CSÁNYI LÁSZLÓ MŰVEINEK BIBLIOGRÁFIÁJA

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "CSÁNYI LÁSZLÓ MŰVEINEK BIBLIOGRÁFIÁJA"

Átírás

1 CSÁNYI LÁSZLÓ MŰVEINEK BIBLIOGRÁFIÁJA

2

3 CSÁNYI LÁSZLÓ MŰVEINEK BIBLIOGRÁFIÁJA TOLNA MEGYEI KÖNYVTÁR SZEKSZÁRD, 1993

4 Lektorálta: dr. Pajor Enikő, dr. Töttős Gábor Összeállította: Tóth Istvánné, Páldy Gyuláné Szerkesztette: Tóth Istvánné ISBN Készült a Tolna Megyei Önkormányzat, Szekszárd Város Önkormányzata és az Axel Springer - Magyarország Kft. támogatásával Kiadta: Tolna Megyei Könyvtár Felelős kiadó: Elekes Eduárdné A borítón Martyn Ferenc grafikája látható Illusztrálta: Decsi Kiss János Kiadványszerkesztés: Orbán György Készült a Tolna Megyei Könyvtár nyomdájában 100 példányban

5 Bevezetés "Csak a mű a fontos" - vallja mesterei, barátai nyomán Csányi László. Ezt tarisznyázza hamuba sült pogácsa és hamvába holt képzelgések helyett: a szellem üdítő alkotóerejét. Századvégünk aligha dicsekedhet ennél nagyobb bölcsességgel, s bizonnyal hihetjük, hogy ez a kívánság kortalan, időtlen is, mert örökérvényű. Visszatekintve azonban maga az alkotó lepődik meg legjobban, s önkéntelenül azt kérdi: vajon a mennyiség bőségében nem vész-e el a minőség szűrt embersége, vajon nemcsak alkalmi-e az írások többsége? Hadd kérdezzünk vissza: lehet-e alkalmi bármi is, ami korunk lényegéhez tartozik, s lehet-e lényegibb a napi felszín mögött megbúvó magvas valóságnál? Mindezt együtt láthatjuk Csányi László műveiben, még akkor is, ha a világ leghálátlanabb műfajában, a bibliográfiában jelenik meg. Nincs ennél csupaszabb, fénypontokkal sejtetőbben irányjelző gyűjtemény, hiszen pár soros választ ad arra, miről, mikor, mennyit és hol írt a szerző. S ez a válasz mi vagyunk, az időbe helyezve: mit tettünk, gondoltunk, láttunk, hallottunk, vagy gyakran, mit tetettek velünk, láttattak velünk, hallattak velünk. Kordokumentumként a leggazdagabb anyag ez, de szellemi küzdelmeinkre is jó fényt vet. Azaz, itt álljunk meg egy pillanatra, mert belép az alkotó: hinnünk kell, hogy nélküle nem úgy és nem olyan szekszárdiak. Tolna megyeiek lennénk, amilyenek vele és általa lettünk, mert neki kellett vállalnia ezelőtt negyven évvel, hogy itt marad, vidéken lesz íróvá, de sohasem "vidékivé". Ez a művekkel megvalósított hitvallás, ami biztat, ösztönöz és főhajtásra késztet. Tettekre, amiket már nekünk kell megtennünk, az előttünk álló példa nyomán. Ezzel a bibliográfiával tiszteletünket és megbecsülésünket szeretnénk kifejezni Csányi Lászlónak, aki már több mint negyven éve aktívan munkálkodik Szekszárd szellemi, kulturális életének alakításán és fejlesztésén. A bibliográfia célkitűzéseinek megfelelően csak időhatárok között törekedtünk teljességre: műveinek feltárását attól az időtől kezdtük el, mikortól a Tolnai Napló munkatársa lett. Szándék a későbbiek folyamán a bibliográfia kiegészítése, az eddigi életmű teljes feltárása Pécsen, Kaposváron, Szegeden írt munkáival.

6 Önálló művein és kéziratain kívül megpróbáltuk a különböző időszaki kiadványokban megjelent írásait feldolgozni. A napilapok közül egyedül a Tolnai Naplót, későbbi nevén Tolna Megyei Népújságot dolgoztuk fel dec. 31-ig /az 1956-os anyag hiányos/, a szerző fordításaira is kiterjesztve gyűjtőmunkánkat. Azért esett választásunk erre a periodikára, mert ennél az újságnál dolgozott újságíróként és dolgozik még nyugdíjasként, külső munkatársként ma is. Bibliográfiánk felépítése: A bevezető után rövidítésjegyzék, majd Csányi Lászlóval készült interjú következik, melyet dr. Töttős Gábor helytörténész készített. Hangzó dokumentum /magnófelvétel/ alapján írtuk meg az itt közölt beszélgetést. Az eredeti felvétel kb. 120 perces, ebből válogattuk az itt közölt anyagot. Csányi László írásait kronológiai rendben, tételszámokkal ellátva közöljük. Az önálló műveit a kéziratok követik, majd az időszaki kiadványokban, antológiákban megjelent írásai találhatók, utána fordításai és külföldön megjelent munkái. Mindezt folyamatos tételszámozással soroltuk fel. A kéziratok között van egy, amely a Veszprémi Megyei Könyvtárban található, a külföldön megjelent írásokat pedig a szerző bocsátotta rendelkezésünkre. A bibliográfiában a keresést a név- és címmutató segíti, ahol a tételszámok utalnak a bibliográfiai leírásra, a tájékozódást rövidítésjegyzék teszi teljesebbé. A bibliográfia végén tartalomjegyzék található.

7 Riport Csányi Lászlóval A riport márc. 9-én készült Szekszárdon, Csányi László lakásán. Jelen volt dr. Töttős Gábor, Páldy Gyuláné, Tóth Istvánné. T.G.: Az interjú célja az, hogy megtudjuk, honnét indul el az alkotó, hogyan jut el az egyes témakörökhöz, hogyan is áll össze az életmű, amely több mint 2500 tétel, s amelynek alkotója június 9-én Tapolcáról indult el. Cs.L.: Zavarba ejt ez a nagy szám, aggódva gondolok arra, hogy ennek nagy része alkalmi jellegű írás, napi penzumként íródott, és nem szeretném, ha ezeket bárki is komolyan venné. Ami némi figyelemre méltatható munkásságomból, az az elmúlt 15 esztendő lehet, amikor végre olyan munkákat kaptam, csináltam, hogy mások felfigyeltek rám, s amelyek megmutatják, hogy körülbelül mire vagyok képes. T.G.: Nehéz eldönteni, hogy egy újságcikk mennyire állja az idő próbáját, de az ember próbáját mindenképpen állja, és ezért létjogosultsága van, hogy legalább egy bibliográfiában szerepeljen. Otthon mennyire volt kultusza az olvasásnak? Cs.L.: Tapolca gyönyörű szép környezet, és tele volt költészettel. Batsányi János is ott született, és az első költő, akit olvastam, Batsányi volt. Otthon sok verset olvastak, főleg Juhász Gyulát. Ő volt a "házi" költő, ma is megvan első kiadásban valamennyi kötete. Ezen kívül sokat olvastuk Adyt, Babits és Berzsenyi verseit, akiket nagyon szerettem. Könyvek és versek között nőttem fel. Tapolca egyet jelentett a szép tájjal, a Balatonnal és a költészettel. T.G.: Mikor írtad az első olyan verset, amit már költészetnek tartottál? Cs.L.: Egészen gyerekkori kezdet a versek írása, de ezek csak rímes játékok voltak. Pl. megtanultam latin hexametereket és görög verssorokat csak a ritmus kedvéért. Olyan szépen szóltak. Ezek az ember fülében megmaradnak és nem múlnak el nyomtalanul. Nem nehéz verset írni, de jó verset nehéz. Nem elég a mesterség, valami több is kell hozzá. T.G.: És milyen témáid voltak?

8 Cs.L.: Erre nem emlékszem, de talán nem is lenne érdemes megjegyezni. Tíz éves voltam, amikor Győrbe kerültem. Nyolc évet töltöttem a bencés gimnáziumban. Győr nagy hatással volt rám. A gimnáziumban latint, németet és francia nyelvet tanultam. Szívesen gondolok a franciatanáromra, akit Jámbor Mikének hívtak, kivel pár éve véletlenül találkoztam Győrben. Az internátusban sok kellemetlen, megalázó élmény is ért, de voltak, akik csodáltak könnyed verselésemért. T.G.: Hol és mikor jelentek meg első verseid? Cs.L.: Ezek diákos dolgok. Tapolcán a Tapolcai Lapok című hetilapnál a nyomda- és lapkiadó tulajdonos jó barátunk volt, ő jelentette meg az első prózai írásomat. T.G.: A család mit szólt hozzá? Cs.L.: Elismeréssel fogadták, hogy én ilyet tudok, de aggódtak is. A jogot kellett volna elvégeznem, de én irtóztam attól, hogy prókátor legyek. Én nem akartam semmi lenni. T.G.: De volt valami elképzelésed azért, hogy hogyan szeretnél élni? Cs.L.: Mindig könyvek között szerettem volna élni, és már korán, tizenöt éves koromban szerettem volna megismerni a világot. Ez mint életprogram állt előttem. A világot, hogy milyen az, milyen kiterjedésében, vagy milyen egy ember, vagy milyen egy vers például, hogy áll össze, mit gondolok egy versről, és azért lett kedvenc műfajom az esszé, ami nemcsak újragondolása egy olvasmányemléknek, hanem annál sokkal több: újrafogalmazás. A művészet nemcsak leírás vagy ábrázolás, hanem reflexió, hogyan hat rám a világ, én mit fogok fel a világból. Nem a tények elbeszélése a fontos, hanem ami amögött van. T.G.: Mi volt a következő állomás? Cs.L.: Pécs. Nagy hatással volt rám Martyn Ferenc, aki akkor tért haza 15 éves tartózkodása után Párizsból. Ez 1941 elején volt. Akkor találkoztam először Várkonyi Nándorral, akihez ófrancia fordításokat vittem, és nála ismertem meg Weöres Sándort, aki akkor könyvtáros volt ott, és Csorba Győzőt is. Ennél jobb társaságot egy tizennyolc éves fiatalember nem kívánhat magának. Ezért nagyon hálás is vagyok a sorsnak. Martyn Ferenccel a barátság egész haláláig nagyon intenzív volt, ugyanúgy, mint Várkonyi Nándorral, akitől szellemi tisztességet tanultam, s ezt mindig nagyon fontosnak tartottam. Sajnos kezdjük elveszíteni az értéke-

9 ket, az értékeknek a felismerését. Sikk a butaság, a felszínesség, a pongyolaság. Várkonyi sok mindent elnézett, mert nála mindig a mű volt a fontos. Ugyanezt a magatartást tanultam Martyntól is: egyedül a mű a fontos elején itt, Pécsen kezdtem el újságírói pályámat a Független Nép című újságnál, ahova Gyenes István főszerkesztő hívott augusztus 1- ig dolgoztam itt, akkor szüntették meg ezt az újságot. Elkerültem Kaposvárra egy Kisgazdapárt égisze alatt működő napilaphoz őszén pedig Szegedre mentem. T.G.: Ott is valamilyen újságnál dolgoztál? CS.L. A Délvidéki Hírlap nevű napilapnál, amely 1951 márciusa körül megszűnt. Utána Révfülöpön éltünk nagy ínségben. A Kis Újságnak írogattam, de az a lap is hamar megszűnt. A hévízi kórház portársi állását nem kaptam meg, de hívtak Keszthelyre a Helikon Könyvtár igazgatójának. Ezt az állást végül nem fogadtam el, mert közben az MTI állást kínált. így kerültem Szekszárdra az MTI tudósítójaként január 6-án. T.G.: Milyen körülmények közé kerültek ide Szekszárdra? Cs.L.: Borzalmas lakáskörülmények közé kerültünk, melynek hangulatrontó hatását az irodalom enyhítette. Pl. Bergson-kötethez jutottam, olvastam még Dantét, sőt Auguste Lafontaine-t. T.G.: Mennyire közös benned Szekszárd és Babits tudata? Cs.L.: Egészen. Patetikusan hangzik, de én tudtam, hogy megszentelt földre léptem. Babits ifjúságom nagy élménye. Nagyon nagy hatással volt rám az a magatartásforma, amit Babits tanúsított. T.G.: És Illyés Gyula? Cs.L.: Illyést személyesen később ismertem meg, a hatvanas években. Illyéshez sok út vezet, ezt meg kell tanulni. Később személyes kapcsolat is volt közöttünk. T.G.: 1952-ben milyen volt Szekszárdon a szellemi élet, milyen volt a helyi sajtó? Cs.L.: Szellemi élet nem volt, de máshol sem volt abban az időben. Természetesen okos emberek mindenhol éltek. Az MTI-ben hárman dolgoztunk, nagyon egyszerű emberek voltak a munkatársaim, akiket a párt állított erre a helyre. T.G.: Mennyire befolyásolt, hogy Bergsont olvastál? Az olvasmány és az élet nagyon eltért egymástól?

10 Cs.L.: Erre is Bergson adja meg a feleletet. Felállít két tételt, a megismerés és az élet elméletét. Én az életről igyekeztem nem tudomást venni. T.G.: Milyen szellemi kapcsolataid voltak? Cs.L.: Lázár Pál volt, akivel először találkoztam. Az ő révén ismertem meg dr. Sass Ernőt. És kitűnő szellem volt Antal László, akivel meghitt barátság alakult ki köztünk. T.G.: Az akkori gimnázium? Cs.L.: Szendi János, akit említhetek, félelmetesen okos volt, Féja Gézával voltak együtt Eötvös kollégisták, és nálunk többször találkoztak. T.G.: Két éve tartózkodtál Szekszárdon, amikor Babits szülőházára emléktábla került, ne tagadjuk, a Te jóvoltadból, barátok segítségével. Ennek történetét, ha röviden hallhatnánk. Volt-e egyáltalán kultusza Babitsnak Szekszárdon? Cs.L.: Általában Babitsról a hivatalos irodalomnak a lehető legrosszabb véleménye volt, úgyhogy a nevét ki sem ejtették. Akkor Letenyei György volt az Április 4. kultúrház igazgatója, és neki említettem, mi lenne, ha Babits szülőházára tennénk egy emléktáblát. Akkor bontották az újvárosi temetőt, onnan kértem egy márványlapot, és erre vésettünk egy rövid szöveget. T.G.: És az avatás? Cs.L.: Néhányan voltunk csak az avatáson, nyolcan-tízen, beszéd nem volt. Még a Babits-ház avatáskor sem kérdezte meg senki, hogyan került ide ez a tábla. T.G.: Milyen volt a sajtó 1956-ban? Cs.L.: Itt nem történt semmi. Jött egy úr, és mondta, hogy ő átveszi a lapot, de én akkor nem voltam ott. Mindenkinek éreznie kellett, hogy rossz úton halad az ország. T.G.: A Dunántúlban megjelent 1955-ben az Egy párttitkárhoz című versed, ezt hogyan fogadták? Cs.L.: Általános felzúdulás fogadta, pedig ez egy ártatlan vers. T.G.: És 1956 után? Cs.L.: Nagyon nehezen, lassan oldódott a hangulat. T.G.: És benned hogyan oldódtak a múlt élményei? Cs.L.: Az oldódást Katona Éva levele jelentette, amelyben kérte a

11 "megbeszélt riportot". Mellőzött időszakomban nagyon jólesett ez nekem, így kezdődött az én riportereskedésem az Élet és Irodalomnál. Volt egy riportom, ami óriási felháborodást keltett. Hátrányos helyzetben volt a címe. Az Élet és Irodalomnak azt a példányát itt nem terjesztették. Több megye tiltakozott ellene, pedig csak egy általános sémát írtam le. Az egyik "legsikeresebb" művem volt, zugban sokszorosították. Azonban az érték és a pillanatnyi siker nagyon ritkán volt arányban. Kovács Sándor Iván, a Kortárs főszerkesztője is eljött hozzám, ugyanebben az időben Juhász Ferenc is elküldte munkatársát, hogy mi van velem, miért nem írok? T.G.: Illyés Gyula mondta a 70-es években a Tolna Megyei Népújság irodalmi oldaláról, hogy európai színvonalú. Cs.L.: Igen. Illyésnek Féja Géza mutatott be, később sokszor nyilatkozott rólam elismerően. Egyszer megölelt és azt mondta: "Nehéz sorsod van neked." T.G.: Szerette nagyon a Szekszárdi napló című regényedet. Cs.L.: Igen. Elismerően nyilatkozott róla. T.G.: Az 1970-es évek milyen érlelő idők voltak? Cs.L.: Későn érő típus vagyok. Ekkor jutottam el odáig, hogy bizonyos dolgokat meg tudok csinálni, amik hasznosak lehetnek. Az én szándékom itt talán véletlenül találkozott külső szándékokkal. Nehéz jelen lenni az irodalmi életben; és föl tudtam oldódni. Ehhez kellett Kovács Sándor Iván barátsága, aki azért jött le, mert ekkor jelent meg a Babits és Szekszárd című írásom. Illyés pedig folyamatosan belejátszott a pályámba, leveleztünk, és néha találkoztunk is. Ekkor sokat dolgoztam a Kortársba és az Új írásba is. T.G.: 1978-ban kezdődött a Dunatáj? Cs.L.: Igen, Illyés Gyula versével indultunk. A Dunatájban az én szerepem talán nem jelentéktelen. Tíz évfolyam van mögöttünk. Az évfordulóra Tüskés Tibor írt egy szép tanulmányt. Az bizonyos, sikerült elérnünk, hogy ez a folyóirat, a Dunatáj, jelen van a magyar szellemi életben. T.G.: Volt ennek egy előzménye, a Sárköz. Cs.L.: Az eleve kudarcra volt ítélve, mert rossz történelmi korszakban indult. T.G.: A vidéki létnek és a legkevésbé sem vidéki tudatnak az ellentétét mennyire érzed fontos ösztönző erőnek?

12 Cs.L.: Az ellentét fennáll, de a lét és tudat mindig tartalmaz bizonyos fajta ellentétet, aki nem tud kilépni, akár gondolatilag is abból a környezetből, amelyben él, az vessen magára. Kalauzként Hegelt ajánlanám mindenkinek. Fontos, hogy nem a múltat, önmagamat tudom felidézni, azt a magamat, aki jelen van. Ez a szabadság kitágítása. Az utazás azt jelenti, hogy tudásom, gondolatom kitágul. T.G.: Egy kicsit a szűkebb környezetedről. Amit ez a megye szellemileg kínált, abban Te mind elmélyültél, Vörösmartyról, Illyésről, Babitsról szóló tanulmányaid máigalapvetőek. Az Égtájak utassal című esszékötet és a Szekszárdi napló. Ezenkívül vannak olyan "apróságok" is, mint Hans Sachsnak Az ördög és a diák című fordításod és más művek. Hogyan jöttek ezek létre? Cs.L.: Hans Sachs művét kedvtelésből fordítottam, de kiderült, hogy a műkedvelők szívesen eljátsszák ezt a komédiát. Vörösmarty az más kérdés, nincs olyan magyar ember, aki ne tudna tőle idézni. Felmerült az igény, hogy kellene egy helyi tanulmány Vörösmartyról, és így került sor Az ifjú Vörösmarty című munkám megírására. Az Irodalomtörténeti Társaság rendezett egy vándorgyűlést Szekszárdon, és felkértek, hogy én is írjak erre az alkalomra egy tanulmányt. Ugyanakkor a Megyei Tanácstól is szóltak, hogy ha több tanulmányt is írnék Vörösmartyról, ki lehetne adni egy kötetben. Olyan dolgokra próbáljam felhívni a figyelmet, amelyek Vörösmarty életének fontos elemei és kevésbé ismertek, pl. a Zalán futása vagy novellái, amelyeket Magyarországon szinte senki nem olvas. A "Vörösmarty szerelmei"- nél a téma kínálta saját magát. Irodalomtörténeti félreértésnek érzem Perczel Etelka szerepének magyarázatát. A társadalmi különbség miatt sem lehetett igaza Gyulai Pálnak. Én megpróbáltam valamit még hozzátenni. Nyomozni kezdtem Egyed Antal után, akinek jelentős része van abban, hogy a fiatal Vörösmarty elindult a költői pályán. Háromezer kötetes könyvtára volt, javarészt 18. századi könyvekből. Vörösmarty innen kapott Goethét, Schillert, ez a könyvtár segítette abban, hogy nagy műveltségre tehetett szert. Több nyelven - olaszul, németül, latinul - beszélt és Shakespeare-t fordított. Az alapokat ez a könyvtár adta. T.G.: További műveid, amelyek most is folyamatosan jelennek meg, gyakran közli az Élet és Irodalom, az Új írás, a Dunatáj. Mi az, ami számodra a teljességet jelenti, mi az, amit maradandónak érzel?

13 Mert a bibliográfia sok mindent elárulhat, csak azt nem, ami minden bibliográfia eredendő hibája, hogy melyek az értékesebbnek tartott írásaid. Melyik a legkedvesebb alkotásod? Cs.L.: Több írásom van, amelyekről remélem, hogy valami kis figyelemre méltathatók. A legkedvesebb az, amit még nem írtam meg. Legkedveltebb műfajom az esszé, amely azért lehet jelentős, mert szabadon áradhat a gondolat, egyik erősíti a másikat, egyik felidézi a következőt. A valóságban minden együtt jelenik meg, semmi nincs külön-külön. Az érdekel, milyen ez a világ. Ma már elég pontosan tudjuk, és azt is, hogy milyen nem lehet. T.G.: Egy kisvárosban, Te hogy érzed, a műveken túl mi az, amire Te hatottál, ami általad lett más, pl. a Dunatájra gondolok. Cs.L.: A Dunatájnak van olyan szerepe is, hogy össze tudtuk gyűjteni a magyar szellemi élet legjobbjait, az egész magyar irodalmi élet többékevésbé jelen van ebben a folyóiratban. Ez hathat pillanatnyilag is. Ami az én személyes dolgomat illeti, megfordítom a kérdést, ki hatott rám? Egyetlen nevet tudok mondani: Péterfy Jenő, akinek műveltsége európai színvonalú volt, pl: tökéletesen ismerte a francia filozófiát. Esszéiben világosan, ragyogóan fogalmazott. Műveivel úgy hatott rám, hogy valami ilyesmit kell csinálni, ilyen közérthetően bonyolult dolgokról is egyszerűen kell fogalmazni. Világosan, okosan gondolkozzék az ember minden időben, nagy egységekben, ne kis sémákban, mert nincs annál veszélyesebb, mint ha apró egységekben látja a világot. T.G.: A nagy egészben az egyénnek hinni kell, hogy ő kiválasztott, hogy hivatása, célja van, vagy fogadja el, amit a sorsa rámért? Cs.L.: A kérdést megfordítom. Nem én vagyok a kiválasztott, hanem amit a sorsom rám mért, az nekem feladatot jelent. Becsülettel csináljam meg, amit tudok, többet, hiába is erőlködnék, nem tudok. De azt igen. Nem tudom, kiválasztott vagyok-e, de ha már megmaradtam a háború és az utána következő idők viszontagságai között, akkor igenis ehhez méltóan viselkedjem! T.G.: Mennyire hiszel abban, hogy amit az ember tesz, mennnyire cselekszi szabad akaratából, mennyire meghatározott? Cs.L.: Ösi kérdés ez, az akaratszabadság rendkívül komplikált dolog, nehéz rá válaszolni. Már a görögöknél is felmerült, hogy egy bizonyos ponton feltétlenül szabad vagyok. Arisztotelész szerint én döntöm el, de-

14 rék ember vagy gazfickó leszek-e. De a biológiai kutatásokból tudjuk, hogy a génekben sok sötét örökség van, a DNS rémséges dolgokat is közvetíthet. Ezen belül azonban én hiszek abban, hogy mindig van egy kis mozgásterület, ahol valaki mégiscsak kiválaszthatja, hogy derék ember lesz-e, vagy hitvány. Ha nem így lenne, tökéletesen kiszolgáltatottjai lennénk ösztönünknek és a történelemnek. T.G.: Tárgyaiadat és a környezetet, ami körülvesz, művednek érzed-e? Cs.L.: Bárhol voltam, rögtön otthont akartam teremteni, de az otthon tárgyakból is áll. Nem tudok elképzelni egy lakást, ahol ne legyen egy Arany-kötet. A könyvek nem holt tárgyak. Egy Babits-, Illyés-kötet nélkül nem tudom elképzelni az életet, vagy ha igen, az olyan is. T.G.: Köszönjük a beszélgetést.

15 Önálló művei L Az ifjú Vörösmarty / Csányi László - Szekszárd: Tolna Megyei Tanács V.B. Művelődési Osztálya, p. II. Vörösmarty szerelmei / Csányi László - Szekszárd: Tolna Megyei Tanács, p. ÜL Szekszárdi napló / Csányi László - Budapest: Magvető Kiadó, p. IV. Égtájak utassal / Csányi László - Szekszárd: Tolna Megyei Tanács és a Béri Balogh Ádám Megyei Múzeum kiadványa, p. /Múzeumi füzetek/ V. Bejártam Tolnát - Baranyát / Csányi László - Budapest: Móra Könyvkiadó, p. - (Ezerszínű Magyarország sorozat) VI. Az emlékezés ösvényei Szekszárd az ötvenes években / Csányi László - Tolna Megyei Lapkiadó Vállalat, p.- (Népújság zsebkönyvtára) VII. Somlyó György / Csányi László - Budapest: Akadémiai Kiadó, p. - (Kortársaink sorozat) VIII. Babits átváltozásai / Csányi László - Budapest: Akadémiai Kiadó, p. - (Egyéniség és alkotás sorozat) IX. Takáts Gyula világa : Tanulmányok / Csányi László - Kaposvár: Somogy Megyei Könyvtár, p. Kéziratai L Egy mecénás arcképe : Tomori Theodorovics Anasztáz / Csányi László - 5 p. é.n. II. Előjáték a reformkorhoz. Irodalmi mozgalmak a Dunántúlon / Csányi László = Szekszárd, p. - (Lukácsy Sándor véleményével) III. Tolna a XVI. században / Csányi László.- 26 p. é.n. IV. Tolnai tanárok és prédikátorok a XVI.században / Csányi László.-15 p. é.n

16 Időszaki kiadványokban megjelent írásai Szép Magyar Könyv == TN. 11. évf. 62. sz. (1954. márc. 14.).-5. p. 2. Tíz év == TN. 11. évf sz. (1954. okt. 31.).- 2. p. 3. Mucsfai délután == TN. 11. évf sz. (1954. nov. 14.).- 2. p. 4. Barátom az értelmiségi = = TN. 11. évf sz. (1954. nov. 24.).- 2. p. 5. A Népfront nevében == TN. 11. évf sz. (1954. dec. 5.).-3. p. 6. Moszkva után == TN. 11. évf sz. (1954. dec. 12.).- 2. p. 7. Emléktábla a Babits-házon = = TN. 11. évf sz. (1954. dec. 19.).- 2. p. 8. A rossz ember == TN. 11. évf sz. (1954. dec. 29.).- 3. p Gyűjtjük a népdalokat == TN. 12. évf. 67. sz. (1955. márc. 26.).- 3. p. 10. így történt == TN. 12. évf. 79. sz. (1955. ápr. 3.).-4. p. 11. Vörösmarty Bonyhádbörzsönyben I. : Részlet a szerző "Az ifjú Vörösmarty" c., a közeljövőben megjelenő tanulmányából = = TN. 12. évf sz. (1955. aug. 19.).-2. p. 12. Vörösmarty Bonyhádbörzsönyben II. : Részlet a szerző "Az ifjú Vörösmarty" c., a közeljövőben megjelenő tanulmányából = = TN. 12. évf. 1%. sz. (1955. aug. 20.).-2. p. 13. Vörösmarty és Perczel Etelka : Részlet a szerző "Az ifjú Vörösmarty" c., a közeljövőben megjelenő tanulmányából = = TN. 12. évf sz. (1955. aug. 23.)- 2. p. 14. Vörösmarty és Perczel Etelka : Részlet a szerző "Az ifjú Vörösmarty" c., a közeljövőben megjelenő tanulmányából = = TN. 12. évf sz. (1955. aug. 24.).- 2. p. 15. Bartók emlékezete = = TN. 12. évf sz. (1955. okt. 16.) Új nyelv == TN. 12. évf sz. (1955. okt. 23.).- 3. p.

17 17. Egy párttitkárhoz /vers/ = = Dunántúl, 4. évf. 10. sz p. 18. Vers == Dunántúl, 4. évf. 10. sz p. 19. Az ifjú Vörösmarty és a könyvek = = Könyv, 5. évf. 10. sz p. 20. Balatonpart = = TN. 12. évf sz. (1955. dec. 18.).- 6. p. 21. Balatonpart II. == TN. 12. évf sz. (1955. dec. 21.).- 2. p Vers == TN. 13. évf. 13. sz. (1956. jan. 15.).-4. p. 23. Kétezer forint == TN. 13. évf. 13. sz.( jan. 15.).-7. p. 24. Sziget a Dunán = = TN. 13. évf. 73. sz. (1956. márc. 25.).- 6. p. 25. A százhatodik óra == Sárköz, l.sz p. 26. Versek 1944-ből == TN. 13. évf. 84. sz. (1956. ápr. 8.) Keringő == TN. 13. évf. 96. sz. (1956. ápr. 22.).-4. p. 29. Tartuffe: Változat egy Moliéretémára == Sárköz, 2. sz p. 30. Ketten == Sárköz, 3-4. sz p. 31. Ujjgyakorlat /vers/ == Sárköz, 3-4. sz p. 32. A társadalmi összefogás hozta létre az ozorai falumúzeumot = = TN. 13. évf sz. (1956. júl 11.).- 3. p. 33. Néhány megjegyzés az ellenzékiségről és a humanizmusról = = TN. 13. évf sz. (1956. okt. 19.) - 3. p. 34. Útközben I. == TMN. 1. évf sz. (1956. dec. 1.).- 2. p. 35. Útközben II. == TMN. 1. évf sz. (1956. dec. 2.).- 2. p. 36. Útközben III. == TMN. 1. évf sz. (1956. dec. 4.).- 2. p. 37. Útközben IV. == TMN. 1. évf sz. (1956. dec. 5.).- 2. p. 38. Útközben V. == TMN. 1. évf sz. (1956. dec. 6.).- 2. p. 39. Útközben VI. == TMN. 1. évf sz. (1956. dec. 7.).- 2. p. 28. Vidéki gondok == TN. 13. évf. 96. sz. (1956. máj. 27.).- 4.

18 Történet a Farkasról és a törvényességről = = TMN. 2. évf. 5. sz. (1957. jan. 6.).- 3. p. 41. írók szövetség nélkül = = TMN. 2. évf. 23. sz. (1957. jan. 27.).-3. p. 42. A vendég == TMN. 2. évf. 43. sz. (1957. febr. 20.).- 3. p. 43. Arany == TMN. 2. évf. 65. sz. (1957. márc. 17.).-4. p. 44. Tarzan vagy az ízlés bukása = = TMN. 2. évf. 71. sz. (1957. márc. 24.).- 4. p. 45. Tipegő /Gyermekversek/ = = TMN. 2. évf. 77. sz. (1957. márc. 31.).- 4. p. 46. Különvélemény a könnyű műfaj védelmében = = TMN. 2. évf. 80. sz. (1957. ápr. 4.).- 4. p. 47. Csuvas dalok /vers/ == TMN. 2. évf sz. (1957. jún. 9.) A kétszázötvenedik hajóroncs = = TMN. 2. évf sz. (1957. júl. 17.).-4. p. 49. Helyesírásunk bizonytalan helyzete = = TMN. 2. évf sz. (1957.aug.25.).-4. p. 50. Szabó Lőrinc halálára = = TMN. 2. évf sz. (1957. okt. 5.).- 2. p. 51. Hódolat Arany Jánosnak = = TMN. 2. évf sz. (1957. okt. 20.).- 4. p. 52. Édes anyanyelvünk == TMN. 2. évf sz. (1957. nov. 10.).- 4. p. 53. A révfülöpi parton /vers/ = = TMN. 2. évf sz. (1957. dec. 15.).- 4. p. 54. Betegek == TMN. 2. évf sz. (1957. dec. 18.).- 3. p. 55. Angyal a vonaton = = TMN. 2. évf sz. (1957. dec. 25.).- 3. p. 56. Ami a paradicsompálinkából kimaradt : Az igazság és a többi == TMN. 2. évf sz. (1957. dec. 29.).- 6. p Ötven éve jelent meg a Nyugat első száma == TMN. 3. évf. 1. sz. (1958. jan. 1.).- 4. p. 58. Levél a vidéki irodalom helyzetéről = = TMN. 3. évf. 5. sz. (1958. jan. 5.).-4. p. 59. Madách-emlékek Alsósztregován = = TMN. 3. évf. 18. sz. (1958. jan. 22.).-5. p. 60. Kilencven éve halt meg Vas Gereben = = TMN. 3. évf. 22. sz. (1958. jan. 26.).-4. p.

19 61. Könnyű zene - nehéz percek = = TMN. 3. évf. 28. sz. (1958. febr. 2.).- 4. p. 62. Két Babits-kötet a könyvpiacon = = TMN. 3. évf. 34. sz. (1958. febr. 9.).- 4. p. 63. Matild == TMN. 3. évf. 34. sz. (1958. febr. 9.).- 7. p. 64. Könyv a honvágyról == TMN. 3. évf. 40. sz. (1958. febr. 16.) Milyen irányban haladjon a falusi színjátszás? = = TMN. 3. évf. 46. sz. (1958. febr. 23.) Vasárnapi történet == TMN. 3. évf. 52. sz. (1958. márc. 2.) Medvetáncoltatók és írók = = TMN. 3. évf. 58. sz. (1958. márc. 9.).- 4. p. 68. Napló == TMN. 3. évf. 70. sz. (1958. márc. 23.).-4. p. 69. Veszprémi találkozások = = TMN. 3. évf. 73. sz. (1958. márc. 27.).- 3. p. 70. A kulcs = = TMN. 3. évf. 76. sz. (1958. márc. 30.).-5. p. 71. Szabadság, fogadj el fiadnak! /vers/ == TMN. 3. évf. 80. sz. (1958. ápr. 4.).-5. p. 72. A régi barát == TMN. 3. évf. 99. sz. (1958. ápr. 27.).- 4. p. 73. Epigrammák == TMN. 3. évf sz. (1958. máj. 18.).-4. p. 74. A balatonfüredi írói találkozó után == TMN. 3. évf sz. (1958. jún. 8.).-4. p. 75. Magyar irodalom, vagy népi irodalom? == TMN. 3. évf sz. (1958. jún. 15.).-4. p. 76. Találkozás == TMN. 3. évf sz. (1958. jún. 18.).-4. p. 77. Spanyolul == TMN. 3. évf sz. (1958. jún. 22.).-4. p. 78. Három nap 1. == TMN. 3. évf sz. (1958. júl. 8.).- 2. p. 79. Három nap 2. == TMN. 3. évf sz.( júl. 9.).-2. p. 80. Három nap 3. = = TMN. 3. évf sz. (1958. júl. 10.).-2. p. 81. Három nap 4. == TMN. 3. évf sz.( júl. 11.).-2. p. 82. Három nap 5. == TMN. 3. évf sz. (1958. júl. 12.).-2. p. 83. Három nap 6. == TMN. 3. évf sz. (1958. júl. 13.).-2. p. 84. Három nap 7. == TMN. 3. évf sz. (1958. júl. 15.).-2. p. 85. Három nap 8. == TMN. 3. évf sz. (1958. júl. 16.).-2. p.

20 86. Három nap 9. = = TMN. 3. évf sz. (1958. júl. 17.).-2. p. 87. Jegyzetek a versről = = TMN. 3. évf sz. (1958. júl. 20.) Keserű tenger = = TMN. 3. évf sz. (1958. júl. 27.).-4. p. 89. Az aszparágusz példája /vers/ = = TMN. 3. évf sz. (1958. aug. 3.).- 5. p. 90. "Hakni kultúra" Pesten és vidéken = = TMN. 3. évf sz. (1958. aug. 10.).-4. p. 91. Figyelmesség == TMN. 3. évf sz. (1958. aug. 12.).- 4. p. 92. A vidéki irodalom védelmében == TMN. 3. évf sz. (1958. aug. 17.).-4. p. 93. Dizőz az éjszakában /vers/ = = TMN. 3. évf sz. (1958. aug. 24.).- 6. p. 94. Németh László és a magyar irracionalizmus == TMN. 3. évf sz. (1958. aug. 31.) Harry Hoover utolsó napja = = TMN. 3. évf sz. (1958. szept. 28.).- 4. p. 96. Harry Hoover utolsó napja = = TMN. 3. évf sz. (1958. okt. 3.).- 2. p. 97. A bonyhádi termelőszövetkezetben = =3. évf sz. (1958. okt. 12.).- 4. p. 98. Levél a költészetünk helyzetéről : Válasz egy fiatalnak = = TMN. 3. évf sz. (1958. nov. 9.).- 4. p. 99. Balatoni változatok /vers részletek/ = = TMN. 3. évf sz. (1958. nov. 16.).- 4. p Édes Anna == TMN. 3. évf sz. (1958. nov. 19.).- 3. p Reménység == TMN. 3. évf sz. (1958. nov. 23.).- 4. p Szív utca 23. == TMN. 3. évf sz. (1958. dec. 7.).-4. p A hűtlen feleség == TMN. 3. évf sz. (1958. dec. 14.).- 4. p Vendégség == TMN. 3. évf sz. (1958. dec. 17.).- 5. p Csillag /vers/ == TMN. 3. évf sz. (1958. dec. 21.).- 4. p írói arcképek Tolna megyéből : Vörösmarty Mihály 'Iolna Megyei Könyvtáros, 2. évf. l.sz p Philips Walter == TMN. 4. évf. 2. sz. (1959. jan. 3.).- 3. p.

21 108. A karrier == TMN. 4. évf. 5. sz. (1959.jan. 7.).-4. p Ujjgyakorlat /vers/ == TMN. 4. évf. 9. sz. (1959. jan. 11.) Kaland == TMN. 4. évf. 19. sz. (1959. jan. 23.).-2. p Elégia == TMN. 4. évf. 27. sz. (1959. febr. 1.).- 4. p A szürkék hegedőse /vers/ = = TMN. 4. évf. 33. sz. (1959. febr. 8.).- 4. p Napló = = TMN. 4. évf. 39. sz. (1959. febr. 15.).-4. p A trubadúr == TMN. 4. évf. 46. sz. (1959. febr. 24.).- 2. p Júlia == TMN. 4. évf. 48. sz. (1959. febr. 26.).- 2. p Széchenyi-hegy /vers/ = = TMN. 4. évf. 51. sz. (1959. márc. 1.).- 4. p Az idegen /vers/ == TMN. 4. évf. 51. sz. (1959. márc. 1.) Sárszentlőrinci jegyzetek = = 4. évf. 60. sz. (1959. márc. 12.).-3. p Egy elfelejtett dunántúli költő = =4. évf. 61. sz. (1959. márc. 13.).-2. p írók erszénye == TMN. 4. évf. 65. sz. (1959. márc. 18.).- 2.p A gyanú == TMN. 4. évf. 75. sz. (1959. márc. 29.).- 4. p Negyven felé = = Jelenkor, 2. évf. 3. sz p Önarckép öt változatban = = Jelenkor, 2. évf. 3. sz p Április 4. /vers/ == TMN. 4. évf. 79. sz. (1959. ápr. 4.) Tanárok és diákok == TMN. 4. évf. 91. sz. (1959. ápr. 19.).- 4. p Penelope == TMN. 4. évf. 94. sz. (1959. ápr. 23.).- 2. p A régi Szekszárd a fiatal Babits leveleiben == TMN. 4. évf. 97. sz. (1959. ápr. 26.) Találkozások == TMN. 4. évf sz. (1959. máj. 6.) éves napóleoni proklamáció == TMN. 4. évf sz. (1959. máj. 15.).-5. p Egy szelet kenyér = = TMN. 4. évf sz. (1959. máj. 15.).- 5. p.

Osztályozó- és javítóvizsga Irodalom tantárgyból 2015-2016

Osztályozó- és javítóvizsga Irodalom tantárgyból 2015-2016 Osztályozó- és javítóvizsga Irodalom tantárgyból 2015-2016 A félévi vizsga szóbeli vizsga az első félévre megadott témakörökből. Az év végi vizsga írásbeli vizsga (feladatlap) az egész évre megadott témakörökből,

Részletesebben

OSZTÁLYOZÓ- ÉS JAVÍTÓVIZSGA LEÍRÁSA IRODALOM TANTÁRGYBÓL 2013-2014 9-12. ÉVFOLYAM

OSZTÁLYOZÓ- ÉS JAVÍTÓVIZSGA LEÍRÁSA IRODALOM TANTÁRGYBÓL 2013-2014 9-12. ÉVFOLYAM OSZTÁLYOZÓ- ÉS JAVÍTÓVIZSGA LEÍRÁSA TANTÁRGYBÓL 9-12. ÉVFOLYAM A felsorolásban megjelölt, a tankönyvben elemzett irodalmi művek (versek, novellák és regények ismerete, azok elolvasása) kötelező. A vizsga

Részletesebben

Osztályozó- és javítóvizsga Irodalom tantárgyból

Osztályozó- és javítóvizsga Irodalom tantárgyból Osztályozó- és javítóvizsga Irodalom tantárgyból 2016-2017 A félévi vizsga szóbeli vizsga az első félévre megadott témakörökből. Az év végi vizsga írásbeli vizsga (feladatlap) az egész évre megadott témakörökből,

Részletesebben

Szóbeli tételek. Irodalom. 9.évfolyam. I. félév. 2. Homéroszi eposzok: Iliász. Az eposz fogalma, trójai mondakör, Akhilleusz alakja, központi téma.

Szóbeli tételek. Irodalom. 9.évfolyam. I. félév. 2. Homéroszi eposzok: Iliász. Az eposz fogalma, trójai mondakör, Akhilleusz alakja, központi téma. 9.évfolyam 1. Mi a Biblia? Két fő része? Ismertessen egy-egy történetet részletesen! 2. Homéroszi eposzok: Iliász. Az eposz fogalma, trójai mondakör, Akhilleusz alakja, központi téma. 3. Homéroszi eposzok:

Részletesebben

Az osztályozó vizsga követelményei. Szakközépiskola IRODALOM

Az osztályozó vizsga követelményei. Szakközépiskola IRODALOM Az osztályozó vizsga követelményei Szakközépiskola IRODALOM Az irodalom tantárgy osztályozó vizsgáján az osztályzat kialakítása az egységes követelmények szerint történik (40%-tól elégséges). Írásbeli

Részletesebben

FAKLYA VOLT KEZEMBEN. In memóriám Móricz Zsigmond NAP KIADÓ

FAKLYA VOLT KEZEMBEN. In memóriám Móricz Zsigmond NAP KIADÓ FAKLYA VOLT KEZEMBEN In memóriám Móricz Zsigmond NAP KIADÓ TARTALOM I. Móricz Zsigmond: Csecse. Részlet (In: Móricz Zsigmond: Életem regénye. Bp., Athenaeum, 1939) 7 Czine Mihály: Regény és valóság. Részlet

Részletesebben

Osztályvizsga Évfolyam: 12. Írásbeli Időtartam 240p Próbaérettségi

Osztályvizsga Évfolyam: 12. Írásbeli Időtartam 240p Próbaérettségi A TANULMÁNYOK ALATTI VIZSGÁK MAGYAR IRODALOMBÓL A tanulmányok alatti vizsgák szerkezete és az értékelés elvei Osztályozóvizsga Írásbeli Szóbeli Időtartam 60p 10p Aránya az értékelésnél 70% 30% A vizsga

Részletesebben

SZÓBELI TÉMAKÖRÖK MAGYAR NYELV ÉS IRODALOMBÓL közpészint 2013

SZÓBELI TÉMAKÖRÖK MAGYAR NYELV ÉS IRODALOMBÓL közpészint 2013 Tatabányai Integrált Szakiskola Középiskola és Kollégium Cím: 2800 Tatabánya, Cseri u. 35. Telefon: +36 34 309 545 E-mail: ititkar@is-kola.hu Web: www.is-kola.hu Fax: +36 34 309 549 SZÓBELI TÉMAKÖRÖK MAGYAR

Részletesebben

Vetélkedő. Keresztury Dezső születésének 110. évfordulója alkalmából. 12 18 évesek számára

Vetélkedő. Keresztury Dezső születésének 110. évfordulója alkalmából. 12 18 évesek számára Vetélkedő Keresztury Dezső születésének 110. évfordulója alkalmából 12 18 évesek számára A pályázó csapat neve: (egyéni pályázó esetén a pályázó neve) A csapattagok nevei: Elérhetőség (postacím, e mail):

Részletesebben

Károlyi Mihály Magyar Spanyol Tannyelvű Gimnázium SZÓBELI ÉRETTSÉGI TÉTELEK MAGYAR NYELV ÉS IRODALOMBÓL C

Károlyi Mihály Magyar Spanyol Tannyelvű Gimnázium SZÓBELI ÉRETTSÉGI TÉTELEK MAGYAR NYELV ÉS IRODALOMBÓL C Károlyi Mihály Magyar Spanyol Tannyelvű Gimnázium SZÓBELI ÉRETTSÉGI TÉTELEK MAGYAR NYELV ÉS IRODALOMBÓL 2015 13.C Hári Andrea (HA) Vámosné Polyák Krisztina (VPK) 2015 SZÓBELI ÉRETTSÉGI TÉTELSOR MAGYAR

Részletesebben

Itt kezdődött a reformkor

Itt kezdődött a reformkor Itt kezdődött a reformkor 24 ÓRÁS FELOLVASÁS A LEGNAGYOBB MAGYAR, SZÉCHENYI ISTVÁN SZOMBATHELYI ÉRETTSÉGI VIZSGÁ -JÁNAK 200. ÉVFORDULÓJA TISZTELETÉRE Johann Ender: Széchenyi István ifjúkori portréja, 1818

Részletesebben

Helyismereti elektronikus könyvtárak és portálok (és egyéb elektronikus tartalmak: képeslapgyűjtemények stb.)

Helyismereti elektronikus könyvtárak és portálok (és egyéb elektronikus tartalmak: képeslapgyűjtemények stb.) MEGYEI Helyismereti elektronikus könyvtárak és portálok (és egyéb elektronikus tartalmak: képeslapgyűjtemények stb.) Verseghy Ferenc Elektronikus Könyvtár http://www.vfmk.hu/vfek Jász-Nagykun-Szolnok Megyei

Részletesebben

Ady Endre Városi Könyvtár és Művelődési Központ, Zsinagóga, Baja, Munkácsy M. u. 9. Eötvös József Főiskola, Baja, Szegedi út 2.

Ady Endre Városi Könyvtár és Művelődési Központ, Zsinagóga, Baja, Munkácsy M. u. 9. Eötvös József Főiskola, Baja, Szegedi út 2. Ady Endre Városi Könyvtár és Művelődési Központ, Zsinagóga, Baja, Munkácsy M. u. 9. Eötvös József Főiskola, Baja, Szegedi út 2. A konferencia harminchárom előadója a következő intézmények oktatója vagy

Részletesebben

Modern magyar irodalom II. BBNMI01200. Irodalomjegyzék

Modern magyar irodalom II. BBNMI01200. Irodalomjegyzék Modern magyar irodalom II. BBNMI01200 Irodalomjegyzék 1. Nemzeti és szociális inspiráció a késő modernitás második felében, az 1920-1960 közötti korszak magyar irodalmában. A határokon innen és a határokon

Részletesebben

A Magyar Irodalomtörténeti Társaság 2013. évi programok. Jan. 17. Mindentudás Középiskolája (JAMK, Budapest, Tanári Tagozat)

A Magyar Irodalomtörténeti Társaság 2013. évi programok. Jan. 17. Mindentudás Középiskolája (JAMK, Budapest, Tanári Tagozat) A Magyar Irodalomtörténeti Társaság 2013. évi programok Jan. 16. Mindentudás Középiskolája (Szeged, Tanári Tagozat) Jan. 17. Mindentudás Középiskolája (JAMK, Budapest, Tanári Tagozat) Jan. 19. Csönge (Vas

Részletesebben

35. ábra (folyt.) 36. ábra

35. ábra (folyt.) 36. ábra 41. Madách Imre munkái: Az ember tragédiája és Madách Imre költeményei Madách Imre képével (Budapest, 1904, Franklin-Társulat megyar irodalmi intézet és könyvnyomda) (2) + 292 l + 1 t, 20 cm, a Magyar

Részletesebben

Falussy Lilla: Metadolce, bemutató 0. Márai Sándor: Zendülők bemutató 1500000. Ottlik Géza: Iskola a határon, repertoáron tartás 750 000

Falussy Lilla: Metadolce, bemutató 0. Márai Sándor: Zendülők bemutató 1500000. Ottlik Géza: Iskola a határon, repertoáron tartás 750 000 3-as altéma Magyar szerzők műveinek bemutatása, a Budapet Főváros Astoria i Egyesület RS9 a VI. kerület Erzsébetváros Falussy Lilla: Metadolce, Bárka Józsefvárosi i- és Kulturális Nonprofit Bárka Józsefvárosi

Részletesebben

Olvasásra ajánljuk a% évi választások alkalmával

Olvasásra ajánljuk a% évi választások alkalmával A Magyar Népköztársaságban minden hatalom a dolgozó népé. A város és a falu dolgozói választott és a népnek felelős küldöttek útján gyakorolják hatalmukat." (Idézet a Magyar Népköztársaság Alkotmányából.)

Részletesebben

MAGASISKOLA. In memóriám Mészöly Miklós NAP KIADÓ-

MAGASISKOLA. In memóriám Mészöly Miklós NAP KIADÓ- MAGASISKOLA In memóriám Mészöly Miklós NAP KIADÓ- TARTALOM Mészöly Miklós: Elégia. Részlet (In.: Mészöly Miklós: Elégia. Bp., Helikon, 1991.) 5 Mészöly Miklós: Óda az Elégiához (In.: Mészöly Miklós: Elégia.

Részletesebben

BALOGH ISTVÁN MŰVEINEK BIBLIOGRÁFIÁJA 1990-1996. 1990.

BALOGH ISTVÁN MŰVEINEK BIBLIOGRÁFIÁJA 1990-1996. 1990. Major Zoltán László BALOGH ISTVÁN MŰVEINEK BIBLIOGRÁFIÁJA 1990-1996. 1990. Balogh István: Pusztai pásztorélet és szállások a XVIII. század végén. (Egy debreceni emlékirat 1794-ből) = Történeti-néprajzi

Részletesebben

Tankönyvlista a 2015-2016-os tanévre. Magyar 1. évfolyam

Tankönyvlista a 2015-2016-os tanévre. Magyar 1. évfolyam Magyar 1. évfolyam Magyar irodalom Turcsányi M.: Irodalom 978 963 16 2892 0 Műszaki Könyvkiadó 6. Tankönyv Magyar irodalom Turcsányi M.: Irodalom 978 963 16 2941 5 Műszaki Könyvkiadó 6. Munkafüzet Tankönyv

Részletesebben

A magánhangzók és a mássalhangzók, a mássalhangzók egymásra hatása

A magánhangzók és a mássalhangzók, a mássalhangzók egymásra hatása Az osztályozó vizsga témakörei magyar nyelvből 9. osztály A kommunikáció rádiós, televíziós és sajtóműfajai A magánhangzók és a mássalhangzók, a mássalhangzók egymásra hatása A szóelemek fajtái Az ige

Részletesebben

Érettségi témakörök és tételek magyar irodalom 12. C

Érettségi témakörök és tételek magyar irodalom 12. C Érettségi témakörök és tételek magyar irodalom 12. C 1. Tétel : Hagyomány és újítás Petőfi Sándor tájleíró költészetében 2. Tétel : Arany János a tragikus alkatú balladaköltő 3. Tétel : Látomásos szimbolizmus

Részletesebben

KOPASZOK ÉS HAJASOK VILÁGHARCA

KOPASZOK ÉS HAJASOK VILÁGHARCA KOPASZOK ÉS HAJASOK VILÁGHARCA In memóriám Nagy Lajos NAP KIADÓ TARTALOM FIATAL EMBEREK Borbély Sándor: így élt Nagy Lajos. Részlet (In: Borbély Sándor: így élt Nagy Lajos. Bp., Móra, 1986) 7 Kardos Pál:

Részletesebben

1. számú VÁLASZTÓKERÜLET

1. számú VÁLASZTÓKERÜLET 1. számú 1. számú Batsányi János Művelődési Központ 732 Tapolca, Vasút u. 3. Akácfa Árpád Bacsó Béla Damjanich János Dózsa György Fazekas Hegymagasi Kandó Kálmán Keszthelyi Kulich Gyula Mogyoróshegy Nyár

Részletesebben

3. Ki az a somogyi költő, akit 70. születésnapja alkalmából 2012. január 19-én köszöntöttek a Takáts Gyula Emlékházban?

3. Ki az a somogyi költő, akit 70. születésnapja alkalmából 2012. január 19-én köszöntöttek a Takáts Gyula Emlékházban? 4. forduló TOTÓ 1. Hányadik évfordulóját ünnepelte a marcali kórház 2011-ben? a. 50 b. 100 c. 150 2. Milyen címmel rendezett kiállítást a Csiky Gergely Színház 2011 őszén? a. Száz év színház b. 75 év színház

Részletesebben

Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete 9/2015. (III. 30.) önkormányzati rendelete. az orvosi körzetek kialakításáról

Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete 9/2015. (III. 30.) önkormányzati rendelete. az orvosi körzetek kialakításáról Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete 9/2015. (III. 30.) önkormányzati rendelete az orvosi körzetek kialakításáról Tapolca Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2)

Részletesebben

A Szülőföldünk, Nádudvar Öröksége és Jövője Alapítvány köszönti Vendégeit alapításának 14. évfordulója alkalmából

A Szülőföldünk, Nádudvar Öröksége és Jövője Alapítvány köszönti Vendégeit alapításának 14. évfordulója alkalmából A Szülőföldünk, Nádudvar Öröksége és Jövője Alapítvány köszönti Vendégeit alapításának 14. évfordulója alkalmából Tájékoztató az Alapítvány elmúlt éves munkájáról 2012. novemberében a 13. születésnap alkalmából

Részletesebben

Testvérmúzsák. vetélkedő Tüskés Tibor író emlékére ii. 4. korcsoport (11 12. évf.) ÍRÁSBELI ELŐDÖNTŐ. (2011. 02. 28.) Janus Pannonius Gimnázium

Testvérmúzsák. vetélkedő Tüskés Tibor író emlékére ii. 4. korcsoport (11 12. évf.) ÍRÁSBELI ELŐDÖNTŐ. (2011. 02. 28.) Janus Pannonius Gimnázium Testvérmúzsák vetélkedő Tüskés Tibor író emlékére ii 4. korcsoport (11 12. évf.) ÍRÁSBELI ELŐDÖNTŐ Megoldások (2011. 02. 28.) Janus Pannonius Gimnázium Előzetes kutatások I. A Pécsi Szemle című várostörténeti

Részletesebben

2011. évi rendezvénynaptár

2011. évi rendezvénynaptár 2011. évi rendezvénynaptár JANUÁR 12. Doni megemlékezés 21. Magyar Kultúra Napja 22. Német Nemzetiségi Nap 28. FEBRUÁR 1. Meseszínház - Kabóca Bábszínház 11. 12. Valentin napi party Kultúrház 26. Farsangi

Részletesebben

Nagy Előd festő- és éremművész, Nagy Botond fotós. 2012. november 19-én, hétfőn 18 órára. kiállításának megnyitójára

Nagy Előd festő- és éremművész, Nagy Botond fotós. 2012. november 19-én, hétfőn 18 órára. kiállításának megnyitójára A Kozák téri Közösségi Ház és a kiállító tisztelettel meghívja Önt és kedves családját, barátait Nagy Előd festő- és éremművész, valamint fia Nagy Botond fotós kiállításának megnyitójára 2012. november

Részletesebben

TESTVÉRMÚZSÁK. vetélkedő Tüskés Tibor író emlékére ii. 1. korcsoport ( évf.) 3. FORDULÓ

TESTVÉRMÚZSÁK. vetélkedő Tüskés Tibor író emlékére ii. 1. korcsoport ( évf.) 3. FORDULÓ TESTVÉRMÚZSÁK vetélkedő Tüskés Tibor író emlékére 1. korcsoport (3 4 5. évf.) 3. FORDULÓ 1. korcsoport (3 4 5. évf.) 3. forduló 1. Az alábbi - Nagykanizsával kapcsolatos - állításokról állapítsd meg, hogy

Részletesebben

V. 1948 után megjelent Tragédia kiadások. V.1. Helikon díszkiadások és minikönyv kiadások

V. 1948 után megjelent Tragédia kiadások. V.1. Helikon díszkiadások és minikönyv kiadások V. 1948 után megjelent Tragédia kiadások V.1. Helikon díszkiadások és minikönyv kiadások 66.-68. Az ember tragédiája (Budapest, 1958, Magyar Helikon) (2) +188 l + 20 t + 34 l, 28 cm, Révai József tanulmányával.

Részletesebben

1. Magyarországi reneszánsz Janusz Pannoniusz költészete. 2. Mikszáth Kálmán és a dzsentri

1. Magyarországi reneszánsz Janusz Pannoniusz költészete. 2. Mikszáth Kálmán és a dzsentri 1 1. 2. 3. 4. 5., 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15., (,»;, ;,...) 16. 17. 18.,, 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. (, ) 26.. 27.,, 28. (, ) 29. 30., 31. 32. 33. 34. '' '' 35. 36. 37., 38., 39., Santa Maria

Részletesebben

AZEN ORSZÁGOM. In memóriám Jékely Zoltán NAP KIADÓ

AZEN ORSZÁGOM. In memóriám Jékely Zoltán NAP KIADÓ AZEN ORSZÁGOM In memóriám Jékely Zoltán NAP KIADÓ TARTALOM ELTŰNIK EGY VILÁG Pomogáts Béla: Nagyenyedtől Budapestig (Részlet. In: Pomogáts Béla: Jékely Zoltán. Bp., Akadémiai, 1986) 7 Áprily Lajos: Denevér

Részletesebben

XX. A Nyugat további alkotói

XX. A Nyugat további alkotói XX. A Nyugat további alkotói 1. Krúdy Gyula Hol, mikor született és halt meg az író? 2. Mely helyszíneknek van komolyabb szerepe életútján? 3. Milyen kapcsolat fűzte az alábbi nőkhöz? Csákányi Julianna:

Részletesebben

SZERZŐ CÍM ELŐADÓ TERJEDELE ÁR. Hegedűs Géza Jordán Tamás Kaszás Attila. Arany János Versei Bálint András CD 25.00

SZERZŐ CÍM ELŐADÓ TERJEDELE ÁR. Hegedűs Géza Jordán Tamás Kaszás Attila. Arany János Versei Bálint András CD 25.00 HANGOSKÖNYVEK SOROZAT TALKING BOOKS SERIES SZERZŐ CÍM ELŐADÓ TERJEDELE ÁR M Ady Endre József Attila Radnóti Miklós Válogatott versei Hegedűs Géza Jordán Tamás 165 perc Arany Versei Bálint András CD 25.00

Részletesebben

3. A Magyar Kultúra Napjához kapcsolódva melyik somogyi városba látogatott Bertók László költő 2014-ben?

3. A Magyar Kultúra Napjához kapcsolódva melyik somogyi városba látogatott Bertók László költő 2014-ben? 4. forduló Kedves Gyerekek! Ebben a fordulóban megyénk közelmúltjából kaptok kérdéseket, melyeket Dr. Sipos Csaba, a megyei könyvtár helytörténeti kutatója állított össze. Böngésszetek az interneten, illetve

Részletesebben

1956-os forradalom évfordulójára Hangdokumentumok: 1956 12 nap válogatott hangdokumentumai (kazetta)

1956-os forradalom évfordulójára Hangdokumentumok: 1956 12 nap válogatott hangdokumentumai (kazetta) Csak akkor születtek nagy dolgok, Ha bátrak voltak, akik mertek S ha százszor tudtak bátrak lenni, Százszor bátrak és viharvertek. (Ady: A Tűz csiholója) Az 1956-os forradalom évfordulójára készített összeállításunkkal

Részletesebben

visszaemlékezések. Összeállította és közzéteszi: Beke Sándor. Erdélyi Gondolat Könyvkiadó, Erdélyi Toll. Irodalmi és művelődési folyóirat. Kiadja az E

visszaemlékezések. Összeállította és közzéteszi: Beke Sándor. Erdélyi Gondolat Könyvkiadó, Erdélyi Toll. Irodalmi és művelődési folyóirat. Kiadja az E Az Erdélyi Toll sajtóvisszhangja (2009-től 2012 között) 2009 Erdélyi Toll (Recenzió) Gyergyói Kisújság, 2009. október 22-28., 43. szám Új sajtókiadvány (Recenzió. Fotó: a folyóirat 2009. 1. számának a

Részletesebben

"Biciklitôl az űrhajóig" (A. Bak Péter magángyűjteménye) Kedves művészetszeretô, múzeumlátogató Közönség!

Biciklitôl az űrhajóig (A. Bak Péter magángyűjteménye) Kedves művészetszeretô, múzeumlátogató Közönség! "Biciklitôl az űrhajóig" (A. Bak Péter magángyűjteménye) Kedves művészetszeretô, múzeumlátogató Közönség! Meghívom Önt a Városligetben lévô Közlekedési Múzeumba, ahol az Erzsébet teremben rendeztek kiállítást

Részletesebben

2013/2014 őszi és tavaszi szemeszter (Budapest, ELTE BTK)

2013/2014 őszi és tavaszi szemeszter (Budapest, ELTE BTK) PESTI BÖLCSÉSZ AKADÉMIA KULTÚRÁRA AKADVA 2013/2014 őszi és tavaszi szemeszter (Budapest, ELTE BTK) 2013. november 4., hétfő 18.00 A kétnyelvűségtől a többnyelvűségig I. Kétnyelvűség. Előny vagy hátrány?

Részletesebben

AZ ÁLTALÁNOS ISKOLA FELVÉTELI KÖRZETE A 2016/2017. TANÉVBEN GYÁL

AZ ÁLTALÁNOS ISKOLA FELVÉTELI KÖRZETE A 2016/2017. TANÉVBEN GYÁL AZ ÁLTALÁNOS ISKOLA FELVÉTELI KÖRZETE A 2016/2017. TANÉVBEN GYÁL Köznevelési intézmény: Gyáli Ady Endre Általános Iskola 2360 Gyál, Ady Endre utca 20. Felvételi körzet: Ady Endre utca páros oldal, páratlan

Részletesebben

1. A 2013.január 23-i kaposvári városnapon melyik volt híres polgármester kapta az Örökségünk Somogyország kincse címet?

1. A 2013.január 23-i kaposvári városnapon melyik volt híres polgármester kapta az Örökségünk Somogyország kincse címet? 5. forduló 1. A 2013.január 23-i kaposvári városnapon melyik volt híres polgármester kapta az Örökségünk Somogyország kincse címet? a. Németh Ignác b. Németh István c. Vétek (Kaposváry )György 2. Morzsák

Részletesebben

Tantárgy: irodalom Évfolyam: 10. osztály. Készítette: Sziládi Lívia. Óravázlat 1. Módszer: Az óra típusa: számítógép, projektor, prezentáció

Tantárgy: irodalom Évfolyam: 10. osztály. Készítette: Sziládi Lívia. Óravázlat 1. Módszer: Az óra típusa: számítógép, projektor, prezentáció Óravázlat 1. Témakör: A barokk irodalom Az óra típusa: közlő Taneszközök: tankönyv Tantárgy: irodalom Évfolyam: 10. osztály Az óra anyaga: Zrínyi Miklós Módszer:, egyéni Szemléltető eszközök: számítógép,

Részletesebben

ű ő ő ű ő ő ő ő ő ő ő ű ű ő ő ő ő ő ő ő ő ő ő ő ő ő

ű ő ő ű ő ő ő ő ő ő ő ű ű ő ő ő ő ő ő ő ő ő ő ő ő ő ÉRETTSÉGI VIZSGA 2012. május 7. MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM EMELT SZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA 2012. május 7. 8:00 Az írásbeli vizsga idtartama: 240 perc Pótlapok száma Tisztázati Piszkozati NEMZETI ERŐFORRÁS MINISZTÉRIUM

Részletesebben

VII. A reformkor és a magyar romantika irodalmából

VII. A reformkor és a magyar romantika irodalmából VII. A reformkor és a magyar romantika irodalmából 1. Miben különbözik a közép- és kelet-európai népek romantikája a nyugat-európaitól? 2. Mi volt Herder jóslata a magyarságról? 3. Mely irodalmi-kulturális

Részletesebben

2006. január. Dialógusok Konferencia a határmenti kulturális együttműködésről Sátoraljaújhely 13. Péntek

2006. január. Dialógusok Konferencia a határmenti kulturális együttműködésről Sátoraljaújhely 13. Péntek 219 ESEMÉNYNAPTÁR Kiemelkedő közművelődési, amatőrművészeti események 2006-ban Információ: Magyar Művelődési Intézet, 1011, Corvin tér 8. Telefon: +36-1-201-5053, fax: +36-1-201-5764, e-mail: esemeny@mmi.hu

Részletesebben

TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 32/2009. (XII. 21.) Kt. rendelete az orvosi körzetek kialakításáról

TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 32/2009. (XII. 21.) Kt. rendelete az orvosi körzetek kialakításáról TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 32/2009. (XII. 21.) Kt. rendelete az orvosi körzetek kialakításáról Tapolca Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló

Részletesebben

1. oldal, összesen: 4

1. oldal, összesen: 4 1. számú melléklet KULTURÁLIS ALAP 2009. I. KATEGÓRIA MŰVÉSZETI, KÖZMŰVELŐDÉSI ÉS TUDOMÁNYOS PROGRAMOK TÁMOGATÁSA 1. Sz. Pályázó neve, képviselője Pályázat témája Támogatás A Csokonai Gimnázium Olasz Tagozatáért

Részletesebben

[Erdélyi Magyar Adatbank] Bori Imre: A jugoszláviai magyar irodalom története BORI IMRE

[Erdélyi Magyar Adatbank] Bori Imre: A jugoszláviai magyar irodalom története BORI IMRE BORI IMRE BORI Imre (Bácsföldvár, 1929. dec. 28. Újvidék, 2004. ápr. 22.), irodalomtörténész, kritikus, szerkesztő. Az általános iskolát szülőhelyén, a gimnáziumot Petrovgradban (Zrenjanin), Becsén, Zentán

Részletesebben

SZAKMAI BESZÁMOLÓ ORSZÁGOS KÖNYVTÁRI NAPOK ÉS RENDEZVÉNYEK MEGRENDEZÉSE SOMOGY MEGYÉBEN

SZAKMAI BESZÁMOLÓ ORSZÁGOS KÖNYVTÁRI NAPOK ÉS RENDEZVÉNYEK MEGRENDEZÉSE SOMOGY MEGYÉBEN Pályázati azonosító: 3508/01174 SZAKMAI BESZÁMOLÓ ORSZÁGOS KÖNYVTÁRI NAPOK ÉS RENDEZVÉNYEK MEGRENDEZÉSE SOMOGY MEGYÉBEN Árny az árnyban. Versszínház Radnóti Miklós utolsó pillanatáról Időpont: 2014.11.10.

Részletesebben

Az iskola könyvtár gyűjtőköri leírása

Az iskola könyvtár gyűjtőköri leírása 1. sz. melléklet Melykóné Tőzsér Judit iskolai könyvtári szakértő véleménye alapján módosítva 2005. jan. 5-én. Az iskola könyvtár gyűjtőköri leírása Az iskolai könyvtár gyűjtőkörének alapelvei A Könyvtár

Részletesebben

Helyi önkormányzatok által fenntartott, illetve támogatott előadó-művészeti szervezetek támogatása

Helyi önkormányzatok által fenntartott, illetve támogatott előadó-művészeti szervezetek támogatása 7. számú melléklet a 2009. évi. törvényhez Helyi önkormányzatok által fenntartott, illetve támogatott előadó-művészeti szervezetek támogatása Az előadó-művészeti szervezetek támogatásáról és sajátos foglalkoztatási

Részletesebben

AZ ÁLTALÁNOS ISKOLA FELVÉTELI KÖRZETE A 2017/2018. TANÉVBEN VECSÉS

AZ ÁLTALÁNOS ISKOLA FELVÉTELI KÖRZETE A 2017/2018. TANÉVBEN VECSÉS AZ ÁLTALÁNOS ISKOLA FELVÉTELI KÖRZETE A 2017/2018. TANÉVBEN VECSÉS Köznevelési intézmény: Grassalkovich Antal Német Nemzetiségi és Kétnyelvű Általános Iskola Anton Grassalkovich Grundschule Wetschesch

Részletesebben

Testvérmúzsák. vetélkedő Tüskés Tibor író emlékére ii. 1. korcsoport (3 4 5. évf.) 3. forduló

Testvérmúzsák. vetélkedő Tüskés Tibor író emlékére ii. 1. korcsoport (3 4 5. évf.) 3. forduló Testvérmúzsák vetélkedő Tüskés Tibor író emlékére 1. korcsoport (3 4 5. évf.) 3. forduló MEGOLDÁSOK 1. korcsoport (3 4 5. évf.) 3. forduló 1. Az alábbi - Nagykanizsával kapcsolatos - állításokról állapítsd

Részletesebben

Helyi önkormányzatok által fenntartott, illetve támogatott előadó-művészeti szervezetek támogatása

Helyi önkormányzatok által fenntartott, illetve támogatott előadó-művészeti szervezetek támogatása 7. melléklet a 2010. évi. törvényhez Helyi önkormányzatok által fenntartott, illetve támogatott előadó-művészeti szervezetek támogatása Az előadó-művészeti szervezetek támogatásáról és sajátos foglalkoztatási

Részletesebben

Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete 20/2016. (XI.28.) önkormányzati rendelete. az orvosi körzetek kialakításáról

Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete 20/2016. (XI.28.) önkormányzati rendelete. az orvosi körzetek kialakításáról Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete 20/2016. (XI.28.) önkormányzati rendelete az orvosi körzetek kialakításáról Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében

Részletesebben

A javító vizsga témakörei irodalomból a 10. évfolyam számára (szakközépiskola, 10. EVP osztály)

A javító vizsga témakörei irodalomból a 10. évfolyam számára (szakközépiskola, 10. EVP osztály) A javító vizsga témakörei irodalomból a 10. évfolyam számára (szakközépiskola, 10. EVP osztály) I. A barokk - A barokk mint művelődéstörténeti korszak és stílusirányzat; kialakulása; jellemzői stb. - Zrínyi

Részletesebben

Magyar Fesztivál Regisztrációs és Minősítési Program

Magyar Fesztivál Regisztrációs és Minősítési Program Magyar Fesztivál Regisztrációs és Minősítési Program 155 Magyar Fesztivál Regisztrációs és Minősítési Program A kutatási osztály ez évi kiemelkedő munkája mely immár nemzetközi érdeklődést is keltett a

Részletesebben

A HAZATÉRŐ FARKAS GYULA

A HAZATÉRŐ FARKAS GYULA A HAZATÉRŐ FARKAS GYULA írások, dokumentumok a kitagadott irodalomtudós életéről és műveiről Szerkesztette Futaky István Kesztyűs Tibor Universitas Könyvkiadó Budapest, 2003 AAT3- U. UNIV.- I BIBLIOTHEK

Részletesebben

AZ ANTIKVITÁS IRODALMA 3 A GÖRÖG LÍRA

AZ ANTIKVITÁS IRODALMA 3 A GÖRÖG LÍRA AZ ANTIKVITÁS IRODALMA 3 A GÖRÖG LÍRA TARTALOM A líra jellemzői A lírai művek osztályozása A görög líra Szapphó Anakreón Összefoglalás 1 A líra jellemzői A líra, magyarul költészet, a legszubjektívebb

Részletesebben

A Versszínház rövid története, fontosabb eseményeink:

A Versszínház rövid története, fontosabb eseményeink: A Versszínház rövid története, fontosabb eseményeink: A Versszínház magyar költők költészetének és életének színházi, zenei és képzőművészeti formában való bemutatásával foglalkozik. Turek Miklós színművész

Részletesebben

Határtalanul I. rész Kolozsvári diákok látogatása Szekszárdon

Határtalanul I. rész Kolozsvári diákok látogatása Szekszárdon Határtalanul I. rész Kolozsvári diákok látogatása Szekszárdon A Határtalanul pályázat keretében 2016 áprilisában a kolozsvári Báthory István Elméleti Líceum két osztálya járt nálunk a Garay János Gimnáziumban,

Részletesebben

ÖÖ ÖRÖKLET. In memóriám Weöres Sándor NAP KIADÓ

ÖÖ ÖRÖKLET. In memóriám Weöres Sándor NAP KIADÓ ÖÖ ÖRÖKLET In memóriám Weöres Sándor NAP KIADÓ TARTALOM Weöres Sándor: Öröklét (In: Weöres Sándor: Ének a határtalanról. Bp. Magvető, 1980.) I Schein Gábor: Weöres Sándor. Részlet (In: Schein Gábor: Weöres

Részletesebben

TORNA DIÁKOLIMPIA ORSZÁGOS DÖNTŐ 2014/2015 tanév Budapest I. korcsoport "B" kategória leány csapatbajnokság

TORNA DIÁKOLIMPIA ORSZÁGOS DÖNTŐ 2014/2015 tanév Budapest I. korcsoport B kategória leány csapatbajnokság Hely. Cím Csapatnév 1 Ózd Újváros Téri Ált. Isk. 36,600 38,000 74,600 2 Szombathely Zrínyi Ilona Ált. Isk. 35,850 37,400 73,250 3 Kecskemét Széchenyivárosi Óvoda és Ált. Isk. 35,250 37,750 73,000 4 Zalaegerszeg

Részletesebben

MVMSZ tagok nyilvántartása. Státusz Szervezet neve, székhelye Képviselő MVMSZ közgyűlés résztvevők Bács-Kiskun megye

MVMSZ tagok nyilvántartása. Státusz Szervezet neve, székhelye Képviselő MVMSZ közgyűlés résztvevők Bács-Kiskun megye MVMSZ tagok nyilvántartása Státusz Szervezet neve, székhelye Képviselő MVMSZ közgyűlés résztvevők Bács-Kiskun megye 1. megyei hatókörű városi Katona József Múzeum 6000 Kecskemét, Bethlen krt. 1. 2. területi,

Részletesebben

1. Melyik olimpián nyert aranyérmet Kaposvár világhírű szülötte, Csík Ferenc( (100 m-es gyorsúszás)

1. Melyik olimpián nyert aranyérmet Kaposvár világhírű szülötte, Csík Ferenc( (100 m-es gyorsúszás) 5. forduló 1. Melyik olimpián nyert aranyérmet Kaposvár világhírű szülötte, Csík Ferenc( (100 m-es gyorsúszás) A. Berlin B. Helsinki C. Melbourne 2. Hogy hívják a Kaposszentjakabon évek óta rendszeresen

Részletesebben

Beszámoló a Dráma és Színjáték tanszak

Beszámoló a Dráma és Színjáték tanszak Beszámoló a Dráma és Színjáték tanszak 2013-2014-es tanév munkájáról Összeállította: Kovácsné Jószai Irén, tagozatvezető Ebben a tanévben 28 tanulóval két csoportban indult meg a tanszakon a munka. A kezdő

Részletesebben

De vele nem ez volt a helyzet, nem megfontoltságból, alaposságból néztem utána. Hanem egyszerűen szembe jött. Nem

De vele nem ez volt a helyzet, nem megfontoltságból, alaposságból néztem utána. Hanem egyszerűen szembe jött. Nem 2013 március 30. Flag 0 Értékelés kiválasztása értékelve Mérték Még nincs 1/5 2/5 3/5 4/5 5/5 Előbb olvastam vele interjúkat, mint hogy a könyveit a kezembe vettem volna. Persze, ez akár érthető is lehet,

Részletesebben

1. helyen végzett szállító pályázatának benyújtási ideje. 1. helyen végzett szállító pontszáma. 2. helyen végzett szállító

1. helyen végzett szállító pályázatának benyújtási ideje. 1. helyen végzett szállító pontszáma. 2. helyen végzett szállító Ellátott intézmény OM azonosító Ellátott intézmény neve Ellátott intézmény címe Tankerület 1. helyen végzett 1. helyen végzett pontszáma 1. helyen végzett pályázatának benyújtási ideje 2. helyen végzett

Részletesebben

A MIKES KELEMEN MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM TANTÁRGYVERSENY KÖVETELMÉNYEI 2007/2008-AS TANÉV

A MIKES KELEMEN MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM TANTÁRGYVERSENY KÖVETELMÉNYEI 2007/2008-AS TANÉV A MIKES KELEMEN MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM TANTÁRGYVERSENY KÖVETELMÉNYEI 2007/2008-AS TANÉV V VIII. OSZTÁLY I. KÖVETELMÉNYEK Képességek szövegértés problémalátás szövegalkotás különböző szövegtípusokban

Részletesebben

gyulai GAAL GASTON Székesfehérvár, november Balatonboglár, október 26. EMLÉKEZETÉRE

gyulai GAAL GASTON Székesfehérvár, november Balatonboglár, október 26. EMLÉKEZETÉRE gyulai GAAL GASTON Székesfehérvár, 1868. november 30. - Balatonboglár, 1932. október 26. EMLÉKEZETÉRE A Gaal-család származásáról Édesapja Gaal Lőrinc (1844. I. 30. 1907. I. 11.) édesanyja rendesi Bárány

Részletesebben

A DALLAMOK RENDJE a MNT I. kötete alapján

A DALLAMOK RENDJE a MNT I. kötete alapján A DALLAMOK RENDJE a MNT I. kötete alapján II. A dallam magva s l s m A. 1. a) Csön-csön, gyűrű 677, 677* b) Csipi-csóka 32, 33 a) b) 2. b) Érik a meggyfa 535 f) Egyéb 555 3. a) Fehér liliomszál 540, 541

Részletesebben

Téma: Az írástudók felelőssége

Téma: Az írástudók felelőssége Téma: Az írástudók felelőssége 2002. november 21 Meghívott vendégünk: Fábián Gyula író, a Szabad Föld főszerkesztője Bevezető előadásának címe: A sajtó hatalma 2002. december 20 Meghívott vendégünk: Gyurkovics

Részletesebben

Három égi lovag Ó, ti Istentől származó égi lovagok az úrnak mennyi szépet adtatok, a művész lelketektől megremegtek a csillagok súlyos szárnyú képzeletem bennetek az égen ás, mint őrült égi vadász a művészettek

Részletesebben

Radnóti-nap 2014. Rajz pályázatot Meseíró pályázatot.

Radnóti-nap 2014. Rajz pályázatot Meseíró pályázatot. Radnóti-nap 2014 Mit is jelenthet húsz, vagy ötven év? múlt és jövendő századok sora? A költő oly idős, amennyi a világ, ( Radnóti Miklós: Köszöntő) A Városközponti Tulipános Általános Iskola Radnóti Miklós

Részletesebben

Hitetek mellé tudást

Hitetek mellé tudást Stíluslap Tanulmánykötet: Tanulmánykötet esetében az idézett művekre így kell hivatkozni: első előforduláskor minden azonosító adatot és az idézett oldalszámot fel kell tüntetni lábjegyzetben, az idézett

Részletesebben

Csillag-csoport 10 parancsolata

Csillag-csoport 10 parancsolata Csillag-csoport 10 parancsolata 1. Nagyon jól érezd magad mindig, mert ilyen hely nem lesz több a világon. (Panka) 2. Próbálj meg normálisan viselkedni, hogy ne legyenek rád dühösek. (Vince) 3. Kitartóan

Részletesebben

1 STÍLUS ÉS JELENTÉS

1 STÍLUS ÉS JELENTÉS STÍLUS ÉS JELENTÉS 1 2 3 SEGÉDKÖNYVEK A NYELVÉSZET TANULMÁNYOZÁSÁHOZ XXXI. STÍLUS ÉS JELENTÉS Tanulmányok Krúdy stílusáról Szerkesztette JENEI TERÉZ és PETHÕ JÓZSEF TINTA KÖNYVKIADÓ BUDAPEST, 2004 4 KÖNYVEM

Részletesebben

Javító-, különbözeti, osztályozó és javítóvizsga tételek magyar nyelv és irodalomból

Javító-, különbözeti, osztályozó és javítóvizsga tételek magyar nyelv és irodalomból Javító-, különbözeti, osztályozó és javítóvizsga tételek magyar nyelv és irodalomból A vizsga szóbeli és írásbeli vizsgarészből áll. A magyar nyelv és irodalom szakközépiskolában és szakiskolában egy tantárgynak

Részletesebben

A II. Debreceni Székely Nap

A II. Debreceni Székely Nap A II. Debreceni Székely Nap Az Erdélyt Járók Közhasznú Egyesület és a Debreceni Unitárius Egyházközség 2013. június 8-án immáron második alkalommal rendezte meg a Székely Napot, Debrecenben. Sok emlékezetes

Részletesebben

SZIKLAK ALATT TATAY SÁNDOR EMLÉKEZETE NAP KIADÓ

SZIKLAK ALATT TATAY SÁNDOR EMLÉKEZETE NAP KIADÓ SZIKLAK ALATT TATAY SÁNDOR EMLÉKEZETE NAP KIADÓ TARTALOM Bertha Bulcsú: Beszélgetés Tatay Sándorral (In: Bertha Bulcsú: írók műhelyében. Szépirodalmi, Bp. 1973.) 5 JELEK A PORBAN Tatay Sándor: Az udvarunk

Részletesebben

KÖRZETLEÍRÓ LISTA. Közterület neve jellege Kapubejárat tartomány Intervallum típusa

KÖRZETLEÍRÓ LISTA. Közterület neve jellege Kapubejárat tartomány Intervallum típusa Lapszám: 1 001. szavazókör, a Ve. 78. -a szerint a települési szintû lakóhellyel rendelkezö választópolgárok szavazására kijelölt szavazókör is Azonosító: 14-085-001-4, Cím: Napközi otthon, Bajcsy Zs.

Részletesebben

Folyóirat Jelleg Megjegyzés 2000 168 Óra 3.Évezred A Földgömb Ágfalvi Krónika Alföld Autó Motor Babapatika Balkon Bárka Bravo Budapester Zeitung

Folyóirat Jelleg Megjegyzés 2000 168 Óra 3.Évezred A Földgömb Ágfalvi Krónika Alföld Autó Motor Babapatika Balkon Bárka Bravo Budapester Zeitung 1 2000 Kulturális Nemzeti Kulturális Alap támogatásával 2 168 Óra Közéleti-politikai 3 3.Évezred Ismeretterjesztő 4 A Földgömb Ismeretterjesztő Nemzeti Kulturális Alap támogatásával 5 Ágfalvi Krónika Helyi

Részletesebben

FEBRUÁR 2. Bolhapiac Petőfi Művelődési Ház

FEBRUÁR 2. Bolhapiac Petőfi Művelődési Ház at2013. évi rendezvénytervezet JANUÁR Helyszín 14. Doni megemlékezés Polgármesteri Hivatal 19. 22. Magyar Kultúra Napja Polgármesteri Hivatal 31. Szőlészet és borászat, Árkovics József borász előadása

Részletesebben

Kultúrára akadva. Pesti Bölcsész Akadémia. Az ELTE BTK nyitott egyeteme 2013/2014. őszi félév. Kurzusaink:

Kultúrára akadva. Pesti Bölcsész Akadémia. Az ELTE BTK nyitott egyeteme 2013/2014. őszi félév. Kurzusaink: Az ELTE BTK Doktoranduszai bemutatják: Kurzusaink: Pesti Bölcsész Akadémia Kultúrára akadva Az ELTE BTK nyitott egyeteme 2013/2014. őszi félév A kétnyelvűségtől a többnyelvűségig Labancz Linda Perge Gabriella

Részletesebben

11. A reneszánsz világirodalmából, Petrarca vagy Boccaccio

11. A reneszánsz világirodalmából, Petrarca vagy Boccaccio Témakörök pótvizsgára magyar irodalom 9. évfolyam 1. A művészet és a valóság jellemzése, a műnemek és a műfajok definiálása példával. 2. A Biblia 3. A homéroszi eposzok világképe, embereszménye 4. Szophoklész:

Részletesebben

2012. évi Pályázati program címe. Összművészeti programsorozat. A év májusdecember. kulturális tevékenységének támogatására

2012. évi Pályázati program címe. Összművészeti programsorozat. A év májusdecember. kulturális tevékenységének támogatására Melléklet ok: Sorszám Kulturális tevékenységek támogatása szervezet neve 2011.évi Önkormányzati pályázat megnevezése Korábbi önkormány zati támogatáss al elszámolte? 2012. évi Pályázati program címe Mellékletek?

Részletesebben

TARTALOM. Bevezetés I. ÁLTALÁNOS RÉSZ 7

TARTALOM. Bevezetés I. ÁLTALÁNOS RÉSZ 7 TARTALOM Bevezetés I. ÁLTALÁNOS RÉSZ 7 1. KÖNYV. KÖNYVKIADÁS. KÖNYVTERJESZTÉS. KÖNYVTÁRÜGY. SAJTÓ 7 Bibliográfia 7 Nyomdászattörténet. Nyomdászat 8 Bibliofilja. Könyvművészet 8 Könyvkiadás 8 A könyvkiadás

Részletesebben

Eszterlánc Óvoda (Budai Nagy Antal u. 6-8.)

Eszterlánc Óvoda (Budai Nagy Antal u. 6-8.) DUNAKESZI ÓVODÁK ÉS KÖRZETHATÁROK Eszterlánc Óvoda (Budai Nagy Antal u. 6-8.) 1. 2120, ÁGNES UTCA (teljes közterület) 2. 2120, ALSÓTABÁN (teljes közterület) 3. 2120, ANNA UTCA (teljes közterület) 4. 2120,

Részletesebben

Gerlóczy Gedeon műépítész

Gerlóczy Gedeon műépítész Gerlóczy Gedeon műépítész Hadik ház, a Szatyor bárral 1921-ben Lehel Ferenc megírta az első Csontváry monográfiát. A művek fotózásánál Gerlóczyn és Lehelen kívül jelen volt Fényes Adolf, Lyka Károly és

Részletesebben

ÉSZAK-ERDÉLYBEN A HATÁRTALANUL PÁLYÁZATTAL

ÉSZAK-ERDÉLYBEN A HATÁRTALANUL PÁLYÁZATTAL ÉSZAK-ERDÉLYBEN A HATÁRTALANUL PÁLYÁZATTAL Március 14-e és 17-e között iskolánk 7.-es csapata különleges irodalmi és történelmi emlékeket fedezett fel Észak-Erdélyben. A szállásunk és a bázisuk Koltón

Részletesebben

Szívet melengetõ délutánt töltöttem el a váci Bartók Béla Zeneiskolában, 2007.

Szívet melengetõ délutánt töltöttem el a váci Bartók Béla Zeneiskolában, 2007. VARSÁNYI LÁSZLÓNÉ SZOLFÉZS TANSZAKI NAP A VÁCI ZENEISKOLÁBAN Szívet melengetõ délutánt töltöttem el a váci Bartók Béla Zeneiskolában, 2007. március 22-én. A személyes meghíváson kívül egy szép meghívó

Részletesebben

Pozsony, Egyetemi Könyvtár, Ventúr utca 11.

Pozsony, Egyetemi Könyvtár, Ventúr utca 11. MKKI, Pozsony Sor - szá m Dátum A program megnevezése A program jellege /típusa (pl tudomány, képzőmű-vészet, zene, film) A program rövid ismertetése (különös tekintettel az évfordulós megemlékezésekre,

Részletesebben

KERÜLETI MAGYAR MUNKAKÖZÖSSÉG

KERÜLETI MAGYAR MUNKAKÖZÖSSÉG 1 A nyelv nem az enyém, nem a tiéd, hanem az édes mienk. Kazinczy KERÜLETI MAGYAR MUNKAKÖZÖSSÉG MUNKATERVE 2012/2013. 2 Helyzetelemzés Munkaközösségünkhöz 22 kerületi iskola magyar munkaközössége tartozik:

Részletesebben

SZÓTÁRAK ÉS HASZNÁLÓIK

SZÓTÁRAK ÉS HASZNÁLÓIK SZÓTÁRAK ÉS HASZNÁLÓIK LEXIKOGRÁFIAI FÜZETEK 2. Szerkesztőbizottság BÁRDOSI VILMOS, FÁBIÁN ZSUZSANNA, GERSTNER KÁROLY, HESSKY REGINA, MAGAY TAMÁS (a szerkesztőbizottság vezetője), PRÓSZÉKY GÁBOR Tudományos

Részletesebben

2. Két Zsiráf Diákújság Cikksorozat létrehozásának támogatása amely a diplomácia fogalmába vezeti be az olvasóit. A támogatás összege: 1 000 000 Ft.

2. Két Zsiráf Diákújság Cikksorozat létrehozásának támogatása amely a diplomácia fogalmába vezeti be az olvasóit. A támogatás összege: 1 000 000 Ft. KÜM- 2005 SZKF Az EU kül- és biztonságpolitikájának és az atlanti gondolatnak a népszerűsítését segítő kommunikációs tevékenység támogatása című pályázat nyerteseinek névsora Támogatást nyert pályázók

Részletesebben

Nádudvar Városi Önkormányzat Képviselőtestületének az önálló orvosi tevékenység gyakorlásáról szóló 14/2014. (V.28.) önkormányzati rendelete

Nádudvar Városi Önkormányzat Képviselőtestületének az önálló orvosi tevékenység gyakorlásáról szóló 14/2014. (V.28.) önkormányzati rendelete Nádudvar Városi Önkormányzat Képviselőtestületének az önálló orvosi tevékenység gyakorlásáról szóló 14/2014. (V.28.) önkormányzati rendelete Nádudvar Város Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény

Részletesebben

Balatonfüred-nyaraló

Balatonfüred-nyaraló Balatonfüred-nyaraló Utcanév Ady Endre u. keleti oldal Ady Endre u. nyugati oldal Alsó Köz Alsómuskátli u. Arácsi u. Arad u. Arany János u. Aranyhíd sétány Árokszőlő u. Árpád u. Árvalányhaj u. Babits M.u.

Részletesebben