Tőkés László,

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Tőkés László, 1989 2009"

Átírás

1 Tőkés László, Válogatott bibliográfia

2 Méliusz Könyvek, 2009

3 Tőkés László, Válogatott bibliográfia Méliusz Juhász Péter Megyei Könyvtár és Művelődési Központ, Debrecen, 2009

4 Összeállította és szerkesztette Gellér Ferencné A mutatókat készítette Gellér Ferencné Lektorálta Pogány György Előkészítés: Cserik Bt. Készült a Temesvár Bizottság (Debrecen Nagyvárad) felkérésére Kiadja a Méliusz Juhász Péter Megyei Könyvtár és Művelődési Központ 4026 Debrecen, Bem tér 19. Telefon: 52/ Felelős kiadó: dr. Cs. Tóth János igazgató

5 Előszó Ahhoz, hogy Magyarország erősödjön, napirenden kell tartani a nemzeti hovatartozás érzését, a magyarságtudatot. Ehhez hozzátartoznak azok a dokumentumok, amelyeket a történelem tanúi jegyeztek le számunkra. Tőkés László olyan személyiség, aki a maga életművével és a róla szóló hírekkel, köztünk élő véleményformálásával mind a közvélemény, mind különösen a felnövekvő nemzedék előtt példa lehet. Az elmúlt két évtizedben mind nyilvánvalóbbá vált, hogy a temesvári magyar református lelkész nem csupán történelemalakító 1989-es vállalásával tett a szabadságért, hanem az Európai Unió képviselőjeként is komoly munkát végez. Ez a kötet azokat a legfontosabb dokumentumokat gyűjti egybe, amelyek nem hiányozhatnak Tőkés László életútjának megismeréséhez, de betekinthetünk a korszak történelmi kontextusába is. Tőkés László következetes emberi kiállását bármely nép fia magáénak mondhatná. Örülünk azonban annak, hogy a magyarság e fia a Kárpátmedencében született. EP-képviselőként a jelen formálója lehet, érzékenyen rámutatva hol egy nyelvtörvény bornírtságára, hol Biblia-kiállítást rendezhet Brüsszelben az EU Parlamentjében, felemeli szavát a csángókért, vagy járja a Partiumot és a Székelyföldet, hirdetve Isten igéjét a templomokban. E nagy formátumú egyéniség kérlelhetetlen ellensége az igazságtalanságnak. Éppen abban mutatkozik meg Gellér Ferencné dr. válogatott bibliográfiájának értéke, hogy nem csupán az emlékezetnek dolgozik, nem csupán dokumentálni szeretne, hanem szenvedélyes elkötelezettjévé vált a kiadvány főszereplőjének teljes életműve iránt. A rágalmazó és provokatív vagy szándékosan lejárató feljegyzések is helyet kaptak a kötetben, éppen a kor dokumentálásának erősítése, a hitelesség jegyében. Formailag persze klasszikus képet látunk: művek jegyzéke, források, név- és címmutatók, illetve a felhasznált források jegyzéke. 5

6 1992-ben magyarországi látogatása során II. János Pál pápa kinyilatkoztatta a debreceni református Nagytemplomban: Tőkés László nemzeti hős. A jelenben élők számára tudatossá kell tenni azt az áldozatvállalást, amit az egykori temesvári lelkész, a mai EP-képviselő a magyar közösségekért, a nemzeti azonosságtudatért végez. Ez a bibliográfia méltó képet ad erről a szolgálatról! Cs. Tóth János 6

7 Bevezetés a kötet használatához A bibliográfia válogató jelleggel gyűjtötte össze Tőkés László nyomtatásban megjelent írásait és a Tőkés Lászlóról megjelent magyar és idegen nyelvű publikációkat. A bibliográfia tárgyideje , a temesvári forradalomtól a forradalom 20. évfordulójáig terjed. Az anyaggyűjtés lezárási ideje szept. 30. Az anyaggyűjtés forrásai elsősorban a magyarországi könyvtárak adatbázisai voltak, de áttekintettük a külföldi nagy könyvtárak katalógusait és az interneten elérhető, valamint a korszakra vonatkozó romániai magyar kisebbség bibliográfiáit és repertóriumait is (ld. a Források címszó alatt). A kötet két nagy egységből áll. Az elsőben Tőkés Lászlótól származó szövegek találhatók, a másodikban Tőkés Lászlóval kapcsolatos publikációk sorakoznak. Az első részt tovább tagoltuk: önálló művek, gyűjteményes kötetek, könyvrészletek, illetve Tőkés László közreműködésével készült könyvek, majd ezt követik a sajtóban megjelent beszédei, cikkei, valamint az interjúk, közlemények, nyilatkozatok, nyílt levelek és a médiában elhangzott riportok írott változatai. (Ez utóbbiak elérhetők az Országos Idegennyelvű Könyvtárban.) Ebben a részben a magyar és az idegen nyelvű anyag együtt szerepel, mivel a megjelent írások száma a tételek nyelv szerinti csoportosítását nem tette szükségessé. Az egyes címleírási egységekben Tőkés László nevét csak akkor írtuk ki, ha egyes írásai társszerzővel együtt jelentek meg, vagy a médiában másokkal együtt adott interjút, folytatott beszélgetést. A második részben kaptak helyet a Tőkés Lászlóról készült önállóan és periodikumokban megjelent magyar és idegen nyelvű írások. Itt az első bibliográfiai egység megjelenési ideje A tárgyév kezdő évétől való eltérését a dokumentum kivételes jelentősége indokolta. Az Arad központú Temesvári Református Egyházmegye lelkészeinek memoranduma az egyetlen nyilvános testületi fellépés volt a nemzetközi felháborodást kiváltó ún. területrendezési és szisztematizálási tervvel kapcsolatban. Tőkés László az 7

8 erdélyi falurombolás ellen ledöntötte a hallgatás falát, s ezzel elindult az egyházszervezési, egyházpolitikai és közéleti tevékenység útján, amelynek eredményeként ma már az Európai Parlamentben folytatja az erdélyi magyarság ügyének szolgálatát. Mindkét szerkezeti egységben a bibliográfiai rekordok évenkénti bontásban, azon belül cím szerinti betűrendben, tételszámozással jelennek meg. A betűrendet indokolja az a tény, hogy az egyes tételek pontos datálása, megjelenési idejük kiderítése, például a szabálytalan megjelenések miatt, sokszor nehézkes és kideríthetetlen. A naphoz köthető megjelenés általában csak a napilapoknál lehetséges, azonban a külföldi lapoknál még ez sem volt mindig követhető. A megjelenési adatok sorrendje: periodikum neve; évf., év; szám; hónap, nap (ha van!); oldal(ak). Mivel a címleírások nem az autopszia elve alapján készültek, a megjelenési adatok közül például az évfolyam vagy a lapszám néhol hiányzik. Az egyes tételekhez megjegyzés, annotáció általában csak lényeges adatra vonatkozóan csatlakozik. Az idegen nyelvű írások esetében azonban a tartalomra vonatkozó bővebb ismertetést tartottuk indokoltnak. Az idegen nyelven megjelent publikációk többségénél magyar nyelvű címfordítást is közlünk és azokat a címmutatóban visszakereshetővé tettük. A bibliográfiában előforduló folyóiratok, heti- és napilapok nevét legtöbb esetben rövidítettük. Feloldásukat a függelékben adjuk meg mind a hazai, mind a külföldi magyar nyelvű és a külföldi idegen nyelvű lapok esetében. A kötetet mutatók egészítik ki. A Névmutatóban valamennyi szerzőséghez köthető név (így a riportalanyok, riporterek, műsorvezetők, szerkesztők nevei is) megtalálható, tételszámra utalással. Az annotációkban előforduló neveket elhagytuk. A Címmutatóban a könyvismertetések címeinek kivételével valamennyi cím tételszámra utalással visszakereshető. A címeket sokszor rendkívüli hosszúságuk miatt rövidítve vagy rövidítések formájában vettük fel. Elhagytuk a címek előtti szögletes zárójeleket és idézőjeleket, biztosítva így a szorosabb betűrendet és az átláthatóságot. A kötet további részei: Rövidítések jegyzéke, Díjak, kitüntetések. A kötetet tartalomjegyzék zárja, amely a bibliográfia szerkezetét tükrözve segíti a tájékozódást. gellér Ferencné 8

9 Rövidítések jegyzéke Akad. biz. bp. EBEÉ egyhker. egyhköz. EMNT ENP EP EPP EU ért. HTMH Királyhágómell. KMKSZ közgy. Kvásárhely MAT MÁÉRT MISZSZ MIT MKPK Mmaros MNYKNT Mo. MPP MRef.V. MRV Akadémia Bizottság Budapest Európai Biztonsági és Együttműködési Értekezlet egyházkerület egyházközség Erdélyi Magyar Nemzeti Tanács Európai Néppárt Európai Parlament Európai Parlament, frakció Európai Unió értekezlet Határon Túli Magyarok Hivatala Királyhágó-melléki Kárpátaljai Magyar Kulturális Szövetség közgyűlés Kézdivásárhely Magyar Autonómia Tanács Magyar Állandó Értekezlet Magyar Ifjúsági Szervezetek Szövetsége Magyar Ifjúsági Tanács Magyar Katolikus Püspöki Kar Máramaros Magyar Nyelv és Kultúra Nemzetközi Társasága Magyarország (Erdélyi) Magyar Polgári Párt Magyarok Református Világszövetsége Magyar Református Világtalálkozó 9

10 MV Mvásárhely műsorvez. NEB nemzetk. NMF NTA ORFI ot Önk. PDSR ref. rkp RMDSZ RMK RMKESZ RNEP Sapientia szerv SZKT SZNT szöv. tb. TRef. E. VMDK Magyarok Világszövetsége Marosvásárhely műsorvezető Nemzetközi Erdélyi Bizottság nemzetközi Nemzeti Megmentési Front Nemzetközi Transsylvania Alapítvány Országos Reumatológiai és Fizikoterápiás Intézet Operatív Tanács Önkormányzatiság Szociális Demokrácia Románia Pártja református Román Kommunista Párt Romániai Magyar Demokrata Szövetség Romániai Magyar Kisgazdapárt Romániai Magyar Keresztény Egyházak Szövetsége Román Nemzeti Egységpárt Sapientia Erdélyi Magyar Tudományegyetem szervezet Szövetségi Képviselők Tanácsa Székely Nemzeti Tanács szövetség tiszteletbeli Tiszántúli Református Egyházkerület Vajdasági Magyar Demokratikus Közösség 10

11 Tőkés László írásai Önálló művek, gyűjteményes kötetek, könyvrészletek Rights for Europe s largest minority / Tőkés László, Raj Tamás. In Accordez des droits á la plus grande minorité d Europe. Geneva, 1989, p. 56, Ahol az Úrnak lelke, ott a szabadság Válogatás Tőkés László igehirdetéseiből, Bp., Ref. Zs. Iroda, 1990, p. 143.; 2. kiad.: Bp., Ref. Zs. Iroda, 1991, p Temesvár ostroma, 1989 / Tőkés László. Bp., Hungamer., 1990, 288 p., [16] t. Naplórészletek, levelek, dokumentumok. Döbrentei Kornél Elvégeztetett c. versével. Ism.: A humánum működési engedélye / Lászlóffy Aladár. [1 3.] In H , 5., 7., 11.,, p. 1 2; 1 2; 2. Beszélgetés Tőkés Lászlóval a Temesvár ostroma 89 című dokumentumgyűjtemény nagyváradi bemutatója alkalmából / Varga Sándor. In Hszó, 2., 1991, 11, márc. 15., 3. p. Beépülni a hallgatás falába? / Czegő Zoltán. In Hszó, 2., 1991, 9, márc., 6. p. 11

12 Jogunk a szülőföldhöz / Tőkés László. In Erdély jelene és jövője: tanulmányok és előadások / szerk. Beke György és Pomogáts Béla; [rend., közread. az] Erdélyi Szöv. Bp., Erdélyi Szöv., p Egy kifejezés és ami mögötte van [What s behind a statement] / Tőkés László. Vörösberény, Balaton Akad., 1993, 14, 13, [42.] p.; ill. (Balaton Akadémia könyvek, 4.) 6. Ideje van a szólásnak : Tőkés László válogatott írásaiból [szerk. Barabás Zoltán]. Kiad. a Királyhágó-melléki Ref. Egyhker., Oradea, 1993, p. 123 Ism.: Ideje van a szólásnak / E[szenyiné] Széles Mária [1 3.] In Hszó, 4., 1993, 8., p. 2.; 10., p. 3.; 11., p. 4.; RMszó, 5, ápr. 23., 7. p. Ideje van a szólásnak: Tőkés László válogatott írásaiból / Barabás Zoltán. In Hszó, , 2. p In the spirit of Timişoara: Ecumenia and reconciliation / Tőkés László [Nagyvárad]: Reformed Church District of Királyhágómellék, Dokumentumok, beszédek, cikkek angol nyelven. hu/02000/ Temesvár szellemében: Ökuménia és megbékélés / Tőkés László, szerk. Barabás Zoltán. [Kiad. a] Királyhágó-melléki Ref. Egyhker., Nagyvárad, 1996, p. 93 Beszédek, írások, dok.gyűjtemény; Ism. Küldetésben / Demény Lajos. In Hszó, , 10., p. 1. Tőkés László új könyve / Bágyi Bencze Jakab. In Mfórum, , 5., p

13 A keresztény egyházak közösségi, közéleti felelőssége / Tőkés László. In A keresztény egyházak nemzeti felelőssége a MVSZ Főv. Szerv. által október 18-án rend. konferencián elhangzott beszédek / szerk. Bene Éva. Bp., Püski, 1998, p Asediul Timişoarei / László Tőkés; [trad. Gelu Păteanu]. [S.l.]: Ed. de Eparhia Reform. de pe lângă Piatra Craiului, 1999, p Remény és valóság: egyház- és kisebbségpolitikai írások, / Tőkés László [szerk. Barabás Zoltán]. Királyhágó-melléki Ref. Egyhker., Oradea, 1999, 326, [4] p. Új, jelentősen bőv. kiad.: Bp., Mundus, 2006, 485, [2] p. (Protestáns művelődés Magyarországon, 12.) 12. Temesvári mementó / Tőkés László [szerk. Barabás Zoltán]. Királyhágó-melléki Ref. Egyhker., Oradea, Visszaemlékezés, Fights for the rights of national minorities In Romania / Tőkés László. In A theology of national minorities / ed. by Joseph Pungur. [S.l.]: Angelus & Emmaus, [2002], p Rádióba mondom: rádiós igehirdetések, igei alapú beszédek ( ) / Tőkés László [szerk. Barabás Zoltán]. Királyhágó-melléki Ref. Egyhker. Nagyvárad, 2003, p. 90 Ism: A szólás ajándéka / Geréb Zsolt. In Hszó, , 12., p

14 Autonómia és integráció: Alkalmi beszédek, előadások az erdélyi magyar önkormányzat kivívásáért. Kiad. a Királyhágó-melléki Ref. Egyhker., Nagyvárad, 2004, p Párbeszéddel és összefogással az autonómiáért / Tőkés László, szerk. Nagy Attila. Kiad. a Királyhágó-melléki Ref. Egyhker., Nagyvárad, 2007, p Az erdélyi magyar autonómia esélyei az európai integrációban / Tőkés László. In Pro minoritate Europa. EU Ground, Pilisszentkereszt, 2009, p temesvártól Brüsszelig: Deputáció Évkönyv, (Másfél év az Európai Parlamentben Összefoglaló.) Kiad. Tőkés László Európai Parlamenti Képviselő Sajtóirodája, 2009, p

15 Tőkés László közreműködésével készült könyvek: előszó, utószó magyar egyházak és gyülekezetek Nagyváradon Hungarian churches and congregations. In Oradea/Nagyvárad / [szerk. Veres Kovács Attila, Szilágyi Aladár]; [bev. Tőkés László]; [a kép. kész. Marián Antal Romulus]. Kiad. a Királyhágómell. Ref. Egyhker., Nagyvárad, [62] p., [1] t.fol.: ill. Összefoglalás angol nyelven. 20. Szent László és városa, / [Kolba Judit és Alexandru Săşianu tanulmányai; felv. Hapák József; előszó Tőkés László; szöveg Ady Endre, Hegedüs Géza és Nagy Endre]. Bp., Officina Nova, 1992, p. 94 Ism. Szent László és városa / Csüry István. In Hszó, , 3., p Akik Istent szeretik, minden javukra van / [Közread. a] Királyhágómelléki Ref. Egyhker. [bev. Tőkés László], Nagyvárad, 1996, 93, [2] p.: ill. (Királyhágómell. Füzetek; 1.) Nemzetpolitika 88 98: tanulmányok, publicisztikák, beszédek, interjúk / Lőrincz Csaba [et al.], bev. Tőkés László. Bp., Osiris, 1998, 334 p. 23. Székelyföldi fórum az RMDSZ megújításáért, Alsócsernáton, szept. 12. [előszó Tőkés László]. Erdélyi Népfőisk. Coll., Királyhágó, 1998, 64 p. (Magyarország az ezredvégen 1.) 15

16 Biblia (magyar): Szent Biblia: az az Istennek Ó és Ujtestamentomaban foglaltatott egész Szent Irás / magyar nyelvre ford. Caroli Gaspar; tanulmány Petrőczi Éva, Szabó András, ajánlás Tőkés László. Bp., Balassi K. MTA OSZK, 2002, 777, 271, [7] p. Szent Biblia (Bibliotheca Hungarica antiqua, 36.) Eredeti kiadás: Varad, erőt kaptok, és tanúim lesztek: igehirdetések, tanulmányok, elmélkedések, interjúk / Erdélyi Géza [utószó Tőkés László]. Bratislava, Madách, Posonium, 2005, 353 p. 16

17 Periodikumokban megjelent írások: beszédek, cikkek, interjúk, közlemények, levelek, nyilatkozatok Közösségi létünkben érezzük az emberi jogok hiányát : Panorámainterjú egy erdélyi hitvalló ref. lelkipásztorral. In Mkép.újs , 35., aug. 31. p A falurombolásról Adjanak hitelt szavaimnak! Tőkés László első szabad megnyilatkozása. In A Hét, 21., 1990, 1., jan. 4. p. 9. A Magyar Televíziónak adott interjú. 28. Ami rajtunk múlik, azt nekünk kell megtennünk / [lejegyezte] Varga Gábor. In Lét , 2. dec. 18. p Az évi temesvári eseményekről. 29. A barátság vagy az, vagy nem az : beszélgetés a sepsiszentgyörgyi magyar nemzetiségi találkozó alkalmával / interjú, [riporter] Aradits László. In Erdélyi Figy, , 4., febr., p Elhangzott a szabad román televízió magyar nyelvű adásában a magyarországi tárgyalásokról. 30. Belőlünk a hit hiányzott. A kicsinyhitűségünkre és a gyengeségünkre épült a bennünket elnyomó, elnyomorító erőszak. In Szabads. (Szudvarh.), 2., 1990, 8., márc. 5. Igehirdetés Sepsiszentgyörgyön és Székelyudvarhelyen. 31. Boldogok, akik háborúságot szenvednek az igazságért / interjú, [riporter] Farkas Antal. In Hszó, , 1., p

18 32. Budapesti sajtóértekezlet / [riporter] Vass Vilmos, Kasza László Levente. In Ered. kiad. München, SZER, 1990, adásidő: ápr. 4. E-dok. írott vált. 33. Ceauşescu meghalt, de szelleme tovább él: Marosvásárhely tanulságai. In Ny.mság. 9, 1990, 3/5. márc./máj. p. 7.; Itt-Ott, 23., 1990, 1., p Válasz az USA külügyminisztériumának szóvivői tájékozatlanságára. 34. A demokratizálás kulcskérdése a nemzeti kérdés: interjú a román Szabad Európa Rádióban Tőkés Lászlóval / [riporter] Justin Liuba. In Rmszó, 2., 1990, 76., márc. 23. p Dicső múltunknak a jelenben valóra vált álma a jövendő záloga: március idusa a washingtoni Capitoliumban. In Calvin Synod Her, , 3., May/June. p. 11. Kossuth-szobor felállítása a washingtoni Capitoliumban. Tőkés László beszédet mondott. 36. Egyedüli kivezető út a hit és az erkölcs: Európa e térsége egy közös nagy kórterem / T. L.; Sike Lajos. In Rmszó, 2., 1990, 251., okt. 17., p. 1, Egyelőre még az Amerikai Egyesült Államokban is elképzelhetetlen egy néger elnök / exkluzív interjú, [riporter] Barabás Zoltán. In , 103., ápr. 25., p. 1. A rágalmak visszautasítása. 38. Egyetlen alternatíva: a nemzeti megbékélés, In Rmszó, 2, 1990, 150., jún. 21. p. 1, 3. Koppenhágában, a helsinki utóértekezlet konferenciáján elhangzott beszéd. 39. Egyházfőink üzenetei. In KNy, 1., 1990, 46., dec. 22., p. 3. Tőkés László karácsonyi üzenete. 18

19 40. Egyházunk és az igehirdetés, In Ko, 1., 1990, 10., okt., p Első parlamenti beszéde [márc. 2.]. In Rmszó, 2., 1990, márc. 7., p. 6. Nemzetiségi viták, helyre kell állítani a kisebbségek iskolahálózatát. 42. Az én erőm erőtlenség által végeztetik el (II. Kor. 12:9.). In Ko, 1., 1990, 8., aug., p Evangéliumi felhívás a Romániai Vallásfelekezetek vezetőihez. In Rmszó, 2., 1990, 249., okt. 14., p. 1. Tőkés püspök országos ökumenikus találkozóra hívja Románia vallásfelekezeteinek vezetőit az ország válságos helyzetének megvitatására. 44. Extremistii maghiari m au făcut proromân, iar cei români procomunist interviu cu pastorul László Tőkés A magyar szélsőségesek tettek románbaráttá, a román szélsőségesek pedig kommunistabaráttá / interjú, [riporter] Andrei Alexandru. In Adevărul, 1990, 299., 15. dec., p Tőkés László nyilatkozik a România Libera román és a Corriere della Sera olasz lapban neki tulajdonított kijelentésekről. 45. Felhívás. In Rmszó, , 175., júl. 20., p. 1. A demokrata érzelmű románokhoz, egyházak vezetőihez, a félrevezetettekhez az idegengyűlölet és magyarellenesség miatt. 46. Felhívás Románia összes törvényesen elismert egyházaihoz és felekezeteihez. In Rmszó, 2., 1990, 126., máj. 24., p. 2. Ökumenikus értekezlet megtartására. 47. Fel kell vennünk a küzdelmet a nacionalizmussal : sajtóértekezlet / Sike Lajos. In Rmszó, , 116. máj. 12., p A hit a nem látható dolgok valósága : Tőkés László Kecskeméten febr. 14. / Frigyesy Ágnes. In Honism , 2 3., p

20 49. A jó vadász is a nagy vadat veszi célba feljegyzések Tőkés László püspök sajtóértekezletéről / Barabás Zoltán. In Rmszó, 2., 1990, 304., dec. 18., p. 1, Jogom van saját politikai véleményhez / interjú, [riporter] Milena Mihăescu. In Rmszó, 2., 1990, 85., ápr. 3., p. 1, 4. A Rompresnek adott interjú a román hírközlő szervek mvásárhelyi eseményekkel kapcsolatos félretájékoztatásáról. 51. A keresztény újjáépítés, avagy az erkölcs helye a politikában. In Rmszó, 2., 1990, 248. okt. 13., p Kísértetjárás Temesváron. In Szabads (Ko), 2., jún. 27. A temesvári áldozatok 21 tagjának névsorát az Amnesty International figyelmébe ajánlotta. 53. A közös sors gondolatával jöttem: Független Magyar Kezdeményezés meghívására Pozsonyba érkezett Tőkés László / Balázs F. Attila. In Nap, 2., 1990, 28., ápr. 6., p Legyünk méltók az együtt kivívott szabadsághoz: elhangzott a Szabad Román Televízió péntek esti híradó műsorában. In Rmszó, 2., 1990, 84., ápr. 1., p Levél a Mikes-ünnepségek Zágonba visszatalált ünnepi gyülekezetének. In KNy, 1., 1990, 35., okt. 5., p. 2. Honmarasztaló üzenet Zágon lakóinak. A Nemzetközi Transsylvania Alapítványt Mikes Kelemenről, a hűség és helytállás példájáról nevezték el. 56. Május 8-án Nagyváradon ünnepélyesen beiktatták [Tőkés Lászlót] püspöki tisztségébe. In Rmszó, 2., máj. 16. A püspöki beköszöntő beszéd szövege. 57. Marosvásárhely tanulságai. In Rmszó, 2., 1990, 79., márc. 27., p. 1, 3. 20

21 58. A megbékélés nélkül nincs demokrácia: koppenhágai jelentés, In Szabads (Ko), 2., júl Megemlékezések a temesvári forradalom első évfordulóján. In Szabads (Ko), 2., dec. 18. Tőkés magyar és román nyelvű beszéde. 60. Megkapaszkodni a szakadó parton: Tőkés László Szatmárnémetiben / Sike Lajos. In Rmszó, 2., 1990, 170., júl. 14., p. 5. A ref. egyház politikai szerepéről, az önálló magyar oktatásról, a román vezetőkkel való tárgyalásairól. 61. Mi alakítsuk saját helyzetünket, ne várjuk, hogy a helyzetünk alakuljon: Tőkés László üzeni betegágyáról / Sike Lajos. In Rmszó, 2., 1990, 209., aug. 29., p. 1, Most, 1990 decemberében, én úgy érzem magam, mint tavaly decemberben / exkluzív interjú, [riporter] Barabás Zoltán. In Rmszó, 2., 1990, 298., dec. 11., p. 1, 3. Politikai visszarendeződés, nyílt magyarellenesség. 63. Ne csüggedjünk harcainkban! / Sike Lajos. In Rmszó, 2., 1990, 115., máj. 11., p máj. 8. Tőkés László püspöki beiktatása. A püspöki eskü és beszéd világosan megfogalmazta az egyház és állam új viszonyát. 64. Nemzetközi Transilvania [!] Alapítvány alapító okirat. In Hszó, 1., 1990, 16., p. 5. Nemzetközi Transsylvania Alapítvány. 65. Nyilatkozat. In Szszó, 1., 1990, 2., jan. 13., p. 1. A szilágysági Menyő falu neve összefonódott Temesváréval. Menyő népének adománya. 21

22 66. Nyilatkozott a Rompresnek amerikai útja előtt. In Szabads (Ko), 2., márc. 3. A kiújult ellentétekről a magyar és román lakosság között. 67. Nyílt levél. In Rmszó, 2., febr. 1. A magyar értelmiségiek és Tőkés László nyílt levele a demokratikus átalakulás, a nemzetiségek teljes egyenjogúsága mellett. 68. Nyílt levél a nemzeti megbékélés ügyét támogató román ellenzékhez. In Rmszó, 2., 1990, 251., okt. 17., p Püspöki beköszöntő. Nagyvárad, május 8. In Rmszó, 2., 1990, 119., máj. 16., p A Der Spiegelnek nyilatkozott / Rompres. In Rmszó, 2., 1990, 103., ápr. 25., p. 1, 4. Feltárja súlyos helyzetét a forradalom győzelme utáni Romániában. 71. A reménylett dolgok valósága: részletek Tőkés László sajtóértekezletéből. Bp., ORFI Klinika, okt. 12. / összeáll. Indig Ottó, Szilágyi Aladár. In KNy, 1., 1990, 37., okt. 19., p. 12. A hit és az erkölcsi értékrend helyreállításáról, otthoni feladatairól. 72. Sajtóértekezlet az RMDSZ-kongresszus szünetében / Cseke Gábor. In Rmszó, 2., [1.]. Nincsenek kényes kérdések ápr. 24., p. 1, 2.; [2.] Otthont a hazában, illetve egységben a jövő ápr. 26., p. 1, Semminemű állam- vagy nemzetellenes cselekedetet nem követtem el. In Rmszó, 2., 1990, 296/297., dec. 8/9., p A sepsiszentgyörgyi magyar nemzetiségi találkozó alkalmából nyilatkozik / [riporter] Aradits László. In Műv, 39., 1990, 3. márc., p

23 75. Tájékoztatás. In Rmszó, 2., 1990, 168., júl. 12., p. 3. Nem vett részt Csiha Kálmán erdélyi ref. püspök avatásán, mert a püspökség nem érvénytelenítette az őt elítélő határozatot. 76. Távirat Őexcellenciája Ion Iliescu úrnak. In Rmszó, 2., 1990, 149., jún. 20., p. 1. A román államelnökhöz fordul a bukaresti események, a bányászok kivezénylése, az emberi és állampolgári jogok megsértése miatt. 77. A tékozló fiú szabadsága. In Ko, 1., 1990, 6., jún., p Európai Parlament. 78. Temesvár szimbólum, politikai tőke / Tőkés László az eltelt esztendőről.; Bodó Barna. In Rmszó, , 304. dec. 18., p. 1, 3. Nemzetközi megbékélési ökumenikus tanácskozás, a környező hat ország főpapjainak részvételével. 79. Tőkés püspök beköszöntő beszéde. In Hszó, , 7., p Tőkés László az RMDSZ rendkívüli kongresszusának összehívását javasolja: A román demokrácia megvédése érdekében le kell bontani a félelem falát. In Rmszó, 2., 1990, 176., júl. 21., p. 1, Tőkés László sajtóértekezlete. In Rmszó, 2., 1990, 210., aug. 30., p. 2. A román külügyminisztérium nyilatkozatának bírálata, amely hivatalosan kimondta, amit eddig csak a Vatra Românească hangoztatott. 82. Tőkés László Svájcban. In Rmszó, 2., 1990, 83., márc. 31., p. 4. Az Egyházak Világtanácsának svájci összejövetelén ismertette a Ceauşescu diktátorral együttműködő egyházi vezetők tevékenységét, figyelmeztetett az erőszak új hullámára. 83. Tőkés László Tordán. In Aranyosv, 1., 1990, 4., ápr. 30., p. 1. Az ápr. 17-én mondott beszéd. 23

24 84. Vigyázzatok magatokra és az egész nyájra... / Barabás Zoltán. In Rmszó, 2., 1990, 53., febr. 24., p. 2. Beszámoló a RMKESZ 2. konferenciájáról A Nobel-békedíjra jelölt erdélyi református püspök Jugoszláviában: különnyilatkozat a Mkép.újs.-nak / [riporter] Zsilinszky Zoltán. In Mkép.újs. 40., 1991, 18., máj. 2., p Erdélyi magyarnak. In Ko, 2., 1991, 10., okt., p Az erdélyiségtudat változásai. 87. Exkluzív interjú Tőkés Lászlóval, a Királyhágómell. Ref. Egyhker. püspökével / [riporter] Barabás Zoltán. In Rmszó, 3., aug. 23. A pápa Debrecenben, az ökumenikus istentiszteleten maga mellé szólította a püspököt, és megemlékezett a gályarab lelkészekről, elítélte az antiszemita irányzatokat. 88. Megtartani a szétszórtságban élőket. In Ko, 2., 1991, 11., nov., p Nem váltotta be elképzeléseit a Nemzetközi Transsylvania Alapítvány. In Rmszó, 3., 1991, szept Nyilatkozat. In Kálv.szle, 62., 1991, 1., jan., p. 1. Ökumenikus tanácskozás Termesváron a közép-kelet-európai nemzeti megbékélése érdekében. 91. Rendelt ideje van a cselekvésnek / Indig Ottó. In KNy, 2., 1991, 23., jún. 6., p. 3. Országos református lelkésztalálkozó Nagyváradon. 92. A Romániai Demokrata Szövetség kongresszusa előtt: 3 kérdés 24 válasz. In KNy, 2., 1991, 21., máj. 23., p Az RMDSZ legjelentősebb sikereiről, kudarcairól. 24

25 93. Román magyar kerekasztal-megbeszélés Temesváron dec én Tőkés László püspök kezdeményezésére és részvételével. Felhívás a megbékéléséről. In Rmszó, 3., dec. 17.; Szabads (Ko), dec. 17. Részletek az elhangzott előadásokból. 94. Segélykiáltás: Mementó Jugoszlávia: Nyilatkozat a romániai magyarság helyzetéről, a magyarellenes uszításról, Tőkés László aláírásával. In MTI, 1991, nov Szólni alkalmas és alkalmatlan időben: két nap Tőkés Lászlóval / Dudás Károly. In 7 Nap, 46., 1991, 17., ápr. 26., p. 8. A VMDK 2. kongresszusa Tőkést tb. elnökké választotta. A vajdasági magyarság a legjobb irányba mozdult el annak érdekében, hogy megmaradjon. 96. Tanúságos térképek. In KNy, 2., 1991, 33., nov. 23., p. 4. Választások. 97. Temesvár ostroma [1 9.]. In KNy, 2., 1991, 3. jan. 18., p.; 4., jan. 25., p. 4, 11.; 5., febr. 1., p. 4.; 6., febr. 7., p. 13.; 7., febr. 14. p. 8.; 10., márc. 7., p. 4.; 14., ápr. 4., p. 13.; 15., ápr. 11., p. 4.; 18., máj. 2., p Tiltakozó nyilatkozat. In Rmszó, 3., 1991, 386., márc. 29., p. 1. Tiltakozás a Phoenix hetilap magyarellenes szövegei ellen. 99. Tőkés László önvédelemből feljelentést tett a névtelen levelek tárgyában, az Azi és a Phoenix lapok ellen, kéri az RMDSZ -t, hogy interpelláljon tb. elnöke védelmében a Parlamentben. In Rmszó, 3., 1991, nov Tőkés László püspök november 12-én egynapos látogatása Párizsban. Sajtóértekezlet. In Rmszó, 3., 1991, nov. 14. Erkölcsi és politikai támogatást kért ahhoz, hogy Romániában megvalósuljon a demokrácia; védelmet kért a romániai egyházaknak. 25

26 101. Tőkés László püspök nyilatkozata amerikai útjáról. In Rmszó, 3., nov Tőkés László püspök tanügyi körlevele. In Rmszó, 3., szept Az anyanyelvi oktatás megtartásáért. A nemzeti lét három alappillére: család templom iskola Tőkés László református és Tempfli József katolikus püspök közös levéllel fordult a Bihar megyei gyülekezetek népéhez. In Bihari N, 2., 1991, okt Tőkés László a szekusperről / Kőváry E. Péter. In Nszab, 49., 1991, dec. 18., p. 3. A Tőkés-ügyet kézben tartó Securitate-parancsnokhelyettest szabadon engedték. Tőkés hazaárulásáról írt levelét a parlamentben olvasta fel egy román szenátor Valahogy így kell csinálni / [riporter] Komáromi Ákos. In 7 Nap, 46., 1991, 17., ápr. 26., p. 7. VMDK II. Kongresszusa, önrendelkezési igényének meghirdetése Akikért az Úr hadakozik. In Confessio, 16., 1992, 3., p Cselekvő erkölcsiséggel. In Vsz, 1., 1992, 4., p Erdélybe vissza kell térni! /interjú, [riporter] Krajczár Imre. In Mfórum, , 52., p Erdélyi beszélgetések / Tőkés László, Gazsó L. Ferenc. In Dvilág, 4., febr

27 110. Az erdélyi ellenírók / Tőkés László; Szőcs Géza, Tabacu, Marius. In Beszélő, 3., 1992, 46., p Az Ellenpontok c. szamizdatkiadványról Ez a választás újból felrázott / interjú, [ripoter] Muzsnay Árpád. In Fnépe, 4., 1992, 8., p Felszólalás egy határozott protestáns evangéliumi álláspont kialakításáért a kisebbségek védelmében. In Confessio, , 3., p Folytatódik a múlt. In Mfórum, 4., 1992, 50., p Gyáva népnek nincs hazája / Tőkés László; Balázs János. In Brassói L, 24., 1992, 20., máj. 15., p. 1, 3. Ökumenikus istentisztelet Csíkszereda főterén május 8-án. Részletek Tőkés beszédéből Gyülekezés a közös szellemi égbolt alatt / Tőkés László, Dobos László, Sütő András et al. In Új Mo, 2., 1992, júl. 16., p Gyümölcsözhessen a mi hitünk / interjú, [riporter] Chrudinák Alajos. In Mfórum, 4., 1992, 43., p. 2. Nemzetközi Transsylvania Alapítvány Hát tudja meg a világ! / Beszélgetés, [riporter] Farkas Antal. In Hszó, 3., 1992, 14., p Egyházpolitika, igazságtétel, modernizáció Hívek és tanítványok elfojtott szava. In Rmszó, 4., ápr. 30., p Az Ige tükrében. In Mgrafika, 36., 1992, 2., p.: mell Tótfalusi Kis Miklósról Az igazság közös ügy / Tőkés László; Eszes Tibor. In Nszab, 50., szept. 4., p. 1, 3. Kisebbségi jogok. 27

FOGALMAK felülről vezérelt átalakitás Római Klub Todor Zsivkov társad. növekvő ellenállása túlméretezett birodalom környezetszennyezés Nicolae

FOGALMAK felülről vezérelt átalakitás Római Klub Todor Zsivkov társad. növekvő ellenállása túlméretezett birodalom környezetszennyezés Nicolae FOGALMAK felülről vezérelt átalakitás Római Klub Todor Zsivkov társad. növekvő ellenállása túlméretezett birodalom környezetszennyezés Nicolae Ceausescu Magyar Demokrata Fórum fegyverkezési verseny korl

Részletesebben

TARTALOM DOKUMENTUMOK. A nemzetiségi anyaszervezet

TARTALOM DOKUMENTUMOK. A nemzetiségi anyaszervezet TARTALOM Elõszó................................ 11 Érdekképviseleti lehetõség integrációs alku............ 17 1. Az MNSZ a magyar és a román történeti diskurzusban......... 17 2. A romániai magyarság kisebbségpolitikai

Részletesebben

Helyszín: Főemelet 11.

Helyszín: Főemelet 11. NYUGAT-EURÓPAI SZERVEZETEK REGIONÁLIS ÜLÉSE Elnök: Bihari Szabolcs KIM Nemzetpolitikai Államtitkárság munkatársai: Brendus Réka, Tóth László Helyszín: Főemelet 11. 1. Nyugat-Európai Országos Magyar Szervezetek

Részletesebben

10. osztály Szakközép 1. Benedek Elek Tanítóképző Székelyudvarhely /324 Joita Nicoleta, Kiss Levente, Sándor Malvina 2. Kós Károly Szakközépisko

10. osztály Szakközép 1. Benedek Elek Tanítóképző Székelyudvarhely /324 Joita Nicoleta, Kiss Levente, Sándor Malvina 2. Kós Károly Szakközépisko 9. osztály Szakközép 1. Nagy István Zene- és Képzőműv. Szki. Csíkszereda 218 28/402 Mátyás János Hajnalka, Szíjgyártó Bálint, Sógor Ákos 2. Gépgyártó Iskolaközpont Gyergyószentmiklós 170 24/204 Gál Levente,

Részletesebben

90. fond Hangszalagtár. I. Soli Deo Gloria

90. fond Hangszalagtár. I. Soli Deo Gloria 90. fond Hangszalagtár 1949 1990 Hegyi-Füstös István református lelkipásztor az 1940-es évektől a Magyar Rádió munkatársaként is dolgozott. E munkája során vetődött fel benne a gondolat egy egyházi hangarchívum

Részletesebben

Futapest Crossfutás Csömör december 11.

Futapest Crossfutás Csömör december 11. Futapest Crossfutás Csömör 2011. december 11. Végeredmény 4 KM Gyerek 1. RAJSZKI LILI 1998 280 15:55 2. Turschl Bence 1999 241 16:56 3. Bócz Patricia 1998 244 16:59 4. Kiss Viktor Zsolt 1997 246 17:57

Részletesebben

Az MSZP állásfoglalásai az 1956-os forradalomról és Nagy Imréről ( ) a) Népszabadság

Az MSZP állásfoglalásai az 1956-os forradalomról és Nagy Imréről ( ) a) Népszabadság Az MSZP állásfoglalásai az 1956-os forradalomról és Nagy Imréről (1989-2005) a) Népszabadság (?) Bossányi Katalin: Meddig engedünk 56-ból? 1991. június 15. Emlékmű a megbékélésért. Megbékélés Emlékmű Alapítvány

Részletesebben

A 2009 es év képviselői tevékenységének kiértékelése

A 2009 es év képviselői tevékenységének kiértékelése A 2009 es év képviselői tevékenységének kiértékelése Pető Csilla Parlamenti képviselő Nagyvárad 2009 decembere A 2009 es év képviselői tevékenységének kiértékelése A). Parlamenti tevékenység B). Területi

Részletesebben

Március 15-i ünnepi programok

Március 15-i ünnepi programok Március 15-i ünnepi programok 2012. 3. 14. Az Erdélyi Magyar Néppárt és az Erdélyi Magyar Nemzeti Tanács (EMNT) Erdély számos magyarlakta településén emlékezik ünnepségsorozattal az 1848-as szabadságharc

Részletesebben

Európai utas. Találkozások. Berecz András mesemondó adott nagy sikerű estet Határtalan mesék címmel május 17-én a Közép-európai Kulturális Intézetben.

Európai utas. Találkozások. Berecz András mesemondó adott nagy sikerű estet Határtalan mesék címmel május 17-én a Közép-európai Kulturális Intézetben. Berecz András mesemondó adott nagy sikerű estet Határtalan mesék címmel május 17-én a Közép-európai Kulturális Intézetben. Az Ötágú síp című sorozatban határon túli magyar kulturális műhelyeket mutattunk

Részletesebben

A politikai szereplők médiahasználata a hírműsorokban

A politikai szereplők médiahasználata a hírműsorokban A politikai szereplők médiahasználata a hírműsorokban A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság gyorsjelentése Budapest, 2015. április A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Műsorfigyelő és elemző főosztálya

Részletesebben

A politikai szereplők médiahasználata a hírműsorokban

A politikai szereplők médiahasználata a hírműsorokban A politikai szereplők médiahasználata a hírműsorokban A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság gyorsjelentése Budapest, 2015. március A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Műsorfigyelő és elemző főosztálya

Részletesebben

Hely. Cím Csapatnév Össz.

Hely. Cím Csapatnév Össz. Hely. Cím Csapatnév 1 Nagykőrös Toldi Miklós Élelm. Szki. 46,050 2 46,050 2 47,950 1 47,350 1 46,200 1 45,400 2 279,000 2 Nyíregyháza Eötvös József Gyak. Ált. Isk. és Gimn. 46,950 1 47,250 1 47,050 2 47,300

Részletesebben

1956-os forradalom évfordulójára Hangdokumentumok: 1956 12 nap válogatott hangdokumentumai (kazetta)

1956-os forradalom évfordulójára Hangdokumentumok: 1956 12 nap válogatott hangdokumentumai (kazetta) Csak akkor születtek nagy dolgok, Ha bátrak voltak, akik mertek S ha százszor tudtak bátrak lenni, Százszor bátrak és viharvertek. (Ady: A Tűz csiholója) Az 1956-os forradalom évfordulójára készített összeállításunkkal

Részletesebben

IV. OSZTÁLY MATEMATIKAI TEHETSÉGNAP MÁRTON ÁRON GIMNÁZIUM EREDMÉNYEK CSÍKSZEREDA OKTÓBER 9.

IV. OSZTÁLY MATEMATIKAI TEHETSÉGNAP MÁRTON ÁRON GIMNÁZIUM EREDMÉNYEK CSÍKSZEREDA OKTÓBER 9. IV. OSZTÁLY 1 Lukács Márton 4 Nagy István Művészeti Líceum Csíkszereda 7 9 10 10 10 46 I 2 Péter István 4 Petőfi Sándor Általános Iskola Csíkszereda 5 7 10 6 10 38 II 3 Márton Vazul 4 Petőfi Sándor Általános

Részletesebben

Név Iskola Felkészítő tanár 5. 6. 7. 8. össz. 1. Szádvári Gábor Lévay József Református Gimnázium, Miskolc Makranczi Zsolt 20 18 20 8 66

Név Iskola Felkészítő tanár 5. 6. 7. 8. össz. 1. Szádvári Gábor Lévay József Református Gimnázium, Miskolc Makranczi Zsolt 20 18 20 8 66 Hőtan kategória Név Iskola Felkészítő tanár 5. 6. 7. 8. össz 1. Szádvári Gábor Lévay József Református Gimnázium, Miskolc Makranczi Zsolt 20 18 20 8 66 2. Kékesi Zsuzsa Bethlen Gábor Református Gimnázium,

Részletesebben

Forg-Tech Cross Kupa Mezeifutó Magyar Liga 1. állomás Sport XXI. Alapprogram Mezei Verseny Sport XXI. Mezei őszi verseny U fiúk

Forg-Tech Cross Kupa Mezeifutó Magyar Liga 1. állomás Sport XXI. Alapprogram Mezei Verseny Sport XXI. Mezei őszi verseny U fiúk Sport XXI. Mezei őszi verseny U9 2007-2008 fiúk 1. Vaszkán Milán 2008 Békéscsabai Atlétikai Club 3:23 2. Karsai Patrik 2007 Békéscsabai Atlétikai Club 3:37 3. Molnár Roland 2007 KARC 3:39 4. Tóth Bence

Részletesebben

A Székely Szabadság Napja március 10., Marosvásárhely

A Székely Szabadság Napja március 10., Marosvásárhely A Székely Szabadság Napja - 2016. március 10., Marosvásárhely 2016. 03. 04. Az Erdélyi Magyar Nemzeti Tanács által működtetett Demokrácia-központok is részt vesznek a Marosvásárhelyen március 10-én megszervezésre

Részletesebben

DOMBÓVÁRI KÖZLÖNY szeptember 11. II. évfolyam 10. szám TARTALOM

DOMBÓVÁRI KÖZLÖNY szeptember 11. II. évfolyam 10. szám TARTALOM DOMBÓVÁRI KÖZLÖNY 2006. szeptember 11. II. évfolyam 10. szám TARTALOM Hirdetmény a 2006. október 1-jei helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek, valamint a kisebbségi önkormányzati képviselők választására

Részletesebben

Meghívó. Időpont: november (csütörtök, péntek) Helyszín: Dubniczay Palota (Veszprém, Vár utca 29.)

Meghívó. Időpont: november (csütörtök, péntek) Helyszín: Dubniczay Palota (Veszprém, Vár utca 29.) Meghívó A Veszprémi Magyarságtudományi Kutatások Műhely és a Magyar Tudományos Akadémia Veszprémi Területi Bizottsága meghívja Önt a Globalizáció vagy lokalizáció a Baltikumtól az Adriáig? című nemzetközi

Részletesebben

RENDSZERVALTOK A BALOLDALON

RENDSZERVALTOK A BALOLDALON RENDSZERVALTOK A BALOLDALON REFORMEREK ÉS REFORMKÖRÖK 1988-1989 VÁLOGATOTT DOKUMENTUMOK KOSSUTH KIADÓ BUDAPEST 1999 NIEDERS, \ ATS- U. UNIV.-! Tartalom Előszó 19 Géczi József: Reformerek és reformkorok

Részletesebben

MAGASISKOLA. In memóriám Mészöly Miklós NAP KIADÓ-

MAGASISKOLA. In memóriám Mészöly Miklós NAP KIADÓ- MAGASISKOLA In memóriám Mészöly Miklós NAP KIADÓ- TARTALOM Mészöly Miklós: Elégia. Részlet (In.: Mészöly Miklós: Elégia. Bp., Helikon, 1991.) 5 Mészöly Miklós: Óda az Elégiához (In.: Mészöly Miklós: Elégia.

Részletesebben

V. Mária Út Konferencia. Mária út, amely összeköt! Csíksomlyó 2015. október 16 17.

V. Mária Út Konferencia. Mária út, amely összeköt! Csíksomlyó 2015. október 16 17. V. Mária Út Konferencia Mária út, amely összeköt! Csíksomlyó 2015. október 16 17. 2015. október 16., péntek Helyszín: Csíksomlyó, Jakab Antal Tanulmányi és Felnőttképzési Központ - Hotel Salvator** 17.00

Részletesebben

A magyar politikai rendszer. Körösényi-Tóth-Török: A magyar politikai rendszer.

A magyar politikai rendszer. Körösényi-Tóth-Török: A magyar politikai rendszer. A magyar politikai rendszer Körösényi-Tóth-Török: A magyar politikai rendszer. Az előadások témakörei jelentőség, hatás? KERETEK Politikai tradíciók Politikatörténet Politikai kultúra Politikai gondolkodás

Részletesebben

A XVI. kerületi Helyi Választási Bizottság közleménye

A XVI. kerületi Helyi Választási Bizottság közleménye A XVI. kerületi Helyi Választási Bizottság közleménye a polgármesterek, és helyi képviselők 2010. október 3-án megtartott választásának Budapest főváros XVI. kerületének végleges eredményeiről A POLGÁRMESTER-VÁLASZTÁS

Részletesebben

JELENTKEZÉSI LAP Fürkész verseny, körzeti szakasz,

JELENTKEZÉSI LAP Fürkész verseny, körzeti szakasz, JELENTKEZÉSI LAP Fürkész verseny, körzeti szakasz, 2016-2017 Megye: Maros Körzet: Gyulakuta 5. osztály 1. Antal Sára Panna Magyari Edit-Csilla Gyulakuti Általános Iskola Gyulakuta 49 97 146 2. Dósa Balázs

Részletesebben

A politikai szereplők médiahasználata a hírműsorokban

A politikai szereplők médiahasználata a hírműsorokban A politikai szereplők médiahasználata a hírműsorokban A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG GYORSJELENTÉSE 2015. MÁJUS A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Műsorfigyelő és elemző főosztálya folyamatosan

Részletesebben

Iktatószám : 18049/201 5/PARL Hív. szám: K/4017. Melléklet: 2 db

Iktatószám : 18049/201 5/PARL Hív. szám: K/4017. Melléklet: 2 db EMBERI ERŐ FORRÁSO K MINISZTÉRIUMA PARLAMENTI ÁLLAMTITKÁ R Iktatószám : 18049/201 5/PARL Hív. szám: K/4017. Melléklet: 2 db Kiss Lászl ó országgyűlési képvisel ő részér e MSZP Budapest Tisztelt Képvisel

Részletesebben

TORNA DIÁKOLIMPIA ORSZÁGOS DÖNTŐ 2005/2006 tanév Budapest, március 31-április 1. V-VI. korcsoport "B" kategória fiú csapatbajnokság

TORNA DIÁKOLIMPIA ORSZÁGOS DÖNTŐ 2005/2006 tanév Budapest, március 31-április 1. V-VI. korcsoport B kategória fiú csapatbajnokság Budapest, 2006. március 31-április 1. Hely. Cím Csapatnév 1 Makó Erdei Ferenc Ker. és Közg. Szki. 48,250 45,050 46,200 45,950 46,650 46,700 278,800 2 Nagykőrös Toldi Miklós Szki. 46,800 44,400 46,550 45,900

Részletesebben

MAGYAR DIASZPÓRA TANÁCS 2011. NOVEMBER 17.

MAGYAR DIASZPÓRA TANÁCS 2011. NOVEMBER 17. EURÓPAI REGIONÁLIS ÜLÉS Levezető elnök: Brendus Réka Titkár: Tóth László Helyszín: Gobelin terem 1. Nyugat-Európai Országos Magyar Szervezetek Szövetsége Deák Ernő elnök 2. Magyarok Angliai Országos Szövetsége

Részletesebben

Uram! Téged tartottunk hajlékunknak

Uram! Téged tartottunk hajlékunknak Uram! Téged tartottunk hajlékunknak 90. zsoltár A Vámosmikolai Református Gyülekezet küzdelmes évtizedeiből 1 A reformáció Vámosmikolán Mikola hitújítására vonatkozó feljegyzés csak a 17. század második

Részletesebben

IV. DEBRECENI FUTÓKARNEVÁL 2. Nap -- TEREPFUTÁS augusztus 23. Kategória Eredmények

IV. DEBRECENI FUTÓKARNEVÁL 2. Nap -- TEREPFUTÁS augusztus 23. Kategória Eredmények 10km Férfi 10-18 éves 1 2064 Lovas Bence 2004.04.04 11 0:35:29 1:14:41 10km Férfi 19-30 éves 1 2044 Szabó József 1990.02.16 25 0:21:54 0:44:37 2 2099 Szaniszló Máté 1988.08.23 26 0:23:08 0:47:23 3 2105

Részletesebben

1. fejezet. 2. fejezet

1. fejezet. 2. fejezet Tartalomjegyzék 1. fejezet Nemzet, állam, kisebbség 13 1.1. A nemzetpolitika alapjai 13 1.2. Magyarok kisebbségben 17 1.2.1. A trianoni békeszerződés 17 1.2.2. A két világháború közötti időszak 18 1.2.3.

Részletesebben

Vízkárelhárítási Országos konferencia 2014. május 6-8. Miskolctapolca

Vízkárelhárítási Országos konferencia 2014. május 6-8. Miskolctapolca Vízkárelhárítási Országos konferencia 2014. május 6-8. Miskolctapolca május 6. kedd 11:00-12:30 óra regisztráció, szállás elfoglalása 12:30-13:30 óra ebéd Plenáris ülés 1. rész Göncz Benedek 14:00-14:15

Részletesebben

Alapító tagok. Alakuló ülésen ( 1990. október 13.) és azt megelőzően belépők. légvédelmi-repülő-és űrhajózási/ hadművészeti

Alapító tagok. Alakuló ülésen ( 1990. október 13.) és azt megelőzően belépők. légvédelmi-repülő-és űrhajózási/ hadművészeti Ács Tibor dr. Alabér László Amaczi Viktor Bali Zoltán Balogh Béla Balogh István Balogh Vilma dr. Bánki István Barna Géza dr. Bartos Jenő dr. bencsik istván Berka István dr Bihari Gábor dr. Bognár botond

Részletesebben

Hajdú-Bihar Megyei Sakk Csapatbajnokság 2012/2013 erősorrend

Hajdú-Bihar Megyei Sakk Csapatbajnokság 2012/2013 erősorrend 1. Püspökladányi MÁV Sakk Klub 1 Egri Laszlo Jr. HUN 703397 2127 23618 vendég 2 Egri Laszlo HUN 707619 2128 2269 3 Szathmari Gabor HUN 718785 1984 2284 4 Hegedus Sandor HUN 727210 1795 8781 5 Keseru Tibor

Részletesebben

Polgármesterjelöltek. Jelölt neve Jelölő szervezet Státusz Dátum Horváth Károly Független Nyilvántartásba

Polgármesterjelöltek. Jelölt neve Jelölő szervezet Státusz Dátum Horváth Károly Független Nyilvántartásba A 2010. október 03. napjára kitűzött helyi önkormányzati és cigány kisebbségi önkormányzati választásra nyilvántartásba vett jelölő szervezetek, jelöltek és listák Polgármesterjelöltek Horváth Károly Független

Részletesebben

Név Iskola Felkészítő tanár össz. 2. Bolla Róbert Pápai Református Kollégium Gimnáziuma Fekete Pál Péter

Név Iskola Felkészítő tanár össz. 2. Bolla Róbert Pápai Református Kollégium Gimnáziuma Fekete Pál Péter 9. osztályosok Név Iskola Felkészítő tanár 1. 2. 3. 4. össz. 1. Szolnoki Lénárd Dóczy Gedeon Református Gimnázium, Debrecen Tófalusi Péter 6 20 20 20 66 2. Bolla Róbert Pápai Református Kollégium Gimnáziuma

Részletesebben

VIII ÚJSÁGCIKKEK, BROSÚRÁK. Tartalomjegyzék:

VIII ÚJSÁGCIKKEK, BROSÚRÁK. Tartalomjegyzék: VIII ÚJSÁGCIKKEK, BROSÚRÁK Tartalomjegyzék: VIII/a VIII/b BELFÖLDI UNITÁRIUS VONATKOZÁSÚ ÚJSÁGCIKKEK, ÚJSÁGOK 2 KÜLFÖLDI UNITÁRIUS VONATKOZÁSÚ ÚJSÁGCIKKEK, ÚJSÁGOK 4 VIII/c TÁRSEGYHÁZAKRA VONATKOZÓ BELFÖLDI

Részletesebben

Ady Endre Városi Könyvtár és Művelődési Központ, Zsinagóga, Baja, Munkácsy M. u. 9. Eötvös József Főiskola, Baja, Szegedi út 2.

Ady Endre Városi Könyvtár és Művelődési Központ, Zsinagóga, Baja, Munkácsy M. u. 9. Eötvös József Főiskola, Baja, Szegedi út 2. Ady Endre Városi Könyvtár és Művelődési Központ, Zsinagóga, Baja, Munkácsy M. u. 9. Eötvös József Főiskola, Baja, Szegedi út 2. A konferencia harminchárom előadója a következő intézmények oktatója vagy

Részletesebben

KÖZÉP-EURÓPAI KÖNYVEK A STÁTUSTÖRVÉNY ELÕZMÉNYEK ÉS KÖVETKEZMÉNYEK TELEKI LÁSZLÓ ALAPÍTVÁNY

KÖZÉP-EURÓPAI KÖNYVEK A STÁTUSTÖRVÉNY ELÕZMÉNYEK ÉS KÖVETKEZMÉNYEK TELEKI LÁSZLÓ ALAPÍTVÁNY KÖZÉP-EURÓPAI KÖNYVEK A STÁTUSTÖRVÉNY * ELÕZMÉNYEK ÉS KÖVETKEZMÉNYEK TELEKI LÁSZLÓ ALAPÍTVÁNY A STÁTUSTÖRVÉNY ELÕZMÉNYEK ÉS KÖVETKEZMÉNYEK Teleki László Alapítvány 2002 A kötet a Teleki László Intézetben

Részletesebben

Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2010. június 30-i ülésére

Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2010. június 30-i ülésére 331-6/2010. E L Ő T E R J E S Z T É S Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2010. június 30-i ülésére Tárgy: Kunok és jászok a Kárpát-medencében 770 éve című kötet megjelentetéséhez támogatás

Részletesebben

Magyarországi Református Egyház Cigánymissziós Stratégiájának Bemutatása. 2014. Január 30.

Magyarországi Református Egyház Cigánymissziós Stratégiájának Bemutatása. 2014. Január 30. Magyarországi Református Egyház Cigánymissziós Stratégiájának Bemutatása 2014. Január 30. Bemutatkozás A Stratégia alkotás előzményei Felmérés a lelkészek körében: - a kérdőívet 2012. december és 2013.

Részletesebben

Etyeki Református Egyházközség

Etyeki Református Egyházközség Etyeki Református Egyházközség 2014. Évi Választói Névjegyzéke 1 Adolf Ferencné Ötház 17 Torbágy 1950 2014 2 Andrásy István id. Kender 35 Tiszadob 1923 2014 3 Andrásy István ifj. Öreghegy Etyek 1950 2014

Részletesebben

A 2010. évi Kozma Sándor tudományos pályázaton díjazottak

A 2010. évi Kozma Sándor tudományos pályázaton díjazottak A 2010. évi Kozma Sándor tudományos pályázaton díjazottak A 2010. évben a Kozma Sándor emlékére meghirdetett tudományos pályázaton a következő pályázók részesültek elismerésben: Büntetőjogi témakörben,

Részletesebben

Úszás Diákolimpia városi forduló Hajdúböszörmény, november 28.

Úszás Diákolimpia városi forduló Hajdúböszörmény, november 28. 1. 100 m fiú gyors 1. Némethi László 2002. Bethlen G. Ált. Isk. 1:24,6 2. Homen Péter 2002 Bocskai I. Gimnázium 1:35,1 3. Székely Norbert 2003 Bocskai I. Gimnázium 1:42,1 4. Rozs Botond 2003 Bocskai I.

Részletesebben

Bakk Miklós: Egy autónomiagondolat nyomában események, dokumentumok. Székelyföld , Krónika

Bakk Miklós: Egy autónomiagondolat nyomában események, dokumentumok. Székelyföld , Krónika Bakk Miklós: Egy autónomiagondolat nyomában események, dokumentumok. Székelyföld 1990 2003, Krónika Egy autónomiagondolat nyomában események, dokumentumok Székelyföld 1990 2003 1991. május 24 26. Marosvásárhelyen

Részletesebben

TORNA DIÁKOLIMPIA ORSZÁGOS DÖNTŐ 2004/2005 tanév Pécs, április V-VI. korcsoport "B" kategória fiú csapatbajnokság

TORNA DIÁKOLIMPIA ORSZÁGOS DÖNTŐ 2004/2005 tanév Pécs, április V-VI. korcsoport B kategória fiú csapatbajnokság Pécs, 2005. április 15-17. Hely. Cím Csapatnév 1 Makó Erdei Ferenc Szki. 47,700 47,750 47,250 47,250 47,600 46,400 283,950 2 Sárospatak Református Koll. és Gimn. 47,550 47,250 46,450 46,700 47,150 46,100

Részletesebben

9. sz. melléklet Kimutatás a Nógrád Megyei Levéltár dolgozóinak 2004. évi tudományos tevékenységéről

9. sz. melléklet Kimutatás a Nógrád Megyei Levéltár dolgozóinak 2004. évi tudományos tevékenységéről 9. sz. melléklet Kimutatás a Nógrád Megyei Levéltár dolgozóinak 2004. évi tudományos tevékenységéről Tanulmányok, recenziók, cikkek, kéziratok, kiadványszerkesztés Barthó Zsuzsanna 1. A salgótarjáni házicselédek

Részletesebben

Bödõk, Ilona b: 1947 in Csicsó Mad. Nagy, Tibor "Dr" b: 1946 in Mad m: 1976. Nagy, Szabolcs "állatorvos Dr" b: 1976 in Mad

Bödõk, Ilona b: 1947 in Csicsó Mad. Nagy, Tibor Dr b: 1946 in Mad m: 1976. Nagy, Szabolcs állatorvos Dr b: 1976 in Mad Nagy, Vilma b: 1911 in Csicsó d: 2005 in Csicsó anyja Pálffy Vilma Fél Antal d.u. Bödõk, Pál b: 1905 in Csicsó m: 1947 d: 1965 in Csicsó anyja Kollár M.Bödõk Ksz.Tarcsi Géza, Balá gy.k.sz. Beke Károly

Részletesebben

Általános Iskola. Tájékozódási bemutató és verseny Diáktájfutás - egy program a jövőért. Bogyiszló Eredmények

Általános Iskola. Tájékozódási bemutató és verseny Diáktájfutás - egy program a jövőért. Bogyiszló Eredmények Általános Iskola Tájékozódási bemutató és verseny Diáktájfutás - egy program a jövőért Bogyiszló 2009.02.18. Eredmények Helyezés/Név Osztály D1 D2 Idő Fiú (6) 1 Bencze Máté Márk 1.oszt. 4:24 4:24 2 Végh

Részletesebben

VI. korcsoport Leány: 2016. január 16. (szombat), 9.00 óra

VI. korcsoport Leány: 2016. január 16. (szombat), 9.00 óra VI. KORCSOPORT LEÁNY 1 Bács-Kiskun Kecskeméti Református Gimnázium Kecskemét 2 Bács-Kiskun Kecskeméti SZC Lestár Péter Szakközépiskolája és Szakiskolája Kecskemét 3 Budapest Kölcsey Ferenc Gimnázium Budapest

Részletesebben

BALOGH ISTVÁN MŰVEINEK BIBLIOGRÁFIÁJA 1990-1996. 1990.

BALOGH ISTVÁN MŰVEINEK BIBLIOGRÁFIÁJA 1990-1996. 1990. Major Zoltán László BALOGH ISTVÁN MŰVEINEK BIBLIOGRÁFIÁJA 1990-1996. 1990. Balogh István: Pusztai pásztorélet és szállások a XVIII. század végén. (Egy debreceni emlékirat 1794-ből) = Történeti-néprajzi

Részletesebben

Bezerédj István Kereskedelmi és Közgazdasági Szakközépiskola, Kereskedelmi Szakiskola

Bezerédj István Kereskedelmi és Közgazdasági Szakközépiskola, Kereskedelmi Szakiskola tagozat kód: 11 tagozat megn.: szakközépiskola: 4 középiskolai évf. + a szakképző évfolyam(ok); kerettantervekre épülő helyi tanterv; kereskedelem-marketing, üzleti adminisztráció szakmacsoport; a tagozaton

Részletesebben

Baranya Íjásza sorozat eredményei Baranya Íjásza sorozat eredményei Baranya Íjásza sorozat eredményei 2014.

Baranya Íjásza sorozat eredményei Baranya Íjásza sorozat eredményei Baranya Íjásza sorozat eredményei 2014. M I N I F I Ú Bécs Dávid 47 47 Beréti Levente 44 47 47 138 Bohár Ádám 41 41 Dobor Dávid 41 38 79 Hűber Levente 41 41 Kis Dániel 50 50 50 50 200 Kovács Bálint 50 50 Pandur Ákos 47 47 44 44 182 Szász Dávid

Részletesebben

A Geopolitikai Tanács Alapítvány 2009. évi programjai

A Geopolitikai Tanács Alapítvány 2009. évi programjai Geopolitikai Tanács Alapítvány 2009. évi programok A Geopolitikai Tanács Alapítvány 2009. évi programjai 2009. december Országos Igazgatói Értekezlet Geopolitikai Tanács Alapítvány 2009. november 23. az

Részletesebben

2007/2008. TANÉV MEZEIFUTÓ DIÁKOLIMPIA ORSZÁGOS DÖNTŐ VÉGEREDMÉNY

2007/2008. TANÉV MEZEIFUTÓ DIÁKOLIMPIA ORSZÁGOS DÖNTŐ VÉGEREDMÉNY 2007/2008. TANÉV MEZEIFUTÓ DIÁKOLIMPIA ORSZÁGOS DÖNTŐ III. korcsoport - FIÚ EGYÉNI (1995-1996) Hely Név Szül Település Iskola Megye 48 Horváth Ákos 1995 Püspökladány Ált. Isk., Előkészítő Szakiskola, AMI,

Részletesebben

1994-ben végzett IV. a Gépjárműtechnikai szerelő. Igazgató: Németi Lajos Osztályfőnök: Komiszár János

1994-ben végzett IV. a Gépjárműtechnikai szerelő. Igazgató: Németi Lajos Osztályfőnök: Komiszár János 1994-ben végzett IV. a Gépjárműtechnikai szerelő Igazgató: Németi Lajos Osztályfőnök: Komiszár János Idézet: Élj az idővel hát: fürgén elindulnak az évek, s nem jön olyan jó több, mint ami már oda van

Részletesebben

Észak-kelet Régió Hosszútávú csapatbajnokság Radeburg, Halle, Kladno, 1.lap

Észak-kelet Régió Hosszútávú csapatbajnokság Radeburg, Halle, Kladno, 1.lap 1.lap 1 Z22 Oláh János 15/18 405.97/ 477.27 2 Z16 Szabó Géza 15/20 359.03/ 430.36 3 Z16 Berki József 13/15 314.74/ 348.09 4 Z31 Csabán - Papp 13/14 308.66/ 325.69 5 Z34 Burka - Takács 14/16 301.96/ 330.36

Részletesebben

Név oszt. helyezés Kategória felkészítő tanár Kiss Hunor 1.a 1. 1. Gál Csabáné. Név oszt. helyezés Kategória felkészítő tanár

Név oszt. helyezés Kategória felkészítő tanár Kiss Hunor 1.a 1. 1. Gál Csabáné. Név oszt. helyezés Kategória felkészítő tanár TUDÁSBAJNOKSÁG MEGYEI DÖNTŐ - ANYANYELV Kiss Hunor 1.a 1. 1. Gál Csabáné TUDÁSBAJNOKSÁG MEGYEI DÖNTŐ - ANYANYELV Fónagy-Árva Péter 2.a 18. 2. Nagy Levente 2.b 26. 2. Bodnárné Bali Krisztina TUDÁSBAJNOKSÁG

Részletesebben

Feladta Horváth Attila. Feladta Beck László. Feladta Kádas Miklós 4 Abszolut hely.: 11 Start: 10:15:30 beérkez 14:44:37

Feladta Horváth Attila. Feladta Beck László. Feladta Kádas Miklós 4 Abszolut hely.: 11 Start: 10:15:30 beérkez 14:44:37 Férfi Kajak 1 1 Abszolut hely.: 4 Start: 10:00:30 beérkez 14:08:57 Rajtszám: 36 Futott idı: 4:08:27 Horváth Attila 2 Abszolut hely.: 5 Start: 10:04:55 beérkez 14:15:08 Rajtszám: 3 Futott idı: 4:10:13 Beck

Részletesebben

POLITIKA: A FELTÁMADÁS REMÉNYE

POLITIKA: A FELTÁMADÁS REMÉNYE POLITIKA: A FELTÁMADÁS REMÉNYE ÚJSÁGCIKKEK 1956. OKTÓBER 23. - NOVEMBER 4. A KÖTETET SZERKESZTETTE, AZ ELŐSZÓT ÉS A JEGYZETEKET ÍRTA SZIGETHY GÁBOR HOLNAP KIADÓ TARTALOM Szigethy Gábor: IDŐRENDBEN / 5

Részletesebben

Jegyzőkönyv NAP Diákolimpia IV. Korcsoport - Fiú Egyéni

Jegyzőkönyv NAP Diákolimpia IV. Korcsoport - Fiú Egyéni Jegyzőkönyv NAP Diákolimpia IV. Korcsoport - Fiú Egyéni Hajdú-Bihar Debrecen 2009.05.15. 1 Mogyorósi Dávid 94 Püspökladány Püspökladány 882 12,40-530 - 64,48-9,10-02:12.00 2 Kiss Ádám 95 Debrecen Kazinczy

Részletesebben

EREDMÉNYLISTA Fürkész verseny, körzeti szakasz, osztály

EREDMÉNYLISTA Fürkész verseny, körzeti szakasz, osztály EREDMÉNYLISTA Fürkész verseny, körzeti szakasz, 2016-2017 Megye: Maros Körzet: Szászrégen és vidéke 5. osztály S.sz. A tanuló neve Felkészítő tanár neve Az iskola neve Helység 1. Berekméri László Farczádi

Részletesebben

Megküldendő elektronikus levélben a SZEF Országos Irodának július 05-ig!

Megküldendő elektronikus levélben a SZEF Országos Irodának július 05-ig! Megküldendő elektronikus levélben a SZEF Országos Irodának 2016. július 05-ig! BESZÁMOLÓ A MEGYEI KOORDINÁCIÓ 2016. ELSŐ FÉLÉVI TEVÉKENYSÉGÉRŐL MEGYE: KOORDINÁTOR NEVE: Baranya megye Horváth Sándorné A

Részletesebben

LdU Aktuell. 2010. június. Magyarországi Németek Országos Önkormányzata

LdU Aktuell. 2010. június. Magyarországi Németek Országos Önkormányzata Magyarországi Németek Országos Önkormányzata 1. HIVATALI HÍREK - Kisebbségi önkormányzati választások 2010 - Kérje felvételét a német névjegyzékbe! 2. OKTATÁS - Továbbképzés óvodapedagógusok számára Deggendorfban

Részletesebben

Eötvös József Koszorú

Eötvös József Koszorú Eötvös József Koszorú (1993-2011) 2011 Báldi Tamás, a földtudományok doktora, Fésüs László, az állatorvos-tudomány doktora Józan Péter, az orvostudomány doktora Lantos Béla, a műszaki tudományok doktora

Részletesebben

Válogatott bibliográfia Az emberi jogok szerepe a nemzetközi kapcsolatokban c. tárgyhoz

Válogatott bibliográfia Az emberi jogok szerepe a nemzetközi kapcsolatokban c. tárgyhoz Válogatott bibliográfia Az emberi jogok szerepe a nemzetközi kapcsolatokban c. tárgyhoz Összeállította: Dr. Kiss Barnabás egyetemi docens I. Ajánlott alapirodalom az alapjogok tanulmányozásához 1. Balogh

Részletesebben

SIOK Vak Bottyán János Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény 2011-2012-es tanév országos és megyei tanulmányi eredményei

SIOK Vak Bottyán János Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény 2011-2012-es tanév országos és megyei tanulmányi eredményei Név Eredmény Felkészítő tanár 3.b Csizmadia Renáta SIOK Mesefelolvasó Arany minősítés Szeles Györgyné 3.b Tóth Lilla Zrínyi Ilona megyei matematika VI Laczkóné Nagy Henriett 2.a Tóth Ábel Nyelvész megyei

Részletesebben

A Komárom-Esztergom Megyei Önkormányzat Szervezeti és Mőködési Szabályzata függelékek. A közgyőlés társulásai

A Komárom-Esztergom Megyei Önkormányzat Szervezeti és Mőködési Szabályzata függelékek. A közgyőlés társulásai A közgyőlés társulásai 1. sz. függelék 1. Benedek Elek Általános Iskola, Elıkészítı Speciális Szakiskola és Kollégium Intézményfenntartó Társulás (Oroszlány) 38/1998. (III. 26.) sz. KH 1. pontja 189/2005.

Részletesebben

Reumatológia klinika tanterme Élettan 8:00-8:45

Reumatológia klinika tanterme Élettan 8:00-8:45 Reumatológia klinika tanterme Élettan 8:00-8:45 Bódy Péter Bordás János begs Boros Gábor Bendegúz es a=anatómia Cserháti Zoltán b=biokémia Farkas Dániel Márton e=élettan Fekete Ákos s=szövettan Gógl Aliz

Részletesebben

Tovább tart Bezzeg és Ihász sikersorozata! november 27. vasárnap 22:19

Tovább tart Bezzeg és Ihász sikersorozata! november 27. vasárnap 22:19 Tovább tart Bezzeg és Ihász sikersorozata!. november 7. vasárnap :9 Magyar Darts Szövetség hivatalos oldala Szombaton új helyszínnel, de régi gyõztesekkel folytatódott a Steel Nemzeti Bajnokság egyéni

Részletesebben

M Bodó Levente 85 DSC-SI M Pokol Csaba 83 DSC-SI M Szabó Tamás 84 DSC-SI M Szabó Róbert 85 DSC-SI Pál Tamás 89 DSC-SI DNS

M Bodó Levente 85 DSC-SI M Pokol Csaba 83 DSC-SI M Szabó Tamás 84 DSC-SI M Szabó Róbert 85 DSC-SI Pál Tamás 89 DSC-SI DNS Atlétikai Világnap - VIII. Nemzetközi Tiszaújvárosi Verseny Tiszaújváros - 2008. május 17. 100 m síkfutás férfi junior 1. időfutam M Bodó Levente 85 DSC-SI 10.92 100 m síkfutás férfi junior 2. időfutam

Részletesebben

Angol I. nyelv 3 óra New English File Pe-Intermediate Haladó

Angol I. nyelv 3 óra New English File Pe-Intermediate Haladó 2015/2016. tanév 9. évfolyam nyelvi csoportjai Könyv: Angol I. nyelv 3 óra New English File Pe-Intermediate Haladó Osztály 1 Korossy Ádám A 2 Borsos Áron A 3 Schmeiszer Gergő A 4 Családi Krisztián A 5

Részletesebben

Michelin Bringafesztivál - Bringarally

Michelin Bringafesztivál - Bringarally Amatőr férfi 1 325 Trabach Norbert 01:38:48 00:00:00 2 116 Gyurkó László 01:48:14 00:09:25 3 84 Farkas József 01:48:46 00:09:57 4 237 Ónodi Péter 01:48:52 00:10:03 5 82 Evinyih Zsolt 01:53:00 00:14:12

Részletesebben

Engelberth István főiskolai docens BGF PSZK

Engelberth István főiskolai docens BGF PSZK Engelberth István főiskolai docens BGF PSZK Politológia 2. I. Politikai rendszer funkciói II. A politikai rendszer elemei 2013. I. Politikai rendszer funkciói 1) A társadalom felé 2) A politikai rendszeren

Részletesebben

Téma: Az írástudók felelőssége

Téma: Az írástudók felelőssége Téma: Az írástudók felelőssége 2002. november 21 Meghívott vendégünk: Fábián Gyula író, a Szabad Föld főszerkesztője Bevezető előadásának címe: A sajtó hatalma 2002. december 20 Meghívott vendégünk: Gyurkovics

Részletesebben

Pont Hely

Pont Hely Ssz. Budapesti Felnőtt II. o.. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9... 2. Hely. Barcza GSC II 7, 4,, 7-. 2. A. Láng MKKE 5, 6,, 7-. 3. MTK Budapest III 9,5 7, 6,5 2. 4. HÜSI SC II 8, 5, 3, 3-4. 5. Törekvés SE 8, 5,

Részletesebben

Kis Vakond Tanodája 4400 Nyíregyháza Pf (42) Alapítva: 1991-ben.

Kis Vakond Tanodája 4400 Nyíregyháza Pf (42) Alapítva: 1991-ben. Kis Vakond Tanodája 4400 Nyíregyháza Pf. 291. (42) 443-526 e-mail: tanoda@kisvakond.hu Alapítva: 1991-ben. Versenyvizsga 2009. Itt láthatóak a 4. osztályos tanulók eredményei a 2009. február 13-án megírt

Részletesebben

V. Balassi kupa eredmények (+fotók, videók)

V. Balassi kupa eredmények (+fotók, videók) V. Balassi kupa eredmények (+fotók, videók) 2012.02.18-án Magyarország, Erdély és Felvidék után első alkalommal a délvidéken, Topolyán került megrendezésre a V. Balassi kupa nyílt szablyavívó verseny.

Részletesebben

A Gubicza család találkozói, eseményei

A Gubicza család találkozói, eseményei A Gubicza család találkozói, eseményei GUBICZA CSALÁDOK ESEMÉNYEI 2006 évben I. Gubicza találkozó Bakonyszentlászló, 2006. augusztus 19. Szervező: Gubicza Ilona 2007 évben Családtörténeti kutatás, nemzetközi

Részletesebben

IX. Vácrátóti Crossfutás március 24.

IX. Vácrátóti Crossfutás március 24. IX. Vácrátóti Crossfutás 2007. március 24. Végeredmény 4 KM Gyerek Absz.hely Név Szül.év Rajtszám Idö 1. PÁPAI GERGELY 1993 87 15:36 2. PÁLL ÁDÁM 1993 93 19:00 3. PÁPAI BENEDEK 1998 469 19:44 4. NEMCSICS

Részletesebben

Kimutatás Nyírvasvári Község Önkormányzata által tűzifa juttatásban részesítettekről - 1/2013.(I.10.) önkormányzati határozat alapján -

Kimutatás Nyírvasvári Község Önkormányzata által tűzifa juttatásban részesítettekről - 1/2013.(I.10.) önkormányzati határozat alapján - 1. 5-2/2013 Terdik Ferenc Kossuth 2. 1 m3 2. 5-4/2013 Nagy Ferencné Kossuth 17. 1 m3 3. 5-5/2013 Cseh Gyula Kossuth 20. 1 m3 4. 5-6/2013 Lukács György Kossuth 38. 1 m3 5. 5-7/2013 Deák László Kossuth 49/b.

Részletesebben

Arany János Országos Irodalom Verseny: Implom József Országos Helyesírási Verseny: 31. Kárpátmedencei irodalmi. pályázat:

Arany János Országos Irodalom Verseny: Implom József Országos Helyesírási Verseny: 31. Kárpátmedencei irodalmi. pályázat: Implom József Országos Helyesírási Verseny: Arany János Országos Irodalom Verseny: Rab Fanni 9.b 9. helyezett Zay János 7. helyezett Csóka Nikoletta 9.e I Boda Nikolett 11.d IV. helyezett (Antal Andrea)

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. a Nagykörű Községi Önkormányzat 2014. október 27-i a l a k u l ó képviselő-testületi üléséről.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. a Nagykörű Községi Önkormányzat 2014. október 27-i a l a k u l ó képviselő-testületi üléséről. 1 J E G Y Z Ő K Ö N Y V a Nagykörű Községi Önkormányzat 2014. október 27-i a l a k u l ó képviselő-testületi üléséről. M U T A T Ó : Határozat/Rendelet: Tárgy: 106/2014. (X. 27.) Napirendi pontok elfogadása.

Részletesebben

Programfüzet. Vizsoly Község Önkormányzatának és Egyházközségeinek hivatalos programja

Programfüzet. Vizsoly Község Önkormányzatának és Egyházközségeinek hivatalos programja Programfüzet Vizsoly Község Önkormányzatának és Egyházközségeinek hivatalos programja Augusztus 8. péntek Futóverseny Göncről Vizsolyba 10.00 Szenczi Molnár Albert nyomában futóverseny Gönc és Vizsoly

Részletesebben

Szakmai beszámoló a 3508/01141 sz. pályázathoz

Szakmai beszámoló a 3508/01141 sz. pályázathoz Egyházi Könyvtárak Egyesülése 1085 Budapest, Üllői út 24. 20/824 38 81 gabriella.hubert@lutheran.hu Szakmai beszámoló a 3508/01141 sz. pályázathoz Örökségünk jövője - A 21. század kihívásai a muzeális

Részletesebben

Középméretű énekeskönyv

Középméretű énekeskönyv Az egyházi ének tanításához ajánlott énekeskönyvek és kórusgyűjtemények 1./ A Református énekeskönyv Magyarországon, 1948- ban jelent meg. Kiadja a Magyarországi Református Egyház. Több kiadást ért meg.

Részletesebben

Zöld. Narancs - Kék. Kék Vacsora - Karin

Zöld. Narancs - Kék. Kék Vacsora - Karin SZERDA Piros Fehér Fekete Narancs Megjegyzés 8:00 1 2 6 7 11 12 SNACK 8:30 Beep 8:30 Müzli, Banán, Verofit 9:00 Beep 9:00 Piros - Fehér 10:10 Beep 9:30 10:20 Beep 10:00 Fekete - 11:30 Beep 10:30 11:40

Részletesebben

Felnőtt férfi Szuper Liga 14:20 1. nap

Felnőtt férfi Szuper Liga 14:20 1. nap EREDMÉNYEK Férfi Mezei futás Időfutam Felnőtt férfi Szuper Liga 14:20 1. nap 1 Gregor László 1992 Békéscsabai AC 17 17:45 2 Minczér Albert 1986 VEDAC 10 17:58 3 Pápai Márton 1995 DSC-SI 4 18:09 4 Kazi

Részletesebben

A magyarságtudományok önértelmezései A doktoriskolák II. nemzetközi konferenciája. Rendező: Nemzetközi Magyarságtudományi Társaság

A magyarságtudományok önértelmezései A doktoriskolák II. nemzetközi konferenciája. Rendező: Nemzetközi Magyarságtudományi Társaság A magyarságtudományok önértelmezései A doktoriskolák II. nemzetközi konferenciája Rendező: Nemzetközi Magyarságtudományi Társaság Szervezőbizottság: Dobos István (elnök) Bene Sándor Tuomo Lahdelma Monok

Részletesebben

KUTATÁSI JELENTÉS I.

KUTATÁSI JELENTÉS I. Magyar Honvédség 5. Bocskai István Lövészdandár Takács Attila dandártábornok parancsnok Honvédség és Társadalom Baráti Kör Egyesület Debrceni szervezete Polyák András elnök KUTATÁSI JELENTÉS I. a Debreceni

Részletesebben

A Budapesti Ügyvédi Kamara évi választás. A Kamara elnökségének és tisztségviselőinek, továbbá bizottságai elnökeinek, valamint azok tagjainak

A Budapesti Ügyvédi Kamara évi választás. A Kamara elnökségének és tisztségviselőinek, továbbá bizottságai elnökeinek, valamint azok tagjainak J E L Ö L Ő B I Z O T T S Á G A Budapesti Ügyvédi Kamara 2010. évi választás A Kamara elnökségének és tisztségviselőinek, továbbá bizottságai elnökeinek, valamint azok tagjainak JELÖLŐ LISTÁJA (A tisztségviselők

Részletesebben

REFORMÁTUS KÖZÉPISKOLÁK XVII. ORSZÁGOS KÉMIAVERSENYE 7. évfolyam. 2015. április 17-18.

REFORMÁTUS KÖZÉPISKOLÁK XVII. ORSZÁGOS KÉMIAVERSENYE 7. évfolyam. 2015. április 17-18. 7. évfolyam Ksz Feladatok I. II. III. IV. V. VI. VII. VIII. IX. X. XI. 4 Berezvai Anna Kiss Bálint Ref. Ált. Isk. Horváth József 7 2 2 4 9 9 22 4 4 3 9 75 I. 6 Székely Bendegúz Szentendrei Ref. Gimn. Dulai

Részletesebben

E U R O P E A N SZEMÉLYES ADATOK. kulcsara@yahoo.com

E U R O P E A N SZEMÉLYES ADATOK. kulcsara@yahoo.com E U R O P E A N C U R R I C U L U M V I T A E F O R M A T www.europa.eu.int/comm/education/index_en.html SZEMÉLYES ADATOK Család- és keresztnév Kulcsár Andrea Lakcím Románia, Marosvásárhely, Violetelor

Részletesebben

Baranya Íjásza sorozat eredményei Baranya Íjásza sorozat eredményei Baranya Íjásza sorozat eredményei 2013.

Baranya Íjásza sorozat eredményei Baranya Íjásza sorozat eredményei Baranya Íjásza sorozat eredményei 2013. M I N I L Á N Y I II I V VI ( legjobb 5 ) 150 Engi Zselyke 50 50 50 150 47 Fliszár Enikő 47 47 M I N I F I Ú I II I V VI ( legjobb 5 ) 241 Kis Dániel 50 44 47 50 50 241 194 Lipusz Bendegúz 50 50 47 47

Részletesebben

AKIKET NEM HORDOTT TENYERÉN A SORS. MAGYAR KULTÚRA ALAPÍTVÁNY CORVIN TEREM I. ker. Szentháromság tér 6. magyar- romani nyelven

AKIKET NEM HORDOTT TENYERÉN A SORS. MAGYAR KULTÚRA ALAPÍTVÁNY CORVIN TEREM I. ker. Szentháromság tér 6. magyar- romani nyelven XX. NEMZETKÖZI JUBILEUMI TUDOMÁNYOS KONFERENCIA AKIKET NEM HORDOTT TENYERÉN A SORS R ÉS ZLETES P RO GRAMTERVEZET IDŐ : 2010. október 26-27. HELYSZÍN: MAGYAR KULTÚRA ALAPÍTVÁNY CORVIN TEREM I. ker. Szentháromság

Részletesebben

Jelentkező neve Épület neve Épület címe

Jelentkező neve Épület neve Épület címe Csikja Dávid Miskolci Andrássy Gyula Szakközépiskola 3530 Miskolc, Soltész N. K. u. 10. 77 Dobos Dániel Dominik Miskolci Andrássy Gyula Szakközépiskola 3530 Miskolc, Soltész N. K. u. 10. 77 Fekete Richárd

Részletesebben

Légpisztoly 20, serdülő fiú csapatok OB Nyíregyházi PLE Bodnár Géza Leszkoven Dániel Kósa Dávid Hód PLE Molnár Ben

Légpisztoly 20, serdülő fiú csapatok OB Nyíregyházi PLE Bodnár Géza Leszkoven Dániel Kósa Dávid Hód PLE Molnár Ben Serdülők Országos Bajnoksága Budapest, Mexikói út - 2005. december 10. Légpisztoly 20, serdülő lányok 1 Herendi Réka 1992 Pécs VLK 73 69 142 2 Fedor Zsófia 1993 Nyíregyházi PLE 69 71 140 3 Mokos Nikoletta

Részletesebben

Kedves Hallgatók! Jó tanulást kívánunk: Linda, Gabi, Nóra

Kedves Hallgatók! Jó tanulást kívánunk: Linda, Gabi, Nóra Kedves Hallgatók! Az alábbi táblázatokban találjátok a csoportbeosztást. Kérjük, hogy július 6-án 9 órakor a megadott teremben jelenjetek meg. Aki még nem fizetett tandíjat, kérjük, hogy vagy a teljes

Részletesebben