TABAJD - TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERV - LEÍRÁS AUGUSZTUS augusztus 1

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "TABAJD - TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERV - LEÍRÁS 2015. AUGUSZTUS. 2015. augusztus 1"

Átírás

1 TABAJD - A 100/2015.(VII.30.) SZ. ÖNK. HATÁROZAT 1-5 sz. MELLÉKLETE TABAJD KÖZSÉG TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERVE LEÍRÁS AUGUSZTUS augusztus 1

2 TABAJD - A 100/2015.(VII.30.) SZ. ÖNK. HATÁROZAT 1-5 sz. MELLÉKLETE TABAJD KÖZSÉG TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERVE LEÍRÁS MEGBÍZÓ: TABAJD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 8088 Tabajd, Dózsa György út 2 Tel: Képviseli: Bárányos Csaba polgármester TERVEZŐ: POMSÁR ÉS TÁRSAI ÉPÍTÉSZ IRODA KFT Budapest, Nagymező u. 25. Tel: , Településrendezés: Pomsár András okl. építészmérnök, TT-1É Közlekedés: Wettstein Miklós okl. közlekedésépítőmérnök K1d-1/ Közművek: Ligninvest Kft Budapest, Bajcsy-Zsilinszky út 76. Kováts János okl. építőmérnök Vz-T-1/2448 Hazai András okl. építőmérnök Mk.sz Zöldfelületek, környezetvédelem: Drobni és Morvay kft. Drobni Mária okl. táj-, és kertépítész mérnök K /05; TK /12. Régészet: Archeo-Art Bt Pécel, Csíktarcsa utca 8. Vágner Zsolt okl. régész okl. szám: 459/2002 Ügyvezetők: (POMSÁR ÉS TÁRSAI ÉPÍTÉSZ IRODA KFT.)..... Városy Péter, Pomsár András augusztus augusztus 2

3 TABAJD - A 100/2015.(VII.30.) SZ. ÖNK. HATÁROZAT 1-5 sz. MELLÉKLETE TARTALOMJEGYZÉK Címlap Előlap Tervezők Tartalomjegyzék 1. sz melléklet: A Településszerkezeti Terv leírása Területfelhasználás... 4 Belterület külterület... 4 Beépítésre szánt területek... 4 Beépítésre nem szánt területek Tájrendezés, természetvédelem... 7 Természeti értékek Zöldfelületi rendszer Örökségvédelem Közlekedés Közműellátás Környezetvédelem Védőterületek és védősávok sz melléklet: Változások sz melléklet: Területi mérleg sz melléklet: A területrendezési tervvel való összhang igazolása sz melléklet: Biológiai aktivitásérték-számítás Rajzi munkarész TSZT Településszerkezeti Terv... 1: augusztus augusztus 3

4 A 100/2015.(VII.30.) SZÁMÚ KÉPVISELŐ-TESTÜLETI HATÁROZAT 1. SZ. MELLÉKLETE A TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERV LEÍRÁSA 1.TERÜLETFELHASZNÁLÁS BELTERÜLET - KÜLTERÜLET A belterület kompakt tömbben helyezkedik el a 8111-es út mentén. A község túlnyomó része külterület. A tervezett belterület-növelés a hatályos tervhez képest a 02/17 hrsz. (átlagosnál jobb minőségű szántó) területtel csökkent. BEÉPÍTÉSRE SZÁNT TERÜLETEK Beépítésre szánt területek a belterületen és a külterületen egyaránt találhatók. A külterületiek mezőgazdasági üzemek, ezek belterületbe vonása részben nem cél. Településközpont vegyes terület (Vt) Beépítési sűrűség: 1,2 Közüzemi közművesítettség mértéke: teljes közművesítettség A településközpont vegyes területek közül a falu központjában lévő az igazgatás, oktatás intézményeinek ad helyet, a temető melletti lakóterület-fejlesztésben lévő az alapfokú ellátás számára biztosít helyet. Lakóterületek - falusias lakóterület (Lf) Beépítési sűrűség: 0,5 Közüzemi közművesítettség mértéke: teljes közművesítettség A község lakóterületei a belterületen belül találhatók. A telkek többsége a hagyományos falusi gazdálkodó életmód számára alkalmas, hosszú, viszonylag keskeny; oldalhatáron álló beépítéssel. Apró, szabálytalan alakú telkek a Szabadság-hegy környékén, és a Bátori utca alatti részen találhatók. E területek régi lakótelkeinek átalakulását legfeljebb telekösszevonások segíthetik elő. A Váli-víz felé eső és a viszonylag sík területeken lévő telkek mérete jóval nagyobb; A hosszú szalagtelkek hátsó területeit célszerű beépítetlenül hagyni azok mély fekvése miatt. A lakóterületek beépítési jellege hagyományos falusias, azaz az építési hely oldalhatáros, a magasság általában földszintes, tetőtérbeépítéses. Új lakóterület a pedagógusföldek területe a ref. és rk. temetők között. Új utcanyitásokkal, telekosztással új telek jöhet létre A Bátori és Iskola utcák és a ref.temető közti területen a meglévő telkek újraosztásával és új utcák nyitásával új telek jöhet létre. Különleges beépítésre szánt - területek Mezőgazdasági üzemi terület (Mü) Beépítési sűrűség: 1,2 Közüzemi közművesítettség mértéke: részleges közművesítettség augusztus 4

5 A község meglévő mezőgazdasági üzemei tartoznak ebbe a területfelhasználásba. Fenntartásukat, fejlesztési lehetőségüket távlatban is biztosítani kell. Temető területe (T) Beépítési sűrűség: 0,4 Közüzemi közművesítettség mértéke: teljes közművesítettség A református temető a Temető utcában, a katolikus temető a Dózsa György utca mellett, belterületen található. A temetők jelenlegi kialakításukban megfelelőek. Nagykiterjedésű sportolási célú terület (Sp) Beépítési sűrűség: 0,8 Közüzemi közművesítettség mértéke: részleges közművesítettség A futballpálya területe; a Bélápapusztára vezető út mellett, külterületen található. Hírközlési terület (H) Beépítési sűrűség: 0,4 Közüzemi közművesítettség mértéke: részleges közművesítettség Adótorony elhelyezésére szolgáló terület BEÉPÍTÉSRE NEM SZÁNT TERÜLETEK A beépítésre nem szánt területek részben a belterületen, részben a külterületen találhatók, mely nem befolyásolja elsődleges szerepüket, felhasználásukat. Közlekedési, közműelhelyezési területek (Köu) Az alábbi közlekedési vonalak keresztezik a települést. a tervezett nagysebességű vasútvonal nyomvonala délen szeli át a külterületet, a 8111-es közút a hosszában szeli át a települést, a tervezett Vértesacsa-Etyek közút Ny-K irányban keresztezné a községet, jelentősen javítva a szomszédos községekkel a kapcsolatot. Zöldterületek (Z) Zöldterületek a belterületi közparkok, melyek elosztása megfelelő, minőségi fejlesztésük folyamatosan napirenden van. A lakóterület-fejlesztések során ott is kisebb közparkok kialakítása történik, részben a temető védőtávolságán belül. Erdőterületek (Ev, Eg, E) A mezőgazdasági területek által körülvéve számos kisebb erdőfolt alkotja a község erdőterületeit. A futballpálya parkolójának kialakítása erdőterület megszűnésével jár, a biológiai aktivitásérték szinten tartásához szükséges csereterület a 027/1 hrsz. út menti része, mely erdőterületté válik augusztus 5

6 Mezőgazdasági területek (Má-1; Má-2; Má-3; Mk) A település közigazgatási területének nagy része mezőgazdasági terület. A külterület változatos felhasználási lehetősége a juhtartástól a vadászatig az egész község fontos gazdasági érdeke. A megyei területrendezési terv által javasolt differenciált besorolásait alkalmazva a mezőgazdasági területeken a következő felhasználásokra kell számítani. általános mezőgazdálkodás, korlátozott mezőgazdálkodás - legeltetés, kaszáló szőlőtermesztés- borászat, gyümölcstermesztés, idegenforgalom, sport A mezőgazdasági területeket négy alkategóriába soroltuk: általános mezőgazdasági területek (Má-1, általában szántók) korlátozott mezőgazdasági területek (Má-2, legelők, rétek, építmény nem helyezhető el rajtuk) tájképvédelmi céllal korlátozott mezőgazdasági területek (Má-3 építmény csak a helyi építési szabályzat szerinti korlátozásokkal helyezhető el) kertes mezőgazdasági területek (Mk) Vízgazdálkodási területek (V) Ide tartozik a Váli-patak, az Alsó-réti halastó, a Felső-réti horgásztó, valamint néhány jelentős árok. A település mélyfekvésű területeit a belvíz veszélyezteti, ezért a vízfolyások, árkok fenntartására és megőrzésére, visszaállítására folyamatosan gondot kell fordítani. Új beépítés előtt (lásd a fejlesztési területeket) felszíni vízrendezési tervet kell készíttetni. Természetközeli terület (Tk) Ide tartoznak a nádasok (Kásafőző területén a 015/5 a alrészlete; a hrsz.0128/1 b és c alrészletei). Megőrzésükről gondoskodni kell. Különleges beépítésre nem szánt területek Rekreációs terület (Kre) A Felső-réti horgásztó körüli terület. Fenntartása, fejlesztése idegenforgalmi érdek. Kegyeleti park (Ke) Az egykori zsidó temető helye, a Temető utcában. Fenntartását távlatban is biztosítani kell augusztus 6

7 2. TÁJRENDEZÉS,TERMÉSZETVÉDELEM Természeti értékek Országos jelentőségű értékek A Váli-víz mente a megyei területrendezési terv szerint a magterület ökológiai folyosó övezetébe tartozik. övezetébe, részben az Helyi jelentőségű értékek Az ökológiai folyosó magterület övezetének területe (Alsó, Felső rét), valamit a Kásafőző területe helyi természetvédelem alatt áll. A helyi jelentőségű természeti értékek védelméről a 15/2008. (VI.25.) számú önkormányzati rendelet gondoskodik. A turisztikai fejlesztési célok és lehetőségek a község természeti adottságaihoz kötődnek, ezért is kell gondoskodni ezen értékek megőrzéséről, helyzetük, ismertségük, látogathatóságuk javításáról. A Szabályozási Tervben valamennyi védettséget jelölni kell. A helyi védettség tényét az ingatlan nyilvántartásba be kell jegyezni. 3. ZÖLDFELÜLETI RENDSZER Az utcahálózatot meg-megszakító teresedések fontos szerepet töltenek be a közterület és zöldfelületi rendszerben egyaránt. Ezek parkosításra, parkolásra tartalékterületként veendők figyelembe és általában zöldterületként közparkként - tartandók fenn. Közterületen a lakósság és a településre látogatók számára szolgáló információt, ellátást nyújtó építmények (hirdetőtábla, pavilon), egyéb köztárgyak (pad, szobor, lámpa) helyezhetők el. A településszerkezetet meghatározó műszaki infrastruktúrahálózatok A térszerkezetben kirajzolódó erővonalak a következők 8111-es út, tervezett Vértesacsa-Etyek közút tervezett nagysebességű vasútvonal, kb. Ny-K irányú a község déli részén nagyfeszültségű távvezetékek Ny-K irányú a község déli részén, É-D irányú a község külterületének keleti részén nagyközép-nyomású gázvezeték a Váli-vízzel párhuzamosan, attól nyugatra Vízfolyások A község területét hosszában (ÉNy-DK irányban) szeli ketté a Váli-víz. Mellette a Felsőréten és az Alsóréten horgásztavak találhatók. A patak mente belvizes terület, különösen a Felsőréten. Említésre méltó vízfolyás a Váli -vízre merőleges, a Szabadsághegy-DózsaGy. utca közt lévő patak augusztus 7

8 4. ÖRÖKSÉGVÉDELEM Művi értékek A település azonosságtudatához, vonzerejéhez hozzátartozó épített értékek megőrzése, életben tartása, bemutatása, a mindenkori jelen, a közösség feladata. Az örökségvédelmi hatástanulmány javaslatai alapján helyi védelmi rendeletet kell alkotni. A Szabályozási Tervben valamennyi védettséget jelölni kell. A helyi védettség tényét az ingatlan nyilvántartásba be kell jegyezni. A védendő építmények fennmaradását biztosítani kell, felújítás során az eredeti állapot helyreállítását kell célul kitűzni. Bővítés, átalakítás az utcavonaltól hátrább lehetséges. Hasonlóan kell gondoskodni a hagyományos beépítésű területek utcakép védelméről (magasság, szélesség, beépítési helyzet) 5. KÖZLEKEDÉS A település közlekedésfejlesztési céljai. Az elérhetőség javítása A település jelenleg a Váli völgyön végigvezető 8111 j. országos közút mentén fekszik, más kapcsolata az országos közúthálózattal nincs. A megyei tervben szerepel egy kelet nyugat irányú összeköttetés kiépítése, mely nagyrészt a meglévő kisebb forgalommal terhelt mezőgazdasági utak nyomvonalát követi. A Vértersacsa Tabajd Bélápapuszta Pusztazámor Sóskút útvonal keresztezi a Szent László patak völgyében a Göböljárás Gyúró közötti jelenleg részben kiépített mezőgazdasági utat, ezzel kapcsolatot teremtve Etyek felé is. A település déli külterületi részét szeli át a kelet nyugat irányú nagysebességű vasútvonal. A községben megállóhelye nem lesz. A tervezett nyomvonal lakott területet nem érint. Az úthálózat minőségi fejlesztése, parkolók kiépítése (sportpálya) A település keleti oldalán, a Dózsa György utcától északra lakóterületet jelöltünk ki. A kiszolgáló utak szabályozási szélessége egységesen 12,00 m. A csomópontokban a telkek sarkát a beláthatóság és a bekanyarodás miatt 4,00 4,00 m-re lemetszettük. A terület úthálózatát a Dózsa György utcán kívül az Iskola utca és a Damjanich utca kapcsolja a település úthálózatához. A Damjanich utca szabályozási szélességét, ahol az azt nem éri el, legalább 10,00 m ben határoztuk meg. A Dózsa György utca külterületi szakasza mellett helyezkedik el a sporttelep. 120 férőhelyes személygépkocsi parkolónak biztosítottunk helyet. A bel- és külterület határán a Dózsa György utcától délre lévő területen a 053/1 hrsz. utat megszüntettük, és a 052/5-14 telkek nyugati oldalán szabályoztunk ki utat azok megközelítésére. A Táncsics Mihály utca déli szakaszát és a 053/11 hrsz. utat is megszűntettük. A 053/10 hrsz. telket megközelítő utca zsákutca. A Váli-vízzel párhuzamos árok mellett, annak nyugati oldalán utat szabályoztunk ki, ezzel párhuzamosan megszűnik a 0213 hrsz. út augusztus 8

9 Kerékpárutak, kerékpár-tárolók építése A település úthálózata forgalmi szempontból alkalmas a kerékpár közlekedésre. A 8111 j. összekötőút, mint a település főútja, nagyobb forgalommal bír, ezért ott, kiváltképp annak külterületi szakaszán javasoljuk kerékpárút kiépítését. A nagyobb forgalmat vonzó közösségi létesítményekhez kapcsolódóan szükséges kerékpártárolókat biztosítani. A külterületi utak fejlesztése A szomszédos településeket összekötő utakat a várható forgalomra méretezett pályaszerkezettel kell megépíteni. A külterületi utak mellett 5,0-5,0 m széles sávot szabadon kell tartani, hogy szükség esetén két mezőgazdasági jármű egymás mellett elférjen. Ezen sávon belül kerítést, oszlopot, fát, vagy más fizikai akadályt elhelyezni tilos. A község külterületének ÉK részén a 031; 040; 0102 és 095/44 hrsz. dűlőutakat szélesíteni kell, a földek jobb megközelíthetősége érdekében. További célok Turista útvonalak kijelölése, fejlesztése Tájékoztató rendszer fejlesztése 6. KÖZMŰELLÁTÁS A település közmű- és elektronikus hírközlés-fejlesztési céljai. a lakóterület-fejlesztésekkel összhangban a víz- gáz- elektromos vezetékrendszer, csapadék- és szennyvízelvezető rendszer bővítése Földfeletti tűzcsapok kialakítása Rákötetlen fogyasztók csatlakoztatása a vezetékes szennyvíz-hálózatra A vezetékhálózatokat a tájképvédelmi mezőgazdasági területeken földkábellel kell kiépíteni. A belterületen ugyancsak fölkábeles megoldásra kell törekedni. 7. KÖRNYEZETVÉDELEM Rekultiváció Az évtizedek óta felhagyott dögkút rekultivációja szükséges. Talaj- és talajvízvédelem A település teljes területén tilos a szennyvizek szikkasztása. A burkolt felületekről elfolyó csapadékvíz minőségét ellenőrizni kell. Szükség esetén a befogadóba vezetés előtt olaj- és hordalékfogó műtárgyat kell létesíteni. Az eróziónak leginkább kitett meredek lejtős területeken a rét- vagy erdőgazdálkodás előnyben részesítendő más használati módokkal szemben. Levegőtisztaság-védelem A településen csak olyan létesítmények építése, illetve üzemeltetése engedélyezhető, mely működése során biztosítani tudja, hogy a levegőterhelés az egészségügyi határértékek alatt augusztus 9

10 maradjon és a diffúz vagy pontforrás a BAT-nak megfelelően megállapított kibocsátási határértékek alatt maradjon. Mind a diffúz, mind a pontforrások üzemelése során be kell tartani a működési engedélyben foglaltakat. Az engedélyezések során nem csak az egyes üzemek kibocsátását kell vizsgálni, hanem a meglévő légszennyező forrásokkal együtt okozott légszennyezettséget is. A lakóterületeken és azok közelében jelentős kibocsátást és bűzt okozó létesítmény nem telepíthető. Bűzt okozó tevékenységek védelmi övezetében emberi tartózkodásra szolgáló létesítmény nem építhető. A sertéstelep 650 méteres védőtávolságát be kell tartani. A forgalom okozta nem káros mértékű, de a lakosokat zavaró hatású légszennyezés és az utak porszennyezése ellen a lakóépületek és az utak közé többszintű növénysáv telepítése javasolt, mely a szennyezés nagy részét felfogja és zajvédő hatása is jelentős. A levegő tisztaságának védelme érdekében az üzemi, gazdasági területek köré intenzív, többszintűen kialakított zöldsáv telepítendő. Felszíni vizek védelme A felszíni vizekbe szennyvíz vagy szennyezett csapadékvíz nem vezethető. Hulladékkezelés Az illegális hulladék elhelyezéseket fel kell számolni és a további lerakást meg kell akadályozni pl. többfelé elhelyezett konténerekkel. Zajvédelem A gépjárműforgalomból származó hatások csökkentendők forgalomtechnikai eszközök alkalmazása és zöldsávok telepítése segítségével. A településen az üzemi zajvédelmi határérték a hatályos jogszabályok alapján a következő: Övezet Zajvédelmi határérték (db) nappal éjjel Lakó, intézményi Gazdasági A létesítmények részletes tervezése és kivitelezése, üzemeltetése során biztosítani kell,hogy a védendő területeken, épületekben és helységekben a zaj- és rezgésterhelés feleljen meg a követelményeknek. 8.VÉDŐTERÜLETEK ÉS VÉDŐSÁVOK A tervezett vasútvonal védőtávolsága a szélső vágányoktól mért 50-50m. A országos közút és a tervezett K-Ny irányú településközi út védőtávolsága az úttengelytől mért 50-50m. A 400 KV távvezetékek védőtávolsága m. A 20 KV távvezetékek védőtávolsága 4-4m. A nagynyomású (Pilisvörösvár-Százhalombatta) gázvezeték védőtávolsága 30-30m. A nagyközép-nyomású gázvezeték védőtávolsága 6-6m augusztus 10

11 A 100/2015.(VII.30.) SZÁMÚ KÉPVISELŐ-TESTÜLETI HATÁROZAT 2. SZ. MELLÉKLETE VÁLTOZÁSOK Beavatkozások Lakóterület-fejlesztések: Pedagógusföldek (Hrsz. 02/14), belterületbe vonással: terület: 7,75ha kialakítható telkek száma: 41 Egyéb beavatkozások: Településközpont vegyes terület kijelölése belterületen Terület: 2,47 ha, ebből 0,66 ha a Pedagógusföldek területén. Parkoló kialakítása a sportpályánál (erdőterület megszűnése): Terület: 0,50 ha Erdőterület kialakítása (legelőből, a parkoló csereterülete) Terület: 0,99 ha Területi mérleg: A 2002-ben készült településszerkezeti tervhez még nem készült területi mérleg. A lakóterület-fejlesztésen (és a szerkezeti tervben ugyan szerepeltetett, de mindeddig előkészítetlen, bizonytalan sorsú, csak nyomvonal javaslatként létező közlekedési fejlesztéseken) kívül a változtatások átsorolások (pl. általános mezőgazdasági területből tájképvédelmi korlátozású mezőgazdasági területbe, ami a földhasználatban nem, csak az építményekre vonatkozó szabályozásban jelent eltérést). A területi mérleg elkészítésénél, bár jelen terv szempontjából nem tervezett állapot, a fentiek miatt a lakóterület-fejlesztést is szerepeltetjük augusztus 11

12 A 100/2015.(VII.30.) SZÁMÚ KÉPVISELŐ-TESTÜLETI HATÁROZAT 3. SZ. MELLÉKLETE TERÜLETI MÉRLEG augusztus 12

13 2015. augusztus 13

14 2015. augusztus 14

15 A 100/2015.(VII.30.) SZÁMÚ KÉPVISELŐ-TESTÜLETI HATÁROZAT 4. SZ. MELLÉKLETE A TERÜLETRENDEZÉSI TERVEKKEL VALÓ ÖSSZHANG IGAZOLÁSA Mivel a megalapozó vizsgálat tartalmazza az országos és megyei tervek szerkezeti és övezeti tervlapjainak a községre vonatkozó részleteit, az ismétlések elkerülése végett itt ezeket nem szerepeltetjük. Térségi szerkezeti terv: augusztus 15

16 Fejér Megye Területrendezési Terve - Szerkezeti terv A műszaki infrastruktúra hálózatok és egyedi építmények a településszerkezeti tervben a megyei tervvel egyezően szerepelnek. A nagysebességű vasútvonal térségi szerkezeti terven ábrázolt nyomvonala a tervkészítés időpontjában (2008-9) aktuális változat; a jelenlegi elképzelések szerint a nyomvonal elkerüli Tabajdot. Tabajd külterületét a megyei szerkezeti terv egy kis, erdőgazdálkodási térségbe tartozó területet leszámítva mezőgazdasági térségbe sorolja, aminek 85%-át mezőgazdasági terület-felhasználási egységbe kell sorolni. Számítás: Az igazoló számítás kiinduló adatai a földhivatali adatbázisból (Földhivatali Információs Rendszer, Takarnet) származnak. Fejér Megye Területrendezési Terve nem adja meg a község térségi területfelhasználási egységeinek területét, ezért a hagyományosan vidéki települési térség területét a belterülettel; az erdőgazdálkodási és mezőgazdasági térségek területének összegét pedig az összes külterülettel azonosnak tekintettük. Az erdőgazdálkodási térség területét adat híján CAD programmal mérés útján határoztuk meg, pontossága a területrendezési terv léptékének megfelelő. Tabajd község (földhivatali) külterülete 2307,6770 ha, zártkert: 217,1355 ha Összes külterület: 2524,8125 ha Ebből jelenleg mezőgazdasági terület (gyümölcsös, kert, legelő, rét, szántó, szőlő): 2232,5183 ha Tervezett mezőgazdasági terület (a külterületet érintő fejlesztési terület levonásával): 2232,5183 ha - 7,75ha= 2224,7683 ha Erdőgazdasági térség területe: 24,79 ha Mezőgazdasági térség területe: 2524,8125ha - 24,79ha = 2500,0225 ha 1. Jelenlegi arány: 2232,5183:2500,0225=0,8929 azaz 89,29% > 85% (megyei TrT előírás) 2. Tervezett arány: 2224,7683:2500,0225=0,8899 azaz 88,99% > 85% (megyei TrT előírás) Térségi övezetek: Kiváló termőhelyi adottságú szántóterület övezete Az OTrT 2014 januártól az övezetbe tartozó területeket a megyei területrendezési tervhez képest nagymértékben lecsökkentette (az új, "Jó termőhelyi adottságú szántóterület övezete" létrehozásával összefüggésben). Az OTrT 3. sz. melléklete Tabajdon csak Bélápapuszta fölött jelöl egy kis területet. Tervünk összhangban van az országos és a megyei tervvel: az övezetben beépítésre szánt területet nem jelölünk ki. Jó termőhelyi adottságú szántóterület övezete Az OTrT módosításakor létrehozott új övezet. A község területén új mezőgazdasági területet nem jelölünk ki. Kiváló termőhelyi adottságú erdőterület övezete Az övezetben beépítésre szánt területet nem jelölünk ki. Az erdőterületeket az erdészeti hatóság adatszolgáltatása szerint ábrázoltuk augusztus 16

17 Tájképvédelmi szempontból kiemelten kezelendő terület Az OTrT módosításakor létrehozott új övezet, területe a térképi pontosság lehetőségeit figyelembe véve megegyezik a megyei tervben megszüntetett "Térségi jelentőségű tájképvédelmi terület övezete" területével, ennek alapján (a földrészlet-határokhoz igazítva) ábrázoltuk a településszerkezeti terven. Tervünkben az övezetbe tartozó általános mezőgazdasági területek önálló besorolást (Má-3; Tájképvédelmi korlátozású mezőgazdasági terület) kaptak. A szabályozás során meg kell határozni a területhasználatra és az építmények tájba illeszkedésére vonatkozó szabályokat. Kiemelten érzékeny felszín alatti vízminőség-védelmi terület övezete Az övezetet az új OTrT megszüntette; mindamellett a tervben nem jelölünk ki bányászati területeket, ilyen tevékenység jelenleg sem folyik. Országos ökológiai hálózat övezete Magterület övezete: az övezetben beépítésre szánt területet, bányaterületet nem jelölünk ki. Az övezetbe tartozó területek részben mezőgazdasági (MÁ-2, korlátozott használatú mezőgazdasági terület), részben erdő-, részben természetközeli területek; melyeken építmény nem helyezhető el. A terület helyi védelem alatt áll. Ökológiai folyosó övezete: az övezetben beépítésre szánt területet, bányaterületet nem jelölünk ki. Erdőtelepítésre alkalmas terület övezete: Az övezetben beépítésre szánt területet nem jelölünk ki. Földtani veszélyforrás területének övezete: Bár a megyei terv a község területét ebbe az övezetbe sorolja, az előzetes véleménykérésre adott válaszában a Veszprémi Bányakapitányság szerint "a község területe nem tekinthető felszínmozgás veszélyes területnek." Ennélfogva a tervben nem határoltunk le földtani veszélyforrás területeket. A Fejér Megye Közgyűlése 3/2009.(II. 12.) K.H.Sz. határozatában szereplő övezetek: Térségi hulladéklerakó hely kijelöléséhez vizsgálat alá vonható terület övezete: A terv készítése során nem merült fel térségi hulladéklerakó hely kijelölésének igénye. Szélerőmű elhelyezéséhez vizsgálat alá vonható terület övezete: A terv készítése során nem merült fel szélerőmű elhelyezésének igénye augusztus 17

18 A 100/2015.(VII.30.) SZÁMÚ KÉPVISELŐ-TESTÜLETI HATÁROZAT 5. SZ. MELLÉKLETE BIOLÓGIAI AKTIVITÁSÉRTÉK-SZÁMÍTÁS A lakóterület-fejlesztések közül a külterületet érintőt az előző képest a 02/17 hrsz. (átlagosnál jobb minőségű szántó) területtel csökkent, jelen terv szempontjából pozitív változást jelent. Új beépítésre szánt övezetet nem jelöltünk ki, ezért aktivitásérték-számítás sem készült. Mindamellett, az erdőterületből kivonandó, 0,5 ha területet az út túloldalán az önkormányzati tulajdonban lévő 0,99ha terület erdősítésével pótoljuk augusztus 18

JOBBÁGYI TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZÖK FELÜLVIZSGÁLATA VÉLEMÉNYEZÉSI ELJÁRÁS ANYAGA

JOBBÁGYI TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZÖK FELÜLVIZSGÁLATA VÉLEMÉNYEZÉSI ELJÁRÁS ANYAGA JOBBÁGYI TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZÖK FELÜLVIZSGÁLATA Megrendelő: Jobbágyi Község Önkormányzata Schoblocher István Polgármester 3063 Jobbágyi, Bencsik u. 10. Tel.: 32/475-201 Tervező: Völgyzugoly Műhely

Részletesebben

Településrendezési terv

Településrendezési terv Településrendezési terv Máriahalom Község Önkormányzata Képviselõ-testületének 31/2011.(VI.22.) számú határozata a Településszerkezeti Terv megállapításáról áriahalom Község Önkormányzata Képviselõ-testületének

Részletesebben

HÉSZ, SZABÁLYOZÁSI TERV

HÉSZ, SZABÁLYOZÁSI TERV APAJ KÖZSÉG TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVE HÉSZ, SZABÁLYOZÁSI TERV 5/2011. (III.28.) RENDELET ÉS MELLÉKLETEI 2011. MÁRCIUS Tervező: Pomsár és Társai Építész Iroda kft. 1065 Budapest, Nagymező u. 25. T: (1)331-8494

Részletesebben

KEREPES VÁROS ÚJ TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZEI

KEREPES VÁROS ÚJ TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZEI MEGBÍZÓ: TERVEZŐ: Kerepes Város Önkormányzata 2144 Kerepes, Vörösmarty u. 2. KASIB Mérnöki Manager Iroda Kft. 1183 Budapest, Üllői út 455. TSZ.: 1868, 1707, 1770, 1874, 1887 KEREPES VÁROS ÚJ TELEPÜLÉSRENDEZÉSI

Részletesebben

Környezeti vizsgálat. FELCSÚT településrendezési tervének és helyi építési szabályzatának módosításához

Környezeti vizsgálat. FELCSÚT településrendezési tervének és helyi építési szabályzatának módosításához Környezeti vizsgálat (2/2005.(I.11.) Korm. rendelet szerint) FELCSÚT településrendezési tervének és helyi építési szabályzatának módosításához (jóváhagyott, végleges dokumentáció alátámasztó munkarésze)

Részletesebben

BÁCSSZENTGYÖRGY TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERV

BÁCSSZENTGYÖRGY TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERV Településrendezési terv Szerkezeti terv és leírás módosítása elfogadva a 8/2011. (II.14.) sz. határozattal Szabályozási terv és helyi építési szabályzat módosítása jóváhagyva a 3/2011. (II.14.) önkormányzati

Részletesebben

BEZI KÖZSÉG A MAJORHOZ KAPCSOLÓDÓ GAZDASÁGI TERÜLET BŐVÍTÉSE, ÉS A KÖZPONTBAN, A TELEPÜLÉSKÖZPONTI VEGYES TERÜLET BŐVÍTÉSE

BEZI KÖZSÉG A MAJORHOZ KAPCSOLÓDÓ GAZDASÁGI TERÜLET BŐVÍTÉSE, ÉS A KÖZPONTBAN, A TELEPÜLÉSKÖZPONTI VEGYES TERÜLET BŐVÍTÉSE BEZI KÖZSÉG TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVEK ÉS HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT MÓDOSÍTÁSA A MAJORHOZ KAPCSOLÓDÓ GAZDASÁGI TERÜLET BŐVÍTÉSE, ÉS A KÖZPONTBAN, A TELEPÜLÉSKÖZPONTI VEGYES TERÜLET BŐVÍTÉSE 30/2013. (IV.

Részletesebben

TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERV ÉS LEÍRÁS

TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERV ÉS LEÍRÁS PILISCSABA VÁROS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZEINEK FELÜLVIZSGÁLATA TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERV ÉS LEÍRÁS JÓVÁHAGYOTT MUNKARÉSZ 225/2014.(IX.25.) SZ. HATÁROZAT 2014. SZEPTEMBER HÓ Z.É. M Ű HELY VÁROSRENDEZÉSI

Részletesebben

MENDE KÖZSÉG Fő utca - 816 hrsz.-ú (Virág köz) utca - Tápió patak és a 826 hrsz.-ú árok által határolt területre vonatkozó

MENDE KÖZSÉG Fő utca - 816 hrsz.-ú (Virág köz) utca - Tápió patak és a 826 hrsz.-ú árok által határolt területre vonatkozó MEGBÍZÓ: Mende Község Önkormányzata Székhely: 2235 Mende, Fő utca 14. TERVEZŐ: KASIB Mérnöki Manager Iroda Kft. 1183 Budapest, Üllői út 455. TSZ.: 2053 / 2015 MENDE KÖZSÉG Fő utca - 816 hrsz.-ú (Virág

Részletesebben

TISZASZIGET É T V. 9. (6 ) B E K. SZE R I N T I V É L EMÉNYEZÉ S I T E R VANYAG

TISZASZIGET É T V. 9. (6 ) B E K. SZE R I N T I V É L EMÉNYEZÉ S I T E R VANYAG 1 TISZASZIGET TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERV RÉSZLEGES MÓDOSÍTÁSA 2012/13. ÉVEKBEN BEÉRKEZETT KÉRELMEK ÉS FELÜLVIZSGÁLATI JAVASLATOK ALAPJÁN É T V. 9. (6 ) B E K. SZE R I N T I V É L EMÉNYEZÉ S I T E R VANYAG

Részletesebben

Ócsa Város Településszerkezeti tervéről ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. A határozat hatálya I.

Ócsa Város Településszerkezeti tervéről ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. A határozat hatálya I. Ócsa Város Önkormányzatának többször módosított 1 204/2004.(XI.30) ÖK. határozata Ócsa Város Településszerkezeti tervéről ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK A határozat hatálya I. (1) A határozat hatálya területi

Részletesebben

BALATONALMÁDI TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZEINEK FELÜLVIZSGÁLATA

BALATONALMÁDI TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZEINEK FELÜLVIZSGÁLATA BALATONALMÁDI TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZEINEK FELÜLVIZSGÁLATA VÉLEMÉNYEZÉSI ELJÁRÁS ANYAGA Megbízó Balatonalmádi Város Önkormányzata Keszey János Polgármester 8220 Balatonalmádi, Széchenyi sétány 1. Tervező

Részletesebben

KÉTHELY TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVE JSZ: 15/2003 JÓVÁHAGYVA A 40/2005. (VI. 30.) ÖK. HATÁROZATTAL ÉS A 13/2005. (VII. 01.) ÖK.

KÉTHELY TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVE JSZ: 15/2003 JÓVÁHAGYVA A 40/2005. (VI. 30.) ÖK. HATÁROZATTAL ÉS A 13/2005. (VII. 01.) ÖK. KÉTHELY TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVE JSZ: 15/2003 JÓVÁHAGYVA A 40/2005. (VI. 30.) ÖK. HATÁROZATTAL ÉS A 13/2005. (VII. 01.) ÖK. RENDELETTEL VIRÁNYI ÉPÍTÉSZ STÚDIÓ KFT PAGONY KFT 2004. DECEMBER 2 TARTALOMJEGYZÉK

Részletesebben

-SZOB VÁROS- SZABÁLYOZÁSI TERV ÉS HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT

-SZOB VÁROS- SZABÁLYOZÁSI TERV ÉS HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT -SZOB VÁROS- SZABÁLYOZÁSI TERV ÉS HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT Pomsár és Társai Építész Iroda Kft. 1065 Budapest, Nagymező utca 25. T/F: 06 1 331 8494 e-mail: pomsart@axelero.hu 1 MEGRENDELŐ: Kóspallag község

Részletesebben

C E G L É D TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVÉNEK RÉSZLEGES MÓDOSÍTÁSA EGYEZTETÉSI DOKUMENTÁCIÓBÓL. 2014. október

C E G L É D TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVÉNEK RÉSZLEGES MÓDOSÍTÁSA EGYEZTETÉSI DOKUMENTÁCIÓBÓL. 2014. október C E G L É D TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVÉNEK RÉSZLEGES MÓDOSÍTÁSA KIVONAT A KÖZIGAZGATÁSI EGYEZTETÉSI DOKUMENTÁCIÓBÓL 2014. október PEST MEGYEI TERÜLET, TELEPÜLÉS, KÖRNYEZET TERVEZŐ ÉS TANÁCSADÓ KFT. BUDAPEST

Részletesebben

EGER MJV ÉSZAKKELETI KÜLTERÜLETI VÁROSRÉSZ. Településszerkezeti Terv módosítás Szabályozási Terv készítés HÉSZ módosítás EGYEZTETÉSI DOKUMENTÁCIÓ

EGER MJV ÉSZAKKELETI KÜLTERÜLETI VÁROSRÉSZ. Településszerkezeti Terv módosítás Szabályozási Terv készítés HÉSZ módosítás EGYEZTETÉSI DOKUMENTÁCIÓ Oldal:0 EGER MJV ÉSZAKKELETI KÜLTERÜLETI VÁROSRÉSZ Településszerkezeti Terv módosítás Szabályozási Terv készítés HÉSZ módosítás EGYEZTETÉSI DOKUMENTÁCIÓ Oldal:1 Készült Eger Mj. Város Önkormányzat Képviselőtestületének

Részletesebben

KEREPES ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ TESTÜLETÉNEK 107./2007. (VI.28.) SZ. KT. HATÁROZATA A KÖZSÉG TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERVÉRŐL

KEREPES ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ TESTÜLETÉNEK 107./2007. (VI.28.) SZ. KT. HATÁROZATA A KÖZSÉG TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERVÉRŐL KEREPES ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ TESTÜLETÉNEK 107./2007. (VI.28.) SZ. KT. HATÁROZATA A KÖZSÉG TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERVÉRŐL Kerepes nagyközség Önkormányzatának Képviselő testülete az 1990. évi LXV. tv. szerint,

Részletesebben

SZIGETBECSE KÖZSÉG TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERVE, HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATA ÉS SZABÁLYOZÁSI TERVE FELÜLVIZSGÁLATA

SZIGETBECSE KÖZSÉG TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERVE, HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATA ÉS SZABÁLYOZÁSI TERVE FELÜLVIZSGÁLATA SZIGETBECSE KÖZSÉG TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERVE, HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATA ÉS SZABÁLYOZÁSI TERVE FELÜLVIZSGÁLATA I. FÁZIS: ELSŐ MUNKAKÖZI EGYEZTETÉSI DOKUMENTÁCIÓ ISO 9001:2000 MSZT 503/0818(1)-730(1) Budapest,

Részletesebben

Budapest, 2005. április hó

Budapest, 2005. április hó KISKUNLACHÁZA NAGYKÖZSÉG TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVE ÉS HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATA JÓVÁHAGYOTT MUNKARÉSZEK PESTTERV Kft. Budapest, 2005. április hó Törzsszám: 2-01-253 Kiskunlacháza Nagyközség településrendezési

Részletesebben

V-T B O K O D MÓDOSÍTÁS 2012. VÉGH-TERV TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERV SZABÁLYOZÁSI TERV ÉPÍTÉSZ BETÉTI TÁRSASÁG VÉLEMÉNYEZÉSI DOKUMENTÁCIÓ

V-T B O K O D MÓDOSÍTÁS 2012. VÉGH-TERV TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERV SZABÁLYOZÁSI TERV ÉPÍTÉSZ BETÉTI TÁRSASÁG VÉLEMÉNYEZÉSI DOKUMENTÁCIÓ V-T VÉGH-TERV ÉPÍTÉSZ BETÉTI TÁRSASÁG Tel/fax.: (36-96) 314-382 9023 Győr, Buda u. 40. Tel.: (36-30) 9471-180 B O K O D TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERV SZABÁLYOZÁSI TERV MÓDOSÍTÁS 2012. VÉLEMÉNYEZÉSI DOKUMENTÁCIÓ

Részletesebben

KARCAG VÁROS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVEINEK ÉS HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATÁNAK 2010. ÉVI 1. MÓDOSÍTÁSA

KARCAG VÁROS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVEINEK ÉS HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATÁNAK 2010. ÉVI 1. MÓDOSÍTÁSA E X! É p í t é s z i r o d a K f t. 5000 Szolnok, Hunyadi út 41. tel. / fax : (56) 423 651 KARCAG VÁROS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVEINEK ÉS HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATÁNAK 2010. ÉVI 1. MÓDOSÍTÁSA a településszerkezeti

Részletesebben

PÁLFA TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERV

PÁLFA TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERV PÁLFA TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVE 1 PÁLFA TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERV Településszerkezeti terv és leírás jóváhagyva 37/2006 (VII.26.) sz. K.t. határozattal, Helyi Építési Szabályzat és Szabályozási Terv jóváhagyva

Részletesebben

Szentjakabfa TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERV TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERV JÓVÁHAGYVA: SZENTJAKABFA ÖNK. 51/2010 (IX.29.) SZÁMÚ HATÁROZATÁVAL

Szentjakabfa TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERV TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERV JÓVÁHAGYVA: SZENTJAKABFA ÖNK. 51/2010 (IX.29.) SZÁMÚ HATÁROZATÁVAL TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERV TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERV JÓVÁHAGYVA: SZENTJAKABFA ÖNK. 51/2010 (IX.29.) SZÁMÚ HATÁROZATÁVAL HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT ÉS SZABÁLYOZÁSI TERV JÓVÁHAGYVA A SZENTJAKABFA ÖNK. 7/2010 (X.14.)

Részletesebben

CÍMLAP Szikszó város Településrendezési Tervéhez ALÁTÁMSZTÓ MUNKARÉSZ

CÍMLAP Szikszó város Településrendezési Tervéhez ALÁTÁMSZTÓ MUNKARÉSZ LA-URBE ÉPÍTÉSZIRODA KFT. 3525 Miskolc, Patak utca 10. sz. Tel: 06-46-504-338 Fax: 06-46-504-339 mobil: 06-20-9692-361 E-mail: la.urbekft@chello.hu V+A VISZLAI ÉPÍTÉSZ IRODA KFT. 3531 Miskolc, Győri Kapu

Részletesebben

LENGYELTÓTI TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVE

LENGYELTÓTI TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVE 1 LENGYELTÓTI TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVE 4. SZ. MÓDOSÍTÁS JSZ: 12/2010 A TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERV ÉS LEÍRÁS JÓVÁHAGYVA A 14/2012. (I. 30.) SZÁMÚ HATÁROZATTAL A HÉSZ ÉS A SZABÁLYOZÁSI TERVEK ELFOGADVA A 4/2012.

Részletesebben

ÜLLÉS NAGYKÖZSÉG TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERV RÉSZLEGES MÓDOSÍTÁSA GAZDASÁGI TERÜLET BŐVÍTÉSE EGYSZERŰSÍTETT ELJÁRÁS

ÜLLÉS NAGYKÖZSÉG TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERV RÉSZLEGES MÓDOSÍTÁSA GAZDASÁGI TERÜLET BŐVÍTÉSE EGYSZERŰSÍTETT ELJÁRÁS ÜLLÉS NAGYKÖZSÉG TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERV RÉSZLEGES MÓDOSÍTÁSA GAZDASÁGI TERÜLET BŐVÍTÉSE EGYSZERŰSÍTETT ELJÁRÁS 1 A L Á T Á M A S Z T Ó S Z Ö V E G E S M U N K A R É S Z E K Megbízó: Üllés Nagyközségi

Részletesebben

Alátámasztó munkarészek

Alátámasztó munkarészek Magyarpolány Településrendezési Terve Alátámasztó munkarészek Alátámasztó munkarészek Magyarpolány Településrendezési Terve Alátámasztó munkarészek Magyarpolány és térsége Magyarpolány Településrendezési

Részletesebben

ÁLL.IG. EGYEZTETÉS TERVDOK. - VÉLEMÉNYEZÉSI SZAKASZ - 314/2012. KORM.R. 38. 2 0 1 4. M Á J U S H Ó

ÁLL.IG. EGYEZTETÉS TERVDOK. - VÉLEMÉNYEZÉSI SZAKASZ - 314/2012. KORM.R. 38. 2 0 1 4. M Á J U S H Ó NÓGRÁD 0104/50 HRSZ, 0208/1, 2 HRSZ ÉS 097/17 HRSZ TERÜLETEK TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERV ÉS SZABÁLYOZÁSI TERV MÓDOSÍTÁSA (TSZT/M1 ÉS TSZT/M2 ÉS SZT/M1 ÉS SZT/M2) 2 0 1 4. M Á J U S H Ó Z. É. M Ű H E L Y V

Részletesebben

KAPOSSZERDAHELY TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVE JSZ: 23/2001 JÓVÁHAGYVA AZ 54/2005. (XII. 15.) SZ. HATÁROZATTAL ÉS AZ 5/2005. (XII. 15.) SZ.

KAPOSSZERDAHELY TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVE JSZ: 23/2001 JÓVÁHAGYVA AZ 54/2005. (XII. 15.) SZ. HATÁROZATTAL ÉS AZ 5/2005. (XII. 15.) SZ. KAPOSSZERDAHELY TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVE JSZ: 23/2001 JÓVÁHAGYVA AZ 54/2005. (XII. 15.) SZ. HATÁROZATTAL ÉS AZ 5/2005. (XII. 15.) SZ. RENDELETTEL VIRÁNYI ÉPÍTÉSZ STÚDIÓ KFT PAGONY KFT 2005.JÚLIUS 2 TARTALOMJEGYZÉK

Részletesebben

TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERV MÓDOSÍTÁS R E G I O P L A N H A L Á S Z I H A L Á S Z I TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERV, SZABÁLYOZÁSI TERV ÉS

TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERV MÓDOSÍTÁS R E G I O P L A N H A L Á S Z I H A L Á S Z I TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERV, SZABÁLYOZÁSI TERV ÉS R E G I O P L A N KÖRNYEZET- ÉS TELEPÜLÉSTERVEZŐ KFT. 9022 GYŐR, ÚJKAPU U. 13. TEL/FAX.: 96/529-751, 96/311-304 e-mail: regioplan@regioplan.hu H A L Á S Z I TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERV, SZABÁLYOZÁSI TERV

Részletesebben