V. Vajdasági Magyar Tudományos Diákköri Konferencia

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "V. Vajdasági Magyar Tudományos Diákköri Konferencia"

Átírás

1 V. Vajdasági Magyar Tudományos Diákköri Konferencia V. Vojvoðanska maðarska nauèna konferencija studenata V. Hungarian Scientific Conference of Vojvodinian Students Újvidék, november REZÜMÉKÖTET 2006 Vajdasági Magyar Felsõoktatási Kollégium Újvidék, 2006 N Y O S D I Á K K Ö R I K O N F E R E N C I A

2 Fõ- és felelõs szerkesztõ: Csányi Erzsébet V. V A J D A S Á G I M A G Y A R T U D O M Á

3 V. Vajdasági Magyar Tudományos Diákköri Konferencia V. Vojvoðanska maðarska nauèna konferencija studenata V. Hungarian Scientific Conference of Vojvodinian Students Újvidék, november REZÜMÉKÖTET 2006 N Y O S D I Á K K Ö R I K O N F E R E N C I A

4 V. Vajdasági Magyar Tudományos Diákköri Konferencia Újvidéki Egyetem, TTK, Matematikai-Fizikai Intézet (Dositej Obradoviæ tér 3.) Újvidék, november RÉSZLETES PROGRAM november 17. (péntek) Regisztráció és szállásfoglalás a Bonaventurianum Kollégiumban (Újvidék, Dušan cár u. 4.) Vacsora a szálláshelyen Lázár Tibor festménykiállításának megnyitója,... Szûcs Mihály fagott-hangversenye az Újvidéki Színház elõcsarnokában (Jovan Subotiæ u. 4.) Erdély Andrea: Meggyóntam, megtértem és akkor halt meg egy lány c. verses összeállítása az Újvidéki Színház kistermében november 18. (szombat) Regisztráció a konferencia színhelyén (Újvidéki Egyetem, TTK, Matematikai-Fizikai Intézet, Újvidék, Dositej Obradoviæ tér 3.) ÜNNEPÉLYES MEGNYITÓ Elnöklõk: Dr. Gaál Ferenc, a VTMA levelezõ tagja, Dr. Csányi Erzsébet, a VMFK elnöke Részlet a Valahol Európában címû komédiából az újvidéki Diákszínpad elõadásában.... Rendezõ: Puskás Zoltán.... Korrepetitor: Figura Terézia Megnyitóbeszéd és köszöntõk Plenáris elõadás: Dr. Pléh Csaba professzor, az MTA fõtitkárhelyettese: MEGISMERÉS, KULTÚRA, EVOLÚCIÓ V. V A J D A S Á G I M A G Y A R T U D O M Á

5 R É S Z L E T E S P R O G R A M PLENÁRIS TUDOMÁNYOS DIÁKKÖRI ÜLÉSSZAK Elnöklõk: Novák Anikó (Újvidék), Burány Lehel (Újvidék) Holló Berta (Újvidék) A tetraammin-cink(ii)-klorid és a 3,4-dimetil-1H-pirazol-1-karboximidamid nitrát reakciói Krizsán Krisztina (Szeged) Másodlagos metabolit-termelõ bipolaris törzsek összehasonlító vizsgálata Beretka Katinka (Újvidék) A nemzeti kisebbségek normatív védelme Kazinci Szilveszter (Zenta-Gödöllõ) Eltérõ élõhelyek okozta változások vizsgálata a vörös róka (Vulpes vulpes) táplálékpreferenciájában és állomány-sûrûségében Nagy Árpád Tokodi Krisztina (Újvidék)... Beethoven: B-dúr duó hegedûre és csellóra E b é d a z e g y e t e m i m e n z á n TUDOMÁNYOS DIÁKKÖRI SZEKCIÓÜLÉSEK A TERMÉSZETTUDOMÁNYI KAR TERMEIBEN Tudományos-mentori értekezlet Konferencia-kiértékelõ kerekasztal, az oklevelek és a VMTDK Kristálygömb-díjának kiosztása a kar amfiteátrumában Fogadás az Újvidéki Színház kistermében (Újvidék, Jovana Subotiæa 3 5.) Az újvidéki DNS posztalfabetikus folyóirat és a szegedi Déltenger folyóirat programja TDK-buli november 19. (vasárnap) Reggeli a szálláshelyen Kirándulás Péterváradra és a Fruška gorára (útközben ebéd) N Y O S D I Á K K Ö R I K O N F E R E N C I A

6 R É S Z L E T E S P R O G R A M A TUDOMÁNYOS SZEKCIÓÜLÉSEK RÉSZLETES BEOSZTÁSA I. TEREM É L Õ T E R M É S Z E T T U D O M Á N Y O K Szekcióvezetõ: Dr. Dujmovics Ferenc rendkívüli egyetemi tanár (Újvidék) Elnöklõk: Telek Tamás (Újvidék-Budapest), Pálffy Roland (Pozsony) Agócs Zoltán (Újvidék) A szívfrekvencia változékonysága a sportolók körében Burány Lehel (Újvidék) A neuroendokrin markerek jelentõsége a tüdõkarcinómák szövettani osztályozásában Bacsi Zsuzsanna (Újvidék) A szájhigiénia és az antikairogén táplálkozás jelentõsége a fogszuvasodás megelõzésében Uracs Izolda (Újvidék) Az ace-gátlók és a béta-blokkolók szerepe a szívelégtelenség kezelésében Szalai Márk (Gödöllõ) Ökológiai modellezés lehetõségei az amerikai kukoricabogár elleni védekezésben Linka Beáta (Szeged) A kataláz gén klónozása és molekuláris elemzése Rhizopus oryzae-bõl S z ü n e t Elnöklõk: Krizsán Krisztina (Szeged), Agócs Zoltán (Újvidék) Lipinszki Zoltán (Szeged) A p54 alegység extraproteaszómális szerepének vizsgálata Nagyová Katarina (Szeged) Sötétség-indukálta éberség-fokozódás figyelemhiányos/hiperaktivitás zavarban szenvedõ gyermekeknél pupillográfiás álmosságteszt-vizsgálat Radvánszky János (Pozsony) Olvadásigörbe analízis a specifikus PCR végtermékek kiértékelésében Balázs Viktória (Szeged) A myentericus nitrerg neuronok vizsgálata streptozotocinnal indukált diabéteszes patkányban Pálffy Roland (Pozsony) Az antioxidatív és a gyulladásellenes génterápia hatása az egyoldali húgyvezeték-obstrukció modelljében Reško Péter (Pozsony) ,5 Mb-os duplikáció vagy deléció detektálása a 17p11.2-p12-es kromoszómális régióban real-time PCR segítségével S z ü n e t V. V A J D A S Á G I M A G Y A R T U D O M Á

7 R É S Z L E T E S P R O G R A M Telek Tamás (Budapest) A premenstruális szindróma pszichikai és fizikai változásainak vizsgálata Poczai Péter (Keszthely) Solanum (Solanaceae) subgenusok filogenetikai viszonyainak elemzése RAPD módszerrel Sárkány Elõd Szilveszter (Keszthely)... Napraforgó hibridek növekedésbeli eltérései preemergens herbicidek hatására II. TEREM É L E T T E L E N T E R M É S Z E T T U D O M Á N Y O K É S M Û S Z A K I T U D O M Á N Y O K Szekcióvezetõ: Dr. Zavargó Zoltán egyetemi tanár (Újvidék), Dr. Cinkler Tibor egyetemi docens (Budapest) Elnöklõk: Sóti Gergely (Újvidék), Burkus Ervin (Szabadka) Kozma Gábor (Szeged) Ón-dioxid nanorészecskék mechanokémiai szintézise és karakterizálása Borbás Júlia (Újvidék) A nátrium kolát és a nátrium-7-oxo-kolát aggregációjának 1H NMR relaxációs vizsgálata Farkas Zita (Újvidék) Az epesavak szintézise és hatásuk a verapamil adszorpciójára és oldhatóságára Madácsi Ramóna (Szeged) Szteroid-ketonok kemoszelektív hidrogénezési reakciói Ru-komplexeken Kecsenovics Éva (Újvidék) Hibrid szójamagok fitoösztrogén tartalmának kivizsgálása HPLC-DAD technikával Magyari József (Újvidék) A kobalt(ii)- és nikkel(ii)-klorid amminkomplexeinek reakciója 3,4-dimetil-1H-pirazol-1-karboximidamid nitráttal Papp Zsigmond (Újvidék) Imidakloprid fotokatalitikus bomlásának voltammetriás követése Gusztos Márta (Szeged) Klórtartalmú szerves vegyületek lebontása peroxon eljárással, ZSM-5 katalizátorok jelenlétében S z ü n e t Elnöklõk: Simon Vilmos (Budapest), Apró Magdolna (Újvidék) Sóti Gergely (Újvidék) A kozmikus müonok fluxusának és spektrumának meghatározása N Y O S D I Á K K Ö R I K O N F E R E N C I A

8 R É S Z L E T E S P R O G R A M Szügyi Judit (Újvidék) A pszeudo-analízis alkalmazása a legrövidebb út problémában, a beosztás problémában és a hasznosság-elméletben Keiper Tímea (Újvidék) A kút differenciálegyenletének analitikus és numerikus megoldása Horvát Zoltán (Újvidék) Vízhozammérés lehetõségei a Palicsi-tó vízgyûjtõ területének mértékadó szelvényein Burkus Ervin (Újvidék) Szabad(ka) hexapod robot Nagy Anetta (Újvidék) Az EUROBOT 2006 robotversenyre készített autonóm robot leírása S z ü n e t Elnöklõk: Papp Zsigmond (Újvidék), Nagy Anetta (Újvidék) Harmathy Norbert (Újvidék) A sztereogram képek vizualizációja Huszák Árpád (Budapest) Hálózatterhelés-függõ újraküldés DCCP/IP hálózatokban Simon Vilmos (Budapest) Location area tervezés Paging korláttal mobil hálózatokban Nagy Olivér (Szabadka) Egy hatékony, egységes erõforrás-azonosító Apró Magdolna (Újvidék) A bígelés paraméterei Boros Albert (Szabadka) Prediktív videófolyam III. TEREM T Á R S A D A L O M T U D O M Á N Y O K I. Szekcióvezetõ: Dr. Gábrity Molnár Irén rendes egyetemi tanár (Szabadka) Elnöklõk: Baumann Tímea (Pécs), Gubó István (Komárom) Iván Gabriella (Szabadka) Játékelmélet a racionális döntések elmélete Sitkovics Adrienn (Sopron) Egészségügyi alapellátási rendszer és finanszírozása Csúzi Szabina (Újvidék) Összehasonlító elemzés Észak-Bácska és Dél-Magyarország falvainak fejlõdésérõl V. V A J D A S Á G I M A G Y A R T U D O M Á

9 R É S Z L E T E S P R O G R A M Kovács Balázs (Debrecen) Cikola Nemzetek Völgye vidékfejlesztési terv bemutatása Jenei Ervin (Szabadka) A kistérségi fejlõdés és népességmozgás összefüggései Kanizsa községben Szatmári Magdolna (Debrecen) Debrecen és Nagyvárad elérhetõsége (2005) S z ü n e t Elnöklõk: Csúzi Szabina (Újvidék), Varga Mátyás (Debrecen) Rác Lívia (Szabadka) Számviteli szabályozás itthon és Magyarországon Kiss Ferenc (Újvidék) Biodízel nyersanyag-tartalékok a Szerb Köztársaságban Szalay Brigitta (Sopron) Költségcsökkentés logisztikai szervezéssel Kulbert Zsófia (Sopron) A szélenergia mint alternatív energiaforrás felhasználásának lehetõségei az Európai Unióban Lukács Anna (Debrecen) Wilhelm Litzmann elsõ világháborús hadinaplója Magyar Attila (Újvidék) A tizenöt éves háború jelentõsége és következményei S z ü n e t Elnöklõk: Pap Mónika (Újvidék), Sitkovics Adrienn (Sopron) Kiss Attila (Szeged) Az úz törzsek helynévi nyomai a Kárpát-medencében Varga Mátyás (Debrecen) Az 1960-as évek magyar külpolitikája a BBC magyar adásában Halápi Dóra (Újvidék) A kultúraközvetítés gyakorlata a vajdasági iskolások körében Baumann Tímea (Pécs) Kinek kell ez az iskola? Narratívák egy iskolabezárás mentén Pap Mónika (Újvidék) A veszélyes üzem mûködésébõl eredõ károk a magyar Polgári Törvénykönyv a Kovács Áron (Budapest) A személyek szabad mozgása az Európai Unióban mint a négy alapszabadság egyike különös tekintettel a munkavállalók szabad áramlására Kerepeszki Róbert (Debrecen) Bajtársi egyesületek szerepe a magyar társadalomban és az egyetemek életében a két világháború között N Y O S D I Á K K Ö R I K O N F E R E N C I A

10 R É S Z L E T E S P R O G R A M IV. TEREM T Á R S A D A L O M T U D O M Á N Y O K I I. Szekcióvezetõ: Dr. Káich Katalin egyetemi tanár (Szabadka), Dr. Odorics Ferenc egyetemi tanár (Szeged) Elnöklõk: Korondi Ágnes (Kolozsvár), Beke Ottó (Újvidék) Weiner Sennyey Tibor (Szeged) A zsennyei angol költõ Baricz Ágnes (Debrecen) Eretnekség és eretnekek Geleji Katona István 1649-es prédikációskötetében Roginer Oszkár (Újvidék) A zetna kialakulása, szerkezete és lehetõségei Samu János Vilmos (Újvidék) A médium határsértései (fejlemények a DNS-mûhelybõl) Biró Annamária (Kolozsvár) A folyóirat irodalma Novák Anikó (Újvidék) Tolnai-bestiárium S z ü n e t Elnöklõk: Valach Renáta (Szeged), Samu János Vilmos (Újvidék) Beke Ottó (Újvidék) Kultúra és felejtés a DNS folyóirat tükrében Kocsi Lajos (Szeged) A világ vagyok minden, ami volt, van (A metafizikai hagyomány József Attila költészetében) Korondi Ágnes (Kolozsvár) A Peer-kódex imahasználata a bevezetõ rubrikák és a záradékok tükrében Demeter Zsuzsa (Kolozsvár) Levelek hagyománykoncepciója Gyuráki Sarolta (Újvidék) A zentai zetna nyomtatott kiadványai Vogel Zsuzsa (Kolozsvár) Faludi-életrajzok S z ü n e t Elnöklõk: Weiner Sennyey Tibor (Szeged), Demeter Zsuzsa (Kolozsvár) Bene Annamária (Szabadka) Nonakkuzativitás: a reflexivizáció egy formája? Erdõsi Vanda (Pécs) Kommunikatív szemlélet és pragmatika a magyar mint idegen nyelv oktatásában Grabovac Beáta (Újvidék) Van-e kapcsolat a viselkedéses aktiváló és gátló rendszer, valamint az agresszivitás között? V. V A J D A S Á G I M A G Y A R T U D O M Á

11 R É S Z L E T E S P R O G R A M Valach Renáta, A sportversenybõl fakadó szorongás és a kabalák, rituálék közötti... Udvarhelyi Boglárka (Szeged) összefüggések Janacsek Karolina, Mészáros Tünde,... A hallási mondatterjedelem-teszt alapjai... Tánczos Tímea (Szeged) Iván Eszter-Lantos Katalin (Szeged).... Egy új diagnosztikai segédeszköz Gubó István (Komárom) Egyes háttérváltozók szerepe a tanulók flexibilis gondolkodásában Kanyó Judit (Jéna) Fõnévalkotási módok a német nyelvben a XX. század elején és végén (Kafka A per és Bernhard Schlink Walter Popp Selbs Justiz címû regényének összevetõ elemzése) V. TEREM M Û V É S Z E T E K Szekcióvezetõ: Mgr. Vitkay Kucsera Ágota egyetemi docens (Újvidék) Elnöklõk: Lázár Tibor (Újvidék), Széll Edina (Szabadka) Asztalos Alfréd (Újvidék) Bartók Palásti Andrea (Újvidék) Fényemlékek Rencsár Kármen (Újvidék) Johann Sebastian Bach: III.Svitt, C-dúr-Prelúdium, Szaraband Sutus Áron (Újvidék) Test-etika, avagy a TESTE titka A csend Rozs Renáta Nagy Tímea (Újvidék).... Rossini: Három duett klarinétra és fuvolára Vanger László (Újvidék) A grafikus kezelõfelületek fraktális arca (interfex motor a DNS honlapjának tükrében) S z ü n e t Elnöklõk: Vanger László (Újvidék), Palásti Andrea (Újvidék) Farkas Miklós,... Széll Edina (Szabadka) Vajdasági kisfilmek A pécsi Control Stúdió Filmegyesület.. A kamera szeme bemutatkozása (Pécs) N Y O S D I Á K K Ö R I K O N F E R E N C I A

12 12 V. V A J D A S Á G I M A G Y A R T U D O M Á

13 ELÕSZÓ Összegzés Az V. Vajdasági Magyar Tudományos Diákköri Konferencia kis jubileumként összegzésre ad alkalmat. Mint minden új dologban, a VMTDK elindításában is volt némi hõsies színezet. Sikerült azonban évrõl-évre, Szabadkát, Újvidéket, Zentát meghódítva bebizonyítani, hogy e munkaforma életképes, hogy egyetemi hallgatóink és tanáraink aktívan be tudnak kapcsolódni e mozgalomba. A tudás hatalom kettõsére épülõ modern társadalomban a VMTDK többszörösen is hiánypótló. A tanulmányaikat fõleg szerb nyelven folytató egyetemi hallgatóinknak nincs hol megélniük közösségi élményként saját szakmai mivoltukat anyanyelven. Életükbõl a magyar közéleti szerepminták, és azok tudományos szakmai aspektusai jórészt hiányoznak. Környezetünket a kulturális pluralizmus jellemzi, amelyben természetszerûen adódik a saját kultúratudat, kulturális reflexió jelenléte. A vajdasági magyar szociokulturális rendszer kontextusában a VMTDK-án megjelenõ beszédmód és megnyilatkozási forma éppen ilyen közéleti, urbánus közösségi szimbólumokat segít megteremteni, s ezekben a szimbólumokban akárcsak minden igazi tudományos felfedezésben az új mozzanata dominál. Az elmúlt öt év alatt a VMTDK-át sikerült beépíteni az Újvidéki Egyetem rendszerébe mint a tudományos utánpótlás fontos formáját. Sikerült több mint négyszáz fiatalt szóhoz juttatni Vajdaságból és a Kárpát-medence többi régiójából. Sikerült felfejleszteni a TDK Könyvtár sorozatot. Reméljük, ezt a folyamatot az elkövetkezõ öt év is meg tudja õrizni. 13 Jelen kötetünk az V. VMTDK-án szereplõ munkák magyar, angol és szerb összefoglalóit tartalmazza. Az V. VMTDK köszönettel tartozik mindazoknak, akik hozzájárultak ahhoz, hogy e nemes rendezvényre ezúttal is sor kerüljön. Köszönjük a fiatal kutatónemzedéknek, a mentoroknak, a tudományos bizottságnak, a szervezõknek az odaadó munkát! Külön köszönet illeti védnökeinket, a tartományi titkárságokat, a magyarországi alapítványokat, az újvidéki Dániel Print Nyomdát és a Plakatilát. Köszönet az Újvidéki Egyetem Természettudományi Karának, hogy felvállalta a házigazda szerepét. Kívánunk sok sikert az V. VMTDK minden résztvevõjének! Csányi Erzsébet N Y O S D I Á K K Ö R I K O N F E R E N C I A

14 14 V. V A J D A S Á G I M A G Y A R T U D O M Á

15 A TDK-DOLGOZATOK ÖSSZEFOGLALÓI 15 N Y O S D I Á K K Ö R I K O N F E R E N C I A

16 16 V. V A J D A S Á G I M A G Y A R T U D O M Á

17 HÚS, SZÁM, SZÉP Szerzõ: LÁZÁR Tibor magisztrandusz Témavezetõ: KAPITÁNY Attila egyetemi szakmunkatárs Intézmény: Újvidéki Egyetem, Mûvészeti Akadémia, Festészeti Tanszék, Újvidék Vajdasági Magyar Felsõoktatási Kollégium A nagyság számokkal kifejezhetõ érték. Kettõ vagy több nagyság viszonya az arány-proporció, ami matematikailag leírható. A számok azonban nemcsak valaminek a mennyiségét vagy hiányát képesek mérni, hanem meghatározhatnak olyan fogalmat is, mint a csúnya vagy a szép. A szép lényegének számokon keresztül való feltárási kísérlete az ókori görög filozófiába nyúlik vissza: a szép a részek jó aránya, az arány megtartása szép, míg a csúnya ennek hiánya (Platón). A szép a szám és a nagyság arányából fakad (Arisztotelész). A szám és a nagyság adják az arányt, a jó arány pedig a szépet. A szép azonban nem alakítható vissza aránnyá és számmá, a köztük levõ viszony irreverzibilis. A mûvészetet elemezve mindenhol megbúvó nagyságokat, számokat, arányokat és rendszereket találunk. Megfigyelhetõ az, hogy csak az adott számok megfelelõ kombinációja ad jó arányt (1 : 1 szimmetria, 3 : 5 : 8 : 13 : 21 : 34 : 55 : 89 aranymetszet), ugyanazon számok más sorrendbe való helyezése már hibás arányt eredményez, ennélfogva sokkal több, végtelen mennyiségû rossz kombináció, rossz arány van. A rossz megoldások végtelen tengerébõl csak néhány emelkedik ki. Ezek és ezek derivációi azok, amelyeket szép aránynak nevezünk. A kompozíció letisztult, az összes figyelem a húsra koncentrálódik. Kellemetlen hatásukat a levágott részek hiánya és a megmaradt rész állandó tágulása adja. A rendelkezésre álló felület azonban nem elegendõ, a tömeg ebbõl kíván kitörni, ezzel hozva létre a bezártság érzését, egy klausztrofobikus teret. A test statikus, egy pontban és pillanatban befagyasztott (ez a pillanat lehet mozdulat is), majd körülötte keringve tárjuk föl annak részleteit. Egészen mélyreható megfigyeléseket lehet tenni. Betekinthetünk az anyagba, a bõr alá, a szövetekbe, az inakba, az izmokba, a húsba, egészen a sejtekig. Kulcsszavak: képzõmûvészet, festészet, arány-proporció, szép, test, nagyság, arány 17 FLESH, NUMBER, BEAUTY Author: Tibor LÁZÁR, postgraduate student Supervisor: Attila KAPITÁNY Institution: University of Novi Sad, Academy of Arts, Department of Fine Arts, Painting Group Hungarian College for Higher Education in Vojvodina Size is a value expressible through numbers. The relation between two or more sizes is a proportion that has a mathematical form of expression. With numbers, we cannot only measure quantity or the lack of something, but we can also determine cathegories pertaining to what is considered ugly or beautiful. The endeavour to explore the essence of beauty is rooted in ancient Greek philosophy. Beauty is the result of correct proportions between the elements. Beauty is the right proportion of the parts, N Y O S D I Á K K Ö R I K O N F E R E N C I A

18 and keeping this proportion is beauty, whereas ugliness is the lack of this proportion (Plato). Beauty originates from the proportion of number and size (Aristotle). Number and size result in proportion, and good proportion leads to beauty which, however, is not divisible into its parts, into proportion and number. The relation between the two is irreversible. Sizes, numbers, proportions and systems appear in each segment of art during its analysis. We notice that only the right combination of particular numbers can give a right proportion: 1:1 symmetry, 3:5:8:13:21:34:55:89, the golden section etc. Another order of the same numbers results in incorrect proportion and thus, there is an endless number of combinations resulting in so-called bad proportions. From this sea of bad results emerge only few that are of interest. The composition is simplified and clean. The unpleasant effect may be created by its disproportion, by the lack of the whole, or the overdimensioning and constant expansion of the remaining details. The given surface is, however, not enough. Mass is about to break out of it, and thus creates a claustrophobic space. This is the inspection of the body from which the head, the face, the portrait is of no exception. These parts are of the same value as any other surface of the body. Keywords: body, size, proportion 18 MESO, BROJ, LEPO Autor: Tibor LAZAR, apsolvent postdiplomskih studija Mentor: Atila KAPITANJ struèni saradnik Institucija: Univerzitet u Novom Sadu, Akademija umetnosti, Katedra za slikarstvo, Novi Sad Kolegijum za visoko obrazovanje vojvoðanskih Maðara Proporcija je pojam, koji možemo da odredimo preko brojeva. Proporcija je odnos dve ili više velièina, koji možemo i matematièki da izrazimo. Brojevima možemo da merimo kolièinu ili pak nedostatak neèega. Brojevi su takoðe koriste za odreðivanje takvih pojmova kao što lepo ili ružno. Pokušaj odreðivanja pojma lepog datira još iz vremena antièke Grèke. Lepo je oèuvanje mere i propocije, njihovo oèuvanje proizvodi lepo, a ružno je nedostatak toga (Platon). Lepota nastaje iz sklada broja i velièine (Aristotel). Broj i velièina daju proporciju, a dobra proporcija daje lepo. Lepo meðutim ne može da se konverguje nazad u proporciju i broj, odnos meðu njima je ireverzibilan. Analizirajuæi umetnost svugde nailazimo na skrivene velièine, brojeve, proporcije i sisteme. Možemo da zakljuèimo da samo odreðene kombinacije brojeva daju dobru proporciju (1:1 simetrija, 3:5:8:13:21:34:55:89 zlatni presek), a veæ svaki drugi raspored rezultuje pogrešnom kombinacijom. Na osnovu toga možemo da kažemo da postoji beskonaèan broj pogrešnih kombinacija, a iz skupa tih pogrešnih kombinacija možemo da izdvojimo samo nekoliko, koje nazivamo lepim proporcijama. Kompozicije su proèišæene, sva pažnja je usmerena na meso. Neprijatan utisak je posledica odseèenih delova i stalna ekspanzija preostale mase na površini. Površina, koja je na raspolaganju nije dovoljna, ima tenziju da razbije njene granice. Sve to daje utisak zatvorenosti i stvara jedan klaustrofobièan prostor. Telo je statièno, zamrnuto je u jednom položaju (taj položaj može da bude i pokret) i oko njega se kreæuæi otkrivamo detalje. Na ovaj naèin možemo veoma duboko da prodiremo u materiju tela, ispod kože, u mišiæe, u kosti sve do æelija. Kljuène reèi: telo, velièina, proporcija V. V A J D A S Á G I M A G Y A R T U D O M Á

19 N Y O S D I Á K K Ö R I K O N F E R E N C I A 19

20 HANGVERSENY SZÓLÓFAGOTTAL ÉS ZONGORAKÍSÉRETTEL Szerzõ: SZÛCS Mihály, III. évfolyam Témavezetõ: Mgr. ISZAESZKI Mirkó egyetemi tanár Intézmény: Újvidéki Mûvészeti Akadémia, Zenemûvészeti Kar, Fúvós Tanszék, Fagott Szak, Újvidék Vajdasági Magyar Felsõoktatási Kollégium 20 Az általam és zongorakísérõm által elõadandó hangverseny Francois Devienne és Gabriel Grovlez egy-egy mûvét öleli fel, elõbbitõl egy fagottra és zongorára komponált háromtételes versenymûvet C-dúrban, utóbbitól pedig egy szólódarabot Sicilienne et Allegro Giocoso címmel. Ezen mûveken kívül felhangzik még Antonio Vivaldi ( ) a-moll fagottversenye, amely egyike a barokk mester által megírt harminchat fagottkoncertnek. A két francia komponista talán a nagyérdemû számára kevésbé ismert zeneszerzõk közé tartozik, ezért néhány mondatban ismertetném rövid életrajzukat: Francois Devienne a franciaországi Joinville-ben született január 31-én. Hírnevet fõleg a fuvolára írt mûveivel szerzett. Gyermekkorában egy fúvószenekar tagjaként került kapcsolatba a zenével, s e zenekar késõbb már az õ mûveit játszotta. Fuvolázni és fagottozni egyaránt magas szinten tudott, és a Párizsi Konzervatórium fuvolatanára lett, majd elsõ fagottosa az ottani operaháznak. Mûvei minden zenei formára kiterjedtek, fõként versenymûveket és kisebb operákat szerzett. Párizsban halt meg 1803-ban. A karmesterként és zenekritikusként is ismert Gabriel Grovlez ( ), a francia kései romantikus zeneszerzõk egyik jeles képviselõje. A Párizsi Konzervatórium növendéke volt Lavignac-kal, Gédalge-zsal és Fauréval együtt. Tíz éven át zongoratanár volt a Schola Cantorumban, majd 1905-tõl az Opéra-Comique szólóének-szakának igazgatója tõl 1933-ig a Palais Garnier karmestere, 1939-tõl pedig a Konzervatórium kamarazene-tanára. A hangverseny mûsora: 1. Antonio Vivaldi: Koncert a-mollban fagottra és zongorára: Allegro molto Andante molto Allegro 2. Francois Devienne: Koncert C-dúrban fagottra és zongorára: Allegro Romanze Rondo 3. Gabriel Grovlez: Sicilienne et Allegro Giocoso Kulcsszavak: szólófagott, Devienne, Grovlez, Vivaldi, barokk, romantika V. V A J D A S Á G I M A G Y A R T U D O M Á

21 CONCERT FOR BASSOON AND PIANO ACCOMPANIMENT Author: Mihály SZÛCS, 3 rd year undergraduate student Supervisor: Mirko ISAESKI, MA, university professor Institution: Academy of Arts, Novi Sad, Music Academy, Department of Woodwinds, Bassoon Group Hungarian College for Higher Education in Vojvodina At this concert my accompanist and I will perform a work by Francois Devienne and Gabriel Grovlez. The titles of these compositions are: Concerto in C major for bassoon and piano and Siciliano et Allegro giocoso. Besides these compositions, Vivaldi s concerto in A minor for bassoon will be performed, too, which is one of the thirty-six bassoon concertos by the baroque master. Francois Devienne was born in the French town of Joinville on 31 st of January He became famous for his compositions written for the flute. He played the bassoon and the flute alike at a masterly level. He became a professor of the Conservatory in Paris and the first bassoonist of the Opera House. He died in Paris in Gabriel Grovlez ( ) was known as a conductor and a composer of the Post-Romantic era. He was a student of the Conservatory in Paris with Lavignac, Gédalge and Fauré.. For ten years he worked as a piano teacher in Schola Cantorum and from 1905 he became the director of the section for solo singing at the Opera-Comique. From 1914 to 1933 he was the conductor of the Palais Garnier and from 1939 he was a teacher of chamber music at the Conservatory. The programme of our concert: 1. Antonio Vivaldi: Concerto for bassoon and piano in A minor: Allegro molto Andante molto Allegro 2. Francois Devienne: Concerto for bassoon and piano in C major: Allegro Romanze Rondo 3. Gabriel Grovlez: Sicilienne et Allegro Giocoso 21 N Y O S D I Á K K Ö R I K O N F E R E N C I A

22 KONCERT ZA FAGOT I KLAVIR Autor: Mihalj SIÈ, student III. godine Mentor: Mr Mirko ISAESKI, profesor Institucija: Akademija umetnosti Novi Sad, Muzièka akademija, Grupa za duvaèe, Podgrupa za fagot Kolegijum za visoko obrazovanje vojvoðanskih Maðara 22 Na ovom koncertu æe biti izvoðene tri kompozicije: Koncert za fagot i klavir u C-duru od Fransoana Devijena; Siciliana i Allegro giocoso od Gabriela Grovleza i Vivaldijev Koncert za fagot i klavir u a-molu koji je jedan od trideset i šest koncerata baroknog majstora. Pretpostavljam da su dvojica francuska kompozitora manje poznata publici i zbog toga mi dozvolite da u nekoliko reèenica napišem njihovu biografiju. Fransoa Devijen (Francois Devienne) je roðen 31-og januara godine u Joinville-u. Poznat je po kompozicijama napisanim za flautu. Svirao je fagot i flautu na istom, veoma visokom nivou. Bio je profesor Konzervatorije u Parizu i kasnije je postao prvi fagotista Opere takoðe u Parizu. Umro je u Parizu godine. Gabriel Grovlez je poznat kao dirigent i kompozitor post-romantiène dobi. Bio je student u Konzervatoriji zajedno sa Lavinjakom, Žedalžom i Foreom. Deset godina je radio kao profesor klavira u Schola Cantorum-u, a od 1905-e godine je postao direktor odseka za solo pevanje u Opera-Comique-u. Od 1914-e godine do 1933-e dirigent je Palais Garnier-a a od 1939-e godine profesor je kamerne muzike na Konzervatoriju u Parizu. Program koncerta: 2. Antonio Vivaldi: Koncert za fagot i klavir u a-molu: Allegro molto Andante molto Allegro 2. Francois Devienne: Koncert za fagot i klavir u C-duru: Allegro Romanze Rondo 3. Gabriel Grovlez: Sicilienne et Allegro Giocoso Kljuène reèi: fagot, Devijen, Grovlez, Vivaldi, barok, romantika V. V A J D A S Á G I M A G Y A R T U D O M Á

A rosszindulatú daganatos halálozás változása 1975 és 2001 között Magyarországon

A rosszindulatú daganatos halálozás változása 1975 és 2001 között Magyarországon A rosszindulatú daganatos halálozás változása és között Eredeti közlemény Gaudi István 1,2, Kásler Miklós 2 1 MTA Számítástechnikai és Automatizálási Kutató Intézete, Budapest 2 Országos Onkológiai Intézet,

Részletesebben

Expansion of Red Deer and afforestation in Hungary

Expansion of Red Deer and afforestation in Hungary Expansion of Red Deer and afforestation in Hungary László Szemethy, Róbert Lehoczki, Krisztián Katona, Norbert Bleier, Sándor Csányi www.vmi.szie.hu Background and importance large herbivores are overpopulated

Részletesebben

A controlling és az értékelemzés összekapcsolása, különös tekintettel a felsőoktatási és a gyakorlati alkalmazhatóságra

A controlling és az értékelemzés összekapcsolása, különös tekintettel a felsőoktatási és a gyakorlati alkalmazhatóságra A controlling és az értékelemzés összekapcsolása, különös tekintettel a felsőoktatási és a gyakorlati alkalmazhatóságra Dr. Szóka Károly Nyugat-magyarországi Egyetem Közgazdaságtudományi Kar Egyetemi docens

Részletesebben

A TÓGAZDASÁGI HALTERMELÉS SZERKEZETÉNEK ELEMZÉSE. SZATHMÁRI LÁSZLÓ d r.- TENK ANTAL dr. ÖSSZEFOGLALÁS

A TÓGAZDASÁGI HALTERMELÉS SZERKEZETÉNEK ELEMZÉSE. SZATHMÁRI LÁSZLÓ d r.- TENK ANTAL dr. ÖSSZEFOGLALÁS A TÓGAZDASÁGI HALTERMELÉS SZERKEZETÉNEK ELEMZÉSE SZATHMÁRI LÁSZLÓ d r.- TENK ANTAL dr. ÖSSZEFOGLALÁS A hazai tógazdasági haltermelés a 90-es évek közepén tapasztalt mélypontról elmozdult és az utóbbi három

Részletesebben

HALLGATÓI KÉRDŐÍV ÉS TESZT ÉRTÉKELÉSE

HALLGATÓI KÉRDŐÍV ÉS TESZT ÉRTÉKELÉSE HALLGATÓI KÉRDŐÍV ÉS TESZT ÉRTÉKELÉSE EVALUATION OF STUDENT QUESTIONNAIRE AND TEST Daragó László, Dinyáné Szabó Marianna, Sára Zoltán, Jávor András Semmelweis Egyetem, Egészségügyi Informatikai Fejlesztő

Részletesebben

Miskolci Egyetem Gazdaságtudományi Kar Üzleti Információgazdálkodási és Módszertani Intézet Factor Analysis

Miskolci Egyetem Gazdaságtudományi Kar Üzleti Információgazdálkodási és Módszertani Intézet Factor Analysis Factor Analysis Factor analysis is a multiple statistical method, which analyzes the correlation relation between data, and it is for data reduction, dimension reduction and to explore the structure. Aim

Részletesebben

ANGOL NYELV KÖZÉPSZINT SZÓBELI VIZSGA I. VIZSGÁZTATÓI PÉLDÁNY

ANGOL NYELV KÖZÉPSZINT SZÓBELI VIZSGA I. VIZSGÁZTATÓI PÉLDÁNY ANGOL NYELV KÖZÉPSZINT SZÓBELI VIZSGA I. VIZSGÁZTATÓI PÉLDÁNY A feladatsor három részből áll 1. A vizsgáztató társalgást kezdeményez a vizsgázóval. 2. A vizsgázó egy szituációs feladatban vesz részt a

Részletesebben

Hibridspecifikus tápanyag-és vízhasznosítás kukoricánál csernozjom talajon

Hibridspecifikus tápanyag-és vízhasznosítás kukoricánál csernozjom talajon Hibridspecifikus tápanyag-és vízhasznosítás kukoricánál csernozjom talajon Karancsi Lajos Gábor Debreceni Egyetem Agrár és Gazdálkodástudományok Centruma Mezőgazdaság-, Élelmiszertudományi és Környezetgazdálkodási

Részletesebben

Publikációs lista Szabó Szilárd

Publikációs lista Szabó Szilárd Publikációs lista Szabó Szilárd Tanulmányok Börcsök Áron - Bernáth Zsolt - Kircsi Andrea - Kiss Márta - Kósa Beatrix - Szabó Szilárd 1998. A Kisgyőri - medence és galya egyedi tájértékei - A "Nem védett

Részletesebben

Statistical Inference

Statistical Inference Petra Petrovics Statistical Inference 1 st lecture Descriptive Statistics Inferential - it is concerned only with collecting and describing data Population - it is used when tentative conclusions about

Részletesebben

KELET-ÁZSIAI DUPLANÁDAS HANGSZEREK ÉS A HICHIRIKI HASZNÁLATA A 20. SZÁZADI ÉS A KORTÁRS ZENÉBEN

KELET-ÁZSIAI DUPLANÁDAS HANGSZEREK ÉS A HICHIRIKI HASZNÁLATA A 20. SZÁZADI ÉS A KORTÁRS ZENÉBEN Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetem 28. számú művészet- és művelődéstörténeti tudományok besorolású doktori iskola KELET-ÁZSIAI DUPLANÁDAS HANGSZEREK ÉS A HICHIRIKI HASZNÁLATA A 20. SZÁZADI ÉS A KORTÁRS

Részletesebben

A BÜKKI KARSZTVÍZSZINT ÉSZLELŐ RENDSZER KERETÉBEN GYŰJTÖTT HIDROMETEOROLÓGIAI ADATOK ELEMZÉSE

A BÜKKI KARSZTVÍZSZINT ÉSZLELŐ RENDSZER KERETÉBEN GYŰJTÖTT HIDROMETEOROLÓGIAI ADATOK ELEMZÉSE KARSZTFEJLŐDÉS XIX. Szombathely, 2014. pp. 137-146. A BÜKKI KARSZTVÍZSZINT ÉSZLELŐ RENDSZER KERETÉBEN GYŰJTÖTT HIDROMETEOROLÓGIAI ADATOK ELEMZÉSE ANALYSIS OF HYDROMETEOROLIGYCAL DATA OF BÜKK WATER LEVEL

Részletesebben

Can/be able to. Using Can in Present, Past, and Future. A Can jelen, múlt és jövő idejű használata

Can/be able to. Using Can in Present, Past, and Future. A Can jelen, múlt és jövő idejű használata Can/ Can is one of the most commonly used modal verbs in English. It be used to express ability or opportunity, to request or offer permission, and to show possibility or impossibility. A az egyik leggyakrabban

Részletesebben

Utolsó frissítés / Last update: február Szerkesztő / Editor: Csatlós Árpádné

Utolsó frissítés / Last update: február Szerkesztő / Editor: Csatlós Árpádné Utolsó frissítés / Last update: 2016. február Szerkesztő / Editor: Csatlós Árpádné TARTALOM / Contents BEVEZETŐ / Introduction... 2 FELNŐTT TAGBÉLYEGEK / Adult membership stamps... 3 IFJÚSÁGI TAGBÉLYEGEK

Részletesebben

Report on the main results of the surveillance under article 11 for annex II, IV and V species (Annex B)

Report on the main results of the surveillance under article 11 for annex II, IV and V species (Annex B) 0.1 Member State HU 0.2.1 Species code 2633 0.2.2 Species name Mustela eversmanii 0.2.3 Alternative species scientific name 0.2.4 Common name molnárgörény 1. National Level 1.1 Maps 1.1.1 Distribution

Részletesebben

A jövedelem alakulásának vizsgálata az észak-alföldi régióban az 1997-99. évi adatok alapján

A jövedelem alakulásának vizsgálata az észak-alföldi régióban az 1997-99. évi adatok alapján A jövedelem alakulásának vizsgálata az észak-alföldi régióban az 1997-99. évi adatok alapján Rózsa Attila Debreceni Egyetem Agrártudományi Centrum, Agrárgazdasági és Vidékfejlesztési Intézet, Számviteli

Részletesebben

TestLine - Angol teszt Minta feladatsor

TestLine - Angol teszt Minta feladatsor Minta felaatsor venég Téma: Általános szintfelmérő Aláírás:... Dátum: 2016.05.29 08:18:49 Kérések száma: 25 kérés Kitöltési iő: 1:17:27 Nehézség: Összetett Pont egység: +6-2 Értékelés: Alaértelmezett értékelés

Részletesebben

2. Local communities involved in landscape architecture in Óbuda

2. Local communities involved in landscape architecture in Óbuda Év Tájépítésze pályázat - Wallner Krisztina 2. Közösségi tervezés Óbudán Óbuda jelmondata: Közösséget építünk, ennek megfelelően a formálódó helyi közösségeket bevonva fejlesztik a közterületeket. Békásmegyer-Ófaluban

Részletesebben

A kötetben szereplő tanulmányok szerzői

A kötetben szereplő tanulmányok szerzői A kötetben szereplő tanulmányok szerzői Bálint István, nyugalmazott újságíró, Magyar Szó, publicista, Belovai József, nyugalmazott történelemtanár, Szeged,, Nagybecskerek Beretka Katinka, okleveles jogász,

Részletesebben

A HULLATÉK-ANALÍZIS ÉS A GYOMORTARTALOM ELEMZÉS ÖSSZE- HASONLÍTÁSA VÖRÖS RÓKA TÁPLÁLKOZÁS VIZSGÁLATA SORÁN

A HULLATÉK-ANALÍZIS ÉS A GYOMORTARTALOM ELEMZÉS ÖSSZE- HASONLÍTÁSA VÖRÖS RÓKA TÁPLÁLKOZÁS VIZSGÁLATA SORÁN A HULLATÉK-ANALÍZIS ÉS A GYOMORTARTALOM ELEMZÉS ÖSSZE- HASONLÍTÁSA VÖRÖS RÓKA TÁPLÁLKOZÁS VIZSGÁLATA SORÁN Szôcs Emese¹, Lanszki József², Heltai Miklós¹ és Szabó László¹ ¹Szent István Egyetem, Vadbiológiai

Részletesebben

ENROLLMENT FORM / BEIRATKOZÁSI ADATLAP

ENROLLMENT FORM / BEIRATKOZÁSI ADATLAP ENROLLMENT FORM / BEIRATKOZÁSI ADATLAP CHILD S DATA / GYERMEK ADATAI PLEASE FILL IN THIS INFORMATION WITH DATA BASED ON OFFICIAL DOCUMENTS / KÉRJÜK, TÖLTSE KI A HIVATALOS DOKUMENTUMOKBAN SZEREPLŐ ADATOK

Részletesebben

THE RELATIONSHIP BETWEEN THE STATE OF EDUCATION AND THE LABOUR MARKET IN HUNGARY CSEHNÉ PAPP, IMOLA

THE RELATIONSHIP BETWEEN THE STATE OF EDUCATION AND THE LABOUR MARKET IN HUNGARY CSEHNÉ PAPP, IMOLA THE RELATIONSHIP BETWEEN THE STATE OF EDUCATION AND THE LABOUR MARKET IN HUNGARY CSEHNÉ PAPP, IMOLA Keywords: unemployment, employment policy, education system. The most dramatic socio-economic change

Részletesebben

Statistical Dependence

Statistical Dependence Statistical Dependence Petra Petrovics Statistical Dependence Deinition: Statistical dependence exists when the value o some variable is dependent upon or aected by the value o some other variable. Independent

Részletesebben

UNIVERSITY OF PUBLIC SERVICE Doctoral School of Military Sciences. AUTHOR S SUMMARY (Thesis) Balázs Laufer

UNIVERSITY OF PUBLIC SERVICE Doctoral School of Military Sciences. AUTHOR S SUMMARY (Thesis) Balázs Laufer DOI azonosító: 10.17625/NKE.2013.021 UNIVERSITY OF PUBLIC SERVICE Doctoral School of Military Sciences AUTHOR S SUMMARY (Thesis) Balázs Laufer LAW ENFORCEMENT AND NATIONAL SECURITY CHALLENGES POSED BY

Részletesebben

Utasítások. Üzembe helyezés

Utasítások. Üzembe helyezés HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ Üzembe helyezés Utasítások Windows XP / Vista / Windows 7 / Windows 8 rendszerben történő telepítéshez 1 Töltse le az AORUS makróalkalmazás telepítőjét az AORUS hivatalos webhelyéről.

Részletesebben

AMPLIFON Atlétikai Országos Bajnokság 2009. május 23.

AMPLIFON Atlétikai Országos Bajnokság 2009. május 23. 60 m Leány - I. kcs. 1 4 Varga Viktória Debrecen 9,06 16 II. if. 2 67 Fábián Dóra Kaposvár 9,19 15 I. if. 3 52 Mihály Réka Szeged 9,26 14 II. if. 4 99 Molnár Patrícia Sopron 9,49 13 I. if. 5 3 Gál Rita

Részletesebben

Sectio Juridica et Politico, Miskolc, Tomus XXVII/2. (2009), pp. 573-579 A FOGVA TARTOTTAK MUNKAVÉGZÉSÉRŐL RÁCZ ZOLTÁN *-RÁCZ ORSOLYA"

Sectio Juridica et Politico, Miskolc, Tomus XXVII/2. (2009), pp. 573-579 A FOGVA TARTOTTAK MUNKAVÉGZÉSÉRŐL RÁCZ ZOLTÁN *-RÁCZ ORSOLYA Sectio Juridica et Politico, Miskolc, Tomus XXVII/2. (2009), pp. 573-579 A FOGVA TARTOTTAK MUNKAVÉGZÉSÉRŐL RÁCZ ZOLTÁN *-RÁCZ ORSOLYA" Bevezetés Kutatásunkat a témában azért kezdtük meg, mert ez egy speciális

Részletesebben

Gottsegen National Institute of Cardiology. Prof. A. JÁNOSI

Gottsegen National Institute of Cardiology. Prof. A. JÁNOSI Myocardial Infarction Registry Pilot Study Hungarian Myocardial Infarction Register Gottsegen National Institute of Cardiology Prof. A. JÁNOSI A https://ir.kardio.hu A Web based study with quality assurance

Részletesebben

SZEMLE VARGA LÁSZLÓ. Kisgyermeknevelés Thaiföldön KÉPZÉS ÉS GYAKORLAT 2014. 12. ÉVFOLYAM 1-2. SZÁM.

SZEMLE VARGA LÁSZLÓ. Kisgyermeknevelés Thaiföldön KÉPZÉS ÉS GYAKORLAT 2014. 12. ÉVFOLYAM 1-2. SZÁM. KÉPZÉS ÉS GYAKORLAT 2014. 12. ÉVFOLYAM 1-2. SZÁM. SZEMLE VARGA LÁSZLÓ Kisgyermeknevelés Thaiföldön A Campus Hungary Program oktatói és katatói ösztöndíjának köszönhetően a Nyugatmagyarországi Egyetem Benedek

Részletesebben

TIOLKARBAMÁT TÍPUSÚ NÖVÉNYVÉDŐ SZER HATÓANYAGOK ÉS SZÁRMAZÉKAIK KÉMIAI OXIDÁLHATÓSÁGÁNAK VIZSGÁLATA I

TIOLKARBAMÁT TÍPUSÚ NÖVÉNYVÉDŐ SZER HATÓANYAGOK ÉS SZÁRMAZÉKAIK KÉMIAI OXIDÁLHATÓSÁGÁNAK VIZSGÁLATA I Műszaki Földtudományi Közlemények, 83. kötet, 1. szám (2012), pp. 137 146. TIOLKARBAMÁT TÍPUSÚ NÖVÉNYVÉDŐ SZER HATÓANYAGOK ÉS SZÁRMAZÉKAIK KÉMIAI OXIDÁLHATÓSÁGÁNAK VIZSGÁLATA I. S-ETIL-N,N-DI-N-PROPIL-TIOLKARBAMÁT

Részletesebben

Cashback 2015 Deposit Promotion teljes szabályzat

Cashback 2015 Deposit Promotion teljes szabályzat Cashback 2015 Deposit Promotion teljes szabályzat 1. Definitions 1. Definíciók: a) Account Client s trading account or any other accounts and/or registers maintained for Számla Az ügyfél kereskedési számlája

Részletesebben

AZ ERDÕ NÖVEKEDÉSÉNEK VIZSGÁLATA TÉRINFORMATIKAI ÉS FOTOGRAMMETRIAI MÓDSZEREKKEL KARSZTOS MINTATERÜLETEN

AZ ERDÕ NÖVEKEDÉSÉNEK VIZSGÁLATA TÉRINFORMATIKAI ÉS FOTOGRAMMETRIAI MÓDSZEREKKEL KARSZTOS MINTATERÜLETEN Tájökológiai Lapok 5 (2): 287 293. (2007) 287 AZ ERDÕ NÖVEKEDÉSÉNEK VIZSGÁLATA TÉRINFORMATIKAI ÉS FOTOGRAMMETRIAI MÓDSZEREKKEL KARSZTOS MINTATERÜLETEN ZBORAY Zoltán Honvédelmi Minisztérium Térképészeti

Részletesebben

Előszó.2. Starter exercises. 3. Exercises for kids.. 9. Our comic...17

Előszó.2. Starter exercises. 3. Exercises for kids.. 9. Our comic...17 2011. december Tartalom Előszó.2 Starter exercises. 3 Exercises for kids.. 9 Our comic....17 1 Előszó Kedves angolul tanulók! A 2010/2011- es tanévben elkezdett újságunkat szeretnénk továbbra is szerkeszteni

Részletesebben

OLYMPICS! SUMMER CAMP

OLYMPICS! SUMMER CAMP OLYMPICS! SUMMER CAMP YOUNG BUSINESS CAMP 3D DESIGN CAMP OLYMPICS SUMMER CAMP 20 24 JUNE AND 27 JUNE 1 JULY AGE: 6-14 Our ESB native-speaking teachers will provide a strong English learning content throughout

Részletesebben

Sex: Male Date of Birth: 02 August 1947 Citizenship: Hungarian

Sex: Male Date of Birth: 02 August 1947 Citizenship: Hungarian PERSONAL INFORMATION Dr. János Szlávik 3300 Eger, Tompa Mihály u. 8. +36-36-520-400/3082 +36-30-4365-541 szlavik@ektf.hu www.gti.ektf.hu Sex: Male Date of Birth: 02 August 1947 Citizenship: Hungarian WORK

Részletesebben

USER MANUAL Guest user

USER MANUAL Guest user USER MANUAL Guest user 1 Welcome in Kutatótér (Researchroom) Top menu 1. Click on it and the left side menu will pop up 2. With the slider you can make left side menu visible 3. Font side: enlarging font

Részletesebben

ó Ú ő ó ó ó ö ó ó ő ö ó ö ö ő ö ó ö ö ö ö ó ó ó ó ó ö ó ó ó ó Ú ö ö ó ó Ú ú ó ó ö ó Ű ő ó ó ó ő ó ó ó ó ö ó ó ó ö ő ö ó ó ó Ú ó ó ö ó ö ó ö ő ó ó ó ó Ú ö ö ő ő ó ó ö ö ó ö ó ó ó ö ö ő ö Ú ó ó ó ü ú ú ű

Részletesebben

Eladni könnyedén? Oracle Sales Cloud. Horváth Tünde Principal Sales Consultant 2014. március 23.

Eladni könnyedén? Oracle Sales Cloud. Horváth Tünde Principal Sales Consultant 2014. március 23. Eladni könnyedén? Oracle Sales Cloud Horváth Tünde Principal Sales Consultant 2014. március 23. Oracle Confidential Internal/Restricted/Highly Restricted Safe Harbor Statement The following is intended

Részletesebben

Publikációs lista. Monográfiák:

Publikációs lista. Monográfiák: Monográfiák: Publikációs lista Kovács Klára (2015): A sportolás mint támogató faktor a felsőoktatásban. Oktatáskutatók könyvtára 2. Debrecen, CHERD. 267 o. (ISBN: 978-963-473-810-7) Szerkesztett kötetek:

Részletesebben

A JUHTARTÁS HELYE ÉS SZEREPE A KÖRNYEZETBARÁT ÁLLATTARTÁSBAN ÉSZAK-MAGYARORSZÁGON

A JUHTARTÁS HELYE ÉS SZEREPE A KÖRNYEZETBARÁT ÁLLATTARTÁSBAN ÉSZAK-MAGYARORSZÁGON Bevezetés A JUHTARTÁS HELYE ÉS SZEREPE A KÖRNYEZETBARÁT ÁLLATTARTÁSBAN ÉSZAK-MAGYARORSZÁGON Abayné Hamar Enikő Marselek Sándor GATE Mezőgazdasági Főiskolai Kar, Gyöngyös A Magyarországon zajló társadalmi-gazdasági

Részletesebben

First experiences with Gd fuel assemblies in. Tamás Parkó, Botond Beliczai AER Symposium 2009.09.21 25.

First experiences with Gd fuel assemblies in. Tamás Parkó, Botond Beliczai AER Symposium 2009.09.21 25. First experiences with Gd fuel assemblies in the Paks NPP Tams Parkó, Botond Beliczai AER Symposium 2009.09.21 25. Introduction From 2006 we increased the heat power of our units by 8% For reaching this

Részletesebben

Using the CW-Net in a user defined IP network

Using the CW-Net in a user defined IP network Using the CW-Net in a user defined IP network Data transmission and device control through IP platform CW-Net Basically, CableWorld's CW-Net operates in the 10.123.13.xxx IP address range. User Defined

Részletesebben

Résbefúvó anemosztátok méréses vizsgálata érintõleges légvezetési rendszer alkalmazása esetén

Résbefúvó anemosztátok méréses vizsgálata érintõleges légvezetési rendszer alkalmazása esetén Résbefúvó anemostátok méréses visgálata érintõleges légveetési rendser alkalmaása esetén Both Balás 1 Goda Róbert 2 Abstract The use of slot diffusers in tangential air supply systems is widespread not

Részletesebben

Széchenyi István Egyetem www.sze.hu/~herno

Széchenyi István Egyetem www.sze.hu/~herno Oldal: 1/6 A feladat során megismerkedünk a C# és a LabVIEW összekapcsolásának egy lehetőségével, pontosabban nagyon egyszerű C#- ban írt kódból fordítunk DLL-t, amit meghívunk LabVIEW-ból. Az eljárás

Részletesebben

Bird species status and trends reporting format for the period 2008-2012 (Annex 2)

Bird species status and trends reporting format for the period 2008-2012 (Annex 2) 1. Species Information 1.1 Member State Hungary 1.2.2 Natura 2000 code A129 1.3 Species name Otis tarda 1.3.1 Sub-specific population 1.4 Alternative species name 1.5 Common name túzok 1.6 Season Breeding

Részletesebben

A kötetben szereplő tanulmányok szerzői

A kötetben szereplő tanulmányok szerzői A kötetben szereplő tanulmányok szerzői Dr. Barzó Tímea, egyetemi docens, Miskolci Egyetem, Államés Jogtudományi Kar, Polgári Jogi Tanszék, Miskolc Dr. Barta Judit, egyetemi docens, Miskolci Egyetem, Állam-

Részletesebben

(Asking for permission) (-hatok/-hetek?; Szabad ni? Lehet ni?) Az engedélykérés kifejezésére a következő segédigéket használhatjuk: vagy vagy vagy

(Asking for permission) (-hatok/-hetek?; Szabad ni? Lehet ni?) Az engedélykérés kifejezésére a következő segédigéket használhatjuk: vagy vagy vagy (Asking for permission) (-hatok/-hetek?; Szabad ni? Lehet ni?) SEGÉDIGÉKKEL Az engedélykérés kifejezésére a következő segédigéket használhatjuk: vagy vagy vagy A fenti felsorolásban a magabiztosság/félénkség

Részletesebben

A STRATÉGIAALKOTÁS FOLYAMATA

A STRATÉGIAALKOTÁS FOLYAMATA BUDAPESTI CORVINUS EGYETEM VÁLLALATGAZDASÁGTAN INTÉZET VERSENYKÉPESSÉG KUTATÓ KÖZPONT Szabó Zsolt Roland: A STRATÉGIAALKOTÁS FOLYAMATA VERSENYBEN A VILÁGGAL 2004 2006 GAZDASÁGI VERSENYKÉPESSÉGÜNK VÁLLALATI

Részletesebben

Semmelweis Egyetem április Budapest, Üllői út 26. (Semmelweis University) 25 April Budapest, Üllői str. 26.

Semmelweis Egyetem április Budapest, Üllői út 26. (Semmelweis University) 25 April Budapest, Üllői str. 26. 10. Magyar Nemzeti és Nemzetközi Lifelong Learning Konferencia 10 th Hungarian National and International Lifelong Learning Conference Semmelweis Egyetem 2014. április 25. 1085 Budapest, Üllői út 26. Semmelweis

Részletesebben

FORGÁCS ANNA 1 LISÁNYI ENDRÉNÉ BEKE JUDIT 2

FORGÁCS ANNA 1 LISÁNYI ENDRÉNÉ BEKE JUDIT 2 FORGÁCS ANNA 1 LISÁNYI ENDRÉNÉ BEKE JUDIT 2 Hátrányos-e az új tagállamok számára a KAP támogatások disztribúciója? Can the CAP fund distribution system be considered unfair to the new Member States? A

Részletesebben

A DEBRECENI MÉRNÖK INFORMATIKUS KÉPZÉS TAPASZTALATAIRÓL. Kuki Attila Debreceni Egyetem, Informatikai Kar. Összefoglaló

A DEBRECENI MÉRNÖK INFORMATIKUS KÉPZÉS TAPASZTALATAIRÓL. Kuki Attila Debreceni Egyetem, Informatikai Kar. Összefoglaló A DEBRECENI MÉRNÖK INFORMATIKUS KÉPZÉS TAPASZTALATAIRÓL TEACHING EXPERIENCES OF THE IT ENGINEERING COURSE OF UNIVERSITY OF DEBRECEN Kuki Attila Debreceni Egyetem, Informatikai Kar Összefoglaló A Debreceni

Részletesebben

Képleírási segédlet középszintű angol nyelvi vizsgákhoz. Horváth Balázs Zsigmond, Lövey Zoltán. Publio kiadó. Minden jog fenntartva!

Képleírási segédlet középszintű angol nyelvi vizsgákhoz. Horváth Balázs Zsigmond, Lövey Zoltán. Publio kiadó. Minden jog fenntartva! Képleírási segédlet középszintű angol nyelvi vizsgákhoz Horváth Balázs Zsigmond, Lövey Zoltán 2015 Publio kiadó Minden jog fenntartva! Tisztelt Olvasó! Az önálló témakifejtés vagy más néven képleírás a

Részletesebben

History. Barcelona 11 June 2013 HLASA 1

History. Barcelona 11 June 2013 HLASA 1 History 1893 National Ornithological Centre (Ottó Herman) New ways of breeding and use of laboratory animals (Dr.Kállai László A laboratoriumiállat-tenyésztés és felhasználás új útjai. In: A biológia aktuális

Részletesebben

Pályázati felhívás és tájékoztató

Pályázati felhívás és tájékoztató Industrial Application of Organic Chemistry Summer School 2015, Tromsø Pályázati felhívás és tájékoztató Bachelor/Master/PhD képzésben résztvevő hallgatók számára a Smooth Transit from Master to Doctoral

Részletesebben

EXKLUZÍV AJÁNDÉKANYAGOD A Phrasal Verb hadsereg! 2. rész

EXKLUZÍV AJÁNDÉKANYAGOD A Phrasal Verb hadsereg! 2. rész A Phrasal Verb hadsereg! 2. rész FONTOS! Ha ennek az ajándékanyag sorozatnak nem láttad az 1. részét, akkor mindenképpen azzal kezdd! Fekete Gábor www.goangol.hu A sorozat 1. részét itt éred el: www.goangol.hu/ajandekok/phrasalverbs

Részletesebben

7 th Iron Smelting Symposium 2010, Holland

7 th Iron Smelting Symposium 2010, Holland 7 th Iron Smelting Symposium 2010, Holland Október 13-17 között került megrendezésre a Hollandiai Alphen aan den Rijn városában található Archeon Skanzenben a 7. Vasolvasztó Szimpózium. Az öt napos rendezvényen

Részletesebben

Családalapítási tervek változásának hatása az egészségügyi szakemberek munkájára

Családalapítási tervek változásának hatása az egészségügyi szakemberek munkájára EREDETI KÖZLEMÉNY GYERMEKGYÓGYÁSZAT 2009; 60. ÉVFOLYAM 6. SZÁM Családalapítási tervek változásának hatása az egészségügyi szakemberek munkájára Soósné Kiss Zsuzsanna dr. 1, Feith Helga Judit dr. 2, Czinner

Részletesebben

SAJTÓKÖZLEMÉNY Budapest 2011. július 13.

SAJTÓKÖZLEMÉNY Budapest 2011. július 13. SAJTÓKÖZLEMÉNY Budapest 2011. július 13. A MinDig TV a legdinamikusabban bıvülı televíziós szolgáltatás Magyarországon 2011 elsı öt hónapjában - A MinDig TV Extra a vezeték nélküli digitális televíziós

Részletesebben

Ismeri Magyarországot?

Ismeri Magyarországot? instrukciók Instrukciók angolul Preparation: print out the worksheets You will need: a dictionary Time: 25-30 minutes With this worksheet, you will learn and share basic information about the location

Részletesebben

Skills Development at the National University of Public Service

Skills Development at the National University of Public Service Skills Development at the National University of Public Service Presented by Ágnes Jenei National University of Public Service Faculty of Public Administration Public Ethics and Communication 13. 12. 2013

Részletesebben

PUBLIKÁCIÓS ÉS ALKOTÁSI TEVÉKENYSÉG ÉRTÉKELÉSE, IDÉZETTSÉG Oktatói, kutatói munkakörök betöltéséhez, magasabb fokozatba történı kinevezéshez.

PUBLIKÁCIÓS ÉS ALKOTÁSI TEVÉKENYSÉG ÉRTÉKELÉSE, IDÉZETTSÉG Oktatói, kutatói munkakörök betöltéséhez, magasabb fokozatba történı kinevezéshez. FARKAS GABRIELLA PUBLIKÁCIÓS ÉS ALKOTÁSI TEVÉKENYSÉG ÉRTÉKELÉSE, IDÉZETTSÉG Oktatói, kutatói munkakörök betöltéséhez, magasabb fokozatba történı kinevezéshez. könyv, könyvrészlet oktatási anyag folyóiratcikkek

Részletesebben

MAGYAR AFRIKA TÁRSASÁG AFRICAN-HUNGARIAN UNION

MAGYAR AFRIKA TÁRSASÁG AFRICAN-HUNGARIAN UNION MAGYAR AFRIKA TÁRSASÁG AFRICAN-HUNGARIAN UNION AHU MAGYAR AFRIKA-TUDÁS TÁR AHU HUNGARIAN AFRICA-KNOWLEDGE DATABASE ------------------------------------------------------------------------------------ KUN

Részletesebben

Csecsemő- és kisgyermeknevelő felsőoktatási szakképzési szak

Csecsemő- és kisgyermeknevelő felsőoktatási szakképzési szak Beosztás a 2015. június 17 19 között tartandó záróvizsgára Bizottság száma : 23. sz. Terem szám:, B épület 537. terem Záróvizsga időpontja: 2015. június 17. 8. 00 órától Balázsi Éva Kata Béres Nikoletta

Részletesebben

Fulbright Bizottság Budapest

Fulbright Bizottság Budapest Fulbright Bizottság Budapest Budapest Tel.: 462-8040 Fax: 252-0266 Baross u. 62. info@fulbright.hu H-1082 www.fulbright.hu Híd emberek és kultúrák között: A Fulbright Program Magyarországon Dr. Brückner

Részletesebben

A tanulásban akadályozott gyermekek idegen nyelvtanulásának aktuális kérdései Magyarországon 1

A tanulásban akadályozott gyermekek idegen nyelvtanulásának aktuális kérdései Magyarországon 1 Meggyesné Hosszu Tímea SZTE JGYPK Gyógypedagógus-képző Intézet Szeged meggyestimea@gmail.com Lesznyák Márta SZTE BTK Angoltanár-képző és Alkalmazott Nyelvészeti Tanszék Szeged lesznyak@t-online.hu A tanulásban

Részletesebben

ANGOL NYELV KÖZÉPSZINT SZÓBELI VIZSGA I. VIZSGÁZTATÓI PÉLDÁNY

ANGOL NYELV KÖZÉPSZINT SZÓBELI VIZSGA I. VIZSGÁZTATÓI PÉLDÁNY ANGOL NYELV KÖZÉPSZINT SZÓBELI VIZSGA I. VIZSGÁZTATÓI PÉLDÁNY A feladatsor három részbol áll 1. A vizsgáztató társalgást kezdeményez a vizsgázóval. 2. A vizsgázó egy szituációs feladatban vesz részt a

Részletesebben

Összefoglalás. Summary. Bevezetés

Összefoglalás. Summary. Bevezetés A talaj kálium ellátottságának vizsgálata módosított Baker-Amacher és,1 M CaCl egyensúlyi kivonószerek alkalmazásával Berényi Sándor Szabó Emese Kremper Rita Loch Jakab Debreceni Egyetem Agrár és Műszaki

Részletesebben

A világ néhány jelentős migrációs útvonala napjainkban Bevezetés a migrációs politikába

A világ néhány jelentős migrációs útvonala napjainkban Bevezetés a migrációs politikába A világ néhány jelentős migrációs útvonala napjainkban Bevezetés a migrációs politikába 2015. szeptember 15. Dr. Tarrósy István Alapkérdések Mit takar a fogalom? Milyen egyéb fogalmakkal tudjuk összekötni?

Részletesebben

ANGOL NYELV Helyi tanterv

ANGOL NYELV Helyi tanterv ANGOL NYELV Helyi tanterv (A kerettantervi elveknek, szempontoknak és óraszámoknak megfeleltetve) Célok és feladatok Általános iskola 4. évfolyam Angol nyelv A gyermekkori idegennyelv-oktatás alapvető

Részletesebben

2017. november 9 10-én KÖLCSÖNHATÁSOK

2017. november 9 10-én KÖLCSÖNHATÁSOK A Debreceni Egyetem Finnugor Nyelvtudományi Tanszéke és a Finn Nagykövetség Finnország függetlenségének 100. évfordulója tiszteletére 2017. november 9 10-én konferenciát szervez KÖLCSÖNHATÁSOK Magyarok

Részletesebben

OKTATÓK ELÉRHETŐSÉGEI 2014/2015. tanév tavaszi félév. Gazdálkodás és Menedzsment Tanszék

OKTATÓK ELÉRHETŐSÉGEI 2014/2015. tanév tavaszi félév. Gazdálkodás és Menedzsment Tanszék Gazdálkodás és Menedzsment Tanszék BUDAPEST Oktató neve szoba-szám telefon e-mail Dr. Bartók István 309 06-1/450-2420/235 mellék bartok.istvan@edutus.hu Fabricius-Ferke György 06-1/450-2420/225 mellék

Részletesebben

Honlap szerkesztés Google Tudós alkalmazásával

Honlap szerkesztés Google Tudós alkalmazásával Dr. Mester Gyula Honlap szerkesztés Google Tudós alkalmazásával Összefoglaló: A közlemény tematikája honlap szerkesztés Google Tudós alkalmazásával. A bevezetés után a tudományos teljesítmény mérésének

Részletesebben

TEHETSÉGGONDOZÁS HAZAI ÉS NEMZETKÖZI PROJEKTEKKEL NURTURING THE TALENTS WITH NATIONAL AND INTERNATIONAL PROJECTS

TEHETSÉGGONDOZÁS HAZAI ÉS NEMZETKÖZI PROJEKTEKKEL NURTURING THE TALENTS WITH NATIONAL AND INTERNATIONAL PROJECTS TEHETSÉGGONDOZÁS HAZAI ÉS NEMZETKÖZI PROJEKTEKKEL NURTURING THE TALENTS WITH NATIONAL AND INTERNATIONAL PROJECTS Dr. Jarosievitz Beáta Ady Endre Fővárosi Gyakorló Kollégium, SEK Budapest Ált. Isk. és Gimnázium

Részletesebben

Paediatrics: introduction. Historical data.

Paediatrics: introduction. Historical data. Paediatrics: introduction. Historical data. Dr. György Fekete Aim of the present lecture To demonstrate: - the wonderful nature of this discipline - the differences as compared to other medical activities,

Részletesebben

már mindenben úgy kell eljárnunk, mint bármilyen viaszveszejtéses öntés esetén. A kapott öntvény kidolgozásánál még mindig van lehetőségünk

már mindenben úgy kell eljárnunk, mint bármilyen viaszveszejtéses öntés esetén. A kapott öntvény kidolgozásánál még mindig van lehetőségünk Budapest Régiségei XLII-XLIII. 2009-2010. Vecsey Ádám Fémeszterga versus viaszesztergálás Bev e z e t é s A méhviaszt, mint alapanyagot nehéz besorolni a műtárgyalkotó anyagok különböző csoportjaiba, mert

Részletesebben

VAJDASÁGI MAGYAR FELSŐOKTATÁS - JOGSZABÁLYI HÁTTÉR, HELYZETKÉP, TÁVLATOK

VAJDASÁGI MAGYAR FELSŐOKTATÁS - JOGSZABÁLYI HÁTTÉR, HELYZETKÉP, TÁVLATOK Tóth Karolina, abszolvens hallgató Újvidéki Egyetem Jogtudományi Kar Belügyi irányzat VAJDASÁGI MAGYAR FELSŐOKTATÁS - JOGSZABÁLYI HÁTTÉR, HELYZETKÉP, TÁVLATOK Bevezető A dolgozat fő témája a vajdasági

Részletesebben

Magyarország: Sorszám Név Ország Kategória 444 Ando Gyula Bence Magyarország Informatika 128 Balogh Jenő Magyarország Színművészet-szavaló 439

Magyarország: Sorszám Név Ország Kategória 444 Ando Gyula Bence Magyarország Informatika 128 Balogh Jenő Magyarország Színművészet-szavaló 439 Magyarország: 444 Ando Gyula Bence Magyarország Informatika 128 Balogh Jenő Magyarország Színművészet-szavaló 439 Bártfay Hanna Luca magyarország 417 Botos Gesztenye Magyarország Tánc 58 Csajkos Norbert

Részletesebben

DETERMINATION OF SHEAR STRENGTH OF SOLID WASTES BASED ON CPT TEST RESULTS

DETERMINATION OF SHEAR STRENGTH OF SOLID WASTES BASED ON CPT TEST RESULTS Műszaki Földtudományi Közlemények, 83. kötet, 1. szám (2012), pp. 271 276. HULLADÉKOK TEHERBÍRÁSÁNAK MEGHATÁROZÁSA CPT-EREDMÉNYEK ALAPJÁN DETERMINATION OF SHEAR STRENGTH OF SOLID WASTES BASED ON CPT TEST

Részletesebben

A vadgazdálkodás minősítése a Dél-dunántúli régióban

A vadgazdálkodás minősítése a Dél-dunántúli régióban Acta Oeconomica Kaposváriensis (2007) Vol 1 No 1-2, 197-204 Kaposvári Egyetem, Gazdaságtudományi Kar, Kaposvár Kaposvár University, Faculty of Economic Science, Kaposvár A vadgazdálkodás minősítése a Dél-dunántúli

Részletesebben

Kovách Ádám főszerkesztő-h. Angi János Kerepeszki Róbert Pallai László

Kovách Ádám főszerkesztő-h. Angi János Kerepeszki Róbert Pallai László Tudomány és kultúra Szerkesztik: ifj. Barta János főszerkesztő Kovách Ádám főszerkesztő-h. Angi János Kerepeszki Róbert Pallai László A szerkesztőség címe: Debreceni Szemle, Szerkesztőségi titkárság Debrecen,

Részletesebben

FIATAL MŰSZAKIAK TUDOMÁNYOS ÜLÉSSZAKA

FIATAL MŰSZAKIAK TUDOMÁNYOS ÜLÉSSZAKA FIATAL ŰSZAKIAK TUDOÁNYOS ÜLÉSSZAKA Kolozsvár, 1999. március 19-20. Zsákolt áruk palettázását végző rendszer szimulációs kapacitásvizsgálata Kádár Tamás Abstract This essay is based on a research work

Részletesebben

A Fusarium solani-val szembeni ellenállóképesség vizsgálata különböző zöldborsó fajtákon és nemesítési kombinációkon

A Fusarium solani-val szembeni ellenállóképesség vizsgálata különböző zöldborsó fajtákon és nemesítési kombinációkon A Fusarium solani-val szembeni ellenállóképesség vizsgálata különböző zöldborsó fajtákon és nemesítési kombinációkon Mendlerné Drienyovszki Nóra 1 Mándi Lajosné 2 Debreceni Egyetem Agrártudományi Centrum,

Részletesebben

Szeretettel hívjuk, várjuk sporttársainkat az Eger Ünnepe és az Egri Senior Úszó-Klub fennállásának 25-ikévében rendezett versenyünkre

Szeretettel hívjuk, várjuk sporttársainkat az Eger Ünnepe és az Egri Senior Úszó-Klub fennállásának 25-ikévében rendezett versenyünkre XIII. BITSKEY ALADÁR NEMZETKÖZI SENIOR ÚSZÓ EMLÉKVERSENY az Egri Csillag jegyében 25-ik éves az Egri Szenior Úszó Klub EGER, 2016. szeptember 18-19. Szeretettel hívjuk, várjuk sporttársainkat az Eger Ünnepe

Részletesebben

ACTA AGRONOMICA ÓVÁRIENSIS

ACTA AGRONOMICA ÓVÁRIENSIS ACTA AGRONOMICA ÓVÁRIENSIS VOLUME 50. NUMBER 2. Mosonmagyaróvár 2008 2 UNIVERSITY OF WEST HUNGARY Faculty of Agricultural and Food Sciences Mosonmagyaróvár Hungary NYUGAT-MAGYARORSZÁGI EGYETEM Mezôgazdaság-

Részletesebben

HAGYOMÁNYOS NŐI SZEREPEK

HAGYOMÁNYOS NŐI SZEREPEK HAGYOMÁNYOS NŐI SZEREPEK Nok a populáris kultúrában és a folklórban Válogatta, a szöveget gondozta és szerkesztette KÜLLŐS IMOLA Magyar Néprajzi Társaság Szociális és Családügyi Minisztérium Nőképviseleti

Részletesebben

AMPLIFON - Országos Atlétikai Bajnokság Hallássérült diákok részvételével

AMPLIFON - Országos Atlétikai Bajnokság Hallássérült diákok részvételével 100 m III. kcs. Fiú 1 Hatházi Hunor NH. Bp. 12,32 1 16 2 Korotki Dániel Eger 12,44 2 15 3 Kéri Dávid Debrecen 12,55 3 14 4 Csontó Ádám Eger 12,61 4 13 5 Pap Attila Bp. Siketek 12,77 5 12 6 Orsós Gábor

Részletesebben

Év Tájépítésze pályázat Wallner Krisztina. 1. Vízparti sétány kiépítése Balatonfüreden, 3 km hosszon

Év Tájépítésze pályázat Wallner Krisztina. 1. Vízparti sétány kiépítése Balatonfüreden, 3 km hosszon Év Tájépítésze pályázat Wallner Krisztina 1. Vízparti sétány kiépítése Balatonfüreden, 3 km hosszon A következetes városrehabilitáció során Balatonfüred fürdő-városrészében, 2006-2015 között terveink alapján

Részletesebben

KÖZTÁRSASÁGI ÖSZTÖNDÍJ 2014/2015. tanév

KÖZTÁRSASÁGI ÖSZTÖNDÍJ 2014/2015. tanév KÖZTÁRSASÁGI ÖSZTÖNDÍJ 2014/2015. tanév Intézményi rangsor felterjesztése Intézmény neve: Szegedi Tudományegyetem Címe: 6722 Szeged, Dugonics tér 13. Kar neve: Természettudományi és Informatikai Kar Rangso

Részletesebben

2015-2016. évi 6. Hírlevél

2015-2016. évi 6. Hírlevél Kedves Lions tagok, kedves Oroszlánok! 2015-2016. évi 6. Hírlevél Itt van az ősz, itt van újra. Valóban, beköszöntött az ősz, becsengettek az iskolákban is. Elindult hivatalosan is a 2015-2015-os Lions

Részletesebben

A magyar racka juh tejének beltartalmi változása a laktáció alatt

A magyar racka juh tejének beltartalmi változása a laktáció alatt A magyar racka juh tejének beltartalmi változása a laktáció alatt Nagy László Komlósi István Debreceni Egyetem Agrártudományi Centrum, Mezőgazdaságtudományi Kar, Állattenyésztés- és Takarmányozástani Tanszék,

Részletesebben

Curriculum Vitae Csaba Toth, PhD Born: October 7, 1979; Miskolc, Hungary

Curriculum Vitae Csaba Toth, PhD Born: October 7, 1979; Miskolc, Hungary Curriculum Vitae Csaba Toth, PhD Born: October 7, 1979; Miskolc, Hungary Studies concluded: PhD in Political Science ELTE, Faculty of Law and Political Science, Budapest, Hungary (2012) MA in Sociology

Részletesebben

KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL HUNGARIAN CENTRAL STATISTICAL OFFICE A KÖZOKTATÁS TERÜLETI ADATAI REGIONAL DATA OF EDUCATION 1990 2003

KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL HUNGARIAN CENTRAL STATISTICAL OFFICE A KÖZOKTATÁS TERÜLETI ADATAI REGIONAL DATA OF EDUCATION 1990 2003 KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL HUNGARIAN CENTRAL STATISTICAL OFFICE A KÖZOKTATÁS TERÜLETI ADATAI REGIONAL DATA OF EDUCATION 1990 2003 BUDAPEST, 2004 KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL, 2004 HUNGARIAN CENTRAL

Részletesebben

ANGOL MAGYAR PARBESZEDEK ES PDF

ANGOL MAGYAR PARBESZEDEK ES PDF ANGOL MAGYAR PARBESZEDEK ES PDF ==> Download: ANGOL MAGYAR PARBESZEDEK ES PDF ANGOL MAGYAR PARBESZEDEK ES PDF - Are you searching for Angol Magyar Parbeszedek Es Books? Now, you will be happy that at this

Részletesebben

A KONFERENCIA TUDOMÁNYOS BIZOTTSÁGA. Elnök: Prof. Dr. Nábrádi András Társelnök: Prof. Dr. Somosi Mariann. Tagok:

A KONFERENCIA TUDOMÁNYOS BIZOTTSÁGA. Elnök: Prof. Dr. Nábrádi András Társelnök: Prof. Dr. Somosi Mariann. Tagok: A KONFERENCIA TUDOMÁNYOS BIZOTTSÁGA Elnök: Prof. Dr. Nábrádi András Társelnök: Prof. Dr. Somosi Mariann Tagok: Dr. habil Szűcs Edit Prof. Dr. Somosi Mariann Dr. Papp Péter Dr. T. Kiss Judit Dr. Lámer Géza

Részletesebben

3. Nemzetközi talajinformációs rendszerek

3. Nemzetközi talajinformációs rendszerek Magyar Tudományos Akadémia Agrártudományi Kutatóközpont Talajtani és Agrokémiai Intézet Környezetinformatikai Osztály Pásztor László: Térbeli Talajinformációs Rendszerek/ Bevezetés a digitális talajtérképezésbe

Részletesebben

Hazánkban hozzávetõleg 30-40 ezer hallássérült ember használ anyanyelvként

Hazánkban hozzávetõleg 30-40 ezer hallássérült ember használ anyanyelvként Dialektusok a siketek jelnyelvében A Szociális és Munkaügyi Minisztérium által elõterjesztett, a magyar jelnyelvrõl és a magyar jelnyelv használatáról szóló törvényben az EU tagországai közül Finnország

Részletesebben

Mellékeljük a meghívót. Az on vagy az alábbi telefon számon lehet rendelést tenni.

Mellékeljük a meghívót. Az on vagy az alábbi telefon számon lehet rendelést tenni. Invitation Meghívó (English and Hungarian) Az Amerikaiak a Magyarokért Alapítvány ezen belül az Amerikai Magyar Klub egy összekötő híd szerepét tölti be a két ország között. A magyar származású és érzelmű

Részletesebben

A MŰSZAKI MENEDZSMENT ÉS VÁLLALKOZÁSI TANSZÉK TÖRTÉNETE

A MŰSZAKI MENEDZSMENT ÉS VÁLLALKOZÁSI TANSZÉK TÖRTÉNETE A MŰSZAKI MENEDZSMENT ÉS VÁLLALKOZÁSI TANSZÉK TÖRTÉNETE Dr. Varga Emilné Dr. SZŰCS Edit Dr. PAPP Péter Debreceni Egyetem, AMTC Műszaki Kar Műszaki Menedzsment és Vállalkozási Tanszék 4028 Debrecen, Ótemető

Részletesebben

Emelt szint SZÓBELI VIZSGA VIZSGÁZTATÓI PÉLDÁNY VIZSGÁZTATÓI. (A részfeladat tanulmányozására a vizsgázónak fél perc áll a rendelkezésére.

Emelt szint SZÓBELI VIZSGA VIZSGÁZTATÓI PÉLDÁNY VIZSGÁZTATÓI. (A részfeladat tanulmányozására a vizsgázónak fél perc áll a rendelkezésére. Emelt szint SZÓBELI VIZSGA VIZSGÁZTATÓI PÉLDÁNY VIZSGÁZTATÓI PÉLDÁNY A feladatsor három részből áll 1. A vizsgáztató társalgást kezdeményez a vizsgázóval. 2. A vizsgázó egy vita feladatban vesz részt a

Részletesebben

3. MINTAFELADATSOR KÖZÉPSZINT. Az írásbeli vizsga időtartama: 30 perc. III. Hallott szöveg értése

3. MINTAFELADATSOR KÖZÉPSZINT. Az írásbeli vizsga időtartama: 30 perc. III. Hallott szöveg értése Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet TÁMOP-3.1.1-11/1-2012-0001 XXI. századi közoktatás (fejlesztés, koordináció) II. szakasz ANGOL NYELV 3. MINTAFELADATSOR KÖZÉPSZINT Az írásbeli vizsga időtartama: 30 perc

Részletesebben