Dr. László Zsuzsa Klinikai szakpszichológus Viselkedésterapeuta. Fimota Központ 1062 Budapest Bajza utca 68. T:

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Dr. László Zsuzsa Klinikai szakpszichológus Viselkedésterapeuta. Fimota Központ 1062 Budapest Bajza utca 68. T: 30 92 10 352 www.fimota."

Átírás

1 Gyermekkori hiperaktivitás és magatartászavarok diagnosztikája Dr. László Zsuzsa Klinikai szakpszichológus Viselkedésterapeuta Fimota Központ 1062 Budapest Bajza utca 68. T:

2 Mi a fimotaság (ADHD)? biológiai probléma viselkedésneurológiai zavar viselkedés-szabályozás zavara A tünetek számossága és súlyossága az élet folyamán nem változik, de életkortól és élethelyzettıl függıen másképp manifesztálódik. (Goldstein)

3 ADHD általános jellemzıi Hiperaktivitás Figyelemzavar Impulzivitás Tanulászavar Krónikus Pervazív Fontos: pusztán ezeknek a viselkedési formáknak a jelenléte nem jelenti azt, hogy a gyerek fimota!!!

4 Az ADHD, mint fejlıdési zavar (Barkley, 1995) Már korai életkorban megjelenik Tisztán elkülöníthetı a nem fimota gyerekek viselkedésétıl A gyerek nem képes az életkorának megfelelıen viselkedni Nem számol a környezeti és a szociális következményekkel Sokféle helyzetben megtörténik (de nem szükségszerint mindegyikben) Agyi funkciókkal hozható kapcsolatba

5 Hangulati jellemzık ADHD-ra jellemzı a hangulatszabályozás zavara az indulatszabályozás zavara Társuló hangulatzavarok depresszió, szorongás Bipoláris zavar, És a felsoroltak kombinációja Az ingerlékenység, harag, lázadás, dühkitörés, zsémbesség, ellenállás vagy agresszív viselkedés, a hangulatzavar tünete is lehet.

6 Diagnosztikai kritériumok A viselkedésszervezıdés nem felel meg a gyerek életkorának és értelmi képességeinek Kizárható az érzékszervi, fizikai, hormonális probléma Több ember is tapasztal hasonló problémát a gyerek viselkedésében A gyerek viselkedése és hangulata változó Nem köthetı egy helyzethez vagy emberhez 4-5 éves kortól már a gyerek is le tudja írni a feszültségét, nyugtalanságát, figyelemzavarát

7 Hiperaktivitással vagy nélküle Hiperaktivitással sokszor könnyebb diagnosztizálni: A figyelmetlen típus gyakran van félrediagnosztizálva: Folyamatosan mozog Nem tud ülve maradni Gyenge az impulzus kontrollja Gyakrabban vannak indulatkitörései, mint a társainak Lehetnek visszahúzódokvagy álmodozók (úgy tünik többen vannak a lányok) Lehet gyenge a tanulmányi eredményük Együtt járhat a speciális tanulási nehézséggel Mutatkozhat kifejezett szorongás és szégyenlısség

8 ADHD vs. ADD Mindig mozog és impulzív Elsıdleges zavar: a vis.gátlás Szociális problémák: az asszertivitás és az impulzivitás miatt Extroverzió és externáló vis. (ODD, CD, agresszivitás) Jól reagál a Methylphenidera (katekolamin visszavétel) Zavar: a striátumban A fronto-striátális kör érintett DAT1 gén polimorfizmusa (a striátumhoz köthetı, a mph. is itt hat) Lassú A munkamemória és a hallás a passzivitás, visszahúzódás miatt Introvertált, internizáló vis. (Depresszió, izoláció, LD) Amphetaminra reagálnak (katekolamin kibocsátás) A prefrontális kéregben A fronto-parietális kör DRD4 gén (csak a prefrontális kéregben van receptora)

9 Diagnosztikai kézikönyvek DSM-IV: Hiperaktív, impulzív (10%) Figyelemzavaros (30-40%) Kevert (50-60%) Szorongás, depresszió is társulhat BNO-10: Hiperkinetikus zavar (csak a kevert típus) Nem engedi az altípusokat A szorongás és a hangulatzavar fölülírja a hiperkinetikus zavar dg-t

10 Differenciál diagnózis Depresszió Szorongás Hallási probléma Látási probléma Görcs betegségek Opponáló zavar Antiszociális magatartás Autizmus Szervezetlen család Szociálizálatlanság Tanulászavar Nevelési probléma Drog használat Gyógyszer mellékhatás Ólommérgezés Traumán átesett gyerek Karakterében nehéz gyerek Viselkedéshiányos gyerek

11 Komorbiditás Társult probléma (44%) Két társult probléma (1/3) ODD (1/3 fiúknál) CD (¼ fiúknál) Szorongás, depresszió (1/4) Bipoláris zavar nem tisztázott Tourette szindróma ritka, de a T-el gyakran együtt jár az ADHD LD (22%) APD- általános probléma

12 A diagnózis menete: 1. A szülı problémaleírása 2. Szülıi kérdıívek kitöltése 3. A pedagógus, az intézmény problémaleírása 4. Más intézmények, szakemberek által adott szakvélemény, 5. A gyerek problémaleírása 6. A gyerek megfigyelése 7. A gyerek vizsgálata, tesztelése 8. Összefoglalás, terápiás terv készítés 9. Az eredmények megbeszélése a gyerekkel, szülıvel, pedagógussal

13 Megfigyelés Páros helyzetben és ha folyamatos figyelmet visszajelzést kap, akkor problémamentes Szövegpaneleket ismétel (parrotizmus) A verbális ismeret nem szervezi a viselkedést Nem vagy nehezen vált szempontot (életkorához és értelmi képességéhez képest éretlen) Érzelmileg éretlen, környezetének kiszolgáltatott Praktikusan ügyes, önálló, magabiztos

14 Tesztek IQ, HAWIK, (magasabb VQ mint PQ, 4+, 7-) Folyamatos figyelem fenntartás, figyelem pattogás, Impulzivitás, Beszédmegértés, Észlelési zavarok Stroop Hanoi torony Wisconsin kártya osztályozás Ismert figurák párosítása Útvesztık

15 Az ADHD gyakorisága Az iskolás koruak 3% -a mutatja a ADHD összes tünetét 5-10% mutat részleges tüneteket az iskolás korúaknak 5-20%-a átmeneti tüneteket mutat A fiúknál 3-6-szor gyakoribb az ADHD, mint a lányoknál Az adolescens lányok 3.4 %-nál mutatható ki ADHD Az adolescens fiúk 7.3 %-nál mutatható ki ADHD

16 Az ADHD etiológiája Az ok még ismeretlen, sok az egymásnak ellentmondó kutatási eredmény Erıs bizonyítékok szólnak a genetikai háttér mellett Egyik teória szerint: a katekolamin diszfunkció vagy egyensúlyzavar áll a háttérben Csökkent a dopamin és/vagy a norepinefrin felvétel az agyban A stimulánsokra adott pozítív válasz is ezt az elméletet támasztja alá Egereknél a szerotonin hiányt találták lényeges faktornak

17 Az ADHD genetikai kapcsolatai Iker vizsgálatok (Stevenson, Levy et al, and Sherman et al)az átlagos örökölhetıségi faktor.80 Ha az egyik szülı ADHD-s akkor 57%-os valószínőséggel lesz az utód is ADHD-s (Biederman et al) Dopamin gének DA transporter gén (DAT1) Dopamin receptor gén(drd4), pont mutáció és hétszeres allél ismétlıdés valószínüsíthetı

18 Agyvizsgáló eljárások erdményei A tünetek hasonlóak a fimotaság és a frontális lebeny vagy a prefrontális kéreg sérülésekor MRI-n a fimotáknál: Kisebb a jobb oldali elülsı frontális kéreg Abnormálisfejlıdés a frontális és a striátális régióban Szignifikánsan kisebb a corpus callosum Kisebb a nucleus caudatus Csökkent kommunikáció és az információ áramlás a két félteke között

19 DRD4 DRD4 a legvalószínőbb közremőködı DRD4 a post-synaptikus érzékenységre hat, a prefrontális and frontal cortexben A cortexnek ez a területe befolyásolja a végrehajtó funkciókat és a figyelmet Az agy többi területérıl érkezı információt egyesíti Megfontolja a lehetségséges következményeket és a kapcsolódó viselkedéseket Fékezi (gátolja) az impulzív reakciókat Indítja környezetnek megfelelı viselkedést

20 ADHD és a csökkent végrehajtó funkciók Dopaminnak és az Epinephrinnek a fronto-corticális információs folyamat gátlásának szabályozásában, a kognitív funkciók mőködésében van fontos szerepük: A viselkedés, a hangulat és a válaszadás önszabályozása Az idıben zajló viselkedés tervezésének/és szervezése A jıvıre irányuló viselkedés irányítása A szociális hatékonyság és alkalmazkodó képesség A munkamemória: figyelemfenntartás és feladatra koncentrálás

21 ADHD kimenet ADHD tünetek súlyosságban és számosságban nem változnak, de van aki megtanul élni velük és gyakorlatilag problémamentesnek tekinthetı A kezeletlen esetek felnıttkorban hasonló problémákkal küzdenek, mint gyerekkorban és felnıttként folyamatos kezelésre szorulnak Sokaknál más tünetek is vannak (tanulási nehézség, ODD, depresszió és magatartászavar. Kezelés nélkül: Antiszociális, deviáns viselkedés Magas válási arány, vándorlás, erıszak, bebörtönzés, kórházba kerülés

22 Externizáló agresszió Antiszociális és deviáns viselkedés Kapcsolati zavarok Bandázás, bulizás Vándorlás Törvénnyel ütközés Institualizáció Hozzávetılegesen 25%-nál alakul ki antiszociális viselkedésmintázat

23 Internalizáló agresszió Önromboló viselkedés Kapcsolati zavarok Pszichoszomatizálás Hangulatzavarok Elzárkózás Öngyilkosság Élvezeti szerek használata (alkohol, drog) Institualizáció

24 ADHD kimenet A tanulók 32-40% kimarad az iskolából 5%-uk szerez egyetemi végzettséget, szemben a kortársaikkal, ahol 40% az arány 50-70% -nak nincs barátja 70-80% alul tejesít a munkában Nagyobb valószínőséggel fordul elı náluk tinédzser terhesség és nemi betegség Nagyobb az alkohol és drog abúzus veszélye, ha nem szednek gyógyszert Nagyobb valószínőséggel fordulnak elı érzelmi, szociális, tanulmányi és családi nehézségek,

25 Jó prognózis A magasabb intellektuális képesség és a jobb iskolai teljesítmény A súlyos viselkedési és kapcsolati problémák hiánya gyerekkorban, különösen 10 éves kor alatt Baráti kapcsolatok, szociális érzékenység

26 Híres fimoták Winston Churchill Florence Nightingale Charles Darwin (Armstrong, 1996) Thomas Edison Pablo Picasso Friedreich Nietzsche Albert Einstein Petıfi Sándor

27 Köszönöm a figyelmet!

Hiperkinetikus zavar, tanulási nehézségek és viselkedési problémák. Dr. Farkas Margit. Vadaskert Kórház és Szakambulancia, Budapest

Hiperkinetikus zavar, tanulási nehézségek és viselkedési problémák. Dr. Farkas Margit. Vadaskert Kórház és Szakambulancia, Budapest Hiperkinetikus zavar, tanulási nehézségek és viselkedési problémák Dr. Farkas Margit Vadaskert Kórház és Szakambulancia, Budapest A szerző áttekinti a gyermekkori hiperaktivitás-figyelemzavar, tanulási

Részletesebben

A hiperaktivitás és figyelemzavar tünetegyüttes képének alakulása a különböző életkorokban. A beavatkozás lehetőségei.

A hiperaktivitás és figyelemzavar tünetegyüttes képének alakulása a különböző életkorokban. A beavatkozás lehetőségei. A hiperaktivitás és figyelemzavar tünetegyüttes képének alakulása a különböző életkorokban. A beavatkozás lehetőségei. Dr. Csiky Miklós, gyermekpszichiáter, ADHDoki, MRE-Bethesda Gyermekkórháza, Svábhegyi

Részletesebben

Doktori (PhD) értekezés

Doktori (PhD) értekezés Doktori (PhD) értekezés A hiperaktivitás háttértényezıinek vizsgálata alsó tagozatos tanulóknál Benyák Anikó Debreceni Egyetem BTK 2007 A HIPERAKTIVITÁS HÁTTÉRTÉNYEZİINEK VIZSGÁLATA ALSÓ TAGOZATOS TANULÓKNÁL

Részletesebben

AUTIZMUSSPEKTRUM-ZAVAR

AUTIZMUSSPEKTRUM-ZAVAR AUTIZMUSSPEKTRUM-ZAVAR AZONOSÍTÁS, MEGÉRTÉS, BEAVATKOZÁS Az Autism Europe hivatalos kiadványa AUTISM EUROPE aisbl AUTIZMUSSPEKTRUM-ZAVAR AZONOSÍTÁS, MEGÉRTÉS, BEAVATKOZÁS Az Autism Europe hivatalos kiadványa

Részletesebben

01. rész. Egyéb pszichés fejlődési zavarral küzdő gyermekek, tanulók komplex vizsgálatának diagnosztikus protokollja Figyelemzavar és hiperaktivitás

01. rész. Egyéb pszichés fejlődési zavarral küzdő gyermekek, tanulók komplex vizsgálatának diagnosztikus protokollja Figyelemzavar és hiperaktivitás 01. rész Szabó Csilla Vámos Éva Egyéb pszichés fejlődési zavarral küzdő gyermekek, tanulók komplex vizsgálatának diagnosztikus protokollja Figyelemzavar és hiperaktivitás Készült a Koncepció kialakítása

Részletesebben

GYERMEKPSZICHIÁTRIAI ISMERETEK

GYERMEKPSZICHIÁTRIAI ISMERETEK GYERMEKPSZICHIÁTRIAI ISMERETEK SPECIÁLIS SZÜKSÉGLET MEGÁLLAPÍTÁSÁNAK PSZICHIÁTRIAI VONZATAI DR. NAGY PÉTER 2015. JÚNIUS 5. TÁMOP 5.5.7-08/1-2008-0001 Betegjogi, ellátottjogi és gyermekjogi képviselői hálózat

Részletesebben

Mentális retardáció, és tanulási zavarok diagnosztikája. Mentális retardáció. DSM IV. Mentális retardáció. Epidemiológia, gyakoriság

Mentális retardáció, és tanulási zavarok diagnosztikája. Mentális retardáció. DSM IV. Mentális retardáció. Epidemiológia, gyakoriság Mentális retardáció, és tanulási zavarok diagnosztikája Mentális retardáció Mentális retardációnak nevezzük az értelmi fejlődés megrekedését, vagy az életkor átlagától való jelentős elmaradását, mely már

Részletesebben

Hiperaktivitás és figyelemzavar Tájékoztató szülők részére

Hiperaktivitás és figyelemzavar Tájékoztató szülők részére Hiperaktivitás és figyelemzavar Tájékoztató szülők részére Készítette Dr. Farkas Margit Vadaskert Kórház és Szakambulancia, Budapest 1. Aminek nem volna szabad megtörténnie... 2. Mi a hiperaktivitás? 3.

Részletesebben

Míg az epilepszia diagnosztikájában, gyógyszeres

Míg az epilepszia diagnosztikájában, gyógyszeres 123 Legnagyobb hiba, amit az orvosok elkövetnek, hogy a testet anélkül próbálják meggyógyítani, hogy az elmét is gyógyítani próbálnák. Pedig az elme és a test egy, és nem szabadna külön kezelni. (Platón)

Részletesebben

Figyelemzavar, hiperaktivitás. Ferencvárosi Nevelési Tanácsadó Jánó Annamária, Vadász Piroska 2011. November 9. 14-15.30

Figyelemzavar, hiperaktivitás. Ferencvárosi Nevelési Tanácsadó Jánó Annamária, Vadász Piroska 2011. November 9. 14-15.30 Figyelemzavar, hiperaktivitás Ferencvárosi Nevelési Tanácsadó Jánó Annamária, Vadász Piroska 2011. November 9. 14-15.30 Kérem, az alábbi skálákon jelölje be, hogy az Ön által választott gyerekre a skála

Részletesebben

Gyermek- és Ifjúságpszichiátria

Gyermek- és Ifjúságpszichiátria Gyermek- és Ifjúság pszichiátria HANDOUT Dr. Gyermek- és Ifjúságpszichiátria Rezidens Doktorandusz 2014 Handout 2014 1 Tartalomjegyzék (Tételsor) 1. A Gyermek- és Ifjúság pszichiátria alapjai (I) 2. A

Részletesebben

Hitek és tévhitek a hiperaktivitás körül Dr. Gádoros Júlia

Hitek és tévhitek a hiperaktivitás körül Dr. Gádoros Júlia Hitek és tévhitek a hiperaktivitás körül Dr. Gádoros Júlia Először is szeretném megköszönni a meghívást. Pedagógus napon mit is keres itt a gyermekpszichiáter? Leginkább hitek és tévhitek kapcsán, méghozzá

Részletesebben

GYERMEK- és IFJÚSÁGPSZICHIÁTRIA Jegyzet

GYERMEK- és IFJÚSÁGPSZICHIÁTRIA Jegyzet Dr. Gádoros Júlia GYERMEK- és IFJÚSÁGPSZICHIÁTRIA Jegyzet I. A gyermek- és serdülőkor pszichiátriai epidemiológiája A gyermek és serdülőkorban a pszichiátriai betegségek és zavarok előfordulásának gyakorisága

Részletesebben

Kognitív folyamatok az agresszió hátterében

Kognitív folyamatok az agresszió hátterében Eötvös Lóránd Tudományegyetem, Pedagógiai és Pszichológiai Kar, Pszichológia Szak Kognitív folyamatok az agresszió hátterében Készítette: Hajdu Eszter Témavezetı: Dr. Boros János, egyetemi docens 2011

Részletesebben

A SAJÁTOS NEVELÉSI IGÉNY GYERMEKPSZICHIÁTRIAI SZEMPONTÚ VIZSGÁLATA

A SAJÁTOS NEVELÉSI IGÉNY GYERMEKPSZICHIÁTRIAI SZEMPONTÚ VIZSGÁLATA A SAJÁTOS NEVELÉSI IGÉNY GYERMEKPSZICHIÁTRIAI SZEMPONTÚ VIZSGÁLATA TARTALOM: 1. TANULMÁNY 2 2. VIZSGÁLATI PROTOKOLL 44 A SAJÁTOS NEVELÉSI IGÉNY GYERMEKPSZICHIÁTRIAI SZEMPONTÚ VIZSGÁLATA Készítette: A Vadaskert

Részletesebben

ADHD Attention Deficit Hyperaktivity Disorder

ADHD Attention Deficit Hyperaktivity Disorder ADHD Attention Deficit Hyperaktivity Disorder ELİADÁS KIVONAT 2008. november 06. Balázs Judit Vadaskert Gyermekpszichiátriai Kórház és Ambulancia, Budapest ADHD pervalenciája 3-7 %-a az iskolás korú gyermekeknek

Részletesebben

GYERMEKPSZICHIÁTRIAI KÓRKÉPEK (SZOCIALIZÁCIÓ ZAVARAI, TIC,ENURESIS, ENCOPRESIS ) TÜNETTANA ÉS DIAGNOSZTIKAI KRITÉRIUMAI

GYERMEKPSZICHIÁTRIAI KÓRKÉPEK (SZOCIALIZÁCIÓ ZAVARAI, TIC,ENURESIS, ENCOPRESIS ) TÜNETTANA ÉS DIAGNOSZTIKAI KRITÉRIUMAI GYERMEKPSZICHIÁTRIAI KÓRKÉPEK (SZOCIALIZÁCIÓ ZAVARAI, TIC,ENURESIS, ENCOPRESIS ) TÜNETTANA ÉS DIAGNOSZTIKAI KRITÉRIUMAI Dr Nagy Péter Vadaskert Kórház GYERMEKPSZICHIÁTRIAI KÓRKÉPEK SAJÁTOSSÁGAI A gyermekek

Részletesebben

K.A.M.A.SZ. Káosz Agresszió Másság Autonómia SZabadság

K.A.M.A.SZ. Káosz Agresszió Másság Autonómia SZabadság 1037 Budapest, Laborc u 2. /b OM: 201037 Tel: 436 0118, Fax: 436 0119 Email: laborc.suli@gmail.com Web: www.laborciskola.t-online.hu K.A.M.A.SZ. Káosz Agresszió Másság Autonómia SZabadság Készítette: Rózsás

Részletesebben

Sajátos nevelési igény (SNI) Sajátos Nevelési Igény (SNI) Specifikus tanulási zavarok. Alternatív gyakorlat külföldről

Sajátos nevelési igény (SNI) Sajátos Nevelési Igény (SNI) Specifikus tanulási zavarok. Alternatív gyakorlat külföldről Sajátos nevelési igény (SNI) Az átlagostól eltérő gyermek 2. diszlexia, diszgráfia, diszkalkúlia, ADHD, tehetség Nem egységes fogalom Az a gyermek sajátos nevelési igényű, aki a szakértői és rehabilitációs

Részletesebben

MUNKAANYAG. Tasnádi Ágnes. A pszichés fejlődés zavarai típusainak felismerése, sajátosságai és életviteli jellemzői. A követelménymodul megnevezése:

MUNKAANYAG. Tasnádi Ágnes. A pszichés fejlődés zavarai típusainak felismerése, sajátosságai és életviteli jellemzői. A követelménymodul megnevezése: Tasnádi Ágnes A pszichés fejlődés zavarai típusainak felismerése, sajátosságai és életviteli jellemzői A követelménymodul megnevezése: Általános gyógypedagógiai asszisztensi feladatok A követelménymodul

Részletesebben

Készítette: A Pszichiátriai Szakmai Kollégium TARTALOMJEGYZÉK

Készítette: A Pszichiátriai Szakmai Kollégium TARTALOMJEGYZÉK Az Egészségügyi Minisztérium szakmai irányelve A hiperkinetikus zavar (figyelemhiányos/hiperaktivitás zavar) kórismézéséről, kezeléséről és gondozásáról Készítette: A Pszichiátriai Szakmai Kollégium TARTALOMJEGYZÉK

Részletesebben

A SAJÁTOS NEVELÉSI IGÉNYŰ VALAMINT, A BEILLESZKEDÉSI, TANULÁSI, MAGATARTÁSI NEHÉZSÉGEKKEL KÜZDŐ ÁLTALÁNOS ISKOLAI TANULÓK FEJLESZTŐ PROGRAMJA

A SAJÁTOS NEVELÉSI IGÉNYŰ VALAMINT, A BEILLESZKEDÉSI, TANULÁSI, MAGATARTÁSI NEHÉZSÉGEKKEL KÜZDŐ ÁLTALÁNOS ISKOLAI TANULÓK FEJLESZTŐ PROGRAMJA A SAJÁTOS NEVELÉSI IGÉNYŰ VALAMINT, A BEILLESZKEDÉSI, TANULÁSI, MAGATARTÁSI NEHÉZSÉGEKKEL KÜZDŐ ÁLTALÁNOS ISKOLAI TANULÓK FEJLESZTŐ PROGRAMJA Mindannyian képességek és fogyatékosságok keverékei vagyunk:

Részletesebben

Rosszaság vagy hiperaktivitás?

Rosszaság vagy hiperaktivitás? Fazekas Ildikó Rosszaság vagy hiperaktivitás? Témaválasztásom oka, hogy nevelési tanácsadóban dolgozva gyakran találkozom azzal a kéréssel: pszichológus segítségét szeretném kérni, mert hiperaktív a gyerek.

Részletesebben

A stresszteli életesemények és a gyermekkori depresszió kapcsolatának vizsgálata populációs és klinikai mintán

A stresszteli életesemények és a gyermekkori depresszió kapcsolatának vizsgálata populációs és klinikai mintán A stresszteli életesemények és a gyermekkori depresszió kapcsolatának vizsgálata populációs és klinikai mintán Doktori értekezés Dr. Mayer László Semmelweis Egyetem Mentális Egészségtudományok Doktori

Részletesebben

A magatartás és viselkedésproblémával küzdő tanulók integrált nevelése, oktatása

A magatartás és viselkedésproblémával küzdő tanulók integrált nevelése, oktatása A magatartás és viselkedésproblémával küzdő tanulók integrált nevelése, oktatása Csibi Enikő Baja, 2014.04.10-11-12. cs.eni@upcmail.hu csibi.eniko@szolnok-ped.sulinet.hu A magatartási/viselkedési zavarok

Részletesebben

Neurológiai hátterű teljesítményzavarok

Neurológiai hátterű teljesítményzavarok Gyarmathy É. (2009) Neurológiai eredetű teljesítményzavarok. In. (Szerk) Kiss Sz. Az iskolai beilleszkedés problémák felismerése, prevenciója és terápiája. Kolozsvári Egyetem Kiadó. 45-56. Neurológiai

Részletesebben

A szkizofrénia antipszichotikus gyógyszeres kezelése

A szkizofrénia antipszichotikus gyógyszeres kezelése A szkizofrénia antipszichotikus gyógyszeres kezelése Országos Egészségbiztosítási Pénztár Elemzési, Orvosszakértıi és Szakmai Ellenırzési Fıosztály Budapest, 2010. július 15. Az 13/2009 (IV. 22) EüM rendelet

Részletesebben

SZAKSZOLGÁLATI FÜZETEK

SZAKSZOLGÁLATI FÜZETEK SZAKSZOLGÁLATI FÜZETEK FODORNÉ FÖLDI RITA Enyhe agysérülés következtében kialakult tanulási zavart okozó funkciózavarok differenciál-diagnosztikája neuropszichológiai eljárások II Készítette: Lektor: Felelõs

Részletesebben

MAGATARTÁSI FENOTÍPUSOK ÉS KOGNITÍV SAJÁTSÁGOK MENTÁLIS RETARDÁCIÓBAN

MAGATARTÁSI FENOTÍPUSOK ÉS KOGNITÍV SAJÁTSÁGOK MENTÁLIS RETARDÁCIÓBAN MAGATARTÁSI FENOTÍPUSOK ÉS KOGNITÍV SAJÁTSÁGOK MENTÁLIS RETARDÁCIÓBAN ÖSSZEFOGLALÓKÖZLEMÉNY Csábi Györgyi 1, Tényi Tamás 2 Pécsi Tudományegyetem, Általános Orvosi Kar, 1 Gyermekgyógyászati Klinika, 2 Pszichiátriai

Részletesebben

JAVASOLT SZEMPONTRENDSZER A DIAGNOSZTIKUS PROTOKOLLHOZ

JAVASOLT SZEMPONTRENDSZER A DIAGNOSZTIKUS PROTOKOLLHOZ JAVASOLT SZEMPONTRENDSZER A DIAGNOSZTIKUS PROTOKOLLHOZ A Nevelési Tanácsadók Országos Egyesületéhez eljutott szakmai anyagok alapján a BTM és a nem BTM diagnosztikus folyamathoz az alábbi protokollt javasoljuk

Részletesebben