Tőkés László,

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Tőkés László, 1989 2009"

Átírás

1 Tőkés László, Válogatott bibliográfia

2 Méliusz Könyvek, 2009

3 Tőkés László, Válogatott bibliográfia Méliusz Juhász Péter Megyei Könyvtár és Művelődési Központ, Debrecen, 2009

4 Összeállította és szerkesztette Gellér Ferencné A mutatókat készítette Gellér Ferencné Lektorálta Pogány György Előkészítés: Cserik Bt. Készült a Temesvár Bizottság (Debrecen Nagyvárad) felkérésére Kiadja a Méliusz Juhász Péter Megyei Könyvtár és Művelődési Központ 4026 Debrecen, Bem tér 19. Telefon: 52/ Felelős kiadó: dr. Cs. Tóth János igazgató

5 Előszó Ahhoz, hogy Magyarország erősödjön, napirenden kell tartani a nemzeti hovatartozás érzését, a magyarságtudatot. Ehhez hozzátartoznak azok a dokumentumok, amelyeket a történelem tanúi jegyeztek le számunkra. Tőkés László olyan személyiség, aki a maga életművével és a róla szóló hírekkel, köztünk élő véleményformálásával mind a közvélemény, mind különösen a felnövekvő nemzedék előtt példa lehet. Az elmúlt két évtizedben mind nyilvánvalóbbá vált, hogy a temesvári magyar református lelkész nem csupán történelemalakító 1989-es vállalásával tett a szabadságért, hanem az Európai Unió képviselőjeként is komoly munkát végez. Ez a kötet azokat a legfontosabb dokumentumokat gyűjti egybe, amelyek nem hiányozhatnak Tőkés László életútjának megismeréséhez, de betekinthetünk a korszak történelmi kontextusába is. Tőkés László következetes emberi kiállását bármely nép fia magáénak mondhatná. Örülünk azonban annak, hogy a magyarság e fia a Kárpátmedencében született. EP-képviselőként a jelen formálója lehet, érzékenyen rámutatva hol egy nyelvtörvény bornírtságára, hol Biblia-kiállítást rendezhet Brüsszelben az EU Parlamentjében, felemeli szavát a csángókért, vagy járja a Partiumot és a Székelyföldet, hirdetve Isten igéjét a templomokban. E nagy formátumú egyéniség kérlelhetetlen ellensége az igazságtalanságnak. Éppen abban mutatkozik meg Gellér Ferencné dr. válogatott bibliográfiájának értéke, hogy nem csupán az emlékezetnek dolgozik, nem csupán dokumentálni szeretne, hanem szenvedélyes elkötelezettjévé vált a kiadvány főszereplőjének teljes életműve iránt. A rágalmazó és provokatív vagy szándékosan lejárató feljegyzések is helyet kaptak a kötetben, éppen a kor dokumentálásának erősítése, a hitelesség jegyében. Formailag persze klasszikus képet látunk: művek jegyzéke, források, név- és címmutatók, illetve a felhasznált források jegyzéke. 5

6 1992-ben magyarországi látogatása során II. János Pál pápa kinyilatkoztatta a debreceni református Nagytemplomban: Tőkés László nemzeti hős. A jelenben élők számára tudatossá kell tenni azt az áldozatvállalást, amit az egykori temesvári lelkész, a mai EP-képviselő a magyar közösségekért, a nemzeti azonosságtudatért végez. Ez a bibliográfia méltó képet ad erről a szolgálatról! Cs. Tóth János 6

7 Bevezetés a kötet használatához A bibliográfia válogató jelleggel gyűjtötte össze Tőkés László nyomtatásban megjelent írásait és a Tőkés Lászlóról megjelent magyar és idegen nyelvű publikációkat. A bibliográfia tárgyideje , a temesvári forradalomtól a forradalom 20. évfordulójáig terjed. Az anyaggyűjtés lezárási ideje szept. 30. Az anyaggyűjtés forrásai elsősorban a magyarországi könyvtárak adatbázisai voltak, de áttekintettük a külföldi nagy könyvtárak katalógusait és az interneten elérhető, valamint a korszakra vonatkozó romániai magyar kisebbség bibliográfiáit és repertóriumait is (ld. a Források címszó alatt). A kötet két nagy egységből áll. Az elsőben Tőkés Lászlótól származó szövegek találhatók, a másodikban Tőkés Lászlóval kapcsolatos publikációk sorakoznak. Az első részt tovább tagoltuk: önálló művek, gyűjteményes kötetek, könyvrészletek, illetve Tőkés László közreműködésével készült könyvek, majd ezt követik a sajtóban megjelent beszédei, cikkei, valamint az interjúk, közlemények, nyilatkozatok, nyílt levelek és a médiában elhangzott riportok írott változatai. (Ez utóbbiak elérhetők az Országos Idegennyelvű Könyvtárban.) Ebben a részben a magyar és az idegen nyelvű anyag együtt szerepel, mivel a megjelent írások száma a tételek nyelv szerinti csoportosítását nem tette szükségessé. Az egyes címleírási egységekben Tőkés László nevét csak akkor írtuk ki, ha egyes írásai társszerzővel együtt jelentek meg, vagy a médiában másokkal együtt adott interjút, folytatott beszélgetést. A második részben kaptak helyet a Tőkés Lászlóról készült önállóan és periodikumokban megjelent magyar és idegen nyelvű írások. Itt az első bibliográfiai egység megjelenési ideje A tárgyév kezdő évétől való eltérését a dokumentum kivételes jelentősége indokolta. Az Arad központú Temesvári Református Egyházmegye lelkészeinek memoranduma az egyetlen nyilvános testületi fellépés volt a nemzetközi felháborodást kiváltó ún. területrendezési és szisztematizálási tervvel kapcsolatban. Tőkés László az 7

8 erdélyi falurombolás ellen ledöntötte a hallgatás falát, s ezzel elindult az egyházszervezési, egyházpolitikai és közéleti tevékenység útján, amelynek eredményeként ma már az Európai Parlamentben folytatja az erdélyi magyarság ügyének szolgálatát. Mindkét szerkezeti egységben a bibliográfiai rekordok évenkénti bontásban, azon belül cím szerinti betűrendben, tételszámozással jelennek meg. A betűrendet indokolja az a tény, hogy az egyes tételek pontos datálása, megjelenési idejük kiderítése, például a szabálytalan megjelenések miatt, sokszor nehézkes és kideríthetetlen. A naphoz köthető megjelenés általában csak a napilapoknál lehetséges, azonban a külföldi lapoknál még ez sem volt mindig követhető. A megjelenési adatok sorrendje: periodikum neve; évf., év; szám; hónap, nap (ha van!); oldal(ak). Mivel a címleírások nem az autopszia elve alapján készültek, a megjelenési adatok közül például az évfolyam vagy a lapszám néhol hiányzik. Az egyes tételekhez megjegyzés, annotáció általában csak lényeges adatra vonatkozóan csatlakozik. Az idegen nyelvű írások esetében azonban a tartalomra vonatkozó bővebb ismertetést tartottuk indokoltnak. Az idegen nyelven megjelent publikációk többségénél magyar nyelvű címfordítást is közlünk és azokat a címmutatóban visszakereshetővé tettük. A bibliográfiában előforduló folyóiratok, heti- és napilapok nevét legtöbb esetben rövidítettük. Feloldásukat a függelékben adjuk meg mind a hazai, mind a külföldi magyar nyelvű és a külföldi idegen nyelvű lapok esetében. A kötetet mutatók egészítik ki. A Névmutatóban valamennyi szerzőséghez köthető név (így a riportalanyok, riporterek, műsorvezetők, szerkesztők nevei is) megtalálható, tételszámra utalással. Az annotációkban előforduló neveket elhagytuk. A Címmutatóban a könyvismertetések címeinek kivételével valamennyi cím tételszámra utalással visszakereshető. A címeket sokszor rendkívüli hosszúságuk miatt rövidítve vagy rövidítések formájában vettük fel. Elhagytuk a címek előtti szögletes zárójeleket és idézőjeleket, biztosítva így a szorosabb betűrendet és az átláthatóságot. A kötet további részei: Rövidítések jegyzéke, Díjak, kitüntetések. A kötetet tartalomjegyzék zárja, amely a bibliográfia szerkezetét tükrözve segíti a tájékozódást. gellér Ferencné 8

9 Rövidítések jegyzéke Akad. biz. bp. EBEÉ egyhker. egyhköz. EMNT ENP EP EPP EU ért. HTMH Királyhágómell. KMKSZ közgy. Kvásárhely MAT MÁÉRT MISZSZ MIT MKPK Mmaros MNYKNT Mo. MPP MRef.V. MRV Akadémia Bizottság Budapest Európai Biztonsági és Együttműködési Értekezlet egyházkerület egyházközség Erdélyi Magyar Nemzeti Tanács Európai Néppárt Európai Parlament Európai Parlament, frakció Európai Unió értekezlet Határon Túli Magyarok Hivatala Királyhágó-melléki Kárpátaljai Magyar Kulturális Szövetség közgyűlés Kézdivásárhely Magyar Autonómia Tanács Magyar Állandó Értekezlet Magyar Ifjúsági Szervezetek Szövetsége Magyar Ifjúsági Tanács Magyar Katolikus Püspöki Kar Máramaros Magyar Nyelv és Kultúra Nemzetközi Társasága Magyarország (Erdélyi) Magyar Polgári Párt Magyarok Református Világszövetsége Magyar Református Világtalálkozó 9

10 MV Mvásárhely műsorvez. NEB nemzetk. NMF NTA ORFI ot Önk. PDSR ref. rkp RMDSZ RMK RMKESZ RNEP Sapientia szerv SZKT SZNT szöv. tb. TRef. E. VMDK Magyarok Világszövetsége Marosvásárhely műsorvezető Nemzetközi Erdélyi Bizottság nemzetközi Nemzeti Megmentési Front Nemzetközi Transsylvania Alapítvány Országos Reumatológiai és Fizikoterápiás Intézet Operatív Tanács Önkormányzatiság Szociális Demokrácia Románia Pártja református Román Kommunista Párt Romániai Magyar Demokrata Szövetség Romániai Magyar Kisgazdapárt Romániai Magyar Keresztény Egyházak Szövetsége Román Nemzeti Egységpárt Sapientia Erdélyi Magyar Tudományegyetem szervezet Szövetségi Képviselők Tanácsa Székely Nemzeti Tanács szövetség tiszteletbeli Tiszántúli Református Egyházkerület Vajdasági Magyar Demokratikus Közösség 10

11 Tőkés László írásai Önálló művek, gyűjteményes kötetek, könyvrészletek Rights for Europe s largest minority / Tőkés László, Raj Tamás. In Accordez des droits á la plus grande minorité d Europe. Geneva, 1989, p. 56, Ahol az Úrnak lelke, ott a szabadság Válogatás Tőkés László igehirdetéseiből, Bp., Ref. Zs. Iroda, 1990, p. 143.; 2. kiad.: Bp., Ref. Zs. Iroda, 1991, p Temesvár ostroma, 1989 / Tőkés László. Bp., Hungamer., 1990, 288 p., [16] t. Naplórészletek, levelek, dokumentumok. Döbrentei Kornél Elvégeztetett c. versével. Ism.: A humánum működési engedélye / Lászlóffy Aladár. [1 3.] In H , 5., 7., 11.,, p. 1 2; 1 2; 2. Beszélgetés Tőkés Lászlóval a Temesvár ostroma 89 című dokumentumgyűjtemény nagyváradi bemutatója alkalmából / Varga Sándor. In Hszó, 2., 1991, 11, márc. 15., 3. p. Beépülni a hallgatás falába? / Czegő Zoltán. In Hszó, 2., 1991, 9, márc., 6. p. 11

12 Jogunk a szülőföldhöz / Tőkés László. In Erdély jelene és jövője: tanulmányok és előadások / szerk. Beke György és Pomogáts Béla; [rend., közread. az] Erdélyi Szöv. Bp., Erdélyi Szöv., p Egy kifejezés és ami mögötte van [What s behind a statement] / Tőkés László. Vörösberény, Balaton Akad., 1993, 14, 13, [42.] p.; ill. (Balaton Akadémia könyvek, 4.) 6. Ideje van a szólásnak : Tőkés László válogatott írásaiból [szerk. Barabás Zoltán]. Kiad. a Királyhágó-melléki Ref. Egyhker., Oradea, 1993, p. 123 Ism.: Ideje van a szólásnak / E[szenyiné] Széles Mária [1 3.] In Hszó, 4., 1993, 8., p. 2.; 10., p. 3.; 11., p. 4.; RMszó, 5, ápr. 23., 7. p. Ideje van a szólásnak: Tőkés László válogatott írásaiból / Barabás Zoltán. In Hszó, , 2. p In the spirit of Timişoara: Ecumenia and reconciliation / Tőkés László [Nagyvárad]: Reformed Church District of Királyhágómellék, Dokumentumok, beszédek, cikkek angol nyelven. hu/02000/ Temesvár szellemében: Ökuménia és megbékélés / Tőkés László, szerk. Barabás Zoltán. [Kiad. a] Királyhágó-melléki Ref. Egyhker., Nagyvárad, 1996, p. 93 Beszédek, írások, dok.gyűjtemény; Ism. Küldetésben / Demény Lajos. In Hszó, , 10., p. 1. Tőkés László új könyve / Bágyi Bencze Jakab. In Mfórum, , 5., p

13 A keresztény egyházak közösségi, közéleti felelőssége / Tőkés László. In A keresztény egyházak nemzeti felelőssége a MVSZ Főv. Szerv. által október 18-án rend. konferencián elhangzott beszédek / szerk. Bene Éva. Bp., Püski, 1998, p Asediul Timişoarei / László Tőkés; [trad. Gelu Păteanu]. [S.l.]: Ed. de Eparhia Reform. de pe lângă Piatra Craiului, 1999, p Remény és valóság: egyház- és kisebbségpolitikai írások, / Tőkés László [szerk. Barabás Zoltán]. Királyhágó-melléki Ref. Egyhker., Oradea, 1999, 326, [4] p. Új, jelentősen bőv. kiad.: Bp., Mundus, 2006, 485, [2] p. (Protestáns művelődés Magyarországon, 12.) 12. Temesvári mementó / Tőkés László [szerk. Barabás Zoltán]. Királyhágó-melléki Ref. Egyhker., Oradea, Visszaemlékezés, Fights for the rights of national minorities In Romania / Tőkés László. In A theology of national minorities / ed. by Joseph Pungur. [S.l.]: Angelus & Emmaus, [2002], p Rádióba mondom: rádiós igehirdetések, igei alapú beszédek ( ) / Tőkés László [szerk. Barabás Zoltán]. Királyhágó-melléki Ref. Egyhker. Nagyvárad, 2003, p. 90 Ism: A szólás ajándéka / Geréb Zsolt. In Hszó, , 12., p

14 Autonómia és integráció: Alkalmi beszédek, előadások az erdélyi magyar önkormányzat kivívásáért. Kiad. a Királyhágó-melléki Ref. Egyhker., Nagyvárad, 2004, p Párbeszéddel és összefogással az autonómiáért / Tőkés László, szerk. Nagy Attila. Kiad. a Királyhágó-melléki Ref. Egyhker., Nagyvárad, 2007, p Az erdélyi magyar autonómia esélyei az európai integrációban / Tőkés László. In Pro minoritate Europa. EU Ground, Pilisszentkereszt, 2009, p temesvártól Brüsszelig: Deputáció Évkönyv, (Másfél év az Európai Parlamentben Összefoglaló.) Kiad. Tőkés László Európai Parlamenti Képviselő Sajtóirodája, 2009, p

15 Tőkés László közreműködésével készült könyvek: előszó, utószó magyar egyházak és gyülekezetek Nagyváradon Hungarian churches and congregations. In Oradea/Nagyvárad / [szerk. Veres Kovács Attila, Szilágyi Aladár]; [bev. Tőkés László]; [a kép. kész. Marián Antal Romulus]. Kiad. a Királyhágómell. Ref. Egyhker., Nagyvárad, [62] p., [1] t.fol.: ill. Összefoglalás angol nyelven. 20. Szent László és városa, / [Kolba Judit és Alexandru Săşianu tanulmányai; felv. Hapák József; előszó Tőkés László; szöveg Ady Endre, Hegedüs Géza és Nagy Endre]. Bp., Officina Nova, 1992, p. 94 Ism. Szent László és városa / Csüry István. In Hszó, , 3., p Akik Istent szeretik, minden javukra van / [Közread. a] Királyhágómelléki Ref. Egyhker. [bev. Tőkés László], Nagyvárad, 1996, 93, [2] p.: ill. (Királyhágómell. Füzetek; 1.) Nemzetpolitika 88 98: tanulmányok, publicisztikák, beszédek, interjúk / Lőrincz Csaba [et al.], bev. Tőkés László. Bp., Osiris, 1998, 334 p. 23. Székelyföldi fórum az RMDSZ megújításáért, Alsócsernáton, szept. 12. [előszó Tőkés László]. Erdélyi Népfőisk. Coll., Királyhágó, 1998, 64 p. (Magyarország az ezredvégen 1.) 15

16 Biblia (magyar): Szent Biblia: az az Istennek Ó és Ujtestamentomaban foglaltatott egész Szent Irás / magyar nyelvre ford. Caroli Gaspar; tanulmány Petrőczi Éva, Szabó András, ajánlás Tőkés László. Bp., Balassi K. MTA OSZK, 2002, 777, 271, [7] p. Szent Biblia (Bibliotheca Hungarica antiqua, 36.) Eredeti kiadás: Varad, erőt kaptok, és tanúim lesztek: igehirdetések, tanulmányok, elmélkedések, interjúk / Erdélyi Géza [utószó Tőkés László]. Bratislava, Madách, Posonium, 2005, 353 p. 16

17 Periodikumokban megjelent írások: beszédek, cikkek, interjúk, közlemények, levelek, nyilatkozatok Közösségi létünkben érezzük az emberi jogok hiányát : Panorámainterjú egy erdélyi hitvalló ref. lelkipásztorral. In Mkép.újs , 35., aug. 31. p A falurombolásról Adjanak hitelt szavaimnak! Tőkés László első szabad megnyilatkozása. In A Hét, 21., 1990, 1., jan. 4. p. 9. A Magyar Televíziónak adott interjú. 28. Ami rajtunk múlik, azt nekünk kell megtennünk / [lejegyezte] Varga Gábor. In Lét , 2. dec. 18. p Az évi temesvári eseményekről. 29. A barátság vagy az, vagy nem az : beszélgetés a sepsiszentgyörgyi magyar nemzetiségi találkozó alkalmával / interjú, [riporter] Aradits László. In Erdélyi Figy, , 4., febr., p Elhangzott a szabad román televízió magyar nyelvű adásában a magyarországi tárgyalásokról. 30. Belőlünk a hit hiányzott. A kicsinyhitűségünkre és a gyengeségünkre épült a bennünket elnyomó, elnyomorító erőszak. In Szabads. (Szudvarh.), 2., 1990, 8., márc. 5. Igehirdetés Sepsiszentgyörgyön és Székelyudvarhelyen. 31. Boldogok, akik háborúságot szenvednek az igazságért / interjú, [riporter] Farkas Antal. In Hszó, , 1., p

18 32. Budapesti sajtóértekezlet / [riporter] Vass Vilmos, Kasza László Levente. In Ered. kiad. München, SZER, 1990, adásidő: ápr. 4. E-dok. írott vált. 33. Ceauşescu meghalt, de szelleme tovább él: Marosvásárhely tanulságai. In Ny.mság. 9, 1990, 3/5. márc./máj. p. 7.; Itt-Ott, 23., 1990, 1., p Válasz az USA külügyminisztériumának szóvivői tájékozatlanságára. 34. A demokratizálás kulcskérdése a nemzeti kérdés: interjú a román Szabad Európa Rádióban Tőkés Lászlóval / [riporter] Justin Liuba. In Rmszó, 2., 1990, 76., márc. 23. p Dicső múltunknak a jelenben valóra vált álma a jövendő záloga: március idusa a washingtoni Capitoliumban. In Calvin Synod Her, , 3., May/June. p. 11. Kossuth-szobor felállítása a washingtoni Capitoliumban. Tőkés László beszédet mondott. 36. Egyedüli kivezető út a hit és az erkölcs: Európa e térsége egy közös nagy kórterem / T. L.; Sike Lajos. In Rmszó, 2., 1990, 251., okt. 17., p. 1, Egyelőre még az Amerikai Egyesült Államokban is elképzelhetetlen egy néger elnök / exkluzív interjú, [riporter] Barabás Zoltán. In , 103., ápr. 25., p. 1. A rágalmak visszautasítása. 38. Egyetlen alternatíva: a nemzeti megbékélés, In Rmszó, 2, 1990, 150., jún. 21. p. 1, 3. Koppenhágában, a helsinki utóértekezlet konferenciáján elhangzott beszéd. 39. Egyházfőink üzenetei. In KNy, 1., 1990, 46., dec. 22., p. 3. Tőkés László karácsonyi üzenete. 18

19 40. Egyházunk és az igehirdetés, In Ko, 1., 1990, 10., okt., p Első parlamenti beszéde [márc. 2.]. In Rmszó, 2., 1990, márc. 7., p. 6. Nemzetiségi viták, helyre kell állítani a kisebbségek iskolahálózatát. 42. Az én erőm erőtlenség által végeztetik el (II. Kor. 12:9.). In Ko, 1., 1990, 8., aug., p Evangéliumi felhívás a Romániai Vallásfelekezetek vezetőihez. In Rmszó, 2., 1990, 249., okt. 14., p. 1. Tőkés püspök országos ökumenikus találkozóra hívja Románia vallásfelekezeteinek vezetőit az ország válságos helyzetének megvitatására. 44. Extremistii maghiari m au făcut proromân, iar cei români procomunist interviu cu pastorul László Tőkés A magyar szélsőségesek tettek románbaráttá, a román szélsőségesek pedig kommunistabaráttá / interjú, [riporter] Andrei Alexandru. In Adevărul, 1990, 299., 15. dec., p Tőkés László nyilatkozik a România Libera román és a Corriere della Sera olasz lapban neki tulajdonított kijelentésekről. 45. Felhívás. In Rmszó, , 175., júl. 20., p. 1. A demokrata érzelmű románokhoz, egyházak vezetőihez, a félrevezetettekhez az idegengyűlölet és magyarellenesség miatt. 46. Felhívás Románia összes törvényesen elismert egyházaihoz és felekezeteihez. In Rmszó, 2., 1990, 126., máj. 24., p. 2. Ökumenikus értekezlet megtartására. 47. Fel kell vennünk a küzdelmet a nacionalizmussal : sajtóértekezlet / Sike Lajos. In Rmszó, , 116. máj. 12., p A hit a nem látható dolgok valósága : Tőkés László Kecskeméten febr. 14. / Frigyesy Ágnes. In Honism , 2 3., p

20 49. A jó vadász is a nagy vadat veszi célba feljegyzések Tőkés László püspök sajtóértekezletéről / Barabás Zoltán. In Rmszó, 2., 1990, 304., dec. 18., p. 1, Jogom van saját politikai véleményhez / interjú, [riporter] Milena Mihăescu. In Rmszó, 2., 1990, 85., ápr. 3., p. 1, 4. A Rompresnek adott interjú a román hírközlő szervek mvásárhelyi eseményekkel kapcsolatos félretájékoztatásáról. 51. A keresztény újjáépítés, avagy az erkölcs helye a politikában. In Rmszó, 2., 1990, 248. okt. 13., p Kísértetjárás Temesváron. In Szabads (Ko), 2., jún. 27. A temesvári áldozatok 21 tagjának névsorát az Amnesty International figyelmébe ajánlotta. 53. A közös sors gondolatával jöttem: Független Magyar Kezdeményezés meghívására Pozsonyba érkezett Tőkés László / Balázs F. Attila. In Nap, 2., 1990, 28., ápr. 6., p Legyünk méltók az együtt kivívott szabadsághoz: elhangzott a Szabad Román Televízió péntek esti híradó műsorában. In Rmszó, 2., 1990, 84., ápr. 1., p Levél a Mikes-ünnepségek Zágonba visszatalált ünnepi gyülekezetének. In KNy, 1., 1990, 35., okt. 5., p. 2. Honmarasztaló üzenet Zágon lakóinak. A Nemzetközi Transsylvania Alapítványt Mikes Kelemenről, a hűség és helytállás példájáról nevezték el. 56. Május 8-án Nagyváradon ünnepélyesen beiktatták [Tőkés Lászlót] püspöki tisztségébe. In Rmszó, 2., máj. 16. A püspöki beköszöntő beszéd szövege. 57. Marosvásárhely tanulságai. In Rmszó, 2., 1990, 79., márc. 27., p. 1, 3. 20

21 58. A megbékélés nélkül nincs demokrácia: koppenhágai jelentés, In Szabads (Ko), 2., júl Megemlékezések a temesvári forradalom első évfordulóján. In Szabads (Ko), 2., dec. 18. Tőkés magyar és román nyelvű beszéde. 60. Megkapaszkodni a szakadó parton: Tőkés László Szatmárnémetiben / Sike Lajos. In Rmszó, 2., 1990, 170., júl. 14., p. 5. A ref. egyház politikai szerepéről, az önálló magyar oktatásról, a román vezetőkkel való tárgyalásairól. 61. Mi alakítsuk saját helyzetünket, ne várjuk, hogy a helyzetünk alakuljon: Tőkés László üzeni betegágyáról / Sike Lajos. In Rmszó, 2., 1990, 209., aug. 29., p. 1, Most, 1990 decemberében, én úgy érzem magam, mint tavaly decemberben / exkluzív interjú, [riporter] Barabás Zoltán. In Rmszó, 2., 1990, 298., dec. 11., p. 1, 3. Politikai visszarendeződés, nyílt magyarellenesség. 63. Ne csüggedjünk harcainkban! / Sike Lajos. In Rmszó, 2., 1990, 115., máj. 11., p máj. 8. Tőkés László püspöki beiktatása. A püspöki eskü és beszéd világosan megfogalmazta az egyház és állam új viszonyát. 64. Nemzetközi Transilvania [!] Alapítvány alapító okirat. In Hszó, 1., 1990, 16., p. 5. Nemzetközi Transsylvania Alapítvány. 65. Nyilatkozat. In Szszó, 1., 1990, 2., jan. 13., p. 1. A szilágysági Menyő falu neve összefonódott Temesváréval. Menyő népének adománya. 21

22 66. Nyilatkozott a Rompresnek amerikai útja előtt. In Szabads (Ko), 2., márc. 3. A kiújult ellentétekről a magyar és román lakosság között. 67. Nyílt levél. In Rmszó, 2., febr. 1. A magyar értelmiségiek és Tőkés László nyílt levele a demokratikus átalakulás, a nemzetiségek teljes egyenjogúsága mellett. 68. Nyílt levél a nemzeti megbékélés ügyét támogató román ellenzékhez. In Rmszó, 2., 1990, 251., okt. 17., p Püspöki beköszöntő. Nagyvárad, május 8. In Rmszó, 2., 1990, 119., máj. 16., p A Der Spiegelnek nyilatkozott / Rompres. In Rmszó, 2., 1990, 103., ápr. 25., p. 1, 4. Feltárja súlyos helyzetét a forradalom győzelme utáni Romániában. 71. A reménylett dolgok valósága: részletek Tőkés László sajtóértekezletéből. Bp., ORFI Klinika, okt. 12. / összeáll. Indig Ottó, Szilágyi Aladár. In KNy, 1., 1990, 37., okt. 19., p. 12. A hit és az erkölcsi értékrend helyreállításáról, otthoni feladatairól. 72. Sajtóértekezlet az RMDSZ-kongresszus szünetében / Cseke Gábor. In Rmszó, 2., [1.]. Nincsenek kényes kérdések ápr. 24., p. 1, 2.; [2.] Otthont a hazában, illetve egységben a jövő ápr. 26., p. 1, Semminemű állam- vagy nemzetellenes cselekedetet nem követtem el. In Rmszó, 2., 1990, 296/297., dec. 8/9., p A sepsiszentgyörgyi magyar nemzetiségi találkozó alkalmából nyilatkozik / [riporter] Aradits László. In Műv, 39., 1990, 3. márc., p

23 75. Tájékoztatás. In Rmszó, 2., 1990, 168., júl. 12., p. 3. Nem vett részt Csiha Kálmán erdélyi ref. püspök avatásán, mert a püspökség nem érvénytelenítette az őt elítélő határozatot. 76. Távirat Őexcellenciája Ion Iliescu úrnak. In Rmszó, 2., 1990, 149., jún. 20., p. 1. A román államelnökhöz fordul a bukaresti események, a bányászok kivezénylése, az emberi és állampolgári jogok megsértése miatt. 77. A tékozló fiú szabadsága. In Ko, 1., 1990, 6., jún., p Európai Parlament. 78. Temesvár szimbólum, politikai tőke / Tőkés László az eltelt esztendőről.; Bodó Barna. In Rmszó, , 304. dec. 18., p. 1, 3. Nemzetközi megbékélési ökumenikus tanácskozás, a környező hat ország főpapjainak részvételével. 79. Tőkés püspök beköszöntő beszéde. In Hszó, , 7., p Tőkés László az RMDSZ rendkívüli kongresszusának összehívását javasolja: A román demokrácia megvédése érdekében le kell bontani a félelem falát. In Rmszó, 2., 1990, 176., júl. 21., p. 1, Tőkés László sajtóértekezlete. In Rmszó, 2., 1990, 210., aug. 30., p. 2. A román külügyminisztérium nyilatkozatának bírálata, amely hivatalosan kimondta, amit eddig csak a Vatra Românească hangoztatott. 82. Tőkés László Svájcban. In Rmszó, 2., 1990, 83., márc. 31., p. 4. Az Egyházak Világtanácsának svájci összejövetelén ismertette a Ceauşescu diktátorral együttműködő egyházi vezetők tevékenységét, figyelmeztetett az erőszak új hullámára. 83. Tőkés László Tordán. In Aranyosv, 1., 1990, 4., ápr. 30., p. 1. Az ápr. 17-én mondott beszéd. 23

24 84. Vigyázzatok magatokra és az egész nyájra... / Barabás Zoltán. In Rmszó, 2., 1990, 53., febr. 24., p. 2. Beszámoló a RMKESZ 2. konferenciájáról A Nobel-békedíjra jelölt erdélyi református püspök Jugoszláviában: különnyilatkozat a Mkép.újs.-nak / [riporter] Zsilinszky Zoltán. In Mkép.újs. 40., 1991, 18., máj. 2., p Erdélyi magyarnak. In Ko, 2., 1991, 10., okt., p Az erdélyiségtudat változásai. 87. Exkluzív interjú Tőkés Lászlóval, a Királyhágómell. Ref. Egyhker. püspökével / [riporter] Barabás Zoltán. In Rmszó, 3., aug. 23. A pápa Debrecenben, az ökumenikus istentiszteleten maga mellé szólította a püspököt, és megemlékezett a gályarab lelkészekről, elítélte az antiszemita irányzatokat. 88. Megtartani a szétszórtságban élőket. In Ko, 2., 1991, 11., nov., p Nem váltotta be elképzeléseit a Nemzetközi Transsylvania Alapítvány. In Rmszó, 3., 1991, szept Nyilatkozat. In Kálv.szle, 62., 1991, 1., jan., p. 1. Ökumenikus tanácskozás Termesváron a közép-kelet-európai nemzeti megbékélése érdekében. 91. Rendelt ideje van a cselekvésnek / Indig Ottó. In KNy, 2., 1991, 23., jún. 6., p. 3. Országos református lelkésztalálkozó Nagyváradon. 92. A Romániai Demokrata Szövetség kongresszusa előtt: 3 kérdés 24 válasz. In KNy, 2., 1991, 21., máj. 23., p Az RMDSZ legjelentősebb sikereiről, kudarcairól. 24

25 93. Román magyar kerekasztal-megbeszélés Temesváron dec én Tőkés László püspök kezdeményezésére és részvételével. Felhívás a megbékéléséről. In Rmszó, 3., dec. 17.; Szabads (Ko), dec. 17. Részletek az elhangzott előadásokból. 94. Segélykiáltás: Mementó Jugoszlávia: Nyilatkozat a romániai magyarság helyzetéről, a magyarellenes uszításról, Tőkés László aláírásával. In MTI, 1991, nov Szólni alkalmas és alkalmatlan időben: két nap Tőkés Lászlóval / Dudás Károly. In 7 Nap, 46., 1991, 17., ápr. 26., p. 8. A VMDK 2. kongresszusa Tőkést tb. elnökké választotta. A vajdasági magyarság a legjobb irányba mozdult el annak érdekében, hogy megmaradjon. 96. Tanúságos térképek. In KNy, 2., 1991, 33., nov. 23., p. 4. Választások. 97. Temesvár ostroma [1 9.]. In KNy, 2., 1991, 3. jan. 18., p.; 4., jan. 25., p. 4, 11.; 5., febr. 1., p. 4.; 6., febr. 7., p. 13.; 7., febr. 14. p. 8.; 10., márc. 7., p. 4.; 14., ápr. 4., p. 13.; 15., ápr. 11., p. 4.; 18., máj. 2., p Tiltakozó nyilatkozat. In Rmszó, 3., 1991, 386., márc. 29., p. 1. Tiltakozás a Phoenix hetilap magyarellenes szövegei ellen. 99. Tőkés László önvédelemből feljelentést tett a névtelen levelek tárgyában, az Azi és a Phoenix lapok ellen, kéri az RMDSZ -t, hogy interpelláljon tb. elnöke védelmében a Parlamentben. In Rmszó, 3., 1991, nov Tőkés László püspök november 12-én egynapos látogatása Párizsban. Sajtóértekezlet. In Rmszó, 3., 1991, nov. 14. Erkölcsi és politikai támogatást kért ahhoz, hogy Romániában megvalósuljon a demokrácia; védelmet kért a romániai egyházaknak. 25

26 101. Tőkés László püspök nyilatkozata amerikai útjáról. In Rmszó, 3., nov Tőkés László püspök tanügyi körlevele. In Rmszó, 3., szept Az anyanyelvi oktatás megtartásáért. A nemzeti lét három alappillére: család templom iskola Tőkés László református és Tempfli József katolikus püspök közös levéllel fordult a Bihar megyei gyülekezetek népéhez. In Bihari N, 2., 1991, okt Tőkés László a szekusperről / Kőváry E. Péter. In Nszab, 49., 1991, dec. 18., p. 3. A Tőkés-ügyet kézben tartó Securitate-parancsnokhelyettest szabadon engedték. Tőkés hazaárulásáról írt levelét a parlamentben olvasta fel egy román szenátor Valahogy így kell csinálni / [riporter] Komáromi Ákos. In 7 Nap, 46., 1991, 17., ápr. 26., p. 7. VMDK II. Kongresszusa, önrendelkezési igényének meghirdetése Akikért az Úr hadakozik. In Confessio, 16., 1992, 3., p Cselekvő erkölcsiséggel. In Vsz, 1., 1992, 4., p Erdélybe vissza kell térni! /interjú, [riporter] Krajczár Imre. In Mfórum, , 52., p Erdélyi beszélgetések / Tőkés László, Gazsó L. Ferenc. In Dvilág, 4., febr

27 110. Az erdélyi ellenírók / Tőkés László; Szőcs Géza, Tabacu, Marius. In Beszélő, 3., 1992, 46., p Az Ellenpontok c. szamizdatkiadványról Ez a választás újból felrázott / interjú, [ripoter] Muzsnay Árpád. In Fnépe, 4., 1992, 8., p Felszólalás egy határozott protestáns evangéliumi álláspont kialakításáért a kisebbségek védelmében. In Confessio, , 3., p Folytatódik a múlt. In Mfórum, 4., 1992, 50., p Gyáva népnek nincs hazája / Tőkés László; Balázs János. In Brassói L, 24., 1992, 20., máj. 15., p. 1, 3. Ökumenikus istentisztelet Csíkszereda főterén május 8-án. Részletek Tőkés beszédéből Gyülekezés a közös szellemi égbolt alatt / Tőkés László, Dobos László, Sütő András et al. In Új Mo, 2., 1992, júl. 16., p Gyümölcsözhessen a mi hitünk / interjú, [riporter] Chrudinák Alajos. In Mfórum, 4., 1992, 43., p. 2. Nemzetközi Transsylvania Alapítvány Hát tudja meg a világ! / Beszélgetés, [riporter] Farkas Antal. In Hszó, 3., 1992, 14., p Egyházpolitika, igazságtétel, modernizáció Hívek és tanítványok elfojtott szava. In Rmszó, 4., ápr. 30., p Az Ige tükrében. In Mgrafika, 36., 1992, 2., p.: mell Tótfalusi Kis Miklósról Az igazság közös ügy / Tőkés László; Eszes Tibor. In Nszab, 50., szept. 4., p. 1, 3. Kisebbségi jogok. 27

FOGALMAK felülről vezérelt átalakitás Római Klub Todor Zsivkov társad. növekvő ellenállása túlméretezett birodalom környezetszennyezés Nicolae

FOGALMAK felülről vezérelt átalakitás Római Klub Todor Zsivkov társad. növekvő ellenállása túlméretezett birodalom környezetszennyezés Nicolae FOGALMAK felülről vezérelt átalakitás Római Klub Todor Zsivkov társad. növekvő ellenállása túlméretezett birodalom környezetszennyezés Nicolae Ceausescu Magyar Demokrata Fórum fegyverkezési verseny korl

Részletesebben

TARTALOM DOKUMENTUMOK. A nemzetiségi anyaszervezet

TARTALOM DOKUMENTUMOK. A nemzetiségi anyaszervezet TARTALOM Elõszó................................ 11 Érdekképviseleti lehetõség integrációs alku............ 17 1. Az MNSZ a magyar és a román történeti diskurzusban......... 17 2. A romániai magyarság kisebbségpolitikai

Részletesebben

Helyszín: Főemelet 11.

Helyszín: Főemelet 11. NYUGAT-EURÓPAI SZERVEZETEK REGIONÁLIS ÜLÉSE Elnök: Bihari Szabolcs KIM Nemzetpolitikai Államtitkárság munkatársai: Brendus Réka, Tóth László Helyszín: Főemelet 11. 1. Nyugat-Európai Országos Magyar Szervezetek

Részletesebben

90. fond Hangszalagtár. I. Soli Deo Gloria

90. fond Hangszalagtár. I. Soli Deo Gloria 90. fond Hangszalagtár 1949 1990 Hegyi-Füstös István református lelkipásztor az 1940-es évektől a Magyar Rádió munkatársaként is dolgozott. E munkája során vetődött fel benne a gondolat egy egyházi hangarchívum

Részletesebben

A 2009 es év képviselői tevékenységének kiértékelése

A 2009 es év képviselői tevékenységének kiértékelése A 2009 es év képviselői tevékenységének kiértékelése Pető Csilla Parlamenti képviselő Nagyvárad 2009 decembere A 2009 es év képviselői tevékenységének kiértékelése A). Parlamenti tevékenység B). Területi

Részletesebben

Európai utas. Találkozások. Berecz András mesemondó adott nagy sikerű estet Határtalan mesék címmel május 17-én a Közép-európai Kulturális Intézetben.

Európai utas. Találkozások. Berecz András mesemondó adott nagy sikerű estet Határtalan mesék címmel május 17-én a Közép-európai Kulturális Intézetben. Berecz András mesemondó adott nagy sikerű estet Határtalan mesék címmel május 17-én a Közép-európai Kulturális Intézetben. Az Ötágú síp című sorozatban határon túli magyar kulturális műhelyeket mutattunk

Részletesebben

A politikai szereplők médiahasználata a hírműsorokban

A politikai szereplők médiahasználata a hírműsorokban A politikai szereplők médiahasználata a hírműsorokban A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság gyorsjelentése Budapest, 2015. április A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Műsorfigyelő és elemző főosztálya

Részletesebben

Hely. Cím Csapatnév Össz.

Hely. Cím Csapatnév Össz. Hely. Cím Csapatnév 1 Nagykőrös Toldi Miklós Élelm. Szki. 46,050 2 46,050 2 47,950 1 47,350 1 46,200 1 45,400 2 279,000 2 Nyíregyháza Eötvös József Gyak. Ált. Isk. és Gimn. 46,950 1 47,250 1 47,050 2 47,300

Részletesebben

KÖZÉP-EURÓPAI KÖNYVEK A STÁTUSTÖRVÉNY ELÕZMÉNYEK ÉS KÖVETKEZMÉNYEK TELEKI LÁSZLÓ ALAPÍTVÁNY

KÖZÉP-EURÓPAI KÖNYVEK A STÁTUSTÖRVÉNY ELÕZMÉNYEK ÉS KÖVETKEZMÉNYEK TELEKI LÁSZLÓ ALAPÍTVÁNY KÖZÉP-EURÓPAI KÖNYVEK A STÁTUSTÖRVÉNY * ELÕZMÉNYEK ÉS KÖVETKEZMÉNYEK TELEKI LÁSZLÓ ALAPÍTVÁNY A STÁTUSTÖRVÉNY ELÕZMÉNYEK ÉS KÖVETKEZMÉNYEK Teleki László Alapítvány 2002 A kötet a Teleki László Intézetben

Részletesebben

A politikai szereplők médiahasználata a hírműsorokban

A politikai szereplők médiahasználata a hírműsorokban A politikai szereplők médiahasználata a hírműsorokban A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság gyorsjelentése Budapest, 2015. március A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Műsorfigyelő és elemző főosztálya

Részletesebben

1956-os forradalom évfordulójára Hangdokumentumok: 1956 12 nap válogatott hangdokumentumai (kazetta)

1956-os forradalom évfordulójára Hangdokumentumok: 1956 12 nap válogatott hangdokumentumai (kazetta) Csak akkor születtek nagy dolgok, Ha bátrak voltak, akik mertek S ha százszor tudtak bátrak lenni, Százszor bátrak és viharvertek. (Ady: A Tűz csiholója) Az 1956-os forradalom évfordulójára készített összeállításunkkal

Részletesebben

MAGASISKOLA. In memóriám Mészöly Miklós NAP KIADÓ-

MAGASISKOLA. In memóriám Mészöly Miklós NAP KIADÓ- MAGASISKOLA In memóriám Mészöly Miklós NAP KIADÓ- TARTALOM Mészöly Miklós: Elégia. Részlet (In.: Mészöly Miklós: Elégia. Bp., Helikon, 1991.) 5 Mészöly Miklós: Óda az Elégiához (In.: Mészöly Miklós: Elégia.

Részletesebben

A XVI. kerületi Helyi Választási Bizottság közleménye

A XVI. kerületi Helyi Választási Bizottság közleménye A XVI. kerületi Helyi Választási Bizottság közleménye a polgármesterek, és helyi képviselők 2010. október 3-án megtartott választásának Budapest főváros XVI. kerületének végleges eredményeiről A POLGÁRMESTER-VÁLASZTÁS

Részletesebben

Név Iskola Felkészítő tanár 5. 6. 7. 8. össz. 1. Szádvári Gábor Lévay József Református Gimnázium, Miskolc Makranczi Zsolt 20 18 20 8 66

Név Iskola Felkészítő tanár 5. 6. 7. 8. össz. 1. Szádvári Gábor Lévay József Református Gimnázium, Miskolc Makranczi Zsolt 20 18 20 8 66 Hőtan kategória Név Iskola Felkészítő tanár 5. 6. 7. 8. össz 1. Szádvári Gábor Lévay József Református Gimnázium, Miskolc Makranczi Zsolt 20 18 20 8 66 2. Kékesi Zsuzsa Bethlen Gábor Református Gimnázium,

Részletesebben

RENDSZERVALTOK A BALOLDALON

RENDSZERVALTOK A BALOLDALON RENDSZERVALTOK A BALOLDALON REFORMEREK ÉS REFORMKÖRÖK 1988-1989 VÁLOGATOTT DOKUMENTUMOK KOSSUTH KIADÓ BUDAPEST 1999 NIEDERS, \ ATS- U. UNIV.-! Tartalom Előszó 19 Géczi József: Reformerek és reformkorok

Részletesebben

A 2010. évi Kozma Sándor tudományos pályázaton díjazottak

A 2010. évi Kozma Sándor tudományos pályázaton díjazottak A 2010. évi Kozma Sándor tudományos pályázaton díjazottak A 2010. évben a Kozma Sándor emlékére meghirdetett tudományos pályázaton a következő pályázók részesültek elismerésben: Büntetőjogi témakörben,

Részletesebben

V. Mária Út Konferencia. Mária út, amely összeköt! Csíksomlyó 2015. október 16 17.

V. Mária Út Konferencia. Mária út, amely összeköt! Csíksomlyó 2015. október 16 17. V. Mária Út Konferencia Mária út, amely összeköt! Csíksomlyó 2015. október 16 17. 2015. október 16., péntek Helyszín: Csíksomlyó, Jakab Antal Tanulmányi és Felnőttképzési Központ - Hotel Salvator** 17.00

Részletesebben

A magyar politikai rendszer. Körösényi-Tóth-Török: A magyar politikai rendszer.

A magyar politikai rendszer. Körösényi-Tóth-Török: A magyar politikai rendszer. A magyar politikai rendszer Körösényi-Tóth-Török: A magyar politikai rendszer. Az előadások témakörei jelentőség, hatás? KERETEK Politikai tradíciók Politikatörténet Politikai kultúra Politikai gondolkodás

Részletesebben

MAGYAR DIASZPÓRA TANÁCS 2011. NOVEMBER 17.

MAGYAR DIASZPÓRA TANÁCS 2011. NOVEMBER 17. EURÓPAI REGIONÁLIS ÜLÉS Levezető elnök: Brendus Réka Titkár: Tóth László Helyszín: Gobelin terem 1. Nyugat-Európai Országos Magyar Szervezetek Szövetsége Deák Ernő elnök 2. Magyarok Angliai Országos Szövetsége

Részletesebben

Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2010. június 30-i ülésére

Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2010. június 30-i ülésére 331-6/2010. E L Ő T E R J E S Z T É S Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2010. június 30-i ülésére Tárgy: Kunok és jászok a Kárpát-medencében 770 éve című kötet megjelentetéséhez támogatás

Részletesebben

Vízkárelhárítási Országos konferencia 2014. május 6-8. Miskolctapolca

Vízkárelhárítási Országos konferencia 2014. május 6-8. Miskolctapolca Vízkárelhárítási Országos konferencia 2014. május 6-8. Miskolctapolca május 6. kedd 11:00-12:30 óra regisztráció, szállás elfoglalása 12:30-13:30 óra ebéd Plenáris ülés 1. rész Göncz Benedek 14:00-14:15

Részletesebben

Uram! Téged tartottunk hajlékunknak

Uram! Téged tartottunk hajlékunknak Uram! Téged tartottunk hajlékunknak 90. zsoltár A Vámosmikolai Református Gyülekezet küzdelmes évtizedeiből 1 A reformáció Vámosmikolán Mikola hitújítására vonatkozó feljegyzés csak a 17. század második

Részletesebben

9. sz. melléklet Kimutatás a Nógrád Megyei Levéltár dolgozóinak 2004. évi tudományos tevékenységéről

9. sz. melléklet Kimutatás a Nógrád Megyei Levéltár dolgozóinak 2004. évi tudományos tevékenységéről 9. sz. melléklet Kimutatás a Nógrád Megyei Levéltár dolgozóinak 2004. évi tudományos tevékenységéről Tanulmányok, recenziók, cikkek, kéziratok, kiadványszerkesztés Barthó Zsuzsanna 1. A salgótarjáni házicselédek

Részletesebben

Magyarországi Református Egyház Cigánymissziós Stratégiájának Bemutatása. 2014. Január 30.

Magyarországi Református Egyház Cigánymissziós Stratégiájának Bemutatása. 2014. Január 30. Magyarországi Református Egyház Cigánymissziós Stratégiájának Bemutatása 2014. Január 30. Bemutatkozás A Stratégia alkotás előzményei Felmérés a lelkészek körében: - a kérdőívet 2012. december és 2013.

Részletesebben

Alapító tagok. Alakuló ülésen ( 1990. október 13.) és azt megelőzően belépők. légvédelmi-repülő-és űrhajózási/ hadművészeti

Alapító tagok. Alakuló ülésen ( 1990. október 13.) és azt megelőzően belépők. légvédelmi-repülő-és űrhajózási/ hadművészeti Ács Tibor dr. Alabér László Amaczi Viktor Bali Zoltán Balogh Béla Balogh István Balogh Vilma dr. Bánki István Barna Géza dr. Bartos Jenő dr. bencsik istván Berka István dr Bihari Gábor dr. Bognár botond

Részletesebben

BALOGH ISTVÁN MŰVEINEK BIBLIOGRÁFIÁJA 1990-1996. 1990.

BALOGH ISTVÁN MŰVEINEK BIBLIOGRÁFIÁJA 1990-1996. 1990. Major Zoltán László BALOGH ISTVÁN MŰVEINEK BIBLIOGRÁFIÁJA 1990-1996. 1990. Balogh István: Pusztai pásztorélet és szállások a XVIII. század végén. (Egy debreceni emlékirat 1794-ből) = Történeti-néprajzi

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. a Nagykörű Községi Önkormányzat 2014. október 27-i a l a k u l ó képviselő-testületi üléséről.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. a Nagykörű Községi Önkormányzat 2014. október 27-i a l a k u l ó képviselő-testületi üléséről. 1 J E G Y Z Ő K Ö N Y V a Nagykörű Községi Önkormányzat 2014. október 27-i a l a k u l ó képviselő-testületi üléséről. M U T A T Ó : Határozat/Rendelet: Tárgy: 106/2014. (X. 27.) Napirendi pontok elfogadása.

Részletesebben

Etyeki Református Egyházközség

Etyeki Református Egyházközség Etyeki Református Egyházközség 2014. Évi Választói Névjegyzéke 1 Adolf Ferencné Ötház 17 Torbágy 1950 2014 2 Andrásy István id. Kender 35 Tiszadob 1923 2014 3 Andrásy István ifj. Öreghegy Etyek 1950 2014

Részletesebben

Ady Endre Városi Könyvtár és Művelődési Központ, Zsinagóga, Baja, Munkácsy M. u. 9. Eötvös József Főiskola, Baja, Szegedi út 2.

Ady Endre Városi Könyvtár és Művelődési Központ, Zsinagóga, Baja, Munkácsy M. u. 9. Eötvös József Főiskola, Baja, Szegedi út 2. Ady Endre Városi Könyvtár és Művelődési Központ, Zsinagóga, Baja, Munkácsy M. u. 9. Eötvös József Főiskola, Baja, Szegedi út 2. A konferencia harminchárom előadója a következő intézmények oktatója vagy

Részletesebben

A Geopolitikai Tanács Alapítvány 2009. évi programjai

A Geopolitikai Tanács Alapítvány 2009. évi programjai Geopolitikai Tanács Alapítvány 2009. évi programok A Geopolitikai Tanács Alapítvány 2009. évi programjai 2009. december Országos Igazgatói Értekezlet Geopolitikai Tanács Alapítvány 2009. november 23. az

Részletesebben

Bödõk, Ilona b: 1947 in Csicsó Mad. Nagy, Tibor "Dr" b: 1946 in Mad m: 1976. Nagy, Szabolcs "állatorvos Dr" b: 1976 in Mad

Bödõk, Ilona b: 1947 in Csicsó Mad. Nagy, Tibor Dr b: 1946 in Mad m: 1976. Nagy, Szabolcs állatorvos Dr b: 1976 in Mad Nagy, Vilma b: 1911 in Csicsó d: 2005 in Csicsó anyja Pálffy Vilma Fél Antal d.u. Bödõk, Pál b: 1905 in Csicsó m: 1947 d: 1965 in Csicsó anyja Kollár M.Bödõk Ksz.Tarcsi Géza, Balá gy.k.sz. Beke Károly

Részletesebben

VI. korcsoport Leány: 2016. január 16. (szombat), 9.00 óra

VI. korcsoport Leány: 2016. január 16. (szombat), 9.00 óra VI. KORCSOPORT LEÁNY 1 Bács-Kiskun Kecskeméti Református Gimnázium Kecskemét 2 Bács-Kiskun Kecskeméti SZC Lestár Péter Szakközépiskolája és Szakiskolája Kecskemét 3 Budapest Kölcsey Ferenc Gimnázium Budapest

Részletesebben

Téma: Az írástudók felelőssége

Téma: Az írástudók felelőssége Téma: Az írástudók felelőssége 2002. november 21 Meghívott vendégünk: Fábián Gyula író, a Szabad Föld főszerkesztője Bevezető előadásának címe: A sajtó hatalma 2002. december 20 Meghívott vendégünk: Gyurkovics

Részletesebben

POLITIKA: A FELTÁMADÁS REMÉNYE

POLITIKA: A FELTÁMADÁS REMÉNYE POLITIKA: A FELTÁMADÁS REMÉNYE ÚJSÁGCIKKEK 1956. OKTÓBER 23. - NOVEMBER 4. A KÖTETET SZERKESZTETTE, AZ ELŐSZÓT ÉS A JEGYZETEKET ÍRTA SZIGETHY GÁBOR HOLNAP KIADÓ TARTALOM Szigethy Gábor: IDŐRENDBEN / 5

Részletesebben

LdU Aktuell. 2010. június. Magyarországi Németek Országos Önkormányzata

LdU Aktuell. 2010. június. Magyarországi Németek Országos Önkormányzata Magyarországi Németek Országos Önkormányzata 1. HIVATALI HÍREK - Kisebbségi önkormányzati választások 2010 - Kérje felvételét a német névjegyzékbe! 2. OKTATÁS - Továbbképzés óvodapedagógusok számára Deggendorfban

Részletesebben

2007/2008. TANÉV MEZEIFUTÓ DIÁKOLIMPIA ORSZÁGOS DÖNTŐ VÉGEREDMÉNY

2007/2008. TANÉV MEZEIFUTÓ DIÁKOLIMPIA ORSZÁGOS DÖNTŐ VÉGEREDMÉNY 2007/2008. TANÉV MEZEIFUTÓ DIÁKOLIMPIA ORSZÁGOS DÖNTŐ III. korcsoport - FIÚ EGYÉNI (1995-1996) Hely Név Szül Település Iskola Megye 48 Horváth Ákos 1995 Püspökladány Ált. Isk., Előkészítő Szakiskola, AMI,

Részletesebben

Reformáció Emlékbizottság az előkészület. Dr. Birkás Antal E-mail: antal.birkas@emmi.gov.hu www.reformacio2017.hu

Reformáció Emlékbizottság az előkészület. Dr. Birkás Antal E-mail: antal.birkas@emmi.gov.hu www.reformacio2017.hu Reformáció Emlékbizottság az előkészület Dr. Birkás Antal E-mail: antal.birkas@emmi.gov.hu www.reformacio2017.hu Megemlékezés vagy ünneplés? Az Emlékbizottság létrejötte; tagjai; működése, szervezeti felépítése.

Részletesebben

Programfüzet. Vizsoly Község Önkormányzatának és Egyházközségeinek hivatalos programja

Programfüzet. Vizsoly Község Önkormányzatának és Egyházközségeinek hivatalos programja Programfüzet Vizsoly Község Önkormányzatának és Egyházközségeinek hivatalos programja Augusztus 8. péntek Futóverseny Göncről Vizsolyba 10.00 Szenczi Molnár Albert nyomában futóverseny Gönc és Vizsoly

Részletesebben

Reumatológia klinika tanterme Élettan 8:00-8:45

Reumatológia klinika tanterme Élettan 8:00-8:45 Reumatológia klinika tanterme Élettan 8:00-8:45 Bódy Péter Bordás János begs Boros Gábor Bendegúz es a=anatómia Cserháti Zoltán b=biokémia Farkas Dániel Márton e=élettan Fekete Ákos s=szövettan Gógl Aliz

Részletesebben

Feladta Horváth Attila. Feladta Beck László. Feladta Kádas Miklós 4 Abszolut hely.: 11 Start: 10:15:30 beérkez 14:44:37

Feladta Horváth Attila. Feladta Beck László. Feladta Kádas Miklós 4 Abszolut hely.: 11 Start: 10:15:30 beérkez 14:44:37 Férfi Kajak 1 1 Abszolut hely.: 4 Start: 10:00:30 beérkez 14:08:57 Rajtszám: 36 Futott idı: 4:08:27 Horváth Attila 2 Abszolut hely.: 5 Start: 10:04:55 beérkez 14:15:08 Rajtszám: 3 Futott idı: 4:10:13 Beck

Részletesebben

Név oszt. helyezés Kategória felkészítő tanár Kiss Hunor 1.a 1. 1. Gál Csabáné. Név oszt. helyezés Kategória felkészítő tanár

Név oszt. helyezés Kategória felkészítő tanár Kiss Hunor 1.a 1. 1. Gál Csabáné. Név oszt. helyezés Kategória felkészítő tanár TUDÁSBAJNOKSÁG MEGYEI DÖNTŐ - ANYANYELV Kiss Hunor 1.a 1. 1. Gál Csabáné TUDÁSBAJNOKSÁG MEGYEI DÖNTŐ - ANYANYELV Fónagy-Árva Péter 2.a 18. 2. Nagy Levente 2.b 26. 2. Bodnárné Bali Krisztina TUDÁSBAJNOKSÁG

Részletesebben

Zöld. Narancs - Kék. Kék Vacsora - Karin

Zöld. Narancs - Kék. Kék Vacsora - Karin SZERDA Piros Fehér Fekete Narancs Megjegyzés 8:00 1 2 6 7 11 12 SNACK 8:30 Beep 8:30 Müzli, Banán, Verofit 9:00 Beep 9:00 Piros - Fehér 10:10 Beep 9:30 10:20 Beep 10:00 Fekete - 11:30 Beep 10:30 11:40

Részletesebben

A határozatokat aláírta: (szignál!) ÁDER JÁNOS köztársasági elnök és HENDE CSABA honvédelmi miniszter

A határozatokat aláírta: (szignál!) ÁDER JÁNOS köztársasági elnök és HENDE CSABA honvédelmi miniszter Ismertetem Magyarország köztársasági elnökének és honvédelmi miniszterének határozatait elismerésekről. A határozatokat aláírta: (szignál!) ÁDER JÁNOS köztársasági elnök és HENDE CSABA honvédelmi miniszter

Részletesebben

AMPLIFON Atlétikai Országos Bajnokság 2009. május 23.

AMPLIFON Atlétikai Országos Bajnokság 2009. május 23. 60 m Leány - I. kcs. 1 4 Varga Viktória Debrecen 9,06 16 II. if. 2 67 Fábián Dóra Kaposvár 9,19 15 I. if. 3 52 Mihály Réka Szeged 9,26 14 II. if. 4 99 Molnár Patrícia Sopron 9,49 13 I. if. 5 3 Gál Rita

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S E L Ő T E R J E S Z T É S ZIRC VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2007. május 21-i ülésére Tárgy: 2007. évi Díszpolgári cím és Pro Urbe Emlékérem kitüntetési javaslatokat véleményező előkészítő bizottság

Részletesebben

Michelin Bringafesztivál - Bringarally

Michelin Bringafesztivál - Bringarally Amatőr férfi 1 325 Trabach Norbert 01:38:48 00:00:00 2 116 Gyurkó László 01:48:14 00:09:25 3 84 Farkas József 01:48:46 00:09:57 4 237 Ónodi Péter 01:48:52 00:10:03 5 82 Evinyih Zsolt 01:53:00 00:14:12

Részletesebben

Angol I. nyelv 3 óra New English File Pe-Intermediate Haladó

Angol I. nyelv 3 óra New English File Pe-Intermediate Haladó 2015/2016. tanév 9. évfolyam nyelvi csoportjai Könyv: Angol I. nyelv 3 óra New English File Pe-Intermediate Haladó Osztály 1 Korossy Ádám A 2 Borsos Áron A 3 Schmeiszer Gergő A 4 Családi Krisztián A 5

Részletesebben

SIOK Vak Bottyán János Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény 2011-2012-es tanév országos és megyei tanulmányi eredményei

SIOK Vak Bottyán János Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény 2011-2012-es tanév országos és megyei tanulmányi eredményei Név Eredmény Felkészítő tanár 3.b Csizmadia Renáta SIOK Mesefelolvasó Arany minősítés Szeles Györgyné 3.b Tóth Lilla Zrínyi Ilona megyei matematika VI Laczkóné Nagy Henriett 2.a Tóth Ábel Nyelvész megyei

Részletesebben

A Szemiotikai Tájékoztató (a Magyar Szemiotikai Társaság kiadásában) új folyamának bibliográfiája

A Szemiotikai Tájékoztató (a Magyar Szemiotikai Társaság kiadásában) új folyamának bibliográfiája A Szemiotikai Tájékoztató (a Magyar Szemiotikai Társaság kiadásában) új folyamának bibliográfiája Új folyam 1 (5), 1991. 1. szám (A4-es méretben) Voigt Vilmos: A magyar szemiotikai terminológia általános

Részletesebben

Kimutatás Nyírvasvári Község Önkormányzata által tűzifa juttatásban részesítettekről - 1/2013.(I.10.) önkormányzati határozat alapján -

Kimutatás Nyírvasvári Község Önkormányzata által tűzifa juttatásban részesítettekről - 1/2013.(I.10.) önkormányzati határozat alapján - 1. 5-2/2013 Terdik Ferenc Kossuth 2. 1 m3 2. 5-4/2013 Nagy Ferencné Kossuth 17. 1 m3 3. 5-5/2013 Cseh Gyula Kossuth 20. 1 m3 4. 5-6/2013 Lukács György Kossuth 38. 1 m3 5. 5-7/2013 Deák László Kossuth 49/b.

Részletesebben

Középméretű énekeskönyv

Középméretű énekeskönyv Az egyházi ének tanításához ajánlott énekeskönyvek és kórusgyűjtemények 1./ A Református énekeskönyv Magyarországon, 1948- ban jelent meg. Kiadja a Magyarországi Református Egyház. Több kiadást ért meg.

Részletesebben

E U R O P E A N SZEMÉLYES ADATOK. kulcsara@yahoo.com

E U R O P E A N SZEMÉLYES ADATOK. kulcsara@yahoo.com E U R O P E A N C U R R I C U L U M V I T A E F O R M A T www.europa.eu.int/comm/education/index_en.html SZEMÉLYES ADATOK Család- és keresztnév Kulcsár Andrea Lakcím Románia, Marosvásárhely, Violetelor

Részletesebben

REFORMÁTUS KÖZÉPISKOLÁK XVII. ORSZÁGOS KÉMIAVERSENYE 7. évfolyam. 2015. április 17-18.

REFORMÁTUS KÖZÉPISKOLÁK XVII. ORSZÁGOS KÉMIAVERSENYE 7. évfolyam. 2015. április 17-18. 7. évfolyam Ksz Feladatok I. II. III. IV. V. VI. VII. VIII. IX. X. XI. 4 Berezvai Anna Kiss Bálint Ref. Ált. Isk. Horváth József 7 2 2 4 9 9 22 4 4 3 9 75 I. 6 Székely Bendegúz Szentendrei Ref. Gimn. Dulai

Részletesebben

Szakmai beszámoló a 3508/01141 sz. pályázathoz

Szakmai beszámoló a 3508/01141 sz. pályázathoz Egyházi Könyvtárak Egyesülése 1085 Budapest, Üllői út 24. 20/824 38 81 gabriella.hubert@lutheran.hu Szakmai beszámoló a 3508/01141 sz. pályázathoz Örökségünk jövője - A 21. század kihívásai a muzeális

Részletesebben

Békés Megyei Ügyvédi Kamara. Kirendelhető ügyvédek

Békés Megyei Ügyvédi Kamara. Kirendelhető ügyvédek Békés Megyei Ügyvédi Kamara Kirendelhető ügyvédek Lezárva: 2015.06.03. Békéscsaba helységben: 1. Dr. Balázs Imre Tel.: 66/452-251 Dr. Balázs Imre Ügyvédi Irodája Mobil: 30/9255-126 5600 Békéscsaba, Deák

Részletesebben

ZALAEGERSZEG MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZLÖNYE

ZALAEGERSZEG MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZLÖNYE XI. évfolyam 12. szám ZALAEGERSZEG MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZLÖNYE HIVATALOS LAP 2010. OKTÓBER 22. TARTALOM SZEMÉLYI RÉSZ ZMJVK 213/2010. sz. hat. ZMJVK 214/2010. sz. hat. ZMJVK 215/2010. sz. hat. ZMJVK 217/2010.

Részletesebben

1 FESTUM VARADINUM XII. RENDEZVÉNYSOROZAT NAGYVÁRAD, 2003. MÁJUS 11. MÁJUS 18.

1 FESTUM VARADINUM XII. RENDEZVÉNYSOROZAT NAGYVÁRAD, 2003. MÁJUS 11. MÁJUS 18. 1 FESTUM VARADINUM XII. RENDEZVÉNYSOROZAT NAGYVÁRAD, 2003. MÁJUS 11. MÁJUS 18. Május 11. 10.00 órától: Református ünnepi istentiszteletek Helyszínek: Nagyvárad református templomai (a rogériuszi templomban

Részletesebben

A Forrás-sorozat 1976 és 1983 között megjelent kötetei

A Forrás-sorozat 1976 és 1983 között megjelent kötetei IV. FÜGGELÉK A Forrás-sorozat 1976 és 1983 között megjelent kötetei 1976 Szőcs Géza: Te mentél át a vízen? (versek) Bágyoni Szabó István: Földközelben (versek) Cseke Péter: Víznyugattól vízkeletig (riportok)

Részletesebben

XV. FUTABONY - MAGAS ISTVÁN EMLÉKVERSENY 2014 EREDMÉNYEK

XV. FUTABONY - MAGAS ISTVÁN EMLÉKVERSENY 2014 EREDMÉNYEK XV. FUTABONY - MAGAS ISTVÁN EMLÉKVERSENY 2014 EREDMÉNYEK Óvodások H. Név Sz. év Város Óvoda 1 Baranyai Levente 2008 Abony Szivárvány Óvoda 2 Ferenczy Dániel 2008 Abony Pingvines Óvoda 3 Juhász Hanna 2008

Részletesebben

Kedves Hallgatók! Jó tanulást kívánunk: Linda, Gabi, Nóra

Kedves Hallgatók! Jó tanulást kívánunk: Linda, Gabi, Nóra Kedves Hallgatók! Az alábbi táblázatokban találjátok a csoportbeosztást. Kérjük, hogy július 6-án 9 órakor a megadott teremben jelenjetek meg. Aki még nem fizetett tandíjat, kérjük, hogy vagy a teljes

Részletesebben

működési költségek, közgyűlés 6,000,000 35. Regős Tábor 900,000 LAMOSZSZ II. Küldöttgyűlése költségeinek finanszírozása

működési költségek, közgyűlés 6,000,000 35. Regős Tábor 900,000 LAMOSZSZ II. Küldöttgyűlése költségeinek finanszírozása Nyugat-európai Országos Magyar Szervezetek működési költségek, közgyűlés 6,000,000 Külföldi Magyar Cserkészszövetség utazási költség 1,200,000 Külföldi Magyar Cserkészszövetség tetőcsere 3,000,000 dr.

Részletesebben

KUTATÁSI JELENTÉS I.

KUTATÁSI JELENTÉS I. Magyar Honvédség 5. Bocskai István Lövészdandár Takács Attila dandártábornok parancsnok Honvédség és Társadalom Baráti Kör Egyesület Debrceni szervezete Polyák András elnök KUTATÁSI JELENTÉS I. a Debreceni

Részletesebben

IV. MERCEDES-BENZ CLASSIC CSILLAGTÚRA 2006 - VÉGEREDMÉNY

IV. MERCEDES-BENZ CLASSIC CSILLAGTÚRA 2006 - VÉGEREDMÉNY 1 51 Veégh Attila Gáspár Béla MB 450 SL R107 E45 1974 1 Man 0 489 489 Szakaszeredmények: 1. 3(3) 2. 7(5) 3. 52(9) 4. 32(19) 5. 25(16) 6. 2(2) 7. 42(3) 8. 81(7) 9. 14(2) 10. 43(33) 11. 61(5) 12. 5(1) 13.

Részletesebben

Nemzetpolitikai összefoglaló. 2015. 25. hét

Nemzetpolitikai összefoglaló. 2015. 25. hét Nemzetpolitikai összefoglaló 2015. 25. hét Erdély Egyházi restitúció: jelentést sürget egy amerikai kongresszusi bizottság Az amerikai képviselőház költségvetési bizottsága egy módosító indítvánnyal beiktatta

Részletesebben

TEXTUÁRIUM AZ IGAZSÁG ÉS ÉLET 2007 2014-ES ÉVFOLYAMAIHOZ

TEXTUÁRIUM AZ IGAZSÁG ÉS ÉLET 2007 2014-ES ÉVFOLYAMAIHOZ TEXTUÁRIUM AZ IGAZSÁG ÉS ÉLET 2007 2014-ES ÉVFOLYAMAIHOZ A -gal jelölt igeszakaszok nem kijelölt perikópák; kazuáliák, gyermek- és ifjúsági istentiszteletek textusai. 1,9 Suszter Szabolcs 11/3 528. 1,5c

Részletesebben

370.000 HUF 1.000 HUF 10.000 HUF 3.000 HUF 6.000 HUF 25.000 HUF 40.000 HUF 9.999 HUF

370.000 HUF 1.000 HUF 10.000 HUF 3.000 HUF 6.000 HUF 25.000 HUF 40.000 HUF 9.999 HUF Támogatóink Bodoky Tamás Maróy Ákos Urbán Ágnes Vay Márton Scheiring Gábor (ogy. képviselo, LMP) Bohus Csaba Gervai Péter Pogány Anikó Földes Balázs Dr. Szilágyi Péter Zoltán (ogy. képviselo, LMP) Nemes

Részletesebben

A Magyar Műszaki Értelmiség Napja

A Magyar Műszaki Értelmiség Napja A Magyar Műszaki Értelmiség Napja Ünnepségsorozat 2012. június 4-7. 1 Budapest 2006. január 5. 2 3 A nyilatkozat aláírói Magyar Tudományos Akadémia Magyar Mérnökakadémia Magyar Mérnök Kamara Budapesti

Részletesebben

I. Tanévnyitó Amatőr Úszóverseny

I. Tanévnyitó Amatőr Úszóverseny 1/11 Délelőtti végeredmény Versenyszám Futam Sáv Egyesület Név szül nev. Idő vers. idő helyezés 1 25 m fiú gyors 3 Győri Vízisport SE Török Donát vk 2004 9:99,9 0:22,3-1 25 m fiú gyors 4 Győri Vízisport

Részletesebben

A Magyar-Német Fórum 21. éves közgyűlése

A Magyar-Német Fórum 21. éves közgyűlése Európa-Mozgalom Németországi Hálózata Németországi Európa-Szövetség Európa-Mozgalom Magyar Tanácsa Európai Intézet, Budapest A Magyar-Német Fórum 21. éves közgyűlése Szakmai Fórum: Kisebbségek társadalmi

Részletesebben

Név Város Iskola Felkészítő tanár 1. 2. 3. 4. 5. összesen. 1. Csire Roland Debrecen DRK Dóczy Gimnáziuma Tófalusi Péter 14 18 20 10 13 75

Név Város Iskola Felkészítő tanár 1. 2. 3. 4. 5. összesen. 1. Csire Roland Debrecen DRK Dóczy Gimnáziuma Tófalusi Péter 14 18 20 10 13 75 9. osztályosok Név Város Iskola Felkészítő tanár 1. 2. 3. 4. 5. összesen 1. Csire Roland Debrecen DRK Dóczy Gimnáziuma Tófalusi Péter 14 18 20 10 13 75 2. Bartók Imre Debrecen DRK Dóczy Gimnáziuma Tófalusi

Részletesebben

TOLNA MEGYEI DIÁKSPORT TANÁCS ORSZÁGOS DÖNTŐ VÉGEREDMÉNY VI. KORCSOPORT. Paks 2014. január 24-26.

TOLNA MEGYEI DIÁKSPORT TANÁCS ORSZÁGOS DÖNTŐ VÉGEREDMÉNY VI. KORCSOPORT. Paks 2014. január 24-26. TOLNA MEGYEI DIÁKSPORT TANÁCS ORSZÁGOS DÖNTŐ VÉGEREDMÉNY VI. KORCSOPORT Paks 2014. január 24-26. 1 2013/2014. TANÉVI KOSÁRLABDA DIÁKOLIMPIA ORSZÁGOS DÖNTŐ VÉGEREDMÉNY VI. KORCSOPORT Paks, 2014. január

Részletesebben

Debrecen Megyei Jogú Város Közgyűlésének tagjai

Debrecen Megyei Jogú Város Közgyűlésének tagjai * 1. számú függelék Debrecen Megyei Jogú Város Közgyűlésének tagjai N é v Lakcím ASBÓTH ENDRE 4025 Db. Simonffy u. 13. BAGOLYNÉ DR. RINYU ILONA 4032 Debrecen, Károli G. u. 192. DR. BÁKONYI LÁSZLÓ 4031

Részletesebben

HORVÁTH MIHÁLY EMLÉKVERSENY 2008.

HORVÁTH MIHÁLY EMLÉKVERSENY 2008. 2.Ternai 2.Zelei 3.Katona 1.Sebesi 1.Makai Melitta Anikó Marianna 6Dr.Pálfi 6Lőrincz Edit Tiborné Városi Kiss Bálint Általános Református Iskola Kunszentmárton 2.Füzi Balázs Viktória Hajnalka 6Szemerédi

Részletesebben

2015. évi rendezvénytervezet

2015. évi rendezvénytervezet 2015. évi rendezvénytervezet Időpont Esemény megnevezése Rendező Helyszín Jan. 11. 9 óra Megemlékezés a Malenkij robot -ról JANUÁR Zebegény (a települések összevont Jan. 22. 14 óra Magyar Kultúra Napja

Részletesebben

Bólyai Matematika Csapatverseny 2012.10.12. Megyei forduló. 3.a Gézengúzok: Béres Eszter Csákó András Elek Attila Fényes Gréta. 7.

Bólyai Matematika Csapatverseny 2012.10.12. Megyei forduló. 3.a Gézengúzok: Béres Eszter Csákó András Elek Attila Fényes Gréta. 7. Bólyai Matematika Csapatverseny 2012.10.12. Megyei forduló 3.a Gézengúzok: Béres Eszter Csákó András Elek Attila Fényes Gréta 3.a Csipet csapat: Bereczki Enikő Darabos Zsombor Lakato Réka Major Eszter

Részletesebben

A HAMVAS BÉLA VÁROSI KÖNYVTÁR ÜNNEPI FÉLÉVÉNEK RENDEZVÉNYEI 2014

A HAMVAS BÉLA VÁROSI KÖNYVTÁR ÜNNEPI FÉLÉVÉNEK RENDEZVÉNYEI 2014 A HAMVAS BÉLA VÁROSI KÖNYVTÁR ÜNNEPI FÉLÉVÉNEK RENDEZVÉNYEI 2014 SZEPTEMBER Szeptember 16. kedd 18:00 Találkozás a festészettel I. Színek versek hangulatok: Hölgyek ecsettel és tollal Festménykiállítás

Részletesebben

Tartalom. I. kötet. Az Alkotmány kommentárjának feladata Jakab András...5 Preambulum Sulyok Márton Trócsányi László...83

Tartalom. I. kötet. Az Alkotmány kommentárjának feladata Jakab András...5 Preambulum Sulyok Márton Trócsányi László...83 Tartalom I. kötet Előszó az első kiadáshoz Jakab András........................................ IX Előszó a második kiadáshoz Jakab András...................................... X Folytonos alkotmányozás.

Részletesebben

Hogy segíthetek? 2014

Hogy segíthetek? 2014 Hogy segíthetek? 2014 Kraus Viktor Máté, 2. osztály, Református Egyházi Alapiskola Vaján Január jan. 19-26 Ökumenikus imahét 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29

Részletesebben

AKIKET NEM HORDOTT TENYERÉN A SORS. MAGYAR KULTÚRA ALAPÍTVÁNY CORVIN TEREM I. ker. Szentháromság tér 6. magyar- romani nyelven

AKIKET NEM HORDOTT TENYERÉN A SORS. MAGYAR KULTÚRA ALAPÍTVÁNY CORVIN TEREM I. ker. Szentháromság tér 6. magyar- romani nyelven XX. NEMZETKÖZI JUBILEUMI TUDOMÁNYOS KONFERENCIA AKIKET NEM HORDOTT TENYERÉN A SORS R ÉS ZLETES P RO GRAMTERVEZET IDŐ : 2010. október 26-27. HELYSZÍN: MAGYAR KULTÚRA ALAPÍTVÁNY CORVIN TEREM I. ker. Szentháromság

Részletesebben

A magyarságtudományok önértelmezései A doktoriskolák II. nemzetközi konferenciája. Rendező: Nemzetközi Magyarságtudományi Társaság

A magyarságtudományok önértelmezései A doktoriskolák II. nemzetközi konferenciája. Rendező: Nemzetközi Magyarságtudományi Társaság A magyarságtudományok önértelmezései A doktoriskolák II. nemzetközi konferenciája Rendező: Nemzetközi Magyarságtudományi Társaság Szervezőbizottság: Dobos István (elnök) Bene Sándor Tuomo Lahdelma Monok

Részletesebben

Az Országos angol nyelvi verseny Vas megyei résztvevıinek a megyei fordulóban elért eredményei évfolyamonként 2011-2012. tanév

Az Országos angol nyelvi verseny Vas megyei résztvevıinek a megyei fordulóban elért eredményei évfolyamonként 2011-2012. tanév A MEGYEI FORDULÓ EREDMÉNYE 8. évfolyam Felterjesztési ponthatár az országos döntıbe: 80 pont/100 pont NÉV ISKOLA TANÁR PONTSZÁM Kovács Attila Rezner Józsefné 79 Gáspár Gergı Rezner Józsefné 73 Koltai Kadosa

Részletesebben

Kedves Hallgatók! Jó tanulást kívánunk: Gabi és Nóra

Kedves Hallgatók! Jó tanulást kívánunk: Gabi és Nóra Kedves Hallgatók! Az alábbiakban találjátok a csoportbeosztást. Kérjük, hogy a tanfolyam kezdő napján, a megadott időpontban, a megadott teremben jelenjetek meg. Kérjük, hogy a tankönyvre mindenki hozzon

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Decs Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. április 2-án 18,30 órakor megtartott rendkívüli nyílt üléséről

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Decs Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. április 2-án 18,30 órakor megtartott rendkívüli nyílt üléséről Decs Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete Decs, Fő utca 23. szám Tel: 74/595-915, Fax: 74/595-910 1. sz. példány Szám: 179-9/2015. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Decs Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének

Részletesebben

Magyar Erőemelő Szövetség Férfi erőemelő ranglista 2009.

Magyar Erőemelő Szövetség Férfi erőemelő ranglista 2009. Magyar Erőemelő Szövetség Férfi erőemelő ranglista 2009. 56 kg 1. Krakter Erik 1991 Barcsi VSE 54,45 160,0 100,0 180,0 440,0 411,86 2009.11.28 29. ob '09 x 2. Kálé Csaba 1978 Família 54,95 135,0 82,5 152,5

Részletesebben

Csapat Név Szektor Rajtszám Fogott súly Pontszám. Nógrád Megye Kovács Gergely E 11 6330 1. Győr-Moson-Sopron Megye Csöre Ákos E 4 6110 2

Csapat Név Szektor Rajtszám Fogott súly Pontszám. Nógrád Megye Kovács Gergely E 11 6330 1. Győr-Moson-Sopron Megye Csöre Ákos E 4 6110 2 Felnőtt Nógrád Megye Kovács Gergely E 11 6330 1 Győr-Moson-Sopron Megye Csöre Ákos E 4 6110 2 Bács-Kiskun Fekete Ferenc E 5 5510 3 Szolnok Közép-Tisza Hajdú Tamás E 6 5240 4 Ráckeve-Dunaági Sz. Lukácsa

Részletesebben

Nemzetpolitikai összefoglaló. 2013. 11. hét

Nemzetpolitikai összefoglaló. 2013. 11. hét Nemzetpolitikai összefoglaló 2013. 11. hét Erdély Tízezrek a marosvásárhelyi tüntetésen Marosvásárhelyen esőben kezdődött meg vasárnap délután a székely szabadság napja elnevezésű autonómiatüntetés, amelyen

Részletesebben

SZAKMAI BESZÁMOLÓ. A konferenciáról készült ismertető elérhető az alábbi honlapcímen: www.bathorimuzeum.hu/közérdekű információk/pályázatok

SZAKMAI BESZÁMOLÓ. A konferenciáról készült ismertető elérhető az alábbi honlapcímen: www.bathorimuzeum.hu/közérdekű információk/pályázatok Nemzeti Kulturális Alap Igazgatósága 1388 Budapest Pf. 82 Pályázati azonosító: 3508/01085. SZAKMAI BESZÁMOLÓ A Magyar Nemzeti Múzeum 3508/01085. számú pályázati azonosítóval jelölt pályázata 290.000,-

Részletesebben

Wolfhart Pannenberg METAFIZIKA ÉS ISTENGONDOLAT

Wolfhart Pannenberg METAFIZIKA ÉS ISTENGONDOLAT Wolfhart Pannenberg METAFIZIKA ÉS ISTENGONDOLAT Wolfhart Pannenberg METAFIZIKA ÉS ISTENGONDOLAT AKADÉMIAI KIADÓ, BUDAPEST Fordította GÁSPÁR CSABA LÁSZLÓ Lektorálta GÖRFÖL TIBOR ISBN Kiadja az Akadémiai

Részletesebben

Egyházi Hírek. 2007. évi első kiadás

Egyházi Hírek. 2007. évi első kiadás Egyházi Hírek Az Első Magyar Református Egyház (Kálvin, Vancouver 1955) lapja 2007. évi első kiadás Templom: Lelkipásztor: Nt. Szigeti Miklós Lelkészi hivatal: 2791. East 27 th Avenue Internet: http://members.shaw.ca/szigetim/index.htm

Részletesebben

SZÓTÁRAK ÉS HASZNÁLÓIK

SZÓTÁRAK ÉS HASZNÁLÓIK SZÓTÁRAK ÉS HASZNÁLÓIK LEXIKOGRÁFIAI FÜZETEK 2. Szerkesztőbizottság BÁRDOSI VILMOS, FÁBIÁN ZSUZSANNA, GERSTNER KÁROLY, HESSKY REGINA, MAGAY TAMÁS (a szerkesztőbizottság vezetője), PRÓSZÉKY GÁBOR Tudományos

Részletesebben

2014/2015. TANÉV ORSZÁGOS DÖNTŐ VÉGEREDMÉNY IV. KORCSOPORT. Debrecen, 2015. június 05-07.

2014/2015. TANÉV ORSZÁGOS DÖNTŐ VÉGEREDMÉNY IV. KORCSOPORT. Debrecen, 2015. június 05-07. 2014/2015. TANÉV ORSZÁGOS DÖNTŐ VÉGEREDMÉNY IV. KORCSOPORT Debrecen, 2015. június 05-07. 1 A KOSÁRLABDA DIÁKOLIMPIA VERSENYPROGRAMJA RÉSZTVEVŐK, SORSOLÁS LEÁNYOK Ssz. Megye Iskola neve Település Testnevelő,

Részletesebben

Észak-balatoni Polgári Klub Alapítva 1998

Észak-balatoni Polgári Klub Alapítva 1998 Az Árpádháziak szellemi örökségétől az európai partnerségig A versenyképesség és energiái a magyar-türingiai kapcsolatokban Magyar-Türingiai Gazdasági Konferencia Székesfehérvár 2014. január 30-31. Helyszín:

Részletesebben

Züricki Magyar Történelmi Egyesület Ungarisck Historiscker Vérein Zűriek MAGYAR TÖRTÉNELEM. Tízezer év ezer oldalról. SUB Göttingen 215 862 066

Züricki Magyar Történelmi Egyesület Ungarisck Historiscker Vérein Zűriek MAGYAR TÖRTÉNELEM. Tízezer év ezer oldalról. SUB Göttingen 215 862 066 Züricki Magyar Történelmi Egyesület Ungarisck Historiscker Vérein Zűriek MAGYAR TÖRTÉNELEM Tízezer év ezer oldalról SUB Göttingen 215 862 066 2003 A 5273 Oktatási segédkönyv Zűriek - Budapest 2002 TARTALOMJEGYZÉK

Részletesebben

Szakmódszertani iskolai gyakorlat

Szakmódszertani iskolai gyakorlat Dr. Makó Ferenc Bolyai János Fővárosi Gyakorló Műszaki Szakközépiskola 1134 Bp., Váci út 21. Tel.: 320-8233 Kapcsolattartó: Hegyesi László Első találkozó: 2014. szeptember 19. 8:45 igazgatói iroda előtt

Részletesebben

2014/2015. TANÉV ORSZÁGOS DÖNTŐ NYILVÁNOS SORSOLÁS VI. KORCSOPORT. Budapest, 2015. január 09.

2014/2015. TANÉV ORSZÁGOS DÖNTŐ NYILVÁNOS SORSOLÁS VI. KORCSOPORT. Budapest, 2015. január 09. 2014/2015. TANÉV ORSZÁGOS DÖNTŐ NYILVÁNOS SORSOLÁS VI. KORCSOPORT Budapest, 2015. január 09. 1 2014/2015. TANÉVI KOSÁRLABDA DIÁKOLIMPIA ORSZÁGOS DÖNTŐ VI. KORCSOPORT Kaposvár, 2015. január 23-25. RÉSZTVEVŐK

Részletesebben

Románia, 410104 Nagyvárad, Iuliu Maniu 15. 0744-370997 hausmannaliz@gmail.com. Neme Nő Születési dátum 06.09.1952. Állampolgárság román, magyar

Románia, 410104 Nagyvárad, Iuliu Maniu 15. 0744-370997 hausmannaliz@gmail.com. Neme Nő Születési dátum 06.09.1952. Állampolgárság román, magyar Önéletrajz SZEMÉLYI ADATOK Hausmann Alice Románia, 410104 Nagyvárad, Iuliu Maniu 15. 0744-370997 hausmannaliz@gmail.com Neme Nő Születési dátum 06.09.1952. Állampolgárság román, magyar SZAKMAI TAPASZTALAT

Részletesebben

Szeghalom Város Polgármestere

Szeghalom Város Polgármestere Város Polgármestere 2051 Biatorbágy, Baross Gábor utca 2/a Telefon: 06 23 310-174/213 mellék Fax: 06 23 310-135 E-mail: polgarmester@biatorbagy.hu www.biatorbagy.hu ELŐTERJESZTÉS Köszönetnyilvánítás a

Részletesebben

Tiszaszentmárton község Önkormányzat Képviselı Testületének Településfejlesztési- Foglalkoztatás ügyi Beruházás felügyelıi Bizottsági ülésének

Tiszaszentmárton község Önkormányzat Képviselı Testületének Településfejlesztési- Foglalkoztatás ügyi Beruházás felügyelıi Bizottsági ülésének Tiszaszentmárton község Önkormányzat Képviselı Testületének Településfejlesztési- Foglalkoztatás ügyi Beruházás felügyelıi Bizottsági ülésének a) jegyzıkönyve b) határozata : 9/2013 Napirendi pontok: 1.

Részletesebben

Név Város Iskola Felkészítő tanár 1. 2. 3. 4. összesen

Név Város Iskola Felkészítő tanár 1. 2. 3. 4. összesen 9. osztályosok 1. Koncz Imre Debrecen Debreceni Református Kollégium Gimnáziuma Bertalan Mária, Bán István 20 15 20 16 71 2. Csathó Botond Debrecen DRK Dóczy Gimnáziuma Tófalusi Péter 20 12 20 17 69 3.

Részletesebben

Nemzetpolitikai összefoglaló. 2013. 39. hét

Nemzetpolitikai összefoglaló. 2013. 39. hét Nemzetpolitikai összefoglaló 2013. 39. hét Erdély Magyarország Megtartották a Kárpát-medencei magyar felsőoktatási tanévnyitót Az Óbudai Egyetem és hat külhoni felsőoktatási intézmény, egymással videókonferenciával

Részletesebben