TABAJD - TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERV - LEÍRÁS AUGUSZTUS augusztus 1

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "TABAJD - TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERV - LEÍRÁS 2015. AUGUSZTUS. 2015. augusztus 1"

Átírás

1 TABAJD - A 100/2015.(VII.30.) SZ. ÖNK. HATÁROZAT 1-5 sz. MELLÉKLETE TABAJD KÖZSÉG TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERVE LEÍRÁS AUGUSZTUS augusztus 1

2 TABAJD - A 100/2015.(VII.30.) SZ. ÖNK. HATÁROZAT 1-5 sz. MELLÉKLETE TABAJD KÖZSÉG TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERVE LEÍRÁS MEGBÍZÓ: TABAJD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 8088 Tabajd, Dózsa György út 2 Tel: Képviseli: Bárányos Csaba polgármester TERVEZŐ: POMSÁR ÉS TÁRSAI ÉPÍTÉSZ IRODA KFT Budapest, Nagymező u. 25. Tel: , Településrendezés: Pomsár András okl. építészmérnök, TT-1É Közlekedés: Wettstein Miklós okl. közlekedésépítőmérnök K1d-1/ Közművek: Ligninvest Kft Budapest, Bajcsy-Zsilinszky út 76. Kováts János okl. építőmérnök Vz-T-1/2448 Hazai András okl. építőmérnök Mk.sz Zöldfelületek, környezetvédelem: Drobni és Morvay kft. Drobni Mária okl. táj-, és kertépítész mérnök K /05; TK /12. Régészet: Archeo-Art Bt Pécel, Csíktarcsa utca 8. Vágner Zsolt okl. régész okl. szám: 459/2002 Ügyvezetők: (POMSÁR ÉS TÁRSAI ÉPÍTÉSZ IRODA KFT.)..... Városy Péter, Pomsár András augusztus augusztus 2

3 TABAJD - A 100/2015.(VII.30.) SZ. ÖNK. HATÁROZAT 1-5 sz. MELLÉKLETE TARTALOMJEGYZÉK Címlap Előlap Tervezők Tartalomjegyzék 1. sz melléklet: A Településszerkezeti Terv leírása Területfelhasználás... 4 Belterület külterület... 4 Beépítésre szánt területek... 4 Beépítésre nem szánt területek Tájrendezés, természetvédelem... 7 Természeti értékek Zöldfelületi rendszer Örökségvédelem Közlekedés Közműellátás Környezetvédelem Védőterületek és védősávok sz melléklet: Változások sz melléklet: Területi mérleg sz melléklet: A területrendezési tervvel való összhang igazolása sz melléklet: Biológiai aktivitásérték-számítás Rajzi munkarész TSZT Településszerkezeti Terv... 1: augusztus augusztus 3

4 A 100/2015.(VII.30.) SZÁMÚ KÉPVISELŐ-TESTÜLETI HATÁROZAT 1. SZ. MELLÉKLETE A TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERV LEÍRÁSA 1.TERÜLETFELHASZNÁLÁS BELTERÜLET - KÜLTERÜLET A belterület kompakt tömbben helyezkedik el a 8111-es út mentén. A község túlnyomó része külterület. A tervezett belterület-növelés a hatályos tervhez képest a 02/17 hrsz. (átlagosnál jobb minőségű szántó) területtel csökkent. BEÉPÍTÉSRE SZÁNT TERÜLETEK Beépítésre szánt területek a belterületen és a külterületen egyaránt találhatók. A külterületiek mezőgazdasági üzemek, ezek belterületbe vonása részben nem cél. Településközpont vegyes terület (Vt) Beépítési sűrűség: 1,2 Közüzemi közművesítettség mértéke: teljes közművesítettség A településközpont vegyes területek közül a falu központjában lévő az igazgatás, oktatás intézményeinek ad helyet, a temető melletti lakóterület-fejlesztésben lévő az alapfokú ellátás számára biztosít helyet. Lakóterületek - falusias lakóterület (Lf) Beépítési sűrűség: 0,5 Közüzemi közművesítettség mértéke: teljes közművesítettség A község lakóterületei a belterületen belül találhatók. A telkek többsége a hagyományos falusi gazdálkodó életmód számára alkalmas, hosszú, viszonylag keskeny; oldalhatáron álló beépítéssel. Apró, szabálytalan alakú telkek a Szabadság-hegy környékén, és a Bátori utca alatti részen találhatók. E területek régi lakótelkeinek átalakulását legfeljebb telekösszevonások segíthetik elő. A Váli-víz felé eső és a viszonylag sík területeken lévő telkek mérete jóval nagyobb; A hosszú szalagtelkek hátsó területeit célszerű beépítetlenül hagyni azok mély fekvése miatt. A lakóterületek beépítési jellege hagyományos falusias, azaz az építési hely oldalhatáros, a magasság általában földszintes, tetőtérbeépítéses. Új lakóterület a pedagógusföldek területe a ref. és rk. temetők között. Új utcanyitásokkal, telekosztással új telek jöhet létre A Bátori és Iskola utcák és a ref.temető közti területen a meglévő telkek újraosztásával és új utcák nyitásával új telek jöhet létre. Különleges beépítésre szánt - területek Mezőgazdasági üzemi terület (Mü) Beépítési sűrűség: 1,2 Közüzemi közművesítettség mértéke: részleges közművesítettség augusztus 4

5 A község meglévő mezőgazdasági üzemei tartoznak ebbe a területfelhasználásba. Fenntartásukat, fejlesztési lehetőségüket távlatban is biztosítani kell. Temető területe (T) Beépítési sűrűség: 0,4 Közüzemi közművesítettség mértéke: teljes közművesítettség A református temető a Temető utcában, a katolikus temető a Dózsa György utca mellett, belterületen található. A temetők jelenlegi kialakításukban megfelelőek. Nagykiterjedésű sportolási célú terület (Sp) Beépítési sűrűség: 0,8 Közüzemi közművesítettség mértéke: részleges közművesítettség A futballpálya területe; a Bélápapusztára vezető út mellett, külterületen található. Hírközlési terület (H) Beépítési sűrűség: 0,4 Közüzemi közművesítettség mértéke: részleges közművesítettség Adótorony elhelyezésére szolgáló terület BEÉPÍTÉSRE NEM SZÁNT TERÜLETEK A beépítésre nem szánt területek részben a belterületen, részben a külterületen találhatók, mely nem befolyásolja elsődleges szerepüket, felhasználásukat. Közlekedési, közműelhelyezési területek (Köu) Az alábbi közlekedési vonalak keresztezik a települést. a tervezett nagysebességű vasútvonal nyomvonala délen szeli át a külterületet, a 8111-es közút a hosszában szeli át a települést, a tervezett Vértesacsa-Etyek közút Ny-K irányban keresztezné a községet, jelentősen javítva a szomszédos községekkel a kapcsolatot. Zöldterületek (Z) Zöldterületek a belterületi közparkok, melyek elosztása megfelelő, minőségi fejlesztésük folyamatosan napirenden van. A lakóterület-fejlesztések során ott is kisebb közparkok kialakítása történik, részben a temető védőtávolságán belül. Erdőterületek (Ev, Eg, E) A mezőgazdasági területek által körülvéve számos kisebb erdőfolt alkotja a község erdőterületeit. A futballpálya parkolójának kialakítása erdőterület megszűnésével jár, a biológiai aktivitásérték szinten tartásához szükséges csereterület a 027/1 hrsz. út menti része, mely erdőterületté válik augusztus 5

6 Mezőgazdasági területek (Má-1; Má-2; Má-3; Mk) A település közigazgatási területének nagy része mezőgazdasági terület. A külterület változatos felhasználási lehetősége a juhtartástól a vadászatig az egész község fontos gazdasági érdeke. A megyei területrendezési terv által javasolt differenciált besorolásait alkalmazva a mezőgazdasági területeken a következő felhasználásokra kell számítani. általános mezőgazdálkodás, korlátozott mezőgazdálkodás - legeltetés, kaszáló szőlőtermesztés- borászat, gyümölcstermesztés, idegenforgalom, sport A mezőgazdasági területeket négy alkategóriába soroltuk: általános mezőgazdasági területek (Má-1, általában szántók) korlátozott mezőgazdasági területek (Má-2, legelők, rétek, építmény nem helyezhető el rajtuk) tájképvédelmi céllal korlátozott mezőgazdasági területek (Má-3 építmény csak a helyi építési szabályzat szerinti korlátozásokkal helyezhető el) kertes mezőgazdasági területek (Mk) Vízgazdálkodási területek (V) Ide tartozik a Váli-patak, az Alsó-réti halastó, a Felső-réti horgásztó, valamint néhány jelentős árok. A település mélyfekvésű területeit a belvíz veszélyezteti, ezért a vízfolyások, árkok fenntartására és megőrzésére, visszaállítására folyamatosan gondot kell fordítani. Új beépítés előtt (lásd a fejlesztési területeket) felszíni vízrendezési tervet kell készíttetni. Természetközeli terület (Tk) Ide tartoznak a nádasok (Kásafőző területén a 015/5 a alrészlete; a hrsz.0128/1 b és c alrészletei). Megőrzésükről gondoskodni kell. Különleges beépítésre nem szánt területek Rekreációs terület (Kre) A Felső-réti horgásztó körüli terület. Fenntartása, fejlesztése idegenforgalmi érdek. Kegyeleti park (Ke) Az egykori zsidó temető helye, a Temető utcában. Fenntartását távlatban is biztosítani kell augusztus 6

7 2. TÁJRENDEZÉS,TERMÉSZETVÉDELEM Természeti értékek Országos jelentőségű értékek A Váli-víz mente a megyei területrendezési terv szerint a magterület ökológiai folyosó övezetébe tartozik. övezetébe, részben az Helyi jelentőségű értékek Az ökológiai folyosó magterület övezetének területe (Alsó, Felső rét), valamit a Kásafőző területe helyi természetvédelem alatt áll. A helyi jelentőségű természeti értékek védelméről a 15/2008. (VI.25.) számú önkormányzati rendelet gondoskodik. A turisztikai fejlesztési célok és lehetőségek a község természeti adottságaihoz kötődnek, ezért is kell gondoskodni ezen értékek megőrzéséről, helyzetük, ismertségük, látogathatóságuk javításáról. A Szabályozási Tervben valamennyi védettséget jelölni kell. A helyi védettség tényét az ingatlan nyilvántartásba be kell jegyezni. 3. ZÖLDFELÜLETI RENDSZER Az utcahálózatot meg-megszakító teresedések fontos szerepet töltenek be a közterület és zöldfelületi rendszerben egyaránt. Ezek parkosításra, parkolásra tartalékterületként veendők figyelembe és általában zöldterületként közparkként - tartandók fenn. Közterületen a lakósság és a településre látogatók számára szolgáló információt, ellátást nyújtó építmények (hirdetőtábla, pavilon), egyéb köztárgyak (pad, szobor, lámpa) helyezhetők el. A településszerkezetet meghatározó műszaki infrastruktúrahálózatok A térszerkezetben kirajzolódó erővonalak a következők 8111-es út, tervezett Vértesacsa-Etyek közút tervezett nagysebességű vasútvonal, kb. Ny-K irányú a község déli részén nagyfeszültségű távvezetékek Ny-K irányú a község déli részén, É-D irányú a község külterületének keleti részén nagyközép-nyomású gázvezeték a Váli-vízzel párhuzamosan, attól nyugatra Vízfolyások A község területét hosszában (ÉNy-DK irányban) szeli ketté a Váli-víz. Mellette a Felsőréten és az Alsóréten horgásztavak találhatók. A patak mente belvizes terület, különösen a Felsőréten. Említésre méltó vízfolyás a Váli -vízre merőleges, a Szabadsághegy-DózsaGy. utca közt lévő patak augusztus 7

8 4. ÖRÖKSÉGVÉDELEM Művi értékek A település azonosságtudatához, vonzerejéhez hozzátartozó épített értékek megőrzése, életben tartása, bemutatása, a mindenkori jelen, a közösség feladata. Az örökségvédelmi hatástanulmány javaslatai alapján helyi védelmi rendeletet kell alkotni. A Szabályozási Tervben valamennyi védettséget jelölni kell. A helyi védettség tényét az ingatlan nyilvántartásba be kell jegyezni. A védendő építmények fennmaradását biztosítani kell, felújítás során az eredeti állapot helyreállítását kell célul kitűzni. Bővítés, átalakítás az utcavonaltól hátrább lehetséges. Hasonlóan kell gondoskodni a hagyományos beépítésű területek utcakép védelméről (magasság, szélesség, beépítési helyzet) 5. KÖZLEKEDÉS A település közlekedésfejlesztési céljai. Az elérhetőség javítása A település jelenleg a Váli völgyön végigvezető 8111 j. országos közút mentén fekszik, más kapcsolata az országos közúthálózattal nincs. A megyei tervben szerepel egy kelet nyugat irányú összeköttetés kiépítése, mely nagyrészt a meglévő kisebb forgalommal terhelt mezőgazdasági utak nyomvonalát követi. A Vértersacsa Tabajd Bélápapuszta Pusztazámor Sóskút útvonal keresztezi a Szent László patak völgyében a Göböljárás Gyúró közötti jelenleg részben kiépített mezőgazdasági utat, ezzel kapcsolatot teremtve Etyek felé is. A település déli külterületi részét szeli át a kelet nyugat irányú nagysebességű vasútvonal. A községben megállóhelye nem lesz. A tervezett nyomvonal lakott területet nem érint. Az úthálózat minőségi fejlesztése, parkolók kiépítése (sportpálya) A település keleti oldalán, a Dózsa György utcától északra lakóterületet jelöltünk ki. A kiszolgáló utak szabályozási szélessége egységesen 12,00 m. A csomópontokban a telkek sarkát a beláthatóság és a bekanyarodás miatt 4,00 4,00 m-re lemetszettük. A terület úthálózatát a Dózsa György utcán kívül az Iskola utca és a Damjanich utca kapcsolja a település úthálózatához. A Damjanich utca szabályozási szélességét, ahol az azt nem éri el, legalább 10,00 m ben határoztuk meg. A Dózsa György utca külterületi szakasza mellett helyezkedik el a sporttelep. 120 férőhelyes személygépkocsi parkolónak biztosítottunk helyet. A bel- és külterület határán a Dózsa György utcától délre lévő területen a 053/1 hrsz. utat megszüntettük, és a 052/5-14 telkek nyugati oldalán szabályoztunk ki utat azok megközelítésére. A Táncsics Mihály utca déli szakaszát és a 053/11 hrsz. utat is megszűntettük. A 053/10 hrsz. telket megközelítő utca zsákutca. A Váli-vízzel párhuzamos árok mellett, annak nyugati oldalán utat szabályoztunk ki, ezzel párhuzamosan megszűnik a 0213 hrsz. út augusztus 8

9 Kerékpárutak, kerékpár-tárolók építése A település úthálózata forgalmi szempontból alkalmas a kerékpár közlekedésre. A 8111 j. összekötőút, mint a település főútja, nagyobb forgalommal bír, ezért ott, kiváltképp annak külterületi szakaszán javasoljuk kerékpárút kiépítését. A nagyobb forgalmat vonzó közösségi létesítményekhez kapcsolódóan szükséges kerékpártárolókat biztosítani. A külterületi utak fejlesztése A szomszédos településeket összekötő utakat a várható forgalomra méretezett pályaszerkezettel kell megépíteni. A külterületi utak mellett 5,0-5,0 m széles sávot szabadon kell tartani, hogy szükség esetén két mezőgazdasági jármű egymás mellett elférjen. Ezen sávon belül kerítést, oszlopot, fát, vagy más fizikai akadályt elhelyezni tilos. A község külterületének ÉK részén a 031; 040; 0102 és 095/44 hrsz. dűlőutakat szélesíteni kell, a földek jobb megközelíthetősége érdekében. További célok Turista útvonalak kijelölése, fejlesztése Tájékoztató rendszer fejlesztése 6. KÖZMŰELLÁTÁS A település közmű- és elektronikus hírközlés-fejlesztési céljai. a lakóterület-fejlesztésekkel összhangban a víz- gáz- elektromos vezetékrendszer, csapadék- és szennyvízelvezető rendszer bővítése Földfeletti tűzcsapok kialakítása Rákötetlen fogyasztók csatlakoztatása a vezetékes szennyvíz-hálózatra A vezetékhálózatokat a tájképvédelmi mezőgazdasági területeken földkábellel kell kiépíteni. A belterületen ugyancsak fölkábeles megoldásra kell törekedni. 7. KÖRNYEZETVÉDELEM Rekultiváció Az évtizedek óta felhagyott dögkút rekultivációja szükséges. Talaj- és talajvízvédelem A település teljes területén tilos a szennyvizek szikkasztása. A burkolt felületekről elfolyó csapadékvíz minőségét ellenőrizni kell. Szükség esetén a befogadóba vezetés előtt olaj- és hordalékfogó műtárgyat kell létesíteni. Az eróziónak leginkább kitett meredek lejtős területeken a rét- vagy erdőgazdálkodás előnyben részesítendő más használati módokkal szemben. Levegőtisztaság-védelem A településen csak olyan létesítmények építése, illetve üzemeltetése engedélyezhető, mely működése során biztosítani tudja, hogy a levegőterhelés az egészségügyi határértékek alatt augusztus 9

10 maradjon és a diffúz vagy pontforrás a BAT-nak megfelelően megállapított kibocsátási határértékek alatt maradjon. Mind a diffúz, mind a pontforrások üzemelése során be kell tartani a működési engedélyben foglaltakat. Az engedélyezések során nem csak az egyes üzemek kibocsátását kell vizsgálni, hanem a meglévő légszennyező forrásokkal együtt okozott légszennyezettséget is. A lakóterületeken és azok közelében jelentős kibocsátást és bűzt okozó létesítmény nem telepíthető. Bűzt okozó tevékenységek védelmi övezetében emberi tartózkodásra szolgáló létesítmény nem építhető. A sertéstelep 650 méteres védőtávolságát be kell tartani. A forgalom okozta nem káros mértékű, de a lakosokat zavaró hatású légszennyezés és az utak porszennyezése ellen a lakóépületek és az utak közé többszintű növénysáv telepítése javasolt, mely a szennyezés nagy részét felfogja és zajvédő hatása is jelentős. A levegő tisztaságának védelme érdekében az üzemi, gazdasági területek köré intenzív, többszintűen kialakított zöldsáv telepítendő. Felszíni vizek védelme A felszíni vizekbe szennyvíz vagy szennyezett csapadékvíz nem vezethető. Hulladékkezelés Az illegális hulladék elhelyezéseket fel kell számolni és a további lerakást meg kell akadályozni pl. többfelé elhelyezett konténerekkel. Zajvédelem A gépjárműforgalomból származó hatások csökkentendők forgalomtechnikai eszközök alkalmazása és zöldsávok telepítése segítségével. A településen az üzemi zajvédelmi határérték a hatályos jogszabályok alapján a következő: Övezet Zajvédelmi határérték (db) nappal éjjel Lakó, intézményi Gazdasági A létesítmények részletes tervezése és kivitelezése, üzemeltetése során biztosítani kell,hogy a védendő területeken, épületekben és helységekben a zaj- és rezgésterhelés feleljen meg a követelményeknek. 8.VÉDŐTERÜLETEK ÉS VÉDŐSÁVOK A tervezett vasútvonal védőtávolsága a szélső vágányoktól mért 50-50m. A országos közút és a tervezett K-Ny irányú településközi út védőtávolsága az úttengelytől mért 50-50m. A 400 KV távvezetékek védőtávolsága m. A 20 KV távvezetékek védőtávolsága 4-4m. A nagynyomású (Pilisvörösvár-Százhalombatta) gázvezeték védőtávolsága 30-30m. A nagyközép-nyomású gázvezeték védőtávolsága 6-6m augusztus 10

11 A 100/2015.(VII.30.) SZÁMÚ KÉPVISELŐ-TESTÜLETI HATÁROZAT 2. SZ. MELLÉKLETE VÁLTOZÁSOK Beavatkozások Lakóterület-fejlesztések: Pedagógusföldek (Hrsz. 02/14), belterületbe vonással: terület: 7,75ha kialakítható telkek száma: 41 Egyéb beavatkozások: Településközpont vegyes terület kijelölése belterületen Terület: 2,47 ha, ebből 0,66 ha a Pedagógusföldek területén. Parkoló kialakítása a sportpályánál (erdőterület megszűnése): Terület: 0,50 ha Erdőterület kialakítása (legelőből, a parkoló csereterülete) Terület: 0,99 ha Területi mérleg: A 2002-ben készült településszerkezeti tervhez még nem készült területi mérleg. A lakóterület-fejlesztésen (és a szerkezeti tervben ugyan szerepeltetett, de mindeddig előkészítetlen, bizonytalan sorsú, csak nyomvonal javaslatként létező közlekedési fejlesztéseken) kívül a változtatások átsorolások (pl. általános mezőgazdasági területből tájképvédelmi korlátozású mezőgazdasági területbe, ami a földhasználatban nem, csak az építményekre vonatkozó szabályozásban jelent eltérést). A területi mérleg elkészítésénél, bár jelen terv szempontjából nem tervezett állapot, a fentiek miatt a lakóterület-fejlesztést is szerepeltetjük augusztus 11

12 A 100/2015.(VII.30.) SZÁMÚ KÉPVISELŐ-TESTÜLETI HATÁROZAT 3. SZ. MELLÉKLETE TERÜLETI MÉRLEG augusztus 12

13 2015. augusztus 13

14 2015. augusztus 14

15 A 100/2015.(VII.30.) SZÁMÚ KÉPVISELŐ-TESTÜLETI HATÁROZAT 4. SZ. MELLÉKLETE A TERÜLETRENDEZÉSI TERVEKKEL VALÓ ÖSSZHANG IGAZOLÁSA Mivel a megalapozó vizsgálat tartalmazza az országos és megyei tervek szerkezeti és övezeti tervlapjainak a községre vonatkozó részleteit, az ismétlések elkerülése végett itt ezeket nem szerepeltetjük. Térségi szerkezeti terv: augusztus 15

16 Fejér Megye Területrendezési Terve - Szerkezeti terv A műszaki infrastruktúra hálózatok és egyedi építmények a településszerkezeti tervben a megyei tervvel egyezően szerepelnek. A nagysebességű vasútvonal térségi szerkezeti terven ábrázolt nyomvonala a tervkészítés időpontjában (2008-9) aktuális változat; a jelenlegi elképzelések szerint a nyomvonal elkerüli Tabajdot. Tabajd külterületét a megyei szerkezeti terv egy kis, erdőgazdálkodási térségbe tartozó területet leszámítva mezőgazdasági térségbe sorolja, aminek 85%-át mezőgazdasági terület-felhasználási egységbe kell sorolni. Számítás: Az igazoló számítás kiinduló adatai a földhivatali adatbázisból (Földhivatali Információs Rendszer, Takarnet) származnak. Fejér Megye Területrendezési Terve nem adja meg a község térségi területfelhasználási egységeinek területét, ezért a hagyományosan vidéki települési térség területét a belterülettel; az erdőgazdálkodási és mezőgazdasági térségek területének összegét pedig az összes külterülettel azonosnak tekintettük. Az erdőgazdálkodási térség területét adat híján CAD programmal mérés útján határoztuk meg, pontossága a területrendezési terv léptékének megfelelő. Tabajd község (földhivatali) külterülete 2307,6770 ha, zártkert: 217,1355 ha Összes külterület: 2524,8125 ha Ebből jelenleg mezőgazdasági terület (gyümölcsös, kert, legelő, rét, szántó, szőlő): 2232,5183 ha Tervezett mezőgazdasági terület (a külterületet érintő fejlesztési terület levonásával): 2232,5183 ha - 7,75ha= 2224,7683 ha Erdőgazdasági térség területe: 24,79 ha Mezőgazdasági térség területe: 2524,8125ha - 24,79ha = 2500,0225 ha 1. Jelenlegi arány: 2232,5183:2500,0225=0,8929 azaz 89,29% > 85% (megyei TrT előírás) 2. Tervezett arány: 2224,7683:2500,0225=0,8899 azaz 88,99% > 85% (megyei TrT előírás) Térségi övezetek: Kiváló termőhelyi adottságú szántóterület övezete Az OTrT 2014 januártól az övezetbe tartozó területeket a megyei területrendezési tervhez képest nagymértékben lecsökkentette (az új, "Jó termőhelyi adottságú szántóterület övezete" létrehozásával összefüggésben). Az OTrT 3. sz. melléklete Tabajdon csak Bélápapuszta fölött jelöl egy kis területet. Tervünk összhangban van az országos és a megyei tervvel: az övezetben beépítésre szánt területet nem jelölünk ki. Jó termőhelyi adottságú szántóterület övezete Az OTrT módosításakor létrehozott új övezet. A község területén új mezőgazdasági területet nem jelölünk ki. Kiváló termőhelyi adottságú erdőterület övezete Az övezetben beépítésre szánt területet nem jelölünk ki. Az erdőterületeket az erdészeti hatóság adatszolgáltatása szerint ábrázoltuk augusztus 16

17 Tájképvédelmi szempontból kiemelten kezelendő terület Az OTrT módosításakor létrehozott új övezet, területe a térképi pontosság lehetőségeit figyelembe véve megegyezik a megyei tervben megszüntetett "Térségi jelentőségű tájképvédelmi terület övezete" területével, ennek alapján (a földrészlet-határokhoz igazítva) ábrázoltuk a településszerkezeti terven. Tervünkben az övezetbe tartozó általános mezőgazdasági területek önálló besorolást (Má-3; Tájképvédelmi korlátozású mezőgazdasági terület) kaptak. A szabályozás során meg kell határozni a területhasználatra és az építmények tájba illeszkedésére vonatkozó szabályokat. Kiemelten érzékeny felszín alatti vízminőség-védelmi terület övezete Az övezetet az új OTrT megszüntette; mindamellett a tervben nem jelölünk ki bányászati területeket, ilyen tevékenység jelenleg sem folyik. Országos ökológiai hálózat övezete Magterület övezete: az övezetben beépítésre szánt területet, bányaterületet nem jelölünk ki. Az övezetbe tartozó területek részben mezőgazdasági (MÁ-2, korlátozott használatú mezőgazdasági terület), részben erdő-, részben természetközeli területek; melyeken építmény nem helyezhető el. A terület helyi védelem alatt áll. Ökológiai folyosó övezete: az övezetben beépítésre szánt területet, bányaterületet nem jelölünk ki. Erdőtelepítésre alkalmas terület övezete: Az övezetben beépítésre szánt területet nem jelölünk ki. Földtani veszélyforrás területének övezete: Bár a megyei terv a község területét ebbe az övezetbe sorolja, az előzetes véleménykérésre adott válaszában a Veszprémi Bányakapitányság szerint "a község területe nem tekinthető felszínmozgás veszélyes területnek." Ennélfogva a tervben nem határoltunk le földtani veszélyforrás területeket. A Fejér Megye Közgyűlése 3/2009.(II. 12.) K.H.Sz. határozatában szereplő övezetek: Térségi hulladéklerakó hely kijelöléséhez vizsgálat alá vonható terület övezete: A terv készítése során nem merült fel térségi hulladéklerakó hely kijelölésének igénye. Szélerőmű elhelyezéséhez vizsgálat alá vonható terület övezete: A terv készítése során nem merült fel szélerőmű elhelyezésének igénye augusztus 17

18 A 100/2015.(VII.30.) SZÁMÚ KÉPVISELŐ-TESTÜLETI HATÁROZAT 5. SZ. MELLÉKLETE BIOLÓGIAI AKTIVITÁSÉRTÉK-SZÁMÍTÁS A lakóterület-fejlesztések közül a külterületet érintőt az előző képest a 02/17 hrsz. (átlagosnál jobb minőségű szántó) területtel csökkent, jelen terv szempontjából pozitív változást jelent. Új beépítésre szánt övezetet nem jelöltünk ki, ezért aktivitásérték-számítás sem készült. Mindamellett, az erdőterületből kivonandó, 0,5 ha területet az út túloldalán az önkormányzati tulajdonban lévő 0,99ha terület erdősítésével pótoljuk augusztus 18

TERÜLETI TERVEK ÉRVÉNYESÍTÉSE

TERÜLETI TERVEK ÉRVÉNYESÍTÉSE TERÜLETI TERVEK ÉRVÉNYESÍTÉSE A település tervezése során a 2008. évi L. törvénnyel módosított 2003. évi XXVI. törvénnyel jóváhagyott Országos Területrendezési Terv és a Bács-Kiskun Megyei Önkormányzat

Részletesebben

MEZŐLAK KÖZSÉG TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZEINEK MÓDOSÍTÁSA

MEZŐLAK KÖZSÉG TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZEINEK MÓDOSÍTÁSA MEZŐLAK KÖZSÉG TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZEINEK MÓDOSÍTÁSA Mezőlak Község Önkormányzata Képviselő-testületének a az 57/2009 (VIII. 27.) önkormányzati határozattal elfogadott áról 2015. október 2 MEGRENDELŐ:

Részletesebben

1. A SZERKEZETI TERV LEÍRÁSA

1. A SZERKEZETI TERV LEÍRÁSA SZERKEZETI TERV LEÍRÁS a 251 sz. főút és a 2502 j. ök. út építési területére megnevezésű Szerkezeti tervlaphoz 1. A SZERKEZETI TERV LEÍRÁSA 1. 1. A területfelhasználás Beépítésre nem szánt területek KÖu

Részletesebben

IPOLYTÖLGYES KÖZSÉG TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZEINEK MÓDOSÍTÁSA HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT MÓDOSÍTÁSA

IPOLYTÖLGYES KÖZSÉG TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZEINEK MÓDOSÍTÁSA HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT MÓDOSÍTÁSA IPOLYTÖLGYES KÖZSÉG TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZEINEK MÓDOSÍTÁSA HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT MÓDOSÍTÁSA 2016. MÁJUS.../2015 (...) SZ. ÖNK. RENDELET 314/2012. (XI.8.) Kormányrendelet szerinti véleményezési anyag

Részletesebben

BADACSONYTÖRDEMIC HATÁLYOS TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERV

BADACSONYTÖRDEMIC HATÁLYOS TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERV Az 58/2015. (IV. 28.) Kt. határozat 2. sz. e BADACSONYTÖRDEMIC HATÁLYOS TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERV LEÍRÁSÁT MÓDOSÍTÓ DOKUMENTUM 1. A hatályos településszerkezeti leírás 5. fejezet (5) bekezdés e) pontja

Részletesebben

Területrendezési tervekkel való összhang vizsgálata

Területrendezési tervekkel való összhang vizsgálata NYÍRBOGÁT NAGYKÖZSÉG TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVÉNEK MÓDOSÍTÁSA Területrendezési tervekkel való összhang vizsgálata a 2003. évi XXVI. törvény 2013. évi CCXXIX. törvénnyel megállapított rendelkezései alapján

Részletesebben

ŐCSÉNY KÖZSÉG TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVÉNEK FELÜLVIZSGÁLATA ÉS MÓDOSÍTÁSA 2009. Szakági alátámasztó munkarészek

ŐCSÉNY KÖZSÉG TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVÉNEK FELÜLVIZSGÁLATA ÉS MÓDOSÍTÁSA 2009. Szakági alátámasztó munkarészek ŐCSÉNY KÖZSÉG TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVÉNEK FELÜLVIZSGÁLATA ÉS MÓDOSÍTÁSA 2009. Szakági alátámasztó munkarészek TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERVÉNEK ÉS A TERÜLETRENDEZÉSI TERVEK ÖSSZHANGJÁT IGAZOLÓ VIZSGÁLATA Őcsény

Részletesebben

A Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Területrendezési Tervhez való igazodás vizsgálata

A Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Területrendezési Tervhez való igazodás vizsgálata VAJA VÁROS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVÉNEK MÓDOSÍTÁSA A Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Területrendezési Tervhez való igazodás vizsgálata 1 1.) A Megyei Területrendezési Terv Vaja várost érintő elhatározásai

Részletesebben

A TERÜLETRENDEZÉSI TERVVEL VALÓ ÖSSZHANG IGAZOLÁSA

A TERÜLETRENDEZÉSI TERVVEL VALÓ ÖSSZHANG IGAZOLÁSA 5. melléklet az 57/2016.(XI.4.) kt. számú határozathoz A TERÜLETRENDEZÉSI TERVVEL VALÓ ÖSSZHANG IGAZOLÁSA Vizsgálat alapja Jelen összeállítás a 19/2011.(XI.29.)számú önkormányzati rendelettel elfogadott

Részletesebben

A TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERV ÖSSZHANGJA AZ ORSZÁGOS ÉS A MEGYEI TERÜLETRENDEZÉSI TERVEKKEL

A TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERV ÖSSZHANGJA AZ ORSZÁGOS ÉS A MEGYEI TERÜLETRENDEZÉSI TERVEKKEL A TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERV ÖSSZHANGJA AZ ORSZÁGOS ÉS A MEGYEI TERÜLETRENDEZÉSI TERVEKKEL Az Országos Területrendezési Tervről szóló 2003. évi XXVI. törvény (továbbiakban OTrT) országos ket, területfelhasználási

Részletesebben

BODA TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZEINEK 2015. ÉVI MÓDOSÍTÁSA

BODA TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZEINEK 2015. ÉVI MÓDOSÍTÁSA K O K A S É S T Á R S A T E R V E Z Õ K F T. ÉPÍTÉSZ ÉS TELEPÜLÉSTERVEZÕ IRODA Tel/Fax: (72) 324-326 Iroda: 7624 Pécs, Budai Nagy A. u. 1. Levélcím: 7627 Pécs, Havihegyi út 66. E-mail: kokas@minicomp.hu

Részletesebben

Hatályos OTrT (Jelen tervezés terv alapja) Ország szerkezeti terv (hatályos településrendezési terv alapja)

Hatályos OTrT (Jelen tervezés terv alapja) Ország szerkezeti terv (hatályos településrendezési terv alapja) I I. 1. 5. A területrendezési tervvel való összhang igazolása Vizsgálat alapja Jelen összeállítás a 19/2011.(XI.29.)számú önkormányzati rendelettel elfogadott 2011. december 12-től hatályos Bács-Kiskun

Részletesebben

Nemesgörzsöny Község Településrendezési Tervének kivonata

Nemesgörzsöny Község Településrendezési Tervének kivonata A TERÜLETRENDEZÉSI TERVEK ÉS A TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERV ÖSSZHANGJÁT IGAZOLÓ MUNKARÉSZ A településrendezési tervek készítése során figyelembe kell venni a magasabb szintű területrendezési tervek szabályozásait.

Részletesebben

Területrendezési tervekkel való összhang vizsgálata

Területrendezési tervekkel való összhang vizsgálata VAJA VÁROS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVÉNEK MÓDOSÍTÁSA Területrendezési tervekkel való összhang vizsgálata a 2003. évi XXVI. törvény 2013. évi CCXXIX. törvénnyel megállapított rendelkezései alapján Nyíregyháza

Részletesebben

KARCAG VÁROS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVÉNEK MÓDOSÍTÁSA

KARCAG VÁROS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVÉNEK MÓDOSÍTÁSA E X! É p í t é s z i r o d a K f t. 5000 Szolnok, Hunyadi út 41. tel. / fax : (56) 423 651 KARCAG VÁROS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVÉNEK MÓDOSÍTÁSA Településszerkezeti terv (módosítás 2005.) Megállapította

Részletesebben

Ceglédbercel Község Önkormányzatának /2016. () sz. önkormányzati határozata

Ceglédbercel Község Önkormányzatának /2016. () sz. önkormányzati határozata Ceglédbercel Község Önkormányzatának /2016. () sz. önkormányzati határozata Ceglédbercel Község Településszerkezeti terve módosításáról az M4 gyorsforgalmi út M0 és Cegléd közötti szakaszán 1. Ceglédbercel

Részletesebben

HAJDÚSÁMSON VÁROS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERV

HAJDÚSÁMSON VÁROS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERV HAJDÚSMSON VÁROS TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERV A TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERV 471. SZ. ÚT VÁROSBÓL NYÍRADONY FELÉ KIVEZETÕ SZAKASZA MELLETTI KERÉKPÁRÚT NYOMVONALVEZETÉSÉVEL KAPCSOLATOS MÓDOSÍTÁSA I. TELEPÜLÉSSZERKEZETI

Részletesebben

TISZATENYŐ KÖZSÉG TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERV MÓDOSÍTÁS ALÁTÁMASZTÓ MUNKARÉSZEK

TISZATENYŐ KÖZSÉG TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERV MÓDOSÍTÁS ALÁTÁMASZTÓ MUNKARÉSZEK Szikra Zoltán Egyéni Vállalkozó 5300 Karcag, Jókai utca 22. T.sz.:2/2017 TISZATENYŐ KÖZSÉG TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERV MÓDOSÍTÁS ALÁTÁMASZTÓ MUNKARÉSZEK Elfogadva: Tiszatenyő Község Önkormányzata.../2017 (...)

Részletesebben

ZÁMOLY KÖZSÉG TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVEK MÓDOSÍTÁSA TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERV - HÉSZ JÓVÁHAGYANDÓ MUNKARÉSZ MEGRENDELŐ: TERVEZŐ:

ZÁMOLY KÖZSÉG TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVEK MÓDOSÍTÁSA TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERV - HÉSZ JÓVÁHAGYANDÓ MUNKARÉSZ MEGRENDELŐ: TERVEZŐ: ZÁMOLY TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVEK MÓDOSÍTÁSA 1 ZÁMOLY KÖZSÉG TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVEK MÓDOSÍTÁSA TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERV - HÉSZ JÓVÁHAGYANDÓ MUNKARÉSZ MEGRENDELŐ: Zámoly Község Önkormányzata 8081 Zámoly,

Részletesebben

JÓVÁHAGYOTT MUNKARÉSZEK TARTALOMJEGYZÉK

JÓVÁHAGYOTT MUNKARÉSZEK TARTALOMJEGYZÉK RÁBATAMÁSI TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERV RÉSZMÓDOSÍTÁS JÓVÁHAGYOTT MUNKARÉSZEK TARTALOMJEGYZÉK RÁBATAMÁSI KÖZSÉG TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERV MÓDOSÍTÁSA - 14/2008 (III. 21.) SZÁMÚ ÖNKORMÁNYZATI HATÁROZAT (46/2003.

Részletesebben

3.2. TERÜLETRENDEZÉSI TERVI MEGFELELÉS IGAZOLÁSA

3.2. TERÜLETRENDEZÉSI TERVI MEGFELELÉS IGAZOLÁSA 3.2. TERÜLETRENDEZÉSI TERVI MEGFELELÉS IGAZOLÁSA Vizsgálat alapja Jelen összeállítás a 19/2011.(XI.29.)számú önkormányzati rendelettel elfogadott 2011. december 12-től hatályos Bács-Kiskun Megyei Területrendezési

Részletesebben

KISLŐD KÖZSÉG TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZEINEK MÓDOSÍTÁSA A 088 ÉS 093 HRSZ-Ú INGATLANOK VONATKOZÁSÁBAN

KISLŐD KÖZSÉG TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZEINEK MÓDOSÍTÁSA A 088 ÉS 093 HRSZ-Ú INGATLANOK VONATKOZÁSÁBAN KISLŐD KÖZSÉG TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZEINEK MÓDOSÍTÁSA A 088 ÉS 093 HRSZ-Ú INGATLANOK VONATKOZÁSÁBAN Kislőd Község Önkormányzat Képviselő-testületének a az 17/2004. (II. 28.) önkormányzati határozattal

Részletesebben

SZABÁLYOZÁSI TERVE A 053/38,42,63,64 HRSZ. ÉS 2748/1-2 HRSZ. TERÜLETEKRE VONATKOZÓAN GYÖMRŐ VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK 202/2013. (IX. 23.) KT.

SZABÁLYOZÁSI TERVE A 053/38,42,63,64 HRSZ. ÉS 2748/1-2 HRSZ. TERÜLETEKRE VONATKOZÓAN GYÖMRŐ VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK 202/2013. (IX. 23.) KT. G Y Ö M R Ő TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERVÉNEK MÓDOSÍTÁSA ÉS SZABÁLYOZÁSI TERVE A 053/38,42,63,64 HRSZ. ÉS 2748/1-2 HRSZ. TERÜLETEKRE VONATKOZÓAN GYÖMRŐ VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK 202/2013. (IX. 23.) KT. HATÁROZATA

Részletesebben

RAJZI SZABÁLYOZÁSI ELEMEK Nem települési döntési szint FELÜLETEK Települési döntési szint HATÁRVONALAK... polgármester I. rendű közlekedési célú közterület II. rendű közlekedési célú közterület (belterületen

Részletesebben

II.3. ALÁTÁMASZTÓ JAVASLAT (Településrendezés és változással érintett területek) Munkarész a 314/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet 3. melléklete szerinti

II.3. ALÁTÁMASZTÓ JAVASLAT (Településrendezés és változással érintett területek) Munkarész a 314/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet 3. melléklete szerinti ALÁTÁMASZTÓ JAVASLAT (Településrendezés és változással érintett területek) Munkarész a 314/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet 3. melléklete szerinti tartalommal készült a település sajátosságainak figyelembevételével.

Részletesebben

4. A RENDEZÉSI TERVBEN TÖRTÉNŐ VÁLTOZÁSOK LEÍRÁSA

4. A RENDEZÉSI TERVBEN TÖRTÉNŐ VÁLTOZÁSOK LEÍRÁSA 4. A RENDEZÉSI TERVBEN TÖRTÉNŐ VÁLTOZÁSOK LEÍRÁSA 4.1 A módosítások bemutatása A módosítások településen elfoglalt helyét a mellékelt A-1 jelű átnézeti rajz tartalmazza. 1. sz módosítás A módosítandó terület

Részletesebben

3. ALÁTÁMASZTÓ MUNKARÉSZEK Módosítási helyszín 3.1. Területrendezési tervi megfelelés igazolása 3.2. Településrendezés, tájrendezés 3.3.

3. ALÁTÁMASZTÓ MUNKARÉSZEK Módosítási helyszín 3.1. Területrendezési tervi megfelelés igazolása 3.2. Településrendezés, tájrendezés 3.3. 3. ALÁTÁMASZTÓ MUNKARÉSZEK Módosítási helyszín 3.1. Területrendezési tervi megfelelés igazolása 3.2. Településrendezés, tájrendezés 3.3. Környezetalakítás 3.4. Közlekedés 3.5. Közművesítés 3.6. Hírközlés

Részletesebben

TISZASZENTIMRE (ÚJSZENTGYÖRGY) KÖZSÉG TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVE

TISZASZENTIMRE (ÚJSZENTGYÖRGY) KÖZSÉG TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVE E X! É p í t é s z i r o d a K f t. 5000 Szolnok, Hunyadi út 41. tel. / fax : (56) 423 651 TISZASZENTIRE (ÚJSZENTGYÖRGY) KÖZSÉG TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVE Településszerkezeti terv (jóváhagyott) Szolnok,

Részletesebben

T P. Msz: Németh Gyula TT Lakiné Oláh Renáta. Miklósi Attila K1d-1/ Felelős vezetőtervező: Segédtervező: Közlekedés:

T P. Msz: Németh Gyula TT Lakiné Oláh Renáta. Miklósi Attila K1d-1/ Felelős vezetőtervező: Segédtervező: Közlekedés: T P T A L E N T P L A N Tervezõ, Szolgáltató és Kereskedelmi Kft. 9023 Gyõr, Richter János u. 11. Tel: 96/418 373; Fa: 96/418 699; E mail: talent_plan@arrabonet.hu Enese Rendezési Terv módosítás Msz: 16081

Részletesebben

Tornyospálca község településrendezési terv módosítását megalapozó TELEPÍTÉSI TANULMÁNYTERV

Tornyospálca község településrendezési terv módosítását megalapozó TELEPÍTÉSI TANULMÁNYTERV P-ART Stúdió Kft Nyíregyháza Legyező u. 78/3 4400 E-mail: veresis55@gmail.com Tornyospálca község településrendezési terv módosítását megalapozó TELEPÍTÉSI TANULMÁNYTERV Törzsszám:2/2015 1 Településrendezési

Részletesebben

Pomsár és Társai Építész Iroda Kft 1065 Budapest, Nagymező utca 25. Tel: ,

Pomsár és Társai Építész Iroda Kft 1065 Budapest, Nagymező utca 25. Tel: , BARACS KÖZSÉG TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERV MÓDOSÍTÁSA HÉSZ ÉS SZABÁLYOZÁSI TERV MÓDOSÍTÁSA kikötő bővítés, lakóterület bővítés, átminősítés gazdasági területté JÓVÁHAGYANDÓ MUNKARÉSZEK 2009. november egyeztetési

Részletesebben

TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVÉNEK KISMÉRTÉKŰ MÓDOSÍTÁSA ÉS AKTUALIZÁLÁSA

TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVÉNEK KISMÉRTÉKŰ MÓDOSÍTÁSA ÉS AKTUALIZÁLÁSA PROVINCIA TERÜLETFEJLESZTÉSI ÉS ÉPÍTÉSZETI TERVEZŐ KFT Levélcím: 3529 Miskolc, Derkovits u. 52. Telephely: 3527 Miskolc, Bajcsy-Zsilinszky út 9. I/2 Tel/Fax: /46/ 356-345, /46/ 313-476 E-mail: provinciaterv@gmail.com

Részletesebben

. számú előterjesztés. Ügyiratszám: 59/75/2016. Ügyintéző: Virányi István Főépítész ELŐTERJESZTÉS

. számú előterjesztés. Ügyiratszám: 59/75/2016. Ügyintéző: Virányi István Főépítész ELŐTERJESZTÉS VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE 8700 Marcali, Rákóczi u. 11. Pf: 5. Telefon: 85/501-003 E-mail: polghiv@marcali.hu Fax: 85/501-055 Ügyiratszám: 59/75/2016. Ügyintéző: Virányi István Főépítész. számú

Részletesebben

TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERVE

TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERVE E X! É p í t é s z i r o d a K f t. 5000 Szolnok, Hunyadi út 41. tel. / fax : (56) 423 651 ABÁDSZALÓK VÁROS TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERVE jóváhagyva a 124/2005. (XI. 24.) számú határozattal 2010. február 11.

Részletesebben

Ország szerkezeti terv Hatályos OTrT (hatályos megyei terv alapja) Vízgazdálkodási térség 398,7

Ország szerkezeti terv Hatályos OTrT (hatályos megyei terv alapja) Vízgazdálkodási térség 398,7 5. A t e r ü l e t r e n d e z é s i t e r v v e l v a l ó ö s s z h a n g i g a z o l á s a Jelen összeállítás a 19/2011.(XI.29.)számú önkormányzati rendelettel elfogadott 2011. december 12- tıl hatályos

Részletesebben

T A L E N T P L A N Győrújbarát Településrendezési eszközök módosítása Véleményezési dokumentáció Msz: október

T A L E N T P L A N Győrújbarát Településrendezési eszközök módosítása Véleményezési dokumentáció Msz: október T P T A L E N T P L A N Tervezõ, Szolgáltató és Kereskedelmi Kft. 9023 Gyõr, Richter János u. 11.; Tel: 96/418 373; Fa: 96/418 699; E mail:talent_plan@arrabonet.hu Győrújbarát Településrendezési eszközök

Részletesebben

H a t á r o z a t t a l j ó v á h a g y o t t t e l e p ü l é s s z e r k e z e t i t e r v

H a t á r o z a t t a l j ó v á h a g y o t t t e l e p ü l é s s z e r k e z e t i t e r v H a t á r o z a t t a l j ó v á h a g y o t t t e l e p ü l é s s z e r k e z e t i t e r v Településszerkezeti tervi leírás 97/2010. Kt.sz. határozat 103/2011. Kt. sz. határozat 2/2013.Kt. határozat 4/2015.

Részletesebben

4. A RENDEZÉSI TERVBEN TÖRTÉNŐ VÁLTOZÁSOK LEÍRÁSA

4. A RENDEZÉSI TERVBEN TÖRTÉNŐ VÁLTOZÁSOK LEÍRÁSA 4. A RENDEZÉSI TERVBEN TÖRTÉNŐ VÁLTOZÁSOK LEÍRÁSA 4.1 A módosítások bemutatása A módosítások településen elfoglalt helyét a mellékelt A-1 jelű átnézeti rajz tartalmazza! 1. sz módosítás A módosítandó terület

Részletesebben

REGIOPLAN KÓPHÁZA TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVEK MÓDOSÍTÁSA. VÉLEMÉNYEZÉSI DOKUMENTÁCIÓ (314/2012.(XI.8.) Korm. rendelet 41. ) Győr, 2016.

REGIOPLAN KÓPHÁZA TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVEK MÓDOSÍTÁSA. VÉLEMÉNYEZÉSI DOKUMENTÁCIÓ (314/2012.(XI.8.) Korm. rendelet 41. ) Győr, 2016. REGIOPLAN KÖRNYEZET- ÉS TELEPÜLÉSTERVEZŐ KFT. 9022 GYŐR, ÚJKAPU U. 13. TEL/FAX.: 96/529-751, 311-304 e-mail: regioplan@regioplan.hu KÓPHÁZA TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVEK MÓDOSÍTÁSA (314/2012.(XI.8.) Korm.

Részletesebben

b) Vegyes terület ba) Településközponti vegyes c) Üdülő terület d) Gazdasági terület Gksz jelű e) Különleges terület

b) Vegyes terület ba) Településközponti vegyes c) Üdülő terület d) Gazdasági terület Gksz jelű e) Különleges terület Vasszécseny Község Önkormányzata Képviselő-testületének /2016. (.) önkormányzati rendelete Vasszécseny Község Szabályozási Tervének jóváhagyásáról, valamint Helyi Építési Szabályzatáról szóló 2/2005. (II.25.)

Részletesebben

TELEPÍTÉSI TANULMÁNYTERV. Debrecen, 2013. augusztus hó

TELEPÍTÉSI TANULMÁNYTERV. Debrecen, 2013. augusztus hó LENGYEL ÉPÍTÉSZ MŰTEREM KFT. 4027 Debrecen, Egyetem sgt. 21. 1/2. Telefon / fax: (52) 425 428, (52) 532 896 E-mail: lengyel @ lengyelepitesz.t-online.hu Debrecen, 41. számú vrk. Debrecen-Nagykereki vasútvonal

Részletesebben

A módosítások elhelyezkedése

A módosítások elhelyezkedése SZENTKIRÁLYSZABADJA TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZÖK MÓDOSÍTÁSA A MÓDOSÍTÁSI IGÉNYEK BEMUTATÁSA, CÉLJA ÉS HATÁSA 9 8 5 7 6 1 3 4 2 A módosítások elhelyezkedése 1. A 638/3 hrsz-ú telket érintő módosítás Az ingatlan

Részletesebben

LUGOSI ÉS TÁRSAI ÉPÍTÉSZ BT 7625 PÉCS, ANTÓNIA U 5. TEL: 72/216898, 20/3651260 KÁRÁSZ HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATÁNAK MÓDOSÍTÁSA (EGYEZTETÉSI ANYAG)

LUGOSI ÉS TÁRSAI ÉPÍTÉSZ BT 7625 PÉCS, ANTÓNIA U 5. TEL: 72/216898, 20/3651260 KÁRÁSZ HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATÁNAK MÓDOSÍTÁSA (EGYEZTETÉSI ANYAG) LUGOSI ÉS TÁRSAI ÉPÍTÉSZ BT 7625 PÉCS, ANTÓNIA U 5. TEL: 72/216898, 20/3651260 KÁRÁSZ HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATÁNAK MÓDOSÍTÁSA (EGYEZTETÉSI ANYAG) TERVEZŐ LUGOSI ÁGNES TT1-02-0141 PÉCS, 2013. JÚNIUS 30.

Részletesebben

3. ALÁTÁMASZTÓ MUNKARÉSZEK

3. ALÁTÁMASZTÓ MUNKARÉSZEK 3. ALÁTÁMASZTÓ MUNKARÉSZEK Módosítási helyszín a településszerkezeti terv belterületi részletén jelölve lakóterület helyett gazdasági terület 3.1. TELEPÜLÉSTERVEZÉS, TÁJRENDEZÉS Lakóterület helyett kereskedelmi

Részletesebben

ÁDÁND KÖZSÉG TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERVÉNEK ÉS HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATÁNAK MÓDOSÍTÁSA

ÁDÁND KÖZSÉG TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERVÉNEK ÉS HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATÁNAK MÓDOSÍTÁSA ÁDÁND KÖZSÉG TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERVÉNEK ÉS HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATÁNAK MÓDOSÍTÁSA M2/2013-OTÉK VÉLEMÉNYEZÉSI DOKUMENTÁCIÓ 2016. szeptember hó 1 Munkarész: Név, Aláírás: tervezési jogosultság száma:

Részletesebben

Nyírábrány Nagyközség 6 tervezési egységét érintő településrendezési terv módosítás TELEPÍTÉSI TANULMÁNYTERV. Törzsszám: /2014

Nyírábrány Nagyközség 6 tervezési egységét érintő településrendezési terv módosítás TELEPÍTÉSI TANULMÁNYTERV. Törzsszám: /2014 P-ART Stúdió Kft 4400 Nyíregyháza, Legyező út 78/3 E-mail: veresis55@gmailcom Nyírábrány Nagyközség 6 tervezési egységét érintő településrendezési terv módosítás TELEPÍTÉSI TANULMÁNYTERV Törzsszám: /2014

Részletesebben

C E G L É D V Á R O S

C E G L É D V Á R O S C E G L É D V Á R O S TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERV RÉSZLEGES MÓDOSÍTÁSA SZABÁLYOZÁSI TERV ÉS HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT RÉSZLEGES MÓDOSÍTÁSA A 03/24, 03/43 ÉS 0334/6 HRSZ. TERÜLETEKRE VONATKOZÓAN JÓVÁHAGYOTT

Részletesebben

1. ELŐZMÉNYEK 2. A TERVEZÉSI TERÜLET ADOTTSÁGAI

1. ELŐZMÉNYEK 2. A TERVEZÉSI TERÜLET ADOTTSÁGAI EGRI ÉPÍTÉSZ IRODA KFT. 3300 Eger, Dobó utca 18. Heves Megyei Bíróság mint Cégbíróság Cg. 10-09-021606 Tel.: 36/511-570 Fax: 36/411-890 E-mail: egriepir@egriepir.hu Munkaszám: 022010/2 1. ELŐZMÉNYEK MŰSZAKI

Részletesebben

II.1.5. A TERÜLETRENDEZÉSI TERVVEL VALÓ ÖSSZHANG IGAZOLÁSA

II.1.5. A TERÜLETRENDEZÉSI TERVVEL VALÓ ÖSSZHANG IGAZOLÁSA A TERÜLETRENDEZÉSI TERVVEL VALÓ ÖSSZHANG IGAZOLÁSA Vizsgálat alapja Jelen összeállítás a 19/2011.(XI.29.)számú önkormányzati rendelettel elfogadott 2011. december 12-tıl hatályos Bács-Kiskun Megyei Területrendezési

Részletesebben

SÁVOLY KÖZSÉG TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERV HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT ÉS SZABÁLYOZÁSI TERV MÓDOSÍTÁSA RÉSZTERÜLETEKRE

SÁVOLY KÖZSÉG TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERV HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT ÉS SZABÁLYOZÁSI TERV MÓDOSÍTÁSA RÉSZTERÜLETEKRE SÁVOLY KÖZSÉG TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERV HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT ÉS SZABÁLYOZÁSI TERV MÓDOSÍTÁSA RÉSZTERÜLETEKRE 1.sz. MOL Nyrt. Sáv-DK-11 és Sáv-DK-12 jelű kutak területének kijelölése a 094 hrsz területen,

Részletesebben

Településrendezési Tervének módosítása

Településrendezési Tervének módosítása Sajóbábony város Településrendezési Tervének módosítása Térségi tervekkel való összhang igazolása Országos Területrendezési Terv (2003. évi XXVI. törvény) Az Ország Szerkezeti Terve a rendezés alá vont

Részletesebben

I.1.5. TERÜLETRENDEZÉSI TERVI MEGFELELÉS IGAZOLÁSA

I.1.5. TERÜLETRENDEZÉSI TERVI MEGFELELÉS IGAZOLÁSA I.1.5. TERÜLETRENDEZÉSI TERVI MEGFELELÉS IGAZOLÁSA Vizsgálat alapja Jelen összeállítás a 19/2011.(XI.29.)számú önkormányzati rendelettel elfogadott 2011. december 12-tıl hatályos Bács-Kiskun Megyei Területrendezési

Részletesebben

3. ALÁTÁMASZTÓ MUNKARÉSZ Módosítási helyszín 3.1. Településtervezés, tájrendezés 3.2. Területrendezési tervi megfelelés igazolása 3.3.

3. ALÁTÁMASZTÓ MUNKARÉSZ Módosítási helyszín 3.1. Településtervezés, tájrendezés 3.2. Területrendezési tervi megfelelés igazolása 3.3. 3. ALÁTÁMASZTÓ MUNKARÉSZ Módosítási helyszín 3.1. Településtervezés, tájrendezés 3.2. Területrendezési tervi megfelelés igazolása 3.3. Közlekedés 3.4. Környezetalakítás 3.5. Közművesítés 3.6. Hírközlés

Részletesebben

PÁZMÁNDFALU. Településrendezési terv módosítás Előzetes tájékoztatási dokumentáció március TH

PÁZMÁNDFALU. Településrendezési terv módosítás Előzetes tájékoztatási dokumentáció március TH PÁZMÁNDFALU Településrendezési terv módosítás Előzetes tájékoztatási dokumentáció 2016. március TH-16-02-03 2 Pázmándfalu Településrendezési terv módosítás Előzetes tájékoztatási dokumentáció Aláírólap

Részletesebben

ÚJFEHÉRTÓ VÁROS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVÉNEK MÓDOSÍTÁSA

ÚJFEHÉRTÓ VÁROS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVÉNEK MÓDOSÍTÁSA 2016. U D Urban Dimensio Tervező és Szolgáltató Betéti Társaság ÚJFEHÉRTÓ VÁROS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVÉNEK MÓDOSÍTÁSA Módosítások 2016. I. KÜLZETLAP Újfehértó Város Településrendezési Tervének - módosításához

Részletesebben

- A környezetvédelem alapjai -

- A környezetvédelem alapjai - Urbanista szakirányú tanfolyam Értékvédelem - A környezetvédelem alapjai - Előadó: Boromisza Zsombor, egyetemi tanársegéd e-mail: zsombor.boromisza@uni-corvinus.hu Budapesti Corvinus Egyetem Tájvédelmi

Részletesebben

ABÁDSZALÓK VÁROS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVE

ABÁDSZALÓK VÁROS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVE E X! É p í t é s z i r o d a K f t. 5000 Szolnok, Hunyadi út 41. tel. / fax : (56) 423 651 ABÁDSZALÓK VÁROS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVE Településszerkezeti terv törzsszám : GJ-0315 Szolnok, 2005. november

Részletesebben

TÖBB RÉSZTERÜLETRE SZÓLÓ MÓDOSÍTÁSÁHOZ

TÖBB RÉSZTERÜLETRE SZÓLÓ MÓDOSÍTÁSÁHOZ ELŐZETES ( ELSŐKÖRÖS ) VÉLEMÉNYKÉRÉS GYÖNGYÖS VÁROS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZEINEK TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERVÉNEK, VALAMINT HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATÁNAK TÖBB RÉSZTERÜLETRE SZÓLÓ MÓDOSÍTÁSÁHOZ CÍME: TERVEZŐ:

Részletesebben

Bölcske elkerülő út - Áttekintő nézet a módosításról

Bölcske elkerülő út - Áttekintő nézet a módosításról Módosítással érintett terület 1. sz. melléklet Bölcske elkerülő út - Áttekintő nézet a módosításról 1 2. sz. melléklet A módosítás alá vont terület hatályos szerkezeti és szabályozási terv kivonata Településszerkezeti

Részletesebben

HIDEGKÚT Község. Településrendezési eszközök részleges módosításának műleírása

HIDEGKÚT Község. Településrendezési eszközök részleges módosításának műleírása HIDEGKÚT Község Településrendezési eszközök részleges módosításának műleírása 5/2009 (II.10.) és 47/2010 (XI.9.) határozatok által 40/2011 (VIII.16.) és 48/2011 (IX.22.) határozatok által megfogalmazott

Részletesebben

Álmosd Településszerkezeti Terv

Álmosd Településszerkezeti Terv Településrendezési vezetõ tervezõ: Veres István okl. építészmérnök TT-1-15-0125/2001/2006 Álmosd Településszerkezeti Terv Jóváhagyva a 86/2009. (IX.29.) sz. Önk. Határozattal... Juhász Péter Farkas Pál

Részletesebben

VEKERD TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERVE

VEKERD TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERVE C Í V I S T E R V TELEPÜLÉSTERVEZŐ ÉS ÉPÍTÉSZ IRODA BETÉTI TÁRSASÁG Levelezési cím: 4031 Debrecen, Derék utca 245 Iroda: Debrecen, Széchenyi utca 8 sz. Tel:(30) 9818-172, Tel/fax: (52) 531-732 Email: civisterv

Részletesebben

- a fenti pontoknak eleget tesznek az új lakó vegyes gazdasági és üdülőterületek kijelölése.

- a fenti pontoknak eleget tesznek az új lakó vegyes gazdasági és üdülőterületek kijelölése. 5. melléklet a /2014. (..) önkormányzati határozathoz A területrendezési tervvel való összhang igazolása A településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési

Részletesebben

Abádszalók Város Önkormányzatának 3/2010. (II. 11.) számú rendelete. Abádszalók helyi építési szabályzatának és szabályozási tervének módosításáról

Abádszalók Város Önkormányzatának 3/2010. (II. 11.) számú rendelete. Abádszalók helyi építési szabályzatának és szabályozási tervének módosításáról Abádszalók Város Önkormányzatának 3/2010. (II. 11.) számú rendelete Abádszalók helyi építési szabályzatának és szabályozási tervének módosításáról Abádszalók Város Önkormányzati Képviselőtestülete A helyi

Részletesebben

4. A RENDEZÉSI TERVBEN TÖRTÉNŐ VÁLTOZÁSOK LEÍRÁSA

4. A RENDEZÉSI TERVBEN TÖRTÉNŐ VÁLTOZÁSOK LEÍRÁSA 4. A RENDEZÉSI TERVBEN TÖRTÉNŐ VÁLTOZÁSOK LEÍRÁSA 4.1 A módosítások bemutatása A módosítások településen elfoglalt helyét a mellékelt A-1 jelű átnézeti rajz tartalmazza! 1. sz módosítás A módosítandó terület

Részletesebben

A törvény jelentősége:

A törvény jelentősége: Magó Erzsébet osztályvezető Belügyminisztérium Területrendezési és Településügyi Főosztály 2012. április 26. Az Agglomerációs törvény (továbbiakban: Törvény) 2005. szeptember 1-én lépett hatályba. A törvény

Részletesebben

1. CÍMLAP TÁLLYA KÖZSÉG TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVE K-1 JELŰ KORSZERŰSÉGI FELÜLVIZSGÁLATA

1. CÍMLAP TÁLLYA KÖZSÉG TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVE K-1 JELŰ KORSZERŰSÉGI FELÜLVIZSGÁLATA 1. CÍMLAP TÁLLYA KÖZSÉG TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVE K-1 JELŰ KORSZERŰSÉGI FELÜLVIZSGÁLATA TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERV MÓDOSÍTÁSA Megrendelő: Tállya község Önkormányzata Tállya Rákóczi utca 34. 3907 Tervező:

Részletesebben

Tervezõk névsora. Tóalmás Településszerkezeti-, Övezeti Tervének (külterület), valamint a Helyi Építési Szabályzatának módosítása

Tervezõk névsora. Tóalmás Településszerkezeti-, Övezeti Tervének (külterület), valamint a Helyi Építési Szabályzatának módosítása BAU-URB Tsz.: 56/2012. Tervező és Tanácsadó Kft. 1112.Budapest, Dayka Gábor utca 94. Tel/Fax.: 319-36-44 Tervezõk névsora Tóalmás Településszerkezeti-, Övezeti Tervének (külterület), valamint a Helyi Építési

Részletesebben

1. JÓVÁHAGYÁSRA KERÜLŐ MUNKARÉSZEK Településszerkezeti terv módosítása /2015.( ) határozat-tervezet a szerkezeti terv módosításáról mellékletekkel

1. JÓVÁHAGYÁSRA KERÜLŐ MUNKARÉSZEK Településszerkezeti terv módosítása /2015.( ) határozat-tervezet a szerkezeti terv módosításáról mellékletekkel 1. JÓVÁHAGYÁSRA KERÜLŐ MUNKARÉSZEK Településszerkezeti terv módosítása /2015.( ) határozat-tervezet a szerkezeti terv módosításáról mellékletekkel Helyi építési szabályzat (HÉSZ) módosítása /2015.( ) önkormányzati

Részletesebben

ELŐSZÁLLÁS NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT. /2013.() Kt. számú rendelete a HÉSZ ről szóló 15/2005. (XI. 01.) Kt. számú rendelet módosításáról

ELŐSZÁLLÁS NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT. /2013.() Kt. számú rendelete a HÉSZ ről szóló 15/2005. (XI. 01.) Kt. számú rendelet módosításáról ELŐSZÁLLÁS NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT /2013.() Kt. számú rendelete a HÉSZ ről szóló 15/2005. (XI. 01.) Kt. számú rendelet módosításáról Pomsár és Társai Építész Iroda egyeztetési anyag 2014. február ELŐSZÁLLÁS

Részletesebben

SZABÁLYOZÁSI TERVE november

SZABÁLYOZÁSI TERVE november G Y Ö M R Ő KOSSUTH-TÖMB TERÜLETÉNEK SZABÁLYOZÁSI TERVE GYÖMRŐ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ TESTÜLETÉNEK 32/2013. (XII. 27.) KT. RENDELETE A 14/2011. (V. 20.) KT. RENDELET MÓDOSÍTÁSÁRÓL 2013. november

Részletesebben

érintett terület címe, önkormányzati képviselő Klebelsberg telep, 21843., 24844. hrsz.

érintett terület címe, önkormányzati képviselő Klebelsberg telep, 21843., 24844. hrsz. 1 2 3 5 6 Klebelsberg telep, 21843., 24844. Bajai út 25920. Lauer István Klebelsberg telep 21841/1. Szőregi tanyák 02423/1., 2. hrsz Subasa dűlő 2. kereskedelmi, gazdasági, szolgáltató övezet és védelmi

Részletesebben

Településszerkezeti terv módosítások leírása. I. Ipari park további fejlesztési, bővítési területének (belterületbe vonandó terület) kijelölése

Településszerkezeti terv módosítások leírása. I. Ipari park további fejlesztési, bővítési területének (belterületbe vonandó terület) kijelölése Településszerkezeti terv módosítások leírása 294/2014.(IX.30.) Kt. határozat melléklete I. Ipari park további fejlesztési, bővítési területének (belterületbe vonandó terület) kijelölése Indoklás: A város

Részletesebben

M ó d o s í t á s i s m e r t e t é s e

M ó d o s í t á s i s m e r t e t é s e M ó d o s í t á s i s m e r t e t é s e Képviselő-testület telektulajdonos kérelmére kezdeményezte a településrendezési eszközök módosítását 16/2016.(II.10.) Kt. sz. határozatában. A határozat értelmében

Részletesebben

1.) Új kereskedelmi-szolgáltató gazdasági terület kijelölése: (jelen tanulmány témája!)

1.) Új kereskedelmi-szolgáltató gazdasági terület kijelölése: (jelen tanulmány témája!) C Í V I S T E R V VÁROSTERVEZŐ ÉS ÉPÍTÉSZ IRODA BETÉTI TÁRSASÁG Levelezési cím: 4031 Debrecen, Derék utca 245 Iroda: 4025 Debrecen, Széchenyi utca 8 sz. Tel:(30) 9818-172, Tel/fax: (52) 531-732 Email:

Részletesebben

TISZAFÖLDVÁR VÁROS TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERVE

TISZAFÖLDVÁR VÁROS TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERVE E X! É p í t é s z i r o d a K f t. 5000 Szolnok, Hunyadi út 41. tel. / fax : (56) 423 651 TISZAFÖLDVÁR VÁROS TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERVE Jóváhagyva Tiszaföldvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének

Részletesebben

2. Településszerkezeti terv

2. Településszerkezeti terv SZIGLIGET TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZEI SZERKEZETI TERV 1/7 2. Településszerkezeti terv Szigliget településrendezési terve Jsz.: 50-1286/2007 Szigliget Község Önkormányzata Képviselõ-testületének 108/2010.

Részletesebben

Taksony Helyi Építési Szabályzatának módosítása

Taksony Helyi Építési Szabályzatának módosítása BAU-URB Tsz.: 59/2014. Tervező és Tanácsadó Kft. 1112.Budapest, Dayka Gábor utca 94. Tel/Fax.: 319-36-44 Taksony Helyi Építési Szabályzatának módosítása Budapest, 2015. november hó Szabályozási Terv (bel-

Részletesebben

MÁGOCS VÁROS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVE MÓDOSÍTÁS MÁRCIUS HÓ HÜBNER TERVEZŐ KFT 7621 PÉCS, JÁNOS U. 8.

MÁGOCS VÁROS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVE MÓDOSÍTÁS MÁRCIUS HÓ HÜBNER TERVEZŐ KFT 7621 PÉCS, JÁNOS U. 8. MÁGOCS VÁROS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVE MÓDOSÍTÁS 2016. MÁRCIUS HÓ HÜBNER TERVEZŐ KFT 7621 PÉCS, JÁNOS U. 8. 1 MÁGOCS VÁROS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVE MÓDOSÍTÁS TERVEZŐ TELEPÜLÉSTERVEZÉS HÜBNER TERVEZŐ KFT

Részletesebben

A TERÜLETRENDEZÉSI TERVEK ÉS GYOMAENDRİD (0897/4 HRSZ-Ú TERÜLET) TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERV MÓDOSÍTÁS ÖSSZHANGJÁT IGAZOLÓ LEÍRÁS

A TERÜLETRENDEZÉSI TERVEK ÉS GYOMAENDRİD (0897/4 HRSZ-Ú TERÜLET) TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERV MÓDOSÍTÁS ÖSSZHANGJÁT IGAZOLÓ LEÍRÁS A TERÜLETRENDEZÉSI TERVEK ÉS GYOMAENDRİD (0897/4 HRSZ-Ú TERÜLET) TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERV MÓDOSÍTÁS ÖSSZHANGJÁT IGAZOLÓ LEÍRÁS Békéscsaba, 2011. május Az Országos és Békés Megyei Területrendezési Tervek

Részletesebben

19/1998. (X. 13.) RENDELETE

19/1998. (X. 13.) RENDELETE BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT 19/1998. (X. 13.) RENDELETE a Bökényföldi út - nagynyomású gázvezeték védősávja - Cinkotai út és a 103867 hrsz-ú ipari út által határolt terület szabályozási

Részletesebben

Mórahalom Város Önkormányzat Képviselő-testülete. számú határozatának melléklete: Településszerkezeti Terv módosítások leírása

Mórahalom Város Önkormányzat Képviselő-testülete. számú határozatának melléklete: Településszerkezeti Terv módosítások leírása Mórahalom Város Önkormányzat Képviselő-testülete. számú határozatának melléklete: Településszerkezeti Terv módosítások leírása I. Ipari park további fejlesztési, bővítési területének (belterületbe vonandó

Részletesebben

Urbanisztika I. m á s o d i k e l ő a d á s. A terület-, és településrendezés dokumentumai, kapcsolata, a tervek rendszere, szerkezeti terv

Urbanisztika I. m á s o d i k e l ő a d á s. A terület-, és településrendezés dokumentumai, kapcsolata, a tervek rendszere, szerkezeti terv Urbanisztika I. m á s o d i k e l ő a d á s A terület-, és településrendezés dokumentumai, kapcsolata, a tervek rendszere, szerkezeti terv dr. Kovács Péter A terület-, és településrendezés dokumentumai

Részletesebben

Az Országos Területrendezési Tervről szóló évi XXVI. törvény (OTrT) évi felülvizsgálatának módosítási javaslatai

Az Országos Területrendezési Tervről szóló évi XXVI. törvény (OTrT) évi felülvizsgálatának módosítási javaslatai Az Országos Területrendezési Tervről szóló 2003. évi XXVI. törvény (OTrT) 2013. évi felülvizsgálatának módosítási javaslatai 2013. szeptember 18. Az Ország Szerkezeti Terve meghatározza: 1. az1000 ha-nálnagyobb

Részletesebben

4. A TELEPÜLÉSSZERKEZETI- ÉS SZABÁLYOZÁSI TERVEN TÖRTÉNŐ VÁLTOZÁSOK LEÍRÁSA

4. A TELEPÜLÉSSZERKEZETI- ÉS SZABÁLYOZÁSI TERVEN TÖRTÉNŐ VÁLTOZÁSOK LEÍRÁSA 4. A TELEPÜLÉSSZEREZETI- ÉS SZABÁLYOZÁSI TERVEN TÖRTÉNŐ VÁLTOZÁSO LEÍRÁSA 4.1 A módosítások bemutatása A rendezési terv módosítása során 12 terület módosítására kerül sor. A módosítani kívánt területek

Részletesebben

PUSZTAMAGYARÓD TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERV 1 PUSZTAMAGYARÓD TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERV. Szerkezeti terv elfogadva a 51/2009. (VI.30.) sz.

PUSZTAMAGYARÓD TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERV 1 PUSZTAMAGYARÓD TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERV. Szerkezeti terv elfogadva a 51/2009. (VI.30.) sz. PUSZTAMAGYARÓD TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERV 1 PUSZTAMAGYARÓD TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERV Szerkezeti terv elfogadva a 51/2009. (VI.30.) sz. határozattal Szabályozási terv és Helyi Építési Szabályzat jóváhagyva a

Részletesebben

D Á N Y TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZEINEK RÉSZLEGES MÓDOSÍTÁSA KIEGÉSZÍTÉS AZ ALÁTÁMASZTÓ ÉS JÓVÁHAGYANDÓ MUNKARÉSZEKHEZ

D Á N Y TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZEINEK RÉSZLEGES MÓDOSÍTÁSA KIEGÉSZÍTÉS AZ ALÁTÁMASZTÓ ÉS JÓVÁHAGYANDÓ MUNKARÉSZEKHEZ D Á N Y TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZEINEK RÉSZLEGES MÓDOSÍTÁSA KIEGÉSZÍTÉS AZ ALÁTÁMASZTÓ ÉS JÓVÁHAGYANDÓ MUNKARÉSZEKHEZ A 4,5,11,12,13 HRSZ. INGATLANOK TERÜLETÉRE VONATKOZÓAN KÖZIGAZGATÁSI EGYEZTETÉSI DOKUMENTÁCIÓ

Részletesebben

6600 Szentes, Kossuth tér 6. e-mail: wittek@szentes.hu tel.: 63/510-390, 20/9769-391 fax.:63/510-388

6600 Szentes, Kossuth tér 6. e-mail: wittek@szentes.hu tel.: 63/510-390, 20/9769-391 fax.:63/510-388 SZENTES VÁROS ÖNKORMÁNYZAT FŐ ÉPÍTÉSZ 6600 Szentes, Kossuth tér 6. e-mail: wittek@szentes.hu tel.: 63/510-390, 20/9769-391 fax.:63/510-388 Témafelelős: Wittek Krisztina főépítész Iktatószám: E 20543 11

Részletesebben

T P. Msz: Németh Gyula TT Lakiné Oláh Renáta. Miklósi Attila K1d-1/ Felelős vezetőtervező: Segédtervező: Közlekedés:

T P. Msz: Németh Gyula TT Lakiné Oláh Renáta. Miklósi Attila K1d-1/ Felelős vezetőtervező: Segédtervező: Közlekedés: T P T A L E N T P L A N Tervezõ, Szolgáltató és Kereskedelmi Kft. 9023 Gyõr, Richter János u. 11. Tel: 96/418 373; Fa: 96/418 699; E mail: talent_plan@arrabonet.hu Győrújbarát Rendezési Terv módosítás

Részletesebben

JOBAHÁZA. Településrendezési tervmódosítás Egyszerűsített eljárás Véleményezési dokumentáció január TH

JOBAHÁZA. Településrendezési tervmódosítás Egyszerűsített eljárás Véleményezési dokumentáció január TH JOBAHÁZA Településrendezési tervmódosítás Egyszerűsített eljárás Véleményezési dokumentáció 2014. január TH-14-02-02 2 Jobaháza településrendezési terv módosítás Véleményezési dokumentáció Aláírólap Felelős

Részletesebben

A r t V i t a l Tervező, Építő és Kereskedelmi Kft. Településrendezési Csoport CÍMLAP

A r t V i t a l Tervező, Építő és Kereskedelmi Kft. Településrendezési Csoport CÍMLAP CÍMLAP Kántorjánosi Község Településrendezési Tervének - módosításához - M3-as autópálya Kántorjánosit érintő szakasza 2008. KÜLZETLAP Kántorjánosi Község Településrendezési Tervének - módosításához -

Részletesebben

A TERÜLETRENDEZÉSI TERVEK ÉS A TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERV ÖSSZHANGJÁT IGAZOLÓ TÉRKÉPEK ÉS LEÍRÁSOK

A TERÜLETRENDEZÉSI TERVEK ÉS A TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERV ÖSSZHANGJÁT IGAZOLÓ TÉRKÉPEK ÉS LEÍRÁSOK A TERÜLETRENDEZÉSI TERVEK ÉS A TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERV ÖSSZHANGJÁT IGAZOLÓ TÉRKÉPEK ÉS LEÍRÁSOK A tervhierarchia legmagasabb szintjén az Országos Területrendezési Terv áll, melyet az Országgyűlés a 2003.:

Részletesebben

MAGYARPOLÁNY KÖZSÉG TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZEINEK RÉSZLEGES, FOLTSZERŰ MÓDOSÍTÁSA

MAGYARPOLÁNY KÖZSÉG TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZEINEK RÉSZLEGES, FOLTSZERŰ MÓDOSÍTÁSA Építészeti, településrendezési és mérnöki tervezés, épületenergetika, műszaki ellenőrzés MAGYARPOLÁNY KÖZSÉG TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZEINEK RÉSZLEGES, FOLTSZERŰ MÓDOSÍTÁSA Magyarpolány község településrendezési

Részletesebben

Tiszakanyár Község Településrendezési Tervének módosításához

Tiszakanyár Község Településrendezési Tervének módosításához Tiszakanyár Község Településrendezési Tervének módosításához O r s z á go san, kiemelt t é rs é g i és m e gyei ö v e ze te k te r ü l et i l e h a táro l á sa Zöldterü letek 2016. Tervező: Urban D imen

Részletesebben

1. Demográfiai, gazdasági vizsgálat (KSH, NFSZ adatok felhasználásával)

1. Demográfiai, gazdasági vizsgálat (KSH, NFSZ adatok felhasználásával) Alátámasztó munkarészek 1. Demográfiai, gazdasági vizsgálat (KSH, NFSZ adatok felhasználásával) Az alábbi ábrák Kál község lakónépességére vonatkozó főbb adatokat összegzik. A település lakossága a vizsgált

Részletesebben

RÁBAPATONA. Településrendezési terv módosítás Előzetes tájékoztatási dokumentáció 2015. augusztus TH-15-02-14

RÁBAPATONA. Településrendezési terv módosítás Előzetes tájékoztatási dokumentáció 2015. augusztus TH-15-02-14 RÁBAPATONA Településrendezési terv módosítás Előzetes tájékoztatási dokumentáció 2015. augusztus TH-15-02-14 2 Rábapatona Településrendezési terv módosítás Előzetes tájékoztatási dokumentáció Aláírólap

Részletesebben

véleményének kikérésével a következőket rendeli el: 1. Általános rész I. Fejezet Újraszabályozó rendelkezések

véleményének kikérésével a következőket rendeli el: 1. Általános rész I. Fejezet Újraszabályozó rendelkezések Alap Község Önkormányzat Képviselő-testületének 11/2013. (XII. 18.) önkormányzati rendelete Alap Építési szabályzata és Szabályozási Tervének megállapításáról szóló 19/2006. (XII. 15.) önkormányzati rendelet

Részletesebben

Tervezet ARNÓT KÖZSÉG Önkormányzat Képviselő-testületének../2013.(V.18.) önkormányzati rendelete

Tervezet ARNÓT KÖZSÉG Önkormányzat Képviselő-testületének../2013.(V.18.) önkormányzati rendelete Tervezet ARNÓT KÖZSÉG Önkormányzat Képviselő-testületének../2013.(V.18.) önkormányzati rendelete A Helyi Építési Szabályzatról szóló a hatályos 21/2008.(XII.17.) önkormányzati rendelet módosításáról ARNÓT

Részletesebben

TISZATARJÁN KÖZSÉG TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVÉNEK KISMÉRTÉKŰ MÓDOSÍTÁSÁHOZ JÓVÁHAGYÁSRA KERÜLŐ MUNKARÉSZ

TISZATARJÁN KÖZSÉG TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVÉNEK KISMÉRTÉKŰ MÓDOSÍTÁSÁHOZ JÓVÁHAGYÁSRA KERÜLŐ MUNKARÉSZ PROVINCIA TERÜLETFEJLESZTÉSI ÉS ÉPÍTÉSZETI TERVEZŐ KFT Levélcím: 3529 Miskolc, Derkovits u 52 Telephely: 3527 Miskolc, Bajcsy- Zsilinszky út I/2 Tel/Fax: 46/356-345, Mobil:06/530-6676 E-mail: provinciaterv@gmailcom

Részletesebben

REGIOPLAN CSORNA VÁROS HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT MÓDOSÍTÁSA. VÉLEMÉNYEZÉSI DOKUMENTÁCIÓ (314/2012.(XI.8.) Korm. rendelet 42. )

REGIOPLAN CSORNA VÁROS HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT MÓDOSÍTÁSA. VÉLEMÉNYEZÉSI DOKUMENTÁCIÓ (314/2012.(XI.8.) Korm. rendelet 42. ) REGIOPLAN KÖRNYEZET- ÉS TELEPÜLÉSTERVEZŐ KFT. 9022 GYŐR, ÚJKAPU U. 13. TEL/FAX.: 96/529-751, 311-304 e-mail: regioplan@regioplan.hu CSORNA VÁROS HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT MÓDOSÍTÁSA (314/2012.(XI.8.) Korm.

Részletesebben