Mary Jo Putney VIHAR ÉS RÓZSÁK

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Mary Jo Putney VIHAR ÉS RÓZSÁK"

Átírás

1 ROMANTIKUS R R REGÉNYEK Mary Jo Putney VIHAR ÉS RÓZSÁK GENERAL PRESS KIADÓ ALAPÍTVA 1988-BAN 1

2 ROMANTIKUS R R REGÉNYEK A mű eredeti címe Thunder and Roses Copyright Mary Jo Putney, 1993 Hungarian translation GIELER GYÖNGYI és a GENERAL PRESS KIADÓ Az egyedül jogosított magyar nyelvű kiadás. A kiadó minden jogot fenntart, az írott és az elektronikus sajtóban részletekben közölt kiadás és közlés jogát is. Fordította GIELER GYÖNGYI Sorozatszerkesztő DEBRECZENI ÁGNES A borítótervet GREGOR LÁSZLÓ készítette ISSN ISBN Kiadja a GENERAL PRESS KIADÓ 1138 Budapest, Népfürdő u. 15/D Telefon: , Fax: Felelős kiadó: LANTOS KÁLMÁN NÉ Irodalmi vezető: BESZE BARBARA Művészeti vezető: LANTOS KÁLMÁN Felelős szerkesztő: BÁRDI ERZSÉBET Készült 22 nyomdai ív terjedelemben, 53 g-os, 2,4 volumenizált Norbulky papíron. Kiadói munkaszám: Nyomdai előkészítés: TORDAS és TÁRSA Kft. Ez a könyv a debreceni könyvnyomtatás több mint négy évszázados hagyományait őrző ALFÖLDI NYOMDA RT.-ben készült. Felelős vezető: György Géza vezérigazgató 2

3 Két legkedvesebb barátnőmnek, Marianne-nek és Karennek Előszó Azoknak, akik ugyanúgy érdeklődnek a művelődéstörténeti érdekességek iránt, mint jómagam: Az első palatetejű Billárdasztalt John Thurston készítette Londonban, 1826-ban. Erre a célra évtizedeken át Dél-Walesben bányászott palát használtak. A bőrvégződéssel ellátott dákot egy Mingaud nevű francia gyalogsági kapitány találta fel, valamikor 1807 és 1820 között. Ekkoriban épp börtönben ült, és bőven volt ideje gyakorolni. Sőt amikor lejárt a büntetése, kérelmezte, hogy még egy hónapig hadd maradjon, hogy legyen ideje tovább tökéletesíteni a technikáját. Meg is kapta az engedélyt. (Egyesek mindenre képesek egy ingyen Billárdasztalért.) Miután kiszabadult, profi játékos lett, és a világ első Billárdvirtuóza, aki mindenkit elkápráztatott az ügyességével. Abban az időben, amikor a regény cselekménye játszódik, a brit szénbányászat robbanásszerű fejlődésnek indult, ennek köszönhetően jöttek létre a híres walesi bányászfaluk ben feltalálták a Davy-féle biztonsági lámpát, amely megvédte a bányászokat a bányalég, vagyis a levegő és a metángáz keverékének veszélyes következményeitől. A metodista gyülekezetek, amelyek olyan elhivatottsággal törődtek az egyház által elhanyagolt társadalmi rétegekkel, igen erős erkölcsi befolyással bírtak a bányászok körében. A könyvben szereplő, bányászattal kapcsolatos furcsaságok nagy része tényleg megtörtént: a vak bányászok, a szénbányákban talált ezüströgök, a bányász esete, aki feláldozta magát, mert aggódott, hogy a társa a pokolra kerülne. (A dolog Cornwallban történt, és az önfeláldozó bányász csodával határos módon életben maradt.) Szeretnék külön köszönetet mondani Carol Hanlon geológusnak és Dean Stucker bányamérnöknek, akik segítettek a bányászattal kapcsolatos részek megírásában. Ami pedig a pingvineket illeti - miért ne...? 3

4 Prológus Wales, 1791 A téli köd foszlányokban kavargott körülöttük, miközben átmásztak a birtokot körbevevő magas kőkerítésen. A kísérteties táj teljesen kihalt volt, és senki nem vette észre, amikor a betolakodók átkapaszkodtak a kerítésen, majd keresztüllopakodtak a gondosan ápolt parkon. Nikki halkan megkérdezte: - Tyúkot fogunk lopni, mama? Az anyja, Marta megrázta a fejét. - Sokkal fontosabb dolgunk van, mint a tyúkok. A beszéd megerőltette, összegörnyedt és rátört a köhögés, vékony teste csak úgy rázkódott. Nikki ijedten és aggódva megérintette az anyja karját. A szabad ég alatt alvás miatt csak még rosszabbodott az állapota, és az ennivalójuk is kevés volt. Remélte, hogy hamarosan visszatérnek a cigány kompániához, ahol ennivaló, tábortűz és barátságos társaság várja őket. Az asszony felegyenesedett. Az arca sápadt volt, de elszánt. Továbbsétáltak a parkon át. Más szín nem volt a fehér téli tájban, csak a cigány asszony rikító lila szoknyája. Végül kibukkantak a fák közül egy füves részre, amely egy hatalmas kőházat vett körül. Nikki ijedten megkérdezte: - Valami nagy úr lakik itt? - Igen. Jól nézd meg, mert egy nap ez mind a tiéd lesz. A fiú rámeredt a házra, és furcsa érzelmek keveréke öntötte el. Meglepetés, izgalom, kételkedés és végül megvetés. - A romák nem laknak kőházban. - De te didikois vagy, félvér cigány, te lakhatsz ilyen helyen. A fiú döbbenten megfordult, és rámeredt az anyjára. - Nem! Tacho rat, igazi roma vagyok, nem gorgio! - Roma és gorgio vér is folyik az ereidben. - A nő felsóhajtott, gyönyörű arca fáradt volt. - Habár cigánynak neveltünk, a jövőd a gorgiók között van. A fiú tiltakozni akart, de az anyja egy gyors kézmozdulattal elhallgattatta, amikor hirtelen patadobogás ütötte meg a fülüket. Behúzódtak a bokrok közé, és onnan nézték, ahogy két lovas végigüget a behajtóúton, és megállnak a ház előtt. A magasabbik férfi leugrott a nyeregből, és fürge léptekkel felsietett a széles kőlépcsőkön, a lovát a másik gondjaira hagyva. - Szép lovak - suttogta irigykedve Nikki. - Igen. Ez biztosan Aberdare grófja volt - mormolta Marta. - Pont úgy fest, ahogy Kenrick mesélte. 4

5 Megvárták, amíg a magas férfi bemegy a házba, a lovászfiú pedig elvezeti a lovakat. Aztán Marta intett Nikkinek, és odasiettek a gyepen át, majd fel a lépcsőkön. A fényes rézkopogtató sárkányfejet formázott. Nikki szerette volna megfogni, de túl magasan volt. Az anyja nem kopogott, csak lenyomta a kilincset. Az ajtó könnyedén kinyílt, és az asszony belépett, Nikki a nyomában. A szeme nagyra kerekedett, amikor meglátta, hogy a márványpadlós előcsarnok akkora, hogy egy egész cigány kompánia elférne benne. Nem találtak ott mást, csak egy cifra libériás inast. Hosszúkás arcán komikus megdöbbenéssel nézett rájuk, és felkiáltott: - Cigányok! - Aztán megragadott egy csengőzsinórt, hogy segítséget hívjon. - Azonnal takarodjatok innen! Ha öt percen belül nem tűntök el a birtokról, átadunk a békebírónak! Marta megfogta Nikki kezét. - A gróffal akarunk beszélni. Van nálam valami, ami az övé. - Csak nem elloptatok tőle valamit? - förmedt rá az inas. - Soha nem is jártatok a közelében. Kifelé innen! - Nem, beszélnem kell vele. - Azt nem hinném - mondta az inas, és fenyegetően közelebb lépett. Marta megvárta, amíg egész közel ér, aztán félreugrott előle. Az inas elkáromkodta magát, és utánakapott, de hiába. Közben megjelent három másik szolga is a csengőszóra. Marta rájuk szegezte szikrázó szemét, és fenyegetően azt sziszegte: - Beszélnem kell a gróffal. Átok sújtson mindenkit, aki megpróbál megakadályozni. A szolgák megtorpantak. Nikki majdnem hangosan elnevette magát, amikor meglátta, milyen arcot vágnak. Marta nő létére is könnyedén rájuk tudott ijeszteni. Nikki büszke volt rá. Ki másnak lenne ilyen hatalma puszta szavakkal, mint egy romának? Az anyja szorosabban markolta a kezét, és hátrálni kezdtek, a ház belseje felé. Mielőtt a szolgák összeszedhették volna a bátorságukat, egy mély hang dörrent: - Cigányok? Ki engedte be ezeket a mocskos csavargókat a házamba? Marta merészen megszólalt: - Elhoztam az unokáját, Lord Aberdare. Ő Kenrick fia, a maga egyetlen unokája. Az előcsarnokban halálos csönd lett. A gróf döbbent tekintete Nikki arcára vándorolt. Marta folytatta: - Ha kételkedik a szavamban... Egy döbbent pillanat után a gróf megszólalt: - Nem, elhiszem, hogy ez a koszos purdé Kenrick fia. Az arcára van írva, le sem tagadhatná. - Forró és mohó pillantást vetett Martára, ahogy a gorgio férfiak gyakran néznek a cigány asszonyokra. - Könnyű megérteni, a fiam miért cipelte magát az ágyába, de miért érdekelne engem egy cigány fattyú? 5

6 - A fiam nem fattyú. - Marta benyúlt a fűzőjébe, és kihalászott két bepiszkolódott, összehajtogatott iratot. - Mivel maguk olyan fontosnak tartják a papírokat, megőriztem a bizonyítékot. A házasságlevelünk és Nikki születési bizonyítványa. Lord Aberdare türelmetlen pillantást vetett az iratokra, aztán megdermedt. - A fiam feleségül vette magát? - Úgy bizony - felelte büszkén a nő. - Gorgio templomban éppúgy, mint roma szertartás szerint. És örülnie kéne, hogy megtette, mert most legalább van egy örököse. A többi fia halott, nem lesz több unokája, csak ez az egy. A gróf feldúlt arccal azt felelte: - Jól van. Mennyit akar érte? Ötven font megteszi? Nikki látta, hogy az anyja szemében egy pillanatra düh villan. Aztán megváltozott az arca, ravaszság ült ki rá. - Száz arany-guinea-t. A gróf kivett egy kulcsot a mellénye zsebéből, és odaadta a legidősebb szolgának. - Hozd ide a pénzt a vaskazettából. Nikki hangosan elnevette magát. Roma nyelven odaszólt az anyjának: - Ez aztán a remek csel, mama. Nemcsak meggyőzted ezt a féleszű gorgiót, hogy az unokája vagyok, de még aranyat is ad nekünk. Egy évig jól eléldegélünk belőle. Hol találkozzunk, ha este megszöktem, az öreg tölgyfánál, ahol bemásztunk a kerítésen? Marta megrázta a fejét, és ő is romául felelt: - Nem szökhetsz meg innen, Nikki. A gróf tényleg a nagyapád, és mostantól ez lesz az otthonod. - Az ujjai beletúrtak a fiú hajába. Nikki egy pillanatig azt hitte, még mondani fog valamit, mert ezt nem gondolhatja komolyan. A szolga közben visszatért, és átadott Martának egy kis bőrerszényt. Miután az asszony szakértő szemmel megvizsgálta a tartalmát, felemelte a szoknyáját, és bedugta az alsószoknyája zsebébe. Nikkit megdöbbentette a mozdulat - ezek a gorgiók nem tudják, hogy beszennyezte őket azzal, hogy felemelte a szoknyáját a jelenlétükben? De mintha tudomást sem vettek volna a sértésről. Marta vetett még egy utolsó pillantást a fiára, aztán vad tekintetet lövellt a grófra. - Bánjon jól vele, vagy az átkom elkíséri a síron is túl. Itt haljak meg, ha nem igaz. Azzal sarkon fordult, és végigsétált a fényes márványpadlón, a szoknyája csak úgy suhogott. Egy szolga kinyitotta neki az ajtót. Marta meghajtotta a fejét, mint egy hercegnő, aztán kilépett. Nikki hirtelen megrémülve rájött, hogy az anyja komolyan beszélt, tényleg itt akarja hagyni ezekkel az idegenekkel. Utánarohant, és felkiáltott: - Mama, mama! De mielőtt utolérhette volna, az ajtó becsapódott az orra előtt, és ő csapdába esett a kőházban. Megragadta a kilincset, de az egyik szolga elkapta a derekánál fogva. Nikki 6

7 beletérdelt a gyomrába, és a tíz körmével esett a képének. A szolga felordított, mire egy másik a segítségére sietett. Nikki rúgkapálva és hadonászva ordított: - Én cigány vagyok! Nem maradok ezen a ronda helyen! A gróf összevonta a szemöldökét, taszította a heves érzelemnyilvánítás. Ki kell verni az effajta viselkedést a kölyökből, a cigány vér minden más nyomával együtt. Kenrick is rakoncátlan gyerek volt, elkényeztette az anyja, aki a rajongásig szerette. A fia halálhírére olyan rohamot kapott, hogy azóta csak élőhalottként tengődik. A gróf éles hangon kiadta a parancsot: - Vigyék a gyerekszobába, és mosdassák meg. Égessék el ezeket a rongyokat, és adjanak neki valami rendes ruhát. Két szolga tudta csak lefogni a fiút. Még mindig az anyja után kiabált, miközben felcipelték a kapálózó gyereket a lépcsőn. A gróf merev, keserű arccal még egyszer megnézte az iratokat, amelyek bizonyították, hogy ez a sötét bőrű kis pogány valóban egyetlen élő leszármazottja. Nicholas Kenrick Davies állt a születési bizonyítványon. Lehetetlen lett volna kételkedni a vérrokonságban: ha a fiúnak nem lenne olyan sötét a bőre, szinte kiköpött mása lenne Kenricknek ennyi idős korában. Te jóságos ég, egy cigány purdé! Egy idegen, fekete szemű cigány. Hétéves, lop és hazudik, mint a vízfolyás, és fogalma sincs a civilizált életről. És ez a rongyos, mocskos kis kölyök mégis az Aberdare-birtok örököse. A gróf kétségbeesetten imádkozott örökösért, de álmában sem gondolta volna, hogy az ég így válaszol az imáira. Még ha beteg felesége meghalna, és ő újból megnősülne, a törvény szerint ez a cigány kölyök a második házasságából született fiait is megelőzné az örökösödési rangsorban. Miközben gondolkozott, önkéntelen mozdulattal összegyűrte a papírokat. Talán ha egyszer mégis újranősül, és esetleg fia születik, lehet majd csinálni valamit. De addig mindent meg kell tennie a fiúért. Morgan tiszteletes, a falubeli metodista lelkész majd megtanítja írniolvasni meg egy kis jó modorra, mielőtt elküldhetik egy rendes iskolába. A gróf megfordult, bement a dolgozószobájába, és becsapta az ajtót, hogy ne is hallja a fájdalmas Mama, mama! kiáltásokat, amelyek végigvisszhangoztak az Aberdare-kastély termein. 7

8 Első fejezet Wales, március A.z emberek úgy hívták, hogy a Démongróf, vagy néha úgy, hogy az öreg Nick. Azt rebesgették róla, hogy elcsábította a nagyapja fiatal feleségét, miatta szakadt meg az öregember szíve, és a saját feleségét is ő hajszolta a halálba. Azt tartották róla, hogy bármire képes lenne. Clare Morgant csak ez az utóbbi kijelentés érdekelte. Tekintetével követte a férfit, amint végigvágtatott a lovával a völgyön, mintha a pokol fúriái üldöznék. Nicholas Davies, a cigány gróf, Aberdare ura végre hazaérkezett, négy hosszú évnyi távollét után. Talán itt is fog maradni a kastélyban, de az is lehetséges, hogy holnap ismét útra kel. Clare-nek gyorsan kellett cselekednie. De azért kicsit még tétovázott; tudta, hogy a gróf úgysem láthatja meg a fák között, ahonnan figyelte. A férfi nyereg nélkül ülte meg a fekete csődört - köztudottan nagy szakértője volt a lovaknak -, és tetőtől talpig feketébe volt öltözve, csak egy skarlátvörös sálat kötött a nyakába. Túl messze volt, Clare nem láthatta az arcát. Eltűnődött, vajon megváltozott-e, aztán úgy döntött, a kérdés nem az, hogy megváltozott-e, hanem az, hogy mennyire. Bármi legyen is az igazság a szörnyű eseményekről, amelyek elűzték itthonról, nyilván nyomot hagytak rajta. Vajon fog-e rá emlékezni? Valószínűleg nem. Csak néhányszor találkoztak, és ő akkor még kislány volt. Nicholas nemcsak a gróf unokája volt, de négy évvel idősebb is nála, és a nagyobb gyerekek ritkán figyelnek oda a kisebbekre. Fordítva persze ez nem így van. Miközben visszasétált a Penreith nevű falucskába, magában újra átgondolta a kéréseit és az érveit, amelyeket a gróf elé akart tárni. Így vagy úgy, mindenképp meg kell győznie, hogy segítsen. Senki más nem tudja megtenni. Néhány rövid percre, miközben a csődör úgy vágtatott át a birtokon, mint a forgószél, Nicholas képes volt rá, hogy belefeledkezzen a száguldásba. De a valóság újból rátört, amikor a lovaglás véget ért, és visszaérkezett a kastélyhoz. A külföldön töltött évek során gyakran álmodott Aberdare-ről: egyszerre gyötörte a vágyakozás és a félelem, hogy mit találna itt, ha visszatérne. A hazatérte óta eltelt huszonnégy 8

9 óra bebizonyította, hogy a félelmei jogosak voltak. Ostoba volt, amikor azt gondolta, hogy négy év alatt el lehet törölni a múltat. A kastély minden szobája, a völgy minden talpalatnyi földje emlékeket tartogatott. Akadtak köztük boldogok is, de ezekre ránehezedtek a nemrégiben történt események, beszennyezve mindazt, amit egykor szeretett. Talán a halála előtti kétségbeesett pillanatokban az öreg gróf megátkozta a völgyet, hogy gyűlölt unokája soha ne találhasson itt boldogságot... Nicholas odasétált a hálószobája ablakához, és kibámult. A völgy gyönyörű volt, mint mindig: a hegyek zordan magasodtak az égig, az alacsonyabb részeken szépen zöldelltek a megművelt földek. A tavaszi vetés már kezdett zsendülni. Nemsokára kivirulnak a nárciszok is. Kisfiú korában mindig segített a kertészeknek elültetni a hagymákat a fák tövében, fülig összesározva magát. A nagyapja ezt is csak alacsony származása jelének látta. A romos várra emelte tekintetét, amely komoran a völgy fölé magaslott. A vastag falú építmény évszázadokon át a vára és otthona volt a Davies családnak. A békésebb időkben aztán Nicholas ükapja megépítette a kastélyt, amelyet megfelelőnek tartottak Nagy-Britannia egyik leggazdagabb családja számára. Sok más előnye mellett a háznak számos hálószobája volt. Nicholas előző nap nagyon hálás volt ezért. Soha eszébe sem jutott, hogy azt a lakosztályt használja, amely a nagyapjáé volt. Amikor belépett a saját régi hálószobájába, összeszorult a gyomra, mert lehetetlen volt úgy ránézni az ágyra, hogy ne látta volna benne Caroline-t: pompás teste meztelen, a karja hívogató... Azonnal visszavonult az egyik vendégszobába, amelyik kellemesen személytelen volt, mint egy drága szálloda. De még itt sem tudott jól aludni, kísértették a rossz álmok és a még rosszabb emlékek. Reggelre arra a következtetésre jutott, hogy el kell tépnie minden köteléket, amely Aberdarehez fűzi. Soha nem fogja itt megtalálni a lelki békéjét, ahogy a négyesztendőnyi nyughatatlan utazgatással sem. Lehetséges lenne vajon kijátszani valahogy az örökösödési korlátozást, hogy eladhassa a birtokot? Meg kell kérdeznie az ügyvédjét. A gondolat, hogy eladja a kastélyt, fájdalmas ürességet keltett benne. Olyan lenne, mintha az egyik karját kellene levágni - de ha egy végtag elüszkösödött, nincs más választás. És ha eladná, annak meglenne a jó oldala is. Kellemes volt arra gondolni, hogy a nagyapja dührohamot kapna - már ha a kísértetek tudnak dührohamot kapni. Hirtelen sarkon fordult, kisietett a hálószobájából, és lement a földszinti könyvtárszobába. Nyomasztó volt azon gondolkozni, hogyan élje tovább az életét, de a következő pár órában 9

10 csak tud kezdeni magával valamit. Egy kis erőfeszítéssel és jó sok brandyvel talán sikerül teljesen elfeledkezni magáról. Clare még soha nem járt az Aberdare-kastélyban. Olyan pompás volt, ahogy számított rá, de sötét és komor, a bútorok nagy részét még mindig porvédő huzat fedte. A négy éven át üresen álló kastély elhagyatott benyomást keltett. A komornyik, Williams ugyanolyan komor volt. Ragaszkodott hozzá, hogy bejelentse Clare-t, mielőtt a grófhoz vezeti, de mivel a faluban nőtt fel, és jól ismerték egymást, Clare-nek végül sikerült meggyőznie, hogy rögtön engedje be, anélkül, hogy megkérdezné a grófot. A komornyik végigkísérte a lányt egy hosszú folyosón, aztán benyitott a könyvtárszobába. - Miss Clare Morgan keresi, mylord. Azt mondta, sürgős ügyben. Clare összeszedte minden bátorságát, és azonnal belépett Williams mellett a könyvtárba. Nem akart időt adni a grófnak, hogy elküldje. Ha ma nem jár sikerrel, lehet, hogy nem lesz több lehetősége. A gróf az ablaknál állt, és kibámult a völgyre. A kabátja egy székre dobva hevert, és ingujjban hetyke és fiatalos benyomást keltett. Furcsa, hogy úgy hívják, az öreg Nick, hiszen még harminc sem lehet. Ahogy az ajtó becsukódott Williams mögött, a gróf megfordult, félelmetes tekintetét Clarere szegezve. Bár nem volt különösebben magas, áradt belőle az erő és a tekintély. Clare-nek eszébe jutott, hogy milyen könnyed eleganciával mozgott még kamaszkorában is, amikor a legtöbb fiú esetlen. Első ránézésre alig változott. Ha lehet, még jóképűbb lett, mint négy évvel ezelőtt volt. Clare nem gondolta volna, hogy ez lehetséges. De valóban megváltozott, ezt látta a szemében. Valamikor mindig nevetés csillogott benne, ami másokat is arra késztetett, hogy vele nevessenek. Most olyan áthatolhatatlan volt, mint a kifényesített walesi kovakő. A párbajok, a hírhedt afférok és a nyilvános botrányok rajtahagyták a nyomukat. Miközben tétovázott, hogy ő szólaljon-e meg először, a férfi megkérdezte: - Maga rokona Thomas Morgan tiszteletesnek? - A lánya vagyok. Én vagyok a tanítónő a penreithi iskolában. A férfi unott tekintete végigsiklott rajta. - Igen, emlékszem, néha mászkált utána egy maszatos kiskölyök. Clare sértetten visszavágott. - Feleannyira sem voltam maszatos, mint maga. - Valószínűleg nem - bólintott halvány mosollyal a szemében a gróf. - Gyalázatos kölyök voltam. Az órák alatt az apja gyakran emlegette magát, mintha valami kis szent lenne. Már ismeretlenül is utáltam. 10

11 Nem kellett volna sértőnek éreznie a férfi szavait, de Clare annak érezte. Remélte, hogy fel tudja kicsit bosszantani, és túlzott kedvességgel azt felelte: - Nekem pedig azt mondta, hogy maga a legokosabb fiú, aki valaha is a keze alatt volt, és áldott jó szíve van, akármilyen vad is. - Az apja ítélőképessége sok kívánnivalót hagy maga után - mondta a gróf, és eltűnt a szeméből a pillanatnyi jókedv. - Szóval a lelkész lánya? Gondolom, akkor pénzt gyűjt valami unalmas, nemes ügyre. A jövőben forduljon az intézőmhöz ilyen ügyekben, ne engem zaklasson. Ég önnel, Miss Morgan. El akart fordulni, de Clare gyorsan azt mondta: - Amit meg kell beszélnünk, nem az intézőre tartozik. A férfi mozgékony ajka megrándult. - De valamit akar tőlem, nem igaz? Mindenki akar valamit. Odasétált egy szekrénykéhez, ahol italos palackok álltak, és újratöltötte a kezében tartott kiürült poharat. - Bármit akar is, nem fogja megkapni tőlem. Noblesse oblige, ez csak a nagyapám jelszava volt. Most legyen kedves távozni, amíg még udvarias vagyok Clare kelletlenül nyugtázta, hogy a gróf jó úton halad a részegség felé. De hát akadt már dolga részegekkel. - Lord Aberdare, Penreith lakosai szenvednek, és maga az egyetlen, aki ezen segíthet. Nagyon kevés idejébe vagy pénzébe kerülne. - Nem érdekel, milyen kevésbe kerül - vágott közbe határozottan a gróf. - Nem akarom, hogy bármi közöm legyen a faluhoz vagy az emberekhez, akik ott élnek, érthető? Most tűnjön a pokolba. Clare-ben feltámadt a makacsság. - Nem kérem a segítségét, hanem követelem - csattant fel. - Megmagyarázzam most, vagy megvárjuk, amíg kijózanodik? A férfi csodálkozva nézett rá. - Ha itt valaki részeg, szerintem az maga. Ha azt hiszi, az, hogy nő, megvédelmezi attól, hogy kidobjam, nagyon téved. Hajlandó szép csendben távozni, vagy én hajítsam ki? - Határozott léptekkel a lány felé indult. A kigombolt nyakú fehér ingben félelmetesen szélesnek látszott a válla. Clare ellenállt a késztetésnek, hogy meghátráljon, csak belenyúlt a köpenye zsebébe, és kivett egy kis könyvecskét, amely az egyetlen reménysége volt. Kinyitotta az első oldalon, ahol egy kézzel írt bejegyzés állt, és felmutatta. - Emlékszik erre? Rövid szöveg állt az első lapon: Morgan tiszteletes úrnak - remélem, egy nap meg tudom hálálni mindazt, amit értem tett. Szeretettel: Nicholas Davies. A gyerekes írás láttán a gróf úgy megtorpant, mintha villám csapott volna belé. Jéghideg tekintete a könyvről Clare arcára fordult. - Azt hiszi, ezzel legyőzhet, igaz? De rossz lapra tett. 11

12 Ha érzek is bármi kötelezettséget, az az apjára vonatkozik. Ha szívességet akar kérni tőlem, kérje ő maga. - Nem teheti - felelte Clare. - Két éve meghalt. Kínos csend után a gróf azt mondta: - Sajnálom, Miss Morgan. Az apja volt talán az egyetlen igazán jó ember, akit valaha is ismertem. - A maga nagyapja is jó ember volt. Sokat tett Penreith lakóiért. Alapítványt hozott létre a szegények javára, kápolnát építtetett... Mielőtt Clare folytathatta volna a néhai gróf jótékonykodásának listáját, Nicholas közbevágott: - Kíméljen meg ettől. Tudom, hogy a nagyapám szeretett erkölcsi példát mutatni az alacsonyabb sorúaknak, de engem ez nem vonz. - Ő legalább komolyan vette a kötelezettségeit - vágott vissza Clare. - Maga a világon semmit nem tett a birtokért vagy a faluért, mióta megörökölte. - És szándékomban áll, hogy ez így is maradjon. - A gróf felhajtotta az italát, és nagy csattanással lerakta a poharat. - Se az apja jó példája, se a nagyapám erkölcsi prédikációi nem alakítottak át gentlemanné. Fütyülök mindenre és mindenkire, és nekem ez így megfelel. Clare döbbenten meredt rá. - Hogy mondhat ilyet? Senki nem lehet ilyen érzéketlen. - Ó, Miss Morgan, a maga ártatlansága igazán megható. - A férfi az asztal szélének támaszkodott, és összefonta a karját széles mellkasa előtt. Olyan ördögien festett, hogy tényleg kiérdemelte a gúnynevét. - Jobb lesz, ha távozik, mielőtt még porrá zúzom a további illúzióit is. - Egyáltalán nem érdekli, hogy a felebarátai szenvednek? - Egy szóval: nem. A Bibliában az áll, hogy a szegények mindig velünk lesznek, és ezen még Jézus sem tudott változtatni. - Gúnyosan elmosolyodott. - Talán az apja kivételével soha nem találkoztam olyan emberrel, akinek a jótékonykodása mögött ne önző indokok húzódtak volna meg. A legtöbben, akik tüntetnek a bőkezűségükkel, azért teszik, mert hálát várnak, vagy mert tetszeleghetnek önnön jóságuk tudatában. Én legalább őszintén vagyok önző, és nem vagyok képmutató. - Egy képmutató is jót tehet, még ha az indítékai nemtelenek is, ami még mindig értékesebb, mint a maga őszintesége - mondta szárazon Clare. - De ahogy gondolja. Ha nem hisz a jótékonykodásban, akkor miben hisz? Ha a pénz melegíti fel a szívét, Penreith felvirágoztatása profitot is hozhat. A gróf megrázta a fejét. - Sajnálom, de a pénz sem érdekel. Már így is több van, mint amennyit tíz élet alatt el tudnék költeni. 12

13 - Milyen kellemes lehet - mormolta Clare. Azt kívánta, bárcsak hátat fordíthatna és elmehetne, de ha így tenne, beismerné a vereségét, és ez nem volt szokása. Arra gondolt, valami módja csak van, hogy megérintse a férfi szívét, és megkérdezte: - Mi kéne ahhoz, hogy meggondolja magát? - A segítségemet nem lehet megvenni semmi olyan áron, amit maga hajlandó vagy képes lenne megfizetni. - Azért próbáljuk meg. A gróf figyelmét ez már felkeltette, és végigmérte a lányt tetőtől talpig, sértő alapossággal. - Ezt vegyem ajánlatnak? Ha meg akarta döbbenteni, sikerült: Clare vérvörös lett, de nem fordította el a tekintetét. - Ha igent mondanék, ez meggyőzné, hogy segítsen Penreith lakóin? A férfi meglepetten nézett rá. - Te jó ég, tényleg hagyná, hogy tönkretegyem, csak hogy a tervei sikerrel járjanak? - Ha biztos lennék benne, hogy beválik, igen - vágta rá Clare merészen. - Az erényem feláldozása és pár perc szenvedés igazán csekély ár az éhező családok megmentéséért, és az életekért, amelyek odavesznének, ha a penreithi bányában robbanás történne. A gróf szemében némi érdeklődés csillant, de aztán megint kiüresedett az arca. - Bár érdekes az ajánlat, de nem vonz különösebben, hogy az ágyamba csábítsak egy nőt, aki úgy vonulna oda, mint Jeanne d Arc a máglyára. Clare felvonta a szemöldökét. - Azt hittem, az ilyen gazemberek élvezik, ha ártatlanokat csábíthatnak el. - Személy szerint mindig unalmasnak találtam az ártatlanságot. Akkor már inkább egy tapasztalt nő. Clare nem vett tudomást a megjegyzésről. Elgondolkozva azt mondta: - Azt megértem, ha egy csúnya nő nem vonzza, de egy szépség biztos nem untatná. A faluban van jó pár nagyon csinos lány. Megkérdezzem, hogy valamelyikük hajlandó-e feláldozni magát a jó ügy érdekében? A férfi egy villámgyors mozdulattal közelebb lépett, és a két tenyere közé fogta a lány arcát. A leheletén brandy érződött, és a keze furcsán meleg volt, szinte perzselte a bőrét. Clare összerezzent, aztán kényszerítette magát, hogy mozdulatlanul álljon, míg a férfi az arcát nézi, olyan szemekkel, amelyek mintha a lelke legsötétebb titkait is kifürkésznék. Amikor úgy érezte, nem bírja tovább állni a tekintetét, a férfi megszólalt: - Maga egyáltalán nem olyan csúnya, mint amilyennek tetteti magát. 13

14 Aztán leejtette a kezét. Clare reszketve állt. Megkönnyebbülésére a férfi ellépett tőle, megint fogta a poharát, és újra töltött a brandyből. - Miss Morgan, nekem nincs szükségem pénzre, és annyi nőt kapok, amennyit akarok, a segítsége nélkül is, és semmi kedvem tönkretenni nehezen megszerzett rossz híremet azzal, hogy jó dolgokat teszek. Akkor most távozik önként, vagy erőszakkal távolítsam el? Clare óriási kísértést érzett, hogy sarkon forduljon és elrohanjon, de makacsul csak azt mondta: - Még mindig nem árulta el, mit kér cserébe a segítségéért. Valami csak van. Mondja meg, talán teljesíteni tudom. A gróf felsóhajtott leroskadt a kanapéra, és biztos távolságból szemlélte a lányt. Clare Morgan apró termetű volt és vékony, mégis határozottság áradt belőle. Félelmetes ifjú hölgy. Valószínűleg az csiszolhatta a képességeit, hogy az évek során sokat segédkezhetett az apja mellett. Habár senki nem mondaná feltűnően szépnek, tulajdonképpen egész csinos, annak ellenére, hogy mindent elkövet, hogy szigorú legyen a külseje. Az egyszerű szabású ruha csak kiemelte formás alakját, és attól, hogy sötétbarna haját szorosan hátrafogta, hatalmasnak látszottak kék szemei. Fehér bőre olyan sima és langyos, mint a naptól átmelegített selyem... Nicholas ujjai még mindig bizseregtek az érintésétől és a halántékán lüktető erektől. Nem, nem szép, de nehezen felejthető, és nem csak a makacssága miatt. Bármilyen bosszantó is, csodálnia kellett a bátorságát, hogy ide mert jönni. A jó ég tudja, milyen pletykák keringenek róla a faluban. A helybeliek nyilván ördögi gazembernek tartják. Ez a lány mégis itt van, a merész kéréseivel. De az időzítés nagyon rossz volt, mert már elhatározta, hogy itt kell hagynia ezt a helyet, és minden köteléket meg kell szakítania a múltjával. Kár, hogy nem fogott neki korábban a brandynek, akkor már kellőképpen öntudatlan állapotban leledzett volna, amikor megérkezett a váratlan látogató. Tűnődni kezdett rajta, hogy tulajdonképpen mit akarhat tőle a lány, de aztán gyorsan abbahagyta. Még csak az hiányzik, hogy belekeveredjen. Jobb lesz, ha inkább azon töri brandytől kótyagos fejét, hogyan győzhetné meg róla, hogy a dolog teljesen reménytelen. De mi az ördögöt kezdhetne egy ilyen nővel, aki bármilyen áldozatra hajlandó lenne, csak hogy elérje a célját? Mit kérhetne tőle, ami olyan vérlázító, hogy csak visszautasítani lehet? Hirtelen eszébe jutott a tökéletes válasz. Mint az apja, nyilván ő is metodista, józan életű, erényes hívő közösség tagja. A társadalmi pozíciója, az egész élete attól függ, milyennek látják embertársai. 14

15 Győzedelmes mosollyal hátradőlt. Örült, hogy végre megszabadul Clare Morgantől. - Van ára, de azt úgysem fizetné meg: - Micsoda? - kérdezte óvatosan Clare. - Ne aggódjon, a kelletlenül felajánlott erénye biztonságban van. Túl fárasztó lenne elfogadni, maga meg valószínűleg élvezné a mártírkodást. Ehelyett inkább... - Nicholas kis szünetet tartott, és nagyot kortyolt a brandyből -...a jó hírnevét akarom. 15

16 Második fejezet A jó hírnevemet? - kérdezte csodálkozva Clare. - Ezt meg hogy a csudába érti? A grófon látszott, hogy módfelett élvezi a helyzetet. - Ha hajlandó együtt élni velem, mondjuk, három hónapig, akkor segítek a falun, ahogy csak tőlem telik. Clare-be belemarkolt a félelem. Merész szavai ellenére soha nem gondolta volna komolyan, hogy akár csak szikrányit is érdeklődjön iránta egy ilyen férfi. - Annak ellenére, hogy ez milyen rémesen unalmas lenne magának - mondta védekező szarkazmussal -, mégis azt akarja, hogy a szeretője legyek? - Csak akkor, ha önként teszi, amire egyáltalán nem számítok, úgy látom, túlságosan merev ahhoz, hogy élvezze a test örömeit. - A tekintete megint végigsöpört a lányon, most hideg mérlegeléssel. - De ha meggondolja magát a három hónap folyamán, akkor örömmel elfogadnám. Soha nem volt még dolgom erényes metodista tanítókisasszonnyal. Vajon így közelebb kerülnék a mennyországhoz? - Maga egy gyalázatos alak. - Köszönöm. Mindent megteszek. - A gróf megint kortyolt egy nagyot a brandyből. - De térjünk vissza az előbbi témához. Úgy élne itt három hónapig, hogy az legyen a látszat, hogy a szeretőm, de valójában nem kellene annak lennie. - És mi lenne az értelme egy ilyen színjátéknak? - kérdezte Clare kissé megkönnyebbülten, de továbbra is teljes értetlenséggel. - Látni akarom, meddig hajlandó elmenni, hogy megszerezze, amit akar. Ha elfogadja az ajánlatomat, az imádott falujának hasznára lehet, de soha többé nem mehet végig emelt fővel az utcán, mert oda lesz a hírneve. Megérne egy ilyen árat a siker? A szomszédai megbocsátanák-e a bukását, még ha értük tette is, amit tett? Érdekes kérdés, bár a maga helyében nem bíznék túlságosan a jóindulatukban. Clare végre megértette. Szigorúan azt mondta: - Magának ez csak értelmetlen játék, igaz? - Egyetlen játék sem értelmetlen. Persze, szabályok mindig kellenek. Mik legyen a játékszabályok? - Nicholas összevonta a szemöldökét. - Lássuk csak... Tehát, a segítségemért cserében itt él a fedelem alatt, látszatra a szeretőmként. Ha tényleg sikerült elcsábítanom, az csak mellékes bonusz, amit mindketten élvezni fogunk. Hogy meglegyen az esélyem az elcsábítására, engedélyeznie kell, hogy naponta egyszer megcsókoljam, ott és akkor, ahol és amikor kedvem tartja. Ezen túl minden más csak kölcsönös megegyezéssel történhet. A csók 16

17 után minden másra joga van nemet mondani, egészen a másnapi csókig. A három hónap után szépen hazamehet, én pedig addig segítem a falut, ameddig szükség van rá. Összevont szemöldökkel hozzátette: - Habár ez elég veszélyes. Ha hagyom, hogy belevonjon a terveibe, a végén még itt ragadok a völgyben életem végéig. De hát az igazság úgy kívánja, hogy én is kockáztassak valamit, hiszen maga annyi mindent tesz fel. - Az egész ötlet teljesen abszurd! - csattant fel Clare. A férfi angyali ártatlansággal pillantott rá. - Épp ellenkezőleg, szerintem nagyon szórakoztató lenne. Szinte sajnálom, hogy nem fog beleegyezni. De hát túl magas az ár, igaz? A szüzességét feláldozhatná úgy, hogy senki nem tudja meg, de a jó hírnév az törékeny holmi és nyilvános, könnyű elveszteni, visszaszerezni pedig lehetetlen. - Kecses mozdulattal intett a szabad kezével. - Most, hogy már tudom, milyen korlátai vannak a mártír hajlamainak, ismételten megkérem, hogy távozzon. Feltételezem, többet nem fog zavarni. Az arcán egy cigány lókupec gonoszan elégedett kifejezése ült, aki épp eladott egy girhes gebét az értékének ötszöröséért. Clare ettől feldühödött. Milyen arrogáns, milyen önző, mennyire meg van győződve róla, hogy fölékerekedett! Túlságosan dühös volt, hogy mérlegelje a következményeket, gondolkodás nélkül felcsattant: - Jól van, elfogadom az ajánlatát! A jó hírnevem cserébe a segítségéért. Egy pillanatra döbbent csend lett. Aztán Nicholas kiegyenesedett a kanapén. - Ezt nem gondolhatja komolyan. Magára vonná a barátai és szomszédai megvetését, talán el is kéne hagynia Penreithet, és biztosan elveszítené a tanítónői állását. Megérné, hogy feláldozza az egész életét azért a futó örömért, hogy engem legyőzzön? - Azért egyezem bele az ajánlatába, hogy segítsek a barátaimon, bár nem tagadom, hogy az is örömömre szolgál, ha megleckéztethetem az arroganciája miatt - felelte hidegen Clare. - Ezenfelül úgy gondolom, hogy nincs igaza. A jó hírnevem, amit huszonhat év alatt szereztem meg, sokkal kevésbé törékeny, mint gondolja. Pontosan el fogom magyarázni a barátaimnak, hogy mit teszek és miért, és remélem, hogy megbíznak bennem, hogy úgy fogok viselkedni, ahogy kell. Ha pedig tévednék, és erre a játékra rámegy az életem... - Kicsit habozott, aztán vállat vont és összeszorította az száját. - Ám legyen. - Az apja mit szólna ehhez? Egyre inkább Clare kezébe került a helyzet irányítása, és ez szédítően kellemes érzés volt. - Amit mindig is mondott. Hogy a jó kereszténynek kötelessége másokon segíteni, még ha ezért magas árat kell is fizetnie. És az, hogy miként viselkedik, csak rá és az Istenre tartozik. - Ha megteszi, meg fogja bánni - mondta határozottan a férfi. 17

18 - Talán, de ha nem teszem meg, a gyávaságomat még jobban megbánnám. - Clare összeszűkült szemmel nézett a grófra. - Csak nem megijedt hirtelen a játéktól, amit saját maga talált ki? Még ki sem mondta, a férfi felpattant a kanapéról, és ott termett mellette. Egy lépésre tőle megtorpant, és fekete szeme szikrázott. - Hát jó, Miss Morgan. Vagyis inkább Clare-nek kéne szólítanom, mert már majdnem a szeretőm. Megkapja, amit akar. Most menjen vissza a faluba, és intézze el a dolgait. Holnap reggel várom. - Kritikus pillantással végigmérte. - Ne hozzon túl sok ruhát. Elviszem Londonba, ahol rendesen felöltöztetem. - Londonba? Magát idekötik a kötelezettségei - mondta Clare, és kissé pimasz hangon még hozzátette: - Nicholas. - Ne aggódjon - felelte kurtán a férfi. - Be fogom tartani az egyezség rám háruló részét. - De nem is akarja tudni, mit kell tennie? - Erre lesz idő bőven holnap. - Nicholas megint nyugodtabb lett, és lustán még közelebb lépett a lányhoz. Clare szívverése felgyorsult. Azon tűnődött, most akarja-e ez első csókot. A férfi sugárzó közelsége elnyomta benne a haragot is, ami eddig tartotta benne a lelket. Zavartan azt mondta: - Akkor most megyek. Még sok dolgom van. - Még ne. - A férfi lassan, fenyegetően elmosolyodott. - A következő három hónapban elég sokat fogjuk látni egymást. Nem lenne ideje közelebbi ismeretséget is kötni? Felemelte a kezét. Clare szinte kiugrott a bőréből. Nicholas keze megtorpant, és halkan azt mondta: - Talán a hírneve túléli, ha három hónapot tölt a fedelem alatt, de maga elviseli-e? Clare megnedvesítette hirtelen kiszáradt ajkát, aztán elpirult, mikor látta, hogy a férfi észrevette az önkéntelen kis gesztust. Igyekezett magabiztosságot erőltetni a hangjába, és azt mondta: - Mindent elviselek, amit muszáj. - Ebben biztos vagyok - bólintott Nicholas. - A célom az, hogy megtanítsam rá, hogy élvezze is. Clare meglepetésére a férfi nem próbálta megcsókolni. Csak a hajához nyúlt, és elkezdte kiszedegetni belőle a hajtűket. Clare fájdalmasan tudatában volt a zavarba ejtő férfiasságnak, ami áradt belőle, ügyes ujjainak, a napbarnított bőr háromszögének, amely kivillant az inge kigombolt nyakánál. A brandy szaga mellett enyhe illatot árasztott, amiről fenyőerdő és a tenger felől fújó friss szél jutott a lány eszébe. Dobogó szívvel csak állt mozdulatlanul, miközben a súlyos fonatok lehullottak a vállára, egészen a derekáig. A férfi belemarkolt a hajába és felemelte, aztán hagyta, hogy a selymes fürtök lehulljanak az ujjai között. - Soha nem vágatta le? - Amikor Clare megrázta a fejét, azt 18

19 mormolta: - Gyönyörű. Olyan színű, mint a fekete csokoládé, egy kis fahéjárnyalattal. Ilyen magában minden, Clare, mint a haja? Szigorúan visszafogott, de csupa rejtett tűz? Clare zavartan azt mondta: - Akkor holnap találkozunk, mylord. Amikor megpróbált elhúzódni, Nicholas elkapta a csuklóját, de mielőtt megijedhetett volna, felemelte a kezét, és a tenyerébe nyomta a hajtűket, aztán elengedte. - Holnap találkozunk. Könnyedén a lány derekára tette a kezét, és az ajtóhoz kísérte. Mielőtt kinyitotta, az arcába nézett. Most nem tréfálkozó, hanem teljesen komoly hangon azt mondta: - Ha úgy dönt, hogy mégsem akarja végigcsinálni, nem leszek lesújtó véleménnyel magáról. Olvas a gondolataiban, vagy csak túlságosan jól ismeri az emberi természetet? Clare kinyitotta az ajtót, és kirohant a szobából. Szerencsére Williams nem volt a közelben, hogy meglássa zilált haját és kipirult arcát. Biztosan azt gondolná, hogy... Clare-nek összeszorult a gyomra. Ha elfogadja a gróf kihívását, itt kell laknia, és Williams minden áldott nap látni fogja. Sokat tudó vagy megvető pillantásokat vet majd rá? Elhiszi-e neki, ha elmagyarázza, mi az igazság, vagy szajhának és hazudozónak gondolja? Úgy érezte, rögtön összeesik. Berohant egy nyitott ajtón egy kis, poros szalonba, becsukta maga után az ajtót, leroskadt egy porvédő huzattal letakart székre, és a kezébe temette az arcát. Alig ismeri ezt a Williamst, és mégis ennyire érdekli, mit gondol róla. Ez most vakító élességgel megmutatta, minek teszi ki magát, ha belemegy ebbe az egészbe. Mennyivel lenne rosszabb, ha Penreithben mindenki tudná, hogy együtt él egy ilyen rossz hírű gazfickóval? Csak most jött rá, mennyire ördögi játékot talált ki Nicholas, és ez megint felkavarta a dühét. Pontosan tudta, mit kér tőle, és számított is rá, hogy a nyilvános közmegvetéstől való félelem úgyis elveszi a bátorságát. Dacosan kiegyenesedett, és elkezdte feltűzni a haját. Rosszkedvűen arra gondolt, hogy a büszkesége és a dühe vette rá, hogy belemenjen ebbe az abszurd játékba. Nem a legtiszteletreméltóbb érzelmek, de hát ő sem a legtiszteletreméltóbb nő, akárhogy próbálkozik is. Miután rendbe hozta zilált külsejét, kisurrant a szobából és a kastélyból, aztán hátrament az istállóhoz, ahol kis pónifogata várta. Még mindig van ideje, hogy meggondolja magát. Nem is kellene személyesen találkoznia a gróffal, hogy megmondja neki. Elég, ha holnap nem jön el, és akkor rajta és Nicholason kívül soha senki nem is fogja megtudni, mi történt. Csakhogy itt most nem a büszkeségről van szó, vagy a gróf makacs önzéséről. Penreith sorsa forog kockán. Ahogy ezen gondolkozott, az út épp egy kis emelkedő tetejére ért, ahonnan rálátott a falura. Megállította a fogatot, és lenézett az ismerős palatetőkre. Úgy 19

20 festett, mint bármelyik kis walesi falu: szürke kőházak sorakoztak a dúsan zöldellő völgyben. Habár nem volt semmi különleges Penreithben, mégiscsak a szülőfaluja, minden követ ismert és szeretett benne. Az emberek is az övéi, és egész életében közöttük élt. Ha akadnak is, akiket nehezebb kedvelni, mint másokat, azért mindent megtett, ami tőle telt. Az anglikán templom négyszögletes tornya messziről is jól látszott, míg a szerényebb metodista kápolna megbújt a házak között. A bányát, amely lejjebb feküdt a völgyben, alig lehetett látni innen. A legtöbben ott dolgoztak a környékbeliek közül, és a bánya jelentette a legnagyobb fenyegetést is a falucskára - legalább olyan veszélyes, mint a robbanóanyagok, amelyeket néha a járatokban használtak. A falu láttán kicsit helyrerázódtak kavargó gondolatai. Lehet, hogy nem viselkedett ma helyesen, megadta magát a büszkeségnek és a haragnak, de az indítékai attól még tisztességesek. Nem lehet rossz, ha a falujáért és az emberek jólétéért harcol; a kihívást most csak az jelenti, hogy a saját lelkét is megmentse, és ne essen áldozatul a harc közben. A metodista közösség életében a hetente egyszer tartott ima-összejövetel volt a legfontosabb, és Clare csoportja épp ezen az estén tartotta a gyűlést. Ez éppen jól jött, így legalább egyszerre beszélhet a legközelebbi barátaival. De amikor ott ültek és az első zsoltárt énekelték, a gyomra idegesen görcsbe rándult. A gyülekezet vezetője, Owen Morris egy imát mondott, aztán a kis csoport tagjai megosztották egymással lelki örömeiket vagy problémáikat, amiket az előző héten átéltek. Csendes hét volt, így túlságosan is hamar Clare-re került a sor. Felállt, és végignézett az öt férfin és hat nőn. A kis gyülekezet mintapéldája volt a boldog keresztényi barátságnak és szeretetnek. Amikor Clare apja meghalt, a csoport tagjai segítettek neki átvészelni, ahogyan ő is támogatott másokat a bajaikban. Az emberek, akik itt összegyűltek, a lelki családját jelentették, az ő véleményükre adott a világon leginkább. Imádkozott, hogy ne tévedjen, amikor így megbízik bennük, és megszólalt: - Barátaim... egy olyan vállalkozásba kezdtem, amely úgy remélem, egész Penreith hasznára válik majd. Kicsit szokatlan a dolog... sőt botrányos, és sokan el fognak ítélni érte. Remélem, hogy ti nem. Owen felesége, Marged, aki Clare legjobb barátnője volt, bátorítóan rámosolygott. - Mondd csak el. Nem hiszem, hogy bármi olyat tennél, ami a megrovásunkat érdemelné ki. - Remélem, hogy így van. - Clare lenézett az ölében szorosan összekulcsolt kezére. Az apját egész Dél-Wales minden metodistája tisztelte, és a rá sugárzó szeretet és tisztelet rá is átöröklődött. Emiatt a helybéliek talán többre is tartották, mint ahogy megérdemelte. 20

ROMANTIKUS REGÉNYEK. Mary Jo Putney TŰZFOLYÓ GENERAL PRESS KIADÓ ALAPÍTVA 1988-BAN

ROMANTIKUS REGÉNYEK. Mary Jo Putney TŰZFOLYÓ GENERAL PRESS KIADÓ ALAPÍTVA 1988-BAN ROMANTIKUS REGÉNYEK Mary Jo Putney TŰZFOLYÓ GENERAL PRESS KIADÓ ALAPÍTVA 1988-BAN A mű eredeti címe The River of Fire First published in the United States under the title RIVER OF FIRE by Mary Jo Putney.

Részletesebben

Romantikus regények. Eloisa James BOLOND SZERELEM. General Press Kiadó ALAPÍTVA 1988-BAN

Romantikus regények. Eloisa James BOLOND SZERELEM. General Press Kiadó ALAPÍTVA 1988-BAN Romantikus regények Eloisa James BOLOND SZERELEM General Press Kiadó ALAPÍTVA 1988-BAN A mű eredeti címe Fool for Love Copyright 2003 by Eloisa James Hungarian translation Beck Anita GENERAL PRESS KIADÓ

Részletesebben

A 19. század második felében, a Vadnyugaton játszódó történet főhőse, Ace Keegan visszaköltözik gyermekkora, egyben családja tragédiájának

A 19. század második felében, a Vadnyugaton játszódó történet főhőse, Ace Keegan visszaköltözik gyermekkora, egyben családja tragédiájának A 19. század második felében, a Vadnyugaton játszódó történet főhőse, Ace Keegan visszaköltözik gyermekkora, egyben családja tragédiájának színhelyére. A nemes lelkű, talpig becsületes emberré érett férfi

Részletesebben

Heather Graham Rózsák között

Heather Graham Rózsák között Heather Graham Rózsák között A szép és határozott Lady Genevieve bármit megtenne, hogy megóvja szeretett kastélyát, Edenbyt... kelljen akár a legveszedelmesebb ellenségével megosztania nevét - és ágyát.

Részletesebben

Brenda Joyce. Halálos szerelem

Brenda Joyce. Halálos szerelem ROMANTIKUS R R REGÉNYEK Brenda Joyce Halálos szerelem GENERAL PRESS KIADÓ ALAPÍTVA 1988-BAN ROMANTIKUS R R REGÉNYEK A mű eredeti címe Deadly Love Copyright 2001 by Brenda Joyce Dreams Unlimited, Inc. Hungarian

Részletesebben

Marie Ferrarella Új ház, új haza

Marie Ferrarella Új ház, új haza Marie Ferrarella Új ház, új haza Rough Around The Edges 2001 Bianca 158. 2004. március 09. Katherine kétségbeesetten igyekszik eljutni egy telefonfülkéhez, ugyanis megkezdődtek szülési fájásai. Ekkor találkozik

Részletesebben

Kutyaharapás szőrével

Kutyaharapás szőrével Caroline Anderson Kutyaharapás szőrével Emily Thompson, a sikeres orvosnő sok megpróbáltatás után úgy dönt, hogy vidéken kezd új életet. Nevelt fia kérésére épp abban a festői kis helységben keres munkát,

Részletesebben

Brenda Joyce. Halálos csókok

Brenda Joyce. Halálos csókok Brenda Joyce Halálos csókok Minden jog fenntartva, beleértve a kiadvány egészének vagy egy részének bármilyen formában történő sokszorosítását. A mű a Harlequin Enterprises II B. V. jóváhagyásával jelent

Részletesebben

SCOTNEY ST. JAMES PERZSELŐ VADON

SCOTNEY ST. JAMES PERZSELŐ VADON SCOTNEY ST. JAMES PERZSELŐ VADON SCOTNEY ST. JAMES: WARRIOR'S ECSTASY by Lynda Varner, 1991 ZEBRA BOOKS are published by Kensington Publishing Corp. New York Első amerikai kiadás: 1991. július Minden jog

Részletesebben

Jeffrey Archer A SZERENCSE FIAI VILÁGSIKEREK GENERAL PRESS KIADÓ. A mű eredeti címe Sons of Fortune

Jeffrey Archer A SZERENCSE FIAI VILÁGSIKEREK GENERAL PRESS KIADÓ. A mű eredeti címe Sons of Fortune Jeffrey Archer A SZERENCSE FIAI VILÁGSIKEREK GENERAL PRESS KIADÓ A mű eredeti címe Sons of Fortune Copyright First published 2002 by Macmillan an imprint of Pan Macmillan Ltd Copyright Jeffrey Archer 2002

Részletesebben

Diana Hamilton. Szerelemről szó sem volt

Diana Hamilton. Szerelemről szó sem volt Diana Hamilton Szerelemről szó sem volt Két évig tartó látszatházasságot ajánl Javier Masters kis védencének, a tizenkilenc éves Zoe-nak, hogy a jómódú, árva lányt megóvja a hozományvadászoktól. Zoe igent

Részletesebben

General Press Kiadó ALAPÍTVA 1988-BAN

General Press Kiadó ALAPÍTVA 1988-BAN Romantikus Regények Catherine Anderson FELKELŐ NAP General Press Kiadó ALAPÍTVA 1988-BAN A mű eredeti címe Early Dawn Copyright 2010 by Adeline Catherine Anderson Hungarian translation Bodor-Horváth Kata

Részletesebben

Copyright by Margit Sandemo, 1982 All Rights Reserved Hungarian translation Sz. Egerszegi Erzsébet, 1993 Hungarian edition CESAM Publishing Ltd.

Copyright by Margit Sandemo, 1982 All Rights Reserved Hungarian translation Sz. Egerszegi Erzsébet, 1993 Hungarian edition CESAM Publishing Ltd. A svéd nyelvű eredeti mű címe: Avgrunden Copyright by Margit Sandemo, 1982 All Rights Reserved Hungarian translation Sz. Egerszegi Erzsébet, 1993 Hungarian edition CESAM Publishing Ltd., 1993 A fordítást

Részletesebben

Sandra Marton Kibékülés New Yorkban Heart of the Hawk 1988

Sandra Marton Kibékülés New Yorkban Heart of the Hawk 1988 Sandra Marton Kibékülés New Yorkban Heart of the Hawk 1988 A szív útjai kiszámíthatatlanok ismeri be Rachel Cooper, mióta David Griffinnel, a sikeres tőzsdeügynökkel találkozott. Éppen az iránt a férfi

Részletesebben

BARBARA HART A LEGJOBB TANÍTVÁNY

BARBARA HART A LEGJOBB TANÍTVÁNY BARBARA HART A LEGJOBB TANÍTVÁNY Kate nem tudja, kinek higgyen. Valóban lelkiismeretlen szoknyavadász lenne az a férfi, akiért már évekkel ezelőtt is rajongott, s aki most végleg meghódította a szívét?

Részletesebben

A további kötetek havonta jelennek meg.

A további kötetek havonta jelennek meg. A sorozat Sárkányfogvetés című, tizenkilencedik kötete április 13-ától kapható a hírlapárasoknál és más terjesztőknél, valamint viszonteladóknak az Agora Kft.-nél (Bp. XIII., Váci út 168.) és a Fatum-Art

Részletesebben

Hedwig Courths-Mahler. Otthon, édes otthon!

Hedwig Courths-Mahler. Otthon, édes otthon! Hedwig Courths-Mahler Otthon, édes otthon! A fordítás az alábbi kiadás alapján készült: Hedwig Courths-Mahler: Heimchen, wie lieb ich dich Bastei-Verlag Verlagsgruppe Lübbe GmbH & Co. KG Bergisch Gladbach

Részletesebben

Barbara Dunlop Égzengés Texasban

Barbara Dunlop Égzengés Texasban Barbara Dunlop Égzengés Texasban Az Erickson család birtokában van egy több száz éves ékszer az Észak Villáma, amely nemzedékről nemzedékre a legidősebb fiú feleségére száll. Cole-nak esze ágában sincs

Részletesebben

Veronika meg akar halni

Veronika meg akar halni Paulo Coelho Veronika meg akar halni ATHENAEUM 2000 KIADÓ Paulo Coelho, 1998 A fordítás alapjául szolgáló mű: Veronika Decidé Morrer. Rio de Janeiro, 1998, Editora Objetiva A könyv a Sant Jordi Asociados

Részletesebben

A svéd nyelvű eredeti mű címe: Huset i Eldafjord

A svéd nyelvű eredeti mű címe: Huset i Eldafjord A svéd nyelvű eredeti mű címe: Huset i Eldafjord Copyright (c) by Margit Sandemo, 1985 All rights reserved Hungarian translation Kovács Ilona, 1995 Hungarian edition CESAM HUNGARY, 1995 A fordítást az

Részletesebben

Cora Carmack. Színjáték. Ők a tökéletes pár. Bárcsak ne lenne az egész... színjáték

Cora Carmack. Színjáték. Ők a tökéletes pár. Bárcsak ne lenne az egész... színjáték Cora Carmack Színjáték Ők a tökéletes pár. Bárcsak ne lenne az egész... színjáték A fordítás alapjául szolgáló mű: Cora Carmack: Faking It Copyright 2013 Cora Carmack Fordította: Lukács Andrea ISBN 978

Részletesebben

Caroline Anderson Ki a házamból!

Caroline Anderson Ki a házamból! Caroline Anderson Ki a házamból! Lydia Moore doktornő hosszabb időt tölt Indiában, hogy tapasztalatot gyűjtsön, és feledje szerelmi csalódását. Gyermekkorában szerető nagyapja nevelte, akinek a levelei

Részletesebben

Lisa Kleypas Lady Sophia szeretője

Lisa Kleypas Lady Sophia szeretője A nő bosszúra szomjazott... és szerelmet talált. Lady Sophia bármit megtenne, hogy az ágyába csalogassa a megközelíthetetlen Ross Cannont, London legkívánatosabb férfiját. Szeretné bemocskolni Sir Ross

Részletesebben

Alexa Alexandra A magányos lány

Alexa Alexandra A magányos lány Alexa Alexandra A magányos lány Fejezetek egy orvos életéből Dr. Anders sorozat 37 A férfi lehunyt szemmel dőlt hátra karosszékében. Mellkasa alig észrevehetően emelkedett és süllyedt minden lélegzetvételére.

Részletesebben

Jean Evans Vergődő szívek

Jean Evans Vergődő szívek Jean Evans Vergődő szívek Eredeti cím: Heart on the Line 1994 Sem a hőség, sem a ritkán látott súlyos betegségek nem riasztják Georgiát, amikor egy etiópiai kis kórházba jelentkezik orvosnak. Leendő munkatársai

Részletesebben

Az eddig megjelent kötetek: I. Varázslat II. Átkos örökség III. Örvényben IV. Vágyakozás V. Halálos bűn

Az eddig megjelent kötetek: I. Varázslat II. Átkos örökség III. Örvényben IV. Vágyakozás V. Halálos bűn A sorozat Nincs menekülés című hatodik kötete november 25-től kapható a hírlapárusoknál, valamint viszonteladóknak az Agora Kft.-nél (Bp., XIII. Váci út 168.). A további kötetek hathetenként jelennek meg.

Részletesebben

A csodálatos. Waverley-kert

A csodálatos. Waverley-kert A csodálatos Waverley-kert S a r a h Addison Allen A csodálatos Waverley-kert! 1 ß ! 2 ß S a r a h Addison Allen A csodálatos Waverley-kert Első kiadás Könyvmolyképző Kiadó, Szeged, 2010! 3 ß Írta: Sarah

Részletesebben

Nora Roberts. Az elbűvölő mágus

Nora Roberts. Az elbűvölő mágus Nora Roberts Az elbűvölő mágus 1 Minden jog fenntartva, beleértve a kiadvány egészének vagy egy részének bármilyen formában történő sokszorosítását. A mű a Harlequin Enterprises II B. V. jóváhagyásával

Részletesebben

N o r a R o b e r t s. hol nem volt

N o r a R o b e r t s. hol nem volt N o r a R o b e r t s hol nem volt 1 Minden jog fenntartva, beleértve a kiadvány egészének vagy egy részének bármilyen formában történő sokszorosítását. A mű a Harlequin Enterprises II B. V. jóváhagyásával

Részletesebben

Gayle Callen Nem mindennapi vılegény

Gayle Callen Nem mindennapi vılegény Gayle Callen ALEXANDRA 2 London, 1844. augusztus 1. fejezet Miss Jane Whittington öltözıasztalánál ült, tenyerén pihentette állat és tükörképére meredt. A töprengés magányos ráncot vont keskeny, fekete

Részletesebben