Hirdetmény NAGYON FONTOS TUDNIVALÓK!

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Hirdetmény NAGYON FONTOS TUDNIVALÓK!"

Átírás

1 Hirdetmény A Sárvári Járási Hivatal Földhivatali Osztálya (továbbiakban: Földhivatal) ezúton értesíti az érintetteket, hogy a Sárvári Járás területén, a hirdetményben felsorolt ingatlanokon, május 15-én megindultak a részarány kiadás során keletkezett osztatlan közös tulajdon megszüntetése eljárások. A feladat lebonyolítása a évi II. törvény 9/C. és 12/E-F. -a, és a 374/2014. (XII.31.) Korm. rendelet I. fejezete előírásai szerint történik. Az eljárásban a Földhivatal mellett a MÉRŐLÁNC Bt., mint földmérő vállalkozó (a továbbiakban: földmérő), és a Dr. Vásárhelyi Tamás és Dr. Fekete Gabriella ügyvédek (a továbbiakban: jogi szolgáltató) vesz részt. Ebben az eljárásban, az ingatlan tulajdonosa, mint kérelmet benyújtó tulajdonos (vagy annak jogutódja), vagy mint kérelmet be nem nyújtó tulajdonos vehet részt. A kérelmet be nem nyújtó tulajdonos jogai: részt vehet teljes körű megállapodásban, azaz ebben az esetben részére is kiosztásra kerülhet a tulajdoni hányadának megfelelő aranykorona értékű önálló tulajdonú földrészlet, a csekély mértékű, művelésre, hasznosításra nem alkalmas ingatlanát átadhatja, átruházhatja, a földhivatal osztás kiindulási helye és iránya határozatában foglaltak ellen, egyet nem értés esetén, indokolt esetben kifogást emelhet, a kiosztott, terepen kitűzött karók bemutatásán részt vehet, a terepi kitűzés ellen indokolt esetben kifogást emelhet, de ezt a kifogást a Földhivatal csak felmérési, térképezési vagy területszámítási hiba fennállása esetén vizsgálja. A kérelmet benyújtó (vagy jogutód) tulajdonos jogai: minden olyan jog megilleti, ami a kérelmet be nem nyújtó tulajdonost is, a többi kérelmezővel egyhangúlag javaslatot fogalmazhat meg az osztás kiindulási helyét és irányát illetően, az egyezség szabályai szerint köthet egyezséget, vagy teljes körű egyezséget a kiosztás sorrendjét illetően, kérelmét visszavonhatja, egyezség hiányában részt vehet a sorsolási eljárásban, a sorsolási eljárás ellen 48 órán belül kifogást emelhet. NAGYON FONTOS TUDNIVALÓK! A kérelmező tulajdonosokat a Földhivatal levélben tájékoztatta az eljárással kapcsolatos tudnivalókról. Az egyes településeket érintő Hirdetmény a település, illetve a közös önkormányzati hivatal hirdetőtáblájára került kifüggesztésre. 0,3 hektárnál (3 000 m 2 -nél) kisebb területű önálló ingatlan nem kerül kiosztásra!

2 Amennyiben az eljárásban nem tud személyesen részt venni, akkor meghatalmazottal is képviseltetheti magát. (A meghatalmazás formájáról érdeklődjön a jogi szolgáltatónál). Minden tulajdonosnak lehetősége van teljes körű egyezségi megállapodásban részt venni, ahol a földrészlet összes tulajdonosa részvételével és megállapodásával a nem kérelmező tulajdonostárs tulajdoni része is önálló földrészletté alakítható. Az erdők és kivett területek teljes körű egyezségi megállapodást kivéve az eredeti tulajdoni hányadoknak megfelelően osztatlan közös tulajdonban maradnak! Az eljárás alapvetően a kérelmező, a tulajdonos, a földmérő és a jogi szolgáltató együttműködése és munkája alapján zajlik le. A következő időszakban a földmérő ún. keretmérés keretében ellenőrzi, hogy az eljárásban résztvevő földrészlet(ek) ingatlan-nyilvántartásban szereplő adatai (határvonalak, művelési ágak, területi adatok) megegyeznek-e a természetben, terepen bemértekkel vagy kitűzöttekkel. Amennyiben eltérés(ek) adódnak, a Földhivatal felmérési, térképezési vagy területszámítási hibajavítási és/vagy művelési ág változási eljárás keretében összhangba hozza a terepi állapotot az ingatlannyilvántartás adataival, és erről hatósági határozato(ka)t fog küldeni. A kiosztási eljárás csak akkor kezdődik meg, ha a földrészlet természetbeni, térképi és ingatlannyilvántartási adatai megegyeznek. A földmérő terepi mérésekor a kérelmezőnek, tulajdonosnak nem kell jelen lenni. Ha a földrészletben csak egy tulajdonos kérte az önálló ingatlanná alakítását, akkor a jogi szolgáltató megnyilatkoztatja az érintettet, hogy akar-e teljes körű egyezséget kötni. A feladatban résztvevő jogi szolgáltató egyezségi tárgyalást kezdeményez, amelyre meghívja a kérelmezőket. Az egyezségi tárgyaláson minden kérelmezőnek nyilatkoznia kell, fenntartja-e a kérelmét, ellene folyik-e uniós állami támogatás visszatéríttetésére vonatkozó eljárás. A kérelmezőknek lehetőségük van egyhangúlag javaslatot tenni az osztás kiindulási helyére és irányára, valamint megegyezni az osztás sorrendjét illetően. Teljes körű egyezség esetén a nem kérelmezők bevonásával a megosztás módjáról, amennyiben az jogszabályokkal nem ellentétes, a tulajdonosok teljes körűen maguk dönthetnek. Ebben az esetben a megosztás rövidebb idő alatt kerül végrehajtásra. A teljes körű egyezség részleteiről, előnyeiről a jogi szolgáltató tud előzetesen információt szolgáltatni. Az egyezségi tárgyalásról a jogi szolgáltató jegyzőkönyvet készít, amit átad a Földhivatal részére. A létrejött megállapodásról a földmérő vázlatot készít, amelyen a kiosztás sorrendjét egyértelműen jelöli. A Földhivatal, amennyiben a földrészlet természetbeni, térképi és ingatlannyilvántartási adatai megegyeznek, és teljes körű egyezségi megállapodás nem született, meghozza az osztás kiindulási helyére és irányára vonatkozó döntését, amit 8 napra kifüggeszt a helyi önkormányzat hirdetőtábláján. Ez alatt az idő alatt lehet a sorsolás szabálytalan lebonyolítása esetén - a határozat ellen kifogást

3 benyújtani a Földhivatalhoz. A jogerős osztásirány határozatot a Földhivatal 8 napra kifüggeszti a hivatali hirdetőtáblájára. Az eljárás az érintett tulajdonosok részére ingyenes, költségeit a kárpótlási eljárások analógiájára a MAGYAR ÁLLAM viseli. Földmérési ügyekben érdeklődhet: a MÉRŐLÁNC Bt-nél, 9900 Körmend, Szabadság tér 5. levelezési címen, telefonon, vagy az címen Jogi kérdésekben érdeklődhet: Dr. Vásárhelyi Tamás ügyvédi irodájánál 9700 Szombathely, Semmelweis u. 19. levelezési címen, vagy telefonon, vagy a címen Dr. Fekete Gabriella ügyvédi irodájánál 9700 Szombathely, Semmelweis u. 2. levelezési címen, vagy telefonon, vagy a címen Sárvári Járás területén az alábbi ügyszámok alatt, az alábbi helyrajzi számok esetében indul meg az eljárás: Iktatószám Helység fekvés helyrajzi szám 8003 / 2015 BEJCGYERTYÁNOS külterület 0120/ / 2015 BEJCGYERTYÁNOS külterület 0120/ / 2015 BEJCGYERTYÁNOS külterület 022/ / 2015 BEJCGYERTYÁNOS külterület 040/ / 2015 BEJCGYERTYÁNOS külterület 047/ / 2015 BEJCGYERTYÁNOS külterület 051/ / 2015 BEJCGYERTYÁNOS külterület 082/ / 2015 BÖGÖTE külterület 07/ / 2015 BÖGÖTE külterület 029/ / 2015 BÖGÖTE külterület 09/ / 2015 BÖGÖTE külterület 016/ / 2015 BÖGÖTE külterület 043/ / 2015 BÖGÖTE külterület 082/ / 2015 BÖGÖTE külterület 0165/ / 2015 PECÖL külterület 026/ / 2015 PECÖL külterület 051/ / 2015 PECÖL külterület 055/ / 2015 PECÖL külterület 078/ / 2015 PECÖL külterület 096/ / 2015 PECÖL külterület 096/ / 2015 PECÖL külterület 0118/15

4 8024 / 2015 PECÖL külterület 0142/ / 2015 PECÖL külterület 0142/ / 2015 ÖLBŐ külterület 0149/ / 2015 ÖLBŐ külterület 0225/ / 2015 ÖLBŐ külterület 023/ / 2015 ÖLBŐ külterület 046/ / 2015 ÖLBŐ külterület 077/ / 2015 ÖLBŐ külterület 0113/ / 2015 ÖLBŐ külterület 0115/ / 2015 ÖLBŐ külterület 0115/ / 2015 ÖLBŐ külterület 0118/ / 2015 ÖLBŐ külterület 0121/ / 2015 ÖLBŐ külterület 0126/ / 2015 ÖLBŐ külterület 0136/ / 2015 ÖLBŐ külterület 0143/ / 2015 ÖLBŐ külterület 0149/ / 2015 ÖLBŐ külterület 0160/ / 2015 ÖLBŐ külterület 0167/ / 2015 ÖLBŐ külterület 0167/ / 2015 ÖLBŐ külterület 0170/ / 2015 ÖLBŐ külterület 0170/ / 2015 ÖLBŐ külterület / 2015 ÖLBŐ külterület 0176/ / 2015 ÖLBŐ külterület / 2015 ÖLBŐ külterület 0185/ / 2015 ÖLBŐ külterület 0209/ / 2015 ÖLBŐ külterület 0215/ / 2015 ÖLBŐ külterület 0217/ / 2015 ÖLBŐ külterület 0229/ / 2015 ÖLBŐ külterület 0233/ / 2015 ÖLBŐ külterület 0234/ / 2015 ÖLBŐ külterület 0234/ / 2015 ÖLBŐ külterület 0238/ / 2015 ÖLBŐ külterület 0238/ / 2015 ÖLBŐ külterület 0245/ / 2015 MEGGYESKOVÁCSI külterület 0199/ / 2015 MEGGYESKOVÁCSI külterület 0211/ / 2015 MEGGYESKOVÁCSI külterület / 2015 MEGGYESKOVÁCSI külterület 0279/ / 2015 MEGGYESKOVÁCSI külterület 065/ / 2015 MEGGYESKOVÁCSI külterület 065/ / 2015 MEGGYESKOVÁCSI külterület 069/ / 2015 MEGGYESKOVÁCSI külterület 081/ / 2015 MEGGYESKOVÁCSI külterület 0125/ / 2015 MEGGYESKOVÁCSI külterület 0126/ / 2015 MEGGYESKOVÁCSI külterület 0136/ / 2015 MEGGYESKOVÁCSI külterület 0192/ / 2015 MEGGYESKOVÁCSI külterület 0195/ / 2015 MEGGYESKOVÁCSI külterület 0199/ / 2015 MEGGYESKOVÁCSI külterület 0218/ / 2015 MEGGYESKOVÁCSI külterület 0232/2

5 8075 / 2015 MEGGYESKOVÁCSI külterület 0305/ / 2015 VASHOSSZÚFALU külterület 037/ / 2015 VASHOSSZÚFALU külterület 086/ / 2015 VASHOSSZÚFALU külterület 097/ / 2015 VASHOSSZÚFALU külterület 0108/ / 2015 VASHOSSZÚFALU külterület 0140/ / 2015 VASHOSSZÚFALU külterület 012/ / 2015 VASHOSSZÚFALU külterület 035/ / 2015 VASHOSSZÚFALU külterület 071/ / 2015 VASHOSSZÚFALU külterület 0120/ / 2015 VASHOSSZÚFALU külterület 0126/ / 2015 VASHOSSZÚFALU külterület 0140/ / 2015 NYŐGÉR külterület 093/ / 2015 NYŐGÉR külterület 0116/ / 2015 NYŐGÉR külterület 04/ / 2015 NYŐGÉR külterület 078/ / 2015 NEMESLÁDONY külterület 025/ / 2015 NEMESLÁDONY külterület 014/ / 2015 NEMESLÁDONY külterület 025/ / 2015 GÉRCE külterület 0127/ / 2015 GÉRCE külterület 0127/ / 2015 GÉRCE külterület 0221/ / 2015 GÉRCE külterület 09/ / 2015 GÉRCE külterület 021/ / 2015 GÉRCE külterület 042/ / 2015 GÉRCE külterület 079/ / 2015 GÉRCE külterület 079/ / 2015 GÉRCE külterület 0104/ / 2015 GÉRCE külterület 0134/ / 2015 GÉRCE külterület 0138/ / 2015 GÉRCE külterület 0187/ / 2015 GÉRCE külterület 0197/ / 2015 GÉRCE külterület 0199/ / 2015 GÉRCE külterület 0202/ / 2015 GÉRCE külterület 0204/ / 2015 GÉRCE külterület 0236/ / 2015 GÓR külterület 057/ / 2015 GÓR külterület 013/ / 2015 GÓR külterület 035/ / 2015 GÓR külterület 064/ / 2015 GÓR külterület 069/ / 2015 GÓR külterület 071/ / 2015 GÓR külterület 083/ / 2015 GÓR külterület 084/ / 2015 GÓR külterület 091/ / 2015 GÓR külterület 0183/ / 2015 GÓR külterület 0183/ / 2015 NICK külterület 081/ / 2015 NICK külterület 096/ / 2015 NICK külterület 040/ / 2015 NICK külterület 061/171

6 8126 / 2015 NICK külterület 086/ / 2015 NICK külterület 096/ / 2015 NICK külterület 0139/ / 2015 NICK külterület 0142/ / 2015 NICK külterület 0146/ / 2015 NICK külterület 0146/ / 2015 RÁBAPATY külterület 031/ / 2015 RÁBAPATY belterület 1181/ / 2015 RÁBAPATY külterület / 2015 RÁBAPATY külterület 039/ / 2015 RÁBAPATY külterület 0124/ / 2015 RÁBAPATY külterület 0263/ / 2015 RÁBAPATY külterület 0266/ / 2015 RÁBAPATY külterület 0351/ / 2015 PÓSFA külterület 057/ / 2015 PÓSFA külterület 0144/ / 2015 PÓSFA külterület 0146/ / 2015 PÓSFA külterület 0146/ / 2015 VÁMOSCSALÁD külterület / 2015 VÁMOSCSALÁD külterület 0181/ / 2015 VÁMOSCSALÁD külterület 0122/ / 2015 VÁMOSCSALÁD külterület 0254/ / 2015 NAGYGERESD belterület / 2015 NAGYGERESD külterület 015/ / 2015 NAGYGERESD külterület 015/ / 2015 NAGYGERESD külterület 015/ / 2015 NAGYGERESD külterület 015/ / 2015 NAGYGERESD külterület 035/ / 2015 NAGYGERESD külterület 035/ / 2015 NAGYGERESD külterület 035/ / 2015 NAGYGERESD külterület 035/ / 2015 NAGYGERESD külterület 053/ / 2015 NAGYGERESD külterület 083/ / 2015 NAGYGERESD külterület 0110/ / 2015 NAGYGERESD külterület 04/ / 2015 NAGYGERESD külterület / 2015 NAGYGERESD külterület / 2015 NAGYGERESD külterület 025/ / 2015 NAGYGERESD külterület 028/ / 2015 NAGYGERESD külterület 028/ / 2015 NAGYGERESD külterület 035/ / 2015 NAGYGERESD külterület 035/ / 2015 NAGYGERESD külterület 039/ / 2015 NAGYGERESD külterület 039/ / 2015 NAGYGERESD külterület 044/ / 2015 NAGYGERESD külterület 060/ / 2015 NAGYGERESD külterület 065/ / 2015 NAGYGERESD külterület 068/ / 2015 NAGYGERESD külterület 070/ / 2015 NAGYGERESD külterület / 2015 NAGYGERESD külterület 086/1

7 8177 / 2015 NAGYGERESD külterület 086/ / 2015 NAGYGERESD külterület 093/ / 2015 NAGYGERESD külterület 099/ / 2015 NAGYGERESD külterület 099/ / 2015 NAGYGERESD külterület 0103/ / 2015 NAGYGERESD külterület / 2015 NAGYGERESD külterület 0132/ / 2015 NAGYGERESD külterület / 2015 NAGYGERESD külterület / 2015 NAGYGERESD külterület / 2015 NAGYGERESD külterület 0146/ / 2015 NAGYGERESD külterület 0160/ / 2015 PORPÁC külterület 022/ / 2015 PORPÁC külterület 056/ / 2015 PORPÁC külterület 070/ / 2015 CHERNELHÁZADAMONYA külterület 056/ / 2015 CHERNELHÁZADAMONYA belterület / 2015 CHERNELHÁZADAMONYA külterület 05/ / 2015 CHERNELHÁZADAMONYA külterület 028/ / 2015 CHERNELHÁZADAMONYA külterület 028/ / 2015 CHERNELHÁZADAMONYA külterület 034/ / 2015 CHERNELHÁZADAMONYA külterület 034/ / 2015 CHERNELHÁZADAMONYA külterület 043/ / 2015 CHERNELHÁZADAMONYA külterület / 2015 CHERNELHÁZADAMONYA külterület 051/ / 2015 CHERNELHÁZADAMONYA külterület 058/ / 2015 CHERNELHÁZADAMONYA külterület 058/ / 2015 CHERNELHÁZADAMONYA külterület 058/ / 2015 CHERNELHÁZADAMONYA külterület 062/ / 2015 CHERNELHÁZADAMONYA külterület 062/ / 2015 CHERNELHÁZADAMONYA külterület 062/ / 2015 CHERNELHÁZADAMONYA külterület 067/ / 2015 CHERNELHÁZADAMONYA külterület / 2015 CHERNELHÁZADAMONYA külterület 087/ / 2015 CHERNELHÁZADAMONYA külterület 087/ / 2015 CHERNELHÁZADAMONYA külterület / 2015 CHERNELHÁZADAMONYA külterület 091/ / 2015 VÁSÁROSMISKE külterület / 2015 VÁSÁROSMISKE külterület / 2015 VÁSÁROSMISKE külterület 075/ / 2015 VÁSÁROSMISKE külterület 092/ / 2015 VÁSÁROSMISKE külterület / 2015 VÁSÁROSMISKE külterület 0129/ / 2015 VÁSÁROSMISKE külterület / 2015 VÁSÁROSMISKE külterület 0181/ / 2015 VÁSÁROSMISKE külterület / 2015 VÁSÁROSMISKE külterület / 2015 VÁSÁROSMISKE külterület 023/ / 2015 VÁSÁROSMISKE külterület 035/ / 2015 VÁSÁROSMISKE külterület 061/ / 2015 VÁSÁROSMISKE külterület 069/1

8 8228 / 2015 SITKE külterület 031/ / 2015 SITKE külterület 0180/ / 2015 SITKE külterület / 2015 SITKE külterület / 2015 SITKE külterület / 2015 SITKE külterület 0344/ / 2015 SITKE külterület 0344/ / 2015 SITKE külterület 0344/ / 2015 SITKE külterület 012/ / 2015 SITKE külterület 035/ / 2015 SITKE külterület 068/ / 2015 SITKE külterület 081/ / 2015 SITKE külterület 0152/ / 2015 SITKE külterület 0165/ / 2015 SITKE külterület 0189/ / 2015 SITKE külterület / 2015 SITKE külterület / 2015 SITKE külterület 0218/ / 2015 SITKE külterület / 2015 SITKE külterület / 2015 SITKE külterület / 2015 SITKE külterület 0288/ / 2015 SITKE külterület / 2015 SITKE külterület / 2015 SITKE külterület 0310/ / 2015 SITKE külterület 0369/ / 2015 SITKE külterület 0382/ / 2015 SZELESTE külterület 045/ / 2015 SZELESTE külterület 0115/ / 2015 SZELESTE külterület / 2015 SZELESTE külterület 02/ / 2015 SZELESTE külterület 05/ / 2015 SZELESTE külterület 018/ / 2015 SZELESTE külterület 020/ / 2015 SZELESTE külterület 020/ / 2015 SZELESTE külterület 020/ / 2015 SZELESTE külterület 022/ / 2015 SZELESTE külterület 024/ / 2015 SZELESTE külterület 050/ / 2015 SZELESTE külterület 086/ / 2015 SZELESTE külterület 087/ / 2015 SZELESTE külterület 093/ / 2015 SZELESTE külterület 094/ / 2015 SZELESTE külterület / 2015 SZELESTE külterület 0120/ / 2015 SZELESTE külterület 0123/ / 2015 SZELESTE külterület 0128/ / 2015 SZELESTE külterület 0142/ / 2015 SZELESTE külterület 0144/ / 2015 SZELESTE külterület 0144/ / 2015 SZELESTE külterület 0154/7

9 8279 / 2015 SZELESTE külterület / 2015 SZELESTE külterület 0169/ / 2015 SZELESTE külterület / 2015 SZELESTE külterület 0198/ / 2015 SZELESTE külterület 0198/ / 2015 SZELESTE külterület 0199/ / 2015 SZELESTE külterület 0199/ / 2015 SZELESTE külterület / 2015 SZELESTE külterület 0214/ / 2015 SZELESTE külterület 0217/ / 2015 SZELESTE külterület 0219/ / 2015 SZELESTE külterület / 2015 SZELESTE külterület 0244/ / 2015 SZELESTE külterület / 2015 SZELESTE külterület / 2015 SZELESTE külterület / 2015 SZELESTE külterület 0258/ / 2015 SZELESTE külterület 0261/ / 2015 SZELESTE külterület / 2015 SZELESTE külterület 0268/ / 2015 SZELESTE külterület / 2015 SZELESTE külterület 0272/ / 2015 SZELESTE külterület 0273/ / 2015 SZELESTE külterület 0277/ / 2015 SZELESTE külterület 0277/ / 2015 SZELESTE külterület 0297/ / 2015 SZELESTE külterület / 2015 SÓTONY külterület 024/ / 2015 SÓTONY külterület 030/ / 2015 SÓTONY külterület 079/ / 2015 SÓTONY külterület 085/ / 2015 SÓTONY külterület 074/ / 2015 SÓTONY külterület 079/ / 2015 SÓTONY külterület 079/ / 2015 SÓTONY külterület 089/ / 2015 SÓTONY külterület 093/ / 2015 SÓTONY külterület 0125/ / 2015 SÓTONY külterület 0129/ / 2015 SÓTONY külterület 0157/ / 2015 SAJTOSKÁL külterület 035/ / 2015 SAJTOSKÁL külterület 039/ / 2015 SÁRVÁR külterület 013/ / 2015 SÁRVÁR külterület 018/ / 2015 SÁRVÁR külterület 0118/ / 2015 SÁRVÁR külterület 0139/ / 2015 SÁRVÁR külterület 0139/ / 2015 SÁRVÁR külterület 0157/ / 2015 SÁRVÁR külterület 0172/ / 2015 SÁRVÁR külterület 0172/ / 2015 SÁRVÁR külterület / 2015 SÁRVÁR külterület 0183/53

10 8330 / 2015 SÁRVÁR külterület 0310/ / 2015 SÁRVÁR külterület 04/ / 2015 SÁRVÁR külterület 013/ / 2015 SÁRVÁR külterület 013/ / 2015 SÁRVÁR külterület 018/ / 2015 SÁRVÁR külterület 051/ / 2015 SÁRVÁR külterület 052/ / 2015 SÁRVÁR külterület 057/ / 2015 SÁRVÁR külterület 064/ / 2015 SÁRVÁR külterület 064/ / 2015 SÁRVÁR külterület 095/ / 2015 SÁRVÁR külterület 0114/ / 2015 SÁRVÁR külterület 0116/ / 2015 SÁRVÁR külterület 0116/ / 2015 SÁRVÁR külterület 0118/ / 2015 SÁRVÁR külterület 0118/ / 2015 SÁRVÁR külterület 0139/ / 2015 SÁRVÁR külterület 0139/ / 2015 SÁRVÁR külterület 0150/ / 2015 SÁRVÁR külterület 0153/ / 2015 SÁRVÁR külterület 0155/ / 2015 SÁRVÁR külterület 0170/ / 2015 SÁRVÁR külterület 0172/ / 2015 SÁRVÁR külterület 0175/ / 2015 SÁRVÁR külterület 0179/ / 2015 SÁRVÁR külterület 0179/ / 2015 SÁRVÁR külterület 0183/ / 2015 SÁRVÁR külterület / 2015 SÁRVÁR külterület 0210/ / 2015 SÁRVÁR külterület 0235/ / 2015 SÁRVÁR külterület 0287/ / 2015 SÁRVÁR külterület / 2015 SÁRVÁR külterület 0311/ / 2015 SÁRVÁR külterület 0311/ / 2015 SÁRVÁR külterület 0320/ / 2015 SÁRVÁR külterület 0358/ / 2015 SÁRVÁR külterület 0358/ / 2015 SÁRVÁR külterület 0358/ / 2015 SÁRVÁR külterület 0358/ / 2015 VASEGERSZEG belterület / 2015 VASEGERSZEG külterület 010/ / 2015 VASEGERSZEG külterület / 2015 VASEGERSZEG külterület 087/ / 2015 VASEGERSZEG külterület 096/ / 2015 VASEGERSZEG külterület / 2015 VASEGERSZEG külterület 0114/ / 2015 VASEGERSZEG külterület 0128/ / 2015 VASEGERSZEG külterület 0132/ / 2015 VASEGERSZEG külterület 0132/ / 2015 VASEGERSZEG külterület 0140/ / 2015 VASEGERSZEG külterület 0140/88

11 8381 / 2015 VASEGERSZEG külterület 0140/ / 2015 VASEGERSZEG külterület / 2015 VASEGERSZEG külterület / 2015 CSÉNYE külterület / 2015 CSÉNYE külterület 032/ / 2015 CSÉNYE külterület 047/ / 2015 CSÉNYE külterület / 2015 CSÉNYE külterület 073/ / 2015 CSÉNYE külterület / 2015 CSÉNYE külterület 098/ / 2015 CSÉNYE külterület 0186/ / 2015 CSÉNYE külterület 0304/ / 2015 CSÉNYE külterület 0322/ / 2015 TOMPALÁDONY külterület 080/ / 2015 TOMPALÁDONY külterület 0150/ / 2015 TOMPALÁDONY külterület / 2015 TOMPALÁDONY külterület 0173/ / 2015 TOMPALÁDONY külterület 02/ / 2015 TOMPALÁDONY külterület 043/ / 2015 TOMPALÁDONY külterület 043/ / 2015 TOMPALÁDONY külterület 047/ / 2015 TOMPALÁDONY külterület 056/ / 2015 TOMPALÁDONY külterület 062/ / 2015 TOMPALÁDONY külterület / 2015 TOMPALÁDONY külterület 067/ / 2015 TOMPALÁDONY külterület 067/ / 2015 TOMPALÁDONY külterület 072/ / 2015 TOMPALÁDONY külterület 078/ / 2015 TOMPALÁDONY külterület 080/ / 2015 TOMPALÁDONY külterület 092/ / 2015 TOMPALÁDONY külterület 092/ / 2015 TOMPALÁDONY külterület 0107/ / 2015 TOMPALÁDONY külterület 0109/ / 2015 TOMPALÁDONY külterület 0112/ / 2015 TOMPALÁDONY külterület 0120/ / 2015 TOMPALÁDONY külterület 0122/ / 2015 TOMPALÁDONY külterület 0127/ / 2015 TOMPALÁDONY külterület / 2015 TOMPALÁDONY külterület 0146/ / 2015 TOMPALÁDONY külterület 0150/ / 2015 TOMPALÁDONY külterület 0150/ / 2015 TOMPALÁDONY külterület 0150/ / 2015 TOMPALÁDONY külterület / 2015 URAIÚJFALU külterület / 2015 URAIÚJFALU külterület 0160/ / 2015 URAIÚJFALU külterület 0273/ / 2015 URAIÚJFALU külterület 051/ / 2015 URAIÚJFALU külterület 056/ / 2015 URAIÚJFALU külterület 077/ / 2015 URAIÚJFALU külterület 083/ / 2015 URAIÚJFALU külterület 089/12

12 8432 / 2015 URAIÚJFALU külterület 089/ / 2015 URAIÚJFALU külterület 0107/ / 2015 URAIÚJFALU külterület 0157/ / 2015 URAIÚJFALU külterület 0212/ / 2015 URAIÚJFALU külterület 0269/ / 2015 URAIÚJFALU külterület / 2015 MESTERHÁZA külterület / 2015 MESTERHÁZA külterület 04/ / 2015 MESTERHÁZA külterület 08/ / 2015 MESTERHÁZA külterület 017/ / 2015 MESTERHÁZA külterület 020/ / 2015 MESTERHÁZA külterület 031/ / 2015 MESTERHÁZA külterület 031/ / 2015 MESTERHÁZA külterület 047/ / 2015 MESTERHÁZA külterület 047/ / 2015 MESTERHÁZA külterület 047/ / 2015 MESTERHÁZA külterület 047/ / 2015 MESTERHÁZA külterület 054/ / 2015 RÉPCELAK külterület / 2015 RÉPCELAK külterület 084/ / 2015 RÉPCELAK külterület 0101/ / 2015 RÉPCELAK külterület 0146/ / 2015 RÉPCELAK külterület 067/ / 2015 RÉPCELAK külterület 069/ / 2015 RÉPCELAK külterület 076/ / 2015 RÉPCELAK külterület 0137/ / 2015 RÉPCELAK külterület 0140/ / 2015 RÉPCELAK külterület 0154/ / 2015 RÉPCELAK külterület 0161/ / 2015 RÉPCELAK külterület 0167/ / 2015 RÉPCELAK külterület 0167/ / 2015 RÉPCELAK külterület 0167/ / 2015 RÉPCELAK külterület 0174/ / 2015 RÉPCELAK külterület 0186/ / 2015 JÁKFA külterület 010/ / 2015 JÁKFA külterület 017/ / 2015 JÁKFA külterület 019/ / 2015 JÁKFA külterület 019/ / 2015 JÁKFA külterület / 2015 JÁKFA külterület 025/ / 2015 JÁKFA külterület 028/ / 2015 JÁKFA külterület 0111/ / 2015 JÁKFA külterület / 2015 JÁKFA külterület 0150/ / 2015 JÁKFA külterület 0155/ / 2015 JÁKFA külterület 0166/ / 2015 JÁKFA külterület 0173/ / 2015 JÁKFA külterület 0179/ / 2015 JÁKFA külterület 0179/ / 2015 JÁKFA külterület 0190/ / 2015 RÉPCESZENTGYÖRGY külterület 060/16

13 8483 / 2015 RÉPCESZENTGYÖRGY külterület 010/ / 2015 RÉPCESZENTGYÖRGY külterület / 2015 RÉPCESZENTGYÖRGY külterület 065/ / 2015 RÉPCESZENTGYÖRGY külterület 083/ / 2015 CSÁNIG külterület 038/ / 2015 CSÁNIG külterület 04/ / 2015 CSÁNIG külterület 010/ / 2015 CSÁNIG külterület 010/ / 2015 CSÁNIG külterület 015/ / 2015 CSÁNIG külterület 027/ / 2015 CSÁNIG külterület 027/ / 2015 CSÁNIG külterület 064/ / 2015 CSÁNIG külterület 064/ / 2015 CSÁNIG külterület 073/ / 2015 HEGYFALU külterület 029/ / 2015 HEGYFALU külterület 029/ / 2015 HEGYFALU külterület 029/ / 2015 HEGYFALU külterület 029/ / 2015 HEGYFALU külterület 029/ / 2015 HEGYFALU külterület 057/ / 2015 HEGYFALU külterület 066/ / 2015 HEGYFALU külterület 066/ / 2015 HEGYFALU külterület 066/ / 2015 HEGYFALU külterület 066/ / 2015 HEGYFALU külterület 066/ / 2015 HEGYFALU külterület 091/ / 2015 HEGYFALU külterület 094/ / 2015 HEGYFALU külterület 094/ / 2015 HEGYFALU külterület 0100/ / 2015 HEGYFALU külterület 0100/ / 2015 HEGYFALU külterület 0103/ / 2015 HEGYFALU külterület 0118/ / 2015 HEGYFALU külterület 0198/ / 2015 HEGYFALU külterület 0203/ / 2015 BÖGÖT külterület / 2015 BÖGÖT külterület 08/ / 2015 BÖGÖT külterület 092/ / 2015 MEGYEHÍD külterület 044/ / 2015 MEGYEHÍD külterület 050/ / 2015 MEGYEHÍD külterület 05/ / 2015 MEGYEHÍD külterület 028/ / 2015 MEGYEHÍD külterület 041/ / 2015 MEGYEHÍD külterület 051/ / 2015 MEGYEHÍD külterület 054/ / 2015 MEGYEHÍD külterület 058/ / 2015 MEGYEHÍD külterület 080/ / 2015 MEGYEHÍD külterület 0102/ / 2015 MEGYEHÍD külterület / 2015 ZSÉDENY külterület 037/ / 2015 ZSÉDENY külterület 067/ / 2015 ZSÉDENY külterület 067/12

14 8534 / 2015 ZSÉDENY külterület 073/ / 2015 IKERVÁR külterület 0169/ / 2015 IKERVÁR külterület 0201/ / 2015 IKERVÁR külterület 0217/ / 2015 IKERVÁR külterület 0227/ / 2015 IKERVÁR külterület 0227/ / 2015 IKERVÁR külterület 0227/ / 2015 IKERVÁR külterület 0261/ / 2015 IKERVÁR külterület 0350/ / 2015 IKERVÁR külterület 0421/ / 2015 IKERVÁR külterület / 2015 IKERVÁR külterület 08/ / 2015 IKERVÁR külterület 013/ / 2015 IKERVÁR külterület 013/ / 2015 IKERVÁR külterület 031/ / 2015 IKERVÁR külterület 034/ / 2015 IKERVÁR külterület / 2015 IKERVÁR külterület / 2015 IKERVÁR külterület / 2015 IKERVÁR külterület 061/ / 2015 IKERVÁR külterület / 2015 IKERVÁR külterület 071/ / 2015 IKERVÁR külterület 093/ / 2015 IKERVÁR külterület 0111/ / 2015 IKERVÁR külterület 0111/ / 2015 IKERVÁR külterület 0111/ / 2015 IKERVÁR külterület 0112/ / 2015 IKERVÁR külterület 0112/ / 2015 IKERVÁR külterület / 2015 IKERVÁR külterület 0141/ / 2015 IKERVÁR külterület 0141/ / 2015 IKERVÁR külterület 0227/ / 2015 IKERVÁR külterület 0227/ / 2015 IKERVÁR külterület 0227/ / 2015 IKERVÁR külterület 0227/ / 2015 IKERVÁR külterület 0231/ / 2015 IKERVÁR külterület / 2015 IKERVÁR külterület / 2015 IKERVÁR külterület 0260/ / 2015 IKERVÁR külterület 0260/ / 2015 IKERVÁR külterület 0260/ / 2015 IKERVÁR külterület 0269/ / 2015 IKERVÁR külterület / 2015 IKERVÁR külterület 0287/ / 2015 IKERVÁR külterület 0287/ / 2015 IKERVÁR külterület 0292/ / 2015 IKERVÁR külterület 0300/ / 2015 IKERVÁR külterület 0300/ / 2015 IKERVÁR külterület 0302/ / 2015 IKERVÁR külterület 0350/ / 2015 IKERVÁR külterület 0356/18

15 8585 / 2015 IKERVÁR külterület 0387/ / 2015 IKERVÁR külterület 0389/ / 2015 IKERVÁR külterület 0389/ / 2015 IKERVÁR külterület 0401/ / 2015 IKERVÁR külterület 0404/ / 2015 IKERVÁR külterület 0421/ / 2015 BŐ külterület 04/ / 2015 BŐ külterület 04/ / 2015 BŐ külterület 04/ / 2015 BŐ külterület 022/ / 2015 BŐ külterület / 2015 BŐ külterület / 2015 BŐ külterület 036/ / 2015 BŐ külterület 046/ / 2015 BŐ külterület 050/ / 2015 BŐ külterület 053/ / 2015 BŐ külterület 055/ / 2015 BŐ külterület 073/ / 2015 BŐ külterület 073/ / 2015 BŐ külterület 077/ / 2015 BŐ külterület / 2015 BŐ külterület 083/ / 2015 BŐ külterület 089/ / 2015 BŐ külterület 095/ / 2015 BŐ külterület 095/ / 2015 BŐ külterület 099/ / 2015 BŐ külterület 0108/ / 2015 BŐ külterület 0108/ / 2015 BŐ külterület 0113/ / 2015 HOSSZÚPERESZTEG külterület 035/ / 2015 HOSSZÚPERESZTEG külterület 065/ / 2015 HOSSZÚPERESZTEG külterület 065/ / 2015 HOSSZÚPERESZTEG külterület / 2015 HOSSZÚPERESZTEG külterület 087/ / 2015 HOSSZÚPERESZTEG külterület 0115/ / 2015 HOSSZÚPERESZTEG külterület 0141/ / 2015 HOSSZÚPERESZTEG külterület 0173/ / 2015 HOSSZÚPERESZTEG külterület 0247/ / 2015 HOSSZÚPERESZTEG külterület 0297/ / 2015 HOSSZÚPERESZTEG külterület 0297/ / 2015 HOSSZÚPERESZTEG külterület 0299/ / 2015 HOSSZÚPERESZTEG külterület 018/ / 2015 HOSSZÚPERESZTEG külterület / 2015 HOSSZÚPERESZTEG külterület 023/ / 2015 HOSSZÚPERESZTEG külterület 035/ / 2015 HOSSZÚPERESZTEG külterület 091/ / 2015 HOSSZÚPERESZTEG külterület 0115/ / 2015 HOSSZÚPERESZTEG külterület 0115/ / 2015 HOSSZÚPERESZTEG külterület 0115/ / 2015 HOSSZÚPERESZTEG külterület 0115/ / 2015 HOSSZÚPERESZTEG külterület 0128

16 8636 / 2015 HOSSZÚPERESZTEG külterület 0137/ / 2015 HOSSZÚPERESZTEG külterület 0138/ / 2015 HOSSZÚPERESZTEG külterület 0159/ / 2015 HOSSZÚPERESZTEG külterület 0159/ / 2015 HOSSZÚPERESZTEG külterület 0159/ / 2015 HOSSZÚPERESZTEG külterület 0164/ / 2015 HOSSZÚPERESZTEG külterület 0170/ / 2015 HOSSZÚPERESZTEG külterület 0170/ / 2015 HOSSZÚPERESZTEG külterület 0170/ / 2015 HOSSZÚPERESZTEG külterület 0173/ / 2015 HOSSZÚPERESZTEG külterület 0173/ / 2015 HOSSZÚPERESZTEG külterület 0191/ / 2015 HOSSZÚPERESZTEG külterület 0191/ / 2015 HOSSZÚPERESZTEG külterület 0191/ / 2015 HOSSZÚPERESZTEG külterület 0200/ / 2015 HOSSZÚPERESZTEG külterület 0200/ / 2015 HOSSZÚPERESZTEG külterület 0259/ / 2015 HOSSZÚPERESZTEG külterület 0267/ / 2015 HOSSZÚPERESZTEG külterület 0273/ / 2015 HOSSZÚPERESZTEG külterület 0319/ / 2015 HOSSZÚPERESZTEG külterület / 2015 HOSSZÚPERESZTEG külterület 0328/ / 2015 HOSSZÚPERESZTEG külterület 0377/ / 2015 HOSSZÚPERESZTEG külterület 0399/ / 2015 HOSSZÚPERESZTEG külterület 0399/ / 2015 SIMASÁG külterület 041/ / 2015 SIMASÁG külterület 02/ / 2015 SIMASÁG külterület 04/ / 2015 SIMASÁG külterület 035/ / 2015 SIMASÁG külterület 058/ / 2015 SIMASÁG külterület 067/ / 2015 SIMASÁG külterület 094/ / 2015 SIMASÁG külterület 094/ / 2015 SIMASÁG külterület 0121/ / 2015 HEGYFALU külterület 066/ / 2015 HEGYFALU külterület 066/ / 2015 ÖLBŐ külterület 0209/ / 2015 RÉPCELAK külterület 0137/ / 2015 RÉPCELAK külterület 0167/ / 2015 SZELESTE külterület 022/ / 2015 SZELESTE külterület 0297/1 Sárvár, május 18. dr. Galántai György járási hivatalvezető nevében és megbízásából: Smidéliusz Ervin sk. osztályvezető

Hirdetmény NAGYON FONTOS TUDNIVALÓKI

Hirdetmény NAGYON FONTOS TUDNIVALÓKI Hirdetmény A Gödöllői Járási Hivatal Földhivatali/Földügyi Osztálya (továbbiakban: Földhivatal) ezúton értesíti az érintetteket, hogy Valkó nagyközség területén, a hirdetményben felsorolt ingatlanokon,

Részletesebben

Hirdetmény NAGYON FONTOS TUDNIVALÓK!

Hirdetmény NAGYON FONTOS TUDNIVALÓK! Hirdetmény A Körmendi Járási Hivatal Földhivatali Osztálya (továbbiakban: Földhivatal) ezúton értesíti az érintetteket, hogy a Körmendi és Szentgotthárdi Járások területén, a hirdetményben felsorolt ingatlanokon,

Részletesebben

Osztatlan közös tulajdon megszüntetés I. üteme a sárvári járásban

Osztatlan közös tulajdon megszüntetés I. üteme a sárvári járásban Osztatlan közös tulajdon megszüntetés I. üteme a sárvári járásban Smidéliusz Ervin 2016. január 26. Osztatlan közös tulajdon megszüntetése gyakorlati szemmel Szombathely 1 Vas megye Sárvári Járás 68546

Részletesebben

Vas megye Vagyoni típusú adók Kommunális jellegű adók Helyi iparűzési adó

Vas megye Vagyoni típusú adók Kommunális jellegű adók Helyi iparűzési adó Vas megye Vagyoni típusú adók Kommunális jellegű adók Helyi iparűzési adó 1 Acsád 8.000 Ft/év 2.000 Ft/fő 5.000 Ft/év 2 Alsószölnök 1.500 Ft/év 1,4% 3 Alsóujlak 2.500 Ft/év 2.000 Ft/fő 1,8% 5.000 Ft/év

Részletesebben

SÁRVÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK HUMÁN ERŐFORRÁS BIZOTTSÁGA 9600 Sárvár, Várkerület u. 2. MEGHÍVÓ

SÁRVÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK HUMÁN ERŐFORRÁS BIZOTTSÁGA 9600 Sárvár, Várkerület u. 2. MEGHÍVÓ SÁRVÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK HUMÁN ERŐFORRÁS BIZOTTSÁGA 9600 Sárvár, Várkerület u. 2. MEGHÍVÓ Sárvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének Humán Erőforrás Bizottsága 2014. november

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. Gyermekjóléti szolgálat miatti rendeletalkotás és ehhez Társulási Megállapodás módosítása

ELŐTERJESZTÉS. Gyermekjóléti szolgálat miatti rendeletalkotás és ehhez Társulási Megállapodás módosítása ELŐTERJESZTÉS Gyermekjóléti szolgálat miatti rendeletalkotás és ehhez Társulási Megállapodás módosítása A megváltozott munkaképességű személyek ellátásairól és egyes törvények módosításáról szóló 2011.

Részletesebben

Vas Megyei MgSzH Földművelésügyi Igazgatóság

Vas Megyei MgSzH Földművelésügyi Igazgatóság Vas Megyei MgSzH Földművelésügyi Igazgatóság Földművelésügyi Igazgatóság Cím 9700 Szombathely, Vörösmarty u. 9. Telefonszám 94/506-760 Levelezési cím 9700 Szombathely, Vörösmarty u. 9. Fax: 94/336-774

Részletesebben

374/2014. (XII. 31.) Kormány rendelet szerinti OKTM eljárás földmérő vállalkozói tapasztalatai. Pataki Károly GEODEZIA Zrt.

374/2014. (XII. 31.) Kormány rendelet szerinti OKTM eljárás földmérő vállalkozói tapasztalatai. Pataki Károly GEODEZIA Zrt. 374/2014. (XII. 31.) Kormány rendelet szerinti OKTM eljárás földmérő vállalkozói tapasztalatai Pataki Károly GEODEZIA Zrt. Az előadás tartalmi áttekintése: 1. Közreműködők 2. Adatszolgáltatás 3. Keretmérés

Részletesebben

Tájékoztatás 2015.04.21.

Tájékoztatás 2015.04.21. Tájékoztatás a részarány földkiadás során keletkezett osztatlan közös tulajdon megszűntetésére irányuló eljárásban, a mezőgazdászi szakterültet érintően, az adatszolgáltatás megkezdéséről 2015.04.21. Az

Részletesebben

A részarány földkiadás során keletkezett osztatlan közös tulajdon megszüntetésének jogszabályi háttere

A részarány földkiadás során keletkezett osztatlan közös tulajdon megszüntetésének jogszabályi háttere Földügyi Főosztály A részarány földkiadás során keletkezett osztatlan közös tulajdon megszüntetésének jogszabályi háttere Dr. Varga Márk főosztályvezető GISopen konferencia Székesfehérvár, 2015. március

Részletesebben

Osztatlan közös tulajdon megszüntetése

Osztatlan közös tulajdon megszüntetése Osztatlan közös tulajdon megszüntetése földhivatali munkái 1 I. Pilot project tapasztalatai Vas megyében: - 4 járásban (3 járási földhivatal) 1894 db kiinduló ingatlan - 2013. július eleje 2014. október

Részletesebben

A részarány kiadás során keletkezett osztatlan közös tulajdon megszüntetése pilot projekt tapasztalatai Vas megyében

A részarány kiadás során keletkezett osztatlan közös tulajdon megszüntetése pilot projekt tapasztalatai Vas megyében A részarány kiadás során keletkezett osztatlan közös tulajdon megszüntetése pilot projekt tapasztalatai Vas megyében 1 VAS MEGYE 5 járási földhivatal ( 7 járás ) 216 település 509 fekvés ( 326 EOTR ) 290

Részletesebben

A részarány földkiadás során keletkezett osztatlan közös tulajdon megszüntetése, jogi háttér alakulása

A részarány földkiadás során keletkezett osztatlan közös tulajdon megszüntetése, jogi háttér alakulása A részarány földkiadás során keletkezett osztatlan közös tulajdon megszüntetése, jogi háttér alakulása Fekete László főosztályvezető-helyettes OKTM Szakmai Nap 2016. november 16. Mérföldkövek - 1999. június

Részletesebben

A vidékfejlesztési miniszter 28/2013. (IV. 30.) VM rendelete az egyes agrártárgyú miniszteri rendeletek módosításáról

A vidékfejlesztési miniszter 28/2013. (IV. 30.) VM rendelete az egyes agrártárgyú miniszteri rendeletek módosításáról M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2013. évi 71. szám 50747 A vidékfejlesztési miniszter 28/2013. (IV. 30.) VM rendelete az egyes agrártárgyú miniszteri rendeletek módosításáról A mezőgazdasági, agrár-vidékfejlesztési,

Részletesebben

A részarány-földkiadás során keletkezett osztatlan közös földtulajdon megszüntetésére irányuló eljárás jogszabályi alapjai

A részarány-földkiadás során keletkezett osztatlan közös földtulajdon megszüntetésére irányuló eljárás jogszabályi alapjai A részarány-földkiadás során keletkezett osztatlan közös földtulajdon megszüntetésére irányuló eljárás jogszabályi alapjai Előadó: dr. Jászai Tamás János, ügyvéd OKTM 2015/I. konzorcium tagja OKTM munkaértekezlet

Részletesebben

Sportöltöző felújítása, sportpálya korszerűsítése EMVA III Falumegújítás Épületfelújítás 15000000 Ft Önkormányzat

Sportöltöző felújítása, sportpálya korszerűsítése EMVA III Falumegújítás Épületfelújítás 15000000 Ft Önkormányzat Templom és harangláb díszkivilágítása EMVA III Falumegújítás Parképítés 2 000 000 Ft Egyházközség Kilátó létesítése EMVA III Falumegújítás Parképítés 5000000 Ft Önkormányzat Sportöltöző felújítása, sportpálya

Részletesebben

Az osztatlan közös tulajdon megszüntetésével kapcsolatos feladatok - a 405/2012. (XII.28.) Korm. rendelet módosítása

Az osztatlan közös tulajdon megszüntetésével kapcsolatos feladatok - a 405/2012. (XII.28.) Korm. rendelet módosítása Földügyi és Térinformatikai Főosztály Az osztatlan közös tulajdon megszüntetésével kapcsolatos feladatok - a 405/2012. (XII.28.) Korm. rendelet módosítása Koós Tamás főosztályvezető - helyettes OKTM Országos

Részletesebben

Kimutatás a Vas megye területén aktiválható melegedőhelyekről

Kimutatás a Vas megye területén aktiválható melegedőhelyekről Kimutatás a Vas megye területén aktiválható melegedőhelyekről Ssz. Település Járás Megnevezés Cím 1. Acsád Szombathelyi járás Mézeskalács Óvoda Acsád, Béke utca 58. 2. Acsád Szombathelyi járás Kultúrház

Részletesebben

Tájékoztató első egyezségi tárgyalás résztvevői részére

Tájékoztató első egyezségi tárgyalás résztvevői részére Tájékoztató első egyezségi tárgyalás résztvevői részére osztatlan közös tulajdonban álló ingatlan megosztásáról I. A földrészlettel kapcsolatos tudnivalók 1. A megosztással érintett földrészlet helyrajzi

Részletesebben

Ssz. Település Járás Megnevezés Cím. 2. Acsád Szombathelyi járás Kultúrház Acsád Acsád, Semmelweis tér 1.

Ssz. Település Járás Megnevezés Cím. 2. Acsád Szombathelyi járás Kultúrház Acsád Acsád, Semmelweis tér 1. Ssz. Település Járás Megnevezés Cím 1. Acsád Szombathelyi járás Mézeskalács Óvoda Acsád, Béke utca 58. 2. Acsád Szombathelyi járás Kultúrház Acsád Acsád, Semmelweis tér 1. 3. Alsószölnök Szentgotthárdi

Részletesebben

A program megvalósításának jogszabályi háttere, jogalkotási feladatok a pilot projekt tapasztalatai alapján

A program megvalósításának jogszabályi háttere, jogalkotási feladatok a pilot projekt tapasztalatai alapján Földügyi Főosztály A program megvalósításának jogszabályi háttere, jogalkotási feladatok a pilot projekt tapasztalatai alapján Dr. Varga Márk főosztályvezető Békéscsaba, 2014. november 25. A részarány

Részletesebben

A részarány földkiadás során keletkezett osztatlan közös tulajdon megszüntetésének országos megindulása

A részarány földkiadás során keletkezett osztatlan közös tulajdon megszüntetésének országos megindulása Földügyi Főosztály A részarány földkiadás során keletkezett osztatlan közös tulajdon megszüntetésének országos megindulása Koós Tamás főosztályvezető - helyettes GISopen konferencia Jogszabályi megújulás

Részletesebben

Megye Kirendeltség Férőhely Melegedőhely megnevezése, címe

Megye Kirendeltség Férőhely Melegedőhely megnevezése, címe Megye Kirendeltség Férőhely Melegedőhely megnevezése, címe Vas Körmend 85 0 Vas Körmend 220 Vas Körmend 80 Vas Körmend 0 0 Vas Körmend 42 Vas Körmend 85 Alsószölnök, Alsószölnök, Alsószölnök, Fő u. 19

Részletesebben

Vállalkozói tapasztalatok az OKTM 405/2012 Korm. rend II. fejezete szerinti projektben. Király Róbert műszaki igazgató KOMUNÁLINFÓ Zrt.

Vállalkozói tapasztalatok az OKTM 405/2012 Korm. rend II. fejezete szerinti projektben. Király Róbert műszaki igazgató KOMUNÁLINFÓ Zrt. Vállalkozói tapasztalatok az OKTM 405/2012 Korm. rend II. fejezete szerinti projektben Király Róbert műszaki igazgató KOMUNÁLINFÓ Zrt. Székesfehérvár GIS OPEN 2015 Pilot projekt II. fejezet Csongrád, Heves,

Részletesebben

Va s m e gy e a d a t t á r a

Va s m e gy e a d a t t á r a Va s m e gy e a d a t t á r a Az adatok forrása a Területi Információs Rendszer és a Kulturális Örökségvédelmi Hivatal. 1. Általános információk, 2003 Terület: 3 336 km 2 Közigazgatási egységek száma:

Részletesebben

Va s m e gy e a d a t t á r a

Va s m e gy e a d a t t á r a Va s m e gy e a d a t t á r a 2. k i a d á s Az adatok forrása a Területi Információs Rendszer és a Kulturális Örökségvédelmi Hivatal. T a r t a l omj e gy z é k MEGYEI ADATOK Általános információk 3 Nemzeti

Részletesebben

Osztatlan közös tulajdon megszüntetéss előkészítése Sárváron

Osztatlan közös tulajdon megszüntetéss előkészítése Sárváron Osztatlan közös tulajdon megszüntetéss előkészítése Sárváron 1 Vas megye Sárvári Járás 42 település 68546 ha 2 Előzmények: 2002-2012.január 1.: 4190 kérelem 2012. január 1-június 1.: 2421 kérelem Kérelmek

Részletesebben

4068 MAGYAR KÖZLÖNY 2013. évi 40. szám

4068 MAGYAR KÖZLÖNY 2013. évi 40. szám 4068 MAGYAR KÖZLÖNY 2013. évi 40. szám A Kormány 70/2013. (III. 8.) Korm. rendelete a részarány földkiadás során keletkezett osztatlan közös tulajdon megszüntetésének részletes szabályairól szóló 405/2012.

Részletesebben

MFTTT 30. VÁNDORGYŰLÉS 2015. július 2-4. A részarány földkiadás során keletkezett osztatlan közös tulajdon megszüntetésének tapasztalatai

MFTTT 30. VÁNDORGYŰLÉS 2015. július 2-4. A részarány földkiadás során keletkezett osztatlan közös tulajdon megszüntetésének tapasztalatai MFTTT 30. VÁNDORGYŰLÉS 2015. július 2-4. A részarány földkiadás során keletkezett osztatlan közös tulajdon megszüntetésének tapasztalatai Az osztatlan közös földtulajdon megszüntetése projekt I. ütemét

Részletesebben

Székhely: 1149 Budapest, Bosnyák tér 5. Törzskönyvi azonosítószám:

Székhely: 1149 Budapest, Bosnyák tér 5. Törzskönyvi azonosítószám: HIRDETMÉNY NEMZETI FÖLDLPB TRTOZÓ FÖLDRÉSZLETEK NYILVÁNOS PÁLYÁZTTÁS, ILLETVE ÁRVERÉS MELLŐZÉSÉVEL TÖRTÉNŐ ÉRTÉKESÍTÉSÉNEK 2015/I. SZÁMÚ ÜTEMÉRE VONTKOZÓN mint tulajdonos nevében és képviseletében eljáró

Részletesebben

Földmérési vállalkozók az osztatlan közös tulajdon megszüntetésében

Földmérési vállalkozók az osztatlan közös tulajdon megszüntetésében Földmérési vállalkozók az osztatlan közös tulajdon megszüntetésében Iván Zsuzsa Geodézia Földmérőmérnöki Szolgáltató Kft. Szekszárd A Vas megyei pilot projekt bemutatása vállalkozói oldalról A jelenleg

Részletesebben

Kimutatás a Vas megye területén aktiválható melegedőhelyekről

Kimutatás a Vas megye területén aktiválható melegedőhelyekről Kimutatás a Vas megye területén aktiválható melegedőhelyekről Kirendeltség Település Melegedőhely megnevezése, címe Rum Játékvár Rum, Kossuth u. 2. Velem Kultúrotthon és Könyvtár Velem, Rákóczi u. 18.

Részletesebben

T Á J É K O Z T A T Ó

T Á J É K O Z T A T Ó CSONGRÁD MEGYEI KORMÁNYHIVATAL Hódmezõvásárhelyi Járási Földhivatal T Á J É K O Z T A T Ó A Hódmezõvásárhelyi Járási Földhivatal a 05/0. (XII. 8.) Kormányrendelet. () szerint az alábbiakat teszi közzé:

Részletesebben

Az osztatlan közös tulajdon megszüntetésével kapcsolatos feladatok

Az osztatlan közös tulajdon megszüntetésével kapcsolatos feladatok Az osztatlan közös tulajdon megszüntetésével kapcsolatos feladatok Dr. Varga Márk főosztályvezető Szolnok, 2015. július 2. A Kormány döntése A Kormány 2012. szeptember 04-i döntése: 17. Előterjesztés a

Részletesebben

NEMZETI KATASZTERI PROGRAM NONPROFIT KFT. 1131 BUDAPEST, ROKOLYA U. 1-13.

NEMZETI KATASZTERI PROGRAM NONPROFIT KFT. 1131 BUDAPEST, ROKOLYA U. 1-13. NEMZETI KATASZTERI PROGRAM NONPROFIT KFT. 1131 BUDAPEST, ROKOLYA U. 1-13. MŰSZAKI LEÍRÁS Vállalkozási szerződés a részarány-tulajdon önálló földrészletbe történő kiadásához kapcsolódó földmérési munkák

Részletesebben

Nemzeti Kataszteri Program Nonprofit Kft.

Nemzeti Kataszteri Program Nonprofit Kft. Nemzeti Kataszteri Program Nonprofit Kft. Az osztatlan közös földtulajdon megszüntetésével kapcsolatos tapasztalatok és eredmények Cseri József ügyvezető igazgató A földügyi szakterület legnagyobb kihívása

Részletesebben

I. FEJEZET A RÉSZARÁNY FÖLDKIADÁS SORÁN KELETKEZETT OSZTATLAN KÖZÖS TULAJDON MEGSZÜNTETÉSÉRE VONATKOZÓ SZABÁLYOK. 1. Általános szabályok

I. FEJEZET A RÉSZARÁNY FÖLDKIADÁS SORÁN KELETKEZETT OSZTATLAN KÖZÖS TULAJDON MEGSZÜNTETÉSÉRE VONATKOZÓ SZABÁLYOK. 1. Általános szabályok 37572 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2012. évi 181. szám A Kormány 405/2012. (XII. 28.) Korm. rendelete a részarány földkiadás során keletkezett osztatlan közös tulajdon megszüntetésének részletes szabályairól

Részletesebben

A részarány-tulajdon önálló földrészletben történő kiadásának Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei tapasztalatai

A részarány-tulajdon önálló földrészletben történő kiadásának Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei tapasztalatai A részarány-tulajdon önálló földrészletben történő kiadásának Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei tapasztalatai Előadó: dr. Jászai Tamás Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kormányhivatal Földhivatala hivatalvezető

Részletesebben

Az osztatlan közös földtulajdon megszüntetés tapasztalatai vállalkozói szemmel

Az osztatlan közös földtulajdon megszüntetés tapasztalatai vállalkozói szemmel Az osztatlan közös földtulajdon megszüntetés tapasztalatai vállalkozói szemmel Kulcsár László Iván Zsuzsa Geodézia Földmérőmérnöki Szolgáltató Kft. Szekszárd Munkaterület bemutatása Község Frsz db Kér.

Részletesebben

Békés Megyei Kormányhivatal Földhivatali Főosztály

Békés Megyei Kormányhivatal Földhivatali Főosztály Békés Megyei Kormányhivatal Földhivatali Főosztály A részarány földkiadás során keletkezett osztatlan közös tulajdon megszüntetés Békés megyében a 374/2014. (XII. 31.) Korm. Rendelet szerint Dr. Sóvári

Részletesebben

A földhivatalok felkészülése a megszüntetési munkák végrehajtására, a megosztási munkák országos megindulása

A földhivatalok felkészülése a megszüntetési munkák végrehajtására, a megosztási munkák országos megindulása Földügyi Főosztály A földhivatalok felkészülése a megszüntetési munkák végrehajtására, a megosztási munkák országos megindulása Koós Tamás főosztályvezető - helyettes Békés Megyei Földmérő Nap, Békéscsaba,

Részletesebben

(elő- és utókalkuláció)

(elő- és utókalkuláció) Pilot projekt: Vas megyei osztatlan közös tulajdon megszüntetése földhivatali tapasztalatai (elő- és utókalkuláció) 1 VAS MEGYE 5 járási földhivatal ( 7 járás ) 216 település 509 fekvés ( 326 EOTR ) 290

Részletesebben

Földügyi és Térinformatikai Főosztály A részarány földkiadás során keletkezett osztatlan közös tulajdon megszüntetése - felkészülés és végrehajtás

Földügyi és Térinformatikai Főosztály A részarány földkiadás során keletkezett osztatlan közös tulajdon megszüntetése - felkészülés és végrehajtás Földügyi és Térinformatikai Főosztály A részarány földkiadás során keletkezett osztatlan közös tulajdon megszüntetése - felkészülés és végrehajtás Koós Tamás főosztályvezető - helyettes Földmérő Nap, Pécs,

Részletesebben

NEMZETI KATASZTERI PROGRAM NONPROFIT KFT. 1131 BUDAPEST, ROKOLYA U. 1-13.

NEMZETI KATASZTERI PROGRAM NONPROFIT KFT. 1131 BUDAPEST, ROKOLYA U. 1-13. NEMZETI KATASZTERI PROGRAM NONPROFIT KFT. 1131 BUDAPEST, ROKOLYA U. 1-13. MŰSZAKI LEÍRÁS Vállalkozási szerződés a részarány földkiadás során keletkezett osztatlan közös tulajdon megszüntetésének részletes

Részletesebben

MEGÁLLAPODÁS A SÁRVÁR ÉS KISTÉRSÉGE TÖBBCÉLÚ KISTÉRSÉGI TÁRSULÁS LÉTREHOZÁSÁRÓL

MEGÁLLAPODÁS A SÁRVÁR ÉS KISTÉRSÉGE TÖBBCÉLÚ KISTÉRSÉGI TÁRSULÁS LÉTREHOZÁSÁRÓL 2. változat 203. júlnius. MEGÁLLAPODÁS A SÁRVÁR ÉS KISTÉRSÉGE TÖBBCÉLÚ KISTÉRSÉGI TÁRSULÁS LÉTREHOZÁSÁRÓL A helyi önkormányzatokról szóló 990. évi LXV. törvény (továbbiakban: Ötv.) 4. - ának () bekezdésében,

Részletesebben

a) A Gondozási és Családsegítő Központ Alapító Okiratának módosítása.

a) A Gondozási és Családsegítő Központ Alapító Okiratának módosítása. SÁRVÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK JOGI ÉS ÜGYRENDI BIZOTTSÁGA 9600 Sárvár, Várkerület 2. MEGHÍVÓ Sárvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének Jogi és Ügyrendi Bizottsága 2015. október

Részletesebben

T Á J É K O Z T A T Ó

T Á J É K O Z T A T Ó HAJDÚ-BIHAR MEGYEI KORMÁNYHIVATAL Hajdúböszörményi Járási Földhivatal T Á J É K O Z T A T Ó A Hajdúböszörményi Járási Földhivatal a 0/0. (XII..) Kormányrendelet. () szerint az alábbiakat teszi közzé: Hajdúböszörmény

Részletesebben

A Pest Megyei Kormányhivatal Földművelésügyi és Erdőgazdálkodási Főosztály (2100 Gödöllő, Kotlán Sándor u. 1.) k ö z l e m é n y e

A Pest Megyei Kormányhivatal Földművelésügyi és Erdőgazdálkodási Főosztály (2100 Gödöllő, Kotlán Sándor u. 1.) k ö z l e m é n y e A Pest Megyei Kormányhivatal Földművelésügyi és Erdőgazdálkodási Főosztály (2100 Gödöllő, Kotlán Sándor u. 1.) k ö z l e m é n y e A Pest Megyei Kormányhivatal Földművelésügyi és Erdőgazdálkodási Főosztály

Részletesebben

A részarány földkiadás során keletkezett osztatlan közös tulajdon megszüntetése projekt I., II., III. ütemei végrehajtásának tapasztalatai

A részarány földkiadás során keletkezett osztatlan közös tulajdon megszüntetése projekt I., II., III. ütemei végrehajtásának tapasztalatai FÖLDÜGYI NAP BÉKÉSCSABA 2016. november 23. A részarány földkiadás során keletkezett osztatlan közös tulajdon megszüntetése projekt I., II., III. ütemei végrehajtásának tapasztalatai Mátyás László műszaki

Részletesebben

M E G H Í V Ó N A P I R E N D :

M E G H Í V Ó N A P I R E N D : SÁRVÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATA JOGI ÉS ÜGYRENDI BIZOTTSÁG SÁRVÁR, 9600, VÁRKERÜLET 2-3 M E G H Í V Ó Sárvár város Önkormányzata Jogi és Ügyrendi Bizottsága 2012. június 14-én, csütörtökön 14.00 órai kezdettel

Részletesebben

Az osztatlan közös tulajdon megszüntetési folyamat felgyorsításának lehetőségei földhivatali szemmel

Az osztatlan közös tulajdon megszüntetési folyamat felgyorsításának lehetőségei földhivatali szemmel Az osztatlan közös tulajdon megszüntetési folyamat felgyorsításának lehetőségei földhivatali szemmel 1 Ok-okozati láncolatként az OKTM földhivatali elvégzésének nehézségét 1. a feladat jogszabályba foglalt

Részletesebben

FÖLDES NAGYKÖZSÉG POLGÁRMESTERE 4177 FÖLDES, Karácsony Sándor tér 5. /Fax: (54) 531 000 ; 531 001 E-mail: foldes.ph@gmail.com. a Képviselő-testülethez

FÖLDES NAGYKÖZSÉG POLGÁRMESTERE 4177 FÖLDES, Karácsony Sándor tér 5. /Fax: (54) 531 000 ; 531 001 E-mail: foldes.ph@gmail.com. a Képviselő-testülethez FÖLDES NAGYKÖZSÉG POLGÁRMESTERE 4177 FÖLDES, Karácsony Sándor tér 5. /Fax: (54) 531 000 ; 531 001 E-mail: foldes.ph@gmail.com Iktatószám: /2013. 19. E LŐTERJESZTÉS a Képviselő-testülethez az ÉAOP-3.1.2/A-11-2012-0034

Részletesebben

SÁRVÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK HUMÁN ERŐFORRÁS BIZOTTSÁGA 9600 Sárvár, Várkerület u. 2. MEGHÍVÓ

SÁRVÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK HUMÁN ERŐFORRÁS BIZOTTSÁGA 9600 Sárvár, Várkerület u. 2. MEGHÍVÓ SÁRVÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK HUMÁN ERŐFORRÁS BIZOTTSÁGA 9600 Sárvár, Várkerület u. 2. MEGHÍVÓ Sárvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének Humán Erőforrás Bizottsága 2015. október

Részletesebben

A Pest Megyei Kormányhivatal Földművelésügyi és Erdőgazdálkodási Főosztály (2100 Gödöllő, Kotlán Sándor u. 1.) k ö z l e m é n y e

A Pest Megyei Kormányhivatal Földművelésügyi és Erdőgazdálkodási Főosztály (2100 Gödöllő, Kotlán Sándor u. 1.) k ö z l e m é n y e A Pest Megyei Kormányhivatal Földművelésügyi és Erdőgazdálkodási Főosztály (2100 Gödöllő, Kotlán Sándor u. 1.) k ö z l e m é n y e A Pest Megyei Kormányhivatal Földművelésügyi és Erdőgazdálkodási Főosztály

Részletesebben

A Pest Megyei Kormányhivatal Földművelésügyi Igazgatóságának (2100 Gödöllő, Kotlán Sándor u. 1.) k ö z l e m é n y e

A Pest Megyei Kormányhivatal Földművelésügyi Igazgatóságának (2100 Gödöllő, Kotlán Sándor u. 1.) k ö z l e m é n y e A Pest Megyei Kormányhivatal Földművelésügyi Igazgatóságának (2100 Gödöllő, Kotlán Sándor u. 1.) k ö z l e m é n y e A Pest Megyei Kormányhivatal Földművelésügyi Igazgatósága a földrendező és a földkiadó

Részletesebben

Szakmai következetlenességek

Szakmai következetlenességek Szakmai következetlenességek Gisopen 2013 következetességek következetlenességek következetlenességek következetlenségek A közigazgatásban ma jelentős változások történnek Szemelvények Dr. Detrekői Ákos

Részletesebben

HATÁROZAT. Helység fekvés hrsz. Művelési ág Kivett töltés, Kivett udvar, erdő,

HATÁROZAT. Helység fekvés hrsz. Művelési ág Kivett töltés, Kivett udvar, erdő, ÉSZAK-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG mint első fokú környezetvédelmi, természetvédelmi és vízügyi hatóság 9021 Győr, Árpád u. 28-32. Levélcím : 9002 Győr, Pf. 471.

Részletesebben

A Társulás a vállalt feladatok teljesítése során a következő fő döntéseket hozta a 2012. évben:

A Társulás a vállalt feladatok teljesítése során a következő fő döntéseket hozta a 2012. évben: BESZÁMOLÓ A SÁRVÁR ÉS KISTÉRSÉGE TÖBBCÉLÚ KISTÉRSÉGI TÁRSULÁS 2012. ÉVI 1-6. HAVI MUNKÁJÁRÓL A Sárvár és Kistérsége Többcélú Kistérségi Társulás 2005. május 9-én alakult meg 31 település részvételével.

Részletesebben

A részarány földkiadás során keletkezett osztatlan közös tulajdon megszüntetése

A részarány földkiadás során keletkezett osztatlan közös tulajdon megszüntetése Nem tudhatom, hogy Másnak e tájék mit jelent Nekem szülőhazám itt e lángoktól ölelt kis ország Ki gépen száll fölébe, annak térkép e táj, A részarány földkiadás során keletkezett osztatlan közös tulajdon

Részletesebben

Részarány földkiadás során keletkezett osztatlan közös tulajdon megszüntetése projekt tapasztalatai

Részarány földkiadás során keletkezett osztatlan közös tulajdon megszüntetése projekt tapasztalatai BÉKÉSI JÁRÁSI HIVATALA Részarány földkiadás során keletkezett osztatlan közös tulajdon megszüntetése projekt tapasztalatai A projekt végrehajtásának szakmai tapasztalatai a földhivatalnál Krcsmárik Roland

Részletesebben

Sághegy Leader Egyesület A Helyi Vidékfejlesztési Stratégia évi felülvizsgálata

Sághegy Leader Egyesület A Helyi Vidékfejlesztési Stratégia évi felülvizsgálata Sághegy Leader Egyesület A Helyi Vidékfejlesztési Stratégia 2011. évi felülvizsgálata -tervezeti munkaanyag : 2011. 03.09. 1. VEZETŐI ÖSSZEFOGLALÓ 2. HELYZETELEMZÉS 2.1. A LEADER Helyi Akciócsoport által

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v Önkormányzat Répcelak 380-9/2012. szám J e g y z ő k ö n y v Répcelak Város Önkormányzatának Képviselőtestülete 2012. április 26-án 17.30 órakor a Polgármesteri Hivatalban megtartott üléséről. Jelen voltak:

Részletesebben

Nemzeti Kataszteri Program Nonprofit Kft.

Nemzeti Kataszteri Program Nonprofit Kft. Nemzeti ataszteri rogram Nonprofit ft. A részarány földkiadás során keletkezett osztatlan közös tulajdon megszüntetésének munkafolyamatait támogató, irányító és ellenőrző rendszer (MTR) jellemzői és gyakorlati

Részletesebben

T Á J É K O Z T A T Ó

T Á J É K O Z T A T Ó CSONGRÁD MEGYEI KORMÁNYHIVATAL Szegedi Járási Földhivatal T Á J É K O Z T A T Ó A Szegedi Járási Földhivatal a 05/. (XII. 28.) Kormányrendelet. () szerint az alábbiakat teszi közzé: Szeged 2 Szeged, Kálvária

Részletesebben

3 in 1 pilot project

3 in 1 pilot project 3 in 1 pilot project avagy az osztatlan közös tulajdon megszüntetése Magyarország legnyugatibb megyéjében 1 VAS MEGYE 216 település 5 járási földhivatal ( 7 járás ) 509 fekvés ( 326 EOTR ) 290 000 helyrajzi

Részletesebben

AZ INGATLANNYILVÁNTARTÁS ALAPJAI

AZ INGATLANNYILVÁNTARTÁS ALAPJAI AZ INGATLANNYILVÁNTARTÁS ALAPJAI Az ingatlan-nyilvántartási eljárás az ingatlannal kapcsolatos jogok bejegyzésére és tények feljegyzésére, illetve az ingatlan és a jogosultak adataiban bekövetkezett változások

Részletesebben

SÁRVÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATA

SÁRVÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATA SÁRVÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 9600 Sárvár, Várkerület 2. Pf. 78. Fax.: 95/320-230, Tel.:95/ 523-100 M E G H Í V Ó Sárvár Város Önkormányzata Képviselő-testülete 2015. október 21-én /szerdán/ 16.00 órai kezdettel

Részletesebben

Vas megye jegyzői, körjegyzői

Vas megye jegyzői, körjegyzői Ssz. Település neve neve titulusa címe (irsz.) címe (település) címe (pontos cím) telefonszáma faxszáma email-címe 1 Vas_megye dr. Kun László Főjegyző 9700 Szombathely Berzsenyi tér 1. (94) 515-710 (94)

Részletesebben

Vas megye jegyzői, körjegyzői

Vas megye jegyzői, körjegyzői Ssz. Település neve Jegyző neve Jegyző titulusa Jegyző címe Jegyző címe Jegyző címe (pontos Jegyző Jegyző (irsz.) (település) cím) telefonszáma faxszáma Jegyző email-címe 1 Vas_megye dr. Kun László Főjegyző

Részletesebben

A részarány földkiadás során keletkezett osztatlan közös tulajdon megszüntetése projekt végrehajtása

A részarány földkiadás során keletkezett osztatlan közös tulajdon megszüntetése projekt végrehajtása Nemzeti Kataszteri Program Nonprofit Kft. A részarány földkiadás során keletkezett osztatlan közös tulajdon megszüntetése projekt végrehajtása Cseri József ügyvezető igazgató 2016. november 16. A projekt

Részletesebben

AJÁNLÁS. A vadászterület becsült mérete: 7516 ha

AJÁNLÁS. A vadászterület becsült mérete: 7516 ha Bo rso d-abaúj-zemplén Megyei Ko r m á n yh ivatal Ügyiratszám: BOH/01/2956-1/2016. Ügyintéző: Berta Béla Telefon: 46/503-428 Tárgy: Ajánlás 658801 kódszámú vadászterület határára Hív. szám: - Melléklet(ek):

Részletesebben

FÖLDHASZNÁLATI VÁLTOZÁS-BEJELENTÉSI ADATLAP

FÖLDHASZNÁLATI VÁLTOZÁS-BEJELENTÉSI ADATLAP Földhivatal neve: Érkezési idő:... Iktatószám:... Pótlapok száma:... Mellékelt okiratok, szerződések száma:... FÖLDHASZNÁLATI VÁLTOZÁS-BEJELENTÉSI ADATLAP I. Földhasználó adatai 1. Magánszemély földhasználó

Részletesebben

CSONGRÁD MEGYEI KORMÁNYHIVATAL FÖLDHIVATALA. Tisztelt Földmérő Kollégák!

CSONGRÁD MEGYEI KORMÁNYHIVATAL FÖLDHIVATALA. Tisztelt Földmérő Kollégák! CSONGRÁD MEGYEI KORMÁNYHIVATAL FÖLDHIVATALA Ügyiratszám:36-2/2015. Tárgy: Kitűzés Ügyintéző: Hidjapusztay Andor Hiv. szám: - Tel.: 62/680-153 Melléklet: - Tisztelt Földmérő Kollégák! Az utóbbi időben megszaporodtak

Részletesebben

Földhivatal vállalkozói szemmel

Földhivatal vállalkozói szemmel Földhivatal vállalkozói szemmel Földhivatal és a vállalkozók közös érdeke: a meglévő adatállomány megőrzése dokumentálása az állományok folyamatos javítása, pontosítása a létrejövő új adatok feldolgozása

Részletesebben

FÖLDMÉRÉSI JOGSZABÁLYOK FÖLDHIVATALI VETÜLETEI

FÖLDMÉRÉSI JOGSZABÁLYOK FÖLDHIVATALI VETÜLETEI FÖLDMÉRÉSI JOGSZABÁLYOK FÖLDHIVATALI VETÜLETEI 1 1. A felmérési, térképezési és területszámítási hiba kiigazítására irányuló kérelem, mint ingatlan-nyilvántartási eljárás az Inytv., a 25/2013. VM rendelet,

Részletesebben

Közbeszerzési Értesítő száma: 2016/34

Közbeszerzési Értesítő száma: 2016/34 Vállalkozási szerződés módosítása földmérési munkák elvégzésére a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kormányhivatal Mezőkövesdi Járási Hivatal illetékességi területén, összesen 545 db kiinduló földrészlet vonatkozásában.

Részletesebben

T Á J É K O Z T A T Ó

T Á J É K O Z T A T Ó SZABOLCS-SZATMÁR-BEREG MEGYEI KORMÁNYHIVATAL Nyírbátori Járási Földhivatal T Á J É K O Z T A T Ó A Nyírbátori Járási Földhivatal a 40/0. (XII..) Kormányrendelet. (4) szerint az alábbiakat teszi közzé:

Részletesebben

MAGYAR MEZŐ- ÉS ERDŐGAZDASÁGI ÉRDEKKÉPVISELETI SZÖVETSÉG (MAÉT) 1075 Budapest, Károly krt.5/a Tel./Fax: 413-1912

MAGYAR MEZŐ- ÉS ERDŐGAZDASÁGI ÉRDEKKÉPVISELETI SZÖVETSÉG (MAÉT) 1075 Budapest, Károly krt.5/a Tel./Fax: 413-1912 MAGYAR MEZŐ- ÉS ERDŐGAZDASÁGI ÉRDEKKÉPVISELETI SZÖVETSÉG (MAÉT) 1075 Budapest, Károly krt.5/a Tel./Fax: 413-1912 E-mail:maet2000@freemail.hu,ill. mae2000@gmail.com Honlap: www.maet.hu TÁJÉKOZTATÓ Tárgy:

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS Dunavarsány Város Önkormányzata Képviselő-testületének június 9-ei rendes, nyílt ülésére

ELŐTERJESZTÉS Dunavarsány Város Önkormányzata Képviselő-testületének június 9-ei rendes, nyílt ülésére Dunavarsány Város Önkormányzatának Polgármestere 2336 Dunavarsány, Kossuth Lajos utca 18., titkarsag@dunavarsany.hu 24/521-040, 24/521-041, Fax: 24/521-056 www.dunavarsany.hu ELŐTERJESZTÉS Dunavarsány

Részletesebben

Adókötelezettség keletkezése Változás bejelentése Adókötelezettség megszűnése Változás jellege : Változás jellege : Változás jellege :

Adókötelezettség keletkezése Változás bejelentése Adókötelezettség megszűnése Változás jellege : Változás jellege : Változás jellege : BEVALLÁS a telekadóról, alapterület szerinti adózás esetén (Benyújtandó az ingatlan fekvése szerinti települési önkormányzat adóhatóságához. Helyrajzi számonként külön-külön kell bevallást benyújtani.)

Részletesebben

tart a Szegedi Móra Ferenc Mezőgazdasági Szövetkezet (6722 Szeged, Mérey u. 6/B.) használatában lévő részarány-tulajdonú földek kiadása céljából.

tart a Szegedi Móra Ferenc Mezőgazdasági Szövetkezet (6722 Szeged, Mérey u. 6/B.) használatában lévő részarány-tulajdonú földek kiadása céljából. A Csongrád Megyei Kormányhivatal Élelmiszerlánc-biztonsági és Földművelésügyi Főosztály Földművelésügyi Osztályának (6724 Szeged, Vasas Szent Péter u. 9.) k ö z l e m é n y e A Csongrád Megyei Kormányhivatal

Részletesebben

Adókötelezettség keletkezése Változás bejelentése Adókötelezettség megszűnése Változás jellege : Változás jellege : Változás jellege :

Adókötelezettség keletkezése Változás bejelentése Adókötelezettség megszűnése Változás jellege : Változás jellege : Változás jellege : BEVALLÁS a telekadóról, alapterület szerinti adózás esetén (Benyújtandó az ingatlan fekvése szerinti települési önkormányzat adóhatóságához. Helyrajzi számonként külön-külön kell bevallást benyújtani.)

Részletesebben

Kimutatás a Vas megye területén aktiválható melegedőhelyekről

Kimutatás a Vas megye területén aktiválható melegedőhelyekről Vas Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Megyei Főfelügyelőség H-9700 Szombathely, Ady Endre utca 1. Tel: 06/94 513-430 Fax: 06/94 513 437 e-mail: vas.mki@katved.gov.hu Kimutatás a Vas megye területén

Részletesebben

ÉSZAK-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG

ÉSZAK-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG ÉSZAK-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG mint első fokú környezetvédelmi, természetvédelmi és vízügyi hatóság 9021 Győr, Árpád u. 28-32. Levélcím: 9002 Győr, Pf. 471.

Részletesebben

A Vas megyei osztatlan közös földtulajdon megszüntetésével kapcsolatos földmérő vállalkozói tapasztalatok

A Vas megyei osztatlan közös földtulajdon megszüntetésével kapcsolatos földmérő vállalkozói tapasztalatok FM-MFTTT konferencia 2014. szeptember 25. Földművelésügyi Minisztérium Budapest A Vas megyei osztatlan közös földtulajdon megszüntetésével kapcsolatos földmérő vállalkozói tapasztalatok Balogh József Holéczy

Részletesebben

VEZETÉKEK A DIGITALIZÁLT TÉRKÉPEKEN. Holczheim Gábor

VEZETÉKEK A DIGITALIZÁLT TÉRKÉPEKEN. Holczheim Gábor VEZETÉKEK A DIGITALIZÁLT TÉRKÉPEKEN Holczheim Gábor Törvényi szabályozás meglévő vezeték esetén 2007. évi LXXXVI. tv. 172. a 10 évnél korábban épült vezetékekről: (1) (A szolgáltató) e törvény hatálybalépésétől

Részletesebben

Közbeszerzési Értesítő száma: 2016/81

Közbeszerzési Értesítő száma: 2016/81 Vállalkozási szerződés módosítás az osztatlan közös tulajdon megszüntetése földmérési munkák elvégzése a Győr-Moson-Sopron Megyei Kormányhivatal Győri Járási Hivatal illetékességi területén, összesen 704db

Részletesebben

III. számú melléklet (a Földalap nyilvántartásához)

III. számú melléklet (a Földalap nyilvántartásához) III. számú melléklet (a Földalap nyilvántartásához) - 1 - A Nemzeti Földalapba tartozó területek hozzárendelt vagyonának leírása, a vagyonnyilvántartásban tárolandó adatok A Nemzeti Földalapba tartozó

Részletesebben

BALATO FÜRED VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATAL POLGÁRMESTER Szám: Előkészítő: dr. Lamperth Amarilla/Geiszler Éva Tárgy: Balatonfüredi Petőfi Sportkör kérelme Tisztelt Képviselő-testület! ELŐTERJESZTÉS a Képviselő-testület

Részletesebben

K I V O N A T a képviselő-testület 2010.szeptember 16-i ülésének jegyzőkönyvéből.

K I V O N A T a képviselő-testület 2010.szeptember 16-i ülésének jegyzőkönyvéből. 1 SÁRVÁR VÁROS JEGYZŐJE 9600 Sárvár, Várkerület 2-3. Telefon:95-323-555. K I V O N A T a képviselő-testület 2010.szeptember 16-i ülésének jegyzőkönyvéből. 1. 173/2010. /IX.16./ számú képviselő-testületi

Részletesebben

CSONGRÁD MEGYEI KORMÁNYHIVATAL SZEGEDI JÁRÁSI HIVATALA

CSONGRÁD MEGYEI KORMÁNYHIVATAL SZEGEDI JÁRÁSI HIVATALA CSONGRÁD MEGYEI KORMÁNYHIVATAL SZEGEDI JÁRÁSI HIVATALA Ügyiratszám: 59364-2/2015. Tárgy: Értesítés eljárás megindításáról Ügyintéző: Márton Mónika Melléklet: - Tel.: +36 (62) 680-188 Hiv. szám: - H I R

Részletesebben

Sorsolás helye: Heves Megyei Kormány Hivatal Földművelésügyi Igazgatósága Eger, Szövetkezet út 6. sz. földszint tanácsterem

Sorsolás helye: Heves Megyei Kormány Hivatal Földművelésügyi Igazgatósága Eger, Szövetkezet út 6. sz. földszint tanácsterem HEVES MEGYEI KORMÁNYHIVATAL FÖLDMŰVELÉSÜGYI IGAZGATÓSÁGA A Heves Megyei Kormány Hivatal Földművelésügyi Igazgatósa a földrendező és földkiadó bizottsokról szóló 1993. évi II. tv. 4/B. (5) bekezdése és

Részletesebben

338/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet

338/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet 338/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet a földhivatalokról, a Földmérési és Távérzékelési Intézetről, a Földrajzinév Bizottságról és az ingatlan-nyilvántartási eljárás részletes szabályairól A Kormány az Alkotmány

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S E L Ő T E R J E S Z T É S 76/2016. (VI.30.) sz. előterjesztés Budakalász Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2016. június 30-ai ülésére Tárgy: Javaslat ingatlanok belterületbe csatolására Előterjesztő:

Részletesebben

PÁLYÁZAT. Acsádi Vendéglátó ipari Komplexum eladó

PÁLYÁZAT. Acsádi Vendéglátó ipari Komplexum eladó PÁLYÁZAT Acsádi Vendéglátó ipari Komplexum eladó Irányár: 12 000 000 Ft Eljárás ügyszáma: Fpk.257 Az eljárás linkje: https://eer.gov.hu/palyazat/p77713 Pályázat kezdete: 2015. augusztus 14. 10 óra 46 perc

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS Dunavarsány Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. április 14-ei rendes, nyílt ülésére

ELŐTERJESZTÉS Dunavarsány Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. április 14-ei rendes, nyílt ülésére Dunavarsány Város Önkormányzatának Polgármestere 2336 Dunavarsány, Kossuth Lajos utca 18., titkarsag@dunavarsany.hu 24/521-040, 24/521-041, Fax: 24/521-056 www.dunavarsany.hu ELŐTERJESZTÉS Dunavarsány

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S E L Ő T E R J E S Z T É S Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2016. február 25-i ülésére Tárgy: Zirc, Alkotmány és Állomás utca között megépült gyalog- és kerékpárút telekhatárrendezése Előadó:

Részletesebben

2013. évi XXXV. törvény az egyes agrár tárgyú törvények módosításáról*

2013. évi XXXV. törvény az egyes agrár tárgyú törvények módosításáról* M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2013. évi 57. szám 14665 2013. évi XXXV. törvény az egyes agrár tárgyú törvények módosításáról* 1. A földrendezõ és a földkiadó bizottságokról szóló 1993. évi II. törvény módosítása

Részletesebben

FIT-jelentés :: KLIK Sárvári Tankerülete 9600 Sárvár, Móricz Zsigmond utca 2. Fenntartói azonosító: Fenntartói jelentés

FIT-jelentés :: KLIK Sárvári Tankerülete 9600 Sárvár, Móricz Zsigmond utca 2. Fenntartói azonosító: Fenntartói jelentés FIT-jelentés :: 2014 KLIK Sárvári Tankerülete 9600 Sárvár, Móricz Zsigmond utca 2. Fenntartói azonosító: 39011654-166000 Létszámadatok Az intézmények kódtáblázata A Sárvári Nádasdy Tamás Általános Iskola

Részletesebben

I. Bevallás fajtája. megszűnése Ingatlan (építmény, telek) szerzése. Ingatlan (építmény, telek) elidegenítése. Vagyoni értékű jog megszűnése

I. Bevallás fajtája. megszűnése Ingatlan (építmény, telek) szerzése. Ingatlan (építmény, telek) elidegenítése. Vagyoni értékű jog megszűnése Bevallás A magánszemély kommunális adójáról (Benyújtandó az ingatlan fekvése szerinti települési önkormányzat adóhatóságához) Helyrajzi számonként külön-külön kell bevallást adni I. Bevallás fajtája Megállapodás

Részletesebben