Mary Jo Putney VIHAR ÉS RÓZSÁK

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Mary Jo Putney VIHAR ÉS RÓZSÁK"

Átírás

1 ROMANTIKUS R R REGÉNYEK Mary Jo Putney VIHAR ÉS RÓZSÁK GENERAL PRESS KIADÓ ALAPÍTVA 1988-BAN 1

2 ROMANTIKUS R R REGÉNYEK A mű eredeti címe Thunder and Roses Copyright Mary Jo Putney, 1993 Hungarian translation GIELER GYÖNGYI és a GENERAL PRESS KIADÓ Az egyedül jogosított magyar nyelvű kiadás. A kiadó minden jogot fenntart, az írott és az elektronikus sajtóban részletekben közölt kiadás és közlés jogát is. Fordította GIELER GYÖNGYI Sorozatszerkesztő DEBRECZENI ÁGNES A borítótervet GREGOR LÁSZLÓ készítette ISSN ISBN Kiadja a GENERAL PRESS KIADÓ 1138 Budapest, Népfürdő u. 15/D Telefon: , Fax: Felelős kiadó: LANTOS KÁLMÁN NÉ Irodalmi vezető: BESZE BARBARA Művészeti vezető: LANTOS KÁLMÁN Felelős szerkesztő: BÁRDI ERZSÉBET Készült 22 nyomdai ív terjedelemben, 53 g-os, 2,4 volumenizált Norbulky papíron. Kiadói munkaszám: Nyomdai előkészítés: TORDAS és TÁRSA Kft. Ez a könyv a debreceni könyvnyomtatás több mint négy évszázados hagyományait őrző ALFÖLDI NYOMDA RT.-ben készült. Felelős vezető: György Géza vezérigazgató 2

3 Két legkedvesebb barátnőmnek, Marianne-nek és Karennek Előszó Azoknak, akik ugyanúgy érdeklődnek a művelődéstörténeti érdekességek iránt, mint jómagam: Az első palatetejű Billárdasztalt John Thurston készítette Londonban, 1826-ban. Erre a célra évtizedeken át Dél-Walesben bányászott palát használtak. A bőrvégződéssel ellátott dákot egy Mingaud nevű francia gyalogsági kapitány találta fel, valamikor 1807 és 1820 között. Ekkoriban épp börtönben ült, és bőven volt ideje gyakorolni. Sőt amikor lejárt a büntetése, kérelmezte, hogy még egy hónapig hadd maradjon, hogy legyen ideje tovább tökéletesíteni a technikáját. Meg is kapta az engedélyt. (Egyesek mindenre képesek egy ingyen Billárdasztalért.) Miután kiszabadult, profi játékos lett, és a világ első Billárdvirtuóza, aki mindenkit elkápráztatott az ügyességével. Abban az időben, amikor a regény cselekménye játszódik, a brit szénbányászat robbanásszerű fejlődésnek indult, ennek köszönhetően jöttek létre a híres walesi bányászfaluk ben feltalálták a Davy-féle biztonsági lámpát, amely megvédte a bányászokat a bányalég, vagyis a levegő és a metángáz keverékének veszélyes következményeitől. A metodista gyülekezetek, amelyek olyan elhivatottsággal törődtek az egyház által elhanyagolt társadalmi rétegekkel, igen erős erkölcsi befolyással bírtak a bányászok körében. A könyvben szereplő, bányászattal kapcsolatos furcsaságok nagy része tényleg megtörtént: a vak bányászok, a szénbányákban talált ezüströgök, a bányász esete, aki feláldozta magát, mert aggódott, hogy a társa a pokolra kerülne. (A dolog Cornwallban történt, és az önfeláldozó bányász csodával határos módon életben maradt.) Szeretnék külön köszönetet mondani Carol Hanlon geológusnak és Dean Stucker bányamérnöknek, akik segítettek a bányászattal kapcsolatos részek megírásában. Ami pedig a pingvineket illeti - miért ne...? 3

4 Prológus Wales, 1791 A téli köd foszlányokban kavargott körülöttük, miközben átmásztak a birtokot körbevevő magas kőkerítésen. A kísérteties táj teljesen kihalt volt, és senki nem vette észre, amikor a betolakodók átkapaszkodtak a kerítésen, majd keresztüllopakodtak a gondosan ápolt parkon. Nikki halkan megkérdezte: - Tyúkot fogunk lopni, mama? Az anyja, Marta megrázta a fejét. - Sokkal fontosabb dolgunk van, mint a tyúkok. A beszéd megerőltette, összegörnyedt és rátört a köhögés, vékony teste csak úgy rázkódott. Nikki ijedten és aggódva megérintette az anyja karját. A szabad ég alatt alvás miatt csak még rosszabbodott az állapota, és az ennivalójuk is kevés volt. Remélte, hogy hamarosan visszatérnek a cigány kompániához, ahol ennivaló, tábortűz és barátságos társaság várja őket. Az asszony felegyenesedett. Az arca sápadt volt, de elszánt. Továbbsétáltak a parkon át. Más szín nem volt a fehér téli tájban, csak a cigány asszony rikító lila szoknyája. Végül kibukkantak a fák közül egy füves részre, amely egy hatalmas kőházat vett körül. Nikki ijedten megkérdezte: - Valami nagy úr lakik itt? - Igen. Jól nézd meg, mert egy nap ez mind a tiéd lesz. A fiú rámeredt a házra, és furcsa érzelmek keveréke öntötte el. Meglepetés, izgalom, kételkedés és végül megvetés. - A romák nem laknak kőházban. - De te didikois vagy, félvér cigány, te lakhatsz ilyen helyen. A fiú döbbenten megfordult, és rámeredt az anyjára. - Nem! Tacho rat, igazi roma vagyok, nem gorgio! - Roma és gorgio vér is folyik az ereidben. - A nő felsóhajtott, gyönyörű arca fáradt volt. - Habár cigánynak neveltünk, a jövőd a gorgiók között van. A fiú tiltakozni akart, de az anyja egy gyors kézmozdulattal elhallgattatta, amikor hirtelen patadobogás ütötte meg a fülüket. Behúzódtak a bokrok közé, és onnan nézték, ahogy két lovas végigüget a behajtóúton, és megállnak a ház előtt. A magasabbik férfi leugrott a nyeregből, és fürge léptekkel felsietett a széles kőlépcsőkön, a lovát a másik gondjaira hagyva. - Szép lovak - suttogta irigykedve Nikki. - Igen. Ez biztosan Aberdare grófja volt - mormolta Marta. - Pont úgy fest, ahogy Kenrick mesélte. 4

5 Megvárták, amíg a magas férfi bemegy a házba, a lovászfiú pedig elvezeti a lovakat. Aztán Marta intett Nikkinek, és odasiettek a gyepen át, majd fel a lépcsőkön. A fényes rézkopogtató sárkányfejet formázott. Nikki szerette volna megfogni, de túl magasan volt. Az anyja nem kopogott, csak lenyomta a kilincset. Az ajtó könnyedén kinyílt, és az asszony belépett, Nikki a nyomában. A szeme nagyra kerekedett, amikor meglátta, hogy a márványpadlós előcsarnok akkora, hogy egy egész cigány kompánia elférne benne. Nem találtak ott mást, csak egy cifra libériás inast. Hosszúkás arcán komikus megdöbbenéssel nézett rájuk, és felkiáltott: - Cigányok! - Aztán megragadott egy csengőzsinórt, hogy segítséget hívjon. - Azonnal takarodjatok innen! Ha öt percen belül nem tűntök el a birtokról, átadunk a békebírónak! Marta megfogta Nikki kezét. - A gróffal akarunk beszélni. Van nálam valami, ami az övé. - Csak nem elloptatok tőle valamit? - förmedt rá az inas. - Soha nem is jártatok a közelében. Kifelé innen! - Nem, beszélnem kell vele. - Azt nem hinném - mondta az inas, és fenyegetően közelebb lépett. Marta megvárta, amíg egész közel ér, aztán félreugrott előle. Az inas elkáromkodta magát, és utánakapott, de hiába. Közben megjelent három másik szolga is a csengőszóra. Marta rájuk szegezte szikrázó szemét, és fenyegetően azt sziszegte: - Beszélnem kell a gróffal. Átok sújtson mindenkit, aki megpróbál megakadályozni. A szolgák megtorpantak. Nikki majdnem hangosan elnevette magát, amikor meglátta, milyen arcot vágnak. Marta nő létére is könnyedén rájuk tudott ijeszteni. Nikki büszke volt rá. Ki másnak lenne ilyen hatalma puszta szavakkal, mint egy romának? Az anyja szorosabban markolta a kezét, és hátrálni kezdtek, a ház belseje felé. Mielőtt a szolgák összeszedhették volna a bátorságukat, egy mély hang dörrent: - Cigányok? Ki engedte be ezeket a mocskos csavargókat a házamba? Marta merészen megszólalt: - Elhoztam az unokáját, Lord Aberdare. Ő Kenrick fia, a maga egyetlen unokája. Az előcsarnokban halálos csönd lett. A gróf döbbent tekintete Nikki arcára vándorolt. Marta folytatta: - Ha kételkedik a szavamban... Egy döbbent pillanat után a gróf megszólalt: - Nem, elhiszem, hogy ez a koszos purdé Kenrick fia. Az arcára van írva, le sem tagadhatná. - Forró és mohó pillantást vetett Martára, ahogy a gorgio férfiak gyakran néznek a cigány asszonyokra. - Könnyű megérteni, a fiam miért cipelte magát az ágyába, de miért érdekelne engem egy cigány fattyú? 5

6 - A fiam nem fattyú. - Marta benyúlt a fűzőjébe, és kihalászott két bepiszkolódott, összehajtogatott iratot. - Mivel maguk olyan fontosnak tartják a papírokat, megőriztem a bizonyítékot. A házasságlevelünk és Nikki születési bizonyítványa. Lord Aberdare türelmetlen pillantást vetett az iratokra, aztán megdermedt. - A fiam feleségül vette magát? - Úgy bizony - felelte büszkén a nő. - Gorgio templomban éppúgy, mint roma szertartás szerint. És örülnie kéne, hogy megtette, mert most legalább van egy örököse. A többi fia halott, nem lesz több unokája, csak ez az egy. A gróf feldúlt arccal azt felelte: - Jól van. Mennyit akar érte? Ötven font megteszi? Nikki látta, hogy az anyja szemében egy pillanatra düh villan. Aztán megváltozott az arca, ravaszság ült ki rá. - Száz arany-guinea-t. A gróf kivett egy kulcsot a mellénye zsebéből, és odaadta a legidősebb szolgának. - Hozd ide a pénzt a vaskazettából. Nikki hangosan elnevette magát. Roma nyelven odaszólt az anyjának: - Ez aztán a remek csel, mama. Nemcsak meggyőzted ezt a féleszű gorgiót, hogy az unokája vagyok, de még aranyat is ad nekünk. Egy évig jól eléldegélünk belőle. Hol találkozzunk, ha este megszöktem, az öreg tölgyfánál, ahol bemásztunk a kerítésen? Marta megrázta a fejét, és ő is romául felelt: - Nem szökhetsz meg innen, Nikki. A gróf tényleg a nagyapád, és mostantól ez lesz az otthonod. - Az ujjai beletúrtak a fiú hajába. Nikki egy pillanatig azt hitte, még mondani fog valamit, mert ezt nem gondolhatja komolyan. A szolga közben visszatért, és átadott Martának egy kis bőrerszényt. Miután az asszony szakértő szemmel megvizsgálta a tartalmát, felemelte a szoknyáját, és bedugta az alsószoknyája zsebébe. Nikkit megdöbbentette a mozdulat - ezek a gorgiók nem tudják, hogy beszennyezte őket azzal, hogy felemelte a szoknyáját a jelenlétükben? De mintha tudomást sem vettek volna a sértésről. Marta vetett még egy utolsó pillantást a fiára, aztán vad tekintetet lövellt a grófra. - Bánjon jól vele, vagy az átkom elkíséri a síron is túl. Itt haljak meg, ha nem igaz. Azzal sarkon fordult, és végigsétált a fényes márványpadlón, a szoknyája csak úgy suhogott. Egy szolga kinyitotta neki az ajtót. Marta meghajtotta a fejét, mint egy hercegnő, aztán kilépett. Nikki hirtelen megrémülve rájött, hogy az anyja komolyan beszélt, tényleg itt akarja hagyni ezekkel az idegenekkel. Utánarohant, és felkiáltott: - Mama, mama! De mielőtt utolérhette volna, az ajtó becsapódott az orra előtt, és ő csapdába esett a kőházban. Megragadta a kilincset, de az egyik szolga elkapta a derekánál fogva. Nikki 6

7 beletérdelt a gyomrába, és a tíz körmével esett a képének. A szolga felordított, mire egy másik a segítségére sietett. Nikki rúgkapálva és hadonászva ordított: - Én cigány vagyok! Nem maradok ezen a ronda helyen! A gróf összevonta a szemöldökét, taszította a heves érzelemnyilvánítás. Ki kell verni az effajta viselkedést a kölyökből, a cigány vér minden más nyomával együtt. Kenrick is rakoncátlan gyerek volt, elkényeztette az anyja, aki a rajongásig szerette. A fia halálhírére olyan rohamot kapott, hogy azóta csak élőhalottként tengődik. A gróf éles hangon kiadta a parancsot: - Vigyék a gyerekszobába, és mosdassák meg. Égessék el ezeket a rongyokat, és adjanak neki valami rendes ruhát. Két szolga tudta csak lefogni a fiút. Még mindig az anyja után kiabált, miközben felcipelték a kapálózó gyereket a lépcsőn. A gróf merev, keserű arccal még egyszer megnézte az iratokat, amelyek bizonyították, hogy ez a sötét bőrű kis pogány valóban egyetlen élő leszármazottja. Nicholas Kenrick Davies állt a születési bizonyítványon. Lehetetlen lett volna kételkedni a vérrokonságban: ha a fiúnak nem lenne olyan sötét a bőre, szinte kiköpött mása lenne Kenricknek ennyi idős korában. Te jóságos ég, egy cigány purdé! Egy idegen, fekete szemű cigány. Hétéves, lop és hazudik, mint a vízfolyás, és fogalma sincs a civilizált életről. És ez a rongyos, mocskos kis kölyök mégis az Aberdare-birtok örököse. A gróf kétségbeesetten imádkozott örökösért, de álmában sem gondolta volna, hogy az ég így válaszol az imáira. Még ha beteg felesége meghalna, és ő újból megnősülne, a törvény szerint ez a cigány kölyök a második házasságából született fiait is megelőzné az örökösödési rangsorban. Miközben gondolkozott, önkéntelen mozdulattal összegyűrte a papírokat. Talán ha egyszer mégis újranősül, és esetleg fia születik, lehet majd csinálni valamit. De addig mindent meg kell tennie a fiúért. Morgan tiszteletes, a falubeli metodista lelkész majd megtanítja írniolvasni meg egy kis jó modorra, mielőtt elküldhetik egy rendes iskolába. A gróf megfordult, bement a dolgozószobájába, és becsapta az ajtót, hogy ne is hallja a fájdalmas Mama, mama! kiáltásokat, amelyek végigvisszhangoztak az Aberdare-kastély termein. 7

8 Első fejezet Wales, március A.z emberek úgy hívták, hogy a Démongróf, vagy néha úgy, hogy az öreg Nick. Azt rebesgették róla, hogy elcsábította a nagyapja fiatal feleségét, miatta szakadt meg az öregember szíve, és a saját feleségét is ő hajszolta a halálba. Azt tartották róla, hogy bármire képes lenne. Clare Morgant csak ez az utóbbi kijelentés érdekelte. Tekintetével követte a férfit, amint végigvágtatott a lovával a völgyön, mintha a pokol fúriái üldöznék. Nicholas Davies, a cigány gróf, Aberdare ura végre hazaérkezett, négy hosszú évnyi távollét után. Talán itt is fog maradni a kastélyban, de az is lehetséges, hogy holnap ismét útra kel. Clare-nek gyorsan kellett cselekednie. De azért kicsit még tétovázott; tudta, hogy a gróf úgysem láthatja meg a fák között, ahonnan figyelte. A férfi nyereg nélkül ülte meg a fekete csődört - köztudottan nagy szakértője volt a lovaknak -, és tetőtől talpig feketébe volt öltözve, csak egy skarlátvörös sálat kötött a nyakába. Túl messze volt, Clare nem láthatta az arcát. Eltűnődött, vajon megváltozott-e, aztán úgy döntött, a kérdés nem az, hogy megváltozott-e, hanem az, hogy mennyire. Bármi legyen is az igazság a szörnyű eseményekről, amelyek elűzték itthonról, nyilván nyomot hagytak rajta. Vajon fog-e rá emlékezni? Valószínűleg nem. Csak néhányszor találkoztak, és ő akkor még kislány volt. Nicholas nemcsak a gróf unokája volt, de négy évvel idősebb is nála, és a nagyobb gyerekek ritkán figyelnek oda a kisebbekre. Fordítva persze ez nem így van. Miközben visszasétált a Penreith nevű falucskába, magában újra átgondolta a kéréseit és az érveit, amelyeket a gróf elé akart tárni. Így vagy úgy, mindenképp meg kell győznie, hogy segítsen. Senki más nem tudja megtenni. Néhány rövid percre, miközben a csődör úgy vágtatott át a birtokon, mint a forgószél, Nicholas képes volt rá, hogy belefeledkezzen a száguldásba. De a valóság újból rátört, amikor a lovaglás véget ért, és visszaérkezett a kastélyhoz. A külföldön töltött évek során gyakran álmodott Aberdare-ről: egyszerre gyötörte a vágyakozás és a félelem, hogy mit találna itt, ha visszatérne. A hazatérte óta eltelt huszonnégy 8

9 óra bebizonyította, hogy a félelmei jogosak voltak. Ostoba volt, amikor azt gondolta, hogy négy év alatt el lehet törölni a múltat. A kastély minden szobája, a völgy minden talpalatnyi földje emlékeket tartogatott. Akadtak köztük boldogok is, de ezekre ránehezedtek a nemrégiben történt események, beszennyezve mindazt, amit egykor szeretett. Talán a halála előtti kétségbeesett pillanatokban az öreg gróf megátkozta a völgyet, hogy gyűlölt unokája soha ne találhasson itt boldogságot... Nicholas odasétált a hálószobája ablakához, és kibámult. A völgy gyönyörű volt, mint mindig: a hegyek zordan magasodtak az égig, az alacsonyabb részeken szépen zöldelltek a megművelt földek. A tavaszi vetés már kezdett zsendülni. Nemsokára kivirulnak a nárciszok is. Kisfiú korában mindig segített a kertészeknek elültetni a hagymákat a fák tövében, fülig összesározva magát. A nagyapja ezt is csak alacsony származása jelének látta. A romos várra emelte tekintetét, amely komoran a völgy fölé magaslott. A vastag falú építmény évszázadokon át a vára és otthona volt a Davies családnak. A békésebb időkben aztán Nicholas ükapja megépítette a kastélyt, amelyet megfelelőnek tartottak Nagy-Britannia egyik leggazdagabb családja számára. Sok más előnye mellett a háznak számos hálószobája volt. Nicholas előző nap nagyon hálás volt ezért. Soha eszébe sem jutott, hogy azt a lakosztályt használja, amely a nagyapjáé volt. Amikor belépett a saját régi hálószobájába, összeszorult a gyomra, mert lehetetlen volt úgy ránézni az ágyra, hogy ne látta volna benne Caroline-t: pompás teste meztelen, a karja hívogató... Azonnal visszavonult az egyik vendégszobába, amelyik kellemesen személytelen volt, mint egy drága szálloda. De még itt sem tudott jól aludni, kísértették a rossz álmok és a még rosszabb emlékek. Reggelre arra a következtetésre jutott, hogy el kell tépnie minden köteléket, amely Aberdarehez fűzi. Soha nem fogja itt megtalálni a lelki békéjét, ahogy a négyesztendőnyi nyughatatlan utazgatással sem. Lehetséges lenne vajon kijátszani valahogy az örökösödési korlátozást, hogy eladhassa a birtokot? Meg kell kérdeznie az ügyvédjét. A gondolat, hogy eladja a kastélyt, fájdalmas ürességet keltett benne. Olyan lenne, mintha az egyik karját kellene levágni - de ha egy végtag elüszkösödött, nincs más választás. És ha eladná, annak meglenne a jó oldala is. Kellemes volt arra gondolni, hogy a nagyapja dührohamot kapna - már ha a kísértetek tudnak dührohamot kapni. Hirtelen sarkon fordult, kisietett a hálószobájából, és lement a földszinti könyvtárszobába. Nyomasztó volt azon gondolkozni, hogyan élje tovább az életét, de a következő pár órában 9

10 csak tud kezdeni magával valamit. Egy kis erőfeszítéssel és jó sok brandyvel talán sikerül teljesen elfeledkezni magáról. Clare még soha nem járt az Aberdare-kastélyban. Olyan pompás volt, ahogy számított rá, de sötét és komor, a bútorok nagy részét még mindig porvédő huzat fedte. A négy éven át üresen álló kastély elhagyatott benyomást keltett. A komornyik, Williams ugyanolyan komor volt. Ragaszkodott hozzá, hogy bejelentse Clare-t, mielőtt a grófhoz vezeti, de mivel a faluban nőtt fel, és jól ismerték egymást, Clare-nek végül sikerült meggyőznie, hogy rögtön engedje be, anélkül, hogy megkérdezné a grófot. A komornyik végigkísérte a lányt egy hosszú folyosón, aztán benyitott a könyvtárszobába. - Miss Clare Morgan keresi, mylord. Azt mondta, sürgős ügyben. Clare összeszedte minden bátorságát, és azonnal belépett Williams mellett a könyvtárba. Nem akart időt adni a grófnak, hogy elküldje. Ha ma nem jár sikerrel, lehet, hogy nem lesz több lehetősége. A gróf az ablaknál állt, és kibámult a völgyre. A kabátja egy székre dobva hevert, és ingujjban hetyke és fiatalos benyomást keltett. Furcsa, hogy úgy hívják, az öreg Nick, hiszen még harminc sem lehet. Ahogy az ajtó becsukódott Williams mögött, a gróf megfordult, félelmetes tekintetét Clarere szegezve. Bár nem volt különösebben magas, áradt belőle az erő és a tekintély. Clare-nek eszébe jutott, hogy milyen könnyed eleganciával mozgott még kamaszkorában is, amikor a legtöbb fiú esetlen. Első ránézésre alig változott. Ha lehet, még jóképűbb lett, mint négy évvel ezelőtt volt. Clare nem gondolta volna, hogy ez lehetséges. De valóban megváltozott, ezt látta a szemében. Valamikor mindig nevetés csillogott benne, ami másokat is arra késztetett, hogy vele nevessenek. Most olyan áthatolhatatlan volt, mint a kifényesített walesi kovakő. A párbajok, a hírhedt afférok és a nyilvános botrányok rajtahagyták a nyomukat. Miközben tétovázott, hogy ő szólaljon-e meg először, a férfi megkérdezte: - Maga rokona Thomas Morgan tiszteletesnek? - A lánya vagyok. Én vagyok a tanítónő a penreithi iskolában. A férfi unott tekintete végigsiklott rajta. - Igen, emlékszem, néha mászkált utána egy maszatos kiskölyök. Clare sértetten visszavágott. - Feleannyira sem voltam maszatos, mint maga. - Valószínűleg nem - bólintott halvány mosollyal a szemében a gróf. - Gyalázatos kölyök voltam. Az órák alatt az apja gyakran emlegette magát, mintha valami kis szent lenne. Már ismeretlenül is utáltam. 10

11 Nem kellett volna sértőnek éreznie a férfi szavait, de Clare annak érezte. Remélte, hogy fel tudja kicsit bosszantani, és túlzott kedvességgel azt felelte: - Nekem pedig azt mondta, hogy maga a legokosabb fiú, aki valaha is a keze alatt volt, és áldott jó szíve van, akármilyen vad is. - Az apja ítélőképessége sok kívánnivalót hagy maga után - mondta a gróf, és eltűnt a szeméből a pillanatnyi jókedv. - Szóval a lelkész lánya? Gondolom, akkor pénzt gyűjt valami unalmas, nemes ügyre. A jövőben forduljon az intézőmhöz ilyen ügyekben, ne engem zaklasson. Ég önnel, Miss Morgan. El akart fordulni, de Clare gyorsan azt mondta: - Amit meg kell beszélnünk, nem az intézőre tartozik. A férfi mozgékony ajka megrándult. - De valamit akar tőlem, nem igaz? Mindenki akar valamit. Odasétált egy szekrénykéhez, ahol italos palackok álltak, és újratöltötte a kezében tartott kiürült poharat. - Bármit akar is, nem fogja megkapni tőlem. Noblesse oblige, ez csak a nagyapám jelszava volt. Most legyen kedves távozni, amíg még udvarias vagyok Clare kelletlenül nyugtázta, hogy a gróf jó úton halad a részegség felé. De hát akadt már dolga részegekkel. - Lord Aberdare, Penreith lakosai szenvednek, és maga az egyetlen, aki ezen segíthet. Nagyon kevés idejébe vagy pénzébe kerülne. - Nem érdekel, milyen kevésbe kerül - vágott közbe határozottan a gróf. - Nem akarom, hogy bármi közöm legyen a faluhoz vagy az emberekhez, akik ott élnek, érthető? Most tűnjön a pokolba. Clare-ben feltámadt a makacsság. - Nem kérem a segítségét, hanem követelem - csattant fel. - Megmagyarázzam most, vagy megvárjuk, amíg kijózanodik? A férfi csodálkozva nézett rá. - Ha itt valaki részeg, szerintem az maga. Ha azt hiszi, az, hogy nő, megvédelmezi attól, hogy kidobjam, nagyon téved. Hajlandó szép csendben távozni, vagy én hajítsam ki? - Határozott léptekkel a lány felé indult. A kigombolt nyakú fehér ingben félelmetesen szélesnek látszott a válla. Clare ellenállt a késztetésnek, hogy meghátráljon, csak belenyúlt a köpenye zsebébe, és kivett egy kis könyvecskét, amely az egyetlen reménysége volt. Kinyitotta az első oldalon, ahol egy kézzel írt bejegyzés állt, és felmutatta. - Emlékszik erre? Rövid szöveg állt az első lapon: Morgan tiszteletes úrnak - remélem, egy nap meg tudom hálálni mindazt, amit értem tett. Szeretettel: Nicholas Davies. A gyerekes írás láttán a gróf úgy megtorpant, mintha villám csapott volna belé. Jéghideg tekintete a könyvről Clare arcára fordult. - Azt hiszi, ezzel legyőzhet, igaz? De rossz lapra tett. 11

12 Ha érzek is bármi kötelezettséget, az az apjára vonatkozik. Ha szívességet akar kérni tőlem, kérje ő maga. - Nem teheti - felelte Clare. - Két éve meghalt. Kínos csend után a gróf azt mondta: - Sajnálom, Miss Morgan. Az apja volt talán az egyetlen igazán jó ember, akit valaha is ismertem. - A maga nagyapja is jó ember volt. Sokat tett Penreith lakóiért. Alapítványt hozott létre a szegények javára, kápolnát építtetett... Mielőtt Clare folytathatta volna a néhai gróf jótékonykodásának listáját, Nicholas közbevágott: - Kíméljen meg ettől. Tudom, hogy a nagyapám szeretett erkölcsi példát mutatni az alacsonyabb sorúaknak, de engem ez nem vonz. - Ő legalább komolyan vette a kötelezettségeit - vágott vissza Clare. - Maga a világon semmit nem tett a birtokért vagy a faluért, mióta megörökölte. - És szándékomban áll, hogy ez így is maradjon. - A gróf felhajtotta az italát, és nagy csattanással lerakta a poharat. - Se az apja jó példája, se a nagyapám erkölcsi prédikációi nem alakítottak át gentlemanné. Fütyülök mindenre és mindenkire, és nekem ez így megfelel. Clare döbbenten meredt rá. - Hogy mondhat ilyet? Senki nem lehet ilyen érzéketlen. - Ó, Miss Morgan, a maga ártatlansága igazán megható. - A férfi az asztal szélének támaszkodott, és összefonta a karját széles mellkasa előtt. Olyan ördögien festett, hogy tényleg kiérdemelte a gúnynevét. - Jobb lesz, ha távozik, mielőtt még porrá zúzom a további illúzióit is. - Egyáltalán nem érdekli, hogy a felebarátai szenvednek? - Egy szóval: nem. A Bibliában az áll, hogy a szegények mindig velünk lesznek, és ezen még Jézus sem tudott változtatni. - Gúnyosan elmosolyodott. - Talán az apja kivételével soha nem találkoztam olyan emberrel, akinek a jótékonykodása mögött ne önző indokok húzódtak volna meg. A legtöbben, akik tüntetnek a bőkezűségükkel, azért teszik, mert hálát várnak, vagy mert tetszeleghetnek önnön jóságuk tudatában. Én legalább őszintén vagyok önző, és nem vagyok képmutató. - Egy képmutató is jót tehet, még ha az indítékai nemtelenek is, ami még mindig értékesebb, mint a maga őszintesége - mondta szárazon Clare. - De ahogy gondolja. Ha nem hisz a jótékonykodásban, akkor miben hisz? Ha a pénz melegíti fel a szívét, Penreith felvirágoztatása profitot is hozhat. A gróf megrázta a fejét. - Sajnálom, de a pénz sem érdekel. Már így is több van, mint amennyit tíz élet alatt el tudnék költeni. 12

13 - Milyen kellemes lehet - mormolta Clare. Azt kívánta, bárcsak hátat fordíthatna és elmehetne, de ha így tenne, beismerné a vereségét, és ez nem volt szokása. Arra gondolt, valami módja csak van, hogy megérintse a férfi szívét, és megkérdezte: - Mi kéne ahhoz, hogy meggondolja magát? - A segítségemet nem lehet megvenni semmi olyan áron, amit maga hajlandó vagy képes lenne megfizetni. - Azért próbáljuk meg. A gróf figyelmét ez már felkeltette, és végigmérte a lányt tetőtől talpig, sértő alapossággal. - Ezt vegyem ajánlatnak? Ha meg akarta döbbenteni, sikerült: Clare vérvörös lett, de nem fordította el a tekintetét. - Ha igent mondanék, ez meggyőzné, hogy segítsen Penreith lakóin? A férfi meglepetten nézett rá. - Te jó ég, tényleg hagyná, hogy tönkretegyem, csak hogy a tervei sikerrel járjanak? - Ha biztos lennék benne, hogy beválik, igen - vágta rá Clare merészen. - Az erényem feláldozása és pár perc szenvedés igazán csekély ár az éhező családok megmentéséért, és az életekért, amelyek odavesznének, ha a penreithi bányában robbanás történne. A gróf szemében némi érdeklődés csillant, de aztán megint kiüresedett az arca. - Bár érdekes az ajánlat, de nem vonz különösebben, hogy az ágyamba csábítsak egy nőt, aki úgy vonulna oda, mint Jeanne d Arc a máglyára. Clare felvonta a szemöldökét. - Azt hittem, az ilyen gazemberek élvezik, ha ártatlanokat csábíthatnak el. - Személy szerint mindig unalmasnak találtam az ártatlanságot. Akkor már inkább egy tapasztalt nő. Clare nem vett tudomást a megjegyzésről. Elgondolkozva azt mondta: - Azt megértem, ha egy csúnya nő nem vonzza, de egy szépség biztos nem untatná. A faluban van jó pár nagyon csinos lány. Megkérdezzem, hogy valamelyikük hajlandó-e feláldozni magát a jó ügy érdekében? A férfi egy villámgyors mozdulattal közelebb lépett, és a két tenyere közé fogta a lány arcát. A leheletén brandy érződött, és a keze furcsán meleg volt, szinte perzselte a bőrét. Clare összerezzent, aztán kényszerítette magát, hogy mozdulatlanul álljon, míg a férfi az arcát nézi, olyan szemekkel, amelyek mintha a lelke legsötétebb titkait is kifürkésznék. Amikor úgy érezte, nem bírja tovább állni a tekintetét, a férfi megszólalt: - Maga egyáltalán nem olyan csúnya, mint amilyennek tetteti magát. 13

14 Aztán leejtette a kezét. Clare reszketve állt. Megkönnyebbülésére a férfi ellépett tőle, megint fogta a poharát, és újra töltött a brandyből. - Miss Morgan, nekem nincs szükségem pénzre, és annyi nőt kapok, amennyit akarok, a segítsége nélkül is, és semmi kedvem tönkretenni nehezen megszerzett rossz híremet azzal, hogy jó dolgokat teszek. Akkor most távozik önként, vagy erőszakkal távolítsam el? Clare óriási kísértést érzett, hogy sarkon forduljon és elrohanjon, de makacsul csak azt mondta: - Még mindig nem árulta el, mit kér cserébe a segítségéért. Valami csak van. Mondja meg, talán teljesíteni tudom. A gróf felsóhajtott leroskadt a kanapéra, és biztos távolságból szemlélte a lányt. Clare Morgan apró termetű volt és vékony, mégis határozottság áradt belőle. Félelmetes ifjú hölgy. Valószínűleg az csiszolhatta a képességeit, hogy az évek során sokat segédkezhetett az apja mellett. Habár senki nem mondaná feltűnően szépnek, tulajdonképpen egész csinos, annak ellenére, hogy mindent elkövet, hogy szigorú legyen a külseje. Az egyszerű szabású ruha csak kiemelte formás alakját, és attól, hogy sötétbarna haját szorosan hátrafogta, hatalmasnak látszottak kék szemei. Fehér bőre olyan sima és langyos, mint a naptól átmelegített selyem... Nicholas ujjai még mindig bizseregtek az érintésétől és a halántékán lüktető erektől. Nem, nem szép, de nehezen felejthető, és nem csak a makacssága miatt. Bármilyen bosszantó is, csodálnia kellett a bátorságát, hogy ide mert jönni. A jó ég tudja, milyen pletykák keringenek róla a faluban. A helybeliek nyilván ördögi gazembernek tartják. Ez a lány mégis itt van, a merész kéréseivel. De az időzítés nagyon rossz volt, mert már elhatározta, hogy itt kell hagynia ezt a helyet, és minden köteléket meg kell szakítania a múltjával. Kár, hogy nem fogott neki korábban a brandynek, akkor már kellőképpen öntudatlan állapotban leledzett volna, amikor megérkezett a váratlan látogató. Tűnődni kezdett rajta, hogy tulajdonképpen mit akarhat tőle a lány, de aztán gyorsan abbahagyta. Még csak az hiányzik, hogy belekeveredjen. Jobb lesz, ha inkább azon töri brandytől kótyagos fejét, hogyan győzhetné meg róla, hogy a dolog teljesen reménytelen. De mi az ördögöt kezdhetne egy ilyen nővel, aki bármilyen áldozatra hajlandó lenne, csak hogy elérje a célját? Mit kérhetne tőle, ami olyan vérlázító, hogy csak visszautasítani lehet? Hirtelen eszébe jutott a tökéletes válasz. Mint az apja, nyilván ő is metodista, józan életű, erényes hívő közösség tagja. A társadalmi pozíciója, az egész élete attól függ, milyennek látják embertársai. 14

15 Győzedelmes mosollyal hátradőlt. Örült, hogy végre megszabadul Clare Morgantől. - Van ára, de azt úgysem fizetné meg: - Micsoda? - kérdezte óvatosan Clare. - Ne aggódjon, a kelletlenül felajánlott erénye biztonságban van. Túl fárasztó lenne elfogadni, maga meg valószínűleg élvezné a mártírkodást. Ehelyett inkább... - Nicholas kis szünetet tartott, és nagyot kortyolt a brandyből -...a jó hírnevét akarom. 15

16 Második fejezet A jó hírnevemet? - kérdezte csodálkozva Clare. - Ezt meg hogy a csudába érti? A grófon látszott, hogy módfelett élvezi a helyzetet. - Ha hajlandó együtt élni velem, mondjuk, három hónapig, akkor segítek a falun, ahogy csak tőlem telik. Clare-be belemarkolt a félelem. Merész szavai ellenére soha nem gondolta volna komolyan, hogy akár csak szikrányit is érdeklődjön iránta egy ilyen férfi. - Annak ellenére, hogy ez milyen rémesen unalmas lenne magának - mondta védekező szarkazmussal -, mégis azt akarja, hogy a szeretője legyek? - Csak akkor, ha önként teszi, amire egyáltalán nem számítok, úgy látom, túlságosan merev ahhoz, hogy élvezze a test örömeit. - A tekintete megint végigsöpört a lányon, most hideg mérlegeléssel. - De ha meggondolja magát a három hónap folyamán, akkor örömmel elfogadnám. Soha nem volt még dolgom erényes metodista tanítókisasszonnyal. Vajon így közelebb kerülnék a mennyországhoz? - Maga egy gyalázatos alak. - Köszönöm. Mindent megteszek. - A gróf megint kortyolt egy nagyot a brandyből. - De térjünk vissza az előbbi témához. Úgy élne itt három hónapig, hogy az legyen a látszat, hogy a szeretőm, de valójában nem kellene annak lennie. - És mi lenne az értelme egy ilyen színjátéknak? - kérdezte Clare kissé megkönnyebbülten, de továbbra is teljes értetlenséggel. - Látni akarom, meddig hajlandó elmenni, hogy megszerezze, amit akar. Ha elfogadja az ajánlatomat, az imádott falujának hasznára lehet, de soha többé nem mehet végig emelt fővel az utcán, mert oda lesz a hírneve. Megérne egy ilyen árat a siker? A szomszédai megbocsátanák-e a bukását, még ha értük tette is, amit tett? Érdekes kérdés, bár a maga helyében nem bíznék túlságosan a jóindulatukban. Clare végre megértette. Szigorúan azt mondta: - Magának ez csak értelmetlen játék, igaz? - Egyetlen játék sem értelmetlen. Persze, szabályok mindig kellenek. Mik legyen a játékszabályok? - Nicholas összevonta a szemöldökét. - Lássuk csak... Tehát, a segítségemért cserében itt él a fedelem alatt, látszatra a szeretőmként. Ha tényleg sikerült elcsábítanom, az csak mellékes bonusz, amit mindketten élvezni fogunk. Hogy meglegyen az esélyem az elcsábítására, engedélyeznie kell, hogy naponta egyszer megcsókoljam, ott és akkor, ahol és amikor kedvem tartja. Ezen túl minden más csak kölcsönös megegyezéssel történhet. A csók 16

17 után minden másra joga van nemet mondani, egészen a másnapi csókig. A három hónap után szépen hazamehet, én pedig addig segítem a falut, ameddig szükség van rá. Összevont szemöldökkel hozzátette: - Habár ez elég veszélyes. Ha hagyom, hogy belevonjon a terveibe, a végén még itt ragadok a völgyben életem végéig. De hát az igazság úgy kívánja, hogy én is kockáztassak valamit, hiszen maga annyi mindent tesz fel. - Az egész ötlet teljesen abszurd! - csattant fel Clare. A férfi angyali ártatlansággal pillantott rá. - Épp ellenkezőleg, szerintem nagyon szórakoztató lenne. Szinte sajnálom, hogy nem fog beleegyezni. De hát túl magas az ár, igaz? A szüzességét feláldozhatná úgy, hogy senki nem tudja meg, de a jó hírnév az törékeny holmi és nyilvános, könnyű elveszteni, visszaszerezni pedig lehetetlen. - Kecses mozdulattal intett a szabad kezével. - Most, hogy már tudom, milyen korlátai vannak a mártír hajlamainak, ismételten megkérem, hogy távozzon. Feltételezem, többet nem fog zavarni. Az arcán egy cigány lókupec gonoszan elégedett kifejezése ült, aki épp eladott egy girhes gebét az értékének ötszöröséért. Clare ettől feldühödött. Milyen arrogáns, milyen önző, mennyire meg van győződve róla, hogy fölékerekedett! Túlságosan dühös volt, hogy mérlegelje a következményeket, gondolkodás nélkül felcsattant: - Jól van, elfogadom az ajánlatát! A jó hírnevem cserébe a segítségéért. Egy pillanatra döbbent csend lett. Aztán Nicholas kiegyenesedett a kanapén. - Ezt nem gondolhatja komolyan. Magára vonná a barátai és szomszédai megvetését, talán el is kéne hagynia Penreithet, és biztosan elveszítené a tanítónői állását. Megérné, hogy feláldozza az egész életét azért a futó örömért, hogy engem legyőzzön? - Azért egyezem bele az ajánlatába, hogy segítsek a barátaimon, bár nem tagadom, hogy az is örömömre szolgál, ha megleckéztethetem az arroganciája miatt - felelte hidegen Clare. - Ezenfelül úgy gondolom, hogy nincs igaza. A jó hírnevem, amit huszonhat év alatt szereztem meg, sokkal kevésbé törékeny, mint gondolja. Pontosan el fogom magyarázni a barátaimnak, hogy mit teszek és miért, és remélem, hogy megbíznak bennem, hogy úgy fogok viselkedni, ahogy kell. Ha pedig tévednék, és erre a játékra rámegy az életem... - Kicsit habozott, aztán vállat vont és összeszorította az száját. - Ám legyen. - Az apja mit szólna ehhez? Egyre inkább Clare kezébe került a helyzet irányítása, és ez szédítően kellemes érzés volt. - Amit mindig is mondott. Hogy a jó kereszténynek kötelessége másokon segíteni, még ha ezért magas árat kell is fizetnie. És az, hogy miként viselkedik, csak rá és az Istenre tartozik. - Ha megteszi, meg fogja bánni - mondta határozottan a férfi. 17

18 - Talán, de ha nem teszem meg, a gyávaságomat még jobban megbánnám. - Clare összeszűkült szemmel nézett a grófra. - Csak nem megijedt hirtelen a játéktól, amit saját maga talált ki? Még ki sem mondta, a férfi felpattant a kanapéról, és ott termett mellette. Egy lépésre tőle megtorpant, és fekete szeme szikrázott. - Hát jó, Miss Morgan. Vagyis inkább Clare-nek kéne szólítanom, mert már majdnem a szeretőm. Megkapja, amit akar. Most menjen vissza a faluba, és intézze el a dolgait. Holnap reggel várom. - Kritikus pillantással végigmérte. - Ne hozzon túl sok ruhát. Elviszem Londonba, ahol rendesen felöltöztetem. - Londonba? Magát idekötik a kötelezettségei - mondta Clare, és kissé pimasz hangon még hozzátette: - Nicholas. - Ne aggódjon - felelte kurtán a férfi. - Be fogom tartani az egyezség rám háruló részét. - De nem is akarja tudni, mit kell tennie? - Erre lesz idő bőven holnap. - Nicholas megint nyugodtabb lett, és lustán még közelebb lépett a lányhoz. Clare szívverése felgyorsult. Azon tűnődött, most akarja-e ez első csókot. A férfi sugárzó közelsége elnyomta benne a haragot is, ami eddig tartotta benne a lelket. Zavartan azt mondta: - Akkor most megyek. Még sok dolgom van. - Még ne. - A férfi lassan, fenyegetően elmosolyodott. - A következő három hónapban elég sokat fogjuk látni egymást. Nem lenne ideje közelebbi ismeretséget is kötni? Felemelte a kezét. Clare szinte kiugrott a bőréből. Nicholas keze megtorpant, és halkan azt mondta: - Talán a hírneve túléli, ha három hónapot tölt a fedelem alatt, de maga elviseli-e? Clare megnedvesítette hirtelen kiszáradt ajkát, aztán elpirult, mikor látta, hogy a férfi észrevette az önkéntelen kis gesztust. Igyekezett magabiztosságot erőltetni a hangjába, és azt mondta: - Mindent elviselek, amit muszáj. - Ebben biztos vagyok - bólintott Nicholas. - A célom az, hogy megtanítsam rá, hogy élvezze is. Clare meglepetésére a férfi nem próbálta megcsókolni. Csak a hajához nyúlt, és elkezdte kiszedegetni belőle a hajtűket. Clare fájdalmasan tudatában volt a zavarba ejtő férfiasságnak, ami áradt belőle, ügyes ujjainak, a napbarnított bőr háromszögének, amely kivillant az inge kigombolt nyakánál. A brandy szaga mellett enyhe illatot árasztott, amiről fenyőerdő és a tenger felől fújó friss szél jutott a lány eszébe. Dobogó szívvel csak állt mozdulatlanul, miközben a súlyos fonatok lehullottak a vállára, egészen a derekáig. A férfi belemarkolt a hajába és felemelte, aztán hagyta, hogy a selymes fürtök lehulljanak az ujjai között. - Soha nem vágatta le? - Amikor Clare megrázta a fejét, azt 18

19 mormolta: - Gyönyörű. Olyan színű, mint a fekete csokoládé, egy kis fahéjárnyalattal. Ilyen magában minden, Clare, mint a haja? Szigorúan visszafogott, de csupa rejtett tűz? Clare zavartan azt mondta: - Akkor holnap találkozunk, mylord. Amikor megpróbált elhúzódni, Nicholas elkapta a csuklóját, de mielőtt megijedhetett volna, felemelte a kezét, és a tenyerébe nyomta a hajtűket, aztán elengedte. - Holnap találkozunk. Könnyedén a lány derekára tette a kezét, és az ajtóhoz kísérte. Mielőtt kinyitotta, az arcába nézett. Most nem tréfálkozó, hanem teljesen komoly hangon azt mondta: - Ha úgy dönt, hogy mégsem akarja végigcsinálni, nem leszek lesújtó véleménnyel magáról. Olvas a gondolataiban, vagy csak túlságosan jól ismeri az emberi természetet? Clare kinyitotta az ajtót, és kirohant a szobából. Szerencsére Williams nem volt a közelben, hogy meglássa zilált haját és kipirult arcát. Biztosan azt gondolná, hogy... Clare-nek összeszorult a gyomra. Ha elfogadja a gróf kihívását, itt kell laknia, és Williams minden áldott nap látni fogja. Sokat tudó vagy megvető pillantásokat vet majd rá? Elhiszi-e neki, ha elmagyarázza, mi az igazság, vagy szajhának és hazudozónak gondolja? Úgy érezte, rögtön összeesik. Berohant egy nyitott ajtón egy kis, poros szalonba, becsukta maga után az ajtót, leroskadt egy porvédő huzattal letakart székre, és a kezébe temette az arcát. Alig ismeri ezt a Williamst, és mégis ennyire érdekli, mit gondol róla. Ez most vakító élességgel megmutatta, minek teszi ki magát, ha belemegy ebbe az egészbe. Mennyivel lenne rosszabb, ha Penreithben mindenki tudná, hogy együtt él egy ilyen rossz hírű gazfickóval? Csak most jött rá, mennyire ördögi játékot talált ki Nicholas, és ez megint felkavarta a dühét. Pontosan tudta, mit kér tőle, és számított is rá, hogy a nyilvános közmegvetéstől való félelem úgyis elveszi a bátorságát. Dacosan kiegyenesedett, és elkezdte feltűzni a haját. Rosszkedvűen arra gondolt, hogy a büszkesége és a dühe vette rá, hogy belemenjen ebbe az abszurd játékba. Nem a legtiszteletreméltóbb érzelmek, de hát ő sem a legtiszteletreméltóbb nő, akárhogy próbálkozik is. Miután rendbe hozta zilált külsejét, kisurrant a szobából és a kastélyból, aztán hátrament az istállóhoz, ahol kis pónifogata várta. Még mindig van ideje, hogy meggondolja magát. Nem is kellene személyesen találkoznia a gróffal, hogy megmondja neki. Elég, ha holnap nem jön el, és akkor rajta és Nicholason kívül soha senki nem is fogja megtudni, mi történt. Csakhogy itt most nem a büszkeségről van szó, vagy a gróf makacs önzéséről. Penreith sorsa forog kockán. Ahogy ezen gondolkozott, az út épp egy kis emelkedő tetejére ért, ahonnan rálátott a falura. Megállította a fogatot, és lenézett az ismerős palatetőkre. Úgy 19

20 festett, mint bármelyik kis walesi falu: szürke kőházak sorakoztak a dúsan zöldellő völgyben. Habár nem volt semmi különleges Penreithben, mégiscsak a szülőfaluja, minden követ ismert és szeretett benne. Az emberek is az övéi, és egész életében közöttük élt. Ha akadnak is, akiket nehezebb kedvelni, mint másokat, azért mindent megtett, ami tőle telt. Az anglikán templom négyszögletes tornya messziről is jól látszott, míg a szerényebb metodista kápolna megbújt a házak között. A bányát, amely lejjebb feküdt a völgyben, alig lehetett látni innen. A legtöbben ott dolgoztak a környékbeliek közül, és a bánya jelentette a legnagyobb fenyegetést is a falucskára - legalább olyan veszélyes, mint a robbanóanyagok, amelyeket néha a járatokban használtak. A falu láttán kicsit helyrerázódtak kavargó gondolatai. Lehet, hogy nem viselkedett ma helyesen, megadta magát a büszkeségnek és a haragnak, de az indítékai attól még tisztességesek. Nem lehet rossz, ha a falujáért és az emberek jólétéért harcol; a kihívást most csak az jelenti, hogy a saját lelkét is megmentse, és ne essen áldozatul a harc közben. A metodista közösség életében a hetente egyszer tartott ima-összejövetel volt a legfontosabb, és Clare csoportja épp ezen az estén tartotta a gyűlést. Ez éppen jól jött, így legalább egyszerre beszélhet a legközelebbi barátaival. De amikor ott ültek és az első zsoltárt énekelték, a gyomra idegesen görcsbe rándult. A gyülekezet vezetője, Owen Morris egy imát mondott, aztán a kis csoport tagjai megosztották egymással lelki örömeiket vagy problémáikat, amiket az előző héten átéltek. Csendes hét volt, így túlságosan is hamar Clare-re került a sor. Felállt, és végignézett az öt férfin és hat nőn. A kis gyülekezet mintapéldája volt a boldog keresztényi barátságnak és szeretetnek. Amikor Clare apja meghalt, a csoport tagjai segítettek neki átvészelni, ahogyan ő is támogatott másokat a bajaikban. Az emberek, akik itt összegyűltek, a lelki családját jelentették, az ő véleményükre adott a világon leginkább. Imádkozott, hogy ne tévedjen, amikor így megbízik bennük, és megszólalt: - Barátaim... egy olyan vállalkozásba kezdtem, amely úgy remélem, egész Penreith hasznára válik majd. Kicsit szokatlan a dolog... sőt botrányos, és sokan el fognak ítélni érte. Remélem, hogy ti nem. Owen felesége, Marged, aki Clare legjobb barátnője volt, bátorítóan rámosolygott. - Mondd csak el. Nem hiszem, hogy bármi olyat tennél, ami a megrovásunkat érdemelné ki. - Remélem, hogy így van. - Clare lenézett az ölében szorosan összekulcsolt kezére. Az apját egész Dél-Wales minden metodistája tisztelte, és a rá sugárzó szeretet és tisztelet rá is átöröklődött. Emiatt a helybéliek talán többre is tartották, mint ahogy megérdemelte. 20

Én Mária vagyok és el szeretném neked mesélni, hogyan lett a húsvét életemnek egy fontos része

Én Mária vagyok és el szeretném neked mesélni, hogyan lett a húsvét életemnek egy fontos része Én Mária vagyok és el szeretném neked mesélni, hogyan lett a húsvét életemnek egy fontos része Kislányként sok álmom volt. Embereknek szerettem volna segíteni, különösen idős, magányos embereknek. Arrol

Részletesebben

Bányai Tamás. A Jóság völgye

Bányai Tamás. A Jóság völgye Bányai Tamás A Jóság völgye - Nem sikerült - suttogta Ria alig hallhatóan. - Azt hiszem senkinek sem fog sikerülni. Gézu értetlenül és csodálkozva nézett rá. A kötés alatt mintha kikerekedett volna egy

Részletesebben

Csillag-csoport 10 parancsolata

Csillag-csoport 10 parancsolata Csillag-csoport 10 parancsolata 1. Nagyon jól érezd magad mindig, mert ilyen hely nem lesz több a világon. (Panka) 2. Próbálj meg normálisan viselkedni, hogy ne legyenek rád dühösek. (Vince) 3. Kitartóan

Részletesebben

A szenvede ly hatalma

A szenvede ly hatalma Előhang Leonard Kastner mostanában egyre többször gondolt ar ra, hogy vissza kéne vonulnia. Miért is ne? Az időzítés tökéletes lenne. Annyi pénzt keresett már, amiről régebben álmodni sem mert volna, ráadásul

Részletesebben

A Feldegg-kúria teraszán 1914 nyár elején két ifjú hölgy üldögélt. Élvezték az elsõ meleg napsugarakat, és közben kézimunkáztak. Bárcsak tudnám, mi

A Feldegg-kúria teraszán 1914 nyár elején két ifjú hölgy üldögélt. Élvezték az elsõ meleg napsugarakat, és közben kézimunkáztak. Bárcsak tudnám, mi I. A Feldegg-kúria teraszán 1914 nyár elején két ifjú hölgy üldögélt. Élvezték az elsõ meleg napsugarakat, és közben kézimunkáztak. Bárcsak tudnám, mi értelme ennek az unalmas hímzésnek! A mamának már

Részletesebben

Aztán eljött a nap, amikor már nem kapta a segélyt, csak valami járuléknak nevezett, nevetségesen kicsi összeget

Aztán eljött a nap, amikor már nem kapta a segélyt, csak valami járuléknak nevezett, nevetségesen kicsi összeget Kovács Gabriella Hát ennyi volt... Hát ennyi volt érezte, hogy itt az út vége. Tehetetlenül, fáradtan feküdt a hideg kövön a fagyos szélben és nem akart többé engedelmeskedni a teste. Már nem érzett fájdalmat

Részletesebben

Benedek Elek: JÉGORSZÁG KIRÁLYA

Benedek Elek: JÉGORSZÁG KIRÁLYA Benedek Elek: JÉGORSZÁG KIRÁLYA Volt egyszer egy szegény ember. Ennek a szegény embernek annyi fia volt, mint a rosta lika, még eggyel több. Éjjel-nappal búslakodott szegény, hogy mit csináljon ezzel a

Részletesebben

Ötven egész esztendővel a csokoládés uzsonna után kezdődik Magdaléna két életének tulajdonképpeni története... *****

Ötven egész esztendővel a csokoládés uzsonna után kezdődik Magdaléna két életének tulajdonképpeni története... ***** Ötven egész esztendővel a csokoládés uzsonna után kezdődik Magdaléna két életének tulajdonképpeni története... ***** Ezüst gyertyatartók fénye mellet egy fiatal férfi hajol íróasztala fölé. Az arca márványfehér,

Részletesebben

Szerintem vannak csodák

Szerintem vannak csodák Brjeska Dóra Szerintem vannak csodák De neked is tenned kell értük 2015 Bevezetés Ajánlom ezt a könyvet valakinek, aki már egy másik, sokkal békésebb helyről vigyáz ránk és segít nekünk. Így kezdődik egy

Részletesebben

Claire Kenneth. Randevú Rómában

Claire Kenneth. Randevú Rómában Claire Kenneth Randevú Rómában CLAIRE KENNETH Randevú Rómában Regény 2010 Fapadoskonyv.hu Kft. honlap: www.fapadoskonyv.hu e-mail: info@fapadoskonyv.hu A könyv az alábbi kiadás alapján készült: Claire

Részletesebben

válni a helyzet. Kész csoda, hogy ilyen sokáig maradt. Alig ha nem arra az ideje indulni -érzésre várt, amely néhány évenként rendre a hatalmába

válni a helyzet. Kész csoda, hogy ilyen sokáig maradt. Alig ha nem arra az ideje indulni -érzésre várt, amely néhány évenként rendre a hatalmába 2. fejezet Huszonnégy órányi utazás után finoman szólva jólesett feküdnie. A háta hónapok, de talán régebb óta fájt maga sem igazán tudta, mióta. A Kongói Demokratikus Köztársaság Bukavu nevű településén

Részletesebben

LEE CHILD 10 RÖGÖS ÚT

LEE CHILD 10 RÖGÖS ÚT 1. fejezet Jack Reacher egy dupla feketét rendelt, csokireszelék és cukor nélkül, nem porceláncsészében, hanem mûanyag pohárban, és még mielõtt kihozták volna a kávét az asztalához, végignézte, ahogy egy

Részletesebben

A mi fánk. "Fa nélkül egy fillért sem ér a táj, S üres a fa, ha nincs rajta madár. Én azt hiszem, nem kelne föl a nap,

A mi fánk. Fa nélkül egy fillért sem ér a táj, S üres a fa, ha nincs rajta madár. Én azt hiszem, nem kelne föl a nap, A mi fánk "Fa nélkül egy fillért sem ér a táj, S üres a fa, ha nincs rajta madár. Én azt hiszem, nem kelne föl a nap, Ha nem lennének fák és madarak." (Horváth Imre) 2013.04.30. 1-2. óra Magyar nyelv és

Részletesebben

A BARÁT. Moncsinak, aki végig kitartott mellettem és támogatott. Andrásnak, aki szereti az írásaim, de ezt a könyvet még nem olvasta.

A BARÁT. Moncsinak, aki végig kitartott mellettem és támogatott. Andrásnak, aki szereti az írásaim, de ezt a könyvet még nem olvasta. Bódi Zsolt Publio Kiadó 2012 Minden jog fenntartva! A BARÁT Moncsinak, aki végig kitartott mellettem és támogatott. Andrásnak, aki szereti az írásaim, de ezt a könyvet még nem olvasta. Szüleimnek, testvéreimnek,

Részletesebben

SZEPES MÁRIA PÖTTYÖS PANNI. az idôvonaton MÓRA KÖNYVKIADÓ

SZEPES MÁRIA PÖTTYÖS PANNI. az idôvonaton MÓRA KÖNYVKIADÓ SZEPES MÁRIA PÖTTYÖS PANNI az idôvonaton MÓRA KÖNYVKIADÓ A Móra Könyvkiadó a Szepes Mária Alapítvány támogatója. Az alapítvány célja az író teljes életmûvének gondozása, még kiadatlan írásainak megjelentetése,

Részletesebben

Andersen meséi AZ ÖREG UTCAI LÁMPÁS

Andersen meséi AZ ÖREG UTCAI LÁMPÁS Andersen meséi AZ ÖREG UTCAI LÁMPÁS Hallottad-e már az öreg utcai lámpás történetét? Igaz, nem éppen vidám história, de azért egyszer végighallgathatod. Volt egyszer egy jóravaló, öreg utcai lámpás, aki

Részletesebben

Buddha pedig azt mondta a tanítványainak:

Buddha pedig azt mondta a tanítványainak: Buddha egy fa alatt ült, és a tanítványainak magyarázott. Odament hozzá egy férfi, és beleköpött az arcába. Buddha megtörölte az arcát, és visszakérdezett: - És most?akarsz még mondani valamit? A férfi

Részletesebben

NEGYEDÓRA AZ OLTÁRISZENTSÉG ELÔTT

NEGYEDÓRA AZ OLTÁRISZENTSÉG ELÔTT NEGYEDÓRA AZ OLTÁRISZENTSÉG ELÔTT Szent Claret Mária Antal (1807 1870) gondolatai alapján Szeretett gyermekem! Látogass meg engem gyakran az Oltáriszentségben! Nem szükséges hosszasan maradnod és sokat

Részletesebben

SCHUMANN CHAMISSO. Frauenliebe und Leben. Asszonyszerelem, asszonysors

SCHUMANN CHAMISSO. Frauenliebe und Leben. Asszonyszerelem, asszonysors SCHUMANN CHAMISSO Frauenliebe und Leben Op. 42 Asszonyszerelem, asszonysors Frauenliebe und leben Asszonyszerelem, asszonysors Op.42 1. Mióta láttam őt, vaknak hiszem magam, Bárhová is nézek, csak őt látom;

Részletesebben

Az élet napos oldala

Az élet napos oldala Az élet napos oldala írta Mercz Tamás E-mail: mercz_tomi@hotmail.com Első rész Minden kicsiben kezdődik el A fűnyíró idegesítő berregő motorhangja teljesen betölti szobám zegzugait. Zúg a rikítóan kék

Részletesebben

VERASZTÓ ANTAL AKIKKEL AZ ÉLET TÖRTÉNIK

VERASZTÓ ANTAL AKIKKEL AZ ÉLET TÖRTÉNIK VERASZTÓ ANTAL AKIKKEL AZ ÉLET TÖRTÉNIK A következő történet szereplői közül példaként egy olyan helybéli embert állíthatunk, akit a neve miatt mindenki Bokor Mihálynak szólított, és akiről semmi rosszat

Részletesebben

Legyen, BELÉPŐ ??? !!! JULIE FISON

Legyen, BELÉPŐ ??? !!! JULIE FISON Legyen, BELÉPŐ???!!! ahogy akarod! ÁLOM vagy VALÓSÁG JULIE FISON Elsô fejezet Ahogy leszálltam a buszról, már tudtam, hogy nagy hír vár rám. Nagyon nagy. Elindultam a folyosón a barátnôim felé, remegve

Részletesebben

Aikido és a harmónia ereje, avagy Oszkár átváltozása

Aikido és a harmónia ereje, avagy Oszkár átváltozása Aikido és a harmónia ereje, avagy Oszkár átváltozása Aikido-történet gyerekeknek Richard Moon és Chas Fleischman tollából Vass Anikó és Erszény Krisztián fordításában Előszó Ezt a történetet közel huszonöt

Részletesebben

magát. Kisvártatva Vakarcs, a kutya is csatlakozott hozzájuk. Kedveskedve hol a Papa, hol meg az unoka lábaira fektette meleg tappancsait.

magát. Kisvártatva Vakarcs, a kutya is csatlakozott hozzájuk. Kedveskedve hol a Papa, hol meg az unoka lábaira fektette meleg tappancsait. Göncölszekér M ári szólt asszonyához Pista, te csak maradj az ágyban, próbálj meg aludni. Ez a szegény lánygyerek folyton köhög. Nem hagy téged aludni. Nem tudsz pihenni. Lehet, hogy a komámnak lesz igaza.

Részletesebben

Én Istenem! Miért hagytál el engem?

Én Istenem! Miért hagytál el engem? Édes Illat Én Istenem! Miért hagytál el engem? Sóhajtotta Jézus, miközben a fakereszten felfüggesztve, vércseppek csöpögtek végig a testén. És akkor, nem lélegzett többet. Nem, te voltál minden reményem!

Részletesebben

Azt akarod mondani, hogy szeretnéd, ha más szülné meg a gyerekünket? Paul elkerekedett szemmel bámult rá, de a tekintetében Teri a döbbenet mellett

Azt akarod mondani, hogy szeretnéd, ha más szülné meg a gyerekünket? Paul elkerekedett szemmel bámult rá, de a tekintetében Teri a döbbenet mellett 16 Azt akarod mondani, hogy szeretnéd, ha más szülné meg a gyerekünket? Paul elkerekedett szemmel bámult rá, de a tekintetében Teri a döbbenet mellett mást is felfedezni vélt. Dühöt, talán. Kétségbeesést.

Részletesebben

Örökkévaló 8. Rész. Gerilla! Tiszperger József. Publio Kiadó. Minden jog fenntartva!

Örökkévaló 8. Rész. Gerilla! Tiszperger József. Publio Kiadó. Minden jog fenntartva! Örökkévaló 8. Rész Gerilla! Tiszperger József Publio Kiadó 2013 Minden jog fenntartva! Dani és kis csapata kaptak némi fegyvert, megkapták az utasításokat, beültek a buszba, és visszamentek oda, ahonnan

Részletesebben

A Biblia gyermekeknek. bemutatja

A Biblia gyermekeknek. bemutatja A Biblia gyermekeknek bemutatja Jézus és Lázár Írta : Edward Hughes Illusztrálta : Janie Forest Átírta : Ruth Klassen Franciáról fordította : Dr. Máté Éva Kiadta : Bible for Children www.m1914.org BFC

Részletesebben

HOLLY WEBB MASZAT, AZ ELRABOLT. Sophy Williams rajzaival

HOLLY WEBB MASZAT, AZ ELRABOLT. Sophy Williams rajzaival HOLLY WEBB MASZAT, AZ ELRABOLT kiscica Sophy Williams rajzaival Könyvmolyképző Kiadó Szeged, 2013 3 Robinnak 5 Elso fejezet Füttyszó hasított a levegőbe. Ben Williams és Rob Ford! Most azonnal gyertek

Részletesebben

Csöngettek az ajtón. Katus támolyogva

Csöngettek az ajtón. Katus támolyogva Olcsó krumpli Csöngettek az ajtón. Katus támolyogva ment ajtót nyitni. Nagy örömére, az édesanyja állt az ajtó előtt. Anyukám, de jó, hogy jössz. Alig állok a lábamon, olyan álmos vagyok. Kislányom! Csak

Részletesebben

Létezés a végtelenben. Pásztor Magdolna. Publio kiadó. Minden jog fenntartva!

Létezés a végtelenben. Pásztor Magdolna. Publio kiadó. Minden jog fenntartva! Létezés a végtelenben Pásztor Magdolna 2014 Publio kiadó Minden jog fenntartva! ÉJELI FOHÁSZ Üres, üres vagyok, a messzeségbe rohanok. Látok egy utat, ami arany, látom a fákat, ami ezüst. Látom a holdat,

Részletesebben

MIATYÁNK (..., HOGY SZÍVÜNKBEN IS ÉLJEN AZ IMÁDSÁG)

MIATYÁNK (..., HOGY SZÍVÜNKBEN IS ÉLJEN AZ IMÁDSÁG) MIATYÁNK (..., HOGY SZÍVÜNKBEN IS ÉLJEN AZ IMÁDSÁG) Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy Igen? Kérlek, ne zavarj, imádkozom. De te megszólítottál! Én, Téged megszólítottalak? Biztos, hogy nem! Csak imádkozom:

Részletesebben

Lily Tiffin: A bűnjel

Lily Tiffin: A bűnjel Lily Tiffin: A bűnjel Lily Tiffin A bűnjel (Részlet) Regény (Részlet) Lomart Kiadó A digitális kiadás a 2008-ban meg jelent ISBN 978-963-9632-15-8 számú kiadás változtatás nélküli másolata. A digitális

Részletesebben

Bata Mária BIBLIAÓRÁK 7. RÉSZ BÁBEL ÉS ÁBRAHÁM

Bata Mária BIBLIAÓRÁK 7. RÉSZ BÁBEL ÉS ÁBRAHÁM Bata Mária BIBLIAÓRÁK 7. RÉSZ BÁBEL ÉS ÁBRAHÁM 2. www.ujteremtes.hu Bábel és Ábrahám története Az egész földnek egy nyelve és egyféle beszéde volt. 1Móz. 11:1 El tudod-e képzelni milyen lenne az, ha mindenki

Részletesebben

TÁVOL TŐLED 2 A MI SZÉTTÉPETT SZÍVEINK 2 KÉTSÉGEK KÖZÖTT 3 ESTE 3 GONDOLATBAN 4 EGY PÁR A PADON 4

TÁVOL TŐLED 2 A MI SZÉTTÉPETT SZÍVEINK 2 KÉTSÉGEK KÖZÖTT 3 ESTE 3 GONDOLATBAN 4 EGY PÁR A PADON 4 TÁVOL TŐLED 2 A MI SZÉTTÉPETT SZÍVEINK 2 KÉTSÉGEK KÖZÖTT 3 ESTE 3 GONDOLATBAN 4 EGY PÁR A PADON 4 ŐRZÖM AZ ÁLMODAT 5 AZ IGAZ SZERETET 5 MA EGY VERSEM KAPCSÁN 6 BIZONY! 7 A HÁRSFAILLATÚ ESTÉKEN 7 A MI VERSÜNK

Részletesebben

T. Ágoston László A főnyeremény

T. Ágoston László A főnyeremény T. Ágoston László A főnyeremény Gondosan bezárta az ajtót, zsebre vágta a kulcsot és egy széllel bélelt, kopott nyári nadrágban, hasonlóképp elnyűtt pólóban, és mezítlábas papucsban lecsoszogott a földszintre

Részletesebben

A cikkeket írta: Károlyi Veronika (Ronyka) www.varazslatostitkok.com. Korrektúra: Egri Anikó

A cikkeket írta: Károlyi Veronika (Ronyka) www.varazslatostitkok.com. Korrektúra: Egri Anikó A cikkeket írta: Károlyi Veronika (Ronyka) www.varazslatostitkok.com Korrektúra: Egri Anikó 2 Tartalomjegyzék Tartalomjegyzék... 3 Az összefogás döbbenetes ereje... 4 Depressziós helyett bajnok... 6 Na

Részletesebben

KIHALT, CSENDES UTCA

KIHALT, CSENDES UTCA KIHALT, CSENDES UTCA Göb megállt egy hosszú kőkerítés mellett. Nem messze innen, rézsút egy valamivel szélesebb utca nyílt, s vége felé, a házak falára már bevilágítottak az állomás fényei. Utazótáskáját

Részletesebben

Petőcz András. Idegenek. Harminc perccel a háború előtt

Petőcz András. Idegenek. Harminc perccel a háború előtt Petőcz András Idegenek Harminc perccel a háború előtt Peut-être à cause des ombres sur son visage, il avait l air de rire. (Camus) Megyünk anyámmal haza, a plébániára. Szeretek az anyámmal kézen fogva

Részletesebben

A gyűrűn látszott, hogy soká hordhatták és sokat dolgozott az, aki viselte, mert kopott volt, de gyűrű volt. Az anyós nagylelkűségére

A gyűrűn látszott, hogy soká hordhatták és sokat dolgozott az, aki viselte, mert kopott volt, de gyűrű volt. Az anyós nagylelkűségére A gyűrű kora A jobb keze gyűrűsujján lévő karikagyűrűt nézegette. A házassági évfordulójuk közeledett. Hányadik is? Ki kell számolnia. Ha 52-ben házasodtak és most 2011-et írunk, akkor ez az 59. Nem kerek

Részletesebben

mondott, és nem kimondott gondolataival. Még senki sem tudta így elmondani ezeket, akár burkoltan is, bizony ezek a dalok gyakran kimondják azt,

mondott, és nem kimondott gondolataival. Még senki sem tudta így elmondani ezeket, akár burkoltan is, bizony ezek a dalok gyakran kimondják azt, II. fejezet [...] Legyél az esernyőm, Óvj a széltől, és ha mégis elázom, Te legyél az égen a Nap, Te melegíts át, ha néha fázom! Én meg olyan leszek hozzád, mint a gazdájához a véreb Amikor először láttam

Részletesebben

HARMATCSEPP TANULMÁNYI VERSENY HITTAN

HARMATCSEPP TANULMÁNYI VERSENY HITTAN HARMATCSEPP TANULMÁNYI VERSENY HITTAN A versenyző neve: Forduló: I. Osztály: 3. Az iskola kódja: H- Elért pontszám: Javította: Visszaküldési határidő: Elérhető pontszám: 67p. 2014. november 17. Kedves

Részletesebben

A Biblia gyermekeknek. bemutatja. Jézus csodái

A Biblia gyermekeknek. bemutatja. Jézus csodái A Biblia gyermekeknek bemutatja Jézus csodái Írta : Edward Hughes Illusztrálta : Byron Unger és Lazarus Átírta : E. Frischbutter és Sarah S. Franciáról fordította : Dr. Máté Éva Kiadta : Bible for Children

Részletesebben

Gyerekekre alkalmazta: Anthony A. Lee Illusztrálta: Rex John Irvine Fordította: Maryam Frazer Imánnak.

Gyerekekre alkalmazta: Anthony A. Lee Illusztrálta: Rex John Irvine Fordította: Maryam Frazer Imánnak. Gyerekekre alkalmazta: Anthony A. Lee Illusztrálta: Rex John Irvine Fordította: Maryam Frazer Imánnak. 1 2 'Abdu'l-Bahá sok évet töltött a Szentföldön, Akkó városában. Éveken keresztül fogoly volt, és

Részletesebben

Frank megállt kocsijával a folyó előtt, ami enyhén szakadékos partjával és sötét vizével tiszteletet parancsolt. Mindennek lehetett nevezni, csak jó

Frank megállt kocsijával a folyó előtt, ami enyhén szakadékos partjával és sötét vizével tiszteletet parancsolt. Mindennek lehetett nevezni, csak jó 1. Frank megállt kocsijával a folyó előtt, ami enyhén szakadékos partjával és sötét vizével tiszteletet parancsolt. Mindennek lehetett nevezni, csak jó barátnak nem. A motort nem állította le, halk zúgása

Részletesebben

Amint ment, mendegélt egy nagy királyi városon keresztül, meglátta a folyosóról a király a nagy betűket s leküldte inasát, hogy nézné meg, mi van

Amint ment, mendegélt egy nagy királyi városon keresztül, meglátta a folyosóról a király a nagy betűket s leküldte inasát, hogy nézné meg, mi van Százat egy ütéssel Egyszer volt, hol nem volt, volt a világon egy mesterlegény, kinek se égen, se földön nem volt egyebe egy rongyos garasánál. Elindult ő vándorolni. A mint ment, mendegélt hegyen völgyön

Részletesebben

George Varga: Az öregember és a farkas (részlet)

George Varga: Az öregember és a farkas (részlet) Angyalka élményei B. Kis János, Orosz T. Csaba, Gwendoline Welsh, Poczai Péter, George Varga, J. Simon Aranka 2013 Publio kiadó Minden jog fenntartva Szerkesztette: Publio Kiadó Kft. George Varga: Az öregember

Részletesebben

13 JÓ SZOKÁSOK KIFEJLESZTÉSE

13 JÓ SZOKÁSOK KIFEJLESZTÉSE 13 JÓ SZOKÁSOK KIFEJLESZTÉSE Mindegyikünknek kétféle szokásai vannak: jók és rosszak. A jó szokásaink közelebb visznek minket álmaink földjére, és a rosszak távolabb visznek álmaink földjétől. A jó szokások

Részletesebben

És bizony: Ha az emberek nincsenek valami hatalmas és kemény kontroll alatt, felfalják egymást. Ez nem igaz.

És bizony: Ha az emberek nincsenek valami hatalmas és kemény kontroll alatt, felfalják egymást. Ez nem igaz. Van egy hamis adat. Íme: Az igazság fáj. Hídvégi Róbert Ez nem igaz. Persze van egy dolog, ami miatt igaznak tűnik. De nem az. Hogyan is használható? 1. Amitől jól érzed magad, abban igazság van 2. Ha

Részletesebben

Helle Helle Rödby Puttgarden (regényrészlet)

Helle Helle Rödby Puttgarden (regényrészlet) Észak hírnökei 4023 Helle Helle Rödby Puttgarden (regényrészlet) Az Opera szálló Hamburg külterületén, egy építkezés mellett állt. Jóval éjfél után érkeztünk meg, útközben többször is megálltunk, hogy

Részletesebben

A boldogság benned van

A boldogság benned van Halász Emese A boldogság benned van 50 lépés a boldogság felé Előszó Kedves Olvasó! Levelem hozzád, azzal kezdeném, hogy el kell mondanom pár dolgot Neked! Nagyszerű híreim vannak ugyanis. Képzeld, a boldogság

Részletesebben

REFORMÁCIÓ. Konferencia 2012 áprils 5-8. Konstanz, Németország

REFORMÁCIÓ. Konferencia 2012 áprils 5-8. Konstanz, Németország REFORMÁCIÓ Konferencia 2012 áprils 5-8. Konstanz, Németország Szolgál: Johannes Wöhr apostol info: www.nagykovetseg.com www.fegyvertar.com www.km-null.de Felhasználási feltételek: A blogon található tartalmak

Részletesebben

Ottlik Géza: Minden megvan

Ottlik Géza: Minden megvan Ottlik Géza: Minden megvan Ottlik Géza Minden megvan (Részlet) (Részlet) Magvető Ottlik Géza örököse, 1991 Magvető Könyvkiadó és Kereskedelmi KFT. www.magveto.hu ISBN 978-963-14-2778-3 Készítette: ekönyv

Részletesebben

Pálfalvi Ilona MÉG MEDDIG?

Pálfalvi Ilona MÉG MEDDIG? Pálfalvi Ilona MÉG MEDDIG? I. könyv Még meddig tart a dackorszak? PROLÓGUS Géza és Lina egymás mellett ültek a folyosói padon, a főorvosi szoba előtt. Várták, hogy beszólíttassanak. Nem beszéltek, mindegyikük

Részletesebben

Isten felméri Ábrahám szeretetét

Isten felméri Ábrahám szeretetét A Biblia gyermekeknek bemutatja Isten felméri Ábrahám szeretetét Írta : Edward Hughes Illusztrálta : Byron Unger és Lazarus Átírta : M. Maillot és Tammy S. Franciáról fordította : Helga Himer Kiadta :

Részletesebben

HÁLA KOPOGTATÁS. 1. Egészség

HÁLA KOPOGTATÁS. 1. Egészség HÁLA KOPOGTATÁS 1. Egészség Annak ellenére, hogy nem vagyok annyira egészséges, mint szeretném, teljesen és mélységesen szeretem és elfogadom a testemet így is. Annak ellenére, hogy fizikailag nem vagyok

Részletesebben

Mi az, hogy reméled? Nem t om, nincs túl nagy praxisom, még sohasem fogyasztottak el erdei manók. Pedig anyám sokszor mondta, hogy vigyen el a manó,

Mi az, hogy reméled? Nem t om, nincs túl nagy praxisom, még sohasem fogyasztottak el erdei manók. Pedig anyám sokszor mondta, hogy vigyen el a manó, Manó úr Hát, ha éppen tudni akarod, arról a magas hegyről származom mondta, mielőtt bármit is kérdezhettem volna. Hogy miért jöttem le erre az alacsonyabb hegyre? folytatta, még mindig kérdés nélkül nos,

Részletesebben

démontámadást, akkor tanulta meg, hogy képes előre jelezni, ha démonok közelednek. Apja a király, nem lepődött meg fia képességein, a szíve mélyén

démontámadást, akkor tanulta meg, hogy képes előre jelezni, ha démonok közelednek. Apja a király, nem lepődött meg fia képességein, a szíve mélyén 1. A támadás Viktor az erőd tetejéről nézte a közeli erdőt. Minden nyugodtnak tűnt mozgásnak semmi nyomát nem látta. Pedig érezte a jelenlétüket, tudta, hogy a közelben vannak, nem látja őket, de valahol

Részletesebben

Péter és az ima hatalma

Péter és az ima hatalma A Biblia gyermekeknek bemutatja Péter és az ima hatalma Írta : Edward Hughes Illusztrálta : Janie Forest Franciáról fordította : Dr. Máté Éva Átírta : Ruth Klassen 60/57. Történet www.m1914.org Bible for

Részletesebben

Joachim Meyer. Bot. A vívás szabad lovagi és nemesi művészetének alapos leírása (1570) Fordította: Berki András

Joachim Meyer. Bot. A vívás szabad lovagi és nemesi művészetének alapos leírása (1570) Fordította: Berki András Joachim Meyer A vívás szabad lovagi és nemesi művészetének alapos leírása (1570) Bot Fordította: Berki András A botról Az ötödik, és egyben utolsó fejezete ennek a könyvnek, amiben elmagyarázom és röviden

Részletesebben

Horváth Szabolcs. Visszatapsolva MÁSODIK VERSKÖTET

Horváth Szabolcs. Visszatapsolva MÁSODIK VERSKÖTET Horváth Szabolcs Visszatapsolva MÁSODIK VERSKÖTET Lenni Egy kis tréning sosem árthat meg, Így egy rossz papíron nevezlek, Téged, kit oly nagyon kedvellek, S el nem engedlek. De látod, így néz ki szobám,

Részletesebben

Mindig a holnapra mosolygok, Elvágyom onnan, ahol bolygok, Úgy vágytam ide s most már szállnék. Óh, én bolond, bús, beteg árnyék.

Mindig a holnapra mosolygok, Elvágyom onnan, ahol bolygok, Úgy vágytam ide s most már szállnék. Óh, én bolond, bús, beteg árnyék. Mindig a holnapra mosolygok, Elvágyom onnan, ahol bolygok, Úgy vágytam ide s most már szállnék. Óh, én bolond, bús, beteg árnyék. Ady Endre Utálok hajnalban kikelni az ágyamból. Nagy bögre kávé nélkül

Részletesebben

2014. október - november hónap

2014. október - november hónap 2014. október - november hónap Téma: A Lélek gyümölcse 5. hét Szeretet 2014. szeptember 30., kedd Tapasztald meg Isten szeretetét Ige: Drágának tartalak, és becsesnek (Ézsaiás 43,4) Max Lucado: Értékes

Részletesebben

a viszonyuk. És a lány nem is hozta rendbe a dolgokat, mielőtt az apja oly hirtelen elment. Visszatekintve már látta, hogy nagyon sok a hasonlóság

a viszonyuk. És a lány nem is hozta rendbe a dolgokat, mielőtt az apja oly hirtelen elment. Visszatekintve már látta, hogy nagyon sok a hasonlóság ELSŐ FEJEZET Nem így kellett volna történnie. Addie Folsom úgy képzelte, a középiskola után hat évvel tehetősen és egy jó kocsi volánjánál ülve tér majd haza. Ehelyett behúzott nyakkal és egy közel háromszázezer

Részletesebben

A tudatosság és a fal

A tudatosság és a fal A tudatosság és a fal Valami nem stimmel a világgal: háborúk, szenvedések, önzés vesz körül bennünket, mikor Jézus azt mondja, hogy az Isten országa közöttetek van. (Lk 17,21) Hol van ez az ország Uram?

Részletesebben

Csukás István Sajdik Ferenc

Csukás István Sajdik Ferenc Csukás István Sajdik Ferenc CSUKÁS ISTVÁN SAJDIK FERENC POM POM MESÉI Szegény Gombóc Artúr Könyv moly kép ző Ki adó A mű címe: Pom Pom meséi. Szegény Gombóc Artúr Írta: Csukás István Rajzolta: Sajdik

Részletesebben

Hedwig Courths-Mahler. Szigethercegnõ

Hedwig Courths-Mahler. Szigethercegnõ Hedwig Courths-Mahler Szigethercegnõ 2. kiadás A fordítás az alábbi kiadás alapján készült: Hedwig Courths-Mahler: Die Inselprinzessin Bastei-Verlag Verlagsgruppe Lübbe GmbH & Co. KG Bergisch Gladbach

Részletesebben

Tommaso Grado SÓLYOMLÁNY

Tommaso Grado SÓLYOMLÁNY Néha fel kell adnunk az elveinket, hogy megélhessük az álmainkat Tommaso Grado SÓLYOMLÁNY - részlet - Szakmai konzultáns: dr. Almási Krisztina Borító és tördelés: White Noise Team ISBN 978-963-12-4568-4

Részletesebben

Csillámszárny Akadémia TÜNDÉRI ÖTLETEKKEL AZ ÜNNEPEKRE! K. Karácsonyi tündér

Csillámszárny Akadémia TÜNDÉRI ÖTLETEKKEL AZ ÜNNEPEKRE! K. Karácsonyi tündér Csillámszárny Akadémia TÜNDÉRI ÖTLETEKKEL AZ ÜNNEPEKRE! K OLVASNI JÓ! 7 Karácsonyi tündér Csillámszárny Akadémia Titania Woods Karácsonyi tündér Tündéri ötletekkel az ünnepekre 1 Csillámszárny Akadémia

Részletesebben

Boldogságóra. munkafüzet. 6-10 éveseknek. Bagdi Bella - Petőné Honvári Jolán

Boldogságóra. munkafüzet. 6-10 éveseknek. Bagdi Bella - Petőné Honvári Jolán Bagdi Bella - Petőné Honvári Jolán Boldogságóra munkafüzet 6-10 éveseknek Boldogságóra munkafüzet 6-10 éveseknek Írta: Bagdi Bella, Petőné Honvári Jolán Szerkesztette: Feledi Eszter Illusztráció: Tarjányi

Részletesebben

ALEA, az eszkimó lány. Regény

ALEA, az eszkimó lány. Regény ANAUTA ALEA, az eszkimó lány Regény 2011 Előszó Amit ebben a könyvben elmondok, az nem kitalálás. Nagy részét apámtól, Jorgkétől hallottam gyerekkoromban. Viharos téli estéken sokszor kértem, hogy meséljen

Részletesebben

Eredetileg a szerző honlapján jelent meg. Lásd itt.

Eredetileg a szerző honlapján jelent meg. Lásd itt. Eredetileg a szerző honlapján jelent meg. Lásd itt. Andrassew Iván A folyó, a tó és a tenger A platón ültünk Avrammal, a teherautót egy szerzetes vezette. A hegyoldalból a menekülttábor nem tűnt nagynak.

Részletesebben

Hogyan mondjuk meg a gyerekeknek?

Hogyan mondjuk meg a gyerekeknek? Hogyan mondjuk meg a gyerekeknek? Tudod, az úgy van próbált Verena beszélgetést kezdeményezni Alexandrával a reggelinél. Nyújtotta a szavakat, nem nagyon tudta, hogyan mondja meg négyéves kislányának,

Részletesebben

A döntés meghozatalában, miszerint egy lélekgyermeket vesz magához, Bonaria számára a legnagyobb problémát természetesen nem az emberek kíváncsisága,

A döntés meghozatalában, miszerint egy lélekgyermeket vesz magához, Bonaria számára a legnagyobb problémát természetesen nem az emberek kíváncsisága, A döntés meghozatalában, miszerint egy lélekgyermeket vesz magához, Bonaria számára a legnagyobb problémát természetesen nem az emberek kíváncsisága, sokkal inkább a házába befogadott kislány kezdeti viselkedése

Részletesebben

Szabóné Tóth Judit: Ballagó diákok búcsúzója. Pöttöm kis elsősként - hátunkon nagy táska - félve és ámulva léptünk az iskolába.

Szabóné Tóth Judit: Ballagó diákok búcsúzója. Pöttöm kis elsősként - hátunkon nagy táska - félve és ámulva léptünk az iskolába. Szabóné Tóth Judit: Ballagó diákok búcsúzója Pöttöm kis elsősként - hátunkon nagy táska - félve és ámulva léptünk az iskolába. A tanító néni kedves mosolya bátorított minket, az első "o" betűnél még ő

Részletesebben

V i c z i á n Á k o s. Halálos haszonszerzés

V i c z i á n Á k o s. Halálos haszonszerzés V i c z i á n Á k o s Halálos haszonszerzés Nem is emlékszem, hogy mikor aludtam ilyen jót, igaz nem volt több hat óránál, de ennyit ritkán alszom. Nyújtózkodtam egy hatalmasat, majd felkeltem az ágyból,

Részletesebben

Olvasd el a következő regényrészletet, majd válaszolj a hozzá kapcsolódó kérdésekre!

Olvasd el a következő regényrészletet, majd válaszolj a hozzá kapcsolódó kérdésekre! Tanuló neve: Dátum: Olvasd el a következő regényrészletet, majd válaszolj a hozzá kapcsolódó kérdésekre! Egérszegi Cincin más volt, mint a többi egér. Ilyen kicsi egeret még életemben nem láttam! jegyezte

Részletesebben

Gyerekekre alkalmazta: Anthony A. Lee Illusztrálta: Rex John Irvine Fordította: Maryam Frazer Channának.

Gyerekekre alkalmazta: Anthony A. Lee Illusztrálta: Rex John Irvine Fordította: Maryam Frazer Channának. Gyerekekre alkalmazta: Anthony A. Lee Illusztrálta: Rex John Irvine Fordította: Maryam Frazer Channának. 1 2 Nagyon régen, mielőtt megszülettél, 'Abdu'lBahá ellátogatott Amerikába. Az utazás alatt Amerikában

Részletesebben

Jusztin a szobába lép, sürgősen és kíváncsian, körülnéz, három lépést tesz előre, aztán megáll és csodálkozik.

Jusztin a szobába lép, sürgősen és kíváncsian, körülnéz, három lépést tesz előre, aztán megáll és csodálkozik. Jusztin a szobába lép, sürgősen és kíváncsian, körülnéz, három lépést tesz előre, aztán megáll és csodálkozik. Mi az? Kit keres? kérdi Csiba. Az asztal mellől feláll, és kezét fölemeli. Jusztin mereven

Részletesebben

Sokféleképpen belefoghatnék ebbe a történetbe. Ábrándosabb lelkületű olvasóim, akik nem közömbösek régmúlt csaták és elporladt hősök iránt, bizonyára nem vennék zokon, ha úgy kezdeném: régesrég, azokban

Részletesebben

Jakov Gat április 24-én landolt az Ezeiza repülőtéren. Hibátlanul szabott öltönyben, keskeny nyakkendővel, kezében aktatáska.

Jakov Gat április 24-én landolt az Ezeiza repülőtéren. Hibátlanul szabott öltönyben, keskeny nyakkendővel, kezében aktatáska. 16 Jakov Gat április 24-én landolt az Ezeiza repülőtéren. Hibátlanul szabott öltönyben, keskeny nyakkendővel, kezében aktatáska. Lelépdelt az utaslépcsőn, amit a géphez gurítottak, ki a kegyetlenül vakító

Részletesebben

Figyelemhiány/Hiperaktivitás Zavar - ADHD

Figyelemhiány/Hiperaktivitás Zavar - ADHD Figyelemhiány/Hiperaktivitás Zavar - ADHD TÁJÉKOZTATÓ FÜZET gyerekeknek Ferrádi Hádi, a kis versenyautó Ismersz olyan meséket, amiben versenyautók vagy sportkocsik szerepelnek? Ismered például Villám McQueent?

Részletesebben

T.Ágoston László A lovak állva álmodnak

T.Ágoston László A lovak állva álmodnak T.Ágoston László A lovak állva álmodnak Alszol, öreg? fordult a férje felé az asszony. Megigazította feje alatt a kispárnát, és lélekben felkészült a nagy beszélgetésre. Nem, nem alszom. Jár az agyam,

Részletesebben

A Bélyegzési Ceremónia

A Bélyegzési Ceremónia xx. fejezet A Bélyegzési Ceremónia ár mindenki a Szentélyben várakozott. A kör alakú, kupolás, középkori terem teteje a magasba nyúlt, ezért úgy tűnt, mintha a hatalmas, kovácsoltvas, méteres fehér gyertyákkal

Részletesebben

1. fejezet. Dorset, 2010 Egy évvel késõbb

1. fejezet. Dorset, 2010 Egy évvel késõbb 1. fejezet Dorset, 2010 Egy évvel késõbb A napok egyre rövidebbek. A fûre hullott almákat megcsipkedték a varjak. Viszem be a fát, és rálépek az egyik puha gyümölcsre; szétnyomódik a lábam alatt. November

Részletesebben

SZERELMES ÜZEMMÉRNÖK LÓDENBEN SZUROVY ATTILA ÓSZERES

SZERELMES ÜZEMMÉRNÖK LÓDENBEN SZUROVY ATTILA ÓSZERES festményeket pedig kevés kivétellel mindig megsiratom. De csapodár fajta az ószeres, szerelmes lesz néhány tárgyba, de aztán eladja, utána meg kesereg, miért tette. SZERELMES ÜZEMMÉRNÖK LÓDENBEN SZUROVY

Részletesebben

Szelíd volt-e Jézus és szelídséget hirdetett-e?

Szelíd volt-e Jézus és szelídséget hirdetett-e? Szelíd volt-e Jézus és szelídséget hirdetett-e? Jézust szelídnek tartjuk. Ilyennek mutatja a házasságtörő asszonynak az esete. Meg akarják kövezni, de Jézus megmentette ettől. A keresztfán kéri az Atyát,

Részletesebben

Barabás Erzsébet. Titkos igazság

Barabás Erzsébet. Titkos igazság Barabás Erzsébet Titkos igazság Tudattalanság Élet és halál! Megszületni majd meghalni. Kérdés, hogy hogyan, miként és mikor vagy esetleg miért! Még meg sem születünk, már előtte kiválasztjuk az állítólagos

Részletesebben

Írnod kell kislányom, erre születtél! visszhangzik fülemben Édesanyám hangja

Írnod kell kislányom, erre születtél! visszhangzik fülemben Édesanyám hangja Írnod kell kislányom, erre születtél! Írnod kell kislányom, erre születtél! visszhangzik fülemben Édesanyám hangja Tudom Édes, írnom kellene, de bajban vagyok. Talán azt a témát kéne papírra vetnem, amit

Részletesebben

Mítoszok és Legendák Könyve. Magyariné Elek Andrea. Publio kiadó. Minden jog fenntartva!

Mítoszok és Legendák Könyve. Magyariné Elek Andrea. Publio kiadó. Minden jog fenntartva! Mítoszok és Legendák Könyve Magyariné Elek Andrea 2015 Publio kiadó Minden jog fenntartva! A tanító Benned hatalmas teremtő erő van. suttogta a mágus. Feladatod van az életben. Világok teremtője vagy.

Részletesebben

Fityó néni és a drága aranyos szerelő bácsik

Fityó néni és a drága aranyos szerelő bácsik Fityó néni és a drága aranyos szerelő bácsik Több éves gyakorlattal fejlesztették tökélyre kifinomult praktikáik egész arzenálját. Kódszavaik tárháza régi, legendássá vált esetekből épült fel, ám legtöbbször

Részletesebben

Föléhajolt, melle előrelendült, illat szállt fel a hasa mentén, Darius fölemelte kissé a fejét, hogy lássa a köldökét: parányi kagyló, felül

Föléhajolt, melle előrelendült, illat szállt fel a hasa mentén, Darius fölemelte kissé a fejét, hogy lássa a köldökét: parányi kagyló, felül 1 Föléhajolt, melle előrelendült, illat szállt fel a hasa mentén, Darius fölemelte kissé a fejét, hogy lássa a köldökét: parányi kagyló, felül karimával; örült a látványnak, de ez csak az első fejezet,

Részletesebben

2016. február INTERJÚ

2016. február INTERJÚ INTERJÚ Az Élet szép Az AMEGA beszélgetőpartnere: Dr. Kánitz Éva Főorvos Asszony, milyen családi indíttatással került az orvosi pályára? Mindig azt gondoltam, hogy az a legszebb dolog a világon, ha az

Részletesebben

Pivárcsi István SzalámI avagy SzeSztIlalom

Pivárcsi István SzalámI avagy SzeSztIlalom Pivárcsi István Szalámi avagy szesztilalom Pivárcsi István Szalámi avagy szesztilalom Diákok és tanárok aranyköpései 2007 2010 2011 Fapadoskonyv.hu Kft. Pivárcsi István Az igazgató beszédet tart A hányingere

Részletesebben

- De nem, a film szemmel láthatólag megtette a magáét. - Először nálunk, aztán meg itt. A buta nyugatiak azt hitték, hogy elég, ha egy francia

- De nem, a film szemmel láthatólag megtette a magáét. - Először nálunk, aztán meg itt. A buta nyugatiak azt hitték, hogy elég, ha egy francia dem az árnyékot, az árnyékot, amely a megperzselődéstől véd. Belebújok, bele az árnyékba, újra felfedezem őt a képeimen. Az én nyelvemen szólítom meg. A szemeimből Ő néz rám. A fejemben van. A véremben

Részletesebben

Én akarom, így akarom, most akarom!

Én akarom, így akarom, most akarom! 2 fotók: Belényesi Tímea (http://timeabelenyesi.blogspot.com) Én akarom, így akarom, most akarom! Kisnémet Mónika Kedves OlvasóIM! Ahogy azt az augusztusi számban ígértem, a szeptemberi megjelenést a dackorszak

Részletesebben

Prológus. Hová rejtőzhetek? Találhatok menedéket? Visszafordulhatok? Van még vissza?

Prológus. Hová rejtőzhetek? Találhatok menedéket? Visszafordulhatok? Van még vissza? Prológus Újabb lövés dördült el a lombkorona fölött. A hajtók kiáltozása sokkal kivehetőbbé vált. A vére a fülében lüktetett, miközben a tüdeje égett a levegőtől, amely szaporán és jegesen járta át légzőszerveit.

Részletesebben

bibliai felfedező A12 1. TörTéNET: Zakariás és Erzsébet Bibliaismereti Feladatlap F, Erzsébet f szül neked, és J fogod őt nevezni.

bibliai felfedező A12 1. TörTéNET: Zakariás és Erzsébet Bibliaismereti Feladatlap F, Erzsébet f szül neked, és J fogod őt nevezni. Írd ide az adataidat! Neved: Korod: Születésnapod: Címed: Telefonszámod: e-mail címed: Aki javítani szokta: Bibliaismereti Feladatlap bibliai felfedező 1. TörTéNET: Zakariás és Erzsébet Olvasd el: Lukács

Részletesebben

Kiss Ottó. Csillagszedő Márió. Versek gyerekhangra Paulovkin Boglárka rajzaival

Kiss Ottó. Csillagszedő Márió. Versek gyerekhangra Paulovkin Boglárka rajzaival Kiss Ottó Csillagszedő Márió Versek gyerekhangra Paulovkin Boglárka rajzaival Az ember jóból és rosszból van összegyúrva. Fehérből meg feketéből. Ezért van az, ha rajtakapsz valami rossz dolgon, mindig

Részletesebben

Miklya Luzsányi Mónika

Miklya Luzsányi Mónika Miklya Luzsányi Mónika Farkasidő Nem kell ma a húsokat jégverembe tenni. Csikorog a hó, foga van a szélnek, süt át a hideg a falakon. Akkor is egész éjjel vonított a szél, mint a csikaszok a nádasban.

Részletesebben