cod. 3541E032HU Rev /2014 DIVA C24 / C28 / C32 HU - HASZNÁLATI, BESZERELÉSI ÉS KARBANTARTÁSI UTASÍTÁS

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "cod. 3541E032HU Rev. 00-02/2014 DIVA C24 / C28 / C32 HU - HASZNÁLATI, BESZERELÉSI ÉS KARBANTARTÁSI UTASÍTÁS"

Átírás

1 cod. E0HU Rev. 00-0/0 DIV C / C8 / C HU - HSZNÁLTI, ESZERELÉSI ÉS KRNTRTÁSI UTSÍTÁS

2 DIV C / C8 / C HU. ÁLTLÁNOS FIGYELMEZTETÉSEK Figyelmesen olvassa el, és tartsa be a jelen használati utasításban található figyelmeztetéseket. kazán beszerelését követ en tájékoztassa a felhasználót annak m ködésér l, és adja át neki a jelen használati utasítást, ami a termék szerves és lényegi részét képezi, és amit gondosan meg kell rizni a jöv beni felhasználás céljából. beüzemelést és a karbantartást az érvényes jogszabályok betartásával, a gyártó utasításai szerint és a szakképesítéssel rendelkez szakember kell végezze. leplombált szabályozószerveken tilos bármiféle beavatkozást végezni. hibás beszerelés vagy a rossz karbantartás kárt okozhat emberben, tárgyakban vagy állatokban. hibás beszerelésb l vagy használatból, illetve a használati utasítás be nem tartásából származó károkért a gyártó semmilyen felel sséget nem vállal. Miel tt bármilyen tisztítási vagy karbantartási m veletbe kezdene feszültségmentesítse a berendezést a f kapcsolóval és/vagy a megfelel kapcsolókkal. Hiba és/vagy hibás m ködés esetén iktassuk ki a berendezést, és ne próbálja javítani vagy átállítani. Kizárólag megfelel en képzett szakemberhez forduljon. termékek esetleges javítását-cseréjét kizárólag képzett szakember végezheti eredeti alkatrészek felhasználásával. fentiek be nem tartása esetén a berendezés biztonságossága csökkenhet. berendezést csak arra a célra szabad használni, amelyre tervezték. Minden egyéb használat helytelennek, tehát veszélyesnek min sül. csomagolóanyagokat gyermekekt l távol kell tartani, mert veszélyforrást jelentenek. Nem ajánlott a készülék használata csökkent fizikai, érzékelési vagy szellemi képesség, illetve kell tapasztalatok vagy ismeretek nélküli személyek számára (a gyermekeket is ideértve), hacsak a biztonságukért felel s személy nem biztosítja számukra a készülék használatával kapcsolatos útmutatást vagy felügyeletet. készülék és tartozékai ártalmatlanítását megfelel módon, a hatályos jogszabályok szerint kell végrehajtani. kézikönyvben szerepl képek a termék leegyszer sített ábrázolását jelentik. Ezen ábrázolás és a ténylegesen leszállított termék között apróbb és nem túl jelent s különbségek lehetnek.. HSZNÁLTI UTSÍTÁS. evezet DIV C / C8 / C f téshez és használati melegvíz el állításához tervezett, magas hozamú, földgázzal, vagy LPG-vel m köd, elektronikus begyújtású atmoszferikus ég vel ellátott, mikroprocesszoros vezérléssel m köd, beltéri vagy kültéri (az EN 97/ 6 szerinti) részben védett és - C-nál nem hidegebb helyen történ beépítésre készült h fejleszt berendezés.. Vezérl panel Panel Jelzés m ködés közben F tés f tési igényt (amit a Szobatermosztát vagy a Távoli id kapcsoló generál) a kijelz n a radiátor fölötti meleg leveg szimbólum villogása mutatja. kijelz (. rész - fig. ) a f tés aktuális el remen h mérsékletét mutatja, valamint a f tés várakozási id alatt a d feliratot. Használati víz használati melegvíz igényt (amit a melegvíz vétel generál) a kijelz n a csap alatti melegvíz szimbólum villogása mutatja. kijelz (. rész - fig. ) a kifolyó melegvíz aktuális h mérsékletét mutatja, valamint a használati melegvíz várakozási id alatt a d feliratot. Comfort Comfort igényt (a kazán bels h mérsékletének helyreállítása) a kijelz n a csap alatti víz szimbólum villogása mutatja. kijelz (. rész - fig. ) a kazánban található víz aktuális h mérsékletét mutatja. Rendellenesség Rendellenesség esetén (lásd cap..) a kijelz a hibakódot mutatja (. rész - fig. ), a biztonsági várakozási id alatt pedig a d feliratot... ekapcsolás és kikapcsolás ekötés az elektromos hálózatra kijelz az els másodpercben kiírja a kártya szoftververzióját. Nyissa ki a kazán el tti gázcsapot. kazán automatikus m ködésre készen áll minden olyan alkalommal, amikor használati melegvizet vételeznek, vagy f tési igény merül fel (amit a Szobatermosztát vagy a Távoli id kapcsoló generál). kazán kikapcsolása és bekapcsolása Tartsa lenyomva az on/off gombot ( 7. rész - fig. ) másodpercig. ábra - kazán kikapcsolása mikor a kazánt kikapcsolja, az elektronikus kártya még feszültség alatt van. használati melegvíz és a f tési funkció ki van iktatva. fagymentesít rendszer aktív marad. kazán újbóli bekapcsolásához újra tartsa lenyomva az on/off gombot ( 7. rész - fig. ) másodpercig. 0 eco comfort reset ábra - Vezérl panel Panel jelmagyarázata fig. Használati melegvíz h mérséklet csökkent gomb Használati melegvíz h mérséklet növel gomb F t berendezés h mérséklet csökkent gomb F t berendezés h mérséklet növel gomb Kijelz 6 Visszaállító gomb - Nyár/Tél üzemmód választás 7 Economy/Comfort üzemmód választógombja - berendezés on/off 8 Hálózati melegvíz szimbólum 9 Használati melegvíz el állítási üzemmód jelzése 0 Nyári üzemmód jelzése Több funkció jelzése Eco (Economy) üzemmód jelzése F tési üzemmód jelzése F tés szimbólum ekapcsolt ég és aktuális teljesítményszint jelzése 7 Vízmér 6 0 ábra kazán azonnal m ködésre készen fog állni minden olyan alkalommal, amikor használati melegvizet vételeznek, vagy f tési igény merül fel (amit a Szobatermosztát vagy a Távoli id kapcsoló generál). z elektromos és/vagy gáz betáplálás levételével a fagyálló rendszer nem m ködik. Ha a berendezés téli id szakban hosszabb ideig m ködésen kívül van helyezve, a fagy okozta károk elkerülésére javasoljuk, hogy távolítsa el a kazánban lév össze vizet, a használati vizet és a berendezés vizét is; vagy eressze le csak a használati vizet és alkalmazza a sez.. szerint el írtaknak megfelel fagyállót.. eállítások Nyár/Tél kapcsolás Tartsa lenyomva másodpercig a nyár/tél gombot (6. rész - fig. ). kijelz aktiválja a Nyár szimbólumot (0. rész - fig. ): a kazán csak használati melegvizet ad. fagymentesít rendszer aktív marad. Nyári üzemmód kiiktatásához újra nyomja le a nyár/tél gombot (6. rész - fig. ) másodpercre. F tési h mérséklet szabályozása f tési gombokkal lehet ( és - fig. ) a h mérsékletet változtatni minimum 0 C és maximum 80 C között; ett l függetlenül nem ajánlott a kazánt C alatti h mérsékleten üzemeltetni. ábra HU cod. E0HU - Rev. 00-0/0

3 DIV C / C8 / C Használati melegvíz h mérsékletének beállítása melegvíz gombokkal végezze (. és. rész - fig. ) a h mérséklet minimum 0 C és maximum C közötti beállítását. ábra környezeti h mérséklet szabályozása (a külön rendelhet szobatermosztáttal) szobatermosztáttal állítsa be a helyiségek kívánt h mérsékletét. mennyiben nincs szobatermosztát, a kazán a berendezést a beállított berendezés el remen irány alapértéke szerinti h mérsékleten tartja. környezeti h mérséklet szabályozása (a külön rendelhet távoli id kapcsolóval) távoli id kapcsolóval állítsa be a helyiségek kívánt h mérsékletét. kazán a berendezésben lév vizet a kívánt környezeti h mérséklet szerint melegíti. távoli id kapcsolóval m ködésének leírását megtalálja a használati utasításában. ECO/COMFORT beállítás berendezés olyan funkcióval van ellátva, amely biztosítja a használati melegvíz gyors kibocsátását és a felhasználó maximális kényelmét. mikor ez a készülék aktív (COMFORT üzemmód), a kazánban lév víz h mérséklete állandó értéken marad, és így a csap kinyitásakor azonnal melegvíz folyik, nincs várakozási id. készüléket a felhasználó kiiktathatja (ECO üzemmód) a eco/comfort gomb (7. rész - - fig. ) megnyomásával. ECO üzemmódban a kijelz aktiválja az ECO szimbólumot (. rész - fig. ). COMFORT üzemmód aktiválásához nyomja le újra az eco/comfort gombot (7. rész - fig. ). eállítás távoli id kapcsolóról Táblázata. Ha a kazánra (opcionális) Távoli Id kapcsoló van kötve, a fenti beállításokat a tabella fejezetben leírtak szerint lehet elvégezni. F tési h mérséklet szabályozása Használati melegvíz h mérsékletének beállítása Nyár/Tél kapcsolás Eco/Comfort választás beállítást a Távoli Id kapcsoló menüjében és a kazán kapcsoló szekrényén is el lehet végezni. beállítást a Távoli Id kapcsoló menüjében és a kazán kapcsoló szekrényén is el lehet végezni. Nyári üzemmódnak els bbsége van a Távoli Id kapcsolótól érkez esetleges f tési igénnyel szemben. kiválasztást csak a kazán kapcsolószekrényén lehet elvégezni. berendezés víznyomás beállítása Hideg berendezés esetén a kazán nyomásmér jén (7 - fig. ) látható nyomás kb.,0 bar legyen. Ha a berendezés nyomása a minimum érték alá csökken, a kazán leáll, és a kijelz mutatja a következ rendellenességet: F7. Ezt a feltölt csap segítségével (. rész fig. 6) állítsa vissza a kiindulási értékre. m veletet követ en mindig zárja el a feltölt csapot. ábra 6 - Feltölt csap. ÜZEME HELYEZÉS. Általános rendelkezések ESZERELÉST KIZÁRÓLG IZTOS FELKÉSZÜLTSÉGGEL RENDELKEZ SZKEMER VÉGEZHETI, JELEN M SZKI LEÍRÁSN, Z ÉRVÉNYES TÖR- VÉNYEKEN, Z ORSZÁGOS ÉS HELYI SZVÁNYOKN, ILLETVE Z ESETLE- GES HELYI JOGSZÁLYOKN MEGDOTT EL ÍRÁSOK ETRTÁSÁVL ÉS SZKSZER MÓDON.. felszerelés helye Ez a berendezés nyitott kamrás típusú, és csak folyamatosan szell ztetett helyiségekben telepíthet és m ködtethet. Ha nem elégséges a kazán égési leveg utánpótlása, romlik a normál m ködés és a füstelvezetés. Ezen felül, ha az ilyen körülmények között keletkezett égéstermékek bekerülnek a zárt környezetbe, ezek rendkívül károsak az egészségre. beszerelés helyén nem lehet por, nem lehetnek éghet tárgyak vagy anyagok, illetve korróziót okozó gázok. helyiség száraz kell legyen és h mérséklete nem csökkenhet a fagypont alá kazán fali felszerelésre van el készítve, a fali rögzít bilincs normál tartozéka. fig. - ben megadott magasság értékek szerint rögzítse a falra a bilincset, és akassza fel a kazánt. fali rögzítés a berendezés stabil és hatékony alátámasztását kell, hogy biztosítsa. Ha a berendezést bútorba zárják, vagy közvetlenül mellé helyezik egy másik tárgynak, biztosítani kell a burkolat leszereléséhez és a normál karbantartáshoz szükséges helyet.. Vízbekötések Figyelmeztetések biztonsági szelep elvezetését egy gy jt edénybe vagy cs be kell vezetni, hogy a f t berendezés túlnyomása esetén ne folyjon a víz a földre. Ellenkez esetben a leereszt szelep m ködésbe lépésekor a helyiséget elárasztja a víz, ezért a kazán gyártóját nem lehet felel ssé tenni. bekötés végrehajtása el tt ellen rizze, hogy a berendezés a rendelkezésre álló f t anyagtípussal való m ködésre van-e el készítve, alaposan tisztítsa meg a berendezés összes csövét. csatlakozók bekötését a fig. rajznak és a berendezésen látható szimbólumoknak megfelel en végezze el. Megjegyzés: berendezés f tési körében bels by-pass van. berendezés tölt víz jellemz i Ha a víz keménysége több, mint Fr ( F = 0 ppm CaCO ), megfelel en kezelt vizet kell használni a kemény víz okozta vízk lerakódások elkerülésére a kazánban. Fagyálló rendszer, fagyálló folyadékok, adalékanyagok és inhibitorok. mennyiben szükséges, fagyálló folyadékot, adalékanyagot és inhibitorokat lehet alkalmazni, de csak és kizárólag akkor, ha a fenti folyadék vagy adalékanyag gyártója garanciát ad arra, hogy ezek a termékek az adott célnak megfelelnek és nem károsítják a kazán h cserél jét, vagy a kazán, illetve a berendezés egyéb alkotórészeit és/vagy anyagait. Tilos általános fagyálló folyadék, adalékanyag vagy inhibitor használata, ami nem kifejezetten a h fejleszt berendezéseknél használatos, és nem kompatibilis a kazán és a berendezés anyagaival.. Gázbekötés gázbekötést a megfelel csatlakozásnál (lásd fig. ) kell megvalósítani, az érvényes jogszabályoknak megfelel en, merev fémcs vel vagy fali folyamatos inox acél flexibilis töml vel, a berendezés és a kazán között fel kell szerelni egy gázcsapot Ellen rizze, hogy a gázbekötéseknél ne legyen szivárgás.. Elektromos bekötések Figyelmeztetések berendezést az érvényes biztonsági szabványok szerint kialakított megfelel földel berendezésre kell kötni. Szakemberrel ellen riztesse s földberendezés hatékonyságát és megfelel voltát, a gyártó nem felel a berendezés földelésének hiánya miatt bekövetkez esetleges károkért. kazán "Y" típusú, csatlakozó nélküli beköt kábellel van ellátva. hálózati bekötéseket fix bekötéssel kell végrehajtani, kétpólusú kapcsolóval, amelynél a kontaktusok közötti nyílás legalább mm, a kazán és az elektromos hálózat között max. -es biztosítékot kell alkalmazni. Fontos a pólusok betartása (FE- SZÜLTSÉG LTTI: barna vezeték / SEMLEGES: kék vezeték / FÖLD: sárgazöld vezeték) a feszültség alatti vezetékre történ bekötéseknél. berendezés elektromos tápvezetékét a felhasználó nem cserélheti ki. kábel sérülése esetén kapcsolja ki a berendezést és a cserét kizárólag szakemberrel végeztesse el. Csere esetén kizárólag HR H0 VV-F x0,7 mm-es, maximum 8 mm küls átmér j kábelt használjon. Szobatermosztát (opcionális) FIGYELEM: SZOTERMOSZTÁT ÉRINTKEZ I TISZTÁK KELL LEGYE- NEK. SZOTERMOSZTÁT KPCSIT 0 V-R. KÖTVE Z ELEKTRO- NIKUS KÁRTY HELYREHOZHTTLN MÓDON SÉRÜL. távoli id kapcsoló és a timer bekötésekor ezek tápfeszültségét ne a megszakító érintkez jér l vegye. betáplálást típustól függ en vagy közvetlen hálózati bekötéssel vagy elemr l kell megvalósítani. cod. E0HU - Rev. 00-0/0 HU

4 DIV C / C8 / C Hozzáférés az elektromos kapocsléchez véd burkolat eltávolítása után lehet hozzáférni az elektromos kapocsléchez. kapcsok elrendezése a különféle bekötésekhez a fig. alatt található kapcsolási rajzon is szerepel. 7 9 ábra 7 - Hozzáférés az elektromos kapocsléchez.6 Leveg /füst vezetékek füstcs beköt csövének átmér je nem lehet kisebb a visszajutást gátló csatlakozó átmér jénél. visszajutást gátlótól számítva legalább egy félméteres függ leges cs szakasznak kell lenni. füstcsövek és ezek beköt csöveinek mértezésénél és beépítésénél be kell tartani az érvényes szabványokat. kazán biztonsági készülékkel (füsttermosztáttal) van ellátva, ami leállítja a berendezés m ködését, ha a füstcs eltöm dött, vagy a huzata nem megfelel. Ezt az eszközt soha nem szabad rendeltetését l eltér módon használni vagy kiiktatni.. SZERVIZ ÉS KRNTRTÁS. eállítások Átállítás másfajta gázra kazán metángázzal és LPG-vel is tud m ködni, gyárilag az egyik gázfajtára van beállítva, ez a csomagoláson és a berendezés adattábláján fel van tüntetve. mennyiben a kazánt a beállítás szerintit l eltér gázfajtával kell használni, be kell szerezni a szükséges átalakító készletet, és az alábbiak szerint kell eljárni:. Kapcsolja le a kazán elektromos tápellátását, és zárja el a gázcsapot.. Cserélje ki a f ég fúvókáit a cap. fejezetben megadott adattábla szerinti, az alkalmazott gáztípusnak megfelel fúvókák behelyezésével. djon tápellátást a kazánnak, és nyissa ki a gázcsapot.. Módosítsa a gáz típusnak megfelel paramétert: hozza a kazánt stand-by állapotba Nyomja meg a melegvíz gombokat (. és. rész - fig. ) 0 másodpercig: a kijelz a villogó b0 feliratot mutatja. Nyomja meg a melegvíz gombokat (. és. rész - fig. ) a 00 (metánnal való m ködés esetén) vagy a 0 (LPG-vel való m ködés esetén) paraméter beállításához. Nyomja meg a melegvíz gombokat (. és. rész - fig. ) 0 másodpercig. a kazán visszatér stand-by állapotba. Szabályozza be az ég minimális és maximális nyomásértékét (hiv. a megfelel fejezetre), állítsa be az adattábla szerinti, az alkalmazott gáztípusnak megfelel értékeket. 6. z átalakító készletben található matricát ragassza föl az adattábla közelében az átalakítás megtörténtének jelzésére. TESZT üzemmód aktiválása Nyomja le egyszerre a f tés gombokat (. rész - fig. ) másodpercig a TESZT üzemmód aktiválásához.. kazán a következ fejezetben leírt módon beállított maximális f tési teljesítményen kapcsol be. kijelz n villognak a f tés és a használati melegvíz szimbólumai (fig. 8); mellettük jelenik meg a f tési teljesítmény. IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII Nyomja le a f tés gombokat (. és. rész - fig. ) a teljesítmény növeléséhez vagy csökkentéséhez (minimális= 0%, maximális=00%). Ha a TESZT mód aktív, és a Hálózati melegvíz mód aktiválásához elégséges hálózati melegvíz vétel történik, a kazán TESZT módban marad, de a utas szelep átáll hálózati melegvíz állásra. TESZT mód kiiktatásához egyszerre lenyomva a f tési gombokat (. és. rész - fig. ) másodpercig. TESZT mód mindenképpen automatikusan kiiktatódik perc elteltével vagy a hálózati melegvíz vétel megsz ntével (amennyiben a Hálózati melegvíz mód aktiválásához elégséges hálózati melegvíz vétel történt). z ég nyomásának beállítása jelen berendezés, mivel lángmodulációs típusú, két fix nyomásértékkel rendelkezik: a minimális és a maximális értékkel, amelyek a gáz típusa szerint az adattáblában megadott értékek kell legyenek. Csatlakoztasson a gázcsap után elhelyezett nyomáscsatlakozóhoz egy megfelel nyomásmér t Távolítsa el a D véd sapkát az csavar kicsavarásával. kazánt m ködtesse TESZT üzemmódban. Állítsa be a legmagasabb értékre a legnagyobb teljesítményt. Állítsa be a G csavar segítségével a legnagyobb nyomást, az óramutató járásával megegyez irányban növelve, az óramutató járásával ellentétes irányban csökkentve azt gázszelepen a "C" moduregr l kösse ki az egyik fastont. Állítsa be az E csavar segítségével a legkisebb nyomást, az óramutató járásával megegyez irányban növelve, az óramutató járásával ellentétes irányban csökkentve azt. Kösse vissza a moduregr l levett fastont a gázszelepre Ellen rizze, hogy a maximális nyomás nem változott-e Tegye vissza a D. TESZT mód lezárásához ismételje meg az aktiválás m veleti sorrendjét, vagy várjon percet C D nyomás ellen rzésének vagy beállításának elvégzését követ en kötelez a szabályozó csavar festékkel vagy plombával való rögzítése E G ábra 9 - Gázszelep - Véd sapka csavarja - Kazán utáni nyomáscsatlakozó C - Modureg vezeték D - Véd sapka E - Minimális nyomás beállítása G - Maximális nyomás beállítása f tési teljesítmény beállítása f tési teljesítmény visszaállításához állítsa a kazánt TESZT m ködési módba (lásd sez..). teljesítmény (minimális = 00, maximális =00) növeléséhez vagy csökkentéséhez nyomja meg a f tési gombokat (. rész - fig. ). reset gombot másodpercen belül lenyomva a maximális teljesítmény az éppen beállított értéken marad. Lépjen ki a TESZT üzemmódból (lásd sez..). bekapcsolási teljesítmény beállítása bekapcsolási teljesítmény szabályozásához állítsa a kazánt TESZT m ködési módba (lásd sez..) Nyomja meg a melegvíz gombokat (. rész - fig. ) a teljesítmény növeléséhez vagy csökkentéséhez (minimális= 00, maximális=60). Ha lenyomja a reset gombot másodpercen belül, a bekapcsolási teljesítmény az éppen beállított érték lesz Lépjen ki a TESZT üzemmódból (lásd sez..). C D IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII ábra 8 - TESZT üzemmód (f tési teljesítmény = 00%) HU cod. E0HU - Rev. 00-0/0

5 DIV C / C8 / C. M ködésbe állítás kazán bekapcsolása el tt Ellen rizze a gázberendelés szigetelését. Ellen rizze a tágulási tartály megfelel el töltését. Töltse föl a vízberendezést, és ellen rizze, hogy a kazánban és a berendezésben lév leveg teljesen eltávolodott-e. Ellen rizze, hogy ne legyen vízszivárgás a berendezésben, a használati víz körökben, a bekötéseknél és a kazánban. Ellen rizze a pontos bekötést az elektromos hálózatra és a földberendezés m köd képességét Ellen rizze, hogy a f tési gáznyomás az igénynek megfelel legyen. Ellen rizze, hogy a kazán közvetlen közelében ne legyen gyúlékony folyadék vagy egyéb anyag. M ködés közben végrehajtandó ellen rzések Kapcsolja be a készüléket. Ellen rizze a f t anyag kör és a vizes berendezések hermetikus zárását. kazán m ködése közben ellen rizze a kémény és a leveg -füst vezetékek hatékonyságát. Ellen rizze, hogy a kazán és a berendezés között a vízkeringetés megfelel legyen. Ellen rizze, hogy a gázszelep megfelel en kapcsoljon f tés és használati melegvíz el állításkor is. Ellen rizze a kazán helyes bekapcsolását, a szobatermosztáttal vagy a távoli vezérl vel végezzen több be- és kikapcsolási próbát. Ellen rizze, hogy a gázórán jelölt f t anyag fogyasztás megfeleljen a cap. fejezetben megadott m szaki adattáblázat szerinti értéknek. Ellen rizze, hogy f tési igény nélkül az ég a használati melegvíz egyik csapjának nyitásakor megfelel en meggyullad. Ellen rizze, hogy a f tés m ködése közben az egyik melegvíz csap nyitásakor a f tés keringet szivattyúja leáll, és szabályos használati melegvíz el állítás történik. Ellen rizze a paraméterek helyes programozását, és végezze el az esetleges saját igények beállítását (kompenzációs görbe, teljesítmény, h mérsékleti értékek stb.). Karbantartás Rendszeres ellen rzés berendezés jó m ködésének biztosításához egy szakember évente az alábbi teszteket magában foglaló ellen rzést kell végezzen: szabályozó és biztonsági eszközök (gázszelep, áramlásmér, termosztátok stb.) megfelel en kell m ködjenek. füstelvezet kör hatékonysága tökéletes kell legyen. (Légmentesen zárt kamrával szerelt kazán: ventilátor, nyomáskapcsoló, stb. légmentesen zárt kamrának szigetelnie kell: tömítések, tömszelencék stb.) (Nyílt kamrával szerelt kazán: antirefoleur, füsttermosztát stb.) leveg -füst vezetékek és végelemek akadályoktól mentesek kell legyenek, és nem szivároghatnak z ég és a h cserél tiszta, lerakódásoktól mentes kell legyen. z esetleges tisztításkor ne használjon vegyszert vagy acélkefét. z elektróda lerakódásoktól mentes kell legyen, és a megfelel pozícióban kell álljon. = = ± 0, ábra 0 - z elektróda elhelyezése gáz- és vízberendezés hermetikusan kell zárjon. hideg berendezés nyomása kb. bar kell legyen; ellenkez esetben állítsa erre az értékre. keringet szivattyú nem lehet leblokkolva. tágulási tartály feltöltött kell legyen. gázhozam és -nyomás a megfelel táblázatokban megadott értékeknek kell megfeleljen.. problémák megoldása Diagnosztika kazán modern öndiagnosztikai rendszerrel van ellátva. kazán rendellenessége esetén a kijelz a rendellenesség szimbólumával (. rész - fig. ) együtt villog, jelezve a rendellenesség kódját. Vannak olyan rendellenességek, amelyek tartós leállást okoznak (ezeket bet jelöli): a m ködés helyreállításához elég másodp. lenyomni a RESET gombot (6. rész - fig. ), vagy, amennyiben van ilyen, az (opcionális) távoli id kapcsoló RESET gombjával kell helyreállítani; ha a kazán nem indul újra, meg kell oldani a rendellenességet. z ( F bet vel jelzett) rendellenességek a kazán ideiglenes leállását okozzák, ami automatikusan helyreáll, amint a rendellenességet okozó érték visszatér a kazán normál m ködésének megfelel tartományba. Rendellenességek táblázata Táblázata. - Rendellenességek listája Kód Rendellenesség Lehetséges ok Megoldás rendellenesség F0 F0 06 F0 F F7 F F0 z ég nem kapcsol be Láng jelenlég jelzése kikapcsolt ég nél Túlhevülés védelem beavatkozása füsttermosztát beavatkozása (a füsttermosztát beavatkozását követ en a kazán m ködése 0 percre le van tiltva) Kártyaparaméter rendellenessége Nincs láng a begyújtási fázist követ en El re irányú szenzor rendellenesség Hálózati melegvíz szenzor rendellenesség Kártyaparaméter rendellenessége Kártyaparaméter rendellenessége erendezés víznyomás nem megfelel H cserél -védelem beavatkozása. központi egység rendellenessége DM Gázhiány Érzékel /begyújtó elektróda rendellenesség Gázszelep hibás ekapcsolási teljesítmény túl alacsony Elektróda rendellenesség Kártya rendellenesség Ellen rizze, hogy a gáz áramlása a kazánhoz szabályos legyen és, hogy a csövekb l el lett-e távolítva a leveg Ellen rizze az elektróda kábelezését, és, hogy az elektróda helyesen legyen elhelyezve, ne legyenek rajta lerakódások Ellen rizze és cserélje ki a gázszelepet Állítsa be a bekapcsolási teljesítményt Ellen rizze az ionizáló elektróda kábelezését Ellen rizze a kártyát Ellen rizze a f tés szenzor helyes F tés szenzor sérült elhelyezkedését és m ködését berendezésben nem kering a víz Ellen rizze a keringet szivattyút berendezésben leveg van Légtelenítse a berendezést Füsttermosztát kontaktusa nyitva Kábelezés megszakadt Kémény méretezés nem megfelel, vagy a kémény eltöm dött Kártyaparaméter hibás beállítása Ellen rizze a termosztátot Ellen rizze a kábelezést Ellen rizze a füstcsövet Ellen rizze és esetleg módosítsa a kártyaparamétert gáz berendezésben alacsony a Ellen rizze a gáznyomást nyomás Ég fej minimális nyomás beállítása Ellen rizze a gáznyomásértékeket Szenzor sérült Rövidzáras vezeték Kábelezés megszakadt Szenzor sérült Rövidzáras vezeték Kábelezés megszakadt Kártyaparaméter hibás beállítása Kártyaparaméter hibás beállítása nyomás túl alacsony Vízpresszosztát nincs bekötve, vagy sérült Nincs H O keringés a berendezésben berendezésben leveg van központi egység bels hibája DM Ellen rizze a kábelezést, vagy cserélje ki az érzékel t Ellen rizze a kábelezést, vagy cserélje ki az érzékel t Ellen rizze és esetleg módosítsa a kártyaparamétert Ellen rizze és esetleg módosítsa a kártyaparamétert Töltse föl a berendezést Ellen rizze a szenzort Ellen rizze a keringet szivattyút Légtelenítse a berendezést Ellen rizze a földelési csatlakozást, és szükség esetén cserélje ki a vezérl egységet. cod. E0HU - Rev. 00-0/0 HU

6 DIV C / C8 / C. M SZKI JELLEMZ K ÉS DTOK DIV C8 és DIV C modell elölnézete (fig. ) Táblázata. - 7 Gázbemenet 9 Vízhozam-korlátozó 8 Használati melegvíz kimenet Hálózati melegvíz h mérséklet-érzékel je 9 Használati melegvíz bemenet Gázszelep 0 erendezés el remen irány 9 iztonsági termosztát erendezés visszatér irány 6 Tágulási tartály iztonsági szelep 7 erendezés feltölt csap 9 Égéstér 78 ntirefoleur Ég 8 egyújtó és rláng elektródája 7 F tés és használati melegvíz vörösréz h cserél 9 Eltérít szelep F tés keringet szivattyúja Vízpresszosztát F tési h mérséklet érzékel 6 Füsttermosztát 6 utomatikus légtelenítés 9 Használati melegvíz h cserél je 7 Hideg víz bemeneti sz r je utomatikus bypass 8 Áramlásmér. Méretek és csatlakozók DIV C modell elölnézete (fig. ) Ø 7 Ø DIV C modell felülnézete (fig. ) 00 ábra - Elölnézet ábra - Elölnézet 8 6 ábra - Felülnézet 6 HU cod. E0HU - Rev. 00-0/0

7 DIV C / C8 / C DIV C8 és DIV C modell felülnézete (fig. ). Általános nézet és f bb alkotórészek DIV C modell általános nézete (fig. 7) ábra - Felülnézet 8 9 lulnézet (fig. ) ábra 7 - Általános nézet ábra - lulnézet DIV C8 és DIV C modell általános nézete (fig. 8) Oldalnézet (fig. 6) ábra 6 - Oldalnézet ábra 8 - Általános nézet cod. E0HU - Rev. 00-0/0 HU 7

8 DIV C / C8 / C. Vízkör. M szaki adatok táblázata jobb oldali táblázatban megadjuk a m szaki adattáblán használt rövidítést ábra 9 - F tési kör dat Egység DIV C DIV C8 DIV C Max. h hozam kw,8 0,8, (Q) Min. h hozam kw 8,,, (Q) Max. f tési h teljesítmény kw, 8,0, (P) Min. f tési h teljesítmény kw 7,0 9,9 9,9 (P) Max. hálózati víz h teljesítmény kw,,, Min. hálózati víz h teljesítmény kw 7,0 9,7 9,7 Pmax hozam (80-60 C) % 9,0 9,0 9,0 0%-os hozam % 89,6 89,8 89,8 NOx kibocsátási osztály - (<0 mg/kwh) (NOx) Ég fejfúvókák G0 sz. x Ø x, x, x, Tápgáz nyomás G0 mbar Max gáznyomás az ég nél G0, mvíz. mbar,0,0,0 Max gáznyomás az ég nél G0, f tés. mbar,0 9,,0 Min. gáznyomás az ég nél G0 mbar,,, Max. gázhozam G0, f tés nm /h,7,6,6 Min. gázhozam G0 nm /h 0,88,, Ég fejfúvókák G sz. x Ø x 0,79 x 0,79 x 0,79 Tápgáz nyomás G mbar Max gáznyomás az ég nél G, mvíz. mbar,0,0,0 Max gáznyomás az ég nél G, f tés. mbar,0 7,0,0 Min. gáznyomás az ég nél G mbar,0,0,0 Max. gázhozam G, f tés kg/h,00,,69 Min. gázhozam G kg/h 0,6 0,90 0,90 F tési üzemmód maximális nyomás bar (PMS) F tési üzemmód min. nyomás bar 0,8 0,8 0,8 Max f tési h mérséklet C (tmax) F tés víztartalom liter,0,, F tés tágulási tartály rtartalma liter F tés tágulási tartály el töltési nyomás bar Használati melegvíz max. üzemi nyomás bar (PMW) Használati melegvíz min. üzemi nyomás bar 0, 0, 0, Hálózati vízhozam Dt C l/perc, 7,9 7,9 Hálózati vízhozam Dt 0 C l/perc,,9,9 (D) Védettségi fok IP XD XD XD Tápfeszültség V/Hz 0 V/0 Hz 0 V/0 Hz 0 V/0 Hz Felvett elektromos teljesítmény W Súly üresen kg erendezés típusa S ábra 0 - Meleg víz kör 8 HU cod. E0HU - Rev. 00-0/0

9 DIV C / C8 / C. Diagrammok Nyomás - teljesítmény diagrammokdiv C Nyomásesés / nyomómagasság keringet knél DIV C 7 mbar 0 H [m H O] Q [l/h] = Kazán nyomásesése -, és = Keringet sebesség Nyomásesés / nyomómagasság a keringet knél, DIV C8 és DIV C modell kw = LPG - = METÁN H [m H O] 7 6 Nyomás - hozam diagramm, DIV C8 és DIV C modell mbar kw = LPG - = METÁN mod. 8 mod Q [l/h] = Kazán nyomásesése -, és = Keringet szivattyú sebesség cod. E0HU - Rev. 00-0/0 HU 9

10 DIV C / C8 / C.6 Kapcsolási rajz DM PR080. 0Vac T. 9 6 T. 8 X X X7 PT PT N 0V 0 Hz L 8 9 ábra - Kapcsolási rajz Figyelem: szobatermosztát vagy a távoli id kapcsolóbekötése el tt a kapocslécen lév hidat el kell távolítani. F tés keringet szivattyúja F tési h mérséklet érzékel 8 Áramlásmér Hálózati melegvíz h mérséklet szenzor Gázszelep 7 Modureg 9 iztonsági termosztát 7 Szobatermosztát (külön rendelhet ) 8 egyújtó és rláng elektróda 9 Eltérít szelep Vízpresszosztát 6 Füsttermosztát 9 Távoli id kapcsoló (külön rendelhet ) 0 HU cod. E0HU - Rev. 00-0/0

11 HU Megfelel ségi nyilatkozat gyártó: FERROLI S.p.. Cím: Via Ritonda 78/a 707 San onifacio VR kijelenti, hogy a jelen berendezés megfelel az alábbi EGK irányelveknek: Gázkészülékek Irányelv 009/ Hozam Irányelv 9/ Kisfeszültség Irányelv Elektromágneses Kompatibilitás Irányelv. Elnök és jogi képvisel Munka érdemrenddel kitüntetve Dante Ferroli

12 FERROLI S.p.. Via Ritonda 78/a 707 San onifacio - Verona - ITLY

DOMINA C24 N / C28 N / C32 N

DOMINA C24 N / C28 N / C32 N cod. 4E074HU Rev. 00-07/04 DOMIN C4 N / C8 N / C N HU - HSZNÁLTI, ESZERELÉSI ÉS KRNTRTÁSI UTSÍTÁS HU DOMIN C4 N / C8 N / C N Jelzések m ködés közben Normál m ködés közben a kazán diagnosztikai vezérlése

Részletesebben

cod. 3541E053HU Rev. 00-07/2014 DIVA F24 HU - HASZNÁLATI, BESZERELÉSI ÉS KARBANTARTÁSI UTASÍTÁS

cod. 3541E053HU Rev. 00-07/2014 DIVA F24 HU - HASZNÁLATI, BESZERELÉSI ÉS KARBANTARTÁSI UTASÍTÁS cod. E0HU Rev. 00-07/0 DIVA F HU - HASZNÁLATI, ESZERELÉSI ÉS KARANTARTÁSI UTASÍTÁS HU. ÁLTALÁNOS FIGYELMEZTETÉSEK Figyelmesen olvassa el, és tartsa be a jelen használati utasításban található figyelmeztetéseket.

Részletesebben

DIVA F28 - F32 ( +8 HU - HASZNÁLATI, BESZERELÉSI ÉS KARBANTARTÁSI UTASÍTÁS. cod. 3541E062HU Rev. 00-07/2014

DIVA F28 - F32 ( +8 HU - HASZNÁLATI, BESZERELÉSI ÉS KARBANTARTÁSI UTASÍTÁS. cod. 3541E062HU Rev. 00-07/2014 cod. E06HU Rev. 00-07/0 ( +8 DIVA F8 - F HU - HASZNÁLATI, ESZERELÉSI ÉS KARANTARTÁSI UTASÍTÁS HU. ÁLTALÁNOS FIGYELMEZTETÉSEK Figyelmesen olvassa el, és tartsa be a jelen használati utasításban található

Részletesebben

DIVA C24 / C28 / C32. cod. 3541E033HU Rev /2014 HU - HASZNÁLATI, BESZERELÉSI ÉS KARBANTARTÁSI UTASÍTÁS

DIVA C24 / C28 / C32. cod. 3541E033HU Rev /2014 HU - HASZNÁLATI, BESZERELÉSI ÉS KARBANTARTÁSI UTASÍTÁS DIV C / C8 / C cod. E0HU Rev. 00-07/0 HU - HSZNÁLTI, ESZERELÉSI ÉS KRNTRTÁSI UTSÍTÁS DIV C / C8 / C HU. ÁLTLÁNOS FIGYELMEZTETÉSEK Figyelmesen olvassa el, és tartsa be a jelen használati utasításban található

Részletesebben

cod. 3541D615HU Rev. 0-0 /2014 BLUEHELIX B 32 K 50 HU - HASZNÁLATI, BESZERELÉSI ÉS KARBANTARTÁSI UTASÍTÁS

cod. 3541D615HU Rev. 0-0 /2014 BLUEHELIX B 32 K 50 HU - HASZNÁLATI, BESZERELÉSI ÉS KARBANTARTÁSI UTASÍTÁS cod. 5D65HU Rev. - / LUEHELIX K 5 HU - HASZNÁLATI, ESZERELÉSI ÉS KARANTARTÁSI UTASÍTÁS LUEHELIX K 5 HU. ÁLTALÁNOS FIGYELMEZTETÉSEK Figyelmesen olvassa el, és tartsa be a jelen használati utasításban található

Részletesebben

Ez a szimbólum felhívja a figyelmet egy fontos megjegyzésre vagy figyelmeztetésre

Ez a szimbólum felhívja a figyelmet egy fontos megjegyzésre vagy figyelmeztetésre Figyelmesen olvassa el a jelen kézikönyvben megadott utasításokat, mivel a beszerelés biztonságára, a használatra és a karbantartásra vonatkozó fontos információkat tartalmaznak. A használati utasítás

Részletesebben

cod. 3541E052HU Rev. 00-03/2014 DIVA F24 HU - HASZNÁLATI, BESZERELÉSI ÉS KARBANTARTÁSI UTASÍTÁS

cod. 3541E052HU Rev. 00-03/2014 DIVA F24 HU - HASZNÁLATI, BESZERELÉSI ÉS KARBANTARTÁSI UTASÍTÁS cod. E0HU Rev. 00-0/0 DIVA F HU - HASZNÁLATI, ESZERELÉSI ÉS KARANTARTÁSI UTASÍTÁS HU. ÁLTALÁNOS FIGYELMEZTETÉSEK Figyelmesen olvassa el, és tartsa be a jelen használati utasításban található figyelmeztetéseket.

Részletesebben

Ez a szimbólum felhívja a figyelmet egy fontos megjegyzésre vagy figyelmeztetésre

Ez a szimbólum felhívja a figyelmet egy fontos megjegyzésre vagy figyelmeztetésre Figyelmesen olvassa el a jelen kézikönyvben megadott utasításokat, mivel a beszerelés biztonságára, a használatra és a karbantartásra vonatkozó fontos információkat tartalmaznak. A használati utasítás

Részletesebben

Ez a szimbólum felhívja a figyelmet egy fontos megjegyzésre vagy figyelmeztetésre

Ez a szimbólum felhívja a figyelmet egy fontos megjegyzésre vagy figyelmeztetésre Figyelmesen olvassa el a jelen kézikönyvben megadott utasításokat, mivel a beszerelés biztonságára, a használatra és a karbantartásra vonatkozó fontos információkat tartalmaznak. A használati utasítás

Részletesebben

BLUEHELIX 25 K 50. cod. 3541D681HU - Rev. 00-10/2014 HU - HASZNÁLATI, BESZERELÉSI ÉS KARBANTARTÁSI UTASÍTÁS

BLUEHELIX 25 K 50. cod. 3541D681HU - Rev. 00-10/2014 HU - HASZNÁLATI, BESZERELÉSI ÉS KARBANTARTÁSI UTASÍTÁS LUEHELIX 5 K 5 Ø/ 8 776 75 5 8 9 8 F cod. 5D68HU - Rev. - / 6 5 7 7 69 5 7 66 66 87 59 69 5 7 9 C E D C D E F HU - HSZNÁLTI, ESZERELÉSI ÉS KRNTRTÁSI UTSÍTÁS LUEHELIX 5 K 5 HU. ÁLTLÁNOS FIGYELMEZTETÉSEK

Részletesebben

DOMIproject F 24. Megfelel ségi nyilatkozat. A Ez a szimbólum felhívja a figyelmet egy fontos megjegyzésre vagy figyelmeztetésre

DOMIproject F 24. Megfelel ségi nyilatkozat. A Ez a szimbólum felhívja a figyelmet egy fontos megjegyzésre vagy figyelmeztetésre Figyelmesen olvassa el a jelen kézikönyvben megadott utasításokat, mivel a beszerelés biztonságára, a használatra és a karbantartásra vonatkozó fontos információkat tartalmaznak. használati utasítás a

Részletesebben

1. Használati utasítás

1. Használati utasítás 1. Használati utasítás 1.1 Bevezet Tisztelt Vásárló! Köszönjük, hogy a ECONCEPT TECH 25 C fali kazánt választotta, FERROLI amely modern kialakítású, a legújabb technológiát képviseli, rendkívül megbízható

Részletesebben

SFL. cod. 3540Z906HU - Rev. 00-07/2014 HU - HASZNÁLATI, BESZERELÉSI ÉS KARBANTARTÁSI UTASÍTÁS

SFL. cod. 3540Z906HU - Rev. 00-07/2014 HU - HASZNÁLATI, BESZERELÉSI ÉS KARBANTARTÁSI UTASÍTÁS cod. 3540Z906U - Rev. 00-07/2014 U - ASZNÁATI, SZRÉSI ÉS KARANTARTÁSI UTASÍTÁS U 1. ÁTAÁNOS FIGYMZTTÉSK Figyelmesen olvassa el, és tartsa be a jelen használati utasításban található figyelmeztetéseket.

Részletesebben

DIVAtop HF 24. cod. 3540L040 10/2007 (Rev. 00)

DIVAtop HF 24. cod. 3540L040 10/2007 (Rev. 00) cod. 3540L040 0/007 (Rev. 00) DIVtop HF 4 NÁVOD K OSLUZE, INSTLCI ÚDRŽ HSZNÁLTI, ESZERELÉSI ÉS KRNTRTÁSI UTSÍTÁS INSTRUKCJ OS UGI, INSTLCJI I KONSERWCJI, NÁVOD N POUŽITIE ÚDRŽU, Figyelmesen olvassa el

Részletesebben

Ez a szimbólum felhívja a figyelmet egy fontos megjegyzésre vagy figyelmeztetésre

Ez a szimbólum felhívja a figyelmet egy fontos megjegyzésre vagy figyelmeztetésre B Figyelmesen olvassa el a jelen kézikönyvben megadott utasításokat, mivel a beszerelés biztonságára, a használatra és a karbantartásra vonatkozó fontos információkat tartalmaznak. A használati utasítás

Részletesebben

PDF created with pdffactory trial version www.pdffactory.com

PDF created with pdffactory trial version www.pdffactory.com NÁVOD K OBSLUZE, INSTALACI A ÚDRB HASZNÁLATI, BESZERELÉSI ÉS KARBANTARTÁSI UTASÍTÁS INSTRUKCJA OBS UGI, INSTALACJI I KONSERWACJI, NÁVOD NA POUITIE A ÚDRBU, B Figyelmesen olvassa el a jelen kézikönyvben

Részletesebben

DOMINA F24 N / F28 N / F32 N

DOMINA F24 N / F28 N / F32 N DOMIN F4 N / F8 N / F N cod. 4E094HU Rev. 00-07/04 HU - HSZNÁLTI, ESZERELÉSI ÉS KRNTRTÁSI UTSÍTÁS DOMIN F4 N / F8 N / F N HU Jelzések m ködés közben Normál m ködés közben a kazán diagnosztikai vezérlése

Részletesebben

BLUEHELIX TECH C. cod. 3541C004HU Rev /2014 HU - HASZNÁLATI, BESZERELÉSI ÉS KARBANTARTÁSI UTASÍTÁS

BLUEHELIX TECH C. cod. 3541C004HU Rev /2014 HU - HASZNÁLATI, BESZERELÉSI ÉS KARBANTARTÁSI UTASÍTÁS LUEHELIX TECH C 8 8 cod. 5CHU Rev. - / 6 C D F E 57 5 5 5 5.5 76 5 5 8.5 C D E F HU - HSZNÁLTI, ESZERELÉSI ÉS KRNTRTÁSI UTSÍTÁS LUEHELIX TECH C HU. ÁLTLÁNOS FIGYELMEZTETÉSEK Figyelmesen olvassa el, és

Részletesebben

Ez a szimbólum felhívja a figyelmet egy fontos megjegyzésre vagy figyelmeztetésre

Ez a szimbólum felhívja a figyelmet egy fontos megjegyzésre vagy figyelmeztetésre B Figyelmesen olvassa el a jelen kézikönyvben megadott utasításokat, mivel a beszerelés biztonságára, a használatra és a karbantartásra vonatkozó fontos információkat tartalmaznak. A használati utasítás

Részletesebben

Ez a szimbólum felhívja a figyelmet egy fontos megjegyzésre vagy figyelmeztetésre

Ez a szimbólum felhívja a figyelmet egy fontos megjegyzésre vagy figyelmeztetésre Figyelmesen olvassa el a jelen kézikönyvben megadott utasításokat, mivel a beszerelés biztonságára, a használatra és a karbantartásra vonatkozó fontos információkat tartalmaznak. A használati utasítás

Részletesebben

Hőmérséklet-szabályozás

Hőmérséklet-szabályozás Áttekintés PB501158 PB501159 Állítható termosztátok O (kék gomb) záró érintkez vel a ventilátor indításának vezérléséhez, ha a h mérséklet meghaladja a kijelzett maximum értéket. C (piros gomb) nyitó érintkez

Részletesebben

Harkány, Bercsényi u. 18. dimatkft@gmail.com +36 (70) 601 0209 www.dimat.hu

Harkány, Bercsényi u. 18. dimatkft@gmail.com +36 (70) 601 0209 www.dimat.hu Harkány, Bercsényi u. 18. dimatkft@gmail.com +36 (70) 601 0209 www.dimat.hu SAS816FHL-0 szoba termosztát egy nem programozható elektromos fűtéshez kifejlesztett, digitális hőmérséklet kijelzővel. Padlóérzékelő

Részletesebben

Eco 308Sx/311Sx UPS FELHASZNÁLÓI KÉZIKÖNYV. CE Megfelel sségi Nyilatkozat

Eco 308Sx/311Sx UPS FELHASZNÁLÓI KÉZIKÖNYV. CE Megfelel sségi Nyilatkozat ECO 308Sx/311Sx UPS FELHASZNÁLÓI KÉZIKÖNYV CE Megfelel sségi Nyilatkozat Alkalmazott direktívák: 89/336/EEC valamint 92/31/EEC, 93/68/EEC. A készülékek a következ szabványoknak felelnek meg: EN 50091-1-1

Részletesebben

Starset-Con. Szerelési útmutató. Kérjük felszerelés és üzemelés előtt figyelmesen olvassa át a használati útmutatót!

Starset-Con. Szerelési útmutató. Kérjük felszerelés és üzemelés előtt figyelmesen olvassa át a használati útmutatót! Starset-Con Szerelési útmutató Kérjük felszerelés és üzemelés előtt figyelmesen olvassa át a használati útmutatót! BESZERELÉS ÉS HASZNÁLAT ELŐTT: 1. FIGYELEM: balesetek elkerülése végett az instrukciókat

Részletesebben

1 Használati utasítás... 31. 1.1 Bevezet...31 1.2 Vezérl panel...31 1.3 Bekapcsolás és kikapcsolás...32 1.4 Beállítások...34. 2 Felszerelés...

1 Használati utasítás... 31. 1.1 Bevezet...31 1.2 Vezérl panel...31 1.3 Bekapcsolás és kikapcsolás...32 1.4 Beállítások...34. 2 Felszerelés... Használati utasítás... 3. Bevezet...3.2 Vezérl panel...3.3 Bekapcsolás és kikapcsolás...32.4 Beállítások...34 2 Felszerelés... 36 2. Általános rendelkezések...36 2.2 felszerelés helye...36 2.3 Vízbekötések...36

Részletesebben

Elite Stratos. Rétegtárolós kombi fali gázkazán Használati - kezelési utasítás, gépkönyv

Elite Stratos. Rétegtárolós kombi fali gázkazán Használati - kezelési utasítás, gépkönyv Elite Stratos Rétegtárolós kombi fali gázkazán Használati - kezelési utasítás, gépkönyv A tiszta égboltért Magyarországi képviselı és forgalmazó: Két Kör Kft. 2051 Biatorbágy, Felvég u. 3. Tel/fax: (23)

Részletesebben

4. Biztonsági elıírások. 1. A dokumentációval kapcsolatos megjegyzések

4. Biztonsági elıírások. 1. A dokumentációval kapcsolatos megjegyzések 1 Tartalomjegyzék 1. A dokumentációval kapcsolatos megjegyzések 3 2. EU tanúsítvány.. 3 3. Az SD 201 felszerelése 3 4. Biztonsági elıírások. 3 5. Szállított anyagok listája.. 3 6. A berendezés felszerelése..

Részletesebben

ANTEA KC 12-24-28 KR 12-24-28 KRB 12-24-28

ANTEA KC 12-24-28 KR 12-24-28 KRB 12-24-28 ANTEA KC 12-24-28 KR 12-24-28 KRB 12-24-28 IST 03 C 821-01 ÜZEMBE HELYEZÉS, HASZNÁLAT ÉS KARBANTARTÁS HU Fordított anyag az (olasz nyelvű) eredeti alapján. Tisztelt Hölgyem/Uram! Köszönjük, hogy a Fondital

Részletesebben

Kezelési leírás RAIN BIRD ESP modulos id kapcsoló

Kezelési leírás RAIN BIRD ESP modulos id kapcsoló Kezelési leírás RAIN BIRD ESP modulos id kapcsoló Az ESP modulos id kapcsoló kiskertek és közepes méret közterületek öntöz rendszeréhez kifejlesztett id kapcsoló. Az ESP modulos id kapcsoló kültéren és

Részletesebben

SAX..P..Y szelepmozgató szelepekhez

SAX..P..Y szelepmozgató szelepekhez s 4 516 ACVATIX Elektromotoros SAX..P..Y szelepmozgató szelepekhez 20 mm szelepszár elmozdulással AC 230 V tápfeszültség, 3-pont vezérl jel AC/DC 24 V tápfeszültség, DC 0 10 V, 4 20 ma vezérl jel AC/DC

Részletesebben

atmomag Szerelési és karbantartási útmutató Szerelési és karbantartási útmutató Szakemberek számára MAG 14-0/1 GX/XI, MAG mini 11-0/1 GX/XI

atmomag Szerelési és karbantartási útmutató Szerelési és karbantartási útmutató Szakemberek számára MAG 14-0/1 GX/XI, MAG mini 11-0/1 GX/XI Szerelési és karbantartási útmutató Szakemberek számára Szerelési és karbantartási útmutató atmomag MAG 4-0/ GX/XI, MAG mini -0/ GX/XI HU Kiadó/gyártó Vaillant GmbH Berghauser Str. 40 D-42859 Remscheid

Részletesebben

LÉGFÜGGÖNY FS 60.9C FS 60.12C FS 90.9C FS 90.12C FS 120.9C FS 120.12C FS 60.9CT FS 60.12CT FS 90.9CT FS 90.12CT FS 120.9CT FS 120.

LÉGFÜGGÖNY FS 60.9C FS 60.12C FS 90.9C FS 90.12C FS 120.9C FS 120.12C FS 60.9CT FS 60.12CT FS 90.9CT FS 90.12CT FS 120.9CT FS 120. LÉGFÜGGÖNY FS 60.9C FS 60.12C FS 90.9C FS 90.12C FS 120.9C FS 120.12C FS 60.9CT FS 60.12CT FS 90.9CT FS 90.12CT FS 120.9CT FS 120.12CT 1 MŰKÖDÉS A légfüggöny lényege, hogy különválasztja egy helyiség levegőjét

Részletesebben

TAHITI CONDENSING KR 55 - KR 85

TAHITI CONDENSING KR 55 - KR 85 IST 03 C 341-02 TAHITI CONDENSING KR 55 - KR 85 HU ÜZEMBE HELYEZÉS, HASZNÁLAT ÉS KARBANTARTÁS Tisztelt Hölgyem/Uram! Köszönjük, hogy a Fondital gyár termékét választotta. Kérjük, figyelmesen olvassa el

Részletesebben

Remeha P 320. Olaj/gáz tüzelésű kazánok GÉPKÖNYV. Magyar 19/10/05

Remeha P 320. Olaj/gáz tüzelésű kazánok GÉPKÖNYV. Magyar 19/10/05 Remeha P 320 Olaj/gáz tüzelésű kazánok Magyar 19/10/05 GÉPKÖNYV - Tartalom Bevezetés...................................................................................3 Leírás......................................................................................4

Részletesebben

Original-Gebrauchsanleitung V1/0116

Original-Gebrauchsanleitung V1/0116 109881 Original-Gebrauchsanleitung V1/0116 H MAGYAR Tartalom 1. Általános információ... 158 2. Biztonsági tanácsok, szabványok, előírások és jogi szabályozások... 159 3. Rendeltetésszerű használat... 159

Részletesebben

Starset Z1000/1500. Szerelési útmutató. Kérjük felszerelés és üzemelés előtt figyelmesen olvassa át a használati útmutatót!

Starset Z1000/1500. Szerelési útmutató. Kérjük felszerelés és üzemelés előtt figyelmesen olvassa át a használati útmutatót! Starset Z1000/1500 Szerelési útmutató Kérjük felszerelés és üzemelés előtt figyelmesen olvassa át a használati útmutatót! BESZERELÉS ÉS HASZNÁLAT ELŐTT: 1. FIGYELEM: balesetek elkerülése végett az instrukciókat

Részletesebben

CES Hőgenerátor Kezelési útmutató

CES Hőgenerátor Kezelési útmutató CES Hőgenerátor Kezelési útmutató CES KFT. Üzembe helyezés előtt figyelmesen olvassa el! Tartalom Bevezető... 3 C.E.S. kavitációs hőgenerátorok leírása és alkalmazása... 3 2. A C.E.S. kavitációs hőgenerátorok

Részletesebben

1. TECHNIKAI JELLEMZŐK ÉS MÉRETEK 1.1 MÉRETEK 1.2 HIDRAULIKAI VÁZLAT 1.3 VÍZSZÁLLÍTÁS HATÁSOS NYOMÁS DIAGRAM. L= 400 mm H= 720 mm P= 300 mm

1. TECHNIKAI JELLEMZŐK ÉS MÉRETEK 1.1 MÉRETEK 1.2 HIDRAULIKAI VÁZLAT 1.3 VÍZSZÁLLÍTÁS HATÁSOS NYOMÁS DIAGRAM. L= 400 mm H= 720 mm P= 300 mm 1. TECHNIKAI JELLEMZŐK ÉS MÉRETEK 1.1 MÉRETEK L= 400 mm H= 720 mm P= 300 mm A= 200 mm B= 200 mm C= 182 mm D= 118 mm 1.2 HIDRAULIKAI VÁZLAT 1 Gáz-mágnesszelep 2 Égő 3 Elsődleges füstgáz/víz hőcserélő 4

Részletesebben

Szerelési és karbantartási

Szerelési és karbantartási Mindig az Ön oldalán Szerelési és karbantartási útmutató Opalia C 11 E-B Opalia C 14 E-B HU Tartalom Tartalom 1 Biztonság... 3 1.1 Kezelésre vonatkozó figyelmeztetések... 3 1.2 A személyek szükséges képesítése...

Részletesebben

Szűrő berendezések. Használati útmutató. Ipari mágneses vízszűrők CP1-03-01126 HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ

Szűrő berendezések. Használati útmutató. Ipari mágneses vízszűrők CP1-03-01126 HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ Szűrő berendezések HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ Használati útmutató 2014 Ipari mágneses vízszűrők CP1-03-01123 CP1-03-01124 CP1-03-01125 CP1-03-01126 Mágneses szűrők 1. HASZNÁLATI ÉS KARBANTARTÁSI útmutatások 1.1.

Részletesebben

ACCESS h szivattyúk Szerelési és kezelési útmutató 1./14 oldal

ACCESS h szivattyúk Szerelési és kezelési útmutató 1./14 oldal ACCESS h szivattyúk Szerelési és kezelési útmutató 1./14 oldal 1 A h szivattyú használata 2 1.1 A kezel felület bemutatása... 2 1.2 A kezel felület használata... 2 1.3 Be- és kikapcsolás... 3 1.4 A h mérséklet

Részletesebben

Termoelektromos borhűtő. Modell: DX-68COMBO. Használati útmutató

Termoelektromos borhűtő. Modell: DX-68COMBO. Használati útmutató Termoelektromos borhűtő Modell: DX-68COMBO Használati útmutató Tartalomjegyzék I. Általános biztonsági előírások 1 II. Műszaki adatok 2 III. Kezelőszervek 3 IV. Bekötési rajz 4 V. Működtetés 4 VI. Speciális

Részletesebben

KONDENZÁCIÓS KAZÁN DINAMIKUS HASZNÁLATI MELEGVÍZTÁROLÓVAL, SZOLÁR CSATLAKOZÁSSAL

KONDENZÁCIÓS KAZÁN DINAMIKUS HASZNÁLATI MELEGVÍZTÁROLÓVAL, SZOLÁR CSATLAKOZÁSSAL KONDENZÁCIÓS KAZÁN DINAMIKUS HASZNÁLATI MELEGVÍZTÁROLÓVAL, SZOLÁR CSATLAKOZÁSSAL A technológia csúcsán Az Econcept Kombi Stratos készülék egy különösen sokoldalú hőközpont, alkalmas bármilyen fűtési rendszerbe,

Részletesebben

Digitális szivattyúvezérlő vízszivattyúhoz Beépítési és használati útmutató

Digitális szivattyúvezérlő vízszivattyúhoz Beépítési és használati útmutató Digitális szivattyúvezérlő vízszivattyúhoz Beépítési és használati útmutató Forgalmazza: 6782, Mórahalom, Szegedi u. 108. 1. DPC-10 előlap bemutatása Modell száma LED lámpa LCD kijelző Nyomásegység Gombok

Részletesebben

HARVIA GRIFFIN INFRA. Vezérlőegység

HARVIA GRIFFIN INFRA. Vezérlőegység HARVIA GRIFFIN INFRA HU Vezérlőegység 20080623 Az alábbi beépítési és használati útmutató infraszauna kabinok, sugárzók és vezérlőegység tulajdonosok, az infraszauna kabinok, sugárzók és vezérlőegységek

Részletesebben

cod. 3540V281 10/2010 (Rev. 00) CONCEPT UPUTE ZA UPORABU, POSTAVLJANJE I ODRŽAVANJE

cod. 3540V281 10/2010 (Rev. 00) CONCEPT UPUTE ZA UPORABU, POSTAVLJANJE I ODRŽAVANJE cod. 3540V281 10/2010 (Rev. 00) CONCEPT UPUTE ZA UPORAU, POSTAVLJANJE I ODRŽAVANJE HU 1. ÁLTALÁNOS FIGYELMEZTETÉSEK Figyelmesen olvassa el, és tartsa be a jelen használati utasításban található figyelmeztetéseket.

Részletesebben

MINIB C bekötési útmutató

MINIB C bekötési útmutató C szabályzás bekötési útmutató Oldal: 1 / 5 MINIB C bekötési útmutató Bevezetés A MINIB konvektorok vezérl rendszereit az általános 230V/50Hz áramellátó hálózatból látják el energiával. Azért, hogy biztosítsuk

Részletesebben

PV GUARD Használati - kezelési útmutató PV-DC-AM-01 típusú készülékhez

PV GUARD Használati - kezelési útmutató PV-DC-AM-01 típusú készülékhez P P P enta P ort Mérnöki, Elektronikai és Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság 2440 Százhalombatta, Asztalos u. 5. Tel./Fax.: 23 355-701 e-mail: mail@pentaport.hu PV GUARD Használati - kezelési

Részletesebben

CS10.5. Vezérlõegység

CS10.5. Vezérlõegység CS10.5 HU Vezérlõegység 0409006 TARTALOMJEGYZÉK 1. CS10.5 VEZÉRLÕEGYSÉG...3 1.1. Általános tudnivalók...3 1.. Mûszaki adatok...3. VEZÉRLÕEGYSÉG: FELHASZNÁLÓI KÉZIKÖNYV...4.1. Az elõre beállítható idõpontok

Részletesebben

Beszerelési és beüzemelési kézikönyv

Beszerelési és beüzemelési kézikönyv SOLARTHERMIE - SOLAR THERMAL - SOLAR TÉRMICA- SOLAIRE THERMIQUE - SOLARE TERMICO Beszerelési és beüzemelési kézikönyv Digitális szolár vezérlés 2 bemenet, 1 kimenet 719450 HU 719.450 Z01 06.33 Subject

Részletesebben

KeyLock-2V Digitális kódzár 2 kimenettel

KeyLock-2V Digitális kódzár 2 kimenettel KeyLock-2V Digitális kódzár 2 kimenettel HU Felhasználói és programozói leírás A kézikönyv tartalmára és a benne leírt berendezésre vonatkozóan a fejlesztő és gyártó fenntartja a változtatás jogát. A gyártó

Részletesebben

GARDENA 4000/4 electronic plus és 4000/5 electronic plus háztartási automata szivattyúk, cikksz. 1482 és 1484 : használati útmutató

GARDENA 4000/4 electronic plus és 4000/5 electronic plus háztartási automata szivattyúk, cikksz. 1482 és 1484 : használati útmutató GARDENA 4000/4 electronic plus és 4000/5 electronic plus háztartási automata szivattyúk, cikksz. 1482 és 1484 : használati útmutató Tartalom 1. Megjegyzések a használati útmutatóhoz 2. Felhasználási terület,

Részletesebben

Integrált melegvíztároló csatlakozós kombi fűtőberendezések és gázfűtő berendezések

Integrált melegvíztároló csatlakozós kombi fűtőberendezések és gázfűtő berendezések Szerelési és karbantartási útmutató Integrált melegvíztároló csatlakozós kombi fűtőberendezések és gázfűtő berendezések CGU-2-18/24 CGG-2-18/24 CGU-2K-18/24 CGG-2K-18/24 Wolf GmbH Postfach 1380 D-84048

Részletesebben

!!!!! SABIANA. SKYSTAR kazettás fan coil berendezések. airtronics. 1. oldal

!!!!! SABIANA. SKYSTAR kazettás fan coil berendezések. airtronics. 1. oldal SABIANA SKYSTAR kazettás fan coil berendezések airtronics 1. oldal 2. oldal ALKALMAZÁS: FONTOS: A berendezés telepítése előtt gondosan olvassa el ezt a kézikönyvet A SkyStar berendezéseket kereskedelmi

Részletesebben

Nagy hatásfokú falra szerelhető gáztüzelésű kazánok Felszerelési és használati utasítás

Nagy hatásfokú falra szerelhető gáztüzelésű kazánok Felszerelési és használati utasítás + hu Nagy hatásfokú falra szerelhető gáztüzelésű kazánok Felszerelési és használati utasítás Tisztelt Vásárló! Biztosak vagyunk abban, hogy az Ön új kazánja meg fog felelni az Ön összes követelményének.

Részletesebben

AKO ELECTRONICA AKO-14721 ELEKTRONIKUS TERMOSZTÁTHOZ 1 PT-100 ÉRZÉKELŐ ÉS 2 RELÉ +600 0 C HASZNÁLATI UTASÍTÁS

AKO ELECTRONICA AKO-14721 ELEKTRONIKUS TERMOSZTÁTHOZ 1 PT-100 ÉRZÉKELŐ ÉS 2 RELÉ +600 0 C HASZNÁLATI UTASÍTÁS AKO ELECTRONICA HASZNÁLATI UTASÍTÁS AKO-14721 ELEKTRONIKUS TERMOSZTÁTHOZ 1 PT-100 ÉRZÉKELŐ ÉS 2 RELÉ +600 0 C MŰSZAKI ADATOK: Hőmérséklet tartomány: -50 0 C...+600 0 C Bemenet: PT-100 típusú érzékelők:

Részletesebben

Szerelés előtt olvassa el a szerelési útmutatót! Üzembehelyezés előtt olvassa el a kezelési utasítást!

Szerelés előtt olvassa el a szerelési útmutatót! Üzembehelyezés előtt olvassa el a kezelési utasítást! 6720617293-00.1JS Gázüzemű, átfolyó rendszerű vízmelegítő Therm 4000 OC W125 V2 P... Beszerelés és használati utasítás 6 720 680 375 (2015/04) HU Szerelés előtt olvassa el a szerelési útmutatót! Üzembehelyezés

Részletesebben

Tervezési segédlet. Ferroli DIVAtop. nyílt égésterű HC24, HC32 és zárt égésterű HF24, HF32. fali gázkazánokhoz

Tervezési segédlet. Ferroli DIVAtop. nyílt égésterű HC24, HC32 és zárt égésterű HF24, HF32. fali gázkazánokhoz Tervezési segédlet Ferroli DIVAtop nyílt égésterű HC24, HC32 és zárt égésterű HF24, HF32 fali gázkazánokhoz Tartalom 1 Készülék jellemzők...1 1.1 Alkalmazási terület...1 1.2 Műszaki adatok... 2 1.3 Csatlakozó

Részletesebben

900SN-20CS 900SN-20 HU HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ

900SN-20CS 900SN-20 HU HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ Csuklókaros kapumotor 900SN-20CS 900SN-20 HU HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ TARTALOMJEGYZÉK BIZTONSÁG MUNKA ESZKÖZÖK 3 TECHNIKAI ADATOK MÉRETEK 4 A KAR RÖGZÍTÉSE A KAPUHOZ ÖSSZESZERELÉS 5 KIOLDÁS CSATLAKOZÁSOK A

Részletesebben

SolarHP 43 50 MEGNÖVELT HATÁSFOKÚ, SÖTÉTEN SUGÁRZÓK

SolarHP 43 50 MEGNÖVELT HATÁSFOKÚ, SÖTÉTEN SUGÁRZÓK SolarHP 43 50 MEGNÖVELT HATÁSFOKÚ, SÖTÉTEN SUGÁRZÓK MŰSZAKI INFORMÁCIÓ A SZERELŐ ÉS A FELHASZNÁLÓ SZÁMÁRA 2015.11.17. - 2 - Tartalom 1. Bevezetés... 3 1.1. Általános tudnivalók... 3 1.1.1. A gyártó felelőssége...

Részletesebben

A biztonsággal kapcsolatos információk. Model AX-C850. Használati útmutató

A biztonsággal kapcsolatos információk. Model AX-C850. Használati útmutató A biztonsággal kapcsolatos információk Model AX-C850 Használati útmutató Áramütés vagy testi sérülések elkerülése érdekében: Sosem csatlakoztasson két bemeneti csatlakozó aljzatra vagy tetszőleges bemeneti

Részletesebben

MEGNÖVELT HATÁSFOKÚ, SÖTÉTEN SUGÁRZÓK

MEGNÖVELT HATÁSFOKÚ, SÖTÉTEN SUGÁRZÓK SolarHP R 12 23 36 MEGNÖVELT HATÁSFOKÚ, HŐSZIGETELT, KÉTFOKOZATÚ SÖTÉTEN SUGÁRZÓK MŰSZAKI INFORMÁCIÓ A SZERELŐ ÉS A FELHASZNÁLÓ SZÁMÁRA 2015.11.17. - 2 - Tartalom 1. Bevezetés... 3 1.1. Általános tudnivalók...

Részletesebben

HERMES HEM 200/250 BEÉPÍTÉSI ÚTMUTATÓ

HERMES HEM 200/250 BEÉPÍTÉSI ÚTMUTATÓ HERMES HEM 200/250 BEÉPÍTÉSI ÚTMUTATÓ FIGYELEM! Ez a kézikönyv kizárólag a szakszerelő részére készült. A készülék telepítését szerelő szakemberrel végeztesse. A telepítő szerepe továbbá tájékoztatni a

Részletesebben

STARSET-24V-os vezérlés

STARSET-24V-os vezérlés STARSET-24V-os vezérlés FELHASZNÁLÓI KÉZI KŐNYV 24 vdc szárnyas kapu vezérlő OLVASSA EL A KÉZIKÖNYVET GONDOSAN HASZNÁLAT ELŐTT FIGYELMEZTETÉSEK: Telepítés előtt olvassa el az utasítást gondosan. Helytelen

Részletesebben

Kezelési- és szerelési útmutató. Semiatek Condens 24 Semiatek Condens 28

Kezelési- és szerelési útmutató. Semiatek Condens 24 Semiatek Condens 28 Kezelési- és szerelési útmutató Semiatek Condens 24 Semiatek Condens 28 HU 1 Olvassa el!...5 2 Az Ön készülékének bemutatása...5 3 Termék dokumentumai...5 4 Biztonság...6 4.1 Mit kell tennie, ha gázszagot

Részletesebben

Tervezési segédlet. Ferroli DIVATOP 60. F24 és F32 zárt égésterű. rétegtárolós fali kombi gázkazánhoz

Tervezési segédlet. Ferroli DIVATOP 60. F24 és F32 zárt égésterű. rétegtárolós fali kombi gázkazánhoz Tervezési segédlet Ferroli DIVATOP 60 F24 és F32 zárt égésterű rétegtárolós fali kombi gázkazánhoz Tartalom 1 Készülék jellemzők...1 1.1 Alkalmazási terület...1 1.2 Műszaki adatok... 2 1.3 Csatlakozó méretek...4

Részletesebben

Csőmotor Redőnyhöz Oximo WT motorok

Csőmotor Redőnyhöz Oximo WT motorok Csőmotor Redőnyhöz Oximo WT motorok Oximo WT: Automatikus végállás beállítás, motorfejen nem kell végállást állítani Akadályfelismerő funkció Típusok: Cikkszám Hossz L1 Hossz L2 Forgatónyomaték (Nm) Oximo

Részletesebben

HARVIA AUTOMATA ADAGOLÓ. HU beépítési és használati útmutató

HARVIA AUTOMATA ADAGOLÓ. HU beépítési és használati útmutató HARVIA AUTOMATA ADAGOLÓ HU beépítési és használati útmutató HU Tartalom 1. ÁLTALÁNOS INFORMÁCIÓK... 3 1.1 Műszaki adatok... 3 2. HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ... 4 2.1 Az automatikus adagoló használata... 4 2.2

Részletesebben

e 120 KÁRTYÁS KÖZPONTI ZÁR VEZÉRLŐ KÉSZÜLÉK (K-CARD)

e 120 KÁRTYÁS KÖZPONTI ZÁR VEZÉRLŐ KÉSZÜLÉK (K-CARD) e 120 KÁRTYÁS KÖZPONTI ZÁR VEZÉRLŐ KÉSZÜLÉK (K-CARD) BESZERELÉSI ÚTMUTATÓ Az e120 egy központi zár vezérlő készülék, amely két db elektronikus kártyával kerül forgalomba. A készülék az elektronikus kártya

Részletesebben

WESTPOINT MOBIL KLÍMA

WESTPOINT MOBIL KLÍMA WESTPOINT MOBIL KLÍMA WPK15 WPK15H WPK15RC WPK15HRC HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ A készülék megfelelő és biztonságos használata érdekében gondosan olvassa el ezt a használati útmutatót és az abban foglaltakat maradékta

Részletesebben

Felhasználói Kézikönyv

Felhasználói Kézikönyv ELETTRONIC DIVISION Felhasználói Kézikönyv PM1-300,400,600 SZÁRNYASKAPU MOZGATÓ MOTOR FIGYELEM!! Telepítés előtt kérjük, olvassa el figyelmesen ezt a kézikönyvet! TARTALOMJEGYZÉK A CSOMAG TARTALMA... 2

Részletesebben

FAAC / 390 1 FONTOS FIGYELMEZTETÉSEK A TELEPÍTÉSHEZ. Általános biztonsági szabályok

FAAC / 390 1 FONTOS FIGYELMEZTETÉSEK A TELEPÍTÉSHEZ. Általános biztonsági szabályok FAAC / 390 1 FONTOS FIGYELMEZTETÉSEK A TELEPÍTÉSHEZ Általános biztonsági szabályok 1. Figyelem! A FAAC erősen ajánlja az alábbi előírások szó szerinti követését a személyi biztonság érdekében. A termék

Részletesebben

WST SK 300/400/500-1 solar

WST SK 300/400/500-1 solar 6 720 610 242-00.3O Indirekt fűtésű melegvíztároló WST SK 300/400/500-1 solar Telepítési és karbantartási útmutató szakember számára HU 2 Tartalomjegyzék HU Tartalomjegyzék 1 Biztonsági útmutató és a szimbólumok

Részletesebben

minicool Tipus: DS20-60 Szabadonálló és aláépithető változat DS 200 DS 300 DS 400 DS 600 Használati utasítás 207.5368.08

minicool Tipus: DS20-60 Szabadonálló és aláépithető változat DS 200 DS 300 DS 400 DS 600 Használati utasítás 207.5368.08 minicool DS 200 DS 300 DS 400 DS 600 Tipus: DS20-60 Szabadonálló és aláépithető változat Használati utasítás HU 207.5368.08 Mielőtt a hűtőkészüléket üzembe helyezi, kérjük figyelmesen olvassa el ezt a

Részletesebben

GÉPKÖNYV BF-1200, BF-1500 RUDADAGOLÓ BERENDEZÉSHEZ. NCT Ipari Elektronikai Kft. H -1148 Budapest Fogarasi u. 7.

GÉPKÖNYV BF-1200, BF-1500 RUDADAGOLÓ BERENDEZÉSHEZ. NCT Ipari Elektronikai Kft. H -1148 Budapest Fogarasi u. 7. GÉPKÖNYV a RUDADAGOLÓ BERENDEZÉSHEZ NCT Ipari Elektronikai Kft. H -1148 Budapest Fogarasi u. 7. Tel:(361) 46 76 300 Telefax:(361) 46 76 309 TARTALOMJEGYZÉK TARTALOMJEGYZÉK...2 ADATLAP...3 1. EMELÉSI ÁBRA...4

Részletesebben

BIZTONSÁG TARTALOMJEGYZÉK. BIZTONSÁG 64 Alapvető biztonsági figyelmeztetések... 64. Alapvető biztonsági figyelmeztetések

BIZTONSÁG TARTALOMJEGYZÉK. BIZTONSÁG 64 Alapvető biztonsági figyelmeztetések... 64. Alapvető biztonsági figyelmeztetések TARTALOMJEGYZÉK BIZTONSÁG 64 Alapvető biztonsági figyelmeztetések... 64 RENDELTETÉSSZERŰ HASZNÁLAT 65 A KÉSZÜLÉK LEÍRÁSA 65 Kezelőlap... 65 Professzionális vasaló... 65 Háztartási vasaló... 65 ELŐKÉSZÍTÉS

Részletesebben

A legjobb fűtés minden évszakban. DIGITÁLIS SZABÁLYOZÁSÚ ELEKTROMOS KAZÁNOK Fűtéshez és használati melegvíz előállításához.

A legjobb fűtés minden évszakban. DIGITÁLIS SZABÁLYOZÁSÚ ELEKTROMOS KAZÁNOK Fűtéshez és használati melegvíz előállításához. A legjobb fűtés minden évszakban DIGITÁLIS SZABÁLYOZÁSÚ ELEKTROMOS KAZÁNOK Fűtéshez és használati melegvíz előállításához 2010 Katalógus Teljes biztonság és maximális kényelem A GABARRÓN elektromos kazánokok

Részletesebben

GFN szilárdtüzelésű, öntöttvas tagos kazán

GFN szilárdtüzelésű, öntöttvas tagos kazán GFN szilárdtüzelésű, öntöttvas tagos kazán Használati - kezelési utasítás, gépkönyv A tiszta égboltért Magyarországi képviselő és forgalmazó: Két Kör Kft. 2051 Biatorbágy, Felvég u. 3. Tel/fax: (23) 530-570,

Részletesebben

U9600. Motor leírás. MotorLeírás U9600. KLING Kft ÁLTALÁNOS LEÍRÁS

U9600. Motor leírás. MotorLeírás U9600. KLING Kft ÁLTALÁNOS LEÍRÁS ÁLTALÁNOS LEÍRÁS A BX-324 tolókapumotor egy a CAME CANCELLI AUTOMATICI S.p.a által tervezett és gyártott elektromos kapunyitó berendezés. A termék háza IP54 védelemmel lett gyártva. Maximális terhelhetıség

Részletesebben

Szerelés előtt olvassa el a szerelési útmutatót! Üzembehelyezés előtt olvassa el a kezelési utasítást!

Szerelés előtt olvassa el a szerelési útmutatót! Üzembehelyezés előtt olvassa el a kezelési utasítást! Gázüzemű átfolyós rendszerű vízmelegítő Therm 6000 O WRD14-2 G... [hu] Beszerelés és használati utasítás 6 720 680 335 (2015/04) HU Szerelés előtt olvassa el a szerelési útmutatót! Üzembehelyezés előtt

Részletesebben

Beüzemelési és használati útmutató Jótállási jegy Indirekt tárolók (csőkígyóval) Függőleges, álló típus SGW(S) SLIM

Beüzemelési és használati útmutató Jótállási jegy Indirekt tárolók (csőkígyóval) Függőleges, álló típus SGW(S) SLIM Gyártási szám:... KJ... Gyártás dátuma:... 30 éve a piacon Carnivon Kft. HU-2151 Fót, Keleti M. u. 12 Tel. (06) 70 3636-442, Fax: +36 27 565-818 info@galmet.co.hu, www.galmet.co.hu SZERVIZ: (06) 27 358-297

Részletesebben

HARVIOT 530 SX UPS FELHASZNÁLÓI KÉZIKÖNYV. CE Megfelel sségi Nyilatkozat

HARVIOT 530 SX UPS FELHASZNÁLÓI KÉZIKÖNYV. CE Megfelel sségi Nyilatkozat HARVIOT 530 SX UPS FELHASZNÁLÓI KÉZIKÖNYV CE Megfelel sségi Nyilatkozat Alkalmazott direktívák: 89/336/EEC valamint 92/31/EEC, 93/68/EEC, 73/23/EEC. A készülék a következ szabványoknak felel meg: EN 50091-2

Részletesebben

K E Z E L É S I Ú T M U T A T Ó

K E Z E L É S I Ú T M U T A T Ó K E Z E L É S I Ú T M U T A T Ó Szinusz-inverter HS 1000 CE 230V AC / 1000VA folyamatos / 2500VA csúcs Tisztelt Felhasználó! Üzembehelyezés elõtt kérjük olvassa el figyelmesen a kezelési útmutatót. FIGYELEM!

Részletesebben

Duet M 40011037-1103. Üzembe helyezési útmutató

Duet M 40011037-1103. Üzembe helyezési útmutató Duet M 40011037-1103 HU Üzembe helyezési útmutató HU 1.1 1.2 1.3 A 1.4 1.5 1 < < < < A B 2.1 2.2 2.3 2.4 C 2.5 2.6 2 < < < < 2.7 2.8 3.1 3.2 3.3 3 < < < < 1 Bevezetés A berendezés üzembe helyezését bízza

Részletesebben

ELEKTRONIKUS KERINGTET SZIVATTYÚK

ELEKTRONIKUS KERINGTET SZIVATTYÚK ELEKTRONIKUS KERINGTET SZIVATTYÚK ELEKTRONIKUS KERINGTETÖ SZIVATTYÚK F TÉSI ÉS LÉGKONDÍCIONÁLÓ RENDSZEREKHEZ ÁLTALÁNOS ADATOK Felhasználási terület Alacsony energia fogyasztású f tési és légkondicionáló

Részletesebben

Kezelési utasítás SITRANS F M MAG 8000 & MAG 8000 CT 02/2010. SITRANS F M MAG8000 és MAG8000 CT elektromágneses áramlásmérő típusok

Kezelési utasítás SITRANS F M MAG 8000 & MAG 8000 CT 02/2010. SITRANS F M MAG8000 és MAG8000 CT elektromágneses áramlásmérő típusok Kezelési utasítás 02/2010 SITRANS F M MAG 8000 & MAG 8000 CT SITRANS F M MAG8000 és MAG8000 CT elektromágneses áramlásmérő típusok 2 Általános utasítások Az üzembe helyezés során figyelembe kell venni

Részletesebben

ÚTMUTATÓ A FALI BEÉPÍTETT TÁROLÓS KAZÁNOK FELSZERELÉSÉHEZ, HASZNÁLATÁHOZ ÉS KARBANTARTÁSÁHOZ NYITOTT ÉGÉSTERŰ, TERMÉSZETES HUZATÚ KÉSZÜLÉKEK

ÚTMUTATÓ A FALI BEÉPÍTETT TÁROLÓS KAZÁNOK FELSZERELÉSÉHEZ, HASZNÁLATÁHOZ ÉS KARBANTARTÁSÁHOZ NYITOTT ÉGÉSTERŰ, TERMÉSZETES HUZATÚ KÉSZÜLÉKEK ÚTMUTATÓ A FALI BEÉPÍTETT TÁROLÓS KAZÁNOK FELSZERELÉSÉHEZ, HASZNÁLATÁHOZ ÉS KARBANTARTÁSÁHOZ RMA 24 E TIPUSJELŰ GÁZKAZÁNOK B TÍPUS NYITOTT ÉGÉSTERŰ, TERMÉSZETES HUZATÚ KÉSZÜLÉKEK RMAS 20 E RMAS 24 E RMAS

Részletesebben

KEZELÉSI UTASÍTÁS CE 0085AQ0327

KEZELÉSI UTASÍTÁS CE 0085AQ0327 GP TÍPUSÚ HİLÉGFÚVÓK CE 0085AQ0327 KEZELÉSI UTASÍTÁS 2009.01.16 Mielıtt a megvásárolt meleg levegıt befúvó készüléket használatba veszik, olvassák el, és tartsák be a Kezelési Utasítás elıírásait. A gyártó,

Részletesebben

APY-09CS és APY-12CS. Hordozható klímaberendezés. Használati utasítás

APY-09CS és APY-12CS. Hordozható klímaberendezés. Használati utasítás APY-09CS és APY-12CS Hordozható klímaberendezés Használati utasítás Köszönjük, hogy kiváló minőségű klímaberendezésünket választotta. A készülék használata előtt figyelmesen olvassa el a használati utasítást.

Részletesebben

HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ. Háztartási Párátlanító MEACO 10L Kondenzációs

HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ. Háztartási Párátlanító MEACO 10L Kondenzációs HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ Háztartási Párátlanító MEACO 10L Kondenzációs BIZTONSÁGI ELŐIRÁSOK Használat előtt kérjük figyelmesen olvassa el a használati útmutatót FIGYELEM- A párátlanító kizárólag háztartási

Részletesebben

Beszerelési útmutató. Beltéri rádióvevő világításvezérléshez Lighting Indoor RTS. 2.oldal

Beszerelési útmutató. Beltéri rádióvevő világításvezérléshez Lighting Indoor RTS. 2.oldal Beltéri rádióvevő világításvezérléshez Lighting Indoor RTS 2.oldal Somfy ezúton igazolja, hogy a termék megfelel az 1999/5/CE direktíva követelményeinek és egyéb idevonatkozó előírásainak. A Megfelelőségi

Részletesebben

Kompresszor MAC610. Használati utasítás. A gép használatba vétele elott olvassa el ezt a Használati utasítást.

Kompresszor MAC610. Használati utasítás. A gép használatba vétele elott olvassa el ezt a Használati utasítást. Kompresszor Használati utasítás A gép használatba vétele elott olvassa el ezt a Használati utasítást. MAC610 További információkért forduljon a legközelebbi meghatalmazott márkakereskedohöz vagy forgalmazóhoz.

Részletesebben

Danube Hungária kereskedelmi és szolgáltató kft Professzionális mosodatechnika DD8E ELEKTROMOS SZÁRÍTÓGÉP

Danube Hungária kereskedelmi és szolgáltató kft Professzionális mosodatechnika DD8E ELEKTROMOS SZÁRÍTÓGÉP Danube Hungária kereskedelmi és szolgáltató kft Professzionális mosodatechnika KEZELÉSI ÚTMUTATÓ DANUBE INTERNATIONAL DD8E ELEKTROMOS SZÁRÍTÓGÉP GYÁRI SZÁM: Levélcím: 2220 Vecsés Bulcsú u. 13. E-mail:

Részletesebben

VIP / WALL CENTRIFUGÁLIS KÖDHŰTŐ. Használati útmutató

VIP / WALL CENTRIFUGÁLIS KÖDHŰTŐ. Használati útmutató VIP / WALL CENTRIFUGÁLIS KÖDHŰTŐ! Használati utasítás A készülék első használata előtt figyelmesen olvassa el a használati útmutatót, és őrizze meg későbbi használatra! A használati útmutató az alábbi

Részletesebben

Motoros golyós csapok PN16 ON OFF (BE/KI) motoros csapok FIGYELEM! az I/XBZ.. motoros váltócsapok helyes beépítése: Közös bemen ág B jel

Motoros golyós csapok PN16 ON OFF (BE/KI) motoros csapok FIGYELEM! az I/XBZ.. motoros váltócsapok helyes beépítése: Közös bemen ág B jel 4 831.2 Motoros golyós csapok PN16 ON OFF (BE/KI) motoros csapok I/SBC28.. I/SBC48.. I/VBZ.. I/XBZ.. FIGYELEM! az I/XBZ.. motoros váltócsapok helyes beépítése: Elmen ág A jel Elmen ág AB jel Közös bemen

Részletesebben

BRAVO 300 S HASZNÁLATI UTASÍTÁS

BRAVO 300 S HASZNÁLATI UTASÍTÁS BRAVO 300 S HASZNÁLATI UTASÍTÁS TARTALOMJEGYZÉK A COMPUTER ELHELYEZÉSE A GÉPEN... 2 A SZÁMÍTÓGÉP ELHELYEZÉSE... 2 A KONZOL FELSZERELÉSE... 3 AZ ÁRAMFORRÁS CSATLAKOZTATÁSA... 4 KIJELZŐ... 5 FUNKCIÓGOMBOK...

Részletesebben

4809 HIDEGFALÚ VÍZFORRALÓ Kezelési útmutató

4809 HIDEGFALÚ VÍZFORRALÓ Kezelési útmutató 1 4809 HIDEGFALÚ VÍZFORRALÓ Az Európai Unióban forgalomba hozza: Cloer Elektrogeräte GmbH Von-Siemens-Straße12 D-59757 Arnsberg Magyarországon forgalomba hozza: BonAir BG Kft. 1174 Budapest rinci út 24.

Részletesebben

HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ PARMEZÁN RESZELŐ DARÁLÓ

HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ PARMEZÁN RESZELŐ DARÁLÓ HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ PARMEZÁN RESZELŐ DARÁLÓ FIGYELMEZTETÉS FIGYELEM: Olvassa el figyelmesen ezt a használati útmutató, mely fontos előírásokat tartalmaz a biztonságos használatra és a készülék karbantartására

Részletesebben

Zárt rendszerű napkollektoros melegvízellátó rendszer telepítése

Zárt rendszerű napkollektoros melegvízellátó rendszer telepítése Zárt rendszerű napkollektoros melegvízellátó rendszer telepítése TARTALOM 1. Kollektor összeállítása 2 2. Rendszer összeállítása 5 3. Víztartály feltöltése 5 4. Kollektorkör feltöltése 6 Figyelem! A telepítés

Részletesebben

Kezelési leírás RAIN BIRD ESP modulos id kapcsoló

Kezelési leírás RAIN BIRD ESP modulos id kapcsoló Kezelési leírás RAIN BIRD ESP modulos id kapcsoló Az ESP modulos id kapcsoló kiskertek és közepes méret közterületek öntöz rendszeréhez kifejlesztett id kapcsoló. Az ESP modulos id kapcsoló kültéren és

Részletesebben