II. évfolyam 5. szám május. A Komárom-Esztergom Megyei Hadkiegészítő és Területvédelmi Parancsnokság pedig a Polgármesteri Hivatalban.

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "II. évfolyam 5. szám 1993. május. A Komárom-Esztergom Megyei Hadkiegészítő és Területvédelmi Parancsnokság pedig a Polgármesteri Hivatalban."

Átírás

1 II. évfolyam 5. szám május A Komárom-Esztergom Megyei Hadkiegészítő és Területvédelmi Parancsnokság pedig a Polgármesteri Hivatalban. A Képviselőtestület hírei április 22-én a Képviselőtestület rendkívüli ülést tartott. Első napirendként Áprily László alpolgármester számolt be a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról, a két ülés között végzett munkáról. Második napirendként az évi céltámogatási igénybejelentést tárgyalta meg a testület. A szennyvízcsatorna-hálózat céltámogatással történő beruházását határozta el a Képviselőtestület, a ,- Ft összköltségű önkormányzati beruházás 50 %-ára nyújt be céltámogatási kérelmet. Céltámogatási kérelmet nyújt be a Képviselőtestület Lábatlan- Nyergesújfalu és Bajót önkormányzatával közösen kardiotográf gép beszerzésére. Az egészségügyi gépbeszerzéssel a kismamák jobb ellátását biztosítandó a nyergesújfalui rendelőintézetben. Munkaterv szerinti ülését április 29-én tartotta a Képviselőtestület. Áprily László alpolgármester beszámolt a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról, a két ülés között végzett munkáról, a tett intézkedésekről. Tájékoztatta a testületet, hogy a Tűzoltóparancsnokság ellenőrzést tartott az Önkéntes Tűzoltó Egyesületnél. A Képviselőtestület elfogadta az Önkormányzat évi költségvetésének végrehajtását. Az összes bevétel ,- Ft, az összes kiadás ,- Ft. A saját bevételek ,- Ft. Átengedett bevételek: SZJA és gépjárműadó: Állami hozzájárulás: Egyéb bevétel: évi pénzmaradvány: Működési kiadások és szociális politikai juttatások: Felhalmozási kiadások: Egyéb kiadások: ,-Ft ,- Ft ,-Ft ,- Ft ,- Ft ,-Ft ,- Ft A Képviselőtestület megállapította, hogy 1992-ben az intézmények zavartalanul működhettek, megvalósult az Általános Iskolában a tornaterem, ehhez a beruházáshoz 40 % állami céltámogatást kapott az önkormányzat. Az önkormányzat megvásárolta a Kőfaragó Vállalattól a tanulószállót, amelyet 1993 évtől bérletbe ad a nyergesújfalui gimnáziumnak, és ebbe az épületbe kialakításra került az egészségügyi központ. Döntött a Képviselőtestület az évi pénzmaradvány felosztásáról. A felosztásnál elsődleges szempont volt az áthúzódó feladatok finanszírozása. A feladatteljesítés után a fennmaradó pénzmaradványból ,- Ft-ot az Általános Iskola felújítási munkáira, ,- Ft-ot az óvoda felújítására, ,- Ft-ot az egészségügyi központ kialakítására, ,- Ft a diákszálló

2 karbantartására, felújítására, ,- Ft-ot kulturális alapítványra, a gázkiviteli tervre ,- Ft-ot, ,- Ft-ot lakásfenntartásra, felújításra, ,- Ft-ot számítógépvásárlásra, ,- Ft az Általános Iskolában és az óvodában televízió és videovásárlásra, a fennmaradó összeget pedig tartalékként kezeli a Képviselőtestület. Az egyebek napirendben a Képviselőtestület a korábban benyújtott ingatlanvásárlási kérelmek vételi árát határozta meg. Péli Imréné részére 12,- Ft/m egységárban értékesíti a megvásárolni kívánt földterületet, a pinceromot pedig ,- Ftért. Perl József által jnegvásárolni kívánt ingatlant 40,- Ft/m egységáron, Pozsonyi Mercedes^ által megvásárolni kívántat 35,- Ft/m egységáron, Vezér Ferenc és neje 20,- Ft/m egységáron értékesíti. Erdő Károly részére 5 évre 600,- Ft/év bérleti díj ellenében bérbe adja a Táncsics utcában lévő 968 frsz-ú ingatlant. Az önkormányzat a Nyergesújfalui Ipartestület részére ,- Ft támogatást biztosít a székház felújítására. A közvilágítás korszerűsítésére 14 db lámpatest és 2 db pótoszlop elhelyezése szükséges. Szándéknyilatkozatot adott az önkormányzat az OTP Bank és a Kereskedelmi Bank RT. által létrehozandó szakosított önkormányzati pénzintézethez. A "Butiksoron" működő üzletek tulajdonosai kérték, hogy az üzletekhez tartozó földterületet megvásárolhassák. A.testület a vételi szándékot támogatja, a megosztás, ingatlanbecslés után értékesíti. PEACE Run '93. A Világbéke futás május 28-án 15 -kor halad át községünkön. A békefutás szervezői kérik, hogy minél többen kapcsolódjanak be az eseményekbe. Az idei békefutás mottója "az első lépés a tied", arra ösztökél bennünket, hogy a szavakon túlmenően tegyünk is valamit a békéért, amely az emberek lelkét megérinti, hogy további jó cselekedetek csírájává váljon. A békefutók részére megyénkben 4 helyen - Dorogon, Nyergesújfalun, Süttőn, Komáromban - rendeznek fogadó ünnepséget. A fogadóünnepség megtartására a Templom téren kerül sor és óra között. A békefutás nem egy futóverseny, hanem egy tömegmegmozdulás a békéért, ezért mindenkinek itt van a helye, függetlenül a politikai, vallási nemzetiségi hovatartozásától. A békefutás jó alkalom arra, hogy a kevésbé szívélyes embertársi kapcsolatokat a béke, és harmónia hangulata itassa át. A békefutásban résztvevőket 15 órától várjuk Lábatlan felöl, a Süttő helységnévtáblánál. Innen a futókkal együttfutnánk a Templom térig, ahol rövid fogadóünnepséget tartunk részükre. Kérem, hogy minél többen csatlakozzanak. Kullancs-csípés Értesítjük községünk lakosságát, hogy kullancs-csípés elleni védőoltásra a Háziorvosi Rendelőben lehet jelentkezni. Az oltást három alkalommal adjuk. Alkalmanként 78,- Ft. MARHALEVÉL Felhívjuk az állattartók figyelmét, hogy május 24-től az állatok tulajdonjogának és forgalomképességének igazolására marhalevelet kell váltani, ló, szamár, öszvér, szarvasmarha, bivaly állatra, ha azok az egy hónapos életkorukat betöltötték, sertés, juh, kecske, valamint zárt körülmények között tenyésztett vadon élő, hasított körmű haszonállatok részére - korukra való tekintet nélkül, ha - az állatot állatvásárra, kiállításra, más község területén történő legeltetésre vagy tulajdonosváltozás nélkül más község területén levő tartási helyre hajtja vagy szállítja, - az állat tulajdonjogát másra átruházza, vagy bírósági ítélet, öröklés, illetőleg hagyomány útján annak tulajdonjogát megszerezte, - az állatot közfogyasztásra vagy közvágóhídon magánfogyasztásra történő levágatásra hajtja, illetőleg szállítani kívánja.

3 A marhalevél kiállítását díjazás ellenében a Polgármesteri Hivatalnál lehet kérni. Aki a marhalevél kiváltására, kezelésére vonatkozó kötelezettségének nem tesz eleget, tízezer forintig tejedő pénzbírsággal sújtható. Kistermelők támogatása Tájékoztatjuk a kistermelőket, hogy a tavaszi kalászos gabonák, kukorica vetés utáni igényelhető Ft/ha állami támogatáshoz szükséges nyomtatvány az érdeklődők részére a Polgármesteri Hivatalnál beszerezhető április hónapban születtek: Németh Zsolt és Bordás Timea fia Márk, Veszelka Lajos és Csizmás Bernadett fia Norbert. HIRDETMÉNY Tisztelt Választópolgár! A helyi Választási Bizottság június 19-re szombatra tűzte ki a POLGÁRMESTER VÁLASZTÁST. A szavazásról minden választópolgár értesítést kap. Szavazni 6.00 órától óráig lehet az értesítőkön szereplő szavazókörökben. Minden választópolgár a Polgármesteri Hivatalnál az alábbi három módon május 16-ától június l-ig munkanapokon 8 és 16 óra között ajánlhat jelöltet a választásra: 1. A Polgármesteri Hivatalnál elhelyezett ajánlóíven személyesen teheti meg a- jánlatát. 2. Levélben is ajánlhat, ha az értesítőhöz mellékelt ajánlás valamennyi rovatát kitölti és azt zárt borítékban megküldi a Polgármesteri Hivatal részére. 3. Ha úgy kíván jelöltet állítani, hogy ne kerülhessen nyilvánosságra, hogy ÖN kit támogatott, akkor az értesítőhöz mellékelt ajánlást kitöltés után vágja ketté. A saját adataira vonatkozó részt a Polgármesteri Hivatalnál adja át a megbízott személynek, a jelöltre vonatkozó szelvényt pedig dobja be az ott elhelyezett urnába. Az ajánlóívet a Polgármesteri Hivatalnál a jelölt, vagy annak megbízottja személyesen nyithatja meg! Az ajánlóív megnyitásához szükséges, hogy az ajánlott személy írásban nyilatkozzon arról, hogy választójoga van, a jelölést elfogadja, más helyen jelölést nem fogad el. Polgármesteri jelölt az a választópolgár lesz, akit a település választópolgárainak 3 %-a ajánlott. Helyi Választási Bizottság TÜDŐSZŰRÉS Felhívom a község lakosságát, hogy ez évben is sor kerül a TÜDŐSZŰRÉSRE. Helye: a Templom tér - "mozgó autóbusz" Időpontja: május 24 május 25 május 26. május 27. (hétfő) óra (kedd) 8-13 óra (szerda) óra (csütörtök) 8-13 óra Kérem, hogy mindenki a saját érdekében jelenjen meg a szűrővizsgálaton! F Ö L D Á R V E R É S - re a Polgármesteri Hivatalban május 25-én 10 órakor kerül sor. Az árverésre kijelelt területek megismerhetők a Polgármesteri Hivatalban. Tűzoltóautó bemutató Tűzoltóautó bemutatását szervezi a Nyergesújfalui Tűzoltó Parancsnokság és a Süttő Önkéntes Tűzoltó Egyesület május 23-án a tűzoltószertár előtti téren. Minden érdeklődőt szeretettel várnak!

4 TŰZ ESETÉN Tűz esetén a Süttői Önkéntes Tűzoltó Egyesület a következő módon értesíthető: Baranyai Róbert Süttő, Béke u. 15. Eckl László Süttő, Kossuth L. u. 1. Tel.: Süveges János Süttő", Semmelweis u. 11. Munkanapokon: 6-14 óráig a RENESZÁNSZ RT. "Tel.: Ügyeljünk jobban környezetünk, településünk tisztaságára! Felhívom a község lakosságát, hogy vegyék igénybe a Dunamenti Szolgáltató Kft. szolgáltatását! A háztartási hulladékot a kukákba, építési törmeléket és egyéb szemetet a kijelölt szemét lerakóhelyre helyezzék el. Szomorú, elkeserítő látvány a község határába kihordott szemét! A kidobott újságok, papírok, mosószeres flakonok, játékdarabok, stb. sejtetik, hogy kik és "milyen" emberek hordhatták ki. Ne vezessék ki az utcára, árkokba a szennyvizet! Ezekkel a tettekkel nemcsak másoknak, hanem saját magunknak is ártunk! SULI-HIRADÓ április 15-én Esztergomban, a városi könyvtár adott otthont a megyei vers- és prózamondó versenynek. Iskolánkat ezúttal Eipl Barbara 8. osztályos, és Sándor Szilvia 6. osztályos tanulók képviselték, mindketten prózával készültek. Mint már eddigi számainkban is olvashatták, "magyarosaink" mindig kitettek magukért. Most sem tértek haza üres kézzel. Barbara dobogós helyen végzett, a 7-8. osztályos korcsoportban 3. lett. Szilvia az 5-6. osztályosok versenyében a dicséretes 4. helyen végzett. Gratulálunk a szép sikerhez! - Talán keveset tudunk Varga Tamásról, aki a matematika tudományában alkotott maradandót. A róla elnevezett verseny iskolai fordulóján 10 hatodikos és 12 hetedikes mérhette össze tudását. A következő hetekben együtt szurkolhat tanár és diák, hogy ki jut majd a "számbajnokság" megyei fordulójába. - A múlt számban meghirdetett lomtalanítási akció lázba hozta iskolánk (főleg) apraját-nagyját. Néhány napig talicskák zörgésétől, guruló hordók dübörgésétől volt hangos a falu. Szinte felfoghatatlan, hogy e több tonnányi vashulladék a telkek mély rejtett zugában "húzódik" meg, míg a szorgos kis kezek révén az iskola udvarába nem kerül. Az iskola közép-korosztálya mutatta a legnagyobb aktivitást, mely gyakran átszállt a "befűzhető" apukákra, nagypapákra is. Komoly segítséget kaptunk a használhatatlan vasalkatrészeitól megvált Erdészettől és a Stein Kft-től. A nagyobb menynyiségű "leletek" szállításához Engelbrecht István, Galambos László és Izsó Tibor ajánlotta fel önzetlen segítségét. Köszönet mindazoknak, akik jószándékú hozzáállásukkal segítették az akció sikerét. Reméljük, hogy e néhány napban megmozduló közel 200 gyerek tett egy picit községünk tisztaságáért is. Talán ennyi elég is lenne e témában, hiszen eleget beszéltem már. De az u- tolsó sorok írásakor elkalandoznak gondolataim és közben az ártatlan természeti környezet jajkiáltásait hallva tovább rabolom türelmüket. Nehéz megborzongás nélkül elmenni a falu széleire kivetett kiégett kályhák, mosógépek, háztartási hulladékok mellett. Az elkövető kideríthetetlen, méltó jutalmát átadni lehetetlen. Egyébként a tettesek sem rossz emberek! Az utcabéliekkel jól megvannak, hisz az emberi együttélés szabályait maximálisan betartják. Csupán a természet vádiratát nem ismerik! Mit kéne tenni, mi bírhatná jobb belátásra a gátlás nélkül szemetelőket? Mikor jutunk el oda, hogy mindannyiunkban megszólaljon egy belső hang, mely környezetünk megóvására bíztat? Addig is, valamennyi falubelimmel együtt nekem is jut egy kis szégyenkezni való a "gazdátlan" szemétkupacok láttán. - Idén, a piszkei majálison harmadik alkalommal mérkőzhettek meg iskolánk a- ranylábú focistái lábatlani ellenfeleikkel. A lelkes szurkolótábornak is köszönhetően kaptunk is, de főleg adtunk is, így mindkét meccsen "elhoztuk" a 2 pontot.

5 - 5 - A torna végén immár harmadszor a süttőiek csapatkapitánya vehette át a Fakupát. Gratulálunk fiúk! Czermann Dános igazgató PECSENYEKACSA VASÁR! 250,- Ft/db Süttő, Dózsa Gy. u. 52., délután 4-5-ig Tel.: HIRDETÉSEK A RIVER KFT ajánlata A betonüzem területén továbbra is állunk rendelkezésükre az alábbi termékeinkkel: 5 féle 4 l-es öblítő 181,- Ft/flakon 2 féle 1 l-es öblítő 74,- Ft/flakon Autósampon 1 l-es 81,- Ft/flakon 5 l-es 350,- Ft/flakon Várjuk kedves vásárlóinkat! Hétfőtől-péntekig 7-15 óráig Megnyílt Süttő, Petőfi u. 17. sz. alatt festékáru, illatszer és bála ruha vegyeskereskedés. Várjuk kedves vásárlóinkat kedvező árainkkal! ÁTRIUM galéria Képző- és iparművészeti bemutatóterme nyilt Szeretettel meghívjuk Önt, vásárral egybekötött állandó kiállításra, melyen kortárs művészek alkotásait tekinthetik meg. Művészek: Hunyady István Vizer Júlia Balogh Ervin Bod László Katona György Megtekinthető: Lábatlan, Rákóczi út 172. (fodrász üzlet) Részletfizetési kedvezmények! Készpénzfizetés esetén 10 % kedvezmény. Kíméljük a bokrokat is... Leghasznosabb madaraink fészkelése megkezdődött. Ezek elsősorban a bokrosok lakói. Mivel bogárevők, hasznos segítőtársai az embernek. Amikor nálunk a bokrosokat irtják (esztétikumra hivatkozva, kímélet és szakértelem nélkül) számos madárfaj élőhelyét teszik tönkre és kényszerítik arra, hogy (ha még talál?) másutt keressen fészkelőhelyet magának. A látszólag jelentéktelen bokrossávok, árokparti gazosok, mesgyék is potenciális fészkelőhelyek. Vonatkozik ez a házak e- lőtti sövényekre is, melyeket a fészkelési idő előtt és után szabad csak ápolni. Ugyanez vonatkozik a fákra, sőt a kiszáradt fákra is. Magasfokú természetvédelmi kultúráról tesz tanúságot, aki fentiekre figyelemmel van és nem csak a büntetés kényszeríti jobb belátásra. A természet védelme ma már létkérdés. Szülőföldünk, Süttő VII. rész Dr. Sághy Antal a MME örökös tagja Bikolpusztát első ízben 1267-ben említik, (Bykul; Bykly; Bykol) amikor IV.Béla király, Wéch unokája Miklós királyi főlovászmesternek a királyi kikiáltók ispánjának adományozza ben a Zoárd nemzettségbeli Csák és Zoárd kezén találjuk. (Kézai írja, hogy a Zoárd/Szorárd; Zoerard/ősi nemzetség Lehel/Léi/ vezértől származik.)

6 ben a Hunt-Pázmán nemzetségbeli Marcel fia Miklós és annak fia Mikó felosztják itteni birtokaikat a leleszi konvent előtt ben és 1452-ben Bérese birtokba iktatásánál, János bikoli nemes is jelen van. A falu pusztulása a török háborúk idején következett be ben BYKOR 1870-ben BIKOL, 1616-ban BUKLÓ néven, mint pusztult hely szerepelt. Temploma, melyről írott adatokat nem ismerünk - a mai kastély környékén állhatott. Bikolpusztai leletek: XIV-XV. sz.-i fazékperem töredékek; XI-XIII. sz.-i fezékperemek, spirális vonalakkal díszített oldaltöredékek és középkori fazékperem, valamint kályhacsempe-töredékek. A patakvölgyben nagyszámú XII-XV. sz.-i spirális vonalakkal, hornyalatokkal díszített edények fül és peremtöredékeit találtak ban a kastély ÉK-i sarka közelében és az épület folyósólyán ásott árokban embercsontokra bukkantak. A csontváz mellett XV-XVI. sz.-i edénytöredékek kerültek elő ban Balogh Albin naplójának bejegyzése szerint "a bikoli középkori temetőből" bronz karperec került az esztergomi múzeumba ban Szilva Zoltán középkori edénytöredékeit adományozta a múzeumnak. A gerecsei márványból származik a múzeum egyik szegletes markolatgombú fekvő "S" alakú keresztvassal ellátott, XV. sz. második feléből származó kétélű kardja. Alsóvadácsról 1941 előtt Árpád-kori leletek kerültek az esztergomi múzeumba. Jaczyg György 1803-ban készített, Esztergom vármegyét ábrázoló térképe a mai Alsóvadácsnál, a Bikoli patak K-i oldalán a Bikolról Pusztamaróira vezető úttól DNy-ra, P.Vadacs felirat mellett romot jelez. A rom valószínűleg a középkori Vadács (WADASU; WADASHU; WADACH) falu templomának maradványa lehetett. Vadács eredetileg királyi birtok volt. Első alkalommal II. (Vak) Béla királynak a dömösi prépostság részére kiállított adománylevele említi 1138-ban. A dömösi prépostság szőlőműveseket kap a királytól: "Wodashuban van Barkil szolgáinak 14 háznépe, kiknek nevei: CIMUZ, S0BU, B0GU, BUDA, ALUP, WENSU, IZADI, WADI, H0ZUDI, LEWEME, 0BUDI, SACAS, ZAHU, WZDI, BU0S, O...R. Ezeknek Jakusnak Kesehdiben levő szőlőit tartoznak művelni." A későbbiekben Vadács csupán nemesi névben fordul elő ben 1396 és 1398-ban Wadach-i János fia Lőrinc és Miklós, mint királyi emberek szerepelnek Bajon, Zamárd és Ákospalota falvak birtokba iktatásánál ben Vadach-i Péter, János és Lőrinc, mint az esztergomi káptalan béresei birtokával szomszédos birtokosok tűnnek fel. A török pusztíthatta el. A XVI-XVIII. sz.-i adóösszeírásokban már nem szerepel ben Süttőn csak 2 1/2 portát írnak össze, a XVIII. sz. elején ismét teljesen elpusztul. A középkori templomról csak egy XVII. sz.-i adatot ismerünk: Pázmány Péter urbáriuma szerint temploma el van hagyatva. Valószínű, hogy a középkori templom- és temető a mai templom helyén, a Duna közelében állott táján Bél Mátyás: Notitiae Hungariae novae historicogeographicae. c. művében írja. "Süttő hasonlóképpen az érsek, új német telepes faluja a Duna partján, ahol a vármegye határa van. Nyugatról ugyanis már a Komárom vármegyéhez tartozó Neszméllyel határos, déli szomszédja pedig a Gyulaiak Bikó pusztája és Lábatlan. A megyén belül Piszke és a Duna szomszédai, mely utóbbi a mocsi határtól választja el. Lábatlan és Bikó között van egy Vadas nevű puszta, ahol az érseknek márványbányái vannak. Ez azonban inkább hegység, mint falunak alkalmas terület és nincs semmi nyoma az emberkéz munkájának, csak a Gerecse hegynek azon részén, amely-mint mondottuk-alkalmas a márványfejtésre. Sem itt, sem az innen a Süttő falu felé eső részén nincs sík terület, csak az irtványföldeket művelik." (folytatás) SÜTTŐI HÍREK Időszaki lap Barakka Szerkeszti a Szerkesztő Bizottság Felelős kiadó: Áprily László alpolgármester Gábor Szerkesztőség: Süttő Polgármesteri Hivatal Templom tér 9. Tel.: 33/ Nytsz: B/PHF/K0/1992. Ami elérhető...

II. évfolyam 1. szám 1993. január

II. évfolyam 1. szám 1993. január II. évfolyam 1. szám 1993. január 71/1992. (XI.26.) Kt. számú határozat: Vöröskereszt támogatására az összeg átutalásra került. A Képviselőtestület 1992. év december 17-i ülésén az alábbi napirendeket

Részletesebben

1993. február. II. évfolyam 2. szán

1993. február. II. évfolyam 2. szán II. évfolyam 2. szán 1993. február A Képviselőtestület 1993. január 28-i ülésén az alábbi napirendeket tárgyalta: 1. Beszámoló a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról, a két ülés között végzett

Részletesebben

Köszöntõ államalapító Szent István ünnepére

Köszöntõ államalapító Szent István ünnepére hered_2010_2.qxd 2010.08.25. 15:18 Page 1 2010. augusztus IV. évfolyam 2. szám Heréd Község Önkormányzatának ingyenes közéleti kiadványa Köszöntõ államalapító Szent István ünnepére Szent István király

Részletesebben

SÜTTŐI VIII. ÉVFOLYAM 2. SZÁM IDŐSZAKI LAP 2012. MÁJUS

SÜTTŐI VIII. ÉVFOLYAM 2. SZÁM IDŐSZAKI LAP 2012. MÁJUS SÜTTŐI VIII. ÉVFOLYAM 2. SZÁM IDŐSZAKI LAP 2012. MÁJUS Dsida Jenő': "Édes jó Istenem, Hallgasd meg imámat, Áldd meg minden jóval Édes jó anyámat Áldó két kezedet Tartsad mindig rajta, Mosolyogj rá szeretetet,

Részletesebben

Jánoshalmi Napok 2006.

Jánoshalmi Napok 2006. XXI. évfolyam 5. szám Jánoshalma 2006. május Megjelenik havonta Ára: 120 forint Jánoshalma Város önkormányzatának lapja Jánoshalmi Napok 2006. A Jánoshalmi Napok három napos rendezvényeirõl beszámolóinkat

Részletesebben

az iskolában. Felelősség??? A takarékosság is elsősorban felelősség, Döntéseinket ezen gondolatok ismeretében kellett meghoznunk:

az iskolában. Felelősség??? A takarékosság is elsősorban felelősség, Döntéseinket ezen gondolatok ismeretében kellett meghoznunk: 2 Tápiógyörgye 2010 március A Faluújságról röviden Tisztelt Olvasó! Tápiógyörgye Község Önkormányzata ez évben is megjelenteti a Faluújságot, változatlanul öt alkalommal, a megszokott időszakokban. Az

Részletesebben

18.00 Zsuzsi-Orsi - Fásy Ádám Zeneexpressz mûsorából. 18.45 Pulzus Mozgásstúdió, Hatvan 19.05 Divatbemutató Herédi hölgyek részvételével

18.00 Zsuzsi-Orsi - Fásy Ádám Zeneexpressz mûsorából. 18.45 Pulzus Mozgásstúdió, Hatvan 19.05 Divatbemutató Herédi hölgyek részvételével hered_2009_2.qxd 2009.08.11. 15:19 Page 1 2009. augusztus III. évfolyam 2. szám Heréd Község Önkormányzatának ingyenes közéleti kiadványa 2009. augusztus 21. 15.30 Biztonságtechnikai bemutató 16.00 Szikora

Részletesebben

Szeretettel várjuk mindenkit 2010. március 15-én 11 órakor az iskola tornatermébe, ahol 1848. március 15-re emlékezünk.

Szeretettel várjuk mindenkit 2010. március 15-én 11 órakor az iskola tornatermébe, ahol 1848. március 15-re emlékezünk. XX. Évfolyam, 3. szám 2010. MÁRCIUS Szeretettel várjuk mindenkit 2010. március 15-én 11 órakor az iskola tornatermébe, ahol 1848. március 15-re emlékezünk. Az ünnepi szónok: Dr. Hermann Róbert történész,

Részletesebben

Híradó. Felhívás! ÖNKORMÁNYZATI HÍREK. Felhívás! Általános Iskola Ceglédbercel, Pesti út 160. Ceglédbercel Község Önkormányzatának Lapja

Híradó. Felhívás! ÖNKORMÁNYZATI HÍREK. Felhívás! Általános Iskola Ceglédbercel, Pesti út 160. Ceglédbercel Község Önkormányzatának Lapja Ceglédbercel Község Önkormányzatának Lapja 2010. április 7. Ceglédberceli Híradó w w w. c e g l e d b e r c e l. h u Felhívás! Értesítjük a Tisztelt választópolgárokat, hogy Ceglédbercelen a 4. számú (Régi

Részletesebben

Híradó ÖNKORMÁNYZATI HÍREK. Ceglédbercel Község Önkormányzatának Lapja

Híradó ÖNKORMÁNYZATI HÍREK. Ceglédbercel Község Önkormányzatának Lapja Ceglédbercel Község Önkormányzatának Lapja 2010. szeptember 10. Ceglédberceli Híradó w w w. c e g l e d b e r c e l. h u ÖNKORMÁNYZATI HÍREK Ceglédbercel Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 2010.

Részletesebben

195 Ft. XIII. évfolyam 4. szám, 2009. április KÖZÉLETI LAP. özv. Puskás Ferencné, Buzánszky Jenõ, Grosics Gyula

195 Ft. XIII. évfolyam 4. szám, 2009. április KÖZÉLETI LAP. özv. Puskás Ferencné, Buzánszky Jenõ, Grosics Gyula XIII. évfolyam 4. szám, 2009. április 195 Ft KÖZÉLETI LAP Felavatták Puskás Ferenc emléktábláját özv. Puskás Ferencné, Buzánszky Jenõ, Grosics Gyula Európai Parlamenti választások A helyi választási iroda

Részletesebben

HÍRADÓ A TÁPIÓSZŐLŐSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK LAPJA

HÍRADÓ A TÁPIÓSZŐLŐSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK LAPJA Tápiószőlősi HÍRADÓ A TÁPIÓSZŐLŐSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK LAPJA 16. évfolyam, 1. szám 2010. március Eseményösszefoglaló 2. oldal Ebek kötelező oltása 4. oldal Helyi adók megfizetése 4. oldal

Részletesebben

A KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT IDÕSZAKOS LAPJA

A KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT IDÕSZAKOS LAPJA PÁTKAI Hírek Pátkai Hírek 2008. Január-Március A KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT IDÕSZAKOS LAPJA Meghívó Tisztelettel meghívjuk minden kedves lakosunkat 2008. Március 15-én 10 órakor tartandó megemlékezésre, és koszorúzásra

Részletesebben

SÁROSD Nagyközség lapja

SÁROSD Nagyközség lapja Kisbíró - 1-2010. Február 2010. Február _ SÁROSD Nagyközség lapja A LAP INGYENES TÁJÉKOZTATÓ A KDOP -5.1.1/2F-2f-2009-0009 azonosító számú Közösen egy-másért avagy társuló intézmények infrastrukturális

Részletesebben

HIRDETMÉNY. Alsónémedi Önkormányzatának tájékoztatója

HIRDETMÉNY. Alsónémedi Önkormányzatának tájékoztatója Terjeszti a Magyar Posta Alsónémedi Önkormányzatának tájékoztatója XVI. évfolyam 2006. szeptember HIRDETMÉNY Ezúton tájékoztatjuk a Tisztelt Választópolgárokat, hogy a Helyi Választási Bizottság az alábbi

Részletesebben

Kistarcsa város önkormányzatának tájékoztató lapja

Kistarcsa város önkormányzatának tájékoztató lapja Kistarcsa város önkormányzatának tájékoztató lapja 2012. 04. szám 2 A város hírei kistarcsai híradó Isten áldja az édesanyákat! Petőfi Sándor: Egy estém otthon (részlet) De ekkor száz kérdéssel Állott

Részletesebben

Új városközpont épül a vasútállomásnál Összefogással tegyük szebbé városunkat!

Új városközpont épül a vasútállomásnál Összefogással tegyük szebbé városunkat! Új városközpont épül a vasútállomásnál Összefogással tegyük szebbé városunkat! Ha az időjárás még nem is mindig enged erre következtetni, de a naptár szerint elérkezett a tavasz. Reméljük, rövidesen az

Részletesebben

2004 tavasz. (E lapszámunkat id. Papp Gábor képei illusztrálják.)

2004 tavasz. (E lapszámunkat id. Papp Gábor képei illusztrálják.) 2004 tavasz B o l d o g h ú s v é t i ü n n e p e k e t! Ha megkérdeznénk ma járókelôket a városban, melyik az év legnagyobb ünnepe? A KARÁCSONY felelné szinte mindegyik. És ez érthetô: a karácsony a szeretet

Részletesebben

CSÉVI KISBÍRÓ. 12. évfolyam 1. szám 1. Piliscsév község Önkormányzatának lapja 12. évfolyam 2014/1. szám www.piliscsev.hu

CSÉVI KISBÍRÓ. 12. évfolyam 1. szám 1. Piliscsév község Önkormányzatának lapja 12. évfolyam 2014/1. szám www.piliscsev.hu CSÉVI KISBÍRÓ Piliscsév község Önkormányzatának lapja 12. évfolyam 2014/1. szám www.piliscsev.hu A legtöbben Önök közül biztosan tudják, talán már az iskolás gyermekek is, hogy a címben szereplő szám településünk

Részletesebben

BÚCSÚZUNK. Bikeschool növendékek a Crosskovácsi versenyen

BÚCSÚZUNK. Bikeschool növendékek a Crosskovácsi versenyen BÚCSÚZUNK Veszteség ért bennünket! Értelmetlenül, idô elôtt hagyott itt minket kedves képviselô társunk! Szörnyû dolog vívódni, mit is lehet itt és most mondani. Hogy beszélni kell, hiszen nem lehet szó

Részletesebben

jenek a bírság alól. A szennyvíz-szolgáltatással kapcsolatos feladatokat a településen az

jenek a bírság alól. A szennyvíz-szolgáltatással kapcsolatos feladatokat a településen az XXIV. 4. SZÁM 2014. május ÉVFOLYAM TÁJÉKOZTATÓ A ZÁKÁNYSZÉKI IVÓVÍZ ÉS SZENNYVÍZ SZOLGÁLTATÁS HELYZETÉRÕL A szennyvíz-szolgáltatással kapcsolatos feladatokat a településen az ALFÖLDVÍZ Zrt. látja el. A

Részletesebben

Orvosi ellátás rendje Zákányszéken FÖLDMÉRÉS! "Csakazértis!" Házasság. Születés. Halálozás. Zákányszéki Kis Újság. 2010. október. 10.

Orvosi ellátás rendje Zákányszéken FÖLDMÉRÉS! Csakazértis! Házasság. Születés. Halálozás. Zákányszéki Kis Újság. 2010. október. 10. Zákányszéki Kis Újság 2010. október 10. oldal Orvosi ellátás rendje Zákányszéken I.sz. Háziorvosi Rendelõ - Zákányszék, Dózsa Gy. u. 70. Tel.: 590-050 és 0630-606-2371 (dr. Mester Lajos, elérhetõ munkanapokon

Részletesebben

ISTEN, ÁLDD MEG A MAGYART

ISTEN, ÁLDD MEG A MAGYART NYERGESÚJFALUI HÍRMONDÓ NYERGESÚJFALU VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK LAPJA 2014-ben huszonöt éves a város MEGJELENIK HAVONTA XXIV. ÉVFOLYAM 2014. FEBRUÁR havonta ingyenesen 3200 otthonban a város szolgálatában

Részletesebben

Kistarcsai. Hírlevél. A tartalomból: PROGRAMOK. Emléktáblánál: Csigaházban: 2005. március. Kistarcsa Nagyközség Önkormányzatának hírlevele

Kistarcsai. Hírlevél. A tartalomból: PROGRAMOK. Emléktáblánál: Csigaházban: 2005. március. Kistarcsa Nagyközség Önkormányzatának hírlevele Kistarcsai Hírlevél Kistarcsa Nagyközség Önkormányzatának hírlevele MEGHÍVÓ A tartalomból: Anyakönyvi hírek 2. Tisztelettel meghívjuk a község lakosságát az 1848-as forradalom és az abból kibontakozó szabadságharc

Részletesebben

XVI. évfolyam. 3. szám

XVI. évfolyam. 3. szám XVI. évfolyam 3. szám 2008. M Á R C I U S NŐNAPI KÖSZÖNTÉS Ruzsa Község Képviselő-testületének férfi tagjai nevében minden ruzsai hölgynek NAGYON BOLDOG NŐNAPOT kívánok! Gárgyán Imre alpolgármester Minden

Részletesebben

a Mi Lapunk Munkában a rózsaültetõ brigád Ilyen lesz ha vigyázunk rá A tartalomból:

a Mi Lapunk Munkában a rózsaültetõ brigád Ilyen lesz ha vigyázunk rá A tartalomból: a Mi Lapunk SZATYMAZ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK LAPJA 2008. április XI. évf. 4. szám Ez a tábla legalább megmaradt Amire nem vagyunk büszkék.. Olvasóink megszokhatták már, hogy címlapon adunk hírt a- zokról

Részletesebben

RÉGÉSZETI ÁSATÁSOK TÉTELHEGYEN

RÉGÉSZETI ÁSATÁSOK TÉTELHEGYEN Az Önkormányzat lapja XV. évfolyam 6. szám Ára: 125,- Ft AUGUSZTUS 20-I VÁROSI SZENT ISTVÁN NAP A DUNA-PARTON Augusztus 20-a az egyik legõsibb magyar ünnep, államalapító királyunk, Szent István király

Részletesebben

Májusi piknik. a barátság jegyében. Madarak és fák napja 2. oldal. Horgászverseny 10. oldal. Hercegi Mandulás Nap 9. oldal

Májusi piknik. a barátság jegyében. Madarak és fák napja 2. oldal. Horgászverseny 10. oldal. Hercegi Mandulás Nap 9. oldal Hercegi Mandulás Nap 9. oldal Madarak és fák napja 2. oldal Horgászverseny 10. oldal Vonyarcvashegyi Hírmondó 2011. május 26. XV. évfolyam 5. szám Májusi piknik a barátság jegyében Május elseje idén vasárnapra

Részletesebben

Ezután ismét a táncnak jutott a főszerep: a Dózsa György Gimnázium. tartott bemutatót. A Pesti Musical Stúdió musicalrészleteket

Ezután ismét a táncnak jutott a főszerep: a Dózsa György Gimnázium. tartott bemutatót. A Pesti Musical Stúdió musicalrészleteket XIX. évfolyam 10. szám Napló Városházi Rákospalota, Pestújhely és Újpalota polgárainak lapja NAPSÜTÖTTE MAJÁLIS Hat évvel ezelőtt egy emlékezetes ünnepségen köszöntötte a kerület hazánk Európai Unióhoz

Részletesebben

1986-tól négy évig a Paksi Városi Tanácsnál dolgozott, majd Kiss János hívására, ugyanennyi ideig a dunaföldvári önkormányzatnál

1986-tól négy évig a Paksi Városi Tanácsnál dolgozott, majd Kiss János hívására, ugyanennyi ideig a dunaföldvári önkormányzatnál XV. évfolyam 4. szám, 2011. április 195 Ft KÖZÉLETI LAP Dunaföldvár Díszpolgára: Nagy Gáborné A Dunaföldvár Díszpolgára címet a képviselõ-testület a városért kimagaslóan sokat tevõk munkájának elismerésére

Részletesebben