztések

XIX. Uniós Fejlesztések XIX. Uniós Fejlesztések I. A célok meghatározása, felsorolása Az Európai Unió regionális politikája alapvető célként a fejlődésben elmaradott területek felzárkóztatását, illetve strukturális átalakítását

Részletesebben

Halászati Operatív Program Magyarországon

Halászati Operatív Program Magyarországon Halászati Operatív Program Magyarországon www.fvm.hu 1 Mi az Európai Halászati Alap? A halászat az Európai Unióban kiemelt fontosságú, a mezőgazdaságtól elkülönülő, önálló politikával rendelkező ágazat.

Részletesebben

PROGRAM-KIEGÉSZÍTŐ DOKUMENTUM (PKD) AGRÁR- és VIDÉKFEJLESZTÉSI OPERATÍV PROGRAM

PROGRAM-KIEGÉSZÍTŐ DOKUMENTUM (PKD) AGRÁR- és VIDÉKFEJLESZTÉSI OPERATÍV PROGRAM Földművelésügyi és Vidékfejlesztési Minisztérium PROGRAM-KIEGÉSZÍTŐ DOKUMENTUM (PKD) AGRÁR- és VIDÉKFEJLESZTÉSI OPERATÍV PROGRAM 2004-2006) (11. változat) Budapest 2004. március 3. \\Mehvdfs\MEHVPROFILES\GoncziT\Asztal\PKD

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS ÉS ÚTMUTATÓ

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS ÉS ÚTMUTATÓ PÁLYÁZATI FELHÍVÁS ÉS ÚTMUTATÓ A KUTATÁSI ÉS TECHNOLÓGIAI INNOVÁCIÓS ALAP K+F VERSENYKÉPESSÉGI ÉS KIVÁLÓSÁGI SZERZŐDÉSEK TÁRGYÚ PÁLYÁZATHOZ KÓDSZÁM: VKSZ_14 1 TARTALOMJEGYZÉK... 1 A. ALAPVETŐ INFORMÁCIÓK...

Részletesebben

Környezetvédelmi célú pénzügyi eszköz (LIFE +) ***I

Környezetvédelmi célú pénzügyi eszköz (LIFE +) ***I 2006.7.6. HU Az Európai Unió Hivatalos Lapja C 157 E/451 P6_TA(2005)0291 Környezetvédelmi célú pénzügyi eszköz (LIFE +) ***I Az Európai Parlament jogalkotási állásfoglalása a környezetvédelmi célú pénzügyi

Részletesebben

Pályázati technikák az EU támogatási rendszeréhez

Pályázati technikák az EU támogatási rendszeréhez Kormányzati Személyügyi Szolgáltató és Közigazgatási Képzési Központ ROP.. Programigazgatóság Pályázati technikák az EU támogatási rendszeréhez Tankönyv a köztisztviselők továbbképzéséhez SZERKESZTŐ: dr.

Részletesebben

AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA A BIZOTTSÁG KÖZLEMÉNYE AZ EURÓPAI PARLAMENTNEK ÉS A TANÁCSNAK

AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA A BIZOTTSÁG KÖZLEMÉNYE AZ EURÓPAI PARLAMENTNEK ÉS A TANÁCSNAK AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA Brüsszel, 23.1.2006 COM(2006) 13 végleges A BIZOTTSÁG KÖZLEMÉNYE AZ EURÓPAI PARLAMENTNEK ÉS A TANÁCSNAK az állatjólétért és az állatok védelméért 2006 és 2010 között folytatott

Részletesebben

A Europe Direct szolgáltatás az Európai Unióval kapcsolatos kérdéseire segít Önnek választ találni. Ingyenesen hívható telefonszám (*):

A Europe Direct szolgáltatás az Európai Unióval kapcsolatos kérdéseire segít Önnek választ találni. Ingyenesen hívható telefonszám (*): Európai Halászati Alap Útmutató 2007-2013 Publikációk az európai halászati alapról: Európai Halászati Alap 2007-2013 Rendeletek ISBN 978-92-79-08641-0 Európai Halászati Alap 2007-2013 Vademecum ISBN 978-92-79-08652-6

Részletesebben

Vidékfejlesztési Program 2014-2020 bemutatása tervezésének jelenlegi helyzete

Vidékfejlesztési Program 2014-2020 bemutatása tervezésének jelenlegi helyzete Vidékfejlesztés a fókuszban 2013. november 25. Budapest Vidékfejlesztési Program 2014-2020 bemutatása tervezésének jelenlegi helyzete Dr. Mezőszentgyörgyi Dávid főigazgató, NAKVI főtitkár, MNVH A Vidékfejlesztési

Részletesebben

2004-2006. Megvalósult, sikeres projektek az Európai Unió támogatásával. Közép-Magyarország. Kiskunlacháza

2004-2006. Megvalósult, sikeres projektek az Európai Unió támogatásával. Közép-Magyarország. Kiskunlacháza 2004-2006 Kiskunlacháza Megvalósult, sikeres projektek az Európai Unió támogatásával Közép-Magyarország Miniszteri köszöntő A 2004-2006-os időszak a magyar mezőgazdaság szempontjából kiemelkedő jelentőségű

Részletesebben

HÁTTÉRANYAG Sóvágó Krisztina (VÁTI Nonprofit Kft. TTÉI TEÉMI) Európai Uniós és egyéb nemzetközi támogatások egyetemi előadásához.

HÁTTÉRANYAG Sóvágó Krisztina (VÁTI Nonprofit Kft. TTÉI TEÉMI) Európai Uniós és egyéb nemzetközi támogatások egyetemi előadásához. HÁTTÉRANYAG Sóvágó Krisztina (VÁTI Nonprofit Kft. TTÉI TEÉMI) Európai Uniós és egyéb nemzetközi támogatások egyetemi előadásához. Tárgy: Területfejlesztési politika ELTE TTK 2009. november 17. Az Európai

Részletesebben

2005R1698 HU 01.01.2009 003.001 1

2005R1698 HU 01.01.2009 003.001 1 2005R1698 HU 01.01.2009 003.001 1 Ez a dokumentum kizárólag tájékoztató jellegű, az intézmények semmiféle felelősséget nem vállalnak a tartalmáért B A TANÁCS 1698/2005/EK RENDELETE (2005. szeptember 20.)

Részletesebben

Operatív programok tervezése - 2014-2020 TERÜLET- ÉS TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI OPERATÍV PROGRAM (TOP) Jusztin Valéria Vezető tervező

Operatív programok tervezése - 2014-2020 TERÜLET- ÉS TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI OPERATÍV PROGRAM (TOP) Jusztin Valéria Vezető tervező Operatív programok tervezése - 2014-2020 TERÜLET- ÉS TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI OPERATÍV PROGRAM (TOP) Jusztin Valéria Vezető tervező I. Nemzeti felkészülés és az Operatív Programok tervezése 2014-2020 II. Ágazati

Részletesebben

2013.12.20. Az Európai Unió Hivatalos Lapja L 347/487

2013.12.20. Az Európai Unió Hivatalos Lapja L 347/487 2013.12.20. Az Európai Unió Hivatalos Lapja L 347/487 AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS 1305/2013/EU RENDELETE (2013. december 17.) az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból (EMVA) nyújtandó vidékfejlesztési

Részletesebben

Regionális Fejlesztés Operatív Program

Regionális Fejlesztés Operatív Program MAGYAR TERÜLET- ÉS REGIONÁLIS FEJLESZTÉSI HIVATAL Regionális Fejlesztés Operatív Program Programkiegészítő dokumentum 2004-2006 2004. január 28. TARTALOMJEGYZÉK I. BEVEZETÉS... 3 I.1 REGIONÁLIS FEJLESZTÉS

Részletesebben

Halászat ALAPÍTVA: 1899 101. ÉVFOLYAM 2008. 4. SZÁM TÉL

Halászat ALAPÍTVA: 1899 101. ÉVFOLYAM 2008. 4. SZÁM TÉL Halászat ALAPÍTVA: 1899 11. ÉVFOLYAM 28. 4. SZÁM TÉL Fôszerkesztô: DR. PINTÉR KÁROLY Szaktanácsadó: DR. WOYNAROVICH ELEK Szaklektorok: DR. BÍRÓ PÉTER DR. HARKA ÁKOS DR. HORVÁTH LÁSZLÓ DR. VÁRADI LÁSZLÓ

Részletesebben

Vidék- és területfejlesztés 10.

Vidék- és területfejlesztés 10. Vidék- és területfejlesztés 10. A magyarországi vidékfejlesztés intézményrendszere és nyomon-követése Dr. Dorgai, László Vidék- és területfejlesztés 10.: A magyarországi vidékfejlesztés intézményrendszere

Részletesebben

PROGRAM-KIEGÉSZÍTŐ DOKUMENTUM (PKD) AGRÁR- és VIDÉKFEJLESZTÉSI OPERATÍV PROGRAM

PROGRAM-KIEGÉSZÍTŐ DOKUMENTUM (PKD) AGRÁR- és VIDÉKFEJLESZTÉSI OPERATÍV PROGRAM Földművelésügyi és Vidékfejlesztési Minisztérium PROGRAM-KIEGÉSZÍTŐ DOKUMENTUM (PKD) AGRÁR- és VIDÉKFEJLESZTÉSI OPERATÍV PROGRAM (2004-2006) (24. változat) Budapest 2005. szeptember TARTALOMJEGYZÉK I.

Részletesebben

A 2014-2020-as időszak új regionális szintű területfejlesztési stratégiájához kapcsolódó javaslattételi csomag

A 2014-2020-as időszak új regionális szintű területfejlesztési stratégiájához kapcsolódó javaslattételi csomag HUSRB/1203/213/151 CODEX CoordinatedDevelopment and Knowledge Exchange on Spatial Planning Methodology A 2014-2020-as időszak új regionális szintű területfejlesztési stratégiájához kapcsolódó javaslattételi

Részletesebben

A BIZOTTSÁG (2014/C 204/01) INFORMÁCIÓJA

A BIZOTTSÁG (2014/C 204/01) INFORMÁCIÓJA 1. oldal 1. fejezet Bevezetés A BIZOTTSÁG (2014/C 204/01) INFORMÁCIÓJA az agrár- és erdészeti ágazatban nyújtott állami támogatásokról szóló európai uniós iránymutatások, 2014-2020 1 I. RÉSZ KÖZÖS RENDELKEZÉSEK

Részletesebben

Polgármesteri hivatal szervezet fejlesztése a Dédestapolcsányi körjegyzőségben

Polgármesteri hivatal szervezet fejlesztése a Dédestapolcsányi körjegyzőségben Számítástechnikai, Kereskedelmi és Szolgáltató Betéti Társaság 3530 Miskolc Corvin 2 IV/14. Tel: 20/ 466-7208 SZÉF 2000 Magyar-Kanadai Korlátolt Felelősségű Társaság 3529 Miskolc, Aulich u 22. Tel: 30/370-2390

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. a Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése 2015. április 30-ai ülésére. A Pannon Egyetem szerepe a vidékfejlesztési projektekben

ELŐTERJESZTÉS. a Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése 2015. április 30-ai ülésére. A Pannon Egyetem szerepe a vidékfejlesztési projektekben VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK ELNÖKE 8200 Veszprém, Megyeház tér 1. Tel.: (88)545-011, Fax: (88)545-012 E-mail: mokelnok@vpmegye.hu Szám:02/137-15/2015. ELŐTERJESZTÉS a Veszprém Megyei Önkormányzat

Részletesebben

A kutatáshoz, fejlesztéshez és innovációhoz nyújtott állami támogatások keretrendszere

A kutatáshoz, fejlesztéshez és innovációhoz nyújtott állami támogatások keretrendszere Important: date of submission and registration of this document is 16 April 2012 A kutatáshoz, fejlesztéshez és innovációhoz nyújtott állami támogatások keretrendszere A. RÉSZ: ÁLTALÁNOS KÉRDÉSEK ÁLTALÁBAN

Részletesebben

A LEADER Program megvalósítása Völgy Vidéken

A LEADER Program megvalósítása Völgy Vidéken Szent István Egyetem Gazdaság és Társadalomtudományi Kar Budapesti Képzési Helye Regionális Gazdaságtani és Vidékfejlesztési Intézet A LEADER Program megvalósítása Völgy Vidéken Konzulens: Dr. Káposzta

Részletesebben

AZ ÉLELMISZER AZ ÉLETÉRT

AZ ÉLELMISZER AZ ÉLETÉRT MAGYAR NEMZETI ÉLELMISZER- TECHNOLÓGIAI PLATFORM AZ ÉLELMISZER AZ ÉLETÉRT Innovációs Megvalósítási Terv Vitaanyag 4. tervezet 2010. május 6. Tartalomjegyzék 1. Előszó... 3 2. Vezetői összefoglaló... 5

Részletesebben

Humánerőforrás-fejlesztési Operatív Program. Programkiegészítő Dokumentum

Humánerőforrás-fejlesztési Operatív Program. Programkiegészítő Dokumentum Humánerőforrás-fejlesztési Operatív Program Programkiegészítő Dokumentum 2004-2006 Magyar Köztársaság Foglalkoztatáspolitikai és Munkaügyi Minisztérium Oktatási Minisztérium Egészségügyi Szociális és Családügyi

Részletesebben