KEZELÉSI ÚTMUTATÓ. Digitális mæholdvevœ DX 24. Cikkszám 59692

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "KEZELÉSI ÚTMUTATÓ. Digitális mæholdvevœ DX 24. Cikkszám 59692"

Átírás

1 Digitális mæholdvevœ DX 24 KEZELÉSI ÚTMUTATÓ Cikkszám 59692

2 1. Tartalom Ön a SKYMASTER program egyik kiváló mæholdvevœ készülékének tulajdonosa. Gyártmányainkat folyamatos minœségi ellenœrzés mellett fejlesztjük, hogy vásárlóink elégedettségét továbbra is megœrizzük. Üdvözöljük Önt a digitális televíziózás korszakában! A SKYMASTER DX 24 egy teljesen digitális mæholdvevœ a szabadon fogható mæholdas programok vételéhez. A készülék üzembehelyezése elœtt gondoljon rá, hogy a SKYMASTER DX 24 használatához egy digitális vételre alkalmas mæholdvevœ antenna szükséges. Az ASTRA vagy az EUTELSAT mæhold vételéhez az antennát univerzális vevœfejjel (LNB-vel) kell felszerelni. 1. Tartalom Teljesítményi jellemzœk Biztonsági tájékoztatások Tudnivalók a mæholdak közvetlen vételéhez Kezelœszervek a készülék elœoldalán Csatlakozások a készülék hátoldalán Távirányítás Csatlakozások Csatlakozás a SAT-antennához Csatlakozás a TV-készülékhez, egy videófelvevœhöz és a sztereó berendezéshez Gyorsindítás - üzembe helyezés Üdvözöljük! Nyelvi beállítások LNB -beállítások Mæhold Antenna beirányzása A fœmenü OSD felhívása és bezárása Navigálás és almenük felhívása: Menük bezárása: OSD-menü telepítése Nyelv kiválasztása: A parabolatükör beállítása: OSD-menü SETUP Mæhold/TP (Satellite/TP) Mæhold keresés Mæhold törlése Mæhold változtatása Transzponder keresése Transzponder beállítások Kedvencek szerkesztése Programok átvétele a kedvenc listákba Kategóriák átnevezése a kedvenc listához Programok szerkesztése Program törlése, eltolása, zárolása és átnevezése LNB-beállítások DiSEqC rotorvezérlés Go To X automatikus SAT-pozíciószámítás Az OSD-menü: A legfontosabb funkciók OSD felhívása és bezárása Navigálás az OSD-menüben általános magyarázatok az OSD-menühöz A mindennapos használat, legfontosabb funkciók Az OSD: Infó-ablak, hangcsatornák és hangerœ 142 Programinformációk: Hangcsatorna kiválasztása: Hangerœ-beállítások/ hang némítása: Az OSD: Programok kiválasztása, programlisták 143 Közvetlen programválasztás a 0-9 számgombokkal 143 Programlista megjelenítése: Programlista osztályozása: Kedvencek listájának kijelzése: Az OSD: Különleges funkciók, Teletext és EPG 144 Kép megállítása: Alcím megjelenítése: Teletext/Videotext: SLEEP Timer EPG - az elektronikus programtájékoztató: Beállítások Idœbeállítások Idœzítœ Gyermekvédelem Jelszó megváltoztatása TV-beállítások Bœvített beállítások Színbeállítások Gyári beállítás és Reset Csatorna törlése Szoftver aktualizálása Információ Jelerœsség Hibakeresési segítség SAT-lexikon - fogalmak magyarázata Szerviz

3 2. Teljesítményi jellemzœk 3000 programhely Szoftver frissítése mæholdról EPG (Electronic Program Guide - programozási segítság) - 14 napig Teletext/Videotext (300 oldalas tárolóval) 6 idœzítœ elœprogramozás SLEEP-Timer (idœzítœ) Töbnylevæ OSD-menü (német / angol / francia / olasz / orosz / arab / portugál / török / spanyol / lengyel) Adók neveinek és a programok tartalmának kijelzése Jelszint kijelzés az antenna beállításához 2 SCART aljzat a TV- és videófelvevœ részére 1 digitális hang-kimenet (koaxiális) Jack aljzat audio részére DiSEqC több mæhold pozíció vételéhez DiSEqC 1.2 antennaforgató vezérléséhez az antennakábelen keresztül Go To X - SAT-pozíciók automatikus kiszámítása Hangerœszabályozás távirányítóról SAT-jelkimenet az analóg mæholdvevœhöz Rövidzár ellen védett RS232-interfész Be-/kikapcsoló (opció) A mæszaki változtatás jogát fenntartjuk. 3. Biztonsági tájékoztatások Kérjük, hogy a készülék üzembe helyezése elœtt olvassa el figyelmesen a biztonsági útmutatásokat. Hosszabb távolléte alatt: Ha hosszabb ideig távol van, vagy zivatar alkalmával húzza ki a készülék csatlakozó dugóját konnektorból. Szakítsa meg az antenna csatlakozását is, hogy megelœzze a zivatar miatti károkat. Tisztítás: Tisztítás elœtt húzza ki a készülék csatlakozó dugóját a konnektorból. Tisztításhoz használjon száraz vagy gyengén nedves kendœt és ügyeljen rá, hogy a készülék belsejébe nedvesség ne kerüljön. Tárgyak behullása a készülékbe: Legyen gondja rá, hogy a szellœzœnyílásokon át a készülékbe semmi be ne hullhasson. Az elektromos áramütés életveszélyes! Javítás: A javítást csak képzett szakemberre bízza. A szakszerætlen beavatkozás megszünteti a garancia iránti igényjogosultságot, és már nincs biztosítva a készülék biztonsága! Soha ne nyissa fel saját maga a készüléket: A készülékben még a hálózatról történt lekapcsolás után is fennáll az áramütés veszélye. A belsœ alkatrészek érintéstœl tönkre mehetnek. Az elhelyezés: A készüléket állítsa egy sima, sík felületre. Hogy a készülék alatti felületet megvédje a készülék felmelegedése által elœidézett elszínezœdéstœl, tegyen a készülék alá megfelelœ alátétet. A kellœ szellœzés: A készülék szellœzœnyílásait elfedni soha nem szabad. Ügyeljen rá, hogy a készülék alatt és oldalai mellett legalább 10 cm szabad tér legyen és a fejlœdœ hœ akadálytalanul elvezetœdhessék. Külsœ hatások: A készüléket soha ne tegye ki nedvesség (pl. kondenzvíz, vagy fröccsenœ víz) vagy közvetlen napsütés hatásának. Soha ne állítsa a készüléket hœforrás közelébe, például fætœtest, vagy más felmelegedœ készülék mellé. Hálózati feszültség: A készüléket csak a készülék házán megadott feszültséggel üzemeltesse. A készüléket csak minden csatlakozási- és szerelési mævelet után kapcsolja rá a hálózatra. Földelés: Az antenna szerelvényeit alapvetœen földelni kell, miközben figyelembe kell venni a vonatkozó VDE- és helyileg érvényes elœírásokat. Az ASTRA, EUTELSAT, TÜRKSAT, DiSEqC és a Skymaster bejegyzett védjegyek. 131

4 4. Tudnivalók a mæholdak közvetlen vételéhez Az antenna felállítási helyének kiválasztása. Európából nézve minden TV mæsort közvetítœ mæhold déli irányban helyezkedik el, ezért úgy kell kiválasztani a felállítás helyét, hogy az antenna dél felé nézzen. A legnagyobb szabadon fogható programkínálattal rendelkezœ mæhold az ASTRA (19,2 kelet) és a HOTBYRD (13 kelet). Ezek a mæhold pozíciók Középeurópából nézve a pontos déli iránytól csak néhány fokkal térnek el kelet felé. HOTBIRD ASTRA S A felállítás helyének kiválasztásánál ügyeljen rá, hogy az antennát a mæhold irányába nézve ne takarja el valamilyen akadály, például bokor, fa, épület fal vagy háztetœ. Az antennát tetœszerkezet alá szerelni nem lehet! Az antenna lehetœleg szélvédett helyen, egy épület falára legyen felszerelve. A szükséges fali tartószerkezet tartozékként kapható és nem része e berendezésnek. A tetœre szerelésnél az antenna lehetœleg alacsony árbocra legyen rászerelve. A szerelésnél figyelemmel kell lennie a vonatkozó VDE és a helyileg érvényes elœírásokra, valamint a potenciál- és villámvédelemre. Ráirányítás egy mæholdra. Lazítsa meg az árbóc tartójának csavarjait, amíg az antenna végleges beállítását megtalálja! A felszerelés helyén megtörtént rögzítés után az antennának a vevœfejjel (LNB) déli irányba kell néznie. Az antenna magassági szögének beállítását a szerelœlapon levœ skálán lehet leolvasni. Mozgassa óvatosan az antennát fel- és lefelé, míg el nem éri a kívánt fokszámot. A megadott értékek természetesen csak függœlegesen szerelt árbóc esetében érvényesek. A hajlásszög beállításánál az antennát ne az LNB tartókarjánál fogva mozgassa. Az ábra hasonló 132

5 4. Tudnivalók a mæholdak közvetlen vételéhez A különbözœ helyszíneken a beállítási szögek a következœk: EURÓPA ASTRA 19,2 kelet HOTBIRD 13 kelet Brüsszel 30,1 31,2 Szarajevo 39,4 39,1 Koppenhága 26,3 26,6 Tallin 22,4 21,9 Helsinki 21,6 21,0 Marseille 38,1 39,5 Párizs 31,6 33,0 Athén 45,7 44,6 London 28,3 29,8 Edinburg 23,2 24,6 Dublin 24,7 26,6 Milánó 36,7 37,5 Róma 41,2 41,5 Zágráb 37,2 37,2 Riga 25,1 24,5 Wilna 27,4 26,7 Amszterdam 28,7 29,7 Oslo 21,7 22,0 Bécs 34,6 34,6 Salzburg 34,8 35,1 Warsó 30,2 29,8 Lisszabon 36,4 39,6 Stockholm 22,7 22,5 Bern 34,8 35,8 Pozsony 34,7 34,6 Ljubijana 36,8 37,0 Palma de Mallorca 41,1 43,0 Madrid 37,7 40,2 Prága 32,4 32,6 Budapest 35,4 35,1 NÉMETORSZÁG ASTRA 19,2 kelet HOTBIRD 13 kelet Kiel 27,5 27,8 Hamburg 28,3 28,8 Rostock 27,9 28,3 Berlin 29,7 30,0 Bréma 28,6 29,2 Hannover 29,5 30,0 Düsseldorf 30,2 31,1 Kassel 30,6 30,9 Drezda 31,3 31,6 Wiesbaden 31,6 32,4 Nürnberg 32,8 33,3 Saarbrücken 32,3 33,2 Stuttgart 33,2 33,9 München 34,2 34,7 133

6 4. Tudnivalók a mæholdak közvetlen vételéhez Az antenna pontos beirányzásához a teljes kábelezésnek készen kell lennie. Célszeræ, ha a TV- és beltéri vevœkészülék e célból az antenna közvetlen közelében van elhelyezve. Ez valószínæleg szinte lehetetlen, ezért a vevœkészüléket beszédkapcsolattal, pl. egy távol felállított TV-vevœkészüléktœl kell beirányozni. Az antenna beirányzásához ideális egy SAT-Finder készülék (cikkszáma: 37351) vagy egy digitális mæholdvevœ jelszint-kijelzœje. A teljes kábelezéssel ellátott berendezést még kapcsolja le az elektromos hálózatról! Csatlakoztassa az antennakábelt az LNB-hez. Fæzze be óvatosan a rézszínæ belsœ vezetœ szálat az LNB-n található hüvelybe. Helyezze rá a dugó menetét a hüvelyre és húzza meg a dugót, amennyire csak kézzel lehetséges. A kábel másik végét rögzítse ugyanígy a mæholdvevœ hüvelyén (LNB Be). Egy SCART-összekötœ kábellel kapcsolja össze a vevœ SCART-csatlakozó ajlzatát a TV-készülék SCART-csatlakozó aljzatával. A kábelkapcsolat összeállítása a következœ: SAT ANTENNA LNB (vevœfej) MÆHOLDVEVŒ (beltéri egység) Tegye be a mellékelt elemeket a távirányítóba. Kapcsolja be most a TV-készüléket és a mæholdvevœt a hálózatba. Nyomja meg a Stand By gombot a mæholdvevœn vagy a távirányítón. Elœfordulhat, hogy a TV-készülékét át kell kapcsolni az úgynevezett A/V-módba. Ezt elvégezheti a TV-készülékének távirányítójával. A mævelet a TV-készüléknél az elœbbinek fordítottja. A megfelelœ gombot a 0, AV vagy EXT jelölheti. Ennek a TV-készüléke használati útmutatójában nézhet utána. 134

7 4. Tudnivalók a mæholdak közvetlen vételéhez Mozgassa az elœre beállított antennáját a csak kézzel meghúzott csavarokkal milliméterenkénti lépésekben. Figyeljen arra is, hogy az antennájának vételi irányában akadály nem lehet. Ilyen akadály nemcsak az antenna felületének közvetlen elœterében fordulhat elœ. Ha Ön az antennát a fentiek szerint pontosan a déli irányba beállítva szerelte és a magassági szögét a táblázat szerint állította be, akkor az antennát csak egészen lassan forgassa balra, vagyis keleti irányba. (Ha az antennát Keleteurópában szerelik, akkor forgassa lassan nyugati irányba). Az antenna mozgatásakor figyelje a képernyœt, vagy egy esetleg rendelkezésre álló jelszintmérœt (Pl. Sat-Finder mérœmæszer/digitális mæholdvevœ). Ha megjelent az antenna-jel/tv-kép, kapcsoljon be néhány programhelyet a vevœkészüléken és ellenœrizze, hogy az antenna valóban a kívánt mæholdra van-e irányozva. Amikor elérte a jel maximumát, akkor a minœség további javítása céljából a magassági szögbeállítást tovább javítsa a magassági szög igen kis lépésekben való fel-le változtatásával. Ha nincs reakció, vagy csak gyenge jelet tudott elérni, akkor válassza a magassági szöget néhány milliméterrel nagyobb, vagy kisebbre és oldalt billentéssel kezdje el újból a mæholdak keresését. Miután az antennát optimálisan beállította, húzza meg erœsen az antenna csavarjait. Figyelje a képernyœt, mert elœfordulhat, hogy a meghúzáskor még mozdul egyet az antenna és a jelszint valamelyest csökken. F-dugó szerelése, ha a kábelt rövidíteni kívánja FONTOS TUDNIVALÓ: Az F-dugó szerelésekor járjon el igen gondosan. Ha figyelmen kívül hagyja a következœket, vételi zavart okozhat és a SAT-vevœkészülék is károsodhat!! Használjon toldás nélküli, folyamatos antennakábelt. Csupaszítsa le a kábelt a belsœ vezetœszálig 8 mm hosszban (egy éles késsel). Távolítsa el az árnyékoló huzalszövet túlnyúló szálait. Távolítson el 10 mm-t mæanyag burkolatból, az árnyékoló fonatig. Gyœzœdjék meg róla, hogy az árnyékoló huzalszövet szála nem ér hozzá a belsœ vezetœhöz. Forgassa rá óvatosan az F-dugót a kábelre, míg a belsœ vezetœszál az F-dugó elsœ élével egy vonalba kerül. Az árnyékoló fonat ekkor érintkezésbe kerül az F-dugóval. Ellenœrizze az F-dugó zárlatmentességét. Nézzen bele elölrœl az F-dugóba és ellenœrizze, hogy a belsœ vezetœszál nem érintkezik-e az árnyékoló fonat szálaival! 135

8 5. Kezelœszervek a készülék elœoldalán IR-vevœ a távirányítóhoz 2. Mæholdjel-kijelzés 3. Stand By (készenléti kijelzés) 4. On (a vevœkészülék bekapcsolva) 5. Be-/kikapcsoló (készenléti üzemmód) 6. Programokban továbblépés felfelé 7. Programokban továbblépés lefelé 5.1 Csatlakozások a készülék hátoldalán Csatlakozás a SAT-berendezéshez 2. Csatlakozás az analóg mæholdvevœhöz (SAT-vevœ) (átvezetett üzemmód) 3. Sztereó hangkimenet, csatlakozás a sztereó erœsítœhöz vagy TV/Videófelvevœhöz (csak a hang) 4. Scart-csatlakozó-aljzat egy TV-készülékhez 5. Koaxiális digitális kimenet egy digitális Surround V-hez (AC3) való csatlakozásához 6. Scart-csatlakozó-aljzat egy videófelvevœhöz 7. RS232-interfész (csak szervizcélra) 8. Hálózati csatlakozókábel 230V / AC 9. Hálózati kapcsoló 136

9 6. Távirányítás Az elemek behelyezésénél figyeljen a pólushelyességre! Az elemrekeszben a pólusok fel vannak tüntetve. Elemek: 2 darab AAA, UM-4 méretæ, Micro vagy R03 elem. Az elhasznált elemeket ne tegye a háztartási hulladékba, azokat környezetbarát módon, szakszeræen kell ártalmatlanítani! A távirányító hatótávolsága kb. 6 m Hang Be/Ki A hangot némítja. újabb megnyomásra a hang visszatér 2. Be/Ki (készenlét) A mæholdvevœnek ez a billentyæje a mæholdvevœt bekapcsolja, vagy készenléti üzemmódba (Stand By) váltja át 3. TV (opció) Nincs szerepe 4. Audió - hangcsatorna választás Mutatja az összes rendelkezésre álló hangcsatornát 5. TV-/Rádio-üzemmód Gombnyomásra átkapcsol a TV- és rádió üzemmód között 6. Számgombok 0-9 Ezek a gombok egy bizonyos programra való átkapcsolásra, numerikus értékek és jelszók bevitelére, vagy adók neveinek és kedvencek (favoritok) listájának megváltoztatására szolgálnak. 7. Teletext/Videotext ATeletext/Videotext-oldalak megtekintése 8. Alcím A folyamatban levœ adás alcímeinek megjelenítése 9. MENÜ - OSD-képernyœmenü Felhívja a képernyœ menüt, amelyrœl minden vevœkészülék- és programbeállítás elvégezhetœ 10. EXIT - kilépés a menübœl a) Bezárja az aktuális OSDképernyœmenü képet és megmutatja a fölérendelt menüt, vagy a TV-képet. b) A SLEEP-TIMER menük felhívásához. 11. EPG - Programinformációk Felhívja az EPG-t (Electronic Program Guide = Elektronikus programozási segédlet a TV képernyœjén keresztül) 12. ALT átvált az aktuális és az utoljára beállított program között oda-vissza 13. Vezérlœbillentyæk, CH/Programátkapcsolás Ez az OSDmenüben való navigálást szolgálja (fel- és le) vagy átkapcsolja a programokat növekvœ- vagy csökkenœ sorrendben 14. Vezérlœbillentyæk VOL/Hangerœszabályozás Ez az OSDmenün belüli (balra/jobbra) vagy a hangerœszabályozáshoz történœ navigálásra szolgál 15. OK-/nyugtázógomb Nyomja meg az OK-gombot a kezdeményezett változtatás megerœsítésére, vagy egy akció végrehajtására 16./18. PAGE - Programmlista felfelé - lefelé A megjelenített program-, kedvencek- vagy mæholdlista oldalankénti lapozása 17. Freeze - kép kimerevítés A gombbal a TV képe megfagy 19. Browse - Programok listája Felhívja a programlistát (vagy mæholdlistát) és egy újabb megnyomásra bezárja 20. i funkciógombk Többfunkciós gomb 21. Funkciógombok / kiválasztott programok A négy színes gomb felhívja az Ön által meghatározott kedvenc programokat, vagy az OSD-ben különbözœ mæveleteket hajt végre. 137

10 7. Csatlakozások Csatlakozás a SAT-antennához A DiSEqC-technika révén igen sok csatlakozási változatra van lehetœség: Egy fixen beállított SAT antenna Két fixen beállított SAT antenna, vagy egy Multifeed antenna kettœs DiSEqC átkapcsolóval (cikkszám: 3932) Fixen beállított SAT antenna 4 antennáig, egy négyes DiSEqC átkapcsolóval (cikkszám. 3934) Fixen beállított Multifeed antenna 2 antennáig, egy négyes DiSEqC átkapcsolóval (cikkszám. 3934) Egy elforgatható DiSEqC 1.2-forgatóberendezés, max. 3 darab fixen beállított antennával Javaslat: A mæhold programok vételéhez egy vagy több univerzális LNB (vevœfej, vételi konverter) szükséges A következœ mæszaki adatokat az LNB-re felragasztott címkén kell megtalálni: 10,6 GHz (vagy MHz) és 9,75 GHz (vagy MHz), melyek az úgynevezett oszcillátor frekvenciák. A többi érték és adat nem játszik szerepet, és a mæholdvevœ a csatlakoztatás után már kész a vételre. Készítse el nagyon gondosan az antennakábelt! Minthogy az antennakábel feszültséget és átkapcsoló jeleket is továbbít, azért ügyelni kell rá, hogy az árnyékoló fonat és az alumínium fólia jól érintkezzék az F-dugóval és, hogy a kábel belsœ vezetœ szálánál rövidzárlat ne keletkezzék! Miután felcsavarta az F-dugót, ellenœrizze, hogy az árnyékoló fonat valamelyik szála nem ér-e hozzá a belsœ vezetœ szálhoz. Az antenna beirányításához a készüléken jelszint-kijelzœ áll rendelkezésre. Fordítsa az antennát lassan déli irányban és figyelje a képernyœn a jelszint kijelzœjét. Ha nem tapasztal jeleket, változtasson egy keveset az antenna hajlásszögén. Az elsœ beirányításkor tanácsos az antennát és a vevœkészüléket a lehetséges hibaforrások kiiktatása céljából közvetlenül egy lehetœleg rövid antennakábellel kösszekapcsolni. Fixen szerelt antenna, vagy forgatóval vezérelt DiSEqC 1.2 berendezés DiSEqC-átkapcsoló 4/1, cikkszám: 3934 DiSEqC-átkapcsoló 2/1, cikkszám: 3932 vagy 2 vagy 4 SAT antenna egy csatlakozáson Analóg SAT-vevœkészülék 138

11 7. Csatlakozások Csatlakozás a TV-készülékhez A TV-készülékhez való csatlakozáshoz használjon egy SCART összekötœ kábelt. A vevœkészülék képernyœ-menüjében összehangolhatja a TV-készülékével a beállításokat, ha Ön pl. egy 16:9 képernyœs TV-készülékkel rendelkezik. A képernyœ formátum elœzetes beállítása 4:3. Ha a TV-készülékén nincs Scart csatlakozó aljzat, akkor használjon egy megfelelœ adaptert. Csatlakozás egy videofelvevœhöz. Kapcsolja össze a videofelvevœt és a mæholdvevœt egy Scart-kábellel. A Scart aljzatról felvételeket készíthet a SAT-programokról és áthurkolhatja a kezettás videofelvevœ lejátszását a TV Scart aljzatához. Ha a videofelvevœ nem rendelkezik Scart aljzattal, akkor használjon egy megfelelœ adaptert. Csatlakozás a sztereo berendezéshez Analóg: A TV-és a rádiómæsorok hangját a sztereo berendezéssel hallgathatja. Kapcsolja össze a két audio RCA aljzatot a HiFi berendezésének egy szabad bemenetével (pl. AUX, Line IN, CD vagy Tuner). A Phono megnevezésæ bemenetek erre a célra nem alkalmasak. Digitális: Kapcsolja össze a vevœkészüléket és az AC3/Surround-berendezést a SAT-vevœkészülék koaxiális digitális kimenetével. AC3/SURROUND (koaxiális) Videofelvevœ 230 V HiFi TV-készülék 139

12 8. Gyorsindítás - üzembe helyezés Minden menü teljes leírását megtalálja e kezelési útmutató további fejezeteiben. A következœ ismertetések segíteni fognak Önnek a SKYMASTER digitális mæholdvevœ és a mæhold antenna beállításában. A készülék kétféleképpen kerül kiszállításra: A készüléket már elœre programozták (ASTRA programokra) és azonnal üzemkész, vagy a mæholdvevœ elsœ bekapcsolásakor egy Üdvözlœ (Welcome) menü jelenik meg. Errœl néhány perc alatt minden különösebb elœzetes ismeret nélkül beállíthatja mæholdvevœjét. A mæholdvevœ antenna pontos beirányzása a jelszint kijelzœvel ellenœrizve már szinte gyerekjáték! Üdvözöljük! (Welcome) Elsœ bekapcsoláskor ez a képernyœ menü jelenik meg. A 4-színæ gombokkal megnyitható a mindenkori almenü (nyelvek, LNB beállítások, mæhold és antenna-beállítás) Tájékoztatás: A menü automatikusan nem jelenik meg, mert a vevœkészülék már volt bekapcsolva. Ilyenkor nyomja meg a MENU gombot és 2 x az OK gombot. Nyelvi beállítások: Nyomja meg a PIROS gombot, mire megjelenik a nyelvi beállítás menüje. A beállítás megváltoztatásához használja a vezérlœbillentyæket és nyugtázza a beállítást OK-val. LNB -beállítások: (LNB = vevœfej, illetve vételi jel-konverter a mæholdvevœ antennán). Ebben a menüben csak akkor hajtson végre beállításokat, ha egy avult típusú, vagy valami különleges LNB vel rendelkezik. Az elœre beállított értékek (9750 és MHz) már néhány éve szabványosak. Tájékoztatás: Ha megváltoznak az elœre beállított értékek, a vétel lehetetlenné válik! Lépjen ki a menübœl az EXIT-el (ilyenkor a végrehajtott változtatások törlœdnek, nem lesznek elmentve). Mæhold: Mielœtt az antennát beirányozza és elindítja az automatikus keresést, elœbb el kell döntenie, hogy melyik mæhold adásait kívánja fogni. Nyomja meg a sárga gombot és válassza ki a vezérlœbillentyækkel a listából a kívánt mæholdat. Javaslat: A PAGE gombbal gyorsabban lépkedhet a listában. Nyomja meg végül az OK gombot a mæhold átvételéhez. Antenna beirányzása: A mæholdat már kiválasztotta az elœzœ menüben és a transzponder már elœre beállított a készülékben. Önnek ebben a menüben már nem kell további változtatásokat végeznie. Mozgassa most a mæholdvevœ antennát addig, amíg a jelszint kijelzœ a legmagasabb értéket nem mutatja. Ha az antenna már a legjobb helyzetben áll, indítsa el a zöld gombbal a keresést. Tájékoztatás: A piros gombbal további funkciókat hívhat fel, amelyek azonban ezen a helyen csak szükségtelenül késleltetnék a folyamat lefutását. Az automatikus keresés után (ez néhány percig tart) az eredményt nyugtázza OK-val és zárja be a menüt az EXIT-el. 140

13 9. Az OSD-menü: A legfontosabb funkciók OSD felhívása és bezárása: Az OSD-képernyœ menürœl (On Screen Display) a mæholdvevœjének minden beállítását elvégezheti. A menüt a MENU gombbal hívhatja fel. Az OSD menü bezárásához nyomja az EXIT gombot addig, míg minden menü be nem záródik. Navigálás az OSD-menüben: Az OSD menüben való navigáláshoz a kék vezérlœbillentyæt vagy közvetlenül az illetœ gombokat kell megnyomnia. Ezek a gombokat és azokhoz tartozó mæveleteket az OSD kijelzi. Használja leginkább a távirányító színes gombjait. Ha Önnek az OSD menü részben esetleg túlságosan mæszakias szövege nem sokat mondana, arra az esetre e kezelési útmutató hátsó felében egy magyarázó címszójegyzéket talál. általános magyarázatok az OSD-menühöz: A vevœkészülék már elœre úgy van beállítva, hogy azon már semmilyen-, vagy csak nagyon kevés változtatást kell végrehajtani. Az OSD világos szerkezetæ és azokat a gombokat, amelyeket mæködtetni kell egy bizonyos beállítás megváltoztatásához, a képernyœ megjeleníti. Legjobb alkalmat adnak a kezelési útmutató félretételéhez, melyet szükség esetén például már csak a mæholdvevœ bœvítése után kell ismét elœvennie. Ha a digitális mæholdvétel Önnek még új terület, szakítson rá idœt és olvassa át egyszer ezt a kezelési útmutatót. Az útmutatóban néhány lehetœséget talál, az antenna berendezés célszeræ kibœvítésére. A mindennapos használat, legfontosabb funkciók A mindennapos használathoz Önnek - ugyanúgy mint a TV-készüléknél is - csak kevés funcióra van szüksége: Ilyen a program átkapcsolás, hangerœ szabályozás és néhány különleges funkció, mint pl. ateletext. Program átkapcsolás: 0-9 A programhely közvetlen beviteléhez (pl. 0108) CH+/CH- Program továbbléptetés, elœre/hátra Programlisták áttekintések: BROWSE A programok összesített átnézete felhívása CH+/CH- Program továbbléptetés az áttkintésekbe - PAGE + Navigálás oldalanként, elœre/hátra PIROS/ZÖLD Kedvelt programjainak 4 kedvenc-listája Hangerœ: VOL-/VOL+ Hangerœ-szabályozás és hang-némítás Hasznos különleges funkciók TEXT Tele- vagy Videotext EPG Elektronikus programozási segítség SUB Alcím TV/RAD átkapcsolás a TV- és Rádió-üzem között EXIT Kikapcsolási Timer (idœzítœ) perces Ezek részletes leírását és további funkciókat a következœ oldalakon találja. 141

14 9.1 Az OSD: Infó-ablak, hangcsatornák és hangerœ Programinformációk: Bekapcsolás után vagy átkapcsolást követœen megjelenik egy Infó-ablak, amelyen œn a programhoz különbözœ információkat olvashat. Dátum/óraidœ Program neve Az adás címe Adás tól-ig (óraidœ) Teletext rendelkezésre áll/nem áll rendelkezésre Alcím ( S (Subtitle) az alcímhez) Tárolóhely (pl. 0099) Hangcsatornák száma (pl. Audio 01/03) Mæhold neve és pozíciója Jelszint kijelzése (4-fokozatú) A kijelzett információk terjedelme a programszolgáltatótól függ. Ha nincs kisugározva kiegészítœ információ vagy hangcsatorna a programhoz, akkor Ön arról megfelelœ tájékoztatást kap (pl. Nincs programinformáció vagy Audio 01/01 ). Az infó-ablakot az OK-gombbal bármikor fel lehet hívni. A megjelenés idœtartama (1-7 másodperc) és annak formai megjelenését meg lehet változtatni (lásd Beállítások). Hangcsatorna kiválasztása: Némelyik programot több hangcsatornán sugározzák. Ezek a hangcsatornák több nyelvi csatornából vagy különbözœ rádióadókból tevœdhetnek össze. A hangcsatornák számát átkapcsoláskor, vagy az OK gomb megnyomásakor az Infó ablak megjeleníti, mint pl.: Audio 01/01 (nem áll több hangcsatorna rendelkezésre) Audio 01/03 (hangcsatorna 1-tœl 3-ig kiválasztva) Egy hangcsatorna vagy egy nyelv kiválasztásához nyomja meg az AUDIO gombot. Válasza ki a kívánt tételt a listából és lépjen ki az EXIT-el. Továbbá a ZÖLD és a SÁRGA gombokkal kiválaszthatja, hogy a bal, vagy a jobb hangcsatornát kívánja-e hallani. Az elœbeállításban mindig a sztereó hangot hallja (PIROS gomb). Hangerœ-beállítások/ hang némítása: A hangerœ szabályozásához használja a VOL- és VOL+ vezérlœbillentyæt. A hang azonnali némításához nyomja meg az áthúzott hangszórószimbólummal jelzett gombot. A hangot ismét aktiválja, ha a gombot újból megnyomja, vagy mæködteti a hanegrœszabályozó billentyæket. 142

15 9.2 Az OSD: Programok kiválasztása, programlisták Az állandóan változó programválasztékkal természetesen romlik az áttekinthetœség. Számos program csak regionális jelentœségæ (pl. az idegennyelvæ), számos program kódolva van és csak fizetés ellenében lehet azokat a vevœkészülékkel élvezni, vagy pedig a program egyszeræen érdektelen. A programlista áttekinthetœségét és rendezettségét fokozhatja 4 külön saját lista készítésével. A programokat különbözœ módokon lehet elérni: Közvetlen programválasztás a 0-9 számgombokkal: Ha Ön tudja, hogy a kívánt program a programlista melyik tárolóhelyén található, akkor írja be a számot (pl. 108 a Példa TV-hez ). Néhány pillanat elteltével a mæholdvevœ megmutatja a megfelelœ programot. Javaslat: Nyomja meg az ALT gombot és a mæholdvevœ ide-oda kapcsol az aktuális és az utolsó programhely között. Programlista megjelenítése: Az összes programot feltüntetœ listát kaphat, ha megnyomja a BROWSE gombot. A CH (csatorna) vezérlœbillentyækkel lehet a listában navigálni. A két PAGE gombbal a listában gyorsabban lépegethet. Ha megtalálta a keresett programot, nyomja meg az EXIT gombot, és a lista eltænik. Ha egy msik mæhold programlistáját kívánja megnézni, nyomja meg a PIROS gombot, a programok osztályozásához nyomja meg a ZÖLD gombot. Javaslat: Az i-gombbal jobbra egy kiegészítœ menübe léphet be és a kijelzett programot egy kategóriához rendelheti hozzá. A program ekkor bekerül a kedvencek listájába (lásd lentebb). Programlista osztályozása: A programlistát már felhívta a BROWSE gombbal és a ZÖLD gomb megnyomásával megjelenik a programok osztályozását szolgáló menü. Válassza ki a színes gombokkal a kívánt osztályozási kritériumot. PIROS: Osztályozás ábécé sorrendbe ( A - Z vagy Z - A) ZÖLD: Osztályozás a transzponder frekvenciája vagy a hálózati adat szerint SÁRGA: Szabadon fogható, vagy kódolt programok KÉK: Aktuális mæhold vagy az összes mæhold pozíciója OK: Az osztályozás lebonyolódik Kedvencek listájának kijelzése: Egy programlista több száz TV- vagy rádióállomással gyorsan áttekinthetœvé válhat. Ön megteheti, hogy kedvenc programjait a 4 kedvenc lista valamelyikébe beülteti. E listákat (FILMEK (FILME), ZENE (MUSIK), ÚJDONSÁGOK (NEWS) és SPORT) tetszœlegesen átnevezheti, például APA, ANYA, LÁNY és FIÚ nevekre. A kedvenc listákhoz a SZÍNES gombokkal férhet hozzá. A kedvenc listák létesítését a SETUP --> PROGRAMOK (PROGRAMME) --> KEDVENCEK (FAVORITEN) menü részletesen leírja. 143

16 9.3 Az OSD: Különleges funkciók, Teletext és EPG Kép megállítása: A FREEZE gombbal ( befagyasztás, kimerevítés ) a kép megállítható, a videófelvevœ szünetfunkciójához hasonlóan. A hang változatlanul tovább hallatszik. A gomb ismételt megnyomására a normál TV-kép folytatódik. Alcím megjelenítése: Alkalmilag a folyamatban levœ adáshoz, például a halláskárosodottak részére, vagy más nyelven is kisugároznak. Az alcím kiválasztás felhívásához nyomja meg a SUB gombot. Ha nem áll alcím rendelkezésre, arra vonatkozóan megfelelœ tájékoztatást kap. Az elœnyben részesített alcímben szereplœ nyelvet az TELEPÍTÉS (INSTALLATION) --> NYELV (LANGUAGE) menüben lehet kiválasztani. Teletext/Videotext: Számos adó sugároz a mæsor mellett még további információt és szolgáltatást. A Teletext oldalak olyan elektronikus újságok, amelyekben megtalálhatók a legújabb hírek, sporteredmények, idœjárás elœrejelzések, kereskedelmi kínálatok és még sok más adat, melyek a TV-készülékbe mind behozhatók. A programszolgáltatók által Kínált tartalom és terjedelem meghatározott. A tartalomjegyzék mindig a 100. oldalon található. Ott áttekinthetœ a többi oldal (pl. a 200. oldalon vannak a sporteredmények). Mindig 3-jegyæ számot írjon be, vagy használja a lépegetéshez a vezérlœbillentyæket. A Teletex-oldalakból az EXIT-el lehet kilápni. SLEEP Timer: A SLEEP felhívásához zárja be az összes megnyitott menüt és képernyœ megjelenítéseket az EXIT-el. Nyomja meg ismét az EXIT gombot. A VOL+/VOL- hangerœ gombokkal lehet a kikapcsolási idœt 15-perces lépésekben beállítani. EPG - az elektronikus programtájékoztató: Az Electronic Program Guide (EPG) szolgáltatást ugyanúgy mint a Teletex-et - nem minden programszolgáltató sugározza. Annak terjedelme szintén igen változó. éppen ezért a továbbiakban az amennyiben a programszolgáltató támogatja megjegyzést mellœzzük. Folyamatban levœ/következœ adás Heti áttekintés Az EPG napi- vagy heti áttekintést közvetít a folyamatban levœ, vagy a jövœbeni adásokról, azok idœpontjaival együtt. Ugyanakkor áttekintheti az adókat is a kedvenc listáinak kezeléséhez. A programokhoz mæszaki tájékoztatásokat (vételi beállításokat) kaphat, ha megnyomja a kék színæ gombot. Az i-gombbal egy új ablak nyílik meg az adásokról szóló tájékoztatásokkal. Ha megnyomja a ZÖLD gombot, átvált a kiválasztott adóállomás heti mæsor-áttekintésébe (max. 14 napos). Navigáljon a vezérlœbillentyækkel a naptár listában és lépjen be a kiválasztott nap programjainak áttekintésébe. Ha talált egy érdekes programot, azt a PIROS gombbal bejegyezheti a Timer-be (idœzítœ)! A mæholdvevœ bekapcsolódik a kiválasztott idœpontban és az adás egy videófelvevœvel rögzíthetœ. Az idœzítœ funkcióról a leírás késœbb még további részletekkel tájékoztat. 144

LED-tévé LED TV. Kezelési útmutató Navodilo za uporabo. Magyar... 2 Slovenščina... 45

LED-tévé LED TV. Kezelési útmutató Navodilo za uporabo. Magyar... 2 Slovenščina... 45 LEDTV_2242_HOFER_HU_SLO.book Seite 1 Dienstag, 25. März 2014 3:42 15 D LED-tévé LED TV Kezelési útmutató Navodilo za uporabo Magyar... 2 Slovenščina... 45 Érvényesség kezdete: 06/2014, Modell: LED TV 2242

Részletesebben

MONITOR TV HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ. Kérjük, hogy a készülék használatba vétele előtt alaposan olvassa el ezt a kézikönyvet és őrizze meg.

MONITOR TV HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ. Kérjük, hogy a készülék használatba vétele előtt alaposan olvassa el ezt a kézikönyvet és őrizze meg. MAGYAR HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ MONITOR TV Kérjük, hogy a készülék használatba vétele előtt alaposan olvassa el ezt a kézikönyvet és őrizze meg. MONITOR TV MODELLEK M96D M06D M6D M6D M76D www.lge.com ELÃKÉSZÜLETEK

Részletesebben

típusú VIDEOMAGNÓ MAGNETOWID VIDEO REKORDER

típusú VIDEOMAGNÓ MAGNETOWID VIDEO REKORDER típusú VIDEOMAGNÓ MAGNETOWID VIDEO REKORDER SV-665GX SV-661GX SV-465GX SV-461GX SV-265GX SV-261GX asznalati Útmutato Priruãnik za upotrebu CR www.samsungvcr.com PAL Néhány szó a használati útmutatóról

Részletesebben

Rádiófon / kazettás magnó. Amsterdam TCM 127. Kezelési utasítás

Rádiófon / kazettás magnó. Amsterdam TCM 127. Kezelési utasítás Rádiófon / kazettás magnó Amsterdam TCM 127 Kezelési utasítás 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 19 18 17 16 15 14 13 12 12 A készülék a 70 MHz.-es sávban mæködœ URH adók vételére nem alkalmas. Az OIRT sáv vételét

Részletesebben

User manual Bedienungsanleitung Manuel d Utilisateur Manual del usuario Manual do Utilizador Uživatelská příručka

User manual Bedienungsanleitung Manuel d Utilisateur Manual del usuario Manual do Utilizador Uživatelská příručka Digital Terrestrial HD Receiver SRT 8108 Picture similar User manual Bedienungsanleitung Manuel d Utilisateur Manual del usuario Manual do Utilizador Uživatelská příručka Návod k obsluze Instrukcja obsługi

Részletesebben

Kezelési útmutató. Nagyfelbontású digitális vevőegységhez. Opticum HD x405p műholdvevő

Kezelési útmutató. Nagyfelbontású digitális vevőegységhez. Opticum HD x405p műholdvevő Nagyfelbontású digitális vevőegységhez Opticum HD x405p műholdvevő Feldolgozás dátuma: 2012.03 (1.07.3965 készülék szoftver alapján W.V) Tartalomjegyzék BIZTONSÁGI ELŐÍRÁSOK 4 1. Környezetvédelem 5 2.

Részletesebben

Gyártva a Dolby Laboratiores engedélyével. A Dolby és a dupla D szimbólum a Dolby Laboratories védjegye.

Gyártva a Dolby Laboratiores engedélyével. A Dolby és a dupla D szimbólum a Dolby Laboratories védjegye. TARTALOMJEGYZÉK 1. Biztonság........................... 3 12.5 Common interface............... 18 2. Bevezet............................ 3 12.6 CA beállítások.................. 18 3. Jellemz k...........................

Részletesebben

106,7 cm/42 LCD-TV integrált HD DVB-T/-C tunerrel

106,7 cm/42 LCD-TV integrált HD DVB-T/-C tunerrel 106,7 cm/42 LCD-TV integrált HD DVB-T/-C tunerrel Kezelési útmutató Promóciós időszak: 12/2012, Típus: P17078 (MD 30508) Eredeti kezelési útmutató Kapcsolat Medion Service Center R.A. Trade Kft. 2040 Budaörs

Részletesebben

HU kezelési útmutató

HU kezelési útmutató kezelési útmutató HU 2 HD Series TARTALOMJEGYZÉK 1. Biztonság 3 2. Bevezető 3 3. Főbb jellemzők 3 4. A Távirányító 4 5. Az Előlap 5 6. A Hátlap 5 7. A készülék csatlakoztatása 5 8. Alapfunkciók 6 8.1 A

Részletesebben

Gyors üzembehelyezési útmutató. TechniStar K2 ISIO. digitális HD-vevőkészülék

Gyors üzembehelyezési útmutató. TechniStar K2 ISIO. digitális HD-vevőkészülék Gyors üzembehelyezési útmutató TechniStar K2 ISIO digitális HD-vevőkészülék CONAX-kártyaolvasóval és egy PCMCIAcsatlakozóval CI / CI+ - modulok felvételéhez, valamint DVRfelvevőfunkció USBcsatlakozón keresztül.

Részletesebben

TARTALOMJEGYZÉK. Gyártva a Dolby Laboratiores engedélyével. A Dolby és a dupla D szimbólum a Dolby Laboratories védjegye.

TARTALOMJEGYZÉK. Gyártva a Dolby Laboratiores engedélyével. A Dolby és a dupla D szimbólum a Dolby Laboratories védjegye. HU Kezelési Kézikönyv 2 TARTALOMJEGYZÉK 1. Biztonság 3 2. Bevezető 3 3. Főbb jellemzők 3 4. A Távirányító 4 5. Az Előlap 5 6. A Hátlap 5 7. A készülék csatlakoztatása 5 8. Alapfunkciók 6 8.1 A vevőkészülék

Részletesebben

Felhasználói Kézikönyv

Felhasználói Kézikönyv HU Felhasználói Kézikönyv HD 8250+ HD 8260+ CHD 8270+ Mini HD SE Micro HD SE 1. Biztonsági előírások.................. 3 2. Bevezető........................... 3 3. Jellemzők..........................

Részletesebben

UPC Direct Használati útmutató Philips DSX 6010 beltéri egység

UPC Direct Használati útmutató Philips DSX 6010 beltéri egység UPC Direct Használati útmutató Philips DSX 6010 beltéri egység A kézirat lezárva: 2011. 04. 05. Tartalom A digitális mûholdvevô (DSR) Felhasználói kézikönyve...72 A rendszer...72 1 Üzembe helyezés Kicsomagolás...73

Részletesebben

A MindigTV Extra szolgáltatás használatához szükséges vevőegység. Telefunken TTR 280C Felhasználói útmutató

A MindigTV Extra szolgáltatás használatához szükséges vevőegység. Telefunken TTR 280C Felhasználói útmutató A MindigTV Extra szolgáltatás használatához szükséges vevőegység Telefunken TTR 280C Felhasználói útmutató Tartalomjegyzék Biztonsági előírások... 2 Áramellátás... 2 A távirányító áttekintése... 4 Csatlakozások...

Részletesebben

HD-8840 Series USER`S MANUAL. Felhasználói Kézikönyv Návod na Použitie Uživatelská Príručka

HD-8840 Series USER`S MANUAL. Felhasználói Kézikönyv Návod na Použitie Uživatelská Príručka En Hu Sk Cz USER`S MANUAL Felhasználói Kézikönyv Návod na Použitie Uživatelská Príručka HD-8840 Series Available Combinations: 13/18V 400mA Max. 13/18V 400mA Max. 13/18V 400mA Max. ANT IN ANT IN ANT IN

Részletesebben

A készülék áttekintése

A készülék áttekintése A készülék áttekintése LCD TV A készülék eleje DE CODES / KOD 1. TFT képernyő: 2. Üzemjelző: Világít, ha a készülék készenléti üzemmódban van. Kialszik, amikor a készüléket bekapcsolják: Infravörös érzékelő:

Részletesebben

THD-3000 CHD-3000. THD-3000 Nagyfelbontású MinDig TV vevőkészülék CHD-3000 Nagyfelbontású kábel TV vevőkészülék

THD-3000 CHD-3000. THD-3000 Nagyfelbontású MinDig TV vevőkészülék CHD-3000 Nagyfelbontású kábel TV vevőkészülék THD-3000 CHD-3000 THD-3000 Nagyfelbontású MinDig TV vevőkészülék CHD-3000 Nagyfelbontású kábel TV vevőkészülék Használati útmutató 2 CHD-3000 / THD-3000 1. BIZTONSÁG....................................

Részletesebben

PLAZMA TV. Kezelési útmutató

PLAZMA TV. Kezelési útmutató PLAZMA TV Kezelési útmutató Kérjük, nagyon figyelmesen olvassa el az útmutatót, miel tt használni kezdené a monitort Ne dobja ki az útmutatót, mert el fordulhat, hogy szüksége lesz rá. Jegyezze fel a monitor

Részletesebben

TARTALOMJEGYZÉK 1. BIZTONSÁG...3 4. TÁVIRÁNYÍTÓ...5 6. A HÁTLAP...7 7. A KÉSZÜLÉK CSATLAKOZTATÁSA...7

TARTALOMJEGYZÉK 1. BIZTONSÁG...3 4. TÁVIRÁNYÍTÓ...5 6. A HÁTLAP...7 7. A KÉSZÜLÉK CSATLAKOZTATÁSA...7 TARTALOMJEGYZÉK 1. BIZTONSÁG...3 2. BEVEZETŐ...3 3. JELLEMZŐK...4 4. TÁVIRÁNYÍTÓ...5 5. AZ ELŐLAP...7 6. A HÁTLAP...7 7. A KÉSZÜLÉK CSATLAKOZTATÁSA...7 8. ALAPFUNKCIÓK...9 8.1 A VEVŐKÉSZÜLÉK BEKAPCSOLÁSA...9

Részletesebben

Használati útmutató DVD-HR720. www.samsung.com. English Magyar âesky Slovenãina AK68-00819G-00

Használati útmutató DVD-HR720. www.samsung.com. English Magyar âesky Slovenãina AK68-00819G-00 Használati útmutató DVD-HR70 English Magyar âesky Slovenãina www.samsung.com K68-0089G-00 Bevezetés Figyelmeztetések Z ÁRMÜTÉS VESZÉLYÉNEK ELKERÜLÉSE ÉRDEKÉBEN NE VEGYE LE KÉSZÜLÉK BURKOLTÁT. KÉSZÜLÉK

Részletesebben

Használati útmutató Philips DSR4101/58 beltéri egység

Használati útmutató Philips DSR4101/58 beltéri egység UPC Direct Használati útmutató Philips DSR4101/58 beltéri egység A kézirat lezárva: 2011. 04. 05. Tartalomjegyzék Üdvözöljük a digitális televíziózás világában Környezetvédelmi adatlap Biztonsági előírások

Részletesebben

Földi digitális HD beltéri egység SRT 8903. Picture similar. Felhasználói kézikönyv

Földi digitális HD beltéri egység SRT 8903. Picture similar. Felhasználói kézikönyv Földi digitális HD beltéri egység SRT 8903 Picture similar Felhasználói kézikönyv Tartalomjegyzék 1.0 Bevezetés 2 1.1 Biztonsági előírások 2 1.2 Tárolás 2 1.3 A készülék beállítása 3 1.4 Tartozékok 3

Részletesebben

TARTALOMJEGYZÉK 2 SSD-540/SSD-549/SSD-550/SSD-560

TARTALOMJEGYZÉK 2 SSD-540/SSD-549/SSD-550/SSD-560 2 SSD-540/SSD-549/SSD-550/SSD-560 TARTALOMJEGYZÉK 1. Biztonsági előírások 3 2. Környezetvédelem 4 3. Távirányító 5 4. Az előlap 6 5. A hátlap 6 6. A készülék csatlakoztatása 6 7. Alapfunkciók 7 7.1 A vevőkészülék

Részletesebben

Nagyfelbontású PVR műholdvevő Digitális innováció. Kezelési kézikönyv. Koala HD

Nagyfelbontású PVR műholdvevő Digitális innováció. Kezelési kézikönyv. Koala HD Nagyfelbontású PVR műholdvevő Digitális innováció Kezelési kézikönyv Koala HD TARTALOMJEGYZÉK TARTALOMJEGYZÉK... 3 Óvintézkedések... 5 1. Fontos biztonsági előírások... 5 2. Figyelem... 5 3. Szerzői jog...

Részletesebben

2 BEVEZETÉS... 5. 4 Üzembehelyezési útmutató... 7

2 BEVEZETÉS... 5. 4 Üzembehelyezési útmutató... 7 Tartalomjegyzék 1 BIZTONSÁGI ELŐÍRÁSOK... 4 2 BEVEZETÉS... 5 3 JELLEMZŐK... 6 4 Üzembehelyezési útmutató... 7 4.1 Az előlap... 7 4.2 A hátlap... 8 4.3 Csatlakoztatások... 8 4.4 Be és kikapcsolás... 11

Részletesebben

HD Digitális műholdvevő Digitális Innováció. Kezelési kézikönyv Anaconda HD

HD Digitális műholdvevő Digitális Innováció. Kezelési kézikönyv Anaconda HD HD Digitális műholdvevő Digitális Innováció Kezelési kézikönyv Anaconda HD Tartalomjegyzék Tartalomjegyzék... 3 Óvintézkedések... 5 1. FFnFFF FFFFFnFFgF FFő FrFFFF... 5 2. FFgKFFFm... 5 3. SFFrFő F jfg...

Részletesebben

LC-40LE830E LC-40LE830RU LC-40LE831E LC-40LE831S

LC-40LE830E LC-40LE830RU LC-40LE831E LC-40LE831S TÍPUS LC-46LE830E LC-46LE830RU LC-46LE831E LC-46LE831S KEZELÉSI ÚTMUTATÓ SZÍNES LCD-TELEVÍZIÓ LC-40LE830E LC-40LE830RU LC-40LE831E LC-40LE831S ASA CE nyilatkozat: Alulírott, SHARP Electronics (Europe)

Részletesebben

Biztonsági előírások. HD digitális vevőkészülék a TARR Kft hálózatában való alkalmazásra INTEK HD

Biztonsági előírások. HD digitális vevőkészülék a TARR Kft hálózatában való alkalmazásra INTEK HD Biztonsági előírások Ez a termék megfelel a nemzetközi szabványoknak. A készülék használatbavétele előtt kérjük figyelmesen olvassa el a kezelési utasítást és őrizze azt meg. Tápfeszültség AC 90-250, 50/60Hz

Részletesebben

Tartalomjegyzék. Magyar - 1 -

Tartalomjegyzék. Magyar - 1 - Tartalomjegyzék TV funkciók... 2 Tisztelt SHARP vásárló!... 3 Fontosabb biztonsági óvintézkedések... 3 Környezetvédelemmel kapcsolatos információk... 6 A csomag tartalma... 7 TV vezérlőgombok és működtetés...

Részletesebben

Evolution. Emotion. Passion. THT504. Digital Terrestrial HD Receiver

Evolution. Emotion. Passion. THT504. Digital Terrestrial HD Receiver THT504 Digital Terrestrial HD Receiver User Manual Manuel d utilisation Manuale utente Manual del usuario Manual do Utilizador Instrukcja obsługi Felhasználói kézikönyv Ръководство на потребителя Evolution.

Részletesebben