Intelligencia, kreativitás, tehetség Dr. habil. Révész György Ph.D

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Intelligencia, kreativitás, tehetség Dr. habil. Révész György Ph.D"

Átírás

1 Janus Pannonius Gimnázium szeptember 21. Intelligencia, kreativitás, tehetség Dr. habil. Révész György Ph.D

2 Tehetségen azt a velünk született adottságokra épülő, majd gyakorlás, céltudatos fejlesztés által kibontakozott képességet értjük, amely az emberi tevékenység egy bizonyos vagy több területén az átlagosat messze túlhaladó teljesítményeket tud létrehozni. /Harsányi 1988/

3 I. Háttér a megismerés általános modellje megismerés figyelem motiváció

4 Az információ-feldolgozás folyamata figyelem motiváció Környezeti ingerek szen enzorosos emlékezet ST rövidtávú / munka emlékezet RTM nyílt válasz, viselkedés hosszútávú emlékezet & tudás, reprezentáci ció procedurális deklaratív epizódikus

5

6 Kognitív Human cognitive képességek abilities hierarchikus have a hierarchical szerveződése structure g verbális Verbal comprehension felfogás perceptuális Perceptual szerveződés organisation munka- Working memória memory Processing mentális sebesség speed v s i c pc bd mr pa a ds ln cd ss Deary (2001) Trends in Cognitive Sciences, 51, Deary (2001) Trends in Cognitive Sciences, 5,

7 II. Öröklés környezet - gyakorlás

8 Specifikus kognitív képességek öröklékenysége korreláció képesség vizsgált eset MZ DZ verbális összeh megértés téri képesség percept. sebesség emlékezet öröklékenység (a genetikai variabilitás %-a) verbális téri sebesség emlékezet

9 Bouchard & McGue (1981)

10 Öröklés környezet (Gray, Thompson, 2004)

11 evolúci ció életévek gének tapasztalat szervezet aktuális környezet kritikus periódus kritikus periódus csökkenése Neural Darwinism (Edelman) aktuális viselkedés Use it or lose it

12 életévek motoros fejlődés látás alap szókincs második nyelv zenei teljesítmény matematika, logika társas kötődés érzelmi kontroll

13 III. Tehetségmodellek Egytényezős intelligencia Kéttényezős intelligencia, kreativitás Többtényezős képesség, kreativitás, elkötelezettség

14 Mi a tehetség? Velünk született adottság nagy teljesítmények elérésére Adottság hajlam - képesség Főbb területei: Művészetek Sport Tudomány

15 Spearman: az általános (G) faktor részvétele speciális (S) intelligencia összetevőkben G

16 Gardner: hét egyenrangú interlligencia Gardner elmélete A szerző Frames of Mind c. könyvében (1983) mutatja be sokoldalú intelligencia elméletét. Későbbi könyvében, a The Unschooled Mind (Iskolázatlan elmé)-ben (1991) hét egymástól független, egyenrangú emberi intellektuális képességet különít el:. Logikai matematikai. Nyelvi. Testi kinesztetikus. Térbeli. Zenei. Interperszonális. Intraperszonális.

17 Gardner szerint nem az a kérdés, hogy ki a rendkívüli személyiség?, hanem inkább az, hogy hol van a rendkívüliség? Vagyis mindnyájunkban van lehetőség a kibontakozásra.

18 Guilford: az emberi értelem összetevői Értelem emlékezet gondolkodás megismerés produktivitás értékelés konvergens gondolkodás (tárgy elnevezése) divergens gondolkodás (tárgy rendkívüli felhasználása) intelligencia kreativitás

19 Kreativitás tehetség A kreatív képességek alapkoncepcióját Guilford és Hoepfner /1971/ alkotta meg, ez azóta is általánosan elfogadott. Ők kutatásaik alapján a következő elemeket különítették el a kreativitás fogalmában. A gondolkodás folyékonysága (fluencia). Ez három altényezőből áll: a szótalálás gyorsasága, az asszociációk gyorsasága és a fogalomalkotás gyorsasága. A gondolkodás rugalmassága (flexibilitás). Ez a változó igényekhez való alkalmazkodást, a gondolkodás mozdulatlanságából való szabadulást, a spontán átváltási képességet jelenti. Az eredetiség (originalitás) a fantázia ereje, amely arra irányul, hogy elszakadjon az adott szituációtól, és új asszociációs kapcsolatban struktúrálja a helyzetet. Balogh L.

20 Az újrafogalmazás (redefiniálás) azt jelenti, hogy a megszokott eljárásokat felülvizsgáljuk, átalakítjuk. A kidolgozás (elaboráció) azt a képességet jelenti, hogy az egyén mennyire tudja a felmerülő ötleteket megvalósítani. A problémaérzékenység (szenzitivitás) a problémák észrevételének, megfogalmazásának a képességét jelenti. Balogh L.

21 A kreativitás négy szintje (Kaufman, Begetto, 2009) Tulajdonságok Mini-C Kis-C Pro-C Big-C Legjobb mérce önértékelés Tesztek, tanár, skála Idézet, díj Nagy díjak Terület-átfogó Is-is Is-is Területspecifikus Területspecifikus Motivációja intrinzikus intrinzikus Intri-extrinz Intri-extrinz Példa barkácsolás Személyes jelentéssel Szakértői tudással alkot Igazi társadalmi nagyság

22 A kreativitást meghatároz rozó tényezők k (Hennessey( Hennessey, Amabile 2010)

23 A tehetség összetevői átlag feletti általános képességek (absztrakció, memória, kommunikáció, információ-feldolgozás, IQ, bal agyfélteke) kreativitás (jobb agyfélteke) motiváció (érdeklődés, kitartás, érzelmi stabilitás, hálózatépítés) speciális képességek erdeje Mindenki tehetséges lehet csak meg kell találni, hogy ki miben az! bizalom, szeretet, HIT Csermely Péter

24 Renzulli (1985, 28.o.): A tehetség olyan viselkedésformákból áll, amelyek az emberi vonások három alapcsoportjának interakcióját tükrözik. Ez a három alapcsoport az átlagon felüli általános és/vagy specifikus képességek, magas fokú feladat iránti elkötelezetts telezettség és kreativitás.

25 A tehetséges viselkedést felmutató embereket azok, akik ezekkel a jegyekkel rendelkeznek, vagy ki tudják őket fejleszteni, és azokat az emberi teljesítmény bármilyen potenciálisan értékes területén hasznosítják. Azok a személyek, akik rendelkeznek ilyen interakcióval vagy képesek annak kialakítására a három terület között, az oktatási lehetőségek és szolgáltatások széles skáláját igénylik, (és ez utóbbiak gyakran hiányoznak a normál iskolai programból). Balogh László

26 A München-modell (Heller et al. 2005) megküzdés a stresszel teljesítmény motiváció tanulási és munka stratégiák feladat szorongás kontroll elvárások intellektuális képességek kreatív képességek nem kognitív személyis lyiség karakterisztikumok (moderátorok) matematika természettudományok technológia szociális kompetencia praktikus intelligencia művészi képességek muzikalitás pszicho-motoros készségek tehetség faktorok (prediktorok) környezeti feltételek (moderátorok) teljesítmény területek PC tudomány, sakk művészet,zene, festészet nyelvek atlétika, sport szociális kapcsolatok családi tanulási környezet családi klíma az instrukció minősége az osztály klímája kritikus életesemények

27 Mönks modellje

28 Simonton: a zsenialitás hat jellegzetes jegye ( Darwinian Personality ) 1. A zsenik intellektuális, kulturális és esztétikai téren rendkívül érdeklődők, ezáltal produktív analógiákra és összehasonlításokra képesek. 2. Nyitott a környezet új, komplex, nem egyértelmű, paradox ösztönzésére. Ez a nyitottság vezeti gondolatait váratlan irányba. 3. Képes több irányba összpontosítani a figyelmét. Ezért szimultán több tevékenységet tud végezni. 4. Rendkívül flexibilis. Gondolkodásmódja rugalmas, gyorsan vált, hamar elfogad új ideákat. 5. A zsenik többsége introvertált. Bármilyen érdekesek is a környezetüknek, idejük legnagyobb részét magányosan töltik, szemlélődéssel, a csodát kutatva-keresve 6. Individualisták, a függetlenséget, az autonómiát, a nem konvencionális gondolatokat, céljaikat nem az általános, megszokott módon valósítják meg.

29 Dean K. Simonton: analitikus és intuitív zseni

30

31 A kétféle alkotói életút (Simonton, 2000, 2004) Korlátozottabb Véletlenebb konvencionálisabb elsőszülött jó tanuló egy mentor stabil politika logikusabb beszűkültebb kevesebb baj TUDÓS Paradigma - forradalmi fejlődés hajlamok sokrétű., drámai később született bukdácsol sok mentor instabil politika intuitívebb sokrétű sok patológia MŰVÉSZ Formai expresszív

32 A kreatív személyiség jellemzői: - magas fokú tudásvágy, - kíváncsiság, - intellektuális késztetés, - magasfokú autonómia, - önbizalom, - érzelmi instabilitás (impulzivitás), - nonkonformista, - komplex ingerek iránti preferencia, - a kétértelműség (bizonytalanság) preferenciája. -

33 IV. Korai jelek - csodagyerekek

34 A szerencsés körülmények kombinációja, amely létrehozza a csodagyereket lehet csupán időleges. Nincs arra garancia, hogy a kiemelkedő gyerekből kiemelkedően sikeres felnőtt lesz. Azok a tulajdonságok, amelyek nyomán egy gyermeket csodagyereknek címkéznek, nem feltétlenül azonosak azokkal, amelyek az érett tehetségre jellemzőek, mégis jelentős eredményeket általában azok érnek el egy adott területen, akik ott már gyerekkorukban látványos előrehaladást mutattak. A gyakorlásra fordított idő igen fontos tényező, és a csodagyerekek nagy előnyt szereznek. Csodagyereknek lenni mégsem biztosíték a későbbi jelentős teljesítményekre. Gyarmathy É.

35 Michael az amerikai csodagyerek négy hónaposan kezdett beszélni, nyolchónaposan az olvasás érdekelte. Tízévesen megszerezte egyetemi diplomáját. Michael valószínüleg a legintelligensebb ember. Szülei nem tartják véletlennek ezt. Az ő IQ-juk is 150 feletti, és igen jómódúak, rendkívül ingergazdag környezetet tudtak biztosítani gyermeküknek. A legismertebb csodagyerek Mozart, aki első szimfóniáit nyolcévesen komponálta, és évekkel azelőtt már Európa királyi házaiban zongorázott. Számos maradandó zeneművet alkotott. Gyarmathy É.

36 Christian Heinrich Heinekin kevésbé volt szerencsés. Korabeli beszámolók szerint néhány órával születése után beszélt, 3 éves korában latint, franciát, történelmet és földrajzot tanult, és megjósolta saját 4 éves kori halálát. Gyarmathy É.

37 Az amerikai William James Sidis 1898-ban született. Ambiciózus szülei hitték, hogy zsenit tudnak nevelni belőle. A Sidis házaspár, Boris és Sarah, orosz emigráns volt. Hazájukban nem volt lehetőségük a tanulásra. Amerikában kitüntetéssel végezték el iskoláikat. Boris pszichológus lett, Sarah a századforduló azon kevés asszonyainak egyike lett, akik orvosi diplomát szereztek. Fiúknak hihetetlenül ingergazdag környezetet biztosítottak. A gyermek hat hónapon belül megtanult beszélni, hatéves korára elsajátított hét nyelvet, és anatómiai értekezést írt. Nyolcévesen előadást tartott a Harvard Egyetemen a négydimenziós testekről. De ez volt a vég kezdete. Tizenéves korában valahogy irányt tévesztett. Felhagyott a magasabb szintű szellemi tevékenységekkel. Szenvedélyes villamosjegy gyűjtő lett.

38 Igen gyakori, hogy a csodagyerekek tizenéves korban nem tudják felvenni a versenyt az egyenletesebben, és ezáltal esetleg harmonikusabban fejlődő tehetséges fiatalokkal. A tizenéves kor vízválasztó. Gyarmathy É.

39 Általános jellemző az egyenetlen fejlődés Pl. biológia kor: 6 év olvasási (szövegértés) kor 9 év matematikai kapacitás 12 évnek felel meg

40 Néhány korai jel Igen korán kezdik el nézegetni a leporellók képei Igen korán elvárják az esti mesét Igen korán felfedezik a képek és szavak közötti kapcsolatot Igen korán próbálkoznak az olvasással hangokkal, számokkal stb.

41 A tehetséges gyermek (Kate Distin, 2006) Az adott életkori csoport kisebbségét alkotják. Sokkal agilisabbak társaiknál, határozott vágyuk irányul tudásra és megértésre. Nyelvi, logikai képességük, humorérzékük meghaladja az adott életkor teljesítményét. Határozott véleményük van amit nem félnek a felnőttek tudomására hozni. Mindezen vonások alapvetően meghatározzák a szüleikhez, tanáraikhoz és kortársaikhoz való viszonyukat.

42 Gyakran perfekcionisták, félnek a kudarctól, gyakran összekeverik saját értéküket saját teljesítményükkel Fontos szülői feladat e két fogalom korai különválasztása: nem az a jó gyerek, aki jól csinál valamit; segíteni a gyerekeket abban, hogy személyes céljaik és teljesítményük reálisak legyenek.

43 Tehetséges gyerekek gyakran törekednek arra, hogy intellektuálisan ragadják meg az adott helyzetet, mielőtt azt érzelmileg megértették volna. Gyakran másnak érzik magukat kortársaiktól, s ez igen megnehezíti szociális kapcsolataikat: vagy saját csoportjukat részesítik előnyben, vagy az intellektuálisan hasonló szintű társaikat, beleértve a felnőtteket is. A tehetséges gyerekek segítésének kiindulópontja megkísérelni úgy látni a világot, ahogyan ők látják. De szükségük van arra is, hogy is normálisak érezzék: ők és családjaik

44 Tehetséges gyerekek közös tulajdonsága a koraérettség, s mivel eltérő képességeik vannak, egyéni bánásmód szükséges képességeik kibontakoztatásához: 1. Ön-megértés: a tehetség, motiváció, iskolai és karrier célok integrációja. 2. Kompetencia célok, melyek a kiemelkedő, mesteri (szakértő) tudásra irányulnak. 3. Magas iskolai, művészeti, technikai vagy személyes-szociális tudás; továbbá kiterjedt deklaratív tudás az adott tehetség-területen a kiemelkedő szakértő tudásért. 4. Procedurális problémamegoldás, érvelés, megküzdő képesség 5. Önszabályozó és metakognitív képességek. 6. Pozitív kapcsolat kortársakkal, szociális adaptivitás. 7. Kreatív teljesítmény, amely a szakértő tudás eredménye. (Sternberg, R.J. - Davidson,J.A Conceptions of Giftedness, 72. old.)

45 V. Intelligencia kreativitás tehetség - gyakorlás

46 Tehetség és szorgalom Tehetség Szorgalom

47 A tehetség és gyakorlás A nagy gyakorlás szerepe : Egészek gyakorlása, ismétlés szerepe, érzelmi azonosulás A motiválás alapvető óra gyakorlás Azaz 10 év előkészület Ericsson: a szakértő kibontakozás fázisai A mentorok szerepe Pléh Csaba

48 A tehetség és s a korai gyakorlás: óra kell a bármiben kiváláshoz A mentorok szerepe: igen fontos a mester

49 VI. A tehetség ritkán (sohasem?) univerzális

50 A befelé forduló, sötét gondolatoktól gyakran szenvedő, egyre komorabb képeket festő Goya ( ) élete utolsó évtizedeiben teljes magányban élt, melyhez nagyban hozzájárult az 1792-ben kialakult süketsége is.

51 Erdős Pál matematikus 1935-ben találkozott először a szovjet éra minden bizonnyal legtehetségesebb tudósával, Lev Davidovics Landauval. A kiváló matematikus és fizikus a következőket mondta neki: Wir, matematiker sind alle ein bischen Meschsugge. (Mi matematikusok mindnyájan egy kicsit bolondok vagyunk.) Erdős, aki akkor már Paul volt, amikor Amerikában utazgatott (nem volt állandó lakhelye), séta közben gyakran fölmászott a kerítésre, a falra, a házakra. Niels Bohr Londonban arról volt ismert a rendőrök körében, hogy Nobel-díjasként szívesen mászott föl a villámhárítókon a háztetőkre. Valószínűleg miként Robert Musil írta Bohr is és Erdős is meg akarta tudni, milyen a világ vertikálisan nézve.

52 A zsenialitás ellentmondásait Niels Bohr ragadta meg sajátos módon. A zseniális kvantumfizikus a múlt század ötvenes éveinek végén két kiváló fizikus, Werner Heisenberg és Wolfgang Pauli előadása után megjegyezte: Mindnyájan egyetértünk abban, hogy az ön elmélete őrült. Abban a kérdésben azonban nem értünk egyet, elég őrült-e ahhoz, hogy esélye legyen arra, hogy igaz legyen. Véleményem szerint ebből a szempontból nem elég őrült.

53 A tehetség sohasem univerzális Számos területen lemaradhatnak kortársaiktól (pl. dyslexia, Asperger szindróma). Ők érzelmeiket és szociális képességeiket illetően éretlenebbek kortársaiknál Dyslexia: John Lennon, Helen Keller, George Patton, Norman Rockefeller, J. Seward Johnson, Woodrow Wilson, Albert Einstein (Ludwig 1995, p. 233). ADHD: kiemelkedően kreatív gyerekek akár fele is lehet figyelemzavaros, hiperaktív Healy (2005) Elfedi-e a tehetség a háttérben lévő problémát, vagy a probléma fedi el a tehetséget?

54 zsenialitás Coplan, 2003 jól funkcionáló autizmus Asperger szindróma súlyos atipikusság pervazív fejlődési zavar közepes enyhe autizmus + mentális retardáció mentális retardáció atipikus vonásokkal mentális retardáció

55 Gyakran a szülői ambíció komoly károkat okoz. A gyermek igényeit semmibe vevő teljesítménynyomás semmilyen gyermeknek, még a csodagyereknek sem tesz jót. A szülőknek esetleg fontosabb a csoda, mint a gyerek, és ezzel legalább annyi kárt okozhatnak, mint azzal, ha nem biztosítanak megfelelő környezetet a kiemelkedő adottságokkal rendelkező gyermek fejlődéséhez. Az önértékelési zavarok, a frusztráció, a meg nem felelés érzése a kiemelkedő képességűek között nagyobb arányban jelenik meg, mint a gyengébbeknél. Ezek az érzések gyakran vezetnek súlyos lelki és személyiségbeli zavarokhoz. A hírek általában azokról szólnak, ahol a "csoda" működött. Azokról, akiket csodagyerekké akartak erőszakolni, esetleg csak a kórlapokban, zárójelentésekben olvashatunk. Gyarmathy Éva: Csodagyerekek és a tehetség

56 Tehetséges fiatalok lehetséges problémái (Mendaglio & Peterson, 2007) az extrém érzékenységből, fejlődési egyenetlenségből származó zavarok depresszió szorongás alulteljesítés szociális nehézségek (izoláció, agresszió) drog abúzus zavaró életeseményekhez köthető alkalmazkodási problémák

57 VII. Tehetséggondozás

58 A tehetséggondozás útjai - gyorsítás, s, léptetés (egy tanév alatt több tanév anyagát végzik el) - elkülönítés, szegregáci ció (a tehetségesek külön iskolában tanulnak) - gazdagítás, s, dúsítás (a tehetséges gyerekek normál iskolai oktatásban tanulnak). (A tanulás bizonyos idejében differenciált, különleges tehetséggondozásban részesülnek az iskolában vagy az iskolán kívüli tehetséggondozó intézményekben, központokban).

59 TEHETSÉGFEJLESZTŐ KOMPLEX PROGRAM A BUDAPESTI BALASSI BÁLINT NYOLCÉVFOLYAMOS GIMNÁZIUMBAN - Ez egy olyan komplex, a képzési idő teljes egészét átfogó rendszert jelent, amelyben az egyes elemek egymással organikus kapcsolatban vannak, és nem csak a meglévő képességek magas szintű edzésére szorítkozik, hanem a személyiség folyamatos vizsgálatával egy jól meghatározott értékrendnek megfelelő személyiségformálást is megvalósít. -A rendszernégy alrendszerre tagolható: 1. a lineáris, dúsított tantervek 2. a csoportos és egyéni differenciálás 3. a délutáni foglalkozások 4. a záróvizsgák. - Ezeket a területeket átfogja egy ötödik, az ún. hatásvizsgálat. Balogh L.

60 A lineáris, dúsított tantervek - A képzési rendszer vázát megadó tanterveket a tantestület meghatározó csoportjai a pedagógiai programban megfogalmazott célok sikeres megvalósíthatósága érdekében saját fejlesztéssel dolgozták ki. - A nyolc éven át tartó iskolai ciklus önmagában hordozza annak fokozott lehetőségét, hogy a tanulási tartalmakat egységes rendszerré formálják. Tanterveinkben a linearitás az egyes tantárgyakon belül és azok között is fontos jelentőséggel bír. - A tantervek lineáris felépítése szoros kapcsolatban van azok dúsítottságával. A tananyag dúsításával a regulárisnál mélyebb és átfogóbb tanulási tapasztalatokról gondoskodnak. Balogh L.

61 Csoportos és egyéni differenciálás - A tanulók képességeinek különbözősége miatt évfolyamonként és tantárgyanként megszervezett felmérések alapján ún. emelt, illetve normál csoportokba osztjuk őket. - Ennek megfelelően természetesen a tantervek dúsítása is két szinten jelenik meg. A csoportok természetesen átjárhatók, azaz az összehangolt tantervek miatt indokolt esetben a tanulók bármikor átkerülhetnek egyik csoportból a másikba. - A differenciálás következő szintjét a rendszeres délutáni foglalkozások (lásd: még később) közé beiktatott szakkörök jelentik. Ezekbe a csoportokba (8-10 tanuló) már csak azok a tanulók kerülhetnek be, akik az adott tantárgyból kiemelkedő teljesítményt tudnak nyújtani. (felsőfokú tanulmányok megalapozása, mentori jellegű foglalkozások) Balogh L.

62 A délutáni foglalkozások - A differenciálási lehetőségek egyik sajátos kihasználási módját jelenti az ún. rendszeres délutáni foglalkozások köre. Ezeknek a foglalkozásoknak több funkciója is van. - Egyrészt erősíteni kívánják a diákok és az iskola kötődését azzal is, hogy a tanulók szabadidejében lehetőséget biztosítunk az iskolán belül arra, hogy speciális képességeiket fejlesszék. (Kerámiázás és a rajz, szövés-fonás, bélyeggyűjtés, különböző szakági sporttevékenység.). - Másrészt a dúsítás további lehetőségeit kihasználva játékos, illetve kötetlenebb formában kapcsolódnak e foglalkozások a délelőtti órák tananyagához. (Idegen nyelvi, könyvtárhasználati, verseny- és felvételi előkészítő foglalkozások stb.) - Minden tanév elején a hagyományoknak megfelelően, valamint a tanulók igényeinek felmérése alapján alakítjuk ki azt a kínálatot, amit a tanulók számára meghirdetünk. A tanulók ezekből a foglalkozásokból (évenként 25-30) szabadon választanak. Balogh L.

63 Záróvizsgák - Ezekre akkor kerül sor, amikor logikailag, vagy technikailag indokoltnak látják a tantárgyakon belül egyes anyagrészek lezárását. Tanévenként két-három ilyen záróvizsgára kerül sor. - A záróvizsgák rendszerének is több funkciója van. - A tanulók már a tanév elején megkapják azokat a témaköröket, amelyek a vizsgán szerepelni fognak. Ennek következtében a vizsgára való felkészülés az adott tanévben folyamatosan történik. -A vizsgák lebonyolítása és hangulata kezdetben még kötetlenebb formát ölt, azonban az idő múlásával egyre inkább hasonlít az érettségi vizsgához. - A vizsgákra vonatkozóan az egyes tantárgyakhoz állandó követelményrendszer tartozik. - A záróvizsgák összefoglaló jelentősége abban áll, hogy a tanár-diák együttműködés hatékonyságát nagy biztonsággal tükrözi. Balogh L.

64 A tanárok - mentorok intelligensek, jól informáltak, széles érdeklődési körrel rendelkeznek, szorgalmasak, teljesítményorientáltak, jó szervezők, munkájukban lelkesek, humorérzékkel rendelkeznek, rugalmasak, megértők, elfogadók, motiválják a gyerekeket, komolyan veszik a gyerek kérdéseit, javaslatait, a kutatási eredmények naprakész ismerete jellemzi őket. 64

65 A tehetséges tanár profilja Személyes jellemvonások Professzionális jellemvonások feltétel - intellektuális képességek, - interperszonális képességek, - sikerorientáltság, - stabil személyiség, - intellektuális kíváncsiság, - szervezésre való képesség, - vezetésre való képesség. - tárgyi tudás, - az információ kezelésének képessége - tanítási képességek, - jártasság a diagnosztikában, - programok tanításában való jártasság, - programfejlesztési képességek, - programvezetői képességek.

IV. évfolyam 2012/1. Matematika-módszertani kiadvány TARTALOM:

IV. évfolyam 2012/1. Matematika-módszertani kiadvány TARTALOM: IV. évfolyam 2012/1. Matematika-módszertani kiadvány TARTALOM: SZÁMVETÉS 2011-RŐL A 2012/1. számot tervezve a közoktatás, valamint a Műszaki Kiadó 2011. esztendei számottevő eseményeire kellett visszatekintenünk.

Részletesebben

A pedagógusok, szülők együttműködése és a kollégiumok szerepe a tehetségfejlesztésben

A pedagógusok, szülők együttműködése és a kollégiumok szerepe a tehetségfejlesztésben A pedagógusok, szülők együttműködése és a kollégiumok szerepe a tehetségfejlesztésben GÉNIUSZ KÖNYVEK A Géniusz Könyvtárat a Magyar Tehetségsegítő Szervezetek Szövetsége által koordinált Magyar Géniusz

Részletesebben

GYARMATHY ÉVA. Tanulási zavarokkal küzdô tehetséges gyerekek azonosítása

GYARMATHY ÉVA. Tanulási zavarokkal küzdô tehetséges gyerekek azonosítása GYARMATHY ÉVA Tanulási zavarokkal küzdô tehetséges gyerekek azonosítása Bevezetés Doktori disszertáció 1996 2. old. Bevezetés Tartalomjegyzék 1 Elméleti háttér...1 2 Bevezetés...1 3 Láthatatlan tehetség...1

Részletesebben

TEHETSÉGGONDOZÓ STRATÉGIA ÉS PROTOKOLL A BAKONYI TISZK INTÉZMÉNYEIBEN

TEHETSÉGGONDOZÓ STRATÉGIA ÉS PROTOKOLL A BAKONYI TISZK INTÉZMÉNYEIBEN TEHETSÉGGONDOZÓ STRATÉGIA ÉS PROTOKOLL A BAKONYI TISZK INTÉZMÉNYEIBEN 2010. december 15. Tartalomjegyzék 1 A TEHETSÉGGONDOZÁS ÉRTELMEZÉSE...4 1.1 A tehetség probléma körüljárása...4 1.2 Tehetségmodellek...5

Részletesebben

TEHETSE GFEJLESZTE SI TERV

TEHETSE GFEJLESZTE SI TERV TEHETSE GFEJLESZTE SI TERV Szent Benedek Iskolaközpont- 2014. A tehetségfejlesztés irányelvei a tehetségpontként működő Szent Benedek Iskolaközpont számára. Készítette: Arendtné Salacz Nadine. Tartalomjegyzék

Részletesebben

Iskolai tehetséggondozás

Iskolai tehetséggondozás DEBRECENI EGYETEM Balogh László Iskolai tehetséggondozás Lektorálta: Koncz István tanszékvezetô fõiskolai tanár Tartalom ELÕSZÓ... 7 BEVEZETÉS HELYETT: HELYZETJELENTÉS... 9 I. rész: ALAPISMERETEK A TEHETSÉG

Részletesebben

TEHETSÉG AZ ÚJ ÉVEZREDÉRT

TEHETSÉG AZ ÚJ ÉVEZREDÉRT TEHETSÉG AZ ÚJ ÉVEZREDÉRT Az Európai Tehetségtanács (ECHA) 7. konferenciája Debrecen, 2000. augusztus 19-22. Előadáskivonatok Szerkesztette: BALOGH LÁSZLÓ ÉS TÓTH LÁSZLÓ Debrecen, 2000 2 Tartalom Előszó...

Részletesebben

SZAKDOLGOZAT KONRÁDNÉ SONN LÍDIA

SZAKDOLGOZAT KONRÁDNÉ SONN LÍDIA SZAKDOLGOZAT KONRÁDNÉ SONN LÍDIA DEBRECEN 2010 Debreceni Egyetem Informatika Kar Tehetséggondozás Témavezető: Készítette: DR. PAPP ZOLTÁN LAJOS Egyetemi adjunktus KONRÁDNÉ SONN LÍDIA Informatika tanár

Részletesebben

Gyarmathy É. (2002) IQ és tehetség. (IQ and giftedness) Pszichológiai Szemle Könyvtára 5. Akadémiai Kiadó, Budapest. 127-154.

Gyarmathy É. (2002) IQ és tehetség. (IQ and giftedness) Pszichológiai Szemle Könyvtára 5. Akadémiai Kiadó, Budapest. 127-154. Gyarmathy É. (2002) IQ és tehetség. (IQ and giftedness) Pszichológiai Szemle Könyvtára 5. Akadémiai Kiadó, Budapest. 127-154. IQ és tehetség Gyarmathy Éva MTA Pszichológiai Kutatóintézet E-mail: gyarme@mtapi.hu

Részletesebben

III. évfolyam 2011/2. Matematika-módszertani kiadvány TARTALOM:

III. évfolyam 2011/2. Matematika-módszertani kiadvány TARTALOM: III. évfolyam 2011/2. Matematika-módszertani kiadvány TARTALOM: MIT? MIKOR? HOGYAN? Részképességek fejlesztése a matematikaórákon IV....2 AJÁNLÓ Matekfilm sikerek a Hajdu-tankönyvcsaláddal.....4 MIT? MIKOR?

Részletesebben

Mentorálás a tehetséggondozásban

Mentorálás a tehetséggondozásban Mentorálás a tehetséggondozásban GÉNIUSZ KÖNYVEK A Géniusz Könyvtárat a Magyar Tehetségsegítő Szervezetek Szövetsége által koordinált Magyar Géniusz Program, valamint a Tehetséghidak Program keretében

Részletesebben

Kutatók a kiterjesztett tehetségfejlesztésért

Kutatók a kiterjesztett tehetségfejlesztésért Kutatók a kiterjesztett tehetségfejlesztésért ("Nevelési kihívások kezelése a felsőoktatásban" 2.) Szarvas, Pilot konferencia előadásainak szöveghű kiadása Lektorálták: Dr. Borbély Attila Dr. Dávid Imre

Részletesebben

SZENT GERGELY NÉPFŐISKOLA

SZENT GERGELY NÉPFŐISKOLA TEHETSÉGGONDOZÁS SZENT GERGELY NÉPFŐISKOLA Záróvizsga - kidolgozott tételek 1.) A pedagógus kompetenciája a tehetség-ígéret felismerésében, fejlesztésében: diagnózis és prognózis, szempontrendszerek kialakítása

Részletesebben

FOGALOMTÁR A TEHETSÉGPONTOK SZÁMÁRA (ALAPVÁLTOZAT) ÖSSZEÁLLÍTOTTA: dr. Balogh László és dr. Mező Ferenc 2010.FEBRUÁR 8.

FOGALOMTÁR A TEHETSÉGPONTOK SZÁMÁRA (ALAPVÁLTOZAT) ÖSSZEÁLLÍTOTTA: dr. Balogh László és dr. Mező Ferenc 2010.FEBRUÁR 8. FOGALOMTÁR A TEHETSÉGPONTOK SZÁMÁRA (ALAPVÁLTOZAT) ÖSSZEÁLLÍTOTTA: dr. Balogh László és dr. Mező Ferenc 2010.FEBRUÁR 8. Tartalom BEVEZETÉS... 3 FOGALOMTÁR...4 Animációs szolgáltatások... 4 Differenciált

Részletesebben

Fogalomtár a Tehetségpontok számára (alapváltozat)

Fogalomtár a Tehetségpontok számára (alapváltozat) Fogalomtár a Tehetségpontok számára (alapváltozat) összeállította: dr. Balogh László és dr. Mező Ferenc 2010. március 10. Tartalom BEVEZETÉS.........................................................................................

Részletesebben

SZAKMAI AJÁNLÁSOK A NEMZETI TEHETSÉGGONDOZÁS TOVÁBBFEJLESZTÉSÉHEZ MAGYAR GÉNIUSZ PROGRAM MAGYAR TEHETSÉGSEGÍTŐ SZERVEZETEK SZÖVETSÉGE

SZAKMAI AJÁNLÁSOK A NEMZETI TEHETSÉGGONDOZÁS TOVÁBBFEJLESZTÉSÉHEZ MAGYAR GÉNIUSZ PROGRAM MAGYAR TEHETSÉGSEGÍTŐ SZERVEZETEK SZÖVETSÉGE SZAKMAI AJÁNLÁSOK A NEMZETI TEHETSÉGGONDOZÁS TOVÁBBFEJLESZTÉSÉHEZ MAGYAR GÉNIUSZ PROGRAM MAGYAR TEHETSÉGSEGÍTŐ SZERVEZETEK SZÖVETSÉGE NEVELÉSI TANÁCSADÓK EGYESÜLETE 2012 1 A DOKUMENTUM A MAGYAR TEHETSÉGSEGÍTŐ

Részletesebben

A ZENEI TEHETSÉG FEJLŐDÉSÉT ÉS KIBONTAKOZÁSÁT BEFOLYÁSOLÓ TÉNYEZŐK VIZSGÁLATA

A ZENEI TEHETSÉG FEJLŐDÉSÉT ÉS KIBONTAKOZÁSÁT BEFOLYÁSOLÓ TÉNYEZŐK VIZSGÁLATA A ZENEI TEHETSÉG FEJLŐDÉSÉT ÉS KIBONTAKOZÁSÁT BEFOLYÁSOLÓ TÉNYEZŐK VIZSGÁLATA Értekezés a doktori (Ph.D.) fokozat megszerzése érdekében a pszichológia tudományágban Írta: Rózsa Lászlóné Szabó Dóra okleveles

Részletesebben

Kreativitás és a beilleszkedési zavarok

Kreativitás és a beilleszkedési zavarok Gyarmathy É. (2011) Kreativitás és beilleszkedési zavarok. szerk. Münnich Ákos: A kreativitás többszempontú vizsgálata. Debreceni Egyetem, Didakt Kiadó, Debrecen. 13-45. Kreativitás és a beilleszkedési

Részletesebben

TEHETSÉG. XXI. évfolyam 2013/1. szám. A Magyar Tehetséggondozó Társaság kiadványa. A tartalomból:

TEHETSÉG. XXI. évfolyam 2013/1. szám. A Magyar Tehetséggondozó Társaság kiadványa. A tartalomból: XXI. évfolyam 2013/1. szám TEHETSÉG A Magyar Tehetséggondozó Társaság kiadványa A tartalomból: A mentori programokat a tehetségeseket tanító pedagógusok sokszor ellenérzéssel fogadják. (Dr. Tóth László:

Részletesebben

1. A tehetséggondozás és a kooperatív tanulás kapcsolata

1. A tehetséggondozás és a kooperatív tanulás kapcsolata 1. A tehetséggondozás és a kooperatív tanulás kapcsolata Széles körben ismert tény, hogy a kooperatív tanulás kidolgozóinak célja a heterogén összetételű osztályok különböző szükségletű tanulóinak hatékony,

Részletesebben

Tudásmenedzsment és tehetséggondozás a középiskolában

Tudásmenedzsment és tehetséggondozás a középiskolában Dr. Vofkori László Tudásmenedzsment és tehetséggondozás a középiskolában Naponta halljuk, hogy tudástársadalomban élünk, ahol az információnak igen jelentős szerepe van. Az információs kor (és kór) trendvonalában

Részletesebben

Dr. Tóth László. A tehetségfejlesztés kisenciklopédiája

Dr. Tóth László. A tehetségfejlesztés kisenciklopédiája Dr. Tóth László A tehetségfejlesztés kisenciklopédiája Pedellus Tankönyvkiadó Debrecen, 2003 A kötet megjelenését a Magyar Tehetséggondozó Társaság támogatta. Lektorálta: DR. BALOGH LÁSZLÓ tanszékvezetõ

Részletesebben

Kossuth Lajos Tudományegyetem Pedagógiai-Pszichológiai Tanszék ÚTMUTATÓ. Sorozatszerkesztő: Balogh László és Tóth László

Kossuth Lajos Tudományegyetem Pedagógiai-Pszichológiai Tanszék ÚTMUTATÓ. Sorozatszerkesztő: Balogh László és Tóth László Kossuth Lajos Tudományegyetem Pedagógiai-Pszichológiai Tanszék ÚTMUTATÓ a tanárszakos hallgatók iskolai pszichológiai gyakorlataihoz Sorozatszerkesztő: Balogh László és Tóth László DIFFERENCIÁLÁS A TANULÁSSZERVEZÉSBEN

Részletesebben

A MATEMATIKAI KÉPESSÉG ÖSSZETEVŐINEK VIZSGÁLATA ÉS KAPCSOLATA AZ INTELLIGENCIÁVAL

A MATEMATIKAI KÉPESSÉG ÖSSZETEVŐINEK VIZSGÁLATA ÉS KAPCSOLATA AZ INTELLIGENCIÁVAL MAGYAR PEDAGÓGIA 103. évf. 2. szám 229 261. (2003) A MATEMATIKAI KÉPESSÉG ÖSSZETEVŐINEK VIZSGÁLATA ÉS KAPCSOLATA AZ INTELLIGENCIÁVAL Vincze Szilvia Debreceni Egyetem, Gazdaságelemzési és Statisztika Tanszék

Részletesebben

Jó Tehetségsegítő Programok- Vikár Sándor Zeneiskola és AMI 1. A programalkotás körülményei A zeneoktatás a közoktatási rendszer része.

Jó Tehetségsegítő Programok- Vikár Sándor Zeneiskola és AMI 1. A programalkotás körülményei A zeneoktatás a közoktatási rendszer része. Jó Tehetségsegítő Programok- Vikár Sándor Zeneiskola és AMI 1. A programalkotás körülményei A zeneoktatás a közoktatási rendszer része. A művészeti nevelés a közoktatásban két részre oszlik. Egyrészt az

Részletesebben

TARTALOMJEGYZÉK TARTALOMJEGYZÉK

TARTALOMJEGYZÉK TARTALOMJEGYZÉK TARTALOMJEGYZÉK TARTALOMJEGYZÉK Tartalomjegyzék 2. oldal Előszó: Iskolánk arculata 4. oldal 1. Az iskolában folyó nevelő-oktató munka pedagógiai alapelvei, céljai, feladatai, eljárásai, eszközei 6. oldal

Részletesebben

Megjelent:Tehetség 2004.1-4. A tehetségek leírása, felfedezése, gondozása

Megjelent:Tehetség 2004.1-4. A tehetségek leírása, felfedezése, gondozása Megjelent:Tehetség 2004.1-4. A tehetségek leírása, felfedezése, gondozása Dr. Heimann Ilona A szerző az ELTE Pedagógiai és Pszichológiai Karának docense, a Magyar Tehetséggondozó Társaság választmányi

Részletesebben

A tehetséggondozó szolgáltatásokhoz történő hozzáférés pszichológiai és szociológiai tényezői

A tehetséggondozó szolgáltatásokhoz történő hozzáférés pszichológiai és szociológiai tényezői A tehetséggondozó szolgáltatásokhoz történő hozzáférés pszichológiai és szociológiai tényezői Kutatási beszámoló Kutatásvezető: Páskuné Kiss Judit 2013 A kutatás az Emberi Erőforrás Minisztériuma megbízásából

Részletesebben

Tehetséggondozás a Miskolci Rendészeti Szakközépiskola képzési rendszerében

Tehetséggondozás a Miskolci Rendészeti Szakközépiskola képzési rendszerében Tehetséggondozás a Miskolci Rendészeti Szakközépiskola képzési rendszerében Módszertani kézikönyv Összeállította és szerkesztette: Sarka Ferenc okleveles pedagógia szakos előadó Lektorálta: Dr. Balogh

Részletesebben

Tehetség és tehetséggondozás a 21. század elején Magyarországon

Tehetség és tehetséggondozás a 21. század elején Magyarországon Tehetség és tehetséggondozás a 21. század elején Magyarországon Gyarmathy Éva * A 20. század elején a tehetséggondozás fellegvárának is tekinthető volt Magyarország, mind megoldásaiban, mind eredményeiben.

Részletesebben