LIVING MATRIX Az élő mátrix. NARRATOR: Five year old Demitri was born with cerebral palsy. There is no medical cure for this condition.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "LIVING MATRIX Az élő mátrix. NARRATOR: Five year old Demitri was born with cerebral palsy. There is no medical cure for this condition."

Átírás

1 LIVING MATRIX Az élő mátrix [Introductory music] Bevezető zene NARRATOR: Five year old Demitri was born with cerebral palsy. There is no medical cure for this condition. Az öt éves Demitri születése közben agyvézést kapott. Állapotán orvosi módszerekkel nem lehet javítani. ILIANA (in translation from Greek (görögből fordítva): When Demitri was born, the doctors told us he might never be able to walk, never be independent; that he would have, since this was a chronic disease, certain damage to his health, that he might never recover from. We have not tried any alternative. Personally, I trusted nothing but the standard approaches until some people we trusted, because we knew them well, told us about Eric. Demitri születésekor az orvosok azt mondták nekünk, hogy valószínűleg sohasem fog járni és nem lesz önálló, - és mivel ez egy olyan krónikus betegség, amely károsította az egészségét, lehetséges, hogy soha nem fog felépülni. Nem próbálkoztunk semmilyen alternatívával. Személy szerint én kizárólag a hagyományos orvosi módszerekben bíztam, egészen addig, amíg néhány közeli ismerősünk meg nem ismertetett bennünket Erikkel. ERIC PEARL: We think of healing as getting up out of wheelchairs, vision returning, hearing returning, cancers disappearing, all sorts of things. And these things happen. They happen. Általában úgy gondolunk a gyógyulásra, mint hogy emberek szállnak ki a tolókocsiból, visszanyernik a látásukat, visszakapják a hallásukat, megszűnik a rákbetegségük és hasonlók. És ezek a dolgok meg is történnek. Valóban megtörténnek. ILIANA(in translation):fordításban The idea initially was just to attend a seminar that might show us some ways to help Demitri as a family. Eleinte mindössze csak annyi történt, hogy részt vettünk egy szemináriumon, ahol megmutattak néhány módszert, amivel mint család segíthetünk Dimitri állapotán. ERIC PEARL:This little boy's parents came up and said will I do a healing session after a presentation that I gave them. I said, "Well, they're closing the room, but let me finish signing these books and we'll get them to keep the room open 1

2 for just a little bit longer. What's wrong?" And they explained he had cerebral palsy. A kisfiú szülei odajöttek hozzám előadás után és megkérdezték, hogy elvégeznék-e egy kezelést. Azt feleltem nekik, hogy Bár már zárják a termet, engedjék meg, hogy befejezzem ezeknek a könyveknek a dedikálását, aztán megkérjük, hogy egy kicsivel tovább maradhassunk. Mi a baj? Ekkor elmondták, hogy a fiú agyi bénulásban szenved. ILIANA (in translation): After the seminar was completed, they met for the first time, just for a short while, about ten or 15 minutes. Amikor véget ért a szeminárium, akkor találkoztunk először, csupán egy rövid ideig, körülbelül 15 percig. ERIC PEARL:There's something in cerebral palsy that's very common where your feet, instead of your feet being able to be flat on the ground, the heel was up. So his heel would not be able to touch the ground. He was scheduled for surgery for that. He had to wear supports and braces. For him to be able to get up, he'd have to hold on to furniture or people's clothing. For him to be able to go down any steps at all, he'd have to sit down on the steps and push himself down a step at a time. And to go up, he'd have to crawl on his hands and knees. Az agyi bénulás jellemző tünete, hogy a talpak nem képesek megérinteni a talajt és a sarok felfelé emelkedik. Dimitri sarka sem tudta megérinteni a talajt. Emiatt már műtétre is előjegyezték és ortopéd támasztékokat és fűzőket is kellett viselnie. Ahhoz, hogy fel tudjon állni más emberekben a vagy bútorokban kellett megkapaszkodnia. Ahhoz hogy egyáltalán le tudjon menni valamilyen lépcsőn, le kellett ülni és lépcsőről-lépcsőre lecsúszni. Ahhoz hogy feljusson, a térdén és a kezén kellett másznia. ILIANA (in translation): We stepped on the stage with Demitri, put him on the bed that was there, and told him that he should stay calm and collaborate with Eric. And that nothing would happen that might bother him. It was strange for us to think that this man was trying to heal him using his hands, and yet without actually touching him. Felmentünk a színpadra Demitrivel és az ott álló ágyra fektettük. Mondtuk neki, hogy maradjon nyugodt és kövesse Erik utasításait - semmi olyan nem történhet, ami kellemetlen lehet. Számunkra nagyon furcsa volt, hogy ez az ember a kezeivel próbálja őt meggyógyítani, úgy hogy hozzá sem ér. ERIC PEARL: He got up after four minutes, and was not just walking; he was jumping and he was running. 2

3 Négy perc múlva felkelt és nemcsak hogy járt, hanem ugrált és szaladt is! ILIANA (in translation): It was a huge surprise, and a great joy for us. But at the same time, we were left wondering, how did this all work so fast, so directly, and so effectively. He was walking properly, not standing on his tiptoes. And there was no need for anyone to help him climb the stairs, which was what usually happened. Other children, they naturally walk up and down the stairs every day. But Demitri was unable to do this. So accomplishing such things is very important for him. Óriási meglepetés és hatalmas öröm volt ez számunkra! Ugyanakkor nem győztünk csodálkozni azon, hogy hogyan is működhetett mindez ilyen gyorsan, ilyen közvetlenül és ilyen hatékonyan. Rendesen járt és már nem pipiskedett a lábujjain. Nem volt már szüksége másvalaki segítségére, ahhoz hogy felmenjen a lépcsőn, mint korábban. Más gyerekek természetesen nap mint nap föl-le mászkálnak a lépcsőn, de Demitri ezt eddig nem tudta megtenni. Az hogy képes legyen ilyen dolgok végrehajtása, nagyon fontos számára. ERIC PEARL: They brought him back down for another session. He had one hand that was closed. I didn't know. He looked at me in Greek, and he said, "Look, I can open my hand." He was just five. He said, "It doesn't hurt anymore." He said, "Look, I can hold a glass and drink by myself." (Nemsokkal később) visszahozták őt egy másik kezelésre. Az egyik kézfeje össze volt csukva. Nem is tudtam róla. Rám nézett és görögül azt mondta: Nézd ki tudom nyitni a kezemet! Még csak öt éves volt. Azt mondta: Már nem fáj többet. - majd hozátette: Nézd! Meg tudom tartani a poharat és tudok egyedül inni! ILIANA (in translation): Now his fist is open. It is relaxed and cooperates with the left hand much better, which is very helpful. It's not closed into a fist, which bothered him a lot. And when he wants to give us a hug, he used to do it with only one hand. Now, he gives a full hug, and says, "You see, I can do it, I'm a big boy now." Of course, his hand isn't fully functional yet, but together with the left hand, it works somehow. And he doesn't reject it. Most már ki-be nyílik az ökle. Lazán tudja tartani és sokkal jobban össze tudja hangolni a jobb és bal kezével, ami nagyon hasznos. Már nem szorul ökölbe, ami nagyon zavarta őt. Régebben ha meg akart ölelni bennünket, csak egy kezével tette. Most már teljesen át tud ölelni és azt mondja: Látod, meg tudom csinálni! Most már nagyfiú vagyok. Természetesen a keze még nem működik tökéletesen, de a bal kezével együtt valahogy működik és legalább elkezdte használni. 3

4 NARRATOR: Perhaps the most fascinating aspect of re-connective healing, is that it can be learned. A legcsodálatosabb dolog az újra-kapcsolódó gyógyításban az, hogy bárki megtanulhatjha! ILIANA (in translation)fordításban: Now, I didn't believe that this was something one can learn. I thought it was something only Eric was capable of doing. I didn't think I could acquire these skills, too, and help you, my neighbor, my friend. But in the course of the program, right away we saw for ourselves that yes, you can indeed learn to help others. If you see the living example standing in front of your eyes, as we see our own child, then I think that yes, you believe it. Én sem hittem el, hogy ez valami olyasmi, amit bárki megtanulhat. Azt gondoltam, hogy ez valami olyan, amit csak Erik képes megtenni. Nem gondoltam, hogy én is megszerezhetem ezeket a képességeket és segíteni tudok a szomszédomnak vagy a barátomnak. De a program során mi magunk is láthattuk, hogy igen, valójában megtanulható hogyan segítsünk másokon. Ha az élő példát látod a szemed előtt, mint ahogyan mi a saját gyerekünket látjuk, akkor azt gondolom, igen, te is hinni fogsz benne. NARRATOR: There are amazing healings taking place all the time. Yet, traditional allopathic medicine has no model or explanation for how these healings can occur. Csodálatos gyógyulások történnek minden pillanatban. Mégis a hagyományos allopatikus orvoslásnak nincs magyarázata arra, hogy ezek a gyógyulások hogyan fordulhatnak elő. MARILYN SCHLITZ: We don't understand how it is that even the simplest thing like, you know, the healing from a wound that is so mundane that every child has experienced it, we don't have a full understanding of how that occurs. Még nem értjük pontosan, mi hogyan működik. Még a legegyszerűbb dolgok esetében is, mint például egy seb begyógyulása pedig ez annyira hétköznapi, hogy minden gyerek megtapasztalta már sem értjük teljesen hogyan is történik valójában. NARRATOR: The answers may lie in the fundamental shift which is occurring in our understanding of our universe. A válasz valószínűleg abban az alapvető szemléletváltásban rejlik, amely az univerzum működésének megértésére vonatkozik. 4

5 LYNNE MCTAGGART: Virtually every ancient culture and every native culture has thought of the universe as a unity, as a circle. And man as being central to that. And it was only with the discoveries of Isaac Newton and Rene Descartes that ripped us out of the fabric of our universe, and created this clockwork model where mind is separate from body and that we are separate from each other. And that idea of separation is the foundation of western thinking. Now, Newton described a very well behaved universe of separate things operating in space and time according to fixed laws. The idea of the body as machine, the body as this well-behaved machine, with the two engines of the body being the brain and the heart, and the whole central orchestra being conducted by DNA--that's the model we have. And we think of various processes being localized in certain parts of the body. What's wrong with that is just about everything. Body is completely decentralized. There is no central brain, in a sense, and that the brain is closer to a, an antenna receiver. It's closer to a transducer of information, a receiver and a transmitter of information, but not the central repository of that information. Minden ősi kultúra és minden természeti népcsoport az univerzumot egy egységnek, egy körnek képzelte el. Ennek a világnak a közepén állt az ember. Csupán Issac Newton és René Descartes felfedezési következtében tépték ki az embert az univerzum szövetéből és hozták létre azt az óramű szerű világmodellt, ahol is az elme el van választva a testtől és az emberek el vannak választva egymástól. Ennek az elválasztottságnak az eszméje vált a nyugati gondolkodás alapjává. Newton egy szófogadó univerzum működését írta le, ahol a különválasztott dolgok egymástól függetlenül, meghatározott törvények szerint működnek térben és időben. Jelenleg azzal modellel rendelkezünk, amely a test mint gép gondolatára épül. E modell szerint a test egy jól működő gépezet, melynek két motorja van, az agy és a szív, és melynek központi zenekarát a DNS vezényli. Azt gondoljuk, hogy a különböző testi folyamatok a test bizonyos részeihez vannak rendelve. Ebben az elképzelésben csak az hibádzik, hogy ez egyáltalán nem így van. A hagyományos értelembe véve nincs központi agy az egy leginkább egy TV antennához hasonlítható. Leginkább egy információ átalakítóhoz hasonlít, amely az információt felfogja és továbbítja, de semmiképpen nem az információ tárolója. BRUCE LIPTON: In our conventional world of biochemistry and cellular biology we focus on a Newtonian belief of a material world. Through the history of science we focus on the mechanical reality, and have let go of the concept of energy and fields as information and biology. That's a Newtonian perspective that says "focus on the matter, don't pay attention to the rest of the stuff." Except that we're now recognizing that the mind, which is an 5

6 energetic field of thought which you can read with EEG wires on your brain, or even more interesting is a new process called magneto encephalograph, called MEG. While electroencephalograph you put wires on the skin and read brain activity, magnetoencephalograph is a probe outside of the head and it reads the fields of neural activity without even touching the body. So it basically says that when you're processing with your brain you're broadcasting fields. A hagyományos biokémia és sejtbiológia világában az anyagi világ newtoni modelljére támaszkodunk. A tudomány történetében a mechanikus valóságképre irányítottuk a figyelmünket és elfordultunk azoktól a nézetektől, amelyek az információt és a biológiát energia mezőkként írják le. A newtoni nézőpont azt mondja: az anyagra fordítsd a figyelmet és egyebekkel ne foglalkozz! Azonban manapság kezdjük felismerni, hogy az elme egy olyan energia mezőt hoz létre, melyet az agyhoz kapcsolt EEG mérőkkel meg tudunk mérni, vagy egy még érdekesebb érdekesebb, újszerű eljárással, az úgynevezett magneto enkefalográffal, a MEG-gel meg tudunk vizsgálni. Míg az enkefalográf esetében a bőre helyezünk érzékelőket, melyekkel az agyi aktivitást mérjük, a magnetoenkefalográf esetében egy mérőműszer veszi körül a fejet, amely úgy érzékeli az idegi működést, hogy hozzá sem ér a testhez. Ez alapvetően azt bizonyítja, hogy amikor agyi tevékenységet folytatunk, valójában mezőket sugárzunk szét. PETER FRASER: 1875 to 1920 there's this enormous growth of biochemistry. And it was then thought that chemistry is probably, you know, we're a chemical machine. The answer is to put the right chemical in the body and you'll get better. To a point, that's correct but it doesn't appear to be correct for chronic disease. It's correct in the short term. There was a major intellectual split going on at the time in physics because the old Newtonian world, the clockwork universe, was going strong. And a few crackpots in Denmark, Germany, and to a lesser extent, England, developed quantum physics and said that it doesn't work the way you said it works. It doesn't happen like that. And there were huge anomalies found in physics that could not be explained. And the upshot of this was that the old idea of a mechanical universe, where everything happens for a specific reason in its own way, had to be dropped és 1920 között a biokémia óriásit fejlődött. Akkor úgy gondolták, hogy valószínűleg a vegyészet és az emberi test is egy kémiai gépezet. A megoldás az, hogyha a megfelelő vegyszert tesszük a testbe, akkor az jobban lesz. Ez egy bizonyos pontig helyes is, de úgy tűnik, hogy a krónikus betegségek esetében már nem. Csak rövid távon bizonyul igaznak. Akkoriban komoly szemléletmód beli szakadás következett be a fizikában, mert a régi newtoni világ, az óramű univerzum, kezdett összeomlani. Néhány ütődött fizikus Dániában, Németországban és kisebb mértékben Angliában, kidolgozta a kvantum fizikát és bebizonyította, hogy 6

7 a világ nem úgy működik, ahogyan azt eddig állították. A dolgok nem úgy működnek. A fizikában óriási anomáliákat fedeztek fel, melyeket nem lehet a hagyományos modellel megmagyarázni. A kvantumfizika legfőbb következménye az lett, hogy a mechanikus univerzum régi világképét ahol minden egy bizonyos ok miatt, a saját törvényei szerint történik el kellett vetni. NARRATOR: Quantum physics changed our perception of reality over 80 years ago. Surprisingly this new viewpoint has yet to be incoorporated into our current biology model. A kvantum fizika már nyolcvan évvel ezelőtt megváltoztatta a valósággal kapcsolatos felfogásunkat. Meglepő módon ezt az új nézőpontot még be kell építeni a jelenlegi biológiai modellünkbe. RUPERT SHELDRAKE: The main problem with the current biology model is that it's reductionist and mechanistic. That means first it tries to explain everything in terms of little bits; generally molecules, 'cause they're the smallest things in organisms. And secondly, it tries to treat the organism as a machine that works simply in terms of physics and chemistry. A jelenlegi biológiai modell legfőbb hibája az, hogy redukcionista és mechanisztikus. Ez egyrészt azt jelenti, hogy mindent kis egységek formájában próbál megmagyarázni; általában a molekulákkal, hiszen ezek az organizmusok legkisebb részei. Másrészt az organizmust mint egy gépet próbálja kezelni, melyet a fizika és kémia törvényei irányítanak. LYNNE MCTAGGART: Chemical reaction in the body is supposed to be central. And the main reason it occurs, according to current theory, is through molecular collision so that one molecule collides into another, and that's how they have this information and how we have a cascade of chemical processes. Now, if you think of the usual cell, a cell is like a swimming pool, and molecules are like a couple of tennis balls in that swimming pool. And according to this theory, one tennis ball is supposed to find another tennis ball in this vast body of water, and do so instantaneously. And that is supposed to account for all the millions of instantaneous activities that occur in our body at every second. And that's ludicrous. Azt feltételezik, hogy a testben a lezajló kémiai reakciók központi irányítás alatt állnak. A jelenlegi elméletek szerint a molekuláris ütközés miatt jön létre reakció, azaz egy molekula beleütközik egy másikba és ez által adják át egymásnak az információt így zajlik le a kémiai reakciók sokasága. (Namost), ha elképzelünk egy hagyományos sejtet: egy sejt olyan mint egy úszómedence és a molekulák olyanok, mint néhány teniszlabda amelyik ebben az úszómedencében lebeg. A jelenlegi elmélet szerint az egyik teniszlabdának meg kellene találnia a másik teniszlabdát ebben a 7

8 hatalmas víztömegben, és mitöbb, azonnal. És ezzel a folyamattal magyarázható mindaz a milliónyi tevékenység, amely lejátszódik a testünkben minden egyes másodpercben. Ez nevetséges elképzelés. PETER FRASER: The existing control system of modern medicine is enzymes, hormones, not consciousness, not emotions, not body field. All that is there, as your control system, is enzymes and hormones. And we find this a bit inadequate to explain the whole majesty of human behavior and sickness, and the whole damn thing, it's impossible. A modern orvoslás szerint a létező irányító rendszer enzimekből és hormonokból, nem pedig tudatból, érzelmekből és test mezőből áll. Minden ami az ember irányítórendszerét alkotja, csupán enzimek és hormonok sokasága. Mi ezt az elképzelést nem tartjuk megfelelő magyarázatnak, amely képes lenne megmagyarázni a teljes emberi viselkedés nagyságát, a betegségek kialakulását és az egész hatalmas rendszert ez így lehetetlen. DIETMAR CIMBAL (in translation): Today's medicine still works on the old paradigm of physics, which dates back to the time of Newton and the primacy of matter. Modern physics has long ago eliminated that paradigm and understands that it is not matter, but mind or spirit, which is primary, though it isn't defined as spirit, but as energy fields, as intelligent energy fields. (fordításból): A mai orvoslás még mindig a régi fizika paradigmáin nyugszik, amely Newton idejére és az anyag elődlegességére nyúlik vissza. A modern fizika már réges-rég kiiktatta ezt a paradigmát és megértette, hogy nem az anyag, hanem az elme vagy szellem az elsődleges, bár ezt nem szellemként hanem energia mezőként intelligens energia mezőként határozza meg. LYNNE MCTAGGART: We look to science as some sort of absolute truth, and a story that's already been written. But the, the reality is that science is a story told in installments. And every new chapter often times refines or completely changes what has come before. Úgy tekintünk a tudományra, mint valamiféle abszolút igazságra egy olyan történetre amelyet már megírtak. Pedig az igazság az, hogy a tudomány egy folytatásos regény. Minden új fejezet gyakran tovább fűzi, újra értelmezi vagy teljesen megváltoztatja az elözőleg történteket. PETER FRASER: There is an intellectual pendulum swing, and it's swinging towards the idea of holism and looking at how an entire system works together. Whereas you see the doctors began to look at how each individual cell works, and they got down to the cellular level. That's all been done for a 8

9 hundred years, great, we understand it a lot. But we don't understand how the cells talk to each other, and how they deal with information. Egy intellektuális elmozdulás látszik, amely a holizmus irányába lengeti az ingát és azt vizsgálja, hogyan működik az az egész rendszer együttesen. Míg azt láttuk, hogy az orvosok azt kezdték vizsgálni, hogyan működnek az egyes sejtek önmagukban, eljutottak a sejtek szintjére. Ezt vizsgálták vagy száz évig, és nagyszerű hogy most már sokat értünk ebből. De még mindig nem értjük hogy a sejtek hogyan beszélnek egymással és hogy hogyan kezelik az infomációt. MARILYN SCHLITZ: When I was 15 years old, I had a very serious motorcycle accident. I was on a motorcycle I shouldn't have been on, and we were hit by a car that caused a very serious wound in my leg, ended up with 66 stitches. At the point of impact, I clearly remember having an out of body experience where my consciousness watched my body tumbling through the air and ultimately landing. And it was sort of shocking to me when I kind of came back into the body. That said to me that perhaps my consciousness isn't just in my brain, but that it is imbued with more quality than that. And then, as I was facing a very serious outcome, they talked about the possibility of having to amputate part of my leg. I remember laying with a cast from my hip down to my ankle and thinking about how to rally my immune system through my thoughts, such that I could promote healing in my leg. And so I would lay on the couch and I would visualize my immune system. And I could feel it tingling. I could feel the healing happening in my leg. And it didn't come from a medical feeling. I have no idea at all where this idea came from. But somehow it was noetic, it came directly to me that that was what I needed to do. And ultimately they took the cast off and I'm, you know, I'm a two-legged creature still, thank goodness. And so I think that there was something about, you know, my own personal experience with that, that healing, that there was something about recognizing that my mind was important to my body, and my body was important to my mind, that, that I just knew intuitively. Amikor 15 éves voltam, nagyon súlyos motorbicikli balesetet szenvedtem. Egy motorbiciklin voltam, amin nem kellett volna, és elütött egy autó. Igen komoly sérülést okozott a lábamon, melyet végül 66 öltéssel varrtak össze. Az ütközéskor tisztán emlékszem, hogy testen kívüli élményem volt a tudatom kívülről figyelte ahogyan a testem átbucskázik a levbegőben, majd végül földet ér. Elég megrázó volt amikor végül visszatértem a testembe. Ez azt az üzenetet hordozta számomra, hogy a tudatom nem csupán az agyamban van, hanem jóval több minőséggel érzékel. És mikor szembe kellett néznem az igen súlyos következményekkel mely szerint azt mondták, hogy valószínűleg amputálni kell a lábamat emlékszem, hogy ott feküdtem a csípőmtől a bokámig begipszelve és arra gondoltam, hogyan kapcsoljam be az immunrendszeremet, hogy elősegítsem a lábam 9

10 gyógyulását. Így tehát lefeküdtem a heverőre és elképzeltem a saját immun rendszeremet. Éreztem ahogyan bizsereg. Éreztem a gyógyulást a lábamban. Ez nem valami gyógyítási érzés volt. Fogalmam sincs, hogy honnan jött az ötlet. De valahogy tudatos volt és nyílvánvaló volt számomra, hogy ezt kell tennem. És végül levették a gipszet, és hála Istennek, még mindig kétlábú élőlény vagyok. Így a saját élményem alapján azt gondolom,, hogy volt a gyógyításban valami, ami felismerte hogy a tudatom fontos a testem számára, és hogy a testem fontos a tudatom számára, és ezt csak úgy tudtam, intuitiv módon. NARRATOR: Mind. Intention. Belief. Can these factors influence healing? Elme. Szándék. Hit. Befolyásolhatják ezek a tényezők a gyógyulást? HERMAN KONING: If you think you have an incurable disease, if you think it yourself, you are right. If you think your problem is curable, then you are also right. It all depends on your intention. Ha úgy gondolod, hogy gyógyíthatatlan betegséged van, ha elhiszed, akkor igazad is lesz. Ha úgy gondolod, hogy a problémád gyógyítható, akkor szintén igazad lesz. Mindez a szándékodon múlik. MARILYN SCHLITZ: When you think about intention, what is intention? And how does intention play a role in healing? Intention plays a role when you think about how our thoughts and our emotions and our cognitions influence our immune system and our endocrine system. And we know that this happens. We know that people who feel a tremendous amount of stress, for example, have a diminished capacity in terms of their immune systems functioning. Ha a szándékra gondolunk mit is jelent, hogy szándék? És milyen szerepet tölt be a gyógyulásban? A szándéknak akkor van jelentősége, ha belegondolunk, hogy gondolataink, érzelmeink és felfogásunk befolyásolják az immun és endokrin rendszerünket. Ma már tudjuk, hogy ez így van. Tudjuk például, hogy azoknak az embereknek, akiket rengeteg stresszt ér, az immunrendszere legyengül és kevésbé működik. EDGAR MITCHELL: It's been discovered in the laboratory, over the last 15 or 20 years, for example, that intention does have physical effects. Laboratóriumi körülmények között fedezték fel, az utóbbi 15 vagy 20 évben, hogy a szándék -nak fizikai hatásai vannak. MARILYN SCHLITZ: So for example we recently conducted a study where we recruited couples, one of whom had cancer. And we took the partner of 10

11 the cancer patient and we trained them in what we call "the compassionate intention program." And so they were invited into participate in a training program. A lot of it had to do with meditation, it had to do with heart opening, it had to do with subtle energies. And we took them to this training program, and then we asked them to go home and continue to practice this intervention for eight weeks. We brought them back, and we put them in our laboratory. And we monitored the patient in one room, and we put them in a 2000 pound, electromagnetically shielded room, so that there was no possibility of electromagnetic fields, or the partner of the cancer patient talking to them on the radio, on their cell phone, and saying, "Okay, breathe deeply now." We could rule out any of those kind of conventional explanations. (Így például) nemrégiben lefolytattunk egy kísérletet, ahol olyan párokat vizsgáltunk, ahol az egyik félnek rákja volt. Megtanítottuk a rákbetegek élettársait arra, amit mi együttérző szándék programnak hívunk. Meghívtuk őket, hogy vegyenek részt a képzési programban. Ennek nagy része meditációval, a szív megnyitásával, és a finomenergiákkal állt kapcsolatban. Miután elvégezték a képzést megkértük őket, hogy otthon is folytassák a beavatkozó gyakorlatot nyolc héten kersztül. Ezután visszatértek a laboratóriumba vizsgálatra. A pácienseket egy 90 kilós pajzs mögé, egy elektromagnetikusan leárnyékolt szobában helyeztük el, - tehát semmilyen elektromágneses hullám nem juthatott el hozzájuk így a partnerük sem mondhatta nekik rádión vagy mobilon, hogy Ok. Most lélegezz méllyen!. Ezzel kizárhattunk minden ehhez hasonló konvencionális magyarázatot. Meanwhile, the partner, who'd gone to the training program, sat in another room and watched the image of their loved one on a closed circuit television screen. And then at random times throughout the session, they were asked to send loving, compassionate intentions to the patient. The idea was to see if we could find correlations between the intention of the one person, and the physiological activity of the other. What we found is that there was a significant correlation in the physiological activity of this person and the physiological activity of the other. And this suggests that there is some way in which information is transferred, that isn't accountable by the conventional, Newtonian model of cause and effect. You know, the partner of the cancer patient wasn't coming in and whispering in their partner's ear, "Calm down now." You know, quite the contrary. They were at a distance and there was no way that the two people knew when this kind of interaction was happening, and yet it happened. Ezalatt a partnere, aki részt vett a képzési programon, egy másik szobában ült és egy zárt körü TV láncon keresztül figyelte szeretett párját a képernyőn. Aztán a kísérlet ideje alatt megkértük őket, hogy egy adott pillanatban fejezzék ki szerető, együttérző szándékukat a páciens felé. 11

12 Arra voltunk kiváncsiak, hogy van-e mérhető egyezés a szándék kifejezése és a páciens fizikai reakciói között. Ha igen, akkor ez azt sugallja, hogy létezik valamilyen mód arra, hogy az információ átjusson, amelyet nem lehet a hagyományos newtoni ok-okozati modellel megmagyarázni. Vagyis hogy, nem a rákos beteg társa megy be a szobába és súgja a fülébe, hogy nyugodj meg!. Épp ellenkezőleg. A két ember térben el volt választva egymástól, és nem tudhatta, hogy éppen mikor fog megtörténni ez az interakció és mégis megtörtént. LYNNE MCTAGGART: Sending an intention that I am better, sending information with belief that I am better, is sending information to the body to correct itself, because as we say, a thought is an actual, physical energy, too. And it, it sends information to the body, as well. Ha egy olyan szándékot fejezek ki, hogy jobban vagyok, ha egy hittel megerősítet üzenetet küldök, mely szerint jobban vagyok, akkor ez úgy hat, mintha azt üzenném a testemnek, hogy javítsa meg magát. Hiszen mint tudjuk, a gondolat valódi, fizikai energia, amely információt küld a testnek. EDGAR MITCHELL: It's been very well demonstrated that our belief system affects how we behave and how we perform. And it also affects our lifestyle. So if we don't believe that we can help ourselves, we probably cannot. If we don't believe that positive information is useful to our health and wellbeing, then it probably won't be. Már többízben bebizonyították, hogy hitrendszerünk befolyásolja hogyan viselkedünk és hogyan működünk. Mitöbb a hit befolyásolja életmódunkat is. Tehát ha nem hiszünk abban, hogy segíthetünk magunkon, akkor valószínűleg nem is tudunk. Ha nem hiszünk abban, hogy a pozitív információ jól hat az egészségünkre, akkor valószínűleg nem is hat. ARIELLE ESSEX: Our thoughts create our body moment by moment. When we think positive thoughts, we release certain chemicals into our body. When we think negative thoughts, we release negative chemicals into our body. And those have a profound effect on how the cells are behaving and how the nutrition is being used. It's very obvious to me, working as an osteopath, that the stress that people hold in their body has various patterns, according to how they're thinking. A gondolataink hozzák létre a testünket, pillanatról-pillanatra. Amikor pozitívan gondolkozunk, bizonyos vegyületek áradnak szét a testünkben. Amikor negatívan gondolkodunk, akkor negatív vegyületek áramolnak szét. És ezeknek döntő szerepe van abban, hogy a sejtjeink hogyan viselkednek és hogyan használják fel a táplálékot. Csontkovácsként nagyon egyértelmű számomra, hogy az emberek testében tárolódott stressz különböző 12

13 mintázatokat vesz fel, annak megfelelően, hogy az adott személy hogyan gondolkozik. LYNNE MCTAGGART: Probably the most essential aspect of healing is to, to believe in the modality you're using, and to stay positive in some way. There's so much evidence about belief in a system of medicine, being crucial to the effectiveness of that. I used to say to people, who have cancer, after researching the limitations of things like chemotherapy, "Don't have chemotherapy, it only works nine percent of the time." I don't do that anymore. And the reason I don't is that I believe that belief itself is the body's strongest medicine. And if you believe something is going to work, regardless of what that is, it's going to work for you. There was a study in Houston of some patients going through a knee operation for arthritis. Half actually went through an operation where they were worked on for their arthritis. The other half were given a sham operation, where they just opened the knee and then closed it and did nothing. They found over three years of follow up that both sets of patients reported having no pain. So the patients where nothing was done to them, still reported being pain free, their arthritis was gone. There've been other studies looking at if there's any difference between going to the gym and thinking about going to the gym. And with this study, they took a group of people and they sent half to the gym to work on their biceps, and the other half were allowed to sit in their armchairs and just think about going to the gym and working on their biceps. And they still reported a very strong effect in the group who had just sat in their armchairs. The couch potatoes still built up their biceps. So the body really can't distinguish between, you know, action and thought. And you see this most clearly with the placebo effect. A gyógyítás leglényegesebb része valószínűleg az, hogy higgyünk az alkalmazott módszerben és hogy valamilyen módon pozitívak maradjunk. Rengeteg bizonyíték létezik arra nézve, hogy egy adott gyógyászati rendszerbe vetett hit döntő módon befolyásolja annak hatékonyságát. Miután kutatásokat végeztem az olyan módszerek, mint a kemoterápia hatására vonatkozóan, régebben gyakran mondogattam olyanokat rákos betegeknek, hogy: Ne vegyél igénybe kemoterápiát, hiszen az esetek csupán kilen százalékában hatásos. Ma már nem tennék ilyet. És azért nem, mert felismertem, hogy a hit a test legerősebb orvossága. Ha hiszel abban, hogy valami működni fog függetlenül attól, hogy mi is az számodra működni fog. Egy vizsgálatot végeztek Houstonban olyan pácienseknél, akik izületi gyulladás miatt térd műtéten estek át. Az egyik felüknél valóban megoperálták az izületi gyulladást, a másik felüknél azonban csak színlelt műtétet végeztek, ahol csupán felnyitották a térdet majd visszazárták, anélkül hogy bármilyen beavatkozást végeztek volna. A három éves követési időszak 13

14 alatt mindkét betegcsoport arról számolt be, hogy nincsenek fájdalmai. Azok a páciensek is, akiken semmilyen beavatkozást nem végeztek, szintén arról számoltak be, hogy a fájdalom elmúlt és az artritiszük eltűnt. Folytattak olyan vizsgálatokat is, ahol azt vizsgálták, van-e különbség a között, hogy lejárunk az edzőterembe vagy csak gondolunk rá. Ezen vizsgálat során egy csoport felét elküldték az edzőterembe, hogy dolgozzanak a bicepszükön, a másik felüknek pedig megengedték, hogy a fotelben ülve csupán arra gondoljanak, hogy az edzőterembe mennek és a karizmukat erősítik. Mégis megfigyelhető eredményről számoltak be azon csoport esetében, akik csupán a karosszékben üldögéltek. A fotel bajnokok is bicepszet építettek. Tehát valójában a test nem tud valódi különbséget tenni gondolat és tett között. Ez legnyílvánvalóbb módon a placebo hatásban figyelhető meg. NARRATOR: Traditional Western medicine typically attributes spontaneous or miraculous healing to placebo. But what exactly is the placebo effect? A hagyományos nyugati orvoslás a placebo-nak egy sor spontán vagy csodálatos gyógyulást tulajdonít. De mi is pontosan a placebo hatás? BRUCE LIPTON: The placebo effect is the fact that a belief that a person has can override their biology. Well, it's so profoundly important that science has recognized that at least one third of all healings, including drugs and surgery and other allopathic interventions, one third of all healings has nothing to do with the process, but has to do with the placebo effect. That a person believes that the process is going to heal them, and heals themselves in spite of the fact that maybe the pill was a sugar pill, or the operation was just a sham and wasn't real. And why this becomes important is, is clearly one third of all healings occurs without anybody doing anything other than having a positive thought. And what interests me as a biologist, and former professor in a medical school is, how we can talk about the placebo effect for about 15 minutes in a pharmacology course, and then totally ignore the relevance of thought and mental processes on biology for the rest of medical education. So that our doctors are not really using the placebo effect effectively; that we're not even studying the placebo effect. And right now we could cut the healthcare costs by exactly one third, by just using the placebo effect. A placebo hatás az a tény, hogy egy ember hite felül tudja írni saját biológiáját. Ez annyira fontos felfedezés, hogy a tudomány kezdi felismerni, hogy a gyógyulások legalább egyharmadának beleértve a gyógyszereket, a műtéteket és más allopátiás beavatkozásokat is semmi köze nincs magához az eljáráshoz, csupán a placebo hatáshoz. Ahhoz, 14

15 hogy ha valaki hiszi, hogy az eljárás meg fogja gyógyítani, akkor is meggyógyul, ha csupán cukorkát kapott gyógyszer helyett, vagy a műtét csupán színlelt volt (és nem valódi). Ez azért válik fontossá, hiszen a gyógyulások legalább egyharmada anélkül következik be, hogy bárki bármit is tenne, azon kívül hogy pozitívan gondolkodna. Mint biológust és néhai egyetemi orvosprofesszort az izgat, hogy hogyan lehetséges, hogy a gyógyszerészeti kurzusokon csupán 15 percet beszélünk a placebo hatásról, majd az orvosi tanulmányok hátralevő részében teljesen figyelmen kívül hagyjuk a gondolatok és a tudati folyamatok jelentőségét és biológiára kifejtett hatását. Tehát az, hogy az orvosaink nem használják elég hatékonyan a placebo hatást azért van, mert nem is tanulmányozzák a placebo hatást. Pedig éppen most csökkenthetnénk egyharmaddal az egészségügyi kiadásokat, ha alkalmaznánk a placebo hatást. MARILYN SCHLITZ: It seems time that we began to shift the lens, and start really focusing on what is the nature of the placebo? How is it that you can take an inert substance, something that has no known medicinal capacity, you know, potential, and that inert substance not only can create physiological changes in the body, but actually somehow is able to manage a whole cascade of responses within a very complex system, such that it can target the liver, or the kidney, or the lungs. You know, that is a great mystery, and we don't understand that. And much more needs to be done. Úgy tűnik, hogy itt az ideje, hogy figyelmünket a placebo hatás természetére irányítsuk. Hogyan lehetséges, hogy veszünk egy semleges anyagot, valami olyat, ami nem rendelkezik ismert gyógyító hatással vagy potenciállal és ez a semleges anyag, nemcsak hogy fizikai változásokat idéz elő a testünkben, hanem valamilyen módon képes válaszok egész sorozatát előidézni egy olyan összetett rendszerben, mint például a máj, a vese vagy a tüdő. Ez egy óriási misztérium, amit még nem értünk. És ezen a téren még nagyon sok a tennivaló. DIETMAR CIMBAL (in translation): I would say that what medicine calls the placebo effect is, by all means, an effect that is created through energy fields. As we often say, one has to believe in it, then it will work. That is correct, yet we don't think about how we actually do that every day. If, for example, we wanted to watch RTL, a German TV station, then we press the RTL button, which means that we go into alignment with the frequency where RTL can be received. RTL is always present, but if we don't focus on it, then we won't receive it. So, when I want to watch RTL, I have to focus on it, I have to engage in it. And here, it is the same. When I focus on something with my mind, the information follows this attention. 15

16 (fordításban) : Úgy fogalmaznék, hogy az amit az orvostudomány placebo hatásként ír le, egy olyan hatás, amit energia mezők idéznek elő. Gyakran úgy fogalmazunk, hogy az embernek hinnie kell benne, aztán fog működni. Ez helyesnek tűnik, noha nem gondolunk bele, hogyan is tesszük ezt nap mint nap. Például ha a német TV állomást, az RTL-t akarjuk nézni, akkor az RTL gombot nyomjuk meg, ami azt jelenti, hogy ráhangolódunk arra a frekvenciára, ahol az RTL-t lehet fogni. Az RTL mindig jelen van, de ha nem hangolódunk rá, nem tudjuk venni. Tehát ha az RTL-t akarom nézni, rá kell hangolódnom, rá kell fókuszálnom. Ebben az esetben is ugyanarról van szó. Ha valamire fókuszálok az elmémmel, az információ ezt a figyelmet fogja követni. RUPERT SHELDRAKE: The placebo effect is really another way of talking about the body's self-healing capacity. And anything that unleashes more of that is going to be a better system. A placebo hatás valójában a test öngyógyító képességének egy más megközelítése. És bármilyen módszer, ami felszabadítja ezt a képességet, egy jobb rendszert fog létrehozni. ARIELLE ESSEX: I was absolutely desperate to have children. It was one of the reasons why I'd gotten divorced. I wanted children, my husband didn't. So I moved to London thinking it would take me a maximum of two years to find myself a new partner and settle down. And I'd be out in the country having my 2.5 children and I'd be totally happy. That was my plan. I was very good at making plans. So, there I was, I had my osteopathic practice, I was seeing clients. And I was stressed, frustrated, depressed. And I had been having headaches for years, so maybe ten years I'd been having these terrible headaches, which were getting worse and worse and worse. Sometimes they lasted as long as five days. I had a routine visit with my doctor and the doctor found that my hormone level was very much out of balance and immediately suspected that I had a tumor. So, I was sent for a brain scan and they diagnosed a prolactinoma. It was a huge shock, huge shock, out of the blue, and I felt at first "How unfair." I went off to the medical library and started to learn everything I could about this tumor. And when I discovered that it caused infertility, I, I thought, "That is so ironic." Every cell in my body was saying, "I want children," and I had somehow created a tumor that stopped me having children. There had to be some reason for this. There had to be, you know, this was too much of a coincidence, I thought. And I got very curious. Because of my alternative medicine background, I decided to treat it alternatively rather than go for the orthodox drugs or surgery. Teljesen elszánt voltam, hogy gyerekem lehessen. Ez volt egyike azoknak az okoknak, amiért elváltam. Én gyereket akartam, a férjem viszont nem. 16

17 Londonba költöztem azt gondolván, hogy maximum két éven belül új partnert találok magamnak és letelepszem. És majd kiköltözöm vidékre a 2,5 gyerekemmel és teljesen boldog leszek. Ez volt a tervem. Mindig is nagyon jó voltam tervek készítésében. Szóval ott voltam volt egy csontkovács praxisom, ahol elláttam a betegeimet. És stresszes voltam, frusztrált és depressziós. És évek óta fejfájás gyötört, vagy tíz éve rettenetes fejfájással küszködtem ami egyre rosszab és rosszabb lett. Néha öt napig is eltartott. Rutin vizsgálatra mentem az orvosomhoz, aki felfedezte, hogy a hormonszintem nagyon kibillent az egyensúlyából és azonnal tumorra gyanakodott. Elküldött agyvizsgálatra aholis prolactinomát diagnosztizáltak. Hatalmas sokk volt hatalmas megrázkódtatás igazi derült égből villámcsapás, és először azt éreztem, hogy milyen igazságtalan. Elmentem a könyvtárba és tanulmányozni kezdtem mindent, amit lehetett ezzel a tumorral kapcsolatban. És amikor felfedeztem, hogy terméketlenséget tud okozni, arra gondoltam: ez olyan irónikus. A testem minden sejtje azt mondta, gyereket akarok, és mégis valahogyan egy olyan tumort növesztettem, ami meggátolja, hogy gyerekem lehessen. Kell hogy ennek valami oka legyen. Valami kell hogy legyen, hiszen túl sok az egybeesés gondoltam. Szóval nagyon kiváncsi lettem. Az alternatív gyógyítási hátterem miatt elhatároztam, hogy inkább alternatív kezelést választok, minthogy alávessem magamat az orthodox gyógyszeres vagy műtéti kezelésnek. NARRATOR: Ariel decided to utilize neurolinguistic programming or NLP to approach her tumor. Ariel elhatározta, hogy neurolingvisztikus programmozást, az NLP-t választja tumorjának kezeléséhez. ARIELLE ESSEX: So then I got into doing NLP at a much deeper level. Got through the master practitioner level, came home, and was totally inspired as to what I could actually do. I started to really understand what NLP was all about. Így aztán sokkal mélyebb szintre ástam bele magam az NLP-be. Túljutottam a mester fokozaton, hazajöttem, és nagyon lelkes voltam, hogy miket is tudok tenni. Elkezdtem valójában megérteni, miről is szól az NLP. NARRATOR: NLP is practical form of psychology, which starts from where you are now, and looks at where you want to be, and uncovers what's in the way. 17

18 Az NLP a pszichológia gyakorlati formája, ami onnan indul ki, hogy hol is tartasz most és megnézi, hogy hová is akarsz eljutni, majd feltárja, hogy mi akadályozza az odajutást. ARIELLE ESSEX: If you have like my five-day headaches, you know, and you'd like to be without a tumor in your end state, the journey to get from square one to the end square is, you know, what we actually start exploring with NLP. Ha öt napig tartó fejfájásod van mint nekem, és a végcél az, hogy ne legyen daganatod, akkor az út a start kockától a cél kockáig vezet. Ez az amit elkezdünk felfedezni az NLP segítségével. NARRATOR: Arielle made some very interesting discoveries as she began working with NLP. Amint elkezdett az NLP-vel dolgozni, Arielle néhány nagyon érdekes felfedezést tett. ARIELLE ESSEX: Now, remember, I was the person who thought every cell in her body wanted children. And what I discovered was that deep down, going back to early, early, early childhood, I had such an abhorrence of what my family had been like, that the last thing in the world part of me wanted was to, to be a mother. And this really, really shocked me. I, I'd thought I wanted one thing, and in fact an unconscious part of me was going in a completely different direction. And when I understood the reasons why it didn't want children, and what it was based on, I was able to kind of let go of that, and, and allow it to be the way it was and at least understand why I'd created a life that didn't go down that path. Emlékezzünk rá, hogy én voltam az az ember, aki testének minden porcikájával azt gondolta, hogy gyereket akar. Pedig valójában azt fedeztem fel, mélyen elrejtve a nagyon-nagyon korai gyerekkori emlékek között, hogy olyan iszonyatot éreztem az akkori családom iránt, hogy a világon a legutolsó dolog amit kívánok, hogy anya legyek. És ez a felfedezés naygon-nagyon megrázott. Azt gondoltam, hogy egy bizonyos dolgot akarok, pedig valójában a tudatalatti részem épp az ellenkező irányba tartott. És amikor megértettem az okokat, hogy miért is nem akarok gyerekeket és hogy ez a vágy min is alapult, képessé váltam arra, hogy elengedjem és hagyjam a maga útján haladni. És legalább megértettem, hogy miért alakítottam az életemet olyanná, amely nem ezen az úton halad tovább. One day I heard myself shouting inside my head, it's like this little voice saying, "I'm so sick of this, I just want to be rid of this whole nightmare. I want to be rid of this tumor." And I stopped in shock as I listened to this voice inside my head, and I went, "Wow, there's a lot of anger in there, a 18

19 lot of frustration. That's a lot of self attack." If I'm attacking my tumor with all those thoughts of wanting to get rid of it, that's murderous. That can't be healing. And I had never looked at healing in that way. And I realized then that every thought I'd had was actually about making it go away. Egy napon hallottam magamat, ahogy a fejemben kiabálok. Mintha egy kis hang azt mondaná: Olyan elegem van ebből az egészből, csak meg akarok szabadulni ettől az egész rémálomtól! Meg akarok szabadulni ettől a tumortól! Teljesen megbénultam a döbbenettől, ahogyan ezt a belső hangot hallgattam, és azt gondoltam magamban: Hűha! Rengeteg harag van itt, rengeteg frusztráció. Rengeteg önostorozás. Ha a tumoromat mindezekkel a gondolatokkal támadom meg és így akarok megszabadulni tőle, akkor ez halálos. Ez nem lehet gyógyítás. Pedig még soha nem gondoltam így a gyógyításra. Felismertem, hogy minden gondolatommal azon voltam, hogy távozásra késztessem. Now, that's a conflict, that's a huge inner conflict and I decided to look at that a little bit more closely. And I thought, "Well, what would be the opposite? It has to be acceptance." I thought to myself, "Well, what would it be like if I really accepted this tumor?" And this is quite a few years later that it was, it was absolutely a, a turning point in my healing, when I realized that my tumor had taken me down a journey I'd never planned. It had taught me things I had never intended to learn. I had changed my career, I had changed my whole outlook, I had learned lots of things about myself and others. I had insights I'd never had before. I'd met amazing people, wonderful people, all over the world. I had the support of people all over the world. And I realize I liked myself a lot better. And so I thought, "Okay, I can see that this tumor hasn't been totally bad." So what if it has a purpose or a reason for being here? 'Cause obviously it's done a good job so far. So if it's got a purpose for being here, and it's still here, maybe there's still a purpose. Ez pedig egy konfliktus egy hatalmas belső konflikus ezért elhatároztam, hogy egy kicsit közelebbről megvizsgálom a dolgot. Azt gondoltam: Mi lenne az ellenkezője? Bizonyára az elfogadás. Azt gondoltam magamban: Mi lenne, ha valóban elfogadnám ezt a tumort? És ez jó néhány évvel később volt, pedig abszolút ez volt a fordulópont a gyógyulásomban, amikor felismertem, hogy a daganatom egy olyan útra terelt, amit sohasem terveztem. Olyan dolgokat tanított meg nekem, amiket soha nem állt szándékomban megtanulni. Megváltoztattam a karriremet, megváltoztattam a kinézetemet, rengeteg dolgot tanultam magamról és másokról. Olyan belátást nyertem, amellyel azelőtt soha nem rendelkeztem. Elbűvőlő embereket csodálatos embereket ismertem meg a világ minden tájáról. A világ minden tájáról támogattak az emberek. Aztán felismertem, hogy sokkal jobban szeretem saját magamat. Így végül 19

20 azt gondoltam: Ok, belátom, hogy ez a tumor nem csupán a rosszról szól. Mi van akkor, ha oka van annak, hogy itt van? Hiszen nyílvánvalóan jó munkát végzett mindezidáig. Szóval ha oka van az ittlétének és még mindig itt van, akkor még mindig van oka. What would happen if I gave it permission to stay for the rest of my life? It was six months after I had that realization, and I got to the point of accepting the presence of my tumor. I had my routine blood test, and I went to see my specialist. And to my surprise, my hormone levels were completely normal. And when my doctor saw them, he just went, "Wow, that's incredible." And you know, I thought it'd been a mistake, I thought maybe the blood test reading was wrong or something. I said, "Well, you know, so much time has passed, and I'm older now, maybe my hormones have changed." He said, "No, no, no, no, no, can't be that." He said, "This can only mean one thing: your tumor has gone." And he said, "This is a real credit to you. I don't know how you've done it, I don't know what you've been doing but I have to tell you, I've seen you for ten years and you're not the same person you were ten years ago. You are completely different." Mi történne, ha megengedném neki, hogy életem végéig maradjon? Hat hónap telt el azóta, hogy ezt felismertem és eljutottam addig a pontig, hogy elfogadtam a tumorom jelenlétét. A szokásos vérvizsgálatom után felkerestem a szakorvosomat. Meglepetésemre a hormonszintem teljesen normális volt. Amikor az orvosom látta az eredményeket azt mondta: Nahát, ez hihetetlen! Azt gondoltam, biztosan hiba történt, talán rossz a vérteszt vagy valami hasonló. Azt modtam neki: Bizonyára annyi idő telt el, idősebb is vagyok már, talán megváltoztak a hormonjaim. Ő azt felelte Nem, nem, nem, az nem lehet. Ez csak azt jelentheti, hogy a tumor eltűnt. És hozzátette: Fogadja legmélyebb elismerésemet! Nem tudom hogyan csinálta, de el kell mondanom, hogy tíz éve látom magát, de már nem az a személy, aki tíz évvel ezelőtt volt. Teljesen megváltozott. HOWARD MARTIN: When we make an emotional shift, let's say we go from frustration to joy, those kind of emotional shifts, about 1400 biochemical changes instantly go off in the body. Now if you think about the course of one day, all the emotions that we feel, the highs and the lows, and you know, the myriad of emotional textures that occur through our perceptions, now during a day, you can see that emotions are creating lots and lots of changes in our physiology. So it makes a lot of sense to start paying attention to the emotional diet, as well as to the physical diet. That's one of the keys to better health, and certainly to slowing down the aging process. Strong negative emotions just degenerate us, positive emotional states regenerate us; becomes simple math. Feel more love, more care, more appreciation, and your health's got a better chance of improving and staying that way. 20

ANGOL NYELVI SZINTFELMÉRŐ 2014 A CSOPORT

ANGOL NYELVI SZINTFELMÉRŐ 2014 A CSOPORT ANGOL NYELVI SZINTFELMÉRŐ 2014 A CSOPORT A feladatok megoldására 45 perc áll rendelkezésedre, melyből körülbelül 10-15 percet érdemes a fogalmazási feladatra szánnod. Megoldásaid a válaszlapra írd! 1.

Részletesebben

ANGOL NYELVI SZINTFELMÉRŐ 2015 B CSOPORT

ANGOL NYELVI SZINTFELMÉRŐ 2015 B CSOPORT ANGOL NYELVI SZINTFELMÉRŐ 2015 B CSOPORT A feladatok megoldására 45 perc áll rendelkezésedre, melyből körülbelül 10-15 percet érdemes a fogalmazási feladatra szánnod. Megoldásaid a válaszlapra írd! 1.

Részletesebben

ANGOL NYELVI SZINTFELMÉRŐ 2012 A CSOPORT. to into after of about on for in at from

ANGOL NYELVI SZINTFELMÉRŐ 2012 A CSOPORT. to into after of about on for in at from ANGOL NYELVI SZINTFELMÉRŐ 2012 A CSOPORT A feladatok megoldására 45 perc áll rendelkezésedre, melyből körülbelül 10-15 percet érdemes a levélírási feladatra szánnod. Sok sikert! 1. Válaszd ki a helyes

Részletesebben

Can/be able to. Using Can in Present, Past, and Future. A Can jelen, múlt és jövő idejű használata

Can/be able to. Using Can in Present, Past, and Future. A Can jelen, múlt és jövő idejű használata Can/ Can is one of the most commonly used modal verbs in English. It be used to express ability or opportunity, to request or offer permission, and to show possibility or impossibility. A az egyik leggyakrabban

Részletesebben

Please stay here. Peter asked me to stay there. He asked me if I could do it then. Can you do it now?

Please stay here. Peter asked me to stay there. He asked me if I could do it then. Can you do it now? Eredeti mondat Please stay here. Kérlek, maradj itt. Can you do it now? Meg tudod csinálni most? Will you help me tomorrow? Segítesz nekem holnap? I ll stay at home today. Ma itthon maradok. I woke up

Részletesebben

ANGOL NYELV KÖZÉPSZINT SZÓBELI VIZSGA I. VIZSGÁZTATÓI PÉLDÁNY

ANGOL NYELV KÖZÉPSZINT SZÓBELI VIZSGA I. VIZSGÁZTATÓI PÉLDÁNY ANGOL NYELV KÖZÉPSZINT SZÓBELI VIZSGA I. VIZSGÁZTATÓI PÉLDÁNY A feladatsor három részbol áll 1. A vizsgáztató társalgást kezdeményez a vizsgázóval. 2. A vizsgázó egy szituációs feladatban vesz részt a

Részletesebben

PONTOS IDŐ MEGADÁSA. Néha szükséges lehet megjelölni, hogy délelőtti vagy délutáni / esti időpontról van-e szó. Ezt kétféle képpen tehetjük meg:

PONTOS IDŐ MEGADÁSA. Néha szükséges lehet megjelölni, hogy délelőtti vagy délutáni / esti időpontról van-e szó. Ezt kétféle képpen tehetjük meg: PONTOS IDŐ MEGADÁSA EGÉSZ ÓRÁK MEGADÁSA ( óra van. ) Az óra száma után tesszük az o clock kifejezést. pl. It s 7 o clock. (7 óra van.) A britek az órák számát csak 12-ig mérik. Náluk nincs pl. 22 óra!

Részletesebben

1. MINTAFELADATSOR KÖZÉPSZINT. Az írásbeli vizsga időtartama: 30 perc. III. Hallott szöveg értése

1. MINTAFELADATSOR KÖZÉPSZINT. Az írásbeli vizsga időtartama: 30 perc. III. Hallott szöveg értése Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet TÁMOP-3.1.1-11/1-2012-0001 XXI. századi közoktatás (fejlesztés, koordináció) II. szakasz ANGOL NYELV 1. MINTAFELADATSOR KÖZÉPSZINT Az írásbeli vizsga időtartama: 30 perc

Részletesebben

ALAPFOK KÉTNYELVŰ HALLÁS UTÁNI ÉRTÉS ANGOL NYELV

ALAPFOK KÉTNYELVŰ HALLÁS UTÁNI ÉRTÉS ANGOL NYELV KJF Nyelvvizsgaközpont ALAPFOK KÉTNYELVŰ HALLÁS UTÁNI ÉRTÉS ANGOL NYELV A vizsga részei: Feladattípusok: Maximális pontszám: 1. feladat Igazhamis állítások (5 item) 2. feladat Mondatkiegészítés (5 item)

Részletesebben

TestLine - Angol teszt Minta feladatsor

TestLine - Angol teszt Minta feladatsor Minta felaatsor venég Téma: Általános szintfelmérő Aláírás:... Dátum: 2016.05.29 08:18:49 Kérések száma: 25 kérés Kitöltési iő: 1:17:27 Nehézség: Összetett Pont egység: +6-2 Értékelés: Alaértelmezett értékelés

Részletesebben

3. MINTAFELADATSOR KÖZÉPSZINT. Az írásbeli vizsga időtartama: 30 perc. III. Hallott szöveg értése

3. MINTAFELADATSOR KÖZÉPSZINT. Az írásbeli vizsga időtartama: 30 perc. III. Hallott szöveg értése Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet TÁMOP-3.1.1-11/1-2012-0001 XXI. századi közoktatás (fejlesztés, koordináció) II. szakasz ANGOL NYELV 3. MINTAFELADATSOR KÖZÉPSZINT Az írásbeli vizsga időtartama: 30 perc

Részletesebben

ANGOL NYELV KÖZÉPSZINT SZÓBELI VIZSGA I. VIZSGÁZTATÓI PÉLDÁNY

ANGOL NYELV KÖZÉPSZINT SZÓBELI VIZSGA I. VIZSGÁZTATÓI PÉLDÁNY ANGOL NYELV KÖZÉPSZINT SZÓBELI VIZSGA I. VIZSGÁZTATÓI PÉLDÁNY A feladatsor három részből áll 1. A vizsgáztató társalgást kezdeményez a vizsgázóval. 2. A vizsgázó egy szituációs feladatban vesz részt a

Részletesebben

EGYSZERŰNEK TŰNIK IV. RÉSZ

EGYSZERŰNEK TŰNIK IV. RÉSZ EGYSZERŰNEK TŰNIK IV. RÉSZ Lecke (Középhaladó 1. / 5.) MÉG TÖBBET A HAVE IGÉRŐL Igaz volt az előző leckére, igaz erre is. Részletes és átfogó. Kemény meló lesz ez is, de a kemény meló jellemző a profikra.

Részletesebben

(Asking for permission) (-hatok/-hetek?; Szabad ni? Lehet ni?) Az engedélykérés kifejezésére a következő segédigéket használhatjuk: vagy vagy vagy

(Asking for permission) (-hatok/-hetek?; Szabad ni? Lehet ni?) Az engedélykérés kifejezésére a következő segédigéket használhatjuk: vagy vagy vagy (Asking for permission) (-hatok/-hetek?; Szabad ni? Lehet ni?) SEGÉDIGÉKKEL Az engedélykérés kifejezésére a következő segédigéket használhatjuk: vagy vagy vagy A fenti felsorolásban a magabiztosság/félénkség

Részletesebben

ANGOL SZINTFELMÉRŐ. Cégnév: Kérem egészítse ki John és Mary beszélgetését a megadott szavakkal! A szavak alakján nem kell változtatnia!

ANGOL SZINTFELMÉRŐ. Cégnév: Kérem egészítse ki John és Mary beszélgetését a megadott szavakkal! A szavak alakján nem kell változtatnia! ANGOL SZINTFELMÉRŐ Ahol az ismeretből tudás születik Név:. Cégnév:. Kérem egészítse ki John és Mary beszélgetését a megadott szavakkal! A szavak alakján nem kell változtatnia! like, I'm, very, world, do,

Részletesebben

Előszó.2. Starter exercises. 3. Exercises for kids.. 9. Our comic...17

Előszó.2. Starter exercises. 3. Exercises for kids.. 9. Our comic...17 2011. december Tartalom Előszó.2 Starter exercises. 3 Exercises for kids.. 9 Our comic....17 1 Előszó Kedves angolul tanulók! A 2010/2011- es tanévben elkezdett újságunkat szeretnénk továbbra is szerkeszteni

Részletesebben

DF HELYETTESÍTŐ NYELVVIZSGA 1. (Angol nyelv) 2014. február 21. Név:. Neptunkód: 1. feladat 1... 2... 3... 4... 5... 6... 7... 8... 9... 10...

DF HELYETTESÍTŐ NYELVVIZSGA 1. (Angol nyelv) 2014. február 21. Név:. Neptunkód: 1. feladat 1... 2... 3... 4... 5... 6... 7... 8... 9... 10... Név:. Neptunkód: MEGOLDÓLAP 1. feladat 1.... 2.... 3.... 4.... 5.... 6.... 7.... 8.... 9.... 10.... Elért pontszám:. 2. feladat 1. 6. 11. 2. 7. 12. 3. 8. 13. 4. 9. 14. 5. 10. 15. Elért pontszám:. 3. feladat

Részletesebben

Tel.: (+361)342-4905, FAX: (+361)342-1984 E-mail: rakoczi@mail.rakoczif.hu vagy rakoczif@mail.rakoczif.hu Honlap: http://www.rakoczif.

Tel.: (+361)342-4905, FAX: (+361)342-1984 E-mail: rakoczi@mail.rakoczif.hu vagy rakoczif@mail.rakoczif.hu Honlap: http://www.rakoczif. ÉRETTSÉGI TÉMAKÖRÖK 2011/2012-ES TANÉV Tantárgy: Angol nyelv Osztály: 13.A Szint: közép Budapest, 2011. december 1 1. Personal data When and where were you born? What are your interests or hobbies? Have

Részletesebben

Emelt szint SZÓBELI VIZSGA VIZSGÁZTATÓI PÉLDÁNY VIZSGÁZTATÓI. (A részfeladat tanulmányozására a vizsgázónak fél perc áll a rendelkezésére.

Emelt szint SZÓBELI VIZSGA VIZSGÁZTATÓI PÉLDÁNY VIZSGÁZTATÓI. (A részfeladat tanulmányozására a vizsgázónak fél perc áll a rendelkezésére. Emelt szint SZÓBELI VIZSGA VIZSGÁZTATÓI PÉLDÁNY VIZSGÁZTATÓI PÉLDÁNY A feladatsor három részből áll 1. A vizsgáztató társalgást kezdeményez a vizsgázóval. 2. A vizsgázó egy vita feladatban vesz részt a

Részletesebben

82. FELADATLAP 3 feladat 3 szinten

82. FELADATLAP 3 feladat 3 szinten 82. FELADATLAP 3 feladat 3 szinten BEGINNER Egy kis nyelvtan mindenkinek kell! Sok tanuló azért akad el, akár már az elején, mert az angol nyelvtan összeakad a magyar nyelvtannal. Na nem feltétlen a különbségeket

Részletesebben

ANGOL NYELVI SZINTFELMÉRŐ 2008 A CSOPORT

ANGOL NYELVI SZINTFELMÉRŐ 2008 A CSOPORT ANGOL NYELVI SZINTFELMÉRŐ 2008 A CSOPORT A feladatok megoldására 60 perc áll rendelkezésedre, melyből körülbelül 15 percet érdemes a levélírási feladatra szánnod. Sok sikert! 1. Válaszd ki a helyes megoldást.

Részletesebben

Felhívás. érted is amit olvasol? (Apostolok Cselekedetei 8:30)

Felhívás. érted is amit olvasol? (Apostolok Cselekedetei 8:30) Felhívás Valamennyi Tiszáninneni református általános iskola és a miskolci egyházi iskolák 7-8. osztályosai részére meghirdetett Biblia-értő angol nyelvi versenyen való részvételre. érted is amit olvasol?

Részletesebben

EXKLUZÍV AJÁNDÉKANYAGOD A Phrasal Verb hadsereg! 2. rész

EXKLUZÍV AJÁNDÉKANYAGOD A Phrasal Verb hadsereg! 2. rész A Phrasal Verb hadsereg! 2. rész FONTOS! Ha ennek az ajándékanyag sorozatnak nem láttad az 1. részét, akkor mindenképpen azzal kezdd! Fekete Gábor www.goangol.hu A sorozat 1. részét itt éred el: www.goangol.hu/ajandekok/phrasalverbs

Részletesebben

Társasjáték az Instant Tanulókártya csomagokhoz

Társasjáték az Instant Tanulókártya csomagokhoz Társasjáték az Instant Tanulókártya csomagokhoz Játssz, szórakozz, tanulj! Hogyan tanulj játszva az Instant Tanulókártyákkal? Használati utasítás Az Instant Tanulókártya családhoz tartozó társasjátékkal

Részletesebben

Lesson 1 On the train

Lesson 1 On the train Let's Learn Hungarian! Lesson notes Lesson 1 On the train Dialogue for Lesson 1 (formal speech): Guard: Jó napot kívánok. Jó napot. Guard: Az útlevelét, kérem. Tessék. Guard: Köszönöm. Hmmmm, amerikai?

Részletesebben

6. évfolyam Angol nyelv

6. évfolyam Angol nyelv IDEGEN NYELVI MÉRÉS 2016. május 18. 6. évfolyam ngol nyelv Általános tudnivalók a feladatokhoz Ez a füzet nyelvi feladatokat tartalmaz. feladatsor két részből áll. z I. részben csak a füzetben kell dolgoznod.

Részletesebben

Minta ANGOL NYELV KÖZÉPSZINT SZÓBELI VIZSGA II. Minta VIZSGÁZTATÓI PÉLDÁNY

Minta ANGOL NYELV KÖZÉPSZINT SZÓBELI VIZSGA II. Minta VIZSGÁZTATÓI PÉLDÁNY ANGOL NYELV KÖZÉPSZINT SZÓBELI VIZSGA II. A feladatsor három részből áll VIZSGÁZTATÓI PÉLDÁNY 1. A vizsgáztató társalgást kezdeményez a vizsgázóval. 2. A vizsgázó egy szituációs feladatban vesz részt a

Részletesebben

50 bónusz kártya az Instant Friends csomagokhoz

50 bónusz kártya az Instant Friends csomagokhoz 50 bónusz kártya az Instant Friends csomagokhoz Hálásan köszönjük, hogy az előrendeléseddel segítettél megjelentetni az Instant Friends angol tanulókártya csomagot! Ez az egyik jutalmad érte. Hogyan használhatod

Részletesebben

Seven Verses. from the Bhagavad Gita. by Swami Shyam. in Hungarian. magyarul

Seven Verses. from the Bhagavad Gita. by Swami Shyam. in Hungarian. magyarul Seven Verses from the Bhagavad Gita by Swami Shyam Swami Shyam has translated the Bhagavad Gita from the original Sanskrit into English and Hindi. He selected these seven essential verses to be sung and

Részletesebben

(Ability) (Megj.: ez nem modális segédige, de hasonló jelentést hordozó modális kifejezés)

(Ability) (Megj.: ez nem modális segédige, de hasonló jelentést hordozó modális kifejezés) (Ability) A magyar TUD ige három dolgot jelenthet: 1. tud, ismer valamit - ehhez a megfelelő angol ige: KNOW Ez nem modális segédige, hanem valódi ige! pl. I know your name. (Tudom a nevedet.) He knows

Részletesebben

Angol érettségi témakörök 12.KL, 13.KM, 12.F

Angol érettségi témakörök 12.KL, 13.KM, 12.F Angol érettségi témakörök 12.KL, 13.KM, 12.F TÉMÁK VIZSGASZINTEK Középszint 1. Személyes vonatkozások, család - A vizsgázó személye, életrajza, életének fontos állomásai (fordulópontjai) - Családi élet,

Részletesebben

Intézményi IKI Gazdasági Nyelvi Vizsga

Intézményi IKI Gazdasági Nyelvi Vizsga Intézményi IKI Gazdasági Nyelvi Vizsga Név:... Születési hely:... Születési dátum (év/hó/nap):... Nyelv: Angol Fok: Alapfok 1. Feladat: Olvasáskészséget mérő feladat 20 pont Olvassa el a szöveget és válaszoljon

Részletesebben

There is/are/were/was/will be

There is/are/were/was/will be There is/are/were/was/will be Forms - Képzése: [There + to be] [There + létige ragozott alakja] USE - HASZNÁLAT If you simply want to say that something exists or somebody is doing something then you start

Részletesebben

ANGOL NYELVI SZINTFELMÉRŐ 2011 B CSOPORT. for on off by to at from

ANGOL NYELVI SZINTFELMÉRŐ 2011 B CSOPORT. for on off by to at from ANGOL NYELVI SZINTFELMÉRŐ 2011 B CSOPORT A feladatok megoldására 45 perc áll rendelkezésedre, melyből körülbelül 10-15 percet érdemes a levélírási feladatra szánnod. Megoldásaid a válaszlapra írd! Sok

Részletesebben

Using the CW-Net in a user defined IP network

Using the CW-Net in a user defined IP network Using the CW-Net in a user defined IP network Data transmission and device control through IP platform CW-Net Basically, CableWorld's CW-Net operates in the 10.123.13.xxx IP address range. User Defined

Részletesebben

HALLÁS UTÁNI SZÖVEGÉRTÉS 24. Beauty and the Beast. A szépség és a szörnyeteg 1. rész

HALLÁS UTÁNI SZÖVEGÉRTÉS 24. Beauty and the Beast. A szépség és a szörnyeteg 1. rész HALLÁS UTÁNI SZÖVEGÉRTÉS 24 Beauty and the Beast A szépség és a szörnyeteg 1. rész A rich man lives in a big city near the sea. He has got three daughters and three sons. One daughter is called Beauty

Részletesebben

Megyei Angol csapatverseny 2015/16. MOVERS - 3. forduló

Megyei Angol csapatverseny 2015/16. MOVERS - 3. forduló MOVERS - 3. forduló Beküldő csapat tagjai:.. Beküldési határidő: 2016. január 29. Beküldési cím: Erzsébethelyi Általános Iskola, Baloghné Aradszki Gyöngyi 5600 Békéscsaba, Rózsa u. 21-23. 1. Look at the

Részletesebben

PAST ÉS PAST PERFECT SUBJUNCTIVE (múlt idejű kötőmód)

PAST ÉS PAST PERFECT SUBJUNCTIVE (múlt idejű kötőmód) PAST ÉS PAST PERFECT SUBJUNCTIVE (múlt idejű kötőmód) Past és Past Perfect Subjunctive formáját csak néhány esetben kell használnunk. A célhatározói mellékmondatoknál és a feltételes mondatok II. és III.

Részletesebben

MODÁLIS SEGÉDIGÉK (Modal Auxiliaries)

MODÁLIS SEGÉDIGÉK (Modal Auxiliaries) MODÁLIS SEGÉDIGÉK (Modal Auxiliaries) A modális segédigék olyan segítő eszközök, amelyek az ige elé téve segítenek különböző jelentésárnyalatok kifejezésében (pl. valószínűség, engedélyadás, engedélykérés,

Részletesebben

LEGYÜNK VÁLASZTÉKOSAK

LEGYÜNK VÁLASZTÉKOSAK LEGYÜNK VÁLASZTÉKOSAK Lecke (Kezdő 2. / 2.) ADVERBS OF TIME IDŐHATÁROZÓK Ezek olyan fajta időhatározók, amelyekkel azt tudod kommunikálni, hogy milyen sűrűn vagy milyen rendszerességgel csinálsz, vagy

Részletesebben

Angol C2 1 1 074 nyelvi programkövetelmény

Angol C2 1 1 074 nyelvi programkövetelmény Angol C2 1 1 074 nyelvi programkövetelmény A javaslattevő alapadatai Javaslatot benyújtó neve Katedra Nyelviskola Kft. A nyelvi képzésre vonatkozó adatok Nyelv megnevezése Nyelvi képzés szintje Nyelvi

Részletesebben

NYELVPICIK 9. Az it személyes névmás és a this mutató névmás 1/6

NYELVPICIK 9. Az it személyes névmás és a this mutató névmás 1/6 Az it személyes névmás és a this mutató névmás 1/6 AZ IT SZEMÉLYES NÉVMÁS NYELVPICIK 9 1. Alapvető különbség az it semleges nemű személyes névmás és a this mutató névmás között: What is this / that? This

Részletesebben

EGY KIS ZŰRZAVAR. Lecke (Középhaladó 1. / 1.) SOMETIMES, SOMETIME VAGY SOME TIME?

EGY KIS ZŰRZAVAR. Lecke (Középhaladó 1. / 1.) SOMETIMES, SOMETIME VAGY SOME TIME? EGY KIS ZŰRZAVAR Lecke (Középhaladó 1. / 1.) SOMETIMES, SOMETIME VAGY SOME TIME? Igen hasznos adatot fogunk bemelegítésként letisztázni. Tapasztalataink alapján ez a témakör csak elméletben van meg, meglepően

Részletesebben

HALLÁS UTÁNI SZÖVEGÉRTÉS 25. Beauty and the Beast Chapter Two Beauty s rose

HALLÁS UTÁNI SZÖVEGÉRTÉS 25. Beauty and the Beast Chapter Two Beauty s rose HALLÁS UTÁNI SZÖVEGÉRTÉS 25 Beauty and the Beast Chapter Two Beauty s rose A year later Beauty s father gets an important letter. He calls his six children and says, Listen to this letter: Your ship is

Részletesebben

I must go now. He said he must leave early. You must learn the poem by heart.

I must go now. He said he must leave early. You must learn the poem by heart. 33. Módbeli segédigék A módbeli segédigék a főigék cselekvési módjának körülírására szolgálnak, és a főigék főnévi igenévi alakjaival együtt használatosak. Különféle funkciókat fejezhetnek ki, mint pl.

Részletesebben

Hatékony Online Angol tanfolyam - TARTALOMJEGYZÉK

Hatékony Online Angol tanfolyam - TARTALOMJEGYZÉK Hatékony Online Angol Tanfolyamom egy jól felépített tanfolyam, amit saját otthonodból, saját időbeosztással tanulhatsz, akár egyedül is. Tanfolyamom célja: megadja azt a képességet, hogy a mindennapi

Részletesebben

Cashback 2015 Deposit Promotion teljes szabályzat

Cashback 2015 Deposit Promotion teljes szabályzat Cashback 2015 Deposit Promotion teljes szabályzat 1. Definitions 1. Definíciók: a) Account Client s trading account or any other accounts and/or registers maintained for Számla Az ügyfél kereskedési számlája

Részletesebben

1 F őnevek és melléknevek

1 F őnevek és melléknevek A témakör elején pontokba van szedve, hogy miről fogsz olvasni / tanulni 1 F őnevek és melléknevek Ebben a leckében a főnevekről és melléknevekről tanulhatsz. A lecke tartalma: Főnevek többes száma Névelők

Részletesebben

OLYMPICS! SUMMER CAMP

OLYMPICS! SUMMER CAMP OLYMPICS! SUMMER CAMP YOUNG BUSINESS CAMP 3D DESIGN CAMP OLYMPICS SUMMER CAMP 20 24 JUNE AND 27 JUNE 1 JULY AGE: 6-14 Our ESB native-speaking teachers will provide a strong English learning content throughout

Részletesebben

OKTATÓI MUNKA HALLGATÓI VÉLEMÉNYEZÉSÉNEK KÉRDÉSEI MAGYAR ÉS ANGOL NYELVEN

OKTATÓI MUNKA HALLGATÓI VÉLEMÉNYEZÉSÉNEK KÉRDÉSEI MAGYAR ÉS ANGOL NYELVEN OKTATÓI MUNKA HALLGATÓI VÉLEMÉNYEZÉSÉNEK KÉRDÉSEI MAGYAR ÉS ANGOL NYELVEN 1. Milyen arányban vett részt az előadáson? egy órán sem vettem részt kevesebb, mint az órák felén legalább az órák felén, de kevesebb

Részletesebben

Az tanácsadás kifejezésére a következő segédigéket használhatjuk: vagy

Az tanácsadás kifejezésére a következő segédigéket használhatjuk: vagy (Giving Advice) (kéne, kellene) Néha a felszólítás túl erős ahhoz, hogy valakit valamilyen cselekvés elvégzésére buzdítsunk. Ezért inkább tanácsot adunk. SEGÉDIGÉKKEL Az tanácsadás kifejezésére a következő

Részletesebben

A 9. évfolyam követelményei ANGOL nyelvből

A 9. évfolyam követelményei ANGOL nyelvből szóbeli- és írásbeli vizsga segédletek, és kiegészítő anyagok: http://szinyeigimibp.hu/moodle TÉMAKÖRÖK 1. Személyes vonatkozások, család Életrajz: Starter unit: Lesson A,B,C,D,E, Unit 8 Családi kapcsolatok:

Részletesebben

7. osztály Angol nyelv

7. osztály Angol nyelv 7. osztály Angol nyelv I. Kommunikációs szándékok A társadalmi érintkezéshez szükséges kommunikációs szándékok Köszönés Elköszönés Good morning. Hello. Hi. Goodbye. Bye-bye. See you soon. Bemutatkozás,

Részletesebben

7. Bemutatom a barátomat, Pétert. 8. Hogy hívják Önt? 9. Nagyon örülök, hogy találkoztunk. 10. Nem értem Önt. 11. Kérem, beszéljen lassabban.

7. Bemutatom a barátomat, Pétert. 8. Hogy hívják Önt? 9. Nagyon örülök, hogy találkoztunk. 10. Nem értem Önt. 11. Kérem, beszéljen lassabban. 1. Magyar vagyok. 7. Bemutatom a barátomat, Pétert. 13. Ért Ön engem? 2. Ön honnan jött? Te honnan jöttél? 8. Hogy hívják Önt? 14. Kérem, betűzze a nevét! 3 Beszél Ön angolul? 9. Nagyon örülök, hogy találkoztunk.

Részletesebben

Paediatrics: introduction. Historical data.

Paediatrics: introduction. Historical data. Paediatrics: introduction. Historical data. Dr. György Fekete Aim of the present lecture To demonstrate: - the wonderful nature of this discipline - the differences as compared to other medical activities,

Részletesebben

Smaller Pleasures. Apróbb örömök. Keleti lakk tárgyak Répás János Sándor mûhelyébõl Lacquerware from the workshop of Répás János Sándor

Smaller Pleasures. Apróbb örömök. Keleti lakk tárgyak Répás János Sándor mûhelyébõl Lacquerware from the workshop of Répás János Sándor Smaller Pleasures Apróbb örömök Keleti lakk tárgyak Répás János Sándor mûhelyébõl Lacquerware from the workshop of Répás János Sándor Smaller Pleasures Oriental lacquer, or urushi by its frequently used

Részletesebben

Képleírási segédlet középszintű angol nyelvi vizsgákhoz. Horváth Balázs Zsigmond, Lövey Zoltán. Publio kiadó. Minden jog fenntartva!

Képleírási segédlet középszintű angol nyelvi vizsgákhoz. Horváth Balázs Zsigmond, Lövey Zoltán. Publio kiadó. Minden jog fenntartva! Képleírási segédlet középszintű angol nyelvi vizsgákhoz Horváth Balázs Zsigmond, Lövey Zoltán 2015 Publio kiadó Minden jog fenntartva! Tisztelt Olvasó! Az önálló témakifejtés vagy más néven képleírás a

Részletesebben

Utasítások. Üzembe helyezés

Utasítások. Üzembe helyezés HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ Üzembe helyezés Utasítások Windows XP / Vista / Windows 7 / Windows 8 rendszerben történő telepítéshez 1 Töltse le az AORUS makróalkalmazás telepítőjét az AORUS hivatalos webhelyéről.

Részletesebben

Travel General. General - Essentials. General - Conversation. Asking for help. Asking if a person speaks English

Travel General. General - Essentials. General - Conversation. Asking for help. Asking if a person speaks English - Essentials Can you help me, please? Asking for help Do you speak? Asking if a person speaks Do you speak _[language]_? Asking if a person speaks a certain language I don't speak_[language]_. Clarifying

Részletesebben

Corvinus Szaknyelvi Vizsgaközpont Közgazdasági Szaknyelv Hallás utáni szövegértés teszt Alapfok (B1)

Corvinus Szaknyelvi Vizsgaközpont Közgazdasági Szaknyelv Hallás utáni szövegértés teszt Alapfok (B1) Corvinus Szaknyelvi Vizsgaközpont Közgazdasági Szaknyelv Hallás utáni szövegértés teszt Alapfok (B1) 25p / Értékelő 1: Értékelő 2: kód A rendelkezésre álló idő 30 perc. UTASÍTÁS: Ez a Corvinus Szaknyelvi

Részletesebben

Szakértők és emberek. German Health Team Prof. Armin Nassehi Dr. Demszky Alma LMU München

Szakértők és emberek. German Health Team Prof. Armin Nassehi Dr. Demszky Alma LMU München Szakértők és emberek German Health Team Prof. Armin Nassehi Dr. Demszky Alma LMU München 1 Szakértők és közpolitika viszonya 3 modell: Racionális: szakértő megmondja, mi a helyes megoldás Probabilisztikus:

Részletesebben

PAST PERFECT CONTINUOUS

PAST PERFECT CONTINUOUS PAST PERFECT CONTINUOUS ALAKJA A Past Perfect Continuous-nak két segédigéje van: HAD ez a perfect szemléletet segít kifejezni BEEN ez a folyamatosságot segít kifejezni Ezt használjuk kijelentő, állító

Részletesebben

Calgary Public Library

Calgary Public Library B1 I. feladat Olvasáskészség 1. Maximális pontszám: 15 Olvassa el figyelmesen az alábbi szöveget, majd annak alapján válaszoljon magyarul a kérdésekre! Calgary Public Library You can get your own Calgary

Részletesebben

IDEGEN NYELVEK SZAKASZVIZSGA KÖVETELMÉNYEK. A2 SZINT: 10. c és 10.d osztályok. B1 SZINT: 9. ny, 11.a és b osztályok

IDEGEN NYELVEK SZAKASZVIZSGA KÖVETELMÉNYEK. A2 SZINT: 10. c és 10.d osztályok. B1 SZINT: 9. ny, 11.a és b osztályok A2 SZINT: 10. c és 10.d osztályok IDEGEN NYELVEK SZAKASZVIZSGA KÖVETELMÉNYEK Írásbeli vizsga: 60 perces 60 pontos feladatlap, ebből: Olvasott és hallott szövegértés: 20 pont Nyelvhelyesség: 20 pont (fél

Részletesebben

Király Linda - Can't Let Go dalszöveg - lyrics

Király Linda - Can't Let Go dalszöveg - lyrics Király Linda - Can't Let Go dalszöveg - lyrics Szerzõ dezs dezs.extra.hu - tételek gyûjteménye Király Linda legújabb száma és a dalszöveg I want the end to begin but not without you, so easy for me to

Részletesebben

KN-CP50. MANUAL (p. 2) Digital compass. ANLEITUNG (s. 4) Digitaler Kompass. GEBRUIKSAANWIJZING (p. 10) Digitaal kompas

KN-CP50. MANUAL (p. 2) Digital compass. ANLEITUNG (s. 4) Digitaler Kompass. GEBRUIKSAANWIJZING (p. 10) Digitaal kompas KN-CP50 MANUAL (p. ) Digital compass ANLEITUNG (s. 4) Digitaler Kompass MODE D EMPLOI (p. 7) Boussole numérique GEBRUIKSAANWIJZING (p. 0) Digitaal kompas MANUALE (p. ) Bussola digitale MANUAL DE USO (p.

Részletesebben

Pre-intermediate (A2) - Upper-intermediate (B2) Focus: Grammar. Igeidők - Jelen

Pre-intermediate (A2) - Upper-intermediate (B2) Focus: Grammar. Igeidők - Jelen Pre-intermediate (A2) - Upper-intermediate (B2) Focus: Grammar Igeidők - Jelen Talán a legnehezebb nyelvtani témakör a magyaroknak. Bár nincs felmérés a birtokunkban, valószínűsíthetõ, hogy a legtöbben

Részletesebben

LAKATOS PATRIK Első évem a Csányi Alapítványban 2010/2011 magyarul és angolul

LAKATOS PATRIK Első évem a Csányi Alapítványban 2010/2011 magyarul és angolul 1 LAKATOS PATRIK Első évem a Csányi Alapítványban 2010/2011 magyarul és angolul Patrik Lakatos My first year at Csányi Foundation 2010/2011 In Hungarian and in English 2 Nagyon örültem, mikor megtudtam,

Részletesebben

Piackutatás, marketingelemzés, szegmentálás, megcélzás, pozicionálás

Piackutatás, marketingelemzés, szegmentálás, megcélzás, pozicionálás Piackutatás, marketingelemzés, szegmentálás, megcélzás, pozicionálás Mi a marketing? Piacelemzés A piacelemzés beazonosítja a piacot ahhoz, hogy pozicionálni tudják a saját üzletüket, ahhoz, hogy részesedjenek

Részletesebben

Húsvét_Témahét. Készítette: Szabó Ildikó

Húsvét_Témahét. Készítette: Szabó Ildikó Húsvét_Témahét Készítette: Szabó Ildikó Projektleírás Kiemelt téma Évfolyam Cél Értékek Ismeretek Attitűdök Kiemelt fejlesztési területek Partnerek Konkrét lépések Felhasználható források Húsvéti ünnepkör

Részletesebben

Active / Passive Verb Forms Cselekvő és szenvedő igék

Active / Passive Verb Forms Cselekvő és szenvedő igék Active / Passive Verb Forms Cselekvő és szenvedő igék Sentences can be active or passive. Therefore, tenses also have "active forms" and "passive forms." You must learn to recognize the difference to successfully

Részletesebben

KJF Nyelvvizsgaközpont. Alapfok Írásbeli. Angol nyelv. Mintafeladatsor

KJF Nyelvvizsgaközpont. Alapfok Írásbeli. Angol nyelv. Mintafeladatsor KJF Nyelvvizsgaközpont Alapfok Írásbeli Angol nyelv Mintafeladatsor A vizsga részei: Maximális pontszám Megoldáshoz Szótárhasználat rendelkezésre álló idő 1. Írott szöveg értése 40 25 perc nem engedélyezett

Részletesebben

Unit 10: In Context 55. In Context. What's the Exam Task? Mediation Task B 2: Translation of an informal letter from Hungarian to English.

Unit 10: In Context 55. In Context. What's the Exam Task? Mediation Task B 2: Translation of an informal letter from Hungarian to English. Unit 10: In Context 55 UNIT 10 Mediation Task B 2 Hungarian into English In Context OVERVIEW 1. Hungarian and English in Context 2. Step By Step Exam Techniques Real World Link Students who have studied

Részletesebben

UTÓKÉRDÉSEK (Tag-questions)

UTÓKÉRDÉSEK (Tag-questions) UTÓKÉRDÉSEK (Tag-questions) Beszélgetés során gyakran teszünk úgy kijelentéseket, hogy egyúttal rögtön megkérjük a hallgatót, hogy igazolja kijelentésünk igazságát (utókérdést teszünk fel). A magyarban

Részletesebben

ENROLLMENT FORM / BEIRATKOZÁSI ADATLAP

ENROLLMENT FORM / BEIRATKOZÁSI ADATLAP ENROLLMENT FORM / BEIRATKOZÁSI ADATLAP CHILD S DATA / GYERMEK ADATAI PLEASE FILL IN THIS INFORMATION WITH DATA BASED ON OFFICIAL DOCUMENTS / KÉRJÜK, TÖLTSE KI A HIVATALOS DOKUMENTUMOKBAN SZEREPLŐ ADATOK

Részletesebben

www.onlineangol.com Na de ennyire részletesen nem fogok belemenni, lássuk a lényeget, és ha kérdésed van, akkor majd tedd fel külön, négyszemközt.

www.onlineangol.com Na de ennyire részletesen nem fogok belemenni, lássuk a lényeget, és ha kérdésed van, akkor majd tedd fel külön, négyszemközt. 24. FELADATLAP COUNTABLE, UNCOUNTABLE 1. FELADAT Sok gondot szokott okozni tanulóimnak a megszámlálhatatlan illetve megszámlálható főnevek nyelvtana. Van, aki teljesen elfogadja, megérti, aztán ott a másik

Részletesebben

Tudok köszönni tegezve és önözve, és el tudok búcsúzni. I can greet people in formal and informal ways. I can also say goodbye to them.

Tudok köszönni tegezve és önözve, és el tudok búcsúzni. I can greet people in formal and informal ways. I can also say goodbye to them. Mérleg Your checklist Az alábbiakban a MagyarOK 1. tankönyv témáinak listáját találja. A mondatok mellett a kapcsolódó oldalak és gyakorlatok számát is megadtuk, hogy megkönnyítsük az ismétlést. This document

Részletesebben

Angol C2 1 1 051 nyelvi programkövetelmény. A javaslattevő alapadatai. Oxford University Press. A nyelvi képzésre vonatkozó adatok

Angol C2 1 1 051 nyelvi programkövetelmény. A javaslattevő alapadatai. Oxford University Press. A nyelvi képzésre vonatkozó adatok Angol C2 1 1 051 nyelvi programkövetelmény A javaslattevő alapadatai Javaslatot benyújtó neve Oxford University Press A nyelvi képzésre vonatkozó adatok Nyelv megnevezése Nyelvi képzés szintje Nyelvi képzés

Részletesebben

Utolsó frissítés / Last update: február Szerkesztő / Editor: Csatlós Árpádné

Utolsó frissítés / Last update: február Szerkesztő / Editor: Csatlós Árpádné Utolsó frissítés / Last update: 2016. február Szerkesztő / Editor: Csatlós Árpádné TARTALOM / Contents BEVEZETŐ / Introduction... 2 FELNŐTT TAGBÉLYEGEK / Adult membership stamps... 3 IFJÚSÁGI TAGBÉLYEGEK

Részletesebben

Charles Eisentseinnel

Charles Eisentseinnel English version is under the Hungarian Thomas Meli (cukor-mentesség és könyörület coach) interjúja Charles Eisentseinnel Magyar fordítás és kivonat: Zsoldos Betty - A régi mese része az, hogy azért, hogy

Részletesebben

A Present Perfect Tense magyar megfelelői

A Present Perfect Tense magyar megfelelői - 105 - Donga György A Present Perfect Tense magyar megfelelői Szövegelemzés közben egyik hallgatómnak szeget ütött a fejében, hogy egyik olvasmányunk két mondatát, egy jelen idejű és egy múlt idejű mondatot

Részletesebben

Angol C2 1 1 103 nyelvi programkövetelmény

Angol C2 1 1 103 nyelvi programkövetelmény Angol C2 1 1 103 nyelvi programkövetelmény A javaslattevő alapadatai Javaslatot benyújtó neve New York Nyelviskola Képzési és Vizsgacentrum Kft. A nyelvi képzésre vonatkozó adatok Nyelv megnevezése Nyelvi

Részletesebben

IDEGEN NYELV 139 7. ÉVFOLYAM Heti óraszám: 3 óra. A társadalmi érintkezéshez szükséges kommunikációs szándékok

IDEGEN NYELV 139 7. ÉVFOLYAM Heti óraszám: 3 óra. A társadalmi érintkezéshez szükséges kommunikációs szándékok IDEGEN NYELV 139 7. ÉVFOLYAM Heti óraszám: 3 óra Tartalom a) Kommunikációs szándékok A társadalmi érintkezéshez szükséges kommunikációs szándékok Megszólítás: Köszönés: Elköszönés: Bemutatkozás, bemutatás:

Részletesebben

Nyelvi felvételi vizsga Angol nyelvből

Nyelvi felvételi vizsga Angol nyelvből Ceglédi Közgazdasági és Informatikai Szakközépiskola Károlyi Mihály Kereskedelmi és Vendéglátóipari Szakképző Iskola Nyelvi felvételi vizsga Angol nyelvből 2006. február 24. 14 óra Kérjük, minden oldalra

Részletesebben

A golyók felállítása a Pool-biliárd 8-as játékának felel meg. A golyók átmérıje 57.2 mm. 15 számozott és egy fehér golyó. Az elsı 7 egyszínő, 9-15-ig

A golyók felállítása a Pool-biliárd 8-as játékának felel meg. A golyók átmérıje 57.2 mm. 15 számozott és egy fehér golyó. Az elsı 7 egyszínő, 9-15-ig A golyók elhelyezkedése a Snooker alaphelyzetet mutatja. A golyók átmérıje 52 mm, egyszínőek. 15 db piros, és 1-1 db fehér, fekete, rózsa, kék, barna, zöld, sárga. A garázsban állítjuk fel, ilyenkor az

Részletesebben

TANMENETJAVASLATOK. Általánosságban: egy lecke mindig egy heti anyagot jelent, a heti óraszámnak megfelelően.

TANMENETJAVASLATOK. Általánosságban: egy lecke mindig egy heti anyagot jelent, a heti óraszámnak megfelelően. TANMENETJAVASLATOK Általánosságban: egy lecke mindig egy heti anyagot jelent, a heti óraszámnak megfelelően. a) változat (heti 3 óra) Egy leckére átlagosan 3 óra jut, de ehhez nem kell feltétlenül ragaszkodni.

Részletesebben

Szundikáló macska Sleeping kitty

Szundikáló macska Sleeping kitty Model: Peter Budai 999. Diagrams: Peter Budai 999.. Oda-visszahajtás átlósan. Fold and unfold diagonally. 2. Behajtunk középre. Fold to the center. 3. Oda-visszahajtások derékszögben. Fold and unfold at

Részletesebben

A rosszindulatú daganatos halálozás változása 1975 és 2001 között Magyarországon

A rosszindulatú daganatos halálozás változása 1975 és 2001 között Magyarországon A rosszindulatú daganatos halálozás változása és között Eredeti közlemény Gaudi István 1,2, Kásler Miklós 2 1 MTA Számítástechnikai és Automatizálási Kutató Intézete, Budapest 2 Országos Onkológiai Intézet,

Részletesebben

ANGOL NYELV EMELT SZINT SZÓBELI VIZSGA I. Minta VIZSGÁZTATÓI PÉLDÁNY

ANGOL NYELV EMELT SZINT SZÓBELI VIZSGA I. Minta VIZSGÁZTATÓI PÉLDÁNY ANGOL NYELV EMELT SZINT SZÓBELI VIZSGA I. A feladatsor három részből áll VIZSGÁZTATÓI PÉLDÁNY 1. A vizsgáztató társalgást kezdeményez a vizsgázóval. 2. A vizsgázó egy vitában vesz részt a vizsgáztatóval.

Részletesebben

EnergiaOtthon. Energy Home. Coal-burning. Széntüzelésű. Elektromos

EnergiaOtthon. Energy Home. Coal-burning. Széntüzelésű. Elektromos 1. Activity feladatlap card 1 Energy Energiaforrások sources Name Név: Match Párosítsd the a things bal oldalon on the levő left dolgokat to an energy azokkal source a jobb on oldali the right energiaforrásokkal,

Részletesebben

Nebuló Alapítvány a Gyerekekért Megyei idegen nyelvi verseny (2015. november 27.)

Nebuló Alapítvány a Gyerekekért Megyei idegen nyelvi verseny (2015. november 27.) Nyíregyházi Móricz Zsigmond Általános Iskola Nebuló Alapítvány a Gyerekekért Megyei idegen nyelvi verseny (2015. november 27.) 2015 Winning is not the most important thing. ENGLISH CLASS 5 Name: School:....

Részletesebben

Tavaszi Sporttábor / Spring Sports Camp. 2016. május 27 29. (péntek vasárnap) 27 29 May 2016 (Friday Sunday)

Tavaszi Sporttábor / Spring Sports Camp. 2016. május 27 29. (péntek vasárnap) 27 29 May 2016 (Friday Sunday) Tavaszi Sporttábor / Spring Sports Camp 2016. május 27 29. (péntek vasárnap) 27 29 May 2016 (Friday Sunday) SZÁLLÁS / ACCOMODDATION on a Hotel Gellért*** szálloda 2 ágyas szobáiban, vagy 2x2 ágyas hostel

Részletesebben

A CÉLHATÁROZÓI MELLÉKMONDAT

A CÉLHATÁROZÓI MELLÉKMONDAT Mi a célhatározói mellékmondat? A CÉLHATÁROZÓI MELLÉKMONDAT A célhatározói mellékmondat a mi célból? / miért? (WHY?) kérdésre válaszol (azaz meghatározza az adott cselekvés célját). pl. Táncoltam, hogy

Részletesebben

Annak megkérdezése, hogy az adott személy beszél-e egy bizonyos nyelven

Annak megkérdezése, hogy az adott személy beszél-e egy bizonyos nyelven - Alapvető, létfontosságú dolgok Can you help me, please? Segítségkérés Tudna segíteni? Do you speak English? Beszélsz ul? Annak megkérdezése, hogy az adott személy beszél-e ul Do you speak _[language]_?

Részletesebben

52 things you should be able to about yourself

52 things you should be able to about yourself 52 things you should be able to say about yourself 52 dolog, amit jó lenne, ha elmondhatnál magadról VIGYÁZAT! Pozitív gondolat veszély! Életunt, keserű felnőtteknél szemöldökfelhúzást, széles legyintéseket

Részletesebben

Olvasd el a példákat figyelmesen!

Olvasd el a példákat figyelmesen! SZÓFAJOK KOMBINÁCIÓJA Lecke (Kezdő 3. / 4.) MELLÉKNÉV + FŐNÉVI IGENÉV Egy nagyon fontos és praktikus szerkezetet fogunk megtanulni. Mégpedig azt, hogy hogyan tudunk összekötni mellékneveket igékkel. Ezt

Részletesebben

Miskolci Egyetem Gazdaságtudományi Kar Üzleti Információgazdálkodási és Módszertani Intézet. Hypothesis Testing. Petra Petrovics.

Miskolci Egyetem Gazdaságtudományi Kar Üzleti Információgazdálkodási és Módszertani Intézet. Hypothesis Testing. Petra Petrovics. Hypothesis Testing Petra Petrovics PhD Student Inference from the Sample to the Population Estimation Hypothesis Testing Estimation: how can we determine the value of an unknown parameter of a population

Részletesebben

Személyes Levél. Levél - Cím. Mr. N. Summerbee 335 Main Street New York NY 92926

Személyes Levél. Levél - Cím. Mr. N. Summerbee 335 Main Street New York NY 92926 - Cím Mr. N. Summerbee 335 Main Street New York NY 92926 Standard címzési forma: neve település és régió/állam/irányítószám Jeremy Rhodes 212 Silverback Drive California Springs CA 92926 Amerikai címzés:

Részletesebben