Program elnevezése: SEGÍTSÉGNYÚJTÁS AZ ALKALMAZÁST MEGNEHEZÍTŐ SPECIFIKUS PROBLÉMÁK ELHÁRÍTÁSÁBAN

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Program elnevezése: SEGÍTSÉGNYÚJTÁS AZ ALKALMAZÁST MEGNEHEZÍTŐ SPECIFIKUS PROBLÉMÁK ELHÁRÍTÁSÁBAN"

Átírás

1 FEDERATION OF TECHNICAL AND SCIENTIFIC SOCIETIES NYÍREGYHÁZA HUNGARY MŰSZAKI ÉS TERMÉSZETTUDOMÁNYI EGYESÜLETEK SZÖVETSÉGE SZABOLCS-SZATMÁR-BEREG MEGYEI SZERVEZET VASILE GOLDIŞ WESTERN UNIVERSITY OF ARAD, ROMANIA UNIVERSITATEA DE VEST VASILE GOLDIŞ DIN ARAD, ROMANIA Integration of roma people in the labour market in the Hungarian-Romanian border region in Szabolcs-Szatmár-Bereg and Szatmár counties (Project code: HURO/1001/098/2.3.2; Acronym: INTEG-RO) Program elnevezése: SEGÍTSÉGNYÚJTÁS AZ ALKALMAZÁST MEGNEHEZÍTŐ SPECIFIKUS PROBLÉMÁK ELHÁRÍTÁSÁBAN A program célja: hasznos információk nyújtása az alkalmazás folyamatával kapcsolatban, munkahely keresése, a személy alkalmazását gátló tényezők megszüntetése vagy csökkentése, a célcsoport segítése az alkalmazás, a munka, a munkahelyi stressz kezelésében, a munkahelyi kirekesztés (diszkriminálás) és szakmai előmenetelt gátló tényezők felszámolása. A program célcsoportja: 14 roma nemzetiségűekből álló csoport Általános célok: 1. Megismerés és megértés: Az intézményi környezethez és térhez kapcsolódó információk elsajátítása, a szakmai helyzet (állapot) és az alkalmazás jogi és felelőségi vonatkozásának elsajátítása, az alkalmazást megelőző szelekciós szakaszok felismerése, az alkalmazásra váró személy jellemének és a munkaköri elvárásoknak egybehangolása, azon tényezők felmutatása, melyek közrejátszanak a szakmai szelekcióban, a pszichológiai felkészültség fontossága az alkalmazásban, az alkalmazáskor használt pszichológiai és a gyakorlati tesztek irányvonalainak megértése, az alkalmazáskor felmerülő külső és belső akadályok felismerése és ezek csökkentése.

2 2. Értelmezés és alátámasztás: előnyök/hátrányok magyarázata, melyeket az alkalmazásra váró személy kihasználhat, a karrier menedzsment szabályainak feltárása, a személy képességeinek kihangsúlyozása, melyek a munkahely elfoglalását elősegítik 3. Eszközi alkalmazások: szándéknyilatkozat és CV. elkészítése, alkalmazási kérdőív kitöltése, az alkalmazási etapok megismerése, munkahely keresési technikák elsajátítása. 4. Hozzáállási (magatartási): az alkalmazáskor felmerülő véletlenszerű akadályok csökkentése, pozitív magatartás kialakítása a szakmai tevékenységben, az új munkahely keresésben való érdekeltség fokozódása, szakmai mobilitás fejlesztése, a jelenkori szociális - gazdasági körülményekhez való igazodás, a szakmai sikerhez/kudarchoz való konstruktív hozzáállás, a válsághelyzetek egyéni kezelése, a frusztráltsággal, az időszakos kirekesztéssel és a munkahelyi kritikával szembeni immunitás erősítése, az alkalmazásra jelentkezők diszkriminálásának csökkentése A tananyag áttekintése nyomán szerzett kompetenciák: A következő területekre fektetve hangsúlyt: önismeret, önértékelés; a szakmai szelekció pszichológiai aspektusai; kommunikációs nehézségek és a munkahelyi kapcsolatok, a szakmai szelekció jelentősége; a munkaerőpiac felhasználása, és munkahely keresése; munkahely keresési technikák Tanulási (elsajátítási) stratégiák: A didaktikai stratégiák elkészítésénél figyelembe veszik a tanulóközpontú elv és a felnőttképzési gyakorlatiinteraktív metódusokat: a képzésben résztvevők felfedezve, a képzők által irányítva tanulnak, aktív részvétellel folyó oktatás, melyben a csapatmunka, kooperáció és kreatív kifejezési mód a jellemző, megtalálják a motivációs és gyakorlati értékeket, a saját problémáik felfedezése és általánosítása Képzés időtartama: 30 óra Didaktikai módszerek:

3 A tanítási-tanulási tevékenység alapját az interaktív tanulás képezi (heurisztikus párbeszéd, induktív és deduktív leírás, előadás); alternatív/kiegészítő metódusok, brainstorming (ötletroham), problémamegoldás, irányított észlelés, esettanulmány, csoportmunka, szerepjáték, magyarázat, példák bemutatása, párbeszéd, gyakorlatok, egyéni/csoportos problémamegoldás, együttműködés munkacsoportban. Didaktikai eszközök: nyomtatott tananyag, egyéni feladatlapok, CV modellek, nyilatkozat lapok, jelentkezési űrlapok A program moduljai: I. modul: /15 óra AZ ALKALMAZÁSSAL KAPCSOLATOS INFORMÁCIÓK II. modul: /15 óra AZ EGYÉN ALKALMAZÁSÁT GÁTLÓ TÉNYEZŐK KIKÜSZÖBÖLÉSE Felmérési metódusok: szóbeli felmérés párbeszéd révén, CV elkészítése, egy nyilatkozat megfogalmazása, jelentkezési űrlap kitöltése A program lebonyolítása: I. MODUL AZ ALKALMAZÁSSAL KAPCSOLATOS INFORMÁCIÓK I. Az intézményi/szociális környezet és tér 1.1. Szakmai státusz és szerep 1.2. Hierarchikus sorrend, feladatok/felelősségek (normázott/tényleges) A hierarchikus sorrend megkülönbözteti az alkalmazott személyeket, vagyis az alkalmazottakat beosztásuk (hatáskörük) alapján. A betöltött állás alapján meghatározott hatáskör befolyásolja a beosztás helyét a hatáskör hierarchián belül. Egy normázott szerepkör, mely előre meghatározott feladatokban és felelőségekben nyilvánul meg. A munkakör címzetese egy jól definiált hatáskör hierarchiát ölel fel, mely az állás hierarchiai pozícióját adja

4 meg, és a címzetes személy egy jól meghatározott szerepet tölt be, melyet a munkakörhöz rendelt meghatározott feladatok és felelőségek definiálnak A szakmai tér tipológiái 1.4. Az állások rendszere az állások összessége a megnevezés aspektusa és hierarchikus pozíciója alapján, az alkalmazó igényei szerint általános kép a munkaerőre nézve. A funkciók listája az alkalmazottak; egy általános képet mutatnak a speciális humánerőforrásról, mellyel rendelkezik a szervezet Szociális tér és környezet olyan szociális - gazdasági környezet, mely magába foglalja a különböző strukturált elemeket, ezek más-más módon elrendezve, és közöttük alárendelt, specifikus összekapcsolódás van. A szociális tér minősége és hatása a szakmai sikerre. II. A személyzet intézményesített választásának rendszere 2.1. Diagnosztikai elemzés AD egy ágazat helyzetének komplex kiértékelése; melynek feladata, hogy identifikálja: a kiértékelt ágazat (doménium) erős illetve gyenge pontjait és annak esetleges tartalékait. A választás folyamata az átirányításra kiválasztott személyeknek, és mely a saját érdemek alapján történik, előzetesen a profil diagnosztikai elemzését igényli. Ez az AD (diagnosztikai elemzés) néhány kérdésre választ ad (melyek intézményenként változnak), mint: a személyzet kiválasztásának rendszerét feltételezi ha ez megvan, melyek a karakterisztikái (a specifikus szakaszok betartása, a specifikus procedúrák betartása. a személyzeti nyilvántartás milyensége, hogyan van hasznosítva ez a nyilvántartás a személyzet választási rendszerének tökéletesítésére felhasználva). melyek az elmúlt 5 év jelentős konfliktusos eseményei, hogyan jelentkeztek, mi módon lettek megoldva, milyen következményekkel jártak a hiányzások és a munkahely elhagyás aránya (kérésre/az intézmény kezdeményezésére) a kulcsfontosságú munkakörök jelentős megvalósításai az elmúlt 5 évben, illetve melyek a minimális megvalósítások (szintén 5 év/ugyanaz a munkakör) 2.2. A diagnosztikai elemzés szakaszai a tevékenység meghatározása (a finalitás pontosítása) a kijelölt célok meghatározása

5 a kritériumrendszer megállapítása, a változó és a meghatározó indikátorok egy terv elkészítése: szakaszok, fázisok, eszközök (az időintervallum meghatározásával), metódusok, felelős személy, eredményjelzők (mutatók) a jelentős sikerek/kudarcok kiemelése a vizsgált időszakból a stressz faktorok azonosítása a jelentkező diszfunkciók azonosítása a tartalékok megtalálása, a folyamat újratervezési módozatai következmények és javaslatok a javaslatok újraértékelés, korrekciós tesztek és technikák III. Az alkalmazásra jelentkező jelöltek 3.1. A potenciális alkalmazott jellemzői/tulajdonságai Az alkalmazási kritériumok és a munkakör közötti viszony Az alkalmazási kritériumok kielemzése : lojalitás, eredmények/sikerek, régiség a munkában, szakképesítés, pszicho érzelmi jellemzők, személyiség, képességek, készségek, szakmai ismeretek 3.2. Szakmai karrier és pálya elemzése és fontossága az alkalmazó számára 3.3. Az alkalmazás döntési tényezői A jelöltek megfelelési foka viszonyítva a munkakör követelményeihez, a megfelelő jelöltcsoport kiválasztása az alkalmazó számára, és a végső döntés, mely nyomán egy jelölt megnevezése 3.4. Munkakörök. A munkakör hálózat analízise és dinamikája. A munkakör hálózat egy sajátságos formája az intézményesített tér szervezésének, és mely az alegységek organogramjából származik, melyet a specifikus alternatív szervezés promovál. A munkakör hálózat egy specifikus dinamizmust mutat, melyet a technológiai és szervezési változások segítenek elő A munkaköri leírás magába foglalja: a munkaköri státuszra vonatkozó információkat, a munkakör tartalmát (normázott feladat) és a munkát betöltő képesítésére/jellemzőire vonatkozó információkat Az állások leírása és kiértékelése. Az állások összehasonlító elemzése, mely az illető szervezet állás hálózatát alkotja. Az állás feladatköre, felelőségei és jellemzői Az állások osztályozása, egy országos rendszer felépítését jelentheti, mivel egy társadalomban minden munkakör/állás csoportosított. Az állások csoportosítása, azok specifikus jellemzőivel és feladatköreivel megmutat egy bizonyos fokú komplexitást is Az állások osztályozásához összegyűjtött információ típusok A munkához kapcsolódó aktivitások

6 a munkával járó aktivitások és folyamatok az aktivitások regisztrálása (például filmre vétele) a használt eljárások/procedúrák személyi felelőségek Az alkalmazotthoz kapcsolódó aktivitások emberi/humán viselkedés (a fizikai tevékenység és kommunikáció, melyet a munkakör feltételez) alapvető szokások munkaerő igény, mint például az energiaigény a feladatok elvégzésére Gépek, eszközök, felszerelések és munkavédelmi felszerelések A kézzelfogható/gyakorlati és elméleti részei az állásnak a feladat elvégzése során alkalmazott vagy megismert tudásanyag feldolgozott anyagok előállított termékek vagy szolgáltatások A munkahelyi sikerek hibák kielemzése munka standardok az állás időbeni normázása, vagyis mennyi időt igényel bizonyos feladat elvégzése Az állás kontextusa/körülményei munkaidő anyagi és más jellegű juttatások munkakörülmények (rizikó faktorok) szociális és szervezési körülmények Az álláshoz szükséges személyi jellemvonások tulajdonságok személyi tulajdonságok, mint a jellem, érdeklődési kör szükséges tanulmányi és képzettségi szint munkaköri gyakorlat 3.8. Munka koefficiensek: tanulmány, kezdeményezés, munkabíró (szellemi, fizikai) képesség, felelősség, felvigyázás, felszerelés/szervezet, biztonság IV. Munkabeli teljesítmény és az ideális kandidátus profilja

7 4.1. Az álláshoz kapcsolódó teljesítmény standardok 4.2. Személyi jellemzők/ az ideális kandidátus profilja Ezen követelmények célja, hogy világosan bemutassa az álláshoz szükséges személyi feltételeket. Ezek együttesen megnevezik a legfontosabb tudási, képességi, személyi jellemzőket, melyek szükségesek adott munkakör betöltéséhez, és azon belül a standardoknak megfelelő eredmények elérése. A kandidátus/jelölt jellemzőit az állás milyensége és a szociális kontextus fogja meghatározni nagyon fontos, hogy az illető személy a csapatba beintegrálódjon A jelölt profiljának meghatározására használt metódusok A terv hét pontja (Alec Rodger) A terv hét pontja a következő: 1. Fizikai feltételek. Az elvárt egészségügyi, erőnléti, külső megjelenési követelmények az alkalmazott számára 2. Egyéni megvalósítások. Milyen tanulmányi, felkészültségi, gyakorlati szint szükséges 3. Általános intelligencia színt. Az állás milyen mentális és gondolkodási erőfeszítést igényel 4. Speciális képességek. Milyen képességek szükségesek az adott munkakörben való megfelelésre 5. Érdekek. Milyen egyéni érdek lehet releváns a munkahelyi teljesítmény fokozásában 6. Személyiség jellemzők. Milyen személyiség típus szükséges adott álláshoz 7. Körülmények. Más, speciális körülmények, melyeket az állás feltételez Munro Fraser öt pontos skálája Ez a skála a maga módján öt elemet foglal magába, melyek lényegesek a személy jellegzetességében: 1. Másokra gyakorolt hatás. Az első eleme a skálának magába foglalja a fizikai aspektust (kinézet), öltözködést, kifejezési mód, modort és a viselkedést. 2. Ismeretek és megszerzett képesítések. Magába foglalja az általános tudást, munkahelyi gyakorlatot és az elvégzett képzéseket 3. Veleszületett képességek. Az individuum képességeit jelenti, mely által a különböző szituációkban helyt áll, és főleg olyan estekben, melyben nem kapott képesítést így kihangsúlyozódik az egyéni potenciál 4. Motiváció. A személyiség azon aspektusa, mely által eléri a kitűzött célt (ahogyan az egyén megvalósította vágyait/szükségleteit a múltban) 5. Alkalmazkodási képesség. Ez az aspektus az egyén emocionális állapotát vizsgálja: stabilitás, érettség, stressz helyzetben való reakció, stb.

8 4.4. Csapatmunka V. Az alkalmazottak szelekciós folyamatának szakaszai 5.1. A tulajdonképpeni szelekció Toborzás A toborzás egy megüresedett állás betöltési folyamata és beletartozik adott állás megvizsgálása, a jelentkezők erőforrásainak feltérképezése, a kandidátusok értesítése és ezek motiválása, hogy pályázzák meg az állást; egy folyamat, mely biztosítja a nagyszámú jelentkezőt, megfelelő végzettséggel és bíztatja őket egy állás betöltésére a szervezeten belül Szelekció A szelekció az a folyamat, mely során egyrészt a szervezet értékeli a jelentkezőket (a legjobb kandidátusokat választják ki és meggyőzik, hogy csatlakozzanak a szervezethez), másrészt a jelentkező megvizsgálja a szervezetet. A szelekciós folyamatban ez a kettős perspektíva megtalálható, és a toborzás során mindkét fél megpróbál minél több információt összegyűjteni a másik félről, amelyek a legrelevánsabbak a meghatározott siker elérésében (szervezet: a legmegfelelőbb személy alkalmazása, kandidátus: az ő alkalmazása a többiek felkészültségétől függetlenül) A szelekció elemei: A pályázókhoz kapcsolódó információk adminisztrálása: formanyomtatványok, önéletrajz, szándéknyilatkozat, stb. Közbenső válogatás Állásinterjú Gyakorlati tesztelés. Képességfelmérők, intelligencia tesztek, tudásfelmérők, személyiség tesztek, stb. Referenciák vizsgálata Orvosi vizsgálat A kandidátusok kvantifikálása, pályázók kiértékelése, az előnyök és hátrányok felmérése Jelölt kiválasztása/megnevezése (DN) Szelekciós folyamat kiértékelése A szelekció tényezői Előléptetés Az alkalmazás szakasza

9 Alkalmazás/előléptetés Alkalmazottak nyilvántartása A humánerőforrás kiaknázásának szakasza: közös érdekeltség, formálás, szakmai átképzés. A szakmai átképzés egy alternatívát nyújt a munkaviszony megszűnésére. A szakmai átképzés különböző módon jelentkezhet: az intézmény átszervezése, új célok felé irányulása, ennek nyomán az alkalmazottak struktúrája változik az új célok függvényében (mely új szakmák, karrier módosulásában nyilvánul meg, stb.); egyes tevékenységek időszakos felfüggesztése (az alkalmazottak megtartása nyomán új munkakörök megjelenése, így szakmai átképzésre van szükség) az állást betöltő személy, bár érdeklődést és szándékot mutat eredményességének drámai csökkenése (ebben az esetben a potenciál függvényében szakmai átképzésre van szükség) 5.2. Direkt kommunikáció és együttműködés alkalmazott/alkalmazó között Megszűnési szakasz: szabályok, ellenőrzési technikák, hibák korrekciója VI. Az alkalmazásra jelentkező személy felkészülési információi 6.1. Szándéknyilatkozat/motiváció küldése postai elküldés vagy a meghirdető intézménynél való elhelyezése; alkalmazása nyomán a kandidátusok 60-80% kiszórható; egy alternatíva a szándéknyilatkozat vagy önéletrajz változatára lehet az alkalmazási kérdőívek kitöltése a jelentkezők által. Ezeknek sajátos formájuk van intézménytől, meghirdetett munkakörtől (állástól) függően. A szándéknyilatkozat minden esetben a pályázó önéletrajzával együtt jár, szerepe, hogy bevezesse az önéletrajzot vagyis személyreszabottá tegye. A szándéknyilatkozat bizonyos információkat hordoz, és néhány szabálynak kell megfeleljen: Egy meghatározott személyhez legyen címezve; Személyes információt közöljön; Felkeltse a kiértékelő személy érdeklődését egy interjúra; válaszoljon a következő kérdésre Miért kellene, hogy találkozzunk? Szakkifejezések használata, a kurrens kifejezések használata az adott ágazatból, anélkül, hogy túlzásba esnénk;

10 A szándéknyilatkozat valami pozitív dologgal kell befejeződjön Példák 6.2. Önéletrajz Az önéletrajz a kandidátus saját magának a jellemzése, mellyel igazodik az állás követelményeihez, ez egy lehetőség, hogy a jelölt saját magát promoválja Az önéletrajz követelményei. Egy jól megszerkesztett önéletrajz bizonyos standardoknak kell megfeleljen. Ezeket a következő lista mutatja be: Az önéletrajzot számítógépen írjuk és szerkesszük, legyen tiszta és rendezett; Helyesírási hibák nélküli legyen; Ne legyen túlzsúfolt; A mondatok és bekezdések ne legyenek túl hosszúak, hogy könnyen olvasható legyen; Ne legyen hosszú, egy vagy két oldal elégséges (a két oldalt ne haladja meg, csak esetleg az akadémiai körökben); Cselekvő igemódban íródjon; Logikailag strukturált legyen; Adatok tartalmazzon a dátumokra és tevékenységekre vonatkozóan (ne legyen bizonytalan); Ne tartalmazzon irreleváns személyi adatokat, és a következő névmásokat én, engem ; A cél felé irányuljon, vagyis mutassa be, megvalósításainkat az előző munkahelyeinken; Tartalmazzon egy listát a képességeinkkel; Ne tartalmazzon olyan adatokat, melyek diszkriminációra adhatnak lehetőséget (életkor, családi állapot, nemzetiség, stb.) Legyenek kiemelve a kulcsszavak, ne túlozzuk el; Az álláshoz igazítsuk az önéletrajzot; Mellékeljünk egy szándéknyilatkozatot Példák Az európai önéletrajz: személyes adatok, gyakorlat a munkában, tanulmányok és képzések, szociális készségek és képességek, szervezési készség, szakirányú készségek és képességek, művészi készségek és képességek 6.3. Jelentkezési űrlap kitöltése

11 6.4. A kandidátusok osztályozási kritériumai 6.5. Az alkalmazó végleges döntése VII. Az alkalmazáshoz szükséges fizikai és orvosi vizsgálat Orvosi vizsgálat: az alkalmazás előtt végzik, hogy a meglévő egészségügyi problémák kiderüljenek, főleg azon állások kapcsán, melyek (fizikai vagy pszichikai) igénybevételt feltételeznek VIII. A referenciák megvizsgálása az interjú után Egyes esetekben a régi alkalmazó által leírt szakmai jellemzés, szervezései készség bemutatása nagyon hasznos lehet. Ezeket az információkat számos tényező torzíthatja: (1) egyes kandidátusok, akkor kérik ezt a jellemzést, amikor az aktuális főnökük még nem tudja, hogy új állást keresnek ebben az esetben a referenciák jelentős torzulást mutathatnak, így nem a realitást mutatják; (2) az alkalmazó, aki meghirdette az állást előzőleg begyűjtötte az információkat, mielőtt a jelentkező még bizonyíthatott volna vagy mielőtt a kandidátus elfoglalta volna az állást, bár a jelentkezők közül a legjobbnak bizonyult, ennek etikai vonzata van, és a jelölt bizalma megrendülhet az alkalmazóban; (3) a legtöbbször a régi alkalmazók információi volt alkalmazottaikról felszínesek, irrelevánsak, így nem kapunk teljes képet a betöltött munkakörről vagy a munkahely váltás valós okáról; (4) az ajánlások sok esetben a valósághoz képest eltéréseket mutatnak: jó referenciákat kaphatnak ha az aktuális cég megszeretne válni tőle, illetve rossz ajánlást kap, ha a régi felettese bosszút akar állni. IX. Alkalmazáskori pszichológiai teszt 9.1. Pszichológiai teszt meghatározás, jelentőség 9.2. Pszichogram bemutatja a kandidátus pszichológiai profilját, mely magába foglalja a jellemvonásokat, képességeket, készségeket, a kandidátus személyiségi jellemvonásait, és ezen tulajdonságok fejlettségét is Intelligencia tesztek 9.4. Személyiségi tesztek A személyiségi tesztek segítenek meghatározni a kandidátus profilját, és arra használható, hogy megjósolják a jelölt teljesítményét. ezek két félék lehetnek: önértékelő tesztek és előrevetítési tesztek Teljesítménytesztek

12 Ezen tesztek célja, azon kvalitások mérése, melyek relevánsak egy adott munkakörben. Ezek a tesztek az egyszerű feladatkörök betöltésére meghirdetett állások esetén alkalmasak, melyek nem igényelnek menedzseri tevékenységet Képességfelmérő tesztek A képességfelmérő tesztek a speciális képességek felmérésére szolgálnak, mint: mechanikai-, térbeli-, számolási képességek. Ezek segítenek bizonyos faktorok könnyebb mérésére, melyek speciálisak adott munkakörben Megismerési tesztek megpróbálja mérni az előzőleg elsajátított tudást Kedvenc foglalkozásfelmérő teszt mely segít megtalálni a jelölt kedvenc foglalkozási/munkaköri aktivitását és így bizonyos karrier felé lehet irányítani. X. Szakmai tudás felmérése Adott aktivitási doméniumon belüli tudás mennyiségét, ezek gyakorlati használata, elemzése, szintézise, elvonatkoztatása, általánosítása, a munkakörre specifikusan A munka feladatok bizonyos feladatok gyakorlati elvégzését jelentik XI. Állásinterjúra való felkészülés Az állásinterjú a potenciális alkalmazó és potenciális alkalmazott közötti eszmecsere, nézőpontok megvitatása, egy bizonyos célra fókuszált párbeszéd, melyben az interjúkészítő és interjú alanya információt cserélnek Az interjú adminisztratív aspektusai (magába foglalja az interjú helyszínét, szervezését, annak problémamentes lebonyolítását) Az interjú pszichológiai aspektusai (a fölé/alárendelt viszonyokat, a jelentés megállapítását és az interjú befejezését emeli ki) Az interjú logikai aspektusai. Az interjú logikai kritériumai nagyrészt ugyanazok, mint a válogatási tesztekéi, vagyis (standardizálás, objektivitás, hűség, igazolás), de egy sokkal szigorúbb módon. Ezeket a követelményeket még jobban ellenőrizni kell, mivel ez a metódus a legérzékenyebb a diszkrimináció szempontjából Az interjú tartalma: technikai kompetenciák (tudásbeli megvalósítások, szakmai gyakorlat); személyi tulajdonságok (szociabilitás) és potenciálok (mely magába foglalja kandidátus karrier perspektíváját).

13 Az alkalmazás előtti interjú sikerrel használható: a személyzet előléptetésére; az intézményen belüli átcsoportosítás; és külső egyének alkalmazásakor. II. MODUL AZ EGYÉN ALKALMAZÁSÁT GÁTLÓ TÉNYEZŐK KIKÜSZÖBÖLÉSE XII. Az akcióterv szükségessége és szerepe Az alkalmazási folyamathoz szükséges információ bázisának azonosítása Akadályba ütközés Külső akadályok: a szociábilis csoportok morális támogatásának a hiánya, a családé, a gyakorlat hiánya, alacsony iskolázottság, hátrányos helyzetű csoportokhoz való tartozás, a munkaerő piaci konkurencia, pénz hiánya, az információ bázisának hiánya Belső akadályok: személyiségi jellemvonások a túlzott érzelmiség, kudarctól való félelem, a negatív munkahelyi próbálkozások, traumák, a munkahelyi negatív diszkrimináció, önbizalom hiánya, halogatás, tudáshiány, a képességek és készségek hiánya adott munka elvégzésére XIII. A szakmai karrier menedzsmentje - A munkaerőpiac megvizsgálása, az érdekek azonosítása, letisztázása és a saját képesség lemérése a választott szakmai doménium terén - Próbálkozás első szakma - Stabilizálódás. Ebben a szakaszban az egyén egy bizonyos szakmában és intézményben helyezkedik el, hosszabb távra tervezve a jövőjét; megjelöli prioritásait, azokra a lényeges tevékenységekre fókuszál, melyek segítenek céljai elérésében; a legfontosabb szempont a gyors előrelépése és szakmai státusz megszilárdítása. - Előrelépés és megtartás. Ebben a fázisban az egyén a gyors szakmai célok elérése és az intézményen belüli haladás/előrelépés. - Karrier vége

14 XIV. Az intézmény általi szakmai karrier tervezésekor jelentkező felelőség ismerete A fő irányvonalak melyek mentén az intézmények vezethetik, irányíthatják és fejleszthetik az alkalmazotti karriert - Az alkalmazottak teljesítményének időnkénti kiértékelése; - Szakképzések, az alkalmazottak tudásszínt bővítésének és gazdagításának elősegítése (képzések, szakképzések, munkaköri rotáció, bővítés által); - Minden alkalmazott kapcsán a tudás felmérése, a képességek, személyi érdekek identifikálása; - Karrier tervek implementálása/megvalósítása; ezek a tervek magukba kell foglalják az egyén erős pontjait és preferenciáit, illetve a karrier életképes alternatíváit; - Az intézményen belüli üres állásokról információk és az előrelépési lehetőségek; - Egy kellemes intézményi légkör megteremtése, mely elősegíti a nyílt kommunikációt az alkalmazottakkal. XV. A szakmai karrier lépései - Önismeret/önértékelés - A munkaerőpiac megvizsgálása, és a karrier lehetőségek kielemzése - Határozatok elfogadása (kezdeményezés), a munkaköri kreativitás stimulálása - Egy karrier tervezésének megállapítása és az intézmény vezetőségének preferenciái. Aktivitások, melyek a megállapított célokhoz vezetnek: a folyamat során az útvonal kiválasztása, mely több lehetséges irányból megközelíthető; a folyamatos továbbképzés, a képességek megtartása, és újak kifejlesztése, melyek szükségesek az új speciális célok eléréséhez; szakirányú kompetenciák elmélyítése, mely nyomán az egyén szakértő lesz, és kompetenciák elsajátítása más doméniumban is, mely flexibilissé teszi az alkalmazottat, pályázatokban/projektekben, illetve nyilvános prezentációkon való részvétel. XVI. Az aktuális szociális - gazdasági feltételekhez való viszonyulás fejlesztése Az egyén személyiségének fejlesztése Oktatási és szakképzésbeli fejlesztése Karrier tervezésben való fejlesztés - a személyesen elérhető gazdasági és szociális folyamatok megértése: család, gazdaság, szakma, fizetés, tulajdon, pénz, anyagi és szellemi javak; - a munkaerő piacon betöltött helyének a tisztán látása (mit nyújtok, mit várok, milyen értékeim és hibáim vannak); - a munka tartalmának sokszínűsége (fizikai, intellektuális, szolgáltatási, kereskedelmi); - szabadidő, társadalmi munka, magánélet, család.

15 16.4. Egy pozitív önértékelés kikristályosodása ennek szerepe a munkavégzésben Személyes felelősségtudat fejlődése saját magával, közösséggel, társadalommal szemben Döntéshozatali képesség növekedése (személyes választások szabadsága) Egyensúly megőrzése siker és kudarc helyzetekben Frusztrációval, időszakos kirekesztéssel, és kritikával szembeni ellenálló képesség Alternatív megoldások kidolgozása Pozitív magatartás elfogadása a környezettel szemben Hatásos tanulási technikák elsajátítása Iskolai és szakmai információs képesség fejlesztése Konfliktus és krízis helyzetek egyéni kezelése Szakmai stressz kezelésének elsajátítása Az alkalmazottak motiválása és a szakmai megelégedettség Nézetek tisztázása Szakmai teljesítmény/eredmény értékelése Alkalmazotti tréning Szakmai stressz menedzsmentje XVIII. Az alkalmazási folyamat során jelentkező lehetséges hibák felismerése Az alkalmazó részéről történő összehasonlítási hiba Kontraszt hiba Kognitív előítélet hibája (akkor jelentkezik, amikor egy bizonyos tulajdonság annyira hatásos, hogy befolyásolja a kandidátus többi tulajdonságának a megítélését) Első benyomás hibája A kandidátus negatív tulajdonságainak kihangsúlyozása XIX. Kandidátus diszkriminálása alkalmazáskor a jelentkezőt fékező tényező Nem szerinti diszkrimináció Etnikai diszkrimináció Korszerinti diszkrimináció XX. Alkalmazáskor jelentkező gyakori problémák Sztereotíp jelentés kandidátus Empátiakészség alkalmazáskor az alkalmazó és alkalmazott részéről Önbemutatás formái

16 20.4. Személyiségtípusok és szakmai visszautasítás Személyiségtípusok és a szakmai környezet kiegészítése XXI. Szakmai és állampolgári nevelési stratégiák/politikák, a humánerőforrás hasznosítása/szétosztása, a humánerőforrás rekonstruálása BIBLIOGRÁFIA - KÖNYVÉSZET Allport, G.W., ( 1991), Structura şi dezvoltarea personalităţii, EDP, Bucureşti Androniceanu Armenia, 1998, Managementul schimbării, Ed. All Bogathy Z, Introducere în psihologia muncii, Timişoara, Tipografia Universităţii de Vest, 2002 Bogathy Z.(coord.), Manual de psihologia muncii şi organizaţională, Ed. Polirom, Iaşi, 2004 Botez C., Selecţia şi orientarea profesională, Bucureşti, Centrul de Documentare a Ministerului muncii Ceauşu, V., (1983), Autocunoaştere şi creaţie, Ed. Militară, Bucureşti Cole G.A., Managementul personalului, Bucureşti, Editura Codecs, 2000 Constantin T., Stoica-Constantin A., Managementul resurselor umane. Ghid practic şi instrumente pentru responsabilii de resurse umane şi mangeri, Ed. Institutului European, Iaşi, 2002 Elene Porumb, 2001, Managementul resurselor umane, Ed. Fundaţiei pentru Studii Europene, Cluj-Napoca Emilian R., Conducerea resurselor umane, Bucureşti, Ed. Expert, 1999 Esbroeck, R., V., (2001), Teorii ale dezvoltării carierei, Institutul de Ştiinţe Pedagogice, Bucureşti Hayes, N., Orrell, S., (2003), Introducere în psihologie, Ed. All, Bucureşti Iosif Ghe., Managementul resurselor umane. Psihologia personalului, Bucureşti, Ed. Victor, 2001 Jigău, M., ( coord.), ( 2006), Consilierea carierei. Compendiu de metode şi tehnici, Ed. Afir, Bucureşti Johns G., Comportament organizaţional, Ed. Economică, Bucureşti, 1998 Kate Keenan, 1998, Cum să selectezi personalul, Ed. Rentrop & Straton, Bucureşti Lefter V., Manolescu A., Chivu I., Managementul resurselor umane. Studii de caz. Probleme. Teste, Bucureşti, Ed. Economică, 1999 Lemeni, G., Miclea, M., (coord), (2004), Consiliere şi orientare, Ed. ASCR, Cluj Manolescu A., Managementul resurselor umane, Bucureşti, Ed. RAI, 1998 Mathis R., Rusu C., Managementul resurselor umane, Bucureşti, Ed. Economică,1997 Neagu Olimpia, Capitalul uman şi dezvoltarea economică, Ed. Risoprint 2010, Cluj-Napoca Omer I., Psihologia muncii, Bucureşti, Ed. Fundaţiei România de Mâine, 2003

17 Pânişoară, I.O., ( 2004), Comunicarea eficientă, Ed. Polirom, Iaşi Pitariu, H. (1983), Psihologia selecţiei şi formării profesionale, Ed. Dacia, Cluj-Napoca Pitariu, H., (2000), Managementul Resurselor Umane. Evaluarea Performanţelor Profesionale, Bucureşti, Editura All Roşca, Al. şi Zörgö, B. (1972), Aptitudinile, Ed. Şttinţifică, Bucureşti Rotariu, T., Bădescu, G., Culic, I., Mezei, E. şi Mureşan, C. (1999), Metode statistice aplicate în ştiinţele sociale, Iaşi, Editura Polirom Sandy Adirondack, Managementul pur şi simplu?, Ed. Fundaţia pentru Dezvoltarea Societăţii Civile, 1999 Stegăroiu C. D., Aurelian Sofică, 2001, Managementul resursei umane, Ed. Risoprint, Cluj Napoca, Universitatea Babeş-Bolyai Stegăroiu C. Dan, 1992, Sociologia muncii, Fac. Istorie şi Filozofie, Universitatea Babeş-Bolyai Cluj- Napoca Stegăroiu C. Dan, 1993, Şomajul: prezent şi perspective, Facultatea de istorie şi filozofie Universitatea Babeş-Bolyai, Cluj-Napoca Tabachiu A., Psihologia muncii (curs), Bucureşti, Ed. Universităţii Politehnice, 1997

18 MELLÉKLETEK 1. MELLÉKLET MUNKAKÖRI LEÍRÁS MODELL Intézmény MUNKAKÖRI LEÍRÁS I. MUNKAKÖR AZONOSÍTÁSA Munkakör megnevezése Részleg Az állás/munkakör helye a munkakörök rendszerében Az állás/munkakör célja II. SPECIFIKUS MUNKAKÖRÜLMÉNYEK Munkahely Fizikai körülmények Szociális körülmények Más állásokkal való kapcsolat: hierarchikus/funkcionális/ellenőrzési Gépek, szerszámok, munkaeszközök és munkavédelmi felszerelések

19 Feldolgozott anyagok Termékekkel és szolgáltatásokkal való ellátás Munkaprogram Rendelkezésre álló források Szokásos/kurrens kiszállások Az állással járó veszélyek Különleges munkakörülmények Hatóságok határai Pótlás/kompenzáció III. SZEMÉLYI JELLEMZŐK Képzettség Alapszíntű Szakirányú Továbbképző tanfolyamok Speciális engedélyek a képesítésekről Idegen nyelvek: olvasás/írás/beszéd Gyakorlat Szakirányú Menedzseri Más ágazatban Képességek Alapszíntű Kívánt Készségek Alapszíntű Kívánt Személyiség Alapszíntű jellemzők Kívánt

20 Motiváció Intelligencia Körülmények Érdeklődési kör/hobbik Életkor Testfelépítés/fizikai felépítés Egészségi Szomatikus/testi állapot Pszichés IV. FELADATOK, KÖTELESSÉGEK ÉS FELADATOK LEÍRÁSA Tervezési Napi tevékenységben Heti Alkalmi Időszakos Döntéshozatalban Napi Heti Alkalmi Időszakos Közösséggel való Napi kapcsolatban Heti Alkalmi Időszakos Információs Napi menedzsmenti Heti ágazatban Alkalmi Időszakos V. A MUNKAKÖRHÖZ RENDELT TELJESÍTMÉNY STANDARDOK

MTESZ SZABOLCS-SZATMÁR-BEREG MEGYEI EGYESÜLET

MTESZ SZABOLCS-SZATMÁR-BEREG MEGYEI EGYESÜLET MTESZ SZABOLCS-SZATMÁR-BEREG MEGYEI EGYESÜLET A program megnevezése: Személyes fejlesztési terv kidolgozása A program célja: - a résztvevők felvilágosítása arról, hogy milyen szerepet tölt be a tanulás

Részletesebben

A program megnevezése: Mentálhigiénia

A program megnevezése: Mentálhigiénia FEDERATION OF TECHNICAL AND SCIENTIFIC SOCIETIES NYÍREGYHÁZA HUNGARY MŰSZAKI ÉS TERMÉSZETTUDOMÁNYI EGYESÜLETEK SZÖVETSÉGE SZABOLCS-SZATMÁR-BEREG MEGYEI SZERVEZET VASILE GOLDIŞ WESTERN UNIVERSITY OF ARAD,

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ PSIDIUM AKKREDITÁCIÓS KÉPZÉS PSIDIUM RENDSZERISMERETI KÉPZÉS DÖNTÉSTÁMOGATÓ MÓDSZEREK A HUMÁNERŐFORRÁS MENEDZSMENTBEN

TÁJÉKOZTATÓ PSIDIUM AKKREDITÁCIÓS KÉPZÉS PSIDIUM RENDSZERISMERETI KÉPZÉS DÖNTÉSTÁMOGATÓ MÓDSZEREK A HUMÁNERŐFORRÁS MENEDZSMENTBEN PSIDIUM AKKREDITÁCIÓS KÉPZÉS TÁJÉKOZTATÓ PSIDIUM RENDSZERISMERETI KÉPZÉS DÖNTÉSTÁMOGATÓ MÓDSZEREK A HUMÁNERŐFORRÁS MENEDZSMENTBEN OBJEKTIVITÁS ÉS MÉRHETŐSÉG BEVEZETÉSE PAK TÁJÉKOZTATÓ Programjaink célja,

Részletesebben

COMINN Innovációs Kompetencia a fémipari szektorban TANULÁSI KIMENET DEFINÍCIÓ

COMINN Innovációs Kompetencia a fémipari szektorban TANULÁSI KIMENET DEFINÍCIÓ COMINN Innovációs Kompetencia a fémipari szektorban TANULÁSI KIMENET DEFINÍCIÓ Ország: Portugália Vállalat: Inovafor Képesítés Az innováció fejlesztői és elősegítői a fémipari KKV-k munkacsoportjaiban

Részletesebben

STRESSZ KEZELÉS MESTERFOKON

STRESSZ KEZELÉS MESTERFOKON STRESSZ KEZELÉS MESTERFOKON Tény, hogy a munkavállalók munkahelyi, családi és magán életi problémái nagymértékben képesek befolyásolni a munkavállaló munkahelyi teljesítményét, és ez által közvetett vagy

Részletesebben

+36 20 316 6766 mail@adatkezelo.hu www.adatkezelo.hu 2015 Első Hazai Adatkezelő Kft. All Rights Reserved.

+36 20 316 6766 mail@adatkezelo.hu www.adatkezelo.hu 2015 Első Hazai Adatkezelő Kft. All Rights Reserved. Rólunk Az Első Hazai Adatkezelő Kft. contact center, HR és tréning, munkaerő-kölcsönzés valamint facility management szolgáltatások nyújtásával áll Megbízói rendelkezésére. A rábízott feladatokat 2002

Részletesebben

M5004 FELADATOK. f) elegendő előny esetén meg tudja kezdeni a program előkészítését, és a feltételek megteremtését ISMERETEK

M5004 FELADATOK. f) elegendő előny esetén meg tudja kezdeni a program előkészítését, és a feltételek megteremtését ISMERETEK M5004 FELDTOK Felnőttoktatási és képzési tevékenysége során alkotó módon alkalmazza a felnőttek tanulásának lélektani 4 törvényszerűségeit a) a felnőtt tanuló motiválására formális tanulmányai 5 során

Részletesebben

HOGYAN JELEZHETŐ ELŐRE A

HOGYAN JELEZHETŐ ELŐRE A HOGYAN JELEZHETŐ ELŐRE A MUNKATÁRSAK BEVÁLÁSA? A BELSŐ ÉRTÉKELŐ KÖZPONT MÓDSZEREI ÉS S BEVÁLÁSVIZSG SVIZSGÁLATA Budapest, 2010.03.25. PSZE HR Szakmai nap Előadó: Besze Judit BÉK módszergazda. 1/28 BEVÁLÁS

Részletesebben

Humán Erőforrás Menedzsment a General Motors Powertrain Magyarországnál. Toborzás Kiválasztás - Interjú

Humán Erőforrás Menedzsment a General Motors Powertrain Magyarországnál. Toborzás Kiválasztás - Interjú Humán Erőforrás Menedzsment a General Motors Powertrain Magyarországnál Toborzás Kiválasztás - Interjú HRM alapfeladata: a szervezet működéséhez szükséges megfelelő munkaerő-állomány biztosítása a vállalat

Részletesebben

FELNŐTTKÉPZÉSI SZOLGÁLTATÁSOK TÁJÉKOZTATÓ PROGRAMFÜZET a Centroszet Szakképzés-szervezési NKft.-nél

FELNŐTTKÉPZÉSI SZOLGÁLTATÁSOK TÁJÉKOZTATÓ PROGRAMFÜZET a Centroszet Szakképzés-szervezési NKft.-nél FELNŐTTKÉPZÉSI SZOLGÁLTATÁSOK PROGRAMFÜZET a Centroszet Szakképzés-szervezési NKft.-nél Készítette: Marosvölgyi Ágnes A készítés dátuma: Budapest, 2011.07.08. Jóváhagyás dátuma: Budapest, 2011.07.11. Némedi

Részletesebben

Pécsi Tudományegyetem Közgazdaságtudományi Kar

Pécsi Tudományegyetem Közgazdaságtudományi Kar Pécsi Tudományegyetem Közgazdaságtudományi Kar ÜZLETI TANÁCSADÓ szakirányú továbbképzési szak Az üzleti tanácsadás napjaink egyik kulcsfontosságú ágazata az üzleti szférában. A tercier szektor egyik elemeként

Részletesebben

Milton Kft. Tréning ajánló. Elérhető tudás hiteles forrásból. Nyílt és belső tréningek Vezetői tréningek Tréningek munkaadóknak és munkavállalóknak

Milton Kft. Tréning ajánló. Elérhető tudás hiteles forrásból. Nyílt és belső tréningek Vezetői tréningek Tréningek munkaadóknak és munkavállalóknak Milton Kft. Tréning ajánló Elérhető tudás hiteles forrásból Nyílt és belső tréningek Vezetői tréningek Tréningek munkaadóknak és munkavállalóknak Bevezetés Tisztelt Ügyfelünk! Kedves Hölgyem és Uram! Belső,

Részletesebben

Babeș-Bolyai Tudományegyetem Pszichológia és Neveléstudományok Kar Alkalmazott Pszichológia Intézet Pszichológia szak. ZÁRÓVIZSGA TÉTELEK 2017 július

Babeș-Bolyai Tudományegyetem Pszichológia és Neveléstudományok Kar Alkalmazott Pszichológia Intézet Pszichológia szak. ZÁRÓVIZSGA TÉTELEK 2017 július Babeș-Bolyai Tudományegyetem Pszichológia és Neveléstudományok Kar Alkalmazott Pszichológia Intézet Pszichológia szak ZÁRÓVIZSGA TÉTELEK 2017 július I.KÖTELEZŐ tantárgyak tételei 1. Az intelligencia meghatározásai,

Részletesebben

8. sz. melléklet Pszicho-szociális nevelési program a foglalkoztathatóságért. - képzési program folyamata -

8. sz. melléklet Pszicho-szociális nevelési program a foglalkoztathatóságért. - képzési program folyamata - ELŐKÉSZÍTÉS: 8. sz. melléklet Pszicho-szociális nevelési program a foglalkoztathatóságért - képzési program folyamata - A tanfolyam meghirdetése időpontok megjelölésével Jelentkezők regisztrálása A jelentkezők

Részletesebben

Emberi erőforrás menedzsment

Emberi erőforrás menedzsment Emberi erőforrás menedzsment Toborzás - Álláskeresés Dr. Gyökér Irén BME Részidős Mesterképzés 2014 tavasz 55-62 Vázlat A hiány betöltésnek módozatai A kiválasztás folyamata A toborzás célja módszerei

Részletesebben

OKTATÓ KURZUS ÉRTÉKELŐKNEK

OKTATÓ KURZUS ÉRTÉKELŐKNEK OKTATÓ KURZUS ÉRTÉKELŐKNEK A Project hivatalos weboldala http://www.validaidplus.eu Projekt partnerek Hellenic Management Association www.eede.gr Institute for Postgraduate Studies www.ips.bg Ecocenter

Részletesebben

IV. A munkaköri leírás és elemzése

IV. A munkaköri leírás és elemzése BBTE, Politika-, Közigazgatás- és Kommunikációtudományi kar, Szatmárnémeti egyetemi kirendeltség IV. A munkaköri leírás és elemzése Emberi Erőforrás Menedzsment 2012 Október 20 Gál Márk PhD Közigazgatási

Részletesebben

Ügyeljen arra, hogy a programmodul sorszáma és megnevezése azonos legyen a I. A program általános tartalma fejezet 11. pontjában írtakkal!

Ügyeljen arra, hogy a programmodul sorszáma és megnevezése azonos legyen a I. A program általános tartalma fejezet 11. pontjában írtakkal! II. ADATLAP - Programmodul részletes bemutatása 3. SZ. MELLÉKLET Valamennyi programmodulra külön-külön kitöltendő 1. A programmodul azonosító adatai Ügyeljen arra, hogy a programmodul sorszáma és megnevezése

Részletesebben

MIR. Kompetenciák. Dr. Finna Henrietta

MIR. Kompetenciák. Dr. Finna Henrietta MIR Kompetenciák Dr. Finna Henrietta A kompetenciák jelentősége Kiválasztás alapja Munkaköri leírás Munkaköri térkép A kompetencia a szakképzett dolgozótól elvárt ismeretek, személyiségjegyek (készségek,

Részletesebben

Dr. Konczosné dr. Szombathelyi Márta Tehetség- és motivációs modell kidolgozásának kérdései a SZE TMDK kapcsán

Dr. Konczosné dr. Szombathelyi Márta Tehetség- és motivációs modell kidolgozásának kérdései a SZE TMDK kapcsán Dr. Konczosné dr. Szombathelyi Márta Tehetség- és motivációs modell kidolgozásának kérdései a SZE TMDK kapcsán A tudásgyárak technológiaváltása és humánstratégiája a felsőoktatás kihívásai a XXI. században

Részletesebben

2014.11.26. KULCSFONTOSSÁGÚ TEHETSÉGEK MENEDZSMENTJE

2014.11.26. KULCSFONTOSSÁGÚ TEHETSÉGEK MENEDZSMENTJE 2014.11.26. KULCSFONTOSSÁGÚ TEHETSÉGEK MENEDZSMENTJE KIT TEKINTÜNK TEHETSÉGNEK? 26/11/2014 Page 1 KI A TEHETSÉG KIK PÁLYÁZHATNAK A BONAFARM CSOPORTBAN? VEZETŐI SZAKEMBER - Lelkesedés, erős teljesítmény

Részletesebben

A karrier útvonal 5 szakaszból áll: SZAKASZOK CÉLOK TARTALOM KULCSFONTOSSÁGÚ KOMPETENCIÁK 'PUHA' KÉSZSÉGEK

A karrier útvonal 5 szakaszból áll: SZAKASZOK CÉLOK TARTALOM KULCSFONTOSSÁGÚ KOMPETENCIÁK 'PUHA' KÉSZSÉGEK AZ AGRONOMA BEVÁLT GYAKORLATOK ADAPTÁCIÓJÁNAK VÁZLATA - DEMETRAE TÁRSADALMI NEMEK SZEMPONTJÁBÓL ÉRZÉKENY SZAKKÉPZÉSI KARRIER ÚTMUTATÓ A MEZŐGAZDASÁGI-KÖRNYEZETVÉDELMI ÁGAZATHOZ A karrier útvonal 5 szakaszból

Részletesebben

11.tétel. - A jó munkahely kritériumai, személyi és tárgyi feltételei

11.tétel. - A jó munkahely kritériumai, személyi és tárgyi feltételei 11.tétel 10. Ön egy utazásszervező irodában menedzserként dolgozik, ahol fontosnak tartják a munkatársak motiválását, jutalmazását. Önt bízzák meg azzal, hogy válassza ki a legjobban dolgozó munkatársakat,

Részletesebben

III. Az emberi erőforrás tervezése

III. Az emberi erőforrás tervezése BBTE, Politika-, Közigazgatás- és Kommunikációtudományi kar, Szatmárnémeti egyetemi kirendeltség III. Az emberi erőforrás tervezése Emberi Erőforrás Menedzsment 2012 Október 20 Gál Márk PhD Közigazgatási

Részletesebben

Hozd ki belőle a legtöbbet fiatalok egyéni támogatása coaching technikával

Hozd ki belőle a legtöbbet fiatalok egyéni támogatása coaching technikával Hozd ki belőle a legtöbbet fiatalok egyéni támogatása coaching technikával Szuhai Nóra ügyvezető, coach, tréner mentor Legjobb vagyok Kiemelten Közhasznú Nonprofit Kft. MUTASS UTAT! Európai hálózatok a

Részletesebben

TANULÁSI ÉS MUNKAMOTIVÁCIÓ ERŐSÍTÉSE 5. SZ. MELLÉKLET Modultematika

TANULÁSI ÉS MUNKAMOTIVÁCIÓ ERŐSÍTÉSE 5. SZ. MELLÉKLET Modultematika TANULÁSI ÉS MUNKAMOTIVÁCIÓ ERŐSÍTÉSE 5. SZ. MELLÉKLET Modultematika TÉMA OKTATÓ/TRÉNER ÓRASZÁM 1. CSOPORTÉPÍTŐ TRÉNING MODUL 12 1.1 Önálló bemutatkozás 1.2 Névlánc- egymás nevének ismétlése az ülésrend

Részletesebben

Munkáltatói igények, foglalkoztatási stratégiák, együttműködések

Munkáltatói igények, foglalkoztatási stratégiák, együttműködések A foglalkoztatás fejlesztés helyzete, céljai Szabolcs- Szatmár-Bereg megyében Munkáltatói igények, foglalkoztatási stratégiák, együttműködések Kisvárda, 2017. január 23. Dr. Papp Csaba megyei jegyző Szabolcs-Szatmár-Bereg

Részletesebben

Az álláskeresés és önéletrajz. Dr. Gyökér Irén

Az álláskeresés és önéletrajz. Dr. Gyökér Irén Az álláskeresés és önéletrajz 2 * Álláskeresés Kell világos stratégia, mit keresek? Hol vannak ezek? Kreativitás! Folyamatos munkaerő-piaci figyelés. Önértékelés Erősségek, gyengeségek: Lehetőségek, veszélyek

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ FELNŐTTKÉPZÉSI SZOLGÁLTATÁSOKRÓL

TÁJÉKOZTATÓ FELNŐTTKÉPZÉSI SZOLGÁLTATÁSOKRÓL TÁJÉKOZTATÓ FELNŐTTKÉPZÉSI SZOLGÁLTATÁSOKRÓL Tisztelt Jelentkező! A felnőttképzésről szóló jogszabályok lehetővé teszik a képzésre jelentkezők és résztvevők számára, hogy felnőttképzési szolgáltatásokat

Részletesebben

TÁMOP-5.6.1.A-11/4-2011-0002

TÁMOP-5.6.1.A-11/4-2011-0002 Vissza a jövőbe TÁMOP-5.6.1.A-11/4-2011-0002 Speciális integrációs és reintegrációs foglalkozások fogvatartottak, pártfogó felügyelet alatt állók, javítóintézeti neveltek számára 2012. május 31. Az Országos

Részletesebben

TANULÁSMÓDSZERTAN 5 6. évfolyam

TANULÁSMÓDSZERTAN 5 6. évfolyam TANULÁSMÓDSZERTAN 5 6. évfolyam A tanulás tanításának elsődleges célja, hogy az egyéni képességek, készségek figyelembe vételével és fejlesztésével képessé tegyük tanítványainkat a 21. században elvárható

Részletesebben

VII. Személyzetfejlesztés

VII. Személyzetfejlesztés BBTE, Politika-, Közigazgatás- és Kommunikációtudományi kar, Szatmárnémeti egyetemi kirendeltség VII. Személyzetfejlesztés Emberi Erőforrás Menedzsment 2012 December 8 Gál Márk PhD Közigazgatási tanszék

Részletesebben

Felnőttképzési tájékoztató

Felnőttképzési tájékoztató Felnőttképzési nyilvántartási szám: 00373-2010 Felnőttképzési tájékoztató Jász-Nagykun-Szolnok Felnőttképzési programjai és szolgáltatásai 2012. 1 Bemutatkozás A Jász-Nagykun-Szolnok t (a továbbiakban

Részletesebben

Rejtett tartalékok vagy kidobott pénz?

Rejtett tartalékok vagy kidobott pénz? Rejtett tartalékok vagy kidobott pénz? Vezetői kompetenciafejlesztés lehetőségei az egészségügyben A KONETT Team komplex vezetőfejlesztési modelljének bemutatása Előadó: Salamon Hugó, KONETT Team vezető

Részletesebben

Kompetenciafejlesztés a mérnöktanárképzésben TÁMOP B.2-13/

Kompetenciafejlesztés a mérnöktanárképzésben TÁMOP B.2-13/ Kompetenciafejlesztés a mérnöktanárképzésben TÁMOP-4.1.2.B.2-13/1-2013-0002 PROJEKT ZÁRÓKONFERENCIA 2015.10.13. Dr. Tordai Zita Óbudai Egyetem TMPK Háttér A tanári szerep és a tanárképzés változása Európában

Részletesebben

A TERMELŐISKOLAI MODELL mint a hátrányos helyzetű munkanélküli fiatalok munkaerő piaci re integrációjának KOMPLEX PROGRAMJA

A TERMELŐISKOLAI MODELL mint a hátrányos helyzetű munkanélküli fiatalok munkaerő piaci re integrációjának KOMPLEX PROGRAMJA A TERMELŐISKOLAI MODELL mint a hátrányos helyzetű munkanélküli fiatalok munkaerő piaci re integrációjának KOMPLEX PROGRAMJA MUTASS UTAT! Budapest, 2013. november 28. Alapítás: 1993 Cél: A Zala megyében

Részletesebben

GO-HUMAN. Cégbemutató. A humánerőforrás a mi szakterületünk.

GO-HUMAN. Cégbemutató. A humánerőforrás a mi szakterületünk. Cégbemutató A humánerőforrás a mi szakterületünk. MUNKAERŐ-KÖLCSÖNZÉS Mi a munkaerő-kölcsönzés? A munkaerő-kölcsönzés a legelterjedtebb atipikus foglalkoztatási forma, melynek keretében a foglalkoztató

Részletesebben

MC Kérdés. SC Kérdés. SC Kérdés

MC Kérdés. SC Kérdés. SC Kérdés Melyik a helyes válasz? (több helyes válasz is lehetséges). A távmunka definíciója szerint három feltételnek kell egyidejűleg teljesülnie a hatékony távmunkához: a kialakított távmunkahely HELYES info-tele-kommunikációs

Részletesebben

Integrált keretrendszer

Integrált keretrendszer Integrált keretrendszer Példa SAP R/3 Humán erőforrás gazdálkodás, személyügy Referencia modell 1 Humánerőforrás Személyzeti ügyek 2 Humánerőforrás Rendszerszervezése Üzleti Költség elszámolási Üzem Könyvelési

Részletesebben

TÁMOP 5.3.1 Munkába lépés Zárókonferencia Tréningek, klubfoglalkozások a projektben

TÁMOP 5.3.1 Munkába lépés Zárókonferencia Tréningek, klubfoglalkozások a projektben TÁMOP 5.3.1 Munkába lépés Zárókonferencia Tréningek, klubfoglalkozások a projektben 2011. január 27. Kommunikációs és csoportépítő tréning 3x6 óra Célok: - a csoporttagok beilleszkedésének csoportba és

Részletesebben

Ügyeljen arra, hogy a programmodul sorszáma és megnevezése azonos legyen a I. A program általános tartalma fejezet 11. pontjában írtakkal!

Ügyeljen arra, hogy a programmodul sorszáma és megnevezése azonos legyen a I. A program általános tartalma fejezet 11. pontjában írtakkal! II. ADATLAP - Programmodul részletes bemutatása 2. SZ. MELLÉKLET Valamennyi programmodulra külön-külön kitöltendő 1. A programmodul azonosító adatai Ügyeljen arra, hogy a programmodul sorszáma és megnevezése

Részletesebben

VEZETŐI KOMPETENCIÁK ÉS SZERVEZETFEJLESZTÉS

VEZETŐI KOMPETENCIÁK ÉS SZERVEZETFEJLESZTÉS VEZETŐI KOMPETENCIÁK ÉS SZERVEZETFEJLESZTÉS A KÉPZÉSRŐL A logisztikában dolgozó középvezetők és specialisták számára kínálunk tréninget, melynek segítségével a vállalat vezetői és szervezeti színvonalát

Részletesebben

I. Általános információk az előadásokról, szemináriumokról, szak- vagy laborgyakorlatokról

I. Általános információk az előadásokról, szemináriumokról, szak- vagy laborgyakorlatokról Babeş Bolyai Tudományegyetem Kolozsvár Közgazdaság- és Gazdálkodástudományi Kar Szakirány: Bank és pénzügy, Marketing, ECTS 2010/2011 EGYETEMI TANÉV IV. félév I. Általános információk az előadásokról,

Részletesebben

A TANTÁRGY ADATLAPJA Közintézmények számvitele

A TANTÁRGY ADATLAPJA Közintézmények számvitele Facultatea de Științe Economice și Gestiunea Afacerilor Str. Teodor Mihali nr. 58-60 Cluj-Napoca, RO-400591 Tel.: 0264-41.86.52-5 Fax: 0264-41.25.70 econ@econ.ubbcluj.ro www.econ.ubbcluj.ro A TANTÁRGY

Részletesebben

TEHETSÉGGONDOZÁSI PROGRAMTERV A NASZÁLY-GALGA TISZKBEN 2010. 2010. február

TEHETSÉGGONDOZÁSI PROGRAMTERV A NASZÁLY-GALGA TISZKBEN 2010. 2010. február TEHETSÉGGONDOZÁSI PROGRAMTERV A NASZÁLY-GALGA TISZKBEN 2010 2010. február 1 I. A Naszály-Galga TISZK Tehetséggondozó Programjának céljai A Naszály-Galga TISZK tehetséggondozó programjának célja, hogy elősegítse

Részletesebben

Kompetencia alapú oktatás (tanári kompetenciák) 2015.04.09. NyME- SEK- MNSK N.T.Á

Kompetencia alapú oktatás (tanári kompetenciák) 2015.04.09. NyME- SEK- MNSK N.T.Á Kompetencia alapú oktatás (tanári kompetenciák) A kompetencia - Szakértelem - Képesség - Rátermettség - Tenni akarás - Alkalmasság - Ügyesség stb. A kompetenciát (Nagy József nyomán) olyan ismereteket,

Részletesebben

ÁROP KÉPZÉS A KONVERGENCIA RÉGIÓKBAN LÉVŐ ÖNKORMÁNYZATOKNAK FENNTARTHATÓ ÖNKORMÁNYZAT E- TANANYAGOKAT BEMUTATÓ KONFERENCIA

ÁROP KÉPZÉS A KONVERGENCIA RÉGIÓKBAN LÉVŐ ÖNKORMÁNYZATOKNAK FENNTARTHATÓ ÖNKORMÁNYZAT E- TANANYAGOKAT BEMUTATÓ KONFERENCIA ÁROP-2.2.22-2013-2013-001 KÉPZÉS A KONVERGENCIA RÉGIÓKBAN LÉVŐ ÖNKORMÁNYZATOKNAK FENNTARTHATÓ ÖNKORMÁNYZAT E- TANANYAGOKAT BEMUTATÓ KONFERENCIA A szervezeti képességépítés lehetőségei az önkormányzatoknál

Részletesebben

Élelmezésvezető Élelmezésvezető

Élelmezésvezető Élelmezésvezető A 10/2007 (II. 27.) SzMM rendelettel módosított 1/2006 (II. 17.) OM rendelet Országos Képzési Jegyzékről és az Országos Képzési Jegyzékbe történő felvétel és törlés eljárási rendjéről alapján. Szakképesítés,

Részletesebben

A MAGYAR PUBLIC RELATIONS SZÖVETSÉG SZAKMAFEJLESZTŐ BIZOTTSÁGÁNAK I. számú ÚTMUTATÓ ÁLLÁSFOGLALÁSA.

A MAGYAR PUBLIC RELATIONS SZÖVETSÉG SZAKMAFEJLESZTŐ BIZOTTSÁGÁNAK I. számú ÚTMUTATÓ ÁLLÁSFOGLALÁSA. A MAGYAR PUBLIC RELATIONS SZÖVETSÉG SZAKMAFEJLESZTŐ BIZOTTSÁGÁNAK I. számú ÚTMUTATÓ ÁLLÁSFOGLALÁSA. A public relations tevékenység struktúrájával kapcsolatos szakmai kifejezések tartalmának értelmezése:

Részletesebben

Az oktatás stratégiái

Az oktatás stratégiái Az oktatás stratégiái Pedagógia I. Neveléselméleti és didaktikai alapok NBÁA-003 Falus Iván (2003): Az oktatás stratégiái és módszerei. In: Falus Iván (szerk.): Didaktika. Elméleti alapok a tanítás tanulásához.

Részletesebben

Rövid összefoglaló a pszichológia BA szak zárásához

Rövid összefoglaló a pszichológia BA szak zárásához Elfogadta a Pszichológia Intézet Intézeti Tanácsa 2011.02.15. Érvényes a 2011 tavaszán záróvizsgázókra Rövid összefoglaló a pszichológia BA szak zárásához (Részletesebb leíráshoz ld. A pszichológia BA

Részletesebben

Ügyeljen arra, hogy a programmodul sorszáma és megnevezése azonos legyen a I. A program általános tartalma fejezet 11. pontjában írtakkal!

Ügyeljen arra, hogy a programmodul sorszáma és megnevezése azonos legyen a I. A program általános tartalma fejezet 11. pontjában írtakkal! II. ADATLAP - Programmodul részletes bemutatása Valamennyi programmodulra külön-külön kitöltendő 1. A programmodul azonosító adatai Ügyeljen arra, hogy a programmodul sorszáma és megnevezése azonos legyen

Részletesebben

A TANTÁRGY ADATLAPJA

A TANTÁRGY ADATLAPJA A TANTÁRGY ADATLAPJA 1. A képzési program adatai 1.1 Felsőoktatási intézmény Babeș-Bolyai Tudományegyetem 1.2 Kar Szociológia és Szociális Munkásképző Kar 1.3 Intézet Magyar Szociológia és Szociális Munka

Részletesebben

CIVIL MUNKAKÖZVETÍTŐ IRODA

CIVIL MUNKAKÖZVETÍTŐ IRODA CIVIL MUNKAKÖZVETÍTŐ IRODA KÖZÖSEN A MEGVÁLTOZOTT MUNKAKÉPESSÉGŰEKÉRT BEFOGADÓ MUNKAHELYEK, BEFOGADÓ ÖNKORMÁNYZATOK című, TÁMOP 2.4.2/B-09/2-2009-0002 sz. azonosító számú program BEMUTATÁSA A projekt az

Részletesebben

A brüsszeli kapcsolattartó iroda vezetője

A brüsszeli kapcsolattartó iroda vezetője NYÍLT PÁLYÁZATI FELHÍVÁS A BRÜSSZELI KAPCSOLATTARTÓ IRODA VEZETŐJE Pályázati határidő: 2016. augusztus 31. Hivatkozási szám: EF-TA-16-03 A szerződés típusa: Ideiglenes alkalmazott 2f ( 1 ) Besorolási csoport/besorolási

Részletesebben

2. előadás. Munkakörelemzés és -tervezés

2. előadás. Munkakörelemzés és -tervezés 2. előadás Munkakörelemzés és -tervezés 1 A munkakörelemzés I. A munkakör fogalma A munkakörelemzés fogalma és Tartalma 2 . A szervezet legkisebb azonosítható egysége, aminek felelőse van. A munkakör:

Részletesebben

KÉPZÉSI PROGRAM. 1. A képzési program

KÉPZÉSI PROGRAM. 1. A képzési program A helyzetfiiggő és hatékonyan szervező vezető vezetői készségfejlesztés KÉPZÉSI PROGRAM 1. A képzési program 1,1. Képzés megnevezése A helyzetfuggő és hatékonyan szervező vezető vezetői készségfejlesztés

Részletesebben

Felnőttképzési tevékenység elemzése a 2014. évi minőségcélok tükrében. Valamennyi folyamat, valamennyi tagintézményben működjön

Felnőttképzési tevékenység elemzése a 2014. évi minőségcélok tükrében. Valamennyi folyamat, valamennyi tagintézményben működjön Felnőttképzési tevékenység elemzése a 2014. évi minőségcélok tükrében Cél Sikerkritérium Tényleges eredmény 1. A felnőttképzési minőségirányítási kézikönyv korrekciója a felnőttképzési minőségbiztosítási

Részletesebben

A TANTÁRGY ADATLAPJA

A TANTÁRGY ADATLAPJA A TANTÁRGY ADATLAPJA 1. A képzési program adatai 1.1 Felsőoktatási intézmény Babeş-Bolyai Tudományegyetem, Kolozsvár 1.2 Kar Pszichológia és Neveléstudományok Kar 1.3 Intézet Alkalmazott Pszichológia Intézet

Részletesebben

SZAKDOLGOZATI TÉMAKÖRÖK

SZAKDOLGOZATI TÉMAKÖRÖK SZAKDOLGOZATI TÉMAKÖRÖK GAZDÁLKODÁSI ÉS MENEDZSMENT SZAKOS HALLGATÓK SZÁMÁRA 2013 Figyelem!!! A szakdolgozat készítésére vonatkozó szabályokat a hallgatónak a témát kijelölő kari sajátosságok figyelembe

Részletesebben

A tehetséges tanulók azonosítása, beválogatása, valamint mérések alkalmazása a tehetséggondozó programban. Készítette: Bárány Zoltán r.

A tehetséges tanulók azonosítása, beválogatása, valamint mérések alkalmazása a tehetséggondozó programban. Készítette: Bárány Zoltán r. A tehetséges tanulók azonosítása, beválogatása, valamint mérések alkalmazása a tehetséggondozó programban. Készítette: Bárány Zoltán r. alezredes Logikai fázis A tehetségazonosítás beválogatás folyamatának

Részletesebben

A PÁPAI POLGÁRMESTERI HIVATAL SZERVEZETFEJLESZTÉSE (ÁROP-1.A.2/A-2008-0050)

A PÁPAI POLGÁRMESTERI HIVATAL SZERVEZETFEJLESZTÉSE (ÁROP-1.A.2/A-2008-0050) A PÁPAI POLGÁRMESTERI HIVATAL SZERVEZETFEJLESZTÉSE (ÁROP-1.A.2/A-2008-0050) I. A pályázat keretében megvalósuló képzések Döntéshozatal Célja: a résztvevők megismerik és gyakorolják a hatékony, önérvényesítő

Részletesebben

KÉRDŐÍV SZERVEZETEK RÉSZÉRE

KÉRDŐÍV SZERVEZETEK RÉSZÉRE KÉRDŐÍV SZERVEZETEK RÉSZÉRE AZ ÖNKÉNTESSÉG SORÁN SZERZETT TAPASZTALATOK FELMÉRÉSE MUNKAERŐPIACI HASZNOSÍTHATÓSÁG SZEMPONTJÁBÓL Kedves válaszadó! A megkeresés oka: A Leonardo da Vinci programon belül megvalósuló

Részletesebben

Ügyeljen arra, hogy a programmodul sorszáma és megnevezése azonos legyen a I. A program általános tartalma fejezet 11. pontjában írtakkal!

Ügyeljen arra, hogy a programmodul sorszáma és megnevezése azonos legyen a I. A program általános tartalma fejezet 11. pontjában írtakkal! II. ADATLAP Programmodul részletes bemutatása 3. SZ. MELLÉKLET Valamennyi programmodulra különkülön kitöltendő 1. A programmodul azonosító adatai Ügyeljen arra, hogy a programmodul sorszáma és megnevezése

Részletesebben

Általános képzési keretterv ARIADNE. projekt WP 4 Euricse módosítva a magyarországi tesztszeminárium alapján

Általános képzési keretterv ARIADNE. projekt WP 4 Euricse módosítva a magyarországi tesztszeminárium alapján Általános képzési keretterv ARIADNE projekt WP 4 Euricse módosítva a magyarországi tesztszeminárium alapján A jelen dokumentumban a szociális gazdaság témakörében tartandó háromnapos vezetői tréning általános

Részletesebben

54 345 03 0000 00 00 Munkaerőpiaci szervező, elemző Munkaerőpiaci szervező, elemző 54 345 06 0000 00 00 Személyügyi gazdálkodó és fejlesztő

54 345 03 0000 00 00 Munkaerőpiaci szervező, elemző Munkaerőpiaci szervező, elemző 54 345 06 0000 00 00 Személyügyi gazdálkodó és fejlesztő A 10/2007 (II. 27.) SzMM rendelettel módosított 1/2006 (II. 17.) OM rendelet Országos Képzési Jegyzékről és az Országos Képzési Jegyzékbe történő felvétel és törlés eljárási rendjéről alapján. Szakképesítés,

Részletesebben

Generáció menedzsment. Dr. Finna Henrietta

Generáció menedzsment. Dr. Finna Henrietta Generáció menedzsment Dr. Finna Henrietta Kérdések HR-esként milyen ösztönző módszereket alkalmaznál az Y generáció tagjai esetében? Mennyire jelent megfelelő motiválást az Y generáció számára, ha karrierjük

Részletesebben

A tételsor a 27/2016. (IX. 16.) EMMI rendeletben foglalt szakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye alapján készült. 2/33

A tételsor a 27/2016. (IX. 16.) EMMI rendeletben foglalt szakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye alapján készült. 2/33 A vizsgafeladat megnevezése: A vizsgafeladat ismertetése: A szóbeli vizsgatevékenység a szakmai és vizsgakövetelmények alapján összeállított, a vizsgázó számára előre kiadott komplex szóbeli tételsor alapján

Részletesebben

VÁLLALKOZÁSOK SZERVEZÉSE

VÁLLALKOZÁSOK SZERVEZÉSE VÁLLALKOZÁSOK SZERVEZÉSE MUNKAERŐPIACI ISMERETEK A MUNKAERŐ KIVÁLASZTÁSÁNAK FOLYAMATA Célja: egy üres állás betöltése, teljesítménynövelés, piacbővítés, megfelelő helyen, megfelelő időben a megfelelően

Részletesebben

A pszichológia mint foglalkozás

A pszichológia mint foglalkozás A pszichológia mint foglalkozás Alkalmazott területek Polonyi Tünde, PhD Klinikai pszichológia Klinikum területe: mentális problémák, mentális egészség hiánya. De mi a mentális egészség? Eltérés a normától?

Részletesebben

Ügyeljen arra, hogy a programmodul sorszáma és megnevezése azonos legyen a I. A program általános tartalma fejezet 11. pontjában írtakkal!

Ügyeljen arra, hogy a programmodul sorszáma és megnevezése azonos legyen a I. A program általános tartalma fejezet 11. pontjában írtakkal! II. ADATLAP - Programmodul részletes bemutatása 4. SZ. MELLÉKLET Valamennyi programmodulra külön-külön kitöltendő 1. A programmodul azonosító adatai Ügyeljen arra, hogy a programmodul sorszáma és megnevezése

Részletesebben

Képzés megnevezése: ÚJ PREZENTÁCIÓS MÓDSZEREK A HATÉKONY KOMMUNIKÁCIÓÉRT A VÁLLALKOZÁSFEJLESZTÉSBEN

Képzés megnevezése: ÚJ PREZENTÁCIÓS MÓDSZEREK A HATÉKONY KOMMUNIKÁCIÓÉRT A VÁLLALKOZÁSFEJLESZTÉSBEN Képzés megnevezése: ÚJ PREZENTÁCIÓS MÓDSZEREK A HATÉKONY KOMMUNIKÁCIÓÉRT A VÁLLALKOZÁSFEJLESZTÉSBEN A képzés célja A vállalkozások hatékonyságának növelése a munkatársak kommunikációs technikájának, eszközeinek,

Részletesebben

A tanfelügyelet: a vezető mint pedagógus, a vezető mint vezető ellenőrzése

A tanfelügyelet: a vezető mint pedagógus, a vezető mint vezető ellenőrzése A tanfelügyelet: a vezető mint pedagógus, a vezető mint vezető ellenőrzése A tanfelügyeleti standardok fajtái 1. Az ellenőrzés területeinek megfelelő A vezető ellenőrzése - értékelése A pedagógusok ellenőrzése

Részletesebben

COMINN Innovációs Kompetencia a fémipari szektorban TANULÁSI KIMENET DEFINÍCIÓ

COMINN Innovációs Kompetencia a fémipari szektorban TANULÁSI KIMENET DEFINÍCIÓ COMINN Innovációs Kompetencia a fémipari szektorban Ország: Vállalat: SPANYOLORSZÁG FONDO FORMACIÓN EUSKADI Képesítés: Az innováció fejlesztői és elősegítői a fémipari KKV-k munkacsoportjaiban EQF szint:

Részletesebben

GVK_Munkaerőpiac_2011

GVK_Munkaerőpiac_2011 Jelentéskészítő, GVK_Munkaerőpiac_0 GVK_Munkaerőpiac_0 Válaszadók száma = 8 Felmérés eredmények Jelmagyarázat Válaszok relatív gyakorisága Átl. elt. Átlag Medián Kérdésszöveg Bal pólus Skála % 0% 0% 0%

Részletesebben

Tehetségről, a közoktatási törvényben /1993. évi LXXIX. törvény a közoktatásról /

Tehetségről, a közoktatási törvényben /1993. évi LXXIX. törvény a közoktatásról / Tehetségről, a közoktatási törvényben /1993. évi LXXIX. törvény a közoktatásról / A gyermek, a tanuló jogai és kötelességei II. fejezet 10 (3) A gyermeknek tanulónak joga, hogy a) képességeinek, érdeklődésének,

Részletesebben

Képzési tartalmak fejlesztése felhasználói igények alapján Közszolgálati humán szervező szakirányú továbbképzési szak

Képzési tartalmak fejlesztése felhasználói igények alapján Közszolgálati humán szervező szakirányú továbbképzési szak Emberi erőforrás gazdálkodás és közszolgálati életpálya Új Közszolgálati Életpálya ÁROP-2.2.17-2012-2013-0001 Képzési tartalmak fejlesztése felhasználói igények alapján Közszolgálati humán szervező szakirányú

Részletesebben

TUDATOS VEZETÉS vezetőfejlesztő program

TUDATOS VEZETÉS vezetőfejlesztő program TUDATOS VEZETÉS vezetőfejlesztő program Valódi partner, valódi megoldások. TUDATOS VEZETÉS VEZETŐFEJLESZTŐ PROGRAM 60 ÓRÁS COACHINGGAL KOMBINÁLT MODULÁRIS TRÉNINGSOROZAT A Tudatos Vezetés Program tréningsorozat

Részletesebben

I. ADATLAP - A program általános tartalma

I. ADATLAP - A program általános tartalma I. ADATLAP - A program általános tartalma 1. A program megnevezése 1.1. Kompetencia- és készségfejlesztő, ismeretfelújító, képzésre felkészítő tréning OKJ-s program esetén 1.2. OKJ száma is - 2. A program

Részletesebben

Gyarmati Dezső Sport Általános Iskola. Tanulásmódszertan HELYI TANTERV 5-6. OSZTÁLY

Gyarmati Dezső Sport Általános Iskola. Tanulásmódszertan HELYI TANTERV 5-6. OSZTÁLY Gyarmati Dezső Sport Általános Iskola Tanulásmódszertan HELYI TANTERV 5-6. OSZTÁLY KÉSZÍTETTE: Molnárné Kiss Éva MISKOLC 2015 Összesített óraterv A, Évfolyam 5. 6. 7. 8. Heti 1 0,5 óraszám Összóraszám

Részletesebben

A TANTÁRGY ADATLAPJA

A TANTÁRGY ADATLAPJA A TANTÁRGY ADATLAPJA 1. A képzési program adatai 1.1 Felsőoktatási intézmény Babes-Bolyai Tudományegyetem 1.2 Kar Pszichológia és Neveléstudományok Kar 1.3 Intézet Pedagógia és Alkalmazott Didaktika 1.4

Részletesebben

A mentorpedagógus képzés átdolgozása, tanulási eredmény alapú képzésfejlesztés

A mentorpedagógus képzés átdolgozása, tanulási eredmény alapú képzésfejlesztés FÉLÚTON... SZAKMAI KONFERENCIA Szeged, 2014. december 16. A mentorpedagógus képzés átdolgozása, tanulási eredmény alapú képzésfejlesztés Dina Miletta SZTE JGYPK egyetemi tanársegéd KÖVI oktató, tréner

Részletesebben

Kommunikáció elmélete és gyakorlata. Zombori Judit, pszichológus

Kommunikáció elmélete és gyakorlata. Zombori Judit, pszichológus Kommunikáció elmélete és gyakorlata Zombori Judit, pszichológus Önmenedzselés, karriertervezés Lehetőségek, technikák Mit értünk karrier alatt? Karrier = gyors, sikeres előmenetel, érvényesülés; Karriert

Részletesebben

Karrierlehetőségek az OTP Bank Nyrt. Dél-dunántúli Régiójában. Jozipovics Tímea osztályvezető

Karrierlehetőségek az OTP Bank Nyrt. Dél-dunántúli Régiójában. Jozipovics Tímea osztályvezető Karrierlehetőségek az OTP Bank Nyrt. Dél-dunántúli Régiójában Jozipovics Tímea osztályvezető Toborzás 2 KIEMELT FIGYELEM A MEGFELELŐ SZAKMAI KVALITÁSOKKAL RENDELKEZŐ JELÖLTEK FELKUTATÁSÁSRA, VEZETŐI UTÁNPÓTLÁS

Részletesebben

Budapest, 2013. október 25.

Budapest, 2013. október 25. Budapest, 2013. október 25. Kelemen Gabriella Pedagógiai szakértő RPI Az előadás tematikája A pedagógus portfólió, munkaportfólió Elkészítése elkerülhetetlen A minősítésben betöltött szerepe Hogyan készítsük

Részletesebben

A Sapientia Erdélyi Magyar Tudományegyetem Pályaválasztási Tanácsadási Központjának szervezeti és működési szabályzata

A Sapientia Erdélyi Magyar Tudományegyetem Pályaválasztási Tanácsadási Központjának szervezeti és működési szabályzata 1653/2015.02.06. sz. szenátusi határozat A Sapientia Erdélyi Magyar Tudományegyetem Pályaválasztási Tanácsadási Központjának szervezeti és működési szabályzata Törvényes keretek: A Sapientia EMTE Pályaválasztási

Részletesebben

Erőforrás-biztosítás: toborzás, kiválasztás,leépítés II. rész

Erőforrás-biztosítás: toborzás, kiválasztás,leépítés II. rész 4. előadás 1 Erőforrás-biztosítás: toborzás, kiválasztás,leépítés II. rész 2 1. Erőforrás biztosítási módozatok 2. A belső erőforrás-biztosítás stratégiai választásai 3. Toborzás 4. A kiválasztás 5. Leépítés

Részletesebben

SYLLABUS. Partiumi Keresztény Egyetem, Nagyvárad Bölcsészettudományi Kar Tanárképző szak

SYLLABUS. Partiumi Keresztény Egyetem, Nagyvárad Bölcsészettudományi Kar Tanárképző szak SYLLABUS I. Intézmény neve Kar Szak Tantárgy megnevezése Partiumi Keresztény Egyetem, Nagyvárad Bölcsészettudományi Kar Tanárképző szak Osztálymenedzsment A tantárgy típusa DF DD DS DC x II. Tantárgy felépítése

Részletesebben

3 + 1 SZEMPONT. gy jó coach többek között arról ismerszik meg, hogy mielőtt a hogyannal

3 + 1 SZEMPONT. gy jó coach többek között arról ismerszik meg, hogy mielőtt a hogyannal 24 SÁNDOR Jenő 3 + 1 SZEMPONT A COACH-KÉPZÉS KIVÁLASZTÁSÁHOZ Először is lépjünk egyet hátra: mi a coaching? E gy jó coach többek között arról ismerszik meg, hogy mielőtt a hogyannal foglalkozna, világos

Részletesebben

ÉRETTSÉGI VIZSGÁK A 21. SZÁZAD ELEJÉN NEMZETKÖZI KITEKINTÉS

ÉRETTSÉGI VIZSGÁK A 21. SZÁZAD ELEJÉN NEMZETKÖZI KITEKINTÉS XXI. Századi Közoktatás (fejlesztés, koordináció) II. szakasz TÁMOP-3.1.1-11/1-2012-0001 ÉRETTSÉGI VIZSGÁK A 21. SZÁZAD ELEJÉN NEMZETKÖZI KITEKINTÉS KÁKONYI LUCIA TÉMAVEZETŐ Információs vagy tudásalapú

Részletesebben

A BESZERZÉS HUMÁN MENEDZSMENT OLDALA

A BESZERZÉS HUMÁN MENEDZSMENT OLDALA A BESZERZÉS HUMÁN MENEDZSMENT OLDALA MUNKAERŐ-TOBORZÁS UTÁNPÓTLÁS KÉRDÉSE Bányai Réka, Soós Anna Kinga 2016 1 2 3 4 Bevezetés Miért nem talál a HR és a beszerzési vezető kvalifikált beszerzőt? Utánpótlás

Részletesebben

PROFESSZIONÁLIS OKTATÓI TEVÉKENYSÉG

PROFESSZIONÁLIS OKTATÓI TEVÉKENYSÉG PROFESSZIONÁLIS OKTATÓI TEVÉKENYSÉG KIVÁLÓSÁG PROFIL 2011. június A kiváló szervezetek elérik és fenntartják azt a teljesítményt, mely megfelel a partnereik elvárásainak. Ennek a célnak sikeres elérése

Részletesebben

DIGITÁLIS KOMPETENCIA FEJLESZTÉSE TANÍTÁSI ÓRÁKON

DIGITÁLIS KOMPETENCIA FEJLESZTÉSE TANÍTÁSI ÓRÁKON DIGITÁLIS KOMPETENCIA FEJLESZTÉSE TANÍTÁSI ÓRÁKON Juhász Gabriella A digitális kompetencia fogalma A digitális kompetencia az elektronikus média magabiztos és kritikus alkalmazása munkában, szabadidőben

Részletesebben

Kérje meg a pályázókat, hogy az Europass önéletrajzot használják, így Ön világos képet kaphat készségeikrõl és szakértelmükrõl!

Kérje meg a pályázókat, hogy az Europass önéletrajzot használják, így Ön világos képet kaphat készségeikrõl és szakértelmükrõl! Europass Önéletrajz Az Europass önéletrajz (CV) a hagyományos önéletrajzi formátumot követõ dokumentum, amellyel a felhasználók részletesebben, világosan és egyértelmûen bemutathatják képzettségeiket és

Részletesebben

Nem pedagógus munkakörben foglalkoztatottak teljesítményértékelési szabályzata

Nem pedagógus munkakörben foglalkoztatottak teljesítményértékelési szabályzata Nem pedagógus munkakörben foglalkoztatottak teljesítményértékelési szabályzata Az adminisztratív és technikai feladatokat ellátó foglalkoztatottak teljesítmény-értékelése Felelős: az igazgató Hatóköre:

Részletesebben

A tételekhez használható segédeszközt a vizsgaszervező biztosítja.

A tételekhez használható segédeszközt a vizsgaszervező biztosítja. A vizsgafeladat ismertetése: A szóbeli vizsgatevékenység a szakmai és vizsgakövetelmények alapján összeállított, a vizsgázó számára előre kiadott komplex szóbeli tételsor alapján történik. A vizsgázó a

Részletesebben

A tréningkoncepció áttekintése 13. A tréning alapelvei 14 A tartalom rövid ismertetése 15 Szövegminta tréning-kiíráshoz 20 Visszajelző kérdőív 21

A tréningkoncepció áttekintése 13. A tréning alapelvei 14 A tartalom rövid ismertetése 15 Szövegminta tréning-kiíráshoz 20 Visszajelző kérdőív 21 Tartalom A tréningkoncepció áttekintése 13 A tréning alapelvei 14 A tartalom rövid ismertetése 15 Szövegminta tréning-kiíráshoz 20 Visszajelző kérdőív 21 Tréning-menetrend: Vezetés és motiválás 25 Időterv

Részletesebben

Euromenedzser Őszi Akadémia

Euromenedzser Őszi Akadémia Euromenedzser Őszi Akadémia Június 7. A vállalkozás menedzsmentjének kiemelt HR-feladatai a XXI. században Az információs társadalom munkavállalói feladatai A felgyorsult változások kihívásai Az együttműködés

Részletesebben

AZ ELMÚLT HÁROM ÉV TAPASZTALATAI A DUÁLIS KÉPZÉS KIALAKÍTÁSA SORÁN

AZ ELMÚLT HÁROM ÉV TAPASZTALATAI A DUÁLIS KÉPZÉS KIALAKÍTÁSA SORÁN AZ ELMÚLT HÁROM ÉV TAPASZTALATAI A DUÁLIS KÉPZÉS KIALAKÍTÁSA SORÁN II. DUÁLIS FELSŐOKTATÁSI KONFERENCIA A KECSKEMÉTI DUÁLIS MODELL 3 ÉVE 2015. OKTÓBER 15. A program a TÁMOP-4.1.1.F-13/1-2013-0019. azonosítószámú,

Részletesebben

Gondolatok a belső auditorok felkészültségéről és értékeléséről Előadó: Turi Tibor vezetési tanácsadó, CMC az MSZT/MCS 901 szakértője

Gondolatok a belső auditorok felkészültségéről és értékeléséről Előadó: Turi Tibor vezetési tanácsadó, CMC az MSZT/MCS 901 szakértője Gondolatok a belső auditorok felkészültségéről és értékeléséről Előadó: Turi Tibor vezetési tanácsadó, CMC az MSZT/MCS 901 szakértője 1 Az előadás témái Emlékeztetőül: összefoglaló a változásokról Alkalmazási

Részletesebben