SZENT ERZSÉBET LEVELE

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "SZENT ERZSÉBET LEVELE"

Átírás

1 ESZTERGOM-BUDAPESTI FŐEGYHÁZMEGYE SZE N T E R ZSÉBET KA RITÁSZ K Ö Z P O N T SZENT ERZSÉBET LEVELE december A tartalomból: XV. évfolyam 3. szám Sárospatakon jártunk Zarándoklat Szent Erzsébet nyomában Karitász és plébániai munkatársképzés Hírek Szent Erzsébet csodája napjainkban Szent Imréhez Cserniczky Gábor verse Korunk karácsonya Wass Albert: Karácsonyi versek Az Esztergom-Budapesti Fõegyházmegye Szent Erzsébet Karitász Központjának karitatív-szociális folyóirata Ingyenes folyóirat

2 Sárospatakon jártunk avagy No, ide se jövünk többé! Szent Erzsébet év lévén a Dél-Pesti Régió karitász munkatársaival Sárospatakon jártunk, úgymond elzarándokoltunk a tevékeny szeretet védõszentjének születési helyére. Utunk kényelmes volt, komfortos buszban, étellel-itallal felszerelkezve, gyönyörû õszi idõben, gyorsan elértük célunkat. A szállásunk meglepõ volt ugyan, de a spontán kibontakozó humor a több férõhelyes franciaágyas hálótermeket kényelmes, igazi zarándokszállássá változtatta. A közösen elkészített Erzsébet-kenyeres reggeli, a paróchus atya testi gyengeségében is töretlen optimizmusa és mély hite, a görög katolikus szent liturgián való részvétel, ezután a helyi szokás szerinti köszöntés, a református gazda borospincéjének szíveket felvidámító meglátogatása, a sárospataki vár bejárása mind-mind olyan felejthetetlen élmény volt, amire mondhatjuk azt is akár, no, ide se jövünk többé!, akkor, ha ezek közül legalább valamelyikben nem lesz részünk. Azon a napon volt a Debrecen-Nyíregyházi Egyházmegye közös zarándoklata is, és a szentmisében a Szent Erzsébet év helyi ünnepélyes zárása. Nagyon sokan voltunk, a templomba nem fért be mindenki. A zarándokok jelentõs része csak kintrõl hallgathatta a szentmisét. Szent Erzsébet életrajzából tudjuk, hogy már felnõttként hazalátogatott apjához, Endre királyhoz, valószínûleg Sárospatakra. Az egész utat lóháton tette meg. Sokféle zarándokszálláson pihent meg útközben, sokféle asztalról evett és az idõjárástól is biztos sok kellemetlensége volt. Neki ez igazi zarándoklat volt önfegyelemmel, kényelmetlenséggel, lemondással és talán vezeklési szándékkal is. Mi meg csak odarepültünk, hipp-hopp, mindennel el voltunk látva hála a szervezõknek és azoknak, akik kiszolgáltak bennünket jó közérzettel, csak kicsit elfáradva tértünk haza. Természetesen a lelki él- 2 SZENT ERZSÉBET LEVELE

3 ményt, az e helyen a hitünk szerint fokozottan érvényesülõ kegyelmet és Szent Erzsébethez megfogalmazott kéréseink teljesülésében való bizakodást sem felejthetjük el megemlíteni úgy, mint a legfontosabbat. Mert igazából ezért keltünk útra, ez volt a fõ célunk. Az önfegyelem, a kényelmetlenségek, a kellemetlenségek elviselése, a lemondások, a vezeklés pedig maradjon a hétköznapokra, amikor a tevékeny szeretet gyakorlása közben ezekkel nem keresve találkozunk nap, mint nap. Szent Erzsébet és férje, Lajos õrgróf szobra Sárospatak Ha már ilyen hosszú útra vállalkoztunk, akkor azokat az útba esõ nevezetes helyeket is felkerestük, melyeket hírességük miatt látni kell. Így hát, betértünk a gyöngyösi ferencesek világhírû könyvtárába, ahol az idegenvezetõ bemutatta, milyen kincs rejtõzik ott, amirõl nem sokan tudnak azok közül, akik nem szakmabeliek. A világ már csak ilyen ennél a szakrális és kultúrtörténeti emléknél vannak sokkal fontosabb és érdekfeszítõbb hírek is, amirõl azt gondoljuk, hogy érdekesebbek. Meg is fogalmaztam ott mindjárt magamban, hogy no, ide se jövünk többé! úgy, hogy ezt ne láthassuk. Ugyanez mondható el a gyöngyöspatai templomról és annak fõoltáráról. Ritka kincse ez a magyar kereszténységnek, múltunknak, õseink hitének és Istenben való bizakodásának. A helybeliek gondossága és megõrizni akarása napjainkban reményt ad a jövõt illetõen is. Mivel nem csak lelki táplálékkal él az ember, ezért hazafelé jövet betértünk egy szõlõtermesztéssel és borkészítéssel foglakozó vállalkozóhoz, aki a családjával egy éttermet is üzemeltet. Megettük a gulyáslevesét, vargabélesét, jó bort ittunk rá, majd így köszöntünk el tõle, no, ide se jövünk többé! anélkül, hogy ne itt ebédeljünk, mert olyan finom volt az étel és olyan kedves a kiszolgálás Lehet, hogy õk is tanultak Szent Erzsébettõl Lehetne az, hogy mi is tanuljunk Szent Erzsébettõl? Szerintem, tanít bennünket, csak észre kell vennünk és elfogadni tanítását, ha másképpen nem, hát példáján keresztül. Csorba Ottó ESZTERGOM-BUDAPESTI FŐEGYH SZE N T E R december 3

4 Szent Erzsébet nyomában beszámoló egy zarándoklatról Z A R Á N D O K L A T S Z E N T E R Z S É B E T N Y O M Á B A N október 19-én és 20-án régióvezetõk egy csoportja a Karitász Központ munkatársaival élményekben gazdag, lelki feltöltõdést nyújtó zarándoklaton vett részt. A fõ úti cél Sárospatak volt. Ez a birtok volt régen a királynék nyári tartózkodási helye. Itt született 800 évvel ezelõtt II. Endre és Gertrudis királyné leánya, Árpádházi Szent Erzsébet. A litánia és Szent Erzsébet ereklyéjének megtekintése után a Szent Erzsébet Házban a Gyûjteményi Központ képzõmûvészeti alkotásait csodálhattuk meg. Kora délutáni programként a Rákóczi várban jártunk, a Rákóczi Múzeumban. Történelmünk, múltunk jelent meg itt képekben, térképeken, levelekben, számadatokban, hiteles tájékoztató összefoglalókban. A Sub Rosa-erkélyszoba melynek mennyezet-festménye az egyetlen megmaradt alkotás a hajdani barokk faliképek közül, és melyben állítólag a Wesselényi-féle összeesküvés titkos elõkészítõ tanácskozásai folytak éppen úgy emlékezetes marad, mint az alábbi felirat, melyet egy másik teremben olvashattunk: A Karitász rajzpályázatára érkezett egyik alkotás, Petrovits Zsófia elsõ osztályos tanuló rajza 1685 novemberében kezdõdött Munkács ostroma, a várat Zrínyi Ilona védte éves fia, Ferenc itt tanulta meg, hogy a hatalom felelõsség, az uralkodás pedig szolgálat. 4 SZENT ERZSÉBET LEVELE

5 Késõ délután Mádra indultunk. A körülbelül 2000 fõs község római katolikus temploma gótikus eredetû. A felújítás és a zenélõ toronyóra felszerelése Darvas László plébános szorgalmának, leleményének és a hívek összefogásának köszönhetõ. Az evangéliumi történeteket megelevenítõ képek sokasága Rollek Gábor fiatal festõmûvész munkája. A plébánia otthont ad a gyönyörû ásványgyûjteménynek, kaktuszoknak és a szõlészeti- borászati eszközök kiállításának is. Másnap Kassára utaztunk. Megtekintettük a Kassai Szent Erzsébet dómot. Idegenvezetõnk alapos történelmi ismertetést nyújtott a dómról és a környezõ házakról, utcákról. (Az altemplom renoválása miatt nem tudtunk lemenni II. Rákóczi Ferenc, Sibrik Miklós és még néhány, ezen a helyen nyugvó, híres magyar történelmi személyiség hamvaihoz.) Boldog Salkaházi Sára óriás arcképével is találkoztunk a bejárattól balra. Itt élt Kassán fiatalkorában. A Dómtól jobbra állt az a szülõi ház az úgynevezett Schalkház ahonnan a Salkaházi-lányok misére mentek a közeli templomba. Köszönjük Écsy Gábor Atyának a zarándoklatot, és köszönjük az elmúlt 10 évet! A résztvevõk nevében: Az ereklyetartó Szent Erzsébet ruhájának egy darabját õrzi Gál Józsefné Belsõ-Pesti Régió Z A R Á N D O K L A T S Z E N T E R Z S É B E T N Y O M Á B A N december 5

6 KARITÁSZ ÉS PLÉBÁNIAI MUNKATÁRSKÉPZÉS AZ ESZTERGOM-BUDAPESTI FÕEGYHÁZMEGYÉBEN (Budapest, Szent Erzsébet Karitász Szenvedélybeteg-segítõ Lelki Központ, Esztergom, Szent Adalbert Oktatási Központ) VENI SANCTE Az elsõ képzési napon október 6-án mindkét csoport közösen vett részt az esztergomi Bazilikában bemutatott ünnepi szentmisén. Ferenczyné Molnár Éva a bajóti régió vezetõje, a tanfolyam szervezõje és koordinátora köszöntötte Dr. Udvardy György püspök atyát és Écsy Gábor atyát a Szent Erzsébet Karitász Központ igazgatóját. Megköszönte, hogy felkarolták és vállalták a képzés lelki vezetését. Külön köszöntötte a munkatársakat elkísérõ plébánosokat, és a képzés fõ mentorát, Búza Domonkos tanár urat. Meghatott szavakkal szólt a mintegy 200 fõs hallgatósághoz, kifejezve örömét, hogy elfogadták a meghívást, s felismerték ebben a személyes megszólítást a szeretetszolgálatban való részvételre. A hallgatóság nevében mondott továbbá köszönetet dr. Erdõ Péter bíboros úrnak a képzés feltételeinek megvalósításáért. A keresztény ember legszebb feladata közremûködni abban, hogy az emberek mindenütt a Földön megismerjék és elfogadják Isten üzenetét. A mai szentmisén kérjük a szeretet istenét, hogy gyújtsa meg azt a tüzet a szívünkben, lehelje belénk azt a szeretetet, amely sohase mondja: ELÉG. Egy bibliai kép elevenedett meg a Bazilika szentélyében amikor Jézust körülveszik a tanítványok Udvardy püspök úr a szentély közepén, a hallgatóság gyûrûjében mutatta be az áldozatot mindannyiunk és az egész Anyaszentegyház javára. Jézus szelídségével és szavaival bíztatott és bátorított: Békesség Nektek! Vegyétek magatokra igámat 6 SZENT ERZSÉBET LEVELE

7 és tanuljatok tõlem, mert szelíd vagyok és alázatos, legyetek éberek és kitartóak az imádságban. Kérjetek és kaptok, keressetek és találtok, zörgessetek és ajtót nyitnak nektek. A szentmise befejeztével átsétáltunk a Szent Adalbert Oktatási Központ csodálatos épületébe. Szembesültünk az egyházi örökség gyöngyszemével, átölelt a történelem. Az épület dísztermében Ferenczy Éva tájékoztatott a képzés menetérõl, az éves programról, majd felkérte Écsy Gábor igazgató atyát a tanfolyam megnyitására. Gábor atya örömét fejezte ki a nagy létszámú érdeklõdésre. Megnyitójában kihangsúlyozta a szolgálat iránti elkötelezettség fontosságát, az ahhoz való hûséget. Kérte a képzésen való fegyelmezett részvételt, a pontosságot. Nem titkolt reményt fûzött a városmisszió folytatására, a város és vidék együttmûködésére. Az elsõ képzési nap témája: a városmisszió tapasztalatai, melynek fõ jelmondata: JÖVÕT ÉS REMÉNYT ADOK NEKTEK. Elsõként Csernus László osztotta meg velünk gondolatait s mutatta be képekben a városmisszióról összegyûjtött gazdag és színes programot. A sok-sok rendezvénybõl kiemelte a Vándor Evangéliumot, melynek legfõbb célja a közösségépítés, a misszió folytatása. Ecseri Antalné Emõke észak-budai régióvezetõ a Nyitott templomok éjszakáiról számolt be. Murányiné Molnár Katalin (régióvezetõ Dél-Buda) kiemelte a programok sikerének titkát, az alapos elõkészítõ munkát. Ennek köszönhetõen fénylett az Albertfalvi Plébánia kertje az egymásért, betegekért, ifjúságért meggyújtott mécsesektõl. Olyan élvezetes, képszerû elõadásokat hallgattunk, mely élõvé varázsolta Budapest utcáit, tereit. Az elõadók ezernyi ötletébõl kiemelném az Isten patikája ötletét. Megszületett az új reform az emberek lelki egészségének megõrzésére. Rajta testvérek, építsünk ki egy országos hálózatot, hogy mindenki hozzáférjen ezekhez a csodagyógyszerekhez. A beszámolókat ebéd követte, majd lehetõség nyílt az épületben lévõ csodálatos könyvtár, kápolna, konferencia terem megtekintésére. Délután került sor a csoportfoglalkozásokra. Hat csoportban folyt a délelõtt hallottak feldolgozása, elemzése. Búza Domonkos tanár úr 3 kérdés köré kérte a véleménynyilvánítást. 1. Korosztályok, generációk egyházfelfogásának különbségei 2. Nem hívõk megszólításának módjai 3. A rászoruló missziója ESZTERGOM-BUDAPESTI FŐEGYHÁ SZE N T E R ZS december 7 K Ö Z

8 Ezek a kérdések milyen választ kaptak a missziós rendezvényeken, a napi gyakorlatban? Melyek a legfõbb akadályok? Milyen megoldások képzelhetõk el? Példaértékû mûhelymunka folyt mind a hat csoportban, ahogyan a vidék és Budapest egymásra talált, az a nyitottság, a feltett kérdésekre való õszinte válaszok, mindmind azt bizonyították, hogy vállvetve kívánjuk segíteni a katolikus egyház megújulását. Az összegzõ értékelésben élesen kirajzolódott a világi munkatársak egyéni hitelességének fontossága, a szolgálat imahátterének megléte, az evangélium ismerete. A Szentírás évében hogy méltón képviseljük Jézust a misszióban. Befejezésül úgy érzem, mind a 200 fõ munkatárs nevében köszönetet kell mondani Écsy Gábor atyának és szorgos munkatársainak: Ferenczy Évának, Mankovicsné Évikének és Kovács Gyöngyi munkatársnak ezért a mindenre kiterjedõ odafigyelésért, a nagyszerû témaválasztásért, a nap minden órájának szervezéséért, de legfõképpen személyes kedvességükért. Mi pedig nagy lelkesedéssel és érdeklõdéssel várjuk a következõ képzési napokat Maradjatok mindig az emberek között a testvéri szeretet és öröm jelei. Szóda Józsefné Tokod Szent Márton Karitász Csoport vezetõje (Bajóti Régió) 8 SZENT ERZSÉBET LEVELE

9 H Í R E K ORSZÁGOS KARITÁSZ KONFERENCIA AZ ÖNKÉNTESEK KÉPZÉSÉRÕL A Szeged-Csanádi Egyházmegye Szent Gellért Karitász Alapítvány, az Alba Caritas Hungarica Alapítvány (Székesfehérvár) és a Veszprémi Fõegyházmegyei Karitász együttmûködésében valósult meg az önkéntes karitászmunkatársak alapképzése. Az október 5-i záró konferencián a Szent Erzsébet Karitász Központ munkatársaival, régióvezetõivel képviselte a Fõegyházmegyét Szegeden. Errõl karitász önkéntesek kézikönyve címmel kiadvány is készült. Információ: 6722 Szeged, Jósika u. 34. Tel.: , Az egészségügyben dolgozók országos találkozóját november 10-én rendezték meg a Központi Szemináriumban Budapesten, melyre a Karitász Központ több kórházi beteglátogatást végzõ önkéntesét delegálta. Az irgalmasságról századszor is A Karitász Katolikus Alkoholistamentõ Szolgálat 100., november 8-11-ig tartott lelkigyakorlatán több, mint százharmincan vettek részt az esztergomi Szent Adalbert Oktatási Központban. A háromnapos jubileumi találkozó szombati szentmiséjét Dr. Erdõ Péter bíboros, érsek tartotta. Székely János rektor, akit nemrégiben neveztek ki esztergom-budapesti segédpüspöknek, a tetteinkben megvalósuló szeretetrõl, Écsy Gábor karitászigazgató az irgalmasság cselekedeteirõl beszélt. Dr. Udvardy György segédpüspök a tékozló fiú-szeretõ atya példázatát elemezte a résztvevõk számára tartott elmélkedésében. A szolgálat életét bemutató füzet mellett dvd filmet is kiadtak ez alkalomra. A Szent Erzsébet év hivatalos lezárása és a díj átadása A Magyar Katolikus Püspöki Konferencia által Árpád-házi Szent Erzsébet születésének 800. évfordulója alkalmából meghirdetett jubileumi évet Dr. Erdõ Péter bíboros, esztergom-budapesti érsek ünnepélyes szentmisével zárta november 18-án, Sárospatakon, Szent Erzsébet szülõvárosában. A rendezvényen Juliusz Janusz érsek, apostoli nuncius bejelentette, miszerint az Istentiszteleti és Szentségi Kongregáció basilica minor rangra emelte a sárospataki templomot. Ekkor került sor a Szent Erzsébet rózsája-díj átadására is. A díjat a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia a Római Katolikus Egyházi Szeretetszolgálat kezdeményezésére 1999-ben alapította az irgalmasság és a szolgáló szeretet erényeinek elismerésére, és a díjazott személyes példájának felmutatására. Az idei kitüntetett Mádl Ferencné Dalma asszony, a Katolikus Karitász jószolgálati nagykövete. A kitüntetést Dr. Erdõ Péter bíboros adta át december 9

10 H Í R E K Karitászmunkatársak lelkinapja és a Szent Erzsébet év zárása November 17-én tartották a Magyar Szentek Templomában hagyományos lelkinapjukat a Szent Erzsébet Karitász Központ önkéntesei, ahol idén több, mint 220 munkatárs hallgatta az elõadásokat, elmélkedéseket. A Karitász Központ ez alkalomra 7500 darab kenyeret süttetett, majd osztott ki a munkatársaknak, hogy szimbolikusan õk is kenyérosztókká váljanak saját plébániájuk területén. Ezen a lelkinapon köszöntötték az önkéntesek Écsy Gábor atyát is, aki 10. éve igazgatja a Szent Erzsébet Karitász Központot. A találkozót megelõzõ napokban, szintén Szent Erzsébet cselekedeteire emlékezvén, 600 élelmiszercsomagot osztottak ki rászorulóknak a Karitász Központ munkatársai....és a jubileumi év zárása kicsit másképp A Szent Erzsébet Karitász szentendrei karitászcsoportja ünnepi programsorozata (liturgikus programok, hangverseny, elõadások, kiállítások) keretében ún. Karitász-bállal zárta az emlékévet november 17-én. A zenés esten rendhagyó módon egy karitászruhákból összeállított ötletes divatbemutatóra is sor került a helyi központi étkezdében, Szent Erzsébet mondása szellemében: az a dolgunk, hogy jókedvûvé tegyük az embereket. Kedves Zarándok Testvérem! A diazarándoklatok elnevezésû szeretet-missziómnak (melyet 1998 augusztusában kezdtem el) ez év október 13-án volt az EZREDIK elõadása. Az elmúlt 9 év alatt közel harmincezren láthatták elõször vagy újra a Szentföld és Európa kegyhelyeit, városait, szép tájait, diafelvételeimen. Az ezredik vetítés a Rákoskeresztúri Emmánuel Közösség összejövetelén volt. Hálatelt szívvel köszönöm azt a sok kegyelmet, melyet ez idõ alatt kaptam, és azt, hogy épp a Szûzanya fatimai jelenésének 90. évfordulójára esett az ezredik vetítés. Külön köszönöm a Karitász Központ segítségét, és minden zarándok testvéremnek az együttlétet, akikkel ez idõ alatt találkoztam, kérem további imájukat, hogy szeretetmissziómat még sokáig folytathassam. Bíró Ferenc karitász munkatárs 10 SZENT ERZSÉBET LEVELE

11 A Katolikus Karitász és az egyházmegyei karitászok Szent Erzsébet évéhez kapcsolódó, különbözõ korosztályoknak szóló rajz-és fotópályázatára a Szent Erzsébet Karitász Központ címére egy prózai mû is érkezett. A 800 éve született szent példaadó életének egy mai csodáját a 15 éves sárisápi Diószegi Edina, a helyi karitász gyermekcsoportjának tagja igyekezett bemutatni írásában Szent Erzsébet csodája napjainkban Szent Erzsébet kenyeret osztott a szegényeknek és éhezõknek. A legenda szerint a kenyerek télvíz idején rózsákká változtak. Ebben az igaz történetben a kenyér nem változott rózsává, de mégis csoda történt! Falunkban a már 10 éve mûködõ karitász csoport néhány évvel ezelõtt kezdte el Szent Erzsébet napján az Erzsébet kenyér osztását. A kicsi tenyérben elférõ kenyérkéket a helyi pékmester sütötte a csoport kérésére. A kenyereket a szentmisén 2 nagy kosárban és a kosár tetején rózsával az oltár elé helyezték. A szentmise keretében megszentelt kenyeret a csoport tagjai osztották a híveknek, illetve juttatták el a beteg templomba eljönni nem tudó testvéreknek. Elsõ alkalommal a gyermekek csodálkozva, a felnõttek megilletõdve vették kezükbe a megszentelt kenyeret. A kenyér illata arra késztette az embert, hogy azon nyomban beleharapjon e kis cipóba, és volt, aki ezt meg is tette. A gyermekek között volt egy kicsi leány, aki újra megjelent a kenyérosztók elõtt és kérte, hogy még egy kenyeret szeretne kapni. Megkérdezték tõle, hogy az elõzõt hova tette, amit kapott. Hát megettem! felelte büszkén. Jót mosolyogtak rajta és ismét egy cipócskát nyomtak a kezébe. Néhány kenyér volt már csak a kosár alján, amikor ismét megjelent a kicsi leány, hogy szeretne még egy kenyeret kapni! Ekkor már az édesanyja is jött utána, hová tûnt el a gyermeke. Hangosan rendre utasította, most már elég legyen, hisz neki is volt kenyere, hová tette. A kicsi lány büszkén jelentette, hogy megette már mindkét kenyeret, és szeretne egyet haza is vinni Az édesanya ámulva nézett madárcsontú, törékeny kislányára és nem hitte el, amit hallott. Két kenyeret ettél meg, de hiszen egész héten 2 szelet kenyérnél többet nem eszel december 11

12 meg, azért is úgy kell könyörögni! Ez kész csoda! A lány sugárzó szemmel tekintett édesanyjára Igen, mind a kettõt megettem! Ez nagyon finom kenyér volt! Ilyet nem árulnak a boltban! Valóban, ilyet nem árulnak egyik boltban sem. Ehhez Szent Erzsébet hite, szeretete és önfeláldozása is kell. Megtörtént egy mai csoda, ahol a kicsi gyermek ráérzett a kenyér finomságára. A leány növekszik, de kenyérbõl azóta sem eszik sokat, csak Szent Erzsébet ünnepén megszentelt kenyér az, amibõl minden évben kettõt kap és meg is eszi mindkettõt, amíg haza érnek a szentmisérõl. Történnek még csodák! Higgyünk Szent Erzsébet hitével, tevékenykedjünk alázatos szeretetével és meglátjuk a csodát 12 SZENT ERZSÉBET LEVELE

13 November 17-én Spányi Antal székesfehérvári megyéspüspök ünnepélyes keretek között zárta a Szent Imre évet, melyet a Magyar Katolikus Püspöki Kar Szent István és Boldog Gizella gyermekének, Imre születésének ezredik évfordulója alkalmából hirdetett meg. Ez ünnepi év nemzetköziségét bizonyítja, hogy Wilhelm Schraml passaui püspök Gizella sírhelyérõl ereklyét küldött Budapestre, hogy a magyar királyi szent család tisztelete a mai modern társadalmak példája lehessen. Az ereklyét november 12-én helyezték el a Magyar Szentek Templomában. Sík Sándor így vall Szent Imrérõl: odaadás és szolgálat. Erre világít rá Imre nagy példája. Arra ihlet bennünket, hogy tanuljunk lemondani: kiemelkedni minden kicsinyesbõl, és tudjuk odaadni magunkat szent szolgálatra. Hogy mi ez a szolgálat? Ez mindenki számára más és más... Cserniczky Gábor: Szent Imréhez! (részlet) Törékeny testben sziklaszilárd lélek, szent szülõi fészek féltett aranyága, zsenge pirkadatán a kereszténységnek lettél országodnak színe s virága! Nem gátoltak szûkre szabott évek: bölcset megszégyenítõ meglátásaiddal leperegtek rólad a hamis pogány érvek, milliónyi lelket ragadva magaddal. Szûzi erényed gigász példája vulkánként sistereg a züllött világ felett, mint Isten parancsának felkent grál lovagja, bûnöktõl menteni népet s nemzetet! Államférfi, vitéz, vadász és szent isteni szférában táltos lelket takar, kinek életútja áldott és megszentelt s célja ugyanaz, amit Isten akar. E magasztos hivatás, mint égi fényõzön aranyozza be szép földi életed, s lengi körül egy túlvilági öröm hófehérbe burkolt angyali lényedet. Szent Gellért keze, mely utadon vezetett kitárt karokkal vitt a Szûzanyához s Õ fénylõ glóriával övezte fejedet oltalmul rendelve sínylõdõ Hazánkhoz december 13

14 Korunk karácsonya A világ általa lett, mégsem ismerte fel Öt a világ. Tulajdonába jött, és övéi be sem fogadták. Jan 1.10 Több mint kétezer éve, hogy Jézus, az Isten fia emberré lett, hogy közelebb hozza a teremtõt a teremtményhez, de mi emberek nem fogadtuk be Õt, így Betlehemben, városon kívüli istállóban, a barmok között kellett megszületnie. Érdemes lenne elmélkedni azon, hogy ha a megváltás után több mint két évezredre, Jézus újra emberré lenne, akkor ma, hogyan fogadnák be õt. Most nem újszülöttként, hanem felnõtt férfiként jönne közénk Elõször pl. egy tudós ajtaján kopogtatna be, arra kérné a tudóst, beszélgessenek egy kicsit a világ gondjairól, bajairól. A tudós azzal utasítja vissza a kérést, hogy nincsen ideje a beszélgetésre, mert egy cikket kell írnia a Föld globális felmelegedése elleni küzdelemrõl. Udvariasan köszön és becsukja Jézus után az ajtót. A következõ látogatást egy pedagógusnál akarja megtenni, akivel azt szeretné megbeszélni, milyen módszerrel lehetne a fiatalokat jobb erkölcsre nevelni. A tanár ingerülten mutat rá az asztalon lévõ javítandó füzetekre és kijelenti, õ most nem ér rá ezzel foglalkozni. Elnézést kér, de neki most dolgoznia kell. Ezután Jézus a kórházba menne, de az orvos nem tudja fogadni õt, mert életmentõ mûtétet végez. Jézus még a kórház folyosóján van, amikor az egyik szobából kiabálást hall. Az egyik beteg azt kiabálja, nincs Isten, mert, ha lenne, nem hagyná õt így szenvedni. Jézus közelítene, de a beteg rákiabál, menjen onnan, nincs szüksége a sajnálkozásra. Innen Jézus egy másik kórterembe megy, ahol egy halálos beteg asszony fekszik és sóhajtozik. Uram, adj erõt ennek a nagy szenvedésnek elviselésére. Köszönöm, hogy eddig velem voltál, és erõt adtál... Jézus megáldja õt. Megjegyzi, ezért az egy betegért is érdemes volt elviselni a kereszthalált. Utolsó útja egy családi házhoz vezet: Benyit az ajtón, és egy szép gyerekszobában találja magát. Itt egy kisgyerek a földön ülve sírdogál. A szoba tele drágábbnál drágább játékokkal: villanyvonatokkal, autókkal, de a kisfiú hozzájuk sem nyúlt. Jézus megkérdez- 14 SZENT ERZSÉBET LEVELE

15 te tõle, miért sír, amikor ennyi szép játéka van. Azért, mert egyedül nem tudok játszani és senki sincsen, akinek kedve lenne velem foglalkozni. Majd én játszom veled mondja Jézus. A kisfiú arca felragyog és boldogan játszottak együtt. Jézus is örült, hiszen Õ nagyon szereti a gyerekeket. Engedjétek hozzám a kisdedeket, mert övék a mennyek országa. Mi az oka annak, hogy 2007 karácsonyán is csak kevesen fogadnák be Jézust? Azt hiszem, az egyik fõ ok, hogy nem ismerjük Õt. Ismeretleneket pedig nem szívesen fogadunk be otthonunkba Sajnos, azok közül is sokan, akik hiszik, hogy Jézus az Isten fia, úgy gondolják, maradjon Õ a mennyországban, és onnan teljesítse kéréseinket, ne avatkozzon be mindennapi életünkbe, mert azzal nekünk csak nehézséget okoz P. E december 15

16 2008-ban ünnepeljük Wass Albert születésének 100. évfordulóját. Wass Albert: Karácsonyi versek (részlet) Olyan jó néha angyalt lesni s angyalt lesve a csillagok közt Isten szekerét megkeresni. Ünneplõben elébe menni, mesék tavában megferedni s mesék tavában mélyen, mélyen ezt a világot elfeledni. Mert rút a világ, fekete, Vak gyûlölettõl fekete. Vak, mint az emberek szeme: Az égig sem látnak vele. Pedig az égbõl lefele porzik már Isten szekere! Minden csillag egy kereke, ezeregy angyal száll vele az Isten maga száll vele és csillagtükröt nyújt felénk, mesetükröt, a keze. tiszta szemmel, Istenszemmel milyen szép is minden ember! Minden ember szépségtenger s mint a tenger csillagszemmel Telve vagytok szeretettel! Tagadjátok? Restellitek...? Elfordulnak fejeitek? Megvakultak szemeitek...? Szépségteket, jóságtokat Nem érzitek, nem hiszitek? Csillaggyertyák fénye mellett Isten elé nem viszitek? Akkor bizony rútak vagytok, szegények és vakok vagytok, ha szépek lenni nem akartok. De még így is, szegényen is, rútan, vakon, mégis, mégis Isten gyermekei vagytok!... Szent tükrébe végre egyszer pillantsatok tiszta szemmel, Áldott karácsonyt, boldog új esztendôt kívánunk minden kedves munkatársunknak, támogatónknak és olvasónknak! Kiadó: Szent Erzsébet Karitász Központ, 1067 Budapest, Hunyadi tér 3. Telefon: , Fax: , Felelõs kiadó: Écsy Gábor Szerkesztõ: Kovács Gyöngyi Nyomdai elõkészítés, nyomtatás: Pharma Press Nyomda és Kiadó A borítón Simon M. Veronika, Munkácsy és Szent István emlékdíjas festõmûvésznõ képe látható, címe: Magyaralmás télen

Hittan tanmenet 3. osztály

Hittan tanmenet 3. osztály Hittan tanmenet 3. osztály Heti óraszám: 2 Összes óra: 80 A Mennyei Atya gyermekei című hittankönyvhöz Iskolai hitoktatás céljára Óraszám Tananyag Didaktikai cél, nevelési cél Segédeszköz, Munkaformák,

Részletesebben

Az apostolok szinte mindig böjtöltek

Az apostolok szinte mindig böjtöltek XI.évfolyam 6. Szám 2013. június Pünkösd után, Apostolok böjtjének üzenete Május 27-től Az apostolok szinte mindig böjtöltek (Aranyszájú Szent János 57. homíliája a Máté evangéliumához.) Az apostolfejedelmekről

Részletesebben

Hittan tanmenet 4. osztály

Hittan tanmenet 4. osztály Hittan tanmenet 4. osztály Heti óraszám:1 Összes óra: 40 Az Élet a hitben című hittankönyvhöz Plébániai hitoktatás céljára Óraszám Tananyag Didaktikai cél, nevelési cél Segédeszköz, Munkaformák, Módszerek

Részletesebben

JÁNOS 6,38. Alsóvárosi Harangszó 2013. szeptember. A nagykanizsai Szent József Plébánia lapja VIII. évfolyam 9. szám 2013.

JÁNOS 6,38. Alsóvárosi Harangszó 2013. szeptember. A nagykanizsai Szent József Plébánia lapja VIII. évfolyam 9. szám 2013. H A R A N G S Z Ó Alsóvárosi Harangszó 2013. szeptember A L S Ó V Á R O S I A nagykanizsai Szent József Plébánia lapja VIII. évfolyam 9. szám 2013. szeptember Mert nem azért szálltam alá a mennybõl, hogy

Részletesebben

Függelék: Katolikus hittan kerettanterv. Hittan Forrás: http://www.kpszti.hu/hittan#hittan%20tanterv

Függelék: Katolikus hittan kerettanterv. Hittan Forrás: http://www.kpszti.hu/hittan#hittan%20tanterv Függelék: Katolikus hittan kerettanterv Hittan Forrás: http://www.kpszti.hu/hittan#hittan%20tanterv Hittan 1-4. évfolyam H I T T A N 1. é v f o l y a m Célok és feladatok A foglalkozások segítsenek feldolgozni

Részletesebben

XXV. ÉVFOLYAM, 9. (295.) SZÁM, 2014. SZEPTEMBER

XXV. ÉVFOLYAM, 9. (295.) SZÁM, 2014. SZEPTEMBER XXV. ÉVFOLYAM, 9. (295.) SZÁM, 2014. SZEPTEMBER EGYHÁZUNK ÉLETE A TE ÉLETED IS! Jöjj Szentlélek, segítsd a fiatalokat az új tanévben is! nyári vakáció élményei még A alig múltak el, az élmények elevenek,

Részletesebben

Hanukka és Karácsony

Hanukka és Karácsony Bereczki Sándor Igehirdetések 9. Hanukka és Karácsony Mindenki Temploma Hanukka és Karácsony Igehirdetés sorozat 9. Copyright 2010 Bereczki Sándor Korrektor: Dr. Gruber Tibor Kiadványszerkesztő: Danziger

Részletesebben

HIRDETÉSEK Szent Anna Plébánia

HIRDETÉSEK Szent Anna Plébánia HIRDETÉSEK Szent Anna Plébánia 2015.12.27. Szent Család vasárnapja Egyházközségi programok A hét ünnepei, szentjei hétfő: Aprószentek péntek: Szűz Mária, Istenanyja vasárnap: karácsony 2. vasárnapja 31,

Részletesebben

É V V É GI B E S ZÁ M OLÓ

É V V É GI B E S ZÁ M OLÓ É V V É GI B E S ZÁ M OLÓ 2015. DECEMBER 31. Január 10-én-én, a Regina Mudi-templom ovis miséjén a Szilágyi Erzsébet Keresztény Általános Iskola 3.a osztályos tanulói egy rövid jelenettel szerepeltek.

Részletesebben

A keresztény élet forrása, központja és csúcsa: A szentmise Bevezető rész

A keresztény élet forrása, központja és csúcsa: A szentmise Bevezető rész Felnőttkatekézis A keresztény élet forrása, központja és csúcsa: Előadó: Maga László Plébános atya Időpont: 2012. június 22. A szentmise Bevezető rész I.A liturgia = Az Egyház istentisztelete Kettős célja:

Részletesebben

Hittan tanmenet 2. osztály

Hittan tanmenet 2. osztály Hittan tanmenet 2. osztály Heti óraszám: 2 Összes óra: 80 Az Isten szava című hittankönyvhöz Iskolai hitoktatás céljára Óraszám Tananyag Didaktikai cél, nevelési cél Segédeszköz, Munkaformák, Módszerek

Részletesebben

HITTAN Postai cím: Harmatcsepp 8500 Pápa, Pf. 57.

HITTAN Postai cím: Harmatcsepp 8500 Pápa, Pf. 57. Tanítók Fekete István Egyesülete Feladási határidő: 2017. január 13. (péntek) HITTAN Postai cím: Harmatcsepp 8500 Pápa, Pf. 57. Forduló: II. Évfolyam: 2. Az iskola kódja: H- A versenyző neve: Elérhető

Részletesebben

2015. március 1. Varga László Ottó

2015. március 1. Varga László Ottó 2015. március 1. Varga László Ottó 2Kor 4:6 Isten ugyanis, aki ezt mondta: "Sötétségből világosság ragyogjon fel", ő gyújtott világosságot szívünkben, hogy felragyogjon előttünk Isten dicsőségének ismerete

Részletesebben

Hittan tanmenet 1. osztály

Hittan tanmenet 1. osztály Hittan tanmenet 1. osztály A Beszélgetés Istennel című hittankönyvhöz Iskolai hitoktatás céljára Heti óraszám: 2 Összes óra: 80 A gyakorlati órák, az azokat előkészítő és feldolgozó órák a tanmenetben

Részletesebben

Aki nélkül nem lehetne Karácsony

Aki nélkül nem lehetne Karácsony III. évf. 4. szám 2014. december A Budapest-Nagytétényi Református Egyházközség időszakos kiadványa Aki nélkül nem lehetne Karácsony Bármikor, bárhol végbemehet egy ilyen kérdezz-felelek: - Mi kell a Karácsonyhoz?

Részletesebben

valamint az Irgalmasság órája, Irgalmasság rózsafüzére és Irgalmasság litániája

valamint az Irgalmasság órája, Irgalmasság rózsafüzére és Irgalmasság litániája Jézusom, bízom Benned! Az Isteni irgalmasság kilencede valamint az Irgalmasság órája, Irgalmasság rózsafüzére és Irgalmasság litániája 1937. augusztus 10-én mondta az Úr Szent Faustina nővérnek: Azt kívánom,

Részletesebben

MÉGIS HAVAZÁS. Tiszta, csendes hópihécskék Szálldogálnak le a földre: Zizegésük halk zenéjét Elhallgatnám mindörökre Én az ember.

MÉGIS HAVAZÁS. Tiszta, csendes hópihécskék Szálldogálnak le a földre: Zizegésük halk zenéjét Elhallgatnám mindörökre Én az ember. MÉGIS Alapíttatott azzal a céllal, hogy közösségünk erısödjön, egymásnak ily módon is lelki támaszt nyújthassunk és a mindenkori eseményekrıl hírt adjunk. HAVAZÁS Tiszta, csendes hópihécskék Szálldogálnak

Részletesebben

Projektnapló. Elek apó meséi - legendák és mondák nyomán Erdélyben. Tiszaalpári Árpád Fejedelem Általános Iskola HAT

Projektnapló. Elek apó meséi - legendák és mondák nyomán Erdélyben. Tiszaalpári Árpád Fejedelem Általános Iskola HAT Projektnapló Elek apó meséi - legendák és mondák nyomán Erdélyben Tiszaalpári Árpád Fejedelem Általános Iskola HAT-15-05-0356 Tiszaalpári Árpád Fejedelem Általános Iskola Szeretet lánca! Kössed egybe Szívét

Részletesebben

Gyermekimák. mű a Pázmány Péter Elektronikus Könyvtár (PPEK) a magyarnyelvű keresztény irodalom tárháza állományában.

Gyermekimák. mű a Pázmány Péter Elektronikus Könyvtár (PPEK) a magyarnyelvű keresztény irodalom tárháza állományában. PPEK 879 Gyermekimák Gyermekimák mű a Pázmány Péter Elektronikus Könyvtár (PPEK) a magyarnyelvű keresztény irodalom tárháza állományában. Bővebb felvilágosításért és a könyvtárral kapcsolatos legfrissebb

Részletesebben

Forrás. Jézus mellénk állt

Forrás. Jézus mellénk állt Forrás a b i a i e g y h á z k ö z s é g h í r l e v e l e Jézus mellénk állt 13. évf. 1. szám 2016. január 10. Gárdonyi Géza népszerű karácsonyi énekében jól láttatja az első karácsony valóságát: Nem

Részletesebben

Időpont: 2013. 05. 06 09. Károlyi István 12 Évfolyamos Gimnázium

Időpont: 2013. 05. 06 09. Károlyi István 12 Évfolyamos Gimnázium Időpont: 2013. 05. 06 09. Károlyi István 12 Évfolyamos Gimnázium Az emeletes buszunk, mellyel utaztunk Így mentünk Kárpátaljára Elindultunk: 7 órakor, Budapestről Délkor elértük a határt, kis idő után

Részletesebben

HARMATCSEPP TANULMÁNYI VERSENY HITTAN. Az iskola kódja: H- Elért pontszám: Javította: Feladási határidő: Forduló: I.

HARMATCSEPP TANULMÁNYI VERSENY HITTAN. Az iskola kódja: H- Elért pontszám: Javította: Feladási határidő: Forduló: I. HARMATCSEPP TANULMÁNYI VERSENY HITTAN A versenyző neve: Forduló: I. Osztály: 4. Az iskola kódja: H- Elért pontszám: Javította: Feladási határidő: Elérhető pontszám: 70p. 2015. január 9. 1. Fejtsd meg a

Részletesebben

Mindszenty bíborossal

Mindszenty bíborossal K Mindszenty bíborossal Ö Déri Péter Fotók Lovagi Milán Kiadja Martinus Könyv- és Folyóirat Kiadó 9700 Szombathely, Berzsenyi Dániel tér 3. Telefon: 94/513-191, 30/864-5605 E-mail: info@martinuskiado.hu

Részletesebben

Szerző: Horváth-Lukács Judit

Szerző: Horváth-Lukács Judit Örömteli családi ünnepségre készülünk! Bendegúz, legidősebb unokám, 6. születésnapja lesz a vasárnap. A szülinapi torta kapcsán jutottak eszembe a következő gondolatok. Kedves Olvasóm! Hadd meséljek el

Részletesebben

ŐSZI ÜZENET. Kiadja: A Leányfalui Római Katolikus Szent Anna Plébánia 2016 Leányfalu, Szent Imre herceg útja 14. Telefon: (26) 383-091.

ŐSZI ÜZENET. Kiadja: A Leányfalui Római Katolikus Szent Anna Plébánia 2016 Leányfalu, Szent Imre herceg útja 14. Telefon: (26) 383-091. Szent Anna ŐSZI ÜZENET 2012 Kiadja: A Leányfalui Római Katolikus Szent Anna Plébánia 2016 Leányfalu, Szent Imre herceg útja 14. Telefon: (26) 383-091 Egy pohár víz! Beköszöntött az ősz, a falevelek július

Részletesebben

Szent Mihály- Székesegyház. Veszprém

Szent Mihály- Székesegyház. Veszprém Szent Mihály- Székesegyház Veszprém Alapítása I. Régészeti leletek utalnak arra, hogy már a 10. században is templom állt a helyén. A pannonhalmi apátság alapítólevele (1001) elsőként tesz említést a székesegyházról;

Részletesebben

A Szent Kereszt templom tájékoztatója - 2007. Karácsony

A Szent Kereszt templom tájékoztatója - 2007. Karácsony Sosem láttam oly termőfát, Mint Krisztusnak keresztfáját. Piros vérrel virágozik, Szentlélekkel illatozik. (Erdélyi népének) É letfa A Szent Kereszt templom tájékoztatója - 2007. Karácsony Minden kedves

Részletesebben

Az Úrnapot követő péntek, az XXVII. ÉVFOLYAM, 6. (316.) SZÁM, 2016. JÚNIUS EGYHÁZUNK ÉLETE A TE ÉLETED IS! ENGESZTELJÜK JÉZUS SZENTSÉGES SZÍVÉT!

Az Úrnapot követő péntek, az XXVII. ÉVFOLYAM, 6. (316.) SZÁM, 2016. JÚNIUS EGYHÁZUNK ÉLETE A TE ÉLETED IS! ENGESZTELJÜK JÉZUS SZENTSÉGES SZÍVÉT! XXVII. ÉVFOLYAM, 6. (316.) SZÁM, 2016. JÚNIUS EGYHÁZUNK ÉLETE A TE ÉLETED IS! ENGESZTELJÜK JÉZUS SZENTSÉGES SZÍVÉT! Az Úrnapot követő péntek, az egyházi év utolsó változó ünnepe a Szent Szív, számunkra

Részletesebben

HÉTKÁPOLNAI ÉRTESÍTŐ

HÉTKÁPOLNAI ÉRTESÍTŐ HÉTKÁPOLNAI ÉRTESÍTŐ O Clemens O Pia O Dulcis Virgo Maria! Család - liturgia A családi imádság egyik célja, hogy a gyermekek természetes módon eljussanak az egész Egyház liturgikus imádságához, a Szentmiséhez

Részletesebben

Foglakozások ideje: péntekenként 19.00 Karitász csoport Vezetője: Werbőczi Erzsébet

Foglakozások ideje: péntekenként 19.00 Karitász csoport Vezetője: Werbőczi Erzsébet Éppen ezért minden igyekezetetekkel törekedjetek arra, hogy a hitetekben mutassátok meg az igaz emberséget, az igaz emberségben ismeretet, az ismeretben önuralmat, az önuralomban állhatatosságot, az állhatatosságban

Részletesebben

A szentgotthárdi Egyházközség programja 2007.

A szentgotthárdi Egyházközség programja 2007. A szentgotthárdi Egyházközség programja 2007. Január Február 6. szombat 9.00 Házáldások 8. hétfő 17.00 Karitász összejövetele 13. szombat 19.30 Egyházközségi farsangi bál 15. hétfő 9.00 Szentségimádás

Részletesebben

1 - Szociális Szakszolgálati Hírlevél - Kedves Máltai Barátaink!

1 - Szociális Szakszolgálati Hírlevél - Kedves Máltai Barátaink! 1 - Szociális Szakszolgálati Hírlevél - MMSz Kecskemét IV. évfolyam/6. szám Dél-Alföld 2008 szeptember Kedves Máltai Barátaink! Majdnem egy év telt el a legutóbbi hírlevelünk óta. Felsorolni is nehéz az

Részletesebben

ÜZENET. SZÓLJ URAM, MERT HALLJA A TE SZOLGÁD! 1Sám 3,10 A D V E N T

ÜZENET. SZÓLJ URAM, MERT HALLJA A TE SZOLGÁD! 1Sám 3,10 A D V E N T 2015. ÜZENET 12. SZÓLJ URAM, MERT HALLJA A TE SZOLGÁD! 1Sám 3,10 A D V E N T Legyetek éberek, mert nem tudjátok mikor érkezik az Úr. Mindenért adjak hálát! (reggeli ima: elindulás Jézussal!) a szeretet

Részletesebben

Bemutatkozik a Jézus Kistestvérei Női Szerzetesközösség

Bemutatkozik a Jézus Kistestvérei Női Szerzetesközösség Bemutatkozik a Jézus Kistestvérei Női Szerzetesközösség 2015. augusztus 22. szombat 12:00 A megszentelt élet évében meghirdettük Bemutatkoznak... kampányunkat. Azt kértük a szerzetesrendek elöljáróitól,

Részletesebben

Totus Tuus Egészen a Tiéd II. János Pál Pápa emlékvonata Magyarországon is látható! Ünnepélyes Megnyitó és Nemzetközi Sajtóesemény

Totus Tuus Egészen a Tiéd II. János Pál Pápa emlékvonata Magyarországon is látható! Ünnepélyes Megnyitó és Nemzetközi Sajtóesemény Totus Tuus Egészen a Tiéd II. János Pál Pápa emlékvonata Magyarországon is látható! Ünnepélyes Megnyitó és Nemzetközi Sajtóesemény A Totus Tuus Egészen a Tiéd II. János Pál Pápa emlékvonata először érkezik

Részletesebben

Bali Mária Ildefonsa Kákonyi Mária Constantina: Kis Boldogasszony képeskönyve

Bali Mária Ildefonsa Kákonyi Mária Constantina: Kis Boldogasszony képeskönyve PPEK 904 Bali Mária Ildefonsa Kákonyi Mária Constantina: Kis Boldogasszony képeskönyve Bali Mária Ildefonsa Kákonyi Mária Constantina Kis Boldogasszony képeskönyve mű a Pázmány Péter Elektronikus Könyvtár

Részletesebben

VAGY: PAP: Testvéreim! Vizsgáljuk meg lelkiismeretünket, és bánjuk meg bűneinket, hogy méltóképpen ünnepelhessük az Úr szent titkait!

VAGY: PAP: Testvéreim! Vizsgáljuk meg lelkiismeretünket, és bánjuk meg bűneinket, hogy méltóképpen ünnepelhessük az Úr szent titkait! 1 A NÉP RÉSZVÉTELÉVEL BEMUTATOTT MISE RENDJE BEVEZETŐ SZERTARTÁS Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. NÉP: Ámen. A mi Urunk, Jézus Krisztus kegyelme, az Atyaisten szeretete és a Szentlélek egyesítő

Részletesebben

JEZU, UFAM TOBIE - Jézusom, bízom Benned

JEZU, UFAM TOBIE - Jézusom, bízom Benned JEZU, UFAM TOBIE - Jézusom, bízom Benned Iskolánk felsős énekkara és gregorián kórusa az őszi szünetben (2014.10.24 10.30-ig) egy hetet töltött Lengyelországban a prezentációs nővérek által fenntartott

Részletesebben

Az ü dvö ssé g förrá sái (Vö. Iz 12,3)

Az ü dvö ssé g förrá sái (Vö. Iz 12,3) Az ü dvö ssé g förrá sái (Vö. Iz 12,3) Szentségek vételére felkészítő kiadvány. Kiadja: Szent József Plébánia. Cím: 8800 Nagykanizsa Ady E. 15. Felelős kiadó és szerkesztő: Váron István. E-mail: varonistvan@gmail.com

Részletesebben

Iskola:Vörösmart Osztály:IV. Hittanár:Sipos-Tűr Klára Dátum: 2015. Kognitív (Tudás, megértés): /ismereti szint/ érdeklődés felkeltése: A

Iskola:Vörösmart Osztály:IV. Hittanár:Sipos-Tűr Klára Dátum: 2015. Kognitív (Tudás, megértés): /ismereti szint/ érdeklődés felkeltése: A Iskola:Vörösmart Osztály:IV. Hittanár:Sipos-Tűr Klára Dátum: 2015. Téma:A hit útján Tanítási egység / a tanóra anyaga:az egyházi év Kulcsfogalmak:Katolikus ünnepek, ünnepkörök, egyházi év, Az óra fő céljai:

Részletesebben

Paks, Lukács Vilmos

Paks, Lukács Vilmos Visken jártunk Testvér gyülekezetünkben nagy esemény volt 2010. március 21.-én. Több évi küzdelem után sikerült kiharcolniuk, hogy Jenei Károly lelkipásztort beiktassák. Az esperes úrnak más elképzelése

Részletesebben

17.00 Klimo Könyvtár és a Pécsi Püspöki Hittudományi Főiskola Könyvtárának megtekintése

17.00 Klimo Könyvtár és a Pécsi Püspöki Hittudományi Főiskola Könyvtárának megtekintése Az itt olvasható összeállítással (a rendezvény programjával, az előadások prezentációival és egy fotógalériával) szeretnénk bemutatni a rendezvény eseményeit. (Fotók: Balogh Ferenc és Boda Miklós ) 1.

Részletesebben

E L Ő S Z Ó. Olvass! Imádkozz! Cselekedj!

E L Ő S Z Ó. Olvass! Imádkozz! Cselekedj! E L Ő S Z Ó XVI. Benedek pápa a II. Vatikáni Zsinat megnyitásának 50. évfordulója alkalmából a 2012. október 11. és 2013. november 24., Krisztus király ünnepe közötti időszakra meghirdette a hit évét,

Részletesebben

TEMPLOM, KÖZÖS IMÁINK

TEMPLOM, KÖZÖS IMÁINK TEMPLOM, KÖZÖS IMÁINK Templomunk-iskolánk nevelési helyszíne Nagy előnye iskolánknak, hogy földrajzilag is közel áll hozzánk fenntartó gyülekezetünk temploma. Hagyományosan minden tanévet itt kezdünk,

Részletesebben

bibliai felfedező 1. TörTénET: Az evangélisták Máté Bibliatanulmányozó Feladatlap

bibliai felfedező 1. TörTénET: Az evangélisták Máté Bibliatanulmányozó Feladatlap Írd ide az adataidat! neved: Korod: Születésnapod: Címed: Telefonszámod: e-mail címed: Aki javítani szokta: Bibliatanulmányozó Feladatlap bibliai felfedező 1. TörTénET: Az evangélisták Máté Olvasd el:

Részletesebben

HÉTKÁPOLNAI ÉRTESÍTŐ

HÉTKÁPOLNAI ÉRTESÍTŐ HÉTKÁPOLNAI ÉRTESÍTŐ O Clemens O Pia O Dulcis Virgo Maria! Család - liturgia A családi imádság egyik célja, hogy a gyermekek természetes módon eljussanak az egész Egyház liturgikus imádságához, a Szentmiséhez

Részletesebben

Pestszentimrei. A Pestszentimrei Római Katolikus Egyházközség lapja

Pestszentimrei. A Pestszentimrei Római Katolikus Egyházközség lapja Pestszentimrei Öröm Hír Levél A Pestszentimrei Római Katolikus Egyházközség lapja IV. évfolyam 2. szám (29.) - Betegek Világnapja Február 11. Épp a mai vasárnapon, február 11- én - amikor megjelenik hírlevelünk

Részletesebben

V. Mária Út Konferencia. Mária út, amely összeköt! Csíksomlyó 2015. október 16 17.

V. Mária Út Konferencia. Mária út, amely összeköt! Csíksomlyó 2015. október 16 17. V. Mária Út Konferencia Mária út, amely összeköt! Csíksomlyó 2015. október 16 17. 2015. október 16., péntek Helyszín: Csíksomlyó, Jakab Antal Tanulmányi és Felnőttképzési Központ - Hotel Salvator** 17.00

Részletesebben

Wass Alber Polgári Kör Egyesület Törökszentmiklós (Magyarország, Jász- Nagykun-Szolnok Megye)

Wass Alber Polgári Kör Egyesület Törökszentmiklós (Magyarország, Jász- Nagykun-Szolnok Megye) Wass Alber Polgári Kör Egyesület Törökszentmiklós (Magyarország, Jász- Nagykun-Szolnok Megye) 2008. január 5. Egyesületünk megalakulása. Az egyesület létrehozása egy baráti társaság kezdeményezéséből jött

Részletesebben

Adventi Hírnök Szálljatok le szálljatok le

Adventi Hírnök Szálljatok le szálljatok le 1. Adventi Hírnök 1. Adventi hírnök: friss fenyő ág, Lobog az első gyertya láng! Karácsonyt várva lázban a föld, Isteni gyermeket köszönt. 2. Adventi hírnök: friss fenyő ág, Lobog már két kis gyertya láng!

Részletesebben

Szakmai beszámoló. Országos Irodalmi Muzeológus továbbképzés A továbbképzés helye: Petőfi Irodalmi Múzeum Ideje: 2015. május 26-27.

Szakmai beszámoló. Országos Irodalmi Muzeológus továbbképzés A továbbképzés helye: Petőfi Irodalmi Múzeum Ideje: 2015. május 26-27. Szakmai beszámoló Országos Irodalmi Muzeológus továbbképzés A továbbképzés helye: Petőfi Irodalmi Múzeum Ideje: 2015. május 26-27. Az NKA Közgyűjtemények Kollégiumának támogatásával (pályázati azonosító:

Részletesebben

Gazdagrét 2012.02.12. Prédikáció Evangélium: Márk 1, 40-45. Kedves Testvéreim! Nem is olyan nagyon régen, talán 15-20 évvel ezelőtt, egyikünknek sem

Gazdagrét 2012.02.12. Prédikáció Evangélium: Márk 1, 40-45. Kedves Testvéreim! Nem is olyan nagyon régen, talán 15-20 évvel ezelőtt, egyikünknek sem Gazdagrét 2012.02.12. Prédikáció Evangélium: Márk 1, 40-45. Kedves Testvéreim! Nem is olyan nagyon régen, talán 15-20 évvel ezelőtt, egyikünknek sem jelenthetett komolyabb problémát az, hogy megértesse

Részletesebben

Imalánc az Engesztelő Kápolna felépüléséért

Imalánc az Engesztelő Kápolna felépüléséért Imalánc az Engesztelő Kápolna felépüléséért január 18-tól, Árpádházi Szent Margit napjától október 1-ig, Lisieux-i Kis Szent Teréz ünnepéig A másik Kis Szent Terézhez mondott ima mellett készült egy komolyabb

Részletesebben

1 Tiszták, hősök, szentek. Árpád-házi Szent István Boldog Bajor Gizella Árpád-házi Szent Imre Árpád-házi Szent László Árpád-házi Szent Piroska

1 Tiszták, hősök, szentek. Árpád-házi Szent István Boldog Bajor Gizella Árpád-házi Szent Imre Árpád-házi Szent László Árpád-házi Szent Piroska 1 Tiszták, hősök, szentek Árpád-házi Szent István Boldog Bajor Gizella Árpád-házi Szent Imre Árpád-házi Szent László Árpád-házi Szent Piroska 2013 Géza fejedelem megkereszteltette fiát, aki a keresztségben

Részletesebben

Drága Kertvárosi Testvéreink! Együtt imádkozzuk a rózsafüzért

Drága Kertvárosi Testvéreink! Együtt imádkozzuk a rózsafüzért Ünnepe: október 2. A Római Katekizmus az angyalokról azt mondja: az angyalok szellemi teremtmények, szünet nélkül dicsőítik Istent, és szolgálják az üdvözítő tervét, körülveszik Krisztust, akit üdvözítő

Részletesebben

http://webovoda.blogspot.com/

http://webovoda.blogspot.com/ http://webovoda.blogspot.com/ B e t l e h e m e s j á t é k Szereplők: Király, szolga, Mária, József, egy paraszt család (akiknél a betlehemes játszódik), a betlehemet vivők, angyalok, pásztorok. Az egész

Részletesebben

Az élet istentisztelete 3.: A CSALÁDBAN

Az élet istentisztelete 3.: A CSALÁDBAN 1 Újpest-Belsőváros 2008. 03. 02. Juhász Emília Az élet istentisztelete 3.: A CSALÁDBAN Olvasandó (lectio): 2 Móz 13,1-10 Alapige (textus): 2 Móz 13,8-9 És mondd el fiaidnak azon a napon: Amiatt történik

Részletesebben

HARMATCSEPP TANULMÁNYI VERSENY HITTAN

HARMATCSEPP TANULMÁNYI VERSENY HITTAN HARMATCSEPP TANULMÁNYI VERSENY HITTAN A versenyző neve: Forduló: I. Osztály: 3. Az iskola kódja: H- Elért pontszám: Javította: Visszaküldési határidő: Elérhető pontszám: 67p. 2014. november 17. Kedves

Részletesebben

Foucauld atyáért adtak hálát halála 100. évfordulóján

Foucauld atyáért adtak hálát halála 100. évfordulóján Foucauld atyáért adtak hálát halála 100. évfordulóján 2016. november 13. vasárnap 13:00 Boldog Charles de Foucauld halálának 100. évfordulójáról emlékeztek meg a budapesti Páli Szent Vinceplébániatemplomban

Részletesebben

Köszönetünket fejezzük ki Szakács Zoltánnak a sárbogárdi TÜZÉP vezetőjének, aki 19db udvari ülőkének való fával támogatta iskolán öko programjának

Köszönetünket fejezzük ki Szakács Zoltánnak a sárbogárdi TÜZÉP vezetőjének, aki 19db udvari ülőkének való fával támogatta iskolán öko programjának Október első napján Énekel az iskola, elnevezésű programmal emlékeztünk meg a zenei világnapról. Elsősorban Bodoki Györgyné Betti néni volt segítségünkre ebben, ő volt az, aki megénekeltette az iskola

Részletesebben

VÁLTSÁGUL SOKAKÉRT. Pasarét, 2014. április 18. (nagypéntek) Horváth Géza. Lekció: Márk 10.

VÁLTSÁGUL SOKAKÉRT. Pasarét, 2014. április 18. (nagypéntek) Horváth Géza. Lekció: Márk 10. Pasarét, 2014. április 18. (nagypéntek) PASARÉTI PRÉDIKÁCIÓK refpasaret.hu Horváth Géza VÁLTSÁGUL SOKAKÉRT Lekció: Márk 10. Alapige: Márk 10,45 Mert az Emberfia sem azért jött, hogy neki szolgáljanak,

Részletesebben

Katolikus megújulás Északkelet-Magyarországon

Katolikus megújulás Északkelet-Magyarországon Katolikus megújulás Északkelet-Magyarországon II. II. Katolikus megújulás Északkelet-Magyarországon II. Katolikus megújulás Északkelet-Magyarországon Művelődéstörténeti konferencia a jezsuita rend sárospataki

Részletesebben

A Biblia gyermekeknek. bemutatja. Jézus

A Biblia gyermekeknek. bemutatja. Jézus A Biblia gyermekeknek bemutatja Jézus születése Írta : Edward Hughes Illusztrálta : M. Maillot Átírta : E. Frischbutter és Sarah S. Franciáról fordította : Dr. Máté Éva Kiadta : Bible for Children www.m1914.org

Részletesebben

Forrás. Márk evangéliuma

Forrás. Márk evangéliuma Forrás 12. évf. 1. szám 2015. január 25. a b i a i e g y h á z k ö z s é g h í r l e v e l e Márk evangéliuma Jézus Krisztus Isten Fia evangéliumának kezdete. Ezekkel a szavakkal kezdődik Márk evangéliuma,

Részletesebben

Március. Jézus Szent Szíve templom Kossuth Lajos park, Művelődési Ház 18-23 Lelkigyakorlat: szentmise 17,00 Jézus Szent Szíve templom

Március. Jézus Szent Szíve templom Kossuth Lajos park, Művelődési Ház 18-23 Lelkigyakorlat: szentmise 17,00 Jézus Szent Szíve templom Március 15 Ünnepi szentmise Ünnepi megemlékezés, centenáriumi megnyitó Kossuth Lajos park, Művelődési Ház 18-23 Lelkigyakorlat: szentmise 17,00 22 Jubileumi Missziós Keresztút 13,00 Útvonal: Plébánia,

Részletesebben

IV. HISZEK JÉZUS KRISZTUSBAN, ISTEN EGYSZÜLÖTT FIÁBAN

IV. HISZEK JÉZUS KRISZTUSBAN, ISTEN EGYSZÜLÖTT FIÁBAN 1 IV. HISZEK JÉZUS KRISZTUSBAN, ISTEN EGYSZÜLÖTT FIÁBAN Isten az Istentől, Világosság a Világosságtól, valóságos Isten a valóságos Istentől, született, de nem teremtmény, az Atyával egylényegű és minden

Részletesebben

Ultreya (országos Cursillos találkozó) a paksi Református Templomban. - 2008. május 31. -

Ultreya (országos Cursillos találkozó) a paksi Református Templomban. - 2008. május 31. - Ultreya (országos Cursillos találkozó) a paksi Református Templomban - 2008. május 31. - A Cursilló (spanyol eredetű szó) magyarul a keresztyénségről szóló rövid tanfolyamot jelent. A református Cursillo

Részletesebben

Időutazás Dél-Erdélyben a Hunyadiak nyomában

Időutazás Dél-Erdélyben a Hunyadiak nyomában Időutazás Dél-Erdélyben a Hunyadiak nyomában 2016. június elején került sor a Nagymágocsi Hunyadi János és a Vásárosnaményi Petőfi Sándor Általános Iskola tanulmányi kirándulására a Határtalanul program

Részletesebben

1Móz 21,22-34 Ábrahám, Abimélek és a kút

1Móz 21,22-34 Ábrahám, Abimélek és a kút 1 1Móz 21,22-34 Ábrahám, Abimélek és a kút És lőn abban az időben, hogy Abimélek és Pikhól annak hadvezére megszólíták Ábrahámot mondván: Az Isten van te veled mindenben, a mit cselekszel. Mostan azért

Részletesebben

Szeretetközösség. 11. összejövetel

Szeretetközösség. 11. összejövetel Szeretetközösség 11. összejövetel 73 Előkészítés Helyezz el körben annyi széket, ahányan lesztek! A kör közepére készíts elő egy Szentírást és egy gyertyát, melyet az összejövetel kezdetén meggyújthattok.

Részletesebben

Életfa. 2008. m á j u s. // A Szent Kereszt Templomigazgatóság lelki útravalója //

Életfa. 2008. m á j u s. // A Szent Kereszt Templomigazgatóság lelki útravalója // Életfa // A Szent Kereszt Templomigazgatóság lelki útravalója // Új Pünkösd Az Atya szeretet végtelen, Mindig segít az embereken. Már Ádámnak megmondta: Ember küzdj, és bízva bízzál Én nem hagylak el téged

Részletesebben

Legyenek eggyé kezedben

Legyenek eggyé kezedben Legyenek eggyé kezedben EGYETEMES IMAHÉT ÖKUMENIKUS ZÁRÓ ALKALMA KITEKINTÉSSEL A BIBLIA ÉVÉRE 2009. január 25. vasárnap - 15. 30 tól a gyülekezés alatt a Miskolc - Belvárosi Evangélikus Egyházközség In

Részletesebben

2007. augusztus. A Magyar Szentek Templomának havi tájékoztató lapja.

2007. augusztus. A Magyar Szentek Templomának havi tájékoztató lapja. A Magyar Szentek Templomának havi tájékoztató lapja. 2007. augusztus Kiadja a Magyar Szentek Plébániája. Megjelenik minden hónap elsı vasárnapján. Ingyenes kiadvány. Emlékezzél meg, Istennek dicsıséges

Részletesebben

Gazdagrét Prédikáció 2012.09.09.

Gazdagrét Prédikáció 2012.09.09. Gazdagrét Prédikáció 2012.09.09. EZT CSELEKEDJÉTEK AZ ÉN EMLÉKEZETEMRE, Lk. 22;19, Azt tapasztalom testvérek, hogy első hallásra nehezen tud az ember megbarátkozni azokkal a szokatlanul új gondolatokkal,

Részletesebben

László nagyváradi megyéspüspök körlevele I. / 2016

László nagyváradi megyéspüspök körlevele I. / 2016 László nagyváradi megyéspüspök körlevele I. / 2016 Nr. 321/2016. SZENTJOBB EGYHÁZMEGYÉNK ŐSI KEGYHELYE Az Irgalmasság Évében tervezett lelkipásztori programok között, ahogyan azt Főtisztelendő Paptestvéreim

Részletesebben

Karácsony előtti betegellátás

Karácsony előtti betegellátás II. évfolyam 12. szám 2015. december Karácsony Lelkünk szemével az égre nézünk, és mi is követjük a csillagot, amely vezeti Betlehembe a Napkeleti Királyok utazását. Isten igéje, a Szentháromság második

Részletesebben

Családi Nap 3. tematikája

Családi Nap 3. tematikája Családi Nap 3. tematikája A Sárospataki Református Kollégium Tudományos Gyűjteményei Múzeuma nyertes TÁMOP 3.2.8. B.-12/1. es pályázatának megismerése után Pocsainé Dr. Eperjesi Eszter múzeumigazgató asszony

Részletesebben

Szent József Plébánia 4069 Egyek Fő tér 26. Tárgy: Közösségi terek fejlesztése Tám. hat. ia: MVH Reg.szám:

Szent József Plébánia 4069 Egyek Fő tér 26. Tárgy: Közösségi terek fejlesztése Tám. hat. ia: MVH Reg.szám: Hortobágyi LEADER Közhasznú Egyesület Hortobágy Czinege János utca 1. 4071 Tárgy: Közösségi terek fejlesztése Tám. hat. ia: 319488258 MVH Reg.szám: 1004424169 Tisztelt Helyi Akciócsoport! A Szent József

Részletesebben

Tanuljunk imádkozni ADUNARE

Tanuljunk imádkozni ADUNARE Tanuljunk imádkozni ADUNARE Tanuljunk imádkozni. Imádkozni tanulni olyasvalami ami örömet hoz az életünkbe és Istennek is tetsző. Az egyik legfontosabb lecke amelyet megtanulhatunk az az hogy hogyan imádkozzunk,

Részletesebben

Szent László Magyar Katolikus Misszió. 2015. Karácsony

Szent László Magyar Katolikus Misszió. 2015. Karácsony Szent László Magyar Katolikus Misszió 2015. Karácsony 2 LELKI ROVAT Karácsony Mindannyian örömmel készülünk karácsonyra. Amikor eljön advent első vasárnapja, a város is fénybe öltözik, megnyílik a karácsonyi

Részletesebben

A Körmendi Egyházközség évi tervezett programja

A Körmendi Egyházközség évi tervezett programja A Körmendi Egyházközség 2017. évi tervezett programja Január 3. kedd 18.00 A Karitász csoport összejövetele 5. csütörtök 19.00 Felnőtt katekézis 7. szombat 19.00 A Családcsoport összejövetele 8. vasárnap

Részletesebben

Fülöpné Erdő Mária BESZÉLGETÉS ISTENNEL. Hittankönyv és munkafüzet az általános iskolák 1. osztálya számára

Fülöpné Erdő Mária BESZÉLGETÉS ISTENNEL. Hittankönyv és munkafüzet az általános iskolák 1. osztálya számára Fülöpné Erdő Mária BESZÉLGETÉS ISTENNEL Hittankönyv és munkafüzet az általános iskolák 1. osztálya számára Beszelgetes 1 osztalyx.indd 1 2010.09.27. 21:39:28 A SZENT ISTVÁN TÁRSULAT HITTANKÖNYVEI Sorozatszerkesztő

Részletesebben

Pataky Zsófia vagyok, 14 éves. A legnagyobb gyerek a családban. Két testvérem van.

Pataky Zsófia vagyok, 14 éves. A legnagyobb gyerek a családban. Két testvérem van. A gyermekek Pataky Zsófia vagyok, 14 éves. A legnagyobb gyerek a családban. Két testvérem van. Pontosan 6 évvel ezelőtt, karácsonykor (amikor én 8 éves voltam a húgom pedig 5) kaptam a világ legszebb ajándékát.

Részletesebben

Benei Hírmondó IX. évfolyam VI. szám 2011. november-december Ladánybene Polgármesteri Hivatalának Információs Kiadványa

Benei Hírmondó IX. évfolyam VI. szám 2011. november-december Ladánybene Polgármesteri Hivatalának Információs Kiadványa Benei Hírmondó IX. évfolyam VI. szám 2011. november-december Ladánybene Polgármesteri Hivatalának Információs Kiadványa Minden kedves olvasónak kellemes karácsonyi ünnepeket, és sikerekben gazdag, boldog

Részletesebben

Újra testvértelepülésünkön jártunk

Újra testvértelepülésünkön jártunk Dunaszentmiklós 2015. nyár Dunaszentmiklósi hírlevél Német Nemzetiségi Önkormányzat Dunaszentmiklós Római-Katolikus Egyházközség Dunaszentmiklós Dunaszentmiklós Község Önkormányzata 34. szám A tartalomból:

Részletesebben

AZ ÚJSZÖVETSÉGI ÜDVÖSSÉG Ap Csel 2,38.

AZ ÚJSZÖVETSÉGI ÜDVÖSSÉG Ap Csel 2,38. AZ ÚJSZÖVETSÉGI ÜDVÖSSÉG Ap Csel 2,38. (New Testament Salvation) Az üdvösség témája mindenkiben érdeklodést kell, hogy keltsen, különösen hívo keresztényekben és azokban, akik szeretik az Urat. Számtalan

Részletesebben

A szerkesztôség e-mail címe: derekpont@freemail.hu telefon: 0620-389-58-53. Zetelakán jártunk Aki járt már Derekegyház testvértelepülésén Zetelakán az bizonyára igen kellemes tapasztalatokat szerzett az

Részletesebben

lehetek. Hogy ebben az ellentmondásos világban Ti vállaltátok a családi életetekkel azt a tanúságtételt, ami mások számára is eligazítást ad.

lehetek. Hogy ebben az ellentmondásos világban Ti vállaltátok a családi életetekkel azt a tanúságtételt, ami mások számára is eligazítást ad. Kedves Testvéreim! A Húsvét ünneplésében hangsúlyt kap az a gondolat, hogy az Egyház évről évre új nemzedékkel gazdagodik. Elsősorban a keresztségre vonatkoztatjuk ezt a megállapítást, ezt a bátorítást,

Részletesebben

A keresztény élet forrása, központja és csúcsa: A szentmise. Igeliturgia

A keresztény élet forrása, központja és csúcsa: A szentmise. Igeliturgia Felnőttkatekézis A keresztény élet forrása, központja és csúcsa: A szentmise Előadó: Maga László Plébános atya Időpont: 2012. július 06. Igeliturgia Igeliturgia és Eukarisztia liturgiája, két része ugyan

Részletesebben

Turisztikai programcsomag ajánlat általános és középiskolák, cserkészcsapatoknak számára

Turisztikai programcsomag ajánlat általános és középiskolák, cserkészcsapatoknak számára Turisztikai programcsomag ajánlat általános és középiskolák, cserkészcsapatoknak számára Átlagos csoportlétszám: 15 30 fő esetén. Célmeghatározás: Ismerkedés Magyarország egyik leghíresebb iskolavárosával,

Részletesebben

Hittan tanmenet 1. osztály

Hittan tanmenet 1. osztály Hittan tanmenet 1. osztály A Beszélgetés Istennel című hittankönyvhöz Plébániai hitoktatás céljára Heti óraszám: 1 Összes óra: 40 A gyakorlati órák, az azokat előkészítő és feldolgozó órák a tanmenetben

Részletesebben

yymár meglévő csoport számára:

yymár meglévő csoport számára: 1. HÉT: FILIPPI 1,1 11 Tényleg Krisztushoz tartozom? Kezdjük a beszélgetést azzal, hogy feltesszük valamelyiket a következő kérdések közül a csoportnak: yykezdő csoport számára: Mi indított arra, hogy

Részletesebben

Krónika. Konferenciák, tudományos események a Szent Adalbert Központban 2008. Szent Márton konferencia az Incoronata (a Mátyás-templom.

Krónika. Konferenciák, tudományos események a Szent Adalbert Központban 2008. Szent Márton konferencia az Incoronata (a Mátyás-templom. 124 Krónika Konferenciák, tudományos események a Szent Adalbert Központban 2008. november 7. november 12. november 19. november 24. december 5-6. december 7. december 11. december 27. Szent Márton konferencia

Részletesebben

A székesfehérvári Kodolányi János Középiskola és Kollégium beszámolója a Nemzetközi Könyvajándék Nap alkalmával tartott eseményeiről

A székesfehérvári Kodolányi János Középiskola és Kollégium beszámolója a Nemzetközi Könyvajándék Nap alkalmával tartott eseményeiről A székesfehérvári Kodolányi János Középiskola és Kollégium beszámolója a Nemzetközi Könyvajándék Nap alkalmával tartott eseményeiről Iskolánk nagy lelkesedéssel csatlakozott a kezdeményezéshez, melynek

Részletesebben

Szent László Magyar Katolikus Misszió

Szent László Magyar Katolikus Misszió Szent László Magyar Katolikus Misszió 2015. Nyár A képen láthatóak: 1 LELKI ROVAT Nyár VARGA PÉTER, ÚJ PLÉBÁNOSUNK BEMUTATKOZÁSA Nagy szeretettel köszöntöm a missziónkhoz tartozó magyar hívőket! Pünkösdkor

Részletesebben

3 Tiszták, hősök, szentek. Árpád-házi Szent Erzsébet Árpád-házi Szent Kinga Árpád-házi Boldog Jolán Árpád-házi Szent Margit Szent Hedvig

3 Tiszták, hősök, szentek. Árpád-házi Szent Erzsébet Árpád-házi Szent Kinga Árpád-házi Boldog Jolán Árpád-házi Szent Margit Szent Hedvig 3 Tiszták, hősök, szentek Árpád-házi Szent Erzsébet Árpád-házi Szent Kinga Árpád-házi Boldog Jolán Árpád-házi Szent Margit Szent Hedvig 2013 ( 2 ) Erzsébet sokat imádkozott Árpád-házi Szent Erzsébet Ünnepe:

Részletesebben

Mit keresitek az élőt a holtak között

Mit keresitek az élőt a holtak között Isten szeretete csodálatosan ragyogott Jézusból. - Olyan tisztán, hogy emberi életek változtak meg általa. - Akik találkoztak Jézussal, s engedték, hogy megérintse őket az Ő szeretete, azok elkezdtek vágyakozni

Részletesebben

Igazgató asszony tájékoztatott arról, hogy a kapott támogatást a kerületünkben működő könyvtár számára használták fel, a következő módon:

Igazgató asszony tájékoztatott arról, hogy a kapott támogatást a kerületünkben működő könyvtár számára használták fel, a következő módon: Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Alpolgármestere 1CJ. számú előterjesztés Előterjesztés a Képviselő-testület részére a Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár VII.-X.-XIV.-XV.-XVI.-XVII. kerületi

Részletesebben

megírattak pedig a mi tanulságunkra, akikhez az időknek vége elérkezett Könnyelműen vagy felelősségteljesen a hétköznapokban?

megírattak pedig a mi tanulságunkra, akikhez az időknek vége elérkezett Könnyelműen vagy felelősségteljesen a hétköznapokban? megírattak pedig a mi tanulságunkra, akikhez az időknek vége elérkezett Könnyelműen vagy felelősségteljesen a hétköznapokban? Életidőnk Nagy, meghatározó döntéseink emlékszünk-e rájuk? Nagy, meghatározó

Részletesebben

Projektlátogatás: A felújított egykori katolikus iskolában kialakított Örökségvédelmi Közösségi Ház átadása

Projektlátogatás: A felújított egykori katolikus iskolában kialakított Örökségvédelmi Közösségi Ház átadása Projektlátogatás: A felújított egykori katolikus iskolában kialakított Örökségvédelmi Közösségi Ház átadása Helyszín: Nick Ideje: 2014. szeptember 20. 10.00 óra Szeptember 20-án ismét egy kedves meghívásnak

Részletesebben