Budai Sas-hegy TVT a Főváros Közepén

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Budai Sas-hegy TVT a Főváros Közepén"

Átírás

1 Budai Sas-hegy TVT a Főváros Közepén A Déri Claudia ökológus alapítvány pályázata Készítette: Dániel András Biológus (BSC) hallgató 3 évfolyam Budapest, 2009

2 Tartalomjegyzék Bevezetés... 2 Budai hegység kialakulása... 2 Domborzati viszonyok... 5 Geológiai viszonyok... 6 Szerkezeti viszonyok... 8 Hidrogeológiai viszonyok... 8 Dolomitjelenség... 8 A növénytakaró történeti áttekintése Az emberi hatások a vegetációra A szőlőművelés kora a Sas-hegyen A szőlőművelés utáni élet a Sas-hegyen A Sas-hegy flórája A Sas-hegy klasszikus cönológia szemszögéből Mészkedvelő nyílt sziklagyepek Zárt sziklagyepek Dolomit sziklafüves lejtől A Sas-hegy adventív flórája A Sas-hegy faunája A déli lejtő Déli oldal szerepe Köszönetnyilvánítás Felhasznált irodalom Összegzés/Summary Mellékletek Képek

3 Bevezetés: Szakdolgozatom elején szeretném bemutatni azokat a folyamatokat, amelyek a Budaihegység jelenlegi formáját kialakították és lehetővé tették a dolomit vonulatokra jellemző geológiaformák kialakulását. A természetben minden mindennel összefügg. Általános geológiai események bemutatása után, majd kicsit közelebbről a Budai-hegység geológiai folyamatai ismeretében szeretném Sas-hegyen kialakult domborzati viszonyokat is ismertetni. A domborzati viszonyok sok mindent determinálnak, számos speciális jelenség tartozik egy adott geológiai formációhoz. A dolomit mészköveken a dolomitjelenség járul hozzá ahhoz, hogy ezen a területen egyedi vegetáció kép alakuljon ki. A körülmények ismeretében szeretném a vegetációtípusokat, majd az azon kialakul élővilágot ismertetni. Budai-hegység kialakulása A Budai-hegység a hasonló típusú Dunántúli-középhegység része, közepes magasságú ( m), árkos medencékkel és töréses völgyekkel határolt, kisebb sasbércek sorozatából álló, tetőszintjében elegyengetett, tönkösödött röghegység. Ide tartozik a Budai-hegység legfiatalabb tagjaként a Sas-hegy is. A budai hegyekben a legfontosabb kőzet a mészkő, és a dolomit, ezen üledékes kőzetek kialakulása a földtörténeti középkor triász időszakára tehetők. A hegység mai arculatát, alakját az üledékes kőzetképződésen kívül a lemez tektonikai mozgások is jelentősen befolyásolták. A triász időszakában a Thetisz egyik melléknyúlványában, a Parathetisz süllyedő tengervályúban halmozódott fel a dolomit és a mészkő nagyon nagy mennyiségben helyenként 2500 m-nél is nagyobb vastagságban. A dolomit a sekély lagúnákban és tengerek peremterületein alakulhatott ki speciális körülmények között. Legnagyobb tömege a késő triászban alakult ki, ezért is nevezik ebben a korban keletkezet dolomitot fődolomitnak. Ez a sekélytengerekben illetve a tengerparti síkságokban felhalmozott mésziszap dolomitosodásával keletkezett akkor mikor a tenger visszahúzódásával a terület (dagály feletti) síksággá vált, ezáltal a tengeri üledék felszínre került. Ezek a folyamatok periodikusan megismétlődtek, és a felszínen egy nagy kiterjedésű egységes dolomitosodási övet hoztak létre. A dolomit a mészkőből jön létre a magnéziumos tengervíz hatására, a mészkő vagy mésziszap Ca-ionokat a tengervízben lévő Mg-ionok helyettesítik. Mivel a Mg ion nagyobb méretű, a 2

4 helyettesítés rácsfeszültséget okoz, ami a dolomit majdani könnyebb repedezését eredményezi. A fődolomit sajátosságait legjobban a Budai-hegységben megnyitott kőfejtőkben lehet tanulmányozni. Azt tapasztaljuk, hogy milliméteres vastagságból álló hullámos lemezek váltakozva vannak a Megalodus szív alakú kagyló maradványainak tömegét tartalmazó rétegekkel. Fődolomit keletkezése parttól távoli, de nagyon sekély vízzel borított platóhoz köthető, ami időnként szárazra került. A sekély vízben algák tenyésztek, a mélyebb vizű lagúnákban Megalodus kagylók éltek nagy tömegben. Mivel a dolomit csak később, utólagos hatásra keletkezett a mészkőből, így mindkét kőzetnek ismerjük algasávos és megaloduszos változatát. A triász végére a dolomit és a mészkő a budai hegységben kiemelkedett a tengerből (dachsteini mészkő kialakulása után). A jura és a kréta korszakok alatt a felszínük szárazulat volt, további üledékképződés nem történt, más tengeri üledékek maradványát nem találták a területen ebből a korból. A triásztól a krétáig a területen jelentős lemeztektonikai aktivitás nem volt, ez kedvezett a Budai-hegységnek, és környezetének mészkő illetve dolomit felszínén lezajlódó laterális mállási, ill. bauxit- és kúpkarsztképződési folyamatoknak. Ezek a folyamatok hosszan tartó tektonikai nyugalmat igényelnek. Mindez megváltozott mintegy 70 millió évvel ezelőtt. A tangenciális erők hatására ÉNY-DK irányba megtört a Budai-hegység eredeti DNY-ÉK csapású egységes tömbje. Az eocénban az egységes tömbön a sasbércek kiemelkedése és ezzel párhuzamosan az árkok lesüllyedése volt tapasztalható. (lamáriai és illír hegységképző mozgások). Az eocén közepéig a felszín lepusztulás a jellemző, a meredekebb lejtőkről lehordott hordalék a medencék peremén halmozódik fel. A területet kétszer fedte be még üledéktakaró, először a felső eocén táján, majd az egységes megsüllyedés következtében az egész terület megint tengervíz alá került. A budai hegység mezozoóás tömege fedett tönké vált, mert az újonnan keletkezet tenger hol vékonyabb, hol vastagabb üledéktakarója borította be a korábban kiemelkedett domborzat igen jelentős részét. Ez az eocén legvége felé megváltozott, és kiemelkedett a tengerből a terület, de a sasbércek és domborulatok és árkok szintje közel sem emelkedtek olyan magasra, mint az őket körülvevő Északi- (és Déli-kárpátok) kristályos hegységvonulatok tetőfelszíne. Ezekről a magasabban fekvő területekről kavicsos homok folyóvízi hordalék telepítődött a budai hegyek felszínére. A terület másodízben temetődik be üledékkel, de most nem a tengerei üledékképződés a folyamat mozgatórugója a lerakódott anyag forrása, hanem a magashegységekből származó kristályos kavicsos üledék temeti be a felszínt eltérő vastagságban, és intenzitással. (Ebből a hordalékból képződik többek között a Hárs-hegyi 3

5 homokkő konglomeráció is). Ahol ez az üledék csak vékony rétegben rakódik le a további lemeztektonikai folyamatok, és mállási folyamatok során teljesen lekopik. Az eredeti kőzet megint a felszínre kerül, ezeket nevezzük exhumált tönköknek. Ahol meg véglegesen megmarad az üledék borítottsága azok fedett tönkök maradnak. Az exhumált rögök, ill. a János-hegyi Hármashatár-hegyi csoportjának központi kiemelkedése következett, ezek peremei, és az árkos medencék viszont váltózó intenzitással megsüllyedtek, a peremi rögökre nagy vastagságban kiscelli agyag épült. Az oligocén végétől a Budai-hegység rögeit erős tektonikai mozgások háborgatták, a felső miocénban a peremterületeken tengerpart közeli mésztakaró rakódott le, ami a szarmata és a lajtai mészkő kialakulásához vezetett. A miocén végén kialakult szarmata elemek alatt lassú süllyedés indult. Majd rövid nyugalmi szakasz után a süllyedés általánossá vált, ennek következtében alakulhatott ki egy csekély sótartalmú sekély Pannon beltenger, ami nagyobb rögtetők környékét is elborította. A Szabadság-hegy Szécsényi-hegy akkori helyén nem hegyek, hanem mocsaras tavak voltak ezeket, területeket nem borította el a beltenger. Itt indult meg a hévforrások által táplált édesvízi mészkő kialakulása, a Tétényi-fennsík és a Zsámbéki-medence pannon homok üledéke ekkor rakódott le. Fontos megemlíteni, hogy a negyedidőszak végére a Pesti-síkságon megjelent a Duna, és hatalmas hordalékkúpot kezdett el építeni, így a Duna vált a Budai-hegység lepusztulásának helyi erózióbázisává. A pleisztocénben a Budai-hegység gyors kiemelkedését megközelítőleg jól jelzik a Szabadság-hegyi 430 m-es és ezeknél jóval fiatalabb egymás alatti lépcsőkben lerakódott édesvízi mészkőszintek helyzete. A domborzat ilyen fiatal és fokozatos emelkedése külső lepusztító erők, a lejtős törmelékmozgások, és a folyóvízi erózió felélénkülését vonta maga után. A pleisztocénre a hegység arculata sokat változott a harmadidőszaki állapotokhoz képest, ez főleg a jégkorszak idején igen intenzívnek mondható talajkifagyásoknak, és kőzetek kifagyásos aprózódásának köszönhető. A glaciálisok alatt jelentős volt a fagy és a kevés csapadék, ekkor erős volt a kőzetaprózódás és a talajkifúvódás. Az interglaciálisokban meg a csapadék mennyisége volt számottevő. Az intenzív törmelékképződést a csapadékvíz a völgytalpakról, és a szelek a lejtőkről nem tudták elszállítani. Ma a budai hegység nagy részét, lösz és a rajtuk kialakult talaj, burkolja be kivéve a meredek sziklalejtőket és a mészköves fennsíkokat. Hegytípusok: a budai hegység a kialakulása során több rögre darabolódott, és ezek eltérő fejlődésen mentek keresztül: 4

6 a. Tetőhelyzetben kiemelt fedett tönkhegyek: ide tartoznak azok a rögtípusok, amik a jurakréta időszak alatt trópusi tönkösödést szenvedtek, kétszer is betakarta őket üledék az eocénban és az oligocénban, s csak az új harmadidőszakban, ill. és negyedidőszakban emelkedtek, ki tetőhelyzetbe, emiatt a homokkő és márgatakaró egy részét megőrizték. (Nagy-Szénás, Kutya-hegy, János hegy). b. Kiemelt helyzetű fedett tönkhegyek: olyan kiemelt blokkok, amelyek az alsójura tömbösödés után paleogén és neogén időszakban ismételten eltemetődtek és csak a negyedidőszak után kerültek tetőhelyzetbe c. Hegységelőtéri vagy hegylábi helyzetbe került sasbércek: ezeknek a kis rögöknek három fajtáját különböztetjük meg: fiatalabb üledéktakaróval fedettek (Rózsa-domb), félig exhumálódott rögök (Gellért-hegy) és teljesen exhumálódott rögök (Sas-hegy). d. Eltemetett tönkrögök: un. kriptotönkök, csak ott láthatók, ahol az árkos medencék nem túl mélyre süllyedtek) Domborzati viszonyok: A Sas-hegy a Budai-hegység dél-budai láncának a egyik tagja, amely a Németvölgyiárok és a Farkas-völgy között széles lapos nyereggel (Farkasréti temető) kapcsolódik a Széchenyi-hegy megsüllyedt délkeleti nyúlványához. A János-hegy és a Szabadság-hegy rögének hegységelőtéri sasbérce. A főváros belső területén helyezkedik el, teljesen körbeépítve, déli irányban a hegytől Őrmező fekszik, majd innen haladva délnyugat felé Gazdagrét terül el, nyugati irányból Sasad, észak-nyugati szomszédságában meg Farkas-völgy fekszik, északra Németvölgy, észak-északkeletre kis Gellért-hegy kelet-délkeletre meg Kelenföld határolja. Dolomitképződményei Kelenföldi sík átlagosan 120 tsz feletti magasságából emelkednek ki, ezek a földtörténeti triász karni emeletében keletkeztek. A hegy két szabályos kúpban végződik a kopasz csúcs. Azokhoz a hegységelőtéri helyzetbe került sasbércekhez sorolható, ahol a későbbi időszakokban rárakódott üledéktakaró nem maradt meg, a felszínéről lemosódott, elszállítódott, ezek az exhumált rönkök. 5

7 A Kis Gellért-hegy irányából Sasad felé elindulva nyolc elkülönülő egységre tagolódik a sasbérceket alakító szilárd kőzet. délnyugat-északkelet felől a dolomit egybefüggő tömegére tektonikai mozgások voltak hatással. Ennek következtében. A Tétényi út területén végzett kísérleti fúrás 525 m-en érte el a harmadidőszakbeli dolomitot. Tehát a Gellért hegy felől (délkelet) ilyen mértékben zökkent le a hegy. Ennyire erős törések nem tagolták a 8 röggel egybefüggő dolomit tengelyt északnyugat-délkelet felől. A kérdéses mozgások északnyugat felé csillapodni látszódtak, így a triászi dolomit egyenetlenségeit elfedik enyhítve ezzel a délkelet-délilejtők meredekségét (SCHAFRAZIK ET AL 1964). A hegy tetejének, a sasbérctetőnek átlagos szélessége nem haladja meg az 50 métert és hosszúsága sem nagyobb 1000 méternél. A tetőhöz kapcsolódik közvetlenül a sasbérclejtői szilárd kőzet, ennek meredeksége hozzávetőlegesen északkelet-délnyugat irányban a legmeredekebb, Ez a meredekség mind a talajképzésre mind a rajta kialakuló vegetációra nagy hatással van. A törmelékképződés mennyisége a dolomit sajátos mállása miatt viszont nagyon jelentős, de meredeksége miatt itt nem halmozódhat fel a keletkező törmelék. Ez málladék a hegylábi lejtőkön halmozódik fel, ezért itt a hegylábi lejtők meredeksége mérsékeltebb, os és még lejjebb 2,5-5-os a meredekség. A felhalmozott törmelékén a talajképződés i folyamatok jóval kedvezőbbek, mint a meredekebb szakaszokon. Geológiai viszonyok. Az üledékes kőzet felszínét lemeztektonikai mozgások alakították, formálták. Budapest környékén a Gellért- és Sas-hegy dolomitját is fődolomitnak tekintik, de találtak benne Megalodus-szos magvat és néhány egyéb kövületet is. A hegy rétegsorába a laza szemcsés Megalodus-szos dolomit települt legalulra. A mésziszapba annak ülepedése közben gyakran kovavázú élőlények, főleg Radiolaria és különféle szivacsok maradványai is keverednek: a diagenezis során ezekből tűzkőgumók, illetve lencsék alakulnak ki: az olyan mészkövet, illetve dolomitot, amelyben ezek aránya >10%, tűzkövesnek nevezzük. (BALOGH ET AL 1991). Legfelül ez a réteg található. dél-délkelet, és nyugat felé fehér lazaszemcsés dolomit található, mellet kelet felé tűzköves és a Farkasréti oldalon délen sávos kovasavas dolomit váltja fel. Néhol a dolomit nagyon feltűnően és könnyen porlódik, ennek oka a hévforrások hatására történő átkristályosodásban keresendő. A hévforrásokból eredetileg 6

8 aragonit válik ki, ami lehűlés után kalcittá alakul át. Az aragonit sűrűsége D= 2,95 a kalcité D= 2,27, tehát az aragoit kalcittá való átalakulása térfogat növekedéssel jár, és ez a folyamat idézi elő a porlódást. A dolomitosodás a leülepedés utáni, de még a kőzetté szilárdulás előtti diagenetikus folyamat, ami a lágy iszapban ment végbe. A leülepedett rétegek elmozdulhattak egymástól több vetődés is elmozdította, az oligocén-eocén és kréta során. Az igen könnyen porlódó dolomit nem mindenhol pusztult le, mert harmadidőszak tektonikai mozgásainak következtében a terület kiemelkedése több helyen vulkanikus tevékenységhez köthető hévforrások a dolomit egyes részeit kipreparálták, kovasavval átitatták. Ezek a részek sokkal ellenállóbbak lettek az aprózódás- mállási folyamatokkal szemben. Sas-hegy számos híres geológiai formakincse alakult így ki (Medve-szikla). Eocén idején a Sas-hegy még nem emelkedett ki a tengerből, mikor a budai márga kialakulóban volt, ezért veszi ma körül a hegyet övszerűen márgatakaró. (SCHAFRAZIK ET AL 1964) szerint a csúcs felszínre kerülése márgaképződési folyamatok után történt meg, ami alátámasztja azt a feltételezést is, hogy a Sas-hegy a hegység egyik legfiatalabb képződménye. Néhol a márga felett is dolomitrétegek vannak. Kifejlődése sem egységes mindenhol mm vékonypados, néhol lemezes darabos. Helyenként a hévforrások vizétől kovásodott, ritkán a márga is porlódó lisztes. A csapása a legtöbb helyen a dolomittal azonos, hajlásszöge azonban eltérő. A budai márga elnevezés a műszaki kőzettan szerint olyan kőzetet jelent, amiben a mészanyag mellet jelentős mennyiségű agyag is jelen van. A márga normálsósvízi, sekélybathiális kifejlődésű, az agyagnak és a szénsavas mésznek igen különböző arányú keverékéből áll. Mélyebb részeken mészmárga, a sekélyebb részeken agyagmárga alakult ki. Az eocén-oligocén idején erre ülepedet rá a kiscelli agyag formáció, mely jelentős mennyiségben a hegy D és Ny oldali lankásabb alsóbb hegylábi területein helyezkedik el. Az eróziótól laposabbra mosott dombhátakon pannon kvarckavics és levantai forrásvízi mészkő törmeléke is megtalálható (SCHAFRAZIK ET AL 1964). Az egész Budai-hegységben nagyon elterjedt, az óbudai téglagyárak ebből égetik a téglát. Az agyagásványokon kívül a kőzet jelentős mennyiségű kvarcszemcsét és iszapot is tartalmaz, és előfordulhatnak benne teljesen homokos rétegek is. A Sas-hegy nyugati felén a gerinc mentén csekély mennyiségű pannon alapkonglomerátum is található, a Széchenyi-hegyről kiinduló torrens patakok vize és törmeléke ezt a területet is elérte. 7

9 Lösz felhalmozódása a keleit oldalakon történ meg leginkább, Bod Péter és Dajka Gábor utca közötti vízmosásokban a legerőteljesebb, vastagsága meghaladhatja a 3-4 m is, de jelentős magasabbról származó törmelék keveri ezt is. Szerkezeti viszonyok Kelet-nyugat irányú peremtörések hozták létre az egyenes vonalú, meredek hegygerincet, ezt egyébként északnyugat-délkeleti harántörések tagolják alatt dőlnek meg a dolomit rétegek délnyugat felé. A Sas-hegy keleti részén északkelet felé dőlnek alatt, de sok helyen a délnyugati dőlés figyelhető meg. délről a dolomit tömegre kissé rátolódott a budai márga. a hegy déli oldalán gyakoriak az egymással párhuzamos déldélnyugati törések, a rétegek meg meredeken dőlnek 60. Ezek a törések nyitottak utat a karsztvizeknek a felső krétában (SCHAFRAZIK ET AL 1964). Hidrogeológiai viszonyok: Ahogy az elmúlt fejezetben láttuk, a hegy létrejöttében a víz szerepe fontos szerepet játszott, (üledékképződés), ami mára már háttérbe szorult. Az eocén végtől a pliocénig élénk hévforrás tevékenység volt a területen. A talajvíz a kiscelli agyagban 4-6 m mélyen található meg, ez a talajvíz kemény, mert a lösz rétegeken keresztül szivárog, és van alkalma kioldani a CaCO 3 -at. A 67 m mélyen egy magánházban a felszín alatt 14,2 C hőmérsékletű karsztvizet találtak egy fúrás alkalmával (SCHAFRAZIK ET AL 1964). Dolomitjelenség: Dolomitterületek vegetációja merőben eltér más mész, ill. szilikáttartalmú kőzetek vegetációjától. A dolomitsziklagyepek sokkal nagyobb fajdiverzitással rendelkeznek (ZÓLYOMI 1942). Az elmúlt korok meleg, ill. hideg időszaki hírmondói is nagyobb számban képviseltetik magukat a dolomit kopáron mit bármelyik másik mészkő kőzeten. Ez a lényeges különbség már sok vegetációkutatónak feltűnt. PLANCHON már 1854-ben rámutattak arra a tényre, hogy külön mész- és dolomitnövények vannak. A két élőhelytípus geomorfológiája is jelentősen eltér. Az első földrajzi-morfológiai irományok még a szél és a defláció jelentőségét hangsúlyozták, de a valódi különbségek nem erre vezethetők vissza. A hazai szakirodalomban a dolomit jelenségre ZÓLYOMI BÁLINT mutatott rá es sokat idézett művében feltárja 8

10 dolomit és a vegetáció közötti szoros összefüggéseket. Arra a tényre is felhívja a figyelmet, hogy a dolomit sajátos aprózódási mállási folyamataira vezethető vissza sok minden. Szintén a triászban keletkezett dachsteini mészkő rétegzett szerkezetű, gyakran nagytisztaságú CaCO 3, Ennek következtében a dachsteini mészkő kiválóan oldódik, és karsztosodik. A jól oldódó mészkő kevesebb, de nagyobb törmeléket képez a felszínen, ami a talajképző folyamatoknak ez sokkal jobban kedvez. A dolomit a kőzettani fejezetben részletesebben kifejtett okok miatt nagyobb Mg-tartalommal rendelkezik. A dolomit többnyire monomineralisztikus kőzet, összetételében csak 0,5-1,5 %-ban szerepelnek agyagásványok, tehát teljesen egységes, más alkotó résztől mentes. A Mg-tartalom miatt a dolomit a mészköveknél nehezebben és lassabban oldódik, egyenes arányosság mutatható ki a Mg tartalom és az oldódási folyamatok intenzitása között. Viszont nem hanyagolható el, hogy ridegsége miatt a kőzet erősen repedezik, és apróra töredezik, ez a törmelék sarkos szögletes, és ez a málladék a kialakulandó talaj humusztartalmát folyamatosan gazdagítja. (KUN ET AL. 2005). Az intenzív fizikai mállás miatt a felszín folyamatosan pusztul, és a meredek lejtőről a finomszemcsés törmeléket a csapadék folyamatosan lehordja, a dolomithegyek profilja domború és meredekségük főleg a pusztuló csúcs felé igen számottevő! (1. ábra). A lehordott törmelék miatt a hegylábak már lankásabbak, jelentősen javulnak itt a talajképződési adottságok. Ezzel szemben a belső geológiai erőktől kiemelt mészkő nem mállik ilyen fizikailag ilyen intenzíven, és nagyon sokáig megőrzi alakját. A lapos tömbfelszín plató alakban marad és meredeken a mélyebb részekbe egy sziklafelszínnel szakad le. A plató tetején jelentős mennyiségű humusz felhalmozódás lehetséges, mert intenzív törmelék felhalmozódás mélybe szakadó meredek sziklafelszíneken történik meg. A növényzet elrothadásával bőven halmozódik fel annyi humusz, amely karbonátokkal telített, viszont kőzettörmeléktől mentes, itt ebben a talajban zavartalanul kialakulhat a klimax társulás. A pusztuló felszínt jelző domború dolomitlejtőnél az inflexiós sáv (normális lejtők homorú és domború részét elválasztó részek) a domborulat alsó harmadában van. Ilyen esetben a lejtő legalján és a legtetején találhatunk zonális növénytársulásokat, a domborulat közepén pedig az extrazonális növénytársulás a domináló (JAKUCS 1962). Mivel a domború lejtők gyorsan erodálódó felszínek, számolni kell a kitettség adta mikroklíma alakulásokon kívül itt még a termőréteg nagymértékű elvékonyodásával is, ezért még a dombtetőkön is nagyméretű edafikus stresszel kell számolni. A tetők mindig extrém élőhelyeknek számítanak, különösen igaz ez a dél-délnyugati oldalakra, ahol a mikroklíma szélsőségesen is száraz lehet, mert a nap beesési szöge majdhogy nem merőleges hatását még a szelek kiszárító hatása még jobban fokozza. Ezért sem alakul ki a zonális 9

11 társulás dombtetőkön. Mindezekből azt a következtetést vonatjuk le, hogy ugyanazon felszínformáló erők ( ugyanannyi csapadék mennyiség és hőmérséklet) az eltérő szerkezet miatt más és más geológiai formákat hoz létre, és ez által más és más élőhely kialakulásának kedvez, a természetes szukcessziós állapotok különböző szinten lesznek. (1. ábra) 1 ábra: a dolomit és a mészkő sajátos aprózódási tulajdonságaiból adódóan kialakuló hegyformák: a mészkő (1) lankásabb felszínén a körülények kevésbé mostohák, talajképződés és felhalmozódás a lankásabb tetőkön kedvezőbb, ezért a tető erdősülhet. (2) A dolomiton domború felszinű hegytetők jönnek létre, a nagy edafikus stessz miatt záró erdős vegetáció nem alakulhat ki, ezér kopár a felszínük (ZÓLYOMI 1942) Felmerült még az elsődleges fizikai aprózódási tényező mellet, hogy kiegészítheti ezt a hatást a dolomit eltérő összetételéből adódó emelkedett Mg-szint növényzetre gyakorolt közvetlen hatása is. Valószínűsíthető azonban, hogy a Mg tartalomnak kevesebb és alárendelt szerepe van, mert vannak olyan lajta és szarmata mészkőtípusok, ahol a dolomitvegetációra kísértetiesen hasonló növénytársulási foltok jegyeztek fel (KUN 1996). Ezek a mészkövek a miocénban keletkezetek, és dachsteini fődolomitnál sokkal lazább szerkezetűek, könnyebben porlódnak. Ahol kibukkannak a szarmata mészkövek padkái, e kőzetfajtának könnyen morzsálódó anyagai folyamatosan mozogásba vannak, és a lejtés irányába mozognak (KUN ÉS ITTZÉS 1994). Itt a mészkőpadfejeken, vagy azok málladékán szintén jelentős a törmelék felhalmozódás, tehát kialakulhatott foltokban a dolomitterületekre emlékeztető dolomitnövényzetre emlékeztető társulás. Ilyen jellemző társulásokat találhatunka Tétényfennsíkon is a déli kitettségű os lajtamészkő meredélyein ahol a Bromo-Festuco 10

12 csoport fajainak dolomithoz hasonlóan magas borítottsága kimutatható KUN (1995). Jellemző Viszont itt hiányoznak a dolomittól eltérően az északias előfordulású refugiális fajok (KUN 1995). Ha dolomitjelenség okát keresvén részletesebben összehasonlítjuk a négy kőzettípust a lajtai szarmata, dachsteini és dolomit kőzeteket, KOVÁCSNÉ LÁNG (1966) és KUN ET AL (2005) vizsgálatai alapján indulhatunk ki. Különbségeket mutattak ki a dolomit és a mészkövek talajai között: A mészkő sziklagyepből vett minta talajában a humusztarlatom sokkal magasabb értéket mutatott (10-25%), és a hozzá tartozó ph is magasabb (7,3-7,7pH) volt. A dolomit sziklagyepekből 3-5 %-os humusztartalom, és 7,1-7,3 ph volt kimutatható. Viszont a mészkő sziklagyepekben volt az ingadozás mértéke nagyobb. Ami fontos tényező, mert a talajban lévő tápanyagok felvehetőségét és magát a tápanyag ellátottságot e kettő tényező befolyásolja leginkább (KOVÁCSNÉ LÁNG 1966). Természetesen a nagyobb humusztartalom a jobb talajképződési folyamatokkal magyarázható, a mészköveknek van jobb N szolgáltató képessége is, ez kapcsolatba hozható jobb talaj erősebb mikrobiális tevékenységével. A humuszanyagok fontos feladata az is egyben, hogy a tápanyagellátás szélsőségeit mérséklik, kiegyenlítik, amely a jelen vizsgált kőzethatású talajokban különösen kiemelt fontosságú. A Kőzetek Ca- és a Mg-tartalmát vizsgálták savas illetve vizes kivonatban, és mind a mészkövön, mind a dolomiton a Ca-tartalom dominál (savas kivonat mindkét helyen két nagyságrenddel nagyobb értéket mutat). Második helyen a leggyakrabban előforduló elemek közül a savas, ill. vizes kivonatokban a Mg volt, de ez mészkő vizes kivonatából nem volt kimutatható, (érték a dolomiton 2-4 mg % volt). Savas kivonatban ez az érték megközelítőleg a 100 szorosára emelkedett. A Mg a dolomit talajokban tehát jelentős ökológiai, ill. kémiai tényező! Ezeket a vizsgálatokat ismételték meg KUN ET AL (2005) és hasonló eredményekre jutottak, ebben a vizsgálatban részletesen a négy mészkőtípusra végezték el a kísérleteket. 11

13 2 ábra: Négy mésztartalmú kőzettípus (dachsteini, szarmata, lajta és dolomit) részletes összehasonlító vizsgálata (KUN ET AL 2005) A dolomiton adódott a legalacsonyabb Ca-tartalom (2. ábra), ez szoros összefüggésben van, viszont a magas Mg tartalmával. Itt kapták az összes többihez képest a legalacsonyabb P és K tartalmat. A talajok összehasonlító vizsgálatai során, a Mg-tartalom még mindig a dolomiton volt a legmagasabb, a többi elem folyamatos kiegyenlítődése figyelhető meg, az élettevékenységek következtében emelkedett a P és K szintje a kőzetekhez képest, és a talajképződés további velejárója a Fe-Al feldúsulás. Az általános következtetés vonható le, hogy a kőzetekben jelen lévő elemtartalom eltérések, a talajban majd a növényekben egyre jobban mérséklődnek, kiegyenlítődnek. Idáig nem sikerült találni olyan erős kapcsolatot a növények Mg tartalma, felhalmozódása és a dolomit sziklagyepek Mgtartalma között, ami meghatározná, és felelne a dolomitjelenségért. Bár a Mg növeli a talaj vízmegkötő képességét, mert a talajkolloidokon adszorbeált Mg hat a talaj szerkezetére is, ezáltal megemeli a talaj holt víztartalmát, ami a növények számára nem felvehető. De azt sem szabad szem elől tévesztenünk, hogy a víz soha sem tud itt sokáig időzni, mert a meredek oldalakról gyorsan lezuhog a csapadék, ill. vizeket elnyelik hegység hasadozott dolomitsziklái és a hegy feküjében levő kőzetekig szállítódik. A kőzetek, talajok növények elemtartalom összefüggése során a legszorosabb korrelációt (3. ábra), a talaj királyvizes oldata (AR), és a talaj felvehető elemtartalom (LE) között tapasztalták (KUN ET AL 2005). 12

14 3. ábra: A kőzet talaj kristályvizes oldata, a talaj felvehető elemtartalma, és a növényi elem tartalom közötti összefüggések (KUN ET AL. 2005) Ha a keletkező kőzettörmelék mennyisége alapján hasonlítjuk össze a területeket, a lajta szarmata és dolomit mészkövek törmelék-anyaga jócskán 90% felett van, ami azt jelenti, hogy tápanyag ellátottság szempontjából igen csak szélsőségesek a viszonyok. Azon a helyen ahol a legnagyobb a humuszmennyiség, a talaj felső szintjében (A szint), a 2mm-nél finomabb frakciók zömét a kőzettörmelékek szolgáltatják. (4. ábra) Ez pedig azt jelenti, hogy rendkívül szűkös a tápanyagok elérhetősége, ami korlátozó tényező az anyagok felvétele szempontjából. A dolomiton 7,1 % a szarmata mészkövön 4,8%a lajta mészkövön meg 2,9 % az a rész, ami a kőzetanyagon kívüli. A 5. ábrán nagyon jól látszódik, ekkora mennyiségű folyamatos törmelék, és szemcseképződés mellet, maximum csak váztalajok alakulhatnak ki ilyen körülmények között. 5. ábra: A kőzettörmelék mennyiség a négy mészkőtípusban (KUN ET AL 2005). 13

15 Fontos, hogy a dolomiton, mind a talajon, mind a felette való légrétegben nagyobb a hőingadozás mértéke, mint a karsztosodó, nem aprózódó mészkövön. A mészkő sziklagyepek mikroklimatológiai vizsgálataik alapján megalapították, hogy a dolomit talaja jobban hővezető, nyílt dolomit sziklagyepeknek és nincs önálló növényi klímája (KUN ET AL 2005). Az állandó lejtő irányába történő törmelékmozgásos helyeken történő intenzív mikrogeomorfológiai mintázat változással jellemezhető területek, tulajdonképpen nem mások, mint edafikus sivatagok (állandó és szélsőségese szárazság, és vízhiány). Fontos a jelenség szempontjából a sekély talaj megmaradása, mert azokon a területeken, ahol magasabb talajtakaró kialakulhat, elveszíti a speciális mikroklímatikus adottságát a hely. Ezeken a területeken a vegetáció az intrazonális jellegét is fokozatosan elveszíti és az általános elterjedésű zonális fajok terjednek el. Tehát e területek olyan területek is lehetnek, ahol az éppen aktuális makroklimatikus helyen a terület rendelkezik, egy sajátságos folytonos (mikro) klimatikus-rezisztenciával. Ez a rezisztencia teszi lehetővé, hogy ezeken a helyeken csak olyan társulások tagjai verjenek gyökeret, amelyek az itt kialakult abiotikus stressznek ellen tudnak állni, ill. tolerálják azt. Ugyanakkor itt a mindenkori zonálisan elterjedt vegetáció képviselői csak korlátozott mértékben, alárendelt szerepben jelenhetnek meg. Ezek a helyek a reliktum fajoknak gyűjtőhelyei, nevezik is ezeket, ezért refugiális helyeknek is (KUN 1998). Ezeken a helyeken maradhatnak meg korábbi korok képviselői. A dolomit sajátos növényzetének kialakulásában tehát jelentős szerepe van a domborzati és ezzel kapcsolatos mezo- és mikroklimatikus viszonyoknak, a kőzet fizikai sajátosságának, tehát a dolomitjelenséggel összefüggésben kialakuló populáció kollektívumokat, növényzeti típusokat nevezzük összefoglalóan dolomit növényzetnek, vegetációnak (ZÓLYOMI 1942). A növénytakaró történeti áttekintése A földfelszínt jelenleg borító növénytakaró mai pillanatnyi állapotát, és összetételét, területi elterjedését a reliktumok, és endemizmusok kialakulását és annak okát, nem érthetjük meg csupán a jelenleg működő erők és környezeti tényezők figyelembevételével. A növénytársulások kialakulását és elterjedését a környezet és a növényzet közötti dinamikus egyensúly határozza meg. A külső környezet időben nem állandó, folyamatosan változik, ha e dinamikus kölcsönhatás megbomlik, a növénytársulás annak megfelelően átalakul, megváltozik. Ismernünk kell tehát a növénytakaró fejlődési menetét és az azt kiváltó 14

16 tényezőket. Az események a régmúltban kezdődtek és hatással vannak még mindig a jelenre. Ezen folyamatok még most is zajlanak, de a természetes tényezők mellet mára már egyre meghatározóbb szerepet játszik az antropogén beavatkozás, tájátalakítás is. Jelenleg a növénytakaróban a leggyorsabb, és legintenzívebb változást az emberi tevékenység okozza. Lokálisan a Sas-hegyre lebontani az eseményeket lehetetlennek tűnő vállalkozás, egyrészt a globális nagy kiterjedésű folyamatok nem szűkíthetők le egy 30 ha-os területre, másrészt egy szűkebb terület növénytakarójának kialakulását csak egy tágabb területre vonatkozható adatok figyelembevételével vázolható fel. Azok a globális folyamatok, amiket ismertetni szeretnék, a területen is érvényesek voltak és szerepet játszottak a táj kialakulásában. De nem szabad elfelejteni, hogy a terület növényvegetációjának végleges képét, annak tarka mintázatát, a domborzati, felszíni viszonyok, az alapkőzet, és rajta kialakuló talajadottságok, speciális mikroklimatikus viszonyok változásai határozzák meg végül, illetve azzal kölcsönhatásban alakul ki. Az elmúlt korok vegetációs képe, uralkodó növénytakarójának megállapításához pollenanalitikai vizsgálatok és őstörténeti telephelyek tűzhelyeinek faszén maradványainak hathatós anatómiai elvégzése után következtettek (ZÓLYOMI 1958). Legpontosabban az egykor virágzó vegetáció rekonstrukciójához mikrofossziliák hívhatók leginkább segítségül. A legpontosabb képet az egykori vegetációról, pollenanalitikai és pollenstatisztikai vizsgálatok, és relative C14-es kormeghatározó módszerek elvégzése után kapták. A nagyobb kiterjedésű lápokban és a nagy állóvízfelülettel rendelkező tavak (Balaton) üledékében végzett fúrások elemzése lehetővé teszi az egykori fás vegetáció viszonylagosan pontos meghatározását (KUN 1991). A pleisztocénben Budai-hegység területét, de egész Magyarországot nem fedte jégtakaró, un. pszeudoperiglaciális terület volt. A mai növénytakaró kialakulása és eloszlása az utolsó jégkorszak után következhetett be. A természetes vegetációban a harmadkor végétől, vagy az interglaciálisoktól kezdve a jelenig folytonosan őshonos meleget kedvelő elemek számaránya bizonyára alacsony. De hasonlóan a pleisztocén glaciálisokban a pszeudoperiglaciális területeken kialakult növénytakaró jellemzően hideget kedvelő fajai is csak, mint reliktumok maradhattak fenn a jégkor utáni klímaváltozások folytán (ZÓLYOMI 1958). A glaciális és periglaciális, illetve a lösztájakon a uralkodó növénytakaró a kontinentális hideg sztyep volt. Ez a löszpuszta a magyar középhegységekben 400 m terjedt fel, utána alhavasi gyepekkel megszakított cirbolyafenyő-vörösfenyő alkotta szubartikus tajgaöv követte. A würm III periglaciális idején Ősmátrán, mind a Budai-Pilis-hegységben az előző melegebb korok, a risz-würm interglaciális és a későbbi stadiálisokból származó reliktum karszt elemei maradhattak fenn a védett déli meredek oldalak mikrokilmatikus 15

17 zugaiban. Elsősorban megőrizni a reliktum növényeket, társulásokat hideg elől a középhegységi dolomitlejtőink tudták, dolomit ezen speciális tulajdonságára később térek ki. Az ilyen megmaradt elemek pl mint a Festuca glauca, Carex humilis, C. alba, Linum dolomiticum, Daphne cneorum, Seseli leucospermum és egyes szubmediterán elemek, mint a Fumana csatlakoztak az Alpokból az alpesi jégpáncél miatt leszoruló dealpin nyúlfarkfüves (Sesleria) sziklagyepeihez. Tipikus dealpin elemek: Festuca amethystina, Calamagrostis varia, Primula auricula, Carduus glaucus (ZÓLYOMI 1958). A késő glaciális során a löszpuszta beerősödési folyamata elkezdődik. A pleisztocén és holocén között a fokozatos felmelegedéssel kezdetét vette a preboreális fenyő-nyír fázis. Az éghajlata sokkal humidabb. A középhegységről az említett dealpin sziklagyepekből, és a délkelet-kelet felől bevándorló elemek komplexet alkotnak a fenyő-nyíres elegyeivel. Megindul a középhegységi reliktum területekről a levándorlás az alföldi területekre, ez természetesen azt jelenti, hogy a felmelegedéssel már nem csak a reflúgiumokban voltak növények számára alkalmas klimatikus helyek. Ehhez csatlakozott az igen csak kontinentális igényű elemek Dk bevándorlása. A holocén elején kialakulnak a lombos erdők, a fenyvesek háttérbe szorulnak, legtovább a dolomit hegyek északi oldalán maradnak fenn, majd innen is eltűnnek. A jégkor utáni erdőfejlődésnek ez az egyik legjellemzőbb és legszembetűnőbb szakasza. A mainál szárazabb és kontinentális éghajlat alakul ki. Fő jellegzetességei: nagy napi és éves hőmérsékletingadozás, zord telek és meleg nyarak jellemzik. Évi mm között ingadozik a csapadékmennyiség, ennek nagyobb része nyáron hullik le. Ezen az éghajlaton a Középhegységeken, tehát a Budai hegységben is a lejtősztyeppek teret hódítanak. A megelőző időszakban már vándorlásnak indult meleg kontinentális reliktumok térnyerése is rendkívül fokozódott. Ezekkel együtt lehúzódnak az alföldre a K-DK-ről bevándorolt rokon jövevény fajok csoportja is, de ezek egy része a lejtősztyeppek vegetációját is gazdagítja. (Sternbergia colchiciflora, Ajuga laxmanni). A jégkorszaki reliktumok menedéket megint csak a dolomitokon találnak, de most az északi oldalak őrzik az elmúlt vegetáció képviselőit. A dolomit sziklák igaz könnyen felmelegednek, de könnyen le is hűlnek, egy északi domborzati sajátosságból adódóan kevésbé sütött sziklafelszín így hamarabb hűl le. Itt a hideget sugárzó mikroklimatikus sziklafelszínen lehetett a mogyoró fázistól eltérő speciális klíma. A mainál melegebb időszak a tölgy fázisban is tartott, csak a kontinentalitás csökkent, a mainál is fokozottabb mértékben jelentkezett a szubmediterrán jelleg. A mediterrán téli csapadékmaximummal rendelkező éghajlata és a kontinentális nyári csapadék maximummal jellemezhető éghajlata között van átmeneti sáv, amiben a csapadéknak kettős egy őszi és egy tavaszi maximuma van ez a szubmediterrán, azaz aequinoctiális régió. Ez volt a zártabb 16

18 kevert tölgyesek, és a szubmediterrán fajok virágkora, az erdős sztyeppek alakultak ki a sztyeppek helyén. Ez a fázis a szubmediterán elemek, így a molyhos tölgy és csertölgy (Quercus pubescens, Qu. cerris) az ezüsthárs (Tilia argenta) bevándorlásának és kiterjedésének fő időszaka. Főként a Dunántúli-középhegység dolomitja a közvetítője a dél felől előretörő szubmediterrán karsztgyep. (Festuco-Brometum Festucetum glaucae) és karsztbokorerdő (Cotino-Quercetum pubescentis) növénytársulások elemeinek (Fraxinus ornus, Carpinus orientalis, Vicia sparsiflora) (ZÓLYOMI 1958). A vegetáció zonális eloszlása nem változott, az előzőekhez hasonló, viszont az megemlítendő, hogy mind a pannon, mind a pontusi vegetáció a Kaukázus és a Balkán felől rengeteg szubmediterrán molyhos tölgyes zónába tartozó fajjal gazdagodott. A bükk fázist két részre lehet osztani, az első fázisban az éghajlat kontinetalitása továbbra is csökken, de a klíma jellege szubatlantiba hajlik át, tehát a hőmérséklet szélsőségei csökkennek a csapadék meg emelkedik. Ez kedvez a legzártabb erdők kialakulásához, kialakulnak a bükkösök, az alföld egész övén leváltódnak a sztyepprétek, erdős puszták övébe kezdett beterjedni. A Bükk-hegység újholocén rétegeinek pollenelemzése is a bükk előretörését igazolja, a másik uralkodó fafaj a gyertyán volt. A középhegységekben kiterjedtek a gyertyánosok-tölgyesek (Querceto-carpinetum) és a bükkösök (Fagetum), az utóbbiak még az Alföldre is lehúzódtak. A Hársas kőrises (Tilio- Fraxinetum) társulások a törmeléklejtős kőzetekre szorultak vissza az előzőek térnyerés miatt. A szubatlantikus klíma miatt a szubmediterán elemek térnyerése megakad, a tipikusan szubmediterrán karsztbokoredő menhelyei a délies meredek kitett lejtők válnak, ahol más zonális társulás nem alakulhat ki. Történik mind ez a természetes sziklagyepek és lejtősztyeppek rovására. A bükk fázis kiteljesedése pusztai és szubmediterrán karsztelemek tekintélyes visszaszorulását okozta, ezért több olyan növény, ami a mogyoró és tölgy fázisban elterjedt volt, a bükk fázis végére reliktummá válik, vagy rosszabb esetben kipusztult innen. A klímaváltozással során nem csak a fajkészlet cserélődött, hanem az abundancia viszonyok és a dominancia viszonyok is erősen átalakultak (KUN 1991). A történeti idők vegetáció fejlődését nyomon követve azt a következtetést vonhatjuk le, hogy a fajgazdag magyar flóra kialakulását a középhegységek sajátos tulajdonságainak köszönhetjük, nagyobb szerepe volt a reliktumok megőrzésében majd onnan azoknak visszatelepedésében a síksággal határolt középhegységeknek, mint maguknak a síkságoknak. Az állandóan pusztuló meredek lejtőkön találjuk azokat a területeket, amik a zonális növénytársulás expanzióját megakadályozzák, mert ezek a területek az adott zonális mély talajok kialakulását akadályozó exponált kitettségű sziklás lejtők. Ráadásul speciális 17

19 mikroklimatikus viszonyokkal (sőt olykor mezoklímatikus) megakadályozza az uralkodó éghajlathoz szokott társulás térfoglalását, menedéket biztosítva ezzel a letűnt korok, régebbi éghajlatok növényfajainak. A legfontosabb tényező, ahogy a növény rövid vándorlással jut el a neki megfelelő mikrolkímatikus szegletbe a klímaváltozás esetén. Közel vannak egymáshoz a szöges mikroklíma ellentétet jelentő északi és déli lejtők, ehhez járul hozzá még a dolomit speciális tulajdonsága. Az aprózódó meredek felszínen, soha nem alakulhat ki záró társulás, a szukcesszió nem éri el a klimax jelleget, a sztyepp és erdőssztyepp számára soha nem alakulhat ki a kedvezőtlen zárterdős vegetáció. A síkságon viszont a növények a klímaváltozás elől legtöbbször nem tudnak elmenekülni, éghajlatváltozás elől nagy távolságokat kell megtenniük, míg a természetes éghajlat kedvezővé válik. Mi sem bizonyítja jobban ezt, mint ha megnézzük, hogy az Budai-hegységben vagy akár a Sas-hegyen 6 árvalányhaj is előfordul (Stipa capillata, S. eriocaulis, S. tirsa, S. pulcherrima, S. joannis, S. dasyphylla addig az alföldön ebből csak kettő (PAPP 1977). Az emberi hatások a vegetációra. Az antropogén hatások napjainkra nagyon felerősödtek, míg a természetes vegetációt ismertetni csak nagy léptékben tudtam, itt lehetőség adódig már csak a területre korlátozó emberi tevékenységeket ismertetnem. A táj arculatának formálásába már régóta beleszól az emberi tevékenység, Szőlőművelés kora a Sas-hegyen A budai bor eredete nagyon régi időkbe nyúlik vissza, már II Géza vagy III Béla idejében elkezdték irtani a Buda környéki erdőségeket, hogy azokat mezőgazdasági művelés alá vonják. A XIII. századról már szőlőbirtokról szóló adománylevelek is fennmaradtak, amelyek legtöbbször Budán felül a hévízi a szentjakabi és az óbudai promontoriumokat emlegetik. Feltehető ezeken a területeken már akkor is sok szőlőültetvény volt. A budai szőlőkultúra területe a Sas-hegy és Óbuda felső határáig terjedt ki. Budavár török bevétele után a budai hegyekben nem szakadt meg a bortermelés, sőt igen intenzíven emelkedett, tekintve a török híres kertésztudományát valószínűleg nemesedett és terjeszkedett. A török kiűzése után a budai szőlőhegyek pusztán terültek el a főváros körül, a polgárság számára újra 18

20 meg kellet hódítani ezeket a területeket. Leggyakrabban a török elől ide menekült rác telepesek fogta újra kapát, és metszőollót. A felhagyott területeket ohen gewöhrt (kiváltás nélkül) fogták művelésbe, amint a területen a tőkék termőre fordultak, a városi tanács a polgár nevére assignálta a területet, tehát a tulajdonába került. Ilyen eset a Gellért-hegy és a Sashegy, s majdnem minden szőlőt termő helyen előfordult. A növekedés mértékét mutatják, hogy a Sas-hegyre 1704-ben 15 telket assignáltak, 1705-ben újabb telkek kerültek művelés alá. A évre a szőlőhegyek közül a legtöbbet már megműveltnek tekinthetünk. De a beültetettség mértékéről úgyis kaphatunk egy képet, ha megnézzük a kerülők számát. A kerülők fizetési jegyzékéből kiderül, hogy 1705-ben csak egy ember vigyázta a Sas-hegy Naphegy Wiesenberg környékét, mi bizonyítja kis mértékben volt még csak beültetve. A 1711-es évben a Sas-hegy már három kerületre oszlott és 6 ember feladata volt a terült őrzése ban a Sas-hegyen 148 telek területe kb. 324 negyed volt. (1 melléklet) Az 1789-es összeírás szerint Sas-hegy több dűlőre is kiterjedt: a 21. dűlő Adlerberg, azaz Sas-hegy. Buda leghíresebb bortermő hegye, határai Burgerberg, Stressenweingarthen (a mai Sasad része), a Németvölgy é Budaörsi-út. Tiszta szőlőtermő terület, ami azt jelentette a területet nem hasznosították más célokra, itt kizárólag szőlőművelés folyt. Nagysága hol 9 öl, de még számos dűlővel voltak közös részei vagy volt határos (7. dűlő Polgber, 22 dűlő Strassenweingarthen, 20 Teütschenthall 23 Burgerberg.) A Budai- sas hegyi borvidéken eleinte fehér,(mézesfehér olaszrizling sárfehér juhfark budai zöld rakszőlő de a rác vincellérek betelepülésével a mediterrán jellegű vörös borok termelése terjedt el, (kadarka nagyburgundi cabernet merlot). A virágzó budai borkulturának a filoxéra vész vetett véget ben még kivalló szüretről tudósítanak, de 1884-re. a filoxéra eléri, és elpusztítja a területen lévő szőlők nagy mennyiségét, először, a gellért-hegyi és sas-hegyi területek fertőződnek, majd innen terjed tovább a gyökértetű. A bortermelés visszaesését reprezentálja az, hogy 1884-ben akkori I. kerületben (ma XI. ker) 66,477 hektoliter, a következő évben már csak 23, 742 hektóliter a bortermelés. A évi kataszter szerint a Sas-hegyen már csak 12 katasztrális (~5755 m 2 ) holdnyi szőlő van, és 1933-ra ezek a területek még jelentékenyebben csökkentek (6. ábra) a kipusztult területet helyére fokozatosan gyümölcsösöket ültettek (BODOR 1933). 19

21 6. ábra: Budapest térképe 1933-ban, a hajdani nagy múltú szőlőterületeknek már csak igen csekély hányada látható a térképen (BODOR 1933). A szőlőművelés utáni élet a Sas-hegyen: A szőlőkultúra vesztével, és a város növekedésével, ez a terület, is mint, megannyi Buda környéki terület egyre jobban felértékelődött, mit potenciális lakóhely. A kietlen kopárok, beépíthetetlen csúcsok egyedüli hasznosságát abba látták a kor emberei, ha fenyvesekkel hasznos termő területté alakítják. Kopárok feketefenyővel való telepítését, a Sas-hegy sem kerülhette, el 1933-ban a Sas-hegyen legfelső részét fekete fenyők borítják, ebből 45 katasztrális holdnyi magánerdő Haggenmacher Oszkáré a területen. (BODOR 1933) Budapest székesfőváros várostelepítési programjában, mint közkert van beleillesztve, valós az a veszély, hogy beerdősítik, PÉNZES ANTAL feketefenyő csemete elültetését írja le, és felhívja a terület természeti kincseire a figyelmet (PÉNZES 1942). A második világégés kemény telei alatt a város lakossága, szükségből kivágta ezeket az fenyveserdőket, ezzel a dolomit vegetáció lélegzethez jutott. Az alatta való térség még ritkán lakott nyaraló övezet 20

ZALA MEGYE FÖLDRAJZA. A középkori és idősebb rétegek elterjedése

ZALA MEGYE FÖLDRAJZA. A középkori és idősebb rétegek elterjedése ZALA MEGYE FÖLDRAJZA A középkori és idősebb rétegek elterjedése Fekvése A megye Magyarország délnyugati részén fekszik. Északon Vas megye, északkeleten Veszprém, keleten Somogy megye, délnyugaton Horvátország,

Részletesebben

AZ EMBER ÉS A TERMÉSZET SÉRÜLÉKENY

AZ EMBER ÉS A TERMÉSZET SÉRÜLÉKENY AZ EMBER ÉS A TERMÉSZET SÉRÜLÉKENY EGYÜTTÉLÉSE A HÁRMASHATÁR-HEGY PÉLDÁJÁN A DÉRI CLAUDIA ÖKOLÓGUS ALAPÍTVÁNY PÁLYÁZATA Készítette: Türke Ildikó Judit biológus V. évf. 2005 Amikor a civilizált emberiség

Részletesebben

Bölöni János. Doktori (Ph.D.) értekezés

Bölöni János. Doktori (Ph.D.) értekezés Bölöni János TÖBBSZEMPONTÚ ERD TIPOLÓGIAI VIZSGÁLATOK A TÉSI-FENNSÍK DÉLI RÉSZÉN Doktori (Ph.D.) értekezés Témavezet : DR.KOLOSZÁR JÓZSEF tanszékvezet egyetemi tanár Nyugat-Magyarországi Egyetem Roth Gyula

Részletesebben

A Budai Vár-barlangra vonatkozó tudományos és történeti ismeretek összegzése

A Budai Vár-barlangra vonatkozó tudományos és történeti ismeretek összegzése A Budai Vár-barlangra vonatkozó tudományos és történeti ismeretek összegzése A Duna-Ipoly Nemzeti Park Igazgatóság és a Budavári Önkormányzat megbízásából készítette a DIR Kft. Budapest, 2011 Tartalom

Részletesebben

REZI KÖZSÉG KÖRNYEZETVÉDELMI PROGRAMJÁNAK FELÜLVIZSGÁLATA 2014-2019. ÉV

REZI KÖZSÉG KÖRNYEZETVÉDELMI PROGRAMJÁNAK FELÜLVIZSGÁLATA 2014-2019. ÉV REZI KÖZSÉG KÖRNYEZETVÉDELMI PROGRAMJÁNAK FELÜLVIZSGÁLATA 2014-2019. ÉV KÉSZÍTETTE: BALATONI INTEGRÁCIÓS KÖZHASZNÚ NONPROFIT KFT. 2014 1 Tartalom Tartalom... 2 1. Környezeti állapot változások... 5 1.

Részletesebben

UZSA KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 11/2004. (IX. 28.) r e n d e l e t e. A helyi hulladékgazdálkodási tervről 1

UZSA KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 11/2004. (IX. 28.) r e n d e l e t e. A helyi hulladékgazdálkodási tervről 1 UZSA KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 11/2004. (IX. 28.) r e n d e l e t e A helyi hulladékgazdálkodási tervről 1 Uzsa Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló

Részletesebben

Nagyberek természetföldrajza

Nagyberek természetföldrajza Nagyberek természetföldrajza Hajnal a Nagyberekben ( Nagy Gergő Gábor) Nagy Gergő Gábor, Pusker Gabriella Budapesti Corvinus Egyetem, Tájépítészeti Kar, Tájtervezési és Területfejlesztési Tanszék nagygoda@gmail.com

Részletesebben

A SZENT GYÖRGY-HEGY ÁTFOGÓ BOTANIKAI VIZSGÁLATÁNAK KEZDETI

A SZENT GYÖRGY-HEGY ÁTFOGÓ BOTANIKAI VIZSGÁLATÁNAK KEZDETI NYUGAT-MAGYARORSZÁGI EGYETEM ERDŐMÉRNÖKI KAR NÖVÉNYTANI ÉS TERMÉSZETVÉDELMI INTÉZET SOPRON TUDOMÁNYOS DIÁKKÖRI KONFERENCIA DOLGOZAT A SZENT GYÖRGY-HEGY ÁTFOGÓ BOTANIKAI VIZSGÁLATÁNAK KEZDETI EREDMÉNYEI

Részletesebben

TERMÉSZETVÉDELMI KEZELÉSI ELVEK ÉS MÓDSZEREK

TERMÉSZETVÉDELMI KEZELÉSI ELVEK ÉS MÓDSZEREK TERMÉSZETVÉDELMI KEZELÉSI ELVEK ÉS MÓDSZEREK Kezelési javaslatok a Körös-Maros Nemzeti Park védett természeti területeire Tóthné Hanyecz Katalin Budapest, 2006. 2 A Budapesti Corvinus Egyetem Élettudományi

Részletesebben

KORMOS BÁBA TANÖSVÉNY Kirándulásvezető-füzet Füzér - Pusztafalu - Füzérkajata Füzérradvány Pálháza Self guide of the Kormos bába Nature Trail Sprievodca náučným chodníkom Kormos bába 2. javított kiadás

Részletesebben

A PANNONHALMI VILÁGÖRÖKSÉGI TERÜLET KOMPLEX

A PANNONHALMI VILÁGÖRÖKSÉGI TERÜLET KOMPLEX + SZENT ISTVÁN EGYETEM A PANNONHALMI VILÁGÖRÖKSÉGI TERÜLET KOMPLEX TERMÉSZETI FELTÁRÁSA ÉS TÁJHASZNOSÍTÁSI LEHETŐSÉGEI DOKTORI (PHD) ÉRTEKEZÉS POTTYONDY ÁKOS GÖDÖLLŐ 2011 A DOKTORI ISKOLA MEGNEVEZÉSE:

Részletesebben

TERMÉSZETI ÉRTÉKEINK

TERMÉSZETI ÉRTÉKEINK TERMÉSZETI ÉRTÉKEINK BUDAÖRS KISÚJFALU (NOVÁ VIESKA) ÚTIKALAUZ DR. MESTER EDIT LECHNER JUDIT BÁRD BARBARA KORBULY ÁDÁM HOÓS EDIT KAROL KÓSA BEÁTA UDVARDI PETRONELLA BERNÁTH BUDAÖRS, 2006 KÉSZÜLT AZ INTERREG

Részletesebben

Európa regionális földrajza

Európa regionális földrajza Európa regionális földrajza Természetföldrajz Gábris, Gyula Horváth, Erzsébet Horváth, Gergely Kéri, András Móga, János Nagy, Balázs Nemerkényi, Antal Pavlics, Károlyné Simon, Dénes Telbisz, Tamás Európa

Részletesebben

OTKA BESZÁMOLÓ AZ ÁTMENETI (PUFFER)-ZÓNA GEOLÓGIAI ÉRTÉKVÉDELEMBEN JÁTSZOTT SZEREPÉNEK BEMUTATÁSA AZ EGRI- BÜKKALJA MINTATERÜLETE ALAPJÁN

OTKA BESZÁMOLÓ AZ ÁTMENETI (PUFFER)-ZÓNA GEOLÓGIAI ÉRTÉKVÉDELEMBEN JÁTSZOTT SZEREPÉNEK BEMUTATÁSA AZ EGRI- BÜKKALJA MINTATERÜLETE ALAPJÁN Eszterházy Károly Főiskola, Környezettudományi Tanszék, Eger OTKA BESZÁMOLÓ AZ ÁTMENETI (PUFFER)-ZÓNA GEOLÓGIAI ÉRTÉKVÉDELEMBEN JÁTSZOTT SZEREPÉNEK BEMUTATÁSA AZ EGRI- BÜKKALJA MINTATERÜLETE ALAPJÁN Dobos

Részletesebben

A TERMÉSZETES CSAPADÉK ÉS AZ N, P, K, Ca, Mg MŰTRÁGYÁZÁS TERMÉSÖSSZEFÜGGÉSEI TARTAMKÍSÉRLETEKBEN. Dr. Márton László

A TERMÉSZETES CSAPADÉK ÉS AZ N, P, K, Ca, Mg MŰTRÁGYÁZÁS TERMÉSÖSSZEFÜGGÉSEI TARTAMKÍSÉRLETEKBEN. Dr. Márton László A TERMÉSZETES CSAPADÉK ÉS AZ N, P, K, Ca, Mg MŰTRÁGYÁZÁS TERMÉSÖSSZEFÜGGÉSEI TARTAMKÍSÉRLETEKBEN Dr. Márton László Magyar Tudományos Akadémia ATK Talajtani és Agrokémiai Intézet Budapest, 2013 1 A TERMÉSZETES

Részletesebben

ERDŐTŰZVÉDELMI TERVE

ERDŐTŰZVÉDELMI TERVE BUDAPEST FŐVÁROS és PEST MEGYE ERDŐTŰZVÉDELMI TERVE Összeállította: MgSzH Központ Erdészeti Igazgatóság Véleményezte: Fővárosi és Pest Megyei MgSzH Erdészeti Igazgatóság Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság

Részletesebben

Az Encsi Kistérség. természeti állapota és programja

Az Encsi Kistérség. természeti állapota és programja Az Encsi Kistérség természeti állapota és programja Zöldike Sordély fészekalja Irta: dr. Farkas József Ez a munka az Abaúji Területfejlesztési Önkormányzati Szövetség megbízásából készült E N C S 2 0 0

Részletesebben

BARLANGFÖLDTAN (Molnár Péter)

BARLANGFÖLDTAN (Molnár Péter) BARLANGFÖLDTAN (Molnár Péter) Bevezetés A barlang a Föld szilárd kérgében természetes úton keletkezett, ember számára járható méretű üreg. Haladjunk visszafelé a fogalmak meghatározásával: üreg azaz találhatunk

Részletesebben

PÉCSI TUDOMÁNYEGYETEM. A katasztrofális árvizek természeti és antropogén tényezőinek vizsgálata Kárpátalján. Izsák Tibor

PÉCSI TUDOMÁNYEGYETEM. A katasztrofális árvizek természeti és antropogén tényezőinek vizsgálata Kárpátalján. Izsák Tibor PÉCSI TUDOMÁNYEGYETEM Földtudományok Doktori Iskola A katasztrofális árvizek természeti és antropogén tényezőinek vizsgálata Kárpátalján PhD értekezés Izsák Tibor Témavezető: Trócsányi András PhD, egyetemi

Részletesebben

SZARVAS KÖRNYÉKÉNEK KLIMATIKUS,

SZARVAS KÖRNYÉKÉNEK KLIMATIKUS, A PUSZTA 1997, 1/14 192-203 old. SZARVAS KÖRNYÉKÉNEK KLIMATIKUS, TALAJTANI ÉS HIDROLÓGIAI VIZSGÁLATA TÓTHNÉ HANYECZ KATALIN, SZARVAS NIMFEA TERMÉSZETVÉDELMI EGYESÜLET 1997. A természet hatalmas, az ember

Részletesebben

SZAKDOLGOZAT. Farkas Gergely földrajz szak. Témavezető: Dr. Munkácsy Béla egyetemi adjunktus ELTE TTK Környezet és tájföldrajzi Tanszék 2008.

SZAKDOLGOZAT. Farkas Gergely földrajz szak. Témavezető: Dr. Munkácsy Béla egyetemi adjunktus ELTE TTK Környezet és tájföldrajzi Tanszék 2008. A Bátaapáti közelében megvalósuló kis és közepes aktivitású radioaktív hulladékok végleges tárolójának természetföldrajzi környezete és a kivitelezés tájformáló következményei SZAKDOLGOZAT Farkas Gergely

Részletesebben

PAKS VÁROS KÖRNYEZETVÉDELMI PROGRAM 2011-2016

PAKS VÁROS KÖRNYEZETVÉDELMI PROGRAM 2011-2016 PAKS VÁROS KÖRNYEZETVÉDELMI PROGRAM 2011-2016 I. BEVEZETÉS, ELŐZMÉNYEK Paks Város 1998 óta rendelkezik környezetvédelmi programmal. Az 1998. évben megalkotott környezetvédelmi programot a pécsi székhelyű

Részletesebben

Magyarország-Románia Határon Átnyúló Együttműködési Program 2007 2013 keretében támogatott projekt

Magyarország-Románia Határon Átnyúló Együttműködési Program 2007 2013 keretében támogatott projekt Magyarország-Románia Határon Átnyúló Együttműködési Program 2007 2013 keretében támogatott projekt (Projekt regisztrációs szám: HURO/0901/044/2.2.2) Kutatási program a Körös medence Bihar-Bihor Eurorégió

Részletesebben

3. melléklet. Geológiai és hidrogeológiai képződmények

3. melléklet. Geológiai és hidrogeológiai képződmények 3. melléklet Geológiai és hidrogeológiai képződmények 3. melléklet 2004.11.15. TARTALOMJEGYZÉK GEOLÓGIAI ÉS HIDROGEOLÓGIAI KÉPZŐDMÉNYEK... 1 1. Alapvető geológiai és szeizmológiai információk... 2 1.1.

Részletesebben

A Bódva-völgye árvízvédelmi programja 2005

A Bódva-völgye árvízvédelmi programja 2005 A Bódva-völgye árvízvédelmi programja 2005 Tartalomjegyzék: Előszó... 4 Alkalmazott módszertan... 6 I. rész: Helyzetfeltárás... 7 1. A Bódva völgye településeinek általános elemzése... 8 1.1. A céltérség

Részletesebben

Viszkok János 2015 Hidrodinamikai és hőtranszport modellezés, Eger és környéke

Viszkok János 2015 Hidrodinamikai és hőtranszport modellezés, Eger és környéke Viszkok János 2015 Hidrodinamikai és hőtranszport modellezés, Eger és környéke Tartalomjegyzék 1. Bevezetés... 5 1.1. Előzmények... 5 1.2. Felhasznált adatok... 5 2. A hidrodinamikai modellezés rövid elméleti

Részletesebben

A BUDAI VÁRHEGY HIDROGEOLÓGIÁJA

A BUDAI VÁRHEGY HIDROGEOLÓGIÁJA A BUDAI VÁRHEGY HIDROGEOLÓGIÁJA Hajnal Géza okl. építőmérnök, okl. mérnöktanár Ph.D. értekezés RÉSZLET 2. Földtan fejezetéből Tudományos vezető: Dr. Kleb Béla a földtudomány kandidátusa Budapest,2001.

Részletesebben

Felszínmozgások okainak vizsgálata földtani, vízföldtani és geofizikai módszerekkel Diplomaterv

Felszínmozgások okainak vizsgálata földtani, vízföldtani és geofizikai módszerekkel Diplomaterv Miskolci Egyetem Műszaki Földtudományi Kar Geofizikai Intézeti Tanszék Felszínmozgások okainak vizsgálata földtani, vízföldtani és geofizikai módszerekkel Diplomaterv Deák Zsuzsa Villő, Környezetgeofizika

Részletesebben

ÉRTÉKTÁR II. A Duna kincsei az általános iskolákban a jövő generációiért 2013.

ÉRTÉKTÁR II. A Duna kincsei az általános iskolákban a jövő generációiért 2013. ÉRTÉKTÁR II. A Duna kincsei az általános iskolákban a jövő generációiért 2013. www.husk-cbc.eu Duna kincsei az általános iskolákban a jövő generációiért HUSK/1101/1.7.1/0014. Szerzők: Bárd Edit Fehér Györgyi

Részletesebben

A llakoiiy ícrmészcuudojuáiiyi kutatásának eredményei XVIII.

A llakoiiy ícrmészcuudojuáiiyi kutatásának eredményei XVIII. A llakoiiy ícrmészcuudojuáiiyi kutatásának eredményei XVIII. Il AKÓNYI TERMÉSZETTUDOMÁNYI MÚZEUM ZIRC À Bakony természettudományi kutatásának eredményei XVIII. Kesultaliones invcstigatiomiin rcrum naluralium

Részletesebben