Ötödik fejezet Itt csak menned kell, gondolkodnod nem szabad!

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Ötödik fejezet Itt csak menned kell, gondolkodnod nem szabad!"

Átírás

1 Ötödik fejezet Itt csak menned kell, gondolkodnod nem szabad! 4700 méter magasan, 100 méterre a csúcs alatt, egy közel négyzetméternyes területen, ami aránylag megközelítette a vízszin-tes állapotot, mind az öten csodáltuk a hajnal fényeit, tökéletes pompáját, ahogy a nap egyre magasabbra és magasabbra kapaszkodik a látóhatár fölött. A csúcs közelségének varázsa mindenkiben legyõzte az eddig lappangó feszültségeket, a hegyi betegség és az oxigénhiány okozta problémákat. Álltunk szótlanul, s csak néztük a végtelen messzeségbe nyúló sziklaormokat, a tökéletesen kék eget, s azt a csodát, amit igazából csak ott fent lehet látni. Egyre sûrûbben pillantottunk a csúcs felé, és próbáltuk teljesen kiüríteni gondolatainkat és elménket, ugyan még elõttünk volt egy gerinc, - az utolsó -, ami már érzékeltette velünk, hogy a gerincen túl a csúcs vár ránk. Majd Anikótól megkérdeztem, hogy készen áll-e, és mondtam neki, hogy a csúcsig már nem állunk meg. Majd elindultunk az utolsó gerincen fölfelé. Ahogy haladtunk egyre följebb, úgy éreztük, hogy ez az utolsó gerinc emelkedik a legmeredekebben, s ez a legkeskenyebb is. Ugyan ez is csak két lábfej széles volt, de mind a két oldalán megközelítõleg 80 fokban indult el lefelé a lejtõ, s a jobb oldali lejtõnél most is csak körülbelül 4-5 métert tartott, s onnan egy közel 2000 méter mély szakadékrendszer bontakozott ki a bal oldalon, a Mont Blanc Chamonix felõli oldalának a fõ gleccserei méteres mélységig. Ahogy haladtunk egyre fölfelé, láttuk, ahogy a nap megsüti a hó felsõ jégrétegeit, és elkezd a tetején olvadni. Ekkor már tudtuk, hogy miért kell korán indulni, hisz minden egyes lépésnél a hágóvasra tetemes mennyiségû hó ragadt rá, és körülbelül lépésenként le kellett rázni a havat róla, mert csúszóssá kezdett válni. Ahogy egyre följebb haladtunk, most már egyre kevesebb pihenõt iktattunk be, lassabban mentünk, de biztosabban, és úgy döntöttünk, hogy a csúcsig már nem állunk meg. Ez a gerinc körülbelül méter hosszan tartott, majd utána egy hirtelen törés történt a gerincen, és egy sokkal kisebb emelkedésû, amelyen közel fokban emelkedett tovább az út egészen a csúcsig. Amikor felértünk a gerincnek erre a pontjára, megdöbbentõ látvány tárult szemünk elé. Balra elnézve, mélyen be lehetett látni Franciaország felé, jobbra elõre Svájc felé, s jobbra hátrafelé pedig Olaszország felé. Messzi, a ködpárában elõbukkant a Matternhorn orma, és más, 4000 méter fölötti csúcsok sziluettje. A hõmérséklet itt sem volt még valami nagyon-nagyon meleg. Körülbelül olyan mínusz fokig melegedett fel a levegõ, de már a csúcs látványa teljesen feledtette velünk a hideget, csak lassan, fokoza-tosan, de folyamatosan haladtunk elõre. Próbáltuk mind a ketten a lépésütemet tartani, hogy ne kelljen azért megállni, mert valamelyikünk kiesik a ritmusból, így inkább lassabban haladtunk elõre. A lépés hossza, amit léptünk, az egy érdekes dolog volt, mert körülbelül egylábfejnyi hosszúakat léptünk. Ebbõl ki lehet számítani bárkinek, hogy valójában az az méteres emelkedõ is a gerincen mennyi ideig tarthatott, illetve a törés után még a csúcsig mennyi ideig tarthatott az út. Így az összesen hátralévõ métert mennyi idõ alatt tudtuk megtenni. Közel 40 percet vett igénybe. Ahogy haladtunk felfelé, és már láttuk az elõttünk járóknak a körvonalait a csúcson, meg ahogy közeledtünk feléjük, természetesen ki lehetett venni az alakokat, ahogy ott állnak, és vidáman fényké-pezkedik mindenki fent, Európa tetején. A csúcs látványa és közelségének érzete szinte feltöltött minket energiával, és egyre gyorsuló ütemmel újra megszaporáztuk lépteinket, s elindultunk az utolsó pár 10 méter leküzdésére. Teljesen elillant lábainkból a fáradtság, újra nyugodtan és egyenletesen tudtuk venni a levegõt, és most már volt idõ arra, hogy a lépések közben körülnézzünk, csodáljuk a tájat, ami megdöbbentõ szépségû volt. Majd reggel 8 óra 59 perckor Anikóval közösen felértünk Európa tetejére, a Mont Blanc csúcsára. Az elsõ pillanat, hogy fenn álltunk egy furcsa megkönnyebbülést hozott, a siker megkönnyebbülését, a harc elmúltát, bár már ekkor hirtelen eszembe villant, hogy az igazi harc az most kezdõdik, hiszen még le kell menni. Azzal hogy felértünk a csúcsra, valójában csak az út felét tettük meg. Úgy mint fizikailag, úgy mint lelki értelemben, hisz a lefelé vezetõ út talán nehezebb is valamivel. Ahogy felértünk, fenn a csúcson a jégcsá-kányomat leszúrtam a hóba, és ismét készítettem egy standpontot, amihez mind a kettõnket kikötöttem. Kezet fogtunk egymással, és igazából mindegyikünk szótlanul állt, s csak néztük a tájat. Ezekben a pillanatokban úgy éreztem, mintha egy megszentelt helyen lennék, a természet egyik legszebb és legcsodálatosabb katedrálisában, a Föld egy évmilliók óta létezõ gyöngyszemén. A Mont Blanc csúcsa az Alpok legmagasabb pontja, Európa legmagasabb pontja. Számomra igazából nem a magasság jelentett valami csodálatra méltó dolgot, hanem az, hogy gyerekkoromban, 10 évesen megálmodtam, hogy feljutok a Mont Blanc-ra, és ezt az álmot 27 év múlva siker koronázza, s feljutottam álmaim egyik csúcsára. Ahogy ott fent álltunk, furcsa dolog történt, nem a meghatottság, nem is az emlékezés, valami varázslatszerû. Minden ember eszembe jutott akivel valaha kapcsolatba kerültem, és ez a kapcsolat bár legyen jó vagy rossz dolog, de mindenkire valamilyen úton-módon szakítottam egy pillanatot, mint emlékezés, és úgy éreztem, hogy ez a pillanat mintha azt is jelképezné, hogy õk is feljutottak a csúcsra. Akár 156

2 158 ellenségesen viszo-nyulnak felém, vagy épp tagadólag, vagy egyéb más érzelmi gondolat fûz hozájuk. Ezek a gondolatok valami nagyon mély erõt mozdítottak meg bennem, úgy éreztem ott fent, akkor, abban a verõfényben, hogy nem magamért másztam meg a hegyet, hanem valójában értük. Nem egyfajta bizonyítás-vágyképpen, hogy bebizonyítsam, hogy én is meg tudom tenni amit mások, hanem Igazából azért, mert maga a mászás okozott örömet, s a megmérettetés, ami sikerült. Az nem mint öröm nyilvánult meg igazából, nem mint elégtétel, csupán csak egyszerûen egy állapot, amit alázattal elfogad az ember. Ott fent, - így utólag visszagondolva is - úgy éreztem, hogy minden egyes pillanat, amit fent töltünk, mintha meg lett volna szentelve. Nem az volt a fontos, hogy az ember feljutott egy hegy csúcsára, hanem az sokkalta mélyebb volt, hogy azokat a félelmeket, gátlásokat le tudta gyõzni, amit vagy maga hozott létre, vagy mások vetítettek rá. Közben, ahogy elmélkedtem, s gondolataimban felidéztem mindenkit, akivel valaha is kapcsolatba kerültem, megláttam a három fiút, ahogy közelednek felém. Az órámra pillantva láttam, hogy 9 óra múlt 1 perccel és õk is monoton ütemben, szinte gépiesen csak tapossák a havat, és lassú, ütemes haladással szinte megállíthatatlanul közelednek a csúcs felé. Olyannak tûnt a látványuk, mint egy mindenre elszánt harcos, aki feladott már mindent azért, hogy meglelje a békét. Láttam rajtuk, hogy megállíthatatlanok, eltánto-ríthatatlanok, s nem igazából a csúcs vonzza õket, hanem az az érzés, az az állapot, amit még csak sejtenek, hogy majd ott fent vár rájuk. Pár perc eltéréssel odaértek hozzánk, kezet fogtunk egymással, mi is a szokásos emberi

3 tevékenységbe estünk bele, fényképeztük egymást, a hegyeket, a tájat, a hegy árnyékát, ahogy Olaszország felé vetül. Láttam, hogy valójában ezek csak felszínes dolgok, mindenki kezd a saját belsõ világába visszazuhanni csendben, hangtalanul, szótlanul. Nem igen beszéltünk, mindenkinek sugárzott a szeme, ragyogott. Néha lehetett látni egy-egy meghatódott pillantást is, de a fáradtság jeleit nem mutatkoztak. Ebben a belsõ magányban eszembe jutottak szüleim, Édesanyám, aki már évek óta nincs közöttünk, eszembe jutott Édesapám, aki az indulás elõtti pillanatokban eljött Sopronba, és a maga derûs módján mindenkinek jó utat kívánva ott állt a ház elõtt, és látszott rajta, hogy belül, nagyon mélyen szorít, drukkol, hogy álmunk sikerüljön. Eszembe jutottak családom más tagjai, bátyáim, gyermekeim; eszembe jutott mindenki egy pillanatra, hogy valahol nekik is köszönhetõ az, hogy most itt fent állok. Ahogy néztem társaimat, akikkel együtt másztam az úton, láttam, õk is elmélkednek, emlékeznek, s gondolataikban õk is valahol messze járnak, talán magasabb régiókban, mint a földi hegyek, talán valahol az emberi kapcsolatok lélekcsúcsain valami olyasmit tapasztalnak meg, amit valójában a fizikai hegyekben az ember csak megsúrolhat. Csak érintõlegesen tudja érezni, még akkor is, ha az ahol van, az egy megszentelt hely, még akkor is, ha az a természet legnagyobb katedrálisai közül is az egyik, még akkor is csak megsúrolni vagy érinteni tudja azt az érzést, mert valójában az belülrõl fakad, mélyrõl. A hegy az csak hozzájuttatni tudja az embert, felszínre hozni, hozzávezetni igazából, ahhoz az érzésállapothoz, amit mindig is kellene érezni az embernek. Valahol, a lelke mélyén mindig ott lapul, s ezt úgy hívják, hogy tisztelet a béke iránt, tisztelet az ember iránt, tisztelet a világ iránt. Ami a legfontosabb, tisztelet önmagunk és hitünk, álmaink iránt. Ott fent valahogy érezhetõ volt, hogy az az ember, akinek nincs hite, s nincsenek álmai, azok csak a saját üveghegyüket tudják megmászni, de az üvegre jellemzõ dolog, hogy van gyenge pontja, és ha ezt a gyenge pontot a legkisebb ütés éri, akkor bármilyen hatalmas is legyen az az üveghegy, pillanatok alatt képes összetörni, de ha van hit, akkor van hozzávaló belsõ tartás, ha van belsõ tartás, akkor törhetetlenné válik. Nem üveg lesz, hanem annál sokkal keményebb, igazi szikla, olyan, ami õserõbõl táplálkozik, és õserõk hozzák létre, olyan, ami maga a teremtés, ami minden emberben benne lakik. Hitem és meggyõzõdésem, hogy az ember az egyidõs a világegyetemmel, és a világegyetem anyagaiból épül fel, és így nem lehet különbséget tenni az emberek között azáltal, hogy azt valamiféle emberi ideológiákkal határozzák meg. Minden ember eredendõen egyforma, különbséget csak önmaguk, vagy az önmaguk által hitnek nevezett dolgok tesznek. Itt fönt minden ember egyforma. Voltak fönt, rajtunk kívül, a világ szinte minden pontjáról páran, ázsiaiak, amerikaiak, európaiak, és ott mindenki, szinte feltétel nélkül fordult a másikhoz, hogy segítsen neki, vagy fotózza le. Hisz mi is tettünk olyat, hogy egy amerikai katonát kértünk meg, hogy készítsen rólunk egy csoportképet. Ez a katona készségesen megtette, hisz ott fent a hegyen nem katona volt, hanem ugyancsak egy harcoló, aki most itt önmagával szembeszállva a legnagyobb harcát vívta meg talán, amit az életben meg kell vívnia. Nem emberek ellen harcolt, nem ideológiák, nem filozófiák és nem rájuk kényszerített hitteológákat választ meg harcának eredményeként, vagy valamilyen gazdasági célokat, hanem saját maga a saját lelkének felszabadítását, a saját maga vágyának, álmának elérését. Ami, akárhogy is nézzük, az ember legeredendõbb harca, az ember legtisztább harca. Itt nincs vér, itt nincs ellenség, itt csak egy dolog van: félek, vagy nem félek; meg tudome oldani, vagy nem tudom megoldani. Ezek a dolgok ott fent, 4807 méteren döbbenetesen egyértelmûek, és döbbenetesen tiszták. Ott elég egyetlenegy gondolat, és az embernek azonnal elkezd remegni a lába, de elég egyetlenegy pillanat arra is, hogy megérezze az ember a tökéletes szabadságot, és az a szabadság abban a pillanatban mûködõvé válik, s láttam mindenkinek az arcán ott ragyogott, legyen az akár amerikai katona, vagy francia üzletember, vagy Ázsiai nyugdíjas, ki ledolgozta az életét, itt mindenki tudta, hogy az élet nem arról szól, amit idáig gondolt rá, hanem valami egészen másról. Ez az egészen más az, hogy embernek lenni mindig, minden körülményben, nem rabszolgának, nem valami bábunak, nem valami olyasminek, ami mások céljait és ideológiáját vitelezi ki, hanem tisztán érzõ embernek, tisztán tudatnak, tisztán a világ részének, de ami a lényeg tisztán a világegyetem részének! Nem lehet elkülöníteni, mert abban a pillanatban, amikor valaki elkülöníti, akkor célok és ideológiák jönnek létre, s akkor már jönni fog a félelem, s az a harc küzdelemmé fajul. A küzdelem pedig megvonja a harcnak a nemességét, szépségét, méltóságát, és valami olyan dolog keletkezik ki belõle, ami tele van fájdalommal, keserûséggel, lemondással, és így összetöri a varázst, amit a szabadság tudna nyújtani. Itt fönt, a hegyekben, a hegyek csúcsán minden harcoló pontosan érzi, hogy mindenki egyforma, nincs különbség ember és emberi ideológiák okozta tévedések kapcsán. Nincs különbség tekintetre nézve, sem gazdaságilag, sem egyéb más hovatartozás alapján; itt fönt mindenki egyformának számít. Az sem megkülönböztetés hogy nõ-e vagy férfi-e az, aki éppen harcol, hisz igazából itt már nem nemek küzdenek, hanem igazából lelkek, szellemek, személyiségek, amelyek a saját egyéni szabad akaratuk által valami olyan dologgal próbálják megmérettetni magukat, amit már nem lehet csak nemek szerint megközelíteni, vagy ideológiák szerint megközelíteni, hanem igazából emberi méltóság és tartás alapján lehet csak nézni. Ahogy ott fönt álltunk, s ezen a dolgokon elmélkedtem, úgy tûnt, hogy egy örökkévalóság múlt el; úgy tûnt, hogy ez alatt az idõ alatt csillagok születtek s csillagok haltak; úgy tûnt, hogy ez alatt az idõ alatt egy egész EÓN múlt el. Úgy tûnt, mintha megszûnt volna létezni a tér és az idõ, megszûnt volna létezni az anyag, mintha az egész anyagvilág röpke pillanatra széthasadt volna, és a helyébe valami izzó spirális energia lépett volna, amely átrepíti a tudatot az örök lét és a halhatatlanság birodalmába. Tudom, hogy most ez sok ember számára úgy tûnik, mintha én arra próbálnék rávilágítani, hogy azok az emberek, akik a hegyekbe mennek, valami rettentõ nagy hõsies dolgot hajtanának végre, de ez így nézve nem igaz. Hitem és meggyõzõdésem szerint azok az emberek, akik a hegyekbe mennek, semmivel sem különböznek azoktól a társaiktól akik lent maradtak. Nem szabad úgy nézni a hegyre készülõ harcosokat, mint valami rettenthetetlen hõsöket, hiszen nekik is vannak félelmeik, gondolataik, aggályaik, csak õk talán abban különböznek azoktól, akik a hegy lábánál maradnak, hogy õk szembe mernek szállni saját félelmükkel, meg merik érezni saját félelmük súlyát, mint egy pihe tollat, s el merik engedni. Vállalva azt, hogy esetleg tévednek, s ott maradnak fent a hegyeken örökre, mint a pár oldallal elõbb említett öt hegymászó. Tehát igazából azok az emberek, akik a hegyekbe mennek, ugyanolyanok, mint a többiek, semmiféle hõsiesség nincs bennük, semmiféle plusz, semmiféle héroszi erõ, csak egy dologban különböznek: tisztán és szabadon merik vállalni a megmérettetést. De ami a lényeg, saját maguk elõtt, hisz mindenki csak saját magáért harcol, s az, hogy ki mit érez fönt, a hegyen, az minden embernek az egyéni, belsõ lelkén múlik, az egyéni szabadságán, azon, hogy mennyire érzi helyét a világ

4 ban, mennyire érzi azt, hogy szerves része az egésznek. Nem lehet elkülöníteni külön egyik hópihét a másiktól egy hatalmas hómezõn, bár ezek a hópihék mind önállóan, egyesével zuhannak alá, de vala-milyen erõ hatására egymásba kapcsolódnak lent, és egy óriási egészet alkotva szülik meg a maguk álomvilágát, a hómezõt. Mely végtelenül tiszta, de végtelenül törékeny, hisz egyetlenegy plusz hópihe, ha megmozdul valahol, lehet, hogy lavinák és hógörgetegek zúdulnak alá, maga alá temetve azokat, akiket a sors épp arra vezérelt. Ahogy elmúlt ez az idõ, és körülnéztem, s láttam a ragyogó napot, ahogy csillog a havon, éreztem, ahogy a nap ereje melegíti a kezemet, s láttam, ahogy körbevesz a világ, és mindenfelé csak a csend, a béke és a nyugalom uralkodik. Majd a gondolataimból egy pillanatra kizökkenve észrevettem, hogy feltámadt a szél, mint egyfajta figyelmeztetés - a hegy üzeneteként jelezte, hogy induljunk lassan lefelé, hisz mások is fel akarnak jönni. Itt fent a hely nem annyira nagy, hogy több százan is el tudnának férni. A közhiedelemmel ellentétben van csúcsélmény a Mont Blancon. Igaz, vannak olyan elmélkedõ emberek, akik azt mondják, hogy a Mont Blanc tetején akkora hely van, mint egy focipálya. Hát azért ez még túlzásnak is durva, mert az egésznek a tetején, sima vízszintes területként, körülbelül 25 négyzetméternyi terület van, s utána már a szélrózsa minden irányába elkezd lejteni. Eleinte lankásabban, de pár méter után már elég határozottan látszik, hogy azért itt egy focipályát nehéz lenne kialakítani. Igaz, ha papírlapon lerajzoljuk, akkor bárhová elfér egy focipálya! Most már tudom, hogy az ilyen elméleteket olyan emberek készítik, akik csak álmodoznak a hegyrõl, és elképzelhetõ, hogy bár megpróbálhattak feljutni rá, de nem sikerült, mert különben ilyen dolgok nem kerülnének nyilvánosságra, és nem forognának közkézen azok között, akik a hegyre készülnének. Ahogy a szél meglibbentette az idõ fátylát, akkor vettük észre, hogy valójában csak 5 percet voltunk idáig a csúcson, és úgy éreztük, hogy ez alatt a végtelennek tûnõ idõ alatt nagyon sok minden történt belül. Ennek az érzésnek a nyomait láttam társam

5 Hajnal A sziklaorom valahol 4300 méteren

6 Merre van a levegõ?... Mert itt elfogyott!..

7 Fény - Árnyék - Játék

8 Pirkadat 4300 méteren

9 Egy kicsit késõbb

10 H...h...hû de magas!!! És milyen hideg van! Még mindig...!

11 Egy álom valóra vált

12 A Mont Blanc csúcson

13 Messze van még?

Jövünk!... I am happy!

Jövünk!... I am happy! Jövünk!... I am happy! szemében is, láttam a csillogást, a fényt, a ragyogást, helyenként egy-két könny-cseppet, majd újra kezet fogtunk egymással, és mindenki gratulált mindenkinek, ami nagyon jólesõ

Részletesebben

Czanik Csaba Árpád A FALEVÉL

Czanik Csaba Árpád A FALEVÉL Czanik Csaba Árpád A FALEVÉL Czanik Csaba Árpád, 2001 ISBN 963 00 7795 7 Karaván Kiadó Kiadásért felel: Czanik Csaba Árpád Felelõs szerkesztõ: Sipos Anikó Nyomda: Széchenyi Nyomda, Gyõr Elsõ fejezet 5

Részletesebben

Bele kell adni mindent...

Bele kell adni mindent... Bele kell adni mindent... Minden kötődés nehezíti az önzetlen, áldozatot is vállaló szeretet kibontakozását. Haszonnal csak a benső szabadság jár! Hang 30. kötet. Otthon a konyhaablakkal szemben, a platánon

Részletesebben

www.karavankiado.hu www.karavankiado.hu

www.karavankiado.hu www.karavankiado.hu www.karavankiado.hu www.karavankiado.hu 4 A betegségek kialakulásánál, a betegség legelõször gondolati formában alakul ki. Ez a gondolatiság a beletörõdésbõl, a kételybõl és a tagadásból tud felépülni.

Részletesebben

Tartalom Szellem Az egészség, mint a lélek erejének megnyilvánulása...4-7. A karibi szigetvilág szellemei...8. Üdvözlöm a Kedves Olvasót!

Tartalom Szellem Az egészség, mint a lélek erejének megnyilvánulása...4-7. A karibi szigetvilág szellemei...8. Üdvözlöm a Kedves Olvasót! A Föld napja Gaia istennõ földnek anyja Társa Uránusznak a Végtelen Kozmosz Õs Kaoszból kipattant istenének. Õk, kik szent delejes Varázslatokkal múlandó élettel hintették be a Kék bolygót Megszülték gyermekük,

Részletesebben

Lehner Ella: Világvége Világbéke 2011.

Lehner Ella: Világvége Világbéke 2011. Lehner Ella: Világvége Világbéke 2011. Lehner Ella Világvége Világbéke 2011. Budapest Lehner Ella: Világvége Világbéke 2011. ELŐSZÓ MAGÁNKIADÁS Borító: Az író festménye és elképzelése Nyomdai előkészítés:

Részletesebben

Hadd módszere amatőr szemmel I. rész (a kezdetek és a félmaraton)

Hadd módszere amatőr szemmel I. rész (a kezdetek és a félmaraton) Hadd módszere amatőr szemmel I. rész (a kezdetek és a félmaraton) Szeptember közepét írtunk és a versenyszezon utáni pihenőidőmet töltöttem. Négy kilitől maratonig gyakorlatilag mindenféle távon indultam.

Részletesebben

Az ember hét nagy, Istenről alkotott tévhite Edmondton, Alberta, Kanada - 2006. július 8. ( Forrás: http://www.kryon.com/k_chaneledmonton06.

Az ember hét nagy, Istenről alkotott tévhite Edmondton, Alberta, Kanada - 2006. július 8. ( Forrás: http://www.kryon.com/k_chaneledmonton06. Az ember hét nagy, Istenről alkotott tévhite Edmondton, Alberta, Kanada - 2006. július 8. ( Forrás: http://www.kryon.com/k_chaneledmonton06.html ) Nos, van itt valami, ahogy gyakran mondom, ami valószínűleg

Részletesebben

A LÓTUSZ SZIRMAI SPIRITUÁLIS GONDOLATOK BRÁTÁN ERZSÉBET. Borító: Szinay Balázs. Publio Kiadó. Minden jog fenntartva!

A LÓTUSZ SZIRMAI SPIRITUÁLIS GONDOLATOK BRÁTÁN ERZSÉBET. Borító: Szinay Balázs. Publio Kiadó. Minden jog fenntartva! A LÓTUSZ SZIRMAI SPIRITUÁLIS GONDOLATOK BRÁTÁN ERZSÉBET Borító: Szinay Balázs Publio Kiadó 2013 Minden jog fenntartva! NEM VAGYUNK MÁSOK, CSUPÁN GONDOLATAINK EREDMÉNYEI! Kedves olvasók! Előszó /BUDDHA/

Részletesebben

Copyright 2007 Írta Cs. Szabó Virág

Copyright 2007 Írta Cs. Szabó Virág Delfinfiú 1. Lágyan fodrozódnak a tenger habjai. Olyan a világ most, mintha a Jóisten az ölébe vette volna minden teremtményét, és elmerengve ringatná őket. Nincs félelem. Béke van. Mélységes mély, akár

Részletesebben

amely biztos talajt kedvel, ott virít, a

amely biztos talajt kedvel, ott virít, a Tusnády László Ködbe fúlt álmok Ha a vonat nem zakatolna ütemesen, a végtelen csend itt is uralkodna a fülkében. Határtalan puszta mindenütt, errefelé prérinek nevezik. Már otthon megdobogtatta ez a szó

Részletesebben

Minden jog fenntartva, beleértve a könyv bármely részének bármilyen módon történő reprodukálását. Agykontroll Kft., Budapest, 2001

Minden jog fenntartva, beleértve a könyv bármely részének bármilyen módon történő reprodukálását. Agykontroll Kft., Budapest, 2001 A mű eredeti címe: The Power of Now (A Guide to Spiritual Enlightenment) A mű kiadója Kanadában: NAMASTE PUBLISHING INC. P.O. Box 62084 Vancouver, British Columbia, V6J IZI A mű kiadója az USA-ban: NEW

Részletesebben

MÜLLER PÉTER. Boldogság - 1 - NNCL1029-44Fv1.0 ÉDESVÍZ KIADÓ BUDAPEST 2003. Szerkesztette Dobi Ildikó

MÜLLER PÉTER. Boldogság - 1 - NNCL1029-44Fv1.0 ÉDESVÍZ KIADÓ BUDAPEST 2003. Szerkesztette Dobi Ildikó NNCL1029-44Fv1.0 MÜLLER PÉTER Boldogság ÉDESVÍZ KIADÓ BUDAPEST 2003 Szerkesztette Dobi Ildikó Copyright Müller Péter, 1977 Hungarian edition Sweetwater Publisher Establishment, 1997, 2002, 2003 Cover design

Részletesebben

A homoszexualitás megértése és a változás reális esélye. Konkrét segítség bajba jutott homoszexuális személyek számára

A homoszexualitás megértése és a változás reális esélye. Konkrét segítség bajba jutott homoszexuális személyek számára A homoszexualitás megértése és a változás reális esélye Konkrét segítség bajba jutott homoszexuális személyek számára Kérdező (Kérd.): A homoszexualitás kényelmetlen, ijesztő és titokzatos. Olyasvalami,

Részletesebben

Menekülés. Totemrehívás

Menekülés. Totemrehívás Han Pál Menekülés Egy hétköznapi ember nem hétköznapi története Szerkesztette: Görbicz Tamás Görbicz Tamás Totemrehívás A magyar ősvallás a Biblia világosságában Budapest, 2005 ISBN 963 229 300 2 Szerzői

Részletesebben

Takáts Péter. Menedzserkalauz. A vállalkozások organikus szemlélete

Takáts Péter. Menedzserkalauz. A vállalkozások organikus szemlélete Takáts Péter Menedzserkalauz A vállalkozások organikus szemlélete Tartalom 1. A gazdasági vállalkozások struktúrájáról 11 2. Az organikus gondolkodás gyakorlati kérdései 27 3. Vállalkozások fejlődése

Részletesebben

Új élet Krisztusban. 2 JÉZUS FELTÁMADÁSA JÓHÍRÉNEK HIRDETÉSE... Kármel 2010/2-3. Kármel 2010/2-3 JÉZUS FELTÁMADÁSA JÓHÍRÉNEK HIRDETÉSE...

Új élet Krisztusban. 2 JÉZUS FELTÁMADÁSA JÓHÍRÉNEK HIRDETÉSE... Kármel 2010/2-3. Kármel 2010/2-3 JÉZUS FELTÁMADÁSA JÓHÍRÉNEK HIRDETÉSE... a minden új. Új technika, új módszer, új tartalom, új forma, új csomagolás, új kivitelezés, új, új, új Majd egy üzenet ezt mondja: ha az egyik áruházban minden héten mindig leáraznak, akkor miért nem adnak

Részletesebben

Fussatok ki a keresztyénségből. Robert Burnell, 1980. Forrás: http://awildernessvoice.com/escape.html. Az utazás

Fussatok ki a keresztyénségből. Robert Burnell, 1980. Forrás: http://awildernessvoice.com/escape.html. Az utazás Fussatok ki a keresztyénségből Robert Burnell, 1980 Forrás: http://awildernessvoice.com/escape.html Az utazás Álomban egy magányos alakot láttam egy úton haladni. Amikor a nap lement a hegyek mögött, egy

Részletesebben

P. Beller Tilmann 15 PERC SZERETET

P. Beller Tilmann 15 PERC SZERETET P. Beller Tilmann 15 PERC SZERETET 15 PERC SZERETET házaspárok számára P. Tilmann Beller elõadásaiból összeállította dr. Csermák Kálmán és Alice Schönstatt-szentélyt Magyarországnak Alapítvány Óbudavár,

Részletesebben

EL CAMINO DE SANTIAGO

EL CAMINO DE SANTIAGO EL CAMINO DE SANTIAGO ZARÁNDOKLAT KÉPEKBEN ÉS GONDOLATOKBAN FOTÓ: POLNER TAMÁS SZÖVEG: VARGA LÓRÁNT Egy úton vezessen az bárhová lenyűgöző, és eközben félelmetes érzés elindulni. Túl nagy távolság van

Részletesebben

III. Interjú Nappali tagozaton érettségizett diák

III. Interjú Nappali tagozaton érettségizett diák III. Interjú Nappali tagozaton érettségizett diák Készítette: Csáki Anikó Mesélj egy kicsit a családodról. 10 éves koromban elváltak a szüleim, azóta a nagymamámmal meg anyukámmal élek együtt. Kisebbnagyobb

Részletesebben

KRISZTUS ÍTÉLŐSZÉKE ELŐTT

KRISZTUS ÍTÉLŐSZÉKE ELŐTT KRISZTUS ÍTÉLŐSZÉKE ELŐTT Rick Joyner Előszó a magyar kiadáshoz 1995 tavaszán jelent meg a Morning Star Journal-ban (USA) "The Hordes of Heil Are Marching" (A pokol hordái menetelnek) címmel az a prófétikus

Részletesebben

A szeretet csillaga. Ezoterikus idézetgyűjtemény 2.

A szeretet csillaga. Ezoterikus idézetgyűjtemény 2. Ezoterikus idézetgyűjtemény 2. Az ember igazi természete isteni és erős. Ami gyengeség van benne, az téves hit, hibás gondolat, és hamis érzés. Sokkal erősebb vagy, mint gondolod! Sokkal erősebb, mint

Részletesebben

INTEGRATIV PSZICHOTERAPIAS EGYESULET

INTEGRATIV PSZICHOTERAPIAS EGYESULET IPE HÍRMONDÓ #25 IPE HÍRMONDÓ #25 Illés Enikő: Hermione a néma varázsló A módosult tudatállapot mint a korai kötődés reprezentációjának lehetősége egy szelektív mutista serdülő terápiájában Legyünk mindannyian

Részletesebben

Halottaink a családban gyász 2011.október 30 Székesegyház Pécs

Halottaink a családban gyász 2011.október 30 Székesegyház Pécs Halottaink a családban gyász 2011.október 30 Székesegyház Pécs Farkas Béla atya, Lukács Évi, Markovics János és Éva Bemutatkozás, ének, ima 10 perc ÉNEK: 190 Hozsannás ének Te vagy földi éltünk Vezércsillaga,

Részletesebben

Az új gyógyító energiák San Diego, California - 2006. augusztus 19. ( Forrás: http://www.kryon.com/k_chanelsandiego06.html )

Az új gyógyító energiák San Diego, California - 2006. augusztus 19. ( Forrás: http://www.kryon.com/k_chanelsandiego06.html ) Az új gyógyító energiák San Diego, California - 2006. augusztus 19. ( Forrás: http://www.kryon.com/k_chanelsandiego06.html ) Üdvözöllek benneteket kedveseim, Kryon vagyok a Mágneses Szolgálattól! Remélem

Részletesebben

LÉGY AZ, AKI VALÓJÁBAN VAGY!

LÉGY AZ, AKI VALÓJÁBAN VAGY! KORÓDI SÁNDOR LÉGY AZ, AKI VALÓJÁBAN VAGY! 2011. Tartalom I. Gondolat - Érzelem - Önmagad/ Hogyan hatnak a gondolataid érzelmeiden keresztül arra az emberre, akit önmagadként megtapasztalsz?... 4 1. Környezet...

Részletesebben

The Continuum-Concept In Search of Happiness Lost (Alfred A. Knopf, Inc., New York, 1977)

The Continuum-Concept In Search of Happiness Lost (Alfred A. Knopf, Inc., New York, 1977) The Continuum-Concept In Search of Happiness Lost (Alfred A. Knopf, Inc., New York, 1977) Fordította Barta Judit Tartalom Néhány gondolat az új kiadáshoz 2 Hogyan változott meg gyökeresen a gondolkodásom?

Részletesebben

BÛNBÁNATI KERESZTÚT fiataloknak

BÛNBÁNATI KERESZTÚT fiataloknak BÛNBÁNATI KERESZTÚT fiataloknak (Récsei Norbert) 1. Jézust halálra ítélik Olyan könnyen ítélkezzünk mások felett, olyan könnyû véleményt formálni valakirõl, anélkül, hogy különösebben törekedtem volna

Részletesebben

estéli beszélgetések

estéli beszélgetések estéli beszélgetések Borinak, Rékának és Kingának I. rész A parti villa teraszán A terasz a ház előtt a domb kiemelkedő szikláján volt. Ovális terület kő mellvéddel. Mögötte a ház, széles, a terasz formáját

Részletesebben