Jegyzőkönyv. Kincsesbánya Községi Önkormányzat Képviselő-testületének nyilvános üléséről.

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Jegyzőkönyv. Kincsesbánya Községi Önkormányzat Képviselő-testületének nyilvános üléséről."

Átírás

1 1 Jegyzőkönyv Kincsesbánya Községi Önkormányzat Képviselő-testületének nyilvános üléséről. Időpont: november 26. Helyszín: Polgármesteri Hivatal, 8044 Kincsesbánya, Kincsesi u. 39. Jelen vannak: Szavazati joggal meghívottak: Bajkai János Sashalmi Endre Czövekné Duduma Ildikó Lakatos János Vadkerti Ferencné Zsobrákné Balogh Mária polgármester alpolgármester képviselő képviselő képviselő képviselő Tanácskozási joggal meghívottak: Kovács Edit körjegyző Távol: 1 fő szavazati joggal 2 fő tanácskozási joggal

2 2 TARTALOMJEGYZÉK 1) Az önkormányzat évi költségvetéséről 1/2012. (II. 21.) önkormányzati rendelet módosítása 12/2012. (XI.30.) önkormányzati rendelet 2) Beszámoló Kincsesbánya Községi Önkormányzat évi költségvetésének ¾ éves végrehajtásáról 86/2012.(XI.26.) Kt. sz. határozat 3) Az önkormányzat évi költségvetési koncepciójának elfogadása 87/2012.(XI.26.) Kt. sz. határozat 4) Az állattartási rendelet módosítása 13/2012.(XI.30.) önkormányzati rendelet 5) A talajterhelési díjról szóló rendelet elfogadása 14/2012.(XI.30.) önkormányzati rendelet 6) Javaslat a Móri TKT Kistérségi Iroda létszámának meghatározására 88/2012.(XI.26.) Kt. sz. határozat 7) Javaslat a évi belső ellenőrzési ütemterv elfogadására 89/2012.(XI.26.) Kt. sz. határozat 8) A Nyugdíjasklub helyiségének hasznosítására beérkezett ajánlatok megtárgyalása 90/2012.(XI.26.) Kt. sz. határozat 9) Támogatás megelőlegezése a Kincsesbányai Polgárőrség részére 91/2012.(XI.26.) Kt. sz. határozat 10) Támogatás megelőlegezése a Kincs, Kultúra, Sport Egyesület részére 92/2012.(XI.26.) Kt. sz. határozat 11) Közterületek átnevezése 93/2012.(XI.26.) Kt. sz. határozat 12) Kátyúzás megrendelése 94/2012.(XI.26.) Kt. sz. határozat 13) Egyebek 95/2012.(XI.26.) Kt. sz. határozat 96/2012.(XI.26.) Kt. sz. határozat

3 3 Az ülés megnyitása Bajkai János polgármester köszönti a képviselő-testület tagjait. Megállapítja, hogy a testület az ülést megtarthatja, határozatképes, mivel a szavazásra jogosult 7 képviselő közül a testületi ülés kezdetekor 6 fő megjelent. A jegyzőkönyvet Zsobrákné Balogh Mária képviselő hitelesíti. A polgármester javasolja 10. napirendi pontnak felvenni a Kincs, Kultúra, Sport Egyesület részére támogatás megelőlegezését 11. napirendi pontnak felvenni a közterületek átnevezését 12. napirendi pontnak felvenni az utak kátyúzását 13. napirendi pont lesz így az egyebek. Kéri a testületet, foglaljon állást a napirendi javaslattal, valamint a hitelesítő személyével kapcsolatban. A képviselő-testület határozathozatal nélkül, 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadja az előterjesztett napirendet és a hitelesítő személyét. 1) Az önkormányzat évi költségvetéséről 1/2012. (II. 21.) önkormányzati rendelet módosítása Előadó: Bajkai János polgármester Czövekné Duduma Ildikó képviselő: A Pénzügyi Bizottság tárgyalta, javasoljuk a módosítás elfogadását. A számok jók, a helyi adók szépen befolytak. Bajkai János polgármester: Ha több hozzászólás nincs, javaslom az elfogadását. A képviselő-testület 6 igen szavazattal, ellenvélemény és tartózkodás nélkül az alábbi rendeletet alkotta: Kincsesbánya Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 12/2012. (XI.30.) önkormányzati rendelete a évi költségvetésről szóló 1/2012. (II.21.) önkormányzati rendelet módosításáról A rendelet szövege a jegyzőkönyvhöz írásban mellékelve

4 4 2) Beszámoló Kincsesbánya Községi Önkormányzat évi költségvetésének ¾ éves végrehajtásáról Előadó: Bajkai János polgármester Czövekné Duduma Ildikó képviselő: A pénzügyi bizottság ezt az előterjesztést is tárgyalta. Megalapozottak a kiadások. Jó ¾ évet zártunk. Bajkai János polgármester: Ha nincs más vélemény, kérem az előterjesztés elfogadását. Kincsesbánya Község Önkormányzat Képviselő-testülete 6 igen szavazattal, ellenvélemény és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta: Kincsesbánya Község Önkormányzat Képviselő-testülete 86/2012. (XI. 26.) Kt. számú Az önkormányzat évi költségvetésének 3/4 éves végrehajtásáról Kincsesbánya Község Önkormányzat Képviselő Testülete az önkormányzat évi költségvetésének ¾ éves végrehajtásáról szóló beszámolót e Ft bevétellel és e Ft kiadással a csatolt előterjesztés szerinti formában és tartalommal - elfogadta. Határidő: folyamatos 3) Az önkormányzat évi költségvetési koncepciójának elfogadása Előadó: Bajkai János polgármester Bajkai János polgármester: A korábbi években konkrétabban tudtam fogalmazni. Beletettük az előterjesztésbe az ismert törvénytervezetet, amiből már több pont nem igaz. A 13. oldalon vannak a főbb irányelvek. Czövekné Duduma Ildikó képviselő: Minden évben elég bizonytalan volt, az idén abszolút képlékeny. Kötelező elfogadni valamit. Bajkai János polgármester: Számok nincsenek benne. Sok mindent figyelembe kell venni, reméljük, februárban okosabbak leszünk. Kérem a koncepció elfogadását! Kincsesbánya Község Önkormányzat Képviselő-testülete 6 igen szavazattal, ellenvélemény és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta:

5 5 Kincsesbánya Község Önkormányzat Képviselő-testülete 87/2012. (XI. 26.) Kt. számú Az önkormányzat évi költségvetési koncepciójáról Kincsesbánya Község Önkormányzat Képviselő Testülete az önkormányzat évi költségvetési koncepcióját a csatolt előterjesztés szerinti formában és tartalommal elfogadta. Határidő: folyamatos 4) Az állattartási rendelet módosítása Előadó: Kovács Edit körjegyző Kovács Edit körjegyző: Az előterjesztés része egy törvénymódosításból kiragadott mondat, mely október 1-től hatályba lépett. Több mindent ki kellett venni a rendeletből, igazából a 9. -tól tud megmaradni, ami az ebekre vonatkozik. Korábbi rendelkezés miatt már a szabálysértési szankciókat ki kellett venni. Sok értelme nincs, hogy megmaradjon, viszont van arra lehetőség, hogy a tiltott közösség ellenes magatartásokat szabályozzuk helyi rendeletben. Annak szankciója is van. Össze kellene szedni azokat, amiket a hatályon kívül helyezés érintett. Most nem terjesztek ilyet elő, egyelőre gondolkodni kell rajta. Bajkai János polgármester: Attól függetlenül, hogy ezt most ki kellett vennünk a rendeletünkből, probléma lesz az állattartókkal. A közösségellenes magatartásokról szóló rendeletbe sok minden mást is bele lehet venni, hóeltakarítást, köztisztasági, gyomtalanítási dolgokat. Vadkerti Ferencné képviselő: A vízelvezető csatornát kinek kell tisztítani? Több utcában is úgy teli van gazzal, ággal, hogy felfogja a vizet, nem tud elfolyni. A József utcában egy részen megvan a csatorna, több helyen betemették. Bajkai János polgármester: Ott az egész utcában a virágágyások miatt betemették. Valamikor mindkét oldalon árok volt, most az úton folyik végig a víz. Vadkerti Ferencné képviselő: Egy részére tettek olyan csónakot, ahol a lefolyik, de van ahol egyáltalán nincsen. A sarkon felgyűlik. Bajkai János polgármester: Akkor az a mi dolgunk lesz. Máshol úgy van, hogy a lakónak a kötelessége az útszelvényig. Össze kell gyűjteni ezeket és beleírjuk a rendeletbe. Vadkerti Ferencné képviselő: Amikor valaki levágja a füvet, söpörje össze. Sokan nem teszik meg. Hogy lehetne megoldani, hogy pl. a mi utcánknak az eleje igen

6 6 elhanyagolt. Legalább a gazt vágják le. Vagy ha le is vágják, otthagyják. Több helyen be van repedve az út, ha belemegy a gaz, benövi, ki se lehet szedni. Fel kellene a lakókat szólítani. Czövekné Duduma Ildikó képviselő: Akkor a panellakókat is fel kell szólítani. Több helyen nem rakják rendbe a környezetet. A szellemháznál is méteres gaz, parlagfű van. Bajkai János polgármester: Nálunk sok szempontból jobb a helyzet, mint más településeken. Igaz, sokkal szebb is lehetne. A szellemháznál a kényszerbontást ki lehetne vívni az építéshatóságtól. Csak azt nekünk kellene megcsináltatni, kifizetni. Behajtani nem tudnánk. Elmegyek, szólok az építéshatóságnak, szólítsák fel őket, takarják el valamivel, hogy ne legyen olyan ronda. De az se biztos, hogy ezt lehet. Megírjuk nekik a levelet, hogy a gaztalanítást végezzék el. Az állattartási rendelethez visszatérve, ki kellett húzni sok mindent, ennyi maradt. Ha nincs észrevétel, javaslom az elfogadását. A képviselő-testület 6 igen szavazattal, ellenvélemény és tartózkodás nélkül az alábbi rendeletet alkotta: Kincsesbánya Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 13/2012. (XI.30.) önkormányzati rendelete az állattartásról szóló 7/2011. (III. 29.) önkormányzati rendelet módosításáról A rendelet szövege a jegyzőkönyvhöz írásban mellékelve 5) A talajterhelési díjról szóló rendelet elfogadása Előadó: Kovács Edit körjegyző Kovács Edit körjegyző: Megemelkedett a talajterhelési díj mértéke, 120-ról 1200,- Ft lett m3-e. A jogalkotás irányelvei is nagyon megváltoztak. Minimálisan lehet csak szabályozni helyi rendeletben, ami magasabb rendű jogszabályban nincsen (eljárás, díjmentesség, kedvezmény). Aki kerti csapot igazol, annál lehet mentességet adni. Ahol nincs lakóépület, kerti csap van, ott nem jogos a talajterhelés, mert nincs szennyvízhasználat. Sashalmi Endre alpolgármester: Rákhegyre érvényes ez? Bajkai János polgármester: Igen. Sok helyre bevezették a vizet, egy részére a csatornát is. Kaphat mentességet a csatornára, ha igazolja, hogy nincs építménye. Ha megvette a csonkot, de nincs épülete, akkor nincs szennyvíz. Akkor kell talajterhelési díjat fizetni, ha van építmény és nincs rákötve a csatornára. Ilyen a Tölgyes köz. Bár ott nincs gerinc, úgyhogy mentességet élveznek. Felsőkincses mentességet élvez, mert ott nincs kiépítve a gerinc, ezért rájuk nem vonatkozik. Ahol ki van építve a gerinc, ott rá kell kötni.

7 7 A képviselő-testület 6 igen szavazattal, ellenvélemény és tartózkodás nélkül az alábbi rendeletet alkotta: Kincsesbánya Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 14/2012.(XI.30.) önkormányzati rendelete a talajterhelési díjról A rendelet szövege a jegyzőkönyvhöz írásban mellékelve 6) Javaslat a Móri TKT Kistérségi Iroda létszámának meghatározására Előadó: Bajkai János polgármester Bajkai János polgármester: Át kell alakítanunk a rendszert. Egész biztos, hogy július 30-ig fenn kell tartani ezt az irodát, de csak négy fővel. Majd utána átveszi őket a móri önkormányzat. Beintegrálódnak a feladatok. Javaslom elfogadni az előterjesztést. A hajléktalan szálló alkalmazottai továbbra is ebbe a rendszerbe tartoznak, de azt egy az egyben Mór rendezi a mi égiszünk alatt. Ha a települési önkormányzatok kiszállnak, akkor már csak a móri kötelezettségeket vállalja fel. A létszámot kell meghatároznunk, ezt négy főben javasoljuk elfogadni. Czövekné Duduma Ildikó képviselő: A négy fő bírni fogja? Bajkai János polgármester: Kénytelenek. A 10-ből egy már elment, kinevezték tankerületi igazgatónak. Négyet továbbviszünk, a maradék ötből négyet továbbvisz a tankerületi igazgató magával. Egy főnek még nincs helye. Egy gyesen lévő kismama jön vissza a nyáron. Az ő sorsukról gondoskodni kell. Kéri a javaslat elfogadását. Kincsesbánya Község Önkormányzat Képviselő-testülete 6 igen szavazattal, ellenvélemény és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta: Kincsesbánya Község Önkormányzat Képviselő-testülete 88/2012. (XI. 26.) Kt. számú a Móri TKT Kistérségi Iroda működéséről Kincsesbánya Község Önkormányzat Képviselő-testülete egyetért azzal, hogy a Móri TKT Kistérségi Iroda június 30. napjával szűnjön meg január 1-től a Kistérségi Iroda alkalmazotti létszámát a 4 főben határozza meg a Hajléktalan Szálló alkalmazottain kívül. Határidő: november 28.

8 8 7) Javaslat a évi belső ellenőrzési ütemterv elfogadására Előadó: Kovács Edit körjegyző Kovács Edit körjegyző: A feladatra finanszírozás valószínűleg nem lesz jövőre, de ezt még nem tudjuk biztosan. Egy témát választottam ki, amit mindenképpen meg kell csinálni, a szabályzatokat. Árajánlatot még nem kértem rá, meglátjuk hogyan alakul a belső ellenőrzési feladatellátás jövőre. Bajkai János polgármester: Várni is kell vele. Van időnk, az ütemtervet meg kell csinálni, javaslom, hogy fogadjuk el az előterjesztést. Kincsesbánya Község Önkormányzat Képviselő-testülete 6 igen szavazattal, ellenvélemény és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta: Kincsesbánya Község Önkormányzat Képviselő-testülete 89/2012. (XI. 26.) Kt. számú a évi belső ellenőrzési ütemterv elfogadásáról Kincsesbánya Község Önkormányzat Képviselő-testülete az önkormányzat évi belső ellenőrzési ütemtervét a csatolt előterjesztés szerint formában és tartalommal elfogadja. Határidő: november 28. 8) A Nyugdíjasklub helyiségének hasznosítására beérkezett ajánlatok megtárgyalása Előadó: Bajkai János polgármester Bajkai János polgármester: Kiírtuk a pályázatot, egy jelentkező volt, aki elfogadta a bérleti díjat. December 15-től adjuk ki neki. Egyelőre a fűtést fizetnie kell, ha csak nem vállalja a vízleeresztés költségét. De le lehet zárni a rendszert. Lakatos János képviselő: Beszélni kell vele, hogy kell-e neki a fűtés. Bajkai János polgármester: A helyiséget 860 Ft/m2 + rezsi költségért adjuk ki a kiírásban foglaltak szerint. Kéri a javaslat elfogadását. Kincsesbánya Község Önkormányzat Képviselő-testülete 6 igen szavazattal, ellenvélemény és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta:

9 9 Kincsesbánya Község Önkormányzat Képviselő-testülete 90/2012. (XI. 26.) Kt. számú A Nyugdíjasklub helyiségének bérbeadásáról Kincsesbánya Község Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta az önkormányzat tulajdonát képező, Kincsesbánya, Kincsesi u. 37/0. sz. alatti 80 m2 alapterületű helyiség hasznosítására vonatkozó javaslatot, és úgy dönt, hogy Balikó Ildikó kérelmező részére, határozatlan időtartamra adja bérbe, a felhívásban meghirdetett 860,- Ft/m2/hó bérleti díjért. A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy az alábbi bérleti szerződést a bérlővel kösse meg: BÉRLETI SZERZŐDÉS Önkormányzati tulajdonban lévő helyiségre amely létrejött egyrészről Kincsesbánya Községi Önkormányzat Képviselőtestülete (címe: Kincsesbánya, Kincsesi u. 39, a szerződés aláírására jogosult: Bajkai János polgármester) mint bérbeadó (a továbbiakban: bérbeadó), másrészről Balikó Ildikó 8044 Kincsesbánya, Kincsesi út 11. mint bérlő (a továbbiakban: bérlő) között a mai napon, az alábbi feltételek mellett: 1.) A bérbeadó Kincsesbánya Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 90/2012. (XI.26.) Kt. sz. határozatára figyelemmel bérbeadja, a bérlő bérbe veszi Kincsesbánya, Kincsesi u. 37. számú ház alatti lakóépület 0 szintjén található, 80 m 2 területű, az önkormányzat tulajdonát képező (volt Nyugdíjasklub) helyiséget zöldséges üzlet működtetése céljából. Nevezett tevékenységet a bérlő csak a meghatározott hatósági engedélyek és működési engedély birtokában folytathatja. 2.) A szerződő felek a bérbe adott helyiség bérleti díját havi 860,- Ft/m2/hó, mindösszesen: ,- Ft/hó összegben állapítják meg. 3.) A fenti 2. pontban a felek által megállapított bérleti díjat a bérlő minden hónap 10. napjáig a bérbeadó számlájára köteles befizetni. 4.) A jelen bérleti szerződés december 15. napjától határozatlan időre szól, mindkét fél részéről 3 havi felmondással. A bérleti díj jelenleg meghatározott mértéke december 31-ig érvényes, a továbbiakban megegyezés alapján a felek az infláció mértékének megfelelően módosítják. 5.) A bérelt helyiség fenntartásával, karbantartásával és üzemeltetésével kapcsolatos költségeket és terheket a bérlő viseli. A fűtési díjat, az elfogyasztott

10 10 villamos áram díját, valamint az elfogyasztott víz díját, valamint a külön nem nevesített szolgáltatások díját a bérlő közvetlenül a szolgáltatónak fizeti. 6.) A bérleti díj fizetési kötelezettsége a helyiség külön karbantartás nélkül, további használatra alkalmas állapotban a bérbeadó részére történő átadásakor szűnik meg. A bérlő tudomásul veszi, hogy felmondás esetén a bérbeadótól cserehelyiség biztosítását nem igényelheti. 7.) A bérlemény külső tatarozása a bérbeadó, belső tatarozása és karbantartása a bérlő kötelessége. A belső karbantartáshoz tartozik a nyílászárók, a burkolatok, a villamos hálózat, a vízvezeték hálózat és szerelvényeinek javítása és cseréje a helyiségen belül. 8.) A bérlő a bérleményben a bérbeadó előzetes hozzájárulása nélkül nem végezhet átalakítást, jelentősebb belső építési tevékenységet. 9.) Bérlő tudomásul veszi, hogy a helyiséget csak az 1. pontban megjelölt célra használhatja, a tevékenység módosításához bérbeadó előzetes írásbeli hozzájárulása szükséges. Az előzetes hozzájárulás nélküli rendeltetési mód változás a rendkívüli és azonnali felmondás jogát alapozza meg bérbeadó részére. 10.) A szerződésben nem szabályozott kérdések tekintetében a Ptk, valamint a lakások és helyiségek bérletére, elidegenítésére vonatkozó évi LXXVIII. törvény előírásai az irányadók. Felek a fenti szerződést elolvasás és megértés után, mint akaratukkal mindenben megegyezőt, saját kezűleg aláírták. Határidő: december 15. Bajkai János polgármester: Év végével a díjakat rendezni kell. Azt javaslom, jövőre ne emeljük a bérleti díjakat. A lakbért se. Minden évben rendes áremelést tettünk, tisztességesen fizettek. 9) Támogatás megelőlegezése a Kincsesbányai Polgárőrség részére Előadó: Bajkai János polgármester Bajkai János polgármester: Utólagos a döntés, hiszen már lezajlott az esemény. A testület viszont már tudott róla, már megbeszéltük egyszer, csak rögzíteni kell írásban is a megállapodást. Hasonló a megoldás, mint a Kincs, Kultúra, Sport Egyesület esetében történt. A családi napra az elszámolás most jött meg a héten, gyorsított eljárás keretében.

11 11 A képviselő-testület 6 igen szavazattal, ellenvélemény és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta: Kincsesbánya Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 91/2012. (XI. 26.) Kt. számú a Kincsesbányai Polgárőrség részére pályázati támogatás megelőlegezéséről Kincsesbánya Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Kincsesbányai Polgárőrség részére a Leader pályázaton elnyert, november 23-án megtartott Idősek napi magyar nóta műsor megvalósításához biztosított ,- Ft támogatást megelőlegezi, mivel a pályázat utófinanszírozott. A Polgárőrség vállalja, hogy a pályázati elszámolást követően, a támogatás kiutalását követően, a megelőlegezett ,- Ft-ot az önkormányzat részére haladéktalanul visszafizeti. Az alábbi együttműködési megállapodást a képviselőtestület jóváhagyja: EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS amelyet egyrészről másrészről Kincsesbánya Község Önkormányzata 8044 Kincsesbánya, Kincsesi u. 39. adószám: képviselő: Bajkai János polgármester bankszámla szám: a továbbiakban: Támogató név: Kincsesbányai Polgárőrség 8044 Kincsesbánya, Kincsesi u. 39. adószám: képviselő: Baráth János elnök bankszámla szám: a továbbiakban: Támogatott, együtt Felek kötöttek a mai napon, az alábbi feltételekkel: 1. A megállapodás előzményei, célja: Az Államháztartásról szóló évi CXCV. törvény 48. -a alapján Támogatott kérelmet nyújtott be Támogatóhoz, az általa pályázaton elnyert, ,- Ft utófinanszírozott pályázati összeg megelőlegezéséhez, mely kérelmet Támogató határozatban támogatott. 2. A Megállapodás tárgya A megállapodás tárgya visszatérítendő támogatás biztosítása a Támogatott részére Leader pályázaton elnyert támogatás megelőlegezésére, a november 23-án megtartott Idősek napi magyar nóta műsor megvalósításához. 3. A támogatás összege A Támogató ,- Ft, azaz Kettőszázharmincötezer forint visszatérítendő

12 12 támogatást nyújt Támogatott részére. 4. A folyósítás időtartama Támogató a támogatást november június 30. közötti időtartamra biztosítja. 5. A támogatás felhasználása A Támogatott a kapott támogatást kizárólag a 2. pontban meghatározott cél finanszírozására használhatja fel. 6. Egyéb rendelkezések: A Támogatott kötelezi magát arra, hogy a pályázati programot a pályázatban foglaltak szerint maradéktalanul megvalósítja, az elszámolást a határidőre hiánytalanul benyújtja, a számlájára megérkezett támogatás összegét legkésőbb a folyósítást követő 3. munkanapon Támogató részére visszautalja ellenkező esetben, a tartozás rendezéséig minden további önkormányzati támogatásból önmagát kizárja. A Támogató tudomásul veszi, hogy a támogatás nyújtása nem jogosítja fel a program lebonyolításában való közreműködésre, a program megvalósítását nem kérheti számon semmilyen formában, tekintettel arra, hogy a Támogatott kizárólag a támogatási szerződésben kijelölt ellenőrző szerv részére köteles rendszeres időközönként beszámolni. A Támogató részére a Támogatott a támogatásért fejében nem köteles semmiféle szolgáltatás (ideértve különösen a reklámszolgáltatásokat), vagy kedvezmény nyújtására. A jelen megállapodásban nem vagy nem kellő részletességgel szabályozott kérdések tekintetében a magyar jog szabályai elsősorban a Polgári Törvénykönyv és az államháztartási jogszabályok rendelkezései az irányadók. A felek a jelen, 2 oldalból álló megállapodást elolvasták, megértették, és mint akaratukkal mindenben megegyezőt, jóváhagyólag írták alá. A jelen megállapodás 3 db eredeti, egymással teljes egészében megegyező példányban készült, amelyből 2 db a Támogatónál, 1 db a Támogatottnál marad. Határidő: azonnal 10) Támogatás megelőlegezése a Kincs, Kultúra, Sport Egyesület részére Előadó: Bajkai János polgármester Bajkai János polgármester: Ugyan úgy, mint a polgárőrségnél, a kondigépekre előlegezzük meg az összeget. Az idén lebonyolítjuk, legyen meg karácsonyra. Hogy hogyan lesz a működtetése, azt majd megbeszéljük. Sashalmi Endre alpolgármester: Egyedül ne lehessen kondizni, nehogy valaki megsérüljön. Mindenképpen kell egy felnőtt, aki felügyel. Vagy társadalmi munkában, vagy megbízzuk. Ezen gondolkodjunk.

13 13 Bajkai János polgármester: Mindenki saját felelősségére használhatja. Endre a felelőse. A szaunát se használhatja senki egyedül. Három fő alatt nem érdemes felfűteni, ember elfér benne. A képviselő-testület 6 igen szavazattal, ellenvélemény és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta: Kincsesbánya Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 92/2012. (XI. 26.) Kt. számú a Kincs, Kultúra, Sport Egyesület részére pályázati támogatás megelőlegezéséről Kincsesbánya Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Kincs, Kultúra, Sport Egyesület részére a Leader pályázaton elnyert, kondigépek beszerzéséhez kapcsolódó ,- Ft támogatást megelőlegezi, mivel a pályázat utófinanszírozott. A Kincs, Kultúra, Sport Egyesület vállalja, hogy a pályázati elszámolást követően, a támogatás kiutalását követően, a megelőlegezett ,- Ft-ot az önkormányzat részére haladéktalanul visszafizeti. Az alábbi együttműködési megállapodást a képviselő-testület jóváhagyja: EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS amelyet egyrészről másrészről Kincsesbánya Község Önkormányzata 8044 Kincsesbánya, Kincsesi u. 39. adószám: képviselő: Bajkai János polgármester bankszámla szám: a továbbiakban: Támogató név: Kincs, Kultúra, Sport Egyesület 8044 Kincsesbánya, Kincsesi u. 39. adószám: képviselő: Kiss Péter elnök bankszámla szám: a továbbiakban: Támogatott, együtt Felek kötöttek a mai napon, az alábbi feltételekkel: 7. A megállapodás előzményei, célja: Az Államháztartásról szóló évi CXCV. törvény 48. -a alapján Támogatott kérelmet nyújtott be Támogatóhoz, az általa pályázaton kondigépek beszerzésére elnyert ,- Ft utófinanszírozott pályázati összeg megelőlegezéséhez, mely

14 14 kérelmet Támogató határozatban támogatott. 8. A Megállapodás tárgya A megállapodás tárgya visszatérítendő támogatás biztosítása a Támogatott részére Leader pályázaton elnyert támogatás megelőlegezésére, kondigépek beszerzésének megvalósításához. 9. A támogatás összege A Támogató ,- Ft, azaz Egymillió forint visszatérítendő támogatást nyújt Támogatott részére. 10. A folyósítás időtartama Támogató a támogatást december június 1. közötti időtartamra biztosítja. 11. A támogatás felhasználása A Támogatott a kapott támogatást a kondigépek beszerzéséhez, az általa elnyer Leader pályázatban foglaltak szerint használhatja fel. 12. Egyéb rendelkezések: A Támogatott kötelezi magát arra, hogy a pályázati programot a pályázatban foglaltak szerint maradéktalanul megvalósítja, az elszámolást a határidőre hiánytalanul benyújtja, a számlájára megérkezett támogatás összegét legkésőbb a folyósítást követő 3. munkanapon Támogató részére visszautalja ellenkező esetben, a tartozás rendezéséig minden további önkormányzati támogatásból önmagát kizárja. A Támogató tudomásul veszi, hogy a támogatás nyújtása nem jogosítja fel a program lebonyolításában való közreműködésre, a program megvalósítását nem kérheti számon semmilyen formában, tekintettel arra, hogy a Támogatott kizárólag a támogatási szerződésben kijelölt ellenőrző szerv részére köteles rendszeres időközönként beszámolni. A Támogató részére a Támogatott a támogatásért fejében nem köteles semmiféle szolgáltatás (ideértve különösen a reklámszolgáltatásokat), vagy kedvezmény nyújtására. A jelen megállapodásban nem vagy nem kellő részletességgel szabályozott kérdések tekintetében a magyar jog szabályai elsősorban a Polgári Törvénykönyv és az államháztartási jogszabályok rendelkezései az irányadók. A felek a jelen, 2 oldalból álló megállapodást elolvasták, megértették, és mint akaratukkal mindenben megegyezőt, jóváhagyólag írták alá. A jelen megállapodás 3 db eredeti, egymással teljes egészében megegyező példányban készült, amelyből 2 db a Támogatónál, 1 db a Támogatottnál marad. Határidő: folyamatos

15 15 11) Közterületek átnevezése Előadó: Bajkai János polgármester Bajkai János polgármester: A XX. századi önkényuralmi rendszerekhez köthető elnevezések tilalmával összefüggő törvény értelmében a helyi önkormányzatoknak a települések közterületeit át kell nevezni. Kincsesbánya település esetében ez három közterületet érint. Előzetes állásfoglalások szerint ezek a következők: Ságvári Endre utca Mező Imre utca Gagarin utca Az személyi okmányokban való átíratás a lakóknak nem kerül pénzbe, az állam megfizeti. Az utcanevek átnevezésével kapcsolatban javasolom a képviselő testületnek, hogy az alábbi listából válasszon, illeszkedve ezzel a törvényhez, illetve a környező utcanevekhez is: Író, költő kategória: Arany János Jókai Mór Móra Ferenc Történelmi személyiség kategória: Szent István Deák Ferenc Dózsa György Festő, szobrász kategória: Barabás Miklós Fadrusz János Munkácsy Mihály Zeneszerző, énekművész kategória: Bartók Béla Erkel Ferenc Kodály Zoltán Arany János 4 szavazatot, Szent István 5 szavazatot, Kodály Zoltán 3 szavazatot kapott. Sorsoljuk ki, hogy melyik utcanév mire változik. A sorsolás eredmény a következő: Gagarin utca Szent István utca Mező Imre utca Arany János utca Ságvári Endre utca Kodály Zoltán utca lesz. A képviselő-testület 6 igen szavazattal, ellenvélemény és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta: Kincsesbánya Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 93/2012. (XI. 26.) Kt. számú Közterületek átnevezéséről

16 16 Kincsesbánya Község Önkormányzat Képviselő-testülete a közterületek átnevezéséről a XX. századi önkényuralmi rendszerekhez köthető elnevezések tilalmáról szóló évi CLXVII. törvény alapján az alábbi döntést hozta: január 1-jei hatállyal a Gagarin utca elnevezése Szent István utcára, a Mező Imre utca elnevezése Arany János utcára, a Ságvári Endre utca elnevezése Kodály Zoltán utcára változik. Határidő: december 31. Felelős: körjegyző 12) Kátyúzás megrendelése Előadó: Bajkai János polgármester Bajkai János polgármester: Utánanéztem a kátyúzásnak, változóak az árak Ft között van m2-e, attól függ, milyen vastag a kátyú. Egy keretet kellene meghatározni, hogy mennyit hagyunk rá m2 lehet az összterület. Ez ÁFA nélkül kb. fél millió forint. Kérdés, hogy meddig enged elmenni a testület? Vannak nagyon rossz részek Rákhegyen. A faluban nem túl sok, a József u. kereszteződése, Iskola u. Kincsesi u. kereszteződése, Kincsesi u. 38. előtt, Éva Bisztró előtt. A Kossuth u. végig rossz, de arra most nincs pénz. A széle nagyon rossz. A mélyeket megcsináljuk, a szélét megpadkázzuk. A Vaskapu utca el van rendezve. Viszik a sódert. Czövekné Duduma Ildikó képviselő: Szerdán bejárás lesz a pénzügyi bizottsággal. Bajkai János polgármester: Mérjétek fel akkor a kátyúkat. A Rákóczi utcát nem kell, az fel van mérve. Ha jóvá hagyja a testület, akkor fél millió Ft-ért amit meg tudunk csináltatni, megcsináltatjuk. A képviselő-testület 6 igen szavazattal, ellenvélemény és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta: Kincsesbánya Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 94/2012. (XI. 26.) Kt. számú Kátyúzás megrendeléséről Kincsesbánya Község Önkormányzat Képviselő-testülete úgy döntött, hogy 500 ezer forintban megrendeli az önkormányzati utak kátyúzását a Pénzügyi Bizottság által megjelölt, leginkább indokolt helyeken. A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a munkák megrendelésére. Határidő: december 15.

17 17 13) Egyebek a) Szivattyúcsere Bajkai János polgármester: Az iszapfeladó szivattyút ki kell cserélni, tönkrement. 3 ajánlat érkezett, mely az előterjesztés melléklete. A műszaki tartalom gyakorlatilag ugyan az. A legolcsóbbat javaslom választani. Lakatos János képviselő: Mikor lett véve ez a szivattyú? Bajkai János polgármester: Nem tudom. Most kölcsönszivattyút használnak, de vissza kell adni, úgyhogy minél hamarabb meg kell venni az újat. Megoszlik a költség Kincsesbánya és Isztimér között. Az eszközhasználati díj terhére fizessük. Tehát az 1. javaslatot fogadjuk el, ez Ft + ÁFA, Isztimérrel közösen, arányosítva. A képviselő-testület 6 igen szavazattal, ellenvélemény és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta: Kincsesbánya Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 95/2012. (XI. 26.) Kt. számú Szivattyúcsere megrendeléséről Kincsesbánya Község Önkormányzat Képviselő-testülete megrendeli az AQuinno Service árajánlata alapján a seepex BN10-6LS iszapszivattyút ráépített frekvenciaváltóval ,- Ft + Áfa, összegben az eszközhasználati díj terhére. Határidő: december 15. Képviselői bejelentések: Czövekné Duduma Ildikó képviselő: A rákhegyi szemetes-ürítés éves költségét le lehetne-e csökkenteni? Bajkai János polgármester: Jó lenne. Adjatok javaslatot. Még hűtőszekrény is volt mellette. Az idén már 2 millióba került az ürítés. Tavasztól-őszig heti kétszer viszik el a konténert. Megpróbáltuk megszüntetni egyik évben. Kiraktuk a táblát, hogy szemetet lerakni tilos. 3 nap alatt 3 teherautónyi szemét gyűlt össze. Czövekné Duduma Ildikó képviselő: A polgárőrök többször járőrözhetnének arra. Kiskukás rendszer is lehetne ott. Bajkai János polgármester: Nem lehet állandóan őrizni. Leginkább hétvégén hordják oda a szemetet. Tárgyaltam a Depóniával. A kukás autó nem tud felmenni a Pince sorra. Nem tudom, mi a megoldás. A temetőnél mindenképpen kell konténer.

18 18 Czövekné Duduma Ildikó képviselő: Nem tudnánk eldugni? Az éves közvilágítási díjjal vetekszik az ára. Bajkai János polgármester: Jövőre még több lesz. Csurgón a tónál az önkormányzat csináltatott egy bekerített placcot és abban van egy tömörítős konténer. A kerítés mellé egy zsákba kirakhatják a szemetet, egy ember minden reggel kimegy, és betömöríti ebbe a zúzdába. Ugyanúgy elviszi a hulladékszállító. Rákhegyen állandó lakosok is vannak. Nem csak az ott lakók, a hétvégi házasok, hanem az átmenő forgalom is nagy mennyiségű hulladékot rak le. A kerttulajdonosok nem fizetnek szemétdíjat. Czövekné Duduma Ildikó képviselő: Valahogy pedig meg kellene szüntetnünk ez, és kitalálni egy megoldást a kerttulajdonosoknak ill. az állandó lakosoknak. Bajkai János polgármester: Lehetne kiskonténer minden olyan kerttulajdonosnak, akinek építménye van, és fizessenek díjat, fél évet, olyan kuka után, amit használnak. A temetőnél csinálhatnánk egy zárt kerítéses tárolót. Lehet, hogy zsákot kellene venni, és egy gyűjtőhelyet kialakítani. De akkor mindenki oda fog hordani mindent. Sashalmi Endre alpolgármester: Egy új adót kellene kivetni, üdülőadót vagy valamit, és abból fedezzük a költségeket. Bajkai János polgármester: Mondjatok javaslatokat. Kitettük a táblát, hogy szemetet lerakni tilos. Az volt az első, hogy kiszedték a táblát. A szállító lelkiismeretesen elhordja a konténert, de már neki is sok. Több baj van a 2 rákhegyivel, mint az egész faluval. Czövekné Duduma Ildikó képviselő: Az állandó lakosok is jobban odafigyelhetnének arra, hogy idegenek ne pakolják tele a konténert. Bajkai János polgármester: Raktunk ki kamu kamerát, de nem volt látszatja. Ha rakunk ki rendes térfigyelő kamerát, van-e jogkövetkezménye? És mi lesz az, amit nem lehet belerakni, hogyan azonosítjuk az elkövetőt? Gondolkodjunk a megoldáson. Czövekné Duduma Ildikó képviselő: A bizottság javasolja, hogy a polgármester is részesüljön jutalomban, bruttó ,- Ft összegben. Szavazásra bocsátja a javaslatot. A képviselő-testület 5 igen szavazattal, ellenvélemény nélkül, 1 tartózkodás mellett az alábbi határozatot hozta: Kincsesbánya Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 96/2012. (XI. 26.) Kt. számú A polgármester jutalmazásáról

19 19 Kincsesbánya Község Önkormányzat Képviselő-testülete munkájának elismeréseként bruttó ,- Ft jutalmat állapít meg Bajkai János polgármester részére. Határidő: november 30. Bajkai János polgármester: Megköszöni a jutalmat és elmondja, hogy az önkormányzati dolgozók is részesülnek év végi juttatásban a bérmegtakarítás terhére, ehhez nem kell külön döntés. A hirdetőtáblákat egyeztessük le, még csináltatnunk kell. Nem javaslom, hogy szedjük ki a meglévőket a buszmegállókból, még akkor sem, ha szerintetek rossz helyen vannak. Az emberek már megszokták. Inkább csináltatunk újakat. A buszmegálló mellé elsősorban a plakátosok miatt tettük, hogy ne ragasszák teli a buszmegállót. Czövekné Duduma Ildikó képviselő: Szerdán bejáráson megnézzük, hol lenne jó helye, de szóljatok, ha tudtok jó helyet nekik. Valamint körbeadok egy levelet, melyben lemondok január 1-től a bizottságban az elnöki posztról. Gondolkodjatok el rajta, ki legyen helyettem. Bajkai János polgármester: Elfogadjuk, majd gondolkodunk az utódodról. Nem tudom, hogyan lesz a jövőben, de szerintem a bizottságok is meg fognak szűnni. Ahol négy képviselő van, ott hogyan csinálnak bizottságokat? Pedig jó dolog, nem mindent itt kell eldöntenünk testületi ülésen. Mivel több bejelentés és napirendi pont nem volt, a polgármester megköszöni a jelenlévők részvételét és bezárja a testületi ülést. kmf. Bajkai János polgármester Kovács Edit körjegyző Hitelesíti: Zsobrákné Balogh Mária képviselő

Jegyzőkönyv. Kincsesbánya Községi Önkormányzat Képviselő-testületének nyilvános üléséről.

Jegyzőkönyv. Kincsesbánya Községi Önkormányzat Képviselő-testületének nyilvános üléséről. 1 Jegyzőkönyv nyilvános üléséről. Időpont: 2010. december 13. Helyszín: Községi Önkormányzat 8044 Kincsesbánya, Kincsesi u. 39. Jelen vannak: Szavazati joggal meghívottak: Bajkai János polgármester Lakatos

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Kincsesbánya Községi Önkormányzat Képviselő-testületének nyilvános üléséről.

Jegyzőkönyv. Kincsesbánya Községi Önkormányzat Képviselő-testületének nyilvános üléséről. 1 Jegyzőkönyv Kincsesbánya Községi Önkormányzat Képviselő-testületének nyilvános üléséről. Időpont: 2010. március 29. Helyszín: Községi Önkormányzat 8044 Kincsesbánya, Kincsesi u. 39. Jelen vannak: Szavazati

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Készült: a Sárospataki Polgármesteri Hivatal Dísztermében a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság 2013. május 27-ei ülésén.

Jegyzőkönyv. Készült: a Sárospataki Polgármesteri Hivatal Dísztermében a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság 2013. május 27-ei ülésén. Jegyzőkönyv Készült: a Sárospataki Polgármesteri Hivatal Dísztermében a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság 2013. május 27-ei ülésén. Jelen vannak: a részéről: Hajdu Imre elnök Egyed Attila Halász Péter Stumpf

Részletesebben

T Á R G Y S O R O Z A T A. 2./ Nyírség Vízgazdálkodási Társulás megállapodás megtárgyalása

T Á R G Y S O R O Z A T A. 2./ Nyírség Vízgazdálkodási Társulás megállapodás megtárgyalása NYÍRGELSE KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ- TESTÜLET 2012. március 07-én megtartott testületi ülésének a.) jegyzőkönyve b.) előterjesztése c.) határozata d.) tárgysorozata T Á R G Y S O R O Z A T A 1./ Tájékoztató

Részletesebben

Szám: 284-5/2015. J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült Tengelic Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. február 10-én megtartott üléséről.

Szám: 284-5/2015. J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült Tengelic Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. február 10-én megtartott üléséről. Szám: 284-5/2015. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült Tengelic Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. február 10-én megtartott üléséről. 1 J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült Tengelic Község Önkormányzata

Részletesebben

~ 237 ~ 102-14/2011. Jegyzőkönyv. Készül: Heréd Község Képviselő-testületének 2011. augusztus 8.-án 17,30-kor megtartott rendkívüli üléséről.

~ 237 ~ 102-14/2011. Jegyzőkönyv. Készül: Heréd Község Képviselő-testületének 2011. augusztus 8.-án 17,30-kor megtartott rendkívüli üléséről. 102-14/2011. Jegyzőkönyv Készül: Heréd Község Képviselő-testületének 2011. augusztus 8.-án 17,30-kor megtartott rendkívüli üléséről. Határozat száma: 176/2011.(VIII.8.) 177/2011.(VIII.8.) 178/2011.(VIII.8.)

Részletesebben

Önkormányzati Időszaki Lap HU ISSN 1789-8153. VII. Évfolyam 11. szám - 2013. november. Ára: 220,- Ft ZAGYVARÉKASI HÍRMONDÓ

Önkormányzati Időszaki Lap HU ISSN 1789-8153. VII. Évfolyam 11. szám - 2013. november. Ára: 220,- Ft ZAGYVARÉKASI HÍRMONDÓ Önkormányzati Időszaki Lap HU ISSN 1789-8153 Ára: 220,- Ft VII. Évfolyam 11. szám - 2013. november ZAGYVARÉKASI HÍRMONDÓ Hírlétra Előfizetve Olcsóbb! A befizetési szelvényeket kérjük őrízék meg. 2014.

Részletesebben

Sárosd Nagyközség Önkormányzata Képviselőtestületének. 2009. április 16-án tartott ülésének jegyzőkönyve

Sárosd Nagyközség Önkormányzata Képviselőtestületének. 2009. április 16-án tartott ülésének jegyzőkönyve Sárosd Nagyközség Önkormányzata Képviselőtestületének 2009. április 16-án tartott ülésének jegyzőkönyve Határozatok: 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, Rendeletek: 6, 7, Elkészült:

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Márianosztra Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2010. december 15.-én megtartott nyilvános testületi üléséről.

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Márianosztra Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2010. december 15.-én megtartott nyilvános testületi üléséről. Szám: /2010. JEGYZŐKÖNYV Készült: Márianosztra Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2010. december 15.-én megtartott nyilvános testületi üléséről. Jelen vannak: jelenléti ív szerint. Kiss László

Részletesebben

9. számú JEGYZŐKÖNYV. Készült: 2012. május 18. napján pénteken, 16 órakor Rétság Város Polgármesteri Hivatalának 121. számú hivatalos helyiségében.

9. számú JEGYZŐKÖNYV. Készült: 2012. május 18. napján pénteken, 16 órakor Rétság Város Polgármesteri Hivatalának 121. számú hivatalos helyiségében. 9. számú JEGYZŐKÖNYV Készült: 2012. május 18. napján pénteken, 16 órakor Rétság Város Polgármesteri Hivatalának 121. számú hivatalos helyiségében. Jelen vannak: dr.katona Ernő alpolgármester dr. Szájbely

Részletesebben

A nyilvános napirendi pontok tárgyalásánál jelen van: Farkas Károlyné, Kamond Község Roma Nemzetiségi Önkormányzatának elnöke

A nyilvános napirendi pontok tárgyalásánál jelen van: Farkas Károlyné, Kamond Község Roma Nemzetiségi Önkormányzatának elnöke KAMOND K Ö Z S É G Ö N K O R M Á N Y Z A T A K É P V I S E L Ő T E S T Ü L E T E Ügyszám: 15-3/2011. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Kamond Község Önkormányzata Képviselő testülete 2012. február 22-én 9.00

Részletesebben

Jegyzőkönyv. 2013. február 13. napján megtartott nyilvános testületi ülésről. Készült: 2 eredeti példányban

Jegyzőkönyv. 2013. február 13. napján megtartott nyilvános testületi ülésről. Készült: 2 eredeti példányban Sarród Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 1/2013. Jegyzőkönyv a 2013. február 13. napján megtartott nyilvános testületi ülésről Készült: 2 eredeti példányban 2 Jegyzőkönyv Készült: Sarród Község

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Kincsesbánya Községi Önkormányzat Képviselő-testületének nyilvános, rendkívüli üléséről.

Jegyzőkönyv. Kincsesbánya Községi Önkormányzat Képviselő-testületének nyilvános, rendkívüli üléséről. 1 Jegyzőkönyv Kincsesbánya Községi Önkormányzat Képviselő-testületének nyilvános, rendkívüli üléséről. Időpont: 2010. május 26. Helyszín: Községi Önkormányzat székhelye, 8044 Kincsesbánya, Kincsesi u.

Részletesebben

Balatonvilágos Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. május 29-ei testületi üléséről készült jegyzőkönyv

Balatonvilágos Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. május 29-ei testületi üléséről készült jegyzőkönyv 1 Balatonvilágos Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. május 29-ei testületi üléséről készült jegyzőkönyv napirendjei: - Siófoki KÖH Alapító Okirat módosítás - Központi orvosi ügyeleti feladatok

Részletesebben

HANTOS KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLTÉNEK. 2015. május 27-i NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE

HANTOS KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLTÉNEK. 2015. május 27-i NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE HANTOS KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLTÉNEK 2015. május 27-i NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE Tartalom: Határozatok: Hantos Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 55/2015.(V.27.) számú határozata

Részletesebben

Nyírmártonfalva Községi Önkormányzat Képviselő-testülete

Nyírmártonfalva Községi Önkormányzat Képviselő-testülete Nyírmártonfalva Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 2010. szeptember 27-én tartott ülésének jegyzőkönyve Az ülésen hozott rendelet száma Tárgya 10/2010. (X. 01.) Szociális rendelet módosítása 11/2010.

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v. Készült: Bősárkány Nagyközség Képviselő-testületének 2009. február 18-án tartott nyilvános üléséről.

J e g y z ő k ö n y v. Készült: Bősárkány Nagyközség Képviselő-testületének 2009. február 18-án tartott nyilvános üléséről. Bősárkány Nagyközség Képviselő-testülete 1/2009./NY. J e g y z ő k ö n y v Készült: 2009. február 18-án tartott nyilvános üléséről. A képviselő-testületi ülés kezdete: 18 15 óra A képviselő-testületi ülés

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Ikt.szám: 188-10 /2012. JEGYZŐKÖNYV 10. Miháld Községi Önkormányzat Képviselőtestülete 2012. június 05.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Ikt.szám: 188-10 /2012. JEGYZŐKÖNYV 10. Miháld Községi Önkormányzat Képviselőtestülete 2012. június 05. Ikt.szám: 188-10 /2012. JEGYZŐKÖNYV 10. Miháld Községi Önkormányzat Képviselőtestülete 2012. június 05. napján megtartott nyilvános üléséről Határozatok: Sorszáma 32/2012.(VI.05.) 33/2012.(VI.05.) 34/2012.(VI.05.)

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült Baracs Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2009. július 30-án 17.30 órai kezdettel a Községházán megtartott üléséről.

JEGYZŐKÖNYV. Készült Baracs Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2009. július 30-án 17.30 órai kezdettel a Községházán megtartott üléséről. JEGYZŐKÖNYV Készült Baracs Község Önkormányzata 2009. július 30-án 17.30 órai kezdettel a Községházán megtartott üléséről. Napirendi pontok: I. Dunaújvárosi Kistérség Többcélú Kistérségi Társulás gyermekek

Részletesebben

Tarnaméra Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. október 31. napján megtartott rendkívüli képviselő-testületi üléséről

Tarnaméra Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. október 31. napján megtartott rendkívüli képviselő-testületi üléséről Tarnaméra Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. október 31. napján megtartott rendkívüli képviselő-testületi üléséről Hozott döntések: Határozat száma 72/2013.(X.31.) önkormányzati határozat

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Csákvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. szeptember 9-én megtartott rendkívüli nyilvános üléséről

JEGYZŐKÖNYV. Csákvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. szeptember 9-én megtartott rendkívüli nyilvános üléséről FEJÉR MEGYE Ikt. szám: 362- /2014 CSÁKVÁR VÁROS JEGYZŐKÖNYV Csákvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. szeptember 9-én megtartott rendkívüli nyilvános üléséről Határozatok: 340/2014. (IX.

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v J e g y z ő k ö n y v Készült Letenye Város Képviselő-testületének 2014. augusztus 28-án 16,30 órai kezdettel a Letenyei Közös Önkormányzati Hivatal emeleti tanácskozótermében tartott rendes nyilvános

Részletesebben

22/2013. (XII. 30.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE A SZOCIÁLIS ELLÁTÁSOK HELYI SZABÁLYAIRÓL

22/2013. (XII. 30.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE A SZOCIÁLIS ELLÁTÁSOK HELYI SZABÁLYAIRÓL 196 GYÖNGYÖSTARJÁN KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2013. december 19-án 17 órakor megtartott üléséről készült J E G Y Z Ő K Ö N Y V E A Képviselő-testület döntései Határozat 75/2013. (XII.

Részletesebben

Borsosberény Község Önkormányzat Képviselő-testületének. 1/2013. számú JEGYZŐKÖNYVE

Borsosberény Község Önkormányzat Képviselő-testületének. 1/2013. számú JEGYZŐKÖNYVE Borsosberény Község Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2013. számú JEGYZŐKÖNYVE Készült: 2013. január 30-án 8.30 órai kezdettel megtartott képviselő-testületi ülésről Ülés helye: Borsosberény Község

Részletesebben

TISZASAS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT K É P V I S E L Ő T E S T Ü L E T E. 2013. október 10-én. megtartott. ülésének J E G Y Z Ő K Ö N Y V E

TISZASAS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT K É P V I S E L Ő T E S T Ü L E T E. 2013. október 10-én. megtartott. ülésének J E G Y Z Ő K Ö N Y V E TISZASAS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT K É P V I S E L Ő T E S T Ü L E T E 2013. október 10-én megtartott ülésének J E G Y Z Ő K Ö N Y V E TARTALOM: Tiszasas Község Önkormányzata 9/2013. (X.11.) Önkormányzati rendelete

Részletesebben

BAKONYKÚTI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 8045 BAKONYKÚTI, SZABADSÁG U. 41.

BAKONYKÚTI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 8045 BAKONYKÚTI, SZABADSÁG U. 41. 1 BAKONYKÚTI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 8045 BAKONYKÚTI, SZABADSÁG U. 41. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Bakonykúti Községi Önkormányzat Képviselő Testületének 2010. november 9-én 17.00 órakor megtartott nyilvános

Részletesebben

Nyírmártonfalva Községi Önkormányzat Képviselő-testülete

Nyírmártonfalva Községi Önkormányzat Képviselő-testülete Nyírmártonfalva Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 2013. április 30-án tartott ülésének jegyzőkönyve Az ülésen hozott rendelet száma Tárgya 6/2013. (V. 01.) 2012. évi költségvetési rendelet módosítása

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v 3741.Izsófalva,Izsó Miklós út 64 sz. Szám: 114/ 15/2013. J e g y z ő k ö n y v Készült: 2013. november 28-án délután 13,30 órától megtartott, közmeghallgatással egybekötött nyílt üléséről. Ülés helye:

Részletesebben

-------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------- Füzesgyarmat Város Önkormányzat K é p v i s e lő- testülete 5525 Füzesgyarmat, Szabadság tér 1. sz. (66) 491-058, 491-401, Fax: 491-361 E-mail: fgyphiv@globonet.hu -------------------------------------------------------------------------------------------------

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Készült: Berhida Város Önkormányzat Képviselőtestületének 2014. november 27-i üléséről 16.00 órai kezdettel.

Jegyzőkönyv. Készült: Berhida Város Önkormányzat Képviselőtestületének 2014. november 27-i üléséről 16.00 órai kezdettel. 1 Jegyzőkönyv Készült: Berhida Város Önkormányzat Képviselőtestületének 2014. november 27-i üléséről 16.00 órai kezdettel. Jelen vannak: Pergő Margit Nyírő István Fülöp Attila Héninger László Kovács Rajmund

Részletesebben