Jegyzőkönyv. Kincsesbánya Községi Önkormányzat Képviselő-testületének nyilvános üléséről.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Jegyzőkönyv. Kincsesbánya Községi Önkormányzat Képviselő-testületének nyilvános üléséről."

Átírás

1 1 Jegyzőkönyv Kincsesbánya Községi Önkormányzat Képviselő-testületének nyilvános üléséről. Időpont: november 26. Helyszín: Polgármesteri Hivatal, 8044 Kincsesbánya, Kincsesi u. 39. Jelen vannak: Szavazati joggal meghívottak: Bajkai János Sashalmi Endre Czövekné Duduma Ildikó Lakatos János Vadkerti Ferencné Zsobrákné Balogh Mária polgármester alpolgármester képviselő képviselő képviselő képviselő Tanácskozási joggal meghívottak: Kovács Edit körjegyző Távol: 1 fő szavazati joggal 2 fő tanácskozási joggal

2 2 TARTALOMJEGYZÉK 1) Az önkormányzat évi költségvetéséről 1/2012. (II. 21.) önkormányzati rendelet módosítása 12/2012. (XI.30.) önkormányzati rendelet 2) Beszámoló Kincsesbánya Községi Önkormányzat évi költségvetésének ¾ éves végrehajtásáról 86/2012.(XI.26.) Kt. sz. határozat 3) Az önkormányzat évi költségvetési koncepciójának elfogadása 87/2012.(XI.26.) Kt. sz. határozat 4) Az állattartási rendelet módosítása 13/2012.(XI.30.) önkormányzati rendelet 5) A talajterhelési díjról szóló rendelet elfogadása 14/2012.(XI.30.) önkormányzati rendelet 6) Javaslat a Móri TKT Kistérségi Iroda létszámának meghatározására 88/2012.(XI.26.) Kt. sz. határozat 7) Javaslat a évi belső ellenőrzési ütemterv elfogadására 89/2012.(XI.26.) Kt. sz. határozat 8) A Nyugdíjasklub helyiségének hasznosítására beérkezett ajánlatok megtárgyalása 90/2012.(XI.26.) Kt. sz. határozat 9) Támogatás megelőlegezése a Kincsesbányai Polgárőrség részére 91/2012.(XI.26.) Kt. sz. határozat 10) Támogatás megelőlegezése a Kincs, Kultúra, Sport Egyesület részére 92/2012.(XI.26.) Kt. sz. határozat 11) Közterületek átnevezése 93/2012.(XI.26.) Kt. sz. határozat 12) Kátyúzás megrendelése 94/2012.(XI.26.) Kt. sz. határozat 13) Egyebek 95/2012.(XI.26.) Kt. sz. határozat 96/2012.(XI.26.) Kt. sz. határozat

3 3 Az ülés megnyitása Bajkai János polgármester köszönti a képviselő-testület tagjait. Megállapítja, hogy a testület az ülést megtarthatja, határozatképes, mivel a szavazásra jogosult 7 képviselő közül a testületi ülés kezdetekor 6 fő megjelent. A jegyzőkönyvet Zsobrákné Balogh Mária képviselő hitelesíti. A polgármester javasolja 10. napirendi pontnak felvenni a Kincs, Kultúra, Sport Egyesület részére támogatás megelőlegezését 11. napirendi pontnak felvenni a közterületek átnevezését 12. napirendi pontnak felvenni az utak kátyúzását 13. napirendi pont lesz így az egyebek. Kéri a testületet, foglaljon állást a napirendi javaslattal, valamint a hitelesítő személyével kapcsolatban. A képviselő-testület határozathozatal nélkül, 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadja az előterjesztett napirendet és a hitelesítő személyét. 1) Az önkormányzat évi költségvetéséről 1/2012. (II. 21.) önkormányzati rendelet módosítása Előadó: Bajkai János polgármester Czövekné Duduma Ildikó képviselő: A Pénzügyi Bizottság tárgyalta, javasoljuk a módosítás elfogadását. A számok jók, a helyi adók szépen befolytak. Bajkai János polgármester: Ha több hozzászólás nincs, javaslom az elfogadását. A képviselő-testület 6 igen szavazattal, ellenvélemény és tartózkodás nélkül az alábbi rendeletet alkotta: Kincsesbánya Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 12/2012. (XI.30.) önkormányzati rendelete a évi költségvetésről szóló 1/2012. (II.21.) önkormányzati rendelet módosításáról A rendelet szövege a jegyzőkönyvhöz írásban mellékelve

4 4 2) Beszámoló Kincsesbánya Községi Önkormányzat évi költségvetésének ¾ éves végrehajtásáról Előadó: Bajkai János polgármester Czövekné Duduma Ildikó képviselő: A pénzügyi bizottság ezt az előterjesztést is tárgyalta. Megalapozottak a kiadások. Jó ¾ évet zártunk. Bajkai János polgármester: Ha nincs más vélemény, kérem az előterjesztés elfogadását. Kincsesbánya Község Önkormányzat Képviselő-testülete 6 igen szavazattal, ellenvélemény és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta: Kincsesbánya Község Önkormányzat Képviselő-testülete 86/2012. (XI. 26.) Kt. számú Az önkormányzat évi költségvetésének 3/4 éves végrehajtásáról Kincsesbánya Község Önkormányzat Képviselő Testülete az önkormányzat évi költségvetésének ¾ éves végrehajtásáról szóló beszámolót e Ft bevétellel és e Ft kiadással a csatolt előterjesztés szerinti formában és tartalommal - elfogadta. Határidő: folyamatos 3) Az önkormányzat évi költségvetési koncepciójának elfogadása Előadó: Bajkai János polgármester Bajkai János polgármester: A korábbi években konkrétabban tudtam fogalmazni. Beletettük az előterjesztésbe az ismert törvénytervezetet, amiből már több pont nem igaz. A 13. oldalon vannak a főbb irányelvek. Czövekné Duduma Ildikó képviselő: Minden évben elég bizonytalan volt, az idén abszolút képlékeny. Kötelező elfogadni valamit. Bajkai János polgármester: Számok nincsenek benne. Sok mindent figyelembe kell venni, reméljük, februárban okosabbak leszünk. Kérem a koncepció elfogadását! Kincsesbánya Község Önkormányzat Képviselő-testülete 6 igen szavazattal, ellenvélemény és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta:

5 5 Kincsesbánya Község Önkormányzat Képviselő-testülete 87/2012. (XI. 26.) Kt. számú Az önkormányzat évi költségvetési koncepciójáról Kincsesbánya Község Önkormányzat Képviselő Testülete az önkormányzat évi költségvetési koncepcióját a csatolt előterjesztés szerinti formában és tartalommal elfogadta. Határidő: folyamatos 4) Az állattartási rendelet módosítása Előadó: Kovács Edit körjegyző Kovács Edit körjegyző: Az előterjesztés része egy törvénymódosításból kiragadott mondat, mely október 1-től hatályba lépett. Több mindent ki kellett venni a rendeletből, igazából a 9. -tól tud megmaradni, ami az ebekre vonatkozik. Korábbi rendelkezés miatt már a szabálysértési szankciókat ki kellett venni. Sok értelme nincs, hogy megmaradjon, viszont van arra lehetőség, hogy a tiltott közösség ellenes magatartásokat szabályozzuk helyi rendeletben. Annak szankciója is van. Össze kellene szedni azokat, amiket a hatályon kívül helyezés érintett. Most nem terjesztek ilyet elő, egyelőre gondolkodni kell rajta. Bajkai János polgármester: Attól függetlenül, hogy ezt most ki kellett vennünk a rendeletünkből, probléma lesz az állattartókkal. A közösségellenes magatartásokról szóló rendeletbe sok minden mást is bele lehet venni, hóeltakarítást, köztisztasági, gyomtalanítási dolgokat. Vadkerti Ferencné képviselő: A vízelvezető csatornát kinek kell tisztítani? Több utcában is úgy teli van gazzal, ággal, hogy felfogja a vizet, nem tud elfolyni. A József utcában egy részen megvan a csatorna, több helyen betemették. Bajkai János polgármester: Ott az egész utcában a virágágyások miatt betemették. Valamikor mindkét oldalon árok volt, most az úton folyik végig a víz. Vadkerti Ferencné képviselő: Egy részére tettek olyan csónakot, ahol a lefolyik, de van ahol egyáltalán nincsen. A sarkon felgyűlik. Bajkai János polgármester: Akkor az a mi dolgunk lesz. Máshol úgy van, hogy a lakónak a kötelessége az útszelvényig. Össze kell gyűjteni ezeket és beleírjuk a rendeletbe. Vadkerti Ferencné képviselő: Amikor valaki levágja a füvet, söpörje össze. Sokan nem teszik meg. Hogy lehetne megoldani, hogy pl. a mi utcánknak az eleje igen

6 6 elhanyagolt. Legalább a gazt vágják le. Vagy ha le is vágják, otthagyják. Több helyen be van repedve az út, ha belemegy a gaz, benövi, ki se lehet szedni. Fel kellene a lakókat szólítani. Czövekné Duduma Ildikó képviselő: Akkor a panellakókat is fel kell szólítani. Több helyen nem rakják rendbe a környezetet. A szellemháznál is méteres gaz, parlagfű van. Bajkai János polgármester: Nálunk sok szempontból jobb a helyzet, mint más településeken. Igaz, sokkal szebb is lehetne. A szellemháznál a kényszerbontást ki lehetne vívni az építéshatóságtól. Csak azt nekünk kellene megcsináltatni, kifizetni. Behajtani nem tudnánk. Elmegyek, szólok az építéshatóságnak, szólítsák fel őket, takarják el valamivel, hogy ne legyen olyan ronda. De az se biztos, hogy ezt lehet. Megírjuk nekik a levelet, hogy a gaztalanítást végezzék el. Az állattartási rendelethez visszatérve, ki kellett húzni sok mindent, ennyi maradt. Ha nincs észrevétel, javaslom az elfogadását. A képviselő-testület 6 igen szavazattal, ellenvélemény és tartózkodás nélkül az alábbi rendeletet alkotta: Kincsesbánya Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 13/2012. (XI.30.) önkormányzati rendelete az állattartásról szóló 7/2011. (III. 29.) önkormányzati rendelet módosításáról A rendelet szövege a jegyzőkönyvhöz írásban mellékelve 5) A talajterhelési díjról szóló rendelet elfogadása Előadó: Kovács Edit körjegyző Kovács Edit körjegyző: Megemelkedett a talajterhelési díj mértéke, 120-ról 1200,- Ft lett m3-e. A jogalkotás irányelvei is nagyon megváltoztak. Minimálisan lehet csak szabályozni helyi rendeletben, ami magasabb rendű jogszabályban nincsen (eljárás, díjmentesség, kedvezmény). Aki kerti csapot igazol, annál lehet mentességet adni. Ahol nincs lakóépület, kerti csap van, ott nem jogos a talajterhelés, mert nincs szennyvízhasználat. Sashalmi Endre alpolgármester: Rákhegyre érvényes ez? Bajkai János polgármester: Igen. Sok helyre bevezették a vizet, egy részére a csatornát is. Kaphat mentességet a csatornára, ha igazolja, hogy nincs építménye. Ha megvette a csonkot, de nincs épülete, akkor nincs szennyvíz. Akkor kell talajterhelési díjat fizetni, ha van építmény és nincs rákötve a csatornára. Ilyen a Tölgyes köz. Bár ott nincs gerinc, úgyhogy mentességet élveznek. Felsőkincses mentességet élvez, mert ott nincs kiépítve a gerinc, ezért rájuk nem vonatkozik. Ahol ki van építve a gerinc, ott rá kell kötni.

7 7 A képviselő-testület 6 igen szavazattal, ellenvélemény és tartózkodás nélkül az alábbi rendeletet alkotta: Kincsesbánya Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 14/2012.(XI.30.) önkormányzati rendelete a talajterhelési díjról A rendelet szövege a jegyzőkönyvhöz írásban mellékelve 6) Javaslat a Móri TKT Kistérségi Iroda létszámának meghatározására Előadó: Bajkai János polgármester Bajkai János polgármester: Át kell alakítanunk a rendszert. Egész biztos, hogy július 30-ig fenn kell tartani ezt az irodát, de csak négy fővel. Majd utána átveszi őket a móri önkormányzat. Beintegrálódnak a feladatok. Javaslom elfogadni az előterjesztést. A hajléktalan szálló alkalmazottai továbbra is ebbe a rendszerbe tartoznak, de azt egy az egyben Mór rendezi a mi égiszünk alatt. Ha a települési önkormányzatok kiszállnak, akkor már csak a móri kötelezettségeket vállalja fel. A létszámot kell meghatároznunk, ezt négy főben javasoljuk elfogadni. Czövekné Duduma Ildikó képviselő: A négy fő bírni fogja? Bajkai János polgármester: Kénytelenek. A 10-ből egy már elment, kinevezték tankerületi igazgatónak. Négyet továbbviszünk, a maradék ötből négyet továbbvisz a tankerületi igazgató magával. Egy főnek még nincs helye. Egy gyesen lévő kismama jön vissza a nyáron. Az ő sorsukról gondoskodni kell. Kéri a javaslat elfogadását. Kincsesbánya Község Önkormányzat Képviselő-testülete 6 igen szavazattal, ellenvélemény és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta: Kincsesbánya Község Önkormányzat Képviselő-testülete 88/2012. (XI. 26.) Kt. számú a Móri TKT Kistérségi Iroda működéséről Kincsesbánya Község Önkormányzat Képviselő-testülete egyetért azzal, hogy a Móri TKT Kistérségi Iroda június 30. napjával szűnjön meg január 1-től a Kistérségi Iroda alkalmazotti létszámát a 4 főben határozza meg a Hajléktalan Szálló alkalmazottain kívül. Határidő: november 28.

8 8 7) Javaslat a évi belső ellenőrzési ütemterv elfogadására Előadó: Kovács Edit körjegyző Kovács Edit körjegyző: A feladatra finanszírozás valószínűleg nem lesz jövőre, de ezt még nem tudjuk biztosan. Egy témát választottam ki, amit mindenképpen meg kell csinálni, a szabályzatokat. Árajánlatot még nem kértem rá, meglátjuk hogyan alakul a belső ellenőrzési feladatellátás jövőre. Bajkai János polgármester: Várni is kell vele. Van időnk, az ütemtervet meg kell csinálni, javaslom, hogy fogadjuk el az előterjesztést. Kincsesbánya Község Önkormányzat Képviselő-testülete 6 igen szavazattal, ellenvélemény és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta: Kincsesbánya Község Önkormányzat Képviselő-testülete 89/2012. (XI. 26.) Kt. számú a évi belső ellenőrzési ütemterv elfogadásáról Kincsesbánya Község Önkormányzat Képviselő-testülete az önkormányzat évi belső ellenőrzési ütemtervét a csatolt előterjesztés szerint formában és tartalommal elfogadja. Határidő: november 28. 8) A Nyugdíjasklub helyiségének hasznosítására beérkezett ajánlatok megtárgyalása Előadó: Bajkai János polgármester Bajkai János polgármester: Kiírtuk a pályázatot, egy jelentkező volt, aki elfogadta a bérleti díjat. December 15-től adjuk ki neki. Egyelőre a fűtést fizetnie kell, ha csak nem vállalja a vízleeresztés költségét. De le lehet zárni a rendszert. Lakatos János képviselő: Beszélni kell vele, hogy kell-e neki a fűtés. Bajkai János polgármester: A helyiséget 860 Ft/m2 + rezsi költségért adjuk ki a kiírásban foglaltak szerint. Kéri a javaslat elfogadását. Kincsesbánya Község Önkormányzat Képviselő-testülete 6 igen szavazattal, ellenvélemény és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta:

9 9 Kincsesbánya Község Önkormányzat Képviselő-testülete 90/2012. (XI. 26.) Kt. számú A Nyugdíjasklub helyiségének bérbeadásáról Kincsesbánya Község Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta az önkormányzat tulajdonát képező, Kincsesbánya, Kincsesi u. 37/0. sz. alatti 80 m2 alapterületű helyiség hasznosítására vonatkozó javaslatot, és úgy dönt, hogy Balikó Ildikó kérelmező részére, határozatlan időtartamra adja bérbe, a felhívásban meghirdetett 860,- Ft/m2/hó bérleti díjért. A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy az alábbi bérleti szerződést a bérlővel kösse meg: BÉRLETI SZERZŐDÉS Önkormányzati tulajdonban lévő helyiségre amely létrejött egyrészről Kincsesbánya Községi Önkormányzat Képviselőtestülete (címe: Kincsesbánya, Kincsesi u. 39, a szerződés aláírására jogosult: Bajkai János polgármester) mint bérbeadó (a továbbiakban: bérbeadó), másrészről Balikó Ildikó 8044 Kincsesbánya, Kincsesi út 11. mint bérlő (a továbbiakban: bérlő) között a mai napon, az alábbi feltételek mellett: 1.) A bérbeadó Kincsesbánya Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 90/2012. (XI.26.) Kt. sz. határozatára figyelemmel bérbeadja, a bérlő bérbe veszi Kincsesbánya, Kincsesi u. 37. számú ház alatti lakóépület 0 szintjén található, 80 m 2 területű, az önkormányzat tulajdonát képező (volt Nyugdíjasklub) helyiséget zöldséges üzlet működtetése céljából. Nevezett tevékenységet a bérlő csak a meghatározott hatósági engedélyek és működési engedély birtokában folytathatja. 2.) A szerződő felek a bérbe adott helyiség bérleti díját havi 860,- Ft/m2/hó, mindösszesen: ,- Ft/hó összegben állapítják meg. 3.) A fenti 2. pontban a felek által megállapított bérleti díjat a bérlő minden hónap 10. napjáig a bérbeadó számlájára köteles befizetni. 4.) A jelen bérleti szerződés december 15. napjától határozatlan időre szól, mindkét fél részéről 3 havi felmondással. A bérleti díj jelenleg meghatározott mértéke december 31-ig érvényes, a továbbiakban megegyezés alapján a felek az infláció mértékének megfelelően módosítják. 5.) A bérelt helyiség fenntartásával, karbantartásával és üzemeltetésével kapcsolatos költségeket és terheket a bérlő viseli. A fűtési díjat, az elfogyasztott

10 10 villamos áram díját, valamint az elfogyasztott víz díját, valamint a külön nem nevesített szolgáltatások díját a bérlő közvetlenül a szolgáltatónak fizeti. 6.) A bérleti díj fizetési kötelezettsége a helyiség külön karbantartás nélkül, további használatra alkalmas állapotban a bérbeadó részére történő átadásakor szűnik meg. A bérlő tudomásul veszi, hogy felmondás esetén a bérbeadótól cserehelyiség biztosítását nem igényelheti. 7.) A bérlemény külső tatarozása a bérbeadó, belső tatarozása és karbantartása a bérlő kötelessége. A belső karbantartáshoz tartozik a nyílászárók, a burkolatok, a villamos hálózat, a vízvezeték hálózat és szerelvényeinek javítása és cseréje a helyiségen belül. 8.) A bérlő a bérleményben a bérbeadó előzetes hozzájárulása nélkül nem végezhet átalakítást, jelentősebb belső építési tevékenységet. 9.) Bérlő tudomásul veszi, hogy a helyiséget csak az 1. pontban megjelölt célra használhatja, a tevékenység módosításához bérbeadó előzetes írásbeli hozzájárulása szükséges. Az előzetes hozzájárulás nélküli rendeltetési mód változás a rendkívüli és azonnali felmondás jogát alapozza meg bérbeadó részére. 10.) A szerződésben nem szabályozott kérdések tekintetében a Ptk, valamint a lakások és helyiségek bérletére, elidegenítésére vonatkozó évi LXXVIII. törvény előírásai az irányadók. Felek a fenti szerződést elolvasás és megértés után, mint akaratukkal mindenben megegyezőt, saját kezűleg aláírták. Határidő: december 15. Bajkai János polgármester: Év végével a díjakat rendezni kell. Azt javaslom, jövőre ne emeljük a bérleti díjakat. A lakbért se. Minden évben rendes áremelést tettünk, tisztességesen fizettek. 9) Támogatás megelőlegezése a Kincsesbányai Polgárőrség részére Előadó: Bajkai János polgármester Bajkai János polgármester: Utólagos a döntés, hiszen már lezajlott az esemény. A testület viszont már tudott róla, már megbeszéltük egyszer, csak rögzíteni kell írásban is a megállapodást. Hasonló a megoldás, mint a Kincs, Kultúra, Sport Egyesület esetében történt. A családi napra az elszámolás most jött meg a héten, gyorsított eljárás keretében.

11 11 A képviselő-testület 6 igen szavazattal, ellenvélemény és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta: Kincsesbánya Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 91/2012. (XI. 26.) Kt. számú a Kincsesbányai Polgárőrség részére pályázati támogatás megelőlegezéséről Kincsesbánya Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Kincsesbányai Polgárőrség részére a Leader pályázaton elnyert, november 23-án megtartott Idősek napi magyar nóta műsor megvalósításához biztosított ,- Ft támogatást megelőlegezi, mivel a pályázat utófinanszírozott. A Polgárőrség vállalja, hogy a pályázati elszámolást követően, a támogatás kiutalását követően, a megelőlegezett ,- Ft-ot az önkormányzat részére haladéktalanul visszafizeti. Az alábbi együttműködési megállapodást a képviselőtestület jóváhagyja: EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS amelyet egyrészről másrészről Kincsesbánya Község Önkormányzata 8044 Kincsesbánya, Kincsesi u. 39. adószám: képviselő: Bajkai János polgármester bankszámla szám: a továbbiakban: Támogató név: Kincsesbányai Polgárőrség 8044 Kincsesbánya, Kincsesi u. 39. adószám: képviselő: Baráth János elnök bankszámla szám: a továbbiakban: Támogatott, együtt Felek kötöttek a mai napon, az alábbi feltételekkel: 1. A megállapodás előzményei, célja: Az Államháztartásról szóló évi CXCV. törvény 48. -a alapján Támogatott kérelmet nyújtott be Támogatóhoz, az általa pályázaton elnyert, ,- Ft utófinanszírozott pályázati összeg megelőlegezéséhez, mely kérelmet Támogató határozatban támogatott. 2. A Megállapodás tárgya A megállapodás tárgya visszatérítendő támogatás biztosítása a Támogatott részére Leader pályázaton elnyert támogatás megelőlegezésére, a november 23-án megtartott Idősek napi magyar nóta műsor megvalósításához. 3. A támogatás összege A Támogató ,- Ft, azaz Kettőszázharmincötezer forint visszatérítendő

12 12 támogatást nyújt Támogatott részére. 4. A folyósítás időtartama Támogató a támogatást november június 30. közötti időtartamra biztosítja. 5. A támogatás felhasználása A Támogatott a kapott támogatást kizárólag a 2. pontban meghatározott cél finanszírozására használhatja fel. 6. Egyéb rendelkezések: A Támogatott kötelezi magát arra, hogy a pályázati programot a pályázatban foglaltak szerint maradéktalanul megvalósítja, az elszámolást a határidőre hiánytalanul benyújtja, a számlájára megérkezett támogatás összegét legkésőbb a folyósítást követő 3. munkanapon Támogató részére visszautalja ellenkező esetben, a tartozás rendezéséig minden további önkormányzati támogatásból önmagát kizárja. A Támogató tudomásul veszi, hogy a támogatás nyújtása nem jogosítja fel a program lebonyolításában való közreműködésre, a program megvalósítását nem kérheti számon semmilyen formában, tekintettel arra, hogy a Támogatott kizárólag a támogatási szerződésben kijelölt ellenőrző szerv részére köteles rendszeres időközönként beszámolni. A Támogató részére a Támogatott a támogatásért fejében nem köteles semmiféle szolgáltatás (ideértve különösen a reklámszolgáltatásokat), vagy kedvezmény nyújtására. A jelen megállapodásban nem vagy nem kellő részletességgel szabályozott kérdések tekintetében a magyar jog szabályai elsősorban a Polgári Törvénykönyv és az államháztartási jogszabályok rendelkezései az irányadók. A felek a jelen, 2 oldalból álló megállapodást elolvasták, megértették, és mint akaratukkal mindenben megegyezőt, jóváhagyólag írták alá. A jelen megállapodás 3 db eredeti, egymással teljes egészében megegyező példányban készült, amelyből 2 db a Támogatónál, 1 db a Támogatottnál marad. Határidő: azonnal 10) Támogatás megelőlegezése a Kincs, Kultúra, Sport Egyesület részére Előadó: Bajkai János polgármester Bajkai János polgármester: Ugyan úgy, mint a polgárőrségnél, a kondigépekre előlegezzük meg az összeget. Az idén lebonyolítjuk, legyen meg karácsonyra. Hogy hogyan lesz a működtetése, azt majd megbeszéljük. Sashalmi Endre alpolgármester: Egyedül ne lehessen kondizni, nehogy valaki megsérüljön. Mindenképpen kell egy felnőtt, aki felügyel. Vagy társadalmi munkában, vagy megbízzuk. Ezen gondolkodjunk.

13 13 Bajkai János polgármester: Mindenki saját felelősségére használhatja. Endre a felelőse. A szaunát se használhatja senki egyedül. Három fő alatt nem érdemes felfűteni, ember elfér benne. A képviselő-testület 6 igen szavazattal, ellenvélemény és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta: Kincsesbánya Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 92/2012. (XI. 26.) Kt. számú a Kincs, Kultúra, Sport Egyesület részére pályázati támogatás megelőlegezéséről Kincsesbánya Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Kincs, Kultúra, Sport Egyesület részére a Leader pályázaton elnyert, kondigépek beszerzéséhez kapcsolódó ,- Ft támogatást megelőlegezi, mivel a pályázat utófinanszírozott. A Kincs, Kultúra, Sport Egyesület vállalja, hogy a pályázati elszámolást követően, a támogatás kiutalását követően, a megelőlegezett ,- Ft-ot az önkormányzat részére haladéktalanul visszafizeti. Az alábbi együttműködési megállapodást a képviselő-testület jóváhagyja: EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS amelyet egyrészről másrészről Kincsesbánya Község Önkormányzata 8044 Kincsesbánya, Kincsesi u. 39. adószám: képviselő: Bajkai János polgármester bankszámla szám: a továbbiakban: Támogató név: Kincs, Kultúra, Sport Egyesület 8044 Kincsesbánya, Kincsesi u. 39. adószám: képviselő: Kiss Péter elnök bankszámla szám: a továbbiakban: Támogatott, együtt Felek kötöttek a mai napon, az alábbi feltételekkel: 7. A megállapodás előzményei, célja: Az Államháztartásról szóló évi CXCV. törvény 48. -a alapján Támogatott kérelmet nyújtott be Támogatóhoz, az általa pályázaton kondigépek beszerzésére elnyert ,- Ft utófinanszírozott pályázati összeg megelőlegezéséhez, mely

14 14 kérelmet Támogató határozatban támogatott. 8. A Megállapodás tárgya A megállapodás tárgya visszatérítendő támogatás biztosítása a Támogatott részére Leader pályázaton elnyert támogatás megelőlegezésére, kondigépek beszerzésének megvalósításához. 9. A támogatás összege A Támogató ,- Ft, azaz Egymillió forint visszatérítendő támogatást nyújt Támogatott részére. 10. A folyósítás időtartama Támogató a támogatást december június 1. közötti időtartamra biztosítja. 11. A támogatás felhasználása A Támogatott a kapott támogatást a kondigépek beszerzéséhez, az általa elnyer Leader pályázatban foglaltak szerint használhatja fel. 12. Egyéb rendelkezések: A Támogatott kötelezi magát arra, hogy a pályázati programot a pályázatban foglaltak szerint maradéktalanul megvalósítja, az elszámolást a határidőre hiánytalanul benyújtja, a számlájára megérkezett támogatás összegét legkésőbb a folyósítást követő 3. munkanapon Támogató részére visszautalja ellenkező esetben, a tartozás rendezéséig minden további önkormányzati támogatásból önmagát kizárja. A Támogató tudomásul veszi, hogy a támogatás nyújtása nem jogosítja fel a program lebonyolításában való közreműködésre, a program megvalósítását nem kérheti számon semmilyen formában, tekintettel arra, hogy a Támogatott kizárólag a támogatási szerződésben kijelölt ellenőrző szerv részére köteles rendszeres időközönként beszámolni. A Támogató részére a Támogatott a támogatásért fejében nem köteles semmiféle szolgáltatás (ideértve különösen a reklámszolgáltatásokat), vagy kedvezmény nyújtására. A jelen megállapodásban nem vagy nem kellő részletességgel szabályozott kérdések tekintetében a magyar jog szabályai elsősorban a Polgári Törvénykönyv és az államháztartási jogszabályok rendelkezései az irányadók. A felek a jelen, 2 oldalból álló megállapodást elolvasták, megértették, és mint akaratukkal mindenben megegyezőt, jóváhagyólag írták alá. A jelen megállapodás 3 db eredeti, egymással teljes egészében megegyező példányban készült, amelyből 2 db a Támogatónál, 1 db a Támogatottnál marad. Határidő: folyamatos

15 15 11) Közterületek átnevezése Előadó: Bajkai János polgármester Bajkai János polgármester: A XX. századi önkényuralmi rendszerekhez köthető elnevezések tilalmával összefüggő törvény értelmében a helyi önkormányzatoknak a települések közterületeit át kell nevezni. Kincsesbánya település esetében ez három közterületet érint. Előzetes állásfoglalások szerint ezek a következők: Ságvári Endre utca Mező Imre utca Gagarin utca Az személyi okmányokban való átíratás a lakóknak nem kerül pénzbe, az állam megfizeti. Az utcanevek átnevezésével kapcsolatban javasolom a képviselő testületnek, hogy az alábbi listából válasszon, illeszkedve ezzel a törvényhez, illetve a környező utcanevekhez is: Író, költő kategória: Arany János Jókai Mór Móra Ferenc Történelmi személyiség kategória: Szent István Deák Ferenc Dózsa György Festő, szobrász kategória: Barabás Miklós Fadrusz János Munkácsy Mihály Zeneszerző, énekművész kategória: Bartók Béla Erkel Ferenc Kodály Zoltán Arany János 4 szavazatot, Szent István 5 szavazatot, Kodály Zoltán 3 szavazatot kapott. Sorsoljuk ki, hogy melyik utcanév mire változik. A sorsolás eredmény a következő: Gagarin utca Szent István utca Mező Imre utca Arany János utca Ságvári Endre utca Kodály Zoltán utca lesz. A képviselő-testület 6 igen szavazattal, ellenvélemény és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta: Kincsesbánya Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 93/2012. (XI. 26.) Kt. számú Közterületek átnevezéséről

16 16 Kincsesbánya Község Önkormányzat Képviselő-testülete a közterületek átnevezéséről a XX. századi önkényuralmi rendszerekhez köthető elnevezések tilalmáról szóló évi CLXVII. törvény alapján az alábbi döntést hozta: január 1-jei hatállyal a Gagarin utca elnevezése Szent István utcára, a Mező Imre utca elnevezése Arany János utcára, a Ságvári Endre utca elnevezése Kodály Zoltán utcára változik. Határidő: december 31. Felelős: körjegyző 12) Kátyúzás megrendelése Előadó: Bajkai János polgármester Bajkai János polgármester: Utánanéztem a kátyúzásnak, változóak az árak Ft között van m2-e, attól függ, milyen vastag a kátyú. Egy keretet kellene meghatározni, hogy mennyit hagyunk rá m2 lehet az összterület. Ez ÁFA nélkül kb. fél millió forint. Kérdés, hogy meddig enged elmenni a testület? Vannak nagyon rossz részek Rákhegyen. A faluban nem túl sok, a József u. kereszteződése, Iskola u. Kincsesi u. kereszteződése, Kincsesi u. 38. előtt, Éva Bisztró előtt. A Kossuth u. végig rossz, de arra most nincs pénz. A széle nagyon rossz. A mélyeket megcsináljuk, a szélét megpadkázzuk. A Vaskapu utca el van rendezve. Viszik a sódert. Czövekné Duduma Ildikó képviselő: Szerdán bejárás lesz a pénzügyi bizottsággal. Bajkai János polgármester: Mérjétek fel akkor a kátyúkat. A Rákóczi utcát nem kell, az fel van mérve. Ha jóvá hagyja a testület, akkor fél millió Ft-ért amit meg tudunk csináltatni, megcsináltatjuk. A képviselő-testület 6 igen szavazattal, ellenvélemény és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta: Kincsesbánya Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 94/2012. (XI. 26.) Kt. számú Kátyúzás megrendeléséről Kincsesbánya Község Önkormányzat Képviselő-testülete úgy döntött, hogy 500 ezer forintban megrendeli az önkormányzati utak kátyúzását a Pénzügyi Bizottság által megjelölt, leginkább indokolt helyeken. A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a munkák megrendelésére. Határidő: december 15.

17 17 13) Egyebek a) Szivattyúcsere Bajkai János polgármester: Az iszapfeladó szivattyút ki kell cserélni, tönkrement. 3 ajánlat érkezett, mely az előterjesztés melléklete. A műszaki tartalom gyakorlatilag ugyan az. A legolcsóbbat javaslom választani. Lakatos János képviselő: Mikor lett véve ez a szivattyú? Bajkai János polgármester: Nem tudom. Most kölcsönszivattyút használnak, de vissza kell adni, úgyhogy minél hamarabb meg kell venni az újat. Megoszlik a költség Kincsesbánya és Isztimér között. Az eszközhasználati díj terhére fizessük. Tehát az 1. javaslatot fogadjuk el, ez Ft + ÁFA, Isztimérrel közösen, arányosítva. A képviselő-testület 6 igen szavazattal, ellenvélemény és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta: Kincsesbánya Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 95/2012. (XI. 26.) Kt. számú Szivattyúcsere megrendeléséről Kincsesbánya Község Önkormányzat Képviselő-testülete megrendeli az AQuinno Service árajánlata alapján a seepex BN10-6LS iszapszivattyút ráépített frekvenciaváltóval ,- Ft + Áfa, összegben az eszközhasználati díj terhére. Határidő: december 15. Képviselői bejelentések: Czövekné Duduma Ildikó képviselő: A rákhegyi szemetes-ürítés éves költségét le lehetne-e csökkenteni? Bajkai János polgármester: Jó lenne. Adjatok javaslatot. Még hűtőszekrény is volt mellette. Az idén már 2 millióba került az ürítés. Tavasztól-őszig heti kétszer viszik el a konténert. Megpróbáltuk megszüntetni egyik évben. Kiraktuk a táblát, hogy szemetet lerakni tilos. 3 nap alatt 3 teherautónyi szemét gyűlt össze. Czövekné Duduma Ildikó képviselő: A polgárőrök többször járőrözhetnének arra. Kiskukás rendszer is lehetne ott. Bajkai János polgármester: Nem lehet állandóan őrizni. Leginkább hétvégén hordják oda a szemetet. Tárgyaltam a Depóniával. A kukás autó nem tud felmenni a Pince sorra. Nem tudom, mi a megoldás. A temetőnél mindenképpen kell konténer.

18 18 Czövekné Duduma Ildikó képviselő: Nem tudnánk eldugni? Az éves közvilágítási díjjal vetekszik az ára. Bajkai János polgármester: Jövőre még több lesz. Csurgón a tónál az önkormányzat csináltatott egy bekerített placcot és abban van egy tömörítős konténer. A kerítés mellé egy zsákba kirakhatják a szemetet, egy ember minden reggel kimegy, és betömöríti ebbe a zúzdába. Ugyanúgy elviszi a hulladékszállító. Rákhegyen állandó lakosok is vannak. Nem csak az ott lakók, a hétvégi házasok, hanem az átmenő forgalom is nagy mennyiségű hulladékot rak le. A kerttulajdonosok nem fizetnek szemétdíjat. Czövekné Duduma Ildikó képviselő: Valahogy pedig meg kellene szüntetnünk ez, és kitalálni egy megoldást a kerttulajdonosoknak ill. az állandó lakosoknak. Bajkai János polgármester: Lehetne kiskonténer minden olyan kerttulajdonosnak, akinek építménye van, és fizessenek díjat, fél évet, olyan kuka után, amit használnak. A temetőnél csinálhatnánk egy zárt kerítéses tárolót. Lehet, hogy zsákot kellene venni, és egy gyűjtőhelyet kialakítani. De akkor mindenki oda fog hordani mindent. Sashalmi Endre alpolgármester: Egy új adót kellene kivetni, üdülőadót vagy valamit, és abból fedezzük a költségeket. Bajkai János polgármester: Mondjatok javaslatokat. Kitettük a táblát, hogy szemetet lerakni tilos. Az volt az első, hogy kiszedték a táblát. A szállító lelkiismeretesen elhordja a konténert, de már neki is sok. Több baj van a 2 rákhegyivel, mint az egész faluval. Czövekné Duduma Ildikó képviselő: Az állandó lakosok is jobban odafigyelhetnének arra, hogy idegenek ne pakolják tele a konténert. Bajkai János polgármester: Raktunk ki kamu kamerát, de nem volt látszatja. Ha rakunk ki rendes térfigyelő kamerát, van-e jogkövetkezménye? És mi lesz az, amit nem lehet belerakni, hogyan azonosítjuk az elkövetőt? Gondolkodjunk a megoldáson. Czövekné Duduma Ildikó képviselő: A bizottság javasolja, hogy a polgármester is részesüljön jutalomban, bruttó ,- Ft összegben. Szavazásra bocsátja a javaslatot. A képviselő-testület 5 igen szavazattal, ellenvélemény nélkül, 1 tartózkodás mellett az alábbi határozatot hozta: Kincsesbánya Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 96/2012. (XI. 26.) Kt. számú A polgármester jutalmazásáról

19 19 Kincsesbánya Község Önkormányzat Képviselő-testülete munkájának elismeréseként bruttó ,- Ft jutalmat állapít meg Bajkai János polgármester részére. Határidő: november 30. Bajkai János polgármester: Megköszöni a jutalmat és elmondja, hogy az önkormányzati dolgozók is részesülnek év végi juttatásban a bérmegtakarítás terhére, ehhez nem kell külön döntés. A hirdetőtáblákat egyeztessük le, még csináltatnunk kell. Nem javaslom, hogy szedjük ki a meglévőket a buszmegállókból, még akkor sem, ha szerintetek rossz helyen vannak. Az emberek már megszokták. Inkább csináltatunk újakat. A buszmegálló mellé elsősorban a plakátosok miatt tettük, hogy ne ragasszák teli a buszmegállót. Czövekné Duduma Ildikó képviselő: Szerdán bejáráson megnézzük, hol lenne jó helye, de szóljatok, ha tudtok jó helyet nekik. Valamint körbeadok egy levelet, melyben lemondok január 1-től a bizottságban az elnöki posztról. Gondolkodjatok el rajta, ki legyen helyettem. Bajkai János polgármester: Elfogadjuk, majd gondolkodunk az utódodról. Nem tudom, hogyan lesz a jövőben, de szerintem a bizottságok is meg fognak szűnni. Ahol négy képviselő van, ott hogyan csinálnak bizottságokat? Pedig jó dolog, nem mindent itt kell eldöntenünk testületi ülésen. Mivel több bejelentés és napirendi pont nem volt, a polgármester megköszöni a jelenlévők részvételét és bezárja a testületi ülést. kmf. Bajkai János polgármester Kovács Edit körjegyző Hitelesíti: Zsobrákné Balogh Mária képviselő

Jegyzőkönyv. Kincsesbánya Községi Önkormányzat Képviselő-testületének rendkívüli, nyilvános üléséről.

Jegyzőkönyv. Kincsesbánya Községi Önkormányzat Képviselő-testületének rendkívüli, nyilvános üléséről. 1 Jegyzőkönyv rendkívüli, nyilvános üléséről. Időpont: 2011. november 14. Helyszín: Polgármesteri Hivatal, 8044 Kincsesbánya, Kincsesi u. 39. Jelen vannak: Szavazati joggal meghívottak: Bajkai János polgármester

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Kincsesbánya Községi Önkormányzat Képviselő-testületének rendkívüli, nyilvános üléséről.

Jegyzőkönyv. Kincsesbánya Községi Önkormányzat Képviselő-testületének rendkívüli, nyilvános üléséről. 1 Jegyzőkönyv rendkívüli, nyilvános üléséről. Időpont: 2011. október 10. Helyszín: Polgármesteri Hivatal, 8044 Kincsesbánya, Kincsesi u. 39. Jelen vannak: Szavazati joggal meghívottak: Bajkai János polgármester

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Kincsesbánya Községi Önkormányzat Képviselő-testületének nyilvános, rendkívüli üléséről.

Jegyzőkönyv. Kincsesbánya Községi Önkormányzat Képviselő-testületének nyilvános, rendkívüli üléséről. 1 Jegyzőkönyv Kincsesbánya Községi Önkormányzat Képviselő-testületének nyilvános, rendkívüli üléséről. Időpont: 2010. március 2. Helyszín: Községi Önkormányzat székhelye, 8044 Kincsesbánya, Kincsesi u.

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Kincsesbánya Községi Önkormányzat Képviselő-testületének nyilvános, rendkívüli üléséről.

Jegyzőkönyv. Kincsesbánya Községi Önkormányzat Képviselő-testületének nyilvános, rendkívüli üléséről. 1 Jegyzőkönyv Kincsesbánya Községi Önkormányzat Képviselő-testületének nyilvános, rendkívüli üléséről. Időpont: 2010. május 26. Helyszín: Községi Önkormányzat székhelye, 8044 Kincsesbánya, Kincsesi u.

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Kincsesbánya Községi Önkormányzat Képviselő-testületének rendkívüli üléséről.

Jegyzőkönyv. Kincsesbánya Községi Önkormányzat Képviselő-testületének rendkívüli üléséről. 1 Jegyzőkönyv Kincsesbánya Községi Önkormányzat Képviselő-testületének rendkívüli üléséről. Időpont: 2012. augusztus 22. Helyszín: Polgármesteri Hivatal, 8044 Kincsesbánya, Kincsesi u. 39. Jelen vannak:

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Kincsesbánya Községi Önkormányzat Képviselő-testületének nyilvános üléséről.

Jegyzőkönyv. Kincsesbánya Községi Önkormányzat Képviselő-testületének nyilvános üléséről. 1 Jegyzőkönyv Kincsesbánya Községi Önkormányzat Képviselő-testületének nyilvános üléséről. Időpont: 2012. június 25. Helyszín: Polgármesteri Hivatal, 8044 Kincsesbánya, Kincsesi u. 39. Jelen vannak: Szavazati

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Czövekné Duduma Ildikó. Zsobrákné Balogh Mária. Távol vannak: Krausz Balázs képviselő (Isztimér) Napirend előtti esemény

Jegyzőkönyv. Czövekné Duduma Ildikó. Zsobrákné Balogh Mária. Távol vannak: Krausz Balázs képviselő (Isztimér) Napirend előtti esemény Jegyzőkönyv Készült: Isztimér és inek 2012. szeptember 17-én 16 órakor megtartott együttes üléséről. Az ülés helye: Községháza 8044 Kincsesbánya, Kincsesi u. 39. Jelen vannak: Isztimér: Orbán Tibor Nesztor

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Készült: Isztimér és Kincsesbánya Község Önkormányzat Képviselő-testületeinek 2011. április 27-én 17 órakor megtartott együttes üléséről.

Jegyzőkönyv. Készült: Isztimér és Kincsesbánya Község Önkormányzat Képviselő-testületeinek 2011. április 27-én 17 órakor megtartott együttes üléséről. Jegyzőkönyv Készült: Isztimér és Kincsesbánya Község Önkormányzat Képviselő-testületeinek 2011. április 27-én 17 órakor megtartott együttes üléséről. Az ülés helye: Községháza 8045 Isztimér, Köztársaság

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. Tiszavasvári Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. február 20-án tartandó ülésére

ELŐTERJESZTÉS. Tiszavasvári Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. február 20-án tartandó ülésére ELŐTERJESZTÉS Tiszavasvári Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. február 20-án tartandó ülésére Az előterjesztés tárgya: A Tiszavasvári, Ady E. u. 8. sz. alatti irodák Vasvári Pál Múzeum által

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV a képviselő-testület 2014. május 8-án megtartott rendkívüli üléséről

JEGYZŐKÖNYV a képviselő-testület 2014. május 8-án megtartott rendkívüli üléséről SZANK KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 9/2014. JEGYZŐKÖNYV a képviselő-testület 2014. május 8-án megtartott rendkívüli üléséről Határozatok száma: 29-30. TARTALOMJEGYZÉK HATÁROZATOK: 29/2014.(V.08.)

Részletesebben

Készült: Tárnokréti Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. január 31-én tartott nyilvános üléséről.

Készült: Tárnokréti Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. január 31-én tartott nyilvános üléséről. Tárnokréti Község Képviselő-testülete 3/2013./NY. J e g y z ő k ö n y v Készült: 2013. január 31-én tartott nyilvános üléséről. A képviselő-testületi ülés kezdete: 18 00 óra A képviselő-testületi ülés

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Kincsesbánya Községi Önkormányzat Képviselő-testületének nyilvános üléséről.

Jegyzőkönyv. Kincsesbánya Községi Önkormányzat Képviselő-testületének nyilvános üléséről. 1 Jegyzőkönyv Kincsesbánya Községi Önkormányzat Képviselő-testületének nyilvános üléséről. Időpont: 2012. szeptember 17. Helyszín: Polgármesteri Hivatal, 8044 Kincsesbánya, Kincsesi u. 39. Jelen vannak:

Részletesebben

mely készült Vének Községek Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. december 14-én (szerdán) 16,30 órai kezdettel tartott ülésén

mely készült Vének Községek Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. december 14-én (szerdán) 16,30 órai kezdettel tartott ülésén VÉNEK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE JEGYZŐKÖNYV mely készült Vének Községek Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. december 14-én (szerdán) 16,30 órai kezdettel tartott ülésén HATÁROZATOK:

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV Vajta Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. április 30-án 13,00 órai kezdettel tartott nyilvános rendes üléséről

JEGYZŐKÖNYV Vajta Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. április 30-án 13,00 órai kezdettel tartott nyilvános rendes üléséről Ikt.szám: 459-1/2014. JEGYZŐKÖNYV Vajta Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. április 30-án 13,00 órai kezdettel tartott nyilvános rendes üléséről A Képviselő-testülete által meghozott határozat

Részletesebben

Községi Önkormányzat Kóspallag

Községi Önkormányzat Kóspallag Községi Önkormányzat Kóspallag J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Kóspallag Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. december 3-án (szerda) 12.00 órakor kezdődő RENDKÍVÜLI testületi üléséről. Az ülés

Részletesebben

Abony Városi Önkormányzat Polgármesterétől H-2740 Abony Tel.,fax: (53) 360-010 Kossuth tér 1.

Abony Városi Önkormányzat Polgármesterétől H-2740 Abony Tel.,fax: (53) 360-010 Kossuth tér 1. Abony Városi Önkormányzat Polgármesterétől H-2740 Abony Tel.,fax: (53) 360-010 Kossuth tér 1. Az előterjesztés készítésében közreműködött: Az előterjesztést megtárgyalja: Gazdasági Bizottság Pénzügyi Bizottság

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Zsobrákné Balogh Mária. Távol vannak: Sashalmi Endre alpolgármester (Kincsesbánya) Czövekné Duduma Ildikó képviselő (Kincsesbánya)

Jegyzőkönyv. Zsobrákné Balogh Mária. Távol vannak: Sashalmi Endre alpolgármester (Kincsesbánya) Czövekné Duduma Ildikó képviselő (Kincsesbánya) Jegyzőkönyv Készült: Isztimér és Kincsesbánya Község Önkormányzat Képviselő-testületeinek 2011. szeptember 15-én 18 órakor megtartott együttes üléséről. Az ülés helye: Községháza 8045 Isztimér, Köztársaság

Részletesebben

BÁRÁND KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT 4161 Báránd Kossuth tér 1. Telefon: 06/54-466-030 Fax: 06/54-466-291 E-mail: barandhivatal@gmail.com

BÁRÁND KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT 4161 Báránd Kossuth tér 1. Telefon: 06/54-466-030 Fax: 06/54-466-291 E-mail: barandhivatal@gmail.com BÁRÁND KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT 4161 Báránd Kossuth tér 1. Telefon: 06/54-466-030 Fax: 06/54-466-291 E-mail: barandhivatal@gmail.com Báránd Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 2014. június 23- án megtartott

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Készült: Isztimér és Kincsesbánya Község Önkormányzat Képviselő-testületeinek február 13-án 16 órakor megtartott együttes üléséről.

Jegyzőkönyv. Készült: Isztimér és Kincsesbánya Község Önkormányzat Képviselő-testületeinek február 13-án 16 órakor megtartott együttes üléséről. Jegyzőkönyv Készült: Isztimér és Kincsesbánya Község Önkormányzat Képviselő-testületeinek 2013. február 13-án 16 órakor megtartott együttes üléséről. Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal 8044 Kincsesbánya,

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V 407-4/2014.ikt.sz. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Ecsegfalva Község Önkormányzata képviselő-testületének 2014. március 25-én (kedden) 14 00 órakor megtartott nyilvános üléséről R E N D E L E T: 3/2014.(III.26.)

Részletesebben

ERCSI VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK december 10-i soron kívüli nyílt ülésének j e g y z ő k ö n y v e NAPIREND

ERCSI VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK december 10-i soron kívüli nyílt ülésének j e g y z ő k ö n y v e NAPIREND ERCSI VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2015. december 10-i soron kívüli nyílt ülésének j e g y z ő k ö n y v e a.) Napirendje b.) Határozatai c.) Jegyzőkönyve d.) Mellékletek Napirendek: Nyílt

Részletesebben

3. A tárgyalandó témakör tárgyilagos és tényszerű bemutatása

3. A tárgyalandó témakör tárgyilagos és tényszerű bemutatása RÉTSÁG VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2651 Rétság, Rákóczi út 20. Telefon: 35/550-100 www.retsag.hu Email: hivatal@retsag.hu Előterjesztést készítette: Vargáné Fodor Rita Előterjeszti:Mezőfi

Részletesebben

A képviselő-testületi ülés helye: Önkormányzat Tanácskozóterme, Markotabödöge. A képviselő-testületi ülésen tanácskozási joggal meghívott jelenlévők:

A képviselő-testületi ülés helye: Önkormányzat Tanácskozóterme, Markotabödöge. A képviselő-testületi ülésen tanácskozási joggal meghívott jelenlévők: Markotabödöge Község Képviselő-testülete 128-2/2011./NY. J e g y z ő k ö n y v Készült: 2011. február 21-én tartott nyilvános üléséről. A képviselő-testületi ülés kezdete: 18 00 óra A képviselő-testületi

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV a képviselő-testület 2015. augusztus 7-én megtartott rendkívüli üléséről

JEGYZŐKÖNYV a képviselő-testület 2015. augusztus 7-én megtartott rendkívüli üléséről SZANK KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 12/1/2015. JEGYZŐKÖNYV a képviselő-testület 2015. augusztus 7-én megtartott rendkívüli üléséről Határozatok száma: 57-58. 1 TARTALOMJEGYZÉK HATÁROZATOK: 57/2015.(VIII.7.)

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Kékkút Község Önkormányzata Képviselő-testületének december 03-án órakor megtartott nyilvános testületi üléséről.

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Kékkút Község Önkormányzata Képviselő-testületének december 03-án órakor megtartott nyilvános testületi üléséről. KÉPVISELŐ-TESTÜLETE Ikt.szám: 58-10//2013/ÁBR. JEGYZŐKÖNYV Készült: Kékkút Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. december 03-án 14.30 órakor megtartott nyilvános testületi üléséről. Az ülés

Részletesebben

Bököny Község Képviselő-testülete 2012. augusztus 30-i rendes üléséről. Ikt. szám: 588-19/2012. a./ jegyzőkönyve. b.

Bököny Község Képviselő-testülete 2012. augusztus 30-i rendes üléséről. Ikt. szám: 588-19/2012. a./ jegyzőkönyve. b. Bököny Község Képviselő-testülete 2012. augusztus 30-i rendes üléséről Ikt. szám: 588-19/2012. a./ jegyzőkönyve b./ tárgysorozata c./ határozatai (107-113/2012.) TÁRGYSOROZAT 1./ Tudásoddal segítsd a vidéket

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V CSÁKÁNYDOROSZLÓ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 2013. november 11 - i. RENDKÍVÜLI üléséről

J E G Y Z Ő K Ö N Y V CSÁKÁNYDOROSZLÓ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 2013. november 11 - i. RENDKÍVÜLI üléséről J E G Y Z Ő K Ö N Y V CSÁKÁNYDOROSZLÓ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2013. november 11 - i RENDKÍVÜLI üléséről Önkormányzati rendelet: - Határozat: 118-119 /2013. (11.11.) 2 J E G Y Z Ő K

Részletesebben

1. A tárgyalandó témakör tárgyilagos és tényszerű bemutatása

1. A tárgyalandó témakör tárgyilagos és tényszerű bemutatása RÉTSÁG VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2651 Rétság, Rákóczi út 20. Telefon: 35/550-100 www.retsag.hu Email: hivatal@retsag.hu Előterjesztést készítette: Fodor Rita Előterjesztő: Hegedűs Ferenc

Részletesebben

Jegyzőkönyv. 1 fő képviselői hely betöltetlen. Czövekné Duduma Ildikó. Zsobrákné Balogh Mária. Távol vannak: Fiedler Albertné képviselő (Isztimér)

Jegyzőkönyv. 1 fő képviselői hely betöltetlen. Czövekné Duduma Ildikó. Zsobrákné Balogh Mária. Távol vannak: Fiedler Albertné képviselő (Isztimér) Jegyzőkönyv Készült: Isztimér és Kincsesbánya Község Önkormányzat Képviselő-testületeinek 2012. április 23-án 16.30 órakor megtartott együttes üléséről. Az ülés helye: Községháza 8044 Kincsesbánya, Kincsesi

Részletesebben

Felsőpáhok Község Önkormányzata Képviselő-testülete 8395 Felsőpáhok, Szent I. u. 67. J e g y z ő k ö n y v

Felsőpáhok Község Önkormányzata Képviselő-testülete 8395 Felsőpáhok, Szent I. u. 67. J e g y z ő k ö n y v Szám: 38-8/2010. Felsőpáhok Község Önkormányzata Képviselő-testülete 8395 Felsőpáhok, Szent I. u. 67. J e g y z ő k ö n y v Készült: Felsőpáhok Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 2010. május 27-én

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Jelen vannak: Szőllős Sándor polgármester

Jegyzőkönyv. Jelen vannak: Szőllős Sándor polgármester Jegyzőkönyv Készült: 2013. október 29-én 15 30 órai kezdettel a Bocskaikert Községi Önkormányzat Polgármesteri Hivatalának Tanácstermében tartott rendkívüli testületi ülésről. Jelen vannak: Szőllős Sándor

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Jelen vannak: A./ Balatonszőlős Önkormányzatának Képviselő-testület tagjai részéről: Kósáné Szakonyi Zsuzsanna képviselő

Jegyzőkönyv. Jelen vannak: A./ Balatonszőlős Önkormányzatának Képviselő-testület tagjai részéről: Kósáné Szakonyi Zsuzsanna képviselő Jegyzőkönyv Készült: Pécsely Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. február 7-én, 17:00 órai kezdettel Balatonszőlős Község Önkormányzatának Képviselő-testületével közösen - megtartott Képviselő-testületi

Részletesebben

Balajt Község Önkormányzatának KÉPVISELŐ-TESTÜLETE e-mail cím: onkormányzat@balajt.hu

Balajt Község Önkormányzatának KÉPVISELŐ-TESTÜLETE e-mail cím: onkormányzat@balajt.hu Balajt Község Önkormányzatának KÉPVISELŐ-TESTÜLETE e-mail cím: onkormányzat@balajt.hu 6-7/2015. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Balajt Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. április 29. napján

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Kincsesbánya Községi Önkormányzat Képviselő-testületének nyilvános üléséről.

Jegyzőkönyv. Kincsesbánya Községi Önkormányzat Képviselő-testületének nyilvános üléséről. 1 Jegyzőkönyv nyilvános üléséről. Időpont: 2011. május 30. Helyszín: Polgármesteri Hivatal, 8044 Kincsesbánya, Kincsesi u. 39. Jelen vannak: Szavazati joggal meghívottak: Bajkai János polgármester Lakatos

Részletesebben

Nógrádmegyer Községi Önkormányzat. Képviselő-testületi ülésének

Nógrádmegyer Községi Önkormányzat. Képviselő-testületi ülésének Nógrádmegyer Községi Önkormányzat Képviselő-testületi ülésének J e g y z ő k ö n y v e ( 2013. október 31.) 1 Jegyzőkönyv Készült: Nógrádmegyer Községi Önkormányzat 2013. október 31-én 15.00 órakor megtartott

Részletesebben

Készült: Lovászpatona Község Önkormányzati Képviselő-testülete február 15-én 17,00 órai kezdettel megtartott nyilvános testületi üléséről

Készült: Lovászpatona Község Önkormányzati Képviselő-testülete február 15-én 17,00 órai kezdettel megtartott nyilvános testületi üléséről Lovászpatona Község Önkormányzata Lovászpatona, Kossuth tér 2. Szám: 39-3/2016. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Lovászpatona Község Önkormányzati Képviselő-testülete 2016. február 15-én 17,00 órai kezdettel

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Kincsesbánya Községi Önkormányzat Képviselő-testületének nyilvános, rendkívüli üléséről.

Jegyzőkönyv. Kincsesbánya Községi Önkormányzat Képviselő-testületének nyilvános, rendkívüli üléséről. 1 Jegyzőkönyv nyilvános, rendkívüli üléséről. Időpont: 2012. október 25. Helyszín: Polgármesteri Hivatal, 8044 Kincsesbánya, Kincsesi u. 39. Jelen vannak: Szavazati joggal meghívottak: Bajkai János polgármester

Részletesebben

1. A tárgyalandó témakör tárgyilagos és tényszerű bemutatása

1. A tárgyalandó témakör tárgyilagos és tényszerű bemutatása RÉTSÁG VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2651 Rétság, Rákóczi út 20. Telefon: 35/550-100 www.retsag.hu Email: hivatal@retsag.hu Előterjesztést készítette: Fodor Rita Előterjesztő: Hegedűs Ferenc

Részletesebben

A polgármester köszönti a megjelenteket. Megállapítja, hogy az 5 fős testület 4 tagja jelen van, az ülés határozatképes, azt megnyitja.

A polgármester köszönti a megjelenteket. Megállapítja, hogy az 5 fős testület 4 tagja jelen van, az ülés határozatképes, azt megnyitja. J e g y z ő k ö n y v Készült: Beleg Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. október 12.-én, a Községházán 13.00 órai kezdettel megtartott, telefon útján összehívott soron kívüli nyilvános üléséről.

Részletesebben

Rimóc Községi Önkormányzat. Képviselő-testületi ülésének

Rimóc Községi Önkormányzat. Képviselő-testületi ülésének Rimóc Községi Önkormányzat Képviselő-testületi ülésének J e g y z ő k ö n y v e ( 2014. szeptember 25.) 1 Jegyzőkönyv Készült: Rimóc Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. szeptember 25-én 19.00

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v. Hosszúhetény Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2015. január 26-i rendkívüli testületi üléséről

J e g y z ő k ö n y v. Hosszúhetény Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2015. január 26-i rendkívüli testületi üléséről Hosszúhetény Község Önkormányzat Képviselő-testülete 1/2015. sz. J e g y z ő k ö n y v Hosszúhetény Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2015. január 26-i rendkívüli testületi üléséről 2 Hosszúhetény

Részletesebben

Egyéb előterjesztés Békés Város Képviselő-testülete március 31-i ülésére

Egyéb előterjesztés Békés Város Képviselő-testülete március 31-i ülésére Tárgy: Szent Lázár Alapítvány kérelme a Békés, Petőfi u. 35. szám alatti ingatlan hasznosítására vonatkozóan Előkészítette: Holopné dr. Sztrein Beáta osztályvezető-helyettes Gazdasági Osztály Véleményező

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Zalakaros Város Önkormányzata Képviselőtestülete augusztus 18-án megtartott. nyílt üléséről

Jegyzőkönyv. Zalakaros Város Önkormányzata Képviselőtestülete augusztus 18-án megtartott. nyílt üléséről Határozat:178-179 Rendelet: - Jegyzőkönyv Zalakaros Város Önkormányzata Képviselőtestülete 2014. augusztus 18-án megtartott nyílt üléséről Jegyzőkönyv Készült a Zalakaros Város Önkormányzata Képviselőtestülete

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Balajt Község Önkormányzatának KÉPVISELŐ-TESTÜLETE e-mail cím: onkormányzat@balajt.hu 82-18/2014. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Balajt Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. december 17. napján

Részletesebben

GARÁZS BÉRLETI SZERZŐDÉS JÓVÁHAGYÁSA. ELŐTERJESZTÉS a képviselő-testület augusztus 30-i ülésére

GARÁZS BÉRLETI SZERZŐDÉS JÓVÁHAGYÁSA. ELŐTERJESZTÉS a képviselő-testület augusztus 30-i ülésére RÉTSÁG VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2651 Rétság, Rákóczi út 20. Telefon: 35/550-100 www.retsag.hu Email: hivatal@retsag.hu Előterjesztést készítette és előterjesztő: Vargáné Fodor Rita pü.csop.vez.

Részletesebben

Jármi Község Önkormányzata Képviselő-testülete július 29.-én tartott nyilvános ülésének. J e g y z ő k ö n y v e.

Jármi Község Önkormányzata Képviselő-testülete július 29.-én tartott nyilvános ülésének. J e g y z ő k ö n y v e. - 428 - Jármi Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2013. július 29.-én tartott nyilvános ülésének J e g y z ő k ö n y v e Készült: 3 példányban Kapják: 2. példányt Sz-Sz-B Megyei Kormányhivatal, Nyíregyháza

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Az ülés helye: Önkormányzati Hivatal Kissomlyó

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Az ülés helye: Önkormányzati Hivatal Kissomlyó KISSOMLYÓ KÖZSÉG KÉPVISELŐ-TESTÜLETE KISSOMLYÓ J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Kissomlyó község Képviselő-testülete 2011. október 18-án megtartott ülésén Az ülés helye: Önkormányzati Hivatal Kissomlyó Jelen

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Nyáregyháza Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. november 21. napján délután 17 00 órai kezdettel megtartott rendkívüli, nyilvános üléséről, Nyáregyháza,

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Kincsesbánya Községi Önkormányzat Képviselő-testületének soros, nyilvános üléséről.

Jegyzőkönyv. Kincsesbánya Községi Önkormányzat Képviselő-testületének soros, nyilvános üléséről. 1 Jegyzőkönyv soros, nyilvános üléséről. Időpont: 2011. október 24. Helyszín: Polgármesteri Hivatal, 8044 Kincsesbánya, Kincsesi u. 39. Jelen vannak: Szavazati joggal meghívottak: Bajkai János polgármester

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v Szám: 54/2015. J e g y z ő k ö n y v Készült: Marcalgergelyi Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. február 12-én 17.30 órai kezdettel megtartott nyilvános üléséről. Az ülés helye: Nemesszalók,

Részletesebben

Szalmatercsi Roma Nemzetiségi Önkormányzat évi 1. sz. jegyzőkönyve. a február 14-én megtartott rendes, nyílt üléséről.

Szalmatercsi Roma Nemzetiségi Önkormányzat évi 1. sz. jegyzőkönyve. a február 14-én megtartott rendes, nyílt üléséről. Szalmatercsi Roma Nemzetiségi Önkormányzat 2013. évi 1. sz. jegyzőkönyve a 2013. február 14-én megtartott rendes, nyílt üléséről. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Amely készült a Szalmatercsi Roma Nemzetiségi Önkormányzat

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Készült: Jármi Község Önkormányzata Képviselő-testületének március 5-én megtartott rendkívüli üléséről.

Jegyzőkönyv. Készült: Jármi Község Önkormányzata Képviselő-testületének március 5-én megtartott rendkívüli üléséről. - 99- Jegyzőkönyv Készült: Jármi Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. március 5-én megtartott rendkívüli üléséről. Az ülés helye: Jármi Község Önkormányzata Képviselő-testületének hivatali

Részletesebben

Nógrádmegyer Községi Önkormányzat. Képviselő-testületi ülésének

Nógrádmegyer Községi Önkormányzat. Képviselő-testületi ülésének Nógrádmegyer Községi Önkormányzat Képviselő-testületi ülésének J e g y z ő k ö n y v e ( 2015. április 29.) 1 Jegyzőkönyv Készült: Nógrádmegyer Községi Önkormányzat 2015. április 29-én 13.00 órakor megtartott

Részletesebben

4/2013. (II. 8.) önkormányzati rendelet módosításáról. használatáról

4/2013. (II. 8.) önkormányzati rendelet módosításáról. használatáról 188 GYÖNGYÖSTARJÁN KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2013. november 23-án 14 órakor megtartott rendkívüli üléséről készült J E G Y Z Ő K Ö N Y V E A Képviselő-testület döntései Rendelet 21/2013.

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült: a beledi polgármesteri hivatal hivatalos helyiségében 2011. július 8-án (pénteken) 15,00 órakor megtartott rendkívüli ülésen.

JEGYZŐKÖNYV. Készült: a beledi polgármesteri hivatal hivatalos helyiségében 2011. július 8-án (pénteken) 15,00 órakor megtartott rendkívüli ülésen. Beled Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 8/2011. szám JEGYZŐKÖNYV Készült: a beledi polgármesteri hivatal hivatalos helyiségében 2011. július 8-án (pénteken) 15,00 órakor megtartott rendkívüli ülésen.

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Ülés helye: Mélykút Város Polgármesteri Hivatala Tanácskozó Terem

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Ülés helye: Mélykút Város Polgármesteri Hivatala Tanácskozó Terem 1/2015. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült Mélykút Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015.január 12-én 14.00 órakor megtartott rendkívüli ülésén. Ülés helye: Mélykút Város Polgármesteri Hivatala Tanácskozó

Részletesebben

Jegyző könyv. Készül: Heréd Község Képviselő-testülete 2008. január 30-i 18 órai kezdésű rendkívüli ülésén

Jegyző könyv. Készül: Heréd Község Képviselő-testülete 2008. január 30-i 18 órai kezdésű rendkívüli ülésén 113-2/2008. Jegyző könyv Készül: Heréd Község Képviselő-testülete 2008. január 30-i 18 órai kezdésű rendkívüli ülésén Határozat száma: Tárgya: 8/2008.(I.30.) Családsegítési és gyermekjóléti feladatok ellátására

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v. Készült: Maglóca Község Képviselő-testületének 2008. július 8-án tartott nyilvános üléséről.

J e g y z ő k ö n y v. Készült: Maglóca Község Képviselő-testületének 2008. július 8-án tartott nyilvános üléséről. Maglóca Község Képviselő-testülete 2-4/2008/Ny. J e g y z ő k ö n y v Készült: 2008. július 8-án tartott nyilvános üléséről. A képviselő-testületi ülés kezdete: 14.00 óra A képviselő-testületi ülés helye:

Részletesebben

Rimóc Község Önkormányzat. Képviselő-testületi ülésének

Rimóc Község Önkormányzat. Képviselő-testületi ülésének Rimóc Község Önkormányzat Képviselő-testületi ülésének J e g y z ő k ö n y v e ( 2013. augusztus 1.) 1 Jegyzőkönyv Készült: Rimóc Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. augusztus 1-én 18.00

Részletesebben

Tarnaméra Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. április 1. napján megtartott rendkívüli képviselő-testületi üléséről

Tarnaméra Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. április 1. napján megtartott rendkívüli képviselő-testületi üléséről Tarnaméra Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. április 1. napján megtartott rendkívüli -testületi üléséről Hozott döntések: Határozat száma 18/2014.(IV.01.) önkormányzati határozat 19/2014.(IV.01.)

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Hort Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének szeptember 7-én megtartott rendkívüli üléséről.

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Hort Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének szeptember 7-én megtartott rendkívüli üléséről. JEGYZŐKÖNYV Készült: Hort Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének 2016. szeptember 7-én megtartott rendkívüli üléséről. Határozat Tárgya: száma: 96/2016.(IX.07.) Önkormányzati feladatellátást szolgáló

Részletesebben

Készült: Maglóca Község Képviselő-testületének 2010. június 8-án tartott nyilvános üléséről.

Készült: Maglóca Község Képviselő-testületének 2010. június 8-án tartott nyilvános üléséről. Maglóca Község Képviselő-testülete 2-4/2010/Ny. J e g y z ő k ö n y v Készült: 2010. június 8-án tartott nyilvános üléséről. A képviselő-testületi ülés kezdete: 13 30 óra A képviselő-testületi ülés helye:

Részletesebben

mely készült Kisbajcs Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. szeptember 13-án (csütörtökön) 17,00 órai kezdettel tartott nyílt ülésén

mely készült Kisbajcs Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. szeptember 13-án (csütörtökön) 17,00 órai kezdettel tartott nyílt ülésén KISBAJCS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE JEGYZŐKÖNYV mely készült 2012. szeptember 13-án (csütörtökön) 17,00 órai kezdettel tartott nyílt ülésén HATÁROZATOK: RENDELETEK: 81-83/2012. (IX.13.) 12-13/2012.(IX.14.)

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Hort Községi Önkormányzat Képviselő-testületének január 8-án megtartott üléséről.

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Hort Községi Önkormányzat Képviselő-testületének január 8-án megtartott üléséről. JEGYZŐKÖNYV Készült: Hort Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. január 8-án megtartott üléséről. Határozat száma: 1/2015.(I.08.) 2/2015.(I.08.) 3/2015.(I.08.) Tárgya: Hulladékgazdálkodási közszolgáltatási

Részletesebben

Dédestapolcsány Község Önkormányzat Képviselő-testülete augusztus 04-én megtartott rendkívüli ülésének jegyzőkönyve

Dédestapolcsány Község Önkormányzat Képviselő-testülete augusztus 04-én megtartott rendkívüli ülésének jegyzőkönyve Dédestapolcsány Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2015. augusztus 04-én megtartott rendkívüli ülésének jegyzőkönyve 196/2015. (VIII.04.) határozat Lévai Istvánné és Lévai István bogácsi lakos részére

Részletesebben

Kaskantyú, Hunyadi János utca 16.

Kaskantyú, Hunyadi János utca 16. Kaskantyú Községi Önkormányzat Képviselő - Testülete 10/2016. Test. ül. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Kaskantyú Községi Önkormányzat képviselő testületének 2016. július 15-én (péntek) 7 00 órai kezdettel

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V KARAKÓSZÖRCSÖK K Ö Z S É G Ö N K O R M Á N Y Z A T A K É P V I S E L Ő T E S T Ü L E T E Szám:16-14 /2010. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Karakószörcsök Község Önkormányzata Képviselő testülete 2011. december

Részletesebben

4161 Báránd Kossuth tér 1. Telefon: 06/54-466-030 Fax: 06/54-466-291 E-mail: barandhivatal@gmail.com

4161 Báránd Kossuth tér 1. Telefon: 06/54-466-030 Fax: 06/54-466-291 E-mail: barandhivatal@gmail.com 4161 Báránd Kossuth tér 1. Telefon: 06/54-466-030 Fax: 06/54-466-291 E-mail: barandhivatal@gmail.com Báránd Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 2014. július 11- én megtartott rendkívüli ülésének J

Részletesebben

. ar 51 la Tóth János Zoltán polg~ ester jegyző

. ar 51 la Tóth János Zoltán polg~ ester jegyző Kisköre Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2014(111. 27.) önkormányzati rendelete az önkormányzati tulajdonú helyiségeinek bérleti díjáról egységes szerkezet Kisköre Város Önkormányzat Képviselő-testülete

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Szám: D- 20-2/2014. Oroszi Község Önkormányzat Képviselő-testülete 8458 Oroszi, Szabadság u. 27. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Oroszi Községi Önkormányzat Képviselőtestületének 2014. február 27 -én 16

Részletesebben

Készült: Tárnokréti Község Önkormányzata Képviselő-testületének szeptember 29-én tartott nyilvános üléséről.

Készült: Tárnokréti Község Önkormányzata Képviselő-testületének szeptember 29-én tartott nyilvános üléséről. Tárnokréti Község Képviselő-testülete 3-6/2014 J e g y z ő k ö n y v Készült: 2014. szeptember 29-én tartott nyilvános üléséről. A képviselő-testületi ülés kezdete: 18 30 óra A képviselő-testületi ülés

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Vál Község Önkormányzat Képviselő-testület 2009. augusztus 13-i rendkívüli üléséről Jelen vannak: l./ Tóth Ferencné polgármester 2./ dr. Berecz Botond alpolgármester 3./

Részletesebben

Tanácskozási joggal meghívottként jelen van: Aggné Kovács Ildikó körjegyzői feladatokkal megbízott igazgatási ügyintéző.

Tanácskozási joggal meghívottként jelen van: Aggné Kovács Ildikó körjegyzői feladatokkal megbízott igazgatási ügyintéző. Községi Önkormányzat Képviselő-testülete Katafa 29-6/2012. szám J E G Y Z Ő K Ö N Y V mely készült Katafa Községi Önkormányzat Képviselő-testülete által 2012. április 23-án (hétfőn) 18 órakor a Polgármesteri

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Csörög Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. április 30. (kedd) napján 18.00 órakor megtartott rendkívüli ülésén

Jegyzőkönyv. Csörög Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. április 30. (kedd) napján 18.00 órakor megtartott rendkívüli ülésén Jegyzőkönyv Csörög Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. április 30. (kedd) napján 18.00 órakor megtartott rendkívüli ülésén Helyszín: Polgármesteri Hivatal 2135 Csörög, Kisfaludy u. 40. Jelen

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Makkos Dóra képviselő (6 fő) Kelemen Dóra aljegyző (1 fő) I. NAPIRENDEK ELŐTT

JEGYZŐKÖNYV. Makkos Dóra képviselő (6 fő) Kelemen Dóra aljegyző (1 fő) I. NAPIRENDEK ELŐTT Győrladamér Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Szám: 15/2014. JEGYZŐKÖNYV Készült: Győrladamér Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. szeptember 30- án 15.00 órai kezdettel a Polgármesteri

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Nyáregyháza Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. december 2. napján délután 17 00 órai kezdettel megtartott rendkívüli, nyilvános üléséről, Nyáregyháza, Nyáry

Részletesebben

Készült: Maglóca Község Képviselő-testületének 2011. május 20-án tartott nyilvános üléséről.

Készült: Maglóca Község Képviselő-testületének 2011. május 20-án tartott nyilvános üléséről. Maglóca Község Képviselő-testülete 2-4/2011/Ny. J e g y z ő k ö n y v Készült: 2011. május 20-án tartott nyilvános üléséről. A képviselő-testületi ülés kezdete: 10 00 óra A képviselő-testületi ülés helye:

Részletesebben

Tarnaméra Község Önkormányzata Képviselő-testületének március 3. napján megtartott képviselő-testületi üléséről

Tarnaméra Község Önkormányzata Képviselő-testületének március 3. napján megtartott képviselő-testületi üléséről Tarnaméra Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2016. március 3. napján megtartott -testületi üléséről Hozott döntések: Határozat száma 12/2016.(III.03.) Önkormányzati határozat 13/2016.(III.03.)

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Csataszög Községi Önkormányzat Képviselő-testületének július 30-i képviselő - testületi üléséről.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Csataszög Községi Önkormányzat Képviselő-testületének július 30-i képviselő - testületi üléséről. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Csataszög Községi Önkormányzat Képviselőtestületének 2013. július 30i képviselő testületi üléséről M u t a t ó: Határozat: Rendelet Tárgy: 147/2013.(VII.30.) Határozat 148/2013.(VII.30.)

Részletesebben

Balajt Község Önkormányzatának KÉPVISELŐ-TESTÜLETE e-mail cím: onkormányzat@balajt.hu

Balajt Község Önkormányzatának KÉPVISELŐ-TESTÜLETE e-mail cím: onkormányzat@balajt.hu Balajt Község Önkormányzatának KÉPVISELŐ-TESTÜLETE e-mail cím: onkormányzat@balajt.hu 6-8/2015. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Balajt Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. május 07. napján (csütörtök)

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Napirend:

Jegyzőkönyv. Napirend: Jegyzőkönyv Készült: Szálka Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. december 05-én 16 órakor megtartott üléséről Jelen vannak: Pálfi János polgármester, Dr. Sudár Zsolt alpolgármester, Csernik

Részletesebben

TÉNYŐ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE

TÉNYŐ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE TÉNYŐ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 9111 Tényő, Győri u. 59. tel: 96/468-026, fax: 96/549-039 e-mail: polgarmester@tenyo.hu jegyzo@tenyo.hu 3-T/2016. JEGYZŐKÖNYV Készült Tényő Község Önkormányzata

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Szám: 204-7 /2013. J E G Y Z Ő K Ö N Y V mely készült Nagyvázsony Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2013. február 25-én 19.20 órakor megtartott nyilvános testületi üléséről. Az ülés helyszíne: Jelen

Részletesebben

Tápióság Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. május 23-án, 17.00 órakor megtartott rendkívüli ülésének j e g y z ő k ö n y v e

Tápióság Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. május 23-án, 17.00 órakor megtartott rendkívüli ülésének j e g y z ő k ö n y v e Tápióság Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. május 23-án, 17.00 órakor megtartott rendkívüli ülésének j e g y z ő k ö n y v e 79/2012. sz. képviselő-testületi határozat: Jegyzőkönyv hitelesítők

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V E

J E G Y Z Ő K Ö N Y V E SAJÓBÁBONY VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLET 2013. június 12. napján megtartott rendkívüli, nyílt ülésének J E G Y Z Ő K Ö N Y V E HATÁROZAT száma 130/2013. (VI.12.) önkormányzati határozat 131/2013.

Részletesebben

Nagyacsád Község Önkormányzata 8521 Nagyacsád, Deák Ferenc u. 1-3. J E G Y Z Ő K Ö N Y V

Nagyacsád Község Önkormányzata 8521 Nagyacsád, Deák Ferenc u. 1-3. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Nagyacsád Község Önkormányzata 8521 Nagyacsád, Deák Ferenc u. 1-3. ikt.szám:../2013. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Nagyacsád község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. november 20.-án 17 óra 30

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV KISTELEK KÉPVISELŐTESTÜLETE 2013. október 03. NAPJÁN MEGTARTOTT 17. SZÁMÚ NYÍLT ÜLÉSÉRŐL

JEGYZŐKÖNYV KISTELEK KÉPVISELŐTESTÜLETE 2013. október 03. NAPJÁN MEGTARTOTT 17. SZÁMÚ NYÍLT ÜLÉSÉRŐL JEGYZŐKÖNYV KISTELEK KÉPVISELŐTESTÜLETE 2013. október 03. NAPJÁN MEGTARTOTT 17. SZÁMÚ NYÍLT ÜLÉSÉRŐL TARTALOMJEGYZÉK Kistelek Képviselő-testület 2013. október 03-án tartott nyílt ülésének határozatairól

Részletesebben

ALSÓSZÖLNÖK. Község Önkormányzata június 14-én megtartott. nyílt. üléséről készült. j e g y z ő k ö n y v

ALSÓSZÖLNÖK. Község Önkormányzata június 14-én megtartott. nyílt. üléséről készült. j e g y z ő k ö n y v ALSÓSZÖLNÖK Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. június 14-én megtartott nyílt üléséről készült j e g y z ő k ö n y v J e g y z ő k ö n y v Készült: Alsószölnök Község Önkormányzata Képviselő-testületének

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S E L Ő T E R J E S Z T É S Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. január 27-i ülésére Tárgy: A Zirc, Kossuth u. 18. szám alatti 996/3/C helyrajzi számú garázs ingatlan bérleti úton történő

Részletesebben

2014. évi. 23. szám. Tiszaszentimre Községi Önkormányzat Képviselő-testületének szeptember 4-én megtartott rendkívüli üléséről készült

2014. évi. 23. szám. Tiszaszentimre Községi Önkormányzat Képviselő-testületének szeptember 4-én megtartott rendkívüli üléséről készült 2014. évi 23. szám Tiszaszentimre Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. szeptember 4-én megtartott rendkívüli üléséről készült J E G Y ZŐ K Ö N Y V T Á R G Y M U T A T Ó Határozat/Rendelet

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V 1 Mérges Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Mérges Béke tér 14. 11-A/2014. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Mérges Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. szeptember 19-én megtartott üléséről. 2

Részletesebben

14/2012. Endrefalva Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. december 10- én megtartott rendkívüli ülésének jegyzőkönyve

14/2012. Endrefalva Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. december 10- én megtartott rendkívüli ülésének jegyzőkönyve 14/2012. Endrefalva Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. december 10- én megtartott rendkívüli ülésének jegyzőkönyve J e g y z ő k ö n y v Készült Endrefalva Község Önkormányzata Képviselő-testületének

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Hosszúné Deli Hajnal alpolgármester Kovács Géza Győzőné képviselő Németh Zsolt képviselő

JEGYZŐKÖNYV. Hosszúné Deli Hajnal alpolgármester Kovács Géza Győzőné képviselő Németh Zsolt képviselő JEGYZŐKÖNYV Készült Jákó Község Önkormányzat Képviselőtestületének 2015. április 29-én az önkormányzat tanácskozó termében megtartott üléséről. Jelen vannak: Kovács János polgármester Hosszúné Deli Hajnal

Részletesebben

Monostorpályi Község Önkormányzat Képviselő-testületének június 21.-én megtartott rendkívüli nyílt ülésének

Monostorpályi Község Önkormányzat Képviselő-testületének június 21.-én megtartott rendkívüli nyílt ülésének Monostorpályi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. június 21.-én megtartott rendkívüli nyílt ülésének a. napirendje b. jegyzőkönyve c. határozatok:64-67/2013. (VI. 21.) számú határozatok d.

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Ábrahámhegy Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2009. április 30-i rendkívüli nyilvános ülésén.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Ábrahámhegy Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2009. április 30-i rendkívüli nyilvános ülésén. 1 ÁBRAHÁMHEGY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 8256 Ábrahámhegy, Badacsonyi u. 13. Ikt.szám: 121-92/2009. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Ábrahámhegy Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2009.

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v Tarhos Község Önkormányzata Képviselő-testülete 5641 Tarhos, Petőfi u. 2. J e g y z ő k ö n y v Készült: Tarhos Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. december 19-én megtartott soron következő,

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Szabó István Balázs képviselő (7 fő) Kerekesné Molnár Krisztina pénzügyi elődadó I. NAPIRENDEK ELŐTT

JEGYZŐKÖNYV. Szabó István Balázs képviselő (7 fő) Kerekesné Molnár Krisztina pénzügyi elődadó I. NAPIRENDEK ELŐTT Győrladamér Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Szám: 3/2015. JEGYZŐKÖNYV Készült: Győrladamér Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. február 16-án 15.30 órai kezdettel a Polgármesteri

Részletesebben

Somogyzsitfa Község Önkormányzata Képviselő-testülete 8734 Somogyzsitfa, Május 1. u. 64.. Email: zsitfa@level.datanet.hu Tel/Fax: 85-310-323

Somogyzsitfa Község Önkormányzata Képviselő-testülete 8734 Somogyzsitfa, Május 1. u. 64.. Email: zsitfa@level.datanet.hu Tel/Fax: 85-310-323 8734 Somogyzsitfa, Május 1. u. 64.. Email: zsitfa@level.datanet.hu Tel/Fax: 85-310-323 J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: 2014. február 3-án megtartott soron következő üléséről. Az ülés helye: Mártírok u.

Részletesebben

1) A tárgyalandó témakör tárgyilagos és tényszerű bemutatása

1) A tárgyalandó témakör tárgyilagos és tényszerű bemutatása RÉTSÁG VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2651 Rétság, Rákóczi út 20. Telefon: 35/550-100 www.retsag.hu Email: hivatal@retsag.hu Előterjesztést készítette és előterjeszti:végh József igazgató MEGÁLLAPODÁS

Részletesebben

Készült: Tárnokréti Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. szeptember 17-én tartott nyilvános üléséről.

Készült: Tárnokréti Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. szeptember 17-én tartott nyilvános üléséről. Tárnokréti Község Képviselő-testülete 3-7/2012./NY. J e g y z ő k ö n y v Készült: 2012. szeptember 17-én tartott nyilvános üléséről. A képviselő-testületi ülés kezdete: 19 30 óra A képviselő-testületi

Részletesebben