Szolgáltatások ellenőrzésének. tapasztalatai

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Szolgáltatások ellenőrzésének. tapasztalatai"

Átírás

1 Szolgáltatások ellenőrzésének tapasztalatai HAJDÚSZOBOSZLÓ RÁCZNÉ DR. LEHÓCZKY ZSUZSÁNNA FSZH

2 Kell-e ellenőrzés, és ha kell miért? Kérdések: kell-e a szabályosság az életünkben, szakszerűség a munkánkban, minőség a szolgáltatásokban? Válaszok: szabályok nélkül csak a káosz uralkodhat, a szakma gyakorlása elengedhetetlen a szakmai elkötelezettség és az ellátását igénylők elvárásai megkívánják

3 Az ellenőrzés általános céljai Az állami szándék: a jogszabályi előírások betartása, a támogatás célzott felhasználása, a közpénzek hasznosulása A hatósági szándék: a jogkövető magatartás erősítése, segítő ellenőrzés a szabályosság érdekében A fogyasztó elvárása: az ellátást igénylők részéről a jogbiztonság, a kiszámítható és színvonalas szolgáltatás A szolgáltatói szándék: a szabályszerű működés bizonyítása, megfelelősség szolgáltatások minőségének megőrzése, fejlesztése.

4 Hatóságok Sok vagy kevés? Szociális és gyámhivatal Kijelölt városi jegyző Foglalkoztatási és Szociális Hivatal Magyar Államkincstár ÁNTSZ Mezőgazdasági Szakigazgatási Hivatal Építéshatóság Tűzoltóság Munkaügyi Felügyelőség Munkavédelmi Felügyelőség Egyéb hatóságok, szakhatóságok

5 Szakmai szervezetek Fenntartók Intézmények, szolgáltatók Módszertani intézmények Regionális (7) - szakértők Egyházi (3) ORSZI gondozási szükséglet, felülvizsgálatok Civil szervezetek BEGYKA

6 Hatósági tevékenységek Engedélyezés Szociális és gyámhivatal Kijelölt városi jegyző (FSZH) szakhatóságok Ellenőrzés Finanszírozás MÁK FSZH Segítségnyújtás Szociális és gyámhivatal Kijelölt városi jegyző FSZH ÁNTSZ - MGSZH Tűzoltóság Munkaügyi ellenőrzések egyéb

7 Ellenőrzés Feladata: megállapításaival feltárja a meglévő hibákat, elősegítse azok kijavítását, ezzel segítse a szakszerűséget több szereplő, több szempont Típusai: Folyamatba épített vezetői ellenőrzés (FEUVE) Belső ellenőrzés (főként pénzügyi) Fenntartói ellenőrzés: törvényességi és a szakmai munka eredményességének ellenőrzése, értékelése Hatósági (jogszabályok betartása) Pénzügyi (MÁK állami normatíva felhasználása) Szakhatóságok: pl. ÁNTSZ, Munkavédelmi Főfelügyelőség, Tűzoltóság

8 Problémák Ki mit ellenőriz? Mindenki ugyanazt (személyi, tárgyi feltételek) Van amit senki (iratkezelés, adatvédelem) Együtt vagy külön? Az intézményvezető szétszakad Hatóság módszertan kompetenciái, határok Személyi, tárgyi feltételeket ki nézze Mi a szakmai ellenőrzés tartalma Van-e önálló ellenőrzése a módszertannak Szakhatóságok önálló, vagy együttes ellenőrzés Civil szervezetek ellátottjogi képviselő lehetőségei (ellátottak problémáit közvetítik)

9 Ellenőrzési problémák A szolgáltatásokkal szembeni elvárások hiányosak, nem egységes a követelmény Eltérő eljárással, szempontrendszerrel és gyakorlattal ellenőriznek a hatóságok, az ellenőrök Nincsenek összehangolt ellenőrzések, az egymás tájékoztatása hiányzik más megállapításainak elfogadása? A hatósági és a szakértői (módszertani) ellenőrzés határterületei és feladatmegosztása nem rendezett Az ellenőrzési eredmények nem összevethetők, így az ellenőrzés hatékonysága sem mérhető Egymásnak esetleg ellentmondó szakmai vélemények

10 Vélemények az ellenőrzésről (+) legalább a kóklereket kiszűrik, akik miatt a becsületeseket is megbélyegzik, megnyugszom, hogy minden rendben van, ami pedig nem, azt kijavítom, van kitől kérdeznem és ha rendesek segítséget is adnak, megnyugtathatom a fenntartót, hogy nálunk minden rendben van, a lelkünket is kitesszük (-) már megint piszkálnak, kell ez nekem? egyik el sem ment, már jön a másik mindenki mást kér, most dolgozhatok, előtte és utána is, bármit teszünk úgysem lesz jó, ha nincs akkor is hibát találnak

11 Módszerek (FSZH) Éves ütemtervek egyeztetése SZGYH-val Közös ellenőrzések SZGYH, jegyző Feladatok megosztása Egyeztetés alapján egy jelentés vagy külön készül Intézkedések, szankciók egyeztetése Megvalósulás ellenőrzése tájékoztatás, utóellenőrzés Ellátottjogi képviselőtől információ kérés Szempontsorok nyilvánossága Ellátotti interjú

12 Ellenőrzési területek alapadatok fenntartói adatok társulások jelentés a regiszterbe bírság kiszabható intézményi dokumentációk SZMSZ, szakmai program, házirend, szabályzatok ellátotti dokumentációk kérelem, megállapodás, speciális igazolások (fogyatékosság, gondozási szükséglet, jövedelemigazolás, stb.) személyi feltételek tanfolyam, közcélúak, társadalmi gondozók pénzügyi feltételek intézményi és személyi térítési díj megállapítása, beszedése ellátotti jogok érvényesülése szakmai jellemzők adatok, egyéni gondozási tervek ellátotti, dolgozói interjúk

13 Falu és tanyagondnoki ellátás 391 szolgáltatás ellenőrzése 54 kistérség 23 % tanyagondnok, 77% falugondnoki szolgálat Tapasztalatok kisebb hiányosságok sikeres és szükséges gépkocsik jó állapotúak helyi rendeletek elavultak, átdolgozásuk elmaradt szinte alig van dokumentáció kockás füzet megállapodások hiánya Szt. 94/B. (3) tanfolyami végzettséggel rendelkeznek lakosság körében ismert és elismert szolgáltatás

14 Étkeztetés 2010-től változás az otthonközeli ellátásokban általában mindhárom forma működik, de jellemző az elvitel és a kiszállítás volt arra példa, hogy a kiszállítás díja magasabb lett, mint az ebéd ára a helyi rendeletek tartalma jelentős eltéréseket mutat több esetben túlzottan szigorú a fizetendő díjban jelentős kedvezményeket adnak az önkormányzatok a hétvégi szolgáltatás nem jellemző

15 Házi segítségnyújtás szakmai tartalom pontosítása, módszertani kiadvány a tevékenységekről MÁK gondozási szükséglet vizsgálat értékelési rendszerének finomítása, egységes gyakorlat előgondozást és gondozási tervet szakképzett dolgozó készíthessen közeli hozzátartozók gondozásának kizárása pénzkezelési szabályzatban rögzíteni az ellátottól átvett pénzre vonatkozó dokumentálást társadalmi gondozók, közcélúak beszámítása a szakmai létszámba bizonytalan helyzet

16 Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás a készülékek műszaki adottságai jók, de a bonyolultabb készülékeket nem tudták használni volt üzemképtelen, vagy szekrényben tartott riasztó ritka a tényleges segélyhívás a helyszínre érkezés időben történik finanszírozás változása erőltetett szervezés volt a házi segítségnyújtás beindítására Problémák személyi feltételek (40 készülék/2 fő) életszerűtlen készenléti rendszer tiszteletdíjasokkal működik, de a jogszabály ezt nem ismeri

17 Családsegítés Döntően kistérségbe szerveződött Szakmai kifogások alig voltak RSZS RÁT nagyon sok feladatot jelent Hivatali megkeresésre környezettanulmány végzése segélyezéshez Kérdés: kell-e nyilvántartás?

18 Közösségi ellátások Támogató szolgálat Új finanszírozás és dokumentációs rend bevezetése zökkenőmentes volt Ellenőrzések az idén indultak 60 %-a Gondozási lap, gondozási napló tevékenységek, aláírás Gond: csoportos szállítás dokumentálása és elszámolása - jogszerűtlen térítési díj szedés Szállítási adatfelvételi lap eseti, rendszeres Tanfolyam hiány jelentős gyakori cserélődés

19 Nappali ellátások otthonközeli ellátások új nyilvántartások, elszámolások étkeztetés kivált az idősek nappali ellátásából klubok tárgyi feltételei gyakran szűkösek személyi feltételek sem teljes körűek csak bizonyos programoknak van vonzereje fogyatékos, pszichiátriai, szenv.b. nappali intézmények speciális programjai, tevékenységük szociális foglalkoztatás

20 Szociális igazgatási bírság A fenntartóval, a fenntartó nevében eljáró személlyel, más jogsértővel és az intézményvezetővel szemben az ellátottak jogainak megsértése miatt pl. tájékoztatáshoz való jog, térítési díj számítás Az ellenőrző szerv mérlegelési jogköre (enyhítő és súlyosbító körülmények), indokolási kötelezettség, különösen a mérték tekintetében - Határozatban Több jogsértés esetén halmozottan is kiszabható. A szociális igazgatási bírság összege: legfeljebb forint (jogsértésenként)

21 Köszönöm a figyelmet! SZOCIÁLIS ÉS GYERMEKVÉDELEM SZOCIÁLIS ELLENŐRZÉS SZOCIÁLIS HATÓSÁGOK, SZOLGÁLTATÓK, FENNTARTÓK SZOCIÁLIS REGISZTER

Nemzeti Rehabilitációs és Szociális Hivatal Szociális, gyermekjóléti és gyermekvédelmi ügyek elektronikus ügyintézője (TÁMOP 5.4.2.

Nemzeti Rehabilitációs és Szociális Hivatal Szociális, gyermekjóléti és gyermekvédelmi ügyek elektronikus ügyintézője (TÁMOP 5.4.2. Nemzeti Rehabilitációs és Szociális Hivatal Szociális, gyermekjóléti és gyermekvédelmi ügyek elektronikus ügyintézője (TÁMOP 5.4.2.) 2011. december 12 2012. február 29. Kormányzati elvárás és cél a közigazgatással

Részletesebben

NEMZETI REHABILITÁCIÓS ÉS SZOCIÁLIS HIVATAL

NEMZETI REHABILITÁCIÓS ÉS SZOCIÁLIS HIVATAL NEMZETI REHABILITÁCIÓS ÉS SZOCIÁLIS HIVATAL Szociális Főosztály 1071 Budapest, Damjanich u. 48. Telefon: (1) 462-6615 E-mail: szocialisfo@nrszh.hu 15. UTCAI SZOCIÁLIS MUNKA ellenőrzési szempontsora 2012.

Részletesebben

NEMZETI REHABILITÁCIÓS ÉS SZOCIÁLIS HIVATAL

NEMZETI REHABILITÁCIÓS ÉS SZOCIÁLIS HIVATAL NEMZETI REHABILITÁCIÓS ÉS SZOCIÁLIS HIVATAL Szociális Főosztály 1071 Budapest, Damjanich u. 48. Telefon: (1) 462-6615 E-mail: szocialisfo@nrszh.hu 9. TÁMOGATÓ SZOLGÁLTATÁS ellenőrzési szempontsora 2012.

Részletesebben

1. FALUGONDNOKI/TANYAGONDNOKI SZOLGÁLTATÁS. ellenőrzési szempontsora 2012. évben

1. FALUGONDNOKI/TANYAGONDNOKI SZOLGÁLTATÁS. ellenőrzési szempontsora 2012. évben NEMZETI REHABILITÁCIÓS ÉS SZOCIÁLIS HIVATAL Szociális Főosztály 1071 Budapest, Damjanich u. 48. Telefon: (1) 462-66-15 E-mail: szocialisfo@nrszh.hu 1. FALUGONDNOKI/TANYAGONDNOKI SZOLGÁLTATÁS ellenőrzési

Részletesebben

5. JELZŐRENDSZERES HÁZI SEGÍTSÉGNYÚJTÁS ellenőrzési szempontsora 2012. évben

5. JELZŐRENDSZERES HÁZI SEGÍTSÉGNYÚJTÁS ellenőrzési szempontsora 2012. évben NEMZETI REHABILITÁCIÓS ÉS SZOCIÁLIS HIVATAL Szociális Főosztály 1071 Budapest, Damjanich u. 48. Telefon: (1) 462-66-15 E-mail: szocialisfo@nrszh.hu 5. JELZŐRENDSZERES HÁZI SEGÍTSÉGNYÚJTÁS ellenőrzési szempontsora

Részletesebben

SZEMPONTOK AZ ALAPSZOLGÁLTATÁSOK SZAKMAI VIZSGÁLATÁHOZ

SZEMPONTOK AZ ALAPSZOLGÁLTATÁSOK SZAKMAI VIZSGÁLATÁHOZ SZEMPONTOK AZ ALAPSZOLGÁLTATÁSOK SZAKMAI VIZSGÁLATÁHOZ SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÓ KÖZPONT GONDOZÁSI KÖZPONT EGYÉB INTEGRÁCIÓ NAPPALI ELLÁTÁS: IDŐSEK KLUBJA DEMENS BETEGEK NAPPALI ELLÁTÁSA PSZICHIÁTRIAI BETEGEK

Részletesebben

11. LAKÓOTTHONOK. ellenőrzési szempontsora 2012. évben

11. LAKÓOTTHONOK. ellenőrzési szempontsora 2012. évben NEMZETI REHABILITÁCIÓS ÉS SZOCIÁLIS HIVATAL Szociális Főosztály 1071 Budapest, Damjanich u. 48. Telefon: (1) 462-66-15 E-mail: szocialisfo@nrszh.hu 11. LAKÓOTTHONOK ellenőrzési szempontsora 2012. évben

Részletesebben

Szolgáltatás működés, finanszírozás. Serafin József Jogi- gazdasági alapismeretek szociális szolgáltatási területen 2013

Szolgáltatás működés, finanszírozás. Serafin József Jogi- gazdasági alapismeretek szociális szolgáltatási területen 2013 Szolgáltatás működés, finanszírozás Serafin József Jogi- gazdasági alapismeretek szociális szolgáltatási területen 2013. témakörök Ellátási kötelezettségek, Működési engedélyezés Ellenőrzés Feladat ellátási

Részletesebben

Szakmai Hírlevél. SzocioNet Dél-Dunántúli Regionális Módszertani Humán Szolgáltató Központ. Szakmai Hírlevél 2008/IV.

Szakmai Hírlevél. SzocioNet Dél-Dunántúli Regionális Módszertani Humán Szolgáltató Központ. Szakmai Hírlevél 2008/IV. Szakmai Hírlevél 2008/IV. Szakmai Hírlevél SzocioNet Dél-Dunántúli Regionális Módszertani Humán Szolgáltató Központ 2008. december VIII. évfolyam 4. szám 1 Tisztelt Partnereink! Elkészítettük Szakmai Hírlevelünk

Részletesebben

AKTUÁLIS SZAKMAI KÉRDÉSEK ÉS JOGSZABÁLYVÁLTOZÁSOK A GYAKORLATBAN. Diakóniai Szakmai Nap Debrecen, 2013. szeptember 30.

AKTUÁLIS SZAKMAI KÉRDÉSEK ÉS JOGSZABÁLYVÁLTOZÁSOK A GYAKORLATBAN. Diakóniai Szakmai Nap Debrecen, 2013. szeptember 30. AKTUÁLIS SZAKMAI KÉRDÉSEK ÉS JOGSZABÁLYVÁLTOZÁSOK A GYAKORLATBAN Diakóniai Szakmai Nap Debrecen, 2013. szeptember 30. JOGSZABÁLYVÁLTOZÁSOK ami a 2013. évben eddig történt 2 JOGSZABÁLYOK 2013. évi XXVII.

Részletesebben

10. NAPPALI ELLÁTÁS ellenőrzési szempontsora 2012. évben

10. NAPPALI ELLÁTÁS ellenőrzési szempontsora 2012. évben NEMZETI REHABILITÁCIÓS ÉS SZOCIÁLIS HIVATAL Szociális Főosztály 1071 Budapest, Damjanich u. 48. Telefon: (1) 462-66-15 E-mail: szocialisfo@nrszh.hu 10. NAPPALI ELLÁTÁS ellenőrzési szempontsora 2012. évben

Részletesebben

HAJDÚSZOBOSZLÓI KISTÉRSÉGI SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÓ KÖZPONT

HAJDÚSZOBOSZLÓI KISTÉRSÉGI SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÓ KÖZPONT HAJDÚSZOBOSZLÓI KISTÉRSÉGI SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÓ KÖZPONT Szakmai Programja A Hajdúszoboszlói Kistérségi Többcélú Társulás 4/2013. (II.28.) sz. határozatával elfogadva Készítette: Zabos Péterné Intézményvezető

Részletesebben

XXII. kerületi Önkormányzat SZOCIÁLIS SZOLGÁLAT SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

XXII. kerületi Önkormányzat SZOCIÁLIS SZOLGÁLAT SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT XXII. kerületi Önkormányzat SZOCIÁLIS SZOLGÁLAT SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2011 május Az Önkormányzat Szociális és Egészségügyi Bizottsága, átruházott hatáskörben.. SZEB sz. határozatával hagyta

Részletesebben

I. FEJEZET ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. A rendelet célja. A rendelet hatálya 2. 3

I. FEJEZET ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. A rendelet célja. A rendelet hatálya 2. 3 Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlésének 45/2005. (X. 28.) önkormányzati rendelete a szociális szolgáltatásokról és személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti ellátásokról 1 Zalaegerszeg Megyei Jogú

Részletesebben

Budapest XVIII. ker. Pestszentlőrinc-Pestszentimre Önkormányzat ÉLETFA SZOCIÁLIS SZOLGÁLAT 1184 Budapest, Lakatos u. Tel: SZAKMAI PROGRAM

Budapest XVIII. ker. Pestszentlőrinc-Pestszentimre Önkormányzat ÉLETFA SZOCIÁLIS SZOLGÁLAT 1184 Budapest, Lakatos u. Tel: SZAKMAI PROGRAM Budapest XVIII. ker. Pestszentlőrinc-Pestszentimre Önkormányzat ÉLETFA SZOCIÁLIS SZOLGÁLAT 1184 Budapest, Lakatos u. Tel: SZAKMAI PROGRAM 1 TARTALOMJEGYZÉK Általános információk 3. o. Ellátottak körének

Részletesebben

Tartalomszabályozáson alapuló indikátorképzés

Tartalomszabályozáson alapuló indikátorképzés TÁMOP-5.4.1-12 Szociális Szolgáltatások Modernizációja Módszertani kiadványok Tartalomszabályozáson alapuló indikátorképzés A szociális és gyermekvédelmi ellátórendszer fogyasztóvédelmi és szakmai ellenőrzési

Részletesebben

A L A P Í T Ó O K I R A T

A L A P Í T Ó O K I R A T SÉNYŐ KÖZSÉG KÉPVISELŐTESTÜLETE 4533. Sényő, Kossuth u. 69. 233/2007. K I V O N A T Készült: Sényő Község Képviselőtestületének 2007. január 24-én tartott ülésének jegyzőkönyvéből. Tárgy: Szociális Otthon

Részletesebben

I. FEJEZET ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

I. FEJEZET ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK LAJOSMIZSE VÁROS ÖNKORMÁNYZATA EGÉSZSÉGÜGYI, GYERMEKJÓLÉTI ÉS SZOCIÁLIS INTÉZMÉNYE SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA I. FEJEZET ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1. Lajosmizse Város Önkormányzata Egészségügyi,

Részletesebben

1/2000. (I. 7.) SzCsM rendelet. a személyes gondoskodást nyújtó szociális intézmények szakmai feladatairól és működésük feltételeiről. I.

1/2000. (I. 7.) SzCsM rendelet. a személyes gondoskodást nyújtó szociális intézmények szakmai feladatairól és működésük feltételeiről. I. 1/2000. (I. 7.) SzCsM rendelet a személyes gondoskodást nyújtó szociális intézmények szakmai feladatairól és működésük feltételeiről A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III.

Részletesebben

AKTUÁLIS SZAKMAI KÉRDÉSEK A GYAKORLATBAN. Diakóniai Szakmai Nap Debrecen, 2013. január 28.

AKTUÁLIS SZAKMAI KÉRDÉSEK A GYAKORLATBAN. Diakóniai Szakmai Nap Debrecen, 2013. január 28. AKTUÁLIS SZAKMAI KÉRDÉSEK A GYAKORLATBAN Diakóniai Szakmai Nap Debrecen, 2013. január 28. 2 TÁMOGATOTT LAKHATÁS TÁMOGATOTT LAKHATÁS I. Beiktatta: 2012. évi CXVIII. törvény egyes szociális tárgyú és egyéb

Részletesebben

Please purchase PDFcamp Printer on http://www.verypdf.com/ to remove this watermark. ELŐTERJESZTÉS

Please purchase PDFcamp Printer on http://www.verypdf.com/ to remove this watermark. ELŐTERJESZTÉS ELŐTERJESZTÉS BudaörsKistérségTöbbcélúTársulása(BTT)2009.október7-iülésére Tárgy: A BTT CsaládsegítőésGyermekjólétiKözpontSZMSZ-ének,házirendjénekés szakmaiprogramjánakjóváhagyása Száma: 30-2009. Készítette:

Részletesebben

1/2000. (I. 7.) SzCsM rendelet. a személyes gondoskodást nyújtó szociális intézmények szakmai feladatairól és működésük feltételeiről. I.

1/2000. (I. 7.) SzCsM rendelet. a személyes gondoskodást nyújtó szociális intézmények szakmai feladatairól és működésük feltételeiről. I. Naprakész jogszabály a CompLex Kiadó jogi adatbázisából. A jel a legutoljára megváltozott bekezdést jelöli. 1/2000. (I. 7.) SzCsM rendelet a személyes gondoskodást nyújtó intézmények szakmai feladatairól

Részletesebben

Nyitott KAPU-VÁR Térségi Szociális Szolgáltató Központ SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

Nyitott KAPU-VÁR Térségi Szociális Szolgáltató Központ SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Nyitott KAPU-VÁR Térségi Szociális Szolgáltató Központ SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 1 Kapuvár Város Nyitott KAPU-VÁR Térségi Szociális Szolgáltató Központ Szervezeti és Működési Szabályzatát az alábbi

Részletesebben

13. Nappali melegedő, éjjeli menedékhely és hajléktalanok átmeneti szállása ellenőrzési szempontsora 2012. évben

13. Nappali melegedő, éjjeli menedékhely és hajléktalanok átmeneti szállása ellenőrzési szempontsora 2012. évben NEMZETI REHABILITÁCIÓS ÉS SZOCIÁLIS HIVATAL Szociális Főosztály 1071 Budapest, Damjanich u. 48. Telefon: (1) 462-66-15 E-mail: szocialisfo@nrszh.hu 13. Nappali melegedő, éjjeli menedékhely és hajléktalanok

Részletesebben

Szakmai Hírlevél 2010/I. Szakmai Hírlevél. SzocioNet Dél-Dunántúli Regionális Módszertani Humán Szolgáltató Központ. 2010. április X. évfolyam 1.

Szakmai Hírlevél 2010/I. Szakmai Hírlevél. SzocioNet Dél-Dunántúli Regionális Módszertani Humán Szolgáltató Központ. 2010. április X. évfolyam 1. Szakmai Hírlevél 2010/I. Szakmai Hírlevél SzocioNet Dél-Dunántúli Regionális Módszertani Humán Szolgáltató Központ 2010. április X. évfolyam 1. szám Tartalom FÓKUSZBAN: Az otthonközeli ellátás... 3 HÍREK,

Részletesebben

SZOCIÁLIS GONDOZÁSI KÖZPONT MÁGOCS SZABADSÁG UTCA 3-4.

SZOCIÁLIS GONDOZÁSI KÖZPONT MÁGOCS SZABADSÁG UTCA 3-4. SZOCIÁLIS GONDOZÁSI KÖZPONT MÁGOCS SZABADSÁG UTCA 3-4. Szervezeti és Működési Szabályzata Mágocs Város Önkormányzatának Gondozási Központja számára I. Általános bevezető szabályok A Szervezeti és Működési

Részletesebben

Az autizmus spektrum zavarokban érintett személyek életútját kísérő dokumentációs rendszer modellje

Az autizmus spektrum zavarokban érintett személyek életútját kísérő dokumentációs rendszer modellje Az autizmus spektrum zavarokban érintett személyek életútját kísérő dokumentációs rendszer modellje 2010-04-22 Fogyatékos Személyek Esélyegyenlősége Közalapítvány Autizmus Stratégiai Munkacsoport szerzők:

Részletesebben

2011/II. Szakmai Hírlevél. Szakmai Hírlevél. SzocioNet Dél-Dunántúli Regionális Módszertani Humán Szolgáltató Központ

2011/II. Szakmai Hírlevél. Szakmai Hírlevél. SzocioNet Dél-Dunántúli Regionális Módszertani Humán Szolgáltató Központ Szakmai Hírlevél 2011/II. Szakmai Hírlevél SzocioNet Dél-Dunántúli Regionális Módszertani Humán Szolgáltató Központ 2011. július XI. évfolyam 2. szám Tartalom FÓKUSZBAN: Az elmúlt módszertani év számokban...

Részletesebben

SZAKMAI PROGRAM. Helvéciai Mikrotérségi Szociális Szolgáltató Központ (Egybeszerkesztett szöveg)

SZAKMAI PROGRAM. Helvéciai Mikrotérségi Szociális Szolgáltató Központ (Egybeszerkesztett szöveg) SZAKMAI PROGRAM Helvéciai Mikrotérségi Szociális Szolgáltató Központ (Egybeszerkesztett szöveg) Szolgáltatás típusa: Személyes gondoskodás keretébe tartózó szociális alapellátások és gyermekjóléti szolgáltatás.

Részletesebben