Megfelelés a hálózati szabványoknak

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Megfelelés a hálózati szabványoknak"

Átírás

1 Megfelelés a hálózati szabványoknak MEGFELELŐSÉGI VIZSGÁLAT: A HELYES CSATLAKOZÁSOK KIVÁLASZTÁSA Műszaki kiadvány a CC-Link Partner Association számára a Smye Holland Associates gondozásában

2 Tartalom Rövid összefoglaló 3 Bevezető 4 A terepi buszrendszerek kifejlesztése 5 Nyílt hálózatok 6 A megfelelőségi vizsgálatok fontossága 7 Az együttműködési képesség és a megfelelőségi vizsgálat összehasonlítása 8 Ki végzi a tesztelést? 9 Megfelelőségi vizsgálatok 10 CC-Link egy világméretű bemérési viszonyítási alap 11 Megfelelés a CC-Link segítségével 12 Globális grafikonok 13 Előnyök 14 Befejezés 15 Hivatkozások 15

3 Rövid összefoglaló A tömegesen előállított termékek, például autók és szórakoztató elektronika gyártói a hatékony és a teljes üzemet lefedő integrált folyamatautomatizálás megvalósítása érdekében egyre nagyobb számban kezdik felismerni a vezérlőfunkciók és információk nagysebességű feldolgozására képes nyílt és többeszközös hálózatok által nyújtott előnyöket. Mint ahogy ez ebben a műszaki kiadványban is nyomatékosítva van, a nyílt hálózatok jelentős előnye az, hogy egy rendszerben több különböző beszerzőtől származó készülék is alkalmazható. Ha azonban a nyílt hálózati rendszereknél problémák merülnek fel, annak gyakori oka az, hogy a hálózatra kapcsolt készülékek nem felelnek meg teljes mértékben a nyílt hálózatokra vonatkozó szabványoknak. A nyílt technológiás hálózatok alkalmazása mellett döntő felhasználók számának növekedésével, egyre nagyobb az üzleti igény is a hibákat teljes mértékben kiszűrő megfelelőségi vizsgálatok végzésére. A megfelelőségi vizsgálatok azért nélkülözhetetlenek, mert bizonyosságra van szükség arról, hogy az ipari automatizálási berendezések és alkalmazások megfelelnek-e a hálózati specifikációknak és az érvényes szabványoknak. Ha ilyen vizsgálatokra nem kerül sor, akkor az a termelékenység rovására mehet, ha a forgalmazók céltalan módon egymásra kezdenek mutogatni az eszközök sikertelen együttműködése esetén. A tesztelés gondoskodik arról, hogy a hardver és a szoftver, a munkagépek valamint a többi ipari berendezés között az egymás közti kommunikáció akadálytalanul működhessen. A felhasználóknak a termékekkel való megelégedettségén kívül, egy sikeres megfelelőségi vizsgálattal kiérdemelt tanúsítványnak köszönhetően a beszerzők is biztosak lehetnek abban, hogy a saját készülékeik a számos más gyártó által forgalmazottakkal együtt kölcsönös együttműködésre képesek. Megfelelő biztonságot jelent az is, hogy a hálózatra kapcsolt berendezések az elvárásoknak megfelelően fognak funkcionálni. Megfelelőségi vizsgálatok lefolytatása nélkül nincs garancia arra, hogy egy hálózati készülék teljes mértékben együtt fog tudni működni ugyanazon a hálózaton lévő más berendezésekkel. A megfelelőségi vizsgálatoknak a következő három fő területet ajánlott lefednie: összekapcsolhatóság, zavarvédettség és elöregedés. y Az összekapcsolhatóság vizsgálatával derül ki az, hogy egy hálózaton belül a hardveres és szoftveres kommunikáció megfelelően működik-e. y A zavarvédettség ellenőrzése gondoskodik arról, hogy az eszköz megfeleljen az elektromos zavarok elhárítására vonatkozó kötelező szabványnak. y Az elöregedés vizsgálatának célja az, hogy a készülék annak üzemi élettartama alatt az elvárásoknak megfelelően üzemeljen. A nyílt hálózati szabványoknak való megfelelőség vizsgálatának (és a tanúsítvány megszerzésének) a legfőbb előnyei végfelhasználók számára az együttműködési képesség, a rugalmasság és a minőség. Ebben a kiadványban a fentiek valamint ezeknek más előnyökkel való ötvözése és ezek leírása található. Ez a műszaki kiadvány továbbá azokat a mechanizmusokat is megvizsgálja, amelyek bevezetésével biztosíthatók a termékek és alkalmazások együttműködési képességére vonatkozó szabványok szigorú és kompromisszummentes alkalmazása. Megfelelés a hálózati szabványoknak 3

4 Bevezető A végfelhasználók és eredeti hardvergyártók ritkán vagy talán soha nem találkoznak olyan vezérlési illetve automatizálási rendszerrel, amelyeknek összes alkotóeleme egyetlen beszerzőtől származna. A berendezéseknek több különböző forgalmazótól való vásárlásakor az egyik legfőbb szempont annak biztosítása, hogy azok egymás között hatékonyan, biztonságosan, determinisztikusan és együttműködésre képesen kommunikáljanak. Ezért fordulnak a forgalmazók, a szolgáltatók és a készülékek felhasználói egyre tömegesebben a nyílt hálózatok felé, amelyeknél különböző vállalatok által gyártott készülékekből válogathatnak, és amelyeket egy hiteles független szervezet is jóváhagyott. A nyílt hálózatok különböző gyártók készülékei által leadott jelek fogadására képesek valamint azokat szükség szerint keverni és összeegyeztetni is tudják. A nyílt hálózatok megfelelőségének és együttműködési képességének vizsgálata a beszerzők befolyásától mentes, ugyanakkor hiteles minőségbiztosítást jelent egyaránt a berendezés-forgalmazók és a felhasználók számára is. Megfelelőségi vizsgálat nélkül, a gyártók számára kérdéses lehet az, hogy vajon azok az eszközök, munkagépek és berendezések, amelyekbe ők nagy összegeket fektettek be, a már létező alkatrészekkel és rendszerekkel együtt valóban az elvárásoknak megfelelően fognak-e működni. Az elfogadott szabványok szerint végzett nyílt hálózati tesztelésnek köszönhető átláthatóság, következetesség és bizonyosság a felhasználóknak biztonságot ad. Mivel az összes komponens tesztelése ugyanannak a hálózati szabványnak megfelelően történt, az eredményekből kiderül, hogy az új eszközök, munkagépek, a szoftver és a hardver valamint a többi komponens is képes-e kommunikálni egymással, továbbá hogy kompatibilisek lesznek-e a már létező hardverrel és szoftverrel. Az automatizálási termékek beszerzői és felhasználói számára a megfelelőség és az együttműködési képesség vizsgálata nélkülözhetetlen a sikertelenül forgalmazott termékek számának, a hibáknak és az állási időknek a lecsökkentésében, melyek mindegyike potenciális hátráltató tényező lehet az értékesítési ütemtervekre nézve. A beszerzők nézőpontjából, az együttműködési képesség hiánya miatt felmerülő problémák és a termékek összeegyeztethetetlensége veszélyeztetetheti a vállalat versenyképességét, a piaci részesedését és a hiányosan tesztelt készülékek és szolgáltatások miatt az ügyfelek elvesztésével járhat. Megfelelés a hálózati szabványoknak 4

5 A terepi buszrendszerek kifejlesztése Az ipari automatizálás kezdete az 1960-as évekbe nyúlik vissza, amikor az autógyártók először kezdték el a különböző termelési folyamatok egybevonását. A kezdeti problémák közül a vezetékek kezelhetetlen menynyisége valamint a különálló relék ezres tömege emelhető ki, amelyek eredményeként fokozatosan egyre rugalmatlanabb rendszerek alakultak ki. Ez vezetett a relék csoportjait felváltó programozható logikai vezérlők (PLC-k) kifejlesztéséhez, és ezzel egy új fejlesztési irányzat indult be mind a gyártásfolyamatok mind a minőségi elvárások terén. Ezen kívül egy technológiai forradalom is elindult, amely a korlátok ledöntésének köszönhetően nagy lendületre tett szert, ahogy a gyártók egyre jobb és jobb termékeket próbáltak előállítani és minél tökéletesebb szolgáltatásokat igyekeztek nyújtani. A napjainkban elterjedt nyílt hálózatok nagyrészt az eredeti távközlési működési elven alapulnak, amelynél megfelelő útvonalválasztással, egyetlen vezetéken keresztül számos jel juttatható el a kijelölt fogadó állomásokhoz. Ugyanezt az elvet alkalmazták a terepi eszközök számára kialakított hasonló rendszer kifejlesztésekor, de egy automatizálási hálózaton keresztül, aminek eredményeként megszületett a Manufacturing Automation Protocol/Technical Office Protocol az első ipari terepi busz. Otromba kialakításával és korlátozott teljesítményével ez taposta ki az előrevezető utat az ipari kommunikációs rendszerek számára. Fokozatosan kifejlődött a terepi buszok hierarchiája, néhányuk általános használati célra, mások pontosan meghatározott szakirányokhoz igazodva. Néhányuk csupán egyszerű eszközszintű digitális I/O jeleken keresztüli utasítások továbbítására, mások adatbegyűjtésre és azoknak összetett információhalmazokban történő feldolgozására a döntéshozás és a folyamatmenedzselés megkönnyítéséhez. Az utasításszintnek még a mai napig is érvényben lévő egyik alapvető követelménye az, hogy a különböző gyártók készülékei képesek legyenek kommunikálni egymással. Ez azt hozta magával, hogy napjainkban maroknyi olyan eszközszintű protokoll létezik, amelyek jelentős hírnévre tettek szert a minőségükre nézve és közülük néhányuk már szinonimmá vált a világ egyes földrajzi régióival. Rendszertervezés Megfelelés a hálózati szabványoknak 5

6 Nyílt hálózatok A nyílt szabványok szerint kiépített hálózatok alkalmazásának előnye abban rejlik, hogy a gyártók nem szorulnak arra, hogy egyetlen beszerzőtől vásárolják meg a szükséges felszereléseket. Bármely beszerzőtől olyan terméket szerezhetnek be, amely megfelel a hálózati szabványnak méghozzá azzal a bizonyossággal, hogy a készüléket a rendszer automatikusan fel fogja ismerni, és mivel azonos szabványhoz igazodnak, az képes lesz kommunikálni és együttműködni a hálózatra kapcsolt összes más berendezéssel. A gyártók számára az előnyök világosak: ahelyett, hogy egyetlen beszerzőhöz kötődnének, nagyobb szabadsággal válogathatnak a legújabb, legkorszerűbb vagy legolcsóbb termékek között, a saját piaci igényeik és specifikus szükségleteik szerint. Ezen kívül az is bizonyos számukra, hogy ha az eredeti beszerző felhagyna az üzleti tevékenységével, akkor választhat majd mások közül, amelyek ugyannak a hálózati szabványnak megfelelő termékeket forgalmaznak. Léteznek azonban potenciális hátrányok is, amelyeket ajánlott figyelembe venni. Egy nyílt hálózat alkalmazásakor számos probléma a szabványhoz nem igazodó termékek és ennek következtében az együttműködésre való képtelenség miatt merül fel. Habár egy nyílt hálózati szabványban egy termék gyártásánál a kötelező tervezési folyamat és az alkotóelemek is meg vannak határozva, nincs garancia arra, hogy azok teljes mértékben együtt tudnak majd működni az ugyanarra a hálózatra kapcsolt többi eszközzel. Ezért szükséges feltétlenül elvégezni a megfelelőségi vizsgálatokat annak biztosítása érdekében, hogy az ipari automatizálási berendezések és alkalmazások megfeleljenek a hálózati specifikációknak és az érvényes szabványoknak. Egy ilyen biztosíték hiánya a termelékenység rovására mehet, ha a forgalmazók egymásra próbálják hárítani a felelősséget, amikor az állítólag együttműködésre képes készülékek a hálózaton belül nem lesznek képesek kommunikálni a többi berendezéssel. Megfelelés a hálózati szabványoknak 6

7 A megfelelőségi vizsgálatok fontossága A megfelelőségi vizsgálatok végzése, és azt követően egy tanúsítvány kiadása egyértelműen hitelesíti azt, hogy a készülékek megfelelnek egy szabványba foglalt követelmény-csoportnak és azok teljes mértékben együtt fognak tudni működni egy azonos hálózatra kapcsolt és azon tesztelt összes többi készülékkel. Manapság kevés az olyan ügyfél, amely garancia nélkül is kész elfogadni a beszerzők állításait miszerint az általuk forgalmazott termékek tökéletesen megfelelnek egy bizonyos nyílt szabványnak. Sokan okultak a korábbi tapasztalataikból, amikor jelentős összegeket fektettek be olyan berendezésekbe, amelyek azután összeegyeztethetetlennek bizonyultak a már létező eszközökkel és rendszerekkel, mivel azok működése nem azonos nyílt szabványon alapult. Az ügyfelek egyre gyakrabban kérnek garanciát a teljesítményekre is, vagyis arra, hogy a készülékek és a rendszerek együttes működése hatékony és akadálytalan lesz. A megfelelőségi vizsgálatoknak döntő szerepük van a végfelhasználói elvárások teljesítésekor. Biztosítják azt, hogy az összes készülék teljes mértékben együtt tud működni ugyanazon a hálózaton használt összes többi készülékkel és ez vezet az alkatrészek közötti tökéletes kompatibilitáshoz és az akadálytalan üzemi hatékonysághoz. A vizsgálatok végzésekor több szempontot kell szem előtt tartani: többek között fel kell becsülni a teljesítményt, a robosztusságot, a viselkedést és az együttműködési képességet is. A beszerzőknek egy sikeres teszt biztosítékot jelent arra vonatkozólag, hogy az eszközök és a rendszerek a tőlük elvárt szintnek megfelelően működnek és teljesítik azt a mércét vagy standardot, amelynek állítólag megfelelnek. Tudni kell azonban azt, hogy ez a módszer a különböző készülékek teljesítményeinek összehasonlítására nem használható. Mihelyt egy készülék sikeresen teljesíti a megfelelőségi vizsgálat követelményeit, a forgalmazók megkapják a jogot arra, hogy a terméket a megfelelőséget igazoló címkével lássák el és annak megfelelően forgalmazzák. A beszerzőknek ez széleskörű értékesítési lehetőségeket nyújt a vállalataik reklámozásakor, például a saját weboldalaikon, hírleveleiken, a termék- és reklám-prospektusokon, a kereskedelmi vásárokon és kiállításokon keresztül. Megfelelés a hálózati szabványoknak 7

8 Az együttműködési képesség és a megfelelőségi vizsgálat összehasonlítása A megfelelőség és az együttműködési képesség is lényeges és alapvető szempont a szabványosított protokollok bevezetésének tesztelésekor. Az egyik azonban nem jelenti azt, hogy a másikra nincs szükség. A megfelelőségi vizsgálat határozza meg azt, hogy egy bizonyos készülék vagy termék milyen mértékben igazodik a hálózati szabvány összes egyedi követelményeihez. Az együttműködési képesség tesztelésekor a rendszerben lévő összes eszközre vonatkozólag analízis készül arról, hogy azok képesek-e az együttes működésre és igazolást nyer az is, hogy legalább két kommunikáló termék között vajon a végpontok funkcionalitása megfelel-e a vonatkozó hálózati szabvány követelményeinek. Az nem bizonyosodik be minden kétséget kizárólag, hogy bármelyikük is teljes mértékben megfelelne a protokoll bevezetéséhez szükséges részletes követelményeknek. Ehhez hasonlóan, a megfelelőségi vizsgálat sem bizonyítja két kommunikáló rendszer végpontjai között a funkcionalitást vagy az együttműködési képességet. Különálló alkotóelemeket vizsgál, egy komplett termék helyett. Következtetésképpen tehát azoknál az eszközöknél is, amelyeknél bebizonyosodik a megfelelőség, mégis előfordulhat az, hogy azok mégsem lesznek képesek a zavartalan együttműködésre. Másrészről viszont, az együttműködési képesség vizsgálata csupán a megfelelő kommunikációt igazolja a tesztelt eszközök vagy rendszerek között. Az nem bizonyosodik be, hogy egy termék megfelel-e egy szabvány követelményeinek. Előfordulhat tehát, hogy az együttműködésre képes termékek egy megfelelőségi vizsgálat követelményeit nem fogják teljesíteni, és így nem is fognak tudni együtt megfelelően funkcionálni. Az együttműködési képességi teszteknél a megszokottól eltérő illetve a fogadási hibáknál bekövetkező események vizsgálata sincs lefedve mivel az elvárt viselkedés kieszközölésére nincs semmilyen lehetőség. A fentiekből következik tehát, hogy az együttműködési képességi vizsgálatok nem válthatják ki a megfelelőségi vizsgálatokat. Mindkét specifikus megközelítés kiegészíti, de ugyanakkor nem zárja ki egymást. Sőt, egy sikertelen tervezés ára és a védjegyekkel ellátott termékek forgalmazását ösztönző programok iránti megújult érdeklődés miatt az összetett technológiáknál a kombinált megközelítést részesítik előnyben. Megfelelés a hálózati szabványoknak 8

9 Ki végzi a tesztelést? A vállalatok egyre inkább elismerik a megfelelőségi vizsgálatok fontosságát. A tesztelési eljárások és beállítások nagy részét különböző szervezetek fejlesztették ki. A gyártók közül néhányan a saját termékeikkel végzik a specifikációknak való megfeleléshez szükséges együttműködési képesség vizsgálatát ezzel is demonstrálva azt, hogy állításaiknak megfelelően valóban igazodnak a szabványokhoz. Mások viszont a tesztek lefolytatásához valamint azok hitelességének igazolásához kívülálló szervezetekhez fordulnak. A megfelelőségi szabványok közül sokat a CC-Link Partner Association (CLPA) és a hozzá hasonló szervezetek állítanak fel, amelyek a megbízható hardveres és szoftveres kompatibilitásért és annak feljavításáért szállnak síkra. Egy szabványosító szervezet által folytatott tesztelés a tudja megadni a lehető legnagyobb biztosítékot a beszerzőknek és a felhasználóknak egy termék megfelelőségére nézve valamint az új készülékeknek a hálózatra kapcsolt más berendezésekkel való kompatibilitására. Folyamatban lévő tesztelés Megfelelés a hálózati szabványoknak 9

10 Megfelelőségi vizsgálatok A CLPA és a hozzá hasonló szabványosító szervezetek nagy része átfogó tesztsorozatokat végez annak biztosítása érdekében, hogy a saját nyílt hálózatukon sikeresen letesztelt minden egyes készülék és termék a minőségbiztosítást igazoló címkével ellátva bizalommal alkalmazható legyen. Egy ilyen tanúsítvány igazolja azt, hogy az összes készülék megfelel a szigorú műszaki követelményeknek, beleértve az elektromágneses kompatibilitást és a válaszidőket is. A CC-Link típusú tesztelés magába foglalja a zavarjelek bejuttatását a készülékbe és a csatlakoztatáshoz használt kábelekbe is, a parazita kapacitás mérésével és annak vizsgálatával együtt. A hardver tesztelésével igazolódik az is, hogy a megadott kommunikációs elemek valóban léteznek-e, valamint a különböző modulok és a központi tápellátás be/ki kapcsolhatóságának ellenőrzése továbbá az üzem közbeni modulcsere elvégezhetősége szintén ide tartozik. Az átfogó szoftvervizsgálatkor többek között tesztelik a puffer memóriát, a mester-szolga közötti kommunikáció szinkronizáltságát, az állomás automatikus visszaállását valamint az átviteli sebesség valódi képességeit is. További tesztek szolgálnak arra, hogy megerősítést nyerjen, vajon az eszközök vagy termékek megfelelően üzemelnek-e a maximális CC-Link kábelhossz szerint is, ezen kívül teljes mértékben le van fedve az eszközök együttműködési képességének tesztelése, a profilok tesztje és az eszközök felcserélhetősége is. A megbízhatóság ellenőrzését 12 órás időtartamon át tartó hálózati működési tesztek futtatása teszi lehetővé. A tesztek ilyen formájú kombinálásával, a CC-Link hálózatok tervezői és a felhasználók biztosítva vannak arról, hogy teljes funkcionalitású és hitelesített termékeket építhetnek be a saját hálózataikba. Ez továbbá arról is gondoskodik, hogy a különálló folyamatok vezérlésekor a felhasználók továbbra is élvezhessék a CC-Link hálózatok nagyfokú megbízhatóságának és elterjedtségüknek előnyeit. Megfelelés a hálózati szabványoknak 10

11 CC-Link egy világméretű bemérési viszonyítási alap A nyílt ipari CC-Link hálózatok folyamatvezérlő és információs adatokat dolgoznak fel egy hatékony, integrált üzemirányítás és folyamatautomatizálás megvalósítása érdekében. Ezzel a nagysebességű, determinisztikus kommunikációval akadálytalan adatforgalom valósítható meg a különböző forgalmazók automatizálási készülékei között. A CC-Link protokollt a világon elterjedt terepi busz technológiák között bemérési viszonyítási alapként tisztelik. A szabadon hozzáférhető, és eredetileg a Mitsubishi Electric vállalat által kifejlesztett CC-Link hálózatok ügyvitelét ma már a CLPA végzi és ennek a szervezetnek a nevével fémjelzett megfelelőségi vizsgálatok biztosítják azt, hogy a készülékek megfelelnek a szükséges specifikációknak és így hitelesen CC-Link kompatibilisek. A nyílt hálózatok esetében azok sikeressége nagyrészt attól függ, hogy a szabványos technológiát támogató automatizálási termékek vajon beszerezhetők-e. Jelen pillanatban (2011 áprilisa), a világ különböző pontjain székelő 240-nél több berendezésgyártónak legalább 1100 hitelesített CC-Link kompatibilis terméke áll a felhasználók rendelkezésére, amelyek zavartalan kommunikációra képesek egymással egyetlen kábelen keresztül. A CLPA egy nemzetközi szervezet, amely 1400 vállalatot meghaladó világszintű tagsággal rendelkezik. Az együttműködő felek együttes célja a nyílt CC-Link hálózati technológiák műszaki továbbfejlesztése és azok népszerűsítése illetve elfogadtatása. A CC-Link a vezető ipari terepi busz Ázsiában és egyre nagyobb népszerűsége tesz szert Európában és az amerikai kontinenseken is. Az európai központi iroda Németországban található ahol Düsseldorfban a CLPA nemrég egy új megfelelőségi vizsgálatokat végző központot nyitott meg, és a szervezetnek a világ különböző pontjain találhatók irodái. A CLPA felelős a gyártók és a technológiákat felhasználók támogatásáért, és ez a szervezet felügyeli, fejleszti és menedzseli a CC-Link specifikációkat is, továbbá a hálózat világszintű elfogadtatása irányában tevékenykedik. A düsseldorfi központ 2011 januárjában kezdte el a CC-Link megfelelőségi vizsgálatok teljeskörű végzését. Az új központ az európai gyártóknak a megfelelőségi vizsgálatok lefolytatásához egy kényelmes központi helyszínt biztosít, aminek köszönhetően a termékek óceánon túlra való küldésének korábbi praxisa felszámolható. Megfelelés a hálózati szabványoknak 11

12 Megfelelés a CC-Link segítségével A nyílt CC-Link hálózat globális szinten körülbelül nyolc millió telepített csomóponttal rendelkezik és 10 éves folyamatos globális növekedést tudhat maga mögött. A megfelelőségi vizsgálat biztosítja az összes készülék kölcsönös együttműködési képességét és azok kompatibilitását egy CC-Link hálózatra kapcsolt bármely más berendezéssel. A CLPA által képviselt nézőpont szerint a megfelelőségi vizsgálatoknak kritikus jelentősége van az új hálózati eszközök teljesítőképességének fenntartására vonatkozólag. A tesztelési folyamatok esetében a hálózati technológiáknál végzett legszigorúbb vizsgálatok egyikéről van szó. A CC-Link megfelelőségi vizsgálat három fő területet fed le: összekapcsolhatóság, zavarvédettség és elöregedés. y Az összekapcsolhatóság hitelesíti azt, hogy egy hálózaton belül a hardveres és szoftveres kommunikáció megfelelően működik-e. Azoktól a hálózatoktól eltérően, amelyeknél a felhasználóknak bonyolult és korlátozó konfigurációs fájlokkal kell dolgozniuk, a CC-Link egy nyílt adattáblázati formátum alapján működik, így bármilyen eszköz rendkívül gyorsan és rugalmasan csatlakoztatható. Ha a felhasználók rögzített adatformátumot szeretnének bizonyos készülékek (például változó fordulatszámú hajtások) csatlakoztatásakor, akkor olyan adatterületek és protokollok állnak a rendelkezésükre, amelyekben a gyakori műveletek, mint például start, előre, hátra és fordulatszám-beállítások már megtalálhatók. y A zavarvédettség igazolása tanúskodik arról, hogy az eszköz megfelel az elektromos zavarok elhárítására vonatkozó kötelező szabványnak és így problémamentes hálózati kommunikáció valósítható meg. A CC-Link más terepi buszokkal összehasonlítva igen magas elektromágneses zavartűréssel rendelkezik, és ennek köszönhetően a legmostohább környezetekben való használatra is kiválóan alkalmas. y Az elöregedés vizsgálata biztosítja azt, hogy a készülék annak üzemi élettartama alatt az elvárásoknak megfelelően fog üzemelni. Minden vizsgálat szabványosított berendezéseken folyik, így biztosítva a világon végzett összes teszt egységességét. A hálózati együttműködési képesség megvizsgálásával kiderül, hogy vajon az összes rendszereszköz és komponens képes-e megfelelően együttműködni egymással. A CC-Link technológia alkalmazásspecifikus integrált áramkörök (ASIC) használatán alapszik, amely az adatkapcsolati és szállítási rétegek teljes mértékű kezelésével megbízható kommunikációt biztosít és lehetővé teszi az eszközök kölcsönös együttműködését. Ezen felül, a technológia Ethernetes változatai a standard Ethernetes fizikai réteget használják. Az alkalmazási rétegek együttműködési képességének biztosítása érdekében, a CLPA tagok számára elérhető műszaki jellemzők között megtalálható az összes szükséges hálózati paraméter és az eszközszintű interfész-profilok definíciói is. Megfelelés a hálózati szabványoknak 12

13 Globális grafikonok Globális növekedési grafikon évi eredmény új csomópont összesen Globálisan telepített CC-Link csomópontok Globálisan telepített CC-Link csomópontok (Egységek: csomópont) évi cél új csomópont összesen Üzletév (április március) Globális terjeszkedési grafikon Partnerek és CC-Link kompatibilis termékek száma Partnerek és CC-Link kompatibilis termékek száma évi eredmény Termékek: modell Partnerek: vállalat év Termékek: Partnerek: Partnerek száma Üzletév (április március) CC-Link kompatibilis termékek száma Megfelelés a hálózati szabványoknak 13

14 Előnyök A kompatibilis termékeken végzett szigorú megfelelőségi vizsgálatokkal, a CC-Link szabad csatlakoztathatóságot biztosít a világon bármely CC-Link rendszer számára. A Nemzetközi Szabványügyi Szervezet (International Organization for Standardization ISO) által kiadott engedély azt jelenti, hogy a CC-Link technológia biztosítja a piac által követelt hálózati nyitottságot és az igazodást az ipari szabványokhoz. A CC-Link egyre elismertebbé és elfogadottabbá válik a világ gyártói, rendszerfejlesztői és felhasználói körében. Egy nyílt hálózati szabványhoz való igazodás és annak tanúsítása a következő előnyökkel jár: y Megfelelőség a teljes kínálaton belül különböző beszerzők által forgalmazott, széleskörű eszközkínálat áll a felhasználók rendelkezésére, amelyek mind kompatibilisek a hálózattal. y Együttműködésre képes eszközök egyetlen rendszeren belül egy nyelvet beszélő, de különböző gyártók termékei is felhasználhatók. y Kevesebb hiba megfelelőségi vizsgálatok végzésével a hálózati integráció folyamán előfordulható hibák száma lecsökken. y Termelékenységi többlet a bizonyosság, hogy a készülékek képesek az együttes működésre kockázatmentessé és egyszerűbbé teszi a rendszerek tervezését és karbantartását y Rugalmasság a végfelhasználók nem függnek a különálló gyártók védjegyzett technológiai megoldásaitól. y Termékbiztonság a hálózati szabványoknak köszönhetően a piacon széleskörű kínálat áll a rendelkezésre kölcsönös együttműködésre képes termékekből: az ügyfelek nem függnek a különálló beszerzőktől. y Minőségbiztosítás mihelyt egy termékről bebizonyosodik, hogy az megfelel egy bizonyos szabványnak, a vásárlók számára világos mire számíthatnak annak képességeire, teljesítményére és konzisztencia szintjeire nézve. y Reklámozási lehetőségek a termékek jóváhagyása és azok hitelesítése kiválóan alkalmas a vállalati honlapokon, a közönségkapcsolati tevékenységekben, az értékesítési prospektusokban, a felhasználói fórumokon vagy a hírlevelekben történő megjelentetésre. y Kockázatok csökkentése a gyártók egyre nagyobb számban utasítják el a le nem tesztelt készülékeket, mivel azok potenciális kockázati tényezőt jelentenek a már üzemelő berendezések és rendszerek számára. y Fokozott megbízhatóság a forgalmazók a vizsgálatok eredményeit felhasználhatják az általuk végzett minőségbiztosítási programokban és megjelentethetik a szakirodalomban is. y Beütemezés tökéletesítése a termék megfelelőségi szintjéből a berendezések forgalmazóinak és a felhasználóknak módjában áll felbecsülni hogyan fog az teljesíteni más hálózati eszközökkel való egybeépítéskor. y Minőség feljavítása a szabadon beszerezhető és csúcskategóriás teljesítményű készülékek piaci jelenléte felgyorsítja a hálózati technológiák és a velük kapcsolatos hálózati szolgáltatások széleskörű elterjedését. y Piaci irányzatok a gyártók a terepi buszos megoldásoktól egyre inkább garanciákat követelnek azok teljesítményeire vonatkozólag. A sikeres megfelelőségi vizsgálatoknak kulcsfontosságú jelentőségük van ezeknek a biztosítékoknak a felmutatásában. y Független jóváhagyás a tesztelés az iparág számára forgalmazótól független biztosítékkal szolgál arra vonatkozólag, hogy a piacra kerülő termékek teljes mértékben megfelelnek a szabványosító szervezetek által meghatározott hálózati specifikációknak. y Nyugalom. A gyártók számára egy sikeres megfelelőségi vizsgálat további közvetlen vagy közvetett előnyei a nagyobb termelékenység, a hatékonyság fokozása, kevesebb hulladék és a költségek csökkenése. Ezek az előnyök mind hűen tükrözik a CC-Link védjegyének (Non-Stop Open Network ) üzenetét, amely nagyszerűen összegzi az általuk nyújtott termelékenységi előnyöket. A teljesítmény szünet nélküli fenntartásával a termelékenység is biztosítva van. A már eddig említett előnyökön túl, mihelyt egy termékről bebizonyosodik, hogy az megfelel a CC-Link szabványnak, attól kezdve a CLPA szervezet a tagvállalatok számára széleskörű reklámozási lehetőségeket biztosít. Mint például: y Részletes termékleírás tehető fel a különböző CLPA honlapokra a világon. y Kedvezményes feltételek a világszervezeti tagság megszerzésében. y Széleskörű népszerűsítés a szakkiállításokon, hírleveleken, terméktájékoztatókon és a CLPA termékkatalógusokon keresztül. Megfelelés a hálózati szabványoknak 14

15 Befejezés A végfelhasználók és az eredeti hardvergyártók egyre jobban vonzódnak a folyamatvezérlő funkciók és információk nagysebességű feldolgozására képes nyílt és többeszközös hálózatok által nyújtott előnyökhöz a hatékony és a teljes üzemet lefedő integrált folyamatautomatizálás megvalósítása érdekében. Az üzemi részleg hatékonyságának és termelékenységének fokozásához azonban bizonyosaknak kell lenniük abban, hogy a hardver és a szoftver, a munkagépek, az eszközök és a többi ipari berendezés is érteni fogja egymás nyelvét. A beszerzőkkel és a forgalmazókkal együtt tisztában vannak azzal, hogy a megfelelőségi vizsgálatoknak kulcsfontosságú szerepük van a készülékeknek és a rendszereknek a hálózati specifikációknak és a hitelesített szabványoknak való megfelelés biztosításakor. A jelek szerint ez az irányzat folytatódni fog, ahogy a vállalatok elvárásai egyre nagyobbak lesznek a minőségbiztosítás terén, a hibaszám lecsökkenésével, a termékek javuló együttműködési képességével, a fokozott rugalmassággal és annak a bizonyosságnak a tudatosításával, hogy mindezeket a nyílt hálózati megfelelőségi vizsgálatok teszik lehetővé. Hivatkozások 1. Automation fieldbuses change the world quietly 2. Field-level network moves to ISO standard 3. Conformance Testing for Critical Systems 4. CC-Link Partner Association Europe 5. CC-Link Partner Association: Development Support Megfelelés a hálózati szabványoknak 15

Gyártáshatékony és biztonságos termeléssel egy zöldebb világért

Gyártáshatékony és biztonságos termeléssel egy zöldebb világért Gyártáshatékony és biztonságos termeléssel egy zöldebb világért Az Ön előtt álló kihívások: l A tervezési, üzemeltetési és karbantartási költségek csökkentése l Az üzemvitel és a termelés hatékonyságának

Részletesebben

A MINŐSÉGIRÁNYÍTÁS ALAPJAI

A MINŐSÉGIRÁNYÍTÁS ALAPJAI FINNA HENRIETTA - TÓTH ZSUZSANNA ESZTER A MINŐSÉGIRÁNYÍTÁS ALAPJAI Oktatási anyag a magyarországi kis- és középvállalkozások számára 1 TARTALOMJEGYZÉK Tartalomjegyzék... 2 Bevezetés... 4 1. Az európai

Részletesebben

Az SAP vállalatirányítási rendszer

Az SAP vállalatirányítási rendszer Debreceni Egyetem Informatikai Kar Az SAP vállalatirányítási rendszer Az SAP EBP elektronikus beszerzést támogató rendszer bemutatása az E.ON Hungária Zrt. példáján keresztül Témavezető: Dr. Kárpáti Tibor

Részletesebben

kékvilág 2008/03 Címlapsztori Korlátlan együttműködés Hírek, események FITT rendezvények Energia Hatékonyság Díj Első a Festo

kékvilág 2008/03 Címlapsztori Korlátlan együttműködés Hírek, események FITT rendezvények Energia Hatékonyság Díj Első a Festo 2008/03 kékvilág Címlapsztori Korlátlan együttműködés Hírek, események FITT rendezvények Energia Hatékonyság Díj Első a Festo Lineáris tengelyek a hatalmas súlyoknak Új ISO henger DSNUP Festo a Motek kiállításon

Részletesebben

A piac új színtere: A világháló Jelentősebb e-piacterek Magyarországon

A piac új színtere: A világháló Jelentősebb e-piacterek Magyarországon Debreceni Egyetem Informatikai kar A piac új színtere: A világháló Jelentősebb e-piacterek Magyarországon Témavezető: Dr. Kormos János Egyetemi tanár Készítette: Ádám Gabriella Gazdaságinformatikus Debrecen

Részletesebben

Logisztikai információs rendszerek felépítés és fejlődési tendenciái. Gelei Andrea Kétszeri Dávid

Logisztikai információs rendszerek felépítés és fejlődési tendenciái. Gelei Andrea Kétszeri Dávid Műhelytanulmányok Vállalatgazdaságtan Intézet 1053 Budapest, Veres Pálné u. 36., 1828 Budapest, Pf. 489 (+36 1) 482-5901, fax: 482-5844, www.uni-corvinus.hu/vallgazd Vállalatgazdaságtan Intézet Logisztikai

Részletesebben

2. Az elektronikus kereskedelem... 6. 2.1. Makrokörnyezeti faktorok... 7. 2.2. Az elektronikus kereskedelem építőelemei... 9

2. Az elektronikus kereskedelem... 6. 2.1. Makrokörnyezeti faktorok... 7. 2.2. Az elektronikus kereskedelem építőelemei... 9 Tartalomjegyzék 1. Bevezetés... 3 2. Az elektronikus kereskedelem... 6 2.1. Makrokörnyezeti faktorok... 7 2.2. Az elektronikus kereskedelem építőelemei... 9 2.3. Kapcsolatok a szereplők között... 10 2.4.

Részletesebben

Térinformatikai ismeretek 2.

Térinformatikai ismeretek 2. Térinformatikai ismeretek 2. A térinformatikai rendszer és Márkus, Béla Térinformatikai ismeretek 2. : A térinformatikai rendszer és Márkus, Béla Lektor : Detrekői, Ákos Ez a modul a TÁMOP - 4.1.2-08/1/A-2009-0027

Részletesebben

Adatok és tények A SZÉLESSÁVÚ VEZETÉK NÉLKÜLI HÁLÓZATOK PIACA. A WiMAX szabvány értékelése. Take your network further

Adatok és tények A SZÉLESSÁVÚ VEZETÉK NÉLKÜLI HÁLÓZATOK PIACA. A WiMAX szabvány értékelése. Take your network further WiMAX_PP2-0505_nbsp 2_hu.qxd 03.07.2005 01:37 Page 1 Adatok és tények Take your network further A SZÉLESSÁVÚ VEZETÉK NÉLKÜLI HÁLÓZATOK PIACA A WiMAX szabvány értékelése Menedzsment összefoglaló A vállalatok,

Részletesebben

Az ERP rendszerek metamorfózisa Doktori értekezés

Az ERP rendszerek metamorfózisa Doktori értekezés Az ERP rendszerek metamorfózisa Doktori értekezés Készítette: dr. Ternai Katalin Budapest, 2008. 1 Budapesti Corvinus Egyetem Gazdálkodástani Ph.D. program Információrendszerek Tanszék Az ERP rendszerek

Részletesebben

SZAKDOLGOZAT IGAZ HELGA 2007.

SZAKDOLGOZAT IGAZ HELGA 2007. SZAKDOLGOZAT IGAZ HELGA 2007. 1 BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA KÜLKERESKEDELMI FŐISKOLAI KAR KÜLGAZDASÁGI SZAK UD-LEVELEZŐ TAGOZAT NEMZETKÖZI SZÁLLÍTMÁNYOZÁS SZAKIRÁNY A PANNON CSAPÁGY KFT. RAKTÁRÁNAK LOGISZTIKAI

Részletesebben

Budapesti Gazdasági Főiskola KÜLKERESKEDELMI FŐISKOLAI KAR KÜLGAZDASÁGI SZAK Nappali tagozat Export-import menedzsment szakirány

Budapesti Gazdasági Főiskola KÜLKERESKEDELMI FŐISKOLAI KAR KÜLGAZDASÁGI SZAK Nappali tagozat Export-import menedzsment szakirány Budapesti Gazdasági Főiskola KÜLKERESKEDELMI FŐISKOLAI KAR KÜLGAZDASÁGI SZAK Nappali tagozat Export-import menedzsment szakirány AZ INTERNET JELENTŐSÉGE, FELHASZNÁLÁSI LEHETŐSÉGEI A KERESKEDELEMBEN Készítette:

Részletesebben

Az RFID technológia szabványos protokolljai

Az RFID technológia szabványos protokolljai Az RFID technológia szabványos protokolljai Bevezetés A passzív RFID tag-ek elmúlt évtizedben világszerte bekövetkezett jelentős terjedésének köszönhetően a valódi és a virtuális világ közelítésének igénye

Részletesebben

PRODUCTIVITY. Tartalom. Országaink: Szlovénia. Egyedi megoldások széles tárháza. Új termékeink. oldal 7. oldal 11. oldal 4

PRODUCTIVITY. Tartalom. Országaink: Szlovénia. Egyedi megoldások széles tárháza. Új termékeink. oldal 7. oldal 11. oldal 4 PRODUCTIVITY Magazine for your effective production No. 2/2013 Egyedi megoldások széles tárháza Új termékeink Országaink: Szlovénia oldal 4 Az Atlas Copco csoporthoz termékvonal- -menedzserként léptem

Részletesebben

A Nyíregyházi Főiskola informatikai stratégiája a 2011-2013. évre

A Nyíregyházi Főiskola informatikai stratégiája a 2011-2013. évre A Nyíregyházi Főiskola informatikai stratégiája a 2011-2013. évre Elfogadva: 2011. október 18. Tartalomjegyzék 1.Bevezetés... 2 2.Intézményi célok... 3 3.Az informatikai szervezet küldetése... 6 4.A 2008-2010-ig

Részletesebben

BUY SMART+ Beszerzés és klímavédelem. Útmutató irodai berendezések beszerzéséhez energiahatékonysági és környezeti szempontokkal

BUY SMART+ Beszerzés és klímavédelem. Útmutató irodai berendezések beszerzéséhez energiahatékonysági és környezeti szempontokkal BUY SMART+ Zöld közbeszerzés Európában Beszerzés és klímavédelem Útmutató irodai berendezések beszerzéséhez energiahatékonysági és környezeti szempontokkal Jelen irányelv az Intelligens Energia Európa

Részletesebben

Vezeték nélküli technológiák. 4.előadás

Vezeték nélküli technológiák. 4.előadás Vezeték nélküli technológiák 4.előadás A WLAN hálózatok előnyei - gyors telepítés WLAN hálózatok - (részben) kábelmentes környezet - mobilitás vezetékes hálózati szolgáltatások tűrhető sebesség (újabb

Részletesebben

Megfelelés Európában - Általános koncepciók. A) Filozófia és alapelvek

Megfelelés Európában - Általános koncepciók. A) Filozófia és alapelvek Megfelelés Európában - Általános koncepciók A) Filozófia és alapelvek A jól működő egységes európai piac előfeltétele, hogy a kereskedelmi korlátok megszűnjenek. Az áruk Európai Unión belüli szabad áramlása

Részletesebben

Készült a munkavédelmi bírságok felhasználása során nyújtott támogatással

Készült a munkavédelmi bírságok felhasználása során nyújtott támogatással Az eredeti mû: The Use of Occupational Safety and Health Management Systems in the Member States of the European Union Experiences at company level ISBN 92-95007-59-X Luxembourg: Office for Official Publications

Részletesebben

ÖSSZEFOGLALÓ ÁTTEKINTÉS. 3. kiadás

ÖSSZEFOGLALÓ ÁTTEKINTÉS. 3. kiadás ÖSSZEFOGLALÓ ÁTTEKINTÉS 3. kiadás MTA Információtechnológiai Alapítvány 2003 COBIT AZ INFORMÁCIÓ TECHNOLÓGIA IRÁNYÍTÁSÁHOZ, KONTROLLJÁ HOZ ÉS ELLEN RZÉSÉHEZ IT GOVERNANCE INSTITUTE 1 IT GOVERNANCE INSTITUTE

Részletesebben

Irányelv informatikai háttér biztosítása szolgáltatás nyújtásához

Irányelv informatikai háttér biztosítása szolgáltatás nyújtásához Irányelv informatikai háttér biztosítása szolgáltatás nyújtásához Tartalomjegyzék 1. Irányelv célja és keretei... 4 1.1. Irányelv koncepciója... 4 1.2. Jogszabályi háttér... 5 1.3. Alkalmazói kör... 8

Részletesebben

JÓ GYAKORLAT KONCEPCIÓ KIDOLGOZÁSA, A JÓ GYAKORLAT KIVÁLASZTÁS KRITÉRIUMAINAK MEGHATÁROZÁSA

JÓ GYAKORLAT KONCEPCIÓ KIDOLGOZÁSA, A JÓ GYAKORLAT KIVÁLASZTÁS KRITÉRIUMAINAK MEGHATÁROZÁSA Helyi termékekre, helyi szolgáltatásokra alapozott jó gyakorlatok feltérképezése és hálózatba szervezése Jász-Nagykun-Szolnok megyében c. LEADER térségek közötti együttműködés pályázathoz kapcsolódó JÓ

Részletesebben

Digitális Magyarország

Digitális Magyarország Digitális Magyarország SZAKMAI PROGRAM A kitörés útjai, a remény programja 2013 Tartalomjegyzék Bevezetés... 3 A Digitális Magyarország Program megvalósításának szakpolitikai támogatása... 6 Digitális

Részletesebben

BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA KÜLKERESKEDELMI FŐISKOLAI KAR NEMZETKÖZI GAZDÁLKODÁS SZAK. NAPPALI tagozat. KÜLGAZDASÁGI VÁLLALKOZÁS szakirány

BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA KÜLKERESKEDELMI FŐISKOLAI KAR NEMZETKÖZI GAZDÁLKODÁS SZAK. NAPPALI tagozat. KÜLGAZDASÁGI VÁLLALKOZÁS szakirány BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA KÜLKERESKEDELMI FŐISKOLAI KAR NEMZETKÖZI GAZDÁLKODÁS SZAK NAPPALI tagozat KÜLGAZDASÁGI VÁLLALKOZÁS szakirány AZ EDI, MINT A MODERN LOGISZTIKAI FOLYAMATOK ALAPJA Budapest, 2009

Részletesebben

Rendszer útmutató. Termékek, szolgáltatások és szabályozók integrált légkondicionálási és hűtési megoldásokhoz a kereskedelmi és ipari piacokon

Rendszer útmutató. Termékek, szolgáltatások és szabályozók integrált légkondicionálási és hűtési megoldásokhoz a kereskedelmi és ipari piacokon Rendszer útmutató Termékek, szolgáltatások és szabályozók integrált légkondicionálási és hűtési megoldásokhoz a kereskedelmi és ipari piacokon TERMÉKJELLEMZŐK Csak hűtő rendszer Hőszivattyús (vagy reverzibilis

Részletesebben

Strukturált kábelezési segédlet

Strukturált kábelezési segédlet Szpozorálja a: Strukturált kábelezési segédlet Cisco Hálózati Akadémia Program CCNA 1: Hálózati alapismeretek, 3.1. verzió Témakörök A CCNA program strukturált kábelezési segédletének tananyaga és laboratóriumi

Részletesebben

Gyógyszeripari minőségrendszerek és informatikai támogatásuk

Gyógyszeripari minőségrendszerek és informatikai támogatásuk BUDAPESTI MŰSZAKI ÉS GAZDASÁGTUDOMÁNYI EGYETEM Süllerné Faigl Zsófia Gyógyszeripari minőségrendszerek és informatikai támogatásuk Doktori értekezés Témavezetők: Dr. Szabó Gábor Csaba, egyetemi docens BME

Részletesebben

AKTUÁLIS. Hatékony energia. Eszközök és megoldások. Új energiával a jövőbe. QUINT-IQ tápegységek. Phoenix Contact Magyarország 2012 május

AKTUÁLIS. Hatékony energia. Eszközök és megoldások. Új energiával a jövőbe. QUINT-IQ tápegységek. Phoenix Contact Magyarország 2012 május AKTUÁLIS 12 1 Phoenix Contact Magyarország 2012 május 04 Energiamenedzsment Hatékony energia 06 Távelérés a víziparban Eszközök és megoldások 08 Megújuló energia Új energiával a jövőbe 14 Interfész technika

Részletesebben

CLOUD COMPUTING MAGYARORSZÁGON A JOGI SZABÁLYOZÁS

CLOUD COMPUTING MAGYARORSZÁGON A JOGI SZABÁLYOZÁS CLOUD COMPUTING MAGYARORSZÁGON A JOGI SZABÁLYOZÁS TARTALOM Elôszó 4 Hogyan használja ezt a kiadványt? 5 A kérdôíves alfejezetekben használt fogalmak 6 Cloud computing rövid technikai áttekintés jogi szakemberek

Részletesebben

Projektirányítás módszertana (PRINCE) Készítette: Molnár Bálint Egyetemi docens, PhD műszaki informatika

Projektirányítás módszertana (PRINCE) Készítette: Molnár Bálint Egyetemi docens, PhD műszaki informatika Projektirányítás módszertana (PRINCE) Készítette: Molnár Bálint Egyetemi docens, PhD műszaki informatika Budapest 1997 Tartalomjegyzék 1. BEVEZETÉS A PROJEKT IRÁNYÍTÁSBA 1 1.1 Mit tekintünk projektnek?

Részletesebben