A rádiólokációval kapcsolatos felhasználói követelmények gazdaságos megvalósítása kikényszeríti az iker megoldások elterjedését.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "A rádiólokációval kapcsolatos felhasználói követelmények gazdaságos megvalósítása kikényszeríti az iker megoldások elterjedését."

Átírás

1 A rádiólokációval kapcsolatos felhasználói követelmények gazdaságos megvalósítása kikényszeríti az iker megoldások elterjedését. Napjainkig az elv megvalósításának legnagyobb akadálya a költséghatékonyság alacsony szintje (?), az új szoftver alapú fejlesztés és kiszolgálás következtében folyamatosan javul és az elv alkalmazói számára egyre kedvezőbbé válik. 1

2 Az előadás céljai: Áttekintés a legújabb radar fejlesztések eredményeiről és irányairól, Felhívni a figyelmet azokra a területekre, melyek a hazai mérnökök, kutatók számára is fontosak lehetnek, Felhívni a figyelmet a nagy értékű haditechnikai eszközök oktatás területén történő hasznosíthatóságára, Alacsony költséggel megvalósítható, nemzetközi publikációra alkalmas feladatok bemutatása. 2

3 A korszerű érzékelés fejlődése megköveteli a megfigyelések szabadságfokának (DOF Degree Of Freedom) folyamatos növelését. 3

4 Eddig miért nem sikerült megoldani a problémákat? Főbb okok: A jelek leírása nem pontos a detektálás és a becslések szempontjából. A különféle jelalakok alkalmazása folyamatosan bővül és változásának dinamikája gyorsul. Az alkalmazott légtér nagysága az autópályák szintjétőla Földet körülvevő 500 km s alacsonypályás műholdak magasságáig terjed. A fejlesztők miközben egy feladat megoldására koncentrálnak elhanyagolják a rendszer egészének áttekintésével kapcsolatos elvárásokat. 4

5 A fejlődés napjainkra eljutott a vezeték nélküli kommunikációs hálózatok kínálta eszközök minél teljesebb kihasználásáig. Mai ismereteink szerint ennek legolcsóbban megvalósítható eszközrendszere a MIMO koncepciók alkalmazásában rejlik. Előnyeik miatt valószínűsíthető a koherens jelfeldolgozáson alapuló iker radarok széleskörű elterjedése. 5

6 A mai rendszerek hiányosságai: Jól behatárolt követelmények és nem a képességek kerültek/kerülnek kidolgozásra. A katonai alkalmazók nem ismerik az új műszaki lehetőségeket, a gyártók csak azt ajánlják fel aminek gyártásában jók és profitot látnak. A fejlesztési idők elhúzódása következtében nincs lehetőség a rendszerek teljes koncepcióváltására. 6

7 Az új koncepciók az intelligens érzékelők hálózatalapú, különböző platformokon való megalkotását jelenti. 7

8 Az új érzékelők rugalmasan alkalmazkodhatnak a megváltozott környezeti elvárásokhoz/körülményekhez. 8

9 A cél a tudás alapú jelfeldolgozás, a vezeték nélküli hálózatok, a robotika és az internet alkotta lehetőségek ötvözése, a folyamatosan fejleszthető és bővíthető érzékelő rendszerek kifejlesztése. 9

10 A rendszerelemek átveszik a természet által évmilliók alatt tökéletesre fejlesztett megoldásokat. 10

11 A legfontosabb motiváció a drága és költségesen fenntartható eszközök olcsó drónokkal történő leváltása. 11

12 A tudás alapú érzékelők kihasználják a környezetünkről már rendelkezésre álló a priori információk nyújtotta lehetőségeket. 12

13 A jelfeldolgozás hatékonysága elvárja a környezetünkben található érzékelők működési paramétereinek elvárt pontosságú ismeretét. 13

14 A jövőben korszerűnek számító Kognetiv érzékelők a jelenleginél hatékonyabb adaptív rendszerekkel és tudás alapon feljavított jel visszacsatolásokkal rendelkeznek. 14

15 A repülő eszközökben alkalmazható műszaki megoldások kiegészülnek a lopakodó képességek passzív (alak, meta anyagok) elemein túl az aktív (plazma, vagy a vett radar impulzussal megegyező teljesítményű, de ellentétes fázisban kisugárzott jelek) módszerek alkalmazásával és széleskörű elterjedésével. 15

16 A légtérellenőrzés központi eleme az útvonal képzés és fenntartás. (Ellenséges katonai rendszerek esetén ezt kell bénítani, illetve megtéveszteni.) 16

17 A több célt párhuzamosan követő útvonal képzés módszereinek újragondolása. 17

18 Az útvonalak egyesítése új módszerek alkalmazását várja el. 18

19 A polgári légtérellenőrzés kihívásai jelentősen nőnek: A meglévő pl. az évente 2 milliárd USD kárt okozó madarak mellett előtérbe kerülnek a polgári alkalmazású drónok. A meglévő primer radar rendszer elavul és üzemeltetése, logisztikája költséges/nehezen biztosítható. 19

20 A drónok manőverező képessége meghaladta azt a határt, melyet a jelenlegi polgári rendszerek még képesek hatékonyan kezelni. 20

21 Az adatfrissítési (plot) idő biztosítása összetett és körülményes mivel a mérési eredmények a környezettől és az érzékelő eszköztől is függnek. Ezért a radar performanciákat az élettartam során folyamatosan ellenőrizni kell. 21

22 A radarok csoportosítása: Mono vagy Gausi monostatikus, Bi statikus (az antennák által bezárt bi statikus szög nagyobb mint 3 5 fok), Multi statikus az előző két megoldás kombinációja. 22

23 A bi statikus rendszerek legnagyobb előnye, hogy az adórendszer üzemeltetése máshol történik, így a vétel rejtve pl. egy UAV fedélzetére is telepíthető. 23

24 Ki kell használni a COFDM kód előállítás nyújtotta előnyöket. 24

25 A hátrányok leküzdéséhez hálózati rendszer alkalmazások és kifinomult Doppler frekvencia mérés szükséges. 25

26 Alkalmazása a fő légtérellenőrző rendszerek kiegészítő elemeiként. 26

27 Néhány alkalmazási példa. 27

28 Mérési eredmények bizonyítják a pontos doppler sebesség meghatározásban rejlő lehetőségek kihasználhatóságát. 28

29 Alacsony magasságon repülő eszközök detektálására a Digitális DVB T rendszerek a legígéretesebbek. 29

30 A fázisvezérelt rácsantennák (továbbiakban: fázisrács antenna) elterjedésének oka, hogy a nyaláb mozgatás szabadságfoka a gyorsan változó feladatokhoz alkalmazkodva rugalmas. 30

31 A fázisrács antenna nyaláb főbb jellemzői. 31

32 Az első fázisrács antennát a németek építették rádió iránymérési célokra. 32

33 USA VHF m radar a WII ban. Vivőfrekvenciája 106 MHz. 33

34 Magyar VHF radar. Vivőfrekvenciája 120 MHz és először alkalmaz jelintegrálást. 34

35 Az antennarendszerek fejlődésének iránya az analóg rendszerektől a minél teljesebb nagyon nagy sebességű digitalizálás irányába mutat. 35

36 A digitális felépítésű radarok előnyei koherens jelfeldolgozással maximalizálhatók. 36

37 A következő generációs radarok, digitális nyaláb formálással, megnövelt dinamika tartománnyal és zavar elnyomással rendelkeznek, melyet az egyszerűen megvalósítható rendszer kalibrálás tesz lehetővé. 37

38 A megvalósítás költségei miatt a nyaláb kialakításban az alrendszerek kevert elrendezése dominál. 38

39 A rácsantenna alrendszerek legfontosabb performanciáit a nyalábok átfedési együtthatója határozza meg. 39

40 A széles frekvencia tartományban alkalmazható irány karakterisztikákhoz nagy átfedési együtthatót kell alkalmazni az oldalnyaláb szintek minimalizálásával. 40

41 A korszerű radarokban a jelkorreláció nagyságát a jelelőállítás tisztasága és hatékony megvalósíthatósága határozza meg. 41

42 Az analóg front end elemeken kívül a korszerű radarok tisztán szoftver, digitális felépítésűek. 42

43 Ma a 4 k generációs radarok alkalmazásánál tartunk. Ez utóbbiak nagy valószínűséggel nem észlelhető jelalakokat használnak, ahol a radar impulzus teljesítménye 10 db lel alatta lehet a környezet átlag elektro mágneses zajteljesítményének. 43

44 A rádiólokátorokban alkalmazott adó vevő moduloknak öt műszaki elvárásnak kell megfelelniük. 44

45 A hasított cső tápvonalak alkalmazása még napjainkban is széleskörűen elterjedt. 45

46 Akeskenysávú dipól és a széles sávban is alkalmazható Vivaldi antenna elemekbőlépített fázis antennák. 46

47 A ballonra vagy léghajóra telepített radarok új nemzedékének prototípusa a spirál antenna elemekben rejlő lehetőségeket kutatja.. 47

48 Az X sávban üzemelő tengeren mozgatható SBX radarok 2000 km távolságban kell, hogy detektáljanak több egymástól távol mozgó rögbi labda nagyságú céltárgyat. A performanciák elméletileg megduplázhatók két radar iker üzemmódban történő alkalmazásával. 48

49 A Chilében kiépülő rádióasztronómiai célokat szolgáló fázisantenna egy elemének átmérője 12 m nagyságú. 49

50 150x150 km nagyságú a Dél Afrikában és Ausztráliában épül, e jelenlegi rendszereknél legalább 50 szer érzékenyebb és nagyobb felbontású több hullámtartományt párhuzamosan pásztázó fázis antenna. Miért éri meg ilyen nagy antennákat építeni? 50

51 A kaliforniai Halál völgyében a kiöregedett rádió /kommunikációs/radar érzékelési feladatokat is ellátó teleszkópokat az állam tartja fent, de lehetőséget biztosít gyerekek számára kutatási feladatok ellátására. A hozzáférés és a rendszerek irányítása interneten keresztül általuk történik. 51

52 A Magyarországon elfekvő haditechnikai készleteket részben fel lehetne használni oktatási és kutatási célokra. Bizonyos társadalmi rétegek (pl. rádióamatőrök) érdeklődését felkeltve izgalmas kutatásra, valamint a kapott eredményeknek az oktatásban való hasznosítására nyílik lehetőség, pl. a Hold mint visszaverő felület, a passzív rádiólokáció (ahol a Nap az energiaforrás) a korszerű világűrkutatás, a sötét anyag és/vagy energia viselkedésének mérése révén. A lehetőségek érzékelésére a képen látható két K1 radar antenna az X sávban több mint 50 db antenna erősítéssel és két hasonló antenna közötti legalább 60 db s izolációval rendelkezik. 52

53 Az előző képen látható radar évtizedeken keresztül biztosította a magyar légtérbe berepülő nem együttműködő repülő eszközök azonosítását újlenyomat képek alapján. Működésének alapja a repülő eszköz különböző részei által keltett rezgések spektrumának mérése. A rezgések által keltett Doppler frekvencia változás legmarkánsabb összetevője a rotorok által modulált jelek mérésében jelentkezik. 53

54 A rotor moduláció egyszerű eszközökkel megvalósított szimulációja. 54

55 A szélmalom energia termelő farmok által jelentkező veszélyek csökkentésére alacsony költséggel megvalósítható passzív radar rendszereket is alkalmaznak. 55

56 A MIMO radarok előnye, hogy a rendszer komplexitásának növelésével csökkenthetők az antennarendszerek méretei, vagy azonos méretek mellett növelhető a felbontás. 56

57 A MIMO rendszerek alkalmazására példa a folyóvölgyek rejtett légtérellenőrzése. 57

58 Kiemelten fontos alkalmazási terület a víz felszín közelében repülő eszközök HORIZONTON TÚLI detektálása, mely Magyarország esetén a Duna völgyében történő repülések ellenőrzését minimális eszközráfordításokkal megoldhatja. 58

59 A Szintetikus Apertúrájú Rádiólokáció nélkülözhetetlen eleme a korszerű távérzékelésnek pl. mezőgazdaságban és katasztrófa elhárításban. 59

60 A SAR VHF frekvenciatartomány előnye pl. az erdők aljnövényzetében található eltérő visszaverő radar keresztmetszettel rendelkező tárgyak (pl. elveszett biciklik) kimutatása. 60

61 Az interferometrikus SAR képes kihasználni a vett két azonos kép között jelentkező fázis különbségeket. 3D s képalkotás. 61

62 A többszörös hullámterjedés is kihasználható Interferometrikus SAR rendszerekkel. Pl. VHF radar rendszerek alkalmazásával. 62

63 A radarok performanciájának in situ mérésekkel való ellenőrzése alapvető elvárás és kiterjed a radar élettartam ciklusának meghatározására. 63

64 Az in situ mérések költséghatékony kivitelezése, az adatok kiértékelése a mérnöki megoldásokon túlmutató tudományos feladat. 64

65 Az elvégzendő tesztek kiegészítik és átfedik egymás eredményeit. Számuk és fontossági sorrendjük radar típusonként változik. 65

66 Az antenna irány karakterisztikák mérése a fizikai folyamatok ismeretében a közel térben és a távoltérben hajtható végre. Az ábra számítási eredményei egy átlagos polgári SSR radarra vonatkoznak. 66

67 Irány karakterisztikák mérésére példa az antenna felületen a közel térben (jobb oldali képen) és a távoltérben (baloldali képen) bemutatott megoldások. 67

68 Mérési környezet körpalás mentén közel téri mérés esetén. (bal oldali kép) A távoltéri irány karakterisztikák meghatározása FFT számítások alkalmazásával valósul meg. (jobb oldali kép) 68

69 Körpalás mentén közel téri mérés esetére szimulált (baloldal) és mért (jobboldal) valós eredmények. 69

70 Holografikus eredmények a szimulált (baloldal) és valós (jobboldal) mérési adatokkal. 70

71 A kompresszív érzékelés módszereinek alkalmazása a radar technológiákban gyorsan terjed. 71

72 Az iker rádiólokáció előnyei bemutatásának struktúrája. 72

73 A radarok antenna/adó/vételi és jelfeldolgozó rendszerei elérték a gazdaságosan megvalósítható méreteket és paramétereket. Ezek növelése a költségek exponenciális növekedésével járnak. A megoldás a radarok hálózatba kapcsolása oly módon, hogy biztosítható legyen a jelkorreláció nyújtotta előnyök kihasználása. Ez akkor oldható meg, ha a bi statikus szög a két radar antenna és a céltárgy között kisebb mint 0.3 fok és az antennák egymáshoz viszonyított távolsága a távoltári távolságon belülre esik. Ezáltal a rendszer céltárgy detekcióra vonatkozó performancia állandó minden irányban. 73

74 Történelmileg a legjelentősebb iker radar a K 66 komplexum, melyből Magyarország 2 és fél rendszert vásárolt. (Az érdi rendszer korszerűsítésre került az 1990 s évek elején.) 74

75 A VHF frekvencia tartományban (a rádió navigációs célokra fenntartott 210 Hz n) is található alkalmazás az iker rádiólokációra. 75

76 Az S, L és a VHF radar performanciákat hasonlítja össze a táblázat különböző céltárgyak fluktuációjára és méretére vonatkozóan. Az S és L sávú radarok esetén a többszörös hullámterjedés zavaró tényező, míg a VHF radar kihasználja ezt. Az alacsonyabb céltárgy fluktuáció miatt a VHF radarok számára elfogadott az alacsonyabb detekciós valószínűségi elvárások alkalmazása, szemben a magasabb frekvenciákon üzemelő radarokkal, melyek számára ez a jelenség jelfluktuációs veszteség. 76

77 További céltárgy hatótávolság növekedés érhető el a vaklárma és céltárgy detektálási valószínűségek változtatásával. Mono radarok performanciák meghatározásához az antenna nyereségeket (adásra és vételre) azonosra választottam az S és L sávban, míg ezek az értékek (valósághűen) lényegesen alacsonyabbak a VHF sávban. 77

78 Az iker radar performanciáját mutatja a táblázat A teljesítmény növekedés 9dB, és kb. 67% a hatótávolság növekedés. A VHF radar antennája a 6 db es (3 db adó és 3 vételi ) antennanyereség által elérhető hatótávolság növekedést szemléltet. 78

79 Az iker radar vételi és céltárgy detektálási blokk diagramja látható az ábrán. A céltárgydetektálás modelljei napjainkra elérték a valósághű eredmények reprodukálhatóságát. A legígéretesebb modellek a kszi négyzetes K kétszeres szabadságfokú eloszlás függvényeken alapulnak. Ezek alkalmazhatósága megköveteli három elvárás teljesülését. Az elvárások teljesíthetőségének legnagyobb akadálya, a távoltéri irány karakterisztika kialakulásán belül elhelyezkedő az antenna rendszerek egymásra hatásának folyamatos változása. 79

80 Az iker rádiólokáció további előnye a vett jelek számának megduplázódása,mely a Pd és Pfa jelentős javulásával jár. Vegyük észre, hogy a Pd és a Pfa változása nem lineáris a vevőrendszer működési görbéje mentén. 80

81 Több küszöb párhuzamos alkalmazása lehetővé teszi a útvonal képzés/fenntartás és a nem együttműködő céltárgy azonosítás valószínűségének növelését. A módszert az 1990 s elején a magyar radar plot extraktorokban sikerrel alkalmaztuk. 81

82 Passzív rádiólokációs mérések végzése az 1990 s évek elején. A fő cél a repülőgépek VHF sávú levegő föld kommunikációs és a fedélzeti válaszadó jeleinek követése. 82

83 Új kutatási terület a VHF és az S (L) sávban üzemelő radarok iker szinkron működési lehetőségeiben rejlő előnyök feltárása és rendszereinkben való alkalmazása. 83

84 Az iker radar rendszer polgári környezetben történő alkalmazásakor megőrizhetők a vezetési rendszer által bevált plot/útvonal képzésen alapuló módszerek előnyei. Jelfeldolgozó központok beiktatásával kihasználható a jelek integrálásával keletkező jelzaj(zavar) javulás. Az ábrán fix egységként jelölt rendszer elemek a napjainkban is meglévő radarokat jelölik. A mobil eszközök az iker megvalósításhoz szükséges kiegészítések. A mobil radarok képesek mono, egymáshoz képest késleltetett és iker működésre is, így katasztrófa sújtotta területek légtérellenérzése az elvárások szerint modulárisan bővíthető. A rendszer szerves részei a passzív és az iker interferometrikus elven működő SAR rendszerek. A rendszer közepén található az megfigyelés szabadságfokát növelő jeladattömb. A céltárgydetektálás növekedés köztes lehetőségeit (a becsült veszteségek figyelembevételével) szemlélteti az ábra alsó része. 84

85 A legfontosabb következtetések magukban foglalják az alacsony magassági tartományokban kis radar hatásos keresztmetszettel és nagy manőverező képességgel rendelkező céltárgyakra vonatkoztatott radar rendszer performancia (céltárgy detektálás) megduplázását. 85

86 A javasolt rendszer kihasználja a meglévő rendszer nyújtotta infrastruktúra és logisztika előnyeit. 86

87 Felhasznált és atémához kapcsolódó irodalmak. 87

88 88

89 89

90 Témák, melyekre társtéma felelősként is szívesen várom az érdeklődő kutatókat. 90

A REPÜLÉSBEN ALKALMAZOTT RADARRENDSZEREK

A REPÜLÉSBEN ALKALMAZOTT RADARRENDSZEREK Géczi József Dr. Békési László A REPÜLÉSBEN ALKALMAZOTT RADARRENDSZEREK A radarberendezéseket a légi közlekedésben működési elvük, adásmódjuk és elhelyezésük szerint osztályozzuk. Működésük szerint elsődleges

Részletesebben

KUTATÁSI JELENTÉS. Multilaterációs radarrendszer kutatása. Szüllő Ádám

KUTATÁSI JELENTÉS. Multilaterációs radarrendszer kutatása. Szüllő Ádám KUTATÁSI JELENTÉS Multilaterációs radarrendszer kutatása Szüllő Ádám 212 Bevezetés A Mikrohullámú Távérzékelés Laboratórium jelenlegi K+F tevékenységei közül ezen jelentés a multilaterációs radarrendszerek

Részletesebben

közelnavigációs és a leszállító rádiólokációs rendszerek.

közelnavigációs és a leszállító rádiólokációs rendszerek. Közelnavigációs és leszállító rádiónavigációs rendszerek Dr. Seres György mérnök alezredes, a hadtudomány (haditechnika) kandidátusa 1. ábra; Repülőtér körzeti diszpécser rádiólokátor-állomás 1 - körfelderítő

Részletesebben

Gingl Zoltán, Szeged, 2015. 2015.09.29. 19:14 Elektronika - Alapok

Gingl Zoltán, Szeged, 2015. 2015.09.29. 19:14 Elektronika - Alapok Gingl Zoltán, Szeged, 2015. 1 2 Az előadás diasora (előre elérhető a teljes anyag, fejlesztések mindig történnek) Könyv: Török Miklós jegyzet Tiezte, Schenk, könyv interneten elérhető anyagok Laborjegyzet,

Részletesebben

Smart mérő pilot program tapasztalatok

Smart mérő pilot program tapasztalatok Smart mérő pilot program tapasztalatok Előadó: Szécsi Péter gázmérési és ellenőrzési osztályvezető FŐGÁZ Földgázelosztási Kft. Visegrád, 2015. április 16. FŐGÁZ Földgázelosztási Kft. Budapesten és 18 környező

Részletesebben

Akusztikai tervezés a geometriai akusztika módszereivel

Akusztikai tervezés a geometriai akusztika módszereivel Akusztikai tervezés a geometriai akusztika módszereivel Fürjes Andor Tamás BME Híradástechnikai Tanszék Kép- és Hangtechnikai Laborcsoport, Rezgésakusztika Laboratórium 1 Tartalom A geometriai akusztika

Részletesebben

FoodManufuture FP7 projekt

FoodManufuture FP7 projekt FoodManufuture FP7 projekt Virtuális és kibővített (augmented) valóság - Élelmiszeripari igények és alkalmazási lehetőségek dr. Sebők András Campden BRI Magyarország FoodManufuture workshop Budapest, Vidékfejlesztési

Részletesebben

Logisztikai szimulációs módszerek

Logisztikai szimulációs módszerek Üzemszervezés Logisztikai szimulációs módszerek Dr. Juhász János Integrált, rugalmas gyártórendszerek tervezésénél használatos szimulációs módszerek A sztochasztikus külső-belső tényezőknek kitett folyamatok

Részletesebben

ÁRAMKÖRÖK SZIMULÁCIÓJA

ÁRAMKÖRÖK SZIMULÁCIÓJA ÁRAMKÖRÖK SZIMULÁCIÓJA Az áramkörök szimulációja révén betekintést nyerünk azok működésébe. Meg tudjuk határozni az áramkörök válaszát különböző gerjesztésekre, különböző üzemmódokra. Végezhetők analóg

Részletesebben

IGÉNYLŐ ÁLTAL VÉGEZHETŐ TERVKÉSZÍTÉS KÖVETELMÉNYEI

IGÉNYLŐ ÁLTAL VÉGEZHETŐ TERVKÉSZÍTÉS KÖVETELMÉNYEI FREKVENCIAGAZDÁLKODÁSI IGAZGATÓSÁG IGÉNYLŐ ÁLTAL VÉGEZHETŐ TERVKÉSZÍTÉS KÖVETELMÉNYEI URH FM RÁDIÓADÓ Budapest 2008 március I. A frekvenciaterv követelményei és kötelező tartalma 1. Tervezési feladat A

Részletesebben

A távérzékelés és fizikai alapjai 4. Technikai alapok

A távérzékelés és fizikai alapjai 4. Technikai alapok A távérzékelés és fizikai alapjai 4. Technikai alapok Csornai Gábor László István Budapest Főváros Kormányhivatala Mezőgazdasági Távérzékelési és Helyszíni Ellenőrzési Osztály Az előadás 2011-es átdolgozott

Részletesebben

Nagyfeszültségű távvezetékek termikus terhelhetőségének dinamikus meghatározása az okos hálózat eszközeivel

Nagyfeszültségű távvezetékek termikus terhelhetőségének dinamikus meghatározása az okos hálózat eszközeivel Nagyfeszültségű távvezetékek termikus terhelhetőségének dinamikus meghatározása az okos hálózat eszközeivel Okos hálózat, okos mérés konferencia 2012. március 21. Tárczy Péter Energin Kft. Miért aktuális?

Részletesebben

R5 kutatási feladatok és várható eredmények. RFID future R Király Roland - Eger, EKF TTK MatInf

R5 kutatási feladatok és várható eredmények. RFID future R Király Roland - Eger, EKF TTK MatInf R5 kutatási feladatok és várható eredmények RFID future R5 2013.06.17 Király Roland - Eger, EKF TTK MatInf RFID future R5 RFID future - tervezett kutatási feladatok R5 feladatok és várható eredmények Résztevékenységek

Részletesebben

Tisztán kivehetı tendencia: kommunikációs hálózatok egyre bonyolultabbakká válnak Hálózat bonyolultsága

Tisztán kivehetı tendencia: kommunikációs hálózatok egyre bonyolultabbakká válnak Hálózat bonyolultsága @ Budapest University of Technology and Economics Nagy hálózatok evolúciója Gulyás András, Heszberger Zalán High Speed Networks Laboratory Internet trendek Tisztán kivehetı tendencia: kommunikációs hálózatok

Részletesebben

Az Internet jövője Internet of Things

Az Internet jövője Internet of Things Az Internet jövője Dr. Bakonyi Péter c. docens 2011.01.24. 2 2011.01.24. 3 2011.01.24. 4 2011.01.24. 5 2011.01.24. 6 1 Az ( IoT ) egy világméretű számítógéphálózaton ( Internet ) szabványos protokollok

Részletesebben

WLAN lefedettségi terv készítés - Site Survey

WLAN lefedettségi terv készítés - Site Survey WLAN lefedettségi terv készítés - Site Survey 1. Mérés célja Az ISM és U-NII sávok közkedvelt használata, az egyre dizájnosabb és olcsóbb Wi- Wi képes eszközök megjelenése, dinamikus elterjedésnek indította

Részletesebben

Hatékony műszaki megoldások lineáris és lekérhető médiaszolgáltatások esetén Ajánlástervezet ismertetése

Hatékony műszaki megoldások lineáris és lekérhető médiaszolgáltatások esetén Ajánlástervezet ismertetése Hatékony műszaki megoldások lineáris és lekérhető médiaszolgáltatások esetén Ajánlástervezet ismertetése Tarcsai Zoltán Szabályozási szakértő Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Infomédia szabályozási

Részletesebben

VTOL UAV. Inerciális mérőrendszer kiválasztása vezetőnélküli repülőeszközök számára. Árvai László, Doktorandusz, ZMNE

VTOL UAV. Inerciális mérőrendszer kiválasztása vezetőnélküli repülőeszközök számára. Árvai László, Doktorandusz, ZMNE Inerciális mérőrendszer kiválasztása vezetőnélküli repülőeszközök számára Árvai László, Doktorandusz, ZMNE Tartalom Fejezet Témakör 1. Vezető nélküli repülőeszközök 2. Inerciális mérőrendszerek feladata

Részletesebben

AZ IKER VHF RADAR STRATÉGIAI JELENTŐSÉGE A MODERN LÉGVÉDELEMBEN

AZ IKER VHF RADAR STRATÉGIAI JELENTŐSÉGE A MODERN LÉGVÉDELEMBEN VI. Évfolyam 4. szám - 2011. december Balajti István balajti.istvan@zmne.hu AZ IKER VHF RADAR STRATÉGIAI JELENTŐSÉGE A MODERN LÉGVÉDELEMBEN Absztrakt A robothadviselés nem képzelhető el korszerű és nagyteljesítményű

Részletesebben

ÖSSZEFOGLALÓ A 2009-ES KALIFORNIAI NEMZETKÖZI RADAR KONFERENCIÁRÓL

ÖSSZEFOGLALÓ A 2009-ES KALIFORNIAI NEMZETKÖZI RADAR KONFERENCIÁRÓL V. Évfolyam 2. szám - 2010. június Balajti István balajti@pt.lu ÖSSZEFOGLALÓ A 2009-ES KALIFORNIAI NEMZETKÖZI RADAR KONFERENCIÁRÓL Absztrakt A radartechnológiák fejlődését reprezentáló konferenciák bemutatását

Részletesebben

Rónai Gergely. fejlesztési főmérnök BKK Közút Zrt.

Rónai Gergely. fejlesztési főmérnök BKK Közút Zrt. ITS fejlesztés Budapesten Rónai Gergely fejlesztési főmérnök BKK Közút Zrt. A fővárosi ITS kezdetei Nemzeti Közlekedési Napok 2013 - ITS fejlesztés Budapesten 2 ITS fejlesztések szervezeti háttere Budapest

Részletesebben

Click to edit Master title style

Click to edit Master title style Click to edit Master title style IoT megoldások LoRa technológiával Bottyán Balázs Flashnet Hungary Integrált Click to megoldások edit Master title style InteliLIGHT Teljes közvilágítási menedzsment megoldás

Részletesebben

Kontrolling a gyakorlatban

Kontrolling a gyakorlatban Költséghatékonyság házunk tájánt Kontrolling a gyakorlatban Mátyásföldi Imre LogControl Kft. www.logcontrol.hu Kis- és középvállalatok jelenlegi hatékonysága Lemaradás az EU többi országához képest Informatikai

Részletesebben

Milyen elvi mérési és számítási módszerrel lehet a Thevenin helyettesítő kép elemeit meghatározni?

Milyen elvi mérési és számítási módszerrel lehet a Thevenin helyettesítő kép elemeit meghatározni? 1. mérés Definiálja a korrekciót! Definiálja a mérés eredményét metrológiailag helyes formában! Definiálja a relatív formában megadott mérési hibát! Definiálja a rendszeres hibát! Definiálja a véletlen

Részletesebben

PTE PMMIK, SzKK Smart City Technologies, BimSolutions.hu 1

PTE PMMIK, SzKK Smart City Technologies, BimSolutions.hu 1 BEMUTATKOZÁS Diploma (2009) Építészirodai munka, tervezési gyakorlat VICO vcs, (vce), pl, trainer (2010) PhD tanulmányok + oktatás Kutatócsoport + saját projektek (2014) BimSolutions.hu 1 BIM FELHASZNÁLÁSI

Részletesebben

Hangterjedés szabad térben

Hangterjedés szabad térben Hangterjeés szaba térben Bevezetés Hangszint általában csökken a terjeés során. Okai: geometriai, elnyelőés, fölfelület hatása, növényzet és épületek. Ha a hangterjeés több mint 100 méteren történik, a

Részletesebben

LOKALIZÁCIÓ MEGVALÓSÍTÁSA

LOKALIZÁCIÓ MEGVALÓSÍTÁSA Leírás LOKALIZÁCIÓ MEGVALÓSÍTÁSA R15A - LOKALIZÁCIÓS ALGORITMUS HARDVERELEMEK VIZSGÁLATA R1 - A TÉRBELI RÁDIÓFREKVENCIÁS AZONOSÍTÁS LEHETŐSÉGEINEK KUTATÁSA BUDAPEST, 2013 Tartalomjegyzék 1 Lokalizációt

Részletesebben

Mérési struktúrák

Mérési struktúrák Mérési struktúrák 2007.02.19. 1 Mérési struktúrák A mérés művelete: a mérendő jellemző és a szimbólum halmaz közötti leképezés megvalósítása jel- és rendszerelméleti aspektus mérési folyamat: a leképezést

Részletesebben

Az EasyWayII projekt

Az EasyWayII projekt Az EasyWayII projekt fővárosi eredményei Varga Attila forgalomtechnikai igazgató BKK Közút Zrt. Nemzeti Fejlesztési Minisztérium ITS Hungary Egyesület EasyWay Workshop Az EWII projekt keretei Előkészítési

Részletesebben

2011.01.24. A konvergencia következményei. IKT trendek. Új generációs hálózatok. Bakonyi Péter c.docens. Konvergencia. Új generációs hálózatok( NGN )

2011.01.24. A konvergencia következményei. IKT trendek. Új generációs hálózatok. Bakonyi Péter c.docens. Konvergencia. Új generációs hálózatok( NGN ) IKT trendek Új generációs hálózatok Bakonyi Péter c.docens A konvergencia következményei Konvergencia Korábban: egy hálózat egy szolgálat Konvergencia: végberendezések konvergenciája, szolgálatok konvergenciája

Részletesebben

Az elosztott villamos energia termelés szerepe a természeti katasztrófákkal szembeni rugalmas ellenálló képesség növelésében

Az elosztott villamos energia termelés szerepe a természeti katasztrófákkal szembeni rugalmas ellenálló képesség növelésében Az elosztott villamos energia termelés szerepe a természeti katasztrófákkal szembeni rugalmas ellenálló képesség növelésében Prof. Dr. Krómer István Óbudai Egyetem Intelligens Energia Ellátó Rendszerek

Részletesebben

led.osram.hu/professional LED fény új dimenziója Fedezze fel az OSRAM prémium minőségű LED fényforrásainak sokoldalú alkalmazásait Light is OSRAM

led.osram.hu/professional LED fény új dimenziója Fedezze fel az OSRAM prémium minőségű LED fényforrásainak sokoldalú alkalmazásait Light is OSRAM led.osram.hu/professional LED fény új dimenziója Fedezze fel az OSRAM prémium minőségű LED fényforrásainak sokoldalú alkalmazásait Light is OSRAM A mi LED szakértelmünk segít az Ön üzleti sikereiben Az

Részletesebben

Országos ellátottságot biztosító

Országos ellátottságot biztosító Frekvenciagazdálkodási Igazgatóság Országos ot biztosító adóhálózatterv a középhullámú frekvenciasávban Készítette: Műsorszóró Osztály 2002. március -1- Bevezetés A rádiózásról és televíziózásról szóló

Részletesebben

Aktuális kutatási trendek a villamos energetikában

Aktuális kutatási trendek a villamos energetikában Aktuális kutatási trendek a villamos energetikában Prof. Dr. Krómer István 1 Tartalom - Bevezető megjegyzések - Általános tendenciák - Fő fejlesztési területek villamos energia termelés megújuló energiaforrások

Részletesebben

Székesfehérvár

Székesfehérvár 1 2009.03.19. - Székesfehérvár System1200-2004 SmartStation - 2005 SmartRover - 2006 SmartPole/TPS1200+ 2007 SmartRTK + MAC 2008 GPS1200+ GNSS 2009-200? 2 ? Elérhető GNSS jelek haszn. Modern hálózati megold.

Részletesebben

IT üzemeltetés és IT biztonság a Takarékbankban

IT üzemeltetés és IT biztonság a Takarékbankban IT üzemeltetés és IT biztonság a Takarékbankban Előadó: Rabatin József Üzleti stratégia igények Cél? IT és IT biztonsági stratégia Mit? Felmérés, Feladatok, Felelősség Minőségbiztosítás Mennyiért? Hogyan?

Részletesebben

Monostori Balázs Szarvas Attila. Konzulens: Sujbert László

Monostori Balázs Szarvas Attila. Konzulens: Sujbert László Monostori Balázs Szarvas Attila Konzulens: Sujbert László A féléves munka tartalma az aktív zajelnyomó rendszerek megismerése a piacon elérhető megoldások áttekintése, konkrét típusok tesztelése egy újszerű

Részletesebben

HTEMÉDIA KLUB - a DRK (Digitális Rádió Kör), Kábeltelevízió és Vételtechnika szakosztály, Digitális Mozgóvilág Klub A DVB-T ELLÁTOTTSÁG HELYZETE

HTEMÉDIA KLUB - a DRK (Digitális Rádió Kör), Kábeltelevízió és Vételtechnika szakosztály, Digitális Mozgóvilág Klub A DVB-T ELLÁTOTTSÁG HELYZETE MÉRÉSÜGYI FŐOSZTÁLY HTEMÉDIA KLUB - a DRK (Digitális Rádió Kör), Kábeltelevízió és Vételtechnika szakosztály, Digitális Mozgóvilág Klub A DVB-T ELLÁTOTTSÁG HELYZETE TOMKA PÉTER NMHH mérésügyi főosztály-vezetö

Részletesebben

IKT megoldások az ipar szolgálatában

IKT megoldások az ipar szolgálatában IKT megoldások az ipar szolgálatában Charaf Hassan, egyetemi tanár, tanszékvezető 1 IKT Trendek A mobileszközök és szenzorok erősödése A felhőszolgáltatások elterjedése Hálózati megoldások robusztussága

Részletesebben

Bevezetés a kvantum informatikába és kommunikációba Féléves házi feladat (2013/2014. tavasz)

Bevezetés a kvantum informatikába és kommunikációba Féléves házi feladat (2013/2014. tavasz) Bevezetés a kvantum informatikába és kommunikációba Féléves házi feladat (2013/2014. tavasz) A házi feladatokkal kapcsolatos követelményekről Kapcsolódó határidők: választás: 6. oktatási hét csütörtöki

Részletesebben

1. Mozgás Magyar Attila

1. Mozgás Magyar Attila 1. Mozgás Magyar Attila Pannon Egyetem Műszaki Informatikai Kar Villamosmérnöki és Információs Rendszerek Tanszék magyar.attila@virt.uni-pannon.hu 2011. szeptember 5. Bevezető 2 Kurzus célja 1. Mozgás

Részletesebben

MÉRÉS, FREKVENCIAGAZDÁLKODÁS

MÉRÉS, FREKVENCIAGAZDÁLKODÁS Frekvencia - és Azonosítógazdálkodási Főosztály, Mérésügyi Főosztály 2 BEKÖSZÖNTŐ CÉL MÉRÉS, FREKVENCIAGAZDÁLKODÁS AZ OKTATÁS Az oktatási intézmények hallgatóinak szeretnénk bemutatni a Nemzeti Média-és

Részletesebben

HÍRADÁSTECHNIKA I. Dr.Varga Péter János

HÍRADÁSTECHNIKA I. Dr.Varga Péter János 6. HÍRADÁSTECHNIKA I. Dr.Varga Péter János 2 Műholdas kommunikáció 3 4 Helymeghatározás 5 Alkalmazott műholdpályák, tulajdonságaik 6 Alkalmazott műholdpályák, tulajdonságaik A LEO [Low Earth Orbiter ]

Részletesebben

Alapvető Radar Mérések LeCroy oszcilloszkópokkal Radar impulzusok demodulálása és mérése

Alapvető Radar Mérések LeCroy oszcilloszkópokkal Radar impulzusok demodulálása és mérése Alapvető Radar Mérések LeCroy oszcilloszkópokkal Radar impulzusok demodulálása és mérése Összefoglalás A radar rendszerekben változatos modulációs módszereket alkalmaznak, melyek közé tartozik az amplitúdó-,

Részletesebben

A logisztika kihívásai a 21. században

A logisztika kihívásai a 21. században A logisztika kihívásai a 21. században fókuszban a forradalmian új, innovatív technológiák megjelenése és alkalmazása a logisztikai megoldásokban Dr. Karmazin György, Ph.D. Szolnoki Főiskola, főiskolai

Részletesebben

Transzformátor rezgés mérés. A BME Villamos Energetika Tanszéken

Transzformátor rezgés mérés. A BME Villamos Energetika Tanszéken Transzformátor rezgés mérés A BME Villamos Energetika Tanszéken A valóság egyszerűsítése, modellezés. A mérés tervszerűen végrehajtott tevékenység, ezért a bonyolult valóságos rendszert először egyszerűsítik.

Részletesebben

2. Elméleti összefoglaló

2. Elméleti összefoglaló 2. Elméleti összefoglaló 2.1 A D/A konverterek [1] A D/A konverter feladata, hogy a bemenetére érkező egész számmal arányos analóg feszültséget vagy áramot állítson elő a kimenetén. A működéséhez szükséges

Részletesebben

Irányítástechnika fejlődési irányai

Irányítástechnika fejlődési irányai Irányítástechnika fejlődési irányai Irányítástechnikai megoldások Rendszer felépítések 1 Rendszer felépítést, üzemeltetést befolyásoló tényezők Az üzemeltető hozzáállása, felkészültsége, technológia ismerete

Részletesebben

Villamos jelek mintavételezése, feldolgozása. LabVIEW 7.1

Villamos jelek mintavételezése, feldolgozása. LabVIEW 7.1 Villamos jelek mintavételezése, feldolgozása (ellenállás mérés LabVIEW támogatással) LabVIEW 7.1 előadás Dr. Iványi Miklósné, egyetemi tanár LabVIEW-7.1 KONF-5_2/1 Ellenállás mérés és adatbeolvasás Rn

Részletesebben

RFID rendszer felépítése

RFID rendszer felépítése RFID és RTLS RFID rendszer felépítése 1. Tag-ek (transzponder) 2. Olvasók (interrogátor) 3. Számítógépes infrastruktúra 4. Szoftverek Tárgyak, élőlények, helyszínek azonosítása, követése és menedzsmentje

Részletesebben

Tartalom. Dr. Bakonyi Péter c. docens. Midterm review: összefoglaló megállapítások. A A célkitűzések teljesülése 2008-ig

Tartalom. Dr. Bakonyi Péter c. docens. Midterm review: összefoglaló megállapítások. A A célkitűzések teljesülése 2008-ig Tartalom i2010 - Midterm review Lisszaboni célok és az információs társadalom Az i2010 program főbb célkitűzései A A célkitűzések teljesülése 2008-ig Dr. Bakonyi Péter c. docens Legfontosabb teendők 2010-ig

Részletesebben

Dr. Bakonyi Péter c. docens

Dr. Bakonyi Péter c. docens i2010 - Midterm review Dr. Bakonyi Péter c. docens Tartalom Lisszaboni célok és az információs társadalom Az i2010 program főbb célkitűzései A A célkitűzések teljesülése 2008-ig Legfontosabb teendők 2010-ig

Részletesebben

Az RFID technológia bemutatása

Az RFID technológia bemutatása Állami Nyomda Nyrt. RFID (Rádiófrekvenciás Azonosítás) Az RFID technológia bemutatása Rácz László, chipkártya és RFID tanácsadó racz@any.hu, Telefon: 431 1393 Állami Nyomda Nyrt. www.allaminyomda.hu RFID

Részletesebben

A 450 MHZ-es frekvencia és a kormányzati hálózatok fejlesztésének kapcsolódásai

A 450 MHZ-es frekvencia és a kormányzati hálózatok fejlesztésének kapcsolódásai A 450 MHZ-es frekvencia és a kormányzati hálózatok fejlesztésének kapcsolódásai Dr. Kelemen Csaba Nemzeti Fejlesztési Minisztérium Budapest, 2016. március 3. KORMÁNYZATI HÁLÓZATOK FEJLŐDÉSÉNEK FŐBB MÉRFÖLDKÖVEI

Részletesebben

Antennatervező szoftverek. Ludvig Ottó - HA5OT

Antennatervező szoftverek. Ludvig Ottó - HA5OT Antennatervező szoftverek Ludvig Ottó - HA5OT Miről lesz szó? Megismerkedünk a számítógépes antenna modellezés alapjaival, és történetével Gyakorlati példákon keresztül elsajátítjuk az alapvető fogásokat

Részletesebben

BME Mobil Innovációs Központ

BME Mobil Innovációs Központ rádiós lefedettség elméleti jellemzői és gyakorlati megvalósulása, elméleti alapok rofesszionális Mobiltávközlési Nap 010 Dr. ap László egyetemi tanár, az MT rendes tagja BME Mobil 010.04.15. 1 rádiókommunikáció

Részletesebben

Az úszás biomechanikája

Az úszás biomechanikája Az úszás biomechanikája Alapvető összetevők Izomerő Kondíció állóképesség Mozgáskoordináció kivitelezés + Nem levegő, mint közeg + Izmok nem gravitációval szembeni mozgása + Levegővétel Az úszóra ható

Részletesebben

MÉRÉSI JEGYZŐKÖNYV. A mérés megnevezése: Potenciométerek, huzalellenállások és ellenállás-hőmérők felépítésének és működésének gyakorlati vizsgálata

MÉRÉSI JEGYZŐKÖNYV. A mérés megnevezése: Potenciométerek, huzalellenállások és ellenállás-hőmérők felépítésének és működésének gyakorlati vizsgálata MÉRÉSI JEGYZŐKÖNYV A mérés megnevezése: Potenciométerek, huzalellenállások és ellenállás-hőmérők felépítésének és működésének gyakorlati vizsgálata A mérés helye: Irinyi János Szakközépiskola és Kollégium

Részletesebben

Felfuttatható-e a hazai hőszivattyú gyártás?

Felfuttatható-e a hazai hőszivattyú gyártás? Magyar Energetikai Társaság ENERGIA MŰHELY 10. rendezvény 2013. Június 11. Felfuttatható-e a hazai hőszivattyú gyártás? Fodor Zoltán 1 TARTALOM 1. A HŐSZIVATTYÚS TECHNIKA NEMZETKÖZI HELYZETE 2. A FEJLESZTÉS

Részletesebben

Intelligens közlekedési rendszer alkalmazásokkal a közlekedésbiztonság javításáért

Intelligens közlekedési rendszer alkalmazásokkal a közlekedésbiztonság javításáért Új évtized, új kihívások a közlekedésbiztonságban közúti közlekedésbiztonsági konferencia Intelligens közlekedési rendszer alkalmazásokkal a közlekedésbiztonság javításáért Szűcs Lajos elnök ITS Hungary

Részletesebben

Informatika a valós világban: a számítógépek és környezetünk kapcsolódási lehetőségei

Informatika a valós világban: a számítógépek és környezetünk kapcsolódási lehetőségei Informatika a valós világban: a számítógépek és környezetünk kapcsolódási lehetőségei Dr. Gingl Zoltán SZTE, Kísérleti Fizikai Tanszék Szeged, 2000 Február e-mail : gingl@physx.u-szeged.hu 1 Az ember kapcsolata

Részletesebben

Jelkondicionálás. Elvezetés. a bioelektromos jelek kis amplitúdójúak. extracelluláris spike: néhányszor 10 uv. EEG hajas fejbőrről: max 50 uv

Jelkondicionálás. Elvezetés. a bioelektromos jelek kis amplitúdójúak. extracelluláris spike: néhányszor 10 uv. EEG hajas fejbőrről: max 50 uv Jelkondicionálás Elvezetés 2/12 a bioelektromos jelek kis amplitúdójúak extracelluláris spike: néhányszor 10 uv EEG hajas fejbőrről: max 50 uv EKG: 1 mv membránpotenciál: max. 100 mv az amplitúdó növelésére,

Részletesebben

A jövő útjai - Intelligens közlekedési rendszerek az üzemeltetésben

A jövő útjai - Intelligens közlekedési rendszerek az üzemeltetésben A jövő útjai - Intelligens közlekedési rendszerek az üzemeltetésben Tomaschek Tamás Attila forgalomszabályozási csoportvezető 41. Útügyi Napok Balatonfüred, 2016. szeptember 21-22. A pálya elválaszthatatlan

Részletesebben

Piri Dávid. Mérőállomás célkövető üzemmódjának pontossági vizsgálata

Piri Dávid. Mérőállomás célkövető üzemmódjának pontossági vizsgálata Piri Dávid Mérőállomás célkövető üzemmódjának pontossági vizsgálata Feladat ismertetése Mozgásvizsgálat robot mérőállomásokkal Automatikus irányzás Célkövetés Pozíció folyamatos rögzítése Célkövető üzemmód

Részletesebben

Oktatási keretrendszer. Aba 0 perces ügyintézés pilot projekt

Oktatási keretrendszer. Aba 0 perces ügyintézés pilot projekt 1 Aba 0 perces ügyintézés pilot projekt 1 Közigazgatás jelene 2 Problémák Lassú ügyintézési folyamat Államháztartásnak költséges működés Cél Hatékonyság növelése Legyen gyorsabb, egyszerűbb Költség csökkentés

Részletesebben

Szenzorkommunikációs lehetőségek az IoT világában. Dr. Fehér Gábor BME Távközlési és Médiainformatikai Egyetem

Szenzorkommunikációs lehetőségek az IoT világában. Dr. Fehér Gábor BME Távközlési és Médiainformatikai Egyetem Szenzorkommunikációs lehetőségek az IoT világában Dr. Fehér Gábor BME Távközlési és Médiainformatikai Egyetem Szenzorkommunikációs lehetőségek az IoT világában IoT és szenzrok Szenzorkommunikáció?= IoT

Részletesebben

Automatizált Térfigyelő Rendszer. Sensor Technologies Kft

Automatizált Térfigyelő Rendszer. Sensor Technologies Kft Automatizált Térfigyelő Rendszer 1 1. Általános ismertető A valósidejű kamera képfeldolgozó informatikai rendszereket fejleszt, budapesti székhellyel. A technológia felhasználási területei: közúti forgalomelemzés

Részletesebben

Analóg elektronika - laboratóriumi gyakorlatok

Analóg elektronika - laboratóriumi gyakorlatok Analóg elektronika - laboratóriumi gyakorlatok. Passzív alkatrészek és passzív áramkörök. Elmélet A passzív elektronikai alkatrészek elméleti ismertetése az. prezentációban található. A 2. prezentáció

Részletesebben

Dr.Tóth László

Dr.Tóth László Szélenergia Dr.Tóth László Dr.Tóth László Dr.Tóth László Dr.Tóth László Dr.Tóth László Amerikai vízhúzó 1900 Dr.Tóth László Darrieus 1975 Dr.Tóth László Smith Putnam szélgenerátor 1941 Gedser Dán 200 kw

Részletesebben

CÉLKOORDINÁTOROK alkalmazástechnikája CÉLKOORDINÁTOROK FELÉPÍTÉSI ELVE

CÉLKOORDINÁTOROK alkalmazástechnikája CÉLKOORDINÁTOROK FELÉPÍTÉSI ELVE Géczi József Dr. Szabó László CÉLKOORDINÁTOROK alkalmazástechnikája A rádiótechnikai célkoordinátorok (RCK) feladata azon szögkoordináták mérése, amelyek a távolságvektor koordinátor hossztengelyéhez viszonyított

Részletesebben

Villamos jelek mintavételezése, feldolgozása. LabVIEW előadás

Villamos jelek mintavételezése, feldolgozása. LabVIEW előadás Villamos jelek mintavételezése, feldolgozása (ellenállás mérés LabVIEW támogatással) LabVIEW 7.1 2. előadás Dr. Iványi Miklósné, egyetemi tanár LabVIEW-7.1 EA-2/1 Ellenállás mérés és adatbeolvasás Rn ismert

Részletesebben

EGYSZERŰSÍTETT BESUGÁRZÁSI TERVKÉSZÍTÉSI ÉS TERVELLENŐRZÉSI KÖVETELMÉNYEK

EGYSZERŰSÍTETT BESUGÁRZÁSI TERVKÉSZÍTÉSI ÉS TERVELLENŐRZÉSI KÖVETELMÉNYEK EGYSZERŰSÍTETT BESUGÁRZÁSI TERVKÉSZÍTÉSI ÉS TERVELLENŐRZÉSI KÖVETELMÉNYEK HELYI DIGITÁLIS TELEVÍZIÓ ADÓÁLLOMÁSOK BESUGÁRZÁSI TERVÉHEZ BEVEZETÉS Ezen előírás az analóg rádióengedéllyel rendelkező helyi

Részletesebben

1. Technológia és infrastrukturális beruházások

1. Technológia és infrastrukturális beruházások AKTUÁLIS ÉS VÁRHATÓ PÁLYÁZATI LEHETŐSÉGEK NAGYVÁLLALATOKNAK A 2009-2010 ÉVEKBEN 1. Technológia és infrastrukturális beruházások Technológia fejlesztés I. Támogatás mértéke: max. 30% Támogatás összege:

Részletesebben

Prof. Dr. Krómer István. Óbudai Egyetem

Prof. Dr. Krómer István. Óbudai Egyetem Környezetbarát energia technológiák fejlődési kilátásai Óbudai Egyetem 1 Bevezetés Az emberiség hosszú távú kihívásaira a környezetbarát technológiák fejlődése adhat megoldást: A CO 2 kibocsátás csökkentésével,

Részletesebben

Ingatlan felmérési technológiák

Ingatlan felmérési technológiák Ingatlan felmérési technológiák Fekete Attila okl. földmérő és térinformatikai mérnök Photo.metric Kft. www.photometric.hu geodézia. épületfelmérés. térinformatika Áttekintés Mérési módszerek, technológiák

Részletesebben

Milyen kihívásokat kell a logisztikának kezelni, magas szinten megoldani a globalizált világban?

Milyen kihívásokat kell a logisztikának kezelni, magas szinten megoldani a globalizált világban? 1 fólia Milyen kihívásokat kell a logisztikának kezelni, magas szinten megoldani a globalizált világban? A termelés globalizációja következtében teljesen átalakul a termelő vállalatok struktúrálódása.

Részletesebben

11. Egy Y alakú gumikötél egyik ága 20 cm, másik ága 50 cm. A két ág végeit azonos, f = 4 Hz

11. Egy Y alakú gumikötél egyik ága 20 cm, másik ága 50 cm. A két ág végeit azonos, f = 4 Hz Hullámok tesztek 1. Melyik állítás nem igaz a mechanikai hullámok körében? a) Transzverzális hullám esetén a részecskék rezgésének iránya merőleges a hullámterjedés irányára. b) Csak a transzverzális hullám

Részletesebben

Digitális jelfeldolgozás

Digitális jelfeldolgozás Digitális jelfeldolgozás Kvantálás Magyar Attila Pannon Egyetem Műszaki Informatikai Kar Villamosmérnöki és Információs Rendszerek Tanszék magyar.attila@virt.uni-pannon.hu 2010. szeptember 15. Áttekintés

Részletesebben

Híradástechnika I. 5.ea

Híradástechnika I. 5.ea } Híradástechnika I. 5.ea Dr.Varga Péter János 2 Műholdas kommunikáció 3 4 Alkalmazott műholdpályák, tulajdonságaik 5 Alkalmazott műholdpályák, tulajdonságaik A LEO [Low Earth Orbiter ] magába foglalja

Részletesebben

T E R M É K T Á J É K O Z TAT Ó

T E R M É K T Á J É K O Z TAT Ó T E R M É K T Á J É K O Z TAT Ó ÚJ!!! SeCorr 08 korrrelátor A legújabb DSP technikával ellátott számítógépes támogatással rendelkező korrelátor a hibahelyek megtalálásához. 1 MI A KORRELÁCIÓ? A korreláció

Részletesebben

Önkormányzati és. kistérségi infokommunikációs kihívások. Lengyel György projekt igazgató. SCI-Network Távközlési és Hálózatintegrációs Rt.

Önkormányzati és. kistérségi infokommunikációs kihívások. Lengyel György projekt igazgató. SCI-Network Távközlési és Hálózatintegrációs Rt. Önkormányzati és SCI-Network Távközlési és Hálózatintegrációs Rt. T.: 467-70-30 F.: 467-70-49 info@scinetwork.hu www.scinetwork.hu kistérségi infokommunikációs kihívások Lengyel György projekt igazgató

Részletesebben

SZÉL A KIMERÍTHETETLEN ENERGIAFORRÁS

SZÉL A KIMERÍTHETETLEN ENERGIAFORRÁS SZÉL A KIMERÍTHETETLEN ENERGIAFORRÁS MEGÚJULÓ ENERGIAFORRÁSOK Napenergia Vízenergia Szélenergia Biomassza SZÉL TERMÉSZETI ELEM Levegő vízszintes irányú mozgása, áramlása Okai: eltérő mértékű felmelegedés

Részletesebben

Hálózatok esszé RFID A rádiófrekvenciás azonosító rendszerek. Gacsályi Bertalan (GABMAAT.SZE)

Hálózatok esszé RFID A rádiófrekvenciás azonosító rendszerek. Gacsályi Bertalan (GABMAAT.SZE) Hálózatok esszé RFID A rádiófrekvenciás azonosító rendszerek Gacsályi Bertalan (GABMAAT.SZE) TARTALOMJEGYZÉK 1. RFID (Radio Frequency Identification) meghatározása... 3 2. A rendszer felépítése... 3 3.

Részletesebben

Beltéri autonóm négyrotoros helikopter szabályozó rendszerének kifejlesztése és hardware-in-the-loop tesztelése

Beltéri autonóm négyrotoros helikopter szabályozó rendszerének kifejlesztése és hardware-in-the-loop tesztelése Beltéri autonóm négyrotoros helikopter szabályozó rendszerének kifejlesztése és hardware-in-the-loop tesztelése Regula Gergely, Lantos Béla BME Villamosmérnöki és Informatikai Kar Irányítástechnika és

Részletesebben

BIOGÁZ KOGENERÁCIÓS KISERŐMŰVI TERVEZÉS, ENGEDÉLYEZÉS, PROJEKTMENEDZSMENT. Anger Ottó Béla +36 30 399 78 85

BIOGÁZ KOGENERÁCIÓS KISERŐMŰVI TERVEZÉS, ENGEDÉLYEZÉS, PROJEKTMENEDZSMENT. Anger Ottó Béla +36 30 399 78 85 BIOGÁZ KOGENERÁCIÓS KISERŐMŰVI TERVEZÉS, ENGEDÉLYEZÉS, PROJEKTMENEDZSMENT Anger Ottó Béla +36 30 399 78 85 09/23/10 1 DECENTRALIZÁLT KISERŐMŰVEK Villamosenergia-rendszer általában: hatékony termelés és

Részletesebben

Fogalomtár Etikus hackelés tárgyban Azonosító: S2_Fogalomtar_v1 Silent Signal Kft. Email: info@silentsignal.hu Web: www.silentsignal.

Fogalomtár Etikus hackelés tárgyban Azonosító: S2_Fogalomtar_v1 Silent Signal Kft. Email: info@silentsignal.hu Web: www.silentsignal. Fogalomtár Etikus hackelés tárgyban Azonosító: S2_Fogalomtar_v1 Silent Signal Kft. Email: info@silentsignal.hu Web: www.silentsignal.hu. 1 Tartalom 1. BEVEZETŐ... 3 1.1 Architektúra (terv) felülvizsgálat...

Részletesebben

Hullámok tesztek. 3. Melyik állítás nem igaz a mechanikai hullámok körében?

Hullámok tesztek. 3. Melyik állítás nem igaz a mechanikai hullámok körében? Hullámok tesztek 1. Melyik állítás nem igaz a mechanikai hullámok körében? a) Transzverzális hullám esetén a részecskék rezgésének iránya merıleges a hullámterjedés irányára. b) Csak a transzverzális hullám

Részletesebben

Hatósági elvárások a légijárművek meteorológiai biztosításánaál

Hatósági elvárások a légijárművek meteorológiai biztosításánaál Hatósági elvárások a légijárművek meteorológiai biztosításánaál Dr. Wantuch Ferenc Nemzeti Közlekedési Hatóság, Légügyi Hivatal E-mail: wantuch.ferenc@nkh.gov.hu A repülésmeteorológiai támogatás jelenlegi

Részletesebben

Programozható vezérlő rendszerek. Elektromágneses kompatibilitás

Programozható vezérlő rendszerek. Elektromágneses kompatibilitás Elektromágneses kompatibilitás EMC - a legtöbb alkalmazásban több elektromos készüléknek kell együttműködni - minél kisebb az elektromos alkatrészek méretet annál közelebb kerülnek egymáshoz nő az interferencia

Részletesebben

Értékáram elemzés szoftveres támogatással. Gergely Judit 2013. 03. 01. Lean-klub

Értékáram elemzés szoftveres támogatással. Gergely Judit 2013. 03. 01. Lean-klub Értékáram elemzés szoftveres támogatással Gergely Judit 2013. 03. 01. Lean-klub Tartalom Az Értékáram és elemzésének szerepe a Leanben Értékáram modellezés és elemzés Esetpélda: termelő folyamat Képzeletbeli

Részletesebben

Harmadik generációs infra fűtőfilm. forradalmian új fűtési rendszer

Harmadik generációs infra fűtőfilm. forradalmian új fűtési rendszer Harmadik generációs infra fűtőfilm forradalmian új fűtési rendszer Figyelmébe ajánljuk a Toma Family Mobil kft. által a magyar piacra bevezetett, forradalmian új technológiájú, kiváló minőségű elektromos

Részletesebben

Technikai áttekintés SimDay 2013. H. Tóth Zsolt FEA üzletág igazgató

Technikai áttekintés SimDay 2013. H. Tóth Zsolt FEA üzletág igazgató Technikai áttekintés SimDay 2013 H. Tóth Zsolt FEA üzletág igazgató Next Limit Technologies Alapítva 1998, Madrid Számítógépes grafika Tudományos- és mérnöki szimulációk Mottó: Innováció 2 Kihívás Technikai

Részletesebben

Mobil hálózati kihívások és adekvát válaszok Magyarországon

Mobil hálózati kihívások és adekvát válaszok Magyarországon Mobil hálózati kihívások és adekvát válaszok Magyarországon Ésik Róbert ügyvezető Nokia Siemens Networks Kft. Témák Bemutatkozás Főbb mobilhálózati kihívások Lehetséges válaszok, megoldások 2 Nokia Siemens

Részletesebben

Tehergépjármű parkolás a hazai gyorsforgalmi úthálózaton Sándor Zsolt zsolt.sandor@mail.bme.hu

Tehergépjármű parkolás a hazai gyorsforgalmi úthálózaton Sándor Zsolt zsolt.sandor@mail.bme.hu Tehergépjármű parkolás a hazai gyorsforgalmi úthálózaton Sándor Zsolt zsolt.sandor@mail.bme.hu Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Közlekedésmérnöki és Járműmérnöki Kar Közlekedésüzemi és Közlekedésgazdasági

Részletesebben

Ipari kondenzációs gázkészülék

Ipari kondenzációs gázkészülék Ipari kondenzációs gázkészülék L.H.E.M.M. A L.H.E.M.M. egy beltéri telepítésre szánt kondenzációs hőfejlesztő készülék, mely több, egymástól teljesen független, előszerelt modulból áll. Ez a tervezési

Részletesebben

Készítette: Juhász Ildikó Gabriella

Készítette: Juhász Ildikó Gabriella 14. tétel Egy kft. logisztikai költséggazdálkodása a számviteli adatok szerint nem megfelelő, ezért a számviteli vezetővel együttműködve a logisztikai vezető számára meghatározták a szolgáltatási rendszer

Részletesebben

Stratégia felülvizsgálat, szennyvíziszap hasznosítási és elhelyezési projektfejlesztési koncepció készítés című, KEOP- 7.9.

Stratégia felülvizsgálat, szennyvíziszap hasznosítási és elhelyezési projektfejlesztési koncepció készítés című, KEOP- 7.9. Stratégia felülvizsgálat, szennyvíziszap hasznosítási és elhelyezési projektfejlesztési koncepció készítés című, KEOP- 7.9.0/12-2013-0009 azonosítószámú projekt Előzmények A Nemzeti Települési Szennyvízelvezetési

Részletesebben

A ZÖLD GAZDASÁG ERŐSÍTÉSE A HOSSZÚTÁVON FENNTARTHATÓ FEJLŐDÉS BIZTOSÍTÁSA ÉRDEKÉBEN

A ZÖLD GAZDASÁG ERŐSÍTÉSE A HOSSZÚTÁVON FENNTARTHATÓ FEJLŐDÉS BIZTOSÍTÁSA ÉRDEKÉBEN A ZÖLD GAZDASÁG ERŐSÍTÉSE A HOSSZÚTÁVON FENNTARTHATÓ FEJLŐDÉS BIZTOSÍTÁSA ÉRDEKÉBEN Balassagyarmat, 2013.május 09. Mizik András erdőmérnök Ipoly Erdő Zrt. Miért Zöldgazdaság? A Zöldgazdaság alapelvei:

Részletesebben

Szeretettel Üdvözlök mindenkit!

Szeretettel Üdvözlök mindenkit! Szeretettel Üdvözlök mindenkit! Danfoss Elektronikus Akadémia Hőelosztó hálózatok nyomáslengései Előadó: Egyházi Zoltán okl. gépészmérnök Divízióvezető 1 Nyomáslengések a fűtési rendszerben Szeretjük,

Részletesebben

Száguldó versenyautók // Száguldó Gigabitek. Telekommunikációs és információtechnológia Hungaroring + Invitel 1986-2013

Száguldó versenyautók // Száguldó Gigabitek. Telekommunikációs és információtechnológia Hungaroring + Invitel 1986-2013 Száguldó versenyautók // Száguldó Gigabitek Telekommunikációs és információtechnológia Hungaroring + Invitel 1986-2013 Száguldó versenyautók // Száguldó Gigabitek Telekommunikációs és információtechnológia

Részletesebben