1. ábra: Az előszűrési eredmények internetes KML megjelenítése (2011) ábra: A szűrés eredményének internetes KML megjelenítése (2012)...

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "1. ábra: Az előszűrési eredmények internetes KML megjelenítése (2011)... 8 2. ábra: A szűrés eredményének internetes KML megjelenítése (2012)..."

Átírás

1 Adattári szám: Bezárt bányászati hulladékkezelő létesítmények nyilvántartása és kockázati besorolása MBFH ELGI MÁFI együttműködés (10/2012) Megbízó: Magyar Bányászati és Földtani Hivatal Összeállította: Kiss János Jordán Győző Közreműködött: Detzky Gergely, Vértesy László, Müller Tamás, Zsámbok István, Paszera György, Gulyás Ágnes, Őri Gabriella, Rádi Károly, Hermann Viktor, Jerabek Csaba Budapest, április 30.

2 Jóváhagyta: Dr. Fancsik Tamás Lektorálta: Dr. Vidó Mária A Jelentés: 39 oldalt 2 ábrát 4 függeléket 7 táblázatot tartalmaz. 2

3 TARTALOMJEGYZÉK 1. Bevezetés Bezárt bányászati hulladékkezelő objektumok Bezárt bányászati hulladékkezelő objektumok nyilvántartása A bezárt hulladékkezelő létesítmények kockázati besorolása Előszűrés (kockázati szűrés) Az előszűrési eredmények megjelenítése Szűrés (kockázati rangsorolás) A szűrési folyamat eredményét megjelenítő Excel alaptábla Az eredményének internetes megjelenítése Eredmények Hivatkozások ÁBRAJEGYZÉK 1. ábra: Az előszűrési eredmények internetes KML megjelenítése (2011) ábra: A szűrés eredményének internetes KML megjelenítése (2012) TÁBLÁZATJEGYZÉK 1. táblázat: Zagytározók előszűrés alapján végzett rangsorolása táblázat: Zagytározók szűrés alapján végzett rangsorolása táblázat: Zagytározók kockázati rangsorolása táblázat: Meddőhányók kockázati rangsorolása táblázat: Előszűrési rangsoroláshoz használt kódolási sablon táblázat: Bezárt bányászati hulladékkezelő létesítmények csoportos kockázati rangsorolása táblázat: Szűrési rangsoroláshoz használt kódolási sablon FÜGGELÉKJEGYZÉK 1. függelék: A bezárt bányászati hulladékkezelő objektumok kockázati előszűrése, EU módszertani útmutató függelék: A bezárt bányászati hulladékkezelő objektumok kockázati rangsorolása függelék: Előszűrési automatikus rangsor függelék: Szűrési automatikus rangsor

4 1. Bevezetés Az Európai Bizottság az ásványi nyersanyag kitermelő iparban keletkező hulladék kezeléséről szóló 2006/21/EK irányelvében (bányászati hulladék irányelv) előírta a tagállamoknak, hogy nyilvántartásba vegyék azokat a bezárt és elhagyott bányászati hulladékkezelő létesítményeket, amelyek jelentősen káros környezeti hatással bírnak, vagy közép illetve rövid távon belül komoly veszélyt jelenthetnek az emberi egészségre vagy a környezetre. A létesítmények kockázat-felmérési eljáráson alapuló nyilvántartását május 1-jétől a nyilvánosság számára is hozzáférhetővé kell tenni. A bányászati hulladék irányelvet harmonizáló, a bányászati hulladékok kezeléséről szóló 14/2008. (IV. 3.) GKM rendelet a bányafelügyelet hatáskörébe utalta a bezárt bányászati hulladékkezelő létesítmények nyilvántartásba vételét, a környezeti kockázati kiértékelést és a rangsorolást. Az EU-s és a hazai jogszabályi előírásoknak való megfelelés érdekében a Magyar Bányászati és Földtani Hivatal megbízására az Eötvös Lóránd Geofizikai Intézet dolgozta ki a Magyarországon található bezárt bányászati hulladékkezelő létesítmények nyilvántartását. A hétköznapi szóhasználatban a bányászati hulladékkezelő létesítményeket meddőhányóknak nevezzük darabos anyag esetén, illetve zagytározóknak hívjuk finomszemcsés vagy folyékony anyag esetén. Ezeknek az objektumoknak az anyagai a Föld mélyéről bányászati tevékenységnek, azaz kitermelésnek köszönhetően kerültek ki a felszínre, esetenként szennyezve a környezetet. Ezeket az objektumokat és a környezetüket is vizsgálni kell, meg kell határozni, mekkora kockázatot jelentenek a környezetre, s ahol szükséges, ott be kell avatkozni. A feladat végrehajtásának kiinduló lépése a nyilvántartás felállításához szükséges alapadatok beszerzése volt. Ez tulajdonképpen az alap térbeli, környezeti és demográfiai adatok megszerzését és rendszerbe illesztését, valamint a bezárt bányászati hulladékkezelő létesítmények lehető legbővebb számbavételét és a térképi megjelenítéshez illetve a kockázat-felmérés elvégzéséhez szükséges jellemző adatainak összegyűjtését jelenti. A kockázatfelméréshez használt előszűrés módszertana az EU által kidolgozott iránymutatás szerint az eleve ismert veszélyeztetés figyelembevételével, a forrás, útvonal és receptor tényezők vizsgálatán alapult. A forrás vizsgálata az adott objektum, létesítmény jellemzőinek (anyagtartalom, műszaki stabilitás), a szállítási útvonal a kiszabaduló anyagok terjedési, elhordási lehetőségeinek, a receptor pedig, a lehetséges hatásnak kitett érzékeny elemek (az emberek, a vizek, a természetvédelmi területek és a mezőgazdaság) veszélyeztetettségének értékelésével történik. A környezeti kockázati kiértékelésnél elővigyázatossági alapelv a legfontosabb szempont. E szerint, ha bizonytalanság merül fel az adatban, vagy az objektum kockázati besorolásával kapcsolatban, akkor elővigyázatosságból inkább kockázatosnak kell tekinteni az objektumot és további vizsgálatra jelölni, mint figyelmen kívül hagyni. Az előszűrésen átesett létesítmények tekintetében el kellett végezni a szűrést, az ún. kockázati rangsorolást. A kockázati rangsorolásra jelenleg nincsen európai szinten harmonizált előírás, az a tagállamok hatáskörébe tartozik. A szűrési módszer során az adott létesítmény tekintetében elvégzett rekultiváció megtörténtének, annak mértékének és eredményének meghatározásával, továbbá a létesítmény méretének és a létesítmény alatti térszín dőlésszögének figyelembevételével számított rangsorolási kód adta meg a létesítmények relatív kockázati rangsorát. Az elkészült nyilvántartás kapcsán további feladat volt az azonosított létesítmények és a kockázatfelmérés útján kapott eredmények megjelenítéséhez, a nyilvánosság számára elérhető felületen történő közzétételéhez szükséges rendszer kidolgozása és üzembe helyezése. A megjelenítés érdekében a kockázati rangsorolást egyszerűsítettük, négy csoportot alkotva, a rekultiváció megléte vagy hiánya és a meddőhányó/zagytározó mérete alapján, amit színes megjelenítéssel kiemeltünk. Az előszűrés eredményét és a szűrési paramétereket, az objektumok attribútumaiként, lekérdezhetővé tettünk az internetes megjelenítésben. 4

5 Az előbbiekben röviden felvázolt munka és az eredményeként elkészült nyilvántartás részletesebb, a nyilvánosság számára is közérthető formában történő bemutatását hivatott ez az anyag szolgálni 2. Bezárt bányászati hulladékkezelő objektumok 2.1. Bezárt bányászati hulladékkezelő objektumok nyilvántartása A bányászati tevékenységgel összefüggő objektumok kigyűjtése a MBFH az ELGI és a MÁFI digitális nyilvántartásai: 1. Bányameddő és Másodnyersanyag Készletek Adatbázisa KFH, 1992; 2. Bányaterületi Nyilvántartási Rendszer MBFH, 2010; 3. Tájseb adatbázis VÁTI 1996) és a Magyar Állami Földtani, Geofizikai és Bányászati Adattár anyagaira alapozva történtek. A digitális adatbázisok részben tartalmazták az objektumokat, részben pedig, közvetve jelezték azok előfordulásának legvalószínűbb helyét. A különféle tájsebek, bányák, meddőhányók és zagytározók egységesített adatrendszere objektumot tartalmaz. Ennek amint a vizsgálatok kiderítették csak töredék része, körülbelül objektum az, ami bezárt bányászati hulladékkezelő. Ezekből az objektumokból 463 objektum esetében végeztük el a helyazonosító reambulációt, a es méretarányú topográfiai térkép, vagy a Google Earth légifelvétel, illetve terepbejárások alapján. Az objektumok kiválasztása az egységesített adatrendszer kialakítása során az előszűrési szempontok alapján, veszélyességi sorrendben történt, amelyek közül a legfontosabb szempont az anyagtartalom volt, azon belül is elsősorban a bányászott haszonanyag. Ebből a 463 objektumból csak 106 esetében voltak információk a rekultivációról is, ami a rangsorolás egyik szempontja volt a későbbiekben A bezárt hulladékkezelő létesítmények kockázati besorolása A kockázati besoroláshoz szükséges vizsgálat két lépcsős, az első lépcső az előszűrés (kockázati szűrés), a második lépcső a szűrés (kockázati rangsorolás) Előszűrés (kockázati szűrés) A bezárt bányászati hulladékkezelők esetében meg kellett határozni, melyek azok, amelyek nem jelentenek kockázatot a környezetükre és melyek azok, amelyek veszélyesek lehetnek, és ezért további vizsgálatot igényelnek. Ezt a feladatot az EU által kialakított módszertan ( A bezárt bányászati hulladékkezelő objektumok kockázati előszűrése módszertani útmutató, 1. függelék) alapján elvégeztük a legfontosabb 463 objektumra, érces, szenes meddőhányókra és zagytározókra. A szűrések elvégzéséhez, a módszertani útmutató alapján feltett kérdések megválaszolásához szükséges volt az objektumok pontos helyének (koordinátáinak) ismeretére. A kérdés esetünkben nem az volt, hogy hány objektum van, nem is az, hogy milyen anyagot termeltek ki, amikor a meddőhányót felhalmozták ezeket könnyen meg lehetett volna válaszolni. A kérdés sokkal összetettebb, azt kellett eldönteni, hogy a környezetére milyen veszélyeket jelenthet a bányahulladék. A kockázati szűrés (előszűrés) során az egyik legfontosabb kritérium a szennyező anyag, ami lehet maga a kibányászott nyersanyag (pl. uránérc, vagy a kísérő ásványok), de lehet az ércfeltáráskor használt adalékanyag (pl. cián a cianidos feltárási technológiában, nehézfémsók az urán perkolációs feltárásakor). A forrásanyag veszélyessége abban nyilvánul meg, hogy ezek az anyagok a tározóból kiszabadulva bekerülhetnek a vízkörforgásba vagy légköri áramlatokba, ami messzire elszállíthatja ezt a környezetre veszélyes anyagot. Ez a bányászati hulladékkezelő tágabb környezetére potenciális veszélyt jelent (lásd, például a nagybányai cianidos szennyezés 15 nap alatt érte el Belgrádot). 5

6 Nyilvánvaló, hogy ilyen szempontból a folyékony állagú anyagok (a zagytározókban tárolt anyagok) jelentik a legnagyobb veszélyt, mivel az állaguk miatt ezek mozgása nagyon gyors lehet (lásd kolontári vörös iszap katasztrófa 2010-ben). A darabos meddőhányók, amennyiben a környezetére nem veszélyes (inert) anyagokat tartalmaznak, sokkal kisebb veszélyt jelentenek, bár a finomszemcsés anyagok, vagy agyagos meddők még ha összetételüknél fogva nem is veszélyesek a tároló helyről kiszabadulva, kedvezőtlen terepi körülmények esetén pusztító földtani veszélyforrásként jelentkeznek (földcsuszamlás, suvadás). Vizsgálni kellett tehát a felhalmozott bányahulladékok anyagi jellemzőit, a hulladékkezelők műszaki stabilitási tényezőit, a továbbszállítódás lehetőségeit, valamint azt, hogy ezek az objektumok hol találhatók, milyen élő környezet veszi őket körül, és azok milyen távolságban vannak, valamint azt, hogy ebből adódóan mekkora potenciális veszélyt jelentenek a hulladékkezelők a környezetükre. Ehhez pontos koordinátákra és rengeteg háttér információra van szükség. Összegyűjtöttük és adaptáltuk az előszűrési kérdések (1. függelék) meghatározásához szükséges országos digitális térképi adatrendszereket (Országos Térinformatikai Alapadatbázis OTAB, Digitális Térképészeti Adatbázis DTA-50, Felszínborítási és Földhasználati Térképek CORINE, Országos jelentőségű természetvédelmi területek Natura2000, Vízgazdálkodási Atlasz VGA, Népesség nyilvántartási adatok KSH) és az MBFH adattárában felkutattuk az előszűrési kérdések megválaszolásához szükséges hiányzó adatokat is. A szerteágazó forrásmunka ellenére vannak hiányosságok, nem minden kérdést lehetett pontosan megválaszolni, illetve az adatok egy része frissítést igényel például régi forrásmunkák esetén. Az objektumok válogatása során a legfőbb kritérium a veszélyesség, így az anyagtartalom szempontjából, az összes nemesfém- és feketefém-ércekhez kapcsolódó bányászati objektumot veszélyesnek tekintjük, mivel az érces előfordulásokhoz szulfát és nehézfém tartalom kapcsolódik. Ugyanebbe a kategóriába tartoznak a magyarországi uránérc előfordulások és uránbányászati objektumok. Anyagtartalom szempontjából a következő veszélyességi csoportot, a földtörténeti középkorban (kréta), és újkorban (eocén, miocén) képződött szenek jelentették magas kéntartalmuk miatt. Az anyagtartalom mellett a műszaki stabilitás igen fontos szempont, ezért összes bányászati zagytározó magas kockázati besorolást kapott, függetlenül az anyagtartalomtól. Az előszűrési munkákat a kapcsolódó adatgyűjtésekkel a következő 463 bezárt bányászati hulladékkezelő objektumokra végeztük el: Zagytározó 21 db; Meddőhányók 442 db; ebből - Érces meddőhányó 142 db - Szenes meddőhányó 300 db. A kockázati előszűrés alapján 44 objektum esetében nincs szükség további vizsgálatra, de 416 objektum esetében el kell végezni a szűrést is Az előszűrési eredmények megjelenítése A bányászati hulladékkezelő objektumok és környezetük bemutatásakor a nézet szerinti méretaránynak megfelelő, dinamikusan állítható (beállított) részletesség szükséges. Az egyes objektumok vizsgálatánál a lehető legrészletesebb topográfiai alap szükséges, átnézetes megjelenítés esetén jóval kisebb részletességű állomány is elég a tájékozódáshoz. A megjelenítés két részre osztható, az egyik az ArcGIS térinformatikai adatrendszerének tartalma, a másik a bányászati objektumokat és azok veszélyességét bemutató tartalom. A szakmai információk és a tájékozódáshoz szükséges topográfiai alapadatok megjelenítése méretarányfüggő. 6

7 Az ArcGIS térinformatikai rendszer tartalmazza az összes adatforrást, amit az előszűrés kérdéseinek megválaszolása során felhasználtunk, így az adatok közvetlenül ellenőrizhetővé válnak, illetve szükség esetén a térinformatikai szűrés ismételten elvégezhető. A rendszer feltöltése azért szükséges, mert több, az előszűrésre felhasznált információt a térinformatikai adatbázis és rendszer alkalmazásával tudunk megszerezni (lekérdezni). Adatrendszerek az ArcGIS-ben 1: nél áttekintőbb megjelenítés: Vízkészlet-gazdálkodási Atlasz (VKGA) OTAB alapú es pontosságú topográfiai alapja, az alábbi rétegek megjelenítésével: főutak, folyók, tavak, nagyvárosok, országhatár, 1: : méretarány között: VKGA OTAB alapú es pontosságú topográfiai alapja, valamennyi réteg megjelenítésével, 1: : méretarány között: DTA-50 v2 síkrajzi elemei (vonal és poligon) 1: nél részletesebb megjelenítés: ha a területről van es topográfiai térkép képformátumban, akkor a georeferált JPG file jelenik meg, ha a területről nem érhető el es topográfiai térkép, akkor a DTA- 50 v2 síkrajzi elemei láthatók DDM100: digitális domborzati modell (minden méretaránynál bekapcsolható) NATURA 2000, természetvédelmi területek és közösségi jelentőségű természetes élőhelyek (minden méretaránynál bekapcsolható) CORINE Land Cover, műholdfelvétel alapú földhasználati térképek (minden méretaránynál bekapcsolható) - Bányászati objektumok (kitermelő és lerakó helyek): - Mezőgazdasági területek (növénytermesztés, állattenyésztés): Permeabilitás térkép (felszíni földtani képződmények litológiája és hidrogeológiai modellezések alapján meghatározott, az első talajvíztükör feletti réteg permeabilitása); Ezek az állományok a bezárt bányászati hulladékkezelő objektumok kockázati besorolásához munkaanyagként voltak felhasználva. Megítélésünk szerint ezeket nem kell és nem is szabad a világhálóra kitennünk, mert mindegyik adatbázis tulajdonosa jogosult az állományok közzétételére, mi csak közcélú feladatok esetén felhasználhatjuk őket. Az előszűrési alaptáblákban szereplő objektumok be lettek építve az ArcGIS rendszerbe (átadva az MBFH-nak DVD-n, a jelentéshez mellékelve, KISS et al. 2011). Az objektumok ArcGIS tábláit átkonvertáltuk KMZ/KML formátumra (1. ábra), amivel a Google Earth (illetve maps.google.com ) segítségével egy internetes megjelenítést biztosítottunk ben az előszűrés eredményeként, a Vizsgálandó? kérdésre adott válasz alapján lettek az objektumok megjelenítve (zöld színnel azok az objektumok, amelyeket nem kell tovább vizsgálni, sárgával azok, amelyeknél adathiány miatt további vizsgálatot igényelnek, és pirosak azok, amelyek az adatok alapján igényelnek további vizsgálatot). 7

8 1. ábra: Az előszűrési eredmények internetes KML megjelenítése (2011 december) Szűrés (kockázati rangsorolás) A kockázati rangsorolást az előszűrésen további vizsgálat szükséges értékelést kapott objektumokra kellett végrehajtani, esetünkben azonban a helyazonosító reambuláción átesett összes hulladékkezelő létesítményre kiterjesztettük. További szempont, a bezárt bányászati hulladékkezelő létesítmény rekultivációjának állapota, azaz az egyes lerakók műszakilag megtervezett, kivitelezett és elfogadott rekultivációja megtörtént-e. A lerakók veszélyességét a rekultiváció meghatározó módon csökkenti, azaz akadályozza az anyagkiáramlást és növeli a műszaki stabilitást. Mind a rekultivált, mind a nem rekultivált lerakók esetében további szempont a lerakó mérete és a lerakó alatti térszín dőlésszöge. A rekultivált meddőhányók esetében a bizonytalanságokat is kezelni kellett. Sok esetben volt rekultiváció, de nem teljes, illetve volt rekultiváció, de nem sikeres. Megválaszolva a következő kérdéseket: Volt-e rekultiváció? Igen a válasz, ha történt bármilyen rekultiváció. Nem a válasz, ha érintetlen a hulladékkezelő. Teljes volt-e a rekultiváció? Igen a válasz, ha az egész területre vonatkozott. Nem a válasz, ha nem az egész területre vonatkozott, vagy a zagytározó/meddőhányó területén vannak pl. rekultiválatlan (esetleg működő) kazetták. Sikeres volt-e a rekultiváció? Igen, ha nem igényel további rekultivációs tevékenységet. Nem, ha már nincs meg, vagy ha újra rekultiválni kell. 8

9 A fenti kategóriákon felül az egyes objektumokat rangsorolhatjuk az alapján, hogy az előszűrés, illetve a szűrés kérdéseire milyen válaszok születtek (1. függelék, 2. függelék). Ez a szempontrendszer lehetővé teszi az objektumok pontozásos kockázati rangsorolását, illetve a prioritások szerinti osztályozást, alapvetően a hulladékkezelő létesítmény anyagtartalma és műszaki stabilitása alapján. A módszer lehetővé teszi az egyes objektumok besorolásának változását ha egy új rekultiváció történik, akkor az adott objektumnak kedvezőbb kockázati besorolását vonja maga után. Az eljárás nem tökéletes, vizsgáljuk, hogy milyen paraméterekkel lehetne tovább finomítani a szűrési eljárást a kockázat még pontosabb és objektív megítéléséhez A szűrési folyamat eredményét megjelenítő Excel alaptábla A kockázati felmérés utolsó lépése a kockázati rangsorolás az előszűrés és a szűrés során meghatározott paraméterek felhasználásával. Ehhez el kellett készíteni a szűrési alaptáblát. A táblázat több munkalapból áll, amelyek a következők: - FORRÁS-adat munkalap Az előszűrési kérdések megválaszolásához szükséges adatok és az azok alapján született válaszokat tartalmazó munkalap; - ELŐSZŰRÉS-i munkalap Az előszűrési kérdésekre kapott rövid válaszok (igen, nem, ismeretlen) és a szekció válaszok, valamint az ezek alapján elvégzett előszűrés eredménye (tovább vizsgálandó; vagy nem kell tovább vizsgálni) és az előszűrési rangsorolási kód; - REKULTIVÁCIÓ-s (reambuláció) munkalap A reambulációból vagy egyéb forrásból szerzett, a rekultivációt ismertető adatok és annak besorolása, a reambulációt végző szakember neve és a reambuláció ideje; - SZŰRÉS-i munkalap Az előszűrés végeredményét az előszűrési rangsorolási kódot, valamint a rekultivációra ( Volt-e?, Teljes volt-e? és Sikeres volt-e? ) adott válaszok, és az objektumméret valamint térszíndőlés paraméterek alapján meghatározott szűrési rangsorolás kódot tartalmazza. - PS_SORREND munkalap (pre-selection) Az objektumazonosítóit és az előszűrési (pre-selection) rangsorolási kódot, valamint az aktuális sorrendet (ez a paraméterek változásával változhat) tartalmazza. Ezen a munkalapon rajzolódik ki a sorrend az előszűrési adatok alapján. - S_SORREND (selection) Az objektumazonosítót és a szűrési (selection) rangsorolási kódot, valamint az aktuális sorrendet (ez a paraméterek változásával változhat) tartalmazza. Ezen a munkalapon rajzolódik ki a sorrend a szűrési adatok alapján. A rangsorolási paraméterek alapján mind a 463 megvizsgált objektum kockázati rangsorolása elvileg megoldható. Ennek az a lényege, hogy automatikusan rangsorolja az ismert objektumokat az előszűrés és a szűrési kérdések alapján (1. függelék 4. függelék). Erre az automatikus rangsorolásra mutatunk be példát a zagytározó objektumokkal: az előszűrési rangsorolást az 1. táblázat, a szűrési paraméterek alapján végzett rangsorolást a 2. táblázat mutatja (a 463 objektum rangsorát a 3. függelék és 4. függelék mutatja). Az előszűrés során a zagytározók/meddőhányók valós paraméterei csak a kritikus értékhez viszonyítva jelennek meg például a terület nagyobb vagy kisebb, mint 1 hektár. Az egyedi paraméterek csak a szűrés során fognak előtérbe kerülni például a terület 20 hektár vagy csak 0,2 hektár (lásd 2. függelék, a terület figyelembe vétele). 9

10 MWF azonosító Település, objektum Rangsorolási kód Sorrend rm0002 Recsk (H2) Régi flotációs zagytározó rm0001 Recsk (H1) Új flotációs zagytározó gy0026 Gyöngyösoroszi Száraz-pataki flotációs zagytározó p0052 Pellérd MÉV I. Zagytározó, Pellérd északi Gyöngyösoroszi Bence-völgyi flotációs zagytározó e0136 Pellérd MÉV II. zagytározók, Pellérd déli Neszmély Korpáshegyi vörösiszap zagytározó Ajka Ajkai vörösiszap zagytározó Almásfüzitő Almásfüzitői Ny-i vörösiszap zagytározó Mosonmagyaróvár Mosonmagyaróvári vörösiszap zagytározó e0057 Almásfűzítő Almásfüzitői K-i vörösiszap zagytározó Pátka Szűzvári flotációs zagytározója s0004 Kiszombor Kiszombori fúróiszap lerakat s0003 Füzesgyarmat Füzesgyarmati fúróiszap lerakat s0008 Zsana Zsanai fúróiszap lerakat s0007 Ruzsa Ruzsai fúróiszap lerakat p0065 Kővágószőlős MÉV Perkoláció I. üzem zagytározó e0101 Úrkút Úrkúti mangániszaptárózó s0001 Algyő Algyő fúróiszap lerakat p0104 Kővágószőlős MÉV Perkoláció II. üzem zagytározó s0009 Zalatárnok Zalatárnoki fúróiszap lerakat táblázat: Zagytározók előszűrés alapján végzett rangsorolása MWF azon Település, objektum Rangsorolási kód Sorrend Neszmély Korpáshegyi vörösiszap zagytározó Ajka Ajkai vörösiszap zagytározó rm0001 Recsk (H1) Új flotációs zagytározó rm0002 Recsk (H2) Régi flotációs zagytározó Mosonmagyaróvár Mosonmagyaróvári vörösiszap zagytározó e0057 Almásfűzítő Almásfüzitői K-i vörösiszap zagytározó gy0026 Gyöngyösoroszi Száraz-pataki flotációs zagytározó s0003 Füzesgyarmat Füzesgyarmati fúróiszap lerakat Pátka Szűzvári flotációs zagytározója p0052 Pellérd MÉV I. zagytározó, Pellérd északi e0136 Pellérd MÉV II. zagytározók, Pellérd déli Almásfüzitő Almásfüzitői Ny-i vörösiszap zagytározó p0065 Kővágószőlős MÉV Perkoláció I. üzem zagytározó Gyöngyösoroszi Bence-völgyi flotációs zagytározó s0008 Zsana Zsanai fúróiszap lerakat s0004 Kiszombor Kiszombori fúróiszap lerakat s0007 Ruzsa Ruzsai fúróiszap lerakat 5 17 e0101 Úrkút Úrkúti mangániszaptárózó 0 18 s0009 Zalatárnok Zalatárnoki fúróiszap lerakat 0 19 p0104 Kővágószőlős MÉV Perkoláció II. üzem zagytározó 0 20 s0001 Algyő Algyő fúróiszap lerakat táblázat: Zagytározók szűrés alapján végzett rangsorolása 10

11 A rangsorolásban van egy kis bizonytalanság, mivel az ismeretlen paraméterek (elővigyázatossági elv) miatt a rangsor a paraméterek fontossága szerint változhat (egy kis jelentéktelen meddőhányó ismeretlen rekultivációja a kockázati besorolás elejére fogja helyezni ezt az objektumot). Minden új információ, ami csökkenti az ismeretlen adatok számát, növelni fogja a megbízhatóságot, és ezzel megváltoztathatja a sorrendet. A szűrési alaptábla szűrési munkalapját beépítettük az ArcGIS rendszerbe, így a főbb információk lekérhetők, illetve KMZ/KML formátumban is megjeleníthetők (2. ábra). A végső megjelenítésbe az előszűrés eredménye (a korábbi megjelenítés színkód paramétere) és a szűrési paraméterek kerültek bele az attribútum táblába. Az internetes megjelentésnél az objektumok kockázati besorolásakor külön a zagytározókra és külön a meddőhányókra a következő csoportosítást és színkódot alkalmaztuk (részletesebben lásd 2. függelék): ZAGYTÁROZÓ KOCKÁZATI BESOROLÁS MEDDŐHÁNYÓ Z-1 Nagy kiterjedésű, rekultiválatlan M-1 Z-2 Kis kiterjedésű, rekultiválatlan M.-2 Z-3 Nagy kiterjedésű, rekultivált M-3 Z-4 Kis kiterjedésű, rekultivált M-4 NA Adathiány miatt nem sorolható be NA 3. táblázat: Az internetes megjelenítés során alkalmazott kockázati besorolás és színkódolás 2. ábra: Az előszűrés és a szűrés eredményeinek internetes (maps.google.com) KML megjelenítése (2012 április) 11

12 2.3. Az eredményének internetes megjelenítése Az adatok megjelenítése egy interneten elérhető felületre kihelyezett KMZ/KML állomány segítségével valósulhat meg, amit Mozilla, InternetExplorer vagy egyéb hálózati program és a maps.google.com honlap segítségével lehet hatékonyan láthatóvá tenni. Ehhez a következő linket alkalmaztuk: ahol az example1.kml a megjelenítésre váró állomány. A másik lehetőség egy GIS server alkalmazása, mint például az MBFH szerveré, amelyen a felépített térinformatikai felület kifelé is láthatóvá tehető az MBFH engedély megvan, hozzáférés kell az MBFH szerverhez és telepíteni kell az MWF felületet. 3. Eredmények A bezárt bányászati hulladékkezelő objektumok nyilvántartásához összegyűjtött kiindulási adatrendszer különféle tájsebek, bányák, meddőhányók és zagytározók egységesített adatrendszere objektumot tartalmazott. Ennek csak töredék része, körülbelül objektum az, amiről tudjuk, hogy bezárt bányászati hulladékkezelő, azaz meddőhányó és zagytározó. Ezeknek az objektumoknak a kockázati szűrését kellett elvégezni. A vizsgálat során a veszélyes objektumok irányából haladtunk a veszélytelenek irányába. Az 1689 objektum közül az anyagtartalom alapján vizsgálva 463 objektum tekinthető lehetséges kockázatúnak, azaz az ott tárolt anyag minősége miatt önmagában nem tekinthető semleges hatásúnak, sőt akár toxikus is lehet az élő szervezetekre, az internetes megjelenés időpontjában, azaz május 1-én. Ezeknek végeztük el a helyszínelési reambulációját (pontos földrajzi beazonosítás) és adatgyűjtését. A bezárt bányászati hulladékkezelő létesítmények előszűréséhez pontos módszertani útmutató (1. függelék) állt rendelkezésünkre, így a feladatot el tudtuk végezni. Néhány esetben adathiány miatt kellett az objektumokat tovább vizsgálni. A beazonosított 463 objektumokra végeztük el a kockázati előszűrést és 44 objektum esetében találtuk úgy, hogy nincs szükség további vizsgálatra. 416 objektum további vizsgálatok szükségesek, tehát el kellett végezni a szűrést is. A szűréshez, kockázati rangsoroláshoz az Európai Bizottság nem adott meg pontos módszertani útmutatást, így a saját elgondolásunk alapján kellett a szűrést kialakítani. A szűrésben szereplő rekultiváció, mint tevékenység, nincsen hivatalosan (geotechnikailag) pontosan definiálva, így az egyes tagországokban elkészülő bányahulladék kataszter nem lesz összevethető, ami európai szinten gondot fog jelenteni. Az elkészített nyilvántartás és szűrési módszertan alkalmas lehet a nemzetközi megvitatásra, közös módszertani ajánlás kidolgozására, de nem jelenti a munka befejezését. A szűréshez, a hulladékkezelő állapotának megítéléséhez, 106 esetben állt rendelkezésre információ a terület rekultivációjáról (ebből 18 esetben terepi reambulációnak köszönhetően), a többi 310 objektumnál nincs információnk a rekultivációról. A terepi reambuláció a évi tervek alapján folytatódnak a legveszélyesebbnek ítélt objektumok irányából a veszélytelenebbek felé. Az április elején rendelkezésre álló információk alapján a magyarországi bezárt bányászati hulladékkezelő létesítmények kockázati rangsorolását a 4. táblázat és a 5. táblázat tartalmazza. A táblázat tartalmának értelmezése, a szűrési módszertan (2. függelék) segítségével történik, a táblázat tartalma megadja a kockázati rangsorolás végeredményét a pillanatnyilag alkalmazott módszertanra alapozva. A besorolás színkódja a 2. függelék 7. táblázat alapján értelmezhető, egyfajta veszélyességi rangsor, külön a zagytározókra és külön a meddőhányókra. 12

13 Nem rekultivált Rekultivált Nagy (>1ha) Kicsi (<1ha) Nagy (>1ha) Kicsi (<1ha) ZAGYTÁROZÓK BESOROLÁS Meredek d>5 NINCS Lapos d<5 Korpáshegyi vörösiszap zagytározó, Neszmély 1 Meredek d>5 NINCS Lapos d<5 NINCS Meredek d>5 Száraz-pataki flotációs zagytározó, Gyöngyösoroszi 2 Régi flotációs zagytározó, Recsk 3 Bence-völgyi flotációs zagytározó, Gyöngyösoroszi 4 Lapos d<5 Ajkai vörösiszap zagytározó 5 MÉV I. zagytározó, Pellérd északi 6 MÉV II. zagytározók, Pellérd déli 7 Almásfüzitői Ny-i vörösiszap zagytározó 8 Mosonmagyaróvári vörösiszap zagytározó 9 MÉV Perkoláció II. üzem zagytározó, Kővágószöllös 10 Almásfüzitői K-i vörösiszap zagytározó 11 MÉV Perkoláció I. üzem zagytározó, Kővágószöllös 12 Úrkúti mangániszaptárózó 13 Új flotációs zagytározó, Recsk 14 Zalatárnoki fúróiszap lerakat 15 Füzesgyarmati fúróiszap lerakat 16 Szűzvári flotációs zagytározó, Pátka 17 Zsanai fúróiszap lerakat 18 Kiszombori fúróiszap lerakat 19 Algyő fúróiszap lerakat 20 Meredek d>5 NINCS Lapos d<5 Ruzsai fúróiszap lerakat táblázat: Zagytározók kockázati rangsorolása (színkódja) Nem rekultivált Nagy (>1ha) Meredek d>5 Lapos d<5 Kicsi (<1ha) Meredek d>5 MEDDŐHÁNYÓK BESOROLÁS NINCS Rudabánya, külszíni bánya meddőhányó 1 Rudabánya, mélyszinti bánya meddőhányó 2 Rudabányai ércdúsító meddőhányója 3 Rudabánya II. - flotációs meddőhányó 4 Telkibánya, Teréz-táró meddőhányó 5 Telkibánya, nemesfém bánya 6 Telkibánya, Veresvizi táró meddőhányó 7 Telkibánya, Lipót-akna meddőhányó 8 Telkibánya, mélyszinti polimetallikus 9 Telkibánya, Mária-táró meddőhányó 10 Kecskeháti altáró, Telkibánya 11 Felső Fehérhegyi táró, Telkibánya 12 Csengő-bánya, Telkibánya 13 Fleischer-táró, Telkibánya 14 Hidegkuti táró, Telkibánya 15 Gusztáv Adolf táró, Telkibánya 16 Mohs-táró, Telkibánya 17 13

14 MEDDŐHÁNYÓK BESOROLÁS Kühne Hoffnung táró, Telkibánya 18 Helén-táró, Telkibánya 19 Jupiter-táró, Telkibánya 20 Alsó Fehérhegyi táró, Telkibánya 21 Hasdát-táró, Telkibánya 22 Zsófia-táró, Telkibánya 23 András-táró, Telkibánya 24 Nyírkút-völgyi táró, Telkibánya 25 Vizes-táró, Telkibánya 26 Kispallagi táró, Telkibánya 27 Lapos d<5 Tamás-táró, Telkibánya 28 Fehérhegyi táró, Telkibánya 29 Lobkowitz altáró, Telkibánya 30 Koppy-táró, Telkibánya 31 Mózes-táró, Telkibánya 32 Radács-táró, Telkibánya 33 Ferdinánd altáró, Telkibánya 34 Királyhegyi táró, Telkibánya 35 Rekultivált Nagy (>1ha) Meredek d>5 NINCS Lapos d<5 MÉV III meddő, Kővágószöllös 36 MÉV II. sz. Meddőhányó, Bakonya (II. Bányaüzem) 37 MÉV I. sz. Meddőhányó - Kővágószőlős 38 II. aknai meddőhányók, Bodony 39 MÉV Bakonya Frici-tárói meddőhányó 40 Altárói meddőhányó, Gyöngyösoroszi 41 MÉV IV. sz. Meddőhányó, Kővágótöttös 42 Kicsi (<1ha) Meredek d>5 MÉV V. sz. Légaknai meddőhányó, Abaliget 43 Tótvári meddő, Kővágótöttös 44 Bányabérci-akna meddőhányó, Mátraszentimre 45 Vizeslyuk-táró meddőhányó, Mátraszentimre 46 Károly-táró környéki meddőkupacok, Gyöngyösoroszi 47 H5 Ferenc táró darabos hányója, Mátraderecske 48 H3 Középső György táró darabos hányója, Recsk 49 Kistölgyesi-táró meddőhányó I. (alsó), Pásztó 50 Péter-Pál-akna meddőhányó, Gyöngyösoroszi 51 Új-Károly-táró meddőhányó I., Gyöngyösoroszi 52 H4 Felső György és Brumi táró hányója, Mátraderecske 53 Katalin-táró meddőhányó, Gyöngyöoroszi 54 Károly-táró (55-ös feltörés) hányója, Gyöngyösoroszi 55 Szákacsurgó meddőhányó, Gyöngyösoroszi 56 Kistölgyesi-táró meddőhányó II. (felső), Pásztó 57 Pelyhes-táró meddőhányó II, Mátraszentimre 58 Új-Károly-táró meddőhányó II, Gyöngyösoroszi 59 Lajos-táró meddőhányó, Gyöngyösoroszi 60 Pelyhes-táró meddőhányó I, Mátraszentimre 61 Péter-Pál-táró meddőhányó, Gyöngyösoroszi 62 József-táró meddőhányó, Gyöngyösoroszi 63 Hidegkúti-táró meddőhányó, Gyöngyösoroszi 64 14

15 MEDDŐHÁNYÓK BESOROLÁS Lujza-táró meddőhányó, Gyöngyösoroszi 65 lapos d<5 Aranybányabérci-táró meddőhányó, Gyöngyösoroszi 66 H11 Darabos meddőhányó, Recsk 67 H9 Rézérces darabos hányó, Recsk 68 MÉV V. Üzemi szállítóakna meddőhányója 69 B1 meddőhányó (A-gát), Bodony 70 B2 meddőhányó (B-gát), Bodony 71 H7 Istenáldás táró darabos hányója, Mátradercske 72 H3/A Középső György táró vegyes hányója, Recsk 73 Mátraszentimrei-akna meddőhányó. 74 Mátraszentimrei-lejtősakna meddőhányó 75 Kincstári-tónál lévő m.h., Recsk 76 I. aknaudvar, Recsk 77 Rezespörk hányó, Recsk 78 H6 VIII. táró darabos hányója, Mátraderecske 79 H8, Rm-48 darabos hányója, Mátraderecske 80 Nagytölgyesbérci+István-táró meddőhányó, Pásztó 81 H10 Molibdenites darabos hányó, Recsk 82 Vereskői-táró meddőhányó, Gyöngyösoroszi 83 Ezüstbányabérc-táró meddőhányó, Gyöngyösoroszi 84 V. üzemi meddő, Abaliget táblázat: Meddőhányók kockázati rangsorolása (színkódja) A munkával kapcsolatos további részletek az évenként leadott jelentésekben (KISS et al és KISS et al. 2011) és az elkészült internetes felületen találhatók meg! 4. Hivatkozások KISS J., VÉRTESY L., DETZKY G., GULYÁS Á., PASZERA GY., RÁDI K. (2010): Bányászatihulladékkezelő létesítmények felmérése és kockázati besorolása, MBFH-ELGI együttműködés (3.), Kézirat, MFGI Adattár KISS J., JORDÁN GY., DETZKY G., VÉRTESY L., ZSÁMBOK I., MÜLLER T., RÁDI K., PASZERA GY., GULYÁS Á., SŐRÉS L., ŐRI G., HERMANN V. (2011): Bezárt bányászati hulladékkezelő létesítmények felmérése és kockázati besorolása MBFH ELGI együttműködés ( E7 / 2011 ), Kézirat, MFGI Adattár STANLEY G., JORDÁN G., HÁMOR T., SPONAR M. (2010): Útmutató a Bezárt Bányászati Hulladékkezelő Létesítmények Felmérésének Kockázat alapú előminősítési Rendszeréhez a 2006/21/EK Irányelv 20-as cikke alapján, Kézirat, MFGI Adattár 15

16 1. függelék: A bezárt bányászati hulladékkezelő objektumok kockázati előszűrése, EU módszertani útmutató A BEZÁRT BÁNYÁSZATI HULLADÉKKEZELŐ OBJEKTUMOK KOCKÁZATI ELŐSZŰRÉSE (GERRY STANLEY, JORDÁN GYŐZŐ, HÁMOR TAMÁS, MICHAEL SPONAR: Guidance document for a risk-based pre-selection protocol for the inventory of closed waste facilities as required by article 20 of directive 2006/21/EC, Draft June) Az alábbi szelekciós kérdéssor logikai összefüggései a következő szabályokra épülnek: A kérdések 4 szekcióban vannak: 0. eleve ismert veszélyeztetés, 1. forrás (anyagtartalmi és stabilitási jellemzőkkel), 2. transzport, 3. veszélyeztetettség (receptor). Minden szekción belül, bármelyik veszélyességi feltétel megléte esetén a szekcióhoz kötött feltételt teljesült"-nek kell tekinteni. Ahhoz, hogy az objektum a veszélyes objektumok leltárába kerüljön, vagy a 0 szekció feltételének, vagy az 1-3 szekciók mindegyikének teljesülnie kell. Egy szekción belül a szelekciós kérdéseket elegendő az első teljesült feltételig vizsgálni. A 1-3 szekciókat elegendő az első NEM teljesülő feltételig vizsgálni. Ebben az esetben ugyanis a "forrás transzfer receptor" láncolat valahol megszakad és ezért az objektumot nem kell veszélyesnek minősíteni. A kérdések megfogalmazása azt az elvet követi, hogy minden esetben az IGEN válasz jelenti az objektum veszélyességét az adott kérdés értelmezésében. Minden olyan esetben, amikor a kérdés megválaszolására nincs információ, ott automatikusan a kedvezőtlenebb esetet kell feltételezni. Tehát az N/A (nincs adat) válasz az IGEN válasszal egyformán kezelendő az előválogatási procedúrában. (Az alábbi kérdéssorban csak azok a tételek vannak bővebben definiálva ill. megmagyarázva, ahol ez szükséges.) BEVEZETŐ kérdések (0. szekció) 0. Mi a neve a bányahulladék kezelő objektumnak? Az objektum azonosítója és rövid, informatív neve, ami utalhat a helyére és a jellegére, illetve a kitermelt anyagra is. 1. Volt eleve ismert, jelentős környezet-veszélyeztető eseménye vagy hatása az objektumnak? Ez bármilyen hiteles forrásból beérkező információ lehet, amely rámutat a bányahulladék objektum potenciális kockázatára. Ilyen kritérium a múltban már korábban beigazolódott veszélyeztetés is. A FORRÁS anyaga (1. szekció 1. rész) A bányahulladék-kezelő objektum anyagtartalmára vonatkozó kérdések 2. Volt-e szulfidos ásvány a haszonanyagok között? A bányászat haszonanyagai között szulfidos érc volt? Az útmutató azzal javasolja szükségteleníteni a határérték magadását, hogy a kérdést a haszonanyagra teszi fel. Ha haszonanyag volt a kérdéses anyag, akkor biztos, hogy a koncentrációja nem elhanyagolható. 16

17 3. A bányászat feltárta-e bármelyik elemet a következők közül: As, Cd, Cr, Co, Cu, Zn, Hg, Pb, Ni, Se, Sb, Th, Ti, U? Az minősül "feltárásnak", ha a felsorolt elemek valamelyike a haszonanyagok valamelyikének alapvető komponense. (Magyarországon a színes ércet és uránt termelő bányák objektumai sorolandók ide.) 4. Lehet-e az objektumban a haszonanyag feldolgozásánál használt kémiailag veszélyes anyag? Veszélyes anyagok listája az adott objektumban használt technológiai anyagokkal összevetendő. A veszélyes anyagok listájának az eredeti útmutatóban (hazardous: Directive 91/689/EEC; dangerous: Directives 67/548/EEC or 1999/45/EC) hivatkozott EU direktívákat célszerű tekinteni. Az útmutató kitér rá, hogy a potenciálisan veszélyes objektumok közé kell sorolni azokat is amelyek radioaktívak LEHETNEK annak ellenére, hogy a haszonanyag nem radioaktív érc. A FORRÁS stabilitása (1. szekció, 2. rész) A bányahulladék objektum műszaki stabilitására vonatkozó kérdések 5. Objektum típusa (meddőhányó M, zagytározó Z)? A "nem működő" objektum lehet, BEZÁRT és FELHAGYOTT. (A definíciók az útmutató szerint: bezárt ismert a tulajdonos, szabályosan adminisztrált; vagy felhagyott a tulajdonos ismeretlen). Tehát működő, más szóval aktív "bányákkal" az útmutató szerint nem kell foglalkozni! (Az egymással kapcsolatban egyidejűleg létrehozott zagytározó és meddőhányó is külön objektumként kezelendő.) Az útmutató, minden alább hivatkozott numerikus határértéket, a szelekció műveletét magába foglaló munkálatok körébe utal. Ezek az értékek tagállamonként önállóan határozandók meg, a helyi sajátosságok figyelembe vételével. A munka jelenlegi fázisában, az útmutató által ajánlott numerikus határértékek kerülnek alkalmazásra. 6. Nagyobb-e a zagytározó területe a határértéknél? (10000 m 2 ) A zagytározókat a es topotérképen vagy távérzékelési felvételeken el lehet különíteni. A lehatárolás után pedig, a legtöbb térinformatikai program a méretét automatikusan megadja! Az archív objektumok méretét a Bányahulladék kataszteri jelentések helyszínrajza alapján lehet megállapítani. 7. Nagyobb-e a tározó kiemelkedése a környezethez viszonyítva a határértéknél (50 m távolságban nézve 4 m bármely irányból)? A szintkülönbségre vonatkozó kérdés lényege, hogy minél kevésbé emelkedik ki a tározó a környező térszínből bármely irányban nézve annál kevésbé veszélyes. 8. Nagyobb-e a meddőhányó területe a határértéknél? (10000 m 2 ) A meddőhányókat a e topotérképen vagy távérzékelési felvételeken el lehet különíteni. A lehatárolás után pedig, a legtöbb térinformatikai program a méretét automatikusan megadja! Az archív objektumok méretét a Bányahulladék kataszteri jelentések helyszínrajza alapján lehet megállapítani. 9. Magasabb-e a meddőhányó a határértéknél? (20 m) Műszaki stabilitás szempontjából kritikus a nagyon magas meddőhányó. 10. Nagyobb-e a meddőhányó/zagytározó aljzatának meredeksége a határértéknél? (5 ) Digitális terepmodell alapján (felbontástól függő pontossággal) minden földrajzi pontban meghatározható a lejtőszög értéke. 17

18 TRANSZPORT jellemzők (2. szekció) A kiszabaduló bányahulladék elterjedésének, elhordásának lehetőségei 11. Van-e felszíni víz a közelben? (1km) A kiszabaduló bányahulladék bekerülve a vízkörforgásba nagyon gyorsan elterjedhet. 12. Hiányzik-e az alacsony permeabilitású réteg a legfelső víztükör felett? Elkészült egy országos permeabilitás térkép a felszíni földtani képződmények és a vízföldtani modellezések adatai alapján. 13. Szállíthatja-e a szél a bányahulladékot? A talajtakarás megakadályozza a szél általi szállítást. Növényzet és víztakarás is megakadályozhatja a szél általi mozgatást, de ez a tulajdonság a bányahulladék jellegétől, állagától is függhet. 14. Fedetlen-e a bányahulladék? (Lehetséges a közvetlen kontaktus?) A 13. és 14. kérdések nem azonos halmazt határoznak meg. A fedetlen, de tömbös hulladékkal lehetséges a közvetlen kontaktus, de a szél nem szállíthatja. Veszélyeztetettségi (RECEPTOR) jellemzők (3. szekció) Jelent-e veszélyt a bányahulladék objektum a környezetére, az emberekre, a vizekre, a természetvédelmi területekre és a mezőgazdaságra? 15. Van-e 100 lakosnál nagyobb település a közelben? (1 km) A népszámlálási nyilvántartásban a hivatalos települések adatai megvannak, ezek felhasználhatók a kérdés megválaszolásakor. Az emberek és az emberi élő környezet megóvása céljából fontos. 16. Van-e "jó" minősítéstől rosszabb állapotú víztest a közelben? (1 km) Ha van olyan víztest, amely nem jó minősítésű, akkor meg kell vizsgálni, hogy a szennyeződés forrása a bányahulladék-e! 17. Van-e Natura-2000 környezetvédelmi oltalom alatt álló terület a közelben? (1 km) Az élő környezet, a természetes állat- és növényvilág megóvása céljából fontos. 18. Van-e fontos mezőgazdasági terület a közelben? (1 km) Az élő környezet, tenyészállatok és mezőgazdasági kultúrák megóvása céljából fontos Automatikus rangsorolás az előszűrési paraméterek alapján Az előszűrési paraméterek alapján készítettünk egy rangsorolást. Ennek legegyszerűbb módja az előszűrési kritériumok fő csoportjainak megfelelő válaszok (igen, ismeretlen) számának decimális számábrázolása a fontosság szerint. A fő csoportok a fentebb említett szekcióknak felelnek meg, annyi különbséggel, hogy a FORRÁS szekciót szétszedtük anyagtartalom és műszaki stabilitás kérdéscsoportra. A szűrési kérdések fontossági sorrendben vannak, tehát ennek a sorrendnek a megőrzése fontossági sorrendet jelent a számábrázoláskor. A kérdéscsoportok sorrendjét és a kapcsolódó számábrázolást az 1. táblázat mutatja. KÉRDÉSCSOPORTOK (válaszok) Általános Anyagtartalom Stabilitás Transzport Veszélyeztetettség I I NA I NA I NA I NA SZÁMÁBRÁZOLÁS HELYÉRTÉK SZERINT táblázat: Előszűrési rangsoroláshoz használt kódolási sablon 18

19 Az előszűrési rangsorolási kódszám értékelése ezek szerint a következő: 9. (legnagyobb) helyértéken megjelenő szám jelentése ismert általános veszélyforrás; 8. helyértéken megjelenő szám jelentése ismert veszélyes anyagtartalom; 7. helyértéken megjelenő szám jelentése ismeretlen anyagtartalom, potenciális veszély; 6. helyértéken megjelenő szám jelentése ismert műszaki stabilitásveszély van; 5. helyértéken megjelenő szám jelentése ismeretlen műszaki stabilitás, potenciális veszély; 4. helyértéken megjelenő szám jelentése ismert szállítási veszélyforrás; 3. helyértéken megjelenő szám jelentése, ismeretlen a szállítódás, potenciális veszély; 2. helyértéken megjelenő szám jelentése, élő környezet veszélyeztetettsége fennáll; 1. (legkisebb) helyértéken megjelenő szám jelentése, ismeretlen veszélyeztetettség. Az előszűrési útmutató megállapítja, hogy amennyiben nincs szállítás, akkor a szennyezőanyag nem tud terjedni. Ebben az esetben a meglévő veszélyes anyagtartalom, vagy a stabilitásveszély ellenére sem kell az objektumot tovább vizsgálni. Az automatikus rangsorolás során ezt figyelembe vehetjük, egy TRANSZPORT szorzótényezőt kell alkalmaznunk a 3. és 2. helyérték között. A TRANSZPORT értéke 1, amennyiben nem szakad meg a szállítási lánc, és 0, ha terjedési útvonal megszakad. Itt tehát egy szekcióválasz alapján kell az összes korábbi értéket nullázni nem vizsgálva tovább az objektumot, vagy továbbvinni és folytatni az objektum vizsgálatát a szűrési módszertan szerint. A 463 objektum automatikus előszűrési rangsorolását mutatja a 3. függelék. 19

20 2. függelék: A bezárt bányászati hulladékkezelő objektumok kockázati rangsorolása A BEZÁRT BÁNYÁSZATI HULLADÉKKEZELŐ OBJEKTUMOK KOCKÁZATI RANGSOROLÁSA A bezárt bányászati hulladékkezelő létesítmény rekultivációjának állapota, azaz az egyes lerakók műszakilag megtervezett, kivitelezett és elfogadott rekultivációja alapvetően meghatározza az objektum veszélyességét. A rekultiváció meghatározó módon csökkenti, illetve akadályozza az anyagkiáramlást és növeli a műszaki stabilitást. A rekultivált meddőhányók esetében a bizonytalanságokat is kezelni kell. Sok esetben volt rekultiváció, de nem teljes, és volt rekultiváció, de nem sikeres. A rekultivációt a következő kérdések alapján tudjuk megítélni: Volt-e rekultiváció? Teljes volt-e a rekultiváció? Sikeres volt-e a rekultiváció? Ezek az információk megjelennek a szűrési alaptáblában, ami segít az adott hulladékkezelő állapotának megismerésében és kockázati értékelésében. Mind a rekultivált, mind a nem rekultivált lerakók esetében további szempont a lerakó mérete, és a lerakó alatti térszín dőlésszöge, amelyek figyelembevételével a következő rendszerezés végezhető: Z) OSZTÁLY: zagytározók 1. Nem rekultivált 2. Rekultivált 1. nagy létesítmény (>10 000m 2 ) 1. meredek lejtőn (lejtő>5º) 2. lapos lejtőn (lejtő<5º)) 2. kis létesítmény (<10 000m 2 ) 1. meredek lejtőn (lejtő>5º)) 2. lapos lejtőn (lejtő<5º)) 1. nagy létesítmény (>10 000m 2 ) 1. meredek lejtőn (lejtő>5º)) 2. lapos lejtőn (lejtő<5º)) 2. kis létesítmény (<10 000m 2 ) 1. meredek lejtőn (lejtő>5º)) 2. lapos lejtőn (lejtő<5º)) M) OSZTÁLY: meddőhányók 1. Nem rekultivált 1. nagy létesítmény (>10 000m 2 ) 1. meredek lejtőn (lejtő>5º)) 2. lapos lejtőn (lejtő<5º)) 2. kis létesítmény (<10 000m 2 ) 1. meredek lejtőn (lejtő>5º)) 2. lapos lejtőn (lejtő<5º)) 20

MBFH MFGI Bezárt bányászati hulladékkezelő létesítmények nyilvántartása és kockázati besorolása (2. változat) MBFH-MFGI együttműködés Megbízó: Magyar Bányászati és Földtani Hivatal Összeállította: Kiss

Részletesebben

Bezárt bányászati hulladékkezelő objektumok nyilvántartása, és kockázati besorolása

Bezárt bányászati hulladékkezelő objektumok nyilvántartása, és kockázati besorolása Meddő? Hulladék? NEM! HASZONANYAG! 2014 Konferencia Bezárt bányászati hulladékkezelő objektumok nyilvántartása, és kockázati besorolása Kiss János kiss.janos@mfgi.hu Papp Zoltán Andor Magyar Földtani és

Részletesebben

ELŐZETES KOCKÁZATBECSLÉS ORSZÁGJELENTÉSE. A jelentés a 2007/60/EK Irányelve alapján készült. Budapest, 2012. március 1.

ELŐZETES KOCKÁZATBECSLÉS ORSZÁGJELENTÉSE. A jelentés a 2007/60/EK Irányelve alapján készült. Budapest, 2012. március 1. ELŐZETES KOCKÁZATBECSLÉS ORSZÁGJELENTÉSE A jelentés a 2007/60/EK Irányelve alapján készült Budapest, 2012. március 1. 1 Tartalomjegyzék Bevezetés... 6 I. Elektronikus jelentés az Európai Unió részére...

Részletesebben

canor Országos Terv Települési Szilárdhulladék-lerakók Országos Felmérése Phare Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium

canor Országos Terv Települési Szilárdhulladék-lerakók Országos Felmérése Phare Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium 28 március 2008 Végleges Jelentés Települési Szilárdhulladék-lerakók Országos Felmérése Phare Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium Települési Szilárdhulladék-lerakók Országos Felmérése Phare project

Részletesebben

Térbeli döntések TARTALOM

Térbeli döntések TARTALOM 4 Térbeli döntések TARTALOM 1. Bevezetés...2 2. A feladat ismertetése...3 3. Hagyományos megoldás...6 3.1. Környezetbarát elhelyezés...6 3.2. A költségek kímélése...7 4. Digitális adatbázisok Magyarországon...

Részletesebben

BÁNYÁSZATI HULLADÉKOK MINŐSÍTÉSE A BÁNYÁSZATI HULLADÉK IRÁNYELV ALAPJÁN

BÁNYÁSZATI HULLADÉKOK MINŐSÍTÉSE A BÁNYÁSZATI HULLADÉK IRÁNYELV ALAPJÁN BÁNYÁSZATI HULLADÉKOK MINŐSÍTÉSE A BÁNYÁSZATI HULLADÉK IRÁNYELV ALAPJÁN Dr. Mádai Ferenc Miskolci Egyetem, Ásványtani és Földtani Intézet Összefoglaló A bányászati hulladék minősítése a hulladékgazdálkodási

Részletesebben

1. A veszélyes hulladékokkal kapcsolatos tevékenységek és azok megítélése az Európai Unióban...6

1. A veszélyes hulladékokkal kapcsolatos tevékenységek és azok megítélése az Európai Unióban...6 Vállalkozók Európában 3 Tartalomjegyzék Bevezető...4 1. A veszélyes hulladékokkal kapcsolatos tevékenységek és azok megítélése az Európai Unióban...6 2. Az Európai Unió veszélyes hulladékokra vonatkozó

Részletesebben

Az EU környezeti szabályozása által átfogott területek és a hazai környezeti szabályozás területeinek összevetése

Az EU környezeti szabályozása által átfogott területek és a hazai környezeti szabályozás területeinek összevetése Magyarország az ezredfordulón MTA stratégiai kutatások ZÖLD BELÉPŐ EU-csatlakozásunk környezeti szempontú vizsgálata Bándi Gyula Balogh Attila Íjjas István Az EU környezeti szabályozása által átfogott

Részletesebben

A felszín alatti víztől függő vizes élőhelyek és szárazföldi ökoszisztémák kijelölése

A felszín alatti víztől függő vizes élőhelyek és szárazföldi ökoszisztémák kijelölése A felszín alatti víztől függő vizes élőhelyek és szárazföldi ökoszisztémák kijelölése ZÁRÓJELENTÉS Előirányzat száma: 10/5/1 KGI témaszám: 4001-31881 Témafelelős: Takács András Attila OKTVF Természetvédelmi

Részletesebben

IPARBIZTONSÁGI KOCKÁZATOK MAGYARORSZÁGON

IPARBIZTONSÁGI KOCKÁZATOK MAGYARORSZÁGON IPARBIZTONSÁGI KOCKÁZATOK MAGYARORSZÁGON Dr. Hoffmann Imre; Dr. Kátai-Urbán Lajos; Dr. Lévai Zoltán; Dr. Vass Gyula Absztrakt A veszélyes tevékenységekben jelen lévő veszélyes anyagok tárolása, gyártása

Részletesebben

2014-2020 Operatív Programozási időszak programjainak Stratégiai Környezeti Vizsgálata (SKV) Módszertan és tematika társadalmi egyeztetéshez

2014-2020 Operatív Programozási időszak programjainak Stratégiai Környezeti Vizsgálata (SKV) Módszertan és tematika társadalmi egyeztetéshez 2014-2020 Operatív Programozási időszak programjainak Stratégiai Környezeti Vizsgálata (SKV) Módszertan és tematika társadalmi egyeztetéshez Nyilvánosságra hozva 2013. augusztus hónapban Nemzeti Fejlesztési

Részletesebben

Környezeti monitoring (Felszíni és felszín alatti víz mennyiségi és minőségi monitoring)

Környezeti monitoring (Felszíni és felszín alatti víz mennyiségi és minőségi monitoring) Oktatási segédanyag a BME Építőmérnöki Kar Víz- és vízi környezetmérnöki Mesterképzés szak BMEEOVKMJT3 Környezeti monitoring (Felszíni és felszín alatti víz mennyiségi és minőségi monitoring) tantárgyához

Részletesebben

Integrált Közlekedésfejlesztési Operatív Program 2014-2020 (IKOP 3.96 változat, 2014. 04. 22.) STRATÉGIAI KÖRNYEZETI VIZSGÁLAT

Integrált Közlekedésfejlesztési Operatív Program 2014-2020 (IKOP 3.96 változat, 2014. 04. 22.) STRATÉGIAI KÖRNYEZETI VIZSGÁLAT Integrált Közlekedésfejlesztési Operatív Program 2014-2020 (IKOP 3.96 változat, 2014. 04. 22.) STRATÉGIAI KÖRNYEZETI VIZSGÁLAT Projekt-vezető: dr. Tombácz Endre Témafelelős: Vidéki Bianka Készítette: ÖKO

Részletesebben

Kiadja az Eötvös Loránd Tudományegyetem Térképtudományi és Geoinformatikai Tanszéke

Kiadja az Eötvös Loránd Tudományegyetem Térképtudományi és Geoinformatikai Tanszéke RS&GIS Távérzékelési, fotogrammetriai, térképészeti és térinformatikai szakfolyóirat III. évfolyam / 2. 2013. október A Távérzékelési technológiák és térinformatika a szolgáltatók és felhasználók folyóirata.

Részletesebben

Jeney László Kulcsár Dezső Tózsa István (szerk.) Gazdaságföldrajzi. tanulmányok közgazdászoknak

Jeney László Kulcsár Dezső Tózsa István (szerk.) Gazdaságföldrajzi. tanulmányok közgazdászoknak Jeney László Kulcsár Dezső Tózsa István (szerk.) Gazdaságföldrajzi tanulmányok közgazdászoknak Gazdaságföldrajz és Jövőkutatás Tanszék Budapesti Corvinus Egyetem 2013 Írták: Bernek Ágnes, geográfus Csatári

Részletesebben

A bányászati hulladékgazdálkodási tervek tartalmi követelményei. Alapadatok

A bányászati hulladékgazdálkodási tervek tartalmi követelményei. Alapadatok A bányászati hulladékgazdálkodási tervek tartalmi követelményei Bhr. = 14/2008. (IV. 3.) GKM. rendelet a bányászati hulladékok kezeléséről Hgt. = 2000. évi XLIII. törvény a hulladékgazdálkodásról Kbt.

Részletesebben

Módszertani segédlet víziépítmények környezeti tervezéséhez Ijjas István és Ijjas István Zsolt

Módszertani segédlet víziépítmények környezeti tervezéséhez Ijjas István és Ijjas István Zsolt Módszertani segédlet víziépítmények környezeti tervezéséhez Ijjas István és Ijjas István Zsolt Magyar Mérnöki Kamara Vízgazdálkodási és Vízépítési Tagozat 2012 1 Előszó A víziépítmények tervezői egyre

Részletesebben

Felszín alatti vizek védelme Európában AZ ÚJ FELSZÍN ALATTI VÍZ IRÁNYELV AZ EU SZABÁLYOZÁSI KERET STABILIZÁLÁSA

Felszín alatti vizek védelme Európában AZ ÚJ FELSZÍN ALATTI VÍZ IRÁNYELV AZ EU SZABÁLYOZÁSI KERET STABILIZÁLÁSA Felszín alatti vizek védelme Európában AZ ÚJ FELSZÍN ALATTI VÍZ IRÁNYELV AZ EU SZABÁLYOZÁSI KERET STABILIZÁLÁSA Felszín alatti vizek védelme Európában AZ ÚJ FELSZÍN ALATTI VÍZ IRÁNYELV AZ EU SZABÁLYOZÁSI

Részletesebben

SZAKMAI ÚTMUTATÓ ELŐZETES RÉGÉSZETI DOKUMENTÁCIÓ KÉSZÍTÉSÉHEZ

SZAKMAI ÚTMUTATÓ ELŐZETES RÉGÉSZETI DOKUMENTÁCIÓ KÉSZÍTÉSÉHEZ KÉSZÍTÉSÉHEZ 2014 TARTALOMJEGYZÉK 1. BEVEZETÉS... 2 2. AZ AZ ÖRÖKSÉGVÉDELEM RENDSZERÉBEN... 3 3. AZ TARTALMI ELEMEI... 11 4. A LELŐHELY-FELDERÍTÉS MÓDSZEREINEK RÉSZLETES SZAKMAI IRÁNYELVEI ÉS DOKUMENTÁCIÓS

Részletesebben

A nukleáris ipar hulladékkezelési kihívásai Dr. Szűcs, Istvan

A nukleáris ipar hulladékkezelési kihívásai Dr. Szűcs, Istvan A nukleáris ipar hulladékkezelési kihívásai Dr. Szűcs, Istvan A nukleáris ipar hulladékkezelési kihívásai Dr. Szűcs, Istvan Dr. Domokos, Endre Szerzői jog 2013 Pannon Egyetem Környezetmérnöki Intézet Tartalom

Részletesebben

KÖRNYEZETI TÉRINFORMATIKA

KÖRNYEZETI TÉRINFORMATIKA KÖRNYEZETI TÉRINFORMATIKA JEGYZET A FÖLDMÉRŐ ÉS TÉRINFORMATIKA SZAKOS HALLGATÓK SZÁMÁRA DR WINKLER GUSZTÁV 2011. 1 TARTALOMJEGYZÉK 1. BEVEZETŐ 3. oldal 2. A TÉRINFORMATIKAI ADATGYŰJTÉS FEJLŐDÉSÉRŐL 5.

Részletesebben

Terület- és Településfejlesztési Operatív Program 2014-2020 STRATÉGIAI KÖRNYEZETI VIZSGÁLAT

Terület- és Településfejlesztési Operatív Program 2014-2020 STRATÉGIAI KÖRNYEZETI VIZSGÁLAT 2014-2020 (TOP 5.0 változat, 2014. május 9.) STRATÉGIAI KÖRNYEZETI VIZSGÁLAT Projektvezető: dr. Tombácz Endre Témafelelős: Kukely György Készítette: Terra Stúdió Kft. és az ÖKO ZRt. Budapest, 2014. augusztus

Részletesebben

On-line megjelenés: 2012. február http://www.mnm-nok.gov.hu/kiadvanyok/topografiai-tanulmanyok.html PROBLÉMÁK ÉS MEGOLDÁSI JAVASLATOK

On-line megjelenés: 2012. február http://www.mnm-nok.gov.hu/kiadvanyok/topografiai-tanulmanyok.html PROBLÉMÁK ÉS MEGOLDÁSI JAVASLATOK On-line megjelenés: 2012. február http://www.mnm-nok.gov.hu/kiadvanyok/topografiai-tanulmanyok.html LELŐHELY-DIAGNOSZTIKA: PROBLÉMÁK ÉS MEGOLDÁSI JAVASLATOK ÖRÖKSÉGVÉDELMI HATÁSTANULMÁNYOK, ELŐZETES DOKUMENTÁCIÓ

Részletesebben

Életciklus elemzés készítése

Életciklus elemzés készítése II. kötet Életciklus elemzés készítése Dr. Tamaska László Dr. Rédey Ákos Vizi Szilárd ISBN 963 00 6829 X Életciklus elemzés készítése 2. oldal Cím: Szerzők: ISBN szám: Sorozat: Sorozatszerkesztő: Zilahy

Részletesebben

Magyarország hulladékgazdálkodási adatainak földrajzi megjelenítése és elemzése

Magyarország hulladékgazdálkodási adatainak földrajzi megjelenítése és elemzése Eötvös Loránd Tudományegyetem Természettudományi Kar Magyarország hulladékgazdálkodási adatainak földrajzi megjelenítése és elemzése Szakdolgozat Földtudományi alapszak Készítette: Grecmájer Ákos térképész

Részletesebben

Hallgatók a Tudomány Szolgálatában

Hallgatók a Tudomány Szolgálatában MŰSZAKI KATONAI KÖZLÖNY a MHTT Műszaki Szakosztály és a ZMNE folyóirata XXI. évfolyam, különszám, 2011.december ZRÍNYI MIKLÓS NEMZETVÉDELMI EGYETEM VÉDELMI IGAZGATÁS SZAK A Magyar Tudomány Ünnepe rendezvénysorozat

Részletesebben

INFORMATIKA ELLENŐRZÉSI KÉZIKÖNYV

INFORMATIKA ELLENŐRZÉSI KÉZIKÖNYV Kirner Attila (CISA) és Pichler Attila (CISA) INFORMATIKA ELLENŐRZÉSI KÉZIKÖNYV avagy GYAKORLATI TANÁCSOK AZ INFORMATIKAI KONTROLLOK MŰKÖDTETÉSÉHEZ 2007 Szerzők: Kirner Attila, Pichler Attila, Lektor:

Részletesebben

Készítette: Bibók Zsuzsanna, VM

Készítette: Bibók Zsuzsanna, VM A környezeti és természeti hatások vizsgálata Útmutató az előterjesztések és miniszteri rendelet-tervezetek hatásvizsgálatához és módszertani segédlet az előterjesztések és miniszteri rendelet-tervezetek

Részletesebben

Az IPPC irányelv végrehajtásának alakulása az Európai Unióban és Magyarországon

Az IPPC irányelv végrehajtásának alakulása az Európai Unióban és Magyarországon Az IPPC irányelv végrehajtásának alakulása az Európai Unióban és Magyarországon Az IPPC irányelv végrehajtásának alakulása az Európai Unióban és Magyarországon Magyar Természetvédők Szövetsége, Budapest

Részletesebben

XXI. Konferencia a felszín alatti vizekről. 2014. április 2-3. Siófok. Az előadások összefoglalói

XXI. Konferencia a felszín alatti vizekről. 2014. április 2-3. Siófok. Az előadások összefoglalói XXI. Konferencia a felszín alatti vizekről 2014. április 2-3. Siófok Az előadások összefoglalói Felszín Alatti Vizekért Alapítvány XXI. Konferencia a felszín alatti vizekről 2014. április 2-3 Siófok Április

Részletesebben