Németh Gyuláné. dr. Voglné dr. Szathmári Ilona

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Németh Gyuláné. dr. Voglné dr. Szathmári Ilona"

Átírás

1 Zánkán született. Általános iskoláit Zánkán és Révfülöpön, a gimnáziumot Tapolcán végezte. Később gyors- és gépírói, majd műszaki rajzolói képesítést szerzett. Dolgozott a Veszprémi Vegyipari Technikumban, majd a Magyar Ásvány- és Földgázkutató Intézet műszaki könyvtárosa volt től főállású édesanya és lelkészfeleség, hatodik gyermeke születése után pedig, nyugdíjba vonulásáig, a balatonkenesei háziorvosi rendelő orvos-írnokaként dolgozott ban kötött házasságot a végzős teológushallgató Németh Gyulával, akit ettől kezdve hűségesen végigkísért egyházi szolgálataiban is, egy évig Balatonendréden, majd két évet Pápán, 1970-től 1978-ig Magyaralmáson és végül mind a mai napig Balatonkenesén. Házasságukat Isten 6 gyermekkel, gazdagon megáldotta Már gyermekként és fiatalként is kötődött a Tóth Kálmán, Nádasdi Lajos, Tarr Tamás pásztorolta zánkai gyülekezethez, az Ács Gyula evangélikus kántor-tanító által gondozott lelki közösséghez. Veszp- Németh Gyuláné rémi évei alatt aktív tagja volt az ottani ifjúsági bibliakörnek. Kora ifjúsága óta elkötelezett munkása a Siffer Jolán Vasárnapi Iskola Szövetségnek, fáradhatatlan szolgája a gyermekmissziónak. Ezt később nagytiszteletű asszonyként is végezte, Örömhír Klubok, nyári gyermektáborok szervezésével és vezetésével, lelkipásztor férje mellett a hitoktatás jelentős részének felvállalásával. A rendszerváltás után elsők között Dunántúli Nőszövetség szervezte újjá a Református Nőszövetség helyi csoportját, a gyülekezet asszonyait összegyűjtve, az egyházukért, közösségükért való szolgálatra buzdítva. A helyi nőszövetség elnökeként, a hívő asszonytestvérekkel együtt aktívan részt vesznek a közösség életében, látogatják az idős, beteg, otthonukhoz kötött egyháztagokat, szervezik a Gyülekezeti Ház és a Templom gondozását, takarítását, és süteménysütéssel, szervezőmunkával segítik a gyülekezet ünnepi alkalmait. Részt vesznek az Országos és Kerületi Nőszövetség rendezte konferenciákon, és adományaikkal rendszeresen támogatják a nyarankénti hittantáborokat. A Dunántúli Egyházkerület Nőszövetségének alapító tagja, az Országos Nőszövetségnek Intézőbizottsági tagja. Felkutatta a Zsindelyné Tüdős Klára által tervezett medált, s annak másolatát elkészítette. Leírásával együtt sokaknak ajánlotta, s mindannyiszor nemcsak a medálról, hanem Nőszövetségünk első elnökének munkásságáról, hiánypótló szolgálatról is beszélt. Büszkén viseljük sokan, nemcsak nyakékként, hanem szellemi örökösként. Ősi református család leszármazottjaként született, szülei második leánygyermekeként. Üldöztetésük ellenére szülei vállalták, hogy a három Szathmári lányt Sükös Pálhoz hittanra beírassák. Abban az iskolában akkor csak a Szathmári szülők vállalták ezt a kockázatot ben konfirmációi fogadalmat tett. Gyermekkorában és fiatalon aktív tagja volt gyülekezetének Miskolc Tapolcán. Munkába állása után már csak sátoros ünnepeken járt templomba. Első házassága sikertelen volt. Ekkor elfordult Istentől. Másodjára házasságot kötött dr. Vogl Konráddal. Házasságukat Isten két leánygyermekkel áldotta meg. Szegeden jogi egyetemet végzett, de csak levelezőre vették fel politikai okok miatt. Munkaügyi bíró, majd vállalati jogtanácsos lett. Hitéletében fordulatot 1989-ben édesanyja halála hozott. A temetésen elhangzó igehirdetés megragadta és megtérésre indította. Jób 1,21 alapján megértette az örök élet és bűnbocsánat reménységét. Ekkor kezdett újra templomba járni. Ma már elképzelhetetlen a számára, hogy ne olvassa napi rendszerességgel Isten Igéjét ben Budapestre költözött családjával. A rákosligeti templomban szeretettel fogadta őt mind a gyülekezet, mind a gyülekezet lelkésze Szombathy Gyula. Lelki életében a fejlődést és a szolgálatokig való kiteljesedést emberi oldalról a Nőszövetségnek köszönhet, melynek munkáját 1992-től jogi kérdésekben segíti február 11-én aktív részvételével megalakult a Budapest Rákosligeti Református Egyházközség Nőszövetsége, melynek elnöke lett. A gyülekezetben először pótpresbiterré, majd presbiterré választották. Jelenleg a gyülekezet gondnokaként a második ciklusát tölti. dr. Voglné dr. Szathmári Ilona A Református Nőszövetség Intéző Bizottságának tagja, mint a Dunamelléki Református Nőszövetség küldötte. A Szövetség jogi ügyeit intézi, és bizonyságtétellel szolgál mindenhol, ahol kérik. Belföldön számtalan helyen, Kárpátalján háromszor járt, Horvátországban ötször, Délvidéken egyszer. A magyarországi Református Nőszövetség rendezvényein rendszeresen részt vesz. A Magyar Református Presbiteri Szövetségben, mint jogtanácsos elnökségi tag szolgál. A Dunamelléki Református Egyházkerület Bíróságában világi bírói tisztet tölt be, emellett a mai napig ügyvédként dolgozik. Két lánya konfirmált, aktív gyülekezeti tag. Isten megáldotta öt unokával, akik közül ketten már konfirmáltak. Minden egyházi szolgálatot az Isten iránti hálával vesz és végez el. Uram! Engedd, hogy társaid legyünk az alkotásban. Megértsük és megszépítsük a Te kezed munkáját, hogy ez a mi földünk biztos otthona lehessen Gazdagságnak, Szépségnek, Boldogságnak és Békességnek. / Szent-Györgyi Albert / Oldal 10 Református Nőszövetség Értesítője

2 Gilicze Andrásné: A Református Nőszövetség feladatai változó társadalmunkban, Református válaszok korunk szociális, diakóniai kérdéseire A nőszövetségi munka alakulása a történelem során nem volt zökkenőmentes. Máriák vagy Márták legyünk? Igeolvasás és imádság legyen több, vagy szolgáljunk teljes erővel? Csak hívők szolgáljanak, vagy jöhetnek a hitetlenek is? Kit Milyen a kapcsolatom a gyülekezetemmel? visznek a szívükben a szolgálók? Kinek szolgálnak? Megtérhetnek-e szolgálat közben is? De vajon ki lesz a domináns, a hívő Milyen a kapcsolatom a környezetemmel? vagy a hitetlen? Milyen a kommunikáció ezekben a kapcsolatokban? Az 50-es években megszűntek a szövetségek és egyletek, csak a Mindezek mellett az imádságnak, az Istennel való beszélgetés gyülekezeti élettér maradt. Itt nyilvánvalóvá lett, hogy nem is része legyen a diakóniai szolgálatnak. Akit segítünk, legyen szerkezetre, alapszabályra, hanem LELKÜLETRE van szükség. Így épül Isten Országa bennünk és az személy vagy intézmény, imádságban kell hordoznunk. közöttünk. A nők szerep- és feladatkörét a Szentírás több helyen elénk adja. Segítőtársa a férjének. Anyja a gyermekeknek. Gondoskodik a családról, ahogyan a derékasszony dicséretében olvashatjuk. Az emancipáció felerősítette a családon kívüli munkavállalást a nőkben. Ennek okai részben az egyenjogúság, részben az anyagi szükség voltak. A mi nemzedékünkben elsősorban nem hatalmi harcból, hanem a megélhetésért kellett a nőknek munkát vállalni. Ez sokszor erő feletti mutatványra kényszeríti a nőket. Hatása: sok idegesség, feszültség, deviancia, pszichoszomatikus megbetegedés, halál. Gátolja a természetes szaporulatot, mert a kérdés úgy jelentkezik: munka, munkahely, vagy anyaság. Ez tulajdonképpen erkölcsi kérdés anyagi vonzattal ma már, mert az életszínvonal romlása a nőket tömegesen munkába kényszerítette. Hatása a házasságra: az alá, fölé, mellérendeltségi viszony megoldatlan szőnyeg alá söprése sok válásnak az oka: ha a férj kevesebbet keres, ha férjnek nincs munkája, ha nem olyan sikeres, ha a férj a 2. műszakból nem akarja kivenni a részét. A dolgozó feleség, térben, időben kiemelkedik és eltávolodik a családtól. Hatása a gyermeknevelésre: nem ismerik egymást a család tagjai (ha egy tanár lelkiismeretes, odafigyel, jobban ismeri a tanítványát, mint annak szülei). Mi mit tehetünk? Ausztriában tábla az autópálya mellett 15 éve: Frauen zurück zu dem Herd.??? Ilyen környezetben, háttérrel élnek ma az asszonyok, ebből lesz a mi Nőszövetségünk. Akiknek választ kell adni a társadalmi változásokra keresztyén módon. A diakónia valódi célja: gyümölcsöt kell teremni. Isten gyönyörködhessen benne és az Ő dicsősége, az Ő országa növekedjen, épüljön itt lent a földön. Ehhez a Szentlélek termékenyítő erejére is szükség van. Református Nőszövetség Értesítője A diakónia Krisztusi célja nem a szociális segítségnyújtás, hanem hogy általa épüljenek a kapcsolatok. A diakónia mélységét és tartalmát kapcsolataink mélysége határozza meg. Milyen a kapcsolatom Istennel? A gyülekezetekben a diakóniai szolgálat irányát három csoportban taglalom: Gyülekezeten belüli Gyülekezet közvetlen környezetében missziói célzatú Határainkon kívüli Gyülekezeten belüli: A gyülekezet közösségének tagjai felé kifejtett diakóniai szolgálat. Tiszta és szeplőtlen kegyesség az Isten és Atya előtt ez: meglátogatni az árvákat és az özvegyeket nyomorúságukban. (Jak 1, 27a) A mai embereknek sérültek az emberek egymás közötti kapcsolatai, sérült az emberek kapcsolata Istennel, melynek következménye: Hiányérzet, magány, szomorúság, depresszió. A cél a sérült kapcsolatok helyreállítása. Miben szenved a XXI. század embere hiányt? Szeretetben, törődésben, odafigyelésben, megértő, szerető közösségben, emberi, társas kapcsolatokban, és-meghallgatásban. És egyre többen és többen anyagiakban. Ezeket a hiányosságokat kell megpróbálni bepótolni a gyülekezethez tartozók esetében is. Idősgondozás, beteglátogatások, magányos idősek sétáltatása, gépkocsi szolgálat istentiszteletre, orvoshoz vinni. (Mert a család elfoglalt) Válóháló feldolgozni a válással keletkezett traumákat, önértékelési gondokat. (Modern korunk betegsége) Szenvedélybetegek gondozása, Kékkereszt, játékszenvedély, drog (Munka nélkül unatkozók) Lelki gondozás; családgondozás-mert a 3 generáció nincsen együtt-, gyászolók temetés után vigasztaló kártyával megszólítani és alkalmat adni, hogy beszélhessen róla. (Mert nem ismerik az Igei válaszokat és biztatásokat vagy féket, útbaigazítást). Oldal 11

3 Baba-mama kör a GYES betegség ellen, tanulás, életvezetés, babaruha cserék Komatál program: a gyülekezet tagjai a gyermekágyas anyának napi rendszerességgel, egymás között felosztva főtt ételt visznek. (Mert kiszakadtak a családi, rokoni közelségből, nincs családi segítség). Önkéntesek képzése, hogy szakszerűen lássák el munkájukat, akár látogatás alkalmával A templom ajtóban fogadószolgálat, mert aki idegen, tele van félelemmel: Hova ülhetek? Mikor mit kell csinálni? Kinek vagyok én itt fontos? (Mert sok idő kiesett vagy sohasem volt még templomban) Kölcsönhöz segítség, ennek már sok formája van gyülekezetekben (pl. a tizedét néhány tag erre adja össze és kamatmentes kölcsönt tud adni a gyülekezet a bajbajutott tagjainak)- villanyszámla, gáz, gyermekétkeztetés kifizetése, gyógyszerkiváltás, tűzifa vásárlása, felajánlása. (Mert gazdasági válság van, és sokan csúsznak lefelé az anyagi nehézségek lejtőjén) Használt, de még használható ágyneműk, bútorok, használati tárgyak, mosógép, hűtőszekrény továbbítása rászorulóknak. Zöld beruházásos pályázatban idősek készülékeinek cseréje. Élelmiszerbankos pályázatban tartós élelmiszerrel ellátni rászorulókat. Konfirmandusoknak közös szeretetszolgálatot szervezni Szeretethíd, 72 óra, templom körüli takarítás, időseknél kerti munka (Mert otthon sokszor nem tudják a szülők kimozdítani a gép elől) Munkahelyfigyelés ha munkanélküliek vannak a gyülekezetben. Gyermekek beiskolázási segítése: füzet, táska, íróeszközök, tornafelszerelés A gyülekezet közvetlen környezetében kifejtett missziós célú diakónia: A közvetlen környezetünkben élő, hitben nem járók missziós irányultságú diakóniai gondozása, segítése, támogatása. Bizony, mondom néktek, amikor megtettétek ezeket akárcsak eggyel is a legkisebb atyámfiai közül, velem tettétek megz-. (Mt 25,40)Környezetfigyelés, mert félnek az idősek. Hajléktalangondozás, étel, tea-, ruhaosztás, önkormányzati idősek otthonában, fogyatékkal élők (nagyothallók, mozgáskorlátozottak, csökkentlátók) klubjában rendszeresen istentiszteletek, igei alkalmak, részükre szeretetcsomagok, süteményadományok eljuttatása. Nyitott kulturális programok a környezetünkben lakóknak, ahova hívogatni tudjuk a magányosokat. Korrepetálás lemaradó vagy nehezen tanuló gyermekek korrepetálása, akiknek nincs pénzük külön tanár megfizetésére. Tanya és föld felajánlása hajléktalanoknak, hogy önellátóak legyenek. Agrármisszió több termékből lehet megrendelést gyűjteni, közös beszállítással, (méz, meggy, száraztészta, alma, krumpli, házi tejtermékek stb.). A termelő református hittestvérek számára is támogatás és a hitbeli összetartozás megerősítése is egyben Határokon átívelő, határtalan szolgálat: Szeretetkapcsolatok kiépítése hittestvéreinkkel a határainkon túl. Egymás erősítése, bátorítása, segítése, szeretetkapcsolatok folyamatos bővítése. Ezért tehát, míg időnk van, tegyünk jót mindenkivel, leginkább pedig azokkal, akik testvéreink a hitben. (Gal 6,10) Legyen legalább egy református gyülekezet vagy oktatási intézmény, mellyel kapcsolatot építünk ki és tartunk fent. Nehéz sorsú, nagy terheket hordozó gyülekezetek, szórványok, intézmények meglátogatása, támogatása. Felhasználva az egyházi iskolák kötelező osztálykirándulásait a határon túli területekre, valamint könyvek, adományok eljuttatására. Így a diákok a diakóniával élet közelben találkoznak. Református intézményben tanuló (Erdélyben, Kárpátalján) diákok, határon túliak támogatása alapítványokon keresztül, vagy személyesen. Isten szeretete és vezetése, tanítása, amit Tőle imádságban elkérünk és hittel, alázattal elfogadunk, nagyon sok mindent eszünkbe juttathat. Mi hát a feladatunk a gyülekezeti diakóniában? Ne szóval szeressünk, se nyelvvel, hanem cselekedettel és valóságosan. (1Jn 3,18) Egymás terhét hordozzátok és így töltsétek be a Krisztus törvényét! (Gal.6,2) Jézus is így szeretett bennünket! Nem szóval, nem nyelvvel, hanem cselekedettel és valóságosan! Ebben is kövessük őt! És akkor megtapasztaljuk az élő diakónia áldásait, gyümölcseit a gyülekezetben. Barthnak tulajdonítják azt a mondatot, hogy A gyülekezet, missziói és diakóniai felelősség nélkül nem keresztyén gyülekezet. A Krisztust követő gyülekezetben, nőszövetségekben élő és ható gyülekezeti diakóniai szolgálat legyen! Ha kérhetem: Akikről jó bizonyságot tesznek, akik telve vannak Lélekkel és bölcsességgel, Őket állítsuk be ebbe a munkába Apcsel.6,3/b. Oldal 12 Református Nőszövetség Értesítője

4 Mert mi Isten munkatársai vagyunk. (1Kor 3,9) 20 éves jubileumát ünnepelve, hálaadó konferenciát tartott a Dunamelléki Református Nőszövetség Az Egyházkerület Ráday utcai székházában gyűltünk össze október 20-án, ezen a napfényes őszi napon, hogy együtt örvendezzünk születésnapunkon. A konferenciát Svébisné Juhász Márta elnök asszony nyitotta meg és köszöntötte a megjelent vendégeket, a dunamelléki gyülekezetek nőszövetségeit, a megjelent 130 asszony-testvért. A köszöntő szavak után a nyitóáhítatot dr. Szabó István püspök úr tartotta. A 25. zsoltár első versének eléneklése után a Fil. 3,1-14. versek alapján magyarázta az igét. Az örömről beszélt és arról az áldásról, melyet a nők munkája jelent az egyház számára. Arról, hogy a mi életünk nem a régiből táplálkozik, melyet bár nem kell elfelejtenünk, de napi táplálékunk az Örökkévaló kell, hogy legyen. Ez határozza meg emlékezésünket, ünneplésünket, örömünket. Az Örökkévalót keressük, hiszen Isten abból ad nekünk kóstolót, elfordít a mulandótól, és maga felé, az Örökkévaló felé fordít. A hívő ember sóvárog az isteni megtartatás, megújítás után. Ezt munkálják a nőszövetségek is a gyülekezetekben: segítenünk kell az Istent keresőknek. Olyan munkát végezhetünk az egyházban, melyet Isten különösképpen az asszonyokra bízott, kezelhetjük, ápolhatjuk Isten tisztaszobáját : a templomot. Imádságában püspök úr köszönetet mondott munkánkért Istennek és további áldást kért a nőszövetségek életére, erőt a gyülekezeti munkánkra. Hálával emlékezett meg az alapító asszonyokról, akik 1991-ben a megvert, megzúzott református egyházban felemelték a fejüket és Isten dicsőségére megkezdték a nőszövetségi munkát. Ezt követte Sárai Szabó Katalin, a Ráday-gyűjtemény munkatársának nagyon izgalmas című előadása Női szerepvállalás a magyar református egyházban Pilder Mária szolgálata címmel. Az előadás közben kiderült, hogy nem csak a cím volt izgalmas, hanem a téma is. Az előadó áttekintette a reformáció óta a női életstílusban, neveltetésben, feladatkörökben történt változásokat, ezek hozadékát. Kiemelte, a belmisszió, mint új kegyességi áramlat és munkaterület megjelenését, és az ebben aktív és kezdeményező asszonyok munkáját az egyházi világban. A kezdeti szerveződés önálló, egyesületi formában zajlott, egyháznak segítve, de független szervezetként. Ilyen volt a Lorántffy - Egyesület, vagy a Filadelfia-diakonisszák közössége. A hagyományos női szerepkör mellett egyre erőteljesebben jelent meg az Úr szolgálóleánya női típus. Így mutatkozott meg pl. a teológián való tanulás igénye a lányokban és 1940 között 112 nő iratkozott be a teológiára, melyet 74-en el is végeztek. Ebben az időben nevezték ki Pilder Máriát utazótitkárnak Erdélyben, Makkai Sándor püspök munkatársaként. Ravasz László hívta át az alakuló református nőszövetség titkárának, Zsindelyné Tüdős Klára elnök mellé, akivel elképesztő menynyiségű és minőségű munkát végeztek mind fizikai, mind szellemi értelemben. Az asszonyok lelki ébresztését Pilder Mária végezte nagy, Istentől kapott tehetséggel, eredményesen. Kitűnően egészítette ki egymást a két nőszövetségi vezető. Pilder Mária bibliamagyarázatai képezték az asszonyok tanításának alapját. Szénási Sándorné, nőszövetségünk első elnöke - verebi lelkipásztor - beszélt személyes élményeiről és emlékeiről. Sok minden történt az elmúlt húsz évben, volt miről megemlékezni. A másik, személyes élményekről szóló beszámolót Veresné Simon Ida, a nőszövetség elnökhelyettese, e sorok írója tartotta a Kárpát-medence református egyházkerületeinek nőszövetségeivel kialakított kapcsolatokról. Kezdettől fogva szoros és testvéri együttléteken találkozunk a kerületi nőszövetségek tagjaival, vezetőivel. Együtt alapítottuk 2005-ben a Kárpátmedencei Imanapot. Alapítóleveles testvér-nőszövetségi kapcsolatunk van a Királyhágó-melléki Nőszövetséggel. A Dunamelléki Nőszövetség Tahiban tartott nyári konferenciáin mindig szeretettel látott vendégeink a testvér nőszövetségek képviselői. Testvéri szívvel megyünk mi is az általuk rendezett alkalmakra. A személyes emlékek felidézése után következett Gilicze Andrásné országos titkár előadása, melynek címe: Református nőnek lenni változó világunkban. Ha az első előadás a női szerep elméleti vonatkozásait tárgyalta, úgy ez a második teljesen a református nő testi és lelki megjelenésének gyakorlati bemutatása volt. A testi és jellembeli megjelenés azt kell, hogy példázza a hívő református asszony életében, amelyet Isten adott elénk, azaz: a test a Szentlélek temploma. Püspök úr azt mondta igemagyarázatában, a templom Isten tisztaszobája. Nos, így rímel egymásra Isten tanítása elméletben és gyakorlatban egyaránt. Ez felelősség: a testben és lélekben ápolt, nem elhanyagolt, de nem is kihívó, nem magamutogató református asszony tudja beteljesíteni és ellátni Istentől kapott feladatát. Énképünk így lesz a helyén, így látjuk és tudatosíthatjuk magunkra nézve Isten szeretetét, mint megbecsült munkatársakét. Tudjuk és hirdetjük: Jézus mindenkiért meghalt. Az Istentől való megelégedettségben boldognak kell lennünk. A Református Nőszövetség Értesítője Oldal 13

5 Az előadás után a jelenlévő vendégek köszöntötték a jubileumi konferenciát: Dr. Pásztor Jánosné országos elnök, P. Tóthné Szakács Zita dunántúli elnök, Pappné Papp Mónika tiszántúli titkár-helyettes, és Bogya-Kis Mária, a Szatmárrnémeti - Szamos megyei lelkipásztor, mint a testvér nőszövetség elnöke. A záró úrvacsorai istentisztelet igehirdetője Lakatos Enikő budai beosztott lelkész, a nőszövetség titkára volt, Fil. 2,5-11 versek alapján hirdette Isten Igéjét. Az úrvacsorai ágendát Bogya-Kis Mária nagytiszteletű asszony mondta. A konferencia zárásaként állófogadás és szeretetvendégség volt, melynek süteményeit a jelenlévő asszonyok készítették és hozták magukkal. Jubileumi füzet is készült erre az alkalomra, melyet a beküldött cikkek és 20 év képei gazdagítanak igényes kivitelben. Nagy dolog egy szervezet életében húsz esztendő. Nagy öröm és nagy felelősség Isten szolgálólányának, munkatársának lenni. Ehhez kérjük továbbra is Isten kegyelmét, Jézus Krisztus szeretetét és a Szentlélek erejét. Úgy legyen. Ámen. Veres Józsefné Simon Ida a Dunamelléki Református Nőszövetség elnökhelyettese IM MEMORIAM Dobos Ágostonné Narancsik Márta november 10-én 78 évesen elment a minden élők útján Dobos Ágostonné Márta, kedves és szeretett testvérünk. Az október 20-i dunamelléki jubileumi nőszövetségi konferencián elmondta nekünk, hogy testében gonosz betegség növekszik Vigasztaltuk, bíztattuk, de mondhatom nyugodtan, nem szorult rá. Betegségét elviselő és nekünk megmondó erejét magától az élet Atyjától nyerte, és így is viselte, mindenkit vigasztalva és csendre, imádságra indítva. Megköszönjük hitvalló életét a mi Mennyei Atyánknak, köszönjük, hogy ismerhettük és szerethettük családi kapcsolatok, gyülekezeti közösség, nőszövetségi együttléteink kapcsán. Fényt sugárzó, mélységes hitét példázó élete jelképe és megszemélyesítője annak a református asszonyképnek, mely példánk és célunk lehet. Hálásak vagyunk, hogy erősíthetett minket hitének megvallása, bizonyságtételei által. Most miatta sírunk, s mégis az ő életének példaadása vigasztal Jézus szavával: Boldogok, akik sírnak, mert ők megvigasztaltatnak. Mt 5,4 Köszönjük hívő életét és közöttünk való forgolódását. Áldozatos életét a következő Igével szeretnénk emlékezésetekre bízni: Joppéban pedig volt egy nőtanítvány, név szerint Tábita, ami lefordítva ezt jelenti: Dorkas, azaz zerge. Sok jót tett és bőven alamizsnálkodott. /ApCsel 9,36 / Menedékem Múló időm, Uram Teremtőm, csak forgács az időtelenből, a véges út, a földi pálya a teremtés hasadt szilánkja. Hogy is lehet, hogy e szilánkot jelenléteddel így megáldod? S a halandó emberi lelket hatalmaddal újjáteremted? Köszönöm, hogy hinni, remélni én is ide jöhettem é l n i! S földi időm, ha itt letelne, Kaput nyitsz az időtelenbe, Mert a múlás csalóka látszat, mert hatalma nincs a halálnak azon, akit Krisztusa éltet! Menedékem: az örök élet! / Füle Lajos / Oldal 14 A Református Nőszövetség Értesítője

6 Erkölcstan vagy hittan avagy gondolatok a döntés szabadságáról április májusában a nagycsoportos és negyedik osztályos szülők többségének döntést kell hoznia: szep- tembertől gyermekük az állami általános iskolában hittanórán vagy erkölcstan órán vesz részt. Röviden és tömören így lehetne összefoglalni szülői oldalról nézve azt a változást, amelyet az új köznevelési törvény lehetővé tesz jövő év szeptemberétől. Mindenkinek döntenie kell: lelkiismeretének, hitének, szemléletmódjának megfelelően, a kérdés csak az, hogyan élünk ezzel a lehetőséggel? Tudatosan, bölcsen vagy pedig felelőtlenül, esetleg nem megfelelően mérlegelve? Mindenesetre a választás joga a szülő kezében van. Neki kell ugyanis az elsős gyermek beiratkozásakor, illetve a negyedikes gyermek esetében május 20-ig nyilatkoznia arról, hogy a következő tanévben milyen órára íratja a gyermekét. Hívő emberként egyszerűbb a döntés, és a felekezeti hit- és erkölcstan felé billen a mérleg nyelve. Elsősorban azért, mert ott Isten Igéje hangzik. A Szentírás alapján hallhatják meg gyermekek és fiatalok, hogy Isten hívogatja őket. Megismerhetik az alapműveltség egy fontos részét, a Bibliát a lelkész vagy egy hitoktató segítségével, de megtapasztalhatják azt is, hogyan lesz élő Igévé, Istennek a mindennapokra szóló üzenetévé a számunkra. Mindezt úgy, hogy közben az iskolában vannak. Nagy előrelépés és hatalmas lehetőség volt, amikor ben újra lehetett hittanórákat tartani az önkormányzati iskolákban. Igaz, mind a mai napig gyakran a délutánra szorulnak az órák, amikor éppen udvari játékidő van, vagy éppen párhuzamosan több szakkör és egyéb érdekes foglalkozás. Talán merész a szóhasználat, de a hittanórára érkezve eszembe jut néha, hogy napjaink kis hithőseinek lehet tekinteni azokat a gyermekeket, akik a délutáni játékidő, a kis barátokkal való közös szórakozás, vagy esetleg más kedvenc foglalatosság helyett választják a hittanórát. Ami nem is mindig egy teljes óra. Mert néha az iskolában éppen a hittanóra ideje rövidül meg egy rendezvény miatt, vagy mire minden gyermeket összeszedünk az udvarról és az osztálytermekből addigra jó néhány perc elmegy. Néha termet kell keresni, vagy éppen a kapott helyiség nem igazán alkalmas egy tanórához. Isten azonban minden körülmény ellenére áldássá tudja formálni ezeket az alkalmakat is! Jövő szeptembertől azonban az elsősök és az ötödikesek számára új utak nyílnak. A Jézus által adott parancs, Tegyetek tanítványokká... egy új formában jelenik meg. Órarendi keretben, a hit- és erkölcstannak megadva a tanóra méltóságát (reménység szerint állandó tanteremmel, a 45 perces tanóra lehetőségével, stb.) találkozhat Isten Igéje és a gyermekek életvalósága. Sőt, attól sem kell félnünk, hogy a hittanórára járó gyermekek lemaradnak azokról az erkölcsi igazságokról, amelyeket erkölcstan órán hallanak (tanulnak) a többiek. A hit- és erkölcstan mindezeket magában rejti, de mindezt Krisztus etikája, a keresztyén életszemlélet alapján. A döntés szabadsága adott. A kérdés: tudunk-e, merünke, akarunk-e élni ezzel a lehetőséggel? A szülők többségének döntenie kell imádkozzunk azért, hogy bölcs legyen a választás! De napi imánkban hordozzuk a szolgálattevőket is, hogy valóban vonzóak legyenek a hittanórák és Istennel való jó kapcsolat lehetőségét mutassák meg a gyermekek számára! Szászi Andrea lelkipásztor Az a fontos hivatás, melyet Isten a nőnek kijelölt: a gyermek jellemének alkotása. A gyermek szíve pedig olyannyira tárva-nyitva áll a szeretet és az igazság befogadására és így, ha nem is mondható minden anyának: Nagy a te hited, de mondhatjuk: Sok a te alkalmad. A gyermekkorban az értelem oly fogékony, mint a tapló és oly megrögzítő, mint a márvány. A gyermekkor az az idő, mikor az élet legértékesebb és legszükségesebb igazságai a legkönnyebben és legtartósabban gyakorolnak hatást az észre..nem törlődik ki egész életén át az a tanítás, amelyet az anya térdein nyer. Hester Earl: A Nő a Király szolgálatában A Református Nőszövetség Értesítője Oldal 15

7 Református nagyjaink: Karácsony Sándor Karácsony Sándor dr. Földesen született január 10-én és február 23-án hunyt el Budapesten. Pedagógus, filozófus, író, aki a múlt század első felének legnépszerűbb személyiségei közé tartozott, nemcsak országosan, de nemzetközileg is ismert volt. Édesapja Karácsony Zsigmond jómódú birtokos, könyvszerető, rendkívül művelt ember, édesanyja a balmazújvárosi református lelkész leánya volt. Az elemi iskolában a kis Sándor hamar kitűnt éles eszével, érdeklődésével, kiváló emlékezőtehetségével. Ezekről az évekről több művében is ír és megemlíti, hogy Talán sohasem lettem volna pedagógus, ha már a földesi elemi iskolában két áldott nevelői lelkületű tanítóm nem lett volna. A gimnáziumot a Debreceni Református Kollégiumban végezte 1902-től 1910-ig, ahol nagyon aktívan tevékenykedett. Az ifjúsági gyülekezet vigyázó presbitere volt. Már ekkor tudta, hogy Isten tanárnak teremtette. Bár édesapja mezőgazdasági akadémiára akarta küldeni, de ő ragaszkodott a tanári pályához. A Magyar Királyi tudományegyetem magyar-német szakán tanult, de vendéghallgató volt Münchenben, Bécsben, Grazban és Genfben is. Az 1914-es háborúban a Kelet-Galíciai fronton súlyosan megsérült, ami miatt egész életében két mankóval, illetve két bottal tudott csak járni ben Pestre került és a Tavaszmező utcai gimnáziumban tanított. Ifjúsági lapszerkesztőként is sokat dolgozott. Doktori disszertációját A népfőiskolai reform és az alsónéposztály lelki alkata címmel írta ás a Debreceni Tudományegyetemre nyújtotta be ben kezdte meg tudományos munkásságát az Akadémián, a magyar etimológiai szótár szerkesztő bizottságában év májusában a Debreceni Tudományegyetem bölcsészeti karán a filozófia, pedagógia és a magyar nyelvészet doktorává avatták től előbb, mint magántanár, majd, mint kinevezett professzor tanít a Debreceni Tudományegyetemen 1950-ig től nem szerepelhetett nyilvánosan, vidéken élt, mert a Gestapo érdeklődött utána, mivel írásaiban a szomszéd népekkel való megbékélést hirdette ben ezért rendőri felügyelet alá is helyezték áprilisától vállal újra közéleti szerepet, így pl.: az Országos Köznevelési Tanács elnökségi tagja, a középiskolai szakosztály elnöke, a Magyar Népművelők Tudományos Társasága Pedagógiai Szakosztály elnöke lesz. Ugyanez év júliusától a Magyar Cserkészszövetség tiszteletbeli elnöke Sík Sándorral együtt. Októberben a Magyar Evangéliumi Keresztyén Diákszövetség (MEKDSz) újra elnökévé választotta. Az erősödő dogmatizmus háttérbe szorította, az egyetemről nyugdíjazták, irodalmi munkásságát lehetetlenné tették. Tisztségeiről lemondott márciusában a katedráról is lezavarták. Karácsony Sándor elsősorban és mindenekelőtt pedagógus volt, akitől megtanulhattuk, hogy a tanulókat szeretni kell, akiknek növekedniük kell, a pedagógusnak pedig alábbszállnia. A pedagógus igyekezzen belülről is megismerni tanítványát. Minden gondolatunk, minden tervünk azt célozza: hogy lehetne benneteket vidámabbá, életrevalóbbá, műveltebbé, derekabbá tenni. A pedagógus nem lehet elkeseredett, megtorpant ember, mert a pedagógusnak egyetlen karizmája van: a jövőbe vetett hit optimizmusa. A nevelés Két emberi lélek közös funkciója: a nevelőké és a növendékeké. ÉBREDJ! Valahol Skandináviában, egy kisvárosi gyülekezetben már csak ketten jártak a heti bibliaórára: a lelkész és egy idős asszony. Történt egy napon, hogy az öreg néni lábát törte, és az ágyában fekve a bibliaóra ideje már elérkezett szomorúan fordult a kis unokájához, egy ábrándos, kék szemű, szőke kislányhoz: - Ma Olaf tiszteletes úr nem tudja megtartani a bibliaórát, mert hiányzik a kettes szám. A kettes szám? csodálkozott a gyermek. - Igen. Az Úr Jézus tanította egyszer, hogy "ahol ketten vagy hárman összegyűlnek az én nevemben, ott vagyok közöttük." Mi már csak ketten voltunk minden héten. A tiszteletes úr bizonyára bánkódni fog egyedül, mert vár engem, hogy Jézus közöttünk legyen a gyülekezetben. A kis szöszke tűnődött ezen egy darabig, majd rálelve a megoldásra hirtelen felkiáltott: - Hát majd én elmegyek hozzá helyetted! és a választ meg sem várva kivágtatott az előszobába. Lábára kapta a csizmáját, hátára a kabátot, és az ajtót bevágva maga mögött kirohant az utcára. Hideg eső csapott az arcába, sötét volt már, és viharos, kegyetlenül éles, metsző szél fújt a tenger felől. A kislány egy pillanatnyi visszahőkölés után erőt gyűjtött, mély lélegzetet vett, és futásnak eredt. Az utcasarkon egy férfinak ütközött. Ismerték egymást, vasárnaponként találkoztak néha a templomban. Te gyerek! állította őt maga elé az ember, hová rohansz öreg este ilyen ítéletidőben? -A tiszteletes bácsihoz megyek, mert a nagymama helyett ma én leszek a kettes szám, hogy ott legyen az Úr Jézus is, mert ő beteg és nem tud ott lenni a bibliaórán! hadarta a kislány egy szuszra, de kissé zavarosan. Nem csoda, hogy a férfi nem értette. --Az Úr Jézus beteg, és nem tud ott lenni a bibliaórán? akarta volna kérdezni tréfálkozva, de már nem volt kitől. A leányka ugyancsak fürgén szaladt. A férfiban azonban ekkorra már kíváncsiság ébredt; gondolta, megnézi magának a dolgot, és a gyermek után eredt a templomba. Ha már odament, ott ragadt ő is. Hazaérve elmesélte a történteket a feleségének és a gyermekeinek. Legközelebb ők is vele tartottak. A rákövetkező héten néhány barátjukat is elhívták; majd azok is másokat. Isten ébredést adott a gyülekezetben. Oldal 16 A Református Nőszövetség Értesítője

8 A kisfiú naponta kiült a folyópartra. Szerette a falu szélén csörgedező patakot. Szerette színének váltakozását. Szerette, mikor szinte megszűnt önmaga lenni, annyira áttetsző volt. Időnként pedig, mintha a mezők rétjeinek pompás zöld színe jelent volna meg benne. Máskor az ég felhőinek kékségét vélte felfedezni. Persze időnként haragos volt a folyó tekintete, mint édesapjáé, mikor bűnei miatt elé kellett állnia. Szerette a folyó ezernyi arcát, szerette az éppen megcsendülő hangját. A szinte észrevétlen, de folyamatos susogását, de szerette azt is, mikor a befagyott folyó jégpáncélja pattogni kezdett. Sokszor hallhatta, hallgatta ágyából, bebújva a paplan alá, s mosolygott, mert valami olyan erőt érzett ilyenkor szeretett folyója által, mint édesapja karjaiban. Szerette, igen szerette a folyó gazdaságát. Szerette forró, nyári napon kezét hűsöltetve meríteni belőle és lüktető ajkához emelve a merített vizet, szomjúságát csillapítani. Szerette a folyó bőségét, az ezernyi apró csillogó követ, amelyeket, ha kiemelt a napra fényüket veszítették. De legjobban az életet, az élet illatát szerette, amely a folyóból áradt, s amely betöltötte falujának levegőjét. Szerette a vidám kacagást, amely akkor csendült fel, ha gyermeksereg vetette bele magát a folyóba egy nyári délutánon. Szerette a szavak és a dalok szépségét, melyek asszonyok ajkáról csendültek fel, akik ragyogó fehérre mosták a szennyes ruhát a folyó habjai között. S szerette a nyájak, az állatok dobogását, akik türelmetlenül siettek, hogy szomjúságukat csillapíthassák. Igen leginkább az Életet szerette, amely a folyó által támadt. Azonban egy valamit nem értett. S egyre inkább nem érette, ahogyan kibontakozott előtte a folyó ezernyi arca és gazdasága. Nem értette, a faluja lakói miért elégednek meg azzal, hogy csupán léteznek a folyó gazdagsága által. Miért csak csodálják annak ezernyi színét, de nem kérdezik meg: honnan árad ez a kiapadhatatlan bőség? Vajon az életüket széppé és örömtelivé formáló A FOLYÓ folyónak hol lehet a forrása? Hogyan lehet, hogy élve bőségéből az emberek nem kelnek útra, hogy felfedezzék a kezdetét, forrását mindennek? Igen, egy idő után a kisfiút ez érdekelte a legjobban. Öröme volt, ha felfedezett egy új színt, arcot, újabb gazdagságot. De a szíve mélyén a legnagyobb vágy az után égett, hogy elindulhasson. A benne élő és égő szeretet nem engedte, hogy mindez olyan szokványos vágy legyen, mely a felnőttekben időnként felmerül. Egy pillanatra gondolkodóba ejti őket, de azután megrémülnek, mert érzik a válaszadás, azt jelentené, hogy cselekedni, lépni kell, kilépni a megszokott, biztonságos mindennapokból. A benne élő és égő vágy, izzó, gyönyörű tervet szőtt a szívében és értelmében. Útra kelek, látni és tudni akarom honnan mindez a gazdaság, addig nem nyugszom, amíg meg nem találom a forrását! Tervéről senkinek sem beszélt, minek is tette volna. Tudta, hogy a felnőttek csak legyintenének Egyesek csupán annyit mondtak volna: fiam majd kinövöd, tudod az álmok veszélyes dolgok. Mások hálátlanak tartották volna, hogy ilyen butaságokkal foglalkozik, míg mások megszakadnak a munka terhei alatt. S lettek volna olyanok, akik kinevetik, pedig csak irigységüket palástolnák, amely azért élt bennük, mert egykor ők is útra készen álltak, de a falu, az emberek véleménye visszatartotta őket. Így tehát útra kelt. S csodálkozva látta, hogy emberek ezrei és ezrei élnek az ő szeretett folyója által. Városokat látott, melyek a folyó mellé épültek. Rejtelmes erdőket, melyeket egyedül az ő folyója táplált. Hatalmas sziklák tárultak elé, melyeket a folyó lágy hullámai koptattak simává. Emberek sokasága marasztalta útja során a kisfiút. Mindenki megszerette őt, mert látták szeme csillogásában a vágyat, mely egykor bennünk is élt. Úgy gondolták saját álmaikról való lemondásukért, valamely módon kárpótolja őket a gyermek A Református Nőszövetség Értesítője Oldal 17

9 tekintetének izzása. Marasztalni próbálták: Lásd, folyód itt mélyebb, szélesebb! Nézd a városunk szépségét, hídjait, melyek folyód fölé épültek! Mindez gyönyörű válaszolta a kisfiú de nekem látnom kell a forrást! A szívem a folyó kezdetével kíván közösségben lenni! Az út nehéz volt. Tudta, sejtette ő előre. Ki a forrást kívánja látni, minden szépségnek és gazdagságnak kezdetét, annak próbák sokaságán kell átmennie. Legjobban azonban két dolog fájt neki. Az egyik, amikor látta, hogy sokan érdektelenül mennek el a folyó szépsége mellett, mintha ott sem lenne. De talán még jobban fájt neki saját félelme, amely az által jelent meg a bensőjében, hogy újra és újra megkísértette a gondolat: nincs semmi a forrásnál, s talán nincs is igazi forrása a folyónak. Mindez csak úgy van és kész. Egy napon azonban megérkezett, útja célhoz ért. Nem volt semmi különleges abban a napban, nem volt más, mint a többi, az ég ugyan úgy ragyogott, mint más felhőtlen nyári délutánon. A táj sem volt különleges, amely körülölelte a forrást. Álmaiban sokszor elképzelte, milyen lesz megérkezni, milyen lesz rátalálni a forrásra. Álmai szépségét azonban azért múlta sokszorosan felül a megérkezés pillanata, mert mindez most már igaz volt, valóság lett. A forrásnál ülve eddigi kérdése választ talált, rátalált a kezdetére minden szépségnek. A forrásnál ülve visszaemlékezet mosollyal az arcán falujára és a megtett út minden élményére. Abban a pillanatban, a kíváncsiságára kapott válasz után, az ámulat kérdése fakadt fel bensőjében. Hogyan lehet ily pazarlóan gazdag a folyó, mely egyetlen kézből, egyetlen forrásból fakad? Hogyan képes ennyi életet teljessé tenni? Egy kicsit még megpihent, majd elindult, hogy az embereket a benne felfakadt ámulat kérdésére rádöbbentse. Nem abban van a szeretet, hogy mi szerettük az Istent, hanem, hogy Ő szeretett minket, és elküldte az Ő Fiát engesztelő áldozatul a mi bűneinkért. Az Isten szeretet, és aki a szeretetben marad, az Istenben marad, és az Isten ő benne. I. János 4: 9, 16. Intéző Bizottsági hírek A Református Nőszövetség Intéző Bizottsága november 14-én tartott ülést. Dr. Pásztor Jánosné nyitó áhítata után dr. Voglné dr. Szathmári Ilona megbízott jogtanácsos terjesztette elő az új Civil törvénynek megfelelő, módosított Alapszabályt és annak mellékletét képező Szervezeti- és Működési Szabályzatot, valamint Választási Szabályzatot, melyeket az OIB tagjai megvitattak és úgy határoztak, hogy azokat elfogadásra a március hónapban tartandó küldöttgyűlés elé terjesztik. A küldöttgyűlésen megemlékeznek Pilder Mária születésének évfordulójáról is. Határoztak továbbá a évi díjátadó konferencia időpontjáról és programjáról. A konferencia tervezett időpontja szeptember 28. Dr. Pásztor Jánosné tájékoztatta az OIB tagjait, hogy a Kálvin téri Református Egyházközség presbitériuma iroda helyiséget bocsátott a Református Nőszövetség rendelkezésére. Az átköltözés tervezett időpontja december hó. A Református Nőszövetség új címe: 1091 Budapest, Kálvin tér 7. címe: Ti pedig választott nemzetség, királyi papság, szent nemzet, megtartásra való nép vagytok, hogy hirdessétek Annak hatalmas dolgait, a ki a sötétségből az ő csodálatos világosságára hívott el titeket Kárpát-medencei Imanap december 2. (1 Péter 2,9) A Kárpát-medencei Imanap gondolata a december 5-i népszavazás kapcsán, az anyaország határain túli magyarság sorsával való együttérzés jeléül született. Minden esztendőben más-más Kárpát-medencei Egyházkerület állítja össze az imanap liturgiáját ban a Dunántúli, 2007-ben az Erdélyi, ban a Tiszáninneni, 2009-ben a Horvátországi, ben a Tiszántúli, 2011-ben a Kárpátaljai Egyházkerület történetét, munkáját, örömeit, gondjait ismerhettük meg ben a Királyhágó-melléki Református Egyházkerülettel ismerkedhetünk meg az imanap liturgiáját is tartalmazó füzet segítségével. Együtt adhattunk hálát évezredes megtartatásunkért és könyöröghettünk egyházunkért, lelkipásztorainkért, presbitereinkért, magyar népünkért, a körülöttünk élő nemzetekért, vezetőinkért, családunkért, gyermekeinkért, ifjainkért, betegeinkért, szenvedőkért, árvákért és szegényekért. Oldal 18 A Református Nőszövetség Értesítője

10 Száz éve született Túrmezei Erzsébet Túrmezei Erzsébet Tamásiban született február 14-én, szülei hetedik gyermekeként. Magyar-német szakos diplomát a budapesti tudományegyetemen szerzett. Egyetemi évei alatt hívta el Isten diakonissza szolgálatra. Vasárnapi iskolai szolgálatot végzett a Fébé Diakonissza Egyesület keretében, leányköröket vezetett, gyülekezeti evangelizációkat végzett, népfőiskolai kurzusokat vezetett, több újságnak is munkatársa volt tól több verseskötete is megjelent ben feloszlatták a Fébé Egyesületet, szolgálatát betiltották. A diakonisszák az utcára kerültek. Túrmezei Erzsébet a balassagyarmati evangélikus gyülekezetben és szeretetotthonban talált menedéket, ahol adminisztrációs, majd otthonvezetői munkát, és - a tiltás ellenére igeszolgálatot is végzett. Versei ezidőben nyomtatásban nem jelenhettek meg, de titokban legépelve, kézről-kézre adva sokakhoz eljutottak. Később, a politikai helyzet enyhülése után újra megjelenhettek verseskötetei után a Fébé Egyesület újra elkezdhette működését, melynek főnökasszonya lett ban költözött be az Anyaházba, és itt élt egészen haláláig. Túrmezei Erzsébet versei hitet sugároznak, hitet ébresztenek a ma emberében is. Hatása határainkon is túlnő, és ismert valamennyi felekezet tagjai körében. Református találkozókon, összejöveteleken, konferenciákon is gyakran hangzanak fel költeményei gazdag költői hagyatékából. A legnehezebb kérés Legyen meg a Te akaratod Ha elkerülnek gondok, bánatok, könnyű kimondani. De ha nehéz órák jönnek, s az öröm ködbe vész? Ha a szív vérzik, a lélek zokog, ha éjszakának tűnnek nappalok, eltördelni mégis a mondatot, hogy legyen meg a Te akaratod? Inkább sikoltanék: Atyám, ne, ne! Miért kell ennek így történnie? Szívem keserű lázadásba jut, ha érinthetetlen előtte az út. Sírva tesz fel kínzó kérdéseket: Én Istenem, ház ez a szeretet? Aztán elcsitul: Bocsáss meg Atyám! Te szeretsz engem híven, igazán. Kínban vergődő szívvel is tudom: Te vezetsz engem a legjobb úton. Ellenemre is véghezviheted, de szívem attól nem lesz csendesebb. Taníts meg hát szívből kiáltani ne csak szájjal, de szívvel mondani: Ahogy te akarod, ne ahogy én! A békesség csak így lesz az enyém. Lehet az út tövises, meredek, amerre vezetsz, bátran mehetek. S mindennapi kérésem az marad: Add, hogy csupán Téged kívánjalak! Legyen akaratod -, ha nap nevet. Legyen akaratod-, ha éj temet. Legyen most és mindörökké! Igen! Fogd meg a kezem, fogadd el a szívem! Ha utam célját el is takarod: Hiszek! Legyen ahogy Te akarod! Karácsonyi kívánság Ha én betlehemi pásztorgyermek lennék, karácsony estéjén a jászolhoz mennék. Ha volna egy szelíd, szép, fehér báránykám, azt is odavinném, azt is odaszánnám. Gyorsan letérdelnék Milyen jó is volna! Angyalok éneke gyönyörűen szólna. Talán egy kis angyal kezemen is fogna. Megtartó Úr Jézus rám is mosolyogna. De én nem lehetek mért is nem lehetek betlehemi nyáját őrző pásztorgyerek! Magyar földön járok el is múlt az régen, hogy az a szép csillag ragyogott az égen. Van most csillag elég, de úgy egy se ragyog. Nem énekelnek már mennyei angyalok. Úr Jézus elébe elmegyek én mégis, száz nap és száz éjjel ha mindig mennék is. Száz nap és száz éjjel még nem is kell járnom: Odarepít engem az én imádságom. Mért megyek elébe? Megköszönni szépen, a sötét világra, hogy leszállott értem. Megmondani néki: életem, halálom: már én csak ezentúl mindig Őt szolgálom. Megsimogat, tudom, Szerető szemével. Megtelik a szívem szíve melegével. Megtartó Úr Jézus édes mosolyával: karácsonyestének nagy boldogságával. Református Nőszövetség Értesítője Oldal 19

11 Minden kedves Olvasónknak áldott, békés karácsonyt kíván a Református Nőszövetség Intéző Bizottsága HÍRLEVÉL A REFORMÁTUS NŐSZÖVETSÉG ÉRTESÍTŐJE Megjelenik évente kétszer, a Református Zsinat támogatásával Szerkeszti: Fogarasiné Frits Ildikó. Felelős kiadó: Dr. Pásztor Jánosné Budapest, Kálvin tér 7. Kucsák Könyvkötészet és Nyomda, Vác. Felelős vezető Kucsák Gábor.

TEMPLOM, KÖZÖS IMÁINK

TEMPLOM, KÖZÖS IMÁINK TEMPLOM, KÖZÖS IMÁINK Templomunk-iskolánk nevelési helyszíne Nagy előnye iskolánknak, hogy földrajzilag is közel áll hozzánk fenntartó gyülekezetünk temploma. Hagyományosan minden tanévet itt kezdünk,

Részletesebben

ISTENNEK TETSZŐ IMÁDSÁG

ISTENNEK TETSZŐ IMÁDSÁG Pasarét, 2014. február 2. (vasárnap) PASARÉTI PRÉDIKÁCIÓK refpasaret.hu Horváth Géza ISTENNEK TETSZŐ IMÁDSÁG Lekció: ApCsel 4,23-31 Alapige: Zsolt 124,8 A mi segítségünk az Úr nevében van, aki teremtette

Részletesebben

HARMATCSEPP TANULMÁNYI VERSENY HITTAN

HARMATCSEPP TANULMÁNYI VERSENY HITTAN HARMATCSEPP TANULMÁNYI VERSENY HITTAN A versenyző neve: Forduló: I. Osztály: 3. Az iskola kódja: H- Elért pontszám: Javította: Visszaküldési határidő: Elérhető pontszám: 67p. 2014. november 17. Kedves

Részletesebben

2015. március 1. Varga László Ottó

2015. március 1. Varga László Ottó 2015. március 1. Varga László Ottó 2Kor 4:6 Isten ugyanis, aki ezt mondta: "Sötétségből világosság ragyogjon fel", ő gyújtott világosságot szívünkben, hogy felragyogjon előttünk Isten dicsőségének ismerete

Részletesebben

Üzenet Karácsonyi kiadás

Üzenet Karácsonyi kiadás Gyülekezetünk minden tagjának, és lapunk minden olvasójának áldott karácsonyi ünnepeket, és Isten által megáldott új évet kíván egyházközségünk presbitériuma. Üzenet Karácsonyi kiadás Az Ige volt az igazi

Részletesebben

Pozitív intézményi légkör

Pozitív intézményi légkör Pozitív intézményi légkör Mitől más a keresztyén iskola? Írjon le három dolgot, amely ön szerint megkülönbözteti a keresztyén iskolákat más iskoláktól! Ossza meg gondolatait az ön mellett ülővel. A keresztyén

Részletesebben

Üzenet. A Prágai Református Missziós Gyülekezet Hetilapja II. Évfolyam 18. szám, 2009. Máj. 3. Kedves Testvéreim!

Üzenet. A Prágai Református Missziós Gyülekezet Hetilapja II. Évfolyam 18. szám, 2009. Máj. 3. Kedves Testvéreim! Üzenet A Prágai Református Missziós Gyülekezet Hetilapja II. Évfolyam 18. szám, 2009. Máj. 3. Kedves Testvéreim! Vala pedig a farizeusok közt egy ember, a neve Nikodémus, a zsidók főembere: Ez jöve Jézushoz

Részletesebben

EGYENRUHA, KÖPENY, ÁHÍTATOK, TEMPLOM, KÖZÖS IMÁINK

EGYENRUHA, KÖPENY, ÁHÍTATOK, TEMPLOM, KÖZÖS IMÁINK EGYENRUHA, KÖPENY, ÁHÍTATOK, TEMPLOM, KÖZÖS IMÁINK Egységes viselet Iskolánkban a nagyobb ünnepségeken ünnepi egyenruha viselete kötelező mind a pedagógusok, mind a tanulók számára. A hölgyek kalotaszegi

Részletesebben

EDK -k az EDM -ért. Evangéliumi Diák Körök az Evangéliumi Diák Misszióért. www.ujremeny.hu

EDK -k az EDM -ért. Evangéliumi Diák Körök az Evangéliumi Diák Misszióért. www.ujremeny.hu EDK -k az EDM -ért Evangéliumi Diák Körök az Evangéliumi Diák Misszióért LÁTÁS Egyetemekre, Főiskolákra járó diákok evangéliummal való elérése, keresztyén diáktársaik által. Keresztyén diákok aktivizálása,

Részletesebben

Mit keresitek az élőt a holtak között

Mit keresitek az élőt a holtak között Isten szeretete csodálatosan ragyogott Jézusból. - Olyan tisztán, hogy emberi életek változtak meg általa. - Akik találkoztak Jézussal, s engedték, hogy megérintse őket az Ő szeretete, azok elkezdtek vágyakozni

Részletesebben

HITÉLETI, MISSZIÓI ESEMÉNYNAPTÁR

HITÉLETI, MISSZIÓI ESEMÉNYNAPTÁR HITÉLETI, MISSZIÓI ESEMÉNYNAPTÁR 2014-2015 Vezess hűségesen, és taníts engem, mert Te vagy szabadító Istenem, mindig Benned reménykedem. (Zsoltárok 25,5) Ebben a tanévben is kérjük Isten segítségét, vezetését

Részletesebben

Tanítás a gyülekezetről

Tanítás a gyülekezetről Tanítás a gyülekezetről ADUNARE Tanítás a gyülekezetről. A keresztény élet egyik legfontosabb leckéje a gyülekezetről való tanulás. Isten mindíg az Ő gyülekezetét használja arra hogy a földön véghezvigye

Részletesebben

2.e. fond Konventi Missziói és Diakóniai Bizottság iratai

2.e. fond Konventi Missziói és Diakóniai Bizottság iratai 2.e. fond Konventi Missziói és Diakóniai Bizottság iratai 1885 1950 (1953) 15 ifm 1. doboz A Református Egyház Konventi Missziói Bizottsága: missziói ügyek, 2. doboz a. Missziói b. Missziói nyomtatványok

Részletesebben

HITTAN Postai cím: Harmatcsepp 8500 Pápa, Pf. 57.

HITTAN Postai cím: Harmatcsepp 8500 Pápa, Pf. 57. Tanítók Fekete István Egyesülete Feladási határidő: 2017. január 13. (péntek) HITTAN Postai cím: Harmatcsepp 8500 Pápa, Pf. 57. Forduló: II. Évfolyam: 2. Az iskola kódja: H- A versenyző neve: Elérhető

Részletesebben

2000. ÉVI II. TÖRVÉNY A MAGYARORSZÁGI REFORMÁTUS EGYHÁZ SZERETETSZOLGÁLATÁRÓL

2000. ÉVI II. TÖRVÉNY A MAGYARORSZÁGI REFORMÁTUS EGYHÁZ SZERETETSZOLGÁLATÁRÓL 2000. ÉVI II. TÖRVÉNY A MAGYARORSZÁGI REFORMÁTUS EGYHÁZ SZERETETSZOLGÁLATÁRÓL PREAMBULUM A szeretetszolgálat az anyaszentegyháznak, a hitre jutott emberek önkéntes közösségének hálaáldozata (Róm 12,1;

Részletesebben

Hamis és igaz békesség

Hamis és igaz békesség Hamis és igaz békesség Lectio: Jer 1,1-15 Textus: Jer 1,14 A lelkipásztor így szólt egy asszonyhoz: - Asszonyom, szokta önt kínozni a Sátán? - Engem? Soha! - No, akkor ez annak a jele, hogy ön még a Sátáné,

Részletesebben

Hanukka és Karácsony

Hanukka és Karácsony Bereczki Sándor Igehirdetések 9. Hanukka és Karácsony Mindenki Temploma Hanukka és Karácsony Igehirdetés sorozat 9. Copyright 2010 Bereczki Sándor Korrektor: Dr. Gruber Tibor Kiadványszerkesztő: Danziger

Részletesebben

Az élet istentisztelete 3.: A CSALÁDBAN

Az élet istentisztelete 3.: A CSALÁDBAN 1 Újpest-Belsőváros 2008. 03. 02. Juhász Emília Az élet istentisztelete 3.: A CSALÁDBAN Olvasandó (lectio): 2 Móz 13,1-10 Alapige (textus): 2 Móz 13,8-9 És mondd el fiaidnak azon a napon: Amiatt történik

Részletesebben

Fényképalbum. A fénykép készítésének éve:

Fényképalbum. A fénykép készítésének éve: Fényképalbum Az interjúalany neve: A fénykép készítésének helye: A fénykép készítésének éve: Szüleim Budapest 1980-as évek Ők a szüleim. Ez a kép már itt készült, Budapesten. Volt egy kicsi lakásuk, és

Részletesebben

TANÉVZÁRÓ. Újpest-Belsőváros. 2006. 06. 11. Szentháromság vasárnapja. Juhász Emília

TANÉVZÁRÓ. Újpest-Belsőváros. 2006. 06. 11. Szentháromság vasárnapja. Juhász Emília Újpest-Belsőváros 2006. 06. 11. Szentháromság vasárnapja Juhász Emília TANÉVZÁRÓ Alapige (textus): Ef 6,1-4; 6,10 Olvasandó (lectio): Péld 3,1-18 Heidelbergi Káté*: XXI. ÚRNAP (*Olvasható a szolgálat végén)

Részletesebben

VÁLTSÁGUL SOKAKÉRT. Pasarét, 2014. április 18. (nagypéntek) Horváth Géza. Lekció: Márk 10.

VÁLTSÁGUL SOKAKÉRT. Pasarét, 2014. április 18. (nagypéntek) Horváth Géza. Lekció: Márk 10. Pasarét, 2014. április 18. (nagypéntek) PASARÉTI PRÉDIKÁCIÓK refpasaret.hu Horváth Géza VÁLTSÁGUL SOKAKÉRT Lekció: Márk 10. Alapige: Márk 10,45 Mert az Emberfia sem azért jött, hogy neki szolgáljanak,

Részletesebben

ISTEN TENYERÉN Református hit- és erkölcstan munkafüzet egyházi iskolák 1. osztályos tanulói részére

ISTEN TENYERÉN Református hit- és erkölcstan munkafüzet egyházi iskolák 1. osztályos tanulói részére Ára: 960 Ft RP-001/2MFEI Hittan 1 Iskolai Munkafuzet Borito.indd All Pages 2014.07.04. 10:26:12 ISTEN TENYERÉN Református hit- és erkölcstan munkafüzet egyházi iskolák 1. osztályos tanulói részére TARTALOMJEGYZÉK

Részletesebben

http://webovoda.blogspot.com/

http://webovoda.blogspot.com/ http://webovoda.blogspot.com/ B e t l e h e m e s j á t é k Szereplők: Király, szolga, Mária, József, egy paraszt család (akiknél a betlehemes játszódik), a betlehemet vivők, angyalok, pásztorok. Az egész

Részletesebben

1 ÚRVACSORA(ÉNEKESKÖNYV) ÚRVACSORA

1 ÚRVACSORA(ÉNEKESKÖNYV) ÚRVACSORA 1 ÚRVACSORA(ÉNEKESKÖNYV) ÚRVACSORA A mi Urunk Jézus Krisztus így szól: Jöjjetek énhozzám mindnyájan, akik megfáradtatok és meg vagytok terhelve, és én megnyugvást adok nektek. (Mt 11,28) Tőle kaptuk ezt

Részletesebben

Bibliai tanítás a részegségről

Bibliai tanítás a részegségről Bibliai tanítás a részegségről ADUNARE Bibliai tanítás a részegségről A részegségről tanulni nehéz feladat de ugyanakkor nagyon fontos. Mi úgy szeretnénk leélni az életünket hogy az Istennek tetsző legyen

Részletesebben

TARTALOMJEGYZÉK. Énekeljünk!... 66

TARTALOMJEGYZÉK. Énekeljünk!... 66 TARTALOMJEGYZÉK Előszó... 6 1. Ismerjük meg egymást!... 8 2. Magyar reformátusok vagyunk... 10 3. Ismerkedés a Bibliával... 12 4. Isten teremtette a világot... 14 5. Isten teremtette az embert... 18 6.

Részletesebben

Helyi emberek kellenek a vezetésbe

Helyi emberek kellenek a vezetésbe Varga László Helyi emberek kellenek a vezetésbe Ön szerint minek köszönhető, hogy az hetvenes-nyolvanas években egy sokszínű és pezsgő kulturális élet tudott létrejönni Kecskeméten? Milyen szerepe volt

Részletesebben

Az 1 Krón 1,1-ben is említik valamint a: Jób 31,33; Lk 3,38; Róm 5,14; 1 Kor 15,22, 45; 1 Tim 2,13, 14.

Az 1 Krón 1,1-ben is említik valamint a: Jób 31,33; Lk 3,38; Róm 5,14; 1 Kor 15,22, 45; 1 Tim 2,13, 14. Alig tudjuk elképzelni, hogy milyen lehetett az, amikor Ádám volt az első és egyetlen ember a Földön. Biztosan magányos volt egyedül. Ádám számára ez természetes volt, még soha nem ismert egy másik embert.

Részletesebben

A cikkeket írta: Károlyi Veronika (Ronyka) www.varazslatostitkok.com. Korrektúra: Egri Anikó

A cikkeket írta: Károlyi Veronika (Ronyka) www.varazslatostitkok.com. Korrektúra: Egri Anikó A cikkeket írta: Károlyi Veronika (Ronyka) www.varazslatostitkok.com Korrektúra: Egri Anikó 2 Tartalomjegyzék Tartalomjegyzék... 3 Az összefogás döbbenetes ereje... 4 Depressziós helyett bajnok... 6 Na

Részletesebben

HÁZASSÁG ÉS VÁLÁS. Pasarét, 2014. február 09. (vasárnap) Szepesy László

HÁZASSÁG ÉS VÁLÁS. Pasarét, 2014. február 09. (vasárnap) Szepesy László Pasarét, 2014. február 09. (vasárnap) PASARÉTI PRÉDIKÁCIÓK refpasaret.hu Szepesy László HÁZASSÁG ÉS VÁLÁS Alapige: Malakiás 2,13-16 És ezt is cselekszitek: betöltitek az Úr oltárát könnyhullatással, sírással

Részletesebben

Isten felméri Ábrahám szeretetét

Isten felméri Ábrahám szeretetét A Biblia gyermekeknek bemutatja Isten felméri Ábrahám szeretetét Írta : Edward Hughes Illusztrálta : Byron Unger és Lazarus Átírta : M. Maillot és Tammy S. Franciáról fordította : Helga Himer Kiadta :

Részletesebben

Ez év március 13-án, megválasztásának XXVII. ÉVFOLYAM, 1. (311.) SZÁM, 2016. JANUÁR EGYHÁZUNK ÉLETE A TE ÉLETED IS!

Ez év március 13-án, megválasztásának XXVII. ÉVFOLYAM, 1. (311.) SZÁM, 2016. JANUÁR EGYHÁZUNK ÉLETE A TE ÉLETED IS! XXVII. ÉVFOLYAM, 1. (311.) SZÁM, 2016. JANUÁR EGYHÁZUNK ÉLETE A TE ÉLETED IS! AZ IRGALMASSÁG RENDKÍVÜLI SZENTÉVE Ez év március 13-án, megválasztásának második évfordulóján Ferenc pápa a Szent Péter-bazilikában

Részletesebben

Gyerekekre alkalmazta: Anthony A. Lee Illusztrálta: Rex John Irvine Fordította: Maryam Frazer Imánnak.

Gyerekekre alkalmazta: Anthony A. Lee Illusztrálta: Rex John Irvine Fordította: Maryam Frazer Imánnak. Gyerekekre alkalmazta: Anthony A. Lee Illusztrálta: Rex John Irvine Fordította: Maryam Frazer Imánnak. 1 2 'Abdu'l-Bahá sok évet töltött a Szentföldön, Akkó városában. Éveken keresztül fogoly volt, és

Részletesebben

Szabóné Tóth Judit: Ballagó diákok búcsúzója. Pöttöm kis elsősként - hátunkon nagy táska - félve és ámulva léptünk az iskolába.

Szabóné Tóth Judit: Ballagó diákok búcsúzója. Pöttöm kis elsősként - hátunkon nagy táska - félve és ámulva léptünk az iskolába. Szabóné Tóth Judit: Ballagó diákok búcsúzója Pöttöm kis elsősként - hátunkon nagy táska - félve és ámulva léptünk az iskolába. A tanító néni kedves mosolya bátorított minket, az első "o" betűnél még ő

Részletesebben

A HITOKTATÁSRÓL. Jézus ezt mondta: Engedjétek, és ne akadályozzátok, hogy hozzám jöjjenek a kisgyermekek, mert ilyeneké a mennyek országa.

A HITOKTATÁSRÓL. Jézus ezt mondta: Engedjétek, és ne akadályozzátok, hogy hozzám jöjjenek a kisgyermekek, mert ilyeneké a mennyek országa. A HITOKTATÁSRÓL Jézus ezt mondta: Engedjétek, és ne akadályozzátok, hogy hozzám jöjjenek a kisgyermekek, mert ilyeneké a mennyek országa. (Mt 19,14) HIT ÉS ERKÖLCSTAN VAGY ERKÖLCSTAN? Az általános iskolai

Részletesebben

Három égi lovag Ó, ti Istentől származó égi lovagok az úrnak mennyi szépet adtatok, a művész lelketektől megremegtek a csillagok súlyos szárnyú képzeletem bennetek az égen ás, mint őrült égi vadász a művészettek

Részletesebben

Mozgókép. Lekció: Mt 6, 25-34/Textus: Eszter 1-2 2015. október 18.

Mozgókép. Lekció: Mt 6, 25-34/Textus: Eszter 1-2 2015. október 18. Mozgókép Lekció: Mt 6, 25-34/Textus: Eszter 1-2 2015. október 18. Kedves Testvérek! Sokszor érzi az ember, hogy egy prédikációban jó tanácsokat kap, példamutatást, utat, amin járni lehet, iránymutatást,

Részletesebben

Mert úgy szerette Isten e világot, hogy az ő egyszülött Fiát adta, hogy valaki hiszen ő benne, el ne vesszen, hanem örök élete legyen.

Mert úgy szerette Isten e világot, hogy az ő egyszülött Fiát adta, hogy valaki hiszen ő benne, el ne vesszen, hanem örök élete legyen. Mert úgy szerette Isten e világot, hogy az ő egyszülött Fiát adta, hogy valaki hiszen ő benne, el ne vesszen, hanem örök élete legyen. Mert nem azért küldte az Isten az ő Fiát a világra, hogy kárhoztassa

Részletesebben

TÁVOL TŐLED 2 A MI SZÉTTÉPETT SZÍVEINK 2 KÉTSÉGEK KÖZÖTT 3 ESTE 3 GONDOLATBAN 4 EGY PÁR A PADON 4

TÁVOL TŐLED 2 A MI SZÉTTÉPETT SZÍVEINK 2 KÉTSÉGEK KÖZÖTT 3 ESTE 3 GONDOLATBAN 4 EGY PÁR A PADON 4 TÁVOL TŐLED 2 A MI SZÉTTÉPETT SZÍVEINK 2 KÉTSÉGEK KÖZÖTT 3 ESTE 3 GONDOLATBAN 4 EGY PÁR A PADON 4 ŐRZÖM AZ ÁLMODAT 5 AZ IGAZ SZERETET 5 MA EGY VERSEM KAPCSÁN 6 BIZONY! 7 A HÁRSFAILLATÚ ESTÉKEN 7 A MI VERSÜNK

Részletesebben

A Pro Pannonia Reformata díjas Dr. Gyenge Imréné laudációja

A Pro Pannonia Reformata díjas Dr. Gyenge Imréné laudációja A Pro Pannonia Reformata díjas Dr. Gyenge Imréné laudációja http://www.refdunantul.hu/hir/mutat/15203/ Szakál Péter, 2014-11-25 04:00:00 A Dunántúli Református Egyházkerület ünnepi közgyűlésén adták át

Részletesebben

Csillag-csoport 10 parancsolata

Csillag-csoport 10 parancsolata Csillag-csoport 10 parancsolata 1. Nagyon jól érezd magad mindig, mert ilyen hely nem lesz több a világon. (Panka) 2. Próbálj meg normálisan viselkedni, hogy ne legyenek rád dühösek. (Vince) 3. Kitartóan

Részletesebben

Lelkészbeiktatás Piskitelepen

Lelkészbeiktatás Piskitelepen Lelkészbeiktatás Piskitelepen 2016. 11. 22. Munkálkodjon ki-ki a maga helyén Lelkészbeiktatás Piskitelepen Szórványvidéken, a szívós kitartásba kövesedett küzdelemben edzett harangok szebben szólnak. Kiváltképpen

Részletesebben

Nem a félelemnek a lelkét adta nekünk az Isten, hanem az erő, a szeretet és a józanság lelkét. (2Tim. 1,7) 2005-ben konfirmált fiatalok

Nem a félelemnek a lelkét adta nekünk az Isten, hanem az erő, a szeretet és a józanság lelkét. (2Tim. 1,7) 2005-ben konfirmált fiatalok 2005/6 Nem a félelemnek a lelkét adta nekünk az Isten, hanem az erő, a szeretet és a józanság lelkét. (2Tim. 1,7) 2005-ben konfirmált fiatalok Szivárványívemet helyezem a felhőkre, az lesz a jele a szövetségnek,

Részletesebben

AVAS-DÉLI REFORMÁTUS HÍRLEVÉL

AVAS-DÉLI REFORMÁTUS HÍRLEVÉL AVAS-DÉLI REFORMÁTUS HÍRLEVÉL Az Avas-Déli Református Gyülekezet kiadványa 2015. Május "Az utolsó napokban, így szól az Isten, kitöltök Lelkemből minden halandóra. ApCsel 2, 17. ÁLDOTT PÜNKÖSDI ÜNNEPEKET

Részletesebben

Keresztút 2. JÉZUS VÁLLÁRA VESZI A KERESZTET

Keresztút 2. JÉZUS VÁLLÁRA VESZI A KERESZTET Keresztút Ha jó emberekkel találkozol, megtapasztalod, milyen jó, ha szeretnek. Kérdezted már egyszer is magadtól: honnan ez a szeretet? Mi, emberek ezt nem az utcán találtuk valahol vagy a kereskedőnél

Részletesebben

90. fond Hangszalagtár. I. Soli Deo Gloria

90. fond Hangszalagtár. I. Soli Deo Gloria 90. fond Hangszalagtár 1949 1990 Hegyi-Füstös István református lelkipásztor az 1940-es évektől a Magyar Rádió munkatársaként is dolgozott. E munkája során vetődött fel benne a gondolat egy egyházi hangarchívum

Részletesebben

2015. március Horváth Lóránd Elvégeztetett

2015. március Horváth Lóránd Elvégeztetett 2015. március Horváth Lóránd Elvégeztetett... és mi csak vétkeztünk és te szenvedtél egyre, mentünk vakon az ösztöneink után de te felnéztél az égre. mentünk a gyehenna égő szennyhalmazán, égett a testünk,gőzölgött

Részletesebben

Aztán eljött a nap, amikor már nem kapta a segélyt, csak valami járuléknak nevezett, nevetségesen kicsi összeget

Aztán eljött a nap, amikor már nem kapta a segélyt, csak valami járuléknak nevezett, nevetségesen kicsi összeget Kovács Gabriella Hát ennyi volt... Hát ennyi volt érezte, hogy itt az út vége. Tehetetlenül, fáradtan feküdt a hideg kövön a fagyos szélben és nem akart többé engedelmeskedni a teste. Már nem érzett fájdalmat

Részletesebben

Kishegyi Nóra: de tudom, hogy van szeretet!

Kishegyi Nóra: de tudom, hogy van szeretet! Kishegyi Nóra: de tudom, hogy van szeretet! Mivel sem az én szüleim, sem férjem szülei nem álltak olyan jól anyagilag, hogy támogatni tudtak volna új otthonunk megteremtésében, esküvőnk után vidékre kötöztünk

Részletesebben

1Móz 21,22-34 Ábrahám, Abimélek és a kút

1Móz 21,22-34 Ábrahám, Abimélek és a kút 1 1Móz 21,22-34 Ábrahám, Abimélek és a kút És lőn abban az időben, hogy Abimélek és Pikhól annak hadvezére megszólíták Ábrahámot mondván: Az Isten van te veled mindenben, a mit cselekszel. Mostan azért

Részletesebben

2013. tél. XVII. évfolyam 4. szám. Áldott karácsonyt kívánunk kedves olvasóinknak!

2013. tél. XVII. évfolyam 4. szám. Áldott karácsonyt kívánunk kedves olvasóinknak! 2013. tél XVII. évfolyam 4. szám Áldott karácsonyt kívánunk kedves olvasóinknak! Gondolatok egy kiállítás képrészlete alapján 2013 Ádventjén Megfürödve lelkileg Olescher Tamás Hiszek egy Megjelent nek,

Részletesebben

Gazdagrét. Prédikáció 2013.10.13

Gazdagrét. Prédikáció 2013.10.13 Gazdagrét. Prédikáció 2013.10.13 Számomra mindig jelzés értékű az, ha valamilyen formában megrezdül a lelkem, megérinti valami. Ilyenkor az jut az eszembe, hogy ott még feladatom, tanulni valóm van. Üzenni

Részletesebben

A tanítványság és az ima

A tanítványság és az ima január 11 17. A tanítványság és az ima SZOMBAT DÉLUTÁN E HETI TANULMÁNYUNK: Dániel 9:2-19; Máté 14:22-23; 26:36; János 17:6-26; Zsidók 2:17; 1Péter 4:7 De nemcsak őérettök könyörgök, hanem azokért is,

Részletesebben

SZENT PÉTER ÉS PÁL APOSTOLOK

SZENT PÉTER ÉS PÁL APOSTOLOK MEGJELENIK A HÓNAP UTOLSÓ VASÁRNAPJÁN 2013. JÚNIUS 29. Alapítva: 2003. XI. évfolyam VI. szám SZENT PÉTER ÉS PÁL APOSTOLOK 2. OLDAL VISSZAPILLANTÓ 5. OLDAL SZENT MÓNIKA 3. OLDAL KEDVES CSALÁDOK 6. OLDAL

Részletesebben

Én Mária vagyok és el szeretném neked mesélni, hogyan lett a húsvét életemnek egy fontos része

Én Mária vagyok és el szeretném neked mesélni, hogyan lett a húsvét életemnek egy fontos része Én Mária vagyok és el szeretném neked mesélni, hogyan lett a húsvét életemnek egy fontos része Kislányként sok álmom volt. Embereknek szerettem volna segíteni, különösen idős, magányos embereknek. Arrol

Részletesebben

Az ü dvö ssé g förrá sái (Vö. Iz 12,3)

Az ü dvö ssé g förrá sái (Vö. Iz 12,3) Az ü dvö ssé g förrá sái (Vö. Iz 12,3) Szentségek vételére felkészítő kiadvány. Kiadja: Szent József Plébánia. Cím: 8800 Nagykanizsa Ady E. 15. Felelős kiadó és szerkesztő: Váron István. E-mail: varonistvan@gmail.com

Részletesebben

Csajági Református Általános Iskola. Hited és tudásod hazád jövője!

Csajági Református Általános Iskola. Hited és tudásod hazád jövője! Csajági Református Általános Iskola Hited és tudásod hazád jövője! A falu és az iskola elhelyezkedése, története: - Csajág Veszprém megye délkeleti csücskében, a Séd, a Sió és a Balaton által közrefogott

Részletesebben

Aki nélkül nem lehetne Karácsony

Aki nélkül nem lehetne Karácsony III. évf. 4. szám 2014. december A Budapest-Nagytétényi Református Egyházközség időszakos kiadványa Aki nélkül nem lehetne Karácsony Bármikor, bárhol végbemehet egy ilyen kérdezz-felelek: - Mi kell a Karácsonyhoz?

Részletesebben

Az Új. Tanítás 2015. június 14-én

Az Új. Tanítás 2015. június 14-én Az Új Tanítás 2015. június 14-én Biró László Mi az Új? Mikor elhangzott a múlt havi tanítás, megfogalmazódott bennem, hogy most vasárnap hozzak én is egy kibontott sugallatot. Mikor az asztalomnál ültem,

Részletesebben

KRISZTUS ÍTÉLŐSZÉKE ELŐTT

KRISZTUS ÍTÉLŐSZÉKE ELŐTT Pasarét, 2011. november 17. (csütörtök) PASARÉTI PRÉDIKÁCIÓK Horváth Géza KRISZTUS ÍTÉLŐSZÉKE ELŐTT Alapige: 2Korinthus 5,10 Mert nékünk, mindnyájunknak meg kell jelennünk a Krisztus ítélőszéke előtt,

Részletesebben

Arcodat keresem, Uram!

Arcodat keresem, Uram! Arcodat keresem, Uram! Imádságok az Eukarisztia elõtt Pan non hal ma, 2011. AZ EUKARISZTIA ELÕTT SZENTSÉGIMÁDÁSI ÓRA IMÁDÁS Az Úr Jézus köztünk van az Élet Kenyerében. Hálaadó lélekkel imádjuk ôt, a mi

Részletesebben

A Biblia gyermekeknek. bemutatja. A Mennyország, Isten. otthona

A Biblia gyermekeknek. bemutatja. A Mennyország, Isten. otthona A Biblia gyermekeknek bemutatja A Mennyország, Isten gyönyörű otthona Írta : Edward Hughes Illusztrálta : Lazarus Átírta : Sarah S. Franciáról fordította : Dr. Máté Éva Kiadta : Bible for Children www.m1914.org

Részletesebben

DEREK PRINCE. Isten Gyülekezetének Újrafelfedezése

DEREK PRINCE. Isten Gyülekezetének Újrafelfedezése DEREK PRINCE Isten Gyülekezetének Újrafelfedezése Bevezető - A Derek Prince Ministries ismertetője Az 1930-as években, a történet szerint, megcsörrent a telefon az igazgatói irodában, abban a washingtoni

Részletesebben

Ultreya (országos Cursillos találkozó) a paksi Református Templomban. - 2008. május 31. -

Ultreya (országos Cursillos találkozó) a paksi Református Templomban. - 2008. május 31. - Ultreya (országos Cursillos találkozó) a paksi Református Templomban - 2008. május 31. - A Cursilló (spanyol eredetű szó) magyarul a keresztyénségről szóló rövid tanfolyamot jelent. A református Cursillo

Részletesebben

Soós Mihály laudációja Tisztelt Hölgyeim és Uraim! Kedves vendégek!

Soós Mihály laudációja Tisztelt Hölgyeim és Uraim! Kedves vendégek! Soós Mihály laudációja Tisztelt Hölgyeim és Uraim! Kedves vendégek! Vannak emberek, akiken érződik, hogy a helyükön vannak, tudják mit akarnak, miért vannak a földön. Mások nyugtalanok, keresik, de nem

Részletesebben

Jézus Jeruzsálemben. 10. tanulmány. május 28 június 3.

Jézus Jeruzsálemben. 10. tanulmány. május 28 június 3. 10. tanulmány Jézus Jeruzsálemben május 28 június 3. SZOMBAT DÉLUTÁN e HETI TANULMÁNYUNK: Zakariás 9:9; Máté 21:1-46; 22:1-15; Apostolok cselekedetei 6:7; Róma 4:13-16; Jelenések 14:7-12 Sohasem olvastátok

Részletesebben

TANÉVNYITÓ BUZDÍTÁS. Olvasandó (lectio): Mk 6,45-52. Alapige (textus): Mk 6,50

TANÉVNYITÓ BUZDÍTÁS. Olvasandó (lectio): Mk 6,45-52. Alapige (textus): Mk 6,50 Újpest-Belsőváros 2008. 09. 07. Juhász Emília TANÉVNYITÓ BUZDÍTÁS Alapige (textus): Mk 6,50 Olvasandó (lectio): Mk 6,45-52 Ezután azonnal megparancsolta tanítványainak, hogy szálljanak hajóba, és menjenek

Részletesebben

Isten felméri Ábrahám szeretetét

Isten felméri Ábrahám szeretetét A Biblia gyermekeknek bemutatja Isten felméri Ábrahám szeretetét Írta : Edward Hughes Illusztrálta : Byron Unger; Lazarus Franciáról fordította : Dr. Máté Éva Átírta : M. Maillot; Tammy S. 60/5. Történet

Részletesebben

HITÉLETI ESEMÉNYNAPTÁR

HITÉLETI ESEMÉNYNAPTÁR HITÉLETI ESEMÉNYNAPTÁR Szeresd az Urat, a te Istenedet teljes szívedből, teljes lelkedből és teljes elmédből. Szeresd felebarátodat, mint magadat. (Máté 22, 37.39) Ebben a tanévben is kérjük Isten segítségét,

Részletesebben

A Barátok Verslista kiadványa PDF-ben 2013.

A Barátok Verslista kiadványa PDF-ben 2013. Dezső Ilona Anna: Élet - Halál (90x70 cm, vászon, olaj) A Barátok Verslista kiadványa PDF-ben 2013. A BARÁTOK VERSLISTA KIADVÁNYA ÉLET és HALÁL Az élet a halál kistestvére. (Dobrosi Andrea) Az életre

Részletesebben

A keresztény élet forrása, központja és csúcsa: A szentmise. Igeliturgia

A keresztény élet forrása, központja és csúcsa: A szentmise. Igeliturgia Felnőttkatekézis A keresztény élet forrása, központja és csúcsa: A szentmise Előadó: Maga László Plébános atya Időpont: 2012. július 06. Igeliturgia Igeliturgia és Eukarisztia liturgiája, két része ugyan

Részletesebben

A Mennyország, Isten gyönyör otthona

A Mennyország, Isten gyönyör otthona A Biblia gyermekeknek bemutatja A Mennyország, Isten gyönyör otthona Írta : Edward Hughes Illusztrálta : Lazarus Franciáról fordította : Dr. Máté Éva Átírta : Sarah S. 60/60. Történet www.m1914.org Bible

Részletesebben

A Biblia gyermekeknek. bemutatja. Jézus

A Biblia gyermekeknek. bemutatja. Jézus A Biblia gyermekeknek bemutatja Jézus születése Írta : Edward Hughes Illusztrálta : M. Maillot Átírta : E. Frischbutter és Sarah S. Franciáról fordította : Dr. Máté Éva Kiadta : Bible for Children www.m1914.org

Részletesebben

Megcélozni a legszebb álmot, Komolyan venni a világot, Mindig hinni és remélni, Így érdemes a földön élni.

Megcélozni a legszebb álmot, Komolyan venni a világot, Mindig hinni és remélni, Így érdemes a földön élni. Ajánlás A családtörténet feltárása hidat épít múlt és jövõ között, összeköti a nemzedékeket oly módon, ahogyan azt más emléktárgyak nem képesek. Azok a változások, melyek korunk szinte minden társadalmában

Részletesebben

Az elsõ. 2012. május 20. 9. évf. 5. szám.

Az elsõ. 2012. május 20. 9. évf. 5. szám. 9. évf. 5. szám. 2012. május 20. Az elsõ Az elsõ egyben az egyetlen is. Elsõbõl nincsen több, ezért életünk során végig egyben egyetlen is marad, ami meghatározza életünket. A házasság is családdá csak

Részletesebben

A Fiú. 2. tanulmány. július 5 11.

A Fiú. 2. tanulmány. július 5 11. 2. tanulmány A Fiú július 5 11. SZOMBAT DÉLUTÁN e HETI TANULMÁNYUNK: Dániel 7:13-14; Máté 11:27; 20:28; 24:30; Lukács 5:17-26; János 8:58 Mert az embernek Fia sem azért jött, hogy néki szolgáljanak, hanem

Részletesebben

A Biblia gyermekeknek. bemutatja

A Biblia gyermekeknek. bemutatja A Biblia gyermekeknek bemutatja Jézus és Lázár Írta : Edward Hughes Illusztrálta : Janie Forest Átírta : Ruth Klassen Franciáról fordította : Dr. Máté Éva Kiadta : Bible for Children www.m1914.org BFC

Részletesebben

A LÉLEK KARDJA. Alapige: Efézus 6,17b Vegyétek fel a Lélek kardját, amely az Isten beszéde.

A LÉLEK KARDJA. Alapige: Efézus 6,17b Vegyétek fel a Lélek kardját, amely az Isten beszéde. Pasarét, 2013. október 24. (csütörtök) PASARÉTI PRÉDIKÁCIÓK refpasaret.hu Horváth Géza A LÉLEK KARDJA Alapige: Efézus 6,17b Vegyétek fel a Lélek kardját, amely az Isten beszéde. Imádkozzunk! Hálaadással

Részletesebben

IZSÁK FELESÉGET KAP. Pasarét, 2012. február 12. (vasárnap) Horváth Géza. Lekció: 1Mózes 24,1-21

IZSÁK FELESÉGET KAP. Pasarét, 2012. február 12. (vasárnap) Horváth Géza. Lekció: 1Mózes 24,1-21 Pasarét, 2012. február 12. (vasárnap) PASARÉTI PRÉDIKÁCIÓK Horváth Géza IZSÁK FELESÉGET KAP Lekció: 1Mózes 24,1-21 Alapige: 1Mózes 24,7 Az Úr, az ég Istene, aki kihozott engem atyám házából és rokonságom

Részletesebben

Vajon Isten tényleg az életemben van, ha mellette döntöttem?

Vajon Isten tényleg az életemben van, ha mellette döntöttem? Vajon Isten tényleg az életemben van, ha mellette döntöttem? Amikor úgy döntöttél, hogy behívod Jézust az életedbe, lehet, hogy felmerült benned a kérdés: Vajon Isten hallotta egyáltalán, amit mondtam?

Részletesebben

A helyreállítás lelki ajándékai. Ahogy Isten helyreállítja a rendet közöttünk

A helyreállítás lelki ajándékai. Ahogy Isten helyreállítja a rendet közöttünk A helyreállítás lelki ajándékai Ahogy Isten helyreállítja a rendet közöttünk 0. Áttekintés Vezetés és szervezés ; Lelkek megkülönböztetése Démonok kiűzése Gyógyítás Hit 1. A vezetés / szervezés ajándéka

Részletesebben

Pál származása és elhívása

Pál származása és elhívása 11. tanulmány Szeptember 5 11. Pál származása és elhívása SZOMBAT DÉLUTÁN E HETI TANULMÁNYUNK: Apostolok cselekedetei 9:1-22; 26:18; 1Korinthus 15:10; Galata 2:1-17; Filippi 3:6 De az Úr azt mondta neki:

Részletesebben

TORNYOSPÁLCAI REFORMÁTUS EGYHÁZKÖZSÉG ÁLDÁS REFORMÁTUS DIAKÓNIAI KÖZPONT IDŐSEK NAPPALI ELLÁTÁSA PROGRAMFÜZET 2015/5. SZÁM

TORNYOSPÁLCAI REFORMÁTUS EGYHÁZKÖZSÉG ÁLDÁS REFORMÁTUS DIAKÓNIAI KÖZPONT IDŐSEK NAPPALI ELLÁTÁSA PROGRAMFÜZET 2015/5. SZÁM 19.hét május4-8. Május hónap - tervezett programok Hétfő Anyáknapi köszöntő Mónika,Flórián Kedd Egészségmegőrző nap Györgyi,Gotthárd Szerda Piac Ívett,Frida Csütörtök Kéz és körömápolás Gizella,Bendegúz

Részletesebben

Öröm a gyerek. (Lorántffy Zsuzsanna ölében Sárospatakon)

Öröm a gyerek. (Lorántffy Zsuzsanna ölében Sárospatakon) Öröm a gyerek (Lorántffy Zsuzsanna ölében Sárospatakon) A gyerek az öröm, a reménység. Gyönge testében van valami világi; ártatlan lelkében van valami égi; egész kedves valója nékünk, mint a tavaszi vetés:

Részletesebben

Péter és az ima hatalma

Péter és az ima hatalma A Biblia gyermekeknek bemutatja Péter és az ima hatalma Írta : Edward Hughes Illusztrálta : Janie Forest Franciáról fordította : Dr. Máté Éva Átírta : Ruth Klassen 60/57. Történet www.m1914.org Bible for

Részletesebben

Mezőkövesdi Református Gyülekezet Presbiteri Gyűlés. Javaslatok a Mezőkövesdi Református Gyülekezet 2012. évére

Mezőkövesdi Református Gyülekezet Presbiteri Gyűlés. Javaslatok a Mezőkövesdi Református Gyülekezet 2012. évére Javaslatok a Mezőkövesdi Református Gyülekezet 2012. évére Állandó alkalmaink jelenleg Istentisztelet Vasárnap de. 10.30-kor, Úrvacsorás Istentisztelet de.11:00-kor Istentisztelettel egy időben gyermek

Részletesebben

ISTEN NEM HALOTT! JÉZUS NEM HAL MEG SOHASEM!

ISTEN NEM HALOTT! JÉZUS NEM HAL MEG SOHASEM! Dr. Egresits Ferenc ISTEN NEM HALOTT! JÉZUS NEM HAL MEG SOHASEM! Kérdések és megfontolások Jézus passiója kapcsán az irgalmasság évében. - Az esetleges párhuzamok és áthallások nem a véletlen művei! -

Részletesebben

Pasarét, 2007. április 7. Földvári Tibor

Pasarét, 2007. április 7. Földvári Tibor Pasarét, 2007. április 7. Földvári Tibor NAGYSZOMBAT AZ ÚR AKARATA SZERINT Ézs 53, 9-12 És a gonoszok közt adtak sírt néki, és a gazdagok mellé jutott kínos halál után: pedig nem cselekedett hamisságot,

Részletesebben

IMÁDSÁG MINDENEK ELŐTT

IMÁDSÁG MINDENEK ELŐTT Újpest-Belsőváros 2004. 03. 14. Loránt Gábor IMÁDSÁG MINDENEK ELŐTT Alapige (textus): Neh 1 és Lk 11,1 Lectio: Neh 1 Lk 11,1: Történt egyszer, hogy valahol imádkozott, és mikor befejezte, így szólt hozzá

Részletesebben

A DEBRECEN-NAGYERDEI REFORMÁTUS EGYHÁZKÖZSÉG LAPJA. Adjátok oda magatokat az Istennek, mint akik a halálból életre keltetek.

A DEBRECEN-NAGYERDEI REFORMÁTUS EGYHÁZKÖZSÉG LAPJA. Adjátok oda magatokat az Istennek, mint akik a halálból életre keltetek. A DEBRECEN-NAGYERDEI REFORMÁTUS EGYHÁZKÖZSÉG LAPJA 2014/5 Adjátok oda magatokat az Istennek, mint akik a halálból életre keltetek. (Róm 6,13) Felnőttként konfirmáltak: Első sor (balról jobbra): Pécskay-Seress

Részletesebben

AVAS-DÉLI REFORMÁTUS HÍRLEVÉL

AVAS-DÉLI REFORMÁTUS HÍRLEVÉL AVAS-DÉLI REFORMÁTUS HÍRLEVÉL Az Avas-Déli Református Gyülekezet kiadványa 2014. December Ne féljetek, mert íme, nagy örömet hirdetek nektek, amely az egész nép öröme lesz: üdvözítő született ma nektek

Részletesebben

bibliai felfedező Dorkász szerette az Úr Jézust, és ezért mindent megtett, amit csak tudott, hogy másokon segít sen.

bibliai felfedező Dorkász szerette az Úr Jézust, és ezért mindent megtett, amit csak tudott, hogy másokon segít sen. Írd ide az adataidat! neved: Korod: Születésnapod: Címed: telefonszámod: e-mail címed: Aki javítani szokta: Bibliaismereti Feladatlap bibliai felfedező 1. történet: Péter meggyógyítja Dorkászt Péter sok

Részletesebben

AZ ÉLET KENYERE. Énekek: 323,6; 326,2.4-5; 328

AZ ÉLET KENYERE. Énekek: 323,6; 326,2.4-5; 328 Pasarét, 2015. december 20. (vasárnap) családi karácsony PASARÉTI PRÉDIKÁCIÓK refpasaret.hu Takaró János AZ ÉLET KENYERE Énekek: 323,6; 326,2.4-5; 328 Alapige: János 6,32-35 Jézus pedig így válaszolt nekik:

Részletesebben

Bizonyára, ha még embereknek igyekeznék tetszeni, Krisztus szolgája nem volnék!

Bizonyára, ha még embereknek igyekeznék tetszeni, Krisztus szolgája nem volnék! 2014. december 31. Mandabokor Óévi Istentisztelet 1 Kérve kérlek az Isten és a Krisztus Jézus színe előtt, aki ítélni fog élőket és holtakat; az ő eljövetelére és országára kérlek: 2 hirdesd az igét, állj

Részletesebben

A betegek tanítvánnyá tétele

A betegek tanítvánnyá tétele január 25 31. A betegek tanítvánnyá tétele A lecke rövid áttekintése ALAPIGE: Máté 15:30-31 A TANULÓ CÉLJA: Tudni: A betegség kéretlen látogató, az viszont jó lehet, hogy a betegek gyakran nyitottabbá

Részletesebben

Bonifert Zoltán. Korábban már volt képviselőtestületi tag.

Bonifert Zoltán. Korábban már volt képviselőtestületi tag. Bonifert Zoltán 44 év vállalkozó 21 éve élek Tahiban, feleségem Kollár Edit. 2 lányom van, 18 és 14 évesek. 23 éve vagyok vállalkozó. Bonifert Zoltánné Kollár Edit 43 év védőnő Korábban még nem volt képviselőtestületi

Részletesebben

Isten halott? SZEVERÉNYI JÁNOS

Isten halott? SZEVERÉNYI JÁNOS SZEVERÉNYI JÁNOS Isten halott? Azokra való tekintettel adtam előadásomnak ezt a címet, akik mernek kérdezni, akik fenntartják maguk és embertársaik számára a kételkedés jogát, kockázatát, gyötrelmét és

Részletesebben

Magyarországi Református Egyház Cigánymissziós Stratégiájának Bemutatása. 2014. Január 30.

Magyarországi Református Egyház Cigánymissziós Stratégiájának Bemutatása. 2014. Január 30. Magyarországi Református Egyház Cigánymissziós Stratégiájának Bemutatása 2014. Január 30. Bemutatkozás A Stratégia alkotás előzményei Felmérés a lelkészek körében: - a kérdőívet 2012. december és 2013.

Részletesebben

Pataky Zsófia vagyok, 14 éves. A legnagyobb gyerek a családban. Két testvérem van.

Pataky Zsófia vagyok, 14 éves. A legnagyobb gyerek a családban. Két testvérem van. A gyermekek Pataky Zsófia vagyok, 14 éves. A legnagyobb gyerek a családban. Két testvérem van. Pontosan 6 évvel ezelőtt, karácsonykor (amikor én 8 éves voltam a húgom pedig 5) kaptam a világ legszebb ajándékát.

Részletesebben

Legyenek eggyé kezedben

Legyenek eggyé kezedben Legyenek eggyé kezedben EGYETEMES IMAHÉT ÖKUMENIKUS ZÁRÓ ALKALMA KITEKINTÉSSEL A BIBLIA ÉVÉRE 2009. január 25. vasárnap - 15. 30 tól a gyülekezés alatt a Miskolc - Belvárosi Evangélikus Egyházközség In

Részletesebben