Királyerdői Harangszó

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Királyerdői Harangszó"

Átírás

1 Királyerdői Harangszó A Csepel-Királyerdői Református Egyházközség lapja, megjelenik évente 5 alkalommal III. évf. 5. szám Advent-Karácsony Én Gábriel vagyok, ki az Isten előtt állok; és küldettem, hogy szóljak veled, és ez örvendetes dolgokat jelentsem néked. /Lk 1,19./ Szeretettel köszöntjük kedves Testvérünket 2012 Advent-Karácsony ünnepében! Az incarnatio, a születés, az Ige testté lételének csodáját nem más, mint maga Gábriel, főangyal jelenti meg Zakariásnak, Máriának, Józsefnek. S mondanivalóját nyomatékosítja: Az Isten előtt állok. Ennél súlyosabb érv nem nagyon létezik a világmindenségben. Az Isten előtt állni, orcáját látni, szavát hozni. Az Ő küldötte lenni. Nekünk ezen az ünnepen megadathatik a csoda. Az Isten előtt megállni. A jászolnál leborulni. A Krisztusban gyönyörködni. És hallani az örvendetes dolgokat. Akár az angyaltól. Mert örvendetes dolgokat kapunk. A mi ádventünk így lehet teljessé. Hisz nem világvégét várunk, nem a téli szünetet (!hanem a karácsonyit!), nem (csak) az évvégi leállást, pihenőnapokat. Hanem az örvendetes dolgok beteljesülését. Az ígéretek megvalósulását, az Ige testté lételét. Hogy amikor a legszentebb este megállunk egymás kezét fogva, vagy éppen egyedül, s egy pillanatra felsejlik szemünk előtt Betlehem mezeje, akkor éljük és érezzük át: az Isten előtt állunk. Ő pedig mellettünk. Mert az Ige testté lett.

2 Ünnepi alkalmaink: December 24. Szenteste 15ó: Karácsonyi áhítat, műsor 25. Karácsony I. 10ó: istentisztelet+úrvacsoraosztás 26. Karácsony II. 10ó: istentisztelet 31. Óév 15ó: óévzáró istentisztelet Január 1. Újév 10ó: újévköszöntő istentisztelet Továbbra is minden vasárnap 10-kor istentiszteletet tartunk, vele párhuzamosan gyermekmegőrzést, előtte kor gyermekistentiszteletet. Az istentisztelet előtt vasárnaponként perc énektanulás, gyakorlás van. Iratterjesztés: istentisztelet előtt és után. A találkozás reményében, Csepel-Királyerdői Református Egyházközség Presbitériuma Egy-egy mondatban, amik mostanában történtek... November 18.: Bemutatkozott a Lónya Gimnázium 11A osztálya November 29.: Kárpát-medencei imanap - Királyhágómellék December 9.: Gyülekezeti szeretetvendégség December 16.: Adventi kézműves délután gyerekeknek 2

3 Bibliaóra Gyülekezetünk idősebb tagjai járunk bibliaórára csütörtökönként. Kezdjük zsoltárénekléssel. A tiszteletes úr felolvassa az igét a Bibliából, majd azt el is magyarázza. Utána hozzá lehet szólni. Mindig van hozzászóló vagy kérdező, mert a Biblia hasznos a tanításra. Majd kötetlen beszélgetések következnek. Kivel mi történt az elmúlt héten Ez mindig egy bizonyságtétel Isten szerető kegyelméről. Mert akik Istent szeretik, azoknak minden javukra van. A bibliaóra alapja Jézus Krisztus tanítása, az ő példájának követése. Jézus mindig a szeretetre buzdította a tanítványait és az embereket. Hogy erősen álljanak a hitben. Mert: ahol hit, ott szeretet: ahol szeretet, ott béke. Ez a legfontosabb, ami megtart, összetart egy közösséget. Ahogy Pál apostol írja a korintusi levélben. Különbség van a szolgálatokban. Különbség van a cselekedetekben is. De ugyanaz az egy igaz Isten, aki cselekszi mindezt mindenekben. Ezeket szem előtt tartva, lelkileg, hit által feltöltődve térünk haza otthonainkba. Minden kedves hittestvérünket szeretettel hívunk és várunk a bibliaórákra. Ahogy a zsoltárok könyve 92. részében van megírva: Akik az Isten házában vannak elültetve, idős, ősz korukban is virulnak. Ticska Istvánné Adventi szeretetvendégség 3

4 Angyalok a Bibliában Ádvent karácsony időszaka hangsúlyosság teszi az angyali témát, hiszen az inkarnáció-testtélétel csodáját angyalok jelentik meg, nem is akárki, hanem Gábriel - fő angyal. De angyal alatt nem csak mennyei lényeket, hozzánk hasonló teremtményeket értünk. Angyal, azaz küldött lehet minden és mindenki, ami/aki Isten üzenetét hozza, akaratát teszi, eszközzé lesz az Ő hatalmas tervében. Érdemes végig futni, hogy angyalokkal hol és milyen funkcióban találkozunk a Szentírásban. Ószövetség: Hágárnak a pusztában angyal mutatja meg a forrást. Sodoma vesztét két angyal jelenti meg Ábrahámnak. Ábrahámnak angyal kiáltott, amikor föláldozta volna Izsákot. Jákób álmában angyalok járkáltak föl-le az égig érő létrán. Angyal vezette a felhő- és tűzoszlop képében a népet a pusztában. Bálám szamara angyal előtt állt meg. Gedeont angyal hívta el küldetésére. A 10. csapás egy öldöklő angyal volt. Illést angyal erősíti a pusztában. Dávid király látta a szérűn kivont karddal az angyalt. Jób könyvében: az ő angyalaiban is talál hibát. Szintén Jób: Az ember élete végén közeledik a halál angyalaihoz zsoltár: az Úr angyala tábort jár az őt félők körül. Áldjátok az Urat ő angyalai. Dániel könyvében a 3 férfi mellett a tüzes kemencében egy angyal jelenik meg. De az oroszlánok vermében is angyal zárja be a vadak száját és nem voltak éhesek. Újszövetség: Zakariásnak, Máriának, Józsefnek angyal jelenti meg János és Jézus születését. Jézusnak angyalok szolgálnak a pusztában. Gyermekek angyalai: Isten orcája előtt állnak. A világ végén: az angyalok kiválasztják az igazakat, s még ők sem tudják a pontos időpontot. Az örök tűz az ördögnek és angyalainak (démonoknak) van fenntartva. Húsvét: angyal ült a kőre. A feltámadás után olyanok lesznek az emberek, mint az ég angyalai. Örvendeznek az angyalok egy bűnös megtérésén. Gecsemáné: Jézust angyal erősíti. Péter tömlőcajtaját egy angyal nyitja meg éjszaka. Pál: tüske adatott testembe, a sátán angyala. Zsidó levél: gyakoroljátok a vendégszeretetet, mert tudtotokon kívül angyalokat vendégeltek meg. Péter level: Isten nem kedvezett a bűnbe esett angyaloknak. Jelenések könyve: kulcsszerepük van az ítélet végrehajtásában. 4

5 Láthatjuk tehát, hogy vannak angyalok, akik védenek, akik figyelmeztetnek, akik az ítéletet hozzák. De angyal volt egy-egy dögvész, betegség, a tűzoszlop, természeti jelenség. A kijelentés, az üdvtörténet fordulópontjain mindig Isten egy-egy küldötte nyomatékosítja Isten akaratát, üzenetét, pont megjelenésével, csodás tettével nyomatékosítva: az Úr cselekszik. Legyen az akár teremtett személy, vagy éppen valami fizikai, természeti, biológiai dolog. Legyél Te is angyal! Hisz sosem tudhatjuk, hogy egy-egy szavunk, tettünk mikor talál valakit úgy, hogy az éppen segít neki átlendülni valamin, kiragadja valahonnan,vagy megsegíti élete egy nehéz helyzetében. S talán mi magunk is voltunk már úgy, hogy Isten küldött valakit, valamit, ami ott, abban a pillanatban megsegített, továbbsegített. TI Adventi szeretetvendégségünkön Dr. Pásztor Jánosné, a Nőszövetség elnöke tartott előadást Pilder Máriáról Amik előttünk vannak... Egyetemes ökumenikus imahét: Január

6 Gyülekezeti életképek 6

7 Adventtől karácsonyig Egyszer biztosan mindnyájunkkal megtörtént már Ami most Adventben az eszembe jutott. Meg tudtuk, hogy, eljön hozzánk messziről Egy régen látott kedves rokon. A látogatásra izgatottan készült az egész család, Meg is szerveztük gyorsan a nagytakarítást A felesleges holmikat sorra kidobáltuk Hogy mire megérkezik, ragyogjon a lakásunk. Mivel most újra itt az Advent, várakozás, Vajon eszünkbe jut, hogy bennünk kéne nagytakarítás? Kidobálhatnánk az oda nem illő dolgokat, olyan, Hogy bűn, szeretetlenség, vagy épp egy rossz szokás. Hisz most is nagyon kedves vendég érkezik hozzánk, Nem más ő, mint, Isten egyszülött fia, a Messiás. Őt várja most mindenki, szinte az egész világ, Engedjük be mi is, nyissuk meg szívünk ajtaját. Akit várva vártunk most eljött hozzánk szegényesen, Ott fekszik a barmok között a jászolbölcsőben. Názáreti Jézus! Szívből köszöntünk téged, Bár szegényen születtél királya vagy mennynek és földnek. Dicsőség néked, kisded Jézus! Isten egyszülöttje, Köszönjük, hogy eljöttél érettünk a földre. Boldogságunk leírni nem elég a földi szó, Nagy ajándék vagy te nekünk világot megváltó. Adj nekünk békességet, amire olyan sokszor vágyunk, Add, hogy évente ne csak egyszer várjunk. Ne csak karácsonykor, hanem mindig maradj nálunk! Úgy is mondják, hogy a Karácsony a szeretet ünnepe, Ez is fontos, de legfontosabb a Megváltónk, aki az egész világ üdve. Ezért gondolatban boruljunk le a jászolágy előtt, Köszönjük Jó Atyánk! Hogy nekünk elküldted Őt. Áldott Karácsonyi Ünnepeket kívánok mindenkinek Nagy Zsigmondné 7

8 Kótai Margit Karácsony közelébe Köd borul a tájra, vándor madár útra kél, lomha léptekkel köszönt, levelet sodor arcodba a tél, Ablakokból fény szűrődik, kéményekből füst száll, barnára sült ünnepi kalács illatától mámoros a táj. Halkan csendben fák tövében, a fájdalom megbújik, reszkető kezével arcát takarja, égre tekintve, vár karácsonyra, Utca túl oldala csillámokkal díszítve, vibráló kirakatok úsznak a fényben, ezernyi ajándék, játék, étel. szeme könnyel tele, lelke fájdalom. Csengettyű hangja veri fel a csendet, pislog a parázs, útszélén remény kószál, angyali hang lágyan szólít a sötétbe, lelke vihara csendesül, álomba merül a lét. Új napra ha ébred, más lesz a varázs, viruljon fel kuckójában a téli napsugár, meleg takaró, egy tál étel, szeretet, karácsony éjjelén világít majd a fény. Betlehemi csillag, utat mutass, sok földi vándornak erőt adj, szeretetet szívének, bátorságot gyengének, szórd le fényed ragyogással. Csordultig van szíved szeretettel, osztd meg kivetettel lelked békéjét, Karácsony estén erős hited legyen, csillagként ragyogjon életed felett. A következő szám várható megjelenési ideje: 2013 bőjt Cikkek, versek, gondolatok leadási határideje: január 31. BUDAPEST-CSEPEL-KIRÁLYERDŐI REFORMÁTUS EGYHÁZKÖZSÉG 1213 Budapest Szent István út Tel.: 06-1/ Szerkesztő: Temesvári Imre

HÍVÓ SZÓ A LÉLEK EREJE. Vesztek erőt, minekutána a Szentlélek eljő reátok. (Apcsel 1:8)

HÍVÓ SZÓ A LÉLEK EREJE. Vesztek erőt, minekutána a Szentlélek eljő reátok. (Apcsel 1:8) IV. évf. 9. szám 2013. május 19. HÍVÓ SZÓ SzigetszentmiklósKossuth utcai Református Egyházközség lapja A LÉLEK EREJE Vesztek erőt, minekutána a Szentlélek eljő reátok. (Apcsel 1:8) Pünkösd a Szentlélek

Részletesebben

Budapest-Külső-Kelenföldi Református Egyházközség 1115 Budapest, Ildikó tér 1. Ifjúsági Gitáros Füzet

Budapest-Külső-Kelenföldi Református Egyházközség 1115 Budapest, Ildikó tér 1. Ifjúsági Gitáros Füzet Budapest-Külső-Kelenföldi Református Egyházközség 1115 Budapest, Ildikó tér 1. Ifjúsági Gitáros Füzet 2009 Tartalomjegyzék A mélyből Hozzád száll szavam 40. A Nap felkelésétől lenyugvásáig 10. A sár lehúz,

Részletesebben

Nálad költöm el tanítványaimmal a húsvéti vacsorát.

Nálad költöm el tanítványaimmal a húsvéti vacsorát. www.communio.hu/luxchristi 2009. Húsvét X. évf. 1. szám (36) A dunaharaszti és taksonyi katolikus egyházközségek lapja Nálad költöm el tanítványaimmal a húsvéti vacsorát. [Mt 26,18] Megváltó Krisztusunk!

Részletesebben

1Móz 6,1-22 Az özönvíz előtti kor

1Móz 6,1-22 Az özönvíz előtti kor 1Móz 6,1-22 Az özönvíz előtti kor Lőn pedig, hogy az emberek sokasodni kezdének a föld színén, és leányaik születének. És láták az Istennek fiai az emberek leányait, hogy szépek azok, és vevének magoknak

Részletesebben

I. MI A KONFIRMÁCIÓ? KÉRDÉSEK

I. MI A KONFIRMÁCIÓ? KÉRDÉSEK I. MI A KONFIRMÁCIÓ? KÉRDÉSEK 1. Mi a konfirmáció? Felfedező úthoz hasonlítottuk: megismerjük benne református keresztyén hitünk tanításait, egyházunk életét, valamint az egyház Urát, a mi Urunk Jézus

Részletesebben

a takaró alá, erre még egy órával előbb fel kell kelni, hogy elmenjen rorátéra. A hideg úton ballagunk,

a takaró alá, erre még egy órával előbb fel kell kelni, hogy elmenjen rorátéra. A hideg úton ballagunk, Ébredj ember mély álmodból.. Mindannyian ismerjük a rorátés hajnalok hangulatát. Az álmos felkelést, amikor az ember a hideg és a sötét elöl legszívesebben visszabújna a takaró alá, erre még egy órával

Részletesebben

Egyedül jó, egyedül bölcs, egyedül üdvözítő

Egyedül jó, egyedül bölcs, egyedül üdvözítő C/ C/ 2x am add9 am am add9 am Szent az Úr, szent az Úr am sus em Szent az Úr a seregek Istene C add9 am 7 Aki volt, aki van, aki eljövendő C add9 am 7 Egyedül jó, egyedül bölcs, egyedül üdvözítő C add9

Részletesebben

MISKOLC-DIÓSGYŐRI REFORMÁTUS ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ÓVODA. HIT- ÉS ERKÖLCSTAN TANTÁRGY RÓMAI KATOLIKUS ÉS GÖRÖGKATOLIKUS HELYI TANTERVE 1-8.

MISKOLC-DIÓSGYŐRI REFORMÁTUS ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ÓVODA. HIT- ÉS ERKÖLCSTAN TANTÁRGY RÓMAI KATOLIKUS ÉS GÖRÖGKATOLIKUS HELYI TANTERVE 1-8. MISKOLC-DIÓSGYŐRI REFORMÁTUS ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ÓVODA HIT- ÉS ERKÖLCSTAN TANTÁRGY RÓMAI KATOLIKUS ÉS GÖRÖGKATOLIKUS HELYI TANTERVE 1-8. évfolyam Miskolc 2013 Római katolikus hitoktatás kerettanterve 1-8.

Részletesebben

LELKIPÁSZTORI LEVÉL XXIII. évfolyam 2014. 11. szám KARÁCSONY

LELKIPÁSZTORI LEVÉL XXIII. évfolyam 2014. 11. szám KARÁCSONY LELKIPÁSZTORI LEVÉL XXIII. évfolyam 2014. 11. szám KARÁCSONY AKIK BEFOGADTÁK A z adventi készülődés után elérkezett az idei karácsony ünnepe. Népszerű és kedves ünnep, bár nem biztos, hogy mindig értjük,

Részletesebben

MANNA. Erőt ad a megfáradtnak. Erőről erőre (Zsolt 84,8) VI. évf. 8 9. szám A Budai Baptista Gyülekezet lapja 2010. aug. szept.

MANNA. Erőt ad a megfáradtnak. Erőről erőre (Zsolt 84,8) VI. évf. 8 9. szám A Budai Baptista Gyülekezet lapja 2010. aug. szept. VI. évf. 8 9. szám A Budai Baptista Gyülekezet lapja Erőről erőre (Zsolt 84,8) Hányszor hittem már, hogy elfogyott erőm! Vége, nincs tovább Megtántorodtam, már-már elestem, elborított a nyomorúság. Szóltam:

Részletesebben

Dr. Marczell Mihály: Szent JÓZSEF: I-II. rész. I. sorozat: vasárnapok, ünnepnapok. (Általános bevezetés eléje olvasása szükséges: 1. kötet!) 89.

Dr. Marczell Mihály: Szent JÓZSEF: I-II. rész. I. sorozat: vasárnapok, ünnepnapok. (Általános bevezetés eléje olvasása szükséges: 1. kötet!) 89. Dr. Marczell Mihály: Szent JÓZSEF: I-II. rész I. sorozat: vasárnapok, ünnepnapok (Általános bevezetés eléje olvasása szükséges: 1. kötet!) 89. kötet 2 TARTALOMJEGYZÉK TARTALOMJEGYZÉK...2 Előszó...6 I.

Részletesebben

A SZENTLÉLEK PLÉBÁNIA KÖZÖSSÉGI LAPJA SZATMÁRNÉMETI, 2006. HÚSVÉT

A SZENTLÉLEK PLÉBÁNIA KÖZÖSSÉGI LAPJA SZATMÁRNÉMETI, 2006. HÚSVÉT A SZENTLÉLEK PLÉBÁNIA KÖZÖSSÉGI LAPJA SZATMÁRNÉMETI, 2006. HÚSVÉT Valóban Feltámadt Az Úr! Minden esztendő húsvéti ünnepe ezzel a csodálatos örömhírrel ajándékoz meg bennünket: Valóban feltámadt az Úr!

Részletesebben

Az evangélium tantételei

Az evangélium tantételei Az evangélium tantételei Eljutnak tehát Megváltójuk és tana minden egyes pontjának megismerésére, hogy tudhassák, miként jöjjenek hozzá és legyenek megszabadítva. 1 Nefi 15:14 Az evangélium tantételei

Részletesebben

Isten Országa a Bibliában. A Szentlélek a Bibliában

Isten Országa a Bibliában. A Szentlélek a Bibliában Dr. Kovács L. P. Bánk OFM BIZONY MONDOM NEKED, MÉG MA VELEM LESZEL A PARADICSOMBAN Lk 23,43 Isten Országa a Bibliában A Szentlélek a Bibliában Készült XVI. Benedek pápa PORTA FIDEI motu propio apostoli

Részletesebben

VIII. évfolyam 1. szám, Húsvét

VIII. évfolyam 1. szám, Húsvét VIII. évfolyam 1. szám, Húsvét 2011. április www.pilis.reformatus.hu Elég neked az én kegyelmem, mert az én erőm erőtlenség által ér célhoz. 2 Korintus 12,9 Biztosan sokan vannak, akik szívesen olvasnak

Részletesebben

Medjugorje nap Szekszárdon

Medjugorje nap Szekszárdon 16. évfolyam 5. szám Hatvankettedik szám 2009. november A SZEKSZÁRDI KATOLIKUS EGYHÁZKÖZSÉG TÁJÉKOZTATÓJA Öt követ adok nektek a ti Góliátotok ellen 2009. február hetedikén egyházközségünk képviselő-testülete

Részletesebben

Lessz-e. világ vége? Mint van megírva

Lessz-e. világ vége? Mint van megírva Lessz-e világ vége? Mint van megírva 2 Mint van megírva Milyen kérdést tettek fel a tanítványok Jézusnak az Ő eljövetelével és a világ végével kapcsolatban?...hozzá menének a tanítványok magukban mondván:

Részletesebben

ENGEDJÉTEK HOZZÁM JÖNNI A KISGYERMEKEKET, ÉS NE (MÁRK 10,14) TILTSÁTOK EL TÔLEM ÔKET, MERT ILYENEKÉ AZ ISTEN ORSZÁGA

ENGEDJÉTEK HOZZÁM JÖNNI A KISGYERMEKEKET, ÉS NE (MÁRK 10,14) TILTSÁTOK EL TÔLEM ÔKET, MERT ILYENEKÉ AZ ISTEN ORSZÁGA Újfolyam 33. szám A Budapest Fasori Református Egyházközség Hírmondója 2006. június ENGEDJÉTEK HOZZÁM JÖNNI A KISGYERMEKEKET, ÉS NE TILTSÁTOK EL TÔLEM ÔKET, MERT ILYENEKÉ AZ ISTEN ORSZÁGA (MÁRK 10,14)

Részletesebben

A MAGYAR EVANGÉLIUMI RÁDIÓ ALAPÍTVÁNY KIADVÁNYA 2007./3. szám

A MAGYAR EVANGÉLIUMI RÁDIÓ ALAPÍTVÁNY KIADVÁNYA 2007./3. szám A MAGYAR EVANGÉLIUMI RÁDIÓ ALAPÍTVÁNY KIADVÁNYA 2007./3. szám Még a fának is van reménysége: ha kivágják, újból kihajt, és nem fogynak el hajtásai. Még ha elvénül is a földben gyökere, ha elhal is a porban

Részletesebben

AHOGY NÉZLEK TÉGED. A Királynak áldozok A Királynak áldozok Néki szolgálok

AHOGY NÉZLEK TÉGED. A Királynak áldozok A Királynak áldozok Néki szolgálok AHOGY NÉZLEK TÉGED Ahogy nézlek téged Elszáll minden félelem Ahogy szól szelíd szavad Nem kérdezek már Amikor érzem itt vagy Szent Szellemed hoz közel Erős karod átölel És új élet tölt el A mennyben van

Részletesebben

és teheti az oltárra. Csak papoknak szabad azonban a felszentelt ostyát a szentségtartóból kivenni és egy szentségtartóba tenni.

és teheti az oltárra. Csak papoknak szabad azonban a felszentelt ostyát a szentségtartóból kivenni és egy szentségtartóba tenni. 3. fejezet: Jézus, az egyetlen megmentő és megváltó Ki nekem Jézus? Lukács evangéliumában olvassuk, amikor a pásztorok nyájukat legeltették, megjelent nekik egy angyal: az angyal így szólt hozzájuk: "Ne

Részletesebben

MÍG TART A KEGYELMI IDŐ

MÍG TART A KEGYELMI IDŐ A MAGYAR EVANGÉLIUMI RÁDIÓ ALAPÍTVÁNY KIADVÁNYA 2006./2. szám Amikor nincs tovább Egy darabig elvisz a láb is de gyilkos ingoványhoz ér félelmetes szakadékhoz ér zúgó folyam partjához ér és akkor nincs

Részletesebben

Abba, Atya! AZ ATYA GYERMEKEI. 2 AZ ATYA GYERMEKEI Kármel 2009/6. Kármel 2009/6

Abba, Atya! AZ ATYA GYERMEKEI. 2 AZ ATYA GYERMEKEI Kármel 2009/6. Kármel 2009/6 Újra ránk köszönt a Karácsony, Urunk születését ünnepeljük. Figyelmünk a Megváltóra és áldott Szüleire irányul. Egy Családra, ahol befogadják Istent; minden új és meglepetésszerû megnyilatkozásával. Ünneplésünk

Részletesebben

El ne temessetek, visszajövök!

El ne temessetek, visszajövök! El ne temessetek, visszajövök! Azt mondja az Úr: Ezt az üzenetet népemnek küldöm a Földre, bizonyságul, hogy én a Mennyben vagyok. Ezek után láttam: Íme, egy nyitott ajtó a Mennyben, és az első hang, amelyet

Részletesebben

A MAGYAR EVANGÉLIUMI RÁDIÓ ALAPÍTVÁNY KIADVÁNYA. 2010./2. szám. Mit keresitek a holtak között az élőt? Nincs itt, hanem feltámadt.

A MAGYAR EVANGÉLIUMI RÁDIÓ ALAPÍTVÁNY KIADVÁNYA. 2010./2. szám. Mit keresitek a holtak között az élőt? Nincs itt, hanem feltámadt. A MAGYAR EVANGÉLIUMI RÁDIÓ ALAPÍTVÁNY KIADVÁNYA 2010./2. szám Mit keresitek a holtak között az élőt? Nincs itt, hanem feltámadt. Lk 24,5-6 2 2010 / 2 Keresztény családba születtem. Nagyon szerettem a szüleimet,

Részletesebben

a hét angyalhoz tartoznak, aki mindig készen áll arra, hogy az Úr fölséges színe elé lépjen (Tób 12,15). Közülük Gábriel arkangyal az Újszövetség

a hét angyalhoz tartoznak, aki mindig készen áll arra, hogy az Úr fölséges színe elé lépjen (Tób 12,15). Közülük Gábriel arkangyal az Újszövetség Az angyalokról Az újszövetségi Szentírás egyik legkésõbbi részében, a Zsidókhoz írt levélben olvasható az angyalok meghatározása: szolgáló lelkek, azok szolgálatára rendelve, akik majd öröklik az üdvösséget

Részletesebben

Karizma vagy karizmánia

Karizma vagy karizmánia Chuck Smith Karizma vagy karizmánia A könyv eredeti címe: Charisma vs. charismania by Chuck Smith 1983 by Harvest House Publishers Fordította: Dr. Gerzsenyi László Válaszkeresés Gyermek- és serdülőkorom

Részletesebben

Ez 7,1-27 A vég ítélete

Ez 7,1-27 A vég ítélete Ez 7,1-27 A vég ítélete És lőn az Úr beszéde hozzám, mondván: És te, embernek fia, így szól az Úr Isten Izráel földjének: Vége! eljött a vég a föld négy szárnyára! Immár itt a vég rajtad; s bocsátom haragomat

Részletesebben

FÉNYSUGÁR 2008.december. Megjelenik havonta sztjozsef-rita@freemail.hu. 2008. december. Szent József Iskolaközpont Újságja.

FÉNYSUGÁR 2008.december. Megjelenik havonta sztjozsef-rita@freemail.hu. 2008. december. Szent József Iskolaközpont Újságja. 1 Megjelenik havonta sztjozsef-rita@freemail.hu Szent József Iskolaközpont Újságja 2008. december Adventi csendben Advent! Csend van. Nincs hang, csak lélek-beszéd. Adventi csendben Lehullok Uram eléd.

Részletesebben