Hetény Vezér. Összefogás a még élhetõbb városrészért. Tisztelt hetényegyháziak! Megjelenik negyedévente

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Hetény Vezér. Összefogás a még élhetõbb városrészért. Tisztelt hetényegyháziak! Megjelenik negyedévente www.hetenyegyhaza.hu 2011."

Átírás

1 Hetény Vezér A Hetényegyházi Városrészi Önkormányzat Lapja Megjelenik negyedévente december Összefogás a még élhetõbb városrészért Dr. Zombor Gábor Megtiszteltetés számomra, hogy Trungel Ilona képviselõasszony kérésére köszönthetem Hetényegyháza polgárait. Az elmúlt években a városrész több jeles eseményén is jelen lehettem, és minden alkalommal örömmel állapítottam meg, hogy mennyire pezsgõ a városrész kulturális élete. Ugyancsak példaértékû az itteni civil közösségek a kulturális és hagyományõrzõ egyesület, a városrészszépítõ egyesület, a helyi alapítványok, a polgárõrség tevékenysége, amellyel a maguk területén hozzájárulnak Hetényegyháza, és egyben Kecskemét folyamatos fejlõdéséhez. Egyebek mellett ezért is örülök annak, hogy öt évvel ezelõtt azt a célt tûztük ki magunk elé, hogy városunk településszerkezetének sajátosságai, illetve hagyományai miatt is erõsítsük a helyi közösségeket, és hozzunk létre mindenhol részönkormányzatokat. A helyi testületek sokkal több állampolgárt tudnak bevonni a napi ügyek intézésébe, jobban tudják, hogy mire van szüksége az ott élõknek, és hogyan kell egy közösséget felépíteni. Most ott tartunk, hogy Kecskemét minden városrészében van részönkormányzat, amelyek már jelentõsebb pénzeszközökkel is rendelkeznek. Az a szándékunk, hogy ezt a forrást egyre inkább növeljük, hogy a részönkormányzatok minél több olyan beruházást, fejlesztést tudjanak elvégezni, amelyek rendkívül fontosak a helyi közösségek számára. Ez persze nem jelenti azt, hogy a város vezetése csak a részönkormányzatokra számítana a fejlesztésekben. A közelmúltban elkészült a Kecskemét és Hetényegyháza közötti kerékpárút hiányzó szakasza. A városrészt több nagy projektbe is szeretnénk bevonni. Az önkormányzat olyan közlekedésfejlesztési program megvalósíthatósági tanulmányainak elkészítésére nyert el pályázati forrásokat, melyek Hetényegyházát is rendkívül pozitívan érinthetik. Az elképzelések között szerepel majd a Kossuth Lajos utca bõvítési, illetve tehermentesítési lehetõségeinek áttekintése, és tervek vannak a településrész kerékpárútjának továbbépítésére is, egészen Kerekegyházáig. A projekt egyik eleme az elõvárosi vasút- és úthálózathoz kapcsolódó közúti és vasúti közösségi közlekedés fejlesztésének elõkészítése. Reményeink szerint a Lajosmizse, Méntelek, Hetényegyháza, Máriaváros, Kecskemét-Alsó vasútvonalon is jelentõs fejlesztések történhetnek, melyek része lehet a megállók köztük a hetényegyházi korszerûsítése is. Ezek a programok mind azt szolgálják, hogy még élhetõbbé váljon Hetényegyháza, úgy is, mint Kecskemét szerves része. Ennek reményében valamenynyiüknek boldog karácsonyt, és sikeres új esztendõt kívánok. Dr. Zombor Gábor Kecskemét Megyei Jogú Város polgármestere Tisztelt hetényegyháziak! Trungel Ilona A részönkormányzat nevében tisztelettel köszöntöm településünk valamennyi polgárát, és a Hetény Vezér idei utolsó számával egyben áldott karácsonyt, valamint sikerekben gazdag, eredményes új esztendõt kívánok mindenkinek. A városrészünket érintõ aktuális hírek, információk közül elsõként azt szeretném megosztani önökkel, hogy mintegy két évtizedes lemaradást sikerült bepótolnunk, amikor a közelmúltban elkészült a Kecskemét és Hetényegyháza közötti kerékpárút hiányzó szakasza. Nagy öröm ez mindannyiunk számára, ugyanis ezzel lényegesen biztonságosabbá vált a közlekedés ezen a részen. Ugyanakkor mégsem lehetünk maradéktalanul elégedettek, mert azt is látjuk, tapasztaljuk, hogy a kerékpárút korábban épült szakasza bizony meglehetõsen rossz állapotban van. Igyekszem mindent megtenni azért, hogy jövõre ennek a felújítása megtörténjen. Természetesen a legnagyobb öröm az lenne a hetényiek számára, ha a belterületen, a Kossuth Lajos utcán is létesülhetne kerékpárút, és ezzel a városrészen belül is biztonságosabbá válna a közlekedésnek ez a módja. Nagyon sokat jelent Hetényegyháza számára is, hogy a Kecskemét közgyûlése által a részönkormányzatok számára odaítélt pénzkeretet önállóan, a testületünk döntései alapján használhatjuk fel. Ráadásul az elmúlt évekhez képest ebben az esztendõben már egy lényegesen magasabb összeg hatmillió forint állt rendelkezésünkre, hogy helyi fejlesztéseket végezzünk el, intézményeket, szervezeteket, programokat támogassunk. Minden döntésünkkel próbáltunk arra törekedni, hogy jól gazdálkodjunk a rendelkezésünkre álló pénzzel, és minél több olyan célra fordítsunk belõle, melyek megvalósítása Hetényegyháza fejlõdését szolgálja, az itt élõk komfortérzetét növeli, vagy éppen városrészünk kulturális életét gazdagítja, hagyományaink õrzését, ápolását szolgálja. Folytatás a 2. oldalon

2 2 Hetény Vezér Folytatás az 1. oldalról Ebben az esztendõben jelentõs összeggel támogattuk például a római katolikus plébániát, elsõsorban az I. és II. világháborús áldozatok emlékmûvének állítása kapcsán. Fordíthattunk továbbá azoknak az egyesületeknek a támogatására is, amelyek a legtöbbet tesznek Hetény közösségi életéért. Jutott a részönkormányzati keretbõl a Hetényegyházi Kulturális és Hagyományõrzõ Egyesületnek, a Hetényegyházi Városrészszépítõ Egyesületnek, valamint a Szabadságharc Alapítványnak is, minden esetben fontos, közhasznú feladatok elvégzésére. Természetesen, ahogy a település, úgy egy-egy városrész számára is kiemelten fontosak az ott mûködõ oktatási, kulturális és szociális intézmények. Ennek megfelelõen jelentõs összeggel támogattuk óvodánkat, általános iskolánkat, mûvelõdési házunkat, az idõsek klubját, valamint az idén megújult könyvtárat is. Sajnos el kell mondanom, hogy abból a részönkormányzati keretbõl, amelybõl kizárólag jó és hasznos ügyeket szerettünk volna finanszírozni, nem keveset kellett arra fordítani, hogy a hetényegyházán elsõsorban az iskolánál és a mûvelõdési Kitüntetett városrészszépítõk háznál történt rongálásokkal okozott károkat kijavítsuk, az eredeti állapotokat helyreállítsuk. Szomorúan tapasztaljuk, hogy éjszakánként randalírozók teszik tönkre közös értékeinket, verik szét közösségi tereinket. Az elmúlt években az ilyen vandál cselekedetek több százezer forint kárt okoztak Hetényegyházának. Szinte hihetetlen de mindenképpen érthetetlen, hogy egyesek még a jeles ünnepeinkre kitett nemzetiszínû zászlókat is képesek ellopni. Azt kérem minden jószándékú polgártól, hogy próbáljunk meg összefogni, és lehetõségeink keretein belül tenni valamit a rongálók, randalírozók ellen. Ugyancsak kérem azokat a szülõket, akiknek gyermekeik ellenõrizetlenül töltik a szabad idejüket, és rongálják az értékeinket, hogy segítsék munkánkat szülõi felügyeletük gyakorlásával. Itt jegyzem meg, hogy a közeljövõben a Kossuth Lajos utcán kicseréljük az utcanév táblákat.. Nagyon szomorú lenne, ha az új táblák is az értelmetlen vandalizmus áldozatai lennének. Végül, hogy ne ilyen szomorú témával zárjam gondolataimat, szeretnék szólni két, mindannyiunk számára kedvesebb, emberibb témáról. Az egyik a gyermekorvosi rendelõ kifestése. Minden kisgyermekes szülõ nevében szeretnénk megköszönni, Major Zoltánné gyermekfelügyelõ és nem mellékesen porcelánfestõ hetényi lakos mûvészi munkáját, mely során kedves mesefiguráival elviselhetõbbé teszi az orvosi vizsgálatot a kisgyermekek számára. A másik, szívünknek szintén kedves téma a faültetés. Az önkormányzattól ebben az évben kapott száznegyven facsemetébõl polgárõrök, városrészszépítõk, hagyományõrzõk és segítõkész hetényiek közremûködésével száztizet a lovaspályán, a többit pedig a római katolikus plébánia kertjében és a volt Tiszti Klubnál ültettünk ki. A programot jövõre szeretnénk folytatni a Petrovics utcai téren és a plébánia kertjében. Várom önöket fogadóóráimon, minden hónap elsõ szerdáján (legközelebb január 3-án) óra között a hetényi könyvtárban. Trungel Ilona önkormányzati képviselõ Telefon: 70/ Megújult Hetényegyháza könyvtára Az idei Hetényegyházi Napon harmadik alkalommal adták át a Hetényegyházáért-díjat, amelyet ezúttal a Városrészszépítõ Egyesületnek ítéltek oda. A Hetényegyházi Városrészszépítõ Egyesület nyolc éve dolgozik a környezet szebbé tételéért, az emberek közérzetének javításáért, valamint a parlagfû ellen. Tevékenységük fontos részének tartják az egykori Móricz-fa környezetének, valamint a Móricz-dombnak a rendben tartását. A másik fõ feladatuk a hetényegyházi fõtér és környékének gondozása. Az évek során több ezer növényt osztottak szét ingyenesen a hetényi fõutcán lakóknak, akik cserébe vállalták azok gondozását. Az egyesület az említett munkákon kívül számos rendezvényt támogat, például lovasnapokat, iskolai programokat. Több mint harminc taggal mûködik, anyagi forrásaikat fõként pályázatokkal szerzik meg, de évente kapnak támogatást a helyi részönkormányzattól is. A szeptemberi Hetényegyházi Napon adták át a városrész megújult könyvtárát. A bõvítésre és felújításra több mint ötmillió forintot költöttek. A pénz egy részét pályázati forrásból fedezték, de Kecskemét önkormányzata is hozzájárult a költségvetésbõl egymillió forinttal, és a hetényi, valamint a kadafalvi részönkormányzat is segítette a beruházást. A felújítás komoly építkezési munkálatokkal járt, hiszen meglévõ falak eltávolításával nagyobbították meg az olvasóteret, a számítógépes részleget és egy baba-sarkot is kialakítottak. Új bútorokat kapott az intézmény és bõvült, frissült a könyvállomány is, több számítógépet használhatnak a diákok, a felnõttek. Ezzel a Kálmán Lajos Óvoda, Általános Iskola és Mûvelõdési Ház gyermekprogramjai is újakkal gazdagodhatnak, a gyerekek és felnõttek programkínálata is szélesedhet. A megújult fiókkönyvtárban kellemes környezetben folyhat az olvasás, a kutatómunka és az internetezés.

3 Hetény Vezér 3 HETÉNYEGYHÁZI KULTURÁLIS ÉS HAGYOMÁNYÕRZÕ EGYESÜLET 6044 KECSKEMÉT, KOSSUTH L. U. 83. TEL.: 76/ Az Egyesület ápolja a magyar hagyományokat, népszerûsíti a lovasok, kutyások, íjászok, barantások tevékenységét. Mindenféle korosztály számára kínál programokat. Május 14-én a Hetényegyházi Kulturális és Hagyományõrzõ Egyesület, valamint a Fülöp Fogathajtó és Lovasiskola közösen rendezett gyermek lovasversenyt a lovaspályán futószáras, díjlovagló, díjugrató és a hagyományosan Szil-Coop által támogatott ügyességi versenyszámokkal. A verseny a Magyar Póni Klub Szövetség hivatalos minõsítõ versenye volt, fõ támogatója a Hetényegyházi Súlytartás az ünnepek alatt RÖNK és a KLP Lovasbolt. Kuriózumnak számít, hogy tavasszal a hetényi lovaspályán edzettek a Lázár fivérek, akik a pálya minõségét jónak értékelték. Július utolsó szombatján megrendezték a III. Szil-coop Kupát. A versenyen résztvevõ 25 kettesfogat akadály- és vadászhajtás versenyszámokban mutathatta meg tudását. A versenyt remek idõben népes közönség elõtt csikós és kutyás bemutató színesítette. A Csillag cukrászda és a rendezõség a gyerekeket ingyen fagyival ajándékozta meg. Szeptemberben a IV. Hetényegyházi Szüreti Lovas Felvonulás és Borfesztivál szervezésében is részt vállalt az egyesület. Nagy Zoltán egyesületi tag szervezte és fogta össze a lovas felvonulás résztvevõit. A felvonuláson 58 fogat vett részt. A Kutyás Szakosztály eredményes évet mondhat magáénak, Kovács Aranka Tina nevû német juhászával és Süveges Károly Lea nevû retrieverével sikeres engedelmességi vizsgát tett, Árva Marianna Tom-Dober Nizza Nice nevû dobermannjával a Jász-kupán és a Lajtakupán a legjobb õrzõ-védõ munkát mutatta be. Idén három alkalommal rendeztek sikeres kutyás bemutatót, amelynek a fentebb említett két fogathajtó verseny és a IV. Hetényegyházi Lovas Szüreti Felvonulás és Borfesztivál adott otthont. Békési Józsefné kilencvenöt éves Ha az ünnepekre gondolunk mára már nemcsak a szeretet és az ajándékozás jut eszünkbe, hanem a súlygyarapodás is. Szinte már természetes, hogy felszedünk néhány nemkívánatos kilót. De mit tudunk tenni, hogy a várva várt ünnepeket ne borítsa be a súlygyarapodás felhõje? Elõször is fontos, hogy még az ünnepek elõtt tisztában legyünk azzal, hogy milyen testparaméterekkel rendelkezünk. Álljunk mérlegre és jegyezzük fel testsúlyunkat! Fontos, hogy folyamatos kontroll alatt legyünk, vagyis legalább heti egy alkalommal mérjük meg újra testsúlyunkat. Ez lehet, hogy elsõre ijesztõnek tûnik! Ha nem így cselekszünk nem lesz külsõ kontroll és akár 4-5 kg többlettel is zárhatjuk a decemberi hónapot. A második fontos lépés, hogy gondoljuk végig, hol tudunk a kalóriával spórolni. Az ünnepi vacsora öszszeállításától kezdve a sütemények varázslatos világáig, át kell gondolni, hogy mi kerüljön az asztalra. Ezt akár már most is megtehetjük, hogy legyen egy tudatos ünnepi étrend tervünk. Fantáziánkat szabadjára engedve és kissé szakítva a hagyományokkal, tervezzünk be olyan fogásokat, ami az eredeti receptünk kevesebb kalóriát tartalmazó, alternatív változata. Egyszerû példa erre a rántott hal helyett a párolt hal. Így akár feleannyi kalóriát tartalmazhat az adott étel. A decemberi hónap mindenképpen egy többletenergiabevitelt jelent, hiszen nemcsak otthon étkezünk, hanem vendégségek sorozatában van részünk, amikor a szeretteinkkel együtt töltjük az estéinket, ekkor is sok mindent tudunk tenni. Tanuljuk meg, hogy a legfontosabb a mértékletesség, és gondoljunk néha arra, hogy jobb elõre gondolkodni, és nem utólag gyötörni testünket különféle divat-diétákkal. A felkínált menü közül válasszuk a kevesebb kalóriát tartalmazókat, és tanuljunk meg nemet mondani. Súlytartásunkat elõsegítõ tevékenységek között kell még megemlíteni a mozgást. Téli estéken egy nagy séta segít abban, hogy nyugodt szívvel álljunk rá a mérlegre a hónap végén, és büszkén azt mondhassuk, hogy ez volt az elsõ karácsony, ami alatt tudtam tartani a súlyom. Így a bûntudatot felváltja a büszkeség, és még boldogabban telnek a januári napjaink. Testsúlygyarapodás nélküli, boldog ünnepi készülõdést kívánok önöknek. Szlanka Tessza, dietetikus Teljes szellemi frissességnek örvend, és általános egészségi állapota is jó a Hetényegyházán élõ Békési Józsefnének, akit szeptemberben kilencvenötödik születésnapja alkalmából köszöntött családja, valamint a város képviseletében Katonáné Szabó Gabriella alpolgármester és Trungel Ilona önkormányzati képviselõ. Zsófi néni aki szeptember 11-én született örömmel fogadta a jókívánságokat, és ellátta kézjegyével az önkormányzat Szépkorúak könyvét is. Jótékonysági ebéd a mûvelõdési házban A részönkormányzat december 18-án 12 órai kezdettel jótékonysági ebédet szervez a mûvelõdési házban. Felajánlók: Gulyás Zoltán, az Idõs-Infocentrum Kft. ügyvezetõ igazgatója (150 adag gulyásleves), a Kiskunfélegyházi Malom Kft., a Lánchíd utcai óvoda szülõi munkaközössége és az Édenkert zöldég-gyümölcsbolt. Hetény Vezér a Hetényegyházi Városrészi Önkormányzat Lapja Kiadja: Kecskeméti Lapok Kft. Felelõs kiadó: Mészáros László igazgató Felelõs szerkesztõ: Sipiczki Sándor Munkatárs: Ósztró-Szász Angéla Nyomtatta: Innobell Nyomda Kft., Kecskemét; Felelõs vezetõ: Szabadi László Megjelenik 3000 példányban december

4 4 Hetény Vezér Valóra vált álom Felavatták az I.-II. világháborús áldozatok emlékmûvét Szeptember 17-én a hetényegyházi katolikus templom udvarán felavatták az I.-II. világháborús áldozatok emlékmûvét. Ezzel valóra vált Szakonyi István János álma, amelyet ma már nagyon sokan éreznek magukénak is a városrészben. A 2009-es Hetényegyházi Napok egyik kiemelt rendezvényeként mutatták be a Fõhajtás címû helytörténeti könyvet. Szakonyi István János több mint egy évtizedes munkával gyûjtötte össze Hetényegyháza, valamint Méntelek I. és II. világháborúban elesett katonáinak, polgári áldozatainak adatait. A szerzõ nem titkolt célja volt, hogy a könyv eladásából befolyt összeg egy, az áldozatoknak emléket állító tábla költségeinek fedezetéül szolgáljon. Végül nem tábla, hanem emlékmû készült, melynek kivitelezéséhez a hetényi részönkormányzat tavalyi és idei keretébõl is hozzájárult. Emlékük soha nem halványulhat el! Siposné prof. Dr. Kecskeméthy Klára ezredes, egyetemi tanár avatóbeszédében hangsúlyozta: talán nincs olyan család Magyarországon, amely ne vesztett volna el legalább egy apát, fiút, fivért a nemzetpróbáló háborúkban. Magyarország geopolitikai helyzeténél fogva nem maradhatott ki a 20. század elsõ felének két szakaszban lezajlott világháborújából, egyetlen nagyobb öszszecsapás sem kerülte el a Kárpátmedencét a népvándorlás kora óta. Minden alkalommal súlyos veszteségek érték az itt élõ népeket, így történt ez , illetve között is. Magyarország embervesztesége a 20. század elsõ felében is kiemelkedõen magasnak bizonyult. Az örökre eltávozott katonák a Hadak Útjáról letekintve reánk bajtársi üdvözletüket küldik, s nem kérnek egyebet, csupán hogy szívünkben õrizzük emléküket. A mai nap bizonyítja: emlékük soha nem halványulhat el! A bajtársi szeretet örök együvé tartozásban egyesíti a ma és a múlt katonagenerációit. Ma Hetényegyháza hõsi halottaira és polgári áldozataira emlékezünk, nevüket márványtáblára véstük fel, de felírjuk a lelkünkbe is, mert így áll össze az elesettek, eltûntek, hadifogságban meghaltak, a polgári áldozatok nagy száma, a HÕSÖK Pantheona. Az I. világháború hõsi halottjainak baloldali márványtábláján 67, a jobboldali táblán 62 név szerepel, ebbõl harctéri sérüléseibe belehalt 5 fõ. Az I. világháború következtében a településen 88 özvegy és 184 árva maradt. A II. világháború sem hagyta érintetlenül Hetényegyházát, hõsi halott 97 fõ, hadifogságban meghalt 38 fõ, eltûnt 18 fõ, a polgári áldozat 27 fõ. Auschwitzban 3 fõ, a Bauer-család pusztult el mondta Siposné Kecskeméthy Klára. Illendõ a fõhajtás, és elmondani értük egy imát Szakonyi István János több mint egy évtizedes munkával gyûjtötte össze Hetényegyháza, valamint Méntelek I. és II. világháborúban elesett katonáinak, polgári áldozatainak adatait.. Mi sarkallta erre? A személyes indíttatás: nagybátyja, Szakonyi János a második világháborúban esett el, sok ezer magyar családhoz hasonlóan semmit sem tudtak a sorsáról. Amikor megjelent Bús János és Szabó Péter Béke poraikra címû könyve, abban megtalálta a nagybátyja nevét is. Ezen felbuzdulva kezdte el beazonosítani a hetényi katolikus templom oldalában lévõ emléktáblára vésett neveket. A kezdet és a vég említésére gyakran használjuk a görög abc elsõ és utolsó betûjét, az alfát és az omegát. Ma itt láthatjuk jelképesen mindkettõt. A templom falán a megkezdett torzót és vele szemben a teljessé vált valóságot. Amikor nekiláttam a kutatásnak, innen írtam le a 31 elsõ világháborús és a 10 második világháborús hõsi halott nevét. Hajtott a kíváncsiság: kik voltak õk és mi történt velük? Sok-sok munkával és keresgéléssel sikerült a végleges névsort összeállítani és a legmegfelelõbb helyen, a remek érzékkel megalkotott emlékmûben mások segítségével és anyagi áldozatával valóra váltani a gondolatot. Áll itt tehát egy mementó, amely elõtt, mint a róluk szóló könyvecskének a címe is jelzi, illendõ a fõhajtás és magunkba mélyedve elmondani értük egy imát. Itt, ezen a helyen, hiszen a hozzátartozók kevés hányada teheti meg, hogy felkeresse Doberdót, vagy a hírhedt Don kanyarban Uriv települését. Azt hiszem, jelképesen beteljesedtek Kalmár István honvéd Mária leányának mondott búcsúszavai: Én most elmögyök kislányom, de olyan soká gyüvök vissza, hogy mög tudod kérdözni: Hun vót ilyen soká édösapám? Ehhez csak annyit fûzök: lélekben hazatért és emléke nem veszett el, mert itt olvashatjuk a nevét sok bajtársáéval együtt jelentette ki az avatóünnepségen Szakonyi István János.

5 Hetény Vezér 5 A jó ügyért nagyon sokan fogtak össze A templomhoz igazították az emlékmû stílusát Példaértékû az az összefogás, amely az emlékmû-állítás gondolatának megszületésétõl a megvalósításig végigkísérte a nemes ügyet. Összeállításunk következõ részében azok közül szólaltatunk meg néhányat, akik sokat tettek érte. Szappanos Tibor, római katolikus plébános: Településünkön eddig is fellelhetõ volt I.-II. világháborús áldozatokat feltüntetõ emléktábla a katolikus templom oldalába helyezve. Erre az elõzményre tekintettel esett a választás a templom kertjére, mint legalkalmasabb helyszínre, ami méltó az emlékhely kialakítására. Hetényegyháza lakói méltó módon tudtak sokak segítségével mementót állítani elõdeik iránti tiszteletük jeléül, akik vérüket hullatták magyar hazájuk fiaiként. Dicséret illeti a kivitelezõ Színesgránit Kft.-t igényes, kiváló minõségi munkájukért. Indítsa ez az emlékhely minden látogatóját magyar hazánk és honfitársaink megbecsülésére és szeretetére! Trungel Ilona önkormányzati képviselõ: Amikor a Fõhajtás címû gyûjtemény elõszavában elolvastam az alábbi idézetet Sütõ Andrástól: Ha már mindenütt elfelejtenek is bennünket, a szülõföldünknek van még mondanivalója rólunk, abban a pillanatban tudtam, hogy mi a kötelességem. A részönkormányzat támogatásával 2009-ben elindítottuk az emlékmû-állítás elõkészítését. Az elsõ lépésekben a legnagyobb segítséget Csorba Jánostól kaptuk. Amikor a gyûjtést megkezdtük az emlékmû felállításához, alig akadt olyan ember, aki ne támogatta volna a maga módján. Külön köszönet a hetényegyházi római katolikus egyház vezetõinek, és õszinte tisztelet Szappanos Tibor plébános úrnak, aki egyéb teendõi között sosem fáradt el abban, hogy bármikor a segítségünkre legyen. Csorba János a Római Katolikus Egyházközség képviselõ-testületének tagja, templomgondnok: Ez az alkotás emlékeztet a hõsökre, tiszteleg a cselekedeteik elõtt, dicséri az áldozatokat, figyelmeztet, hogy soha többé ne legyen háború. Egy háború ugyanis lehet gyõztes, vagy vesztes, de jó sohasem. Számtalan ártatlan ember életét veszi el, és okoz bánatot azoknak, akik elvesztik szeretteiket. Számomra az élet a legszebb, legfontosabb dolog a világon. Aki él, az tud életet adni, dolgozni, szolgálni. Számtalan jót tudunk tenni egymásért, de annál tiszteletméltóbbat nem tudok elképzelni, mint hogy valaki életét áldozza fel az emberekért. Az emlékmû felállításáért nagyon sokan fogtak össze, magam az elõkészületek idején igyekeztem lehetõségeim szerint segíteni, például a kivitelezõ kiválasztásában a szóba jöhetõ mesterek korábbi munkáinak felkeresésével, megtekintésével. Dr. Zsámboki Béla ügyvéd: A ben megjelent Fõhajtás címû könyv alapján született meg a gondolat, hogy jó lenne egy maradandó emlékmûvet is állítani a hazájukért az életüket áldozó hõsöknek. E nemes tett egyértelmûsítette, hogy támogatjuk az emlékmû gondolatát és megvalósítását. A katolikus templom falán már található egy részleges névsor, amit a harmincas években állítottak. A márvány emléktáblákkal szemben, azok szerves folytatásaként jelöltük ki a szeptemberben felavatott emlékmû helyét a templomkertben. A katolikus egyházközség világi elnökeként, Szappanos Tibor plébánossal és a képviselõ-testület támogatásával egy emberként karoltuk fel és álltunk az ügy mellé. Biztosítottuk a helyet és részt vettünk az emlékmû megtervezésében is, segítve Fellegi Tamás kõfaragó és sírkõkészítõ mester munkáját. Az emlékmû tervezését Fellegi Tamás kõfaragó mester, kivitelezési munkáit Színesgránit Kft. munkatársai végezték el. Megtiszteltetésként ért bennünket a felkérés, és igyekeztünk minden kérésnek eleget tenni, hogy méltó módon emlékezhessenek a hetényegyháziak az elesett hõsökre mondta el Fellegi Tamás kõfaragó mester. Az emlékmû anyagválasztásánál figyelembe vettük a templomkertben már korábban épült Lourdi-barlang anyagához hasonló struktúrájú terméskõbõl épülhessen meg. Így esett a választás a süttõi rusztikus faragott mészkõre, mely színében is harmonizál a környezetével. Az elsõ és második világháború áldozatainak neveit öt sötétszürke gránit írástábla õrzi. Két oszloprészén kapott helyet a Kossuth- és a városi címer. Az emlékmû középpontjába beépített fekete gránitlapon a történelmi Magyarország látható: az akkori és a mostani országhatárvonalakkal. A térképre a ludovikás tisztek esküszövegébõl vett idézet, A hazáért mindhalálig!, valamint egy a két világháború között ismert dalszövegrészlet lett bevésve: Szép vagy, gyönyörû vagy Magyarország.... Alapvetõen igyekeztünk a templom falán már korábban elhelyezett emléktáblák behatároló támfalainak méreteit figyelembe venni a tervezésnél, így méreteiben is kapcsolatot akartunk megjeleníteni a régi és az új emlék között. Az emlékmû íves tetõlezárásánál a templom ablakainak formája volt a meghatározó, valamint az oszlopok tetején lévõ süvegszerû kõelemeket a templom pilléreinek lezárásáról mintáztuk. Sirkó László, a Kecskeméti Katona József Színház mûvésze, aki az emlékmû avatási ünnepségén a mûsorvezetõ szerepét vállalta: A világháborús emlékmû avatásakor mint oly sokszor, most is a gyermekek, az ifjúság jutott eszembe. Úgy gondolom, elõször is meg kell tanítani a gyermekeinket arra, mi is az emlékezés. Ehhez kell egy nagyapa vagy egy nagymama, meg egy gyerek. Az egyik olvas vagy mesél közösségrõl, világháborúkról, hõsökrõl és civil áldozatokról. Elmagyarázza, mi is a kettõ között a különbség, mert nem elég tudni elolvasni, meghallgatni, át is kell tudni azt gondolni. Ha nagypapának, nagymamának, apának vagy anyának nincs mesélnivalója, a gyermek elõtt nem alakul ki példa vagy példakép. Ezek hiányában legalább legyen egy szûk közösség vagy annak egy-egy tagja, aki ápolja, õrzi a hagyományokat, történelmi emlékeket. Megszervezi, majd dolgozik azon, hogy legyen egy emlékmû, ami mellett el lehet gondolkodni korokról, emberekrõl. Én azt kérem a hetényegyháziaktól, az emlékmû elõtt nap mint nap eljáróktól, egy pillanatra megállva gondoljanak arra, hogy a legkisebbeket mesével kell nevelni. A gyerekek sok mindent tanulhatnak a tartalmas történetekbõl, és a leszûrõdõ igazságmorzsákból, darabkákból áll majd össze személyisége tudatosan gondolkodó, emlékezõ felnõtté. Az emlékmû felállításának támogatói Kecskemét önkormányzata és Hetényegyháza Részönkormányzata, Szilvási József, Nagy Zoltán, Szakonyi István János, Szabadi László, Gy. Papp Jánosné, Szabó Kamil, Honvéd Hagyományõrzõ Egyesület, Csíkos Imre, Buti Lászlóné, Józsa József, Fülöp Sándor, a Hetényegyházi Mûvelõdési Ház munkatársai, Boricsné Józsa Ildikó, Kalmár József és neje, Trungel Ilona, Vígh József, Börönte Antal, Csorba János, Gulyás Zoltán és baráti köre, Gömöri Ferenc, Szabó László, Nagy István, Garzó Imréné, valamint mindazok, akik megvásárolták a Fõhajtás címû könyvet.

6 6 Hetény Vezér Kölcsönös bizalommal a közbiztonságért A mintegy nyolcezer fõt számláló Hetényegyháza és környéke területileg viszonylag nagy kiterjedésû városrésznek számít. Az idei statisztikák az elõzõ évhez képest ugyan több ismertté vált bûncselekményrõl szólnak, ennek ellenére a létszámhoz viszonyított mintegy száz-százhúsz esetszám egy viszonylag nyugodt településrészrõl árulkodik. A közrend, közbiztonság akkor éri el célját, amikor az embereknek munkájuk és mindennapi teendõik mellett másra már nem is kell figyelniük mondta dr. Kassai László rendõrezredes, a Kecskeméti Rendõrkapitányság vezetõje. Amikor egy településrész közrendjérõl, közbiztonságáról beszélünk, elsõként azt vizsgáljuk, mennyi bûncselekmény történt az elõzõ év hasonló idõszakához képest. Ezek a számok leginkább azoknak beszédesek, akik valamilyen bûncselekmény áldozatává váltak. Az elmúlt idõszakban elszaporodó fõként vagyon ellen elkövetett bûncselekmények hatására döntött úgy nyáron a Kecskeméti Rendõrkapitányság vezetése, hogy a körzeti megbízott csoport mellett egy önálló járõrpárost is a hetényegyházi területre állít. Teljesen egyértelmû, hogy ez a döntés helyes és megalapozott volt, hiszen augusztus óta így lényegesen visszaesett a bûnesetek száma. A lakosság részérõl is nagyon pozitívak a visszajelzések, annak ellenére is, hogy ezáltal Hetényegyháza térségében az igazoltatott személyek száma megnövekedett, és ezzel együtt természetesen több ittasan közlekedõ és vezetõ ellen jártunk el tette hozzá a kapitányságvezetõ. Az említettek mellett a Kecskeméti Rendõrkapitányság igyekszik nagyobb figyelmet fordítani a Kecskemétrõl Hetényegyháza irányába történõ átmenõ forgalomra is. Összegészében azt gondolom: Hetényegyháza, mint településrész, nagyon élhetõ, a nagyvárosi bûnözéstõl szinte teljesen mentes. A kisebb értékû bûncselekmények fõként lopások pedig arányukat is tekintve nagyon jó százalékú felderítési arányt mutatnak. Ám ami a legfontosabb: Hetényegyházán a lakosoknak nem kell félniük! Kassai László úgy látja: a településrészen élõk egyre inkább odafigyelnek mind saját értékeik, mind pedig egymás védelmére. Bízik benne, hogy az egyre intenzívebben tevékenykedõ helyi polgárõrséggel a jövõben gyakoribbak lesznek a közös akcióik. A kapitányságvezetõ szerint a rendõrség, a polgárõrség és a hetényegyháziak közötti kölcsönös bizalmon alapuló együttmûködéssel lehet a legtöbbet tenni a közbiztonságért és annak fenntartásáért. Feljelentéssel járhat az illegális szemetelés Míg Kecskeméten leggyakrabban a közlekedési szabályszegések ellen járnak el a közterület-felügyelet munkatársai, addig Hetényegyházán az illegális szemétlerakások és a vízelvezetõ árkok betemetésének ellenõrzése adja a legtöbb munkát. Esetenként azonban a kóbor kutyák vagy a rongálások miatt is intézkednie kell a hetényegyházi területért felelõs párosnak. A közelmúltban végeztünk a közlekedési jelzõtáblák felülvizsgálatával mondta el Csíkos Imre, a Kecskeméti Közterület-felügyelet intézményvezetõje. Munkatársaink a területet ellenõrizve a kidõlt táblákat helyreállították, ahol kellett pótoltak, illetve megjavították a sérüléseket. A fõtéren tapasztalt rongálások, és a helyi mûvelõdési ház mögött megépült uniós játszótér kapcsán a közterület-felügyelet munkatársai kérik a helyi fiatalokat és szüleiket, óvják a kültéri eszközöket! Hetényegyházán a legtöbb gondot azonban az illegális hulladéklerakás okozza. Korábban a Tiszti Klub melletti szelektív gyûjtõsziget rendszeres szemétlerakó hellyé vált. A Kossuth utca melletti tujasor ugyanis feltûnés nélküli megállást biztosított az autósoknak. A területet már szinte éjjel-nappal õrizni kellett. A probléma a közelmúltban megoldódott: egyrészt a tujasor kivágásával, másrészt a szelektív hulladékgyûjtõpont áthelyezésével. Ezzel gyakorlatilag a legnagyobb városrészi szemétlerakó gócpont szûnt meg. Jelenleg a külterületi illegális szemétlerakások elszaporodása ellen küzdünk tette hozzá az intézményvezetõ. A közterület-felügyelet kéri a városrészben élõket, hogy ha illegálisan kirakott szemetet látnak, hívják a 76/ as telefonszámot! Munkatársaik igyekeznek minél hamarabb elszállíttatni az ott felejtett hulladékot, megelõzve, hogy egyre nagyobbá duzzadjon. A közterület-felügyelõség munkatársai a szemetelõ ellen a hulladékban fellelhetõ, beazonosításra szolgáló dolgok alapján szabálysértési feljelentést tehetnek a városházán. Számos felszólítást kellett a közelmúltban kiküldenie a közterület-felügyelõségnek, ugyanis a földutak mentén kialakított vízelvezetõ árkokat sokan parkolási lehetõségeiket bõvítve betemették. A száraz õsz ellenére sem szabad megfeledkeznünk a vízelvezetõ árkok nélkülözhetetlenségérõl. Ezek tisztántartása mindenkinek saját érdeke és kötelessége, akárcsak a lakóépület és a járda közötti, vagy a háztól mért négy méteres terület hó- és síkosságmentesítése hívta fel a figyelmet Csíkos Imre. A gyalogosforgalom biztosítása ugyanis állampolgári kötelessége a ház tulajdonosának vagy használójának, aki baleset esetén büntetõjogilag felelõsségre vonható.

7 Hetény Vezér 7 A földutak nagyobb odafigyelést igényelnek Az elmúlt néhány évben Hetényegyházán a kecskeméti átlaghoz viszonyítva nagyságrendekkel több lakossági önerõs útépítés valósult meg, mint a többi városrészben. Ezekkel a munkákkal olyan régi és jogos igények teljesültek, amelyek már idõszerûek voltak. Az már biztosan látszik, hogy a jövõ esztendõben nem épülhet annyi út Kecskeméten, mint az elmúlt néhány évben, de minden városrészben, így Hetényegyházán is azon dolgozik majd a város vezetése, hogy a fejlõdés ne álljon meg. Harminc olyan lakossági önerõs útépítési igény érkezett be hozzánk, aminek meg van a kétharmados támogatottsága a hetényegyháziak részérõl. Ezek mindegyike rendelkezik már jogerõs útépítési engedéllyel, de a kivitelezéshez szükséges mintegy egymilliárd forint nyolcvan-kilencven százaléka az önkormányzatot terheli. Ekkora összeget biztosan nem tudunk a 2012-es városi költségvetésbõl melléjük rendelni hangsúlyozta Nagypál Sándor alpolgármester. Hogy a benyújtott igények közül mely utak élveznek majd elsõbbséget, azt a városrész önkormányzati képviselõjével és a részönkormányzat vezetõivel közösen fogjuk eldönteni, figyelembe véve a város anyagi helyzetét. Azok az utak kerülnek elõre a sorban, amelyek megépítése megkönnyíti a közlekedést, és ezzel együtt az ott élõk helyzetét. Nagypál Sándor hozzátette: reméli, hogy a Kossuth és az Alkotmány utcai csomópontoknál még ebben az évben elkészülhetnek a zebrák. A földutak karbantartási munkái pedig jelenleg is folynak. Kecskemét körül mintegy kétezer kilométer földút található. Ezek karbantartására évente mintegy negyvenöt-ötvenmillió forintot költ a város. Sajnos ezeknek az utaknak az elegyengetése, elsimítása állandó jelenlétet, folyamatos munkát igényelne. Az alpolgármester azt kéri az autósoktól, teherjármûveket vezetõktõl, közlekedjenek lassabban a földutakon, próbáljanak jobban vigyázni rájuk, mert nagyobb odafigyeléssel ritkábban lenne szükség a karbantartásukra. Közben a Posta és a Helikon utca kátyúzásával már végeztek, de ezeket a munkákat is folyamatosan végzik az év végéig. A közelmúltban elkészült a Kecskemétet Hetényegyházával összekötõ kerékpárút hiányzó, középsõ része is. Ezzel az 1200 méteres útszakasszal biztosítva lett a folytonosság, és így most már biztonsággal közlekedhetnek a biciklisek a két városrész között. A Közlekedési Operatív Projekt keretén belül pedig azt vizsgálja a város vezetése, hogyan lehetne belátható idõn négy-öt éven belül megépíteni az Északi-elkerülõ és Hetényegyháza közötti útszakaszt tette hozzá az alpolgármester. Tizenöt éves a Hetény Vezér Polgárõr Egyesület Az ember akkor érezheti magát maradéktalanul otthonosan a lakóhelyén, ha ott jó a közbiztonság. Az idén tizenöt éves Hetény Vezér Polgárõr Egyesület többek között azért is dolgozik, hogy a városrész lakóinak ne kelljen félniük a bûnözõktõl. A civil szervezet elnökét múltjukról, jelenükrõl, aktuális tennivalóikról kérdeztük. Egyesületünk alapítóinak 1996-ban az volt a célja, hogy próbáljunk meg javítani Hetény közbiztonságán mondta Nagy Mihály. Az egyesület jelenleg huszonhat fõvel végzi munkáját. A szolgálatok ellátásához két autó áll rendelkezésünkre. Egy Lada Nivát az Országos Rendõr-fõkapitányságtól kaptunk, egy Zsigulit pedig egyik polgárõrtársunk bocsátotta a csapat rendelkezésére. Ez utóbbi jármû persze felújításra szorult, mielõtt mûszaki vizsgára vittük. Nagy Mihály hangsúlyozta, hogy anyagi támogatottságuk az önkormányzatnak, a részönkormányzatnak és néhány vállalkozónak köszönhetõen megfelelõ, így jelentõs óraszámban tudnak szolgálatot teljesíteni a bel- és külterületeken egyaránt. A rendõrséggel kiváló a kapcsolatunk, amikor igénylik, segítünk nekik, közös szolgálatokat szervezünk. Egy idõben sok problémát okoztak Hetényegyházán az úgynevezett utazó bûnözõk, ezért sûrítettük a járõrözéseinket. Örömmel mondhatom, hogy eredményesen, ugyanis némileg sikerült javítani a helyzeten, kevesebb lett az elkövetések száma. Úgy gondolom, hogy gyakori közterületi jelenlétünknek már önmagában is van visszatartó, bûnmegelõzõ hatása. Az elnöktõl megtudtuk, hogy részt vesznek az illegális szemétlerakások elleni küzdelemben is. Igyekszünk segíteni a külterületi helyszínek felkutatásában, de közremûködtünk már tevõlegesen is a hulladék összegyûjtésében. Próbálunk a hulladékban olyan információhordozót levelet, számlát, címmel, névvel ellátott egyéb iratot találni, amely alapján meghatározható lenne az illegális lerakó személye. Egykét alkalommal ez sikerült is. A közbiztonsági feladatok ellátásán, az állandó járõrözésen kívül részt veszünk a hetényegyházi rendezvények biztosításában, úgyhogy van feladatunk bõséggel jelentette ki Nagy Mihály.

8 8 Hetény Vezér Értékõrzõ közösségépítõ nap, szüreti felvonulással Nyárias idõ, színes, színvonalas programok sokasága, kulturális események, lovas látványosságok: mindezekben lehetett része azoknak, akik szeptember 17-én ellátogattak a negyedik alkalommal megrendezett Hetényegyházi Szüreti Lovas Felvonulás és Borfesztiválra. A megnyitóünnepségen Zombor Gábor polgármester többek között arra hívta fel a figyelmet, hogy Kecskeméten a helyi értékõrzés, hagyományápolás területén is kiemelt szerepük van az ilyen rendezvényeknek. Az ünnepség keretében harmadik alkalommal adták át a Hetényegyházáért-díjat, ezúttal a Városrészszépítõ Egyesületnek. Az egyesület munkáját Trungel Ilona önkormányzati képviselõ méltatta. A Hetényegyházi Nap elsõsorban persze a kikapcsolódásról, az örömteli együttlétrõl, a szórakozásról szólt. A programot toborzó indította, a Naplemente Népdalkör és az Alföldi Betyárok részvételével. A délelõtti szüreti mûsorban a helyi óvodások és iskolások szórakoztatták a közönséget. A mûvelõdési házban megnyitották Perényiné Karádi Mária, Perényi Judit és Perényi József amatõr fazekas tárlatát, valamint az I. világháború eseményei és következményei címû képes levelezõlap kiállítást, Sebestyén Imre gyûjtése nyomán. Délután egyebek mellett Egészség-sziget, gyereksarok, kézmûves foglalkozások, a népi és történelmi játékok fesztiválja várta a látogatókat, a Magor Magyarjai Hagyományõrzõ Egyesület, valamint a Népi Játékokért Közhasznú Egyesület pályázata útján. Nagy sikert aratott a Gólyalábas Parasztkomédia, volt BMX-bemutató, engedelmességi, õrzõ-védõ és ügyességi bemutató kutyákkal, és Hetény Vezér Baranta bemutató. Ezúttal sem maradt el a színpompás szüreti lovas felvonulás. A negyedik Hetényegyházi Szüreti Lovas Felvonulás és Borfesztivált Maghari dobszólok és tûzszertartás, este pedig szüreti utcabál zárta. A Naplemente Idõsek Klubja legszebb napja Mindenki életében az év legszebb napja a születésnapja. Ezt a szép napot ünnepelte december 6-án a Naplemente Idõsek Klubja, amely 18 éve, Mikulás napján alakult. Minden évben megünnepeljük a klub születésnapját, és azon igyekszünk, hogy minél emlékezetesebbé tegyük nyilatkozta a Hetény Vezérnek Juhász Rózsa egységvezetõ. Az idei mûsor a kisiskolások Télapó ünnepével kezdõdött. A Kiskarácsony, nagykarácsony címû dallal zárták mûsorukat s közben két apró emberke egy hatalmas kosarat cipelt körbe. A kosár tele volt friss kaláccsal, amit a nyugdíjasoknak szétosztottak. Köszönjük szépen az anyukának, aki sütötte. A gyerekek és a klubtagok énekszóval hívogatták a Télapót, aki meg is érkezett. Minden gyerek kapott édességet és egy Mikulást, amit a Kézimunka Kör tagjai készítettek. A kedves kis ünnepség után és a finom ebéd elõtt az Aranytoll Irodalmi kör mûsora következett. A 18 éves klubot köszöntötték dallal, verssel és egy visszaemlékezéssel a majdnem két évtized történetébõl. Mennyi minden történt ez idõ alatt! Jó is, rossz is, de csak a szépre emlékezünk. NAGY ISTVÁN CSIZMAKÉSZÍTÕ, Hetényegyháza, Borsányi utca 8. Tel.: 76/ , mobil: 20/ Nyitva tartás: hétfõtõl péntekig óráig KÉSZÍT LOVAGLÓCSIZMÁT, CHAPS-ET, CIPÕT, VALAMINT VÁLLAL JAVÍTÁST IS.

Illyés Gyula: EGY MONDAT A ZSARNOKSÁGRÓL SZÉCHENYIVÁROS MÁRIAHEGY BUDAIHEGY MIKLOVICSTELEP

Illyés Gyula: EGY MONDAT A ZSARNOKSÁGRÓL SZÉCHENYIVÁROS MÁRIAHEGY BUDAIHEGY MIKLOVICSTELEP VII. évfolyam 2. szám Illyés Gyula: EGY MONDAT A ZSARNOKSÁGRÓL Hol a zsarnokság van, ott zsarnokság van, nemcsak a puskacsõben, nemcsak a börtönökben, nemcsak a vallató szobákban, nemcsak az éjszakában

Részletesebben

SÁRVÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK LAPJA XXVI. ÉVFOLYAM 1. SZÁM 2014. január 10. Visszatekintés a múlt év városi eseményeire és történéseire 12-13. old.

SÁRVÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK LAPJA XXVI. ÉVFOLYAM 1. SZÁM 2014. január 10. Visszatekintés a múlt év városi eseményeire és történéseire 12-13. old. SÁRVÁRI HÍRLAP SÁRVÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK LAPJA XXVI. ÉVFOLYAM 1. SZÁM 2014. január 10. Ez történt Sárváron 2013-ban Visszatekintés a múlt év városi eseményeire és történéseire 12-13. old. A beruházások

Részletesebben

Értékteremtõk elismerése

Értékteremtõk elismerése CIII. évfolyam, 33. szám VÁROS AZ ALFÖLD SZÍVÉBEN POLGÁRI HETILAP Ára: 158 Ft Elõfizetõknek 130 Ft Beszédes fotók Bahget Iskander ma már nemcsak Kecskeméten, hanem országosan, sõt nemzetközileg is elismert

Részletesebben

HÍRLEVÉL. Polgármesteri. Óvodai hírek 10. old. Kalendárium 12. old. Iskolai hírek 14. old. HÚSVÉTI KÖSZÖNTŐ. Bíró András Ez a húsvét

HÍRLEVÉL. Polgármesteri. Óvodai hírek 10. old. Kalendárium 12. old. Iskolai hírek 14. old. HÚSVÉTI KÖSZÖNTŐ. Bíró András Ez a húsvét Polgármesteri KEREK EGYHÁZA HÍRLEVÉL HÚSVÉTI KÖSZÖNTŐ Óvodai hírek 10. old. Bíró András Ez a húsvét fák, virágok megzsendülnek, mintha húznák-vonnák őket, oly sebesen, gyorsan nőnek. fiatalok megszédülnek,

Részletesebben

HÍRADÓ. Albertirsai. 2008. február. XX. évfolyam, 2. szám. 80 Ft. Hogyan lehet. Albertirsát?: 15. oldal. élhetőbbé tenni. Közéleti és tájékoztató lap

HÍRADÓ. Albertirsai. 2008. február. XX. évfolyam, 2. szám. 80 Ft. Hogyan lehet. Albertirsát?: 15. oldal. élhetőbbé tenni. Közéleti és tájékoztató lap XX. évfolyam, 2. szám Hogyan lehet élhetőbbé tenni Albertirsát?: 15. oldal. Albertirsai HÍRADÓ Közéleti és tájékoztató lap Megjelenik minden hónap elsõ felében 80 Ft Megkezdődött a farsangi időszak MESÉLNEK

Részletesebben

Több, mint 200 új munkahely Lentiben

Több, mint 200 új munkahely Lentiben Az elmúlt hónapokban folyamatosan élénkülõ hazai gazdaságról szólnak a hírek, amit az utóbbi negyedév 3,9%-os, az Európai Unióban kiugróan jónak mondható magyar GDP növekedési ütem is jelez és ez pozitív

Részletesebben

Most vasárnap Április 11. Választás A jövõnk a kezünkben van KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT INGYENES LAPJA

Most vasárnap Április 11. Választás A jövõnk a kezünkben van KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT INGYENES LAPJA A VIII. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT INGYENES LAPJA XVIII. évfolyam 6. szám I 2010. április 6. I Megjelenik: kéthetente Most vasárnap Április 11. Választás A jövõnk a kezünkben van ÖNKORMÁNYZAT Minden napra egy

Részletesebben

A piac kihasználtsága még várat magára

A piac kihasználtsága még várat magára XXII. évfolyam VIII. szám 2014. augusztus Ára: 120 Ft A piac kihasználtsága még várat magára Nem panaszkodhatnak a település lakói, hogy nem tudnak megfelelő helyen vásárolni helyi termékeket. A piaccsarnok,

Részletesebben

A tartalomból: ÜLLÕ VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK LAPJA 2007. JANUÁR XVII. ÉVFOLYAM 1. SZÁM

A tartalomból: ÜLLÕ VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK LAPJA 2007. JANUÁR XVII. ÉVFOLYAM 1. SZÁM A tartalomból: ÜLLÕ VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK LAPJA 2007. JANUÁR XVII. ÉVFOLYAM 1. SZÁM Év eleji gondolatok 2 Újévi köszöntõk 3 Történelem, kultúra 4 Mindenki karácsonyfája 5 Képviselõ-testületi ülés 6 Hasznos

Részletesebben

Patent. I. évfolyam 2. szám 2015. május. Orbán: 2018-ra négysávos autóút köti össze Egert az M3-assal

Patent. I. évfolyam 2. szám 2015. május. Orbán: 2018-ra négysávos autóút köti össze Egert az M3-assal Zabolai kirándulás Világtánc A testvérvárosi kapcsolat kialakítása érdekében füzesabonyi delegáció látogatott a székelyföldi Zabolára Nagy Csaba vezetésével. Több mint százan perdültek táncra az idei Dance

Részletesebben

Hõsök napja és veterántalálkozó

Hõsök napja és veterántalálkozó Dunakiliti Krónika 2010. június 27. IV. évfolyam 2. szám Hõsök napja és veterántalálkozó A hõsök napját minden évben május utolsó vasárnapján tartják hazánkban. Az emléknap eredete az 1917-ben megszületett

Részletesebben

Bár nőként kétszer annyit kell dolgoznia, hogy elfogadtassa magát, nagyon szereti

Bár nőként kétszer annyit kell dolgoznia, hogy elfogadtassa magát, nagyon szereti Bár nőként kétszer annyit kell dolgoznia, hogy elfogadtassa magát, nagyon szereti a munkáját és igyekszik megfelelni a rábízott feladatoknak vallja Tell Edit, Paks alpolgármestere. 6. oldal Paksi Hírnök

Részletesebben

Szép ez a város! 2014 Július

Szép ez a város! 2014 Július 2014 Július 1 Szép ez a város! Főleg ilyenkor, nyár derekán, amikor nyílnak a virágok és üde zöld színben pompázik városunk főtere. Alig hiszem, hogy lenne olyan, aki városunkba látogatva ne ezen a véleményen

Részletesebben

Oly távol vagy tőlem...

Oly távol vagy tőlem... Alapítva 1990-ben Megjelenik Kiskundorozsmán és külterületein, 4300 példányban 1 közéleti lap Oly távol vagy tőlem... A dorozsmai augusztus 20-i ünnepség tudósításának leginkább a Hol maradt? címet adnám.

Részletesebben

AZ ÉV ELSŐ KŐSZEGI BABÁJA

AZ ÉV ELSŐ KŐSZEGI BABÁJA Az ÚJ évfolyam 1988 decemberétől megjelenik HAVONtA XXVIII.éVFOLyAm, 1. szám 2015. JANuár 20. AZ ÉV ELSŐ KŐSZEGI BABÁJA dilen dolgozni sándor AKArNAK Huszonnyolc csökkent munkaképességű embert első újszülöttje,

Részletesebben

A Cigányzenész emlékmű avatásán

A Cigányzenész emlékmű avatásán JÁSZFÉNYSZARU VÁROS LAPJA 2013. május Ára: 200 Ft 24. évfolyam 5. szám Az esős időjárás ellenére nagyszerű élményben részesülhettek azok, akik 2013. május 17-én, pénteken a Szent József téri Szabadidőpark

Részletesebben

Közéleti és kulturális lap Alapítva 1899-ben Újraalapítva 1987-ben szevi@szentendre.hu +36 26 505 120

Közéleti és kulturális lap Alapítva 1899-ben Újraalapítva 1987-ben szevi@szentendre.hu +36 26 505 120 SZE N XXVIII. évf. 7. szám 2014. április 14. 7 N TE DRE ÉS VIDÉKE Közéleti és kulturális lap Alapítva 1899-ben Újraalapítva 1987-ben szevi@szentendre.hu +36 26 505 120 Áldott Húsvétot! Húsvét a legnagyobb

Részletesebben

ÚJPESTI NAPLÓ ÚJPEST ÖNKORMÁNYZATÁNAK HIVATALOS LAPJA LAPJA

ÚJPESTI NAPLÓ ÚJPEST ÖNKORMÁNYZATÁNAK HIVATALOS LAPJA LAPJA INGYENES! MEGJELENIK MINDEN HÉTEN! 2011. december 21., V. évf., 46. SZÁM, KÜLÖNSZÁM ÚJPESTI NAPLÓ ÚJPEST ÖNKORMÁNYZATÁNAK HIVATALOS LAPJA LAPJA Boldog új évet, Újpest! Összefoglalónk az elmúlt esztendő

Részletesebben

XXII. évfolyam 16. szám 2014. április 23. Megjelenik: hetente. Újabb felújított bölcsõde. Megújult környezetben játszhatnak a gyerekek

XXII. évfolyam 16. szám 2014. április 23. Megjelenik: hetente. Újabb felújított bölcsõde. Megújult környezetben játszhatnak a gyerekek XXII. évfolyam 16. szám 2014. április 23. Megjelenik: hetente Újabb felújított bölcsõde Megújult környezetben játszhatnak a gyerekek BERUHÁZÁS Dübörög a Magdolna Negyed Program III. Munkahelyeket teremt

Részletesebben

Az elsõáldozók egy csoportja. Márfi Gyula érsek a bérmáláson

Az elsõáldozók egy csoportja. Márfi Gyula érsek a bérmáláson Sümeg és Vidéke 30. szám 2013. május közérdekû önkormányzati havilap A hit erõt és célt ad nekünk Az elsõáldozók egy csoportja Márfi Gyula érsek a bérmáláson Tizenkét sümegi diák és öt felnõtt részesült

Részletesebben

Cigánd legidősebb embere: Harsányi György

Cigánd legidősebb embere: Harsányi György 2011. július XI. évfolyam 2. szám CIGÁNDI www.cigand.hu www.bodrogkoz.com Cigánd legidősebb embere: Harsányi György - Hány éves Gyuri bácsi? - 92 leszek szeptemberben. -Mi a hosszú élet titka? - Tisztességben

Részletesebben

Városházi Híradó. Nikolas leveszi a kalapját. Megnyitották a Növény utcai aluljárót. A karibi zene hírnökei. Idősek világnapja. Rezsicsökkentési fórum

Városházi Híradó. Nikolas leveszi a kalapját. Megnyitották a Növény utcai aluljárót. A karibi zene hírnökei. Idősek világnapja. Rezsicsökkentési fórum Idősek világnapja Rezsicsökkentési fórum A karibi zene hírnökei Az Idősek világnapja alkalmából Szabolcs Attila polgármester és Németh Zoltán országgyűlési képviselő köszöntötte a nyugdíjasokat. (2. oldal)

Részletesebben

Februárban még várható havazás

Februárban még várható havazás XXVII. évfolyam, 2. szám 2015. február Atlétikai sikerek 14. oldal Közéleti és tájékoztató lap Megjelenik minden hónapban Bővebb információ, archívum a város honlapján: http://www.albertirsa.hu 100 Ft

Részletesebben

Kanizsa. XXIII. évfolyam 4. szám 2011. február 3. Egy tucat település és Nagykanizsa. meg annak az Európai Unió által támogatott környezetvédelmi

Kanizsa. XXIII. évfolyam 4. szám 2011. február 3. Egy tucat település és Nagykanizsa. meg annak az Európai Unió által támogatott környezetvédelmi Kanizsa LOKÁLPATRIÓTA HETILAP XXIII. évfolyam 4. szám 2011. február 3. Egy tucat település és Nagykanizsa csatornázási gondjai oldódnak meg annak az Európai Unió által támogatott környezetvédelmi nagyberuházásnak

Részletesebben

Foci-EB Józsefvárosban is Teljes az egyet nem értés a szurkolók között

Foci-EB Józsefvárosban is Teljes az egyet nem értés a szurkolók között XX. évfolyam 12. szám 2012. június 26. Megjelenik: kéthetente Foci-EB Józsefvárosban is Teljes az egyet nem értés a szurkolók között ÖNKORMÁNYZAT Összefognak Szorosabb együttmûködés a rendvédelmi szervek

Részletesebben

Borbély Lénárd: Több ezer új munkahelyet teremtünk. 4. oldal. 6. oldal. 4. oldal. 2. oldal. Milliárdokkal nőtt a kerület vagyona

Borbély Lénárd: Több ezer új munkahelyet teremtünk. 4. oldal. 6. oldal. 4. oldal. 2. oldal. Milliárdokkal nőtt a kerület vagyona 2014. szeptember 11. A XXI. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT LAPJA V. évfolyam 18. szám Borbély Lénárd: Több ezer új munkahelyet teremtünk Észak-Csepelen indulhat el a kerület történetének példátlan méretű, több

Részletesebben

Mátyás tér - egy közösségi ház egy közösségi téren

Mátyás tér - egy közösségi ház egy közösségi téren A VIII. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT INGYENES LAPJA XVI. évfolyam 9. szám I 2008. május 14. I Megjelenik: kéthetente Mátyás tér - egy közösségi ház egy közösségi téren KÉPES HÍREK Gyõztes Losisok Nyerges Zoltán

Részletesebben

SÁRISÁP KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK HELYI LAPJA 15. ÉVFOLYAM 2. SZÁM 2011. AUGUSZTUS

SÁRISÁP KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK HELYI LAPJA 15. ÉVFOLYAM 2. SZÁM 2011. AUGUSZTUS SÁRISÁP KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK HELYI LAPJA SÁRISÁPI HÍRMONDÓ ŠARIŠÁPSKE SPRÁVY 15. ÉVFOLYAM 2. SZÁM 2011. AUGUSZTUS Tisztelettel meghívjuk Önt és kedves családját a 2011. augusztus 20-án és 21-én a Szent

Részletesebben