A Gellért-hegy növényzetének általános bemutatása

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "A Gellért-hegy növényzetének általános bemutatása"

Átírás

1 Elhelyezkedése A Gellért-hegy növényzetének általános bemutatása A Gellért-hegy Budapesten az I. és a XI. kerületben található 235 m magas hegyünk. Keleti oldaláról a Duna, északról a Várhegy, észak-nyugatról a Naphegy, dél-nyugatról pedig a Sas-hegy határolja. Délkeleti határánál a Szabadság híd, északkeleten pedig az Erzsébet híd található óta a Világörökség része és a Duna-Ipoly Nemzeti Park Igazgatóságának a kezelése alatt áll. Kialakulása A hegy alapja egy dolomit sziklatömb, amely a Duna fölé mintegy 140 méterrel magasodik, (ennek a tömbnek a része a Sas-hegy is). Ez a sziklatömb a Triász korszak végén, kb. 210 millió éve alakult ki és a Pleisztocén korszak idején (12 ezer évvel ezelőtt) töredezett össze és emelkedtek ki belőle a hegyek. Az akkoriban kialakult törésvonalaknak köszönhető a sok budai hőforrás is. A törések mentén a hőforrások mellett számos barlang alakult ki, ilyen például a Gellért-hegy egyik leghíresebb barlangja, amelyet végül mesterségesen tovább alakítottak, a Szent Iván-barlang amelyet a Pálos rend kápolnájának is helyt ad. Története, tájhasználata A régészeti leletek szerint már a Kelták is betelepültek a hegy magasabb részeire. A hegy a nevét egy az Árpád-korban keletkezett legenda alapján kapta, mely szerint 1046-ban a Vata-féle pogánylázadás résztvevői a sziklákról a Dunába lökték egy hordóban a hittérítő Gellért-püspököt. Bár a legenda nem bizonyított a 15. századtól a hegyet Szent Gellérthegynek kezdték el nevezni. A török hódoltság idején ( ) a hegy tetejére palánkvárat, a lábához török fürdőket építettek főként a meleg vizű források végett. A 17. században a boszorkányüldözések és tárgyalások helyszíne volt es évek végétől Kelen-hegynek kezdték el nevezni, mint a Kelták idejében ben Haynau felépítette a Citadellát, mely fontossága a kiegyezés után fokozatosan eltűnt. A hegyen, ahogy a Sas-hegyen is sokáig szőlőt termeltek és bort készítettek, de a 19. század végi filoxéra (szőlő gyökér tetű) vész megsemmisítette az összes ültetvényt. A 20. században elkezdték gyepesíteni a hegyoldalt, valamint kialakították a már említett sziklakápolnát, melyet a Rákosi-rendszerben befalaztak és elbontottak, ám a pálos rend 1992-ben visszakapta a helyet óta található itt a híres és szinte mindenki által ismert Kisfaludi Strobl Zsigmond által készített Gellért-hegyi Szabadságszobor vagy, ahogy eredetileg hívták a Felszabadulási emlékmű. A szobor valójában egy szobor együttes, de a fő szobor a kezében olajfaágat tartó női alak 14m talapzattal együtt 40 m magas. A hegyben található a Gruber József víztározó, mely alapjait 1905-ben fektették le és az 1970-es évek vége felé bővítették ki 2x30 000m 3 esre. Budapest ebből a víztározóból kapja a napi vízfogyasztásának a 80%-át, éjszaka a Duna menti kutakból töltik fel újra.

2 Növényvilága Az alábbiakban a hegy viszonylag természetes növényzetének, illetve néhány tájidegen faj bemutatása történik, a legtöbb antropogén hatásra megtelepedő fajt nem említve. Mivel a hegy alapja dolomit a rajta lévő növényzet is ehhez alkalmazkodott. A dolomit alapjában véve a mészkő egyik fajtája, csak míg a mészkő kalcium-karbonátból (CaCo 3 ) áll, addig a dolomit magnéziumot is tartalmaz és így kalcium- magnézium-karbonát jön létre (CaMg[CO 3 ] 2 ). A Gellért-hegyen éppen ezért van hasonlóság a mészkő hegyek növényzetéhez képest, de alapvetően picit különbözik azoktól. A hegy keleti sziklás részén ezért kialakult az ún. Nyílt dolomit-sziklagyep (Seseli leucospermo - Festucetum pallentistársulás), amely a könnyen aprózódó, törmelékesedő, a mészkővel szemben kevésbé oldódó dolomit alapkőzeten jött létre. Alapvetően reliktumfajokban (jégkorszaki maradvány fajok) és endemizmusokban (őshonos fajokban) gazdag. Jellemző rá a szélsőséges mikroklíma. Sajnos ezek az értékes területek igen megfogyatkoztak, melynek oka az intenzív tájhasználat. Az állandó mozgásban lévő törmelék miatt a talajképződési folyamatok nem kiegyenlítettek, így a fás növényzet nem tud itt megmaradni. Éppen ezért a Gellért-hegy ezen részén a védett növények közül csak olyanok tudnak fennmaradni, mint a kisfészkű hangyabogáncs (Jurinea mollis), a magyar gurgolya (Seseli leucospermum), csikófark (Ephedra distachya), vagy a sárga habszegfű (Silene flavescens). Részletesebb leírásuk: Kisfészkű hangyabogáncs (Jurinea mollis) (1 3. kép): Egy cm magasra megnövő évelő növényünk. Szára csak alul leveles, a levél, szárnyasan szeldeltek, ép szélűek, fonákjuk sűrűn fehér molyhos. A fészek magános, nagy, 2-4 cm széles, a fészekpikkelyek rövid vöröslő tüskében végződődnek csúcsuk visszahajló. A kaszattermés kopasz. Virágzása általában június július hónapban történik. Védett, természetvédelmi értéke 2000 Ft. Magyar gurgolya (Seseli leucospermum (4 5. kép): cm magasra megnövő erőteljes gyöktörzsű, terebélyes növekedésű évelő növény. A levelek szárnyaltak, a tövön csomóban állnak, szélesek, hosszúak, szögletesek, A csésze fogak aprók, gyakran lehullnak, a szirmok fehérek. Termése ikerkasza. Védett, relikto-endemikus (jégkorszaki maradvány és őshonos) faj. Természetvédelmi értéke: Ft. Csikófark (Ephedra distachya) (6 8. kép): cm magas, felálló, erősen elágazó, zsúrlóhoz hasonló, lomblevél nélküli kicsiny cserje. Gyöktörzse fás, hosszú, kúszó. Ágai egyenesek vagy hajlottak, szétterülő, 2-3 mm vastagok, ízeltek, hengeresek, szürkés-zöldek, finoman csíkoltak. Levelei pikkelyszerűek, keresztben átellenesek, középen zöldek, tövükön rendszerint hüvelyszerűen összefüggnek. Rendszerint kétlaki. A hímvirágzatok a levélhónaljban, esetleg az ágak végén 4-24 virágból állók, barkaszerű csomókat alkotnak. A porzók messzire kiállók, számuk 2-8 egy virágban. Termése piros, húsos, 6-7 mm átmérőjű, gömbölyű tobozbogyó. Virágzása április június között történik. Természetvédelmi értéke: Ft. Sárga habszegfű (Silene flavescens) (9 11. kép): cm magas, fásodó tövű, évelő növény. Tőlevelei keskenyek, levélrózsát alkotnak. A felső levelek rövidek, szálasak. A kopasz vagy pelyhes szár 1-3 virágú. A szirmok halványsárgák. A toktermése van, júnus júliusban virágzik. Csak a Gellért-hegy ezen részén található meg hazánkban mintegy 15 tővel. Természetvédelmi értéke: Ft.

3 A Gellért-hegy másik fontos társulása a gyertyános-kocsánytalan tölgyesek (Querco petreae-carpinetum). A gyertyános tölgyerdők lombkoronaszintjét a közönséges gyertyán (Carpinus betulus) mellett kocsánytalan tölgy (Quercus petreae) határozza meg. Maga a lombkoronaszint kétszintű: a felsőben a tölgy dominál, az alsóban a gyertyán, de mellettük megtalálható még a vadcseresznye (Cerasus avium subsp. avium), a korai juhar (Acer platanoides) és a kislevelű hárs (Tilia platyphyllos) is. Az egyöntetű tölgyerdőkénél kevesebb fényt enged át, ezért alatta a cserjeszint szegényesebb, de lehet itt látni a közönséges fagyalt (Ligustrum vulgare), az egybibés galagonyát (Crataegus monogyna), a cseregalagonyát (Crataegus laevigata) és a veresgyűrű somot (Cornus sanguinea). A gyepszintbem pedig főleg a kora tavaszi hagymás és gumós növények nőnek, mint például a odvas keltike (Corydalis cava), hóvirág (Galanthus nivalis), berki szellőrózsa (Anemone nemorosa) medvehagyma (Allium ursinum), májvirág (Hepatica nobilis). Részletesebb leírásuk: Közönséges gyertyán (Carpinus betulus)( kép): Az akár 25 m magasra is megnövő, sima, világos sávokkal futatott kérgű fa hazánkban igen elterjedt. A levelek tojásdad-hosszúkásak, csúcsuk kihegyesedő, fűrészes szélűek, a lemez az ér mentén redőzött, az érzugokban szőrös. A porzós virágok lecsüngő barkában nyílnak, a termősek rövid, nyúlánk füzérben. Termése makk, virágzása április május, erdőgazdálkodási szempontból fontos, de nem védett fajunk. Kocsánytalan tölgy (Quercus petreae) ( kép): Magas termetű (25 40 m), boltozatos koronát fejlesztő lombhullató fa. Törzse a korona közepéig egyenes, ágai meredeken felfelé nőnek, majd elágazva szétterülők. A fiatal fák kérge sima, később szürkévé vagy barnásszürkévé és hosszanti irányban repedezetté válik. Levelei sekélyen karéjosak, a karéjok lekerekített csúcsúak, a levél csúcsa felé egyre apróbbak. A levélnyél 1-2 cm hosszú, a levéllemez fényes sötétzöld, fonáka világosabb. Halvány sárgászöld porzós virágai lombfakadáskor csüngő barkákban nyílnak. Tojásdad makktermései kupacsokban ülnek, a kupacsok ülők, vagy legfeljebb 5-10 mm-es nyéllel csatlakoznak a hajtáshoz. Termését régen disznókkal etették fel, a makkot ma már főként erdészeti csemetenevelésre gyűjtik. Tömör, szilárd, tartós fája az alföldi kocsányos tölgy mellett az egyik legértékesebb, keresett bútorfa, hordók készítésére is nagy mennyiségben használják. Virágzása május, nem védett. Vadcseresznye (Cerasus avium subsp. avium)( kép): Az akár 15 m-ig megnövő, gyengén hajlott törzsű fa rokon faja a házi cseresznyének. A kéreg pirosasbarna, fényes. Hajtásai vörösesbarnák, szürkén foltosak, ágai fényesek, szürkésbarnák. A levelek 6-15 cm hosszúak, elliptikusak vagy visszás tojásdadok, fűrészes szélűek. A levéllemez felülete világoszöld, matt, a fonákon az erezet kiemelkedő, az erek pelyhesek. A virágok csomókban nyílnak, fehérek. Csontár termései cm átmérőjűek, pirosak, feketések, édesek vagy kesernyések. Virágzás április május, nem védett.

4 Korai juhar (Acer platanoides) ( kép): Terebélyes, sudaras koronájú fa. Kérge sima, szürke, szabálytalan hosszanti sávokban repedezett. Vesszői világosbarnák, viszonylag vastagok (átlagosan 5 mm átmérőjűek Keresztben átellenes állású levelei hosszú nyelűek, tenyeresen hasadtak, szélük hegyesen fűrészes, kihúzott, a hasábok széle párhuzamos. (a kanadai zászlóban is ez a nemzeti jelkép). Ikerlependék termései laposak, a résztermések egymással tompaszöget zárbak be. Virágzása március április közt, nem védett. Kislevelű hárs (Tilia platyphyllos) ( kép): Magas szabályos boltozatos koronát fejlesztő lombhullató fa. A töve körül és a törzsén sarjhajtások jelenhetnek meg. Kérge fiatal korában sima és szürke, később barnásszürke, hosszanti barázdákkal és finom repedésekkel tagolt. Hegyes csúcsú levelei kerekdedek, a levéllemez vékony, széle finoman fűrészes, színi oldala teljesen csupasz, élénk sötétzöld, fonáka kissé hamvas, az érzugokban rozsdavörös szőrcsomókkal. Legfeljebb tucatnyi virágot számláló virágzatának hosszú tengelyéhez félig hozzánőtt a repítő virágzati fellevél. A virágzatban több termés is kifejlődhet, ezek a repítő fellevél segítségével a fáról leválva együtt utaznak, így terméságazatnak is tekinthetők, noha földet érés után a virágzat elbomlásával elvileg még külön-külön is tovább terjedhetnek. A kislevelű hárs kiváló méhlegelő és gyógynövény. Méze aromás illatú, sűrű, borostyánbarna árnyalatú. Nyár közepén, nyílás kezdetén a virágzati fellevéllel együtt szedett, szárított virágaiból magas nyálkatartalmú forrázat készíthető, ami kellemes mindennapi ital is lehet, de a sebes, gyulladt vagy sérült szájnyálkahártyára kifejezetten jótékony hatású. Nem védett fajunk. Közönséges fagyal (Ligustrum vulgare) ( kép): 3 5 m magasra megnövő tövétől sűrűn elágazó bokor termetű, lombhullató kisfa. Ágai és vesszői szürkésbarnák, rügyei aprók, gömbölydedek. Sötétzöld, bőrnemű levelei keresztben átellenesen vagy hármas örvösen állnak, hosszúkás-lándzsásak, ép szélűek. Apró, négytagú, émelyítő illatú, krémfehér virágai 5-6 cm hosszúak. Lila húsú, fényes fekete bogyótermései fejlődnek. Terméseit madarak terjesztik emberi fogyasztásra nem alkalmasak. Nyírott, sövényként ültetik. Virágzása május július, nem védett. Egybibés galagonya (Crataegus monogyna) ( kép): Cserje vagy 10 m-ig növő fa. Lombozata laza, szabálytalan hajtásrendszerrel, a tövisek 8-20 mm hosszúak, érett hajtásai szürkések. Rügyei kicsinyek, kúpos tojásdadok, barnák. Levelei ékvállból széles tojásdadok, a bemetszések a féllemez közepéig vagy azon túl érnek. A levéllemez kissé bőrszerű, a fonáka halvány kékeszöld. A virágok fehérek, mm átmérőjűek. Termése tojásdad vagy eliptikus, 6-10 mm hosszú, élénkpiros, a csészék a termésre simulók, A termésben egy kőmag van, háti oldalon 2-3 barázdával. Virágzása április június, nem védett. Cseregalagonya (Crataegus laevigata) ( kép): 2-10 m magasra megnövő szabálytalanul ágas kis fa. Ágtövisei 5-20 mm hosszúak. Levelei széles visszás-tojásdadok, kissé bőrneműek felső harmadukban 3-5-karéjúakSzíne sötétzöld, fonáka kékeszöld, az érzugokban szőrös. Virágai fehérek vagy rózsaszínűek, mm átmérőjűek. Termése tojásdad vagy kerekded, 12 mm hosszú, Levele, virága és termése az egybibés galagonyáéhoz hasonlóan gyógyhatású. Május júniusban virágzik, nem védett.

5 Veresgyűrű som (Cornus sanguinea) ( kép): Tövétől ágas, lassan tarackoló cserje vagy kis fa. 2 4 m magasra is megnőhet. Kérge kereszt- és hosszirányban repedezett. Vesszői rövid, idővel lekopó, rásimuló szőrűek, élénk bordó, vörös, vagy vörösbarna színűek, később olajbarnává sötétülnek. Levelei keresztben átellenes állásúak, tagolatlanok, ép szélűek. Apró, 4-szirmú, fehér virágai tavasz végétől nyár közepéig 6-8 cm széles hajtásvégi virágzatokban nyílnak, Termése kerekded, 5-8 mm ármérőjű, ehetetlenül keserű, összehúzó hatású fekete álcsontár, melyből hasmenés elleni gyógyszert készítenek. Lomb ja ősszel sötét lilásvörösre színeződik, vörös vesszői egész télen át díszítenek. Tarackoló tulajdonsága miatt helyenként talajmegkötő cserjének is ültetik. Odvas keltike (Corydalis cava) ( kép): 5-35 cm magas, gumós tövű évelő növényünk, a gumó később odvas. A levelek 2-3- szorosan összetettek, kékeszöldek, hosszú nyelűek, a levélkék fogasak. A virágzat mm hosszú, bíborlilás vagy fehér, a felső szirmon rövid, görbült sarkantyú található, A termés sokmagvú tok, mely olyan hosszú, mint a kocsány, a terméses virágzat felálló. Virágzása március május, nem védett. Hóvirág (Galanthus nivalis) ) ( kép): cm magas, hagymás évelő. Hagymánként két szürkészöld, 8-20 hosszú levél található. A tőkocsány egy virágú, a virágok bókolnak, a külső lepel mm hosszú, a belső lepel sokkal rövidebb, zöldes és a belső oldalon 1-1 sárga, félhold alakú folt található. Toktermése bogyószerű. Virágzása február március, védett, természetvédelmi értéke Ft. Berki szellőrózsa (Anemone nemorosa) ( kép): cm magas, évelő. Vékony, hengeres barna, gyöktörzse van. A tőlevelek hármasan osztottak, a levélkék egyenetlenül fogasak, virágzáskor hiányoznak. A virágkocsány hosszú, szőrös, a virágok rendszerint magánosak. A szirmok hiányoznak a csésze fehér, pirosan erezett, kopasz. Termése csoportos aszmag. Virágzása március május, nem védett. Medvehagyma (Allium ursinum)( kép): cm magas, hagymás évelő. A hagyma hosszúkás-tojásdad, buroklevele ép. A levél hosszú nyelű, 5-25 cm hosszú, 2-5 cm széles, lándzsás, elliptikus, hegyes csúcsú, keskenyedő vállú. A virágzat ernyős, a lepellevél 6-12 mm hosszú, fehér. Termése tok. Virágzása március május, nem védett. Májvirág (Hepatica nobilis ( kép): Lassú növekedésű, árnyékot kedvelő, rizómával terjedő évelő növény. Levelei bőrneműek, 3 vagy 5 karéjosak. A levelek egész télen a növényen maradnak. Kora tavasszal a kék, bíbor vagy fehér színű virágok jelennek meg. 10 cm magasra is megnőlhet, az árnyékosabb mésztalajos helyeket kedveli. Védett, természetvédelmi értéke 2000 Ft.

6 A Gellért-hegyen és a környékén azóta, hogy ott emberek élnek és gazdálkodnak már rég nem teljesen az eredeti környezet található meg. A sok antropogén (emberi) behatás következbéen megjelentek az ún. invazív (tájidegen) fajok is, melyek nem védettek, sőt természetvédelmi szempontból irtani kell őket. Ilyen tájidegen faj többek közt például a fehér akác (robinia pseudoacacia), a közönséges orgona (Syringa vulgaris), a nyugati ostorfa (Celtis occidentalis), a keskenylevelű ezüstfa (Elaeagnus angustifolia), vagy a kanadai aranyvessző (Solidago canadensis). A fajok rövid leírása: Fehér akác (Robinia pseudoacacia) ( kép): Magas termetű (25 30 m), lombhullató fa, koronája többnyire felül a legszélesebb. Gyökérzetének jelentős része a talajfelszínnel párhuzamosan cm mélységben fut, melyből sebzés vagy a fa kivágásának esetén sarjhajtások fejlődnek. A fiatal fák kérge sima és barna, idősebb korában szabálytalanul barázdált. Hajtásain pálhatövis található. Spirálisan szórt állású levelei páratlanul szárnyasan összetettek, ép szélű, tojásdad levélkéi rövid nyelűek válluk és csúcsuk kerek, színi oldaluk középzöld, fonákuk világosabb, kissé szürkés árnyalatú. Illatos, fehér pillangós virágai cm-es csüngő fürtvirágzatokban tavasz végén, röviddel lombfakadás után nyílnak. Lapos, nyáron barnásvörös hüvelytermései ősszel sötétbarnára érnek és sokáig a fán maradnak. A felnyílt termések falát az apró, kemény, feketésbarna, vese alakú magvakkal együtt a szél messzire sodorhatja. Magja a kemény maghéj miatt sokáig elfekhet a talajban. A fehér akácot 1640 körül Jean Robin francia botanikus hozta be Európába. Hazánkban első példányát 1710-ben ültették Komárom környékén, ezt követően a sikeres telepítésen felbuzdulva főként az Alföldi futóhomok megkötésére széles körben telepítették, és mára teljesen meghonosodott. A fehér akác viszonylag igénytelen, gyors növekedésű és sovány talajon is telepíthető. Tartós keményfát ad, és kiváló méhlegelő. Közönséges orgona (Syringa vulgaris) ( kép): Közép magas, természetes körülmények között tövétől ágas lombhullató cserje vagy kis fa. Földalatti vegetatív szaporító hajtásokat (tarackokat) fejleszt, melyek járulékos gyökereiből sekély bojtos gyökérzet alakul ki. Éves hajtás-növekménye nem éri el a fél métert. Sűrű, kerekded koronát fejleszt, tarackjai révén azonban idővel sűrű sarjtelepet képez. Metszéssel és a sarjak eltávolításával egytörzsű fácskává nevelhető. Kérge idősebb korában vékony, hosszanti pikkelyekben leváló A vessző csúcsán dús bugavirágzatok fejlődnek. Ép szélű, szíves vállú, hegyes csúcsú, tojásdad levelei 5-10 cm hosszúak, csupaszok, kezdetben lágy, később kissé merev tapintásúak, sötétzöldek. Termése apró, 1-1,5 cm hosszú, kissé lapos, két kopáccsal nyíló tok. A közönséges orgona elsősorban mutatós, illatos virágai miatt régóta ültetett díszfa. Egykori telepítésének helyén (például a budai Sas-hegyen és az Alföldön régi tanyák és feszületek helyén) gyakran elvadul és meghonosodik és nehezen kiirtható.

7 Nyugati ostorfa (Celtis occidentalis) ( kép): Terebélyes, akár 25 m magasra is megnövő boltozatos koronájú fa, nagy termetűvé csak jó vízellátású talajon, fejlődik. Kérge középszürke, idősebb korában rücskösen barázdálttá válik. Vesszője vékony, sötétbarna. Átellenesen szórt állású levelei tagolatlanok, tojásdadok, aszimmetrikusak, 6-12 cm hosszúak, fűrészes szélűek, Lombja ősszel citromsárgára színeződik. Virágai aprók, világoszöldek, a levélhónaljakban magányosan fejlődnek. Rövid (1-1,5 cm-es) kocsányú, apró (kevesebb mint 1 cm átmérőjű) csonthéjas terméseinek húsa éretten narancssárga, édes datolyaízű, A termést madarak és kisemlősök (például a nyestek) terjesztik. Mivel jól bírja a szennyezett városi levegőt útsorfaként gyakran nagy mennyiségben ültetik. Az ültetett példányok közelében megakadályozza más fák természetes felújulását. Fája kemény, fehér, rendkívül szívós. Csapadékosabb években hajtásai másfél méteresre is megnőhetnek, melyek pár év elteltével ostornyél készítésére kiválóan alkalmas gallyá vastagodnak. Keskenylevelű ezüstfa (Elaeagnus angustifolia) ( kép): Legfeljebb 10 m magasra megnövő cserje vagy kis fa. Törzse többnyire görbe, gyakran megdőlt helyzetű, alacsonyan elágazó. Kérge sötétbarna, puha, rostosan felrepedező, hosszú lemezekben leváló. A fiatal hajtások ezüstösek, 1-5 cm hosszú, egyszerű (el nem ágazó), ágtöviseket viselnek. Az idősebb hajtások lekopaszodnak, fényes zöldesbarnák, majd vörösesbarnák lesznek. Levelei lándzsásak, 3-8 cm hosszúak, alsó harmadukban a legszélesebbek, ékvállúak, tompa csúcsúak, ép szélűek, felül zöldek, alul csillag és pikkelyszőröktől ezüstfehérek. Émelyítően illatos sárgásfehér virágai május június táján nyílnak. Temése tojásdad, 1-1,6 cm hosszú álcsontár. A termés érés után a fán marad. Hazánkban szik- és homokfásításra használták, nagyobb mennyiségben ültették autópályák mentén is. Kanadai aranyvessző (Solidago canadensis) ( kép): cm magas, kúszó gyöktörzses évelő. Szára felálló, leveles, az összetett virágzatig egyszerű, végig sűrűn szőrös. Levelei lándzsásak, hosszúkásak, kihegyezett csúcsúak, alul ép szélűek, csúcsuk felé fűrészesek, fonákuk pelyhes. A fészekvirágzatok aprók, 5 mm-sek, ívesen lehajló, egyoldalas bugában nyílnak. A virágok sárgák, a fészek szélén elhelyezkedő nyelves virágok alig hosszabbak a csöveseknél. Termése kaszat.

8 1 3. kép: kisfészkű hangyabogáncs (Jurinea mollis), Forrás: kép: magyar gurgolya (Seseli leucospermum), Forrás:

9 6 8. kép: csikófark (Ephedra distachya), Forrás: kép: sárgás habszegfű (Silene flavescens), Forrás:

10 kép: közönséges gyertyán (Carpinus betulus), Forrás: kép: kocsánytalan tölgy (Quercus petreae), Forrás:

11 kép: vadcseresznye (Cerasus avium ssp. avium), Forrás: kép: korai juhar (Acer platanoides), Forrás:

12 kép: aprólevelű hárs (Tilia platyphyllos), Forrás: kép: közönséges fagyal (Ligustrum vulgare), Forrás:

13 kép: egybibés galagonya (Crataegus monogyna), Forrás: kép: csergalagonya (Crataegus laevigata), Forrás:

14 kép: veresgyűrű som (Cornus sanguinea), Forrás: kép: odvas keltike (Corydalis cava), Forrás:

15 kép: hóvirág (Galanthus nivalis), Forrás: kép: berki szellőrózsa (Anemone nemorosa), Forrás:

16 kép: medvehagyma (Allium ursinum), Forrás: kép: májvirág (Heptaica nobilis), Forrás:

17 kép: fehér akác (Robinia pseudoacacia), Forrás: kép: közönséges orgona (Syringa vulgaris), Forrás:

18 kép: nyugati ostorfa (Celtis occidentalis), Forrás: kép: keskenylevelű ezüstfa (Elaeagnus angustifolia), Forrás:

19 kép: kanadai aranyvessző (Solidago canadensis), Forrás:

20 Forrásmunkák jegyzéke: Penksza K. Turcsányi G. (2004): Növénytani alapismeretek, Szent István Egyetem, Gödöllő 99p. Turcsányi G. Penksza K. Malatinszky Á. Türke I. (2006): Növénytani alapismeretek, Növényrendszertan és társulástan. Vadgazdamérnök alapszakos hallgatók számára. Szent István Egyetem, Gödöllő. 168p. Internetes források: Képek forrásának jegyzéke: (Letöltések időpontja: )

Budapesti Corvinus Egyetem Kertészettudományi Kar. Fényképezte és összeállította: Hangya Zoltán okl. Biológus, konzulens tanár

Budapesti Corvinus Egyetem Kertészettudományi Kar. Fényképezte és összeállította: Hangya Zoltán okl. Biológus, konzulens tanár Budapesti Corvinus Egyetem Kertészettudományi Kar Határon túli kihelyezett tagozat - Zenta Fényképezte és összeállította: Hangya Zoltán okl. Biológus, konzulens tanár Tartalomjegyzék: I. Szár: 1. Lágyszártípusok

Részletesebben

Corylaceae mogyorófélék családja

Corylaceae mogyorófélék családja Corylaceae mogyorófélék családja Corylus mogyoró Carpinus gyertyán Ostrya - komlógyertyán Corylus mogyoró nemzetség szimpodiális hajtásrendszer nagy termetű cserjék vagy fák váltakozó (szórt) levélállás

Részletesebben

Vérszilva (Prunus cerasifera Woodii )

Vérszilva (Prunus cerasifera Woodii ) Vérszilva (Prunus cerasifera Woodii ) 5-8 méteres, alacsony növekedésű, sötétvörös, bordó levelű fa. Sötétpiros virágai áprilisban tömegesen nyílnak. Levél: fényes feketés vörös, lombhullásig tartja a

Részletesebben

Harasztok Pteridophyta

Harasztok Pteridophyta Növénytan gyakorlat BSc II. Növényrendszertan Harasztok Pteridophyta Kapcsos korpafű (Lycopodium clavatum) Alaktani jellemzők: Akár több méteres kúszó, a talajon heverő és legyökerező vegetatív hajtásokat

Részletesebben

Növénytan gyakorlat BSc. II. Növényrendszertan. Fák, cserjék II.

Növénytan gyakorlat BSc. II. Növényrendszertan. Fák, cserjék II. Növénytan gyakorlat BSc II. Növényrendszertan Fák, cserjék II. Fehér eperfa - Morus alba Alaktani jellemzők: Legfeljebb 15 méter magasra növő lombhullató fafaj. Levelei rendszerint szórt állásúak, ritkábban

Részletesebben

Növénytan gyakorlat BSc. II. Növényrendszertan. Fák, cserjék I.

Növénytan gyakorlat BSc. II. Növényrendszertan. Fák, cserjék I. Növénytan gyakorlat BSc II. Növényrendszertan Fák, cserjék I. Tulipánfa Liriodendron tulipifera Magnólia - Magnolia x soulangeana Alaktani jellemzők: Kis- vagy közepes termetű, lombhullató fafaj. Levelei

Részletesebben

Növénytan gyakorlat BSc. II. Növényrendszertan. Mohák Bryobionta

Növénytan gyakorlat BSc. II. Növényrendszertan. Mohák Bryobionta Növénytan gyakorlat BSc II. Növényrendszertan Mohák Bryobionta Csillagos májmoha (Marchantia polymorpha) Csillagos májmoha (Marchantia polymorpha) Alaktani jellemzők: Telepe 10 mm-nél szélesebb, vastag,

Részletesebben

szükség esetén támasztékot igényel. Hosszú életű virágágyi dísznövény a nyári és az őszi virágágyba. Ideális vágott virág.

szükség esetén támasztékot igényel. Hosszú életű virágágyi dísznövény a nyári és az őszi virágágyba. Ideális vágott virág. KERT Könnyen gondozható kerti növények Mivel minden kezdet nehéz, az újdonsült kertészek főleg olyan növényeket szeretnének, amelyeket egyszerű gondozni és az elvégzett munka után gyors eredményt látnánk.

Részletesebben

Törökszentmiklós Város területén található helyi védelemre javasolt természeti értékek

Törökszentmiklós Város területén található helyi védelemre javasolt természeti értékek Törökszentmiklós Város területén található helyi védelemre javasolt természeti értékek Javaslat helyi jelentőségű védett természeti értékek védetté nyilvánításához Készítette: Petre Anna Gabriella K2/16-0266

Részletesebben

E L İ T E R J E S Z T É S

E L İ T E R J E S Z T É S SÁROSPATAK VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK JEGYZİJE 3950 Sárospatak, Kossuth út 44. Tel.: 47/513-240 Fax.: 47/311-384 Ügyfélfogadás ideje: Hétfı: 8-12 és 13-16, szerda: 8-12 és 13-17 30, péntek: 8-12 óráig E L

Részletesebben

Nyitvatermők Gymnospermatophyta

Nyitvatermők Gymnospermatophyta Növénytan gyakorlat BSc II. Növényrendszertan Nyitvatermők Gymnospermatophyta Cikász (Cycas circinnalis) Csikófark (Ephedra distachya) Csikófark (Ephedra distachya) Alaktani jellemzők: Vesszős, villásan

Részletesebben

Kispesten legjellemzőbb, leggyakoribb közterületi fák, fafajok

Kispesten legjellemzőbb, leggyakoribb közterületi fák, fafajok Kispesten legjellemzőbb, leggyakoribb közterületi fák, fafajok I. Acer sp., Juharfélék A juharfélék a fás szárú növények egyik legváltozatosabb, egyik leginkább faj-, és fajta gazdagabb nemzetsége. Fajtái

Részletesebben

1. A RENDELET MEGALKOTÁSAKOR HATÁLYOS VONATKOZÓ JOGSZABÁLYOK JEGYZÉKE

1. A RENDELET MEGALKOTÁSAKOR HATÁLYOS VONATKOZÓ JOGSZABÁLYOK JEGYZÉKE 15/2012. (XII.13.) önkormányzati rendelet 1. függeléke 1. A RENDELET MEGALKOTÁSAKOR HATÁLYOS VONATKOZÓ JOGSZABÁLYOK JEGYZÉKE 5. (20) Veszélyességi zónák övezetére vonatkozó hatályos jogszabály: a veszélyes

Részletesebben

Fordították: HORTOBÁGYI T. Cirill és JAKABNÉ CSIZMAZIA Eszter. A táblák ill. az eredeti leírások reprodukcióit MOLNÁR V.

Fordították: HORTOBÁGYI T. Cirill és JAKABNÉ CSIZMAZIA Eszter. A táblák ill. az eredeti leírások reprodukcióit MOLNÁR V. 123 Kitaibelia II. évf. pp.: 123 128. Debrecen 1997 WALDSTEIN Franz Adam - KITAIBEL Pál: A Colchicum arenarium W. et K. és a Viola ambigua W. et K. leírása a Descriptiones et icones plantarum rariorum

Részletesebben

Növénytan gyakorlat BSc. II. Növényrendszertan

Növénytan gyakorlat BSc. II. Növényrendszertan Növénytan gyakorlat BSc II. Növényrendszertan Magnolidák, őslágyszárúak (Nymphaeales, Piperales, Magnoliales, Ceratophyllales), Eudicot 1 alapi és központi kládok (Ranunculales, Proteales) Fehér tündérrózsa

Részletesebben

PÁLYÁZATI ŰRLAP A PÁLYÁZAT RÉSZLETES TARTALMI LEÍRÁSA

PÁLYÁZATI ŰRLAP A PÁLYÁZAT RÉSZLETES TARTALMI LEÍRÁSA A PÁLYÁZAT RÉSZLETES TARTALMI LEÍRÁSA A projekt megvalósításában a szentendrei Szent András Általános Iskola 6. osztályos tanulói vesznek részt. A projekt megvalósulási helyszíne a Szentendréhez közel,

Részletesebben

A NÖVÉNYI INVÁZIÓK HATÁSA A TÁRSULÁSOK NITROGÉN- KÖRFORGALMÁRA

A NÖVÉNYI INVÁZIÓK HATÁSA A TÁRSULÁSOK NITROGÉN- KÖRFORGALMÁRA A NÖVÉNYI INVÁZIÓK HATÁSA A TÁRSULÁSOK NITROGÉN- KÖRFORGALMÁRA Készítette: Czirle Zsolt BME Környezetmérnök MSc., Budapest, 2010 Gruiz Katalin Környezeti mikrobiológia és biotechnológia c. tárgyához Forrás:

Részletesebben

A földmûvelésügyi és vidékfejlesztési miniszter 33/2008. (III. 27.) FVM rendelete. 2008/51. szám MAGYAR KÖZLÖNY 2501.

A földmûvelésügyi és vidékfejlesztési miniszter 33/2008. (III. 27.) FVM rendelete. 2008/51. szám MAGYAR KÖZLÖNY 2501. 2008/51. szám MAGYAR KÖZLÖNY 2501 A földmûvelésügyi és vidékfejlesztési miniszter 33/2008. (III. 27.) FVM rendelete az Európai Mezõgazdasági Vidékfejlesztési Alapból nem termelõ mezõgazdasági beruházásokhoz

Részletesebben

Acer campestre Queen Elizabeth - Mezei juhar

Acer campestre Queen Elizabeth - Mezei juhar Fajtaleírások Acer campestre Queen Elizabeth - Mezei juhar Növekedés: közepes méretű, 12-15 m magas, 7-8 m széles. Ágai 45 fokos szögben állnak. A korona kezdetben keskeny, majd széles piramis. Gyorsan

Részletesebben

Tájépítész Korlátolt Felelősségű Társaság B B-006 B-011 Populus nigra Italica Ulmus laevis Jegenyenyár Vénic szil B-013 B-014

Tájépítész Korlátolt Felelősségű Társaság B B-006 B-011 Populus nigra Italica Ulmus laevis Jegenyenyár Vénic szil B-013 B-014 B-006 110/20/7/4 B-011 Ulmus laevis Vénic szil 50/12/12/4 B-013 60/12/10/4 B-014 150/258/4 B-018 Carpinus betulus Közönséges gyertyán 40/8/10/4 B-030 45/10/13/4 B-035 Salix alba Tristis Fehér fűz 80/10/12/4

Részletesebben

Segédlet termésgyűjtemény készítéséhez

Segédlet termésgyűjtemény készítéséhez Általánosan Segédlet termésgyűjtemény készítéséhez A termésgyűjteményben csak az alábbi listán található száraz termések lehetnek. A gyűjteménynek nyolc termést kell tartalmaznia a növények nevének, a

Részletesebben

borszőlők vörös fajták:

borszőlők vörös fajták: Flora-Pack Kertészet 2400 Dunaújváros Venyimi út 28. borszőlők fehér fajták: Bianca Chardonnay Cserszegi fűszeres Irsai Olivér Leányka Nemes olasz rizling Olasz rizling Ottonel muskotály Rizlingszilváni

Részletesebben

Környezetismeret-környezetvédelem csapatverseny. Segédanyag a döntőre való felkészüléshez 2. évfolyam

Környezetismeret-környezetvédelem csapatverseny. Segédanyag a döntőre való felkészüléshez 2. évfolyam Környezetismeret-környezetvédelem csapatverseny Segédanyag a döntőre való felkészüléshez 2. évfolyam Fehér akác A sík- és dombvidékeken gyakori fa. Dísznövényként sok parkban megtalálható. Akár 250 évig

Részletesebben

Természetmadárvédelem. gyerekszemmel

Természetmadárvédelem. gyerekszemmel Természetmadárvédelem gyerekszemmel Tiszakécske Párkereső 1 izhá csaka 2 sitéve júvar 3 héref aglyó 4 artipcsekef 5 dajármég 6 nakadrilyás b d e 7 tulipán( t betűcsere = vízimadár ) a c f g Madártotó képben

Részletesebben

Szőlő fajták. Vörös borszőlő fajták. Syrah. Turán

Szőlő fajták. Vörös borszőlő fajták. Syrah. Turán Szőlő fajták Vörös borszőlő fajták Syrah Október elején érik. Fürtje hosszúkáshengeres, tömött, középnagy (130 gr). Bogyója gömbölyű, kicsi, hamvas, kék, húsa puha. Középerős növekedésű, bőtermő. Talaj

Részletesebben

A PÁL-VÖLGYI KŐFEJTŐ FELSŐ

A PÁL-VÖLGYI KŐFEJTŐ FELSŐ A PÁL-VÖLGYI KŐFEJTŐ FELSŐ BÁNYATERASZÁNAK CÖNOLÓGIAI KÉPE Szabó Emőke szalonka83@gmail.com Szent István Egyetem, Mezőgazdasági és Környezettudományi kar Természetvédelmi mérnöki szak Budapest, 2010. Tartalomjegyzék

Részletesebben

Parkfák egészségi állapotának felmérése, különös tekintettel a balesetveszélyes példányokra

Parkfák egészségi állapotának felmérése, különös tekintettel a balesetveszélyes példányokra Nagykáta Város Önkormányzata Városgazdálkodási Szervezet Nagykáta, Temető u. 24. Parkfák egészségi állapotának felmérése, különös tekintettel a balesetveszélyes példányokra Készítette: Kutas Péter Nagykáta,

Részletesebben

Magyar Rózsák Sétánya a Szent István parkban

Magyar Rózsák Sétánya a Szent István parkban Magyar Rózsák Sétánya a Szent István parkban Megbízó: Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzata Kivitelező: Sopron Holding Zrt. Zöldterület-gazdálkodási divízió Átadás éve: 2013 Tusnád 1. 80 cm magas, lazán

Részletesebben

Hajóállomás Veránka 0168, 0155/5, 0155/8

Hajóállomás Veránka 0168, 0155/5, 0155/8 lelőhely azonosító szám név HRSZ 1. függelék /2016.( ) önkormányzati rendelethez 0149/7, 0149/6, 0149/8, 0155/2, 0148/3, 0148/4, 0146, 0145, 0149/2, 0148/2, 0155/8 27454 1 Hajóállomás 27455 2 Veránka 0168,

Részletesebben

Mohaismeret 6. A Sphagnopsida, Andreaeaopsida és Takakiopsida osztály bemutatása

Mohaismeret 6. A Sphagnopsida, Andreaeaopsida és Takakiopsida osztály bemutatása Mohaismeret 6. A Sphagnopsida, Andreaeaopsida és Takakiopsida osztály bemutatása O:Sphagnopsida Jellegzetes felépítésük miatt külön osztályt alkotnak a tőzegmohák (1. ábra). Az egész földön elterjedtek,

Részletesebben

Saxifragales, Rosales, Fabales

Saxifragales, Rosales, Fabales Növénytan gyakorlat BSc II. Növényrendszertan Saxifragales, Rosales, Fabales Bablevelű varjúháj - Sedum telephium subsp. maximum Fehér varjúháj - Sedum album Borsos varjúháj - Sedum acre Évelő, kúszó hajtású

Részletesebben

A 26-37. mellékletek (GYMS megyei hófogók) fajlistája kódokkal

A 26-37. mellékletek (GYMS megyei hófogók) fajlistája kódokkal A 26-37. mellékletek (GYMS megyei hófogók) fajlistája kódokkal Kód Magyar név Tudományos név A Akác Robinia pseudo-acacia AL Vadalma Malus silvestris BL Bálványfa Amorpha fruticosa CSNY Madárcseresznye

Részletesebben

A KIS-KÜKÜLLŐ BALAVÁSÁR-SÓVÁRAD EGYESÜLET HELYI AKCIÓ CSOPORTJÁNAK NYÚJTOTT VISSZA NEM TÉRÍTENDŐ PÉNZÜGYI TÁMOGATÁS

A KIS-KÜKÜLLŐ BALAVÁSÁR-SÓVÁRAD EGYESÜLET HELYI AKCIÓ CSOPORTJÁNAK NYÚJTOTT VISSZA NEM TÉRÍTENDŐ PÉNZÜGYI TÁMOGATÁS ROMÁNIA KORMÁNYA NEMZETI VIDÉKFEJLESZTÉSI TERV 2007-2013 Európai Unió és Románia Kormánya által támogatott projekt/ FEADR A KIS-KÜKÜLLŐ BALAVÁSÁR-SÓVÁRAD EGYESÜLET HELYI AKCIÓ CSOPORTJÁNAK NYÚJTOTT VISSZA

Részletesebben

AJÁNLOTT LISTA. Miért ültessünk gyümölcsfát vagy őshonos fákat és cserjéket?

AJÁNLOTT LISTA. Miért ültessünk gyümölcsfát vagy őshonos fákat és cserjéket? AJÁNLOTT LISTA Miért ültessünk gyümölcsfát vagy őshonos fákat és cserjéket? Kertes ház esetén érdemes saját gyümölcsfogyasztásunk legalább egy részét magunknak megtermelni. Így nem leszünk mindenben az

Részletesebben

BUDAPEST III. KERÜLET, RÓMAI PART IDEIGLENES ÁRVÍZVÉDELMI MŰ TERVEZÉSE

BUDAPEST III. KERÜLET, RÓMAI PART IDEIGLENES ÁRVÍZVÉDELMI MŰ TERVEZÉSE ERBO-PLAN Mérnöki Szolgáltató Kft. Székhely: Gyula, Hold utca 10. Iroda: Gyula, Munkácsy Mihály utca 21. Tel/fax: 66/561-940 Honlap: www.erbo-plan.hu Tervszám: 10-M/2013. BUDAPEST III. KERÜLET, RÓMAI PART

Részletesebben

KÉPZÉSI PROGRAM a 139/2008. (X. 22.) FVM rendeletben meghatározott

KÉPZÉSI PROGRAM a 139/2008. (X. 22.) FVM rendeletben meghatározott KÉPZÉSI PROGRAM a 139/2008. (X. 22.) FVM rendeletben meghatározott an14 Erdőgazdálkodás című képzéshez A képzési program kódszáma: an14 A képzési program megnevezése: Erdőgazdálkodás című képzés A képzés

Részletesebben

MEZEI JUHAR Acer campestre

MEZEI JUHAR Acer campestre MEZEI JUHAR Acer campestre Alakja: magas cserje, vagy 10-15m magas fa Levele 5-10cm-es 3-5 karéjú, ősszel sárga Virága: sárgászöld lombfakadáskor nyílik Termése: éretlenül többnyire piros Igénye: sovány

Részletesebben

Déri Múzeum Debrecen. Kolozs megye

Déri Múzeum Debrecen. Kolozs megye V.2008.3.1. 1. Ruhásszekrény sifon 2. Fenyőfából készített, gazdagon díszített asztalos munka. A bútor egész felületét beborítják a sárga és a szürkésfehér alapozásra festett növényi indákkal összekötött

Részletesebben

VERESEGYHÁZ VÁROS ÖNKORMÁNYZATANÁK KÖRNYEZETVÉDELMI ALAPJA. Pályázati felhívás március

VERESEGYHÁZ VÁROS ÖNKORMÁNYZATANÁK KÖRNYEZETVÉDELMI ALAPJA. Pályázati felhívás március VERESEGYHÁZ VÁROS ÖNKORMÁNYZATANÁK KÖRNYEZETVÉDELMI ALAPJA Pályázati felhívás Környezetvédelmi és természetvédelmi közcélú feladatok végrehajtására 2009. március Veresegyház Város Önkormányzatának Környezetvédelmi

Részletesebben

ŐSZIBARACK: Champion: bemosottsággal, fehér húsú, magvaváló, nagyon bőtermő. Augusztus utolsó. fogyasztásra, gyümölcslé és befőtt gyártására alkalmas.

ŐSZIBARACK: Champion: bemosottsággal, fehér húsú, magvaváló, nagyon bőtermő. Augusztus utolsó. fogyasztásra, gyümölcslé és befőtt gyártására alkalmas. Flora-Pack Kertészet 2400 Dunaújváros Venyimi út 28. ŐSZIBARACK: Andosa (Stark Red Gold): Babygold 6: Balkonella nektarin: Champion: Cresthaven: Dixired: Early Redhaven: Elberta: Fantasia: Flavortop: Incrocio

Részletesebben

II. Melléklet: Fakivágások a 441. sz. főút mentén

II. Melléklet: Fakivágások a 441. sz. főút mentén II. Melléklet: Fakivágások a 441. sz. főút mentén Sorszám 1 Tilia cordata kislevelű hárs 1 Helyenként száraz ágak 2 Tilia cordata kislevelű hárs 1 Beteg 3 Tilia cordata kislevelű hárs 1 Helyenként száraz

Részletesebben

Növénytan gyakorlat BSc. II. Növényrendszertan. Ericales - Asterales

Növénytan gyakorlat BSc. II. Növényrendszertan. Ericales - Asterales Növénytan gyakorlat BSc II. Növényrendszertan Ericales - Asterales Sárga fagyöngy - Loranthus europaeus Fákon élősködő, gömbös alakú vagy ellapodosodó, 40-150 cm átmérőjű lombhullató cserje. Leveleik nyelesek,

Részletesebben

Minden virágnak más a vízigénye, minden lakásnak más a hőmérséklete, fényviszonya Kisebb cserépbe hamarabb kiszárad a föld, a nagy cserépbe, ha

Minden virágnak más a vízigénye, minden lakásnak más a hőmérséklete, fényviszonya Kisebb cserépbe hamarabb kiszárad a föld, a nagy cserépbe, ha Minden virágnak más a vízigénye, minden lakásnak más a hőmérséklete, fényviszonya Kisebb cserépbe hamarabb kiszárad a föld, a nagy cserépbe, ha száraz a föd teteje az alsó rész vizes lehet- fapálcikával

Részletesebben

A jelű területegység. kód: 12/8/12/4 törzsátmérő/magasság/korona átmérő/kor. A-013-020 hrsz. 095/1. A-002-009, 010 hrsz. 295/1. A-026 hrsz.

A jelű területegység. kód: 12/8/12/4 törzsátmérő/magasság/korona átmérő/kor. A-013-020 hrsz. 095/1. A-002-009, 010 hrsz. 295/1. A-026 hrsz. A-002-009, 010 Salix alba Tristis Fehér fűz fasor 15-30/4-10/6-10/3 ok A-013-020 hrsz. 095/1 Tilia cordata Kislevelű hárs fasor 25-35/7-12/4-6/3 A-021-024 Betula pendula Bibircses nyír csop. 17-30/11-12/3-4/3

Részletesebben

1. Műemléki védettség alatt álló épületek. Bécsi utca 23. hrsz.: 4090 Ferencesek egykori kertjének kapuja, barokk,1750 körül

1. Műemléki védettség alatt álló épületek. Bécsi utca 23. hrsz.: 4090 Ferencesek egykori kertjének kapuja, barokk,1750 körül 2. melléklet a.../2011. (...) önkormányzati rendelethez Műemléki védettség alatt álló épületek, Helyi védelemmel rendelkező, helyi védelem alá vont épületek 1. Műemléki védettség alatt álló épületek Bécsi

Részletesebben

Tritikále (Triticale = Triticosecale. Wittmack.)

Tritikále (Triticale = Triticosecale. Wittmack.) Secale cereale rozs szára a 2 m-t is elérheti levelei 12-22 cm hosszúak. Fülecskéje igen kicsi, a nyelvecske rövid, lemetszett. Kalásza 5-20 cm hosszú a kalászkák száma elérheti a 40-et. Egy-egy kalászpadkán

Részletesebben

BME CAMPUS FAFELMÉRÉSI LISTA. Törzs Ø (CM)

BME CAMPUS FAFELMÉRÉSI LISTA. Törzs Ø (CM) Sorsz. Latin név Magyar név Első csoport 001 Picea pungens f. glauca Ezüstfenyő 20 4 közepes 002 Syringa Vulgaris Orgona 20 4 szétágazó 003 Tilia Hárs 50 5 jó 004 Aesculus hippocastanum Gesztenye 70 7

Részletesebben

Mezőkövesd Város Önkormányzatának 27/2007.(V.31.) ÖK. számú RENDELETE

Mezőkövesd Város Önkormányzatának 27/2007.(V.31.) ÖK. számú RENDELETE Mezőkövesd Város Önkormányzatának 27/2007.(V.31.) ÖK. számú RENDELETE a közterületek tisztántartásáról és a közhasználatú zöldterületek fenntartásáról, védelméről Mezőkövesd Város Képviselő-testülete a

Részletesebben

HELYZETFELTÁRÁS. 1. Táji és természeti adottságok vizsgálata. 1.1. Természetföldrajzi tájbesorolás

HELYZETFELTÁRÁS. 1. Táji és természeti adottságok vizsgálata. 1.1. Természetföldrajzi tájbesorolás II.4.1. TÁJRENDEZÉS HELYZETFELTÁRÁS 1. Táji és természeti adottságok vizsgálata 1.1. Természetföldrajzi tájbesorolás A földrajzi tájbeosztás szerint Bácsalmás az Alföld Bácskai síkvidék középtájának Bácskai

Részletesebben

BEVEZETÉS. erdő. működésében összetételében a prognosztizált folyamatok.

BEVEZETÉS. erdő. működésében összetételében a prognosztizált folyamatok. SZIKI KOCSÁNYOS TÖLGY ÁLLOMÁNYOK TERMÉSZETKÖZELI FELÚJÍTÁSI KÍSÉRLETEI A KLÍMAVÁLTOZÁS HATÁSAI MELLETT Kamandiné Végh Á. Csiha I. Keserű Zs. Erdészeti Tudományos Intézet E-mail: erti@erti.hu Debrecen;

Részletesebben

2. forduló megoldások

2. forduló megoldások BIOLÓGIA 7. évfolyamos tanulók számára 2. forduló megoldások 1, Egészítsd ki a táblázat hiányzó részeit! A táblázat utáni feladatok által felkínált lehetőségek közül válassz! A kiválasztott betűt jelöld

Részletesebben

Csörgőalma gyümölcsöskert

Csörgőalma gyümölcsöskert Csörgőalma gyümölcsöskert Az Őrségi Nemzeti Park Igazgatóság régi fajtákat felkutató, megőrző és bemutató kertje Csörgőalma Almák Októberre beérő, de nem télálló alma. Két színváltozata ismert: sárgás-zöldes

Részletesebben

CSILLAGFÜRT Jelent sége már az ókori Egyiptomban termesztették Több faját ismerjük: fehérvirágú, sárgavirágú, kékvirágú, keskenylevel, ével csillagfürt felhasználása: zöldtrágya, zöldtakarmány, abraktakarmány

Részletesebben

Növényrendszertan gyakorlatok

Növényrendszertan gyakorlatok Növényrendszertan gyakorlatok 15. gyakorlat Környezettudományi szak Környezetmérnöki szak 2. o: Egyszikőek - Monocotyledonopsida 1. ao: Hídır-alkatúak - Alismatidae az egyszikőek legısibb rendjei tartoznak

Részletesebben

A Kempelen Farkas Gimnázium iskolaudvarának fás szárú növényei

A Kempelen Farkas Gimnázium iskolaudvarának fás szárú növényei BIOLÓGIA ÉRETTSÉGI PROJEKTMUNKA A Kempelen Farkas Gimnázium iskolaudvarának fás szárú növényei Készítette: Deutsch Tamás 12.B Konzulens tanár: Sebő Péter Kempelen Farkas Gimnázium 2007. 2 Tartalomjegyzék

Részletesebben

Habitus, küls megjelenés

Habitus, küls megjelenés Díszfa alkalmazás Habitus, küls megjelenés Oszlopos növésűek Acer platanoides Columnare Carpinus betulus Fastigiata Quercus robur Fastigiata Sorbus aucuparia Compacta Sorbus thüringiaca Fastigiata Ulmus

Részletesebben

Festőnövények TAVASZ. Csalán /Urtica dioica/ Farkaskutyatej /Euphorbia cyparissias/ Cserszömörce /Cotinus coggyria/

Festőnövények TAVASZ. Csalán /Urtica dioica/ Farkaskutyatej /Euphorbia cyparissias/ Cserszömörce /Cotinus coggyria/ Festőnövények TAVASZ Csalán /Urtica dioica/ Jól ismeri mindenki, a találkozást nem felejtjük el vele. Friss csalánlevéllel halványzöldre festhetjük a gyapjút. Sárgát ad, ha a friss leveleket megfőzzük,

Részletesebben

Törzs Zárvatermők. Osztály. Kétszikűek 3.

Törzs Zárvatermők. Osztály. Kétszikűek 3. Törzs Zárvatermők Osztály Kétszikűek 3. Család Ibolyafélék Illatos ibolya Illatos ibolya Illatos ibolya Kerti árvácska Kerti árvácska Család Fűzfélék Fekete nyár Fekete nyár Fekete nyár Fekete nyár Fekete

Részletesebben

A bogyós gyümölcsök betegségei

A bogyós gyümölcsök betegségei A bogyós s gyümölcs lcsök betegségei gei (Kertész) 1 Szamóca nyálkagombás károsodása Kórokozó: Diachea leucopodia (Myx) Képek: internet 2 Szamóca mikoszferellás levélfoltossága Kórokozó: Mycosphaerella

Részletesebben

10/b tétel. Dr. Forgó István Gerinces rendszertan II.

10/b tétel. Dr. Forgó István Gerinces rendszertan II. 10/b tétel GERINCES RENDSZERTAN II. KÉTÉLTŰEK TÖRZS: GERINCESEK (VERTEBRATA) ALTÖRZS: ÁLLKAPCSOSAK (GNATHOSTOMATA) OSZTÁLY: KÉTÉLTŰEK (AMPHIBIA) REND: FARKOS KÉTÉLTŰEK» CSALÁD: SZALAMANDRAFÉLÉK Testük

Részletesebben

Jellemzők vizsgálata új fajták, variánsok leírásánál:

Jellemzők vizsgálata új fajták, variánsok leírásánál: 1 ÚJ NÖVÉNYFAJTÁK OLTALMÁRA LÉTREHOZOTT NEMZETKÖZI EGYESÜLÉS, GENF A MEGKÜLÖNBÖZTETHETŐSÉGI, EGYSÉGESSÉGI ÉS STABILITÁSI VIZSGÁLATOK (DUS) VÉGZÉSÉNEK IRÁNYELVEI TG/251/1 okmány, 2009-04-01 UPOV Code: NERIU_OLE

Részletesebben

Megtalálhatóak vagyunk az interneten is a www.abiesfaiskola.hu honlapon!

Megtalálhatóak vagyunk az interneten is a www.abiesfaiskola.hu honlapon! Abies Díszfaiskola Bt. 5085, Rákóczifalva, Rákóczi major 1. -fax 56/441-584 Megtalálhatóak vagyunk az interneten is a www.abiesfaiskola.hu honlapon! 1 Tisztelt Vásárlónk! Köszönjük, hogy érdeklődésével

Részletesebben

Kőtelek Önkormányzat lapja 2014/07-08. Július Augusztus

Kőtelek Önkormányzat lapja 2014/07-08. Július Augusztus Kőtelek Önkormányzat lapja 2014/07-08. Július Augusztus Tisztelt Kőteleki Lakosok! Elsőként egy jó hírrel kezdem augusztusi tájékoztatóm. A tavasz folyamán kérelmet nyújtottunk be a Belügyminisztériumhoz,

Részletesebben

Származása, elterjedése

Származása, elterjedése Szójabab -Latin név: Glycine max (L.) Merill. -Rendszertani besorolása: - törzs: zárvaterm k -osztály: kétszik ek - rend: Fabales (hüvelyesek) - család: Papilionaceae (pillangós virágúak)/fabaceae - nemzetség:

Részletesebben

3. HÉSZ függelékei 1. számú: Övezeti összesítő 2. számú: Lakóövezetek beépítési mintalapjai 3. számú: Helyi védettségű épületek 4.

3. HÉSZ függelékei 1. számú: Övezeti összesítő 2. számú: Lakóövezetek beépítési mintalapjai 3. számú: Helyi védettségű épületek 4. 3. HÉSZ függelékei 1. számú: Övezeti összesítő 2. számú: Lakóövezetek beépítési mintalapjai 3. számú: Helyi védettségű épületek 4. számú Homlokzatszámítási minták 5. számú Őshonos növények 6. számú Régészeti

Részletesebben

CURCUMAE XANTHORRIZAE RHIZOMA. Jávai kurkuma gyökértörzs

CURCUMAE XANTHORRIZAE RHIZOMA. Jávai kurkuma gyökértörzs Curcumae xanthorrhizae rhizoma Ph.Hg.VIII. Ph.Eur.8.3-1 01/2015:1441 CURCUMAE XANTHORRIZAE RHIZOMA Jávai kurkuma gyökértörzs DEFINÍCIÓ A jávai kurkuma Curcuma xantorrhiza Roxb. (C. xantorrhiza D. Dietrich)

Részletesebben

Nyitvatermők megfigyelése

Nyitvatermők megfigyelése A kísérlet megnevezése, célkitűzései: Nyitvatermők fajainak megismerése A virágzat vizsgálata A levelek mikroszkópos vizsgálata Kész fenyőmetszet megfigyelés Eszközszükséglet: Szükséges anyagok: lucfenyő

Részletesebben

A rendelet célja. A rendelet hatálya

A rendelet célja. A rendelet hatálya Balatonfüred Város Önkormányzata Képviselő-testületének 18/2006. (V. 26.) számú rendelete a helyi jelentőségi faegyedek/facsoportok, fával borított területek védelméről Balatonfüred Város Önkormányzat

Részletesebben

Növényrendszertan gyakorlatok

Növényrendszertan gyakorlatok Növényrendszertan gyakorlatok 13. gyakorlat Környezettudományi szak Környezetmérnöki szak 6. ao: Forrtszirmúak - Asteridae forrt szirom 4-körös virágok a porzók száma: 5-4 - 2, a pártára nıttek r: Tárnicsvirágúak

Részletesebben

Amaranthus retroflexus szırös disznóparéj

Amaranthus retroflexus szırös disznóparéj Amaranthus retroflexus szırös disznóparéj 15-150 cm, pelyhes szırő, erıs karógyökerő hosszú nyelő, tojásdad, ép június-október, sőrő, tömött füzérekben álló virágok kupakkal nyíló tok, növényenként 500

Részletesebben

SZINTVIZSGA FELADAT. a Magyar Agrár-, Élelmiszergazdasági és Vidékfejlesztési Kamara hatáskörébe tartozó szakképesítéshez

SZINTVIZSGA FELADAT. a Magyar Agrár-, Élelmiszergazdasági és Vidékfejlesztési Kamara hatáskörébe tartozó szakképesítéshez SZINTVIZSGA FELADAT a Magyar Agrár-, Élelmiszergazdasági és Vidékfejlesztési Kamara hatáskörébe tartozó szakképesítéshez Érvényes: 2013. szeptember 1-től, a 41/2013. (V. 28.) VM rendelettel kiadott szakmai

Részletesebben

Orosháza jelentősebb zöldterületei

Orosháza jelentősebb zöldterületei Orosháza jelentősebb zöldterületei Helyszín Szabadság Modern fa-fém padok, hulladékgyűjtők találhatóak a teljes területén és környezetében. Központi elemként egy üveg plasztika díszíti a teret. A A kertészeti

Részletesebben

124/2009. (IX. 24.) FVM

124/2009. (IX. 24.) FVM 124/2009. (IX. 24.) FVM rendelet az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból az erdő-környezetvédelmi intézkedésekhez nyújtandó támogatások részletes feltételeiről A mezőgazdasági, agrár-vidékfejlesztési,

Részletesebben

Lipcsei Ágnes, okl. táj- és kertépítész mérnök MUNDUS VIRIDIS KFT.

Lipcsei Ágnes, okl. táj- és kertépítész mérnök MUNDUS VIRIDIS KFT. Készült: Nyíregyháza, 2014. január 7. Készítette: Lipcsei Ágnes, okl. táj- és kertépítész mérnök MUNDUS VIRIDIS KFT. Jelen oktatási segédlet kizárólag a tárgyra vonatkozó kertépítészeti kiviteli terv (2013/562.

Részletesebben

Témazáró dolgozat. A növények országa.

Témazáró dolgozat. A növények országa. Témazáró dolgozat. A növények országa. 1.feladat. Mit jelentenek az alábbi fogalmak? fotoszintézis, telepes növények kétivarú virág egylaki növény egyszikű növény 2.feladat. Jellemezze a vörösmoszatok

Részletesebben

Tárgyszavak: városökológia; biodiverzitás; növény; természetvédelem; őshonos faj; betelepített faj; Berlin; Németország.

Tárgyszavak: városökológia; biodiverzitás; növény; természetvédelem; őshonos faj; betelepített faj; Berlin; Németország. KÖRNYEZET- ÉS TÁJGAZDÁLKODÁS Biodiverzitás Berlinben A Rio de Janeiróban 1992-ben tartott konferencia egyik természetvédelmi célkitűzése a biológiai diverzitás (sokféleség) fenntartása volt. A közelmúltban

Részletesebben

A vízparti növények. Melyik tónak lehet gazdagabb élővilága?

A vízparti növények. Melyik tónak lehet gazdagabb élővilága? A vízparti növények Melyik tónak lehet gazdagabb élővilága? Ennek vagy ennek? Jellemzően milyen növények lehetnek a vízparton? A NÁD: és a GYÉKÉNY: Mi jellemző a nádasra? hozzájárul a vizek öntisztulásához

Részletesebben

Organikus szőlő növényvédelme

Organikus szőlő növényvédelme Organikus szőlő növényvédelme Rész 2: Növekedés és fejlődés Az Európai Unió Lifelong Learning Programme ja támogatásával. Az Európai Bizottság támogatást nyújtott a projekt költségeihez. A kiadvány (közlemény)

Részletesebben

Erdőgazdálkodás. Nemzetközi és hazai kitekintés

Erdőgazdálkodás. Nemzetközi és hazai kitekintés Erdőgazdálkodás Nemzetközi és hazai kitekintés Az erdő: a világ egyik legösszetettebb életközössége, amely magában foglalja - a talajban élő mikroorganizmusokat, - a földfelszínen élő mohákat, gombákat,

Részletesebben

MAGYAR DÍSZPOSTA. Fajtaleírás (UNGARISCHE SCHAUTAUBEN) Polgár Béla szakelőadó

MAGYAR DÍSZPOSTA. Fajtaleírás (UNGARISCHE SCHAUTAUBEN) Polgár Béla szakelőadó MAGYAR DÍSZPOSTA (UNGARISCHE SCHAUTAUBEN) Fajtaleírás Magyar Díszposta Fajtaklub Polgár Béla szakelőadó Magyar díszposta fajtaleírás (EE Standard Modell) A STANDARDOT MEGHATÁROZÓ FÓRUM: A fajtát a Magyar

Részletesebben

Szentesi Díszfaiskola Sárréti Gyuláné 6600 Szentes, Sáfrán M. u. 71. Fax: 06-63/ Mobil:30/ ; 30/ ; 30/

Szentesi Díszfaiskola Sárréti Gyuláné 6600 Szentes, Sáfrán M. u. 71. Fax: 06-63/ Mobil:30/ ; 30/ ; 30/ Szentesi Díszfaiskola Sárréti Gyuláné 6600 Szentes, Sáfrán M. u. 71. Fax: 06-63/316-158 Mobil:30/965-1557; 30/310-2728; 30/629-7007 E-mail: info@szentesifaiskola.hu Kiskereskedelmi árjegyzék 2017 tavasz

Részletesebben

A levél Fő jellemzői:

A levél Fő jellemzői: Szervtan 2 Készült 2010-2011 években a Marcali, Barcs, Kadarkút, Nagyatád Szakképzés Szervezési Társulás részére a TÁMOP-2.2.3-09/1-2009-0016 azonosítószámú projekt keretében A levél a szárhoz hasonló

Részletesebben

A kabakosok betegségei

A kabakosok betegségei A kabakosok betegségei gei Kép: internet Fotó: internet 1 Uborka mozaik vírus Cucumber mosaic virus (CMV) Gazdanövények: Sárgadinnye Görögdinnye Uborka Tökfélék Paradicsom Gyomnövények Dísznövények stb.

Részletesebben

SZAKVÉLEMÉNY Az Aszaló, Bécsi út-i nemesnyarak kivágásával kapcsolatosan

SZAKVÉLEMÉNY Az Aszaló, Bécsi út-i nemesnyarak kivágásával kapcsolatosan SZAKVÉLEMÉNY Az Aszaló, Bécsi út-i nemesnyarak kivágásával kapcsolatosan Készült: Készítette: az ÖKOLÓGIAI INTÉZET ALAPÍTVÁNYNÁL, Miskolc, Kossuth u. 13. HUDÁK KATALIN kertészmérnök Bejárás időpontja:

Részletesebben

Erdő- és fagazdálkodás

Erdő- és fagazdálkodás Erdő- és fagazdálkodás Dr. Börcsök Zoltán NYME, FMK, Faanyagtudományi Intézet borcsok.zoltan@fmk.nyme.hu Sopron, 2010 A b e m u t a t á s r a k e r ü lı f a j o k r e n d s zerta n i b e s o r o l á s

Részletesebben

GLOBÁLIS JELENTŐSÉG PÁROLOGTATÁS NÖVÉNYEVŐK TÁPLÁLÉKA SZERVES- ANYAGOK O 2 OXIDATÍV LÉGKÖR AEROB SZERVEZETEK LÉGZÉSE TÁPLÁLÉKLÁNC (~HÁLÓZAT)

GLOBÁLIS JELENTŐSÉG PÁROLOGTATÁS NÖVÉNYEVŐK TÁPLÁLÉKA SZERVES- ANYAGOK O 2 OXIDATÍV LÉGKÖR AEROB SZERVEZETEK LÉGZÉSE TÁPLÁLÉKLÁNC (~HÁLÓZAT) A LEVÉL GLOBÁLIS JELENTŐSÉG PÁROLOGTATÁS SZERVES- ANYAGOK NÖVÉNYEVŐK TÁPLÁLÉKA O 2 OXIDATÍV LÉGKÖR AEROB SZERVEZETEK LÉGZÉSE TÁPLÁLÉKLÁNC (~HÁLÓZAT) A levél a szár laterális szerve, korlátozott növekedésű,

Részletesebben

Kárpát-medence hagyományos gyümölcsfajtái. Szerkesztette Tóth Magdolna

Kárpát-medence hagyományos gyümölcsfajtái. Szerkesztette Tóth Magdolna Kárpát-medence hagyományos gyümölcsfajtái Szerkesztette Tóth Magdolna Alma Batul Származás: Erdélyből származik Érési idő: szeptember vége október eleje, novembertől márciusig fogyasztható, kiválóan tárolható

Részletesebben

Praktikus kertészeti tanácsok a virágkiültetésekről

Praktikus kertészeti tanácsok a virágkiültetésekről Praktikus kertészeti tanácsok a virágkiültetésekről Így alakítsuk ki virágágyásunkat A hely megválasztása Vegyük figyelembe a hely adottságait, hol mutat legjobban, honnan a legjobban látható virágágyásunk

Részletesebben

FAJTALEÍRÁS Acer rubrum var. barbatum Acer davidii ssp. grosseri Berberis x stenophylla Buxus Green Velvet Buxus microphylla Faulkner

FAJTALEÍRÁS Acer rubrum var. barbatum Acer davidii ssp. grosseri Berberis x stenophylla Buxus Green Velvet Buxus microphylla Faulkner FAJTALEÍRÁS Acer rubrum var. barbatum (Acer barbatum) Észak-Kelet Amerika parti területein és folyóvölgyeiben honos, nedvességkedvelő, 18 m magas, tömött, kerek koronájú fa. Kérge világos szürke, sekélyen

Részletesebben

Természetismeret 3. osztály - 3. forduló -

Természetismeret 3. osztály - 3. forduló - MERJ A LEGJOBB LENNI! A TEHETSÉGGONDOZÁS FELTÉTELRENDSZERÉNEK FEJLESZTÉSE A GYOMAENDRŐDI KIS BÁLINT ISKOLA ÉS ÓVODÁBAN AZONOSÍTÓ SZÁM: TÁMOP-3.4.3-08/2-2009-0053 PROJEKT KEDVEZMÉNYEZETT: KIS BÁLINT ÁLTALÁNOS

Részletesebben

Erdőgazdálkodás. Dr. Varga Csaba

Erdőgazdálkodás. Dr. Varga Csaba Erdőgazdálkodás Dr. Varga Csaba Erdő fogalma a Föld felületének fás növényekkel borított része, nyitott és mégis természetes önszabályozással rendelkező ökoszisztéma, amelyben egymásra is tartós hatást

Részletesebben

1. (1) A HÉSZ 11. (2) bekezdése helyére a következő rendelkezés kerül

1. (1) A HÉSZ 11. (2) bekezdése helyére a következő rendelkezés kerül Heves Város Önkormányzat Képviselő-testületének 24/2016. (XII.01.) önkormányzati rendelete Heves város építési szabályzatáról és szabályozási tervéről szóló 7/2006. (II. 24.) rendeletének módosítására

Részletesebben

Repce Jelent sége Olaja kezdetben világító olaj Élelmiszeripar Étolajként (erukasavmentes 00) Margarin Ipar Festék, szappan, kozmetikumok, gyógyszerek alapanyaga Takarmányozás Olajgyártás mellékterméke

Részletesebben

GY EF KT BF. Elérhető pontszám: 100 pont FIGYELEM!!! A VÁLASZOKAT MÁSOLD ÁT AZ ÉRTÉKELŐLAPRA!

GY EF KT BF. Elérhető pontszám: 100 pont FIGYELEM!!! A VÁLASZOKAT MÁSOLD ÁT AZ ÉRTÉKELŐLAPRA! KAÁN KÁROLY 24. ORSZÁGOS TERMÉSZET- ÉS KÖRNYEZETISMERETI VERSENY ISKOLAI FORDULÓ 2016. Elérhető pontszám: 100 pont FIGYELEM!!! A VÁLASZOKAT MÁSOLD ÁT AZ ÉRTÉKELŐLAPRA! 1. feladat.. AZ ERDŐ FÁI 12 p Írd

Részletesebben

S Z I N T V I Z S G A F E L A D A T

S Z I N T V I Z S G A F E L A D A T S Z I N T V I Z S G A F E L A D A T a Magyar Agrár-, Élelmiszergazdasági és Vidékfejlesztési Kamara hatáskörébe tartozó szakképesítéshez, a 41/2013. (V. 28.) VM rendelettel kiadott szakmai és vizsgáztatási

Részletesebben

AKTUÁLIS POLLENHELYZET SZEKSZÁRDON ÉS KÖRNYÉKÉN 2016. 15. HÉTEN

AKTUÁLIS POLLENHELYZET SZEKSZÁRDON ÉS KÖRNYÉKÉN 2016. 15. HÉTEN AKTUÁLIS POLLENHELYZET SZEKSZÁRDON ÉS KÖRNYÉKÉN 2016. 15. HÉTEN Szekszárdon 2016-ben a Tolna Megyei Kormányhivatal Népegészségügyi Főosztálya az Országos Aerobiológiai Monitorozás keretében 2016. január

Részletesebben

Biogeográfia GY órai jegyzet Fás szárúak 3. www.ncsaba86.atw.hu

Biogeográfia GY órai jegyzet Fás szárúak 3. www.ncsaba86.atw.hu Biogeográfia GY 02 21 Fás szárúakhoz tartozó elegy-fafajok Juharfafélék CSALÁDJA = szappanfafélék CSALÁDJÁba olvadt bele. Ezek a szubtrópusokon élnek, törzsükben szaponin anyag, amely víz hatására habzó

Részletesebben

Igényeim: Napos vagy félárnyékos helyeket kedvelek. Mezofita, azaz közepes vízigényű vagyok. Meszes talajokat is jól viselem

Igényeim: Napos vagy félárnyékos helyeket kedvelek. Mezofita, azaz közepes vízigényű vagyok. Meszes talajokat is jól viselem Igényeim: Napos vagy félárnyékos helyeket kedvelek Fény Árnyékot is elviselem, ám ilyen helyen kevesebbet virágzom, tavaszi kihajtásban kevésbé élénk-piros a levelem Mezofita, azaz közepes vízigényű vagyok

Részletesebben

Iskola neve:. Csapatnév: Környezetismeret-környezetvédelem országos csapatverseny. I.levelezős forduló 3. évfolyam november 21.

Iskola neve:. Csapatnév: Környezetismeret-környezetvédelem országos csapatverseny. I.levelezős forduló 3. évfolyam november 21. Miskolc - Szirmai Református Általános Iskola, AMI és Óvoda OM 201802 e-mail: refiskola.szirma@gmail.com 3521 Miskolc, Miskolci u. 38/a. Telefon: 46/405-124; Fax: 46/525-232 Iskola neve: Csapatnév: Környezetismeret-környezetvédelem

Részletesebben

BUDAPEST KÖRNYEZETI ÁLLAPOTÉRTÉKELÉSE 2015.

BUDAPEST KÖRNYEZETI ÁLLAPOTÉRTÉKELÉSE 2015. BUDAPEST KÖRNYEZETI ÁLLAPOTÉRTÉKELÉSE 2015. 1 MEGBÍZÓ Budapest Főváros Önkormányzatának Főpolgármesteri Hivatala Városigazgatóság Főosztály Sidó Szabolcs főosztályvezető Témafelelős a Megbízó részéről:

Részletesebben