TABAJD - TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERV - LEÍRÁS AUGUSZTUS augusztus 1

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "TABAJD - TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERV - LEÍRÁS 2015. AUGUSZTUS. 2015. augusztus 1"

Átírás

1 TABAJD - A 100/2015.(VII.30.) SZ. ÖNK. HATÁROZAT 1-5 sz. MELLÉKLETE TABAJD KÖZSÉG TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERVE LEÍRÁS AUGUSZTUS augusztus 1

2 TABAJD - A 100/2015.(VII.30.) SZ. ÖNK. HATÁROZAT 1-5 sz. MELLÉKLETE TABAJD KÖZSÉG TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERVE LEÍRÁS MEGBÍZÓ: TABAJD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 8088 Tabajd, Dózsa György út 2 Tel: Képviseli: Bárányos Csaba polgármester TERVEZŐ: POMSÁR ÉS TÁRSAI ÉPÍTÉSZ IRODA KFT Budapest, Nagymező u. 25. Tel: , Településrendezés: Pomsár András okl. építészmérnök, TT-1É Közlekedés: Wettstein Miklós okl. közlekedésépítőmérnök K1d-1/ Közművek: Ligninvest Kft Budapest, Bajcsy-Zsilinszky út 76. Kováts János okl. építőmérnök Vz-T-1/2448 Hazai András okl. építőmérnök Mk.sz Zöldfelületek, környezetvédelem: Drobni és Morvay kft. Drobni Mária okl. táj-, és kertépítész mérnök K /05; TK /12. Régészet: Archeo-Art Bt Pécel, Csíktarcsa utca 8. Vágner Zsolt okl. régész okl. szám: 459/2002 Ügyvezetők: (POMSÁR ÉS TÁRSAI ÉPÍTÉSZ IRODA KFT.)..... Városy Péter, Pomsár András augusztus augusztus 2

3 TABAJD - A 100/2015.(VII.30.) SZ. ÖNK. HATÁROZAT 1-5 sz. MELLÉKLETE TARTALOMJEGYZÉK Címlap Előlap Tervezők Tartalomjegyzék 1. sz melléklet: A Településszerkezeti Terv leírása Területfelhasználás... 4 Belterület külterület... 4 Beépítésre szánt területek... 4 Beépítésre nem szánt területek Tájrendezés, természetvédelem... 7 Természeti értékek Zöldfelületi rendszer Örökségvédelem Közlekedés Közműellátás Környezetvédelem Védőterületek és védősávok sz melléklet: Változások sz melléklet: Területi mérleg sz melléklet: A területrendezési tervvel való összhang igazolása sz melléklet: Biológiai aktivitásérték-számítás Rajzi munkarész TSZT Településszerkezeti Terv... 1: augusztus augusztus 3

4 A 100/2015.(VII.30.) SZÁMÚ KÉPVISELŐ-TESTÜLETI HATÁROZAT 1. SZ. MELLÉKLETE A TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERV LEÍRÁSA 1.TERÜLETFELHASZNÁLÁS BELTERÜLET - KÜLTERÜLET A belterület kompakt tömbben helyezkedik el a 8111-es út mentén. A község túlnyomó része külterület. A tervezett belterület-növelés a hatályos tervhez képest a 02/17 hrsz. (átlagosnál jobb minőségű szántó) területtel csökkent. BEÉPÍTÉSRE SZÁNT TERÜLETEK Beépítésre szánt területek a belterületen és a külterületen egyaránt találhatók. A külterületiek mezőgazdasági üzemek, ezek belterületbe vonása részben nem cél. Településközpont vegyes terület (Vt) Beépítési sűrűség: 1,2 Közüzemi közművesítettség mértéke: teljes közművesítettség A településközpont vegyes területek közül a falu központjában lévő az igazgatás, oktatás intézményeinek ad helyet, a temető melletti lakóterület-fejlesztésben lévő az alapfokú ellátás számára biztosít helyet. Lakóterületek - falusias lakóterület (Lf) Beépítési sűrűség: 0,5 Közüzemi közművesítettség mértéke: teljes közművesítettség A község lakóterületei a belterületen belül találhatók. A telkek többsége a hagyományos falusi gazdálkodó életmód számára alkalmas, hosszú, viszonylag keskeny; oldalhatáron álló beépítéssel. Apró, szabálytalan alakú telkek a Szabadság-hegy környékén, és a Bátori utca alatti részen találhatók. E területek régi lakótelkeinek átalakulását legfeljebb telekösszevonások segíthetik elő. A Váli-víz felé eső és a viszonylag sík területeken lévő telkek mérete jóval nagyobb; A hosszú szalagtelkek hátsó területeit célszerű beépítetlenül hagyni azok mély fekvése miatt. A lakóterületek beépítési jellege hagyományos falusias, azaz az építési hely oldalhatáros, a magasság általában földszintes, tetőtérbeépítéses. Új lakóterület a pedagógusföldek területe a ref. és rk. temetők között. Új utcanyitásokkal, telekosztással új telek jöhet létre A Bátori és Iskola utcák és a ref.temető közti területen a meglévő telkek újraosztásával és új utcák nyitásával új telek jöhet létre. Különleges beépítésre szánt - területek Mezőgazdasági üzemi terület (Mü) Beépítési sűrűség: 1,2 Közüzemi közművesítettség mértéke: részleges közművesítettség augusztus 4

5 A község meglévő mezőgazdasági üzemei tartoznak ebbe a területfelhasználásba. Fenntartásukat, fejlesztési lehetőségüket távlatban is biztosítani kell. Temető területe (T) Beépítési sűrűség: 0,4 Közüzemi közművesítettség mértéke: teljes közművesítettség A református temető a Temető utcában, a katolikus temető a Dózsa György utca mellett, belterületen található. A temetők jelenlegi kialakításukban megfelelőek. Nagykiterjedésű sportolási célú terület (Sp) Beépítési sűrűség: 0,8 Közüzemi közművesítettség mértéke: részleges közművesítettség A futballpálya területe; a Bélápapusztára vezető út mellett, külterületen található. Hírközlési terület (H) Beépítési sűrűség: 0,4 Közüzemi közművesítettség mértéke: részleges közművesítettség Adótorony elhelyezésére szolgáló terület BEÉPÍTÉSRE NEM SZÁNT TERÜLETEK A beépítésre nem szánt területek részben a belterületen, részben a külterületen találhatók, mely nem befolyásolja elsődleges szerepüket, felhasználásukat. Közlekedési, közműelhelyezési területek (Köu) Az alábbi közlekedési vonalak keresztezik a települést. a tervezett nagysebességű vasútvonal nyomvonala délen szeli át a külterületet, a 8111-es közút a hosszában szeli át a települést, a tervezett Vértesacsa-Etyek közút Ny-K irányban keresztezné a községet, jelentősen javítva a szomszédos községekkel a kapcsolatot. Zöldterületek (Z) Zöldterületek a belterületi közparkok, melyek elosztása megfelelő, minőségi fejlesztésük folyamatosan napirenden van. A lakóterület-fejlesztések során ott is kisebb közparkok kialakítása történik, részben a temető védőtávolságán belül. Erdőterületek (Ev, Eg, E) A mezőgazdasági területek által körülvéve számos kisebb erdőfolt alkotja a község erdőterületeit. A futballpálya parkolójának kialakítása erdőterület megszűnésével jár, a biológiai aktivitásérték szinten tartásához szükséges csereterület a 027/1 hrsz. út menti része, mely erdőterületté válik augusztus 5

6 Mezőgazdasági területek (Má-1; Má-2; Má-3; Mk) A település közigazgatási területének nagy része mezőgazdasági terület. A külterület változatos felhasználási lehetősége a juhtartástól a vadászatig az egész község fontos gazdasági érdeke. A megyei területrendezési terv által javasolt differenciált besorolásait alkalmazva a mezőgazdasági területeken a következő felhasználásokra kell számítani. általános mezőgazdálkodás, korlátozott mezőgazdálkodás - legeltetés, kaszáló szőlőtermesztés- borászat, gyümölcstermesztés, idegenforgalom, sport A mezőgazdasági területeket négy alkategóriába soroltuk: általános mezőgazdasági területek (Má-1, általában szántók) korlátozott mezőgazdasági területek (Má-2, legelők, rétek, építmény nem helyezhető el rajtuk) tájképvédelmi céllal korlátozott mezőgazdasági területek (Má-3 építmény csak a helyi építési szabályzat szerinti korlátozásokkal helyezhető el) kertes mezőgazdasági területek (Mk) Vízgazdálkodási területek (V) Ide tartozik a Váli-patak, az Alsó-réti halastó, a Felső-réti horgásztó, valamint néhány jelentős árok. A település mélyfekvésű területeit a belvíz veszélyezteti, ezért a vízfolyások, árkok fenntartására és megőrzésére, visszaállítására folyamatosan gondot kell fordítani. Új beépítés előtt (lásd a fejlesztési területeket) felszíni vízrendezési tervet kell készíttetni. Természetközeli terület (Tk) Ide tartoznak a nádasok (Kásafőző területén a 015/5 a alrészlete; a hrsz.0128/1 b és c alrészletei). Megőrzésükről gondoskodni kell. Különleges beépítésre nem szánt területek Rekreációs terület (Kre) A Felső-réti horgásztó körüli terület. Fenntartása, fejlesztése idegenforgalmi érdek. Kegyeleti park (Ke) Az egykori zsidó temető helye, a Temető utcában. Fenntartását távlatban is biztosítani kell augusztus 6

7 2. TÁJRENDEZÉS,TERMÉSZETVÉDELEM Természeti értékek Országos jelentőségű értékek A Váli-víz mente a megyei területrendezési terv szerint a magterület ökológiai folyosó övezetébe tartozik. övezetébe, részben az Helyi jelentőségű értékek Az ökológiai folyosó magterület övezetének területe (Alsó, Felső rét), valamit a Kásafőző területe helyi természetvédelem alatt áll. A helyi jelentőségű természeti értékek védelméről a 15/2008. (VI.25.) számú önkormányzati rendelet gondoskodik. A turisztikai fejlesztési célok és lehetőségek a község természeti adottságaihoz kötődnek, ezért is kell gondoskodni ezen értékek megőrzéséről, helyzetük, ismertségük, látogathatóságuk javításáról. A Szabályozási Tervben valamennyi védettséget jelölni kell. A helyi védettség tényét az ingatlan nyilvántartásba be kell jegyezni. 3. ZÖLDFELÜLETI RENDSZER Az utcahálózatot meg-megszakító teresedések fontos szerepet töltenek be a közterület és zöldfelületi rendszerben egyaránt. Ezek parkosításra, parkolásra tartalékterületként veendők figyelembe és általában zöldterületként közparkként - tartandók fenn. Közterületen a lakósság és a településre látogatók számára szolgáló információt, ellátást nyújtó építmények (hirdetőtábla, pavilon), egyéb köztárgyak (pad, szobor, lámpa) helyezhetők el. A településszerkezetet meghatározó műszaki infrastruktúrahálózatok A térszerkezetben kirajzolódó erővonalak a következők 8111-es út, tervezett Vértesacsa-Etyek közút tervezett nagysebességű vasútvonal, kb. Ny-K irányú a község déli részén nagyfeszültségű távvezetékek Ny-K irányú a község déli részén, É-D irányú a község külterületének keleti részén nagyközép-nyomású gázvezeték a Váli-vízzel párhuzamosan, attól nyugatra Vízfolyások A község területét hosszában (ÉNy-DK irányban) szeli ketté a Váli-víz. Mellette a Felsőréten és az Alsóréten horgásztavak találhatók. A patak mente belvizes terület, különösen a Felsőréten. Említésre méltó vízfolyás a Váli -vízre merőleges, a Szabadsághegy-DózsaGy. utca közt lévő patak augusztus 7

8 4. ÖRÖKSÉGVÉDELEM Művi értékek A település azonosságtudatához, vonzerejéhez hozzátartozó épített értékek megőrzése, életben tartása, bemutatása, a mindenkori jelen, a közösség feladata. Az örökségvédelmi hatástanulmány javaslatai alapján helyi védelmi rendeletet kell alkotni. A Szabályozási Tervben valamennyi védettséget jelölni kell. A helyi védettség tényét az ingatlan nyilvántartásba be kell jegyezni. A védendő építmények fennmaradását biztosítani kell, felújítás során az eredeti állapot helyreállítását kell célul kitűzni. Bővítés, átalakítás az utcavonaltól hátrább lehetséges. Hasonlóan kell gondoskodni a hagyományos beépítésű területek utcakép védelméről (magasság, szélesség, beépítési helyzet) 5. KÖZLEKEDÉS A település közlekedésfejlesztési céljai. Az elérhetőség javítása A település jelenleg a Váli völgyön végigvezető 8111 j. országos közút mentén fekszik, más kapcsolata az országos közúthálózattal nincs. A megyei tervben szerepel egy kelet nyugat irányú összeköttetés kiépítése, mely nagyrészt a meglévő kisebb forgalommal terhelt mezőgazdasági utak nyomvonalát követi. A Vértersacsa Tabajd Bélápapuszta Pusztazámor Sóskút útvonal keresztezi a Szent László patak völgyében a Göböljárás Gyúró közötti jelenleg részben kiépített mezőgazdasági utat, ezzel kapcsolatot teremtve Etyek felé is. A település déli külterületi részét szeli át a kelet nyugat irányú nagysebességű vasútvonal. A községben megállóhelye nem lesz. A tervezett nyomvonal lakott területet nem érint. Az úthálózat minőségi fejlesztése, parkolók kiépítése (sportpálya) A település keleti oldalán, a Dózsa György utcától északra lakóterületet jelöltünk ki. A kiszolgáló utak szabályozási szélessége egységesen 12,00 m. A csomópontokban a telkek sarkát a beláthatóság és a bekanyarodás miatt 4,00 4,00 m-re lemetszettük. A terület úthálózatát a Dózsa György utcán kívül az Iskola utca és a Damjanich utca kapcsolja a település úthálózatához. A Damjanich utca szabályozási szélességét, ahol az azt nem éri el, legalább 10,00 m ben határoztuk meg. A Dózsa György utca külterületi szakasza mellett helyezkedik el a sporttelep. 120 férőhelyes személygépkocsi parkolónak biztosítottunk helyet. A bel- és külterület határán a Dózsa György utcától délre lévő területen a 053/1 hrsz. utat megszüntettük, és a 052/5-14 telkek nyugati oldalán szabályoztunk ki utat azok megközelítésére. A Táncsics Mihály utca déli szakaszát és a 053/11 hrsz. utat is megszűntettük. A 053/10 hrsz. telket megközelítő utca zsákutca. A Váli-vízzel párhuzamos árok mellett, annak nyugati oldalán utat szabályoztunk ki, ezzel párhuzamosan megszűnik a 0213 hrsz. út augusztus 8

9 Kerékpárutak, kerékpár-tárolók építése A település úthálózata forgalmi szempontból alkalmas a kerékpár közlekedésre. A 8111 j. összekötőút, mint a település főútja, nagyobb forgalommal bír, ezért ott, kiváltképp annak külterületi szakaszán javasoljuk kerékpárút kiépítését. A nagyobb forgalmat vonzó közösségi létesítményekhez kapcsolódóan szükséges kerékpártárolókat biztosítani. A külterületi utak fejlesztése A szomszédos településeket összekötő utakat a várható forgalomra méretezett pályaszerkezettel kell megépíteni. A külterületi utak mellett 5,0-5,0 m széles sávot szabadon kell tartani, hogy szükség esetén két mezőgazdasági jármű egymás mellett elférjen. Ezen sávon belül kerítést, oszlopot, fát, vagy más fizikai akadályt elhelyezni tilos. A község külterületének ÉK részén a 031; 040; 0102 és 095/44 hrsz. dűlőutakat szélesíteni kell, a földek jobb megközelíthetősége érdekében. További célok Turista útvonalak kijelölése, fejlesztése Tájékoztató rendszer fejlesztése 6. KÖZMŰELLÁTÁS A település közmű- és elektronikus hírközlés-fejlesztési céljai. a lakóterület-fejlesztésekkel összhangban a víz- gáz- elektromos vezetékrendszer, csapadék- és szennyvízelvezető rendszer bővítése Földfeletti tűzcsapok kialakítása Rákötetlen fogyasztók csatlakoztatása a vezetékes szennyvíz-hálózatra A vezetékhálózatokat a tájképvédelmi mezőgazdasági területeken földkábellel kell kiépíteni. A belterületen ugyancsak fölkábeles megoldásra kell törekedni. 7. KÖRNYEZETVÉDELEM Rekultiváció Az évtizedek óta felhagyott dögkút rekultivációja szükséges. Talaj- és talajvízvédelem A település teljes területén tilos a szennyvizek szikkasztása. A burkolt felületekről elfolyó csapadékvíz minőségét ellenőrizni kell. Szükség esetén a befogadóba vezetés előtt olaj- és hordalékfogó műtárgyat kell létesíteni. Az eróziónak leginkább kitett meredek lejtős területeken a rét- vagy erdőgazdálkodás előnyben részesítendő más használati módokkal szemben. Levegőtisztaság-védelem A településen csak olyan létesítmények építése, illetve üzemeltetése engedélyezhető, mely működése során biztosítani tudja, hogy a levegőterhelés az egészségügyi határértékek alatt augusztus 9

10 maradjon és a diffúz vagy pontforrás a BAT-nak megfelelően megállapított kibocsátási határértékek alatt maradjon. Mind a diffúz, mind a pontforrások üzemelése során be kell tartani a működési engedélyben foglaltakat. Az engedélyezések során nem csak az egyes üzemek kibocsátását kell vizsgálni, hanem a meglévő légszennyező forrásokkal együtt okozott légszennyezettséget is. A lakóterületeken és azok közelében jelentős kibocsátást és bűzt okozó létesítmény nem telepíthető. Bűzt okozó tevékenységek védelmi övezetében emberi tartózkodásra szolgáló létesítmény nem építhető. A sertéstelep 650 méteres védőtávolságát be kell tartani. A forgalom okozta nem káros mértékű, de a lakosokat zavaró hatású légszennyezés és az utak porszennyezése ellen a lakóépületek és az utak közé többszintű növénysáv telepítése javasolt, mely a szennyezés nagy részét felfogja és zajvédő hatása is jelentős. A levegő tisztaságának védelme érdekében az üzemi, gazdasági területek köré intenzív, többszintűen kialakított zöldsáv telepítendő. Felszíni vizek védelme A felszíni vizekbe szennyvíz vagy szennyezett csapadékvíz nem vezethető. Hulladékkezelés Az illegális hulladék elhelyezéseket fel kell számolni és a további lerakást meg kell akadályozni pl. többfelé elhelyezett konténerekkel. Zajvédelem A gépjárműforgalomból származó hatások csökkentendők forgalomtechnikai eszközök alkalmazása és zöldsávok telepítése segítségével. A településen az üzemi zajvédelmi határérték a hatályos jogszabályok alapján a következő: Övezet Zajvédelmi határérték (db) nappal éjjel Lakó, intézményi Gazdasági A létesítmények részletes tervezése és kivitelezése, üzemeltetése során biztosítani kell,hogy a védendő területeken, épületekben és helységekben a zaj- és rezgésterhelés feleljen meg a követelményeknek. 8.VÉDŐTERÜLETEK ÉS VÉDŐSÁVOK A tervezett vasútvonal védőtávolsága a szélső vágányoktól mért 50-50m. A országos közút és a tervezett K-Ny irányú településközi út védőtávolsága az úttengelytől mért 50-50m. A 400 KV távvezetékek védőtávolsága m. A 20 KV távvezetékek védőtávolsága 4-4m. A nagynyomású (Pilisvörösvár-Százhalombatta) gázvezeték védőtávolsága 30-30m. A nagyközép-nyomású gázvezeték védőtávolsága 6-6m augusztus 10

11 A 100/2015.(VII.30.) SZÁMÚ KÉPVISELŐ-TESTÜLETI HATÁROZAT 2. SZ. MELLÉKLETE VÁLTOZÁSOK Beavatkozások Lakóterület-fejlesztések: Pedagógusföldek (Hrsz. 02/14), belterületbe vonással: terület: 7,75ha kialakítható telkek száma: 41 Egyéb beavatkozások: Településközpont vegyes terület kijelölése belterületen Terület: 2,47 ha, ebből 0,66 ha a Pedagógusföldek területén. Parkoló kialakítása a sportpályánál (erdőterület megszűnése): Terület: 0,50 ha Erdőterület kialakítása (legelőből, a parkoló csereterülete) Terület: 0,99 ha Területi mérleg: A 2002-ben készült településszerkezeti tervhez még nem készült területi mérleg. A lakóterület-fejlesztésen (és a szerkezeti tervben ugyan szerepeltetett, de mindeddig előkészítetlen, bizonytalan sorsú, csak nyomvonal javaslatként létező közlekedési fejlesztéseken) kívül a változtatások átsorolások (pl. általános mezőgazdasági területből tájképvédelmi korlátozású mezőgazdasági területbe, ami a földhasználatban nem, csak az építményekre vonatkozó szabályozásban jelent eltérést). A területi mérleg elkészítésénél, bár jelen terv szempontjából nem tervezett állapot, a fentiek miatt a lakóterület-fejlesztést is szerepeltetjük augusztus 11

12 A 100/2015.(VII.30.) SZÁMÚ KÉPVISELŐ-TESTÜLETI HATÁROZAT 3. SZ. MELLÉKLETE TERÜLETI MÉRLEG augusztus 12

13 2015. augusztus 13

14 2015. augusztus 14

15 A 100/2015.(VII.30.) SZÁMÚ KÉPVISELŐ-TESTÜLETI HATÁROZAT 4. SZ. MELLÉKLETE A TERÜLETRENDEZÉSI TERVEKKEL VALÓ ÖSSZHANG IGAZOLÁSA Mivel a megalapozó vizsgálat tartalmazza az országos és megyei tervek szerkezeti és övezeti tervlapjainak a községre vonatkozó részleteit, az ismétlések elkerülése végett itt ezeket nem szerepeltetjük. Térségi szerkezeti terv: augusztus 15

16 Fejér Megye Területrendezési Terve - Szerkezeti terv A műszaki infrastruktúra hálózatok és egyedi építmények a településszerkezeti tervben a megyei tervvel egyezően szerepelnek. A nagysebességű vasútvonal térségi szerkezeti terven ábrázolt nyomvonala a tervkészítés időpontjában (2008-9) aktuális változat; a jelenlegi elképzelések szerint a nyomvonal elkerüli Tabajdot. Tabajd külterületét a megyei szerkezeti terv egy kis, erdőgazdálkodási térségbe tartozó területet leszámítva mezőgazdasági térségbe sorolja, aminek 85%-át mezőgazdasági terület-felhasználási egységbe kell sorolni. Számítás: Az igazoló számítás kiinduló adatai a földhivatali adatbázisból (Földhivatali Információs Rendszer, Takarnet) származnak. Fejér Megye Területrendezési Terve nem adja meg a község térségi területfelhasználási egységeinek területét, ezért a hagyományosan vidéki települési térség területét a belterülettel; az erdőgazdálkodási és mezőgazdasági térségek területének összegét pedig az összes külterülettel azonosnak tekintettük. Az erdőgazdálkodási térség területét adat híján CAD programmal mérés útján határoztuk meg, pontossága a területrendezési terv léptékének megfelelő. Tabajd község (földhivatali) külterülete 2307,6770 ha, zártkert: 217,1355 ha Összes külterület: 2524,8125 ha Ebből jelenleg mezőgazdasági terület (gyümölcsös, kert, legelő, rét, szántó, szőlő): 2232,5183 ha Tervezett mezőgazdasági terület (a külterületet érintő fejlesztési terület levonásával): 2232,5183 ha - 7,75ha= 2224,7683 ha Erdőgazdasági térség területe: 24,79 ha Mezőgazdasági térség területe: 2524,8125ha - 24,79ha = 2500,0225 ha 1. Jelenlegi arány: 2232,5183:2500,0225=0,8929 azaz 89,29% > 85% (megyei TrT előírás) 2. Tervezett arány: 2224,7683:2500,0225=0,8899 azaz 88,99% > 85% (megyei TrT előírás) Térségi övezetek: Kiváló termőhelyi adottságú szántóterület övezete Az OTrT 2014 januártól az övezetbe tartozó területeket a megyei területrendezési tervhez képest nagymértékben lecsökkentette (az új, "Jó termőhelyi adottságú szántóterület övezete" létrehozásával összefüggésben). Az OTrT 3. sz. melléklete Tabajdon csak Bélápapuszta fölött jelöl egy kis területet. Tervünk összhangban van az országos és a megyei tervvel: az övezetben beépítésre szánt területet nem jelölünk ki. Jó termőhelyi adottságú szántóterület övezete Az OTrT módosításakor létrehozott új övezet. A község területén új mezőgazdasági területet nem jelölünk ki. Kiváló termőhelyi adottságú erdőterület övezete Az övezetben beépítésre szánt területet nem jelölünk ki. Az erdőterületeket az erdészeti hatóság adatszolgáltatása szerint ábrázoltuk augusztus 16

17 Tájképvédelmi szempontból kiemelten kezelendő terület Az OTrT módosításakor létrehozott új övezet, területe a térképi pontosság lehetőségeit figyelembe véve megegyezik a megyei tervben megszüntetett "Térségi jelentőségű tájképvédelmi terület övezete" területével, ennek alapján (a földrészlet-határokhoz igazítva) ábrázoltuk a településszerkezeti terven. Tervünkben az övezetbe tartozó általános mezőgazdasági területek önálló besorolást (Má-3; Tájképvédelmi korlátozású mezőgazdasági terület) kaptak. A szabályozás során meg kell határozni a területhasználatra és az építmények tájba illeszkedésére vonatkozó szabályokat. Kiemelten érzékeny felszín alatti vízminőség-védelmi terület övezete Az övezetet az új OTrT megszüntette; mindamellett a tervben nem jelölünk ki bányászati területeket, ilyen tevékenység jelenleg sem folyik. Országos ökológiai hálózat övezete Magterület övezete: az övezetben beépítésre szánt területet, bányaterületet nem jelölünk ki. Az övezetbe tartozó területek részben mezőgazdasági (MÁ-2, korlátozott használatú mezőgazdasági terület), részben erdő-, részben természetközeli területek; melyeken építmény nem helyezhető el. A terület helyi védelem alatt áll. Ökológiai folyosó övezete: az övezetben beépítésre szánt területet, bányaterületet nem jelölünk ki. Erdőtelepítésre alkalmas terület övezete: Az övezetben beépítésre szánt területet nem jelölünk ki. Földtani veszélyforrás területének övezete: Bár a megyei terv a község területét ebbe az övezetbe sorolja, az előzetes véleménykérésre adott válaszában a Veszprémi Bányakapitányság szerint "a község területe nem tekinthető felszínmozgás veszélyes területnek." Ennélfogva a tervben nem határoltunk le földtani veszélyforrás területeket. A Fejér Megye Közgyűlése 3/2009.(II. 12.) K.H.Sz. határozatában szereplő övezetek: Térségi hulladéklerakó hely kijelöléséhez vizsgálat alá vonható terület övezete: A terv készítése során nem merült fel térségi hulladéklerakó hely kijelölésének igénye. Szélerőmű elhelyezéséhez vizsgálat alá vonható terület övezete: A terv készítése során nem merült fel szélerőmű elhelyezésének igénye augusztus 17

18 A 100/2015.(VII.30.) SZÁMÚ KÉPVISELŐ-TESTÜLETI HATÁROZAT 5. SZ. MELLÉKLETE BIOLÓGIAI AKTIVITÁSÉRTÉK-SZÁMÍTÁS A lakóterület-fejlesztések közül a külterületet érintőt az előző képest a 02/17 hrsz. (átlagosnál jobb minőségű szántó) területtel csökkent, jelen terv szempontjából pozitív változást jelent. Új beépítésre szánt övezetet nem jelöltünk ki, ezért aktivitásérték-számítás sem készült. Mindamellett, az erdőterületből kivonandó, 0,5 ha területet az út túloldalán az önkormányzati tulajdonban lévő 0,99ha terület erdősítésével pótoljuk augusztus 18

MEZŐLAK KÖZSÉG TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZEINEK MÓDOSÍTÁSA

MEZŐLAK KÖZSÉG TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZEINEK MÓDOSÍTÁSA MEZŐLAK KÖZSÉG TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZEINEK MÓDOSÍTÁSA Mezőlak Község Önkormányzata Képviselő-testületének a az 57/2009 (VIII. 27.) önkormányzati határozattal elfogadott áról 2015. október 2 MEGRENDELŐ:

Részletesebben

1. A SZERKEZETI TERV LEÍRÁSA

1. A SZERKEZETI TERV LEÍRÁSA SZERKEZETI TERV LEÍRÁS a 251 sz. főút és a 2502 j. ök. út építési területére megnevezésű Szerkezeti tervlaphoz 1. A SZERKEZETI TERV LEÍRÁSA 1. 1. A területfelhasználás Beépítésre nem szánt területek KÖu

Részletesebben

BADACSONYTÖRDEMIC HATÁLYOS TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERV

BADACSONYTÖRDEMIC HATÁLYOS TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERV Az 58/2015. (IV. 28.) Kt. határozat 2. sz. e BADACSONYTÖRDEMIC HATÁLYOS TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERV LEÍRÁSÁT MÓDOSÍTÓ DOKUMENTUM 1. A hatályos településszerkezeti leírás 5. fejezet (5) bekezdés e) pontja

Részletesebben

ŐCSÉNY KÖZSÉG TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVÉNEK FELÜLVIZSGÁLATA ÉS MÓDOSÍTÁSA 2009. Szakági alátámasztó munkarészek

ŐCSÉNY KÖZSÉG TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVÉNEK FELÜLVIZSGÁLATA ÉS MÓDOSÍTÁSA 2009. Szakági alátámasztó munkarészek ŐCSÉNY KÖZSÉG TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVÉNEK FELÜLVIZSGÁLATA ÉS MÓDOSÍTÁSA 2009. Szakági alátámasztó munkarészek TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERVÉNEK ÉS A TERÜLETRENDEZÉSI TERVEK ÖSSZHANGJÁT IGAZOLÓ VIZSGÁLATA Őcsény

Részletesebben

Nemesgörzsöny Község Településrendezési Tervének kivonata

Nemesgörzsöny Község Településrendezési Tervének kivonata A TERÜLETRENDEZÉSI TERVEK ÉS A TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERV ÖSSZHANGJÁT IGAZOLÓ MUNKARÉSZ A településrendezési tervek készítése során figyelembe kell venni a magasabb szintű területrendezési tervek szabályozásait.

Részletesebben

BODA TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZEINEK 2015. ÉVI MÓDOSÍTÁSA

BODA TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZEINEK 2015. ÉVI MÓDOSÍTÁSA K O K A S É S T Á R S A T E R V E Z Õ K F T. ÉPÍTÉSZ ÉS TELEPÜLÉSTERVEZÕ IRODA Tel/Fax: (72) 324-326 Iroda: 7624 Pécs, Budai Nagy A. u. 1. Levélcím: 7627 Pécs, Havihegyi út 66. E-mail: kokas@minicomp.hu

Részletesebben

KARCAG VÁROS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVÉNEK MÓDOSÍTÁSA

KARCAG VÁROS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVÉNEK MÓDOSÍTÁSA E X! É p í t é s z i r o d a K f t. 5000 Szolnok, Hunyadi út 41. tel. / fax : (56) 423 651 KARCAG VÁROS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVÉNEK MÓDOSÍTÁSA Településszerkezeti terv (módosítás 2005.) Megállapította

Részletesebben

II.3. ALÁTÁMASZTÓ JAVASLAT (Településrendezés és változással érintett területek) Munkarész a 314/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet 3. melléklete szerinti

II.3. ALÁTÁMASZTÓ JAVASLAT (Településrendezés és változással érintett területek) Munkarész a 314/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet 3. melléklete szerinti ALÁTÁMASZTÓ JAVASLAT (Településrendezés és változással érintett területek) Munkarész a 314/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet 3. melléklete szerinti tartalommal készült a település sajátosságainak figyelembevételével.

Részletesebben

3. ALÁTÁMASZTÓ MUNKARÉSZEK Módosítási helyszín 3.1. Területrendezési tervi megfelelés igazolása 3.2. Településrendezés, tájrendezés 3.3.

3. ALÁTÁMASZTÓ MUNKARÉSZEK Módosítási helyszín 3.1. Területrendezési tervi megfelelés igazolása 3.2. Településrendezés, tájrendezés 3.3. 3. ALÁTÁMASZTÓ MUNKARÉSZEK Módosítási helyszín 3.1. Területrendezési tervi megfelelés igazolása 3.2. Településrendezés, tájrendezés 3.3. Környezetalakítás 3.4. Közlekedés 3.5. Közművesítés 3.6. Hírközlés

Részletesebben

TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVÉNEK KISMÉRTÉKŰ MÓDOSÍTÁSA ÉS AKTUALIZÁLÁSA

TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVÉNEK KISMÉRTÉKŰ MÓDOSÍTÁSA ÉS AKTUALIZÁLÁSA PROVINCIA TERÜLETFEJLESZTÉSI ÉS ÉPÍTÉSZETI TERVEZŐ KFT Levélcím: 3529 Miskolc, Derkovits u. 52. Telephely: 3527 Miskolc, Bajcsy-Zsilinszky út 9. I/2 Tel/Fax: /46/ 356-345, /46/ 313-476 E-mail: provinciaterv@gmail.com

Részletesebben

TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERVE

TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERVE E X! É p í t é s z i r o d a K f t. 5000 Szolnok, Hunyadi út 41. tel. / fax : (56) 423 651 ABÁDSZALÓK VÁROS TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERVE jóváhagyva a 124/2005. (XI. 24.) számú határozattal 2010. február 11.

Részletesebben

C E G L É D V Á R O S

C E G L É D V Á R O S C E G L É D V Á R O S TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERV RÉSZLEGES MÓDOSÍTÁSA SZABÁLYOZÁSI TERV ÉS HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT RÉSZLEGES MÓDOSÍTÁSA A 03/24, 03/43 ÉS 0334/6 HRSZ. TERÜLETEKRE VONATKOZÓAN JÓVÁHAGYOTT

Részletesebben

H a t á r o z a t t a l j ó v á h a g y o t t t e l e p ü l é s s z e r k e z e t i t e r v

H a t á r o z a t t a l j ó v á h a g y o t t t e l e p ü l é s s z e r k e z e t i t e r v H a t á r o z a t t a l j ó v á h a g y o t t t e l e p ü l é s s z e r k e z e t i t e r v Településszerkezeti tervi leírás 97/2010. Kt.sz. határozat 103/2011. Kt. sz. határozat 2/2013.Kt. határozat 4/2015.

Részletesebben

TELEPÍTÉSI TANULMÁNYTERV. Debrecen, 2013. augusztus hó

TELEPÍTÉSI TANULMÁNYTERV. Debrecen, 2013. augusztus hó LENGYEL ÉPÍTÉSZ MŰTEREM KFT. 4027 Debrecen, Egyetem sgt. 21. 1/2. Telefon / fax: (52) 425 428, (52) 532 896 E-mail: lengyel @ lengyelepitesz.t-online.hu Debrecen, 41. számú vrk. Debrecen-Nagykereki vasútvonal

Részletesebben

A módosítások elhelyezkedése

A módosítások elhelyezkedése SZENTKIRÁLYSZABADJA TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZÖK MÓDOSÍTÁSA A MÓDOSÍTÁSI IGÉNYEK BEMUTATÁSA, CÉLJA ÉS HATÁSA 9 8 5 7 6 1 3 4 2 A módosítások elhelyezkedése 1. A 638/3 hrsz-ú telket érintő módosítás Az ingatlan

Részletesebben

1. ELŐZMÉNYEK 2. A TERVEZÉSI TERÜLET ADOTTSÁGAI

1. ELŐZMÉNYEK 2. A TERVEZÉSI TERÜLET ADOTTSÁGAI EGRI ÉPÍTÉSZ IRODA KFT. 3300 Eger, Dobó utca 18. Heves Megyei Bíróság mint Cégbíróság Cg. 10-09-021606 Tel.: 36/511-570 Fax: 36/411-890 E-mail: egriepir@egriepir.hu Munkaszám: 022010/2 1. ELŐZMÉNYEK MŰSZAKI

Részletesebben

LUGOSI ÉS TÁRSAI ÉPÍTÉSZ BT 7625 PÉCS, ANTÓNIA U 5. TEL: 72/216898, 20/3651260 KÁRÁSZ HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATÁNAK MÓDOSÍTÁSA (EGYEZTETÉSI ANYAG)

LUGOSI ÉS TÁRSAI ÉPÍTÉSZ BT 7625 PÉCS, ANTÓNIA U 5. TEL: 72/216898, 20/3651260 KÁRÁSZ HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATÁNAK MÓDOSÍTÁSA (EGYEZTETÉSI ANYAG) LUGOSI ÉS TÁRSAI ÉPÍTÉSZ BT 7625 PÉCS, ANTÓNIA U 5. TEL: 72/216898, 20/3651260 KÁRÁSZ HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATÁNAK MÓDOSÍTÁSA (EGYEZTETÉSI ANYAG) TERVEZŐ LUGOSI ÁGNES TT1-02-0141 PÉCS, 2013. JÚNIUS 30.

Részletesebben

Nyírábrány Nagyközség 6 tervezési egységét érintő településrendezési terv módosítás TELEPÍTÉSI TANULMÁNYTERV. Törzsszám: /2014

Nyírábrány Nagyközség 6 tervezési egységét érintő településrendezési terv módosítás TELEPÍTÉSI TANULMÁNYTERV. Törzsszám: /2014 P-ART Stúdió Kft 4400 Nyíregyháza, Legyező út 78/3 E-mail: veresis55@gmailcom Nyírábrány Nagyközség 6 tervezési egységét érintő településrendezési terv módosítás TELEPÍTÉSI TANULMÁNYTERV Törzsszám: /2014

Részletesebben

I.1.5. TERÜLETRENDEZÉSI TERVI MEGFELELÉS IGAZOLÁSA

I.1.5. TERÜLETRENDEZÉSI TERVI MEGFELELÉS IGAZOLÁSA I.1.5. TERÜLETRENDEZÉSI TERVI MEGFELELÉS IGAZOLÁSA Vizsgálat alapja Jelen összeállítás a 19/2011.(XI.29.)számú önkormányzati rendelettel elfogadott 2011. december 12-tıl hatályos Bács-Kiskun Megyei Területrendezési

Részletesebben

Tervezõk névsora. Tóalmás Településszerkezeti-, Övezeti Tervének (külterület), valamint a Helyi Építési Szabályzatának módosítása

Tervezõk névsora. Tóalmás Településszerkezeti-, Övezeti Tervének (külterület), valamint a Helyi Építési Szabályzatának módosítása BAU-URB Tsz.: 56/2012. Tervező és Tanácsadó Kft. 1112.Budapest, Dayka Gábor utca 94. Tel/Fax.: 319-36-44 Tervezõk névsora Tóalmás Településszerkezeti-, Övezeti Tervének (külterület), valamint a Helyi Építési

Részletesebben

3. ALÁTÁMASZTÓ MUNKARÉSZ Módosítási helyszín 3.1. Településtervezés, tájrendezés 3.2. Területrendezési tervi megfelelés igazolása 3.3.

3. ALÁTÁMASZTÓ MUNKARÉSZ Módosítási helyszín 3.1. Településtervezés, tájrendezés 3.2. Területrendezési tervi megfelelés igazolása 3.3. 3. ALÁTÁMASZTÓ MUNKARÉSZ Módosítási helyszín 3.1. Településtervezés, tájrendezés 3.2. Területrendezési tervi megfelelés igazolása 3.3. Közlekedés 3.4. Környezetalakítás 3.5. Közművesítés 3.6. Hírközlés

Részletesebben

Településszerkezeti terv módosítások leírása. I. Ipari park további fejlesztési, bővítési területének (belterületbe vonandó terület) kijelölése

Településszerkezeti terv módosítások leírása. I. Ipari park további fejlesztési, bővítési területének (belterületbe vonandó terület) kijelölése Településszerkezeti terv módosítások leírása 294/2014.(IX.30.) Kt. határozat melléklete I. Ipari park további fejlesztési, bővítési területének (belterületbe vonandó terület) kijelölése Indoklás: A város

Részletesebben

ABÁDSZALÓK VÁROS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVE

ABÁDSZALÓK VÁROS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVE E X! É p í t é s z i r o d a K f t. 5000 Szolnok, Hunyadi út 41. tel. / fax : (56) 423 651 ABÁDSZALÓK VÁROS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVE Településszerkezeti terv törzsszám : GJ-0315 Szolnok, 2005. november

Részletesebben

VEKERD TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERVE

VEKERD TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERVE C Í V I S T E R V TELEPÜLÉSTERVEZŐ ÉS ÉPÍTÉSZ IRODA BETÉTI TÁRSASÁG Levelezési cím: 4031 Debrecen, Derék utca 245 Iroda: Debrecen, Széchenyi utca 8 sz. Tel:(30) 9818-172, Tel/fax: (52) 531-732 Email: civisterv

Részletesebben

TÖBB RÉSZTERÜLETRE SZÓLÓ MÓDOSÍTÁSÁHOZ

TÖBB RÉSZTERÜLETRE SZÓLÓ MÓDOSÍTÁSÁHOZ ELŐZETES ( ELSŐKÖRÖS ) VÉLEMÉNYKÉRÉS GYÖNGYÖS VÁROS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZEINEK TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERVÉNEK, VALAMINT HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATÁNAK TÖBB RÉSZTERÜLETRE SZÓLÓ MÓDOSÍTÁSÁHOZ CÍME: TERVEZŐ:

Részletesebben

1. JÓVÁHAGYÁSRA KERÜLŐ MUNKARÉSZEK Településszerkezeti terv módosítása /2015.( ) határozat-tervezet a szerkezeti terv módosításáról mellékletekkel

1. JÓVÁHAGYÁSRA KERÜLŐ MUNKARÉSZEK Településszerkezeti terv módosítása /2015.( ) határozat-tervezet a szerkezeti terv módosításáról mellékletekkel 1. JÓVÁHAGYÁSRA KERÜLŐ MUNKARÉSZEK Településszerkezeti terv módosítása /2015.( ) határozat-tervezet a szerkezeti terv módosításáról mellékletekkel Helyi építési szabályzat (HÉSZ) módosítása /2015.( ) önkormányzati

Részletesebben

1. CÍMLAP TÁLLYA KÖZSÉG TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVE K-1 JELŰ KORSZERŰSÉGI FELÜLVIZSGÁLATA

1. CÍMLAP TÁLLYA KÖZSÉG TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVE K-1 JELŰ KORSZERŰSÉGI FELÜLVIZSGÁLATA 1. CÍMLAP TÁLLYA KÖZSÉG TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVE K-1 JELŰ KORSZERŰSÉGI FELÜLVIZSGÁLATA TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERV MÓDOSÍTÁSA Megrendelő: Tállya község Önkormányzata Tállya Rákóczi utca 34. 3907 Tervező:

Részletesebben

A törvény jelentősége:

A törvény jelentősége: Magó Erzsébet osztályvezető Belügyminisztérium Területrendezési és Településügyi Főosztály 2012. április 26. Az Agglomerációs törvény (továbbiakban: Törvény) 2005. szeptember 1-én lépett hatályba. A törvény

Részletesebben

TISZAFÖLDVÁR VÁROS TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERVE

TISZAFÖLDVÁR VÁROS TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERVE E X! É p í t é s z i r o d a K f t. 5000 Szolnok, Hunyadi út 41. tel. / fax : (56) 423 651 TISZAFÖLDVÁR VÁROS TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERVE Jóváhagyva Tiszaföldvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének

Részletesebben

érintett terület címe, önkormányzati képviselő Klebelsberg telep, 21843., 24844. hrsz.

érintett terület címe, önkormányzati képviselő Klebelsberg telep, 21843., 24844. hrsz. 1 2 3 5 6 Klebelsberg telep, 21843., 24844. Bajai út 25920. Lauer István Klebelsberg telep 21841/1. Szőregi tanyák 02423/1., 2. hrsz Subasa dűlő 2. kereskedelmi, gazdasági, szolgáltató övezet és védelmi

Részletesebben

6600 Szentes, Kossuth tér 6. e-mail: wittek@szentes.hu tel.: 63/510-390, 20/9769-391 fax.:63/510-388

6600 Szentes, Kossuth tér 6. e-mail: wittek@szentes.hu tel.: 63/510-390, 20/9769-391 fax.:63/510-388 SZENTES VÁROS ÖNKORMÁNYZAT FŐ ÉPÍTÉSZ 6600 Szentes, Kossuth tér 6. e-mail: wittek@szentes.hu tel.: 63/510-390, 20/9769-391 fax.:63/510-388 Témafelelős: Wittek Krisztina főépítész Iktatószám: E 20543 11

Részletesebben

ELŐSZÁLLÁS NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT. /2013.() Kt. számú rendelete a HÉSZ ről szóló 15/2005. (XI. 01.) Kt. számú rendelet módosításáról

ELŐSZÁLLÁS NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT. /2013.() Kt. számú rendelete a HÉSZ ről szóló 15/2005. (XI. 01.) Kt. számú rendelet módosításáról ELŐSZÁLLÁS NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT /2013.() Kt. számú rendelete a HÉSZ ről szóló 15/2005. (XI. 01.) Kt. számú rendelet módosításáról Pomsár és Társai Építész Iroda egyeztetési anyag 2014. február ELŐSZÁLLÁS

Részletesebben

RÁBAPATONA. Településrendezési terv módosítás Előzetes tájékoztatási dokumentáció 2015. augusztus TH-15-02-14

RÁBAPATONA. Településrendezési terv módosítás Előzetes tájékoztatási dokumentáció 2015. augusztus TH-15-02-14 RÁBAPATONA Településrendezési terv módosítás Előzetes tájékoztatási dokumentáció 2015. augusztus TH-15-02-14 2 Rábapatona Településrendezési terv módosítás Előzetes tájékoztatási dokumentáció Aláírólap

Részletesebben

1.) Új kereskedelmi-szolgáltató gazdasági terület kijelölése: (jelen tanulmány témája!)

1.) Új kereskedelmi-szolgáltató gazdasági terület kijelölése: (jelen tanulmány témája!) C Í V I S T E R V VÁROSTERVEZŐ ÉS ÉPÍTÉSZ IRODA BETÉTI TÁRSASÁG Levelezési cím: 4031 Debrecen, Derék utca 245 Iroda: 4025 Debrecen, Széchenyi utca 8 sz. Tel:(30) 9818-172, Tel/fax: (52) 531-732 Email:

Részletesebben

Z S Á M B O K TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVÉNEK RÉSZLEGES MÓDOSÍTÁSA ZSÁMBOK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK 57/2009. (IX. 17.) KT. HATÁROZATA. 2009.

Z S Á M B O K TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVÉNEK RÉSZLEGES MÓDOSÍTÁSA ZSÁMBOK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK 57/2009. (IX. 17.) KT. HATÁROZATA. 2009. Z S Á M B O K TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVÉNEK RÉSZLEGES MÓDOSÍTÁSA ZSÁMBOK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK 57/2009. (IX. 17.) KT. HATÁROZATA A 64/2005.(XI. 29.) ÖNK. HATÁROZATTAL ELFOGADOTT TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERV

Részletesebben

Urbanisztika I. m á s o d i k e l ő a d á s. A terület-, és településrendezés dokumentumai, kapcsolata, a tervek rendszere, szerkezeti terv

Urbanisztika I. m á s o d i k e l ő a d á s. A terület-, és településrendezés dokumentumai, kapcsolata, a tervek rendszere, szerkezeti terv Urbanisztika I. m á s o d i k e l ő a d á s A terület-, és településrendezés dokumentumai, kapcsolata, a tervek rendszere, szerkezeti terv dr. Kovács Péter A terület-, és településrendezés dokumentumai

Részletesebben

TISZATARJÁN KÖZSÉG TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVÉNEK KISMÉRTÉKŰ MÓDOSÍTÁSÁHOZ JÓVÁHAGYÁSRA KERÜLŐ MUNKARÉSZ

TISZATARJÁN KÖZSÉG TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVÉNEK KISMÉRTÉKŰ MÓDOSÍTÁSÁHOZ JÓVÁHAGYÁSRA KERÜLŐ MUNKARÉSZ PROVINCIA TERÜLETFEJLESZTÉSI ÉS ÉPÍTÉSZETI TERVEZŐ KFT Levélcím: 3529 Miskolc, Derkovits u 52 Telephely: 3527 Miskolc, Bajcsy- Zsilinszky út I/2 Tel/Fax: 46/356-345, Mobil:06/530-6676 E-mail: provinciaterv@gmailcom

Részletesebben

PUSZTAMAGYARÓD TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERV 1 PUSZTAMAGYARÓD TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERV. Szerkezeti terv elfogadva a 51/2009. (VI.30.) sz.

PUSZTAMAGYARÓD TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERV 1 PUSZTAMAGYARÓD TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERV. Szerkezeti terv elfogadva a 51/2009. (VI.30.) sz. PUSZTAMAGYARÓD TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERV 1 PUSZTAMAGYARÓD TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERV Szerkezeti terv elfogadva a 51/2009. (VI.30.) sz. határozattal Szabályozási terv és Helyi Építési Szabályzat jóváhagyva a

Részletesebben

4. A TELEPÜLÉSSZERKEZETI- ÉS SZABÁLYOZÁSI TERVEN TÖRTÉNŐ VÁLTOZÁSOK LEÍRÁSA

4. A TELEPÜLÉSSZERKEZETI- ÉS SZABÁLYOZÁSI TERVEN TÖRTÉNŐ VÁLTOZÁSOK LEÍRÁSA 4. A TELEPÜLÉSSZEREZETI- ÉS SZABÁLYOZÁSI TERVEN TÖRTÉNŐ VÁLTOZÁSO LEÍRÁSA 4.1 A módosítások bemutatása A rendezési terv módosítása során 12 terület módosítására kerül sor. A módosítani kívánt területek

Részletesebben

Tervezet ARNÓT KÖZSÉG Önkormányzat Képviselő-testületének../2013.(V.18.) önkormányzati rendelete

Tervezet ARNÓT KÖZSÉG Önkormányzat Képviselő-testületének../2013.(V.18.) önkormányzati rendelete Tervezet ARNÓT KÖZSÉG Önkormányzat Képviselő-testületének../2013.(V.18.) önkormányzati rendelete A Helyi Építési Szabályzatról szóló a hatályos 21/2008.(XII.17.) önkormányzati rendelet módosításáról ARNÓT

Részletesebben

Előzetes kiértesítés Péteri község településrendezési eszközeinek módosításához. Tartalom: Testületi határozat A módosítások tartalma, hatásterülete

Előzetes kiértesítés Péteri község településrendezési eszközeinek módosításához. Tartalom: Testületi határozat A módosítások tartalma, hatásterülete Előzetes kiértesítés Péteri község településrendezési eszközeinek módosításához Tartalom: Testületi határozat A módosítások tartalma, hatásterülete A módosítások tartalma, hatás területe A Képviselő-testület

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ. Sajóbábony Településrendezési terve 2005-ben készült és került jóváhagyásra.

TÁJÉKOZTATÓ. Sajóbábony Településrendezési terve 2005-ben készült és került jóváhagyásra. TÁJÉKOZTATÓ Sajóbábony Településrendezési terve 2005-ben készült és került jóváhagyásra. I. A területre jelenleg a következő településrendezési eszközök vannak hatályban: Sajóbábony Település-rehabilitációs

Részletesebben

a Képviselő-testület 2015. december 17-i ülésének jegyzőkönyvéből

a Képviselő-testület 2015. december 17-i ülésének jegyzőkönyvéből Lajosmizse Város Önkormányzata KIVONAT Kihagyva a kihagyandókat! a Képviselő-testület 2015. december 17-i ülésének jegyzőkönyvéből 154/2015.(XII.17.) ÖH Településszerkezeti terv módosítása Határozat Lajosmizse

Részletesebben

FÜRGED TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERV

FÜRGED TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERV FÜRGED TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERV 48/2009. (VI.17.) határozattal elfogadott Településszerkezeti terv 8/2009. (VI.22.) önkormányzati rendelettel jóváhagyott Helyi Építési Szabályzat MÓDOSÍTÁSA Megbízó Fürged

Részletesebben

(1) A HÉSZ 21. (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

(1) A HÉSZ 21. (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: PÜSPÖKLADÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 8/2015. (V. 1.) önkormányzati rendelete Püspökladány Város Helyi Építési Szabályzatáról és Szabályozási Tervéről szóló 7/2005. (V. 27.) önkormányzati

Részletesebben

ABONY VÁROS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVÉNEK TÖBB TERÜLETEN TÖRTÉNŐ MÓDOSÍTÁSA ELŐZETES TÁJÉKOZTATÁSI DOKUMENTÁCIÓ

ABONY VÁROS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVÉNEK TÖBB TERÜLETEN TÖRTÉNŐ MÓDOSÍTÁSA ELŐZETES TÁJÉKOZTATÁSI DOKUMENTÁCIÓ 1 Sz: 5/2015. ABONY VÁROS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVÉNEK TÖBB TERÜLETEN TÖRTÉNŐ MÓDOSÍTÁSA ELŐZETES TÁJÉKOZTATÁSI DOKUMENTÁCIÓ (314/2012. (XI.08.) Korm. rendelet 37. szerinti dokumentáció) Tervező: Kiszelovics

Részletesebben

E l ő t e r j e s z t é s. Püspökladány Város Szerkezeti és Szabályozási Tervének részbeni módosításáról

E l ő t e r j e s z t é s. Püspökladány Város Szerkezeti és Szabályozási Tervének részbeni módosításáról Püspökladány Város Polgármesterétől 4150 Püspökladány, Bocskai u. 2. sz. Készítette: Oláh Károly E l ő t e r j e s z t é s Püspökladány Város Szerkezeti és Szabályozási Tervének részbeni módosításáról

Részletesebben

Az önkormányzati és területfejlesztési miniszter, valamint a környezetvédelmi és vízügyi miniszter. /2006. ( ) ÖTM-KvVM r e n d e l e t e

Az önkormányzati és területfejlesztési miniszter, valamint a környezetvédelmi és vízügyi miniszter. /2006. ( ) ÖTM-KvVM r e n d e l e t e Az önkormányzati és területfejlesztési miniszter, valamint a környezetvédelmi és vízügyi miniszter /2006. ( ) ÖTM-KvVM r e n d e l e t e a területek biológiai aktivitásértékének számításáról Az épített

Részletesebben

T P. T P TALENT-PLAN Kft. 9023 Győr, Richter J.u.11. Tel: 96/418-373; Fax: 96/418-699; E-mail: talent_plan@arrabonet.hu - 2 -

T P. T P TALENT-PLAN Kft. 9023 Győr, Richter J.u.11. Tel: 96/418-373; Fax: 96/418-699; E-mail: talent_plan@arrabonet.hu - 2 - T P T A L E N T P L A N Tervezõ, Szolgáltató és Kereskedelmi Kft. 9023 Gyõr, Richter János u. 11. Tel: 96/418 373; Fax: 96/418 699; E mail: talent_plan@arrabonet.hu VÉRTESKETHELY TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERV

Részletesebben

KESZÜ TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZEINEK 2014. ÉVI MÓDOSÍTÁSA

KESZÜ TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZEINEK 2014. ÉVI MÓDOSÍTÁSA K O K A S É S T Á R S A T E R V E Z Õ K F T. ÉPÍTÉSZ ÉS TELEPÜLÉSTERVEZÕ IRODA Tel/Fax: (72) 324-326 Iroda: 7624 Pécs, Budai Nagy A. u. 1. Levélcím: 7627 Pécs, Havihegyi út 66. E-mail: kokas@minicomp.hu

Részletesebben

SUKORÓ TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERVÉNEK, HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATÁNAK ÉS SZABÁLYOZÁSI TERVÉNEK MÓDOSÍTÁSA

SUKORÓ TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERVÉNEK, HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATÁNAK ÉS SZABÁLYOZÁSI TERVÉNEK MÓDOSÍTÁSA SUKORÓ TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERVÉNEK, HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATÁNAK ÉS SZABÁLYOZÁSI TERVÉNEK MÓDOSÍTÁSA a 034/11, 034/12 és 034/28-as hrsz-ú ingatlanokra vonatkozóan 2015. május A településfejlesztési koncepcióról,

Részletesebben

REGIOPLAN KECSKÉD TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERV MÓDOSÍTÁS

REGIOPLAN KECSKÉD TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERV MÓDOSÍTÁS Gyır, 2011.09. HÓ Msz.:Rp.I.189-2 Munkaszám: Rp.I.189-2 Pekkerné Szabó Piroska Felelıs tervezık: Településrendezés Tájrendezés, környezetalakítás okl. táj- és kertépítész okl. táj- és környezetrendezési

Részletesebben

Tolmács Község Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2014. (XII.19.) RENDELETE

Tolmács Község Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2014. (XII.19.) RENDELETE Tolmács Község Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2014. (XII.19.) RENDELETE a helyi építési szabályzat módosításáról Tolmács Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Magyarország helyi önkormányzatairól

Részletesebben

MÁRKÓ KÖZSÉG TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZEINEK RÉSZLEGES MÓDOSÍTÁSA

MÁRKÓ KÖZSÉG TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZEINEK RÉSZLEGES MÓDOSÍTÁSA MÁRKÓ KÖZSÉG TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZEINEK RÉSZLEGES MÓDOSÍTÁSA 7/2013.(II.12.), 12/2013.(III.12.) ÉS A 16/2015.(II.11.) SZ.ÖNK. HATÁROZATTAL ELFOGADOTT TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI DÖNTÉSEK ALAPJÁN 314 / 2012.

Részletesebben

Tanulmányterv - Derecske TRT 2014. 1.sz. módosítás Szilágyi Lajos vállalkozó érdekében történő Településrendezési tervezési feladatok

Tanulmányterv - Derecske TRT 2014. 1.sz. módosítás Szilágyi Lajos vállalkozó érdekében történő Településrendezési tervezési feladatok C Í V I S T E R V VÁROSTERVEZŐ ÉS ÉPÍTÉSZ IRODA BETÉTI TÁRSASÁG Levelezési cím: 4031 Debrecen, Derék utca 245 Iroda: 4025 Debrecen, Széchenyi utca 8 sz. Tel:(30) 9818-172, Tel/fax: (52) 531-732 Email:

Részletesebben

M E N D E. 2014. január

M E N D E. 2014. január M E N D E TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVÉNEK MÓDOSÍTÁSA A 0126/17 HRSZ. TERÜLETRE VONATKOZÓAN MENDE KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ TESTÜLETÉNEK 22/2013. (XII. 20.) KT. RENDELETE A 11/2002. (X. 8.) KT. RENDELETTEL

Részletesebben

3. KÖZLEKEDÉSI JAVASLATOK. 3.0.1 Előzmények

3. KÖZLEKEDÉSI JAVASLATOK. 3.0.1 Előzmények I.4.2. KÖZLEKEDÉS 3. KÖZLEKEDÉSI JAVASLATOK 3.0.1 Előzmények Közlekedési szempontból az alábbi tervelőzményeket vettük figyelembe: Országos területrendezési terv (2008. VÁTI) Bács-Kiskun M. területrendezési

Részletesebben

HATÁROZAT TERVEZET. Csévharaszt község Önkormányzata Képviselő-testületének /2014. ( ) számú határozata a Településszerkezeti Terv megállapításáról

HATÁROZAT TERVEZET. Csévharaszt község Önkormányzata Képviselő-testületének /2014. ( ) számú határozata a Településszerkezeti Terv megállapításáról HATÁROZAT TERVEZET Csévharaszt község Önkormányzata Képviselő-testületének /2014. ( ) számú határozata a Településszerkezeti Terv megállapításáról Csévharaszt község Önkormányzata Képviselő-testülete az

Részletesebben

Területrendezési (területi) tervezés

Területrendezési (területi) tervezés A TERÜLETRENDEZÉSI TERVEZÉS KÖZÚTI VONATKOZÁSAI, KÜLÖNÖS TEKINTETTEL AZ ORSZÁGOS TERÜLETRENDEZÉSI TERV FELÜLVIZSGÁLATÁRA Vezető területrendező tervező: Faragó Péter Magyar Regionális Fejlesztési és Urbanisztikai

Részletesebben

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK. 43/2003. (VIII. 28.) számú. r e n d e l e t e

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK. 43/2003. (VIII. 28.) számú. r e n d e l e t e NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK 43/2003. (VIII. 28.) számú r e n d e l e t e Nyíregyháza Általános Rendezési Terve szabályozási előírások és szabályozási terv Tiszavasvári út Tagló utca 0518/33

Részletesebben

a Budapest, III. kerület Mozaik utca Óbudai rakpart Duna folyam HÉV vonal által határolt terület kerületi szabályozási tervét

a Budapest, III. kerület Mozaik utca Óbudai rakpart Duna folyam HÉV vonal által határolt terület kerületi szabályozási tervét ÓBUDA - BÉKÁSMEGYER ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 18/2011. (V.5.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE* a Budapest, III. kerület Mozaik utca Óbudai rakpart Duna folyam HÉV vonal által határolt terület kerületi

Részletesebben

Kesztölc Településrendezési terv módosítása. HÉSZ előírásainak kismértékű módosítása

Kesztölc Településrendezési terv módosítása. HÉSZ előírásainak kismértékű módosítása Településrendezési terv módosítása HÉSZ előírásainak kismértékű módosítása Pro Arch. 2015 Megbízó: Kesztölc Önkormányzat Tervező: Pro Arch. Építész Stúdió /1085 Budapest, József krt. 36./ R. Takács Eszter

Részletesebben

SÁRRÉTUDVARI NAGYKÖZSÉG TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERV

SÁRRÉTUDVARI NAGYKÖZSÉG TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERV Jóváhagyott dokumentáció - 2013. 10.29. SÁRRÉTUDVARI NAGYKÖZSÉG TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERV 1.2- jelű területegységhez kapcsolódó 2013. évi módosítás I. TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERV MÓDOSÍTÁSA II /A. BELTERÜLET

Részletesebben

I. Kerepes Város Településszerkezeti Terve Leírásának (továbbiakban:l) módosításáról szóló határozat 1. sz. melléklete.

I. Kerepes Város Településszerkezeti Terve Leírásának (továbbiakban:l) módosításáról szóló határozat 1. sz. melléklete. I. Kerepes Város Településszerkezeti Terve Leírásának (továbbiakban:l) módosításáról szóló határozat 1. sz. melléklete. 1.) Az L 2. fejezetében (A település igazgatási területe, a belterületi határ módosítás

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. a Képviselő-testület részére. Tisztelt Képviselő-testület!

ELŐTERJESZTÉS. a Képviselő-testület részére. Tisztelt Képviselő-testület! Budapest XII. kerület Hegyvidéki Önkormányzat Alpolgármester A Képviselő-testület nyilvános ülésének anyaga (SZMSZ 17. (1) bek.). ELŐTERJESZTÉS a Képviselő-testület részére Tárgy: A Fővárosi Szabályozási

Részletesebben

ÉPÍTÉSI ÖVEZETEK BEÉPÍTÉSÉNEK ELŐÍRÁSAI. 1. táblázat Lakó övezetek beépítésének előírásai

ÉPÍTÉSI ÖVEZETEK BEÉPÍTÉSÉNEK ELŐÍRÁSAI. 1. táblázat Lakó övezetek beépítésének előírásai /013.(VI.30.) Önk. rendelettel jóváhagyott HÉSZ 5. melléklete ÉPÍTÉSI ÖVEZETEK BEÉPÍTÉSÉNEK ELŐÍRÁSAI 1. táblázat Lakó övezetek beépítésének előírásai // (m ) min-max 3 Nagyvárosias lakóterület építési

Részletesebben

MÁRIAHALOM TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERV SZERKEZETI TERV, SZABÁLYOZÁSI TERV ÉS HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT MÓDOSÍTÁS

MÁRIAHALOM TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERV SZERKEZETI TERV, SZABÁLYOZÁSI TERV ÉS HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT MÓDOSÍTÁS 1 MÁRIAHALOM TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERV SZERKEZETI TERV, SZABÁLYOZÁSI TERV ÉS HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT MÓDOSÍTÁS Megbízó Máriahalom község Önkormányzata Murczin Kálmán Polgármester 2527 Máriahalom, Széchenyi

Részletesebben

PATCA TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVE 1. sz. MÓDOSÍTÁS

PATCA TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVE 1. sz. MÓDOSÍTÁS PATCA TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVE 1. sz. MÓDOSÍTÁS JSZ: 1/2007 JÓVÁHAGYVA A 23/2007. (IV. 27.) SZÁMÚ HATÁROZATTAL ÉS A 6/2007. (IV. 28.) SZÁMÚ RENDELETTEL VIRÁNYI ÉPÍTÉSZ STÚDIÓ KFT 2007. JANUÁR 2 TARTALOMJEGYZÉK

Részletesebben

ARCHITEX É p í t é s z K f t JÁSZLADÁNY NAGYKÖZSÉG TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZEINEK MÓDOSÍTÁSA ALAPDOKUMENTUMOK. tsz.: 213/15

ARCHITEX É p í t é s z K f t JÁSZLADÁNY NAGYKÖZSÉG TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZEINEK MÓDOSÍTÁSA ALAPDOKUMENTUMOK. tsz.: 213/15 ARCHITEX É p í t é s z K f t S z o l n o k, Verseghy park 8. telefon: 56/789-307 telefax: 56/789-327 e-mail: architex@architexkft.hu JÁSZLADÁNY NAGYKÖZSÉG TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZEINEK MÓDOSÍTÁSA ALAPDOKUMENTUMOK

Részletesebben

MŰSZAKI LEÍRÁS. Tenk község településrendezési tervének módosításához

MŰSZAKI LEÍRÁS. Tenk község településrendezési tervének módosításához EGRI ÉPÍTÉSZ IRODA KFT. 3300 Eger, Dobó utca 18. Heves Megyei Bíróság mint Cégbíróság Cg. 10-09-021606 Tel.: 36/511-570 Fax: 36/411-890 E-mail: egriepir@egriepir.hu Munkaszám: 082007/13 MŰSZAKI LEÍRÁS

Részletesebben

Baracska TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERV HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT ÉS SZABÁLYOZÁSI TERV MÓDOSÍTÁSA. Jóváhagyandó terv 2014. június

Baracska TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERV HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT ÉS SZABÁLYOZÁSI TERV MÓDOSÍTÁSA. Jóváhagyandó terv 2014. június Baracska TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERV HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT ÉS SZABÁLYOZÁSI TERV MÓDOSÍTÁSA Jóváhagyandó terv 2014. június Készítette: Ertl Antal TT 07-0075 településtervező Fehér Vártervező Kft 1 TARTALOMJEGYZÉK:

Részletesebben

CSOPAK TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERV

CSOPAK TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERV CSOPAK TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERV 257/2003. (IX.23.) sz. határozattal jóváhagyott Településszerkezeti terv 16/2003. (XI.1.) sz. rendelettel jóváhagyott Szabályozási terv és Helyi Építési Szabályzat MÓDOSÍTÁSA

Részletesebben

EGERVÁR. TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERV módosítása. 2011. november

EGERVÁR. TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERV módosítása. 2011. november EGERVÁR TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERV módosítása 2011. november

Részletesebben

Budapest III. kerület, Békásmegyeri lakótelep keleti oldal Kerületi Szabályozási Terve. - 38/2008. (VI. 30.) ÖK. számú rendelet -

Budapest III. kerület, Békásmegyeri lakótelep keleti oldal Kerületi Szabályozási Terve. - 38/2008. (VI. 30.) ÖK. számú rendelet - Megrendelő: Budapest III. kerület Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat Polgármesteri Hivatala 1033 Budapest, Fő tér 3. Terv: Budapest III. kerület, Békásmegyeri lakótelep keleti oldal Kerületi Szabályozási Terve

Részletesebben

M E N D E K Ö Z S É G

M E N D E K Ö Z S É G M E N D E K Ö Z S É G TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERVÉNEK MÓDOSÍTÁSA A 0126/17 HRSZ. TERÜLETRE VONATKOZÓAN ÉS A 0126/17 HRSZ. TERÜLET SZABÁLYOZÁSI TERVE ÉS HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATA MENDE KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK

Részletesebben

ISZKASZENTGYÖRGY KÖZSÉG - SZABÁLYOZÁSI TERV, HÉSZ SZERKEZETI TERV MÓDOSÍTÁSA. 2010. augusztus jóváhagyott dokumentáció

ISZKASZENTGYÖRGY KÖZSÉG - SZABÁLYOZÁSI TERV, HÉSZ SZERKEZETI TERV MÓDOSÍTÁSA. 2010. augusztus jóváhagyott dokumentáció ISZKASZENTGYÖRGY KÖZSÉG - SZABÁLYOZÁSI TERV, HÉSZ SZERKEZETI TERV MÓDOSÍTÁSA 2010. augusztus jóváhagyott dokumentáció Tervező: Pomsár és Társai Építész Iroda Kft 1065 Budapest, Nagymező utca 25. Tel: 1

Részletesebben

HATÁROZATTAL JÓVÁHAGYOTT TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERV 25/2004. (III.31.) határozat Településszerkezeti tervi leírás 142/2008.(X.14.

HATÁROZATTAL JÓVÁHAGYOTT TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERV 25/2004. (III.31.) határozat Településszerkezeti tervi leírás 142/2008.(X.14. HATÁROZATTAL JÓVÁHAGYOTT TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERV 25/2004. (III.31.) határozat Településszerkezeti tervi leírás 142/2008.(X.14.) számú határozat Településszerkezeti terv m=1:16 000 T-1 Belterület szerkezeti

Részletesebben

HEREND VÁROS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZEINEK RÉSZLEGES MÓDOSÍTÁSA

HEREND VÁROS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZEINEK RÉSZLEGES MÓDOSÍTÁSA HEREND VÁROS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZEINEK RÉSZLEGES MÓDOSÍTÁSA 100/2013.(IX.17.) SZ. ÖNK. HATÁROZATTAL ELFOGADOTT TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI DÖNTÉS ALAPJÁN 314 / 2012. (XI.8.) KORM. RENDELET 41. SZERINTI EGYSZERŰSÍTETT

Részletesebben

P E T Ő H Á Z A TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERV, SZABÁLYOZÁSI TERV ÉS HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT MÓDOSÍTÁS

P E T Ő H Á Z A TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERV, SZABÁLYOZÁSI TERV ÉS HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT MÓDOSÍTÁS REGIOPLAN KÖRNYEZET ÉS TELEPÜLÉSTERVEZŐ KFT. 9022 GYŐR, APÁCA U. 44. TEL/FAX.: 96/529751, 311304 email: regioplan@regioplan.hu Munkaszám. Rp.I.1136 P E T Ő H Á Z A TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERV, SZABÁLYOZÁSI

Részletesebben

FÖLDES NAGYKÖZSÉG POLGÁRMESTERE 4177 FÖLDES, Karácsony Sándor tér 5. /Fax: (54) 531 000 ; 531 001 E-mail: foldes.ph@gmail.com. a Képviselő-testülethez

FÖLDES NAGYKÖZSÉG POLGÁRMESTERE 4177 FÖLDES, Karácsony Sándor tér 5. /Fax: (54) 531 000 ; 531 001 E-mail: foldes.ph@gmail.com. a Képviselő-testülethez FÖLDES NAGYKÖZSÉG POLGÁRMESTERE 4177 FÖLDES, Karácsony Sándor tér 5. /Fax: (54) 531 000 ; 531 001 E-mail: foldes.ph@gmail.com Iktatószám: 4273-2/2012. 26. E LŐTERJESZTÉS a Képviselő-testülethez a Földesi

Részletesebben

Verő ce TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERV. (TSZT 174/2010 Önk.Hat, SZT 9/2010 Önk.rend.) karbantartása

Verő ce TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERV. (TSZT 174/2010 Önk.Hat, SZT 9/2010 Önk.rend.) karbantartása Verő ce TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERV (TSZT 174/2010 Önk.Hat, SZT 9/2010 Önk.rend.) karbantartása Pro Arch.Építész Stúdió 2011 Megbízó: VERŐCE KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT 2621 Verőce, Árpád út 40. Tervező PRO ARCH.

Részletesebben

Településrendezési terv módosítása

Településrendezési terv módosítása 255/2013. (XII. 30.) számú Kt. határozattal és 26/2013.(XII.30) Önk. rendelettel Jóváhagyott anyag 2013. Megbízó: Tervező Nagymaros város Önkormányzat 2626 Nagymaros Fő tér 5. Pro Arch. Építész Stúdió

Részletesebben

TELEPÍTÉSI TANULMÁNYTERV

TELEPÍTÉSI TANULMÁNYTERV melléklet a../2014.( ) számú önkormányzati határozathoz DEBRECEN MEGYEI JOGÚ VÁROSPOLGÁRMESTERI HIVATAL VÁROSTERVEZÉSI OSZTÁLY Debrecen, Piac utca 20.sz. (52) 511-513, (52) 511-400, fax.: 511-575 e-mail:

Részletesebben

2 A R. 4.. (1) (2) (3) bekezdése az alábbiak szerint változik:

2 A R. 4.. (1) (2) (3) bekezdése az alábbiak szerint változik: Kisbajcs község Önkormányzata Képviselő-testületének 16/2009 (VIII.25.) rendelete a helyi építési szabályzatáról szóló 4/2006. (III.1.) rendelet módosításáról Kisbajcs Község Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT ÉS SZABÁLYOZÁSI TERV MÓDOSÍTÁSA

HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT ÉS SZABÁLYOZÁSI TERV MÓDOSÍTÁSA Munkaszám: HszM-1/2012. Ikt. sz.: 43/2012. HAJDÚSZOBOSZLÓ VÁROS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZEINEK MÓDOSÍTÁSA (2012. ÉVI III. MÓDOSÍTÁS) 2012. ÉVI III. MÓDOSÍTÁS KÜLTERÜLETEN A NÁDUDVARI ÉS HAJDÚBÖSZÖRMÉNYI

Részletesebben

Helyi építési szabályzat módosítása (Rendelettel jóváhagyandó). /2014.(..) önkormányzati rendelet-tervezet a HÉSZ módosításáról mellékletekkel

Helyi építési szabályzat módosítása (Rendelettel jóváhagyandó). /2014.(..) önkormányzati rendelet-tervezet a HÉSZ módosításáról mellékletekkel 1. JÓVÁHAGYÁSRA KERÜLŐ MUNKARÉSZEK Településszerkezeti terv módosítása (Határozattal jóváhagyandó). /2014.(..) határozat-tervezet a településszerkezeti terv módosításáról melléklettel Helyi építési szabályzat

Részletesebben

Nagyhalász Város Településrendezési Tervének módosításához

Nagyhalász Város Településrendezési Tervének módosításához Nagyhalász Város Településrendezési Tervének módosításához Gazdasági és közlekedési terek 2014 Előzetes tájékoztatási dokumentáció ART VITAL Tervező, Építő és Kereskedelmi Kft. 2014. Nagyhalász Város rendezési

Részletesebben

FEKETEERDŐ. Településrendezési tervmódosítás Egyszerűsített eljárás Jóváhagyott dokumentáció 2014. szeptember TH-13-02-21

FEKETEERDŐ. Településrendezési tervmódosítás Egyszerűsített eljárás Jóváhagyott dokumentáció 2014. szeptember TH-13-02-21 FEKETEERDŐ Településrendezési tervmódosítás Egyszerűsített eljárás Jóváhagyott dokumentáció 2014. szeptember TH-13-02-21 2 Feketeerdő településrendezési terv módosítás Jóváhagyott dokumentáció Aláírólap

Részletesebben

BAKONYSZENTLÁSZLÓ. Településrendezési tervmódosítás Egyszerűsített eljárás Véleményezési dokumentáció 2015. július TH-15-02-12

BAKONYSZENTLÁSZLÓ. Településrendezési tervmódosítás Egyszerűsített eljárás Véleményezési dokumentáció 2015. július TH-15-02-12 BAKONYSZENTLÁSZLÓ Településrendezési tervmódosítás Egyszerűsített eljárás Véleményezési dokumentáció 2015. július TH-15-02-12 2 Bakonyszentlászló településrendezési terv módosítás Véleményezési dokumentáció

Részletesebben

A dokumentáció tartalma kizárólag a PESTTERV Kft. hozzájárulásával használható fel, a szerzői jogok védelmére vonatkozó előírások figyelembevételével.

A dokumentáció tartalma kizárólag a PESTTERV Kft. hozzájárulásával használható fel, a szerzői jogok védelmére vonatkozó előírások figyelembevételével. NAGYBÖRZSÖNY TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZEI TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERV JÓVÁHAGYOTT DOKUMENTÁCIÓ PEST MEGYEI TERÜLET-, TELEPÜLÉS-, KÖRNYEZET TERVEZŐ ÉS TANÁCSADÓ KFT. 1085 Budapest, Kőfaragó u. 9. IV. em. Tel.:

Részletesebben

HATÁROZAT. Nemesgulács Község Önkormányzata Képviselő-testületének /2014. (..) számú határozata

HATÁROZAT. Nemesgulács Község Önkormányzata Képviselő-testületének /2014. (..) számú határozata HATÁROZAT Nemesgulács Község Önkormányzata Képviselő-testületének /2014. (..) számú határozata Nemesgulács Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Nemesgulács község közigazgatási területére vonatkozó

Részletesebben

Az egyedi tájérték jogi szabályozásának jelenlegi helyzete

Az egyedi tájérték jogi szabályozásának jelenlegi helyzete Az egyedi tájérték jogi szabályozásának jelenlegi helyzete Dósa Henrietta Táj- és természetvédelmi referens VM, Nemzeti Parki és Tájvédelmi Főosztály Természet védelméről szóló 1996. évi LIII. Törvény

Részletesebben

Bevezetés. Előzmények

Bevezetés. Előzmények ÉPÍTETT KÖRNYEZET Bevezetés Az építési törvény, és a hozzá kapcsolódó jogszabályok 1998. január 1.-től módosultak, amely következtében megváltozott a településrendezési tervek készítésének menete és formája.

Részletesebben

SZENTES VÁROS ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERI HIVATAL FŐÉPÍTÉSZ

SZENTES VÁROS ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERI HIVATAL FŐÉPÍTÉSZ SZENTES VÁROS ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERI HIVATAL FŐÉPÍTÉSZ 6600 Szentes, Kossuth tér 6. e-mail: wittek@szentes.hu tel.: 63/510-390, 20/9769-391 fax.:63/510-388 Iktatószám: Ügyintéző: Wittek Krisztina főépítész

Részletesebben

ÓBUDA - BÉKÁSMEGYER ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEKŰ 39/2005. (IX.20.) ÖK. SZÁMÚ RENDELETE

ÓBUDA - BÉKÁSMEGYER ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEKŰ 39/2005. (IX.20.) ÖK. SZÁMÚ RENDELETE ÓBUDA - BÉKÁSMEGYER ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEKŰ 39/2005. (IX.20.) ÖK. SZÁMÚ RENDELETE BUDAPEST, III. KERÜLET MIKOVINY U. - FOLYONDÁR U. - PODOLIN U. - DOBERDÓ ÚT KÖZÖTTI TERÜLET KERÜLETI SZABÁLYOZÁSI

Részletesebben

PATCA TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERV HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT ÉS SZABÁLYOZÁSI TERVEK 2. SZ. MÓDOSÍTÁS

PATCA TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERV HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT ÉS SZABÁLYOZÁSI TERVEK 2. SZ. MÓDOSÍTÁS PATCA TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERV HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT ÉS SZABÁLYOZÁSI TERVEK 2. SZ. MÓDOSÍTÁS JSZ: 9/2009 A TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERV ÉS LEÍRÁS JÓVÁHAGYVA A 34/2010.(VIII.8.) SZÁMÚ KT. HATÁROZATTAL A

Részletesebben

A kerületi szabályozási tervre vonatkozó rendelkezések

A kerületi szabályozási tervre vonatkozó rendelkezések ÓBUDA - BÉKÁSMEGYER ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 10/2008. (III.12.) RENDELETE * a Budapest, III. kerület Mozaik utca Óbudai rakpart Duna folyam HÉV vonal által határolt terület kerületi szabályozási

Részletesebben

TARTALOMJEGYZÉK Encsencs településrendezési tervéhez IV. üte SZABÁLYOZÁSI TERVEK ÉS HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT IV. RAJZI MUNKARÉSZEK: IV. SZÖVEGES MUNKARÉSZEK: IV./1 ENCSENCS Településrendezési Terv Helyi

Részletesebben

HÉVÍZGYÖRK KÖZSÉG TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZEI MÓDOSÍTÁSÁNAK PARTNERSÉGI EGYEZTETÉSE

HÉVÍZGYÖRK KÖZSÉG TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZEI MÓDOSÍTÁSÁNAK PARTNERSÉGI EGYEZTETÉSE BUDAPEST HATVAN VASÚTI FŐVONAL REKONSTRUKCIÓS PROJEKT HÉVÍZGYÖRK KÖZSÉG TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZEI MÓDOSÍTÁSÁNAK PARTNERSÉGI EGYEZTETÉSE 2014. JÚLIUS HÓ VÁROSRENDEZÉSI ÉS ÉPÍTÉSZETI TERVEZŐ IRODA TERVEZŐK

Részletesebben

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK. 15/2002. (III. 27.) számú. r e n d e l e t e

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK. 15/2002. (III. 27.) számú. r e n d e l e t e NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK 15/2002. (III. 27.) számú r e n d e l e t e Sóstófürdő Kemecsei u. Állomás u. 15403 hrsz-ú út Napfény u., valamint a Kemecsei u. Állomás u. 27751/156 hrsz-ú

Részletesebben