V. Vajdasági Magyar Tudományos Diákköri Konferencia

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "V. Vajdasági Magyar Tudományos Diákköri Konferencia"

Átírás

1 V. Vajdasági Magyar Tudományos Diákköri Konferencia V. Vojvoðanska maðarska nauèna konferencija studenata V. Hungarian Scientific Conference of Vojvodinian Students Újvidék, november REZÜMÉKÖTET 2006 Vajdasági Magyar Felsõoktatási Kollégium Újvidék, 2006 N Y O S D I Á K K Ö R I K O N F E R E N C I A

2 Fõ- és felelõs szerkesztõ: Csányi Erzsébet V. V A J D A S Á G I M A G Y A R T U D O M Á

3 V. Vajdasági Magyar Tudományos Diákköri Konferencia V. Vojvoðanska maðarska nauèna konferencija studenata V. Hungarian Scientific Conference of Vojvodinian Students Újvidék, november REZÜMÉKÖTET 2006 N Y O S D I Á K K Ö R I K O N F E R E N C I A

4 V. Vajdasági Magyar Tudományos Diákköri Konferencia Újvidéki Egyetem, TTK, Matematikai-Fizikai Intézet (Dositej Obradoviæ tér 3.) Újvidék, november RÉSZLETES PROGRAM november 17. (péntek) Regisztráció és szállásfoglalás a Bonaventurianum Kollégiumban (Újvidék, Dušan cár u. 4.) Vacsora a szálláshelyen Lázár Tibor festménykiállításának megnyitója,... Szûcs Mihály fagott-hangversenye az Újvidéki Színház elõcsarnokában (Jovan Subotiæ u. 4.) Erdély Andrea: Meggyóntam, megtértem és akkor halt meg egy lány c. verses összeállítása az Újvidéki Színház kistermében november 18. (szombat) Regisztráció a konferencia színhelyén (Újvidéki Egyetem, TTK, Matematikai-Fizikai Intézet, Újvidék, Dositej Obradoviæ tér 3.) ÜNNEPÉLYES MEGNYITÓ Elnöklõk: Dr. Gaál Ferenc, a VTMA levelezõ tagja, Dr. Csányi Erzsébet, a VMFK elnöke Részlet a Valahol Európában címû komédiából az újvidéki Diákszínpad elõadásában.... Rendezõ: Puskás Zoltán.... Korrepetitor: Figura Terézia Megnyitóbeszéd és köszöntõk Plenáris elõadás: Dr. Pléh Csaba professzor, az MTA fõtitkárhelyettese: MEGISMERÉS, KULTÚRA, EVOLÚCIÓ V. V A J D A S Á G I M A G Y A R T U D O M Á

5 R É S Z L E T E S P R O G R A M PLENÁRIS TUDOMÁNYOS DIÁKKÖRI ÜLÉSSZAK Elnöklõk: Novák Anikó (Újvidék), Burány Lehel (Újvidék) Holló Berta (Újvidék) A tetraammin-cink(ii)-klorid és a 3,4-dimetil-1H-pirazol-1-karboximidamid nitrát reakciói Krizsán Krisztina (Szeged) Másodlagos metabolit-termelõ bipolaris törzsek összehasonlító vizsgálata Beretka Katinka (Újvidék) A nemzeti kisebbségek normatív védelme Kazinci Szilveszter (Zenta-Gödöllõ) Eltérõ élõhelyek okozta változások vizsgálata a vörös róka (Vulpes vulpes) táplálékpreferenciájában és állomány-sûrûségében Nagy Árpád Tokodi Krisztina (Újvidék)... Beethoven: B-dúr duó hegedûre és csellóra E b é d a z e g y e t e m i m e n z á n TUDOMÁNYOS DIÁKKÖRI SZEKCIÓÜLÉSEK A TERMÉSZETTUDOMÁNYI KAR TERMEIBEN Tudományos-mentori értekezlet Konferencia-kiértékelõ kerekasztal, az oklevelek és a VMTDK Kristálygömb-díjának kiosztása a kar amfiteátrumában Fogadás az Újvidéki Színház kistermében (Újvidék, Jovana Subotiæa 3 5.) Az újvidéki DNS posztalfabetikus folyóirat és a szegedi Déltenger folyóirat programja TDK-buli november 19. (vasárnap) Reggeli a szálláshelyen Kirándulás Péterváradra és a Fruška gorára (útközben ebéd) N Y O S D I Á K K Ö R I K O N F E R E N C I A

6 R É S Z L E T E S P R O G R A M A TUDOMÁNYOS SZEKCIÓÜLÉSEK RÉSZLETES BEOSZTÁSA I. TEREM É L Õ T E R M É S Z E T T U D O M Á N Y O K Szekcióvezetõ: Dr. Dujmovics Ferenc rendkívüli egyetemi tanár (Újvidék) Elnöklõk: Telek Tamás (Újvidék-Budapest), Pálffy Roland (Pozsony) Agócs Zoltán (Újvidék) A szívfrekvencia változékonysága a sportolók körében Burány Lehel (Újvidék) A neuroendokrin markerek jelentõsége a tüdõkarcinómák szövettani osztályozásában Bacsi Zsuzsanna (Újvidék) A szájhigiénia és az antikairogén táplálkozás jelentõsége a fogszuvasodás megelõzésében Uracs Izolda (Újvidék) Az ace-gátlók és a béta-blokkolók szerepe a szívelégtelenség kezelésében Szalai Márk (Gödöllõ) Ökológiai modellezés lehetõségei az amerikai kukoricabogár elleni védekezésben Linka Beáta (Szeged) A kataláz gén klónozása és molekuláris elemzése Rhizopus oryzae-bõl S z ü n e t Elnöklõk: Krizsán Krisztina (Szeged), Agócs Zoltán (Újvidék) Lipinszki Zoltán (Szeged) A p54 alegység extraproteaszómális szerepének vizsgálata Nagyová Katarina (Szeged) Sötétség-indukálta éberség-fokozódás figyelemhiányos/hiperaktivitás zavarban szenvedõ gyermekeknél pupillográfiás álmosságteszt-vizsgálat Radvánszky János (Pozsony) Olvadásigörbe analízis a specifikus PCR végtermékek kiértékelésében Balázs Viktória (Szeged) A myentericus nitrerg neuronok vizsgálata streptozotocinnal indukált diabéteszes patkányban Pálffy Roland (Pozsony) Az antioxidatív és a gyulladásellenes génterápia hatása az egyoldali húgyvezeték-obstrukció modelljében Reško Péter (Pozsony) ,5 Mb-os duplikáció vagy deléció detektálása a 17p11.2-p12-es kromoszómális régióban real-time PCR segítségével S z ü n e t V. V A J D A S Á G I M A G Y A R T U D O M Á

7 R É S Z L E T E S P R O G R A M Telek Tamás (Budapest) A premenstruális szindróma pszichikai és fizikai változásainak vizsgálata Poczai Péter (Keszthely) Solanum (Solanaceae) subgenusok filogenetikai viszonyainak elemzése RAPD módszerrel Sárkány Elõd Szilveszter (Keszthely)... Napraforgó hibridek növekedésbeli eltérései preemergens herbicidek hatására II. TEREM É L E T T E L E N T E R M É S Z E T T U D O M Á N Y O K É S M Û S Z A K I T U D O M Á N Y O K Szekcióvezetõ: Dr. Zavargó Zoltán egyetemi tanár (Újvidék), Dr. Cinkler Tibor egyetemi docens (Budapest) Elnöklõk: Sóti Gergely (Újvidék), Burkus Ervin (Szabadka) Kozma Gábor (Szeged) Ón-dioxid nanorészecskék mechanokémiai szintézise és karakterizálása Borbás Júlia (Újvidék) A nátrium kolát és a nátrium-7-oxo-kolát aggregációjának 1H NMR relaxációs vizsgálata Farkas Zita (Újvidék) Az epesavak szintézise és hatásuk a verapamil adszorpciójára és oldhatóságára Madácsi Ramóna (Szeged) Szteroid-ketonok kemoszelektív hidrogénezési reakciói Ru-komplexeken Kecsenovics Éva (Újvidék) Hibrid szójamagok fitoösztrogén tartalmának kivizsgálása HPLC-DAD technikával Magyari József (Újvidék) A kobalt(ii)- és nikkel(ii)-klorid amminkomplexeinek reakciója 3,4-dimetil-1H-pirazol-1-karboximidamid nitráttal Papp Zsigmond (Újvidék) Imidakloprid fotokatalitikus bomlásának voltammetriás követése Gusztos Márta (Szeged) Klórtartalmú szerves vegyületek lebontása peroxon eljárással, ZSM-5 katalizátorok jelenlétében S z ü n e t Elnöklõk: Simon Vilmos (Budapest), Apró Magdolna (Újvidék) Sóti Gergely (Újvidék) A kozmikus müonok fluxusának és spektrumának meghatározása N Y O S D I Á K K Ö R I K O N F E R E N C I A

8 R É S Z L E T E S P R O G R A M Szügyi Judit (Újvidék) A pszeudo-analízis alkalmazása a legrövidebb út problémában, a beosztás problémában és a hasznosság-elméletben Keiper Tímea (Újvidék) A kút differenciálegyenletének analitikus és numerikus megoldása Horvát Zoltán (Újvidék) Vízhozammérés lehetõségei a Palicsi-tó vízgyûjtõ területének mértékadó szelvényein Burkus Ervin (Újvidék) Szabad(ka) hexapod robot Nagy Anetta (Újvidék) Az EUROBOT 2006 robotversenyre készített autonóm robot leírása S z ü n e t Elnöklõk: Papp Zsigmond (Újvidék), Nagy Anetta (Újvidék) Harmathy Norbert (Újvidék) A sztereogram képek vizualizációja Huszák Árpád (Budapest) Hálózatterhelés-függõ újraküldés DCCP/IP hálózatokban Simon Vilmos (Budapest) Location area tervezés Paging korláttal mobil hálózatokban Nagy Olivér (Szabadka) Egy hatékony, egységes erõforrás-azonosító Apró Magdolna (Újvidék) A bígelés paraméterei Boros Albert (Szabadka) Prediktív videófolyam III. TEREM T Á R S A D A L O M T U D O M Á N Y O K I. Szekcióvezetõ: Dr. Gábrity Molnár Irén rendes egyetemi tanár (Szabadka) Elnöklõk: Baumann Tímea (Pécs), Gubó István (Komárom) Iván Gabriella (Szabadka) Játékelmélet a racionális döntések elmélete Sitkovics Adrienn (Sopron) Egészségügyi alapellátási rendszer és finanszírozása Csúzi Szabina (Újvidék) Összehasonlító elemzés Észak-Bácska és Dél-Magyarország falvainak fejlõdésérõl V. V A J D A S Á G I M A G Y A R T U D O M Á

9 R É S Z L E T E S P R O G R A M Kovács Balázs (Debrecen) Cikola Nemzetek Völgye vidékfejlesztési terv bemutatása Jenei Ervin (Szabadka) A kistérségi fejlõdés és népességmozgás összefüggései Kanizsa községben Szatmári Magdolna (Debrecen) Debrecen és Nagyvárad elérhetõsége (2005) S z ü n e t Elnöklõk: Csúzi Szabina (Újvidék), Varga Mátyás (Debrecen) Rác Lívia (Szabadka) Számviteli szabályozás itthon és Magyarországon Kiss Ferenc (Újvidék) Biodízel nyersanyag-tartalékok a Szerb Köztársaságban Szalay Brigitta (Sopron) Költségcsökkentés logisztikai szervezéssel Kulbert Zsófia (Sopron) A szélenergia mint alternatív energiaforrás felhasználásának lehetõségei az Európai Unióban Lukács Anna (Debrecen) Wilhelm Litzmann elsõ világháborús hadinaplója Magyar Attila (Újvidék) A tizenöt éves háború jelentõsége és következményei S z ü n e t Elnöklõk: Pap Mónika (Újvidék), Sitkovics Adrienn (Sopron) Kiss Attila (Szeged) Az úz törzsek helynévi nyomai a Kárpát-medencében Varga Mátyás (Debrecen) Az 1960-as évek magyar külpolitikája a BBC magyar adásában Halápi Dóra (Újvidék) A kultúraközvetítés gyakorlata a vajdasági iskolások körében Baumann Tímea (Pécs) Kinek kell ez az iskola? Narratívák egy iskolabezárás mentén Pap Mónika (Újvidék) A veszélyes üzem mûködésébõl eredõ károk a magyar Polgári Törvénykönyv a Kovács Áron (Budapest) A személyek szabad mozgása az Európai Unióban mint a négy alapszabadság egyike különös tekintettel a munkavállalók szabad áramlására Kerepeszki Róbert (Debrecen) Bajtársi egyesületek szerepe a magyar társadalomban és az egyetemek életében a két világháború között N Y O S D I Á K K Ö R I K O N F E R E N C I A

10 R É S Z L E T E S P R O G R A M IV. TEREM T Á R S A D A L O M T U D O M Á N Y O K I I. Szekcióvezetõ: Dr. Káich Katalin egyetemi tanár (Szabadka), Dr. Odorics Ferenc egyetemi tanár (Szeged) Elnöklõk: Korondi Ágnes (Kolozsvár), Beke Ottó (Újvidék) Weiner Sennyey Tibor (Szeged) A zsennyei angol költõ Baricz Ágnes (Debrecen) Eretnekség és eretnekek Geleji Katona István 1649-es prédikációskötetében Roginer Oszkár (Újvidék) A zetna kialakulása, szerkezete és lehetõségei Samu János Vilmos (Újvidék) A médium határsértései (fejlemények a DNS-mûhelybõl) Biró Annamária (Kolozsvár) A folyóirat irodalma Novák Anikó (Újvidék) Tolnai-bestiárium S z ü n e t Elnöklõk: Valach Renáta (Szeged), Samu János Vilmos (Újvidék) Beke Ottó (Újvidék) Kultúra és felejtés a DNS folyóirat tükrében Kocsi Lajos (Szeged) A világ vagyok minden, ami volt, van (A metafizikai hagyomány József Attila költészetében) Korondi Ágnes (Kolozsvár) A Peer-kódex imahasználata a bevezetõ rubrikák és a záradékok tükrében Demeter Zsuzsa (Kolozsvár) Levelek hagyománykoncepciója Gyuráki Sarolta (Újvidék) A zentai zetna nyomtatott kiadványai Vogel Zsuzsa (Kolozsvár) Faludi-életrajzok S z ü n e t Elnöklõk: Weiner Sennyey Tibor (Szeged), Demeter Zsuzsa (Kolozsvár) Bene Annamária (Szabadka) Nonakkuzativitás: a reflexivizáció egy formája? Erdõsi Vanda (Pécs) Kommunikatív szemlélet és pragmatika a magyar mint idegen nyelv oktatásában Grabovac Beáta (Újvidék) Van-e kapcsolat a viselkedéses aktiváló és gátló rendszer, valamint az agresszivitás között? V. V A J D A S Á G I M A G Y A R T U D O M Á

11 R É S Z L E T E S P R O G R A M Valach Renáta, A sportversenybõl fakadó szorongás és a kabalák, rituálék közötti... Udvarhelyi Boglárka (Szeged) összefüggések Janacsek Karolina, Mészáros Tünde,... A hallási mondatterjedelem-teszt alapjai... Tánczos Tímea (Szeged) Iván Eszter-Lantos Katalin (Szeged).... Egy új diagnosztikai segédeszköz Gubó István (Komárom) Egyes háttérváltozók szerepe a tanulók flexibilis gondolkodásában Kanyó Judit (Jéna) Fõnévalkotási módok a német nyelvben a XX. század elején és végén (Kafka A per és Bernhard Schlink Walter Popp Selbs Justiz címû regényének összevetõ elemzése) V. TEREM M Û V É S Z E T E K Szekcióvezetõ: Mgr. Vitkay Kucsera Ágota egyetemi docens (Újvidék) Elnöklõk: Lázár Tibor (Újvidék), Széll Edina (Szabadka) Asztalos Alfréd (Újvidék) Bartók Palásti Andrea (Újvidék) Fényemlékek Rencsár Kármen (Újvidék) Johann Sebastian Bach: III.Svitt, C-dúr-Prelúdium, Szaraband Sutus Áron (Újvidék) Test-etika, avagy a TESTE titka A csend Rozs Renáta Nagy Tímea (Újvidék).... Rossini: Három duett klarinétra és fuvolára Vanger László (Újvidék) A grafikus kezelõfelületek fraktális arca (interfex motor a DNS honlapjának tükrében) S z ü n e t Elnöklõk: Vanger László (Újvidék), Palásti Andrea (Újvidék) Farkas Miklós,... Széll Edina (Szabadka) Vajdasági kisfilmek A pécsi Control Stúdió Filmegyesület.. A kamera szeme bemutatkozása (Pécs) N Y O S D I Á K K Ö R I K O N F E R E N C I A

12 12 V. V A J D A S Á G I M A G Y A R T U D O M Á

13 ELÕSZÓ Összegzés Az V. Vajdasági Magyar Tudományos Diákköri Konferencia kis jubileumként összegzésre ad alkalmat. Mint minden új dologban, a VMTDK elindításában is volt némi hõsies színezet. Sikerült azonban évrõl-évre, Szabadkát, Újvidéket, Zentát meghódítva bebizonyítani, hogy e munkaforma életképes, hogy egyetemi hallgatóink és tanáraink aktívan be tudnak kapcsolódni e mozgalomba. A tudás hatalom kettõsére épülõ modern társadalomban a VMTDK többszörösen is hiánypótló. A tanulmányaikat fõleg szerb nyelven folytató egyetemi hallgatóinknak nincs hol megélniük közösségi élményként saját szakmai mivoltukat anyanyelven. Életükbõl a magyar közéleti szerepminták, és azok tudományos szakmai aspektusai jórészt hiányoznak. Környezetünket a kulturális pluralizmus jellemzi, amelyben természetszerûen adódik a saját kultúratudat, kulturális reflexió jelenléte. A vajdasági magyar szociokulturális rendszer kontextusában a VMTDK-án megjelenõ beszédmód és megnyilatkozási forma éppen ilyen közéleti, urbánus közösségi szimbólumokat segít megteremteni, s ezekben a szimbólumokban akárcsak minden igazi tudományos felfedezésben az új mozzanata dominál. Az elmúlt öt év alatt a VMTDK-át sikerült beépíteni az Újvidéki Egyetem rendszerébe mint a tudományos utánpótlás fontos formáját. Sikerült több mint négyszáz fiatalt szóhoz juttatni Vajdaságból és a Kárpát-medence többi régiójából. Sikerült felfejleszteni a TDK Könyvtár sorozatot. Reméljük, ezt a folyamatot az elkövetkezõ öt év is meg tudja õrizni. 13 Jelen kötetünk az V. VMTDK-án szereplõ munkák magyar, angol és szerb összefoglalóit tartalmazza. Az V. VMTDK köszönettel tartozik mindazoknak, akik hozzájárultak ahhoz, hogy e nemes rendezvényre ezúttal is sor kerüljön. Köszönjük a fiatal kutatónemzedéknek, a mentoroknak, a tudományos bizottságnak, a szervezõknek az odaadó munkát! Külön köszönet illeti védnökeinket, a tartományi titkárságokat, a magyarországi alapítványokat, az újvidéki Dániel Print Nyomdát és a Plakatilát. Köszönet az Újvidéki Egyetem Természettudományi Karának, hogy felvállalta a házigazda szerepét. Kívánunk sok sikert az V. VMTDK minden résztvevõjének! Csányi Erzsébet N Y O S D I Á K K Ö R I K O N F E R E N C I A

14 14 V. V A J D A S Á G I M A G Y A R T U D O M Á

15 A TDK-DOLGOZATOK ÖSSZEFOGLALÓI 15 N Y O S D I Á K K Ö R I K O N F E R E N C I A

16 16 V. V A J D A S Á G I M A G Y A R T U D O M Á

17 HÚS, SZÁM, SZÉP Szerzõ: LÁZÁR Tibor magisztrandusz Témavezetõ: KAPITÁNY Attila egyetemi szakmunkatárs Intézmény: Újvidéki Egyetem, Mûvészeti Akadémia, Festészeti Tanszék, Újvidék Vajdasági Magyar Felsõoktatási Kollégium A nagyság számokkal kifejezhetõ érték. Kettõ vagy több nagyság viszonya az arány-proporció, ami matematikailag leírható. A számok azonban nemcsak valaminek a mennyiségét vagy hiányát képesek mérni, hanem meghatározhatnak olyan fogalmat is, mint a csúnya vagy a szép. A szép lényegének számokon keresztül való feltárási kísérlete az ókori görög filozófiába nyúlik vissza: a szép a részek jó aránya, az arány megtartása szép, míg a csúnya ennek hiánya (Platón). A szép a szám és a nagyság arányából fakad (Arisztotelész). A szám és a nagyság adják az arányt, a jó arány pedig a szépet. A szép azonban nem alakítható vissza aránnyá és számmá, a köztük levõ viszony irreverzibilis. A mûvészetet elemezve mindenhol megbúvó nagyságokat, számokat, arányokat és rendszereket találunk. Megfigyelhetõ az, hogy csak az adott számok megfelelõ kombinációja ad jó arányt (1 : 1 szimmetria, 3 : 5 : 8 : 13 : 21 : 34 : 55 : 89 aranymetszet), ugyanazon számok más sorrendbe való helyezése már hibás arányt eredményez, ennélfogva sokkal több, végtelen mennyiségû rossz kombináció, rossz arány van. A rossz megoldások végtelen tengerébõl csak néhány emelkedik ki. Ezek és ezek derivációi azok, amelyeket szép aránynak nevezünk. A kompozíció letisztult, az összes figyelem a húsra koncentrálódik. Kellemetlen hatásukat a levágott részek hiánya és a megmaradt rész állandó tágulása adja. A rendelkezésre álló felület azonban nem elegendõ, a tömeg ebbõl kíván kitörni, ezzel hozva létre a bezártság érzését, egy klausztrofobikus teret. A test statikus, egy pontban és pillanatban befagyasztott (ez a pillanat lehet mozdulat is), majd körülötte keringve tárjuk föl annak részleteit. Egészen mélyreható megfigyeléseket lehet tenni. Betekinthetünk az anyagba, a bõr alá, a szövetekbe, az inakba, az izmokba, a húsba, egészen a sejtekig. Kulcsszavak: képzõmûvészet, festészet, arány-proporció, szép, test, nagyság, arány 17 FLESH, NUMBER, BEAUTY Author: Tibor LÁZÁR, postgraduate student Supervisor: Attila KAPITÁNY Institution: University of Novi Sad, Academy of Arts, Department of Fine Arts, Painting Group Hungarian College for Higher Education in Vojvodina Size is a value expressible through numbers. The relation between two or more sizes is a proportion that has a mathematical form of expression. With numbers, we cannot only measure quantity or the lack of something, but we can also determine cathegories pertaining to what is considered ugly or beautiful. The endeavour to explore the essence of beauty is rooted in ancient Greek philosophy. Beauty is the result of correct proportions between the elements. Beauty is the right proportion of the parts, N Y O S D I Á K K Ö R I K O N F E R E N C I A

18 and keeping this proportion is beauty, whereas ugliness is the lack of this proportion (Plato). Beauty originates from the proportion of number and size (Aristotle). Number and size result in proportion, and good proportion leads to beauty which, however, is not divisible into its parts, into proportion and number. The relation between the two is irreversible. Sizes, numbers, proportions and systems appear in each segment of art during its analysis. We notice that only the right combination of particular numbers can give a right proportion: 1:1 symmetry, 3:5:8:13:21:34:55:89, the golden section etc. Another order of the same numbers results in incorrect proportion and thus, there is an endless number of combinations resulting in so-called bad proportions. From this sea of bad results emerge only few that are of interest. The composition is simplified and clean. The unpleasant effect may be created by its disproportion, by the lack of the whole, or the overdimensioning and constant expansion of the remaining details. The given surface is, however, not enough. Mass is about to break out of it, and thus creates a claustrophobic space. This is the inspection of the body from which the head, the face, the portrait is of no exception. These parts are of the same value as any other surface of the body. Keywords: body, size, proportion 18 MESO, BROJ, LEPO Autor: Tibor LAZAR, apsolvent postdiplomskih studija Mentor: Atila KAPITANJ struèni saradnik Institucija: Univerzitet u Novom Sadu, Akademija umetnosti, Katedra za slikarstvo, Novi Sad Kolegijum za visoko obrazovanje vojvoðanskih Maðara Proporcija je pojam, koji možemo da odredimo preko brojeva. Proporcija je odnos dve ili više velièina, koji možemo i matematièki da izrazimo. Brojevima možemo da merimo kolièinu ili pak nedostatak neèega. Brojevi su takoðe koriste za odreðivanje takvih pojmova kao što lepo ili ružno. Pokušaj odreðivanja pojma lepog datira još iz vremena antièke Grèke. Lepo je oèuvanje mere i propocije, njihovo oèuvanje proizvodi lepo, a ružno je nedostatak toga (Platon). Lepota nastaje iz sklada broja i velièine (Aristotel). Broj i velièina daju proporciju, a dobra proporcija daje lepo. Lepo meðutim ne može da se konverguje nazad u proporciju i broj, odnos meðu njima je ireverzibilan. Analizirajuæi umetnost svugde nailazimo na skrivene velièine, brojeve, proporcije i sisteme. Možemo da zakljuèimo da samo odreðene kombinacije brojeva daju dobru proporciju (1:1 simetrija, 3:5:8:13:21:34:55:89 zlatni presek), a veæ svaki drugi raspored rezultuje pogrešnom kombinacijom. Na osnovu toga možemo da kažemo da postoji beskonaèan broj pogrešnih kombinacija, a iz skupa tih pogrešnih kombinacija možemo da izdvojimo samo nekoliko, koje nazivamo lepim proporcijama. Kompozicije su proèišæene, sva pažnja je usmerena na meso. Neprijatan utisak je posledica odseèenih delova i stalna ekspanzija preostale mase na površini. Površina, koja je na raspolaganju nije dovoljna, ima tenziju da razbije njene granice. Sve to daje utisak zatvorenosti i stvara jedan klaustrofobièan prostor. Telo je statièno, zamrnuto je u jednom položaju (taj položaj može da bude i pokret) i oko njega se kreæuæi otkrivamo detalje. Na ovaj naèin možemo veoma duboko da prodiremo u materiju tela, ispod kože, u mišiæe, u kosti sve do æelija. Kljuène reèi: telo, velièina, proporcija V. V A J D A S Á G I M A G Y A R T U D O M Á

19 N Y O S D I Á K K Ö R I K O N F E R E N C I A 19

20 HANGVERSENY SZÓLÓFAGOTTAL ÉS ZONGORAKÍSÉRETTEL Szerzõ: SZÛCS Mihály, III. évfolyam Témavezetõ: Mgr. ISZAESZKI Mirkó egyetemi tanár Intézmény: Újvidéki Mûvészeti Akadémia, Zenemûvészeti Kar, Fúvós Tanszék, Fagott Szak, Újvidék Vajdasági Magyar Felsõoktatási Kollégium 20 Az általam és zongorakísérõm által elõadandó hangverseny Francois Devienne és Gabriel Grovlez egy-egy mûvét öleli fel, elõbbitõl egy fagottra és zongorára komponált háromtételes versenymûvet C-dúrban, utóbbitól pedig egy szólódarabot Sicilienne et Allegro Giocoso címmel. Ezen mûveken kívül felhangzik még Antonio Vivaldi ( ) a-moll fagottversenye, amely egyike a barokk mester által megírt harminchat fagottkoncertnek. A két francia komponista talán a nagyérdemû számára kevésbé ismert zeneszerzõk közé tartozik, ezért néhány mondatban ismertetném rövid életrajzukat: Francois Devienne a franciaországi Joinville-ben született január 31-én. Hírnevet fõleg a fuvolára írt mûveivel szerzett. Gyermekkorában egy fúvószenekar tagjaként került kapcsolatba a zenével, s e zenekar késõbb már az õ mûveit játszotta. Fuvolázni és fagottozni egyaránt magas szinten tudott, és a Párizsi Konzervatórium fuvolatanára lett, majd elsõ fagottosa az ottani operaháznak. Mûvei minden zenei formára kiterjedtek, fõként versenymûveket és kisebb operákat szerzett. Párizsban halt meg 1803-ban. A karmesterként és zenekritikusként is ismert Gabriel Grovlez ( ), a francia kései romantikus zeneszerzõk egyik jeles képviselõje. A Párizsi Konzervatórium növendéke volt Lavignac-kal, Gédalge-zsal és Fauréval együtt. Tíz éven át zongoratanár volt a Schola Cantorumban, majd 1905-tõl az Opéra-Comique szólóének-szakának igazgatója tõl 1933-ig a Palais Garnier karmestere, 1939-tõl pedig a Konzervatórium kamarazene-tanára. A hangverseny mûsora: 1. Antonio Vivaldi: Koncert a-mollban fagottra és zongorára: Allegro molto Andante molto Allegro 2. Francois Devienne: Koncert C-dúrban fagottra és zongorára: Allegro Romanze Rondo 3. Gabriel Grovlez: Sicilienne et Allegro Giocoso Kulcsszavak: szólófagott, Devienne, Grovlez, Vivaldi, barokk, romantika V. V A J D A S Á G I M A G Y A R T U D O M Á

21 CONCERT FOR BASSOON AND PIANO ACCOMPANIMENT Author: Mihály SZÛCS, 3 rd year undergraduate student Supervisor: Mirko ISAESKI, MA, university professor Institution: Academy of Arts, Novi Sad, Music Academy, Department of Woodwinds, Bassoon Group Hungarian College for Higher Education in Vojvodina At this concert my accompanist and I will perform a work by Francois Devienne and Gabriel Grovlez. The titles of these compositions are: Concerto in C major for bassoon and piano and Siciliano et Allegro giocoso. Besides these compositions, Vivaldi s concerto in A minor for bassoon will be performed, too, which is one of the thirty-six bassoon concertos by the baroque master. Francois Devienne was born in the French town of Joinville on 31 st of January He became famous for his compositions written for the flute. He played the bassoon and the flute alike at a masterly level. He became a professor of the Conservatory in Paris and the first bassoonist of the Opera House. He died in Paris in Gabriel Grovlez ( ) was known as a conductor and a composer of the Post-Romantic era. He was a student of the Conservatory in Paris with Lavignac, Gédalge and Fauré.. For ten years he worked as a piano teacher in Schola Cantorum and from 1905 he became the director of the section for solo singing at the Opera-Comique. From 1914 to 1933 he was the conductor of the Palais Garnier and from 1939 he was a teacher of chamber music at the Conservatory. The programme of our concert: 1. Antonio Vivaldi: Concerto for bassoon and piano in A minor: Allegro molto Andante molto Allegro 2. Francois Devienne: Concerto for bassoon and piano in C major: Allegro Romanze Rondo 3. Gabriel Grovlez: Sicilienne et Allegro Giocoso 21 N Y O S D I Á K K Ö R I K O N F E R E N C I A

22 KONCERT ZA FAGOT I KLAVIR Autor: Mihalj SIÈ, student III. godine Mentor: Mr Mirko ISAESKI, profesor Institucija: Akademija umetnosti Novi Sad, Muzièka akademija, Grupa za duvaèe, Podgrupa za fagot Kolegijum za visoko obrazovanje vojvoðanskih Maðara 22 Na ovom koncertu æe biti izvoðene tri kompozicije: Koncert za fagot i klavir u C-duru od Fransoana Devijena; Siciliana i Allegro giocoso od Gabriela Grovleza i Vivaldijev Koncert za fagot i klavir u a-molu koji je jedan od trideset i šest koncerata baroknog majstora. Pretpostavljam da su dvojica francuska kompozitora manje poznata publici i zbog toga mi dozvolite da u nekoliko reèenica napišem njihovu biografiju. Fransoa Devijen (Francois Devienne) je roðen 31-og januara godine u Joinville-u. Poznat je po kompozicijama napisanim za flautu. Svirao je fagot i flautu na istom, veoma visokom nivou. Bio je profesor Konzervatorije u Parizu i kasnije je postao prvi fagotista Opere takoðe u Parizu. Umro je u Parizu godine. Gabriel Grovlez je poznat kao dirigent i kompozitor post-romantiène dobi. Bio je student u Konzervatoriji zajedno sa Lavinjakom, Žedalžom i Foreom. Deset godina je radio kao profesor klavira u Schola Cantorum-u, a od 1905-e godine je postao direktor odseka za solo pevanje u Opera-Comique-u. Od 1914-e godine do 1933-e dirigent je Palais Garnier-a a od 1939-e godine profesor je kamerne muzike na Konzervatoriju u Parizu. Program koncerta: 2. Antonio Vivaldi: Koncert za fagot i klavir u a-molu: Allegro molto Andante molto Allegro 2. Francois Devienne: Koncert za fagot i klavir u C-duru: Allegro Romanze Rondo 3. Gabriel Grovlez: Sicilienne et Allegro Giocoso Kljuène reèi: fagot, Devijen, Grovlez, Vivaldi, barok, romantika V. V A J D A S Á G I M A G Y A R T U D O M Á

IV. Vajdasági Magyar Tudományos Diákköri Konferencia

IV. Vajdasági Magyar Tudományos Diákköri Konferencia IV. Vajdasági Magyar Tudományos Diákköri Konferencia IV. Vojvoðanska maðarska nauèna konferencija studenata IV. Hungarian Scientific Conference of Vojvodinian Students Szabadka, 2005. november 18 20. REZÜMÉKÖTET

Részletesebben

VI. Vajdasági Magyar Tudományos Diákköri Konferencia

VI. Vajdasági Magyar Tudományos Diákköri Konferencia VI. Vajdasági Magyar Tudományos Diákköri Konferencia VI. Vojvoðanska maðarska nauèna konferencija studenata VI. Hungarian Scientific Conference of Vojvodinian Students Újvidék, 2007. november 16 18. REZÜMÉKÖTET

Részletesebben

7. Vajdasági Magyar Tudományos Diákköri Konferencia

7. Vajdasági Magyar Tudományos Diákköri Konferencia 7. Vajdasági Magyar Tudományos Diákköri Konferencia 7. Vojvoðanska maðarska nauèna konferencija studenata 7. Hungarian Scientific Conference of Vojvodinian Students Újvidéki Egyetem, Technológiai Kar Újvidék,

Részletesebben

9. Vajdasági Magyar Tudományos Diákköri Konferencia

9. Vajdasági Magyar Tudományos Diákköri Konferencia 9. Vajdasági Magyar Tudományos Diákköri Konferencia 9. Vojvođanska mađarska naučna konferencija studenata 9. Hungarian Scientific Conference of Vojvodinian Students Újvidék, 2010. november 26 28. REZÜMÉKÖTET

Részletesebben

11. VMTDK REZÜMÉKÖTET

11. VMTDK REZÜMÉKÖTET 11. Vajdasági Magyar Tudományos Diákköri Konferencia 11. Vojvođanska mađarska naučna konferencija studenata 11. Hungarian Scientific Conference of Vojvodinian Students Szabadka, 2012. november 16 18. 11.

Részletesebben

10. Vajdasági Magyar Tudományos Diákköri Konferencia

10. Vajdasági Magyar Tudományos Diákköri Konferencia 10. Vajdasági Magyar Tudományos Diákköri Konferencia 10. Vojvođanska mađarska naučna konferencija studenata 10. Hungarian Scientific Conference of Vojvodinian Students Újvidék, 2011. november 24 27. REZÜMÉKÖTET

Részletesebben

12. VMTDK REZÜMÉKÖTET

12. VMTDK REZÜMÉKÖTET 12. VMTDK REZÜMÉKÖTET 2 0 1 3 12. Vajdasági Magyar Tudományos Diákköri Konferencia 12. Vojvođanska mađarska naučna konferencija studenata 12. Hungarian Scientific Conference of Vojvodinian Students Újvidék,

Részletesebben

Konferencia-kiadvány Konference Materials

Konferencia-kiadvány Konference Materials Magyar Szociológiai Társaság Wesley János Lelkészképző Főiskola Konfliktus és társadalmi innováció a Magyar Szociológiai Társaság éves konferenciája és közgyűlése 2010. november 5-7., Wesley János Lelkészképző

Részletesebben

Absztraktok Abstracts

Absztraktok Abstracts Magyar Szociológiai Társaság Miskolci Egyetem Kollektív traumák, határhelyzetek, természeti és társadalmi katasztrófák a Magyar Szociológiai Társaság éves konferenciája és közgyűlése 2011. november 11-13.,

Részletesebben

Absztraktkötet/Abstract collection

Absztraktkötet/Abstract collection PÉCSI TUDOMÁNYEGYETEM BÖLCSÉSZETTUDOMÁNYI KAR ROMOLÓGIA ÉS NEVELÉSSZOCIOLÓGIA TANSZÉK, ROMOLÓGIAI KUTATÓKÖZPONT ÉS WLISLOCKI HENRIK SZAKKOLLÉGIUM UNIVERSITY OF PÉCS FACULTY OF HUMANITIES DEPARTMENT OF

Részletesebben

MAGYAR SZOCIOLÓGIAI TÁRSASÁG. Változás.Válság.Váltás.Hu

MAGYAR SZOCIOLÓGIAI TÁRSASÁG. Változás.Válság.Váltás.Hu MAGYAR SZOCIOLÓGIAI TÁRSASÁG Változás.Válság.Váltás.Hu Absztraktok MAGYAR SZOCIOLÓGIAI TÁRSASÁG BUDAPEST 2009 Szerkesztő Paksi Veronika Tibori Tímea Magyar nyelvi lektor Szarka Zsófia Tibori Tímea Angol

Részletesebben

A Magyar Liszt Ferenc Társaság információs kiadványa Newsletter of the Hungarian Liszt Society

A Magyar Liszt Ferenc Társaság információs kiadványa Newsletter of the Hungarian Liszt Society H-1064 Budapest, Vörösmarty u. 35. Tel./Fax: (36-1) 342 1573 Bank: 11706016-20441966 E-mail: lisztferenctarsasag@gmail.com Website: http://www.lisztsociety.hu/ 2015. április NR 21 A p r i l 2 0 1 5 A Magyar

Részletesebben

IRI Interdiszciplináris Konferencia

IRI Interdiszciplináris Konferencia IRI Interdiszciplináris Konferencia NOVÉ ZÁMKY, 2013. NOVEMBER 29-30. SZLOVÁKIA PROGRAM ÉS TARTALMI ÖSSZEFOGLALÓK International Research Institute s.r.o. Komárno, Slovakia 2013 International Research Institute

Részletesebben

Egyetemi doktori (PhD) értekezés tézisei AZ EGYHÁZAK FINANSZÍROZÁSÁNAK KÉRDÉSEI. Dr. Szilágyi Bernadett

Egyetemi doktori (PhD) értekezés tézisei AZ EGYHÁZAK FINANSZÍROZÁSÁNAK KÉRDÉSEI. Dr. Szilágyi Bernadett Egyetemi doktori (PhD) értekezés tézisei AZ EGYHÁZAK FINANSZÍROZÁSÁNAK KÉRDÉSEI Dr. Szilágyi Bernadett Témavezető: Dr. Horváth M. Tamás, DSc. egyetemi tanár Az értekezés az MTA-DE Közszolgáltatási Kutatócsoport

Részletesebben

Gyöngyös, 2013. november 13.

Gyöngyös, 2013. november 13. Gyöngyös, 2013. november 13. KÁROLY RÓBERT FŐISKOLA GYÖNGYÖS INTÉZMÉNYI TUDOMÁNYOS DIÁKKÖRI KONFERENCIA rezümé kötet Gyöngyös, 2013. november 13. KÁROLY RÓBERT FŐISKOLA Tudományos Diákköri Tanács Elnök:

Részletesebben

Volume 5 Issue 2 2013 ISSN 1821-2506 Czech Republic Hungary Serbia

Volume 5 Issue 2 2013 ISSN 1821-2506 Czech Republic Hungary Serbia Volume 5 Issue 2 ISSN 1821-2506 Czech Republic Hungary Serbia 2013 DETUROPE THE CENTRAL EUROPEAN JOURNAL OF REGIONAL DEVELOPMENT AND TOURISM ISSN 1821-2506 Vol. 5 Issue 2 2013 TABLE OF CONTENTS EDITORIAL...

Részletesebben

Kitekintés-Perspective Magyar-román-szlovákperiodika. Békéscsaba,2013.

Kitekintés-Perspective Magyar-román-szlovákperiodika. Békéscsaba,2013. Kitekintés-Perspective Magyar-román-szlovákperiodika Békéscsaba,2013. Univerzitea de Vest Vasile Goldiş Arad Univerzita Mateja Bela Ekonomická fakulta Banská Bystrica Szent István Egyetem Gazdasági, Agrár-

Részletesebben

INDUSTRY WASTEWATER TREATMENT AND ENVIRONMENTAL PROTECTION

INDUSTRY WASTEWATER TREATMENT AND ENVIRONMENTAL PROTECTION 2 nd HUSRB Students Meeting of the Project Cross-border network for knowledge transfer and innovative development in wastewater treatment WATERFRIEND HUSRB/1203/221/196 INDUSTRY WASTEWATER TREATMENT AND

Részletesebben

Teaching. the Teachers. Dokumentáció egy tánctanároknak és táncosoknak szóló módszertani szemináriumról. Budapest 2010 04 12 21.

Teaching. the Teachers. Dokumentáció egy tánctanároknak és táncosoknak szóló módszertani szemináriumról. Budapest 2010 04 12 21. Teaching the Teachers Dokumentáció egy tánctanároknak és táncosoknak szóló módszertani szemináriumról Documentation of a methodological seminar for dance-teachers and dancers Budapest 2010 04 12 21. Teaching

Részletesebben

Jánossy Ferenc Emlékkonferencia 2012

Jánossy Ferenc Emlékkonferencia 2012 március 9. (Van-e) Helyünk és jövőnk Európában? Programfüzet P R O G R A M F Ü Z E T J ÁNOS S Y F E R E N C E M L É K K O N F E R E N C I A 2012 (Van-e) Helyünk és jövőnk Európában? N a g y o b b r á

Részletesebben

Progresszió Regresszió Progression - Regression

Progresszió Regresszió Progression - Regression Progresszió Regresszió Progression - Regression éves konferencia és közgyűlés/annual conference and meeting 2012. november 9-10. Közép Európai Egyetem (Central European University, CEU) (H-1051 Budapest,

Részletesebben

Nemzeti Közszolgálati Egyetem Intézményi Tudományos Diákköri Konferencia (2014. tavasz) REZÜMÉKÖTET

Nemzeti Közszolgálati Egyetem Intézményi Tudományos Diákköri Konferencia (2014. tavasz) REZÜMÉKÖTET Nemzeti Közszolgálati Egyetem Intézményi Tudományos Diákköri Konferencia (2014. tavasz) REZÜMÉKÖTET A.indd 1 2014.04.22. 13:45:42 Nemzeti Közszolgálati Egyetem Intézményi Tudományos Diákköri Konferencia

Részletesebben

TÁRSADALOM TUDOMÁNY KULTÚRA SOCIETY SCIENCE CULTURE. XLIV. évfolyam, 2014. 4. szám Year XLIV, issue 2014/4

TÁRSADALOM TUDOMÁNY KULTÚRA SOCIETY SCIENCE CULTURE. XLIV. évfolyam, 2014. 4. szám Year XLIV, issue 2014/4 ETO: 32+008+81+82 LÉTÜNK TÁRSADALOM TUDOMÁNY KULTÚRA SOCIETY SCIENCE CULTURE XLIV. évfolyam, 2014. 4. szám Year XLIV, issue 2014/4 FORUM KÖNYVKIADÓ, ÚJVIDÉK FORUM PUBLISHING COMPANY, NOVI SAD KIADJA A

Részletesebben

M EDICINAEET S OCIOLOGICA

M EDICINAEET S OCIOLOGICA A CTA M EDICINAEET S OCIOLOGICA Vol.5. No.14-15. 2014 Acta Medicina et Sociologica Vol 3., 2013 5 Acta Medicinae et Sociologica Vol.5. No.14-15. 2014. Debreceni Egyetem Egészségügyi Kar, Nyíregyháza Acta

Részletesebben

KIHÍVÁSOK ÉS LEHETŐSÉGEK

KIHÍVÁSOK ÉS LEHETŐSÉGEK KIHÍVÁSOK ÉS LEHETŐSÉGEK Társadalomtudományi műhelykonferencia REZÜMÉKÖTET Szabadka, 2013. augusztus 19. 1 2 Kihívások és lehetőségek Társadalomtudományi műhelykonferencia REZÜMÉKÖTET Vajdasági Magyar

Részletesebben

ETO: 32+008+81+82 LÉTÜNK TÁRSADALOM TUDOMÁNY KULTÚRA. XLI. évfolyam, 2011. 1. szám Year XLI, issue 2011/1

ETO: 32+008+81+82 LÉTÜNK TÁRSADALOM TUDOMÁNY KULTÚRA. XLI. évfolyam, 2011. 1. szám Year XLI, issue 2011/1 ETO: 32+008+81+82 LÉTÜNK TÁRSADALOM TUDOMÁNY KULTÚRA Society Science Culture XLI. évfolyam, 2011. 1. szám Year XLI, issue 2011/1 Forum Könyvkiadó, Újvidék Forum Publishing Company, Novi Sad KIADJA A FORUM

Részletesebben

Kivonatfüzet. 13. Kolozsvári Biológus Napok 13 th Biology Days. Kolozsvár Cluj-Napoca. 2012 március 30 31. Abstracts

Kivonatfüzet. 13. Kolozsvári Biológus Napok 13 th Biology Days. Kolozsvár Cluj-Napoca. 2012 március 30 31. Abstracts Kivonatfüzet Abstracts 13. Kolozsvári Biológus Napok 13 th Biology Days Kolozsvár Cluj-Napoca 2012 március 30 31. Kivonatfüzet Kolozsvár 2012 március 30 31. Szervezők: Babeş-Bolyai TE, Magyar Biológiai

Részletesebben

Agria Media 2014, ICI 13, ICEM 2014 konferencia. tervezett programja

Agria Media 2014, ICI 13, ICEM 2014 konferencia. tervezett programja Agria Media 2014, ICI 13, ICEM 2014 konferencia október 08-10. tervezett programja A konferencia helyszíne: 3300 Eger, Eszterházy tér 1. Líceum A épület Október 08. szerda (0. nap) Workshopok 09:00-12:00

Részletesebben

MP00 A DOBBANTÁS TAKE OFF

MP00 A DOBBANTÁS TAKE OFF MP00 A DOBBANTÁS TAKE OFF Örülök, hogy 1. Örülök, hogy van egy Minimum Party Társaság. 2. Örülök, hogy vannak Minimum Party Alkotótáborok. 3. Örülök, hogy a Party tétje a szórakoztató társas együttlét

Részletesebben

N e m z e t k ö z i Kö l t é s z e t i Fe s z t i v á l 2008. április 10 13. I n t e r n a t i o n a l Po e t r y Fe s t i v a l 10 13 April 2008

N e m z e t k ö z i Kö l t é s z e t i Fe s z t i v á l 2008. április 10 13. I n t e r n a t i o n a l Po e t r y Fe s t i v a l 10 13 April 2008 6. Europoetica N e m z e t k ö z i Kö l t é s z e t i Fe s z t i v á l 2008. április 10 13. I n t e r n a t i o n a l Po e t r y Fe s t i v a l 10 13 April 2008 Budapest, Ráday-Kultucca 2 Europoetica 2008

Részletesebben