1. ábra: Az előszűrési eredmények internetes KML megjelenítése (2011) ábra: A szűrés eredményének internetes KML megjelenítése (2012)...

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "1. ábra: Az előszűrési eredmények internetes KML megjelenítése (2011)... 8 2. ábra: A szűrés eredményének internetes KML megjelenítése (2012)..."

Átírás

1 Adattári szám: Bezárt bányászati hulladékkezelő létesítmények nyilvántartása és kockázati besorolása MBFH ELGI MÁFI együttműködés (10/2012) Megbízó: Magyar Bányászati és Földtani Hivatal Összeállította: Kiss János Jordán Győző Közreműködött: Detzky Gergely, Vértesy László, Müller Tamás, Zsámbok István, Paszera György, Gulyás Ágnes, Őri Gabriella, Rádi Károly, Hermann Viktor, Jerabek Csaba Budapest, április 30.

2 Jóváhagyta: Dr. Fancsik Tamás Lektorálta: Dr. Vidó Mária A Jelentés: 39 oldalt 2 ábrát 4 függeléket 7 táblázatot tartalmaz. 2

3 TARTALOMJEGYZÉK 1. Bevezetés Bezárt bányászati hulladékkezelő objektumok Bezárt bányászati hulladékkezelő objektumok nyilvántartása A bezárt hulladékkezelő létesítmények kockázati besorolása Előszűrés (kockázati szűrés) Az előszűrési eredmények megjelenítése Szűrés (kockázati rangsorolás) A szűrési folyamat eredményét megjelenítő Excel alaptábla Az eredményének internetes megjelenítése Eredmények Hivatkozások ÁBRAJEGYZÉK 1. ábra: Az előszűrési eredmények internetes KML megjelenítése (2011) ábra: A szűrés eredményének internetes KML megjelenítése (2012) TÁBLÁZATJEGYZÉK 1. táblázat: Zagytározók előszűrés alapján végzett rangsorolása táblázat: Zagytározók szűrés alapján végzett rangsorolása táblázat: Zagytározók kockázati rangsorolása táblázat: Meddőhányók kockázati rangsorolása táblázat: Előszűrési rangsoroláshoz használt kódolási sablon táblázat: Bezárt bányászati hulladékkezelő létesítmények csoportos kockázati rangsorolása táblázat: Szűrési rangsoroláshoz használt kódolási sablon FÜGGELÉKJEGYZÉK 1. függelék: A bezárt bányászati hulladékkezelő objektumok kockázati előszűrése, EU módszertani útmutató függelék: A bezárt bányászati hulladékkezelő objektumok kockázati rangsorolása függelék: Előszűrési automatikus rangsor függelék: Szűrési automatikus rangsor

4 1. Bevezetés Az Európai Bizottság az ásványi nyersanyag kitermelő iparban keletkező hulladék kezeléséről szóló 2006/21/EK irányelvében (bányászati hulladék irányelv) előírta a tagállamoknak, hogy nyilvántartásba vegyék azokat a bezárt és elhagyott bányászati hulladékkezelő létesítményeket, amelyek jelentősen káros környezeti hatással bírnak, vagy közép illetve rövid távon belül komoly veszélyt jelenthetnek az emberi egészségre vagy a környezetre. A létesítmények kockázat-felmérési eljáráson alapuló nyilvántartását május 1-jétől a nyilvánosság számára is hozzáférhetővé kell tenni. A bányászati hulladék irányelvet harmonizáló, a bányászati hulladékok kezeléséről szóló 14/2008. (IV. 3.) GKM rendelet a bányafelügyelet hatáskörébe utalta a bezárt bányászati hulladékkezelő létesítmények nyilvántartásba vételét, a környezeti kockázati kiértékelést és a rangsorolást. Az EU-s és a hazai jogszabályi előírásoknak való megfelelés érdekében a Magyar Bányászati és Földtani Hivatal megbízására az Eötvös Lóránd Geofizikai Intézet dolgozta ki a Magyarországon található bezárt bányászati hulladékkezelő létesítmények nyilvántartását. A hétköznapi szóhasználatban a bányászati hulladékkezelő létesítményeket meddőhányóknak nevezzük darabos anyag esetén, illetve zagytározóknak hívjuk finomszemcsés vagy folyékony anyag esetén. Ezeknek az objektumoknak az anyagai a Föld mélyéről bányászati tevékenységnek, azaz kitermelésnek köszönhetően kerültek ki a felszínre, esetenként szennyezve a környezetet. Ezeket az objektumokat és a környezetüket is vizsgálni kell, meg kell határozni, mekkora kockázatot jelentenek a környezetre, s ahol szükséges, ott be kell avatkozni. A feladat végrehajtásának kiinduló lépése a nyilvántartás felállításához szükséges alapadatok beszerzése volt. Ez tulajdonképpen az alap térbeli, környezeti és demográfiai adatok megszerzését és rendszerbe illesztését, valamint a bezárt bányászati hulladékkezelő létesítmények lehető legbővebb számbavételét és a térképi megjelenítéshez illetve a kockázat-felmérés elvégzéséhez szükséges jellemző adatainak összegyűjtését jelenti. A kockázatfelméréshez használt előszűrés módszertana az EU által kidolgozott iránymutatás szerint az eleve ismert veszélyeztetés figyelembevételével, a forrás, útvonal és receptor tényezők vizsgálatán alapult. A forrás vizsgálata az adott objektum, létesítmény jellemzőinek (anyagtartalom, műszaki stabilitás), a szállítási útvonal a kiszabaduló anyagok terjedési, elhordási lehetőségeinek, a receptor pedig, a lehetséges hatásnak kitett érzékeny elemek (az emberek, a vizek, a természetvédelmi területek és a mezőgazdaság) veszélyeztetettségének értékelésével történik. A környezeti kockázati kiértékelésnél elővigyázatossági alapelv a legfontosabb szempont. E szerint, ha bizonytalanság merül fel az adatban, vagy az objektum kockázati besorolásával kapcsolatban, akkor elővigyázatosságból inkább kockázatosnak kell tekinteni az objektumot és további vizsgálatra jelölni, mint figyelmen kívül hagyni. Az előszűrésen átesett létesítmények tekintetében el kellett végezni a szűrést, az ún. kockázati rangsorolást. A kockázati rangsorolásra jelenleg nincsen európai szinten harmonizált előírás, az a tagállamok hatáskörébe tartozik. A szűrési módszer során az adott létesítmény tekintetében elvégzett rekultiváció megtörténtének, annak mértékének és eredményének meghatározásával, továbbá a létesítmény méretének és a létesítmény alatti térszín dőlésszögének figyelembevételével számított rangsorolási kód adta meg a létesítmények relatív kockázati rangsorát. Az elkészült nyilvántartás kapcsán további feladat volt az azonosított létesítmények és a kockázatfelmérés útján kapott eredmények megjelenítéséhez, a nyilvánosság számára elérhető felületen történő közzétételéhez szükséges rendszer kidolgozása és üzembe helyezése. A megjelenítés érdekében a kockázati rangsorolást egyszerűsítettük, négy csoportot alkotva, a rekultiváció megléte vagy hiánya és a meddőhányó/zagytározó mérete alapján, amit színes megjelenítéssel kiemeltünk. Az előszűrés eredményét és a szűrési paramétereket, az objektumok attribútumaiként, lekérdezhetővé tettünk az internetes megjelenítésben. 4

5 Az előbbiekben röviden felvázolt munka és az eredményeként elkészült nyilvántartás részletesebb, a nyilvánosság számára is közérthető formában történő bemutatását hivatott ez az anyag szolgálni 2. Bezárt bányászati hulladékkezelő objektumok 2.1. Bezárt bányászati hulladékkezelő objektumok nyilvántartása A bányászati tevékenységgel összefüggő objektumok kigyűjtése a MBFH az ELGI és a MÁFI digitális nyilvántartásai: 1. Bányameddő és Másodnyersanyag Készletek Adatbázisa KFH, 1992; 2. Bányaterületi Nyilvántartási Rendszer MBFH, 2010; 3. Tájseb adatbázis VÁTI 1996) és a Magyar Állami Földtani, Geofizikai és Bányászati Adattár anyagaira alapozva történtek. A digitális adatbázisok részben tartalmazták az objektumokat, részben pedig, közvetve jelezték azok előfordulásának legvalószínűbb helyét. A különféle tájsebek, bányák, meddőhányók és zagytározók egységesített adatrendszere objektumot tartalmaz. Ennek amint a vizsgálatok kiderítették csak töredék része, körülbelül objektum az, ami bezárt bányászati hulladékkezelő. Ezekből az objektumokból 463 objektum esetében végeztük el a helyazonosító reambulációt, a es méretarányú topográfiai térkép, vagy a Google Earth légifelvétel, illetve terepbejárások alapján. Az objektumok kiválasztása az egységesített adatrendszer kialakítása során az előszűrési szempontok alapján, veszélyességi sorrendben történt, amelyek közül a legfontosabb szempont az anyagtartalom volt, azon belül is elsősorban a bányászott haszonanyag. Ebből a 463 objektumból csak 106 esetében voltak információk a rekultivációról is, ami a rangsorolás egyik szempontja volt a későbbiekben A bezárt hulladékkezelő létesítmények kockázati besorolása A kockázati besoroláshoz szükséges vizsgálat két lépcsős, az első lépcső az előszűrés (kockázati szűrés), a második lépcső a szűrés (kockázati rangsorolás) Előszűrés (kockázati szűrés) A bezárt bányászati hulladékkezelők esetében meg kellett határozni, melyek azok, amelyek nem jelentenek kockázatot a környezetükre és melyek azok, amelyek veszélyesek lehetnek, és ezért további vizsgálatot igényelnek. Ezt a feladatot az EU által kialakított módszertan ( A bezárt bányászati hulladékkezelő objektumok kockázati előszűrése módszertani útmutató, 1. függelék) alapján elvégeztük a legfontosabb 463 objektumra, érces, szenes meddőhányókra és zagytározókra. A szűrések elvégzéséhez, a módszertani útmutató alapján feltett kérdések megválaszolásához szükséges volt az objektumok pontos helyének (koordinátáinak) ismeretére. A kérdés esetünkben nem az volt, hogy hány objektum van, nem is az, hogy milyen anyagot termeltek ki, amikor a meddőhányót felhalmozták ezeket könnyen meg lehetett volna válaszolni. A kérdés sokkal összetettebb, azt kellett eldönteni, hogy a környezetére milyen veszélyeket jelenthet a bányahulladék. A kockázati szűrés (előszűrés) során az egyik legfontosabb kritérium a szennyező anyag, ami lehet maga a kibányászott nyersanyag (pl. uránérc, vagy a kísérő ásványok), de lehet az ércfeltáráskor használt adalékanyag (pl. cián a cianidos feltárási technológiában, nehézfémsók az urán perkolációs feltárásakor). A forrásanyag veszélyessége abban nyilvánul meg, hogy ezek az anyagok a tározóból kiszabadulva bekerülhetnek a vízkörforgásba vagy légköri áramlatokba, ami messzire elszállíthatja ezt a környezetre veszélyes anyagot. Ez a bányászati hulladékkezelő tágabb környezetére potenciális veszélyt jelent (lásd, például a nagybányai cianidos szennyezés 15 nap alatt érte el Belgrádot). 5

6 Nyilvánvaló, hogy ilyen szempontból a folyékony állagú anyagok (a zagytározókban tárolt anyagok) jelentik a legnagyobb veszélyt, mivel az állaguk miatt ezek mozgása nagyon gyors lehet (lásd kolontári vörös iszap katasztrófa 2010-ben). A darabos meddőhányók, amennyiben a környezetére nem veszélyes (inert) anyagokat tartalmaznak, sokkal kisebb veszélyt jelentenek, bár a finomszemcsés anyagok, vagy agyagos meddők még ha összetételüknél fogva nem is veszélyesek a tároló helyről kiszabadulva, kedvezőtlen terepi körülmények esetén pusztító földtani veszélyforrásként jelentkeznek (földcsuszamlás, suvadás). Vizsgálni kellett tehát a felhalmozott bányahulladékok anyagi jellemzőit, a hulladékkezelők műszaki stabilitási tényezőit, a továbbszállítódás lehetőségeit, valamint azt, hogy ezek az objektumok hol találhatók, milyen élő környezet veszi őket körül, és azok milyen távolságban vannak, valamint azt, hogy ebből adódóan mekkora potenciális veszélyt jelentenek a hulladékkezelők a környezetükre. Ehhez pontos koordinátákra és rengeteg háttér információra van szükség. Összegyűjtöttük és adaptáltuk az előszűrési kérdések (1. függelék) meghatározásához szükséges országos digitális térképi adatrendszereket (Országos Térinformatikai Alapadatbázis OTAB, Digitális Térképészeti Adatbázis DTA-50, Felszínborítási és Földhasználati Térképek CORINE, Országos jelentőségű természetvédelmi területek Natura2000, Vízgazdálkodási Atlasz VGA, Népesség nyilvántartási adatok KSH) és az MBFH adattárában felkutattuk az előszűrési kérdések megválaszolásához szükséges hiányzó adatokat is. A szerteágazó forrásmunka ellenére vannak hiányosságok, nem minden kérdést lehetett pontosan megválaszolni, illetve az adatok egy része frissítést igényel például régi forrásmunkák esetén. Az objektumok válogatása során a legfőbb kritérium a veszélyesség, így az anyagtartalom szempontjából, az összes nemesfém- és feketefém-ércekhez kapcsolódó bányászati objektumot veszélyesnek tekintjük, mivel az érces előfordulásokhoz szulfát és nehézfém tartalom kapcsolódik. Ugyanebbe a kategóriába tartoznak a magyarországi uránérc előfordulások és uránbányászati objektumok. Anyagtartalom szempontjából a következő veszélyességi csoportot, a földtörténeti középkorban (kréta), és újkorban (eocén, miocén) képződött szenek jelentették magas kéntartalmuk miatt. Az anyagtartalom mellett a műszaki stabilitás igen fontos szempont, ezért összes bányászati zagytározó magas kockázati besorolást kapott, függetlenül az anyagtartalomtól. Az előszűrési munkákat a kapcsolódó adatgyűjtésekkel a következő 463 bezárt bányászati hulladékkezelő objektumokra végeztük el: Zagytározó 21 db; Meddőhányók 442 db; ebből - Érces meddőhányó 142 db - Szenes meddőhányó 300 db. A kockázati előszűrés alapján 44 objektum esetében nincs szükség további vizsgálatra, de 416 objektum esetében el kell végezni a szűrést is Az előszűrési eredmények megjelenítése A bányászati hulladékkezelő objektumok és környezetük bemutatásakor a nézet szerinti méretaránynak megfelelő, dinamikusan állítható (beállított) részletesség szükséges. Az egyes objektumok vizsgálatánál a lehető legrészletesebb topográfiai alap szükséges, átnézetes megjelenítés esetén jóval kisebb részletességű állomány is elég a tájékozódáshoz. A megjelenítés két részre osztható, az egyik az ArcGIS térinformatikai adatrendszerének tartalma, a másik a bányászati objektumokat és azok veszélyességét bemutató tartalom. A szakmai információk és a tájékozódáshoz szükséges topográfiai alapadatok megjelenítése méretarányfüggő. 6

7 Az ArcGIS térinformatikai rendszer tartalmazza az összes adatforrást, amit az előszűrés kérdéseinek megválaszolása során felhasználtunk, így az adatok közvetlenül ellenőrizhetővé válnak, illetve szükség esetén a térinformatikai szűrés ismételten elvégezhető. A rendszer feltöltése azért szükséges, mert több, az előszűrésre felhasznált információt a térinformatikai adatbázis és rendszer alkalmazásával tudunk megszerezni (lekérdezni). Adatrendszerek az ArcGIS-ben 1: nél áttekintőbb megjelenítés: Vízkészlet-gazdálkodási Atlasz (VKGA) OTAB alapú es pontosságú topográfiai alapja, az alábbi rétegek megjelenítésével: főutak, folyók, tavak, nagyvárosok, országhatár, 1: : méretarány között: VKGA OTAB alapú es pontosságú topográfiai alapja, valamennyi réteg megjelenítésével, 1: : méretarány között: DTA-50 v2 síkrajzi elemei (vonal és poligon) 1: nél részletesebb megjelenítés: ha a területről van es topográfiai térkép képformátumban, akkor a georeferált JPG file jelenik meg, ha a területről nem érhető el es topográfiai térkép, akkor a DTA- 50 v2 síkrajzi elemei láthatók DDM100: digitális domborzati modell (minden méretaránynál bekapcsolható) NATURA 2000, természetvédelmi területek és közösségi jelentőségű természetes élőhelyek (minden méretaránynál bekapcsolható) CORINE Land Cover, műholdfelvétel alapú földhasználati térképek (minden méretaránynál bekapcsolható) - Bányászati objektumok (kitermelő és lerakó helyek): - Mezőgazdasági területek (növénytermesztés, állattenyésztés): Permeabilitás térkép (felszíni földtani képződmények litológiája és hidrogeológiai modellezések alapján meghatározott, az első talajvíztükör feletti réteg permeabilitása); Ezek az állományok a bezárt bányászati hulladékkezelő objektumok kockázati besorolásához munkaanyagként voltak felhasználva. Megítélésünk szerint ezeket nem kell és nem is szabad a világhálóra kitennünk, mert mindegyik adatbázis tulajdonosa jogosult az állományok közzétételére, mi csak közcélú feladatok esetén felhasználhatjuk őket. Az előszűrési alaptáblákban szereplő objektumok be lettek építve az ArcGIS rendszerbe (átadva az MBFH-nak DVD-n, a jelentéshez mellékelve, KISS et al. 2011). Az objektumok ArcGIS tábláit átkonvertáltuk KMZ/KML formátumra (1. ábra), amivel a Google Earth (illetve maps.google.com ) segítségével egy internetes megjelenítést biztosítottunk ben az előszűrés eredményeként, a Vizsgálandó? kérdésre adott válasz alapján lettek az objektumok megjelenítve (zöld színnel azok az objektumok, amelyeket nem kell tovább vizsgálni, sárgával azok, amelyeknél adathiány miatt további vizsgálatot igényelnek, és pirosak azok, amelyek az adatok alapján igényelnek további vizsgálatot). 7

8 1. ábra: Az előszűrési eredmények internetes KML megjelenítése (2011 december) Szűrés (kockázati rangsorolás) A kockázati rangsorolást az előszűrésen további vizsgálat szükséges értékelést kapott objektumokra kellett végrehajtani, esetünkben azonban a helyazonosító reambuláción átesett összes hulladékkezelő létesítményre kiterjesztettük. További szempont, a bezárt bányászati hulladékkezelő létesítmény rekultivációjának állapota, azaz az egyes lerakók műszakilag megtervezett, kivitelezett és elfogadott rekultivációja megtörtént-e. A lerakók veszélyességét a rekultiváció meghatározó módon csökkenti, azaz akadályozza az anyagkiáramlást és növeli a műszaki stabilitást. Mind a rekultivált, mind a nem rekultivált lerakók esetében további szempont a lerakó mérete és a lerakó alatti térszín dőlésszöge. A rekultivált meddőhányók esetében a bizonytalanságokat is kezelni kellett. Sok esetben volt rekultiváció, de nem teljes, illetve volt rekultiváció, de nem sikeres. Megválaszolva a következő kérdéseket: Volt-e rekultiváció? Igen a válasz, ha történt bármilyen rekultiváció. Nem a válasz, ha érintetlen a hulladékkezelő. Teljes volt-e a rekultiváció? Igen a válasz, ha az egész területre vonatkozott. Nem a válasz, ha nem az egész területre vonatkozott, vagy a zagytározó/meddőhányó területén vannak pl. rekultiválatlan (esetleg működő) kazetták. Sikeres volt-e a rekultiváció? Igen, ha nem igényel további rekultivációs tevékenységet. Nem, ha már nincs meg, vagy ha újra rekultiválni kell. 8

9 A fenti kategóriákon felül az egyes objektumokat rangsorolhatjuk az alapján, hogy az előszűrés, illetve a szűrés kérdéseire milyen válaszok születtek (1. függelék, 2. függelék). Ez a szempontrendszer lehetővé teszi az objektumok pontozásos kockázati rangsorolását, illetve a prioritások szerinti osztályozást, alapvetően a hulladékkezelő létesítmény anyagtartalma és műszaki stabilitása alapján. A módszer lehetővé teszi az egyes objektumok besorolásának változását ha egy új rekultiváció történik, akkor az adott objektumnak kedvezőbb kockázati besorolását vonja maga után. Az eljárás nem tökéletes, vizsgáljuk, hogy milyen paraméterekkel lehetne tovább finomítani a szűrési eljárást a kockázat még pontosabb és objektív megítéléséhez A szűrési folyamat eredményét megjelenítő Excel alaptábla A kockázati felmérés utolsó lépése a kockázati rangsorolás az előszűrés és a szűrés során meghatározott paraméterek felhasználásával. Ehhez el kellett készíteni a szűrési alaptáblát. A táblázat több munkalapból áll, amelyek a következők: - FORRÁS-adat munkalap Az előszűrési kérdések megválaszolásához szükséges adatok és az azok alapján született válaszokat tartalmazó munkalap; - ELŐSZŰRÉS-i munkalap Az előszűrési kérdésekre kapott rövid válaszok (igen, nem, ismeretlen) és a szekció válaszok, valamint az ezek alapján elvégzett előszűrés eredménye (tovább vizsgálandó; vagy nem kell tovább vizsgálni) és az előszűrési rangsorolási kód; - REKULTIVÁCIÓ-s (reambuláció) munkalap A reambulációból vagy egyéb forrásból szerzett, a rekultivációt ismertető adatok és annak besorolása, a reambulációt végző szakember neve és a reambuláció ideje; - SZŰRÉS-i munkalap Az előszűrés végeredményét az előszűrési rangsorolási kódot, valamint a rekultivációra ( Volt-e?, Teljes volt-e? és Sikeres volt-e? ) adott válaszok, és az objektumméret valamint térszíndőlés paraméterek alapján meghatározott szűrési rangsorolás kódot tartalmazza. - PS_SORREND munkalap (pre-selection) Az objektumazonosítóit és az előszűrési (pre-selection) rangsorolási kódot, valamint az aktuális sorrendet (ez a paraméterek változásával változhat) tartalmazza. Ezen a munkalapon rajzolódik ki a sorrend az előszűrési adatok alapján. - S_SORREND (selection) Az objektumazonosítót és a szűrési (selection) rangsorolási kódot, valamint az aktuális sorrendet (ez a paraméterek változásával változhat) tartalmazza. Ezen a munkalapon rajzolódik ki a sorrend a szűrési adatok alapján. A rangsorolási paraméterek alapján mind a 463 megvizsgált objektum kockázati rangsorolása elvileg megoldható. Ennek az a lényege, hogy automatikusan rangsorolja az ismert objektumokat az előszűrés és a szűrési kérdések alapján (1. függelék 4. függelék). Erre az automatikus rangsorolásra mutatunk be példát a zagytározó objektumokkal: az előszűrési rangsorolást az 1. táblázat, a szűrési paraméterek alapján végzett rangsorolást a 2. táblázat mutatja (a 463 objektum rangsorát a 3. függelék és 4. függelék mutatja). Az előszűrés során a zagytározók/meddőhányók valós paraméterei csak a kritikus értékhez viszonyítva jelennek meg például a terület nagyobb vagy kisebb, mint 1 hektár. Az egyedi paraméterek csak a szűrés során fognak előtérbe kerülni például a terület 20 hektár vagy csak 0,2 hektár (lásd 2. függelék, a terület figyelembe vétele). 9

10 MWF azonosító Település, objektum Rangsorolási kód Sorrend rm0002 Recsk (H2) Régi flotációs zagytározó rm0001 Recsk (H1) Új flotációs zagytározó gy0026 Gyöngyösoroszi Száraz-pataki flotációs zagytározó p0052 Pellérd MÉV I. Zagytározó, Pellérd északi Gyöngyösoroszi Bence-völgyi flotációs zagytározó e0136 Pellérd MÉV II. zagytározók, Pellérd déli Neszmély Korpáshegyi vörösiszap zagytározó Ajka Ajkai vörösiszap zagytározó Almásfüzitő Almásfüzitői Ny-i vörösiszap zagytározó Mosonmagyaróvár Mosonmagyaróvári vörösiszap zagytározó e0057 Almásfűzítő Almásfüzitői K-i vörösiszap zagytározó Pátka Szűzvári flotációs zagytározója s0004 Kiszombor Kiszombori fúróiszap lerakat s0003 Füzesgyarmat Füzesgyarmati fúróiszap lerakat s0008 Zsana Zsanai fúróiszap lerakat s0007 Ruzsa Ruzsai fúróiszap lerakat p0065 Kővágószőlős MÉV Perkoláció I. üzem zagytározó e0101 Úrkút Úrkúti mangániszaptárózó s0001 Algyő Algyő fúróiszap lerakat p0104 Kővágószőlős MÉV Perkoláció II. üzem zagytározó s0009 Zalatárnok Zalatárnoki fúróiszap lerakat táblázat: Zagytározók előszűrés alapján végzett rangsorolása MWF azon Település, objektum Rangsorolási kód Sorrend Neszmély Korpáshegyi vörösiszap zagytározó Ajka Ajkai vörösiszap zagytározó rm0001 Recsk (H1) Új flotációs zagytározó rm0002 Recsk (H2) Régi flotációs zagytározó Mosonmagyaróvár Mosonmagyaróvári vörösiszap zagytározó e0057 Almásfűzítő Almásfüzitői K-i vörösiszap zagytározó gy0026 Gyöngyösoroszi Száraz-pataki flotációs zagytározó s0003 Füzesgyarmat Füzesgyarmati fúróiszap lerakat Pátka Szűzvári flotációs zagytározója p0052 Pellérd MÉV I. zagytározó, Pellérd északi e0136 Pellérd MÉV II. zagytározók, Pellérd déli Almásfüzitő Almásfüzitői Ny-i vörösiszap zagytározó p0065 Kővágószőlős MÉV Perkoláció I. üzem zagytározó Gyöngyösoroszi Bence-völgyi flotációs zagytározó s0008 Zsana Zsanai fúróiszap lerakat s0004 Kiszombor Kiszombori fúróiszap lerakat s0007 Ruzsa Ruzsai fúróiszap lerakat 5 17 e0101 Úrkút Úrkúti mangániszaptárózó 0 18 s0009 Zalatárnok Zalatárnoki fúróiszap lerakat 0 19 p0104 Kővágószőlős MÉV Perkoláció II. üzem zagytározó 0 20 s0001 Algyő Algyő fúróiszap lerakat táblázat: Zagytározók szűrés alapján végzett rangsorolása 10

11 A rangsorolásban van egy kis bizonytalanság, mivel az ismeretlen paraméterek (elővigyázatossági elv) miatt a rangsor a paraméterek fontossága szerint változhat (egy kis jelentéktelen meddőhányó ismeretlen rekultivációja a kockázati besorolás elejére fogja helyezni ezt az objektumot). Minden új információ, ami csökkenti az ismeretlen adatok számát, növelni fogja a megbízhatóságot, és ezzel megváltoztathatja a sorrendet. A szűrési alaptábla szűrési munkalapját beépítettük az ArcGIS rendszerbe, így a főbb információk lekérhetők, illetve KMZ/KML formátumban is megjeleníthetők (2. ábra). A végső megjelenítésbe az előszűrés eredménye (a korábbi megjelenítés színkód paramétere) és a szűrési paraméterek kerültek bele az attribútum táblába. Az internetes megjelentésnél az objektumok kockázati besorolásakor külön a zagytározókra és külön a meddőhányókra a következő csoportosítást és színkódot alkalmaztuk (részletesebben lásd 2. függelék): ZAGYTÁROZÓ KOCKÁZATI BESOROLÁS MEDDŐHÁNYÓ Z-1 Nagy kiterjedésű, rekultiválatlan M-1 Z-2 Kis kiterjedésű, rekultiválatlan M.-2 Z-3 Nagy kiterjedésű, rekultivált M-3 Z-4 Kis kiterjedésű, rekultivált M-4 NA Adathiány miatt nem sorolható be NA 3. táblázat: Az internetes megjelenítés során alkalmazott kockázati besorolás és színkódolás 2. ábra: Az előszűrés és a szűrés eredményeinek internetes (maps.google.com) KML megjelenítése (2012 április) 11

12 2.3. Az eredményének internetes megjelenítése Az adatok megjelenítése egy interneten elérhető felületre kihelyezett KMZ/KML állomány segítségével valósulhat meg, amit Mozilla, InternetExplorer vagy egyéb hálózati program és a maps.google.com honlap segítségével lehet hatékonyan láthatóvá tenni. Ehhez a következő linket alkalmaztuk: ahol az example1.kml a megjelenítésre váró állomány. A másik lehetőség egy GIS server alkalmazása, mint például az MBFH szerveré, amelyen a felépített térinformatikai felület kifelé is láthatóvá tehető az MBFH engedély megvan, hozzáférés kell az MBFH szerverhez és telepíteni kell az MWF felületet. 3. Eredmények A bezárt bányászati hulladékkezelő objektumok nyilvántartásához összegyűjtött kiindulási adatrendszer különféle tájsebek, bányák, meddőhányók és zagytározók egységesített adatrendszere objektumot tartalmazott. Ennek csak töredék része, körülbelül objektum az, amiről tudjuk, hogy bezárt bányászati hulladékkezelő, azaz meddőhányó és zagytározó. Ezeknek az objektumoknak a kockázati szűrését kellett elvégezni. A vizsgálat során a veszélyes objektumok irányából haladtunk a veszélytelenek irányába. Az 1689 objektum közül az anyagtartalom alapján vizsgálva 463 objektum tekinthető lehetséges kockázatúnak, azaz az ott tárolt anyag minősége miatt önmagában nem tekinthető semleges hatásúnak, sőt akár toxikus is lehet az élő szervezetekre, az internetes megjelenés időpontjában, azaz május 1-én. Ezeknek végeztük el a helyszínelési reambulációját (pontos földrajzi beazonosítás) és adatgyűjtését. A bezárt bányászati hulladékkezelő létesítmények előszűréséhez pontos módszertani útmutató (1. függelék) állt rendelkezésünkre, így a feladatot el tudtuk végezni. Néhány esetben adathiány miatt kellett az objektumokat tovább vizsgálni. A beazonosított 463 objektumokra végeztük el a kockázati előszűrést és 44 objektum esetében találtuk úgy, hogy nincs szükség további vizsgálatra. 416 objektum további vizsgálatok szükségesek, tehát el kellett végezni a szűrést is. A szűréshez, kockázati rangsoroláshoz az Európai Bizottság nem adott meg pontos módszertani útmutatást, így a saját elgondolásunk alapján kellett a szűrést kialakítani. A szűrésben szereplő rekultiváció, mint tevékenység, nincsen hivatalosan (geotechnikailag) pontosan definiálva, így az egyes tagországokban elkészülő bányahulladék kataszter nem lesz összevethető, ami európai szinten gondot fog jelenteni. Az elkészített nyilvántartás és szűrési módszertan alkalmas lehet a nemzetközi megvitatásra, közös módszertani ajánlás kidolgozására, de nem jelenti a munka befejezését. A szűréshez, a hulladékkezelő állapotának megítéléséhez, 106 esetben állt rendelkezésre információ a terület rekultivációjáról (ebből 18 esetben terepi reambulációnak köszönhetően), a többi 310 objektumnál nincs információnk a rekultivációról. A terepi reambuláció a évi tervek alapján folytatódnak a legveszélyesebbnek ítélt objektumok irányából a veszélytelenebbek felé. Az április elején rendelkezésre álló információk alapján a magyarországi bezárt bányászati hulladékkezelő létesítmények kockázati rangsorolását a 4. táblázat és a 5. táblázat tartalmazza. A táblázat tartalmának értelmezése, a szűrési módszertan (2. függelék) segítségével történik, a táblázat tartalma megadja a kockázati rangsorolás végeredményét a pillanatnyilag alkalmazott módszertanra alapozva. A besorolás színkódja a 2. függelék 7. táblázat alapján értelmezhető, egyfajta veszélyességi rangsor, külön a zagytározókra és külön a meddőhányókra. 12

13 Nem rekultivált Rekultivált Nagy (>1ha) Kicsi (<1ha) Nagy (>1ha) Kicsi (<1ha) ZAGYTÁROZÓK BESOROLÁS Meredek d>5 NINCS Lapos d<5 Korpáshegyi vörösiszap zagytározó, Neszmély 1 Meredek d>5 NINCS Lapos d<5 NINCS Meredek d>5 Száraz-pataki flotációs zagytározó, Gyöngyösoroszi 2 Régi flotációs zagytározó, Recsk 3 Bence-völgyi flotációs zagytározó, Gyöngyösoroszi 4 Lapos d<5 Ajkai vörösiszap zagytározó 5 MÉV I. zagytározó, Pellérd északi 6 MÉV II. zagytározók, Pellérd déli 7 Almásfüzitői Ny-i vörösiszap zagytározó 8 Mosonmagyaróvári vörösiszap zagytározó 9 MÉV Perkoláció II. üzem zagytározó, Kővágószöllös 10 Almásfüzitői K-i vörösiszap zagytározó 11 MÉV Perkoláció I. üzem zagytározó, Kővágószöllös 12 Úrkúti mangániszaptárózó 13 Új flotációs zagytározó, Recsk 14 Zalatárnoki fúróiszap lerakat 15 Füzesgyarmati fúróiszap lerakat 16 Szűzvári flotációs zagytározó, Pátka 17 Zsanai fúróiszap lerakat 18 Kiszombori fúróiszap lerakat 19 Algyő fúróiszap lerakat 20 Meredek d>5 NINCS Lapos d<5 Ruzsai fúróiszap lerakat táblázat: Zagytározók kockázati rangsorolása (színkódja) Nem rekultivált Nagy (>1ha) Meredek d>5 Lapos d<5 Kicsi (<1ha) Meredek d>5 MEDDŐHÁNYÓK BESOROLÁS NINCS Rudabánya, külszíni bánya meddőhányó 1 Rudabánya, mélyszinti bánya meddőhányó 2 Rudabányai ércdúsító meddőhányója 3 Rudabánya II. - flotációs meddőhányó 4 Telkibánya, Teréz-táró meddőhányó 5 Telkibánya, nemesfém bánya 6 Telkibánya, Veresvizi táró meddőhányó 7 Telkibánya, Lipót-akna meddőhányó 8 Telkibánya, mélyszinti polimetallikus 9 Telkibánya, Mária-táró meddőhányó 10 Kecskeháti altáró, Telkibánya 11 Felső Fehérhegyi táró, Telkibánya 12 Csengő-bánya, Telkibánya 13 Fleischer-táró, Telkibánya 14 Hidegkuti táró, Telkibánya 15 Gusztáv Adolf táró, Telkibánya 16 Mohs-táró, Telkibánya 17 13

14 MEDDŐHÁNYÓK BESOROLÁS Kühne Hoffnung táró, Telkibánya 18 Helén-táró, Telkibánya 19 Jupiter-táró, Telkibánya 20 Alsó Fehérhegyi táró, Telkibánya 21 Hasdát-táró, Telkibánya 22 Zsófia-táró, Telkibánya 23 András-táró, Telkibánya 24 Nyírkút-völgyi táró, Telkibánya 25 Vizes-táró, Telkibánya 26 Kispallagi táró, Telkibánya 27 Lapos d<5 Tamás-táró, Telkibánya 28 Fehérhegyi táró, Telkibánya 29 Lobkowitz altáró, Telkibánya 30 Koppy-táró, Telkibánya 31 Mózes-táró, Telkibánya 32 Radács-táró, Telkibánya 33 Ferdinánd altáró, Telkibánya 34 Királyhegyi táró, Telkibánya 35 Rekultivált Nagy (>1ha) Meredek d>5 NINCS Lapos d<5 MÉV III meddő, Kővágószöllös 36 MÉV II. sz. Meddőhányó, Bakonya (II. Bányaüzem) 37 MÉV I. sz. Meddőhányó - Kővágószőlős 38 II. aknai meddőhányók, Bodony 39 MÉV Bakonya Frici-tárói meddőhányó 40 Altárói meddőhányó, Gyöngyösoroszi 41 MÉV IV. sz. Meddőhányó, Kővágótöttös 42 Kicsi (<1ha) Meredek d>5 MÉV V. sz. Légaknai meddőhányó, Abaliget 43 Tótvári meddő, Kővágótöttös 44 Bányabérci-akna meddőhányó, Mátraszentimre 45 Vizeslyuk-táró meddőhányó, Mátraszentimre 46 Károly-táró környéki meddőkupacok, Gyöngyösoroszi 47 H5 Ferenc táró darabos hányója, Mátraderecske 48 H3 Középső György táró darabos hányója, Recsk 49 Kistölgyesi-táró meddőhányó I. (alsó), Pásztó 50 Péter-Pál-akna meddőhányó, Gyöngyösoroszi 51 Új-Károly-táró meddőhányó I., Gyöngyösoroszi 52 H4 Felső György és Brumi táró hányója, Mátraderecske 53 Katalin-táró meddőhányó, Gyöngyöoroszi 54 Károly-táró (55-ös feltörés) hányója, Gyöngyösoroszi 55 Szákacsurgó meddőhányó, Gyöngyösoroszi 56 Kistölgyesi-táró meddőhányó II. (felső), Pásztó 57 Pelyhes-táró meddőhányó II, Mátraszentimre 58 Új-Károly-táró meddőhányó II, Gyöngyösoroszi 59 Lajos-táró meddőhányó, Gyöngyösoroszi 60 Pelyhes-táró meddőhányó I, Mátraszentimre 61 Péter-Pál-táró meddőhányó, Gyöngyösoroszi 62 József-táró meddőhányó, Gyöngyösoroszi 63 Hidegkúti-táró meddőhányó, Gyöngyösoroszi 64 14

15 MEDDŐHÁNYÓK BESOROLÁS Lujza-táró meddőhányó, Gyöngyösoroszi 65 lapos d<5 Aranybányabérci-táró meddőhányó, Gyöngyösoroszi 66 H11 Darabos meddőhányó, Recsk 67 H9 Rézérces darabos hányó, Recsk 68 MÉV V. Üzemi szállítóakna meddőhányója 69 B1 meddőhányó (A-gát), Bodony 70 B2 meddőhányó (B-gát), Bodony 71 H7 Istenáldás táró darabos hányója, Mátradercske 72 H3/A Középső György táró vegyes hányója, Recsk 73 Mátraszentimrei-akna meddőhányó. 74 Mátraszentimrei-lejtősakna meddőhányó 75 Kincstári-tónál lévő m.h., Recsk 76 I. aknaudvar, Recsk 77 Rezespörk hányó, Recsk 78 H6 VIII. táró darabos hányója, Mátraderecske 79 H8, Rm-48 darabos hányója, Mátraderecske 80 Nagytölgyesbérci+István-táró meddőhányó, Pásztó 81 H10 Molibdenites darabos hányó, Recsk 82 Vereskői-táró meddőhányó, Gyöngyösoroszi 83 Ezüstbányabérc-táró meddőhányó, Gyöngyösoroszi 84 V. üzemi meddő, Abaliget táblázat: Meddőhányók kockázati rangsorolása (színkódja) A munkával kapcsolatos további részletek az évenként leadott jelentésekben (KISS et al és KISS et al. 2011) és az elkészült internetes felületen találhatók meg! 4. Hivatkozások KISS J., VÉRTESY L., DETZKY G., GULYÁS Á., PASZERA GY., RÁDI K. (2010): Bányászatihulladékkezelő létesítmények felmérése és kockázati besorolása, MBFH-ELGI együttműködés (3.), Kézirat, MFGI Adattár KISS J., JORDÁN GY., DETZKY G., VÉRTESY L., ZSÁMBOK I., MÜLLER T., RÁDI K., PASZERA GY., GULYÁS Á., SŐRÉS L., ŐRI G., HERMANN V. (2011): Bezárt bányászati hulladékkezelő létesítmények felmérése és kockázati besorolása MBFH ELGI együttműködés ( E7 / 2011 ), Kézirat, MFGI Adattár STANLEY G., JORDÁN G., HÁMOR T., SPONAR M. (2010): Útmutató a Bezárt Bányászati Hulladékkezelő Létesítmények Felmérésének Kockázat alapú előminősítési Rendszeréhez a 2006/21/EK Irányelv 20-as cikke alapján, Kézirat, MFGI Adattár 15

16 1. függelék: A bezárt bányászati hulladékkezelő objektumok kockázati előszűrése, EU módszertani útmutató A BEZÁRT BÁNYÁSZATI HULLADÉKKEZELŐ OBJEKTUMOK KOCKÁZATI ELŐSZŰRÉSE (GERRY STANLEY, JORDÁN GYŐZŐ, HÁMOR TAMÁS, MICHAEL SPONAR: Guidance document for a risk-based pre-selection protocol for the inventory of closed waste facilities as required by article 20 of directive 2006/21/EC, Draft June) Az alábbi szelekciós kérdéssor logikai összefüggései a következő szabályokra épülnek: A kérdések 4 szekcióban vannak: 0. eleve ismert veszélyeztetés, 1. forrás (anyagtartalmi és stabilitási jellemzőkkel), 2. transzport, 3. veszélyeztetettség (receptor). Minden szekción belül, bármelyik veszélyességi feltétel megléte esetén a szekcióhoz kötött feltételt teljesült"-nek kell tekinteni. Ahhoz, hogy az objektum a veszélyes objektumok leltárába kerüljön, vagy a 0 szekció feltételének, vagy az 1-3 szekciók mindegyikének teljesülnie kell. Egy szekción belül a szelekciós kérdéseket elegendő az első teljesült feltételig vizsgálni. A 1-3 szekciókat elegendő az első NEM teljesülő feltételig vizsgálni. Ebben az esetben ugyanis a "forrás transzfer receptor" láncolat valahol megszakad és ezért az objektumot nem kell veszélyesnek minősíteni. A kérdések megfogalmazása azt az elvet követi, hogy minden esetben az IGEN válasz jelenti az objektum veszélyességét az adott kérdés értelmezésében. Minden olyan esetben, amikor a kérdés megválaszolására nincs információ, ott automatikusan a kedvezőtlenebb esetet kell feltételezni. Tehát az N/A (nincs adat) válasz az IGEN válasszal egyformán kezelendő az előválogatási procedúrában. (Az alábbi kérdéssorban csak azok a tételek vannak bővebben definiálva ill. megmagyarázva, ahol ez szükséges.) BEVEZETŐ kérdések (0. szekció) 0. Mi a neve a bányahulladék kezelő objektumnak? Az objektum azonosítója és rövid, informatív neve, ami utalhat a helyére és a jellegére, illetve a kitermelt anyagra is. 1. Volt eleve ismert, jelentős környezet-veszélyeztető eseménye vagy hatása az objektumnak? Ez bármilyen hiteles forrásból beérkező információ lehet, amely rámutat a bányahulladék objektum potenciális kockázatára. Ilyen kritérium a múltban már korábban beigazolódott veszélyeztetés is. A FORRÁS anyaga (1. szekció 1. rész) A bányahulladék-kezelő objektum anyagtartalmára vonatkozó kérdések 2. Volt-e szulfidos ásvány a haszonanyagok között? A bányászat haszonanyagai között szulfidos érc volt? Az útmutató azzal javasolja szükségteleníteni a határérték magadását, hogy a kérdést a haszonanyagra teszi fel. Ha haszonanyag volt a kérdéses anyag, akkor biztos, hogy a koncentrációja nem elhanyagolható. 16

17 3. A bányászat feltárta-e bármelyik elemet a következők közül: As, Cd, Cr, Co, Cu, Zn, Hg, Pb, Ni, Se, Sb, Th, Ti, U? Az minősül "feltárásnak", ha a felsorolt elemek valamelyike a haszonanyagok valamelyikének alapvető komponense. (Magyarországon a színes ércet és uránt termelő bányák objektumai sorolandók ide.) 4. Lehet-e az objektumban a haszonanyag feldolgozásánál használt kémiailag veszélyes anyag? Veszélyes anyagok listája az adott objektumban használt technológiai anyagokkal összevetendő. A veszélyes anyagok listájának az eredeti útmutatóban (hazardous: Directive 91/689/EEC; dangerous: Directives 67/548/EEC or 1999/45/EC) hivatkozott EU direktívákat célszerű tekinteni. Az útmutató kitér rá, hogy a potenciálisan veszélyes objektumok közé kell sorolni azokat is amelyek radioaktívak LEHETNEK annak ellenére, hogy a haszonanyag nem radioaktív érc. A FORRÁS stabilitása (1. szekció, 2. rész) A bányahulladék objektum műszaki stabilitására vonatkozó kérdések 5. Objektum típusa (meddőhányó M, zagytározó Z)? A "nem működő" objektum lehet, BEZÁRT és FELHAGYOTT. (A definíciók az útmutató szerint: bezárt ismert a tulajdonos, szabályosan adminisztrált; vagy felhagyott a tulajdonos ismeretlen). Tehát működő, más szóval aktív "bányákkal" az útmutató szerint nem kell foglalkozni! (Az egymással kapcsolatban egyidejűleg létrehozott zagytározó és meddőhányó is külön objektumként kezelendő.) Az útmutató, minden alább hivatkozott numerikus határértéket, a szelekció műveletét magába foglaló munkálatok körébe utal. Ezek az értékek tagállamonként önállóan határozandók meg, a helyi sajátosságok figyelembe vételével. A munka jelenlegi fázisában, az útmutató által ajánlott numerikus határértékek kerülnek alkalmazásra. 6. Nagyobb-e a zagytározó területe a határértéknél? (10000 m 2 ) A zagytározókat a es topotérképen vagy távérzékelési felvételeken el lehet különíteni. A lehatárolás után pedig, a legtöbb térinformatikai program a méretét automatikusan megadja! Az archív objektumok méretét a Bányahulladék kataszteri jelentések helyszínrajza alapján lehet megállapítani. 7. Nagyobb-e a tározó kiemelkedése a környezethez viszonyítva a határértéknél (50 m távolságban nézve 4 m bármely irányból)? A szintkülönbségre vonatkozó kérdés lényege, hogy minél kevésbé emelkedik ki a tározó a környező térszínből bármely irányban nézve annál kevésbé veszélyes. 8. Nagyobb-e a meddőhányó területe a határértéknél? (10000 m 2 ) A meddőhányókat a e topotérképen vagy távérzékelési felvételeken el lehet különíteni. A lehatárolás után pedig, a legtöbb térinformatikai program a méretét automatikusan megadja! Az archív objektumok méretét a Bányahulladék kataszteri jelentések helyszínrajza alapján lehet megállapítani. 9. Magasabb-e a meddőhányó a határértéknél? (20 m) Műszaki stabilitás szempontjából kritikus a nagyon magas meddőhányó. 10. Nagyobb-e a meddőhányó/zagytározó aljzatának meredeksége a határértéknél? (5 ) Digitális terepmodell alapján (felbontástól függő pontossággal) minden földrajzi pontban meghatározható a lejtőszög értéke. 17

18 TRANSZPORT jellemzők (2. szekció) A kiszabaduló bányahulladék elterjedésének, elhordásának lehetőségei 11. Van-e felszíni víz a közelben? (1km) A kiszabaduló bányahulladék bekerülve a vízkörforgásba nagyon gyorsan elterjedhet. 12. Hiányzik-e az alacsony permeabilitású réteg a legfelső víztükör felett? Elkészült egy országos permeabilitás térkép a felszíni földtani képződmények és a vízföldtani modellezések adatai alapján. 13. Szállíthatja-e a szél a bányahulladékot? A talajtakarás megakadályozza a szél általi szállítást. Növényzet és víztakarás is megakadályozhatja a szél általi mozgatást, de ez a tulajdonság a bányahulladék jellegétől, állagától is függhet. 14. Fedetlen-e a bányahulladék? (Lehetséges a közvetlen kontaktus?) A 13. és 14. kérdések nem azonos halmazt határoznak meg. A fedetlen, de tömbös hulladékkal lehetséges a közvetlen kontaktus, de a szél nem szállíthatja. Veszélyeztetettségi (RECEPTOR) jellemzők (3. szekció) Jelent-e veszélyt a bányahulladék objektum a környezetére, az emberekre, a vizekre, a természetvédelmi területekre és a mezőgazdaságra? 15. Van-e 100 lakosnál nagyobb település a közelben? (1 km) A népszámlálási nyilvántartásban a hivatalos települések adatai megvannak, ezek felhasználhatók a kérdés megválaszolásakor. Az emberek és az emberi élő környezet megóvása céljából fontos. 16. Van-e "jó" minősítéstől rosszabb állapotú víztest a közelben? (1 km) Ha van olyan víztest, amely nem jó minősítésű, akkor meg kell vizsgálni, hogy a szennyeződés forrása a bányahulladék-e! 17. Van-e Natura-2000 környezetvédelmi oltalom alatt álló terület a közelben? (1 km) Az élő környezet, a természetes állat- és növényvilág megóvása céljából fontos. 18. Van-e fontos mezőgazdasági terület a közelben? (1 km) Az élő környezet, tenyészállatok és mezőgazdasági kultúrák megóvása céljából fontos Automatikus rangsorolás az előszűrési paraméterek alapján Az előszűrési paraméterek alapján készítettünk egy rangsorolást. Ennek legegyszerűbb módja az előszűrési kritériumok fő csoportjainak megfelelő válaszok (igen, ismeretlen) számának decimális számábrázolása a fontosság szerint. A fő csoportok a fentebb említett szekcióknak felelnek meg, annyi különbséggel, hogy a FORRÁS szekciót szétszedtük anyagtartalom és műszaki stabilitás kérdéscsoportra. A szűrési kérdések fontossági sorrendben vannak, tehát ennek a sorrendnek a megőrzése fontossági sorrendet jelent a számábrázoláskor. A kérdéscsoportok sorrendjét és a kapcsolódó számábrázolást az 1. táblázat mutatja. KÉRDÉSCSOPORTOK (válaszok) Általános Anyagtartalom Stabilitás Transzport Veszélyeztetettség I I NA I NA I NA I NA SZÁMÁBRÁZOLÁS HELYÉRTÉK SZERINT táblázat: Előszűrési rangsoroláshoz használt kódolási sablon 18

19 Az előszűrési rangsorolási kódszám értékelése ezek szerint a következő: 9. (legnagyobb) helyértéken megjelenő szám jelentése ismert általános veszélyforrás; 8. helyértéken megjelenő szám jelentése ismert veszélyes anyagtartalom; 7. helyértéken megjelenő szám jelentése ismeretlen anyagtartalom, potenciális veszély; 6. helyértéken megjelenő szám jelentése ismert műszaki stabilitásveszély van; 5. helyértéken megjelenő szám jelentése ismeretlen műszaki stabilitás, potenciális veszély; 4. helyértéken megjelenő szám jelentése ismert szállítási veszélyforrás; 3. helyértéken megjelenő szám jelentése, ismeretlen a szállítódás, potenciális veszély; 2. helyértéken megjelenő szám jelentése, élő környezet veszélyeztetettsége fennáll; 1. (legkisebb) helyértéken megjelenő szám jelentése, ismeretlen veszélyeztetettség. Az előszűrési útmutató megállapítja, hogy amennyiben nincs szállítás, akkor a szennyezőanyag nem tud terjedni. Ebben az esetben a meglévő veszélyes anyagtartalom, vagy a stabilitásveszély ellenére sem kell az objektumot tovább vizsgálni. Az automatikus rangsorolás során ezt figyelembe vehetjük, egy TRANSZPORT szorzótényezőt kell alkalmaznunk a 3. és 2. helyérték között. A TRANSZPORT értéke 1, amennyiben nem szakad meg a szállítási lánc, és 0, ha terjedési útvonal megszakad. Itt tehát egy szekcióválasz alapján kell az összes korábbi értéket nullázni nem vizsgálva tovább az objektumot, vagy továbbvinni és folytatni az objektum vizsgálatát a szűrési módszertan szerint. A 463 objektum automatikus előszűrési rangsorolását mutatja a 3. függelék. 19

20 2. függelék: A bezárt bányászati hulladékkezelő objektumok kockázati rangsorolása A BEZÁRT BÁNYÁSZATI HULLADÉKKEZELŐ OBJEKTUMOK KOCKÁZATI RANGSOROLÁSA A bezárt bányászati hulladékkezelő létesítmény rekultivációjának állapota, azaz az egyes lerakók műszakilag megtervezett, kivitelezett és elfogadott rekultivációja alapvetően meghatározza az objektum veszélyességét. A rekultiváció meghatározó módon csökkenti, illetve akadályozza az anyagkiáramlást és növeli a műszaki stabilitást. A rekultivált meddőhányók esetében a bizonytalanságokat is kezelni kell. Sok esetben volt rekultiváció, de nem teljes, és volt rekultiváció, de nem sikeres. A rekultivációt a következő kérdések alapján tudjuk megítélni: Volt-e rekultiváció? Teljes volt-e a rekultiváció? Sikeres volt-e a rekultiváció? Ezek az információk megjelennek a szűrési alaptáblában, ami segít az adott hulladékkezelő állapotának megismerésében és kockázati értékelésében. Mind a rekultivált, mind a nem rekultivált lerakók esetében további szempont a lerakó mérete, és a lerakó alatti térszín dőlésszöge, amelyek figyelembevételével a következő rendszerezés végezhető: Z) OSZTÁLY: zagytározók 1. Nem rekultivált 2. Rekultivált 1. nagy létesítmény (>10 000m 2 ) 1. meredek lejtőn (lejtő>5º) 2. lapos lejtőn (lejtő<5º)) 2. kis létesítmény (<10 000m 2 ) 1. meredek lejtőn (lejtő>5º)) 2. lapos lejtőn (lejtő<5º)) 1. nagy létesítmény (>10 000m 2 ) 1. meredek lejtőn (lejtő>5º)) 2. lapos lejtőn (lejtő<5º)) 2. kis létesítmény (<10 000m 2 ) 1. meredek lejtőn (lejtő>5º)) 2. lapos lejtőn (lejtő<5º)) M) OSZTÁLY: meddőhányók 1. Nem rekultivált 1. nagy létesítmény (>10 000m 2 ) 1. meredek lejtőn (lejtő>5º)) 2. lapos lejtőn (lejtő<5º)) 2. kis létesítmény (<10 000m 2 ) 1. meredek lejtőn (lejtő>5º)) 2. lapos lejtőn (lejtő<5º)) 20

Bezárt bányászati hulladékkezelő objektumok nyilvántartása, és kockázati besorolása

Bezárt bányászati hulladékkezelő objektumok nyilvántartása, és kockázati besorolása Meddő? Hulladék? NEM! HASZONANYAG! 2014 Konferencia Bezárt bányászati hulladékkezelő objektumok nyilvántartása, és kockázati besorolása Kiss János kiss.janos@mfgi.hu Papp Zoltán Andor Magyar Földtani és

Részletesebben

MBFH MFGI Bezárt bányászati hulladékkezelő létesítmények nyilvántartása és kockázati besorolása (2. változat) MBFH-MFGI együttműködés Megbízó: Magyar Bányászati és Földtani Hivatal Összeállította: Kiss

Részletesebben

MFGI-MBFH Minek nevezzelek? MELLÉKTERMÉK VS. HULLADÉK. Kiss János: Bányászati meddőhányók nyilvántartása

MFGI-MBFH Minek nevezzelek? MELLÉKTERMÉK VS. HULLADÉK. Kiss János: Bányászati meddőhányók nyilvántartása Minek nevezzelek? MELLÉKTERMÉK VS. HULLADÉK Kiss János: Bányászati meddőhányók nyilvántartása Budapest, 2014. december 2. 1 2014. XII. 15. A hétköznapi szóhasználatban a bányászati hulladékkezelő létesítményeket

Részletesebben

MAGYAR BÁNYÁSZATI ÉS FÖLDTANI HIVATAL Ú T M U T A T Ó SZILÁRD ÁSVÁNYI NYERSANYAG VAGYON ÉS MEDDŐ VÁLTOZÁS

MAGYAR BÁNYÁSZATI ÉS FÖLDTANI HIVATAL Ú T M U T A T Ó SZILÁRD ÁSVÁNYI NYERSANYAG VAGYON ÉS MEDDŐ VÁLTOZÁS MAGYAR BÁNYÁSZATI ÉS FÖLDTANI HIVATAL Ú T M U T A T Ó A SZILÁRD ÁSVÁNYI NYERSANYAG VAGYON ÉS MEDDŐ VÁLTOZÁS 2009. év folyamán című adatlap kitöltéséhez BUDAPEST, 2010. 1 Az alábbi útmutatások részletes

Részletesebben

A projekt részletes bemutatása

A projekt részletes bemutatása HURO/0901/044/2.2.2 Megbízó: Tiszántúli Vízügyi Igazgatóság (TIVIZIG) Kutatási program a Körös medence Bihar-Bihor Eurorégió területén, a határon átnyúló termálvíztestek hidrogeológiai viszonyainak és

Részletesebben

Országos Rendezési Tervkataszter

Országos Rendezési Tervkataszter TeIR Országos Rendezési Tervkataszter Felhasználói útmutató Budapest, 2015. április Tartalomjegyzék 1. BEVEZETŐ... 3 2. LEKÉRDEZÉSEK... 3 2.1 TERV ELLÁTOTTSÁG LEKÉRDEZÉS... 4 2.1.1. Kördiagram... 5 2.1.2.

Részletesebben

Környezetállapot-értékelés I. (KM018_1)

Környezetállapot-értékelés I. (KM018_1) Környezetállapot-értékelés I. (KM018_1) Földtani adatok 2016/2017-es tanév I. félév Dr. habil. Zseni Anikó egyetemi docens SZE, AHJK, Környezetmérnöki Tanszék Magyar Földtani és Geofizikai Intézet (MFGI)

Részletesebben

Geoshop fejlesztése a FÖMI-nél

Geoshop fejlesztése a FÖMI-nél Geoshop fejlesztése a FÖMI-nél Szolgáltató Igazgatóság Földmérési és Távérzékelési Intézet www.fomi.hu www.geoshop.hu takacs.krisztian@fomi.hu Budapest, 2014. június 12. Mi az a Geoshop? INSPIRE = térinformatikai

Részletesebben

Megbízó: Tiszántúli Vízügyi Igazgatóság (TIVIZIG) Bihor Megyei Tanács (Consiliul Judeţean Bihor)

Megbízó: Tiszántúli Vízügyi Igazgatóság (TIVIZIG) Bihor Megyei Tanács (Consiliul Judeţean Bihor) HURO/0901/044/2.2.2 Megbízó: Tiszántúli Vízügyi Igazgatóság (TIVIZIG) Bihor Megyei Tanács (Consiliul Judeţean Bihor) Kutatási program a Körös medence Bihar-Bihor Eurorégió területén, a határon átnyúló

Részletesebben

Hogyan készül a Zempléni Geotermikus Atlasz?

Hogyan készül a Zempléni Geotermikus Atlasz? Hogyan készül a Zempléni Geotermikus Atlasz? MISKOLCI EGYETEM KÚTFŐ PROJEKT KÖZREMŰKÖDŐK: DR. TÓTH ANIKÓ NÓRA PROF. DR. SZŰCS PÉTER FAIL BOGLÁRKA BARABÁS ENIKŐ FEJES ZOLTÁN Bevezetés Kútfő projekt: 1.

Részletesebben

7. számú melléklet a 219/2004. (VII. 21.) Korm. rendelethez A tényfeltárási záródokumentáció tartalma

7. számú melléklet a 219/2004. (VII. 21.) Korm. rendelethez A tényfeltárási záródokumentáció tartalma 7. számú melléklet a 219/2004. (VII. 21.) Korm. rendelethez A tényfeltárási záródokumentáció tartalma 1. Alapadatok a) Az érintett terület (a szennyezőforrás, a szennyezett terület) pontos lehatárolása,

Részletesebben

A felhasználói szegmens GPS technikák 4. A felhasználói szegmens mindenki, aki hely, sebesség és időadatokat akar meghatározni mindenki, aki a légkörön átmenő elektromágneses hullámokat akar vizsgálni

Részletesebben

A DIGITÁLIS TÉRKÉP ADATAINAK ELŐÁLLÍTÁSA, ADATNYERÉSI ELJÁRÁSOK

A DIGITÁLIS TÉRKÉP ADATAINAK ELŐÁLLÍTÁSA, ADATNYERÉSI ELJÁRÁSOK A DIGITÁLIS TÉRKÉP ADATAINAK ELŐÁLLÍTÁSA, ADATNYERÉSI ELJÁRÁSOK - két féle adatra van szükségünk: térbeli és leíró adatra - a térbeli adat előállítása a bonyolultabb. - a költségek nagyjából 80%-a - munkaigényes,

Részletesebben

ThermoMap módszertan, eredmények. Merényi László MFGI

ThermoMap módszertan, eredmények. Merényi László MFGI ThermoMap módszertan, eredmények Merényi László MFGI Tartalom Sekély-geotermikus potenciáltérkép: alapfelvetés, problémák Párhuzamok/különbségek a ThermoMap és a Nemzeti Cselekvési Terv sekély-geotermikus

Részletesebben

Előadás címe: A vörösiszappal szennyezett felszíni vizek kárenyhítése. Mihelyt tudjátok, hogy mi a kérdés érteni fogjátok a választ is Douglas Adams

Előadás címe: A vörösiszappal szennyezett felszíni vizek kárenyhítése. Mihelyt tudjátok, hogy mi a kérdés érteni fogjátok a választ is Douglas Adams Előadás címe: A vörösiszappal szennyezett felszíni vizek kárenyhítése Bálint Mária Bálint Analitika Kft Mihelyt tudjátok, hogy mi a kérdés érteni fogjátok a választ is Douglas Adams Kármentesítés aktuális

Részletesebben

10. A földtani térkép (Budai Tamás, Konrád Gyula)

10. A földtani térkép (Budai Tamás, Konrád Gyula) 10. A földtani térkép (Budai Tamás, Konrád Gyula) A földtani térképek a tematikus térképek családjába tartoznak. Feladatuk, hogy a méretarányuk által meghatározott felbontásnak megfelelő pontossággal és

Részletesebben

1. Termelı, felelıs, győjtı adatai 1. Név Mecseki Szénbányák Vállalat 2. Kapcsolattartó neve. Hulladék / melléktermék felmérés

1. Termelı, felelıs, győjtı adatai 1. Név Mecseki Szénbányák Vállalat 2. Kapcsolattartó neve. Hulladék / melléktermék felmérés Hulladék / melléktermék felmérés Adatszolgáltató 1. Adatszolgáltató neve Weprot Kft. 2. Kapcsolattartó neve Elérhetıség 3. Település Dabas 4. Utca, házszám Kör utca 6/A 5. Irányítószám 2372 6. Telefon/fax

Részletesebben

FELSZÍNI ÉS FÖLDALATTI. oktatási anyag

FELSZÍNI ÉS FÖLDALATTI. oktatási anyag FELSZÍNI ÉS FÖLDALATTI LÉTESÍTMÉNYEK (RÉGÉSZETI OBJEKTUMOK) FELDERÍTÉSE oktatási anyag (RÉGÉSZETI) É OBJEKTUM-FELDERÍTÉS (ALAPOK) TERMÉSZETES MESTERSÉGES ELLENTÉTBŐL KIINDULVA felismerés alakzat és struktúra

Részletesebben

A Víz Keretirányelv végrehajtása védett területeken

A Víz Keretirányelv végrehajtása védett területeken Water Resource Management in Protected Areas Vízkészletgazdálkodás védett területeken WAREMA Projekt Munkaülés A Víz Keretirányelv végrehajtása védett területeken Ijjas István egyetemi tanár a Magyar Hidrológiai

Részletesebben

Ingatlan-nyilvántartási megoldás a magyar állami erdőgazdálkodás számára. 2010. március 18. GIS open 2010 Székesfehérvár Nyull Balázs DigiTerra Kft.

Ingatlan-nyilvántartási megoldás a magyar állami erdőgazdálkodás számára. 2010. március 18. GIS open 2010 Székesfehérvár Nyull Balázs DigiTerra Kft. Ingatlan-nyilvántartási megoldás a magyar állami erdőgazdálkodás számára 2010. március 18. GIS open 2010 Székesfehérvár Nyull Balázs DigiTerra Kft. Erdőgazdálkodási Információs Rendszer Ingatlan-nyilvántartási

Részletesebben

Főmérnöki Értekezlet 2012. október 15-17. feldolgozása. vagyonért. Márkus Dániel BDL Környezetvédelmi Kft. Szeged, 2012. október 15-17.

Főmérnöki Értekezlet 2012. október 15-17. feldolgozása. vagyonért. Márkus Dániel BDL Környezetvédelmi Kft. Szeged, 2012. október 15-17. Főmérnöki Értekezlet 2012. október 15-17. A vízikv ziközmű hálózatok adatainak feldolgozása Műszaki, térkt rképi nyilvántart ntartáss felkész szítésese a vagyonért rtékelésre Márkus Dániel BDL Környezetvédelmi

Részletesebben

Hosszú távú ipari szennyezés vizsgálata Ajkán padlás por minták segítségével

Hosszú távú ipari szennyezés vizsgálata Ajkán padlás por minták segítségével Hosszú távú ipari szennyezés vizsgálata Ajkán padlás por minták segítségével Völgyesi Péter 1 *, Jordán Győző 2 & Szabó Csaba 1 *petervolgyesi11@gmail.com, http://lrg.elte.hu 1 Litoszféra Fluidum Kutató

Részletesebben

Szakdolgozat. Belvíz kockázatelemző információs rendszer megtervezése Alsó-Tisza vidéki mintaterületen. Raisz Péter. Geoinformatikus hallgató

Szakdolgozat. Belvíz kockázatelemző információs rendszer megtervezése Alsó-Tisza vidéki mintaterületen. Raisz Péter. Geoinformatikus hallgató Belvíz kockázatelemző információs rendszer megtervezése Alsó-Tisza vidéki mintaterületen Szakdolgozat Raisz Péter Geoinformatikus hallgató Székesfehérvár, 2011.04.16 Nyugat-Magyarországi Egyetem Geoinformatikai

Részletesebben

A veszélyes hulladékok kezelése

A veszélyes hulladékok kezelése Tiszántúli Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség A veszélyes hulladékok kezelése Pataki Ferenc osztályvezető Besorolás (2012. évi CLXXXV. törvény a hulladékról) 63. (1) A hulladék

Részletesebben

Monitoring távérzékeléssel Természetvédelmi alkalmazások (E130-501) Természetvédelmi MSc szak Király Géza NyME, Erdőmérnöki Kar Geomatikai, Erdőfeltárási és Vízgazdálkodási Intézet Földmérési és Távérzékelési

Részletesebben

TÉRKÉP HELYETT KÉP, VAGY VALAMI MÁS?

TÉRKÉP HELYETT KÉP, VAGY VALAMI MÁS? TÉRKÉP HELYETT KÉP, VAGY VALAMI MÁS? PLIHÁL KATALIN MI A TÉRKÉP A KÉSZÍTŐ SZEMSZÖGÉBŐL NÉZVE? EGY OLYAN KÜLÖNLEGES ÉS SPECIÁLIS ESZKÖZ, AMELLYEL A TÉRBELI VALÓSÁGOT TRANSZFORMÁLVA, GENERALIZÁLVA ÉS GRAFIKUS

Részletesebben

QGIS tanfolyam (ver.2.0)

QGIS tanfolyam (ver.2.0) QGIS tanfolyam (ver.2.0) I. Rétegkezelés, stílusbeállítás 2014. január-február Összeállította: Bércesné Mocskonyi Zsófia Duna-Ipoly Nemzeti Park Igazgatóság A QGIS a legnépszerűbb nyílt forráskódú asztali

Részletesebben

XXXIII. ORSZÁGOS VÁNDORGYŰLÉS Szombathely július 1-3. FELSZÍN ALATTI VIZEK SZENNYEZÉSI CSÓVÁIRÓL. Zöldi Irma OVF

XXXIII. ORSZÁGOS VÁNDORGYŰLÉS Szombathely július 1-3. FELSZÍN ALATTI VIZEK SZENNYEZÉSI CSÓVÁIRÓL. Zöldi Irma OVF XXXIII. Szombathely 2015. július 1-3. FELSZÍN ALATTI VIZEK SZENNYEZÉSI CSÓVÁIRÓL Zöldi Irma OVF JOGSZABÁLYI HÁTTÉR a felszín alatti vizek védelméről szóló 219/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet a földtani

Részletesebben

Környezeti és fitoremediációs mentesítés a Mátrában

Környezeti és fitoremediációs mentesítés a Mátrában Környezeti és fitoremediációs mentesítés a Mátrában A Zagyva- Tarna vízgyűjtője A két folyó között a Mátra Hol vagyunk? Gyöngyösoroszi 0 A Mátra földrajza A Mátra az Északi-középhegység része Európa legnagyobb

Részletesebben

II. rész: a rendszer felülvizsgálati stratégia kidolgozását támogató funkciói. Tóth László, Lenkeyné Biró Gyöngyvér, Kuczogi László

II. rész: a rendszer felülvizsgálati stratégia kidolgozását támogató funkciói. Tóth László, Lenkeyné Biró Gyöngyvér, Kuczogi László A kockázat alapú felülvizsgálati és karbantartási stratégia alkalmazása a MOL Rt.-nél megvalósuló Statikus Készülékek Állapot-felügyeleti Rendszerének kialakításában II. rész: a rendszer felülvizsgálati

Részletesebben

KÉP VAGY TÉRKÉP DR. PLIHÁL KATALIN ORSZÁGOS SZÉCHÉNYI KÖNYVTÁR

KÉP VAGY TÉRKÉP DR. PLIHÁL KATALIN ORSZÁGOS SZÉCHÉNYI KÖNYVTÁR KÉP VAGY TÉRKÉP DR. PLIHÁL KATALIN ORSZÁGOS SZÉCHÉNYI KÖNYVTÁR A TÉRKÉP A HAGYOMÁNYOS VILÁG FELFOGÁSA SZERINT A TÉRKÉP ÉS EGYÉB TÉRKÉPÉSZETI ÁBRÁZOLÁSI FORMÁK (FÖLDGÖMB, DOMBORZATI MODELL, PERSPEKTIVIKUS

Részletesebben

GIS alkalmazása a precíziós növénytermesztésben

GIS alkalmazása a precíziós növénytermesztésben GIS alkalmazása a precíziós növénytermesztésben Németh Tamás, Szabó József, Pásztor P LászlL szló, Koós Sándor A precíziós növénytermesztés c. program célkitűzései! A termőhelyi viszonyok és s a termés

Részletesebben

ÉPÍTÉSI - BONTÁSI HULLADÉK

ÉPÍTÉSI - BONTÁSI HULLADÉK ÉPÍTÉSI - BONTÁSI HULLADÉK ELŐZMÉNY Az Európai Unió új hulladék-keretirányelvét 2008. november 19-én fogadták el és december 12-én hirdették ki. A 2008/98/EK irányelv előírásait a tagállamoknak legkésőbb

Részletesebben

Vízkutatás, geofizika

Vízkutatás, geofizika Vízkutatás, geofizika Vértesy László, Gulyás Ágnes Magyar Állami Eötvös Loránd Geofizikai Intézet, 2012. Magyar Vízkútfúrók Egyesülete jubileumi emlékülés, 2012 február 24. Földtani szelvény a felszínközeli

Részletesebben

Szennyezett területek hiperspektrális felmérése

Szennyezett területek hiperspektrális felmérése A T C Szennyezett területek hiperspektrális felmérése Nagy Attila Tamás János Bevezetés A bányászati tevékenységek során világszerte jelents lokális környezeti hatást képviselnek a bányák, a bányameddk,

Részletesebben

77/2013 - Követelmények és a gyakorlat. Dr. Krasznay Csaba egyetemi adjunktus NKE KTK EFI IBT

77/2013 - Követelmények és a gyakorlat. Dr. Krasznay Csaba egyetemi adjunktus NKE KTK EFI IBT 77/2013 - Követelmények és a gyakorlat Dr. Krasznay Csaba egyetemi adjunktus NKE KTK EFI IBT Bevezetés Lassan egy éve fogadták el az Ibtv.-t Lassan 3 hónapos a 77/2013 NFM rendelet Lassan itt a következő

Részletesebben

2014.05.15. Kistelek. Dr. Kitka Gergely tű. hdgy. Csongrád Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság

2014.05.15. Kistelek. Dr. Kitka Gergely tű. hdgy. Csongrád Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Tájékoztató a Csongrád Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság térinformatikai támogatásáról 2014.05.15. Kistelek Dr. Kitka Gergely tű. hdgy. Csongrád Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Győri Anna SZTE

Részletesebben

Újrahasznosítási logisztika. 1. Bevezetés az újrahasznosításba

Újrahasznosítási logisztika. 1. Bevezetés az újrahasznosításba Újrahasznosítási logisztika 1. Bevezetés az újrahasznosításba Nyílt láncú gazdaság Termelési szektor Természeti erőforrások Fogyasztók Zárt láncú gazdaság Termelési szektor Természeti erőforrások Fogyasztók

Részletesebben

A Nemzeti Alkalmazkodási Térinformatikai Rendszer (NATéR) ismertetése

A Nemzeti Alkalmazkodási Térinformatikai Rendszer (NATéR) ismertetése A Nemzeti Alkalmazkodási Térinformatikai Rendszer () ismertetése Kajner Péter Nemzeti Alkalmazkodási Központ Hazai Dekarbonizációs Útiterv műhelyvita 2013. november 7. Magyar Földtani és Geofizikai Intézet

Részletesebben

Prediktív modellezés a Zsámbéki-medencében Padányi-Gulyás Gergely

Prediktív modellezés a Zsámbéki-medencében Padányi-Gulyás Gergely Prediktív modellezés a Zsámbéki-medencében Padányi-Gulyás Gergely Térinformatikai szoftverismeret I-II. BME Építőmérnöki Kar Általános- és Felsőgeodézia Tanszék Térinformatikus szakmérnök 2009/2010. tavaszi

Részletesebben

Az építészeti öregedéskezelés rendszere és alkalmazása

Az építészeti öregedéskezelés rendszere és alkalmazása DR. MÓGA ISTVÁN -DR. GŐSI PÉTER Az építészeti öregedéskezelés rendszere és alkalmazása Magyar Energetika, 2007. 5. sz. A Paksi Atomerőmű üzemidő hosszabbítása előkészítésének fontos feladata annak biztosítása

Részletesebben

Általános nemzeti projektek Magyar Topográfiai Program (MTP) - Magyarország Digitális Ortofotó Programja (MADOP) CORINE Land Cover (CLC) projektek Mez

Általános nemzeti projektek Magyar Topográfiai Program (MTP) - Magyarország Digitális Ortofotó Programja (MADOP) CORINE Land Cover (CLC) projektek Mez Távérzékelés Országos távérzékelési projektek (EENAFOTOTV, ETNATAVERV) Erdőmérnöki szak, Környezettudós szak Király Géza NyME, Erdőmérnöki Kar Geomatikai, Erdőfeltárási és Vízgazdálkodási Intézet Földmérési

Részletesebben

Dr. Fancsik Tamás Rotárné Szalkai Ágnes, Kun Éva, Tóth György

Dr. Fancsik Tamás Rotárné Szalkai Ágnes, Kun Éva, Tóth György Dr. Fancsik Tamás Rotárné Szalkai Ágnes, Kun Éva, Tóth György 1 Miért fontosak a felszín alatti vizek? Felszín alatti vizek áramlási rendszere kondenzáció csapadék Párolgás Párolgás Beszivárgási terület

Részletesebben

A WORDPRESS TESTRESZABÁSA (MEGJELENÉS MENÜ ELEMEI)

A WORDPRESS TESTRESZABÁSA (MEGJELENÉS MENÜ ELEMEI) Mgr. Námesztovszki Zsolt A WORDPRESS TESTRESZABÁSA (MEGJELENÉS MENÜ ELEMEI) Eötvös Loránd Tudományegyetem, Pedagógiai és Pszichológiai Kar Oktatásinformatikai rendszerek - szöveggyűjtemény Budapest, 2013.

Részletesebben

Az árvízkockázat kezelési projekt konstrukció helyzete, ÁKK konf, Horkai A., OVF

Az árvízkockázat kezelési projekt konstrukció helyzete, ÁKK konf, Horkai A., OVF Az Árvízi Irányelv végrehajtásának ütemezése 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 Konstrukció ütemezése EU elvárások Az árvízkockázat kezelési projekt konstrukció helyzete, ÁKK konf, Horkai A., OVF

Részletesebben

KÖZÉP-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS TERMÉSZETVÉDELMI FELÜGYELŐSÉG HATÁROZAT

KÖZÉP-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS TERMÉSZETVÉDELMI FELÜGYELŐSÉG HATÁROZAT KÖZÉP-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS TERMÉSZETVÉDELMI FELÜGYELŐSÉG Tárgy: Hulladékgazdálkodási engedély Ügyszám: 15602/2014. Iktatószám:60592/2014. Ügyintéző: Hornich Zsuzsa HATÁROZAT 1.00 Engedélyes: VHG

Részletesebben

A BIOHULLADÉK SZABÁLYOZÁS ÁTALAKÍTÁSA Budapest, szeptember 10.

A BIOHULLADÉK SZABÁLYOZÁS ÁTALAKÍTÁSA Budapest, szeptember 10. A BIOHULLADÉK SZABÁLYOZÁS ÁTALAKÍTÁSA Budapest, 2015. szeptember 10. dr. Dér Sándor címzetes egyetemi docens MKK Környezettudományi Intézet Hulladékgazdálkodási és Környezettechnológiai Tanszék A jelenleg

Részletesebben

A Beregszászi járás természeti erőforrásainak turisztikai szempontú kvantitatív értékelése

A Beregszászi járás természeti erőforrásainak turisztikai szempontú kvantitatív értékelése XXXII. OTDK - Fizika, Földtudományok és Matematika Szekció FiFöMa A Beregszászi járás természeti erőforrásainak turisztikai szempontú kvantitatív értékelése Pályamunka A dolgozat lezárásának dátuma: 2014.

Részletesebben

2015-2018. Község Önkormányzata

2015-2018. Község Önkormányzata Ikt.szám:../2015 BELSŐ ELLENŐRZÉSI STRATÉGIAI TERV 2015-2018. Község Önkormányzata A belső ellenőrzési feladat végrehajtására különböző szintű előírások vonatkoznak. Törvényi szinten az Államháztartási

Részletesebben

A hulladéklerakás szabályozásának módosítása

A hulladéklerakás szabályozásának módosítása A hulladéklerakás szabályozásának módosítása Horváth Szabolcs Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium XVII. Nemzetközi Köztisztasági Szakmai Fórum és Kiállítás 2007. április 24-26. Szombathely Uniós követelmények

Részletesebben

A Gyöngyösoroszi Pb-Zn Bánya által okozott környezetszennyezés kockázatfelmérés és remediáció Esettanulmány, 1. rész

A Gyöngyösoroszi Pb-Zn Bánya által okozott környezetszennyezés kockázatfelmérés és remediáció Esettanulmány, 1. rész A Gyöngyösoroszi Pb-Zn Bánya által okozott környezetszennyezés kockázatfelmérés és remediáció Esettanulmány, 1. rész Dr. Feigl Viktória, Vaszita Emese, Dr. Gruiz Katalin BME, Vegyipari és biomérnöki műveletek,

Részletesebben

Jászivány Község Önkormányzata évi belső ellenőrzési terve

Jászivány Község Önkormányzata évi belső ellenőrzési terve Jászivány Község Önkormányzata 2016. évi belső ellenőrzési terve Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.) 61. -a szerint az államháztartási kontrollok célja az államháztartás

Részletesebben

Problémák, feladatok és lehetőségek az építési-bontási hulladékok kezelésével kapcsolatban

Problémák, feladatok és lehetőségek az építési-bontási hulladékok kezelésével kapcsolatban Problémák, feladatok és lehetőségek az építési-bontási hulladékok kezelésével kapcsolatban Előadó: Lengyel Attila, általános igazgatóhelyettes, ZHK Kft. Szombathely, 2008. április 22. A bodrogkeresztúri

Részletesebben

A SEVESO II. EU Irányelv magyarországi bevezetésének tapasztalatai

A SEVESO II. EU Irányelv magyarországi bevezetésének tapasztalatai Varga Imre mk. pv alezredes A SEVESO II. EU Irányelv magyarországi bevezetésének tapasztalatai Előzmények A jogi szabályozás helyzete Az Európai Unióval történő jogharmonizáció folyamatában a Magyar Köztársaság.

Részletesebben

Stratégiai zajtérképekről mindenkinek

Stratégiai zajtérképekről mindenkinek Környezetvédelem / Levegőtisztaság; Zaj- és rezgésvédelem / Hírek Zajtérképek 2007-06-27 10:01:27 Az idei évben elkészül Budapest és a közvetlen környeztében lévő huszonegy település stratégiai zajtérképe.

Részletesebben

Nagyméretarányú talajtérképek digitalizálása az MgSzH NTI-nél

Nagyméretarányú talajtérképek digitalizálása az MgSzH NTI-nél Nagyméretarányú talajtérképek digitalizálása az MgSzH NTI-nél Pallagné Ruszkabányai Ágnes Hajdú-Bihar Megyei MgSzH Növény- és Talajvédelmi Igazgatóság 2010. szeptember 8. Agrárinformatikai Nyári Egyetem

Részletesebben

Fogalomtár Etikus hackelés tárgyban Azonosító: S2_Fogalomtar_v1 Silent Signal Kft. Email: info@silentsignal.hu Web: www.silentsignal.

Fogalomtár Etikus hackelés tárgyban Azonosító: S2_Fogalomtar_v1 Silent Signal Kft. Email: info@silentsignal.hu Web: www.silentsignal. Fogalomtár Etikus hackelés tárgyban Azonosító: S2_Fogalomtar_v1 Silent Signal Kft. Email: info@silentsignal.hu Web: www.silentsignal.hu. 1 Tartalom 1. BEVEZETŐ... 3 1.1 Architektúra (terv) felülvizsgálat...

Részletesebben

Az építési és bontási hulladékokkal kapcsolatos aktuális hazai problémák és a készülő rendelet megoldási javaslatai

Az építési és bontási hulladékokkal kapcsolatos aktuális hazai problémák és a készülő rendelet megoldási javaslatai FÖLDMŰVELÉSÜGYI MINISZTÉRIUM Az építési és bontási hulladékokkal kapcsolatos aktuális hazai problémák és a készülő rendelet megoldási javaslatai Nyissuk meg a másodnyersanyagok útját! Dr. Petrus József

Részletesebben

WordPress segédlet. Bevezető. Letöltés. Telepítés

WordPress segédlet. Bevezető. Letöltés. Telepítés WordPress segédlet Bevezető A WordPress egy ingyenes tartalomkezelő rendszer (Content Management System - CMS), amely legnagyobb előnye az egyszerű telepítés és a letisztult kezelhetőség és a változatos

Részletesebben

Antropogén eredetű felszínváltozások vizsgálata távérzékeléssel

Antropogén eredetű felszínváltozások vizsgálata távérzékeléssel Antropogén eredetű felszínváltozások vizsgálata távérzékeléssel Verőné Dr. Wojtaszek Malgorzata http://www.civertan.hu/legifoto/galery_image.php?id=8367 TÁMOP-4.2.1.B-09/1/KONV-2010-0006 projekt Alprogram:

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S E L Ő T E R J E S Z T É S Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2005. december 19-i ülésére Tárgy: Zirc Városi Önkormányzat 2006. évi belső ellenőrzési tervének kockázatelemzése Előterjesztés tartalma:

Részletesebben

A bányászati hulladékgazdálkodási tervek tartalmi követelményei. Alapadatok

A bányászati hulladékgazdálkodási tervek tartalmi követelményei. Alapadatok A bányászati hulladékgazdálkodási tervek tartalmi követelményei Bhr. = 14/2008. (IV. 3.) GKM. rendelet a bányászati hulladékok kezeléséről Hgt. = 2000. évi XLIII. törvény a hulladékgazdálkodásról Kbt.

Részletesebben

KATASZTRÓFÁK TANULSÁGAI. Stratégiai jellegű természetföldrajzi kutatások

KATASZTRÓFÁK TANULSÁGAI. Stratégiai jellegű természetföldrajzi kutatások KATASZTRÓFÁK TANULSÁGAI Stratégiai jellegű természetföldrajzi kutatások 1 ELMÉLET MÓDSZER GYAKORLAT 67. Magyar Tudományos Akadémia Földrajztudományi Kutatóintézet 2 KATASZTRÓFÁK TANULSÁGAI Stratégiai jellegű

Részletesebben

Új utak a földtudományban

Új utak a földtudományban Új utak a földtudományban AZ ÉRC- és ÁSVÁNYBÁNYÁSZAT MULTJA, JELENE és JÖVŐJE Zelenka Tibor Már ANONYMUS azt írta, hogy a honfoglalás egyik fontos szempontja az volt, hogy folyóiban sok az arany. Magyarországon

Részletesebben

Veszélyes üzemekkel kapcsolatos engedélyezési és ellenőrzési tevékenység áttekintése

Veszélyes üzemekkel kapcsolatos engedélyezési és ellenőrzési tevékenység áttekintése Veszélyes üzemekkel kapcsolatos engedélyezési és ellenőrzési tevékenység áttekintése Tematikus Értekezlet 2012. január 23. Dr. Vass Gyula tű. ezredes, főosztályvezető Az előadás tartalma: 1. Veszélyes

Részletesebben

AZ ORSZÁGOS KÖRNYEZETI KÁRMENTESÍTÉSI PROGRAM

AZ ORSZÁGOS KÖRNYEZETI KÁRMENTESÍTÉSI PROGRAM ORSZÁGOS KÖRNYEZETI KÁRMENTESÍTÉSI PROGRAM AZ ORSZÁGOS KÖRNYEZETI KÁRMENTESÍTÉSI PROGRAM RÉSZÉT KÉPEZÕ ORSZÁGOS SZÁMBAVÉTEL ADATBÁZISÁBÓL NYERHETÕ INFORMÁCIÓK A NEHEZEN LEBOMLÓ SZERVES SZENNYEZÕANYAGOKKAL

Részletesebben

DATR változások Szolgalmi jogok

DATR változások Szolgalmi jogok DATR változások Szolgalmi jogok Békéscsaba 2014. november 25. Földmérési és Távérzékelési Intézet Institóris István osztályvezető Jogszabályi háttér Szolgalmi jogok 1. 16300/1971 OFTH Útmutató 2. 64300/1975

Részletesebben

Javaslat A TANÁCS RENDELETE

Javaslat A TANÁCS RENDELETE EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, 2017.1.19. COM(2017) 23 final 2017/0010 (NLE) Javaslat A TANÁCS RENDELETE a 2008/98/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv III. mellékletének a HP 14 veszélyességi tulajdonság

Részletesebben

A TALAJSZENNYEZŐK HATÁRÉRTÉKEINEK MEGALAPOZÁSA ÉS ALKALMAZÁSA. Dr. Szabó Zoltán

A TALAJSZENNYEZŐK HATÁRÉRTÉKEINEK MEGALAPOZÁSA ÉS ALKALMAZÁSA. Dr. Szabó Zoltán A TALAJSZENNYEZŐK HATÁRÉRTÉKEINEK MEGALAPOZÁSA ÉS ALKALMAZÁSA Dr. Szabó Zoltán Országos Környezetegészségügyi Intézet TOXIKUS ANYAGOK A TALAJBAN 1965-1972 Módszerek kidolgozása Hg, As, Cd, Cr, Ni, Cu,

Részletesebben

Kiskunmajsa és környéke turisztikai térinformatikai alkalmazás

Kiskunmajsa és környéke turisztikai térinformatikai alkalmazás Kiskunmajsa és környéke turisztikai térinformatikai alkalmazás Tartalomjegyzék 1. A RENDSZER RÖVID LEÍRÁSA...3 1.1. Elvárt funkciók:...3 1.2. Specifikáció...3 1.3. Funkciók ismertetése...3 2. RÉSZLETES

Részletesebben

MIKOVINY SÁMUEL TÉRINFORMATIKAI EMLÉKVERSENY

MIKOVINY SÁMUEL TÉRINFORMATIKAI EMLÉKVERSENY FVM VIDÉKFEJLESZTÉSI, KÉPZÉSI ÉS SZAKTANÁCSADÁSI INTÉZET NYUGAT-MAGYARORSZÁGI EGYETEM GEOINFORMATIKAI KAR MIKOVINY SÁMUEL TÉRINFORMATIKAI EMLÉKVERSENY 2009/2010. TANÉV Az I. FORDULÓ FELADATAI 1. feladat:

Részletesebben

Városi környezet vizsgálata távérzékelési adatok osztályozásával

Városi környezet vizsgálata távérzékelési adatok osztályozásával Városi környezet vizsgálata távérzékelési adatok osztályozásával Verőné Dr. Wojtaszek Małgorzata Óbudai Egyetem AMK Goeinformatika Intézet 20 éves a Térinformatika Tanszék 2014. december. 15 Felvetések

Részletesebben

Fakitermelések ütemezése és dokumentálása

Fakitermelések ütemezése és dokumentálása Fakitermelések ütemezése és dokumentálása ERDŐGAZDÁLKODÁSI HATÓSÁGI BEJELENTÉSEK/FAKITERMELÉSEK ÜTEMEZÉSE ÉS DOKUMENTÁLÁSA A Fakitermelések ütemezése és dokumentálása menüpont három terület kezelésére

Részletesebben

Élőhelyvédelem. Kutatások

Élőhelyvédelem. Kutatások Élőhelyvédelem Kutatások Célkitűzések A hazai természetközeli növényzet mai állapotának pontos megismerése, teljes körű felmérése, természetes növényzeti örökségünk tudományos értékelése. Az ország nagy

Részletesebben

A TRANSENERGY TÉRSÉG JELENLEGI HÉVÍZHASZNOSÍTÁSÁNAK ÁTTEKINTÉSE

A TRANSENERGY TÉRSÉG JELENLEGI HÉVÍZHASZNOSÍTÁSÁNAK ÁTTEKINTÉSE A TRANSENERGY TÉRSÉG JELENLEGI HÉVÍZHASZNOSÍTÁSÁNAK ÁTTEKINTÉSE Gál Nóra Edit Magyar Földtani és Geofizikai Intézet Transenergy: Termálvizek az Alpok és Kárpátok ölelésében, 2012. 09. 13. FELHASZNÁLÓ ADATBÁZIS

Részletesebben

XVIII. NEMZETKÖZI KÖZTISZTASÁGI SZAKMAI FÓRUM ÉS KIÁLLÍTÁS

XVIII. NEMZETKÖZI KÖZTISZTASÁGI SZAKMAI FÓRUM ÉS KIÁLLÍTÁS XVIII. NEMZETKÖZI KÖZTISZTASÁGI SZAKMAI FÓRUM ÉS KIÁLLÍTÁS Szombathely, 2008. április 24. A HULLADÉKLERAKÓK REKULTIVÁCIÓS PÁLYÁZATÁVAL KAPCSOLATOS ANOMÁLIÁK Előadó: Déri Lajos ügyvezető SOLVEX Kft. TERVEZŐI

Részletesebben

LÉGI HIPERSPEKTRÁLIS TÁVÉRZÉKELÉSI TECHNOLÓGIA FEJLESZTÉSE PARLAGFŰVEL FERTŐZÖTT TERÜLETEK MEGHATÁROZÁSÁHOZ

LÉGI HIPERSPEKTRÁLIS TÁVÉRZÉKELÉSI TECHNOLÓGIA FEJLESZTÉSE PARLAGFŰVEL FERTŐZÖTT TERÜLETEK MEGHATÁROZÁSÁHOZ LÉGI HIPERSPEKTRÁLIS TÁVÉRZÉKELÉSI TECHNOLÓGIA FEJLESZTÉSE PARLAGFŰVEL FERTŐZÖTT TERÜLETEK MEGHATÁROZÁSÁHOZ DEÁKVÁRI JÓZSEF 1 - KOVÁCS LÁSZLÓ 1 - SZALAY D. KORNÉL 1 - TOLNER IMRE TIBOR 1 - CSORBA ÁDÁM

Részletesebben

Fotogrammetria és távérzékelés A képi tartalomban rejlő információgazdagság Dr. Jancsó Tamás Nyugat-magyarországi Egyetem, Geoinformatikai Kar MFTTT rendezvény 2012. Április 18. Székesfehérvár Tartalom

Részletesebben

1.1. HOGYAN HASZNÁLJUK AZ ÖNÉRTÉKELÉSI ESZKÖZT. Az eszköz három fő folyamatot ölel fel három szakaszban:

1.1. HOGYAN HASZNÁLJUK AZ ÖNÉRTÉKELÉSI ESZKÖZT. Az eszköz három fő folyamatot ölel fel három szakaszban: 1.1. HOGYAN HASZNÁLJUK AZ ÖNÉRTÉKELÉSI ESZKÖZT 1. melléklet Az eszköz három fő folyamatot ölel fel három szakaszban: a pályázók kiválasztása (a táblázat 1. munkalapja); a projekt kedvezményezettek általi

Részletesebben

TURAI ENDRe, GeOINFORMAtIKA

TURAI ENDRe, GeOINFORMAtIKA TURAI ENDRe, GeOINFORMAtIKA 9 IX. A geoinformációk jelentősége A FÖLDtANI KUtAtÁSBAN A fejezet szerzője: Turai Endre és Herczeg Ádám 1. BeVeZetÉS A nemzetállamok gazdasági életében a földtani környezet

Részletesebben

QGIS Gyakorló. 1. kép. A vektor réteg (grassland.shp).

QGIS Gyakorló. 1. kép. A vektor réteg (grassland.shp). QGIS Gyakorló Verzió: 1.7 Wroclaw Cím: Műveletek az attribútum táblával Minta fájl letöltése innen: https://www.dropbox.com/link/17.oxt9ziogfh?k=54ff982063bac43be40bf263d9cf45ef A vektoros adatmodell számos

Részletesebben

Hulladék, engedélyezés, szankció az uniós jogban

Hulladék, engedélyezés, szankció az uniós jogban Hulladék, engedélyezés, szankció az uniós jogban 2010. szeptember 9. Budapest dr. Bérczi Anna - Jövı nemzedékek országgyőlési biztosának irodája Tartalom 1. Az uniós hulladékjog 2. A hulladék fogalmának

Részletesebben

Üzleti és projekt kockázatelemzés: a Szigma Integrisk integrált kockázatmenezdsment módszertan és szoftver

Üzleti és projekt kockázatelemzés: a Szigma Integrisk integrált kockázatmenezdsment módszertan és szoftver Üzleti és projekt kockázatelemzés: a Szigma Integrisk integrált kockázatmenezdsment módszertan és szoftver Kassai Eszter kockázatelemzési tanácsadó MÉTP konferencia, 2010. június 10. A kockázat fogalma

Részletesebben

Kiadás: 2010. 11. 07. Oldalszám: 1/5 Felülvizsgálat: 2010. 11. 13. Változatszám: 2

Kiadás: 2010. 11. 07. Oldalszám: 1/5 Felülvizsgálat: 2010. 11. 13. Változatszám: 2 Kiadás: 2010. 11. 07. Oldalszám: 1/5 1. A keverék és a társaság azonosítása 1.1. A keverék azonosítása: égetett alumíniumoxid kerámiák 1.2. A keverék felhasználása: szigetelőcső, gyújtógyertya szigetelő,

Részletesebben

Útmutató a 220/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet szerinti szennyezés csökkentési ütemterv készítésére vonatkozó kötelezés végrehajtásához

Útmutató a 220/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet szerinti szennyezés csökkentési ütemterv készítésére vonatkozó kötelezés végrehajtásához Észak-magyarországi Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség Útmutató a 220/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet szerinti szennyezés csökkentési ütemterv készítésére vonatkozó kötelezés végrehajtásához

Részletesebben

PROJEKTAUDIT JELENTÉS - - -

PROJEKTAUDIT JELENTÉS - - - Projektaudit jelentés Hajdúszoboszló Város Önkormányzata 2007-2013 közötti időszak projektterveire vonatkozóan megacity - projektalapú városfejlesztési program wwwazentelepulesemhu PROJEKTAUDIT JELENTÉS

Részletesebben

A KEOP ÉS KEHOP STRATÉGIAI HÁTTERE, KÖVETKEZTETÉSEI 20 ÉVES AZ OKKP

A KEOP ÉS KEHOP STRATÉGIAI HÁTTERE, KÖVETKEZTETÉSEI 20 ÉVES AZ OKKP A KEOP ÉS KEHOP STRATÉGIAI HÁTTERE, KÖVETKEZTETÉSEI 20 ÉVES AZ OKKP KONFERENCIA 2016.11.16. OKKP STRATÉGIAI HÁTTERE Nemzeti Fenntartható Fejlődési Keretstratégia 2015 2020 közötti időszakra szóló Nemzeti

Részletesebben

Földmérési és Távérzékelési Intézet

Földmérési és Távérzékelési Intézet Ta p a s z ta l a to k é s g ya ko r l a t i m e g o l d á s o k a W M S s zo l gá l tatá s b a n Földmérési és Távérzékelési Intézet 2011.03.13. WMS Szolgáltatások célja A technikai fejlődéshez igazodva

Részletesebben

Lehoczki Róbert. Szent István Egyetem Vadbiológiai és Vadgazdálkodási Tanszék 2103 Gödöllõ, Páter K. u. 1. email: leho@ns.vvt.gau.

Lehoczki Róbert. Szent István Egyetem Vadbiológiai és Vadgazdálkodási Tanszék 2103 Gödöllõ, Páter K. u. 1. email: leho@ns.vvt.gau. Lehoczki Róbert Szent István Egyetem Vadbiológiai és Vadgazdálkodási Tanszék 2103 Gödöllõ, Páter K. u. 1. email: leho@ns.vvt.gau.hu +Spatial analyst $/. $/ 0$= É 6$, 7%(5#hD/ (7( %. 2UV]iJRV9DGJD]GiONRGiVL$GDWWiU

Részletesebben

Mezők/oszlopok: Az egyes leíró adat kategóriákat mutatják.

Mezők/oszlopok: Az egyes leíró adat kategóriákat mutatják. 54 581 01 0010 54 01 FÖLDMÉRŐ ÉS TÉRINFORMATIKAI TECHNIKUS 54 581 01 0010 54 02 TÉRKÉPÉSZ TECHNIKUS szakképesítések 2244-06 A térinformatika feladatai A térinformatika területei, eszközrendszere vizsgafeladat

Részletesebben

Területi elemzések. Budapest, 2015. április

Területi elemzések. Budapest, 2015. április TeIR Területi elemzések Felhasználói útmutató Budapest, 2015. április Tartalomjegyzék 1. BEVEZETŐ... 3 2. AZ ELEMZÉSBEN SZEREPLŐ MUTATÓ KIVÁLASZTÁSA... 4 3. AZ ELEMZÉSI FELTÉTELEK DEFINIÁLÁSA... 5 3.1.

Részletesebben

8-1. melléklet: A felszíni vízvédelmi szabályozás felülvizsgálatának tervezete

8-1. melléklet: A felszíni vízvédelmi szabályozás felülvizsgálatának tervezete 8-1. melléklet: A felszíni vízvédelmi szabályozás felülvizsgálatának tervezete A felszíni vízvédelmi szabályozási struktúra hazánkban (a vízgyűjtő-gazdálkodásról szóló átfogó 221/2004. (VII.21.) kormány

Részletesebben

EURADIN - Európai címadat infrastruktúra

EURADIN - Európai címadat infrastruktúra EURADIN - Európai címadat infrastruktúra FÖMI GeoX ECP-2007-GEO-317002 Prajczer Tamás www.geox.hu terkepem.blogspot.com Az EURADIN-projekt harmonizált (és nyílt) címadatbázis-szolgáltatás (elérés, adatcsere,

Részletesebben

21/2011. (VI. 10.) NGM rendelet

21/2011. (VI. 10.) NGM rendelet 21/2011. (VI. 10.) NGM rendelet Hatályos: 2014.03.15-21/2011. (VI. 10.) NGM rendelet a bonus-malus rendszer, az abba való besorolás, illetve a kártörténeti igazolások kiadásának szabályairól A kötelező

Részletesebben

Téradatokkal kapcsolatos elemzések és fejlesztések a FÖMI Térinformatikai Igazgatóságán

Téradatokkal kapcsolatos elemzések és fejlesztések a FÖMI Térinformatikai Igazgatóságán Téradatokkal kapcsolatos elemzések és fejlesztések a FÖMI Térinformatikai Igazgatóságán Dr. Kristóf Dániel Képes Attila GISOpen 2013 NyME GEO, Székesfehérvár, 2013.03.12-14. Földmérési és Távérzékelési

Részletesebben

Dr. Horváth Amanda emlékére

Dr. Horváth Amanda emlékére Ez az előadás 1999. szeptemberében ugyanebben a formában hangzott el az OKI Pro Hygiene tudományos ülésén Hangozzék el most újra mentorom Dr. Horváth Amanda emlékére aki inspirálta és segítette azt a munkát,

Részletesebben

MAGYARORSZÁG GRAVITÁCIÓS LINEAMENSTÉRKÉPE OTKA-043100

MAGYARORSZÁG GRAVITÁCIÓS LINEAMENSTÉRKÉPE OTKA-043100 MAGYARORSZÁG GRAVITÁCIÓS LINEAMENSTÉRKÉPE 1:500000 méretarányú országos gravitációs térképet először Szabó Zoltán készített 1978-ban, majd Szabó Zoltán és Sárhidai Attila 1984-ben. 1996-ban Kovácsvölgyi

Részletesebben

GISopen. Fölmérési és Távérzékelési Intézet 2011.03.18. Zsilvölgyi Csaba, Oláh Róbert

GISopen. Fölmérési és Távérzékelési Intézet 2011.03.18. Zsilvölgyi Csaba, Oláh Róbert GISopen Fölmérési és Távérzékelési Intézet 2011.03.18. Mivel gazdálkodik az állam? Miért van szükség az Országleltárra? Az előzetes vizsgálatok során kiderült, hogy a jelenlegi nyilvántartások nem naprakészek,

Részletesebben

Természetvédelmi tervezést támogató erdőállapot-felmérési program: célok, választott módszerek, minőségbiztosítás

Természetvédelmi tervezést támogató erdőállapot-felmérési program: célok, választott módszerek, minőségbiztosítás Természetvédelmi tervezést támogató erdőállapot-felmérési program: célok, választott módszerek, minőségbiztosítás Standovár Tibor¹, Kelemen Kristóf¹, Kovács Bence¹, Kozák Csaba², Pataki Zsolt³ és Szmorad

Részletesebben

MA-AgroGPS Teljeskörű megoldás minden gazdálkodó számára

MA-AgroGPS Teljeskörű megoldás minden gazdálkodó számára Multi Alarm Zrt. MA-AgroGPS Teljeskörű megoldás minden gazdálkodó számára MA-AgroGPS Teljeskörű megoldás minden gazdálkodó számára Az MA-AgroGPS a gazdálkodók igényei alapján kidolgozott, GPS járműkövetelésen

Részletesebben