WORKSTREAM-3 ORSZÁGJELENTÉS

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "WORKSTREAM-3 ORSZÁGJELENTÉS"

Átírás

1 - ARECHIVIC PROJEKT WORKSTREAM-3 ORSZÁGJELENTÉS Jó gyakorlatok azonosítása a gyermekkereskedelem áldozatainak való segítségnyújtás és reintegráció terén Szerző: Szomor Katalin Delegált szakértő Koordinátor: Prof. Dr. Szilárd István Tudományos főtanácsadó Pécsi Tudományegyetem Általános Orvostudományi Kar Migrációs-egészségügyi Programok 2012 Co-funded by

2 Tartalomjegyzék 1. MÓDSZERTAN WS-1, WS-2 ORSZÁGJELENTÉSEK KÖVETKEZTETÉSEI ÉS AJÁNLÁSAI WS-1 ORSZÁGJELENTÉS: AJÁNLÁSOK Magyarországnak fejlesztenie kell az emberkereskedelemmel foglalkozó adatgyűjtési rendszerét (az áldozatok kora, neme, nemzetisége, a kizsákmányolás típusa, stb.) Nemzeti Akciótervet kell készíteni az Emberkereskedelem elleni Nemzeti Stratégia végrehajtására Javítani kell az áldozatok azonosítását A szociális igazgatásról és juttatásokról szóló évi III. törvény meg kell, hogy állapítsa, hogy a prostituáltaknak, mint az emberkereskedelem áldozatainak, hasonlóan más célcsoportokhoz, éppúgy szüksége van szociális juttatásokra - a MONA szakértőinek nézőpontja szerint Több erőfeszítést kell tenni az emberkereskedelem, különösen a gyermekkereskedelem megelőzése érdekében Megelőzési célokra és az emberkereskedelem áldozatainak rehabilitációja és reintegrációja céljaira megfelelő mértékű költségvetési finanszírozást kell biztosítani Az emberkereskedelem áldozatai számára a menedékházakat előre jobban kiszámítható és stabilabb módon kell finanszírozni ben kérték az IOM-Budapest szakértői egy szakmai protokoll és módszertan kidolgozását, a szexuális kizsákmányolás áldozataivá vált gyermekek jogainak érvényesítésére és speciális védelmére, ami magától értetődően szükséges - habár ez Magyarországon még mindig hiányzik WS-2 ORSZÁGJELENTÉS: KONKLÚZIÓK ÉS AJÁNLÁSOK WS-2 ORSZÁGJELENTÉS KONKLÚZIÓI Jobban megfelelni a gyermekek igényeinek A reintegráción javítani kell Az életkor felbecslése Gyermekkereskedelemmel kapcsolatos szakképzés Javulás eléréséhez szükséges javaslatok WS-2 ORSZÁGJELENTÉS AJÁNLÁSAI A kiskorúak kihallgatása, meginterjúvolása a határállomáson történő azonosításkor Az életkor felbecslése Gondosabb orvosi ellenőrzés Pszichológiai rehabilitáció Átfogó statisztikai adatgyűjtési rendszer kifejlesztése A Nemzeti Koordinációs Mechanizmusba orvosszakértők és néhány további civil szervezet bevonása Továbbfejleszteni a jogi szabályozást A tudatosítás javítása a gyermek áldozatok speciális szükségleteit illetően Szakkönyvtár és bibliográfia KULCS TERÜLETEK A GYERMEKKERESKEDELEM ÁLDOZATAINAK IDENTIFIKÁLÁSA GYÁM KINEVEZÉSE A STÁTUSZ REGULARIZÁLÁSA EMBERI JOGOKON ALAPULÓ MEGKÖZELÍTÉS EGYEDI ESETFELMÉRÉS ÁTMENETI GONDOSKODÁS ÉS VÉDELEM, HOSSZÚTÁVÚ REINTEGRÁCIÓ JOGI KERET Nemzetközi egyezmények, melyeket Magyarország aláírt és ratifikált EU direktívák és határozatok a közelmúltból Releváns nemzeti szabályozás A 2012-ben elfogadott legfontosabb jogszabályi módosítások További jogi szabályozás szükségessége

3 INTÉZMÉNYI KERETEK JÓ GYAKORLATOK LEÍRÁSA JÓ GYAKORLATOK 1. PÉLDA: Fóti Állami Gyermekközpont, Külföldi Gyermekek Részlege ÁLTALÁNOS LEÍRÁS ÉS HÁTTÉR A GYERMEKKERESKEDELEM ÁLDOZATAINAK IDENTIFIKÁCIÓJA A GYÁM KINEVEZÉSE A STÁTUSZ REGULARIZÁCIÓJA CÉLOK FŐ FELADATAI ÉRINTETTEK / PARTNEREK IDŐKERET VÉGREHAJTÓ SZERVEZET / KAPCSOLAT JOGOKON ALAPULÓ / GYERMEK RÉSZVÉTELÉVEL NE ÁRTS / HATÁSOK FELMÉRVE SZENZITIVITÁS A NEMI HOVATARTOZÁST ILLETŐEN ERŐSSÉGEK GYENGESÉGEK ÁLTALÁNOS FELMÉRÉS ÁLLAMI GYERMEKKÖZPONT, FÓT PONTOZÁSI REDMÉNYEK JÓ GYAKORLATOK 2. PÉLDA: Cordelia Alapítvány ÁLTALÁNOS LEÍRÁS ÉS HÁTTÉR CÉLOK FŐBB ELEMEK ÉS TEVÉKENYSÉGEK TEVÉKENYSÉGEK, KULCSTERÜLETENKÉNT IDŐKERET ÉRINTETT VÉGREHAJTÓ ÜGYNÖKSÉG / PARTNEREK ÁLTALÁNOS FELMÉRÉS ERŐSSÉGEK GYENGESÉGEK TANULSÁGOK KAPCSOLAT (SZERVEZET / EMBEREK) CORDELIA ALAPÍTVÁNY: PONTOZÁSI EREDMÉNYEK JÓ GYAKORLATOK 3. PÉLDA: Református Menekült Misszió / Oktatási Programja ÁLTALÁNOS LEÍRÁS ÉS HÁTTÉR CÉLOK FŐ ELEMEK ÉS TEVÉKENYSÉGEK EGYEDI ESETFELMÉRÉS SEGÍTSÉGNYÚJTÁS A TANULÁSI NEHÉZSÉGEKNÉL / RÖVIDTÁVON ÉS HOSSZÚTÁVON AZ OKTATÁSI PROGRAM MONITOROZÁSA IDŐKERET ÉRINTETTEK VÉGREHAJTÓ SZERVEZET / PARTNEREK ÁLTALÁNOS FELMÉRÉS ERŐSSÉGEK GYENGESÉGEK TANULSÁGOK KAPCSOLATTARTÓK (SZERVEZET / EMBEREK) REFORMÁTUS MENEKÜLT MISSZIÓ AJÁNLÁSOK JÓ GYAKORLATOKRA Állami Gyermekközpont, Külföldi Gyermekek Részlege, Fót Cordelia Alapítvány komplex pszichoszociális gondozási programja Református Menekült Misszió Oktatási Ptogramja

4 3

5 1. MÓDSZERTAN Az adatgyűjtést e jelentés 1 céljára a koordinátor által megadott szempontok szerint végeztük. Meglátogattuk azokat az intézményeket, melyek esetében úgy tűnt, hogy a gyermekkereskedelem áldozataival való foglalkozás területén jó gyakorlatokat folytatnak. Ezt a rendelkezésre álló információk alapján állapítottuk meg, melyeket dokumentumokból, jelentésekből, konferenciákon, szakirodalomból, web-tárhelyekről, jogszabályok elolvasásával gyűjtöttünk, sőt a média tudósításaira is odafigyeltünk, illetve, az adott intézményekkel felvett interjúk szolgáltak kutatásunk alapjául. A WS-2 jelentés elkészítésének időszakában 23 intézetet szándékoztunk meginterjúvolni a gyermekkereskedelem áldozatairól. A 23 intézményből 10-nek van felelőssége és feladata a gyermekkereskedelem áldozataival kapcsolatban. Közülük 9 volt kész arra, hogy interjút adjon nekünk a WS-2 jelentés céljára és 4 esetben volt várható, hogy a gyermekkereskedelem áldozataival kapcsolatban jó gyakorlatot folytatnak. A WS-3 kutatás céljára ezzel a 4 intézménnyel készítettünk interjút. Az ő gyakorlataikból nyert információt rendszereztük, leírtuk és elemeztük. Ennek alapján 3 jó gyakorlatot azonosítottunk. Interjúkat készítettünk a következő intézményekkel: i) Állami Gyermekközpontban, Fóton, a központ új igazgatójával, Juhász Péter úrral és a Külföldi Gyermekek Részlegének vezetőjével, Kreka Zoltán úrral és munkatársával, Simor Anett asszonnyal. ii) Református Menekült Missziónál Kanizsai-Nagy Dóra asszonnyal, a Pedagógiai Program vezetőjével. iii) A Cordelia Alapítványnál Dr. Hárdi Lilla pszichiáter asszonnyal, az Alapítvány vezetőjével. iv) Baptista Szeretetszolgálat Alapítványnál De Coll Ágnes asszonnyal, az Emberkereskedelem elleni Főosztály vezetőjével, aki tájékoztatott az alábbiakról. 1 A WS-3 jelentés eredetileg angolul íródott, magyar fordításánál figyelembe vettük a magyar stilisztikai szempontokat is. A fordító. 4

6 Habár korábban lehetséges volt és működött, jelenleg, egy 2010-ben bekövetkezett jogszabályi változás szerint nem jogosultak a gyermekkereskedelem áldozatainak történő segítségnyújtásra. Ahhoz, hogy ezt megtehessék, egy komplikált és hosszas engedélyezési folyamat szükséges minden egyes esetben a Budapesti Gyermekvédelmi Osztálynál, de ez az eljárás olyan hosszadalmas, hogy nem kivitelezhető a gyors és hatékony segítség, amire azonnali szüksége lenne a bajban lévő gyermeknek. Fenti okok miatt nem tudtuk ezt a szervezetet korábbi értékes tevékenységük ellenére sem figyelembe venni a gyermekkereskedelem következményeivel kapcsolatos jó gyakorlatok identifikálásánál. 5

7 2.WS-1, WS-2 ORSZÁGJELENTÉSEK KÖVETKEZTETÉSEI ÉS AJÁNLÁSAI 2.1. WS-1 Országjelentés: Ajánlások Magyarország kiemelkedő erőfeszítéseket tett az utóbbi években, hogy ratifikálja és végrehajtsa az emberkereskedelemre vonatkozó nemzetközi egyezményeket, rendeleteket és ajánlásokat, habár további fejlődés lenne szükséges, különösen a gyermekkereskedelem területén. A WS-1 ország jelentés szeptemberében lett a projekt-koordinátorhoz benyújtva decemberében naprakésszé tettük a jelentést, jelezvén a jelentős módosulásokat a vonatkozó jogszabályokban (különösen az évi XXXI. a gyermekvédelemről és gyámügyi igazgatásról szóló törvényben, néhány új kormányrendeletben, melyek többségét decemberben fogadták el, valamint a Büntető Törvénykönyv 2012-ben hatályba lépett, emberkereskedelemmel foglalkozó cikkelyeit illetően). Munkafolyamat-1 (WS-1) országjelentés legfontosabb ajánlásai Magyarországnak fejlesztenie kell az emberkereskedelemmel foglalkozó adatgyűjtési rendszerét (az áldozatok kora, neme, nemzetisége, a kizsákmányolás típusa, stb.) Nemzeti Akciótervet kell készíteni az Emberkereskedelem elleni Nemzeti Stratégia végrehajtására Javítani kell az áldozatok azonosítását A szociális igazgatásról és juttatásokról szóló évi III. törvény meg kell, hogy állapítsa, hogy a prostituáltaknak, mint az emberkereskedelem áldozatainak, hasonlóan más célcsoportokhoz 3, éppúgy szüksége van szociális juttatásokra - a MONA szakértőinek nézőpontja szerint. 2 3 Az Emberkereskedelem Eelleni Nemzeti Stratégia 2012-ben véget ért, akcióterve nem készült, de erre egy következő stratégia alapján majd sort kell keríteni. Ibid 6

8 Több erőfeszítést kell tenni az emberkereskedelem, különösen a gyermekkereskedelem megelőzése érdekében Megelőzési célokra és az emberkereskedelem áldozatainak rehabilitációja és reintegrációja céljaira megfelelő mértékű költségvetési finanszírozást kell biztosítani Az emberkereskedelem áldozatai számára a menedékházakat előre jobban kiszámítható és stabilabb módon kell finanszírozni ben kérték az IOM-Budapest szakértői egy szakmai protokoll és módszertan kidolgozását, a szexuális kizsákmányolás áldozataivá vált gyermekek jogainak érvényesítésére és speciális védelmére, ami magától értetődően szükséges - habár ez Magyarországon még mindig hiányzik! 4. 4 Fehér, Lenke (editor): Handbook on Trafficking in Human Beings, Volume I. General Issues and Methodology, IOM, Budapest, p

9 2.2. WS-2 Országjelentés: Konkluziók és Ajánlások A WS-2 országjelentés konkluziói és ajánlásai az alábbiak. Ezt a jelentést júniusában küldtük be a projekt koordinációnak és januárjában egészítettük ki a decemberében bekövetkezett, jelentős jogi és szakmapolitikai változásokkal WS-2 ORSZÁGJELENTÉS KONKLUZIÓI Jobban megfelelni a gyermekek igényeinek A gyerekek speciális szükségletei: a kulturális különbségek és nyelvi akadályok áthidalása, beilleszkedésük az új oktatási, foglalkozási és társadalmi környezetbe. Pszichológiailag rehabilitálni a sérült gyermekeket, mivel ők háborúk áldozatai lehettek, vagy olyan kíséret nélküli kiskorúak, akik szüleik védelmét nélkülözve utaznak Európába, egy hosszú és veszélyes csempészúton. Ki vannak téve fizikai és nemi erőszak és rablás veszélyének, nem beszélve a letartóztatás kockázatairól, amikor illegálisan lépik át az országhatárokat. Gyakran szenvednek az időjárási körülmények miatt, éhségtől, rovaroktól és betegségektől. Jelentős változások első alkalommal akkor történtek a külföldi gyermekek gondozási struktúrában, amikor az összes kísérő nélküli gyermeket, akiket elkaptak, amikor Magyarországra illegálisan beléptek, a Bicskei menekülttáborból (ahol felnőttekkel és egész családokkal egy helyen voltak elhelyezve), áthelyezték a fóti állami Gyermekközpontba, augusztusa és decembere között. Az ellenőrzés szemszögéből nézve, a gyerekeket a fogva tartott személyek helyzetéből, az őrzött táborból egy gyermekvédelmi intézetbe vitték át, mely nyitott ajtókkal működik, és ahol ők megkapják mindazt a gondoskodást és támogatást, ami egészséges fejlődésükhöz, rehabilitációjukhoz és a magyar társadalomba való beilleszkedésükhöz szükséges. Azóta minden fiatal irreguláris migránst, aki azt deklarálta, hogy 18 év alatti kiskorú, és menedékért folyamodott Magyarországon, automatikusan a Fóti Gyermekközpontba helyeznek, egy átmeneti időszakra, de legalább addig, amíg jogi státuszukat nem dönti el a Bevándorlási és Állampolgársági Hivatal (BÁH). A változások második szakasza januárjától 2014 végéig zajlik le, melyek átalakítják a nemzeti gyermekvédelem másodlagos intézményi hálózatát és a gyermekvédelmi politikát eltolják az intézeti neveléstől a nevelőcsaládok vagy örökbefogadó családok irányába, rájuk alapozva a gyermekekről való 8

10 gondoskodást. A változások érinthetik a Magyarországon tartózkodó külföldi gyerekeket is. Jelenleg a kísérő nélküli kiskorúak gondozásának és reintegrációjának struktúrája az állami tulajdonban lévő fóti Gyermekközpontból és néhány civil szervezet hálózatából áll. A külföldi gyerekek egészségügyi ellátását és oktatását az állami szektor biztosítja. Ezek a gyerekek ugyanazokba az iskolákba járnak, mint amiket a fóti Központban élő magyar gyerekek látogatnak. Sokan közülük nem hajlandók iskolába járni. Amennyiben orvosi vizsgálatra vagy orvosi ellátásra szorul valamelyik külföldi gyerek, ez számára ingyenes. Kezelésben a fóti intézmény orvosának beutalójával vehetnek részt, miután a tartózkodási engedélyt vagy vízumot megadta számukra a BÁH. (a külföldi gyerekek Fóton ugyanolyan egészségügyi ellátásban részesülnek, mint a magyar gyermekek.) Ami a sokhetes vagy hónapos szünetet illeti, a tartózkodási engedélyért való folyamodás és annak megadása között, az egészségügyi ellátás teljes költségét korábban az intézetnek kellett fedeznie. Új fejlemény július 1-től kezdődően, hogy a Humanitárius kártya, amelyet azoknak adnak ideiglenes személyi igazolványként, akik menedékért és tartózkodási engedélyért folyamodnak, feljogosítja a gyermeket arra, hogy ingyenes egészségügyi ellátásban részesüljön, a BÁH döntéshozatali folyamatának időszakában. A Fóton való tartózkodás átlag időtartama hónap volt, amit átmeneti időszaknak neveznek. Az utóbbi időben ez jelentősen lerövidült, néhány hónap időtartamra. A gyerekek elhagyhatják a fóti intézetet, és közülük sokan így is tesznek, miután megkapták a BÁH pozitív döntését menedék kérelmükre. Legtöbbjük 16 év feletti. Folytathatják iskoláikat és ottmaradhatnak, később munkát szerezhetnek Magyarországon. Mivel az az igazi céljuk, hogy Észak vagy Nyugat-Európában telepedjenek le, legtöbbjük elmegy, habár tartózkodási engedélyük csak Magyarországra szól. Visszatérhetnének hazájukba, de eddig Fóton nem fordult még egyszer sem elő, hogy valaki repatriált volna A reintegráción javítani kell Ezalatt az időszak alatt szociális ellátás, egészségügyi ellátás, oktatás és pszichológia rehabilitációt kell kínálni nekik egy sokkal szisztematikusabb alapon. Megtanulhatnak magyarul. Javítani kellene esélyüket ezekkel a reintegrációs intézkedésekkel arra, hogy munkát kapjanak. Elismert tény, hogy az integrációs feltételeiken tovább kell javítani. 9

11 Az életkor felbecslése Az intézmények világosan tájékoztattak bennünket azokról a hibákról, amiket klienseik esetében tapasztaltak, akiknek életkorát érkezéskor felmértek. A kísérő nélküli kiskorúak életkorát gyakran alulbecsülik. Az áldozatok érdeke, hogy gyereknek tekintsék őket, mivel a gyermeki mibenlét megvédi őket a letartóztatástól és egy átfogó reintegrációs programot, valamint szállást, étkezést és szociális juttatásokat biztosítanak nekik, térítésmentesen. Orvosi vizsgálati módszerek, beleértve az igazságügyi orvostani vizsgálatot, nem elégségesek és nem interdiszciplinárisak eléggé az életkor pontos felbecsléséhez. Ezt jól megvilágítja az UNICEF 2011-es jelentése 5. Az életkor pontosabb felbecslése egy, nemzetközi együttműködés keretében lehető leghamarabb megoldandó probléma. A SCEP (Separated Children in Europe Program), azaz a családtól elválasztott gyermekek európai programja foglalkozik az életkor felmérésének kérdésével. Még hiányzik: - Az életkor meghatározásához az irányelvek már készülnek, előírva a nemzetközileg elismert igazságügyi orvostani módszer (Greenlich-Pyne metódus) használatát az életkor felbecslésére. - Irányelvek kiskorúak meginterjúvolására, akik a gyermekkereskedelem áldozatai, vagy csempészet tárgyai voltak Gyermekkereskedelemmel kapcsolatos szakképzés Szakképzés szükséges a Fóti Gyermekközpontban a Külföldi Gyermekek Részlegében dolgozó személyzet számára és a Határrendőrség azon személyzetének, akik a zöldhatáron átcsempészett gyermekekkel találkoznak. Gyámok, jogászok, szociális munkások és bevándorlási tisztviselők számára is szükséges lehet gyermekkereskedelemmel kapcsolatos szakképzésben részesülni. Akkreditált posztgraduális képzés szükséges orvosok, különösen a gyermekkereskedelem áldozataival foglalkozó gyermekorvosok és gyermekpszichiáterek számára. A Pécsi Tudományegyetem Orvostudományi Kara már tárgyalást folytat a Belügyminisztériummal arról, hogy rendszeres közös képzést tartsanak a bűnüldöző személyzetnek. Ez a képzés az Európai Integrációs Alap által társfinanszírozásban kifejlesztett tanterven fog alapulni. 5 Age assessment practices: a literature review & annotated bibliography 2011 by United Nations Children s Fund (UNICEF), New York

12 A CHANCE Konzorcium hat Európai Uniós tagállambeli akadémiai intézetet foglal magába: Donau Universität, Krems (Ausztria); Pavol Jozef Šafárik University, Kassa (Szlovákia); Medizinische Universität, Graz (Ausztria); Ernst-Moritz-Arndt-Universität Greifswald (Németország); East Anglia University (Anglia) és a Pécsi Tudományegyetem Általános Orvostudományi Kara, mint koordinátor. A Konzorcium, az Európai Közösség Oktatásért és Kultúráért felelős Igazgatóságának ERASMUS Lifelong Learning Programja keretében és társfinanszírozásában célja, hogy kifejlesszen a Migrációs Egészségügy területén egy Master of Science képzéshez szükséges tantervet, ahonnan a tréning modulok egyikét az áldozatoknak történő segítségnyújtásnak szentelik, különös tekintettel a kiskorúak igényeire Javulás eléréséhez szükséges javaslatok - A tudatosság növelése a döntéshozók körében. - A közvélemény tájékoztatása a média segítségével. - A kiskorúak tájékoztatása a fogadó ország kulturális elvárásairól viselkedésüket illetően. - Az emberkereskedelem gyermek és felnőtt áldozataival kapcsolatos feladatokra szakosodott civil szervezetek megerősítése WS-2 ORSZÁGJELENTÉS AJÁNLÁSAI A kiskorúak kihallgatása, meginterjúvolása a határállomáson történő azonosításkor Nem állnak rendelkezésre irányelvek arra vonatkozóan, hogyan kell a gyermekeket kihallgatnia, illetve meginterjúvolnia a Határrendőrségnek. A tolmácsolás minősége nagyon különböző. A gyermekek érdekeinek védelmében a határállomáson való kihallgatás céljára irányelveket kell készíteni és elfogadtatni a gyermekek meginterjúvolásának módszerét, akik gyermekkereskedelem áldozatai vagy csempészet tárgyai voltak Az életkor felbecslése A felnőtt irreguláris migránsokkal szemben, a kíséret nélküli kiskorúakat és a gyermekkereskedelem áldozatait ideiglenes állami gondoskodás alá helyezik a letartóztatás és büntetés helyett. Ezért a fiatal irreguláris migránsok, akik azt nyilatkozzák, hogy ők éves kiskorúak, néha a valóságban évesek, akik azt 11

13 próbálják bebizonyítani, hogy ők még gyermekek amit azért tesznek, hogy jobb feltételeik legyenek, letartóztatás nélkül. Az orvosi vizsgálati módszerek, beleértve az igazságügyi orvostani vizsgálatokat, nem elég fejlettek és nem elég interdiszciplinárisak ahhoz, hogy az életkor pontosan megállapítható legyen. Erre jól rávilágít az UNICEF 6 legutóbbi jelentése. Ez egy olyan probléma, amit mielőbb meg kell oldani nemzetközi együttműködés útján. A SCEP (Separated Children in Europe Program Elválasztott gyerekek Európában Program) foglalkozik az életkor felmérési módszerek kérdéseivel. Interdiszciplináris megközelítést kell alkalmazni. A Pécsi Egyetemnek szándékában áll egy felmérést és egy módszertani fejlesztési projektet végezni ebben a tényleg lényeges kérdésben. Az életkor felbecslési módszereken javítani kell és irányelveket illetve szabályozást kell elkészíteni. Hiányzik még: - Irányelvek az életkor felméréshez. Egy jogszabály tervezete már elő van készítve, mely egy bizonyos, nemzetközileg elismert igazságügyi orvostani módszert ír elő az életkor felmérésére. - Irányelvek a Kiskorúak (gyermekek) meginterjúvolására, akik gyermekkereskedelem áldozatai vagy csempészett gyermekek voltak Gondosabb orvosi ellenőrzés Amennyiben az első orvosi vizsgálat nem fedez fel semmilyen fertőző betegséget a kiskorúnál, még mindig van kockázata annak, hogy valamilyen fertőzése van, amivel megfertőzheti az ugyanazon légtérben lakó társait. Jelenleg rendelet van, de tudomásunk szerint nincs standard protokoll az irreguláris migránsok, illetve gyermekek első orvosi szűrésére nézve. (Van példa olyan esetre, amikor a Fótra való érkezés után csak több héttel készülő tüdőröntgen felvételből derült ki, hogy az illető fiatalember tuberculosisban szenvedett.) Jogi szabályozást és orvosi irányelveket kell megfogalmazni és elfogadtatni annak érdekében, hogy sokkal gondosabb és alaposabb orvosi vizsgálatot végezzenek el mindegyik kíséret nélkül utazó kiskorúnál, mielőtt bármilyen intézeti közösségbe (hálóterem, helyi iskola, stb.) helyeznék el őket. Ennek költségeit állami vagy EU támogatásból kell fedezni. A fóti Állami Gyermekközpont Külföldi Gyermekek 6 Age assessment practices: a literature review & annotated bibliography 2011 by United Nations Children s Fund (UNICEF), New York

14 Részlege számára néhány külön betegszobát kell létrehozni azért, hogy mindig legyen mód a beteg gyermekek elkülönítésére az egészségesektől Pszichológiai rehabilitáció A fóti Állami Gyermekközpont Külföldi Gyermekek Részlegében lévő gyermekek akut pszichiátriai problémáit a közeli, Váci Körzeti Kórház látja el, de a krónikus problémák kezelésére, úgy, mint a PTSD (poszttraumás stressz-rendellenesség), szorongás, álmatlanság, depresszió, stb., melyet a hosszú csempész-útvonalon elszenvedett sokkhatások okoznak (pl. fizikai erőszak, nemi erőszak, szex-rabszolgaság, félelmek, stb.) hosszútáv pszichoszociális terápia szükséges. A kórház nem képes ezt a speciális feladatot ellátni, nincs rá OEP 7 finanszírozás, különösen a terápia során a magyarról ritka nyelvekre történő szaktolmácsolást nem tudja finanszírozni. A fóti Gyermekközpont ez ügyben megkezdte az együttműködést a Cordelia Alapítvánnyal, melynek hosszas tapasztalata és jól képzett személyzete van a menekülteknek és irreguláris migránsoknak történő mentális egészségügyi segítségnyújtás, akut és krónikus esetek kezelése terén. Ajánlások készítése a döntéshozók számára, annak érdekében, hogy a migránsok mentális egészségi felgyógyulásának folyamatos finanszírozását biztosítsák. A Cordelia Alapítvány pszichoszociális gondozási tevékenységét jó gyakorlatként elfogadni Átfogó statisztikai adatgyűjtési rendszer kifejlesztése A gyermekekre vonatkozó intézkedések eredményeinek értékelése és a megfelelő tervezés és finanszírozás érdekében a statisztikai adatgyűjtést figyelembe véve a vonatkozó törvényi előírásokat - jelentősen javítani kell, a következő szempontokat figyelembe véve: a) Átfogó adatgyűjtést kell elkezdeni a gyermekkereskedelem területén, a Magyarországra befelé és onnan kifelé irányuló emberkereskedelemről történő adatgyűjtés elkülönített részeként, a nemzetközileg elfogadott gyermekkereskedelem áldozatai és a kísérő nélküli kiskorúak definíciókat használva. A statisztikai adatgyűjtésnek az emberkereskedelem elleni küzdelemben 7 OEP = Országos Egészségügyi Pénztár 13

15 résztvevő, illetve annak következményei terén dolgozó állami és civil szervezeteknél keletkező statisztikai adatokat egyaránt le kell fednie. b) Az emberkereskedelmi / gyermekkereskedelmi adatgyűjtésnek a geopolitikai összefüggéseket is követnie kell. A statisztikának tartalmaznia kell a személyek kora és neme mellett az eredet-országot és az anyanyelvet, a tranzit-országokat, amiken áthaladt a csempészút és a szándékozott végállomás-országot, valamint az úti célt. Azt is meg kell jelölni, hogy vajon ezeket a gyermekeket akaratuk ellenére, erővel vitték-e el (a gyermekkereskedelem áldozatai) és ha igen, mi volt velük a bűnözők ismert vagy feltételezett célja (pl. prostitúció, koldultatás, testi szerveik áruba bocsátása, stb.), vagy saját akaratukból és családjuk anyagi támogatásával utaztak-e el, azért, hogy munkát találjanak Európában (utóbbi típusba tartoznak pl. a magyar zöldhatáron elkapott tipikus kísérő nélküli kiskorúak, akik többnyire 16 év felettiek). c) Statisztikát kell vezetni az irreguláris migránsok Magyarországra való, ismételt belépési kísérleteinek számáról. valamint az előző országba a határról történő visszairányításról (refoulment 8 ). d) A BÁH statisztikákban a gyermekek adatait külön kell választani a felnőttek adataitól. e) Statisztikai adatokat kell gyűjteni és hozzáférhetővé tenni a gyermekek integrációja / reintegrációja terén megtett intézkedésekről. f) A statisztikáknak tartalmaznia kell az egészségügyi státusz érvényes adatait (fertőző és krónikus betegségek, pszichológiai problémák) és a gyermek áldozatok vakcinációs státuszát 9, ezeket a kötelező orvosi szűrővizsgálatnak meg kell állapítania. g) Adatokra van szükség a becsempészett gyermekek érkezéskor már meglévő iskolai végzettségi szintjéről, valamint a Magyarországon az állami gondozás során nyújtott további képzettség megszerzéséről. h) Meg kell fontolni a bűnözési statisztikában a Magyarországon bevándorlóként tartózkodó külföldi állampolgárságú bűnelkövetők és az általuk elkövetett bűncselekmények számának külön feltüntetését. 8 A refoulment kiskorúak esetében nem elfogadható gyakorlat! A szó jelentése: visszairányítás az előző országba. 9 Vakcinációs státusz: oltási bizonyitvánnyal vagy immunológiai vizsgálatokkal igazolt adatok a védőoltásokról, illetve a szervezet fertőző betegségek elleni védettségéről 14

16 A civil szervezetek különösen a jelenlegi pénzügyi válság idején - gyakran szenvednek forráshiányban, ezért tevékenységeik fenntartása veszélyben van. Néha nem képesek saját intézményük működési költségeinek és a személyzet fizetésének kifizetésére sem. A projektek pályázati rendszer nem mindig teszi lehetővé folyamatos működésüket. A finanszírozás folyamatos biztosítása a gyermekkereskedelem áldozatainak gondozása, rehabilitációja és reintegrációja terén az áldozatok számára közvetlenül segítséget nyújtó civil szervezetek számára. Érdemes megfontolni ezen feladatok finanszírozására a Szociális törvény szerinti, költségvetési alapon történő finanszírozás (fejkvóta) bevezetését A Nemzeti Koordinációs Mechanizmusba orvosszakértők és néhány további civil szervezet bevonása Szakmailag hasznos lenne, ha a Koordinációs Mechanimus néhány nemzetközileg elismert, akadémiai szakértőt és migrációs egészségügy területén járatos hazai orvosokat is bevonna. Szintén érdemes néhány további civil szervezetet is meghívni, akik nem elvont módon foglalkoznak a témával, hanem közvetlenül nyújtanak segítséget a gyermekkereskedelem áldozatainak (úgy, mint a Cordelia Alapítvány, a Református Menekült Misszió és a Menedék Alapítvány) Továbbfejleszteni a jogi szabályozást Amikor 2012 tavaszán ezt a jelentést írtuk, ajánlottuk a vonatkozó jogszabályok módosítását az alábbiak tekintetében: i) szigorúbb büntető törvénykezés a gyermekkereskedelem és azzal kapcsolatos egyéb bűncselekmények terén; ii) a gyermekvédelmi jogi szabályozást hozzáigazítani a kísérő nélküli kiskorúak szükségleteihez; iii) a gyermekkereskedelem áldozatainak azonosítására vonatkozó szabályozás elkészítése. Azóta a vonatkozó jogi szabályozás elkészült és a Parlament elfogadta a törvények módosítását, a Kormány kiadta a végrehajtási rendeleteket. (L. még a jelen tanulmány 1.1. alfejezetét és a WS-1 és WS-2 országjelentéseket). 10 A Baptista Segély Emberkereskedelemmel foglalkozó szervezeti egysége jelezte, hogy a gyermekkereskedelem áldozatainak 2011-től, jogszabályi változás miatt, nem nyújthat menedéket, mint azelőtt, mivel az kizárólagos állami feladattá vált. Civil szervezet csak esetenként beszerzendő külön engedéllyel segíthet a gyermek áldozatokon, a folyamat időigényes, ami ellentmond annak, hogy az emberkereskedelem gyermek áldozatainak azonnali és közvetlen segítségre van szüksége. 15

17 A gyermekek sajátos szükségleteinek teljesítését illetően a vonatkozó jogi szabályozás finom-hangolása, a reintegrációs követelmények tekintetében: i) a lehetséges egészségi és mentális problémák gondos felmérése és kezelése, melyet különösen a csempészúton átélt trauma és az áldozattá válás okozott és a pszichoszociális rehabilitáció szükségessége; a kiskorúak azon kötelezettsége, hogy a hazánkban kötelező iskolai oktatásban és a magyar nyelvtanfolyamon folyamatosan részt vegyenek, ha megkapják a tartózkodási engedélyt és az ezzel a kiskorúaknak járó összes támogatást Magyarországon A tudatosítás javítása a gyermek áldozatok speciális szükségleteit illetően A döntéshozók körében és a civil társadalomban jelentősen javítani kell a tudatosításon, a gyermek-áldozatok speciális szükségleteit illetően, valamint a nemzetközi irányelvekről, ajánlásokról és az e téren folytatott jó gyakorlatokról Szakkönyvtár és bibliográfia Szakkönyvtárat vagy könyvtári részleget kellene létrehozni, illetve szakbibliográfiát készíteni a migrációs és emberkereskedelmi kérdésében Magyarországon ezáltal hozzáférhetővé téve a szakmai információt az illetékes állami intézmények és civil szervezetek személyzete részére. 16

WORKSTREAM-2 ORSZÁGJELENTÉS

WORKSTREAM-2 ORSZÁGJELENTÉS - ARECHIVIC PROJEKT WORKSTREAM-2 ORSZÁGJELENTÉS Programértékelés a gyermekkereskedelem áldozatainak reintegrációja területéről Magyarországon Szerző: Szomor Katalin Delegált szakértő Koordinátor: Prof.

Részletesebben

- ARECHIVIC PROJEKT WORKSTREAM-2 ÖSSZEHASONLÍTÓ ORSZÁGJELENTÉS

- ARECHIVIC PROJEKT WORKSTREAM-2 ÖSSZEHASONLÍTÓ ORSZÁGJELENTÉS EURÓPAI IGAZSÁGÜGYI BIZOTTSÁG Alapvető Jogok és Állampolgárság Program - ARECHIVIC PROJEKT Az emberkereskedelem gyermekáldozatainak megsegítése és reintegrációja: a forrás és célországok leginkább bevált

Részletesebben

- ARECHIVIC PROJEKT WORKSTREAM-1 ORSZÁGJELENTÉS

- ARECHIVIC PROJEKT WORKSTREAM-1 ORSZÁGJELENTÉS EURÓPAI IGAZSÁGÜGYI BIZOTTSÁG Alapvető Jogok és Állampolgárság Program - ARECHIVIC PROJEKT Az emberkereskedelem gyermekáldozatainak megsegítése és reintegrációja: a forrás és célországok leginkább bevált

Részletesebben

EMN FOCUSSED STUDY 2013. Az emberkereskedelem áldozatainak azonosítása a nemzetközi védelem és a kényszerített hazatérés eljárásai során

EMN FOCUSSED STUDY 2013. Az emberkereskedelem áldozatainak azonosítása a nemzetközi védelem és a kényszerített hazatérés eljárásai során EMN FOCUSSED STUDY 2013 Az emberkereskedelem áldozatainak azonosítása a nemzetközi védelem és a kényszerített hazatérés eljárásai során Nemzeti Hozzájárulás Összefoglaló Jelentés Nemzeti hozzájárulás A

Részletesebben

A projekt az Európai Bizottság társfinanszírozásával valósul meg. 1

A projekt az Európai Bizottság társfinanszírozásával valósul meg. 1 A kísérő nélküli kiskorúak befogadása, hazatérése és integrációja érdekében tett intézkedésekre vonatkozó szakpolitikák és e kiskorúak száma Magyarországon A projekt az Európai Bizottság társfinanszírozásával

Részletesebben

Magyarország által benyújtott. Első Jelentés. Budapest, 2012. május

Magyarország által benyújtott. Első Jelentés. Budapest, 2012. május A gyermekek eladásáról, a gyermekprostitúcióról és a gyermekpornográfiáról szóló, a gyermek jogairól szóló Egyezményhez fűzött Fakultatív Jegyzőkönyv 12. cikkének 1. bekezdése alapján Magyarország által

Részletesebben

HARASZTI MARGIT KATALIN

HARASZTI MARGIT KATALIN g y e r m e k e k m i g r á c i ó j a HARASZTI MARGIT KATALIN ÁRNYAK A PARADICSOMBAN Kísérõ nélküli kiskorúak a menekültjogban és a gyermekvédelemben BEVEZETÉS Az ENSZ Menekültügyi Fõbiztosságának (a továbbiakban:

Részletesebben

A kutatás az Európai Unió Daphne Programjának és az Oak Foundation pénzügyi támogatásával készült.

A kutatás az Európai Unió Daphne Programjának és az Oak Foundation pénzügyi támogatásával készült. Háttértanulmány Az úton lévő gyermekek helyzetelemzése: Magyarország gyermekvédelmi rendszerének kapacitása és alkalmassága az úton lévő gyermekek védelme szempontjából Cím: Az úton lévő gyermekek helyzetelemzése:

Részletesebben

- ARECHIVIC PROJEKT WORKSTREAM-1 ÖSSZEHASONLÍTÓ ORSZÁGJELENTÉS

- ARECHIVIC PROJEKT WORKSTREAM-1 ÖSSZEHASONLÍTÓ ORSZÁGJELENTÉS EURÓPAI IGAZSÁGÜGYI BIZOTTSÁG Alapvető Jogok és Állampolgárság Program - ARECHIVIC PROJEKT Az emberkereskedelem gyermekáldozatainak megsegítése és reintegrációja: a forrás és célországok leginkább bevált

Részletesebben

- ARECHIVIC PROJEKT WORKSTREAM-3 BEVÁLT GYAKORLATOK - ÖSSZEHASONLÍTÁS

- ARECHIVIC PROJEKT WORKSTREAM-3 BEVÁLT GYAKORLATOK - ÖSSZEHASONLÍTÁS EURÓPAI IGAZSÁGÜGYI BIZOTTSÁG Alapvető Jogok és Állampolgárság Program - ARECHIVIC PROJEKT Az emberkereskedelem gyermekáldozatainak megsegítése és reintegrációja: a forrás és célországok leginkább bevált

Részletesebben

Magyarország. Lengyelország

Magyarország. Lengyelország Belarus Bevezetés Magyarország Csehország mint menedéket nyújtó ország Szlovákia Lengyelország Ukrajna Ausztria Budapest Magyarország Románia Szlovénia Horvátország Szerbia A menedékkérők és menekültek

Részletesebben

Magyarország 3-4-5. időszakos jelentése a Gyermek. Jogairól Szóló Egyezményben elismert jogok érvényesítése. érdekében elfogadott intézkedésekről

Magyarország 3-4-5. időszakos jelentése a Gyermek. Jogairól Szóló Egyezményben elismert jogok érvényesítése. érdekében elfogadott intézkedésekről Magyarország 3-4-5. időszakos jelentése a Gyermek Jogairól Szóló Egyezményben elismert jogok érvényesítése érdekében elfogadott intézkedésekről Budapest, 2012. június 28. Tartalomjegyzék Pont Oldal Bevezetés

Részletesebben

Response to Vulnerability in Asylum

Response to Vulnerability in Asylum Projektjelentés Response to Vulnerability in Asylum ENSZ Menekültügyi Főbiztosság Közép-Európai Regionális Képviselete Budapest, 2013. A dokumentum általános terjesztésre készült. Minden jog fenntartva.

Részletesebben

HÁTTÉRTANULMÁNY. a Magyarországon menedékjogot nem kérő külföldi, kísérő nélküli kiskorúakról

HÁTTÉRTANULMÁNY. a Magyarországon menedékjogot nem kérő külföldi, kísérő nélküli kiskorúakról HÁTTÉRTANULMÁNY a Magyarországon menedékjogot nem kérő külföldi, kísérő nélküli kiskorúakról Cím: Háttértanulmány a Magyarországon menedékjogot nem kérő külföldi, kísérő nélküli kiskorúakról E dokumentum

Részletesebben

Országjelentés Magyarországról. a fogyatékossággal élő gyermekekkel. foglalkozó tagállami szakpolitikákról szóló tanulmányhoz

Országjelentés Magyarországról. a fogyatékossággal élő gyermekekkel. foglalkozó tagállami szakpolitikákról szóló tanulmányhoz BELSŐ POLITIKÁK FŐIGAZGATÓSÁGA C. TEMATIKUS FŐOSZTÁLY: ÁLLAMPOLGÁRI JOGOK ÉS ALKOTMÁNYOS ÜGYEK ÁLLAMPOLGÁRI JOGOK, BEL- ÉS IGAZSÁGÜGY Országjelentés Magyarországról a fogyatékossággal élő gyermekekkel

Részletesebben

A projekt célja a kísérő nélküli kiskorú menedékkérők gyámsága és a róluk való gondoskodás minőségének javítása a közép-európai országokban.

A projekt célja a kísérő nélküli kiskorú menedékkérők gyámsága és a róluk való gondoskodás minőségének javítása a közép-európai országokban. Oktatási kézikönyv a kísérő nélküli kiskorú menedékkérőkkel foglalkozó gyámok és szociális munkások számára A projekt célja a kísérő nélküli kiskorú menedékkérők gyámsága és a róluk való gondoskodás minőségének

Részletesebben

Figyeljetek ránk! A gyermekjogok helyzete Magyarországon 2006-2012

Figyeljetek ránk! A gyermekjogok helyzete Magyarországon 2006-2012 Figyeljetek ránk! A gyermekjogok helyzete Magyarországon 2006-2012 Figyeljetek ránk! A gyermekjogok helyzete Magyarországon 2006-2012 FIGYELJETEK RÁNK! 1 A kötet elkészítését az Open Society Foundation

Részletesebben

ALTERNATÍV GONDOSKODÁS A GYERMEKEKRŐL ÚTMUTATÓ

ALTERNATÍV GONDOSKODÁS A GYERMEKEKRŐL ÚTMUTATÓ ALTERNATÍV GONDOSKODÁS A GYERMEKEKRŐL ÚTMUTATÓ Az Egyesült Nemzetek Szervezete által kidolgozott feltételrendszer SOS CHILDREN S VILLAGES Szerető otthont minden gyermeknek Határok nélkül a gyermekek és

Részletesebben

BŰNMEGELŐZÉS ÉS ÁLDOZATSEGÍTÉS BUDAPESTEN JÓZSEFVÁROSI MODELLPROGRAMJA. Áldozatsegítő Szakmai Együttműködési Rendszer. %()(.

BŰNMEGELŐZÉS ÉS ÁLDOZATSEGÍTÉS BUDAPESTEN JÓZSEFVÁROSI MODELLPROGRAMJA. Áldozatsegítő Szakmai Együttműködési Rendszer. %()(. BŰNMEGELŐZÉS ÉS ÁLDOZATSEGÍTÉS BUDAPESTEN JÓZSEFVÁROSI MODELLPROGRAMJA Áldozatsegítő Szakmai Együttműködési Rendszer Európai Szociális Alap %()(.7(7e6 $ -g9ė%( 3 TARTALOMJEGYZÉK I. Bűnmegelőzés I. Bűnmegelőzés

Részletesebben

Emberi jogi képzés a visszatérés területén. Oktatási segédanyag. Országos Bírósági Hivatal 2012-2013.

Emberi jogi képzés a visszatérés területén. Oktatási segédanyag. Országos Bírósági Hivatal 2012-2013. Emberi jogi képzés a visszatérés területén Oktatási segédanyag Országos Bírósági Hivatal 2012-2013. Emberi jogi képzés a visszatérés területén Oktatási segédanyag Tartalomjegyzék: Dr. Igor Ciobanu: A visszaküldés

Részletesebben

AZ EMBERKERESKEDELEM ÁLDOZATAINAK BEILLESZKEDÉSÉT CÉLZÓ INTÉZKEDÉSEK HATÉKONYSÁGÁNAK ÉRTÉKELÉSE

AZ EMBERKERESKEDELEM ÁLDOZATAINAK BEILLESZKEDÉSÉT CÉLZÓ INTÉZKEDÉSEK HATÉKONYSÁGÁNAK ÉRTÉKELÉSE AZ EMBERKERESKEDELEM ÁLDOZATAINAK BEILLESZKEDÉSÉT CÉLZÓ INTÉZKEDÉSEK HATÉKONYSÁGÁNAK ÉRTÉKELÉSE A jelen kutatási jelentés létrejöttét az Európai Bizottság támogatta a FIIT projekt keretében, amelynek finanszírozásában

Részletesebben

Emberi Jogi Kézikönyv

Emberi Jogi Kézikönyv Emberi Jogi Kézikönyv Készült Magyarország emberi jogi helyzetének áttekintéséhez az ENSZ Emberi Jogi Tanácsa Általános Felülvizsgálati Eljárása keretében 2011 2012 Kiadja: Ministry of Foreign Affairs

Részletesebben

HARMADIK ORSZÁGOKBA IRÁNYULÓ TÁMOGATOTT VISSZATÉRÉST ÉS HARMADIK ORSZÁGOKBA TÖRTÉNŐ REINTEGRÁCIÓT ELŐSEGÍTŐ PROGRAMOK ÉS STRATÉGIÁK MAGYARORSZÁGON

HARMADIK ORSZÁGOKBA IRÁNYULÓ TÁMOGATOTT VISSZATÉRÉST ÉS HARMADIK ORSZÁGOKBA TÖRTÉNŐ REINTEGRÁCIÓT ELŐSEGÍTŐ PROGRAMOK ÉS STRATÉGIÁK MAGYARORSZÁGON HARMADIK ORSZÁGOKBA IRÁNYULÓ TÁMOGATOTT VISSZATÉRÉST ÉS HARMADIK ORSZÁGOKBA TÖRTÉNŐ REINTEGRÁCIÓT ELŐSEGÍTŐ PROGRAMOK ÉS STRATÉGIÁK MAGYARORSZÁGON 2009. szeptember TARTALOMJEGYZÉK 1. BEVEZETÉS... 2 2.

Részletesebben

A MAGYAR HELSINKI BIZOTTSÁG 2009. ÉVI TEVÉKENYSÉGE 1. Az emberi jogok tiszteletben tartásának ösztönzése a rendvédelmi és igazságszolgáltatási szervek gyakorlatában 1.1. A kínzás megelőzése: Fogda- és

Részletesebben

A bűncselekmények áldozatainak segítéséről és az állami kárenyhítésről szóló törvény koncepciója

A bűncselekmények áldozatainak segítéséről és az állami kárenyhítésről szóló törvény koncepciója A bűncselekmények áldozatainak segítéséről és az állami kárenyhítésről szóló törvény koncepciója I. BEVEZETÉS Az áldozatsegítés 1 a modern büntetőpolitika feladata A bűncselekmények széles értelemben vett

Részletesebben

Az alapvető jogok biztosának Jelentése az AJB-7599/2012. számú ügyben

Az alapvető jogok biztosának Jelentése az AJB-7599/2012. számú ügyben Az alapvető jogok biztosának Jelentése az AJB-7599/2012. számú ügyben Előadó: dr. Zséger Barbara dr. Bódis Cecília Az eljárás megindulása A bűnözésnek az 1990-es évek elejétől tapasztalható rendkívül gyors

Részletesebben

Az Európa Tanács Miniszteri Bizottságának iránymutatása a gyermekbarát igazságszolgáltatásról

Az Európa Tanács Miniszteri Bizottságának iránymutatása a gyermekbarát igazságszolgáltatásról m o n o g r á f i a 5 Európát a gyermekekért, a gyermekekkel Építsük Az Európa Tanács Miniszteri Bizottságának iránymutatása a gyermekbarát igazságszolgáltatásról Az Európa Tanács Miniszteri Bizottságának

Részletesebben

Az alapvető jogok biztosának Jelentése az AJB-5441/2012. számú ügyben

Az alapvető jogok biztosának Jelentése az AJB-5441/2012. számú ügyben Az alapvető jogok biztosának Jelentése az AJB-5441/2012. számú ügyben Előadók: dr. Bódis Cecília dr. Lux Ágnes Az eljárás megindítása A médiából 1 jutott tudomásomra, hogy a kórházak elé kihelyezett újszülöttek

Részletesebben

Az EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS 2007/575/EK HATÁROZATA. (2007. május 23.)

Az EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS 2007/575/EK HATÁROZATA. (2007. május 23.) 2007.6.6. HU Az Európai Unió Hivatalos Lapja L 144/45 Az EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS 2007/575/EK HATÁROZATA (2007. május 23.) a Szolidaritás és a migrációs áramlások igazgatása általános program keretében

Részletesebben

Gondnokság és emberi jogok Magyarországon

Gondnokság és emberi jogok Magyarországon Gondnokság és emberi jogok Magyarországon A gondnokság jogintézményének és gyakorlatának elemzése 2007 Húsz évig voltam gondnokság alatt. Nem engedték, hogy használjam a saját pénzemet, vagy magam döntsem

Részletesebben