Program elnevezése: SEGÍTSÉGNYÚJTÁS AZ ALKALMAZÁST MEGNEHEZÍTŐ SPECIFIKUS PROBLÉMÁK ELHÁRÍTÁSÁBAN

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Program elnevezése: SEGÍTSÉGNYÚJTÁS AZ ALKALMAZÁST MEGNEHEZÍTŐ SPECIFIKUS PROBLÉMÁK ELHÁRÍTÁSÁBAN"

Átírás

1 FEDERATION OF TECHNICAL AND SCIENTIFIC SOCIETIES NYÍREGYHÁZA HUNGARY MŰSZAKI ÉS TERMÉSZETTUDOMÁNYI EGYESÜLETEK SZÖVETSÉGE SZABOLCS-SZATMÁR-BEREG MEGYEI SZERVEZET VASILE GOLDIŞ WESTERN UNIVERSITY OF ARAD, ROMANIA UNIVERSITATEA DE VEST VASILE GOLDIŞ DIN ARAD, ROMANIA Integration of roma people in the labour market in the Hungarian-Romanian border region in Szabolcs-Szatmár-Bereg and Szatmár counties (Project code: HURO/1001/098/2.3.2; Acronym: INTEG-RO) Program elnevezése: SEGÍTSÉGNYÚJTÁS AZ ALKALMAZÁST MEGNEHEZÍTŐ SPECIFIKUS PROBLÉMÁK ELHÁRÍTÁSÁBAN A program célja: hasznos információk nyújtása az alkalmazás folyamatával kapcsolatban, munkahely keresése, a személy alkalmazását gátló tényezők megszüntetése vagy csökkentése, a célcsoport segítése az alkalmazás, a munka, a munkahelyi stressz kezelésében, a munkahelyi kirekesztés (diszkriminálás) és szakmai előmenetelt gátló tényezők felszámolása. A program célcsoportja: 14 roma nemzetiségűekből álló csoport Általános célok: 1. Megismerés és megértés: Az intézményi környezethez és térhez kapcsolódó információk elsajátítása, a szakmai helyzet (állapot) és az alkalmazás jogi és felelőségi vonatkozásának elsajátítása, az alkalmazást megelőző szelekciós szakaszok felismerése, az alkalmazásra váró személy jellemének és a munkaköri elvárásoknak egybehangolása, azon tényezők felmutatása, melyek közrejátszanak a szakmai szelekcióban, a pszichológiai felkészültség fontossága az alkalmazásban, az alkalmazáskor használt pszichológiai és a gyakorlati tesztek irányvonalainak megértése, az alkalmazáskor felmerülő külső és belső akadályok felismerése és ezek csökkentése.

2 2. Értelmezés és alátámasztás: előnyök/hátrányok magyarázata, melyeket az alkalmazásra váró személy kihasználhat, a karrier menedzsment szabályainak feltárása, a személy képességeinek kihangsúlyozása, melyek a munkahely elfoglalását elősegítik 3. Eszközi alkalmazások: szándéknyilatkozat és CV. elkészítése, alkalmazási kérdőív kitöltése, az alkalmazási etapok megismerése, munkahely keresési technikák elsajátítása. 4. Hozzáállási (magatartási): az alkalmazáskor felmerülő véletlenszerű akadályok csökkentése, pozitív magatartás kialakítása a szakmai tevékenységben, az új munkahely keresésben való érdekeltség fokozódása, szakmai mobilitás fejlesztése, a jelenkori szociális - gazdasági körülményekhez való igazodás, a szakmai sikerhez/kudarchoz való konstruktív hozzáállás, a válsághelyzetek egyéni kezelése, a frusztráltsággal, az időszakos kirekesztéssel és a munkahelyi kritikával szembeni immunitás erősítése, az alkalmazásra jelentkezők diszkriminálásának csökkentése A tananyag áttekintése nyomán szerzett kompetenciák: A következő területekre fektetve hangsúlyt: önismeret, önértékelés; a szakmai szelekció pszichológiai aspektusai; kommunikációs nehézségek és a munkahelyi kapcsolatok, a szakmai szelekció jelentősége; a munkaerőpiac felhasználása, és munkahely keresése; munkahely keresési technikák Tanulási (elsajátítási) stratégiák: A didaktikai stratégiák elkészítésénél figyelembe veszik a tanulóközpontú elv és a felnőttképzési gyakorlatiinteraktív metódusokat: a képzésben résztvevők felfedezve, a képzők által irányítva tanulnak, aktív részvétellel folyó oktatás, melyben a csapatmunka, kooperáció és kreatív kifejezési mód a jellemző, megtalálják a motivációs és gyakorlati értékeket, a saját problémáik felfedezése és általánosítása Képzés időtartama: 30 óra Didaktikai módszerek:

3 A tanítási-tanulási tevékenység alapját az interaktív tanulás képezi (heurisztikus párbeszéd, induktív és deduktív leírás, előadás); alternatív/kiegészítő metódusok, brainstorming (ötletroham), problémamegoldás, irányított észlelés, esettanulmány, csoportmunka, szerepjáték, magyarázat, példák bemutatása, párbeszéd, gyakorlatok, egyéni/csoportos problémamegoldás, együttműködés munkacsoportban. Didaktikai eszközök: nyomtatott tananyag, egyéni feladatlapok, CV modellek, nyilatkozat lapok, jelentkezési űrlapok A program moduljai: I. modul: /15 óra AZ ALKALMAZÁSSAL KAPCSOLATOS INFORMÁCIÓK II. modul: /15 óra AZ EGYÉN ALKALMAZÁSÁT GÁTLÓ TÉNYEZŐK KIKÜSZÖBÖLÉSE Felmérési metódusok: szóbeli felmérés párbeszéd révén, CV elkészítése, egy nyilatkozat megfogalmazása, jelentkezési űrlap kitöltése A program lebonyolítása: I. MODUL AZ ALKALMAZÁSSAL KAPCSOLATOS INFORMÁCIÓK I. Az intézményi/szociális környezet és tér 1.1. Szakmai státusz és szerep 1.2. Hierarchikus sorrend, feladatok/felelősségek (normázott/tényleges) A hierarchikus sorrend megkülönbözteti az alkalmazott személyeket, vagyis az alkalmazottakat beosztásuk (hatáskörük) alapján. A betöltött állás alapján meghatározott hatáskör befolyásolja a beosztás helyét a hatáskör hierarchián belül. Egy normázott szerepkör, mely előre meghatározott feladatokban és felelőségekben nyilvánul meg. A munkakör címzetese egy jól definiált hatáskör hierarchiát ölel fel, mely az állás hierarchiai pozícióját adja

4 meg, és a címzetes személy egy jól meghatározott szerepet tölt be, melyet a munkakörhöz rendelt meghatározott feladatok és felelőségek definiálnak A szakmai tér tipológiái 1.4. Az állások rendszere az állások összessége a megnevezés aspektusa és hierarchikus pozíciója alapján, az alkalmazó igényei szerint általános kép a munkaerőre nézve. A funkciók listája az alkalmazottak; egy általános képet mutatnak a speciális humánerőforrásról, mellyel rendelkezik a szervezet Szociális tér és környezet olyan szociális - gazdasági környezet, mely magába foglalja a különböző strukturált elemeket, ezek más-más módon elrendezve, és közöttük alárendelt, specifikus összekapcsolódás van. A szociális tér minősége és hatása a szakmai sikerre. II. A személyzet intézményesített választásának rendszere 2.1. Diagnosztikai elemzés AD egy ágazat helyzetének komplex kiértékelése; melynek feladata, hogy identifikálja: a kiértékelt ágazat (doménium) erős illetve gyenge pontjait és annak esetleges tartalékait. A választás folyamata az átirányításra kiválasztott személyeknek, és mely a saját érdemek alapján történik, előzetesen a profil diagnosztikai elemzését igényli. Ez az AD (diagnosztikai elemzés) néhány kérdésre választ ad (melyek intézményenként változnak), mint: a személyzet kiválasztásának rendszerét feltételezi ha ez megvan, melyek a karakterisztikái (a specifikus szakaszok betartása, a specifikus procedúrák betartása. a személyzeti nyilvántartás milyensége, hogyan van hasznosítva ez a nyilvántartás a személyzet választási rendszerének tökéletesítésére felhasználva). melyek az elmúlt 5 év jelentős konfliktusos eseményei, hogyan jelentkeztek, mi módon lettek megoldva, milyen következményekkel jártak a hiányzások és a munkahely elhagyás aránya (kérésre/az intézmény kezdeményezésére) a kulcsfontosságú munkakörök jelentős megvalósításai az elmúlt 5 évben, illetve melyek a minimális megvalósítások (szintén 5 év/ugyanaz a munkakör) 2.2. A diagnosztikai elemzés szakaszai a tevékenység meghatározása (a finalitás pontosítása) a kijelölt célok meghatározása

5 a kritériumrendszer megállapítása, a változó és a meghatározó indikátorok egy terv elkészítése: szakaszok, fázisok, eszközök (az időintervallum meghatározásával), metódusok, felelős személy, eredményjelzők (mutatók) a jelentős sikerek/kudarcok kiemelése a vizsgált időszakból a stressz faktorok azonosítása a jelentkező diszfunkciók azonosítása a tartalékok megtalálása, a folyamat újratervezési módozatai következmények és javaslatok a javaslatok újraértékelés, korrekciós tesztek és technikák III. Az alkalmazásra jelentkező jelöltek 3.1. A potenciális alkalmazott jellemzői/tulajdonságai Az alkalmazási kritériumok és a munkakör közötti viszony Az alkalmazási kritériumok kielemzése : lojalitás, eredmények/sikerek, régiség a munkában, szakképesítés, pszicho érzelmi jellemzők, személyiség, képességek, készségek, szakmai ismeretek 3.2. Szakmai karrier és pálya elemzése és fontossága az alkalmazó számára 3.3. Az alkalmazás döntési tényezői A jelöltek megfelelési foka viszonyítva a munkakör követelményeihez, a megfelelő jelöltcsoport kiválasztása az alkalmazó számára, és a végső döntés, mely nyomán egy jelölt megnevezése 3.4. Munkakörök. A munkakör hálózat analízise és dinamikája. A munkakör hálózat egy sajátságos formája az intézményesített tér szervezésének, és mely az alegységek organogramjából származik, melyet a specifikus alternatív szervezés promovál. A munkakör hálózat egy specifikus dinamizmust mutat, melyet a technológiai és szervezési változások segítenek elő A munkaköri leírás magába foglalja: a munkaköri státuszra vonatkozó információkat, a munkakör tartalmát (normázott feladat) és a munkát betöltő képesítésére/jellemzőire vonatkozó információkat Az állások leírása és kiértékelése. Az állások összehasonlító elemzése, mely az illető szervezet állás hálózatát alkotja. Az állás feladatköre, felelőségei és jellemzői Az állások osztályozása, egy országos rendszer felépítését jelentheti, mivel egy társadalomban minden munkakör/állás csoportosított. Az állások csoportosítása, azok specifikus jellemzőivel és feladatköreivel megmutat egy bizonyos fokú komplexitást is Az állások osztályozásához összegyűjtött információ típusok A munkához kapcsolódó aktivitások

6 a munkával járó aktivitások és folyamatok az aktivitások regisztrálása (például filmre vétele) a használt eljárások/procedúrák személyi felelőségek Az alkalmazotthoz kapcsolódó aktivitások emberi/humán viselkedés (a fizikai tevékenység és kommunikáció, melyet a munkakör feltételez) alapvető szokások munkaerő igény, mint például az energiaigény a feladatok elvégzésére Gépek, eszközök, felszerelések és munkavédelmi felszerelések A kézzelfogható/gyakorlati és elméleti részei az állásnak a feladat elvégzése során alkalmazott vagy megismert tudásanyag feldolgozott anyagok előállított termékek vagy szolgáltatások A munkahelyi sikerek hibák kielemzése munka standardok az állás időbeni normázása, vagyis mennyi időt igényel bizonyos feladat elvégzése Az állás kontextusa/körülményei munkaidő anyagi és más jellegű juttatások munkakörülmények (rizikó faktorok) szociális és szervezési körülmények Az álláshoz szükséges személyi jellemvonások tulajdonságok személyi tulajdonságok, mint a jellem, érdeklődési kör szükséges tanulmányi és képzettségi szint munkaköri gyakorlat 3.8. Munka koefficiensek: tanulmány, kezdeményezés, munkabíró (szellemi, fizikai) képesség, felelősség, felvigyázás, felszerelés/szervezet, biztonság IV. Munkabeli teljesítmény és az ideális kandidátus profilja

7 4.1. Az álláshoz kapcsolódó teljesítmény standardok 4.2. Személyi jellemzők/ az ideális kandidátus profilja Ezen követelmények célja, hogy világosan bemutassa az álláshoz szükséges személyi feltételeket. Ezek együttesen megnevezik a legfontosabb tudási, képességi, személyi jellemzőket, melyek szükségesek adott munkakör betöltéséhez, és azon belül a standardoknak megfelelő eredmények elérése. A kandidátus/jelölt jellemzőit az állás milyensége és a szociális kontextus fogja meghatározni nagyon fontos, hogy az illető személy a csapatba beintegrálódjon A jelölt profiljának meghatározására használt metódusok A terv hét pontja (Alec Rodger) A terv hét pontja a következő: 1. Fizikai feltételek. Az elvárt egészségügyi, erőnléti, külső megjelenési követelmények az alkalmazott számára 2. Egyéni megvalósítások. Milyen tanulmányi, felkészültségi, gyakorlati szint szükséges 3. Általános intelligencia színt. Az állás milyen mentális és gondolkodási erőfeszítést igényel 4. Speciális képességek. Milyen képességek szükségesek az adott munkakörben való megfelelésre 5. Érdekek. Milyen egyéni érdek lehet releváns a munkahelyi teljesítmény fokozásában 6. Személyiség jellemzők. Milyen személyiség típus szükséges adott álláshoz 7. Körülmények. Más, speciális körülmények, melyeket az állás feltételez Munro Fraser öt pontos skálája Ez a skála a maga módján öt elemet foglal magába, melyek lényegesek a személy jellegzetességében: 1. Másokra gyakorolt hatás. Az első eleme a skálának magába foglalja a fizikai aspektust (kinézet), öltözködést, kifejezési mód, modort és a viselkedést. 2. Ismeretek és megszerzett képesítések. Magába foglalja az általános tudást, munkahelyi gyakorlatot és az elvégzett képzéseket 3. Veleszületett képességek. Az individuum képességeit jelenti, mely által a különböző szituációkban helyt áll, és főleg olyan estekben, melyben nem kapott képesítést így kihangsúlyozódik az egyéni potenciál 4. Motiváció. A személyiség azon aspektusa, mely által eléri a kitűzött célt (ahogyan az egyén megvalósította vágyait/szükségleteit a múltban) 5. Alkalmazkodási képesség. Ez az aspektus az egyén emocionális állapotát vizsgálja: stabilitás, érettség, stressz helyzetben való reakció, stb.

8 4.4. Csapatmunka V. Az alkalmazottak szelekciós folyamatának szakaszai 5.1. A tulajdonképpeni szelekció Toborzás A toborzás egy megüresedett állás betöltési folyamata és beletartozik adott állás megvizsgálása, a jelentkezők erőforrásainak feltérképezése, a kandidátusok értesítése és ezek motiválása, hogy pályázzák meg az állást; egy folyamat, mely biztosítja a nagyszámú jelentkezőt, megfelelő végzettséggel és bíztatja őket egy állás betöltésére a szervezeten belül Szelekció A szelekció az a folyamat, mely során egyrészt a szervezet értékeli a jelentkezőket (a legjobb kandidátusokat választják ki és meggyőzik, hogy csatlakozzanak a szervezethez), másrészt a jelentkező megvizsgálja a szervezetet. A szelekciós folyamatban ez a kettős perspektíva megtalálható, és a toborzás során mindkét fél megpróbál minél több információt összegyűjteni a másik félről, amelyek a legrelevánsabbak a meghatározott siker elérésében (szervezet: a legmegfelelőbb személy alkalmazása, kandidátus: az ő alkalmazása a többiek felkészültségétől függetlenül) A szelekció elemei: A pályázókhoz kapcsolódó információk adminisztrálása: formanyomtatványok, önéletrajz, szándéknyilatkozat, stb. Közbenső válogatás Állásinterjú Gyakorlati tesztelés. Képességfelmérők, intelligencia tesztek, tudásfelmérők, személyiség tesztek, stb. Referenciák vizsgálata Orvosi vizsgálat A kandidátusok kvantifikálása, pályázók kiértékelése, az előnyök és hátrányok felmérése Jelölt kiválasztása/megnevezése (DN) Szelekciós folyamat kiértékelése A szelekció tényezői Előléptetés Az alkalmazás szakasza

9 Alkalmazás/előléptetés Alkalmazottak nyilvántartása A humánerőforrás kiaknázásának szakasza: közös érdekeltség, formálás, szakmai átképzés. A szakmai átképzés egy alternatívát nyújt a munkaviszony megszűnésére. A szakmai átképzés különböző módon jelentkezhet: az intézmény átszervezése, új célok felé irányulása, ennek nyomán az alkalmazottak struktúrája változik az új célok függvényében (mely új szakmák, karrier módosulásában nyilvánul meg, stb.); egyes tevékenységek időszakos felfüggesztése (az alkalmazottak megtartása nyomán új munkakörök megjelenése, így szakmai átképzésre van szükség) az állást betöltő személy, bár érdeklődést és szándékot mutat eredményességének drámai csökkenése (ebben az esetben a potenciál függvényében szakmai átképzésre van szükség) 5.2. Direkt kommunikáció és együttműködés alkalmazott/alkalmazó között Megszűnési szakasz: szabályok, ellenőrzési technikák, hibák korrekciója VI. Az alkalmazásra jelentkező személy felkészülési információi 6.1. Szándéknyilatkozat/motiváció küldése postai elküldés vagy a meghirdető intézménynél való elhelyezése; alkalmazása nyomán a kandidátusok 60-80% kiszórható; egy alternatíva a szándéknyilatkozat vagy önéletrajz változatára lehet az alkalmazási kérdőívek kitöltése a jelentkezők által. Ezeknek sajátos formájuk van intézménytől, meghirdetett munkakörtől (állástól) függően. A szándéknyilatkozat minden esetben a pályázó önéletrajzával együtt jár, szerepe, hogy bevezesse az önéletrajzot vagyis személyreszabottá tegye. A szándéknyilatkozat bizonyos információkat hordoz, és néhány szabálynak kell megfeleljen: Egy meghatározott személyhez legyen címezve; Személyes információt közöljön; Felkeltse a kiértékelő személy érdeklődését egy interjúra; válaszoljon a következő kérdésre Miért kellene, hogy találkozzunk? Szakkifejezések használata, a kurrens kifejezések használata az adott ágazatból, anélkül, hogy túlzásba esnénk;

10 A szándéknyilatkozat valami pozitív dologgal kell befejeződjön Példák 6.2. Önéletrajz Az önéletrajz a kandidátus saját magának a jellemzése, mellyel igazodik az állás követelményeihez, ez egy lehetőség, hogy a jelölt saját magát promoválja Az önéletrajz követelményei. Egy jól megszerkesztett önéletrajz bizonyos standardoknak kell megfeleljen. Ezeket a következő lista mutatja be: Az önéletrajzot számítógépen írjuk és szerkesszük, legyen tiszta és rendezett; Helyesírási hibák nélküli legyen; Ne legyen túlzsúfolt; A mondatok és bekezdések ne legyenek túl hosszúak, hogy könnyen olvasható legyen; Ne legyen hosszú, egy vagy két oldal elégséges (a két oldalt ne haladja meg, csak esetleg az akadémiai körökben); Cselekvő igemódban íródjon; Logikailag strukturált legyen; Adatok tartalmazzon a dátumokra és tevékenységekre vonatkozóan (ne legyen bizonytalan); Ne tartalmazzon irreleváns személyi adatokat, és a következő névmásokat én, engem ; A cél felé irányuljon, vagyis mutassa be, megvalósításainkat az előző munkahelyeinken; Tartalmazzon egy listát a képességeinkkel; Ne tartalmazzon olyan adatokat, melyek diszkriminációra adhatnak lehetőséget (életkor, családi állapot, nemzetiség, stb.) Legyenek kiemelve a kulcsszavak, ne túlozzuk el; Az álláshoz igazítsuk az önéletrajzot; Mellékeljünk egy szándéknyilatkozatot Példák Az európai önéletrajz: személyes adatok, gyakorlat a munkában, tanulmányok és képzések, szociális készségek és képességek, szervezési készség, szakirányú készségek és képességek, művészi készségek és képességek 6.3. Jelentkezési űrlap kitöltése

11 6.4. A kandidátusok osztályozási kritériumai 6.5. Az alkalmazó végleges döntése VII. Az alkalmazáshoz szükséges fizikai és orvosi vizsgálat Orvosi vizsgálat: az alkalmazás előtt végzik, hogy a meglévő egészségügyi problémák kiderüljenek, főleg azon állások kapcsán, melyek (fizikai vagy pszichikai) igénybevételt feltételeznek VIII. A referenciák megvizsgálása az interjú után Egyes esetekben a régi alkalmazó által leírt szakmai jellemzés, szervezései készség bemutatása nagyon hasznos lehet. Ezeket az információkat számos tényező torzíthatja: (1) egyes kandidátusok, akkor kérik ezt a jellemzést, amikor az aktuális főnökük még nem tudja, hogy új állást keresnek ebben az esetben a referenciák jelentős torzulást mutathatnak, így nem a realitást mutatják; (2) az alkalmazó, aki meghirdette az állást előzőleg begyűjtötte az információkat, mielőtt a jelentkező még bizonyíthatott volna vagy mielőtt a kandidátus elfoglalta volna az állást, bár a jelentkezők közül a legjobbnak bizonyult, ennek etikai vonzata van, és a jelölt bizalma megrendülhet az alkalmazóban; (3) a legtöbbször a régi alkalmazók információi volt alkalmazottaikról felszínesek, irrelevánsak, így nem kapunk teljes képet a betöltött munkakörről vagy a munkahely váltás valós okáról; (4) az ajánlások sok esetben a valósághoz képest eltéréseket mutatnak: jó referenciákat kaphatnak ha az aktuális cég megszeretne válni tőle, illetve rossz ajánlást kap, ha a régi felettese bosszút akar állni. IX. Alkalmazáskori pszichológiai teszt 9.1. Pszichológiai teszt meghatározás, jelentőség 9.2. Pszichogram bemutatja a kandidátus pszichológiai profilját, mely magába foglalja a jellemvonásokat, képességeket, készségeket, a kandidátus személyiségi jellemvonásait, és ezen tulajdonságok fejlettségét is Intelligencia tesztek 9.4. Személyiségi tesztek A személyiségi tesztek segítenek meghatározni a kandidátus profilját, és arra használható, hogy megjósolják a jelölt teljesítményét. ezek két félék lehetnek: önértékelő tesztek és előrevetítési tesztek Teljesítménytesztek

12 Ezen tesztek célja, azon kvalitások mérése, melyek relevánsak egy adott munkakörben. Ezek a tesztek az egyszerű feladatkörök betöltésére meghirdetett állások esetén alkalmasak, melyek nem igényelnek menedzseri tevékenységet Képességfelmérő tesztek A képességfelmérő tesztek a speciális képességek felmérésére szolgálnak, mint: mechanikai-, térbeli-, számolási képességek. Ezek segítenek bizonyos faktorok könnyebb mérésére, melyek speciálisak adott munkakörben Megismerési tesztek megpróbálja mérni az előzőleg elsajátított tudást Kedvenc foglalkozásfelmérő teszt mely segít megtalálni a jelölt kedvenc foglalkozási/munkaköri aktivitását és így bizonyos karrier felé lehet irányítani. X. Szakmai tudás felmérése Adott aktivitási doméniumon belüli tudás mennyiségét, ezek gyakorlati használata, elemzése, szintézise, elvonatkoztatása, általánosítása, a munkakörre specifikusan A munka feladatok bizonyos feladatok gyakorlati elvégzését jelentik XI. Állásinterjúra való felkészülés Az állásinterjú a potenciális alkalmazó és potenciális alkalmazott közötti eszmecsere, nézőpontok megvitatása, egy bizonyos célra fókuszált párbeszéd, melyben az interjúkészítő és interjú alanya információt cserélnek Az interjú adminisztratív aspektusai (magába foglalja az interjú helyszínét, szervezését, annak problémamentes lebonyolítását) Az interjú pszichológiai aspektusai (a fölé/alárendelt viszonyokat, a jelentés megállapítását és az interjú befejezését emeli ki) Az interjú logikai aspektusai. Az interjú logikai kritériumai nagyrészt ugyanazok, mint a válogatási tesztekéi, vagyis (standardizálás, objektivitás, hűség, igazolás), de egy sokkal szigorúbb módon. Ezeket a követelményeket még jobban ellenőrizni kell, mivel ez a metódus a legérzékenyebb a diszkrimináció szempontjából Az interjú tartalma: technikai kompetenciák (tudásbeli megvalósítások, szakmai gyakorlat); személyi tulajdonságok (szociabilitás) és potenciálok (mely magába foglalja kandidátus karrier perspektíváját).

13 Az alkalmazás előtti interjú sikerrel használható: a személyzet előléptetésére; az intézményen belüli átcsoportosítás; és külső egyének alkalmazásakor. II. MODUL AZ EGYÉN ALKALMAZÁSÁT GÁTLÓ TÉNYEZŐK KIKÜSZÖBÖLÉSE XII. Az akcióterv szükségessége és szerepe Az alkalmazási folyamathoz szükséges információ bázisának azonosítása Akadályba ütközés Külső akadályok: a szociábilis csoportok morális támogatásának a hiánya, a családé, a gyakorlat hiánya, alacsony iskolázottság, hátrányos helyzetű csoportokhoz való tartozás, a munkaerő piaci konkurencia, pénz hiánya, az információ bázisának hiánya Belső akadályok: személyiségi jellemvonások a túlzott érzelmiség, kudarctól való félelem, a negatív munkahelyi próbálkozások, traumák, a munkahelyi negatív diszkrimináció, önbizalom hiánya, halogatás, tudáshiány, a képességek és készségek hiánya adott munka elvégzésére XIII. A szakmai karrier menedzsmentje - A munkaerőpiac megvizsgálása, az érdekek azonosítása, letisztázása és a saját képesség lemérése a választott szakmai doménium terén - Próbálkozás első szakma - Stabilizálódás. Ebben a szakaszban az egyén egy bizonyos szakmában és intézményben helyezkedik el, hosszabb távra tervezve a jövőjét; megjelöli prioritásait, azokra a lényeges tevékenységekre fókuszál, melyek segítenek céljai elérésében; a legfontosabb szempont a gyors előrelépése és szakmai státusz megszilárdítása. - Előrelépés és megtartás. Ebben a fázisban az egyén a gyors szakmai célok elérése és az intézményen belüli haladás/előrelépés. - Karrier vége

14 XIV. Az intézmény általi szakmai karrier tervezésekor jelentkező felelőség ismerete A fő irányvonalak melyek mentén az intézmények vezethetik, irányíthatják és fejleszthetik az alkalmazotti karriert - Az alkalmazottak teljesítményének időnkénti kiértékelése; - Szakképzések, az alkalmazottak tudásszínt bővítésének és gazdagításának elősegítése (képzések, szakképzések, munkaköri rotáció, bővítés által); - Minden alkalmazott kapcsán a tudás felmérése, a képességek, személyi érdekek identifikálása; - Karrier tervek implementálása/megvalósítása; ezek a tervek magukba kell foglalják az egyén erős pontjait és preferenciáit, illetve a karrier életképes alternatíváit; - Az intézményen belüli üres állásokról információk és az előrelépési lehetőségek; - Egy kellemes intézményi légkör megteremtése, mely elősegíti a nyílt kommunikációt az alkalmazottakkal. XV. A szakmai karrier lépései - Önismeret/önértékelés - A munkaerőpiac megvizsgálása, és a karrier lehetőségek kielemzése - Határozatok elfogadása (kezdeményezés), a munkaköri kreativitás stimulálása - Egy karrier tervezésének megállapítása és az intézmény vezetőségének preferenciái. Aktivitások, melyek a megállapított célokhoz vezetnek: a folyamat során az útvonal kiválasztása, mely több lehetséges irányból megközelíthető; a folyamatos továbbképzés, a képességek megtartása, és újak kifejlesztése, melyek szükségesek az új speciális célok eléréséhez; szakirányú kompetenciák elmélyítése, mely nyomán az egyén szakértő lesz, és kompetenciák elsajátítása más doméniumban is, mely flexibilissé teszi az alkalmazottat, pályázatokban/projektekben, illetve nyilvános prezentációkon való részvétel. XVI. Az aktuális szociális - gazdasági feltételekhez való viszonyulás fejlesztése Az egyén személyiségének fejlesztése Oktatási és szakképzésbeli fejlesztése Karrier tervezésben való fejlesztés - a személyesen elérhető gazdasági és szociális folyamatok megértése: család, gazdaság, szakma, fizetés, tulajdon, pénz, anyagi és szellemi javak; - a munkaerő piacon betöltött helyének a tisztán látása (mit nyújtok, mit várok, milyen értékeim és hibáim vannak); - a munka tartalmának sokszínűsége (fizikai, intellektuális, szolgáltatási, kereskedelmi); - szabadidő, társadalmi munka, magánélet, család.

15 16.4. Egy pozitív önértékelés kikristályosodása ennek szerepe a munkavégzésben Személyes felelősségtudat fejlődése saját magával, közösséggel, társadalommal szemben Döntéshozatali képesség növekedése (személyes választások szabadsága) Egyensúly megőrzése siker és kudarc helyzetekben Frusztrációval, időszakos kirekesztéssel, és kritikával szembeni ellenálló képesség Alternatív megoldások kidolgozása Pozitív magatartás elfogadása a környezettel szemben Hatásos tanulási technikák elsajátítása Iskolai és szakmai információs képesség fejlesztése Konfliktus és krízis helyzetek egyéni kezelése Szakmai stressz kezelésének elsajátítása Az alkalmazottak motiválása és a szakmai megelégedettség Nézetek tisztázása Szakmai teljesítmény/eredmény értékelése Alkalmazotti tréning Szakmai stressz menedzsmentje XVIII. Az alkalmazási folyamat során jelentkező lehetséges hibák felismerése Az alkalmazó részéről történő összehasonlítási hiba Kontraszt hiba Kognitív előítélet hibája (akkor jelentkezik, amikor egy bizonyos tulajdonság annyira hatásos, hogy befolyásolja a kandidátus többi tulajdonságának a megítélését) Első benyomás hibája A kandidátus negatív tulajdonságainak kihangsúlyozása XIX. Kandidátus diszkriminálása alkalmazáskor a jelentkezőt fékező tényező Nem szerinti diszkrimináció Etnikai diszkrimináció Korszerinti diszkrimináció XX. Alkalmazáskor jelentkező gyakori problémák Sztereotíp jelentés kandidátus Empátiakészség alkalmazáskor az alkalmazó és alkalmazott részéről Önbemutatás formái

16 20.4. Személyiségtípusok és szakmai visszautasítás Személyiségtípusok és a szakmai környezet kiegészítése XXI. Szakmai és állampolgári nevelési stratégiák/politikák, a humánerőforrás hasznosítása/szétosztása, a humánerőforrás rekonstruálása BIBLIOGRÁFIA - KÖNYVÉSZET Allport, G.W., ( 1991), Structura şi dezvoltarea personalităţii, EDP, Bucureşti Androniceanu Armenia, 1998, Managementul schimbării, Ed. All Bogathy Z, Introducere în psihologia muncii, Timişoara, Tipografia Universităţii de Vest, 2002 Bogathy Z.(coord.), Manual de psihologia muncii şi organizaţională, Ed. Polirom, Iaşi, 2004 Botez C., Selecţia şi orientarea profesională, Bucureşti, Centrul de Documentare a Ministerului muncii Ceauşu, V., (1983), Autocunoaştere şi creaţie, Ed. Militară, Bucureşti Cole G.A., Managementul personalului, Bucureşti, Editura Codecs, 2000 Constantin T., Stoica-Constantin A., Managementul resurselor umane. Ghid practic şi instrumente pentru responsabilii de resurse umane şi mangeri, Ed. Institutului European, Iaşi, 2002 Elene Porumb, 2001, Managementul resurselor umane, Ed. Fundaţiei pentru Studii Europene, Cluj-Napoca Emilian R., Conducerea resurselor umane, Bucureşti, Ed. Expert, 1999 Esbroeck, R., V., (2001), Teorii ale dezvoltării carierei, Institutul de Ştiinţe Pedagogice, Bucureşti Hayes, N., Orrell, S., (2003), Introducere în psihologie, Ed. All, Bucureşti Iosif Ghe., Managementul resurselor umane. Psihologia personalului, Bucureşti, Ed. Victor, 2001 Jigău, M., ( coord.), ( 2006), Consilierea carierei. Compendiu de metode şi tehnici, Ed. Afir, Bucureşti Johns G., Comportament organizaţional, Ed. Economică, Bucureşti, 1998 Kate Keenan, 1998, Cum să selectezi personalul, Ed. Rentrop & Straton, Bucureşti Lefter V., Manolescu A., Chivu I., Managementul resurselor umane. Studii de caz. Probleme. Teste, Bucureşti, Ed. Economică, 1999 Lemeni, G., Miclea, M., (coord), (2004), Consiliere şi orientare, Ed. ASCR, Cluj Manolescu A., Managementul resurselor umane, Bucureşti, Ed. RAI, 1998 Mathis R., Rusu C., Managementul resurselor umane, Bucureşti, Ed. Economică,1997 Neagu Olimpia, Capitalul uman şi dezvoltarea economică, Ed. Risoprint 2010, Cluj-Napoca Omer I., Psihologia muncii, Bucureşti, Ed. Fundaţiei România de Mâine, 2003

17 Pânişoară, I.O., ( 2004), Comunicarea eficientă, Ed. Polirom, Iaşi Pitariu, H. (1983), Psihologia selecţiei şi formării profesionale, Ed. Dacia, Cluj-Napoca Pitariu, H., (2000), Managementul Resurselor Umane. Evaluarea Performanţelor Profesionale, Bucureşti, Editura All Roşca, Al. şi Zörgö, B. (1972), Aptitudinile, Ed. Şttinţifică, Bucureşti Rotariu, T., Bădescu, G., Culic, I., Mezei, E. şi Mureşan, C. (1999), Metode statistice aplicate în ştiinţele sociale, Iaşi, Editura Polirom Sandy Adirondack, Managementul pur şi simplu?, Ed. Fundaţia pentru Dezvoltarea Societăţii Civile, 1999 Stegăroiu C. D., Aurelian Sofică, 2001, Managementul resursei umane, Ed. Risoprint, Cluj Napoca, Universitatea Babeş-Bolyai Stegăroiu C. Dan, 1992, Sociologia muncii, Fac. Istorie şi Filozofie, Universitatea Babeş-Bolyai Cluj- Napoca Stegăroiu C. Dan, 1993, Şomajul: prezent şi perspective, Facultatea de istorie şi filozofie Universitatea Babeş-Bolyai, Cluj-Napoca Tabachiu A., Psihologia muncii (curs), Bucureşti, Ed. Universităţii Politehnice, 1997

MUNKAERŐ-PIACI SEGÍTŐ SZOLGÁLAT. Módszertani kézikönyv

MUNKAERŐ-PIACI SEGÍTŐ SZOLGÁLAT. Módszertani kézikönyv MUNKAERŐ-PIACI SEGÍTŐ SZOLGÁLAT Módszertani kézikönyv Budapest, 2003 5 Kiadó: Foglalkoztatáspolitikai és Munkaügyi Minisztérium Foglalkozási Rehabilitációs Titkárság A kötet szakmai műhelymunka keretében

Részletesebben

EMBERI ERŐFORRÁS MENEDZSMENT EEM (Human Recources Management HRM) HUMÁN KONTROLLING

EMBERI ERŐFORRÁS MENEDZSMENT EEM (Human Recources Management HRM) HUMÁN KONTROLLING EMBERI ERŐFORRÁS MENEDZSMENT EEM (Human Recources Management HRM) Emberi erőforrás menedzsment HRM bemutatása, funkciói (munkakörelemzés, -értékelés, szervezeti kultúra, emberi erőforrás stratégia és tervezés,

Részletesebben

FOGALOMTÁR. ÁRBEVÉTEL a fiatalok munkagyakorlata során előállított termékek/szolgáltatások értékesítéséből származó összeg.

FOGALOMTÁR. ÁRBEVÉTEL a fiatalok munkagyakorlata során előállított termékek/szolgáltatások értékesítéséből származó összeg. FOGALOMTÁR ALACSONY ISKOLAI VÉGZETTSÉG alacsony iskolai végzettségűnek tekinthető az a személy, akiknek sem érettségi bizonyítványa, sem szakképzettsége nincs, csak alapfokú végzettséggel rendelkezik.

Részletesebben

AZ EMBERI ERŐFORRÁS MENEDZSMENT A KIS- ÉS KÖZÉPVÁLLALKOZÁSOKBAN. Készítette: Csiszár Márton. Budapest, 2011.

AZ EMBERI ERŐFORRÁS MENEDZSMENT A KIS- ÉS KÖZÉPVÁLLALKOZÁSOKBAN. Készítette: Csiszár Márton. Budapest, 2011. BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA KÜLKERESKEDELMI FŐISKOLAI KAR Gazdaságdiplomácia és Nemzetközi Menedzsment SZAK Nappali Tagozat Nemzetközi Menedzsment Szakirány AZ EMBERI ERŐFORRÁS MENEDZSMENT A KIS- ÉS KÖZÉPVÁLLALKOZÁSOKBAN

Részletesebben

HUMÁN MENEDZSMENT SZERKESZTETTE DR FEJES MIKLÓS MISTER TEACHER KFT

HUMÁN MENEDZSMENT SZERKESZTETTE DR FEJES MIKLÓS MISTER TEACHER KFT HUMÁN MENEDZSMENT SZERKESZTETTE DR FEJES MIKLÓS MISTER TEACHER KFT TARTALOMJEGYZÉK 1. SZEMÉLYZETI/EMBERI ERŐFORRÁS MENEDZSMENT... 5 1.1 A CÍMMEL AZONOS FOGALMAK ÉS BETŰSZAVAK... 5 1.2 FOGALMAK... 5 1.3

Részletesebben

I. MODUL. Az emberi erőforrás menedzsment fogalma és modellje. Fejlesztő: PATAKI Csilla D.A.R. DEZVOLTARE ANTREPRENORIALĂ ÎN 3 REGIUNI

I. MODUL. Az emberi erőforrás menedzsment fogalma és modellje. Fejlesztő: PATAKI Csilla D.A.R. DEZVOLTARE ANTREPRENORIALĂ ÎN 3 REGIUNI I. MODUL Az emberi erőforrás menedzsment fogalma és modellje Fejlesztő: PATAKI Csilla D.A.R. DEZVOLTARE ANTREPRENORIALĂ ÎN 3 REGIUNI Tartalomjegyzék Az emberi erőforrás menedzsment tartalma... 3 A stratégiai

Részletesebben

Kiválasztás a felnőttképző intézmények munkájában (kiválasztással kapcsolatos fogalmak, annak folyamata és módszerei)

Kiválasztás a felnőttképző intézmények munkájában (kiválasztással kapcsolatos fogalmak, annak folyamata és módszerei) Kiválasztás a felnőttképző intézmények munkájában (kiválasztással kapcsolatos fogalmak, annak folyamata és módszerei) A tanulmány a Zalai Irka, TÁMOP 3.2.3-08/1-2009-0021 projekt keretében készült A projekt

Részletesebben

Ösztönző módszertani anyag a gyakornoki programban résztvevő gyakornokokat fogadó szervezetek, mentorok és gyakornokok részére

Ösztönző módszertani anyag a gyakornoki programban résztvevő gyakornokokat fogadó szervezetek, mentorok és gyakornokok részére Dolgozva tanulj - C komponens Ösztönző módszertani anyag a gyakornoki programban résztvevő gyakornokokat fogadó szervezetek, mentorok és gyakornokok részére Kódszám: TÁMOP-2.3.4.B projekt C komponens 2014-2015

Részletesebben

Kompetencia áttekintés

Kompetencia áttekintés oldal 1 / 22 Kompetencia áttekintés Cél a kifejezés áttekintése, különböző szempontok alapján. Hozzáértés, szakmai, technical knowledge, theoretival knowledge Management magas elégedettség Marketing alacsony

Részletesebben

Szerzők: Antal Gábor Dr. Dohány László Gáborné dr. Nagy Zsuzsa

Szerzők: Antal Gábor Dr. Dohány László Gáborné dr. Nagy Zsuzsa A toborzás és több-lépcsős, többféle módszert alkalmazó kiválasztás tervének és módszertanának kidolgozása, ennek megfelelő lebonyolítása. A megvalósítás tapasztalatainak felhasználásával a toborzás és

Részletesebben

Szerző: Mirnics Zsuzsanna Lektor: Domschitz Mátyás TÁMOP-4.1.2.A/1-11/1-2011-0091 INFORMÁCIÓ - TUDÁS ÉRVÉNYESÜLÉS

Szerző: Mirnics Zsuzsanna Lektor: Domschitz Mátyás TÁMOP-4.1.2.A/1-11/1-2011-0091 INFORMÁCIÓ - TUDÁS ÉRVÉNYESÜLÉS Kiválasztás és képzés Szerző: Mirnics Zsuzsanna Lektor: Domschitz Mátyás Bevezető A toborzás és a kiválasztás egymásra épülő, kölcsönhatásban álló tevékenységek olyan rendszer részei, amelynek további

Részletesebben

A HALLGATÓK ELHELYEZKEDÉSÉHEZ KÖTŐDŐ KOMPETENCIÁK VIZSGÁLATA

A HALLGATÓK ELHELYEZKEDÉSÉHEZ KÖTŐDŐ KOMPETENCIÁK VIZSGÁLATA BIRÓ KRISZTINA CSÁNYI ZSUZSANNA VINCZE SZILVIA A HALLGATÓK ELHELYEZKEDÉSÉHEZ KÖTŐDŐ KOMPETENCIÁK VIZSGÁLATA - KÉSZÜLT REGIONÁLIS OPERATÍV PROGRAM KERETÉBEN A BDF MEGBÍZÁSÁBÓL - 2007. FEBRUÁR BEVEZETÉS

Részletesebben

Újra a Pályán Foglalkoztatási Rehabilitációs Program

Újra a Pályán Foglalkoztatási Rehabilitációs Program 1 Újra a Pályán Foglalkoztatási Rehabilitációs Program Újra a Pályán Foglalkoztatási Rehabilitációs Program 2 Huri Beáta ELŐSZÓ Az Újra a Pályán projekt keretében jelenik meg a Lépéselőny Egyesület Az

Részletesebben

BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA KÜLKERESKEDELMI FŐISKOLAI KAR

BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA KÜLKERESKEDELMI FŐISKOLAI KAR BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA KÜLKERESKEDELMI FŐISKOLAI KAR NM-TQM SZAK NAPPALI TAGOZAT MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI MENEDZSER SZAKIRÁNY AZ EMBERI TÉNYEZŐ A MINŐSÉGÜGYI RENDSZEREKBEN Készítette: Horváth Ágnes Budapest,

Részletesebben

Emberi Erőforrás menedzsment a National Instrumentsnél

Emberi Erőforrás menedzsment a National Instrumentsnél Debreceni Egyetem Informatikai Kar Emberi Erőforrás menedzsment a National Instrumentsnél Készítette: Varga Ádám Témavezető: Kun András István, egyetemi adjunktus, Debreceni Egyetem Közgazdaság- és Gazdaságtudományi

Részletesebben

SZABOLCS-SZATMÁR-BEREG MEGYEI SZERVEZET

SZABOLCS-SZATMÁR-BEREG MEGYEI SZERVEZET FEDERATION OF TECHNICAL AND SCIENTIFIC SOCIETIES NYÍREGYHÁZA HUNGARY MŰSZAKI ÉS TERMÉSZETTUDOMÁNYI EGYESÜLETEK SZÖVETSÉGE SZABOLCS-SZATMÁR-BEREG MEGYEI SZERVEZET VASILE GOLDIŞ WESTERN UNIVERSITY OF ARAD,

Részletesebben

SZÁLLÍTMÁNYOZÓ RAKTÁROS

SZÁLLÍTMÁNYOZÓ RAKTÁROS Central projekt Képesítések az európai foglalkoztatás számára a szállítmányozási és logisztikai szektorban Az európai képzési programok és munkaköri profilok innovatív megközelítése SZÁLLÍTMÁNYOZÓ RAKTÁROS

Részletesebben

Stratégiai tervezés a szociális munkában

Stratégiai tervezés a szociális munkában Stratégiai tervezés a szociális munkában 1 2 Kőnig Éva (szerk.) Stratégiai tervezés a szociális munkában Debrecen, 2011 3 A kiadvány a Debreceni Egyetem Szociológia és Szociálpolitika Tanszéke, valamint

Részletesebben

PROGRAM- ÉS TANANYAGFEJLESZTÉS

PROGRAM- ÉS TANANYAGFEJLESZTÉS ÉSZAK-MAGYARORSZÁGI REGIONÁLIS KÉPZŐ KÖZPONT PROGRAM- ÉS TANANYAGFEJLESZTÉS MODULFÜZET Szakmacsoport: 3 Oktatás Miskolc, 2011 EGYÉNI TANULÁST TÁMOGATÓ TANANYAG Készítette Kraiciné dr. Szokoly Mária PhD

Részletesebben

BELSŐ KONTROLLRENDSZER

BELSŐ KONTROLLRENDSZER BELSŐ KONTROLLRENDSZER 4.számú függelék A Somogy Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Belső kontrollrendszerét az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (továbbiakban: Áht.), az államháztartásról

Részletesebben

1. A menedzsment fogalma, funkciói, az emberi erőforrások szerepe a szervezetben

1. A menedzsment fogalma, funkciói, az emberi erőforrások szerepe a szervezetben 1. A menedzsment fogalma, funkciói, az emberi erőforrások szerepe a szervezetben A menedzsment feladata az emberi, pénzügyi, fizikai és információs erőforrások tervezése, szervezése, irányítása és vezetése

Részletesebben

TOVÁBBKÉPZÉSI FÜZETEK 41. Lifelong learning

TOVÁBBKÉPZÉSI FÜZETEK 41. Lifelong learning TOVÁBBKÉPZÉSI FÜZETEK 41. Lifelong learning EGÉSZSÉGÜGYI SZAKKÉPZŐ ÉS TOVÁBBKÉPZŐ INTÉZET 2005 TOVÁBBKÉPZÉSI FÜZETEK 2 Szerzők: Lehoczki Anikó Kovács Tünde Szecsei Anna Mária Szerkesztette: Tóth Lászlóné

Részletesebben

RÉSZTVEVŐI SEGÉDANYAG. Differenciálás, mint az egyéni különbségek természetes

RÉSZTVEVŐI SEGÉDANYAG. Differenciálás, mint az egyéni különbségek természetes RÉSZTVEVŐI SEGÉDANYAG Differenciálás, mint az egyéni különbségek természetes elfogadásán alapuló adaptív tanulásszervezés egyik eszköze Akkreditációs száma: 100 004/104/2011 Érvényes: 2016. 04. 01. A továbbképzés

Részletesebben

VÁLLALKOZÁS-KELTETŐ MÓDSZERTANI ÚTMUTATÓ

VÁLLALKOZÁS-KELTETŐ MÓDSZERTANI ÚTMUTATÓ start-up-model Új vállalkozások létrehozásának ösztönzését és segítését célzó rendszer kidolgozása a belga, portugál és francia modellek alapján VÁLLALKOZÁS-KELTETŐ MÓDSZERTANI ÚTMUTATÓ Békés Megyei Kormányhivatal

Részletesebben

Minőségirányítási kézikönyv Munkaerő-piaci szolgáltatások

Minőségirányítási kézikönyv Munkaerő-piaci szolgáltatások Oldalszám: 1. Tartalomjegyzék 1. Vezetés..... 2 1.1. Minőségpolitika... 2 1.2. Stratégia és minőségcélok... 3 1.3. Szervezeti működés... 4 1.3.1. Szervezeti ábra... 4 1.3.2. Felelősségi és döntési jogkörök...

Részletesebben

DR. SZEGHEGYI ÁGNES EMBERI ERŐFORRÁS MENEDZSMENT TÁVOKTATÁS C TANTERV

DR. SZEGHEGYI ÁGNES EMBERI ERŐFORRÁS MENEDZSMENT TÁVOKTATÁS C TANTERV DR. SZEGHEGYI ÁGNES EMBERI ERŐFORRÁS MENEDZSMENT TÁVOKTATÁS C TANTERV Tartalomjegyzék ELŐSZÓ... 8 1 EMBERI ERŐFORRÁS MENEDZSMENT, MINT STRATÉGIAI TÉNYEZŐ... 10 1.1 MENEDZSMENT DEFINÍCIÓJA, FELADATA, FUNKCIÓI...

Részletesebben

Az iskolapszichológia néhány alapkérdése *

Az iskolapszichológia néhány alapkérdése * 1 / 17 2009.09.01. 21:58 Porkolábné Balogh Katalin Szitó Imre Az iskolapszichológia néhány alapkérdése * Miért időszerű, hogy beszéljünk az iskolapszichológiáról? Az iskola pszichológiai kultúrájának növelése

Részletesebben

A Dobbantó program pedagógiai koncepciója

A Dobbantó program pedagógiai koncepciója A Dobbantó program pedagógiai koncepciója Fogyatékos Személyek Esélyegyenlőségéért Közalapítvány 2009. A Dobbantó program a Munkaerő-piaci Alap képzési alaprész központi keretéből, az Oktatási és Kulturális

Részletesebben

A TANULÁSSAL A TUDÁSIG, A TUDÁSSAL A KÉPZETTSÉGIG ÚTMUTATÓ. Mentorok felkészítése a tanításra. a»tanulás az életre«c. nevelési - képzési programban.

A TANULÁSSAL A TUDÁSIG, A TUDÁSSAL A KÉPZETTSÉGIG ÚTMUTATÓ. Mentorok felkészítése a tanításra. a»tanulás az életre«c. nevelési - képzési programban. A TANULÁSSAL A TUDÁSIG, A TUDÁSSAL A KÉPZETTSÉGIG SI-HU-2-2-014 ÚTMUTATÓ a Tanulás az életre pályázat keretében az iskolarendszerű képzésből lemorzsolódással fenyegetettek, illetve kikerültek képzésben

Részletesebben

A problémamegoldás elmélete

A problémamegoldás elmélete 1. oldal Fogalmak: - szintaktika: jelek egymás közötti kapcsolata - szigmatika: jelek és az objektum viszonya - szemantika: jelek és a tudati képmás viszonya - pragmatika: jelek és az ember viszonya(érzelmi

Részletesebben