TURAI HIRLAP. (folytatás a 2. oldalon) Kalifornia pár napra Turára költözött Amusement (mulatság, élvezet)

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "TURAI HIRLAP. (folytatás a 2. oldalon) Kalifornia pár napra Turára költözött Amusement (mulatság, élvezet)"

Átírás

1 ingyenes TURAI HIRLAP KÖZÉLETI HAVILAP JANUÁR Nyitás várhatóan június 1-jén CBA élelmiszeráruház épül a Kenderföldön Tizenkilenc jelentkezõ település közül öt helyen épít élelmiszeráruházat a CBA üzletlánc. A vásárlók leghamarabb várhatóan június 1-jén városunkban vehetik birtokba a m-es alapterületen mintegy hatezer féle terméket kínáló áruházat, amely az üzemeltetõk reményei szerint a környék húszezer lakosának ellátásában jelent majd olcsó alternatívát. A fõvárosi IMMOSENSUS Ingatlanhasznosító Kft. négyezer négyzetméter nagyságú ingatlant vásárolt a Galgahévízi út mentén, a Kenderföldön. A kétszázmillió forintból megvalósuló beruházás során az épület mellett hatvan parkolóhelyet Ismét koprodukciós filmet forgattak a Schossberger-kastélyban Kalifornia pár napra Turára költözött Amusement (mulatság, élvezet) címmel amerikai-kanadai-magyar koprodukcióban készül az a pszichotriller, amelynek jeleneteit december 29-e és január 4-e között forgatták a Schossberger-kastélyban. A filmet várhatóan szeptemberben mutatják be az Egyesült Államokban. Miután a magyar produkciós partner képviselõje év közben megtekintette a mûemléket, és a látvány a producerek tetszését is elnyerte, megállapodtak a Tura Invest Kft-vel a bérleti (folytatás a 8. oldalon) létesítenek. Bácskai Elemér, a terület turai tulajdonosa vállalta, hogy az ingatlan körül megépíti az utat, és saját költségén kiépítteti a közmûcsatlakozásokat. - Az áruház a CBA helyszínre adoptált típusterve szerint épül meg tájékoztatott Szendrei Ferenc polgármester. Az alapkõletételre várhatóan március elején kerül sor; a könnyûszerkezetes építkezési módnak köszönhetõen a létesítményt júniusban adják át. Mindez több szempontból is városunk hasznára válik. Huszonöt-harminc új munkahely létesül, a turaiak minden eddiginél több 95 %- ban magyar terméket vásárolhatnak helyben, s ez jelentõs adóbevételt jelent a városnak. (folytatás a 2. oldalon) December 13. A képviselõk rendeletükben 1 milliárd 60 millió 986 ezer Ftra módosították az önkormányzat évi költségvetésének bevételi és kiadási fõösszegét. Szendrei Ferenc polgármester arról tájékoztatta képviselõtársait, hogy november végéig a gazdálkodás ésszerûsítésével 3 %-os megtakarítást értek el. Ezután az önkormányzat III. negyedévi költségvetése végrehajtásáról szóló határozat elfogadása következett. A kiadások fõösszege 974 millió 980 ezer Ft, a bevételeké pedig 1 milliárd 46 millió 878 ezer Ft volt. Utóbbi összeg egyebek közt azért haladja meg a kiadási oldal összegét, mert Tura hárommillió Fotó: Hídi Szilveszter A Schossberger-kastély ezúttal egy kaliforniai panziót "személyesít meg" Önkormányzati hírek Költségvetési koncepció: 2007 sem lesz könnyû év forintot kapott a Hulladékgazdálkodási Terv elkészítésére, a katolikus egyház pedig átutalta a Tabán úti iskolaépületért járó 90 milliós kártalanítási összeget. Utóbbit azonban zárolni kell, (folytatás a 2. oldalon) Változik az Okmányiroda nyitvatartása (3. oldal) Mûködik a kistérségi központi orvosi ügyelet (4. oldal) Ablak a fényre A KITEZ együttes elsõ CD-je A Turai Hírlap decemberi számában megjelent interjúban Barczi Zsolt még titokzatosan így nyilatkozott:...újra elkezdtem valamin dolgozni. Hogy mirõl, arról még korainak tartom beszélni. Egy szûk körön kívül kevesen tudtak arról, mi volt készülõben, s arról, hogy 2006 elején egy igényes zenei formáció kelt életre Turán. (folytatás a 10. oldalon)

2 Önkormányzati hírek Költségvetési koncepció: 2007 sem lesz könnyû év (folytatás az 1. oldalról) ugyanis szükség lesz rá a tervezett tíz tantermes iskolabõvítés céljából beadásra kerülõ pályázat önrészéhez. A helyzet azért sem rózsás, mert a évi költségvetés tervezésénél kalkulált 40 milliós ingatlanértékesítés nem valósult meg, ennek isköszönhetõen az önkormányzat havonta 16 millió Ft rullírozó hitel felvételére kényszerült. A két önállóan gazdálkodó önkormányzati intézmény közül az Õszirózsa Idõsek Otthona mûködése zavartalan volt, viszont a Hevesy György Általános Iskola az önkormányzat egészéhez hasonlóan folyamatosan fizetési nehézségekkel küszködött. Költségvetés: még fent sem minden tisztázott Szakértõi véleményében dr. Schmidt Géza könyvvizsgáló kiemelte: a bevételi elõirányzatok teljesítése látszólag kedvezõ, ami elsõsorban az egyháztól kapott kártalanítási összegnek köszönhetõ. Az iparûzési és a gépjármûadó-bevételek az év végével várhatóan teljesülnek, a telekadónál viszont elmaradás tapasztalható. A pénzügyi helyzetrõl alkotott képet tovább rontja a tartalék közt feltüntetett a kormány által kötelezõen elõírt 3,4 milliós ún. államháztartási tartalék helyzete, ugyanis ennek fedezetét a Magyar Államkincstár ki sem utalta az önkormányzatok részére. Nagyaköd emlékeztetett a könyvvizsgáló a testületi ülés közben odakint tapasztalható idõjárásra, de leginkább az Országgyûlés által akkor még el sem fogadott költségvetési irányelvek miatti bizonytalanságra. Ennek tükrében kellett a grémiumnak megvitatnia és elfogadnia Tura évi költségvetési koncepcióját. Dr. Schmidt Géza a súlyadó példáját említette a költségvetés tervezésének egyik fekete foltjaként: januártól a gépjármûvek kora és teljesítménye után kell JANUÁR adót fizetnünk, ám az önkormányzatok egyelõre nem rendelkeznek megfelelõ adatokkal ezen adóbevétel tervezéséhez. A pedagógusok kötelezõ óraszámának szeptemberi felemelése és az ezzel egyidõben bevezetett teljesítményarányos finanszírozás kiszámítása sem lesz egyszerû feladat, ugyanis az osztálylétszámok és a pedagógusok óraszámának kombinációja alapján fog történni. A várhatóan továbbra is igen nehéz pénzügyi helyzetben az önkormányzat irányelvei lényegében ugyanazok, mint eddig: pl. a kötelezõ alapfeladatok ellátása és az intézmények zavartalan mûködésének biztosítása, törekvés a bevételi források teljes körû feltárására, pályázati lehetõségek kiaknázása, az intézmények folyamatos mûködtetésének megteremtése érdekében pedig koncentrált, egységes beszerzés megvalósítása. A fejlesztési célok betervezése érdekében több, költségmegtakarítást jelentõ határozatot is elfogadtak a képviselõk. A Polgármesteri Hivatalban az Okmányiroda és az Igazgatási Iroda vezetõi munkakör megszün- Nyitás várhatóan június 1-jén CBA élelmiszeráruház épül a Kenderföldön hatvan parkolóhellyel (folytatás az 1. oldalról) Az önkormányzat reményei szerint az elsõ fecskét újabbak követik majd, és a beruházás szomszédságában található 14 ezer négyzetméternyi, még szabad területen további vállalkozások jelennek meg. A hír hallatán megkerestük Zágoni Szabó Istvánt, aki a CBA franchise-partnereként tíz éve mûködteti vállalkozását városunkban, s akit a cég elõzetesen nem értesített az áruház tervezett építésérõl. Zágoni úr nem kívánta kommentálni a helyzetet, csak annyit mondott: dolgozunk tovább. H.Sz. Az áruház típusterv alapján várhatóan Turán is hasonló homlokzattal épül fel; mellette hatvan parkolóhelyet alakítanak ki tetésével, egyúttal két fõ csoportvezetõ beállításával egy vezetõi szint szûnik meg. A város jogi képviseletét 2007-ben havi 120 ezer Ft átalánydíj fizetése mellett oldják meg. A városatyák megszavazták a Turai Sportkör támogatását a költségvetési koncepció összeállításáig konkrét összeg megjelölése nélkül. A polgármester jelezte: az önkormányzat lehetõségeihez mérten az ifjúsági sport, a sakk- és a karateegyesületet támogatását is célul tûzte ki. Díjemelések, költségmegtakarítás A grémium várhatóan következõ ülésén dönt arról, hogy február 1-tõl tíz százalékkal emelkedjenek a lakbérek, a közterület-használati díjak, a bérleti díjak, a piac-vásár helyjegyek és parkolójegyek árai; 2007-ben viszont nem vezetik be a kommunális adót. A gyermekétkeztetési feladatokat és a szociális étkeztetést a Hevesy György Általános Iskola konyhája fogja biztosítani. Pálinkás Ildikónak a konyhai dolgozók számának csökkentésére vonatkozó kérdésére felelve a polgármester elmondta: a korkedvezményes nyugdíj elõtt álló dolgozók nyugállományba helyezése személyenként havi végkielégítéssel jár; az viszont másfajta veszteséget okoz, ha fiatal, agilis munkaerõt bocsátanak el. Egyelõre képlékeny ügyrõl van szó, amelynek rendezéséhez csak humánus megoldás jöhet szóba. A költségvetési koncepció tárgyalásánál a képviselõk megerõsítették az egy hónappal korábbi döntésüket, amely a mostantól 3100 példányban, ingyenesen megjelenõ Turai Hírlap támogatására vonatkozott, majd elfogadták a költségvetési koncepció egészét. Január 1-jétõl magasabb díjat kell fizetni az ivóvízért, amelyneknettóhatóságiára343ft,a TURAI HÍRLAP

3 a város és intézményei számára lakossági vízfogyasztás díja 6 3 m-ig 168 Ft, afölött 213 Ft köbméterenként. Ritecz György ügyvezetõ igazgató írásos beszámolójából kiderül, hogy a Magyar Víziközmû Szövetség %-os díjemelést ajánlott tagjainak, ám a GAVIT taggyûlésének döntése alapján a díjemelés mértéke 6 % lehet, a különbözetet belsõ gazdálkodással kell kitermelni. Pásztor Gábor, a Turai Víziközmû vezetõje elmondta: ennek egyebek közt úgy tesznek eleget, hogy az egyik, haláleset miatt megürült álláshelyet nem töltötték be, és a szerzõdéses kertész munkájátismagukvégzikel.a Vízmû vezetõje a kinnlévõségek behajtásával kapcsolatban arról tájékoztatta a jelenlévõket, hogy a nem fizetõknek egy-egy figyelmeztetõ, majd felszólító levelet küldenek. Ezután miként épp aznap két galgahévízi ügyfél esetében is munkatársai elmennek az érintett ingatlanhoz és megszüntetik a vízszolgáltatást. (Sajnos erre már Turán is volt példa.) A testületi ülésen néhányan jelezték, hogy a mérleg meghibásodására vagy a munkaidõ lejártára hivatkozva az ártalmatlanító telep õrei elküldték az utánfutónyi hulladékkal (esetenként komposzt-alapanyaggal) odaérkezõ polgárokat. Ez azért is aggályos, mert nem biztos, hogy a jogtisztelõ polgár másnap újra rászánja az idõt és a benzinpénzt a nemkívánatos rakomány legális elhelyezésére. A hulladéklerakó 4-5 kilométerre található a város távolabbi részeitõl sajnos szemmel látható, hogy a városszéli erdõk és rétek sokaknak jelentenek kézenfekvõ megoldást a probléma költségkímélõ megoldására. Benke Sándor, a Szelektív Kft. ügyvezetõ igazgatója lapunk kérdésére elmondta: õ is tud az egyik esetrõl, amikor az illetõ zöldhulladékkal megrakott utánfutójával többször a Január 1-jétõl évi Ft-ra emelkedett a háztartási hulladékszállítás díja, amibõl 1000 Ft-ot átvállal az önkormányzat. Az építési törmeléket egy köbméterig ingyen, afölött Ft/m díjért lehet elhelyezni a Szeletkív Kft. telepén. Korsós Attila a díjfizetés szociális alapon történõ differenciálásának kidolgozására tett javaslatot. Jenei Csabáné több lakos kérését tolmácsolva a lomtalanítás ismételt bevezetését kérte. A polgármester szerint erre új megoldást kell találni, mert a színesfémgyûjtõk és a guberálók rendre széttúrták a lomkupacokat, csatatérré változtatva ezzel az utcákat. Marosvölgyi János azt javasolta: évente egyszer bárki ingyen kivihesse a lomot a telepre. Ezután a Közbeszerzési Törvény módosításai nyomán a Közbeszerzési Szabályzat módosítása, majd az Õszirózsa Idõek Otthona igazgatójának intézményvezetõi megbízatása került napirendre. Kovács László január 1-ig tölthette vol- Szelektíven, világosban telep zárása után érkezett a kapuhoz. Miután az éjjeliõr nem engedte be, türelmét vesztve távolabb leborította a rakományt ( egyébként ezért bírság szabható ki), amit késõbb a kft. munkatársai gyûjtöttek össze. Az igazgató elmondta: korábban egy másik éjjeliõr tévesen közölte az érdeklõdõkkel, hogy a telepre bármikor be lehet vinni a hulladékot. A nyitvatartást a látási viszonyokhoz igazítják, mert a depóban nincs világítás, ezért sötétedés után balesetveszélyes ott tartózkodni. Egy kíséret nélkül a depóban bóklászó óvatlan dohányos esetleg tüzet is okozhat, ami jelentõs károkat okozna az európai színvonalú telepen. (A nyitvatartás a napokban minden háztartásba eljuttatott naptárakon is szerepel; eszerint a téli idõszakban hétfõtõl szombatig , vasár-nap óra között tartanak nyitva.) na be a tisztséget, ám az intézmény megyei tulajdonba adásának kezdeményezésével szükségessé vált a megbízatás meghosszabbítása, mert a megyei önkormányzat csak július 1-tõl tudja átvenni az otthont. Az önkormányzat arról is döntött, hogy a Park u. 38. szám alatti önkormányzati bérlakást bérbe adja Kovács Tibornak, a Hevesy György Általános Iskola pedagógusának. Az Egyebek napirendi pontban szó esett a kóbor ebek befogásának megoldásáról és a Szövetség utca egyik ingatlana szomszédságában, közterületen halmozódó hulladékról. A Polgármesteri Hivatal csak abban az esetben tud szakhatósági eljárást indítani ill. az ebtartási rendelet szerint fellépni, ha valaki hivatalos bejelentést tesz a Városházán. * December 28. A soron kívüli ülés összehívására azért volt szükség, mert a Gyermekjóléti és Családsegítõ Szolgálat kistérségi szintû mûködtetése érdekében okiratot kellett elfogadni a hét település társulásával létrejött, turai székhelyû intézmény megszüntetésérõl. Az érintett települések képviselõ-testületei december 15-ig kimondták a társulás megszüntetését, ezután a turai testületnek törvényi kötelezett- sége volt a költségvetési intézmény megszüntetése. A Szolgálat feladatait kistérségi szinten ellátó új társulás már létre is jött, amelyhez az érintett kilenc önkormányzaton kívül Zsámbok és Vácszentlászló is csatlakozott. Az önkormányzat négymillió forinttal támogatja a budapesti székhelyû IMMOSENSUS Ingatlanhasznosító Kft-t a városunk határában, a Galgahévízi út mentén 2007 elsõ felében megépülõ CBA élelmiszer áruház megvalósítása érdekében. A munkahelyteremtõ beruházás támogatását a képviselõk egyhangúlag támogatták. Szendrei Ferenc polgármester elmondta: a várhatóan júniusig megépülõ áruház (elsõsorban turai) polgárnak mun- (folytatás a 4. oldalon) Változás az Okmányiroda ügyfélfogadási rendjében A képviselõ-testület döntésétõl függõen február 1-tõl várhatóan megváltozik az Okmányiroda ügyfélfogadási rendje. A legjelentõsebb változás, hogy hétfõn a Postahivatallal szinkronban a munkatársak meghosszabbított ügyfélfogadással várják a polgárokat.azisfontos,hogy elõzetes idõpont-egyeztetés nélkül csak hétfõn és csütörtökön tudnak az ügyfelek rendelkezésére állni. Hétfõ: Kedd: Szerda: Csütörtök: Péntek: A hónap mondása A képviselõ-testület december 13-án egyetértett azzal, hogy a polgármester jutalomban részesítse Dolányi Róbertné jegyzõt, aki 2006-ban számtalan hétvégi és esti túlmunkával négy ember munkáját teljesítette. Egyebek közt több ezer kiadmányozást végzett el, s összességében tizenkétmillió Ft-ot takarított meg a város kasszájának. Az egyöntetûen támogató szavazás után Marosvölgyi János tréfásan megjegyezte: - Elõször fel akart menteni; mi beszéltük rá a jutalomra! ; (idõpontfoglalás nélkül) nincs ügyfélfogadás (ügyfélkapu intézése idõpontfoglalással) (idõpontfoglalás alapján) ; (idõpontfoglalás nélkül) (idõpontfoglalás alapján) TURAI HÍRLAP JANUÁR 3

4 Önkormányzati hírek Költségvetési koncepció: 2007 sem... (folytatás a 3. oldalról) kalehetõséget, a mezõgazdasági kistermelõknek pedig új piacot teremt terményeik értékesítéséhez. A évi költségvetésbõl biztosított összeg helyi adóként visszakerül a város kasszájába. (A témáról külön cikkben részletesen olvashatnak.) Ingatlancsere a Szövetkezettel A grémium a Galgamenti Szövetkezet kérésére hozzájárult a turai 0288 helyrajzi számú földterület mûvelési ágának megváltoztatásához. A Haraszti-majorban található önkormányzati tulajdonú, az ingatlan-nyilvántartásban útként feltüntetett (és már régóta nem útként funkcionáló) terület átminõsítésére azért van szükség, mert a Szövetkezet pályázati forrás bevonásával európai színvonalú szervestrágya-telepet szeretne létesíteni. Az önkormányzat cserébe megkapja a hulladéklerakó védõdombját, így késõbb lehetõség nyílik a telep bõvítésére. Az átminõsítéssel kapcsolatos költségeket a Nagy szeretettel és tisztelettel köszöntöm Tura Város Cigány Kisebbségi Önkormányzata nevében városunk minden lakóját, és kívánok békességet, szeretetet, egészséget az új esztendõre. Kívánom, hogy mindanynyian leljük örömünket munkánkban, amely ha arra érdemes, kellõ elismerést kapjon. Közérdekû információink: A CKÖ irodája, egyben levelezési címe: 2194 Tura, Puskin tér 26.(a Családsegítõ mellett). Februártól minden szerdán 15-tõl 16 óráig fogadóórát tartunk irodánkban ( a fogadóóra Szövetkezet állja. Az Egyebek ben szóba került, hogy a szennyvíztelep optimális mûködtetése érdekében a Kommunál Kft-t indokolt lenne bevinni a Galgamenti Víziközmû Kft-be. Az ötlet 2004-ben már felmerült, ám akkor többen vitatták a mûszaki tartalom és a pénzügyi feltételek egy részét, ezért elvetették a kérdést. A Víziközmû vezetése nyitott a kérdésben, a probléma megoldásához további tárgyalás szükséges. Idénkb.kétkilométernyi út épülhet Szendrei Ferenc végezetül a évi költségvetés tervezésével kapcsolatosan önkormányzati képviselõkbõl és mûszaki szakemberekbõl álló útépítési felelõs bizottság létrehozásáról szólt. Az eddig beadott kérelmek rangsorolása után idén várhatóan két kilométernyi szilárd burkolatú út megépítésére lesz lehetõség, ami kb. tízmillió Ft önkormányzati hozzájárulást igényel. A polgármester a bizottság elnökének igény szerint hosszabb is lehet). Híreinket, információinkat a Turai Hírlap hasábjain is olvashatják ezentúl. Évente legalább négy ülést tartunk(szükség esetén többet), melyek nyilvánosak, bárki részt vehet rajtuk, kivéve, ha személyi ügyeket érintõ kérdéseket tárgyalunk (ebben az esetben zárt ülést kell elrendelni). A CKÖ feladata, hatásköre: A kisebbségi önkormányzatok feladat- és hatáskörükbe tartozó kisebbségi közügyekben a törvény keretei között önállóan, vagy az állami és önkormányza JANUÁR Varjú Mihályt, tagjának pedig Jenei Csabáné és Tóth M. Imre képviselõket, valamint Bácskai Elemért, Gegori Ákost és Pásztor Gábort kértefel. Beindult a turai központú kistérségi orvosi ügyelet Január elsejétõl mûködik a nyolc település összefogásával, turai központtal megvalósult központi orvosi ügyelet. Az aszódi kistérség önkormányzatai együttmûködésének elsõ látványos bizonyítékának tekinthetõ egészségügyi szolgáltatás turai kezdeményezésre, többek közt a helybeli háziorvosok és munkatársaik, valamint Korsós Attila képviselõ, korábbi alpolgármester közremûködésével jött létre. A Központi Ügyeleti Társulás elnöke Szendrei Ferenc turai, alelnöke dr. Basa Antal galgahévízi polgármester. A pályázaton nyert hat és félmillió forintból átalakították a turai központi orvosi rendelõt; a Petõfi Sándor tér 2. szám ti szervekkel együttesen járhatnakel. ( részlet az SZMSZ-bõl) Tehát mi közügyet szolgálunk. Persze, ha egyéni problémák megoldásában is tudunk segíteni, szívesen meg fogjuk tenni. Ahhoz, hogy a turai cigányemberek életminõsége javuljon, természetesen pénz kell. Nagyon bízunk a 2007-tõl 2013-ig folyósítandó uniós támogatásokban, hiszen jelentõs pályázati lehetõség nyílik majd a kisebbségi önkormányzatok számára is. Szeretnénk mi is kihasználni ezeket! Az életminõség javulásán nem csak fizikai dolgokat értünk. Fontos, hogy erõsödjön a roma ember önbecsülése, hogy a nemcigányok jó (vagy alatt található épület belsõ átalakítása mellett az akadálymentesítést is megoldották. Vásároltak egy négykerék-meghajtású Suzuki gépjármûvet, amit háromillió forint értékû orvosi mûszerparkkal szereltek fel. Az ügyeleti szolgálatot az érintett települések egészségügyi szakemberei felváltva látják el. Hétfõtõl csütörtökig 16- tól 20 óráig, pénteken 14-tõl 20 óráig egy ambuláns orvos, 16 órától másnap reggel 8-ig pedig egy vonuló orvos várja a hívásokat a rendelõben. Hétvégén és ünnepnapokon a nap 24 órájában egy ambuláns és egy vonuló orvos áll rendelkezésre. A hívásokat a as telefonszámon fogadják. H.Sz. A Turai Cigány Kisebbségi Önkormányzat hírei Együttmûködés a romák és a város életének javításában legalább jobb) véleménnyel legyenek rólunk. Ez úgy érhetõ el, ha megismertetjük magunkat, ha megmutatjuk kulturális és erkölcsi értékeinket (mert vannak!). Ha a turaiak és persze a társadalom is nyitottsággal fordulnak a cigányemberek felé, rá fognak jönni, hogy sem többek, sem kevesebbek nem vagyunk másoknál. Ezt szeretnénk bebizonyítani. Nem a város ellen szervezõdünk, sokkal inkább a városért, hiszen csak közösen építhetünk szebb, gazdagabb, élhetõbb települést. Képviselõinket ez a cél motiválta, mikor vállalták megbízatásukat. Lakatos Gyula CKÖ-elnök TURAI HÍRLAP

5 10 ÉVES A ZÁGONI CBA ÁRUHÁZ Minden kedves vásárlójának békés, boldog új esztendõt kíván a Zágoni CBA Áruház valamennyi dolgozója! Köszönjük, hogy az elmúlt tíz évben megtiszteltek bizalmukkal! Felhívjuk szíves figyelmüket, hogy akadálymentesített áruházunk szolgáltatását tovább bõvítjük az Önök még színvonalasabb kiszolgálása érdekében! Február 1-tõl indul a Zágoni CBA taxi, Ízelítõ tartósan alacsony árainkból: egész kenyér 1 kg CBA zacskós tej 1l 2,8% családi tészta 1 kg alma amely vásárlóink ingyenes háztól-házig szállítását biztosítja (Tura város területén) minden Ft feletti vásárlás esetén. Önnek nem kell mást tennie,mint hívni a 28/ os telefonszámot, és a Zágoni CBA taxi 15 percen belül lakásánál lesz, majd a bevásárlás után hazaszállítja otthonába! Telefonhívásaikat hétköznapokon 8-tól 17 óráig, szombaton és vasárnap 7-tõl 11 óráig várjuk. 149,- CBA ásványvíz 55,- 145,- CBA zsír 0,5 kg 149,- 199,- Arany ászok üveges sör 0,5 l 119,- +ü. 99,-/kg...és még sok más termék akciós áron! TURAI HÍRLAP JANUÁR 5

6 Beszélgetés Palya Jánossal, Tura új plébánosával Megrendített, hogy tele volt a templom Palya János atyát a turai búcsú elõtt helyezte városunkba Beer Miklós püspök atya. Azóta csak rövid idõ telt el, annál sûrûbb programmal elég, ha az adventi idõszak feladataira gondolunk. Az egyházközség lelkipásztora azonban arra is idõt talált, hogy rendszeresen találkozzon velünk településünk közéleti rendezvényein is. Gondolataival lapunk olvasói is megismerkedhettek tudósításainkból, legutóbb pedig karácsonyi üzenetébõl. A karácsony és az újév közötti viszonylag csendes esték egyikén kerestük fel, hogy elkészítsük vele elsõ interjúnkat. Bevezetõként arra kértük, beszéljen önmagáról, a papi hivatás választásáról. - A papsághoz többféle út vezet. Az enyém egyszerû volt: gyermekkorom óta pap akartam lenni. Amikor felszenteltek, édesanyám elmondta: a születésem elõtt elhatározta, hogy ha az elsõszülött gyermeke fiú lesz, akkor azt fölajánlja Istennek, és papnak szánja. Ezt a felajánlást elfogadta a Jóisten, és elfogadtam én is, mert a hivatás mindig kétoldalú. Nem elég, ha csak Isten hív, kell hozzá az ember igen -je is ben születtem Kartalon, és tízéves korom óta készültem arra, hogy pap legyek. Csúfoltak érte eleget osztálytársak, tanárok, de abban a Kádárkorszakban ez nem volt meglepõ. Apám betanított munkásként, anyám földmûvesként kereste a mindennapira valót. Nem volt tehát mit félteniük. Minket nem izgatott, mit mondanak az iskolában, mert otthonegymásvilágvártránk:az Istentõl áthatott szeretet vallásos világa. Négyen vagyunk testvérek: három fiú és egy lány. Hivatástudatomat a ma már nyugdíjas Ormai Imre plébános és a mellette szolgáló fiatal káplánok éltették, erõsítették; egyszerûbben szólva: õk pátyolgatták a ministránsokat. A plébános atya keze alól két pap került ki egymás után: Karácsondi Mihály, a mai mogyoródi plébános és én. Hadd tegyem hozzá, hogy néhány évvel ezelõtt Pethõ Gábort szentelték pappá Kartalról. - Melyek voltak életének eddigi fõ állomásai? - Középiskolámat Kecskemé- Elsõ, templomon kívüli turai beszéde közben, az augusztus 20-i kenyérszentelésen... szerre harminchárman vonultunk be mindenféle felekezetbõl. A két éves szolgálat letelte után csak hárman vettek búcsút a szemináriumoktól, a többiek pedig megerõsödtek a hitükben és a hivatásukban is. Az egyhónapos alapkiképzés után már nem lehetett bennünket szétszakítani, hiába osztottak be különbözõ szakaszokba, századokba. Az elsõ évet a nagyatádi laktanyában töltöttük, amelyrõl jó tudni, hogy JANUÁR ten, a Piarista Gimnáziumban végeztem, ahová akkor négyen jártunk a Galgamentérõl. Azokat, akik abban az idõben a papi hivatást választották, két évre beszippantotta a néphadsereg, nehogy megússzák az ottani átnevelõmunkát. Egymielõtt a kispapokat oda kezdték besorozni, elõtte futkosó volt.ezalaktanyaígylettrésze az átnevelés taktikájának. Ott lehetett látni igazán, mennyire szüksége van az embereknek a hitre, az Istenre. A második évre Marcaliba helyeztek minket, ahol tüzérként folytattuk a bakaéletet. A bevonulás 30. évfordulójára is elmentem volna, de a Püspök atya döntése közbeszólt : jönnöm kellett Turára. - S mi történt a 30 év alatt Önnel? - A fõiskolát az Egri Szemináriumban végeztem ban szentelt fel Bánk József érsekpüspökatya,ésrádra,egyvác melletti kis faluba helyezett. Elõször Rád mellett csak Pencet, késõbb Vácdukát is el kellett látnom. Hat évig voltam ott, pedig a káplánokat ezt a turaiak jól tudják általában 1-2 év után elhelyezik. Végül már Marosi Izidor püspök atya helyezett át mondván: Te még ezt kibírod Budapestre, a XV. kerületbe, Rákospalotára. A volt Volán-pálya mellett van egy hatalmas templom, annak lettem az egyik káplánja. 40 ezer ember tartozott a plébániához. Kétkáplános hely volt, mert annyi volt a munka. Egy idõsebb atya volt a káplántársam, vele osztottuk meg a munkát. Tizenkét iskola tartozott hozzánk, de egyikben sem volt hitoktatás, ezért az elsõ szeptemberben bementem mindegyikbe. Négybõl kirúgtak, nyolcban azonban bennmaradtunk, így a másik négybõl is ide vittük a gyerekeket hitoktatásra. Három hitoktató segített nekem; a plébánián is tanítottunk, 32 órám volt egy héten. Élveztem, mert a gyerekeknek élhettem. A hitéletet zenei kíséretû ifjúsági és felnõtt énekkarok munkája színesítette. A falusias jellegû...és az október 23-i ünnepi szentmisén a turai római katolikus templomban Ópalotán olyan sáros utakon jártunk, mint Turán, pedig az Budapesthez tartozott. Az egyik tanítványom nagyapjának pl. lovaskocsija is volt. Újpalota már más volt: lakótelep, ahol panelházakban éltek/élnek a többnyire faluról vagy más városokból bevándorolt emberek, akik most építenek maguknak templomot... A napokban helyezte el az épület alapkövét Erdõ Péter bíboros atya. Valamelyik ott dolgozó pap TURAI HÍRLAP

7 A jövõ Egyháza a szülõk, nagyszülõk kezében van munkája beérett. Hogy kié, azt nem tudjuk, mert Pál ültet, Apolló öntöz, a növekedést azonbanazistenadja,deörömmel gondolok arra, hogy az említett tanítványom ma Kemencén plébános. (Zárójelben hadd jegyezzem meg, hogy az elsõ állomáshelyemrõl, Pencrõl is pap lett az egyik tanítványom. Ma Vecsésen plébános.) Rákospalotáról két év után elhelyezett a püspök atya Bordányba, Szeged mellé. Azt sem tudtam, hol van az a falu. Úgy jegyeztem meg a nevét, hogy a dányi bor -t fordítva kell mondani. Az elsõ évben Bordány mellett Zsombó, a másodikban Üllés nevû falvakat kellett ellátnom. - Ezek szerint kikerült a Váci Egyházmegyébõl? -Dehogyis!1993-igezavidék még a Váci Egyházmegyéhez tartozott. Eddig az idõpontig elmondhatták a szegediek, hogy amint a csanádi püspök kitette a lábát Szegedrõl, máris a Váci Egyházmegyében találta magát. Húsz évet terveztem Bordányban, de csak kettõ lett belõle. A fiatalokkal, meg a gyerekekkel való foglalkozás mellettakétfalunégyénekkarátis vezettem. Az egyházmegyék átszervezése miatt hozott fel ban a Tápiómentére Keszthelyi Ferenc püspök atya. Elõzõ állomáshelyemen három falu Tápiógyörgye, Tápiószõlõs és Újszilvás római katolikus híveit szolgáltam, más-más mentalitású embereket. A legbensõségesebb kapcsolat az újszilvásiak kis közösségével alakult ki. De a lelkek tatarozása mellett az épületek tatarozása is váratott magára. Tavaly végeztük el a tápiógyörgyei templom külsõ felújítását, majd elkezdtük a templom belsõ világításának korszerûsítését, amikor Beer Miklós püspök atya közölte, hogy Turára helyez. Két hetem volt, hogy öszszecsomagoljak, és közben javában zajlott a munka. -- A Tápiómente a szomszédunk, de keveset tudunk róla. Plébános atya galgamenti születésû emberként lát-e különbséget a két táj emberi világa között? - A valóság sokkal változatosabb annál, hogy oly sok tapasztalat birtokában is határozott véleményt merjünk alkotni két, önmagában is sokszínû tájegység eltéréseirõl. Azt azonban nyugodtan elmondhatom, hogy a Galgamente falvaiban még fellelhetõ erõs, hagyományos népi vallásosság a Tápiómentén már nem található meg. Ráadásul Tápiógyörgyét úgy érte el a demográfiai hullámvölgy, mint az atomcsapás. Elfogytak a gyerekek. Turán viszont sok gyermek jár iskolába, hittanra és templomba. A mi hagyományos, megbecsülést érdemlõ népi vallásosságunknak azonban van egy sajnálatos hátulütõje, nevezetesen az, hogy felnõttként sokan hátat fordítanak a templomnak és néha az Istennek is. Biztató, hogy a sokszor negatív példaként emlegetett fõvárosban már átestek a holtponton amit mi, papok a nullpont kegyelmi állapotának nevezünk, és a fiatalság visszafordul Istenhez, egyre-másra telnek meg a templomok. - Milyen elhatározások vezérelték a Turára vezetõ úton? - Turát gyermekkorom óta ismerem, hiszen ministráns koromban biciklivel gyakran jártam ide, hogy az itteni ministránsokkal focizzunk. András atyát is felszentelésem óta ismertem, és nagyra becsültem mint paptársamat. Mindig fel- KÖVETKEZÕ néztem rá. Nemcsak azért, mert idõsebb volt, hanem tekintély is volt számomra. Átéreztem a helyzetét, mert õ 23 évig szolgálta itt a híveket. A tápiógyörgyei 13 évvel a hátam mögött én is igencsak szükségét éreztem a mennyeiek támogatásának, amikor megtudtam, hogy ott kell hagyni a régi állomáshelyemet. Felmértem, hogy egyedül, papi segítség nélkül kell helytállnom Turán, és ezt a közösségnek nem szabad megéreznie. Kell hozzá a Jóisten hatalmas segítsége, és a helyiek biztató támogatása is. - Hogyan telt az elsõ turai karácsonya? - Megörvendeztettek a karácsonyi szentmisék. Szívmelengetõ, amilyen énekkar mûködik nálunk. Szeretem, amikor a hívek énekelnek bennünket, galgamentieket errõl is ismer a világ. Megrendített, hogy tele volt a templom. Jézus születését ilyen közösségben megélni reményt ad arra, hogy az Egyháznak van jövõje. A teli templom láttán az is nagy örömmel tölt el, hogy a felnõttek mellett a gyermekek is megtöltik a padokat. A jövõ Egyháza a szülõk, nagyszülõk kezében van, és a gyermekeken, az ifjúságon keresztül lehetépítenieztajövõt. - Számunkra szembetûnõ, hogy a régóta kifogásolt hangosítás megjavult, az évek óta színvonalas pásztorjáték hallhatóbbá vált. Megjelent az énekszám kijelzõ. - Azt vallom, hogy a lelki tervek megvalósításához tárgyi feltételekre is szükség van. Amikor idejöttem, minden anyagit rendben találtam. A most létrehozott Tura Egyházközségért Közalapítvánnyal a pályázati képességünket akarjuk erõsíteni. Egyházközségek számára ugyanis ritkán írnak ki pályázatot. A személyi jövedelemadóból felajánlott 1 %-os támogatásokból tudtunk fejleszteni Tápiógyörgyén is: ebbõl újult meg a harang és a belsõ világítás, ami nem két fillérbe került. Cseppekbõl lesz a tenger, fillérekbõl a millió tartja a régi mondás. Végül, de nem utolsó sorban szeretnék itt is szólni azokról a tervekrõl, amelyek a lelki élet fellendülését célozzák: támogatom az Egyházközség kisebbnagyobb közösségeit, erõsíteni törekszem az ifjúsággal való kapcsolatot az ún. ifi-hittan keretében, meg kívánom szólítani az ifjú házasokat, hogy a gyermekeiket is úgy neveljék, hogy megmaradjanak a Jóistennél. Számítok az idõsekre is, hiszen az Egyházban szükség van kitartó imáikra, kereszthordozásukra, mély Isten-hitükre, amelyekkel segítik a fiatalabbakat. Õk az Egyház számára az az alapkõ, amelyre lehet építeni, mert az élet megrostálta, megpróbálta õket, és õk kitartottak a hitük és Isten mellett. Kiemelt figyelmet szeretnék fordítani az ifjúsági énekkar létrehozására, mert meggyõzõdésem, hogy a kórusének a hitéletet is erõsíti; az énekléssel lehet lelkileg érzékenyebbé tenni a gyermekeket és nem egyszer a felnõtteket is... Csak meg kell nézni a felnõtt énekkart! Milyen összetartó erõ számukra a közös Isten-dicsõítés!?... Ha ezt az összetartó erõt ki tudjuk terjeszteni az Egyházközség minden rétegére, akkor Isten áldása lesz minden munkán, amit közösen kezdünk Isten dicsõségére és a lelkek javára. Balázs Gusztáv Kuti József lapzárta: február 5. megjelenés: február 13. TURAI HÍRLAP JANUÁR 7

8 Ismét koprodukciós filmet forgattak a Schossberger-kastélyban Kalifornia pár napra Turára költözött Csendélet a forgatás szünetében kút-díszletet, ahol rögzítettek néhány jelenetet, de ennél több nemigen jutott ki a köztudatba. Az étkezõsátor bejáratánál félrehúzom a ponyvát, hogy utat engedjek a tálcán gõzölgõ étellel kifelé igyekvõ, leginkább biztonsági embernek látszó férfinek. Miután egy Thank you! -t követõen megelõz bennünket, Tordai Anna, a Tura Invest Kft. munkatársa odasúgja: õ John Simpson, a rendezõ. A sátorban Larry Garryson, a produkció sajtófõnöke tájékoztat a forgatás publikus rész- A Régi Vásártéren kialakított lakókocsiparkban az öltözõ- és pihenõhelyiségek mellett iroda- és WCbusz, valamint egy konyhasátor kapott helyet (folytatás az 1. oldalról) díjban, majd megkezdõdtek az elõkészületek. A díszletépítõk hetekkel a forgatás elõtt megjelentek a helyszínen, hogy elvarázsolják az elõteret, a pálmaházat és az azokat összekötõ folyosót. A külsõ szemlélõdõ számára csupán a Régi Vásártéren felállított lakókocsiés buszpark, valamint a kastélyparkban álló daruskocsikra rögzített reflektorok fénye árulkodott a produkció munkálatairól egyébként a teljes titokzatosság jellemezte azt. Az egyik bulvárlap arról írt (és az interneten is olvasható), hogy az M0-s körgyûrû mentén felépítettek egy amerikai benzinleteirõl, közben a Turán forgató fõszereplõk Keir O Donnell, Katheryn Winnick, Laura Breckenwridge, Jessica Lucas Rena Owen és Reid Scott közül többen leülnek a körülöttünk lévõ padokra ebédelni. Semmi kivételezés, semmi sztárallûr, mindenkivel nagyon barátságosak. Az említett színészek hazánkban egyelõre kevésbé ismertek, viszont olyan, jelenleg is látható filmsorozatokban láthatók, mint pl. a Seven Days - Az idõkapu, a Helyszínelõk, a mozifilmek közül pedig az Ötven elsõ randi címûben. (A -on fellelhetõ, folyamatosan változó stáblistán mások is szerepelnek, akik Turán nem forgattak, viszont kasszasikert hozó mozifilmekben is játszottak kisebb-nagyobb szerepeket.) A New Line Cinema, az Avery Pix Inc. és a magyar Mini Film Kft. koprodukciójában készülõ alkotás producerei pedig legutóbb A kör címû kétrészes mozifilm pénzügyi hátterét biztosították. És akkor következzék a többi publikus infó a filmrõl: a forgatókönyv szerint három barátnt egy gyermekkorukban történt titokzatos konfliktus tisztázására visszatér egy lepusztult kaliforniai panzióba(azaz a Schossberger-kastélyba), ahol JANUÁR különös események történnek velük. (A történet néhány további elemét kikövetkeztettük a kastélyban felépített ill. elhelyezett díszletekbõl, azonban ezeket nem lehet közzétenni bent még fotózni sem lehetett.) A megújult Az Amusement -et több mint száz hazai filmes szakember közremûködésével, teljes egészében Magyarországon forgatják. A már említett helyszíneken kívül Dorog közelében, Budakeszin, valamint a fóti filmgyárban és a Hajógyáriszigeten felépített stúdiódíszletek között dolgoznak, elõreláthatólag január 25-ig. A film bemutatója várhatóan szeptemberben lesz. Larry Garryson elégedetten nyilatkozott a fogadtatásról és magáról a helyszínrõl; elképzelhetõnek tartja, hogy hamarosan újabb produkció készül az ódon falak között. Persze a felújításután(ésezta stábegyik tagja is megerõsítette) a kastély filmes nézõpontból valószínûleg nem nem lesz annyira vonzó, mint most. Sebaj, ez nem lehet a rekonstrukció akadálya... Remélhetõen pár év múlva nosztalgiázva (?) fogjuk nézni az itt készült filmeket és videoklipeket... Hídi Szilveszter A szerzõ felvételei TURAI KOMÉDIÁSOK SZÍNJÁTSZÓKÖR új színdarabjuk elõadásához felvételt hirdet 16. életévüket betöltött, táncolni, énekelni szeretõ, a színpad iránt érdeklõdõ (elsõsorban) fiúknak. Jelentkezni lehet péntekenként óra között a Bartók Béla Mûvelõdési Házban. TURAI HÍRLAP

9 SIMPLY CLEVER. EGYSZERÛEN NAGYSZERÛ TURAI HÍRLAP JANUÁR 9

10 Megjelent a KITEZ együttes elsõ zenei CD-je Ablak a fényre oratórium, életérzés, reménysugár (folytatás az 1. oldalról) Tavaly március 25-én Székesfehérváron, a leendõ CD-jük õsbemutatóján a szakma és a közönség nagy elismeréssel fogadta elõadásukat. Ezt követõen stúdióba vonultak és elkezdõdtek a felvételek. Hosszú hónapok után december elejére végre elkészült a CD, amelynek címe: Ablak a fényre. Mûfaja könnyûzenei oratórium, idõtartama 50 perc. Rövidesen kezdõdik az országos bemutatók sorozata: Vác, Eger, Szolnok, Salgótarján, de reméljük, Turán is láthatjuk, hallhatjuk õket. Az idõpont még bizonytalan, valamikor tavasszal. Addig is itt van a most megjelent CD, ami már Turán is kapható az Ali ajándékboltban, a Csilla Fotónál, a római katolikus templomban és a plébánián. A lemezkészítés körülményeirõl szólva adott az elsõ kérdés: Miért éppen KITEZ? - A KITEZ mozaikszó felelte Barczi Zsolt. A zenekar teljes neve Kaszap István Turai EmlékZenekar. Ezt túl hosszúnak találtuk, ezért a rövidítés. Az elnevezés természetesen a névadónk iránti tiszteletbõl ered. - Kikbõl áll a zenekar? Úgy tudom, a többség nem turai. - Valóban, az énekesek és a zenészek egy része máshonnan érkezett, de ez természetes. Nem szabad elfelejteni, hogy a CD-n harmincöten mûködnek közre, köztük a váci Borromeo Szent Károly Papnevelõ Intézet kispapjai közül nyolcan. Külön köszönet Árvai Ferenc prefektus atyának, hogy hozzájárult szereplésükhöz. Az együttest egyébként Nagy Roland, Kómár István atya és jómagam alapítottuk úgy másfél éve. Az evangelizáció egyik formájának tekintjük, és azt szeretnénk, ha a hallgatóság is ezt érezné. Az evangélium azt jelenti: örömhír, jó hír. Célunk Isten szeretetét vinni az emberekközéazenenyelvénis. - Meglepõ, hogy pap is van a zenekarban. Ismerve nagy leterheltségüket, ez nem szokványos... - Valóban nem az, de István atyáról kevesen tudják, pedig turai származású, hogy kiváló zenész is egyúttal ban végezte el az Egyházzenei Karnagyképzõt. A kész anyagot túlnyomórészt õ hangszerelte, ésõtanítottabeadarabot. - Beszélgessünk most magáról az oratóriumról, amirõl eddig csak azt tudjuk, hogy a zenét és a szöveget Barczi Zsolt írta. - Kaszap István a két világháború közötti Magyarország szentként tisztelt alakja volt ben, 19 éves korában súlyos szenvedések után halt meg. Elõtte 1934-ben Dunántúl kerületi tornászbajnokaként számtalan sikert ért el különbözõ versenyeken. A papi hivatást választotta, majd a jezsuita rend novícius jelöltje lett. Fogadalmat betegsége és korai halála miatt nem tehetett. Életszentsége egészen rendkívüli volt, szenvedése eggyé forrt Krisztus szenvedésével. Betegségét türelemmel, elfogadással viselte, mert látta a kiutat: az örök élet szenvedések nélküli boldogságát. Számtalan imameghallgatás fûzõdik nevéhez, ezért is indította el nem sokkal JANUÁR halála után a székesfehérvári megyéspüspök a boldoggá avatási eljárást. Ez igen hosszú folyamat az Egyházban. A megérkezést megelõzõ idõszakot énekeljük meg, amiben nagy segítség volt naplója, amit halála napjáig vezetett. Néhány perccel halála elõtt utolsó erejével még üzent szüleinek, Egy papírcetlit találtak ágyán: Isten veletek! Odafönn találkozunk! Ne sírjatok, mennyei születésnap ez! A jó Isten áldjon meg benneteket! Így csak az tud írni, akinek hatalmas lelkiereje van és nagy hite. Az elbizonytalanodott, kétségbeesett ember vigasztalása az õ életáldozata. Olyan világban élünk, amikor az alapvetõ erkölcsi értékek kevésbé számítanak. Egymásra sincs ideje ma az embernek, nemhogy a betegekkel, a szenvedõkkel vagy a magányosakkal való törõdésre. Ezért törekedtem olyan címet választani, aminek pozitív üzenete van az emberek felé. Az Ablak a fényre olyan életérzést sugall, ami azt üzeni, hogy van remény a kiúttalanságból is! Jézus Krisztus szenvedésével, halálával megváltotta a világot, szentjei életpéldája pedig csillagként ragyog fölöttünk, akkor miért félnénk? - December 16-án XVI. Benedek pápa jóváhagyta Kaszap István boldoggá avatását. A CD-t hallgatva úgy tûnik, biztos voltál ebben tõl várja ezt a magyar katolikus egyház. Még Shvoy Lajos akkori megyéspüspök terjesztette elõ, de a háború, majd késõbb a kommunista rendszer megakadályozta ebben. Bár Kaszap István a múlt század elsõ felében élt, ugyanazokkal a problémákkal nézett szembe, mit a mai fiatalok. Kereste az utat a boldogságra, és sikerült megtalálnia a Jézus által hirdetett boldogságkeresés módszerét. Naplójában írt ezen vívódásairól és örömeirõl. Élsportoló tornászként egy betegség egyik pillanatról a másikra felemésztette az egészségét, amit erõs hittel és nagy önfegyelemmel viselt. Naplója és a szemtanúk visszaemlékezései egy életszentségre törekvõ fiatalról szólnak, aki mindössze 19 évetéltittaföldön. - Mikor adjátok elõ Turán az oratóriumot? - Pontos dátumot még nem tudok, de terveink szerint ez március végéig mindenképpen megtörténik. - Egy országos terjesztésû CD megjelentetéséhez komoly induló tõkére van szükség. Kik támogatták anyagilag a kezdeményezést? - Pontosan így van. Sokan támogattak bennünket, kiemelném Dr. Beer Miklós váci megyéspüspök atyát. - December 24-én fél ötkor volt a templomban a hagyományos pásztorjáték, amit gyerekekadtakelõ,deazenei kíséretben sokan közremûködtek,ígyakiteztagjaiis. - Azt tapasztalom, hogy a templomi pásztorjátékot évrõl évre egyre többen, fõleg gyermekek tekintik meg. Idén is teljesen megtöltötték a templomot. S ez kötelezettség is számunkra, hogy egyre igényesebben mutassuk be karácsony titkát. Kuti József TURAI HÍRLAP

11 Tisztelt Szerkesztõség! Elõzõ lapszámukban a turai címerrõl(?) írt cikkre csak anynyit reagálok, miszerint a megadott forrásokat újra átnézve sem találtam az általam felvetett problémára választ. Nyilvánvaló dolgokkal vitatkozni lehet, de minek. (Megjegyzem, írásomban a heraldikai pontosságot, helyességet nem kritizáltam!) Voltaire egyik híres mondata kívánkozik ide: Amit hamisnak és tarthatatlannak látunk, azt akkor is éppúgy el kell vetnünk, amikor nincs mivel helyettesítenünk, mint amikor euklidészi bizonyosságú tételt állíthatunk helyébe. A tévedés mindenképpen tévedés, akár pótoljuk igazsággal, akár nem. (Gábor György: Gondolatok könyve 202 o. harmadik bek., Auktor Könyvkiadó, Budapest) Másrészrõl szeretném világossátenni,hogyezerlóésbirka is kevés lenne ahhoz, sõt semmiféle érdek (legyen az párt, vagy anyagi, vagy ideológiai) nem tud engem rávenni arra, hogy otromba módon kioktassam bármelyik pedagógus kollégámat. Még a tudomány szent nevében sem! Honnan venném én a bátorságot erre?! Éppen elég a közéletben tapasztalható szellemi nyomor (balról, jobbról egyaránt), illetve a tanítókat, tanárokat támadó politikusok és a hatalmukat a pedagógusokon kiélõ kisemberek atrocitásai. Remélem, nem keseredik el aszánk,mintannak,akiatelepülésbõl kivezetõ utakon felállított tábla szövegére Békeatávozónak csak annyit mondott: - Hja, de mi lesz azokkal, akik itt maradnak? Tura, Tisztelettel: Takács Pál György tanár, közokt. vez. * A szerkesztõ megjegyzése: Nehéz helyzetben vannak most azok az olvasóink, akik nem Még egyszer a turai címerrõl kísérték figyelemmel a turai címerrel kapcsolatos levélváltást, ami lapunk októberi számában Darnyik Árpád levelével indult, novemberben Kálna Tibor és Takács Pál György, decemberben pedig Jónás Sándor reagálásával folytatódott. Persze aki kíváncsi az elõzményekre, úgyis elõkeresi a korábbi lapszámokat, vagy letölti azokat a város honlapjáról. Így ha szükségesnek tartja mindenki A Turai Hírlap decemberi számában írtam arról, hogy a Napraforgó Gyermek Fotószakkör mûködése egy miniszteri rendelkezés nyomán megszûnt az iskolában. Ez a szakkör 50 éves születésnapjára tervezett rendezvényt is veszélyeztette. Mindössze néhány nap telt el a lap megjelenése után és máris megérkezett Tura Város polgármesterének levele, amely arról tájékoztatott: az Önkormányzat segít anyagi gondjainkon, a szakkör is tovább mûködhet és az ünnepség költségei is rendelkezésünkre állnak. Ez alkalommal is nagy tisztelettel mondunk köszönetet a segítségért, és azonnal hozzáfogtunk a kiállítás és az ünnepi megemlékezés szervezéséhez. Elképzeléseink szerint február 16-án, pénteken 18 órai kezdettel a mûvelõdési ház nagytermében kerülne sor a kiállítás megnyitására és az ünnepi megemlékezésre. eldöntheti, kinek a pártján áll, esetleg melyik levélíró stílusában lát kivetnivalót. A címerrel kapcsolatos vitafolyamot lapunk hasábjain ezennel lezárom. Ha szükségét látják, személyesen folytassák a vitát. E levélváltás tapasztalatai alapján ismételten kérem olvasóinkat, hogy közzétételre szánt levelüket (hacsak a téma friss mivolta nem indokolja) TURAI HÍRLAP JANUÁR 11 ne a A kiállításon tablóink és albumaink mellett helyet kapnak fotós eszközeink és szakirodalmi kiadványaink is, valamint nagy akciónk, a Galga Expedíció emlékei is. Személyesen szeretnénk meghívni a szakkör egykori tagjait, és természetesen segítõinket is itt szeretnénk köszönteni. De a kiállításra és az ünnepségre városunk minden lakóját szívesen látjuk, mert mûsorral és ajándékkal is fogunk kedveskedni a résztvevõknek. Utóbbi azt jelenti, hogy az ünnepség után vendégeink mintegy ezer fénykép közül válogathatnak, amelyeket ingyenesen elvihetnek. A képek az iskola és a város korábbi eseményein készültek, és meglepetéseket is tartalmaznak. Kedves turai barátaink! Legyenek vendégeink ezen az ünnepségen! Várjuk azokat, akik a városi könyvtár kirakatában elhelyezett tablóinkat örömmel nézegetik, vagy az iskolai, városi eseményeket õrzõ albumainkat szívesen lapozgatják. lapzárta idején/után küldjék el hozzánk. Ha valakit nyílt levélben szólítunk meg, adjuk meg neki a lehetõséget, hogy válasza még ugyanabban a lapszámban olvasható legyen. Rohanó világban élünk: egy hónap gyakran próbára teszi emlékezetünket, viszont alkalmat ad arra, hogy a megszólítottat akkor is kellemetlen helyzetbe hozza, ha végül kiderül: neki vanigaza. Köszönet a segítségért! Mégis lesz 50 éves fotószakköri évforduló! Töltsék velünk február 2-án ezt a nagyon kedvesnek és érdekesnek ígérkezõ estét! Mindenkit szeretettel várunk! * Nagy tisztelettel szeretnénk kérni segítségét városunk vállalkozóitól, szervezeteitõl szakköri felszerelésünk továbbfejlesztéséhez. Nagy szükségünk volna egy számítógépre, egy tintasugaras vagy lézeres fotónyomtatóra és egy digitális fényképezõgépre, valamint papír- és festékanyagokra. Segítsenek rajtunk, ha módjukban áll! Pénzösszegeket az iskola számlájára tudunk elfogadni! A szakkör tagjai és vezetõje: Takács Pál Az Adó-2001 Bt. befektetõt keres üzleti célra, valamint kitartó, megbízható munkatársakat hosszú távon végezhetõ munkára. Életkor nem számít, számítógép-, internet-, idegennyelv-ismeret elõny. Tel Mobil:

12 Az 1. számú Óvoda országos sikere Mintegy kétezer pályázat között ötödik helyet értek el Váratlanul nagy öröm érte óvodánkat. A Tisza-COOP Zrt. által "COOP-karácsony" szlogennel meghirdetett gyermekpályázatán nagycsoportosaink kiváló eredménnyel vettek részt. A rendezvényen sok-sok játéklehetõség várta a gyermekeket, zenekarok, bohócok szórakoztatták a díjazottakat és hozzátartozóikat. A büféaszta- A szakmai zsûri, az országból beérkezett több mint kétezer pályázat közül a mi munkánkat 5. helyezéssel értékelte. Ezzel forint értékû játékcsomagot nyertünk, melyet nagyszabású karácsonyi ünnepség keretében Gazdag Sándor vezérigazgató adott át december 15-én Szolnokon, a Tiszaligeti Körcsarnokban. Decemberben és január elsõ felében viszonylag kevés turai bûncselekmény illetve közlekedési baleset jutott a rendõrség tudomására azonban ezek közül nem egy szokatlan körülmények között történt. December 8-án egy turai férfi nyolc napon túl gyógyuló sérülést szenvedett, amikor egy egyelõre ismeretlen férfi a sértett állítása szerint minden ok nélkül az utcán odalépett hozzá és bántalmazta õt. A többség Vízkereszt idején leszedi a karácsonyfadíszeket, van, aki viszont személygépkocsit tör fel. Az Arany János utcában egy negyvenezer forint értékû autórádiónak kelt lába, a rongálási kár tízezer Ft volt. Két nappal késõbb valószínûleg nem a szeretet lángja utáni vágyakozásból egy Zsámboki úti, lakatlan ház lobbant lángra; ott félmillió forintos kár keletkezett. Az elmúlt hónapban két közlekedési baleset történt városunkban az aszódi rendõrõrs szolgálati naplójának bejegyzései szerint szerencsére egyik sem járt személyi sérüléssel. Több százezer forintos kár keletkezett abban a két személygépkocsiban, amelyek december 8-án, az elsõbbség meg nem adása miatt ütköztek össze az Arany János utca és a Liszt Ferenc utca találkozásánál. Egy hónappal késõbb elõ- állítással és vérvétellel fejezõdött be egy, a Nyárfa utcában lefolytatott baleseti helyszínelés: egy ittas vezetõ miután szóváltásba keveredett ismerõsével beült kamionjába, majd többször belehajtott vitapartnere személyautójába. * Az enyhe idõjárás miatti útviszonyok kevésbé okoznak go JANUÁR az illetõ késésben van ( célszerû idõben elindulni ) elromlott a jármû kilométerórája ( tessék megjavíttatni, egyébként enélkül is meg lehet választani a biztonságos közlekedési sebességet ) a vezetõ memóriazavarral küszködik( segítségül: a sebességhatár lakott területen 50, azon kívül 90, autópályán 130 km/óra ) problémái vannak a látásával ( különösen a sebességkorlátozó táblák környezetében ) esetleg KRESZ-oktatás nél- ndot, ezért a gépjármûvezetõk figyelmét ezúttal a sebességhatárok és a közlekedési szabályok betartására hívjuk fel. Egy-egy, lakott területen km/órás sebességgel repesztõ autós vagy motoros láttán komolyan felmerül a száguldás miért je: loknál minden résztvevõt vendégül láttak, és még édességeket is kaptunk. Az eseményre a szülõk is elkísérték a gyermekeket, így közös örömben, szép élményben volt részünk. Köszönjük! Gólya Istvánné óvodavezetõ 1. számú Óvoda Rendõrségi hírek, közlekedési jótanácsok Ok nélküli bántalmazás, indulat és ital keltette rongálás kül jutott jogosítványhoz ( no comment ). Még két apró jótanács: 1. A sebességhatárokat nema traffipax miatt kell betartani, hanem azért, hogy lehetõleg mindig épségben hazaérjünk családunkhoz. 2. Az irányjelzõ (index) nem extrafelszerelés, minden autóba beszerelik tehát elõírás szerint mindenkinek használnia kell... A kerékpárosoknak csupán egyetlen jótanács: szürkületben és sötétben minél több világító- ill. villogóeszköz, fényvisszaverõ csík stb. jelzi közeledtüket, annál hosszabb életre számíthatnak. Nemelég,hogya közlekedési szabályok szerint esetleg épp a kerékpárosnak van elsõbbsége látszania kell ahhoz, hogy megadják neki az elsõbbséget. H.Sz. TURAI HÍRLAP

13 szakkereskedés zsaluzat, állványzat kölcsönzése munkagépek bérbeadása szakkereskedés láncok, élezés olajok, alkatrészek Tura, Kossuth Lajos u Tel.: 28/ STIHL, MAKITA, WALKER, AL-KO, EINHELL, METABO, FEIN gépek forgalmazása WALKER gépek bérbeadása munkagép bérbeadása kezelõ személyzettel munkavédelmi cipõk, bakancsok, kiegészítõk zártszelvények, vasanyagok Nyitvatartás: H-P: , Szo: Bendzsó Beton Kft. Turai TÜZÉP-telep Tura, Vasútállomás, Szent István út 53. Tel/Fax: (28) Tel: Tura Betonüzem (Tura, Haraszti Major) Transzportbeton keverése, szállítása, beton szivattyúzás, szóródó anyagok szállítása 27 tonnáig Hétfõtõl szombatig igény szerinti nyitvatartással! Cseh, lengyel és német szén, tölgy és akác tûzifa, Pe-Po alágyújtós/koromtalanító kapható! Nyitvatartás: hétfõtõl péntekig , szombaton Tel/Fax: 06-28/ Telefon: TURAI HÍRLAP JANUÁR 13

14 Zenészlegendák: Kovács Géza, a Nemzeti Filharmonikusok fõigazgatója Egy gazdag életút a meghatározó családi háttértõl Az ötvenes évek közepétõl gyermekkorának csodálatos és fájdalommal teli korszaka kezdõdött el. A vallás, a könyvek, a zene meghatározó volt az életében. Emellett a turai parasztemberek egyszerû, de mégis példaértékû gondolkodásmódját is gondosan elraktározta, és ezen kettõsséget összegyúrva egészen kivételes tudás birtokába jutott. Édesapja Tura szellemi és kulturális életének kimagasló személyisége volt: Kovács László, a Kossuth-díjas kántor-tanító. A családapa korai halálával egyszerre kellett gyereknek és felnõttnek lennie. A szellemi örökséget továbbvíve a zenei vonalon tanult tovább, és igyekezett a kitûzött célokat megvalósítani. Szorgalma révén jöttek is az eredmények, amelyek után bátran ki lehet mondani: Nem esett messze azalmaafájától... Kovács Géza tizenkét éve irányítja a filharmonikusokat. A kezdeti nehézségek ellenére egyenesbe jöttek mind gazdaságilag, mind a zenei színvonal tekintetében, amit a legkritikusabb emberek is elismernek. Kitûnõ érzékkel irányítja a társulatot. Az igazából otthon nélküli csapat a Mûvészetek Palotájában végre méltó körülmények közé került. Ebben az intézményben találkoztam a turai származású igazgatóval; irodájában ülve gondolatban visszarepültünk a múltba Azok közé az emberek közé tartozom, akiknek a gyermekkoráról csak boldog és napsugaras emléke van. Valószínû, hogy azok az ötvenes évek nem voltak olyan szépek, mint ahogy az emlékeimben élnek, de most, ötvenkét évrõl visszanézve nekem az akkori Tura maga volt a paradicsom. Édesapám köztiszteletben álló személyiség volt, így aztán ebbõl a tiszteletbõl nekünk, Kovács-gyerekeknek is kijutott. És ott volt nagyapánk, Dóra Ernõ, aki a malmáról volt híres, és arról, hogy õ is nagyszerû ember volt. Így amikor kiléptünk a családi házból (ami ma az Áfész központjának ad otthont), a faluban szeretettel néztek ránk. - Édesapád kántor-tanító volt; milyen nevelésben részesültél általa? - A zene az életünk része lett.azongoraottálltaházban, édesapa gyakran játszott rajta. A ház falain belül polgári nevelésben részesültünk. Amikor édesapánk 1936-ban Turára került és találkozott azzal a hihe- tetlen néprajzi kinccsel, amit ott talált, onnantól kezdve sokat tett azért, hogy aztán Budapestrõl és máshonnan rendszeresen tudós emberek járjanak hozzánk, akik aztán részt vettek a néprajzi gyûjtésekben, illetve vitték a nagyvilágba Tura hírét. Így bent a házban akadémikusok táncoltattak a térdükön, míg a faluban nagy- természetesen mi is. Tóth Péterrel aki kiváló klarinétos volt, kiegészülve muzsikáltunk, dzsessz felé hajló stílusban. - Édesanyád milyen szemmel nézte ezt? -Nemszóltbele ebbesem. Az õ pedagógiai módszerének lényege: hagyta, hogy mi magunk találjuk meg a magunk útját. Személyiségével mutatott nekünk példát, hiszen három kamaszt nevelt egyedül, összeszorított foggal nézett szembe a legnagyobb nehézségekkel. Mi panaszkodni nem nagyon hallottuk, sírni nem nagyon láttuk õt. A legnagyobb nehézségek ellenére is mindig körüllengte õt valamiféle derû. A mai napig, ha elkeseredem valami miatt és már-már sajnálnám magamat, akkor eszembe jut, és gyorsan elszégyellem magam. Példamutatóan és szívósan terelt minket a helyes irányba. szerû emberekkel találkoztam és töltöttük együtt a nyarat a lovaskocsin Mackó Misi bácsival, Szilágyi vagy Papaj Misa bácsival; diskurálhattam a gyönyörûeket hímzõ Ilon nénivel és a többiekkel. Azoktól a nagyszerû parasztemberektõl tanultam talán a legtöbbet emberségbõl, a világ dolgairól. - Zeneszerszám volt a házban, de volt-e még zenész a családodban az édesapádon kívül? - Érdekes módon édesapánk családjában nem volt zenész. Paraszti környezetbõl került ki, JANUÁR a szülei gazdálkodó, tehetõs parasztpolgárok voltak, és õ volt a legkisebb fiú, aki továbbtanulhatott és kántortanító lett. Édesanyánk családjában már beszélhetünk zenérõl. Nagyanyánk, Dóra Ernõné pesti lány volt, õ komolyan tanult zenét, kiválóan zongorázott. Édesanyánk is elég ügyesen bánt a billentyûkkel. A zenetörténet- Amikor még teljes volt a család... ( Kovács Géza a csoportképen édesanyja karjában látható) bõl tudjuk, hogy vannak elõzmények nélküli géniuszok, kimagasló személyiségek, mint Bartók Béla,vagymintazédes- apánk, és vannak generációkon átívelõ muzsikusdinasztiák. - Ilyen családban szinte kötelezõ volt zenét tanulni... - Kötelezõ nem volt, de Lacinak és Pistinek, két idõsebb bátyámnak édesapánk rendszeresen tartott zongoraórákat. Engem hatéves koromban ültetett le maga mellé és elkezdtünk zongorát tanulni, de fél év sem telt el, amikor 1962 februárjában, három nappal a he- tedik születésnapom után meghalt. Akkor valahogy hirtelen felnõttek lettünk, bátyáim és jómagam is. - Mennyire befolyásolta ez a szomorú tény a zenei tanulmányaidat? - Olyannyira, hogy egy darabig szünetelt a zenei képzésem. A felsõ tagozatban került olyan zongoratanár a faluba, akitõl már lehetett tanulni. Papp Attila Hatvanból járt át, és mondhatom: nagyszerû zongoratanár volt. - A hatvanas évek második fele a beat-korszak kezdete. Mennyire érintett ez zeneileg? - Természetesen kamaszként mi is ebben a világban éltünk. A kastélyiskolában, ahol volt zongora, állandóan muzsikáltunk. Legfõképp Cserháti Pistával, akivel elválaszthatatlan barátok voltunk. Hol nálunk, hol náluk, a Zsámboki úton gyakoroltunk. Ebben az idõszakban mindenki zenekart alapított, így - Ez az irány hová vezetett az általános iskola után? - Hatvanba kerültem a Bajza József Gimnáziumba angol ta- TURAI HÍRLAP

15 Kocsis Zoltán barátságán át a Mûvészetek Palotájáig gozatra, s ezzel a turai gyerekzenekar véget ért. A muzsika tanulása azonban folytatódott, mert ugye itt szemben volt a zeneiskola. A zongora mellé felvettem az ütõ-tanszakot; a zeneiskolai vizsgákon rendszerint Cserháti Pista kísért engem. - A középiskola végére kiderült, hogy a zene az életed része lett? - A gimi után egyértelmû volt, hogy Budapestre, a Bartók Béla konzervatóriumba kerüljek. Utána egy rövid vargabetûvel, édesapa nyomdokain haladva elvégeztem az Esztergomi Tanítóképzõ Fõiskolát énekzene-népmûvelés szakon, amit aztán megfejeltem egy karvezetés diplomával. Ezután az Eötvös Loránd Tudományegyetem bölcsészettudományi karán diplomáztam, de elvégeztem egy nemzetközi, speciális zenekari menedzserképzõ iskolát is. - A komolyzene az életed része lett, a szervezés, irányítás pedig egészen más irányba terelt téged. - Igen, a zene az életem legmeghatározóbb része lett, és a mai divatos szóval a menedzselés lett a munkám. Dolgoztam Dorogon, a mûvelõdési központban. Budapesten a SZOT kulturális osztályán szerveztem zenei, mûvészeti fesztiválokat és gondoztam könyveket, illetve a Kassák-ösztöndíjat. Majd nyílt pályázat útján a MÁV Szimfonikusok igazgatója lettem. Bejártuk egész Európát, lemezeket készítettünk, gyönyörû koncerteket adtunk. Sajnos idõvel a MÁV egyre nehezebb anyagi helyzetbe került, ezért ennek a zenekarnak a mozdonya is egyre nehezebben ment ennek ellenére sikerült egy korszerûen és jól mûködõ zenekar feltételeit kidolgoznom. - Meddig maradtál ott a nehézségek ellenére? benhívtakátazakkori Állami Hangversenyzenekarhoz.Ezavalahaszebbnapokat látott együttes, mely évtizedeken át a magyar zenei élet Egy kép a 70-es évekbõl zászlóshajója volt, akkoriban súlyos helyzetben volt szakmailag, pénzügyileg, szervezetileg, ráadásul a végnapjait élõ Filharmónia szervezeti egységeként vergõdött. Ennek a monstrumnak a nagy, túlszervezett, vízfejû organizmusát kellett átalakítani. Rendkívül nehezen ment és éveket vett igénybe, de sikeres volt és 1998-óta önállóan mûködik nemzeti kulturális alapintézményként a Nemzeti Filharmonikus Zenekar, Énekkar és Kottatár. - Mennyire volt nehéz elfogadtatnod a zenészekkel az új dolgokat? Hiszen tudjuk, hogy õk sokkal érzékenyebbek az átlagnál. - Nem volt könnyû ig Kobayashi Ken-Ichiro volt a fõzeneigazgató. Szerzõdése lejártával elég illetlenül egy vasárnap délben felhívtam telefonon Kocsis Zoltánt. Este visszahívott azzal, hogy vállalja. Ezzel az igen nel egy új korszak kezdõdött el. Az õ maximalizmusa és zsenialitása természetesen rengeteg konfliktust is hozott magával az elsõ években. Annál is inkább, mivel egy olyan zenekarnál, ahol Ferencsik János legendásan nem szeretett próbálni õ egyedülálló karmesteri képességeivel tudott varázslatos koncerteket vezényelni, majd a népszerû Kobayashi mester jött, aki elegánsan, kifejezõen vezényelt, de õ sem volt próba-párti. Ezért amikor Kocsis Zoltán átvette a zenekart, rengeteg próbát kért, és ebben mint mindenben, ami zene kérlelhetetlen volt. Ez persze eleinte nem tetszett a muzsikusoknak, de késõbb belátták, hogy csak ez vezet eredményre. - Milyen nehézséget jelent egy zsenivel dolgozni? Hogyan oszlik meg a munka köztetek? - Azt szokták mondani: a zsenit az különbözteti meg a bolondtól, hogy a bolond úgy tudja, hogy 2x2 az öt, a zseni pedig tudja, hogy 2x2 az négy, de kevesli. Kocsis Zoltán önmagával szemben is kérlelhetetlen, és közel tízévnyi szoros együttmûködés után tanúsíthatom, hogy nem ismer korlátokat és fáradtságot, ha zenérõl van szó. Munkakapcsolatunk lényege egy nagyon finom és kényes együttmûködés. Jogilag én vagyok a szervezet fõigazgatója, én gyakorlom a munkáltatói jogokat, én vagyok az egyszemélyi felelõs vezetõ, és én írom alá a szerzõdéseket, így Kocsis Zoltánét is. Ez egy em- beri-mûvészi bizalom kettõnk között. Valahogy úgy lehetünk, mintahajónazafelfedezõ,aki tudja, merre kell lennie annak az ismeretlen kontinensnek, én pedig ott állok a kormánykeréknéléstudom,mitbírahajó. Õ sürgeti, hogy minél elõbb érjünk arra a helyre, ami egyetlen térképen sincs rajta, de biztos abban, hogy ott van, és én igyekszem úgy kormányozni, hogyneessenszétahajó. - Ez csak munkakapcsolat, vagy barátság is? - Számomra ajándék ez az együttmûködés annál is inkább, mert egymás mellett vannak az irodáink, és óhatatlanul is hallom, amikor gyakorol. És amikor van idõm, átmegyek hozzá, beszélgetünk, ami szá- momra nem egyszer felülmúl tíz akadémiai elõadást. Barátilag megosztja azt, amit a zenérõl,amûvészetrõltud,ésezbizony hatalmas tudás. Külön büszkeségem, hogy négykezes játékunkról rádiófelvétel készült. Azt hiszem, jól kiegészítjük egymást, amit a Nemzeti Filharmonikusok hazai és nemzetközi sikere is bizonyít. - A sikerek közben egy csodálatos épületbe költöztetek, és egy fantasztikus koncerttermet kaptatok. - Nagy hiányt pótolt a Mûvészetek Palotájában lévõ Bartók Béla-koncertterem. Amikor tavaly januárban felcsendült az elsõ hegedûszó, többeknek kicsordult a könnye. Ilyen koncerttermekkel addig csak kül- Kocsis Zoltán társaságában földön találkoztunk. Russel Johnson akusztikus mérnök tervezte, aki olyan mozgatható elemekkel mûködõ rendszert talált ki termeiben, melyet számítógép-vezérléssel úgy lehet alakítani, hogy akár egy katedrális, vagy egy újabb mozdulattal egy süket stúdió akusztikáját is tudják produkálni. A kettõ között szinte végtelen a hangzások variációja. (folytatás a következõ számban) TURAI HÍRLAP JANUÁR 15

16 A másutt néptáncoló turaiak is felléptek Évzáró mûsor a mûvelõdési házban December 17-én tartotta a Bartók Béla Mûvelõdési Ház hagyományos évzáró mûsorát. A 2006-os esztendõ zárásaként színes szórakoztató mûsor várta az érdeklõdõket. Mint ismeretes, az általános iskolában két kihelyezett zenetagozat mûködik: az Aszódi Podmaniczky Zeneiskoláé Raksányi Ildikó tanárnõ vezetésével és a MIKRO-FON Zeneiskoláé Tóth S. Péter tanár irányításával. Karácsony elõtt mindkét tagozat bemutatta Karácsonyi hangversenyét a szülõknek és az érdeklõdõknek. A két hangversenyt az iskola aulájában felállított karácsonyfa mellett rendezték meg két egymást követõ napon, a nagyszámú közönségnek ajándékozva egy-egy órányi önfeledt kikapcsolódást. A hangversenyen ter- mészetesen a karácsonyi dalok és zenemûvek kerültek az elsõ helyre, de a zongora, a furulya, a gitár, a szintetizátor, valamint a hegedû is helyet kapott. A MIKRO-FON-osok hangversenyén az Oh, Tannenbaum és a Jingle bells mellett francia A zsúfolásig megtelt teremben a mûvelõdési ház csoportjainak tolmácsolásában csendültek fel ismert és elõször hallott karácsonyi dallamok. Kuriózuma volt a rendezvénynek, hogy az õszi hónapokban ismételten újjáéledõ Színjátszók is résztvevõi voltak az eseménynek, valamint a más településeken néptáncoló turai felnõttek is megmutatták a hazai közönségnek tudásukat. A mûsorban a már említett csoportokon túl fellépett Mosóczi Lívia és Dudás Dániel néptáncpedagógus, az óvodás néptánccsoport, dallamok, Bach a-moll invenciója, valamint az Orfeo Negro címû darab melódiái is felcsendültek. Weiner Leó Bölcsõdala mellett például nagy sikert aratott a Perfedia címû ismert sláger is. A zárószám Pachelbel Canon címû mûve volt. A Podmaniczkys növendékek a Megváltó születését be- a Viganó turai néptáncosai, az Õszirózsa Nyugdíjas népdalkör, a Turai Énekmondók, az Emse Zenekar és a Zagyva Banda. A mûsorból nem maradhatott ki a videókalendárium és a fotókiállítás sem, amelyek az eltelt esztendõ eseményeinek felvételeibõl készültek. Valamennyi résztvevõ nevében remélem és kívánom, hogy az elkövetkezendõ esztendõben mutatva télapótánccal, furulyaés gitárszólóval tették feledhetetlenné mûsorukat, de úgy érzem, a közönség kedvence volt Diabelli Négykezes zongoraszám a, valamint Bach Menüettje is. Elhangzott zongorán a Love Story, s végül egy csodálatos keringõ zárta a mûsort. Seres Csilla felvételei is hasonlóan gazdag emlékekkel és élményekkel örvendeztethetjük meg a település minden lakóját rendezvényeinken! Ezúttal is megragadom az alkalmat, hogy megköszönjem minden kollégámnak, önkéntesnek, fellépõnek és hozzátartozóiknak azt az áldozatos munkát, amellyel a település rendezvényeihez hozzájárultak. Novodonszkiné Fercsik Margit Karácsonyi dallamok az iskolában Két délután két zeneiskolai tagozat koncertezett A két hangversenyt követõen a szünet elõtti utolsó tanítási napon az iskola évfolyamai is megtekinthették a mûsort, sõt a pedagógusok és iskolai dolgozók egy karácsony esti randevú kapcsán szintén ízelítõt kaptak amûsorból. Takács Pál A szerzõ felvételei JANUÁR TURAI HÍRLAP

17 Akcióban a Magyar Vöröskereszt Turai Szervezete Karácsony elõtt ötven csomag talált gazdára Karácsony szent ünnepe mindannyiunkban megszólaltatja a szeretet örök csöngetytyûjét. Ez a hang a családot, az otthon melegét juttatja eszünkbe. Az ünnep hangulatában a másik emberre figyelünk, és arra gondolunk, mit nyújthatnánk szeretteinknek: azoknak, akik fontosak számunkra, és akik rászorulnak a segítségre. Ez a mi legemberibb értékünk. Nem drága ajándékok jelentik szeretetünket, hanem hogy önmagunkból mit adhatunk. Az az ember, aki nem csak saját magáért él, aki igazi harmóniát tud teremteni belsõ világában, saját lelkében és a maga környezetében, mindenekelõtt családjában, ami talán kisugározhat a barátok, munkatársak felé is. Ahol harmónia, béke, szeretet van, ott meghitt, bensõséges kapcsolatokra épülõ családot lehet teremteni, amely érzelmi lelki közösséget, élményt nyújt. Úgy érzem, csak így tudjuk az otthon melegét valósággá, megélhetõvé tenni, ami végigkíséri egész életünket és mindig megadja számunkra a megújulás lehetõségét. Ezek a gondolatok jutottak eszembe, amikor tudomást szereztem arról, hogy 2006 karácsonyán sem maradt el az ünnepi örömszerzés a helyi Vöröskereszt Szervezet részérõl. Kürti Ferenc, a szervezet elnöke immáron öt éve szervezi és irányítja azokat az akciókat, amelyek örömet jelentenek, segítséget nyújtanak a rászorult családoknak és az egyedül maradt embereknek. - Fõ szempontunk a sok gyermek mondta a szervezet elnöke, emellett fõként a tartós betegségben szenvedõ embereken vagy a létminimum alatt élõ családokon igyekszünk segíteni. - Karácsony elõtt hányan örülhettek az ajándékcsomagoknak? - Ötven csomagot készítettünkelabbólagyermek-ésfelnõttruha-készletbõl és játékadományból, amit a Magyar Vöröskereszt Aszódi és Gödöllõi Három elégedett arc ezért a látványért érdemes segítséget nyújtani Az MSZP turai szervezete december 29-én tartotta évértékelõ és tisztújító taggyûlését. A taggyûlés vendége és egyben levezetõ elnöke Kovács László kartali polgármester, z aszódi kistérség önkormányzatai társulásának, illetve az 5. számú választókerület MSZPszervezetének elnöke volt. - A taggyûlésen értékeltük az elmúlt esztendõ eseményeit, a választási eredmények alakulását, levonva a tanulságokat tájékoztatta lapunkat Nagy-Tóth István, a helyi alapszervezet elnöke. Kovács László ígéretet tett arra, hogy minden támogatást megad a helyi alapszervezet és a város fejlõdéséhez. Utalt rá, hogy Szabó Imrét, Pest Megye Közgyûlése volt elnökét megválasztották a Közép-Magyarországi Regionális Fejlesztési Tanács elnökének ez is biztosítéka kell, hogy legyen városunk jövõbeni fejlõdésének. Körzeti Szervezete szerzett részünkre a Mikulásgyárból. Természetesen az igények kielégítése nem lehetett teljes, de a hamarosan újabb lehetõségekre számítunk. Számomra külön örömet jelentett, hogy a Pápai család felajánlása nyomán egy babakocsival tudtuk megajándékozni az egyik rászoruló anyukát. - Kik a szervezet legjelentõsebb támogatói? - Most csak három kiemelkedõ segítõnket szeretném megemlíteni. Könczöl István valamennyi akciónk önzetlen támogatója, Marosvölgyi János a mindig segíteni kész fuvarosunk és Zágoni Szabó István a helyi CBA vezetõje, aki kéréseinket folyamatosan teljesíti. - Pillanatnyilag milyen gondok és problémák állnak a megoldás közelében? A beszámolót követõ tisztújítás során a tagság bizalmat szavazott az addigi vezetõknek: nagy többséggel megválasztották elnöknek Nagy-Tóth Istvánt, gazdasági vezetõnek Szikura Jánosnét. Új tag a vezetõségben Békési István elnökhelyettes, aki egyidejûleg területi küldött is lett. Az országos kongresszuson az 5. választókerületet Nagy-Tóth István képviseli; a választókerület elnökének Kovács Lászlót választották meg. - Az alapszervezet a jövõben elsõdleges feladatának tekinti, hogy tevékeny szerepet vállaljon városunk fejlõdésében foglalta össze a taggyûlés eredményeit Nagy-Tóth István. Erõsíteni kívánja kapcsolatát a helyi szervezetekkel és az újonnan megválasztott önkormányzattal. Az önkormányzat munkájához ezúton is sok sikert kívánunk! Takács Pál számokon. - Sikerült helyiséget kapnunk, az iskolai gyakorlókert lesz az otthonunk. Köszönetemet fejezem ki a polgármester úrnak, aki ezt lehetõvé tette számunkra. Most feladatunk az új helyiség berendezése. Szeretnék egy aktív vezetõ- és segítõgárdát kialakítani. Örömmel mondhatom el, hogy az MSZP tagok valamennyien segíteni fogják a jövõben munkánkat. -Milyenakapcsolatukahónapokkal ezelõtt megalakult Máltai Szeretetszolgálattal? - Sajnos róluk mindeddig nem kaptunk információt, így még nem alakulhatott ki kapcsolat közöttünk. Remélem, ebben hamarosan változás lesz. Nagyon szívesen fogadok javaslatokat, felajánlásokat és csatlakozókat a es és a es telefon- Takács Pál MSZP-évzáró Turán Tisztújítás és elképzelések Aháziorvosok rendelési ideje A kistérségi központi orvosi ügyelet indulása miatt a turai háziorvosok rendelési ideje az alábbiak szerint módosult: Dr. Baka Gyula Tura,AranyJánosút22. Tel.: H-Cs-P: K-Sz: Dr. Hatalyák István Tura,AranyJánosút22. Tel.: K-Sz-P: H-Cs: Dr. Duliskovics Tibor Tura, Petõfi Sándor tér 2.. Tel.: K-Cs-P: H-Sz: Dr. Vészi Zsuzsanna Tura, Petõfi Sándor tér 2. Tel.: H-Sz-P: Kedd-Csütörtök: TURAI HÍRLAP JANUÁR 17

18

19 A Bartók Béla Mûvelõdési Ház programajánlója Január 27-én, vasárnap 18 órai kezdettel az aszódi Vécsey Kamarateátrum a Casanova hazatérése címû darabot mutatja be a mûvelõdési házban. A belépés ingyenes. * Február 17-én, szombaton 8.30-tól 12 óráig kézi szövésû szõnyegek, egyedi készítésû textiljátékok, lakberendezési kiegészítõk vására lesz a mûvelõdési házban. * Színházbarátok, figyelem! Február 23-án, pénteken az Örkény Színházban tekinthetik meg Molnár Ferenc: Üvegcipõ címû darabját, amely keserédes szerelmi történet a századelõ Budapestjén. Jegyek a Mûvelõdési Házban és a Könyvtárban is rendelhetõk. Jegyárak: 2700,- Ftés2400,-Ft+utazás800,-Ft Jelentkezni lehet február 2-ig! Várunk minden érdeklõdõt! Tura Közbiztonságáért 2002 Polgárõr Egyesület Éjjel-nappal hívható számaink: Számlaszámunk: Turai Takarékszövetkezet Kérjük, támogassa mûködésünket! HIRDESSEN A TURAI HÍRLAPBAN! 1 oldal (180 mm x 252 mm) 1/2 oldal (180 mm x 125 mm) 1/4 oldal (88,5 mm x 125 mm) 1/6 oldal (88,5 mm x 80 mm) 1/8 oldal (88,5 mm x 60 mm) apróhirdetés: 50 Ft + ÁFA/szó (60,- Ft) ,- Ft + ÁFA (30.000,- Ft) ,- Ft + ÁFA (15.000,- Ft) 6.250,- Ft + ÁFA (7.500,- Ft) 4.500,- Ft + ÁFA (5.400,- Ft) 3.500,- Ft + ÁFA (4.200,- Ft) Hirdetésfelvétel Éliás Zoltánnál ( ), a Városi Könyvtárban vagy a szerkesztõség -címén: 3-5 hirdetés-megjelenés lekötése és elõre fizetése esetén 5%, 6-12 hirdetés-megjelenés lekötése és elõre fizetése esetén 10% kedvezmény! TURAI HÍRLAP JANUÁR 19

20 Lapzárta Libra Könyvesbolt Tura, Dózsa György u. 7. Könyvújdonságok és -régiségek, térképek, mûsoros hanghordozók, videokazetták, DVD-k, faxolás, fekete-fehér és színes fénymásolás MÁR AZ INTERNETEN IS: Videofilmkészítés digitális technikával újságírás, kiadványszerkesztés RH+VIDEO Tel: Libra-sarok Kedves Olvasóink! Lapunk átalakításával e rovatunk megszûnik, a Libra könyvesbolt vásárlási utalványáért a keresztrejtvény megfejtõi versenghetnek. Elõzõ havi kérdésünkre a helyes válasz: Lola Nyertesünk: Maczkó Mihályné (Szabadság út 2.) Gratulálunk! Zágoni CBA Taxi Tel.: Az emlékezés és a szeretet Az emlékezéshez nem emlék, hanem a szeretet kell. (William Shakespeare) Vízszintes: 1. A költõ gondolatának folytatása, zárt betû: T 12. Eszméletét vesztõ 13. Fa része 14. Varróeszköz 15. Angyalrang 16. Vászon készül belõle 19. Record rövidítve 21. Nitrogén 22. Zé! 23. Amper 24. Jászai-díjas színész,... Lajos 25. Vár maradvány 27. Kálium 28. Török autójel 30. Az idõ jele 31. Knock Out! 33. Oxigén 34. Az egyik Pál utcai fiú 41. Éjfél! 42. Igazgató, röv. 43. Méter 44. Nyest darab! 45. Nõi név 48. Nem oda! 51. Kén 52. Liter 53. Szén 54. Könyvkiadó 56. Duplán: édesség 58. Személyes névmás 59. Tova 61. Odaát egynemû betûi! 62. Háború németül 64. Európa egyik tengere. rejtvény 1. Turai Hírlap Függõleges: 1. Észak 2. Latyak 3. Veszprém megyei település 4. Kutatni kezd! 5. Jól mutató 6. Állóvíz 7. Félsz! 8. Csuk 9. Heves megyei város 10. Sugár jele 11. A végén nevet! 15. Az idézet befejezõ része, zárt betû: E 17. Nem az! 18. Részedre 20. Szén-monoxid 26. Pénz, angolul 29. Bízik vmiben 30. Idegen tea! 32. OKJ 35. Molnár Ferenc 36. Római Támogat 38. Egészségügyi Minisztérium röv. 39. Néma Réka! 40. Karoló 45. Vissza: becézett Ferenc 46. Eger közepe! 47. Vissza: magyar zenekar 49. Doktorálni kezd! 50. Nem arra! 51. Ruhát levarr 55. A közelebbi helyen 57. Bibliai idézet 60. Pincébe 63. Ihász Nándor 65. Ká! 66. Spanyol autójel 67. Félre! -fné- * A megfejtést a lap aljáról kivágott rejtvényszelvénnyel ellátott, nyílt levelezõlapon küldhetik be a Városi Könyvtár címére (Bartók tér 3.) február 5-ig. A megfejtõk között a GalgaCoop3.000Ftértékûvá- sárlási utalványát és a Libra Könyvesbolt Ft értékû könyvutalványát sorsoljuk ki. Elõzõ számunk megfejtése: Csak azért kérünk tanácsot, hogy elmondhassuk bajainkat. Turai Hírlap közéleti havilap A Ft értékû vásárlási utalványt Szilágyi Mihályné (Rákóczi F. út 40.) nyerte. Gratulálunk! Nyereményét postán küldjük el. Felelõs szerkesztõ: Hídi Szilveszter. Munkatársak: Balázs Gusztáv, Éliás Zoltán, Péter Zsolt, Szénási József, Takács Pál, Tóthné Horák Mária. Nytsz: B/BHF/567/P/91 Levélcím: VárosiKönyvtár-2194Tura, Bartóktér 3. Készült példányban az ArtWind-Nyomda Kft. nyomdaüzemében, Gödöllõn Terjeszti a Magyar Posta Zrt. Kéziratokat nem õrzünk meg és nem küldünk vissza.

Méltó születésnapi ajándék

Méltó születésnapi ajándék Szeged gazdálkodásának egyre nagyobb hányadát teszik ki azok az állami és uniós pályázatok, melyeket teljes egészében a város fejlesztésére fordítanak. Az idén 32 milliárd forintot fektetnek be a város

Részletesebben

M E G H Í V Ó. 4.) Kezdeményezés német nyelvű helységtábla kihelyezésére Előadó: Czinki Ferenc elnök

M E G H Í V Ó. 4.) Kezdeményezés német nyelvű helységtábla kihelyezésére Előadó: Czinki Ferenc elnök Magyarszentmiklós község Német Kisebbségi Önkormányzat Elnöke M E G H Í V Ó 2009. szeptember 8-án (kedden)17.30 órakor ülést tart, melyre tisztelettel meghívom. Tervezett napirend: 1.) A 2009. I. félévi

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Jegyzőkönyv

Jegyzőkönyv. Jegyzőkönyv Jegyzőkönyv Készült: Besenyszög Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. június 19-én megtartott soron kívüli üléséről Határozat tárgya: Határozat száma: Old. A Képviselő-testület 2014. június 20-i

Részletesebben

1.. 2.. 3.. 4.. 5.. /1/ E rendelet kihirdetése napján lép hatályba. /2/ E rendelet kihirdetéséről a jegyző gondoskodik. Szarvas, 2006. április 27.

1.. 2.. 3.. 4.. 5.. /1/ E rendelet kihirdetése napján lép hatályba. /2/ E rendelet kihirdetéséről a jegyző gondoskodik. Szarvas, 2006. április 27. A Szarvasi Önkormányzat 15/2006.(IV.28.) számú rendelete a 2005. évi költségvetésről szóló többször módositott 1/2005.(II.18.) számú rendelet v é g r e h a j t á s á r ó l Az Államháztartásról szóló, többször

Részletesebben

K I V O N A T. Tura Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2012. november 28-án megtartott ülésének jegyzőkönyvéből.

K I V O N A T. Tura Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2012. november 28-án megtartott ülésének jegyzőkönyvéből. K I V O N A T Tura Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2012. november 28-án megtartott ülésének jegyzőkönyvéből. Tárgy:Tájékoztató Tura Város Önkormányzata I-III.negyedévi gazdálkodásának teljesítéséről.

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Napirendi pontok: Nyílt ülésen: 1.) Előterjesztés a szociális ellátásokról szóló rendelet elfogadására. Előterjesztő: polgármester

Jegyzőkönyv. Napirendi pontok: Nyílt ülésen: 1.) Előterjesztés a szociális ellátásokról szóló rendelet elfogadására. Előterjesztő: polgármester Jegyzőkönyv Készült: 2012. november 27- én, 15 óra 30 perctől megtartott nyílt üléséről. Jelen vannak: a jelenléti ív szerint. A polgármester megállapítja a határozatképességet. A képviselőtestület ülése

Részletesebben

MAKÓ VÁROS ALPOLGÁRMESTERÉTŐL FROM THE VICEMAYOR OF MAKÓ

MAKÓ VÁROS ALPOLGÁRMESTERÉTŐL FROM THE VICEMAYOR OF MAKÓ MAKÓ VÁROS ALPOLGÁRMESTERÉTŐL FROM THE VICEMAYOR OF MAKÓ 1/162-1/2015/I. Ea: Varga Erika Tárgy: Czirbus Gábor alpolgármester tájékoztatója az előző ülés óta történt fontosabb tárgyalásokról, eseményekről.

Részletesebben

Beszámoló. a Szekszárd Megyei Jogú Város Humánszolgáltató Központ Gyermekjóléti Központjának. 2010. évben Szálka községben végzett tevékenységéről

Beszámoló. a Szekszárd Megyei Jogú Város Humánszolgáltató Központ Gyermekjóléti Központjának. 2010. évben Szálka községben végzett tevékenységéről Beszámoló a Szekszárd Megyei Jogú Város Humánszolgáltató Központ Gyermekjóléti Központjának 2010. évben Szálka községben végzett tevékenységéről A beszámoló a 149/1997. (IX.10.) Kormányrendelet 10. számú

Részletesebben

Sárosd Nagyközség Önkormányzata Képviselőtestületének. 2013. február 5-én tartott nyilvános rendkívüli ülésének jegyzőkönyve

Sárosd Nagyközség Önkormányzata Képviselőtestületének. 2013. február 5-én tartott nyilvános rendkívüli ülésének jegyzőkönyve Sárosd Nagyközség Önkormányzata Képviselőtestületének 2013. február 5-én tartott nyilvános rendkívüli ülésének jegyzőkönyve Határozatok: 17/2013. (II. 05.) 18/2013. (II. 05.) J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült:

Részletesebben

CELLDÖMÖLK VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK POLGÁRMESTERI HIVATALA

CELLDÖMÖLK VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK POLGÁRMESTERI HIVATALA könyvéből: 120/2012.(VI.28.) sz. képviselő-testületi határozat: A Képviselő-testület tudomásul vette a rendőrkapitány közbiztonság helyzetéről szóló beszámolóját. könyvéből: 121/2012.(VI.28.) sz. képviselő-testületi

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Molnár György igazgató

Jegyzőkönyv. Molnár György igazgató Jegyzőkönyv Készült Kaposvár Megyei Jogú Város Lengyel Nemzetiségi Önkormányzat Kaposvár, Szent Imre u. 14. II/12. sz. alatti székhelyén 2014. december 1-én 10.30-kor megtartott üléséről. Jelen voltak:

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Hort Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. november 13-én megtartott rendkívüli üléséről

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Hort Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. november 13-én megtartott rendkívüli üléséről JEGYZŐKÖNYV Készült: Hort Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. november 13-én megtartott rendkívüli üléséről Határozat Tárgya: száma: 142/2013. (XI.13.) Pályázat mikrobusz vásárlására 143/2013.

Részletesebben

Ügyrendi, Jogi és Közbiztonsági Bizottsági tagok: Tóth Sándor, Bobál Imréné, Varga Józsefné, Bárczi László

Ügyrendi, Jogi és Közbiztonsági Bizottsági tagok: Tóth Sándor, Bobál Imréné, Varga Józsefné, Bárczi László Veresegyház Város Önkormányzata J E G Y Z Ő K Ö N Y V P é n z ü g y i B i z o t t s á g i é s Ü g y r e n d i, J o g i é s K ö z b i z t o n s á g i B i z o t t s á g i ülés 2 0 1 6. j a n u á r 2 7. Készült:

Részletesebben

ÓPÁLYI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2014. január 9-én megtartott ülésének

ÓPÁLYI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2014. január 9-én megtartott ülésének ÓPÁLYI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2014. január 9-én megtartott ülésének A./ TÁRGYSOROZATA B./ JEGYZŐKÖNYVE C./ HATÁROZATAI: 1-3. D./ RENDELETEI: - Száma: 1-6/2014. T Á R G Y S O R O Z A T

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v Hegyesd község Önkormányzata Képviselő-testülete 8296. Hegyesd, Zrínyi u.1. Tel: 87/435-038. Száma: 120-14/2013. J e g y z ő k ö n y v Készült: Hegyesd község Önkormányzata Képviselő-testülete által 2013.

Részletesebben

Ikt.szám: /2014.

Ikt.szám: /2014. Ikt.szám: 1126-1/2014. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Vajta Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. december 15-én 15 00 órai kezdettel tartott közmeghallgatásáról Készült: Vajta Község Önkormányzat Képviselő-testületének

Részletesebben

K I V O N A T. Tura Város Önkormányzatának Képviselő- testülete 9 igen szavazattal, 0 ellenszavazattal, 0 tartózkodással az alábbi határozatot hozta:

K I V O N A T. Tura Város Önkormányzatának Képviselő- testülete 9 igen szavazattal, 0 ellenszavazattal, 0 tartózkodással az alábbi határozatot hozta: K I V O N A T Tura Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2014. szeptember 24-én (szerda) 16 órakor megtartott nyilvános ülésének jegyzőkönyvéből. Tárgy: Beszámoló a 2014. évi I. félévi gazdálkodásról

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült május 29-én a röjtökmuzsaji Faluház tanácskozó termében, a helyi Képviselőtestület

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült május 29-én a röjtökmuzsaji Faluház tanácskozó termében, a helyi Képviselőtestület Röjtökmuzsaj község Önkormányzata RÖJTÖKMUZSAJ Röjtöki u. 193. 9451. (Tel.: 99/544-052) 1-9/2013. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült 2013. május 29-én a röjtökmuzsaji Faluház tanácskozó termében, a helyi Képviselőtestület

Részletesebben

Soós Mihály laudációja Tisztelt Hölgyeim és Uraim! Kedves vendégek!

Soós Mihály laudációja Tisztelt Hölgyeim és Uraim! Kedves vendégek! Soós Mihály laudációja Tisztelt Hölgyeim és Uraim! Kedves vendégek! Vannak emberek, akiken érződik, hogy a helyükön vannak, tudják mit akarnak, miért vannak a földön. Mások nyugtalanok, keresik, de nem

Részletesebben

T Á J É K O Z T A T Ó a Képviselő-testülethez

T Á J É K O Z T A T Ó a Képviselő-testülethez FÖLDES NAGYKÖZSÉG POLGÁRMESTERE 4177 FÖLDES, Karácsony Sándor tér 5. /Fax: (54) 531 000 ; 531 001 E-mail: foldes.ph@gmail.com Iktatószám: 1424-2/2012. 2. T Á J É K O Z T A T Ó a Képviselő-testülethez az

Részletesebben

1/ 4. Budapest Főváros XVII. kerületi Lengyel Kisebbségi Önkormányzat SAMORZĄD MNIEJSZOŚCI POLSKIEJ W 17-TEJ DZIELNICY BUDAPESZTU

1/ 4. Budapest Főváros XVII. kerületi Lengyel Kisebbségi Önkormányzat SAMORZĄD MNIEJSZOŚCI POLSKIEJ W 17-TEJ DZIELNICY BUDAPESZTU 1/ 4 Ikt.szám: 18-204/4/2005. Budapest Főváros XVII. kerületi Lengyel Kisebbségi Önkormányzat SAMORZĄD MNIEJSZOŚCI POLSKIEJ W 17-TEJ DZIELNICY BUDAPESZTU J E G Y Z Ő K Ö N Y V PROTOKÓŁ amely készült a

Részletesebben

M E G H Í V Ó. 2011. március 16-án (szerdán) 17 órai kezdettel tartja, Polgármesteri Hivatal Tanácskozóterme 2351 Alsónémedi, Fő u. 58.

M E G H Í V Ó. 2011. március 16-án (szerdán) 17 órai kezdettel tartja, Polgármesteri Hivatal Tanácskozóterme 2351 Alsónémedi, Fő u. 58. Alsónémedi Önkormányzat Képviselő-testületének Pénzügyi, Jogi, Ügyrendi és Tájékoztató Bizottsága E l n ö k é t ő l Szám: 79-13/2011. M E G H Í V Ó Tájékoztató Bizottsága soron következő ülését 2011. március

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Bánd Község Önkormányzata, Hárskút Község Önkormányzata, Márkó Község Önkormányzata közös képviselő-testületi ülésén, 2013. november 20-án, szerdán, 17 óra 30 perc kezdettel,

Részletesebben

ISB 7. hírlevél. Üdvözöljük Önöket! Fontos információ

ISB 7. hírlevél. Üdvözöljük Önöket! Fontos információ 2015. 12. 11. Fontos információ Karácsonyi vásár - december 12. szombat Bethlehem - december 17. csütörtök Karácsonyi műsor - december 18. péntek Téli szünet - december 19-2016. január 4. Első tanítási

Részletesebben

Készült: Bősárkány Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. március 6-án tartott nyilvános üléséről.

Készült: Bősárkány Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. március 6-án tartott nyilvános üléséről. Bősárkány Nagyközség Képviselő-testülete 1-4/2014. J e g y z ő k ö n y v Készült: 2014. március 6-án tartott nyilvános üléséről. A képviselő-testületi ülés kezdete: 18 00 óra A képviselő-testületi ülés

Részletesebben

Somlóvásárhely Község Önkormányzata 8481 Somlóvásárhely, Szabadság tér 1. Tel/Fax: 88-236-001, e-mail: hivatal@somlovasarhely.hu

Somlóvásárhely Község Önkormányzata 8481 Somlóvásárhely, Szabadság tér 1. Tel/Fax: 88-236-001, e-mail: hivatal@somlovasarhely.hu Somlóvásárhely Község Önkormányzata 8481 Somlóvásárhely, Szabadság tér 1. Tel/Fax: 88-236-001, e-mail: hivatal@somlovasarhely.hu Szám: Svh/62-6/2015. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Somlóvásárhely Községi

Részletesebben

11. SZ. JEGYZŐKÖNYV. Készült: A Tiszagyendai Képviselő-testület 2012. június 15-án megtartott rendkívüli ülésének jegyzőkönyvéből.

11. SZ. JEGYZŐKÖNYV. Készült: A Tiszagyendai Képviselő-testület 2012. június 15-án megtartott rendkívüli ülésének jegyzőkönyvéből. 11. SZ. JEGYZŐKÖNYV Készült: A Tiszagyendai Képviselő-testület 2012. június 15-án megtartott rendkívüli ülésének jegyzőkönyvéből. Jelen vannak: A mellékelt jelenléti ív alapján. Pisók István polgármester:

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Csabdi Község Önkormányzata Képviselő-testületének rendkívüli, nyílt üléséről

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Csabdi Község Önkormányzata Képviselő-testületének rendkívüli, nyílt üléséről J E G Y Z Ő K Ö N Y V Csabdi Község Önkormányzata Képviselő-testületének rendkívüli, nyílt üléséről Az ülés helye: Az ülés időpontja: Csabdi Község Önkormányzat Könyvtár helyisége 2064 Csabdi, Szabadság

Részletesebben

Felsőtárkányi Roma Nemzetiségi Önkormányzat 3324 Felsőtárkány, Fő út 101. E-mail: felsotarkanyicko@freemail.hu

Felsőtárkányi Roma Nemzetiségi Önkormányzat 3324 Felsőtárkány, Fő út 101. E-mail: felsotarkanyicko@freemail.hu Felsőtárkányi Roma Nemzetiségi Önkormányzat 3324 Felsőtárkány, Fő út 101. E-mail: felsotarkanyicko@freemail.hu Jegyzőkönyv Készült a Felsőtárkányi Polgármesteri Hivatal tárgyalójában a Felsőtárkány Roma

Részletesebben

PUSZTASZABOLCS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2013. SZEPTEMBER 11-I RENDKÍVÜLI ÜLÉSÉNEK

PUSZTASZABOLCS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2013. SZEPTEMBER 11-I RENDKÍVÜLI ÜLÉSÉNEK Ikt.szám: 53-20/2013. PUSZTASZABOLCS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2013. SZEPTEMBER 11-I RENDKÍVÜLI ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE HATÁROZATOK SZÁMA: 557, 558, 559, 560/2013. (IX. 11.) 2 Jegyzőkönyv Készült

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v. Készült Vanyola község Önkormányzati Képviselő-testülete 2012. november 29-én 08,00 órakor megtartott nyilvános üléséről.

J e g y z ő k ö n y v. Készült Vanyola község Önkormányzati Képviselő-testülete 2012. november 29-én 08,00 órakor megtartott nyilvános üléséről. Önkormányzati Képviselő-testület V A N Y O L A Szám: 12/2012. J e g y z ő k ö n y v Készült Vanyola község Önkormányzati Képviselő-testülete 2012. november 29-én 08,00 órakor megtartott nyilvános üléséről.

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Készült: Csönge Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 2015.január 16.napján 17 órakor megtartott nyilvános testületi üléséről.

Jegyzőkönyv. Készült: Csönge Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 2015.január 16.napján 17 órakor megtartott nyilvános testületi üléséről. Jegyzőkönyv Készült: Csönge Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 2015.január 16.napján 17 órakor megtartott nyilvános testületi üléséről. Az ülés helye: Csönge Község Önkormányzata hivatalos helyiségében

Részletesebben

NEMTI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE. 5/2015. sz. jegyzőkönyve. a 2015. március 4 én megtartott ülésről

NEMTI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE. 5/2015. sz. jegyzőkönyve. a 2015. március 4 én megtartott ülésről NEMTI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 5/2015. sz. jegyzőkönyve a 2015. március 4 én megtartott ülésről 1 Jegyzőkönyv Készült: Nemti Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 2015. március

Részletesebben

Héhalom Község Önkormányzata Képviselő-testületének. 2013. évi munkaterve. Készült: a Képviselő-testület 2013. február 14-i ülésére

Héhalom Község Önkormányzata Képviselő-testületének. 2013. évi munkaterve. Készült: a Képviselő-testület 2013. február 14-i ülésére Héhalom Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. évi munkaterve Készült: a Képviselő-testület 2013. február 14-i ülésére 1 M U N K A P R O G R A M 2013. január 1-től lényeges változások következtek

Részletesebben

Tápióság Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. április 17-én, 10.00 órakor megtartott rendkívüli ülésének jegyzőkönyve

Tápióság Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. április 17-én, 10.00 órakor megtartott rendkívüli ülésének jegyzőkönyve Tápióság Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. április 17-én, 10.00 órakor megtartott rendkívüli ülésének jegyzőkönyve 59/2015. sz. képviselő-testületi határozat: Napirendi pontok elfogadása

Részletesebben

A képviselő-testület nyilvános ülésen hozott határozatainak nyilvántartása (2010-2012.)

A képviselő-testület nyilvános ülésen hozott határozatainak nyilvántartása (2010-2012.) A képviselő-testület nyilvános ülésen hozott határozatainak nyilvántartása (2010-2012.) Szám Tárgy 2010 1/2010. (I. 29.) Jegyzőkönyv hitelesítő 2/2010. (I. 29.) Gyepmesteri Társuláshoz való csatlakozás-

Részletesebben

Bringával a LEADER fejlesztések nyomában (3. rész)

Bringával a LEADER fejlesztések nyomában (3. rész) Bringával a LEADER fejlesztések nyomában (3. rész) 2010. augusztus 30-ára terveztük bringatúránk alsó-szigetközi részét, ám az időjárás közbeszólt: az eső úgy esett, hogy két napig el sem állt. Kénytelenek

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V ÁPA VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK GAZDASÁGI BIZOTTSÁGA J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Pápa Város Polgármesteri Hivatalban, a polgármesteri tárgyalóban, a Gazdasági Bizottság 2011. április 13-án 8 00 órai kezdettel

Részletesebben

Bonifert Zoltán. Korábban már volt képviselőtestületi tag.

Bonifert Zoltán. Korábban már volt képviselőtestületi tag. Bonifert Zoltán 44 év vállalkozó 21 éve élek Tahiban, feleségem Kollár Edit. 2 lányom van, 18 és 14 évesek. 23 éve vagyok vállalkozó. Bonifert Zoltánné Kollár Edit 43 év védőnő Korábban még nem volt képviselőtestületi

Részletesebben

I. HATÁROZAT KIVONAT

I. HATÁROZAT KIVONAT Belváros-Lipótváros, Budapest Főváros V. kerület Önkormányzatának Iktatószám: T-332/2013. 14/2013. I. HATÁROZAT KIVONAT a 2013. december 05-ei rendes képviselő-testületi ülés nyílt jegyzőkönyvéből 371/2013.

Részletesebben

K i v o n a t NYÍRMADA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 38/2012. (VI.12.) h a t á r o z a t a. a Képviselő-testület lejárt határidejű határozatainak végrehajtásáról

K i v o n a t NYÍRMADA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 38/2012. (VI.12.) h a t á r o z a t a. a Képviselő-testület lejárt határidejű határozatainak végrehajtásáról órakor tartott ülése könyvéből 38/2012. (VI.12.) a Képviselő-testület lejárt határidejű határozatainak végrehajtásáról a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról szóló beszámolót a szóbeli kiegészítéssel

Részletesebben

1000-32/2008. 268/2008. sz. határozat

1000-32/2008. 268/2008. sz. határozat Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2740 Abony, Kossuth tér 1. 1000-32/2008. 268/2008. sz. határozat J E G Y Z Ő K Ö N Y V Abony Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2008. július 30-i rendkívüli

Részletesebben

Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2009. november 25-i ülésére

Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2009. november 25-i ülésére 10220-1/2009. E L Ő T E R J E S Z T É S Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2009. november 25-i ülésére Tárgy: Kerekegyháza Város Önkormányzata 2010. évi rendezvénytervének elfogadása

Részletesebben

K I V O N A T. Tura Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2015. február 25-én (szerda) 16 órakor megtartott nyilvános ülésének jegyzőkönyvéből.

K I V O N A T. Tura Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2015. február 25-én (szerda) 16 órakor megtartott nyilvános ülésének jegyzőkönyvéből. K I V O N A T Tura Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2015. február 25-én (szerda) 16 órakor megtartott nyilvános ülésének jegyzőkönyvéből. Tárgy: Javaslat az önkormányzat Gazdasági programjára

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Hort Községi Önkormányzat Képviselő-testületének november 11-én megtartott rendkívüli üléséről.

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Hort Községi Önkormányzat Képviselő-testületének november 11-én megtartott rendkívüli üléséről. JEGYZŐKÖNYV Készült: Hort Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. november 11-én megtartott rendkívüli üléséről. Határozat Tárgya: száma: 89/2015.(XI.11.) Pedagógiai asszisztens álláshely 90/2015.(XI.11.)

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V 42 J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Jászdózsa Községi Önkormányzat Pénzügyi Bizottságának 2013. március 11- én megtartott rendkívüli ülésén. Az ülés helye: A községháza nagyterme. Jelen vannak: mellékelt

Részletesebben

2013. ÉVI MUNKATERVE

2013. ÉVI MUNKATERVE NAGYMAROS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 222/2012. (XI. 26.) számú határozatával elfogadott 2013. ÉVI MUNKATERVE Nagymaros Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2013. évi munkatervét az

Részletesebben

Városlőd Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. évi határozatai

Városlőd Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. évi határozatai Városlőd Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. évi határozatai Testületi ülés időpontja, jellege Határozat száma: Határozat tárgya: 01. 27. rendkívüli, nyilvános, együttes 1/2011. (I. 27.) Napirend

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Jelen voltak: a csatolt jelenléti ív szerint

Jegyzőkönyv. Jelen voltak: a csatolt jelenléti ív szerint Jegyzőkönyv Készült Kaposvár Megyei Jogú Város Lengyel Nemzetiségi Önkormányzat Kaposvár, Szent Imre u. 14. alatti székhelyén 2014. február 25-én 17.00-kor megtartott üléséről. Jelen voltak: a csatolt

Részletesebben

Készült: Maglóca Község Képviselő-testületének 2009. augusztus 11-én tartott nyilvános üléséről.

Készült: Maglóca Község Képviselő-testületének 2009. augusztus 11-én tartott nyilvános üléséről. Maglóca Község Képviselő-testülete 2-5/2009/Ny. J e g y z ő k ö n y v Készült: 2009. augusztus 11-én tartott nyilvános üléséről. A képviselő-testületi ülés kezdete: 13 30 óra A képviselő-testületi ülés

Részletesebben

A 2016/2017. nevelési év ÓVODAI RENDJE. KÁROLY ÓVODA 6630 Mindszent, Szabadság tér 4. OM azonosító:

A 2016/2017. nevelési év ÓVODAI RENDJE. KÁROLY ÓVODA 6630 Mindszent, Szabadság tér 4. OM azonosító: A 2016/2017. nevelési év ÓVODAI RENDJE KÁROLY ÓVODA 6630 Mindszent, Szabadság tér 4. OM azonosító: 029 524 1 A nevelési- oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról szóló

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Jelen vannak: Juhász József polgármester

JEGYZŐKÖNYV. Jelen vannak: Juhász József polgármester JEGYZŐKÖNYV Készült: Berente Önkormányzatának képviselő-testülete 2013. március 18.-án a Polgármesteri Hivatal tárgyalójában megtartott rendkívüli nyilvános ülésén, melynek kezdési időpontja 15,00 óra.

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V (Ülés ideje: 2014. február 27.) nyílt ülés

J E G Y Z Ő K Ö N Y V (Ülés ideje: 2014. február 27.) nyílt ülés Erdőkürt Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 2176 Erdőkürt Kossuth út 51. Tel. 32/479-179 Fax:/32/782-909 E-mail: hivatal@erdokurt.hu 4. SZÁMÚ J E G Y Z Ő K Ö N Y V (Ülés ideje: 2014. február 27.)

Részletesebben

Foucauld atyáért adtak hálát halála 100. évfordulóján

Foucauld atyáért adtak hálát halála 100. évfordulóján Foucauld atyáért adtak hálát halála 100. évfordulóján 2016. november 13. vasárnap 13:00 Boldog Charles de Foucauld halálának 100. évfordulójáról emlékeztek meg a budapesti Páli Szent Vinceplébániatemplomban

Részletesebben

Dunavecse Város Önkormányzat Képviselő Testületének. 2013. évi M U N K A T E R V E

Dunavecse Város Önkormányzat Képviselő Testületének. 2013. évi M U N K A T E R V E Dunavecse Város Önkormányzat Képviselő Testületének 2013. évi M U N K A T E R V E 2013. január 30. (szerda) 15 óra 2.) Javaslat a városi rendezvények, ünnepségek előkészítésére vonatkozó elképzelések pontosítására,

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Békéscsaba Megyei Jogú Város Cigány Kisebbségi Önkormányzata 5600 Békéscsaba, Szabadság tér 11-17. Ikt.sz.: /2008. J E G Y Z Ő K Ö N Y V (Tekintettel az ülés hangfelvételen történt rögzítésére, a jegyzőkönyv

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Hort Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. április 8-án megtartott rendkívüli üléséről

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Hort Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. április 8-án megtartott rendkívüli üléséről JEGYZŐKÖNYV Készült: Hort Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. április 8-án megtartott rendkívüli üléséről Határozat Tárgya: száma: 21/2015. (IV.8.) Helyi Építési Szabályzat módosítása Rendelet

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV Készült: Molnári Községi Önkormányzat Képviselőtestülete 2012. április 26-án 17, 30 órakor megtartott soron következő nyílt testületi üléséről. Jelen vannak: Vuk István Lengyel Attiláné Kanizsai

Részletesebben

14. számú. Tófalu község Képviselőtestülete augusztus 26.-án megtartott nyílt üléséről készült. j e g y z ő k ö n y v

14. számú. Tófalu község Képviselőtestülete augusztus 26.-án megtartott nyílt üléséről készült. j e g y z ő k ö n y v 14. számú. Tófalu község Képviselőtestülete T a r t a l o m 2014. augusztus 26.-án megtartott nyílt üléséről készült j e g y z ő k ö n y v Határozat száma Tárgya 71/2014.(VIII.26.) Helyi választási bizottság

Részletesebben

15/2006. (IV. 19.) Budapest Főváros VIII. kerület Józsefváros Önkormányzati rendelet

15/2006. (IV. 19.) Budapest Főváros VIII. kerület Józsefváros Önkormányzati rendelet 15/2006. (IV. 19.) Budapest Főváros VIII. kerület Józsefváros Önkormányzati rendelet a 2006. évi költségvetésről és végrehajtási szabályairól szóló rendelet módosítása A Budapest Józsefvárosi Önkormányzat

Részletesebben

Tarnaméra Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. április 1. napján megtartott rendkívüli képviselő-testületi üléséről

Tarnaméra Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. április 1. napján megtartott rendkívüli képviselő-testületi üléséről Tarnaméra Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. április 1. napján megtartott rendkívüli -testületi üléséről Hozott döntések: Határozat száma 18/2014.(IV.01.) önkormányzati határozat 19/2014.(IV.01.)

Részletesebben

14/2015. (VII.23.) Önk. sz. JEGYZŐKÖNYV a Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. július 23-án megtartott rendkívüli üléséről

14/2015. (VII.23.) Önk. sz. JEGYZŐKÖNYV a Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. július 23-án megtartott rendkívüli üléséről Bátonyterenye Város Önkormányzata Képviselő-testülete 14/2015. (VII.23.) Önk. sz. JEGYZŐKÖNYV a Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. július 23-án megtartott rendkívüli üléséről 2 Bátonyterenye

Részletesebben

Galgagyörki Napló. Galgagyörk község Önkormányzatának lapja II. évfolyam 3. szám - 2012. május

Galgagyörki Napló. Galgagyörk község Önkormányzatának lapja II. évfolyam 3. szám - 2012. május Galgagyörki Napló Galgagyörk község Önkormányzatának lapja II. évfolyam 3. szám 2012. május ÖNKORMÁNYZATI HÍREK Lőrik László átveszi a Köznevelésért díjat Fristáczki Erik 8. osztályos tanuló Izgatottan

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Készült: Csönge Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 2015.február 11.napján 17 órakor megtartott nyilvános testületi üléséről.

Jegyzőkönyv. Készült: Csönge Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 2015.február 11.napján 17 órakor megtartott nyilvános testületi üléséről. Jegyzőkönyv Készült: Csönge Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 2015.február 11.napján 17 órakor megtartott nyilvános testületi üléséről. Az ülés helye: Csönge Község Önkormányzata hivatalos helyiségében

Részletesebben

Györteleki Napsugár Óvoda OM: Györtelek, Kossuth út 133/c Tel/fax:

Györteleki Napsugár Óvoda OM: Györtelek, Kossuth út 133/c Tel/fax: Különös Közzétételi Lista 2016/2017-es nevelési év Óvoda Az alábbi adatokat tesszük közzé a Nemzeti Erőforrás Miniszter 229/2012. (VIII.28.) Kormányrendelet 10. fejezet 23 -a értelmében. SZERVEZETI ÉS

Részletesebben

T Á P I Ó S Á G Képviselő-testületének. 2008. február 25-én, 18 órakor tartott kihelyezett ülésének. j e g y z ő k ö ny v e

T Á P I Ó S Á G Képviselő-testületének. 2008. február 25-én, 18 órakor tartott kihelyezett ülésének. j e g y z ő k ö ny v e T Á P I Ó S Á G Képviselő-testületének 2008. február 25-én, 18 órakor tartott kihelyezett ülésének j e g y z ő k ö ny v e 42/2008. sz. Képviselő-testületi határozat: Jegyzőkönyv hitelesítők elfogadása

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Tápiószecső Nagyközség Önkormányzata Polgármesteri Hivatalának dísztermében 2016. június 23-án 17:07 perckor kezdődő rendes képviselő-testületi üléséről Jelen lévő képviselők:

Részletesebben

Készült: Maglóca Község Képviselő-testületének 2010. június 8-án tartott nyilvános üléséről.

Készült: Maglóca Község Képviselő-testületének 2010. június 8-án tartott nyilvános üléséről. Maglóca Község Képviselő-testülete 2-4/2010/Ny. J e g y z ő k ö n y v Készült: 2010. június 8-án tartott nyilvános üléséről. A képviselő-testületi ülés kezdete: 13 30 óra A képviselő-testületi ülés helye:

Részletesebben

3. s z á m ú. Készült a 2012. február 9-én megtartott rendkívüli képviselő-testületi ülésről.

3. s z á m ú. Készült a 2012. február 9-én megtartott rendkívüli képviselő-testületi ülésről. 3. s z á m ú J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült a 2012. február 9-én megtartott rendkívüli képviselő-testületi ülésről. Képviselő-testületi ülés helye: Polgármesteri Hivatal /Jobbágyi Bencsik utca 10./ Jelen

Részletesebben

1./ Beszámoló a Tüskevári Közös Önkormányzati Hivatal Kovács Béla évi gazdálkodásának I. félévi alakulásáról polgármester

1./ Beszámoló a Tüskevári Közös Önkormányzati Hivatal Kovács Béla évi gazdálkodásának I. félévi alakulásáról polgármester ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 8477 APÁCATORNA Szám: 125-33/2013. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Apácatorna Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. szeptember 13-án (pénteken) 16,00 órai kezdettel

Részletesebben

Kaskantyú, Hunyadi J. u. 16

Kaskantyú, Hunyadi J. u. 16 Kaskantyú Községi Önkormányzat Képviselő - Testülete 8/2013. Test. ül. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Kaskantyú Községi Önkormányzat képviselő - testületének 2015. június 14.-én (péntek) napján 8 00 órai

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V 5/2016. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Vasszécseny, Tanakajd és Csempeszkopács Községek Képviselő-testületeinek 2016. február 27-én megtartott együttes üléséről Hozott döntések: Vasszécseny Tanakajd Csempeszkopács

Részletesebben

T Á P I Ó S Á G Képviselő-testületének

T Á P I Ó S Á G Képviselő-testületének T Á P I Ó S Á G Képviselő-testületének 2006. június 15-én, 10.30 órakor megtartott ülésének j e g y z ő k ö n y v e 30/2006. sz. Képviselő-testületi határozat: Napirendi pontok elfogadása 31/2006. sz.

Részletesebben

PALOZNAK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA PALOZNAK

PALOZNAK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA PALOZNAK PALOZNAK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA PALOZNAK Szám: 2/189-3/2013. JEGYZŐKÖNYV KÉSZÜLT: ÜLÉS HELYE: JELEN VANNAK: BEJELENTÉSSEL TÁVOL: TANÁCSKOZÁSI JOGGAL MEGHÍVOTT: Paloznak Község Önkormányzat Képviselő-testületének

Részletesebben

Tiszacsécse község Önkormányzat Képviselőtestülete 2013.november 22-én tartott ülésének: TÁRGYSOROZAT

Tiszacsécse község Önkormányzat Képviselőtestülete 2013.november 22-én tartott ülésének: TÁRGYSOROZAT Tiszacsécse község Önkormányzat Képviselőtestülete 2013.november 22-én tartott ülésének: a.) jegyzőkönyve, b.) határozatai: 58-59., c.) tárgysorozata TÁRGYSOROZAT 1.) Pályázat kiírása falugondnoki munkakör

Részletesebben

A bizottság a kiküldött napirendi pontokat egyhangúlag elfogadta.

A bizottság a kiküldött napirendi pontokat egyhangúlag elfogadta. SZOMBATHELY MEGYEI JOGÚ VÁROS K INFORMATIKAI SZAKMAI BIZOTTSÁG 9700 Szombathely, Kossuth L. u. 1-3. Abajkovics Péter: Megállapította, hogy a bizottság határozatképes, köszöntötte a e szavazásra. A bizottság

Részletesebben

Beszámoló a gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok 2012. évi ellátásáról.

Beszámoló a gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok 2012. évi ellátásáról. 1 Községi Önkormányzat Képviselő-testülete Katafa 23-7/2013. szám J E G Y Z Ő K Ö N Y V mely készült Katafa Községi Önkormányzat Képviselő-testülete által 2013. május 28-án (kedden) 15.30 órakor a Katafa,

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Mérges Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Mérges, Béke tér 14. 10/2008. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Mérges Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2008. december 16-án 17. 00 órakor a mérgesi

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Kincsesbánya Községi Önkormányzat Képviselő-testületének nyilvános, rendkívüli üléséről.

Jegyzőkönyv. Kincsesbánya Községi Önkormányzat Képviselő-testületének nyilvános, rendkívüli üléséről. 1 Jegyzőkönyv Kincsesbánya Községi Önkormányzat Képviselő-testületének nyilvános, rendkívüli üléséről. Időpont: 2010. május 26. Helyszín: Községi Önkormányzat székhelye, 8044 Kincsesbánya, Kincsesi u.

Részletesebben

Beszámoló. a Szekszárd Megyei Jogú Város Humánszolgáltató Központ Gyermekjóléti Központjának. 2012. évben Szálka községben végzett tevékenységéről

Beszámoló. a Szekszárd Megyei Jogú Város Humánszolgáltató Központ Gyermekjóléti Központjának. 2012. évben Szálka községben végzett tevékenységéről Beszámoló a Szekszárd Megyei Jogú Város Humánszolgáltató Központ Gyermekjóléti Központjának 2012. évben Szálka községben végzett tevékenységéről A beszámoló a 149/1997. (IX.10.) Kormányrendelet 10. számú

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Kisberény Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. november 28-án tartott üléséről.

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Kisberény Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. november 28-án tartott üléséről. JEGYZŐKÖNYV Készült: Kisberény Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. november 28-án tartott üléséről. Jelen vannak:, Horváth Tibor János alpolgármester Bogdán Gyula József, Németh Sándorné,

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Kesztölc község Képviselő-testületének június 17-i. rendkívüli képviselő-testületi üléséről

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Kesztölc község Képviselő-testületének június 17-i. rendkívüli képviselő-testületi üléséről J E G Y Z Ő K Ö N Y V Kesztölc község Képviselő-testületének 2016. június 17-i rendkívüli képviselő-testületi üléséről Készült: Kesztölc község Képviselő-testületének ülésén 2016. június 17-én. Ülés helye:

Részletesebben

1/5 BUDAPEST FŐVÁROS XVII. KERÜLETI LENGYEL KISEBBSÉGI ÖNKORMÁNYZAT SAMORZĄD MNIEJSZOŚCI POLSKIEJ W 17-TEJ DZIELNICY BUDAPESZTU

1/5 BUDAPEST FŐVÁROS XVII. KERÜLETI LENGYEL KISEBBSÉGI ÖNKORMÁNYZAT SAMORZĄD MNIEJSZOŚCI POLSKIEJ W 17-TEJ DZIELNICY BUDAPESZTU 1/5 BUDAPEST FŐVÁROS XVII. KERÜLETI LENGYEL KISEBBSÉGI ÖNKORMÁNYZAT SAMORZĄD MNIEJSZOŚCI POLSKIEJ W 17-TEJ DZIELNICY BUDAPESZTU Ikt.szám: 18-3/9/2008. J E G Y Z Ő K Ö N Y V PROTOKÓŁ amely készült a Lengyel

Részletesebben

Bekecs község Önkormányzatának Képviselő-testülete JEGYZŐKÖNYV

Bekecs község Önkormányzatának Képviselő-testülete JEGYZŐKÖNYV Bekecs község Önkormányzatának Képviselő-testülete JEGYZŐKÖNYV Bekecs község Önkormányzati Képviselő-testületének 2002. július 11-én megtartott rendkívüli üléséről 1 Bekecs község Önkormányzatának Képviselőtestülete

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV EGYHÁZASHOLLÓS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA. Rendelet: Határozatok: Amely készült 2014.április 28-i nyilvános képviselő-testületi ülésről

JEGYZŐKÖNYV EGYHÁZASHOLLÓS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA. Rendelet: Határozatok: Amely készült 2014.április 28-i nyilvános képviselő-testületi ülésről EGYHÁZASHOLLÓS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA JEGYZŐKÖNYV Amely készült 2014.április 28-i nyilvános képviselő-testületi ülésről Rendelet: 6 /2014.(IV.29.) Önkormányzat 2013. évi költségvetési rendeletének módosítása

Részletesebben

T Á R G Y S O R O Z A T A. 1./ A közétkeztetés és az önkormányzat által üzemeltetésre átadott konyha helyzetének áttekintése.

T Á R G Y S O R O Z A T A. 1./ A közétkeztetés és az önkormányzat által üzemeltetésre átadott konyha helyzetének áttekintése. NYÍRGELSE KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ- TESTÜLET 2013.február 13.-án megtartott Képviselő-testületi ülésének a.) jegyzőkönyve b.) határozata c.) előterjesztése d.) tárgysorozata T Á R G Y S O R O Z A

Részletesebben

Bizottsági javaslatok A Képviselő-testület 2012. május 24-i rendkívüli ülésének napirendi pontjaihoz

Bizottsági javaslatok A Képviselő-testület 2012. május 24-i rendkívüli ülésének napirendi pontjaihoz Bizottsági javaslatok A Képviselő-testület 2012. május 24-i rendkívüli ülésének napirendi pontjaihoz 1. számú előterjesztés Az egyes önkormányzati rendeletek szabálysértési rendelkezéseinek hatályon kívül

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Készült: Szakáld Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2014. augusztus 06. napján megtartott ülésén.

Jegyzőkönyv. Készült: Szakáld Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2014. augusztus 06. napján megtartott ülésén. Szakáld Község Önkormányzata Képviselő-testülete 3596 Szakáld, Aradi út. 4. Jegyzőkönyv Készült: Szakáld Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2014. augusztus 06. napján megtartott ülésén. Jelen vannak:

Részletesebben

Január 23. péntek 16,00 óra

Január 23. péntek 16,00 óra III. Képviselő-testületi ülések időpontja és a javasolt napirendek Január 23. péntek 16,00 óra (SZB. ülés időpontja: január 19 hétfő 16.00 óra (PVB. ülés időpontja: január 20 kedd 16.00 óra Előterjesztések

Részletesebben

Napcsoda Hatvanban 2015

Napcsoda Hatvanban 2015 Beszámoló a Civil Alap öntevékeny, önszerveződő közösségeket támogató keret pályázatához Napcsoda Hatvanban 2015 A Tilma a Gyermekművészetért Alapítvány által szervezett Ezerszínű Világ című 10. Jubileumi

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V ZOMBA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült Zomba Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2015. június 8-án közmeghallgatás útján megtartott nyilvános üléséről. 1 Készült:

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v Önkormányzati Képviselő-testület 8294 Kapolcs Száma: 271-10/2012. J e g y z ő k ö n y v Készült: Kapolcs község Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. július 9-én (hétfőn) 18 órai kezdettel megtartott

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült Abádszalók Város Képviselő-testületének 2010. november 11-én megtartott soron kívüli üléséről. Az ülés helye: Városháza földszinti nagyterme Jelen vannak: Kovács Mihály polgármester,

Részletesebben

2011. évi MUNKATERVE

2011. évi MUNKATERVE T E R V E Z E T Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2011. évi MUNKATERVE A Képviselő-testületi ülések időpontja és a javasolt napirendek: 1.) Január 21. péntek 1) Előterjesztés Rétság város gazdasági

Részletesebben

Megújult az egyházközségi honlap

Megújult az egyházközségi honlap LEVÉL A VERESEGYHÁZI KATOLIKUS EGYHÁZKÖZSÉG ÉLETÉRŐL XIV. évfolyam 3. szám 2014. március Megújult az egyházközségi honlap Amint a templomi hirdetésekben már hírül adtuk, megújult a plébánia honlapja. A

Részletesebben

DECEMBER 10. (csütörtök) 18 óra. DECEMBER 13. (vasárnap) 19 óra

DECEMBER 10. (csütörtök) 18 óra. DECEMBER 13. (vasárnap) 19 óra Móricz Zsigmond - Kocsák Tibor - Miklós Tibor: Légy jó mindhalálig musical premiere DECEMBER 10. (csütörtök) 18 óra Belépõdíj: 1000 Ft Eisemann Mihály- Szilágyi László ÉN ÉS A KISÖCSÉM zenés bohózat 2

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. P Á K A Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. szeptember 30 -án tartott nyílt üléséről

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. P Á K A Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. szeptember 30 -án tartott nyílt üléséről 170/17/2014. Z A L A megye P Á K A Község Önkormányzata J E G Y Z Ő K Ö N Y V P Á K A Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. szeptember 30 -án tartott nyílt üléséről Határozatok: 110/2014. (IX.30.)

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Bag Nagyközség Önkormányzat 2009. november 26.-i képviselő-testületi ülésén.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Bag Nagyközség Önkormányzat 2009. november 26.-i képviselő-testületi ülésén. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Bag Nagyközség Önkormányzat 2009. november 26.-i képviselő-testületi ülésén. Jelen vannak: Tóth Gábor polgármester, Dr. Balatoni Gyöngyi alpolgármester, Dr. Péter Mihály

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v 3/2013. (együttes, nyilvános) J e g y z ő k ö n y v Készült: Gara Község Önkormányzat Képviselő-testületének és Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. április 30-án tartott együttes, nyilvános üléséről.

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Szám: D- 20-2/2014. Oroszi Község Önkormányzat Képviselő-testülete 8458 Oroszi, Szabadság u. 27. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Oroszi Községi Önkormányzat Képviselőtestületének 2014. február 27 -én 16

Részletesebben