Tőkés László,

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Tőkés László, 1989 2009"

Átírás

1 Tőkés László, Válogatott bibliográfia

2 Méliusz Könyvek, 2009

3 Tőkés László, Válogatott bibliográfia Méliusz Juhász Péter Megyei Könyvtár és Művelődési Központ, Debrecen, 2009

4 Összeállította és szerkesztette Gellér Ferencné A mutatókat készítette Gellér Ferencné Lektorálta Pogány György Előkészítés: Cserik Bt. Készült a Temesvár Bizottság (Debrecen Nagyvárad) felkérésére Kiadja a Méliusz Juhász Péter Megyei Könyvtár és Művelődési Központ 4026 Debrecen, Bem tér 19. Telefon: 52/ Felelős kiadó: dr. Cs. Tóth János igazgató

5 Előszó Ahhoz, hogy Magyarország erősödjön, napirenden kell tartani a nemzeti hovatartozás érzését, a magyarságtudatot. Ehhez hozzátartoznak azok a dokumentumok, amelyeket a történelem tanúi jegyeztek le számunkra. Tőkés László olyan személyiség, aki a maga életművével és a róla szóló hírekkel, köztünk élő véleményformálásával mind a közvélemény, mind különösen a felnövekvő nemzedék előtt példa lehet. Az elmúlt két évtizedben mind nyilvánvalóbbá vált, hogy a temesvári magyar református lelkész nem csupán történelemalakító 1989-es vállalásával tett a szabadságért, hanem az Európai Unió képviselőjeként is komoly munkát végez. Ez a kötet azokat a legfontosabb dokumentumokat gyűjti egybe, amelyek nem hiányozhatnak Tőkés László életútjának megismeréséhez, de betekinthetünk a korszak történelmi kontextusába is. Tőkés László következetes emberi kiállását bármely nép fia magáénak mondhatná. Örülünk azonban annak, hogy a magyarság e fia a Kárpátmedencében született. EP-képviselőként a jelen formálója lehet, érzékenyen rámutatva hol egy nyelvtörvény bornírtságára, hol Biblia-kiállítást rendezhet Brüsszelben az EU Parlamentjében, felemeli szavát a csángókért, vagy járja a Partiumot és a Székelyföldet, hirdetve Isten igéjét a templomokban. E nagy formátumú egyéniség kérlelhetetlen ellensége az igazságtalanságnak. Éppen abban mutatkozik meg Gellér Ferencné dr. válogatott bibliográfiájának értéke, hogy nem csupán az emlékezetnek dolgozik, nem csupán dokumentálni szeretne, hanem szenvedélyes elkötelezettjévé vált a kiadvány főszereplőjének teljes életműve iránt. A rágalmazó és provokatív vagy szándékosan lejárató feljegyzések is helyet kaptak a kötetben, éppen a kor dokumentálásának erősítése, a hitelesség jegyében. Formailag persze klasszikus képet látunk: művek jegyzéke, források, név- és címmutatók, illetve a felhasznált források jegyzéke. 5

6 1992-ben magyarországi látogatása során II. János Pál pápa kinyilatkoztatta a debreceni református Nagytemplomban: Tőkés László nemzeti hős. A jelenben élők számára tudatossá kell tenni azt az áldozatvállalást, amit az egykori temesvári lelkész, a mai EP-képviselő a magyar közösségekért, a nemzeti azonosságtudatért végez. Ez a bibliográfia méltó képet ad erről a szolgálatról! Cs. Tóth János 6

7 Bevezetés a kötet használatához A bibliográfia válogató jelleggel gyűjtötte össze Tőkés László nyomtatásban megjelent írásait és a Tőkés Lászlóról megjelent magyar és idegen nyelvű publikációkat. A bibliográfia tárgyideje , a temesvári forradalomtól a forradalom 20. évfordulójáig terjed. Az anyaggyűjtés lezárási ideje szept. 30. Az anyaggyűjtés forrásai elsősorban a magyarországi könyvtárak adatbázisai voltak, de áttekintettük a külföldi nagy könyvtárak katalógusait és az interneten elérhető, valamint a korszakra vonatkozó romániai magyar kisebbség bibliográfiáit és repertóriumait is (ld. a Források címszó alatt). A kötet két nagy egységből áll. Az elsőben Tőkés Lászlótól származó szövegek találhatók, a másodikban Tőkés Lászlóval kapcsolatos publikációk sorakoznak. Az első részt tovább tagoltuk: önálló művek, gyűjteményes kötetek, könyvrészletek, illetve Tőkés László közreműködésével készült könyvek, majd ezt követik a sajtóban megjelent beszédei, cikkei, valamint az interjúk, közlemények, nyilatkozatok, nyílt levelek és a médiában elhangzott riportok írott változatai. (Ez utóbbiak elérhetők az Országos Idegennyelvű Könyvtárban.) Ebben a részben a magyar és az idegen nyelvű anyag együtt szerepel, mivel a megjelent írások száma a tételek nyelv szerinti csoportosítását nem tette szükségessé. Az egyes címleírási egységekben Tőkés László nevét csak akkor írtuk ki, ha egyes írásai társszerzővel együtt jelentek meg, vagy a médiában másokkal együtt adott interjút, folytatott beszélgetést. A második részben kaptak helyet a Tőkés Lászlóról készült önállóan és periodikumokban megjelent magyar és idegen nyelvű írások. Itt az első bibliográfiai egység megjelenési ideje A tárgyév kezdő évétől való eltérését a dokumentum kivételes jelentősége indokolta. Az Arad központú Temesvári Református Egyházmegye lelkészeinek memoranduma az egyetlen nyilvános testületi fellépés volt a nemzetközi felháborodást kiváltó ún. területrendezési és szisztematizálási tervvel kapcsolatban. Tőkés László az 7

8 erdélyi falurombolás ellen ledöntötte a hallgatás falát, s ezzel elindult az egyházszervezési, egyházpolitikai és közéleti tevékenység útján, amelynek eredményeként ma már az Európai Parlamentben folytatja az erdélyi magyarság ügyének szolgálatát. Mindkét szerkezeti egységben a bibliográfiai rekordok évenkénti bontásban, azon belül cím szerinti betűrendben, tételszámozással jelennek meg. A betűrendet indokolja az a tény, hogy az egyes tételek pontos datálása, megjelenési idejük kiderítése, például a szabálytalan megjelenések miatt, sokszor nehézkes és kideríthetetlen. A naphoz köthető megjelenés általában csak a napilapoknál lehetséges, azonban a külföldi lapoknál még ez sem volt mindig követhető. A megjelenési adatok sorrendje: periodikum neve; évf., év; szám; hónap, nap (ha van!); oldal(ak). Mivel a címleírások nem az autopszia elve alapján készültek, a megjelenési adatok közül például az évfolyam vagy a lapszám néhol hiányzik. Az egyes tételekhez megjegyzés, annotáció általában csak lényeges adatra vonatkozóan csatlakozik. Az idegen nyelvű írások esetében azonban a tartalomra vonatkozó bővebb ismertetést tartottuk indokoltnak. Az idegen nyelven megjelent publikációk többségénél magyar nyelvű címfordítást is közlünk és azokat a címmutatóban visszakereshetővé tettük. A bibliográfiában előforduló folyóiratok, heti- és napilapok nevét legtöbb esetben rövidítettük. Feloldásukat a függelékben adjuk meg mind a hazai, mind a külföldi magyar nyelvű és a külföldi idegen nyelvű lapok esetében. A kötetet mutatók egészítik ki. A Névmutatóban valamennyi szerzőséghez köthető név (így a riportalanyok, riporterek, műsorvezetők, szerkesztők nevei is) megtalálható, tételszámra utalással. Az annotációkban előforduló neveket elhagytuk. A Címmutatóban a könyvismertetések címeinek kivételével valamennyi cím tételszámra utalással visszakereshető. A címeket sokszor rendkívüli hosszúságuk miatt rövidítve vagy rövidítések formájában vettük fel. Elhagytuk a címek előtti szögletes zárójeleket és idézőjeleket, biztosítva így a szorosabb betűrendet és az átláthatóságot. A kötet további részei: Rövidítések jegyzéke, Díjak, kitüntetések. A kötetet tartalomjegyzék zárja, amely a bibliográfia szerkezetét tükrözve segíti a tájékozódást. gellér Ferencné 8

9 Rövidítések jegyzéke Akad. biz. bp. EBEÉ egyhker. egyhköz. EMNT ENP EP EPP EU ért. HTMH Királyhágómell. KMKSZ közgy. Kvásárhely MAT MÁÉRT MISZSZ MIT MKPK Mmaros MNYKNT Mo. MPP MRef.V. MRV Akadémia Bizottság Budapest Európai Biztonsági és Együttműködési Értekezlet egyházkerület egyházközség Erdélyi Magyar Nemzeti Tanács Európai Néppárt Európai Parlament Európai Parlament, frakció Európai Unió értekezlet Határon Túli Magyarok Hivatala Királyhágó-melléki Kárpátaljai Magyar Kulturális Szövetség közgyűlés Kézdivásárhely Magyar Autonómia Tanács Magyar Állandó Értekezlet Magyar Ifjúsági Szervezetek Szövetsége Magyar Ifjúsági Tanács Magyar Katolikus Püspöki Kar Máramaros Magyar Nyelv és Kultúra Nemzetközi Társasága Magyarország (Erdélyi) Magyar Polgári Párt Magyarok Református Világszövetsége Magyar Református Világtalálkozó 9

10 MV Mvásárhely műsorvez. NEB nemzetk. NMF NTA ORFI ot Önk. PDSR ref. rkp RMDSZ RMK RMKESZ RNEP Sapientia szerv SZKT SZNT szöv. tb. TRef. E. VMDK Magyarok Világszövetsége Marosvásárhely műsorvezető Nemzetközi Erdélyi Bizottság nemzetközi Nemzeti Megmentési Front Nemzetközi Transsylvania Alapítvány Országos Reumatológiai és Fizikoterápiás Intézet Operatív Tanács Önkormányzatiság Szociális Demokrácia Románia Pártja református Román Kommunista Párt Romániai Magyar Demokrata Szövetség Romániai Magyar Kisgazdapárt Romániai Magyar Keresztény Egyházak Szövetsége Román Nemzeti Egységpárt Sapientia Erdélyi Magyar Tudományegyetem szervezet Szövetségi Képviselők Tanácsa Székely Nemzeti Tanács szövetség tiszteletbeli Tiszántúli Református Egyházkerület Vajdasági Magyar Demokratikus Közösség 10

11 Tőkés László írásai Önálló művek, gyűjteményes kötetek, könyvrészletek Rights for Europe s largest minority / Tőkés László, Raj Tamás. In Accordez des droits á la plus grande minorité d Europe. Geneva, 1989, p. 56, Ahol az Úrnak lelke, ott a szabadság Válogatás Tőkés László igehirdetéseiből, Bp., Ref. Zs. Iroda, 1990, p. 143.; 2. kiad.: Bp., Ref. Zs. Iroda, 1991, p Temesvár ostroma, 1989 / Tőkés László. Bp., Hungamer., 1990, 288 p., [16] t. Naplórészletek, levelek, dokumentumok. Döbrentei Kornél Elvégeztetett c. versével. Ism.: A humánum működési engedélye / Lászlóffy Aladár. [1 3.] In H , 5., 7., 11.,, p. 1 2; 1 2; 2. Beszélgetés Tőkés Lászlóval a Temesvár ostroma 89 című dokumentumgyűjtemény nagyváradi bemutatója alkalmából / Varga Sándor. In Hszó, 2., 1991, 11, márc. 15., 3. p. Beépülni a hallgatás falába? / Czegő Zoltán. In Hszó, 2., 1991, 9, márc., 6. p. 11

12 Jogunk a szülőföldhöz / Tőkés László. In Erdély jelene és jövője: tanulmányok és előadások / szerk. Beke György és Pomogáts Béla; [rend., közread. az] Erdélyi Szöv. Bp., Erdélyi Szöv., p Egy kifejezés és ami mögötte van [What s behind a statement] / Tőkés László. Vörösberény, Balaton Akad., 1993, 14, 13, [42.] p.; ill. (Balaton Akadémia könyvek, 4.) 6. Ideje van a szólásnak : Tőkés László válogatott írásaiból [szerk. Barabás Zoltán]. Kiad. a Királyhágó-melléki Ref. Egyhker., Oradea, 1993, p. 123 Ism.: Ideje van a szólásnak / E[szenyiné] Széles Mária [1 3.] In Hszó, 4., 1993, 8., p. 2.; 10., p. 3.; 11., p. 4.; RMszó, 5, ápr. 23., 7. p. Ideje van a szólásnak: Tőkés László válogatott írásaiból / Barabás Zoltán. In Hszó, , 2. p In the spirit of Timişoara: Ecumenia and reconciliation / Tőkés László [Nagyvárad]: Reformed Church District of Királyhágómellék, Dokumentumok, beszédek, cikkek angol nyelven. hu/02000/ Temesvár szellemében: Ökuménia és megbékélés / Tőkés László, szerk. Barabás Zoltán. [Kiad. a] Királyhágó-melléki Ref. Egyhker., Nagyvárad, 1996, p. 93 Beszédek, írások, dok.gyűjtemény; Ism. Küldetésben / Demény Lajos. In Hszó, , 10., p. 1. Tőkés László új könyve / Bágyi Bencze Jakab. In Mfórum, , 5., p

13 A keresztény egyházak közösségi, közéleti felelőssége / Tőkés László. In A keresztény egyházak nemzeti felelőssége a MVSZ Főv. Szerv. által október 18-án rend. konferencián elhangzott beszédek / szerk. Bene Éva. Bp., Püski, 1998, p Asediul Timişoarei / László Tőkés; [trad. Gelu Păteanu]. [S.l.]: Ed. de Eparhia Reform. de pe lângă Piatra Craiului, 1999, p Remény és valóság: egyház- és kisebbségpolitikai írások, / Tőkés László [szerk. Barabás Zoltán]. Királyhágó-melléki Ref. Egyhker., Oradea, 1999, 326, [4] p. Új, jelentősen bőv. kiad.: Bp., Mundus, 2006, 485, [2] p. (Protestáns művelődés Magyarországon, 12.) 12. Temesvári mementó / Tőkés László [szerk. Barabás Zoltán]. Királyhágó-melléki Ref. Egyhker., Oradea, Visszaemlékezés, Fights for the rights of national minorities In Romania / Tőkés László. In A theology of national minorities / ed. by Joseph Pungur. [S.l.]: Angelus & Emmaus, [2002], p Rádióba mondom: rádiós igehirdetések, igei alapú beszédek ( ) / Tőkés László [szerk. Barabás Zoltán]. Királyhágó-melléki Ref. Egyhker. Nagyvárad, 2003, p. 90 Ism: A szólás ajándéka / Geréb Zsolt. In Hszó, , 12., p

14 Autonómia és integráció: Alkalmi beszédek, előadások az erdélyi magyar önkormányzat kivívásáért. Kiad. a Királyhágó-melléki Ref. Egyhker., Nagyvárad, 2004, p Párbeszéddel és összefogással az autonómiáért / Tőkés László, szerk. Nagy Attila. Kiad. a Királyhágó-melléki Ref. Egyhker., Nagyvárad, 2007, p Az erdélyi magyar autonómia esélyei az európai integrációban / Tőkés László. In Pro minoritate Europa. EU Ground, Pilisszentkereszt, 2009, p temesvártól Brüsszelig: Deputáció Évkönyv, (Másfél év az Európai Parlamentben Összefoglaló.) Kiad. Tőkés László Európai Parlamenti Képviselő Sajtóirodája, 2009, p

15 Tőkés László közreműködésével készült könyvek: előszó, utószó magyar egyházak és gyülekezetek Nagyváradon Hungarian churches and congregations. In Oradea/Nagyvárad / [szerk. Veres Kovács Attila, Szilágyi Aladár]; [bev. Tőkés László]; [a kép. kész. Marián Antal Romulus]. Kiad. a Királyhágómell. Ref. Egyhker., Nagyvárad, [62] p., [1] t.fol.: ill. Összefoglalás angol nyelven. 20. Szent László és városa, / [Kolba Judit és Alexandru Săşianu tanulmányai; felv. Hapák József; előszó Tőkés László; szöveg Ady Endre, Hegedüs Géza és Nagy Endre]. Bp., Officina Nova, 1992, p. 94 Ism. Szent László és városa / Csüry István. In Hszó, , 3., p Akik Istent szeretik, minden javukra van / [Közread. a] Királyhágómelléki Ref. Egyhker. [bev. Tőkés László], Nagyvárad, 1996, 93, [2] p.: ill. (Királyhágómell. Füzetek; 1.) Nemzetpolitika 88 98: tanulmányok, publicisztikák, beszédek, interjúk / Lőrincz Csaba [et al.], bev. Tőkés László. Bp., Osiris, 1998, 334 p. 23. Székelyföldi fórum az RMDSZ megújításáért, Alsócsernáton, szept. 12. [előszó Tőkés László]. Erdélyi Népfőisk. Coll., Királyhágó, 1998, 64 p. (Magyarország az ezredvégen 1.) 15

16 Biblia (magyar): Szent Biblia: az az Istennek Ó és Ujtestamentomaban foglaltatott egész Szent Irás / magyar nyelvre ford. Caroli Gaspar; tanulmány Petrőczi Éva, Szabó András, ajánlás Tőkés László. Bp., Balassi K. MTA OSZK, 2002, 777, 271, [7] p. Szent Biblia (Bibliotheca Hungarica antiqua, 36.) Eredeti kiadás: Varad, erőt kaptok, és tanúim lesztek: igehirdetések, tanulmányok, elmélkedések, interjúk / Erdélyi Géza [utószó Tőkés László]. Bratislava, Madách, Posonium, 2005, 353 p. 16

17 Periodikumokban megjelent írások: beszédek, cikkek, interjúk, közlemények, levelek, nyilatkozatok Közösségi létünkben érezzük az emberi jogok hiányát : Panorámainterjú egy erdélyi hitvalló ref. lelkipásztorral. In Mkép.újs , 35., aug. 31. p A falurombolásról Adjanak hitelt szavaimnak! Tőkés László első szabad megnyilatkozása. In A Hét, 21., 1990, 1., jan. 4. p. 9. A Magyar Televíziónak adott interjú. 28. Ami rajtunk múlik, azt nekünk kell megtennünk / [lejegyezte] Varga Gábor. In Lét , 2. dec. 18. p Az évi temesvári eseményekről. 29. A barátság vagy az, vagy nem az : beszélgetés a sepsiszentgyörgyi magyar nemzetiségi találkozó alkalmával / interjú, [riporter] Aradits László. In Erdélyi Figy, , 4., febr., p Elhangzott a szabad román televízió magyar nyelvű adásában a magyarországi tárgyalásokról. 30. Belőlünk a hit hiányzott. A kicsinyhitűségünkre és a gyengeségünkre épült a bennünket elnyomó, elnyomorító erőszak. In Szabads. (Szudvarh.), 2., 1990, 8., márc. 5. Igehirdetés Sepsiszentgyörgyön és Székelyudvarhelyen. 31. Boldogok, akik háborúságot szenvednek az igazságért / interjú, [riporter] Farkas Antal. In Hszó, , 1., p

18 32. Budapesti sajtóértekezlet / [riporter] Vass Vilmos, Kasza László Levente. In Ered. kiad. München, SZER, 1990, adásidő: ápr. 4. E-dok. írott vált. 33. Ceauşescu meghalt, de szelleme tovább él: Marosvásárhely tanulságai. In Ny.mság. 9, 1990, 3/5. márc./máj. p. 7.; Itt-Ott, 23., 1990, 1., p Válasz az USA külügyminisztériumának szóvivői tájékozatlanságára. 34. A demokratizálás kulcskérdése a nemzeti kérdés: interjú a román Szabad Európa Rádióban Tőkés Lászlóval / [riporter] Justin Liuba. In Rmszó, 2., 1990, 76., márc. 23. p Dicső múltunknak a jelenben valóra vált álma a jövendő záloga: március idusa a washingtoni Capitoliumban. In Calvin Synod Her, , 3., May/June. p. 11. Kossuth-szobor felállítása a washingtoni Capitoliumban. Tőkés László beszédet mondott. 36. Egyedüli kivezető út a hit és az erkölcs: Európa e térsége egy közös nagy kórterem / T. L.; Sike Lajos. In Rmszó, 2., 1990, 251., okt. 17., p. 1, Egyelőre még az Amerikai Egyesült Államokban is elképzelhetetlen egy néger elnök / exkluzív interjú, [riporter] Barabás Zoltán. In , 103., ápr. 25., p. 1. A rágalmak visszautasítása. 38. Egyetlen alternatíva: a nemzeti megbékélés, In Rmszó, 2, 1990, 150., jún. 21. p. 1, 3. Koppenhágában, a helsinki utóértekezlet konferenciáján elhangzott beszéd. 39. Egyházfőink üzenetei. In KNy, 1., 1990, 46., dec. 22., p. 3. Tőkés László karácsonyi üzenete. 18

19 40. Egyházunk és az igehirdetés, In Ko, 1., 1990, 10., okt., p Első parlamenti beszéde [márc. 2.]. In Rmszó, 2., 1990, márc. 7., p. 6. Nemzetiségi viták, helyre kell állítani a kisebbségek iskolahálózatát. 42. Az én erőm erőtlenség által végeztetik el (II. Kor. 12:9.). In Ko, 1., 1990, 8., aug., p Evangéliumi felhívás a Romániai Vallásfelekezetek vezetőihez. In Rmszó, 2., 1990, 249., okt. 14., p. 1. Tőkés püspök országos ökumenikus találkozóra hívja Románia vallásfelekezeteinek vezetőit az ország válságos helyzetének megvitatására. 44. Extremistii maghiari m au făcut proromân, iar cei români procomunist interviu cu pastorul László Tőkés A magyar szélsőségesek tettek románbaráttá, a román szélsőségesek pedig kommunistabaráttá / interjú, [riporter] Andrei Alexandru. In Adevărul, 1990, 299., 15. dec., p Tőkés László nyilatkozik a România Libera román és a Corriere della Sera olasz lapban neki tulajdonított kijelentésekről. 45. Felhívás. In Rmszó, , 175., júl. 20., p. 1. A demokrata érzelmű románokhoz, egyházak vezetőihez, a félrevezetettekhez az idegengyűlölet és magyarellenesség miatt. 46. Felhívás Románia összes törvényesen elismert egyházaihoz és felekezeteihez. In Rmszó, 2., 1990, 126., máj. 24., p. 2. Ökumenikus értekezlet megtartására. 47. Fel kell vennünk a küzdelmet a nacionalizmussal : sajtóértekezlet / Sike Lajos. In Rmszó, , 116. máj. 12., p A hit a nem látható dolgok valósága : Tőkés László Kecskeméten febr. 14. / Frigyesy Ágnes. In Honism , 2 3., p

20 49. A jó vadász is a nagy vadat veszi célba feljegyzések Tőkés László püspök sajtóértekezletéről / Barabás Zoltán. In Rmszó, 2., 1990, 304., dec. 18., p. 1, Jogom van saját politikai véleményhez / interjú, [riporter] Milena Mihăescu. In Rmszó, 2., 1990, 85., ápr. 3., p. 1, 4. A Rompresnek adott interjú a román hírközlő szervek mvásárhelyi eseményekkel kapcsolatos félretájékoztatásáról. 51. A keresztény újjáépítés, avagy az erkölcs helye a politikában. In Rmszó, 2., 1990, 248. okt. 13., p Kísértetjárás Temesváron. In Szabads (Ko), 2., jún. 27. A temesvári áldozatok 21 tagjának névsorát az Amnesty International figyelmébe ajánlotta. 53. A közös sors gondolatával jöttem: Független Magyar Kezdeményezés meghívására Pozsonyba érkezett Tőkés László / Balázs F. Attila. In Nap, 2., 1990, 28., ápr. 6., p Legyünk méltók az együtt kivívott szabadsághoz: elhangzott a Szabad Román Televízió péntek esti híradó műsorában. In Rmszó, 2., 1990, 84., ápr. 1., p Levél a Mikes-ünnepségek Zágonba visszatalált ünnepi gyülekezetének. In KNy, 1., 1990, 35., okt. 5., p. 2. Honmarasztaló üzenet Zágon lakóinak. A Nemzetközi Transsylvania Alapítványt Mikes Kelemenről, a hűség és helytállás példájáról nevezték el. 56. Május 8-án Nagyváradon ünnepélyesen beiktatták [Tőkés Lászlót] püspöki tisztségébe. In Rmszó, 2., máj. 16. A püspöki beköszöntő beszéd szövege. 57. Marosvásárhely tanulságai. In Rmszó, 2., 1990, 79., márc. 27., p. 1, 3. 20

21 58. A megbékélés nélkül nincs demokrácia: koppenhágai jelentés, In Szabads (Ko), 2., júl Megemlékezések a temesvári forradalom első évfordulóján. In Szabads (Ko), 2., dec. 18. Tőkés magyar és román nyelvű beszéde. 60. Megkapaszkodni a szakadó parton: Tőkés László Szatmárnémetiben / Sike Lajos. In Rmszó, 2., 1990, 170., júl. 14., p. 5. A ref. egyház politikai szerepéről, az önálló magyar oktatásról, a román vezetőkkel való tárgyalásairól. 61. Mi alakítsuk saját helyzetünket, ne várjuk, hogy a helyzetünk alakuljon: Tőkés László üzeni betegágyáról / Sike Lajos. In Rmszó, 2., 1990, 209., aug. 29., p. 1, Most, 1990 decemberében, én úgy érzem magam, mint tavaly decemberben / exkluzív interjú, [riporter] Barabás Zoltán. In Rmszó, 2., 1990, 298., dec. 11., p. 1, 3. Politikai visszarendeződés, nyílt magyarellenesség. 63. Ne csüggedjünk harcainkban! / Sike Lajos. In Rmszó, 2., 1990, 115., máj. 11., p máj. 8. Tőkés László püspöki beiktatása. A püspöki eskü és beszéd világosan megfogalmazta az egyház és állam új viszonyát. 64. Nemzetközi Transilvania [!] Alapítvány alapító okirat. In Hszó, 1., 1990, 16., p. 5. Nemzetközi Transsylvania Alapítvány. 65. Nyilatkozat. In Szszó, 1., 1990, 2., jan. 13., p. 1. A szilágysági Menyő falu neve összefonódott Temesváréval. Menyő népének adománya. 21

22 66. Nyilatkozott a Rompresnek amerikai útja előtt. In Szabads (Ko), 2., márc. 3. A kiújult ellentétekről a magyar és román lakosság között. 67. Nyílt levél. In Rmszó, 2., febr. 1. A magyar értelmiségiek és Tőkés László nyílt levele a demokratikus átalakulás, a nemzetiségek teljes egyenjogúsága mellett. 68. Nyílt levél a nemzeti megbékélés ügyét támogató román ellenzékhez. In Rmszó, 2., 1990, 251., okt. 17., p Püspöki beköszöntő. Nagyvárad, május 8. In Rmszó, 2., 1990, 119., máj. 16., p A Der Spiegelnek nyilatkozott / Rompres. In Rmszó, 2., 1990, 103., ápr. 25., p. 1, 4. Feltárja súlyos helyzetét a forradalom győzelme utáni Romániában. 71. A reménylett dolgok valósága: részletek Tőkés László sajtóértekezletéből. Bp., ORFI Klinika, okt. 12. / összeáll. Indig Ottó, Szilágyi Aladár. In KNy, 1., 1990, 37., okt. 19., p. 12. A hit és az erkölcsi értékrend helyreállításáról, otthoni feladatairól. 72. Sajtóértekezlet az RMDSZ-kongresszus szünetében / Cseke Gábor. In Rmszó, 2., [1.]. Nincsenek kényes kérdések ápr. 24., p. 1, 2.; [2.] Otthont a hazában, illetve egységben a jövő ápr. 26., p. 1, Semminemű állam- vagy nemzetellenes cselekedetet nem követtem el. In Rmszó, 2., 1990, 296/297., dec. 8/9., p A sepsiszentgyörgyi magyar nemzetiségi találkozó alkalmából nyilatkozik / [riporter] Aradits László. In Műv, 39., 1990, 3. márc., p

23 75. Tájékoztatás. In Rmszó, 2., 1990, 168., júl. 12., p. 3. Nem vett részt Csiha Kálmán erdélyi ref. püspök avatásán, mert a püspökség nem érvénytelenítette az őt elítélő határozatot. 76. Távirat Őexcellenciája Ion Iliescu úrnak. In Rmszó, 2., 1990, 149., jún. 20., p. 1. A román államelnökhöz fordul a bukaresti események, a bányászok kivezénylése, az emberi és állampolgári jogok megsértése miatt. 77. A tékozló fiú szabadsága. In Ko, 1., 1990, 6., jún., p Európai Parlament. 78. Temesvár szimbólum, politikai tőke / Tőkés László az eltelt esztendőről.; Bodó Barna. In Rmszó, , 304. dec. 18., p. 1, 3. Nemzetközi megbékélési ökumenikus tanácskozás, a környező hat ország főpapjainak részvételével. 79. Tőkés püspök beköszöntő beszéde. In Hszó, , 7., p Tőkés László az RMDSZ rendkívüli kongresszusának összehívását javasolja: A román demokrácia megvédése érdekében le kell bontani a félelem falát. In Rmszó, 2., 1990, 176., júl. 21., p. 1, Tőkés László sajtóértekezlete. In Rmszó, 2., 1990, 210., aug. 30., p. 2. A román külügyminisztérium nyilatkozatának bírálata, amely hivatalosan kimondta, amit eddig csak a Vatra Românească hangoztatott. 82. Tőkés László Svájcban. In Rmszó, 2., 1990, 83., márc. 31., p. 4. Az Egyházak Világtanácsának svájci összejövetelén ismertette a Ceauşescu diktátorral együttműködő egyházi vezetők tevékenységét, figyelmeztetett az erőszak új hullámára. 83. Tőkés László Tordán. In Aranyosv, 1., 1990, 4., ápr. 30., p. 1. Az ápr. 17-én mondott beszéd. 23

24 84. Vigyázzatok magatokra és az egész nyájra... / Barabás Zoltán. In Rmszó, 2., 1990, 53., febr. 24., p. 2. Beszámoló a RMKESZ 2. konferenciájáról A Nobel-békedíjra jelölt erdélyi református püspök Jugoszláviában: különnyilatkozat a Mkép.újs.-nak / [riporter] Zsilinszky Zoltán. In Mkép.újs. 40., 1991, 18., máj. 2., p Erdélyi magyarnak. In Ko, 2., 1991, 10., okt., p Az erdélyiségtudat változásai. 87. Exkluzív interjú Tőkés Lászlóval, a Királyhágómell. Ref. Egyhker. püspökével / [riporter] Barabás Zoltán. In Rmszó, 3., aug. 23. A pápa Debrecenben, az ökumenikus istentiszteleten maga mellé szólította a püspököt, és megemlékezett a gályarab lelkészekről, elítélte az antiszemita irányzatokat. 88. Megtartani a szétszórtságban élőket. In Ko, 2., 1991, 11., nov., p Nem váltotta be elképzeléseit a Nemzetközi Transsylvania Alapítvány. In Rmszó, 3., 1991, szept Nyilatkozat. In Kálv.szle, 62., 1991, 1., jan., p. 1. Ökumenikus tanácskozás Termesváron a közép-kelet-európai nemzeti megbékélése érdekében. 91. Rendelt ideje van a cselekvésnek / Indig Ottó. In KNy, 2., 1991, 23., jún. 6., p. 3. Országos református lelkésztalálkozó Nagyváradon. 92. A Romániai Demokrata Szövetség kongresszusa előtt: 3 kérdés 24 válasz. In KNy, 2., 1991, 21., máj. 23., p Az RMDSZ legjelentősebb sikereiről, kudarcairól. 24

25 93. Román magyar kerekasztal-megbeszélés Temesváron dec én Tőkés László püspök kezdeményezésére és részvételével. Felhívás a megbékéléséről. In Rmszó, 3., dec. 17.; Szabads (Ko), dec. 17. Részletek az elhangzott előadásokból. 94. Segélykiáltás: Mementó Jugoszlávia: Nyilatkozat a romániai magyarság helyzetéről, a magyarellenes uszításról, Tőkés László aláírásával. In MTI, 1991, nov Szólni alkalmas és alkalmatlan időben: két nap Tőkés Lászlóval / Dudás Károly. In 7 Nap, 46., 1991, 17., ápr. 26., p. 8. A VMDK 2. kongresszusa Tőkést tb. elnökké választotta. A vajdasági magyarság a legjobb irányba mozdult el annak érdekében, hogy megmaradjon. 96. Tanúságos térképek. In KNy, 2., 1991, 33., nov. 23., p. 4. Választások. 97. Temesvár ostroma [1 9.]. In KNy, 2., 1991, 3. jan. 18., p.; 4., jan. 25., p. 4, 11.; 5., febr. 1., p. 4.; 6., febr. 7., p. 13.; 7., febr. 14. p. 8.; 10., márc. 7., p. 4.; 14., ápr. 4., p. 13.; 15., ápr. 11., p. 4.; 18., máj. 2., p Tiltakozó nyilatkozat. In Rmszó, 3., 1991, 386., márc. 29., p. 1. Tiltakozás a Phoenix hetilap magyarellenes szövegei ellen. 99. Tőkés László önvédelemből feljelentést tett a névtelen levelek tárgyában, az Azi és a Phoenix lapok ellen, kéri az RMDSZ -t, hogy interpelláljon tb. elnöke védelmében a Parlamentben. In Rmszó, 3., 1991, nov Tőkés László püspök november 12-én egynapos látogatása Párizsban. Sajtóértekezlet. In Rmszó, 3., 1991, nov. 14. Erkölcsi és politikai támogatást kért ahhoz, hogy Romániában megvalósuljon a demokrácia; védelmet kért a romániai egyházaknak. 25

26 101. Tőkés László püspök nyilatkozata amerikai útjáról. In Rmszó, 3., nov Tőkés László püspök tanügyi körlevele. In Rmszó, 3., szept Az anyanyelvi oktatás megtartásáért. A nemzeti lét három alappillére: család templom iskola Tőkés László református és Tempfli József katolikus püspök közös levéllel fordult a Bihar megyei gyülekezetek népéhez. In Bihari N, 2., 1991, okt Tőkés László a szekusperről / Kőváry E. Péter. In Nszab, 49., 1991, dec. 18., p. 3. A Tőkés-ügyet kézben tartó Securitate-parancsnokhelyettest szabadon engedték. Tőkés hazaárulásáról írt levelét a parlamentben olvasta fel egy román szenátor Valahogy így kell csinálni / [riporter] Komáromi Ákos. In 7 Nap, 46., 1991, 17., ápr. 26., p. 7. VMDK II. Kongresszusa, önrendelkezési igényének meghirdetése Akikért az Úr hadakozik. In Confessio, 16., 1992, 3., p Cselekvő erkölcsiséggel. In Vsz, 1., 1992, 4., p Erdélybe vissza kell térni! /interjú, [riporter] Krajczár Imre. In Mfórum, , 52., p Erdélyi beszélgetések / Tőkés László, Gazsó L. Ferenc. In Dvilág, 4., febr

27 110. Az erdélyi ellenírók / Tőkés László; Szőcs Géza, Tabacu, Marius. In Beszélő, 3., 1992, 46., p Az Ellenpontok c. szamizdatkiadványról Ez a választás újból felrázott / interjú, [ripoter] Muzsnay Árpád. In Fnépe, 4., 1992, 8., p Felszólalás egy határozott protestáns evangéliumi álláspont kialakításáért a kisebbségek védelmében. In Confessio, , 3., p Folytatódik a múlt. In Mfórum, 4., 1992, 50., p Gyáva népnek nincs hazája / Tőkés László; Balázs János. In Brassói L, 24., 1992, 20., máj. 15., p. 1, 3. Ökumenikus istentisztelet Csíkszereda főterén május 8-án. Részletek Tőkés beszédéből Gyülekezés a közös szellemi égbolt alatt / Tőkés László, Dobos László, Sütő András et al. In Új Mo, 2., 1992, júl. 16., p Gyümölcsözhessen a mi hitünk / interjú, [riporter] Chrudinák Alajos. In Mfórum, 4., 1992, 43., p. 2. Nemzetközi Transsylvania Alapítvány Hát tudja meg a világ! / Beszélgetés, [riporter] Farkas Antal. In Hszó, 3., 1992, 14., p Egyházpolitika, igazságtétel, modernizáció Hívek és tanítványok elfojtott szava. In Rmszó, 4., ápr. 30., p Az Ige tükrében. In Mgrafika, 36., 1992, 2., p.: mell Tótfalusi Kis Miklósról Az igazság közös ügy / Tőkés László; Eszes Tibor. In Nszab, 50., szept. 4., p. 1, 3. Kisebbségi jogok. 27

A KIRÁLYHÁGÓMELLÉKI REFORMÁTUS EGYHÁZKERÜLET HIVATALOS LAPJA KÖZLEMÉNY

A KIRÁLYHÁGÓMELLÉKI REFORMÁTUS EGYHÁZKERÜLET HIVATALOS LAPJA KÖZLEMÉNY PARTIUMI KÖZLÖNY A KIRÁLYHÁGÓMELLÉKI REFORMÁTUS EGYHÁZKERÜLET HIVATALOS LAPJA XVII. ÉVFOLYAM 7. SZÁM A szerkesztõbizottság elnöke Fõszerkesztõ BARABÁS ZOLTÁN 2007. JÚNIUS 29. KÖZLEMÉNY A Kommunizmus Áldozatainak

Részletesebben

KÖZLÖNY A KIRÁLYHÁGÓMELLÉKI REFORMÁTUS EGYHÁZKERÜLET HIVATALOS LAPJA

KÖZLÖNY A KIRÁLYHÁGÓMELLÉKI REFORMÁTUS EGYHÁZKERÜLET HIVATALOS LAPJA PARTIUMI KÖZLÖNY A KIRÁLYHÁGÓMELLÉKI REFORMÁTUS EGYHÁZKERÜLET HIVATALOS LAPJA XV. ÉVFOLYAM 9. SZÁM A szerkesztõbizottság elnöke TÕKÉS LÁSZLÓ Fõszerkesztõ BARABÁS ZOLTÁN 2005. SZEPTEMBER 23. Közteherviselõ

Részletesebben

KÖZLÖNY A KIRÁLYHÁGÓMELLÉKI REFORMÁTUS EGYHÁZKERÜLET HIVATALOS LAPJA

KÖZLÖNY A KIRÁLYHÁGÓMELLÉKI REFORMÁTUS EGYHÁZKERÜLET HIVATALOS LAPJA PARTIUMI KÖZLÖNY A KIRÁLYHÁGÓMELLÉKI REFORMÁTUS EGYHÁZKERÜLET HIVATALOS LAPJA XIX. ÉVFOLYAM 1. SZÁM A szerkesztõbizottság elnöke CSÛRY ISTVÁN Felelõs szerkesztõ WAGNER ERIK 2009. JANUÁR 30. JEGYZÕKÖNYV

Részletesebben

Szervezési ügyek. Románia már rég nem nemzetállam. Szilágyság/5. Mûködnek a radarok. 2009. február 6. Meghívó. 3. oldalon 7. oldalon 6.

Szervezési ügyek. Románia már rég nem nemzetállam. Szilágyság/5. Mûködnek a radarok. 2009. február 6. Meghívó. 3. oldalon 7. oldalon 6. Szilágyság/5. 1. 5. Ára: 1,1 lej TÁMOGATÁSÁVAL Szervezési ügyek Az elmúlt héten, pénteken ülésezett Szilágy Megye Tanácsa. A 22 napirendi pont értékelését Csóka Tibor jelenlegi alelnök elemzi a Szilágyság

Részletesebben

Külügyi Igazgatóság Nemzetpolitikai Tükör II. évf. 12. szám

Külügyi Igazgatóság Nemzetpolitikai Tükör II. évf. 12. szám 1 TARTALOM HÍREK... 3 Nemzeti összetartozás bizottsága... 3 A Nemzeti összetartozás bizottsága április 23-i ülésének beszámolója Nemzetpolitika az Országgyűlésben... 5 Média... 8 Nincs hírértéke a határon

Részletesebben

TARTALOM HÍREK Nemzeti összetartozás bizottsága Nemzetpolitika az Országgyűlésben Európai Parlament Erdély Felvidék Délvidék Kárpátalja Horvátország

TARTALOM HÍREK Nemzeti összetartozás bizottsága Nemzetpolitika az Országgyűlésben Európai Parlament Erdély Felvidék Délvidék Kárpátalja Horvátország 1 TARTALOM HÍREK... 3 Nemzeti összetartozás bizottsága... 3 A Nemzeti összetartozás bizottsága Autonómia albizottságának április 16-i ülése Nemzetpolitika az Országgyűlésben... 3 Európai Parlament... 3

Részletesebben

fontossága Szilágyság/5. www.hhrf.org/szilagysag/ 2012. február 3. Közérdekû 3. oldalon magyar politizálás... Oktatás 5. oldalon elõkészítõ osztályról

fontossága Szilágyság/5. www.hhrf.org/szilagysag/ 2012. február 3. Közérdekû 3. oldalon magyar politizálás... Oktatás 5. oldalon elõkészítõ osztályról Szilágyság/5. www.hhrf.org/szilagysag/ 2012. február 3. 1. 2012. február 3. 5. Ára: 1,7 lej Elõfizetõknek 1,5 lej TÁMOGATÁSÁVAL Közérdekû 3. oldalon Az erdél délyi magyar politizálás... Igaz, hogy 22 év

Részletesebben

KÖZLÖNY A KIRÁLYHÁGÓMELLÉKI REFORMÁTUS EGYHÁZKERÜLET HIVATALOS LAPJA

KÖZLÖNY A KIRÁLYHÁGÓMELLÉKI REFORMÁTUS EGYHÁZKERÜLET HIVATALOS LAPJA PARTIUMI KÖZLÖNY A KIRÁLYHÁGÓMELLÉKI REFORMÁTUS EGYHÁZKERÜLET HIVATALOS LAPJA XVI. ÉVFOLYAM 7. SZÁM A szerkesztõbizottság elnöke TÕKÉS LÁSZLÓ Fõszerkesztõ BARABÁS ZOLTÁN 2006. JÚNIUS 7. JEGYZÕKÖNYV mely

Részletesebben

Magyarország és a határon túli magyarok, 2006.

Magyarország és a határon túli magyarok, 2006. Magyarország és a határon túli magyarok, 2006. Kronológia 353 Vékás János Magyarország és a határon túli magyarok, 2006. Kronológia 2006. január 1. Magyarországon hatályba lépett az állampolgársági törvény

Részletesebben

FÓRUM. Az Amerikai Erdélyi Szövetség története, 1952 1977. Hermann Gabriella

FÓRUM. Az Amerikai Erdélyi Szövetség története, 1952 1977. Hermann Gabriella FÓRUM Hermann Gabriella Az Amerikai Erdélyi Szövetség története, 1952 1977 Sauviter in modo, fortiter in re ez az elv vezéreljen bennünket, ahogy annyi előttünk járó nemzedék vallotta és próbálta követni

Részletesebben

Szerkeszti: Demeter Szilárd Lapterv és tördelés: Mohácsi László-Árpád E-mail: press@tokeslaszlo.eu

Szerkeszti: Demeter Szilárd Lapterv és tördelés: Mohácsi László-Árpád E-mail: press@tokeslaszlo.eu 2009. DECEMBER 2010. JANUÁR Szerkeszti: Demeter Szilárd Lapterv és tördelés: Mohácsi László-Árpád E-mail: press@tokeslaszlo.eu Robert Schuman-díjjal tüntette ki az Európai Néppárt Tőkés László európai

Részletesebben

Intézményesített párbeszéd az EP és a történelmi egyházak között

Intézményesített párbeszéd az EP és a történelmi egyházak között 2012. I.FÉLÉV Szerkeszti: Demeter Szilárd és Mészáros Tímea Lapterv és tördelés: Mohácsi László-Árpád E-mail: press@tokeslaszlo.eu Intézményesített párbeszéd az EP és a történelmi egyházak között 2012.

Részletesebben

Az Európai Protestáns Magyar Szabadegyetem könyvlistája

Az Európai Protestáns Magyar Szabadegyetem könyvlistája Az Európai Protestáns Magyar Szabadegyetem könyvlistája A/ Tanulmányok az Európai Protestáns Magyar Szabadegyetem és társszervezeteinek konferenciáin elhangzott és másutt nem publikált előadásokból Évkönyvek:

Részletesebben

Ötéves az Erdélyi Magyar Nemzeti Tanács. Jubileumi kötet

Ötéves az Erdélyi Magyar Nemzeti Tanács. Jubileumi kötet Ötéves az Erdélyi Magyar Nemzeti Tanács Jubileumi kötet A kötet Tőkés László püspök, EP-képviselő, valamint a Zöldek/Európai Szabad Szövetség (The Greens/EFA) EP-frakciójának támogatásával készült. Összeállította:

Részletesebben

HAZÁM! A TARTALOMBÓL. Vagyunk... leszünk...

HAZÁM! A TARTALOMBÓL. Vagyunk... leszünk... Vagyunk... leszünk... Megjelenik március, június, szeptember, december hónapokban 95 2015. szeptember Az Erdélyi Körök Országos Szövetségének és az Erdélyi Magyarok Tolna Megyei Egyesületének negyedéves

Részletesebben

Külügyi Igazgatóság Nemzetpolitikai Tükör II. évf. 15. szám

Külügyi Igazgatóság Nemzetpolitikai Tükör II. évf. 15. szám 1 TARTALOM HÍREK... 3 Nemzeti összetartozás bizottsága... 3 A Nemzeti összetartozás bizottsága május 13-i ülése Nemzetpolitika az Országgyűlésben... 5 Az Állandó Bizottság május 14-i ülése Erdély... 9

Részletesebben

Külügyi Igazgatóság Nemzetpolitikai Tükör II. évf. 25. szám

Külügyi Igazgatóság Nemzetpolitikai Tükör II. évf. 25. szám 1 TARTALOM HÍREK... 3 Nemzetpolitika az Országgyűlésben... 3 Magyar nemzetpolitika... 6 A Máért Oktatási és kulturális szakbizottság ülése Ülésezett a Máért Gazdaságfejlesztési és önkormányzati szakbizottsága

Részletesebben

Udvardy Frigyes: Kettős állampolgársággal kapcsolatos cikkek a romániai magyar nyelvű sajtóban. /2003. augusztustól/

Udvardy Frigyes: Kettős állampolgársággal kapcsolatos cikkek a romániai magyar nyelvű sajtóban. /2003. augusztustól/ Udvardy Frigyes: Kettős állampolgársággal kapcsolatos cikkek a romániai magyar nyelvű sajtóban /2003. augusztustól/ Markó Béla szerint ma is érvényes a magyar állampolgárság iránti erdélyi igény. Nem sértené

Részletesebben

Trianon Nem kell beszélni róla sohasem, De mindig, mindig gondoljunk reá.

Trianon Nem kell beszélni róla sohasem, De mindig, mindig gondoljunk reá. Vagyunk... leszünk... Megjelenik március, június, szeptember, december hónapokban 86 2013. június Az Erdélyi Körök Országos Szövetségének és az Erdélyi Magyarok Tolna Megyei Egyesületének negyedéves lapja

Részletesebben

Nincs megegyezés Szlovákiában Mintegy 1200 szlovákiai orvos felmondása lépett hatályba csütörtökön. www.kronika.ro telefonszám: +40 264 455 959

Nincs megegyezés Szlovákiában Mintegy 1200 szlovákiai orvos felmondása lépett hatályba csütörtökön. www.kronika.ro telefonszám: +40 264 455 959 Nagyvárad: napirenden a kétnyelvűség Szorgalmazza a nagyváradi RMDSZ, hogy a város tulajdonában levő egészségügyi Nincs megegyezés Szlovákiában Mintegy 1200 szlovákiai orvos felmondása lépett hatályba

Részletesebben

Határon túli magyarság a 21. században konferenciasorozat

Határon túli magyarság a 21. században konferenciasorozat KÖZTÁRSASÁGI ELNÖKI HIVATAL Határon túli magyarság a 21. században konferenciasorozat Háttér Az Alkotmány szerint a Magyar Köztársaság felelősséget érez a határain kívül élő magyarok sorsáért, és előmozdítja

Részletesebben

Tartalomjegyzék. Kitekintés

Tartalomjegyzék. Kitekintés Tartalomjegyzék Tanulmányok Békési Júlia Boglárka: Az önrendelkezéssé szelídült autonómia...3 Zongor Gábor: A kettős képviselet vége...11 Alabán Péter: Szakma, hiányszakma és a munkaerő-piac változásai...30

Részletesebben

II. A kolóniák élete

II. A kolóniák élete II. A kolóniák élete 1. A magyarok száma? Ahány statisztika, annyi változat. Pontosan ma sem tudni, hány magyar él elszórva a világban. Egy-két kivételtől eltekintve csak becslésekre lehet támaszkodni.

Részletesebben

51-52. Karácsonyi pásztorok. Szilágyság/51-52. www.hhrf.org/szilagysag/ ektusi. Elõfizetési felhívás. ezik! 2010. december 23. Közérdekû 3.

51-52. Karácsonyi pásztorok. Szilágyság/51-52. www.hhrf.org/szilagysag/ ektusi. Elõfizetési felhívás. ezik! 2010. december 23. Közérdekû 3. Szilágyság/51-52. www.hhrf.org/szilagysag/ 2010. december 23. 1. 2010. december 23. 51-52. Ára: 1,3 lej Elõfizetõknek 1,2 lej TÁMOGATÁSÁVAL Közérdekû 3. oldalon Pref efektusi ektusi mérle leg A prefektus

Részletesebben

Magyarország átvette az EU-elnökséget

Magyarország átvette az EU-elnökséget 2011. I. NEGYEDÉV Szerkeszti: Demeter Szilárd és Mészáros Tímea Lapterv és tördelés: Mohácsi László-Árpád E-mail: press@tokeslaszlo.eu Magyarország átvette az EU-elnökséget Az Európai Parlament idei, első

Részletesebben

Húszéves a Kelemen Lajos Mûemlékvédõ Társaság

Húszéves a Kelemen Lajos Mûemlékvédõ Társaság Húszéves a Kelemen Lajos Mûemlékvédõ Társaság Ünnepi közgyûlés A Kelemen Lajos Mûemlékvédõ Társaság (KLMT) 1990. február 7-ét tekinti megalakulási idõpontjának, úgyhogy 2010-ben fennállása 20. évfordulóját

Részletesebben

42. tás. Kelemen Hunor. Szilágyság/42. www.hhrf.org/szilagysag/ 2011. október 21. Közérdekû 2. oldalon. Népszámlálás. Közéletünk 3.

42. tás. Kelemen Hunor. Szilágyság/42. www.hhrf.org/szilagysag/ 2011. október 21. Közérdekû 2. oldalon. Népszámlálás. Közéletünk 3. Szilágyság/42. www.hhrf.org/szilagysag/ 2011. október 21. 1. 2011. október 21. 42. Ára: 1,5 lej Elõfizetõknek 1,4 lej TÁMOGATÁSÁVAL Közérdekû 2. oldalon A külföldön élõket két csoportr tra osztják Kérjük,

Részletesebben

Elõrehozott tisztújítás. Zilahon. Szilágyság/40. Szilágyballai szüreti és falunap. A régió jelentõs mûvelõdési eseménye FELHÍVÁS. 2009. október 2. 40.

Elõrehozott tisztújítás. Zilahon. Szilágyság/40. Szilágyballai szüreti és falunap. A régió jelentõs mûvelõdési eseménye FELHÍVÁS. 2009. október 2. 40. Szilágyság/40. 1. 40. Ára: 1,1 lej TÁMOGATÁSÁVAL Elõrehozott tisztújítás Az elmúlt pénteken a Zilahi Polgármesteri Hivatal tükörtermében sor került az RMDSZ zilahi szervezetének elõrehozott tisztújító

Részletesebben

45. Újra itthon a Turul. Mindenkire szükség van. Szilágyság/45. Fogadóórák. Désházai falunap 2008. november 09. 2008. november 7.

45. Újra itthon a Turul. Mindenkire szükség van. Szilágyság/45. Fogadóórák. Désházai falunap 2008. november 09. 2008. november 7. Szilágyság/45. 1. 45. Ára: 1 RON TÁMOGATÁSÁVAL Újra itthon a Turul November 9-én, vasárnap délelõtt a zilahi belvárosi református templomban ünnepi istentisztelet után mutatják be a lebontott Turul-szobor

Részletesebben

Külügyi Igazgatóság Nemzetpolitikai Tükör II. évf. 16. szám

Külügyi Igazgatóság Nemzetpolitikai Tükör II. évf. 16. szám 1 TARTALOM HÍREK... 3 Nemzeti összetartozás bizottsága... 3 A Nemzeti összetartozás bizottsága május 21-i ülése Nemzetpolitika az Országgyűlésben... 4 Magyar nemzetpolitika... 9 Kövér László köszöntőlevele

Részletesebben