A rádiólokációval kapcsolatos felhasználói követelmények gazdaságos megvalósítása kikényszeríti az iker megoldások elterjedését.

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "A rádiólokációval kapcsolatos felhasználói követelmények gazdaságos megvalósítása kikényszeríti az iker megoldások elterjedését."

Átírás

1 A rádiólokációval kapcsolatos felhasználói követelmények gazdaságos megvalósítása kikényszeríti az iker megoldások elterjedését. Napjainkig az elv megvalósításának legnagyobb akadálya a költséghatékonyság alacsony szintje (?), az új szoftver alapú fejlesztés és kiszolgálás következtében folyamatosan javul és az elv alkalmazói számára egyre kedvezőbbé válik. 1

2 Az előadás céljai: Áttekintés a legújabb radar fejlesztések eredményeiről és irányairól, Felhívni a figyelmet azokra a területekre, melyek a hazai mérnökök, kutatók számára is fontosak lehetnek, Felhívni a figyelmet a nagy értékű haditechnikai eszközök oktatás területén történő hasznosíthatóságára, Alacsony költséggel megvalósítható, nemzetközi publikációra alkalmas feladatok bemutatása. 2

3 A korszerű érzékelés fejlődése megköveteli a megfigyelések szabadságfokának (DOF Degree Of Freedom) folyamatos növelését. 3

4 Eddig miért nem sikerült megoldani a problémákat? Főbb okok: A jelek leírása nem pontos a detektálás és a becslések szempontjából. A különféle jelalakok alkalmazása folyamatosan bővül és változásának dinamikája gyorsul. Az alkalmazott légtér nagysága az autópályák szintjétőla Földet körülvevő 500 km s alacsonypályás műholdak magasságáig terjed. A fejlesztők miközben egy feladat megoldására koncentrálnak elhanyagolják a rendszer egészének áttekintésével kapcsolatos elvárásokat. 4

5 A fejlődés napjainkra eljutott a vezeték nélküli kommunikációs hálózatok kínálta eszközök minél teljesebb kihasználásáig. Mai ismereteink szerint ennek legolcsóbban megvalósítható eszközrendszere a MIMO koncepciók alkalmazásában rejlik. Előnyeik miatt valószínűsíthető a koherens jelfeldolgozáson alapuló iker radarok széleskörű elterjedése. 5

6 A mai rendszerek hiányosságai: Jól behatárolt követelmények és nem a képességek kerültek/kerülnek kidolgozásra. A katonai alkalmazók nem ismerik az új műszaki lehetőségeket, a gyártók csak azt ajánlják fel aminek gyártásában jók és profitot látnak. A fejlesztési idők elhúzódása következtében nincs lehetőség a rendszerek teljes koncepcióváltására. 6

7 Az új koncepciók az intelligens érzékelők hálózatalapú, különböző platformokon való megalkotását jelenti. 7

8 Az új érzékelők rugalmasan alkalmazkodhatnak a megváltozott környezeti elvárásokhoz/körülményekhez. 8

9 A cél a tudás alapú jelfeldolgozás, a vezeték nélküli hálózatok, a robotika és az internet alkotta lehetőségek ötvözése, a folyamatosan fejleszthető és bővíthető érzékelő rendszerek kifejlesztése. 9

10 A rendszerelemek átveszik a természet által évmilliók alatt tökéletesre fejlesztett megoldásokat. 10

11 A legfontosabb motiváció a drága és költségesen fenntartható eszközök olcsó drónokkal történő leváltása. 11

12 A tudás alapú érzékelők kihasználják a környezetünkről már rendelkezésre álló a priori információk nyújtotta lehetőségeket. 12

13 A jelfeldolgozás hatékonysága elvárja a környezetünkben található érzékelők működési paramétereinek elvárt pontosságú ismeretét. 13

14 A jövőben korszerűnek számító Kognetiv érzékelők a jelenleginél hatékonyabb adaptív rendszerekkel és tudás alapon feljavított jel visszacsatolásokkal rendelkeznek. 14

15 A repülő eszközökben alkalmazható műszaki megoldások kiegészülnek a lopakodó képességek passzív (alak, meta anyagok) elemein túl az aktív (plazma, vagy a vett radar impulzussal megegyező teljesítményű, de ellentétes fázisban kisugárzott jelek) módszerek alkalmazásával és széleskörű elterjedésével. 15

16 A légtérellenőrzés központi eleme az útvonal képzés és fenntartás. (Ellenséges katonai rendszerek esetén ezt kell bénítani, illetve megtéveszteni.) 16

17 A több célt párhuzamosan követő útvonal képzés módszereinek újragondolása. 17

18 Az útvonalak egyesítése új módszerek alkalmazását várja el. 18

19 A polgári légtérellenőrzés kihívásai jelentősen nőnek: A meglévő pl. az évente 2 milliárd USD kárt okozó madarak mellett előtérbe kerülnek a polgári alkalmazású drónok. A meglévő primer radar rendszer elavul és üzemeltetése, logisztikája költséges/nehezen biztosítható. 19

20 A drónok manőverező képessége meghaladta azt a határt, melyet a jelenlegi polgári rendszerek még képesek hatékonyan kezelni. 20

21 Az adatfrissítési (plot) idő biztosítása összetett és körülményes mivel a mérési eredmények a környezettől és az érzékelő eszköztől is függnek. Ezért a radar performanciákat az élettartam során folyamatosan ellenőrizni kell. 21

22 A radarok csoportosítása: Mono vagy Gausi monostatikus, Bi statikus (az antennák által bezárt bi statikus szög nagyobb mint 3 5 fok), Multi statikus az előző két megoldás kombinációja. 22

23 A bi statikus rendszerek legnagyobb előnye, hogy az adórendszer üzemeltetése máshol történik, így a vétel rejtve pl. egy UAV fedélzetére is telepíthető. 23

24 Ki kell használni a COFDM kód előállítás nyújtotta előnyöket. 24

25 A hátrányok leküzdéséhez hálózati rendszer alkalmazások és kifinomult Doppler frekvencia mérés szükséges. 25

26 Alkalmazása a fő légtérellenőrző rendszerek kiegészítő elemeiként. 26

27 Néhány alkalmazási példa. 27

28 Mérési eredmények bizonyítják a pontos doppler sebesség meghatározásban rejlő lehetőségek kihasználhatóságát. 28

29 Alacsony magasságon repülő eszközök detektálására a Digitális DVB T rendszerek a legígéretesebbek. 29

30 A fázisvezérelt rácsantennák (továbbiakban: fázisrács antenna) elterjedésének oka, hogy a nyaláb mozgatás szabadságfoka a gyorsan változó feladatokhoz alkalmazkodva rugalmas. 30

31 A fázisrács antenna nyaláb főbb jellemzői. 31

32 Az első fázisrács antennát a németek építették rádió iránymérési célokra. 32

33 USA VHF m radar a WII ban. Vivőfrekvenciája 106 MHz. 33

34 Magyar VHF radar. Vivőfrekvenciája 120 MHz és először alkalmaz jelintegrálást. 34

35 Az antennarendszerek fejlődésének iránya az analóg rendszerektől a minél teljesebb nagyon nagy sebességű digitalizálás irányába mutat. 35

36 A digitális felépítésű radarok előnyei koherens jelfeldolgozással maximalizálhatók. 36

37 A következő generációs radarok, digitális nyaláb formálással, megnövelt dinamika tartománnyal és zavar elnyomással rendelkeznek, melyet az egyszerűen megvalósítható rendszer kalibrálás tesz lehetővé. 37

38 A megvalósítás költségei miatt a nyaláb kialakításban az alrendszerek kevert elrendezése dominál. 38

39 A rácsantenna alrendszerek legfontosabb performanciáit a nyalábok átfedési együtthatója határozza meg. 39

40 A széles frekvencia tartományban alkalmazható irány karakterisztikákhoz nagy átfedési együtthatót kell alkalmazni az oldalnyaláb szintek minimalizálásával. 40

41 A korszerű radarokban a jelkorreláció nagyságát a jelelőállítás tisztasága és hatékony megvalósíthatósága határozza meg. 41

42 Az analóg front end elemeken kívül a korszerű radarok tisztán szoftver, digitális felépítésűek. 42

43 Ma a 4 k generációs radarok alkalmazásánál tartunk. Ez utóbbiak nagy valószínűséggel nem észlelhető jelalakokat használnak, ahol a radar impulzus teljesítménye 10 db lel alatta lehet a környezet átlag elektro mágneses zajteljesítményének. 43

44 A rádiólokátorokban alkalmazott adó vevő moduloknak öt műszaki elvárásnak kell megfelelniük. 44

45 A hasított cső tápvonalak alkalmazása még napjainkban is széleskörűen elterjedt. 45

46 Akeskenysávú dipól és a széles sávban is alkalmazható Vivaldi antenna elemekbőlépített fázis antennák. 46

47 A ballonra vagy léghajóra telepített radarok új nemzedékének prototípusa a spirál antenna elemekben rejlő lehetőségeket kutatja.. 47

48 Az X sávban üzemelő tengeren mozgatható SBX radarok 2000 km távolságban kell, hogy detektáljanak több egymástól távol mozgó rögbi labda nagyságú céltárgyat. A performanciák elméletileg megduplázhatók két radar iker üzemmódban történő alkalmazásával. 48

49 A Chilében kiépülő rádióasztronómiai célokat szolgáló fázisantenna egy elemének átmérője 12 m nagyságú. 49

50 150x150 km nagyságú a Dél Afrikában és Ausztráliában épül, e jelenlegi rendszereknél legalább 50 szer érzékenyebb és nagyobb felbontású több hullámtartományt párhuzamosan pásztázó fázis antenna. Miért éri meg ilyen nagy antennákat építeni? 50

51 A kaliforniai Halál völgyében a kiöregedett rádió /kommunikációs/radar érzékelési feladatokat is ellátó teleszkópokat az állam tartja fent, de lehetőséget biztosít gyerekek számára kutatási feladatok ellátására. A hozzáférés és a rendszerek irányítása interneten keresztül általuk történik. 51

52 A Magyarországon elfekvő haditechnikai készleteket részben fel lehetne használni oktatási és kutatási célokra. Bizonyos társadalmi rétegek (pl. rádióamatőrök) érdeklődését felkeltve izgalmas kutatásra, valamint a kapott eredményeknek az oktatásban való hasznosítására nyílik lehetőség, pl. a Hold mint visszaverő felület, a passzív rádiólokáció (ahol a Nap az energiaforrás) a korszerű világűrkutatás, a sötét anyag és/vagy energia viselkedésének mérése révén. A lehetőségek érzékelésére a képen látható két K1 radar antenna az X sávban több mint 50 db antenna erősítéssel és két hasonló antenna közötti legalább 60 db s izolációval rendelkezik. 52

53 Az előző képen látható radar évtizedeken keresztül biztosította a magyar légtérbe berepülő nem együttműködő repülő eszközök azonosítását újlenyomat képek alapján. Működésének alapja a repülő eszköz különböző részei által keltett rezgések spektrumának mérése. A rezgések által keltett Doppler frekvencia változás legmarkánsabb összetevője a rotorok által modulált jelek mérésében jelentkezik. 53

54 A rotor moduláció egyszerű eszközökkel megvalósított szimulációja. 54

55 A szélmalom energia termelő farmok által jelentkező veszélyek csökkentésére alacsony költséggel megvalósítható passzív radar rendszereket is alkalmaznak. 55

56 A MIMO radarok előnye, hogy a rendszer komplexitásának növelésével csökkenthetők az antennarendszerek méretei, vagy azonos méretek mellett növelhető a felbontás. 56

57 A MIMO rendszerek alkalmazására példa a folyóvölgyek rejtett légtérellenőrzése. 57

58 Kiemelten fontos alkalmazási terület a víz felszín közelében repülő eszközök HORIZONTON TÚLI detektálása, mely Magyarország esetén a Duna völgyében történő repülések ellenőrzését minimális eszközráfordításokkal megoldhatja. 58

59 A Szintetikus Apertúrájú Rádiólokáció nélkülözhetetlen eleme a korszerű távérzékelésnek pl. mezőgazdaságban és katasztrófa elhárításban. 59

60 A SAR VHF frekvenciatartomány előnye pl. az erdők aljnövényzetében található eltérő visszaverő radar keresztmetszettel rendelkező tárgyak (pl. elveszett biciklik) kimutatása. 60

61 Az interferometrikus SAR képes kihasználni a vett két azonos kép között jelentkező fázis különbségeket. 3D s képalkotás. 61

62 A többszörös hullámterjedés is kihasználható Interferometrikus SAR rendszerekkel. Pl. VHF radar rendszerek alkalmazásával. 62

63 A radarok performanciájának in situ mérésekkel való ellenőrzése alapvető elvárás és kiterjed a radar élettartam ciklusának meghatározására. 63

64 Az in situ mérések költséghatékony kivitelezése, az adatok kiértékelése a mérnöki megoldásokon túlmutató tudományos feladat. 64

65 Az elvégzendő tesztek kiegészítik és átfedik egymás eredményeit. Számuk és fontossági sorrendjük radar típusonként változik. 65

66 Az antenna irány karakterisztikák mérése a fizikai folyamatok ismeretében a közel térben és a távoltérben hajtható végre. Az ábra számítási eredményei egy átlagos polgári SSR radarra vonatkoznak. 66

67 Irány karakterisztikák mérésére példa az antenna felületen a közel térben (jobb oldali képen) és a távoltérben (baloldali képen) bemutatott megoldások. 67

68 Mérési környezet körpalás mentén közel téri mérés esetén. (bal oldali kép) A távoltéri irány karakterisztikák meghatározása FFT számítások alkalmazásával valósul meg. (jobb oldali kép) 68

69 Körpalás mentén közel téri mérés esetére szimulált (baloldal) és mért (jobboldal) valós eredmények. 69

70 Holografikus eredmények a szimulált (baloldal) és valós (jobboldal) mérési adatokkal. 70

71 A kompresszív érzékelés módszereinek alkalmazása a radar technológiákban gyorsan terjed. 71

72 Az iker rádiólokáció előnyei bemutatásának struktúrája. 72

73 A radarok antenna/adó/vételi és jelfeldolgozó rendszerei elérték a gazdaságosan megvalósítható méreteket és paramétereket. Ezek növelése a költségek exponenciális növekedésével járnak. A megoldás a radarok hálózatba kapcsolása oly módon, hogy biztosítható legyen a jelkorreláció nyújtotta előnyök kihasználása. Ez akkor oldható meg, ha a bi statikus szög a két radar antenna és a céltárgy között kisebb mint 0.3 fok és az antennák egymáshoz viszonyított távolsága a távoltári távolságon belülre esik. Ezáltal a rendszer céltárgy detekcióra vonatkozó performancia állandó minden irányban. 73

74 Történelmileg a legjelentősebb iker radar a K 66 komplexum, melyből Magyarország 2 és fél rendszert vásárolt. (Az érdi rendszer korszerűsítésre került az 1990 s évek elején.) 74

75 A VHF frekvencia tartományban (a rádió navigációs célokra fenntartott 210 Hz n) is található alkalmazás az iker rádiólokációra. 75

76 Az S, L és a VHF radar performanciákat hasonlítja össze a táblázat különböző céltárgyak fluktuációjára és méretére vonatkozóan. Az S és L sávú radarok esetén a többszörös hullámterjedés zavaró tényező, míg a VHF radar kihasználja ezt. Az alacsonyabb céltárgy fluktuáció miatt a VHF radarok számára elfogadott az alacsonyabb detekciós valószínűségi elvárások alkalmazása, szemben a magasabb frekvenciákon üzemelő radarokkal, melyek számára ez a jelenség jelfluktuációs veszteség. 76

77 További céltárgy hatótávolság növekedés érhető el a vaklárma és céltárgy detektálási valószínűségek változtatásával. Mono radarok performanciák meghatározásához az antenna nyereségeket (adásra és vételre) azonosra választottam az S és L sávban, míg ezek az értékek (valósághűen) lényegesen alacsonyabbak a VHF sávban. 77

78 Az iker radar performanciáját mutatja a táblázat A teljesítmény növekedés 9dB, és kb. 67% a hatótávolság növekedés. A VHF radar antennája a 6 db es (3 db adó és 3 vételi ) antennanyereség által elérhető hatótávolság növekedést szemléltet. 78

79 Az iker radar vételi és céltárgy detektálási blokk diagramja látható az ábrán. A céltárgydetektálás modelljei napjainkra elérték a valósághű eredmények reprodukálhatóságát. A legígéretesebb modellek a kszi négyzetes K kétszeres szabadságfokú eloszlás függvényeken alapulnak. Ezek alkalmazhatósága megköveteli három elvárás teljesülését. Az elvárások teljesíthetőségének legnagyobb akadálya, a távoltéri irány karakterisztika kialakulásán belül elhelyezkedő az antenna rendszerek egymásra hatásának folyamatos változása. 79

80 Az iker rádiólokáció további előnye a vett jelek számának megduplázódása,mely a Pd és Pfa jelentős javulásával jár. Vegyük észre, hogy a Pd és a Pfa változása nem lineáris a vevőrendszer működési görbéje mentén. 80

81 Több küszöb párhuzamos alkalmazása lehetővé teszi a útvonal képzés/fenntartás és a nem együttműködő céltárgy azonosítás valószínűségének növelését. A módszert az 1990 s elején a magyar radar plot extraktorokban sikerrel alkalmaztuk. 81

82 Passzív rádiólokációs mérések végzése az 1990 s évek elején. A fő cél a repülőgépek VHF sávú levegő föld kommunikációs és a fedélzeti válaszadó jeleinek követése. 82

83 Új kutatási terület a VHF és az S (L) sávban üzemelő radarok iker szinkron működési lehetőségeiben rejlő előnyök feltárása és rendszereinkben való alkalmazása. 83

84 Az iker radar rendszer polgári környezetben történő alkalmazásakor megőrizhetők a vezetési rendszer által bevált plot/útvonal képzésen alapuló módszerek előnyei. Jelfeldolgozó központok beiktatásával kihasználható a jelek integrálásával keletkező jelzaj(zavar) javulás. Az ábrán fix egységként jelölt rendszer elemek a napjainkban is meglévő radarokat jelölik. A mobil eszközök az iker megvalósításhoz szükséges kiegészítések. A mobil radarok képesek mono, egymáshoz képest késleltetett és iker működésre is, így katasztrófa sújtotta területek légtérellenérzése az elvárások szerint modulárisan bővíthető. A rendszer szerves részei a passzív és az iker interferometrikus elven működő SAR rendszerek. A rendszer közepén található az megfigyelés szabadságfokát növelő jeladattömb. A céltárgydetektálás növekedés köztes lehetőségeit (a becsült veszteségek figyelembevételével) szemlélteti az ábra alsó része. 84

85 A legfontosabb következtetések magukban foglalják az alacsony magassági tartományokban kis radar hatásos keresztmetszettel és nagy manőverező képességgel rendelkező céltárgyakra vonatkoztatott radar rendszer performancia (céltárgy detektálás) megduplázását. 85

86 A javasolt rendszer kihasználja a meglévő rendszer nyújtotta infrastruktúra és logisztika előnyeit. 86

87 Felhasznált és atémához kapcsolódó irodalmak. 87

88 88

89 89

90 Témák, melyekre társtéma felelősként is szívesen várom az érdeklődő kutatókat. 90

A LÉGTÉRELLENŐRZÉS KORSZERŰSÍTÉSÉNEK SZÜKSÉGESSÉGE

A LÉGTÉRELLENŐRZÉS KORSZERŰSÍTÉSÉNEK SZÜKSÉGESSÉGE IX. Évfolyam 4. szám - 2014. december Balajti István balajti.istvan@uni-nke.hu A LÉGTÉRELLENŐRZÉS KORSZERŰSÍTÉSÉNEK SZÜKSÉGESSÉGE Absztrakt Jelen tanulmány a magyar hadtörténelem csatáinak rövid áttekintésén

Részletesebben

AZ IKER VHF RADAR ELKÉPZELÉS MENEDZSELÉSÉVEL KAPCSOLATOS KÉRDÉSKÖR (ELŐTANULMÁNY)

AZ IKER VHF RADAR ELKÉPZELÉS MENEDZSELÉSÉVEL KAPCSOLATOS KÉRDÉSKÖR (ELŐTANULMÁNY) VI. Évfolyam 4. szám - 2011. december Balajti István balajti.istvan@uni-nke.hu AZ IKER VHF RADAR ELKÉPZELÉS MENEDZSELÉSÉVEL KAPCSOLATOS KÉRDÉSKÖR (ELŐTANULMÁNY) Absztrakt A projekt menedzselés hatékonyságának

Részletesebben

LUNEBERG REFLEKTOR RADARKERESZTMETSZETÉNEK MÉRÉSE ÖSSZEHASONLÍTÓ FDR MÓDSZERREL

LUNEBERG REFLEKTOR RADARKERESZTMETSZETÉNEK MÉRÉSE ÖSSZEHASONLÍTÓ FDR MÓDSZERREL Koncz Miklós Tamás LUNEBERG REFLEKTOR RADARKERESZTMETSZETÉNEK MÉRÉSE ÖSSZEHASONLÍTÓ FDR MÓDSZERREL Absztrakt A dolgozat egy a Meteror-3R - a Mistral légvédelmi rakétarendszer magyar célrepülőgépének -

Részletesebben

A PILÓTA NÉLKÜLI REPÜLŐK FEDÉLZETÉN ALKALMAZOTT ZAVARÓ BERENDEZÉSEK ÉS A ZAVARHATÉKONYSÁG KÉRDÉSEI BEVEZETÉS

A PILÓTA NÉLKÜLI REPÜLŐK FEDÉLZETÉN ALKALMAZOTT ZAVARÓ BERENDEZÉSEK ÉS A ZAVARHATÉKONYSÁG KÉRDÉSEI BEVEZETÉS Dr. Ványa László A PILÓTA NÉLKÜLI REPÜLŐK FEDÉLZETÉN ALKALMAZOTT ZAVARÓ BERENDEZÉSEK ÉS A ZAVARHATÉKONYSÁG KÉRDÉSEI BEVEZETÉS A pilóta nélküli repülőgépekkel foglalkozó publikációk túlnyomó többsége a

Részletesebben

ORSZÁGOS METEOROLÓGIA SZOLGÁLAT IDŐJÁRÁSI RADARHÁLÓZATÁNAK MÉRÉSEI

ORSZÁGOS METEOROLÓGIA SZOLGÁLAT IDŐJÁRÁSI RADARHÁLÓZATÁNAK MÉRÉSEI ORSZÁGOS METEOROLÓGIA SZOLGÁLAT IDŐJÁRÁSI RADARHÁLÓZATÁNAK MÉRÉSEI Szegedi Csaba, Dombai Ferenc, Csirmaz Kálmán, Németh Péter Országos Meteorológiai Szolgálat SZENTES-LAPISTÓ BUDAPEST POGÁNYVÁR NAPKOR

Részletesebben

Rezgésdiagnosztikai vizsgálatok és haditechnikai alkalmazhatóságuk kutatása

Rezgésdiagnosztikai vizsgálatok és haditechnikai alkalmazhatóságuk kutatása ZRÍNYI MIKLÓS NEMZETVÉDELMI EGYETEM BOLYAI JÁNOS KATONAI MŰSZAKI KAR KATONAI MŰSZAKI DOKTORI ISKOLA Szabó József Zoltán Rezgésdiagnosztikai vizsgálatok és haditechnikai alkalmazhatóságuk kutatása PhD Értekezés

Részletesebben

SZEMÉLYI KOMMUNIKÁCIÓS RENDSZEREK

SZEMÉLYI KOMMUNIKÁCIÓS RENDSZEREK 1 BOLYAI JÁNOS KATONAI MŰSZAKI FŐISKOLA SZEMÉLYI KOMMUNIKÁCIÓS RENDSZEREK BOLYAI JÁNOS - 1998 - 2 KATONAI MŰSZAKI FŐISKOLA SZEMÉLYI KOMMUNIKÁCIÓS RENDSZEREK TANULMÁNY Készítette: Sallai József mk. alezredes,

Részletesebben

NÉGYROTOROS PILÓTA NÉLKÜLI HELIKOPTER FEDÉLZETI AUTOMATIKUS REPÜLÉSSZABÁLYOZÓ BERENDEZÉSEI

NÉGYROTOROS PILÓTA NÉLKÜLI HELIKOPTER FEDÉLZETI AUTOMATIKUS REPÜLÉSSZABÁLYOZÓ BERENDEZÉSEI ZRÍNYI MIKLÓS NEMZETVÉDELMI EGYETEM Turóczi Antal NÉGYROTOROS PILÓTA NÉLKÜLI HELIKOPTER FEDÉLZETI AUTOMATIKUS REPÜLÉSSZABÁLYOZÓ BERENDEZÉSEI Doktori (PhD) értekezés Tudományos vezető: Dr. Haig Zsolt mérnök

Részletesebben

A Magyar Telekom kutatási-fejlesztési (K+F) tevékenysége, 2011 PB 1

A Magyar Telekom kutatási-fejlesztési (K+F) tevékenysége, 2011 PB 1 A Magyar Telekom kutatási-fejlesztési (K+F) tevékenysége, 2011 PB 1 Magyar Telekom Nyrt. Magyar Telekom Csoportközpont 1013 Budapest, Krisztina krt. 55. Levélcím: 1541 Budapest Tel.: (1) 458 0000, (1)

Részletesebben

Szerkesztette és kiadta: Magyar Telekom Nyrt. Innovációs és üzletfejlesztési igazgatóság Pukler Gábor igazgató Budapest, 2010

Szerkesztette és kiadta: Magyar Telekom Nyrt. Innovációs és üzletfejlesztési igazgatóság Pukler Gábor igazgató Budapest, 2010 PB 1 A Magyar Telekom kutatási-fejlesztési (K+F) tevékenysége, 2009 0032_K+F_2009 Hun.indd 1 11/25/10 4:23:59 PM Magyar Telekom Nyrt. Magyar Telekom Csoportközpont 1013 Budapest, Krisztina krt. 55. Levélcím:

Részletesebben

KENDE GYÖRGY SERES GYÖRGY HADITECHNIKAI KUTATÁS-FEJLESZTÉS EGYETEMI JEGYZET BUDAPEST, 2004. (Seres György által írt fejezetek

KENDE GYÖRGY SERES GYÖRGY HADITECHNIKAI KUTATÁS-FEJLESZTÉS EGYETEMI JEGYZET BUDAPEST, 2004. (Seres György által írt fejezetek ZRÍNYI MIKLÓS NEMZETVÉDELMI EGYETEM Vezetés- és Szervezéstudományi Kar Haditechnikai és Minőségügyi Tanszék KENDE GYÖRGY SERES GYÖRGY HADITECHNIKAI KUTATÁS-FEJLESZTÉS EGYETEMI JEGYZET BUDAPEST, 2004 (Seres

Részletesebben

A hosszú-, közép- és rövidhullámú mûsorszórás

A hosszú-, közép- és rövidhullámú mûsorszórás A hosszú-, közép- és rövidhullámú mûsorszórás DÓSA GYÖRGY, DR. STANDEISKY ISTVÁN, BALLA ÉVA standi@sze.hu ballae@ahrt.hu Írásunkban megpróbáltuk összefoglalni a hosszú-, közép- és rövidhullámú mûsorszórás

Részletesebben

Technológiai javaslat a magyarországi gyorsforgalmú úthálózaton hosszú távon érvényesítendő - és részben az Európai Unióhoz való csatlakozással

Technológiai javaslat a magyarországi gyorsforgalmú úthálózaton hosszú távon érvényesítendő - és részben az Európai Unióhoz való csatlakozással Technológiai javaslat a magyarországi gyorsforgalmú úthálózaton hosszú távon érvényesítendő - és részben az Európai Unióhoz való csatlakozással összefüggésben is szükségessé váló díjszedés megoldására

Részletesebben

NAGY TELEPÜLÉSEK SZEMÉLYFORGALMÁNAK INTEGRÁLT DINA- MIKUS IRÁNYÍTÁSA TELEMATIKAI ESZKÖZÖKKEL

NAGY TELEPÜLÉSEK SZEMÉLYFORGALMÁNAK INTEGRÁLT DINA- MIKUS IRÁNYÍTÁSA TELEMATIKAI ESZKÖZÖKKEL NAGY TELEPÜLÉSEK SZEMÉLYFORGALMÁNAK INTEGRÁLT DINA- MIKUS IRÁNYÍTÁSA TELEMATIKAI ESZKÖZÖKKEL Dr. Csiszár Csaba 1. BEVEZETÉS A forgalomszabályozó rendszerek létesítésének a közlekedésben általánosan az

Részletesebben

TARTALOMJEGYZÉK... 5 ÁBRAJEGYZÉK... 7 TÁBLÁZATJEGYZÉK... 8 1. BEVEZETÉS... 9 2. AZ ÚJ GAZDASÁG FOGALMA ÉS LEGFONTOSABB JELLEMZŐI...

TARTALOMJEGYZÉK... 5 ÁBRAJEGYZÉK... 7 TÁBLÁZATJEGYZÉK... 8 1. BEVEZETÉS... 9 2. AZ ÚJ GAZDASÁG FOGALMA ÉS LEGFONTOSABB JELLEMZŐI... 5 Tartalomjegyzék TARTALOMJEGYZÉK... 5 ÁBRAJEGYZÉK... 7 TÁBLÁZATJEGYZÉK... 8 1. BEVEZETÉS... 9 1.1. A TÉMAVÁLASZTÁS INDOKLÁSA... 9 1.2. A DOLGOZAT CÉLKITŰZÉSEI, KUTATÓI KÉRDÉSEK... 11 1.3. ALKALMAZOTT

Részletesebben

Ph.D. értekezés. Készítette: egyetemi tanársegéd. Témavezető: Dr. Kulcsár Béla tanszékvezető egyetemi tanár

Ph.D. értekezés. Készítette: egyetemi tanársegéd. Témavezető: Dr. Kulcsár Béla tanszékvezető egyetemi tanár Az intelligens gyártás anyagmozgató- és logisztikai rendszereiben alkalmazott vonalkódos azonosítók sérülése során elveszett információtartalom helyreállításának lehetőségei Ph.D. értekezés Készítette:

Részletesebben

AZ AMI TÉMAKÖRÉBE TARTOZÓ

AZ AMI TÉMAKÖRÉBE TARTOZÓ Bay Zoltán Alkalmazott Kutatási Alapítvány H-1116 Budapest, Fehérvári út 130. 1509 Budapest Pf. 53 Tel.: (+36-1) 4630-500 Fax: (+36-1) 4630-505 AZ AMI TÉMAKÖRÉBE TARTOZÓ KOMMUNIKÁCIÓS PROTOKOLLOK HATÉKONYSÁGÁNAK

Részletesebben

Termikus műember alkalmazási lehetőségei hőkomfort vizsgálatoknál

Termikus műember alkalmazási lehetőségei hőkomfort vizsgálatoknál Szent István Egyetem Termikus műember alkalmazási lehetőségei hőkomfort vizsgálatoknál Doktori (Ph.D.) értekezés tézisei dr. Magyar Zoltán Gödöllő 2011 A doktori iskola megnevezése: Műszaki Tudományi Doktori

Részletesebben

Az adatbiztonság és az adatsűrűség növelésének lehetőségei holografikus adattároló rendszerekben. MTA Doktori értekezés. Koppa Pál

Az adatbiztonság és az adatsűrűség növelésének lehetőségei holografikus adattároló rendszerekben. MTA Doktori értekezés. Koppa Pál Az adatbiztonság és az adatsűrűség növelésének lehetőségei holografikus adattároló rendszerekben MTA Doktori értekezés Koppa Pál BME Atomfizika Tsz. Budapest 2012 1 Tartalomjegyzék 1 Bevezetés 4 2 A holografikus

Részletesebben

Harmadik generációs távközlési technikák és hatásuk a kommunikációs felderítésre. Bevezetés

Harmadik generációs távközlési technikák és hatásuk a kommunikációs felderítésre. Bevezetés Balog Károly Harmadik generációs távközlési technikák és hatásuk a kommunikációs felderítésre Bevezetés Az információs hadviselés korunk egyik legújabb és legdinamikusabban fejlődő hadviselési módja, melynek

Részletesebben

A járművek konstrukciójának és gyártásának technológiai fejlődési lépései. Összefoglaló Internetes felhasználás céljára

A járművek konstrukciójának és gyártásának technológiai fejlődési lépései. Összefoglaló Internetes felhasználás céljára A járművek konstrukciójának és gyártásának technológiai fejlődési lépései Összefoglaló Internetes felhasználás céljára 1 MOTIVÁCIÓ A Földön 1997-ben csaknem 40 millió járművet állítottak elő. Ez 6%-kal

Részletesebben

A Hírközlési és Informatikai Tudományos Egyesület folyóirata a Nemzeti Kulturális Alap támogatásával

A Hírközlési és Informatikai Tudományos Egyesület folyóirata a Nemzeti Kulturális Alap támogatásával híradástechnika VOLUME LXVI. 1945 2011 hírközlés informatika 3G-s femtocellák Telemedicina Mikroprocesszoros rendszerek Objektum-orientált programozás 2011/2 A Hírközlési és Informatikai Tudományos Egyesület

Részletesebben

Az ember nélküli jármű ma olyan fontos technika, mint amilyen jelentős volt a radar és a számítógép 1935-ben. (Teller Ede, 1981)

Az ember nélküli jármű ma olyan fontos technika, mint amilyen jelentős volt a radar és a számítógép 1935-ben. (Teller Ede, 1981) NEMZETVÉDELMI EGYETEMI KÖZLEMÉNYEK BUNKÓCZI SÁNDOR DUDÁS ZOLTÁN HOGYAN TOVÁBB: PILÓTÁVAL VAGY NÉLKÜLE? Az ember nélküli jármű ma olyan fontos technika, mint amilyen jelentős volt a radar és a számítógép

Részletesebben

Távérzékelési adatok és módszerek erdőtérképezési célú felhasználása

Távérzékelési adatok és módszerek erdőtérképezési célú felhasználása SH/4/13 WP1 Távérzékelési adatok és módszerek erdőtérképezési célú felhasználása megvalósíthatósági tanulmány Szerzők: Belényesi Márta Burai Péter Czimber Kornél Király Géza Kristóf Dániel (szerk.) Tanács

Részletesebben

Az ARON-RCS infokommunikációs és technológiai megoldásai

Az ARON-RCS infokommunikációs és technológiai megoldásai Az ARON-RCS infokommunikációs és technológiai megoldásai Készítette: Topor Zoltán 2013. november Tartalom Bevezető... 5 Az ARON-RCS rendszer infokommunikációs szükségletei... 6 Önálló és egyedi rádió hálózat...

Részletesebben

A nagysebességű kábeles adathozzáférés forradalmi technológiája Ethernet a háztartásig (EttH) a meglévő KTV koaxiális hálózaton keresztül

A nagysebességű kábeles adathozzáférés forradalmi technológiája Ethernet a háztartásig (EttH) a meglévő KTV koaxiális hálózaton keresztül A nagysebességű kábeles adathozzáférés forradalmi technológiája Ethernet a háztartásig (EttH) a meglévő KTV koaxiális hálózaton keresztül Készítette: Pester Attila, HFC Technics Kft. a.pester@hfctechnics.hu

Részletesebben

evita STRATÉGIAI KUTATÁSI TERV

evita STRATÉGIAI KUTATÁSI TERV evita STRATÉGIAI KUTATÁSI TERV V1-1 A támogatója: Budapest, 2010. december 1/63 Tartalomjegyzék 1. Vezetői összefoglaló...4 1.1. Az evita Stratégiai Kutatási Terv (SKT) alapelvei...4 1.2. Kutatási irányok...5

Részletesebben

SZAKDOLGOZAT. Román Szabolcs 2015. törzskönyvi szám

SZAKDOLGOZAT. Román Szabolcs 2015. törzskönyvi szám SZAKDOLGOZAT OE-KVK Román Szabolcs 2015. törzskönyvi szám 1. Tartalom 1. Tartalom... 2 2. Bevezetés... 4 3. Történelem... 4 4. Napjaink nagyobb projektjei... 6 2 4.1. Anteos... 6 4.2. ArduCopter... 6 4.3.

Részletesebben

LÉGTÉRKAPACITÁS SZÁMÍTÁS ELMÉLETI MODELLEK ALAPJÁN 3

LÉGTÉRKAPACITÁS SZÁMÍTÁS ELMÉLETI MODELLEK ALAPJÁN 3 Számel Bence Domonkos 1 Szabó Géza 2 LÉGTÉRKAPACITÁS SZÁMÍTÁS ELMÉLETI MODELLEK ALAPJÁN 3 A légiközlekedés biztonsága részben az alkalmazott műszaki rendszerek biztonságán, részben az alkalmazott szabályrendszer

Részletesebben

A ZRÍNYI MIKLÓS NEMZETVÉDELMI EGYETEM KIADVÁNYA. Kommunikáció 2004. Nemzetközi szakmai tudományos konferencia anyaga -2004-

A ZRÍNYI MIKLÓS NEMZETVÉDELMI EGYETEM KIADVÁNYA. Kommunikáció 2004. Nemzetközi szakmai tudományos konferencia anyaga -2004- A ZRÍNYI MIKLÓS NEMZETVÉDELMI EGYETEM KIADVÁNYA Kommunikáció 2004 Nemzetközi szakmai tudományos konferencia anyaga -2004- Zrínyi Miklós Nemzetvédelmi Egyetem Budapest, 2004. szeptember 15. Szerkesztették:

Részletesebben