Digitális platformok és szolgáltatások Európában II.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Digitális platformok és szolgáltatások Európában II."

Átírás

1 Hazay István Digitális platformok és szolgáltatások Európában II. (Észtország, Lettország, Litvánia, Románia) Budapest, december, 36. szám

2 ISSN X ISBN Kiadja az Alkalmazott Kommunikációtudományi Intézet Budapest, 1021 Hűvösvölgyi út 95. Felelős kiadó: Nahimi Péter igazgató Borítóterv: Czakó Zsolt Nyomdai munkák Műegyetemi Kiadó Felelős vezető: Wintermantel Zsolt

3 Tartalom ELŐSZÓ...4 ÉSZTORSZÁG...5 A televíziópiac fontosabb szereplői...5 Médiahatóság...5 Közszolgálati televízió...5 Kereskedelmi televízió műsorszolgáltatások...6 Műsorterjesztő platformok...9 Kábeltelevízió...9 Starman Kaabeltelevisiooni...9 STV kábeltelevízió és internet szolgáltató...9 Műholdas műsorelosztás...13 IPTV...13 Földfelszíni digitális televízió (DTT)...14 Mobil TV...16 LETTORSZÁG...17 A televíziópiac fontosabb szereplői...17 Médiahatóság...17 Közszolgálati televízió...18 Kereskedelmi televízió műsorszolgáltatások...18 Műsorterjesztő platformok...26 Kábeltelevízió...26 Műholdas műsorelosztás...27 IPTV...28 Földfelszíni digitális televízió (DTT)...28 Mobil TV...29 LITVÁNIA...30 A televízió piac fontosabb szereplői...30 Médiahatóság...30 Közszolgálati televízió...30 LTV...31 Kereskedelmi televízió műsorszolgáltatások...32 A hatósági nyilvántartásban szereplő műsorszolgáltatások...33 Műsorterjesztő platformok...35 Kábeltelevízió...35 Műholdas műsorelosztás...40 IPTV...40 Földfelszíni digitális televízió (DTT)...41 ROMÁNIA...44 A televízió piac fontosabb szereplői...44 Médiahatóság...44 Közszolgálati televízió...44 Kereskedelmi televíziós műsorszolgáltatások...46 Kábeltelevízió...48 Műholdas műsorelosztás...51 IPTV...52 Földfelszíni digitális televízió (DTT)...53

4 Előszó Európában, sőt szinte az egész világon zajlik a televíziózás digitalizálása. Az egyes országok ennek a folyamatnak különböző szakaszában vannak és az átalakulásnak nem feltétlenül egyforma útját választották. Az előkészítés szakaszában a szakemberek elsősorban az átalakulásban úttörő szerepet vállalt országokra figyeltek, azok sikereiből és kudarcaiból igyekeztek tanulságokat levonni és azokat a saját országuk erőfeszítéseinél hasznosítani. Mára már nyilvánvaló, hogy az egyes országok számára optimális átállási stratégia szempontjából más országok döntései, feladatmegoldási módszerei csak nagyon közvetve hasznosíthatók. Ennek okai az eltérő médiapiaci méretek, médiafogyasztási szokások, nyelvterületi jellemzők, gazdasági fejlettség, közigazgatási felépítés, tradíciók, stb. Emellett ez az átalakulási folyamat nagyon összetett, irányítottnak csak az analóg földfelszíni leállítása, illetve digitálissal történő kiváltása tekinthető. Valójában azonban a digitalizálás sokkal szélesebb fronton és egyidejűleg megy végbe, miközben a technológia rendkívül gyors fejlődése következtében az új lehetőségek, új szolgáltatásfajták gombamódra szaporodnak és a megszokott korlátok sorra leomlanak. Viszont ezzel eddig nem ismert, új problémák is fellépnek, melyekre nem feltétlenül tud kész válaszokat adni a társadalom, illetve annak intézményrendszere. Az Alkalmazott Kommunikációtudományi Intézetben igyekszünk a szemünket rajtatartani az összes európai ország olyan eseményén, melyek befolyásolják az átalakulás sikerét, de a hatékonyság érdekében azon országokban tapasztaltakat adjuk most közre, amelyek valamilyen lényeges szempontból a leginkább hasonlíthatóak a hazai körülményekhez, és így különösképpen érdemesek megfontolásra és következtetések levonására. Ilyen országok elsősorban a földrajzilag közel elhelyezkedőek, a nagyjából miénkhez hasonló méretűek, a közelmúltban hasonló átalakulásokon keresztülment, a kulturális orientáció szempontjából összehasonlítható államok, és ahol az átalakulás folyamatában velünk összehasonlítható helyzet áll fenn. Szomszédaink többsége ilyen. A publikálás szempontjából azonban nem mindegyik szomszédunkat soroltuk e körbe, mert el akartuk kerülni a helyzetleírás ismétlését olyan esetben, amikor a kihagyott országról szóló beszámoló gyakorlatilag egy már meglévő másik leírás ismétlése lett volna. Déli szomszédaink közül ilyen okból nem tértünk ki Szerbiára és Horvátországra. Ugyanakkor Ukrajnával sem foglalkozunk ebben a leírásban, mert a méretbeli eltérések, a nyelvi és kulturális orientáció kevéssé teszi lehetővé tapasztalataik hazai alkalmazását, annál is inkább, mert az átalakulás náluk kissé lemaradt a többi figyelembe vett országhoz képest és az analóg átalakítására vonatkozó EU-s nyomás sem érvényes rájuk. Mégha nem is szomszédos ország, fontosnak tartottuk ismertetni a Cseh Köztársaságban végbemenő folyamatokat, mert azok különösen tanulságosak lehetnek a mi átalakulási stratégiánk finomítása érdekében. Lényegesnek találtuk még a balti államok helyzetének megismertetését, mert bár ugyancsak nem határosak Magyarországgal, de sok szempontból hasonló utat jelöltek ki a maguk számára, mint amit a magyar jogalkotás a műsorterjesztés és a digitális átállás szabályairól alkotott törvényben meghatározott. Miután ezek az országok egy kicsivel előttünk járnak az átalakulásban, az ott szerzett tapasztalatok értékesek lehetnek a magyar fejlődés szempontjából. Elemzésünk az országok médiapiacának bemutatására és a műsorterjesztő platformok leírására épül. Az információk jelentős részének alapjául a Western European TV (11th edition) és az Eastern European TV (11th edition), 2007 Informa UK Ltd elemző anyagok szolgáltak. Az ezeken túlmenő és a 2007 elejét követő eseményekre vonatkozó ismeretek forrásai különböző híradások, melyeket igyekeztünk lábjegyzetek formájában megjelölni. Mivel ezek többsége internetes honlapokon megtalálhatók, a lábjegyzeteket ilyen esetekben internet címként lehet használni. Terjedelmi okokból a kiválasztott országok helyzetismertetését két külön füzetbe foglaltuk. A már megjelent első füzetben 1 Szlovénia, Ausztria, Csehország és Szlovákia található, míg a jelen második füzetben Észtország, Lettország, Litvánia és Románia. 1 Digitális platformok és szolgáltatások Európában I. Akti füzetek 28. 4

5 ÉSZTORSZÁG Lakosság: 1,34 millió fő Háztartás: 515 ezer TV háztartás: 500 ezer A televíziópiac fontosabb szereplői Médiahatóság A média szabályozása és felügyelete Észtországban nem túl erős. Az 1994-ben elfogadott és azóta sokszor módosított médiatörvény 2 három médiaszabályzót nevez meg, melyeknek különböző hatáskörük van. Ezek: a Kulturális minisztérium (Media Division of the Ministry of Culture), az Állami Távközlési Testület (Estonian National Communications Board) 3 és a Műsorszolgáltatási Tanács. Az utóbbi hatásköre a közszolgálati rádió és televízió tevékenységére és az intézmények működésére terjed ki. A kulturális minisztérium javasolta egyetlen új, független szabályzószerv, illetve testület létrehozását, de ennek megoldására vonatkozóan nem alakult ki egyetértés a többi minisztériummal. A műsorszolgáltatási engedélyeket nyílt versenyeztetés alapján a kulturális minisztérium adja ki. A versenyt különböző intézmények képviselőiből álló bizottság bírálja el és tesz javaslatot a nyertesekre. Magát a döntést a miniszter hozza meg; a döntés nem mindig egyezik meg a javaslattal. A nak univerzális ellátottságot kell biztosítania, a műsorszolgáltatóknak teljesítenie kell az EU kvótaelőírásait és azokat a vállalásokat, melyeket a pályázataikban rögzítettek. A minisztérium Média Főosztálya ellenőrzi a kereskedelmi műsorszolgáltatók kötelezettség-teljesítését és szükség esetén szankciókat alkalmazhat, beleértve az engedély visszavonását is. A törvény garantálja a műsorszolgáltatásoknak az államtól való függetlenségét és a politikai kiegyensúlyozottságát. Ezeket as gyakorlatban nem is igen fenyegeti semmi. A közszolgálati ETV függetlenségét azonban közvetett módon korlátozhatja az a tény, hogy költségvetése a politikusok kezében van decemberében a digitális átállás lehetőségének megteremtése érdekében elfogadták az Elektronikus távközlésről, valamint a rádiózásról és televíziózásról szóló törvény megváltoztatásáról rendelkező törvényjavaslatot, ben pedig élénk törvénykezési vita folyt a közszolgálati műsorszolgáltatást szabályozó törvényjavaslatról. 5 Közszolgálati televízió A médiatörvény intézkedik a közszolgálati rádió- (Eesti Raadio) és közszolgálati televízióműsorszolgáltató (Eesti Televisioon) intézmények, illetve az ezek működését felügyelő Műsorszolgáltatási Tanács (Ringhäälingunõukogu) létrehozásáról Az ország lakossága 1,3 millió fő, s mintegy 35%-a nyelvű. A műsorszolgáltatási szektor az ország 1991-ben bekövetkezett függetlensége óta erős fejlődésnek indult, néhány külföldi, főként svéd és norvég vállalkozás belépésével. A szovjet éra alatt egy televízió- és három rádióműsorszolgáltatás január 1-én az Állami Távközlési Testület a közigazgatási reform keretében létrejött két testületbe integrálódott: a frekvencia- és számgazdálkodás, a távközlési berendezések, és szolgáltatások témaköre a Estonian Technical Surveillance Authority, az egyetemes szolgáltatások, a hírközlési piac és a postaszolgáltatások szabállyozása az Estonian Competition Authority hatáskörébe került ( 4 Television across Europe: regulation, policy and independence. OPEN SOCIETY INSTITUTE. Budapest, Hungary Október 6. u. 12. H Bereczki Urmas: A digitálistelevízióra való átállás jelenlegi helyzete Észtországban. AKTI tanulmány,

6 működött állami irányítás mellett. Ezek utódjaként jött létre az 1994-ben elfogadott médiatörvény által alapított Észt Televízió (ETV) és Észt Rádió januárjában külön törvényt fogadtak el a nemzeti (közszolgálati) műsorszolgáltatásról 6. Ebben az Észt Televízió (ETV) és Észt Rádió megszüntetésével 2007 júniusában létrehozzák az egységes Nemzeti Műsorszolgáltatót (Rahvusringhääling), mely akkor egy televízió- és 5 rádióműsorszolgáltatással rendelkezett. Ennek televíziós részlege az Észt Televízió (ETV). A Nemzeti Műsorszolgáltató legfőbb irányító testülete a Nemzeti Műsorszolgáltató Tanács, melyet az országgyűlés választ egy-egy frakció országgyűlési képviselőiből, akik a frakciójukat képviselik és négy köztiszteletben álló, a közszolgálati műsorszolgáltatás terén elismert szakértőből. Ennek a Tanácsnak a feladata a közszolgálati műsorszolgáltatás költségvetésének elfogadása és a parlament elé terjesztése, a műsorszolgáltató felügyelete, a menedzsment kinevezése, beszámolás a parlament számára a közszolgálati műsorszolgáltatásról. Műsorszórás révén a közszolgálati ETV1 a lakosság 95,6 %-át éri el. Műsora hírek, szórakoztató tartalmak és tényfeldolgozó műsorszámok keverékéből áll. Az összevonás előtti évben a közszolgálati televízió műsorszolgáltató évi 195 millió észt korona támogatást ( kb. 12,5 millió ) kapott a költségvetésből és további 40 millió észt korona hozzájárulás származott a két kereskedelmi csatornától beszedett műsorszolgáltatási díjból. Mindez 90 millió hiányt hagyott maga után, melyet a kormányzat szerint a megengedett hirdetési lehetőség (óránként 6 perc) kihasználásával kell kipótolni. Felmerült már, hogy rádióelőfizetői-díjrendszerre volna szükség, azonban az erős ellenállás miatt a tervet elvetették. A közszolgálati televízió 1999-ig nézettségben az első helyet foglalta el, de akkor a TV3 kereskedelmi műsorszolgáltatás megelőzte, majd 2003 tól már a Kanal 2 is óta némi javulás érzékelhető, bár ebben szerepe van speciális események közvetítésének, mint a foci világbajnokság, az Eurovíziós dalverseny, a Függetlenségi napi elnöki fogadás és a téli olimpia ben a saját készítésű program aránya 47,4% volt, a vásárolt programoké 48,2%, a heti műsoridő 161 óra. A műsorban az először játszott műsorszámok aránya 52,6%, az ismétléseké 43%, a többi műsorelőzetesek és egyéb promóció. A mára már on-line TV műsorszámokat is kínál, híreket, napi műsorokat és filmeket az Elion szolgáltató szélessávú internet előfizetői számára. A műsor-letöltések vagy stream elérés esetenként 0,30 és 1,50 ellenében történik augusztus 8-án elindult a második, immár teljesen digitális televízió, mely indulásakor a Pekingi Olimpia Játékokat közvetítte, majd augusztus 25-től az év végéig naponta 18:00 21:30 időszakaszban gyermekműsorokat és pop-koncerteket ad. Jövő évtől kezdve tervezik a teljes idejű műsorszolgáltatást. Az ETV1 terjesztése az összes rendelkezésre álló platformon megtörténik: analóg és digitális, kábeltv, IPTV, DTH műholdas elosztás, az ETV2 műsor csak a digitális platformokon jelenik meg. Kereskedelmi televízió műsorszolgáltatások Már az 1994-es médiatörvény elfogadása előtt megindult az állami televízión kívüli szolgáltatások kialakulása. A legsikeresebb, földfelszíni sal terjesztett országos kereskedelmi az 1996 elején két kisebb műsorszolgáltatás egybeolvadása révén indult TV3 kereskedelmi műsorszolgáltatás lett. Ennek tulajdonosa a svéd Modern Times Group (MTG). Ez a része annak a hat TV3 műsorszolgáltatásból álló láncnak, mely az MTG tulajdonában áll és a skandináv és balti országokban működik. A balti országok összességében a TV3 nézettsége a korcsoportban 36,9%-ot ért el. Ezzel az MTG szerint a TV3 kivívta a balti országokban a legnagyobb kereskedelmi szereplő pozíciót. A TV3-nak Észtországban ezért a szerepért a Kanal 2-vel kell versenyeznie. A TV3 különböző platformokon - a lakosság 100%-át eléri és 2006 eleje óta a Viasat műholdas platformon keresztül digitális formában is vehető onian+national+broadcasting+act 6

7 A TV3 különösen a fiatalok körében népszerű, nagy sikert ért el a Született feleségek sorozattal, melynek jogát 2006-ban vette meg a Buena Vista Internationaltól. Az észt változat a legsikeresebb a balti országok TV3 csatornáinak nézettségi indexei között. Népszerűek a sportközvetítések is. Az 1993-ban indított Kanal 2 részvényeinek 87%-a 1998 óta a norvég Schibsted tulajdonában vannak. A műsorszolgáltatás a lakosság 98%-át éri el. A a nézettségért a TV3-al áll versenyben őszén előfordult, hogy a három országos között a legnagyobb nézettséget érte el. A műsor 90%-a importált, a népszerű tartalmakat a sport, az aktuális problémákkal foglakozó műsorszámok és a gyermekműsorok jelentik. Az importált tartalmak között megemlíthető Nip/Tuck, az Osbornék, a Jackass, a 2006-ban négy új szezonra megvásárolt ausztrál Home and Away és a McLeod s Daughters ban jogot szerzett 500 órányi BBC műsor átvételére, melyben szerepel a Doctor Who, a Robin Hood, a Strictly Come Dancing, a Hotel Babylon. A nézettség növelése érdekében hír-alapú tartalmak megszerzésével is foglalkoznak. Rendelkezésre áll néhány gazdálkodási adat 2006-ra vonatkozóan. Ezek: A működés bevételei: 122 EEK Üzemeltetési költség: 114 EEK EBITA 8 EEK EBITA % 6,4 Alkalmazottak száma: ben az MTG 3+ néven szórakoztató csatornát indított, ennek terjesztése a Viasat digitális műholdas platformon és kábelhálózatokon történik. A szolgáltatás a lakosság 35%-át kitevő, ul beszélő részét célozza meg. A 2006-ban 3,1% nézettséget ért el. Ez a a szomszédos Lettországban is népszerű. A műsorát főként filmek, sorozatok, valóságshow-k és sportközvetítések keveréke teszi ki. Népszerűek pl. a The Hause 2 és a My Big Fat Obnoxious Fiancée (Ellenszenves, nagy, kövér menyasszonyom) című sorozatok. A három országos televízió nézettség-megoszlása 2006-ban: TV3-33,3%, Kanal 2-31,6%, ETV-23,7%. Másrészről a nem észt csatornák között a nézettségi idő szerinti megosztást illetően a sorrend: PBK (országi műsor)- 28,1%, RTP Planeta (országi műsor)-12,1%, 3+ ((az MTG nyelvű műsora)-8,2 %. Ha a megoszlásba bevonjuk a nem az országos sal terjesztett többi csatornát is, akkor a nézettségi arány alakulása szeptemberben a napi átlagos nézettség terén az alábbiak szerint alakult 7 : Kanal 2 22,5 % TV3 19,4 % ETV 15,6 % PBK 13,1 % 3+ 4,2 % RTP Planeta 3,8% NTV Mir 2,6 % Video vaatamine 1,83 % Soome TV 1-4 0,7 % MTV Eesti 0,4 % Összes többi 15,87% Mint látható, a Kanal 2 megelőzte az évekig vezető TV3-at. Az nyelvű műsorok között a hazai 3+ nem áll az élen, de miután a tőkeerős MTG áll mögötte, elképzelhető, hogy hosszabb távon helyzete megszilárdul. A jelenleg legnépszerűbb a Pervy Baltiski Kanal (PBK) az határ közelében antennával, egyéb területeken kábelen vagy műholdról vehető. 7 Broadband TV News - October 5,

8 A hatósági nyilvántartásban szereplő műsorszolgáltatások Észtországban a hatóság hatáskörébe az alábbi műsorszolgáltatások tartoznak: Alo TV ETV (Eesti Televisioon) ETV2 (Eesti Televisioon) Elion TV Kalev Sport Műsorszolgáltató ALO-TV OÜ ERR EESTI RAHVURSRING- HÄÄLING ERR - EESTI RAHVURSRING- HÄÄLING ELION ETTEVÕTTED AS EESTI SPORDIKANAL OÜ Tematika Helyi/körzeti tartalom Általános tematika Indulás éve Kereskedelmi/ Közszolgálati Terjesztés módja Hálózat kiterjedése Nyelv Műsorszolgáltatás Hozzáférés 1992 Kereskedelmi Kábel (helyi) Helyi Észt Közszolgálati Kialakulóban 2008 Közszolgálati Egyéb Kereskedelmi Sport 2007 Kereskedelmi Analóg földfelszíni, digitális földfelszíni, kábel, műhold, IPTV Digitális földfelszíni, digitális kábel, műhold, IPTV Kábel és/vagy műhold és/vagy IPTV Digitális földfelszíni, kábel,műhold, IPTV Országos Észt Ingyenes Országos Észt Ingyenes Országos Észt Országos Észt Kanal 11 Digitális földfelszíni, KANAL 2 AS Szórakoztató 2008 Kereskedelmi (Estonia) kábel, műhold, IPTV Országos Észt Analóg földfelszíni, Kanal 2 KANAL 2 AS digitalis Általános 1993 Kereskedelmi földfelszíni, kábel, tematika műhold, Országos Észt Ingyenes IPTV LIFE TV Vallási LIFE TV MTU (Estonia) Kereskedelmi Kábel Országos Észt LiTeS LITES LT OÜ Helyi/körzeti tartalom Kereskedelmi Kábel (helyi) Helyi Orosz Muz TV MTU AB VIDEO Zenei (Estonia) (AB MEDIA GROUP) Kereskedelmi Kábel Országos Észt Digitális földfelszíni, Neljas STARMAN AS Szórakoztató Kereskedelmi digitális kábel, Országos Észt műhold, IPTV Orsent TV ORSENT OÜ Helyi/körzeti tartalom 1992 Kereskedelmi Kábel (helyi) Helyi Orosz PBK Estonia PERVÕI BALTIISK Általános Digitális földfelszíni, (Pervy Baltiysky Kereskedelmi KANAL OÜ tematika kábel, műhold, IPTV Kanal Estonia) Országos Orosz Paldiski Televisioon STV (Estonia) STV Kino (Estonia) Seitse TV-Network (Estonia) TV3 (Estonia) TV6 (Estonia) MTU PALDISKI MEDIA LIIT STV AS TELEKANAL STV OÜ Helyi/körzeti tartalom Általános tematika Film channel BUENOS MEDIOS Zenei OÜ MTU AB VIDEO Általános (AB MEDIA GROUP) tematika Kereskedelmi Kábel (helyi) Helyi Észt Kereskedelmi Kereskedelmi Kereskedelmi TV3 AS Szórakoztató 1996 Kereskedelmi TV3 AS Szórakoztató 2008 Kereskedelmi Kábel és/vagy műhold és/vagy IPTV Kábel és/vagy műhold és/vagy IPTV Digitális földfelszíni, kábel, műhold, IPTV Helyi Orosz Helyi Orosz Országos Észt 2004 Kereskedelmi Kábel (helyi) Helyi Észt Analóg földfelszíni, digitális földfelszíni, kábel, műhold, IPTV Digitális földfelszíni, digitális kábel, műhold, IPTV Országos Észt Ingyenes Országos Észt 8

9 Műsorterjesztő platformok Kábeltelevízió Starman Kaabeltelevisiooni A Starman a Tele2 TV megvásárlásával a legnagyobb kábeltelevízió szolgáltatóvá vált. A hálózat kb háztartás számára elérhető 17 városban, köztük Tallinban, és Tartuban márciusában kabeltv előfizetője, Internet előfizetője és telefon előfizetője volt januárjában pilotprogram indult digitális VOD szolgáltatással és ígéretek vannak HDTV szolgáltatás hamarosan történő bevezetésére is. A cég 2008 februárjában saját műsorszolgáltatást is indítani tervez. A reklámoktól mentes műsor Neljas TV, a negyedik néven mutatkozik be, kizárólag Amerikából és az Egyesült Királyságból vásárolt filmeket kíván bemutatni a vállalat mintegy 132 ezer kábeltelevízió előfizetője és a földfelszíni digitális igénybevevői számára. A Starman azt reméli, hogy ez a műsor vonzerő lehet a saját kábeltévé előfizetőinek és az egyelőre nehezen terjedő földfelszíni digitális használóinak gyarapításához, esetleg más műsorterjesztőkkel szemben. 8 A Starman jelenleg Tallinnban, Harju megyében és Rapla-ban működtet digitális kábelszolgáltatást 77 programcsatornával. A Starman kábelhálózat előfizetőinek száma 2008 elején körülbelül 132 ezer. STV kábeltelevízió és internet szolgáltató A szolgáltatás kezdetben Tallinban nyújtott analóg televízióellátást ben kezdte meg a digitális technológia alkalmazását. Jelenleg analóg kínálata kb. 70 csatornát tartalmaz és már Észtország több városában elérhető. A szolgáltatási díj változó, pl. Tallinban (IP telefonnal, 4Mbit/s fel- és letöltési sebességű Internet-szolgáltatással együtt a 70 csatornás kábelkínálat díja havi 375 EEK. De létezik olyan mini csomag is, melyben (a településtől függően) TV van csak. A vállalat kábeltelevízió előfizetőinek száma 100 ezer körüli. A teljes analóg műsorkínálat a családi programcsomagban (20 hangműsor-csatornával): Sorszám Elnevezés Nyelv 1 Kalev Sport ÉSZT 2 CNN International ANGOL 3 Discovery OROSZ/ANGOL* 4 Carton Network \ TCM ANGOL 5 REN TV Est OROSZ 6 STV OROSZ 7 EuroNews ANGOL\OROSZ* 8 YLE 2 FINN 9 TV 6 ÉSZT 10 ETV ÉSZT 11 YLE 1 FINN 12 Pervij Baltiiski kanal OROSZ 13 TV3 ÉSZT 14 KANAL 2 ÉSZT 15 RTR Planeta OROSZ 16 MTV eészti ANGOL/ÉSZT* 17 Zdorovoe TV OROSZ 8 9

10 18 Inter + OROSZ 19 PRO 7 NÉMET 20 Retro TV OROSZ 21 EUROSPORT Int ANGOL 22 RTV International OROSZ 23 Animal Planet OROSZ/ANGOL* 24 TV 1000 East OROSZ 25 JETIX OROSZ 26 Viasat Sport 2 ANGOL/SVÉD* 27 MCM FRANCIA 28 NTV mir OROSZ 29 Adjara TV OROSZ 30 FASHION FRANCIA/NÉMET* 31 ESPN Classik sport ANGOL 32 TV Centr - International OROSZ 33 DISCOVERY Civilisation OROSZ/ANGOL* 34 DISCOVERY Travel & Living OROSZ/ANGOL* 35 USADBA OROSZ 36 Super RTL NÉMET 37 RTL NÉMET 38 TRAVEL OROSZ/ANGOL* 39 Nickelodeon OROSZ 40 Nostalgia OROSZ 41 Nashe kino OROSZ 42 VH-1 ANGOL 43 DISCOVERY Science OROSZ/ANGOL* 44 Fox Crime OROSZ/ANGOL* 45 Pervij Balt. muz. kanal OROSZ 46 TV2 FRANCIA 47 SEITSE ÉSZT 48 Viasat Explorer OROSZ 49 Viasat History OROSZ 50 TV3+ OROSZ 51 HALLMARK OROSZ/ANGOL* 52 Kanal 11 ÉSZT 53 Arte NÉMET\FRANCIA* 54 Humour Box TV OROSZ 55 CNL OROSZ 56 DRIVE OROSZ 57 MOTORS TV ANGOL 58 BBC World ANGOL 59 Ru TV OROSZ 60 Viasat Sport 3 ANGOL/SVÉD* 61 EUROSPORT Rus OROSZ 62 Sov.Sekretno OROSZ 63 TV 1000 rus kino OROSZ/NÉMET* 64 TV XXI OROSZ 65 Detskij mir\tele klub OROSZ 66 Belarus TV OROSZ 67 TV 1000 East ANGOL 68 RBC OROSZ 69 MEZZO FRANCIA 70 Ohota\Rubalka OROSZ A digitális kínálatban az alapcsomag 53 csatornás, melyben 30 sztereó rádió is található, a csomag díja bennfoglaltatik az analóg családi műsorcsomag díjában: 10

11 Digitális alapcsomag Sorszám Elnevezés 1 ETV 2 Kanal 2 3 TV 3 4 Perv Balt kanal 5 RTR Planeta 6 НТВ мир 7 RTV inter 8 Ren. TV 9 STV 10 Usadba 11 Inter + 12 Sovershenno 13 TV 6 14 Animal planet 15 Travel 16 Наше кино 17 Ностальгия 18 TV TV XX1 20 LIFE TV 21 Wedding TV 22 RBK 23 ТВЦ 24 ТНВ 25 ТБН 26 Беларусь ТВ 27 Аджара 28 Детский мир 29 Nickelodeon 30 Cartoon network 31 Jetix 32 France 24-eng 33 1 Muz.Balt 34 MCM top 35 BBC World 36 Euronews 37 CNN 38 Fashion 39 CNL 40 Arte 41 RU TV 42 RTL 43 France 24-fra 44 YLE 1 45 YLE 2 46 France 2 47 Super RTL 48 PRO 7 49 Star! 50 AI Jazeera int 51 France 52 ETV 2 53 Kanal 11 Digitális családi csomag A digitális családi műsorcsomag 96 csatornát nyújt és ezért 25 EKK havídíj fizetendő az analóg díjon felül. A továbbított műsorok: Sorszám Elnevezés 1 ETV 2 Kanal 2 3 TV 3 4 Perv Balt 5 RTR Planeta 6 НТВ мир 7 RTV inter 8 Ren. TV 9 STV 10 Usadba 11 Inter + 12 Sovershenno 13 Humor TV 14 Animal 15 Travel 16 Наше кино 17 Ностальгия 18 TV TV XX1 20 LIFE TV 21 Wedding TV 22 RBK 23 ТВЦ 24 ТНВ 25 ТБН 26 Беларусь ТВ 27 Аджара 28 Детский мир 29 Nickelodeon 30 Cartoon 31 Jetix 32 France Muz.Balt 34 MCM top 35 BBC World 36 Euronews 37 CNN 38 Fashion 39 CNL 40 Arte 41 RU TV 42 RTL 43 France 24-fra 44 YLE 1 45 YLE 2 46 France 2 47 Super RTL 48 PRO 7 49 Star! 11

12 50 AI Jazeera int 51 France 52 Rai 1 53 Rai 2 54 Rai News 55 Discovery 56 Discovery 57 Discovery 58 Discovery 59 Viasat History 60 Viasat Explorer 61 Jetix Play 62 Adult 63 Seitse 64 Hallmark 65 TV TV 1000 rus 67 Ретро ТВ 68 Союз 69 Киевская Русь 70 Zdorovoje TV 71 СГУ ТВ 72 News Fox Crime 74 RTL 2 75 Vox 76 Ki.Ka 77 ZDF 78 Zee TV 79 N24 80 ARD 81 BR Alpha 82 DW TV 83 TV Polonia 84 Boomerang 85 TV 5 86 SAT1 TV 87 France 5 88 HR Fernsehen 89 3 SAT 90 NDR Horas 92 Club European 93 RBB 94 Armeenia TV 95 TV 6 96 Kanal 11 Digi Sport műsorcsomag Az alap vagy a családi csomaghoz havi 10 EEK fejében igénybevehető a Digitális Sport Csomag az alábbi műsorokkal: Sorszám Elnevezés 1 Eurosport 2 Viasat Sport 2 3 Drive 4 Kalev Sport 5 Viasat Sport 3 6 Extreme Sport 7 Motors 8 Sailing channel 9 Охота и Рыбалка 10 ESPN Classic Sport 11 NASN Digitális zenei csomag Havi 20 EEK díj ellenében előfizethető a Zenei csomag: Sorszám Elnevezés 1 MTV Eesti 2 VH 1 3 MTV Hits 4 VH 1 Classic 5 MTV Base 6 Mezzo 7 MTV 2 8 VIVA 9 MCM Pop 10 BY Music 11 A One Digi 18+ erotikus műsorcsomag Havi 60 EEK díj mellett rendelkezésre áll még az alábbi erotikus csomag is: Sorszám Elnevezés 1 Spice Private 2 Hustler TV 3 XXX Xstream 4 Free-X TV 5 X-Dream TV 6 Free-X TV 2 12

13 Az ELION Vállalat double-play és triple-play csomagokat kínál, digitális kábelszolgáltatása keretében. Két alapcsomagja van (észt alapcsomag és szláv alapcsomag), ezek egyedi előfizetési díja 95 EEK, ezekhez 47 rádió is járul. Az alapcsomag mellé választható összesen 8 tematikus csomag, csomagonként 5-8 programmal. Az összes elérhető digitális programcsomag száma jelenleg 85. Ebben van már egy HD szolgáltatás is (VOOM HD). Az Elion lényegében ugyanezt a műsorkínálatot IPTV szolgáltatás formájában is nyújtja. A TELSET AS 9 városban (Tallin, Maardu, Muuga, Viims, Keila, Kose, Haapsalu, Lihula, Sillamae) analóg és digitális kábeltelevízió szolgáltatást. A 71 csatornás digitális kínálat havidíja 115 EEK Műholdas műsorelosztás Észtországban az egyetlen műholdas (DTH) platform a Modern Times Group tulajdonában lévő Viasat. A rendszer feladóállomása Londonban van, a műhold a sugárzást a balti országok mellett Svédország, Norvégia, Dánia és Finnország területére irányítja. A Viasat Estonia két fizetős csomagot kínál: Basic: a havi előfizetési díj 99 EEK. Műsorok: ETV, Kanal 2, TV3, BBC World, VH1, MTV Europe, 1. Balti Zene Csatorna, 1. Balti Észtország, 1. Basic Litvánia, 1. Basic Lettország, 3+ Balti Észt, 3+ Balti, RTR Planeta, NTV, Rev TV, TVCI, TV5, TV3 Litvánia, Tango TV, God Channel, Kanal 10. Gold: a havi előfizetési díj 299 EEK. Műsorok: ETV, Kanal 2, TV3, TV1000, TV1000 Orosz Mozi, TCM, Viasat Sport, Sport 2, Sport 3, Viasat History, Viasat Explorer, Travel Channel, Discovery Channel, Reality TV, Disney, Disney Toons, Cartoon Network, Nickelodeon, MTV Europe, VH1, PBK Music, E! Entertainment, BBC World, CNN, CNBC, Deutche Welle, Bloomberg, 3+ Eesti, 3+ Lati, NTV Mir, RTR Planeta, TVCI, Ren TV PBK Eesti, PBK Lati, TV1 Leedu, TV3 Lati, TV3 Leedu, Tango TV, Playboy, Spice Penthouse A Viasat DTH platform észt előfizetőinek számát nehéz megbecsülni, mert a Viasat a balti országokban lévő előfizetőit egyben kezeli, országonként az adatokat nem bontja meg. Összességében a balti országokban lévő előfizetőinek száma 2006 végén 80 ezer volt. Másrészről a Levira képviselője 9 egy előadáson ugyanebben az időben - a műholdas előfizetők arányát a háztartások 4 %-ában határozta meg. IPTV Észtország a régió legfejlettebb szélessávú piacával rendelkezik. Ez a kormány által nyújtott támogatásokon keresztül az Internet terjedés elősegítésének eredménye ben már a helyi választások interneten való lebonyolítását is engedélyezték februárjában a szélessávú penetráció 49% volt. A fejlett szélessávú ellátásra alapozva 2006-ban már több IP alapú multimédia-szolgáltatás is indult áprilisában az Elion, az Eesti Telekom nemzeti távközlési vállalat leányvállalata, DigiTV elnevezéssel elindította az IPTV szolgáltatását, miután a hálózatát ADSL2+ technológiájúra javította fel. Ezzel a letöltési sebesség 12 Mbps-re növekedett. A megindult szolgáltatás fél év alatt előfizetőt hozott és ezek száma 2006 végére elérte a t elején a szolgáltatás kb. a lakosság kétharmada számára elérhetővé vált és előfizetőinek száma 2007 decemberében Indrek Lepp (AS Levira) presentációja a Digital Switchover int he EU rendezvényen Rigában, december 4-én

14 A műsorkínálat 2008 közepén egy 40 csatornás alapcsomagba (95 EEK/hó) és az alábbi 8 tematikus csomagba volt szervezve. Ezek: Helyi csatornák (15 EEK) Zene (25 EEK) Gyermek (35 EEK) Ismeretterjesztő (30 EEK) Szláv csatornák (35 EEK) Szórakoztató és erotikus csatornák (99 EEK) Sport (50 EEK) Finn csatornák (35 EEK) Jelenleg már kétféle alapcsomag között lehet választani (az egyik több nyelvű csatornát tartalmaz a másikhoz képest) és a televízió csatornák mellett 54 rádióműsor is vehető. 11 A szolgáltatás VOD kinálatot is tartalmaz februárjában az Elion a digitális kábeltelevízió hálózatán HDTV szolgáltatást indított. Az év második felében ezt a szolgáltatást az IPTV rendszerében is megindította. A HDTV tartalmat a Voom nevű kulturális és szórakoztató műsor jelenti, de szó esik újabb HDTV csatornák indításáról is. A finn Elisa nevű távközlési csoport észtországi leányvállalata 2006 májusában elindította saját ADSL2+ szolgáltatását, mellyel 15 Mbps sebességet és 1 Mbps-nál gyorsabb feltöltési sebességet ígér. Igen valószínű, hogy ezen IPTV szolgáltatást fog indítani. Földfelszíni digitális televízió (DTT) A ma 49 %-ban a Telediffusion de France (TDF) által tulajdonolt Levira már 2004 májusában indított földfelszíni digitális adást Tallinban és Harjuban. Ennél a kísérleti nál három műsort sugároztak (Euronews, BBC World, TV3+ Estonia) Mpeg-2 tömörítéssel és további két programot Mpeg-4 eljárással. A kísérletben mintegy háztartás vett részt. A kísérlethez a Tandberg Television és a Finnsat biztosított tömörítő, moduláló, multiplex és átkódoló eszközöket. A kísérletek tapasztalatai alapján az állami tulajdonú Észt Műsorszóró Központ (Levira) és a Starman Kábeltelevíziós társaság közös vállalatot hozott létre Észt Digitális Televízió (Eesti Digitaaltelevisiooni) néven, hogy megkezdje a Zuum TV nevű földfelszíni digitális televíziószolgáltatást. A vállalat részvényeinek 66%-át a Starman birtokolja, feladata a marketing, a közösnségszolgálat, a set-top-box elosztás, a műsorbeszerzés és a tengerentúli értékesítés, a Levira pedig a maradék 34% tulajdonosa, feladata a kódolás, a, a szétosztás és a multiplex üzemeltetés áprilisában a Levira két DVB-T országos hálózathoz alkalmas berendezéskészletet vásárolt, hogy megkezdhesse az országos földfelszíni adóhálózat kiépítését. A Levira 2006 tavaszán jogot szerzett 3 országos multiplex üzemeltetésére és annak frekvenciahasználatára, mely a használandó tömörítési eljárással normál felbontású televízió átvitelére alkalmas. A Zuum TV fizetős műsorelosztás és MPEG-4 tömörítési rendszert használ, mely a kapacitáskihasználás magasabb fokát eredményezi és lehetőséget ad nagyfelbontású (HD) televízió bevezetésére is. A 2006 decemberi indulásával ez a szolgáltatás a világon az első volt, amelyik MPEG-4 tömörítést használt a földfelszíni ban normál szolgáltatás keretében. A Levira 2006-ban két multiplexxel indult és egy harmadikat tervezett 2007-re. Induláskor a lakosság 63%-t látta el a szolgáltatás, ez a szám 2007 közepére 80%-ra növekedett és 2008 közepén már 97%-os ellátottságot jelentenek. A szolgáltatás előfizetéses alapú. Díja 2007-ben EEK 99 (kb. 6,3 ) havonta és ez akkor 20 csatornát foglalt magában. A felhasználóknak vagy meg kell vásárolniuk egy MPEG-4 vevőt 2000 EEK (kb. 128 ) áron, vagy 39 EEK ( kb. 2,50 ) havidíj fejében bérelniük kell. A fizetős csatornák száma 22-re növekedett azóta, s és emellett van 7 szabadon fogható is

Csatorna neve Tematika Nyelv. 5 Duna World Közszolgálati, szórakoztató magyar és hírműsorok. 4 m4 Sport Közszolgálati, sport magyar

Csatorna neve Tematika Nyelv. 5 Duna World Közszolgálati, szórakoztató magyar és hírműsorok. 4 m4 Sport Közszolgálati, sport magyar PRÉMIUM (78) ALAP (49) START (13) Közszolgálati Csomag Kábeltelevíziós csatornakiosztás Budapest Érvényes 2016. január 04.-től Csatorna sorszám Csatorna neve Tematika Nyelv 1 m1 Közszolgálati, szórakoztató

Részletesebben

Digitális idegen. Program- hely. Program Jelleg Nyelv

Digitális idegen. Program- hely. Program Jelleg Nyelv Digitális idegen 1. ORF1 Általános Német 2. ORF2 Általános Német 3. ARD Általános Német 4. ZDF Általános Német 5. Sat1 Általános Német 6. PRO7 Általános Német 7. RTL Általános Német 8. RTL2 Általános Német

Részletesebben

Általános szerződési feltételek. Csatornakiosztás, rendszeres díjak

Általános szerződési feltételek. Csatornakiosztás, rendszeres díjak Csatornakiosztás, rendszeres díjak 1.1. Alapkínálati csomagok tartalma Közszolgálati csomag* 1. m1 közszolgálati 2. m2 közszolgálati 3. Duna TV közszolgálati 4. Duna II Autonómia közszolgálati Alapcsomag*

Részletesebben

HBO PAK DIGITÁLIS PROGRAMCSOMAG CINEMAX PAK DIGITÁLIS PROGRAMCSOMAG HBO MAXPAK DIGITÁLIS PROGRAMCSOMAG FILMBOX DIGITÁLIS PROGRAMCSOMAG

HBO PAK DIGITÁLIS PROGRAMCSOMAG CINEMAX PAK DIGITÁLIS PROGRAMCSOMAG HBO MAXPAK DIGITÁLIS PROGRAMCSOMAG FILMBOX DIGITÁLIS PROGRAMCSOMAG Digitális programcsomagok Digitális programcsomagok vételéhez set-top box, vagy alkalmas TV készüléknél CA modul szükséges (3.2. pont). Nagyfelbontású (HD) műsorvételhez HD set-top box szükséges (3.2.

Részletesebben

SZERZŐDÉSMÓDOSÍTÁS. 2. Kiegészítő, kedvezményes programcsomagok megrendelése

SZERZŐDÉSMÓDOSÍTÁS. 2. Kiegészítő, kedvezményes programcsomagok megrendelése SZERZŐDÉSMÓDOSÍTÁS A digitális KTV szolgáltatáshoz kapcsolódó kiegészítő műsorterjesztési szolgáltatások igénybevételére 1. Előfizető személyes adatai Előfizető neve, cégneve: Lakóhelye/Tartózkodási helye/székhelye:

Részletesebben

3. sz. melléklet Termékek, szolgáltatáscsomagok, ezek elérhetőségeinek jellemzői

3. sz. melléklet Termékek, szolgáltatáscsomagok, ezek elérhetőségeinek jellemzői III. II. I. 3. sz. melléklet Termékek, szolgáltatáscsomagok, ezek elérhetőségeinek jellemzői I. Analóg Kábeltelevízió 1. Igénybe vehető: Győr, Mosonmagyaróvár, Pér, Győrújfalu, Vámosszabadi, Dunakiliti,

Részletesebben

Általános szerződési feltételek 6/D. melléklet

Általános szerződési feltételek 6/D. melléklet Csatornakiosztás Műholdas televízió csomagok tartalma 1.1. Alapkínálati csomagok tartalma A szolgáltató az Eht. 132. 2a) bekezdés a) pontja alapján - a külön feltüntetett csatornák kivételével 2013. augusztus

Részletesebben

Az IPTV szolgáltatás keretében elérhető mini és prémium televíziós csomagok Érvényes szeptember 12 -től

Az IPTV szolgáltatás keretében elérhető mini és prémium televíziós csomagok Érvényes szeptember 12 -től Az IPTV szolgáltatás keretében elérhető mini és prémium televíziós csomagok Érvényes 2016. szeptember 12 -től Föld körül 1 Discovery Science Nem Nem Nem Ismeretterjesztő Magyar, Angol 2 DTX Nem Nem Nem

Részletesebben

Általános szerződési feltételek 6/D. melléklet. Csatornakiosztás. Műholdas televízió csomagok tartalma

Általános szerződési feltételek 6/D. melléklet. Csatornakiosztás. Műholdas televízió csomagok tartalma Csatornakiosztás Műholdas televízió csomagok tartalma 1.1. Alapkínálati csomagok tartalma A szolgáltató az Eht. 132. 2a) bekezdés a) pontja alapján - a külön feltüntetett csatornák kivételével 2012.december

Részletesebben

Általános szerződési feltételek. Csatornakiosztás, rendszeres díjak

Általános szerződési feltételek. Csatornakiosztás, rendszeres díjak Csatornakiosztás, rendszeres díjak 1.1. Alapkínálati csomagok tartalma Alapcsomag* 1. RTL Klub kereskedelmi 2. tv2 kereskedelmi 3. m1 közszolgálati 4. m2 közszolgálati 5. Duna TV közszolgálati 6. Viasat3

Részletesebben

Általános szerződési feltételek 6/A. melléklet

Általános szerződési feltételek 6/A. melléklet Csatornakiosztás Az internetprotokollon nyújtott televízió szolgáltatás (IPTV) tartalma IPTV televízió műsorok a Koktél, Alap, Családi és Extra csomagban A szolgáltató az Eht. 132. 2a a) pontja alapján

Részletesebben

Az IPTV szolgáltatás keretében elérhető mini és prémium televíziós csomagok Érvényes január 1-től

Az IPTV szolgáltatás keretében elérhető mini és prémium televíziós csomagok Érvényes január 1-től Az IPTV szolgáltatás keretében elérhető mini és prémium televíziós csomagok Érvényes 2017. január 1-től Kölyök 1 Baby TV Nem Nem Nem Rajzfilm Francia, Német, Angol 2 Boomerang Nem Nem Nem Rajzfilm Magyar

Részletesebben

Az Invitel Távközlési Zrt. által egyéni előfizetők számára nyújtott elektronikus hírközlési és médiaszolgáltatások Általános Szerződési Feltételei

Az Invitel Távközlési Zrt. által egyéni előfizetők számára nyújtott elektronikus hírközlési és médiaszolgáltatások Általános Szerződési Feltételei Az Invitel Távközlési Zrt. által egyéni előfizetők számára nyújtott elektronikus hírközlési és médiaszolgáltatások Általános Szerződési Feltételei 1. számú melléklet - Függelék Hatályba lépés napja: 2015.

Részletesebben

A digitális kábeltévé szolgáltatás keretében elérhető mini- és prémium csomagok Érvényes január 1-től

A digitális kábeltévé szolgáltatás keretében elérhető mini- és prémium csomagok Érvényes január 1-től A digitális kábeltévé szolgáltatás keretében elérhető mini- és prémium csomagok Érvényes 2017. január 1-től Kölyök 1 Cartoon Network Rajzfilm Magyar, Angol 2 Baby TV Rajzfilm Francia, Német, Angol 3 Boomerang

Részletesebben

3. sz. melléklet Termékek, szolgáltatáscsomagok, ezek elérhetőségeinek jellemzői

3. sz. melléklet Termékek, szolgáltatáscsomagok, ezek elérhetőségeinek jellemzői Start Analóg Közszolgálati 3. sz. melléklet Termékek, szolgáltatáscsomagok, ezek elérhetőségeinek jellemzői I. Analóg Kábeltelevízió 1. Igénybe vehető: Győr, Mosonmagyaróvár, Pér, Győrújfalu, Vámosszabadi,

Részletesebben

Az internetprotokollon nyújtott televízió szolgáltatás (IPTV) tartalma. IPTV televízió műsorok a Koktél, Alap, Családi és Extra csomagban

Az internetprotokollon nyújtott televízió szolgáltatás (IPTV) tartalma. IPTV televízió műsorok a Koktél, Alap, Családi és Extra csomagban Csatornakiosztás Az internetprotokollon nyújtott televízió szolgáltatás (IPTV) tartalma IPTV televízió műsorok a Koktél, Alap, Családi és Extra csomagban A szolgáltató az Eht. 132. 2a a) pontja alapján

Részletesebben

Általános szerződési feltételek 6/A. melléklet

Általános szerződési feltételek 6/A. melléklet Csatornakiosztás Az internetprotokollon nyújtott televízió szolgáltatás (IPTV) tartalma IPTV televízió műsorok a Koktél, Alap, Családi és Extra csomagban A szolgáltató az Eht. 132. 2a a) pontja alapján

Részletesebben

Általános szerződési feltételek 6/D. melléklet. Csatornakiosztás. Műholdas televízió csomagok tartalma

Általános szerződési feltételek 6/D. melléklet. Csatornakiosztás. Műholdas televízió csomagok tartalma Csatornakiosztás Műholdas televízió csomagok tartalma 1.1. Alapkínálati csomagok tartalma A szolgáltató az Eht. 132. 2a) bekezdés a) pontja alapján - a külön feltüntetett csatornák kivételével 2013. április

Részletesebben

Az internetprotokollon nyújtott televízió szolgáltatás (IPTV) tartalma. IPTV televízió műsorok a Koktél, Alap, Családi és Családi+HD csomagban

Az internetprotokollon nyújtott televízió szolgáltatás (IPTV) tartalma. IPTV televízió műsorok a Koktél, Alap, Családi és Családi+HD csomagban Csatornakiosztás Az internetprotokollon nyújtott televízió szolgáltatás (IPTV) tartalma IPTV televízió műsorok a Koktél, Alap, Családi és Családi+HD csomagban A szolgáltató az Eht. 132. 2a a) pontja alapján

Részletesebben

Program- hely. Program Jelleg Nyelv

Program- hely. Program Jelleg Nyelv 500. Arte Általános Német 501. ORF1 Általános Német 502. ORF2 Általános Német 503. ARD Általános Német 504. ZDF Általános Német 505. Sat1 Általános Német 506. PRO7 Általános Német 507. RTL Általános Német

Részletesebben

Digitális csatornakiosztas

Digitális csatornakiosztas Digitális csatornakiosztas Csatorna Frekvencia Program Jelleg, profil Nyelv S24 330 MHz Parlament TV politikai és gazdasági információs csatorna QAM256 SYm:6000 d1 TV kulturális műsorok M1 HD közszolgálati

Részletesebben

Általános szerződési feltételek 6/A. melléklet

Általános szerződési feltételek 6/A. melléklet Csatornakiosztás Az internetprotokollon nyújtott televízió szolgáltatás (IPTV) tartalma IPTV televízió műsorok a Koktél, Alap, Családi és Családi+HD csomagban A szolgáltató az Eht. 132. 2a a) pontja alapján

Részletesebben

Területi megjelölés: Budapest, XXI. kerület, Szigetszentmiklós

Területi megjelölés: Budapest, XXI. kerület, Szigetszentmiklós Területi megjelölés: Budapest, XXI. kerület, Szigetszentmiklós Érvényes: 2014. január 1.-től I. PROGRAMCSOMAG Hang 1 Információs csatorna Mono 168,25 S10 információs csatorna magyar 2 Nickelodeon Mono

Részletesebben

Általános szerződési feltételek 6/A. melléklet

Általános szerződési feltételek 6/A. melléklet Csatornakiosztás Az internetprotokollon nyújtott televízió szolgáltatás (IPTV) tartalma IPTV televízió műsorok a Koktél, Alap, Családi és Családi+HD csomagban A szolgáltató az Eht. 132. 2a a) pontja alapján

Részletesebben

Az Invitel Távközlési Zrt. által egyéni előfizetők számára nyújtott elektronikus hírközlési és médiaszolgáltatások Általános Szerződési Feltételei

Az Invitel Távközlési Zrt. által egyéni előfizetők számára nyújtott elektronikus hírközlési és médiaszolgáltatások Általános Szerződési Feltételei Az Invitel Távközlési Zrt. által egyéni előfizetők számára nyújtott elektronikus hírközlési és médiaszolgáltatások Általános Szerződési Feltételei 1. számú melléklet - Függelék Hatályba lépés napja: 2015.

Részletesebben

Általános szerződési feltételek 6/D. melléklet

Általános szerződési feltételek 6/D. melléklet Csatornakiosztás Műholdas televízió csomagok tartalma 1. Alapkínálati csomagok tartalma A szolgáltató az Eht. 132. 2a) bekezdés a) pontja alapján - a külön feltüntetett csatornák kivételével 2015. január

Részletesebben

Általános szerződési feltételek 6/D. melléklet

Általános szerződési feltételek 6/D. melléklet Csatornakiosztás Műholdas televízió csomagok tartalma 1.1. Alapkínálati csomagok tartalma A szolgáltató az Eht. 132. 2a) bekezdés a) pontja alapján - a külön feltüntetett csatornák kivételével 2014. július

Részletesebben

Általános szerződési feltételek 6/A. melléklet. Csatornakiosztás. Az internetprotokollon nyújtott televízió szolgáltatás (IPTV) tartalma

Általános szerződési feltételek 6/A. melléklet. Csatornakiosztás. Az internetprotokollon nyújtott televízió szolgáltatás (IPTV) tartalma Csatornakiosztás Az internetprotokollon nyújtott televízió szolgáltatás (IPTV) tartalma IPTV televízió műsorok a Koktél, Alap, Családi és Extra csomagban A szolgáltató az Eht. 132. 2a a) pontja alapján

Részletesebben

Az Invitel Távközlési Zrt. által egyéni előfizetők számára nyújtott elektronikus hírközlési és médiaszolgáltatások Általános Szerződési Feltételei

Az Invitel Távközlési Zrt. által egyéni előfizetők számára nyújtott elektronikus hírközlési és médiaszolgáltatások Általános Szerződési Feltételei Az Invitel Távközlési Zrt. által egyéni előfizetők számára nyújtott elektronikus hírközlési és médiaszolgáltatások Általános Szerződési Feltételei 1. számú melléklet - Függelék Hatályba lépés napja: 2016.

Részletesebben

3. sz. melléklet Termékek, szolgáltatáscsomagok, ezek elérhetőségeinek jellemzői

3. sz. melléklet Termékek, szolgáltatáscsomagok, ezek elérhetőségeinek jellemzői III. II. I. 3. sz. melléklet Termékek, szolgáltatáscsomagok, ezek elérhetőségeinek jellemzői I. Analóg Kábeltelevízió 1. Igénybe vehető: Győr, Mosonmagyaróvár, Pér, Győrújfalu, Vámosszabadi, Dunakiliti,

Részletesebben

Általános szerződési feltételek 6/D. melléklet. Csatornakiosztás. Műholdas televízió csomagok tartalma. 1. Alapkínálati csomagok tartalma

Általános szerződési feltételek 6/D. melléklet. Csatornakiosztás. Műholdas televízió csomagok tartalma. 1. Alapkínálati csomagok tartalma Csatornakiosztás Műholdas televízió csomagok tartalma 1. Alapkínálati csomagok tartalma A szolgáltató az Eht. 132. 2a) bekezdés a) pontja alapján - a külön feltüntetett csatornák kivételével 2015. augusztus

Részletesebben

Az Invitel Távközlési Zrt. által egyéni előfizetők számára nyújtott elektronikus hírközlési és médiaszolgáltatások Általános Szerződési Feltételei

Az Invitel Távközlési Zrt. által egyéni előfizetők számára nyújtott elektronikus hírközlési és médiaszolgáltatások Általános Szerződési Feltételei Az Invitel Távközlési Zrt. által egyéni előfizetők számára nyújtott elektronikus hírközlési és médiaszolgáltatások Általános Szerződési Feltételei 1. számú melléklet - Függelék Hatályba lépés napja: 2015.

Részletesebben

HIR-SAT 2000 Kft. szolgáltató

HIR-SAT 2000 Kft. szolgáltató K I V O N A T a HIR-SAT 2000 Kft. hírközlési szolgáltató 2016.10.15. napjától hatályos, nyilvános televízió-műsorelosztási és nyilvános rádió műsorelosztási szolgáltatásra vonatkozó Általános Szerződési

Részletesebben

Kábeltelevízió csomagok árai és csatornakínálat 2013. január

Kábeltelevízió csomagok árai és csatornakínálat 2013. január 1. oldal, összesen: 10 Kábeltelevízió csomagok árai és csatornakínálat 2013. január PROGRAMCSOMAG HAVI ELŐFIZETŐI DÍJAI ÖSSZESEN MINIMÁL PROGRAMCSOMAG (A1) 945 Ft + 27% ÁFA 1.200 Ft MINI PROGRAMCSOMAG

Részletesebben

Az InviTV szolgáltatás keretében elérhető televíziós csomagok tartalma Érvényes 2012. október 1-től

Az InviTV szolgáltatás keretében elérhető televíziós csomagok tartalma Érvényes 2012. október 1-től Az InviTV szolgáltatás keretében elérhető televíziós csomagok tartalma Alap csomag 1 m1 1 m1 2 m2 2 m2 3 Duna Tv 3 Duna TV 4 Duna World 4 Duna World 5 RTL Klub 5 RTL Klub 6 TV2 6 TV2 7 Discovery Channel

Részletesebben

Általános szerződési feltételek 6/B. melléklet. Csatornakiosztás. Digitális kábeltelevízió csomagok tartalma. 1. Digitális alapcsomagok tartalma

Általános szerződési feltételek 6/B. melléklet. Csatornakiosztás. Digitális kábeltelevízió csomagok tartalma. 1. Digitális alapcsomagok tartalma Csatornakiosztás Digitális kábeltelevízió csomagok tartalma A szolgáltató az Eht. 132. 2a a) pontja alapján - a külön feltüntetett csatornák kivételével 2012. március 31. napjában határozza meg a csatornák

Részletesebben

Általános szerződési feltételek 6/D. melléklet

Általános szerződési feltételek 6/D. melléklet Csatornakiosztás Műholdas televízió csomagok tartalma 1. Alapkínálati csomagok tartalma A szolgáltató az Eht. 132. 2a) bekezdés a) pontja alapján - a külön feltüntetett csatornák kivételével 2015. március

Részletesebben

3. sz. melléklet Termékek, szolgáltatáscsomagok, ezek elérhetőségeinek jellemzői

3. sz. melléklet Termékek, szolgáltatáscsomagok, ezek elérhetőségeinek jellemzői 3. sz. melléklet Termékek, szolgáltatáscsomagok, ezek elérhetőségeinek jellemzői I. Analóg Kábeltelevízió 1. Igénybe vehető: Győr, Mosonmagyaróvár, Pér, Győrújfalu, Vámosszabadi, Dunakiliti, Halászi, Mezőörs,

Részletesebben

Általános szerződési feltételek 6/E. melléklet

Általános szerződési feltételek 6/E. melléklet Csatornakiosztás Társszolgáltatók ADSL előfizetőinek nyújtott IPTV szolgáltatások tartalma A szolgáltató az Eht. 132. 2a a) pontja alapján - a külön feltüntetett csatornák kivételével 2015. augusztus 31.

Részletesebben

Az Invitel Távközlési Zrt. által egyéni előfizetők számára nyújtott elektronikus hírközlési és médiaszolgáltatások Általános Szerződési Feltételei

Az Invitel Távközlési Zrt. által egyéni előfizetők számára nyújtott elektronikus hírközlési és médiaszolgáltatások Általános Szerződési Feltételei Az Invitel Távközlési Zrt. által egyéni előfizetők számára nyújtott elektronikus hírközlési és médiaszolgáltatások Általános Szerződési Feltételei 1. számú melléklet - Függelék Hatályba lépés napja: 2016.

Részletesebben

VERSENYTANÁCS. VJ-16/2006/42. Ikt. sz.:.../2006

VERSENYTANÁCS. VJ-16/2006/42. Ikt. sz.:.../2006 VERSENYTANÁCS VJ-16/2006/42. Ikt. sz.:.../2006 A Gazdasági Versenyhivatal Versenytanácsa a ViDaNet Kábeltelevíziós Szolgáltató Zrt. (Budapest) eljárás alá vont vállalkozás ellen gazdasági erőfölénnyel

Részletesebben

Invitel Távközlési Zrt. által egyéni előfizetők számára nyújtott elektronikus hírközlési és médiaszolgáltatások Általános Szerződési Feltételei

Invitel Távközlési Zrt. által egyéni előfizetők számára nyújtott elektronikus hírközlési és médiaszolgáltatások Általános Szerződési Feltételei Az Invitel Távközlési Zrt. által egyéni előfizetők számára nyújtott elektronikus hírközlési és médiaszolgáltatások Általános Szerződési Feltételei 1. számú melléklet - Függelék Hatályba lépés napja: 2014.

Részletesebben

ÁSZF Változások kivonat 1 / 8 Szarvasi Általános Informatikai Kft.

ÁSZF Változások kivonat 1 / 8 Szarvasi Általános Informatikai Kft. ÁSZF Változások kivonat 1 / 8 Kivonat az ÁSZF-en történt változásokról A következő módosításokat tettük a 2014. január 1-jétől hatályos televízió és rádió műsorelosztási és internet hozzáférési (ellátási)

Részletesebben

A Szélmalom Kábeltévé Zrt. kiskundorozsmai fejállomására csatlakozó előfizetők által megrendelhető szolgáltatások

A Szélmalom Kábeltévé Zrt. kiskundorozsmai fejállomására csatlakozó előfizetők által megrendelhető szolgáltatások A Szélmalom Kábeltévé Zrt. kiskundorozsmai KTV Mini** m1, Információs csatorna, Duna II Autonómia, Cartoon Network/TCM, VIVA, Duna Televízió, RTL Klub, m2, TV2, ATV, HírTV, Danubius rádió, Petőfi rádió,

Részletesebben

HWR-Telecom Kft. Műsorkiosztás Budapest-központi fejállomás

HWR-Telecom Kft. Műsorkiosztás Budapest-központi fejállomás Alap programcsomag Bővített programcsomag HWR-Telecom Szolgáltatás típusa: Vezetékes műsorjel-elosztás Az igénybe vehető szolgáltatások tartalmi leírása: A vezetékes műsorelosztás a műsorszolgáltatók által

Részletesebben

Mûsor neve jelleg nyelve

Mûsor neve jelleg nyelve D Id programcsomag A választott analóg vagy digitális programcsomag + 1 Arte Általános Német 2 ORF1 Általános Német 3 ARD Általános Német 4 ZDF Általános Német 5 Kika Gyerekmûsorok Német 6 Sat1 Általános

Részletesebben

A Vidanet Zrt. ÁSZF közleménye

A Vidanet Zrt. ÁSZF közleménye A Vidanet Zrt. ÁSZF közleménye Tájékoztatjuk Tisztelt Előfizetőinket, hogy az analóg és digitális programkínálat változása, az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII törvény változása és a műsorszolgáltatóknak

Részletesebben

Az Invitel Távközlési Zrt. által egyéni előfizetők számára nyújtott elektronikus hírközlési és médiaszolgáltatások Általános Szerződési Feltételei

Az Invitel Távközlési Zrt. által egyéni előfizetők számára nyújtott elektronikus hírközlési és médiaszolgáltatások Általános Szerződési Feltételei Az Invitel Távközlési Zrt. által egyéni előfizetők számára nyújtott elektronikus hírközlési és médiaszolgáltatások Általános Szerződési Feltételei 1. számú melléklet - Függelék Hatályba lépés napja: 2013.

Részletesebben

Előfizetői szolgáltatások és azok díjai

Előfizetői szolgáltatások és azok díjai Előfizetői szolgáltatások és azok díjai Mátészalka - Jármi - Papos Nyírmeggyes települések csatornakiosztása: O1 Kölcsey tv 49.25 regionális műsor O2 Mátészalka 1 59.25 Városi tv regionális csatorna O3

Részletesebben

E/1. MELLÉKLET Műholdas televízió szolgáltatásra vonatkozó csatornakiosztások

E/1. MELLÉKLET Műholdas televízió szolgáltatásra vonatkozó csatornakiosztások E/1. MELLÉKLET Műholdas televízió szolgáltatásra vonatkozó csatornakiosztások Szolgáltató 2015. március 31. napjában határozza meg a jelen Mellékletben feltüntetett műholdas televízióra vonatkozó csatornakiosztásokban

Részletesebben

M7 Group S.A. Általános Szerződési Feltételei

M7 Group S.A. Általános Szerződési Feltételei ÁSZF MÓDOSÍTÁS BEJELENTÉSE AZ NMHH FELÉ Kivonat AZ M7 Group S.A. Előfizetői hírközlési szolgáltatás (műholdas műsorterjesztés) nyújtására vonatkozó Általános Szerződési Feltételei egységes szerkezetben

Részletesebben

Az IPTV szolgáltatás keretében elérhető mini és prémium televíziós csomagok Érvényes 2016. augusztus 1-től

Az IPTV szolgáltatás keretében elérhető mini és prémium televíziós csomagok Érvényes 2016. augusztus 1-től Az IPTV szolgáltatás keretében elérhető mini és prémium televíziós csomagok Érvényes 2016. augusztus 1-től Föld körül 1 Discovery Science Ismeretterjesztő Magyar, Angol 2 DTX Ismeretterjesztő Magyar 3

Részletesebben

E/1. MELLÉKLET Műholdas televízió szolgáltatásra vonatkozó csatornakiosztások

E/1. MELLÉKLET Műholdas televízió szolgáltatásra vonatkozó csatornakiosztások E/1. MELLÉKLET Műholdas televízió szolgáltatásra vonatkozó csatornakiosztások Szolgáltató 2015. szeptember 30. napjában határozza meg a jelen Mellékletben feltüntetett műholdas televízióra vonatkozó csatornakiosztásokban

Részletesebben

MINDEN EDDIGINÉL TÖBB TV CSATORNA KÍNÁLATUNKBAN!

MINDEN EDDIGINÉL TÖBB TV CSATORNA KÍNÁLATUNKBAN! HÍRLEVÉL 2016. JANUÁR MINDEN EDDIGINÉL TÖBB TV CSATORNA KÍNÁLATUNKBAN! Az elmúlt időszak műszaki fejlesztései lehetővé tették, hogy tovább bővíthessük a digitális TV szolgáltatásunk kínálatát. Még több

Részletesebben

A digitális kábeltévé keretében elérhető mini- és prémium csomagok Érvényes 2016. augusztus 1-től

A digitális kábeltévé keretében elérhető mini- és prémium csomagok Érvényes 2016. augusztus 1-től A digitális kábeltévé keretében elérhető mini- és prémium csomagok Érvényes 2016. augusztus 1-től Föld körül 1 Discovery Science Ismeretterjesztő Magyar, Angol 2 DTX Ismeretterjesztő Angol, Magyar 3 HISTORY

Részletesebben

E/1. MELLÉKLET Műholdas televízió szolgáltatásra vonatkozó csatornakiosztások

E/1. MELLÉKLET Műholdas televízió szolgáltatásra vonatkozó csatornakiosztások E/1. MELLÉKLET Műholdas televízió szolgáltatásra vonatkozó csatornakiosztások Szolgáltató 2016. október 31. napjában határozza meg a jelen Mellékletben feltüntetett műholdas televízióra vonatkozó csatornakiosztásokban

Részletesebben

Analóg műsorok Teljes név Csatorna Frekvencia Kategória Nyelv 1 M4 Sport C02 48,25 sportcsatorna magyar 2 M2 C03 55,25 közszolgálati magyar 3 Duna

Analóg műsorok Teljes név Csatorna Frekvencia Kategória Nyelv 1 M4 Sport C02 48,25 sportcsatorna magyar 2 M2 C03 55,25 közszolgálati magyar 3 Duna nalóg műsorok eljes név Csatorna Frekvencia Kategória Nyelv 1 4 Sport C02 48,25 sportcsatorna magyar 2 2 C03 55,25 közszolgálati magyar 3 Duna C04 62,25 hír- és kulturális műsorok magyar 4 Régió Plusz

Részletesebben

6000 256QAM 1001 6000 256QAM 1001 6000 256QAM 1001. Gelka-Hírtech Kft. Digitális csatornakiosztás 2016.05.01. Hálózati azonosító. Jelleg, profil Nyelv

6000 256QAM 1001 6000 256QAM 1001 6000 256QAM 1001. Gelka-Hírtech Kft. Digitális csatornakiosztás 2016.05.01. Hálózati azonosító. Jelleg, profil Nyelv Közszolgálati 800 Ft Csatorna Frekvencia Program Jelleg, profil Nyelv Csomagok Symbol Moduláció Hálózati azonosító Gelka-Hírtech Kft. Digitális csatornakiosztás 2016.05.01. S2 S3 S4 S5 S6-114,5 MHz d1

Részletesebben

Kivonat az ÁSZF-en történt változásokról

Kivonat az ÁSZF-en történt változásokról ÁSZF Változások kivonat 1 / 5 Kivonat az ÁSZF-en történt változásokról A következő módosításokat tettük a 2015. július 01-jétől hatályos televízió és rádió műsorelosztási szolgáltatásunk Általános Szerződési

Részletesebben

E/1. MELLÉKLET Műholdas televízió szolgáltatásra vonatkozó csatornakiosztások

E/1. MELLÉKLET Műholdas televízió szolgáltatásra vonatkozó csatornakiosztások E/1. MELLÉKLET Műholdas televízió szolgáltatásra vonatkozó csatornakiosztások Szolgáltató 2015. július 31. napjában határozza meg a jelen Mellékletben feltüntetett műholdas televízióra vonatkozó csatornakiosztásokban

Részletesebben

Programhely Csatorna Csomag Műhold Transzponder Frekvencia Polarizáció Formátum SymbolRate FEC Tematika Encryption

Programhely Csatorna Csomag Műhold Transzponder Frekvencia Polarizáció Formátum SymbolRate FEC Tematika Encryption A frekvencialista segítséget nyújt az előfizetett -csomag csatornáinak újrahangolásában. Amennyiben a mediaboxot a UPC Direct biztosította az Ön számára, a a legtöbb esetben automatikusan frissülnek a

Részletesebben

Állománynév: Oritel ÁSZF 1szmelléklet2007-02-01.doc Létrehozás dátuma: 2006/12/29 12:32

Állománynév: Oritel ÁSZF 1szmelléklet2007-02-01.doc Létrehozás dátuma: 2006/12/29 12:32 1/1 1. sz. melléklet:, egyéb díjak, költségtérítések Oroszlány Sz. csatorna 1. MTV 2 magyar közszolgálati X 69,25 A2 st 2. DUNA TV magyar közszolgálati Y 76,25 A2 st 3. MTV 1 magyar közszolgálati Z 83,25

Részletesebben

E/1. MELLÉKLET Műholdas televízió szolgáltatásra vonatkozó csatornakiosztások

E/1. MELLÉKLET Műholdas televízió szolgáltatásra vonatkozó csatornakiosztások E/1. MELLÉKLET Műholdas televízió szolgáltatásra vonatkozó csatornakiosztások A SuperOne HD felnőtt csatorna 2014. március 3-tól, időkorlát nélkül elérhető. Szolgáltató 2014. március 31. napjában határozza

Részletesebben

VERSENYTANÁCS. végzését

VERSENYTANÁCS. végzését VERSENYTANÁCS VJ-15/2006/37. A Gazdasági Versenyhivatal Versenytanácsa a TvNetwork Telekommunikációs Szolgáltató Nyrt. (Budapest) eljárás alá vont vállalkozással szemben gazdasági erőfölénnyel való visszaélés

Részletesebben

E/1. MELLÉKLET Műholdas televízió szolgáltatásra vonatkozó csatornakiosztások

E/1. MELLÉKLET Műholdas televízió szolgáltatásra vonatkozó csatornakiosztások E/1. MELLÉKLET Műholdas televízió szolgáltatásra vonatkozó csatornakiosztások Szolgáltató 2014. július 31. napjában határozza meg a jelen Mellékletben feltüntetett műholdas televízióra vonatkozó csatornakiosztásokban

Részletesebben

1.1 Analóg TV csatornák

1.1 Analóg TV csatornák 1. melléklet Csatornakiosztás, programcsomagok 1.1 Analóg TV csatornák 1.1.1 Bezenye 2 Muzsika TV 93,25 3 ORF 1 133,25 német 4 ORF 2 140,25 német 5 Magyar ATV 147,25 6 Hír TV 154,25 7 TV 2 161,25 8 Sláger

Részletesebben

Invitel Távközlési Zrt.

Invitel Távközlési Zrt. Invitel Távközlési Zrt. 2040 Budaörs, Puskás Tivadar u. 8-10. Általános Szerződési Feltételek egyéni előfizetők számára Kábeltelevíziós hálózaton nyújtott műsorelosztás (KTV) szolgáltatásra Szolgáltatások

Részletesebben

Csatornakiosztás KISKUNDOROZSMÁN, BORDÁNYBAN, CSÓLYOSPÁLOSON, FORRÁSKÚTON ÉS ZSOMBÓN IGÉNYBE VEHETŐ KÁBELTÉVÉ SZOLGÁLTATÁSOK. Szélmalom Kábeltévé Zrt.

Csatornakiosztás KISKUNDOROZSMÁN, BORDÁNYBAN, CSÓLYOSPÁLOSON, FORRÁSKÚTON ÉS ZSOMBÓN IGÉNYBE VEHETŐ KÁBELTÉVÉ SZOLGÁLTATÁSOK. Szélmalom Kábeltévé Zrt. DTV Szuper 6600 Ft/hó KTV Szuper 4950 Ft/hó KTV Start 3 2015. SZEPTEMBER 1-TŐL KISKUNDOROZSMÁN, BORDÁNYBAN, CSÓLYOSPÁLOSON, FORRÁSKÚTON ÉS ZSOMBÓN IGÉNYBE VEHETŐ KÁBELTÉVÉ SZOLGÁLTATÁSOK CSATORNA NEVE

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK MÓDOSÍTÁSÁNAK KIVONATA

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK MÓDOSÍTÁSÁNAK KIVONATA ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK MÓDOSÍTÁSÁNAK KIVONATA A Hello HD Kft. a mai nappal az alábbiak szerint módosítja az integrált Általános Szerződési Feltételeit: (A változott részek dőlt betűvel kiemelve.)

Részletesebben

Szeged-Kiskundorozsma, Bordány, Forráskút, Zsombó területén igénybe vehetı szolgáltatások

Szeged-Kiskundorozsma, Bordány, Forráskút, Zsombó területén igénybe vehetı szolgáltatások Szeged-Kiskundorozsma, Bordány, Forráskút, Zsombó területén igénybe vehetı szolgáltatások KTV Mini** m1, Információs csatorna, Homokhát Televízió, Duna II Televízió, RTL Klub, m2, TV2, ATV, HírTV, Danubius

Részletesebben

Az InviTV szolgáltatás keretében elérhető televíziós csomagok tartalma Érvényes 2012. november 2-től

Az InviTV szolgáltatás keretében elérhető televíziós csomagok tartalma Érvényes 2012. november 2-től Az InviTV szolgáltatás keretében elérhető televíziós csomagok tartalma Alap csomag Családi csomag 1 m1 1 m1 2 m2 2 m2 3 Duna Tv 3 Duna TV 4 Duna World 4 Duna World 5 RTL Klub 5 RTL Klub 6 TV2 6 TV2 7 Discovery

Részletesebben

2-21 sz. melléklet (Füzesgyarmat, Körösladány) Termékek, szolgáltatáscsomagok, ezek elérhetőségeinek jellemzői

2-21 sz. melléklet (Füzesgyarmat, Körösladány) Termékek, szolgáltatáscsomagok, ezek elérhetőségeinek jellemzői Termékek, szolgáltatáscsomagok, ezek elérhetőségeinek jellemzői KTV Csomagok KTV-I KTV-II KTV-III Digitális simulcast A KTV-II és KTV-III. analóg csomagok mellé díjmentesen igénybe vehető Bruttó díj 1

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK MÓDOSÍTÁSÁNAK KIVONATA

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK MÓDOSÍTÁSÁNAK KIVONATA ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK MÓDOSÍTÁSÁNAK KIVONATA A Hello HD Kft. a mai nappal az alábbiak szerint módosítja az integrált Általános Szerződési Feltételeit: (A változott részek dőlt betűvel kiemelve.)

Részletesebben

2-21 sz. melléklet (Füzesgyarmat, Körösladány) Termékek, szolgáltatáscsomagok, ezek elérhetőségeinek jellemzői

2-21 sz. melléklet (Füzesgyarmat, Körösladány) Termékek, szolgáltatáscsomagok, ezek elérhetőségeinek jellemzői 2-21 sz. melléklet (Füzesgyarmat, Körösladány) Termékek, szolgáltatáscsomagok, ezek elérhetőségeinek jellemzői KTV Csomagok KTV-I KTV-II KTV-III Digitális simulcast A KTV-II és KTV-III. analóg csomagok

Részletesebben

Kivonat a 2015. január 01-től életbe lépő KTV ÁSZF módosításról:

Kivonat a 2015. január 01-től életbe lépő KTV ÁSZF módosításról: Kivonat a 2015. január 01-től életbe lépő KTV ÁSZF módosításról: Az időközi jogszabályváltozásokra hivatkozva, valamit hatósági eljárási tapasztalatokra figyelemmel az alábbi pontokat érintő módosításokat

Részletesebben

TV PIACI KÖRKÉP 2015 NIELSEN KÖZÖNSÉGMÉRÉS

TV PIACI KÖRKÉP 2015 NIELSEN KÖZÖNSÉGMÉRÉS TV PIACI KÖRKÉP 2015 NIELSEN KÖZÖNSÉGMÉRÉS TÉVÉNÉZÉSRE FORDÍTOTT IDŐ ATV (perc) EGY FŐRE JUTÓ NAPI TÉVÉNÉZÉSI IDŐ (PERC/FŐ/NAP) 2014 és 2015 egész év, egész nap, Total TV, Live+Playback 400 350 376 379

Részletesebben

Megnevezés Szolgáltatás tartalma Szolgáltatás díja

Megnevezés Szolgáltatás tartalma Szolgáltatás díja Szeged Kiskundorozsma, Bordány, Csólyospálos, Forráskút és Zsombó területén igénybe vehető szolgáltatások KTV Mini ** DTV Start * MR3 Bartók Rádió, MR1 Kossuth Rádió, MR Szegedi stúdió, 100.2 Rádió Plusz

Részletesebben

I-TV csatornakiosztás

I-TV csatornakiosztás I-TV csatornakiosztás Balatonendréd, Balatonföldvár, Balatonöszöd, Balatonszárszó, Balatonszemes, Bálványos, Kereki, Kőröshegy, Kötcse, Nagyberény, Nagycsepely, Nyim, Pusztaszemes, Som, Szántód, Teleki

Részletesebben

TV PIACI KÖRKÉP 2013. II. NEGYEDÉV NIELSEN KÖZÖNSÉGMÉRÉS

TV PIACI KÖRKÉP 2013. II. NEGYEDÉV NIELSEN KÖZÖNSÉGMÉRÉS TV PIACI KÖRKÉP 2013. II. NEGYEDÉV NIELSEN KÖZÖNSÉGMÉRÉS ATV (perc) EGY FŐRE JUTÓ NAPI TÉVÉNÉZÉSI IDŐ 2012. és 2013. II. negyedév 400 350 300 357 346 250 270 268 200 224 226 150 180 184 100 50 0 TOTAL

Részletesebben

Programhely Csatorna Csomag Műhold Transzponder Frekvencia Polarizáció Formátum SymbolRate FEC Tematika Encryption

Programhely Csatorna Csomag Műhold Transzponder Frekvencia Polarizáció Formátum SymbolRate FEC Tematika Encryption Amennyiben a mediaboxot a UPC Direct biztosította az Ön számára, a a legtöbb esetben automatikusan frissülnek a készülék stand-by Amennyiben a mediaboxot nem a UPC Direct biztosította az Ön számára, a

Részletesebben

E/3. MELLÉKLET Műholdas televízió szolgáltatásra vonatkozó csatornakiosztások

E/3. MELLÉKLET Műholdas televízió szolgáltatásra vonatkozó csatornakiosztások E/3. MELLÉKLET Műholdas televízió szolgáltatásra vonatkozó csatornakiosztások Szolgáltató 2016. március 31. napjában határozza meg a jelen Mellékletben feltüntetett műholdas televízióra vonatkozó csatornakiosztásokban

Részletesebben

Az Invitel Távközlési Zrt. által egyéni előfizetők számára nyújtott elektronikus hírközlési és médiaszolgáltatások Általános Szerződési Feltételei

Az Invitel Távközlési Zrt. által egyéni előfizetők számára nyújtott elektronikus hírközlési és médiaszolgáltatások Általános Szerződési Feltételei Az Invitel Távközlési Zrt. által egyéni előfizetők számára nyújtott elektronikus hírközlési és médiaszolgáltatások Általános Szerződési Feltételei 1. számú melléklet - Függelék Hatályba lépés napja: 2016.

Részletesebben

TEVE TÉVÉ Kereskedelmi és Távközlési Szolgáltató Kft. szolgáltató. Általános Szerződési Feltételek nyilvános televízió-műsorelosztási szolgáltatáshoz

TEVE TÉVÉ Kereskedelmi és Távközlési Szolgáltató Kft. szolgáltató. Általános Szerződési Feltételek nyilvános televízió-műsorelosztási szolgáltatáshoz K I V O N A T a TEVE TÉVÉ Kereskedelmi és Távközlési Szolgáltató Kft. hírközlési szolgáltató 2016.09.15. napjától hatályos, nyilvános televízió-műsorelosztási és nyilvános rádió műsorelosztási szolgáltatásra

Részletesebben

E. MELLÉKLET Kábeltelevízió és műholdas televízió szolgáltatásra vonatkozó csatornakiosztások TARTALOMJEGYZÉK

E. MELLÉKLET Kábeltelevízió és műholdas televízió szolgáltatásra vonatkozó csatornakiosztások TARTALOMJEGYZÉK E. MELLÉKLET Kábeltelevízió és műholdas televízió szolgáltatásra vonatkozó csatornakiosztások TARTALOMJEGYZÉK 1. A kábeltelevízió szolgáltatás keretében elérhető analóg csatornakiosztások... 2 2. A kábeltelevízió

Részletesebben

E/3. MELLÉKLET Műholdas televízió szolgáltatásra vonatkozó csatornakiosztások

E/3. MELLÉKLET Műholdas televízió szolgáltatásra vonatkozó csatornakiosztások E/3. MELLÉKLET Műholdas televízió szolgáltatásra vonatkozó csatornakiosztások Szolgáltató 2016. október 31. napjában határozza meg a jelen Mellékletben feltüntetett műholdas televízióra vonatkozó csatornakiosztásokban

Részletesebben

GYÉKÉNYES TELEPÜLÉS. Kábeltévé szolgáltatási csomag tartalma. 1 m1 közszolgálati magyar O2 (oirt) 2 m2 közszolgálati magyar O4

GYÉKÉNYES TELEPÜLÉS. Kábeltévé szolgáltatási csomag tartalma. 1 m1 közszolgálati magyar O2 (oirt) 2 m2 közszolgálati magyar O4 1. számú melléklet Műsor-jel elosztási szolgáltatás, csatornakiosztás és előfizetési díjak GYÉKÉNYES TELEPÜLÉS Kábeltévé szolgáltatási csomag tartalma Bruttó havi díj s.sz. Név Műsor jellege Nyelv Csatorna

Részletesebben

Csatornakiosztás KISKUNDOROZSMÁN, BORDÁNYBAN, CSÓLYOSPÁLOSON, FORRÁSKÚTON ÉS ZSOMBÓN IGÉNYBE VEHETŐ KÁBELTÉVÉ SZOLGÁLTATÁSOK. Szélmalom Kábeltévé Zrt.

Csatornakiosztás KISKUNDOROZSMÁN, BORDÁNYBAN, CSÓLYOSPÁLOSON, FORRÁSKÚTON ÉS ZSOMBÓN IGÉNYBE VEHETŐ KÁBELTÉVÉ SZOLGÁLTATÁSOK. Szélmalom Kábeltévé Zrt. DTV Szuper 6980 Ft/hó KTV Szuper 5330 Ft/hó KTV Start 3830 Ft/hó KISKUNDOROZSMÁN, BORDÁNYBAN, CSÓLYOSPÁLOSON, FORRÁSKÚTON ÉS ZSOMBÓN IGÉNYBE VEHETŐ KÁBELTÉVÉ SZOLGÁLTATÁSOK CSATORNA NEVE NYELV TEMATIKA

Részletesebben

1600 Ft/hó. KTV Mini ** 3400 Ft/hó. KTV Start. KTV Szuper. 4850 Ft/hó. 5050 Ft/hó. DTV Start *

1600 Ft/hó. KTV Mini ** 3400 Ft/hó. KTV Start. KTV Szuper. 4850 Ft/hó. 5050 Ft/hó. DTV Start * I. számú melléklet. Szeged Kiskundorozsma, Bordány, Csólyospálos, Forráskút és Zsombó területén igénybe vehető szolgáltatások KTV Mini ** DTV Start * RTL Klub, m2, TV2, ATV, HírTV Klassz FM, Rádió 88,

Részletesebben

VERSENYTANÁCS. 1054 Budapest, Alkotmány u. 5. 472-8864 Fax: 472-8860

VERSENYTANÁCS. 1054 Budapest, Alkotmány u. 5. 472-8864 Fax: 472-8860 VERSENYTANÁCS 1054 Budapest, Alkotmány u. 5. 472-8864 Fax: 472-8860 Vj 50/2004/58. A Gazdasági Versenyhivatal Versenytanácsa a FiberNet Kommunikációs Rt. ellen gazdasági erőfölénnyel való visszaélés miatt

Részletesebben

1.1 Analóg TV csatornák

1.1 Analóg TV csatornák 1. melléklet Csatornakiosztás, programcsomagok 1.1 Analóg TV csatornák 1.1.1 Bezenye 1 Sat.1 85,25 2 RTL 93,25 3 Muzsika TV 126,25 4 ORF 1 133,25 5 ORF 2 140,25 6 Magyar ATV 147,25 7 Hír TV 154,25 8 TV

Részletesebben

Helyhez kötött műsorterjesztési szolgáltatás tartalma, főbb jellemzői

Helyhez kötött műsorterjesztési szolgáltatás tartalma, főbb jellemzői Lakossági Általános Szerződési Feltételek 2/D Melléklet Helyhez kötött műsorterjesztési szolgáltatás tartalma, főbb jellemzői Tartalomjegyzék 1. Helyhez kötött műsorterjesztési szolgáltatás meghatározása,

Részletesebben

Televízió és rádió műsorelosztás

Televízió és rádió műsorelosztás ÁSZF Változások kivonat 1 / 6 Kivonat az ÁSZF-en történt változásokról A következő módosításokat tettük a 2016. május 1-jétől hatályos televízió és rádió műsorelosztási és internet hozzáférési (ellátási)

Részletesebben

VERSENYTANÁCS. 1245 Budapest, Pf. 1036. Telefon: 472-8864 Fax: 472-8860

VERSENYTANÁCS. 1245 Budapest, Pf. 1036. Telefon: 472-8864 Fax: 472-8860 VERSENYTANÁCS 1245 Budapest, Pf. 1036. Telefon: 472-8864 Fax: 472-8860 VJ-31/2004/29. Nyilvános változat! A Gazdasági Versenyhivatal Versenytanácsa a UPC Magyarország Kft. (Budapest) eljárás alá vonttal

Részletesebben

Az Invitel Távközlési Zrt. által egyéni előfizetők számára nyújtott elektronikus hírközlési és médiaszolgáltatások Általános Szerződési Feltételei

Az Invitel Távközlési Zrt. által egyéni előfizetők számára nyújtott elektronikus hírközlési és médiaszolgáltatások Általános Szerződési Feltételei Az Invitel Távközlési Zrt. által egyéni előfizetők számára nyújtott elektronikus hírközlési és médiaszolgáltatások Általános Szerződési Feltételei 1. számú melléklet - Függelék Hatályba lépés napja: 2013.

Részletesebben

TEVE TÉVÉ Kereskedelmi és Távközlési Szolgáltató Kft. szolgáltató

TEVE TÉVÉ Kereskedelmi és Távközlési Szolgáltató Kft. szolgáltató K I V O N A T a TEVE TÉVÉ Kereskedelmi és Távközlési Szolgáltató Kft. hírközlési szolgáltató 2016. 05.02. napjától hatályos, nyilvános televízió-műsorelosztási és nyilvános rádió műsorelosztási szolgáltatásra

Részletesebben

Televíziós gyorsjelentés. 2012. május

Televíziós gyorsjelentés. 2012. május Televíziós gyorsjelentés 2012. május ezer Televízió gyorsjelentés, 2012. május Adatszolgáltatók: Magyar Telekom Nyrt., Invitel Zrt., UPC Magyarország Kft., Kft., PR-TELEKOM Zrt., Tarr Kft., ViDaNet Zrt.,

Részletesebben

Egységes egyedi előfizetői szerződés melléklete

Egységes egyedi előfizetői szerződés melléklete Csoport kommunikációs igazgatóság Márkastratégia csoport 1013 Budapest, Krisztina krt. 55. Egységes egyedi előfizetői szerződés melléklete Lakossági televízió szolgáltatások T-Home egyéni ügyfelek részére

Részletesebben

Nézettségi trendek: 2009-2010

Nézettségi trendek: 2009-2010 Nézettségi trendek: 2009-2010 2010-ben a korábbi évekhez hasonlóan továbbra sem csökkent a vállalkozó kedv a hazai tv piacon, így a kínálat tovább bővülhetett és színesedhetett a tévénézők legnagyobb örömére.

Részletesebben

Az INVITEL Távközlési Zrt. által egyéni előfizetők számára nyújtott elektronikus hírközlési és médiaszolgáltatások Általános Szerződési Feltételei

Az INVITEL Távközlési Zrt. által egyéni előfizetők számára nyújtott elektronikus hírközlési és médiaszolgáltatások Általános Szerződési Feltételei Az INVITEL Távközlési Zrt. által egyéni előfizetők számára nyújtott elektronikus hírközlési és médiaszolgáltatások Általános Szerződési Feltételei 1. számú melléklet - Függelék Hatályba lépés napja: 2017.

Részletesebben

Televíziós gyorsjelentés. 2014. november

Televíziós gyorsjelentés. 2014. november Televíziós gyorsjelentés 2014. november ezer Televízió gyorsjelentés, 2014. november Adatszolgáltatók: Magyar Nyrt., Invitel Zrt., UPC Magyarország Kft., Kft., PR-TELEKOM Zrt., Tarr Kft., ViDaNet Zrt.,

Részletesebben